Sunteți pe pagina 1din 7

CALCULUL STALPULUI DIN AXUL B Evaluarea solicitarilor:

Forta axiala care solicita stalpul din axul B este: NEd=VB+Gstalp

VB = 1,25(q + u ) D = 1.25 (38.92 + 25.02) 13,2 = 1055kN


Se apreciaza greutatea stalpului fiind 5% din valoarea reactiunii VB: Forta axiala de calcul NEd=VB1,05 = 10551,05=1107,8kN Schema statica a stalpului: Inaltimea stalpului: hst=H + 0,50m - hGP - 0,05m hst = 8,00m + 0,50m (850+2x16+15+40)mm- 0,05m hst =7,513m Stalpul este articulat in fundatii; Reteaua de grinzi ce alcatuieste platforma este asezata articulat pe stalpi.

Se propune pentru sectiunea stalpului un profil HEA, HEB sau IPE: A fy N Ed , fy=235N/mm2 , Din conditia 1 unde N b ,Rd = M1 N b, Rd Aaprox. =

M1=1,0

M 1 N Ed propus f y
propus =0,7

Se propune propus = 0,6....0,8

Aaprox. =

1 1107,8 10 3 =6734mm2 0,7 235


Se alege un profil HEA240 cu urmatoarele caracteristici geometrice: hw=230 mm b =240 mm tw=7,5 mm tf =12 mm A=7680mm2 Iy-y=77,6106mm4 Iz-z=27,7106mm4

Lungimea de flambaj a stalpului este:

Lungimea de flambaj Lcr func ie de lungimea real a barei L, pentru diverse condi ii de rezemare

Multiplicatorul lungimii de flambaj: fL_y = 1,0 fL_z = 0,5 Lungimea de flambaj: Lcr,y = fL_y hst = 1,07,51 = 7,51m Lcr,z = fL_z hst = 0,57,51 = 3,76m L

Se calculeaza Ncr efort axial critic de flambaj eleastic, corespunzator modului de flambaj considerat, calculat pe baza caracteristicilor sectiunii transversale brute: N cr =
N cr , y =

2 EI
L2

2 EIy
Lcr , y
2

= =

2 210000 77600000
7510 3760
2

10 3 = 2849 kN 10 3 = 4068 kN

N cr , z =

2 E Iz
Lcr , z
2

2 210000 27700000
2

Se calculeaza zveltetile relative: =

A fy N cr

y = z =

A fy N cr , y A fy N cr , z

7680 235 = 0,796 2849 10 3 7680 235 = 0,666 4068 10 3

In functie de raportul h/b si de grosimea talpilor se va face incadrarea pe curbele de flambaj: h/b = 230/240 = 0,96 <1,2 iar tf=12mm < 40mm rezulta: o flambaj dupa axa y-y: curba b o flambaj dupa axa z-z: curba c

Se alege factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj:

Se calculeaza factorul de imperfectiune globala initiala corespunzatoare abaterii de la axa verticala = 0,5 1 + 0,2 +

]:

y = 0,5 1 + y 0,2 + y 2 = 0,5 [1 + 0,34 (0,796 0,2) + 0,796 2 ] = 0,918


z
2 z z 2

[ ( = 0,5 [ + ( 1

) ] 0,2 ) + ] = 0,5 [1 + 0,49 (0,666 0,2 ) + 0,666 ] = 0,836

Factorul de reducere in functie de modul de flambaj considerat: 1 (unde 1,0 ): = 2 2 +

y = z =

y + y 2 y
1

1 0,918 + 0,918 2 0,796 2

= 0,727

z + z 2 z

1 0,836 + 0,836 2 0,666 2

= 0,746

Factorul de reducere = min( y ; z ;1) = 0,727

Se calculeaza rezistenta de calcul a unei bare comprimate la flambaj N b ,Rd = N b ,Rd = 0,727 7680 235 10 3 = 1312 kN 1,0 N Ed 1 N b, Rd

A fy M1

Verificarea rezistentei la flambaj:

1107,8 = 0,844 1 1312

DIMENSIONAREA BAZEI STALPULUI NEd=1108 kN Calculul inaltimii traverselor (ht) - se propune grosimea traversei tt = 10....20 mm (recomandat tt=15mm) - se alege grosimea cordonului de sudura a0,7 tmin, unde tmin=min(tt; tf) a { ;35 ;4 ;4 5 ;5;5 5 ;6 ;7 ;8 ;9 ;10.......} 3 Se alege a = 5 mm - se stabileste numarul minim al cordoanelor de sudura ce se pot executa corect (4 cordoane) - se calculeaza lungimea cordonului de sudura ls = multiplu de 10mm N Ed N Ed 1 l sc c FW ,Rd ns l s FW , Rd ns unde: ns numarul cordoanelor de sudura lsc = lungimea unui cordon de sudura

FW ,Rd = forta capabila a sudurii, pe unitatea de lungime;

FW ,Rd = a

fu

3 w M 2

fu=360 N/mm2 w=0,8 M2=1,25

FW ,Rd = 5 l sc

360 10 3 = 1,04 kN/mm 3 0,8 1,25 l sc 266mm ls 276mm

1108 1,04 4 ls 266 + 25

ls lsc + 2a

-se stabileste inaltimea traversei ht ls (multiplu de 10mm) (recomandat ht 250mm)

ht = 300mm

Calculul placii de baza 1. Calculul dimensiunilor minime in plan


-se calculeaza dimensiunile minim constructive A si B (se aleg dimensiunile in plan A si B multiplu de 10mm) A b + 2(10...15)mm + 2(ht - 50mm)tg(15...20) A 240 + 215mm + 2(300- 50)tg15 A 390mm Se alege A = 410mm B h+2tt +280 B 230+215+280 B 420mm Se alege B = 420mm

- se calculeaza dimensiunile minime din conditia de compresiune a betonului - Beton C6/7,5 Rb=4.3 N/mm - Beton C8/10 Rb=5.7 N/mm - Beton C12/15 Rb=7.0 N/mm - prin tema, cuzinetul din beton armat este din beton C12/15 - se propune dimensiunea laturii A pe criterii constructive si se afla dimensiunea minima a laturii B B N Ed A Rb

1108 10 3 410 7

B 386mm

Se alege dimensiunea minim constructiva B=420mm

2. Calculul grosimii placii de baza


- se stabilesc tipurile de placi si dimensiunile lor: placa de tip 1: placa incastrata pe doua laturi si libera pe o latura placa de tip 2: placa in consola -se calculeaza momentele incovoietoare maxime pe o fasie de 1mm latime; -placa de rezemata pe 4 laturi (contur): M I = Rb a 2 , unde a este latura mica a placii.

b/a

1.0 0.048

1.1 0.055

1.2 0.063

1.3 0.069

1.4 0.075

1.5 0.081

1.6 0.086

1.7 0.091

1.8 0.094

1.9 0.098

2.0 0.1.

>2.0 0.125

-placa de rezemata pe 3 laturi: M II = Rb a 2 , unde a este latura libera a placii.

b/a

0.5 0.06

0.6 0.074

0.7 0.088

0.8 0.097

0.9 0.107

1.0 0.112

1.2 0.120

1.4 0.126

1.6 0.128

1.8 0.130

2.0 0.132

>2.0 0.133

In cazul nostru: a = 230mm b = 201 mm 0,103 b/a = 201 / 230 = 0,874 2 2 M II = Rb a = 0,103 7,0 230 = 38141 Nmm Observatie: pentru micsorarea momentului din placa, se poate imparti latura lunga a placii in doua placi prin intermediul unei rigidizari si se recalculeaza momentul pe cele 2 placi -placa de tip III in consola M III = Rb a 2 / 2 , unde a este lungimea consolei. In cazul nostru: a = 80mm M III = Rb a 2 / 2 = 7,0 802 / 2 = 22400 Nmm - se calculeaza momentul maxim in placa de baza: M max = max (M I , M II , M III ..........) Mmax = 38141 Nmm - se calculeaza grosimea placii de baza: tb

6 M max fy

tb

M0
- se alege tb=35 mm (constructiv tb=18.40mm)

6 38141 tb 31,20mm 235 1,0

Daca se introduce o rigidizare cu grosime de 10mm la mijlocul placii 1

a = 110mm b = 201 mm b/a = 201 / 110 = 1,83 0,095 2 2 M II = Rb a = 0,095 7,0 110 = 8047 Nmm Momentul maxim in placa de baza: M max = max (M I , M II , M III ..........) Mmax = 22400 Nmm Grosimea placii de baza: tb 6 M max fy 6 22400 235 1,0

tb

tb 23,9mm

M0
- se alege tb=25 mm

S-ar putea să vă placă și