Sunteți pe pagina 1din 174
' YON) Det Un profesor trebuie s& fie onest si s4-si avertizeze discipolul c4 inocenta si tihna momentului sint doar un miraj, ca in fata lui se aflé un abis fara fund gi cd, o data deschis& usa, nu mai exist nici o cale de a 0 inchide“. »Nu mai ai timp si, totusi, esti inconjurat de eternitate. Ce paradox pentru ,,ratiunea“ ta ! Don Juan ba00S oy Biblioteca Judeteana Brasov ii A WoT, Rl Eel i path RAO International Publishing Company S.A. P.O. Box 37-198 Bucuresti, RO! 1A CARLOS CASTANEDA Tales of Power Copyright © Carlos Castaneda, 1974 All rights reserved Traducere din limba engleza GABRIEL FLORENTIN POPA Editia I Copyright © 1995 RAO International Publishing Company S.A. pentru versiunea fn limba romana Coperta DONE STAN Tiparul executat de ELSNERDRUCK Berlin, Germania Octombrie 1995 ISBN 973-576-027-4 CUPRINS PARTEA {NTfI: MARTOR LA FAPTELE PUTERII / 9 1. fntitnire cu cunoasterea / 11 2. Visdtorul gi visatul / 65 3. Secretul fiintelor luminoase / 96 PARTEA A DOUA: TONALUL SI NAGUALUL / 123 1. Trebuie sd crezi / 125 2. Insula tonalului / 142 3. Ziua tonalului / 157 4. Contractarea tonalului / 177 5. fn timpul nagualului / 197 6. Soapta nagualului / 218 7. Aripile perceptiei / 237 PARTEA A TREIA: EXPLICATIA VRAJITORILOR / 251 1. Trei martorila nagual / 253 2, Strategia unui vrajitor / 272 3. Sfera perceptiei / 309 4, Predilectia a doi luptatori / 329