Sunteți pe pagina 1din 162
QWAM KI DO csr ENENERQllLOR
QWAM KI DO csr ENENERQllLOR

QWAM KI DO

QWAM KI DO csr ENENERQllLOR

csr ENENERQllLOR

QWAM KI DO csr ENENERQllLOR
QWAM KI DO csr ENENERQllLOR

Maestrul PHAM XUAN TONG Fondatorul metodei QWAN KI DO

UNIUNEA ROM~NADE QWAN 61 DO

QWAN KI DO

CALEA

ENERGIILOR

CORPORALE

Coperta - GABY OANCEA Consilier editorial - ELENA COTIGA Grafica - MARLE-CLAUDE CANET Realizator - GILBERT RAULET in colaborare cu Maestrul PHAM XUAN 'TONG, 8 DANG Director tehnic al F.F.Q.K.D. Fondator al rnetodei QWAN KI DO Au mai colaborat la realizarea acestei lucriiri ROGER GRUBER, MICHEL AUDWFREN, ALAIN DELPLANQUE, LOC PHAM XUAN, MARIE-THISRESE LIBERTI, RICHARD ROUDIER Redactori pentru editia in limba romin5

' OVIDIU COVACI - Director tehnic al U.R.Q.K.D. CATALIN ONISTE - Secretar a1 U.K.Q.K.D. DISRLA CAROL

AVERTIS&ENT

Tehnicile descrise in aceastti carte sunt tehnici martiale. Este bine ca inainte de a incepe exersarea lor sti consultati un medic. Trehuie si mentionam c5 executate f5ri control pot provoca riniri, sau chiar moartea. Este evident ci nu sunt prezentate in acest spirit. Fiecare are libertatea de a aprecia adevirata semnificape a lnv5@turilor dm aceastH carte. Autorul $i editorul nu vor fi responsabili in cazul in care tehnicile din aceast5 lucrare vor fi intrehuinpte in scopul inc5lc5rii legii, de cstre un cititor iresponsahil, dupj. cum nu vor rispunde nici de eventualele accidentzri, sau posibile alte urmjri rezultate in urma practicarii acestor tehnici.

Reproducerea integral&,sau partial5 a acestui volum, fiirii autorizarea scrisg a editorului este intenis;, fiind pedepsitg con- form legilor in vigoare. Copyright o

GARELL PUBLISHING HOUSE

Romsnia, Bucuregti. Str. Valdemar E5scarescu nr. 4,

sector 5, telefon (01) 780 71 54

Toale dreprurile osupra nierlei edqi wrcmrr.

ISBN - 973-97471-4-0

Q WAN KI DO gi-a primit de pufin timp numele, dar

originea sa se gisegte in cele mai vechi tehnici de arte

maqiale. Reprezintiirezultatul a peste 25 de ani de studii

gi ciutbri efectuate de unul dintre cei mai mari expet$

ai artelor marfiale vietnameze - maestrul Pham Xuan Tong.

Acesta a realizat o sintez5 a celor mai celebre stiluri de arte marfiale chino-vietnameze. fn Vietnam, a avut onoarea 8i Bansa de a

fi discipolul maestrului Chau Quan-K37i_,rnr~l,~~-~mn~-,y.'*n.te~

tament, ca succesor gi depozitar a1 gcolii sale chinezegti He-Phai - gcoalb ce are influenfe din celebrele stiluri chinezegti Nga-Mi-Pai, Shaolin-Wo-Mei, Tang-Lang. El a beneficiat 'in mod egal gi de PnvZfhrastilului vietnamez Vo, prin unchiul siu Pbam-Tru (licenfiat in arte marfiale in Vietnam) 5i de asemenea de expeqii vietnamezi Phan-Thanhu Su gi Long Ho-Hoi. in 1668 maestrul Pham Xuan Tong sosegtein Franta pentru a-~i perfecfiona studiile medicale. Din aceasti perioadi Pncepe dezvoltarea unei noi arte martiale, care are rapid numerogi adepli. Competenp, perseverenla c2t $i calitifile pedagogice ale maestrului Pham Xuan Tong PI ridicii la

6

QWAN KI DO

nlvelul celor mai mari experfi vietnamezi din Occident. Aceastii ascensiune, susginut5 de elevii s5i duce Tn rnai 1981 la crearea Uniunii Mondiale de Qwan Ki Do. fn numele acestei gcoli se regiisegte numelle maestruhi Chau- Quan Khi, f5rZ de care maestrul Pham Xuan Tong nu ar fi fost ceea ce este.

Maesfrul CHAU QUAN-KHI

Maestrul PHAM XUAN TONG

Maestru in ternafdonal, 8 DANG, Director tehnic a! F.E Q.K.D. Fondatorul rnetoder"QWAN KI DO

AN

- scris mai exacf semnifica' ANSAM-

nifica ENERGIA,

0 - scris mai exacf DAO,

calea energiilor corporale.

8

QWAN KI DO

PROGRAM DE PREGATIRE

PRIMUL GRAD

PRIMUL CAP - ROSU

BO-PHAP (POZITII) - CHUAN-BI, LAP-TAN, KY-MA- TAN, LIEN-HOA-TAN, DINH-TAN

THAN-PHAP (DEPLASARI) - 0 jumiitate de turii (pe loc) - XA-HANH

THU-PHAP (TEHNICI DE MANA) - SONG-SON, THOI- SON, DI-SON

CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) - TRUC-CUOC

CUNG-THU (BLOCAJE) - Chte un blocaj la nivel halt, mediu qi jos

NHAO-LAN (CADERI) - INITIERE, JOACA

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) -

INITIERE, EXERCITII CATE DOI

VAT (PROIECPI)

CIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE

U. R.

0. K. D.

9

CU PICIOARELE)

TU-VE (AUTOAPARARE)

DIVERSE - SALUTURILE

QUYEN - BO-PHAP QUYEN

AL DOILEA CAP - ROSU

BO-PHAP(POZIDI) -AM-DUONG-TAN,XA-TAN, TIEU- TAN

THAN-PHAP (DEPLASART)- 0 JUMATATE DE TURA (DI-SON), DI-THAN

CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) - SONG-CUOC, BAN-LONG-CUOC

THE-DOI-LUYEN(ANTRENAMENT DO1 LA DOI)

10

QWAN Kl DO

VAT (PROIECTII) - INIPERE

CIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE) - INIPERE

TAO-DIA-CUOC (SECERARI) - INITIERE

KHOA-GO (IMOBILIZARI)

TU-VE (AUTOAPARARE)

DIVERSE - GARDA

QUYEN - BO-LINH MOT

AL TREILEA CAP - ROSU

BO-PHAP (POZITJrII) - DOC-HANH-VU-TAN

THAN-PHAP (DEPLASARI) - 0 JUMATATE (THOI-SON), THIEM-THU-QUA-HA1

DE TURA

THU-PHAP ~TEHNICIDE MANA)- PUMN CIRCULAR

CUOC PHAP (TEHNICI DE PICIOR) - HOANH-CUOC

CUNG-THU (BLOCAJE) - TREI LA NIVEL MEDIU, UNUL LA NIVEL JOS 81 UNUL LA NIVEL ~NALT

NHAO-LAN ~CADERI)

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI)

I VAT (PROIECPI)

GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE)

KHOA-GO (IMOBILIZARI)

TU-VE (AUTOAPARARE)

DIVERSE - INITIERE iN LWTA

QUYEN - THU-PHAP QUYEN

AL PATRULEA CAP - ROSU

BO-PHAP (POZITII) - HAC-TAN

THU-PHAP (TEHNICI DE MAN& - CROSEU

CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR)

CUNG-THU (BLOCAJE)

NHAO-LAN (CADERI)

12

OWAN Kl DO

THE-DOI-LUIEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI)

VAT (PROIECTII) - O TEHNICA DE APARARE

GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE

cu PICIOARELE) - o TEHNIC~DE AP~RARE

TAO-DIA-CUOC (SECERARI)

KHOA-GO (IMOBILIZ ARI)

TU-VE (AUTOAPARARE)

DIVERSE

QUYEN-TAP - DANG-MON

CENTURA VIOLET

BO-PHAP (POZITII) - NHI-TAN, QUY-TAN, APLICATII

THAN-PHAP (DEPLASARI)

- PHI-THAN, DT-ANH

THU-PHAP (TEHNICI DE MAN& - DAO-SON

CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR ) - HAU-CUOC, THANG-THEN-TRUC-CUOC

CUNG-THU (BLOCAJE)

NHAO-LAN (CADERI)

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI)

VAT (PROIECTII)

GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE)

TA o-DIA -cuoc (SECERARI)

KHOA-GO (IMOBILIZARI)

TU-VE QAUTOAPARARE)

DIVERSE

QUYEN - QWAN-KI MOT, THAN-PHAP QUYEN

AL DOILEA GRAD

PRIMUL CAP - ALB

BO-PHAP (POZITII) - HO-DIEP-TAN

THAN-PHAP (DEPLASARI) - DEPLASARI LATERALE

(90")

CUQC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR)

CUNG-THU (BLOCAJE) - BLOCAJE LA NIVEL JOS

14

QWAN KI DO

NHAO-LAN (CADERI)

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOT)

VAT (PROIECVI)

GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE)

TAO-DIA-CUOC (SECERARI)

KHOA-GO (IMOBILIZ~RI)

TU-VE (AUTOAPARARE)

DIVERSE

QUYEN - BO-LINH 2

AL DOILEA CAP - ALB

BO-PHrlP (POZITII) - XA-TU-TAN

THAN-P~P(DEPLASARI)

THU-PHAP (TEHNICI DE MANA)

CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) - HAU-CUOC (PERFECTIONARE)

CUNG-THU (BLOCAJE) - BLOCAJE LA NIVEL MEDIU

U. R.

Q- K.

D.

15

NHAO-LAN (CADERI)

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI)

VAT (PROIECPI)

GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE)

TAO-DIA-CUOC (SECERARI)

TU-VE (AUTOAPARARE)

0

DIVERSE - XUAN-LONG 1

QUYEN - QWAN-KI 2

AL TREILEA CAP - ALB

BO-PHAP (POZITII) - ALTELE

THAN-PHAP (DEPLASARI)- ALTELE

THU-PHAP (TEHNICI DE MAN&

CUOC-PHAP(TEHNICIDE PICIOR) - LUU-VAN-CUOC, HO-VI-CUOC

CUNG-THU (BLOCAJE) - BLOCAJE LA NIVEL ~NALT

16

QWAN KI DO

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI)

VAT (PROIECDI)

GlAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE)

TU-VE (AUTOAPARARE)

DIVERSE

QUYEN - QWAN-KI 1

AL PATRULEA CAP - ALB

BO-PHAP (POZITII)

THAN-PHAP (DEPLASARI)

CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) - THANG THIEN BANG, SAT CUOC

CUNG-THU (BLOCAJE)

U. I?. 0. K. D.

17

NHAO-LAN (CADERI)

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI)

VAT (PROIECDI)

GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE)

KHOA-GO (IMOBILIZARI)

TU-VE (AUTOAPARARE)

DIVERSE - REGULAMENTUL DE ARBITRAJ

QUYEN - QWAN-KI 2

CELE ZECE PRlNClPll FUNDAMENTALE QWAN KI DO - ULUl

racticanlii de QWAN KI DO se angajeazii si respecte cele zece principii de mai jos:

1. Si atingii cel mai inalt nivel tehnic, virtufile morale deprinse prin QWAN KI DO.

2. S5 dezvolte QWAN KI DO-ul, potrivit nobilelor tradifii

milenare transmise de maegtri.

3. S5 rimiin5 unifi, si respecte gradele gi instructorii, s5 dea

dovadi de fraternitate adevirati intre practicanfi.

- 4. S5 aplice riguros regulamentele Uniunii, si onoreze spiritul striivechi a1 artelor marfiale.

5. S6 respecte toate stilurile celorlalte gcoli gi si nu foloseasc5

artele marliale deciit in caz de aegitimii apiirare.

6. S5 vin5 regulat la cursuni, sii cultive mirefia artelor martiale, respectiind instructorii. 7. S6 considere lupta din artele maqiale gi atacurile ca un mijloc de progres gi nu ca un scop in sine.

8. Sii dea dovadi de sinceritate, de simplitate gi de dreptate

sufleteascii.

9. S5-gi cultive corpul $i spinitul pentru binele sgu $i a1 celorlalfi.

10. Sii cultive 'increderea in sine, perseverenia, vointa, modestia $i toleranfa.

C 2nd piitrundefi intr-o salii de antrenament veli vedea

practicanfii in finuta specificii, av2nd centuri cu una,

sau mai multe barete.

Centurile au culoarea albii. sau violet, iar baretele sun1 albe sau rogii la copii de p2nii la 13 ani $ albastre la ceilalfi; ele permit o recunoqtere aproximativiia gradului de cunogtinfetehnice, a vechimii practicantului. Antrenamentul de QWAN KI DO este codificat $ tehnicile, de la cele mai simple la cele mai complexe, sunt cupnnse intr-un pro- gram de inviifiim2nt.Prin munca voastrii, printr-un studiu congtiincios a1 migciirilor, cu ajutorul profesorului, vefi inviifa tehnicile, hliinluirile, sau exerciliile (proiecfii, seceriiri) pe care nu le-afi mai efectuat p2nii acum. C2nd tehnicile vor fi inviifate, vefi susline un

examen de control - EXAMENUL BE GRAB.

Iatii gradele gi perioada dintre examene:

PRIMUL GRAD PENTRU COPTI

Centura alib5 alib5

Centura albii 1 Cap rogu - minim 6 luni Centura albii 2 Cap rogu - minim 6 luni Centura alb5 3 Cap rogu - minim 6 luni Centura alb5 4 Cap rogu - minim 6 l~mi

PRIMkTE GRAD PENTRU COP11

Cermtura violet5luni Centura alb5 3 Cap rogu - minim 6 luni Centura alb5 4 Cap rogu -

20

QWAN KI DO

Centura violet5 1 Cap alb - 6 luni Centuri violet5 2 Cap alb - ninim 6 luni Centur5 violet5 3 Cap alb - minim 6 luni Centuri violet5 4 Cap alb - minim 6 luni

De la viirsta de 13 ani, aceste grade vor fi transformate in grade pentru adulti:

Cap albastru pe centur5 albii. fn urma unui examen, profesoruil

vi va autoriza s5 purtali gradul urm5tor:

Centurg alb5 cu Cap rogu - 1 Cap aPbastru maxim Centurii violet5 cu cap alb - 2 Cap albastru maxim.

13 centimetri lalime. Cap-ii au

o Pifime de 1,5 centimetri - piing la 2 centimetri gi o distanl5 intre ei

de 5 centimetri.

Centura are 2,5 metri lungime gi

/>

Exista ~i un alt mod de a-mi innoda centura. ~rofesorulmeu

~NNOADACENTURA /N

DREAPTA !Centurile negre se innoada tot timpul in mijloc

FETELE &I

BACH-DAX - Centura alb% TXA-DM - Centura violet% HUYEN-DAX - Centura neagrii

CUM DMI

STRANG TINUTA

Tinuta unui practicant trebuie sii fie tot timpul curatii. Acas5 o pun pe un umerag. Dup5 terminarea antrenamentului, eu imi striing finuta astfel:

ECUSONUL

KI DO

0

P racticantii de QWAN KI DO, din orice pri, au toli acelagi

ecuson, la nivelul inimii, En parlea stgngii a VO-PHUC.

Pe acest ecuson se aflk

DRAGONUL ce reprezinti spiritul cavaleresc Cele patru ideograme de la bazh ce semnificg artele maqiale

traditionale vietnameze.

Pe ecuson sunt gase culori (cele cinci tradifionale, c5ci se grupeazii albastru cu verde).

NEGRU - hotiirgre, seriozitate

ROSU - curaj, combativitate

ALBASTRU - bun5tate

VERDE - gerseverenfii, speaantii

GALBEN - generozitate, luciditate

ALB - puritate (este sinteza tuturor culorilor)

Fieciirei culori ii corespunde o directie gi un element din cele cinci elemente de bazii:

NEGRU - noad, ap5

ROSU - sud, ~OC

ALBASTRU - est, lemn

VERDE - est. lemn

GALBEN - centru, piimht

ALB - vest, metal

28

QWAN KI DO

m

rn

SALA DE AMPREMA

VB-PHUONG

Sala de antrenament este adesea folositii $i de alte discipline sportive. in timpul cursurilor de QWAN KI DO ea devine Bocul unde se fnva@calea artelor maqiale. Pentru a progress, trbuie s5incerc5m sii ne concentriim numai asupra execufiilor tehnice, izolilndu-ne de tot ceea ce ne fnconjoarii - p9rinli care ne privesc, problemele gcolare, prietenii de joacii Noi trebuie sii:

.

RESPECTAM CURATENIA SALII

SZ folosim papuci de casii pentru a ne deplasa de la vestiar phii fn sal5. SZi ne antreniim cu picioarele goale ~2ndsala ne permile.

RESPECTAM LINISTEA i~SALA

hainlea cursur-ilor nu alergafi, nu strigagi. in timpul cursunlor evitafi sii vorbiji.

RESPECTAM CEREMONIALUL

Salutafi la intrarea 2i la iegirea din salii.

SA RESPECTAM PROGRAMUL DE ANTRENAMENT

Evitaqi fnt2rzienle. care deranjeazii cursurile.

30

QWAN KI DO

ANTRENORUL

HUAN-LUYEN-VIEN

ntrenorul este persoana centrals a unui anlrenament. Numai el ne poate hvip tehnicile $i la nevoie ne poate .corecta. El este ghidul nostm, profesorul in care putem avea deplinH incredere. Tehnicile pe care le vom invgfa au fost alese in funcfie de nivelul nostru, de gradul lor de dificultate. Antrenorul nostru este inainte de toate un gracticant care continu5 ss se antreneze gi care trebilie sH progreseze inc5 in domeniul artelor mafliale. El ne dedics timpul s5u liber pentru a ne ajuta s5 descoperim QWAN KI DO - ul.

S5-1 ajut5m in munca lui, respectiindu-i sfaturile:

S5 ascultiim sfaturile, explicatiile date.- ul. S5-1 ajut5m in munca lui, respectiindu-i sfaturile: Sii nu executiirn deciit tehnicile inviitate. Sii

Sii nu executiirn deciit tehnicile inviitate.sfaturile: S5 ascultiim sfaturile, explicatiile date. Sii salut5m antrenorul,inainte gi dupii o explicatie. S5

Sii salut5m antrenorul,inainte gi dupii o explicatie. gi dupii o explicatie.

S5 prezentarn problemele de siin5tate, dac5 este cazul, Tnainte de a Tncepe cursul.

Tu trebuie sa' prive~titot timgul gartenerul i% ochil

\

PARTENERUL

VQ-SINH

racticantul care a ajuns la un inalt nivel tehnic poate progresa antreniindu-se singur. Exceptiind ciiteva tehnici, la inceput un debutant are nevoie de un partener. Fir5 el devine imposibil sii aplicim tehnicile inviipte si ne dezvoltim calitilile necesare unui practicant de QWAN KI DO

precizia, viteza de executie, echilibrul

Ajutorul siu, prietenia sa, ne sunt indispensabile. Dar ATENTIE ! trebuie si-1 meritim, respectiind urm5toarele sfaturi:

S5 respectgm partenerul.! trebuie si-1 meritim, respectiind urm5toarele sfaturi: Cici gi el ne respecti. Sg lucr5m in acelagi

Cici gi el ne respecti.

Sg lucr5m in acelagi ritm cu el.sfaturi: S5 respectgm partenerul. Cici gi el ne respecti. Si nu incerciim si executim mai rapid,

Si nu incerciim si executim mai rapid, mai in forfi, c5ci putem gregi tehnica.

S5-l ajutgm in caz de dificultate.executim mai rapid, mai in forfi, c5ci putem gregi tehnica. $i el ne ajuti si progresim.

$i el ne ajuti si progresim.

S5 nu lovim niciodatii real.ajutgm in caz de dificultate. $i el ne ajuti si progresim. Toate atacuriletrebuie si fie controlate,exceptiind

Toate atacuriletrebuie si fie controlate,exceptiind cele efectuate la sac, sau ciind partenerul are protecrii.

U. R. 0. K. D.

33

NOT^ Pentru mai rnulti claritate, partenerul va fi reprezentat prin silueta sa.

OFF!

]

34

QWAN Kl DO

CUM NE ASEZAM

NGO~

A~ezaf,pracficar1fui de QWAN KI DO ao'cpt8 tirjii dirl cele doua pozitii:

I. THlEN BO TAN

2. TOA THIENH TAN

mm.

$1

CUM NE RIDICAM

DUNG (ZUONG)

CBnd profesorul spune NGOI ! elevii se a~eaza'spunBnd XUOMG ! CBnd el spune DUNG 1ei aa'spund ridica' dupa' ce lovesc solul

BAI TO

ASEZAT, SALUTUL DE JOS - BAI

Adesea, "in timpul antrenamen- tului practicanfii fac un gest simbolic:

SALUTUL

Simplu in execufie, bogat "in semnificafie, trebuie executat calm, f%r%grab%. Salutul este un act de respect (respectul partenerului cat gi a1 propriei persoane) principiu esenfial in artele maqiale. Este, de asemenea, un semn de recunogtinfg (fag8 de profesor) gi de modestie.

Deosebim dou%tipuri de salut.

1. SALUTUL TRADITIONAL

DE JOS - in fafa portretului maestrului Chau Quan Khi, 4n fala maestrului Pham Xuan Tong, sau "in fafa profesorului.

jos,

ma aFez in

frunfea solul. Profesorul saluta diferit -

2.

SALUTUL

PICIOARE.

1~

Acest salut este foarte frecvent folosit Fn timpul antrenamentului.

El se executii la intrarea 8i iegirea din sal5, in fap profesoruIui, a parte- nerului

Din pozitia cu pi- cioarele ugor depgrtate (CHUAN BI), trec Fn po- zifiacu picioarele apropiate (LAP TAN).

imi hclin bustul spre Fnainte, privind in ggmht.

Sunt gi alte forme de salut, cBnd se grezintii un QUYEN de arme, sau un QUYEN antic.

A TENTIUNE ! hainte de prezentarea unui QUYEN nu ma inclin.

PRINCIPIUL POZITIV-NEGATIV -DUONG

A

In QWAN KI DO, numeroase tehnici sunt bazate pe principiul AM-DUONG (citesc zuorzg), "in traducere NEGATlV $iPOZITIV. A In $tiinfa tradilionalii a EXTREMULUI ORIENT cele doui nofiuni sunt considerate opuse gi complementare in acelagi timp. Ele se completeazi una pe alta $inu existi una f5ri alta. Unitatea lor gi opozifia continu5 genereazi perpetuarea vieiii in Univers. Acest principiu este adesea reyrezentat grin desenul de mai jos:

CERCUL f5rZ inceput gi Erii sf2qit = e s t e p r i n c f5rZ inceput gi Erii sf2qit = este principiul vief ii

obscuritatea, frigul, feminitatea, suplefeat e p r i n c i p i u l v i e f

lumina, cgldura, masculinitatea, forfai e f i i obscuritatea, frigul, feminitatea, suplefea NEGRUL ALBUL este principiu AM, sau negativ

NEGRUL

ALBUL

suplefea lumina, cgldura, masculinitatea, forfa NEGRUL ALBUL este principiu AM, sau negativ este phncipiul DUONG, sau
suplefea lumina, cgldura, masculinitatea, forfa NEGRUL ALBUL este principiu AM, sau negativ este phncipiul DUONG, sau

este principiu AM, saufeminitatea, suplefea lumina, cgldura, masculinitatea, forfa NEGRUL ALBUL negativ este phncipiul DUONG, sau pozitiv

negativ

este phncipiul DUONG, sau pozitiv pozitiv

4%

QWAN KB DO

Fiecare din cele dou5 pLirli conline a pxte din cealalti i,pur,ctul tie culoare opusi).

n

In desenele de mai jos, m2na sting3 reprezin~jLLJNA (AM, snLi NEGATIV), iar m2na dreapt8 SOARELE IDUONC, sau POZIITIVj. Mihcgrile descrise corespund primului blocaj, numil THO1SO& BAN HA.

DESENELE

B gi 2. SOARELE, mina dreaptii?se ridici gi incepe rotalia. 3. La amia~rl,cind SOARELE incepe s9 coboare spre orizont, LUNA Pncepe sii aparii $i fhce o roiajie in sens invers. 4 gi 5. Fiecare dintre ele $i continu5 rotajia pe cer- ~i la miezul noplii SOAWELE 3i LUNA srm .in ogazifie, Un bra! e intlreptat in

THAI-SAN-BAN-HA

Gardi, sau blocaj jos f

Acest principiu se poate aplica in tehnici de blocaje, in pozifia de garda, dar 2; in salutul de QWAN Kl DO. Unitatea intre

forla 2i suplete.

u

AM-DUONG-SONG-THU

Gard%,sau blocaj mediu

44

QWAN Kl DO

Primele dvu5 Falange

KHO-LAU

Craniul

CUONG-DAO

T%pl cufitului

Reversul pumnului

BINH-SON

Aplatizarea muntelui

Ciocanul de fier

THIET-CHUY

Barosul

BTNH CHUONG

Spatele evantaiului

Laba de urs

U. R

0. K. D.

Antebralul

DOC-MOC

Scutul

Cotul

PHUONG

Aripa de Phonix

Barosul

45

Perniia piciorului

KIM-TIEU

Coliii de tigru

A ntrenamentul Cncepe imediat dupa ce profesorul ne-a adunat Cn sal5.

PUEGATTUEA

Din ace\\ lnoment antrenamentul a incept. Alinierea rapidi, executarea salu~ului.respectarea linibtii, creak o atmosSer5fncii necuno\cutii, contribu~nddeja la concentrarea atenliei noastre. ,. Knciilzirea fizicri ce va urma are drept scop preg51irea corpului pentru a aborda cu succes cursul de QWAN KI DO. Ea permite Tncril~ireaarticulaliilor - de la vertebrele cervicale (de la g$1), piin5 Ia glezne. hciilzirea, cgt gi partea fizicii, ocupii un loc important Cn lilnpul acestei prime p5rli a cursului.

CURSUL TEHNTC

Suntem atenfi, bine inciilzili ~i putern Cncepe cursul tehnic. Tehnicile, sau Pnl5nfuisile prezentate de antrenor vor Si executate de mai multe ori, singuri, sau Cali in fati? cu un partener. In raport cu nivelul fieciiruia ~i in functie de tehnicile cunoscute, ciiteva atacuri competilionale, sau de lupts liberg, vor incheia antrenamentul.

,.

REVENIREA LA CALM

Aceasti? fazg este foarte important& adesea fiind urmati? de exercilii de mobilitate. Putem adopta ciiteva pozilii "intins pe spate, sau agezat (TOA

, care trebuie cu orice

o

Ilovilur.4 de picior, sau

Pentru

a

da

I

penfru a incepe antre- namenlul trebuie sa

,

fim incalziti.

48

QWAN KI DO

BRATE - %Th%EWI

1. Pe burl5 2. hind bra@@ 3. Ridic hazinul

4. Cobor bazinul

52

QWAN Kl DO

CURSUL TEHNlC

Cursul tehnic incepe totdeauna cu o prezentare teoretics a tehnicii, urrnatti de o execulie in aer ~i ?n fata unui partener.

pe cineva care frebuie s2i recifeascii

I Aceasts lovi- fur2 pare foarte eficace.

f

ESTE MOMENTU-L SA ~NCEPEM

PROGRAMUL DE ANTRENAMENT

6

BO PHAP

NIVELUL SUPERIOR THUONG-DANG

-

r

EH! PENTRU A STA IN ACEASTA POZIJIE TREBUIE SA-MI PERFECJIO- NEZ ECHILIBRUL !

CHUAN BI

ProSesosi11ne spune:

CHUAN BI

Noi tseceln in pozi \i a

Aceast2 pozi\ie de qteptare ne per- mite si lim gata de atac. de apsrare, sail pur ~isimplu pentru salut.

TKUNC;

DANG

Ni vel

mediu

HA DANG

Nivel

inferior

NlVEL MEDlU - TRUNG DANG

KY-MA-TAN

Pozifia medie 1 (a cavalerului)

58

QWAN KI DQ

XA-TAN

Pozifia gargelui

QUY-TAN

Poziria in genunchi

Pozifiejoasii

LIEN

TRUNC-BINH-TAN

DINH TAN AM-DUONG TAT

XA-TAN

TRAO-MA-TAN TIEU-TAN

NHI-TAN

QUY-TAN

THAN PHAP

i

fac

o rotafie spre dreapta.

Voi ajunge tot in CHUAN-BI.

Aceasti5 deplasare se Lolosegte pentru a inainta in refragere, lovind

THOI-SON, DI-SON

Din pozifia DINH-TAN trec in pozifia LIEN-HOA-TAN (picioarele lipite). Corpul meu trebuie s5 riirn2nii verlical gi centura la aceeagi ?nillime.

,

sau blociind.

Sar inainte p5strind pozifia picioarelor.

A -

,-

\

imediat deplasez piciorul sl2ng in st5nga. Pot inainta piciorul drept, revenind intr-o poziiie ca la inceput

.

\

1

DAO-THAN

Deplasarea in U

\

Dl-ANH este o deplasare de eschiva' pe care o pot efectua pe un atac de picior. Alte aplicafii sunt posibile.

DT-ANH

Tnversarea imaginii

DI-THAN

Deplasarea fn relragere

THAN-PHAP

DEPLASARILE

UE BAZA

DI-THAN

TIIIEM-THU-QUA-HAT

DAO-THAN

PHI-TAU-MA

DI-ANH

-

Cum stringem pumnul

cotul se dezlipe$e de corp, Nu fxebuie sa-mi modific

umerilor.1n acesf fimp celalalt pumn

CUM LQVIM

uFor departate, sau Tn TRUNG BINH TAN), sau

Pumnul tau trebuie sa se gaseasca pe direc#ia brafului ~i sa nu atinga SOIUIdeest eu primele doua falange. Evitafi sa dafi lovituri violente in

A STRAPUNGE

MUNTEL

LOVWLBRA DE PUMM DIRECT

713

QWAN Ki DO

hfoarcere, dupa un

ciorul din fafa ~i

drept ~i !o vesc THO/-

z'

2

B

rn

0

m

n

F

1

C f

b

c

TEHNlCl CU REVERSUL PUMNUbWl

82

QWAN Kl DO

THOI-SON-TA-CHI BRATUL CARE SE ALUNGESTE

LOVITURA

ORIZONTALA

U. R.

Q.

K. D.

DAO-SON

- A TRECE

83

84

QWAN KI DO

THOI-SON

THU-PHAP

Dl-SON

 

I

I

I

I

I

DAO-SON

I

AM-DUONG-QUYEN

THOI-SON-

I

THOI-SON-

ITAOI-SON-HOANH-CHI

TA-CHI

I

UNG-TRAO

I

pe o perna de protecfie. Nu trebuie sa uit sa ridic dege-

in toate loviturile de picior prezentate in paginile urmiitoare, 'inainte de a lovi TRUC-CUOC irebuie:

sil nu ridic ciilciiiul piciorului de sprijin

-sii nu Tnclin corpul

sii retrag piciorul inainte de a-1 pune ge sol sii pktrez bratele apropiate de corp sii pktrez bratele apropiate de corp

sii privesc tot timpulde sprijin - sii nu Tnclin corpul sii retrag piciorul inainte de a-1 pune ge sol

88

QWAN Kl DO

SONG-CUOC LOVlTURA DE PlClOR i~LATERAL

Aceasti lovituri de picior permite lovirea, sau contrarea adversarului, folosind toat5 greutatea corpului. Se poate lovi cu toati talpa, sau cu marginea exterioari a tilpii.

Pentru a-mi imbunat* stabilitatea, dar $i f0rf.a loviturii, pot exersa lovi- tura la sac, sau intr-opro- tecfie finuta de partener. Nu trebuie sa ma dezechi- librez spre inapoi.

F

T

Trec din pozifia AM- DUONG-TAN li7 XL%-TAN. Piciorul drept aluneca in spatelepiciorului stsng qi nu in fafa'

BAN-LONG-CUOC TALPA DRAGONULUl

Lovesc cu piciorul di spate, cu toata tabs.

90

QWAN Kl DO

HOANH-CUOC LOVlTURA DE PlClOR CIRCULARA

HOANH-CUOC esle o loviturii de picior circularii. Penlru a fi eficace trebuie s5 fie rapid5 $ puternicg. HOANH-CUOC poate fj

U. R

Q.

K. D.

9 1

iectie. De asemenea, pot Pncerca s2 dublez numZru1 loviturilor date cu acela$ picior, sau sZ Xiinluiesc TRUC-CUOC cu BAN-LONG-

HAU-CUOC LOVITURA DE PlClOR i~SPATE

drept pe cel stsng. Lovesc

-

0

HO-VI-CUOC LOVITURA CU COADA ,TIGRULUI

HAT

TEHNlCl DE PlClOR ~N'NTINS

Cum se arat5 in paginile urmgtoare, aceste tehnici ?mi permit s5 execut dous lovituri:

DAO-SON-CUOC

TAO-PHONG-

LOVITURA DE PlClOR SPRE INTERIOR

96

QWAN KI DO

BO-PHI-CUOC TEHNlCl DE PlClOR - SARITE

THANG-THIEN-TRUC-CUOC LOVITURA DE PlClOR SARITA, INFATA

Este prima tehnic5 de picior s5rit5. Iat5 cum execut aceast5 tehnic5 spectaculoasii gi eficace:

(~idicgenunchiul stcing ~ilovesc cu dreptul)

( in aer fntind piciorul )

98

QWAN Kl DO

TAO-PHONG-CUOC

DAO-S@N-CUOC

HAU-CUOC

100

QWAN Kl DO

eu stgng descrie un cerc complet.

APLICAT~~'\ ,

contra TRUC-CUOC

contra DI-SON

\

-

THOI-SON-BAN-HA '\ Pumnul care descrie semilung

NIVEb INFERIOR NR. 2

APLICA TI1

\

-\

LOI-CONG-HA- \\

\

I contra TRUC-cuoc

contra THOI-SON- UNG-TRAO

QUYEN

Zeul tri?iznetului Psi

\

\

102

QWAN Kl DO

CUNG THU PHAN BlEN ~NLANTUIRI DE BLOCAJE

o ~NLANTUIRE cu THOI-SON-BAN-HA

0 ~NLANTUIRE CU

LOI-CONG-HA-OUYEN

( pot face aceastii)

NIVEL SUPERIOR

I contra DI-SON

4 06

QWAN Kl DO

O ~NLANTUIRECU KIM BAO DAO QUYEN

rul meu incerc sa' leg rapid cele trei teh-

0 aplicalie contra unui atac de DI-SON

NlVEL MEDIU NR. 2

/ Blochez deviind atacul spre inferior. Ca ~i la

(KIM BAO DAO OWEN fin cotul aproape de corp.)

I contra THO1 SON

PHUONG-DUC-BAT-IqO Aripa de Phonix doboarii tigrul

108

QWAN Kl DO

o ~NLANTUIRE cu HUQNG DUC BAT HO

rns retrag in TRUNG-

0 aplicaiie contra unui atac de THO1 SON

I 4A

contra DI-SON

CUONG-DAO-KHAI-MON

T5i~uisabiei deschide up

110

QWAN Kl DO

fl

\

Iovesc imediat

TRUC-CUOC, urmat imediat de SONG- CUOC cu acela~i picior.

\

1

contra CUONG-TRAM-

TACH (loviturii cu sabia

m2inii)

\

THOI-SON-

THUONG-THUAN

' \

112

QWAN KI DO

NlVEL SUPERIOR NR. 2

n

(sabia mlinii)

Ma ggndesc sa' nu d&

kartrez prea muit coatele$4

sa privesc in fafa'. bloca $i cu mciini

THAW-THUONC-

TMUONG-QUYEN

914

QWAN Kl DO

0 ~NLANTUIRE CU

THAN-THUONG-THUONG-QUYEN

-

Aplicalie contra unui atac de DI-SON

U. R. 0. K

0.

115

-

NR. 1

NR.2

NK. 1

NR.2

NR.3

NR. 1

NR.2

116

QWAN Kl DO

SG)

03

NHAO LAN

Agezat pe sol, cu biirbia in piept, spatele curbat, exersez bascularea inainte 8i inapoi. fn timyul ciiderii, capul nu trebuie sii atingii solul.

CADEREA ARCUITA TE-NGUA

Stiind pe spate exersez ridicarea bazinului de la sol. Pot exersa gi cu un partener. Este foarte utili Pn caz de proiecfie.

118

QWAN Kl DO

SINCUR

din sezut

n

CADEREA i~SPATE

TE-SAU

Barbia /ioit&

de piept, braful drept intins: indoi braful stang ~i ma rostogoles~c pe spate. Genunchii indoifi ii a,selzdupa bi-aful intins. Pot sa ma rostogolesc inainfe. sau sB ma

i~ DO1

din poziiia in picioare

Daca partenerul meu ma impinge, retrag picior pentru a cobori ma; u$or. Sezutul este primul care ia contact cu

CADEREA hl LATERAL TE-NGANG

Sa fiu atent

sa

nu

indrept

Fac aceasta inlan- fuire in ambele parfi de 12 ori.

122

QWAN KI DO

1) THOI-SON-BAN-HA

1) CUONG-DAO-KHAI-MON

2) AM-DUONG-QUYEN

2) THOI-SON

124

QWAN Kl DO

TEHNICIINDOI

SONG LUYEN

~NLANTUIRI CU ClNCl PAS1

THE-DOI-LUYEN

126

QWAN Kl DO

NHUYEN PHAP

Dupa ce blo- chez lovitura depumn, prind msna adversa ~i inaintez pi- ciorul drept

ATENJIE !!!

Corpul tau trebuie sa ramcina in contact cu cel a1 partenerului. Capul tau se rote$e in sensul rota]iei.

%- Nu frebuie sa ne dezechilibram. Pasfreaza corpul drept.

I

SECERARILE

TAO-DIA-CUOC

130

QWAN Kl DO

TEHNICB DE FOARFECA cu PICIOARELE GiAO-LONG-CLJOC

1

TAO-PHUONG-

.

in spateie picierdui din fi3@

7bt

timpul fin pumnul partenerului, pun qmi

mBna stBngB pe sol ~i tZr8 a-mi dua privirea din uchii parter~er~dui,kc o rotafie din cur9 spre dreapla.

<

_s

-

'

132

QWAN Kl DO

OATE DEGAJA DiNTR-0 INDERE A MAIMII

fa

Fac o rotafie fntr-un sens

APARARE

CONTRA

PRlNDERll DE MANA

Migcare circular5 sgre interior

APARARE

CONTRA PRlNDERll DIE

n

MANA (PE DIAGONALA)

n

APARARE

CONTRA PRlNDERll DE AMBELE MAINI

APARARE

CONTRA PRINDERII PE LA SPATE

Flexez brusc picioarele ~i trec in pozitia TRUNG-BINH-TAN. Prind

CONTRA UNUl ATAC DE PUMN, SAU PICIOR, EU POX

SA BLOCHEZ $1 SA CONTRAATAC

SA ESCHIVEZ $1SA CONTRAATAC

U. R. 0. K. D.

141

SA BLOCHEZ SI sA-L

PROIECTEZ

SA ESCHIVEZ $1sA-L

PROIECTEZ

142

QWAN KI DO

s,&ESCHIVEZ $1 sA-L SECER

POT, DE ASEMENEA. SA BLQCHEZ $1 sA-L IMOBILIZEZ

144

QWAN Kl DO

SI APOI POT SA CONTRAATAC

COMPETITIA

SONG-DAU

A

I n sala de antrenarnent.

fn timpul cursului, supravegheati de profesor, putem

face cele dou5 tipuri de atacuri.

Atacul convenlional - SONG-DAU.

A

Inl5npMe cu cinci pa!$ reprezintz un prim atac conventional. Putem trece la etapa urm5toare f5ciind o inlhfuire de tehnici aratatii de profesor. Schimb5m alternativ rolul de atacant cu cel de apzrator.

Atacul liber - SONG-DAU.

fn acest caz tehnicile, combinafiile, nu sunt dinainte impuse.

Dup5 salut putem de arbitraj.

ataca,

Trebuie s5 respecth regulamentul

Cornpetilia - SONG-DAU.

A

Incepiind cu 1 CAP ro3u putem participa la competifii, in echipe

de 3.

Cornpetilia tehnicii - categoria copii - <iTieu-cap

fn aceastil competilie se prezint5 QUYEN-uri.

Cornpetilia de luptii - categoria super sperante - <<DONG-

TU>>

fntre 10 si 13 ani. Paginile urm5toare ne vor prezenta chteva informafii ce ne vor fi folositoare in fnceperea coinpetifiei.

AM-DUONG-SONG-THU

(gardii cu o miinii deschisi 3i una striinsil pumn)

A

Inainte de o Tnliintuire in doi, inainte de o lupt5, suntem Entr-o pozikie de gard5. Din pozilia AM-DUONG- TAN vom line bralele astfel hc2t sL? putem ataca, sau bloca Iatii douii pozilii de gardii mai frecvente:

U. R.

0. K. D.

147

CHUAN-BI !

NGHIEM !

Pregatifi-va !

fnainte de o TnlZnpire in dod, sau inainte de o lupt5, antrenoml (sau arbitrul) spune &leva corrmenzi pe care trebuie s-a 1e cunosc

148

QWAN Kl DO

A

In functie de calitatea tehnicii (eficacitate, pozifie, striggtul QUAT profesorul (arbitrul centralyn timpul competifiei) va acorda 1/2; 1; sau 2 puncte celui care atacz. Dar, ATENTIE ! nu trebuie si facem acte interzise de regulamentul de arbitraj. In acest caz vom fi sancfivnafi ptintr-un avertisment (retragerea unui punct), sau prin descalificarea pentru toati durata luptei (urmati de retragerea a dou5 puncte).

)

REGULAMENTUL DE ARBlTRAJ

/ \

,--- %

Este strict interzis sa lovin Tn zona ha~urata.

Acest regulament, editat de UNIU-

NEA MONDIALA DE QWAN KI DO

grupeazi regulile necesare unei bune desfiiguriiri a competiliei.

PROTECTIILE

La categoriile noastre sunt obliga- torii douii minugi. Trebuie si avem gl o cochilie gf o protecfie pentru dinti (pro- tecliile pentru tibie sunt facultative).

ARBITRUL CENTRAL

El conduce echipa de arbitrii, acord5 punctele ~i,dupii ce consult5 arbitrii de coll, poate sancriona, sau descaliSica un luptiitor.

ARBITKIT DE COLT

Avhd douii stegulele, unul alb bi unul rogu, cei doi arbitrii de colt semnalir.eaz3 punctele, iegirile din suprafap de lupt5

TEIINICIT,E PERMISE

A

In funclie de ericacitatea tehnicilor, arbitrul poate acorda 1/2; 1: sau 2 puncte

TETINICILE INTERZISE

Pentru a elilnina accidentele, unele tehnici considerate periculoase (lovituri de cot, de genunchi, de cap, de degete sunt interzise $ pot Si sanelionate cu un avertisment (retragerea unui punct), sau printr-o descalif'icare (retragere a douii yuncte).

)

150

QWAN KI DO

I. Masa oficialii

2. Cel care line timpul

3. Gongul 4. Arbilrul central 5. Arbitrii de colt 6. Cei doi luptiitori

7. Suprafata de luptii

8.Zona neuli-5, 3 metri

9. Publicul 10. Cine a punctat ?

Gong

Slegulefe

Centura albii

Centura rogie

Fluier

152

QWAN Kl DO

QUYEN TAP.

QUYEN sunt inliinfuiri codificate, rolosind diferite tehnici de atac (pumn, sau picior) $i de apiirare (eschive, blocaje in QWAN KI DO, QUYEN-urile sunt grupate astrel:

)

QUYEN-uri DE BAZA

BO PHAP QUYEN, THAN PHAP QUYEN, THU PHAP QUYEN, BO LINH 1,DANG MON QUYEN. QUYEN-urile reunesc tehnicile de bazii - pozitii, deplasiiri, blocage, inliinfuiri de blocaje

QUYEN-uri AVANSATE

QWAN KI 1,2, 3,4, KINH SON CUOC

QUYEN-'uriSUPERIOARE

Ca gi QUYEN-urile avansate, QUYEN-urile superioare reprezintii o luptii contra mai multor adversari. Unele dintre ele folosesc tehnici inspirate din lumea animalelor - tigrul, dragonul, ciilugiirifa, garpele, maimuta

LONG-HO-QUYEN, de exemplu, reprezintii lupta dintre un dragon LONG gi tigru HO.

Sunt ti QUYEN-uri speciale, care sunt axate in principal pe

pe. spargeri; acestea vor fi invgtate dupii

tehnici de respiratie, sau oblinerea centurii negre.

154

QWAN Kl DO

DAN@MQN BUYEN TRECEREA PORT11

Numeroase QUYEN-uri au asociati o povestire, ugurgnd memorarea tehnicilor. DANG MON prezintii istoria lui QUAN AM, o tinirii care gi-a pierdut viafa din dragoste pentru logodnicul ei.

A

Intr-o zi, o tiiniirii numiti QUAN AM, niergea pe cimp culeghd flori (1 - migcarea pentru blocajul jos simbolizeaz5 ruperea unei llori inalte). Mergind pe potecii (2- lovitura de picior simbolizeazii mersul) ea intiilnegte un tiinis de care se indriigostegte. Acesta ii aratii frumusetea imprejurirnilor gi ii explicii greutrifile viefii (3 - mgna st%@ descliis5 pentru frumusetea peisajului; 4 - lovitura de pumn drept pentru realitilile vietii). El o insolegte pihi la un ogor, unde QUAN AMI punindu-gi un gal in jurul glitului (annarea m'2inii drepte la urniirul sting) incepe si semene griu (6 - THOI-SON-TA-CHI cu

dreapla) vissnd 13 viitorul ei logodnic $ila vista lor. Dar, a doua zi dimineafii, trezindu-se (7 - trecerea prin pozitia LAP-TAN) afli de ~n'oartealogodnicului ei. Disperatg, i8i gune 3alul in jurul giitului, aruncindu-l pe spate (8 - blocajul jos), liotiiriind sii plece (9 - lovitura de picior) spre zarea largii (m2na deschisi),

(1 1 - lovitura de pumn). Ea incliide In sine

(1 2 - deplnsarea cu armarea miiinii drepte)

clisperarea piiriisind casa

ingropiind trecutul

>i inchizind up pentru totdeauna (13 - TI-101-SON-TA-CHI).TLiniira intoarce spateIe trecutului (1 4 - intoarcere in LAP TAN) gi ajunge la poarta unei pagode. Dru- pentru a intra in pagod8 a trebuit s8 se deghizez in biiat. Si-a t5iat pirul(14 - miina sting2 asmat5 la u~niirul dregt) gi I-a aruncat (15 - blocajul jos). Ea impinge poarla pagodei

U. R. a. K

D.

155

(16 - CLJONC DAO KHAI MON - 1n2nacare deschide uga) $ se c51ugiregte (17 - gest si~ubolical c5lugiirilor - m2inile lin~llela yoldul drept). Dar o fat5 din satul vecin, care venea des cu ofrande la pagod5 o vede, crede c5 este b5iat gi se ?ndr5gostegte de inchipuirea sa, de QUAN AM. Dar QUAN AM o respinge (I Y - Tmpinge cu ambele bra[e in f@). V5zSndu-se respins;, 15rincula enervalii Soarte tare se inloarce (19 - 7nto;trcerea QUAY), fuge spre sat, unde "incepe s5 strige cii a fost netinstit5 de un cilugiir (20 - blocajul simboliziind niinciuna fetei). Ea revine la pagodiiinsolitii de @ranii nervqi (21 - lovitura de picior), il aratii pe QUAN AM (22 - mha deschiss) $i strig5 - "1atB ciilug,?rul care m-a dezonorat.". QUAN AM a rii~nasdeghizatii En ciilugiir. E lovilii (23 - lovitura de pumn) gi adusii Pn fap celorlal[i ciilugii~ipentru a Ti judecatii (24 - pozilia LAP TAN). Dar QUAN AM nu r5spunde la acuzaliile aduse gi niai niult, se pleacii umilii ?n fap judec5lorilor (26 - pozilia HO DIEP TAN). Ea este aruncatii de pe pagodii drept pedeapsz (26 - lovitura de picior siiritii). QUAN AM cade Pntr-un coll al gr5dinii rinindu-se gi riimiine (27 - TRUNG BlNH TAN) acolo. unde moare in fiig, defiimatii gi urniliti. Venerabilul pagodei deschide uga camerei lui QUAN AM (28 - THO1 SON TA CHI) 3i descoperii cii de rapt c5lugiirul era o thiirii; inIeleg2nd nevinov5lia fetei i~idii seama de necinstea [iiriincii. Atunci, Venerabilului i se aratii Buddha, care ii spune cii QUAN AM a meritat sii atingii starea de BUDDHA.

158

QWAM KI DO

fl

\

Ai fost con$iincios la cursurile de QVdAN Kl DO. Ai invafat tehnicile prezenta te in aceas ta carte $i ai trecut cu succes examenul de grad. Acum pop purta centura violet. Veiputea afla tehnicile pentru a1doilea grad la copii venind /a cursuri. Daca v-a placut acest prim volum o sa va oferim $i volumul do;.

TITLURI APARUTE i~ COLECTIA BUD0

1. JUDO - ANTON MURARU - 3500 LEI 2. BRUCE LEE - JOHN CARTWOOD - 5000 LEI 3. KARATE KATA SHOTOKAN - MIRCEA UNGUREAN - 5000 LEI 4. TAlJlQUAN & TAlJlJlAN - DONG YUAN

- 4000 LEI 5. GORlN NO SH0 - MlYAMOTO MUSASHI

- 4000 LEI 6.PRIMUL AJUTOR INACCIDENTELE DIN ARTELE MARTIALE - DR. MED. VIRGIL CRISAN - 4500 LEI 7. KARATE SHOTOKAN * KlHON & KUMlTE - MIRCEA UNGUREAN - 7000 LED 8. TEHNlCl SECRETE DIN SHAOLIN * ATlNGEREA PUNCTELOR VITALE - LlVlU TILICA - 4000 LEI

9 BUSHIDO - INAZO NITOBE - 4000 LEI

10. JIU JlTSU - ALOlS GURSKI - 5000 LEI

11. TAEKWONDO - CONSTANTIN DlMClU

- 9800 LEI 12.NINJUTSU - CRlSTlAN LAIBER - 8900 LEI

13. QWANKIDO - F.F.Q.K.D.

14. KUNG FU * STlLUL DE NORD - LlVlU TILICA

15. CALEA KYOKUSHIN - MASUTATSU OYAMA 16. KUATSU - DR. MED. VIRGIL CRISAN 17. KUNG FU * SANSHOU - MIHAI IONESCU LEONARD

18. QI GONG - ElVlU TILICA

19. KUNG FU * STlLUL DE SUD - GABRIELA LiBlU 20. TEHNlCl SECRETE DIN SHAOLIN * METODE PRACTICE SI EXERClTll DE ATINGERE A PUNCTELOR VITALE - LlVlU TIL~CA

21. KIA1 JUTSU

160

QWAN KI DO

!I

I

A

IN ATENTIA ClTlTORlLOR

I Ciirlile colecfiei BUD0 pol fi procurate de la difuzorii 1 stradali, sau diN librir~ileoragelor dumneavoastri. Dacs slocurile acestora S-du epuizat, putefi vizila librsria editurii noastre, din Bucuregti, strada Valdemar L5ciirescu nr. 4, sau puleli comanda in scris cartea doriti. Pentru aceasta trebuie sZ lrimitefi contravaloarea ciiqii + 200 le~reprezentgnd cheltuieli de expediere (la un pachet cu mai lnulte ciirii taxa de expediere nu se gliitegte dec2t pentru o singur5 carte, deci indiferent c2te ciirti comandaii, taxa de expediere siim6ne 200 lei). Suma re~ultatiise trimite pe numele de Oancea Gheorghe, la adresa - Bucuregti, str. Valdemar Liiscsrescu ns. 4, sector 5, cod 76634. Pe mandatul cu care expediafi banii este un loc destinat corespondenlei. In ace1 loc notaji cite1ce reprezintz suma expediala (lillurile czqilor). De asemenea, completaii cu majuscule adresa (din poQiunea care rimhe la destinatar) unde doriii si grimiii coletul cu publicafiile comandate Este bine, dar nu neapirat necesar, s5 insotifi comanda dumneavoastri 3i de o ncrisoare prin care si anunfaii data efectuirii plsfii 5i litlurile comandate. Puteli face abonament, in acela~imod gi la revista ARTE MARTIALE. Acesta cost5 13200 lei, reprezentgnd contravaloarea celor 6 aparitii pe anul 1996.

I

lmprimeria GARELL POLIGRAPHIS srl Bucuresti Str. Valdemar b5seiirescu nr. 4 sector 5, cod 76634 Telefon (01) 780 71 54

QWAN KI DO ~i-aprirnit de putin tirnp numele, dar originea sa se gase~tein cele rnai vechi tehnici de arte martiale. Reprezinta rezultatul a peste 25 de ani de studii ~i caut&i efectuate de unul dintre cei rnai mari expefii ai artelor marfiale vietnameze - maestrul Pham Xuan Tong. Acesta a realizat o sinteza a celor mai celebre stiluri de arte martiale chino-vietnameze. h Vietnam a avut onoarea .yi Sansa de a fi discipolul maestrului Chau Qwan-Ki, care 1-a desemnat, prin testament, ca succesor .yi depozitar al ~coliisale chineze~tiHe-Phai - ~coalace ate influente din celebrele stiluri chineze~tiNga-Mi-Pai, Shaolin-Wo-Mei, Tang-Lang. El a beneficiat 3I mod egal .yi de 3Ivalatura stilului vietnamez Vo, prin unchiul sau Pham-Tru (licentiat in arte martiale in Vietnam) .yi de asemenea de expea vietnamezi Phan-Thanhu Su .yiLong Ho-Hoi. h 1968 maestrul Pham Xuan Tong sosevte in Franta pentru a-~iperfecfionastudiile medicale. Din aceasta perioada incepe dezvoltarea unei noi arte martiale, care are rapid numero~i adeph. Competenta, perseverenta c2t ~i calitatile pedagogice ale maestrului Pham Xuan Tong ilridica la nivelul celor rnai mari expefii vietnamezi din occident. Aceastii ascensiune, susfinutade elevii sai duce in mai 1981 la crearea Uniunii Mondiale de Qwan Ki Do. h numele acestei ~colise regase~tenumele maestrului Chau-Qwan Ki, f&a de care maestrul Pham Xuan Tong nu ar fi fost ceea ce este.

LEI 4500

ISBN 973-97471-4-0.