Sunteți pe pagina 1din 162

QWAM KDO I

csr ENENERQllLOR

Maestrul PHAM XUAN TONG Fondatorul metodei QWAN KI DO

UNIUNEA R O M ~ N A QWAN 6 DO DE 1

QWAN KI DO
CALEA ENERGIILOR CORPORALE

Coperta - GABY OANCEA Consilier editorial - ELENA COTIGA Grafica MARLE-CLAUDE CANET Realizator GILBERT RAULET in colaborare cu Maestrul PHAM XUAN 'TONG, 8 DANG Director tehnic al F.F.Q.K.D. Fondator al rnetodei QWAN KI DO Au mai colaborat la realizarea acestei lucriiri ROGER GRUBER, MICHEL AUDWFREN, ALAIN DELPLANQUE, LOC PHAM XUAN, MARIE-THISRESE LIBERTI, RICHARD ROUDIER Redactori pentru editia in limba romin5 ' OVIDIU COVACI Director tehnic al U.R.Q.K.D. CATALIN ONISTE Secretar a1 U.K.Q.K.D. DISRLA CAROL

AVERTIS&ENT
Tehnicile descrise in aceastti carte sunt tehnici martiale. Este bine ca inainte de a incepe exersarea lor sti consultati un medic. Trehuie s i mentionam c5 executate f5ri control pot provoca riniri, sau chiar moartea. Este evident c i nu sunt prezentate in acest spirit. Fiecare are libertatea de a aprecia adevirata semnificape a lnv5@turilor dm aceastH carte. Autorul $i editorul nu vor fi responsabili in cazul in care tehnicile din aceast5 lucrare vor fi intrehuinpte in scopul inc5lc5rii legii, de cstre un cititor iresponsahil, dupj. cum nu vor rispunde nici de eventualele accidentzri, sau posibile alte urmjri rezultate in urma practicarii acestor tehnici.

Reproducerea integral&,sau partial5 a acestui volum, fiirii autorizarea scrisg a editorului este intenis;, fiind pedepsitg conform legilor in vigoare.

Copyright

GARELL PUBLISHING HOUSE


Romsnia, Bucuregti. Str. Valdemar E5scarescu nr. 4, sector 5, telefon (01) 780 71 54
Toale dreprurile osupra nierlei e d q i w r c m r r .

ISBN - 973-97471-4-0

WAN KI DO gi-a primit de pufin timp numele, dar originea sa se gisegte in cele mai vechi tehnici de arte maqiale. Reprezintii rezultatul a peste 25 de ani de studii gi ciutbri efectuate de unul dintre cei mai mari expet$ ai artelor marfiale vietnameze - maestrul Pham Xuan Tong.

Acesta a realizat o sintez5 a celor mai celebre stiluri de arte marfiale chino-vietnameze. fn Vietnam, a avut onoarea 8i Bansa de a fi discipolul maestrului Chau Q u a n - K 3 7 i _ , r n r ~ l , ~ ~ - ~ m n ~ -. ,ty .~ *n e ' tament, ca succesor gi depozitar a1 gcolii sale chinezegti He-Phai gcoalb ce are influenfe din celebrele stiluri chinezegti Nga-Mi-Pai, Shaolin-Wo-Mei, Tang-Lang. El a beneficiat 'in mod egal gi d e PnvZfhra stilului vietnamez Vo, prin unchiul siu Pbam-Tru (licenfiat in arte marfiale in Vietnam) 5i de asemenea de expeqii vietnamezi Phan-Thanhu Su gi Long Ho-Hoi. in 1668 maestrul Pham Xuan Tong sosegte in Franta pentru a - ~ i perfecfiona studiile medicale. Din aceasti perioadi Pncepe dezvoltarea unei noi arte martiale, care are rapid numerogi adepli. Competenp, perseverenla c2t $i calitifile pedagogice ale maestrului Pham Xuan Tong PI ridicii la

QWAN KI D O

nlvelul celor mai mari experfi vietnamezi din Occident. Aceastii ascensiune, susginut5 de elevii s5i duce Tn rnai 1981 la crearea Uniunii Mondiale de Qwan Ki Do. fn numele acestei gcoli se regiisegte numelle maestruhi ChauQuan Khi, f5rZ de care maestrul Pham Xuan Tong nu ar fi fost ceea ce este.

Maesfrul CHAU QUAN-KHI

Maestrul PHAM XUAN TONG


Maestru in ternafdonal, 8 DANG, Director tehnic a! F.E Q.K.D. Fondatorul rnetoder"Q WAN KI DO

- scris mai exacf AN semnifica' ANSAM-

nifica ENERGIA, 0 - scris mai exacf DAO,

calea energiilor corporale.

QWAN K I DO

PROGRAM D E PREGATIRE
PRIMUL GRAD
PRIMUL CAP

- ROSU

BO-PHAP (POZITII) CHUAN-BI, LAP-TAN, KY-MATAN, LIEN-HOA-TAN, DINH-TAN

- XA-HANH

THAN-PHAP (DEPLASARI) - 0 jumiitate de turii (pe loc)

THU-PHAP (TEHNICI DE MANA) - SONG-SON, THOISON, DI-SON

CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) - TRUC-CUOC CUNG-THU (BLOCAJE) mediu qi jos

- Chte un

blocaj la nivel h a l t ,

NHAO-LAN (CADERI) - INITIERE,

JOACA

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) INITIERE, EXERCITII CATE DOI VAT (PROIECPI) CIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR

- FORFECARE

U R. 0. K. D. .

CU PICIOARELE)

TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE - SALUTURILE QUYEN - BO-PHAP QUYEN

AL DOILEA CAP

- ROSU
TURA

BO-PHAP (POZIDI) - AM-DUONG-TAN, XA-TAN, TIEUTAN THAN-PHAP (DEPLASART)- 0 JUMATATE DE (DI-SON), DI-THAN

CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) - SONG-CUOC, BAN-LONG-CUOC

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI)

10

Q W A N Kl D O

VAT (PROIECTII) - INIPERE CIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE) - INIPERE TAO-DIA-CUOC (SECERARI) - INITIERE KHOA-GO (IMOBILIZARI) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE - GARDA QUYEN - BO-LINH MOT

A L TREILEA C A P

- ROSU
TURA

BO-PHAP (POZITJrII) - DOC-HANH-VU-TAN THAN-PHAP (DEPLASARI) - 0 JUMATATE DE (THOI-SON), THIEM-THU-QUA-HA1

THU-PHAP ~TEHNICI MANA) - PUMN CIRCULAR DE


CUOC PHAP (TEHNICI DE PICIOR) - HOANH-CUOC CUNG-THU (BLOCAJE) - TREI LA NIVEL MEDIU, UNUL LA NIVEL JOS 81 UNUL LA NIVEL ~ N A L T NHAO-LAN ~CADERI)

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI)

VAT (PROIECPI)
GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE)

KHOA -GO (IMOBILIZARI) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE INITIERE i N LWTA QUYEN - THU-PHAP QUYEN

AL PATRULEA CAP - ROSU


BO-PHAP (POZITII) - HAC-TAN

THU-PHAP (TEHNICI DE MAN&

- CROSEU

CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) CUNG-THU (BLOCAJE) NHAO-LAN (CADERI)

12

OWAN Kl DO

THE-DOI-LUIEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) VAT (PROIECTII) - O TEHNICA DE APARARE

cu PICIOARELE) - o T E H N I C ~ A P ~ R A R E DE
TAO-DIA-CUOC (SECERARI) KHOA-GO (IMOBILIZ ARI) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE QUYEN-TAP - DANG-MON

GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE

CENTURA VIOLET
BO-PHAP (POZITII) - NHI-TAN, QUY-TAN, APLICATII THAN-PHAP (DEPLASARI)

- PHI-THAN, DT-ANH

THU-PHAP (TEHNICI DE MAN& - DAO-SON CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR ) - HAU-CUOC, THANG-THEN-TRUC-CUOC CUNG-THU (BLOCAJE) NHAO-LAN (CADERI)

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) VAT (PROIECTII) GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE)

TA o-DIA - c u o c (SECERARI)
KHOA -GO (IMOBILIZARI) TU-VE QAUTOAPARARE) DIVERSE QUYEN - QWAN-KI MOT, THAN-PHAP QUYEN

AL DOILEA GRAD
PRIMUL CAP

- ALB
LATERALE

BO-PHAP (POZITII) - HO-DIEP-TAN THAN-PHAP (DEPLASARI) (90")

- DEPLASARI

CUQC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) CUNG-THU (BLOCAJE) - BLOCAJE LA NIVEL JOS

14

QWAN KI DO

NHAO-LAN (CADERI) THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOT) VAT (PROIECVI) GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR CU PICIOARELE) TAO-DIA-CUOC (SECERARI) KHOA-GO (IMOBILIZ~RI) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE QUYEN - BO-LINH 2

- FORFECARE

AL DOILEA CAP

- ALB

BO-PHrlP (POZITII) - XA-TU-TAN

T H A N - P ~ (DEPLASARI) P
THU-PHAP (TEHNICI DE MANA) CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) (PERFECTIONARE)

- HAU-CUOC

CUNG-THU (BLOCAJE) - BLOCAJE LA NIVEL MEDIU

U R. Q- K. D. .

15

NHAO-LAN (CADERI) THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) VAT (PROIECPI) GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE) TAO-DIA-CUOC (SECERARI)

TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE - XUAN-LONG 1 QUYEN - QWAN-KI 2


0

AL TREILEA CAP
BO-PHAP (POZITII) - ALTELE

- ALB

THAN-PHAP (DEPLASARI) - ALTELE THU-PHAP (TEHNICI DE MAN& CUOC-PHAP(TEHNICI DE PICIOR) - LUU-VAN-CUOC, HO-VI-CUOC CUNG-THU (BLOCAJE) - BLOCAJE LA NIVEL ~ N A L T

16

QWAN KI D O

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) VAT (PROIECDI) GlAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR - FORFECARE CU PICIOARELE)

TU-VE (AUTOAPARARE)
DIVERSE QUYEN - QWAN-KI 1

AL PATRULEA CAP
BO-PHAP (POZITII) THAN-PHAP (DEPLASARI)

- ALB

CUOC-PHAP (TEHNICI DE PICIOR) - THANG THIEN BANG, SAT CUOC CUNG-THU (BLOCAJE)

U. I?. 0. K. D.

17

NHAO-LAN (CADERI)

THE-DOI-LUYEN (ANTRENAMENT DO1 LA DOI) VAT (PROIECDI) GIAO-LONG-CUOC (CHEI DE PICIOR CU PICIOARELE)

- FORFECARE

KHOA-GO (IMOBILIZARI) TU-VE (AUTOAPARARE) DIVERSE - REGULAMENTUL DE ARBITRAJ QUYEN - QWAN-KI 2

CELE ZECE PRlNClPll FUNDAMENTALE QWAN KI DO ULUl

racticanlii de QWAN KI DO se angajeazii s i respecte cele zece principii de mai jos:

1. S i atingii cel mai inalt nivel tehnic, virtufile morale deprinse prin QWAN KI DO. 2. S5 dezvolte QWAN KI DO-ul, potrivit nobilelor tradifii milenare transmise de maegtri. 3. S5 rimiin5 unifi, s i respecte gradele gi instructorii, s5 dea dovadi de fraternitate adevirati intre practicanfi. - 4. S5 aplice riguros regulamentele Uniunii, s i onoreze spiritul striivechi a1 artelor marfiale. 5. S6 respecte toate stilurile celorlalte gcoli gi s i nu foloseasc5 artele marliale deciit in caz de aegitimii apiirare. 6. S5 vin5 regulat la cursuni, sii cultive mirefia artelor martiale, respectiind instructorii. 7. S6 considere lupta din artele maqiale gi atacurile ca un mijloc de progres gi nu ca un scop in sine. 8. Sii dea dovadi de sinceritate, de simplitate gi de dreptate sufleteascii. 9. S5-gi cultive corpul $i spinitul pentru binele sgu $i a1 celorlalfi. 10. Sii cultive 'increderea in sine, perseverenia, vointa, modestia $i toleranfa.

2nd piitrundefi intr-o salii de antrenament veli vedea practicanfii in finuta specificii, av2nd centuri cu una, sau mai multe barete. Centurile au culoarea albii. sau violet, iar baretele sun1 albe sau rogii la copii de p2nii la 13 ani $ albastre la ceilalfi; ele permit o recunoqtere aproximativii a gradului de cunogtinfetehnice, a vechimii practicantului. Antrenamentul de QWAN K I DO este codificat $ tehnicile, de la cele mai simple la cele mai complexe, sunt cupnnse intr-un program de inviifiim2nt.Prin munca voastrii, printr-un studiu congtiincios a1 migciirilor, cu ajutorul profesorului, vefi inviifa tehnicile, hliinluirile, sau exerciliile (proiecfii, seceriiri) pe care nu le-afi mai efectuat p2nii acum. C2nd tehnicile vor fi inviifate, vefi susline un examen de control - EXAMENUL BE GRAB. Iatii gradele gi perioada dintre examene:

PRIMUL GRAD PENTRU COPTI Centura alib5 Centura albii 1 Cap rogu - minim 6 luni Centura albii 2 Cap rogu - minim 6 luni Centura alb5 3 Cap rogu - minim 6 luni Centura alb5 4 Cap rogu - minim 6 l ~ m i PRIMkTE GRAD PENTRU COP11 Cermtura violet5

20

QWAN KI

DO

Centura violet5 1 Cap alb - 6 luni Centuri violet5 2 Cap alb - ninim 6 luni Centur5 violet5 3 Cap alb - minim 6 luni Centuri violet5 4 Cap alb - minim 6 luni De la viirsta de 13 ani, aceste grade vor fi transformate i n grade pentru adulti: Cap albastru pe centur5 albii. f n urma unui examen, profesoruil v i va autoriza s5 purtali gradul urm5tor: Centurg alb5 cu Cap rogu - 1 Cap aPbastru maxim Centurii violet5 cu cap alb - 2 Cap albastru maxim. Centura are 2,5 metri lungime gi 13 centimetri lalime. Cap-ii au o Pifime de 1,5 centimetri - piing la 2 centimetri gi o distanl5 intre ei de 5 centimetri.

/>

Exista ~i un alt mod de a-mi innoda centura. ~rofesorul meu

FETELE &I ~NNOADA CENTURA /N DREAPTA !Centurile negre se innoada tot timpul in mijloc

BACH-DAX - Centura alb% TXA-DM - Centura violet% HUYEN-DAX - Centura neagrii

CUM

DMI

STRANG TINUTA

Tinuta unui practicant trebuie sii fie tot timpul curatii. Acas5 o pun pe un umerag. Dup5 terminarea antrenamentului, eu imi striing finuta astfel:

ECUSONUL

KI DO
0

racticantii de QWAN KI DO, din orice p r i , au toli acelagi ecuson, la nivelul inimii, E parlea stgngii a VO-PHUC. n Pe acest ecuson se aflk DRAGONUL ce reprezinti spiritul cavaleresc Cele patru ideograme de la bazh ce semnificg artele maqiale traditionale vietnameze.

Pe ecuson sunt gase culori (cele cinci tradifionale, c5ci se grupeazii albastru cu verde).

NEGRU - hotiirgre, seriozitate ROSU - curaj, combativitate ALBASTRU - bun5tate VERDE - gerseverenfii, speaantii GALBEN - generozitate, luciditate ALB - puritate (este sinteza tuturor culorilor)
Fieciirei culori ii corespunde o directie gi un element din cele cinci elemente de bazii:

NEGRU - noad, ap5 ROSU - sud, ~


O C

ALBASTRU - est, lemn VERDE - est. lemn GALBEN - centru, piimht ALB - vest, metal

28

QWAN KI DO

m
SALA DE AMPREMA VB-PHUONG

rn

Sala de antrenament este adesea folositii $i de alte discipline sportive. in timpul cursurilor de QWAN K I DO ea devine Bocul unde se fnva@calea artelor maqiale. Pentru a progress, trbuie s5 incerc5m sii ne concentriim numai asupra execufiilor tehnice, izolilndu-ne d e tot ceea ce ne fnconjoarii - p9rinli care ne privesc, problemele gcolare, prietenii de joacii.. . Noi trebuie sii:

RESPECTAM CURATENIA SALII


SZ folosim papuci de casii pentru a ne deplasa de la vestiar p h i i fn sal5. S i ne antreniim cu picioarele goale ~ 2 n d ne permile. Z sala

RESPECTAM

LINISTEA i~ SALA

hainlea cursur-ilor nu alergafi, n u strigagi. in timpul cursunlor evitafi sii vorbiji.

RESPECTAM

CEREMONIALUL

Salutafi la intrarea 2i la iegirea din salii.

PROGRAMUL DE ANTRENAMENT Evitaqi fnt2rzienle. care deranjeazii cursurile.

SA RESPECTAM

30

QWAN K D O I

ANTRENORUL HUAN-LUYEN-VIEN
ntrenorul este persoana centrals a unui anlrenament. Numai el ne poate h v i p tehnicile $i la nevoie ne poate .corecta. El este ghidul nostm, profesorul in care putem avea deplinH incredere. Tehnicile pe care le vom invgfa au fost alese in funcfie de nivelul nostru, de gradul lor de dificultate. Antrenorul nostru este inainte de toate un gracticant care continu5 s s se antreneze gi care trebilie s progreseze inc5 in domeniul artelor H mafliale. El ne dedics timpul s5u liber pentru a ne ajuta s5 descoperim QWAN KI DO - ul. S5-1 ajut5m in munca lui, respectiindu-i sfaturile:

S5 ascultiim sfaturile, explicatiile date. Sii nu executiirn deciit tehnicile inviitate. Sii salut5m antrenorul, inainte gi dupii o explicatie. S5 prezentarn problemele de siin5tate, dac5 este cazul, Tnainte de a Tncepe cursul.

Tu trebuie sa' prive~ti timgul tot gartenerul i% ochil


\

PARTENERUL VQ-SINH
racticantul care a ajuns la un inalt nivel tehnic poate progresa antreniindu-se singur. Exceptiind ciiteva tehnici, la inceput un debutant are nevoie de un partener. Fir5 el devine imposibil sii aplicim tehnicile inviipte s i ne dezvoltim calitilile necesare unui practicant de QWAN KI DO precizia, viteza de executie, echilibrul Ajutorul siu, prietenia sa, ne sunt indispensabile. Dar ATENTIE ! trebuie si-1 meritim, respectiind urm5toarele sfaturi:

...

S5 respectgm partenerul. Cici gi el ne respecti. Sg lucr5m in acelagi ritm cu el. S i nu incerciim s i executim mai rapid, mai in forfi, c5ci putem gregi tehnica. S5-l ajutgm in caz de dificultate. $i el ne ajuti s i progresim. S5 nu lovim niciodatii real. Toate atacurile trebuie s i fie controlate, exceptiind cele efectuate la sac, sau ciind partenerul are protecrii.

U.

R 0. K. .

D.

33

NOT^ Pentru mai rnulti claritate, partenerul va fi reprezentat


prin silueta sa.

OFF! ]

34

QWAN K l D O

CUM NE ASEZAM NGO~


A ~ e z a f , pracficar1fui de QWAN KI DO ao'cpt8 tirjii dirl cele doua pozitii: I. THlEN BO TAN 2. TOA THIENH TAN

mm.

$1 C U M NE RIDICAM DUNG (ZUONG)

CBnd profesorul spune NGOI ! elevii se a~eaza' spunBnd XUOMG ! CBnd el spune DUNG 1 ei aa'spund ridica' dupa' ce lovesc solul

BAI TO
ASEZAT, SALUTUL DE JOS

- BAI

Adesea, "in timpul antrenamentului practicanfii fac un gest simbolic:

SALUTUL
Simplu in execufie, bogat "in semnificafie, trebuie executat calm, f%r% grab%. Salutul este un act de respect (respectul partenerului cat gi a1 propriei persoane) principiu esenfial in artele maqiale. Este, de asemenea, un semn de recunogtinfg (fag8 de profesor) gi de modestie. Deosebim dou%tipuri de salut.

1. SALUTUL TRADITIONAL DE JOS - i n f a f a portretului maestrului Chau Quan Khi, 4 fala n


maestrului Pham Xuan Tong, sau "in fafa profesorului.

jos, ma aFez in

frunfea solul. Profesorul saluta diferit -

2. SALUTUL PICIOARE.

1~

Acest salut este foarte frecvent folosit F timpul n antrenamentului. El se executii la intrarea 8i iegirea din sal5, in f a p profesoruIui, a partenerului ... Din pozitia cu picioarele ugor depgrtate (CHUAN BI), trec F pon zifia cu picioarele apropiate (LAP TAN). imi hclin bustul spre Fnainte, privind in ggmht. Sunt gi alte forme de salut, cBnd se grezintii un QUYEN de arme, sau un QUYEN antic.

A TENTIUNE ! hainte de prezentarea unui QUYEN nu ma inclin.

PRINCIPIUL POZITIV-NEGATIV -DUONG


In QWAN KI DO, numeroase tehnici sunt bazate pe principiul AM-DUONG (citesc zuorzg), "in traducere NEGATlV $i POZITIV. In $tiinfa tradilionalii a EXTREMULUI ORIENT cele d o u i nofiuni sunt considerate opuse gi complementare in acelagi timp. Ele nu se completeazi una pe alta $i existi una f5ri alta. Unitatea lor gi opozifia continu5 genereazi perpetuarea vieiii in Univers. Acest principiu este adesea reyrezentat grin desenul de mai jos:
A A

CERCUL NEGRUL ALBUL

f5rZ inceput gi Erii sf2qit obscuritatea, frigul, feminitatea, suplefea... lumina, cgldura, masculinitatea, forfa...

este principiul vief ii este principiu AM, sau negativ este phncipiul DUONG, sau pozitiv
=

4%

QWAN

K B

DO

Fiecare din cele dou5 pLirli conline a pxte din cealalti i,pur,ctul tie culoare opusi). In desenele de mai jos, m2na sting3 reprezin~j LLJNA (AM, snLi NEGATIV), iar m2na dreapt8 SOARELE IDUONC, sau POZIITIVj. Mihcgrile descrise corespund primului blocaj, numil THO1SO& BAN HA.
n

DESENELE

B gi 2. SOARELE, mina dreaptii? se ridici gi incepe rotalia. 3. La amia~rl, cind SOARELE incepe s9 coboare spre orizont, LUNA Pncepe sii aparii $i fhce o roiajie i n sens invers. 4 gi 5. Fiecare dintre ele $i continu5 rotajia pe cer- ~i la miezul
noplii SOAWELE 3i LUNA srm .in ogazifie, U n bra! e intlreptat in

Acest principiu se poate aplica in tehnici de blocaje, in pozifia de garda, dar 2; in salutul de QWAN Kl DO. Unitatea intre forla 2i suplete.

THAI-SAN-BAN-HA
Gardi, sau blocaj jos

AM-DUONG-SONG-THU
Gard%,sau blocaj mediu

44

QWAN K l DO

Ciocanul d e fier

THIET-CHUY
Reversul pumnului Primele dvu5 Falange Barosul

BINH-SON
Aplatizarea muntelui

KHO-LAU
Craniul

BTNH CHUONG
Spatele evantaiului

CUONG-DAO
T % p l cufitului

Laba de urs

U. R 0. K. D.

45

Antebralul

DOC-MOC
Scutul Barosul

Cotul

Perniia piciorului

PHUONG
Aripa de Phonix

KIM-TIEU
Coliii de tigru

PUEGATTUEA
Din ace\\ lnoment antrenamentul a i n c e p t . Alinierea rapidi, executarea salu~ului. respectarea linibtii, c r e a k o atmosSer5fncii necuno\cutii, contribu~nd deja la concentrarea atenliei noastre. , . Knciilzirea fizicri ce va urma are drept scop preg51irea corpului pentru a aborda cu succes cursul de QWAN KI DO. Ea permite Tncril~ireaarticulaliilor - de la vertebrele cervicale (de la g$1), piin5 Ia glezne. hciilzirea, cgt gi partea fizicii, ocupii un loc important C n lilnpul acestei prime p5rli a cursului.

ntrenamentul Cncepe imediat dupa ce profesorul ne-a adunat C sal5. n

CURSUL TEHNTC
Suntem atenfi, bine inciilzili ~i putern Cncepe cursul tehnic. Tehnicile, sau Pnl5nfuisile prezentate de antrenor vor Si executate d e mai multe ori, singuri, sau Cali in fati? cu un partener. , . In raport cu nivelul fieciiruia ~i in functie de tehnicile cunoscute, ciiteva atacuri competilionale, sau d e lupts liberg, vor incheia antrenamentul.

REVENIREA LA CALM
Aceasti? fazg este foarte important& adesea fiind urmati? d e exercilii d e mobilitate. Putem adopta ciiteva pozilii "intins pe spate, sau agezat (TOA

, care trebuie cu orice

Pentru a da o lovilur.4 de picior, sau penfru a incepe antrenamenlul trebuie s a fim incalziti. ,

48

QWAN KI D O

BRATE - %Th%EWI 1. Pe burl5 2. h i n d bra@@ 3. Ridic hazinul 4. Cobor bazinul

52

QWAN

K DO l

CURSUL TEHNlC
Cursul tehnic incepe totdeauna cu o prezentare teoretics a tehnicii, urrnatti de o execulie in aer ~i ?n fata unui partener.

pe cineva care frebuie s2i recifeascii

Aceasts lovifur2 pare foarte eficace.

ESTE MOMENTU-L SA ~NCEPEM PROGRAMUL DE ANTRENAMENT

BO PHAP

NIVELUL SUPERIOR THUONG-DANG


r

EH! PENTRU A STA INACEASTA POZIJIE TREBUIE SA-MI PERFECJIONEZ ECHILIBRUL !

CHUAN BI

ProSesosi11ne spune:

CHUAN BI
Noi tseceln i n pozi \i a

TKUNC; DANG
Ni vel mediu

Aceast2 pozi\ie de qteptare ne permite si l i m gata de atac. de apsrare, sail simplu pentru pur ~i salut.

HA DANG
Nivel inferior

NlVEL MEDlU

- TRUNG DANG

KY-MA-TAN Pozifia medie 1 (a cavalerului)

58

QWAN K I DQ

XA-TAN Pozifia gargelui

QUY-TAN Poziria in genunchi

Pozifie joasii

LIEN TRUNC-BINH-TAN DINH TAN AM-DUONG TAT

XA-TAN TRAO-MA-TAN TIEU-TAN

NHI-TAN

QUY-TAN

THAN PHAP

o rotafie spre dreapta. Voi ajunge tot in CHUAN-BI.

. ..fac

Aceasti5 deplasare se Lolosegte pentru a inainta in refragere, lovind THOI-SON, DI-SON ..., sau blociind. Din pozifia DINH-TAN trec i n pozifia LIEN-HOA-TAN (picioarele lipite). Corpul meu trebuie s 5 riirn2nii verlical gi centura la aceeagi ?nillime.

Sar inainte p5strind pozifia picioarelor.


A

, -

... i m e d i a t deplasez piciorul sl2ng in st5nga. Pot inainta piciorul d r e p t , revenind intr-o poziiie ca la inceput.. .
\

DAO-THAN Deplasarea in U
C

Dl-ANH este o deplasare de eschiva' pe care o pot efectua pe un atac de picior. Alte aplicafii sunt posibile.

DT-ANH Tnversarea imaginii

DI-THAN Deplasarea f n relragere

THAN-PHAP DEPLASARILE UE BAZA

DI-THAN

TIIIEM-THU-QUA-HAT

DAO-THAN

DI- ANH

PHI-TAU-MA

Cum stringem pumnul

cotul se dezlipe$e de corp, Nu fxebuie sa-mi modific umerilor. 1n acesf fimp celalalt pumn

CUM LQVIM

Pumnul tau trebuie sa se gaseasca pe direc#ia brafului ~i sa nu atinga SOIUI deest eu primele doua falange. Evitafi sa dafi lovituri violente in

uFor departate, sau T n TRUNG BINH TAN), sau

A STRAPUNGE MUNTEL
LOVWLBRA D E PUMM DIRECT

73 1

QWAN Ki DO

drept ~i !o vesc THO/-

0 m

rn

2 B
1

z'

hfoarcere, dupa un

ciorul din fafa ~i

b c

TEHNlCl CU REVERSUL PUMNUbWl

82

QWAN Kl

DO

THOI-SON-TA-CHI BRATUL CARE SE ALUNGESTE LOVITURA ORIZONTALA

U R. Q. K. D. .

83

DAO-SON

- A TRECE

84

QWAN KI D O

THU-PHAP

THOI-SON

Dl-SON

I I I I I
DAO-SON

AM-DUONG-QUYEN

THOI-SONTA-CHI

I I

THOI-SONUNG-TRAO

ITAOI-SON-HOANH-CHI

pe o perna de protecfie. Nu trebuie sa uit sa ridic dege-

sii nu Tnclin corpul i n toate loviturile de picior prezentate in paginile urmiitoare, sii retrag piciorul inainte de 'inainte de a lovi TRUC-CUOC a-1 pune ge sol irebuie: sii pktrez bratele apropiate sil nu ridic ciilciiiul piciorului de corp de sprijin sii privesc tot timpul

88

QWAN Kl DO

SONG-CUOC LATERAL LOVlTURA DE PlClOR i~


Aceasti lovituri de picior permite lovirea, sau contrarea adversarului, folosind toat5 greutatea corpului. Se poate lovi cu toati talpa, sau cu marginea exterioari a tilpii.

Pentru a-mi imbunat* stabilitatea, dar $ i f0rf.a loviturii, pot exersa lovitura la sac, sau intr-o protecfie finuta de partener. Nu trebuie sa ma dezechilibrez spre inapoi.

Trec din pozifia AMDUONG-TAN li7 XL%-TAN. Piciorul drept aluneca in spatelepiciorului stsng qi nu in fafa'...

BAN-LONG-CUOC TALPA DRAGONULUl


Lovesc c u piciorul d i spate, cu toata tabs.

90

QWAN Kl DO

HOANH-CUOC LOVlTURA DE PlClOR CIRCULARA


HOANH-CUOC esle o loviturii de picior circularii. Penlru a fi eficace trebuie s5 fie rapid5 $ puternicg. HOANH-CUOC poate f j

U. R Q. K. D.

91

iectie. De asemenea, pot Pncerca s2 dublez numZru1 loviturilor date cu acela$ picior, sau sZ Xiinluiesc TRUC-CUOC cu BAN-LONG-

HAU-CUOC LOVITURA DE PlClOR

i~ SPATE

drept pe cel stsng. Lovesc

HO-VI-CUOC LOVITURA CU COADA ,TIGRULUI

HAT TEHNlCl DE PlClOR ~N'NTINS

Cum s e arat5 i n paginile urmgtoare, aceste tehnici ?mi permit s 5 execut dous lovi turi:

DAO-SON-CUOC TAO-PHONG-

LOVITURA DE PlClOR SPRE INTERIOR

96

QWAN

K DO I

BO-PHI-CUOC TEHNlCl DE PlClOR SARITE

THANG-THIEN-TRUC-CUOC LOVITURA DE PlClOR SARITA, IN FATA


Este prima tehnic5 de picior s5rit5. Iat5 cum execut aceast5 tehnic5 spectaculoasii gi eficace:

(~idic genunchiul stcing ~ilovesc cu dreptul)

( in aer fntind piciorul )

98

QWAN

K DO l

TAO-PHONG-CUOC DAO-S@N-CUOC

HAU-CUOC

100

QWAN Kl DO

eu stgng descrie un cerc complet.

APLICAT~~' \

THOI-SON-BAN-HA ' \ Pumnul care descrie semilung contra TRUC-CUOC

contra DI-SON

NIVEb INFERIOR NR. 2

APLICA TI1

I contra TRUC-cuoc

LOI-CONG-HA- \ \ QUYEN \ Zeul tri?iznetului Psi \

-\ \

contra THOI-SONUNG-TRAO

102

QWAN K l DO

C U N G THU PHAN BlEN ~NLANTUIRI DE BLOCAJE

o ~NLANTUIRE cu

THOI-SON-BAN-HA

0 ~NLANTUIRE CU LOI-CONG-HA-OUYEN

pot face aceastii)

NIVEL SUPERIOR

contra DI-SON

4 06

QWAN K l D O

O ~NLANTUIRE CU KIM BAO DAO QUYEN

rul meu incerc sa' leg rapid cele trei teh-

0 aplicalie contra unui atac de DI-SON

NlVEL MEDIU NR. 2

Blochez deviind atacul spre inferior. Ca ~i l a (KIM BAO DAO OWEN fin cotul aproape de corp.)

PHUONG-DUC-BAT-IqO Aripa de Phonix doboarii tigrul

contra THO1 SON

contra SONG CUOC

108

QWAN K l

DO

o ~NLANTUIRE cu
HUQNG DUC BAT HO

rns retrag in TRUNG-

0 aplicaiie contra unui atac de THO1 SON

CUONG-DAO-KHAI-MON T 5 i ~ u sabiei deschide u p i

4A

contra DI-SON

110

QWAN Kl DO

fl

.. . Iovesc imediat TRUC-CUOC, urmat imediat de SONGCUOC cu a c e l a ~ i picior.


1

THOI-SONTHUONG-THUAN

'

contra CUONG-TRAMTACH (loviturii cu sabia m2inii)

112

QWAN K I DO

NlVEL SUPERIOR NR. 2


n

Ma ggndesc sa' nu d& kartrez prea muit coatele sa privesc in fafa'. bloca $i cu mciini

$4

THAW-THUONCTMUONG-QUYEN

(sabia mlinii)

914

QWAN K D O l

0 ~NLANTUIRE CU THAN-THUONG-THUONG-QUYEN

Aplicalie contra unui atac de DI-SON

U. R 0. K.. 0. .

115

NR. 1

NR. 2

NK. 1

NR. 2

NR. 3

NR. 1

NR. 2

116

QWAN K D O l

SG)

03

NHAO LAN

Agezat pe sol, cu biirbia i n piept, spatele curbat, exersez bascularea inainte 8i inapoi. fn timyul ciiderii, capul nu trebuie sii atingii solul.

CADEREA ARCUITA TE-NGUA


Stiind pe spate exersez ridicarea bazinului de la sol. Pot exersa gi cu un partener. Este foarte utili P caz de proiecfie. n

118

QWAN K D O l

SINCUR din sezut n

CADEREA i~ SPATE Barbia /ioit& de piept, braful TE-SAU drept intins: indoi
braful stang ~i ma rostogoles~c pe spate. Genunchii indoifi ii a,selz dupa bi-aful in tins. Pot sa ma rostogolesc inainfe. sau sB ma

i~ DO1
din poziiia in picioare

Daca partenerul meu ma impinge, retrag picior pentru a cobori ma; u$or. Sezutul este primul care ia contact cu

CADEREA h LATERAL l TE-NGANG

Sa fiu atent sa nu indrept

Fac aceasta inlanfuire in ambele parfi de 12 ori.

122

QWAN K I DO

1 ) THOI-SON-BAN-HA
1) CUONG-DAO-KHAI-MON

2) AM-DUONG-QUYEN 2) THOI-SON

124

QWAN K D O l

TEHNICI DOI IN
SONG LUYEN
~NLANTUIRI CU ClNCl PAS1

THE-DOI-LUYEN

126

QWAN

K DO l

NHUYEN PHAP

Dupa ce blochez lovitura de pumn, prind msna adversa ~i inaintez piciorul drept...

%-

ATENJIE !! ! Corpul tau trebuie sa ramcina in contact cu cel a partenerului. Capul tau se rote$e in 1 sensul rota]iei. Nu frebuie sa ne dezechilibram. Pas freaza corpul drept.

SECERARILE TAO-DIA-CUOC

130

QWAN Kl D O

TEHNICB DE FOARFECA PICIOARELE GiAO-LONG-CLJOC

cu

TAO-PHUONG-

.
.. .in spateie picierdui din fi3@ 7bt timpul fin pumnul partenerului, pun qmi mBna stBngB pe sol ~i tZr8 a-mi dua privirea din uchii parter~er~dui, c o k rotafie din cur9 spre dreapla.
_.-_____..'

<

_s

132

QWAN

K DO l

OATE DEGAJA DiNTR-0 INDERE A MAIMII

fa

Fac o rotafie fntr-un sens...

APARARE C O N T R A PRlNDERll D E MANA


Migcare circular5 sgre interior

APARARE CONTRA PRlNDERll DIE MANA (PE DIAGONALA) n n

APARARE CONTRA PRlNDERll D E AMBELE MAINI

APARARE CONTRA PRINDERII PE LA SPATE


Flexez brusc picioarele ~i trec in pozitia TRUNG-BINH-TAN. Prind

CONTRA UNUl ATAC DE PUMN, SAU PICIOR, EU POX

SA BLOCHEZ $1SA CONTRAATAC

SA ESCHIVEZ $1SA CONTRAATAC

U. R 0. K. D. .

141

SA BLOCHEZ SI sA-L

PROIECTEZ

SA ESCHIVEZ $1sA-L

PROIECTEZ

142

QWAN KI D O

s,& ESCHIVEZ $1 sA-L

SECER

POT, D E ASEMENEA. SA BLQCHEZ $1 sA-L IMOBILIZEZ

144

QWAN Kl DO

SI APOI POT SA CONTRAATAC

COMPETITIA
SONG-DAU
A

I
A

n sala de antrenarnent. fn timpul cursului, supravegheati de profesor, putem face cele dou5 tipuri de atacuri.

Atacul convenlional - SONG-DAU. Inl5npMe cu cinci pa!$ reprezintz un prim atac conventional. Putem trece la etapa urm5toare f5ciind o inlhfuire d e tehnici aratatii de profesor. Schimb5m alternativ rolul d e atacant cu cel d e apzrator. Atacul liber - SONG-DAU. fn acest caz tehnicile, combinafiile, nu sunt dinainte impuse. Dup5 salut putem ataca, eschiva. .. Trebuie s5 r e s p e c t h regulamentul de arbitraj.
A

Cornpetilia - SONG-DAU. Incepiind cu 1 CAP ro3u putem participa la competifii, in echipe Cornpetilia tehnicii - categoria copii - <iTieu-cap fn aceastil competilie se prezint5 QUYEN-uri.

de 3.

Cornpetilia de luptii - categoria super sperante - <<DONGTU>> fntre 10 si 13 ani.


Paginile urm5toare ne vor prezenta chteva informafii ce ne vor fi folositoare in fnceperea coinpetifiei.

Inainte d e o Tnliintuire in doi, inainte d e o lupt5, suntem Entr-o pozikie de gard5. Din pozilia AM-DUONGTAN vom line bralele astfel h c 2 t sL? putem ataca, sau bloca ... Iatii douii pozilii de gardii mai frecvente:

AM-DUONG-SONG-THU
(gardii cu o miinii deschisi 3i una striinsil pumn)

U. R. 0. K. D.

147

CHUAN-BI !
NGHIEM ! Pregatifi- va !

fnainte d e o TnlZnpire in dod, sau inainte d e o lupt5, antrenoml (sau arbitrul) spune &leva corrmenzi pe care trebuie s- 1e cunosc... a

148

QWAN K l DO

In functie de calitatea tehnicii (eficacitate, pozifie, striggtul QUAT ...) profesorul (arbitrul centralyn timpul competifiei) va acorda 1/2; 1; sau 2 puncte celui care atacz. Dar, ATENTIE ! nu trebuie s i facem acte interzise de regulamentul de arbitraj. In acest caz vom fi sancfivnafi ptintr-un avertisment (retragerea unui punct), sau prin descalificarea pentru toati durata luptei (urmati de retragerea a dou5 puncte).

REGULAMENTUL DE ARBlTRAJ
Acest regulament, editat de UNIU-

NEA MONDIALA DE QWAN KI DO grupeazi regulile necesare unei bune desfiiguriiri a competiliei.

, - -

ARBITRUL CENTRAL El conduce echipa de arbitrii, acord5 punctele ~ i dupii ce consult5 arbitrii de coll, poate sancriona, sau , descaliSica un luptiitor. ARBITKIT DE COLT A v h d douii stegulele, unul alb b i unul rogu, cei doi arbitrii de colt semnalir.eaz3 punctele, iegirile din suprafap de lupt5... TEIINICIT,E PERMISE In funclie de ericacitatea tehnicilor, arbitrul poate acorda 1/2; 1 : sau 2 puncte ...
A

Este strict interzis sa lovin Tn zona ha~urata.

PROTECTIILE La categoriile noastre sunt obligatorii douii minugi. Trebuie s i avem gl o cochilie gf o protecfie pentru dinti (protecliile pentru tibie sunt facultative).

TETINICILE INTERZISE Pentru a elilnina accidentele, unele tehnici considerate periculoase (lovituri de cot, de genunchi, de cap, de degete ...) sunt interzise $ pot Si sanelionate cu un avertisment (retragerea unui punct), sau printr-o descalif'icare (retragere a douii yuncte).

150

QWAN KI D O

I . Masa oficialii 2. Cel care line timpul 3. Gongul 4. Arbilrul central 5. Arbitrii de colt 6. Cei doi luptiitori 7. Suprafata de luptii 8. Zona neuli-5, 3 metri 9. Publicul 10. Cine a punctat ?

Gong

Slegulefe

Centura albii Centura rogie

Fluier

152

QWAN Kl DO

QUYEN TAP.

QUYEN sunt inliinfuiri codificate, rolosind diferite tehnici de


atac (pumn, sau picior) $i de apiirare (eschive, blocaje ...) in QWAN KI DO, QUYEN-urile sunt grupate astrel:

QUYEN-uri DE BAZA
BO PHAP QUYEN, THAN PHAP QUYEN, THU PHAP QUYEN, BO LINH 1, DANG MON QUYEN. QUYEN-urile reunesc tehnicile de bazii - pozitii, deplasiiri, blocage, inliinfuiri de blocaje.. .

QUYEN-uri AVANSATE
QWAN KI 1,2, 3,4, KINH SON CUOC...

QUYEN-'uri SUPERIOARE
Ca gi QUYEN-urile avansate, QUYEN-urile superioare reprezintii o luptii contra mai multor adversari. Unele dintre ele folosesc tehnici inspirate din lumea animalelor - tigrul, dragonul, ciilugiirifa, garpele, maimuta.. .

LONG-HO-QUYEN, de exemplu, reprezintii lupta dintre un dragon LONG gi tigru HO.


Sunt ti QUYEN-uri speciale, care sunt axate in principal pe tehnici de respiratie, sau pe. spargeri; acestea vor fi invgtate dupii oblinerea centurii negre.

154

QWAN Kl D O

DAN@ MQN BUYEN TRECEREA PORT11


Numeroase QUYEN-uri au asociati o povestire, ugurgnd memorarea tehnicilor. DANG MON prezintii istoria lui QUAN AM, o tinirii care gi-a pierdut viafa din dragoste pentru logodnicul ei.

Intr-o zi, o tiiniirii numiti QUAN AM, niergea pe c i m p c u l e g h d flori (1 - migcarea pentru blocajul jos simbolizeaz5 ruperea unei llori inalte). Mergind pe potecii ( 2 - lovitura de picior simbolizeazii mersul) ea intiilnegte un tiinis de care se indriigostegte. Acesta ii aratii frumusetea imprejurirnilor gi ii explicii greutrifile viefii (3 - mgna st%@ descliis5 pentru frumusetea peisajului; 4 - lovitura de pumn drept pentru realitilile vietii). El o insolegte p i h i la un ogor, unde QUAN AMI punindu-gi un gal in jurul glitului (annarea m'2inii drepte la urniirul sting) incepe s i semene griu (6 - THOI-SON-TA-CHI cu la dreapla) vissnd 13 viitorul ei logodnic $i vista lor. Dar, a doua zi dimineafii, trezindu-se (7 - trecerea prin pozitia LAP-TAN) afli de ~n'oartea logodnicului ei. Disperatg, i8i gune 3alul in jurul giitului, aruncindu-l pe spate (8 - blocajul jos), liotiiriind sii plece (9 - lovitura de picior) spre zarea largii (m2na deschisi), ingropiind trecutul (1 1 - lovitura d e pumn). Ea incliide In sine clisperarea piiriisind casa ( 1 2 - deplnsarea cu armarea miiinii drepte) > i inchizind u p pentru totdeauna (13 - TI-101-SON-TA-CHI).TLiniira intoarce spateIe trecutului (1 4 - intoarcere in LAP TAN) gi ajunge la poarta unei pagode. Dru- pentru a intra in pagod8 a trebuit s8 se deghizez in biiat. Si-a t5iat pirul(14 - miina sting2 asmat5 la u~niirul dregt) gi I-a aruncat (15 - blocajul jos). Ea impinge poarla pagodei

U. R.

a. K

D.
-

155

1n2na care deschide uga) $ se c51ugiregte (17 - gest si~ubolic c5lugiirilor - m2inile lin~lle yoldul al la drept). Dar o fat5 din satul vecin, care venea des cu ofrande la pagod5 o vede, crede c5 este b5iat gi se ?ndr5gostegte de inchipuirea sa, de QUAN AM. Dar QUAN AM o respinge ( I Y - Tmpinge cu ambele bra[e in f@). V5zSndu-se respins;, 15rincula enervalii Soarte tare se inloarce (19 - 7nto;trcerea QUAY), fuge spre sat, unde "incepe s5 strige cii a fost netinstit5 de un cilugiir (20 - blocajul simboliziind niinciuna fetei). Ea revine la pagodiiinsolitii de @ranii nervqi (21 - lovitura d e picior), il aratii pe QUAN AM (22 - m h a deschiss) $i strig5 - "1atB n ciilug,?rul care m-a dezonorat.". QUAN AM a rii~nasdeghizatii E ciilugiir. E lovilii (23 - lovitura de pumn) gi adusii Pn f a p celorlal[i ciilugii~ipentru a T judecatii (24 - pozilia LAP TAN). Dar QUAN i AM nu r5spunde la acuzaliile aduse gi niai niult, se pleacii umilii ?n f a p judec5lorilor (26 - pozilia HO DIEP TAN). Ea este aruncatii de pe pagodii drept pedeapsz (26 - lovitura de picior siiritii). QUAN AM cade Pntr-un coll al gr5dinii rinindu-se gi riimiine (27 - TRUNG BlNH TAN) acolo. unde moare i n fiig, defiimatii gi urniliti. Venerabilul pagodei deschide uga camerei lui QUAN AM (28 THO1 SON TA CHI) 3i descoperii cii de rapt c5lugiirul era o thiirii; inIeleg2nd nevinov5lia fetei i ~ dii seama d e necinstea [iiriincii. i Atunci, Venerabilului i se aratii Buddha, care ii spune cii QUAN AM a meritat sii atingii starea de BUDDHA.

(16 - CLJONC DAO KHAI MON

158
fl

Q W A M K I DO
\

Ai fost con$iincios la cursurile de QVdAN Kl DO. Ai invafa t tehnicile prezenta te in aceas ta carte $i a i trecut cu succes examenul de grad. Acum pop purta centura violet. Vei putea a fla tehnicile pentru a1 doilea grad la copii venind /a cursuri. Daca v-a placut acest prim volum o sa va oferim $i volumul do;.

TITLURI APARUTE i~ COLECTIA B U D 0 1. JUDO - ANTON MURARU - 3500 LEI 2. BRUCE LEE - JOHN CARTWOOD - 5000 LEI
4. TAlJlQUAN & TAlJlJlAN - DONG YUAN - 4000 LEI 5. GORlN NO SH0 - MlYAMOTO MUSASHI - 4000 LEI 6.PRIMUL AJUTOR IN ACCIDENTELE DIN ARTELE MARTIALE DR. MED. VIRGIL CRISAN - 4500 LEI 7. KARATE SHOTOKAN * KlHON & KUMlTE - MIRCEA UNGUREAN 7000 L D E 8. TEHNlCl SECRETE DIN SHAOLIN * ATlNGEREA PUNCTELOR VITALE LlVlU TILICA - 4000 LEI 9 BUSHIDO - INAZO NITOBE - 4000 LEI 10. JIU JlTSU - ALOlS GURSKI - 5000 LEI 11. TAEKWONDO - CONSTANTIN DlMClU - 9800 LEI 12. NINJUTSU - CRlSTlAN LAIBER - 8900 LEI 13. QWANKIDO - F.F.Q.K.D.

3. KARATE KATA SHOTOKAN - MIRCEA UNGUREAN - 5000 LEI

14. KUNG FU * STlLUL DE NORD - LlVlU TILICA 15. CALEA KYOKUSHIN MASUTATSU OYAMA 16. KUATSU - DR. MED. VIRGIL CRISAN 17. KUNG FU * SANSHOU - MIHAI IONESCU LEONARD 18. QI GONG - ElVlU TILICA 19. KUNG FU * STlLUL DE SUD - GABRIELA L i B l U I 20. TEHNlCl SECRETE DIN SHAOLIN * METODE PRACTICE S EXERClTll DE ATINGERE A PUNCTELOR VITALE - LlVlU TIL~CA 21. KIA1 JUTSU

160

QWAN KI

DO

!I
I

IN ATENTIA ClTlTORlLOR
Ciirlile colecfiei BUD0 pol fi procurate de la difuzorii stradali, sau diN librir~ileoragelor dumneavoastri. Dacs slocurile acestora S-du epuizat, putefi vizila librsria editurii noastre, din Bucuregti, strada Valdemar L5ciirescu nr. 4, sau puleli comanda in scris cartea doriti. Pentru aceasta trebuie sZ lrimitefi contravaloarea ciiqii + 200 l e ~ reprezentgnd cheltuieli de expediere (la un pachet cu mai lnulte ciirii taxa de expediere nu se gliitegte dec2t pentru o singur5 carte, deci indiferent c2te ciirti comandaii, taxa d e expediere siim6ne 200 lei). Suma re~ultatii trimite pe numele se de Oancea Gheorghe, la adresa - Bucuregti, str. Valdemar Liiscsrescu ns. 4, sector 5 , cod 76634. Pe mandatul cu care expediafi banii este un loc destinat corespondenlei. In ace1 loc notaji cite1 ce reprezintz suma expediala (lillurile czqilor). De asemenea, completaii cu majuscule adresa (din poQiunea care r i m h e la destinatar) unde doriii s i grimiii coletul cu publicafiile comandate Este bine, dar nu neapirat necesar, s5 insotifi comanda dumneavoastri 3i d e o ncrisoare prin care s i anunfaii data efectuirii plsfii 5i litlurile comandate. Puteli face abonament, in acela~i mod gi la revista ARTE M A R T I A L E . Acesta cost5 13200 lei, reprezentgnd contravaloarea celor 6 aparitii pe anul 1996.
lmprimeria GARELL POLIGRAPHIS srl Bucuresti Str. Valdemar b5seiirescu nr. 4 sector 5, cod 76634 Telefon (01) 780 71 5 4

I I

QWAN KI DO ~ i - a prirnit de putin tirnp numele, dar originea sa se gase~ten cele rnai vechi tehnici de arte martiale. i Reprezinta rezultatul a peste 25 de ani de studii ~i caut&i efectuate de unul dintre cei rnai mari expefii ai artelor marfiale vietnameze - maestrul Pham Xuan Tong. Acesta a realizat o sinteza a celor mai celebre stiluri de arte martiale chino-vietnameze. h Vietnam a avut onoarea .yi Sansa de a fi discipolul maestrului Chau Qwan-Ki, care 1-a sale desemnat, prin testament, ca succesor .yi depozitar al ~colii chineze~ti He-Phai - ~coala ate influente din celebrele stiluri ce chineze~ti Nga-Mi-Pai, Shaolin-Wo-Mei, Tang-Lang. El a beneficiat 3I mod egal .yi de 3Ivalatura stilului vietnamez Vo, prin unchiul sau Pham-Tru (licentiat in arte martiale in Vietnam) . i de asemenea de e x p e a vietnamezi Phan-Thanhu y Su .yi Long Ho-Hoi. h 1968 maestrul Pham Xuan Tong sosevte in Franta pentru a - ~perfecfiona studiile medicale. i Din aceasta perioada incepe dezvoltarea unei noi arte martiale, care are rapid numero~i adeph. Competenta, perseverenta c2t ~i calitatile pedagogice ale maestrului Pham Xuan Tong il ridica la nivelul celor rnai mari expefii vietnamezi din occident. Aceastii ascensiune, susfinuta de elevii sai duce in mai 1981 la crearea Uniunii Mondiale de Qwan Ki Do. h numele acestei ~colise regase~tenumele maestrului Chau-Qwan Ki, f&a de care maestrul Pham Xuan Tong nu ar fi fost ceea ce este.

LEI 4500

ISBN 973-97471-4-0.