Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE AFACERI : Produse de patiserie si panificatie S.C. Crizantema S.R.L.

DREPTUL SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Serban Marius Daniel Iozsa Cosmin Ciobotaru Iunut Sorin


FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE
SPECIALIZARE: ASISTENTA MANAGERIALA SI SECRETARIAT AN II

S.C. CRIZANTEMA S.R.L.


Infiintata in 10.03.2012

Produse de patisserie si panificatie.


Piaa produselor de patiserie nregistreaz o cretere constant, att cantitativ ct i valoric. Aceast afacere este considerat una dintre cele mai puin costisitoare ramuri din sectorul alimentaiei, beneficiind n acelai timp de o cerere n progres, determinat n primul rnd de faptul c produsele oferite sunt ieftine i deci accesibile tuturor categoriilor de consumatori. Oferta nregistreaz o cert diversificare, fie datorit nsuirii de ctre productori a unor propuneri venite din partea clienilor, fie datorit unor iniiative ale acestora din urm. Din punct de vedere al productorilor, se poate observa n ultimul timp preocuparea permanent pentru calitate i igien, care a condus la importante schimbri n structura liniilor de patiesrie. Unele dintre acestea sunt complet noi, altele s-au modificat permanent de-a lungul timpului. Procentul celor care opereaz cu utilaje vechi i uzate moral este n scadere, dar nc mai exist. Cnd vorbim despre clientela unitilor de acest tip, probabil cea mai important component este cea geografic . n marile orae, n fiecare zon (cartier) exist asemenea patiserii, dar rareori ele dobndesc un renume n afara perimetrului respective . Aadar lupta se d n principal pentru segmentul de clieni care i au domiciliul ori locul de munc/coal n zona respectiv sau care pur i simplu circul prin zon n mod frecvent . Desi se adreseaza unei baze de clienti destul de numeroase si de eterogene, principalii consumatori ai produselor de patiserie raman elevii si studentii Un aspect deosebit de important l reprezint ctigarea ncrederii consumatorilor, care pot avea preri nu tocmai favorabile despre condiiile de producie din aceste uniti, dup ce n ultimii ani au fost descoperite o serie ntreag de nereguli i nclcri ale unor norme igienice de baz, amplu prezentate n mass-media.

Concurena
Dup cum deja am precizat, laboratoarele de patiserie sunt repartizate relativ uniform n teritoriu. Din moment ce amplasarea geografic are o importan determinant, pentru a ctiga clienii unor firme concurente din alte zone trebuie atins o calitate a produselor care s justifice distana mai mare care ar trebui parcurs pentru cumprarea lor . Altfel , concurena se limiteaz la firmele localizate n imediata vecintate , viznd un segment de consumatori relative constant . Preturile trebue sa fie identice sau oricum forte asemanatoare.

Politica de marketing(Promovarea)
Data fiind dimensiunea relativ mica a unei astfel de afaceri (cel putin in faza de inceput ) cea mai potrivita modalitate de promovare este prin intermediul propriilor produse. Numele ales pentru magazin trebuie sa fie inspirat si sa produca o emotie ,un sentiment in randul consumatorilor . Cu totii am auzit cel putin o data de Gogoasa infuriate . Se poate opta pentru ambalaje personalizate : hartia de invelit produsele , ata pe care se pun covrigii poate avea prins un pliant mic , pungi de hartie pentru comenzi mai mari , etc . De asemenea tot pentru promovarea cat mai buna a produselor se poate face catering pentru diferite petreceri, intalniri, etc., la care platourile sa fie personalizare cu logo-ul firmei. In asa fel, cat mai multa lume va auzi de produsele dumneavoastra si le va recomanda si altora.

Costurile
Costurile de inceput ar presupune , pe langa autorizatii si cheltuieli ocazionate de cumpararea sau inchirierea spatiului , achizitionarea echipamentelor necesare a productiei produselor.

*O linie completa pentru producerea produselor de patisserie este in valoare de aproximativ 10.000 euro ( cuptoare , malaxoare , echipamente frigorifice si de aer conditionat , mobilier )

*Capitalul societatii este de 4.500 euro

*Numarul de salariati este 9 : 1 director , 1manager ,1 asistent manager 1 contabil , 1 distribuitor , 3bucatari si 1vanzator.

Este preferabil ca personalul care lucreaza in bucatarie sa aiba o calificare si o oarecare experienta in domeniu, pentru a va garanta producerea unor produse de calitate . Este necesar ca cel putin una dintre persoanele implicate in proces sa fi absolvit o institutie sau un curs de stiinta alimentatiei . Exista numeroase cursuri de cofetar-patiser , organizate de diverse institutii, care ofera la final, de obicei pe baza unui examen, certificate de calificare recunoascute la nivel national . In functie de ritmul de desfasurare si de volumul de informatii oferit , aceste cursuri dureaza intre 2 si 7 luni

ORGANIGRAMA SOCIETATII

DIRECTOR

MANAGER

ASISTENT MANAGER

CONTABIL

PERSONAL DE SPECIALITATE

Act constitutiv de societate cu raspundere limitata (asociat unic)


ACT CONSTITUTIV1) al Societatii Comerciale.......SC. Crizantema S.R.L....................... Societate cu raspundere limitata Subsemnatul a) (numele si prenumele) . .......Vasilescu Gheorghe................... cetatean ........Roman.........., nascut la data de ..........30-05-1985............. in (localitatea si judetul/sectorul) ...Medgidia Jud Constanta..............., domiciliat in (localitatea) .....Medgidia.............., str. .....................Aviatiei............................ nr. ..257..., bloc .....F........, scara .....C......., etaj ......3..., ap. ....15....., judetul/sectorul ....Constanta..........., de sex ......Masculin............. (casatorit/necasatorit), posesorul buletinului/pasaportului/cartii de identitate seria .....kt... nr. ......900933......, eliberat de .......Politia orasului Medgidia......, la data de 23-11-2003............, cod numeric personal .....1850530703549.................................... sau b) (denumirea societatii) .......Crizantema SRL.............. cu sediul social in (localitatea si judetul/sectorul sau tara) ......Constanta........................ str. ..........Lapusneanu............. nr. ....55.., in calitate de asociat(a) unic(a) fondator (fondatoare),am hotarat sa constitui, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (modificata si republicata), o societate comerciala cu capital integral .............................. (romanesc/strain/nationalitatea), dupa cum urmeaza: Capitolul I FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SI EMBLEMA SOCIETATII Art. 1. - Societatea se va constitui in forma juridica de societate cu raspundere limitata. Art. 2. - Denumirea societatii va fi S.C. ...........Crizantema............. S.R.L., persoana juridica romana, desemnata in cuprinsul prezentului act constitutiv si cu termenul de societatea. Art. 3. -(1) Sediul social principal al societatii va fi in (localitatea) .............Constanta................... str. ..............Lapusneanu........................ nr. ......55., bloc ....----...., scara ...---..., etaj ...----...., ap. ....----..., judetul/sectorul .............Constanta..................., codul postal ............905700..................... . (2) Prin hotarare a asociatului unic: a) sediul social principal al societatii va putea fi schimbat in orice alta localitate din Romania, in conditiile si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege; b) societatea isi poate deschide sedii secundare si poate sa-si infiinteze filiale, sucursale, agentii sau reprezentante in localitatea in care isi are sediul principal ori in alte localitati din tara ori din strainatate, potrivit legii romane sau straine aplicabila in speta, in urmatoarele conditii2): hotararea adunarii

generale a asociatilor/ actionarilor/ decizia asociatului unic/ decizia CA/directoratului sau actul aditional la actul constitutiv al persoanei juridice fondatoare prin care se desemneaza si persoana imputernicita sa reprezinte sucursala; dovada privind sediul sucursalei; declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati; specimenele de semnatura ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala; dovezile privind plata taxelor legale; imputernicire avocatiala.. Art. 4. - (1) Emblema societatii3) reprezinta: (descrierea elementelor componente ale desenului) ....................................O prajitura................................................................ si este redata in anexa la prezentul act constitutiv. (2) In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate se vor mentiona: denumirea acesteia urmata de forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal si capitalul social4) . Capitolul II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII5) Art. 5. - Societatea va avea in obiectul sau urmatoarele activitati: ......Prepararea , comercializare si promovarea produselor de patiserie............................................................................. . Art. 6. - Domeniul si activitatea principala a societatii este: .. Prepararea , comercializare si promovarea produselor de patiserie.................................................................................................................... Capitolul III CAPITALUL SOCIAL Art. 7. - (1) Societatea se constituie cu un capital social subscris in valoare de ..18.000... lei. (2) Capitalul social este constituit integral din numerar (3) Aportul in numerar la capitalul social a fost varsat integral la data constituirii societatii, iar drepturile corespunzatoare asupra bunurilor care constituie aportul in natura se transfera in patrimoniul acesteia in stare de utilizare incepand cu aceeasi data. (4) Aportul asociatului unic la capitalul social al societatii nu este purtator de dobanzi. Art. 8. - Capitalul social se divide in ............... parti sociale, in valoare de ............................ lei fiecare si apartin asociatului unic in totalitatea lor. Art. 9. - (1) Majorarea capitalului social se hotaraste de asociatul unic si se face din: a) aporturile de capital ale eventualilor asociati noi;

b) diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social; c) rezervele legale; d) beneficii; e) alte surse prevazute de lege. (2) Cheltuielile aferente majorarii capitalului social prin cooptarea de noi asociati (persoane fizice sau persoane juridice) se suporta, integral de acestia. Art. 10. - Reducerea capitalului social se hotaraste de asociatul unic in limitele prevazute de lege. Art. 11. - (1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic raspunzand numai pana la concurenta capitalului social subscris. (2) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau de alte obligatii personale ale asociatilor. Capitolul IV CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII Art. 12. - (1) Administratorul societatii, avand calitatea de presedinte - director general: este asociatul unic, (se trec datele de identificare) ....Vasilescu Gheorghe............. caruia ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate (2) Administratorul societatii: va avea puteri depline si le va exercita in mod exclusiv

Art. 13. - Administratorul intocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si il supune aprobarii asociatului unic/aproba (dupa caz) . Art. 14. - Societatea isi va deschide conturi in lei si in devize convertibile la sucursala (filiala) unei banci autorizate din localitatea in care isi are sediul7) si are drept de dispozitie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic, acestea urmand a depune specimene de semnaturi la banca (bancile) cu care lucreaza societatea si a semna documentele bancare. Art. 15. - Evidenta contabila, bilantul contabil si contul de profit si pierderi se tine si, respectiv, se intocmesc conform normelor legale. Art. 16. - Gestiunea societatii va fi controlata de asociatul unic sau de cenzori (experti contabili) desemnati de acesta. Capitolul V

REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR Art. 17. - Asociatului unic ii revin toate beneficiile societatii si suporta pierderile acesteia. Art. 18. - Stabilirea profitului net se va face in conformitate cu dispozitiile legale, iar repartizarea si plata dividendelor se va face in cursul anului sau la incheierea exercitiului economico-financiar, potrivit hotararii asociatului unic. Capitolul VI DURATA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII Art. 19. - Durata societatii este nelimitata/ de la data inmatricularii in registrul comertului, dupa care se dizolva de drept. 8) Art. 20. - Durata societatii poate fi prelungita9) prin act aditional la actul constitutiv al acesteia, semnat de asociatul unic sau de mostenitorii sai, dupa caz, autentificat de notarul public, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei si inscris in registrul comertului. Art. 21. - Dizolvarea si lichidarea societatii se face in situatiile si in conditiile stabilite de lege, precum si cu procedura prevazuta de aceasta. Capitolul VII DISPOZITII FINALE Art. 22. - Prevederile prezentului act constitutiv se intregesc, de drept, cu dispozitiile legale privitoare la societatile comerciale. Art. 23. - Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in evidenta contabila si se vor reflecta in bilantul contabil aferent primului an de activitate. Art. 24. - Eventualele modificari ale prezentului act constitutiv, se vor efectua prin acte aditionale, cu respectarea dispozitiilor legale. Subsemnatul, asociat-unic fondator am adoptat si semnat prezentul act constitutiv, redactat si dactilografiat de Serban Marius Daniel..., astazi, data autentificarii, intr-un numar de ......3... exemplare din care (destinatia fiecarui exemplar) ..................reprezentant societate , Contabil , Fisc...................... ASOCIAT UNIC FONDATOR NOTE: 1. Sistematizat in ordinea indicata la art. 7 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (modificata si republicata).

2. In cazul cand se deschid/infiinteaza o data cu societatea, se indica localitatea si sediul din tara sau din strainatate sau conditiile avute in vedere pentru infiintarea ulterioara a lor, daca se are in vedere o atare eventualitate. 3. Daca este cazul. Dispozitia de la art. 7 lit. c din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (modificata si republicata) este facultativa. 4. Legea nr. 31/1990, art. 74 alin. (1) si (2) .

5. In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997), este obligatorie utilizarea clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN) in toate documentele oficiale in care se mentioneaza activitatea desfasurata. Ca urmare, in actul constitutiv, obiectul de activitate va fi mentionat in ordinea prevazuta de structura sectiunilor, subsectiunilor, diviziunilor, grupelor si claselor, folosindu-se denumirile prevazute in CAEN. 6. Se stabileste pe baza unei expertize de specialitate (Legea nr. 31/1990 art. 13 alin. (3) .

7. Daca societatea are filiale, sucursale, agentii sau reprezentante (sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica), prevederea respectiva din actul constitutiv se adapteaza in mod corespunzator. 8. 9. Numai daca durata societatii va fi limitata in timp. In cazul adoptarii celei de-a doua alternative de la art. 19.

Functia aleasa si atributiile in cadrul firmei:


Functia aleasa este de asistent manager iar aceasta presupune omniprezenta ei la diferite activitati organizate de conducere, consemnarea lucrarilor respective, preluarea, plasarea si arhivarea documentelor rezultate, etc.

S-ar putea să vă placă și