Sunteți pe pagina 1din 5

DICTIONAR DE TERMENI PEDAGOGIC

1. ACTIVITATE PEDAGOGICA: reprezinta o activitate pedagogica la nivelul unor finalitati care vizeaza formarea-dezvoltarea personalitatii,realizabila prin intermediul unor actiuni educationale,structurate pe baza coleratiei functionale existente intre subiect/educat desfasurat intr-un camp psihosocial deschis. 2. ACTIUNE EDUCATIONALA DIDACTICA: reprezinta principalul subsistem al activitatii [pedagogice concentrate la nivelul nucleului functional-structrual al acestuia. 3. ALTERNATIVE PEDAGOGICE: reprezinta acte variate de organizare scolara care ofera diferite solutii de schimbare a proceselor oficiale,aplicate, intr-o anumita epoca sua intr-un anumit context. 4. AMBIANTA EDUCATIONALA: reprezinta climatul psihosocial in care are loc activitatea/actiunea pedagogica. 5. APTITUDINEA PEDAGOGICA: reprezinta un ansambul de calitati psihosociale, generale, specifice si necesare pentru proiectare a activitatilor care au finalitate formarea/dezvoltarea permanenta a personalitatii umane, activitati realizabile in diferite medii institutionale in conditii eventuale la nivelul produs si de process. 6. ARIA CURRICULARA : reperezinta o componenta a curriculummului scolar proiectata in functie de obiectivele generale si specifice commune unui grup de discipline, stabilite la nivel de politica a educatiei in vederea optimizarii activitatii de invatarea in articularea intra-, inter-, pluri-, sau transdisilpinara a cunostintelor si capacitatilor proprii unor domenii ale cunoasterii si lae educatiei 7. ARTA PEDAGOGICA: reprezinta o capacitate generala a educatorului de valorificare promta a principilor si tehnicilor de proiectare si realizare a activitatiilor de formare,dezvoltare permanenta a personalitatii elevului in conditii si situatii noi. 8. ATITUDINE: este o modalitate de raportare fata de anumite aspecte ale realitatii ce implica reactii afective,cognitive si comporatamentale. 9. APTITUDINE: nsuire psihic individual care condiioneaz ndeplinirea n bune condiii a unei munci, a unei aciuni; aplicaie, nclinaie. Actiune educationala didactica:reprezinta principiul subsistem al activitatii pedagogice,concentrate al nivelulnucleului functional-structural al acestuia 10.. CAPACITATI: sunt aptitudini indeplinite care au consolidate prin cunostinte si deptinderi.

11.COMPETENTE: ansambluri structruate de cunostinte si deprinderi dobandite prin invatare. 12.CAMPUL PEDAGOGIC: reprezinta procesul psihosocial extreme in care are loc activitatea pedagogica/ actiune educationala. 13.CERCETARE PEDAGOGICA: reprezinta un tip social de cercetare stiintifica angajata la nivelul activitatii de educatie. 14.Ciculul curricular: reprezinta o structura de organizare a instruirii, definite la nivel de politica educatiei in functie de subiecte generale si propuse de discipline in grupe de discipline, determinate de regula in cadrul nivelului sau treapta scolara. 15. COMUNICARE PEDAGOGICA: reprezinta un principiu axiomatic al activitatii de educatie care presupune un mesaj educational,elaborate de subiet,capabil sa provoace reactia fostmativa a obielctului educatiei. 16. CURRICULUM: in domeniul educational desemneaza in traseu de invateare bine definit.Este un process polisemantic,astazi desemneaza ansamblul structurat al experientelor de predare si de invatare. 17. CURRICULUM NATIONAL :concentreaza ansamblul ezperientelor de invatare pe care institutiile de invatamant din Romania trebiue sa le asigure copilului si elevului pentru a realize finalitatile prevazute prin Legea Invatamantului. 18. CONSILIERUL SCOLAR : este un professor cu specialitatea pedagogiei,psihlolgiei, sociologiei care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor si al cabineletor de asistenta psihopedagogica. 19. CONTINUTUL EDUCATIEI: include dimensiunile activitatii de formare dezvoltare permanenta a personalitatii,proiecteta si realizata conform unor finalitati macro si microstructurale,la nivel intellectual-moral-tehnologic-aplicativ-estetic-fizic. 20. CONTINUTUL PROCESULUI DE INVATARE: reprezinta ansamblul resurselor pedagogice informationale la nivelul structurii matreiale a sistemului de invatamant. 21. CREATIVITATEA PEDAGOGICA: defineste modul calitatilor necesare educatorului?cadrului didactic pentru proiecatrea si realizarea unor activitati eficiente prin valorificarea capacitatilor sale de innoire permanenta a actiunilor specifice angajate la nivelul sistemului si al procesului de invatare. 22. CUNOASTEREA ELEVULUI : reprezinta o activitate de investigare stiintifica a resurselor existente la nivelul personalitatii obiectului educatiei, activitate proiectata si realizata de subiectul educatiei in mod independent sau cu sprijinul unor factori specializati: profesori-consilieri,-profesori-logopezi, profesori- cercetatori.

23. CUNOASTEREA PEDAGOGICA: reprezinta o cerinta cu valoare de principiu care vizeaza capacitatea educatorului de a transforma informatia, angajata la nivelul diferitelor programe scolare/ universitare,in reteaua de formare/dezvoltare a prescolarului,elevului, studentului. 24. DEZVOLTAREA PEDAGOGICA: reprezinta ansamblul actiunilor si influenteloreducationale care ad=sigura evolutia personalitatii umane pe plan psihologic si social. 25. EDUCATIA: Ansamblu de msuri aplicate n mod sistematic n vederea formrii i dezvoltrii nsuirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor i ale tineretului sau, ale oamenilor, ale societii etc.; rezultatul acestei activiti pedagogice; bun cretere, comportare civilizat n societate. 26. EDUCATIA FORMALA: reprezinta ansamblul actiunilor pedagogice proiectate insistutional prin structuri organizate systematic,pe niveluri si trepte de studii. 27. EDUCATIA INFORMALA: reprezinta totalitatea informatiilor voluminoase sub aspect cantitativ cu care este confruntat individual si care nu sunt selectate,organizate si prelucrate din punc de vedere pedagogic. 28. FEED-BACK: termen imprumutata din vocabularul ciberneticii,inseamna informatii de revenire,confirmare verbala sau nonverbala,care permite emitatorului sa cunoasca daca mesajul sau a fost primit si cum a fost receptat si inteles. 29. INVATARE SCOLARA: activitate sistematica,dirijata, desfasurata intr-un cadru organizat,orientate in directia asimilarii de cunostinte si a formarii structuriilor psihice si de personalitate. 30. MODULI DIDACTICI: seturi de cunostinte, situatii didactice, activitati si mijloace de invatamant delimitate, menite a se aplica pe cerintele si posibilitatile unor grupe sau clasa de elevi. 31. METACOGNITIE: autoevaluare, autoreactie, autoreflectie autoreglare, comportamentului de invatamant. 32. OBIECTIVE AFECTIVA: vizeaza formarea convingerilor sentimentelor atitudinilor. 33. OBIECTIVE CADRU: sunt obiecte cu un grad ridicat, de generalitate si complexitate. 34. OBIECTIVE COGNITIVE: scopuri, tendinte educationale care se refera la transmiterea si asimilarea cunostintelor. 35. OBIECTIVE PSIHOMOTORII: obiective centrate pe formarea unor conduite si operatii manuale.

36. OBIECTIVITATEA SCOLARA : reprezinta o norma sociala legiferata la nivelul sistemelor moderne de invatamant care vizeaza responsabilitatea comunitatilor educative,nationale teroriste si locale in contextual lor politici de democratizare a invatamantului. 37. ORAR SCOLAR: reprezinta un document de planificare a instruirii aplicabil in cadrul fiecarui institutii scolare. 38.PARADIGME : teorie educationala 39. PREDARE: reprezinta actiunea cadrului didactic de transferare a cunostintelor la nivelul unui model de comunicare. 40. PEDAGOGIE SCOLARA: domeniul al pedagogiei interesat de identificarea problematicii si tehnicii educative valabile pentru copilul integrat in institutia scolara. 41. PEDAGOGIE FILOZOFICA: o forma de pedagogie bazata pe reflectie, pe educatie filozofica pe institutii ale marilor ganditori. 42. PERMANENTA: educatie care dureaza tot timpul vietii, care debuteaza in scoala sip e care o urmeaza fiecare pe cont propriu in functie de interese si dorinta sa. 43. PLURIDISCIPLINARITATE: constituie o intergare accentuate si bazata pe o comunicare siemetrica intre diferite paradigme explicative. 44. PROCES DE INVATARE: reprezinta principalul subsistem al sistemului de invatamant specializat in proiectarea si realizarea obiectivelor pedagogice. 45. PROCES COGNITIV: process mental. 46. PROIECTARE PEDAGOGICA: reprezinta activitatea de structurare a actiuniilor si operatiilor care asigura functionalitatea sistemului si a procesului de invatamant la nivelgeneral. 47. PROIECTARE DIDACTICA: reprezinta procesul deliberative, la nivel macro, micro, de fixare mentala a pasiilor ce vor fi parcursi in realizarea institutiei si educatiei. 48. PEDAGOGIA tiin care se ocup cu metodele de educaie i de instruire a oamenilor , are ca obiect un studio specific dimensiunea functional-structuralaa educatiei adorabila. 49. SISTEM DE INVATAMANT DEMOCRATIC: capacitatea sistemului de invatamant de a crea conditiile activitatiilor tuturor dispozitilor si predisponibilitatilor. 50. TRANSDISCILPINARITATEA: este intrepatrundere a mai multor discipline de studii

S-ar putea să vă placă și