Sunteți pe pagina 1din 6

pffiffiwffiffiffi ffiffi &ruffieruxffituw

&ffiffipffi& ffiffiffiffituffituffiffi

Firul nostru conducdtor la cusut: punctele Burda


OOO Necesita instruciiuni avansate cle cusut
O U;or ;i rapid - ideal pentru incepdtori!
OOOC Detalii deosebite, efort la prelucrare
OC Prelucrare u5oar6, cu detalii simple
OO Necesiti ceva experienlS la cusut si/sau timp OOOO Prelucrare pretenfioasi, cu detalii anevoioase
OOC Necesitd cuno5tiinle generale de cusut

Rochii
I

r.rOO:::.
, rffig,

M5s.

*t.il4 ''

Pag.21

:llo

$rS
mm
n-11 /, i\ ilt\
lt

oo(

106.

M53^ 36/3$*rrit/46
Pag- Z3'r:.

:.'

A CURS ILUSTRAT DE CROITORIE

M5s.17-21 t:------=
.4

Paq.32
-tJ

E-

fltmt
=
,itl1
,t tu) I
-1,

n\n7
(

)G

so
.E

o
o

)6
.N

ft
'6
o
E
o
o

=o
o
O

ffi*
Jt\
\r/" '\
!---!

*r,'.1?-r,
Pas.41 f_1^:::::'

o
6

.aa

o
6

. 129.,

.N

6@

Mer-36,{4

o
o
'5

o
o
.6
O

o
o
o.

E
6

.
,:

'r:

r;:

:135
'aa.

Mis-44-52
Fag' 85

o
o

E.

o
o

F\ro

122

A,F

llt6i,36;44

.:. Pag,36;5$ :

L.,111-o,
Pae3,

t'

r'

#,

L,---r*-\
aae
123

Mas,36-/t4

Pag.47

ta'|32:

'
,14-52
Fag,89 .

Mis.

oot'

.133 :
Mis;44=52
Fag. 87

Model de designer

l
a
o

,s

t.-ij/,
,\
"l-_l- L-{ __ll

Fag,49:,

t'

!f

1
Ll

i Fs+-+ti/

Jachete

F
d

c
.6
E
o
E
G

=
cn
6
f,

=
tr
@

O
O
N

burdastyle

/2011

Bluze gi pdrli de sus

qA>oop=+
r -J
ll,\? -J

l0

103 A

MAi,34-itq
Pag.62

oo "qI
II 1r3A,B

Ii

,?8 (-/

I
I

i\Mas.35-44i1lI
Pas. 43, s6

Mi'.za--u
Pas'30

ABii

ao
l05

Mis.36-44
Pag,20 l

-+

/
/l
I\i

li

tl

a
t04

MEi.36-il4

Paq. 19

107

Me5.34-42

aa

.t:t:

a0,

Pag. 17

Mil36:44'

1t6A,B
MEs.75-91

Pag;33

Pa1.37,57

tl

114

Mds,34-42
Pag. 59

aC,

120

Mi5.36'rt4
Pag.42

Pantaloni gi salopetd
IPAR sPEcrAL
DE LA cuRs DE

Roz

ceotroRlE

Fuste

.^- A&q,?
:1 - MAs.34*rt4

112

Miri rt*21

Pag. 16, 56, 60, 62

ffiffi
\A/\A/
!t it\l
A,B,C

oa
MEs;34-42
Pag. 15,63

109

Mds.:'4-41
Pag.57

rl

aaa
.125 A,

[;

111

rPag. 18

'a

Paq.4?,45

:,

\)

'115:
; ,Mi:,34.144
Fag. 59

Mdsuri pentru femei inalte - in6lf ime rzo


Mbsuri
Circumferinti

141

aa,

, tro

. 142
Mis,110-134
I Pag.74
la
146

Mis.98:122
Pag,73

L/
/\

Tabel de mdsuri BURDA

.ta

pag.74

lilr::

Mii!:17-l:l

Mis. ?5*92

ffiffii
.

Pag- 33

aOl

,108 A, B

Modele pentru copii

MAs.110-134

m
1t
1--l

,la

19e

144 '

MAs.:92*116
Pag,?2

tt
144
MEs. 1&1-128
FaE. 75

aa:
143
Mis. 104-128
Pag,73

bust

Cir(umferintra talie
Circumferint5 iold
Lungime sup. bust
Lungime fali
Lungime spate
Lungime umer
Lungime menec;
Grosime braf
Circumferinl5 get

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

68
80
62
86
26
45
43
12
61
26
34

72
84
66
90
27
46
43
12
61
27
35

76
88
70
94
28
47
44
12
62
28
36

cm

80 84 88
92 96 100
74 78 82
98 1A2 106
29 30 31
48 49 50
44 45 45
13 13 13
62 63 63
29 30 3t
37 38 39

92

104
86
110
32
51
46
13
63
32
40

96

10
92
116
33
52
46
14
63
34
41
'1

'100
1

16

98
122
34
53

47
14

64
36
42

Toate tabelele de masuri Burda conlin masuretori executate direct pe corp.Tiparele Bur-

da prev6d pe l6ngd aceste dimensiuni reale 5i rezerve, care sunt in funclie de model 5i
care asigura un bun confort ;i libertate de mi5care la purtarea modelului respectiv.
AIegeJi, deci intotdeauna masura care coresp5ie corpulul dumneavoastra,

zrzor

burdastyle

ffiffiffiwffiffiffi ffiffi

&ru%&ffiffituffi

esffipffi&

ffiffiffiffituffituffiffi

Firul nostru conducdtor la cusut: punctele Burda


O Ugor gi rapid - ideal pentru incepatori!
OOO Necesita instructiuni avansate de cusut
OO Prelucrare u;oara, cu detalii simple
OOOO Detalii deosebite, efort la prelucrare
OO Necesitd ceva experienla la cusut 5ilsau timp OOOO Prelucrare pretenfioasa, cu detalii anevoioase
OOC Necesitd cuno;tiinle generale de cusut

Jachete

Paltoane gi cape

,..ae,:'...:'
,,:103r ':.:.;i

MSi'3ri+:!t4.

'.

F4gi36,r:...

,r-ll1|ilo.r:l
l:r.- : :.:'.:::::
:..,,1 1

...1 r:.''.;:,,

,',,

..

,:1iJ2',',.:':

.MEi;36:tl*.

it: Pag:3{. i:

aa:.:i',:

':r..,i20.Ar'8,i::

,:..1t55.!!!Zl

:..i:.,ttl!p,:::j
r,r.t::1tg.!:_::i

ij',P.aS,.]o;:49'

irgr,,,F+!4a

-..';pA9,..57'.::r.

,dj

.a

.=

'::.

Io

..::lfl}r.,

o
o

r,: .:it

t35r::

,:

j
,l

sa!;i4l!5r

,6

I iP..*g;I5r:

.N

'

Eo
o
E
o
o

=o
o
O

,i,i.::iil.l:

o
o
o
d
.N
o
o

',,...117,q].:El

i:.

,:,iME 36-44

A; B

fes

,e6 30,,17,, 54

t'

Fuste

o
f,
6
_e

'=
f

aa

.. :aar. .,,'

, 1130A.B::

.6

Mis,36..il4:.

:P'dti.29;.5?,

o
o

1)1

Mis.34-42

:.:.:.:.

Pag.21

'-i

:'

,ir.i:l.3p:..

"i,-,:::I.36

o
af

..lrl
.:. 122

, Mes,''m-iZ

..:i r:Paj?,t:7s ,.'

tlt5r:34-42

)G

:Pag.20

6
o
'6

:
i

TIPAR SPECIAL ROZ


DE LA CURS DE CROITORIE

6
E

/Tq /lli

o
6
o

d
<6

(ro
6
E
l
c0

af

115

Mes.36-44

.Pag.40

O
O
N

burdastyle

!u
B/20i1

/ilir
..

((
.

137
-ltl5s.44-52

:.il
,:ril

:ll

:,;:

..,i

,:ril

.
'r..:

:r::..

.,

ac

.t

M6r 36-rt4

iri{e$',t6-44

llxx

Peg.35

:.
::pag_ 71

a.c

;:

141

M&.44-52

P4.73

131

:rPiig:28

:i
TTPAS

5PEC]AI ROZ

,:]

:i

l':l

Tabel de mdsuri BURDA


Mdsuri pentru femei inalte - in5llime
MEsuri
bust
CircumferintS talie
circumferinta told
Lungime sup. bust
Lungime faIS
Lungime spate
Lungime umdr
Lunqime m5nec6
Grosime brat
Circumferintd g6t
Circumferinli

cm
cm
cm

cm
cm

cm
cm
cm
cm
cm

68 72 76 80 84
80 84 88 92 96
62 66 70 74 78
86 90 94 98 102
26 27 28 29 30
45 46 47 48 49
4343M444545464647
12 '12 12 13 13
61 61 62 62 63
26 27 28 29 30
34 35 36 37 38

rze cm

88
100
82
106
31
50
13
63
31
39

92

104
86
1r0
32
51
',t3
63
32
40

100

10
92
116
33
52
^t4
63
34
41
1

116
98
122
34
53
14
64
36

42

Toate tabelele de mbsuri Burda conlin mbsurdtori executate direct pe corp.Tiparele Bur-

da prevdd pe ldngi aceste dimensiuni reale 5i rezerve, care suntin funclie de model 5i
care asigur6 un bun confort 5i libertate de mi5care la purtarea modelului respectiv,
Alegeli, deci intotdeauna m6sura care corespSie corpului dumneavoasild.

elzort burdastyle

&ruffieffiffituffi &%wwffi& ffiffiffiffituffituffiffi

wffiffiwffiffiffi ffiffi

Firul nostru conducitor la cusut: punctele Burda


OOO Necesita instrucliuni avansate de cusut
O USor si rapid - ideal pentru incepatoril
aOOC Detalii deosebite, efort la prelucrare
OC Prelucrare u;oari, cu detalii simple
OO Necesitd ceva experien!5 la cusut;i/sau timp OOOO Prelucrare pretenfioasd, cu detalii anevoioase
OOC Necesiti cuno;tiinle generale de cusut

Fuste

Paltoane, iachete, vest5

1?,'

4117h
/laY5 l\uas.ra-+z I

aeo
113

MAs.36-/14
Pag-14

M\)fi\*"
\\\ |\\ \
\\\ ll\\ \
)'-f l1l\-J
I I LL.-l

) I- .- -..r
l' ; i

''
i .o, ffiVin\
',
rrrr-rl{\\\ ;
1

(,/

.$.\'\

aoO

:,

/)--{fl=\/ (\

101
\\\--/*\
\\\\
Mds.17-21
\\\
/ l \ \\\
"'i-"g

102

;
:

.i

:
,

'!

,3,
al

ii
fii

106
eo-al
Pag.42

ai
V/

108 A.

---/l

M;s.36-44

uas.

Pag.43, 60

:
{ Pantaloni gi salopetd
aaoct
g

ll

E -.--.r---r---t
E
/'\--1='/t--N
6- i'\
\/ , \.r

;l\
s'.
E

m
6rill

\ F---'.''
\-/ -

\ \ //
\.\_\

6..
P
;

E
F

-"fi-r-'l
L
I

A
11 I

II IIi! I

133

!!

lr'

\V
L- - __j

lJ tr

..

oo

*,,1',?-*
pas.68

I
r

I
|

i\l
il\l
BL-l
L"
/\\__lA
i^

ll
lo7A,B,c I
M55' 34-42 L---rI
I

Pas42,46,57

I t\ lt
t\
ll /l
n,B! !! H\C

burdastyle

s/2011

135

MEs.36-44
Pas.73
',,1',3-*

a/-k1-\

/ I
*,,1!t-0,
T';q1;' I+j+
!

,\
,.pal
l'
l
L/"/'1
"o
t\l
Pas20
l!,1

-'= IAI[A\
I /i

(.)

Il'\
I'l L\/
m
'I, 'I
'|r' I i ll tri:i
1\lt/\
r\ r
r /i ' \,r\/
"l.o- Li--J-

lK,'

L!

;Tffi. 1,DY V A..( [','\\\


tL
_f.,Fm
I"*:*-'*l
/\ le"ssr,uzl /\ I I /'\
I H\

:H
i\
E iill Ili,fn \!/Fn
I\l

E
=
H

136

Pag.60

':

ffi

F=

6s

aa
MAs.35-44

LAcuRslLUsrRATDEcRotroRts,/{1ffi
130 A"B

M5s.34-42
Pae. se,

I
I

Rochii

-E'
6

Pass'

\ " oI\')*'. K$lN\\l1l(\


*Y>NYlNr

II

Paq.76

M5s.34-44

E
-.--V-\\
,c-n ffi
,{-tl-^ d-N /f\
e u--if:n
I\/(
"?:,1'";*
..--\
ffi
1A
\/ A\ I 'rYi \ #
fuV-\ ^
.=l | \
I I
:1
9oo.\

Mis.36-44

.o

eas.

+i' uaLlj \lJ i , I

?1
MEs. 17-21
sa

(h
:*il\\Jl
3"t | \ -t

aoo

126
ti';nlur;* $al
*
: i

3
\YA,
[1 N \
N
N\
) t l\\ \
-F
\\"F-&#
\<4!-_aLt4 \ V ) eae
;
6
;f; gluze;i plrfi de sus

.o
1roA.B II

MEs.34-42
Pas.47,s4

ao

,F=A

Ll I
i\

('/

i\J"
vt 1. lI to,
li /\,1
/\ l 9f
I .o

",iii-*l

--

i
I
i

ttz
i, \I M5s.36-44
Pae.7o
I I

,l

oa
Mas.72-88
Pag.61

Modd tradifionalS
'..::'ll0
,.

,:r'17,

.TIPAR SPFEIAL ROZ


EU CURS.DE CROIIORJS

Mir;36-{4
. :Prl9.r16'.

rQ

.l

12r

M;s;36-44

'

Ps..l8

/ \

'. iaa.
,:' , ,115:
. , M6i.36*44
I .: P.9.?0.
.,.. , .r .. . i,1.

.aao ',

.. .1$.

''

illl

MEr 36;11ll

'i, .Pasi: 2Q.


'..

,:.1::,...:-.

',r,.4.f,' .: !

.. 116 .:.
M5!.36-44.. :.

.:

l:Pigr'17 .

tt0
1|li'

36r44
.Fag:r20.::

tao
..1411

Mds.44Paq,.36

.r12j
arDa '':

aat

A;:8.:

M&5"

34:42

,137..,.:
Mii,44:52
lsc. 3{.

Paq.25 27

tla
.: 142 .:
..

Mir..44J51.
r.l Fd4,.35 '

r'

.,

.,

la,:

13SC

'
r

Mei,-44-5?

',

::l lt
r, -139

PaS.34.

.l

MAg,,i4-52
'.Pab..1:i-,:

.,,r'ca-,
'' '13s

*'.

a1t

:.

138 A
MEE:;li1-52
Paq.
38
.,

''

M5!.44--5,
.

: Faq.:37

.'

JaehetSrtriqatati
. r: .'.:170, .':'''
. ;Mdi. 36/38*rt4i rt6.
:'.r ,'. t.Pag;23 r:-i

. .

rFt

.
'. . lao.r'

ata..

'';: .143. '


Mes.4c,-52
'.l.:Pqg"38.

' ,44.,.
t.,

MAs..i*rt;.5e

'

Fas-r7'.'

Haine tradifionale pentru copii


:i.:
:....

rdectaie Tabel

ia.,r,::
144

'Mis,98'1?2
. :. P.ag.

i6 :. i.

de mdsuri BURDA

M5suri pentru femei inalte M;suri


CircumferintS bust

, :'ol.
ir .150
lVl6i:

fvlSa:98:lli
:

Pag:.16

i.'171

Mii...9a/10{

4taa28

fqs.,22

'aO.'..t.

.....145'

'

98'

P.eS,.Zl'

,alo
147,.

t.q
151.

9A*tt2

Paq' 19

Circumferinti talie
Circumferintb told
Lungime sup. bust
Lungime fa15
Lungime spate
Lungime um;r
Lungime mAnecd
Grosime brat
CircumferintrS g6t

cm
cm
cm
cm
ctrr
cm
cm
cm
cm
cm

68
80
62
86
26
45
43
12
61
26
34

72
84
66
90
27
46
43
12
61
27
35

76
88
70
94
28
47
44
12
62
28
36

inillime

ue

..

80 84 88
92 96 100
74 78 82
98 102 106
29 30 31
48 49 50
44 45 45
13 13 13
62 63 63
29 30 31
37 38 39

:98+1r2?

t00

92

104
86
10
32
51
46
13
63
32
40

10
92
16
33
52
46
14
63
34
41

116
98

122
34
53

47
14
64
36
42

Pag,19.

rllll
':146,
M53, t!:
,r

Fag.22

aao

: ...."149

Mis,.98;,122

P4926

Toafe tabelele de misuri Burda conlin mdsuratori executate direct pe corp. Tiparele Burda previd pe lengb aceste dimensiuni reale ti rezerve, care sunt in funclie de model si

care asigurb un bun confort si libertate de mi5care la purtarea modelului respectiv.


Alegeli, deci intotdeauna m;sura care c0respiie corpului dumneavoastre,

e/2011

burdastyle