Sunteți pe pagina 1din 1

METODA ANALOGIILOR presupune transferarea(conf)insusirilor caracteristice unui obiect altui obiect similar. Conditii de aplicare: 1.

caracterul calitativ al informatiilor(datelor initiale); 2.lipsa timpului si resurselor p/u aplicarea metodelor formale; 3.lipsa descrierii matematice a fenomenului studiat. Metoda consta in formare unui grup de experti care examineaza varianta de rezolvare a problemei prin subiecte analogice.Drept sursa de informatie pot servi:1.editiile periodice,2.literatura stiintifica,3.procesele verbale ale adunarilor fondatorilor,4.consiliul de directori Avantaje:1.este o metoda simpla in aplicare,2.M.A stabileste punctele de reper p/u celelate metode euristice. Dezavantaje:1.este aplicabila doar in cazul problemelor tipice sau care deja au avut loc,2.necesita mult timp intrucit presupune consulatrea unui volum mare de surse;3.solutiile valabile p/u o entitate nu intotdeauna pot fi aplicabile p/u alta ent. chiar si din acelasi domeniu. METODA BLOCNOTELOR reprezinta o combinatie a muncii in echipa cu munca intelectuala.Conditii de aplicare: 1.incertitudine mare a datelor initiale p/u analiza, 2.lipsa mij.tehnice, 3.extremitatea situatiei analizate. Etapele(esenta):1.constituirea unui grup de creativitate subordinate unui conducator-fiecare membru are cite un blocnot in care va scrie problema;2.pe parcursul lunii fiecare memb.va nota in carnet ideile sale privind solutionarea probl.;3.la sf.lunii se intocmeste de fiecare participant un rezumat care va cuprinde cea mai buna ideie p/u rez.prob.;4.predarea carnetului conduc.grupului care va sintetiza ideile membrilor gr.;5.distribuirea carnetelor cu rezultatele intocmite de coordinator membrilor gr.;6.organizarea discutiilor in grup in care se vor alege cele mai bune idei emise. Avantaje:1.asigura o inaintare independenta a ideilor memb.gr.in ansamblu cu aprecierea colectiva a ideilor;2.este solicitata cind nu este posibil de a atrage consultanti cu experienta la efectuarea unui lucru comun in timp indelungat;3.este recunoscuta de specialisti ca fiind una din cele mai eficiente de stimularea a creativitatii. Dezavantaje:1.este necesara prezenta in colectivul # a specialistilor creativi si cu experienta;2.alegerea solutiilor este dependenta de fiecare data de natura prob.de rezolvat si de personalitatea maderatorului. METODA CUCERIRII CREIERULUI Conditii de aplicare:se aplica in situatii complicate,cind prob.inaintata nu poate fi rezolvata in mod traditional,precum si in cazul cind se doreste evitarea tiparelor vechi de gindire. Esenta(etape):1.etapa de producere a ideilor-dezvaltarea de idei noi ce rezulta din discutiile purtate intre participanti,fiecare din ei venind cu o multime de sugestii(atmosfera lipsita de critica,neinhibatoare);2.etapa evaluarii ideilor-se organizeaza dezbateri,iar rezultatul acestor discutii se soldeaza cu alegerea celei mai bune solutii.Durata unei reuniuni 30min-1h,grupul trebuie sa fie format din 4-15 membri.Avantaje:1.met.rapida si economa;2.cu o multitudine de idei,rezultate din efortul colectiv;3.un singur scop ii face pe membrii echipei sa lupte p/u acelasi lucru . Dezavantaje:1.in cadrul reuniunii poate avea loc devierea de la subiect;2.monopolul unor anumiti participanti in cadrul sedintei;3.timiditatea participantilor METODA DELPHI ancheta Delphi serveste la realizarea de prognoze necesare in decizii de planificare si prognoza afacerilor si proceselor de productie.Esenta(etapele):1.subiectul discutat este explorat si fiecare pers.contribuie cu infor.pe care le considera pertinente probleme;2.se ajunge la o privire de ansamblu asupra felului cum vede grupul probl(daca este accord/dezacord);3.presupune explorarea dezacordurilor importante p/u a arunca lumina asupra diferentelor si p/u a le evalua;4.presupune o evaluare finala care are loc cind toate infor.culese inainte au fost analizate initial si evaluarile au fost trimise inapoi p/u reevaluare.Conditii de aplicare:MD a fost proiectata p/u a oferi beneficiile esantionarii si a scimbului de opinii,astfel respondentii sa poata invata din parerile celorlalti.MD a fost inventata p/u a depasi diferite obstacole:persoana(personalitatea)dominanta ocupa procesul de grup;dificultatea de a contrazice in public di pozitii inalte;teama de a adduce in discutie o ideie nesigura care poate fi neplacuta. ANALIZA RETROSPECTIVA,OPERATIVA,PROSPECTIVA Etapele de baza ale activitatii practice de analiza:1.Elaborarea planului analizei (etapa de pregatire);2.Culegerea informatiei necesare analizei ;3.Analiza si studierea informatiilor cu ajutorul metodelor analizei economice(analiza propriu-zisa);4.Generalizarea rezultatelor analizei ,elaborarea concluziilor si masurilor pentru reglarea sistemului cercetat ;5.Controlul asupra realizarii masurilor elaborate. Analiza Retrospectiva (post-factum) efectuaza studiu asupra fenomenelor economice care au avut loc deja intr-o perioada de timp anterioara prin aplicarea unei metode de analiza ca : comparatiei, Subtitutiilor in lant , Metoda Bilantiera , etc (respectiv analiza comparativa n profil dinamic, teritorial sau n raport cu planul) in comparatie cu obiectivele stabilite adica determinare partii nerealizate a planului in vederea stabilirii factorilor si cauzelor care provoaca diferite modificari in desfasurarea fenomenelor si proceselor economice ,rezervelor nebobilizate si sa propuna masuri pentru reglarea si optimizarea activitatii economice in viitor. Analiza curenta (analiza operativa) - se efectueaza, de regula, zilnic sau se refera la perioade scurte de timp (saptamna, decada). Aceasta analiza permite reglarea proceselor economice imediat ce se constata anumite disfunctionalitati, adoptarea instantanee a masurilor care se impun n vederea asigurarii conditiilor necesare realizarii integrale si la timp a obligatiilor asumate sau obtinerea rezultatelor economico-financiare dorite; Conditii de aplicarea : se utilizeaza in sistemul operational de productie atunci cind factorii zilnici cu influenta negative si pozitiva nu dinspar ci influenta lor cauzeaza abaterile de la norma care reciproc nu se compenseaza in rezumatul rapoartelor lunare Analiza prospectiva - se ocup cu cercetarea fenomenelor i proceselor care vor avea loc ntr-o perioad viitoare. Si presupune determinarea evolutiei viitoare a unui fenomen prin examinarea stabilitatii factorilor, ratele de oscilare pina in perioada de planificare pentru a identifica pe cei care vor juca un rol semnificativ in viitor. Pentru a face acest lucru, sunt acceptabile astfel de metode ca Metoda analogiilor , Delphy, analiza de corelaie-regresie, extrapolare etc