Sunteți pe pagina 1din 14

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA

TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

MISIUNEA DE INERE A CONTABILITII ,NTOCMIREA I PREZENTAREA CONTURILOR ANUALE

FINALITATEA MISIUNII
Misiunea ii permite profesionistului contabil sa ateste ca : nu s-au evidentiat elemente care sa puna in discutie sau la indoiala coerenta sau credibilitatea conturilor anuale, sau sa ateste contrariul Norma 2130

ETAPELE MISIUNII
1.Cunoasterea activitatii clientului si contractarea lucrarilor 2.Organizarea si programarea misiunii 3.Organizarea sau aprecierea organizarii contabilitatii clientului 4.Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii 5.Lucrarile de control ale inchiderii exercitiului financiar 6.Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar 7.Eliberarea atestarii

ORGANIZAREA SI PROGRAMAREA MISIUNII


NORMA PROFESIONALA: - 121- Programarea lucrarilor - 123- Delegarea si supravegherea lucrarilor - 125- Documentarea lucrarilor -2129- Documentarea lucrarilor TEHNICI SI PROCEDURI - organizarea interna a cabinetului - planificarea si programarea Se realizeaza in timpul mai multor exercitii financiare si este un proces permanent ORGANIZAREA SAU APRECIEREA ORGANIZARII CONTABILITATII CLIENTULUI NORMA PROFESIONALA: -2124- Organizarea contabilitatii clientului

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

TEHNICI SI PROCEDURI - interviuri - asistenta si consultanta Se realizeaza in timpul mai multor exercitii financiare si este un proces permanent

CONTROLUL REGULARITATII SI SINCERITATII CONTABILITATII


NORMA PROFESIONALA: - 121- Programarea lucrarilor -2125- Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii TEHNICI SI PROCEDURI - interviuri - justificarea inregistrarilor contabile - concordanta inregistrarilor cu documentele justificative Aceasta etapa este legata de un exercitiu determinat

LUCRARILE DE CONTROL ALE INCHIDERII EXERCITIULUI


NORMA PROFESIONALA: -2125- Controlul regularitatii si sinceritatii contabilitatii -2126- Inchiderea conturilor TEHNICI SI PROCEDURI - justificarea inregistrarilor contabile - concordanta inregistrarilor cu documentele justificative - controlul coerentei
Aceasta etapa este legata de un exercitiu determinat

LUCRARILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR


NORMA PROFESIONALA: - 123- Delegarea si supravegherea lucrarilor -2127- Analiza critica a conturilor anuale TEHNICI SI PROCEDURI - supravegherea lucrarilor - examinarea analitica - interviuri Aceasta etapa este legata de un exercitiu determinat

ELIBERAREA ATESTARII
NORMA PROFESIONALA: - 130- Norma de raport -2130- Norma de raport Aceasta etapa este legata de un exercitiu determinat

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

2.ORGANIZAREA SI PROGRAMAREA MISIUNII


PROGRAMAREA LUCRARILOR Norma 121: Profesionistul contabil trebuie sa-si planifice executarea misiunilor sale, astfel incat acestea sa fie realizate in mod eficient.Elaborarea si documentarea planului misiunii va trebui sa descrie felul,intinderea misiunii si modul in care aceasta va fi realizata;planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru.Prin programul de lucru se defineste natura, calendarul si intinderea lucrarilor necesare, pentru punerea in aplicare a planului misiunii. DELEGAREA SI SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR NORMA 123: Misiunile profesionistului contabil pot necesita formarea unor echipe de asistenti si colaboratori.El poate delega acestora executarea unor lucrari, pastrandu-si raspunderea finala a executarii misiunii. DOCUMENTAREA LUCRARILOR NORMA 125: O buna organizare a misiunilor responsabilitatilor- include tinerea dosarelor de lucru.Ele ajuta intelegerea si controlul lucrarilor.Permit de asemenea, profesionistului contabil materializarea punerii in aplicare a diligentelor sale pentru fiecare misiune indeplinita.Profesionistul contabil pastreaza dosarele sale de lucru pe perioada prescriptiei legale, protejand confidentialitatea acestora. DOCUMENTAREA LUCRARILOR NORMA 2129: Dosarele de lucru sunt tinute pentru a documenta controalele efectuate si pentru a sustine raportul profesionistului contabil. OBIECTIVE Obiectivul acestei etape este sa asigure calitatea si eficacitatea in derularea misiunii tinand seama de: -cererile clientului -obligatiile externe (termene legale si fiscale) -constrangeri legate de organizarea cabinetului Aceasta etapa depinde de informatiile colectate in etapa de cunoastere a activitatii clientului. Finalitatea acestei etape o reprezinta: -planificarea misiunii -intocmirea unui program de lucru specific

2.1 PLANIFICAREA MISIUNII


Dosarele de lucru sunt cadentate si alimentate cu documentele necesare, in functie de termenele de respectat: termene legale,fiscale sau sociale. Repartizarea lucrarilor intre client si cabinet , prin contract, a permis determinarea frecventei optime a interventiilor.

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

Cabinetul va defini impreuna cu clientul termenele de comunicare a documentelor contabile sau a vizitelor de control Planificarea conduce in final la intocmirea: -planului interventiilor -planului controlului regularitatii si sinceritatii -calendarului (scadentarului) declaratiilor -situatiei de urmarire a timpilor efectiv consumati in raport cu prevederile din buget

2.2 INTOCMIREA PROGRAMULUI DE LUCRU


Controalele, reprezinta lucrari de baza si sunt garantia bunei executari a misiunii asumate. In functie de constatarile facute pana la acest moment, se cunoaste deja gradul de risc din societatea client, si in functie de acesta si de specificul activitatii se intocmeste un program de lucru.

2.3 ORGANIZAREA MISIUNII


Aceasta etapa depinde in desfasurarea ei de organizarea interna si marimea cabinetului (numar de angajati sau colaboratori) , si de complexitatea activitatii clientului In cadrul acestei etape se stabileste nivelul interventiilor si partea pe care fiecare colaborator o are in desfasurarea misiunii.

3. ORGANIZAREA SAU APRECIEREA ORGANIZARII CONTABILITATII


NORMA 2124: Profesionistul contabil concepe sau recomanda proceduri de organizare a contabilitatii, conform legislatiei in vigoare, adaptate la marimea si necesitatile activitatilor clientului.

3. ORGANIZAREA SAU APRECIEREA ORGANIZARII CONTABILITATII


OBIECTIVE: -definirea unui plan contabil adecvat -organizarea sau aprecierea compartimentelor administrative si/sau contabile ale clientului -organizarea relatiei client/cabinet -formarea, instruirea clientului si/sau a personalului contabil ( daca este cazul) -eventual participarea la informatizarea intreprinderii

3.1 PLANUL DE CONTURI ADAPTAT


Profesionistul contabil va concepe sau va veghea ca acest plan de conturi: - sa fie conform obligatiilor legale si sa respecte planul de conturi general - sa fie in concordanta cu dispozitiile fiscale - sa raspunda nevoilor de informare a clientului - sa raspunda nevoilor de control ale profesionistului contabil

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

3.2 ORGANIZAREA SAU APRECIEREA COMPARTIMENTELOR ADMINISTRATIVE SI/SAU CONTABILE ALE CLIENTULUI DE REGULA NU EXISTA in cadrul intreprinderilor mici astfel de compartimente, bine organizate si cu sarcini concrete bine definite. Profesionistul contabil va reaminti clientului obligatiile legale ce-I revin privind: - modalitatea organizarii administrative a interprinderii in toate cazurile - modalitatea organizarii administrative si/sau contabile in cazul in care clientul asigura in intregime sau dora partial inregistrarile contabile

3.2.1 MODALITATEA ORGANIZARII ADMINISTRARII INTREPRINDERII


Se vor reaminti clientului necesitatea elaborarii unor proceduri proprii in ceea ce priveste: - intocmirea unor organigrame minime - intocmirea fisei postului pentru personalul care elaboreaza , verifica ,aproba inregistrarea documentelor justificative - asigurarea cu personal calificat de specialitate - stabilirea circuitului documentelor - modalitatea tinerii registrelor obligatorii - intocmirea declaratiilor cu caracter fiscal si a contributiilor sociale - organizarea contabilitatii patrimoniului - modalitatea de inventariere a patrimoniului - modalitatea de intocmire a conturilor anuale - pastrarea arhivarea documentelor si registrelor legale

3.2.2 MODALITATEA ORGANIZARII ADMINISTRATIVE SI/SAU CONTABILE


Realizarea procedurilor proprii amintite anterior ,conduce la asigurarea indeplinirii reglementarilor legale privind buna administrare si contabilizare a operatiilor patrimoniale ale clientului. Daca in baza contractului s-a stabilit ca parte din lucrari raman in sarcina clientului, profesionistul contabil se va asigura ca aceste lucrari sunt in sarcina unei persoane calificate si competente.

3.3 ORGANIZAREA RELATIEI CLIENT/CABINET


In cazul in care cabinetul asigura inregistrarile contabile , este important sa se stabileasca prin contract: - modalitatea de transfer a documentelor - frecventa inregistrarilor contabile - organizarea inregistrarilor contabile in interiorul cabinetului

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

3.4 FORMAREA INSTRUIREA PERSONALULUI


Insuficientele constatate in etapa de cunoastere a societatii pot determina profesionistul contabil sa solicite clientului formarea-instruirea personalului contabil propriu. Formarea poate fi realizata in cadrul cabinetului sau apeland la anumirte organisme profesionale Formarea prin cabinete asigura relatii corepunzatoare client/cabinet deoarece formarea primita corespunde cu metodologia cabinetului.

3.5 PARTICIPAREA LA INFORMATIZAREA INTREPRINDERII


Profesionistul contabil va asista conducatorul societatii atunci cand se stabileste caietul de sarcini pentru oferta de solutii informatice. Daca exista deja un sistem informatic, profesionistul contabil va face o analiza critica a acestuia mai mult sau mai putin aprofundata in functie de urmatoarele situatii: - softul utilizat de societate este cunoscut de cabinet si fiabilitatea sa nu poate fi pusa la indoiala - softul utilizat de societate nu este cunoscut de cabinet

4. CONTROLUL REGULARITATII SI SINCERITATII CONTABILITATII


NORMA 121:Profesionistul contabil trebuie sa-si planifice executarea misiunilor sale,incat acestea sa fie realizate eficient. Elaborarea si documentarea planului misiunii va trebui sa descrie felul, intinderea misiunii si modul in care aceasta va fi realizata; planul va fi suficient de detaliat pentru a permite elaborarea programului de lucru. Programul de lucru defineste natura, calendarul si intinderea lucrarilor necesare pentru punerea in aplicare a planului misiunii

4. CONTROLUL REGULARITATII SI SINCERITATII CONTABILITATII


NORMA 2125: Profesionistul contabil se asigura de calitatea inregistrarilor contabile si de existenta registrelor legale.

4. CONTROLUL REGULARITATII SI SINCERITATII CONTABILITATII


OBIECTIVE: Pentru atingerea scopului misiunii- conturi anuale coerente si credibile profesionistul contabil poate efectua parte a lucrarilor de control pe parcursul exercitiului financiar: - controlul regularitatii si sinceritatii inregistrarilor contabile - aprecierea constatarilor si comunicarea catre client a observatiilor necesare 4.2 CONTROLUL REGULARITATII SI SINCERITATII INREGISTRARILOR CONTABILE Se va verifica respectarea principiilor contabile: - principiul prudentei (apreciere rezonabila) - principiul permanentei metodei

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

- principiul continuitatii activitatii - principiul independentei exercitiilor - principiul intangibilitatii - principiul necompensarii - principiul prevalentei economicului asupra juridicului - principiul importantei semnificatife pragul de semnificatie Se verifica respectarea reglementarilor in vigoare Se verifica ,ulterior inregistrarii, calitatea acesteia, prin sondaj (daca parte a inregistrarilor sunt in sarcina clientului) Constatarile facute se comunica clientului rpintr-un raport intermediar , la data constatarii, sugerand si modalitati de remediere

5.LUCRARI DE CONTROL ALE INCHIDERII EXERCITIULUI FINANCIAR


NORMA 2126: Profesionistul contabil stabileste inregistrarile contabile necesare inchiderii exercitiului financiar: pe baza informatiilor justificative furnizate de client , recurgand eventual la o simplificare a inregistrarilor rezultatelor inventarieii, punand in aplicare tehnici de control a conturilor. El le inregistreaza in conturile intreprinderii sau se asigura ca ele sunt corect contabilizate de catre client.

5.LUCRARI DE CONTROL ALE INCHIDERII EXERCITIULUI FINANCIAR


OBIECTIVE: - primirea dosarului inventarierii anuale a patrimoniului - colectarea faptelor si evenimentelor importante ale exercitiului - efectuarea controlului conturilor - documentarea controalelor efectuate - pregatirea declaratiilor fiscale

5.1 PRIMIREA DOSARULUI INVENTARIERII ANUALE A PATRIMONIULUI


Aceasta obligatie a clientului trebuie stipulata in mod expres in contract. Dosarul inventarierii trebuie sa contina: - deciziile de numire a comisiilor si subcomisiilor de inventariere - listele de inventariere - extrasele de cont confirmate pentru inventarierea creantelor , datoriilor si trezoreriei - liste de inventariere separate pentru bunurile depreciate, neutilizabile, fara miscare - proces verbal privind rezultatele inventarierii - registrul inventar Primirea incompleta a dosarului sau cu intarziere se va notifica in scris clientului

5.2 COLECTAREA FAPTELOR SI EVENIMENTELOR IMPORTANTE

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

Profesionistul contabil face verificari si pe parcursul exercitiului financiar.Eventualele deficiente le comunica in scris conducatorului societatii printr-un raport intermediar. La finele exercitiului verifica daca deficientele constatate au fost remediate si face verificari suplimentare pentru a se asigura ca nu exista si alte deficiente.

5.3 EFECTUAREA CONTROLULUI CONTURILOR


Aceasta etapa presupune: - analiza conturilor: precizarea componentei soldurilor,verificarea corectei totalizari a componentelor soldului,analiza corectei contabilizari - concordanta cu documentele justificative (imobilizari/facturi,imprumuturi/contracte,datorii fiscale/registre fiscale, disponibilitati/extrase de cont bancar etc) - controlul coerentei si credibilitatii ( o testare finala )

5.4 DOCUMENTAREA CONTROALELOR EFECTUATE


Documentarea controalelor se bazeaza pe: - cartea mare in copie + eventuale comentarii - un dosar de control structurat pe cicluri de exploatare ( trezorerie,vanzari,cumparari,etc) - foi de lucru sintetice - foi de lucru specializate

5.5 PREGATIREA DECLARATIILOR FISCALE


Se vegheaza la respectarea legislatiei in vigoare Aceste operatii conduc in special la: - verificarea bazei de impozitare in raport cu datele contabile - buna aplicare a reglementarilor legale ( regim fiscal, contributii sociale, taxe locale) - respectarea termenelor de plata

6. LUCRARILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR


NORMA 2127: Profesionistul contabil controleaza coerenta si credibilitatea conturilor anuale, in raport cu cunoasterea sa despre activitatile intreprinderii, a documentelor justificative si a informatiilor primite de la client. OBIECTIVE: - intocmirea listei punctelor de suspensie rezultate - efectuarea examinarii critice a conturilor - asigurarea supravegherii lucrarilor - pregatirea si realizarea interviului final cu clientul - intocmirea conturilor anuale definitivate - inchiderea dosarului anual

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

6.1 INTOCMIREA LISTEI PUNCTELOR DE SUSPENSIE


Profesionistul contabil intocmeste lista punctelor ramase eventual in suspensie su scopul : - de a atrage atentia asupra punctelor importante - sa pregateasca examinarea critica a conturilor anuale -sa pregateasca chestionarul interviului cu clientul

6.2 EXAMINAREA CRITICA A CONTURILOR ANUALE


Consta in: - o verificare generala a coerentei - o verificare a credibilitatii de fond prin corelarea cu cunoasterea intreprinderii - o verificare comparativa cu exercitiul anterior pentru marje comerciale, rate semnificative, fluxuri de trezorerie

6.3 SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR


Se impune atunci cand fazele sau faze anterioare ale misiunii au fost delegate colaboratorilor Se bazeaza pe lista punctelor de suspensie si pe foile de lucru ale examinarii critice

6.4 PREGATIREA SI REALIZAREA INTERVIULUI FINAL CU CLIENTUL


Este o procedura de validarea proiectului conturilor anuale Se realizeaza concret printr-un interviu , bazat de regula pe un chestionar Interviul consta in: - a prezenta clientului proiectul conturilor anuale - a-l comenta pe seama chestionarului dinainte pregatit - a rezolva punctele de suspensie - a lua deciziile necesare - a stabili inchiderea definitiva a conturilor anuale

6.5 INTOCMIREA CONTURILOR ANUALE DEFINITIVE


In urma interviului cu clientul pot sa apara modificari ale proiectului conturilor anuale. Profesionistul contabil va face inregistrarile suplimentare si va definitiva conturile anuale. Daca apar diferende intre el si client cu privire la inchiderea conturilor, profesionistul contabil inchide conturile anuale dupa deciziile clientului, si punctele litigioase vor apare ca rezerve in cuprinsul atestarii

6.6 INCHIDEREA DOSARULUI ANUAL


Inchiderea dosarului annual conduce: - la asigurarea ca dosarul exercitiului este complet - la a inscrie sau a pune la zi anumite elemente ale dosarului permanent Elemente ale dosarului exercitiului care au un caracter permanent sunt fotocopiate si transferate in dosarul permanent

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

- la arhivare; se pastreaza la vedere dosarul exercitiului si al celor 2 exercitii precedente iar cele mai vechi se arhiveaza

7. ELIBERAREA ATESTARII
NORMA 2130: Profesionistul contabil declara in raportul sau ca a indeplinit diligentele prevazute de normele profesionale privind misiunea de tinere a contabilitatii, de intocmire si prezentare a conturilor anuale. De asemenea atesta in raportul sau ca nu s-au evidentiat elemente care sa puna in discutie sau la indoiala coerenta si credibilitatea conturilor anuale. Conturile anuale sunt anexate raportului de atestare. Atunci cand raportul se prezinta cu observatie ( ori observatii) sau se refuza atestarea, profesionistul contabil trebuie sa expuna clar motivele respective.Profesionistul contabil, pentru redactarea raportului sau se fa folosi de modelele anexate acestei norme. Atestarea este intocmita si semnata in ziua terminarii lucrarilor misiunii Profesionistul contabil formuleaza o observatie sau un refuz privind coerenta si credibilitatea conturilor anuale , daca a observat anomalii care nu au putut fi justificate sau explicate Daca se incheie conturile anuale pe decizia luata de client, se vor mentiona in atestare punctele litigioase

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

DOSAR ANUAL

CONTINUT DOSAR ANUAL


DOSAR GENERAL ANUAL DOSAR CONTROL ANUAL DOSAR JURIDIC ANUAL DOSAR FISCAL ANUAL DOSAR SOCIAL ANUAL N S T U V

DOSAR GENERALITATI

-N

CONTINUTUL REFERINTA PUNCTE DE SUSPENSIE N1 REZUMATELE INTERVIURILOR N2 NOTA DE SINTEZA N3 CONTURI ANUALE N4 PROGRAM DE INTERVENTII N5 SINTEZA TIMPULUI UTILIZAT N6 DOSARUL INVENTARIERII PATRIMONIULUI N7 INREGISTRAREA REZULTATELOR INVENTARIERII N8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD N1 FILA

PUNCTE DE SUSPENSIE CLIENT EXERCITIU INTOCMIT DE DATA OBSERVATII SAU COMENTARII DECIZII SAU RASPUNSURI
COD N2 FILA

PUNCTE DE SUSPENSIE CLIENT EXERCITIU INTOCMIT DE DATA VIZA PROFESIONISTULUI CONTABIL

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

OBSERVATII SAU COMENTARII REFERITOR LA: - rezumatele faptelor remarcabile - derularea misiunii - examenul critic - interviul cu clientul - puncte importante de urmarit in N+1 - eliberarea atestarii DECIZII SAU RASPUNSURI
COD N5 FILA

PROGRAM DE INTERVENTII
CLIENT EXERCITIU INTOCMIT DE DATA LUCRARI DE EFECTUAT NUMELE PERSOANEI CARE EFECTUEAZA LUCRAREA DATA
COD N6 FILA

SINTEZA TIMPULUI UTILIZAT


CLIENT EXERCITIU INTOCMIT DE DATA LUCRARI TIMPI REALI TIMPI BUGETATI

DOSAR DE CONTROL ANUAL - S


CONTINUTUL REFERINTA REGULARITATEA SI SINCERITATEA CONTABILITATII SA TREZORERIE/FINANTARE SB CICLUL CUMPARARI/FURNIZORI SC CICLUL CHELTUIELI CU LUCRARI SI SERVICII SD EXECUTATE DE TERTI SE CICLUL VANZARI/CLIENTI SF CICLUL STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS SG IMOBILIZARI SH PERSONAL SI DECONTARI CU BUGETUL STATULUI SJ

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

CAPITALURI SI PROVIZIOANE SK ALTE CONTURI SL EXAMINAREA CRITICA SM ANEXE SUPORTURI CONTABILE NECLASATE IN CICLURI SN ( BALANTE,JURNALE)

FOI DE LUCRU PENTRU DOSARUL DE CONTROL ANUAL


Pe langa aceste foi de lucru sintetice (cuprinzand suporturile operationale,natura lucrarilor, concluzii si propuneri) se intocmesc si foi de lucru specializate FOAIE DE LUCRU PENTRU REGULARITATEA SI SINCERITATEA CONTABILITATII -SA

FOAIE DE LUCRU CICLUL TERZORERIE/FINANTARE - SB FOAIE DE LUCRU CICLUL CUMPARARI /FURNIZORI - SC


FOAIE DE LUCRU CICLUL CHELTUIELI CU LUCRARI SI SERVICII PRESTATE DE TERTI - SD

FOAIE DE LUCRU CICLUL STOCURI SF FOAIE DE LUCRU CICLUL IMOBILIZARI _ SG FOAIE DE LUCRU CICLUL PERSONAL SH FOAIE DE LUCRU DECONTARI CU BUGETUL STATULUI - SI FOAIE DE LUCRU CAPITALURI SI PROVIZIOANE - SJ FOAIE DE LUCRU ALTE CONTURI (46..,481,67,77,.) - SK FOAIE DE LUCRU EXAMINAREA CRITICA SL

DOSAR JURIDIC ANUAL-T


CONSULTATII JURIDICE reprezinta o sintetizare a eventualelor consultatii juridice.

DOSAR FISCAL ANUAL - U


CONTINUT REFERINTA DECONTURI DE TVA DECLARATII PRIVIND OBLIG. LA BUGET DECLARATII TAXE PROFESIONALE ALTE IMPOZITE SI TAXE

EXPERT CONTABIL ANGHEL GABRIELA


TRGOVITE, Calea Domneasca, nr.254 Telefon 0245,640613; 0722.404678

DOSAR SOCIAL ANUAL - V


CONTINUT REFERINTA COPII DUPA DECLARATII Declaratii obligatii la bug.asig.sociale Declaratii bugetul asig. de sanatate Declaratii privind obligatiile la fondul de somaj Alte declaratii

EXEMPLU DOSAR ANUAL CLIENT : SC MODEL SRL Va multumim pentru participare si va dorim SUCCES !