Sunteți pe pagina 1din 191
Referent stntific si cuvant inainte + Leet univ drd. Cristian Jora Redactor sef : Florin Ciutacu Redactori : Miler Calin, Vasiioiu Bogdan, Heghes Marius Secretar de redactie _: Negulescu Adrian ‘Tehnoredactare Computerizata : Florin Ciutacu, Marius Heghes Culegere sicorecturé —_: Florin Ciutacu, lie Radu, Pislarul Lucian, Ulianov Ciprian La intocmirea lucrdrii au fost avute in vedere practica judiciara si practica arbitrala, literatura juridica de specialitate, precum si actele normative publicate pana la data de 15 septembrie 2000 Copyright © Editura LUCMAN Toate drepturile asupra versiunil in limba romand apartin editurii Reproducerea este posibila numai cu acordul titularulul drepturilor nepatrimoniale Sediul central: B-dul A |. Cuza, Nr. 91, sector 1, Bucuresti OP. 12-280, Tel: 01/223.77.55, Fax: 01/315.39.97 ISBN 973-9499-64-0 Printed in Romania ABREVIERI Al . Alineat Att . Attioal B. OF Buletinul Oficial al RS.R., Partea | Cas. Curtea de Casatie as. Fr. Curtea de Casatio din Franta CA. Curte de arbitra} C. Apel Curte de ape! cs. Curtea Suprema de Justitie cc. Codul civil roman C. civ. fr Codul civil francez C. com. Codul comercial C. fam, CCodul famitiot C. muncit ‘Codul munci C. pen. Codul penal C. proc. civ. Codul de procedura civila C. pros. pen. ewes Codul de procedura penala Col. civ. er somes Colegiul civil al fostului Tribunal Suprem Dee. seonnninnnnnnnnnnnne DOE D. Decret D4. Decret-iege HG. Hotérare a Guvernului Romaniei Hot. . Hotérare Jud. Judecditorie L Lege MOF, Monitorul Oficial al ~ Roméniei, Partea | nr, Numar nn. Nota noastra os. col Op. cit TMB, TS. vol. .. Judecatorie de ocol . Opera citata . Pagina Ordonanta a Guvernului Roméniei Ordonanta de urgenta a Guvernulul Pagirile ‘Sectie (a unel instante) Sublinierea noastra Tribunalul Municipiult Bucuresti .. Tribunalul Suprem Volumul CUVANT INAINTE Cine studiazé lucrarile teoretice si culegerile de practica judiciaré din perioada —_economiei centralizate, poate observa ca in materie civil o atentie special a fost acordata relatiilor de familie. In tara .noastra, tendinta de autonomizare a dreptului familiei s-a concretizat in perioada de dupa anul 1948 prin adoptarea Codului familie, abrogandu-se dispozitile din Codul civil prvitoare la acest tip de raporturi. Locul normelor de drept al familiei este insa tot in Codul civil, legiuitorul trebuind sa aiba-in vedere ca in eventualitatea adoptarii unui nou Cod civil s& includa in el normele privitoare la relatiile de familie, aga cum se intampla, de altfel, in dreptul pozitiv al tuturor fArilor care au adoptat sistemul juridic de sorginte romano-germanica. In ceea..ce priveste practica judiciar, aportul creator al acesteia la dezvoltarea noii ramuri de drept, in conditiile adoptarii Codului familiei in anul 1954, a fost unul major. Astfel incat, in toate lucrarile teoretice elaborate in toata perioada de dupa anul 1948 se fac foarte multe referiri la practica judiciard a diferitelor instante. Considerém. c& elaborarea unei__culege! practicd judiciara, care sA cuprinda _hotarari Judecatoresti pronuntate atat in-perioada 1948-1989, dar mai ales decizii de dupa aceasta perioada, este de natura s& contribuie la crearea unui nou cadru legislativ si a unei noi teorii in ceea ce priveste relatiile de familie. Apreciem pozitiy faptul c& autorul _prezentei culegeri a avut in vedere ca practica judiciara s& fie bine reprezentaté in ceea ce priveste reflectarea Principiilor egalitatii dintre sot si sotie, al egalitati