Sunteți pe pagina 1din 15
 
Capitolul 2
Alegerea materialului optim folosind metodavalorilor optime
După stabilirea rolului funcţional se alege materialul optim ceva fi folosit la obţinerea piesei. Rolul funcţional ne arată şiproprietăţile pe care trebuie să le îndeplinească piesa . O alegereoptia unui material pentru o anumită destinie , este oproblemă foarte complexă ce trebuie rezolvată de proiectant.Concluzia este că dacă se doresc anumite proprietăţi se face oproiectare a materialului cu o astfel de structură care să implicecerinţele cerute de rolul funcţional . Adise alege acel materialcare să îndeplinească cerinţele minime de rezistenţă şi durabilitateale piesei în condiţiile unui preţ de cost minim şi al unei fiabilităţisporite.Proprietăţile unui material trebuie considerate ca o sumă derelaţii între material şi mediul înconjurător în care va lucra.Prezentăm o clasificare a proprietăţilor din punct de vedereal alegerii materialului optim şi a caracteristicilor acestuia :
ProprietăţiFuncţionale
Fizice
Greutate specifică , temperatura de topire , condiţiitermice
Chimice
Rezistenţa la coroziune
Mecanice
Rezistenţa la rupere , duritatea
Electrice
Conductibilitate , impedanţă
Magnetice
Permeabilitate magnetică
Optice
Opacitate , reflexie
Nucleare
Perioada de înjumătăţire , absorbţia , atenuarea
Estetice
Culoare , aspect , grad de netezime
ProprietăţiTehnologice
TurnabilitateDeformabilitateUzinabilitateCălibilitateSudabilitate
Proprietăţi
Preţ de cost , consum de resurse şi de energie ,coeficient de poluare si coeficient de protecţie aoperatorului
 
Economice
Nr.crt.
Proprietatea
Game devariateNota
Obs.
0123
4
1
Densitatea materialului. Ρin [Kg/dm
3
]< 5,015,010,02>103
2
Conductibilitate termica Cr in [cal/cm*s*° C]<0,210,20,42>0,43
3
Rezistenta la coroziune. Rcviteza de coroziunein[mm/an]<0,0230.020,052>0,051
4
Duritatea. HB,in [HB]<901901602>1603
5
Modulul de elasticitate. Ein [daN/cm
2
]<10
6
110
6
…2,0*10
6
2>2,0*10
6
3
6
Rezistenta la curgere amaterialului Rp
0,2
In [N/mm
2
]<700170015002>15003
7
Rezistenta la rupere. Rm ,in [daN/mm
2
]<35,0135,060,02>60,03
8
Rezistenta la oboseala. σ
1
In [N/m
2
]<300130010002>10003
9
Alungirea relativa At[%]<20%120%40%2>40%3
10
Rezilienţa KCU 30/2in [J/cm
2
]<501501002>1003
11
Rezistenţa la fluajin [N/mm
2
]<1001
Se ţine contşi detemperatura
1003002>3003
12
Proprietăţile tehnologice(turnabilitatea ,deformabilitatea ,uzinabilitatea , sudabilitatea ,călibilitatea)Satisfăcătoare1
 Notarea seface cucalificative
Bună2Foarte bună3
13
Preţul de cost , PCin [lei/kg]<500350010002>10001
   O   b  s
 .
   2   3
  o  p   t   i  m
 
 
   1   0    Σ   t
   k
   d
   k
   k  =   1
   2   2
        2 ,        1        5        2 ,        1        0        2 ,        4        5        1 ,        9        0        2 ,        3        5        2 ,        5        0
      2  ,      5      5
        2 ,        3        0        2 ,        5        5        2 ,        3        5        2 ,        1        5        2 ,        2        0        1 ,        9        5        2 ,        4        0        1 ,        7        5
   P  r  o  p  r   i  e   t   ă   ţ   i  e  c  o  n  o  m   i  c  e   P  r  e   ţ  u   l   d  e  c  o  s   t   [   l  e   i   /   k  g   ]
      T      1      0
   2   1 3 2 3 2 3 3
3
3 3 2 1 3 2 3 1
      V
   2   0   5   0   0   1   0   0   0   3   0   0   9   0   0   4   5   0   4   7   5
   4   0   0
   4   2   5   7   5   0   7   5   0   1   3   0   0   3   5   0   6   2   5   3   9   0   1   2   0   0
   P  r  o  p  r   i  e   t   ă   ţ   i   t  e   h  n  o   l  o  g   i  c  e   U  z   i  n  a   b   i   l   i   t  a   t  e  a
      T      9
   1   9 3 3 3 3 3 3
3
3 3 2 2 3 3 3 3
      C    a      l      f      i    c    a      t      i    v
   1   8   F   B   F   B   F   B   F   B   F   B   F   B
   F   B
   F   B   F   BB B   F   B   F   B   F   B   F   B
   D  e   f  o  r  m  a   b   i   l   i   t  a   t  e  a
      T      8
   1   7 3 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 0 2 0 1
      C    a      l      i      f      i    c    a      t      i    v
   1   6   F   BS S S S S
S
S S S SNBNS
   T  u  r  n  a   b   i   l   i   t  a   t  e  a
      T      7
   1   5 3 3 3 3 2 2
3
3 3 3 2 3 3 3 3
      C    a      l      i      f      i    c    a      t      i    v
   1   4   F   B   F   B   F   B   F   BB B
   F   B
   F   B   F   B   F   BB   F   B   F   B   F   B   F   B
   P  r  o  p  r   i  e   t   ă   ţ   i   F  u  n  c   ţ   i  o  n  a   l  e   M  e  c  a  n   i  c  e   (   E   *   1   0  p   6   )   [   d  a   N   /  m  m
   2
   ]
      T      6
   1   3 1 2 2 2 2 3
3
3 3 3 3 2 1 2 2
      V
   1   2   0 .   7   4   1 .   2   1 .   6   1 .   5   1 .   7   2 .   1
   2 .   1
   2 .   1   2 .   1   2 .   1   2 .   1   1 .   3   0 .   8   1 .   6   1 .   2
   R  e  z   i  s   t  e  n  -   ţ  a   l  a  r  u  p  e  r  e   [   d  a   N   /  m  m
   2
   ]
      T      5
   1   1 1 3 3 1 2 2
2
1 2 3 2 1 1 3 1
      V
   1   0   3   0   6   4   7   0   6   0   4   5   5   8
   5   4
   4   0   6   0   9   5   6   0   4   0   2   0   6   5   3   0
   D  u  r   i   t  a   t  e  a   [   H   B   ]
T      4
9 1 1 3 1 3 3
3
2 3 3 3 3 1 3 1
      V
8   5   0   6   0   2   8   0   2   0   1   2   0   1   6   4
   1   8   7
   1   1   0   1   6   9   2   1   7   1   8   7   2   6   0   9   0   2   5   0   6   5
   C   h   i  m   i  c  e   R  e  z   i  s   t  e  n  -   ţ  a   l  a  c  o  r  o  z   i  u  n  e   [  m  m   /  a  n   ]
      T      3
7 3 2 1 2 2 2
2
2 2 2 3 1 3 1 2
      V
6   < .   0   5   > .   0   5   > .   0   5   > .   0   5   < .   0   5   < .   0   5
   < .   0   5
   < .   0   5   < .   0   5   < .   0   5   < .   0   2   > .   0   5   < .   0   1   > .   0   5   < .   0   3
      T      2
5 2 2 1 2 1 1
1
1 1 1 2 1 2 1 2
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505