Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI METODICE DE LIMBA I LITERATURA ROMN An colar 2011-2012

Responsabilul comisiei metodice, Prof. Irina Hil

Context legislativ Prezentul plan managerial privind activitatea educativ a membrilor comisiei metodice de Limba i literatura romn este conceput n conformitate cu: Planul managerial al inspectorului colar de specialitate; Legea nvmntului; Legea nr. 128 / 1997, cu modificrile i completrile ulterioare (Statutul personalului didactic); Legea nr. 53 / 2003, cu modificrile i completrile ulterioare (Codul muncii); O.M.Ed.C.T.S., Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar; Scop Ridicarea standardelor calitative ale activitii didactice desfurate de membrii comisiei metodice de Limba i literatura romn, prin acordarea cu valorile culturale i sociale n care se manifest beneficiarii procesului instructiv-educativ, pentru valorificarea potenialului elevilor i formarea lor n calitate de ceteni. Obiective Domeniu: Curriculum 1. Corelarea planului managerial cu intele strategice ale MECTS, ISJ Botoani i ale Colegiului Naional Mihai Eminescu, Botoani; 2. Coordonarea i monitorizarea procesului de ntocmire a documentelor de proiectare a activitilor specifice activitii didactice (planificri la disciplina de specialitate, activiti complementare disciplinei); 3. Fundamentarea ofertei educaionale a colegiului pe baza nevoilor de dezvoltare personal i profesional a elevilor;

4. Asigurarea circulaiei informaiei de specialitate; Domeniu: Managementul educaiei 4. Reconsiderarea managementului colectivului de elevi la ora de specialitate prin implicarea activ a elevilor n procesul instructiv-educativ; 5. Corelarea permanent a desfurrii, monitorizrii i evalurii activitilor educative cu prioritile strategice ale colegiului: a. Creterea nivelului calitii actului de predare-nvare / educare prin stimularea performanei colare (corelare cu intele strategice educative naionale, diversificarea activitii educative, dezvoltarea parteneriatului printe - coal, creterea numrului de elevi implicai n participarea la concursuri colare judeene i naionale); b. Asigurarea educaiei de baz pentru toi elevii (formarea i dezvoltarea competenelor de comunicare oral i scris pentru toi elevii, att prin activitatea desfurat la clas, ct i prin activiti extracolare asociate disciplinei de specialitate); c. Reducerea absenteismului (valorizarea elementelor din structura disciplinei n activitile formale de predare-nvare care pot avea impact n reducerea absenteismului, monitorizarea frecvenei elevilor etc.); Domeniu: Managementul resurselor umane 6. Formarea continu a cadrelor didactice de specialitate n vederea aplicrii constante a metodelor active de predare, centrate pe elev, n cadrul orelor de specialitate; 7. Monitorizarea procesului de formare a cadrelor didactice de specialitate, prin participarea la diferite cursuri de formare i prin ndeplinirea eficient a atribuiilor din fia postului; Domeniu: Dezvoltarea relaiilor comunitare 9. Stimularea interesului pentru disciplina de specialitate prin parteneriate cu instituii de cultur la nivel local, interjudeean i naional;

Rezultate ateptate Domeniu: curriculum Plan managerial corelat cu inte strategice ale MECITS, ISJ Botoani, Colegiului Naional Mihai Eminescu Botoani; Ofert educaional centrat pe nevoile de dezvoltare profesional i personal a elevilor; Domeniu: Managementul educaiei Organizarea de activiti educative viznd dezvoltarea profesional a elevilor; Proiecte educative diversificate ca structur i ca modalitate de organizare a colectivului de elevi i a procesului instructiv-educativ; Activiti extracolare asociate cu disciplina de specialitate; Numr mare de elevi participani la concursuri colare de specialitate i la activiti extracolare; Numr mare de elevi cu performane la concursuri colare; Numr redus de elevi aflai n situaia de absenteism la disciplina de specialitate; Competene de exprimare oral i scris consolidate; Materiale informative i formative realizate n cadrul activitilor extracolare asocite cu disciplina de specialitate i promovate la nivelul colegiului i al comunitii; Domeniu / Obiectiv general Obiective derivate Activitatea Perioada Factori implicai / responsabi l Evaluare

Aplicarea politicii de curriculum

Proiectare, organizare

Stabilirea ncadrrii cadrelor didactice i definitivarea listei disciplinelor opionale Plan managerial Participarea la consftuirile 2007

Septembri e 2011

Conducere a colii i cadrele didactice de specialitate;

Program i planificare pentru disciplinele opionale

13. 2011 26. 2011

09. Prof. Hil 09. Irina Realizarea planului

Participarea
la procesul de evaluare la concursuri colare de specialitate la nivel local, judeean, naional;

Prezena la IJ Botoani, consftuire cadrele didactice de limba i literatura romn, responsabilu l cercului pedagogic (prof. Mariana Selectarea Septembri Rnghilescu) cadrelor e 2011 ; didactice n iunie 2012 comisia de Cadrele specialitate didactice de limba i literatura romn; Aprilie Planul iunie 2012 activitilor Cadrele didactice de limba i 12. literatura romn; Cadrele didactice de limba i literatura romn; Note informative, Conducerea proceselecolii i verbale ale cadrele edinelor didactice de comisiei specialitate; metodice; responsabili: prof. Irina Hil, prof. Tamara Svescu Realizarea mapei

Propunere de activiti pentru 10. zilele colegiului; 2011 Circulaia informaiei

Proiectarea activitilor pentru zilele Permanent Mihai Eminescu Asigurarea transferului de informaie de la M.E.C.T.S. i ISJ Botoani; Septembri e 2011 iunie 2012

Manageme ntul educaiei

Monitorizar ea i evaluarea activitii elevilor

Manageme ntul resurselor umane

Formare i dezvoltare profesional

Asigurare a resurselor materiale i umane

mbuntir ea bazei didacticomateriale

Cadrele didactice de Septembri limba i e 2011 literatura Organizarea Diseminare de activiti iunie 2012 romn; a informaiilor de pregtire a elevilor Cadrele pentru teze i didactice de concursuri limba i colare; literatura Permanent romn; Participarea elevilor la concursuri colare de specialitate; Octombrie Cadrele 2011 didactice de limba i literatura Participarea romn; la cercurile Cadrele pedagogice i la Permanent didactice de alte aciuni de limba i perfecionare literatura prin CCD, IJ sau romn; asociaii naionale Cadrele didactice de limba i literatura romn;

Propun erea unor proiect e didacti ce cu valoriza rea metode lor activparticip ative;

Cadrele profesorului didactice de limba i literatura Octombrie romn; 2011 responsabil: iunie 2012 prof. Irina Programul Hil de pregtire suplimentar Cadrele Octombrie didactice de 2011 limba i iunie 2012 literatura ntocmirea romn; listelor

Obinerea de donaii de carte pentru biblioteca colii Procurarea manualelor valabile i auxiliarelor didactice

Achiziionarea de material didactic i de mijloace audio-vizuale

PLAN MANAGERIAL pentru semestrul I, an colar 2011 2012

Domeniu / Obiectiv general

Obiective derivate

Aciuni

Termen

Factori implicai

Evaluare

Aplicarea politicii de curriculum

Proiectare, organizare

Stabilirea ncadrrii cadrelor didactice i definitivarea listei disciplinelor opionale;

12. 09. Conducere 2011 a colii i cadrele didactice din catedra de limba i literatura romn;

Plan managerial semestrul I;

17. 09. Prof. pe 2011 Hil

Concordan a cu programa a planificrilor pentru disciplin i program, planificri pentru disciplinele opionale

Irina

Circulaia

09. Participarea la 26. 2011 IJ Botoani, Diseminare consftuirea cadrele a informaiei cadrelor didactice didactice de de specialitate; limba i literatura romn; responsabil: conductor de cerc pedagogic, prof. Decembr Mariana Organizarea Participarea la ie 2011 Rnghilescu etapei locale procesul de a olimpiadei evaluare la Cadrele de Limba i concursuri colare didactice de literatura de specialitate la specialitate; romn nivel local, responsabil: judeean, naional; 14. 12. prof. Irina 2011 Hil Organizarea de activiti Proiectarea pentru zilele activitilor pentru Cadrele catedrei; zilele Mihai

informaiei

Eminescu; Permane nt Asigurarea transferului de informaie de la M.E.C.T.S. i ISJ Botoani;

Manageme ntul educaiei

Monitoriza rea i evaluarea activitii elevilor

Septemb Propuner rie 2011 ea unor proiecte ianuarie didactice 2012 cu valorizar ea metodel or activ- Octombri participa e noiembri tive; e 2011 Octombri e 2011 Ianuarie 2012

Organizarea de activiti de pregtire a elevilor pentru teze i concursuri colare;

Manageme ntul resurselor umane

Formare i dezvoltare profesiona l

n funcie de parcurge rea Participarea elevilor la coninutu riconcursuri colare de lor; specialitate; Asigurarea Lunar procesului de evaluare a elevilor, n conformitate cu normele Noiembri metodologice; e 2011

didactice de specialitate; responsabil: prof. Mihaela Note Timingeriu informative, proceseleConducerea verbale ale colii i edinelor cadrele comisiei didactice de metodice; specialitate; responsabili: prof. Irina Hil, prof. Tamara Realizarea Svescu mapei profesorului Cadrele didactice de specialitate; responsabil: prof. Daniela Epurianu Programare a cursurilor de pregtire; Cadrele didactice de specialitate; Listele cu elevii nscrii; rezultate Cadrele obinute; didactice de specialitate; Interpretare a testelor Cadrele iniiale i de didactice de parcurs, a specialitate; evalurilor sumative;

ProceseleCadrele verbale ale didactice de edinelor; specialitate;

Diseminarea Cadrele informaiei; didactice de specialitate; Participa responsabil: rea la edinele conductor comisiei de cerc metodice; pedagogic prof. Octombri Mariana Participarea la e 2011 Rnghilescu cercul pedagogic Ianuarie

de specialitate

2012, n funcie de oferta CCD

Asigurare a resurselor materiale i umane

mbunti rea bazei didacticomateriale

Octombri e 2011 Participarea la Ianuarie cursuri de 2012, n Cadrele funcie didactice de perfecionare organizate de CCD de datele specialitate; anunate Botoani; de organizat ori Participa rea la 20.10.20 11 Cadrele simpozioane didactice de naionale, limba i comunicri i literatura conferine romn; naionale i internaionale; Octombri Cadrele e 2011 didactice de ianuarie limba i 2012 literatura romn; Procurarea manualelor valabile i a auxiliarelor didactice; Achiziionarea de material didactic i de mijloace audio-vizuale;

Cadrele didactice de specialitate interesate de oferta CCD;

PLAN MANAGERIAL Pentru semestrul al II-lea, an colar 2011 2012


Domeniu / Obiectiv general Obiective derivate Aciuni Termen Factori implicai Evaluare

Aplicarea politicii de curriculum

Proiectare, organizare

Realizarea planificrilor ntocmirea proiectrii unitilor nvare;

13. 02. Conducere a colii i i 2012 cadrele didactice din catedra de de limba i literatura romn;

10. 02. 2012 Prof. Irina Plan Hil managerial pe semestrul al II-lea; Februari Participarea la e iunie Cadrele didactice de procesul de 2012 limba i evaluare la literatura concursuri colare romn; de specialitate la nivel local, judeean, naional;

Concordan a cu programa a planificrilor pentru disciplin i program, planificri pentru disciplinele opionale

Circulaia informaiei

Mai-iunie 2012 Proiectarea activitilor pentru zilele colegiului; Asigurarea transferului de informaie de la M.E.C.I.T.S. i ISJ Botoani;

Cadrele didactice de specialitate; Conducerea colii i cadrele didactice de specialitate; responsabili: prof. Irina Hil, prof. Tamara Svescu;

Participarea la evaluarea lucrrilor de la olimpiad i alte concursuri colare; participarea la evaluarea de la examenele naionale; Organizarea de activiti;

Permane nt

Note informative, proceseleverbale ale edinelor comisiei metodice;

Manageme ntul educaiei

Monitoriza rea i evaluarea activitii elevilor

Popularizarea rezultatelor obinute de elevii colii la diferite concursuri colare de limba i literatura romn;

Conducerea colii i cadrele Materiale didactice de informative; specialitate; responsabili: prof. Irina Hil, prof. Februari Tamara e iunie Svescu; Propuner 2012 ea unor Cadrele Realizarea proiecte didactice de mapei didactice specialitate; profesorului cu valorizar Martie ea aprilie

Manageme ntul resurselor umane

Formare i dezvoltare profesiona l

metodel 2012 or activparticipa tive; Februari Organizarea de e iunie activiti de 2012 pregtire a elevilor pentru teze i concursuri colare; n funcie de parcurge Participarea elevilor la rea coninutu concursuri colare de rilor; specialitate;

Programare a cursurilor de pregtire; Cadrele Listele cu didactice de elevii nscrii; specialitate; rezultate responsabil: obinute; prof. Daniela Epurianu; Cadrele didactice de Interpretare specialitate; a testelor;

Lunar Asigurarea procesului de evaluare a elevilor, n conformitate cu normele Aprilie metodologice; 2012 Participa rea la edinele comisiei metodice;

Cadrele didactice de Proceselespecialitate; verbale ale responsabil: edinelor; prof. Irina Hil; Cadrele Diseminarea didactice de informaiei; specialitate; responsabil: conductor de cerc pedagogic prof. Mariana Rnghilescu

Asigurare a resurselor materiale i umane

mbunti rea bazei didacticomateriale

Participarea la Februari Cadrele cercul pedagogic e - mai didactice de de specialitate; 2012, n specialitate; funcie de oferta CCD Cadrele didactice de Februari specialitate; e - mai Participarea la 2012, n cursuri de funcie perfecionare de datele organizate de CCD anunate Botoani; de Cadrele organizat didactice de ori specialitate; Participa rea la simpozioane Februari naionale, e - mai comunicri i 2012

conferine naionale internaionale;

Achiziionarea de material didactic i de mijloace audiovizuale