Sunteți pe pagina 1din 7

CURRICULUM PENTRU }COALA POSTLICEAL~ Anul I

SPECIALIZARE: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

FAMILIA OCUPA|IONAL~: S~N~TATE }I PROTEC|IE SOCIAL~

AUTORI

- CRIN MARCEAN - coordonator, doctor in stiinte medicale, director la Grupul Scolar Victor Babes Scoala Postliceala Sanitara Bucuresti - Maria Samanschi Scoala Postliceala - Elena Ciofu Scoala Postliceala - Doina Calinescu Scoala Postliceala - Sanda Harnagea - Instructor, gradul I didactic Grupul Scolar Victor Babes Sanitara Bucuresti - Instructor, gradul I didactic Grupul Scolar Victor Babes Sanitara Bucuresti - Instructor, gradul I didactic Grupul Scolar Victor Babes Sanitara Bucuresti - Instructor, gradul II didactic
4

Scoala Postliceala - Adela Rogojinaru - Zoica Elena Vladut

Grupul Scolar Victor Babes Sanitara Bucuresti - Asistenta PMU - Asistanta PMU

ARGUMENT

Elaborarea programului educational are la baza nevoile societatii, stabilite in functie de: evaluarea starii de sanatate starea economiei nationale nivelul stiintific si tehnic Strategia europeana pentru realizarea sanatatii pentru toti a fost aprobata de catre reprezentantii statelor membre europene OMS, cu ocazia celei de-a treisprezecea sesiune a comitetului regional. Strategia regionala a delimitat patru domenii de activitate : modul de viata si sanatate factorul de risc ce afecteaza sanatatea si mediul reorientarea sistemului de ingrijiri sanitare factorii de sustinere politici, manageriali, tehnologici, umani si de cercetare, necesari realizarii schimbarilor in domeniile amintite. Sanatatea pentru toti necesita o actiune coordonata din partea tuturor sectoarelor implicate. Autoritatile sanitare pot rezolva numai o parte din probleme, cooperarea multisectoriala reprezinta singurul mod de asigurare a premizelor pentru starea de sanatate prin: promovarea unei politici sanitare si reducerea riscurilor ce apar in mediile fizic, economic si social. Sistemul de sanatate trebuie sa-si concentreze atentia asupra ingrijirilor primare de sanatate, acoperind nevoile de sanatate de baza ale fiecarei comunitati accesibile pentru toti si bazate pe o deplina participare a comunitatii. Telul activitatii este de a da oamenilor un sens pozitiv al sanatatii astfel incat ei sa-si poata folosi la maximum capacitatile lor fizice, mentale si emotionale. Accentul principal ar trebui sa se puna pe promovarea sanatatii si pe prevenirea bolilor, formarea si dezvoltarea unor deprinderi corecte in domeniul sanogenezei, protectiei mediului si preventiei bolilor. Tinand cont de principiile strategiei europene ale sanatatii si de starea de sanatate a populatiei din tara noastra in cadrul procesului de de invatamant sanitar avem in vedere urmatoarele obiective: - formarea asistentului medical generalist capabil sa lucreze efectiv in cadrul sistemului de sanatate; - de a asigura prestarea asistentei preventive si curative a individului si colectivitatii in stare de sanatate sau boala si in orice etapa; - sa cunoasca conceptul de sanatate publica; - sa utilizeze metode epidemiologice pentru stabilirea nevoilor de sanata tate ale comunitatii; - sa elaboreze programe specifice conform problemelor de sanatate ale grupurilor si comunitatii; - sa asigure educatia sanitara a populatiei; - sa planifice si sa puna in functiune activitatile unui serviciu de asistenta tinand seama de necesitatile identificate: - sa colaboreze cu factorii angajati in dezvoltarea serviciilor sanitare fiind un factor el insusi; 6

- sa evalueze periodic activitatile planificate pentru unitatea sau centrul sanitar respectiv in vederea imbunatatirii randamentului personalului si a situatiei sanitare din zona; - sa fie la curent cu noutatile din profesiune si sa-si mentina un nivel de competenta in functie de problemele ce trebuie rezolvate. Pentru formarea asistentului medical generalist trebuie sa avem in vedere necesitatile de sanatate ale tarii noastre in concordanta cu urmatorii indicatori: - demografici (structura familiei, ciclul de viata al familiei, conditiile de mediu si de viata ale familiei); - medicali (prevalenta factorilor de risc in familie, prevalenta bolilor, identificarea familiilor cu risc crescut la imbolnaviri); - sociologice (abordarea sociologica a sanatatii familiei); - economici (costul bolii pentru familie si impactul bolii asupra familiei) Ingrijirea omului sanatos si bolnav reprezinta o parte a sistemelor de sanatate ce presupune promovarea sanatatii, prevenirea imbolnavirilor, ingrijirea celor bolnavi somatic, mental, persoane handicapate de toate varstele in orice tip de unitati sau comunitati (OMS). Misiunea asistentului medical in societate este de a ajuta indivizii, familiile si grupurile sociale, sa-si determine si sa-si realizeze potentialul fizic, mental si social si sa faca toate acestea in contextul plin de provocari al mediului in care traeste si munceste; de asemenea planificarea si acordarea de in-grijiri in timpul bolii si in timpul convalescentei. Asistenta medicala are functii care deriva din misiunea ei in societate. Aceste functii raman constante indiferent de locul (familie, spital, intreprinderi, scoala, clinici, de ingrijiri primare) si de timpul in care acorda ingrijirea, de statutul medical al individidului sau al grupului si de resursele pe care le are la dispozitie in conformitate cu legislatia din tara noastra. Asistenta medicala lucreaza ca partener alaturi de alti profesionisti impli cati in asigurarea sanatatii si a activitatilor inrudite. Profesia de asistent medical implica un complex de activitati care vizeaza protectia, mentinerea, restabilirea si promovarea sanatatii persoanelor, tinand cont de personalitatea fiecaruia in dimensiunile psihologice, sociale, economice si culturale. Avand in vedere toate acestea se poate concluziona ca la starea de sanatate a populatiei participa si asistenta medicala generalista prin prestatiile sale medicale de calitate. Programul educational se desfasoara modular. Fiecare modul este constituit din instruire teoretica si practica. Pentru o coordonare adecvata instruirea teoretica precede instruirea practica. Modularea obiectelor are drept scop realizarea unei interdisciplinari toti care sa asigure o pregatire complexa in conformitate cu obiectivele propuse. Documentul tine seama de prevederile Legii ingavamantului nr.84/1995 precum si de obiectivele strategice ale programului de reforma in invatamantul profesional si tehnic EU PHARE VET RO 9405. Programul educational de pregatire a asistentului generalist are drept scop obtinerea unor competente necesare activitatii de ingrijire a omului sanatos si bolnav. Misiunea asistentului medical in societate este de a ajuta persoane, familii si grupuri sociale, sa-si determine potentialul fizic, mental si social pentru a face fata schimbarilor provocate de mediul in care muncesc si traiesc. Prin programul educational cursantii trebuie sa dobandeasca cunoastinte necesare intelegerii complexitatii actului medical, precum si dezvoltarea maxima a propriului potential si aptitudinilor sale. In paralel cu asimilarea de cunostinte si formarea de deprinderi practice elevii isi vor dezvolta creativitatea in activitatile personale si profesionale. 7

Rezultatele eductionale trebuie sa-i permita sa desfasoare activitati in sistemul de sanatate, sa fie responsabil pentru actele si faptele sale care rezulta din exercitatrea profesiei. Programul educational pentru anul I este modular. Fiecare modul include instruire teoretica si practica in vederea unei coordonari adecvate. Pregatirea la nivelul anului I de studiu urmareste asimilarea notiunilor fundamentale legate de organismul uman, mecanismele de actiune a sistemelor biologice, functionalitatea complexa a aparatelor si sistemelor organismului. De asemenea pregatirea include si cunostinte despre fiinta umana si mediul inconjurator, dimensiunile sub care trebuie privita fiinta umana (bio-psiho-sociala) in activitatile de ingrijire. Programul educational pentru anul I cuprinde 42 saptamani: 28 saptamani de teorie si 14 saptamani stagiu practic. Cunostintele teoretice asimilate prin modulele A1-A3 permit elevilor sa desfasoare activitati de ingrijire in comunitate si unitati sanitare, sa stabileasca relatii intrerpersonale in cadrul echipei.

PLAN DE INVATAMANT SCOALA POSTLICEALA SANITARA ANUL I


PROFESIA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Dezvoltare personala si sociala 1. Informatica ]i consiliere voca\ional`

1 or`/s`pt. x 28 s`pt. 1 ore/sapt. x 28 sapt 31 ore/sapt. x 28 sapt 1 or`/s`pt. 1 or`/s`pt. 3 ore/sapt. 2 ore/sapt. 1 ore/sapt. 1 ore/sapt. 1 ore/sapt 2 ore/sapt 1 ore/sapt. 1 ore/sapt. 1 ore/sapt 1 ore/sapt. 2 ore/sapt. 1 ore/sapt. 12 ore/sapt. 40 ore/sapt. x 14 sapt. = 560 ore

II

III

Pregatire de baza Informatica aplicat` Limba modern` aplicat` Anatomia si fiziologia omului Microbiologie, parazitologie, virusologie Biochimie Biofizica Embriologie si genetica Psihologie generala si medicala Sociologie si antropologie Istoria si etica profesiunii Sanatate publica, legislatie si management Semiologie si terminologie medicala Igiena si ecologie umana Farmacologie Ingrijirea omului sanatos si bolnav Instruire practica (comasata*) Total ore pe an = 1456

(*) Acest tip de practica se face cu necesitate in regim intensiv