Sunteți pe pagina 1din 30

NSSM 25 Norme specifice de securitate a muncii privind activitatile de acoperiri metalice

Preambul
Sistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca este compus din: - Normele generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si medicina muncii general valabile pentru orice activitate; - Normele specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii valabile pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri comune. Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor reglementate. Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective, prin instructiuni proprii. Intrucat sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice de securitate a muncii, corespunzatoare atat activitatii de baza, cat si conexe sau complementare. Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii -practicata in cadrul Normelor generale- pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc: - Executantul: omul implicat nemijlocit In executarea unei sarcini de munca; - Sarcina de munca: totalitatea actiunilor care trebuie efectuate de executant prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca; - Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca; - Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care unul sau mai multi executanti realizeaza sarcina de munca. Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice, vizand global desfasurarea uneia sau a mai multor activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare. Prevederile sistemului national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea muncii, baza pentru: - autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatiilor in domeniul securitatii muncii; - cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor; - conceptia si proiectarea tehnologiilor si echipamentelor tehnice. In contextul general prezentat, "Normele specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice" au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente pentru aceste activitati precum si de studierea proceselor de munca in functie de pericolele specifice astfel incat, pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura adecvata de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca. Structurarea acestor norme a urmarit includerea tuturor activitatilor necesare pentru pregatirea si realizarea proceselor tehnologice de acoperiri metalice, luand in considerare pericolele similare existente prin interferenta unor tehnologii si necesitatea corelarii prevederilor in raport cu aceste pericole. Criteriul de structurare nu tine cont de metalul depus ci de tehnologia aplicata si, in cadrul tehnologiei, de substantele utilizate si metodele de lucru aferente. Prin prezenta norma specifica de securitate a muncii sunt reglementate urmatoarele procedee de acoperiri metalice: - procedee chimice si electrochimice; - procedee de acoperiri metalice prin imersie In bai de metale topite; - procedee de pulverizare termica. Acoperirile metalice prin tratamente termochimice sunt reglementate prin normele specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice. Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole si subcapitole in functie de activitatile, respectiv subactivitatile reglementate, pe care utilizatorii le pot gasi rapid servindu-se de cuprins. Avand in vedere caracterul poluant al tehnologiilor de acoperiri metalice precum si importanta deosebita a integrarii cerintelor de securitate a muncii inca din faza de proiectare, normele cuprind un capitol special destinat activitatii de proiectare in care sunt formulate cerinte referitoare la constructia si amplasarea incaperilor si utilajelor, dotarile auxiliare obligatorii, ventilarea locurilor de munca si alte cerinte pentru reducerea la minimum a riscurilor profesionale. Pentru facilitarea intelegerii unor notiuni uzuale in domeniul securitatii muncii precum si al tehnologiilor de acoperiri metalice s-a procedat la explicarea acestora In cadrul unei anexe la prezentele norme.

1. Prevederi generale Continut


Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare pericolele specifice acestor activitati si cerintele desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate. Art. 2. - Prevederile prezentelor norme se aplica tuturor activitatilor specifice de acoperiri metalice, indiferent de tipul de proprietate asupra capitalului social sau modul de organizare a acestor activitati

Conexiunea cu alte acte normative


Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii. Art. 4. - Pentru activitatile nespecifice care intervin in desfasurarea activitatilor de acoperiri metalice, dar nu constituie obiect de reglementare al prezentelor norme, se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru respectivele activitati.* Art. 5. - (1)Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate in raport cu riscurile existente se va realiza in conformitate cu prevederile Normativuluicadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Nr.225/21.07.1995 publicat in monitorul oficial nr.189. (2) Acordarea sortimentelor de echipament individual de protectie se va face astfel incat acestea sa asigure protectia concomitenta a lucratorilor impotriva tuturor riscurilor existente in procesele de acoperiri metalice. Art. 6. - Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor normelor PSI In vigoare. NOTA: (*) In anexa nr.2 se prezinta orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care,dupa caz,pot fi aplicate pentru activitatile nespecifice sau complementare acoperirilor metalice, in vederea asigurarii conditiilor de securitate a muncii.

2. Prevederi comune tuturor activitatilor de acoperiri metalice


2.1. Incadrarea si repartizarea lucratorilor
Art. 7. - La efectuarea operatiilor de acoperiri metalice vor fi repartizati numai lucratori calificati, in varsta de peste 18 ani, care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sanatatii pentru lucrul in medii cu substante toxice. Art. 8. - (1)Toate persoanele care lucreaza in sectiile de acoperiri metalice vor fi examinate medical periodic, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii. (2) Orice tulburare organica sau modificari partiale ale aspectului epidermei vor fi supuse controlului medical. Art. 9. - Persoanele care, dupa angajare, prezinta alergii sau intoleranta fata de unele substante folosite in procesul de acoperiri metalice, vor fi repartizate la alte operatii sau activitati. Art. 10. - Persoanele care prezinta leziuni ale pielii (zgarieturi, taieturi, arsuri etc.) nu vor fi admise sa lucreze cu substante toxice. Art. 11. - Personalul angajat are obligatia de a anunta conducatorul locului de munca asupra problemelor de sanatate aparute.

2.2. Organizarea locului de munca


Art. 12. - In incaperile in care se desfasoara activitati de acoperiri metalice sunt interzise:pastrarea alimentelor si hainelor personale, servirea mesei precum si fumatul. Art. 13. - Pentru servirea mesei si fumat se vor amenaja incaperi separate prevazute cu surse de apa si substante neutralizante adecvate. Art. 14. - Inainte de servirea mesei sau fumat, lucratorii se vor spala bine pe maini si pe fata si, in functie de caz, vor utiliza solutii neutralizante.

Art. 15. - In timpul servirii mesei lucratorii vor avea grija sa nu atinga alimentele cu echipamentul individual de protectie. Art. 16. - Se interzice executarea lucrarilor cu substante nocive fara purtarea echipamentului individual de protectie adecvat, specific fiecarei categorii de lucrari. Art. 17. - (1)Echipamentul individual de protectie va fi pastrat in vestiare special amenajate. (2) Se interzice spalarea echipamentului individual de protectie la domiciliul lucratorilor. (3) Curatarea si denocivizarea echipamentului individual de protectie pentru activitatile desfasurate in prezenta substantelor nocive, se va realiza de catre persoanele juridice sau fizice la sediul acestora sau la unitati specializate. Art. 18. - In cazul lucrarilor cu substante care actioneaza asupra pielii sau mucoaselor, lucratorii vor beneficia de substante neutralizante ale actiunii nocive, care se vor stabili si acorda cu avizul medicului de specialitate. Art. 19. - La locurile de munca unde sunt posibile contaminari cu substante nocive se vor asigura dusuri speciale amplasate in locuri usor accesibile, cu pornire automata, care vor utiliza substante neutralizante si apa.Aceste dusuri vor fi intretinute permanent pentru a putea fi utilizate in situatii de extrema urgenta (stropirea pielii cu acizi sau atingerea ochilor). Art. 20. - (1)In incaperile in care se desfasoara activitati de acoperiri metalice se va mentine permanent curatenia. (2) Substantele chimice solide ramase din procesul de preparare a solutiilor vor fi imediat stranse si indepartate in locuri special amenajate. (3) Substantele toxice lichide cazute pe pardoseli vor fi tratate in vederea neutralizarii. Art. 21. - (1)In incaperile in care se desfasoara activitati de acoperiri metalice vor exista surse de apa cu jet orientat de jos in sus, care sa faciliteze spalarea ochilor si a fetei. (2) In cazul folosirii cianurilor, sursele de apa de baut vor fi plasate la cel putin 5 m de baile cianurice. Art. 22. - Toate locurile de munca vor avea organizate posturi de prim ajutor, dotate cu mijloace adecvate, aprobate de medicul care deserveste unitatea.

2.3. Instruirea lucratorilor


Art. 23. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se vor realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Art. 24. - Lucratorii vor fi instruiti asupra pericolelor pe care le reprezinta substantele si instalatiile cu care se lucreaza precum si asupra masurilor de prevenire stabilite de conducere. Art. 25. - Lucratorii vor fi instruiti si asupra masurilor de autoprotectie pe care trebuie sa le aplice pentru a evita accidentarea si imbolnavirea profesionala. Art. 26. - Lucratorii vor fi instruiti suplimentar pentru acordarea primului ajutor in cazul unei arsuri sau intoxicari cu substante nocive.Masurile de prim ajutor se vor stabili, in functie de substantele utilizate, prin instructiuni proprii, elaborate cu sprijinul medicului ce deserveste unitatea.

3. Prevederi specifice pe activitati


3.1. Depozitarea, transportul si manipularea substantelor chimice necesare proceselor tehnologice de acoperiri metalice. Depozitarea substantelor chimice
Art. 27. - (1)Depozitarea, transportul si manipularea substantelor toxice se vor realiza numai de

catre lucratori autorizati in acest scop. (2) Persoanele juridice sau fizice vor lua masuri pentru instruirea, examinarea si autorizarea lucratorilor care au dreptul sa lucreze cu substante toxice. Art. 28. - La amenajarea spatiilor de depozitare a substantelor toxice si inflamabile, pe langa prevederile prezentelor norme se vor aplica si prevederile altor reglementari legale in vigoare referitoare la aceste substante (legi, decrete, norme PSI etc.). Art. 29. - Usile spatiilor de depozitare vor fi inscriptionate cu indicatoare de avertizare asupra pericolelor existente, conform standardelor in vigoare si vor fi tinute sub cheie de catre un gestionar. Deschiderea usilor se va realiza catre exterior. Art. 30. - In aceste spatii se interzice accesul persoanelor neautorizate, fumatul sau intrarea cu foc deschis. Art. 31. - Depozitele vor fi prevazute cu surse de apa si canale de scurgere racordate la statia de neutralizare a apelor reziduale precum si cu substante neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentale. Art. 32. - Depozitarea substantelor chimice se va face in raport cu gradul de compatibilitate al acestora, fiind interzisa depozitarea in acelasi loc a substantelor incompatibile. Art. 33. - Depozitarea cianurilor, acizilor, a substantelor inflamabile sau a altor substante care degaja noxe, se va face in incaperi separate, amenajate special in functie de tipul de substanta si dotate cu sisteme de ventilare mecanica. Art. 34. - La depozitele de substante inflamabile, instalatiile electrice vor fi de tip antiex. Art. 35. - (1)Incaperile in care se depoziteaza tricloretilena si percloretilena vor fi dotate cu sistem de ventilare mecanica generala. (2) Depozitarea tricloretilenei se va face in rezervoare din tabla de otel zincat (nu aluminiu) In locuri ferite de razele solare. Art. 36. - (1)In interiorul depozitelor, toate substantele vor fi dotate cu etichete referitoare la continutul si denumirea chimica uzuala a substantei respective, densitatea sau concentratia precum si indicatoare de avertizare asupra pericolului pe care il prezinta. (2) Substantele toxice vor fi depozitate separat, in rafturi pana la un nivel la care pot fi preluate fara pericol de spargere, rasturnare sau deteriorare a ambalajelor. Art. 37. - Substantele lichide vor fi pastrate in ambalajul lor original. Art. 38. - (1)Damigenele din sticla vor fi puse in cosuri impletite sau cutii de lemn, iar pentru amortizarea eventualelor socuri se vor utiliza materiale necombustibile-paie si talas ignifugate sau vata de sticla. (2) Damigenele cu acid azotic si sulfuric vor fi depozitate in spatii dotate cu sistem de ventilare naturala sau mecanica, in afara incidentei razelor solare si vor fi ambalate in materiale necombustibile. Art. 39. - Se interzice depozitarea temporara a substantelor chimice necesare procesului tehnologic, daca nu sunt asigurate spatii special amenajate si mijloace adecvate acestui scop (containere, dulapuri inchise si asigurate impotriva folosirii de catre persoane neautorizate), in functie de specificul fiecarei substante.

Transportul substantelor chimice


Art. 40. - Transportul substantelor toxice sau caustice solide de la depozite la sectiile de acoperiri metalice se va face in ambalaje din materiale rezistente, care pot fi ambalajele originale sau

ambalaje interne, confectionate special in acest scop. Art. 41. - (1)Transportul substantelor toxice lichide se va realiza numai in ambalajele originale. (2) Substantele toxice ale caror ambalaje prezinta deteriorari sau urme de desfacere nu vor fi ridicate din depozite. Art. 42. - (1)Transportul substantelor chimice se va face in toate cazurile , cu mijloace de transport adecvate tipului de ambalaj si specificului substantei respective, conduse de personal special instruit si numit in acest scop. (2) Recipientele continand substante chimice vor fi asigurate impotriva rasturnarii in timpul transportului, iar inchiderea acestora ,prin capace, dopuri etc. va fi asigurata impotriva deschiderilor accidentale. Art. 43. - Se interzice transportul substantelor chimice in rezervoare deschise si neprotejate. Art. 44. - (1)Se interzice transportul substantelor toxice sau inflamabile in cantitati mari (la un singur transport peste 50 l lichide si 50 kg solide). (2) In caz de necesitate, transportul acestor substante in cantitati mai mari decat cele mentionate se va face numai pe trasee nepericuloase indicate special in acest scop si pe care se vor prevedea mijloacele necesare pentru neutralizare in caz de avarie.

Manipularea substantelor chimice


Art. 45. - Lucratorii care manipuleaza substantele chimice trebuie sa fie instruiti si verificati periodic privind: a) cunoasterea proprietatilor substantelor manipulate si a modului de actiune a acestora asupra organismului; b) cunoasterea principalelor reactii ale substantelor pe care le amesteca; c) cunoasterea tuturor surselor de accidentare posibile si felul in care trebuie sa actioneze in fiecare caz in parte. Art. 46. - In timpul manipularii substantelor chimice nocive, lucratorii vor purta echipament individual de protectie adecvat pericolelor existente. Art. 47. - (1)Operatiile de transvazare a substantelor lichide se vor efectua cu dispozitive speciale, astfel incat sa se evite contactul lucratorilor cu substantele respective si degajarea de gaze nocive. (2) La utilizarea dispozitivelor de sifonare se interzice aspirarea cu gura. Art. 48. - (1)Inainte de umplere, damigenele pentru acid azotic si sulfuric vor fi bine curatate , spalate si uscate, fara resturi de substante organice. (2) Umplerea va fi facuta astfel incat sa ramana liber un spatiu de cel putin 2 dm 3. Art. 49. - (1)Inainte de a fi transportate, damigenele se vor ridica de proba la 10-15 cm de la sol, pentru verificarea rezistentei ambalajului. (2) Se interzice transportul damigenelor cu lichide in spate, pe umeri sau in brate. Art. 50. - Cantitatile de substante chimice scoase din depozit nu vor depasi valorile necesare pentru preparare sau corectie, calculate pe baza analizelor de laborator si dispuse de conducatorul locului de munca. Art. 51. - Taierea ambalajelor continand substante toxice se va face conform instructiunilor specifice in care se vor mentiona sculele si echipamentul individual de protectie adecvat. Art. 52. - Ambalajele golite de continut vor fi pastrate in compartimente distincte si, in functie de

caz, vor fi neutralizate si evacuate conform unor proceduri elaborate de utilizator si aprobate de organele sanitare. Art. 53. - La depozitarea, transportul si manipularea substantelor chimice necesare proceselor tehnologice se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul substantelor organice.

3.2. Prepararea solutiilor


Art. 54. - La prepararea solutiilor se vor respecta recomandarile producatorului privind proprietatile si toxicitatea substantelor utilizate. Art. 55. - La prepararea oricarei solutii, prin simpla diluare sau prin amestec de mai multe substante, se va respecta ordinea stabilita prin tehnologie. Art. 56. - (1)Se interzice efectuarea operatiilor de preparare a diverselor solutii fara utilizarea echipamentului individual de protectie adecvat. (2) La prepararea solutiilor pe baza de cianuri si crom se va asigura protectia cailor respiratorii. In acest scop se va utiliza fata de masca completa sau semimasca, prevazuta cu cutie sau semicutie filtranta specifica. Art. 57. - Se interzice amestecul accidental al solutiilor acide cu solutiile cianurice. Art. 58. - Diluarea acidului sulfuric se va face prin turnare lenta si in cantitati mici, sub agitarea puternica a acidului in apa. Art. 59. - Se interzice turnarea apei peste acidul sulfuric. Art. 60. - Diluarea substantelor care dau reactie exoterma se va face numai in vase termorezistente. Art. 61. - Amestecul acizilor se va face turnAnd acidul cel mai concentrat (sau mai dens) In acidul cel mai diluat. Art. 62. - Agitarea solutiilor se va face astfel incat sa se evite contactul lucratorilor cu vapori degajati. Art. 63. - Toate vasele (baile) de preparare in care se produc reactii exoterme sau cu degajari nocive vor fi prevazute cu instalatii de ventilare mecanica. Art. 64. - Instalatiile de ventilare mecanica vor fi dotate cu dispozitive de aspiratie care sa asigure captarea (absorbtia) noxelor degajate din procesul de preparare a solutiilor. Art. 65. - Se interzice evacuarea vaporilor de acizi in atmosfera fara filtrare si neutralizare in scopul respectarii conditiilor impuse de protectia mediului. Art. 66. - In cazul in care degajarile puternice de caldura pot provoca accidente sau pot afecta calitatea solutiilor rezultate se vor adopta masuri de racire a solutiilor, chiar in timpul prepararii. Art. 67. - Maruntirea substantelor chimice solide se va face cu dispozitive speciale, care sa reduca la minimum raspandirea prafului in mediul de munca, racordate la instalatiile de ventilare mecanica. Art. 68. - (1)Introducerea sarurilor sub forma solida in baile respective, in timpul prepararii sau corectarii, se va face treptat si in cantitati mici, daca materialul este pulverulent. (2) In cazul In care materialul este sub forma de bulgari, pentru evitarea stropirii, se vor utiliza cosuri din sita, galeti perforate sau linguri cu coada lunga. Art. 69. - Verificarea caracteristicilor solutiilor rezultate (densitate, temperatura, concentratie etc.) se va face numai de catre personal calificat corespunzator, folosind aparatura si dispozitivele adecvate. Art. 70. - Sunt interzise verificarile organoleptice (gustare, mirosire sau atingere).

Art. 71. - In timpul prepararii solutiilor se interzice depasirea temperaturilor de regim ale procesului tehnologic si supraincalzirea locala a recipientelor, pentru diminuarea degajarilor de vapori toxici. Art. 72. - In cazul in care prepararea solutiilor se realizeaza in bai de preparare situate in afara liniei tehnologice, se va verifica in prealabil functionarea pompelor si a conductelor de transvazare. Art. 73. - In cazul in care, accidental se produc scurgeri de solutii, se va efectua imediat spalarea, neutralizarea si deversarea reziduurilor in canalele racordate la statia de neutralizare a apelor reziduale, in functie de natura solutiei. Art. 74. - Dupa fiecare preparare se va curata si spala zona de lucru.

3.3. Procedee de pregatire a suprafetelor metalice 3.3.1. Procedee mecanice


- 3.3.1.1. Debavurarea Art. 75. - Inchiderea si deschiderea tamburilor rotativi se va face numai In stare de repaos a acestora. Art. 76. - Incarcarea si descarcarea tamburilor de debavurare prin vibratii verticale, se va face numai in stare de repaos a acestora. Art. 77. - Se interzice orice interventie a lucratorilor asupra sarjei in lucru fara oprirea miscarilor tamburului. Art. 78. - (1)Tobele folosite pentru debavurare vor fi izolate fonic. (2) Toate partile in miscare ale tobelor, vor fi prevazute cu carcase de protectie. Art. 79. - La manipularea substantelor alcaline se vor respecta prevederile de la subcapitolul 3.2. - 3.3.1.2.Sablarea Art. 80. - Operatiile de sablare se vor realiza in incaperi prevazute cu instalatie de ventilare mecanica pentru captare, retinere si filtrare a noxelor chimice. Art. 81. - Masinile de sablat vor avea prevazute mansoane etanse pentru asigurarea manipularii din exterior si prevenirea degajarii pulberilor silicogene, care vor fi racordate la instalatia de ventilare mecanica. Art. 82. - Se interzice lucrul la masina de sablat fara ecrane de protectie. Art. 83. - Se interzice utilizarea recipientelor tampon de aer comprimat improvizate, neautorizate ISCIR. Art. 84. - Inainte de sablare, se va verifica racordul la conducta de aer comprimat si instalatia de aer comprimat aferenta nisei de sablare, de catre personal autorizat. Art. 85. - (1)La masinile automate de sablat se va verifica etanseitatea carcaselor si a garniturilor. (2) Se interzice utilizarea agentului de sablare deteriorat (sub forma de pulbere). Art. 86. - Se interzice folosirea procedeului de sablare uscata cu medii de sablare care contin bioxid de siliciu. - 3.3.1.3. Slefuirea si polizarea Art. 87. - Operatiile de slefuire, polizare si lustruire mecanica se vor efectua in incaperi separate. Art. 88. - (1)Masinile sau instalatiile de slefuire, polizare si lustruire mecanica vor fi prevazute cu instalatii de ventilare mecanica locala. Dispozitivele de protectie (carcase) a zonelor de degajare a particulelor rezultate din procesele de lucru vor indeplini concomitent functia de protectie a

lucratorilor contra particulelor proiectate si de captare si evacuare a particulelor din zona de lucru; dispozitivele de aspiratie locala vor fi racordate la instalatia de ventilare mecanica locala. (2) Carcasele de protectie vor lasa libera numai partea de disc strict necesara lucrului, orientata intro directie nepericuloasa pentru operator. (3) Saptamanal sau ori de cate ori situatia impune, tubulatura aferenta instalatiilor de ventilare va fi curatata de depunerile rezultate din procesul tehnologic. Art. 89. - (1)Capetele axelor masinilor de slefuit vor fi protejate, daca depasesc cu mai mult de un sfert din diametrul lor piulita de strangere a discurilor. (2) Capetele axelor masinilor de slefuit de dimensiuni nepericuloase (mai scurte de 50 mm) vor avea suprafete netede si muchii rotunjite. Art. 90. - La masinile cu mai multe viteze de rotatie se interzice depasirea vitezei admise, in functie de dimensiunile discului sau a saibei de polizat si a pieselor de prelucrat. Art. 91. - Saibele confectionate din materiale moi vor avea gaura centrala protejata cu un material solid si rezistent pentru a nu se deforma in timpul lucrului si a nu produce accidentarea. Art. 92. - La instalatiile automate de slefuire sau lustruire, schimbarea saibelor, periilor sau benzilor abrazive se va executa numai de lucratori special instruiti in acest scop, dupa oprirea instalatiei. Art. 93. - La instalatiile automate cu mai multe posturi de polizare alcatuind linii tehnologice, se vor verifica existenta si functionarea sistemelor de alarma si blocare de-a lungul intregului perimetru al instalatiei, astfel incat in caz de necesitate, instalatia sa poata fi oprita din orice punct al ei. Art. 94. - Dupa utilizarea pastelor de lustruit este obligatorie spalarea mainilor si a fetei. Art. 95. - Masinile de slefuit vor fi prevazute cu iluminat local astfel amplasat incat filamentul sa nu fie vizibil. Art. 96. - Se interzice fumatul, focul deschis si utilizarea surselor de caldura care pot provoca incendii, intrucat scamele degajate din procesele de prelucrare sunt inflamabile.

3.3.2. Procedee chimice si electrochimice


- 3.3.2.1.Degresarea in solventi organici Art. 97. - Folosirea solventilor organici inflamabili este permisa numai in incaperi amenajate antiex. Art. 98. - Operatiile de degresare in tricloretilena sau percloretilena se vor efectua cu utilaje carcasate, care sa nu permita degajare de vapori. Art. 99. - Se interzice folosirea tricloretilenei si percloretilenei in vase deschise, neventilate, in incaperi inchise. Art. 100. - Folosirea bailor deschise este permisa numai in cazurile in care zona de condensare a vaporilor asigura retinerea majoritatii vaporilor de solvent, iar dispozitivele de aspiratie locala amplasate pe toate laturile bailor precum si instalatia de ventilare mecanica generala asigura evacuarea tuturor vaporilor (condensati sau necondensati). Art. 101. - Se interzice depasirea temperaturilor de descompunere pentru percloretilena (peste 150 oC ) si tricloretilena (peste 120 oC ). Art. 102. - Se interzice efectuarea operatiilor de degresare in atmosfera umeda sau in apropierea surselor de lumina si caldura puternica. Art. 103. - Se interzice degresarea in tricloretilena a pieselor care prezinta pe suprafete span sau pulberi de metale usoare (aluminiu si aliaje de aluminiu).

Art. 104. - Pentru degresarea aluminiului sau a aliajelor de aluminiu se va folosi numai percloretilena. Art. 105. - In incaperile in care se lucreaza cu tricloretilena sunt interzise focuri deschise si arcuri electrice. Art. 106. - (1)In cazul In care survine o descompunere de tricloretilena, detectabila printr-un miros persistent, instalatia de degresare va fi golita si curatata. (2) Numai dupa curatarea adecvata, instalatia poate fi umpluta cu tricloretilena si repusa in functiune. Art. 107. - Se interzice distilarea tricloretilenei impurificate cu pulberi sau metale, la temperaturi cu 30 - 40 oC sub punctul de fierbere. Art. 108. - Distilarea tricloretilenei impurificate se va face fie prin introducerea directa a vaporilor de apa, fie dupa filtrarea ei prealabila. Art. 109. - Se interzice neutralizarea acidului clorhidric continut in tricloretilena, prin utilizarea hidroxidului de sodiu, carbonatului de sodiu sau a carbonatului de calciu (var), pentru prevenirea formarii de dicloracetilena, cu pericol de incendiu si explozie. Art. 110. - Neutralizarea acidului clorhidric continut in tricloretilena se va face prin amestecare cu lapte de var (100 g var la 1.000 cm3 apa) si distilare finala prin insuflare de vapori de apa. Art. 111. - Incaperile in care se desfasoara operatiile cu tricloretilena, vor fi prevazute cu instalatii de ventilare mecanica locala suplimentara, avand dispozitivele de aspiratie locala pentru captarea (absorbtia) noxelor amplasate la nivelul pardoselei, datorita faptului ca vaporii de tricloretilena sunt mai grei decat aerul. Art. 112. - In incaperile in care se desfasoara operatiile cu tricloretilena se va mentine un regim de depresiune fata de incaperile invecinate, asigurandu-se compensarea cu aer proaspat. Art. 113. - In timpul lucrului la baile de degresare deschise, se interzie lucratorilor sa se aplece deasupra bailor. Art. 114. - (1)Incalzirea bailor cu tricloretilena se va face indirect. Se interzice utilizarea incalzitoarelor electrice sau a serpentinelor cu abur. (2) La baile de degresare cu tricloretilena sau percloretilena, pornirea incalzirii se va face numai dupa inceperea racirii zonei de condensare a vaporilor. (3) Temperatura solventului va fi reglata automat pentru a se mentine in limitele stranse, prevazandu-se pe langa sistemul de incalzire al lichidului si siteme de racire. Art. 115. - Se va verifica sistemul de interblocare intre functionarea sistemului de ventilare aferent utilajului si dispozitivele de acces la baia de degresare pentru introducerea si evacuarea pieselor. Art. 116. - Golirea bailor de tricloretilena se va efectua numai dupa racirea completa a solventului. Art. 117. - (1)Curatarea baii dupa golire se va face cu aer comprimat sau vapori de apa. (2) Intrarea in baie pentru curatare se va face numai in cazuri extreme, sub supraveghere de specialitate si asigurarea tuturor masurilor de protectie necesare. Lucratorul va purta echipament individual de protectie complet care sa impiedice orice contact al solventului cu pielea si masca cu aductiune de aer proaspat. Art. 118. - Piesele degresate sau uscate in tricloretilena sau percloretilena nu vor fi scoase din baile sau instalatiile respective decat dupa uscarea completa. Art. 119. - Se interzice lucrul cu tricloretilena a unei singure persoane. In incaperea respectiva trebuie sa existe si alte persoane pentru acordarea primului ajutor In caz de necesitate. Art. 120. - Operatiile de degresare cu solventi organici se vor efectua in afara liniilor tehnologice de

acoperiri metalice. Art. 121. - Capacele (usile instalatiei) vor fi inchise in permanenta, cu exceptia timpului necesar incarcarii sau descarcarii pieselor. - 3.3.2.2.Degresarea chimica si electrochimica Art. 122. - Utilizarea cianurilor la baile de degresare chimica sau electrochimica va fi limitata numai la tehnologiile care prevad in mod expres utilizarea acestor substante. Art. 123. - Pentru prepararea solutiilor alcaline se vor respecta prevederile de la subcapitolul 3.2. Art. 124. - Se interzice degresarea fara functionarea instalatiilor de ventilare mecanica locala aferente bailor unde se desfasoara operatii de degresare chimica si electrochimica. Art. 125. - In cazul agitarii bailor cu aer, debitul de aer va fi astfel reglat incat sa se evite stropirea lucratorilor cu solutii alcaline. Art. 126. - Introducerea si scoaterea pieselor din bai nu se va face brusc pentru a evita stropirea cu substante alcaline. Art. 127. - Golirea bailor fierbinti la statia de neutralizare a apelor se va face numai dupa racire. Art. 128. - Pentru evitarea exploziilor provocate de acumularea hidrogenului la suprafata bailor de degresare electrochimica se va asigura o buna ventilare locala concomitent cu evacuarea spumei formate, sau se va intrerupe curentul de la redresor la introducerea si scoaterea pieselor din baie. Art. 129. - La instalatiile de degresare cu tamburi se va urmari ca tamburii sa fie astfel imersati in solutie incat sa se evite acumularea de hidrogen si initierea exploziilor prin scantei. - 3.3.2.3. Decapari, lustruiri si activari chimice si electrochimice Art. 130. - La prepararea solutiilor se vor respecta prevederile de la subcapitolul 3.2. Art. 131. - Se interzice lucrul fara functionarea instalatiilor de ventilare mecanica locala exceptand baile continand solutii foarte diluate (sub 1 % acid). Art. 132. - (1)La exploatarea bailor cu continut acid, calde sau reci, se va evita contactul solutiilor cu pielea. (2) Atingerea pieselor umezite de solutii acide se va face cu manusi de protectie. Art. 133. - La toate baile de decapare nu se vor depasi temperaturile prevazute de tehnologie (650 C pentru decaparile in acid sulfuric, 450 C pentru decaparile in acid clorhidric). Art. 134. - La decaparile in acid azotic concrentrat se va lucra sub 300 C cu racire artificiala. Art. 135. - (1)Curatarea acidului azotic de pe pardoseli se va face prin spalare cu apa. (2) Se interzice uscarea acidului azotic varsat pe pardoseala cu rumegus, paie, calti, pamant, care produc dezvoltarea violenta a gazelor. Art. 136. - Curatarea vaselor de acid azotic se va face cu apa curata. Art. 137. - La terminarea lucrului, vasele sau baile cu acid azotic concentrat sau amestecuri concentrate cu acid azotic vor fi bine acoperite. Art. 138. - Se interzice aplecarea lucratorilor deasupra bailor de decapare. Art. 139. - Inainte de introducerea pieselor in bai se va verifica prinderea suportilor si a pieselor In dispozitive. Art. 140. - Golirea bailor care lucreaza la temperaturi superioare temperaturii mediului ambiant se va face numai dupa racire. Art. 141. - La baile de decapare electrolitica sau lustruire electrolitica, piesele se vor introduce si

scoate din baie dupa oprirea instalatiei de alimentare cu curent electric. Art. 142. - La baile de lustruire electrolitica ce contin saruri de crom, se va evita contactul pielii cu aceste substante si se vor respecta prevederile de la subcapitolul 3.4.1.5. Art. 143. - Daca la incalzirea bailor de decapare se utilizeaza surse de curent electric - rezistente electrice-, baile cat si intreaga instalatie aferenta vor fi prevazute cu legaturi la centura de impamantare pentru prevenirea electrocutarii.

3.4. Depunerea metalelor 3.4.1. Depunerea metalelor prin procedee chimice si electrochimice
- 3.4.1.1. Prevederi comune tuturor procedeelor chimice si electrochimice Art. 144. - Punerea in functiune a sectiilor sau a atelierelor de acoperiri metalice se va realiza numai dupa efectuarea probelor de receptie, in cursul carora se va verifica functionarea tuturor mijloacelor si dispozitivelor de protectie prevazute prin proiectele respective. Art. 145. - Se interzice desfasurarea proceselor tehnologice fara functionarea instalatiilor de ventilare. Art. 146. - (1)Cel putin odata pe luna se va face o verificare completa a instalatiilor de ventilare, urmarindu-se eficienta acestora si respectarea parametrilor prevazuti prin careta tehnica a instalatiilor. (2) In cazul in care se constata scaderea eficientei instalatiilor de ventilare, se va efectua curatarea adecvata, repararea sau inlocuirea, dupa caz, a unor elemente a acestora. Art. 147. - (1)In cazul in care, in timpul desfasurarii procesului tehnologic se intrerupe accidental functionarea sistemului de ventilare, se interzice continuarea lucrului. (2) In situatii exceptionale, se poate admite continuarea lucrului pe perioade scurte de timp (maximum 15 minute), cu folosirea unui echipament individual de protectie adecvat, inclusiv pentru protectia cailor respiratorii. In acest caz vor ramane in atelier cel putin doua persoane. Art. 148. - In incaperile de lucru se interzice accesul persoanelor care nu au atributii in cadrul procesului tehnologic respectiv. Accesul vizitatorilor va fi permis numai cu insotitor numit de conducere in acest scop si numai cu echipamentul individual de protectie stabilit prin instructiunile proprii. Art. 149. - Usile incaperilor de lucru vor fi prevazute cu indicatoare de avertizare asupra pericolului existent, conform standardelor in vigoare. Art. 150. - Caile de acces si circulatie vor fi mentinute permanent libere si curate. Art. 151. - Se interzice inceperea lucrului precum si reluarea lucrului dupa orice intrerupere, fara ventilarea completa, timp de 10 minute, a incaperilor in care se desfasoara procesele tehnologice. Art. 152. - Se interzice contactul direct al pielii cu solutiile utilizate. Art. 153. - (1)In timpul lucrului, ori de cate ori survin scurgeri, stropiri sau varsari de solutii pe pardoseala, se va proceda imediat la indepartarea acestora prin spalare cu apa. (2) Apele de spalare vor fi dirijate la canalele de scurgere racordate la statia de neutralizare, in functie de natura solutiei. Art. 154. - La suspendarea pieselor in bai pe dispozitive, se va avea grija ca acestea sa fie astfel prinse incat sa nu prinda goluri de aer la introducere si sa nu antreneze pungi de lichid la evacuare. Art. 155. - In timpul functionarii utilajelor, se interzice urcarea persoanelor pe marginea bailor si accesul in raza de actiune a instalatiilor de ridicat.

Art. 156. - Vanele (robinetele) de admisie a apei in baile de spalare se vor regla si marca corespunzator debitului optim de alimentare stabilit prin proiect. Art. 157. - In perioadele in care procesul tehnologic este oprit, vanele de admisie a apei in baile de spalare se vor inchide. Art. 158. - Vanele de golire totala a bailor se vor deschide numai cu avertizarea prealabila a personalului statiei de tratare a apelor uzate, pe baza unui program stabilit in functie de schema de tratare a apelor. Art. 159. - La semnalizarea sau anuntarea, de catre personalul statiei de tratare a apelor uzate, a unei defectiuni la instalatia de tratare, se va intrerupe lucrul pana la efectuarea reparatiilor necesare. Art. 160. - La terminarea ultimului schimb de lucru se vor respecta urmatoarele prevederi: a) se vor scoate toate piesele din baie; b) se vor curata partile din instalatie sau incapere care au fost stropite cu substante chimice precum si pardoselile, care vor ramane curate si uscate; c) se va verifica Inchiderea robinetelor de alimentare cu fluide; d) se vor depozita in ordine piesele si dispozitivele, lasand libere caile de acces; e) se va proceda la intreruperea tuturor alimentarilor electrice (exclusiv iluminat si ventilare); f) se va opri instalatia de ventilare; g) se va Intrerupe iluminatul; h) se va inchide incaperea de lucru, de catre conducatorul procesului de munca si se vor asigura usile. - 3.4.1.2. Procedee chimice si electrochimice cu solutii cianurice (cuprari, alamiri, argintari, auriri, depuneri de bronz, zincari, cadmieri, sulfizari anodice) Art. 161. - Acoperirile elctrochimice cu cadmiu, fiind cele mai periculoase procedee datorita toxicitatii ridicate a cadmiului si cianurii, vor fi permise numai pentru produse speciale, unde nu exista alternativa de inlocuire adecvata, cu avizul institutiilor de specialitate. Art. 162. - Acoperirile electrochimice cu zinc utilizand electroliti cianurici vor fi inlocuite cu procedee care folosesc solutii acide sau alcaline, fara cianuri. Art. 163. - (1)In incaperile in care se lucreaza cu cianuri se interzice prezenta unui singur lucrator. (2) Lucrul in echipa este obligatoriu pentru acordarea primului ajutor in caz de necesitate. Art. 164. - Toti lucratorii din cadrul atelierelor sau sectiilor in care se lucreaza cu cianuri vor fi instruiti si vor cunoaste simptomele in cazul unor intoxicatii precum si masurile de prim ajutor in caz de accidentare datorita folosirii cianurilor. Art. 165. - La cel mai mic semn de oboseala sau intoxicatie, lucratorilor li se va acorda primul ajutor si vor fi dusi de urgenta la medic. Art. 166. - Locurile de munca vor fi dotate cu substante antidot (nitrat de amil) pentru acordarea primului ajutor precum si cu mijloace de comunicare in caz de necesitate. Art. 167. - Persoanele juridice sau fizice care desfasoara activitati de acoperiri metalice cu solutii cianurice vor elabora instructiuni de acordare a primului ajutor in caz de intoxicare, vor asigura instruirea periodica a lucratorilor pentru acordarea primului ajutor si vor lua toate masurile organizatorice (asigurarea mijloacelor necesare, instruirea suplimentara a unor lucratori din locurile de munca invecinate etc.) pentru reducerea gravitatii consecintelor in caz de intoxicare. Art. 168. - Toate baile care contin cianuri vor fi marcate vizibil cu semnul "OTRAVA" , pe peretele aflat spre frontul de lucru.

Art. 169. - Instalatia de ventilare mecanica la baile cianurice va fi pornita cu cel putin 30 de minute inainte de inceperea lucrului. Art. 170. - Se interzice aplecarea accentuata si indelungata a lucratorilor (mai mult de 30 de secunde) peste baile cu continut de cianuri. Art. 171. - Se interzice scoaterea solutiilor cianurice din bai si utilizarea lor in alt scop decat cel prevazut de procesul tehnologic. Art. 172. - Baile de spalare pentru piesele tratate cu solutii cianurice, nu vor fi folosite si pentru spalarea pieselor ce au fost tratate in electroliti acizi. Art. 173. - Curatarea anozilor, a barelor anodice si catodice, a marginilor cuvelor, a dispozitivelor pentru piese si a oricarui alt obiect sau parte din obiect care a fost atins de solutii cianurice, se va face numai cu echipament individual de protectie adecvat. Art. 174. - Anozii scosi din uz, inainte de evacuarea din incaperea de lucru, vor fi neutralizati si uscati. Art. 175. - Orice obiect atins de cianura va fi neutralizat Inainte de a fi depozitat sau utilizat In alt scop. Art. 176. - Se interzice lasarea picaturilor de solutie cianurica pe marginea bailor, pe pardoseala sau in orice loc accesibil lucratorilor. Imediat ce s-au produs, ele vor fi neutralizate si se va proceda la spalarea locului respectiv si dirijarea apelor de spalare catre canalele racordate la statia de neutralizare. Art. 177. - (1)In cazul in care se constata deteriorari ale cuvei cu scurgeri de solutii cianurice pe pardoseli, se interzice folosirea utilajului. (2) Solutia va fi transvazata in cuvele de rezerva cu ajutorul pompelor, iar scurgerile de solutie vor fi neutralizate si indepartate prin spalare cu apa catre canalele din pardoseala racordate la statia de neutralizare. (3) Cuvele deteriorate vor fi neutralizate si spalate. Art. 178. - La orice scurgere accidentala, prin stropiri, varsari etc. de solutii cianurice pe pardoseala locului de munca, se interzice amestecul acestora cu solutii acide sau cromice. Art. 179. - Introducerea si scoaterea pieselor din bai, se va face astfel incat sa se evite stropirea. Art. 180. - (1)La tratamentele electrochimice in bai de saruri topite, se interzice introducerea pieselor umede in topitura. (2) Se interzice depasirea temperaturii de lucru prevazute prin tehnologie. Art. 181. - La terminarea lucrului, conducatorul procesului de munca va verifica absenta oricarei persoane si va incuia si sigila incaperea. - 3.4.1.3. Procedee chimice si electrochimice cu solutii acide (cuprari, nichelari, depuneri de aliaje de nichel, stanari, zincari, eloxari, fosfatari, feruiri, brunari, plumbuiri etc.) Art. 182. - Se interzice utilizarea acoperirilor cu nichel pentru confectionarea produselor care presupun un contact prelungit cu pielea (lantisoare, bratari, inele, medalioane etc.). Art. 183. - In procesul de nichelare se interzice lucrul persoanelor care prezinta alergii fata de nichel sau alte substante chimice prezente in solutii. Art. 184. - Se interzice contactul direct al pielii cu aditivii utilizati pentru depunerile lucioase. Art. 185. - Urmele de solutii de pe marginea bailor si de pe barele de curent electric vor fi curatate cu manusi de protectie. Art. 186. - Se interzice aruncarea pieselor in bai pentru evitarea pericolului de stropire.

Art. 187. - Pentru utilizarea acizilor se vor respecta prevederile din subcapitolul 3.2. Art. 188. - In caz de stropire cu solutii acide, locul respectiv va fi spalat cu solutie de 3% bicarbonat de sodiu. - 3.4.1.4. Procedee chimice si electrochimice cu solutii alcaline (zincare, depunere aliaje zinc, stanari, brunari etc.) Art. 189. - Se interzice aruncarea pieselor in bai, pentru evitarea pericolului de stropire. Art. 190. - (1)La procesele de brunare alcalina, dupa racirea solutiei, temperatura de lucru va fi atinsa progresiv, astfel incat sa se asigure incalzirea concomitenta a intregii cantitati de solutie si evitarea formarii de cruste. (2) Completarea cu apa a bailor de brunare alcalina se va face cu apa preincalzita aproape de temperatura de fierbere. Completarea se va face progresiv cu cantitati mici de apa. Art. 191. - Baile alcaline care formeaza spuma la suprafata vor fi prevazute cu circulatia continua a solutiei si adunarea spumei intr-un preaplin special construit. Art. 192. - Toate baile fierbinti, vor fi evacuate la statia de neutralizare (cand e cazul) numai dupa racire. Art. 193. - Se interzice contactul direct al pielii cu aditivii utilizati pentru depuneri lucioase. Art. 194. - In caz de stropire cu solutii alcaline, pielea se va spala cu apa din abundenta si se va neutraliza cu solutie 3% acid boric. - 3.4.1.5. Procedee chimice si electrochimice cu solutii cromice (cromare decorativa, cromare dura, pasivari) Art. 195. - In baile de cromare, instalatia de ventilare va fi pusa in functiune cu 10 minute inainte de inceperea lucrului. Art. 196. - Se interzice contactul lucratorilor cu solutiile, aerosolii si anhidrida cromica solida. Art. 197. - Pentru a se diminua formarea aerosolilor cromici, oglinda baii se va acoperi cu bile din material plastic special construite in acest scop sau se vor adauga in solutii substante tensioactive specifice. Art. 198. - (1)In timpul lucrului, se vor respecta limitele de temperatura prevazute prin procesul tehnologic. (2) Se interzice supraincalzirea bailor (chiar locala). (3) Termoregulatoarele vor fi mentinute in perfecta stare tehnica. Art. 199. - Se interzice aplecarea lucratorilor deasupra baii in functiune pe o durata mai mare de 30 de secunde. Art. 200. - Toate operatiile de intretinere a baii (curatarea marginilor, schimbare de anozi, schimbari de diafragma, curatarea barelor anodice si catodice) se vor face dupa racirea solutiei in bai. Art. 201. - Apa de racire de la baile cu continut cromic se va recircula sau in caz de nevoie se va evacua separat de apele conventionale curate. Art. 202. - La terminarea lucrului, baile vor fi acoperite. Art. 203. - (1)In cazul in care se constata deteriorari ale cuvei cu scurgeri de solutie, se interzice folosirea utilajului. (2) Solutia va fi transvazata in cuvele de rezerva cu ajutorul pompelor. (3) Scurgerile vor fi indepartate prin spalare cu apa catre canalele din pardoseala racordate la statia de tratare a apelor reziduale.

(4) Cuvele deteriorate vor fi spalate cu apa. Art. 204. - Toate urmele de scurgeri de solutii, stropiri sau varsari accidentale, vor fi indepartate prin spalare cu apa. Art. 205. - In caz de stropire cu solutii cromice, pielea va fi spalata cu apa din abundenta si se va neutraliza cu solutie 3% bicarbonat de sodiu.

3.4.2. Depuneri metalice prin imersie in bai cu metale topite


Art. 206. - Prevederile din prezentul subcapitol se refera la acoperirile cu zinc, staniu sau aliaj staniu-plumb. Art. 207. - La operatiile din fluxul tehnologic de zincare nu au acces decat lucratori special instruiti in acest scop. Art. 208. - Se interzice lucrul in atelierul de zincare fara functionarea instalatiei de ventilare la parametrii stabiliti prin cartea tehnica a instalatiei. Art. 209. - Se interzice lucrul la baile de zincare termica, daca acestea nu sunt prevazute cu bara de protectie. Art. 210. - Inainte de Inceperea lucrului se vor verifica utilajele, dispozitivele si sculele de lucru precum si instalatiile electrice care pot provoca scantei. Art. 211. - Dispozitivele de lucru si sculele uzate nu se vor mai folosi in procesul tehnologic. Art. 212. - Sculele si dispozitivele utilizate pentru eliminarea zincului dur precum si pentru introducerea/scoaterea pieselor, vor fi confectionate din materiale rezistente la conditiile de lucru ale bailor si vor avea dimensiuni si forme adecvate pieselor manipulate. Art. 213. - Platforma de lucru va fi mentinuta in stare uscata. Art. 214. - La prepararea bailor cu metal topit, daca topirea lingourilor se face treptat, se interzice aruncarea lingourilor in metalul topit. Art. 215. - Lingourile vor fi uscate si vor fi introduse la fundul baii numai cu ajutorul dispozitivelor speciale. Art. 216. - Operatiile de incalzire a bailor de zincare, care se realizeaza de la tabloul de comanda vor fi efectuate numai de personal calificat si instruit in acest scop. Art. 217. - Se interzice prezenta conductelor de apa sau a altor surse de apa deasupra bailor cu metal topit. Art. 218. - Se va verifica permanent asigurarea temperaturii de regim pentru fiecare metal In parte. Art. 219. - Se interzice introducerea dispozitivelor, sculelor sau pieselor umede in bai. Acestea vor fi perfect uscate. Art. 220. - Piesele cu goluri constructive sau cavitati care pot retine umiditate din operatiile tehnologice anterioare, vor fi preincalzite pentru uscarea completa. Art. 221. - Introducerea si scoaterea pieselor in si din baia de metal topit se va face lent, pentru a nu provoca scurgeri de metal topit sau stropiri. Art. 222. - (1)Piesele grele vor fi manipulate, introduse si scoase din bai, cu mijloace de ridicat si transport adecvate greutatii si formelor pieselor. (2) Viteza de ridicare-coborare a pieselor va fi astfel reglata incat sa se previna pericolul de stropire. Art. 223. - Se interzice utilizarea mijloacelor de ridicat pentru sustinerea pieselor in timpul operatiei de acoperire metalica; in acest scop se vor utiliza dispozitive speciale.

Art. 224. - Se interzice contactul direct al lucratorilor cu baile si piesele fierbinti. Art. 225. - Se interzice pastrarea in atelier a materialelor inflamabile care nu sunt necesare procesului tehnologic. Art. 226. - Deseurile textile folosite penru curatenie vor fi colectate in cutii metalice cu capac care vor fi evacuate in locuri special destinate. Art. 227. - Se interzice parasirea locului de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca. Art. 228. - Se interzice fumatul sau introducerea de chibrituri, brichete, materiale sau produse ce pot provoca incendii sau explozii. Art. 229. - Se interzice folosirea oricaror improvizatii la ridicarea, manipularea si transportul containerelor si dispozitivelor. Art. 230. - Se interzice depozitarea dispozitivelor si reperelor pe langa bai; acestea vor fi stivuite ordonat si stabil pe tip de profil si lungime in locuri care sa nu afecteze accesul. Art. 231. - Atelierul de zincare termica va fi prevazut cu mijloace necesare interventiei in caz de incendiu si cu trusa de prim ajutor pentru interventii in caz de arsuri. Art. 232. - In incaperea de lucru este obligatorie prezenta a cel putin doi lucratori pe intreaga durata a lucrului.

3.4.3. Depuneri metalice prin pulverizare termica


Art. 233. - Operatiile de depunere a metalelor prin pulverizare termica se vor efectua numai cu instalatii omologate si in incaperi separate, special amenajate conform art.275 si 276. Art. 234. - Se interzice utilizarea instalatiei de pulverizare fara functionarea instalatiei de ventilare generala si locala. Art. 235. - Toate operatiile ce implica utilizarea instalatiei de pulverizare se vor efectua cu pistolul indreptat spre dispozitivul de aspiratie locala. Art. 236. - In timpul lucrului, se vor respecta cu strictete parametrii termici de functionare, prevazuti prin cartea tehnica a instalatiei. Art. 237. - Operatiile de depunere vor fi efectuate de catre cel putin doi lucratori echipati corespunzator, care vor lucra cu schimbul, unul efectueaza operatia propriu-zisa iar celalat supravegheaza parametrii de lucru. Art. 238. - Echipamentul individual de protectie va asigura protejarea lucratorilor impotriva stropilor de metal topit, scanteilor, radiatiilor luminoase si zgomotului. Art. 239. - Se interzice utilizarea echipamentului individual de protectie prevazut cu nituri, capse sau accesorii metalice. Art. 240. - Echipamentul individual de protectie trebuie sa fie: confectionat din materiale greu inflamabile (sau ignifugate), inchis in nasturi, strans la incheietura mainii, fara mansete, revere sau buzunare. Art. 241. - Se interzice introducerea pantalonilor in incaltaminte. Art. 242. - Se interzice utilizarea echipamentului individual de protectie murdar de substante usor inflamabile. Art. 243. - In situatiile in care, concentratiile de noxe depasesc limitele admise, lucratorii vor purta masti izolante neautonome cu aductiune de aer. Art. 244. - (1)In cazul efectuarii de pulverizari cu aluminiu, incaperea de lucru si tubulatura de ventilare vor fi curatate obligatoriu de depunerile de pulberi pentru prevenirea exploziilor.

(2) Indepartarea pulberilor va fi efectuata cu scule care nu produc scantei. Art. 245. - Cumulativ cu prezentele prevederi, se vor respecta si aplica toate masurile de securitate pevazute pentru sudura cu arc electric, prin normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

4. Tratarea apelor reziduale rezultate din procesele tehnologice


Art. 246. - (1)Functionarea si intretinerea statiei de tratare a apelor reziduale se va face in conformitate cu regulamentul de exploatare. (2) Regulamentul de exploatare va fi elaborat de utilizator cu respectarea indicatiilor de functionare, reglaj si a normelor PSI din proiectele de executie. Art. 247. - Schema de colectare si tratare a apelor reziduale precum si regulamentul de exploatare al statiei de tratarea apelor reziduale vor fi aduse la cunostinta intregului personal lucrator al statiei si vor fi afisate la loc vizibil. Art. 248. - Orice modificari, completari sau adaptari ale instalatiei tehnologice se vor face astfel incat sa se respecte schema de colectare si tratare a apelor reziduale. Art. 249. - (1)In cadrul statiei, rezervoarele cu reactivi si rezervoarele de neutralizare vor fi acoperite si puse sub depresiune. (2) Rezervoarele vor fi etichetate in functie de continut si tipul de reactie ce are loc in fiecare rezervor. Art. 250. - Conductele de ape uzate, de reactivi si de fluide energetice vor fi marcate distinct, in functie de natura fluidului prin benzi colorate de 150 mm la maximum 2,0 m aliniament si in mod obligatoriu la coturi, ramificatii, armaturi si racorduri, conform standardelor in vigoare. Art. 251. - Pentru ca apele sa ajunga corect in rezervoarele destinate, circuitele de fluide vor fi verificate in conformitate cu instructiunile de lucru. Art. 252. - (1)In cazul tratarii apelor reziduale in regim manual, se interzice deversarea acestora fara efectuarea analizelor chimice ce atesta incadrarea in concentratiile admise. (2) In cazul tratarii automate a apelor reziduale, utilizatorul va stabili periodicitatea efectuarii analizelor chimice functie de debit si continutul in substante toxice. Art. 253. - Bazinele de colectare a apelor de spalare in vederea neuralizarii, vor fi prevazute cu balustrade de protectie si indicatoare de avertizare asupra pericolului existent. Art. 254. - Prepararea reactivilor se va face sub supravegherea tehnologului statiei. Art. 255. - La Inceputul schimbului se va verifica functionarea dispozitivelor, armaturilor si AMC urilor. Art. 256. - Saptamanal se vor efectua revizii preventive asupra functionarii armaturilor, pompelor, dispozitivelor, AMC - urilor. Art. 257. - La 6 luni se va efectua o revizie generala incluzand si verificarea captuselilor de bazine. Art. 258. - In cazul unei avarii la statia de tratare a apelor reziduale, se va anunta imediat tehnologul statiei, se va inchide vana generala de alimentare cu apa a sectiei de acoperiri metalice si se va proceda in conformitate cu instructiunile speciale, elaborate de unitati pentru cazuri de avarii si lichidarea urmarilor acestora. Art. 259. - (1)In timpul lucrului, se vor evita scurgerea, stropirea sau varsarea pe pardoseala a solutiilor agresive. (2) La orice stropire sau scurgere accidentala de solutii, se vor lua imediat masuri de indepartare si

neutralizare. Art. 260. - Instalatia de ventilare va functiona la parametrii stabiliti prin cartea tehnica. Art. 261. - Personalul lucrator din cadrul statiilor de tratare a apelor reziduale va fi instruit si verificat asupra cunoasterii urmatoarelor: a) schema tehnologica a statiei, constructia si functionarea tuturor elementelor instalatiei; b) provenienta si caracteristicile apelor uzate; c) sensul fluxului operatiilor de tratare a apelor uzate; d) conditile de calitate impuse la evacuarea apelor uzate. Art. 262. - Slamul rezultat din apele reziduale provenite de la procesele de acoperiri metalice va fi colectat si transportat in containere speciale catre locuri amenajate in acest scop sau la persoane juridice specializate in prelucrarea acestui deseu.

5. Prevederi de proiectare
Art. 263. - In activitatea de conceptie si proiectare a fluxurilor tehnologice pentru acoperiri metalice, se vor respecta prevederile de securitate a muncii prevazute prin Normele generale de protectie a muncii, normele specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice si standardele de securitate a muncii. Art. 264. - Prevederile din acest capitol constituie minimum de cerinte de proiectare pentru desfasurarea activitatilor de acoperiri metalice in conditii de securitate si nu exclud prevederea oricaror alte solutii, la indemana celor ce concep si proiecteaza fluxurile tehnologice, in vederea imbunatatirii nivelului de securitate.

5.1. Cerinte constructive si de amplasare


Art. 265. - Incaperile in care se desfasoara activitati de acoperiri metalice vor fi amplasate la parter sau etaj si vor avea cel putin un perete exterior. Art. 266. - Peretii aflati spre exterior vor fi vitrati. Art. 267. - La amplasarea incaperilor de lucru se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor. Art. 268. - Pentru evitarea corodarii elementelor constructive, cu toate implicatiile asupra securitatii muncii, se vor respecta urmatoarele prevederi: a) elementele din beton, tencuielile tavanului si peretilor vor fi protejate antiacid (cu vopsele rezistente la acizi); b) toate elementele metalice aferente constructiei vor fi protejate antiacid; c) peretii din apropierea bailor, care pot fi expusi la stropire cu solutii agresive, vor fi placati cu materiale usor lavabile si rezistente la atacul acestor solutii; d) pardoselile vor fi impermeabile, din materiale care sa faciliteze spalarea si construite cu pante de scurgere catre sifoanele de colectare care vor fi racordate la statia de neutralizare. Art. 269. - (1)In zonele liniilor tehnologice sau a diverselor utilaje continand solutii agresive, se vor construi cuve din beton de mica inaltime, care sa colecteze eventualele scurgeri pe pardoseala. (2) Cuvele vor fi protejate cu materiale rezistente la atacul solutiilor respective si vor avea pante de scurgere catre sifoanele din pardoseala. Art. 270. - In cazul in care exista pericolul unor scurgeri simultane de solutii acide, cromice si

cianurice in aceeasi cuva de beton (tasa), se vor adopta solutii de separare a zonelor respective astfel incat colectarea lichidelor sa se faca separat. Art. 271. - Utilajele care produc pulberi sau zgomot vor fi amplasate in incaperi separate. Art. 272. - In cadrul liniilor tehnologice, utilajele vor fi amplasate si dispuse astfel incat sa se evite miscarile inutile, in contrasens sau incrucisate ale personalului de deservire. Art. 273. - De-a lungul utilajelor sau liniilor tehnologice se vor prevedea spatii de lucru de cel putin 800 mm pentru circulatia in monosens a unui singur lucrator si 1000 mm pentru circulatia a 2 lucratori in ambele sensuri, pentru a facilita deservirea utilajelor si evacuarea rapida in caz de accidente. Art. 274. - Spatiile necesare deservirii utilajelor nu vor fi suprapuse cailor de acces. Art. 275. - (1)Incaperile in care se efectueaza operatii de pulverizare termica vor avea pereti netezi, pentru a permite indepartarea usoara a prafului depus. (2) Peretii si tavanul vor fi vopsiti in culori deschise mate. (3) Pardoseala va fi din material necombustibil cu conductibilitate termica mica, nealunecoasa si fara denivelari. Art. 276. - In cazul in care stropii de metal sau scanteile pot produce incendii sau explozii in incaperile alaturate (deasupra sau dedesubtul locului de munca) se vor lua masuri de izolare corespunzatoare a acestor incaperi prin etansare, respectandu-se totodata prevederile normelor PSI.

5.2. Cerinte pentru proiectarea utilajelor


Art. 277. - Baile vor fi prevazute cu stuturi de golire si robinete de alimentare, aparatura de comanda si control amplasate astfel incat sa se asigure executarea tuturor manevrelor necesare in conditii de securitate. Art. 278. - Baile prevazute cu incalzire vor fi izolate astfel incat temperatura peretului exterior al baii sa nu depaseasca 55 oC. Art. 279. - Conductele de alimentare cu abur vor fi izolate termic. Art. 280. - Baile la care, datorita sistemului constructiv nu se poate urmari direct nivelul solutiilor, vor fi prevazute cu indicatoare de nivel. Art. 281. - (1)La proiectarea unei linii tehnologice, utilajele vor fi aliniate spre frontul de lucru pentru a permite deplasarea in siguranta a operatorului de la o baie la alta, fara pericol de agatare, lovire sau zgariere. (2) Daca acest lucru nu este posibil, se va prevedea o balustrada de protectie de-a lungul frontului de lucru. Art. 282. - La proiectarea liniilor tehnologice la care barele catodice sunt plasate perpendicular pe axa liniilor tehnologice si lungimea bailor este mai mare de 700 mm, se vor prevedea mecanisme de transport de-a lungul liniei. Art. 283. - In cazul in care, mecanizarea liniei tehnologice prin folosirea mecanismelor de transport de-a lungul liniei nu este justificata, se permite lucrul cu electropalane, plasate pe o monosina in axa bailor, cu conditia ca latimea bailor sa nu fie mai mare de 700 mm si baile sa fie asezate cu barele catodice paralel cu axa liniei. Art. 284. - Toate utilajele care produc degajari (abur, gaze, aerosoli, scame etc.), vor fi prevazute cu sisteme de ventilare adecvare conform subcapitolului 5.3. Art. 285. - Dispozitivele de comanda ale mecanismelor de transport piese de-a lungul liniilor tehnologice automate sau mecanizate, vor fi plasate la inaltimi usor accesibile lucratorilor si in afara

ramei bailor. Art. 286. - In cadrul liniilor tehnologice, se vor prevedea placi de protectie intre bai, pentru evitarea scurgerii solutiilor in spatiile dintre bai. Art. 287. - Baile cu continut cianuric vor fi despartite de cele cu continut acid prin intermediul a cel putin o baie intermediara de spalare simpla, doua bai de spalare- neutralizare sau o baie de spalare dubla in cascada. Art. 288. - Pentru prevenirea pericolului de cadere in bai, intre marginea superioara a bailor si pardoseala sau platforme de lucru se va prevedea o distanta de 800-1000 mm sau balustrade de protectie cu aceeasi inaltime. Art. 289. - Caile de rulare ale mecanismelor de transport sau electropalanele vor fi protejate cu limitatoare de cursa. Art. 290. - Alimentarea electrica a circuitelor de comanda ale mecanismelor de manevra si a tamburilor se va face la tensiuni nepericuloase. Art. 291. - (1)Baile prevazute cu incalzire electrica vor fi legate la pamant direct sau prin intermediul unor dispozitive speciale de protectie. (2) In cazul in care legarea la pamant nu este posibila, alimentarea cu energie electrica se va asigura prin intermediul transformatoarelor separatoare de protectie. Art. 292. - Baile cu metale topite vor fi prevazute cu sisteme de colectare a metalului si dirijare a acestuia catre forme de lingouri speciale in caz de spargere a cuvelor.

5.3. Cerinte pentru proiectarea instalatiilor de ventilare


Art. 293. - Pentru evacuarea substantelor nocive sau a celor care pot forma amestecuri explozive cu aerul, toate baile care produc degajari de hidrogen, substante toxice sau vapori de apa, vor fi ventilate prin instalatii de ventilare mecanica locala, astfel incat concentratiile de noxe sa se incadreze in limitele admise. Art. 294. - Se interzice colectarea si evacuarea, intr-o singura conducta de ventilare, a noxelor cianurice si a celor acide sau cromice. Art. 295. - Evacuarea gazelor, vaporilor si aerosolilor din procesele tehnologice este permisa a fi efectuata printr-o instalatie comuna, in urmatoarele situatii: a) noxe acide cu cromice; b) noxe acide cu alcaline; c) noxe alcaline cu cianurice; d) noxe acide cu noxe alcaline si cromice. Art. 296. - Vaporii de apa pot fi colectati prin oricare din sistemele susmentionate. Art. 297. - Aerul poluat cu gaze, vapori sau aerosoli va fi filtrat si neutralizat inainte de evacuarea sa in atmosfera, pentru evitarea poluarii mediului inconjurator, in toate cazurile in care se depasesc concentratiile maxime admise. Art. 298. - Pe canalele de evacuare a aerului poluat (pe aspiratia ventilatorului de evacuare) se vor monta separatoare de picaturi, indiferent de natura gazelor sau vaporilor transportati prin canalele de aer. Art. 299. - Pentru compensarea aerului evacuat de instalatiile de ventilare mecanica locala, din sectiile de acoperiri metalice, se vor proiecta si executa instalatii de introducere a aerului proaspat (de compensare), in prealabil incalzit (pe timp rece) si filtrat.

Art. 300. - Prin introducerea aerului proaspat (de compensare) in incaperile de lucru se va asigura: a) suprapresiune, in cazul in care in incaperile invecinate sau in exterior sunt surse producatoare de pulberi; b) depresiune, in cazul in care incaperile invecinate sunt curate si pot fi afectate de difuzia mediului gazos. Art. 301. - La stabilirea debitului de aer necesar a fi introdus de instalatiile de ventilare mecanica generala se va lua in considerare regimul de presiune impus a se realiza in sectia de acoperiri metalice precum si valoarea totala a debitului de aer evacuat de instalatia sau instalatiile de ventilare mecanica locala cu ajutorul dispozitivelor de aspiratie locala aferente liniilor tehnologice de acoperiri metalice. Art. 302. - Pentru depistarea rapida a opririi instalatiilor de ventilare se vor prevedea sisteme electrice de avertizare optica si acustica. Art. 303. - In incaperile de lucru se va asigura o temperatura de minimum 180 C si o umiditate relativa de maximum 80 %. Se va asigura o incalzire de garda la temperatura de minimum + 50 C. Art. 304. - Alimentarea cu curent electric a bailor din fluxul tehnologic si a ventilatoarelor aferente acestora, se va prevedea cu interblocare cu releu, astfel incat baile sa poata fi pornite numai dupa punerea in functiune a ventilatoarelor de introducere si de evacuare aferente. Art. 305. - Oprirea instalatiei de ventilare se va face dupa minimum 10 minute de la oprirea alimentarii cu curent a bailor din fluxul tehnologic pentru evacuarea tuturor noxelor din bai. Art. 306. - Ventilarea mecanica locala la procesele de acoperiri metalice se va realiza prin: a) dispozitive de aspiratie locala tip unilateral (montate pe cate o latura a baii); b) dispozitive de aspiratie locala tip bilateral (montate pe doua laturi opuse ale baii); c) dispozitive circulare inelare de aspiratie (montate pe marginea bailor circulare); d) ventilare locala cu refulare pe o latura si aspiratie pe latura opusa a baii; e) hote; f) nise; g) carcase. Art. 307. - Dispozitivele de aspiratie montate pe o latura a unei bai (unilaterale), vor fi utilizate in urmatoarele situatii: a) bai cu latimea interioara de cel mult 800 mm si amplasate cu latura ventilata langa un perete (paravan); b) bai cu latimea interioara de cel mult 600 mm si amplasate pe linia tehnologica cu latura ventilata comuna cu o alta baie din linie; c) bai cu latimea interioara de cel mult 500 mm si amplasate cu latura ventilata departe de pereti sau paravane. Art. 308. - Dispozitivele de aspiratie montate pe doua laturi opuse ale unei bai (bilaterale) vor fi utilizate in urmatoarele situatii: a) bai cu latimea interioara cuprinsa intre 700-900 mm si amplasate cu una din laturile ventilate langa un perete (paravan); b) bai cu latimea interioara cuprinsa intre 600-900 mm si amplasate in linia tehnologica cu laturile ventilate comune cu baile invecinate; c) bai cu latimea interioara cuprinsa intre 800-900 mm si amplasate izolat, departe de pereti sau

paravane. Art. 309. - La baile circulare (inelare) cu diametrul interior pana la 1500 mm, se vor aplica dispozitive circulare de aspiratie, indiferent de modul de amplasare al baii. Art. 310. - Dispozitivele de refulare pe o latura si aspiratie (absorbtie) pe latura opusa a unei bai, se vor folosi in urmatoarele situatii: a) cand deasupra nivelului solutiei din bai nu ies piese sau corpuri solide in calea jetului de aer refulat, ceea ce ar crea vartejuri si devierea jetului incarcat cu noxe in mediul de lucru; b) cand baia are latimea interioara cuprinsa intre 900-1500 mm si este amplasata in linia tehnologica; c) cand baia, avand latimea interioara cuprinsa intre 900-1500 mm, este amplasata izolat de celelalte bai si permite accesul lucratorului pe o singura latura, respectiv pe cea pe care este montat dispozitivul de refulare. Art. 311. - Ventilarea locala prin curenti concentrati de aer se va aplica in cazul in care latimea baii este mai mare de 1000 mm, iar folosirea dispozitivelor de ventilare locala cu refulare pe o latura si aspiratie pe latura opusa nu este posibila tehnologic sau constructiv (dimensiuni foarte mari ale baii). Art. 312. - Hotele se vor aplica in urmatoarele situatii: a) degajari simultane de gaze, vapori sau aerosoli la temperaturi ridicate (mai ridicate decat temperatura aerului din incapere) si degajari importante de caldura; b) degajari intermitente si in cantitati mari de gaze si vapori nocivi. Art. 313. - Nisele se vor aplica la procesele tehnologice care permit utilizarea acestui dispozitiv de aspiratie locala si in cazurile in care se degaja gaze si vapori foarte toxici, iar baile sunt amplasate langa perete. Art. 314. - Carcasele se vor utiliza la procesele de acoperiri in care au loc emanatii puternice de gaze si vapori toxici care pot prezenta pericol de explozie sau autoaprindere. Art. 315. - La baile cu mai mult de doua posturi de lucru se vor prevederea dispozitive de aspiratie pentru fiecare post de lucru in parte (tip unilateral sau bilateral, dupa caz). Art. 316. - La baile de cromare, fiecare post de lucru va avea dispozitiv de aspiratie bilateral, iar ventilatoarele vor fi protejate cu separatoare de crom. Art. 317. - Dispozitivele de aspiratie locale montate pe marginea bailor pot avea forme deosebite in functie de dimensiunile geometrice ale baii, de spatiul disponibil din jurul acesteia precum si de modul de racordare la reteaua de conducte. Art. 318. - Dispozitivele de aspiratie locale, indiferent de forma, trebuie sa asigure aspiratia uniforma a aerului pe lungimea fantelor. Art. 319. - Viteza aerului in fantele de aspiratie se alege in functie de natura procesului de acoperire metalica ce se desfasoara in baie, in limitele valorilor de 5-15 m/s. Art. 320. - Debitele de aer ventilat la oglinda solutiilor sunt prezentate in anexa 1. Art. 321. - Nu sunt obligatorii instalatii de ventilare in cazul bailor de spalare rece, pasivari, activari in solutii diluate la temperatura ambianta (cu exceptia bailor cu cianuri si fluoruri). Art. 322. - (1)Incaperile in care se realizeaza depuneri metalice prin pulverizare termica, vor fi dotate cu sisteme de ventilare naturala si sisteme de ventilare mecanica generala si locala. (2) Dispozitivele de aspiratie locala vor fi astfel amplasate incat gazele si vaporii nocivi sa nu ajunga la nivelul cailor respiratorii ale lucratorilor.

(3) Evacuarea noxelor emanate in timpul pulverizarii se va realiza cu sisteme de ventilare avand un debit minim de 8500 m3/h si o depresiune de minimum 225 mm CA.

5.4. Cerinte pentru proiectarea instalatiilor termotehnice


Art. 323. - Toate conductele de fluide fierbinti vor fi protejate cu materiale termoizolante. Art. 324. - Robinetele si sistemele de comanda ale fluidelor vor fi plasate in locuri usor accesibile. Art. 325. - Conductele, elementele de imbinare, robinetele etc. vor avea prevazute etanseitatea necesara pentru a nu permite scapari de fluide fierbinti. Art. 326. - La agitarea cu aer a bailor se va folosi aer comprimat fara impuritati si cu presiune redusa, astfel incat sa se elimine pericolul de stropire a lucratorilor. Art. 327. - (1)Se interzice folosirea gazului metan sau a combustibilului pentru incalzirea directa a bailor. (2) Se permite incalzirea cu gaz metan sau combustibili lichizi a bailor de zincare la cald, cu luarea tuturor masurilor de protectie pentru eliminarea pericolului de iesire a gazului in spatiul incaperii de lucru precum si pentru automatizarea supravegherii flacarii.

5.5. Cerinte pentru proiectarea instalatiilor de tratare a apelor reziduale


Art. 328. - La proiectarea fluxurilor tehnologice de acoperiri metalice, se vor prevedea obligatoriu instalatii pentru tratarea si neutralizarea apelor reziduale si a solutiilor concentrate evacuate din procesele tehnologice. Art. 329. - Pentru evitarea formarii de gaze nocive, toate apele de spalare evacuate din procesele tehnologice vor fi colectate separat, dupa natura lor, astfel: cianurice, cromice, acide, alcaline. Art. 330. - In functie de schema de tratare adoptata, se permite colectarea comuna a apelor numai in urmatoarele situatii: a) ape cianurice cu alcaline; b) ape acide cu cromice; c) ape acide cu alcaline; d) ape acide, cromice si alcaline in cazul tratarii acestora folosind o tehnologie adecvata. Art. 331. - Instalatiile de tratare a apelor reziduale vor asigura neutralizarea si retinerea compusilor toxici, astfel incat, sa se asigure limitele stabilite prin standardele In vigoare. Art. 332. - (1)Se interzice evacuarea slamului la canalizare. (2) Statiile de neutralizare vor fi prevazute cu instalatii de filtrare si uscare slam in vederea depozitarii acestuia in conditii ecologice. (3) Se vor prevedea spatii pentru depozitarea slamului in locuri special amenajate pentru deseuri industriale. Art. 333. - In vederea evitarii poluarii mediului, se vor adopta, pe cat posibil, solutii tehnice de recuperare a metalelor din procesele tehnologice. Art. 334. - In statiile de neutralizare se vor prevedea instalatii speciale si o retea de conducte special destinate neutralizarii solutiilor concentrate, separate dupa acelasi criteriu ca si apele de spalare. Art. 335. - Instalatiile de neutralizare vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica pentru evacuarea noxelor degajate in timpul procesului de preparare si tratare a apelor reziduale si cu instalatii de ventilare mecanica pentru introducerea aerului proaspat, in vederea crearii conditiilor de microclima corespunzatoare desfasurarii activitatii.

5.6. Cerinte pentru proiectarea instalatiilor electrice


Art. 336. - Instalatiile electrice de forta si iluminat se vor executa in conditii care sa excluda orice pericol de accidentare, cu respectarea prevederilor standardelor In vigoare. Art. 337. - Instalatiile electrice se vor proteja impotriva actiunii corozive a gazelor si solutiilor din procesele de acoperiri metalice. Art. 338. - Scalele aparatelor de masura si control vor fi montate vizibil si iluminate conform normativelor In vigoare. Art. 339. - (1)In cazul proceselor tehnologice cu flux continuu se va prevedea iluminat de siguranta in caz de avarie, cu alimentare de curent automata. (2) Iluminatul de siguranta in caz de avarie va fi amplasat in punctele cheie, permitand evacuarea personalului. - ****Anexa 1

Valorile unitare minime ale debitelor de aer aspirate local de la baile de acoperiri metalice
1. Degresare chimica 70 - 85 2000 - 2400 Pentru bai cu agitare cu aer si recirculare se aplica valorile maxime 2. Degresare electrochimica 60 - 70 2000 - 2400 3. Decapare In acid clorhidric 18 - 25 1800 - 2000 4. Decapare In acid azotic 18 - 25 5000 5. Decapare In acid sulfuric 45 - 60 2000 - 2400 6. Acoperiri metalice in electroliti acizi 15 - 40 1500 - 2100 Pentru bai cu agitare se aplica valorile maxime 7. Acoperiri metalice cu solutii cianurice 18 - 35 2000 - 2300 8. Cuprare cianurica 40 - 55 2500 - 2800 9. Cromare 35 - 70 5000 10. Lustruire electrochimica 70 - 90 4000 - 5000 11. Stanare alcalina 70 - 80 3000 - 3500 12. Oxidare anodica A1 15 - 23 1600 - 1800 Pentru electroliti sulfurici 13. Oxidare anodica A1 40 - 45 2500 - 4000 Pentru electroliti sulfocromici 14. Brunare alcalina 138 - 145 3500 - 4000 15. Fosfatare 95 - 98 2400 - 2800 16. Spalare cu apa calda 50 - 70 800 - 1100 Anexa 2

Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe sau complementare


1. Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.

2. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat. 3. Norme specifice de securitate a muncii pentru instalatii frigorifice. 4. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportarea produselor anorganice. 5. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice). 6. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice. 7. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere. 8. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice. 9. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor. 10. Norme specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice. 11. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrari neconventionale (electroeroziuni, electrochimie, laser si ultrasunete). 12. Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice. 13. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de montaj utilaje tehnologice si constructii metalice. 14. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern. 15. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice In medii normale. Anexa 3

Lista standardelor de securitate a muncii conexe


1. STAS 12894-902. STAS 9638-74 Marcarea conductelor izolate pentru identificarea circuitelor instalatiilor electrice. 3. STAS 4102-85 Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie. 4. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale. 5. STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise. 6. STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii. 7. STAS 12710-89 Echipamente electrice protejate prin carcase si destinate utilizarii in zone cu prafuri combustibile. Prescriptii generale. 8. STAS 10327/1-87 Aparate electronice de masurat. Prescriptii generale de securitate. 9. STAS 10327/2-87 Aparate electronice de masurat. Prescriptii de electrosecuritate. 10.STAS10327/3-87 Aparate electronice de masurat.Prescriptii de securitate referitoare la componente si accesorii. 11. STAS 6646/2-88 Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in industrie. 12. STAS CEI Corpuri de iluminat. Partea 2: 598-2 - 22-92. Conditii tehnice speciale.Sectiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranta. 13. STAS CEI Corpuri de iluminat. Partea 2: 598-2 - 8 -92. Conditii tehnice speciale. Sectiunea 8:

Lampi portabile de mana. 14. STAS 6987-82 Instalatii frigorifice. Prescriptii de siguranta. 15. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale. 16. STAS 297/2-89 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari. 17. STAS 11358-80 Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice. 18. STAS 9092/1-83 Masini-unelte. Flanse cu butuc pentru fixarea pietrelor abrazive cilindrice. Dimensiuni. 19. SR ISO-4304-94: Instalatii de ridicat, altele decat macarale mobile si macarale plutitoare. Conditii generale privitoare la stabilitate. 20. STAS 3052-79 Echipament de protectie. Masti pentru sudori. Conditii tehnice generale de calitate. 21. STAS 6687-81 Ochelari de protectie. Conditii tehnice generale de calitate. 22. STAS 7761-81 Echipament de protectie din cauciuc. Manusi electroizolante. 23. STAS 9153-90 Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase. 24. STAS 9876-87 Transportoare. Prescriptii generale de securitate. 25. STAS 9877-89 Transportoare vibrante si transportoare oscilante. Prescriptii speciale de securitate. 26. STAS 9886-82 Transportoare suspendate cu lant sau cablu. Prescriptii speciale de securitate. 27. STAS 10627-76 Ventilatoare. Principii de securitate. 28. STAS 10734-76 Masini-unelte de prelucrat metale prin aschiere. Masini de gaurit si de alezat. Prescriptii de securitate. 29. STAS 10735-76 Masini de frezat. Prescriptii de securitate. 30. STAS 11054-78 Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii. 31. STAS 12165-83 Masini-unelte pentru prelucrarea prin aschiere a metalelor. Conditii tehnice generale pentru prevenirea pericolelor mecanice. 32. SR 12294: 1993 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie. 33. STAS 12777-89 Protectia contra ultrasunetelor in industrie. Limite admisibile. 34. STAS 12938-91 Roboti industriali. Prescriptii generale de securitate. 35. STAS 12961-91 Masini-unelte. Carcase de protectie a corpurilor abrazive. Forme si dimensiuni. Anexa 4

Ghid de terminologie. Notiuni de baza din domeniul securitatii muncii si al tehnologiei acoperirilor metalice 1. Notiuni din domeniul securitatii muncii
1.1.Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

1.2.Avarie: Eveniment survenit In utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora. 1.3.Boli profesionale: afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca. 1.4.Defectarea: Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj etc. de a-si indeplini functia specificata. 1.5.Dispozitiv de protectie: Dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector. 1.6.Echipament individual de lucru: Mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca. 1.7.Echipament individual de protectie: Mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. 1.8.Echipamente tehnice: Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii. 1.9.Factori de risc: Factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca-executantsarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca si care, in conditiile unei situatii periculoase determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau a afectarii sanatatii. 1.10.Functii de securitate: Functii ale unui echipament de munca sau ale unui mijloc de protectie prin care fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol. 1.11.Indicator de securitate: Mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii. 1.12.Instructaj de securitate a muncii: Modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea de catre salariati a cunostiintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza. 1.13.Instructiuni specifice de securitate a muncii (sinonim: instructiuni proprii): Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntara atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii. 1.14.Instructiuni de utilizare: Instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii. 1.15.Mijloc individual de protectie: Mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia. 1.16.Nocivitate: Proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului. 1.17.Noxa (sinonim factor nociv): Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare. 1.18.Pericol:a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii. Nota: In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind

originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc. b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale). 1.19.Persoana autorizata: O persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati. 1.20.Persoana avertizata: O persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de securitate. 1.21.Persoana competenta: O persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati. 1.22.Persoana expusa: O persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa. 1.23.Prevenire: Ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitara pericolelor sau reducerea riscurilor. 1.24.Prevenire intrinseca: Prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare care consta in: - evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie; - limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase. 1.25.Protectie: Ansamblu de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca. 1.26.Proces de munca: Succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si a mijloacelor de productie in sistemul de munca. 1.27.Protector: Mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectie prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persona expusa. 1.28.Risc: Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa. 1.29.Risc profesional: Risc in procesul de munca. 1.30.Situatie periculoasa: Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole. 1.31.Substanta periculoasa: O substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizicochimice, poate constitui un pericol. 1.32.Zona periculoasa: Orice zona in care exista sau poate aparea un pericol. 1.33.Zona periculoasa a unui echipament tehnic: Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii. Nota: Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie: - poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.); - poate aparea neasteptat (pornire neintentionata / neprevazuta).

2. Notiuni tehnologice
2.1.Acoperire metalica: depunere metalica realizata prin orice procedeu pe materiale metalice sau nemetalice. 2.2.Acoperire chimica: depunerea metalelor sau a aliajelor fara curent electric exterior, reducerea ionilor metalici fiind amorsata de o reactie chimica. 2.3.Acoperire electrochimica (sinonim electrodepunere): depunerea metalelor sau aliajelor prin electroliza. 2.4.Acoperire prin pulverizare termica: procedeu de depunere prin pulverizare a metalului in stare topita pe un suport metalic sau nemetalic. 2.5.Acoperire termica: acoperire obtinuta prin imersia metalului de baza intr-o baie de metal topit. 2.6.Acoperire prin tratament termochimic: acoperire obtinuta prin procedeu complex in doua etape: depunere metalica si difuzie termica. 2.7.Activare: inlaturarea starii pasive a suprafetei metalice. 2.8.Agent tensioactiv: substanta care modifica tensiunea superficiala sau interfaciala, chiar la concentratii foarte mici. 2.9.Debavurare: operatie de indepartare a asperitatilor, bavurilor sau a muchiilor ascutite prin procedee mecanice chimice sau electrochimice. 2.10.Decapare: operatie de indepartare a oxizilor sau a altor compusi de pe metalul de baza prin procedee chimice sau electrochimice. 2.11.Degresare: operatie de indepartare a impuritatilor: uleiuri, grasimi, substante organice, abrazivi de slefuire sau lustruire, uleiuri carbonizate, reziduuri de pe suprafata pieselor. 2.12.Denocivizare: procedeu avand drept scop indepartarea substantelor toxice in procesul de acoperire. 2.13.Lustruire: operatie de diminuare a rugozitatii suprafetei metalice prin procedee chimice, electrochimice si mecanice. 2.14.Sablare: procedeu de curatire abraziva cu nisip sau alt material dur cu dimensiuni similare ale particulelor. 2.15.Pasivare: operatia prin care o suprafata metalica se aduce in stare pasiva.

S-ar putea să vă placă și