Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

SPECIALIZAREA: ADMINISTRARE FISCALĂ

SISTEMUL FISCAL ÎN UCRAINA

Masterand
PRELIPCEAN CORINA LUMINITA

2012

1
Cuprins

Introducere

1.Economia Ucrainei......................................................................................3

2.Sistemul fiscal al Ucrainei...........................................................................4

2.1 Impozite directe........................................................................................5

2.1.1 Impozitul pe venit.................................................................................5

2.1.2 Impozitul pe profit................................................................................7

2.1.3 Contributiile sociale..............................................................................9

2.2 Impozite indirecte.....................................................................................10

2.2.1 TVA.....................................................................................................10

2.2.2 Taxe vamale...........................................................................................11

3Alte impozite..............................................................................................12

Concluzii

Anexe

Bibliografie

2
Introducere

Incepand cu 1 ianuarie 2011 , noul Cod Fiscal introdus in Ucraina a schimbat substantial
sistemul fiscal al acesteia.Potrivit acestuia, toate impozitele si prelevarile sunt fie nationale fie
locale.

Potrivit raportului "Doing Business 2011" al Bancii Mondiale, Ucraina este al treilea loc
ca dificultate din lume cand vine vorba de impozite, din cauza sistemului sau fiscal extrem de
complicat. Ucraina are un sistem fiscal schimbător, des se introduc amendamente legislative.

Taxele naţionale sunt administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Taxele locale sunt
administrate de autorităţi locale. Se supune taxării venitul global al rezidenţilor. La nerezidenţi,
taxării se supune numai venitul provenit din surse ucrainene.In prezent rata standard pentru
profitul corporativ este de 23 %.

Rata plătită în Fondul pentru Asigurare Socială este determinată de autorităţile


Fondului, pentru fiecare entitate în parte, şi depinde de riscul de accidentare în sectorul
industrial al entităţii. În majoritatea cazurilor, aceasta constituie aproximativ 1% - 2%.

Ucraina este un stat situat în estul Europei, învecinat la nord cu Bielorusia, la nord-est
cu Rusia, la sud cu Marea Azov şi cu Marea Neagră, la sud-vest cu România şi Moldova, iar la
vest cu Ungaria, Slovacia şi Polonia. Linia totală a frontierei este 7.590 km. Ucraina este
republică parlamentară din componenţa teritorială a căreia fac parte 24 de regiuni, Republica
Autonomă Crimeea şi două oraşe cu statut special, Kiev şi Sevastopol.

Principalele taxe din sistemul financiar ucrainian sunt:

- impozitul pe profit;

- impozitul pe venitul personal;

- taxa pe valoarea adăugată,

- fondul de pensii,

- impozitul pe cifra de afaceri şi taxa vamală;

- impozitul pe terenuri;

- impozitul fiscal.

Principalele taxe care afectează afacerile sunt taxa de publicitate, taxamunicipală şi plata
pentru folosirea simbolurilor locale.
1.Economia Ucrainei

3
Creşterea stabilă a ritmului de dezvoltare a economiei naţionale, care este unul din cele
mai semnificative printre ţările Europei de Est, este o dovadă a faptului că Ucraina a depăşit
consecinţele negative ale perioadei de tranziţie.

Continuă consolidarea tendinţelor pozitive în viata politică şi economică, la un nivel


corespunzător se menţine stabilitatea macroeconomică şi financiară, se reduce datoria de stat,
cresc rezervele de aur şi valută, creşte creditarea economiei, se îndeplineşte bugetul de stat, se
activează colaborarea cu instituţiile financiare internaţionale, creşte volumul investiţiilor
străine.

Conform rezultatelor primului trimestru al anului 2003, PIB-ul Ucrainei a crescut cu


7,5%, producţia industrială – cu 12%, volumul exporturilor – cu 27%, volumul creditării
bancare – cu 17%, veniturile cetăţenilor – cu aproximativ 11%. La 31 decembrie 2004, rata
cumulativă de creştere a PIB-ului a fost de 12,1 %, PIBul atingând valoarea de 344.822 miliarde
grivne (circa 65 miliarde dolari SUA).

La finele anului 2005, conform datelor neconsolidate ale Centrului Naţional de


Statistică, rata cumulativă de creştere a PIB a fost de doar 2,6%, realizându-se un PIB de
424.741 miliarde grivne (circa 84 miliarde USD). Datele neconsolidate, de la sfârşitul anului
2006, indică o rată cumulativă de creştere a PIB de 7%. Datele din 2005 indică o stopare a
tendinţei de creştere din perioada 2000-2004. În 2006 se constată în schimb o revigorare
economică, creşterea PIB fiind de 7,1%. Pentru anul 2007 se aşteaptă o creştere mai mare de
5%.

Indicatori generali:

Populatie: 45.617.542 (2012)

Densitate: 75,6 loc./km²

PIB: 3000 $ pe cap de locuitor (2010)

Rata inflatiei: 5,59% in 2009

Moneda oficiala: Hryvna ucraineana

2. Sistemul fiscal al Ucrainei


4
Incepand cu 1 ianuarie 2011 , noul Cod Fiscal introdus in Ucraina a schimbat substantial
sistemul fiscal al acesteia.Potrivit acestuia, toate impozitele si prelevarile sunt fie nationale fie
locale.

Impozitele nationale ,cum sunt Impozitul pe veniturile corporatiilor, TVA, impozitul pe


venitul personal ,taxele vamale si accizele formeaza cea mai mare parte a veniturilor bugetare.

De asemenea , autoritatiile locale colecteaza venituri prin urmatoarele impozite locale:


impozitul pe bunurile imobiliare, taxe de parcare, precum si alte taxe.

Noul Cod Fiscal a schimbat numarul si tipul de impozite si taxe nationale si locale,
introducand un numar de 23 de impozite si taxe, dintre care 19 sunt nationale iar 5 sunt locale.

Colectarea impozitelor este controlata şi administrata de către Administraţia Fiscală de


Stat în timp ce plata a taxelor vamale este administrata de către Serviciul Vamal de Stat. Toate
persoanele fizice şi juridice care sunt angajate în activităţi de afaceri trebuie să se înregistreze la
administraţia fiscală locală şi să raporteze în mod regulat toate operaţiunile impozabile şi
impozitele plătite.

Trebuie remarcat faptul că legislaţia Ucrainei (inclusiv legislaţia privind impozitele), este
supusă destul de frecvent unor modificări, producand dificultăţi, chiar şi contribuabililor locali.

Noul cod elimina sistemul simplu al cotei unice de impozitare pe care operatiunile mici
si mijlocii o utilizau, si le incorporeaza intr-un sistem fiscal general. Cota unica de imozitare
pentru proprietarii de afaceri era in jur de 200 - 600 grivni (25-75 dolari) pe luna, in functie de
marimea si de tipul afacerii. Ideea din spatele ei, atunci cand a fost introdusa in 1999, a fost de a
reduce sansele ca functionarii fiscali corupti sa exploateze proprietarii de afaceri. Masura a fost
un avantaj pentru intreprinderile mici in Ucraina.

Potrivit raportului "Doing Business 2011" al Bancii Mondiale, Ucraina este al treilea loc
ca dificultate din lume cand vine vorba de impozite, din cauza sistemului sau fiscal extrem de
complicat.

Oficialii ucraineni au declarat ca un nou cod fiscal urmareste reconstruirea globala a


sistemului fiscal al tarii. Scopul principal din spatele schimbarii a fost incercarea de a recupera
veniturile pierdute de la intreprinderile mai mari, care scapau de impozite pretinzand ca ar fi
operatiuni mai mici. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta aproximativ 10 la suta din
produsul intern brut din Ucraina, comparativ cu 60-90 la suta in tarile dezvoltate.

Impozite directe:
- impozitul pe venit
- impozitul pe profit
- contributii sociale
Impozite indirecte:

5
- taxa pe valoarea adăugata
- accize
- taxa vamala
Alte impozite
Venituri fiscale ianuarie- mai 2010

2.1 Impozitele directe

2.1.1 Impozitul pe venit


Persoanele care sunt rezidente in Ucraina, sunt supuse la plata impozitului pe venitul personal.

Persoanele fizice nerezidente sunt impozitate numai pentru veniturile obtinute din surse
ucrainene. Codul Fiscal a introdus, de asemenea, o serie de modificări semnificative cu privire
la modul in care sunt impozitati contribuabilii, persoane fizice.

Legea stabileste o rata de impozitare de 15 % si 17 % care variaza in functie de marimea


venitului. Această rată de impozitare nu depinde de statutul fiscal al individului.

Venituri neimpozabile:

- Sumele asigurărilor sociale de stat şi plăţile sociale de stat;

- Venitul de la titlurile de stat emise de Ministerul de Finanţe din Ucraina;

- Sumele provenite din plati de caritate;

-alte tipuri de plati.

Rate de impozitare 2011:

6
15%- Este rata de impozitare standard. Această rată se aplică de obicei asupra veniturilor din
salarii de până la 10 ori venitul minim lunar, venitului din chirii, veniturilor din investiţii,
venitului din vânzarea de bunuri mobile.

17%- asupra venitului din salarii care depaseste depăşeşte de 10 ori venitul minim lunar;
vanzarii de bunuri imobile de catre un nerezident, mostenirii obtinute de catre un nerezident.

30%- acesta rata se aplica asupra veniturior din premii obtinute de rezidenti si nerezidenti de pe
teritoriul Ucrainei.

5%- acesta rata se aplica asupra venitului obtinut din vanzarea mai multor proprietati imobiliare
pe parcusul unui an.

1%- se aplica asupra veniturilor obtinute de catre un contribuabil din vanzarea unei case,
apartament ,o singura data in timpul unui an, in cazul in care suprafata totala depaseste 100 de
metrii patrati.

Evolutia impozitului pe venit intre anii 2007 – 2011

2.1.2 Impozitul pe profit


Entitatiile juridice constituite si care functioneaza in conformitate cu legislatia ucrainiana, sunt
tratate ca si rezindeti fiscali si sunt impozabile pe venitul obtinut la nivel mondial.

7
Persoanele juridice care sunt constituite in strainatate si care functioneaza in
conformitate cu legile altei tari sunt considerate persoane juridice nerezidente si sunt impozitate
pe doua surse de venit:

-venitul obtinut din desfasurarea de activitati profesionale sau comerciale in Ucraina


sau,

-venituri obtinute din alte surse ucrainiene.

In prezent rata standard pentru profitul corporativ este de 23 %.

Acest impozit va fi redus gradual :

-la 21 % de la 1 ian 2012 pana la 31 dec 2012

-la 19 % de la 1 ian 2013 pana la 31 dec 2012

- 16 % , 1 ian 2014.

Pentru companii de asigurare, primele nete de asigurare se supun impozitului de 3%


maximum.Întreprinderile mici pot opta pentru aplicarea sistemului fiscal simplificat.

Companiile care plătesc dividende trebuie să achite impozit pe venit corporativ în avans
cu rata standard. Întreprinderile trebuie să reţină impozitul pe venit de la dividende plătite
persoanelor fizice şi întreprinderilor străine. Rata standard este de 15%. Rata mai mică poate fi
aplicată în baza unor acorduri respective.

Pe o perioada de 10 ani, incepand cu 1 ian 2011, noul Cod prevede o scutire de la impozitul pe
profit pentru:

- serviciile hoteliere , pentru categoriile de la 3 la 5 stele;

- intreprinderile din industria usoara, cu exceptia celor care lucreaza cu baza de taxare;

- vanzarile de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie;

- constructiile navale si de aeronave;

- fabricarea de masini agricole.

Pentru perioada 1 aprilie 2011 -1 ian 2016 , rata aplicabila impozitului pe profit va fi de
0% pentru companiile care indeplinesc unul dintre aceste criterii:

- au fost infiintate dupa 1 ian 2012;

- sunt companii active, care pe parcursul a 3 ani consecutivi anteriori au declarat


venituri anuale care nu depasesc 2 mil. UAH, iar numarul mediu de salariati in aceasta perioada
nu a fost mai mare de 20.

- sunt companii inregistrate ca fiind platitoare de impozit unic, in conformitate cu


legilatia pentru perioada anterioara intrarii in vigoare a noului Cod Fiscal, si al cărui volum de

8
venituri din vânzări de produse, bunuri sau servicii pentru anul calendaristic precedent a fost de
sub 1 milion UAH iar numărul mediu de salariaţi sub 50.

Bineinteles ca aceasta regula are si unele exceptii. O companie nu poate beneficia de aceasta
rata aplicata asupra impozitului pe profit în cazul în care se desfăşoară activităţi de afaceri în:

- Divertisment (loterii, biliard, bowling, jocuri logice, jocuri video pt copii, etc)

- producţie, import en-gros, sau exportul de mărfuri supuse accizelor;

- fabricaţie, vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul de uleiuri şi lubrifianţi;

- minerit, productia si fabricarea metalelor si pietrelor pretioase;

- servicii financiare;

- servicii de schimb valutar;

- minerit si vanzarea de resurse minerale care au importanta nationala;

- operatiuni imobiliare;

- servicii de posta si comunicatii;

- licitatii (produse de arta, antichitati ,obiecte de colectie);

- furnizarea de servicii de televiziune si radio;

- servicii de securitate;

- activitate economica externa;

- fabricarea sau prelucrarea unei baze de taxare;

- comerţul cu ridicata şi comerţul cu ridicata de brokeraj;

- producţia şi distribuţia de energie, gaze şi apă;

- domeniul juridic, contabilitate, inginerie şi acordarea de consultanta pentru antreprenori.

Exista ,de asemenea scutiri pentru edituri si producatori de filme si animatii.

Reguli distincte de impozitare se aplică întreprinderilor agricole, operaţiunilor cu valori


mobiliare, precum şi societăţilor de asigurare.

2.1.3 Contributiile sociale


De sistemul asigurărilor sociale în Ucraina beneficiază pensionarii, muncitorii şi
persoanele accidentate la locul de muncă, bolnavii, invalizi, de asemenea mamele care se află în
concediul de maternitate, familiile despărţite.

Contributiile datorate de angajatori

9
- 33.2 % pt Fondul de Pensii;
- 1,4% la Fondul de Asigurări Sociale;
- 1,6% la Fondul de asigurări de şomaj;
- 0.2 - 13.8% la Fondul de Compensare al lucrătorilor.
Rata plătită în Fondul pentru Asigurare Socială este determinată de autorităţile
Fondului, pentru fiecare entitate în parte, şi depinde de riscul de accidentare în sectorul
industrial al entităţii. În majoritatea cazurilor, aceasta constituie aproximativ 1% - 2%. Ratele
majore, se aplică doar la activităţile cu risc ridicat cum ar fi: exploatarea minieră, lucrul cu
materialele inflamabile, etc.

Contributiile datorate de angajati

Pentru angajatii entitatiilor ucrainiene, contributiile la asigurarile sociale sunt retinute la


sursa din platile salariale realizate de catre angajator si remise direct catre autoritatiile
competente.
Contribuţiile angajaţilor ucraineni sau străini bazate pe salariu calculat sunt următoarele:
- 2% la Fondul de pensii de stat;
- 0,5 - 1% la Fondul de Asigurări Sociale;
- 0,6% la Fondul de asigurări de şomaj(doar de catre rezidenti).
UST platita de catre angajati este similara cu cea platita de catre angajatori si este
stabilita la o rata de 3.6 % atat pentru angajatii rezidenti cat si pentru nerezidenti.

10
2.2 Impozitele indirecte

2.2.1 TVA

In conformitate cu legislatia Ucrainei , Tva-ul se aplica asupra:

- Vânzărilor interne de bunuri şi / sau servicii,


- bunurilor sau serviciilor importate, pentru uzul si consumul acestora in Ucraina,
- bunurilor sau serviciilor exportate, pentru uzul si consumul acestora in afara Ucrainei.
TVA se percepe la o rata de 20% din valoarea totala impozabila a vânzărilor pe piaţa
internă şi a bunurilor sau serviciilor importate până la 31 decembrie, 2013. Incepand cu 1 ian
1014, TVA va fi redus la 17 %.
Pentru bunurile sau servicii exportate, rata de TVA este zero.
Regula generală este că suma impozabilă este definită în funcţie de valoarea contractuală a
bunurilor sau serviciilor furnizate.
Ucraina se conduce după modelul intrare-ieşire.
Restituirea impozitelor şi plăţile trebuie efectuate lunar. Afacerile cu venit anual de nu
mai mult de 300 000 UAH pot alege de a plăti TVA trimestrial.Este foarte greu sa se obţina
despăgubiri. Adăugător la aceasta, autorităţile fiscale lămuresc aceasta prin faptul că, legea
prevede că persoana impozitată înregistrată poate a nu cere despăgubiri în primele douăsprezece
luni de la înregistrare.

11
2.2.3 Taxe vamale

Taxa vamala este platita de catre importatori pentru marfurile importate si se aplica in
conformitate cu Tariful Vamal. Rata taxei depinde de clasificarea vamală a mărfurilor şi ţara lor
de origine.
In anii recenţi, Regulamentul vamal Ucrainean s-a dezvoltat treptat în conformitate cu
standardele internaţionale. Intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2004, Ucraina a implementat noul
Cod Vamal. Acest Cod cuprinde principalele prevederi, ce conţin convenţiile internaţionale
vamale precum şi principiile OMC, de asemenea şi clasificările vamale urmate din ghidul
OMC.
Cu toate că, cadrul juridic s-a dezvoltat, multe din practicile administrative (executive),
rămîn a fi neschimbate. Aşadar, deşi legislaţia Ucrainei permite autorităţilor Vamale efectuarea
auditului după introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al statului întru a verifica
compatibilităţii cu legislaţia vamală şi cea fiscală, autorităţile continue să efectueze aproape tot
control vamal în momentul verificării iniţiale a mărfurilor. Se preconizează ca, controlul după
introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al statului să se majoreze, după ce Ucraina se va
alătura la OMC.

Taxele cu rata redusă se aplică aproape la toată producţia provenită din ţările care au
oferit Ucrainei statutul comercial “Most Favoured Nation". Majoritatea acestor ţări fac parte din
ţările Uniunii Europene precum şi China, Turcia, USA.
Taxele cu rată deplină se aplică la toată producţia provenită din alte ţări, sau în cazul
cînd ţara de origine nu poate fi determinată.

Urmatoarele taxe sunt plătite de către importator:

• taxa de import în conformitate cu Tariful Vamal.


• Accizele pe anumite bunuri, cum ar fi autoturisme, băuturi alcoolice, produse din tutun,
bere, benzină şi motorină. Ratele accizelor sunt specifice;(anexa 1)
• TVA-ul la nivelul actual de 20%. Baza de impozitare este valoarea contractuală a
mărfurilor, care nu ar trebui să fie mai mică decât valoarea declarată în vamă, inclusiv taxa de
import. Taxele vamale la import şi impozite sunt datorate de către importator, în moneda locală
înainte de /sau la vămuire

12
RATELE TARIFARE
Ratele taxelor
Produse sau grupe de produse Rata redusă,% Rata totală, % Produse de origine
din ţările CSI, %
Echipamentul IT 0-10 0-10 Fără taxe
Automobile 25 25 Fără taxe
Echipament Produse din5 5 Fără taxe
pentru oficiu plastic
Plicuri, hîrtie 0-10 0-10 Fără taxe
Cafea 0-5 0-5 Fără taxe
Ceai 0-10 0-10 Fără taxe
Bere 0,5 EUR, pentru 10,5 EUR, pentruFără taxe
litru 1 litru
Produse din ciocolată 15 15 Fără taxe / 15 pentru
Federaţia Rusă
Produse farmaceutice 0 0 Fără taxe
Frigidere 5-25 5-50 Fără taxe
Maşini de spălat 5-12 5-12 Fără taxe
Echipament, Maşini, aparate0-15 0-15 Fără taxe
mecanice (alte decît frigidere)

Echipament agricol 0-10 0-10 Fără taxe

Ucraina, nu a stabilit taxe pentru export cu excepţia: gazului natural, animalelor vii,
pieilor brute, metal uzat, şi anumite soiuri de seminţe oleaginoase.Serviciile şi mărfurile
destinate pentru export nu sunt impozabile.

3.Alte impozite

Alte impozite principale includ impozitul pe teren, impozitul pe vehicul, taxa de timbru,
taxe de poluare, precum şi drepturi de autor ,pentru extracţia de petrol, gaze naturale şi gaz
condensat.

Pentru a verifica conformitatea activităţilor unei entităţi cu legislaţia fiscală, autorităţile


fiscale pot efectua controalelor fiscale programate şi neprogramate. Autorităţile fiscale au
dreptul la maximum 1 control anual fiscal planificat.

Termenul de prescripţie pentru obligaţiile fiscale este de 1.095 de zile, care este, de trei
ani de la ultima zi in care declaraţia fiscală a fost depusă.

Concluzii
13
Ucraina este pe al treilea loc ca dificultate, din lume cand vine vorba de impozite, din
cauza sistemului sau fiscal extrem de complicat. Ucraina are un sistem fiscal schimbător, des se
introduc amendamente legislative.
Creşterea stabilă a ritmului de dezvoltare a economiei naţionale, care este unul din cele
mai semnificative printre ţările Europei de Est, este o dovadă a faptului că Ucraina a depăşit
consecinţele negative ale perioadei de tranziţie.
Oficialii ucraineni au declarat ca un nou cod fiscal urmareste reconstruirea globala a
sistemului fiscal al tarii. Scopul principal din spatele schimbarii a fost incercarea de a recupera
veniturile pierdute de la intreprinderile mai mari, care scapau de impozite pretinzand ca ar fi
operatiuni mai mici.
Deficienţele majore ale sistemului fiscal în Ucraina sunt:
1.Legislaţia fiscală din Ucraina este extrem de dificil. Numărul impozite şi taxe este
extrem de mare. Desigur, putem spune că există multe ţări în care legile fiscale sunt, de
asemenea, greoaie şi contradictorii. Cu toate acestea, ceea ce este acceptabil pentru ţările cu
nivelul mare de dezvoltare si creştere economică care nu este o absolută prioritate, este absolut
inacceptabilă pentru ţările pentru care problema creşterii economice este o prioritate.
2. Legislaţia fiscală din Ucraina este contradictorie. Normele cuprinse în diverse legi se
contrazic reciproc.
3. Practica administrarii taxelor, inclusiv metodele de control, nu corespund standardelor
europene.

Anexa nr 1.
ACCIZE

14
Mărimea /valoarea accizului
Produs
Bere 0,31 UAH pentru 1 litru
Material vinicol 0
Vin, şampanie, vermut 0,25-2,6 UAH pentru 1 litru
Alcool etilic sau alte tipuri de alcool, 17 UAH pentru 1 litru de 100% alcool
lichior şi alte băuturi spirtoase
Coniac, brandy 6 UAH pentru 1 litru de 100% alcool
Materie primă pentru tutungerie 0
Ţigarete 20 UAH pentru 100 bucăţi
Ţigări 5-11,5 UAH pentru 1000 de bucăţi şi 8%
din volumul vînzărilor
Tutun pentru fumat 10 UAH pentru 1 kilogram şi 8% din
volumul vînzărilor
Automobile noi 0,02-0,1 EUR pentru 1 cm³
Automobile uzate 1-3,5 EUR pentru 1 cm³
Motociclete 0,2 EUR pentru 1 cm³
Benzină, motorină 12-60 EUR pentru 1000 de kilograme

Bibliografie

15
• http://www.realt5000.com.ua/news/utf/ro/1284078/
• http://mfa.sites.mfa.gov.md/gae/ghid.ucraina.html
• http://www.worldwide-tax.com/ukraine/ukraine_taxes.asp
• http://www.deloitte.com
• http://myukraine.info/en/ukrainian/Tax-System/
• http://alpina.kiev.ua/useful-info/taxation
• http://www.hg.org/article.asp?id=5317
• http://www.ukraine-arabia.ae/investment/taxation/
• http://www.minfin.gov.ua/control/en/index
• http://www.sta.gov.ua/control/en/index

16