Sunteți pe pagina 1din 23

Nume: Muntean Prenume: Ana Data nasterii: 14.07.1952 Nationalitatea: romana Adresa: Universitatea De Vest, Timisoara, Bul. V.

Parvan, nr.4, Timisoara, Romania e-mail: anamunteanpsy@yahoo.com

CURRICULUM VITAE A. DATE PERSONALE

Studii: - Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie, Cluj, 1973-1977 - Studii doctorale: 1999 la Universitatea Babes- Bolyai Cluj : "Rolul limbajului n structurarea orient rii temporo-spa iale (normal/patologic) Alte cursuri de perfectionare profesional : 1.-"Evaluarea si dezvoltarea copilului"- Brasov-1978 2."Copilul in centrul atentiei"-organizat la Lugoj si Copenhaga de Crucea Rosie Daneza1991 3."Copilul cu nevoi speciale. Limbajul si tulburarile de invatare. Epilepsia."-curs sus inut de prof Brian Neville (sef Wolfson Centre-Londra)si Suzane Collins (psih. Dir. Spital Ida Darwin -Cambridge) din Anglia- Timisoara 1992 4."Implementarea conven iei drepturilor copilului", curs organizat de Radda Barnen, Stokholm, 1992 5."Teoriile psihologice ale nv rii si aplicarea lor la persoanele cu tulbur ri de nv are"- curs organizat cu o echipa formata din doi psihologi din Cambridge, specialisti in sindromul Down si tulburari de invatare-Timisoara, 1993 6."Child development assessment"-Wolfson Centre-Londra-1993 7."Filosofia muncii de echipa "-Timisoara ,curs sustinut cu participarea unei echipe de la Guy's Hospital din Londra, echipa condusa de dr. Margaret Lynch 8."Consilierea parintilor cu copiii cu dizabilitati de invatare sau aflati in stadiul terminal"curs sustinut de prof .David Hilton , sef Bloomfield Centre, Timisoara,1994 9."Planificarea unui proiect" si "Scrierea unei propuneri de finantare"-curs organizat de Support Center- Timisoara,1995 10."Formarea Formatorilor"-curs organizat de Support Center in colaborare cu O.A.Valea cu pesti-1995 11."Formarea evaluatorilor pentru evaluarea institutionala"- curs organizat de World Learning -Busteni 1996 12."Copilul in institutie"- curs organizat de Handicap International -Bucuresti,1994 13."International Fundraising Workshop for Eastern and Central Europe"- organizat de "salvati Copiii"-Bucuresti .1994, 14."Fundraising for Eastern and Central Europe"- Praga, 1995 15."Evaluare institutionala"- World Learning-1996 16. Echipa multidisciplinara in cazul copilului abuzat neglijat , Budapesta 1998, organizat de Fundatia SOROS 17. Traficul de femei si copii , organizat de Ministerul Justitiei SUA, iulie 1998 18. Traficul de femei , organizat de La StradaSTV, Olanda, 1999 1

B. Formare profesionala

19. Conferinta Europeana ISPCAN, , Jerusalim,1999 20. Schimb de experienta la Universitatea John Moore si Universitatea Liverpool din Liverpool (departamentele de Asistenta Sociala), organizat de CRIPS, program finantat de UE, 1998 21. Training pe teme Gender organizat de Parteneri in schimbare , 1999 22.Schimb de experienta la universitatile din Namur, Liege (Belgia) si Sorbona (Paris V), Paris , la partenerii in proiectul TEMPUS (noiembrie1999) 23.Conferin a i seminarul pentru promovarea femeii Mar ul mondial al femeii Geneva, mai 2000 24.Organizarea unui training Abilit i practice n consiliere parental cu Monique Meyfroet, Belgia (Timi oara) (aprilie 2001) 25.Participare la Istanbul, la a VIIIa Conferin European ISPCAN (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect); participare la o mas de lucru cu actualul consiliu de conducere ISPCAN n vederea dezvolt rii activit ilor ISPCAN n Romnia i n rile balcanice (august 2001) 26.Participarea la conferin a European : P rin i cu boli mentale i efectele asupra copiilor, interven ii preventive, Oslo (septembrie 2001) 27.Participarea la un training organizat de Wave, la Viena, pe tema prevenirii violen ei domestice (noiembrie 2001) 28. Curs: Attachment acroos lifespan, (Pat Crittenden), Oslo, Norvegia (februarie, aprilie2002) 29. Training in terapie ocupationala, Estoril, Portugalia, 1-3 noiembrie, 2002, organizat de ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) 30. Training in Sensory integration, Vienna, 2004 ( organizat de ENOTHE) 31. Training in TRAUMA, organizat de Asociatia europeana pt formare in trauma, Amsterdam, 2005 32. Training in Supervizare, 2004-2007, UVT

C. Publicatii
1. Psihologia dezvoltarii umane, Polirom, 2006 2. Practici in asistenta sociala. Romania si Germania ( Ana muntean, Juliane sagebiel, coord.), Polirom, 2007 3. Cateva aspecte privind Supervizarea in Romania, in Practici in Asistenta sociala, Romania si Germania, Polirom, 2007 4. . ROLUL LIMBAJULUI IN STRUCTURAREA ORIENTARII TEMPORO-SPATIALE ( normal/patologic), Editura Mirton, Timi oara, 257 pg., 2001. 5. .( autor si coord) Comunicarea emo ional cu copilul victim , ed. Waldpress, Timi oara, 2004, pp. 130 6. (autor si coord), M rturii paralele: Romnia, ed. Waldpress, Timi oara, 2004, pp. 253 (pagini de autor: 68-88) 7. Ghid de interven ie cu copilul maltratat, ed. Omega, Bucure ti, 2004, pp. 60\

8. . capitolul Violen a domestic i maltratarea copilului, in Tratatul de asistenta sociala coordonat de George Neamtu, ed. Polirom, 2003 9. . capitolul Violenta in familie , in Violenta. Aspecte psiho-sociale lucrare coordonata de Adrian Neculau si G.Ferreol, ed. Polirom, 2003, pp. 139 - 157 10. . capitolul Copilul i mediul familial de provenien ( Ana Muntean, Doina Crnga , Flavia Marin) in Strada, ntre fascina ie i servitute ,, ed. UNICEF, Bucure ti, 2003, pp. 23-41 11. . Psihologia dezvolt rii umane, ed. First, Timi oara, 2002, pp. 388 12. . Familii i copii n dificultate, ed. Mirton, Timi oara, 2001, pp. 273 13. capitolul Interven ia, n volumul Copilul maltratat: evaluare, prevenire, interventie , lucrare colectiv coordonat de Serban Ionescu,, ed. Extreme group, Bucure ti, 2001, pp.125-165

14. . capitolul Child Abuse in todays Romania, (Ana Muntean, Maria Roth), aparut in Child Abuse-a global view , ed. Greenwood Press, Connecticut, 2001 pp.175-195 15. . Violen a domestic pp. 320 i maltratarea copilului, ed. Eurostampa, Timi oara, 2000,

16.. (Ana Muntean, Marciana Popescu, Smaranda Popa), Victimele violen ei domestice: copiii i femeile, ed. Eurostampa, Timi oara, 2000, pp. 210 17. capitolele: Efectele perverse ale violentei institutionale , Dusan, un copil cu sanse in viata , Un copil, o mama, cate victime , Sa vrei sa mori la 13 ani , in Abuzul si neglijarea copilului , ed.UNICEF Extreme group, 2000, pp.123-143 18. capitolul : Sinele ruinat al lui BD, (Ana Muntean, Constanta Serban, Bratuianu Dan), in Abuzul si neglijarea copilului, ed.UNICEF, Extreme group, 2000, p.121-123 19. capitolul: Maltratarea copilului cu handicap, in Educatia integrata a copiilor cu handicap in invatamantul de masa , ed. UNICEF , 1998, p. 147-150 20. New ISPCAN National Partner: Romania, aparut in LINK, ed. ISPCAN, newsletter, 2006 21. Todays children are tomorrows parents, aparut in LINK, ed. ISPCAN, newsletter ,1997

22. Culture Shock Helps Healing Process, aparut in Hospital Doctor, London, nr.31, p.6, 1993 23. Speranta in Timisoara, articol aparut in Romanian Information Magazin , London, p.7, 1993 24. Les opportunites de resilience pendant la periode communiste, Forum Interantional : Traumatisme, securite psychologique, resilience , Saint Petersburg, 2006 (aparut in Volumul Forumului International, mai 2006)

25. Peur a deux, peur a plusieursLapprentissage de la peur et son impact sur le developpement humain, Colocviul tiin ific al Universit ii din Brest,La transmission intergenerationnele de la peur 2005; ( n curs de aparitie in preprintul universit ii, mai, 2006) 26. Trial to implement the occupational therapy on the different levels in Romania, the 7th European Congress of Occupational Therapy, Athens, Greece, 2004, (se afla pe internet : www.enothe.hva.nl) 27. Violent child rearing practice, in Volumul Forumului European al familiei si Copilului, Atena, p.378-380, 1999 28. Child abuse and neglect within the present social system in Romania, in Abstracts: What place is there for child welfare in tomorrows Europe?, , ed. ISPCAN, 1997, pp. 252 29. Abuzul i neglijarea copilului n cadrul sistemului social din Romnia, Conferin a european ISPCAN, Barcelona, 1997; (aparuta in volumul cu abstractele prezentarilor) 30. Quelques observations sur le processus dintegrationdes enfantsayant une deficience intellectuelle dans lenseignement ordinaire en Roumanie, in volumul LIntegration des personnes presentant une deficience intellectuelle , coordonat: Serban Ionescu, . Magerotte, W. Pilon , R. Salbreux, capitolul ed. Universite du Quebec, a Trois-Rivieres, 1995, pp. 77-83 31. Trial of understanding in order to help the development of language in developmentaly delayed children from Romanian Orphanages, in volumul conferintei Psychology in chyanging Europe , ed. Matej Bel University, organizat de British and East European Psychology Group, articolul 1995, pp..270-273 32. The street children in Romania, a V-a Conferin European ISPCAN, Oslo, 1995; (a ap rut i n volumul cu abstractele prezent rilor).

33. Violenta naste violenta, in Romania literara , nr.2/2006, p.3 34. Inceputurile comportamentelor sociale si de comunicare ale nou-nascutului, articol aparut pe Internet la http:/www.nou-nascuti.ro/educatie.html, 2006 35. Supervizarea in Romania, in Copiii de azi sunt parintii de maine, nr.17-18, 2006 36. Reforma protectiei copilului in Romania: Realitati si bune practici, aparut in Copii de azi sun e azi sunt parintii de maine,nr.14-15, 2004, pp.34-39 37. Ce ne spun desenele copiilor strazii?, aparut in Copiii de azi sunt parintii de maine , nr.12, 2003, pp.53-62 38. Copiii strazii, un alt fel de a exista, in Copiii de azi sunt parintii de maine, nr.12, 2003, pp. 3-5 39. Interviu cu Gabriela Alexandrescu, aparut in Copiii de azi sunt parintii de maine, nr.12, 2003, pp.5-9 40. De ce fug copiii din institutii? Aparut in Copiii de azi sunt parintii de maine, nr.12, 2003, pp.25-30 41. Interviu cu Eugenia Munteanu, director Directia pt Protectia Copilului Constanta, aparut in Copiii de azi sunt parintii de maine, 2003, nr.12, pp. 86-90 42. Portret de specialist, May Olofsson, aparut in Copiii de azi sunt parintii de maine, nr.9, 2002, pp.12-16 43. Abandonul ca politica si suferinta, aparut in Copiii de azi sunt parintii de maine, nr.11, 2002, pp. 3-5 44. Portret dr. Maria Roth, aparut in Copiii de azi sunt parintii de maine,nr.11, 2002, pp. 1013 45., Cateva aspecte privind atitudinea educatorilor fata de persoanele cu nevoi speciale, in Copiii de azi sunt p rin ii de mine , nr.6, 2001, pp.30-35 46,Evaluarea programului Formarea de experti in bunastarea copilului in familie si societate al Facultatii de Sociologie si Psihologie din UVT, aparut in Copiii de azi sunt parintii de maine (CASPM), nr.7, ,2001, pp 56-61 47. Interviu epistolar cu Prof. Serban Ionescu, in Copiii de azi sunt p rin ii de mine, nr.6, 2001, p.58-60 48. Interviu cu Prof. Mircea Lazarescu, in Copiii de azi sunt p rin ii de mine, nr.6, 2001, pp. 61-63 49. Interviu cu Edita Iuhasz, director al departamentului de protectie a copilului Arad, in Copiii de azi sunt p rin ii de mine, nr.6, 2001, pp. 86-88

50. Editorial, in Copiii de azi sunt p rin ii de mine, nr.7, p.3-5, 2001 51. Interviu cu dr.Philos. Kari Killen, aparut in Copiii de azi sunt parintii de maine (CASPM), nr.7, 2001, pp. 22-24 52. Editorial, in Copiii de azi sunt parintii de maine CASPM, nr.8, 2001, pp. 3-5 53. Violenta domestica o forma de tortura a femeii, aparut in Copiii de azi sunt parintii de maine, nr.8, 2001, pp. 52-56 54. Perceptia fenomenului de maltratare a copilului in mediul rural, (Ana Muntean, Doru Jurchescu),in Copiii de azi sunt p rin ii de mine, nr.5, 2000, pp. 40-43 55.Practici violente in educatia copilului, in Copiii de azi sunt p rin ii de mine , nr.5, 2000, pp.55-58 56. Violenta domestica , de la o realitate importanta la asumarea unei stari de fapt, (Ana Muntean, Marciana Popescu), in Un deceniu de tranzitie, situatia copilului si a familiei in Romania, ed. UNICEF, Extreme group, 2000, pp. 26-37 57. Relatia dintre violenta domestica si maltratarea copilului, in Copiii de azi sunt p rin ii de mine, nr3, 2000, pp. 2-3 58. Gradinita cu program normal, in Copiii de Azi Sunt P rin ii de Mine, nr.4, 2000, pp. 3-4 59. Interviu cu dr. Alexandra Zugravescu, in Copiii de azi sunt p rin ii de mine , nr.5,2000, pp. 4-7 60.Un subiect de meditatie: maltratarea copilului, in Copiii de azi sunt parintii de maine, nr.2, 1999, p.2 61. Exploatarea sexuala a copilului si a femeii, in Copiii de azi sunt parintii de maine, nr.1, 1998, pp. 4-5 62.Asistenta si recuperarea la domiciliu a copiilor cu nevoi speciale, aparut in A sti pentru a ajuta , 1994 63. Sondaj de opinie cu privire la atitudinea fata de persoanele cu nevoi speciale, aparut in A sti pentru a ajuta ,Timi oara, 1992 64. Principiul normaliz rii, revista A ti pentru a ajuta , nr.1, 1992, p.7 65. Batranii nostri, articol aparut in A sti pentru a ajuta, Timisoara, 1992 66.Prepozi ii i locu iuni prepozi ionale n recuperareacopilului cu disfunc ii cerebrale, ap rut n Revista de Psihologie aplicat , Timisoara, nr.1., 1991

67. Inciden a DCM n malforma ia congenital de tipul despic turilor labio-palato-velare, ap rut n Timi oara medical , 1982 68. Teorii ale nv rii, ap rut n Buletinul Casei Corpului Didactic din Satu-Mare, 1978

69. (coord.), Prevenirea maltrat rii i mediul de via al copilului, raport la Conferin a cu acela i titlu, ed. Mirton, Timi oara, 2001, pp. 241 70. (editor consultant), Raport conferinta Traficul de femei si prostitutia fortata, ed. Marineasa, Timisoara, 2000, pp. 90 71. (coord), Copiii de azi sunt p rin ii de mine, raport la conferin a cu acela i titlu, ed. Eurobit, Timi oara, 1997, pp. 240 72. Probleme de taxonomie n logopedie, Consf tuirea Na ional de Neuropsihiatrie pentru copii i adolescen i, Sibiu, 1991, (ap rut n lucr rile Consf tuirii). 73. Traducerea cartii Manual multiprofestional pentru abordarea copilului victima a abuzului sexual , Tilman Furniss, aparuta la ed. Wald Press, Timisoara, 2005 74. Traducere si adaptare a scarii de evaluare: Observatii clinice asupra dezvoltarii motorii a copiilor , ed. Eurostampa, Timisoara, 2004. 75. Traducerea cartii Copilaria dureaza generatii la rand , Kari Killen, ed. First, Timisoara, 2003 76. Traducerea cartii Copilul abuzat, copil meduzat , Suzanne Robert-Ouvray, aparuta la ed. Eurostampa, Timisoara, 2000 77. Traducerea cartii Copilul maltratat , Kari Killen, aparuta la ed. Eurobit, Timisoara, 1998 78. Un articol pe site-ul www.nou-nascuti.ro ( desprer comunicarea cu copilul) 79. Un articol pe site-ul olandez www.psihnet.nl ( am si o prezentare a mea ca profesionist, pe acest site)

D. Activitate Profesionala si Didactica


- 1977-1979 psiholog scolar cu copii de 6-14 ani, la o scoala generala cu 2000 copii n Satu-Mare - 1979-1985 Am lucrat ca psiholog clinician la Clinica de chirurgie buco-maxilo-faciala - 1985-1992 Am lucrat ca psiholog clinician la Spitalul de Neuro- Psihiatrie Infantila. -1992-1995-director fondator Centrul de Abilitare pentru copii cu handicap,Timisoara -din 1995- lector Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Sociologie , Psihologie, catedra de Asistenta Sociala -sutinere cursuri la universitatea privata Tibiscus din Timisoara-1995, Banatul Timi oara i Deva 1996, 1997, 2000 -visiting profesor Universitatea Petre Andrei, Iasi-2000 -din 1996- director asociat organizatia PFCF(Pentru fiecare copil o familie),Resita - din august 1997-dec.1998 - consilier in cadrul Comisiei Judetene de Protectie a Copilului -coordonatoare proiect TEMPUS JEP-13428 ( parteneriat cu : UMF Timisoara, Paris V, Franta, Sorbona, Universitatea din Liege si Universitatea din Namur), Centru de educatie permanenta :Formarea de experti pentru bunastarea copilului in familie si societate (in cadrul Universitatii de vest din Timisoara) -numeroase traininguri sus inute n cadrul proiectului Leonardo, al FICF -traininguri n teren n jude ele: Arad, Sibiu, Bra ov, Mehedin i, Cara -Severin, Bistri a pe tema violen ei domestice i a abuzului i neglij rii copilului -training cu educatoarele din gr dinite din Timisoara -training cu psihologi si asistenti sociali, in Comunicarea emotionala cu copilul victima (organizat de FONPC) (training sustinut in 3 sesiuni a cate trei zile) -traininguri (6 sesiuni) cu medici de familie din judetul Caras Severin (Resita si Caransebes) - In 1991 am facut parte din echipa Crucii Rosii daneze, lund parte la proiectul de instruire a personalului din institutiile pentru copii.( 6 judete)

- In 1992 am lucrat la biroul de asistenta sociala al Aliantei Civice - Din 1990-1995 am lucrat pentru Organizatia Parintilor Copiilor cu Handicap Mental"Speranta", fiind membru n comitetul de.conducere (coordonator comisia de educatie si integrare) - Din 1991-1992 am lucrat pentru Organizatia Salvati Copiii, fiind vicepresedinta si apoi responsabila cu proiectele n legatura cu copiii handicapati; -1996-crearea organizatiei SCOP- "Societatea pentru copii si parinti", presedinta a organizatiei si director a doua programe ( "Copiii de azi sint parintii de miine" si "Serviciul pentru protejarea femeilor victime ale violentelor domestice") -am participat ca si co-trainer la un curs de "Planificare a unui proiect", organizat de Support Ceter, Iasi,1995 -am participat ca si co-trainer la un curs pe tema "Bunastarii copilului", organizat de Holt International, Constanta,1995 -am participat co-trainer la un cursurile de "Planificare a unui proiect " si "Scrierea unei propuneri de finantare", organizat de Support Ceter, Busteni,1995 -am participat co-trainer la cursul de "Planificare a unui proiect" , organizat de Support Center,Timisoara,1995 -am participat la cursul de "Scriere a unei propuneri" organizat de Support Center ,Herculane, 1996 -am participat, co-trainer la cursurile organizate de Holt International , Bucuresti, 1995 -am participat, co-trainer, la cursurile organizate de Peace Corp, "Planificarea unui proiect", Bucuresti,1995 -am participat ca si consultant al organizatiei World Learning la evaluarea organizatiei "Trebuie", Bucuresti 1996 -am participat ca si consultant al organizatiei World Learning la evaluarea "Confederatiei micilor intreprinzatori",Timisoara,1996 -Trainer in cadrul seminarului organizat de FONPC (Federatia Ong-urilor active in protectia copilului) pentru serviciile pentru copiii strazii ,1999 -Trainer, coordonator judet si membru al comisiei pedagogie a FICF in cadrul programului Formare de resurse umane pentru centrul national pilot pentru preventie si interventie in situatii de maltratre a copilului (programul Leonardo al Comunitatii Europene

-organizator in cadrul cercetarii calitative pe cazuri de violenta domestica, coordonat de UNICEF (1999-2000); -participare la cercetarea calitativa organizata de UNICEF pe cazuri de copii maltratati1998 -activit i n cadrul SCOP (Societatea pentru Copii i P rin i) i SNCAN (Societatea Na ional pentru Copilul Abuzat i Neglijat), organizatie a carei presedintie am detinut-o intre 1996-2004 ; -2001, titlul de conferentiar la UVT, Fac. de Psihologie si Sociologie, departamentul de Asistenta Sociala - realizarea proiectului Centrul de zi pentru copii cu handicap multiplu si sever, deschis n octombrie 1992. - realizarea Centrului de Abilitare "Speranta", deschis n februarie 1993. -crearea serviciului de asistenta la domiciliu a copiilor cu handicap sever -crearea unei "scoli" pentru parintii copiilor cu handicap -initierea unor cursuri pentru educatoare si invatatoare din invatamintul de masa ,privind problemele copilului cu handicap integrat in invatamintul de masa -initierea unui proiect de colaborare intre Universitatea de Vest Timisoara si Universitatea din Montreal in vederea crearii unei facultati de terapie ocupationala -Realizarea unui Centru de educatie permanenta pentru formare de experti in domeniul copilului si a familiei (Tempus, 1998-2000) la Universitatea de vest din Timisoara -organizarea primului curs national pentru prevenirea abuzului si a neglijarii copilului, cu tema Copii de azi sunt parintii de maine , pentru practicienii din serviciile pentru copii (durata: 2 ani, 8 sesiuni de formare, profesori din strainatate), in colaborare cu ISPCAN -organizarea in 1996, oct., a primei conferinte nationale cu participare internationala, pe tema prevenirii avbuzului si a neglijarii copilului, Copiii de azi sunt parintii, destinata tarilor fost comuniste -organizarea primului serviciu de sprijin pentru femei in situatii de criza (SCOP, 1996) -organizarea Conferintei regionale Traficul de femei si prostitutia fortata ( 7-10 noiembrie 1999) -organizarea unei conferinte pentru spitalele de neuropsihiatrie din tara in vederea lansarii

10

proiectului de educatie pentru personalul care lucreaza cu copiii intitulat Sa vorbim in institutiile mari despre fetele uitate ale copilului (1999) -organizarea unei intalniri cu universitari din tara in vederea introducerii unor module optionale pe tema prevenirii abuzului si a neglijarii copilului la facultati de medicina, psihologie, asistenta sociala, drept (1999) (intalnire condusa de Prof. Dr. Serban Ionescu) -redactarea unei reviste trilingve: Copiii de azi sunt parintii de maine / Todays children are tommorows parents / Les enfants daujourdhui sont les parents de demain ajuns la nr. 18; apare n romn , englez , francez -organizarea conferin ei na ionale cu participare interna ional Prevenirea maltrat rii i mediul de via al copilului , Sibiu, (8-14 iunie 2001) obtinerea finantarii din partea NATO ( Advance Study Institute)a unui proiect privind o sesiune de formare de 10 zile (23 octombrie- 3 noiembrie 2003) pentru profesionisti din tarile fost comuniste (70 de studenti si 15 profesori din toata lumea)

-Organizarea Celui de Al Doilea Forum International : Securitatea psihologica, rezilienta si psihotrauma , 1-3 sept.2007 ; -coordonarea proiectului Leonardo da Vinci, in parteneriat cu Jarabee, Olanda, Universitatea Dundee, Anglia, SPIN Cehia, SPIN Ungaria (2006-2008) Director al Centrului de cercetare a interactiunii copil-parinte (CICOP), 2005 (tip B, CNCSIS) Contract cu Consiliul Europei pentru cercetarea violentei impotriva copilului in Romania, 2006-2007 Organizarea unui Seminar national, in parteneriat cu ANPDC, pentru prezentarea raportului cercetarii de mai sus ( 5 iunie, 2007) Professeur invite , Universitatea UBO Brest, Franta, departamentul de psihologie, masteratul in psihologie clinica, 2004-2005 si 2005-2006 ; Professeur invite pentru sustinerea temei : Oportunitati de rezilienta in timpul comunismului in Romania, Universitatea Paris 8, Franta, 2007

E. Premii si distinctii 2006: noiembrie, BOR diploma de recunoastere a meritelor nationale in domeniul prevenirii abuzului si a neglijarii copilului
11

F. Conferences and Summer Schools


1. Sesiunea USSM, organizat de USSM Timi oara, 1983, am prezentat: Despic turile congenitale labio-maxilo-palatine, o problem medico-psiho-social complex . 2. Sesiune USSM, Timi oara, 1984, am prezentat: Abordarea copilului cu malforma ie congenital de tipul despic turii labiopalato-velare, n procesul reabilit rii 3. Seminar Na ional de Neuropsihiatrie infantil , organizator NPI Timi oara, 1989, am prezentat: Actualit i n denomina ie i clasificare, Valen e recuperatorii la copilul disfazic . 4. Consf tuire Na ional de Neuropsihiatrie a Copilului i Adolescen ilor, NPI Timi oara, 1989, am prezentat: Haloul de nevroz al tulbur rilor de vorbire . 5. Seminar USSM-NPI, Timi oara, 1990, am prezentat: Abordarea tulbur rilor de vorbire n cadrul unei clinici de Neurologie infantil din Copenhaga . 6. Consf tuirea Na ional de Neuropsihiatrie pentru copii i adolescen i, Sibiu, 1991, am prezentat: Probleme de taxonomie n logopedie , ap rut n lucr rile Consf tuirii. 7. Primul Seminar Na ional de Logopedie, organizat de Asoscia ia Logopezilor din Romnia, Bucure ti, 1992; am prezentat lucrarea: Dreptul copilului la comunicare i factorii de stimulare ; 8. Seminar BPS&EE (British Psychological Society &Eastern Europe), Leicester, 1993, am sus inut comunicarea: Psychology and Social Services for Children with Special needs in Todays Romania , ap rut i n foaia informativ a grupului. 9. Conferin a de Psihiatrie comunitar , organizator: Spitalul de Psihiatrie Cluj, 1993, am prezentat comunicarea : Centrul de

12

abilitare Timi oara, serviciu destinat normaliz rii vie ii copilului cu nevoi speciale . 10.Seminar Na ional de Logopedie, organizat de c tre Asocia ia Na ional a Logopezilor, Ia i, 1993; am prezentat: Comunicare i limbaj . 11.Conferin la Universit ile Montreal i Laval din Quebec, anun at i organizat de c tre Departamentul de Terapie ocupa ional al Universit ii Montreal i La Confederation Quebecoise des centres d hebergement et de readaptation, tema conferin ei mele (a a cum a fost anun at n afi e i pres ): Lergotherapie, lespoire dune pionniere (1994) 12.Congresul AIRHM , organizator: Universitatea Trois-Rivieres din Quebec, Canada, am prezentat comunicarea: Quelques observations sur le processus d integration des enfants ayant une deficience intelectuelle dans l enseignement ordinaire en Roumanie , ap rut n volumul congresului, 1994. 13.Seminar Na ional de Politologie, organizat de UVT, Timi oara, 1994, am prezentat comunicarea: Triada: mentalitate, situa ie economic i servicii sociale . 14.Al III-lea Seminar Na ional de Logopedie, organizat de Asocia ia Logopezilor din Romnia, Timi oara, 1994, am prezentat: Limbaj i cogni ie n sindromul Asperger . 15.Al IV-lea Congres AIRHM, organizator : Universiatea Mons, Belgia, 1995; am prezentat lucrarea i filmul de prezentare a centrului: Une histoire d amour a recreer: le Centre de Rehabilitation pour les enfants handicappes a Timisoara . 16.A Va Conferin European ISPCAN, organizator: Dr.Philos. Kari Killen, (Pre edint ISPCAN), Oslo, 1995,; am prezentat lucrarea: The street children in Romania ; a ap rut i n volumul cu abstractele prezent rilor. Am f cut parte i din Comitetul tiin ific al Conferin ei.

13

17. Psychology in changing Europe , organizator: BPS&EE, Banska Bystrica, 1995, am prezentat comunicarea: Trial of understanding in order to help the development of language in developmentaly delayed children from Romanian Orphanages , ap rut n volum. 18. coala de var balcanic n Asisten a Social , organizat de Asisten a Social din Ankara, la Sile, Turcia, 1997, am prezentat : Conceptul c minului la copiii str zii i importan a lui n reinser ia social a copiilor . 19.Conferin a european ISPCAN, Barcelona, 1997, am prezentat: Abuzul i neglijarea copilului n cadrul sistemului social din Romnia . 20. Seminar organizat de Ministerul Justitiei din SUA, ( Washington DC) pe tema traficului si a prostitutiei la copii si violenta domestica, 1999 21.Forumul European al Familie i copilului, Atena,1998, am prezentat: Practici violente n cre terea copilului (ap rut n volum) 22.Conferin a West-Est Dialogue, organizat de VIP, Viena, 1998, : Familia i cre terea copilului . 23.A VIIa Conferin European ISPCAN, Jerusalem, 1999; am prezentat n poster, Copilul institu ionalizat n Romnia . 23. Violenta domestica si imaginea de sine a femeii , prezentata la Seminarul National de Psihologie, Timisoara 1999; 24.Conferin interna ional i seminar pentru promovarea femeii: Mar ul mondial al femeii , Geneva, mai 2000; Am prezentat comunicarea: Vizibilitatea femeii n societatea din romnia. Am f cut parte din grupul celor 6 femei care au fost invitate s sus in alocu iuni privind situa ia femeii, la sediul Na iunilor Unite.

14

25.Conferin a RENINCO, Integrarea copilului cu dizabilit i n nv mntul de mas , Constan a, 2000, unde am sus inut conferin a : Prevenirea abuzului i a neglij rii copilului cu handicap 26.Conferin a european : P rin i cu boli mentale i efectele auspra dezvolt rii copiilor; prevenire , Oslo, 2001, organizator: Adults for Children; am sus inut o conferin privind situa ia copiilor cu p rin i bolnavi mintal, n Romnia ( ulterior am preg tit i un num r de revist pe aceast tem , n colaborare cu Adults for Children). 27.Conferin a a VIII-a European ISPCAN, Istanbul, august 2001, am fost invitat i am participat la o mas rotund organizat de c tre consiliul de conducere ISPCAN n vederea alc tuirii strategiei de dezvoltare a prevenirii abuzului i neglij rii copilului n zona balcanic . Am prezentat: Development of Child Abuse and Neglect Prevention in Romania 28. Conferinta de terapie ocupationala, Estoril, Portugalia, 1-3 noiembrie, 2002, organizat de ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education) 29.A IX a Conferin European ISPCAN, War ovia, 2003, am prezentat: Standarde n prevenire n abuzul i neglijarea copilului ; am f cut parte i din Comitetul tiin ific al Conferin ei. 30.Conferin a interna ional IFCO, Tampere, Finlanda, 2003, am sus inut o Conferin pe cu tema: Copiii str zii i conceptul c minului . 31.Lions Club din Krems (Austria) m-a invitat s su in conferin a: Servicii pentru copilul n dificultate, n Romnia .
32. 7th European Congress of Occupational Therapy, Athens, Greece,

22- 24 Sept.2004 , organizator : ENOTHE, am prezentat comunicarea: Trial to implement the occupational therapy on the different levels in Romania . (www.enothe.hva.nl)

15

33. A Xa Conferin European ISPCAN, Berlin, 2005, am fost invitat de Institutul ISPCAN spre a sus ine comunicarea: Age appropiate sex-education of children as preventing strategy . 34.Conferin a: Abuzul i neglijarea copilului n Romnia , organizat de UNICEF i OMS, Bucure ti, 2004; am sus inut o conferin despre: nceputurile prevenirii abuzului i neglij rii copilului n Romnia .

35. Participarea la grupul de lucru al ESAN privind : Pentru o educa ie f r bariere , Hemel Hempstead (2004) i Paris- Saint Denis (2003); am sus inut o conferin n care am prezentat programul postunibversitar FEB (Formare de exper i n bun starea copilului n familie i societate) precum i activitatea mea ca trainer n Romnia i nevoia de formare la diferite niveluri ale societ ii romne ti. 36. Seminar Na ional de specializare n fizioterapie pediatric , organizat de Touched Romania, unde am avut 4 ore pentru a conferen ia despre : Calitatea interac iunii mam -copil i dezvoltarea copilului , noiembrie 2004 37.Conferin a pe tema copilului, organizat de Centrul Cultural francez din Cluj, unde am sus inut o comunicare asupra: Prevenirea maltrat rii copilului de vrst pre colar n sistemul educa ional , 2003 38.Conferin a Copiii de azi sunt p rin ii de mine , organizat de SCOP, la B ile Herculane, n 1996, unde am rostit, ca organizator, alocu iunea de deschidere i concluziile conferin ei; de asemenea am participat la grupul de lucru condus de dr.philos. Kari Killen, pe tema organiz rii unei re ele regionale de prevenire a abuzului i neglij rii copilului. 39.Conferin a Prevenire maltrat rii copilului i mediul s u de via , organizat de SN-CAN i programul FEB (Proiectul Tempus JEP 13428), Sibiu, 2001; ca organizator am rostit alocu iunea de deschidere i concluziile; de asemenea am participat la grupul de lucru coordonat de reprezentan i ISPCAN, privind posibilitatea
16

ini ierii unei strategii regionale i na ionale pentru prevenirea maltrat rii copilului. 40.NATO-Advance Study Institute: Prevention and intzervention in child maltreatment: development and assessment of programmes , organizat de co-directoratul: prof. J.J.Detraux i conf. dr. Ana Muntean, la Timi oara, ntre 23 oct i 2Noiembrie, 2003; ca i organizator, am rostit un cuvnt de deschidere i concluziile, n cadrul unei mese rotunde finale. 41. Colocviul tiin ific al Universit ii din Brest, : La transmission intergenerationnele de la peur ; 2005; am sus inut lucrarea: Peur a deux, peur a plusieursLapprentissage de la peur et son impact sur le developpement humain (ap rut n preprintul universit ii) 42.Am fost invitat de c tre organiza ia SantaMaria Orlea din Quimper s sus in conferin a: Quoi de neuf dans la protection de lenfant en Roumanie? , Quimper, 2005 43. Paricipant la Conferinta ENOTHE, Viena, sept. 2005; participare la seminarul de formare in Sensory Integration 44. Participant la Conferinta Europeana a organizatiei Europene pentru prevenirea traumei, Amsterdam, oct. 2005 45. Colocviu tiin ific interna ional organizat la Universitatea din Brest, Fran a, cu titlul: Symptom et lien social ; 2006; am prezentat : Liens dangereu et destin , (va ap rea n volum) 46.Primul Forum International : Securitatea psihologica, Rezilienta si trauma
psihica, Sanct Petersburg, Rusia, iunie, 2006 , am prezentat lucrarea: oportunitati d erezilienta in perioada comunistra la romani .

G. Activitate universitara
1. ACTIVITATEA DIDACTICA a) Am publicat urm toarele cursuri universitare:

17

Practici in Asistenta sociala in Romania si Germania , coord. comuna cu Prof. Juliane Sagebiel, univ. Munchen, Germania am publicat editia revizuita si completat: Psihologia Dezvoltarii Umane, Polirom, 2006 Psihologia dezvolt rii umane (Psihologie developmental ) editura First, Timisoara-2001 (autor unic) Ghid de prevenire i interven ie cu copilul maltratat (Rupe i t cerea)- 2005, editura Omega Print, (n dou p r i, autor unic al celei de a doua p r i: Interven ia) - Violen a domestic i maltratarea copilului, 2000, editura Eurostampa (autor unic) - Familii i copii n dificultate, Note de curs, editura Mirton, 2001 (autor unic) - Comunicarea emo ional cu copilul victim , 2004, editura Eurostampa (autor prim) - Victimele violentei domestice: femeile i copiii, editura Eurostampa, 2002 (autor prim) b) Sunt coordonatoare a 3 programe post-universitare: - Master in Supervizare in serviciile pentru copil si familie din Romania - Formare de experti in bunastarea copilului in familie si societate , FEB, postuniversitar de specializare - Prevenirea abandonului , postuniversitar de specializare

2. ACTIVITATEA DE CERCETARE Proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare ob inute prin competi ie, pe baz de contract/grant, n ar /str in tate, ca membru n echipa de cercetare sau ca director de proiect, cu referire distinct la realiz rile din ultimii cinci ani: a. Proiect TEMPUS JEP 13428, 1999-2001, valoare:156,000 euro, director unic de proiect (grant european) b. Proiect NATO Advance Study Institute, 2003, co-director ( structura acestor proiecte reclama doi co-directori, unul din ri partenere NATO a a cum era Romnia n 2002, cnd am alc tuit proiectul i una din ri NATO (n cazul proiectului meu, acest rol l-a jucat Belgia, reprezentat prin persoana Profesorului Jean Jaque Detraux, seful Departamentului de studii pentru copilul cu disfunc ii, din cadrul universit ii din Liege), n valoare de 50.000euro (grant interna ional) c. Proiectul Today s children are tomorrow s parents ,nr.2040914 finan at de Ministerul Afacerilor externe din Norvegia ( Royal Ministry of Foreign Affairs), director unic de proiect, n valoare de 10.000euro, avnd ca scop dezvoltarea n Romnia a cercet rii interac iunii p rinte copil; grant european; d. Proiect MATRA, finan at prin Ambasada Olandei la Bucure ti, valoare 10.000 euro, 2001, director unic, (grant european);

18

e. Proiect UNICEF, 2004,, director unic, valoare: 50.000 euro, Formari pt profesionistii romani f. Proiect UNICEF, 2005,, director unic, valoare: 30.000Euro; Formare pt profesionistii romani. g. Proiect de cercetare cu Consiliul Europei privind violenta impotriva Copilului, in Romania Participarea mea ca membru n echipele de cercetare la alte granturi de cercetare, ob inute pe baz de competi ie: a. participare la proiectul ESAN, Former sans exclure , 2002-2003, proiect european, Grundvig, coordonat de asocia ia ESAN din Fran a; b. participare la proiectul Leonardo da Vinci al organiza iei Funda ia Interna ional pentru copil i familie (2001-2003); c. participare la proiectul Enfance Roumanie al Federa iei Organiza iilor Neguvernamentale Active n Protec ia Copilului (2002-2005) cu Comitetul PECO (Parteneriat cu Europa Continentala ) si Ministerul Afacerilor Externe din Franta; d. participare ca i coordonator al echipei de cercet tori, n grantul UNICEF pentru cercetarea situa iei copiilor cu HIV/SIDA din Romnia (2002); e. participare n proiect UNICEF de cercetare a condi iei copiilor str zii n Timi oara (2002); f. participare la grantul World Learning al organiza iei PFCF (2001-2003); g. participare la grantul World Learning al organiza iei SCOP (2003-2006); h. participare la grantul european Joint Action, coordonat de ENOTHE (European Network of Occupational Therapy High Education), (2003-2005) i. participare la grantul ANPH obtinut de organizatia Equilibre Terapia ocupationala: profesie si practica in dezvoltarea persoanelor cu handicap . Tot aici particip la echipa de lucru pentru crearea standardelor profesionale in Terapie ocupationala. j. Participare la grantul Ministerului Afacerilor externe din Austria, coordonat de Gudrun Badstuber avand ca obiectiv initierea supervizarii in Romania k. Participare la activitatea departamentului de cercetare ENOTHE , sectiunea pentru stabilirea glosarului de termeni specifici in Terapia ocupationala l. Participare ( in echipa de management de proiect) in proiectul Leonardo da Vinci, destinat promovarii metodei VIT in Romania In acest moment particip la competitii de granturi de urmatorul tip: CNCSIS: Cercetarea interactiunii copil parinte foster

3. ACTIVITATEA TIIN IFIC


a) Director al Centrului de Cercetare a Interac iunii P rinte Copil (CICOP), unitate de cercetare de tip B n cot rile CNCSIS (2005)

19

b) Director fondator al revistei de specialitate: Copiii de azi sunt parintii de maine , recunoscuta de CNCSIS c) Autor al cursului: Comunicarea emotionala cu copilul victima ( ed. Waldpress, 2003) d) Lucrari ( capitole in lucrari), bazate pe cercetare: capitolul Violen a domestic i maltratarea copilului in Tratatul de asistenta sociala coordonat de George Neamtu, editura Polirom, 2003 capitolul Violenta in familie in Violenta, aspecte psiho-sociale lucrare coordonata de Adrian Neculau si Gilles Ferreol la editura Polirom, 2003 capitolul Interven ia n volumul Copilul maltratat: evaluare, prevenire, interventie , lucrare colectiv group Bucarest, 2001 coordonat de Serban Ionescu, ed Extreme

e) Am tradus n limba romn lucr ri de specialitate : Copil abuzat, copil meduzat, traducere din limba francez , autor: Suzanne Robert-Ouvray, ap rut la ed. Eurostampa, 2000; Copilul maltratat, traducere din limba englez , autor: Kari Killen, ap rut la editura Eurobit, 2000 Copil ria dureaz genera ii la rnd, autor: Kari Killen, ap rut la editura First, 2003 Manual multiprofesional de interven ie n cazul copilului abuzat sexual, traducere din limba englez , autor: Tilman Furniss, ap rut la editura Waldpress, 2005 f) Articole de specialitate: 1. - Child abuse in today s Romania - ap rut n Child Abuse a global view, coord. Beth Schwartz-Kenney, Michelle McCauley, and Michelle A. Epstein, editura Greenwood Press, Westport, Connecticut, 2001 2. Effata in Timisoara , in Oost-Europa en Belgie, ed. Garant, 2002 3. Romania, in World Perspectives on Child Abuse, editia 2002, ISPCAN-USA 4. Romania, in World Perspectives on Child Abuse, editia 2004, ISPCAN-USA\ 5. Community resource centre for child abuse and neglect prevention, prezentare la Conferinta ISPCAN din 2003, Polonia, aparuta in rezumat, volumul conferintei 20

Reforme n protec ia copilului n Romnia: Realit i i metode , n Copiii de azi sunt p rin ii de mine 1, nr.14-15, coordonat de V. Ruchkin, Yale University, 2004

Practici violente in cresterea copilului , in Copiii de azi sunt parintii de maine , nr.5, coordonat de F. Carpena- Caillard, 2000 Anchet privind maltratarea copilului mic n Romnia , ap rut n Copiii de azi sunt parintii de maine , nr.5, coordonat de F. CarpenaCaillard, 2000

Evaluarea programului Formare de expoerti in bunastarea copilului in familie si societate , in revista Copiii de azi sunt parintii de maiune, nr7/2001,

Cateva aspecxte privind atitudinea educatorilor fata de persoanele cu nevoi speciale , in revista Copiii de azi sunt parintii de maine , nr, 6/2001, coordonator: Evelyne Bouteyre, Universitatea Paris V

Violenta domestica- forma de tortura a femeii , revista Copiii de azi sunt parintii de maine, nr.8/2001, coordonat de Gudrun Badstuber; De ce fug copiii din institutii , aparut in revista Copiii de azi sunt parintii de maine , nr.12/2003 Ce ne spun desenele copiilor strazii, aparut in revista Copiii de azi sunt parintii de maine, nr.12/2003 Copilul si mediul familial de provenien , (autor comun) n Strada, ntre fascina ie i servitute , editat de UNICEF, 2003

Violen a na te violen , publicat n Romnia literar , nr.2/2006 articolele pe internet: coordonator a dou conferinte si a volumelor aferente de conferin : Conferin a din 1996: Copiii de azi sunt p rin ii de mine i a conferin ei din 2001: Prevenirea maltrat rii i mediul de via copilului (ambele avnd cote ISBN); coordonator a trei numere din revista Copiii de azi sunt parintii de a

Copiii de azi sunt p rin ii de mine este cotata de Ministerul Educa iei i cercetarii din Romnia ca revist de tip C

21

maine:

nr 7/2001 (tema: Dezvoltarea prevenirii abuzului si neglijarii nr.11/2002 ( tema: Prevenirea abandonuluiu copilului si

copilului in Romania), alternative la institutionalizare) si nr.12/2003 (Prevenirea maltratarii copiilor strazii 4.PRESTIGIUL PROFESIONAL 1-2. Profesor invitat la Universitatea din Brest, Fran a, (anul universitar 2004-2005 i 2005-2006, unde sus in un curs legat de prevenirea abuzului i neglij rii copilului, la studen ii din Masteratul de Psihologie clinic ); 3. Conferen iar invitat la Institutul ISPCAN, Berlin 2005, cu conferin a: Appropiate sex-education of children as prevention strategy ; 4. Profesor invitat la Universitatea Paris8, pentru sustinerea temei: Oportunitati de rezilienta ale romanilor in perioada comunista, februarie 2007

H. Membru in asociatii profesionale


and Neglect); -

membr ISPCAN (International Society for Preventing Child of Abuse pre edint SN-CAN ( Societatea Na ional pentru Copilul Abuzat i neglijat), partener na ional ISPCAN

membr EUPENA (European Professional Exchange Network Child Abuse and neglect) membr EACD (European Academy of Childhood Disability) membra a BEEPG ( British & East European Psychology Group) membra in Asociatia Romana a Psihologilor membru n colectivul de consiliere interna ional a revistei Social Work Education , editat de Liverpool John Moores University;

I. Activitati de timp liber preferate


22

- citit - spectacole de teatru - ascultat muzica - inot - muzee, expozitii - petrecere cu prietenii

1. Prof. Dr. Maria Roth, Universitatea din Babes- Bolyai din Cluj 2. dr. Izabella Popa, ANPDC 3. Prof. Dr. Karin Lunden, Universitatea din goteburg, Suedia 4. Prof. Dr. Serban ionescu, Universitatea Paris 8, Franta 5. Prof. Dr. Hertha Richter, Institutul de Psihologie si psihoterapie din hamburg 6. Dr. Philos. Kari Killen, Institutul de Cercetare NOVA din Oslo 7. Ingrid Pahlsson, fosta presedinta WFOT, Danemarca 8. Hanneke van Bruggen, Universitatea din Amsterdam 9. Prof. Dr. Blaise Pierrehumbert, Univ. din Lausanne 10. dr. Daniele robiun, universitatea din Brest, Franta 11. Prof. dr. Juliane Sagebiel, universitatea din Munchen, Germania 12. mag. Gudrun Badstuber, Austria s.a.m.d.

J. References

23