Sunteți pe pagina 1din 88

""iriiMiii r

REVISTA ISTORICA
ANUL al X-lea, N-le 1-3. Ianuar-Mart 1924.

DRI DE SAMA D O C U M E N T E I NOTIE


PUBLICATE DE

N. IORGA
CU CONCURSUL MAI MULTOR SPECIALITI.

SUMARIUL:
Dr. Arnold Winckler: nceputul Domniei lui Vod Caragea. Victor Motogna: Contribuii la relaiile dintre u r maii lui Petru Rare i Ungaria. Victor Motogna: Documente noi privitoare ia c derea lui Despot. Constantin I. Karadja: Un cltor pe Dunre n anul 1786. T. G. Bulat: Din corespondena fostului episcop de Buzu, Dionisie Romano.
A', lorga : DAm DE SAMA.'DOCUMENTE.CBONIC.

MUBHMII

1924
T I P O G R A F I A U O J . T U H A N K A M U L U I O M A M S S C " X ^ ^ B C V i r S S T I

-m.

Uasw.

Sibiu
li}}

iPRETUL : 10 LEI

REVISTA

ISTORIC

D R I D E S A M , D O C U M E N T E I N O T I E PUBLICAT de N. IORGA. CU CONCURSUL MAI MULTOR SPECIALITI

nceputul Domniei lui Vod Caragea


Dup a c t e l e Archivelor Statului din Viena profesor de dr. Araold Winckler, la Universitatea din ireiburg (Elveia)

( D i n t r ' o conferin inut la Romnia Jun" din Viena)

C o n i n u t u l t r a t a t u l u i d e p a c e s e m n a t n B u c u r e t i l a 28 M a i u 8 1 2 d e d e l e g a i i R u s i e i i ai T u r c i e i n s e m n a o d e s a m g i r e tru toate puterile Europei n afar de Rusia. Cci n u b n u i s e c a r u l A l e x a n d r u mod I s e v a m u l u m i t o t u i cu pen Prutul lui. un des caul contele ct da luase nimeni

c a g r a n i a c u c e r i r i l o r s a l e i S u l t a n u l n u e r a d e s i g u r d i s p u s n serios s cedeze chiar cea mai mic p a r t e a mpriei c u f i r e a . i Delegaii turci ns nu se p r e a p r p d i s e r preuiau duman de n conteze

p r e a slabe puterile de lupt p e n t r u a c o n t i n u a n m o d n o r o c o s r z b o i u n c a r e , t i m p d e cinci ani, nu p u t u s e r a l u n g a p e d i n M u n t e n i a i M o l d o v a ; e r a u a p o i p r e a b i n e i n f o r m a i furarea conflictului a dintre Napoleon n s f r t i a r tratatul obinerea ca s nu rus, pe o retrocedare unei victorii a terii p i e r d u t e prin banii pentru de pace

Francesilor;

generalissimul

Cutuzov, nu-i menajase

unei pci (aceasta nu

p u i n c o n v e n a b i l e , i m i t u i s e a s t f e l d e l e g a i a t u r c n s b a n i i d e ia E n g l e s i ) . n c h e i e r e a nsemntate politic mondial. mpratul

timpurie a pcii era da o Napoleon izbutise frances cpt

s c o n v i n g p e T u r c i a c o n t i n u a r z b o i u l , d e i c o n s u l u l din M u n t e n i a , Ledoulx, se s t r d u i s e p e n t r u a c e a s t a . Rusia posibilitatea i a a l i a i l o r s contrabalaneze ntreaga putere a a c e s t o r a , ctignd astfel victoria.

Francesilor

Prima nfrngere nedreptate pri a In locul ce i se

a Iui N a p o l e o n n l u p t a cu R u i i a v u l o c la marea unei Mun strin. n neamului acesteia ruseti romanesc de ctre s prin o rpirea putere

Bucureti prin u r m a r e . N e a p r a t nimeni n u se interes de fcea terii subjugarea

guvernrii

trebuia

reie Domnia

t e n i a i n r e s t u l M o l d o v e i u n p r i n c i p e n u m i t d e S u l t a n . A c u m in-

teresul Statelor alegerea

europene era respectivi.

s se asigure Cci,

de orice surprise cu Poarta,

la a-

Domnilor

n r a p o r t u r i l e

ceti principi e r a u mijlocitori i m p o r t a n i . P e n t r u cele d o u s e r n cea m a i i n t i m l e g t u r

Scaune de cu

se a v e a u n v e d e r e n u m a i F a n a r i o i , Greci p r i n u r m a r e , c a r i fuse cu politica Porii n c a l i t a t e d r a g o m a n i . D a r , d e i P o a r t a s e s u p u s e s e d i c t a t u r i i P u t e r i l o r eu.nop e n e n c e p r i v e t e n u m i r e a p r i n c i p i l o r n d o u r n d u r i , i n u mult nnainte, La siunilor ocuparea n 1802 i 1806, d e hotrre. 1812 s e a d u s e la c u n o t i n a mi pentru aceasta toate de honu Mosimn din ast dat nu se ls decat n libera mpie

n c e p u t u l lui S e p t e m b r e

streine p o r u n c a Sultanului ca nimeni s nu lupte S c a u n u l u i d e D o m n n M o l d o v a i M u n t e n i a , i din C o n s t a n t i n o p o l ncunotinarea dorinii

supt p e d e a p s de m o a r t e ; n a c e l a i timp a p r o a p e c p t a r ambasadele a se r e n u n a la o r i c e p r o p u n e r e , d e o a r e ce p e r s o a n e l e

Porii

acestor

d o u p o s t u r i e r a u h o t r t e . In m o d u l trrea ruzi,

acesta rmase

o tain

Sultanului. Celelalte P u t e r i tiau d o a r att c a l e g e r e a al f a m i l i e i dat aa de influent.

p u t e a s s e f a c d e c t n a f a r d e o r i c e m e m b r u alt

Cei t r e i f r a i n c n v i a n z i l e l e a c e s t e a d i n M o r u z e t i

p a t i s a u n t o t u l cu R u s i a . A l e x a n d r u M o r u z i f u s e s e n u m i t D o m n n 1802, n u r m a s t r u i n i l o r F r a n c i e i , ce-i d r e p t , d a r n u l u c r a s e urm dect inspirat de Rui i-i pierduse astfel Scaunul v o i n a lui N a p o l e o n n 1 8 0 6 ; P a n a i o t a c h i e r a al d o i l e a mat dintre frai, prim-dragoman, era rspunztor de

dragoman pacea din

al P o r i i ; D u m i t r a c h i , d e s i g u r cel m a i v i c l e a n i n t r i g a n t i d i p l o B u c u r e t i n c a l i t a t e d e c o n d u c t o r s p i r i t u a l al d e l e g a i e i turceti.

E c l a r p r i n u r m a r e c n a s e m e n e a m p r e j u r r i M o r u z e t i i n u p u t e a u fi n g r a i a S u l t a n u l u i , c u a t t m a i m u l t , c u ct p r e s t i g i u l >'ui Napoleon basadorul dreossy, rmsese frances sosi la nemicat destinat n ochii Sultanului Mahmud. generalul doua Am Anzi pentru Constantinopol,

22 Iulie 1812 n A d r i a n o p o l

i p o r n i a

mai d e p a r t e s p r e locul hotrt. S o s i r e a a c e a s t a ntrziat nu a v u de efect zdrnici c nu Moruzi puterea politic relua a frailor Moruzi. va putea era legturile diplomatice de Englesi i R u i altceva dect de El notific att a

Porii timp orioe familie

cu Turcia i t r d a

c t v a m a i fi u n M o r u z i t l m a c i u al P o r i i , c c i n t r e a g a cumprat astfel s e c r e t al F r a n c i e i a c e s t o r d u m a n i . In a c e a s t p r i v i n

Andreossy

n u s e n e l a . i b e i z a d e a P a n a i o t a c h i M o r u z i fu r i d i c a t d i n p o s t la n c e p u t u l l u i A u g u s t ; n z i u a h o t r t p l e c r i i lui l a C o n s t a n t i n o p o l e t i a t . In l o c u l s u fu n u m i t d r a g o m a n Carage. atepta; Muntenia, la umla. C u t o a t e a c e s t e a , la n c e p u t u l l u n i i S e p t e m b r e n u t i a nc la ambasadele pentru zi din Constantinopol, toate nici n n M o l d o v a , ndejde aceiai c i n e v o r fi D o m n i . D u m i t r a c h i sine, cu Moruzi trgea 18 nimeni nici mare Muntenia, Dumitrachi deocamdat conducnd Moruzi rmase prin i-ar fi mpreun al P o r i i l o a n putut cu bnui terii. delegaia In Gheorghe ce-1 n. Ia turc sfrit soarta

divan

guvernarea

l - i u N o v e m b r e 1812 p r s i B u c u r e t i i , fu p r i n s la R u s c i u c i t i a t

cele n t m p l a t e . L a anuna pe un

Septembre n rnduri Gheor

n s s o s i u n T t a r d i n C o n s t a n t i n o p o l n B u c u r e t i c u v e t i , i n Dumitrachi Moruzi bileel a m a r e consulului austriac noutatea: tlmaciul Porii, loan g h e C a r a g e , f u s e s e n u m i t D o m n al M u n t e n i e i , S c a r l a t l Moldovei. Carage i C a l l i m a c h i e r a u F a n a r i o i . S e s p u n e a c Sultanul Aceasta Sultanul re moti s

Callimachi

i p r i m i s e d u p s f a t u l p r i e t e n u l u i s u i n t i m H a l e t - E f e n d i . Austria n m o d oficial. V r o i s e s - i a r a t e de mpratul doar Austriei, n a c e s t m o d anume c

e r a d e m a i mic i m p o r t a n dect faptul c a m n d o i s i m p a t i s a u cu recunotina fa acesta

s s t a s e la o r i c e t e n t a i e d e a o c u p a P r i n c i p a t e l e ? D i n t o a t e vele alegerii cunoatem Austriei. Pentru pe chi orice mprejurare ns, a v u s e grij Sultanul s u n u l , i a n u m e

c T u r c i a v r o i a

e v i t e o r i c e c i o c n i r e cu R u s i a i F r a n a i n a c e l a i t i m p s p l a c puie stnjen

ambii Domni sosise la 17

supt s u p r a v e g h e r e a Septembre n

P a e i d e la Rusciuc, din

n i n d astfel p e viitor l i b e r t a t e a lor de a c i u n e . P r i n c i p e l e Bucureti

Callima

prisonieratul

R u s i a i p l e c la l - i u N o v e m b r e la I a i , u n d e e r a S c a u n u l D o m n i e i . Carage la 22 fu p r i m i t p e n t r u n v e s t i t u r n a u d i e n d e c t r e Octombre i o m o r a noul 1812 i mpodobit cu semnele ea Sultan ale cu onorifice urm pas

D o m n i e i : c u c a i c a b a n i a . In a c e l e zile c i u m a b n t u i a n C o n s t a n tinopol Pas pe z i l n i c p e s t e 3.000 d e o a m e n i ; n Muntenia. domnesc firmanul n boierilor, Domn

L a 6 O c t o m b r e 1812 a p r u n B u c u r e t i c a i m a c a m u l i c e t i n e d i n p u b l i c a d i v a n u l u i , n f a a

S u l t a n u l u i p r i n c a r e lua n s t p n i r e , n n u m e l e noului D o m n ,

mod

serbtoresc uurateca era cu

oermuirea risip totul a

Munteniei. tuturor

Caimacamul

Arghiropulo Vistieria i

gsi ara ntr'o stare de plns. Prin conrupta g u v e r n a r e a Ruilor i p r i n veniturilor i orae publice, erau Munteniei ruinat. Sate pustiite

p r s i t e , d e o a r e c e l o c u i t o r i i l o r s e b j e n i s e r n s t r i n t a t e , n f r i c o a i d e j a f u r i l e i o c r i l e n d u r a t e n e n c e t a t . B i r n i c i i g e m e a u s u p t greuti nemaipomenite. Socoteala nnaintat divanului la nce Muiin p u t u l lui O c t o m b r e 0 obliga{ie fa d e Ruii cari plecau cuprindea pentru

t e n i a o d a t o r i e d e 1.364.000 p i a t r i , p e n t r u c a r e t r e b u i a de Statul rus ca plata s se efectueze

ncheiata pan

p a t r u l u n i . M a i r u e r a n s f a p t u l c i p u t e r e a p o p o r u l u i s e s l e i s e n a n i i r z b o i u l u i . C c i n I u l i e 1812, c n d R u i i v r o i r s zeze o miliie a terii n p o t r i v a unei n n a i n t r i p r o b a b i l e a 20.000 d e o a m e n i n s t a r e d e a Divanul, ce-i d r e p t , deschise purta arme. graniile, nchise pan du organi Fran-

c e s i l o r n M u n t e n i a , s e a r t c n u s e p u t e a u a d u n a n i c i m c a r c e i

imediat

a c u m c t r e T r a n s i l v a n i a i T u r c i a , d a r n e g o u l u i a p s a t a t i t a t i m p i t r e b u i a u m u l i a n i p e n t r u r e f a c e r e . In o r i c e c a s n S t a t e l e n r e n e r o m a n e t i v e n i r d i n n o u m u l i n e g u s t o r i t u r c i , i cu 1 2 /
1

moneda parale, nu tur de fie din din

d e a r g i n t t u r c e a s c a p r u i a r ( R u i i o o p r i s e r ) : 1 d u c a t fu p r e u i t
2

p i a t r i , o m o n e d v e c h e d e 10 p a r a l e c u 120 d e

1 moned vnduser buraser tiprit

de 2 p i a t r i cu 90 d e p a r a l e . m b u n t i r e a v a l u t e i mrfurile i m a g a s i i l e lor pe preuri d e n i m i c i

e r a n s m o m e n t a n s i m i t o a r e , d e o a r e c e n e g u s t o r i i r u i i t r u p e l e a s t f e l p i a a . In c e p r i v e t e c u l t u r a , d o m n i a o m a r e n B u c u r e t i erau l t o t u l t r e b u i a s de cultura desprii Muntenii

presiune. Nu exista tipografie n S i b i i u . Cit d e

A p u s se p o a t e d e d u c e din faptul Transilvaniei complect grijia de sau

c n b i b l i o t e c a M i t r o p o l i e i domnia din Sfat grija o nu s

B u c u r e t i n u e r a o s i n g u r c a r t e n c a r e s fie v r e - o d e s c r i e r e a U n g a r i e i . i p e d e - a s u p r a muntean. Niciun boier ocrmuirii, fiecare anarhie se ncapete Massa se n fu nfipte i la, 18 n d i v a n u l

mbuntirea

avea

cele m a i m a r i a v a n t a g i i din slujbele distribuite de D o m n . retrseser. Ppui mpiate, mbrcate musclete, fur

c e a m a r e a p o p u l a i e i a v e a n s cel p u i n o b u c u r i e : c R u i i n pi, p u r t a t e de p o p o r cele din u r m Octombre 1812 d u r n Bucureti, n timpul stropite cu noroiu creia ntreg

a r s e . T r e i z i l e i t r e i n o p i d e Ia 15 p a n veselia nentrerupt.

oraul

i l u m i n a t , i f o c u r i d e p u c s e s l o b o z i r

Mult Decembre.

ateptata Nu ntr

sosire chiar

a n

principelui

Carage

avu

loc

la

6 de

capital, ,ci-i p r e g t i

primirea

c t r e b o i e r i i e p i s c o p u l

de Rmnic. Noul principe era un

brbat

c h i p e , c a r e - i t r d a p r i n e x t e r i o r o r i g i n e a f a n a r i o t . C u m i c e r e a slujba la P o a r t , p u r t a f a v o r i t e m a r i , v n t u r a t e n n a i n t e , p e l a t m p l e . O c h i i lui m a r i p r i v i a u a p r i g i a r t a u crunite puin prea

b u n t a t e s a u f i r e d e s c h i s . Ct p r i v e t e d o r i n p e r s o n a l d e b i n e , C a r a g e e r a c u t o t u l s t r i n d e p o p o r i d e b o i e r i . T o t u i e r a b i n e informat la salutul despre starea episcopului slujbai d e l u c r u r i d i n M u n t e n i a , i n penibil mirai cnd principele erau cunoscute i s f t u i a prerile c-i consecin rspunse i ai s boierilor b i n e pregtit. Boierii fur

tia c cei m a i muli d i n t r e dnii n u se p u r t a s e r P o r i i , ci c a ai R u s i e i ; el

ca prieteni

s triasc

d e aici sfaturi

n n a i n t e n a r m o n i e , s s e g n d e a s c n u m a i l a b i n e l e t e r i i i v i t e orice a p s a r e a poporului; la orice a b a t e r e a acestor

va p r o c e d a n m o d e n e r g i c , f r c r u a r e . D u p c o n c e d i a r e a b o e r i lor, C a r a g e m e r s e i n c o g n i t o la B u c u r e t i , p e n t r u a v i s i t a r e e d i n a d o m n e a s c . C a s a a c e a s t a f u s e s e n t r e b u i n a t d e R u i c a s p i t a l i se afla ntr'o stare improprie de locuit; reparaiile cereau oare care timp. Se poate deduce f ndejde numirii rage anume vanului veniser c v o r putea noului el cu nu Domn, urm uor c V o d - C a r a g e nu-i ctigase ferii c u prie-

t e n i p r i n t r e b o i e r i p r i n c u v n t a r e a i n u t . Cei m a i m u l i aduna i bogii pe spinarea prin mprirea de totul a pe aceasta

trseser prilejul Ca i di

slujbelor. locurile i

n s li s t r i c p l a n u r i l e p o s i b i l e n t i m p u l R u i l o r , procedeul ci Ruilor cu Erau mplini boieri i btinai, cu nltur

mpri

s l u j b e l e n u m a i la f a v o r i i i r u d e , c u t o i i G r e c i . i G r e c i d e a c e t i a muli Vod-Carage. n scurt n toi sraci ndjduiau s s e m b o g e a s c Intrarea Joi, sorie de la alaiului timp... se fcu de ctre noul mai Domn provinnainte cu cuca

Bucureti din casa

24 D e c e m b r e

1812, d u p

vechile

d a t i n i . Din l o c u i n a Racovi, mpodobit

Vcreti,

Banului

reedina

generalului

Cutuzov, porni Carage

i c a b a n i a , n t o v r i t d e b o i e r i i d i v a n i i i d e l e g a i i o r a u l u i , l a C u r t e a d o m n e a s c . In z i u a u r m t o a r e s o s i i D o a m n a , n a c o p e r i t . S i m p a t i i l e lui p e n t r u A u s t r i a i a s i g u r a r b u n e a m n d o i se c u n o t e a u destul de bine din timpul cnd trsur raporturi

cu agentul consular austriac F r a n z v o n Fleischhackl. De altminteri Fleischhackl

e r a Ia a m b a s a d a * a u s t r i a c d i n C o n s t a n t i n o p o l , i a r C a r a g e tarul dragomanului afacere. El r u g Porii, Ipsilanti. Aceasta fusese D o m n profit imediat de v e c h e a cunotin p e n t r u a-face o prin Fleischhackl pe ministrul de Externe

secre bun aus a

n 1791. N o u l

triac, conteele de Metternich, s ngduie transitul prin Austria o sut de pfunzi tabac de prisat din Paris. Tabacul e r a Sultanului viitoare. V o d - C a r a g e n u p i e r d u s e o c a s i a s n t r e i m e d i a t n o f i c i a l e cu A u s t r i a , i a c e a s t a c h i a r n s e n s u l d o r i n e i Contelui Metternich Octombre r a s e de mijlocirea Metternich acredita i a r t a s e n u m i r e a lui c a D o m n scrisoare din Constantinopol, raporturilor lui p e n t r u pstrarea 1812, p r i n t r ' o i t r e b u i a s asigure protecia acestuia pentru

destinat vremi legturi 26 ve

Padiahului: nc din i-1 de b u n asigu

c i n t a t e n t r e A u s t r i a i S u b l i m a

P o a r t . Ca r s p u n s la

aceasta, o de cel care

p r i n s c r i s o r i oficiale p e a g e n t u l

FleischhackL

l a C u r t e a d o m n e a s c d i n B u c u r e t i , l a 28 N o v e m b r e , i t r i m e s e mpratul ntoarcerea mai mare Austriei interes a a aflat cu cea mai mare mulmire despre

' f e l i c i t a r e s c r i s n m o d f o a r t e a m i c a l lui C a r a g e , l a 18 D e c e m b r e : M u n t e n i e i supt s t p n i r e a Sublimei P o r i ; n s cu aflat de numirea unui principe

a m b a s a d o r u l a u s t r i a c d i n C o n s t a n t i n o p o l i-a s c r i s n m o d u l cel m a i mbucurtor". In curen curen La Toate pentru pe noul de zilele dintre care 3i acelea Rusia se fcea decisiva rzboiului pentru era hotrt n Rusia. con con N a p o l e o n p i e r d u s e l u p t a i a r m a t a ; d e a c e i a r e n c e p u v e c h e a i A u s t r i a din 1812, de mprirea pe spinarea von Turciei, nenorocire agentul protocolul trsur

Principatelor Fleischhackl observate domnul Curte ntmn ae lui de totul urma

dunrene. Decembre consular fu p r i m i t n a u d i e n o f i c i a l d e a c r e d i t a r e l a C u r t e a lui C a r a g e . datinile aceast agent prescrise Divanului fur ceremonie. 0 consular de cu ase cai p e n t r u O a m e n i d e la Fleischhackl care aici fu

v o n Fleischhackl, alta cu doi cai p e n t r u slujbaii Ageniei, c o n d u s e r a c a s ,1a p a l a t . domneasc dus la la pentru i ntovriau pinat alaiul. In Curtea

Marele Apoi

Postelnic urm

Carage,

edea

scaunul domnesc. Vod creditare.

se ridic audiena

a lua scrisoarea Pan

Doamn.

f r u m o s . n c h e i e r e a a u d i e n e i fu n s m a i p u i n m r e a i d e m n ; c c i slujitorii lui C a r a g e se npustir ca lcustele pe

Fleischhackl suma sau part asupra ageni

pan

a c a s nnapoi, i n u p l e c a r rubiele (bani de aur

pan

ce n u p r i m i r de 110 p a r a l e ) s m tiri aveau i la trebui

d e 141 d e 387 p i a t r i chiar strii proprii

n v a l o a r e

i 30 p a r a l e , piatri. din

baci. Consulul r u s

500 d e de n

E r a obiceiul ca Domnii Munteniei s t r i m e a t Sultanului lucruri Europa. spre a Pentru cpta acest n scris scop capitale, tirile.

C a r a g e t r e b u i s i e a a s u p r - i a c e a s t s a r c i n i c p t n c l a 12 D e c e m b r e Viena, bune rin 1812 p r o t e e t i a lui M e t t e r n i c h p e n t r u Constantin tefan Belu, fratele rol n Divanul ns agentul lui bancherul informaii lui Paharnicului mai do fu Gentz, El

Belu, c a r e juc u n m a r e le t r i m i s e

din B u c u r e t i . Cele austriac sarcini. al Puteri

vestitul publicist acestei marilor

c a r e s e p u s e s e l a d i s p o s i i a lui C a r a g e l a 27 D e c e m b r e d u p Metternich, de Carage clarelor pentru i astfel ale ndeplinirea ncepu politicei acceptat natelor, irul ndelungat

minu eurjoistoria sar, in i

expuneri

p e n e p r i n p a n a lui F r e d e r i c , G e n t z . F r "fi p u t u t fluena prin scrie. Metternich a v e a nentrerupt i p e n m o d aceia a ns

aceste rapoarte,

E u r o p e i d i n p r i m u l s f e r t d e v e a c al s e c o l u l u i al X l X r l e a n u astfel posibilitatea de a simitor politica Domnilor Sultanului. munteni

urmare

Astfel asasineze chere pe

nceputul La 24

Domniei Martie care In

lui 1813

Vod-Carage puse oameni

nu i e r a s

era

prea s-1 taba Curnd Metter unele n-

mbucurtor.

d e - a i , lui

pe Ramis-Paa, n briliante. (ca pe fa: grani pentru

s o s i s e din" R u s i a Iulie 1813 li ncepu confite

proscris.

Pentru aceast fapt btut de boierii vaz

primi ca d a r Ghica)

din p a r t e a Sultanului o averile.

surgunease fel , n c t

i s

i d d u a r a m a nich, ir'un figi cod. peste

v i c l e n i a i l c o m i a . i n a a n T r a n s i l v a n i a . ar, ca acea i, totui strngere

p e s t e c i v a a n i , n 1 8 1 8 , c u u n p a a p o r t f a l s , c p t a t p r i n fcuse a lucruri folositoare

legilor

Contribuii la relaiile dintre urmaii lui Petru Rare i Ungaria.


(Ilie, 1546-1551, tefan, 1551-1552.)

I. Socoteli bistriene. Petru Rare a lsat motenire urmailor si n Ardeal inutul Ciceulut fr vestita cetate, drmat n 1544 din porunca re ginei Isabela i a lui Maftinuzzi, Cetatea-de-balt i Rodna cu cteva sate din prejur. nc n 6 Decembre 1546 Ilie-Vod im puta Bistrienilor c, folosindu-se de moartea printelui su, voiese s-i rpeasc satele din inutul R o d n e i E r a vorba des pre Feldru, cum dovedete o scrisoare, datat din 18 Decembre a aceluiai an, a Voevoduiui . Care au fost acele sate din va lea Rodnei, ce aparineau Moldovei? Rfpunsul l aflm n crile de dare ale oraului Bistria, din care a publicat cteva date Frederic Kramer, n Anuairiul Liceului din Bistria*. Aici avem datele despre contribuia pltit oraului Bistria de ctre Romnii din Valea Rodnei pe anii 1547-1553, afar de anul 1551. In 1552 apar pentru ntia oar: NyermezO (NyirmezO-Feldru), Hva, Zent-I6rg, Maior i Rodna. Aceasta dovedete c de la 1547 la 1550 satele amintite erau n alt mn : in posesiunea Domnului moldovean. Lsm s urmeze dup Kramer tabloul contribuiilor pltite de Romnii din Valea Rodnei dup ani. Documentele n ches tiune snt importante i din punctul de vedere al trecutului nostru economic. Anno 1547. Contributio Valachorum circa festum Michaelis. Makod, Mittitel, Sagra, Salva et Ordo, Teelch et Bykesch, Naszod, Rebre Maior, Burgo ambo, Runck; toate mpreun: 96 florini i 22 dinari. cAnno 1548. Contributio Valachorum circa festum divi Georgii Martyris:
?

lorga, Documente romneti din arhivele Bistriei, I, p. XLV. * Beltrge zur Geschiehte der Militrisirung des Rodnaer Thales. * Program des ev. Obergymnasiums zu Bistrilz, 1879/80.

JVakodt Mititel. . . . . . . Sagra . . . Salva et Ordo Teltsch et Bykes . . . . . . Naszod Rebre minor Rebre m a i o r . . . . . . . . Burgo superior et inferior. Poyen . . . . Runck

5 2 13 19 12 8 3 14 3 2

fl,

14 den. 50 18 50 den. 62 > '

9 fl. 75 den. 6 97 20 3 1 5 7 2 50 den. 2 50 1 50 den.

Summa istius contributionis Valachorum: 124 fi. 68 denAnno eodem, Contributio Valachorum circa diem Omnium Sanc torum i m p o 3 i t a et ordine sequente evecta>. Tot aceleai sate ca mai sus, cu o sum total de 112 fl. i 1 din. Anno 1549. Contributio Valachorum circa diem Philippi et Iacobi apostolorum. Aceleai sate cu contribuia de 107 fl., 62 d. Anno eodem. Pecunia stipendiaria per Valachos feria sexta post Georgii importata: 61 fl. 60 din. Anno eodem. Contributio Valachorum circa festum Galii. Aceleai localiti; suma contribuiei: 119 fl. 28 din. <Anno 1550. Valachorum contributio pro conservandis stipendiariis circa diem Viti et Modeti. Satele : Mokodt, Sagra, Salva, Poien, Felt3ch, Naszod, Rebre minor, Rebre maior, Burgo ambo. cu suma de 230 fl. 37 d. Aici este i nsemnarea: Porcolabio in reambulatione metarum versus Maramoras exposuit fi. 4. Anno 1552. Contributio Valachorum de valle rodnense et Valie Majori in die Luce importata: fl. 5 den. Makod . . . . fl. 7 d. 4 > Sagra . . . . 7 5 70 Poien . . . . 2 67 Ronck . . . 1 14 40 Salva . . . . 3 90 > 12 Teltsch. . . 72 5 50 > Rebre minor. . 2 9 y7 > Rebre maior. . 2 92 2 97 Nyermezew . . 1 0 60 3 45 llva . . . . , 1 > Zent Jrg. . . 12 3 Maior . . . . 14 > Rodna . . . . 20 > 10 Burgo . . . . 8 70 Suma contribuiei . fi. 182 d. 72

Anno 1553. Sabbatho post purific. Mariae ex parte multarum necessitatum Vlachi taxai, circa festum b. Georgii presentaverunt modo tali; aceleai sate, afar de Runc, cu o sum de 231 M., 96 din. eNotandum: Ex hac taxa soluti sunt boves et vaccae Germanis dati et a Valachis accepi fi 98i din. 90 Anno eodem. Pecunia Valachorum circa diem Francisci con^essoris importata. Aceleai sate ca mai sus, cu o contribuie de 157 fii, 96 din. Documentele ni arat c Bistrijenii, cunoscnd firea moale s nehotrt a lui llie-Vod, au cutat mereu s smulg din mnile lui posesiunea Rodnei cu satele amintite. Se pare c satele au trecut din nou la Bistria n cursul anului lp5.\, cnd in Moldova s'a ntmplat schimbarea n Domnie, dac nu la sfritul anului 1550, cnd otirile lui ilie fceau expediia n Ardeal.
:

II. Expediia Iui tefan Rare a Ardeal i uciderea lui (1552). n Maiu 1551 Ilie prsi Scaunul Moldovei, plecnd in Turcia' unde se lepd de credina strmoeasca i mbria legea lu Mohammed. Astfel pe tronul lui tefan-cel-Mare se urc celaltj fiu al lui Petru Rare, tefan, cruia soarta-i hrzise o domni scurt i un sfrit tragic. Petru Rare prin politica sa nechibzuit coborse ara Mol dovei de la nnl|imea unde a fost ridicat-o marele su printe i o pusese la discreia lui Soliman Magnificul, zdrobitorul Unga riei. De acum nnainte i Moldova ca i Muntenia au devenit numai jucrie nmnile puternicului Padiah, care se folosia de erile romaneti ca de nite instrumente cu care s i ntind hotarele mpriei n Ungaria frmntat de rzboaie civile. Nici chiar un stpnitor cu caliti distinse n'ar fi putut feri tara de primejdiile ridicate asupra ei de un rzboiu ntre Turci i Austriaci, cu att mai puin un tefan Rare. Cel mai de cpetenie eveniment al stpnirii lui a fost expediia ntreprins n Ardeal n Iulie 1552. Cteva documente semnalate aici pentru ntia oar ni vor da putina s ntregim istoria acestui Voevod i s artm c caracterul lui a fost presintat pan acum n colori mai.ntune cate dect le merita
Posedm regestle acestor documente n : Tortenelmi' Tr", 1891 si 1892, In Barabs Samu, Erd&y tortenetere vonatkozo regestk".
1

Sntem n vremea cnd Ungaiia-i tria una dintre epocele ceie mai zbuciumate ale istoriei sale. Zdrobit la Mohcs de Soliman i de pcatele propriilor ei fii, mndra ar a Craiului Matia era acum sfiat in trei pri : regatul habsburgic supt Ferdinand I, teritoriul ocupat de Turci i Ardealul cu prile anexate, n frunte cu Isabeia, vduva Craiului Ioan. Aceasta se opinlia din toate puterile s pstreze motenirea fiului ei nevrstnic, Ioan Sigismund. Conductorul adevrat al acestei Ungarii" neatrnate nc era o personali tate escepional, cel mai mare brbat de Stat maghiar din se colul al XVl-lea, Vistiernicul Gheorghe Martinuzzi clugrul. Acest nfocat lupttor a luptat viaa sa ntreag s mnluiasc unitatea i integritatea Ungariei. Vedea bine c nu-i poate atinge inta dect pe jumtate : cu ajutor strin s restituie deo camdat unitatea terii i numai dup aceia s-i rectige i .neatrnarea. A fcut ncercare pe rnd cu Turcii i cu Habsburgii, i de aceia Contimporanii l-au socotit c umbl cu doi bani n trei pungi i c urmrete scopuri personale. A fcut la n ceput politic turceasc. Cnd a vzut ins c Soliman, supt cuvnt c ocrotete interesele minorului Ioan Sigismund, al crui tutor era instituit prin testamentul Craiului Ioan, n 154.U a cucerit pentru sine cetatea Buda, a neles c Turcul nes ios are de gnd s pun mna pe Ungaria ntreag. Atunci ho tr s ncerce mntuirea patriei mult ncercate cu ajutorul cre tinilor, fie ei .chiar Nemii urgisii, cari de veacuri ameninau independena i libertile Ungariei. Astfel ncepu Clugrul Gheorghe opera grea i plin de pri mejdii de-a strecura pe nesimite, n ascuns, Ardealul n mnile lui Ferdinand. Trebuia s ctige nvoirea reginei mame i n aceiai vreme s adoarm bnuielile Turcilor, pn cnd lucrul va fi nfptuit i Ferdinand va fi n stare s trimit trupe n destultoare pentru aprarea Ardealului contra paginilor. Cu o isteime uimitoare tiu diplomatul Martinuzzi s i acopere planurile, astfel nct Turcii h'au fcut niciun pas ca s mpiedece luarea n stpnire, din partea Imperialilor, a bogatei provincii. n 21 Iulie 1551 Isbela a predat pe cmpia Vinului-de-sus coroana sfnt generalului mprtesc, Ioan Baptista Castaldo, i nu peste mult a prsit plngnd o ar mare i bogat n schimbul unor modeste proprieti i a despgubirilor problemalice. A

plecat blstmnd pe Clugr, care cu sfaturile lui viclene a aruncat-o n pribegie. Ea a crezut de sigur n efectul acestor blstme, cnd, n exilul din Siiesia, n l-iu Ianuar 1552, primi tirea, pentru ea mbucurtoare, c Martinuzzi a fost ucis, la 17 Decembre 155$, de oamenii lui Castaldo, care l bnuia c plnuiete trdarea causei cretine fat-de Turci. Ferdinand n sui a recunoscut ntr'o scrisoare ctre Papa c omorul s'a fcut cu nvoirea lui, fiindc doar Clugrul voia s se ncoroneze rege al Ardealului cu ajutorul Turcilor. Cunoatem acum cadrele n care se vor desfura evenimentele despre care vorbim i pe omul care a purtat iele: generalul Castaldo, ucenic veritabil, ieit din coal diplomatic italian, al lui Machiavelli. n Septembre 1551 Soliman tia c Martinuzzi 1-a nelat amarnic. Zadarnic a scris Clugrul la nnalta Poart c regina i Petrovici snt trdtorii, c ei au chemat pe Nemi n ar, c el are s-i alunge, fiindc numai el a rmas credincios Padiahului Sultanul nu 1-a mai crezut, ci a nceput pregtirile ca s vin s-! pedepseasc. L-au rzbunat ns i pe Turc, tocmai aceia crora Clugrul li fcuse cele mai mari servicii! Sultanul nu putea suferi ca Ardealul s rmn n stpnirea Imperialilor. Nu era vorba numai de prestigiul semilunii, dar i posesiunea bogatului Banat nu era prea mult sigur, dac n cetatea de muni de Ia Nord-Est punea piciorul cel mai mare inimic al Islamului. Soliman ddu deci porunc tuturor vasalilor din vecintate s iea armele i s alunge pe Germani din Transilvania. Astfel fu aruncat *pe scena evenimentelor i tefan Rare. Era firesc lucru ca primul gnd al lui Ferdinand, sau, mai bine zis, al generalului su s se ndrepte ctre cel mai primej dios dintre vecini, Moldova. Castaldo avea puini soldai, ru pltii i prin urmare nedisciplinai. Voevodul Moldovei, cu o mic sforare, putea aduce Ardealul n ascultarea Sultanului, trecnd munii prin ara Secuilor cu sentimente prieteneti fa de el. Ca s previn aceast eventualitate, nc la 28 Decem bre 1551 Ferdinand scrie lui tefan, sftuindu-I s se poarte
1

Veres, Imbella

Kirlyn,

p. 360.

faf de regatul su aa cum era exemplul strmoilor si i bunvoina regelui ctre e l . Se cunotea un rspuns al lui tefan, datat din 22 Marf 1552. Dar n'a fost ntiul, cci ntre documentele amintite e unul din 5 lanuar, care vorbete despre o solie a Domnului moldovean. Castaldo scrie regelui : Regnicolae, qu conventum celebrant, cum eorum hic alligatis literis ad me miserunt Franciscum iilum in eis nominafim, qui refert Vaivodam moldavum dicere se velle semper Maiesti Vestrae fidelem esse, cupereque ut in regnum islud mittat aliquem ex serenissimis eius filiis, ut personaliter possit iili inservire; verum quod penes ipsum sunt duo nuncii imperatoris Turcarum qui iube quod in promptu sit pro futuro vere: regnum istud intret ab illa parte, dum ipse ex al tera invadet, sicut cogitavit et deliberavit facere, et quod in hoc Maiesta Vestra non dubitet quin sic facturus sit. Petit insuper qiioddam castrum quod sibi a Fratre Georgio promissum fuissedicit.> La 6 lanuar Castaldo raporteaz din nou stpnului su c chiar n acea zi a sosit un sol de Ia tefan Rare, prin care jur credin venic Maiestii Saie : perpetuam fidelitatem et servitium Maiesti Vestre iurare> , fa de el (Castaldo), amicitiam et obedientiam paternam multo meliori animo quam antea Fratri Georgio teneret. ntiineaz pe general c Sultanul va veni n cursul acestui an n persoan s recucereasc Ardealul i c lui Voevodului i-a poruncit, supt poena vitae s stea gata, c, de nu, va pustii totul cu fier i foc. Se roag deci s-i redea cele dou ceti, _pe care le-a mai avut, drept asii, unde s afle scpare, dac l-ar alunga Turcii din Domnie. I a mai poruncit odat Sultanul prin doi ceaui s atace. Ardealul; atunci cnd s'a ntors Castaldo cu Martinuzzi de supt Lipova, dar el, ca un credincios al Maiestii Sale i ca bun cretin, n'a fcut-o. Cere sfatul Maiestii Sale quomodo se gerere debet ad haec precepta Turcarum imperatoris .
1 2 3

Felul deschis i sincer cum tefan scrie lui Castaldo arat, c el voia s mbrieze causa cretin fr niciun gnd asXenopol, Ist. Rominilor, V, p. i0. * TOrt. tar, lo91, pp. 4431. TSrt. tr., 1891, p. 444.
1

cuns, dup cum vom vedea mai la vale i din alte dovezi. Aceast sinceritate-i ipsia cu desvrire lui Castaldo. El scrie lui Ferdinand : Mne expediez solii Voevodului moldovean i pentru vorbe I rspltesc cu vorbe... Nici de cum s nu ne ncredem n el, cci totdeauna va inea cu cel mai tare Italianul cerea, de sigur, ca tefan s se ridice cu slabele lui puteri npotriva lui Soliman, fr ns s-i dea vre-un sprijin, pe care de altcum nici nu i-1 putea da, i fr, cel puin, s-i asi gure loc de asii n castelele cerute. Altceva nici nu putem a tepta de la ucigaul lui Martinuzzi ! , La 15 Februar, Castaldo conunic lui Ferdinand tirea, pri mit de la Secui, c Voevodul Moldovei a ncheiat alian cu regele Poloniei; el ns i-a linitit c aceasta s'a fcut cu tirea Maiestii Sale. Voevodul se strduiete s ctige prietenia i protecia Maiestii Sale. Dar n afar de aceasta are Maiestatea Sa destul armat i mpotriva Voevodului moldovean . n Ardeal sosiau mereu tirile despre pregtirea Turcilor. T tarii vor nvli peste" Moldova, dup ei va urma Sultanul cu tefan Rare'. Pribegii moldoveni aduc lui Castaldo vestea, c au sosit doi ceaui: unul n Muntenia i altul n Moldova, cu porunci "ca Voevozii s stea gata. Sultanul a hotrt s atace Ardealul din toate prile i ct mai curnd, pentru ca Imperialii s nu aib timp de a face fortificaii (7 Februar 1552) *. Petru Haller scrie, n 4 Mart, din Sibiiu, Iui Castaldo c un om al su, venind din Turcia, a vzut la Adrianopol pe Sultan fcnd pre gtiri de rzboiu, nu tie ns : mpotriva Ungariei ipr a PersieL Judecind dup porunca trimis Voevodului din ara-Romneasc, s adune n apropierea Dunrii 70.000 de cble de gru, s'ar prea, c e caul din urm. La Chilia Turcii cldesc pod pe Dunre, peste care trec trei sangeaci n Moldova, de unde, mpreun cu Voevodul i cu Ttarii, vor trece prin pasul Oituzului n Ardeal . tefan cu toate acestea n'a ncetat s-i arate devotamentul
2 5

<

' * * *

Hurmtizalrt, II', p. 877. T8rt. tar', 1891, p. 644. Ibid., 1891, pp. 64d, 647. Ibid., p. 6^,8. Ibid., p. 651.

fat de cretini: ntiineaz pe Castaldo c Sultanul se preg tete de zor: a primit i el porunc s adune provisii, aseme nea i Ttarii s fie gata . ntre aceia fortificaia cetilor n Ardeal mergea foarte ncejt, n lipsa de bani i de meteri pricepui, solda nu se pltia la timp, soldaii jfuiau oraele, nemulmirea populaiei cretea din zi n z i . Ferdinand ceruse trupe i din regatul napolitan, dar fratele su, mpratul, ii rspunse c nu se poate lipsi de sol daii de acolo, fiind ameninat i provincia aceia, cci se aude c Sultanul pregtete o flot puternic . n ce privete starea spiritelor n Ardeal, e foarte caracte ristic documentul urmtor : La 16 Mart se face o ascultare nnaintea magistratului din Sighioara privitor la un anumit Albert TorSk, acusat c ar fi defimat pe Nemi. Laureniu Kyser mrturisete, c a z i s istis sordidis curtis (!) alemanis" istas bestias". Lui loan Barberius i-ar fi spus acusatul c Sultanul a scris Secuilor: ,ut istas.curtas (!) bestias germanos ex regno pellant et ipsos filium Ioannis regis in regnum reducturos esse". Dup Petru Rauner, ar mai fi zis TorOk c Sultanul a poruncit Secuilor s alunge din ar pe sordidos Alemanos", cci alt cum vine el nsui ac fetum in tero matris occidere vell" *. La 22 Mart sosi la Castaldo un nou sol al lui tefan Ra^ re. Voevodul propune un plan de rzboiu foarte raional. Sul tanul va ataca Ardealul prin Moldova. Generalul s mearg cu otirea la Braov i aici s atepte pe Turci, pe cari >a-i atace de la pate : post terga exercitum Turcarum aggrederetur". Lovindu-i n spate i n faa, i va mprtia cu uurin. Castaldo, raportnd acestea lui Ferdinand, spune c nu tie, oare cu intenie de spionaj face Voevodul acest pas, ori cu gnd bun? E nclinat s cread c e caul prim'. Situaia Ferdinanditilor n Ardeal, n lipsa de bani, devena din zi n zi tot mai precar. La sfritul lui Martie, Castaldo pregtete pe stpnul su i la mai ru : era iminent o re volt a mercenarilor, dac nu li se pltete solda rmas pe
1 5 3

lbid, ' lbid., ' lbid. * lbid , lbid,

7 Mart 1552, p. 652. p. 63. p. 654. p. 6i.

luni n urm. Nu stteau mai bine lucrurile nici cu Secuii. Sul tanul li-a trimis mai multe scrisori n care cu promisi ni i ameninri i-a hotrt s se rscoale mpotriva Imperialilor. Din causa aceasta nu se puteau ntri psurile spre Moldova, de unde atepta atacul principal. La nceputul lunii urmtoare se cunoteau ceva mai lmurit planurile Turcilor. Sultanul trimisese un ora al su, care s aduc pe Ioan Sigismund peste Polonia n Moldova, de unde s i treac n Ardeal spre a-1 aeza n motenirea tatlui su. Ceauul Aii a mpcat pe tefan cu fratele su . Castaldo linitia pe Ferdinand, c, n butul micrilor con trare ale Secuilor, el tot va intri psurile n spre Moldova. Dar pan la nceputul lunii Maju nu-i putuse mplini promi siunea. La 5 Maiu 1552 Petru Haller scria regelui c nchide rea pasului Oituz ar fi de mare importan. Secuii nu vor pu tea mpiedeca lucrrile de fortificare; dar, chiar dac ar ncer ca-o, per presidia Vestre Maiestatis... compesci [pos]sunt. Adaug c din Turcia sosesc mereu tiri despre grmdirea de provisii la Dunre . La nceputul lunii urmtoare, Castaldo raporta arhiducelui Fer dinand c a ajuns n posesiunea unor importante scrisori pe care Sultanul l e a trimis Reginei, lui Petrovici i Voevodului din araRomneasc- Din ele a aflat amnunit care erau planurile ini micilor. Dac ar avea o oaste pltit, n'ar" atepta atacul du manilor, ci i-ar preveni; ar trimite ajutor boierilor'. n sfrit, campania, de mult ateptat, a Turcilor se deslnui.
1 3

La 11 Iunie, Losonczy, viteazul aprtor al Timioarei, tia c podul peste Dunre e terminat, c Turcii au otire mare, dar de proast calitate. Trupa lui Ahmed vine nnaintea otirii, pe ei nsui l ateapt s soseasc. nc azi scrie Losonczy lui Maximilian, i, ndat ce va ajunge aici, se va apuca de asediarea Caransebeului. Cei din Caransebe au cerut ajutor, i el, dup matur chibzuial, li-a trimis 100 de lnceri, dei nnainte li-a fost rspuns c nu are soldai. A trimis un cas1

Tdrt. tr, l. c, p. 144. ' ibid, p. 144 ' lbid., p. 154.

telan i un robii, crosa lr-a pus la inim s-i aduc aminte de vitejia lor dovedit pn acum i de credina datorit Maiestii S a l e ; s se poarte n faa dumanilor cum se cuvine unor buni cretini. Ei are o trup, compus din pedestrai, clrei i Spanioli de 1.550 de ini: satis insoluti. Propune un plan de lupta bine cunoscut Romnilor cci pe pmnt romnesc aveau s se desfoare evenimentele: quemadmodum et antea Maiesti Vestrae. Sacratissimae perscripsi. victualia et colonos ab adventu hostium auferre lo:aque habitata desolare et in nihilum redigere* poss>emus. Dar aceast otire nu e ndes tultoare pentru aprarea cetii, ba pedestrimea a jurat c mne pleac, i-i e fric nu cumva ntr'o bun zi s plece i cavaleria t* s-l lase singur Turcul e viclean, poate s cuprind Timioara, tot aa de rpede ca i Caransebeul, avnd el sol dai puini, nepltit i aceia *. La 17 Iunie Castaldo era n Turda. De-aici scrie lui Maxjmilian c zilnic primete tiri despre pregtirile i sosirea du manului. Domnul Moldovei azi ori mne va fi n ara Secuilor, unde poporul e n arme, sed non in favoram nostrumi. Dar nu va iei din ar cu via . Peste dou zfle tot de acolo scrie Bthory regelui Ferdinand c otirea (urco-tatar cu cei doi Voevozi e ateptat s treac munii la 22 Iunie, iar cealalt armat turceasc va ocupa Ti mioara la 25 Iunie . Situaia Imperialilor n Ardeal a nceput s devin aproape catastrofal. Secuii au prins armde alturea cu inimicii: ut Siculi cum hostibus coniurati ad damna Maiestatis Vestre arma ceperunt *. Mercenarii nepltii jfuiau populaia mai ru dect irimicul: Milites non soluti victualia solvere nequeunt, nec populi absque solutione illa portare, nec dare volunt . Doi Spa nioli, la Cluj, chiar n faa generalului Castaldo au ucis pe nite negustori fiindc nu li-au vndut pete pe preul voit de ei La 4 Iulie se tia despre apropierea lui btefan R a r e ; la
2 3 5 7

Ibid., pp. 155, Ibid. Jind. Jb,d * ibid., pp. 156, Ibid. * Ibtd. s
4 8

156.

158, 267,

261.

8 Iulie ns Castaldo scria din Mntur lui Maximilian c Voevodul moldovean a nvlit n Ardeal i pustiete ara dup obiceiul su. Ar trimite ajutor Braovenilor, si solus pergere ad eos debebo . In ziua urmtoare generalul raporteaz arhi ducelui lucruri din cale afar triste. Mercenarii nemi s'u rs culat, au pus mina pe tunuri i muniii; au pornit apoi spre Cluj, ca s-1 prade. Oraul a nceput s se pregteasc de resisten, chemnd n ajutor pe eranii vecini, pe nobili i pe ceilali locuitori ai terii, bucuroi s prind armele mpotriva Nemilor i s-i ucid ; zadarnic i-a fcut aterti generalul pe mercenari c pregtesc et propriam eorum et notri ruinam; ei au devenit i mai ingmfai i mai neastmparai: Dumanul se apropie din toate prile, i noi vom peri fr mpotrivire . Ca s-i potoleasc, generalul li-a mprit 6.000 de florini, vin i alimente. Rsculaii, devenii acum i mai ndrznei, au prins i au btut pe cpitanul trimis s-i mpace. Au declarat c nu pleac din Cluj pan nu li se pltete solda pe dcu luni nnainte. Generalul se vedea silit s iea partea populaiei, cci altcum, nfuriat cum era, l-ar fi ucis. ' ernimea rsculat a nfrnt n sfrit pe rebeli, lundu-li tunurile i muniia. Cei rmai n via, lipsii de alimente, mu ritori de foame, au nceput s se pociasc i s cear iertare pentru cele ntmplate . n astfel de mprejurri erau firete de tot nensem nate trupele" pe care Castaldo le-a trimes n contra lui tefan Rare. Cu toate acestea Voevodul nu s'a lsat la lupt, ci, n dat la apropierea lor s'a retras n prile Chezdi-Oorheiului cum apare din raportul lui Nicolae Myes^kowski ctre Castaldo (16 Iulie, nu 20 Iulie ca Ia Hurmuzaki, ll , p. 2 8 3 ) . Din acest document apare c tefan s'a retras- de bun voie, nu silit de forele, de tot modeste, ale Ferdinanditilor. Ceia ce se "spune aici despre pustiirea terii de ctre Moldoveni mi se paie un neadevr. Myeszkowski singur spune: Secuii, i cnd erau cu noi, se_prea c snt mai curnd gata s se arunce
1 2 ? 1 4

Ibid. * Ibid., p. 269. 3 Ibid, p 2 7 0 . " Ibid., p. 271.


4

asupra noastr dect asupra dumanului. Oar ar fi avut Secuii astfel de sentimente fa de tefan, dac ntr'adeVSr li-ar fi pustiit ara, cum spun rapoartele Ferdinanditilor ? Voevodul pan n 20 Iulie s'a retras de bun voie din Ardeal. E prin urmare o laud goal a lui Castaldo cnd la aceast dat scrie lui Maximilian c, pornind el mpreun cu Bthory, cu trupe germane, 400 de Spanioli i 400 de cllrei, a fu grit n Moldova pe tefan. Expediia din Iulie 1552 a fost dup cum arat toate sem nele o simpl demonstraie spre a satisface, de form, ordi nele Sultanului. Acest joc a fost repeit nc odat in prile Braovului K Fapt e, c fr aceast bun voin, iste acoperit, a Voevodului moldovean, Ardealul ajungea n mnile Turcilor. Fetdinand t-a dat sam de aceast mprejurare i de aceia s'a hotrt s ncheie pace cu Turcii. Spre acest scop, la 26 Iulie, a dat puteri depline generalului Castaldo, ca s nceap trat rile cu Ahmed-Paa. S'a cerut mijlocirea lui Mircea Ciobanul din ara-Romneasc . La 26 Iulie 1552, dup o aprare eroic czu Timioara ; dup ea urmar alte ceti n Ungaria. Supt presiunea evenimentelor, Ferdinand crie lui Petru Haller c, de i nu crede n reuita tratativelor cu Turcii totui a dat spre aceasta mputernicire lui Castaldo. El nsui a de clarat n repeite rnduri Sultanului c e gata s dea tributul pe care l-au pltit pentru Ardeal Craiul Ioan, vduva lui i Martinuzzi . Era vorba s nvleasc din nou cei doi Domni ai terilor romaneti *.
2 f 3

Revolta mercenarilor izbucni din nou n cursul lunii August, cu o furie i mai nebun. Vom peri cu toii, dac nu de dumani, de mna eranilor, scrie Castaldo, care ncepu s se re trag spre Baia Mare, n ndejdea c vor sosi ajutoare. La l-iu Septembre 1552 tefan Rare fu ucis de boieri. Se cunotea raportul lui Castaldo, trimis cu o mare ntrziere,
Ibid., p. 274. ' Hurtnuzaki, II , p. 284. * Ibid. * Ibid.
1 1

n 21 Octombre 1552, arhiducelui Maxlmilian . Aici generalul ncearc oarecum a se scusa, spuind c el nu e direct amestecat n uciderea Voevodului. A fcut numai atta c a trimis nite scrisori de mbrbtare boierilor contra lui tefan Rare, cari fgduiau c, dac vor izbuti s aduc la Domnie pe preten dentul lor (Alexandra Lpuneanu), se vor pune n serviciul Im perialilor. De fapt ns Castaldo fcuse nc din 11 Septembre un alt raport, regelui Ferdinand, pe care din nenorocire l avem numai n regest, unde spune c, dup ce nu s'a putut folosi de puterile Voevodului, aa cum ar fi voit, a fost silit s recurg la curs: cviribus uti non possemus, coacti fuimus ad artem recurrere, i deci Voevodul a fost ucis n cortul l u i . Aceste cuvinte dovedesc c ucigaul lui Mutinuzzi a rpus i viata Domnului moldovean. Am artat mai sus c tefan Rare a fost devotat cauSei cretine i, mulmit politicei lui, Ferdinanditii n'au trebuit s prseasc Ardealul n cursul anului 155^. Ahmed-Paa, Cuceritorul Timioaiei, era ocup&t n alt parte i nu avea destule trupe ca s trimit i n Ardeal. Singur Rare era n situaie s dea lovitura de gratie Nemilor in Tran silvania, i o putea face cu cea mai mica sforare n mpre jurrile date pe care el le cunotea, de sigur, bine. Pentru Italianul fr scrupul, aceast neutralitate binevoioare a Moldoveanului nu era de-ajuns. De bun sam el cerea c tefan s-i ridice slabele foie contra Turcilor, s-i pun ara n joc, far ca n schimb s i se dea cel pu-n un loc de scpare. i, cnd nu i-a putut ajunge inta, a pus pe boieri s-1 ucid: Ferdinand, ca i n caul lui Martinuzzi, era n cu rent cu toate frdelegile generalului su, cruia-i d statul s aplice aceleai mijloace i fa de Domnul muntean: deinde nobis etiam videtur necessarium fore de Valacho tandem idem facere quod Stefano quondam moldaviensi vaivodae accidit", i aceasta pe cit mai curnd posibil* (22 Octombre 1552). Ca i din uciderea lui Martinuzzi, Casfaldo n'a folosit nimic din schimbarea Domnilor n Moldova. Despre acest lucru s'a convins foarte curnd vieleanul Italian.
2

Hurmuzaki, IP, p. 293. * Tm. t&r 1 92, p. 479. Ibid., p. 488.

La 22 Octombre 1552, fcnd alusie la nite vorbe ale reginei Isabela, c ea se vede nevoit s se gndeasc Ia soarta fiului ei, Castaldo scrie Iui Ferdinand: dubito enim non sine aliqua misterio hoc fuisse dictum, tanlo magis propter novum Vay^odam Moldaviae, qui est creatura regis Polom'ae, a quo si aliquam recuperandi spera haberet, magnum auxilium habjre posset". *
1

* *
Credem a fi izbutit s dovedim c tefan Rare n scurta lui Domnie a urmat o politic extern sincer cretineasc. Dar, fiindc a ndrznit s se gndeasc i la binele terii inaturalla al su, a czut jertf peifieiei vecinului de la Apus, ale crui sen timente i gndiri numai cretineti nu erau. Urmeaz din cele expuse c uciderea lui tefan. Rare nu poate fi socotit numai un act de rsbun?re a boierilor, cari nu puteau suporta frdelegile Voevodului, cum ni spune cro nicarul, n mod firesc se ridic ntrebarea: e vrednic de cre dina, n ntregime, caracterlsarea stpnirii lui tefan Rare, ps trat n vechile noastre cronici i acceptat n general de toi istoricii notri? Pentru ca s pttlem afla un rspuns multmitor, va trebui s revisuim Izvoarele istorice n chestiune. Se tie c Domnia fiilor lui Petru Rare se afl povestit n dou cronici mai vechi: in cronica slavoneasc a lui Eftimie i n cia moldoveneasc a Vornicului Qrigore Ureche. Caracteiisrile date de aceti doi cronicari despre Ilie i tefan Rare snt identice. i, dup ce nvaii cari s'au ocupat cu studiul ve chilor cronici moldoveneti au ajuns ia conclusia c Ureche n'a cunoscut pe Eftimie i prin urmare i-a cules informaiile din alt izvor, nu s'a mai ndoit nimeni c e, cronicarii, spun adevrul istoric i deci merit toat credina. C Vornicul Ureche n'a ntrebuinat cronica lui Eftimie a afir mat ntiu nvatul nostru slavist loan Bogdan. De aceiai p rere este i d. Iorga, n Istoria literaturii romne din veacul al XVIII-lea, dar d-sa ntr'o noti admite c se pot constata unele asmnri ntre cronica slavon i cea romaneasc*.
' Ibid.,
1

p.

4iS.

W z l i prefaa la Din faptele strbunii >r", p.

Noi credem c, cel puin ce privete domnia Rareizilor n alte puncte nici n'am cutat legtura , Ureche, fie direct ori mijlocit, a mprumutat mult din cronica lui Eftimie. Asmnarea izbete la prima cetire a prilor corespunztoare. Lsm s ur meze capitolele despre Domnia lui tefan Rare, ntiu din Ef timie n traducerea lui Ioan Bogdan. t\n anul 70 59 (1551), luna Iui Iulie n 11, lu schiptrul dom niei moldoveneti tefan Voevod cel Tnr, al doilea fecior al lui Petru Voevod. i acesta Ia nceput se arta a fi bun i iu bitor de Dumnezeu i mblnzia pe toi i se ngrijia de biserici i se purta cu cuviin cretineasc, iar pe arhierei, pe preoi i pe clugri i cinstia, cum se cuvine tuturor Domnilor buni s-i cinsteasc. Dar nu mult dup aceasta se schimb fr de veste i rutatea, ce pare a nu fi fost ndestulat cu jertfe de mai nnainte, umplut-au din noua ar. ncepu tefan Voe vod clca pe urmele fratelui su cu gndul i cu fapta, ba n unele chiar a-1 ntrece; adus-a cu el curve turcoaice i hogi turceti, nceput-a a vorbi aspru cu oamenii i a nfrunta pe toi, Era turbat de nebun i, fiindc din turbare se nate pofta de lucruri necuviincioase, au mplinit cu vrf toate soiurile de ruti, toate nedreptile i schingiuirile; uciga fr de lege i sugtor de snge, era plin de rnnia femeiasc i brbteasc i in toate necuviinile se spurca : n curvsrii i n hoii, n omoruri i mituiri l n altele asemenea acestora. Ucigtor crud i mare, pe muli cu felurite i nenumrate munci i omora. Din pricina aceasta era oropsit i blstmat de toi; cu toii nce pur a se ntoarce de la dinsul i a fugi de el ca de un arpe ngrozitor. Pe muli i lipsia de vedere, altora li tia [nasul i urechile, pe alii i arunca n afunzimile apelor. Dup ce a ne socotit astfel judecile dumnezeieti i a clcat drepturile neprtenitoarei judecai i ale ndelungii rbdri, fu ncercat pe drept de rnnia dumnezeiasc cea neprefcut i nendurat la podul de Ia Tuora, lng lacul Prutului, unde fu omort de boieri i despoiat dintr'o.dat de Domnie i via. Astfel i-a luat dup vrednicie rsplata rutilor sale i prin moartea rea '-a sfrit spurcata lui via in anul 70d0 (1551), luna lui Septemvre 30. Domnit-a un an, dou luni i dou sptmni. Iar la Ureche cetim : <Dac a prsit Ilia-Vod ara i Dom1

Koglniceanu, p. 207.

nia mpreun i legea cea printeasc, atunci ntr'acelai an 7059, Iunie n 15, i locuitorii terii se sftuir, i i-au ridicat Domn pe tefan-Vod, feciorul lui Petru-Vod, ndjduindu-se c, de. n'au smnat lui Petru-Vod feciorul cel mai mare, doar va face datoria i obiceiul printesc feciorul cel mai mic. Unde i el cu. osrdie s'a apucat, ctre toi plecat, milostiv, blind i ne voitor spre lucruri bune. Bisericilor s'a artat cu dumnezeire mare ; ca s poat stinge numele cel ru a frtine-su, i ca s nu se arate ceva abtut de la pravoslavie, pre toi ereticii din tar s vrea s-i ntoarc: ori s hie la legea pravoslavnic sau din tar s ias. Pe Armeni, pe unii de bun voie, cu giuruine i daruri umplndu-i, pe alii cu sila i-a botezat i . i - a ntors la pravoslavie ; muli din ar au ieit la Turci i la Lei i printr'alte teri, vrnd sa-i ie legea lor. Cu aceste vrea tefan^ Vod s acopere faptele frine-su, lui Ilia-Vod, de lucrurile spurcate ce fcuse, la acestea cu nevoin se silia. Iar de cele ce se cade pravoslavii, adec legii cretineti deprtat era, c, s'au artat mai apoi cu lcomie i asuprele, i curvie nestnp- ^ rat era ntru el. Nu se rbda de femei cu brbai, nu rmnea' fete fecioare neruinate, nici giupnesele boierilor nebatjocorite; i mai apoi, de vrea domni mult, nu vrea hi ca s nu iea urma frine-su, lui Ilia-Vod. Petrecnd aceste nevoi multe boierii i locuitorii terii, de spre Domnul lor, n'au mai putut suferi fr omenirea i rutile lui; ce ntiu s'au sftuit cu tain, ce vor face ca s se poat cu rai de dnsul i, sftuindu-se, au ales ca s ajung de srg la boierii cei pribegi, cari erau fn ra Leeasc ieii de multe nevoi. De aici, dac au avut tire i rspuns de la dnii, cum ei vor veni fr zbav (cu cine ar alege s li hie Domn dinii), ndat acetia, noaptea, cu toii s'au rdicat la pod la uora, i au tiat a{ele cortului asupra lui tefan-Vod, i acolo, cu rane multe ptrunzndu-1, l-au omort, n anul 70p0, Septembre dup ce a domnit doi ani i patru luni. Dup cum vedem, att la un cronicar, ct i la cellalt, tefan Rare, la nceputul stpnirii sale, a fost bun, milostiv i ere-., dincios; pe urm se ticloete,, cade mai ales n pcatul curviei. Dar, ceia ce e mai hotrtor, i Ureche ca i Eftimie pune. greit omorul n anul 1551 n loc de 1552. Dar despre aceia c redactorul cronicei atribuite lui Ureche a luat i dju cronicile

slavone, i prin urmare i din a lui Eftimie, ce e drept n mod m'jlocit, gsim dovezi n preioasa lucrare a lui Const. Giurescu, Noi contribuiuni la studiul cronicilor moldovene. In resumat iat care snt conclusiile ce ne privesc aici, din cartea regretatului Giurescu: Cronica lui Ureche, dup dnsul a Iui Simion Dasclul a fost compus cu ajutorul celor dou izvoare principale : letopiseul latinesc i letopiseul moldove nesc. Acest din urm a fost redactat de un Eustratie Logo ftul. n cronica lui se aflau, pe lng tradiiile naionalei pe care Ureche Ie suprimase, i o mulime de tiri culese de prin mnstiri i vechile letopisee s'avone . Constatind c Ureche ori Simion Dasclul a cunoscut cro nica lui Eftimie i a ntrebuinat o. chestiunea despre veraci tatea istoric a caracterisrii lui tefan Rare se simplific mult. Cci rmine s lmurim acum o alt ntrebare numai: putem da crezmnt spuselor lui Eftimie despre frdelegile i cruzimea Voevodului nostru ? Rspunsul nostru este de la nceput nega tiv. Eftimie -a scris cronica la porunca Iui Alexandru Lpuneanu. Iar obiectivitatea acestui cronicar de Curte o poate ju deca uor oricine, dac cetete po/estirea plin de linguire In care prea-mrete pe stpnul su, neinnd nicio msur, neleptul, bunul, prea-milostivul, dumnezeiescul, e t c , sint atributele cu care nsoete ia tot pasul numele lui Alexandru Lpuneanu. Tot ce spune de acest tiran e un imn de laud exagerat. Despre predecesorul su nu are dect cuvinte de hul, presintndu-1 ca pe un monstru trimis de Dumnezeu pe pmnt, ca pedeaps nfricoat asupra oamenilor. Ii face impresia c Eftimie scrie despre Rareizi numai pentru ca defaimndu-i pe ei s-i poat ridica mai sus eroul n atep tarea unei rspltiri bogate. Cci evident mai era vo ba i de justificarea Domniei celei nou, aratnd c n urma lui tefan Rare, fiul i motenitorul legiuit al lui Bogdan, a venit ca un mntui*or: se uitau la chipul voevodului (Alexan iru) ca la chipul lui Hristos, cci li se prea a fi vis, iar nu aevea, cnd i aduceau aminte de fotii Domni necuni din neamul lui Petru Rare**. Eftimie vorbete de omoruri, i s:hingiuiri fptuite de cei doi
l

i Giurescu, o. e.. p . 87. . Bogdan, o, e p. 219.

frai: uu amintete ns dect un singur cas, uciderea Hatma nului Vartic, de ctre Ilie-Vod. Ar fi trecut oare cronicarul Eftimie cu tcerea masacrarea boierilor de frunte, dac ar fi putut el imputa astfel de fapte lui tefan? E caracteristic c Ureche, care mprumut, cum am vzut, de la Eftimie, nu pomenete nimic de vrsri de snge, de mu tilarea i omorrea boierilor; probabil fiindc alte izvoare nu confirmau aceasta. Astfel, n ce privete politica intern, datele pstrate Ia cro nicari trebuie s Ie privim ca exagerate. tefan Rare n'a fost monstrul pe care a voit s ni-1 presinte Eft'tnie/a crui caracterisare se potrivete cu mult mai bine lui Alexandru Lpuneanu. Va fi foit uuratec i imoral, dup concepia noastr, n viaa familiar era nensurat . dar acesta era un cusur comun contemporanilor i mai ales Domnilor: s ne gndim nu mai la tefan-cel-Mare. Rmne deci stabilit c uciderea lui Rare s'a fcut din n demnul lui Castaldo, iar ca iustrument a fost folosit un partid de boieri, lacomi de averi i putere. In ajutorul prerii desvoltate mai sus vine l o in'eresant noti analistic, scris n limba slavon pe ultima fil a Evanghe'ariului de Ia Voronei comunicat del. Bogdan n Ana lele Academiei Romne, Mem. sec.istorice>, 1906-1907, p.^654. n traducerea romaneasc a lui 1. Bogdan nsemnarea e ur mtoarea : Acest Tetraevangheliu s'a scris din porunca i cu cheltuiala lui Grigore, arhiepiscopul i Mitropolitul Sucevei, de mna mult pctosului diacon Mihail i s'a fcut in anul 7059 ( = 15bl), luna Iunie n 28. n acest an, Ia ndemnul diavolului oelui vi clean, primit-au Ilia Voevoiul puturoasa i necurata i de su flet pierztoarea eresie musulman. Oh, cum a putut s treac de la lumin Ia ntunerec! Cine nu va plnge sau cine nu va oft ! Viu fiind, el s'a tirt in Iad, fecior fiind sfnt-rposatului Petru Voevod, i mam avnd pe evlavioasa Doamn Elena. n acelai an se sui n Djmnie evlaviosul Io tefan Voevod, fiul mijlociu al evlaviosului Petru Voevod, i ncepu a na fi pe placai Tur cilor i porunci oamenilor din ara Moldovei s lepede hainele

dup obiceiul turcesc, pe care ncepuser a le purta pe vremea lui Ilia-Vod. i porunci tuturor oamenilor s fie totdeauna gata, toi din ar, cu armele i cu altele. i se sui n Domnie (la anul 7059), luna Iunie n 11, ntr'o Joi (cnd a fost uns). Aceast preioas tire confirm ntru toate aceia ce am sta bilit cu ajutorul documentelor externe: tefan a fost un Domn contrar Turcilor, gaia s apere cu armele credina strmoeasc, pe care a fost prsit-o nevrednicul su frate. Bunele lui^ntenii au fost zdrnicite de perfid'a Imperialilor, n deosebi a lui Castaldo, autorul morii Iui tragice. n acest neles cred e u v a trebui modificat judecata is toriei noastre despre acest nenorocit nepot al Iui Ufan-celMare.

Victor Motogna.

Documeate noi privitoare la cderea lui Despot


D e s p o t - V o d , a m e n i n a t d e d o i d u m a n i , d e W i s z n i e w i e c k i i d e boierii r s c u l a i , s e nchise la 8 A u g u s t 1563, n c e t a t e a c e a tunuri ntrit a Sucevei mpreun d n s u l i c u c i v a acolo". clrei, civa Erau: 656 din cretinii p e soldai ce avea cu L u t e r a n i i r m a i p e cari pe cu v i c l e u g lng i s i n e : 400 cu lng

nchisese Unguri, Farkas, i

s u p t c o m a n d a lui P e t r u D e v a y , p e d e t r i , i a lui M a r t i n i 300 d e Moldoveni" . Tdraa, noul Domn proclamat, ncepu a


1

Greci, Poloni, Rui,

Turci, Nemi,

Italieni

I n 10 A u g u s t , c a r e fu August ucis.

asedia

c e t a t e a . A s e d i u l s e s i r i n 6 N o v e m b r e , c u p r e d a r e a lui D e s p o t , Evenimentele petrecute n j u r u l i n l u n t r u l cetii de la 10

pan

n 6 N o v e m b r e snt povestite, pe b a s a tuturor

isvoa-

r e l o r c u n o s c u t e p a n a t u n c i n l u c r a r e a c i t a t a lui A . L p S . i a t u . I n T o r t e n e l m i t r " ( a n u l 1896) d a u p e s t e n i t e d o c u m e n t e f o a r t e importante, care vor modifica n m u l t e p r i v i n e ceia ce se, t i a m d e s p r e z i l e l e d i n u r m a l e n e n o r o c i t u l u i a v e n t u r i e r i d e s p r e Senatul oraului Caovia a ascultat,
1

p r e j u r r i l e n c a r e s ' a p r e d a t c e t a t e a S u c e a v a l a 6 N o v e m b r e 1 5 6 3 . i. a n u l 1564, a s e marturi'

Dap A z a r j e i Forgch, citai la LpeJafu, Cetatea Sucevei", p. xxxiv.

d i n t r e cei c a r i a u l u a t p a r t e i a a p r a r e a S u c e v e i , p e n t r u a s t a b i l i c i n e e v i n o v a t u l p e n t r u , u c i d e r e a lui P e t r u D e v a y i p e n t r u a t t d e r u i n o a s a lui D e s p o t . M r t u r i s i r l e , f c u t e s u p t se unesc cderea jurmnt;,

pan

n cele m a i mici a m n u n t e

i d i n t o a t e r e i e s e

a d e v r a t u l culpabil a fost M a r t i n F a r k a s , d e s p r e care, s e c r e d e a c a f o s t a p r t o r u l c r e d i n c i o s a l lui D a t fiind i m p o r t a n a ntregi, n t r a d u c e r e a multilateral a acestor

pan
1

acum,

Despot . r e l a i u n i , le dm
2

romaneasc

a textului 16

original

unguresc . 1564. Polyak, oe-am .de dup

Septembre

JMoi, S i m i o n i M a r t i n N a g y , f o t i a r g a i ai lui C r i s t o f o r c a r i a m fost n c e t a t e a Sucevei cu n e n o r o c i t u l Despot, tot vzut, auzit cetate, n i t i m , t o t c e - a m timpul nenorocirii laolalt neles n c e t a t e lui Despot, tim. mrturisim

i n a f a r aici

c r e d i n a n o a s t r ; c c i z i u a i n o a p t e a a m f o s t m p r e u n i t o a t e acestea le-am poruncitor Martin petrecut i le t i m c d o m n u l M a r t i n F a r k a s a f o s t l o c i i t o r u l i cel d u p b i e t u l D e s p o t . t i m i a c e i a c p e P e t r u a fost F a r k a s 1-a u c i s , a c r u i m o a r t e d'intiu Devay rs

apoi pricina

c o a l e i i a c o m p l o t u l u i m p o t r i v a lui D e s p o t . Mai tim apoi c Ungurii au voit s taie p e toi Grecii, la Dar va unul, ca s poat pstra cetatea, cci se temeau de Martin primi-o". tim apoi lui n el. c u cei d e s u p t Farkas ascultarea c averea lui D e s p o t ; c Martin fgduise c ndat pe fa, contra ce tot lui s'a rsculat au i cavaleria ales s'a pe spus i c pedestrim^a Farkas s as toi atunci Despot Martin Farkas zicea: Nu-i tiai, cci iat d u m a n u l

pan
GrecL cere;

c e t a t e a ; s i-o d m

pan

o c e r e , c c i m a i t r z i u i - a m d a - o i n u

mpotriva comandant culte de

M a i t i m i a c e i a c M a r t i n F a r k a s l u i a u jfuit

s e v a f a c e p o a r t d r e a p t " , p e c a r e s i e i m cu t o t a v u t u l n o s t r u . El s p u n e a c d u m a n u l se v a r e t r a g e la o d e p r t a r e de trei mile i n e argint,


1

mbrbta aur i

cu v o r b e scule din

de

acestea: Dar

Dumanul iat a jurat

tie fiul

avei regelui

bielug.

Lpedatu, o. c, p. x x x v m . Originalul se afl n Arhivele orsului Caovia.

[ I o a n S i g i s m u n d ] , c u g e n e r a l i i s i , i V o e v o d u l , c u v l d i c i i i b o i e r i i , c v l a s s trecei n e s u p r a i cu tot ce Darabanii aur toare i argint n'a dat s'au din voie bucurat destul. F a r k a s , cci n ziua dreapt", i p e n o i pe poart, c cci cum cetim ar au ci n e - a toi. cum fi ni-a ruine trecut fost pe cete urm s se fac poart Despot ieim mult de avei". slobozenie i s'au ei aceast

p o r n i t i m a i t a r e m p o t r i v a D o m n u l u i , m a i a l e s c a v e a u l a Dar n u fu a a c u m a s p u s M a r t i n pe srmanul ar el Ia trebui s'ar s

vrt

prin deschiztur,
Muli ziceau nelegerea. capul tim maestru toi n e lui i dousprezece am Dar crunt, c

acestea;

rspundea altcum, noastre hai s

dac cu

face

ceasuri. auzit a cu urechile De-aceia Diacul Mtia, Martin, care zis c t r e viaa. Martin Farkas: Domnule

pltitor, jucm

scrisoarea

s p u i c o ai d r e p t s a l v - c o n d u c t , d a t d - t a l e d i n p a r t e a R o m n i l o r " . M a r t i n F a r k a s i-a r s p u n s , s r i g n d : C e g r i j a i d - t a d e De scrisoare e fecior treaba m e a ! Aa d e lele ce-mi eti, c n d a t te iea aceasta? asta, Diac te lovesc n cap cu bta dracul!". Bietul

M t i a a n c e p u t a p l n g e , c n d a u z i n j u r t u r a i n e l e s e t r d a r e a . I n sMrit p r i c e p u i n e n o r o c i t u l D e s p o t c , f r d o a r i p o a t e , v r e a u s-1 d e a p e m n a Dac nu-mi dai d u m a n u l u i . A t u n c i c z u n g e n u n c h i tragei mai s'a bine sabia mea c e i i m Dar nu n c e p u a-i r u g a s a t e p t e n u m a i o s p t m n o r i c e l p u i n p a t r u z i l e . ascultare, tiai voi, dect n ' a folosit i uda Dup fiului spunea capul nicio regelui, s m cu ap dai la o p e i r e i, stnd lng att de r u i n o a s ! " . prefcut nenorocitul Voevod,

nimica, cci M a r t i n F a r k a s vorb. tiat Despot, a Martin

nebun;

ce a fost

zis Mihai Ratz, u n Martin Farkas,

c p i t a n al n'ai fcut fi om

ctre

Farkas:

b i n e c a i d a t p e D e s p o t n m n i l e d u m a n i l o r

si. Z u , n ' a

c r e z u t d e s p r e t i n e c e t i n s t a r e s f a c i a a c e v a ; altfel d e te-am inut". Martin F a r k a s a r s p u n s : Vd c n ' a m fcut nu tiu dracul mi-a luat minile, d a r nu trebuia s s v r e s c lucru". La aceasta a adugat Mihaiu Ratz: Cnd a D e s p o t a f a r d i n c e t a t e , l t r i m e t e a m de Romni. Am vzut pnul ajutor. pe Barem trei mnile dumanului, zile de de mai aceia ndrt, de nu ne nu i-am putut da

bine: acest pe sttri

scos

temeam niciun ar

ns c voi sntei hotri s v dai ineai cetatea! Acum

Despot, fi Noi, scris mers

cci pan acolo". i Simion

atunci Martin spune

sosia Nagy, cu

Laski ala nu

cu

ajutor

i n o i aceia

nu ce

l-am am a

ateptat aici. s

tim c

dect

Putem

credin

tare

Martin toii.

Farkas a

pacteze

cu dumanul,

el a f c u t pierdui

nvoiala, el

predat

c e t a t e a i d i n p r i c i n a lui a m Iakus contra Originalul Martinum

fost

cu

P e d o s e s c r i s d e a'.t m n : F a s s i o n e s a d i n s t a n t i a m F a r k a s , d i e 16 s e p t e m b r i s n A r h i v e l e o r a u l u i C a o v i a , N o . 2482.

Laurentii 1564.

auditae,

12 August 1564.
N i c o l a e S a b o m r t u r i s e t e c el t i e s i g u r c D o m n u l 1-a pe Martin Farkas hotnog, i-a d a t porunc s asculte fcut de s'a toi

d n s u l , c a i d e D o m n u l n s u i . O r i i c e m i c a r e au p o r n i t a l i i , el t r e b u i a s-i r m n c r e d i n c i o s , cci D o m n u l n n i m e n i n u Farkas. arma. cci Dac n'ar fi u c i s jpei Petru a re n c r e z u t a a c a i n M a r t i n 1-a fost atacat i cu gura i cu

N u t i u n s d e c e I-a u c i s p e P e t r u D e v a y , c c i M a r t i n F a r k a s Devay, noi a m pricina fi s c p a t t e f e r i . D a r u c i d e r e a lui P e t r u pentru moartea cci Devay

primejdiei s vedem

noastre, ce s'a

lui s ' a

voltat mulimea. E u a m zis c t r e d o m n u l L a u r e n i u : Domnule Laureniu, vino ntmplat", tocmai atunci s'a nu i a c s-1 m u t a u m u l i m e a , d e t o t felul d e n e a m , din f o r t r e a a rspuns: Poporul ni-a capul plcut D-voastr 1-a c nu a de ales e, n putei de aceiai . porunca cetate lui M a r t i n Horvath. Farkas, Farkas, ori Eu ns dar din Ioan mers? n t o r s n anf, d a r n u jfuit cred rmnea". pe Martin i Farkas. Nou vreme, lociitorul Domnului interioar,

u n d e l o c u i a D o m n u l . A m n t r e b a t : N o i p u t e m r m n e a ? " . Ni comandant

poporului

revoltat. tiu, din ieit din

Intr'aceia, cui p o r u n c , n'ar fi mers

nu-1 t r i m e t e a

Martin

putei

n t r e b a i , din a cui p o r u n c a t i u c V a l e n t i n N a g y s'a tiu ce-au isprvit cu

m n i a t i s ' a

dumanul. mprit

In ziua cnd a fost ucis P e t r u D e v a y , p o p o r u l r s c u l a t a V i s t i e r i a D o m n u l u i , a t i a t f r n e l e i e l e l e a u r i t e i l e - a

n t r e s i n e . A u j f u i t i a v e r e a d o c t o r u l u i , c c i , f i i n d s f e t n i c u l D o m

nului
ce fel

s p u n e a u e i , e v r e d n i c s fie i e l U2is. V e d e D u m n e z e u de lociitor a fost acesta [Martin Farkas] Voevoldului,

cci pzit plece,

n c 1-a ar fi i m a i aici

pzit

ziua ca

i s

noaptea, l-ar nu fug,

ca

s "nu p o a t s mearg,

fugi. dar

Cci s

Domnul

scpat, stranic, cu

dac toii".

fi l s a t

ei l - a u

zicnd:

Dac-1 lsm

perim

C n d z c e a m b o l n a v n c a s a lui P a u l S e c h e l , t i u o a m e n i i c au venit la m i n e M a r t i n F a r k a s , Cristofor Polyak, Ioan v a t h i alii, c a r i a u f o s t a c o l o , i m ' a u n t r e b a t : D r a g s alte avea poat Nu niicio i-mi El nu ne dm. Carne de cal avem destul, pe ling n

notri Hor-

prietene, aceia i va nu la

c e - i - d e f c u t ? " . I a r eu li-am r s p u n s : Ct v r e m e in provisiile, alimente; noroc zice tiu apoi de ce apoi poate la s'a ni vine s i D u m n e z e u scape, cci la' bine s va eu ajutor. dar s parte Dac-

n i se v o r i s p r v i provisiile, v o m face ieirea cu a r m e l e ; cine Dumnezeu c am mai scpa, stpnului n'am luat Zic: cetate Martin din nimeni fost c ne vnztorii vine las

nostru". Farkas Cum?". c u -tot a ne

ntmplat, isprvit

sftuire. zice

Vd - numai am c Aa

mine totul".

:Tovare,

mi-a

rspuns:

ieim

a v u t u l n t e r m i n d e m a n u l u i , ci a jurat Voevodul

trei zile; pe D o m n i fiul regelui

nu-1 d m cu toi

n mnia d u r c

ceasului, care-1 v a d u c e la S u l t a n u l . P e a c e a s t a [Toma] vldicii,

l a s s i e i m n e s u p r j a i c u t o t a v u t u l , n u m a i s li d m p e D o m n ; fac i podul pe c a r e s Dar vedea din cine vorba a fost doar trecem." nu fost s i s'a ales lui s nimic. Despot inem D-voastr i a. cetatea putei o 1-a pro

aceasta pricina s'a

morii rugat nu eu. cu

capitulrii numai in

cetii. Domnul rugat pe Martin

s p t m n , o r i cel p u i n p a t r u z i l e . B a c h i a r i I o a n , H o r v a t h Farkas predm cetatea,

pan

visiile, c u m ba dus la de el a dus trei

i s f t u i s e m i i pe n al de

tiu b i n e c M a r t i n F a r k a s a ieit d i n c e t a t e cu tot a v u t u l s u , Domnului, o ea a mai toate un de c el susine p i acum noi el ns fost n'a are ne-a cu s nimic, afar florini, de care cu piele vndut mult se de jder. Dar ulcior 500 fl. vedea (vas Pe c

Bistria pltia

a u r i t ) c u 160 n'a

despoiat credin

toate.

De-aici

poate

nici c t r e D o m n u l s u , nici c t r e noi. N ' a m a t e p t a t lui R a d a k , causa c ce cum am leram am neles de n acolo,

s e p u n el g a r a n t p e n t r u n o i l a R a d a k , d a r n u s ' a c z u t p a el s n e d e a p e m n a de la alii. El de a cu tot fost avutul nendestulndu-se i d e s p o i a t stat

tocmai i,, mai

la F i i z i ti ne-a

nchisoare

pagubele

suferit

nostru.

Despre dat tot bine plti dat cci s un c

Laureniu i am i-a

Kis

nu

tiu la un

nimic, loc, cu el

nici fi cnd

n'am am fost nu

auzit

s-i am

fi fost

galben

barem

Domnul, zcut fost cci dator

cci a

tiut, fiindc dar tiu de

mpreun pentru Domnul.

r n i i . 'tiu. c i n e - i vatot c e i-a Sechel, trebuie are i

Domnul

mult, l-au

pagub,

i p e

despoiat

N u t i u c e l e g t u r a f o s t n t r e M a r t i n F a r k a s i P e t r u ei spun cum au fost capii. D - v o a s t r El mie nsui nu s va m iertai, dar eu adevrul. mi ce vin putea Toi tgdui, am fost i am Ei s

dac

c r e d i n , c t o a t e a c e s t e a s ' a u n t m p l a t a a , b a p o a t e i m a i dect nu n m i n t e dar ni acum. s'a n la tiu Dup Mai pnea din pricin, ieit au la fost pierdut multe acolo avutul locuri cetii. dect a

pgubii, perit ntlnit, ziceau: mncm c e ia Sabo est

stpnul darabani

nostru. ce a m cari ni atta Ardeal, eu noi captul mai predarea s'a

bine cu

puneam ruine, Farkas".

singuri

cci' nimic n u die 20

mplinit

diri ceia Nicolaum

spus .Martin Exibitae familirem: Laurentii

augusti

mensis

per

eundem

in n o m i n e s a n c t a e e t i n d i v i d u a e T r i n i t a t i s f a s s u s Iakus, n 1564. Arhivele oraului Caovia, No. 2482.

sic scire n e g o t i u m se h a b u i s s e u t i n t r o s c r i p t u m est, ad i n s t a n t i a m Originalul

2 .August 1564. Ceia fiind ce tiu eu, lui Mihaiu Despot al i-a Fiizy, pe 1-a su, d e el jurat n chestia aceia, pe dup o pe dup lui Martin Farkas, n ur co dnsul Martin moarte. eu, pri feiduri vorbit, btea

argatul i toi Iui

Despot

vremea numit aa c ca d e credin acestuia,

mrturisesc Martin Domn via cit i am de pe la

mtoarele: mandant atrnau Farkas iar

Bietul

Farkas

lociitor Despot pentru

i a s c u l t a u

cpetenie. Acest

P r i c i n a n e n o r o c i r i i ce a u r m a t a fost u c i d e r e a lui P e t r u D e v a y , vinovat moartea neles aceste Am (de p e c mult a i n ' a fost nimeni Devay anume cu dar la nnaintea mincinoase, a l t u l d e c t M a r t i n F a r k a s . E l 1-a p r t p e Domnului din n felurite i-a Devjay Farkas. chipuri, c'ar E Cci i c u fric, Petru pricinuit moartea. fi v o r b i t adevrat el de Petru neles

fcute fr lui

c 1-a p r t p e porunca

dumanul,

tirea Martin

Domnului.

capul De Cnd alergat

s a la

piard s'a

pe

Petru

Devay, pe

fiindc Devay, pentru din

tare lui ce

se

temea

de

el. au n pe pe din nici

aici

nceput faa s'a

ntreag Farkas i s'a

nenorocirea

Despot. cetii 1-a luntru i cine din ucis. Martin

ucis M a r t i n tulburat ar l-ar i fi fi Ioan

toi o a m e n i i cetatea c

locului,

ntrebnd

Poporul Farkas. Petru Dup Ioan porunca nului

mutat

c e t a t e a d i n a f a r i n u m a i d e c i t a u a l e s d e c o m a n d a n t p e Dac tiut poporul tiat Sydo buci de din pe cetate loc. Farkas care tiu, n'au Devay, Horvath lui

e l '& u c i s trimese fcut

ce a c u m

toi ascultau Farkas, dup din

el, M a r t i n cu ct cu dup

la d u m a n , dar, Martin mpreun

au vorbit

Martin a ieit

bine, nici fiind, Horvath

ru. Dar

aceia

F a r k a s , lociitorul Petru Sechel,

Dom Ioan aceti cetate, Farkas

cetate

i V a l e n t i n N a g y ; i s p r a v a Farkas n'au

ns au fcut-o numai n t o r s n ce v r e a Tornia, Ioan

doi: Martin a zis c doar dicilor Iat tot el e i scrisori.

cu P e t r u Sechel. Cnd s'au trebuie e s se ntmple Voevodului a fiului fiul

unii d i n t r e f r u n t a i

a p r o b a t pasul fcut, d a r M a r t i n i a r t

el p o r u n c e t e ; Una ziceau c

el, pci dou a vl i a

capul. S p u s e apoi c totul e n regul scrisoarea cealalt boierilor si. zise el cu boierii i craiului tim lui, i a r

Craiului cu c

cpitanilor

ce fgduiesc" Toma

cpitanii, avei aur, lsm

asemenea

vldicii:

a r g i n t , b a n i i s c u l e d i n b i e l u g ; d a c p r e d a i c e t a t e a , v s ieii n e s u p r a i Dac cineva dintre cu t o a t e , b a nc v m a i d m noi v r e a s rmn n simbria

i n o i d a r u r i . Voevodului, pentru

a fiului C r a i u l u i , v;a a v e a s i m b r i e . P e a c e i a c a r i n u v r e a u s r m n n s l u j b , fiul C r a i u l u i i v a p e t r e c e n U n g a r i a . " D a r aceia n'a cetit nicio scrisoare. Farkas de din a prins cu att m a i otirea curnd, fiindc ro an sine fa.

A u z i n d a c e a s t a , t o i s ' a u b u d u r a t , f i i n d c b a n i a v e a u d e s t u i , i ndemnul s'au fost lui M a r t i n nstrinat Domnul umblnd bietul palat prin Despot. i v z u piaa [lui T o m a ] i p e l n g acolo d e cetatea, ntrebe oraului

Cnd privi maneasc pe Martin Bietul Atunci

slobod

urile cetii, fr Despot Domnul 1-a

nicio fric d e ntrebat: pe

cei d i n l u n t r u , c h e m l a predat s

Farkas. Eu a m

auzit totul, cci e r a m D o a r , ai Martin

Martin cine a

F a r k a s ? " . Acesta a r s p u n s : A fost p r e d a t , d a r n u tiu d e cine". trimese Farkas

p r e d a t c e t a t e a f r t i r e a l u i i a p o r u n c i t s m p u t e a s u p r a i n a micului. Martin Farkas s'a ntors i i-a spus c niciunul nu m r t u r i s e t e , ci a r u n c v i n a u n i i a s u p r a a l t o r a . i s r m a n u l D o m n i p u s e s e n el t o a t n c r e d e r e a i i-a p u s p e t o i s u p t a s c u l t a r e a lui a t u n c i nului dar su. fapta cnd tie rea s'a a jurat el ce-a n c - i v a fi s l u g isprvit, da rod sfrit i v i a a cci bun. i Domnul c a fost vndut-.. lucru i-o voastr"., Dac-mi sraci m s i va Dumnezeu vreau tirea v dreapt fapta i credincioas. tirea d rod Dom bun, N ' a r fi t r e b u i t s ntre n v o r b c u d u m a n u l fr bun nu poate convins

Atunci fr

Z i s e d e c i lui M a r t i n F a r k a s : A c u m , d a c a i s v r i t a c e s t tirea mea, mntuii mea mpreun cu a La aceeasfa scpai numai dai m pe taie, viaa n Martin odat ni Farkas cu va a fi i a zis: Iat m voastr, cinste voiu i s chiar i cu duc, Mria Ta, rmnem lui c fr pe

s isprvesc bine totul". Din n o u v o r b i bietul D e s p o t : dac ajutorul de sam c i cmi, mina am mea acest

prietenii miei o s v n t o a r c pagubele. Dar, d a c vrei s dumanului s ai strig predat c bine Mria bga tare m protestez

nvoirea svrii apoi i a s

casa

mpratului dai- pierzrii, privitor rnduit Ta

mine.

Dac merse

pcat,

Dumnezeu Ia soarta bine,

p e d e p s i p a n n a a p t e a v i i s m n . " M a r t i n F a r k a s ntocmeasc a crui lucrurile, Ta, a m Despot, la M r i a moarte o doria cu nsetare. S'a lucrul

bietului nou privitor

n t o r s din

zis D o m n u l u i :

Ta. N'ai s te temi M r i a

de nimeni, cci ceauul

te v a d u c e la m p r a t u l m p r e u n cu cei ce v r e a u s te n s o e a s c . i e u v i n c u M r i a T a l a m p r a t u l : s n u - i fie t e a m . n t r e a g otirea duman mai mult se va r e t r a g e la d e p r t a r e de trei mile, pentru ncredere". chiar ns Mriei nu aici se

Auzind Domnul acestea, zise: Eu vreau s vorbesc eu ceauul P r e a p u t e r n i c u l u i din i te cetate, va ceauul n mprat". va Martin veni Farkas

i n v o i a nici d e c u m , ci z i c e a : I n m o m e n t u l c n d v e i i e i M r i a T a mpratului nnaintea Tale trziu ochii, rugau plece, lua primire". trdarea nvederat, seara unde-1 v o r tovarii duce l

Bietul mieu stpn, nelegnd

se p r e g t i cu a i s p r e z e c e soi s m e a r g veste despre aceasta, Martin Farkas cu

d o a r l v a s c p a D u m n e z e u d i n m n i l e d u m a n i l o r s i . P r i n z n d d e si i l i n g u i a u s n u m e a r g . Cnd cu t o a t e a c e s t e a voia s

Martin atia ca s

Farkas cretini". nu poat

zise: Mai bine s m o a r

un om

dect

piar

N u l - a u l s a t d e c i s p l e c e , ci a u p u s p z i t o r i l a j j i i f e r e s t r e , pleca

pan

zori. Dimineaa

urmtoare, cu

scuPetru

lndu-se bietul Domn, s'a cu doctorul i iea-i ndemn, meni i nu acolo n

c u m i n e c a t c a u n b<in c r e t i n ,

mpreun scumpe Ta i la ni

i c u D u m i t r u . A t u n c i v e n i M a r t i n F a r k a s buzunar pietre preioase, te avutul ca va s le ai

S e c h e l i z i s e : I m b r a c - t e , M r i a T a , n h a i n e l e c e l e m a i Mria cci se v a ceauul mpratului lua n primire i v a

atinge de

Mriei Tale

fi pvlria T a

Domn". se apropia Batei oara dousprezece, i voia mna toi s la amiazi. s Zise ias n deci prin ge zile. z i d io cum a fiindc Farkas oare; au bietul cetate, pa tiat. de i tot nici bani.

Intr'aceia Martin In Cci

Farkas:

tobele, cnd pe fost

oamenii fTg, s i-a se

(deschiztur". sara cu premergtoare, s aceia aa a rugat nc fac n nunchi Domnul poart pan i p r i n se nu-1 d e a dumanului s'ar fi f c u t primiam trei

dumanul

nelegerea:

s ieim. Dac i

poarta, limb,

f o s t n v o i a l a , b i e t u l D e s p o t a r fi f o s t s c p a t , c c i t r e c e a u t r e i zile isprvia poarta

pan

atunci

L a s k i e r a la p a t r u mile d e p r t a r e cu ajutorul. D a r M a r t i n cu b u z d u g a n u l ar fi r u i n e p e trecut l-au mina Iar ce de pe n m i n , s t r i g n d : A u t r e c u t capul mieu oare". crunt Aa dac am mna la din case Martin ceau, ora i Sechel i nu ne-au dousprezece face altfel, pe Farkas ci l-au

n u v o i a s t i e n i m i c d e t o a t e a c e s t e a , ci . u m b l a n c o a c e i n c o l o cci

dousprezece dus, lui noi nu la

D o m n d i n d r t , ca un clu. Iar, d u p ce a fost scos din mpratul, care nchis ns i-au i 1-a n nici scos trei de Toma, ne-au De lor, el ci acolo s'au cai aveam. prdat-o 1-a

dat

despoiat

aveam. avutul

Petru

atins,

lsat

slobozi,

druindu-li

N o u n s n u n i - a u d a t , ci n e - a u g o l i t d e t o t c e i averea Domnului tot Martin Farkas a

ntiu, aurit, oraul porunca aceasta

l u n d t o t c e - a v o i t , d a r e u n ' a m v z u t s fi l u a t c i n e v a c e v a d e l a el. A m e r s a p o i n p a l a t u l D o m n u l u i i a l u a t u n l i g h i a n pe care Mai 1-a vndut cu sluga 160 fl. vedea c M a r t i n F a r k a s n u la trdarea c Domnul, vznd lui, Cristofor, n Ardeal, n numit Bistria, departe

se p o a t e

Domnului

a predat

cetatea,

m a r e , a z i s : D a c voi nu voii s r m n e i , m e r g e i cu Dumnezeu; din casa m e a ; cred c se v o r Dar Dar eu Ilic tiu c Romnii i Grecii Martin est Farkas zicea: nobilis afla nu ntre Unguri cari s rmn. vor pleca de bun am sam. fcut senatui conT a , ci c u m n

Nu aa, Mria Fiiz,

nelegerea". fassio Michaelis ipsum etc, scriptis ipse 2 augusti per instantiam porrecta, quam Iakus. 1564. 8 Decembre E u S t a n d u l , c a r e a m f o s t z i u a i n o a p t e a c u M r i a S a 1564. Despot, cu el iuramento

cassoviensi, firmavit ad

a l e c t u r a in n o m i n e

sanctae et individuae trinitatis prestito Laurentii

cci i

i-am

fost

aprod

(ina), Sale.

adec

am

fost

ntr'o

cas

am

slujit fost Petru pan Martin intra, Petru bta

Mriei

D e a c e i a d a u s a m c u d r e p t a t e d e t o t c e - a m v z u t , a u z i t i t i u . Eu a m pra pe stpn, Atunci cnd a a 1-a cei va intrat smuls ucis. din n c a s a lui Despot, Devay ce 1-a i-i t o t chemat aezat cu Maurul cnd n la u venia Martin urechi sine pe de a a pe de dou vzut Farkas i-1 mieu Devay. clipa Cnd acela Martin i auzit cu u n s optia odat dup 1-a srmanului Petru dup ori, c a , n u. dar

Farkas a Devay, din mina nnainte Eu am

Maur,

s-1 i z b e a s c

buzduganul lovit Cnd ucis,

Maurului. de a fi

aceasta de

F a r k a s , a s r i t a s u p r a lui P e t r u Devay, cetate. locului tot pus c i-a ters

D e v a y , 1-a s t r p u n s c u s a b i a sbierat dus l-au i a m cadavrul

sngele

o m , d e l - a m a s c u n s n t r ' u n d u l a p . D a r a b a n i i i c l r e i i a u a l e r g a t la faa dea ci ar Dar de a i a u p i t ce a fost asupra-i, pe Despot Martin inut c pe fi ucis s zicnd 1-a n c o n t r a Devay. c jure el c 1-a lui D e s p o t , N'a spus ucis. Cci cernd sama luat 1-a pentru alt pricin, vicleanul Dac

Farkas

nu-1 v a

descoperi.

fi s p u s Despot tiu

Farkas

u c i s , a c o l o p e l o c l - a r fi t i a t . lui D e s p o t , ndat, a au alels co

cuvntul. cetate, mpotriva Farkas. i, Martin jfuit

i a c e i a

cei d i n

comandant

m o a r a lui D e s p o t , el m p r e u n cu t l h a r i i lui. A t u n c i b i e t u l D e s p o t a t r i m e s o a m e n i n t r e r s c u l a i , c a s a s c u l t e ce v o r b e s c . A c e t i a , ntorcndu-se, i-au spus c Martin Farkas vorbia astfel: Am. p r d a t a v e r i l e lui D e s p o t ; d a c v a i z b u t i s s c a p e , v o m p e r i t o i , p a n l a u n u l . S l u c r m n s m p r e u n s n u s c a p e , ci s m o a r ,

cci, dac L a s k y cu

scap

trdtorul,

noi sntem

pierdui,

fiindc

sosete fr pe n

ajutorul." c Martin Farkas a mers cu P e t r u Sechel,

t i u i a c e i a

n v o i r e a lui D e s p o t , l a d u m a n i a f g d u i t c e t a t e a i p e D e s p o t cu doisprezece soi. Astfel a c e s t b l s t m a t v n z t o r a pierdut D e s p o t , a r a n t r e a g i p e muli viteji. Cei d i n c e t a t e c r e d e a u v o r b a lui, c a n S f n t a S c r i p t u r . C c i el a m g i a p e , c e i d i n s ieii n p a c e ru, vorbit c l-au i-au tia cu tot ci-1 tot avutul vor aa, lor iea att tia eu dar i de capul. nc vostru; n i c i Iui D e s p o t Despot a Nu czut se mea Ba nu de afl i-a i-a o

cetate vor lui ori s i

c u v o r b e d e a c e s t e a : U i t e , n e - a m n e l e s [cu i n i m i c u l ] s v lase. nu-i i face Despot fiindc n nu niciun duce Bietul i-a capul nnaintea Despot rugat: cu Sultanului".

srmanul

crezut, slug ca luat

vndut. s-mi

dou

genunchi fiu dat ca

nnaintea care unei s-i mori poat undeva; cnd cale Nu atia

credincioas, gulerul, i s

sabia

nsi,

ngrozitoare?".

In z i u a p r e m e r g t o a r e , D e s p o t deschiztur aa i-a f o s t lui, Ta? om cu hoii Mria un eram cu el, s bine cci mergi, s

s'a fost p r e g t i t , cu civa t o v a r i , ca s i a s p r i n mearg srit s s n piar dorina. Dar, i-au N'ai dect a prins de veste zicndu-i: se mai Unde poate. Martin vrei Mai Farkas

mergi.

moar

cretini!"; deprta. ca rudin casa, Farkas intern lor. pe moarte i

A p o i a p u s p z i t o r i l a u i i f e r e s t r e , c a s n u s e p o a t Cnd i n a vzut afar, Despot a czut c e ncunjurat din bine nou n de d u m a n i genunchi, Mergei rmn aceasta din eu plngnd voi i

n l u n t r u afar in

gndu-i s-i taie m a i i i n De cu ceilali, cari

capul. Zicea: credincioi; Cnd toi aspr de auzir oamenii s ca mult.

c e t a t e ; t o a t e a v e r i l e m e l e fie a l e v o a s t r e . Vioiu r m n e a cu G r e c i i mi snt pe pan cea mi sosete lui, dat extern, au ca ajutorul". mutar nu Martin

tovarii aceia

fortreaa de

cumva

Despot

iea p u t e r e pedeaps

asupra

porunc ngrozitor Farkas

supt

s nu cuteze cineva a m e r g e la Despot. Au r u p t lcile d e p i v n i i i ' a u b u t Spune tieria tiu fi

apoi Martin fi l u a t c

c Laureniu argint, niciri aflat

K i s a r fi p r d a t ale Dar, lui D e s p o t . chiar dac

vis Cu i ar

i a r oamenii s

vasele

de

aurite, nimic?

ce obraz poate vrut

spune astfel de minciuni, cnd tie D u m n e z e u el n ' a jfuit fi n'ar nimic, cci le furase

jfuiasc,

Martin

F a r k a s toate nnainte. tiu despre ce vase vorbete Martin F a r k a s . Pe acelea le-a legat i Despot ntr'o ptur alb i mi Kis, le-a cci dat, i cu erau zicind: Mergi du-le gazdei mele, Laureniu

d a t o r e s c mult". E u a m voit s le duc, d a r n ' a m putut, cci p r e a g r e l e ; le-am d a t deci unui uier grec, o r b de un ochiu, numele pe credin Pavel. fa De Kis. aceia Eu Martin Farkas c pe nedrept n'a fost Laureniu mrturisesc nimeni cu

invinuiete atta bgai mnca cma,

d e D e s p o t c a el, p a n

n sfrit.

C c i , d e i z c e a gndii-v

r n i t d e m o a r t e , t o t u i - s ' a c o b o r t i a s t r i g a t : V i t e j i l o r , d e s a m c e f a c e i ! V c o n j u r p e n u m e l e lui D u m n e z e u , pnea n Ungaria? De-ar fi s i e i i vostru." de aici n u m a i n la c i n s t e a v o a s t r , cci d u p astfel d e f a p t c u m v e i m a i tot s a p r a i viaa stpnului

A s t a t i u e u , a c e s t e l u c r u r i , i l e - a m s c r i s n r n d , n u d e d r a g u l ori Kiss prietenia facta cuiva, contra sub ci d u p Martinum dreptate. Farkas homicidam die pro Laurentio 1564. senatu, 8 decembris Attestatio

iuramento

coram

A r h i v e l e oraului Caovia, N o . 2482/c. 8 Iuramento decembris Eu, bietului d-lui tot tefan Menhert ce-am desposito 1564. Horvath, i acum Balassa, care snt am fost cu cpitan de pedestrime a Mriei lui dup al Sale sluga credincioas credin, coram senatu facta Decembre 1564. die 8

est h a e c fassio

Despot

mrturisesc i a u z i t peste Farkas din toi,

dreptate, Despot. Farkas ca

neles, vzut mai mare Martin Despot,

despre i a

nenorocirea poruncit

Intiu de t o a t e tiu c bietul Despot a n u m i t p e M a r t i n conductor, pe a el nsui. a ucis p e Devay, Cci eu m trece puteai n a crui aflam cmara

s-1 a s c u l t e

tiu bine c pricinuit dormitoriul lui

moarte n s dom

cderea

lui

Despot. care

atunci

neasc. Dintr'odat Despot Ieirm c pe iese u

a u z i i u a c o l o z b i e r e t e i l o v i t u r i . I n c e r c i u mea a dar tefan cu voit n lancea s m clipa n mn, rpun aceia tu

s p a r g ua, d a r n u izbutiiu. Intr'aceia n u m a i i a t c v d p e bietul nnaintea Devay Despot, Sti, cu zicndurmi: cu la sabia". mine Petru Blstmatul darabanii, Petru

srir

strignd:

Horvath,

ai u c i s p e c z u n

D e v a y , c a r e a pltit ct z e c e ca t i n e " . D e s p o t

genunchi

i z i s e c t r e d a r a b a n i : T i a i - m p e m i n e , n n a i n t e d e o Pricina fcut m o r i i lui D e v a y cu P e t r u a fost urmtoarea: Martin

omor a de spPetru n'ai vorba 1-a

p e t e f a n H o r v a t h , c c i e l n u - i v i n o v a t p e n t r u c e v o i i s-1 u c i d e i " . Farkas capul prinsoare Devay, zicnd c el i p u n e Martin trei Farkas,

n u s o s e t e ajutorul n t i m p d e t r e i s p t m n i . Au t r e c u t trei t m n i i a j u t o r u l S-mi Devay tiai a spus tot n ' a sosit. A m a i zis o d a t de nu aa vine n ajutorul peste glum: Martin capul, zile". tu cci

Farkas:

atunci,

c a p , c c i i l - a m c t i g a t e u " . D a r M a r t i n F a r k a s n ' a l u a t de glum prt Dup cestor ieit S'au despre i a s t a a f o s t p r i c i n a m o r i i lui P e t r u D e v a y , nnaintea lui Despot. Devay, toi cei d i n taie pe Sydo i cetate s'au Petru ntr'una

ce a murit tulburri cetate uciderea

sculat aau spus

m p o t r i v a lui D e s p o t Ioan i a u lui din

i'voiau Horvath, mers Devay, i a p o i

s h e Ioan dar

t o i . In m i j l o c u l Valentin unde nicio ales pe voia s Nagy au

n t a b r a n'au de

inamicului, ncheiat au oriice

nvoial. Martin fac. soi,

ntors

toi trei

c u m i c cu m a r e el,

F a r k a s de conductor

i ascultau

Inelegnd a c e s t e a Despot, s'a p r e g t i t , c t r e s a r , cu civa s ias din cetate. Cnd au prins de veste rsculaii, cari de Martin la ferestre pzit s nu plece: chiar Farkas, poat dac n'au voit i z v o r p e ua camerei niciri.

ascultau l-au s ni

s-1 l a s e . A u p u s p z i t o r i l a u i i n c a r e locuia D e s p o t ; se ruga s-1 l a s e cel p u i n nu va imputa Despot

merge

a r fi s-1 p r i n d ,

m n u i . D a r n u l-au lsat. M a r t i n F a r k a s asculta, d a r se n e b u n i n u z i c e a n i m i c c t r e r s c u l a i , d e i el e r a M a i p e u r m m ' a m l u a t i e u , n a s c u n s , d u p

prefcea

comandantul.

tiu bine c acest M a r t i n F a r k a s a m e r s de d o u ori la inamic. el, c a s aflu c e tgduia ctre LaluiToma: oameni cu v a f a c e i c e v a v o r b i . A c o l o M a r t i n F a r k a s l a n c e p u t i z i c c Veveri nu vor crua pe nimeni, atunci M mir se ndrept c

c D e s p o t s ' a r afla n c e t a t e . C n d a v z u t n s c a c e i a se m n i e d i s l a u R a d a k , T o m a D a t z o i c t r e b o e r i i d e f r u n t e ai i S p t a r u l , zicndu-li:

d-voastr,

v e c h i n slujb, n u m n e l e g e i " . i n v r e m e a a c e i a t r g e a ochiul ctre R a d a k , ceia ce n s e m n a c Despot e in Ladislau protilor Radak acelora; zicea: destul Eu c nu li ieau rspundere vom crua viaa, i cetate. pentru

avutul vor mn

dac

p i e r d e avutul. D a r T o m a v r e a ntiu de t o a t e s-i dai n

p e D e s p o t i p e cei d o i s p r e z e c e s o i ai l u i . " S r m a n u l n o s t r u s t p n

aflat Veni

toate apoi

acestea Martin

d e la m i n e Farkas i am c

i d e l a ali c r e d i n c i o i a i s i . vorbi astfel totul ctre bine: pedestrai ne las i s de lui aranjat

clrei: i m i - a u prtare

Vitejilor, fgduit de trei

iat

i e i m d i n c e t a t e c u t o t a v u t u l n o s t r u , a r g i n t , a u r , b a n i i h a i n e , c oastea leghe romaneasc mai mare se v a r e t r a g e la o ncredere. i nici pentru

D e s p o t n ' a u s - i f a c n i c i u n r u , c i , a r e s-1 i e a n p r i m i r e c e a u ul i s-1 d u c l a ce ul jfuir i-1 v a nimic Vistieria duce din mpratul." Domnului, nnaintea toate aveau la ei mult lua avere. Martin ceau nu rhna cina msa, c C n d a u z i r a c e s t e a cei d i n c e t a t e , s e b u c u r a r m u l t , c c i , d u p Fakas credea l a m g i a p e "bietul D e s p o t acestea; c-1 v a bine n p r i m i r e bietul da pe

mpratului. tia

Dar

Despot

c-1 v o r

dumanului doar dat se unei va

s u . S e c u m i n e c d e c i c a u n b u n c r e t i n i l u iat sabia ca gsi ntre att nu de vor mi voi cineva pomeni va s-mi Iat de ia i viaa, dau

D o m n u l u i i, i e i n d d i n b i s e r i c , z i s e : V i t e j i l o r , mori niciodat pan ngrozitoare.

s n u fiu Ori facei Dar mai

scrisoare

Domnii cci

moartea

mea.

a l t a , v i t e j i l o r , a t e p t a i o s p t m n , o r i i m a i p u i n : p a t r u z i l e , doar atunci trimete Dumnezeu ajutor." n ' a u fcut n i c i u n a , n i c i a l t a , ci n e b u n i a cea m a r e . Au mbrcat

p e n e n o r o c i t u l D e s p o t i a u p l e c a t c u el. D a r M a r t i n F a r k a s dar nu s'a i n u t d e c u v n t , ci i-a s c o s p e t o i p r i n Nu ni-a fost aa vorba, s ne el r s p u n d e a : Ieii n u m a i pe

f g d u i s e i a c e i a c v a f a c e p o a r t d r e a p t " , p r i n c a r e s i e i m , deschiztur. prin des trecut Ziceau unii: vrm mieu". i servitorii c a r e la s'a lor. c

chiztur". Dar dousprezece Aa fiului au

acolo. Au

oare, nu pe

aducei ruine pe capul din cetate, iar

scos

Despot dus

Romnii

regelui

l-au

dintre

noi

i l - a u

tiat. s s p u n

In s f r i t

ndrznete

acest Martin

Farkas

dnsul scrisoare Bietul Despot chiztur, lui Despot.

d e la D e s p o t . t i u c a c e r u t d e Ia e l , c n d

c u m i n e c a t , s c r i s o a r e , n c a r e s s c r i e p r i n c i p e l u i n i n t e r e s u l ns a cltinat la mergnd moartea sigur. Barem s nu spun

n u m a i d i n c a p i a i e i t p r i n d e s cci doar se cunoate scrisoarea,

a r e d e la D e s p o t

salv-conduct,

Privitor la Ladislau Am uitat s spun duman,

Kis m r t u r i s e t e c Martin Farkas,

c a i cel

precedent. din tabra nesuprai.

ntorcndurse

a mai zis: Fiul regelui n e las s plecm

Cine v r e a nu vreau

s rmn s r m n ,

n s i m b r i e , v a p r i m i leaf, i v a p e t r e c e cu p a c e n

iar pe Ungaria".

cei cari

1564, I n q u i s i t i o . A r h i v e l e o r a u l u i C a o v i a , N o . 2 4 8 2 / 1 . In temeiul derea Martin d e a-i se pare, soldaii Despot deaps cetii planul c acestor documente, ntregi tirile n o a s t r e n c h i p u l privitoare n la c Su-

lui D e s p o t Farkas,

se pot

urmtor: afltori mna om pe s-1 cetatea planul de pe cale

comandantul ca cale, nu

clreilor pune

c e v i i , i - a p u s o c h i i p e a v e r i l e lui D e s p o t i a s t f e l c o n c e p u vinde stpnul, Petru si, de su dduse Devay, n s i s t a moarte, diabolic: s poat i d e cuteze pe cpitanul pedestrimii, aceia a foarte

ele. D u p ct iubit piard. zidurile bnuia denun ns ntr'o sine, s spate

hotr

stranic porunc mpresurtor. ndemn cu inamicul Domnul,

celor din cetate c, supt vorbi cineva de pe care nu Farkas Devay, ddu i p u s e la

cu inamicul

Martin Petru

nimic, s v o r b e a s c pregtete

i a p o i t o t el l p r bnuitor,

la: , D e s p o t

trdarea.

crezare

u l u i , i a r M a r t i n F a r k a s s e o f e r i s-1 r p u n p e D e v a y . L u m a i i n t i i j u r m n t u l l u i D e s p o t c nu-1 v a d e s c o p e r i n i c i mprejurare. In ziua de 5 N o v e m b r e , V o d c h e m p e P e t r u D e v a y la n cu fr vreme un ce Martin care n Farkas primise pe aez dup ua pe care avea ntre Cnd Maur, porunca s-1 l o v e a s c l izbi c n c a p vreme n d e la de de sabia. palat, sam c

buzduganul ntr

cap. u, Maurul vznd daraban{ii armele n s dou ori, din pierdut, unde-i de la dobor, Farkas, Devay, Cu iar Devay i s m u l s e nu e buzduganul

Devay Martin lui

n s a-1 p u t e a

mni. Atunci La gsir Domn, banei aprut rtorii

s r i a s u p r a lui d i n a s c u n z i u l s u i-1 s t r p u n s e c u zbieretele cpitanul care, de dat, n u l-au la fata nvlir mni fie E tiat ucis. i e r a lu cerur

ameninat

buci, fa

credincios dara au de stpnul cnd Ap

cuvntului lor. M a r t i n

asupr-i s'a ascuns de

omorul.

semnificativ darabanilor, peste mpotriva

atins, att de m a r e locului. Planul se umplur Despot. stpn pe

era respectul

Farkas

d'innaintea lui i z b u t i s e amrciune

ateptare. i

cetii

Domnului, ascultau

al c r u i l o c i i t o r e r a . R s c u l a i i d e el, i a r n u d e De-acum era

l a l e s e r c o n d u c t o r

situaie.

Ca

ctige

de

tot

pe

s o l d a i i u n g u r i p e n t r u s c o p u r i l e s a l e i c a s r u p o r i c e n t r e ei i D o m n , i n d e a m n de sigur, ale lui Despot. s jfuiasc ce-i averile, Dup vzu ncrcai

legtur cu aur, scap, Ro s ina

considerabile

a r g i n t i s c u l e s c u m p e , li s u g g e r t e a m a c dar, nu ndrznia ct o cu auzit s propun uciderea

c Despot, dac loc, de

a r e s-i p e d e p s e a s c , deci t r e b u i e n l t u r a t cu o r i c e p r e . S e v e d e lui p e nu frica aplecai o tabra pe lsa m u r i l o r i G r e c i l o r , c a r i r m s e s e r c r e d i n c i o i n e n o r o c i t u l u i D o m n , dup se p a r e , fapt Petru cnd i nici lefegiii de Merse unguri de dou ca s erau n svreasc mpreun care 1-a att mieleasc. Pregti ori deci curs

Sechel. a fcut Petru

micului ; a d o u a o a r a fost u r m r i t n a s c u n s d e t e f a n H o r v a t h , nvoiala, Sechel. predea li se Despot.' viata, I n s c h i m b e l a v e a s fie l s a t s i a s d i n c e t a t e c u furate; asemenea Celorlali lor. nvoielii lor, prin ncheiate oare poarta duce cu s care ndar aveau Celor inamicul, ias din s fie d e s p o i a i d e t o t a v u t u l li-a d spus ca c, n cu n nelesul de avutul n toate averile

I n t o r c n d u - s e n c e t a t e , a m i n i t a t t p e r s c u l a i , ct i p e D e s p o t . d'intiu li s e cetate, voie termen tot lua dousprezece c n u i sie v a i-1 v a c

nesuprai, turc a

s e v a face n zid. D e s p r e D e s p o t s p u n e a niciun naintea umbl inuta cetii provisii 5 urma s ru. Ceauul Despot s trag Martin o se l v a din Sultanului. vzut fereastra

ntmpla

primire

Intr'aceia din cetate lui

palatului

inamicul ca i acei din n c de ce

prin ora

i s e a p r o p i e Farkas, sptmn, hotr la cu a

de anurile ndat

cetii, fr credincioilor c vor

a s u p r a lui. Din s p u s e l e neles ori

s-1 d e ales

mina inamicului. Atunci a nceput barem aveau ias nc. Vznd travestit

s-i r o a g e s a m i n e trei zile, m a i Voi n ndupleca,

predarea

cel p u i n

c nu-i p o a t e uri p a s civa nsoitori

n s a r a noaptea de

Novembre

desperat.

i, a c o p e r i t

ntu-

nereJul nopii, s caute s c p a r e printre irurile dumanului. M a r t i n F a r k a s , t e m n d u - i p r a d a , n u v o i s-1 l a s e . Domnul, s u . I-a mnea o voind s trei s nduioeze pe vrea, rsculai, cu toate c czu n genunchi rsosi i-i r u g : s-1 t a i e m a i b i n e , d e c t s a j u n g n m n i l e rugat plece, dac zile, n el cu R o m n i i i G r e c i i . O r i cel p u i n s nu dumanului dea cetatea va nenduplecat.

averile lui; v a atunci

sptmn,

ndejdea

pan

L a s k i cu ajutorul

ateptat. Clul su ns a r m a s

L i a n c h i s n p a l a t , p u n n d p z i t o r i p r e t u t i n d e n i , i a u i i f e r e s t r e , i a d e p r t a t p e t o i o a m e n i i d i n a p r o p i e r e a p a l a t u l u i d o m n e s c , d u c n d u - i n c e t a t e a d i n a f a r , fiindu-i f r i c s n u t r e a c d e Domnului. Noaptea groazei Cnd lacrimi dar trei teme, ceauul galbeni s-i cestea, de iei din 5 spre La 6 6 Novembre Novembre nsoit de trecu astfel, n mijlocul merse soldaii cu de moarte. din dimineaa, doctor, Domnul partea

la biseric, u n d e se c u m i n e c , p r e s i m i n d c sfritul biseric, n frunte totul cci mile cu M a r t i n fu F a r k a s . El ncerc din n o u cu p e d e a p s a spuse cetate, se va din retrage Martin Farkas c

e inevitabil.

l a t e p t a u

s-i n m o a i e n'are Ia de

i r u g m i n i ; i a m e n i n zadarnic. armata i, c n d i-1 v a n cci lua va n romaneasc iei D e s p o t primire.-

Iui D u m n e z e u , deprtare

ce 'se

i v a

iei ,nnainte i s - i de din sigur toate iea ca a-

II s f t u i a p o i s m b r a c e h a i n e l e c e l e m a i s c u m p e buzunare, tia ca s aib la nu ndmn, credea adoarm bnuielile. ce i se Domnul nimic

pregtete. Farkas..

D a r i r s c u l a i i s e c a m n d o i a u d e v o r b e l e lui M a r t i n E l , c a s - i c o n v i n g , li a r a t d o u s c r i s o r i , Una n cu cerut spunea care s se se c e de la cele Toma, spuse scrisorile, oara iar de alta el. ntriau ceteasc se apropie nu s'a d e la Cnd Farkas fixat loan Diacul 1-a

dar fr s Ie ceteasc.
Sigismund, Mtia a ameninat ieire. po

Martin

moarte. Intr'aceia dousprezece, Atunci pentru fgduit fcut. Martin. Farkas i p e dete

Poarta

r u n c s sune tobele i oamenii s se ndrepte spre pe unde aveau s ias. Apoi n d a t l-au m b r c a t

deschiztura Voevod Despot Domnul ia

cu h a i n e l e cele m a i s c u m p e i-apoi l-au d u s s p r e ieire, mnndu-1 d ' i n n a p o i . M a r t i n F a r k a s a a v u t n d r z n e a l a s c e a r lui o a scrisoare dat Dup din ce prin cap au si i care a acesta ieit n din s spuie c tiind a de lor, fost totul bine luat Niciun s'a c din d i n v o i a i p o r u n c a l u i . D a r c u m s p u n e u n m a r t o r cetate, Despot l-au moartea oamenilor sigur. ajuns i d u s ora, mijlocul nu afar, unde tiat. martor ntmplat merge

tie d e s p r e scena cu T o m a , povestit care fur lsai liberi cu tot avutul

cronicari. Sechel, cu ba nc i d r u i i

T o i a p r t o r i i c e t i i , a f a r d e M a r t i n F a r k a s i P e t r u

c a i i b a n i , a u f o s t aurul, argintul Numai ctre atunci Martin

prini n

i n c h i i n t r e i c a s e sfrit a c au s fost li i fie

i d e s p o i a i ei vndui

de de cnd

i s c u l e l e , p e c a r i le a v e a u l a e i . vzur Farkas. Mare trebuit ncazul

s'au v z u t d e s p o i a i de p r e u l p e c a r e i-au fost v n d u t c r u i a i - a u f o s t j u r a t c r e d i n . G o i i r u i n a i n n a i n t e a chinuii In a luat Se de remucrile din ele de contiinei, s'au ntors s Se scri mrturisirile fiecare aur, l o r , li e r u i n e , s e vistieria argint, cu piei b a n i i de vede, spun n p a t r i a ce

stpnul, oamenilor, lor. anume c a

Domnului. scule". jder,

spune de

numai i

avut fiecare scumpe,

pomenesc

argint unul s'a

frne vndut

apoi vase

argint

aurite, dintre care

c u 160 fi., d a r p l t i a s e s p u n e 500 d e

florini. causatpeirea.

A v e r e a D o m n u l u i a f o s t d e s i g u r m a r e , c c i e a i-a

Victor Motogna

Un cltor pe Dunre n anul 1786


Pentru complectarea tirilor date de d. Docan despre exploraiunile austriace pe Dunre la sfritul veacului al XVUI-lea (Anal. Acad. Rom., XXXVI) dm azi n resumat pagnele lsate despre noi de un alt explorator rmas cu totul uitat, mcar c a fost tiprit. Cartea este ns foarte rar. Nu cunosc dect sin gurul exemplar la Biblioteca Museului Naional din Budapesta, mcar c altul fusese vndut de un anticvar la Viena acum vre-o zece ani. Numele crii este: Herrn Jenne's Reisen nach t. Petersburg, einen The von Deutschland, Frankreich, Kroatien, Slavonien, Italien, die Moldau, Wallachei, Siebenbrgen und Ungarn nebst einem Reise-Journal der Donaufahrt von Essegg bis ans Schwarze Meer, Pesth, Mathias Trattner, 1788. 8 1 f + 308 pp. Autorul, un Neam de la Frankfurt a-M., locuind de mult n Austria, era, cum se vede, un observator bun. Cartea conine notiele luate de Jenne n timpul coboririi sale pe Dunre n Octombre-Decembre 1786 i descrierea ntoarcerii sale prin

Muntenia, Ardeal i Banat. Mai fcuse i alte cltorii n {ar, dup cum ni povestete. -Probabil c snt descrise n cartea: Jene's (sic!) Reisen von Petersburg bis Malta und Ivon der Donaumndung bis in den Gudalquivir, durch einen Theil von Asien und einige Stdte in Amerika und nach den Archipelagus, der europischen Trkey, Moldau, Wallachey, Siebenbrgen, Slavonien, und von Marseilla nach Sevilla, ber Alikante, Murcia, Kartagena, Granada, Gibraltar und Cadiz. Wien, Comenianischer Buchhandlung, 1790, 3 vol. 8. 3 fl. 30 k r . Dup ce ni descrie pericolele cltoriei pe ap prin Porile de Fier, Jenne ni d notie despre urmtoarele localiti de pe malul Dunrii: 25 Novembre, Podul lui Traian, Scherozviz ( = Cernei). 26 Novembre, Buluz (?), Krivina, Isworila ( = Izvoare), Werfu n Bulgaria, unde una din corbii eua, rmrind pe loc dou zile pan ce se degaj cu ajutorul a mai mult de 80 de oameni. 1 Decembre, Calafat. 3 Decembre, Rul Schill ( = Jiiul). 5 Decembre, Orlea (?), Zelei ( = Celeiu), Testa (?), Gerkowa (?), Werde (?), Islaz, aproape de gura Oltului, unde se afl un deposit de sare i un mal foarte potrivit pentru debarcare. Semliza ( = Zimnicea), unde se fcea un nego nsemnat de sare, i de unde mr furile importate n ar erau duse Ia Bucureti pe preul foarte modest de 16 pn la 20 de parale pro Zentner. Scoliza (?). 7-9 Decembre, Giurgewo, ora mai mare dect Rusciuc. Au torul afl c monezile btute de Rui (la Sadagura) n anul 1 7 7 3 (de fapt 17711774) erau fcute din metalul topit al tunurilor turceti luate aici . Giurgiul
1 2

' Am aflat despre existena acestei cri dintr'o foaie de reclam anexat la Samuel Bredetzky, Beytrge zur Topographie des Knigreichs Ungern", II, Wien 1803. O caut de ani de zile la numeroi anticvari, precum i la biblioteci , fr rsultat pan azi. * Aceast informaie ni e s t e confirmat de alt izvor, de dr. J. Polek. n Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums* II (1894), p. A. Despre mo nedele de la Sadagura a mai scris dr. G. Severeanu, n Bulet. Soc. Num. Rom.," II, 1935.

era pe atuncea un ora nsemnat din punctul de vedere comercial: aici se vindeau toate produsele din Muntenia i Moldova. 10 Decembre. Buranitcha ( Branite), Kulemak (n Dobrogea). 11 Decembre. Tuterakan ( = Turtucaia), Kossowa, Rahova, Popowo (poate Paprikioi?), Sabali (?), Weterna (?), Oretschada(?), Aidemir, sat vre-o 10 km. de Silistra : aici era o curte frumoas, Silistra, cu cetate tur ceasc cu mai multe turnuri. 12 Decembre. Altina, Morlan ( = Mrlan), Rassova ( = Rasova), toate pe malul'drept, iar, n Muntenia, Adakieu (?), n Dobrogea Karaboaz ( = Cernavoda) i Boasik ( = Boasgic). 13 Decembre. Hasson-Bei (?), Bisdar (?), Hrova, cetate. Rul Saltowa ( = Saltava) n Muntenia; aceste pri erau foarte nesigure din causa cetelor de bandii cari prdau de multe ori corbii, omornd negustorii. 14 Decembre. Kropan ( = Grupeni) Ia stnga, precum i Oberkitzgan i Unterkitzgan ( = Chicani), Uoarsatura ( = Vrstura). Ibrail. n faa oraului Brila era o insul, unde se fierbea su n bordeie. Se bgau vitele ntregi n cazane, pan ce carnea i oasele se fceau moi; grsimea topit care plutia de-asupra se scotea i se vrsa n piei de vit cusute ca saci. Se trans porta apoi prin Varna la arigrad. Oraul Brila era destul de ntins, foarte srac ns, fiind compus numai din bordeie. Se observau trei sau patru mi narete i cteva turnuri de cetate. 17 Decembre. Gura Siretiului i Gallaz". n acest jurnal gsim multe neajunsuri i pericole ce le ntmpin autorul. Cltoria pe Dunre nu era uoar; se simia o mare lips de piloi buni; nicio lucrare de regulare sau dragaj; i hrile erau, cum tim, foarte inexacte. In afar de acestea, negustorii erau speculai de ctre piloii valahi sau turci i de ctre autoriti, pentru a nu meniona cetele de hoi i rufctori cari atacau corbiile. Pentru iernat, Jenne i oprete corbiile sale alturi cu apte corbii al negustorului Delazia la Galai. Mrfurile lui fur puse

ntr'o magazie, i el nsui gzduit, nefiind niciun han n ora, n casa contelui Festetic, cel mai nsemnat negustor n aceste regiuni dimpreun cu d. Delazia i Gollner. La Galai Jenne avu mai multe neajunsuri cu Ienicerul care-l nsoise i cu marinarii Iui din causa preteniilor lor exagerate. Dup ce regul tot, plec la Bucureti cu sania de pot nh mat cu patru cai, pltind suma modest de 10 aspri de cal pe ceas. lat ce ni spune Jenne despre starea economic a Principatelor: Galaul era depositul tuturor mrfurilor moldoveneti-i o lo calitate nsemnat din punctul de vedere comercial. Pentru statul austriac ar fi mult de ctigat aici, dac negustorii ar fi dispui s fac o ncercare. Prin Dunre se transport cu uurin fel de fel de manufacturi pan n Moldova i pe un pre mult mai redus pe cale de ap decit pe cea de uscat. Locuitorii din Mol dova i Muntenia aduc aproape toate cele trebuincioase lor de la Lipsea i Breslau, lucruri multe, de oare ce nu snt nici fabrici nici meteri n ar, nici mcar o fabric de postav . Negustorii sunt nevoii s aduc mrfurile lor prin Ungaria i Ardeal, cea ce vine foarte scump din causa vmilor i apretu lui ridicat al transportului. Despre Bucureti ni spune c oraul e situat cam opt cea suri de la Dunre. De departe, arat frumos din causa bise ricilor i turlelor lor foarte numeroase. Impresia plcut de la nceput se pierde ns ndat ce intri n ora. Prvliile i crs mele snt n bordeie de lut chiar n calea principal. Strzile snt murdare i podite cu butuci de stejar. Boierii au casele lor de crmid, ns foarte ru zidite: abia se vd de pe strad, fiind ncunjurate de grdini i ogrzi Interiorul caselor nu este mai frumos: murdria peste tot, i toat mobila se compune de divane i saltele pe care stpnii mnnc i dorm. Oraul are o lungime de un ceas i jumtate. Toate casele snt zidite de
1 2

Menionat de N. [orga n Negoul i Meteugul in trecutul romanesc, Bucureti 1E03, p. 148. * Aceasta nu era ntocmai adevrat. 'Aflm n anul 1762 despre o fa bric de postav n Moldova (cf. N. Iorga, n Negoul i Meteugurile in trecutul romanesc", Bucureti l'fe'06. p. 184, i n Hurmuzaki X, p. xxxvi, l s'a pstrat un privilegiu de la Minai Suu, dat unei atare fabrici la Bucureti n anul 1784. Fabrica inu pan la 1788 (cf. ibid., p. 189 i Urechia Istoria Romnilor", I, p. 454).

lemn i lut, afar de curile boiereti, bisericile i hanurile. Domnitorul zidise cu puin nainte un palat nou dincolo de Dmbovia ". Zidari i lucrtori erau adui din Braov; fiind ns pltii mai ru dect erau tocmii, se napoiar n Ardeal i palatul fu isprvit cu meseriai nepricepui din ar . Cl direa era deci foarte urt, cu toat mrimea ei. Un numr de catolici locuiau pe atuncea la Bucureti, unde era o mnstire srac de Franicscani. Printre Saii protestani din Ardeal, fcnd slujba lor supt protecia Consulatului suedes" (?) (Legaiunii suedese de la Constantinopol) se aflau* di ferii meteri, ceasornicari i juvaiergii precum i un farmacist . Evreii aveau i ei sinagoga lor, numai Turcii n'aveau nicio moschee, conform tratatelor. Jenne noteaz fertilitatea pmntului n Principate, regret ns c locuitorii snt de o lenevie nepomenit. Se smna nu mai gru, porumb i meiu, zarzavaturi se cultiv ntr'o scar foarte redus, numai de boieri. Pcat, spune el, c nici cultura tutunului nu este mai rspndit: ar fi altfel o mare bogie pentru ar, fiind de calitate superioar. Tot asemenea cu cnepa, cu care numai cei sraci se mbrcau, boierii ntrebuinnd numai stofe de mtas i bumbac sau de in importat din Saxonia i Silesia. Sericicultura era necunoscut la noi pe atuncea (?). Pomi se vedeau destui, erau ru ngrijii ns, i fructele lor mai puin bune dect era de ateptat (?). Numai pepeni i harbuji se cultivau cu ngrijire. Viile produceau nsemnate cantiti de vin care ar fi fost minunat dac locuitorii ar fi tiut s-1 preg teasc i dac pivniile ar fi fost mai bune. Vinul cum era fcut nu inea de obiceiu mai mult dect ase i opt sptmni (? !): numai vinul cel mai bun era de inut un an. La Galai se pro ducea un vin minunat, tot aa de bun ca i cel de Champagne. n ar se socotiau cam 130 pan Ia 150 locuitori pe mila ptrat. Vite erau n cantitate ndestultoare, precum i bivoli,
1 2 :i

E s t e vorba de Curtea ars", zidit de Alexandru Ipsilanti (cf. Fotino, trad. Sion, Bucureti 1859, II, p. 172). * Jenne pare s fi luat aceast informaie dup Sulzer, Geschichte, I, p. 291. Cf. Urechi, Ist. Rom , II, p. 201. Cf. notia noastr ntr'aceast revist despre biserica luteran din B'icureti, precum i actele publicate de d. Iorga n Hurmuzaki, X, pp. 637-49.
3

's

oi, capre i cai. Vitele erau exportate n Polonia, Ardeal i Ungaria \ precum i n Turcia, de unde veniau anumii ne gustori privilegiai, cari ngrau vitele cumprate, la puni, Grsimea vitelor era topit, precum am povestit-o mai sus, i carnea se usca n aer tiat felii (Streimen) suptiri. Pieile viteior formau o ramur nsemnat de negustor'e. Albine se ineau multe: unii boieri aveau pan la 2.000 de stupf, chiar erani avnd, mai ales n Moldova, adesea o sut au mai mult. Dom nul i reserva, dup cum ni spune Jenne, un fel de monopol asupra vnzrii cerei i mierii, afar de cunoscutul imposit desetina" , care se percepea asupra stupilor. Creterea oilor era foarte desvoltat. Jenne cunoate bine diferitele feluri de lin produse n ar, din care cea tigaie era, atuncea ca i azi, cea mai bun. tie i despre gotina", taxa perceput asupra oilor. Nici nu uit brnza, din care se exporta o parte. Se cre teau i porci, din cari se vindeau muli n Polonia, Ardeal i n Banat. Vnat era berechet. Jenne auzi chiar c ar fi bouri (sic !) la munte. Caii de la noi erau foarte renumii: se vedeau cete de cai de o sut pan la dou sute de capete pscnd cu oile la cmp. Aceti cai se numrau zilnic la fntn, unde erau atrai mai ales prin bolovanii de sare pui ntr'acest scop. Ob serv i felui cum aceti cai slbateci erau nvai la clrie. Populaia ar numra n amndou Principate dup diferite socoteli cam 500.000 de locuitori, un numr ntr'adevr foarte mic pentru o ar att de bogat". Veniturile Domnului n Muntenia erau socotite la trei milioane, iar n Moldova Ia dou milioane de piatri . Din aceste sume nsemnate nu-i rmsese
2 3

Cf. N. Iorga, n Hurmuzaki, X, p. x x n . ' Ci. N. Iorga, Geschichte des Rumnischen Volkes, II, p. 150, 160, etc., unde gsim un capitol ntreg despre birurile de pe a c e s t timp. Carra s o c o t e t e veniturile Moldovei la trei milioane de livres tournois" sau 1.050.000 de piatri, iar cele al Munteniei cu E 0 % mai mult (ed. 1777, p. 188); Wolf d pentru Moldova 2.430.000 de piatri (p. 120); Thornton pentru Muntenia n anul 1782, 3.510.000 de piatri, iar pentru 1785 n Moldova 2.840.000 de piatri (ed. Vlamburg 1808, p. 570); Karaczay s o c o tete 3 milioane pentru Muntenia i 2.475.000 pentru Moldova (!); Wilkinson d pentru Muntenia 10.800.000 de piatri (ed. 1824, p. 55). Din toate a c e s t e sume trebuie sczut tributul ctr Poarta. Cifrele trebue s fie toate foarte aproximative i inexacte; dac s'ar publica vre-o dat documente din Ar chvele de la Constantinopole, s'ar ajunge poate la cifre mai tiinifice.
3

mult ns din causa cererilor Pori, darurilor necesare pentru demnitarii turci i cheltuielilor necesare pentru ntreinerea garnisoanelor la Orova i Bender tot n sarcina Domnilor. Des pre sistemul de guvernare face o critic aspr ca toi strinii cari au fost la noi n cursul secolului al XVlII-lea i chiar mai trziu. Despre locuitori Jenne nu spune nimic bun: i gsete necinstii, retrai, bnuitori, trufai, intrigani, i adesea prefcui, josnici i umili numai caliti nu li gsete niciuna. Boierii, cu tot gustul lor pentru lux, erau, dup el, de o murdrie revolttoare. Slugile lor erau mbrcate n zdrene, mncrile care se serviau, chiar la ospee, mirosiau urt, erau ru pregtite i acoperite de muti. Feele de mas erau de obiceiu murdare: se ntre buinau linguri de lemn i un singur pahar de argint pentru toi oaspeii; fiecare i lua buci de carne c u m n i l e . Aceiai boieri erau, cu toate acestea, de multe ori mbrcai n blnuri de una sau dou mii de piatri i cocoanele erau acoperite de juvaiere. Numai boierii cari se refugiaser la Braov n timpul rzboiului de la 17671774 aduseser din Ardeal obiceiuri mai rafinate. Casele lor erau mai bine nzestrate; ntrebuinau cuite i furculie la.mas i chiar scaune. Poporul tria foarte modest, n srcie, mcar c hrana era ieftin de tot tiu toi c valoarea banului era mult mai mare la noi dect n Occident, lipsa de numerariu fiind cronic. Comerul cu Principalele era aproape n ntregime 'n mna Sailor din Ardeal. Se exportau piei, grsime, miere, cear i vin. Din Lipsea i Breslau se importau postavuri, pnzturi, sticlrie, obiecte de galanterie i tot felul de stofe. Urmeaz o pagin interesant, pe care o traduc n ntregime: De civa ani au fost deschise dou Case austriace de comer la Bucureti i la Galai de ctr d. conte Festetitz, un tnr domn ungur, care spre folosul terii sale s'a dedat negustoriei. Acest tnr cavaler face afaceri foarte bune i procur prin ac1 3

Nu totdeauna n s ; am motenit linguri f i l d e ; poate c luxul ntr'aceast privin s fi greci dect la cei pmnteni. Baronul Tott ni povestete acelai lucru la Constantinopc!: aveau furculie, nu tiau ns (cf. ed. 1785 I, p. 78).
2 v

de baga c u minere d e fost mai mare la boierii familia Callimachi de la s s e s e r v e a s c de ele

tivitatea sa hran multor meseriai Ia Viena, de oare ce a avut ideia fericit de a deschide un deposit de trsuri la Bucureti. In magazinele lui s afla vre-o patruzeci de clete de la o mie opt sute pan la dou mii de florini bucata, precum i un numr mare de alte trsuri (Schwimmer und Pirutsche) din cele mai frumoase. Prin aceasta el a introdus n ar gustul att de rspndit al caletelor, n aa fel c, nu numai c boierii toi i-au cumprat asemenea trsuri, dar se i ieau la ntrecere n aceast privin. Contele Festetitz mai aduce cu corbiile sale pe Dunre fel de fel de produse din Austria, Boemia, Ungaria i Trieste, fcnd un comer nsemnat cu Muntenia, Moldova, Bulgaria i chiar cu Galiia." Urmeaz descrierea cltoriei n Ardeal prin Turnul Rou, unde Jenne c toi strinii trebuie s ie carantin de zece zile n contra ciumei, mcar c nu se ivise niciun cas n Muntenia, molima bntuind n Ardea!. Citeaz 57 de cauri numai n satul Rosenau (== Rnov). Descrierea Ardealului o lsm pe alt dat, regretnd c lucrarea lui Jenne nu se afl n Biblioteca Academiei Romne, nici, dup ct tiu, aiurea n ar la ndemna studenilor.

Constantin I. Karadja. Din corespondena fostului episcop de Buzu Dionnie Romano


d e T. G. Bulaf.
A c a d e m i a R o m n p o s e d ntre manuscrisele sale o b o g a t co l e c i e d e a c t e , ct i o f o a r t e i n t e r e s a n t c o r e s p o n d e n , a v e s t i t u l u i D i o n i s i e R o m a n o , f o s t u l d i r e c t o r al S e m i n a r i u l u i C e n t r a l d i n B u c u reti, cu o cu care mprejurare s'a manifestat ca bun gospodar n combativ i ar po cuvnttor bisericesc cultur de primul rang. Ardelean, i cu u n h o t r t el v e n i a

solid

temperament

litic. S t r e i a s a la m n s t i r e a S a d o v a n Dolj, la m a r e a l a v r d i n N e a m , a p o i s i t u a i a d e l o c o t e n e n t i n s f r i t e p i s c o p d e B u z u , pot da subiectul unei monografii interesante. A m ales aceste


1

scri-

Pr. Durac de ia Severin a scris o tes de licen n teologie asupra lui; necomplet ns. D. N. Iorga a publicat o cuvntare a lui, n Cuvntri de nmormntare i pomenire". Cel care scrie aceste rnduri a dat o

Sori f r a n c e s e , ale lui, altele

fiindc arat

unele lumineaz pe omul culturii.

anumite

nfiri

politice

Altesse
La honorer de n o t r e l'pe man haute un pauvre Auguste qu'il

\
dont Votre Altesse a bien d'autre voulu droit

bienveillance

m i n i s t r e d e Dieu lequel n ' a v a i t Suzerain Sa de Majest son

a cette faveur que son profond nombreuses a donnes

a t t a c h e m e n t p o u r la cause s a c r e le S u l t a n e t les avec tant par de preuves o otto lieu Su gloire, Altesse. dvouement l'poque

victorieuse de Votre Altesse chassait ont t magnifiquement couvent rcompenses de Sadova, fidlit

e t p o u r t o u j o u r s , l e s M o s c o v i t e s d u sol v n r d e l ' E m p i r e Votre de Prieur violemment du p a u v r e arrach, prs Kalafat, Auguste

o V o t r e A l t e s s e a p o u r j a m a i s i m m o r t a l i s s o n n o m , j ' e n iai t j'ai p a y ma notre z e r a i n , S a M a j e s t le S u l t a n , p a r l a p e r t e d e m a l i b e r t e t l e s d u r s t r a i t e m e n t s q u e le d e s p o t i s m e m o s c o v i t e i n f l i g e c e u x q u i o s e n t le combattre. L a puissante protection que Votre Altesse a tendue sur moi a m i s fin m e s s o u f f r a n c e s . J ' a i r e u d e s a b o n t , a v e c l e g l o r i e u x Midjidi, l'invitation de m e r e n d r e C o n s t a n t i n o p l e , o s a ternelle r e c o n n a i s s a n c e et un r e d o u b l e m e n t de zle. A p p e l p a r la c o n f i a n c e d u p r i n c e d e M o l d a v i e du pays. R e m p l i d e la c o n s c i e n c e d e s g r a v e s d e v o i r s q u e m ' i m p o s e frappant hardiment et sans misricorde, second en ma l'hgoumenat l'intrt du m o n a s t r e de N i a m t z o u , j ' a i a c c e p t cet emploi d a n s faveur m ' e t g a l e m e n t suivi. De tels bienfaits impliquent a v e c e u x u n e

n o u v e l l e m i s s i o n , j ' a i c r u o b i r a u x i n t e n t i o n s d e V o t r e A l t e s s e [en, c e l a p a r le p r i n c e r g n a n t , sur tout ce qui p o u v a i t d e v e n i r un foyer de p a n slavisme d a n s l'tendue de m a juridiction. M e s efforts ont t e n partie couronns de succs et le prince et la M o l d a v i e <y o n t de applaudi. Au milieu d e ces n o m b r e u x et utiles t r a v a u x p o u r le salut

alta n .Biserica romin" a d-lui Pcescu. Mai mult din corespondena acestui ierarh am publicat n Neamul Romanesc literar" din 1911-12. In Adevrul literar" din a doua Duminec a lunii Iunie a. c. s'a mai publicat c e v a asupra vieii lui. Ms. Acad. 3129, p. 85.
1

notre pays, un danger imminent pse cependant toujours tte. Sa Saintet le Metropolitan, aid par les partisans Russie, comprenant que mes actes l'obligeraient bientt dessein dans l'intrt

sur de

ma la

mettre mes

fin a u x a b u s q u ' i l p r o p a g e

du Slavisme, perfides Sultan. rsister Votre Porte par vive

m e poursuit de toute sa haine et chaque jour met obstacle projets d e r a p p e l e r d e s c o e u r s g a r s p a r les i n s t i g a t i o n s devons tous notre Auguste propres Souverain, forces, je Sa ne Majest le

d e la Russie aux s e n t i m e n t s de soumission et de respect q u e n o u s Abandonn mes pourrais bont.

l o n g t e m p s au m a u v a i s vouloir qui m ' e n t o u r e ; secouru p a r Altesse, je p u i s e r a i u n n o u v e a u N'ayant qu'elle p o u r courage dans sa auprs protecteur de la Sublime

O t t o m a n e , je p r e n d s d o n c la libert de l'instruire de ces faits u n F r a n a i s , M o n s i e u r T r a n e h a n d , q u i , s'il e s t a d m i s de prsenter voix la ncessit qui m ' o b l i g e e n c o r e solliciter son J e suis a v e c le plus p r o f o n d de Votre le t r s - h u m b l e 1856, avril .
1

l'honneur

ses r e s p e c t s V o t r e Altesse, lui e x p l i q u e r a d e appui.

respect

Altesse serviteur

et trs-obissant

Dionisios A r c h i m a n d r i t e ] (m. p.).


Agence d'Angleterre, Bucarest. le 22/10 novembre 1856. minence ,
D e p u i s q u e j ' a i eu le plaisir d e p r o f i t e r je n'ai eu aucune occasion directe de vous assurer q u e je n ' a i p a s t a r d de faire de votre crire hospitalit, et de vous; remettre, distingu vous
2

immdiatement

voie d e m a i n sre, les lettres q u e v o u s m ' a v e z anglais et qui d s i r e b e a u c o u p de vos nouvelles., visiter vos

confies.

J e profite du v o y a g e de Monsieur Crowe, littrateur

couvents, pour

p r i e r d e m ' a c c o r d e r la p e r m i s s i o n d e v o u s le p r s e n t e r , a i n s i q u e de demander
1

Scrisoarea n'are nicip adres. Ea a fost adresat de Dionisle, cum se vede, unui mare demnitar turc. Ms. 3128, p. 144

J'ai m o i n s d'hsitation cet g a r d , p a r c e q u e les tudes sp ciales d e Monsieur Crowe et sa rsidence Constantinople de nos du jour dtails: ne m a n q u e r o n t p a s d'intresser a u p r s de Votre Eminence, vu l'intrt q u e je l'ai v u t m o i g n e r d a n s la l i t t r a t u r e m m e Je comme n'entre pas en dtail sur les en vnements donner des Monsieur Crowe pourrait paysici, pour del

n o u s t o u t s e r s u m e d a n s u n e o p p o s i t i o n t r a n c h e la R u s s i e , e t j ' e s p r e b e a u c o u p que ee[tte] fermet, surtout sur la question frontire, Je d'tre du sera apprcie dans besoin de votre la Moldavie. Votre minence sur les tout l'intrt n'ai pas clair dire

q u e je p o r t e l a p r o s p r i t d u p a y s e t c o m b i e n je s e r a i s e n c h a n t par haute intelligence mouvements jour. J e prie Votre m i n e n c e d'agrer l'assurance de m a plus h a u t e considration.

A son minence le Staritz

Dionysl.

R. . O. Dalyell.
*
Telegram Lundt. Le ce soir Madame consul Son presintata la # * Focani la 2/II 1867 .
1

Lvque
d'Angleterre Eminence. La

Dionyssie,
de Jassy aussi. va Princesse

Buio.
demander Nathalie l'hospitalit Philipesco et

Roznovano

arriveront

Dalyell.
X-

Tlgramme -
13/10, 1865.

S- S- L'vqae

de

Buso.

Mr. Baudry, envoy en mission archologique en R o u m a n i e p a r l ' e m p e r e u r N a p o l o n , a d a r r i v e r h i e r s o i r B u s o ; il s e p r o p o s e d e v i s i t e r p l u s i e u r s p o i n t s d e s e n v i r o n s q u i lui o n t t s i g n a l s c o m m e i n t r e s s a n t s a u point" d e v u e h i s t o r i q u e . J e v o u s p r i e d e lui d o n n e r l e s r e n s e i g n e m e n t s e t l e c o n c o u r s d o n t il aurait besoin.

Cabinet Princier.
P . 146 din acelai m a n u s c r i s . ' P . 94.
1

D R I DE SAM
loan Georgescu i V. Suciu, Gheorghe Lazr, la o sut de ani de la moartea lui, Sibiiu 1923. Bun privire de total asupra Terii Oltului i personalitilor pe care le-a dat neamului romanesc. Data naterii dup proto colul morilor din Avrig: 5 Iunie 1779 (p. 20). Interesant re constituire a mediului rural, cunoscut bine autorilor. Dup d. Ovidiu Densusianu meniunea lui Barac ca dascl n Avrig. Ce urmeaz e dup revelaiile Iui Avram Sdean i d-lui V. Stoica. Lmuriri despre liceul Piaritilor n Cluj (Viaa Sf. Iosif Calasanzio, fundatorul Ordinului, a fost tradus n romnete, n temnia austriac, pe la 1720, de Vlad Boulescu de Mlieti). Pe vremea lui Lazr era director Croatul Martin Bolla (p. 32). tiri despre profesorii lui i la coala catolic din Sibiiu. Lazr s'a distins n toate materiile (p. 33). Autorii cred nc n ca litatea de autor a lui Lazr asupra Povuitorului" (p. 34). i la Viena nsemnarea profesorilor (pp. 36-7). i despre visitatorii romni acolo -(pp. 38-9). Batjocura vieii din Bucureti ns e neadmisibil. Scandalul cu colarii de la p. 75 este el pe deplin adeverit?

NI.
*
* # C. Rdulescu-Codin i preot I. Ruescu, Dragoslavele, Cmpulung 1923. Noua lucrare a d-lui Rdulescu-Codin, care i-a asociat pe pr. Ruescu, proprietar al unei frumoase colecii de docu mente muscelene, e de cea mai mare importan supt mai mult decit un raport. Se ncepe cu expunerea condiiilor n care s'a desvoltat vama Rucrului i Dragoslavelor. Cum n'am vzut Documentele ctmpulungene ale d-lui Bjan, de aici aflm ntiu c la 1669 Antonie-Vod a ntemeiat la Cmpulung, pe locul i, de sigur, dup ndemnul, fiului nvatului Udrite Nsturel, Radu, cas de nvtur adec coal, ntru care s hie putin i bo gailor i sracilor a-i da feciorii lor s se nelepeasc de buna nvtur dentru Sfnta Scriptur (pp. 1012). Erau mai muli dascli. Mitropolitul avea privigherea. Brncoveanu

d o parte din acelai venit pentru biserica lui din Fgra (pp. 18-20). Se arat modestele ctitorii, n veacul al XVIU-lea, ale vameilor. Din aceste acte se mai vede c la nceput s tenii din Dragoslavele au fost ...aurari i au venit de la Haeg i de prin alte pri... i tot au fost pe seama domneasc ru dari", pan ce n a doua Domnie a lui Mjhnea Turcul boieri s'au nstpnit peste dnii (p. 27). n regiune erau dup 1600 armai i vtafi de sate (p. 35). La Rucr oamenii ajunseser rumini ai Florici, fiica lui Mihai Viteazul (p. 37). O parte din stenii de aici trecuser n Moldova, i nc la 1876 se tia de plecarea lor (pp. 41-2). Actele braovene de la p. 4 i urm toarele se afi i n publicaia mea Braovul i Romnii. A doua parte expune luptele din aceste regiuni n vremea marelui rzboiu. Se vede c i aici, fa de populaie, Germanii au ntrebuinat sistemul internrilor n mas pan la moartea de foame (muli btrni de peste aptezeci de ani au murit aa) (pp. 80-81).. n al treilea rnd se d lista prclabilor (nume: Puru, Coiu), Se adauge (p. 99) i pecetea satelor reunite: Urmeaz legende n legtur cu ele (i a unui Drago ntemeietorul). Interesant^ povestirea btrnei care-i amintete de cMuscalii> din 1848 (pp. 105-6). Dup lectura inscripiilor de pe cruci vin alte acte din secolul al XVII-lea i al XVIII-lea (nume: Zrn, Iarul, Chefea, Arminul, Poco, Zlota, Dulam, Targea, Ilinu, Jinga, Lunea, Borjea, Ba, Untea, Grtea, Rujan, Curu, Duru, Frcea, Drcea, Puic, Madroghin, Brbru, Mdularea, Ru'). Petru de Ia Arge sau Radu Paisie apare ca Petru-Vod Clugrul", la 1642 (p. 127). Meniunea grofului ( T o k o l y ) , trecut cu ostile pe aici spre Ardeal. Se d i o ntins descripie fisic a inutului. nfiarea obiceiurilor pstoreti (p. 192 i urm.) e n deostbi important {cemetii, cete de oi; p. 19*; oi pleclori, p. 195; ciobani crlnari,p. 194). Se dau i datinile la natere, la moarte, etc. (dou oraii nou i frumoase, cteva colinduri inedite). Biserica i preoii vin pe urm.
Cuvinte rare: povjilc de firstru" fp. 165).
1

(p. 133), pentru pojijiile

moldovene.

, 0 litr

Z i d e zi s e e x p u n e , n s f r i t , e r o i c a r e s i s t e n sei din i 1916. populare Facsimile de documente. Porturile reproduse.

contra bine

invaalese

snt

N. Iorga
*
Correspondance du comte d'Argenson, ministre de Ia guerre, publie par le marquis d'Argenson. Lettres de Marie Leczinska et du cercle de la Reine, pr/ace de M. P. erre de Nolhac,
Paris Vrei ori ui? prin 1293. s cunoatei Curtea de la de Versailles, litere cari a conruptului" amri pe la ascult

L u d o v i c al X V - l e a , altfel d e c t p r i n m e m o r i i l e u n o r n o b i l i mahalagismele aceast Maria oamenilor Cetii coresponden, cea datorit uitat, pietii neglijat,

f a m i l i a l e " i dispreuit, a se mai i fard", 254). peine. mon ne n curaj (Dieu plus p. (p. de 9). 16). prie repeta ei ministrului celor le p. de de

nelegerii pentru cultur a marchisului Regina femeia Leszczynska, ca nul, a v n d mic, le socotit cel

d'Argenson.

doar evlavie catolic pentru ca Je motenitoare ne (p. n'y je (p. A connais 18; vous dar aurez 9). D e Aib-1 avea la mai el d e a pas v. pas assure soul mult aici" ici"; va" optete le poate

m n g i a d e i n s i g n i f i c a n a ei, a p a r e n s c r i s o r i l e t r i m e s e d'Argenson vie. E a Scrie: Il e s t amiti, paz s i cadet", vraie.

b u n e tradiii., l i t e r a r e , c f e m e i e d e s p i r i t , i c a m i n t e d e s c h i s c a u t * a fi s i n c e r , Regina mais epocei mon cela un s sincre, car cu pretez-vous simple, croyez-moi, vorbete n le tranee Roi ea dites Iar fr et la mrturisete fardurilor style, v o u s et, est adine m ses -ma quand vrai"

credincios merg

respect: gndesc

Domnul

binecuvnteze-i

ntreprinderile.

dect

conserve courage Cnd e Vorbind tenului: la c folie" e

bnisse spune: jamais despre a o

entreprises. qu'en pauvre mais asigur y tte

J'aurais s'en ea i se

d'aller bolnav, N'en (p.

tranche su,

pensant

d e el i d e fiul 29).

dus mot, fiu

n r z b o i u , c

j'aime

premier

charmant"

supra

vre-odat

(p. 4 4 ) . dfendre

D u m a n i i i n t r a i n a r o n n b u " (ils m ' y t o u f f e n t " , p . 12). In c e e r u n u s e a m e s t e c s t r u i n d : J e n ' a i g a r d e d e ce qui est


T

illicite"

(p.

10). slav: mori ce u m b l nc (p. 13), i a t

In f o n d

melancolie

v i a a . t i e c a r e e p u r t a r e a r e g e l u i i j u d e c a t a l u m i i , d a r

adaug: ca o

Tot

o u t a r d o n r e n d j u s t i c e a u x h o n n t e s g e n s " ( p . 17). M o a r t e a aselea pe altele, care de fr copil, o ar a dori-o fat, la apte (p. 20). bun, iubiri, dar, deosebire ei i m a x i m a ani, o socoate i e a

celui de-al fericire" In fa arat de

materie

ndatoriri

speciale, a p a r e adevratele

exclude

a fi d r e a p t : II f a u t p l a i r e t o u s e t e n a i m e r p e u , m a i s sentiments

a i m e r b e a u c o u p c e u x q u e l'on a i m e " (p. 35), iar, c a p r i e t e n i e , d e r e i n u t : L a m o r t d e m e s a m i s n e fait p a s m o u r i r les que j'avais pour eux" (p. 55).

Alturi de dnsa, femeile de v e c h e noble, Regina-1 intituleaz c h a r m a n t , c h a r m a n t , c h a r m a n t " i a r f a c e d i n el u n s a i n t C a d e t "

apar

m a i mivres i m a i

rutinare .
expresie voudrais sont
2

S c r i s o r i l e r e g e l u i S t a n i s l a s , s t a b i l i t n L o r e n a , s i n t d e o c u v i i n m a i m s u r a t i m a i p u i n v i e . T o t u i n u l i p s e t e c t e o fericit. Iat una despre armata noului su Stat: Je

q u e tous les L o r r a i n s soient sous les d r a p e a u x p o u r que l ' h o n n e u r d e s e r v i r le Roi les r e n d e b o n s F r a n a i s c o m m e c e u x - l le dj, je v o u s a s s u r e , q u i c o m p o s e n t ce c o r p s " (pp. 6566) . i, n alt s c r i s o a r e , r e g e l e - d u e e r e v i n e a s u p r a b u n e l o r s e n t i m e n t e ale Lorenilor ca bon n t i m p u l r z b o i u l u i citoyen franais" de fric, altfel (pp. 667). Stanislas se acest an consider silit r sur ale astfel Nancy (p. 68). I n 1744, e l fu oraului, se o polite allures"

t o t u i s i a s d i n L u n v i l l e i> t e m n d u - s e c a b u r g h s i i d i n s nu deschid, fugi n Metz. prinztoare... De nu de altceva, porile arat aceste n August, Prinul Carol, pretendentul, ndat,

r e g e l u i s e i s p r v i a u ( p . 72). M a r e a l u l d e B e l l e - I s l e o r n d u i s e (p. 7 3 ) . S t a n i s l a s p r u f o a r t e m i c a t d e g r e a u a b o a l a s u , c a r e s e i m p r t i s e (ibic). se b u c u r vie nete i agite de minunea par Iui, el tant cu i r e g i n a , E c a t e r i n a nsntoirii

ginerelui Opalinska, pe

(pp. 745). R e c o m a n d n d ( p . 78). U n d e v a oricine cu (p. Parlamentul se

m a r e a l p e n t r u l o c u l d e l o c o t e n e n t g e n e r a l la h o t a r , el v o r b i a d e o de rvolutions" recomanda n cearta pome Pentru (p. 222 -,,-.> uurina car pe 214).

Academia urm.).

intervenia

P e n t r u v a r a ei J a b l o n o w s k a , p r i n c e s de T e l m o n t , nu s t r u i e (p. 19\ Cf. p. 68. * P p . 70-1. Numele m a r e a l u l u i Curii nu trebuie cetit o a r e Mnichek (Mniszek) tn loc de Mechek ?

Intre alte scrisori aceia care a r a t c p e n t r u liturghii de regelui, poporul se cotisa" (p. 141). dau tiri n o u d e s p r e (p. 202). Scrisorile preedintelui Henault lui T t i a n i lui R u b e n s , c u c e v a

boala

Voltaire. coloritul NI I .

In S e c o l u l l u i L u d o v i c al X l V - l e a " el a t i n g e a d e s c o p e r i n plus

DOCUMENTE
Carte de mprire ntre Nicolae Buzscu cu Ilie Buzscu.
fratede feud. rmas stpn, cere are i n ce

De la Divanul

Craiovii.
c nete hotar i Uliu de Ilie la

N e c u l a e B u z s c u a u t r a s la j u d e c a t n a i n t e a n o a s t r p e s u Ilie B u z s c u , z i c n d n u m i t u l N e c u l a e c u m moie, de anume Barbeti i Oboga i Blile fcut

R o m a n a i , n p r e u n i c u c t e v a s l a e d e i g a n i c e l e - a u motenire d e la p r i n i i lor, s'au frate-su n e v r n d ca s le m p a r t cu dnsul frete i p r i n j u d e c a t

s a i b d r e p t a t e . F a f i i n d i Ilie B u z s c u l , s ' a u n t r e b a t ce Necolae s stpneasc arat un npreun cu dnsul, att Neculae moiile, ct

s r s p u n z i s a r a t e e u c e p r i c i n n u n g d u e i p e f r a t e - s u iganii. Ne scrie c, zapis isclit d e Nicolae care bani Banului o moie acea Buzscu, o fiind

c r e d i n a t i c u a l i b o e r i m a r t o r i , d e la l e a t 1758, A p . 1, I n t r u c a r e avnd socoteal Buzscu pentru datorie a u fost la Ion B e c h i a n u , soare naintea rposatului s vnz fost au fost luat rnduri, Vcrescu a lor de ca la s rnduri,

c u z a p i s e , la t r e b u i n e l e lui, i a p u e n d u - 1 n u m i t u B e c h i a n u cu s t r n mplineasc de s ca b a n i i t e m n d u - s e c a s nu-1 p u e l a o p r e a l , s ' a u f o s t r u g a t frate-su plteasc cumnatul i, Ilie c a datoria lor Floreti s a , c t i a l t e d a t o r i i d e c a s . i , a a vndut numit biv lui Vel m o i e la Clucer. s'au fcut tl. 246 Bradescu, datoria

primind rposatul

i f r a t e - s u

Ilie, a u

Constandin Nicolae

socotindu-i

singur,

c a p e t e , i s t n d a c e i b a n i p a t r u a n i p l t i i , n u r m a p u c n d Ilie p e N i c u l a e , c a s - i p l t e a s c b a n i i c u d o b n d a l o r p e a c e i p a t r u a n i i n e a v n d c u c e p l t i , s ' a u n v o i t n t r e d n i i i a u d a t N i c u l a e p r ile lui fraini-su lui Ilie de moie din Barbeti i Uliu ntre de B l i i fu s - i d e a t o c m i r e s t j . c t e b a n i 3, cu s i m f o n i e chip ca, d u p e ce v o r face h o t r n i c i e ntr'acela

la a c e s t e n u m i t e moii,

vor s va

iei s t j . m a i aib frate-su ce fi l i p s d i n tocmeala de nsui

muli piste Ilie a-i s stnjini, s'arat nu

suma aib

banilor bani Iar pe

ce

s'au

zis m i sus, Iar, di tot zapis

ntoarce mai fu sus.

acel

prisos. dobnda zis c

Nicolae

a plti pentru numai

frine-su Ilie. C a r e

dupe chiar

banilor aceast mprii

p e acei p a t r u ani p r e c u m au fost a r t a t f r a t e - s u Nicolae tgduit,

m o i e F l o r e t i , c n d a u v n d u t - o la B r a d e s c u , n ' a u f o s t

n t r e d n i i ; i p e n t r u a c e i a a u v n d u t - o , i e u a c e i b a n i a u p l t i t a t t d a t o r i a s a , cit i a c a s e i l o r . A m n t r e b a t p e m a i <sus numitfal, n u r m a ntre Ilie Sept. nsui zapisului ce s'au sau ne nu; arat s i un zis m a i sus, a v u t - a u c de au avut. comision trii b o e r i Buzasca, vre-o cu mpreal nsui 1767, Poli de toat i Ilie igani It. dnii, Buzscu ei r s p u n s e r vzur La care

mpral, Post., ntru fihjd care

21, n c a r e i Macarie muma lor

isclii, a n u m i Moisi isclit arat

covnicu

Istratie. Izvoranu

Magdalina

c e r e r e a lui N i c o l a e , a t t d i n i g a n i , c t i d i n a l t e l e . A r a t ce au r s p u n s npotriva ce au fost zis iar i zstrea ce au mni,-sa artat lui. i h o t r r att ce cei a r . fi s aib acei boeri pentru luat rposat a c a u d a t lui I o n i

Bridescu p e n t r u printele cei c e r c e t a $i, amndoi Roza s n'au moii lng de fi cum boeri s

pentru

C l i m e n t D u d e s c u , ct i m [ n ] s t i r e a C m p u l u n g u i u i . i p e n t r u Ilie fugii i m o r i , Neculae

d e v a fi z i s e l e lui Ilie a d e v r a t e , s a i b p a c e d e c t r e f r a t e - s u Nicolae. Iar, de v a pentru moia dovedi c i Oboiga s n t l a Ilie, s - i m p a r t i Blile i U l i u frete. Iar pentru moii numite ntr'acest comision(?) aa, adec Barbeti d e la s u d m a n a i , a c e s t e moii au r m a s s se m p a r t d e frai. i, v z n d n o i a c e s t c o m i s i o n cu p a t r u a r t i c o l i ( ? ) l a m i j l o c , m a i n u r m a pisului artat acea (rupt) vreme ce ne-au fost-au la artat boeri Ilie B u z s c u , socotitori de fa, nu l-au l-au avut ca dar de am s-i ntrebat i d i n fie dat nu pe Ilie c a rspunz: fa la acea npreal, ce pricini aceste avut poate nici de

zapisul mpral i ce

n u m a i s u p t s t p n i r e a Iui, i a r n u i a f r i n i - s u . E l r s p u n s e c la au fost aceia nu zapisul (rupt). fa, l-au pentru zapisul artat Mai ntrebat,

mum-sa

a v u t n t i r e d e a c e s t z a p i s ; r s p u n s e r c ' m u m - s a

n ' a u t i u t . I a r i s ' a u m a i n t r e b a t Ilie B u z s c u , m c a r i d e n ' a u tiut m u m - s a d e a c e s t zapis, cci n ' a u s p u s pricina acelor socotitori, i d - l o r s fie a r t a t n s c r i s i p e n t r u ce a u primit

c o m i s i o n u d e n ' a u f o s t o d i h n i t . Alt n ' a u m a i a v u t c e m a i r s p u n d e ,

fr d e cit n u m a i c u gura g s e s c p r i c i n i n e a d e v r a t e , cum c a u spus a c e l o r b o e r i p r i c i n a , i d-lor a r fi z i s c a s a d u c z a p i s u l s-1 vaz, i a t u n c i , d e v a d o v e d i c e s t e a d e v r a t , l vor t r e c e n


comision. La care s cunoscu c ( ? ) fr de cale nu ngduiete p e frate-su N i e o l a s i l-au f o s t s c o s cu s t p n i r e a d i n c s v z u c, a c e a Bradescu

t r ' a c e s t e m o i i c e s ' a u z i s mai s u s . P e n t r u

m o i e F l o r e t i fiind p r i n t e a s c , s'au v n d u t la n u m i t u

cu t i r e a mni-sa, a t t p e n t r u d a t o r i a lui N i c o l a e , c t i & c a s a i , i p e n t r u a c e i a n'au trecut>o n c o m i s i o n . I a r p e n t r u i g a n i c e s'au c z u t . . . de c t r e N i c o l a e , d u p e cum a r a t n c o m i s i o n , fiindc Ilie t g d u i e t e l a z i s l e lui N i c o l a e , la a c e a s t a Nicolae s dea c a r t e printele de b l e s t e m episcopu a Sfipii lui Sale Ilie Duninezu frine-su cum rspuns are voe de toi c N i c o l a e c. t o a t a r t a r e a c e au a r t a t Ilie e s t e n e a d e v r a t , ci, iubitorului

i g a n i i c a r e au a r t a t c s n t d a i d-lui, cum i p e n t r u cei f u g i i ,

c nici i e s t e p r i n t i r e u n d e s n t , nici c au l u a t bir d e la d n i i


fr de t i r e a f r i n e - s u lui N i c o l a e . i aa s a i b b u n p a c e de c t r e frine.-su N i c o l a e , iar p e cei nu va p u t e a p r i m i b l e s t e m s aib L. a-i mpri frete. Urm'eaz a l t e trei isclituri 1 7 7 6 , D e c h e m . 1.

( P u b l i c a t de T. G. Bulat.)
#

tefan Tomevici. Cu gndul la biserici i mnstiri, cu blagoslovenia lui Anastasie Mitropolit de Suceava..., lui Atanasie episcop de Rdui, d Soleai satul Costetii pe Siretiu i cu moar pe Siretiu, i cu Mnstiteani, sate adevrate domneti, care slujiau Curii noastre din Botiani Marturi: Ursu, MareVornic de ara-de-Jos, Mrzea Mare-Vornic de ara-de-Sus, inca i Todica pirclabi de Hotiri, Radul prclab de Neam, (alb) prclab de Novograd, Sturdzea Hatman, Enachi Pos telnic, Diiamandi Sptar, Alexe Ceanic. Gheorghie Stolnic, Alixandru Visearnic, Dumitru Gaia Comis Mare. Blstm. Scrie Ionaco al treilea logoft. Iai, 7123, Mart 18. (La anticvarul Ezchenazi din Craiova.)

*
* *

Bucureti, 27 Ianuar 7040- Vlad Voevod fiul lui Vlad Voevod, lui jupan Lupul Sptarul i fiii lui, pentru o ocin i cu partea lui Detatco i fraii lui Nanulfl i Dragomir i Crciun, cu pret de 1.500 de aspri. Citat i Stanciul ottl Burereti (sic). Marturi: Hamza Ban, 'Drghic Dvornic, Tuddr Vel. Log , Ra dul Vistiar, Drghic Sptar, Radul Paharnic, Staico Comis, Vintil Stolnic, Radul Vel Paharnic. Negoit scria la Bucureti. Pergament, pecete rupt, monogram cu rou. (Origine pierdut.)

INSCRIPII Baia-de-Ar ama


1. In dosul pretelui din fat, n vpseal: Cu vrearea Tatlui i cu ndemnarea i cu svrirea Duhului Sf[]ntu au fcuii aoast sfnt biseric dumnealui jupnulii Cornea Briloiulu Vel Banu denpreun cu dumnealui jupnulii Milco Biaulu, nepot de frate lui Poenar capitanti, cu toat cheltuiala dumneaJoru i fiind egumenii chirii Vasile arhiman. drit, n zilele prea-luminatului i bunului cretin Domnii Io Costandin Basarabii Voevod. nceputu-s'au a s zidf aciast sf[n]t biseric la Mai 22, leat 7^07 i s'a svrita cu toat podoaba ei la Mai 7, lt. 7211. Azil rucogreani... fcvopisat i Parthenie ermonah ot Thismana. 2. Pe zid : f Ehi tyij vito 1700. Scris-am-eu, robul lui Dumnezeu Ght dascalu otti Cer nati, fiindu la politila orlului Baia dascal; 1834, Octomv. 25. 3. Pe o Evanghelie de Bucureti 1742: Acast sfnt f dumneziasc Evanghelie au nbrcat-o cu acest argini i au prelegat-o cu toat cheltuiiala dumisaie Rasta Anghehi Srbu ; 1809, Ap. 5. (n pomelnic, nume srbeti ; i: Clina.)
1

*
*
1

Mi-a scpat numele n copie.

Biserica din Tarnia (Mehedini)


1 Pe catapiteasm : Acast doo tmpe cu una rndti de icoan au pletit-o lani, Vian, Ancuta, Mrica, Gheorghe, Patru, Puna, Avramii, Stana, Dumitraco, Ionii, Stanca, Ghia; zugravii Ionii Rou; 7307, 78 (sic). 2. Pe un Penticostariu: Aceast sfnt carte, este cumprat de Chiriia Ardeleanu, Braoveanu adec, i au dat-o la sfnta bisric a hramului Sfntului Nicolae la stulii Tarnia de c[t]itorie, n veacu s fie pomenita i c[t]itori s fie sfintei bisrici, ctr dumnealui, ctii i toii neamu dumnealui ctii va tri sfnta bisric', la leatu 1801, Mai 1. (n pomelnic: Iona, Salomiia.) 3. Icoane erneti purtnd data de 2 Mart-1841. *

Biserica din Poiana (ling Cmpina)


De-asupra uii: f ntru mare slav D-nii (sic) D[u]mnezeului nostru Is. Hs. i ntru cinstea i prznuirea Adormiri pr[e]asf[i]ntei Nsctoarei de D[u]tnnezeu s'au ridicat acast sf[]n[t] biseric din temeliea a preasra (??) i s'au nfrumseat cum s vede n zilele bunului i luminatului nostru prin i nl[iu]l D[o]mn regulat al ri acetia Alesandru de Ghica, cu blagoslovenia preasfin[it] printelui Mitropolitu dd. Neofit, ^ar ctitoresc efor fiind Marele-Ban Esceienia Sa Mihaii de Ghica i epilrop Sfntului] P[ante-leimon] d. Marele-Clucer Staicii, dup a crora povuire s'a urmat nceperea i prin rvna i osteneala, cum i chel tuiala sf. printele arh[i]m[andrit] Ghenadie Poenar i Lespezan, ano di Hg. 1841; iar ntiu ctitor au fostu i este fericitu ntru pomenire Thoma Cantacozin *.
Adaug c n Ma^-aXi-nr] 2<Uiuf din Lipsea se pomenesc cei doi din Siatista" i cei doisprezece din Moscopole.
1

Biserica veche din Sinaia.


1. La intrare: Zugrvitu-s'au afiast sf[]nt biseric n zilele prea-lumfnatului Domnii Io Alecsandru Costandinu Muruzti Voevodu, fiindu Mitropolitii preaosfinitul Dosithei, i s'au svritti prini toat ostneala i cheltuiala printelui egumenii Damaschinil, ano 1795, Sep. 16.
Vechea inscripie a lui Mihai Cantacuzino Sptarul a fost tears, el fiind executat de Turci ca hain.

2. Pe icoana lui Hristos: S'au zugrvit i s'au afierositii de Costan. Ladie la Sloboziia, Ia mitoh Sin ; 1830, Dech. 23. 3. Candela Iui Hagi Gheorghie Peasnea, anu 1763.

Museul din Sinaia


1. Acast poart t cu toate nnoiturile cte s vdu acii au fcuii printele Dionisie proin Trulon n zilele Iui Ionii Nicolae Voevoda, nii anulii de la Adamii 7228, Maiu 20, 1720. 2. Pe un patrafir :
'EXSVXTJ67] 7tap t o o SspoStaxovoo Z s y d p (Stscpav ?), 1748, X b S'.

(=S'a cusut de ierodiatonul Zefar (tefan?), 1748,?.) 3. Antimise din 17^4 (Mitropolitul tefan), 1770, 1773 (Frlaret de Rmnic), 1790, 1793, 1795, 1800, 1846. 4. Pe o adres tiprit ctre Vod-tirbei, isclit: camploiai, i lucrtorii tip. col. Sf. Sav, cuocasia Anului Nou 1856: Generaii fr numr, tmind acea sfinire A progresului tiinei ca p'o raz de la soare.

*
* *

Biserica din Breaza (Prahova)


1. La intrare: Diiacon Manole zugrafii, Rducan zugraf ot Bucureti; Av. 13, 1777 (i cu arabe), Tudorache zografu. 2. Pe o piatr de mormnt n pridvor:

Supt afiast piatr odihnete-s osile rposatului robu lui D[u]mnezeu iereu David proto[p]op, la leat 1 8 2 7 , luni 7 . 3 . Pe alta : Supt acasf piatr odihnete-s osile rposatului robu lui D[u](nn[e]zeu Daniil eromonahti, leatu 1 8 3 9 , Mai 1. 4. Re o frntur de piatr :
Tspfn 5Ban, 1 8 1 1 . t. M. C.

Pe potir: MVTJOOVJTT], x6pte Tp7]Yoptot> SXdtac x a l TU>V TSY.VW (c. 1 7 7 7 ) (=Ad-{i aminte, Doamne, de Grigorie Zltarul (?) i de copii"). 6. Pe chivot: Acest chivot s'au dat de begzede Scarlat Ghica la biserica de la Braza, 1840.

Biserica din Slnic (Prahova).


1. La ntrare: Acast sf[]nt i dumnezeiasc biseric s'att rdicat ntru cinstea i slava sfiniloru ierarhi, zidit cu toat cheltuiala dum nealui boierului biv Vel Clucer loan H. Moscu, epistat ocnilor, in zilele Domnului loan Alexandru Moruz Vvd., cu blagoslovenia Mitropolit chir Dionisie, i episcop chir Costandie. i s'ati svr iii cu toat cheltuiala ei de numitul boer, la leat 1 8 0 6 , Oct. 4 . 2.-La proscomide:
1 7 9 7 ; K'jp'.s... SoOXwv aou May.awou, NtxoXqo, K o p t x o o .

Biserica din Viau (Mehedini)


1. La ntrare : f Acast sf[]nt i dumneziasc beseric s prznuete hramu Sf[]ntului Nicolae i sfinilor apostoli Petru i Pavel, s'au fcut cu cheltuiala d. Vistieru Rdut.u Fratoti'tanu, iar ngrijitori popa Patru ot Mrdtei, n zilele prea-nnlatului Domnului nostru Alexandru Dimitrie Ghica Voivod, episcopu nostru Neo fiii, i s'au ncepuli la leatu 1 8 3 5 , iar la leatu 1 8 3 8 s'au s vriii, luna lui Iunie 1 5 . Petru zugravu ot Craiova, Ilie calf.

2. Ctitori: Ilie boiangiu, Marica" (copii : Smaranda, Ana), Polcovniceasa Marica" (copii: Alicsandru, Ilina), d. Vistieru Radu (copii: Patru, Macavei, Constandin, Nicolae, Ion, Dumitrache), d. Vistiereasa Theodora (copil: Mria), Stana" (copil : Ion), Iordache abagiu, Dumitrana, Ion Logoftu, Stoian" (preot), Zmadu, Mria" (copii: Dumitru, Gheorghe), preoteasa Stanca, popa Ion". * *

Biserica din Burnaz (Dolj)


1. De-asupra uii: f Ac-ast sfnt biseric unde s prznuete hramulti Ovedena s'au zidit de... lonu Burnaz i cu fiul d. Costaiche Bur naz ; cu soiile dumnealor Ana i Rucsanda. S'aii zidit la leat 1818 i s'au zugrvit de dumnealui Costaiche sin loan Burnaz la leat 1837 cu toat cheltuiala dumnealui" n zilele Escelenii Rale Alicsandru Ghica Voevod, n zilele preasfinitului episcopii alu Rmnicului. Matei zugravu, Costandin z[u]gr[avul]... i 12. 2. La chipurile ctitorilor: Fotache zugrav din Craiova, 1837. 3. Chipurile ctitorilor: cocona Safta, cocona Rucsanda, soia d. Costaiche Burnaz, boeru Costache Burnaz (copil: Domnica), jupan loan Burnaz cu soia Ana (copii: loan Florea). 4. Icoane Interesante. 5. Pe zidul din dreapta : Samodiva, lenea femeilor : dou chipuri fa n fa, un monstru i o femeie goal?. *
* *

Biserica din Bralotia


1. La ntrare : Acast sf[]nt i d[u]mnezeiasc biseric ce s prznuete hramu sfiniloru i mariloru Voivozi Mihaini i Gavrilu i alu sf[]ntului marelui arhireu Nicolae este zidit dinii temeliia ei cu toat cheltuiala i ostneala dumnalui panii Costandini Argetoianuhl bivu Velfi Srdaru, fiiulu rposatului dum. Costandinu Argetoianuli biv Vela Pitaru, nepot de tat alu dumb

n[ea]!ul Mihai Cantacuzino biv Sptarii, nfrumusetndu-s cu zugrvii! cu b lagos lo veni ia prea-cinstitului i prea-sfinitului episcopii alu Rm. Noo-Severinii n zilele prea-nnlatului Domnu Io Scarlatu Ghica Voivodii, leatu 7270, Octo. 4 dn. 2 . La ctitori: Iubitorulu de [Hs.] Grigorie epis[cop] Rim., pana Mihai Catacozino biv Ve'l Sptar, jupni{[a] ego...; jupanita Balaa Argetoianca, pan Costandinii Ar[getoianu] biv Vel Pit., pan Cos tandinii Arg[etoianu] bivil Vela Srdaru, Mria Arg[etoianca], pan Necola Sltineanu, (plus cinci figuri terse, de bun sam copii sau i gineri, surori; splndu-se zugrveala, numele ar aprea). 3. Antologhion (1737) i Triodion de Rmnic.

Tismana.
1. La feretile altarului: Prefcutu-s'au aceste fereti n zilele printelui chir Epimen (?) egu[men], leat 1843, luna Mai 7. 2. Pe o u : Acast u iaste fcut cu tot cheltuiala sf. mnst. de sf. printele eg[u]m[e]n i arh[i]m[andrit] T[i]s[menii; Ioun. 25, 1782. 3. Pe o candel : Jupanii Vldutulu, jupnit,e ego Anuca. S fie uniide vorii fi osele dumnealoru. S s tie cine aii fcutu aceste candele: V[ldu]uia Suljerii. 4. Pe alt candel : . S s tie cndu au pristvitu-s Vldutulu V Sluj., ms|a Dichievre 1. 5. Pe o candel la altar: Hristodor irna (sic). 6. Pe o alt candel: Cornea Vel Ban, Craioveschi, lt. 1693, 7. Pe o cruce: Acast sfnt cruce o amu fcut-o eu cu toat cheltuiala mea: Mihail arhi[mandrit], igu[men] Tismeanianu, 1781. 8. Pe un artofor:
1

Acestu artoforionu iaste fcuta de Daniiti ierom[onah] s f i n tei mn[]s[tiri] Tis[manei], fiindu nstavnic Parthenfie] arhiman drit]. 9. Sfenice mari de la Partenie egumenul, 1834. 10. Pe o candel (?) : A biserici bolnii a mn. Tism[anei], hram sf. erarh Nicolae, 1842. 11. Pe un tetrapod : Acest iconostasu s'au fcut n zilele printelui egumenulu chirii Gavrilu, vleat 7250, i l-aii lucrata Ghenadie monah, f Cf. tefulescu, Tismana, ed. a 2-a, Bucureti 1903. *

* * Cetuia
Pe un stihar: Si aurarii stvori Io Duca Voevod; gjda ego Nastasiia (i 1 au dat bisericii din Cetuia).

*
* *

Biserica din Rdui


1. Pe o piatr in pivni : vseostennago otea naego... . .Gheorghiie radovscago, ije preaslvise... veacni jijni vito 7109, msa Mai 9. 2. n biseric, supt chipul lui Alexandru-cel-Bun i al Doam nei : AIexadru-Vod[] starago.

Biserica din Dobrogostea.


De-asupra uii: Aceast sfint biseric este zidit dina temelie cu toat chel tuiala dumnealui panti Mihailu Nesculii i panita, soia dumnea lui, Efrusina, si mpodobindu-se cu toate cele trebuincioase zestre, si hramul Sfini Voivozii Mihailu i Gavrilu, care rcepere sfini biserici la luni 19 [zi]li lt. 1809, cu blagoslovenia prea osfinitu. Iosif episcop Argeiu, ns satu Dobrogostea moiia numii ctitori, si s'au trnositti la leat 1810, Noemv. 18, n stp[n]irea Ruilor de al doilea; pomenitul sineto ctitorilor Ale xandru Nescul bivel etrar bi cu soul dumnealui.
*

Biseric muntean .
1. Pe Cazania Iui Varlaam: S tie c acast s[fn]t carte ce dau eu Radu Mohanu de poman la st biserica la satul Cineni. 2. Pe un Apostol al lui erban Cantacuzino: Cumprat au dumnealui Iordachi Iveniti Velu Med. acestu\ sfntfi Apostolu i l-aii daii la biseric Bnesii, Mart 1 dni, lt. 7240, i nti urm zidindu-se numita sfnt biseric dn te melie d dum. jupanii Ianache Vcresculii Velii Paharnicii i dicheofilax alu Patriescului Scaunii alii Bisericii cei mari, fiindi acestu sfntu Apostolii stricaii d nii vechime vreamii, s'au legatu de dumnealui numitu boeru i s'au afierositu iaru la numita sfnt biseric a dum. otu Bneasa la leatuhl 1766, Iul. 12. S s tie c acestii sfanii Apostolu iaste alu sfintei biserici Argeului... i amii scrisii eii Barbulii Logf. n zilele prea-luminatului i prea-nltatului Domnului nostru Io Costandinii Nicolae Vvd. de la anulii (sic), zidirea Lumii Fev. 22 d 7249. 3. Pe Liturghii din Bucureti 1780 : n zilele lui Io Mihai Costandinii Suulii Voevodii. * *

Alt biseric muntean.


1. Pe o icoan : De Nicolae zograf; 1802, Iunie. 2. Pe alta : Acast icon ete fcut de zugravulii Hrizea (?) lumnraru.

*
*

Alt biseric muntean.


Pe o icoan: Fcutu-s'aii acast sfnt icon dea robu lui D[u]mnezeu loanii sinii Dunitru croitoriu.

Biseric din Oltenia.


Pe o piatr de mormnt: Preaslvise raba bjiiu jupania Caplea, jupanu E...hp.. (Comunicaie a d-lui T. G. Bulat.)

CRONIC
Relevm din foaia de la Cernui: Glasul Bucovinei> aceast ncercare de sintes, care merit a fi pstrat: Miercuri, 28, i Joi, 9 Novembre, a avut loc n sala a VH-a a Universitii cursul popular al d-lui profesor universitar Vasile Grecu, care a inut o conferin foarte interesant i frumoas despre Bizanul i Romnii. Confereniarul a expus n mod bine documentat istoria regiunilor dunrene supt Imperiul bi zantin, influenta ce Bizanul a exercitat, din punct de vedere politic, asupra populaiei romanisate din Dacia, mai ales dup ce acest ora a devenit singurul razim al ideii de Stat i al culturii romane n noianul de popoare nvlitoare, i teoriile care au fost emise n timpul din urm de d. profesor N. Iorga cu privire la locuitorii scii> ai malurilor Dunrii n veacul al Xl-lea. Poporul romanesc s'a format din strvechii locuitori al Daciei, pe pmntul acesteia i supt influiena civilisaiei romane. Ro manii i civilisaia lor n'au ptruns n Dacia odat cu Traian. Din potriv Romanii au venit n Dacia mult mai de vreme n virtutea expansiunii panice ce caracteriseaz acest popor n opera sa constructiv de-a-lungui veacurilor pan la desfiinarea Imperiului roman din Apus (476) i nc o bucat de vreme dup aceast dat. Colpni romani au trecut Dunrea i s'au aezat n Dacia ndat ce frontiera Imperiului roman se stabi lise de-a-binelea la Dunre,' fiind minai de nghiirea proprietii mici de ctre proprietatea mare, un fenomen att de bine cu noscut nc din epoca sfritului republicii romane. Neaprat, colonii romani au adus n Dacia i un puternic curent de civilisaie i via roman. Vom nelege deci c terminul Romn

nu trebuie s fie numai o simpl noiune etnic, ci nseamn colon (eran) roman i situaia sa social legal-economic (analog Rumnului, starea legal economic a eranului, con sacrat de Mihaiu Viteazul). Ocuparea Daciei de ctre Traian n'a fost prin urmare altceva dect consacrarea unei situa'i gsite i consolidate, dovad condiia de pace dictat lui Decebal, anume de-a elibera pe me teugarii romani. Pilda dat de Romani de a-i ntinde mai ntiu n mod panic domnia i apoi de-a trage n sfrit i formal fruntaria ce cuprindea o provincie nou au urmat-o i Rusia in Extremui Orient i mai ales Anglia peste tot locul. i ocupri de felul acesta snt foarte durabile; putem zice c ur mele lor rmn neterse (Statele- Unite din America). Dar iat c vine evacuarea Daciei de ctre Romani. Dar evacuarea aceasta s'a produs n aceleai condiiuni ca, de pild, evacurile austriace din timpul rzboiului. S'a dus din ar ofi cialitatea (funcionarii mai nnali i armata). Dar poporul romanisat complect a rmas. i nc multe sute de ani dup eva cuarea Daciei, Romnii erau orientai spre Apus, spre Roma. Episcopul Nichita Romanul ntreinea nc,, trziu dup evacu area Daciei, legturi strnse cu arhiereul Paulin din Nola (Italia). i administraia roman, electiv-autonom, a dinuit nc mult vreme n Dacia. Romnii au pstrat i titlul de Domn (dominus n nelesul roman-imperial de stpn absolut). ns orientarea aceasta ctre Italia a trebuit firete s se rup dup ce peste aceast ar trec, n veacul a V-lea, vremi grele i dup ce ea cade prad cotropirii barbare a diferitelor triburi germanice. nc mpratul Diocletian ncepe mpririle Imperiului roman. Greutile interne i primejdiile din afar devin tot mai ame nintoare. Se fac reorganisri peste reorganisri. Dar nimic nu e n stare s mpiedece cderea Romei. ncet, dar sigur, punctul de gravitaie al Imperiului roman se mut spre Rsrit (Diocleian i are sediul la Nicomedia). n sfrit la 476 partea de Apus a Imperiului este complect amputat de barbari. n Rsritul unde e mai mult unitate din toate punctele de vedere, se salveaz peste aceste vremuri. Bizanul resist i se ridic. i Romnii trebuie acum s se orienteze, din punct de v e -

dere cultural, spre Rsrit, unde se nchiag un Stat nou cu o civilisatje nou. E greu de spus de ce Constantin-cel-Mare i-a ales Constantinopolea de reedin. Cretinismul singur n'a fost motivui, cci doar i n Roma erau destui de buni cretini. Apoi Constantin-cel-Mare a mbriat cretinismul mai mult din motive politice. Prin urmare trebuie s fi intervenit i pu ternice motive de ordin militar i economic. Din Constantinopole supravegherea nvlirilor era mai uoara, i apoi acest ora mai era i deplin stpn asupra cilor de comunicaie prin cipale. i lumea simia pe atunci aceast gravitaiune deosebit a Rsritului. Noul Stat ce se nchiag n jurul Bizanului a gsit apoi destul putere ca s dinuiasc nc o mie de ani, s a i creeze o civilisaie, s aib epoci de mrire i de deca den, s aib n sfrit i caliti, dar i defecte mari. A avut acest Stat netgduite caliti, astzi prea puin cunoscute, cci altfel nu ni putem nchipui cum s'a fcut ca Mnperiul bizantin s mai triasc nc o mie de ani singur, mprejmuit din toate prile de dumani de moarte. Firete c au venit i vremuri n care Apusul a ntunecat mult Bizanul. Cu toate acestea ns noi, Romnii, am fost necesitai s ne orientm n spre ei, cci "influena bizantin a fost pentru Rsrit hotrtoare. Toate popoarele barbare din Rsrit au primit civilisaie i s'au fcut naiuni supt influena bizantin. Romnii erau n aceste vremuri acum formai i s'au orientat numai ctre Bizan, cci n'au avut atta nevoie de civilisaie. Pentru Europa ntreag Bizanul a fost mai mult dect Poitiers (biruina lui Carol Marte asupra Arabilor nvlitori din Spania), pentru c de aceast cetate s'au sfrimat primele i cele mai furioase valuri ale Arabilor. Ct privete pe Romni, Bizanul a contribuit de asemenea foarte mult la ocrotirea i salvarea lor din puhoaiele nvlirilor barbare, parte n mod activ prin aceia c, urmnd unei tradiii, Bizantinii ineau foarte mult s-i asigure linia Dunrii, parte n mod pasiv, atrgnd prin splendoarea sa mprteasc atenia n vlitorilor mai mult asupra sa. mpratul Nichifor Phokas chiam pe Rui intr'ajutor mpotriva Bulgarilor amenintori. Sviatoslav, conductorul Ruilor, btu pe Bulgari, dar reveni curnd ca du man al Bizantinilor, plcndu-i deosebit inuturile frumoase de la Dunre. El nfiina un Stat lng Silistra (Durostor). Aceast

aezare a Ruilor la Dunre ar fi fost fatal pentru neamul noslru, dar urmaii Iui Nichifor Phokas, urmnd tradiiei bizantine de-a pstra linia Dunrii, nu s'ar fi lsat, pan ce nu i-a ndeprtat pe Rui de la Silistra. Pentru ca linia Dunrii s fie n tot deauna liber, Bizantinii au nfiinat 'pe amndou malurile nu meroase ceti. Tot Bizanului li datorim i prima tire despre naia noastr. Ioan Kinnamos, secretarul Iui Manuil Comnenul (1143 1180), ni povestete despre o oaste de Valahi despre cari se spune c snt vechii colonii din Italia. Romni trebuie s fi fost fr ndoial i prin ostile barbarilor ce nvliau asupra Bizanului i tot Romni mercenari trebuie s fi fost i n ostile bizantine. Deci noi am avut de suferit i influene directe, pe lng cele indirecte, pe toate terenurile. Chiar i primele ncercri de State romaneti s'au fcut dup model i imbold bizantin. D. profesor N. Iorga atrage atenia asupra Alexiadei, unei monografii istorice n form epic & Anei Comnena, n care autoarea vorbete de regiuni foarte nfloritoare la Dunre, care sufr mult din partea nvlitorilor de la Nordul acestui fluviu ; aceast regiune se numia ducatul Paristrion'', i era o unitate administrativ i militar ce se afla supt un guvernator cu atribuiuni deosebite, care resida la Durostor. Ducate de felul acesta erau mai multe de-a lungul Dunrii i au devenit cu vremea voevodate independente, supt conducerea unui voevod sau hegemon, cum l numiau Bizan tinii. i Ana Comnena zice mai departe c Paristrionul de ia Dristra (Durostor, Silistra) s'a revoltat mpotriva mpratului i s'a fcut independent. Autoarea i numete pe locuitorii re voltai : Scii ; deocamdat nu tim ce snt aceti Scii, fiindc cronicarii i istoriografii bizantini numesc, n tendina lor de a pstra numirile clasice, pe toi locuitorii de dincolo de Dunre, fr deosebire: Scii. Dintre numele conductorilor Sciilor acestora ni snt cu noscute unele ca Tatos, Seslav, Sacea, care se asamn cu numele de voevozi romni de mai trziu (Seneslav, Sas). Aceti locuitori scii din Durostor samn, dup cum ni povestesc Bizantinii, gru i meiu (hrana principal !a Romni, nnainte de importarea porumbului). i mai departe aflm c, cu prilejul rzvrtirii lui Traulos, hegemonul Durostorului, mpotriva lui Ale xie Comnenul, un oarecare Scit Tatos aduce ajutoare de la

Cumanii de dincolo de Dunre. Ne ntrebm deci cu drept cuvnt ce sr.t aceti Scii, cari samn n timp de pace gru i meiu, cnd tim c dincolo de Dunre snt numai Pecenegi i Cuman? Dac ar fi fost Bizantini, Ana Comnena i-ar fi numit aa, ca pe revoluionarul Traulos. Bulgari nu snt, cci Bizantinii i numesc pe Bulgari Mysi (Moesi). Ungurii au numiri clasice greceti altele dect Scii. Prin urmare, conchide d. Iorga, aceti Scii snt probabil Romni, afltori n vremile acelea la Dunrea de jos (Vlaca-Vlahi). Dac se admite aceast teorie a d-lui pro fesor Iorga, atunci nceputurile istoriei neamului nostru se mut cu 2 0 0 de ani mai nnainte. Judecat n general, teoria d-lui Iorga este foarte probabil. Ducatele de la Dunre i hegemonii lor trebuie s fi fost State independente romneti, dup analogia cu voevodatele de mai trziu ale Romurilor, nfiinate dup pild i cu mbold unguresc. Un argument protivnic e c pmntul nostru, noi nu l-am avut chiar din capul locului n ntinderea sa actual, ci noi l-am dobndit pe ncetul pan la Nistru i Marea Neagr. Apoi ne mai ntrebm de ce ducatele deta Dunre nu s'au meninut ca voevodatele de mai trziu ? Se poate c, nefiind nvlirea popoarelor nc terminat i disprnd Imperiul bizantin vremelnic din Europa, Latinii dndu-i prin ocuparea Constantinopolei lovitura de moarte, Statele romaneti de la Du nre au trebuit s dispar, fiindc populaia lor era prea puin deas i fiindc-i pierduser ocrotitorul, Bizanul. Dup ce dispruse temporal Imperiul bizantin din Europa, se ivete Im periul romno-bulgar>, n timpul mpratului Isac Anghel. Nichita Acominatul spune c, i de data aceasta, Sciii de din colo de Dunre" i ajut pe rzvrtiii Petru i Asan. Prin ur mare vedem c aceti Scii transistrieni sau mai bine paristrieni joac un rol destul de nsemnat n istoria terilor din Sudul Du nrii pe vremea Imperiului bizantin. Admind c aceti Scii snt Romni, influena politic reciproc ntre Bizantini i Scit' paristrieni, adec : Romni este evident. Expunerile extrem de interesante ale confereniarului au fost primite de asistena foarte numeroas cu aplause clduroase.

n loan Necu'ce, UI (1923), se d aspectul laului dup o sta tistic din 1820. D. Ghibnescu constat dispariia uliei trepezeneti" (a Lzilor, cari erau de lng Trapezunr) i srbeti" (a Balcanicilor), Un dascl Gheorghe de la Brboiu dus la Constantinopol (p. 8). Evreii erau in 1820 numai 6.000 de suflete aproximativ (p. 8). Mehterii, musicanii Curii aveau i profesii (p. 10). ntre strini profesorii Dubeft (Frances) iaidar (Frances), Genelie (idem), Lincouu, Ruja (Italian), Kraus, Baca^ Constantin, Nicolae, apoi cofetaru Nicolelti, doi musicani, un fabricant neam de piane (p. 13). Mai snt i alii neindentificabili (ca dasclul Jajde). Articolul are un glosar filologic, o hart i o semntur autograf a autorului. Urmeaz un bun studiu asupra satului Goeti de d. M. Costchescu. Interesant dubletul romanesc Frteni pentru Brtuleni (cancelaria slavon a slavisat nomenclatura mai mult decit se crede). Braul viteazul pare a fi egal cu Braul Stroici (Stravici e iar o form de cancelarie): viteaz nseamn cavaler, eqaes, miles, dup obiceiul unguresc . eptecenii snt oameni din epticiu (pp. 34-5). lvaco, fiul Nacului, i Mricua, fata lui Dumitraco Drguescul, din 1655, la Goeti (i la Lungani), snt strbunii Mriei Nacu, soia lui Iordachi Drghici i nnaintaa mea. Acolo a murit Ale xandra, fiica lui Vasile, el nsui fiu al lui Ureche cronicarul (ibid). Ureche voia s lase pe Alexandra, care s'a judecat Ia Duca-Vod. Ea era cumnata lui Ionaco Nacul. Soul cel ru a fugit n Polonia, murind acolo (averea o lsase n parte la mnstirea Sf. Vinere). O parte din Vrstai o d Io naco nepotului Savin (p. 39). Un Buhu, rud cu Ureche, cumpr ceva din lsmntul acestuia (ibid.). Ncuietii (Ni colae, din Lungani) erau i rzei la Frteni, art nd astfel c se coboar din viteazul Braul (p. 40). Aproape erau j Prigorenii lui Neculce. Nacul din 1743 era Neculai feciorul Necului logf. of Vis terie" cf. i, la p, 83, an. W33, ling Dumitraco Mustea din Lungani, avnd ca frate, la Frteni, pe Ion (p. 41). Neamul avea i moie la epticeni, unde se judecau cu clugri de la Putna (ibid.) (aproape Btiretii, de la Batir, Bthoiy). n Cerbole se pstra heleteul Nacului (p. 42). La 1754 Ioni
1 1
1

Cf., c a b x i c : vrstai" pentru amestecai.

Nacul avea, cu partea din Frteni i cu Lungani, satul Ploscu resti (p. 43). La 1797 n epticeni era stpn o femeie, Maria Stolniceasa Nculeasa (ibid). Ei au fost vndui de aceasta,, acum soie a lui Iordachi Draghici, numai la 1839, n ziua de 12 Septembre, beizadelei lorgu Suu (ibid). Un frate al lui Deiavrancea ajunsese stpn la Goetii vecini (p. 46). bogat serie de documente ieene. Clugrii de la mnstirea Nicoriei la 1698 (p. 49). Un bacai de la Chiinu n 1/79(p. 50). Un staroste de fclieri la aceiai dat (p. bO). Uliciani corespunznd rzeilor Ia 17i0, p. 80. Drumul Srii" la 1795 (p. 58), vii cumprate de Gheorghe Asachi la 1827 (p. 60). El apare, n legtur cu aceast proprietate, -mpreun cu soia Elena i fiica Ermiona la 1848 (p. 6z). Suiulgiii lui Grigore Ghica la 1757, p. 63 i p. 65. Danie de loc, n April 1776, lui Fotachi, doftorul al curii gospod", ca s fac o spierie de piatr", pentru odihna de optie" (pp. 64-5). Curtea arzind, el face o simpl prvlie (pp. 65-6). Semntura lui Jumoc larpc, la 1794 (p. 6/). Uu Ioan licar n Iai, la 1810, p. 73. Jude cat dup cSfnta pravili la 1755 (p. 74). Un Boneag tufeecu la 1796 (p. 75). Vtaea (Batatzes) i Botanca la 1666, p. 78. La 1709 nepoata lui Poproc oltuzul de Iai, p. 79 ling o Tricolicioaie (un Tricoliciu la Bogdan, Documente Bistriene la nceputul secolului al XVI-lea). Cf. un Toader Tricolici la 1724, p. 82. Un act privitor la Botoani cuprinde pe Silion, un preot Gheorghe, un preot Toader, un preot Ilie, un preot Ienachi, un Mihalache fost hotnog, un Gheorghi Ghenghea, un diacon Gheorghe, un diacon Ursul, un Ioan fiul lui Belici, un Vasile Popicanul (p. 80). La 1724 un zugrav Vasile, frate cu diaconul David, care Vasile luase asipr-l, fr a o face, o catepetiazm de la mnstire de la Niamu" (p. 81). Zu grav e i preotul Ursul, la 173I, p. 82 (cunoscut i de Neculce). Soia Maria n 1750, p. 83 (fiu, Ioni ; aproape, acel David Dia conul, pe Ulia Strmt). O cas a Mitropolitului Nichifor la 1 /'47, p. .83. Ueanca i Maria nepoatele lui David diacon zugrav, la 1760, p. 85; martur preotul Ioan zugrav" (p. 8o).. Un blnar ungur la 1771 (p. 88) odat cu Mrza bcalul. Soronarii la 1733, p. 91. Un staroste de Armeni la i740 (p. bl) icapul arcarilor ntr'o strad din Iai, ibid. Alt staroste de Ar meni la 1755, p. 93. Un bcan Hristea Endreneliu (din Adria-

nopol) la 1 7 6 4 , p. 9 4 (ca de obiceiu, cuvintele greceti snt in descifrabil redate). La 1786 ciocul Doamnei Catrinii (p. 9 8 ) , nume: Vinetiia (ibid.). Dnil futau de spre Doamna, 1744, p. 991. Mahalaua stpzniasc, i strepjneasc (p. 100; cf. p. 101), trpezneasc, i surlria, cu acest prilej. La 1806 Nicodim arhiereul Sinadon Ias vechiului su vtaf Anghel mica . Iui bibliotec pn va fi de vrst fiul aceluia, Antonie (i izvodul crilor), p. 102. n acea mahala podul de piatr ce s numete a lui tefan-Vod (Toma), p 102. Prvalul locului spre Bahluiu, p. 104. Note ale d-lui Zotta despre Iordachi Rcanu, care a fcut parte din solia la Constantinop^l n 1822, p. 107 (n not despre Ralu, fiica lui Mavrocordat Deli-beiu, mritat Moruzi). Apoi act slavon de la tefan-cel-Mare (16 Octombre 1490) pentru satele Rspopi, llieti, Cateleti (Covurluiu). Un Neagoe fiul lui Vlad Orbescul (p. 108), frate cu Clin (fiii lui Deatco, i Vad, sor, Negoslava, toi Munteni pribegi). Altul (tra ducerea) din 1496-7, privete satul Alexeti (nume: Vlain) <p. lOiJ). Act romnesc din Rspopi (1593, 24 Iunie) (un cal, 15 taleri), p. 110. Plata n pmnt a morii de om, 163940, pp. 11011. Cai c-ati fostu rndui de triaba Hanului, supt Dumitraco-Vod Cantacuzino; p. 111. Mnstirea Balica, p. l\2. Constatare la 1712: fiind ara la mare scpcune i rsip din zavistia nepreitoriului, precum iaste vederat ntru toi (p. 1*2). Extrem de interesant testamentul Mitropolitului Gheorghie, 18 Decembre 1129: la enchiul vieii las o sut aizeci de stupori Mitropoliei, cinzeci Neamului, de unde e de postrig, cinzeci Bistriei, de unde a ieit de a luat episcopia, apoi Pngrailor i Bisericanilor, plus ceva vite, cai, oile ce le are din copilria sa fcute, nepoilor i nepoatelor, mo'a la Greci (Tutova), de cumprtur Mitropoliei, ca i viile Mitropolitului Ghedeon la Oiobeti (care luase i Unguraii, Dracsinetii, Negoetii). Pomenit nepotul Costachi. Mai avea Nemernicenii i heleteul, Strmbul pe vale capitii armeneti. Singura avere n bani i se pare c n'are mai mult 300 de lei, pentru pomeni, pamini. La 24 ale lunii, observnd vremea grea trecnd i noi pintr'acast u ra s vaz cei <;-pr veni n urma noastr mcar *'au fost i snt aceste vremi, iui i grele ,-el^adauge dar de odjdii Metropoliei (i mitr frumoas, 12 minei moschiv

ceti cu 2 trioade i liturghii cenovnice de toate trebiale arhie reti i alte cri care nu s'au mai pomenit : aceste am dat 30CK lei, de le-am cumprat de la Moscov). A pltit i apte pungi datoria lui Ghedeon care cu aceti bani, cu camt, luase (satele). La 1786 mil pentru neamul lui Tutul Vel Logoft, adeverit astfel de Toader Bal (pp. 1156). Foarte interesant actul din 1593, al lui Ieremia Movil, pentru casele lui Bogdan Donovac din Suceava (meniunea luptelor in terne supt Despot, a Muntenilor din Suceava, a trgovetii de acolo, a viiior vndute de Petru chiopul lui Sima vameul i, dup moartea acestuia, druite Galatei ; Bogdan Donovacovici era n Liov, unde-i murise tatl ; cred c am dat o traducere german a acestui act, din hrtiile lui Wilhelm Schmidt (pp. 116-7). Scutiri, de la 1705 nnainte, pentru preoii armeni din Iai, p. 118 i urm. (cei de la Suceava se aprau cu acte aduse din Ardeal, p. 120). Boierescul de 12 zile pe an ori cte 2 lei bani s d pentru lucru la 1757, p. 121. Rserva c se poate cere rscumprarea de cjne n'a fost fa la vnzare, pp. 121-2. Ve nitul episcopiei Romanului de la trgovei (1799), p. 127 i urm. Drepturile breslei blnarilor i cojocarilor din Iai supt ocupaia ruseasc, cu podracici (oameni cu contract), p. 129 i urm. Pentru custoria lui Asachi cu Elena (Eleonora) Tuber, Vienes, foast soie a lui Chiriac Melirato (copii cu ei, Dumitru, Glicheria i Alexandru), nu fr resistena acestuia, n 1830 (des prirea din 1823; Asachi are chiar de atunci n paz pe copii); p. 131. Curios act de frie din 1774 ntre Iordachi Bal, Constantin "Vrnav, Ienachi Conta i Iordachi Cananu, pp. 132-3. Martin, Koubelca arhitect lucreaz la casa i clopotnia de la Frumoasa (pp. 134-5). Judecat a lui Ion Neculcea n 1742, pp. 135-7 (vtaf de foroeri?). Pentru exilul la Bol a fiicei lui Vod Mavrogheni, Eufrosina, vduva lui Negri Caimacamul, p. 138. Genealogie a familiei Gane (multe lucruri strine i inutile), p. 139 i urm.: cerere de a fi ngduit s treac la clugrie a unei Gane la 1823 ; contract pentru ziar i tipografie al lui C. Gane cu Goldner ; corespondena lui I. Urban Iarnik cu N. Gane. ntre inscripii i notie, inscripia del Sf. Paraschiva din Piteti notie de Ia Media, din Ploeti, Baia, etc. (cea din Inidoara am dat-o i eu), notie sturdzeti de la Pstrveni. Una, mun-

tean, pretinde c Hangerliu a fost purtat pe strzi cu lanul de gt nnainte de a fi tiat (p. 72), ceia ce e fal. D. 1. Minea discut asupra -primilor prclabi de Chilia (pp. 187-8). Acelai se ocup (p. 188 i urm.) de raportul dintre Ureche i Paszkowski: tiri dup izvoare poetice perdute, numai de la AronVod ncoace. Interesanta scrisoare cantemireasc merit o lmurire mai pe larg (p. 197). Acelai a aflat n acte trzii men iunea vechilor documente moldoveneti de la 1392 nnainte (pp. 197-9). D. Ghibnescu nseamn un antologhion brincovenesc oferit de Mihai Cantacuzino Ia 1706 bisericii din Lugoj. Un manuscris nou de cronograf, p. 217 i urm. O condic i -pravil supt Alexandru Moruzi e semnalat la p. 225 i urm.

P. Palade, Rada de la Afumai, Ploieti 1923. Lucrarea d-Iui Palade e foarte bine informat, dar i fr. pretenie de a inova, merite care trebuie samnalate n aceast epoc de confusie pretenioas. Interesant meniunea din Sanudo c nc din lo21 ar~fi fost vorba de candidatura pretendentului Mircea fiul lui Mihnea. Se pot releva ici i colo lucruri de ndreptat. N'au fost capitulaii n relaiile noastre cu Turcii. Fessler nu poate fi izvor pentru istoria Turcilor. Paa din Nicopolenue Mahomed, form in sine fal, ci Mehemed. Cifrele din Ziarele" lui Sanudo, exa gerate, nu merit a fi nsemnate. Ideia lui Xenopol a luptei dintre Dneti i Drculeti nu mai e de meninut. Knesius Stederdorf" e cneazul" dintru'un sat ardelean. Descendena lui Dragomir Clugrul nu e i nu poate fi prin nimic dovedit, i^adu de la Afumai e ori din Vlcea, ori din Ilfov : semnalarea Afumailor vlceni i uciderea lui Radu la Rmnicul Vlcii ar pleda pentru ntia ipotes. Nu poate fi vorba de ocuparea Chiliei i Cetii-Alb" la 1522 (p. 23). Pretutindeni, expunerea e precis i foarte amnunit. N. I.
#

D. P. Grboviceanu, pub'.ic supt titlul de Romnii de peste ^hotare i n deosebi din Rusia i Iugoslavia" (Bucureti, tip.

mn. Cernica), o conferin, inut la Ateneul din Bucureti. Date exacte, ntr'o form plcut. i informaii personale (des pre Romnii din Sunevia i Mune, 6.500 Ia numr: eranul care cere s se trimeat libri, cci pierdem lingua; amin tiri din Cherson, unde comandantul era Romn nnainte de a fi general n armata noastr, un Moruzi avnd comanda Cazacilor; unul din efii bolevicilor alt Moldovean, profesorul Barb Neagr asemenea, ca i negus'orul Neagu, diaconul Costin din Alechi etc.; lista de Macedonenii cari au servit noua Grecie; un drum pe Dunre n contact cu ai notri din Serbia). i o scurt bibliografie.

*
* ^ Fostul episcop al Romanului, printele Teodosie, public o bun traducere din grecete a Comentariilor sau explicrii epistolei ctre Evrei a Sf. loan Hrisostomul. *
v

Pagini foarte nelegtoare i de o sntoas critic despre Iai le d d. Voilquin n Paris-Bucarest pe Decembre 192a. Snt pasagii de toat frumusea. ntreaga bucat ar trebui tradiiis.
*
* #

n broura Inaugurarea festiv a rectorului pentru anul de studii 1921-1922 (Cernui 1922) d. Max Hacman se ocup cu jurisconsultul basarabean Petru Maneg, autorul Codului Civil pentru provincia sa, de care s'a mai ocupat i rposatul Casso. El ar fi nu Grec, ci Romn din Macedonia, mai ales dup finala numelui su (adaug: Paalega). Se tia c a trecut ba calaureatul la Paris n 1818 i licena n drept tot acolo la 1820. Trimettrea lui n Frana se va fi fcut de vreme ce a avut legtur cu Mitropolitul Ignatiedin fondul Eteriei, potrivit in teniilor ntemeietorilor ei (v. Revista Istoric pe 1922): n acest cas el era privit ca Grec . De aceia a i mers s caute, la
1

D. Onisifor Qhibu a dovedit c Povuitorul nu e al lui Gheorghe Lazr.

tinerimii,

aa cum se presint,

Troppau, pe Capodistria, care el 1-a trimes n Basarabia, oferindu-i serviciu. Dup dreptul roman caut el a crea noua pra vil i vorbete cald de descendena din Romani. D. Hacman observ cu dreptate c regimul lui Nicolae l-iu a ucis ideia reformei. Juristul a vegetat, ca bibliotecar la Chiinr. Sfritul nu i se cunoate.

n Revista Moldovei, III, 10, o scrisoare a lui Puchin despre izbucnirea micrii lui Tudor Vladimirescu i a Eteriei. E datat din Chiinu i pomenete organisarea pimitiv a societii, cu trei grade (militari, ceteni i &p'/j})> precum i micarea din Odesa, ntre Greci. Poetul crede c Ali-Paa de Ianina s'a fcut cretin, supt numele de Constantin, Se discuta ideia ocuprii Principatelor i trecerii Dunrii de Rui. * *

n Anuarul Judeului Olt pe 1924 se pot afla date numeroase i variate asupra comunelor acestui jude. tirile istorice despre biserici lipsesc prea mult. i cine a dat voie s se drirne, cum spune Anuarul, vechea mnstire Ciocociov ? Acest act bar. bar a fost el aprobat de Ministeriul de Culte, dup luarea avisului, necesar, al Comisiunii Monumentelor Istorice ? * *

n Cultura Poporului de ia Cluj, note despre Romnii din Ardeal i de dincoace de pictorul Guillarmod, un Elveian

n Spomenlcul Academiei din Belgrad, LV (1922), se d o gramat a egumenului de Sf. Pavel la Athos pentru mnstirea nchinata a Jitianului (p. 26).

N. I.

P 13*)

2?ms

REVISTA ISTORICA
TABLA CUPRINSULUI
Redactat de d-ra Natatia Anul al VlH-lea, 1922. Marinescu.

ARTICOLE.
Pag.

Iorga N. Molire i Romnii Cele mai vechi cronici ungureti i trecutul Romnilor . Documente nou de istorie romaneasc . . Mormntul lui Vladislav-Vod. . . . . Un cntec ardelenesc nou Karadja C. Un cltor prin Muntenia O gravur necunoscut Motogna Victor. Familia Mailat Oprescu Anton. Ceva despre revoluia din 1821 n erile romne Zaborowski Virgil. ncercare de studiu general asupra materialului archivalic din archivele venetjene privitor la Ist. Romnilor DOCUMENTE

1 10 82 124 162 180 188 184 95

97

Bcil I. Stampe i portrete necunoscute privitoare la Istoria Romnilor 41 Iorga N. Acte i documente ardelene 143 Karadja I. C. Corespondenta lui Capodistria cu Ioan Caragea Voevod .

Pag.

Karadja I. C. Carte de afurisenie a Mitropolitului mun tean Teodosie ; 41 Morariu L. O scrisoare a lui Er. Porumbescu . . . 51 Motogna V. ara Brodnicilor i Vrancea . . . . 55 Tot n chestia etimologiei Dunrii . . 62 Stpnirea lui tefan-cel-Mare asupra Ciceului . . ~~T~ 7: ; : rt '. . .128 La dreptul romanesc, ius valachicum . . 186 Biserica din Mgurele (Ilfov), i797 . 192 , * Un ..act din secolul X I V privitor la Morlahi 193 Ceva nou ptivitor Ia tefan I (II) ? . . 195 Panaitescu P. P: Unchiul lui tefan-cel-Mare . . . 45 tiri veneiene contemporane asupra btliei de la Baia 47 Un zapis glean 198 O nsemnare privitoare la relaiile Bi sericii Moldovei cu Rusia 200
n

DRI DE SAMA. Battistella Antonio. Storia di Venezia Bogdan-Duic. Viaa i opera ntiului ernist, Ion Ionescu de la Brad Butada Th. Istoria teatrului n Moldova . . . . Georgescu I. B. Biserica vechiului Bucov . . . torga N: Istoria poporului romnesc (trad.) . . . Kiriescu C. Rzboiul nostru Montferrier H. G. Voyage de fantaisie politique . . Mller Friedrich. Lehrbuch der Geschichte Rumniens . Pfeilschifter Georg D. Die St.-BIasiamsche Germania Sacra, ein Beitrag zur Historiographie des 18. Jahr hunderts . . . Tafralt O. Istoria artelor de Ia origine la Renatere Toesca P. i Rezzo S- Istoria dell'arte clasica e italiana CRONIC. Bogdan-Duic. Despre Costachi Rolla, cumnatul lui Alecsandii 72 Giurescu C. C. Originea artei bizantine . . . .70 Familiile din Igeti Ii7 Istoria unui manuscris al lui incai. . . . . . . 75 122 188 202 205 124 205 159 129

205 204

Motogna V. n chestia etimologiei Dunrii. Note despre villae olachales Note despre obteasca tnguire Note despre biserica din Voevodeni Rutenii colonisai n Bolosa Schitul Zgavia
A n u l al IX-lea, 1923.

64 77 77 150 77

ARTICOLE.

Pag-

Blana I. Un ordin al lai Cuza-Vod . . . . . 180 Filittl C. I. Un raport diplomatic muntean din 1856 . 65 Iorga N. Din propaganda n Apus pentru Unirea Prin cipatelor 1 Victor Place ,i Unirea Principatelor . . . 53 * Din pribegia lui Gheorghe tefan . . . .97 , nceputurile episcopiei din Buzu. . . 124 nc un cltor frances la noi . . . .177 Lucruri nou despre Compania greceasc. . 181 Karadja I. C. Contele Lagarde Iii Raffet ca scriitor despre noi. . . . 20 O nunt fanariot 85 Mormntullui Mavrogheni-Vod la Brusa . 93 , Un istoric'turc de?pre noi . . . .92 Ceva despre crucea iui erban-Vod Cantacuzino .183 Morariu Leca. Preocuparea de istorie 'literar a folkloristului Marian. 32 Motogna V. Rzboaiele lui Vlaicu-Vod cu Ungurii * 1368-9 25 Lupta de la Posada 81 * . Raportul lui Alexandru Sterca uluju des pre adunarea din Cmpul Libertii (1848). . . .87 O scrisoare a lui Dumitraco-Vod . . 94 P. P. Panaitescu. Cel mai vechiu act municipal din Moldova 184 otropa V. Dou scrisori arhiereti . . . . . 22 Dovezi despre vechimea poporului romn n Ardeal . 28

Pag.

DOCUMENTE. T. G. Dou acte domneti : unul de la Mateiu Basarab, altul de la Constantin Brncoveanu . . . 48 Glurescu C C. Diverse documente 43 lorga N. Documente bisiriene nou 45 Un act botonean 46 > > Documente 187 Pomelnicul de la Molru, 1854. . 201 DRI DE SAM. Bogrea V. Poezia noastr popular Capldan J. Raporturile albano-romne . . . . . Bogdan-Duic. Despre Ienchi Vcrescu . . . Poet munteni Bareilles, Bertrand. Le rapport secret sur le congres de Berlin adresse" la Porte Gurie, Arhiepiscop. Starea preotimii n timpul Mitropo litului Gavril Bnulescu Molitvelnicul Marian . Nume de localiti sud-orientale Roth V. Kunstdenkmler aus den s:hsischen Kirchen Siebenbrgens . . Tcaciuc N. Istoria literaturii lomne Vuia N. Jocul cluarilor Wagner M. L. Das lndische Leben Sardiniens im Spie gel der Sprache CRONIC. Monede i frnturi de vase, o inscripie din 1142 (sic) (Chi inu) 112 Curtea Domneasc din Arge 197 Contribuii la istoria armatelor romne din 1663 . . .198 Despre Insula erpilor n antichitate 201
A n u l a l X-lea, 1924.

Bulat

34 34 40 112 110 112 35 34 112 34 45

ARTICOLE. Bulat B T. G Din corespondena u z fostului episcop de u 5 0

Pag.

Bulat T. G. Un cronicar sas despre noi . . . . 170 > . Din corespondena lui Vasiie Lupu . . 257 Iorga N. Fraii pgni ai lui Radu Mihnea . . . . 82 > Lucrri nou despre incai 90 Mezzofanti i Romnii 103 * Actul Iui Mohammed II pentru negustorii din Cetatea-Alb, 1456 105 Romnii i lupta de Ia Lepanto . . . .107 O episcopie de suprimat, cea de la Galai . 178 Mormntul Iui Petru Vod Mircea . . . 180 Aprovisionarea armatei lui Nicolae Mavrogheni. 184 Un poet grec despre noi 190* Un drum la arigrad n secolul al XVIII-lea . 246 Un act fals ' 249 Q hotrnicie episcopal . . . . . . 255 Karadja C. Un cltor pe Dunre n 1786. . . . 43 Despre Carage-Vod 182 > Un baci princiar 183 Motogna V. Contribuii la relajj]e__xuiilj^__urmaii lui Petru Rare f Ungaria 20 Documente noi privitoare la cderea lui Despot 26 Nandri G. Raporturile ntre Moldova i Ucraina n secolul al XVIIlea 250 Panaitescu P. P. Sfritul lui I ncu-Vod (Sasul) . . 170 Petranu, Coriolan. Contribuiuni privitoare la distrugerea comorilor de art ardelean . ' 98 Rosetti, Generalul. Hotarele Moldovei la Sud supt tefan-cel-Mare 186 Tagliavini C. Una lettera inedita di Eliade . . . 256 Wlnkler A. nceputul Domniei lui Vod-Carage . . 2 > Contribuiuni la ist. pcii din 1812 . . . 241 Zaborowski V. Ceva despre situaia de drept interna ional a terilor romne supt Turci 191 DOCUMENTE. Documente din colecia Elena Donici Amintirile contelui Marcellus O circular tiprit n 1824 116 126

Pag

Fragment din diata Mitropolitului Veniamin Costachi . .127 Acte relative la familia lui Alexandru-Vod Suu . . . 130 Testamentul lui Dimitrie Eustatievici 135 Acte botonene i dorohoiene 194 O scrisoare a lui Costachi Negri ctre Bolintineanu . . 202 Acte de la Ma-teiu Basarab privitoare Ia moia Verneti (Buzu) 264 Un act privitor la cpitniile supt Fanarioi . . . 284 Citeva rnduieli pentru viaja monahal din Moldova . . 290 Cu privire la episcopul Clain . 280 Hrtii referitoare Ia moia Stneti (Prahova) . . . . 294 DRI DE SAM. Berechet, tefan. Mitropolia Proilavului (Brilei) . . 233 Buta Nicolae. Avram Iancu i epoca sa . . . 230 Belciugianu A. Curs de istorie a literaturii italiene . 156 Correspondance du Comte d'Argenson, Ministre de la Guerre, publi par le marquis d'Argenson, Lettres de Marie Leczinska et du cercle de la R ine 133 Dan, Dimitrie. Mnstirea Sucevita, cu anexe de docu mente 134 Dragomir S. Fragmente din cronica srbeasc a lui Gheorghe Brancovici 140 Dragomir S. Avram Iancu 230 Dobre&cu N. Istoria Bisericii romne . . . . . 232 Eginhard. Vie de Charlemagne, trad. par Louis Halphen 309 Forst O. Contribuii la cea mai veche genealogie a familiei Movil 231 Georgescu I. i V. Suciu. Gheorghe Lazr, la o sut de ani de la moartea lui 54 Ghibnescu Gh. Studii i documente 142 Gheorghiu A. Pe drumuri basarabene 232 Motogna V. Politica extern a lui Mircea- cel-Btrn . 298 Pfclianu Z. Corespondenta din exil a episc. Inochentie Klein 2i4 Rdulescu C. i Ruescu (preot) Dragoslavele . . 84 Simionescu H. Mnstirea Vorona 141 Stnoiu D. Mnstirea Cldruani 309 Toma I. Monumentul Stlpul lui Vod" (din Vama). . 152

Pag.

Taberner V. 7. Historia de Catalunya 228 Zahareseu, Ecat. Vechiul jude al Saacului n lumina is toric i antropogeografic . . 320 CRONIC. Rolul Ecaterinei Brcnescu n cariera lui Gh. Lazr . . Judeul Pdureilor O versiune a baladei Mihai-Vod i Dobriceanu din Stoeneti Note despre preistoria Olteniei de N. Plopor . . . O inscripie romaneasc pe un manuscris de la Athos . O episcopie a Mehadiei Despre Ggui Rochia n stil moldovenesc a Ecaterinei a H-a. . . 145 152 153 153 153 161 161 168

S-ar putea să vă placă și