Sunteți pe pagina 1din 14

Lucrarea practica nr.

5
BALANTE DE VERIFICARE

O societate comerciala X al carei obiect de activitate il reprezinta comercializarea cu


amanuntul a marfurilor, prezinta la inceputul lunii februarie urmatoarea situatie a patrimoniului :

ACTIV
Nr. Denumirea elementelor
crt
1
Repartizarea profitului
2
Terenuri
3
Mijloace fixe
4
Materiale consumabile
5
Materiale de natura
obiectelor de inventar
6
Marfuri
7
Ambalaje
8
Clienti
9
Debitori diversi
10
Conturi la banci in lei
11
Casa in lei
TOTAL ACTIV

Sume
40.000.000
15.000.000
200.000.000
2.100.000
1.200.000
50.000.000
5.000.000
8.000.000
2.000.000
16.000.000
1.000.000
340.300.000

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea elementelor

PASIV
Sume

Capital social
300.000.000
Prime legate de capital
5.000.000
Rezerve
4.000.000
Profit
6.000.000
Amortizari privind
2.000.000
imobilizarile corporale
Furnizori
7.000.000
Furnizori de imobilizari
4.800.000
Personal remuneratii
5.000.000
datorate
Asigurari sociale
2.000.000
Ajutor de somaj
1.500.000
Clienti creditori
3.000.000
TOTAL PASIV
340.300.000

In cursul lunii februarie au loc urmatoarele operatiuni economice :


1) Se achizitioneaza conform facturii nr. 126 din 4 februarie marfuri la un pret de
cumparare de 7.000.000 lei, TVA 19%.

2) Se vand unui client P conform facturii 250 din 6 februarie marfuri evaluate la pretul de
vanzare de 10.000.000 lei, TVA 19%.
3) Se descarca gestiunea cu pretul de cumparare al marfurilor vandute clientului P in
valoare de 8.700.000 lei.
4) Conform registrului de casa din 10 februarie se acorda angajatului M un avans spre
decontare in valoare de 400.000 lei pentru efectuarea unei deplasari in interesele societatii.
5) Conform extrasului de cont din 12 februarie se achita prin virament contavaloarea
marfii achizitionate cu factura nr. 126 din 4 februarie.
6) Se inregistreaza incorporarea la rezerve a primelor legate de capital in valoare de
5.000.000 lei.
7) Conform statului de plata intocmit la 13 februarie se inregistreaza sumele cuvenite unor
angajati drept ajutoare pentru pierderea temporara a capacitatii de munca in valoare de 1.000.000
8) Conform decontului de cheltuieli si a documentelor justificative prezentate de angajatul
M pe 13 februarie la intoarcerea din delegatie se inregistreaza justificarea sumei de 1.000.000 lei.
Diferenta datorata e achitata in numerar.
9) Se inregistreaza stingerea creantei fata de clientul P astfel: pentru suma de 3.000.000 lei
pe seama avansului primit anterior iar pentru diferenta prin incasarea sumei in contul de
dispozitie.
10) In favoarea furnizorului de imobilizari F se emite o polita in valoare de 14.800.000 lei
cu scadenta peste 2 luni prin care se stinge o obligatie de 10.000.000 diferenta de 4.800.000 lei
reprezentand dobanda datorata.
11) Se inregistreaza deducerea la sfarsitul lunii a TVA deductibila din TVA colectata.
12) Se inregistreaza inchiderea la sfarsitul lunii a contului de cheltuieli si de venituri ale
perioadei prin contul 121 profit si pierdere.
Se cere: - deschiderea conturilor de activ si pasiv
- reflectarea operatiunilor enuntate in registrul jurnal
- sistematizarea miscarilor de valori in registrul cartea mare
- intocmirea urmatoarelor balante de verificare : balanta de verificare pe solduri
finale, pe sume si solduri, pe rulaj, cu 4 serii de egalitati.

1a
%=891
129
2111
2131
302
303
371
381
411
461
5121
5311
Pentru deschiderea conturilor de
activ in valoare de 340300000 lei

40000000
15000000
200000000
2100000
1200000
50000000
5000000
8000000
2000000
16000000
10000000

340300000
-

891=%
1011
104
106
121
281
401
404
421
431
437
419
Pentru deschiderea conturilor de
pasiv in valoare de 340300000 lei

340300000
-

300000000
5000000
4000000
6000000
2000000
7000000
4800000
5000000
2000000
15000000
3000000

%=401
371
4426
Achizitionat marfuri de la furnizor,
prt de cumparare 7000000 lei,
TVA 19%.

7000000
1330000

8330000
-

411=%
707
4427
Vandut marfuri unui client,prt de
vanzare 10000000,TVA 19%.

11900000
-

10000000
1900000

607=371
Descarcat gestiune pentru marfuri

8700000

8700000

1b

vandute , cost de achizitie 8700000


5

542=5311
Acordat avans de tezorerie in
valoare de 400000lei

400000

400000

401=5121
Achitat prin virament furnizorului de
marfuri suma de 8330000

8330000

8330000

1041=106
Incorporat la reserve prime legate de
capital in valoare de 5000000 lei

5000000

5000000

431=423
Inregistrat ajutoare materiale in
valoare de 1000000 lei

1000000

1000000

625=%
542
5311
Inregistrat ch cu deplasari in valoare
de 1000000 lei efectuate de
salariatul M care a primit un avans
de 400000 lei

1000000
-

400000
600000

3000000
8900000

11900000
-

10000000
4800000

14800000
-

10
%=411
419
5121
Inregistrat stingerea creantei fata de
clientul P de la care primise in
avans 3000000 lei

11

%=405
404
471
Inregistrat emiterea unei polite in
valoare de 14800000 lei pentru
stingerea unei obligatii fata de un
furnizor de imobilizari in valoare de
10000000 lei

12
4427=%
4426
4423
Inregistrat la sfarsitul lunii
regularizarea TVA

1900000
-

1330000
570000

9700000
-

8700000
1000000

10000000

10000000

13a
121=%
607
625
13
b

707=121

D
129
Si 40.000.000
Rd
Tsd 40.000.000
40.000.000

C
Rc
Tsc
Sfd

D
2131
C
Si 200.000.000
Rd
Rc
Tsd 200.000.000
Tsc
200.000.000 Sfd

D
2111
Si 15.000.000
Rd
Tsd 15.000.000
15.000.000

D
302
Si 2.100.000
Rd
Tsd 2.100.000
2.100.000

C
Rc
Tsc
Sfd

C
Rc
Tsc
Sfd

D
Si
Rd
Tsd

303
1.200.000
1.200.000
1.200.000

D
Si
Rd
Tsd

381
5.000.000
5.000.000
5.000.000

C
Rc
Tsc
Sfd

C
Rc
Tsc
Sfd

D
Si
Rd
Tsd

461
2.000.000
2.000.000
2.000.000

D
Si

5311
1.000.000 400.000

Rd
Tsd

600.000 (625)
1.000.000
Rc
1.000.000 1.000.000
Tsc

Rc
Tsc
Sfd

C
(542)

D
Si

371
C
50.000.000 8.700.000 (607)

(401) 7.000.000
Rd
7.000.000
Tsd 57.000.000

D
Si

8.700.000 Rc
8.700.000 Tsc
48.300.000 Sfd

411
C
8.000.000 3.000.000 (419)

(707) 10.000.0008.900.000 (5121)


(4427) 1.900.000
Rd
11.900.000 11.900.000
Tsd 19.900.000 11.900.000
8.000.000

D
Si

5121
16.000.000 8.330.000

(411) 8.900.000
Rd
8.900.000 8.330.000
Tsd 24.900.000 8.330.000
16.570.000

Rc
Tsc
Sfd

C
(401)
Rc
Tsc
Sfd

101
C
300.000.000 Si
Rd
Rc
Tsd
300.000.000 Tsc
Sfc 300.000.000

D
104
(106) 5.000.000 5.000.000
Rd
5.000.000
Tsd
5.000.000 5.000.000

D
121
(607) 9.700.000 6.000.000

C
Si
Rc
Tsc

C
Si

(625) 1.000.000 10.000.000


Rd
10.700.000 10.000.000 Rc
Tsd 10.700.000 16.000.000 Tsc
Sfc
5.300.000

D
401
(5121) 8.330.000 7.000.000

C
Si

7.000.000 (371)
Rd
Tsd
Sfc

D
Rd
Tsd
Sfc

D
Rd
Tsd
Sfc

1.330.000 (4426)
8.330.000 8.330.000
Rc
8.330.000 15.330.000 Tsc
7.000.000

421
5.000.000
5.000.00
5.000.000

C
Si
Rc
Tsc

437
1.500.000
1.500.000
1.500.000

C
Si
Rc
Tsc

106
4.000.000

Rd
Tsd
Sfc 9.000.000

C
Si

5.000.000 (104)
5.000.000
Rc
9.000.000 Tsc

281
2.000.000
2.000.000
2.000.000

C
Si
Rc
Tsc

D
404
(405) 10.000.000 4.800.000
Rd 10.000.000
Tsd 10.000.000 4.800.000
Sfc - 5.200.000

C
Si
Rc
Tsc

D
(423)
Rd
Tsd
Sfc

431
1.000.000 2.000.000
1.000.000
1.000.000 2.000.000
1.000.000

C
Si
Rc
Tsc

D
(411)
Rd
Tsd

419
3.000.000 3.000.000
3.000.000
3.000.000 3.000.000

C
Si
Rc
Tsc

Rd
Tsd
Sfc

4426
C
1.330.000 1.330.000 (4427)
1.330.000 1.330.000
Rc
1.330.000 1.330.000 Tsc

D
4427
C
(4426) 1.330.000 1.900.000 (411)

D
707
C
(121) 10.000.000 10.000.000 (411)
Rd
10.000.000 10.000.000 Rc
Tsd 10.000.000 10.000.000 Tsc

D
607
C
(371) 8.700.000 8.700.000 (121)
Rd
8.700.000 8.700.000
Rc
Tsd
8.700.000 8.700.000 Tsc

D
(531)
Rd
Tsd

542
400.000 400.000
400.000 400.000
400.000 400.000

D
(542)

625
C
400.000 1.000.000 (121)

D
(401)
Rd
Tsd

(5311) 600.000
Rd
1.000.000 1.000.000
Tsd
1.000.000 1.000.000

C
(625)
Rc
Tsc

Rc
Tsc

(4423) 570.000
Rd
1.900.000 1.900.000
Tsd
1.900.000 1.900.000

Rd
Tsd
Sfc

D
(405)
Rd
Tsd

Rc
Tsc

423
C
1.000.000 (431)
1.000.000
Rc
1.000.000
Tsc
1.000.000

471
4.800.000
4.800.000
4.800.000
4.800.000

C
Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd
Sfc

405
C
10.000.000 (404)
14.800.000

4.800.000 (471)
14.800.000 Rc
14.800.000 Tsc

D
Rd
Tsd
Sfc

4423
C
570.000 (4427)
570.000
Rc
570.000
Tsc
570.000

Balanta de verificare pe solduri finale


incheiat pe luna.......anul 2005
Simbol

Denumirea contului

cont
101
Capital social
104
Prime legate de capital
106
Rezerve
121
Profit si pierdere
129
Repartizarea profitului
2111
Terenuri
2131
Mijloace fixe
281 Amortizari privind imobilizarile corporale
302
Materiale consumabile
303
Materiale de natura obiectelor de inventar
371
Marfuri
381
Ambalaje
401
Furnizori

Solduri finale
Debitoare
Creditoare
40.000.000
15.000.000
200.000.000
2.100.000
1.200.000
48.300.000
5.000.000
-

300.000.000
9.000.000
5.300.000
2.000.000
7.000.000

404
411
419
405
421
423
4423
4426
4427
431
437
461
471
5121
5311
5421
607
625

Furnizori de imobilizari
Clienti
Clienti creditori
Efecte de platit pentru imobilizari
Personal remuneratii datorate
Personal ajutoare materiale
TVA de plata
TVA deductibila
TVA colectata
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
Debitori diversi
Cheltuieli inregistrate in avans
Conturi la banci in lei
Casa in lei
Avansuri de trezoreie
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli cu deplasari, detasari si

707

Transferari
Venituri din vanzarea marfurilor
Total

8.000.000
2.000.000
4.800.000
16.570.000
-

- 4.200.000
14.800.000
5.000.000
1.000.000
570.000
1.000.000
1.500.000
-

342.970.000

342.970.000

Balanta de verificare pe sume si solduri finale


Simbol

Denumirea contului

Cont
101
104
106
121
129
2111
2131
281

Capital social
Prime legate de capital
Rezerve
Profit si pierdere
Repartizarea profitului
Terenuri
Mijloace fixe
Amortizari privind imobilizarile

302
303

corporale
Materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de

371
381
401
404
405
411
419

inventar
Marfuri
Ambalaje
Furnizori
Furnizori de imobilizari
Clienti
Clienti creditori
Efecte de platit pentru imobilizari

Total sume
Debitoare Creditoare

Solduri finale
Debitoare Creditoare

300.000.000
300.000.000
5.000.000 5.000.000
9.000.000
9.000.000
10.700.000 16.000.000
5.300.000
40.000.000
40.000.000
15.000.000
15.000.000
200.000.000
200.000.000
2.000.000
2.000.000
2.100.000
1.200.000
57.000.000
5.000.000
8.330.000
10.000.000
19.900.000
3.000.000

2.100.000
1.200.000

8.700.000 48.300.000
5.000.000
15.330.000
7.000.000
4.800.000
- 4.200.000
14.800.000
14.800.000
11.900.000 8.000.000
3.000.000
-

421
423
4423
4426
4427
431
437
461
471
5121
5311
5421
607
625

Personal remuneratii datorate


Personal ajutoare materiale
TVA de plata
TVA deductibila
TVA colectata
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
Debitori diversi
Cheltuieli inregistrate in avans
Conturi la banci in lei
Casa in lei
Avansuri de trezoreie
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli cu deplasari, detasari si

707

transferari
Venituri din vanzarea marfurilor
Total

1.330.000
1.900.000
1.000.000
2.000.000
3.800.000
24.900.000
1.000.000
4.000.000
8.700.000
1.000.000

5.000.000
1.000.000
570.000
1.330.000
1.900.000
2.000.000
1.500.000
8.330.000
1.000.000
4.000.000
8.700.000
1.000.000

2.000.000
4.800.000
16.570.000
-

5.000.000
1.000.000
570.000
1.000.000
1.500.000
-

10.000.000 10.000.000
436.860.000 436.860.000 342.970.000 342.970.000

Balanta de verificare pe rulaje(cu trei serii de egalitati)


Sim-

Denumirea contului

bol
cont
101
104
106
121
129
211
2131
281

Solduri initiale
Debitoare Creditoare

Miscari
Debitoare Creditoare

Solduri finale
Debitoare Creditoare

Capital social
300.000000
300.000.000
Prime legate de capital
5.000.000 5.000.000
Rezerve
4.000.000
5.000.000
9.000.000
Profit si pierdere
6.000.000 10.700.000 10.000.000
5.300.000
Repartizarea profitului 40.000.000
40.000.000
Terenuri
15.000.000
15.000.000
Mijloace fixe
200.000000
200.000.000
Amortizari privind
2.000.000
2.000.000

302
303

imobilizarile corporale
Materiale consumabile
Materiale de natura

371
381
401
404
405
411
419

obiectelor de inventar
Marfuri
50.000.000
Ambalaje
5.000.000
Furnizori
Furnizori de imobilizari
Clienti
Clienti creditori
8.000.000
Efecte de platit pentru
-

421

imobilizari
Personal remuneratii

5.000.000

423

datorate
Personal ajutoare

1.000.000

1.000.000

4423
4426

materiale
TVA de plata
TVA deductibila

1.330.000

570.000
1.330.000

570.000
-

2.100.000
1.200.000

7.000.000 8.700.000
7.000.000 8.330.000 8.330.000
4.800.000 10.000.000
14.800.000
11.900.000 11.900.000
3.000.000 2.000.000
-

2.100.000
1.200.000

48.300.000
5.000.000
7.000.000
- 4.200.000
14.800.000
8.000.000
-

4427
431
437
461
471

TVA colectata
Asigurari sociale
Ajutor de somaj
Debitori diversi
Cheltuieli inregistrate in

2.000.000
-

2.000.000
1.500.000
-

1.900.000
1.000.000
4.800.000

1.900.000
-

2.000.000
4.800.000

1.000.000
1.500.000
-

5121
5311
5421
607

Avans
Conturi la banci in lei
Casa in lei
Avansuri de trezoreie
Cheltuieli privind

16.000.000
1.000.000
-

8.900.000
400.000
8.700.000

8.330.000
1.000.000
400.000
8.700.000

16.570.000
-

625

marfurile
Cheltuieli cu deplasari,

1.000.000

1.000.000

707

detasari si transferari
Venituri din vanzarea

10.000.000 10.000.000

marfurilor
Total

340300000 340300000 92.960.000 92.960.000 342.970.000 342.970.000

Balanta de verificare cu 4 serii de egalitati


Simbol
Cont
101
104
106
121
129
211
212
281
302
303
371
381
401
404
405
411
419

Total sume din balanta


precedenta
Debitoare Creditoare
300.000000
5.000.000
4.000.000
6.000.000
40.000.000
15.000.000
200.000000
2.000.000
2.100.000
1.200.000
50.000.000
5.000.000
7.000.000
4.800.000
8.000.000
3.000.000

Miscari in cursul
Total sume la sfarsitul
Solduri finale curente
perioadei curente
perioadei curente
Debitoare
Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
300.000.000
300.000.000
5.000.000
5.000.000 5.000.000
5.000.000 9.000.000
9.000.000
10.700.000 10.000.000 10.700.000 16.000.000
5.300.000
40.000.000 40.000.000
15.000.000 15.000.000
200.000.000 200.000.000
2.000.000
2.000.000
2.100.000 2.100.000
1.200.000 1.200.000
7.000.000
8.700.000 57.000.000 8.700.000 48.300.000
5.000.000 5.000.000
8.330.000
8.330.000 8.330.000 15.330.000
7.000.000
10.000.000
10.000.000 4.800.000
- 4.200.000
14.800.000 14.800.000
14.800.000
11.900.000 11.900.000 19.900.000 11.900.000 8.000.000
2.000.000
2.000.000 3.000.000
-

421
423
4423
4426
4427
431
437
461
2.000.000
471
5121 16.000.000
5311 1.000.000
5421
607
625
707
Total 340300000

2.000.000
1.500.000
340300000

1.330.000
1.900.000
1.000.000
4.800.000
8.900.000
400.000
8.700.000
1.000.000
10.000.000
92.960.00
0

5.000.000
5.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000
570.000
570.000
570.000
1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000
1.500.000 1.500.000
2.000.000 2.000.000
4.800.000 4.800.000
8.330.000 24.900.000 8.330.000 16.570.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 400.000
4.000.000 4.000.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 92.960.00 436.860.000436.860.000 342.970.000 342.970.000
0

Powered by http://www.referat.ro/
cel mai complet site cu referate