Sunteți pe pagina 1din 83

INITIERE

BAZIC I I

Lector :IULIA POSTOLACH

Legea Homo - Hetero

I I I I I ....
,Y I > -

Include 4 functii principale

1. Functia circulatiilor repetitive 2. Functia de transrnisie gi variatie 3. Funcjia de gravitatie gi dispersie 4. Coordonatod functiilor mentalului gi a Tntregului.
Acdunea concornitentii a acestor 4 funcPi in timp gi h spatiu echilibreazg principiile dezvoltfii evolutiei universului.

I. Functia circulatiilor repetitive


Principiul acestei functii este - totul se miscti ~i nici odatti nu se opreste De exemplu : a) rotafia electronului i jurul nucleului n b) rota@a planetelor ?n jurul soarelui

I
I

I 1
1

Aceste rotatii kdeplinesc functii Homo-factor fiindca once rotatie decurge fZr2 schimbM. Orice functie repetitivg decurs5 Er5 schirnb5ri hdeplinegte functia de Homo-factor. n >> fn schimb, orice rotatie Homo nu se repet5 Era schimbki, fiindc5 T fiecare rotatie functioneaz5 legea Hetero-factor. , : Legea Homo-Hetero functioneazg periodic, la anumit interval de timp, regulat. 1) Exemplu : rotatia globului ?n jurul axei d5 na$tere la zi - noapte
e I..,.:?
J

I I

Noaptea - Homo - Hetero Ziua Noaptea - este intuneric, totul e uniform, bem5 Ziua - datorit5 luminii vedem totul, multicolor, diferit Aceast5 schimbare periodic5 zi-noapte reprezint5 circula$a repetitiva a Legii Homo-Hetero

2) Datoritg rotatiei Ph2intului f jurul Soarelui d5 naStere la aparitia n anotimpurilor : prim5vara, vara, mijloc de var5, toarnn5, iarn5, primSvar5
Avem cicluri simple qi compuse : a) Simple alc5tuite din 2 factori zi - noapte constrictie - relaxare inspiralie - expiratie b) Compuse sunt circulatiile de schimbare GI timp vksta 1-10, 10-20,20-30......50-60... evolulia stadiilor patologice : acut, febril..... Repetitiv inseamn5 nekcetat, nektrerupt, adic5 dezvoltare continuii, la

Nimic k univers nu poate exista Err8 functiile legilor Homo-Hetero. Cu c2t perioada de circulalie repetitiv5 este mai mic5 se p5streaz5 legea Homo. Cu c5t perioada ciclului repetitiv este de mai lufig5 durat5 predomin5 legea Hetero.

1 . Functia de transmisie ~i variatie 1


1) Functia de transmisie Homo are proprietatea de a p5stra intocmai fonnele initiale, s5 nu schimbe absolut nimic 2) Functia de variatie Hetero are proprietatea de introduce schimbgri, s5 aleagii ce este mai bun a) Functia de transmisie Homo este asembarea corp-pgqile corpului, mhS-palmii, picior-talp5, sau

........... Structura Homo poate fi h orice structur5, economie, cultur5, limbs, religie gi
chiar la nivel de stat b) Funcfia de variatie Hetero Functiile de variatie, la prima vedere parc5 totul este uniform gi totu~i datorit5 functiei de variatie totul e diferit vi individual. Capacitatea de a da nqtere la ceva ce nu seamin8 co Homo, se numegte fimctia de Hetero. Exemplu : Lernnul navte Lernn, iar dup5 functia de variaiie poate nagte focul. De aici, dupa functiile de transmisie qi variafie, hcep principiile celor 5 elemente. De aici ia nagtere legea Yin - Yang.

din om se nagte om din seminfe de rogii rssare tot rogii din microbi ies tot microbi virusul hepatic genereaza hepatit5

'

111. Functia de ~ravitatie dispersie ~i

Pentru orice factor ! dezvoltare exist2 procesele : n gravitafie - strhgere dispersie - desfacere, likgire Gravitatia - Homo Dispersia - Hetero Functia Homo ne d2 posibilitatea s2 refinem factorul Hetero. a) Factor Hetero(dispersie)
- reforme - abateri - dezordine

- degenerare

izbucnirea vulcanilor explozia bombelor evaporarea apei emanarea cgldurii, mirosuri.. . b)Factor Homo(gravitatie) - stringere Exemple : inghitirea alimentelor voma, transpirafie, eliminare urin5, fecale fecundarea ovulului naqterea gravitatie dispersie gravitalie dispersie

exernplu :

IV. Coordonatorul functiilor mentalului si a intregului


Este o functie pur metafizick
-

Exemplu : fiecare tar5 are nevoie de un conducgtor. Conduc5torul este mentalul iar pra este htregul Fiecare sect5 religioas5 are nevoie de un pastor. Pastorul este mentalul iar credincioqii formeaz5 intregul In armat5 comandantul este mentalul iar soldatii intregul De aici reiese c5 Legea Homo-Hetero, Legea Yin-Yang qi funcfiile lor in cele 5 elernente sunt legi fundamentale ale htregului Univers.
C

Luming (Hetero)

Cser (re~epo)

,
Urniditate

Frig

Functia celor 7 elemente 'in 8 elemente


I

- - - - -t
-.-.
-+

Functia Legii Creatiei Functia Legii Dominatiei Functia Legii Reversibilitiitii Functia Legii Distructiei

Hetero

..

..

>.

Urniditate (Pimi@)

: ,:

;
.'

.
"'

, . . , . .. , . . . , , .
'

..

Usc5ciune (Metal)

V&nt (Lemn)

Frig (AP@

, .

VSnt '(Lemn)
:

.; >.

.
'

j :

b , .

.!.

Frig (Api)

,, .. .,,,. , .

..

A - $ase energii in sistemul de 5 elemente

B - $ase energii in sistemul de 6 elemente

Functia Creagei
i
. .

Funega Dominatiei
, .:,.

-.

Functia Reversibilititii
~> .*% , .Z ,

. .. ,..

Functia Distructiei
5p:: ~ : :.::SIC.~>.!
,,,.

. 8 , c,.:.~,! , .

, .,

. ~ % ', . '..', 4

. .<>

;,;w,:.:i~ % ~ ? % ? , < . "< ~;:.-.

.-ias--,*

s-c

Organe Yang
SP-D

Acfiunea reciprocii intre organe se indeplineyte separat la nivel Yin yi la nivel Yang

Constitutia Yin - Poc

Constitutia Yang - Foc

Stomac

Intestin Gros

i' U &&e-",~c,r /.

.
--

c,i/f

flP46, C.cd

r $-~-wha!..;
L
i_

Harta celor 5 elemente

6? R , # - "
L..

...::sC-29,

Constitutia Yang - CSildurSi

Constitutia Yin - Usciiciune

Prezentarea constitufiilor celor 6 energii cu ajutorul mainii

Constitutia Yin - Foc

Constitutia Yin - Frig

Armonizarea pozifiei degetelor pentru Constitutia Yin - Frig

Constitutia Yang - Urniditate

Constitutia Yang - UscSlciune //O,!*-P f. i i ..


,bL>
&,v,

..z&r..,

i . ,

."

&<:

!.:b.s, ' :L , . .!;.I


c,

Deficit Constitutia Vant

Deficit Constitutia Caldurg $i Ar$it5

............

Deficit Constitutia Umiditate


'.,

.,
..

. . ..
......
. .

Deficit Eonstitu$ia Usc5ciune


i:;.

-. .

.,

..

. ,:,: :.,;,;:' : - . : ...............

.,
.

.
~

..
.

'

. . .) .

.
, : .

-. . . . .

. . .

... . 1. . . . . . . . . . .,>, ,,:,,+. .;.<<:>* , ...... ...-. . . . . . ...~. ..... . ..< . . . . .

Deficit Constitutia Frig

- *%

,,,::'.. . .. . . . . . .
, :

~ . . ?:.,, , . 2

-.

...,

. . ,~. . ..

Constitufia A - Vlnt

Constitufia A - Cgldurg yi A - Ar~itg

~onstitntia A - Urniditate

,::

,\,

):~,;, '

,:
;,

i.: :,

- ..

Constitutia A - Frig

.$.,:

:.,.*..,

t,.!

Leggtura strlnsii a constititiilor in structura de organe yi energii

Chakre qi energii

Ii

h a verticals

..
.

Axa frontal5

Axe de rotatie a Chakrei

Modelul de functionare a Chakrei interioare

Proiectia Chakrelor Yang

Proiectia Chakrelor Yin

Topografia Chakrelor in minisistemul insect%

Svadhisthana Muladhara

Proiecfia Chakrelor pe degetul ariitstor de la m5na dreaptii

30

Yang - Circulatia celor 6 energii

Diagnostica regional5 a pgrtilor corpului din pozitia celor 6 elemente - Tip I

Diagnostica regional5 a p5rtilor corpului din pozitia celor 6 elemente - Tip I1

Yin - Circulatia celor 6 energii


',

Diagnostica regional5 a pgrtilor corpului din pozitia celor 6 elemente - Tip X

Diagnostica regional5 a pgr.(.ilor corpului din pozitia celor 6 elemente - Tip I1

32

Diagnostic5 funcfional5 energii

Usciciune

Sistem muscular - Vant

Sistem circulator CSildurSi

34

Diagnostics funcfional5 a energiei - Ar~it.2

Sistemul nervos

Newos Central

I I

!
I

35

I 1 I

Diagnostics functional5 Organe de sim?

a :/
4 4

~^ENY?--Z

Ochi

a
i l 9
i l

Diagnostic2 functional2 Sistem auditiv


Umiditate Cauale vestibulare

g q E@
V%nt Urechea mojlocie Cgldurii Canal audiv extern

Nerv ;scgciuue Melc

auditiv

6 Energii sistem zudifiv (Tip structural)


Frig Lob V3ut Cauale vestibulare

.ryitfi erv au

\
<..:, , 3 ,

Melc

Umiditate Urechea mojlocie

Canal audiv extern

6 Energii sistem auditiv (Tip functional)

a
I I

Diagnostic5 functional5 Sistem endocrin

Uter

Frig

6 Energii Organe Sex Masculin

6 Energii Organe Sex Feminin


Organe Sex Masculin 1. Scrot - Homo 2. Sistem epididim testicular - Frig 3. Canal deferential - Usckiune 4. Canal seminal - Urniditate 5. Prostata - V3nt 6. Piciorul corpului - Ciildur5 7. Corpul organului (penis) - Aryit5 8. Glandul (cap) - Hetero

Diagnostic5 funcfional5 Sistem endocrin


--

Prnew3

!.

Wir~nysew&:
1.\....~.&.-.Ci;

d,'

~c~~.L.,&c$

mare
Frig Cmalul Santorini ( carr.c~te66~e p a d

.
((

42

.. . :

'I:,

1
i
i

~..~ . .~ . . .

Stomac - Urniditate

Cavitatea bucal5

Intestin Gros - Usciiciune

,: . "~
.? *

,..~:

$ ?, %. *

.i

,..

%.

Prig

Principiul arborelui

Diagnostic5 funcfionalii Sistem respirator

Oasele MBinii

Rrio - -n

Frig

Partea lateral5

Partea median5
Partea de deasupra- Yang

Oasele Piciorului

a 6 Energii in structura osoasii u - Picior H

Urniditate

L3

. .

Frig

o c q;; .~.,
6

.--,
..C

Distributie progresivg

6 Energii pe craniu ( Tip structural )

6 Euergii pe craniu ( Tip Funcfional )

Dinti Frig
I

Vezicl urinarl Frig

6 Energii in Rinichi ( Tip Functional )

Rinichi = Frig

Metodici de tratament dup5 Energia timpului

Ordinea circulatiei Ramurilor P5mfnte~ti

Harta corespunziitoare Ramurilor Cere~ti

--

. .

63

Anul ca unitate de m5sur5 a 6 energii

k - vobolan 1 - taurpivol) a - tigru b - pisicii(iepure) c - dragon d - Sarpe

e - cal f - caprti g - maimut.5 h -coco~ i - cline

Luna, ca unitate de miisurii a 6 energii


Luna Ianuarie
. . - - I . . -

Ramura,

An

An

An

An

An

Lunii

K.D.
L

LB.
E

F.A.

EG.

C.H.

--.---..---I
a

D
B A
---.----m.---

. . . . -

Februarie Martie Aprilie Mai

F
E
0

c
D

G
X

_ _ _ ,,,, -,-l -- - - r _ _ _,.,- ,, ir . - - - -

L
F

----...'C---.--.I-.L-------.I'IL--.I.----*--

___--.- d
e
f

C B ------- G
A
G H

K
L
-r-------

Iunie -------Iulie _August -.-_-.--- - - - - I - .

__-d-----.I.-.-.Ilr-.---L--

H ---

E
C

B
A

K.
L

i.--c----II,---

F ---- ---

E
C

D
B

--------C-----------

__-------H Octombrie
Septembrie
h

G 9 -.------.--i K

K
L
S F

-------.-

F ---.------.-E -e-C

As 0 . --------

,--,,,---.I---------.---.-----

Noiembrie
m_ --.,,_ ,---, ,_ e,

f
k

E
C

a & -

Decembrie

A ------G

--H
G

fnceputul lunilor dupii Calendarul Oriental Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie
4/5 516

415
516 617

7/8

August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie

718 718 819 718 718 516

Ora, ca unitate de miisuri a 6 energii

I
Iln Br 1Dd Cp 26.3
T

IEBAPb .JANUARY -A1


7Lj 8Fk 9EI lOCa 11Db l2Bc 13Ad 14Ge 15Hf 16Kg 17Lh l8Fi 19Ej 2OCk 21DI 22Ba 23Ab 24Gc 25Hd 26Ke 27Lf 28Fg 29Eh. 30Ci 31Dj 1Bk 2AI 3Ga

@EBPMb FEBRUARY - Ga
4Hb KC 6Ld 7F6 8Ef 9Cg lODh 1181 l ~ n 13Gk 14HI 15Ka 16Lb 17Fc l8Ed j19ce 2ODf 2lBg 2ZAh 2361 24Hj 25Kk 26~1 27Fa 28Eb 4Af 5Gg 6Hh 7Ki 84 9Fk 1OEl

MAPT

MARCH
llCa 12Db 13Bc 14Ad 15Ge 16Hf 17Kg

- Hb
25Gc 26Hd 27Ke \ , 2SLf 1 29Fg 30Eh 31CI

1
Mo
Ttl We Th Fr
Ss

nr

3Af 469 C6 5Hh

ltc
2Dd

BE 6KI

3Be

18lh 19Fi 2OEj 2lCk 22M 23Ba 24Ab

Su

AnPEilb APRIL - Kc
nu I { D Br 2Bk Cp 3AI 9r 4Ga n r 5Hh C6 6Kc Be 7Ld
8 f ~1 5 ~ 122Bg 29Eb

MAY - Ld
6Ki IDd 2Be 3Af 4Gg 5Hh 74 8Fk 9EI loCa llDb l2Bc

MAtr.

JUNE - F e
3Ga lODh 17Fc 24Hj 4Hb 1181 l a d 25Kk SKc 12Ai 19Ce 2611 6Ld 13Gk .ZODf 27Fs 7Pe 14Hl ZlBg 28Eb 8Ef 15Ka 2% 29Cc 9Cg 16Lb 2361 300d 28Fg 29Eh 30Ci 31Df 18k ZAl

u I 6 H H

13Ad 2OCk 27Lf


14Ge.2lDl 15Hf 228. 16Kg 23Ab 17Lh 24Gc 18Fi 25Hd 19Ej 26Ke

9Ef lOCg llDh 12Bi 13Aj 14Gk

16Ka 17Lb 18Fc 19Ed 2OCe 2lDf

23Ah 30Cc 24Gi 25Hj 26Kk 2711 28Fa

Mo , Tu We Th
h
Sa

So

JULY - Ef

urn

ABrYCT AUGUST - Cg
5Ld 12Gk 19Df 26Fa 6% 13HI 2OSg 27Eb 7Ef 14Ka 2 l A h 28Cc 8Cg 15Lb 22Gi 29Dd 9Dh 16Fc 23Hj 300e 1OBl 17Ed 24Kk 31Af 11Aj 18Ce 25U

CEHTXBPb SEPTEMBER - Dh

1A1 2Ga 3Hb 4Kc

OKTBEPb OCTOBER - Bi

HOIBPb NOVEMBER Ai

AEKABPb DECEMBER - Gk

4R i i ~ l8Ba 2 5 ~ h f
SEI 6Ca 70b 8Bc 9Ad lOGe 12Kg 13lh 14Fl 15Ej 1Mk 17M 19Ab 2CGc 2lHd 22Ke 23Lf 24Fg ZMi 27Dj 288k 29.41 30Ga

1Hh 2Ki 34

Calendar Su Jok 2002 ( Ge)

3IiBAPb JANUARY- HI,


n*
81 Cp
.I?
'

rDEBPMb FEBRUARY - Ka
lOKa 17Ah 24C1 l l L b l8Gl 25Dd 12Fc 19HJ 26Be 13Ed 2OKk 27Af 14Ce 21U 2809 l5Df 22Fa 1609 23Cb 3L] l W a 1701 24Pg 31Hb 4 ~ k lint l a b ISE~ 5EI 12Kg 19Ab 2 K I 6 a 13Lh 20Gc 27DJ 7Db 14FI 2lHd 28Bk 1Hh 88c 15El 22Ke 29A1 ZKI 9Ad l6Ck 23U 30Ga

nr
CE
BC

1Kl 2Lj 3Fk 4El


5-

6Db 13Fi 20Hd 27Bk 3Ef 7B( l4El 21Ke 28AI 4Cg 5Dh 8Ad 1 X k 22Lf 29Ga 9Ge 16Dl 23F9 30Hb 681 i o ~ 17Ba 24Eh 31Kc . . f ?Aj 1Ld 8Gk l l K g 18Ab 2 X i 12Lh ~ O G C 26Dj 2Fe 9HI

iX l# M Y - Ed

IKI

24

8ad 15- 22Lf 29Ga SGe 1601 230Hb

3Fk lOHf 1 7 b 24Eh 31Kc 4El l l K g 18Ab25Cl

. . 2 h 9HI 1689 23Eb 3OKl 3Ef 1 M a 17A6 24Cc 4Cg l l L b 18GI 25Dd 5Dh 12Fc 19Hj 26Be 681 13Ed 20Kk 27Af 7Al 14- 21U 28Gg l l d 8Gk 15Df 22Fa 29Hh

HIOH6 JUNE Ce

HIOJIL

ABWCT

JULY- Df
7Ad 14ck 21Lf 28Ga 1Lj ffi. 15DI 22?g 29Hb 2Fk OHf 1681 23811 30Kc 3EI 1 W g 17Ab 24CI 3tLd 4 0 l l L h i8G1 2501 5Db 12FI 19Hd 26Bk 681 13el 2OKs 27AI *

AUGUST- Bg
4Dh 1 l R 18HJ 258. 581 12Ed 19Kk 26Af 6Aj 13Ce 20Ll 2709 7Gk 14Df 21Fa 28Hh 1% 8HI 15Bg 22Eb 29KI 2Ef 9Ka 16Ah 2 3 C ~30Lj 3Cg lOLb 17GI 24Dd31Fk

CEHTYEP~ SEPTEMBER - ~ h

OKiTEPL OCTOBER Gi

HOrnL NOVEMBER Hi

,qEKAEPb DECEMBER - Kk
l c g 8 l b 15GI 2 2 W 29Fk 2Dh %C 16HJ 23Bc 30EI 381 1OEd 17Kk 24Af 314Aj l l c e 18U 25Gg 5Gk lmf 19Fs 26Hh 6HI 1389 20Eb 27Ki 7Ke 14Ah 2lCc 28Ll

Calendar Su Jok 2003 (Hf)

BJI

T
A

F 4 k

x c

it..
,.+: ,

an.