Sunteți pe pagina 1din 45

.

'
.
. .
'- -
VIATA SI FAPTELE'
f
,
( DOMNULf TRII ROMNESTI
_.
J
J
'
CSTANDINj VDABRANCVHANU
'\
CARE A FOST/TT DE TURCI L TAGR
PREUN CU PATRU FECOR A s
r
C UN BOI
--
>
'
SCRIS DE-\
Diaconu NlC J. POPESCU
f
.
DELA BISERiCi COTROCENI
0" O
PRECUV ANTARE LA iNCEPUT I ADAOaURL LA SFARIT
(
I
DE
/
l. P. '. S. MITROPOLITUL PRIMAT
I
O. O. Or. K O O N A R-O O N ICI
-u a crui binecuvntare i cheltuial s'a tiprit ca s se
mpart n ,dar cretinilor la 15 August 1914 cit prilejul
pomenir. ei de dou sute de ani dela moartea martirului
Domnitor -Cost an din Brncoveanu.
I
I
"
TIPOGRAFIA CRILOR BISERICETI
1914.
1.
I
l
J
'
www.dacoromanica.ro

D O M N U L I I I T A R I I R O M A N E S T 1
P R E C U V A N T A R E L A I N C E P U T I A D A O S H R I L A S F A R R T


D . D . D r . K O N O N A R . - D O N I C I

B U C U R E T I

1 9 1 4 .

t r
t r . 4 * ;
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

t ' C O N O N , A r h i e p i s c o p
i M i t r o p o l i t a l U n g r o - V l a h i e i P r i m a t u l R o m a n i e i .
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
V I . A . . A .
S I


c a r e a f o s t t a i a t d e T u r c i l a J a r i g r a d i m p r e u n a c u p a t r u f e c i o r i
a i s d i i c u u n b o i e r .


p u -
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
c u
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
C O S T A N D I N V O D A B R A N C O V E A N U


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
C O S T A N D I N V O W . R R A N C O V E A N U
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roP R O T O I E R I A P L A S E I D E S U S


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
' a .
f i tV
a - d r y
t ' ' i \
6
1 , 0 1

- 1 6 . , _ .

0 - l '
. I
' i A . '
. t
" ;


E , . , '
. . . . . . ' . . . I ; I I ; a


- ( a
t' 'I ' i 6

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și