Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE DOCUMENTARE

PROCESUL TEHNOLOGIC DE CONFECTIONARE


- NOTIUNI GENERALE PROCESUL TEHNOLOGIC DE CONFECTIONARE(PTC) cuprinde toalitatea operatiilor de transformare a semifabricatelor in produse finite. PTC se intocmeste de compartimentul de organizare a productiei si a muncii si face parte din etapa de pregatire a fabricatiei. Scopul este: I STABILIREA OPERATIILOR II ORDINEA DE EXECUTIE III CALCULUL INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DE FABRICATIE PTC este alcatuit dintr-o succesiune de operatii tehnologice care trebuiesc efectuate intr-o succesiune cronologica. OPERATIA TEHNOLOGICA este partea din procesul tehnologic in care obiectul muncii se transforma cantitativ si calitativ. Aceasta transformare se poate face cu mijloace manuale sau mecanizate,intr-un timp de lucru variabil in functie de complexitatea lucrarii. Operatiile tehnologice specifice PTC sunt: - operatii de pregatire a lucrarilor formate din lucrarii de: rihtuire,insemnare,masurare a detaliilor - operatii de coasere manuala sunt restrinse in productia de serie dar folosite pentru produsele unicat(la comanda) si consta in insailarea unor detalii sau montarea provizorie a minecilor - operatii de coasere mecanica se efectueaza pe masini clasice sau speciale fiind folosite in operatii de prelucrare,asamblare sau finisare - operatii de coasere termochimica - operatii de tratare umidotermica se efectueaza in toate etapele PTC diferind in functie de natura operatiei:de calcare,presare si subtiere,aburire Operatiile PTC sunt formate din: FAZE DE LUCRU in care obiectul muncii este supus unei singure transformari tehnologice MINUIREA este o parte a fazei de lucru formata dintr-un grup de miscari MISCAREA este o parte a minuirii si consta dintr-o simpla deplasare. ELABORAREA PTC etape I PREGATIREA DATELOR TEHNICE - analizarea materiei prime din care se realizeaza produsul - linia si particularitatilr produsului - sistemul de confectionare
1

- calcule preliminare privind:planul de productie pe schimb,timpul mediu de executie a unei operatii II STABILIREA OPERATIILOR PTC se intocmeste sub forma de tabel care cuprinde elementele tehnico-economice ale produsului in rubricile: Nr Continutul Felul Timp Catego Costul Norma Norma Denucrt operatiei opera- de exe- ria ope- mano- de per- de promire tiei cutie ratiei perei sonal ductie utilaj 1 Surfilat 2 TOTAL Felul operatiei M (operatie mecanizata) - m (operatie manuala) - c (calcat) Timp de executie se stabileaste prin cronometrare,separat pentru fiecare faza si se totalizeaza pe operatii calculindu-se timpul de executie al operatiei Categoria operatiei se determina cu ajutorul indicatorilor tarifari de incadrare,in care este stabilita categoria de incadrare a fiecarei faze si lucrari - exemplu lucrarile cu grad mare de tehnicitate sunt incadrate in categorii superioare iar lucrarile simple in categorii inferioare - operatiile manuale sunt de categoria I,II - operatiile mecanizate categoria III - operatiile de calcat categoria IV - mecanicul categoria V - maistrul categoria V - VI Costul manoperei pe operatii se determina prin calcul in functie de timpul de executie si retributia pentru lurarea din categoria respectiva Norma de productie se calculeaza prin raportul dintre durata unui schimb(480 min) si timpul de executie a uneifaze III CALCULUL INDICATORILOR PROCESULUI TEHNOLOGIC Principali indicatori ai procesului tehnologic sunt: - Indicele de mecanizare - Productivitatea muncii

S-ar putea să vă placă și