Sunteți pe pagina 1din 6

1

Anixandare
Glasde Anton Pann

e ni ii ve ni ii s
ne n chi n n chi nm i s c
dem na in tea Lui
es chi znd Tu m na Ta
toa te se vor um plea de bu
n ta te bi ne eti cu vn tat
Doam ne
ar n tor cnd Tu fa a Ta
se vor tul bu ra lu a2


vei du hul lor i se vor sfr


i i n r na lor se vor n
toa se vor n toar ce bi ne eti
cu vn tat Doam ne
ri mi te- vei Du hul Tu i
se vor zi di i vei n no
i fa a p mn tu lui bi ne
eti cu vn tat Doam ne
i e m ri rea Dom nu lui n veac
ve se li- se- va Dom nul de lu
cru ri le Sa le bi ne eti cu
vn tat Doam ne
el ce ca u t spre p mnt i
l fa ce pe el de se cu tre
3


'mu r Cel ce se a tin
ge de muni i fu me g
mi nu na
te sunt lu cru ri le Ta le Doam
ne
n ta- voi Dom nu lui n vi a a
mea cn ta- voi Dum ne ze u lui
meu p n ce voi fi
mi nu na te
sunt lu cru ri le Ta le Doam ne
n dul ceas c- se Lui vor
ba mea i eu m voi
ve se li de Dom nu
de Dom nul mi nu na te sunt


4


lu cru ri le Ta le Doam ne
ip seas c p c to ii de
pe p mnt i cei f r de le ge ca s
nu fie ei bi ne cu vin
tea z su f le te al meu
pe Do pe Dom nul mi nu na te sunt
lu cru ri le Ta le Doam ne
oa re le i-a cu nos cut a
pu sul su pu s-ai n tu
ne ric i s-a f cut noap te
sla v i e Doam ne Ce lui ce
ai f cut toa te
t s-au m rit lu cru ri le
Ta le Doam ne toa te n tru n
5

e lep ciu ne le-ai f cut


Sla v i e Doam ne Ce
lui ce ai f cut toa te
la v Sla v Sla v Ta
t lui i Fi u lui i Sfn tu lui
Duh sla v i e Doam
ne Ce lui ce ai f cut
toa te
i a cum i pu ru rea
i n ve cii ve ci lor A min
Sla v i e Doam
ne Ce lui ce ai f cut
toa te
li lu i a A li lu i a6

Cezar,
17.09.2011

A li lu i a Sla v i e Dum
ne ze u le
la v i e Dum ne ze ul
nos tru Sla v i e

de trei ori,
cu finalul:

S-ar putea să vă placă și