Sunteți pe pagina 1din 40
Pe de altã parte, o drezinã aratã aæa, æi apare aici pe post de metaforã.

Pe de altã parte, o drezinã aratã aæa, æi apare aici pe post de metaforã.

Ce este o fanzinã? Pãi, dragii moæului, o fanzinã (nume obøinut prin compactare din fan maga- zine) este un fel de revistã (de bandã desenatã în cazul nostru), realizatã de un grup de entuziaæti plini de entu- ziasm, în numele gloriei eterne æi al distracøiei absolute.

Lume lume! Ideea mea e urmãtoarea: ne strângem cât mai muløi, facem benzi desenate pe o temã datã (dar cât mai generalã æi mai inspiratoare), adunãm laolaltã operele minunate æi publicãm o micã revistã, care, în timp, va deveni celebrã pe întreg mapamondul! E un plan bun, nu-i aæa? Ca temã pentru primul numãr propun "Descoperire", sau "Marea descoperire". Cu mult avânt patriotic æi entuziasm debordant, a dumneavoastrã lansatoare de idei, Ileana

Colectiv de redacøie:

Omu' cu ideea: Ileana Surducan Participanøii entuziaæti: Wanna Dobre, Alexandra Gavrilã, Raluca Popan, Iulia Rob, omu' cu ideea, Maria Surducan, Johan Troïanowski, Împãratul Utopic al Balcaniei; Robotul Multifuncøional: Maria Surducan (copertã, tehnoredactare, mânare de la spate, redactor de ameninøãri æi distribuitor de încurajãri). Muløumim pentru ajutor æi sprijin lui Solène Brunet æi Brice Guillaume!

M-am gândit ca ar fi frumos ca fiecare sã spunã ceva despre el, ca sã

M-am gândit ca ar fi frumos ca fiecare sã spunã ceva

despre el, ca sã ne cunoaætem mai bine (ciudaøi dubioæi

ce sunteøi

EU (Ileana) sunt studentã la ceramicã, în anu trei. Îmi plac jeleurile æi bilele de sticlã. Nu îmi plac gândacii de bucãtãrie æi mi-e fricã de miriapozi. Superputeri: Sunt imunã la oreion, pot virusa calculatoare, æi uneori devreme dimineaøa am impresia cã pot trece prin pereøi. Moto: Viaøa e ca o cutie plinã cu bomboane de ciocolatã. Trebuie sa toooot mãnânci pânã dai de cea cu ciocolatã ÆI JELEU! Adresa mea de blog este:

http://ileanasurdcan.blogspot.com, precum æi

http://ileanasurducan-fr.blogspot.com. Dacã intraøi pe vreuna dintre ele, sã faceøi bine sã lãsaøi un comentariu. Pentru minunata noastrã fanzinã am de gând sã fac o poveste cu exploratori, foaaaarte instructivã, educativã æi moralizatoare, care se va întinde pe trei pagini.

)

Mã numesc Oana Dobre, am 22 de ani; porecla "wanna" am primit-o în timpul liceului

Mã numesc Oana Dobre, am 22 de ani; porecla "wanna" am primit-o în timpul liceului de la colegi æi aæa a rãmas Posibil viitor inginer peisager (pentru asta am de trecut un proiect de diplomã æi câteva restanøe înainte). Puteøi vedea în ce hal desenez aici: http://wannadobre. blogspot.com/ æi sã ascultaøi melodiile care îmi plac dincoace: http://musicmatters.ro/. Cam puturoasã din fire, amatoare de scurt/ medii/lung metraje æi animaøii, devorez tot ce înseamnã dulciuri, îmi iubesc bicicleta æi pisicile (pe care am tendinøa sã le adun, dar mã tratez). Sper sa fac treabã bunã în acest proiect glorios, sã nu dezamãgesc pe nimeni.

The Great Discovery

The Great Discovery

I’m not falling for that again

I’m not falling for that again
Eu sunt Maria. Pe termen lung, planurile mele de viitor includ cucerirea lumii (floare la

Eu sunt Maria. Pe termen lung, planurile mele de viitor includ cucerirea lumii (floare la ureche). Pânã când legiunile terorii purtând seria mea de buletin pe stindard vor fi gata sã mãræãluiascã pe strãzi, mã ocup de ilustraøie de carte. Universitatea de Artã de la Cluj pãrea exact acoperirea de care aveam nevoie, aæa cã dacã vã-ntere ce am fãcut la lucrarea de licenøã, take a look:

http://mariasurducan-diploma.blogspot.com. Iar dacã vã-ntere ce fac aæa, în general, take a look: http://mariasurducan.blogspot.com/ Cam astea ar fi lucrurile mai semnificative cu drag, Maria (mare amatoare de ciocoalatã, da' nu în

mare amatoare de

cantitãøi industriale cafea).

"Euh Bonjour! Je m'appelle Johan Troïanowski, j'ai 23 ans et je suis dessinateur de bandes
"Euh
Bonjour! Je m'appelle Johan Troïanowski, j'ai 23 ans et je suis dessinateur de
bandes dessinées et de livres pour enfants. Je suis très heureux de participer à un
fanzine roumain, c'est un honneur! J'espère que ça vous plaira! Euh
Voilà!"

Buna, mã numesc Iulia.

Mie nu îmi place ciocolata prea tare, dar în rest îmi plac treburile care au o culoarea æi un gust cât mai artificial. Ok. Da, bine înøeles cã sunt o artistã foarte talentatã æi, din nou, bine înøeles, modestã. Proaspat întoarsã din Odesa - vã anunø cã o sã fac

ceva cu scrisul chirilic nu ætiu exact ce, dar vreau sa fie ceva amuzant, plãcut
ceva cu scrisul chirilic
nu ætiu exact ce, dar vreau
sa fie ceva amuzant, plãcut æi super-genial. K d
obicei ;) Da
ok, mi se pare suficient cât am scris,
aveøi destule informaøii importante, pentru alte
detalii, mai vorbim.
(dialog interior):"hmmmm aæaa filme acuma. am o capacitate mare de entuziastm dar una la fel

(dialog interior):"hmmmm

aæaa

filme

acuma.

am o capacitate mare de entuziastm dar una la fel de mare de a mã

dezenergiza

în spiritul acesta revoluøionar va zic: hai cu entuziasmul înainte!! ale

multe

æi multe alte cele de care nu o sã vã scriu

cred

cã îi cazul sã mã prezint æi eu, nu?"

alexandra

cãrøi

cu lista de preferinøe care include ceaiul, muzica

un

vin bun ;))

sper sa predomine cea cu entuziastmul

va urma

Buna, eu sunt Raluca. Eu sunt un om serios. Mie imi place sã mã gândesc

Buna, eu sunt Raluca. Eu sunt un om serios. Mie imi place sã mã gândesc la tot felu' de

lucruri. Æi sã evit orice soluøie la problema asta. Prin urmare m- am gândit sã scriu poveæti, æi sã desenez poveæti, poate mã lãmuresc puøin ce se întâmplã. Pânã una-alta, aici se poate observa cam care este direcøia:

http://paradanmellow.deviantart.

com/

Æi cu aceasta ocazie festivã

vrea sã subliniez cã mie imi plac genurile fantasy æi SF (cãrti & ilustraøii). Nu mã întrebaøi de ce. Dupã care vreau sã mai subliniez ciocolata, cã mi-i lene æi cã ori i

prea cald ori prea frig æi cã doamne ce mã bucur cã facem echipa asta, nici nu ætiøi!!!

Iar eu sunt Sergiu, cunoscut ca Impãratul Utopic al Balcaniei pentru ca Imperiul Utopic al

Iar eu sunt Sergiu, cunoscut ca Impãratul Utopic al Balcaniei pentru ca Imperiul Utopic al Balcaniei e la mine în beci. Scriu, desenez ( http://drojdia.net/vasile/ ?cat=28 ), cânt æi mã prostesc. Deæi este oleacã posibil ca mâzgãlelile mele sã fie cam obscene, sper sa fac treabã frumoasã întru glorioæenia acestei fanzine.

1. Oau, ce treabã bunã aøi fãcut! 2. Hm 3. Yay, æi eu desenez! Cum

1. Oau, ce treabã bunã aøi fãcut!

2. Hm

3. Yay, æi eu desenez! Cum pot sã particip?

4. Hei, eu nu desenez, da’ am niæte idei de scenarii

5. Vreau sã iau legãtura cu unul dintre colaboratorii revistei!

amatorilor, v-ar prinde bine niæte sfaturi

pentru

toate

acestea

adresa

noastrã

de

glorioasa.fanzina@gmail.com.

e-mail

este