Sunteți pe pagina 1din 232

GRUPA 10

Trandafiri

))

GRUPA 10

Schwanensee"
I

Trandafir ca'ta'ra'torelegant ji parfumat

Efeganra' parfuma ti
I

& multitudinea de flori a acesrui soi de trandafiri fiecare


floare are individualitatea sa aparte.

CESORI..

.,

Je ,,L.

...,. ., ,,,.

,.

CI furca CI fain5 de oase

VARIETATI

Soiul de trandafiri ,,Schwanensee"cunoscut in engled sub numele de ,,Swan Lake" infloregte de mai mulre ori intr-un sezon. Frumuse~ea naturali a florii, iqit2 din comun, se datoreaza caracteristicilor avantajoase ale soiurilor parentale ,,GruB an Heidelberg" (string jos) de culoare ropu-deschis, precum gi ,,Memoriamv cu florile sale albe. Trandafirul ,,Schwanensee," mult apreciat de cunosdtorii acestui soi, a aparut pe piaj2 in anul 1968, fiind creat de Samuel McGredy. Floarea plantei este de culoare alba, in centru avdnd o ugoara n u a n ~ a roz. Floarea trandafirul de matur se va indbi in totalitate. L privin~a formei, floarea soiului,,Schwanensee" ne amintegte de cea a trandafirului Thea. Floarea bituta gi par-

fumata cu diametrul de cca. 12 cm este alcatuit2 din 20 de pecale. Pdn2 roamna, infloregte permanent, producdnd noi gi noi flori, amplasate singure ori in grupuri pe lbtari. ,,Schwanenseen este o plant; cu davoltare puternica gi cu ramificqii rigide cresdnd spre vertical&. Se ramifid abundent, poate s2 atinga gi insltimea de 3 m. Frunziful lucios de culoare verde-deschis accentueaza frumuseyea acestor flori nobile.

Fix* pe perete un supart format din guruburi cu cap rotund ti sfori de 1,s mm.

Spa$ la 30 cm distant%de clidire o groapi k care s8 i n incapi ridkinile.

UNDE SE P L A N T E A Z ~
,,Schwanenseen se dezvolta ugor daci este ca~iirat pergo12 sau pe pe un arc suport. Se simte excelent gi pe grilii, fixat pe peretele estic sau vestic a1 zidului casei. Nu-1 plantari pe partea de sud pentru c i n u suportl ciildura perma,,Schwanensee" hflorqte continuu nenta. Trebuie protejar de inghey, pentru c i suportg frigul doar pin2 la - 15C. Muguroiri p2mdnt in preajma radacinii. Acoperigi solul cu fdn sub form s de cerc cu diametrul 60 de cm. Ramurile plantei sii se acopere pe o inilgime de cca. 1 m cu un sac sau cu crengi de brad. alternativ pe cele doua parpi ale arcului de susrinere. DacZ parcea de jos a tulpinii s-ar degarnisi, se pot planta flori sezoniere, ca plante de sol, ca de exemplu clopornija (Campanula medium).

I 3 grapji curJiim&ntul

ABnBfj mlul de pe fundul ~ j v t w u hnrii. l Amestecafi cu cornpat in propoflie de 2 1 , adluga$ pqirth fBini de oase.

Tulpina plantei se va apaza TFI POI, rMaCinile wientate cu rpm axterim, iar locul akoirii va fi ru 4 em urb nlvelul dului.

b
,,Gru5
an

Heidelberg" unul dntre pirintele soiului ,,Schwanensee"

Frumuserea soiului de trandafiri ,,Schwanenseen se eviden~iazl n E sine. Plantar ldngi arcul de suport se poate asocia cu andafirul cii~2r2tor culoare de rogu-inchis. Dispuneri tradafirii

Umpleti groapa cu prnant. Tasa$-l usor. Forma$ in jurul tulpinii o adancitura sub forrna unui guler, apoi udagi bine planta. fn final, muruvoiti piimbnt T n

Pentru legarea trandafirilor de copaci sau arbusti utilizati f&ii de plastic, elastice. Acestea nu vor jena scoarfa $i nu vor sugplantei,

CARTEA

GRUPA 10

Gridinirit iscusit

0 Cump8re.ft altoi de tmndafir

cu cef win trei l8stari. Doi sa porneasd din locul de altoire, iar a treilea cu cwa rnai sus. 1

Mufti5 lurninh. Trandafirului Udag totdeauna trandafirii T n ,SchwanenseeM ti place lumina zona riidicinii. Nu iri@ti prin soarelui de dimineap ~i dupii- aspeniune, pentru cii ape ramade ma& Nu-i plac locurile unde pe frunzele ~i florile planpe aerul cald stagneaza. tei facilitead aparitia unor boll. Sol bine krtilizat $i structwh cu P ramurile mai groase, e compunzbare. S 1 bogat tn o inveliti suprafetele de taiere cu humus, permeabil ~i bine afhnat. ceari.

Nu c r p @ tranclafiri care un & i au tnflorit deja In ambalaj.

'm'Ifngrlllre I
-

PRIMAVARATIMPURIU
Plantare

tot @ -anul 1- -,.d ,* . -

,-

Plantafi trandafirii dupa deaghefarea solului. VARA

PRIM~\VARA URMATOARE Tgiere


Tiiafi numai crengile bolnave sau care cresc Intr-o direcfie nedoriti.

&ji@re
Lastarii noi se leagi de suport i n a$a fel incet s i aterne usor i n jos. indep~rtafi florile ofilite, ajutind astfel dezvoltarea noilor boboci. TOAMNA

rI

perioadele calde ~i uscate,

pe boboci $i dosul frunpe

Protqia h p t r i v a inghefului
Mu~uroiti Inalt tulpina plantei, iar ramurile acoperif i-le pen8 la jumitate de metru cu sac] de
I
--

zelor pot s i apara paduchi de frunze. Aplichnd solutie de siipun putem proteja plantele contra diiuniitorilor: se dizolvi 250 g de sipun h 10 litri de api fierbinte. S e lasa solutia sii se riiceascii $i, fir8 diluare, se pulverizeazj pe plant&

Q IMP ABIIMP SRL

eaJ3 a~eod a p p ! ~ o p s as ap

FLU e!iuap!,w JOA as aps IS alaluaxa~ouy Iajlse 'apq duenu ap amp!= azrmg ap 1n13aja -@IOU ! n ~ n ~ q ~ ~ e s u e n3 101alueld dy tq ~-!ie~ueld eaiasnurny ap d w ! ~ qnur .nSnqn ap 101!~ndnl%e @p wmnq !ialnd en pr5rr~l~al nes -my ap mmld IJ a~eod aleolpl (urnm!uoJsno rrrmmaSy) y - v u l aps I O ~ J O Dp!-rolea $amnd 6(r!uass~y madqq) x -son13adse!.IOU ap ltzls 3!ur !ai&w-eqn! gn1-InJyepueJl qns $=*uqd p e a - O U O ~?S aqp

' "

ZI '

c!~~~qp-~a~o!~

!I'!= '

a ~ b k d a p !ajm pnaureF nu ! ! !# UI z a%u!~e 3u wqe 'qur!rps UJ 'ES eaur!ipu J . p !u!dso ~ pe1q are !S~J&!A h q

n3 1e1op ! gp!uaA ad p!u i -1arnd a ~ a l b n p d m m n3 a$mpsuw o ap p ~ r j e p u w ~ , -aFq -uaq$ u ~ m p 'u$nd p u g ~ d '!ode 'su!~de-uaqp3areoln2 ap luns "epn? u@uo~rp!-~" !nln!os apoU 'arf!ndr! lod -areo~aundsa~o3au !J![!J%u~ e? '!JOB a m 11re!? edn~% !aun I n m u Furnu a3!1m!w 4 aps alaiua3sa1ouu1 -p!lr!!So~ !un!bap ~ e d a aseolard aps &mnu o ap !~oasdp W!ono ! alzuny ad 'goq e 9 u - 9 ~ 3 emJoj ap '~!insseBA ns <f 019 l y m l d o !S rep 61&unlapu4 !30qoq U P P F ~ S UE PTq3SaP pu!-ro~u~ mmu!ur ~ I U ! 9 as 'un 01-8ap m a m ! p -~rjepm~ un Furnu nu asa un p u p e *al!~old 'uaq -@% ~ u p un- lug uyepuea b ~ ,e!Dn? u@!vpq3!?" ln!oS .!a!ielosu! tzluos niuad!d ap a1ajnl m d a n -quq S ! ! ul p a u p & u r t q !Q e l y d a Fur .In1~ ! S r t ; f s elap = a p e el aDanoap 'p!~e!So~a~eopr, n d e a p ~ aps a p o ~ q ap mama13 luns rou 'aPS-P .pmeaq@% aps !.I!JOUUJ p!~meprol!u!p a p o u $m&a~d r p!iuap u -fl p w a ~ a d e amid 1Fa-p as aseop~d J O ~ ~ U J e gtu-nppuwl ap !os 17 aps
-, !w

p pa% aIapJaA ap !mlqv

CARTEA

GRUPA 10

plantafi trandafirul in imediata apropiere a unui zid

TaiaJi complet Ilstarii prea deri sau de culoare inchis& respectiv crescdnd inspre

, ~ ~ l ~ ~ t principal al omul W r i i frunzelor este lparitia pe frunze a unor )ete de culoare deschisi, jeseori Tntunecate la marn gini. Boala se manifestg P 'ocuri umede, acolo unde .)lantele Invecinate tngreuneaza uscarea frunzelor. lndepartati frunzele contransplantafi taminate ~i randafirul.
O IMP AMMP SRL
RO-P-02-10013

r T
de robusti, produce flori suave pi grafioase.

PLANTARE 51 iNGRlJlRE
- -

ACCESORII: Ll ,,New Dawn" pe suport sau per< azrna LI foarfece L compost LI rarnuri de brad sau rogojini I

CULOARE SI FORMX
,,New Dawn" este un trandafir urdtor cu inflorire abundentii de celebritate mondialii. fnflorqte bogat, cregte viguros gi rezisd la Pnghej. fn 1930 a fost pus in circulajie ca mutayie a trandafirului urdtor ,Dr. W. van Fleet". care seamiinii cu acesta pins la confuzie, dar inflorqte numai o d a a . ,,New Dawn" infloregte in miinunchiuri din iunie p h i i la primul inghej. Florile sunt de mikime medie, au un diametru de a~roxirnativ cm, sunt lax 8 invoalte gi in form5 de ceagd. Din bobocii roz-pal ascujifi la v&rfse davolti flori m f %ease, cu un parhm minunat, de nuanrii albuie. Culoarea lor se transformii treptat in alb ca laptele, cu iriziiri roz. Florile se . . . davoltii bogat p h i i toamna gi suportii bine vicisitudinile vremii, ceea ce inseamna cii petalele nu se brunifid dupii

prima ploaie gi cad numai dupii ce s-au trecut. Petalele c5zute form& un covor vitoresc. Frunzele lucioase, mlrunte sunt la inceput verde-deschis, transformGdu-se apoi in verde-inchis. Frunzipl deosebit de dens ofed un h n dal de efect florilor asemhiitoare poryelanului. Trandafirul crepe extrem de viguros, are Iiistari destul de puternici gi grajiogi, rigizi la baza tufei dar devenind in partea superioad mliidio~i ~i athn3nd elegant. ,,New Dawn" se dezvoltii foarte expansiv, de aceea este plantat de preferinjii l i n g zidul

Pentru patetfia de iamA qterneli in jurul plantei un m a t de 30 m de compost, itrgrwmllnt maturizat sau parnant, dar in niciun caz tu&.

in regiunile cu climi Ondepirta# florile ~ifrunzele inainte dc a acoperi planta contra inghe~lui.

,,, ..

,,NewDawnnhbrpca'fn v d e casa

UNDE SE PLAN TEA^?


,,New Dawn" se poate cultiva ca trandafir urdtor, iar In griidinile mari ca trandafir-tufi cu

ramuri athniitoare. Se giiseste - . in comerj ~i ca plant5 cu trunchiul inalt ornat de flori pendente. Gardul de $pci Si pergola sunt suporturi corespundtoare pentru ; , ~ e w awn", deoarece aici se poate extinde in voie. Crescut pe ziduri, trandafirul poate infrumusep p h i i gi cele mai urhte pietre. Crqte de asemenea cu ugurinp pe bol$ sau piramide, intreyeshndu-le cu florile sale frumoase.

poate crqte clematisul rosu sau violet, sau asociafi-1cu levznyica, nepeta (Nepera x faassenii) ~i jalgul (Salvia nemorosa).

m I
In locurile periclitate de inghet protejati lastarii de pe suporturi acoperindu-i cu ramuri de brad. Legati planta lax cu sfoara.

3'

0 alta posibilitate(pentru pergole, piramide): acoperiti lastarii cu rogojini $ilegati-i cu sfoara.

I
I

Puteji d d t u i wmbinasii cromatice spectaculoase cu nuanre de rogu-carmin gi violet. Pe 1%tarii trandafidui ,New Dawn"

inainte de proteqia de iarn3, indepirtaji de sub trandafir toate frunzele. Printre frunzele cazute se pot cuibari ciuperci ce infecteaza a ~ otulpina. i Flori om-

CARTEA

,New Dawn"

GRUPA 10

Gridinirit iscusit

APROVIZIONAR~
I

-1

.I-

Cumparati trandafir ,,New . . Dawn" la container, astfel gridina vi se va inverzi rapid. Alegqi plante de culaare erde-Tnchis ~i bogat ramifica-

Soare. "New Dawn" inflore* frurnos ~in penumbra. i

Pe.
Nu cump&rafi trandafir tlrcator cu lastari pufini ~i mbfiri, cu frunze ingalbenite.

Sol permeabil. Tnflorind Tndelungat, trandafirul necesita substanfe nutritive din bel~ug. Evitafi neaparat stagnarea a y i

Primavara, degajafi tulpina trandafirului. hcorporatiin sol ingra~arnint organic sau mineral pentru trandafiri. Fertilizati i n d o d& la inceputul lui iunie, inainte de tnflorire. De la rnijlocul lui iulie nu rnai fertilizafi, pentru ca listarii sa reziste la inghef.

loctorul plante

-Perioada de asemenea adecvats plantirii. indepartafi acoperirea trandafirilor tnradacinafi ~ifertilizafi. hdepartafi lastarii batrdni ~i uscafi. Taiafi pufin ~ilistarii tineri.

iernii protejafi tulpina trandafirului cu compost sau protejafi listarii cu ramuri de

I
@IMP W I M P SRI,, A - A :

tnca o data. Legqi lastarii de suport. Taiafi umbelele florilor ofilite cu putin deasupra primei frunze dezvoltate complet (stzinqa). P vreme secetoasa e

Vara tirziu sau toamna trandafirul ,,New Dawn" poate f i contarninat de fiinare. De indata ce obse vafi pe frunze un strat albui, fiiinos stropifi cu o solufie de fungicid. indepirtati neaparat frunzele infectate deoarece ciuperca oate supraviefui iernii.

-,,:,-

ISBN 9784&&%92-kl

Flori nobile ;;i distinse


Trand&ul ,,Madame Boll" hsumeaza"b u s e ~ e fi a calita'fle tuturor soiurilor de roze clasice

P L A N T A R E $I INGRIJIRE ICCESOR ... , ,,.Aadame Boll" cu rad, ~ a r f e c e grading 0 compost de

,.,..

,.

, ,.

CULORI $1 FORME
,,Madame Boll" este o t u 6 de trandafir care infloregte des. Apargine trandafirilor remontanpi (cu inflorire repetatii) gi se pare d derivii din ,,Duchesse of Portland. Acest trandafir cu parfum dulceag, originar din Italia, devenit ulterior baza unei multitudini de soiuri de trandafiri, a fost introdus in Anglia de d t r e Ducesa de Portland, la inceputul secolului al XIX-lea. In semn de recunogtingii, acest soi fusese denumit cu nurnele ei. ,,Madame Boll" a devenit un trandafir ,Portland2' perfect. Florile au un colorit de rozviu, cu o ugoarii nuangii de violet, rnarginea petalelor fiind de culoare mai deschid. Floarea cu un diarnetru de 8 crn, compusa

din rnai rnult de 40 de petale, ofera un spectacol irnpresionant. Pe tulpinile dtepte se aflii una Ian@ alta mai rnulte flori cu parfurn dulce-amegior. ,,Madame Boll" incepe sii infloreasd din iunie, in iulie floarea se deschide deplin, iar la sfirgitul verii - sfiqit de august, inceput de septembrie ne ofed din nou inflorescenga sa lwuriantg. Ea este o pland viguroas$ cu tulpina dreapd, gi poate atinge indgirnea de 120 cm. F o r m e d o tufi rotundii, aspectuoasa, cu diametrul de 1 m. Datoritii frunzelor de culoare verde-deschis, tufa de trandafir formeazii o unitate armonioasii.

lrnediat dupi ce ati curnpirat trandafirul, despachetati-I. Tineti-i ridkina in a p i timp de 12 ore.

Scurtati rhdicinile. Indephrtap piqile vitimate sau uscate, astfel evitati putrezirea lor ulterioari.

UNDE SE PLAN TEA^?


Trandafirul ,,Madame Boll" plantat intr-un loc potrivit se Un alt m d c tranda6ir de Portland:,,Rose du Roi" tngrijegte relativ simplu. Trebuie din c a z a gazelor de qapament frunzigul trandafirului sa ss-i alegegi cu grijii locul, astfel ani in sir planta vii va bucura de se ofileasd si frunzele-i sii un spectawl splendid. cads. ,,Madame Boll" necesitii rnultii luminii natural$ excep- CE SE tsnd soarele arziitor de a m i d . ~ ~ ~ ~ d ~ ~ f ~~ d , , ~ i ~ 1 Locul insorit dimineaga gi doming peisajul prin florile dupa-amiaza deopotrivg ii este sale mari gi dese, de aceea e cel cel mai prielnic. rnai bine sii fie plantat singur Gldura stagnantii dintre sau intr-un grup de trei plante. ziduri sau dintr-un COIFal gddinii Planrele care ddtuiesc stratul, ca vqtejirea florilor s. fie mi m e ' i ~ ~ r u l ~lantele sau mai accelerad. Trandafirul ,,Madme scunde, nu-i d i r n i n u e ~ fru~ ~se davold - mi l y 1 bine musegea. 1 se potrivegte minfnrr-un lot aerisit, dar & d -t. unat iarba-faptului (speciile de Se poate i n t h p l a ca la aglomerate Sedum). marginea ~oselelor

PLM'EAZA

AUTURI?
~ l~ ~ ~ 1 ~

'
,
Cumpiiraji trandafiri &3n?&o$i, bine dezvoltM, cu r3d3cini rasfirate, cu mai multe ramuri.

GRUPA 10

Gr;idi&it iscusit

-.ST.FT*. L-,

AT$ ,

a LuminS natural&. Trandafirul


,,Madame Boll' prefer3 soarele de dimineat3 $i dupide amiaz3.

a Taiafi florile uscate deasupra primei frunze dezvoltate a I3starului. Astfel facilitafi dezvoltarea noilor flori.

181
I

a Sol bine fertilizat. Pregitifi Nu cumparag plante cur 'solul cu trei s3pt3mlni tnainte tgdacini rupte, sau cu nukai de plantare: aflnafi-I, ad3ud o u i rarnuri, ori deja IBst)riU . n=+i-iampc@ faini de oase. -

a Adunafi frunzele cazute


pentru a preveni aparifia bolilor ~i diunatorilor.

ingrjire tot an uI
~aieri

1
; f
-

PRIMAVARA

.- .-PRIMAVARAURMATOAR~

Plantare Plantafi trandafirul In sol dup3 dezghef.


VARA Ingroire Tiiafi florile ofilite pentru a stimula formarea florilor noi.
TOAMNA lernare Punefi-i deasupra un strat subfire de compost facefi o movilif3 F jurul radkinii n ~i acoperifi cu grij3 planta cu crengi de brad.

Desfacefi trandafirul. La Pnceputul lui aprilie t3iafi cu pufin deasupra plmlntului tofi lktarii uscafi, slabi sau crescufi spre interiorul tufei. Scurtafi ramurile la o treime $i fertilizafi solul cu compost.

Prezenfa moliilor se recu,oa~te repede dupa urmele lor vizibile pe fr ze. Moliile P i depun o u i 5 pe frunze, iar larvele se hranesc cu fesuturi de frunza. C mod de prea

a uapunqa a J r J o u u r n3 J O J E ~ J I~J E ~ U E J J
V
n

r3-

Cascadi de flori
Florife roz-inchis ale trandafirului,,Rosarium Uetersen"ofera' o atmosferi vesefi.

PLANTARE $1 ~NGRIJIRE
ACCESORII: 0 trandafiri ,,Rosariurn Uetersen" P foarfeci de gridini 0 qrilaj previzut cu distantier CI cazrna 0 cornDost

CIZLQ$Il-FORME
,~os&r=etersen" este trandafir d@%tormodern. b t a r i i bogat ramificafi ce cresc fn sus pot atinge lungimea de 3 m. Buchetele de flori sunt rozPnchis, apoi devin fin argintii. Florile mari, fnvolte de diametrul de 12 cm emana parfurnul plkut al tranddrului sdbatic. F r d e mari, lucioase ale ,,Rosarium Uetersenn nu sunt foane sensibile la boli. Avantajele cele mai de seams ale trandafirului const5 P faptul d fnflorepte abunn dent pdn3 toarnna h i u , totodats a t e rezistent fa* de boli pi ger, astfel se dezvolti satisfidtor gi P regiuni cu ternpen iwlriee

UNDE SE PLAN TEA^?


Datorit5 calitii~ilor, trandafir ' urdtor cu hilorire abundenlpoate fi utilizat ?n variate feluri. Crescut a trandafir a@ @ tor poate fi df%at pe bolts, stalpul balconului sau pe suporturile in form5 de piramids qezate P stramri. n M u l p n i d dezvoltGii indesate, tufoase umbrqte p este i ideal &@rat pe grilajef sau pe pergole. Este dewrativ gi ca trandafir &. Ramurile ce cresc spre sus pi dezvoltarea viguroasi ofefi o imagine impozant9. Trandafirul ,Rosarium Uetersenn p a t e fi plantat pi P n fa~a gardurilor sau a zidurilor. T q a ademenitoare a grsdinilor mai mari este grupul format din 2-3 trandafki. Altoit pe trunchi halt wroana sferid este awperid de flori. Rozul catifelat a1 trandafirului ,Rosarium Jetersen" plantat in pereche Je-a lungul drumurilor sau la i n t e i , fn suaturi sau la b h r cafia aleilor vdjqte privirile.

1 de min. 5 an,ca planta s3 aibi aer necesar din toate


direqiile.

-I)AV

YIJLOJUl LU

ul.afliere

2laamfl cm &stanta

S # grva&de pmrltar ut: p i

adancimca a

de 5&6@e de m perete. Amestecati sollrl ru cam-

r
Trandafircu tulpini h l 5 cu M at &
abunden

pLANTMZkALATURI?
h r mi & P &
se a & &xi$be sau &tru-viola g4 cu plantele ozi~e

,,Marie Boisselot" cu flori albe, sau ,,Nioben cu flori roguinchis, eventual alte soiuri cu flori albastru-violet. Se asorteazii gi cu alte soiuri de trandafiri urdtori, ca 1 minunatul ,,New Dawn" cu ' flori albui sau cel cu flori rowputernic ,,Sympathien. Ca plant5 sub-arbicolzde 1 culoare violet poate fi plantat3 Iavanda (2,avandda angust&lia), ciocul berzei (Geranium x magnificum), nepeta (Nepeta x hssenii) sau clopo~ei. Plante asociate albe sunt l h a caprelor (Cerastium romen tosum), floarea miresei (Gypsophila puliculata) ~i limba mgrii w n i c verde {Iberis semper-

virens). Jalqul (Stachys byzanrina) gi pelinul (Artemisia stelleriana) reprezinti elegante plante asociate.

akoirii trebuie d fie cu 5 m sub suprafata pilrn8ntului.

p
I'~aat2i c i a i pe suport +rti

W
---

atisd

I
~ l o rtnvolte i

. --- -

M E A

,,Rosarium Uetersen"

GRUPA 10

LUMINA 51 SOL
b %ar&. t u d c%tkpune mai t de mult soltre cu a & inflore$e mai t
ahundent, PIm trandafirul &@rat psuport Mn@i cad, in loc aerioit. hndafirul .Rosarium Metsen" nu tolereazi zlipupala,

TRUCURI
La sf&r$itulioamnel mu$uroiTf trandafirul ,Rosarium L & m m L e n &@rat pe grilaj sau pe prgdil $i acoperiti lastaril cu crengi. L trandafirii cu trunchiwl a Onalt iarna acoperiti locul altoirii pi Tmpachetati coroana 'in sac de pand.

, R a r i m Ubltawn" dr? categporisl A la mnuom, cu , r W d 4 litter& w %mi FWari vigrvogi dintre care cel p a i n doi crew din locvl altolrii.

w-m

n d 5 f m! cu humus,
adhnc, afanat $i argilor.

Plantati trandafirii $ formafi7n jurul tulpinii mu~uraaie inalte de 30 an.Dncepand din decembrie, impotriva inghetului ~coperifi planta cu crengi.

Legafi Ilstarii de grilaj. Taiati florile ofilite. k timp de sixeta ud4i plantela. fncep&nddin iulie, nu mai fertiliza$ solul trandafirilor.
TOAMNA URF&TQARE

muyroaie din compost sau

zi provoad pete dintat, negru-maroniu pe frunze. Adunaji frunzele cazute (ciuperca ierneaza fntre

I
JOJ rua urapr: urnjnd

n3 cson~33ds~ - r y pUEJJ gnj


((

pU E ~ Js~ Ja

((

~
I

Gra'dinliritiscusit

I Cumplrafi altoi de ~randafir calitate, cu de rgdicina viguroasi si cel pufin trei lastari crescufi din locul altoirii.

Soare. Trandafirul ,,Westerland", foarte rezistent Inflorege frurnos toata vara daca este situat tntr-un loc insorit. So1 bogat tn substante nutritive. Trandafirii prefera solul afdnat adanc, T care n apa nu stagneaza.

Prirnivara $i pufin cu Tnainte de Tnflorire fertilizd cu ingrayirnant mineral $i organic stimulator de inflorim, Dupa inflorire mai adrninistrafi o data i n g r i ~ i m a n t Din iulie, nu rnai fertilizafi.

Nu cumpara$ trandafiri rhdicini firave sau subfiri, respectiv cu tulpina patata.

TOAMNA

Plantare $i proWc$ie

u~uroirea iarni, de zi taiafi plantele. fi lastarii rnorfi ~i la lungirnea de 25 cm.

tiv semi-cornpact. indepirtafi frunzele cazute. Mu~uroifi plantele cu compost ~i aco-

'

rire. Taiafi manunI

P vreme ricoroasi ~i e urnedii trandafirul ,,Westerland", de altminteri rezistent, poate fi atacat de ptitarea neagra. Pe frunze apar Pete i n forma de stea, care apoi se ingalbenesc 5i cad. Tndepirtafi sisternatic frunzele contarninate. Stropifi trandafirul cu ~ngicide.

'

ISBN 97&6)63-8609281
A

LC..
'a

CARTEA

,,Gloria Dei"

GRUPA 10

ar ridicina libera viguroasa,


cu cel pufin trei rarnuri dn8toase. viguroase $i

pse ore de soare pe zi, de preferinfa Tnainte de prlnz.

prirnul an daca inainte de plantare este pus in api pentru clteva ore.
a Efeauali taierile cu foarfece de gradin2 ascufite $i puternice, pentru a nu leza scoaqa.

Nu cump5rafi plante patate, cu scoarfa crapata saw cu lhstari lungi, pali.

a So1 cu humus, permeabil. Locul de plantare trebuie binc pregitit.

fngrijirc cot- an ul -.
PRIM~ARA Plantare
Plantali trandafirii de indata ce solul se inciilzefle. Trandafirii in container se pot planta pin2 vara, cand ternperatura rirnlne sub 27 "C.

lngruire
Nu fertilizati in anul plantarii. In urrniitorii ani fertilizaji trandafirii cu ingra~iimlnt special de stirnulare a inf loririi. Respectafi instrucfiunile de utilizare. Prrisifi lunar solul la suprafala.

TOAMNA ProtecJie pentru iama' haintea aparifiei anotirnpului rece, rnu~uroiti pirnlnt cu zona rsdicinii p l n i la o inallirne de 20-30 crn. Acoperifi trandafirii cu rarnuri de brad, pentru a-i proteja contra soarelui $i vlntului.

-=L

PRIMAVARA URMATOARE
TZiee
Dad nu rnai sunt de asteptat inghefuri serioase, indepirtali protecfia de iarni. TZiati parfile vegetale rnoarte pan3 la fesutul alb, sanitos.

Gargarija trandafirilor, daca isi depune ouale in boboci, poate dauna trandafirilor. Larvele parazitului distrug tulpina florilor. Strangeti insectele verdelucioase, ca prevenfie rnulciti solul.

Q IMP ABIIMP SRL

Potop de flori fragecte


-

Pinpodobi$ gridha cu un potop de trandafiri roz-fi.aged,h&&d privirea.


Soiul ,,Sornrnerwind" este o tufi robust& potrivit5 pentru straturile de flori. Apartine trandafirilor floribunda, care nflorind cu o boggie luxuriant5 au devenit foarte populari. Florile roz-hchis formeaz5 inflorescen~e umbel5 dese ~i laxe. Petalele sunt dispuse lax, unele ling5 altele. Florile au diarnetrul de 6 crn gi for] ceagca. Vraja deosebi

'm

'LANTARE

.--1SORII: Q tufa ,,Sommerwindn cu r i d i c i n l libera 1P compost O foarfece de grldind P f a i n l de oase

- 51 TNGRIJIRE -

RMRuiati trandafirul In a@, intreaga plant3 a fie imersati rn a@.


Floare nmaspa't deschisi

1 primavarl ca astfel

Tnainte de plantarea de

rupte sau rnoarte. T&i$ celelalte rMiicini la o lungime

de 25 un.

rioare ii dan-

i formei de tt& a
inflorescenple masive ies pregnant P evident%.Trandafirul n amplu, puternic ramificat poate cregte pin5 la 60 cm n d ~ i m e tot adta 15yirne. ,si Frunzele mrirunte, verdefraged sunt ugor lucioase. Frunzigul dens evidenjid

UNDE SE PLANTE
..Sornmenvindn este un so simplu de tngrijit, viguros ,sgn5tos. Nu este vulnerabil la boli, rezisd la ger. Totugi, estc bine ca peste iarnH s i fie mquroit. Aldtuirea unui strat de

Spa$ o groapa de plantare care a incapl bine radiidnile, Cocul altoirii fie cu 5 an sub nivelul solului.

3 In

groapa cu amestec de pZirnant ~i compost, apoi Mtatotiti-I. Forms* o farfurie de udare ~iudafi planta abundant.

4 Urnpbfl

inflorqte p b 5 la primul inghej. Se poate planta al5rur de trandafiri-tufi inalyi, de culoare r o ~ i e alb5. Este foar 8i aspectuos ~i la poalele trandaf rilor alto$ pe trunchi halt. fi de 35-50 cm. fn strakile de plante perene asociati-1 cu flori inalte, de exemplu nemyi~ori, CE SE PLANTEAZkALAm? crini sau lupin. Tufa de levin 5id cu florile sale albastre co Trandafirul ,,Somrnenvind stituie o companie elegant5 a este o excelenta plant5 de rilor roz ale soiului acornpaniament, deoarece , h c ,

plante. Pentru a nu curnp5ra prea mulyi altoi, calculaji in

Primiivara, smhand w firii din strat la 3-5 ochi. epFirtafi toate ramurile nite sau uscate.

nevatamat din container prin

La florile pentru vaza, tZiafi

energia vitala a plantel

$.

,r

'

u o c t o d plan telor

lizati cu azat plantele existente. mt regulat solul In ii jurul plantelor. Strangefl

plantele substantial. Fert5lizalicu TngrasZrnant organic. Trandafirii valorifi&

Fainarea veritabilg este cauzata de fertilizarea exce[ sivi. Toarnna, tiiati trandafirii bolnavi pin2 la partea sanatoasi. Dac% boala pericliteaza existenla plantei, stropiti cu solujii contra fainirii. Reduceti neaparat doza Tngrayimantului cu azot.

Q IMP ABAMP SFL

ISBN 978-963-88092-8-1

Regina trandafirilor
Nobilul fi extrem de disrinsul ,,D&oIke" priceperea fi competenp hort!'cultorilor.
'F,?ad&d &m,

lauda'

PLANTARE SI ~NGRIJIRE ACCESORII: O ,,Duftwolke" T contain. - ---...- -, n .


O cornpat O ingr&i%rn(nt O fmrfece de gddin6

, ,

,. ,

%~AQ;PF a n u-+ mbmiz 0mi. qAm&d~.


~ ~ q & ~ ~ a

na-e
5 ~ m

Fkae~zla&
&dRnamitrt~,rhparfUm"

a*">.~ +&to& siluetei , D *

ceseWh-qSse fom& ioxi f h d w roguaxaleprima e p milsur'a ce m se trec D tdotarnP5 mai pa& de q u - a m i n . ,D&olkn este m tmd& & M (floribumdapndifiora). Florile sale mari, a m d i d t o a r e trandatirilor Jlea sant c-lbpuseh general h ~ux1chi~. Q da d m e a trandaf~rului este cii d i d uaor floli ajunge p W k 12-14 cm. Totu&tii, ca floare t5ia.d este b n durabil. ae

sale fhmome pose fi pdogba tumor &nilo~. hid&ea 9a estede50-80cmgidinbtstarii viguropi, e@ se dezvold o tuFd amp& gi mnifimtit. F d d e lucioase, pielow, &Gcoase mt la apwiyie deseori ro&~tiee. ,Duholken $-a meriw d *#d h Dwumirea sa &cvent3 gi in alte hk 9 m g m t Cloud" m en&d +%i I"&*, ,Nuage In h . &

UNDE SE PLA'PJTEAZ~

, D u h o k n , m d a f i r cu flori Em&toaezY n m i t 3 ufl loc *lflgoritgi =&it pi un sol a h a c gi bugat In s u b m p muitive. Locul sgu ideal e-ste mad & f o i uncle se p a t e asocia lr - as 8ori VKratice. C a ~ & b o r d ~ a m @ de-a lu& d & cu m p d d u unihm.Om& @nil la I primelewepi. L P o m U e din 3-5 exemphire, &mea trand&ilorconstituie p d e cromatiee specxuoase ale g&&nii. mvlmfi c n tran-i id pe un , aeuu pstraf. Ca plante de

,Du.mKoken ae d m d i t de de , D b I k e n flori In nuanFe t I de roz. spectaculos altoit pe dpWt G d b d 2i partodid Ii Florile h e dm& h nivelul ochbr, w- accenth~ I se feldp4&-d613 , pottiwc d - M c e l u l u i gala imaginea lor En timp c ta - benli, pi c p h d de acoperire s rm sa# @dins, ne ri mtbiiclde i c i u d t a u c&& m parfumul &u s u b h . (Knipho@. V i t m k d - W ti d m Trandafirii cu nilpin3 hid& s e p o t r i ~ g i f i l ~ culoarea i n t d n o l i i , nepromici. h srrad de Aari ixq& du&d waqi an efeCt dimnant. h d &- bine gi 4% un loc m&nsyiar sub eh se turi de i ~ i #Yicdefi m &pi& pot planta plane can&fn menwe wu l@mk w p Pnah mu derna~gul d o r i Inchise. rnoase sau flori.

~~

'

din m i n e r . Piantafi-1 astfel ca locul altoiril fie s b t cu 5 m ;mb nivelul solului.

Ud@ ttandaftrul, extragefi-1

Umplefi groapa cu pWW. Bitatori$ #i u d a ah-. Mquroirea nu este n e e em decat toamna.

CE SE PLANTKCIA~;~TURR I
As~ciafi pruden* ro~ulcu cord cu ate nuanp, pentru a

indeparta~ florile ofilk. T&ia$ cu foarfeca curata tulpinile wbfloti, &esupra prirnei frunze -. -:--: 'chi.

uupa 1 tilizajiluna iunie nu mai fertrandafirii, deoarece


i ~vor pierde rezistenfa la i inghef.

ljberi. Trandafirul i n container este mai scump, dar s poate planta tot anul. e

locuri insorite $iaerisite.

oarte durabil. Tiiafi firul de randafir Tnainte ca bobocii n%

Petalele uscate se folosex

-abundent pe vreme secetoasa. Tiiati partile vegetate trecute.

mentine$ mu$uroiulpana la lastarire. Desfacefi acoperirea

Mu$uroi$itrandafirii cu ingragamant maturizat sau cu ~arvele vi=aPii trandafirulut pot penetra i n miduva Iistarilor trandafirilor. Daci se inmulfesc excesiv, t o a t l planta poate pieri. D u p i tiierea de primivara acoperifi toate suprafetele sectionate cu ceara de altoit, ?ndepirta~i listarii infestafi.

rafi i n sol, ?njurul tulpinilor, ingra~imant organic sau mineral ~iudati plantele.

zor N O J E J E ~ E ~ UEJJ. , ~JYEP


n n n

F'

'

Flori ca vata de zahzir


--.,

Dqi pare pfa'phd pi fiav, este de fapt un'sol-de trandafhi foarte redstent.
T mod special. Mai mulr deciit n a d t , este foarte raistent la boli g suport5 bine inghelul.

m-*
P

de flori

O compost Ci ghiwci de pirnlnt a n (diarnetru 50 crn)

--

C u ,,The Fairy" se poate tui un gard viu, ori se poa despitqi o parte a grzdinii Poate str5bare @dins dePe 0 'mu'' Pot chiar curmaisul, . sau Doate reDrezen.. peste 25 de boboci, astfel, ta bordura strarurilor de vara frunzele strducitoare, trandafiri. Culoarea sa pasteverzi-inchis d e plantei nu se lat5, diafang, armonizeaza cu vad, fiind acoperite de puzderia culorile celorlal~i trandafiri. Pe de flori de 2-2,5 crn. Prirngvara, locWi Pnclinate pi planta este frumoas5 ?i f%r5 rarnurile sale pendule par adeflori. vHrate cascade florale. Pe Acest soi fermecgtor, poate tulping Pnalta ,,The Fairy lungi arat5 superb ~i in gradini avea lktari ugor apleca~i, de chiar 1 m, este soiul de t
L

,,The Fairy" a t e un r r a n a r de acoperire a solului. Produce toat5 vara inflorescen~s in buchete cu nenurnzrate pecale roz-deschis. Incepe s5 infloreas& pugin mai tirziu d e d t celelalte soiuri de trandafiri.

UNDE SE PLANTEA&?

..9;
Apzafi pe fundul ghiveciului

1 un stfat de 1-3 crn de pietrit,


spoi u m w vasul pe jumitate cu m amestec de N d n t j i 3 pumni

r ) infigefl a&nc In p3m8nt

L tutorele. Apisari bine


pirngntul pe margini, pentru ca tutorele s2i fie bine fixat.

L compost.

he Fairy" cu tulpina inalti este suplu ,si

mu -r

fn jardinied de teraCOG alb5, in mijlocul unor

plante albe, albastre sau ropii in ghiveci, constiruie atraqia terasei.-

CE

P ~ ~ A L A ~
.-

verde-cenqil sau argintii, ca de exemplu Verc byzantina sau schmidtiana. Nu c o m b ' i Ins5 r r a n u r u l ,,The ~airy"c1R Iplbene sau portocalii. flori ?

Tiandafirul ,IBe F W N violete Ida@ un garrf de lemn ,

>, The Fairy" putem pl, ciucurqii albi (plant3 a Ne~eta Faassenni albastre, lev?inli& mov gi Adenophora Fish. Ca hndal, se pot folosi plante perene ca degetarul rnov si pintenasii albi sau albagtri. Pornigorul cu tulpin5 halt5 ofer5 o priveli8te roman in cornpania unor plante cu frunze

-.

I
Variate nUmJede culori

lxafi trandafirul de tutore,

2 cu bucle duble, sus ~i jos.

Dupi dezmugurire, fertilizd cu puTin ingrigimant de trandafiri, diluat In apa de udat.

CARTEA

,,The Fairy"

GRUPA 10

10

primZrvarl sau toamna, 'pi.Florile nu se decoloreazi tranfadiri cu radlcini libere. , , d a d le protejafi de argifa ; Planteh h container sunt mai soarelui la pranz. scumpe, dar se pot d d i T orice n perioada a anului. Plantele din container se vor a Nu cump&a$i pla~lte cu sadi i n pamant de flori IBstari p @ n isaw GU f r u m obignuit. La sidire, amestecafi Vngfilbenite. pZirrdntul cu compost.
. &
I
I

Plantefe cu fulpini 7naTte sa vor pune la iernat In locuri ferite de tnghef. i n timpul verii Tndepartafi periodic piiflile ofilite ale plantei, stimuldnd astfel producerea a noi flori. Tija florala se v5 t5ia deasupra unei grupari de 5 frunze mature.

fngr;iire rot
- . a

.. , .
a

!
i
,

I1

1 I'

PRIMAVARA Tiiere $i r y Wr lndepzrtati inve qu protector de iarna. Amestecafi in pBmdnt Tngrigimdnt pentru trandafiri. Tiiafi liistarii piehi. lndepirtafi ldstarii crescufi spre interior, de-a curmezigul ori prea aproape de tulpinl. Dacri plantafi plante noi, acoperiti locul altoirii cu un strat de 3 cm de pamant.
t
A

; &OAMNA TARZIU
Triiere gi fngrijire de iarng Plantele cu tulpini Tnalte se vor tlia, se vor indeparta frun zele, iar coroana se va acoperi cu vreawuri ori cu pdnz3 de sac. Tulpinile se muguroiesc cu pimant, compost sau gunoi de grajd.
Fainarea trandafirului ataca planta prin aparifia unui strat alb, ca de faina, pe parfile fragede ale plantei, ori pe partea dorsala a frunzelor. Stropifi plantele cu substante impotriva fainririi. Adunafi gi distrugefi frunzele infectate.

VARA Fertilizare gi udare Afdnafi pimantul, iar tnainte de prima tnflorire, fertilizafi-l din nou. Pe vreme uscata, udati plantele. Indepirtafi plqile ofilite.

BN E

,
1

i~nios p q . . a ~ rS p n ~ a d [ ~ M U E J S
((

erlyrlpmdurd esoy
IutdvaNml

-!aiueld l n ~ nu!p al!~n@ l

~~

-B~I~I ~ I ~ U I & O M ~ ~I W ~I J U~ ! -@ga el @we ~n&ju,gwgd p aurq 'WWW0 Pw"JoJ q ~ ! d l n ~ ~ q n ~w l ~ Iml n dmI

wgu@ n3 ! W u n 10s ul aialjap !aq el ay es !!~!oqel n ~ oe3 l

Gridingrit iscusit

u Dacli cmp&@i trandaf iri cu r(5d3cinPi Iibrr$ a l e m i plante de catagoria 'A' cu cel
p q t n trei Itistari viguragi.

0 Nu s m p h % i @antecu rlidkinai slaM sau I h r i suMiri.

Soam puEsrnir 'ln lcxurile semiumbroase Rosa pinpinellifolia nu se dmoltt4 corespunzitor. Sol permeabil. Trandafirul ihflore~te foarte bogat tn sol aftlmt. Afanatj &nc solul compact #i adiugafi compost sau nisip. ,, ,

Nu tiiiafi florile ofilite de pe soiurile ce Rfloresc doar o singura dat& deoarece toamna mkesele coapte sunt minunate. 0 Frunzi$ul Rosei pinpinndlife#a In furrcfie de condifiile de vreme, p t e fi revat sau de culoare inchisl4.

Iocrorul plan telor


TOAMNA

PRIMAVARA TARZ~U
A doua fertilizare

Plantare

Trandafirii cu ridicini liberi Inainte de Inflorire, in mai, incep s i creasci mai repede adaugafi i n solul plantei subdaca sunt plantafi in sol cald. stanfe nutritive. lncepdnd Formafi rnu~uroaie jurul in din iunie nu mai fertilizafi tulpinii. solul, ca listarii s3 fie rezistenfi la inghef. PRIMAVARA TIMPURIU

Talere $i fertilizare
in fiecare an tiiafi cdfiva listari de la baza exemplarelor rnai bitrdne. Indepartafi ramurile ce cresc Tncrucipt sau prea indesat. T zona n r&%cinii amestecafi solul cu ingra$amdntorgano-mineral (dreapta).

Pe timp ploios de vari trandafirul poate f i contaminat de flinare. Adunafi ~i de pe jos frunzele acoperite de rnucegai sau praf albcenugiu, ~i stropifi planta n cu fungicid T mod repetat. Tratafi $i partea dorsali a frunzelor.

O IMP W M P SRL

RO-P-@-I 0-014

ISBN 97M6WEG92-8

))

FIammen tanz
I

"
I

Trandafir citiritor cu o bogat i inflorescent i

relativ simpla

CARTEA

GRUPA 10

12

Griidinirit iscusit

@ CumNrafi nurnai trandafiri

Multg lurnini. ,,Flamrneneu ridicini sanstoase, avTnd cel tanz" se dezvolti excelent in putin trei rnbd&e, locuri insorite. Prefer3 locurile aerisite, foiyorul sau pergola. So1 bogat h substanfe nutritive. Necesita totodata sol bogat T humus, afAnat ~i n permeaU1.

Nu curnparafi trandafiri w dicini noduroase ori crescub jurul locului altoirii.

Curnpirafi trandafiri viguroyi, sanatosi, in container. Este cel rnai bine sa se planteze 'in perioada de crertere de prirnivara pani toarnna. Nu cumplrafi hibrid Thea nedezvoltat, In container, a cirui radacina nu forrneaza o masi globuloasi densi.

este necesara forrnarea de movile pentru protecfia con-

Fertilizare
Fertilizafi cu ingri~imant de trandafiri, apoi acoperifi solul. cu paie sau fan (ios).

I :auzele cele mai dese ale


.nfeqiei cu fsinare a trandafirilor sunt lipsa circulafiei aerului, cildura ri fertilizarea excesivl. Listarii infectafi trebuie tiiati pang la lemnul sin& tos. Daci infeqia este puternica, recurgefi la fungiide impotriva fiinirii.

Dupa Pnflorire, cu pufin deasupra solului, tiia$i listarii slabi qi pe cei care crescufi incruciqat.

Din compost pregitifi cuver-

j$ ;:2'd<e-a-e E

k ? 8.2 . 3 * 3

. A u

g . .a",. 2 j -'+?, 2 4 8 8 5p4 8'9'93 G ~ ; 5 a& $ g : . pA h # q j@ -

0 3 3 Z j . a aY.% s . l g E - a g

rag

GEfa

I Gridinirit iscusit

#andafir cu mai rnulfi Iastari, ddacini sanatoase ~i ezvoltate.

,AlbertineW prefer& soarele ds dirnineafa ~i dupi-amiazi. de

a Nu cumpirafi altoi numai cu doi listari, deja infrunziti sau cu radacina v&amati.

.! .
I

'r

?#

.'U
L

L >:

..

!..t

Sol bogat i n substanfe nutritive. Tnflore~te deosebit de abundent i n sol la%

Nu plantati trandafiri i n locurile i n care anterior s-au cultivat mai mulfi ani tot trandafiri. Daca este inevitabil, sipafi o groapa mare $i schirnbafi solul.

permeabil cu humus,

a TZiafi trandafirii pentru vaza inca in faza de boboci,

t
Planfare

Ingryire tot an ul
lnfawrati In jurul plantelor o rogojini sau un sac de iutri.

Plantati trandafirii numai tn

hgn'jh
TZiiafi florile trecute, pentru a stimula infloririle ulterioare.

fnde@rtaji amperirea de iama. Latnceputul lui aprilie tiliati rarnurib moarte si pe cele cresdnd tncrudpt (m, j] Fertiluqi cu compost.

OAMM4
gros de compost. N l u w r w pam8ntul i n jurul coletului.

Soiul de trandafir ,,Albertinen este atacat uneori de pitarea neagri a frunzelor. Pe frunze apar Pete intunecate, cu o forma neregulata, multe frunze cad. Preventie: in fiecare an amestecati in sol tala$de coarne.

Flori de-u c
,,Super Star" a t e traudaiEr hibrid camciaistic, de cdoare caracteristici

CULOARE $1 FORME
Hibridul thea halt devine cu timpul tot mai tufos ~ide forms sferid, dezvolthdu-se expansiv. Florile trandaf-irului ,,Super Star" la primul val de lnflorire stau d t e una in varful tijelor halte, ins% a doua *dorire la pot fi chiar trei flori in v h f d lktarilor ramificaji. Florile cu forma nobilP lgi p k t r d culoarea vie a somonului p M ce se ofilesc, diametrul lor poate atinge 12 cm, au petale des invoalte g parhm fin. Se i p k t r d indelungat ~ipe tuf-3, g In hPloile indelungate i . ins5 provoad aparijia uno pete slabe. L aparirie fiumele sun a rogcate, apoi se dezvold pi devin verde-mediu-mat. Trandafirul ,,Super Star" are form5 viguroasi. G t a r i i drepji au ramificiki verticale,

I
:tosmna sau prim&
S4p@groapi de 50 x 50 x 50 nn. Amestecafi solul xos cu o galeat8 de compost ~i un pumn de ingirWmW pentru trandafiri.

p u q i o m p t e trandafirul cu d W Z liberg in d n Aju5tag


ia .@ s

U n d dinwe p&hp': ,,Gloria Dei"

I
I

astfel, in cursul anilor, trandafirul se transforms intr-o tuPd frumoask Arneliorare: trandafirul ,Super Star" a fost objinut in 960 gi poate fi intdnit pi sub denumirea de ,,Tropicanan. Are o filiers nobilii, deoarece unul dintre pilrinji esre unul dinue cei mai populari trandafiri: hibridul rhea ,,Gloria Dei" cu petale galbenauriu gi o nuan@ de rogu-fin. ~ a t o r i tulbinii lungi p flod i rilor minunate, ,,Super Star" este cultivat i pentru flori Giate ?n se& n griidini ipi are locul bine meritat.

Florile caracteristiceale trandafituluihibrid se phtr-

hdelungat In m "

Datorid culorii vii, trandafirul "Super Star" poate fi plantat solitar, dar poate fi asociat gi cu alte plante. fi straturi insdare trandaf-irul ,Super Star" este foarte decorativ inconjurat de flori scunde de varii.

Ca h n d a in strat sau Pntre plante perene de bordurl acest trandafir cu inflorire indelungad se potrivqte foarte bine. Florile de culoarea somonului se asorteazi3 cu tiunzigd bchis al arbqtilor sau al coniferelor. Plantaji trand&rul ,Super Star" in strat inconjurat de arbqti , & t deoarece acqtia a v a n t a j d prin mascare hibrizii thea cu partea inferiod purin degarnisid.

Poate fi plantat gi printre arbugti gi plante vqnic verzi. Putqi objine o tranzifle de la galben la r q u cultivindu-1 alsturi de criiije portocalii (Tagetes), ruji galbene (Rudbeckia fllgida), crini (Lilium), crini galbeni (Hemerocallis), maci de griidins ropii (Papaver orientale), brumilrele (Phlox), titonia (Tithonia) gi lobelia (Lobelia

WrafiitrilnddlffNT 1*pl in q a fd ca 1wuI abiril b fie cu frai degetc sub niw4ul sdulJ.Pcmafi ramwik.

4 rdul uchp

Urnpieti uniform groapa cu xss. Tasati c grijh $i u pianta.

Trandafmul "Super Star" este decorativ aliituri de flori galbene, portocalii gi rogu-viu.

hlgens). Trandafirul ,,Super Star" oferii o imagine bane elegandc in f p k arbqtilor v+c veni cu f galben-auriu ca ruia (Thuja occidenmlis ,Rheingoldn), chiparosul galben-auriu (Chamaecyparis lawsoniana ,lane") sau chiparosul japona (Chamaecyparis obrusa &ma").

cmport. Primh~ra, cand apare primul l&&ar, Wx@i

,,Su~ e Star" r

Griidinirit iscusit I

o C u m p w toarnna sau prirnavara trandafiri cu radacina libera, cu cel pufin

Soare. Zilnic rase ore de soare Sntr-un loc aerisit stirnuleaza dezvoltarea florilor ri Gnitatea plantei. Sol bogat i n substante nutritive. AfAnafi adanc groapa de plantare, pentru a evita stagnarea apei.

plante cu doar doul rarnuri sau cu

0 Nu cump&ra$i

fntinerire de primivark Tndepartafi prin taiere toate rarnurile bitrane ri pastrafi doar 5-7 rarnuri tinere, cu scoaqa verde. Scurtarea de prirnavark d a d doriti flori cu tijii lung&, scurtafi f iecare rarnurii la lungirnea de 3-5 ochi.

turi moderate. F~rma$f u p m Wri xiizub @ cnr sol compact $ roaie h]mlplantel$ ac~periji rece. T&ia$i tranhfiril la dezr@i salul @n1la gdgncimea de

singurg data sdul. Tgiajl de jos trandafirii pentru varfi fstanga).

hainte de sosirea primului


Tnghet, formag myuroaie 51

trandafirul este sensibil la fainare. Ciuperca cu filarnente alb-cenugii poate ataca oricare parte a plantei. Stropifi cu fungicide ri indepartati frunzele cazute de pe sol. i n caz de contarninare gravi scurtafi trandafirul.

Trandafhd,,Madame Plan tier", cu flori grap'oase p i abundente, a t e upor de ingrgit.


CULOARE $1 F O R ~
A s e m i t o r soiurilor vechi de uandafir, gi ,,Madame Plantier" f o r m e d viguroasii, rezistend la hghq (piid la temperatura de -30 "C) g pu* i vulnerabilg la boli. Florile Invoalte, cu p&m duleeag, dispuse *m m%-mnchiuri J p f p pe lktarii prelungi ale p elegante, se deschid din mz. Horile complet deschise I mitkoase, au culoarea fildqului sau alb-uern pi d i a r n e d de 7 cm. Trandafirul cultivat in Franp din 1835infloqte o g t d dad, dar deosebit de abundent. Utacii soiului ,Madame Plantier" sunt aplatizafi, moi, aproape lipsifi de spini gi q o r de t h t . Arcuirea lor domod5 confed plantei o nod de eleganp5. Planta matud, purthd podoaba sa floral5 completii

I
Plantati trandafirul prim+ vara ssu toamna. lnainte de plantare inrnuiati-i ridlcina in a p i tirnp de doul-trei ore. Tiiati ramificafiile u m t e ale ridacinii.

Sipati o groapi de plantare cu adlncirnea ~i diarnetrul de clte 45 crn. AmestecaP pamlntul extras cu compost $i fiina de oase.

din mai p h P f iunie, seamiins n rnai degraba cu un arbust infloric dedt cu un van&tufi, deoarece hnzigul a t e aproape total acoperic de florile alb-crem p d m a t e .

UNDE SE P L A N T ~ ?

'&h ,Madame Plantie


este perfect adecvat ~ipenuu a fi pland de fundal sau de gard viu. Din mai mulfi trandafiri planta$ in h d se poate alstui un gard viu hiloritor de o elegang devad. Se dezvoltii de asemenea G i i fngrijiri speciale gi @ & l garduri, singura sarcin5 r k n h h d limitarea crqterii plantei. Arnplasa+ o band h g i i & de tran& penuu a-i savura de aproape parfiunul. Datorid Iktarilor lungi g i rnoi, soiul "Madame Plantier" pOate fi urcat u p r pe bol6, pergole, grilaje sau structuri m e d ce montate ^m mijlocul stratului.

trandafiri vechi, ,,Madame Plantier" se potrivqte bine alituri de plante cu constitujie lax5 gi lnflorire abundend. Asociat cu diferifi arbugti se e d i z a un ansamblu cu o osferZi rustic5 Degetarul E culorile nalbei, nemiigorii n de h p albastru-pal sau garofijele de g r ? i d i de culoare ~ roz impresion& vizitatorii gddinii prin vraja culorilor pastelate. Trandafirul ,,Madame Plantier" poate semi ~i la cu turi florale complet albe, compania clematisului, cri lui alb, irisului sau a levkti albe.

I
I

Plantati trandafirul astfel ca locul altoirii s i fie cu rnai bine de trei degete sub sol.

Mu~uroiJi psmfintul la Fnilfimea de 30 cm T jurul n tulpinii. DegajaJi planta prim& vara, d n d incep se dezvolte

Soiul "Madame Plantier", ca $1 alte foiuri vechi de trandafiri pentru gard viu, este rezis-

m Curnparafi altoi de calitate superioara, cu trei lastari situafi deasupra Locului altoirii.
69 Eu
plante ~rsczlte, b a r n i f i a , cu frunze sau cu Pete neg

Soare. Planta se dezvolta bine ~ii n penumbra, dar la soare inflorgte rnai abundent. So1 bogat i n substanfe nutritive. lnflorind o singura data, are cerinte nutritive rnai rnici ca trandafirii cu inflorire continua.

Obtineti o inflorire abundenti daca T rnartie n presarati la tulpina plantei Tngrl$irnBnt, iar in mai, cu pulin inainte de inflorire, fertilizati inca o data. Poate fi cultivat ~i pe spaliere, asernanator wandafirilor urcatori.

v m -

Fertilizare $i ingwire

suportul, apoi plantaji plan-

I I
umagina cauzeaza Pete negre de trandafir, semnaland prezenJa piiduchilor de frunza. C i u p m s instalead pe secree tia IipicioA a acestora. hdepZrt@iimediat frunzele infestate. Ririti tufa trandafirului, pentru ca aerul sa poati circula ieingradit. h cazuri grave tropiti planta cu insecticide.

mineral. Taiaji lastarii mmi, vatarnati ~iramurile

Ca pe vremuri
,,GertrudeJekyll" aliaza"p&ul soiurdor vechi de trandatir pi hflorirea hde1mgatii a trandafirdor moderni.
I
ACCESORII: O tufa de,,Gertrude Jekyll" O compost O lad3 dt O perlit O substanja de stimulare a inridacinarii O placa de

CULOARE $1 FORME
,,Gertrude Jekyll" este un soi de trandafir engla modern, creat 2n 1986 de amelioratorul David Austin gi dispune de vraja nostalgid a trandafirilor din aceastii categorie. Denumirea gi-a primit-o de la unul din cei mai cunoscuri horticultori englai. Florile puternic invoalte, mari (diametrul de I 1 cm) se divid in pauu pik~i, dezvold se din boboci tari, rotunzi gi sunt dispuse in general in milnunchiuri. Culoarea lor este rozinchis, de nuan@ ceva mai pronunptii spre interiorul flori gi din ce in ce mai deschisii spre margini. Florile emanii parfumu1 puternic al trandafirilor de Damasc. Dupii prima inflorire abundend din iunie gi iulie, florile apar %f preget p h i i toamna. Frunzele tari, ugor dinfate sunr de culoare verde-inchis.

I
,,GertrudeJekyU" Ihgi gard

Deseori dau im~resia ar fi d acoperite de un invelig de culoarea bronzului, oferind astfel un fundal perfect florilor de culoare vie. ,,Gertrude Jekyll" este un trandafir cu tulpinii e r d gi crqtere viguroaGi. Utarii sG de cel mult 2 m pot fi crescu~i pe gi suporturi de mikime mijlocie. ato or id constitutiei sal; compacte insii, produce un efect cu totul deosebit gi plantat solitar ca trandhr-tufi.

deosebice sau oferi un fundal cu hflorire indelungatii. Pe suporturi sau pe coloanele pergolei Iiistarii sG vigurogi trebuie condqi asemhiitor trandatirilor urdtori. D a d doriG sii-i savuraji de aproape p h m u l arnegitor, plantagi ,,Gertrude Jekyll" de-a lungul aleii sau in apropierea terasei.
-

foarte bine, spre exemplu nemrigorul (Delphinium), levilnjica (Lavandula angusrihlia), plantamafei (Nepeca x hassenii), clopogeii (specii de Campanula) sau ciocul-berzei (Geranium x magnificum). Arborii, arbqtii vqnic v e d , de exemplu tisa, cimigirul gi lemnul-&nesc ii ofer5 un fundal calm.

rnmulap capiitul inferior al butagului In substanp de stirnulare a inradacinarii.tnfigeti butarul ?nsol pdna la frunze (distanfa dintre tulpini: 5 crn)

Presati solul R jurul b w ~ ~ a r . Udati usor, apoi acoperiti lada cu placa de sticla. &sari lada Fntr-un loc luminos, dar nu

UNDE SE PLAN TEA^?

= I I
Trandafirul-rufi in anumite condigii se poate cultiva gi ca trandafir urdtor. Grajie aspecrului s9u rnagnific, ,,Gertrude Jekyll" arad excelent gi cultivat ca plant5 solitate cel pugin trei exernplare in Datorid cresterii sale compacte g dense, pare sii fi fost crei at special pentru gardul viu. In straturile de flori poate repraenta accente cromatice Asociagi cu atengie cu alte culori nuangele de roz ale trandatirului ,,Gertrude Jekyll". Evitari galbenul strident gi portocaliul. Asociat cu nuanp Gcmroase de 1-02i rqu, efectul este mip nunat. AlegeG in acest scop garoafe (specii de Dim thus), mend indianii (Monarda), brumkele (Phlox pmiculaca) sau heuchera (Heuchera). Nuanple de albastru p vioi let i se potrivesc de asernenea

I
rlopre m p a m parj-~

Dupa aparitia noilor listari, indepartati sticla. PAna toamna plantati butagii in ghivece separate. Plantati-i afara nurnai primavara urrnatoare

I I negre a frunzelor prin


oamna - a frunzelor

Nuaup de roz

e Cumpirafi altoi de trandafir la container, cu mai fnulfi listari. Acesta poate f i plantat tot anul (mai pufin iarna). Nu cumNrafi trandafiri cu Bstari pufini sau pipernicifi, respectiv ce nu dispun de rL ridacini viguroasB.

E;:

'

Soare deplin. Pentru a inflori minunat soiul "Gertrude Jekyll" necesita gase ore de soare pe zi. Sol bogat i n substanfe nutritive, cu humus. Compostul ~i Ingra$imdntul de grajd maturizat amelioreaza solul cu substanfe nutritive.

Efectuafi tiierea deasupra unui ochi. Suprafata seqiunii trebuie sa se incline in direqia opus3 ochiului. Din iulie nu mai fertiliza9. Astfel lastarii se lignifica mai puternic si iarna sunt mai outin expu~i Inghefului.

,@I fngrijire tot anul


PRIMAVAM :, i : Y o A m N n Plantare $i tiliere Plantare $i protecfie contr; Perioadi adecvata plantarii in inghefului regiunile cu climi aspra. lnde- Dupa plantare indepartaji partali acoperirea de iarni de ultimele flori. Mu~uroifi in pe trandafiri. Indepartafi las- jurul trandafirului Ingra~atarii batrdni sau inghetati. mdnt de grajd maturizat, compost sau pamdnt. AcopeScurtafi cu o treime lastarii tineri. Incorporatisolul in jurul riti lastarii cu crengi de brad. trandafirului cu ingragaminte (dreapta).

513

FertrrtrIizare ingrijire $i Fertilizafi 5nca o data cu putin tnainte de inflorire. Udafi abundent pe vreme secetoasa. Taiafi florile trecute.

Aoartea bobocilor semnaleaza prezenfa larvelor sfrederitorului bobocilor. Acestea au lungimea de 1 cm, culoarea verde-deschis 5i se hrlnesc cu interiorul mugurilor florali. Controlafi regulat trandafirii gi taiafi bobocii infestafi.

ISBN 978-963-86092-8-1

Flori sferce, roz


T a d t n l,Raub~iiwer*' o q t e doar o data' pe rnair M
an, hd h

e Zndalzmgat ti habundent.

CULOARE $1 FOR MI^


Soiul ,Raubrittern cu flori mici, gra~oase, sferice, aratit ca o miniatud a tranda~rului Bourbon. FIorile sunt de culoare rozpur mai t h i u devin argintii. Specificul soiului ,,Raubrittern consd in forma sferid pe care florile o p l t r d piinit set ofilesc. Florile invoalte, rare

acestuia tine phit in septemchiar de douit ori mai marebrie. P a r h u l trandafirului, din pacate, esce foarte slab. F r d e slab dinpte sunt C a formit mdafirul pru pielowe. Nervura frun,,hubtitter* se numsd @ lor c r e e d proeminen~e, printre uarldafisii tuf3 si sale rozsunt foarte tre cei a@$itori. Planta pe hndalul verdesatit, tufoasit este ddtuit3 din tnehis. Iltari lungi, subtiri, dqi cu spini, ce se pot d f hpe suporruri. Ca trandair tu& cu , UNDE SE aengile athittoare atinge ?nQimea de aproximativ 1 m, Soiul ,Raubrirter", utilizat ca rii diametrul d u poate fi trandafir tu& sau agajittor,

PUNTEA?

pbate fi farmat *or. Farmecul irand&mlui m e ademenitor kng5 tmasc. F pwazuti sau duzuri, e :r&urile atEirnH minunat. :In straturi saa a plant5 de bodtmii ramurile lungi, cu flori ~chmidu'ana) veronica ~i se lntind ~i se asortead cu alte -f3&er~nica spicata ssp. inana). P h t e asociate cu flori flori nedominhdu-le. I Lastarii subfiri pat fi urcagi pe .+lqovdbiLrtrui sunt leviingica, hepeta (Nepeta x hssenii), d p , grilaj sau foigor, astfel trandafirul, de altfel voluminos, nem5iprul (Delphinium)ri poate ti folosit la decorarea grzdinilor mai mici. Ofed o imagine ferm&dtoare altoit pe tulpinii halt& Florile plantelor qezare fn wepre se revarsii asemIn3tor unor gas-- cade. - --

'1

Nuanple roz-rece ale soiuluir ,RaubdtterWse asorteazii cu

,Raubritter" ,

Gridinirit iscusit

C m & $ soiul u p ai ,kubrittern cu radacina lbera, cu minim trei Iastari IrSguro~i, dintre care doi s i u e a a T locul altoirii. n
Nu c u n plante ~ ~ cars au doar doi lastari slabi sau Iaftiari pcwnjfi in wq%tilJie.

~ o i~i i ~ penurndk ,,RaulsrWr" se d.ezd% corespunz&w ~i penumbra, in 'ins3 prefers locurile tnsorite.

LUMINA SI SOL - -_ .
I

TRUCURI
Toamna tarziu formgfl mu~uroaie jurul tulpfmii In trandafirului urcat pe grilaj sau f o i ~ oti acoperifi lastarli r cu crengi. larna protejafi cu crengi altoirea plantelor albite p tulpina Mta.Acoperifi cu sac de pinza $i legafi gura sacului.

So1 permeabil, afBnat adanc, cu humus ~i bogat T n s b a w nutritiue u&n

inchis, irnbatranite de la nivelul solului (dreaptajos). Nu scurtafi lastarii principali. Scurtafi listarii laterali la 2-3 ochi.

VARA

so+tinere curapre Legafi IWarii de suport. Fertilizafi doar o data, inainte

Soiul ,,Raubritterm este sensibil la fginare. Preventiv folosifi ingrl$imdnt cu confinut scizut de azot. Stratul fiiinos poate aparea pe oricare parte a plantei. Stropifi planta contaminati cu substanfl contra fainirii.

ite. Udafi pe tirnp de seceti.

Ploaie de dori de culori v d e I


Traudafirul silbatic este unul dini e primii trand&i ai r primiverii.
Flori. Florile mkunte, gatben-deschis ale trandaCirulul n Trandafirul Hugo cu lktarii lui auriu Hugo apar deja i rnai. eleganp este unul dintre cei rnai Florile nu sunt hvoalte si, aser n 5 ~ t omajoridpi trandafirir fndr?igi~i uandafiri sdbatici. Datorid originii si d o a r e a flo- lor sdbatici, au diarnetrul de 3-4 un si sunt formate din rilor este numit si trandafir dnci petale. Florile cresc indechinezesc auriu. Origine. Acest trandafir sat pe htarii scuqi ai ramurilor lungi, a h 5 t o a r e , datorid b 4 t i n q in China Central5 a &ora arbustul este elegant, de pornit pe drurnul lui lung spre Europa in 1899, d n d sernin~ele culoare auriu-strducitor. Trandafirul inflorqte doar o sale au fost uirnise in Marea Britanie ~i a inceputul rnargul d a a pe an, i n 6 P acea n szu de triumf prin griidinile gi perioadP este fermedtor. parcurile europene. Aspect. Trandafirul atinge Botanic5 Trandafirul Hugo indgirnea de 2,5 rn ~i diametrul hce pane din grupul trandafiri- acestuia, datoriti crengilor adrlor dbatici Rosa pimpinellifonztoare este identid. U t a r i i lia Pe 1 b @ florile galbene are mar0 sunt vigurogi, flexibili gi ~i alte caracteristici: i d o r q t e fin arcuigi. Au rarnifidri fine gi tirnpuriu, frunzele penate, ramurile rnai tinere sunt p5decorative au 7- 13 foliole. roase si cu spini, ramurile rnai Specialigtii numesc aceasd b a t h e sunt lipsite de spini. grupa a trandafirilor pirnpinelliFrunze. Frunzele miirunte, folia ,,subgrupa galbeng". penate din depiktare au aspect aserninztor ferigilor. Frunzele verde-deschis rnai k i u devin mate gi de un verde-rnediu.

CULOARE $1 F

T a d 6 r lHugo estc ham d~~~rativplantat rnaiu soliar

lare situate de-a lungul gardului. Trandafirul 9 b a t i c poate fi plantat gi * ngrup, ginegi ins5 i cont de 6aptul d rnai tirziu, planta se demo16 gi se extinde puternic.

caerulea), k b b o c verde de iarn5 (Vinca minor), sau topor q i (Viola wrnura). 0 minunata pland asociad alb-argintiu ii poate fi lba-caprelor (Cemtium romenrosum).

UNDE SE PLAN TEA^?


Plantagi trandafirul in locuri insorite gi sol &at, nu prea urned. Trandafirul arat5 cel rnai Frurnos plantar solitar, d n d Iktarii a t h k o r i pot crqte netulburat gi frumusegea florilor nu a t e atenuad de alte flori mai rnari gi de culori rnai puternice. Trandafirul sdbatic este decorativ I%n@ [erase, in griidinile din hp casei sau tn stramrile insuT r a n a r u l Hugo arad frumos in fit, unui f u n d calm. de culoare inchis5 sau alaturi de vegetagie sub-arboricolz de aceeqi culoare. Arbqtii vqnic verzi, verdeinchis ca tisa sau bradul, planta* in h d a l evidengid ~i rnai bine florile tirn~urii ale trandafirului. Alegefi ca plante subarboricole bU&los&ides cuflori albastre (Bugl~~~oides purpuro-

@
Umple$i groapa cu pamint, tasali solul ~iformati farfurie de udat. Udati planta ~iforma$ un musuroi de 30 cm in iurul ei.

I
.4rbubt cu flori wauwdtw

In anul p l a n W i nu rnai fertilizafi solul. Primavara urmatoare fertilizafi cu ingragmdnt ce stirnulead Tnflorirea.

Miicty cu f l o ~ . ndide

GRUPA 10

18

Gridinirit iscusit

Cumparati trandafir cu radacina ramificata ri minim trei Iistari, dintre care doi porniti din locul altoirii.

Soare. Trandafirul infloregte cel rnai abundent T locuri n insorite, lnsi tolereaza zilnic gi maxim gase ore de urnbra. So1 permeabil. Acest trandafir Silbatic rezistent se dezvok corespunzator gi i n sol slab uscat.

Nu cumparafi plante cu ridacini gi lastari slabi.

Trandafirul salbatic poate f i inrnulfit prin marcotare. Se face o incizie pe rarnura, se acoperi cu pimant ~i lasi se pana dezvolta ridacini. DupB inflorire nu faceti taieri, trandafirul va produce macege rotunde, rosurnaronii.

Ingrijire tot an ul
PA A RR .I ,
Plantare $1 fetMizare

in regiunile cu temperaturi scizute ~i sol compact primacu vara este perioada optima pentru plantare. Formafi rnuguroaie F jurul trandafirului recent n plantat, ping ce acesta dezvolta lastari noi. Desfacetitrandafirii dupa iernare. Amestecafi solul

r u ingragamintde stimulare a infloririi. Fifi atenfi la modul de utilizare al fngr&i3rnintului. Rarifi listarii inghetafi sau prea degi.
lhgrijre

lndepirtafi buruienile din jurul ridlinii, iar ?ncaz de seceti indelungati udafi planta. TOAMNA
Plantam gi pmtejare de iama

In locuri cu temperaturi moderate toarnna este perioada optima plantarii. inainte de sosirea primului ger indepartafi frunzele cazute (stdnga) ~i formafi mupuroaie in jurul plantei.

lupa lnflorire trandafirul salbatic poate f i atacat de patarea neagra a frunzelor. in regiuni cu ternperaturi care pericliteazi trandafirul salbatic nu plantafi in apropiere alfi trandafiri. lndepartafi frunzele contaminate gi stropifi repetat cu fungicide.

@IMP AWIMP SRL

RO-P-02-10-032

ISBN 97E963-86092-El

f iL.

I8

- A . , L i A -

.-.

PFcP-F='3
!
E

qns ap alqlonzap azuny !aug eldnseap p ~ e n p a ~ a g!lqo eln

- 1 P@==J n1d5 ap P"%pxwd d m u y n!! ap ems-n6a a p f muaam ap y gJd!X"~aF=="upw m*e=Y tl . 4 Am m s fE= s ' s lles -0p uop m It?;intqrap v!v'nyuaqF?-ap~a~ IlOB "9 (FITOW P F W aQ!q F ''?sauau

w-applFosap-w
yomwds un pjo nu a3ar +mp c m ~ - ap a s e a r q m airnu q u00 qsnpxa J;sul g p nN - u o pa@ aqnw m %m

Gta'dinkit iscusit I

cmp&a$i alto3 de trandafir la container, cu rWcinS viguroasa. Cost@ mi m d t dar poate fi plantat orMnd, de primavara pana toamna.
Nu cumpPra# plante cu rftdbjdachi rare sau firave.

Sarre. In Iocuri hsorite ?nflore@ehogat gi continuu. SQ1 bqat h wBstan$e nutrMve. T r a l ~ u r use l ?nr4dkineazi3adanc $i nu suportii apa mgnantl, de acea af&nafi solul In profunzime. Data M e necesar, amenajNi un strat de drenaj.

Pentru iarni, rnuguro%itulpina soiului .Friesian alt& pe ttunchi I a Acoperifi cu rank muri locul altoirii. imbricafi trandafirul Ontr-un sac de in sau In material de prot-ie special. m Petru r n folosiji ex~ clusiv 'h.rgri$imdnt de grajd maturizat MU compost gi nu t ~ & .

~)octorul planrelor
PRIMAVARA
Plantare si Were PerioadZi de plantare in regiunile cu clima rece. Desfaceji mu~uroirea iarna, amestede cati T sol hgrZi~lmdnt n chimic $i udati. Efectuatitaierile de primZivara.
VARA Fertilizare 8 &goire

Plantare $1protecfie contra Inghe#ului Perioada de plantare in regiunile cu clima bldnda. Mu~uroiti tofi trandafirii la TnZiltimea de 30 cm 00s) ~i acoperiti-i cu crengi uscate.

Fertilizati i n d o datil imediat n inainte de inflorire, dar T august Tncetati fertilizarea. P e vreme secetoaa udati, dar evitafi c apa G ajunga pe petale a i $i frunze. IndepZirtati regulat florile hecute, pentru a stimula dezvoltarea florilor noi.

Patarea neagra a frunzelor este o boali micotica ce, pe vrerne umeda ~i rece, atacl chiar ~i trandafirii mai viguro$i, Pe frunze apar pete in formi de stea, apoi frunzele cad. Stropiti neaplrat I tufele de trandafiri cu solutii fungicide.

a
ISBN 978-963-86092-8-1

Min unati mare de trandafiri


,,Red Yesterday"este un soi cu utilizare mluup1a.
CULOARE $1 FORMA
,,Red P ~ d y e~all *
trandafir cu inflorire abundent ~ oferit in cataloagele de spe, cialitate ca trandafir de strat, tufi sau awperitor de sol. Reprezintii un soi s h i t o s ce poate fi utilizat In diverse feluri. Soiul ,,Red Yesterday", a &rui variant5 cunoscud in Anglia se numegte ,,Marjorie Fair", a fost objinut P 1978 n de d t r e englaul Jack Harkness. Corespunde celor mai severe verifidri la adaptarea la condifiile meteorologice si de sol. Florile soiului ,Red Yesterday" asemb5toare celor enitorului ,Ballerinamsunt ($32-3 cm), simple gi eazii grupuri mari, fndesate. Frumuserea florilor se datoreazii stigmelor albe de pe partea inferioarii a celor cinci petale rosii. Trandafirul Pnflorqte neincetat toad vara, ceea
-,

PLANTARE 5
ACCESORII: !33 trandafiri ,,Red Yesterday" El cazm 7 compost U foarfeca de taiat trandafiri LI vreascuri

- 'h a florilor.

wntracareazii lipsa de par-

Planta form& tufe mar-, cu ramuri caracteristice care pot a&na chiar phi%la pam h t , asrfel soiul ,Red Yesterday" este plantat gi caatoperj-tor de sol. ;% S. Frunzele sunt m&unte, la inceput rogu-argmiu, apoi devin verde-deschis.

I I
grup solitar caracterisiti, 1 Instratului trandafiri. Icoate$ ttiiafi radricinileplantare~finefi" ~ d s plantali 2inainte de cateva r e J vreascurile solul rotund sau oval cu moartesau'
3
0 1,5 m in addncime de 50 cm.

UNDE SE PLAN TEA^?


Trandafirul ,,Red Yesterdayn este Pntrebuinjat in numeroase forme. Ca trandafir de strat poate fi asociat cu plante perene. Datoritii formei sale frumoase poate fi plantat solitar, oferind o imagine foarte pl% cut5 P grupuri de d t e trei. n Ca tug scundii este deco~ ativ fn fip arbytilor inal~i. Pe suprafefe mai intinse poate fi plantat

ranite ~i scurtati-lepe cele'janritoase.

B r

',
-:+

npleg cu primant golurile

distante de 60 cm. Locul altoirii va fi la 5 c sub suprafata m

ca acnaterum sau penisetum. V e objine compozi* ~

hfocate d a d plantafi

Plante asodate ale trandafirului pot fi nepeta cu flori albasue, ldngica, j

CARTEA

GRUPA 10

20

Gridinsit iscusit

CumPgrafi t n n k a ~ rla i container, cu m mulfi listari i stingto$ gi f r u m lucioase, verde-dmh is,

Soare. Prefera locurire sudice, sud-estice sau sudvestice, T care dispune de n min. 6 ore de soare zilnic. Sol permeabil, bogat O n substm$e nutritive. Important este ca solul s i fie cu humus ~i adlnc afdnat.

tgiafi regulat florile uscate, astfel ,,Red Yesterday" inflorege pdna toamna.

Mu cump&a$ plant@ cu llistari pufini, slabi sau cu frunze galbene.

'-'
I

Pngrijire tot

*--I "an RF
-

Taiaji trandafirul deasupra primei rarnificafii dezvoltate de cinci frunze situate sub floare.

TOAMNA Plantare #i iernat Toamna este perioada optim i plantirii trandafirilor cu r i d i c i n i libera. Toamna nu tiiati plantele dueH . plantare. ~ormafibiloane fn jurul plantei ~i acoperiji trandafirul cu crengi de brad Impotriva Rghefului. PRI MAVARA Tiiiere$ Wlizare i ?ndep$rtafi materialul de acoperire. Ririfi ramurile $i pastrei doar 5-8 lastari, pe care taiaji-i pan2 la 3-5 muguri. Fertilizafi solul din jurul tulpinii cu TngrigBmlnt

mineral ~i organic, apoi mu^. cifi-l cu scoa* de copac (dreapta).

------F .-

VARA

m i r e
Tiiafi florile ofilite. Stropifi trandafirul doar tn caz de contaminare puternica sau daune grave.

Larvele viespii trandafirului lasa urme caracteristice de rosituri pe frunze. Diunitorii rod jesutul frunzei, astfel la lnceput apar Pete transparente, apoi giuri. Stropifi trandafirii de mai multe ori.

Acest trandaGr poate fi folosit adt pen tru impodobirea gragradinilor elegante, d t ,si a grididor cu atmosfiri rustic5 CULOARE $1 FORMA
Apariyia gragioas5 a trandafirului ,,Blaze Superior", cu 13starii s3i arcuindu-se upor in jos, ascunde de fap[ o plant5 urdtoare cu creptere viguroas5. Planta este reoede indriieiti u de amatorii de flori prin florile sale cop-stacojiu, care pe mHsur3 ce se trec imbrad o nuang5 albsstruie discretii. Diametrul florilor in form5 de c e q d , de m5rime medie, este de aoroximativ 6-8 cm. Florile apar din iunie in msnunchiuri mici, inflorirea d u r h d plna toamna. Prima inflorire, foarte abundentz, se m o d e r d intrudtva in cursul verii, dar culorile florilor r h l n e splendid8. Crqterea trandafirului ,,Blaze Superior" este viguroasi, lungimea l%tarilor, chiar pi in condiyii nefavorabile, poate atinge upor 4 m. Frunzele au la apari~ie o nuan@ ropu-pal pentru a se proteja de bataia soarelui. Davoltate ins5, au culoarea verde-deschis. ceea ce evidenti& si mai mult fru. . musegea florilor rosii.

-,,Y..u.z Superior"pe pergold, aldturi de flori de strat ro*

P L A N T A R E $1 ~NGRIJIRE d

m C E S O R I I : O 2 altoi de ,,Blaze Superior" U suport O Q compost O TngragimAnt pntrutrandafiri foarfece de gradinirit

Pe fiecare latur3 a acest


Pe cerdacul alb

UNDE SE PLAN TEA^?


V3 putegi bucura de o inflorire de de o bog3~ie neegalat d a d plantayi ,,Blaze Superior" la soare si direcyionagi 13starii s 2 pe orizontall. Gardul asigurz un suport corespundtor pentru trandafir. Conduceyi pe grilaj l5starii pe orizontala, astfel trandafirul inflorepte mai abundent. Chiar poate fi inp un gard de s%rmi i viorat de trandafirii ropii, iar pe un gard alb are un efect de-a dreptul minunat. Avegi grija ca sub plant3 pipcile s5 fie paryial vizibile. Cultivat pe suporturi, poate conferi si casei un aspect de basm. NU-1planta~i ilng3 zidul sudic voositjn alb'al cldirii. Locul lui optim este pe latura esric5 sau vestic5. 0 impresie de neuitar produce plantat l%ngS intrare sau pe pergolg, in interiorul gr5dinii. ,,Blaze Superior" cu I&tarii s h arcuigi arat5 atst de bine cultivat pe bolyi de susyinere,

i n d t pare c5 ar fi fost creat spe-

nemgipori, lev5nyid, clopoyei,

Amestefafi @m&ntul di~n groapi cu compost maturizat fi o man& de

rtidilcinile rupte. Scurtafi putin ~i

CE SE PLAW
Nu asociayi trandafirul cu flori pesrriye care pot perturba impresia u n i d pe care o produce imaginea sa. I se potrivesc nuangele de alb, albastru sau violet. Plante asociate albe pot fi clematisul, floarea-miresei, lilicelele p bunghiporul. i Ansamblul poate fi completat cu nuanfe de albastrv pi violet d a d plantati aliitur~ trandafir de

Cultivatpegard

Gridinirit iscusit

m turnplrafi 2randaRri da ralitate superioarl, cu cel pufin trei lastari pornifi din tocul altoirii.
@ Nu cumpirafi trandafiri au ~ l d l c i np i p e r n i m wmai i

Soare. ,Blaze superiorn inflore~te foarte abundent la soare, dar ~i In penumbrl paqiall dezvoltl multe flori.
@ Solul bogat fn substanfe nutritive este condifia indispensabill a hfloririi echilihrate,

Trandafirii ur&ot-i au Rod deosebit de frumoase pe Ilstarf orizontali. Din acest motiv fixafi lastarii in pozifie orizontalzi. Nu v i Cngrijorai daci trandafirul nu tnflorerte abundent T primul an, n deoarece are nevoie de timp pentru a se obignui cu Iocul.

m]inyllm tot a
pentru 1 Perioadladecvatitrandafirului plantare. Tulpina cu radacina liberi trebuie acoperiti ~iprirnivara, dupa plantare. Dexoperiti tulpina de Tndati ce apar prirnii lastari. Taiafi trandafiril du@ perioada de iarna. indepirtafi llstarii negri, Tmbatraniti, ~i

taiali llrtarii laterali aproxirnb tiv patru ochiuri. lncbrporati Tngr;i$3mant in solul din jurul tulpinii.
fertr'lfz~re fngrijiire $i

Fertilizafi 7nd o data lnainte de Tnflorire. Taiati t@i Iistarii cu flori trecute cu aproximativ o treime deasupra unui ochi e dormind (stanga). P ceilabi fixafi-i de suport.
TOAM NA Protecfie contra inghefului

Mu~uroifi pimant T jurul n tulpinii trandafirului. Acoperifi lastarii cu rarnuri de brad sau

,,Blaze Superior" este un soi foarte slnitos, dar vara tdrziu, sub efectul variafiilor de temperaturi poate f i atacat de flinare. P frunze e ri boboci apare o pelicull alb-cenugiu. rndepirtafi qiqile infestate. Stropifi ,lanta in mod repetat cu o olufie contra ciupercilor.

~
,

O IMP ABfiMP SRL

W-10015

-- --

. -

--

--

..-

n ~enqs gs !!~)oye11301 , ay 1 es l a p e ~ n ~ y e p u!ie~ue\d e~i

aaNn

'. d'd.i \ '

T- . .>alsaue u?!nln~!+epue~l eupepe~ !ie!nuu?

'N , 5 L-OL I :

aF

d a u g ~ o naja ap pq d . .aqd -ma= !an q l n d p a l p ap -qqp-m~Op p o s s ! O I w JI !mdnrS ui l!pEs arj ~slepueru '(we~m?md XO~YJ) aplar -Eurnrq !I (r.unp!puw uny7 r!!) -mar alsa 'mgos ~muald Oanos el aJeA!lp3 ap 301 q p PU!" '(EPW~W~ ap p d s ) !!aiodop c ( ~ ~ p 3 ! m d un pFsa3au ,aSn!ra~" ln!os epydmdX3) !asa~!ru-eano~ y ~ o aqp !~og. aseorumdse d n:, i v 3 L M a 3s iuaure!uedrume ap a1ueId 3 ~ 5 alueld a ~ .aseopnl azunrj !S !,hqor m p nes qS!ru!r, ap !mlEp sour PI -ny p l u a p ! as u a % ! ~ a ~ u !Jelsq ns '~suap o aupap ~ !nln!os a p aseo$wO aprold !mm@p 'pwgsy m m d a UJ -UJ 9 'muel6 'ur 5'1 as-e aleod g s c o d p a m l o m p 4 LW WL d 3s 33 o n:, !n~turjepuerleaur!l~uj .drup lrn:,s UJ !.Sd~e . ~ u r e o ap !nlnuv e IS a p ] e!ipe 1e2!l+ e-IS ,,aSn!raHU -uaureuro rolpnqla! a nnsadsar .! !I p!os p anr!ur ap a m nN .lo1 'lalo!n S nSor m p s p w a p -u!On nes arlseqp azunrj n:, A!I ! -!J~~~UEII :,ns!ra~:,erm 'SU~IU! E ~ I E J ~ U ! ~UJ A aurq alreoj ~ IS -=dm c!pnd~ndS n!nEqp-lal ! w y n d un pquerua apr ',ZPe8 -! OA <aqppov ru alueld ap !rnl plwe ,aSm!raHu p y e p u a r ~ jo ajrdcc h l 2 u a pu!ppS ap p .(!.&laq-!~ou ~a3s-v -pp n u n u p pere U a % ! ~ a ~ u -OH Ia+ug pruud el e q d nnu 4aee@m-amou a ~ s alalnps ln!os au-d ~ y) ap apnpws u l !rrfepuen !y:,ai\ ~ u !r a r m p a -yum p!q:,sap as poqoq u!a -e!eo~daurq ap r o l ~ u p d r n s e!nun t L uuarpn!Maauy:,Su ! !L um3ard t(um!qydpa) pro5 xu:, 08 ap alwl puodns awo!leB roj !aruroj -!lruau '(eso~ourauE.M~S) 1nS -sp el 1-npupueld 'apd a l m u q p :,red ap ~ y e p w ~ !nlru!ur -mar Eadpnr3uj u!p p861 ui god ul aasuap !rn!rpunup uj !rrfepw~ 1-!le!3ose '119 n:, -a@[c ( e ! ~ ~ O J ne p l p m g ) dm ui p10-p as rep 'urs 8 -!sod IV ad " !& a p m p d ul a n m p a-s u a % p a ~ u p!os m ! l w l '(I!uassy x wadaN) p ! a!~myxordeJeop ap ru3aureIp .euureo~ q d 3saro~uji aseol un p u v ~ e !paur aruFru 'a -pqs mns aps a ~ $ p a y ~ ale01 adeorde :xed ap ro~prjepuam ap mns .zor poqoq u!p ala[e~ue~esnld q pasod IS p!q3sap as a ~ p o ~:,!maand uj n p '!puo!lrper~ !!rrjepuar~ ' a ap prurof u~al1~01a #s ap :,yur!u m albqasoap as nu apd alelalsed aps ~rolnr,

I -

p ~ o w !p alpoAu3 a p alp S -OH U J -pseou!%nra~ ! J ipp o n:, ropryepuer~ de!d Ipa3n3 e uraporu !os 1sa3e paw1deS nue u pp q d a u ~ .u!lsnv p p e a m1n~mpq e$m3 alsa ' x e d ap !l!40U F " u!p [nun cmla!qq w y n d un n3 c c a & ~ ~yan~)u p ~ j e p m ~ ~ -

!w-

CARTEA

GRUPA 10

22

Gridinirit iscusit

Cumparafi aftoi de trandaf r qu ridicini liberi, cu cel ~@ufin listari vigurqi ~i trei ridacini puternice ~i drepte. Nu cumpgrafi trandafiri cu doar doi listari subfiri sau cu l&stari strdrnbi pornind de deasupra locului PI+-$&

Soare deplin. Dad are soarat, hflore~te bcq@t&wS mai Tnflorefle mai abundent. indepirtafi sistem* f t d k Locurile cu o bung circulafie a trecute. Taiaji florile ofilite, aerului ti stirnuleazi dezvolirnediat sub frunza cu cinci tarea sinitoaa. foliole de dedesubt. S 1 cu humus. Afdnafi o addnc solul: trandafirul este o Din florile uscate, planti cu radicini adAnci $i nu parfumate se pot alcatui suporti urniditatea stagnant%. potpuriuri.

data tnainte de dezrnugurir~

iard, admink@@Clecampobt pl

hpIrta$i continuu W ltre ~e n&ori. Pe vreme secetoasS udaji. Din iulie i i fertilizarile.

panrdul In mgiunilecu d i M bland& trandafiriitoarnna. l& m HrnantulR jurul ! @ @ i tulpfniiT e ne de wnirea gerunSt lui. Poe i IWiprin acopertM rim cu ramuri @ frunze w t e .

Fumagina s manifesti prin e aparitia pe frunze de Pete Cntunecate, cu rnargini , zirnjate. Frunzele s tngile benesc Si cad. Preventie: afdnati adlnc solul pentru a evita stagnarea apei. lndepirtafi frunzele bolnave de pe sol ~i stropifi planta cu fungicide.

C
i

GRUPA 10

irit iscusit

a Cump&r@iakoi viguros, eu r i d i c i n i liberi, cu cel pujin trei listari verzi porniji dirt locul altobil.

Soare. ,,Othellon inflorege abundent 5i i n culori vii la soare. Nu-l plantali prea aproape de zidul casei aflat in bitaia soarelui, Sol aftinat. Deoarece inflore$te indelungat, necesitii multe substante nutritive.

ofilite. Efectuati tiierile sub floare, imediat deasupra prirnei frunze compuse, cu cinci frunzulije.
I

Nu cump8rafi trandafiri subjiri, cu radicini indoit& sau numai cu doi listari firavi.

Din iulie nu mai fertilizaji, astfel listarii vor f i mai rezistenfi la OngheF

TOAMNA

Mu~uroifi trandafirul p h i i in rnomentul IPGririi. indepirtafi mu~uroiul iarnii de pe de trandafirii vechi. IndepWafi

Mrtaji frunzi~ul strans In jurul plantei in timpul iernzirii. Mu~uroiti planta, acoperifi-o cu frunzi~ uxat.

Vara tbrziu trandafirul poate fi atacat de mucegaiul negru. Pe frunze apar Pete dinjate, negru-maroniu. 'lndepirtaji frunzele contaminate. Stropifi planta de mai multe ori cu solujii fungicide.

Q IMP AWlMP SRL

ISBN 978-Q@SWQZ4-1

bradinarit iscusit

LUMINA 51 SOL J
0 Cumparati toarnna sa~l gartmavara plante tinere, cu riidicini viguroasi $ cu rnai mulfi listari.

Nu curnparafi plante slabe deja infrunzite

-re. Trandafirul m denrolta satisfadtor @ d a d este expus zllnic dteva ore la u r n b a TnG are culorile cele rnai frurnoase tn soare deplin. So1 afinat, cu humus. Arn&wa$i solul trandafirului cu compost ~i ingr5~Irndnt ce stimuleazi4 inflorirea.

Mu plantafi trandafiri noi unde anterior s-au cuttivat trandafiri, nu se vor demoha corespunz2itor dedlt d d a pgrnantul este schirnbat pang la adAncirnea de 60 crn. a M 1 i z a t i trandafirul la Tnceputul prirniverii ~i cu x u r t tirnp inainte de inflorire.

BIantam$ft&re

k regiunilecu ternperaturi
sdzute $i sol compact, cu pirnivara esie perioada optiM pentru plantare. Acoperiti tulpina trandafirilor in &zvoltare ~i amestecati solul In jurul raacinii cu compost ~i Rgril@mAntce stirnuleaA inflorirea.TaiaJi Iaarii tnghwi, ~i cei ce uex fnpe crucw. Scumi ceilabi ilstari. doar o data cu ingrlgmant de stirnulare a fnfloririi. Udaji pe weme uxata fiacoperiti solul fn zona rldacinilor cu scoafli marunfits @).
TOAMNA

,
,
I

r e ~ i h Eocuri cu temperaturi moderate ~i cu solul afanat, toamna este perioada optirnl plantlrii. indepartati frunzele dzute din zona radacinilor. FormatiT n jurul plantei muyroaie din compost, parndnt MU fngra@mantrnatur, apoi acoperiti plantele cu crengi de brad.

Daci listarii re o f i l e ~ ~ fira p rnotiv vizibil, planta r ~ ~ un poate fi atacati de viespea lastarilor de trandafir. Verificafi planta $i taiafi listarii contarninati pdni la fesutul rnedular slnitos, apoi ardefi porfiunile bolnave.

P or1 gratloase f
I

PLANTARE SI ~NGRIJIRE

rn

Soiul de trandaiEr ,Ballha", a ramrai m a t e , grafios

CULOARE~IFORMA
Soiul de trandafir ,Ballerinam reunqte forma elegant5 pi atmosfera rustid caracteristicii trandafirilor sdbatici. Florile sale simple sunt compuse din cinci petale, care se situeazii la distange egale unele de altele, in jurul anterelor. Petalele au margini roz. baza lor este de culoare

C
Gard viu de tranddri

f o r m e d impreunP m5nunchiuri impresionante. Dup5 prima mare Inflorire, acest soi de trandafir tnflorqte p h 5 la venirea Pnghe~ului. Frunzele verde-deschis, pieloase, relativ mici, se potrivesc bine cu florile gragioase. Soiul ,,Ballerinanse davoltii ca o t 3 lar@ ,si extinsg. Din d cauza ramurilor moi, riisisfiriindu-se in arc, crqte rareori peste un metru.

UNDE SE PMTEAZ&

f n &rHdi&

se p a t e & h i multltrl se p a t e plmm ca iaea: arbust salitar, Zn p p u r i sau ca acoperiwr h sol msti hdx. ,WerinaDp,amperit8 de flori raz.&s&k, fi un funclal has pentm gqP,

Podoaba idmli a g&inilor mici: ,,Balerha" altoid pe trunchi tndt

pot plan- flori $ plan= B I s n ~ P n i p l a v I v i u ~ o micole. ilqxesi~ pzr* r InA e ludic%.Penuu a obfine acest

~ d e p ~ e .

kp-

Plantele cu flori violet-

efhct, plantafi
mede 60-&Ll crm. f

la &-

asE pmAL;6m?

Datoritii culorii pale a florilor l ~ d e , ,Ballerinan se potrivqte k%demaI pnuu d e E s m coI0- biie cu n e n u m h t e alte flori si arbqti. Pe d t posibil fnsii, evit-&X a taumudor de a @ &. P h m # c4.1~ exem- tqi combinajiile de culori dud intense, cu galben, portocaliu $are pe m m d pbat. Pimite d d bracii l w , pi row-scacojiu. Put+ alciitui un ansamblu e g w d deosebir de frumos asociind shkdbr&* A l t r o i h p e ~ ~ 4 trandafirul cu menta decora~ pate pfan'prrgi IEo gf&We tivg (Monarda)~i brum&elele (Phlox), amble a v h d flori de &i reci.

mid ,Werinan ee pcdem t

eav-f

dbktrui, spre exemplu jalqul (S&a nemorosa), nemtigorul (Delphinium), l&@a (hvar~dula), iarba-ma~ei (Neperax h e n i i ) fi lobelia piticii (Lobelia erinus), se
potrivesc excelent cu soiul de trandafir ,Ballerina". Plante cu flori albe asociate pot fi dopopii (Campanula persiufolia), coada-~oricelului (Achilles ptarmica), floareamiresei (Gypsophila),salviaalbii (Lavatera uimestris), mu$cata-dracului (Scabiosa caucasica) pi soiurile albe de chica-voinicului (Nigella da-

Scurtafi buta~ii astfel incbt s i rambni fiecare cu cinci ochi. Introduceti capatul inferior in hormoni de stimulare a inradacinirii.

Plantafi buta~ii sol inclinat, in pan& la frunze. Udaji ~i acoperili vasul cu placa de sticla.

Dup8 ce apar frunrele noi, indepirtati sticla. Buta~ii inradacina* pot fi transplantafi afara.

mascena).

C
'

E* Cumpkafi nurnai plante in container, bin, tnradlinate, r u cel putin 3-4 listari verzi.

Suporta ~i penumbra daca patru ore pe zi.

gradinilor rnici; sub trandafir

'

I!

: I

WNuc rna ad2 t rf ir slab Vixafi l n va4 m u cu 18stat-i' pufini $i subfiri.


t

are un continut rnediu de substante nutritive ~i nu prezints apg stagnant&

deosebit de fndelungat da& indepartafi regulat florile

F -cu frunzir uxat solul in jurul la o treime ramurile prea lungi ri de la baza pe cele Trnbitranite. Fertilizatisolul cu ingra~amant pentru trandafiri.

>octorulplantelor

FertilizatiInca o data cu xurt tirnp inainte de inflorire. Tndepartati sisternatic florile trecute. Udafi pe vreme de seceta. Din iulie sistafi fertili-

Piitarea galbena, dungile n sau jesuturile T forrnl de mozaic de pe frunze sunt cauzate de virusul mozaic al trandafirilor. Viru~ii sunt rF~spandifi, general, de tn insectele ce sug seva plantelor 5i nu exista protecfie contra lor. Scoatefi din sol ~i ardeji trandafirii bolnavi. In nici un caz nu-i cornpostati.

TRANDAFIRl

GRUPA 10

JJ

Parade

"

Trandafir urcitor cu par&

dulceag

Ffori in cufori intense I


Soiul de trandatir ,,Parade" M o r q t e bogat, se extinde

PLANTARE $1 TNGRIJIRE
Cb piatra Cl foarfece de gradin2

- -

CULOARE $1 FORME
,,Paraden este un trandatir ur&tor inflorind abundent ~ide rnai rnulte ori. h t a r i i SZviguro~i pot crqte phii la lungirnea de 4 rn. Unul din genitorii trandafirului ameliorat in 1953 de d t r e Boerner, Jackson S Perkins este i trandatirul urdtor roz-oal de popularitate rnondialii , : ~ e w Dawn". Florile trandatirului ,,Paraden sunt roz-inchis, rnari ~iinvoalte. A* pd in mkunchiuri dense, fdrrnind inflorescen~e capitul tip in rozete indesate ele arnintesc prin forrnii gi culoare de trandatirii timpurilor de demult. Dupi prima inflorire din iunie, ,,Paraden dezvold continuu phii toarnna flori pliicut parfurnate. F d e sunt de m%ime medie, rnasive ~i lucesc epiderrnic. Fiind foarte raistente, sunt rar atacate de boli. Culoarea lor
~~

Znflorescenre roz-hchis

forrneazi un fundal frumos florilor roz-intens.

--

C
Pe o bold alinui de irandafiri albi

Zid cu t r a n f i i

Trandatirul urcitor, in culori pregnante poate fi plantat intru loc privilegiat, precum gi ca n fundal rnarcant. fn griidinile mai rnari, Gd suport, cr&te p h i i la rnsrnea unei tufe uriqe. b g i i un gard de 2ipci sau un spalier trandafirul acoped intreg suportul cu culoarea sa roz-intens. Plantafi-1la cel pujin 40 cm de ziduri. Edkinile. oe dt posibil, s i nu fie indreptate spre zid. Fixa~i spalierul de zid cu distan~iere solide, pentru ca 1%tarii legayi sii fie in calea curentului de aer gi sii nu se irnbolniveasd din cauza aerului stagnant. h t a r i i puternici pot fi crescuji gi pe boltii de trandafiri. I cazul pergolelor pi garn durilor m i p r e a corespundtoare, n e c d a aerului este dad, in cazul spalierelor ins2 deseori lipsqte. Trandafirul poate fi cultivat ~i pe coloane sau stillpi, astfel
'1

devenind o podoabi r n i n u n a ~ a griidinii.

Siidiji trandafirul ,,Paradev aliituri de plante de culori ce se a r r n o n i d cu culorile trandafirului, sau de culori echilibrat contrastante. AraG rninunat aliituri de plante tikitoare cum ar fi clematisul de g&link Nuanp de rozcira trandafirului este widen~iad florile roz cu centrul de dungat in violet ale soiului ,Bees Jubilee". La prima inflorire un efect contrastant se poate crea cu nuanjele de albastru ale clematisului ,,Barbara Jackman", iar in august gi septernbrie cu florile m h n t e , albe gi j u d q e ale clernatisului p a r h a t (Clematis flammula).

Ca acoperitor de sol i se potrivesc perenele violetalbktrui, de exernplu lwkjica (Lavandula angustifolia) sau perenele albe, de exernplu h a caprelor (Cemtium tomentosum). Siidi~i plantele la cel pugin 50 cm de trandafir, pentru ca acestea sii nu-i sust* substanp nutritive 5i api.

ta noile rad8cini. Separati 18starul inradacinat de planta-

Legafi lejer lastarif trandafirului ,,Paraden suport cu un Znur gms sau cu o sdrma moale.

,,Parade" h fip zidului

, y

Parade"

I
,

Grgdinirit iscusit

a Cum@ra# akoi de trandafir ,Paraden toarnna sau prirnivara. Alegefi exernplare cu r i d i c i n i liberi, avlnd cel pufin trei liistari viguro~i. a Nu cumparati trandafiri subfiri, cu listari brunificafi ~i fragili sau cu ridicini firave.

a Mult soare. Cu c l t rnai rnult este expus la soare, cu a t l t tnflore~te bogat. Suporti rnai tnsi ~i penumbra. So1 bogat i n substanfe nutritive. hainte de plantare af8nafi solul, deoarece trandafirul se inridacineazi adlnc ~inu suporti apa stagnanti.

Tiiafi inclinat trandafirii pentru v a d ~i puneji-i in api cildufa. Nu plantafi ,,ParadeM intr-un loc T care anterior au crescut n tot trandafiri, deoarece i n aceste locuri se dezvolti greu. Eventual, schirnbafi solul p8ni la adlncirnea de 60 crn.

--";$ngijire
-

tot and

Hantare p fertijizare

dexhiderea mugurilor, mai fertilizafi o daG.

Plantati O acest anotimp in n regiunile cu c l i d Me. indepirtali acoperirea ~i rnu~uroirea de iarni, administrati compost ~i ingrigmlnt de stirnulare a infloririi. Indepirtati rarnurile inferioare Mtrane ~i t&iaji rarnurile tngheate. lnainte de

tngrijim Taiaji Mflile ofilite deasupra unei frunze sintitoase (stanga, jos). Udafi pe timp secetos. Du@ sflr$tul lui iulie nu mai fertilizafi.
TOAMMA Ptantare gi ptvtecfje Perioada de plantare adecvaG in regiunile cu clirni bland& inainte de primul inghet, mu~uroifi tulpina trandafirului ~i acoperiti lastarii cu frunzi~ uxat.

., . , .

I
I

Vara tlrziu, pe vrerne caldi ~i urnedi, cu variafii rnari de ternperaturi, trandafirul poate f i atacat de peronospora. indepartafi frunzele pe al ciror parte dorsals s-a format un hvelis fainos. Stropifi din zece tn zece zile cu fungicide.

O IMP M M P SRL

ISBN 97s-8

CARTEA

GRUPA 10

27

Trandafir-tufi cu flori roju-somon parfuma te

'!fiunle a ~ d adru ~rueu@el6ul e u w o !b ~sodwo, nes ap al!upepy alampeo4 n, !ie!ql ap gealgfi o n3 lnlos flexqsafflpr ' U L ~ x 0s x 05 ap edeo~6 0s o !$edgs .e~enpw!d :uw*(

CARTEA

GRUPA 10

27

m Cumparapi altoi de trandafir


cu r i d i c i n i liberi cu tulpini dreapti, cu cel pufin trei listari deasupra solului.

# Nu cumpiirap trandafiri cu

numai doi lgstari subfiri sau cu mugurii porn&i.

Soare puternic. In dogoarea soarelui inflore~te abundent in diferite nuanfe de culori. Nu plantati trandafirul in apropierea unui zid sudic fierbinte. Sol afinat. Planta lnflorind indelukgat necesiti o antitat be'de substan!e

nvtritwc

Primivara, tiiafi-o moderat. Tiiafi listarii prea d e ~sau i crescand in cruci~ ~i Tndepirtaji ramurile bitrilne de la bazl. Dupi inceputul lui august nu rnai fertilizafi trandafirii, pentru a deveni mai rezistenti la inghef.

)octorul plantelor
PRIMAVARA
Plantare p Were fngrijire

Perioada de plantare adecvati in regiunile cu climl aspri. Tndepdttaji mu~uroirea de iarni. lncorporati in sol ingra~imlnt stimulare a de infloririi5i compost. Efectuafi taierile de primivari.

Fertilizati din nou inainte de dezmugurire. Udati pe vreme secetoasi. Tiiati florile trecute deasupra primei frunze dezvoltate (stiinga, jos). Observati plantele pentru a depista semnele bolilor sau diunatorilor.
TOAMNA Plantare $protecfe contra lnght$ului

Perioada de plantare adecvati in regiunile cu clima bland& Tndepartati frunzele cizute, mu~uroiti solul In jurul plantei. T regiunile cu climi aspri, n acoperiti planta cu frunzi~ ~i

Pitarea frunzelor survine frecvent dupi o perioada ploioasi. Boala micotici pericliteazi in primul rind in petalele ~i al doilea rind frunzele. indepirtafi imediat piqile contaminate. T n caz de infestare extinsi, stropiti florile $i frunzele cu o solutie fungicidi.

1
I

IMP AMMP SRL

FMP~fQ(bn
4I

; I

A . r : ~~W>~LL*L. L. ..

-w

wm

II

VI

@?PSI d v ' a p hp! aP ~ O ! A a d wlp muyd ! h n d qa a ~ m p d! 113!(rpmuuw) m epreuow d ~ ~ p i ' p apuaq ~ ) u ~ ~ -@ '(safa%& !1@3011od L a ~ a q -@g a i r p n3 p ~ n a ~ d I E A ~ uq -p a ap p ppqsoune p 0 W O JJJaN ~*w" .bpobep pog. ap d d un au$qo a~eod c g ~ q ~ o q n rj aleod .pJJam I&N" as *earenmnes ma@ -qns p u y d w 'aom a n o p ap (r!namy x ~1adaN) madau nes S ppua~ds ! pour ul m p w u ~ esul (s!.r~saur!~~ a ~ ~ aqp e!nps w g ) ~ o $m~omp d pyepuesr !oa JOl!JN!JlS@ ILIIUZO W ' ( m ! u ? ~ d p a )F P ~ ~ P - ~ J ~.~plXUOJ S a l b a ~ ~ aso d ~ =pJJaM la&^" -=q@ p'o-w~u ap -a1wolm ! J O ~ ~uldpll 9-d e=) pTda3ul -q.snq uE P P P aC *1nS!z ~ o ~ p a u r rumfnd n3 ap01 aj ap !map IS p n q d au?%ur! o p j -!JS arcuny n3 alas n3 I -mjnes eup&pp m!ppad ~ o d ao -aTqF 9 S ! =of" J alnoj 1 la109 nes z o pop IU a ~ u e ~ d ! asanoap Lp!u~a~nd 9 ~ pury mueld 'm3qd w y m d un !d anol!uawapE alSya~!~d ns IS lermse rj m o d .pJJaM am~onzap aua~ad ns a~a!do~de o pajo p u y e p m lapse 'auaq y !lezue~d as ~luale nu $!d 1are%nwU <aqp!$!zodwm esuj - Ia ~ a ~ alaleunyw a p q w $ ue luns c s ~ d w m p!ysap as a p o ap luns mown1 alazutlld 'l@UJ P T 3 -9elnpuo q=lsJolapa nes punx ~ u vr m p a~eod eae@nw S w3 8 ap p.uam!p a ! IU 'apoau~!!urasa@ n3 ' z a u a p upd asui 'un 09 &upe ,~!JJ~Na & n ~ qmp!os ap yiumu gurj alnoj o IU ' a q p ~ * eaur!i~uj.sojnl ! a e w 3 e d a p o p ~ e p ! d s S sysap as $!ins& ap J I , J E mun~ m ~ p q u r a s e P ~ a~ ! !ia!n%un~! ~ o q o q 9 u!a - a ! ! ~ y e p m ap l p w ~w ev ~ pu!~u!ure '!Soumy a m o j 1uns p q o q ST!JO1;3 .!Jn!os JOJSZX a p an!l!zod a p m a s y a1w1 a n , c ~ ! ~are%~t:w" a m p ~ ~ a ~ p ap a nu laflsa 'uuonwTpaaU! 4 ,'-A ! ~d10p"'dU epunq!'OL3 !!JI@PW53 P F Q O !~ ,!P=dU $ ampanqk 'aqp !~op eayl n3 1npuq~~1 O e~!J !nl= ~ S o s eaxmjqo w u a d - ~ Z F ) ~ I I ! H 1 n m F a ap lnuy5q~ apnm~ d m ~ r a ~
JSOJ

.
4

, .$

.
.

L, ; .-

...I

:mFi -.

:Gridinirit iscusit

Lmifica$ii d m 1$1 cam :4ispune &ampria solului de 9hinim trei l w a r i vigurogi, wrzi. a NUCWRIWM t e cu pb b a r cEol b r i sub$iri $i p3taJi sau cu r M k i n i l slabi.

!.'pentru a Tnflori abundeM$ a - ~rlspandi parfumul pllcut, i

W I pe~meabil,cu humus. AfBnafi ad$nc solul pentru avitama stagnarii apei. FertilizaJi de doua ori pe an.

efectuaP tiierile la trandalk. lndeplrtafi de la bazi rarnurile bitrlne, de culoare lnchisl si scurtag ceilalfi llstari p l n l la 4-6 ochi. Pentru vazi tliafi boboci cu pufin timp Tnainte de a se dexhide.

,
I

te ~i ridicate toamna este peri-

oada optimi plantarii. Adunati frunzele chute. La tulpina trandafirilor formati mu~uroaie din compost sau gunoi de grajd, eventual xoperi$ listarii cu

Pe vreme urnedl si rece cest trandafir poate f i tacat de pitarea neagri. reventiv stropifi planta cu ifuzie de coada-calului. lndeplrtafi frunzele contaminate si stropifi de rnai multe ori, la clte doui sipirnani, cu fungicide.

ISBN 978963-86G92-8-1

PLANTARE
,,Dagmar Hastr~p~~ la f de fermeca'toare are flori d
ca tran&ii

51 INGRIJIRE

foarfece de gradinti O compost, Tngrti~timAnt, acoperitor de sol O mhnu~i

sdbatici.

CULOARE $1 FORMA
Soiul ,,Dagmar Hastrup" a fost ob~inut 1914 din puiefii in speciei Rosa rugosa pi a mostenit multe din proprietii~ileacestuia. Florile simple, miitboase, roz gi cu diametrul de 8 cm sunt mai mari declt cele ale trandafirilor sdbatici. Sunt dispuse pe tulpinii individual sau in minunchiuri. Bobocii lunguiefi, rogu-carmin deseori deja in mai se transform5 intr-un potop de flori. Culoarea roz a florilor se deschide treptat gi dintre petale se ridicii coroana galben-intens a anterelor. In aceastii perioadii tufa emanii un parfum discret. Prima inflorire este urmatii in septembrie de o inflorire ulterioarii mai modestii. Din august, concomitent cu florile apar macegele rotunde, rogii, care seamiinii cu fructele speciei de bad. Menaja~i planta dacii p2nii in august indepZrtati florile tre-

I 1 Plantaw gardu~lui toamviu: na sau primavara. Pentru 1 m gard viu cumprati doi altoi cu rtidkicina libera. inainte de plantare inmuiag rMkinile.

1 de

Sapafi un gant lat de 50 cm. adanc de 60 cm. Amestecati in compost ~i ingr&$%mBnt.

2sd

Un str;imop: Rosa rugvsa

cute gi lbari sii se dezvolte miicegele numai dupi aceasta. Frunzele cu nervajiuni adhci, cu luciu pielos, ugor indoite la mijloc amintesc, de asemenea, de frunzigul speciei

Vara apar sirnuIran florile pi md-ele

Rosa rugosa.
Tufa de dimensiuni mici, nu mai inaltii de 80-100 cm se &fir5 amplu prin ramurile sale dese. Datoritz cregterii sale r&firate, trandafirul plantat in grupuri se folosegte de obicei ca un acoperitor de sol aspec-

UNDE SE P L A N T E ~ ?
Trandafirul-tufi scund, rgfirat poate impodobi in multe feluri griidina. Ca acoperitor de sol, planta~i-l grupuri mai marl mai in cu ales in taluzuri. Calcula~i &re trei-patru exemplare pe un metru piitrat. Constituria volurninoas5 gi spinii degi, yinlndu-i la depiirtHre pe intrugi, il fac apt p;ntru

gardurile vii. Plantafi trandafirii la distange de 50-70 cm. fn straturi se poate asocia individual 8i in grupuri cu perene, flori viiratice pi ierburi decorative. Frumusetea soiului ,,Dagmar Hastrup" se manifest5 cu adeviirat in penumbrii. Florile fragile, care gi aici infloresc abundent, sclipesc minunat in lumina difuzii. Dimensiunile sale predestineaza tufa pentru ornarea griidinilor mici.

plu nemfigorul (Delphinium), cafeluga (Lupinus polyphyllus), veronica veronica virginica) pi lisimachia (Lysimachia

clerhroides).
Plante asociate superbe pot fi crinii mari, de exemplu crinul regal (Lilium regale) sau crinul alb (Lilium candidum). fnconjuraFi trandafirul cu flori scunde cum ar fi levintica (Lavandula angusrifolia), iarba-mQei (Nepera x faassenii) gi clopo~eii nuante in violete (Campanula carpatica). Acompaniatori albi pot fi lobularia (Lobularia maririma), garoafa (Dianrhus grarianopolitanus) gi stahis (Srachys

T Z i i fiacinile rupte sau prea lungi. Scurtati ~i Iatarii de la suprafati. Lucrati cu &nu$.

PlantaTi altoii la distante de 50-70 crn, in a p fel ca locul altoirii s se situeze la trei degete a sub nivelul solului.

Tnndaft dens, &

Soiului ,,Dagmar Hastrup" i se potrivesc culorile alb, cenugiu, albastru, violet gi rogu. Alituri de trandafirul extindndu-se pe orizontalii arata bine florile-lumhiki Pnalte gi subfiri, ca de exern-

byzanrina).
Depuneji pll~mantul jurul in tulpinilor ji kthtorifi-l cu grij8. Udati abundent cu un jet de a02 subtire plantele nou sadite.

Uuplmiti solul tn jurul tulpinilor, astfel ca s?i ramlni vizibil un mugure vegetativ nou. Mulciti solul din jurul plantei cu scoafla miruntitl.

Gridinririt iscusit

@ewhm?IMm

larandafir viguros, cu ridacin@ liberg, cu cel pun trei Ilst&$i verde-fraged pornifi din locul altoirii.
@ Nu cumpirafi plante deja

-:IL
"

.O &arid fntms. Y6lu1 ,,bagmar Hastrup" Tnflore~ts minunat ~i penumbra. in

r P&n8T atgust Maif + M e n gg i


ofilite pentru a stimula infloririle ulterioare mai modeste.

[n

tnfrunzite sau cu rldacina si Iastari firavi.

Sol permeabil, cu humus. Nu suportii solul calcaros, care poate cauza ingilbenirea frunzelor.

r Din august nu tZiiafi plam., Concomitent cu ultimele fkri


planta dezvolta mace~e rotunde, mari.

Tngrjire tot an ul

I PRIMWRAfertilizare Plantare ~i

II
I
. !

ToAMNA

Perioada de plantare adecvata in regiunile cu clima asprci. 'Indepcirtafi lcistarii inghefafi ~i morfi in cursul iernii. incorporali in jurul tulpinii ingrci~cimdnt organic (dreapta, jos), iar in solul calcaros Pngrci~cimSnt competat cu turbd.

Plantare ~i protecfie contri fnghefului

L
,
1

Perioada favorabilci plantcirii in regiunile cu climci bland& Tnainte de venirea iernii indepartafi frunzele cazute de sub trandafirii plantati anterior. Muguroifi tulpinile cu compost, sol sau ingri~amlnt maturizat.

VARA

IIGjqire
Fertilizafi Inca o data inainte de inflorire. Udafi abundent pe vreme secetoasa. Mulcifi solul ?njurul tulpinilor. Tndepartafi parfile ofilite.

,Dagmar Hastrup" este un soi de trandafir scin5tm ri rezistent, ins5 solul calcaros poate cauza IngHlbenirea frunzelor. Simptomele bolii se manifest5 prin ingcilbienirea frunzelor, cu exreptia nervatiunilor, care raman verzi. ?ncorporafiin sol turb5, folosifi ingr5$3m&nt pentru rododendron $i uda$i numai cu apci de ploaie.

5 IMP ABAMP SRL

RO-P-02-10-025
8 .

ISBN 9 8 9 3 6 @ + 7-6-@21

..

.ih'A&--.-,F--.+-,-.-.

Soi cunoscut de mult


T a d i n lurca'tor, , W e B~nner" crtytere rnaEr cu
viguroasaW fforim h t e ademenitoare. are

P L A N T A R E $1 ~NGRIJIRE

Sub denumirea de ,(C'Rdle Brunner" p a t e fi fn&r a d t aandafirul tufa d pi uandafit rul &tor. Trandafirul tufa, ce atinge t d ~ i m e a 90 cm, de a fost ob+ut fn anul 1881. Florile gqioase, parfi.unate, roz hfloresc Indelungat, iar petdele au marginm rilsudd. Acest soi are pi variante cu flori albe. Trandafirul h t o r ,Cecile Brunnerndescris aici, cunoscut din 1894, este unul din mutanfii soiului obfiut in 1881. norile se aseambs cu florile trandafirului tufi cu acelqi nume. Din bobocii roz-somon care f o r m e d buchete, se deschid mdte flori m h n t e de ftumuseje nobilg, in forms de pocal. Petalele de culoare sidefie spre cenuu dwin roz-@bui. Deschise total, petalele sunt rilsucite. Spre deosebire de trandafirul tufi cu acelqi nume, acest trandafir urdtor Pnflorw foarte abundent h iunie, apoi, phil to;unna dez-

volt5 mai ~ u t i n e flori.

frunze verde-Pnchis.

UNDE SE pLANTEAZK?
Datorid florilor aparte ~i formei viguroase, uandafirul urdtor ,,C&ile Brunnernp a t e fi folosit In numeroase forme. G@rat per+ poate fi un pe fundal minunat al stratului. beza5i s u p d la 15 un de perete, pentru a asigura circul a ~ aerului P jurul htarilor. a n Ofed o imagine aparte &@ratpe o bar&halt5 sau pe coloana de @ding. Pe snportul b o l d trandafirul ademenqte oaspejii cu florile lui parfumate.

se m r t d cu flori ~ u - f n c h i s

asE
Ptode d & s ale

sau albastru-violet. Pe suporturi pot fi conduse algturi de el soiurile ,,Nioben~i "Rouge Cardinal" de clematis , (Clemaris)sau dematisul im- ' lian (Clemarisviriceffa ,Rubran). Pe vremea Pnfloririi principale din iunie plante d a t e de d malbmtm-violet sunt dopojeii (Campanula pemicitblia), nepeta (Wepera x hssenii), nemkorul (Delphinium) ~ilavanda (Lavandula). Imaginea Pnfloririi de toamng este completad de verbena uriag -(verbena bonariensis); stelupele de N o w Belgie cu flori albasuu-violet gi omagul

Penuu a avea j primivara flori t jurul trandafirului, n plantai la baza plantei lalele scunde, nucise pitice sau dedipi (Anemone blanda).

..Ce'cle Brunner"

GrgdinZrit iscusir

Cumpgraji toamnix m u primlvara plane vigurodise, cu radkinH liberl )icu rnin. 3 lastari. M cumpika# @antecu u r l d k i n i drora ce prezintil umf lauri, deoarece acestea sunt semnul contaminarii cu nematodul r&d%cinilor.

e Some. Trandafirul ,Cbcile Brunner" s dezvolta e corespunzitor tn locuri 'Insorite. Sol permeabil. Trandafir cu rHdZicini edanci $i care nu tolereazl stagnarea apei. Planta are pretentii medii de substante nutritive.

Bobocii de form&f r u r n d situafi pe tulpini lungi au efea decorativ deosebit.


Asemanator majoritafii trandafirilor urdtori, ~i .C&ile Brunner" tnflorwe abundent la trei ani dupa plantare.

I'fnpri jire tot an ul


PRIMXVAFM
Palantare 2i fettiiizare

sau deasupra unui mugure Qos).


TOAMNA Plantare ~i pmtejare de iamri

in regiunile cu temperaturi sclzute, primavara este perioada optima de plantare. Desfacqi mulciul de iarna de la baza trandafirilor, apoi ameste cali solul cu compost si ingrciglmant care stimuleazl tnflorirea. Taiei ramurile hghetate sau bltrdne.
VARA ingrijire

in locuri cu ternperaturi moderate toamna este perioada optima plantarii. hdepartati frunzele clzute. Formafi muyroaie in jurul plantei, apoi acoperiti plantele cu crengi de brad.

hainte de Inflorire fertilizati plantele pentru a doua oarl. Pe timp de seceta udati plantele. Legali nu prea strans Ilstarii de suport. Taiati lastarii ofiiiti dea-

Trandafirii urcitoari sunt deseori atacafi de pltarea neagra. Pe frunze apar Pete cu conturul dinfat, apoi frunzele se ingalbenesc $i cad. Adunati ~i distrugeji frunzele contaminate. Stropifi planta cu fungicide la cate 2-4 zile.

O IMP ABllMP SRL

RQP-02-10-038

158N 978463-860824-1

PLANTARE $1 INGRIJIRE
-I

mint de stimulare a infloririi U scoarfii maruntits 3 cazma

,,Escapade9' este un trandafk floribunda de m;irime mijlocie, amintind de trandafiri silbatici.


.-. . .

CULOARE !)I F

,,Escapadeneste o arneliorare ~rovenind 1967, genitorii din s% find trandafirul floribunda roz ,,Pink Parfait" p trandafirul i polyantha ,,Baby Faurax" de culoarea levkficii. Dupa ce tirnp de dgiva ani fusese examinat in conditii diferite, in 1973 a fost d e d a k un soi deosebit de skinatos p inflorind bogat. i Florile trandafirului ,,Escapadenapar din iunie, in rnkunchiuri, dar par laxe, deoarece sunt dispuse pe tulpini foarte lungi. Diametrul florilor serniinvoalte, in forrna de ceagd, este de 8- 10 crn. Cdoarea lor ferrnedtoare se schirnbz in funcgie de vrerne p i drsta florilor. Petalele variind de la roz-violet-inchis la roz-violet-pal devin albe spre interiorul florii. Anterele galben-auriu ofed o priveligte reconfortantii.

,,,Escapadeneste un trandafir cu tulping rigid& erect5 pi, mai ales la Ikarii superiori, foarte ramificat. Fiind un trandafir caracteristic de strat, are indgirnea de aproxirnativ 60-80 crn. Frunzele sclipesc intr-un verde proaspat p sunt raistente la i boli. CSnd &ar au o culoare rnai deschisa.

Plantam: primsvara. Qpali o groaN de 50 x 50 x 50 cm. Ameliorafi solul cu o galeat5 de compost $i mini4 de o ingr3$3mlnt.

Tnmuia$ i a@ p s m BY^ n ore r&dHcina.Plantag trandafirul astfel ca locul al@ifl d Ple cu trei degete sub\nivelul solului.

UNDE SE-_---- PLAN TEA^?


= -

-.
1
Tll~mida
f c h h q pre n
toat5 vara

,,Escapadem poate utiliza excese lent a d t in grupuri, d t gi solitar. f n straturile de trandafiri, dispuneri trandafirii la distange de d t e 60 crn sau luafi in calcul 6-7 exernplare la un metru patrat. fn gardurile vii de trandafiri, plantafi-l rnai des, la distange de 40 crn. P h t a t irnpreuna cu perene

wade v5 p u e d e k h fumul$ dorile sale

; exern$& s c a b (Sdys byzantins), pdh ( + de Ammh&j3 dnjena ( l & ~ u r i a ,Lydia Jme"), &e de m u t e

crea prin $ante aqintiu-alb, de

Depunatip h h t u l ameliorat in jurul tulpinii $i presati-I. Udafi abundent. Mai adiugafi N m l n t si forwfi o farfurie de udare.

solul cu t o W r i i de x o a M .

Griidinirit iscusit

.Escapadee viguros, C & ddacina liberi, avrind cel pufin trei lastari nepitafi, neinfrunzifi. Nu cumpirafi trandafiri cu radacini sfrijita sau cu numai doi lastari.

r Mult soare. Cu dt este e&pus mai mult la soare, cu atat inflorefle mai bogat. Locul aerisit garanteaza sanatatea trandafirului. a Sol afrinat. Trandafirul necesita substanfe nutritive din abundenfci. FertilizaJi-l primavara, inainte de inflorire.
-

Tiiiafi manunchiurile de flori ofilite deasupra prime1 frunze dezvoltate. Aceasta va stimula inflorirea viitoare.
a Din iulie nu mai fertilizafi, astfel lastarii se lignifica mai devin mai rezistenfi la bine ~i 1nghe.f.

Uoctord plan telor

plantare pi tiiiere

VARA Ilngrijire

Perioada adecvati pentru plantare in regiunilecu clirna aspra. lndepartati lastarii rnoqi, bariini ~icresdndin cruci~. Nu Ibaji dedt cel mult pse lastari, pe care tiiati-i la 3-6 ochi fios). incorporatiin sol ~ n ~ r i ~ a & de stirnulare a infloririi.

Fertilizafi pentru a doua oari inainte de Tnceperea Tnfloririi. P vreme uxati udati #i e mulciti zona ridicinii. indepirtatisisternatic florile ofilite. Controlap planta s i nu fie atacati de tt daunitori.
TOAMNA Plantare 2i pmtecfie

I
O IMP ABJIMP SRL

Perioadafavorabili planarii 'in regiunile cu climi bland& indepartali frunzele cizute, mu~uroiti jurul tulpinii comin post sau ingri@rnrintde grajd maturizat. Acoperifi lastarii cu ramuri de brad.

-awele verzi ale viespii trandafirului lass pe frunze urme specifice de rosituri Diunitorii rod straturile cu clorofili, astfel nu raman din frunze decilt pelicule transparente sau gauri. Distrugefi frunzele infestate impreuni cu larvele.

Trandafrul vrem urilor de dem ult


Soiul ,,Gnus an Aaclien" este considerat a fi primul trandaf& floribunda.

PLANTA
--

--

ACCESORII: CI trandafiri cu r i d L i n i liberi P levintici P cazma, foarfece de gradini P compost, i n g r i ~ i m i nde grajd CI rninu~i gridini t de

Cei m e cmme minuluul &.G~wssan Aachen* se mi& eif nu fl fn&w mai des &I @%hi.Soid a bst ueat fn Cermania fn 1909. P3rinfii lui
firsesd hibridul thea ,Fram D q n , &@%it kcre-tirnp, gi ,Frau Karl Druachki", soi ce fficuse mare mzafie f perioan da de uecere dintre secole. Diarnetrul florilor ae in t jur de 9 crn si apar in HlKnunchiuri la venirea fnghepdui. Florile desthise au f b d de c-d, sunt divizate fn o a m wiirti si numeroasele pethe sunt franjurate h p r e interiorul florii. Florile se col o r d minunat. La inceout sunt gidbenii cu ir&i roz fine, cenrml florii aviind uncori i culoama rm-carnal. Spre s@id fnfloririi m n- se d o .W . .. . r e d Pn alb-am. l'randahrul de parc Pnflorind abundent ernan5 un padim dulceag. F d smt ver&m&is, tari $ rezimte la bali.
Anotimpul favorabil plantarii trandafirilor de-a lungul aleii este primzvara. lnmuiati in apa pentru cateva ore trandafirii cu ridicinA libera.

Sapati de-a lungul aleii un stat lat de 1,2 m. Ameliorafi solul cu compost $i ingr&amant de stirnulare a hfloririi.

Floare in patru p+i

. .-

Trandafirul are o constitatie compact5 gi erectZ. Florile se' h c a d r d perfect i silueta n acesruia, ridichdu-se neostentativ din ansamblul plantei.

UNDE SE P M T ~ ?
,Grw ib&d"' damrid nuanplor st& p+ se paate fbllosi m d t i l d . Se dezvolriX o p h h s m s ha-un

Se poate planta si &I ciubere d , unde Inflorqe ani Indelungafi emaniind parfiunul siiu pe balcon sau t e d .
mari, A

Plante v n i c v e d ce i se pouivesc sunt: cimisirul, tisa, speciile de ienupik sau chiparosul.

Scoateti din ap8 trandafirii cu putin inainte de plantare. Scurtali radacinile prea lungi gi lastarii de deasupra solului.

Plantati trandafirii R fundalul stratului, la distanJe de cae 40 cm. Locul altoirii s fie cu trei 5 degete sub nivelul solului.

vqte bine cu culo--*

islbhdfieSLa~

Depunefi pamant fn jurul trandafirilor ~iMtatoriti-l cu grija. Mururoifi apoi fiecare planti.

-1

Griidinirit iscusit ' 1 -

Tmdafirul TnRorefle cle erbundem i n IlocuKi hmfle. Mu-l plantafi v p g r & l d u r i l e situate la sud, unde m fierbinte l

T&ia$ trandafirul anuel, p r l h r a deweme. ?nde@mgi r a m r i l e b a t r h e de lo baz&. 5-8 I&rl a n t suficiefli. 3-5 ochi. T&wturile ekctuafile tnclinat, In direqie apusH achiului da sub W i u n e .

i--*m.

doar d d W r i ffrwi.

lngrijre tot an ul
- - a

PRIMAVARA Plantare # fiere

ingtfjire

in regiunile cu climi aspri, plantafi primavara. Tndep5rtati mu~uroirea iarni, fncorpode rali in sol 'ingri$im%nt de stimulare a Tnfloririi ~iudafi trandafirii. Efectuafieierile de primavari.

Cu pain timp inainte de inflorire, mai incorporati o dag h sol ingrZ$imant de stimulare a infloririi. Udati pe vreme de sec&. Tndepirtati regulat pZiOile ofilite.

.
~

h regiunile cu clirni bllndi


p l a w i toamna. hainte de venirea iernii, curiwti bine de frunze trandafirii. Mu$uroi# compost sau TngragrnBnt de grajd in jurul tulpinilor, acoperiti lwarii cu ramuri (~ng.).

Petele late, de culoarc deschiss, cu margini intunecate, vizibile pe frunze, sunt simptomele septoriozei trandafirului. Boala micotid este cauzats de umezeala excesiva gi densitatea prea mare a frunzelor, care nu pot sa re usuce. lndepirtafi frunzele contaminate ~i stropifi cu

A
GRUPA 10

))

Amber Queen"

Trandafir de parc de culoare galben-chihlimbar

Trandafirul cu multe calititi W


I

Prin florile sale fenneca'toare ,,Amber Queen" confera' gridhii toata' vara o tenti de culoare aparte.

CULOARE 81 FORMA
Soiul ,,Amber Queen" a fost creat in 1984 gi corespunde tuturor exigengelor de azi f@ de i trandafir: este sh5tos, are flori mari, inflorqte abundent ~i indelungat. Forma floridor evod " vraja de neuitat a trandafirilor clasici. Florile galben-chihlimbar, puternic invoalte, cu diametrul lor de 7 cm, au o mikime medie. Pe tulpini de lungime mijlocie pot fi grupate in mhunchiuri chiar pi cite gapte flori. Florile in form5 de ceasd emanP un parfum discret, sunt durabile ,si nu se p l t d nici in oloaie. ,,Amber Queen" are 6unze verde-inchis, q o r lucioase. Frunzele ovale cresc dens unele I h @ altele, constituind un fundal frumos pentru florile de culoare superb& Creprea acestui trandah de parc este viguroasg. Pornind de

I'
jos davold nenumikagi Istari, a v h d astfel un aspect indesat p i tufos. fndjimea sa atinge 5070 cm.
,,Amber Queen" este uo trandafir fnvoltfi hmiresmat

Plantare: (ximivara. S8pafi o groa@ de 40 x 40 x 40 cm. Arnestecafi solul cu compost $ o d n 8 de ingr8~8mAnt.'

h i n t e de plantare inmuiafi pentru cateva ore trandafirul in ap8. Tiiati rSd8cinile prea lungi ~i rupte. Scurtafi IWrii.

UNDE SE PLANT-?
DatoritP abundenjei florale, infloririi indelungate pi aspectului tufos, ,,Amber Queen" se

Florile n p ~h m&unchiuri hdesatc r

poate planta P multe locuri in n gr5dinP. f n stratul de trandafiri f o r m e d pete cromatice aurii de tonalitate ca&. In stratul de perene ~ica plan^ de b o r d d inflorind indelungat G p h d q t e un parfbn agreabil. A v h d o constituGe tufoasa este excelent gi in gardurile vii de trandafiri semiinalG. ,,Amber Queen" este adecvat gi in bordurile locurilor de relaxare gi de-a lungul aleilor, gratie infloririi indelungate gi crqterii uniforme. Acest soi de trandafir rezistent se demolfi de asemenea bine in vase volurninoase. Plantafi-1 in vase inalte, deoarece ,,Amber Queen" dispune de d&cini lungi. fn vaze a t e o floare tsats fermedtoare pi durabila.

CE SE PLANTEAzkdTURI?
Plantati acest minunat tran&r alPturi de flori a d n d culori ce-i accentueaz5frurnusejea. Arad frumos al5turi de flori albe pi argintii, de exemplu Iina-caprelor (Cerarium romentosum var. columnae). ,stahis (Stachys byzantina)sau garoafa alb5 (Dianthusplumarius).

Afenafi cu furca fundd &i. Depune# in groapa pufin sol ameliorat.

Plantafi trandafimll astfel a locul altoirii Re cu trei degete sub sol. Rasfirati uniform radacinile.

Tonalitiitile violet-albiistrui
i se potrivesc la fel de bine, spre exemplu ceapa ornamental5 (Allium gigantem), jalqul (Salvia nemorosa si Salvia b i nacea), lev?injica f~avandula angusrifolia)Si nemjiporul

(Delphinium). Flori in nuanp de purpuriu


adecvate au hibrizii de clematis ,,Rouge Cardinaln p ,,Nioben, i echinacea (Echinaceapurpurea) p i centrantus (Centranthusruber).

CARTEA

,,Amber Queen"

GRUPA 10

34

Gridinirit iscusit

8 b m . ,Amber. dueenn se

dmwIti4 cl mai bine Ontr-un e


lac hTSMtt $i o bun& cu drmlgie a aerului.

Nu cump&m@l trandafiri cu l&Sterrisubfiri ~i q J . w

88&lhgathwbstan+e m u t r i t h . fdt&r@$e pe deplin O sol peneabil, avlnd n


suflciente substante nutritive.

Taiaji trandafirul primavara. Taiafi de la baza lastarii prea bitrlni. LSsaji pe planti cinci-opt lastari, pe care scurtati-i la trei-cinci ochi. m Fertilizaji trandafirul Tnainte de infrunzire ~i inflorire.

Perioada adecvata pentru plantare tn regiunile mai reci. Desfaceti m*uroirea de iarna a trandafirilor. fncorporaji In sal Ingr5gMnt de stimulare a infloririi $icompost. Efectuafi thierile de primAvar8. Fertilizafi inch o daa, fnainte de deschiderea bobocilor.

Pedoada adecvata de plantare 1 rmiunile cu cllrng bland&. , PduZ;roiti trandafirii hainte de Tg t O l acoperif ,b m. 'Ianteie

indephrta$icontinuu phqile rrfilite. Thia$i rn8nunchiurilede flori sub prima frunza complet dezvoltat8. Uda$i pe weme de seceta. Din auguPt nu mai fer-

I1

,.

Chiar ~i acest trandafir sanitos poate fi atacat de pgduchii de frunzi, care prin secrefia lor de glucide pot favoriza rkplndirea fumaginei. Spglati frunzele cu un jet puternic de ap2 sau stropiti-le cu o solujie de sapun lichid ~ialcool.

O IMP AMMP SRL

PLANTARE SI CNGRIJIRE
n<CESORII: O trandafiri cu rldlcina lluera u cazrna u rezervor de a@ O compost ingr@lrnant 0 foarfece de gradinl

Perioada o p t i d w piantare: prirnlvara. Pentru gard viu sapati gropi de 50 x 50 x 50 crn, la distante de 80 cm.

Tnainte de plantare Tmbibati trandafirii in apl dteva ore. Arnestecati p3m8ntul xos cu corn. post ~i ingra~amant stirnuleaz& ce inflorirea.

Iff

' 1

.-

l~drime d, ~ r s tq m

F d p & - - % de

luciixse. C ~ D - Perdo cies&a&rb

Varhtteadc3-4 masoiului , S w M este un i M a&&or.

mh*m

se.p m i v q t e h mic&deoarecenunda
spa@ mare, pi tuns p t e E

CE SE P U N T U ALATURI?
Tiliati ridacinile prea lungi Punefi Y gropi din amestecul n sau rupte. Tundeli rnoderat ~i de pgmlmant astfel ?nc% locul lastarii de la suprafa@. altoirii s l fie cu trei degete sub suprafap solului.

I ' " b&f &,

t33rqFmnl

sau dopopi cu dpirrg h l5 at

chiax ca bordudi a stmtudor

& zmzavaturi.

Umplg gropile cu pimint $i formati farfurii de udare. Udqi trandafirii ~i formati mlsuroaie de aprox. 30 cm T n 11plantelor.

C4RTEA

GRUPA 10

35

Gridinirit iscusit

LUMINA SI SOL
abundent daci dispune zilnic aesc din locul altoirii. soare, insa dezvolti flori ~in i So1 bogat P substanfe n nutritive. Afdnafi solul addnc deoarece trandafirul nu W e a z i apa stagnanti.

I1

TRUCURI

e Daci nu plantafi trandafirul


imediat, punefi-l h t r - o groapa tnclinati Zi acoperifi-l cu p2rndnt. Trandafirul poate ierna afar& daca forrnafi rnu~uroaie pdna la jurnatatea lastarilor $i acoperifi planta cu crengi.

Nu cumparafi plante cu i d i c i n i slaba ~i listari .ubfiri, rnaro.

Fngra~amdnt stimuleazri ce inflorirea.

da optima pentru plantare. Tinqi tulpinile muguroite pdna ce planta lastiref e. IndepirtaTi lastarii batrani, inghepfi. Tundefi o treime din listarii tineri. Amestecafi solul cu

inainte de fnflorire fertilizafi plantele tnca o data. Taiati florile ofilite deasupra prirnei frunze dezvoltate (stangajos).

, TOAMNA
Prantare ~iptejare de iamd In locuri cu temperaturi moderate toamna este perioada optima plantirii. Inainte de iernate fndepartati frunzele ccizute. Forrnafi & jurul plantei muzuroaie din compost sau gunoi de grajd maturizat.

Patarea neagrs a frunzelc este micoza care apare i n nopfile tdrzii de vari, urnede ~i ricoroase ~ipoate ataca chiar ~i plantele viguroase. Dupa aparifia petelor inchise, dinfate, frunzele se cad. Tndeparingilbenesc $i contaminat ~i tafi frunzi~ul stropifi repetat cu fungicide.

L]

Tmdafir fiumos GI in
Florile hvoalte, cu luciu catitklat ale t r a n a u i ,,Eden Rose '85"apar continuup b i toamna.

PLANTARE51SNGRIJIRE

-1

Acest trandafir aratii de p a r d ar fi raultatul unei arnelioriki vechi, d q i el a fost realizat numai in 1985 de d t r e arnelioratorul franca Alain Meilland. Nu trebuie c o n h d a t cu trandafiml hibrid thea ,,Eden Rose" crear de Casa Meilland i n d G.1 1950, spre marea satisfacgie a iubitorilor de trandafiri. Florile dezvolthdu-se in mkunchiuri laxe ale trandafirului ,,Eden Rose '85" sunt de o frumusete indabilii. Din diarnetrul de 10-12 cm, P forn m de q d . Petalele exteH rioare, cu un luciu catifelat sunt de culoare alb-caimac, in timp ce petalele interioare se coloread intr-un roz-somon din ce in ce mai intens. Florile indesathvoalte, emisferice, in culori pale evod dura barod a uandafirilor vechi. Frunzele mari, lucioase incadred in mod fericit florile

Flori fndesate, fnvoalre


I

timpul d&in verde-proLnd. Deoarece sunt viguroase gi pieloase dispun de o anumitii protecrie fa5H de boli gi dHunHtori. fn privinga formei, ,,Eden Rose '85"este un ttandafit-tuf5 erect si ramificat. Estarii s% sunt puternici gi indgimea sa poate atinge gi 2 m.

Flori sbundente, de o k i ~ ~ ~ ~ ~ u s e f e delicad

UNDE SE PLAN TEA^?


,,Eden Rose '85" ace un soi ornamental multilateral. Frumusegea sa se reveled cu a d e a t da& este plantat solitar, a d i d separat de celelalte plante. Plantafi cel = . trei purin . trandafiri intr-un grup. Plantagi-i intr-un loc in care v5 puteG delecta des cu priveligtea minunat5 pe care o oferii. Se valorifid bine in apropierea terasei sau in gsdina de hp&. Poate fi piesa c a p i d a straturilor p g r W o r de i

trandafiri, de exemplu a colec@lor de trandafiri istorici sau nostalgici. fn straturi si borduri acest minunat trandafir se poate asocia excelent cu plante perene. asociate in Evitati ~lantele , culori pregnante, stridente.
&

sEPIANIEAZiALim

Trandafirilor fn culori pale li se potrivesc excelent perenele albe gi violete, ierburile elegante, plantele cu frunzi~ cenu~iu. - ~i ilematisul. fn fundalul trandafirului ,,Eden Rose '85" plantagi de exemplu soiurile de clematis rogu-carmin-inchis ,,Nioben sau ,,Rouge Cardinal" sau qmri-le pe coloane, alHturi de uandafir. Privelistea se p a t e completa

cu florile-lumhiki albe sau violet-albktmi ale nemhorilor (Delphinium). Nuantele trandafirului se evid e n r i d cel mai bine in compozigii complet albe. Se poate realiza o com~ozitie aspsz , tuoasz d a d plancqi aliituri de trandafir crizanteme (LRucanthemum maximum), clopgei (Campanula persic&lia ,Grandiflora Alba"), stevie de munte (Astrantia major), omag (Aconirum napellus ,,Albumn) sau crini albi, respectiv crini regali (Lilium adidum, ~il;'um regale). Un efect cromatic intens se poate produce prin asocierea trandafirului cu cre~igoare verde-galben (Alchemilla mollis), respectiv cu jalq violetalbktrui (Salvia nemorosa).

CARTEA

,,Eden Rose '85"

GRUPA 10

37

Gridinirit iscusit

LUMINA $1 SOL
e Cumparafi plante viguroase, cu ridacina dreapta, cu rnai rnulfi lastari. Din locul altoirii e bine sZi creasci cel pufin doi lastari.
Nu cumparafi altoi de trandafir cu lastari patafi sau Tnrnuguriti. Soare. Se dezvolt~ optirn la soare, intr-un loc protejat. Nu plantafi trandafiri i n fafa zidurilor, i n locuri i n care stagneazi cildura. So1 bogat i n substante nutritive, cu humus, profund aflnat. Trandafirul nu s u p o M apa stagnant&

TRUCURI

Se asociaza excelent cu perenele. Nu sadiji plantele prea aproape de trandafir $i ririfi-le daci s-au extins excesiv.

Pentru vazi, tiiafi flori deschise doar pe jurnitate.

J r y r r p r c tot and
plantare si taiere

00s). RRariti rarnurile prea dese sau crescute in cruciq.


fngijre

Perioadi adecvati pentru plantare in regiunile cu clima aspra. indepartafi acoperirea de iarna de pe trandafirii vechi ~i incorporati in sol ingra~arndnt de stimulare a Tnfloririi. Wiati de la bazl lastarii imbatrdniti

Fertilizati din nou inainte de inflorire. Udati pe vrerne secetoasa. Indepartati parfile trecute. Controlati planta sa nu fi fost atacata de daunatori.
TOAMNA Plantare @ protecfie contra rnghe$ului

Perioada favorabila pentru plantarein regiunile cu clima bldnda. indepartati ultimele flori gi frunzele cazute. MuguroiJi solul in jurul tulpinii. Acoperiti lastarii cu ramuri uscate.

lroduce pe frunze Pete zimtate, i n forma de stea, dupa care frunzele se ingalbenesc gi cad. Boala se poate preveni prin plantarea intr-un loc cu buna circulatie a aerului. indepartati frunzele de pe planta contaminati ~i stropiti-o cu fungicide.

Q IMP AB/IMP SRL

ISBN 978-963-86092-8-1

n2 JOJEJEf ~ J ~ E P U ~ J J 3
n n n

GrZdinZrit iscusit

toamna altoi de trandafir cu ddlcini libere, av%nd cel pufin 3 I a a r i puternici provenifi din locul de altoire.

Nu curn@ra$ plante cu numai 2 litstari, cu IHstari brunificati sau phtafi.

Lumtna solar& liflorescentele cele mai bogate se obfin cand planta dispune zilnic de cel p q i n 6 ore de soare, dar suportl bine $ipenumbra. Sol afhat. S simte bine In e sol cu confinut mare de substanfe nutritive, fira
i
4

a Pentru o recolt4 bagat4 de maceye, nu CndepWaa florile

trecute.

'4Wb i d %' - - i & ' , ; ; ; 8 ' i,

lama acoperiti cu lrnpletid t u r l de papurl sau crengi do brad lastrarii lungi $i liberi crs & p & x mraola.

tot an
'

2 - 1

IPRIMAVARA
Plantare $ fertilinare
Scoatefi trandafirii de la iernat desfl$ur&ndu-le tulpinile $ine &d Td@ n l plmantul de pe ele. Taiqi ramurile bltrhne sau lnghe2ate. Pentru stimularea hfloririi prelucrati T sol, n in jurul rhdlcinii, Tngrlglmdnt artificial corespunzltor. Udafi trandafirii din belsua.

rOAMNA

Plantare gi proteqie lmpotriva Fnghefului


In zonele cu un climat mai bldnd toamna este anotimpul adecvat plantlrii. fmprejurul tulpinilor agernefi compost $i Tngrl$hmAnt organic matur 00s). fnvelifi Ilstarii.
I -

"

--

~ u - ~ u tinainte de lnflorire in fertilizati din nou solul. in vreme de secetl trandafirii trebuie udati. Fixati Itistarii de uporturi. Taiati ramurile

Mugurii cu Pete rnaronii, rotunde, indica prezenta plqneei frunzeior, care roade $ifrunzele. Sunt suficienti cafiva daunatori, pentru a cauza florilor daune serioase. In ciuda acestui fapt nu s e irnpune totusi luarea de rnasuri, deoarece daunatorul apare sporadic ~i nurnai in perioadele caniculare prelungite.

GRUPA 10

Trandafir acoperitor de sol de culoarea sidehlui

pdTlUIl1 U I S C E X

I lurnlna narura15
permeabil

I
0

4 Cngrijim simp15
de sol

R
<-

' ?

p acoperitoare

## 50-60 cm

Trandafir silba tic, fermecitor


Dqi Inflorqte numai o data' pe an, merit% sa' fie cultivatpentru florile sale de o fiwnusefe deosebiti,

CULOARE $1 FORU
"Heiderijslein Nozorni" este un soi de trandafir acoperitor de sol cu caracter dbatic, ameliorat in Japonia. Rarnurile sale lungi, a p l h d u - s e h arc poart5 nenumhte flori ce apar in iunie ~i iulie. Florile cu diarnetrul de 23 crn, grupate in rnhunchiuri rnici, s i n t tn general simple. Cand se deschid sunt roz, dar D mku-5 ce se trec dosul e petalelor devine alb. Partea exterioafi a pedelor h h e continuu roz, iar trandafirul cap96 un aspect sidefiu rninunat. Din p h t e , Pnflorqte doar o dad pe an. Florile sale, r a i s t h d surprindtor de bine la ploaie, emani un parfum discret. F d e cornpuse de regull din gapte frunzufije lunguie5egi fnguste sunt foarte rnici 8i lucioase. C h d rkar sunt de culoare verde-pal, devenind treptat verde-rnediu.
I

I
,,HeiderodeinNozorni" este o plant2 de o form5 grafioa&i. Nu d e p w t e indpirnea de 30 cm, deoarece lstarii lungi, subpiri se aplead in arc unii peste aljii. La inceput se d a volt2 lent, dar lktarii puternic ramifica~i acoped repede solul. Ramurile arcuite coborhd de pe creasta zidurilor sau de D s&i constituie o priveliste e irnpresionant5. ,,Heiderodein Nozorni", datorid crqterii sale echilibrate, se poate cultiva ani indelungafi ~iin ciubere mai volurninoase. Plante de acornpaniament fiurnoase, cu formi arrnonioasli pot fi ierburile ornamentale, de exemplu iarba-albastri (Molinia merulea), penisetum (Penniserum dopecuroides) si colilia (Stipapulcherrima).

dantwc: primavara. 'Inmuiqi o noaDte intr-o galeata cu I@ trandafirul cu rBdicinH libera.

S%paTipe varful parapetuk groapi3 de 50 x 50 x 50 cm. I Amestecafi rn sol compost din bel?ug ~i o mdna de ingrZL~3mant.

UNDE SE PLANTEAZA?
Acest trandafir acoperitor de sol este recornandat in g ~ d i n i l e rnai rnici, dar se poate folosi in nenurnZrate alte iocuri. fn gr&hde alpine, dupP trecerea florilor vhtice prelungqte praenga spectacolului . floral. Pe pantele de dinaintea teraselor v2 puteji delecta deopotrivz cu parhrnul ~ipriveligtea florilor. D a d phnta~i trandafirii form2nd Pete cromatice, plasaji d t e patru exemplare pe-rnetrul p&at. f n g r i i d h de ericacee folositi-1 , , Dentru cornpletarea spapiilor dintre ericaceele hfloritoare.

T h t i pufin rihdkinik. Plasafi in groapi planta inslinata p e zid. Locul attoirii si fie situat a trei degete sub sol.

Depunqi solul In juwl tulpinii. Bat3torifi-l cu gtija pentru a forma o farfurie de udare. Udafi abundent

D a d doripi sb-1 asociapi cu ate flori, alegefi plante inflorind ihdelungat, penuu a asigura podoaba floral5 gi dupi trecerea uandafirului. Asernenea plante Morind hdelungat sunt: rnonarda (Monarda), liatris (Liauis spicara), cenuantus (Centranthus), salvia albastri (Salvia fkrinacea), salvie albP (Lavatera rrimesms) ~ibrumikelele (Phloxpanicu-

Acopenpentors lpe PPlm de o

lam).

CARTEA

,Heideriislein Nozomi"

GRUPA 10

39

I Gridinirit iscusit

Cumparap altoi de trandafir bine ramificat, de calitatea .A", cu cel p a i n trei Rstari i i g u r o ~pornifi din locul i rltoirii.
8

Pi

!L L. ,

..<,a*

@ Soare. inf~ore~t; at6t cu mai abundent cu cat locul sau este mai Tnsorit.

Nu taiafi trandafirul. Primavara tiiaji de pe tulpini doar ramurile rupte sau inghejate. Fertilizafi inainte de inmugurire ~iinflorire. Din august nu mai fertilizafi, pentru ca lastarii s i se maturizeze tnainte de venirea inghefului.

@ Nu cumpgrafl plante cu

lstari uscafi, bruni sau pitati, sau plante cu radacini firaw.

401 cu bung permeabilitate. Deoarece listarii trandafirului cresc tarandu-se pe sol, este indicat ca solul s2 fie lax ~is2 se usuce rapid dupa ploaie.

fngrljfre tot an ul
PRIMMAW
Plantare $i krti/izare Plantqi primivara in regiunile cu climi aspri. Tndepirtafi mu~uroirea iarni Si listarii de inghefati. Tncorporafi In jurul trandafirului in sol compost $i ingr;i@mdnt de stimulare a infloririi.
VARA fngrijire inainte de inflorire fertilizaji fnci o data (srringa,jos). Udati pe timp secetos. TOAMNA Plantare @ protecfie Perioada adecvati pentru plantare tn regiunile cu clirna bldndi. Strangeti frunzele cazute. Dnainte de primul ger, mu~uroifi ingra~am6nt maturizat sau compost b jurul tulpinilor. Acoperiti trandafirii acoperitori de sol mai v6rstnici cu ramuri de brad, incepand din mijloc, de sus.

I
1

i e vreme umeda Si daci trandafirii cresc prea strdns unii ling5 alfii, plantele pot f i atacate de patarea frun zelor. Pe frunze apar pet de culoare deschisa, cu margini intunecate. indepartafi frunzele infectate ~i stropiti de mai multe ori cu solutii fungicide.

.-

PLANTARE 51 INGRIJIRE
Pilgrim" cu r l d t i c i m
D compost O Tngra~arnlnt stimulator de inflorire CL foarfece

,,The Pil'im" este un trandafircu aspect nostalgic, totodata' modern, care Mlorqte de mai multe ori.

~ ~ A C C E S O RUI : I trandafir ,,The


L.I

I
Austin, ,piirlntelen t m a d d k h en -i t. L o i q t e din iunie p&ii la sosirea primului p. pot Se b b i douii p e r i o d priiciale de "iorire, amtea b d h c e p u d verii gi h c e p u d toamnei. Horile sunt mari, hvolate, h fbrml de a a s d Petalde l e ~ ~ t a i m e s$lbensunt &chis, culoarea petalelor se fnchide treptatt,spre interiorul florii devenind portocalii. Flode sunt situate dmupra fmnzi~ului, tije lungi, fn pe giupuri de trei sau cinci. Igi revar& parfumul plkut ?n special In timpd nopfii. ~ 4 shgioase, verdek hchis sunt a l d ~ t din cinci e foliole. Trandafuul ,The Pilgrimn are htari puternici, h r m b d tuF$i l e , asembftoare unui

rtidtkinile rupte sau prea lungi.

Soid ,The Pilgrim" poate fi


utilizat fn nurneroase feluri. Ca gard viu semihalt, f d o r i i d toat5 vara, planrafi tufele la distange de 80 cm htre r%&cini.Acest tip de gard viu este foarte decorariv de-a lungd trotuarului sau al gardului. In strat mixt acest vandafir cu flori abundente, plantat al& turi de arbqti g dte plante i perene asi@ un fond pkcut, h s i p a t e fi plantat g h ceni trul strarului. In straturile h brmii de i u d &trandafirii ofefi de plkutil. asemenea o priveli~e fn asemenea' locuri plslta$ p p u r i de cel pufin uei t&, la dismnje de 40 cm h u e ele, g i amcia$-le cu plante subarboriwle precurn arbqti scunzi g i perene ce f o r m e d wvor vege-

gnlbene: printre coada-pricelului,si crin galben

& v& cu alte flori sau alte a, soiuri de tran*, a* s podoaba parfumad a locuinfei

CE SE PLANTW UTUBL?
TrandafUul ,The P i m " poate fi plantat al5turi de flori rosii, portocalii, albastre, violete sau albe. Plante asoclate gdbene pot fi crinul gdben (Hemero&), coach-goricelului (Addlea 6%pendulina), crehoara (Alchemilam o h ) , flomis (Phomisruseliam)gi criiijele (Tagem). S t r a d poate fi wmplemt cu crini de to am^ cu f* r galben (de exemplu AuTeomarginatan) . Se asor& bine cu flori albastre sau violete, cum ar fi nernfi;;orul (Delphinium), ialesul de d m p (Salvia

(Lavandda angustifolia),unele specii de clopojei (specii Campanula)sau ciocul-bed (Geranium x mamificum). Nuanp alb~ avflorilor de crin
de),

1
Furreti pvfin amestec de p&mlnt ln graapa, a@ plantap tranclafirwl &el ca locul altairii d fie la t r ~d-tewb i

Roue-

rniresei (Gypsophilapanicdad, soiul alb al ierbii-fkei (Tanacerum parrh&rn ,SchneeW) sau ciucqoara (Lobulariamanuma) AbnprospPd stratul cu trandaliri.

Punefi @rnDnt la r&W&, tamti solul $iformati farfuiie de dare in jurul tulpinii. Udati abundant Si mugmoiti tulpina.

p&xlanr.

Trandafirii cu tnflorire abundentIi necesita fertilizare. inainte de inflorire ameste-

Hmm tbrtunei

ml.

& apropierea teraselor sau

de-a lungul deilor vl putefi delecta cu frumusejea nostal'di $ p a r h u l ^mbietora1 r trandaf%i.

detwwiw

--

inflorire. 'lncep3nd din iulie nu fertilizafi plantele, ca 15starii sl se poatl maturiza.

.-

I
.

Grridinririt iscusit 1
I

LUMINA 51 SOL

TRUClJRl
r Trandafirii cu radacina l i b d vor porni rnai repede, daca inainte de plantare fmbibafi ridicina fntr-un arnestec de argili ~i api. Facilitafi maturarea lastarilor ~irezistenfa plantei la ger: incepand din iulie nu fertilizafi solul ~i udafi plantele rnai rar.

pufin trei listari sinitosi.

r Nu cumparafi plante cu doar doi listari, sau plante care abia au inceput s i tncoljeasd.
. a

Sol permeabil, bogat in substanfe nutritive. Dezvolta ridicini adlnci ~inu tolerear8

L4

- -

v
Ingn'jire fl fertiiizare Inainte de Tnflorire fertilizafi fnca o data solul. Tiiafi florile uscate deasupra celei rnai apropiate frunze complet dezvoltate. Pe timp de seceta udafi plantele $ FncepAnd cu luna iulie sistati fertilizarea solului.
TOAMNA Plantare $i protejare fmpotriva gerului

PRIMAVARA
Pkntare si Hiere In regiuni cu temperaturi scizute prirnivara este perioada optima plantarii. Dupi iernare desfacefi muguroaiele trandafirilor, apoi arnestecafi solul cu compost ~i ?ngri#mAnt. Taiati listarii bitrani pana la suprafafa solului, restul IWarilor xur*-*i-i o treirne 00s). cu

,a
Bobocii uscafi, rnaronii sunt semnul prezenfei larvelor de viespea bobocilor de trandafir. Acegi diunitori de culoare verde-deschis, lungi de 1 crn, patrund T n interiorul bobocilor, datoriti cirora bobocii se vor usca. Tliaji $i ardefi florile contaminate.

Perioada optirni plantririi T n regiuni cu temperaturi rnoderate. Onainte de sosirea gerului adunafi ~i Fndepirtaji frunzele cizute. Mu~uroiti tulpinile si mulcifi solul.

Q IMP AWIMP SRL

p rrn .r ~ o 1 0 3 i UJ131~ i ~ y eUEJJ ap a~t ~ 3 t s u o 3 .10s . ~ ~ n tqps .


I ,

n*r ur2n~ . JLJEPUEJL


_-

.'

F LL

Frum usete cu parfim de mere


F m I e trand&ui ruginiu cu Znflorire abundend emana' un patfirm deosebit.
p h 4 h lungimea de cbiar2~S~debaziiafbst f & b nwmase lucriiri de & 4 ha bra au luatnagrretrr&hksoiiuri cu o

-ACCESORII: C trandafir I Q tngr8yam3nt de stimt

PLANTARE $1 ~ N G R I J I R E

Trandafirul ruginiu este cunoscut in intreaga Europ5 I n d din veacul al XVI-lea. Specia sdbatid (Rosa rubigi* m. nosa), caracterizatii de ramifimfii puternice f o r m e d o tu& ,Maniqfs B m e un soi w l de 2-2,5 m indilfime ~i 1,5-2 m vd& dae d d v a t pi 4, E d t de l&gime. Pe k i sunt dispqi 1,5 m, a flori rnbunte, ghimpi degi, frunzele verdeinvo$rea de clzlwe roz-palid, ca inchis emanz, mai ales pe timp pi soid J d y P m c e " , cu cald gi umed, un parfum condiflori simple3mz,cu cenuu galmentat, amintind de acela al ben, cu o f a i m e de 1,8 m. merelor coapte. Pe dosul frunSortimentul soiurilor mozelor exist5 nenumgrate glande derne este foarte vast. Pentru odorifere de culoarea ruginii, de plantare se recornan& cu la care i se ~i trage denumirea de p d d e r e soiul d w t o r ,,trandafir ruginiu". Pe pegioluri .Flammenmnzn. Acesta atinge o scurte sunt grupaji d t e trei i n d e e de 5 m, !nfIorqte o boboci roz ~i lunguie~i. sin@ dad pe an, florile sale Diametrul florilor simple, rozfiind hvoalte, de un culowe deschis, a p k h d in iunie pi iulie ro~u-aprins.Tot o singuta d a ~ este de 3-5 an. Toarnna, planta Pnflorqte gi trandafirul-tuffi a t e o r n d de m e rop-sm,Fritz Nobiis", W t de 2 m, cu wjiu, lunguiqe pi ovale, flori mari, fnvodte, de d o a r e roz-somon, fn interior a v h d o nuanp galbeni. .Goldbwchn are o Iniilllgime s h i h c i flori deusebit de m r ,lax hvoalte, la ai fnceput de culoare galben-auriu, rnai &u de un colorit mai deschis, ca gi ,Magnifican, halt de 2-3 m, cu flori rqu-palid, semibvoalte.

Tbsrfmrab&
Perioada d% plantate: toamna a u pimilvan. I n a i m de plantare, tinag trandafirul o pte Tn ap;F.!Sp@i ogroapa de Bcm.

AtnestIn sol o galeata de compost $i mdna de h g r B o @mant artificial. Depunefi pe fundul gropii o parte din amestecul obgnut.

I
1

Soiul,,Pritz Nobis" ditun'de budlu'a dmpmie

parfumul &u, un alt avanmj fiind ramurile cu ghimpi den& for&d un zid de netrecut Taluzurge gi pantele se pot transforma hspagii verzi, dad pe acestea se cultiv5 viguropi trandafiri mginii. Solitar, &d w e In floare, ofed pe gazon sau h t e d o @ privGte fermedtoare. In straturile de flori, plantate hfundal, pot fi folosite gi soiurile expansive. Asociaji i stratutile de flori plante per-, hilorind concomitent cu

TXMP de pe ridacina ramificatiile vatamate sau uscate. Probafi trandafirul in groapa: d x a e p e a adanc, mai punefi

Plantati trandafirul, batatoriti pamantul in jurul radkinii, ~i udafi din bel~ug. Mu~uroifi planta cu pamdnt pans la 30 cm.

1
-

UNDE SE PLANTEAZ~

.q . cu deuda (%,&utzia cre~ara) sau cu s i (Spiraea prum%ha). pA Liliad violet (Syringa 4-

asocia

,OF-aprins i se p o t r i m & minune gi unii arb* d$i&tori, de exemplu soiurile de dematis cu flori albasue (hibrizi

trece pericolul fnghefurilor. Ud sistematic pe vreme de seceti.

CARTEA

Trandafirruginiu

GRUPA 10

43

Grzdinirit iscusit

APROVIZIONARE
Mace~ele uria~e libera, disputdnd de cel pain $i trei lastari viguro~i sc?nZito~i. Nu cumpgrafi plante cu radacina firava sau cu lastari ramificafii pufine ~i subtiri, a t i t inflorege mai bogat. Suporta ~i perioade de umbra, mai dar inflore~te modest. iarna. Pe dosul frunzelor speciei salbatice ~i multor soiuri se a gasesc glande odorifere ce emana un parfum intens de mere.

Sol affinat u ~ ocalcaros. r Nu tolereaza solul acid ~i nisipos.

ingrijire tot an ul
*-

-e
I

plantare ~i fertilizare Perioadi adecvati plantarii in aspra. Incorporafi compost #iOngr8#mint artificial O solul exemplarelor n inrldicinate (ios), dupi care udaji-le. Taiafi llstarii bolnavi sau degerati

VARA hgrijire Pe vreme sccetoasi udafi bine mai ales exemplarele nou plantate. lncepind din august, nu mai fertilizati.

TOAMNA Plantare # recoltare i Perioadi de plantare adecvata in regiunile cu clima blindi. Culegeti mcice#ele doar d a d sunt destul de mari $i colorat R ro~u-viu. s-au Mu~uroifi tulpinile inainte de sosirea primelor inghefuri.

Pe vreme de seceta trandafirul ruginiu este atacat de cicada trandafirilor. Pe suprafafa frunzelor apar Pete albe. lnsectele verzi sau alb-galbui sug seva plantei pe dosul frunzelor ~i pe muguri, care apoi se deformeaza. 'in caz de infestare grava stropifi planta cu solufii insecticide.

Flori hmoase ca in vis


T'dafiruJ ,,AfbkiicBarbier" Morind o &p" data'
seduce prin mulpimea Borilor sale.

Traa$afteri Barbier'' ahereathF~anphwd 1900. E n lu& gi

& . J i r n p a t ~ ~ n o d e cdistkdve d e m&d i &tor Rwa wr'6hdm. u

na. Amplasati pe clrlige fixate pe un zid un grilaj de dimensiuni

Spa$ la 30- 50 cm de ridul casei o groapa de 50 x 50 x 50 cm. Amestecati pBmantul cu compost ~i ingra@mAntde stimulare a

l
I I

exterioare sunt de culoare albid GIlaptele, cele inrerioare galben-lhn%e. &ric Barbiern este un trandafir cu o unid hflorire, dqi "irea principaki este urmad de obicei de apariria dtorva ate flori disparate. Aceastg idlorire ultp n o d s numegte gi ,,remontaren. e %rile emanibd un pbufum fkr&or apar individual sau h m b d u r i pe Petarii din and predmt. in caw$, nu

F d e lucioase, de un verde-pmbd se d m o l d pe I&tari lungi, cu spini rqii. & p* * qtesii, ,,Al&ic Barbier" ae un t uandaf~r ur&~r vigros tari flexibili, a &mi lungirne considexabi p a t e atinge 6 m.

d mc&u i d e J d p ~ ~ ~
I

Locul altoirii sh situat la catwa ore de pimant. 3 plasafitulpina cu 4 trei degete subpirnant, groapa cu trandafirului in apa, apoi taiafi
Cu
inainta

~~

t&gitlmd&~lpWm
d e ~ l $ ~ e ? ~ n d e rnultor flori prir ~

pat phi.

acoped suprafefemari. Zidurile asigud de asemenea o suprafip Intins5 de expansiune. UNDE SE " ~ T Jlbkric Barbiern poate ~ minunat oferi un fimcia~ plantelor perene din f$p ,,AIUric Barbier" bflorqte fru- zidurilor. mos ~ifn perrumbd. Pe prduri gi pergale cmaz5 o cortini deas5, prin care nu @trund privirile curioase. T&e cu ramuri nre sau h r i i bikdhi ~i uscag ofed un s q r t romantic acestui k g i cu & m e lktarii de

Nu Pntina~i hrnusefea floriior prin fbri SO&E de culori striden-. fn faFa tufelor de trandafiri sau sub q t i a se pot planm urmiitoarele plate cu flori de culoare g d s d s podu-palid: m crI;dYchemilla modis), uini pbmi ( h e r d i s x), flornis (Phlomisd i a n a ) gi
s a n m k (Smtolina chamaecyparism$-

fie

plantare

Urnpw~

for-

foarfecele rtidacinile prea lungi sau vatamate.

mafi in jurul tulpinii o farfurie de udare gi udati.

MururoiJitulpina trandafiru-

lui la o iniltime de aproxima30 cm. DuH aparitia primilor

.--tari, descoperiti tulpina. Legafi lastarii lungi de spalier.

CARTEA

GRUPA 10

44

Grridinzrit iscusit I

viguros, cu rsdacini libera ~i ou cel pufin trei lastari verzi pornifi din locul altoirii.

I Inflorege ;bundent ~i i n
penumbra. Solul bogat i n substanfe nutritive trebuie aflnat adanc, pentru a evita formarea apei stagnante. Fertilizaji deopotrivi inainte de aparijia I W r i l o r $i a florilor,

lastaiii laterali la 2-4 oihi. Legaji bine ramurile de suport. In august, tncorporafi i n sol, i n zona ridacinii potasiu pur, prin care marifi rezistenfa la inghel a trandafirului.

a Nu cumparafi trandafiri cu
rgdacini firavi, cu doar doi listari subfiri, pitafi, brunificaji.

-. * - ,
Plantare $ fertilizare Perioada adecvati pentru plantare in regiunile cu clima aspra. Tiiafi plna la baz5 ramurile imbitrlnite, brune $i rafi Fn sol compost ~i ingri~im8nt organic. FertiIizare gi Siere Fertilizafi pentru a doua oara cu pufin inainte de inflorire. P e vreme secetoasi udafi ~i mulcifi solul. Legati listarii de suporturi. Dupa inflorire tliafi lastarii laterali. Tiiati fbrile ofilite oblic deasupra primei frunzei de sub floare. in august incorporafi in sol potasiu.
-

TOAMNA Plantare $1 ptvtwie Perioada potrivita pentru plantare in regiunile cu clima bl8ndi. Mu~uroifi tulpina trandafirului la o inalfime de acoperindu-i cu frunzi~ uscat. atarea frunzelor poate parea in locuri umede, unde frunzele trandafirului se usuci cu greu. Ciuperca produce pe frunze Pete cu margini de culoare Pnchisi. Frunzele mai tlrziu cad. Adunati frunzele vitZimate si distrugefi-le. Stropifi planta cu pesticide. Repetafi operatia peste doua saptim8ni.
.

'

Q IMP ABAMP SRL

ISBN 978-9634609281

. p o ap do~odq m p e !nun e ~ l e p a u d ersa~dw!a n p a d <(r~!arp snrpuqay3) n!u@m aplaunb!ur nes (s.pupz~~on p u a p ~ ) q appuaq

amp ap wueid ru a ~ p o q ~ ~ ( m p n p~ u ~ a s o u a u t l ~ d ewa1souau.q $ (mm s.wq~) aPP!m 'l (a & ~Pld~l3) !qw-eareou c(umsauauro3uny -au!qay mpa-e m d a s -SWZJ)r0pd.e~-euqnldwaxa ap m p e nnuad < p!P g w ~ d ~ ' ! ~ p p mqns aluwld agp apog $&p ap a!sa~duq0 X l U J ur I ap !dws!p 0 $TI T P P Hug3 "3 a ~ m ! b .IaseJ Inplpp! UJ g f e j q ~ m u q d p e p a$aard asa ap m y a u a q = Y ! F p % p o p ?$uapmv 0 n3 ' m v pP!Jq!H T n l F o p ap PJOPPJ~% eiej UJ p!qasoap a~u!sualu!o IU 'ar,sqp pop rw BaJapose U!J~ x a 3 n p s nune-uaq$ !-apoIA ' " T !B 9'0 antq p!mpm ~(~!rnurura, .la$ui -rjurtrr 3!u~and p a r a ~ d p mad?unfl pqdnua! nes ( n m ~ q p w u d q ~ q nnunuw a i h d "3 e a v P!Jqly nmm u n l ~ u ~ u snm& wg t ( s u a r a r ~ a dsnxng) ~as - 0 p 1 apun p p u y ui nm 30f!w ' ~ p pxx~ asppap POI JOIPOU d alsa uj w w l d rj e m u a d lpinod w e o p 3 .areopam a m d uj sap ~J!S!F:, nlduraxa ap w q asa pnp~oq p n w . ~ s u]; !B p w ' n ! w p - n h ~% n p o u o d ul ! p o p ap phqm ap pnlqe anq .a!lelar\a~ p ~ 0 1 0as a p o u 'mpreos e ~ p q - a m p n3 gunsp as a p apold 3 p-pe o anupsum !njepue~~ UJ 3ne!40~p ~ d ! p scnpne-uaqp2 p u p ap aredm8 o lep '1IqerewaJ a n o p 3 ap alapyrpsap q 3uns a p apolg .'a% p u q ~ el e ~ a!un! d d ~!qasoapasa a m i d p1 pumu .1 u p $uapunqe m w o n3 a ~ b ~ o p j U P p19-Ue un ad p y e p u e -un8 S u p e aeod ~~ .Pael - n p w pow ui v ~ n ap ~ o d l a p l as 'a13n.g ap uryred un pqurrura ! d u a ] s p p u o ~ 'rep 'I!JOSUJ ~p 331eo~nl~o0 m ! a pa waq$ uasap un ap 301 un p ! w u n p ~ 0s,munSu 3 !~oaun luns p&p eurroj o ap '$gun@ '!!h~ s p q o a 5 .mm!lpaj p ~ s as !a d n e u p p e p iay3ul p el rnalqza ap p s a p msa g e p o ~ o ~ *!Jolgunp ! goq el p n s p I p" tq I!q!SUas ' W l p q w o j !OS ! un aq -aseopnl 'a&! azuny n3 ~ a s e d !!y~ p ~ p p p p u ! d ad p a u d ui p l o m p as apqou aps apJo1d . a e pop m u a d p ~ a ~ d ~ as a yyepuen p01psorna.1 p w ! ulp p u n asa 'QyJ lop!-' a -9% P V ~ & 'UP103s?aunS"

~~~

CARTEl

,,Sutter's Gold"

GRUPA 10

45

Gridingrit iscusit

vara, cumparati altoi de cia23 de rnai multe raze de trandafiri ,,Sutterfs Gold" soare, cu atat Pnflore~te mai viguro~i, ridlcina libera ~i 1 sbundent, pana la primul cu cu cel pufin trei lastari 4nghef. dnitopi. Sol bogat h substanJe nuta Nu cumparati plante cu ' ritiie. Afanati profund solul, rHd5cina firava sau cu lastari pentru a evita stagnarea apei. Muki9 r ~ u l asolul. t
I

&lrimavara, tsiafi lastarii vigcrro~i cel rnult doui treirni la 5i pe cei firavi la cel rnult trei sferturi fafi de lungirnea lor inifiali. Taierea asigura creqerea uniform2 a listarilor. Indepartati listarii inghefati, bolnavi, crescufi spre interiorul plantei MU i n crucir.

lngrijire tot an ul
JAM ingrijiire

plantelor I~octorul

Perioadaiavorabilti planarii O n regiunile cu clima aspri. Desfacefi trandafirii mai batrani, incorporafiIn sol compost $i ingrZ$am&nt stimulare a de infloririi. Udati plantele. inde pirtafi lastarii degerali, tiiafi lastarii bolnavi pana la partea lemnoasi slnritoasa.

P vreme uscata, udafi e trandafirii. hcepand din august nu mai fertilizati, altminteri planta va deveni sensibila la Ingha. Wiafi cu regularitate paqile ofilite (stifnga, jos).
TOAMNA Plantare #i proteIfie contra fnghefului

Toamna tarriu este o perioada adecvata pentru plantare in regiunilecu clima blAndB. hainte de primul inghef, myuroifi F jurul tulpinilor compost, n frunzi~ uxat sau ingr?igam8nt de grajd maturizat ~i acoperifi ~lanta ramuri uscate. cu

Vara tarziu, pe tirnp urned ~iricoros, pitarea neagra ataca frecvent hibrizii thea de trandafir. Pe frunze apar Pete negre zirnfate pe rnargini, iar mai tdrziu frunzele se ingalbenesc. Distrugeti frunzi~ul bolnav ~istropiti trandafirii cu pesticide.

Q IMP AWMP SRL

-(ulq*s

S , ~J" EJ&!ME[&EJ WD) E !mnpd nes y n e q pajp3n.y !urod ad <pqurnp p w eard >y nu ao 1~10q.m 3sapqdsg~ ad as ! n p 1 p p m 3 ! ! J E I ~ -3s!pqo nes t;weolm ap ~ u r r o j UJ uodns ad l e d p npwooap awa nod3 nj tq -epalei -up" pueld o aa < m a u s pjvds 1 4 1 % 16 m k?"J 'p!w nj y ~ ~ u eas d l nu ,FW & T P ~ ~ Hs'ped" a m r n 3 p 1~q11-p g!ro~ea

.wod nes p!z ap ']ase~ alala~ad WJ 0s ap ap eWW!P el LUJ OS x O x 05 S ap edeo~6 !$edas o

n, al!mqn~nt !wad nes !ja~ad a~elueld a~u!eui ap ap !iex!~ .n!zJgr euweoj nes e~en

as JT ',aTN eYSMESnAu .!nTnr!PP-l@ -201 a n o p lndwug el p u p nrmdrnd-n6or p!os 16 lalo! 1n3eld pwnped nrnnes rJalnd Feoumrj p o j ap poqoq u -. ! ~ J O W Jepeopad ap Iw-nqn p ~ ~ u n qns w v p o up pdnp ! ~ p r o m - m a p m q n 4 p -nn-wqp . p ~ d ~ aErn!o) e w .I ! !I a!un! ul q o m p x $I !n ., m p ~ adeo~de a r o ~ u ! ap r n p q [ ~ u a t . ~ o p d m am- ~ ~ O I Ee P a p%my s > ~ q p ap pnaurelp Qune 1od ~ . w a r n s ! aseop!d 6 alpoauj < d ~ F J O I ~, -~yepfepuan 3 ~(x1s ! ~ e u r w ) $ eneoscn nes alo%ad ad -rod . .luapunqe an L 3 J, m ; p!der amoj a~Sapu&dsp as suns pz3an-!& a p u a q J . & % spump !ielue~d O $ V -JEI !!ieds ap !iaunds~ pea '!.TOIJ n3 padme as dwy .ap~o ~ J ~ J O I J U J asecrrqum! IS un>s ul !ode 'apJaA a u ! q 1 a 3 ~ uar g u r ap q d 31s h apn301!6 p a ~ a l oa m !rn!o$ l ( qepmuad a l o e snJad!unfl pqdnua! nes (a p-q~pfepuan nmeo~ e .ropm a m l o p e a ~ j n d ,ysn :, e U ~ E ~ U s,pej" -awp i IIH - ~y='tP a l = w -Fnq 1 Ui 'PW -VH S , ~ J R ~@ , D I ~ >s!rupp ao !Sun1 qary ad JW -ardwt up firoqre 1 !h@ ! 6 nq . ' -nos ssar3 .zor 6!laauj ID &!qp rS n r <p~01 !p padme r!uran# !ode p u p a q s ~ s a q o ? a albpugdsp a s .~rodns 1 p ap . a!nqan !os ' ~ ! I . I ~ Amioh, -zap peod as ps e 3 .rJuapuaa '!gun1 p qn> '!rol&p
~ P D P ~ T -

-1
I

1
$S !O -

WJ 'ur 0 1 ap t a. $a%ur~e , ? iu w Y a w d lmd?pa un aa !s s -.srnw ~ Z @ W ! Hs,pedu

-eXe~pm!~

!pun" uip p'lqps !!JIfepqan pu!y ~rfepnen !os ! n l w ap


'~E,J

'88

a J ~ P q m PLmq-Fj 1 e aTmM W *dPVd''

xmoa IS morn3
S J I I E J ~ .rnjnjppw

*ai~sapq y m q _ m m ~ o, fq m ~ & X B ~ T H sa V ap n~my.n?d' a t @ o ~a p . 1 0 ~ q


n

,,Pads Himalayan Muskn

trei liistari sanatopi. Sol perrneabil, bogat i n Nu cumpHrafi plante cu rZtdiicini slabii sau lastari firavi.

fierberea vetricei ~i pelinului a alung5 piiduchii de frunza.

F
,
1

.- . <----

1
I
Larvele viespei frunzelor de trandafir ataca frunzele, le rod ~i In urma lor Pete lasa de culoare deschisa. Deoarece viespile vor roade straturile verzi, cu clorofilii, se va rarnane doar stratul transparent de epiteliu. fndepirtafi frunzele contaminate ~i latvele.

Primavara este perioada optima plantarii in regiuni cu temperaturi sazute. Ondephrtati mulciul de iarnlr ~i muguroaiele de pamant de pe trandafirii Tnradicinaji. Distrugeti buruienile (@s)$

PRIMAVARA Plantare fl fettilizarea solului

amestecati solul cu compost $1 lngrasamint artificial.


lngrOire Pe timp de seceta udati plantele ~iincepand din iulie,

nu mai fertilizali solul. Fixati lastarii de sup0rt. lungi


TOAMNA Plantare si ptvtejare de iarnir

7 F -

in regiuni cu temperaturi maderate toamna este perioada optima plantarii. (nainte dk sosirea gerului formafi ?n jurul tulpinii muyroaie din compost ~i frunzi~ cizut. in regiuni reci protejati listarii cu crengi sau pinza de canepa.

I 1

OMP ABnMP SRL

ISBN 97E963-86G92-8-1

UJB SE-OE

aam!l!qeawad gunq n:,

@e6unlapul a!Joi#ul

&
+$

alnqluwo
-a!un!

wau!g azuny !aun nes a ~ n h t !nun e~dnseap '>!lqownea


-101al!u!dln% !We1.a1!1!4o

<

al!.

i n u ! !iepgdapul r ~ ~

nes (OJJ!J sdss OJJ!J sdou! yg) !n~nmqo!3-mn!3eur '(r!uassy X EJadJN) ! J ~ ~ u - E ~ J E !(EJ ' -O~J!PUEJS uopoJXle/~)Inuopo3 -!~eld'(eso~omue!nps) 1n4apC '(EU!JUEZX~ S+EJS) Ins!r@ls '(D!UOJJA ap !pads) m!uoJan !ia%apaua~ad aJlu!a - a n o ~ p n d -saJo3 giuals!p o el !S 101 !!ur!ipl

gu!pg~8ap l ~ q nes I n u m d 1soduro3!JOU ap ~ n l w p q d !lm ul -a~sauv .Spado3e ad ap eu!pe~% (s!suauopmp x s!~adoAq) ins! -mdo!m c(sua~J~adtcras snxng) 1nr!S~!3 'eav !!JIJZ~WI ! 3nd S ap !!~yepmn n3 13aj~ad ezeaz -!uourre as upuquauuo~" Inlrj !asa~!ur-ea~eoU

e!jaqol 6 ( ~ ~ ! ~ !!. r~~ p q q ) ~ ~ ~ e!nlnqol nlduraxa a ~ d s e3 < m ~ n s ~ ~ pFpJoqap a~u!8nur alpog aseon13adse luns -g~ueld almarj n~luad Iuaprjns 301 ys!xa qAape-Jrnj p e p !eurnu a~ueld alp n3 s e ! C pUI ,puq ~ -uauuos" pljepue.11 !ie~ueld

nes !3!ur apu!p&4 ui anldwaxa

-"urn

o p q ~ p~ylrpuar~ e lajlse

'm13

p j o m p as 3p!d ~ J I J Z ~ U ~ L .aJalue n w l p p p as as!rpsap ~aldurm o p o ~nrnl[!ur ~ p . a n o ~ p a u r ~ a ~apoU n3 aFs !polpan nnps e nnuad <apunss u j .aseo~n5lm lapsr! p u ~ d <a~ppaJ 3!ua]nd alapad ~uawe!mdurmeap m m ~ d ap UNEP '~01!ap p-L4uni e-ap pP m d !nInJgeprml n!r!Jal - J Q ~ frn3wsq ~ - ! i e ~ n p ~ - mluns !I w q ~ p ~ ~ f e p m ~ ap 3 ] so .pn!d a ~ a S a ~ 3 re JOP !Jo3gquIasr! <!uaqP p y p $ ~ ui $wueld 9 ~ c$u~gw poqoq u!p p~'psap 3s p h ap ~WJOJUJ c a ~ o ~ u '!JPPneJ) aP 6 3 ul $2 'JO~alU!tUJO~ Cn!m-uaq$ al!JOld -- e a n u ~ e~ ezypn aleod o '9861 P n UI as TEA ul!4 2~ L3ms UE1pe I E A ~ e!qe lean ]so3 e m n o a p em" ~JEPUWI alsa upuryuauuo~" un

-p aeod " p u y n u u o ~ ~ g In!oS

CARTE,

,,Sonnenkindm

GRUPA 10

47

GrZdinZrit iscusit I

LUMINA
Cumptafi altoi de trandafir

S1 SOL

TRUCURI
Trandafirul pitic plantat in ciublr poate ierna #i in racoare in casa xarilor sau ?n garaj. In tuna august administra ingrasamant cu potasiu trandafirilor plantafi i n s t r a pentru a le spori rezistenw la

la container, compact, cu
r4dicinZ dens?.
i
% ,

; '

,.

*-

Soare deplin. T locuri n tnsorite Infloreyte continuu $i abundent pfina la primul 4nghet.
a.

Ahr cump&a$i evltoi in container, eu frunzi$ mr s w a a d r u i rWcina nu Onnqea

e So1 cu humus. Affinati solul adfinc sau alegeti un vas Tnalt, deoarece trandafirul dezvolta

Mu~uroiti tulpina plantelor

solutie nutritive plantelor in

Mstari.

raduchii de frunza pot nHpadi lesne trandafirii pitici

frunzi~ul ciizut pe sol.

fost fertilizafi excesiv. Daunatorii pot sl3bi

ciubar. Acoperiji lastarii cu

tivare si stropifi plantele a o solufie de sapun #i spirt.

Q IMP ABllMP SRL

Trandafiri sdba tici lndrripti


I

Rosa rugosa

1C) iunle-saptembrie

6$ Impand din

august m i b p urlap

1%

TndriigiU de p W r i 9 albine

I ##

cuErmus, f6ra plant& in gard viu - 70-80 cm

CARTEA

Rosa rugosa

GRUPA 10

49

Gridinsit iscusit

Prirnaara sau toarnllil tarziu am@a$ a M vlguros de trandafir, c r M k i n i u liberii ) cu cel pufin trei i lastari rabusi. Plu c u m p i l altoi cu ~ radacini flraw, cu liistari pufini, subtiri, rari sau piitafi.

Soare. Cu d pri;neyte rnai t mutt soare, cu atat fnflorege rnai abundent.

e So1 cu buna permeabllbte, cu humus. Tolereaza )i solurile cu sare, dar In solurile calcaroase este predispus la clorozl. Necesita rnulta ap%.

Reintinem prirnavara arbugii varstnici, Tnflarind pufin, prin Gierea la 10 cm de sol a tuturor l%starilor. Astfel trandafirul va avea din nou llstari vigurqi. Wn m a q e l e ce confin vitarnina C se poate prepara o rnarrneladl gustoasg.

~octoruf telor plan

Perioada adecvata plantarii i n regiunile cu clime asp& incorporati compost si Tngragmant de stimulare a Tnfloririi i n solul trandafirilor Tnradacinafi. In&partali lastarii Tnghefafi, iar pe cei bolnavi taiati-i p6na la partea lemnoas3 sanatoasa a tulpinii.

Culegeti m5ceple de indata ce au devenit mari ~i culoare de rosu-viu (ios) ~i cat posibil, pe preparati din ele, c3nd sunt Inca proaspete, marmelada. I n regiunile cu dim& bland6 putefi planta $iT acest n anotimp.

Viespea galicola a trandafirului pot produce pe trandafir ale filamentoase, globuloase logo$) de culoare verzuie sau )~iatica asemhatoare ~u~chilor, care se gasesc in ~ ~ eacestei insecte parazite. l e Este un daunator rar, i n general nu produce imbolnaviri grave decat la trandafirii salbatici. Taiati lastarii infestafi p h i sub paflile vitamate.
ISBN 978-963-85OQ2-8-1

P vreme secetoasa udati e abundent, i n primul rand trandafirii nou plantali. Dupa rfarsitul lunii iulie nu mai fertilizati, altminteri trandafirii ror deveni sensibili la ger.

1
Ro.P-02-10-065

I
(B IMP AB/IMP SRL

,yJ~~ephys Coat"

GrZdinir.1r iscusit

CurnMratp plante crescute

b Wfe. Se va dezbotta optim


daci beneficiaza zilnic de cel putin 6 ore Insorite. rn Sol afanat. Afbnand profund solul, se va irnpiedica forrnarea apei stagnante. Gunoiul de grajd rnaturizat fertilizeaza uniform trandafirii cu substante nutritive.

2n container, cu balotul de
Cirnant bine tntretesut de fBdicini ~i lastarii de un cu wrde-viu.

TZllerb se efeaueaza deasupra unor rnuguri o~ientafi spre exterior. Suprafala seqiunii se va Tnclina spre interior.
d

Nu cum@rafi trandafirii ai dror ridacini au i e ~ idin t container.

Prirnivara eliminati lastarii cu cregere Tncruci~ati $i xuttaii reztul1;is;arilpr.

PRIM~ARA

TOAMNA

Plantare si Giere
~rirnivara'este perioada potriviti plantarii i n zonele cu clirnat aspru gi sol cornpact. Descoperifi trandafirii pugi la iernat. Administrati-le compost ~itngragirnbnt stimulator de inflorire. Efectuati tiierile de prirnavara. VARA =re Dupa inflorire, fertilizafi pentru a doua oari. in vrerne de seceti udati trandafirii. lnfloresceniele ofilite se vor indepirta taindu-se tulpina florala deasupra prirnelor frunze cornplet dezvoltate de sub flori.

Plantare si ~roteiare
Perioada a d e ~ v a t i ~ l a n t i r i i in zonele cu clirnat bland ~i sol afdnat. indepartafi frunzele cazute $i rnu~uroifi pirnantul in jurul plantei. In regiunile cu clirnat aspru aplecaji lastarii la sol Si acoperifi-i 00s).

I Joseph's Coat" este sensibil


I fainare, boala ce lasi o pelicula alb-galbui pe listari, frunze ~i rnuguri. Instalarea infeqiei este favorizata de vrernea urnedi Si caldi, de variatiire terrnice. lndepirtati pbQile vitamate. Pulverizafi pe trandafiri solutii fungicide

- I'

Trandafir- nobil tufi


,,Abraham Darby" amintqte de soiurile vechi de mdafiri, ima'este m i rezistent fi hflorqte mai des. a CULOARE $1 FORMA
,,Abraham Darby" este una dintre cei mai shiitogi gi vigurogi trandafiri e n g l q t i . Are flori invoalte, P culori pasten late, cu parfim puternic. Arnintqte de soiurile vechi de trandafiri, cu toate d este un soi modern, creat de englezul David Austin. ,,Abraham Darby" este rezultatul hibrid?irii din 1985 a dou5 soiuri moderne: trandafirul de strat cu flori galbene P form5 de n q d ,Yellow Cushion" gi trandafirul u d o r ,,Alohan cu flori invoalte, rogu-trandafiriu. D q i soiurile parentale sunt moderne, noul hibrid are un aspect nostalgic. Diametrul florilor biitute, in form5 de c e q d , atinge 10 cm. Partea interioad a petalelor este roz-piersiciu, iar cea exterioarii galben-deschis. Petdele interioare sunt slab Incovoiate, fiind astfel vizibilii tranzijia dintre galben ~i roz. Florile solimre sau in buchete,

ACCESORII: CI trandafir inradacinat CI ghiveci CI compost, ni

Q SMI2karfece Cl homoni de hra&clmr. O bsys. Mi@

hmultire prin buta~i vari: de iunie-iulie. Cerneti compostul ~i adaugali-i nisip. Puneti amestecul in ghiveci.

de 15-20 cm, cu minim trei ochi. lnlaturatifrunzele cu exceptia celei superioare.

Plan tat I h g i gard

ctombrie. emun ~ a r f i m proaspHt gi Pmbietor. Frunzele mari, pie verde-inchis nu suit sensibile la boli. ,,Abraham Darbyn este un soi viguros, care atinge i'ndfimea de 1,5-2 m, Iktarii lungi atiirnkd pan5 la ph8nt.

asigud indelungat f u n d a d piersiciu al celorlalte plante.

Pe Ian# plante cu verde-hchis ca de ex. cimigir

CE SE
,,Abraham Darby" cu flori rozg b u i trebuie asociat5 cu grijii cu alte plante. Nu plantafi P n apropiere alte plante de culori fipiitoare. Trandafirul inviored culoarea mode albastru-violet, astfel poate fi plantat aliitu~ lavandii (Lavandula angust lia) sau iarba m%ei (Neper bassenii). Nuanple de alb aratH foarte elegant In apropierea acestui soi de trandafir. Se asortea6 cu floarea miresei (Gypsophila paniculara) nemjigor alb (Delphinium) sau crinul alb (Lilium mndidum).

UNDE SE PLAN TEA^?


Trandafirii englezi plantaji P n locuri insorite pot fi utilizaji In numeroase feluri. Solitar in gazon trebuie plantaji in grupuri de 2-3. La amenajarea gardului viu de trandafir asociaji Abraham Darby" cu soiuri de culori pastelate. fntre plante pktraji distan~a aprox. 1,2 m. de f n faja zidului de piatri sau 18ngii gard lktarii pot fi crescufi asemhiitor cu cei ai trandafirilor @@tori. fn straturi cu suprafqe htinse acest soi de trandafir

(Buxus sempervirens) sau ienupf (Juniperus communlw,. culoarea tnndafirului aratii gi ' mai evidenjiat5.

'413

lmbibati parka inferioarPia buta@lor sslufia hormonain la, apoi infigeti-i in amestecul de sol pin3 la iniltimea frunzelor.

Infigefi bete pe marginea ghiveciului ~iacoperiti-l cu folie transparent& Puneti v m l la lumina, dar ferit de soarele puternic.

~ o bJ rotunjii o

CARTE,

GRUPAIO

51

riidinirit--iscusi
i s.c7

.y!pGz

,i

;V.'

:&&-*I@>,

t:i:&

.;

S a d ',.A? .

. '

LUMINA SI SOL
@atma t r a M f j ,Ahham Darbf' viguqi, cu r&kin4 W i gJ cal pufin trei IMari Z Snstogi.
Nu cum@n@ plant@ cu adacini slabs, cu numai d Mstari sau lastari cu p e h mai mult soare, cu a t i t inflorege rnai abundent.

-I

11

TRUCURI

sol permeabil, bogat in substanfe nutritive. lnainte de plantare afinafi adinc solul, iar pentru evitarea stagnzrii ,$pei, adiugafi-i compost.

Ustarii iungi ai acestui soi de trandafir pot fi fixafi ~i de pergole sau suporturi, deoarece pot atinge inilfirnea de 3 rn. Pentru a avea flori tiiate timp Indelungat, culegefi fh,ilc ~ ~j&tata r r dexhise.

!ngr;iiretot anUL

4ARA

Pbntrra~ifeltiirare I Primhra este parioada optima 1 planGiriiFn regiuni cu temperaturi 1 xgzute. Formafimquroaieh jurul plantelor RrUkimte ti amesKecati solui c compost $i u hgrwrnant. ktdeptirtatilastarii lnghep$ fl G i a rmrile bolnave pgni la pMtiunea anatoasi.

brfFre
Pe timp de secets uda$ plantdc $ IOncepAnddin iulie nu mai fertilizaji solul. T#a$ florile ofilite deasupra prlmei frunze dezvoltate de sub acestea (Mnga).
Pe timp de seceffi trandafirul poate fi atacat de piduchii de frunzi. Diunatorii sug seva bobocilor ~i Iistarilor. Pe secrqia cu continut de zahsr se instaleazi fumagina. Spilafi planta de piduchi sau stropifi toata planta cu solqie sapun-

P I ~ ~ p r o t a j e r e d e i ~ In regiuni cu mperaturi mode rate toamna este periiada optima plant&ii. hainte de sosirea gerului formag Injurul tulpinii rnuwoaie din compost, frunzi$ &ut sau Ingr&amAnt matur, apoi acoperiii-le c crengi de u brad.

RW42-19074

lBW8

CARTEA

TRANDAFlRl

54

g pa*&, se preteazh ca
floare t5iata

CARTEA

GRUPA 10

54

rgdicini ambalate, v i g u r o a

cu listari de un verde-viu. < .r

k:
Nu c u w r a f i trandafiri l6stari pqini, brunificaTi, pataji, respectiv cu mu~chi pe @mPntul de pe r&dk;ni

tnsorite ,,Edelweiss" infloreste abundent p l n i la primele ingheturi. S 1 bogat R humus. Pentru a o evita formarea apei stagnante, afinati solul in adincime, inclusiv tn cazul trandafirilor cu r i d W l e ambalate.

primhara. Listarii v i g u w s e vor scurta la cel mult o treime, cei mai firavi pani la trei sferturi. fndepgrtafi pilgile degerate, listarii crescind spre interior, incruciyati sau imbitriniti, .
. ?

,
6

.
f

w
PRIMAVARA
Plantare #i taiere
Perioadi adecvata plantarii in zonele cu climat aspru. indepirtafi de pe trandafirii p u ~la iernat mquroiul de i pimint, amestecati in sol i n g i ~ i m l nstimulator de t inflorire si udati plantele. Efectuati tiierile de rigoare.

VARA

Fertilizare $1 fnqgire
lmediat inainte de inflorire fertilizafi inci o dati. Pentru a avea trandafiri rezistenti la ger, din iulie sistati fertilizirile. ?naugust incorporati in sol putin potasiu. Pe timp de w e t l udati trandafirii. Eliminati sistematic parfile ofilite. TOAMNA

1I

Plantare $i protecfie de ism5


,I

Perioada adecvati plantarii In zonele cu climi bllnda. Mu~uroiti tulpinile cu compost sau i n g r i ~ i m l nde t grajd maturizat ~i acoperilile cu crengi (stanga).

Ploaia penistenta si ceata . frecventi pot forma, mai ales pe petalele trandafirilor albi ~i roz, petc de culoare roz, ceea ce nu constituie o boali, ci este ~anifestare sensibilititii a nor soiuri. Pentru a stimula formarea bobocilor, indepirtati florile mai plpfin frumoase.
1

a uapunqE a.ri.roFur n3 J O J E J E ~ E ~~ ~ W J J . J
V
n n n

Inflorescente dese
I

PLANTARE $1 ~NGRIJIRE
cu

,,American Pih" este un t r a n d a ce se c a * ajutorul Iistarilor lungi pi f?exlexlbili.

ACCESORII: L l trandafir "American Pilar" fn ghiveci ; cazma I 01 compost O TngrligrnAnt stimulator de rnflarire 01 cu$it

VARIETATI
Trandafirul d ~ M t o ,,American r Pillar" este cunoscut de pe vremea bunicilor. A fost creat in 1902 gi de atunci, cu toate d inflorqte doar o singud data, fascineazii pe toate meleagurile arnatorii de trandafiri. Pkueazii multe dintre ukkurile trandafirului Rosa wichuraiana: bstarii lungi, flexibili, florile rnici qezate in mikunchiuri indesate, inflorirea thrzie gi frunzigul strducitor. Florile plate, in form5 de ceagd se deschid la mijlocul lui iunie din boboci lunguiefi. Unele flori sunt simple, asemPnPtoare t r a n u d u i sdbatic. Petalele rogu-carmin sunt dispuse in jurul ochiului alb cu antere galben-vioi. Florile formeazii msnunchiuri globuloase, indesate 8i infloresc abundent. Din nefericire aceasta abunden~ii florala fine doar p h a la sfirgitul lui iulie. Frunzele sunt pieloase, verde-inchis, lucioase gi toamna

Perioada da plantare: prim& o groapi3 de 50 x 50 x 50 crn. &wteca$ @4rndntul kos cu commKt Fqr&$4mant artificial.

1vara sau toamna.

2 Inainte

de plantare udati planta, scoatei-o din ner $i afanati rieinile: crape$ balot41pe lituri cu un *it.

Flori bimlore

I L I -

au o nuan@ rogcata, par mari deoarece sunt formate din gapte mici frunze o d e , penate. ,,American Pillar" este un trandafir & r o t i %$ riguros, care, asernanator soiului Rosa wichuraiana are Iastari verzi, lungi gi flexibili, apaqinind acelor varietafi de trandafiri ca~adtori infloresc foarte care abundent o singurii data, iar datorita lastarilor lungi pot fi utiliza~i variate rnoduri. in

Ala'turi de o ideala'planti subarborioola',lavanda parhata'

Plantalitrandafirul tn aga fd ca balotul sti fie la niwlul auprafefei solului.

Umplqi golurile dh jxr~ul balotului cu @m&ntgi solul. Forma$ fadude dc u& h jurul plantei, ca apa sii ajungiS la ridlini.

UNDE SE ~Y.'ANTEA~~?
Nu plantafi ,,American Pillar" in f a ~ a zidului sudic al casei. Prefer2 locurile aerisite, nu prea uscate, deoarece este sensibil la Ginare. Este trandafirul ciifiiritor ideal al arcadelor sau foigoarelor, iar plimbindu-va prin apropiere pute~i admira de aproape minunatele flori. Pe garduri sau pergole ofed o imagine ademenitoare, iar

CE SE PLANTEd

*'TUR1?

asortate, deoarece tulpina trandafirilor deseori r h 9 n e goals. h a t 5 minunat alituri de cinci degete albZ (Potentilla
Dupi Onfldm taiafi lastarii p i n 3 la radacina sau baza acestora, stimuland astfel Tnflorirea din anul urmlitor.

Udag planta. In primel tamdni pistrati solul umed ca e trandafirul sa s inridicineze.

,,Madame Julia Correvon"), clematis albastru-violet (de exernplu ,Jackmaniin) sau

-I
Florile de cufoarevie afe tran-ui tnfloresc de la hceputul lui iunie. ,,Golden Showers"

~ L A N T A R E ~NGRIJIRE sl
,

-..,,..

supor

,,Golden Shov.,,, , . , ,,, it de perete O pan3 distantiera O cazma O comport

. ,

TranMrul .Golden Showers" a fwameliorat h America fn 1958. Este foarte pop& pi h zilelc noastre, deoarece M o rqte abundent pi hdelungat. %rile +n-auriu fnfloresc din boboci lunguiefi, la hceputul lui iunie. Florile mari apar singuratic sau P n gupGi mici,-pi au f o r d de caliciu cu diametrul de 10-12 un.Au o e d e semiinvoalte, la tnceput de culoare galben-auriu-vioi, apoi devin galben-lhiiie. h mijlwul floTior sunt capsule wimdii. Acest t r a n d h tdo-e abundent pbai la sosirea primului ger p are miros fin parfumat. i F r m l e sunt mari pi lucioase, la fnfmzire verdedeschis, apoi devin din ce in ce mai in&. Trandafirul f o r m d tufe, are htari lungi, gropi pi drepfi, atinghd hi@icnea de cel mult 3 m. DaroriG l&tarilor dn-

UNDE SE PLANT^?
Florile abundente ale 4 firului .Golden Showers" of&% o privdite &rid. PlantaG trandafirul in loc Pnsorit, aerisit. CL@ratpe pergola sau foipr, acest trandafir tip tu&, ciatorit5 floriior mari constituie un paravan impotriva privirilor curioase. D a d vrefi ca trandafirul viguros sit se Pntindii pe per*, nu-1 plantagi in fap zidului sudic, deoarece acolo, in timpul verii, aerul cald s t a g n d . Alegefi in acest scop pereji sud-estici sau sud-vestici. C I e t pe &pi sau piramide, "Golden Showers" hevine podoaba stratului de flori. Este foam decorativ plantat si ca tt individual& llistarii a% &i puterici asigdndu-i o +ud srabilk Are nwoie In jur de un spajiu de 2-3 m. Florile galben-vioi pot fi observate de la depiirmre, decod n d astfel Aiar pi col~urile hdepiirtare, nu prea frumaase ale @diiii.

culorile, asohdu-se chiax 6 cu nuange de roz. La fnceputul verii ~ivara, hflorqte alitturi de flori h culori alktcu-mov precurn ciocul-benei (Gemium magnificum), clopogeii (specii Campanula], jalqul de & n p (Sdvia nemorosa), d v i a albastm (Sdvia hrinscea) p Iavanda i (Lawdula angusrihlia). Toarnna inflorqte concomitent cu steluple (Asrer dumosus x) i;i cu asterul pestrif (Aster sea3bliu.s). h t e plante form& cornpozijii p k u t e planmte h jurul doinii tran&ului. Se

galben s x), salvia (Sdvia &a) p norocelul i (Sedm dephium) ara& de asemenea, minunat &turi de trandafir.

..Golden Showers"
&
1 1 ,

.
8

AL

- .&"
,2>

. 2 - L
b -

-.

8,

Gridinkit iscusit

::)I

Daca cumpara$ trandafiri la ghiveci fifi atenfi ca balotul s i fie intre5esut de rHdZcin8 $i planta SA aiba rnubi lastari. Nu cumparafi plante ahe ciror ridacini au iesit din ghiveci, sau sunt slab dezvoltate.

Mult soare. Se dezvoltl frurnos d a d este expus la ware cel pufin Zase ore pe zi.
So1 permeabil, f i r 3 a p i stagnant%.Necesita rnulte substanfe nutritive, de aceea prirnivara $i inainte de inflorire fertilizafi solul.

J )

fngrijire tot an ulIataril lateral1 6 ~ ~9 legafl-I 3, orizontal de supoh


TOAMNA Plenttm #plrotq@re de iamil In q i u n i cu temperaturi moderate plantati trandafirul toarnna. Indepirtati frunzele dzute zi formati rnu~umi T n jurul tulpinii.

Prirnivara tiiafi rarnurile! bitriine ~i uscate. Celelalte rarnuri aducefi-le in pozifie orizontals, ca trandafirul4 infloreasci abundent. Dupa perioada principaa de Inflorire, scurtafi listarl laterali pana la o treirne, apoi legafi-i.

9octorul plan relor

PRI~~AvARA Plantare fi fertHhm

'In regiuni cu temperaturi s&ute este perioada optiml planerii. DupB h a r e FndeNrtati rnukiul ~i rnuyroiul de pirnant de pe trandaflri. Admini&@-le cornpwt $ Rgr5$m&nt aftiPirhl. Tijiati rarnurile m a t e $ x u w i - l e pe celelalte.
VARA -

'Inainte rle Miorire fertillz@i 7r-1~3o dat2i solul. In caz de seceta udafi planteke. Ti1ati ' plirfile ofilite. Dupa perioeda ~ r i n c i m l& Onflorire. xurtati l

f* w

Fumagina (Aspergillus fumigatus) poate ataca trandafirii rece. Pe pe vrerne urneda ~i frunze apar Pete cu rnargine maro-negricios, dantelati, apoi frunzele incep si cads. Preventiv, stropifi trandafirul cu extract de coada-calului, i n caz de contaminare, folositi fungicid.
I

Flori nobile
I
,,Perdita7',soi rezistent, cu idorire abundenti evod

P L A N T A R E $1 ~ ~ G R I J I R E
9

ACCESORII: O compost

,,Perd.-2 cu d d k i n i libere gi4leaCi O a m r n fogrfece de grsdlnarit O plantator

CULORI $1 FORME
,Perditan se numiiri printre creajiile de trandafIri englezqti. Aceasd categorie a trandafirilor pose& aspectul exterior al trandafirilor clasici, dar satisface gi exigenjele proprietarilor de gridini moderni, fiind raistent, siinitos gi inflorind indelungat. Asemenea multor trandafiri nobili e n g l q t i , gi acesta are culori in nuanje pastel fi flori puternic Pnvoalte. ,,Perdim" a fost objinut in anul 1983, genitorii s?ii fiind trandafirul nobil englezesc ,The Friar", trandatir de constitu~ie fragili, cu flori roz-palid gi trandaftrul-tufi alb de notorietate mondialii ..Schneewittchen". Florile sale de 8-10 cm, articulate in patru p i y , ugor arcuite se situeaz.5 D v2rfulIke tarilor individual sau in mici miinunchiuri. Petalele de o tonalitate deschid a culorii caisei, printr-o tranzijie discretii Pnspre interiorul florii, se colore-

aG in galben-palid. Perioada de inflorire principalii a trandafimlui este intre iulie g septemi brie. in inte~alul dintre cele doui luni este de agteptat gi o inflorire secundarii mai modesti. F m l e , rezistente la amcul bolilor provocate de ciuperci sunt de culoare verde-inchis, epidemic lucioase. ,Perdim", d q i trandafir-t&, are o talie scundi, nedep4ind indjimea de aproximativ 1 m. Ramurile sale ugor aplecate spre virf se wloreazi in brun-rogcat. Planta produce a q t i wloranji pentru a-gi proteja Iktarii contra b5Gii soarelui. Mai tsrziu, Iktarii mai biitrhi se Pnvemc treptat.

r'erioada de plantare: toarnna tarziu sau primsvara. fnainte de plantare, inrnuiati o noapte rBdkina plantei Tntr-o g & l dcu

Spa$ o groap5 de plantare de dirnengiunea de 50 x 50 x 50 un,T care sB hrcapii n bine radscina.

UNDE SE PLANTEAZA?
,Perditan prefefi locurile calde, insorite. Plantat astfel poate fi folosit in diverse moduri. Plantari totdeauna d t e trei plante una I h g i alta (distanja: 40 cm) in grupuri solitare pe gazon. in straturile mixte de plante perene tonaliti~ile fmmoase sale pastelate se armonizeaz5 cu toate culorile. Avefi griji ca perenele cu crqtere impetuoasii sii nu se extin& in detrimentul trandafirilor, deoarece acqtia pot fi ataca~i ciuperci. de Constitu~ia stufoasi face sa ,Perditan deosebit de potrivitii pentru a forma garduri vii semiW t e de trandafiri. Asocia~i-o, pe d posibil, cu nuanfe pastet late.

CE SE PLANTEAZ;PaTuR1?
L alegerea plantelor luafi in a wnsiderare faptul d nuanp de roz de caisi a trandafirului ,Perdim" se va estompa printre culorile pregnante ale celorlalte flori. Nuanjele de alb gi uem au un efect retinut gi elegant. Trandafirul se a s o c i d bine cu brurn%elele (Phlox paniculara x), clopogii (specii de Campanula), floarea-miresei (Gypsophyla paniculara) gi nemrigorii albi (Delphinium x). Nuanra de violet-dbbtruipal eviden~ia5 culoarea discred a trandaf~rului. Planta~i alituri de ,,PerditaP jalqi (Salvia nemorosa), veronica (specii de Veronica), platicodon (Platycodon grandiflorus), levk5id (Lavandula angustifblia) gi nepeta (Nepera x faassenii).

Florile trandafirului se evid e n t i d exceient alituri de plante monocolore d, spre exemplu cimigir (Buxus sempervirens) ~i ienupL (hiperus communis).

Aidioaafi WmAntul extras cu un adam de compost Reintroducef( in grmpi3 o parte a arnmtecului.

T&ji r5idacinite rupte. PJasa$t trandafirul tn groapii, ca locul altoirii s% fie cu cel p e i n trei degete deasupra SOIUIUL

- 4 1 L

Flori ii~ bmi de cea,d

1
E~~~

Umplqi groapa cu psmantul ameliorat. Batiitorifi usor solul ~i formati o farfurie de udare. Udati planta ~i muguroiji-i &na cu compost.

u a c i de la sfaqitul lui iulie nu mai fertilizati planta ~i prelucrafi in sol nurnai potasiu, pentru ca planta sa reziste mai bine la inghef.

4
--

CA#TEA

GRUPA 10

57

Toarnna a r z i u sau p r i w a r a , ep$ u &i mm r alkoi de trandafir ,Mdita" cu r&d&dnii libera viguwsti fl cu cel putin trei lastari s5ngtoS1.

Soare deplin. Cu cat beneficiazti de rnai rnult soare, cu atdit inflore$e rnai abundent, pan5 chiar la prirnul inghef rnai puternic. So1 cu b u n i permeabilitate, bogat i n substanfe nutritive. inainte de plantare, afanafi ~i arnestecafi solul cu nisip.

Dac5 dorifi s i expunefi trandafirii i n vad, alegefi flori abia intredeschise, astfel vor dura rnai rnult. T5iati permanent florile trecute, pentru a stirnula or fnflorire rnai abundenta ~i (r cregere tufoasA,. .' ,
I.

I "fngrijire tot anlu 1


Perioada adecvata pentru plantare in regiunile cu climi aspri. Mururoifi trandafirii inridacinafi ~iincorporatiin sol compost Ti ingri$Zmht de stirnulare a infloririi. Udafi indepartafi lsstarii plantele $i degerafi $ibolnavi (jos). Udati pe tirnp secetw. Mu rnai fertilizqi dupa luna iulie, pentru c i trandafirii pot h n i sensibili la inghef. Taiafi sisternatic pZrJilevqtejite.
TOAMNA Plantare gi protwig de iama

'

I Pe vrerne secetoasiI ,,Perdit,-"


poate f i atacata de piduchi de frunza, care sug seva a rnugurilor ~i Iastarilor. Sew I cu continut de glucide a I trandafirilor poate f i infest a t i de asernenea, de d8unatori. indepirtafi paduchii de runzi prin spalare cu a p i 3u stropiti plantele cu o ~ l u t i e sapun-alcool. de

'In regiunile cu clirni bllnda Ti toarnna tdrzie este perioada adecvata plantirii. 'Inainte de prirnul Tnghej, indepirtati frunzhul uscat de sub trandb firi. Mu$uroitiplantele cu compost sau Ingra$idnt de grajd maturizat, dupii care acope riti-le cu frunze $irmuri uscate.
I

'I

..

Roz-fn chis, rece


Rezistentul soi ,,Manou Meilland" are Aori parfirmate, asernlin;itoare trandafirilor nobili.
mate gi diametrul lor poate atinge 10 cm. Complet deschise, florile au culoarea roz-violet care cu timpul se transform5 in rogucarmin-inchis.

Soiul ,,Manou Meilland se @qte in comer5 incephd din 1978, d n d a fost creat de dtre amelioratorul franca Meilland. Acest soi de tip floribunda este un rezistent trandafir de strat, ale &ui flori in form5 de buchete indesate infloresc toatii vara. ,,Manou Meilland are dimensiuni medii, este tufos, cu ramificafii bogate, gi atinge ind~imea 70 cm. Este un soi de popular, care deseori se gisepte cu coroan5 sferid, dtoit pe trunchi inalt. Frunzele sunt mari, pieloase, slab lucioase, sznstoase pi viguroase. La infrunzire au culoare rogcad, apoi devin verzi. Inflorqte abundent din iunie p h l " octombrie. Bobocii luni guie~i form5 frumoas5, ce la au deschidere se asearn5nH cu trandafirii nobili. Florile ce formead buchete mici sunt invoalte, pl5cut parfu-

UNDE SE P L A N T E ~ ?
Fiind un soi rezistent, ,,Manou Meilland a devenir foarte repede popular in randul amatorilor de trandafiri. Plantat solitar pe gazon sau in grupuri, acest trandafir este atragtor prin florile sale de culori vioaie. f n straturile cu trandafiri ofed un decor uniform, deoarece fiecare tufi are florile la aceeqi indjime. Plantafi pasepapte trandafiri pe metru patrat. fn straturi cu plante perene, prin florile sale deosebite poate reprezenta planta principal5 a compozi~iei.Planta~i al5turi flori ce se asorteaza in culoare.

Altoit pe trunchi halt poate sta in apropierea intr5rii sau pe un teren cu pajipte. Aceastii varia n d poate fipiantat5 gi in gr5dini mai mici. Soiul ,,Manou Meilland poate fi cultivat gi in ciubh. Datoritz radacinilor mari, necesitii ins5 un vas mai mare.

la carpatica ,,Weis Clips"), limba-m%ii vegnic verde (Iberis sempervirens) sau crinul regal (Lilium regale). Plante cu frunze argintii ca diferitele specii de pelin (specii de Artemisia), jalqul (Stachys b p n tina) pi 9opBrli~a (Veronica spicara ssp. spicara) intregesc armonios compozi~iile florale ce confin acest soi de trandafir.

Amstecag pamlntul scos cu compost matur sau ingragrnsnt organic pentru trandafiri. Puneti o parte din amestec in groapa.

bezaji planta irvmijlocul' gropii ~i aranjaji radticinite Tnfigeji aracul in sol f i r i alrini rld2cinile trandafirului.

Nu plantagi flori ropu-stacojiu sau portocalii in apropierea trandafirului ,,Manou Meilland". U n g i plante perene albastre florile rosu-carmin ale soiului ,Manou Meilland" capPt5 pard un ton mai puternic. Trandafirul poate fi asociat cu jalq de c h p (Salvia nemorosa), nepeta (Nepeta x hassenii), lavands (Lavandula angustifolia) sau nem~igor(Delphinium). Plante asociate modeste albe sunt floarea-miresei (Gypsophila paniculara), clopopii (Campanu-

Puneti pam5nt in jurul rldicinilor ~i tasafi solul. Fixaji tulpina de arac cu noduri opt. Udaji planta ~i muzuroili-i tulpina.

lernarea trandaiirilor tlneri cu trunchi Onak culcap trunchiul plantei gi fixag-l de s d cu o a r m & Acoperbi ramurile coroanei cu Nrnant.

mmatqte ae sorurue ae tranaatv oobu~

,Manou Meilland"

GRUPA 10

59

I
1
4

TRUCURI
toamna Grziu trandafiri ,,Manou Meilland" viguro~i, cu mai mulfi lastari, la container sau cu riidacina libera. Nu cumpirafi plante cu ridacina slaba sau cu lastari subtiri. Soare. Cu cat dispune de mai mult soare, cu atdt inflore~te abundent. mai

r'
1
,I
( :

a So1 permeabil, bogat i n substanfe nutritive. inainte de plantare aflnaji adlnc solul, iar pentru evitarea stagnarii apei, adaugati compost.

.-

- < -

fngrjire tot an ul

a Puteji proteja planta trnpotriva paduchilor de frunzH cu ajutorul infuziilor vegetale din vetrice sau pelin alb. Acest trandafir poate f i cumparat $i altoit pe tulpinl inalta. Coroana plantei T$i pastreazi frumoasa formi sferica.

8C

Planfare@Mere Primavara este perioada optima plantirii in regiuni cu temperaturi xiizute. hdepartgi mulciul de iarna gi mquroaiele de pe plantele hrtidicinate. Amestecati solul cu compost sau tngrki~amdnt artificial. Taiati

ramurile la 4 6 ochiuri ~i ramurile trandafirilor cu trunchi inalt la 20 c (stanga, jos). m VARA wjre ?ntimp de secetki udafi plantele ~i tncepand de la sfaqitul lui iulie nu fertilizati solul, deoarece handafirii vor fi sensibili la Tnghet. TOAMNA Plantare gi protejare de Mrn3 ?nregiuni cu temperaturi moderate toamna este perioada optim plantarii. hainte de sosirea a gerului formati h jurul tulpinii mu~uroaie ingrZ$imAnt din matur, apoi acoperiti plantele cu crengi de brad.

I'

. .

Rugina trandafirului este o boala cauzata de fungi. Pe dosul frunzelor contaminate apar sporange portocalii, iar pe faja Pete galbui. Distrugefi frunzele contaminate $istropifi planta cu fungicide din magazinele de specialitate.

= .

(D IMP mlMP S & F

ISBN 97E963-86092-8

Culori vii
T r a M de &p este unul dintre cefemai v soiuri de tranh6.r de pUdini.

CULOARE $1 FORMA
Trandafirul de h p este denumirea generid a unui grup de trandafiri format din specia Rosa gallica. Deoarece acest trandafir se incruciged ugor cu diferite specii de trandafiu, fn zilele noastre se @sac numeroase soiuri de trandafir de h p . Caracteristicalor este forma compacts. Aproape toate soiurile formeazi tufe scunde, spinoase, cu lsstari verticali. Acegti trandafiri infloresc foarte abundent, o data pe an intre mijlocul lui iunie gi s&gitul lui iulie. Majoritatea soiurilor au flori invoalte sau semiinvoalte. Sunt multe soiuri cu flori de culoare violet sau rogu-carmin, care, in cazul vechilor soiuri, erau intanite foarte rar. Floriie sunt puternic parhmate, planta t d i q t e indelung, este rezistend, nu necesid ingrijire specids gi datorid mistenpi fa55 de inghey supravieruiqte iarna fid probleme deosebite. Rosa gdhm var. officinalis este specie sdbatid europeanz gi cel

mai vechi trandafir plantat in gridini. Acest soi, datorits parhmului plicut al petalelor uscate, se utilizeazi in industria farrnaceutica gi este h w t de farmacipti Pnd din ewl mediu. Planta atinge indyimea de 1,5 m, floriie rogu-carmin sunt semiinvoalte. Toamna tufa este decorat2 de mzcege rogu-inchis. Trandafirul de d m p ,,Versicolor" (Rosa gaffica ,,Versicolorm), denumir gi ,,Rosa Mundi", este unul dintre mutanui speciei de b d . Acest soi cu flori semiinvoalte gi petde rogu-carmin cu creioniri albe este indr?igit de foarte mults vreme. Soiul ,,Charles de Mills", amintit pentru prima oars in documente d a t h d din anul 1811, este Pndrsgit gi P d e l e n noastre. Indgimea plantei atinge 1,2 m, florile sunt ray-carmin, intinse, invoalte gi foarte parfumate. ,,Cardinal de Richelieun este un soi foarte celebru. Florile sunt de culoare violet-purpuriu, parhmate, invoalte, iar petalele florilor deschise se r%ucesc spre exterior. Ind!irnea tufei atinge 1,5 m. Pe ramurile a t h i t o a r e ale soiului ,,Belle de Crecy" se g%esc numeroase flori invoalte, de culoare rogu-ciregiu. fndgimea plantei este de 1,5 m. ,,Pr&ident de S h " produce flori cu patru rinduri de petale bstute. Partea central5 a petalelor este d r k i z i e , iar spre margine devin rogu-violet-deschis. Tufa atinge indjimea de 1,5 m. Soiul ,,Tuscany" apare pentru prima o a d in documente scrise

I
I rn
f i
M i n u n a d t r a n d h de &p tblosir in industria IhrmwuticZ

in anul 1596. Florile rogu-inchis, catifelate, semiinvoalte sunt fin parfumate. F o r m e d tufe cu indyimea de 1,4 m.

CE SE PLAN TEA^ A ~ T U R I ?
Soiurile de trandafir de h p se asorteazii cu plante cu &unzif argintiu sau cenusiu gi cu Rori albe, crem sau albastru-violet. Plantau d k u r i specii care infloresc in aceeagi perioadi, ins5 gi flori care dups inflorirea trandafirilor asigur5 culori variate stratului.

UNDE SE PLAN TEA^?


In locuri calde petalele soiurilor cu flori de culoare inchisa deseori se spdicesc. Alegegi locul de plantare in q a fel, i n d t trandafirul sa nu fie in bataia soarelui de a m i d gi dupiamiazii. Soiurile trandafirului de h p se pot utiliza in compozi* multilaterale, in straturi de flori perene, ca g a d viu sau ca planti principals in straturi insulare. Datorid indilyimii lor rnedii aceste soiuri se pot planta si in gridini mai mici. Rosa gallica, specia de bazii, poate reprezenta podoaba gradinilor naturale atit datoriti tufei minunate, d t 8i roadelor sale, mHqele.

prin mulcire cu rumegw de scoafla de copac m~


prirnavara mu~uroifi tulpina. Soid ,,Charles de MiUs"

I
I

'
Cum@r@ t r d d r 1 cu r W c i n i i tiputsrntd, dreapti qi cu trei IiWari gro$ $i ramificaji.
Nu curn@rag plante cu doar doi Iiistari, sau care au tnceput sa fnfrunzead.

1,
I

!ham,prnurnbri. Prefer8 1 locup'ile aerlsite, cu r n d t soare. Piantali soiurile cu flori de culoare Vnchisg la penurnbri.

Tiilerea corecta se face oblic, deasupra unui rnugure orientat spre exterior.

e Sol p e m b i l . Inainte de
plantars afgnafi bine solul pentru a @vita stagnarea apei.

Prirnivara tSiafl soiurile de trandafir de d m p . IndeNrtati listarii T n g h m i sau cresdnd tncrucifat.

rMpugrijiirc.
PRIM~ARA Plantare $i S k r e

tot an ul
I P

Primavara este perioada ideall plantirii in regiunile mai reci. indepartafi m~uroiul juml din tulpinii $ a~terneti compost (dreapta, jos). Executati tlierile de primivara.

JOAMNA Plantare 9 protejare rmpotriva ingheJului

Toamna este perioada corespunzitoare plantirii in regiuni cu temperaturi moderate. Adunali din jurul plantelor inradacinate frunzele cizute. Mu~uroiti in jurul tulpinii compost sau b l e -

r1

Leie
A,

ingrijire

inainte de inflorire fertilizaji solul ~i timp de seceta udati in plantele.Taiaji florile uscate deawpra primei frunze complet dezvoltate de sub floare. in iunie sistaji fertilizarea.

risucite ale trandafirului semnaleazi atacul viespii trandafirului In mai diunitorul iqi depune ouiile pe frunze, care apoi se risucesc. L a ~ e l pirisesc frunzele T e n iulie ~i nirnfele se formead i n sol. I n mai-iunie tnlituraji frunzele atacate.

'Jew [nlnwyd e!i!rede el ~n!o~nhur !iel -~gdapul ~ J ~ A & U ! J ~ . 1-npuglueld !# Je!y:, sodwo:, nes augured n:, 1ru!4epue~a !i!o~nhw

.auapunqe !iepn a e p n ap a!Jnpe$ o eurJoJe n ~ ~ u g[!~6 a d nJ ~-!i!~oig~gq 'lugured n> lode ueaueld ap edeo~6 !ialdu~n

,,Mildred Scheel"

dafir ,,Mildred Scheel" Iguros, cu radicina libera sau Tn container, cu cel putin trei

Soare deplin. Plantaji acest trandafir intr-un loc insorit. Soarele foarte intens ti poate cauza arsuri. So1 cu bun5 permeabilitate,

TRUCURI
Acest soi de trandafir estlb valorificat ~i cajlant5 cu tulpin5 inalt5.3, *: FertilizaJiTnaiine'de infiup zire ~iinainte de Tnflorire. DW iulie sistaji fertilizarea de stirnu-

regulat solul trandafirului.

deveni rezistent la inghej.

descoperifi tulpinile, fertilizafi-i $ udaji-i. Tiiati lastarii trandafirilor de strat la 45 ochiuri, iar pe cei cu tulpini

fertilizafi.
PJ9ntare ~i pmtecJk

P e r i o d adecvata pentru plantare T regiunile cu cllmi3 n bl8nd3. Tnainte de prirnul tnghe? rnupuroifi tulpinile trandafirilor, acoper@i-i cu frunzi~ uscat. Protejafi coroana $i tulpina trandafirilor cu tulpinli fnaltcl, acoperindu-le cu frunzi~ uscat sau pAnza de sac.

Cicada trandafirilor este o insect3 rnirunta siritoare, de culoare verde-a1bui. Apare pe trandafiri rnai ales &nd acestia sum plantati h fata unui zid batut de soare, unde stagneaza aerul uscat. Parazifii de pe dosul frunzelor sug seva plantei, pe fap frunzelor apar apoi pete albicioase. Stropiti plantele cu insecticidelecorespunzatoare,

RO-P-O~-~

oo -n

mmwms

GRUPA 10

))

Betty Prior"

Trandafir de parc rezistent, cu fnflorireabundenti

Verificat in stratul de trandafiri


Florile proaspete pi vesele, de culoare roz ale soiului , , B e y Prior"hdnta'p r i d e pha'la venirea ihghepzlui.

P L A N T A R E $1 INGRlJlRE
CCESORII: U trandafiri ,,Betty Prior" cu radacina liberi Ll cazn I lopati D compost 3 ingrasamint stimulator al infloririi O foarfe,

CULOARE $1

FOR^

,Betty Prior", soi arneliorat In 1935, se n u m E prinue cei mai raistenfi trandafirilor-tu8, avand inflorescenie dintre cele mai bogate. Se poate cultiva ~i in regiunile cu dim5 rece ~i situate la altitudini mari. Este deosebit de longeviv, p u t h d t d i pan; la vksta de 25 de ani. Florile simple, de forma unui pocal se deschid din boboci rogucarmin. Petalele roz-carmin dcoros se albesc progresiv spre interiorul florilor. Centrul florilor este ornat de inelul galben-auriu " al unor scurte antere. Forma simpl5 a florilor soiului ,,Betty Prior" ii confed un aspect graiios de trandafir sdbatic. Mkunchiurile se compun din douiizeci sau chiar mai multe flori, ceea ce contribuie la crearea unei impresii de o neobi~nuitz abundenjii floral;, o caracteristid, de altfel, a grupului de soiuri ,,Polyanthan. Florile sunt nu numai dese, dar gi extrem de durabile, raistand pans la primele inghepri.

Florile aparent fragile, in nuante fine, rezistii la vicisitudinile vremii, in ploaie nu se p;it&, gi nici nu se brunifid. Frunzele soiului ,,Betty Prior" sunt de mkime medie gi foarte skLtoase. Culoarea lor rogiatid de la inceputul infrunzirii se transform5 progresiv In verdemediu pal. Este o plant; cu tulpin5 erect;, cu o constitutie viguroas;. Planta atinge Indjimea de 80 cm, dar, in urma unor dieri corespunzitoare, se pot obgine indgimi mai mari. De la bazii cresc numerogi I%tari de dimensiuni egale, astfel in " s c u d vreme trandafirul ia forma unei tufe.

I
Soid ,Berry Prior" fbrmeaza" un gard viu dens, ineoritor

UNDE SE PLANT&?

plantat in grupuri de trei sau de cinci plante in fafa coniferelor, respectiv printre ele.

".

Plantaji trandafirul intr-un loc insorit, dar, dar pe d t posibil, nu in imediata apropiere a zidului casei, deoarece acolo este expus refraqiei d d u r i i solare. Plantat E faga terasei, in strat n de trandafiri, sau de-a lungul aleilor gi bordurilor, soiul "Betty Prior" "5 delecteazi cu frumusqea sa p h 5 la venirea gerului. Puteji determina durabil compozi~ia cromatid a straturilor deeplake perene prin nuan~ele roz ale de trandafirului gi asocia la acata culorile celorlalte plante. Totodats este deosebit de potrivit gi ca drept gard viu Moritor de M @ e medie. I Trandafirul-t& cu constitucie I robust5 poate crea un efect cro: matic vesel in bordurile de plante lemnoase ale griidinilor wor de hgrijit. Este foarte aspectuos

CE SE pLANTEd
Nu asociafi rozul dcoros al soiului ,,Betty Prior" cu culoarea portocalie sau cu nuangele saturate de auriu. Planta$i algturi, respectiv sub trandafiri cimigir, ciuc&oarii (Lobularia rnaritima), iarba-maei (Nepera x h e n i i ) , pelin (soiuii de Arremisia), sau clopotei-pitici (Campan d a cochleariifolia). Variedfle de ierburi sunt acompaniatoarele elegante ale crandafirilor, acestea ajutind la aerisirea stratului de trandafiri. Alituri de ,,Betty Prior" ~roduce o impresie placud ov%ciorul vqnic verde (Helictorrichon sempervirens), penisetum (Pennisetum alopecuroides) sau p5iiugul (Fesruca cinarea).

..

Ca fundal d trandafwilor putefi planta clematis, crin regal (Lilium regale), phlox (Phlox panicdata), nemti~or ,. (Delphinium), ment; indiana (Monarda) a u steluge (Aster novae-angfiae, Aster novi-belcji), " dar gi arbqti ornarnentali sau trandafiri de parc.
u

Flori simple, Z ?Dm5de pocal n

in jurul tulpinii o far, udare. Udali din belgug. in final, musuroiti parndn tul in jurul tulpinii.

,,Betty Prior"

CurnpZirafi'a~oi trandafir de ~1 ridicina libera de mlitatea ,,An, care s=idispuna & cel pufin trei listar viguro~i. Nu cumpBrafi trandafiri cu ridacini subfiri, cu numai doi

.,

Soare direct. Tnfiorege deosebit de abundent i n locuri insorite. So1 cu buna pmeabiliite. Onainte de infrunzire ~i pufin cu Tnainte de inflorire, administrafi trandafirului ingri~irnant de stimulare a Infloririi, In iulie bi* fartiliiea.

Efectuafi tiierea oblic, deasupra unui rnugur indreptat spre exterior. Cu ocazia aierii de primavari indepirtafi ramurile bitrane, cresdnd fnspre interior sau in cruci~. Menfinefi numai cinci-opt ramuri, taindu-le la trei-cinci ochi.

In locurile foarte calde si uscate trandafirii pot fi'atacafi de acarieni. P suprafa! e frunzelor apar pete de culoare deschisi, pe dosul lor se pot vedea acarienii marunfi, ro$i sau galbeni. Prevenfie: nu expunefi plar ta la cilduri excesive, menfinefi solul reavan $i protejafi-l prin mulcire. Distrugefi daunatorii cu insecticide.
Q IMP AMMP SR

'

Reverie In roz
T a d i r lde strat viguros ,,Bonita 82" se distinge rnaFu
prin flori de neasemuita' h u s e ~ e . CULOARE $1

FOR^

Soiul ,,Bonita 82" a fost ameliorat in anul 1981. fi sunt caracteristice in egali m&ur5 inflorirea indelungati, frumusejea, constituGa viguroas5 gi rezistenp sporid. Florile sale se desfac din boboci rotunzi, roz-inchis. 0 inflorescenF compact5 este compusi din 5-20 de flori. Florile sunt puternic bgtute, d n d se deschid au o form5 de c e q d , diametrul lor este de aproximativ 6-8 cm. 0 caracteristid a soiului ,Bonita 82" este intensitatea extrem de outernicli a nuangei de roz in interiorului florilor, flori de altfel, cu petale exterioare in nuanje deschise. Cu cit se deschid mai mult florile, cu atit culoarea lor dwine mai luminoas5 gi mai omogeni, pin5 A d , inainte de a ddea, se albesc aproape de tot. In florile deschise complet se poate vedea coroana galbeni a anterelor. Daci indephag sistematic inflorescenrele ofilite, trandafirul

,,Bonita 82" Pnfloregte continuu. In caz contrar, in verile fierbin~i, planta produce mscqe portodii. In momentul aparijiei, frunzele sunt de culoare rogudeschis; ele se transformi mai tiziu in verde-inchis. Frunzele sunt dispuse lax pe lktari, de aceea trandafirul nu face o impresie de plants cu un frunzig foarte amplu. Datorits structurii lor epidermice, frunzele sunt foarte shitoase ~i purin vulnerabile la bolile micotice, spre exemplu la fiiinare sau la mucegaiul negru. ,,Bonita 82" p r a e t h d o crqtere viguroasi, erect& se dezvolt5 intr-o t d i i ramificati lax. fn funcgie de diere, planta se poate modela intr-un trandafir de strat cu i n d ~ m e de 60-80 cm sau a deoarece cqterea-i viguroasa o face posibils - fntr-un trandafirtu& halt de 120 cm.

fntr-un stat circular a l W de lembp'ici $i tranhfki i i k m i cp3-

UNDE SE PLAN TEA^?


,Bonita 82" este un trandafii foarte rezistent. DatoritP raistengei sale la ger, se poate cultiva gi in regiuni cu climi aspr5 ~i condijii vitrege. f n straturile de trandairi se reliefead pregnant nuanjele diverse de roz ale florilor. Proporria optima de plantare este de cinci-gase trandafrri oe metru pkrat. fn stratwile mixte de flori coloritul soiului ,,Bonita 82" determinH felul plantelor care pot fi grupate jurul hi.

Plantat de-a lungul aleii, trandafirul P d e l e c t e ~ timi tot pul verii pe trec5tori cu florile sale pompoase. Soiul , B o n k 82" in forma sa de trandafir-a, rididndu-se solitar din stratul de flori i n d n d ochii. Trebuie s i tread totugi trei ani pin2 d n d va crqte la indjimea sa definitivs. fn gardurile vii de indjime medie sau lhng5 garduri, plantaji-1 la distanje de d t e 80 cm intre tulpini. D a d partea inferioad a trandafirului crescut inalt se dezgolqte, cultivaji sub el alte plante.

florile perene sau anuale in nuanre albe sau violet, precum gi perene cu frunzi~ cenqiu sau argintiu, ca de exemplu levsnjica (Lavandula angustifolia) sau pelinul (soiurile de Arrernisia). Constituie plante de acompaniament minunate arbugtii vqnic verzi: cimigirul (Buxus), ilexul (Ilex) precum ~i coniferele, in fundalul &rora florile roz-pal arati splendid.

,,Bonita 82" nu poate lipsi din nici o gridin%,fie gi pentru simplul motiv d poate fi asociati de minune cu alte plante. Plante asociate a &or

N m ~ de roz e

P ;

Gridinir~iscusi t

C u m p alllai de trandaf ir ~ In container, cu@I pMin trei IBstari, cu bdllotulck Mrnbnt bine tntreesut de ridacini.
m Nu curnpirafi planta cu ridicini rare, care se clatini tn vas sau are listarii firavi, subJiri, eventual patat;

Plin soare. Cel rnai abundent Tnflorerte la soare. Tolereazi ~i penumbra. dar Tnflore~te modest. rnai

Sol cu bung permeabilitate, bogat i n substanfe nutritive, fiira apa stagnanti.

Asociafi-l cu levinlid, care nu nurnai ca este ariitoasa, dar alungi ~i paduchii de frunzi. Fertilizafi trandafirul Tnainte de Tnfrunzire $i inflorire. Fertilizarea din august cu ingriiyimfint cu potasiu Ti rniire~te reri=+anfala ger.

Tiiafi celelalte ramuri la o treirne a lungimii lor. Tncorporati T sol ingra~irnfint n

ofilite. Udaji pe vrerne uxatii. lncepdnd din iulie nu rnai adrninistrafi Tngragrnbnt. h august fortificafi trandafirul cu ingragrndnt

Piantare $1 pro&@@ conPerioadi adecvatii plantirii In zonele cu dim8 bldndi. Mu~uroifi tulpina plantei $i acoperifi-i Ihtarii cu rarnuri

'randafirul este deseori ~tacat piduchii de frunde zi, care sug T special seva n a rnugurilor ~i vdrfului liis tarilor. Ploaia intend Tndeparteazg uneori daunltorii. In caz de infestare gravii stropifi planta cu un jet puternic de a p i sau cu o spirt. solufie de sgpun ~i

Q IMP AWIMP S

k
ISBN 978983-8609281

CARTEA

TRANDAFlRl

GRUPA 10

))

Nevada "

Tranddr-tu& de culoare albi, fermecitor

iunib'ulie, august-septembrie

lmina naturals penumbd bogat In substanfe nutritive


1,5-1,8 m

Flori albe uriape


,,Nevada9'a t e un trand&r-& abundent Moritor, cu un puternic caracter de tranda6r sdbatic.

PLANTARE $1 INGRlJlRE

ACCESORII: O altoi de trandafir cu radicini libere 0 cazma Q compost

argila Q plantator Q material de acoperire a solului

CULOARE $1 FORME
Trandafirul ,,Nevadaweste un trandafir ameliorat in anul 1927. Unul din plrinji hsese probabil trandafirul Rosa moyesii,de culoare rogu-purpuriu, robust ~i inalt de 2-3 m. I - Floarea tra&&rului se deschide in formii de c e q d , din boboci mari ~i galbeni. fn stare de d e ~ c h i d e ~ e ~ o m ~ l e t lFlori semitnvodte , floarea semiinvodd are un diametru de 10-12 cm. fn centrul florii de culoare alb-liiptos strducesc staminele galbene. Deoarece petalele sunt ugor abile, compuse din cinci frunondulate, floarea pare mai zulife, de mlrime relativ m i d bltutl d e d t este in realitate. 8i cu margini zimpte. Ele Dupl ploaie 8i inainte de amintesc de provenienp acesinflorire, pe flori apar Pete roz. tui trandafir din trandafirii sdImensul arbust este acoperit de batici. flori din iunie pAnl in iulie Trandafirul are o constitujie timp de lungi slptiimiini. f o a s i i , lbtarii sli maronii Dupl aceasta apar dteva flori arcuindu-se ugor in jos. Are o dispersate, pentru ca din indgime de cel mult 2,5 m, iar august phi in septembrie s l liigimea tufei este aproape ideninfloreasd din nou, dar mai tid. pugin abundent. Soiul ,,Marguerite H l i g iln" Frunzele trandafirului constituie o mutafie roz, dar ,,Nevada" sunt de nuange varitoate propriedgile soiulu~

l cu com11vara. Pentru qard viu, dwti 2 Amestecafi p h s n t umineral. . . si inqr&Smlnt . de plantwede x M x cm, inainte de plantare inmuiafi
,

~ost

50

50

. ,

Arbusr tn5orind exube-t

?n g a n a naturist5

perene, culoarea sa albii pi--'- du-se asocia cu mai toate nuanple. Trandafirul-mEd se poate utiliza excelent gi ca gard viu. Putefi sl-1 plantaji gi allturi d alte plante intr-un gard viu mixt. Plantat solitar, produce un ctul deosebit in gddinile de t a p d l sau la capittul aleii gddinii.

(Lilium candidum), bunghi-

(Geranium
jalqul de gr

Scurtati r i d k i n i h prea lung. Plantali trandafirii astfel ca locul altoirii sa fe situat cu trei i velul rolului.

Umpleg cu pi4rnbntul ameliorat $ presafl-l bine. Amenajati o farfurie de d a r e cu ajutorul plantatorului.

albg a trandafirului st

CombinajGIe de d b sunt deosebit de elegante. Aratg fru-

trandafir cu cel pufin trei tastari sinito9i yi radarindl viguroad


0 Nu cumparag altoi cu radAcin3 firavi ~i numai doi Bstari, cu lastari subfiri, maronii uscati sau nztati

de mai mult soare, cu a t i t inflore~te abundent, rnai dar suportl yi cbteva ore de umbra pe zi. So1 afanat, bogat tn substanfe nutritive. Aflnafi temeinic solul compact, evitafi formarea aoei stagnante.

lastarii uscafi, creklnd ipr& interiorul plantei sau T cruci~. n Scurtafi IHstarii subfiri deasupra unui lastar lndreptat spre exterior. Pentru a deveni mai rezistent la ger, tnceplnd din iulie nu-l mai fertilizati.
-Lp -

L l o c t o d plan refor
TOAMNA

Plantare ~i ingrijire
in regiunile cu clima aspra. Dezmu~uroifi trandafirii ie~ifi din iarni. ?ncorporafiin sol compost $i Tngra~ambnt. Efectuafi tzierile de primaT regiunile cu clima blbndi. n lndepartafi inainte de primul ger toate frunzele de sub trandafir, muyuroifi-l cu ingriyimlnt maturizat sau cu compost, eventual acoperifi-1cu frunziy uscat.

Fertilizatiinca o data trandafirii inainte de

iolul argilos, sarac in .iumus yi umiditatea stimuleazi aparifia mucegaiului negru, ce se manifest2 sub forma de Pete negre yi zimfate pe frunzele plantei. Ameliorafi solul cu compost yi nu plantafi trandafirul in locuri umede ~i umbroase. Tndepartafi frunzele infectate $i stropifi planta cu solufii fungicide.

Florile soiufui,,Sympa&ie" au petale Invoalte, cadidate, rop-hcliis.

CULOARE $1 F

Soiul ,Sympathie" a fost ob@ut ?n a n d 1964 dm soiurile a@@toare cu flori rosii ,Whelm Hansrnann" gi ,Don Juan". fn ciuda ramurilor viguroase gi creperii &firate, ,Sympathiem reprezintli cel mai bun soi de trandafir +@tor cu flori rogii gi parfumate. Florile ce se dezvold din mugurii mari, ova-rotunjii se deschid din iunie phi la sosirea primelor inghepuri gi form& buchete indesate. Deschise, florile rogii, invoalte, cu petale catifelate amintesc de trandafirii nobili. Diametrul florilor poate atinge 11 cm gi au p&m persistent, asemhiitor cu cel a trandafirului sdbatic. Culoarea florilor nu se depreciazii nici in vreme cu soare puternic gi petalele nu devin pItate nici dupl ploaie. Florile ce se trec primesc un ton slab dbistrui. F d e sunt de m f i m e medie, verde-aprins, lucioase, pieloase gi rezistente la boli.

7
P a r i d de planteve: primtivara sau toamna t$rziu. b-tainte de plantare tineti o map@ rM&ina T a@. Ta'ai n

.!

Facefl o groapa de SO x 50 x 50 cm. Amesteca1:i xrlul scm cu o galeziti de cam-

PMt

Buchet de flori

H~&TrIfl& 'leupte.

,,Sympathieneste un soi viguros, Pndpimea trandafirului poate atinge chiar 4 m. b t a r i i vigurogi, indesapi, la Pnceput cresc in sus, apoi se arcuiesc ugor. Produce numerogi I%mi la b d , astfel trandafirul devine o t& latl, aglgltoare.

Zistarii mai p-ci

pot

amperi p

UNDE SE PLANT^?
Trandafirul ,Sympathien plantat P locuri insorite poate fi n intrebuinpt in numeroase feluri. G W t pe suportul fxat de peretele casei poate acoperi toat5 fagada p h i i la virful acoperigului, iar I%tarii vor ilntrepese tot balconul. Datoritl mitrimii gi abundengei de flori este preferat plantat lhngii pergolii sau foipor. Crengile acoperind aceste formafiuni vor impiedica pstrunderea privirilor indiscrete. Ramurile pendente, acoperite des de florile abundente ale trandafirului altoit pe trunchi

h l de 1,4 m, form& o at (Campanula glomerara ,,Schneekrone"). a d e v h d cascada floral& fn AlZturi de flori violete ca de aceasd forml, plantat solitar pe gazon, de-a lungul aleii din exemplu lavandii (Lavandula angustifoha), neped (Nepera x gfidinl sau k?ing5 intrare aratl hassenii), clopofei (Campanula deosebit de decorativ. fn gfidi1 glomerara ,,Joan Elliott"), jalq ni mai mici poate fi plantat gi de h p (Salvia nemorosa) sau in straturi, deoarece nu ocupP clematis (Clematis) violet, flomult spa+. rile rogii par gi mai vioaie.
I

in jurul radacinil. Plantafi trandafirul la adgncirns identica EU cea din peeiniera.

Forma$ farfurie de udare'fn jurul tulpinii, apoi udqi planta, mwyuroiti-i tulpina ~i legati-o de
srar

Deoarece cu t i m ~ uramurile l inferioare ale trandafirului ,Sympathien se pot degarnisi, se rewmanda amenajarea zonei ddlcinii cu vlante subarbicole decorative. Florile dbe arad h m o s pe I&@ trandafirii rogii. Ideale plante asodate sunt Iha-caprelor (Cerasum tomenrosum var. colmnae), garofifa (Dianthus plumarius ,,Diamantv),floarearniresei (Gypsophila) gi dopofeii

hpotriva !ngh@alui legei ramurile fi a q w i $ i looll altoirii cu crengi die Brad. Acopriji coroana plantei cu un sac de in.

lema swtm@ 4 mai d repede zapada de pe coroana, altfel T locul n altoirii coroana se p a * rupe de pe trunchi.

-1

Gridinirit iscusit1-

..

Cumpira$ primivara s q ~ bamna tdrziu trandafir c l rEidacin3 libera, cu cel pupkS lrei lastari sinitosi si vigurosi.

' ,
Nu cumpara@plante cu ridacini slabi sau cu Iistari maronii sau putini.

Soare. Cu c&t diSpune de mai mult soare, cu atAt va Tnflori mai abundent, pdna la sosirea primelor Inghefuri. So1 permeabil, bogat in substan@ nutritive. Afdnafi solul compact fnainte de plantare, apoi adiugafi-i

Pentru evitarea degarnisirii porfiunii inferioare a plantei, primivara tundeti lastarii de un an mai slabi pdni la TniIfimea de 60,90 sau 130 cm. Pentru flori taiate alegeJi boboci intredexhi~i taiafi ~i tulpina oblic.

--

-3octorul plan tel


&

I
1C-

PRIMXVARA

Plantare $1 tkfeizaare Primavara este perioada optimi plantarii in regiuni cu temperaturi xazute. Dupi iernat Tnde partali mukiul de iarna ~i muguroaiele. Punei ingra~amantin zona r a k i n i i (jos), apoi uda$ planta. inde partati crengile uscate. La

trandafirii cu trunchi inalt nu executati taieri in primii ani.


VARA

6%

P timp de seceti udati e plantele. Fertilizati solul pentru , ultima oar&in iulie. Taiati regulat florile ofilite-

TOAMNA Pk~tbam

L
8 IMP ANIMP SRL

9m j a r e de iarnii in regiunile cu temperaturi moderate toamna este perioada optima plantirii. hainte de sosirea gerului formati muyroaie in jurul tulpinii, apoi acoperiti plantele cu crengi de brad. Protejati coroana trandafirilor cu trunchi halt prin acoperire cu s c de iuta. a

lncepdnd de la sfdrsitul lui i mai, d r i b u ~ igiurex frunzele si bobocii trandafirului. fn cazul contaminirilor mai grave se vor deschide mai pufine flori. Adunafi ciribu~ii. cazul unor in daune mai mari, folositi insecticid praf corespunzitor, iar impotriva larwlor insecticid lichid sau praf.

ISBN 978963-86092-8-1

Soiul ,Romanzen atrage privirile prin florile sale speciale, q o r hvoalte, formate din petale ondulate.

Soiul ,,Romanze7' a fost ameliorat gi lansat P comeq in n anul 1984. Florile rogu-viginiu se desfic din bobocii ascujiji. La fnceput au form3 de c q d , mai k i u capPtZ forrna unei ulcele gi o nuanf5 roz-inchis. ~ i a m k t r uflorilor cu petale l ondulate, fin invoalte poate atinge 10 cm. Frunzele sunt lucioase, la inmugurire rogcate, apoi verdeinchis. Frunzigul foarte des este rezistent la majoritatea bolilor. Planta se dezvolti sub forma unei tufe cu cregtere verticals, in5ljirnea acesteia poare atinge 1,5 m. DatoritP lastarilor at2rnPtori acoperipi cu frunze dese, trandafirul ,,RomanZen este plantat pi ca acoperitor de sol.

Mhunchi de flori

UNDE SE PLAN TEA^?


Soiul ,Romanzen este un trandafir-tufi viguros, rezistent, de forma nobila. Plantat solitar pe terenuri cu gazon sau l b g a garduri ofera o priveligte minunad. Forma sa frumoasa se eviden~iazii succu ces in asemenea locuri.

Trandafirul este un ideal acoperitor de sol, frunzigul lui indesat inabugegte buruienile. Plantaji d t e douI plante pe metru patrat.

Horile roa

minunat I&@

Pnsofltoamalbaspe

Poate fi asociat cu multe alte plante, cu excepgia celor cu flori stacojii. Florile trandafirului strAucesc in apropierea florilor ~ de culoare a l b a s si mov. Astfel, se asorread cu jalqul de d m p (Salvia nemorosa), levanjica i~avandula angustifolia), dopogeii (Campanula lacriflora) gi nemgigorul (Delphinium x belladonna). Speciile cu flori albe ii creeazg un contrast fin. Se consided plante invecinate potrivite doporeii (Campanula lacriflora ,Aha"), floarea-miresei

(Gypsophila), crinul alb (Lilium candidum) gi brumPrele (Phloxpaniculara). Nuanjele reci de roz gi rogu aldtuiesc o compozi5ie minunatZ. Planta~i alaturi de trandafir centrantus (Cenrranthus ruber), gtevie de munte (Asrranria major), coada-goricelului (Achilles millefolium), heuchera (Heuchera) sau garofipe 6pecii de Dianthus). Au un efect elegant plantele asociate cu frunze argindi precum pelinul (specii de Artemisia), jalqul (Srachys byzanrina) gi crinul de toamnP (Hosra sieboldiana ,,Elegansm). Le ofera trandafirilor un fundal calm arbu~tii vqnic veni cum ar fi tisa (Taxus baccara), cimigirul (Buxus sempervirens var. sempervirens) sau ienup%ul uuniperus communis).

Gridinirit iscusit.

NARE
Cumparati prirnivara sau bamna tlrziu trandafiri dgurogi, cu radiicini libera, cu deja minim 3 listari Gnato~i, ramif icati, I Nu cumparati plante cu listari sau radicini slabe 21 subfiri.

Soare. Prefers soarele direct, datorita d r u i a infloregte abundent. Tolereazi cateva ore de penumbra pe zi. Sol pemeabil, bogat in substante nutritive. Mulciti solul regulat.

Daci tufa devine prea deasi, primcivara, tiiati de la baza ramurile mai batrlne.

La Snceputul prirnaverii ~i Inainte de fnflorire, fertilitafi solul cu compost, tngragamlnt aqanic $i minwd.

dezvoltate de sub floare (5thsistati fertilizarile.


TOAMNA

plan- gipmebre a d de j In regiunile cu ternperaturi moderate toamna este perioada optima plantarii, inainte de sosirea gerului formati i n jurul tulpinii mu~uroaie 20-30 cm de din compost sau pimlnt. Acoperili lastarii cu ramuri.

carienii atad trandafirul ~rrdeosebi locuri uscate ~i in calde. Diunitorii asesali pe dosul frunzelor sug seva plantei. P f a p frunzelor sunt e vizibile Pete alb-galbui, apoi maronii, iar pe dosul acestora o fedturi fins. Asigurati umiditatea necesara prin udare ~i mulcirea solului. Stropifi planta cu insecticide corespunzitoa~

am

PI ANTARF CI

INGRI IIRF

ndaflr cu radac~ni~ b e rA cazma d furci de l i

Acest d r - t & cu flori roz, UUZ-ut din 1958,


I

aparce P gum ~~amkfirilor n up t i , & . ,Cenrenlre de Lourdes" fnfloregte ha b m d p t , a t e rezistent la fnghef, &1 p a t e fi plantat p la altirudini mai i mari. Trandatirul tnceve a i & nr e a d la finele lui h e , ins5 produce multe flori p h 5 In toamng. Din bobocii de form% conid se form& florile P n form5 de q d , de 7-8 cm, cu sepale semihvoalte. Petalele din cenuul florii au culoarea roz-intens, iar spre mm$d acestea devin aproape albe. Florile sunt grupate In mhunchiuri laxe. F d e verde-vioi ale trandatirului ,Centenaire Lourdes" sunt de m&ime medie. Frunzisul ese uwr &-firat i &kos.

Plantwe: primavara sau toamna. Sapti o groapi de plantat de 50 x 51) x 50 cm,iar d a d solul $e pe fundul gropii este tasat,

fnainte de plantareinmukrfs trandafirul timp de c & m ore T aM, apoi morirl@i n t3dacinile h pasta de argila.

dator4.n~ numai l%racilor ce cresc & r%bcin5 In num% mare, ci 6 ramurilor ce a&n% arcuit. Tmdfirvl are Indjime medie, In@ pe wren hvorabil atinge gi Pn@mea de 1,s m.

fn &p coder3 un mdru roz tot timpul verii

cESE pWLNTmALkTWBI?

TrandaFuul+"& de Lourdes" i oe p o u i m de min~ une gi nwm* ca de + u &d-@pedi A r r e d , jdqd @&days

~~~

mDE PLANTEAZA? SE
Plantafi tranMrul& locuri cu soare, ca florde sale sg se dezvolte fi-umos. Plantat ppolitar se evidenfld toat3 vara prin forma sa fi-umoas$ amit5 si florile sale dmmtive. Datoritii d & i i dese, este ideal gi c +-dm. a Florile ce f f o e c hdelungat nlrs okr5 o imagine aparte gi In aceastii formii de utiiiie. P h t a t l fap grupurilor de n

Folosind acest uandafir se pot angustifid@ ms~nica 6 r& asoderi fermedtoare. (Verd ssp. &cam). Plande cu bulbi fn srraturi Pot fi p & ~ h i sau h fap gardurilor-vii dr rosu-fn& pmzam b e e ~PMQx . 4 ~lxwxm, ~ 1 trandafiri asiguCi o a n e indiani [ M a d x), a i & hd rnulticolod kceP2nd & prim&vd. Preferabile sunt bal& ~%aerrrcalljs pi n) narcisele (Narcissusx), ghiotrand9fiii de strat de b pie. celul de bald (Leucojum WPnum) gi floaxa-pqtelui Arbqtii wydc wnl. cs c i m i i i (Bums 9 e m p (Anemone blanda). Aceste plante Pnflome f fiecare a g i n virens), tisa ~ a ; y u 9 haaa) sau lemnul cainesc @~$USW nu necesit5 hgrijire care ar vulgar) asi@ un fddd sku diiuna d k i n i l a r tran-. Perene albaetre asadare pot un prim plan ce eman5 o senfi nemjisorul (Del$nium a), 'zagie de calm. mikiuca-ciobandui (Ediaops bannaucus), sxelip (Rsm

byzanh), lix~m& @amdJtl

~~

AmestecaJi pimrtntul cu o glleatil de compost gi ngiagamant. Fwmafi din acest mestec un muguroi mic pe funul qrmii.

Pla~ntai tradafirul WIPga ca locul altoirii si Re zu a trei degete sub suprafa@ -1% Aranjati rgdicinile piantei.

Umplqi groapa ur p&ni3rrt Alcatu@i suprafafi o farla urie de udare. Udati abundent, poi facefi un musuroi de aprox, 0 cm T jurul tulpi-:: n

Taiati florile uscate per!odic. Taietura se va efect oblic deasupra primei fru ze normal dezvoltate de tija florali.

..Centenaire de Lourdes"

1
'

CumpiIra$ plante cu radkini puternice fi drepte, cu min. trei lastari pornifi din locul attoirii.

Nu cumpirafi trancafiri cu rZid~cin6*slab~, doi lastari cu ori cu lastari subfiri ~i patafi.

Soare. Cu cat se bucura de mai rnult soare, cu a t i t produce rnai rnulte flori. 3 501 plarmgabil. Ple~ta,, necesita multi hrana. " Fertilizafi solul primavarqi tnainte de Fnflorire* i ~ snu i folosifi fngrasidht dup3 { luna iulie.

Mu~uroiji dupa plantare trandafirul cu ridacini libere. inl2turati mu~uroiul abia dupa pornirea listarilor.

%,

'

Potasiul adrninistrat in august stirnuleaza rezistenfa fafi de inghet

Plantare $i protejare hpotriva inghefului


trandafirii dupa iernare ~i sol. Indepartati rarnurile uscate de la baza. Taiafi ramurile uscate, crescute spre interior sau Rcrucisat, scurtafi ramurile prea lungi. regiuni cu clirna bldnda. 'lndepartafi frunzele cizute in jurul tulpinii compost, balegar sau pamant. Zapugeala ~ivrernea urneda sunt favorabile fainarii. Pe suprafafa bobocilor, vArful lastarilor si pe frunze se formeaza un strat fiinos. Folosifi i n g r i g m i n t cu confinut redus de azot . inliturafi parfile contarninate si stropiti planta cu

VARA

G@$re
inainte de 'inflorire fertilizafi solul (dreapta). TZiiati florile trecute, udafi planta pe vrerne uscata si in august incorporafi tn sol potasiu.

O IMP ABnMP SRL

ISBN 978-963-86092-8-1

-.d.1

-I&*

-A

mnJyw

as a ,:

-!J*-T~ ~ I I ! ~ Y W ) '(-?I70" ereoS!ian '(urru~p umummm'pdpa) puaureuio puo4+uau ~ u n s ,Xpn~ aurepemu n3 p a u r n yzm~~tr?d as a m a m avarad a w l d .3pra1nd ~ s e n u m un p w r o j 's!rpul-n#or areolm ' a p # a!un! a p 1 ! ap <'aqO!NUI E S 'la[OIl\-tU1 ui ~ s u n u nes purtyt?d n3 p -Se9@alaq- 'UUToOnTHu peqwi au 'F"lq'o ap q'!-I vara!do~dv q lm-lveld !.4 , t p ~ d s esI3" aIun!os n3 1m -veld ' p q p ' f e p u e r ~ .aqalsed 'Sm3nl 'JOF ap f i ~ o d w m al!soIoj el 6F"mg m FA 3 p b a~u q d y 1od pn!os a l m y .(nypaw-rnl U P ?v?@ !"PPUOJ dy UJ anol~IQ?3u~luns p apold a -wq@) ugunO~ 'H" '(EPWEI '3 zmaem puose -rnlseq@)u h l a ~ u 0 w ~ 0 ~ 3 as apmproq 1.4 p p p d p u p d PO =Isau r e X a V ~ ' ' P N ~ !"ads) !aiodop ap apun3s mwqd !uamp aaod u X p n ~ -yep'!amq d-crlaq~d 7 !pads n E (sapppp snzpue!~) aurepemu a ~ e u aprmo,oTuj d .allIJmypm au!q padme a~a[euaure s u p p t r l s u j p a~edwo~sa a p m q paA Agore% '(r.uamy x madaN) madau c(rso~oruau zf!ups) . 3 p a n d p u n y n d un gueura -w" JOP"=QS !JOIJ a p l m u p re! 'luapunqe @ @puy w m l d as pug d v ap P ~ P Tlmald 9 - s ! a d !mlEp pupuqd aseow - e p w aps !!w$~ul p!iolea amof n p 'a!p!-apn! uj n o p -ng +!zodwm au!iqo ria~nd a b r o ~J p n ~ u~ aurepepqa .~dez w aqp al!JoU ap aeu!urnl! . q x d p w aq@a p a d uyp ~ e w r o j cmorqwn!was ro~!~molp@ a ! n p y e p m n p ! w uj lm!s a p A a n o p ap pnpo alsa -ap! ym alsa , X p n ~ aurepaKu !nIn!OS I3!lS!l313EE'J 'W3 8 ap nnawp un agune lod S n p r p ! ap P O 3 ' a w q a@ cap^^^^ 'asppap apold ealmad .p!iqns aueoj !u!ds ap a@as p u y e 201' p r u o ~ !i!radme sap luns ! i d a ~ '!z$l!~ noqoq 9 ~10-p as ~ P O H .(1![0JllUa? x !m q .pmlo."zap au!q A ! s !< ESOX) "apad ap p n s o m !npu -p-lverlUa I ! n u m ! p a n e d S '~!qeqord ' a m '(~msewep x m v ) 3murea ap !iyepuen ap !m!os aln3soun3 p w a p aaulp prm asa m q %mqwaxn~ p u a w o q !!uyppg p q a - e 'npzoJ mn3soun3 p w m p p o l p n p -um 6~!umoq p n u 'Xpre~ ~ a~ 'y a n p ap ~ 18 I ~ ISO~ UJ D e , X P ~ H J W M " P fP J Ee m-

-r

I Gridinkit iscusit -- .
T

LUMINA 51 SOL
r&d&dni ptwnki8 gi cel pufin trei ramuri pornite din k u l altoirii.

$1 t n penumbra
Sol pemeahil bogat in oubstanpe nutritive. lnainte de hmugurire )i d e dexhiderea M o c i l o r florali, amestecaf i solul cu compost #i Tngra#ad n t ce stirnuleare fnflorirea.

fnlhurafi etichetele legate cu slrmg d e tulpina, deoarece In timpul crqterii acesteia d r m a poate strangula lastarii. Infigeti etichetele Tn sol, langa trandafir.

Nu cumpPlmfl plante cu doua ramuri, ori cu lastari subtiri, patali, tnmuguriti.

h vederea Iediril,
tncepsnd din iulie sistali fertilizarea solului.

Plantare $i taiere

rOAMNA Plantare @ protejare

in regiuni cu temperaturi scazute este perioada optima plantirii. in cazul plantelor inradicinate taiaji deasupra solului ramurile batrane ~ipe cele incrucisate. Desfaceti mu~uroaiele la baza de piantelor, apoi amestecaji solul cu compost $ilngra~amint de stimulare a infloririi (dreapta).
fngrijire

i n regiuni cu temperaturi moderate plantaji trandafirul toamna. indepartaji frunzele cazute din jurul plantei ~iformafi mu~uroaie jurul lor. in Daci aerul nu circula i n jurul plantei $ipicaturile d~ apa se usuca greu, trandafirul poate f i atacat de fiinare. Pe lastari, frunze 2i boboci apare un strat cenqiu. Preventiv, plantati trandafirul i n locuri aerisite. jndepirtati partile contaminate l i stropiti repetat cu

inainte de inflorire fertilizaji inca o data solul. Dupi lnflorire tiiaji lastarii cu florile trecute. in august amestecati solul cu potasiu pur.

w,: fungicide.

I
I

O IMP ABllMP SRL

suapunqz (znur~uo3 r r ~ o ~n3i ro~zrziz3 a u rypuzr


n e

Culori pastela te nobile


F'lorile aspectuoase, lax invoalte ascund m;inunchiuri dense de antere de culoare galben-auriu.

PLANTARE $1
ALL~>UKII: u

-7..y = b INGRIJIRE;, I

alrol lnradaclnar ae ,,KOKOKOu Toarrece ae graalna

1 cazma Cl com~ost folie 2

CULOARE SI FOR^
,,Rokoko " esre un soi creat in 1987. Trandafirul-t& modern, inflorind repetat, evod o atmosfed plscud, nostdgid. norile se deschid din iunie p h g in octombrie din boboci &beni, oval-ascufigi, cu iri&i rosiatice. Diametrul florilor lax Pnvoalte este de aproximativ 10 cm. Marginile ondulate ale petalelor f i nuan5ele pastelate frumoase fac ca acest trandafir d fie deosebit de aspectuos. Spre partea medians a florii rozul de somon de la deschiderea florilor se colorea 5 Pnrr-o nuan@ mai Pnchiss. z Florile complet deschise sunt in interior de culoarea caldz a caiselor sau se coloreazii Pntr-o nuan~3 gdbuie, lkand s3 se vada anterele dese, mari, galbene. Treptat, culoarea trandafirului primeste o tonalitate rnai pal3, florile, tnainte de a ddea, devenind de culoare crem, cu iridri roz-pal. Acest soi nu suportii ploaia. DupP

-k. , -

I
PrqBtifi un loc de plantare h care nu afi cultivat de multa vreme trandafiri. Amestecafi p3mantul extras cu compost.

Floare N petale ondulate

kr'loada de pkantare: toamna sau primavara. ScurtaJi~i udali Isine planta. koatefi planta din paman% s2p8nd cu grija, in c mare. m

ploi indelungate petalele se p 3 t d cu rogu sau se mumi-

Alituri de veronica, lev+&

,i crep'pare s

fid.
Frunzele sunt mari gi au o structud pieloasg. C h d apar rnai &ziu se sunt ro~iatice, coloread P verde-inchis cu o n tend #tears&Structura lor viguroag confers trandafirului o bun3 raisteng3 fay3 de bolile micotice. ,Rokoko" are o talie mijlocie. fnd5imea sa este de aproximativ 1,5 m, lstarii se Pngroe si devin vigurosi repede, rarnifichdu-se puternic in form3 de tda.

f n stratmile de plante perene poate constituie o bord u d de hndal foarte aspectuoasi. Culoarea florilor sale se p a t e asocia bine cu alte culori. Trandafirul-tug cu o talie amp13 este excelent gi P garn durile vii de trandafiri.

,,Heidekindn), liatris (Liarris spicam), litrum (Lyrhnun salicaria) sau sthjenei hdfi (Iris barbara elarior x ) . Formeazs o compozifiet n tonaliafi calde plantat alsturi de crqisoare (AlchemiUa mollis), crini galbeni sau prtocalii pi cnifofia (fiiphofia x).

Pule$ planta xoasa din mI impreunri cu babtul rgdacinii pe o folie mare, rezistenta. Transportafi-o la groapa de plantae.

Plantati ,RokokoH In mijlocul gropii, la ad%ncimeainitials. Umple$ groapa de plantare cu primdntul ameliorat.

I
Toate culorile se a r m o n i d bine cu acest trandafir, dar florile sale aspectuoase Psi pierd din efect d a d sunt asociate cu culori puternice gi pestrife. Planta~ alaturi de ,Rokokon plante in culori dcoroase, de exemplu, l&iqica violet-albastru (Lavandula angusrifolia), planta-miifei (Nepera x &nii) sau geranium (Geranium x magni&um) gi veronica de nuan9 rogu-violet (Veronica spicata ssp. spicara

UNDE SE P L A N T E ~ ?
,Rokokon, din cauza tinerejii gi frumuseGi sale devine un soi din ce In ce mai indragit. Datori6 culorilor sale pastelate, plantac pe gazon ca d u s t solitar sau tn grupuri mici produce un efect de contrast subtil. Frunzigul d u dens p r o t e j d Pmpotriva privirilor indiscrete.

Flori aidoma po~elanului

BilStorifl pi4mantul ~i udati-l abundent. Mu~uroiti planta, up8 aparifia primului lastar nou, ndepartati mu~uroiul.

Tnflorire TngrSg&minteorganice. Din iulie nu o mai fertilizafi, pentru ca lastarii si devinl rezistenfi la Tnghe't.

..Rokoko"
.. .8

CARTEA

GRUPA 10

73
'.',
b

::9
-

. 1 '.'
4.--

dinirit iscusit

rLw

> .

B Toarnna tarziu sau

prirnivara, cumpiiraji altoi de Wandafir viguros, cu radiicinii llberi sau altoi de trandafir i n container, cu cel p q i n trei listari s i n l t o ~ i . Nu curnpiirafi plante cu listari ~i rid& - fira\r

Soare deplin. Cu cat beneficiazii rnai rnult de lumina soarelui, cu atM crege $iTnflorege rnai abundent. Sol cu bun2 permeabilitate, bogat i n substanje nutritive. Afdnali bine solul, pentru a preintdrnpina forrnarea de apa stagnant& Mulciti sisternatic.

Primiivara, tiiafi rarnurile varstnice, prea Rdesite ~i crescand i n cruci~. Scurtafi celelalte rarnuri la o treirne din lungirnea inifiali. Toamna, indepirtafi toate frunzele cizute, pentru a evita ca tn acestea sa ierneze agenti patogeni sau diunitori.

'

JWherijire

PRIMXVAUA Plantam ~i Were In regiunile cu clirni aspra, indepirtaji proteaia de iarna. Tai4i rarnurile la o treirne, indepirtaji rarnurile batrdne ~i pe cele moarte. incorporatiin sol ingraqarnlnt organic de stirnulare a tnfloririi.

- an
m-

tot

~f

Doctorul plan relor

hgrijire Udaji pe vrerne secetoasa. Fertilizati incl o data inainte de dexhiderea bobocilor. De la sfapitul lui iulie nu rnai adrninistrati ingra~arninte, pentru ca lastarii plantelor sa fie rezistenti in perioada de iarna.

TOAMNA Plantare gi proprotectie de iarni Perioada adecvata pentru plantare in regiunile cu clirna bldndi. inainte de primul inghet rnu~uroiji tulpinile bine trandafirilor cu compost (stan-

Pitarea scoaqei se forrneaza pe lastarii verzi ai trandafirilor. Petele, la inceput ro~ii, apoi brune, nlpadesc btregul lastar. PBOile de deasupra locului infeqiei pier. indepartati lastarii contarninati qi nu fertilizati trandafirii decilt pdna i n iunie cu ingraqarninte sarace in azot. larna tdrziu, acoperifi plantele.

ISBN 978-963860924-1

Gridinirit iscusit

0 Cumplrfl altoi de trandafir cu radicini liberi, cu trei listari grosi, ramificati, cu r i d i c i n i viguroasa si dreapti.

Soare direct. S dezvolta e optim in bataia soarelui, dar temporar suporta si penumbra. Sol cu buns permeabilitate. lnainte de infrunzire si inflorire prelucraji i n sol ingri$imlnt de stimulare a nta. infloririi ~iudati bin

a Nu cumparafi plante cu numai doi lastari firavi sau cu ramuri deja i n faza de vegetafie.

Multi trandafiri de dulceaI3 sunt fermecitoare flori taiate, care emana parfumul lor inconfundabil si in vaza. Efectuafi tlierea principali primivara: indepirtafi listarii degerati, crexuti inspre interior sau in cruci~. T5iafi de la bazB ramurile imbatrdnite.

Irm

Phgrjiretotanul
TOAMNA Plantare gl proteqie contra inghefului

. ...M~IARA
'

'

Plantare gi Mere Este perioada adecvata plantarii in regiunik cu clima aspra. Desfaceti trandafirii dupa perioada iernarii. Administrati-le compost ~i ingrasamlnt pentru stimularea infloririi. Efectuali lucrarile taierii de primivari.
VARA -re

Perioada favorabila plantarii in regiunile cu clima bllndi. indepartafi frunzi~ul pe de trandafirii inridacinati, pentru a evita iernarea ciupercilor. Mu~uroiji compost sau Tngra~Bmlnt grajd maturide zat in jurul tulpinii.

Fertilizafi i n d o data inainte de inflorire. Udati pe vrerne uscata (dreapta). Taiafi manunchiurilede flori ce s-au trecut deasupra primei frunze complet dezvoltate aflati sub - acestea. inceplnd din iulie nu mai fertilizati.
Q IMP ABnMP SRL

iinarea apare sub forma unui strat subfire albicios. Aparifia ii este favorizati de canicula, de umiditatea mare a aerului, de solul uscat ~i variafiile puternice de temperatura. Prevenfie: asigurafi un loc corespunzator trandafirilor, indepartafi infestate si tratafi plantele cu pesticide.

ISBN 978-963-86092-8-1

ratell$l

.,(.'* I

CARTEA

7.\-'f>, .r'

. '. . . .i."

GRUPA 10

75

GrZd~nZriiscusit t

h a r e direct. Tnfldrefle deosebit de abundent in locuri platnta oricand, din prirnavara n tnsorite, dar F caldura canicu@ n i i n toarnni. larl marginile petalelor se pot colora i n tonaliti3li inchise. Nu cump&ra$i oltoi i n So1 cu humus, afanat Avqi I grijB ca tn cazul trandafirilor container cu llstari subiri, mdezvottafi sau trandafiri I plantali in ciubar, acesta sti plzrntafi instabil i n ghiveci. de orificii de xurgere.

s ~ & d i&~r&ndzkdfi i

eump&i$i Fn container se pot

PrimZvara $1' la Tnceputul infloririi administrati trandai firului putin ingrhllm8nt de stimulare a Rfloririi. incepand din iunie nu-i mai administrati ingri$imBnt cu azot. Administrarea de Ongrwmant cu potasiu din august mart?#? cez&@a la gex.

f+2grijire an ul tot
PRIMAVARA
Plantare $Zm t U Perioadi a h a t 8 plantarii ?n zonele reci. Transplantati trandafirul din container (jos). Desfaceti trandafirul crescut ?n strat, prelucrafi-i T @ m h t n compost gi ingr&#m8ntde grajd. Indep&rtgfi I-rii uscafi qi pe cei crwdnd spre interior sau h U U C ~ ~ . kurtafi ceilalfi

~ertiiizati o data Tnainte in& de 5nflorire. Trandafirii plantati In strat necesftEi udam numai T n perioade wcate, dar pe cei plantati h ciuMr uda$i-i sistematic $i menfin@-le solul reavh. Muk@i solul din jurul tulpinilor. in august administrati-le tngr&imdnt cu potasiu.
TOAMNA Pkmtwe # proteEfig cmtm i 7hghefului

Perioada de planate T zonele cu n clima bland& Mufuroifi piantek cu compost ti acoperei -1e cu ramuri uscate. larna tine$ ciuberele cu trandafiri In pivnifti.

Canicula ~iseceta favorizeazi aparitia acarienilor. Suprafafa frunzelor va fi acoperit de punae de culoare deschisi, iar pe dosul lor se pot observa fesuturile formate de paraziti. Preventie: fertilizal' moderat, menvneti planteli in mediu umed, mulciti solu T caz de infestare, stropiti n plantele cu solutii pe baza de

I I 1

GRUPA 10

Soi pen tru acoperirea sol ului, cu inflorire a bunden t i

Tndelungat acoperitoare de sol

&

bogat in substanfe nutritive 50-60 cm


:I

nrdwaxa ap ~r, a d apun am

au*

o p.crajg . v o p am3

-mxeo~ aqp !JOH n3 apunss w amqd nes d ( ~ p ~ d u q !!3ads) ~alodop c(m~owau ! A ~ S ) E d v ap pbpl ' @ ! ~ J T x nadaN a d a u '(HI

- y ? d EPPrnt-I) ~ ! ~ U E A ~ 41 xe un, 'palop axeoln3 9 r:


- ~ n p t f e p m I!A!JIO~ n
lupunj

un punsum ~ o (s!unwwm d s d ! u n f l Iqdnua! nes (um - ! r n b xall) P n e I ~


sx e s ! ~ nt d .p!u~a]nd pur !9 axed ~ o p o mreop:, p p b

pysouna n3 c.qqml UOI

UJ

~olp!dsp!lolep sunlqdau ap ~ ~ a~sa I O ca~a~x!pu! alp!~pd pfpa!dur! nu !Sap ' a m 'pun3s n p pd3 ID E A ! I ~ aleod J as !=-tiy q p eq@? u~ ' p p w dasnwnyui S equr!rpsa~dJOA ppe!So~ ! ' ~ p u !rpurul ad I ! O I ~ t ! m q ! @or IJOU ala~eunu!ur ! s S lafls&' a ~ d a r ~ O v q d pSugl ! ! q % p u ~ a ~ .IOU !mq S q ap p p ad 1am1d a ~ ~ o d p d w n 101~ 1 0 ~ z !S p 0s ~ aw .lerl~d ap r?aur!i~ula%u!~e ;sorn%!a p ~ aS--pea1deas 6101!1~~ ~ ~ ~ h p ~ a w ajnl p-c a l p rlnueld el . a p m p apada~ padme !!ipna% ~ ! J O I E P IS !ur!%unl aq.unw !aun ea~a%upe pdnp auapunqe a p u n y !S alpold 'ede @eau&s nu apun '!ode 'p!uaA 1nda3ujel ; l e v 10s ut <axes el sndxa ifrelsy-~ $ p ~ @eaunoj p ~anajneu!q.q~ p!os 301 un-JIU~ J L J E ~ W I ~ !ie~ue~d -1n10s lapse pu!radme 'asap alreoj ! aseo~gqs S ~ ~ L N V3s 3a~fl ' I ~ 'aseopnl ~ u n a p m m d s -aI!qp au!q ~ u n s

-podm:, ap pa1.p6o n:, 403s lnlos !ie3aasawy -au!qpy qpep a~ew !ew

PI, IROP ap gdeorfi o !iedes

.@e n:, y+ealg6o-aug p~ o dw!z InJau!quo:, !$au!iaJauel ap azu!eul .+elaqBzap10s ul lnlnue lndwp +or: a ~ u e ~ d

a%u!~e aleod l o p ~ o p l a w ! a p .!~nra% ~olaurlrd Ea:aJ!sos el p ~ d a!un! u p 3 s a ~ o ~!Sualesapy j apqurn m u r ~ o' j l p o ~ u ~ a qqs <ala%qs !!SOJ a p o v er, -apuaxed apn!os a r m p P u n P ! 'P3 = I a1oIIu U Y P '0661 1nue u!p l-ezrp!3raur -m alsa "~anajneupw" [n!oS

Gridinirit iscusit

T R I I fII R I
a Curnparafi prirnivara sau toamna trandafiri viguro~i, cu radacini liberi sau la cpntainer.
Nu cumparafi plante cu rSd8cina subtire, lastari slabi sau trandafiri la container wand frunze galbene.

a Soare. Cu cat dispune de


mai mult soare cu atat infloreste mai abundent, pan% la sosirea gerului. a So1 permeabil, bogat i n substanfe nutritive. lnainte de plantare afanafi adanc solul amestecati-l cu compact $i nisip

a Trandafirul ,,Mainaufeuern poate f i cumparat si altoit pe trunchi h a l t de 90 cm. Varietafile cu trunchi inalt sunt foarte decorative si nu necesiti mult spafiu. a Pentru vaza, taiafi florile doar pe jumatate deschise.

loct
ae Innorwe, apol uaap

1 plan telor

R timp de =eta udafi


Dupii iernare desfacefi mulciul
S & .) I

plantele. 'llxep8nd din iulie nu caniculi hdelunr e seceti $i gatti pot aparea p3duchii de frunza, care sug seva 1 plantelor pe suprafafa bobocilor si a listarilor tineri. P excrementul diunitorilor e e pot depune ciuperci 5i 13srarii se deformeazi. Stropifi olantele cu solufie de sapun chid-alcool.
I

Amestecafi solul cu com-

Toamna este de asernma perioada optima plantirii. fnainte de sosirea gerului muyroiti butucii cu pamarit, tngr&irnant matur de grajd sau compost $i acoperifi plantele cu crengi de brad.

W-M-10084

ISBN 97EaEWBOQ2-0

Flori mirun te de culori vii


Bobocii pi gorife soiului ,,Mandarin9' stducesc Zn nuanp de galben, portocaliu fi roz.

CULOARE $1 FORMA
t Soiul ,,Mandarinn o b ~ unu demult, P a n d 1987, de f d n 5ime de doar 25 cm, apargine caregoriei trandafirilor pitici. norile ce form& buchete apar din b o k i mici, conici, cu v h M rosu Islcephd dm i iunie si p h 5 la sosirea primului ger. Peralele exterioare sunt roz-somon sau roz-rece, iar spre interiorul florilor devin portocaliuiald. Petalele interioare sunt pujin mai scurte, arcuite ih form5 de lingud. Florile sunt fin Pnvoalte, avhd forma unei -ti largi. Frunzigwl a t e grafios, verde-Pnchis, slab lucios. Spre deosebire de obiynuid M y compus din cinci frunze penate, frunzele acatui m d a f i r deseori se g r u p d P n doar d t e crei b z e .

Soiul ,Mandarinn form& tufe fndesate cu llistari uniform ramificayi.

UNDE SE PLANT^!
Trandafirul ,Mandarinn necesit5 loc ferit, expus la soare. Datorit5 formei armonioase, grupurile de trandafiri sunt ideale plantate P straturi de n borddi, ihs5 exemplarele solitare pot fi hconjurate cu perene scunde sau flori de varii. Soiul ,Mandarinn cu tulpin?. mmdzi de doar 40-50 cm indfime, se plant& yi P strat n mic sau dub%. Este yi ideals plant5 pentru morminte, deoarece nu se &phdqte. Se dezvold de-a lungul anilor in vase, f m b o @ ~ d cu marcante nuanje imaginea terasei, a balconuli sau a intrkii.

hhm~&is

Nu asociafi acest trandafir de culoare vie cu flori pestri5e, deoarece impresia general2 va fi e t a t 2 gi haotid. &@ plante albastre fi mov florile trandafirului ,Mandarinn vor strduci cu adevilrat. Planta~i alituri clopo5ei montani (Campan ula mrpatica), lavandii (Lavandula angusrifolia), jalegi de &p (Salvia nemorosa) gi veronica spicatg

argintie (Veronica spicata ssp. pot fi plantate d 5 e pitice incana). (Tagetes renuiblia) sau lobelia Florile Plbe sunt bine-venite pitid albastd (Lobelia erinus). i compozifiile cu ,,Mandarinn. n AlegeFi plante asociate ca flax ,,~&gl&'' (Phloxdougkw ,White Dehghtn),b+pr (Eri-n ,,Sommern&een) , limga-m?irii v+c verde (Iberis s e m e ,Zwe&eeflocke") sau u wa n d (Lobulana man'tima ,Snow Crystals"). Frumusepa trandafirului a t e accenmat5 Isl apropierea arbugtilor ve+c veni nu prea mari, ca cimipd (Buxus sempe~irens ,,Sufiticosan) gi coniferele pitice. In dub& m r ,sub ae mdatirul pitic ,Mandarinn 1 &a

Taiafi regulat florile ofilite, oblic, imediat deasupra unei frunze. Astfel trandafirul va produce noi flori.

roaielor adunaji 5i distrugeji dzute, ca ciupercile si nu poata ierna pe suprafaja acestora.

CARTEA

GRUPA 10

77
T

k a m r r iscusir raai
t

-1
'
Soare. I n locuri expuse la soare h f l o r e t e foarte abundent, dar tolereaza gi penumbra zilnic cdteva ore. Sol permeabil, bogat i n substanfe nutritive, O care n apa nu stagneazi. Reinnoifi La tnceputul prlmirvwli $1 cu pufin tirnp Tnainte de Tnflorire fertilizati solul cu compost precum gi cu ingr3~3mdnt organic gi mineral. ? nvariant5 inalt5 de 40 crn se gasege ~i arbore pitic. I n ca aceasta forms dezvolta coroana sferica.

APROVIZIONARE
@ Curnpilrafi p r i r n i v w trandafiri ,,Mandarina vigurogi, cu cel pufin trei Estari sangtqi, la container sau cu r d i Ugcjt, & rM

;q & a - $ h

s u y ~ i .,

I
1

.-

*'

Pngrijire to
1

-.-

PRIMAVARA

Plantare pi tundwe Prirn3vara este perioada optim l planBrii In regiuni cu temperaturixiizute. hdepartati rnulciul de iarni gi rnururoaiele de pe plantele inrildiicinate, mulcifi gi udati trandafirii. solul De pe exemplarelc crescute In

strat tiiati lastarii slabi ce cr spre interiorul tufei (jos).

% !! !
in timp de secea udati ~lantele Rcepind de la 5i !if&~itullui illlie, nu le fertilizafi solulTOAMNA ffantare pi pmtewe de&i

bf@m

?nregiuni cu temperaturi moderate toamna este perioada optima plantiirii. ?naintede sosirea gerului formati mu~uroaie jurul tulpinii, apoi in acoperiti plantele cu crengi de brad. Protejafi ~i coroana trandafirilor pitici cu crengi.
-

Arenfa de fier provoacl doroza, care se manifests prin tngllbenirea frunzelor, tnsa nervura acestora rlmdne verde. Sunt periclitafi ?nspecia1 trandafirii cultivafi tn ghiveci, tn sol de flori. Udafi plantele cu chelafi defier, iar preventiv amestecafi solul cu compost gi ingrag5mAnt stimulator de Trlflorire.

hfloreste fn culori scin teietoare


5

PLANTARE $1 ~NGRIJIRE
:<inn

,,Compassion" a t e un trandafir zzrca'tor cu idorire repetati, &ma' b o a d pi ffori de culoarea somonului. CULOARE SI FOM *
,Compassion", produs al arnelioratorilor edezi, se @qte h comert din a n d 1974. ~ o h sale apar in iunie, din e boboci cu margini q i i , de culoare &e. Sunt invoalte, diarneuul lor esce de cel mult 12 cm si au culori variabile fermedicoare. L Inceput, a pecalele sunt roz h jum2ratea exterioarii a florii. Apoi coloritd se intensifid hspre interiod florii, fiind &d pe -And de culoare a r h i e , roz;omon i portocaliu. C h d floride se deschid complet au un nuan9 mai degrabi de roz-argintiu. Pe mkuci ce floarea se trece, culoarea ei se devine de o tonalimte dim ce in ce mai luminoa.6. Petalele se &fhng wor spre exte-

de plantaw prim&vara sau toamm. Fixa$ picioarele piramideiOn pimantul ~tratului,la o adBncime de 5CI mi,

1 Perioada

trandafirii 4 a@k.4 n

rior. Floriie, emanhd un parfum puternic, sunt dispuse pe tulpini solitare sau in mhunchiuri, fiind relativ rezistente la ploaie. Frunzele sunt mari, de culoare verde-inchis fi lucioase. La aparifie htarii 8i frunzele au nuan$ rogie. ,Compassion" se ramifid putemic, lktarii d pu&d fi urcafi pe supormri. 0 dati cu trecerea timpului, trandafirul form& o d compad si i d d . Chiar d a d P regiunile cu n dims aspd htarii sii iinghea$, d a d este &t corespunzittor, uandafirul &are din nou.

Pe piramide sau pe coloane trandafirul q t e t h s , oferiid as& o priveliste minunarii h stratul de flori sau pe gazon. lntr-o @dins mare se poare realiza un gard viu Liber, compus din mai mulfi uan&i, plantafi la distanje de 1-1,2 m intre ei.

let (Salvia nemorosa) ~ilevhfica (Lavandula angusciblia). Minunate plante & acompaniament &e de culoarl p& sunt curpenul alb ,Huldinen, ,,Mi Bateman" ~i .Snow Queen", curpenul roz ,,Hagley Hybrid", ca 8i cei violetdeschis ,Mrs. Cholrnondeley", ,,H. F. Young" sau ,Betty Corning".

Depunetj pufih din amestec de pamilnt T fiecare groapa. n Plantati trandafirii, astfel ca locul altoirii si fie situat la trei degete iub pimhnt.

Urnplei grolipajur&i' cu amestewl de @ I % , %$ & BWitori$icu grijl orf@-@e L udare. Udafi abunddt apd m ~ u r o i ttulpinile, i

UNDE SE PLANT-?

h privinp asocieriior de plante,


fnainte de a planra trandafid, montafi-i suportul. Fixafi s p a l i d la cel pufin 10 an distanp de zidul casei, cu ajutorul unor elemente de susFinere, pentru ca rarnurile plantei d nu dprea aproape de zid, unde a d stagneaz?i. Pe pergok sau pe bolji ,,Compassion" va produce repede o umbci d&, protejhdu-fi de privirile indiscrete. eviraji florile in culori stridente, care ar outea domina culorile refinute ale trandafidui. Plantafi flori in culori aprinse mai degrabi pe suprafefe rest&se, ca Pete cromatice. Sub uandafirii ,CompassionV plante de acoperire a solului, aldtuind un ansarnblu fiumos, pot fi cqi~oarele verde-gidbenii ( A l c h e d molli), lobularii albii (Lobularia rnaririma), jalqul vio-

indeparni mquroiul de indata ce apare pirmul LBistrv. Direqionati R mod uniform lujerii In crwere ?njurul

,Compassion" ,

Gridinirit iscusit I

Toarnna sau prim&vwa, cw@ra$ a b i 6 trandafir , C o m p a ~ " cu r a d k i n i EOberk. Din iacul a b i r i i a se wmifice a pu@n W i lsstari l e vigurqi. 0 NLI cumptirag trandaflri cu rkdicini firavi sau care au nurnai doi Iistari.

Soare deplin. Tnflore~te deosebit de abundent daci este expus la soare $qse sau rnai rnulte ore pe z i . . Sol cu bun6 permeabilitate. ,,Compassionn necesiti rnulte substante nutritive, din care cauzi fertilizati-l $i prirnsvara, ~iTnainte de perioada tnfloririi.

Trandafirul cu o crgtere tufoasa se poate cultiva $i ca trandafir-tufi, dar listarii pendenti reclami rnult spatiu.

lngri~irnantul potasiu de administrat T august Ti n Tntare$e rezistenp la tnghet.

A d u

Wtgrijire tot anu E


-

Plantate $ fdllrhare i
I n d e p i q i proteqia de iarni $i descoperqi tulpinile trandafirilor. Administrali cornpost $i ingri@m&rt de stirnulare a tnfloririi. lndeparta$ I& tarii uscaji $i bitrani @). ~ e i i i z a fInca o d a t i tnainte i de Tnflorire. Udati pe vrerne de seceti. h d e p i r w i florile trecute. Dupii perioada principala de Tnflorire, tiiati liistarii laterali $i legag-i orizontal.

TOAMNA Protecb'e lndepi&fi frunzele cizute. Mururoifi tulpina. In regiunile cu climi aspri protejati Bstarii urcali pe suport cu rarnuri de brad, pdnzi de sac mu rogojini.

Petele galbenii de pe frunze, frunzisul colorat i n brun $i ,,panza de Nianjen" f i n i d pe dosul frunaelor sunt semnele prezenfei acarienilor. Infestarea s produce des in e locurile fierbin* ~iuscate, spexemplu In faja zidurilor caselor. Preventie: plantag trandafirii T locuri aerisite, n mentineti reavan $i mulciji solul. Daca este necesar, stropei plantele cu pesticide

Pi'une minunati pen tru albine


Toamna, trandafirii sdbatici sun t Impodobifi de o muljime de ma'cqe.
Trandafirul sdbatic este o plant5 sdbatica autohtoni gi la noi p i care se gkegte in Europa in forme foarte variate pin2 la latitudinea de 62". Cdreva varietaji (de exemplu soiurile Inermis gi Pfinders) reprainta portaltoi ideal penrru soiurile nobile de rrandafiri de parc, thea gi ciiyPriitori. Florile parfumate se deschid in iunie d& boboci roz, de form; conid gi capad aspecru1 caracteristic simplu al florilor de trandafiri sdbatici. Au cinci petale, la inceput de culoare roz-palid, care dupa inflorirea completii devin aproape albe, mirimea lor ajunglnd pins la 3-5 cm. Din iulie trandafirii sunt ornaji de mPcqe rogu-portocaliu, lunguie5e. Frunzele aripate in grupuri de cinci-gapte frunze au marginile zimjate gi se coloreazi toamna in galben-deschis. fn privinp diei, trandafirul salbatic este un arbust uriag, compact, cresdnd p l n i la

P L A N T A R E 51 ~ N G R I J I R E

na. inainte de plantare puneti riidacina trandafirului pentru o noapte intr-o gileaa dc anfi

gard sapati o groapa de plantare de 50 x 50 x 50 crn. Amestecati pamlntul extras cu o gHleati de compost.

Soiul ,,Andersoniim

ind~imea 2-3 m, tufa a v h d de un diamerru ,si mai mare. k t a r i i viguropi p dota~i ghimpi, la i cu inceput cresc rigid erect, mai tlrziu arcuindu-se in jos. Soiurile speciei Rosa canina sunt ameliorate, dispun de mai pujini drajoni gi infloresc mai bogar. Soiul ,,AndersoniiDa raultat probabil din incrucigarea dintre Rosa cinina gi Rosa gallica. 1nal;imea arbustului este doar de aproximativ 1,5 m, diametrul tufei are cel mult 2 m. Florile de 5-7 cm, dispuse in general in manunchiuri, sunt de culoare roz-carmin-pregnant. Dintre . . , pirinrii soiului ,$lbbotswood" nu este cunoscuti d e d t Rosa canina. Florile sale roz sunt semiinvoalte, macegele-i se aseamini cu cele ale plantei mama. Soiul ,,Kiesen a din fost ob~inut incrucigarea trandafirului sdbatic Rosa canina gi a soiului hibrid ,,Gknkral Jacqueminot". Florile sale sunt simple, de culoare ropu-vipiniu cu centrul alb gi au o marime de 5-6 cm. Macegele au forma de para. inaljimea arbustului aspectuos este de cel mult 2,5 m, Iktarii s 5 prelungi sunt pendenyi.

UNDE SE PLAN TEA^?


Trandafirii sdbatici sunt raisten$ si tolereaz.5 inghepul. Specia pw5, folositii in peisagistid, este plantats in specid, pe taluzuri gi in garduri vii sdbatice, unde prin intermediul drajonilor se extinde repede. Soiurile ameliorate pot fi de asemenea plantate in garduri vii, astfel protejind contra vintului gi a privirilor indiscrete (distanya d i k e plante : 1,5-,l,8 m). 1 ; griidinile mari constituie o priveligte frumoasi daca sunt plantagi in grupuri de d t e trei arbugti (distan~a dintre plante: 1-1,2 m). Fermedtorul trandafir dlbatic ofera hrani pkirilor gi albinelor, gi nu poate lipsi nici din gradinile cu efect naturist.

fn gardurile vii i se potrivegte socul (Sambucus nigra), gherghinu1 (Crataegus rnonogyna), salhele (Euonymus europaea) gi cornu1 (Cornus mas). fn f a p coniferelor sau a plantelor vegnic verzi de nuange inchise, de exemplu tisa (Taxus haccata) gi laurul (Ilex aquifoliurn), i se e v i d e n r i ~ frumos florile gi mHcegele.

Se poate asocia bine cu alyi arbugti.

Soid ,,~iese"

CARTE1

GRUPA 10

79

Gridinirit iscusit

@ Soare derptin. benumbra. fn penumbrZ, printre arbugi sau in fafa lor se dezvolta bine

e Specla put3 se extinde prin drajonare. Indepirtafi drajonii 'in fiecare primivari.
Tolereazi #i taieri radicale

soiuri sunt ameliorate.

subfiri sau deja puternic infrunzifi.

s dezvolta ~i soluri sirace, e in in substanfe nutritive.

planti d e d t clfiva listari tineri,

.'RIMAVARA
Plantare si Siere
Perioadi adecvati pentru plantare. Specia puri nu trebuie rnu#uroitZidupi plantare, soiurile ameliorate i n a necesitij mu~uroire. e M pirtafi drajonii. Pentru aceasta Gpafi pqin solul fjos). Tziafi de la bazi ramurile

bitrlne, lignificate sau moarte. m e r n q i pe zona ridicinii compost #i ingrasirnlnt de stimulare a infloririi.

Udare si recottare
Udafi abundent dupi o perioadi de seceG prelungiti. Din iulie, culegefi mace#ele.

I
1

TOAMNA Plantare CealakS perioada posibila pentru plantare. Mu~uroifi soiurile ameliorate dupi plantare. Fiind rezistenfi la ger, ulterior nu mai necesiti mu~uroire.

vlespea galicol3 a trandafirului ataci din clnd in trandafirii silbatici. clnd #i Pe listari apar protuberante, de parca ar f i napadif de mugchi. Aici se dezvolta larvele viespii, care dupi I iernare se transformi in I pupi. Taiafi ramurile infes' tate sub aceste ridicaturi #i I ardefi-le.

ISBN 978-96386092-

PLANTARE $1 ~ N G R I J ~ R E
CI foarfece de gradin: L l cazma LI compost O nisip, daci este necesar
ACCESORII: O altoi cu radicini liberi

Perkada de plantare: toamna sau primavara. ?nmuiati trandafirul in ap3 pentru cdteva ore, apoi taiati-i radacinile rupte sau moarte.

Mpafi o graapi dg plentan de 50 x 50 x 50 cm. Ameliastirati p3mdntul cu compost, In cazul solului compact, amestecati Tn sol $i nisip.

foarce lmgi gi bguste suns disdescM. Nu crepe d d t p&nilla &w pwe & fbm#mide &e ppu- h lde 2 m. Soid are o for== %m4 q o r a p l d gi d d o r q t e f i n viu. h t u i scop li z i r n p pi~ m& minor) pi topom+ (Vida , evoide sw &pdce, ariseptembrie. , F a d are flori speck &batid cornut;lif. paregicu~.Limpte. ~ v o d s e cu dimensiunea eat , Anril minunat a k i & lw de 10 an,de doare dbimacutrandafir $ s t m m q d u i C E S E P - ~ ~ ( W M mmmmnunw. lat, SnAfiea sa f3ind de 2 m.fn columoa~ W e & dbe gi su seprembrie l n f l o r e p di8 nou,

Uda$ ~i rnuguroiti apoi trandafirul. Daca efectuati Aantarea primsvara, Tndepartafi nu~uroiul dupa aparifia primului astar.

Gridinirit iscusit

I
Pr~m?Ivgfa toamna, sau cumparaji altoi de trandafir cu ridicing liberi ri cu cel pufin trei lastari sinatosi.
rn

Nu cumplrafi plante cu ridicini firave sau cu lastari pufini, subfiri, pitafi.

e Soare demn. Cu cat beneficiazi de mai mult soare, cu at& inflorwe mai abundent. So1 cu buni permeabilitate, bogat In substanfe nutritive. Dnainte de plantare, afanafi bine solul compact ri Pncorporafi-icompost, pentru a evita formarea a ei sta nante.

Mlce~ele sunt irnpresionant de rnari, au o formi de flacon, la inceput sunt portocalii, apoi se coloreazi in roru-viu. Sunt bune $i pentru marmeladi.

Pentru vazH, alegefi boboci intredexhiri.

7--

PRIMAVARA
Plantare $i fem7hm
Perioadi adewatA pentru plantare T regiunilecu clirni n aspri. Pang la aparifia prirnului nou Mar, mquroifi trandafirii nou planwi. hdepirtafi mu$uroiulde iarna de pe trandafirii vechi, tiiafi Iistarii degeraji, tiiqi @ni la partea
W

IernnoasS dnaoasi Iistarii bolnavi. ?ncorpora$ in sol cornpost $i Rgri@rn3ntde stirnulare a infloririi. Udafi plantele. VARA

li@$re
Udafi pe tirnp de w t e2 (Qsnga). Din iulie nu-i mai fertilizafi, altminteritrandafirii vor deveni sensibili la inghq. srvele viespii trandafirului rod frunzele plantelor, daurindu-le. In cazul unei infestari puternicetrandafirii vor f i slibifi. Distrugefi frunzele contaminate irnpreuni cu larvele. D a d infestarea este gravi, stropifi plantele cu pesti-

Wantam$ipmteqie de
Perioada adecvatii pentru plantare h regiunilecu clirni Inghef, mu~uroiji trandafirii la o inil$me de 30 crn.

>
O IMP ABIIMP Sf%
RO-P-02-10-079

ISBN 978-963-88092-&1

CARTE1

,,&lla Rosa"

GRUPA 10

81

Gridinirit iscusit

Toamnzr I!~'~ZIU.?;~U Soare deplin. I n locuri p-imavara, cumpilraji @f&oi tnsorite infloregte p h i .Eella Rosa" cu rid&cM, libera, avand cel putin %W lilstari vigurogi. Nu cumplirafi trandafiri cu usuce repede. doar doi llstari subtiri, pltati Sol bogat i n substanje sau trandafiri cu radlcina firava. tate, firZ apZ stagnantl.

fertilizati cu ingra~lmant cu potasiu. Dupi aceasta nu mai fie rezistentFi la inghef.

nice acoperirea de proteqie contra inghefului ~i pimentul

nu mai fertilizati trandafirii, pentru ca lBstarii s i devina rezistenti Rugina trandafirului se manifesta mai ales pe vreme cZlduroasa 5i uscati. Ciuperca formeazi pe dosul frunzelor colonii de spori mici, de culoare portocalie, iar pe fafa lor Pete galbene. IndepZrtafi frunzele bolnave, O caz de n infectare gravi stropifi plantele cu solufii fungicide disponibilein magazinele de specialitate.

+ii=ti-ila trei-patrin -*"iuri.

TOAMNA Plantare $i pmtecfie contra ingheruiui Perioadi favorabili plantarii in regiunile cu climi bldndi. inainte de venirea inghefului, muproifi compost in jurul tulpinii acoperiti planta trandafirului ~i cu ramuri uscate (stsnga).

-I

B IMP AWMP SRL

RO-P-02-10-091

ISBN 978-963-86092-8-1

TRANDAFlRl

GRUPA 14

)I

Blue IZlver"

Trandafir de parc parfumat, de culoare mov

I:;
*

--

-k
iunieoctombrie inflore~te indelungat

8 gg

parfum pStrunz3tor se preteaza pentru flori tAiate

lumina natural3 bogat h stantein subnutritive


40 cm

u~=v~

un p u p e enopyure 'uan18 %uppoqsU u u x y ~ e d ! S anla" :sow a~eolru eauawaa ap ap luns l m ~ ap !Jrfepuen s ap !~n!os a n o l p u J n . p hap ~ J O uj !roA S aum pun etu ? ! as <apJaa!npuo& Imol[!b -103 ap ;!ieunykd <!!tpe!1q-now -(!!wT x mdaN) eqp padau nes (,xed" mep~!ur?d UJ ' r p Iy w s UJ ae " !30909 a n S LS6 I UJ e1 ! !% -analad y lnu!iqo ~ s oej a m ,J~AI!S XOTYJ) a q p alaJEumJq ' ( u p BU!IJ~IS"! ~ ~ J ax~u!pp u n I S uog ap y w s uj !S a m q d -IP- ~ I I ! 7 ) p U!J3 YmEI q luns AOU !mu01 ap al!Jolg el ap am-now aJeops ~!ua~Sow - m p d ~1.nldosdX3) !a~a~!w e ,~y>emag~ a z u q - 1~ q d q n -eseJal -EJlEOv !JNep fiElUEld .fid a m o j w y n d un 3sapwgdq~ -ala ~ u nrd ! n k q p !!JW~~JI ap nes eu!pp% tnp EuqFo ap al!~n301ap adeo~de l u e l d p 2 n d ap ~ol!~yepum~ a3!1s!xa1 aqle a p v d -xm a p o u ! !i$n3se !!mqoq 9 nd '.P8, Jaqna as m e ap s p ~ a ~ w y n d ne - U nes u u o o anlau rss!sU ~ . - y n a u nes p e r p ~ ! ~ anseqp aiumu ap ! u y e p m ~ a u q u ap luns a p u n q ap eaqunuap qns IS IIUWUJ w 3red ap uf@pm~ IS n p !ip g a~eod m 'xed ap q n d o d ~ d = p? @eaWJoja*~u! a p l '6' Pwqa!Wclw X EPnuOMI) ~yepuan 'U~yxu]seg razu!qqu UJ3 08 *aqpjardUJac\pJanlO'' - aP un n3 d I 1 alsa u ~ a anlawmp!os n ~ y eau@ p now anopr, ap a l a q q d a n d pw!w IS m -rew m 6(~a10p-n50i) mua%eur "* l '! qe m-" 'lalopi $ m u ap p ~ u a WOpU n.tr '- 6-8 T EW ~ J Buge !9 a e o ~ r % apuydpu p luns .!npIos ea1e3q-m ap a+uy ad !md& ul nes w!los a]eru!s mns apqou < a ~ w n j r e d m d +pp~k173p p o ~ L ~ l ~ n y -iarl%aj a~!~olg !npur!id ear!mel syda!un! u!P ! P ! !$Y $ Ipoqoq U P P F P as "J=A%anrau P I I " ! ~ ~ = ~ ~ J O I ~ I

Fw I

.$IpU3seg lmrp?ty.

3 n d ap p u y e p m ~s aa fiu!n$ anu!p p u n .carp !m!os ap ! a e e d 'P86 I P ~ W UJ ,-pJ m1au P!OS

m o d I$ 'tMVOII13
qzrmyndJ O ~ J t! O w p s p ~ w ~ ,p ppwq.)~arafard m , ~ A . N anlg" po a
~

,,Blue River"
--

;r

'

.k~ u r n ~ i r a t i ' prfmavivara sdtS.

': !hare. fn locurl expuse la toarnna trandafir ,,Blue Riverf soare lnflore~te neincetat. triguros, cu r a d i c i d libera ~i . r u minim trei I a a r i s i n i t o ~ i , . ramificah. : T repede.

r -3 ,-. .

<-

--?If,.

Nu curnparafi plante CIA r i d k i n a slabs, sau cu doi Iastari subjiri ~ipatati.

''
,

Nu folosifi substanfe chirnice contra phduchilor de frunz2, este de ajuns arnestecul de s2pun lichid ~i alcool. Pentru stimularea Tnfloririi, taiafi regulat piiflile ofilite deasupra primei frunze dezvoltate de sub floare.

Pngrijire tot an ul
1

PRIMAVARA
Plantare $i Hiere Primlvara este perioada optima planterii i n regiunile cu temperaturi xazute. h e p a r tati proteqia de iarna de pe trandafirii Tnradacinati, desface$ mu~uroaiele, fettilizafi $i udati solul. Taiafi llstarii plna

la 4-6 ochi. Taiati lastarii ce cresc spre interior.

L r
i1
,
ducegaiul cenu~iu apare I n special pe tirnp umed, cind pe suprafafa plantelor devine vizibil un strat gri. Datorita murnifidrii, bobocii putrezesc, planta se opreste i n dezvoltare ~i inflorire. Stropifi repetat cu fungicide.

VARA ingrijire Pe timp de seceti udafi plantele regulat.fncepand din iulie nu mai fettilizati solul, ca lastarii s fie rezistenti la ger. B
TOAMNA

Plantare #i protejare de iarnii Toamna este de asemenea perioada optiml plantirii, in zone cu ternperaturi moderate. Tnainte de sosirea gerului formati mu~uroaie pamdnt, de acoperiti plantele cu crengi $i infasurafi-letrunchiul halt fn pinza de clnepa (stanga).

ISBN 978-963-86092-0-1

I-. ".

.." ".d

.a ". .

Y..

I " I

* a l e u a ~ sal!inl u~ -10dns ap !-!iefae nes p!leasul eqoq ap !6unl !euJ !!Jeasgl ' I - ! ~ ! J O ~!f Jol!u!~FPgJ W~ lrunl ul ~n~ugcu@ !izlumIq

.!nlnlos Inlan!u qns lu) 5 el pnqs a!* ps !!J!OJIE n q m 1 8[!~6 !i%v 'p!leZaur ewoq a ~ d s u ~ !S~U!~>U! 'alexueld 9 ed

- m ~ u~! ! J ! ~ ~ U P J Jl u~ 6 Wd t

,,llse Krohn suf

7 t rscusit1Gricfinirr

..

L U M I N A ~ S OJ L
-

TRUCUR'

a Toamna tat'?& mu Soare deplin. Cu dt este msi .primivara, cumplrafi altoi de mult expus b i t i i i soarelui, cu Wandafir cu r i d i c i n i libera, atat tnflorefle mai abundent, Ovlnd cel putin trei listari pan3 la venirea gerului. vigurosi. Sol cu buni permeabilitate, B Nu cumpirafi plante cu bogat i n substanfe nutritive. rZid3cin3 firavi sau cu numai Aflnafi profund solul compact doi listari subfiri, cu pete , +i amesteafi-I cu nisip sau .. I.: brune. :- q:compost.

Perioada adecvata plantirii in regiunile cu clima asprl. Indeplrtati acoperirea de iarnl de pe tulpina trandafirilor. Taiati pena la baza tulpinii lirtarii mot$ sau cresctind In cruciz 00s). Fertilizati ~i udap bine SOIUI.

tot an ul
VARA

Alegeti pentru flori f i a t tulpini cu boboci Yntredeschi~i ~i Giafi-le lhtotdeauna o b l k 0 Pentru a evita ca tulpinile d se desfrunzgad, tiiafi drastic trei dintre cei mai slabi listari de un an. Tiiati totodatti la 2 4 ochi rarnurile laterale.

-re
Legati Ihtarii de tutore. Udati trandafirii pe vreme secetoasi. ?ncep&nd iulie, nu rnai din fertilizali trandafirii pentru ca ei s i fie rezisterrfip durata iernii. Tliaji florile trecute deasupra celei rnai apropiate frunTOAMNA Plantare $i protecfie contra

I Gagtirip fiorilor de,,Ilse chp~uni ataci trandafirul


Krohn Superior". Daunitorii negri rod tija florilor si $i depun ouale fn boboci. Distrugeti bobocii infestafi, care adipostesc larvele. Cz preventie acoperiti solul a iarba-dulce (Polypodium vulgare).

rl

YnghefuIui Perioada adecvatl plantirii in regiunile cu climl blandti. Mu~uroiji tulpinile ~iacoperitile cu ramuri de brad. inveliti intr-un sac de in trandafirii pe urcafi pe parapete ~i cei pe trunchi inalt.

ISBN 978-963-6609281

. i

..

.!nlnlos Inlan!u qns w:,

r Cumphafi primlvara sau


toamna trandafir ,,Ferdinand Pichard" viguros, cu r i d i c i n i liberi ~i cel p a i n trei listart, cu

I.
kf

hlu cumparafi plante cu Mstari slabi, cu pete, bolnave, resoediv cu radlcini rare. --

Soare. In locuri expuse direct la soare trandafirul infloreste neincetat plna la inceputul toamnei. So1 perrneabil, bogat i n substanfe nutritive. hainte de plantare afdnafi adlnc solul compact ~i adiugafi-i nisi@

Tiiafi fbrile ofilite deasupra primei frunze complet dezvoltate de sub flori, stimuldnd astfel formarea noilor flori. Puteli impiedica degarnisirea listarilor, scurtbndu-i primivara cu aprox. o treime.

L & ingriiire tot an *ldrw


AVARA
~mestecay SOIUI cu Tngrasamant ~i udafi planta.
hgruire Pe timp de seceta udafi plantele. Incephd din iulie nu fertilizafi solul ca trandafirul sa fie rezistent la ger. T5iafi florile ofilite deasupra primei frunze de sub Roare.
TOAMNA Mantare ~i pmtejare de iarna'

~ocrorul relor plan

I:

Plantam gi fertilizare Primavara este perioada optima plant3rii. Despacheta* plantele dupa iernat. Taiafi de la baza rarnurile uscate ~ipe cele ce cresc spre interior. Pentru evitarea degarnisirii xurtafi ramurile treptat cu o treime.

Toamna este de asemenea adecvati plantarii. Formafi musuroaie de pamAnt, acoperifi


CI

plantele cu crengi (stanga).

@ (WP AMMP st&)

IOP-02-11M69

-L
rl

i n locuri umede, unde trandafirul se usc3 greu, uneori apare pltarea frunzelor. Ciuperca provoad Pete cu margine f n c h i l pe frunzele care apoi cad. Distrugefi frunzele bolnave ~i stropiti cu fungicide.

IW *81 T+ -

PLANTARE $1 ~ N G R I J I R E
Hibddul thea ,,Can'bia"produce o impm*eminunati prin &rife sale &hen-auriu omate de Gdri qii.
F d sunt de mbirne mijlocie, *or pieloase, de culoare verde-mediu ~idiscrer ludoase. ,Caribh" are o cregtere viguroasi gi m f o d . Acest soi crqte p h 5 la cel mult 70 cm. Plantat in sol prea umed sau pe vreme umed& pe trandafir se poate manikta mucegaiul negru.
ACCESORll P 3 altoi de ,,Caribian cu radacina libera U levanlid

,Caribian a fom ob9nut ^m 1972 de dtre amelioratorul englez W h e a t c d , motiv din care este frecvent numit ~i ,Harry Wheatcroft". Aparfine acelor hibrizi thea care sunt caracterizaji de flori mari, Invoalte gi parfumate, dispuse pe tulpini lungi, in general d t e una. Acest trandafir s-a format ca o mutatie a unui hibrid mai vechi, ,Piccadillyn, ale c h i petale parfumate sint de culoare rosu-kacojiu cu i r a i galbene in interior gi galben-palid fn exterior. Flode sale se d m l d din boboci lungi gi grago$ ce se deschid lent din iunie p h &l a primd ^mghej. Florile lax fnvoalte e d un p& discret, sunt dispuse de r e d % ,una d t e una pe d p i n i viguroase, diameuul florilor atingClnd chiar i 8-10 un. Paleta lor cromatid v a r i d de la nuange de galben-auriu la ro$atic. C$nd apar,in interior sunt galben-auriu cu iridri liiare, iar In exterior, ^m cea mai mare parte, tot galben-auriu.

,Caribian, cu flori de d o r i bine vizibile, este fn primul h d un trandafir de strat. Plantat solitar sau in grupuri mici, culorile sale vii ofer5 o privebte fermedtoare h straturile insdare din mijlocul p n d u i verde, Constituie o pat5 uomatid frumoasa fn cenuul sau In fundalul stratului de plante perene. Plantaji trandafirii respectind distanfe de 50-60 cm de plantare, mai ales fn fap zidurilor, penuu a evita stagnarea aerului cald.

,Caribian poate fi asociati cu plante perene, deoarece ca hibrid . " thea este predispus d se destrunzeasdi in partea inferioaki a rulpinilor. Selectaji cu mare grija culoarea plantelor cultivate al& turi de acest soi de uandafir In nuanje incendiare, pentru a evita ca s u a d sai aibs un aspect sui-

ben-rop. I se potrivqte adel iarba-m&jei(Nepeta x hseNi'), l m j i c a (Lamdula angusri6lia), j a l d (Salvia nemorosa), nemfisorul (Delphinium x) gi veronica (Veronica spimra ssp. incana). Speciile cu tlori albe echiiib r d culoarea trandafirului gi atompeazii contrastele. Plan* alaturi de ,,Caribianfloarea-miresei (Gypsophila panicdata), crin alb (Uium mndidm), c4opopi (Campanula glomerara ,Schneekronen) sau c i u c u $ o ~ (Lobularia maririma). Se poate realiza o tonalitate caldii, de d prin asocierea cu flori galbene g i portocalii, de exemplu cu d j e (Tageres parula x), crin galben (Hemerodis x), ruji (Rudbdia idgida

Arb@ vepic v&, ca de exemplu cimigiml (Buxus sempervirens var. sempemirens), ienupSiEul Ouniperus communis), tuia (Thuja occidenmlis ,Danican) gi chipamsul (Charnaqpris lawsoniana ,Minima Clauca") asigud trandatidui ,Caribiaa un fundal calm.

P I lwsntica tri mijlocol hiunghlului. Umplqi groapa cu p;im&nt~iforma$T farfurii de

plantali prirnhra. hde@&$i

Mquroigpbntele cu a m - , post sau pIirn@txt Bd la ' qi a

CARTE

,Caribia" ,

GRUPA 10

85

Toamna tarziu sau primavara, curnp5rafi .CaribiaW cu radicini dguroase, libere, cu cel pujin Prei listari s a n i t o ~si bine i ramificaji crescand din locul altoirii. Nu curnparafi trandafiri cu I rastari firavi.

Soare deplin. Prefers locurile insorite $i aerisite, unde f r u n z e l ~ ~lrnede usucg se repede. Sol bogat 11, .ubstanfe nutritive, cu b u n i permeabilitate si fara ap3 gtagnant

Taiafi rarnurile florilor ofilite deasupra primei frunze dezvoltate de sub ele. Tiierea stirnuleaza inflorirea. Contra piiduchilor de frunz2 nu folositi Tntotdeauna substante chirnice. De rnulte solufia de ori este eficienta ~i sgpun lichid si alcool.

&vAUA
~ t z w e f i ~

rnljlocle. ~neepiirtilt~ ramun cresdnd Fmpre interior.

Pwioada adecvatil planarii in regiunile cu d i d aspa. ?ridep&rtafl proteqia de iarnl de pe trandafiri, n i w w i muproiul de iarna, fertilizati udali plantele. Taiaji la *opt ochi ramurik acestui trandafir de strat de take

hgdjh

Udali regulat pweme de =eta. Oncepdnd de la sf&$tul lui iulie, inceputul lui august nu rnai fertilizati, pentru ca trandafirii & f i mai rezkkqi pedurata iemii.

I
I
I
Fainarea apare Fn primul rand pe vreme caldi ~i umedi, cu aer stagnant. Azotul excesiv favorizeaza infestarea. Pe plante apare mai lntbi un strat alb, apoi unele paqi se usuca. Stropiji trandafirii cu pesticide corespunzatoare bolii.

TOAlllllllA
PSantare@pmtscfiedeiad Se poate planta ~i acest in

anotimp. inainte de primul inghel mquroifi plantek ~i acoperiti-lecu frunze ~i ramuri w t e Wwl.

'~
(4.

' ~ ' . , ?
%

-.

.. ..J-

'

U J SE-OE ~

l*jE

. -

--=--

- -

- y - - - - 7 -

--

y o ~ $ ~ ~mii~ol4u4 +ln ~ ~ Ifgnuf-3 au!q pugpur!~ e!temdo '@leyorrzap n3 lnlnlos el@'gehdm

afdulos gzuny ew!xl el pugd

C . p n ' a ~ o w lruyepuea S

~ ~ WPQJaA ( ' t * ~ g ' " w w . p h I r u ~ p ~ d ~ p d s a ' r ( , J O mn-~ -JOJ~~?W [ m ~ ~ 3 ) ~ u.~!uRI;% E50JOUraU ?+ip?s) ~ w w '(,l~nu8"sa~!o~fa~ mFclc7a) bp! ' ( , e . r o ~ ~ p ~ 3 " . d w p ap ~ ~ ~ o Or e % ! 19 x 4 a h L ) raigw-aqd <("anlg -lad pundsa~m dws p u q 18 a-lmp!H" e g o p d r r e .dss e y o p . s o p e ~ dp ' ~ p r ap m j s e -s&w q n p m q , ) p$uya~ nld I mun e!sardw! anpard ZOJ S n p ! -uraxa ap 'alpq m ~ nu auarad d I m - n h ap e $ e u ~ q w q ~ p u~j r p n r u ~ a w l d u m a n:, -auarps ap uruep A S @. '$~apuq~ , -S~FTS 3n!d q@J F P ~ I p!os ap ~rruep $mueld .zar ap duenu soumy M u a p ap p!os ru nes (epydosd.9) !asa~!u~-m~eog '(,sdy~ -a ! pm~qp-wlop q g ap a s s ! a ~w n ~ d m p w d u n ~ ) ~ ~ -1~op3l p 1~ S aTq a ! !pjodop c(uaauqmau~aunuo~" E!:,OSE ~ o as rep 'slap @qq d apun areldwaxa a p w FLU aaa uo&!~g) q p pd!$unq w auarad a ~ q m ,mptqr" d -mid ~ u n wep n p ap gqasoap s I pt@~ued m n uj @ p o v m y un :,npard ZOJ m o p .ZOJ ap ~ o l a i m u ~ p n p s m 3y!38ds ~ d a p v e apojg ~p 'I~UJ a r e o p UI und a p apold q !rpunn ru ~ o O p o d ~ u a m y un -(ew.&pps @ a o J~~XWJI e w as j ISZX mp .(c'ssaqsng p q U< , a u r ~ a -uauod ~ p u t d u q !aiodop ) 3S rjp ap ! u n un ad I!OIW yn ~ a w u m s ',a11adar~)a p g U nes '(rn&~noq w n ~ % ~ L ~ g ) VE@J .ew~oj 'qdure ~ I U ap 'nldwaxa a ~ d ~ s ~ r p m m u r a ~ !np:,mp-pps s yynqge ~ z o p ~ earenro n n o m o p m ~ . ~ uu 0s ap D W $ ~ U J oj s q d s -dssmw!ds w!uarah) -uad S luapxa a s a y p n x b a u ! q ~ 9 pupsa~:, p m j e p m ~ d ap ! n ~ q y uaq@ p u p ) -~IEI!~!A 'pmapour a~a1b.n 10sIWV ru .mreny nes ma ap lxdse un ! a q d ~ a p !j m l3mmea W f a o s B ~ ~ ~ P B 0 6F o k S J r " m b r u ~ ! 0 s ~" r '.puwpq m ~ axed as a m n:, o 16 s!rpuj-ap~a~ n p w - a p ~ a ~ nes '!rpunu ru ~dyurod n B ~ I U w m n o p ne asuap spmnud -O~dcne w ~ ~ g yp u ~ qqnp UJ a d .3p.u ~erls ad ~olal&I o ~ ~ u p r a s t ~ 'slap un-nu! ! ~ a u e l d amod n$eds 1 y asad apun p m ! s as S p!ms ! ap a s n p $~!sa~du yun.11 n:, ap p ~ oo jne a l q w a p a d a p s m ~ a u m ~ ap & m u o ZOJ ad :,n!d peed .aqdwaxa !an a l p ap undtus uj ap luns apo~q-1-UJ a p l o J q .np-zo~ areop:, ap luns yuruar ap pnaww UJ ~ - @ q d .,)DPw" !~oqoa .mfiarfau~earnran ap m l d ~ ~ ; ) x a I ~ L U q w d apn! q &a~d do nde P nwUI ad *31e3 un al!qmnP aP .a@s V O k l e ' ! - v P ~ T ~ ~ a T q .!dppqqnd IT19nu p a arepl%ar !amof p u o ~ e a ! Jop-Ue a a F N '166 1 'palvp" ' "PaUIOJ a$T'=Jrn ! POW 3 3 ! J ~!ll'l30I UJ UE pd pug -nn a~eod p!%psou p p u n e x ut P=olpzu\! ~ q 0 d o p u p w :,p!d p l l l j e p m ~ ass p a p t q r " 3!qd p y p u e r ~

iWLLw d m

~~ZVZJINVTJ~ n as a a

ymoa ISmom3

poa-pe~a~ .mm

703 IJOB rn p p ~ d p g E p ~ ~ arrozp pm a= (uaplmv" l

Gridinkit iscusit I

-TRUCURI
:aldura mare, seceta ~i dozarea excesiva de azot favorizeaza aparifia fiiidrii. Pe lastari, frunze ~i boboci devine vizibil un strat alb. Boala s poate e preveni prin udare @chilibrat5 ~i fertilizare. Tndeplrtafi parfile puternic infecstropifi plantele cu tate ~i fungicide.

LUMINA Sl SOL
.a Pentru plantarea din primPvar8 sau toamna, curnpiir~i altoi de trandafir cu r&d&iniZ le& ir, t wand trei
I-ri vigurqi. Trandafirii la container pot f l plantali ofidnd. c Nu ampSLra# plante c f ": g Ilstari sau i l d M n i firawl*..,'. Soare deplin. cu cat expunerea la soare a trandafirului pitic este mai mare, cu atat inflorege mai abundent p i d la venirea gerului. Sol cu bung permeabilitate, bogat i n substante nutritive. Afanafi adinc solul compact inainte de plantare.

;-[

Pbntare $r t i l h r n hi Perioada favorabilB plant1rii trandafiribr cu racMcinZiliberi. Mu~woiti plantele nou plantate, pan&la apariti primului lastar. ?ndeplrta$mquroiul ~i desfawi trandafirii dupi perioada de iarna, M e M q i lastarii degerfl. hmpora+i in sol corn-

post ti hgrlgmtint de stimulare a fnfloririi (stsnga, jos), apoi udafi plantele abundent.

hgf#ke
Udati pe weme de%eta. Din iulie nu mai fwtilizag, a h l n t d trandafirii vcw Wenii se~sibilila tnghet.
ToAwu

*-g6mrwS h m Perioadlde asemenea adecvata

planarii. lnainte de primele ingheTuri, mquroiti in jurul plantelor pLidnt sau compost. fnvetw arborii cu trunchiul inalt cu frunzi* m sau Mnza de sac t