Sunteți pe pagina 1din 184

Plan te legumicole

$1

condimen tare

Nu este condiment numaipentru pizza


cuuoscut fj sub denumirea de oregano, a t e pianta aromatica' de b a s a tuturor &idhilor, ?api a t e P o idealipiantP acoperitoare de sol sau piaati de ghiveci.
$0

I ,

- 1 1
4 ,
-

wm

PLANTARE $1
;

INGRIJIRE

. ..-.-9

-3.

Din genul Origanum fac pane specii ce necesitli multii k l d u 2 . Aceste plante pot fi serniarbqti cu tulpina slab lernnoasii sau plante perene. Datorid frunzigului cu arornii purernic wndirnentatii toate speciile sunt ingrediente Pnddgite P buddria n italiana gi din sudul Franyei, folosite la condimentarea pizzei, supelor ~i a altor m h d r u r i . Cele mai arornate sunt speciile mediteraneene, in special ~ovarful verde. Aceste plante rnediteraneene in regiunile noastre necesid o u~oarli protecyie impotriva gerului.

Origanum vulssp. vl unumit gi ma- \

.:;;, * , :-L-?

--

,.'-C

0%

ACCESORII: D sovirf la ghiveci C] furca de sapat C] compost D plantator D foarfece de gridina

gh& sdbatic, este plant cu aromii slabli. Florile alb roz sau purpurii se deschid P v2rM I&tarilor h buchete n indesare din iulie pihit in seprernbrie. Aroma plantei este de intensitate maxim5 in aceastli p e r i o d , acum se recornan& adunarea ~i uscarea rarnurilor. Numeroase soiuri sunt foarte decorative gi aratii bine plantate in grPdini alpine sau straturi perene insorire. Pe king5 frunze, S i florile pot fi uscate, deoarece pot fi folosite la wroane sau buchete de flori uscaw.

)1

_.
WP'

Primavara afanafi solul cu furca de I p a t . Wernefi compost in strat de grosimea de 5 cm $i amestecafi-l cu pamlntul.

%mate@ planta din ves, D& radacinile sunt prea intrefesute, afanati sau # u t ~ l e ' upr.

Facefi groa@ cu plantatorul ~i plantati ~ovhrful la adancimea identka cu cea din ghiveci.

Frunzefe pi fastarii se p@ recolta vara-toammaP e m uscare taiati lastariid dg n d incepe d 'infloreasca.

"at,

wide-inchis; flori roi-purpuriu; i: 40-50 cm

" . "

r g g n m n u s ; frunln decorar~ve arglntll, piroase, cu par urn arornat or] mari v~olet-desch~s; 40 cm i.

primWa~a, m

la W an

'

pvart

- -,

GRUPA 12

Cumpgr@l plante Tndesate, tufoase. La cultivatori este disponibila o gama variatl de specii. soiuri ~i

Soare. Sovarful &re arornti doar plantat In locuri expusa la soare, ferite.

9 Nu cumparafi plante cu

frunze slabe, ofilite sau lngllbenite.

Sol pwmeabil. Plantele cele mai aromatice se dezvolta In slab. Nu sol af&nat calcaros $i tolerearti apa stagnant&.
I

rla~rta$i ~ov%rful grtidim In cu zarzavaturi. Este o ideal4 planta asociatti a morcovilar pi a verzei. Aroma frunzelor sale este cea mai putemid Tnainte dc Fnflorire, excep$ie f&dnd p a r ful comun a d r u i aroma este &plin& T perioada tnfloririi. n

fi.qyjjire tot an d
PRIMAVARA
Plantare
$ovarful se planteaza dupa trecerea Inghefurilor de noapte.
"

!~ ~ R I M A V A R A URMATOARE

Divizarea plantelor

Divizafi plaitele mai bltrane primivara sau la Tnceputul verii. Tiiafi cu plantatorul bucafi de pe marginea tufei DIN V A PANA TOAMNA oos), apoi replantaji piflile ~ Recoltarea tiiate. Pentru consumul In stare proaspiti se pot recolta toati vara frunze mici. Pentru uscare, tiiafi plantele la o palm&deasupra solului, legafi-le laolalti ~i atarnafi buchetele intr-un loc intunecos ~i uscat. Pastrafi lastarii intregi ~i mlrunfifi-i doar lnainte de folosire.

uscats Pe vreme caldi ~i lndelungat plantele pot f i atacate de acarieni. Semnele atacului sunt frunzele patate, Ingalbenite si aparifia fesaturii fine pe lastari. Spilafi planta cu a p i sau stropifi-o cu solufie cu sapun.

> IMP AWMP SRL

RO-P-02-10M6

ISBN 978-963-860924

Gra'dina'ritiscusit

Cump&ra$ soiuri tirnpurii ti Luminii natural&: tnsilrnande vari. Astfel weti avea @ti ridichi nurnai tn locurile recoltii aproape tot anul. neurnbrite de alte plante. Nu cump&ra$ nkbdatii serninte cu garantie expiratii, Sol af&nat, cu confinut de deoarece nu e sigur c i vor humus. Ridichea nu are nevoie Tncolli. Nu rnerita curnpira$i de prea rnulte substante rkaduri, cici nu se dezvolti nutritive, de aceea se va satisficitor. fertiliza doar solul slab.

Ridichea are flori ariitoase. l n a dupi 'lnflorirea plantei, ridichea nu se consurni, deoarece devine giunoad ~i lernnoasi. Se poate consuma Cntreaga p i a d . Din frunzele tinere se poate face salatti sau sup&

loctorul plan telor

1
I

PRIMAVARA TIMPURIU
purii pot f i insimlnfate 5n sere. De la rniilocul lui rnartie ele pot fi in;irnlnjate ti in aer liber. Recolta se obtine rnai curlnd daca acoperifi stratul cu folii de plastic previzute cu orificii de aerisire.
VARA TlMPURlU

tn trei siptirnani, astfel putqi pune pe rnasi rnereu TOAMNA Acomrire ~ c o i e r i fsolul cu paie i pentru a tine la distanfi rnelcii de gridini.

hgrijire $i indm4nfare Ridichile trebuie si aiba conditii de urniditate uniform& S va p r i ~regulat pentru ca e i solul s i fie afinat. P I n l F n toarnni insirnlnfafi din trei
-

I b Y /nsi larvele i n t r i se strici ridgrin&, ridichea

Viermii de sarrna a t a 6 ridichea relativ rar, d a d

repede. . Pentru prevenire mai ales la fnsirnlnlarea de la inceputul toarnnei amestecafi pirnlntul cu

1 .

-,

- ,
RO-Pa-10-003 ISBN 978-963W3W-8

IMP AMMP SRL

Gustzd lrpr de ceapa' a1 plantei aromatice se poate savura pe tot parcmd muhi.
Cu frunzele verzi, care se dez- g voltii din bulbul plantei, putem condimenm diferite preparate. Gustul plantei aromate se evidentid indeosebi 1 in stare proasp5tii. A nu se de suprafap solului. Nu a fierbe In mhciiruri pentru &- i m e d i a ~ p5stiiioaselor sau a ai pierde aroma. vitmoaselor. culegeji ins5 prea multe frunFlorile sale de culoare roz ze deodatii, pentru d planta Arpagicul se poate planta va muri. sunt comestibile. Se pot utioriunde, unde solul este sufiArpagicul se congeleazii liza ~ila ornarea salatelor ai a cient de umed. Nu plantaji imediat dup5 culegere. Ofilit, rnbdrurilor reci. niciodatii arpagic In soluri va pierde mult din aroma Ceapa pentru stufit se uscate. poate culege din vad pin5 in obignuit%. Se poate asocia cu alte In comerf se @esc pu@e toamnP. Frunzele se vor t5ia plante aromate ai flori, dar cu un cujit ascugit, la 2-3 cm soiuri. Un soi comercializat nu-1 plantari in vecinztatea

ACCESORII: Ci serninfe de pi pentru stufat L ,~rnpost Ci g r e b l i E plantator I

frecvent este ,Gorlau", recunoscut pentru fiunzele sale groase. Exist5 in& pi soiuri cu frunze mai subjiri. 0 gamg lar@ de soiuri se ggeate numai in magazinele de seminje bine dotate.

&

CEAPA PE PERVAZUL FERESTREI


Plantele aromate, proaspete, ingrijite pe pervaz, se pot consuma pe tot parcursul anului. Cumphhd arpagic i n recipient, p u t 4 ob@e cel mai simplu pi mai rapid o gr5dinH de condimente. AceastH plant5 se poate h u l 9 qor. Impr~tiaFi seminte intr-un vas acoperit cu o folie transparend prevHzutH cu orificii de aerisire. Umiditatea solului se va mentine cu ajutorul unui pulai asteptati p h 5 d n d vor create din nou. ..a Pentru consumul frecvent de arpagic se recornand5 plantarea in paralel a mai multor rHd5cini. C h d frunzele Incep sg I

Facefl econornii

rA - .

Proteqia plantelor culti-

Putefi cultiva arpagic $i iarna: toarnna scoatefi u n fir de arpagic din grHdin2, scuturati parnintul de pe r3dScinEi ~i finefi-l 4-5 s a p t i m i n i Sntr-un loc uscat, aerisit, pan3 ce frunzele se usuca. Plantafi-l apoi i n recipient, intr-un loc lurninos ~i

SerninJeIe se seaming des. Distanp dintre randuri sg fie de 20 de un. Acoperifi seminfele cu pamant, apoi udati din bel~ug.

Scoatefi din sol ctite 20 de rssaduri mai puternice ~i plantafi-le grupat la 20 de cm distant5 intre ele.

,
Totdeauna t5iati numai jumztate din frunzele plantei

Dupa cateva saptamdni se pot deja recolta frunze noi. Primavara plantafi din nou planta afar2 i n gradina.

Radacina bulboasi, dup% 2-3 ani se fragmenteazg, rnpiediclndu-se astfel subfierea 5i dezvoltarea mai enta a frunzelor.

albe seamani cu ceapa pentru stufat, iar aroma ne amintegte de usturoi. S insarndnfeaza din e

Gustos ~i a

PLANTARE $1

- ' :.-INGRIJIRE 'a';n


1

CARTEA

GRUPA 12

Gridingrit iscusit

a Cumparap r3fsadui-i cu
radacini puternice.

a Se dezvoka excelent T n
locuri insorite si penumbri.

Pe ambalajul serninfelor ramam notafi data cump3rSrii. Seminfele vechi rssar greu.
0

a 401 bine fertilizat ~i usor a Nu curnparafi niciodata


plante ofilite. Solul s l n u fie uscat sau noduros. Aroma sa n fie proaspa63 $i u acra. urned. Pe timp de seceta indelungata frunzele taiate se regenereaza cu greu. Uc!i$ &nta regulat.
L

I n a i n t e de congelare m5runPji ceapa ~i depozitafi-o i n pahare de iaurt din plastic, bine spalate.

PRIMAVARA ~MPUMU
hgr#ire prealabII. Semintele se hdmanteazii tn perioada februarie-mai pe pervazul ferestrei, in vase de semiinat, sau afarli, In straturi timpurii. PRI~VARA !nGrn&@re hcepand din luna apriliemai Tputei hsiimanta $i I afarii, in straturi din griidinii. Pliintutelese planteazii T n legaturi, astfel ca distanta Intre randuri sii fie de 20 cm.

ToAMNk Fertilfzare cu urbstanfc nutritive. hezati la riidacina plantelor compost sau fngr5$iimlnt organic bine fermentat.

PRIMAVARA URMATOARE
l'nmuffite Taiaji in buciiti radiicina bul, boasi a plantei. In lunile aprilie - mai musca cepei (Phorbia antique) pericliteazi risadurile, deoarece~i depune ouile pe plant& La~ele consumi frunsele sale ~i ridicinile, de aceea planta poate pieri. Contra acestor diiuniitori se pot amplasa plase pentru insecte. Plantele infestate trebuie eliminate.

VARA

l'ngrijire Stratul sii fie curitit de buruieni. Tiiiafi florile, ajutand astfel dezvoltarea frunzelor 00s).

ISBN 978-963-8609281

Ii

PLANTE LEGUMICOLE $1 CONDIMENTARE

GRUPA 12

Rosmarin
Plan t i parfimati, condiment apetisant

tot anul

Parfum de mirodenie m editeraneani


Rosmarin d cultivat in strat sau f ciubk nu poa te fipsi n din nicio gragradini condimente. de
Exist5 rosmarin cu tdpinii erectii pi rosmarin drltor, dar, asemenea altor plante cu tulpina lemnoas5, niciun soi de rosmarin nu se davolt5 foarte repede. Frecate intre degete h l e aciculare v&c veni riisplndesc un parfum de r+iing, camfor pi brad. Faga frunzelor este lucioas5, verde-inchis, reversul este pklos la palpat. Planta inflorqte - in funqie de soi - din martie piin5 in

--

P L A N T A R.E $1-~NGRIJIRE -

ACCESORII: U rosrnarin L , ~ J i t ghivec. , O , O piatra sau sdrrnl de fixare O amestec de parnant-nisip

.,.

iunie. Florile sale sunt m5runte, albe, roz sau violete. Unele soiuri ins5 infloresc doar la finele verii sau toarnna. Rosmarinul este nu numai o rnirodenie verde cu virtufi culinare, dar gi o plant5 medicinal5 consacrat5. Baia pi ceaiul de rosrnarin revigoreazii, stirnuleG circulagia sanguina ~idigestia, amelioreazZ func~iile mentale pi atenueazii migrenele.

I ;

Rosmarinul sa pate inmulfi h mi sau iunie prin marcotaj. Efectuafi o incitie pe un 1%tar w&, mai in vbrsta.

Culcqi pe s partea Pi@ a d l&starului.Fixati ~i acoperi$l cu firnent lastarul, astfel ca vSr-

ROSMARINUL PN STRAT $1 C I U B ~
Arbustul de rosmarin ingrijit corespundtor este longeviv in strat pi ciub& deopotriv%.Indgimea sa poate atinge 1,6 m. fn strat, plantaji-1 numai in zonele unde iarna este blhdZ, deoarece toleread inghegul doar in mkur5 limitat%.Dac5 temperatura se mensine mai mults vreme sub -5 "C,planta va fi v5tkat5. D a d totupi preferagi cultivarea afar%,alegeji un loc in intregime jlnsorit gi protejat gi un soi raistent la ger. Astfel de soiuri sunt: ,,Arpm, ,,Salemn sau ,Veitshochheimn. Pentm iarn5 muguroiri tulpinile cu p k l n t , protejaG planta de burnig5 pi v h t prin acoperire cu ramuri uscate sau pbnd de sac. Rosmarinul se davoltl bine in ciubL. Plantagi arbustd vqnic verde in amestec de p h 8 n t de flori pi nisip. Adsugagi amestecului o m h 5 de c l a concasat, deoarece acr lanta prefer5 sold calcaros. ntre mai pi octombrie amplasari ciubPrul la soare. Aleglnd un vas aspectuos, vegi spori valoarea decorativ5 a plantei. Oaspegii vor fi pl5cut impresionaji d a d vor fi " i t h p i n a f i pe cele d o d laturi ale inde doui vase de ceramid cu d t e un arbust de rosmarin. Pe balcon sau terasii puteji aldtui o gddin5 de mirodenii Pndntgtoare, dar rosmarinul crescut intr-un vas decorativ poate fi si o podoab5 a gGdinii. fn perioada de iarnH amplasari planta in ghiveci in 4 intr-un loc luminos pi , ferit de ger. Udagi-o cu mkur5, mensinind balotul radacinii intotdeauna umed. Putegi culege IZstari fragezi in orice perioada a anului. Florile 8i hunzele sunt deopotrivg comestibile. Rosmarinul fpi pktreaz5 aron ma caracteristid pi E stare uscat5.

I
I
1
Putregaiul rldlcinii poate cauza pieirea rosmarinului. Boala provocata de apa stagnanta poate fi prevenitl prin arnestecarea in sol de pietri~ marunt sau compost, respec, tiv prin cultivarea pe stratur inalte sau in ciubar. Numeroase boli pot fi evitate daci se cultiva soiuri tiritoare, in locuri aerisite ~i se arnested 'in sol bazalt

bpi4re now plantti c a dezvoltat gi listargte viguros, des@ir$$i-o de plantamma.

2,5-5

potrivit 4 necesitatilor. Ciupy @gidBL c lungime din m Recoltap

v&-fprile

Ilstarilor, astfel stimulafiji crqterea tufoasa a plantei.

I
.->

A!
-

-u I.-

Toamna, plantati rosmarinul intr-un vas de ceramica voluminos, umplut cu amestec de pamlnt ~i nisip. Punefi-l la iernat intr-un loc rece ~i luminos.

~osrnarinul poate se inrnulfi ~i prin butQire. august, tliafi llstari de cm zi infigefi-i In nisip
-

-.

CARTEA

Rosmarin

GRUPA 12

Grgdm5kit iscusit
% MA. d
d .

.q

'

1r.= -

cum^^ plante viguroase.


u exemplare c lastari dei, plantate separat I n ghivece cu diametrul de 7,5 cm. a Nu cum@ra$ plante ofilite. Nu inmulfifi rosmarinul prin e seminfe, deoarece planta s dezvom foarte Ic"

.a %me. Rasmarinul n e m i t a
Ealdura $i soare direct. So1 aftmat, calcetros. ?n sol umed, rosmarinul se imbolnave~te repede. n Amestecafi S sol perlit, nisip sau bazalt concasat, pentru a-i ameliora permeabilitatea.

rn

fngryire tot an ul
Plantare

Pn jurul tulpinii plantelu~ ruluvate afar& lngrijiji-vi de proRosmarinul se poate planta din teoia contra gerului prin mai. Acum se pot amplasa acoperirea cu ramuri de afari ~iplantele crescute In arbore. Fiind o planta vesnic vase. In perioada de inflorire verde necesita udare regulata, fertilizati solul cu faina de oase dar cu putina apa. (dreapta, jos).
Ingrijire ea recoltam so rctr ie Pe vreme de seceta indelungat& udati plantele. Ciupifi varful lastarilor.

-F
-

Cu florile comestibile de o aroma particulars se pot condimenta mttncaruri de salate. legume, de came ~i Nu culsgeji odati mi mutt de o cincime din 13starii plantei, deoarece aceasta poate slabi exresiv sau chiar pi--'

TOAMNA
Pmtecfe contra gerului $i iernare

T regiunile cu clima blind& in n noiembrie, mu~uroili pamintul

Paduchii lano$ formand pufulefi albi, cerati, sug seva frunzelor $itulpinilor. Plantele contaminate se dezvolta insuficient, iar diunatorii pot transmite boli de la o plants la alta. Ztergeti paduchii cu o vati imbibata i n alcool.

ROP-02-10-010

ISBN 9

PLANTE LEGUMICOLE 51 CONDIMENTARE

GRUPA 12

Salata verde

m..rid
--it@

Simnlrl de fngrjiit- crocant i ji gustoad

.$n3gldvadse un a. !feunil03 n3 ! aseonvad! al!q!pawo> alueld aye n3 ple!>ose nes '$e&n$sn ~ l u a d edea:, nldwaxa ap 'aJeluaw -!puo3 alueld ap !Jnjple glns -sa~> eleles u!p e!i!zodwo~ .!nlnlae e!ieln>~p ! aleos el ea~aundxa e16a~ aped as ! apun 'SPA U? !

klc.'u~ CY!JI~I U :JIUAM~ !a! I ~ :n!uaql$-ap~an azunij ale .lmog peleSuealele!ien! !xuny n !os !$ a 3

,,IMOO PEPS pall''


I. " *

'JlUJ

;ale

~ n ~u!p[ a(!~n(olj lapse ' q q n e> !iepn .~nlu?wgd au!q !iesa~g .,esgd n3 edeo~6 $ a l d ~ n ! euurw~ pren 6 p ~ e m ! ~p !b ad 11. mauqd ru~uad !su"de-~di-uruqsmr>nlazuny m tg~$$pa pep amnb SaD alrra 'a p nun e puo!lauie alaa!ien !p!dln~ onzap nu 'n!uaqp3-apianc y ea eleles ',z JauuoS l a u ~ ~ g q " pl p ~

Imnv

I I , r..
; . .. .

-. . . - ; .

-eur!~dap eiueld aieod a s

!r

iod as nu ! f ap me@s o .m $mu maps !a

. ~ u a!cur y l o ~ w p l as a~er, e l e ~ !Jn!os !S w n m d L ap <euureoJ!S penew!ld ap ! q o s ale y-iydp n3 wepS .pydseo~d eieles auneaplol p u r ad aaAe la^ 'a~!~aj!p p a i u ! a el !le~ueld e a .a~a1ue1d p el ap !upureides you-]do ednp ~1e1103a~aieod eleles .azuny rj ap yazo1 o nes eupledes o elue~o~!d eu!sFpp o - J I U !'1e-r ~ -au% u < p l o ~ z ~ p eisles k aplaA

Salata verde

.. -

..

L. , . ..

.GRUPA 12

Gridinirit iscusit

a Cumparafi serntnTe de

mlata sau rasaduri crescuw I n pmalztlrril,

$i C M ~gpede Pulping fmii l lt. .

rM
,
PRIMAVAUA

lllgrji~ tot and c

~
a Soare qi penumbra. Salata se dezvolta optirn prirnavara $i bamna L miare, iar vara i n a
wl humus, deoa-

a Plantajl alaturi ceapa, roqii


~i varzi. lntre cipifAni put@ pune alte legume.

a Controlafi gustul frunzelor, s5 nu fie arnare: rupeji i n


doua o frunza, daca din ea se prelinge o seva alba laptoasa, i planta.

a & beget ?n s W n $ e f m

Semihue si plantare
Cu incepere din martie, seminati salata sub sticla (dreapta, ps) sau de la sfirgitul lui aprilie, plantafi-o in strat. Acoperifi bine plantele, pentru ca ingheturile tanii d nu dluneze pllntulelor. Salata creafa aurie ~i salata de foi (care nu formeazl cipifani) se planteazl doar vara devreme, deoarece de la mijlocul verii incep si9i dezvolte rapid tulpinile.
VARA

>Iantare, inainte ca cotorul a inceapl a se lignifica, ceea ce inseamni c i tulpina floral5 a plantei incepe si s dervolte, e salata devenind astfel necomestibili.

Recoltare Salata se poate recolta dupi cel mult opt-noui dptimani de la

..lelcilor f i r s cochilie le place salata. Amenajafi in jurul stratului un gard contra melcilor, arnplasaji capcane pentru rnelci sau resirafi rurnegus P jurul n plantelor. Protejafi i n special rasadurile, deoarece rnelcii le pot consurna intr-o noapte.

aunBat ap ~ u r p t uip E S ~ J E X ~ Q , ~. z
n n

-old J O ~ ~ L lnue u~'qn~u U J ~ ap A!sa>xa $qo>aJ !ie p e a -a~eiue~d ao

.lape p e a l 3 es ap~an laq6ue~ eds ap al!JnpqJ desn .s!q>sap qugw@ !bund !ew nu ue I n u ~ ~ d azejgwn! ad 1nQe-5jugwpd UJ -1uapunqe !$epn '~uguyd

-$ultm%!s UJ ~ u n 51 apu!2Epp s apun .eu!p@ ul u ~ ~ l 301 da un !-!IEAI~P~ '!LIE ap O Z - ~ ap I durn y m a J a ~ o ar a3 ymrad d

~~d o axsa p p q 8 w d g

.Xi!XOl

2 LC ' I

.a!un! !n~ p!%s el ~ u v d p$wreds ap a~adsko~d d p z ~ a 3 riamd ' ~ u polgulm !!rre 9 t ~ ! q q l & mled ap d q ~ e o p s q %muqd Ednp !ue !an el pep q d ruluad 1141.mapunqe fern 3~apo.1 !~daqq.q '!ou apn!oS .?~npesp eqe12ap ~ u $r d u m 3 q !~!ur a l p p ~ n.rluad 'gseop 2 -0qe1 ap ura~lxa '.euya! few rep S 1m w ~ e q u r a -!~npe?~t ! a3 aiquras U!J~sI ~ & u upd E rq n aleod as p l a q & m ~ d ~
.UT~ oz-5 1 ap

'sqdv-nSo~cnaq ~ n p o auru ~d - p a j a~aqduraxa e u u r e o ~ G .so -nuadse aueoj alsa wan s!ysap -apJaA aJeopu ap IS ~ q ~ uy ! p

eaur$pu;
F I

a%pe
-F=JE

;M

zmpaw!

pa.^ s a p m ~ pp+uaredg
$ ! O J ~ ~ J I ~.aueopq ad I

ap alufeui aplueld k n n p as

<uraOZT ap ~ p u$ !S ~p! m ! ~ -ap~au!ur1sn.yl n a um s m 1 ~ ~ u i o d o pul;u!iuo3 'mpq 5 ap ap ! aseorqy I!laleur q l&oq IS 9 ! p o p ut J ~ a S~ - q ~ n g u r ~ i d g ap pgpads ~ d ao 31s 'p!~ l - s p u e m es auro~s ' ( s ~ u ru -pgo sn%~d@ pp@uwedg

Cumparafi plante gnitoase, de un an, cu radicina tare ~i cirnoasa. Plantafi-le imediat.

e Soare. Sparanghelul
suporta penumbra, dar rod-te mai sgrac. Sol bogat m substanfe nutritive, permeabil. Solulia optima este ca solul constant reavin s i confinl pufin nisip $i multe materii organice.

e Nu cumparafi plante firave,


vitamate sau risaduri de doi rni, care suporti mai grel aransplantarea.

I PRIMAVARA

Rpriiire tot anul


TOAMNA ProtecJie

Pentru a impiedica Tnmulfirea buruienilor, dupi recoltare mulcifi solul cu frunzi~ uscat. Recoltarea poate incepe dup3 doi ani. Pentru prima oar; nu recoltati decit timp de patru saptimini, astfel In anul urmator perioada de mcoltare va fi mai lungs.

Piantare #i amperire Plantafi imediat risadurile de sparanghel, de Fndati ce solul devine practicabil.Acoperiti biloanelesparanghelului etiolat cu folie, pentru a s putea recole ta mai devreme.

poatl Tnmagazina energie suficientl pentru sezonul urmator.

Pentru evitarea bolilor taiati frunzele ingalbenite. Mulci$ stratul cu frunzi~ uscat.

VARA Udare ~i fertrrtrIizare Dupa recoltare nivelati .-e -I sparanghelului etiolat. Incorporafi abundent compost in solul sparanghelului albit ~i verde deopotriva (dreapta). Mentineti solul constant reavan pentru ca frunzele plantei sa

,--

-:

Gndacul sparanghelului este are 7 mm ~i de culoare albastrl, cu Pete galbene. Diunitorul poate roade complet listarii. ki depune ouile pe lidari. Colectati diunitorii sau dupg recoltare stropifi tulpinile cu solufii insecticide organice. iiav frunzele Tngilbenitc

3A

- ,
-

+I:

.a!un! !nI p ~ ! S q sel e ~ d (lelo!~a)qqp pla$hmdg p$mnds ap a~adseord !u!dp~ .$m&!s uj Juns !j al!u!3eper apun <gu!pg~2 amda 301 ut e~ !ia~nd 'esuj !~o~gurrne u~ !w .!u;r.q~des ruled ap dur!~ raop un !-$e~azax.!ue ap 02-4 1 ap durp y m a r aleod as a~ t d ~ p rep <an~ueldd n !ue !an el yueld o a ~ s a ~np.@uereds p e p eurpd nnuad $eal03a~ aluapunqe vur .apt01 <supde-ndor meq 3npo~d au!u 3sapor pb~eq.mqou aprn!os '! pnpesp pqer%apFur !ie~durn:, -!uraj a[arelduraxa ' e u u r e o ~ .so - n ~ x d s e m o j alsa WA s!ysap a apu!pg~Bn ~ l uJ -pseo!r a -apJaA a n o p ap !S IE!AT urj -oqq ap uraJlxa n p ' ~ y y a !!cur alsa WJeueuraS -pnp-eq u!~d 'ur3 oz I ap IPUJ ' n ~ s pmsg .apau!ur !JFS !S au!m!A !E lp <aiu!uusupd I ~ $pmq E ! e~!r~odoap S pyu!ium '~sepq aleod as l n l a $ w d s ap !S aseoJqy !!raleur u ~ & o qS ! ! -ur3OZ-41 wur!ipuj ap ! ! ~ o puj 3ezs a q - p ~ e u r ! ~ d %u!~ear, le!paur! I ap p p a d s eru&a1 o alsa ' p p -]ma1 as apran p1aqSuexedg -s!Janem es eruoJe n3 '(s!pu .!~sp ap a l u ~ alalueld e u~ -!3tflo s n & ~ ~ d v ) pla$ue~eds !i!ornSnn -aueopq ad ~ A ! I ~ Jas

@ CumpHrafi plante

Snitoase, de un an, cu ~2idicina tare #i cirnoas3. Plantali-le imediat.

Soare. Sparanghelul suporti penumbra, dar rode~te siirac. mai So1 bogat i n substanfs nutritive, permeabil. Solqia optima este ca solul constant reavan B contina putin nisip g multe materii organice.

Pentru a impiedica inmulti-

rerr buruienilor, dupi recoltare


mulciti solul cu frunzi~ uscat. Recoltarea poate incepe dupa doi ani. Pentru prima oari nu recoltafi decit timp de patru Bptamdni, astfel in anul urmitor perioada de recoltare va fi mai lung&.

e Nu cumparafi plante firave,


gatamate sau rasaduri de doi rni, care suporti mai greu Wansplantarea.

egrwoperkr, Plantali imediat risadurile de sparanghel, de Ondata ce solul &vine practicabil. Acoperig

p t B fnmagazina energie suficienta pentru wxmul urmitor.

T W W

ta mi devrem.

stratul cu frunzb uwat.

Udsr,#i~ive

Duph recottare nbelafi biloanele spranghelutui etioiiat hcorpora$iabundent compost In rdul sparanghclului albit fi wrde dmpotrivi fdreapta).

are 7 mm ~i este de culoare albastra, cu Pete galbene. DZunZtorul poate roade complet listarii. T i #depune ouile pe listari. Colectafi daunitorii sau dupa recoltare stropifi tulpinile cu

ISBN 97E963-860928

Gridinsit iscusit

Cumparati plante sanatoase, de un an, cu r i d k i n a tare ~i carnoasa. Plantaji-le imediat. Nu cumparati plante firave, vatamate sau risaduri de doi ani, care suporta mai greu transplantarea.

Soare. Sparanghelul suport2 penumbra, dar rodeste mai sarac. So1 bogat i n substante nutritive, permeabil. Solutia optima este ca solul constant , reavan sa confin-3 pujin nisip ~imulte materii organice.

Pentru a impiedica inmultirea buruienilor, dupe recoltare mulciti solul cu frunzi~ uscat. Recoltarea poate 'incepe dupa doi ani. Pentru prima oar2 nu recoltafi decdt timp de patru siptamdni, astfel i n anul urmator perioada de recoltare va f i mai lung2.

ingrqire tot an ul
PRIMAVARA
Plantare $i acoperire

poats fnmagazina energie suficienta pentru sezonul urmator.


TOAMNA ProtecJie

Plantati imediat rasadurile de sparanghel, de Tndata ce solul devine practicabil. Acoperiti biloanele sparanghelului etiolat cu folie, pentru a se putea recolta mai devreme.
VARA Udare P fertilizare

Pentru evitarea bolilor taiafi frunzele ingalbenite. Mulcifi stratul cu frunzi~ uscat. GBndacul sparanghehlui are 7 mm ~i este de culoare albastri, cu Pete galbene. DBunitorul poate roade complet lastarii. &i depune ouale pe lastari. Colectati daunatorii sau dupa recoltare stropiti tulpinile cu solutii insecticide organice. Tiiaji frunzele ingalbenite.

Dupa recoltare nivelafi biloanele sparanghelului etiolat. Incorporati abundent compost in solul sparanghelului albit ~i wrde deopotriva (dreapta). Mentineti solul constant reavan pentru ca frunzele plantei s 2

Q IMP ARAMP SRL

ISBN 978-963-86092-81

-Jalnd InlugA ap !5 pysa3xa eleazawn ap al!!fo~!ie[azo~d 'JOI!!~OJ 1npn6gzeaiuanyu! n u Jep ' g ~ n i e ~ a d w a l\ ap al!!ieyen ap giezneJ ax= p e o w q a p el!le!d 'amsn as gs ze3 un p!u u l !iesq 1-nu '~olaiueld n ~u?! ~ n pawn lnlos !Lu!iuayy 'g$el -n6aJau eaJepn ap paasap paezne:, 'EiuaJn2 rgwalqo~d o asa rol!~Bcu ls&la!d - d p ~ .JOlapnJ4 ealelnlecu alds !alueld e!6~aua pue~~ua~uo, 'led!~u!~d !nln~elsq 'JolazunJ4 eleonsqns ~ n p !i!dn!>'ajua,sa~ol4u! y el !ienl!s 'UJJ ap '!J!UJ e , y w e d clap ne alalueld p u g -re1 !i!dn!, : l e u y g d ~ ! ~ ! J w s

aJplnw ap aleyaiew 13 $ U ~ J A @ ~ J1sodwo3 13 FwJes ap 0 ~UJ pl!J6 nes ! ~ o i nC] ~ 0 l e j u e l d !!oJap ! ~ n p e s e ~ : I I U O S ~ ~ ~ ) ' i 13 13

CARTEA

GRUPA 12

Gridinirit iscusit

APROVIZIONARE
@ Cumparrap r h d u r i k . Alegefi r w d u r i s&natuam,la ghiveci, ne'lnflodte, cu frunriz verde gi cu radlBeinig alM. Nu cum@ra@r W u r l pipernicite, cu tulpinl sueiri sau uscate. Parnentul din ghiveci si nu aibi miros ? rnucegiit. Soare. Plantafi rogiile tntrun loc cald, ferit de vant gi de d l d u r i toridi. @ Sol bogat Pn humus ~i

Udafi bine cu a p i cildufi zona ridicinii rogiilor nou plantate. Evitafi ca apa ajungi pe frunze. Dupi plantare, mukifi solul cu paie f i r i buruieni. M e l pirnantul tsi va rnentine urnezeala.

oubstanp nuttStive.
Ameliorafi pigrnAntul de plantare cu compost sau tngri#m&nt de grajd maturizat. Fertillzafi lunar.

PRIMWARA
.
Seminare 'In martie sau aprilie seminati seminfele de rogii 'ln sol f i r i turbi. Arnplasafi vasele intr-un loc lurninos, urned gi cald (in jur de 20 OC).
'In verile umede putregaiul brun poate distruge rogiile. Frunzele se brunifici, tulpinile se innegresc. Prevenfie: asigurafi igiena plantelor. Acoperirea cu folie poate f i o solufie eficienti. in anul urmitor nu rnai plantafi In acela~i loc. CapMul florilor putrezqte, partea inferioari a legurnelor se brunifici ~i capita o structurB pieloass (dreapta). Aceasti problems frecventi~ este cauzati de carenfa de ! calciu ~i variafiile de umiditate. Udafi regulat ri administrati plantelor calciu.

PRIMAVARATARZIU
1

Plantare Dupi ultimul ger, plantafi ro~iile adanc 'ln pimant, pans la prima frunzi de jos.

ISBN 978-963-86092-8-1

PLANTE LEGUMICOLE 51 CONDIMENTARE

GRUPA 1

Dovlecel zucchini
Leguma' gustoasa' cu roade bogate

Ffori abunden te ji roade bogate


Dovleceii verzi, zucchini, de culori ji forme difkrite ofera' diversitate pWdinilor.
Dovlecelul zucchini este o plants foarte productivs. In gospodiirii mai mici este suficientii o singurs plants. Roadele tinere au gust asemsnPtor nucilor, rniezul este foarte fraged, ins5 dacii nu sunt adunate la tirnp, devin uscate, grele pi cu coaja groasii. Florile decorative sunt gi ele comestibile, urnplute sau priijite in ulei sunt foarte gustoase. In zilele noastre sunt comercializate doar soiurile care A f o r m d t & ce necesitii , u, mult spariu pi ale d r o r frui ze mari, deseori cu Pete reprezintii ornamentele gddinii de zarzavaturi. Dovleceii zucchini pot fi cultivagi pi pe balcoane 1 sau terase hsorite, plant a ~ in vase mari sau ciui bere.

DupB mijlocul lui aprilie plan-

I ta#i1-2 seminfe in tablete de turM, la adancimea de 3 cm,


apoi tasafi plimtlntul. un P

,Law White Bush''


.Eliten

mi &g%lbui; $pa altia; h t lunguiqe; produqii ridicate ji c e


aoaji verde-deschis cu pete fine; pulpa albk produclii ridicare
cogjfi vrrdodcschis cu

I Triwlis"
I

.Goeode von

durg de-hchis;frucre foane lungi; produqii ii-

cate

I
I
Fructele subfiate spre vArf, deformate sunt semnele lipsei de api. Pe timp de seceti udafi abundent ~ i , pentru pastrarea urniditafii solului, la nevoie, rnulcifi zona radacinii cu paie. Daci avefi fructe uxate, mici, negre, tnsearnna c8 florile nu au fost fertilizate, deseori cauza fiind vrernea nefavorabila. Daci adunafi aceste fructe, planta va dezvolta boboci noi, care pe tirnp uscat vor Tnflori.

r&aduribr runt aGt de mari i t re ating. hdemrtafi ghiveM cele ca plantele d nu se atin*.

ag Wati3 ce frunzele

4 aa

la mijkcul hi mid pregatifi Rratul: aftlnati-I, adlugafi-i compost ~i Ongr$am6nt organic amestdnd cu grebla.

chiavo di Nizza"

I=

L
I

,,hlbdo~~

m nemii,vde-eKhis; produqii foam mari; se d r e a d Indelungar j 3

oaji neredi verde-negrul; produql~ toarre marl

Plantali W u r h l e (dktanp dintre plante 80-la0 cm). DatoritB rodirii abuncknte, trei mai mari. piante sunt suficlente unel hmilji

6 p&w&

MluEufi radiklna plantelor

mi mari, &el

solul re

uniform umed ti muirid tmpkdica pmezirea plantel.

I Gra'dinirit iscusit

APROVIZIONARE
r Cump&r@i serninte sau plante hdesate, cu listari viguro~i frunze verdeTnchis. ~i

11 LUMINA $1 SOL
r Seare. Dovlemlul wrde (zucchini) necesitci spafiu Intins gi cald Curentii de aer Trnpidid cantarninarea cu fainare. r Sal cu humus. Datoriti dezvott&rii rapide, dovlecelul zucchini are nevoie de sol bogat O humus $i n substante nutritive. r D a d vrefi s i economisiji spajiu, plantafi dovlecelul zucchini h strat tn&l$d. r La cultivarea dovleceilor gr&mzile de sunt ideale ~i compost. knprifiafi putin pirnAnt pe gr&rnezlletnalte de aprox. 90 crn, apoi sernanafi seminfele.

Nu cumpihrati plante rare, cu tulpina rupti sau cu frunze atacate de muscuk&a albi de sera.
I

rm

fngryire tot a n T - 1
fowre, la distanja de 80 c m Fntre fire.

-Docrord plan relor


-

PRIMAV~
PIWIUCBF~B fa9~)duJui Incepand de la mijlocul lui aprilie seMnati 1-2 semifle In ghivece de turM fdreapta,jos). Folosiji sol de calitate pentru rlsaduri. Puneji semlnatura la incobire pe pervaz, la temperaturi de 20-25 "C

Adunarea roadelor Culegeji roadele de 15-20 c m lungime ~icm grosime. Aces5 tea sunt cele mai gustoase ~i astfel planta rodegte mai bogat.

I
1

PRIMXVARA TARZIU
W n a r e gi plantare incep&nddin mai seminjele pot fi semsnate $ T strat. Punqi n Gte 2 seminp la addncimea de 3 cm $1 distam de 90 cm htre cuiburi. Rasadurile cultivate fn prealabil s planteaza dupa e

FBinarea ataci plantele pe uscati. Pe vrerne calda ~i frunze apar la inceput Pete albe, apoi cenusii. Preventiv, udafi pe tirnp de seceti. Evitafi fertilizarea exagerati cu TngrB.girn%nt cu confinut de azot ~i stropiti cu solutie de coadacalului.

@IMPABnMP SRL

ISBN 978-963-sBW8

Flori si fmnze parfumate


I

PLANTARE SI ~ N G R I IIRF

Oinbriforul este o plants' decorativa' ce nu poate fipsi din nicio gr&&a' de zanavatun'.
Pun$ akge dintre rnai multe specii de cimbripr, care pot fi ? p$ m&t e I do& grupuri: n wnkhpi cu cqtere dreapd gi plante t3dtoare acoperitoare de sol. Din categoria s p d o r ca c r q m e dreaptii f i e pane ~i cimbri~orul &ti5 de cu toate soiurile gi tofi hibrizii, care sunt ideali nu doar f n straturile de plante aromatice, c i g i ca b o r d u d de-a l u n g drumurilor pi a scibilor. Speciile de cimbriwr didtor sunt indr%te f n locurile fnsorite, pkntate ca acopericoare parfumate de sol sau fn cornpletarea gazonului. fn &dm alsne, ziduri de uscare sau chiar in vase, cimb r i g o d r&&~,r p a t e fi d r i v a t foane simplu. Cibrigorul & % t o r se poate uuliza pi drept condiment; parfLmul acmtuia esoe pujin mai slab d d t cel al cimbriprului de

ACCESORII: u cfmDnpr la gnlvecl u toartece de gradini 0 nisip sau compost 0 plantator

AmPtgcafi solul scos in proporfie de 1:l cu nisip (solul argilos cu compost) ~i depuneti un strat de cdtiva cm in groapa.

I I/.-*\& Ms.

@k Parfurnu1 cimbrko
se simte atin@nd frunzele. Apzaji planta la &veci f n fip qii de la budtiirie sau pe tern&, unde este q o r acesibil, astfel putefi avea ori&d fiunze proaspete. Pentru iernat ducefi cimbriporul f n &, fntr-un loc luminos, ~i udqi planm ocazional.

Dulpa ultimul ger sapafi o groa@ de daua ori mai lata $imai adand decit vasul cim-

--

- -

SPECICimbripr de
cr6Aini

I DESCRIERE
Thymus v u l p i ; flori de culori variate, Pntre aIb gi rnov-&is;
arnmarifi
1.

plant5 dasid
.

L I

k
cimdoru,

...

P 2nAn rm

...

1.

. .

. ... .

- .

Thymusx citridoms ,,ArgenteusUsau .Silver ueinu

Queenn;flori albastru-&an!

-"%Far- p

Thymus serpyllum

~ ~ p m u s ~ flon atbe ma, M, q u a m i n ; h um; r - ir m vwie ~k~5-15m

Ldstarii lignificafi ai plantelor mai varstnice Tngheata repede i n timpul iernilor reci. TiiiaJi plants regulat ~i indeplrtati ramurile batrane, goale ~i slabe. Frunzele brunificate ale cirnbri~orului fi semnul pot micozei care ataca planta i n umezeali ~i fn lipsi de soare. Tiiali I3starii ca aerul ~i soarele si5 poata patrunde i n interiorul plantei. Nu fertilizati planta pentru a avea timp s3 se refaci d u p i tratament. Udali cu grija.

Scoatefi planta din ghiveci ~i afdnati-i cu grija radacinile. Plantati cimbri~orul adancime la identica cu cea din ghiveci.

UmpleJi groapa cu pamant, tasafi-l $i udati-l cu griji. Cimbriprul prefera solul uxat, de aceea mai ttirziu nu o mai udaJi.

wZ;fl pb
,-

Primhvara, taiafi I&tarii InghepJi. Nu aruncafi nici plantele care aparent sunt uscate, deorece ele pot fnfrunzi.

ara tarziu se pot taia butqi. Alegeti listari sinatosi, cu 4-6frunze ~i puneIi-iintr-un ghiveci cu amestec de pSm8nt-nisip. &ezafi ghiveciul pe p r azul unei ferestre insorite: stfel veti avea toata iarna imbri~or proasp?&.

CARTEA

GRUPA 12

L
r Cumpika$ cirnbri~ori viguro~i, stufo~i, multe ramuri, cu i n ghivece separate, cu diarnetrul de cel putin 7,5 crn. Soare. Cirnbriwrul prefer2 uscate. in locurile calde ~i locuri serniurnbroase se poate Frnboln2vi cu u~urint2. Sol aftinat, permeabil. Cirnbri~orul este sensibil la putregaiul radicinilor. Prefer2

TRUCURI

Florile comestibile pot fi utilizate ~i decorarea la bucatelor. Au parfurn identY cu cel al frunzelor, dar gust

Pe solurile umede, Tnainte de plantare, punefi T gropi n straturi de drenaj.

vate in prealabil. Dupa iernare, t2iafi cimbri~orul rnoderat

frunzi~ cazut sau compost, iar F zonele reci $i n ploioase, cu

Pentru uxat t2iafi planta cu pulin sub flori, apoi aarnati

galbene ~itulpina putrezita sufera, probabil, de putregaiul ridicinilor. Aceasti boali este provocata de bacteriile din sol, cirora le este favorabila apa stagnant& Pentru evitarea aparifiei bolii, la plantare facefi drenaj corespunzator. lndeparta~i plantele contaminate.

IOU 3 0 l 9 ~ ap gzlohzap el $eld -a~eouapa gullat ap al~nlo!$dd!amnu &~xlvwu

'uJoj!un !Sez!l!vaj 15 Juap unqe !$epn .!~nlo!Pd !ma ad -qdgn a ~ n p o ~ d koze aped $]nue a ~ d gde ap esd!g ne5 .$soduo:, ap snepe u!~d e!pauiaJ aeod as eleo . ~ o q e$ua~e> gypu~ ap o

a~4.&1wU

-*

nN .apadar pul a 3 b p q d s p a u ~ aa m :!an!l!anu a i m s ~ ,I e a m ~ opj n q s ~ U pmwad I as 1nrdannd ! r p l ago3 qns i ssapqdsp as nu zmrs q !I so^ .pa%l?y y a m p EA pum3 ! alqo I -n+ pur abm ejmjd (!np~os q n s ut nBoq <snurnqn2 1as UJ -urn g . ~ u ml p.sol!!ur $np r ea~!.spw upd nes ~!IBUI~IS!S au!q ~ u 1m a1SaJ3 -aAppnu r ntop greje a1-!iwqdmn r4 -!la g JOA al!~nlo+d ! q q d e s pop~pmpcar& $nu 'zrz g!&d . u p e a ~~ I O S!iau!$uaur I : r a f ~ s q nq !sem daf;)r, &x!nsol ut ! m p q ~ l m n p o ~ j s ns g u q d o msa au!~aL !I ~ u r p !an-gnop d ~ 9 1 udnd la3 ap m r a d -uny el e q d 14 10s el ap @ m u .arem - w r o prsa.sau ~o!bd ru~uad aqoj uj al-Flemkpj arelIma1 ap ~ I f t l d :!ZI3A g JOA al!.~nlo*d su!pl %qmJa% nrluad B .a!arnhur au!q runs ~8 'w3 qm!w !I !qp 1od arlrloya ! p w a m u!p ~ u ! ra p a h j pru a l g ~ o e d 4 og ~ U m ap afu-mp q <sap U pur u$nd ~ r n u y d luns p p ~4 w a ~ adm !a=) .anmg nsuad a p a w p w y led !m!os a l m v eugai 3p a y m p 31p'n.U q z p d s p o r n3 aru!wB pnJ uyiuar, 15 a e a s Fur r3 J runs 'Jelunuo~dpur I& un -~13 ap !~nlo!lad +u$qo o 1 gs !$pop pwp ]pap 'agoj n3 n "P= p$.ad E ~mfos .I& nm uaq 101 ea~!~adwe 6 am nu p 3~ ; ) '"sp%pm %!pla'i '!os l a j ~ 'auFs BI ap p l o p as s~ ap a@uy q *rjw a d p p $ a d 3 E O l a&ol* =gpd p* q11m amls t ~6 *swag q Jp a m o p o nlr pa@ r p mnmw 3r't:od aa a m ~ P ,, W, ~ Xow s a cs;u~a3nd lo@d az t~ .Sp=J p m $and a1 a m ad a l a m ~ d -my p ~ p m lo&d n n d t JPap dm9 ! F P!qP &@ UJ -P %!W%J !i $I? T

L Telinr pen

tru pe*l

Griidinirit iscusit

tot mil
PRIMAVARA TlMPURlU
Semsnare La mijlocul lui martie semanati semintele rn IadA de semanat, 'inlocuinfi. Repicati plintutele de Ondaa ce au ap&rut primele doui perechi de frunze. PRIMAVARA Plant~~mfng#ire gj Plantali telina T gradini dupa n mijlocul lui mai. Udafi ~ifertilizafi regulat.
TOAMNA Pastrare

--I
Telina este des atacat3 de septoriozi. Frunzele se tngalbenesc ~i rnor. Preventiv plantali soiuri rnai rezistente, dar nu le plantali de d o u i ori consecutiv tn acela~i strat. Culturile rnixte rniyoreazi pericolul contarninirii.

fnainte de primul Onghet serios scoatefi plantele din sol, cu radacina cu tot. Punefi-le 'in vase, acoperiti radicina cu nisip umed 00s). Pastrati-le 'intr-un loc rece ~iOntunecos.

Recoltare Din august se poate recolta rupAnd pefiolurile viguroase.

Plenitudine de miresme fi arome


Busuiocul este o plant5 condimentara tufoasa. Florile albe, roz sau rogii, precum gi frunzele ovale sunt comestibile. Diferen~ierea diverselor soiuri se face de obicei pe baza culorii verzi sau rogu-inchis a frunzelor. Cel rnai frecvent este bbusiocul obignuit, care poate crqte in gradin5 la o Pndilgime de p b a la 60 cm, frunzele lui sunt foarte aromate, ir florile in form5 a de spic sunt albe sau ro~ii. Poate crqte gi in form5 sferid, ca o tuf5 ornamentals in miniatura, dar poare crqte gi I ' bogat, dens sau chiar tntins. Frunzele ugor frecate emana o aroma agreabila inconfundabila. , Ghivecele cu busuioc pot fi plasate pe pewazul ferestrei, pe terasa insoritz, sau direct in grzdin5.

g t

Busuiocul este o plant5 condimentara"indagiti. Crqte Lprtb: hiate deopotriva' pe pervazul ferestrei de la bu&t;irie pi in gridink

P -L A N T A R E $1 INGRIJIRE

--

Spati o grorapB de d w a ori ma1 adlrrd d d t ghlveciul. Adtui9 din pietricele un strat

. I
2
cu o cantitate echivakma dr compost. Reintroducexi tn

frunze h gust p u e 2.20-25 un;am& p l h & a;w q

a&

fi

Ueines Feinblattrig

lloulin Rouge"

trunze luaoase, rqu-[nchls; torma estetlca; spectacuios In strat sau In ~ I I I V ~ C I

fac adesm inutil5 foiosirea insecticidelor. Busuiocul plantat llngg ropii a p l r l legumele de omizi gi de alfi dsunltori. Plantafi-l aproape de locuri unde obi~nufZi i v5 relaxsfi I s n ' gr5dinS. Uleiurile volatile, eliberate prin frecarea ugoar5 a frunzefor, alungg insectele.

Men,

Ji p5

)Ferili frunzele de apa,

[Y ,

~DurDuriunm81 i ~ inchis, de dimensiune rnedie ~i cu rnargini foarre crestare; ~ ~ ~ frunzt, rosu ~

deoarece, sub acfiunea saarelui, pe acestea vor aparea 3 brune.

frunze, retezay twlp!na la nivelul ctilei dt? a doua p??&hi de frunze. Astfel planta w

Gra'dina'rit iscusit

l CumPgrag rhaduri bine

l Muk -re.

dezvokate, cu mai rnulte ramuri, 'lnvase cu diametrul de cel pufin 8 cm.


l cum@ra$i plante cu Nu tulpina sub$ie sau alungm, cu frunze palide sau vmejite, plantate T plmdnt uscat. n

Busuiwul are nevoie de cca. 6 ore de soare pe zi. Asigu@i-i temperatura mai kdiia, d a d este in penumbra. l cu buni permeabilitate ~i Sol reavb. Are nwoie de sol bogat Y substan* nutriiive, eacoperit n , i cu material de umbrire sau cu compost.

? ntimpul uscarii, busuiocul pierde mult din aroma-i placuta.

l Frunzele de busuioc pot fi

congelate. D q i se hnegresc, nu i ~ i gustul specific. pierd

7.

I'

9L

J1fngrijire tot an ul
Recoltare Prin lndepirtarea regulatuti a vBrfului 13starilor. se poate decala perioada de Tnflorire. Dup3 fiecare recoltare apar mai mufi lastari noi. Frunzelc trebuie culese regulat, cam o data pe saptamana.

I O C ~ O ~ Ul ~ relor ~ an

PRIM~~ARA TIMPURIU

casa, in lasi pe la sfare,itul lui martie, Tnceputul lui aprilie (dreapta). Dupe aparitia celei de a doua perechi de frunze trebuie tronsplantat

PRIMWARA TARZIU

I
intre rasaduri.

,
RQPM-10-002

Melcului firs cochilie ti place foarte mult busuiocul. Preventiv, presiirafi In jurul plantelor pufin silex. Nu acoperifi solul, pentru c3 aceasta atrage melcii. Bucafile de fier plasate in sl pot reprezenta un obstao col suplimentar.

Q IMP ABnMP SRL

ISBN 978-983-8606214-1

Jdqul,plant3 cu iEunzeparfirmate fi flori


aspectuoase este o plan ti nepretenfioasi
Frunzele emanand un ~ a r f u m plgcut gi florile frumoase ale jalqului pot constitui podoaba oriciirei griidini, dar nu pot lipsi nici din grHdina de mirodenii. Frunzele verde-cenugiu, disNu-i dauneazz nici aqi~a, seceta gi nici nici solul sHrac P subn stanre nutritive. Culoarea

CI nisip L campst El W l

k con*,

whir-

-:

.-L--?.

- !',
7+:-7

,J-kfvia &cin&;

m& u ,

&~u,

phasq flori violet-

d k ; p h t g m n b d p p u u mhbusr, E 30-60 an
balna offland~s.1ncoloi ; trunzele verde-alb, drcare, pralnra paq~al o nuanti de roz-violet; planri condimentari ri ornamental%sensibili la ger; i: 30 cm

_iul .Jurpurascensn

Salvia &&

.Purpunwmsn;fnuueh nuanv violete; flori violete; pland cundimentari ornament&; consriruriefmv&&end la gcr;

Salvia o / ? i i d s ,,Berganen"; fium mrunde, cenqiu-ugintiu; flori violaabhmi; pland condiintari ti ornunen& crgtere cmpacd; nisren# mate la p E ma. 40 cm ,

inainte de plantare, udei jd@. DUNpy$n timp icoateg jalegii din ghiiece $i a%lati-le babtul &&nii.

Tasei solul fn jurul plant@lw 9 udati-leabundent.

pland condimcncui j o m e n & ; mist@ marc la g ; E mar. 40 cm u

Salvia sclarea (jales muscat) dupa semanare, In primul an, dezvolta doar rozete de I frunze. In a doilea an, in 1 iulie-august ii apar inflorescentele lungi, albe, roz sau violete pe lastari de 80100 cm. Frunzele sunt mari, late, rotunde, ganglionarparoase, iar frecate intre degete emani un parfum de muscat. Seminaji planta in iulie. In condijii prielnice Salvia sclarea se reproduce ~i prin raspandirea spontana a semintelor.

avand grija ~ZI nu se

* CumpSrafi plante ' compacte, tufoase, viguroase, tn ghivece cu diametrul de cel pufin 7,s cm. s Nu cum@rafi plante crescute alungit, inghesuite i n ghivece Fnguste. Verificafi ca pe dosul frunzelor s i nu fie , TTWW&,@ &&+&a &% . , &.
c

&are deplin. ~ d l e ~ u l necesiti mult soare, simfinduse bine Si in ar~ifa mai cea intens& Sol permeabil. Planta preferi solul lax, calcaros ~i bogat in substante nutritive. ~vitafi solul compact gi umed.

LUMINA 51 SOL

TRUCURI
Nu tratafi jale~ul cu pesticide, mai ales d a d fi consumafi frunzele sau florile.

VARa

Recdtare
Seminaji serninfale i n locuinp T aprilie. n Transplantati F ghivece de n turbi plintutele d n d au Fnalfimea de 5 cm. Transplantali r h d u r i l e i n gradini la sfdr~itul mai, lui c6nd lngheturila au trecut $i solul s-a Tncilzit. Distanfa dintre plante si3 fie cel p a i n 30 cm.Mulciti solul numai i n primele Gptimani. De la mijlocul lunii mei putefi sernana ~i direct i n strat. Tiiafi frunzela p t r i v i t nece sitstilor. Frunzele sunt cale rnai gusto- N pufin tnainte de inflorire. Vara tdirziu se pot taia mai multe ramuri. Buchetele plicut pal fumate se pot agafo i n budtarie.

TOAMNA Protecjie contra fnghefului Acoperifi solul cu frunzi~ uscat, pimdnt sau scoaqi de copac mirunfiti. Protejati plantele cu ramuri ~i frunze uxate.

Musculifele albe de sera pot dauna plantufelor de jale~. Lawele insectelor minuscule, fainoase, cu aripi albe s hrae nesc cu frunzele plantei. Amplasafi capcane galbene de insecte ~istropifi cu extract de urzica.

L A N T A R E $1 ~NGRIJIRE
CCESORII: U rasaduri de arde

ltator U compost ' cufil U

D solulie nutritiva organic3

1
Asernih5tor wmatelor, $i

necesirii ar9cire.

dedt I ul ilacinii. Ammtecafi solul ~ o cu s

1 Sifim mai mare

o groapa

r u I r r

Puneg piimintul in groapki, apoi asezafi planta la dincirne identic&cu cea din

te are nnde &nowe,

.-*

-.-

r
I

le din gh radhiclm este prea in*at& xurtari-n a la trd rfalturi.

3 wi ccugrtja, iar d&

9-t

I W 4P

risadurile. A$ernefi fngr&$%mdntul jurul in nlantetor ~iudati-le bine.

neprotejat5 sau nrlme

."

lden Hit"

bd roadele sunt prea grele, cig plantele. Udati abundent ~irnulcifi xrlul cu paie.
I

Vefi avea recolts mi bogat3 data pastrati doar 3-4 Igstari pe fiecare planCiupiti restul ramificafii lor imediat d u p l IiWZirire. Udati planta regulat. Pe weme uscatti MU r l c o r m planta $i pierde florile.

a.

violet-$chis, dclidw; sai ri


?"
L ,, C,;
&. #

iu; mltivabil in sc&slu

Ardei gras

Grgdinririt iscusit

* Soare, mult3 c3ldur3.


Plantafi riisadurile de ardei T n locuri expuse la soare, ferite d e vant. a Sol permeabil, foarte bogat I n substanfe nutritive. T n

a Taiafi roadele cu un cufit


m u f i t la mijlocul pedunculului, deoarece lastarii se pat rupe. T caz d e pericol d e i n g h e n adunafi toate roadele. D a d sunt deja aproape colorate se vor mace ~i h cad.

a Nu cumpiirafi

plant& w lastari subfiri, d e

mati wu @hen&

P R I ~ V A R A WIR~U TIM

v m
hgrure gi admama roadeEor Udafi plantele regulat ~iL a apari$a roadelor fertiliza$l solul din nou. Primii ardei wmi pot fi culgi la s M ~ i t ului iulie, i n d l roadele coapte sunt mai gustoase.

In februarie-martie semanafi semin$elei n tavi, la temperatura de 22 "C, lnsa nu acopeai semi%dtura cu p8rrdnt. La 4 siptim8ni tran~lantati plantele in ghivece d 0 8 an (dreapta, jos) ~i e tine$-le la temperatura de 16-18 "C

PRIMAVARA T
Plantare

Plantafi r-urile de la jumAtatea lui mai in sere sau sub a&post de folie, iar de la inceputul lui iunie i n gradid, in loc expus la soare. Formati m ~ u r o a i en I jurul tinerelw plante 3i acoperitiC cu paie. e

Rasadurile de ardei pot fi at cate de Hduchii de frunzi. Verificati permanent plantele. i n caz ca daunatorii sunt pufini, pot f i inl8turafi manual, dar la infestiri mai grave stropifi plantele cu solufie s8pun lichid-alcool sau extract de urzici.

Crocante $ suculen te
Conopida este una din cele mai nobile specii de v h a s e , din care se pot @ti o sumedenie de m;incimri gustoase.

PLANTARE SI INGRIJIRE
ACCESORII: O rasaduri de conopida P furca de Gpat Q fol P compost P ingrifam8nt de grajd CI paie

foarte bogat in substan~e nutritive gi in d d u d moderata. Pe timp fierbinte gi uscat dp55Snile nu cresc, de aceea, in regiunile calde nu le plantapi afar2 dedt in iulie.

Conopida violet5 gi verde nu necesitii acoperire. Acestea se pot cultiva rnai sirnplu ca 1 soiurile albe. Ambele variedfi se pot consurna crude gi fierte. Recolt4 rozetele de
Afinaji solul cu furca de dipat. Arnatecati T sol cornn post fngr&@mant de grajd.

1$

r 2 d u r i l e h r$&uri, la dim* de M un. Udafi ahndent cu jeturi fine de a@.

2 Plantag

sot roarre nmpurlu, CUltlVaDll In dmp $1 s u roue; rozere am-~mac~uat, ~ roarre convexe, tari

soi semitimpuriu, cultivabil pini toamna; rozete alb-plin, puternic convexe, cu ' peri f

Protqati rasadurile contra muflei verzei: acoper6i-le cu folie transparenta ~i permeabila. Fixati marginile foliei h sol.

Cdnd plantele au crescut sufi, dent, Pndepartatifolia. Mulcifi solul cu paie, pentru a-l mentine reavan.

soi k i u ; rozere de mirime medie, mi, veni; gust excelenr

seminfe lnainte de vreme. Udafi regulat plantele. Mulcifi solul cu iarba tiiata, pentru a rarnane reavan. Data primavara contafi pe o vara cu temperaturi inalte, alegefi soiuri care suporta caldura. Acolo unde vara este fierbinte, cultivafi Plintu$ele expuse la ternperaturi sub 10 "C produc rozete marunte, de mirimea unui nasture. Plantafi afara rasadurile numai daca temperatura solului este mai mare de 10 O . C

soi drziu;r m qu-violet, foam nri, c o l d In verdbtnchis

at muguri

mici; la fierbere se

conoplaa ae lama; rezlsta la lngnel pana la -1u "L;se s m a n a In tulle, se m a r u r i u in mai; autoamperitor; rozete albe, tari

snveliti cu frunzele plantei soiurile care nu sunt autoacoperitoare, pentru a nu s e brunifica.

Conopida este o planta cu necesitati sporite de sibstam nutritive. AdSuga$ o daa la patru ssptamdni solufie nutritiva la apa de udat.

_ - - -

Conopida'
-

- -

1 iscusit Gridingrit I -

[a]
I

De la mijlocul lui martie rsump5rafi risaduri sAnStoase, ~iguroase se pot planta ce afar& a Semgnafi numai conopida r u perioada de vegetatie wurta. In primul rand, soiurile timpurii sunt greu de cultivat @i necesitii mult timp.

Soare. Conopida se dezvolta optim la soare. Plantafi soiurile de toamna In locuri tn care treneficiaza de soarele de dupa-amiaza. a Sol permeabil, bogat C n substanfe nutritive, cu continut bogat de substanfe organyice,

a Plantafi conopida In rulturi mixte, de exernplu TrnpreunZi cu r q i i $ salat8, astfel planta este mai putin vulnerabila la daunatori. boli ~i a Pe vreme uscati udafi regulat conopida, pentru a nu se debilita.

fngr;iire tot

an ul

I I

Protejati-lede Inghef ~i de m u m verzei prin acoperirea Sednare $/ plantare cu folie. Dad dorifi d cultivati conopida, dupli mijlocul lui februarie sednafi sernin$ele VARA In locuing. Rbadurile pot fi hgjjire $ plantate afar& duM aproxiUdafi ~i fertilizafi regulat. mativ opt dpthitini, cel rnai prasi$ des ~ 1 ~ D . U ce~ 1 devreme la m i j k u l lui aprilie. rozkele s-au demoitat, acoperifi-le cu fnrnzele plantei. Recoltarea se poate efectua durn trei luni de la plantare. Taiafi ca@tAnile de pe tulpinb C pe t l cu frunm r u$ zele interioare (st&nga)Dupli ce a trecut canicula de varZ folosifi frunzele ramase pentru mulcirea solului.

PRIMAVARA

'eronospora cauzeaza Pete galbene pe fafa frunzelor ~i aparitia unor colonii de spori pe dosul lor. Pe rozetele de conopidl se fac vizibile semnele putrezirii. Daca rozetele Inca nu au aparut, stropifi plantele cu pesticide. Daci au aplirut deja, smulgefi-le din sol.

B IMP ABIIMP SRL


L .

RO-P-02-10-021
. .
-L.&m

ISBN 978-963-86092-8-1

I'

. : '--d-, . -

Recof ta' de vari suculen t i .


& gr;dinile mici este bine sa' dirijag castrave@ &&tori
pe gard sau pe pergola'
Exist5 castraveyi pentru salat5, pentru rnurat ~i de decojit. Castraveyii lungi pentru salag pot atinge chiar pi GO crn lungime, cresc numai i'n ser5, pe sistern de susginere. Soiul de grHdin5 este de regula rnai scurt (max. 40 crn) 8i rnai gros, dar mult rnai rezistent. Castravepi de murat sunt de cel mult 15 crn ~i se pot cultiva pi in gradinii. Castravepi cu coajii groasl se vor cultiva in aer liber. Toate grupele prezints soiuri ce cresc sub form2 de tufi sau cu lujeri. Soiurile cu lujeri se pot cultiva pe pergole, +tig$nd astfel spayiu. Soiurile cultivate in grgdinii sunt totodatz plante ce acoper5 solul.

mentat. Efectuafi biloane cu hahirnea de 28 c la distante de m

t u l ~udafi-1, j

DESCRIERE

Cdnd, dup8 germinare. pe planta de 5-10 cm apare a doua pereche de frunze, rariti

ingrS~Sminte, recolta nu va fi bogata. Menfineti solul urned ~i fertilizati-l din 3 P 3 n saptarnani cu ingra~arnant

Culegefi recolta periodic, pentru a stimula obtinerea T cazul i n care fructele nu se n culeg la tirnp, castravete s5 nu rnai dea alte roade.

T I

Soiurile tdrtitoare se vor planta la distanta de ctite 50 crn, pe pergole bine fixate. Plantele se vor ag@a prin interrnediul lujerilor de ~ipci, ajungdnd ca, prin putere proprie, sa se catare p h i la 1,8-2,4 rn iniilfirne. Crescuti astfel, castraveti vor da roade rnai bogate, cu fructe rnai rnari.

ZARTEA

GRUPA 12

15

a D a d planta nu primqte
Pentru pretnciilzirea solului folositi o folie neagrg. udafi-1 din belrjug. aCiupifi IgStarii dupii 5- 6 frunze pentru a p r a m ramificaraa tulpinii. M e t plants va produce r w E i mai bog&. .

a Pgmlnt bagat tn humus. S l u l sii f i i iefAnat ~ibogat fn


substante minerale.

strei sau in sere, deoarece

VARA

astravefii de sera sunt dese-

PRIMAVARA TARZIU

Acestea se instaleazs pe sugandu-le seva. Viespea encarsia le este tnsa un durjman pe mSsur3. Nu folosifi irlgra$imant cu continut

O IMP AWIMP SRL

QQ-P42-10-004

ISBN 97 4

qazuny ap~ard JOA

u , L .xo~de wns alnlelu :O ap


allgsqd .nnu!iuo:, !MIOW! - e ~ a d w a ~ p !IeugUrag 'ellc pu -eJme)au p m n ~ e ~ a d w a ~ 'le. -aua6 UJ 'apa pearc!web ni a[airr!uras e:,~n~mdkq astne::
- - - --

a m alley a1~1!nn3npoids!aou!

epeopad u aJaozgxn jalose, g

esdlj emleuwas aq,qias


!8eaealintapisu al[epyd
-

-dea~p efiugp el ap a ~ e ~ n J g u i el

!U!~.BJJP

UJ aIESE1 .!alUE~d ~!i!Zods!p und !S rae u!p mom ezeaxrj Faz!pmau a1 E S U ~ earaqrarj 'a>! arm !!lra~eq psGa ! u p p e l -xo~ luns arew aaelnum ad eqohzap as a :,3!ur al!lg~ -!zopou u j -lug-d u l 3 q e U; a3 duasqns a y l u m ~ p n r - S O I aueoj pugzunrz~d a p u p ~ p e (nl 3 ~ ~ a@s r ~saae~oganre ~ l u a p q luaur!~ a~sa un ealosej gauyoad ap amm -rja ap uraJ1xa alsa ~alosed ppnu$uo~ FI!IOIE~ .pnr ml ~n301[!w .aeoqurrn ~ d n p u p p o-ySmuqd l o p r n l p a3gauaq 'Say%ujel ~pq!suasy m ~ o d py!d 'lrodns ad ZlnxaJs ~ I O A !$!PUO~ FZIZXIJLI -zap as ( s p 8 p .EA sllri&p snloas~ifd) aRo1g.m eaIo=g

alsase <los

LUMINA $1 SOL
Soare. S dezvolta optirn e intr-un loc insorit ~i protejat. Serninfele gerrnineaza T sol n la temperatura peste 15 "C. Nu cumpirafi serninje cu arnbalaj deteriorat, Sol permeabil. Rldacinile din aceasti cauza necesita sol

TRUCURI
,Piramidam este un suport aspectuos. Legafi la caplt patru-cinci pari inalji de 2 r . n

Boabele de fasole pot f l pastrate pentru anul viitor, uscate #i finute intr-un loc racoros.

--

E
VARA $1 TOAMNA

, I

Crestere prealabila
De la sfapitul lui aprilie pin2 la inceputul lui mai crefleji fasolea In locuinfi (dreapta, #ighivecele de turbi. Califi plantele cAnd ating 10 crn.

lngrijire gi recoltare
Mu~uroiti solul in jurul plantelor $i lasafi solul s l s nu e usuce. Recoltafi continuu. de fragede, cele rnai mature sunt rnai tari, dar mai gustoase Virusul mozaicului fasolei cauzeazi aparifia de Pete verde-galbui pe frunze ~i de Pete verzi pe plstai. VBrfurile lastarilor #i inflorescenfele pier. Nu plantafi in apropiere plante-gazda, de exemplu gladiole. Distrugefi plantele infectate.

PRIMXVARATARZIU
plantare pregltifi suporturile. De exernplu batefi adanc in sol parii, la distanje de 50 cm

dip WIMP SRL

ISBN 978-963--2-8-1

a as 'luglued ad ai!z eAal53 a s 1 -!jess1 .iuglued u!p aseox !y ~ o d alada~ 'p~ealde s !t pnsn a a a1azun.q a w p u j aa s : ,

.aua!nJnq au!$nd !elu n, 'UeAeaJ auglup : lnlos lapsv . ~ ~ l ! ~ ! d ln ~u!p ~ nl n! lnlos a!ed n, !Q3lnur elen ap : !Jeu Jol!Jnply:, pwda:,uj el

5I

ap ZeJjs un n3 gJado3e a alaiu!was aJe:, gdnp 'apzeJc u~y z e a n ~ y a j e ~ u as p

10s u?euneapjoj !ieugwag .gzeapedwo~ lnlo as JO~ e~dnseap e p >sa$lo:,u p nu edea~ ala$u!wa! ap .JO~!AO~JOW a d s a ~ e~!v 'pda alajtnw ,o~d!sa~ gzeavgc -apui $1 ajueld gnop ala: .!noxrolu ap !mqsle pda: e yp!w ea~e~!jln3 gje~3es -uo3 gpojaw o a!nysuo!qlr 'puniol cilru? lrm alu!d!lu ap ! s !$rd~tnes alu!luas u!p !A!I~"~ 'a o as

~ L W S 3a S aaw aa33

':,!leu : as!s!$lfyJd'p!Lp!~lu!yJ@eJ6ul .los u?!odeu?@16 n, q-!ja6u!dwl .sns USa(ada3 6u!dlul !loasap lepn ap !ade !ie6nepe eunl ad e~ep auqunqe !$epn o al!u!=ppp~ plgzo~ !!UW!A

.,-

'gqlr sum !punloJ l~eld!Sol $03 'a

n3 [os !~!8rdlr al !l as u!~d nrs u u p!lln>

as

jB$!a~+iuIieJ~

10s

1
I

aa y m 3

LILy3

.aiufurs 'apn! up pq~ I I U ~ U I ap ada, u!~d ~sa5purq !3 a+ as aundsrp +A ppsv . p q ap FLU Juns < a map ~!cpsoap aur!qr -w n:, plos $pad033 !d a@= o nv F@S ap a p d ~ m m p ad &omh~l . d d ap rr@dn -~um!d nt: 14 p a p alnu
t] 1uasp.1@ : q

:po%a~m alaJt:olyun q a & d q rj m d tt~tlsuo o


L

Y $+P P $ U ~ P a p

'amasurn n n d asannp

.aiupss upd aurase ap 3safpmq as

ap alada3 . @ a ~ pw p i -a8 ul MJTUVEU as 3 m ~ u p a~nuySqo apnqdazaq -3@d~eu p nts a m m p ~ yrd le~np3 d a dy a

-r.mas"g ~JE!JEA o ~ p ~~~ m d s a ~ r pm~ o

CARTEA

GRUPA 12

17

Gridinirit iscusit

OCumpirafi arpagic cu coaja netedi, tare la palpat, la cdntar sau la punga, In arnbalaj transparent.

arpagic moale sau pitat.

0 Nu cumpgrafi

rn Soare. Se dezvolti optirn la soare. Sol permeabil, cu humus. Este indicat solul cu confinut rnediu de substanfe nutritive. Afbnati cu nisip solul compact. Ceapa crescuti in sol compact se pistreazi greu.

Pentru piistrarea cepelor irnpletiti in funii frunzele suspendafi-le intrcepelor ~i un loc rece ~i uscat.

rn Pentru combaterea moliei cepei, plantafi patrunjel printre rdndurile de ceapi.

TOAMNA Recoltare Din februarie sernanafi Cdnd frunzele se tngalbenesc seminfele In locuinfi sau ~i se culci la pirndnt, sera (dreapta, jos). Dupl scoatefi cepele din pirndnt ~i doui luni repicati plantufele. Iisafi-le s i se usuce. Folosifi In rnai se pot transplanta cat rnai repede cepele cu afar%.Arpagicul se planteazi tulpini groasi. in strat In rnartie-aprilie.

Semihare #i plantare

--

VARA Udare, fertilizare $ prssire Menfinefi solul constant reavin. Fertilizafi-l o dati pe luni. P r i ~ i fcu griji solul i dintre rdnduri.

arvele m u ~ t ecepei rod i cepele forrndnd canale In interiorul acestora. Proteqie: intindefi deasupra plantelor o plasi de captare a insectelor sau, dupi risirire, presirafi regulat pulbere de roci peste frunze. Distrugefi plantele infestate.

Q IMP AMMP SRL

ISBN 978-963-86092-8-

euipe.8 ei~dord a hegipa uip


. n

Lr uperca crescu ta pe paie


C o w umbros a pWdinii ideal cultivirii acestor 1 este

P L A N T A R E $1 I N G R I J I R E
ACCESORII: U germeni de ciuperci L l balot de paie U bazlr
U caramids L folie U plantator U foarfece l

dorlalte ciuperci, nu confine dorofib, ascfel consumi substanpele nutritive descompuse de d m alte viepitoare. Aparfine ciupercilor saprofite, care se h6inesc cu substanfe organice fn descompunere. In natur?i crqte pe uunchiul arborilor bi&, c e r d t o r i i au demonstrat d aceasG ciuperd crqte mai repede pe paie syciale. Ciupercile din naturii se inmulpesc prin spori, PnG cresdtorii de duperci inoculeazii cu germeni de ciupetci v-nurnitul substrat de cultivare: dupi pasteurizarea

de cereale, miceliul e&e insim h p t pe s u p d i p boabelor pe care se vor dezvolta ciupercile. Germenii de bun2 calitate sunt htre5esuG de miceliu alb. Miceliul se c u r n p z cu pugir, timp fnainte de i n s h h p r e $1 se pktreazi la frigider doar o p e r i o d s c u d . Pentru fieclare balot de paie sunt necesare 11 doze de germeni. La pretirea pi f n s h h w e a baloturiilor cel mai importan criteriu este igiena pentru evitarea rikphdirii in substrat a organismelor concurente, c de a exemplu mucegaiuri sau bacterii.

5
1

I !

VAIUETATI

DE PLEUROTUS
de iarni are culoarea gri, albastru-metal sau maro-deschis, pi carnea ciupercii este tare. Pleurotusul cultivat este o tulpini originarg din Florida. Rodqte la temperaturi de 1525 "C. La mijlocul verii, &d ternperatura aerului dep&qte 28 "'C, ciupercile se o p & c

Tulpinile de cultuG ale ciuper& pleurotus de iarni se trag de la pleurotusul spontan, prezent pi pe meleagurile noastre. Denumirea se explid cu faptul d ciuperca crqte la temperaturi de 4-15 "C, astfel poate fi recoltad din toamni p h i primgvara. Pleurotusul

qtere. Carnea pleurotusului cultivat este mai fragedi gi culoarea acesteia v a r i d intre maro-deschis p gdbui, dar i uneori poate fi aproape alb2. Varietatea ce rodqte tot anul este ruda pleurotusului cunoscut sub numele de Pfeurorus pulmonarius, care rodeste la tem~eraturi de 6-28 "C. Ciuperca crqte de primivar5 p h i toarnna tirziu gi culoarea pdiriei a t e gr deschis sau inchis. Pot fi deosebite dteva rude gustoase ale ciupercii ca:
Pleurorus cornucopiae,

Cu un lemn curat faceti gauri cu adancimea de 10-15 cm, la distante de 10 cm, in pirjile unde sunt vizibile vlrfurile paielor.

linguri de germeni. Folositi o lingura curata, farti a atinge germenii cu mlna.

Culturilesempreparate swrt mai costisitoare, dar culhtarea este msi upara. S pot cume pSra si paie presate fermentarea lor este foarte simpla duptl care urmeaz9 inocularea. Desaori dupi3 patru saptamani D* aduna roadele.

I
Acoperiti balotul insiimlnfat cu folie in care s-au executat anterior, cu foarfecele, orificii de aerisire.

meleagurile noastre creg natud, dar tn Orientul pPrtat se cultivi. Pleurotusu gri cregte doar in naturi. Niciuna dintre cele doug forme nu este i n d crescuti de -cultivatoriF de ciuperci. 3 ,': J ,
-

Trunchiul lung fi palaria fn forma de palnie sunt semnele concentta$iei ridicate de bioxid de carbon ceea ce este ca-

in 3-5 sBptamlni hifele percii intretes balotul. Scoateli folia. Dad vremea este favorabila, peste outin timp apar fructificatiile.

CARTE

GRUPA 12

18

.r Gr2din;irit iscusit

yizibile fire albe. N u cumparafi germeni

(rniceliu) se nimicesc. Paie fermentate. Folosind paie ferrnentate n u se

9-

-,

fngrijire tot an ul
DIN PRIMAVARA PANA TOAMNA
/nsbmiin~re moltare ~i insamantarea balotului de paie cu miceliul ciupercii (tesutul filamentelor celulare ce formeazi trunchiul reproducitor): acest proces se face la pleurotusulde cultura i n mai-iunie, la pleurotusul de iarni i n iulie-septembrie $ila varietifile ce rodesc tot anul de primivara pana toamna. Dupi 3-5 siptimani miceliul intrefese tot balotul. La baloturile insamantatetoamna acest proces se poate prelungi p h i primivara. Toate culturile sunt rezistente la ger. La

recoltare tiiati ciupercile cu cufitul, la suprafala balotului 00s). Pleurotusul cultivat aduce roade vara, la temperaturi mai xazute de 28 O C , in zilele de iarni fari ger de toamna pana primivara ~i ce rodege tot cel anul poate f i cules continuu in zile fir5 ger si nu prea fierbinti.

~cunoscutti duph piiflile de culoare rnaro-r-t sau albastru-verzui. La cumpararefiii aten$ ca gerrnenii sli fie Tntretesuji doar de fire albe. Phstrafi gerrnenli ?nfrigidw, la fermentarea ~i altoirea balatului de paie fiJi atenti la igiens.

IP WIMPS

ad 'eleazaun au!iuau !-e n~luad (nlosau!q ! i p l n ~ .p!deJ g>nsn as lapse '10s

! Jnd U

4I?#?

-~;ulrd!~el~nrupl p a q m s x, awpq Imp5amoi ! m n !OS

SP~!""~I"

mp)u!rwss

!iepn .!>an!y6 awxy ul aiuluri)s

areu!wla6 qdnp lo^

-. - --%I,' Z P O U e!13 u!p PWJ - u pp n ! ~ 'alaIO!A nes !marl 6 1-0 I ap aun!lod o ru gun aiuxm~o.[fy !Jn!os p x g n:, -a~duq a s ~ u wq apiua3sar ' j .=adnard ajanmSa1 wuaurase ap q w a ~ ! h n d 'aqn!+un! UJ ! u p q d

Broccoli

Grzdiinzrit iscusit

duri cu-cel pujin doui perechi? vrerne rece lurnini deplini. in de frunze verde-rnediu. caniculi suporti4 ~i umbra. Nu curnplrafi rasaduri prea mari pentru dirnensiunea ghiveciului sau din care, daca w n t scuturate, i ~ i zborul iau Fnsecte.

broccoli asoriai cu salati gi rogii, in culturi rnixte, pentru a irnpiedica aparifia puricilor de pirnant. Dupa recoltare broccoli nbl se poate pistra rnulta vrema. Pan5 la utilizare pistrali-l in frigider.

r Cultiuafl

.'

Sol bogat in substanje nutritive. Broccoli se dezvolti optirn in sol arneliorat cu corn post si ingrlgarnlnt organic.

I fngrjire tot an ul I PRIMAVARA TlMPURlU


'

ruccuru plan relor

SemAnare in februarie-rnartie serninafi serninfele in locuinfi, in lada de inmullire cu parnlnt pentru serninat 00s).
PRIMAVARA Plantare Cilifi treptat plintufele de

broccoli: expunefi-le in fiecare zi la aer liber, intr-un loc protejat, la urnbra. Mirifi triptat durata expunerii, in sfirgit lisafi-le afari gi noaptea. La sfir~itul aprilie, pe vrerne lui innorata, plantaji rasadurile in grading. Plantarea este posibili p l n i in iulie. VARASITOAMNA Recoltare Culegefi rozetele de broccoli cind au atins rnarirnea corespunzitoare, dar Tnainte de deschiderea bobocilor ~ia flo-

1 rilor galbene.
d . '

Larvele buhei verzei se ansforrni din bruncenugiu in verde. Noaptea, ornizile tinere consurnl paqile aeriene ale plantei, iar cele rnai bitrine rod coletul. Stropiti plantele cu o fierturi de vetrice sau pelin alb gi colectafi ornizile.

O IMP AB/IMP SRL

as w o w 1 uTp m p p s- nIY3 " T ~n= auaq ! J -@ 'jn! 'a!irust! 'pp a39

F~=m*~wfP

s u p as aua~ad p y d 36 ps a -p#OJdeW" 0 a3sa (swm --?Jumr?sde31 m

rs +I *

' ~ 1 . 11 7 -

'm

mu

.bng~aq !iepn 3, R L U!P a$dgdap eJn$~JadUJ$ pug3 -a!$e~ $e6al nes ap le!~a$ew ala~ueld n3 !$?hi 'a!lo+ ap a(a~odo(3 !iepgdapul .gua~edsuel$ ayo4 n3 apnp - ! J ~ ~ ~ I !i*!~ul ' ~ OE ap ul o s 3 eau!Slgul6u!$e a~a~ueld pug3

w-

=ug v"1dIsw
lew T"1 PI[?"
-aj UJ
UJ

7 w '3q 1-

==@PP
7

, P 1 T E S!!TW a 6aouadeplfff r.4 axn! m y a s s!ucxIapjd 'an! "&w =POJ~ F " "3nJd 'w-3 81 Y m d " a%un!B amod JOl ?au@unl a u e q mns u ~ p u m q F F P W -,apex & I = T v = A u .3ude3 !# a a mTSOJ !ode 'aplaa yq a.mp3ap '!~jqns '&In% -I' a l w = ' +S ~apZ!IIUeTLIas p ;sapre TU FW $ nJ1uad 3!19 0 JI ? ITO a l - d g h ~ ~ d U ~ ~ O n;u E ~ ap I a w o w 9. v J ~ l rr~rrtlPk d ap zm ug
suapunqe 91-J

# lep o!nqans q Mpp3 ! as qoq nJ1uad ITapse I-

'3u !!1

'!naA

ppre l a p jn! y n xuns laydm03 !*Jtuew!!apq7 -pas UJ-!5e~!lp3 ! w amw a ap xpz aIJmua3:um o n t nu pp j e ~ n l n 3 gapm : a m n p 3p P P O ~ 6!W ap -4pvfdap ap =OIIaPR? F"WP

='mm=P
d=-ap+-

CARTI

Ardei iute

GRUPA 12

21

I
r-n

Gridinirit iscusit

C r p r i exemplare un &@ cornpacte, bogat ramificate, fira flori. Nu cumpirafi plante firave, cu frunze pale, rarnuri rupte, .far2 frunze sau cu ridicina ie~ind orificiile de prin scurgere a apei.
-

Soare. Cultivafi ardeiul iute intr-un loc insorit, ferit de v8nt.

Pe vrerne cankularl. plantati rasadurile seara. Urnbriti-le cu cutii de carton pdna ce Tncep d se inalfe. U s c a ardeii atdrnati de codife legate cu sfoar3 T n siruri agafate Intr-o fereastra la soare.

S d cu humus, perrneabil. Menfinefi solul reavan ~i evitati apa stagnanti.

%Ira AvArt.

--

~ngryire an ul tot

Semznare Daci dorifi s i cultivati ardeii din serninte, in februarie serninafi sernintele in locuing, in vase de sernanat. Acoperiti-le cu un strat 1 foarte subtire de pirnlnt, 1 deoarece incohesc la lurnini. Cre~tefi plantele la caldura (22-25 "C) si soare.
1 7 -

, M ;
Plantare De la rnijlocul lui rnai acoperifi stratul cu folie. Giurifi-o $i orificii plantafi in risadurile. Pdni la rnijlocul lui iunie protejati ardeii de frig cu clopote de folie.
VARA lngrijire Nu lisati pe o planti decdt : 3-4lzstari, pe ceilalfi indepartafi-i. Menfinefi constarrt, reavin solul plantelor. Tnde partafi plantele ofilite.

Buha este un fluture parazit nocturn. Lawele sale brun-cenu~iu ziua traiesc sub sol, de unde nu ies d e d t noaptea pentru a roade rnai ales plantele nou sadite. Exarninafi sistematic plantele. Strlngeti lawele ~i distrugefi-le.

PLANTE LEGUMICOLE $ 1 CONDIMENTARE


-

GRUPA 12

Safata' pa'sa'reasca'
Frunze verzi crocan te de toamna p9ni primivara

.leJp lie un-gu?a~eauelda~lod !J 10s u!p aseo3s alaaueld 'alueld aqug w 01-5 ap a&eis!p : , el asap eald al!JnpesgJ !$!J~M

ur,

~a~eu!ur~a6 el eugd ueheaJ In)eJls !$au!iuaw !Zluapunqe !$epn .lugugd ap ap %ellsun n alaiu!uras , j!~admeelqa~fi pu!solod

'alu!uras ap 6 2-5'1

aIP5amugns aeayd q a w un ad %p eahKf nurep 'yB~e1 @$ a! '64~1 al4u!was !$e*~psau

I -ap a e ~ p la u j ! t e ~ o d ~ , un lnlos !&ug+e aleupuras ap aau!eu g u e w p l d ~ n3 .pn6ne o !nl lnml[!ur pdnp ~teuguias

6 1sn9n.e !nl p m ~ [ap amFug v


!leugwas o nN .a*rogug

.Ja$ul el alualsyzar !S ? P O 0 trr1dpll910-P JO~!J~!OS a@a l a a3pp a p a w p e q q d ms@s 'areA .al:@s a@ 3san a a ~ d laqq nu ~ u !loasap 1uns 101 ap-zunq r . ~ u u r e o ~clap asap3 ~ o as pa qns p w 'en~I$qld !d eu u~ d -re! y a~eod m v .(v m w !d apadar 3mr3 a a z o a p <ia$ul !S 3 alau!um!A sa@~ u sup r el awalywrau !m!os IS al-eu -emas gsuj pyra~p a ! a~dse -mv<laynlduraxa ap) g q i x d p ' !em aTar, 18 m v g~ prodns ap n e p s ]pap a p a u p aimlsqns aqnur !em u ~ i u m "a8 = =-6naJ I aIIJnros !m. awo!aure alun!oS ap .a!mur UJ n!zq las o-fleqmal .an020 ad p r p q d s p Em!mnq o era p s w q q d eleps 'lpuraa

Gr;idinirit iscusit

e Cumph$i seminfe proaspete de salatl. Pentru recolta de primkara alegefi soiuri rezistente iarna.
Nu cumparati rminfe din anul anterior. Seminfele de salata vechi germiread greu.

Soare. Salata pasireasd se poate cultiva ca planta de zi lunga din toamni pani In primavara. La soare se dezvolta cel mai bine.
Sol permeabil, cu humus. Planta expansiva prefera solul nisipos, usor argilos.

I
I

Cu ajutorul marcatorului de brazde trasati locul brazdelor pentru semiinarea i n randuri. Distanta dintre randuri: 10-15 cm. Seminarea prin impragtiere nu este recomandati dedt pe soluri far3 buruieni, altrninteri salata va rasgri doar sporadic.

IARMA
Dad doriti s3 recoltafi salata i toamna, M n a f i - o la mijlocul lui august; pentru recoltare de primaiernare $i vara senkinati la mijlourl lui ~jptembrie. Soiurile cu dezvoltare rapid5 pot fi culese din actombrie. hntru cultivarea in sera se poate semana chiar mi tarziu. Semlnafi salata panh la sfllrgitul lui septembrie pentru stratul de primilvivilrfi ~i la sfaqitul p&na lui oaombrie in sera.

Pmdecfiecontra InghejuEui De la mijlocul lui decernbrie


mperiti salata cu ramuri de brad. Folia nu corespunde acestui scop. Dad exist$ deja un covor de zBpadl omogen, a l t i protecfie nu este necesara.

PRI~YARA

Ww mdt4 9 i
Culegei ultimle salate @na la finele lui martie, D a d fn centrul rozetei, pe tulpinile lungi s-au format boboci, frunzele devin amare ~i se pot nu utiliza dedt pentru compost.

.:iinarea este o boala micotic5. Pe faJa frunzelor devin vizibile Pete brungiilbeniu, iar pe dosul lor se formeaza un Jesut micotic albicios. Alegeti soiuri rezistente, nu semanati prea des ~i udati cu grija. in caz de infeqie stropiti cu o fierura de coada-calului.

ISBN 978-963-860928-1

r x u ~ ~ BWOR n3 c r ~ oERJ U J I w I ~U urn[' ~nd ~ ~ II ~ O~


a n n n n n n

Cultivare in gridin2
Daton'ta' calita'flor sale excefente, usmid este o plant; indispensabifi2n gr;idini fi buca'tirie.

PLANTARE $1 TNGRIJIRE
ACCESORII: Q usturoi Cl plantator a paie Ll foarfece de gridina

eimF=lr

d [ a w n ~ c i w r a ) cj hdbi minmculi, care se ~unadi?a&rn%it3tf%m% plan& asemenea dleilor. he o phd ce p&r?l t plme f@di beta,& d , menlam. Md& ~ U H fl " & b r i ~a& cu ferL~ i tilimte d e . P a t ustuln& p e n w aromeb sale pi-=. roiul ?n sol &at, bogar I n M i n d &n p m m k pe c a r e m ~ f i w ~ hmw n ~ fn r e $ d e cu h a t b l b d cut, me p d w de akkl p h q 3 P eeptimbrie sau n ete&ctlcxm$h~h&f mombrie, P ceIe cu climg n (dbh).E f k d k $ i c asp& tn aprilie. Plant* djeii supra dn2dlfii indiscumbil: reduce t e n s i w arte- la dimp de 10-15 cm, la idhcimea de 5 em. D i w p rial% atenu& s i m p m d e uteriode&, s t i m u l d cir- dintre r M m i sit fie de 20 em. h p e r i f i c d w de iarnP cu culafia s q u i d gi diptia. ramuri & b d . Totodacli And& afecgiunile Usntroiul ae o p h d ce t intestinale gi confine vitamine necesia o 2agFijire eacem de si &uri minerale. Blimp&. Con- buruiedor La noi usturoiul ?nRorep muIci6 sau p e i f i mlul. Pe de reg& doar h al doilea an, tn iulie sau august. Florile sunt vreme sererod udqi, altminteri dpii vor mici. grupate h umbele albe, Usturoiui m e foam rar atacat mbunte si rotunde. fn recepde &unatori. Subsmnjde tacul se form& nu seminfe, U

Perioada de plantare: Mulciti solul cu pentru 1 tembrie, octombrie sausep- 2 impiedica dezvoltarea buruienilor. Mentineti solul reavan aprilie. Desfacefi catei
pie

bulbii F n

~i

$i pe

plantati-i la ad~ndrnca 5 cm, de

vreme secetoad.

odorante pe care le confine p r o t e j d de diunztori i plantele din v d t a t e , din acest motiv este deseori plantat printre legume. pe vreme uscat5, cPutd h d e hcep s i se

usuce: fn august si septembrie usturoiul plantat primgvara, ~i in mai ~i iunie pe acela plantat toamna. Pibtragi bulbii uscaii corespunziitor htr-un loc aerisit. Scoateti din bulb Taiati tulpinile pentru ingalbebulbilor le rimlna 3 energie. indepartati mai 4 frunzeleincep saacesta cateii neaxa. Daca de multa
florale

sol un
pe

cand

ca

se

USTUROIUL ESTE BENEFIC PLANTELOR G R ~ I N I I


U s m i d are un efrct b r a bl gi m r &in&&& i pa piatl&r. b t ~ a u d e p h a h
piiduchii de frunzii i ideqiile micotice, plant@ &pi de usturoi prinue legume i flori. Poate preveni mai ales conmmidde mai importante ale trandafirilor. Usturoiul dm@ #i parecii de c h p . &lilt m i d o e se pot combare i prim ceai de wturoi, preparat Tn a%. Plantele udate preventiv cu aces pttparat ?#i&o tfd f rii per+ d d e l o r i devin rnai rezisme h bali. Este dcient h t 4 p e d contra bouor micotice
Wm-aavru:

buruienile prin pra~it plivit. sau 1% stropirea cu oeai de usturoi nu v-5 mai poate ajum. Modul de prepatare a oeaiwllzi este ~matorul: turnag 10 1 de ap& ?n clocot pate 500 g de usturoi t$li.at mkunt. WP$ la macerat nmp de 24 de ore, apoi $ecmtaji-1 gi diluafi-1 cu apii In psapoqie de 1:lO. Udafi sold din jurul tulpinii plantelor. La usturoi se poare a&uga ~imap&.

se desfac usor, usturoiul se poate recolta.

Usturoiul poate fi plantat ca planti de proteqie alituri de salati, morcovi, rogii, castravefi, sfecli, cartofi ~i cip~uni. plantafi alituri Nu-l de fasole, mazare sau virzoase, deoarece le franeazi

Usturoi

Gridinirit iscusit

a ~"m-p bulb1 sinito$, cu coaja de culoare dexhisk tari la palpat. Cifeii s fie B d mari ~i r n o ~ i .
Nu uirnph$ bulbi destinati consumului, deoarece, h general, nu Tncolfex.

a Soare. usturoiul necesiti cel w i n wse ore de soare pe zi.

a Perrtru pZbtrare legafi h l b i i ~i uscafi-i Tntr-un loc ferit de ploaie, la c3lduri.

e W l &Inat, cu humus. S e

dsw8Mm @ o i

In sol usor

nisipas, amelio~at compost. cu


Nu-l fertillzafi cu TngrB#im%nt

de grajd proaspiit!

a lndepirtafi mai tarziu frunzele uxate. Pistrati bulbii Tntr-un loc aerisit, uscat la temperatura locuinpi.

Doctorul planrelor

Plantare Plantali cileii in septembrie, octombrie sau aprilie.


VARA DEVREME Recoltare ri mulcirea solului Bulbii plantafi toamna pot f i recoltali in mai sau iunie. Mulcili sau p r i ~ i lsolul din i jurul usturoiului plantat primivara. Udali plantele pe vreme de secet3. VARA TARZIU Recoltare Recoltafi bulbii plantati

brie, pe vreme uscati, cdnd frunzele sunt deja uscate 00s). Scoateli din sol bulbii cdt mai repede deoarece li se astfel poate des'hide coaja ~i pot fi pastrati mai puling vreme. Putrezirea bacterianti apare mai Tntii la colet, apoi se raspande~te pe frunzele ~i solzoase, care se brunificti, devin sticlqase ~i mucilaginoase. Bacteria infecteazi plantele penetrandu-le prin leziunile acestora, sau este rispanditi de musca cepei. indepirtali imediat plantele contaminate.

I 1

Gridinirit iscusit

LUMINA $1 SOL
Pentru plantare cumpara cartofi drnogi, tari, cu colti. Soare. Prefera dldura ~i soarele.

11

--

-----*

TRUClJRl

a 501 permeabil. S dezvola e


Nu cu@rafi cartof i uscgi, moi sau putrerili. Nu consumafi cartofi trata$ cu chimicals optim T sol afanat, slab n acidulat, bogat fn substanfe organire. Rntru plantare alegei un sol In care apa nu stagneazs.

Printre randurile de cartofi planta$icoltuna$, plante care pe ldnga faptul cti sunt decorative, piistreazl solul umed gi ajutil la sufocarea buruienilor. Cartoful este o plana optima de arneiiome a solului, ideal gi O gradinile noi. n

P.yFpA

lngr~j~re an ul tot .
VARk
Mqutvite$adunarea roedek Formati muguroaie3 jurul n plantelor sau rnulcQizona radaciniicu paie. Soiurile tirnpurii pot fi adunate ciSnd Tnd au frunzi~ul verde, cele sernitirnpurii sau tsrzii s recoltead dnd au e frunzigul deja galben. Aftmati riidacinacu furca de spat ~i adun* cartofii (st4nga).
I
I

1 .

'-,

11 I

or la de la plantali in gradini. Acoperifi stratul cu folie de acoperire.

I US LUIVI

auu a

~nper~oada cand

TOAMNA

lm 7
Soiurile semitirnpuriigi cele tdrzii sunt potrivite pentru hsilozare. Pastrati cartofii in loc 7ntunecat. aerisit, la ternperatura de 5-10 "C.

planta atinge inalfimea A 3n . . , . . : 1frunzele yaul llluu-l=. ,.eventiv, adunafi gandacii cu spatele dungat gi lawele portocalii. Aflernefi pe lawe bazalt concasat Si gi distrugefi ouiile depuse pe dosul frunzeloi.
m .

Lemma' pen tru ~urmanzi


Spanacul, planti cu crepere rapid;, a t e ideal atdt i culturi timpurji ji medii, cdt jFi t h i i . n
Spanacul este la origine o plant5 de zi lung& ceea ce tnseamn5 d nu inflorepte d e d t atunci &d d e l e sunt mai lungi de 12 ore. DupP aceasta, planta demoltl sernin!e, fiunzele devin amare p i nu rnai pot fi folosite. Din aceastii cauz.5 spanacul esre cultivat de regulg primlvara timpuriu sau roamna. Totodats ameliorarea moderns a realizat soiuri care nu d a v o l d lujeri florali relativ rnultl vrerne. Frunzele lor sunt mai rnici, rnai fragede, cu un gust rnai pugin intens. Pe de altl parte, exists care soiuri raistente la Pnghe~, i pot fi semhate toamna t k i u p recoltate prirnavara devrerne. Spanacul cules proaspst este cel rnai gustos. Din acest moriv, de la mijlocul lui rnartie p h 5 la i mijlocul lui rnai, ~ e m k a jdin dous in dous s s p t h h i spanac de primiivar& De la rnijlocul lui rnai p h l la shpitul lui iulie semha5i spanac de v d De la sfiirpitul lui iulie p h i i la sfhpitul lui august se poate semsna spanacul de toamnii (in i general acelqi soiuri ca p pentru semhztura de primlvarl). De la shpitul lui august phi la rnijlocul lui octornbrie se seamitns spanacul de iarnii care poate fi cules primivara devreme.

PLANTARE
U compost C;I grebla

51 ~NGRIJIRE
\

. ..
E.. 4
F;

..

Afinati hcorporafi-i superficial un strat de eompast cm. Meteziti solul cu grebla.

1 de 2-3odull ~i

2 20-30

Formafi brazde de semlnat cu muchia greMci, la distante de cm. Seminag la adhcimea de 3 cm.

DESCRIERE
PANAC DE

RECOLTARE

verde-!n&;

pdproduqie mare; form& sernin~e nu

p r i m tcktm& primivara, toamna

1
1
Formamsemtn@un; a d a emkern l e luJeriflorali facilLbtSde rfllele lungl I vbra gi Temp@r@tura inalfri. 0 acma semiinfli spanacul de var& la umbra legurnlor ma Ynalte ~i vreme card8 pe menpnei-l umerd. Nu emite deloc lujeri florali spanacul de Noua &eland$ cu hllgmea de 50-100 an.I fnprilie oe n seamane l n ghivece, B r de la mijlacul lui rnai w poate transplanta afar&, la dMar$r de %-70 cm.

R&ri$i p&ttu?%IQ a d este d necesar. Primiivara arziu, sernanqi in locuri aflate la umbra plantelor mai Tnalte.

Men$ine@ solul uniform reavan, dar nu prea umed. D N U culegerea primelor frunze krtiliza$i cu compost, de-a lungul rilndurilor.

Atlanta"

~khchis; crepxc v@ro&, form& semin~ nu c a w $niu: a b a r nrnmt rnndare miwmr l vrr a

,PolkaF,'

eaomch& R u m miu;t o r m a semlnfe tome irziu; regisrenr la ffiinarr rezistent la mr

re p a I t ISpanacultaindu-lt ela~3-9 cmi l complet


es daca se recolteazl doar
'8

'

panac de Noua
2

I"

de sol. LlsaJi r%d&clnile WI sol pentru d stirnulead i maturarea solului.

Gridinirit iscusit I

e Curnparafi seminfe tratate contra d8unatorilor. Respectafi terrnenii perioadei de semanare. Alegei soiul corespunzator i n funcfie de data semanarii. Nu cumpard seminfe vechi sau rasaduri crescute i n prealabil, deoarece spanacul nu se poate transplan'-

Soare, penumbra. Semanafi seminfele de primavara si toamria I n locuri Tnsorite. Spanacul de vari prefer8 umbra temporarii. Sol permeabil, bogat h substanfe nutritive. Nu fertilizafi excesiv cu azot pentru d spanacul Tnmagazineaza nitrafii.

Se dezvolti foarte frumos tn culturi rnixte cu clpgunul, gulia, ridichea, r q i a si felina. Vecini necorespunzltori ii sunt mangoldul si sfecla ro#e. Toamna sau primavara devreme se poate cultiva in risadniji.

Recoltare si ingrijire

Cel mai devreme se poate semana de la mijlocul pans la itul lui martie. La inceput, riti plantufele cu folie. n iunie, semanafi o data a-trei saptimani. Mai nu semanafi decit soiuri

Dupa aproximativ opt saptarnani de la semanat s poate e Rcepe recoltarea. Culegei nurnai frunzele exterioare sau taiafi intreaga plant&deasupra solului (stanga). Udati sisternatic ~imulciJi solul. galerii i n frlnzele de spanac care apoi se usuci. intr-un an se pot dezvolta chiar si trei-patru generafii. Acoperifi la timp spanacul cu plasa contra insectelor, pentru ca mustele s i nu is' poata depune ouale.

Semanafi cultura de toamni d la sfdr~itul iulie pan8 la lui sfaqitul lui august. Seminfele sernanate Tntre sfaqitul lui septernbrie ~i octornbrie pot ierna

I
I

y ran 08 *

m + *nsucn m
ap~ a

' P - 21 T -1 ? i 'am F n2 %$ ~ m pa!mdtuppas !os o ~


n3 l

,?IY"N"

.uu

.ea$eqn!pnpo~d apex !?n!padsaJ '!loq el el!q -emuinn !ew au!nap lajise S tgezal !J.a~eod ! eupepy a~a~eoap 'gueld ad ap al!gpgd !iadn~ !ia6lnws nes nN 'a!e~sed al!q!z!n u? u!nap alaqeoq pug3 qinxe $!@3 un rn nes alaDapeo4 n aqnp eadgzew !$ealomj , :

-se3 'ez~en '!no~~ow 'g~eles ap !~n$ele ea~gzew !ie~ueld .apada~ eJe pnsn as nu ap nlos ap!w ~olynxln3 1nze3u ! .pawn nu Jep 'ugneal Jues -UOJ !a$ueld ~ n ~u!p ~nlos n!

p g d !m 06 :w!fp~ ~ ~

-mu m y m y N .a)qa d rur'ap~npod nm m d m p ~ n ~' r ros

.
I
'
113~113~~~

'

.r ---= -----:-r -----a ! u ~c ~ ~y q d :m, o j .xem x ~ ! i f1p.8~p u p a <n!~ndm"!was ~!na qd p~ !os aJa13nzaq~!U!aW" '

, ~ p u n !~n!os . x alaun .~obn !ew , 4xaneuloqwk as !!: 1e~lo3a~ ap n a ~ 6 u!mp '10s ad 3sg~e as !Ja$u!wqy ap a~u!!!Jdsa!nqaJJ 'apq , -e$s~ u n s ayru?alun!os nu

9 W ' W 'a% ~ & q + 1 % q d ~ ~ 1 ~ 3 0 1 ' ~ ~ 1 : a w r l ~ ~ d ~ s l ~ ?gpYHXpgl rew

- --

IW

rp@ !m 09 :w$pq Q u n l a p ~l~ q p u p Lnpndmn ~ $a o aueof


- --

'

L U q le%nsU

aCIN113S

M a d e dulce
'

.,iGrridinirit iscusit
. I

- ' .'I ,

CumpLajl soiuri cu perioade de rnaturare diferite, pentru a putea , m o l t a tirnp indelungat.

,_

0 nuia de 1 rn este suficienta pentru sprijinirer

bine tirnp mai rnulti ani T n acelasi strat. SernHnaji-o in fiecare an i n ak h .

1 1 1

la rnijlocul lui iunie, sernanati din doui h douii ~ ~ pentru a putea recolta o vrerne rnai TndelungatZi. Soiurile tirnpurii $1 tArzii prelungex perioada de recoltare.

rnai rodex. Folosiji plantele rnlrunjite la mulcirea solului ~ n i legurnelor ce se rnatureaza rnai tarziu, de exernplu a rqiilor. Fiinarea produce pe frunze, pZstHi un strat alb, tulpini $i asernanator pudrei. lnfestarea este frecventz in locurile unde aerul stagneazi. Pentru a evita fainarea, alegeti pentru rnazare locuri aerisite si stropiti-o cu o solutie de !citini.

Udafi abundent dnd planta

Fncepe sil hfloreaxci (dreapta).


Daci solul este prea u x a t nu Recoltali se forrneazil

IL

&A-.

m ,i,-.L---

FtOP-05-1M)28

ISBN 97&9634eQS28-1

nu !b aseopn6 azuny alenu!$ -uo> u l y2npold ys egueld e> .n!uaqlyfi-aplan aiuaxal , -oyu! ~ecte gueld ad a!un! u!p 'p.tle! asad !b [ n p ! u ~ g d 10su l !iespl p e a .!ilnwull god as !!lolgunep !J aploq !~aju!wqe-1 ate ul ue ale:, , -ay u l ~nla!un~~gd !ie~!gln3

.!nlnJolgunpp eaJ -alequo> y e s a x u a~sa nu 'gln6al aa ' y e gzea1!u!l as lelaua6 u l alaqn6ed -alazod a j l n u !ew !loaun !S !!go1 azun~4y g 6 ~ 6 uyqOAZJp ' l agepay! ala$ueld .!!upypyl ezeq UJ ! ~ B U A ~POJ 'lulu 5 J n!geur!xo~deap eaw!6unl ! unlq l n d e ~ 'n!uaq S n , : -1y6-qle ales alahlel .aiueld !ajsa>e al!JnglnD u~JeJ alede !nlnla!unr~ydp3epueg

-xis ap wugd !jeuphpi -nnu!guos gxos~> 'ajn~ugtd lolatu!~de!l!~Pde gdnc gs d a u j a p u q d a gued "palun .y$lo~ui p e p alaiu!wes ne ~nfos !$au!$uw 'un s 1 ap a u w p el a ~ a i n l u ~ ~ d 11411" !Uwplda w p d w

fi
. , , . u"JU ,

al~toj y n q :solsn% !S al~eoj !!%unl!mlo!iad ad s!q3u~-ap~an <aleuad azuny

. t'

g; I,:
+,-.:

.-

dm

'1.

Pa'trunjel pentru h z i

GRUPA 12

Gridinirit iscusit

Cumparafi plante sanlitoase, cu frunze de culoare verde-inchis, sau seminfe proaspete de p3trunjel. Nu cump&r*i plante cu frunze galbene, invadate de dBunStori sau cu radacina iqind din ghiveci.

Soare, penumbra. Patrunjelul necesitci zilnic cel pufin 3 ore de expunere la soare, dar durata optima este de 6-8 ore pe zi. Sol affinat, bogat in substanfe nutritive. Totodata necesita un sol bogat i n M e r i i organice gi reavan.
&
A

Toamna taiafi lastarii la iniljimea de 3-4 cm, dezgropafi planta ~i plantafi-o T n ghiveci. In locuinta amplasati-o intr-un loc luminos ~i cald. In regiunlls cu clima bland6 puteti cultiva planta ~i in gradini. In caz de inghef insa, trebuie acoperita.

locrorul plantelor
I

PRIMAVARATIMPURIU
Seminare $iplantare De la mijlocul lui martie seminati direct in grading semintele de patrunjel gi, pan8 d n d germineaza, menfineti-le 3-4 saptamsni solul umed. Risadurile pot fi plantate afar2 Tncepand din aprilie. FertrYizare Fertilizati patrunjelul cu un strat gros de compost amplasat intre rsnduri (stinga, jos). Puteji aserne uniform compost ~i pe stratul intreg.

I 1

Recobre $i seminare Culegeti frunzele de Wtrunjel proaspete. Planta dezvolt5 continuu frunze. Indepcirtati sistematic buruienile. Ultima semanare se poate efectua la sfaqitul lui iulie.

i
I

Dacci radacina patrunjelului este atacata de nematozi, planta se coloreazi in rogu Tncepand din iunie ~i cregterea ei inceteaza. Plantati mereu in acela$ loc, exista pericolul ca daunltorii s i apara mai des. Cultivati pitrunjelul in fiecare an T alt loc. n

1 gJqUln:al 1
en!a!J$nua$ueJs qns ul ae6oq :lern&euyu!urnl

EldUl!~ ~J!!!J~uJ guald arm!# .


A

Dovleac pen tru copt

Gridingrit iscusit

a Cumparati risaduri
cornpacte, cu cel p q i n doul frunze sinatoase, sau serninfe proaspete. Nu cumpirati plante subliri, firave sau cu llstari alungiti, care la transportare se pot rupe.

a Soare, penumbr5. S deze


volti optim in locuri insorite. a So1 cu humus. Daci incorporafi in sol compost ~i ingra~ambnt grajd de plantafi maturizat ~i risadurile pe movilife mici, putefi conta pe o recolti deasgbit de bogat&.

a Taiafi cu feristriul lgstarii IignificaJi. Purtafi rninuri de protecfie deoarece dosul frunzelor poate fi deosebit de fepos. a Dovleacul este matur cand listarii se usuci ~i coaja legurnei nu cedeazi daci o ap2c.t; cu unghia.

PRIMAVARA TlMPURlU
Seminare gi plantare
Cu hcepere din aprilie, in locuinp, sernlnati cite doul seminp in ghivece cu diametrul de 7,5-10 crn ~i rnenfinqi seminitura la 1822 "C. Plstrafi numai plintutele viguroase. Plantali-le afari dupi rnijlocul lui rnai. Afari, serninfele se pot sernina in strat din luna rnai.

TOAMNA Recoltare Arnplasafi scanduri sub dovlecii in curs de rnaturizare, altrninteri pe solul urned pot putrezi 00s). Culegeti dovlecii la scurt timp inainte de venirea inghqului. Dovlecii s pot e pastra indelungat

1
Melcii diuneazi rnai ales plantelor tinere. Puteti proteja plantele presirdnd rurnegur sau paie tocate T n jurul tulpinilor. Amenajafi capcane de bere. Seara strangeti diunitorii $i distrugeti-i.

VARA Udare gi fertilizare Udafi sisternatic $i abundent. Dupl fecundare, fertilizafi solul o data sau de doui ori.

IMP ABllMP SRL

ISBN 978-96386092-8-1

PLANTE LEGUMICOLE $1 CONDIMENTARE

GRUPA 12

'anti fiagedi, coondiment important

frunze h mai; seminfe in

I CTUS~OSfl decoratlv
Mirand de gra'dina'este gustos, fiunzele proaspete fi capsdele aromatice sunt foarte indrigite.
mararui ae grda1n5 a t e o

PLANTARESI TNGRIIIRF

m p p

~ l a n t aromarid PnaltZ, CI s unze asemhinhoare penelor, verde-inchis sau verdealbbtrui ~iflori umbelate galbene, mari, plate, care produc seminge comestibile. Aroma frunzelor este mai slabs d e d t in special la consewarea muriiturilor. Mgrarul pi semingele acatuia sunt condimentul principal a1 castravejilor, dar se utilizSi la sosuri, salate sau m k c i h r i de m t e . Mkarul nu poate lipsi din

comatibile, dar semingele unor soiuri se matureaz5 mai drziu, ceea ce lungqte perioada de recoltare a frunzelor. Soiurile ,,Tetram sunt culti-

Afinafi cu furca de Adiugafi compost i n sol gj netezifi salul cu grebla.

1 apt. Iold

abundente, dar cu aroma mai slabs. Recoltarea frunzelor poate Pncepe la 8- 10 ssptih8ni de la semihare. Timpul necesar penrru inflorire sau maturarea seminjelor depinde de soi, cali-

Pentru r c l de f m z e ao a semanafi mBrarul ?nrbnduri, aprilkaugust. Pentru aduna"Eea seminfelor, semanafi T n aprilie.

2 In

proaspete, dar acestea asemibstoare cu cele ale


Acoperifi serninfele cu un strat sub$re de pirnant ~i pistrati solul umed panB ce mararul va incolfi (apex. 3 luni).

&d florile umbelate devin maronii si trebuie &ate.

Pentru recoltarea serninplor ririfi rasadurile la 15 cm. RHsadurile pentru frunze pot TI plantate ~i ma1 des.

rernic; are multe &ze,

maturarea seminpior

foane gustos; cunoscut ca . m h r de castraveli"; multe frunze si seminle;


I

.I.

"

covi sau salata 2i stirnuleaza

,-.--r

L.v..

8-VUL

7 1 ~ 1 ) LuLLLC I~UC-(UV(WUYII ~

yu(I1b I I

J U l U J l L 1d V U W l C l C U3LdlF)

lroduqie buni

Multe insecte utile care se hranesc cu daunatorii plantelor prefera florile rnirarului. Plantati rnarar tn

Pentru seminfe taiafi florile umbelifere uscate, maro-deschis.

cutegep frunzele regulat.

Goldkrone"

;ustos; soi cu frunzig indesat, flori galben-vioi; roade bogate

LUMINA 51 SOL

9 Nu cumpiiragi rasaduri de marar, deoarece radacinile

incepand din aprilie semsnati in

cand apar ri3saduriIe. Pentru plantele la distanfe de 15 cm

uxati capsulele, apoi @stra$i-te intr-un borcan Cntunecos, inchis errnetic.

1La rnarginea a~edrilorsau in apropierea padurilor, pe


tirnp de noapte iepurii de camp sau cei de vizuina pot page rngrarul. Protejafi rnararul cu plasa irnpotriva iepurilor, verificafi gardul #i astupafi ggurile ca acme anirnale lacome sa nu poata intra i n grading.

Pentru a avea frunze proaspete

ate fi mutata in

RQP-02-10023

ISBN 9

'a!JqWOJX ul gugd J e w ul augwy iod !!zJ@al!Jn!os !i!~giu? ne-s al!ug$gdg, pug, !!~ndw!i al!Jn!os !iealow

'D,OZ apad a(!Jnielad - u a i ap eiezyoAe4 a!@aju!o apa gueirapeq ear!zarand

Gridinirit iscusit

e Primavara devreme
cumparati rasaduri sanatoase, viguroase sau seminfe proaspete de varzi. Nu cumpHrati plante alungite, cu frunze Ongalbenite sau contaminate de daunator

Soare. Varza se dezvolta ~i in penumbra, dar recolta va fi redusa. So1 compact, calcaros. Planta cu necesitafi mari de substanfe nutritive se dezvolta optim i n sol cu humus, fertil, care refine bine apa.

Soiurile Gnii se pot pastra mai multe luni intr-o incapere racoroasa, umeda. Tndepartati radacina ~i frunzele exterioare ale verzei. Soiurile timpurii se pot pistra doar trei-patru Sip* mdni. Pe cdt posibil, folosifi dp3pnile i n stare proaspatlta.

Pngrijire tot anul


I

PRIM~ARA TIMPURIU Sem6:nare In februarie seminafi i n locuinfa, i n ghivece soiurile timpurii, soiurile semitimpurii I n martie yn rasadnifs, iar pe cele tdrzii afara, incepdnd din luna mai. PRIMAVARA Plantare 'reptat rasadurile cres-

cute i n IocuinfZ. La inceputul lui aprilie, plantati in gradin3 soiurile timpurii, la distante de 40-50 cm. Pdnii la mijlocul lunii mai acoperifi plantele CLr folie. Plantati soillrile t%rZii numai din luna mai. VARA 51TOAMNA Recobre Taiafi cu cufitul capafdnile destinate consumului imediat sau pastrarii. Capafdnile sanatoase se pot smulge din sol impreun5 cu radacina. Usdnd frunzele exterioare pe cotor, se pot pune la pastrat sus-

Larvele verzi ale fluturelui alb al verzei rod frunzele facdnd i n ele gauri mari. Acoperifi varza cu folie i n aprilie ~i mai, i n perioada roitului. Adunafi larvele. Daca este necesar, stropifi cu un preparat confinand Bacillus thuringiensis.

Boabe de maza're dulci fi ma'rirunte

Boabbe de m a a e proaspa't c u k e sunt foarte gustoase.


eoapte prea tare devin fiinoase. Boabele uscate pot fi p%trate indelungat. Mazirea de grkiinii (Pisum sarivum convar. medullare) este sensibila la inghey, astfel poate fi sernanat2 doar de la rnijlocul lui aprilie. Boabele sunt p u ~ i n rnari, rnoi rnai tirnp rnai indelungat ,si, de regula, turtite. Proaspete sunt foarte dulci, potrivite pentru @tire ,si congelare, ins2 nu pot fi uscate.

3 2%-

M d r e a este plant2 de zi lungs, deci trebuie sernanata din tirnp pentru a dezvolta 12stari ~i multe frunze inainte de lungirea zilelor, &d incepe inflorirea. Mazirea uscat5 (Pisum sarivum convar. sativum) este o plant2 rezistend, care poate fi serngnatz in strat Pncephnd de la finele lui martie. Boabele au suprafay; netedg $i de reguB se rnaruread devrerne. Proaspete au gust dulce, ins5

4 ifgg. h 4
,

Accesorll IJ sernlnte de rnazare A furca de sapat i compost U rnarcator 11 folle de acoperlre 1' suport A grebla -

I
a

.Ji

I Y

c!

Mazarea uscatZ se seamha Faceti 1sfdr~itullui martie,aprilie. dela addncimeacm. Ianlnafi lala distanja iar cea 2 de doul cm (dirtanla: grMinZi la mijlocul lui de
bra6
40

Afanafi solul ~i adaugafi-i comPost.

3-4 5 cm). Werneli pAmdnt pe semAn2tura ~i tasafi solul.

. - - - .o3IURI DE MAZKRE US CAT^


-.

SO1

DESCRIERE

Feltham First"

aade foarte thpurii piis& drepte, lungi ~i late; boabe mtunde, rnedii,

Rheinlanderin"

Daoe rmpun~; pasta1 In rorrna ae clot, lung1 ae lapme rneale; Doaoe rorunoc, nari, verzi; i: 30 cm
oade semi-t

Wunder von
r ,

oade rimpurii; $ t &


. . * I *

In formi de cioc, lungi, laic; boabe rurrite, mari, verde-

9,

Pe llnga madre pot fi plantate salaG, plante virzoase, I ridichi, morcovi, anason ~i I dovlecei Zucchini. Nu plan, tali mazsrea ln apropierea tomatelor, fasolei, cartofilor

Acoperig semanatura cu folie pin&la dezvokarea celei de a doua frunze. Folia protejeasa ~i stimuleaza incolgirea.

Soiurile care cresc mai inaSte de 40 un trebuie sprijinite cu crengi, plasa sau gard de Grrna.

DacZ plantele se dezvolG

oade semitimpurii;pLdi perechi, in formi de cioc, lungi, late; boabe slab turIte, mr7i v~d,alh;cm,i. ; 70 r m .

girea zilelor, plantele incep s PnfloreascZ indiferent de Z perioada semsnirii. 0 alts cauza a dezvoltirii slabe este epuizarea solului. SemZnaji mazirea in acela~i doar loc

Formafi mu~oroi jurul in plantelor pentru evitarea culcarii acestora. Pastrati solul uniform umed in timpul infloririi $i legarii recolte:

Maza're verde

Gridinirit iscusit

Cump&rmjI primivara seminte proaspete. Alegefi soiuri cu perioadi diferiti de maturare. Nu c u w r a f i rasaduri deoarece ridgcina plantelor cu flori papilionate prezinti nodoziGti qi nu tolereaza transplantarea.

Soare. Mazarea verde se dezvolta corespunzator I n locuri Tnsorite, aerisite. Sol cu humus, uniform reavan. Mararea prefera solul cu straturi adanci, nisipos, lutos. Nu plantali mazare verde tn sol compact, in care apa stagneazi.

Boabele de mazare sunt maturate daca pot f i pipiite prin peretele p5stiilor k u aprox. 2 siptfimani dupa tnflorire). MaArea uxata poate f i lisata s i se c o a d pe plant& apoi semin$ele se scot din pastai $i pastreazl uscate. se

[#lfngrijire tot anul


1

II
I

Semhare

Mazarea uscata se seamana in straturi inceplnd de la finele lui martie, iar mazirea de gradin5 inceplnd de la mijlocul lui aprilie. De la sflrsitul lui aprilie nu mai semanati mazare pentru c5 nu va avea timp suficient pentru dezvoltarea frunzi~ului inainte de inflorire.
VARA TlMPURlU

Recoltare Adunati recolta la cite dou5 zile pentru a stimula dezvoltarea noilor flori ~i roade. P vreme fierbinte boabele se e matureaza repede, astfel trebuie culese mai des. tulpini ~i i s t i i apare un p strat gros, Minos; apoi aceste porfiuni contaminate devin inchise. Pe p i s t i i apar Pete de culoare Inchisi. Prin plantarea soiurilor timpurii micoza poate fi evitati, deoarece, de reguli, apare la miilocul anului.

Cultivati soiurile inalte llnga araci subliri, plasa sau gard de

Q3 IMP AMMP SRL

!ilnw !ew ap d w geunpe ~ zsoj e nu eyo3aJ p e a m a ~ 6 :,sa!nia!~eJdns n:, Me* I d


Il l UE I l;f *

1")?%3~1u&@ q'

mns p m . ~ o p n u q z m p n 3 ~ a

FP! h
9 ~

Ladns i-4 I F asldseo~d q are@s 1Pe I m ~~S 2p.qn.L

~mwfl-

I"msTB%ro ap w q w n ? P -303 n3, * m JfzeaTOlS a s e o ~ o asmj ~ m ns l d p m Vw ? y T# apau!u~ m F v d o : , ap !!P=PL

-a,!wzu!s aJIJ u!p ~ n u 5 yeop n3 pe~e nes ap alazueld !ieSal6 !me !&6yu? ul
$up a m d x a -01 1

.gexn JWJA a !$epnylndeu ezeq el yeo~nlnu !lo p o p ap nes pzep o !jew epw!wd UJ
-104
~J&J>q

m o p ap a!em ru apm!oS 'adumqauu! ap u u m m p - ~ U I ap ~ E ELUP= ru ~ r u w e dm ap n p a q r u W v p -dons nm a m d a d me% .sum @qq p u ! d w IJIaynes p o s U.J p!de-~ea+nzp ~ u e z u

u n q s " r w p t n a1pu.r udum ~

. J O I ~ I J ~ u!p alueld pue JO~!OU aaqonzap nrluad !res u ! 10s uj q q euneap a ~

-101q c p ~ q deunpe $pu ~ UE 3 'a9* fnl in?%s nxns p p reyy=) e ul a1 gukd apqura!an u p amp q p abn ~ q ~ d g md o ~ '~upgpy ad '1nb-q~ P3Jaqrn r(Iq!==JJw flIL343qIIZ p b ~~0~~ rcq&pmqi !# n"&1 "fu p a h o p ~ a u p S m p u g a 1s1addwu 0 , -~&a~tpnprn

M I U ~3~

n3 nynd

npns-mqp@ pag

rj 1od ~ UnuIpup appo!~xl

*!doipzqs~doisld? p3JaqnJ g1OAWp m ~ , e qpqd ~ u nap $ anoi3mamappou a n p ~ ~ q m q d o ~ ~d !

CARTEA

Topinambur (napporcesc)

GRUPA 12

33

I
A -

Gra'dinirit iscusit

1
Cr

i l

Curnp5rafi i n magazine de specialitate tuberculi de tari topinambur proaspefi ~i si plantati-i c l t mai repede. Tuberculii nu pot f i pastrati deoarece se u x i foarte repede. Nu curnparali tuberculi batrani, uscaJi.

Soare. Prefer5 locurile insorite, ins8 se dezvolta ~ii n penumbra. Sol afanat. Topinamburul apaqine plantelor cu necesitate medie de substanle nutritive, se dezvolta corespunzator i n sol cu humus. Evitati apa stagnant&

Ascundeli gramada de compost cu topinambur plantat tn jurul gramezii. Topinamburul serveste ca momeala pentru ~oarecii de camp: plantali napii Tntr-un colt al gridinii in care daunitorii nu pot distruge capcane. plantele. A~ezafi

PRMAVAI

ffantare Plantafi topinamburul InceMnd de la mijlocul lui aprilie la addncimea de 5 cm #i distanfa de 30 cm tntre plante.

lor muyroaie de 15-20 cm in& pme. Pe vreme uxata, udafi plantele.


TOAMNA

Taierea tvlpinibr si mukirea

sdului
bTiham$udat

Pentru ca plantek SAfir mai stabile, form@iIn jurul plante

Dupa sosirea primului hghef taiati plantele la inaltimea de aprox 20 cm (strlnga, 10s). Acoperiti solul cu un strat de frunzi~ pentru a evita tnghetgrea acestuia.
lARNA

Adunareador
Adunafi tuberculii cu furca de &pat IncepAnddin noiembrie, pan% solul nu ingheaga. ce

Soarecii de d r n p prefer5 tuberculii gusto$ ai napului porcesc, plantele Tnsa se risp2ndesc a t l t de tare inclt diunitorii nu pot distruge toat: cultura. Pot f i recunoscute simplu galeriile Soarecilor de camp ovale, cu perejii netezi. Arezafi capcane pentru ~oareci.

O IMP W I M P SRL

1
I

.al!u!dlnx au!q $!ie~n)nx 'al!~olj e d e ~ 33 gdna .ezeau~o$ap nes as - p!w u g w g ~ ~!$aln!xt aiuap

*al!u!dlnx !iesodwo .so! ul !-npu!msg~ !-!tad1 :a!uo~ew auanap easeigw PUP 6*lW

!!m@

<

aukrucuy!wn uw~uviur!y .t

93 W l S p % % O l d

' U d2pld ! m l dX U b R3 I F I p pn

&IT@~ !S O

: 1
4

- a s JD meld o ans lebol15 11 1 . . - . . .. a3an!q6 u?xeugwas !$ axeod xeleyez ~ n q w n ~ o d !!~nd -w!i ayo3aJ p u n ealapaA .!Jew !ew !un!suaw! ap !$aln!$lau!iqo xod as gxepowx !* ywaIa33e axeod Jol!Jnpesgl ea~ax2a~

LPorzzmb
r

CARTEA

zahara

GRUPA 12

35

Gra'dinirit iscusit I

Primavara cum@rafi seminfe cu germinafie siguri. Alegqi soiuri cu maturare diferitl penhu o perioad2 mai lungl de recoltare. e Nu cuarMr@i sminf e vechi. Nu plantafi tmpreuna cu porumb trad'iional soiurile deosebit de zahafate.
--

Soam. S demlta optim O e n locuri Tnsorite, dar necesitIi aproviirionare continua cu ap2.

Sd bcq& lln substam


nutritive, permeabil. Tnainte de plantare, amestecafi T sol n compost. Administrati-i o data la patru siptimani tngrFqiim8nt complex.
1
I

Porumbul s dezvolG excee lent tn straturi Vnltpate. fn parcelele mici punefi 6-7 plante/m2. In vederea recdtZlrii continue, seMnafi seminfele la 2-3 GptImdni. Terminafi seminarea soiurilor cu crqtere rapidi phi3 la Tnceputul lui iunie.

fngrijire tor an ul
PRIMAVARA TARZIU

Sem2Cnare La Inceputul lui mai semanafi

Doctorul plan telor


1

semintele. Plantafi in doui-trei rhnduri (distaw dintre rdnduri: 50.60 on).Mulcifi solul pentru a-i menfine umezeala. 0 data la patru sZiptZimBni amestecati In sol tngra@mBnt complex.

&!! !!

If

RecoItare

Porumbul zaharat poate fi recoltat din august, dnd matasea acoperind $iuleii din devine maronie~i boabe, daca sunt zgdriate, curge sevZi 18ptoasa.Compostafi tulpinile de porumb recoltate.
-

Porumbul poate f i atacat de tlciunele comun al porumbului, boala micotica ce cauzeaza tumori pe tulpini, frunze ~i coceni. Pe acegia devin vizibili sporii negrumaroniu. Sporii, maturizsndu-se, se raspdndesc contamindnd $i plante alte (dreapta). Molia porumbului este o specie de fluture care bi depune ouale pe frunze. Lawele pitrund apoi In tulpini ~i coceni. RosMurile lor distrug interiorul tulpinii ~i boabele. Lawele ierneaza in rami~ifele tulpinilor.
- -

I
I

Pagubele nu sunt atdt de mari incdt s5 se impuni o combatere special2 a diiunlitorului. Plantele infestate trebuie lnsa indepartate ~i distruse pentru a Ompiedica raspdndirea daunZtorului. Nu compostafi aceste plante, ci ardeti-le.

O IMP AMMP SRL

ap wet@ nes sre~a&uo3 ap

UJ a(-@lI?ef # l l ~ ~ O q

ap alatuny &$unr~ui

I
-113VPsng-I

FP
"W

-P!F

! ' I r~~ 'P&

4I

'=-"-a R =* l P

q n a m d m zuaposrie: v w g q uud m p a~ d as II!+ n

!5

dnrqmesne u n
.SfLI r ~ n @ L ) (nEi

IS ( = a d - q WaPW n.3 ! T api!!P B.wPntG) V P 4 P e(snplropW) Pml v o = d15 % -"T '(~lPy3Ind w ) ~ap"!JdonFp Y lsn%e ap P P II-nlJ Yvua.!?P * m ' % uP ) t q d ~ l e m * ~ ~

cm

=!Jw
U

. a u d n a mumy a u y d ap ,p~oqV" alaJpum!m c ( r 9 r p myr-.gr.) V P ~ ~ puans Y PTP-I~~I;lere rep F

nu

' ( T u P z o EP1~~rn)' a d 1 3P eF ~ P P U X ~ T ~ ~ % 30'3 !]I SEO" 9 =%~~~ms $=oq

e nYn

-nrj 9 1 -

J J T d-!?P=d

-nJ-J=qTa uy -16 wn

CARTEA

GRUPA 12

37

Grridinririt iscusit ' 1I

LUMINA $1 SOL
Cumparafi serninfe proaspete sau risaduri viguroase, cornpacte, neinflorite, in ghiveci. Nu cumparafi plante ilungite, Tngilbenite sau deja mflorite, deoarece se tnridicineazi greu. Soare, penumbra. Preferi locurile insorite, dar fiind o planti nepretenfioasi se dezvolti ~i in penumbra.

TRUCURI
Tliiafi plantele rnai verstnice cu tulpini tnalti p i n i la o treirne, astfel ele se vor dezvolta rnai tufos. Semanafi din aprilie pana In iunie boranfa in cantiti$ rnai mici, pentru a putea culege continuu frunze proaspete.

Sol perrneabil, bogat On substanfe nutritive. Solul s i fie moderat reauin.

PRIMXVARA
Semgnare $i rsrire SernZnare directi In strat din aprilie. Deoarece planta este foarte volurninoasi, nu pistrafi decat plantuf ele cele rnai viguroase. Transplantaji plintufele inutile sau cornpostafi-le.
-

Boranfa este autofertili. Ririfi plantufele sau transplantaji-le. VARA hgrijire $i cules Preferi solul uniform reavin, de aceea pe vreme uscata udafi-o sisternatic (stings). Culegefi frunzele ti florile tinere, proaspete. TOAMNA hdepittare

~
I

I
I

71i
RO-P-02-10-040

1
Jneori boranfa poate f i I atacati de ciuperca ce provoad fainare. Pe frunze se forrneazi fesuturi rnicofn tice alb-cenu~iu. caz de infeqie gravi frunzele pier. Boala este favorizati de plantarea p.rea deasa, de aceea, ririfi la tirnp risadurile tinere.

Dupi prirnul inghef, dezgropafi plantele ri cornpostaf i-le.

t
Q IMP AMMP SRL

ISBN 978-883-880926-1

I ,Ar, . n t J m L , t u . ,

-'I.

-- A . . ~ ~ ~ ~ A ' .

Frunze ricoritoare
Diferitefespecii de menti sunt popdare datoriti fiunzefor cu aromi jFi parfiun variat.
Menta (specii de Menrha) este o plant5 peren5 parfumata cu flori mov sau roz. Cele mai multe specii populare ale plantei aromatice cresc foarte exuberant. Fiecare specie are aromg caracteristid, iar majoritatea un con~inut ulei volatil numit de mentol, cu efect calmant in cazul rzcelilor. Cea mai putern i d aroma o are menta piperata, care asem5nStor celorlalte specii poate fi inmul~it5 simplu prin divizare. fnddgitul ceai de ment5 piperats se face din frunzele uscate, care ins3 pot fi folosite gi la salate sau sosuri. Menta poate fi crescut5 P n gradinile de plante aromatice daca dsp9ndirea exagerat5 a acesteia este impiedicati cu elemente de delimitare sau prin divizarea radgcinilor. Poate fi plantat2 chiar gi intr-un COIF salbatic al gr5dinii, deoarece cregte at9t de repede inc%tse davolta corespunstor gi printre buruieni sau flori sdbatice.

--.u

ment5 la ghiveci Cl ghiveci d e plastic (040 cm) pamdnt cu humus CI cazma Q foarfece d e gradin3

replanteazil intr-un v;a~ mare, plin cu p a d n t cu humus, apoi se

Faeefl o 2 solulinapoigroapa. AftmafiYnh vasul pamant a p fel ca gura vasului


ju
qezgti
58 fie la n k l u l solului.

nenti piperati nenta .Black Mitcham" n e n d bergamod nenti de at%

M e o h x pip'ta w. i p e r i ~ p fiunw verdu-& sau verddxhs; m i de mend pipera& se m ca ceai ,si c ingredient cdinaq i: 30-80 an a
Mentha x piperita vat. piperira ,,Black Mircham"; frunze . . . n n r e A ; m rrnrlin g m m i AP m ~ n r i . fnlnc+cf~~= ~
EP

I I
PlanteCe usate se taie d m supra solului T iunie, inainte n de Tnflorire. La sfi3rgitul verii, de reguli se pot aduna din nou frunzele. Soiurite senribile $1 cele d h regiuni reci se taie la &Iqi$r toamnei, inainte de m i r e a geru. lui, apol se acoperi cu frumis ueng i.

, M CI r-9 - I

Men& x pipita va. d m kverde-ropr; soma de heipnot; se folowte ca ca si ca itmedht dinar; k 30-50 cm ei
Menrba x aquarira var, cirrm; frunze dinpte verzi;aromi de h L e ; culinar;1: 30-60

nenta nomla

Menrna x genrnlj se folosqte ca ing

ze verae-lncnik a
i t culinar; i: 30-6

piacuta rln oalsamlca;

I menta cu m& de
nend verde

Menrha x gradlisvar. wipra; frunze cu Pete aurii; aroml asemZnitoare


& ae i m m i i $ a aj

&,E3M-M)cns

I
U

nm6 creap
1 L 1 ' 1 1 17

Men& s p i ~ m vat.

+Gunsr aqe,wrdcdds; md putwid

de mend; se foloqtt a mi;l 60-90cm :

tmilmr ca d s m ' I udl1 puriduf # a! i

aj

e
La doi ani scoategi vasul din

p I U W d~ f m d din
pfirnant ~i divizai plantele. CompostaQ poqiunea din mijloc $ replanta$i o poflune din partea laterali.

CU L U V l l l l l UL

nere

nenti ananas

Menc
arnm?

ns var. variegata;
ci rnpnri. CP

:u Pete deschise;
9v

fnlnc

F.?n

. ,

a p r o p k m I@gumb. Pun@ ~ $ r&@ur9bGU i ~ legurn ghiywe Ee msnG l wu tBa$l ramitri de menti5 ~iixcqmri$i cu ak solar1 dln tre J@ume.

CARTEA

Men ta'

GRUPA 12

39

Griidinirit iscusit

m Curnpirafi plante indesate,


anitoase cu mai mulfi listari.

Nu cumparati plante neparfumate (freati pufin frunzele). Evitafi exemplarele galbene, cu mucegai sau fiina--

Soare gi penumbr8. Tolereaze ~i penumbra, Tnsi se dezvolta corespunzitor in locuri expuse la soare. Sol reavhn. Prefers solul slab argilos, tnsi nu tolereazi apa stagnanti. Ameliorafi permeabilitatea solului cu cwlpost.

rn Pentru uscare tiiafi plante de aprox. 30 cm ri atarnafi-le


in loc cald, uscat ~i aerisit.

Deoarece aroma frunzelar tinere este cea mai plicuta; adunafi frunze de pe treimea superioari a plantei.

loctorul plan telor


PRI MAVARA Plantare #i Were Primivara cufundafi menta cu ghiveci cu tot tn sol sau plantali-o tntr-un colt al gridinii. Ciupifi vdrful tinerelor plante pentru a stimula dezvoltarea frunzelor. Verificare Verificafi regulat ridicinile ca acestea s i nu iasi prin fundul ghiveciului sau pe marginea acestuia. Tiiati listarii lungi ce se Sntind pe sol lnainte de a dezvolta ridacini (stanga jss).
TOAMNA Protejare ~Mpotriva
nalnte de sosirea gerului tundefi menta $i acoperifi planta cu frunzir sau crengi. Dad dorifi s$ dispunefi ~i iarna de frunze proaspete, scoateti qhiveciul din sol si asezati-l

I.

'

r"Iui

'utregaiul ridicinilor ataci ~nspecial menta plantati In sol cu api stagnant& C a urmare a bolii frunzele se -ngilbenesc 5i tulpina Jevine neagri. Scoatefi din pimdnt plantele contamidisnate. indepirtafi ~i 'rugeli poqiunile bolnave, poi replantafi menta in sol ~ermea bil.

8 IMP ABIMP SRL

RO-PM-10441

ISBN 97&SM6G32-&1

'UeAeaJ 1UaUelU -lad lnlos aujiuau a1 e nli -uad '!z ad !lo ap ! Je!y:, g al!!2o~ !iepn aJeln:,!ue:, alal!z ul .apada~ pnsn as a m !y 6 u!p ~niuqugd '!aiueld e ede ap pew !a!iq~osqe gi!~oiFa ylnlos e er\!sa,xa eleazaun ap A!padSal 'e$a:,as ap auaqxa !~gqs loun asndxa ~3 iuns p e p e d ~ aod al!!2oy

'ride ap a p u n y pq!aloJd 'nn3EpP ap 1ruopq Fwnu !lepn @ n p p ede azsa pmypu! pur ea3 aJepn nnuad

+%?liVw+-

WlJnl
n3 am!y6 uj aseo~nfi!~ alunpesy dm!cial Iazunq ap iwa~xi a~nu!~d led. ~1 w

,
'

.aJeos el nu ~ e 'Aaq!l p Jae ul nes glas ui aund JOAas en!^ -aiueld ~ o l a ~ w p ea~!lg:, lBada~u4 en1 lfwd=ul @-I !w
A -

1 f~

ne ~I!!&oJ; aman a a n .a!i3alard ap ! ~ ones 3 j 9 -mid ap ~ o d o p alaaqd $B[ n3 -amad p"la+g pdealk as p a ' I ~ ap Ipaj ' p p A 301 un-nuj a p s a $esel,~ .p!~!nod a u q l ~ uap '!1!qws j IJOI~ alucld p%uq$eseldure a~muqd ap p u i - d u a ~ s ! ~ ~ el !S agq~osqe mln!xdm ap

.uo!w!y:, !ialpzeu '!+oue:, n:, ap!u al!Jniln:, aiexpu! iuns n N .Jol!Joaeunep !f ~oploq asndxa wind !ew iuns alaiueld alapose eauauase o-J~UJ .e6eolo alosej !J zeld '!!ln6 'edea:, 'la!un~$ed '!y:,!p!~':,eueds 'eieles ap !Jnaele w ! w !JnalnD ul au!q ellonzap as snlln:,nl al!!ioy

-!pny !.rajyog m q !iey nes p d p u t ~ d n p J n q 1 WA g a r n ~ par s ~w pnum L-5 ap qnm pur ea ad @ q l nu pu~!~do eaw!ipuj el pm13p n w l d m nJluad -!~nldo EwJoj uj ap [ayeJ ap !~ru@aln> a l o m ap !!mql !ids? .EpJ!ds u1 =np -urn M as pdpu!~dp q p!uai\ ! a i y d e a ~ a 1 h ! i3 u ~~ -o!ir)ar!a .SEA u ~ ! n l n ~ q w d p earpadme el ~ s o ~~ o as !ley oj d !!~nqq -~!IEUI~IS!S pe~adar a!nqan e!ie.rado l p e ~ !ou !B q p u 3npord a p ~ w l aareoaa d 'yua!dpu! ~ E u~g-ey J amqai1 'Jolazunq areonsqns el jn3~3.13 I!I!Jals '!I!I~u! ~!msg '~01a13n.ye a r e ~ ~ o ~ ws ad p

.auaqp%a n n g n3 &pdeysmadMOIIaA" !I $01 a n n y n3 ,,mad pq-~'' :aw~cy!r!d amnq ne !iela!~en alaun . . ~ a % t q " "tp!uaZU !S
'eEILIOyu 'uOU??ZJEFy U E S ~
:~JEJI.JJ~A aprnros p e l .tuJoj!un & 3!nmals!s pow q ! ~ ~ a a s

geld o n~ epel !kado:,v ' 1 ~ -gugwes awd gde Gez!~a~lnd

.~dn ~-!fesa~d !9 lugwgd ala '3001-8L ap ~~nae~adurag%ou!wnl a W !Jaula3 .alaiu!was !ielgsa~d o el zeruad un ad o-deseld ! ~l:,!as 2 ap 'lo51 !iesald 1-a:,ydnp 'ale:, ul 'aupwgd n3 el!upesg~ !laldwn .a!uew ul )o[ u e lrwu~u14

9 V*P!V 'w+ qp ad * * am
102!9dPJwd = f w d *

T R I I fI I R I a Cum@r@i rasadb~i
f

dguroase, cornpacte, cu fiunze verde-inchis, sau serninfe selectionate F n arnbalaj securizat.

a Soare. ldeale sunt locurile insorite, calde, bine aerisite ~i ferite de vlnt. a 501 cu humus. Fiind o
planta cu cerinfe rnari de substanfe nutritive, prefers solul aflnat adlnc $i arneliorat cu compost.

a lndep&rtaji siptamanal
lastarii laterali inutili aflafi la subsuoara frunzelor. Astfel se va obfine o recolt% considerabil mai bogat8.

a Nu cump&r@irasaduri cu
fiunze patate sau ingilbenite. Verificafi dosul frunzelor.

a Acoperw solul cu lastarii


rupli, cu compost sau cu paie.

tirnp pe pirnlnt. Daca se Dup5 ultimele inghefuri risadurile calite se vor planta preconizeaza tnghefuri, in aer liber sau in ciubere. culegefi recolta ~i

I Petele de SeptoriaPe frunze 1 cornu~uie o boali rnicoticii.


apar pete galbene, frunzele rnai apoi se se increfesc, $i necrozead. Pe fructe apar Pete maronii. Alegefi soiuri rezistente. C prevenfie pula verizafi pe plante o fierturii de coada-calului (Equisetum arvense). Distrugeji parfile infectate.

PLANTE LEGUMICOLE $ CONDIMENTARE 1

GRUPA 12

Specie de legumi pu tin cunoscuti


I

-rnesc~3 pour q $dpd dupajard ap !laurns -urn luns t ! 1x6 . p u x p ~ alp nes uoqure! m !rnWup nnuad y m ! d pn~!u& ldarp y a s ~ o !uy 16 p ynxaqru d p 'lap nes lun ut a n u p 5 1 ap dwp !hard *anar@up sos y a j UJ 'g.re@s ldarp nes lun n3 was
"3 '!r$qns

-nmpJolq !inlooax ' a p q u o m ~ y u!p P<arapra!d srumue !!praqn~u as-npW1oAd l


Ui

-in:, le ue eal!op le ul amp %od !aiueld ealeyonzap !5 e~!pa!dwl a(azoJ!A !< iod y e n~led UI!U!W ednp JeOp eiuelda~ a~eod le!i!u! as In:,ol ad .enapunye eie~ueld a!nqaJi ale3 ednp '301 !gel -ale ul !ue !op ilnw la:, gen -!pin3 ! aleod eualad gueld 4 gsea3y . ~ o l a ~ o :ealapps ,a~ el amp a:, eaa3 '!nlnlos eleasoqo ezne:, aieod 301 !ela:,eu? e6unl !ew epeo!lad

o pydu! a p d u r p eaml-i n p 'apqura~das p!@s 9 ml ewaja aid as amlo3ar m u d . e q u n3 $ m p e amqan +j T r a q n L -1edp ap !!3~y o l p -n[e n3 5gnward n3 'pun a l p

Inun 'auquxalou UJ #mo;le~ amqan upuode[! r j 0 ~ 3 " - 05 1 qnS 3 apms eimaradu~a, u p 'eu p - w o l pzjurioj as rIp3iaqnL

w !i !Jnq!n:,JJJU! w:, 09 ap 3 aiuels!p el 'WJ 01 ap awpugpe 0 el !Inxaqnl !op atg~ de)wid

I
r
-, - . -. *--- .
-4il

vq

OC-

.$!nu$qo r o l y o m e wax n3 ap 'aJe!qel aps a p q d -pluaur q&a a m apuode[ J O T T J O ~ " a@nes !aip!or a p 'amour e gnnmnu t a r e o p ~ .!!quflm ! p p n a p c a p e rw m u m s p =lax n:, araqray gdnp mndqa a g - -. re! ciol!3n~ e p e m p 1 . n 'UD 5 ~ - 0 ap a m g m o p q y e p s 'parad pmqd o a1sa s ~ s a m s UJ ~~~s p&q rol p1~sn3 *sppsap-nno-uzqe3 -$n%oun3 eard luns nu 'pq ) ap alsa $ a d s a d lolqnxaqn1 -mr?~oap p x at lrrp $ * w r e o p 3 - p p w ~01!3pw JOE -um sap suns p @ s ~ J O J -!pprn i o ~ ~ u r a w s un ~ d e o nr, p m a q r e dm3u~ -& p q ~ 'uo5'2 q e a%un!e a m e t q maamam ap a q o z d m o d 101 'W3 8-Eap -"93=WP@ ms pxsodv[ f~cn.wa~ a . 101m 1W 7 'JOp!?pP a~r$m~f!'Prn?Jad ( m a 1 ap w u a a .mmq ]pen -W P V 0 aZ P Q ~ ~~ I ~ 3 -qns pmru~oj 5 - u ~ as ' x d h e q gwd !S rn dqxm u p aupozd "Un! u p 3sarop.J 6zoJm p Y~w~Fs) ?w Y . - J 4
.
& &; h;
r .

+:.J

w p d o d pm rn :~ l v ru p qrpdl o oatsa $aya ,


JOW,P-

~ ..~ 1 0 3 a ~ ! ~ . F J ? *
I

v nlnsd=w

9f' V S

CARTEA

GRUPA 12

41

@ tn rnartie sau aprilie,

rurnpLap din magazinele de ~pecialitate tuberculi proaspefi, tari, de culoare galben-ocru-deschis.

a Nu curnparafi tuberculi vechi, sfrijifi, decolorafi sau w$i.

Soare deplin, penurnbr8. Se dezvolti optirn deopotrivi la soare ~i penumbra. In So1 bogat h substanfe nutritive, profund. Solul poate f i moderat compact, fire a p i stagnant& dar pastr%ndu-~i t u ~ i to urniditatea.

Plantei ii este caracteristica o perioadl de vegetafie foirrte lungs. Primivara, se pot semana printre Stahis specii cu cre$ere rapida, de exernplu ridichi. a Pe terenurile cornpacte, impermeabile, neafinate, cultivafi planta In biloane.

1ngr)lrc tot an ul
PRIMAVARA Plantare In rnartie-aprilie plantafi cite o pereche de tuberculi la distanfe de 40 crn, la o addncime de 10 crn. Udafi mulcifi solul cu combine ~i post. In cazul pericolului infestarii cu paduchi de frunzi, in prirnele Zase s5ptirndni acoperifi cultura cu o folie. VARA m i r e P tirnp de seceti udafi e abundent (dreapta). indepirtafi buruienele cu rnina, reinnoiti sisternatic mulciul TOAMNA TARZIU Recoltare $i proteqie PncepAnd din luna noiernbrie, potrivit necesitifilor, scoatefi din pirnint tuberculii cu furca de sipat. Acoperiti cu frunzis uscat sau paie plantele ofilite. Recoltafi tuberculii, potrivit necesarului de consurn.

loctorul plantelor

I
Daca in sol stagneazi apa poate surveni putrezirea radacinilor ~i tulpinilor, a T urma cireia frunzele se n Ingilbenesc. Tndepirtafi plantele infestate si distrugefi-le. Preventie: inci lnainte de plantarea asigurafi buna permeabilitate a solului.

) IMP A n BW

SRL

CARTEA

GRUPA 12

43

' .

Cumpirafi seminte proaspete. Cele mai bune seminfe sunt cele cu ambalaj protectoral germenilor. De obicei nu s gasesc risaduri. e

Soare. Este o plant5 care necesiti multi calduri. ?n locuri cu temperaturi mai scizute cultivafi bamele in vas, in locuri protejate. Sol permeabil, cu humus. Nu tolereazi solul compact, Iutm fi apa stagnant&

Nu cumperati seminje vechi, doarece vor incolg greu.

SemBnafi bamele incepand din aprilie i n ghiveci, in casi. Plantafi risadurile tn gridini doar Tncepand din mai, la temperatura de aprox. 20 "C. Florile bamei sunt foarte T decorative ~in locuri protejate pot f i ornamentele stratului de flori.

PRIMAVARA Semanare gi pkniare Seminafi in aprilie 2-3 seminfe in fiecare ghiveci pistrafi vasele pe pervazul fersstrei, la temperatura de 21 "C. Dupi Tnco&ire transplantafi fiecare r h d in

gnlveci separat $ lisafi-r la loc cald. tnainte de plantarea In gridini, preincilziji solul.

VARA

lngrijire gi recoltate Udafi planta pe timp dlduros ~i secetos. La 3-4 siptamiSni mulcifi solul cu compost matur. Recoltafi la 2-3 zile de indata ce capsulele ating lungimea de 6-10 cm. La iocul de imbinare M a l i capsulele cu un cufit ascufit, fir2 a le rani.

'

Plantele crescute in sere pot f i des atacate de musculip albl de seri. D5unZtorii sug seva pe dosul frunzelor. Evitafi fertilizarea cu i n g r i ~ i m l nbogat in azot t $i asigurafi plantelor umiditatea necesari. Atirnafi in sere capcane de insecte.

8 IMP ABnMP SRL

E J E nu uad asro~sng ~ unloijad $azun.y

n3 ~ p a
n

PLAN l A K t 31 INbKIJIKt
ACCESORII: P seminfe de mangold 0 compost CI furci de sapat P lopati Q grebli 0 material de acoperire a solului

I1

Perioada de insiirnanwn: sfdqitul lui aprilie. Afdnati solul ti incorporati-i un strat de compost de 5 cm. Nivelafi-1cu greMa.

2 brazde

Trasatt brazde adanci de 2 crn la distanfe de 30 un. Pun6 'in la distaqe de 10 cm d t e o

sarn8nfB. Presa$-le in pBmdnt rll grebla.

.Krauser Silber"

unze verde-inchis, ondulate; peiiol alb-argintiu, foane lat; planti foarte inalti trunze verde-m&u, qor ondulate; pep01 alb unaculat, t o m lat; planti tome
tnah

,w aUlser" ,

II

Rariti rasadurik p a drrro la distante de 30-40 cm, cdnd t-rcestea ating iGbimea de 15 em. Frunzek se pot folosi psntru

Wag sisternatic plantele pe timp de seceta. Mulciti solul pentru a ramhe reavan.

sal!&i.

,,Rotstiel"

unze verde-ro~cat,de nuanp inchisi pin2 la royu-inchis, q o r ondulate;

Grzdiniriit iscusit

Cumpiirpti serninte pmaspete sau rasaduri sanfitoase de mangold.

barex penumbra. 5e demolta optim tn locuri insorite.

Nu cump1rag raaduri cu lastari m i n i , ofilQisau atacav de daunltori. Nu utilizati seminJe vechi.

Se conwmii frunzele $i pe#olurlk. Fierbefi frunzele ca pe cele de spanac. S d b i ~ a t ~ m ~ $ e fndep5rtaJi de pe pefioluri nuffitiw, EU bud pielip subfire ~i gatifi-le ca pe sparanghel. Pe Se dezvolta optirn m sol cu bunk 0 Este foarte sensibil la perineabilititte, bogat In a p & m gi nu se poate pistra rnatwiiorg I lungi vreind

(a]
PRIMAVARA
VARA

ingr4ise tot an ul
VARA 51 TOAMNA

Semiinare $i plantare
Semlinaji mangoldul nu inainte la sflrgitul lui aprilie. Distanfa de semanat : 10 cm. Dupa germinare, rarifi risadurile prea dese la distanfe de 3040 cm. Semanafi, eventual, de la mijlocul lui mai incli o serie de manqold.

Recoltare gi protecfie de iarni


Culegefi numai frunzele exterioare, prin rasucire sau taiere 00s). Plistraji mugurii centrali, pentru a asigura for marea frunzelor. Acoperifi plantele cu paie gi frunzi~ usca

Udare 2i mulcire
Udafi, daca solul este uscat. Mentineti planta in sol reavlin, dar nu umed. Afdnafi solul gi mulcifi spatiile dintre plante.

mrvele muflei galicole pot roade frunzele mangoldului, lasdnd in urma lor gale cu sechele ?nculori variind de la argintiu la maroniu sau Pete cu formi neregulata. DistrugeJi frunzele infestate. Protejati plantele cu o plasi de aparare conI tra insectelor. I

Ridicini fi fiunze gustoase


Te1ina de ridgcini recoltati toamna se poate pbtra mufti vreme.
Telina are tulpina ingrogatii (tubercul) cknoasii, iegind pe jumiitate din sol. Frunzele-i zimfate, viguroase sunt dispuse pe tulpini verzi puternice. Tuberculii (tulpinile ingrogate) se pot consurna cruzi sau fierli, frunzele pot servi la condimentarea supelor. Telina confine vitamine, substanfe rninerale gi uleiuri ecerice. Fiind o plant5 cu mare necesitate nutritivZ, jelina de & M s dezvalt8, aptim in d U e moderat umed, bogat in substanre nutritive gi fertilizat cu humus. Nu-i administragi ins: ingr&sitm9nt mineral cu conrinut ridicat de azot, deoarece risca~i sii recolta~i tuberculi mari cu cavitiigi in interior. Prin ameliorarea soiurilor de * [elin5 se are in vedere obfinerea unor soiuri cu tuberculi a ciiror carne se menrinii albe gi dupii fierbere, respectiv a unor plante mai rezistente fa@ de boala p i ~ Gunzelor, i i
ACCESORII: P r6saduri de felin6 P compost O plantator Q sap6

O furc6 de sapat P cazma, greb16

-6

Perioada de plantare: mijlourl lui mai. Afanafi solul 81 fncorporafi-i un strat de compost de 5m.

Plantafi ttisadurile in &nduri situate la distanp de 40 Mule plant4i mai adOnc deat erau Ih ghivece.

2em.

--

DESCRIERE
-

'UBERCULI FERICI

.DO~V~"

tuberculi mari, de culoare bej-deschis; la fierbere 4i @treazi culoarea a l k mkenf fiya de piitarea f i a d o ~ tuberculi albi, de mirime mijlocie; la fierbere i ~ pbtreazi culoarea albk raisi
T " !

I; I
:k
Telina de r i d i c i n i %i dezvolt%o radacina dens& care aflneazi bine solul. Pe acela$ sol insi, nu cultivati felin3 declt cel pufin d u p i patru ani, deoarece bolile felinei se pot acumula. I n culturi mixte putefi planta felina alituri de ceap3,
f a c n l a $.i w a r 7 5 c

"

"

.Invictusn

tuberculi de mirime mijlocie, de culoare brun-dachis; la fierbere carnea i


IIID~ICUII mar,

ae c~uoare om-aesuus; la nerocre carnea I se coloreaza; q o r

Menfineti solul dintre plante afanat ~i acoperiti-l irstmatic cu compost. Telina a t e o plant3 cu o mare necesitate de substante nutritive

Udafi sistematic R perioadele uscate. Evitafi ca solul sii se usuce, T special toamna, cilnd se n dezvolt3 bulbii.

mibi la dram fmnzelor

tuberculi mari, de culoare be &tent k$ide p ~ B I M i m

_
fierbere i ~ i
. .-

,"--...

.".-".

mi culoarea a l b
.

'UBERCULI )VAL1

--

1
tuberculi mari, de culoare bej-deschis; la fierbere i ~pistrea7i culoarea albi; i tuberculi mari, de culoare deschisi b m - g b u i ; la fierbere camea i se c o l o d ;

, A ruberculi marl, de culoare deschlsa brun-gilbur; la trerbere carnea I se colorcaza; usor sensibil la pitarea frunzelor

Jelina este atacati frecvent de boala pitarii frunzelor "Se~toria".Pe frunze a ~ a r pet; brun-cenu~iu u p i d care frunzele se ingalbenesc. Distrugefi aceste frunze, ca ~iplantele puternic infestate. Prevenfie: inmuiafi seminfele pentru 30 de minute i n apa la temperatura de 50"C, sau alegefi soiuri rezistente.

Tncepqi recoltarea la sfa~itul lunii octombrie. Scoateti tuberculii din pimilnt cu furca. Tuberculii rezista la ger pen2 la temperatura de -5" C.

-a

.nainte de ingheturile puternice~t~~tuberculiir~ma$i in sol, ah$-le frunzele $i radacinile ~idepozitati-iIn nisip intr-un loc racoros.
a

..

CARTEA

GRUPA 12

47

In luna rnartie cumpgrafi seminfe proaspete sau, dupH mijlocul lui mai, rasaduri viguroase si dnatoase

Soare. S dezvoltg cu e vigoare deosebita T locurile n tnsorite, dar suporti ~i umbra moderat

r Necesiti o temperaturg dei germinare de cel pufin 16 "C Puneti la fncoltit semintele pe pervazul ferestrei sau seminafi-le In sera. r In aprilie putefi tnmul$i telina ~i Fnsamhfare prin in stratul de legume.

r Nu cumpiirafi seminte vechi sau rasaduri firave, f~gi3lhgnite, f~rbmg P;jtatFL.


I

Sol moderat umed, bogat i substanfe nutritive. In apa stagnat2 w se dezvoltA.

~r~grijie a11 UJ tot


PR~~vARA TIMPURiU Senl&narep re

siptamdni plantafi r'sadurile T ghivece de 8 cm @). n


PRIM~vARA T ~ m u

kmlna$i aerninfele T martie, n in rdnduri rare, Intr-un vas umplut cu un amsSec de P'~'M ar' t~'''. 're*' 8' udaP pHm8ntul. Rasadurile s e dervolti3 optim In pamant qor urned, pe pervazul kreshei sau in sera la temperaturi de 16-20C. DupB patru

Dupi mijlocul lunii mai plan-

tatim exterior - ladistante &


qg cm - raauri d wprodNie proprie. ,

, ,

! @ @ %
kf#h
Pe timp metes udafi plantele.

Telina este atacati din car in cdnd de musca lelinei, ale carei lawe rod mici radicina galerii in tulpina ~i plantei. Frunzele infestate se ingalbenesc. Distrugefi plantele infestate. Preventie: aco~eriti . , telina , :u o plasa de protecjie cor ,a insectt

I
@ IMP AEIMP S*.
'

Uemhre
Scoateti bulbii de telini3 din

--

P L A N T A R E $1 ~NGRIJIRE
Florile vinetelor sunt decorative, roadele au culori ,si forme variate.
Vinetele apaqin farniliei solanaceelor gi sunt originare din zonele trooicale ale Indiei. In regiunile niastre este plant2 anuala gi rodegte sigur in zonele viticole. Culturi sigure de vinete se obrin in sere, sub tune1 de folie sau in solarii. Fructele se dezvoltg din interesantele flori adlnc lobate, de culoare violet. In hncgie de soi pot fi cilindrice, ovoide sau in forma de para, culoarea pieli~ei fructului poate fi db2, galbenii, violet2 sau negricioas2. Fructele se culep:d n d pieli~a lucioas2 s-a colorat, dar serninfele sunt i n d rnoi pi albe. Datorit2 con~inutului de solani~ vinetele pot fi consumate doar fierte, d i t e coapte sau grill. Gustul este suav sau purin arnikui. Printre diferite rnoduri de preparare sunt foarte r k p h d i t e vinetele taiate pe jurnatate gi umplute sau c* &ate felii gi pLijite pane. ACCESORII: CI seminfe U ghiveci (0 cm) O sol de plantat U plantator 8 CI compost CI folie de acoperire CI folie de protecfie CI cujit

I
-

PorCoadi4 de manare: februarielmartie. Seminafi in fiecare ghiveci 2 seminfe 5i @strati vasele T loc caCd. n

hceplnd de la mijlocul lui mai amestecafi solul cu compost $ acoperiri stratul cu folie neagra. Plantafi risadurile in orificiile din folie.

i
'
,,oucu%g"
Lan~e Violettt

Fructe subpri, aproape cilindrice, pi

ructe sub@, cilindrice, pieli$ violet-inchis;se recomandi pentru culturi I

-. -..... ...I. I:L

k
LI:- E m s

lioler-I&;

sl: recomanh cu

..-. C

.? :.

: . I

,.,

.. ,-

k
1 1
Bolile bacteriene ~i micozele ce atac3 solanaceelor, de exemplu rogiile gi ardeii, pot ataca $i vinetele. Preventiv aceste trei legume se cultivi I n asolament de trei ani. Eventual cultivati vinetele i n ciubere mari, i n i o l universal pentru flori. In caz c pe o plant3 se de2 B

h c t e mari, apmape cilindrie, pielipviola-negricias; se recomanda hdeosebi

penm c u l w de sed
iplantele cu fdk tto ce protejeaza lrnpotliva frigului. Vara tndeprrtall folia. U g plantele regulat, di
Folosind un cufit mait,fiati roadde coapte impreuni cu sepalelk ~icu o bucati de aprox. 2 cm din codi11.

&eizron - "

h+ q

lunpie~e, formi de @ pielip violet-negricios; fn

ructe grase, lungu~ele, formi de par%pleltp vrdet-inds; se recornand4 In lentru culma sub folk
fructt mri, ode; pidip dbasw-h&)

shb mibil la 606;


e t

rggmg&

penm c l u de s d utn e

m e

po*& ,

pit&$

*-

p i 2
w d

h boll; sf

I'

fructe groase, o d e ; pielig violet-negricios; se r m a n d a pentru culturi sub

I1

h
UUlUCll L > &

II1auIILC, uvuLUC, t)lCLlp 5 ~ ~ ~ ~ LCwIIIaIIUd ~ r ~ L.uILuII st ~ - ~ YLIIIIU u ; die, ind pot fi crescute gi in Iizi sau sere

Ova'

t~~p5a-ihkizis~~~c
--

Sito"

ructe mari, rotund-ovale; pielip violet-inchis; se recomandi pentru culturi sub


-1;t"?X

-.

2 !

-* .. a-

..? :"1 :

".... -.-

R&

Denm&turi~~b folie,

condiliile de clim5 caraderistice zonei, nu se vor maturiza toate roadele.

CARTE.

Vinete

GRUPA 12

4 6

Gridinirit iscusit

Cumpira# rasaduri " indesate, sinitoase, rarnificate, Tnc5 neinflorite, rau serninfe proaspete. Nu curnpsrafi plante dungite, ingilbenite sau antarninate cu paduchi de .@unzr.
,c ;

; ,

I'

1
I

-10 Soare.

Plantafi v'inetele tn 4oc cald, ferit de vant.

a i n aer liber plantele cu o singuri tulpinl pot atinge inalfirnea de 30-60 cm. ArS@ plantele s l nu se aplece.

Sol permeabil, cu humus. S e dezvolta ideal i n sol aflnat, stratificat adlnc. Radacinile vinetelor patrund T sol plna n la adlncirnea de 90 crn.

i n sere pe fiecare planta pot dezvolta 2-3 I3stari de clte 90 crn. Legafi lastarii de tuttwi.

VARA 51 TOAMNA

Seminare $i repicare
Seminati seminfele in februa-

ingrijire $i recoltare
Udafi plantele regulat, dar evi-

corespunzatoare s culeg prin e taierea cu un cutit ascufit. Contaminarea cu verticilozB ~i fuzarioza poate f i recunoscuta dupB vlrfurile ofilite ale lastarilor, frunzele Tngalbenite sau bruni ficate gi vasele conducitoare brunificate, vizibile la taierea lastarilor. Adunafi gi distrugefi roadele contarn: nate. Nu le cornpostati.

VARA TlMPURlU

PLANTE LEGUMICOLE $1 CONDIMENTARE

Legumi-ra'da'ciina' cu gust ujor ji agreabil

tv

cIe kcare

raM,

octombriefebruarie

4 ingrijire simpli

h stante nutritive
10-15 cm

bogat h sub-

penuT
7

tn P'I- '

- -- --

- -

-. .

- .

- -

--

--

, -v -

'JOlUn&L?JpaJDJeW e ap e~nlln:, ida~p !hlas lad ! Je3 '!q>!p!~ eiples ap ! ~ n i nes -ale au!q a v e o ~ gploAzap as

-=

"

!mu nu tsn6ne u!a 'w~o~!un ailon -mp s9s xu~etsBd q!upepe~ OP rn n~luad Sexn e-s !nlnlos

-!JnpuFJ J.I~U!P ~n!irrds ie~nfja~ . u s SL-OL aiuei !$!nlkl v -s!p el 3 e u ~ g W q a b l ap

a]-!i!radose <~os a p w ut ' g e p ap eurroj qns !S a r a q d n3 leurns .d!s!u !t ~sodwo> 10s !iesq ~t g)wmp ad p e a U ! ~ ~ J o ~ J o !ode 'lug~ugd ! >u! -urn alsa p ~ u n p 'are01 ~ d 'nu@ JP a l ~ n q ap pel !!le6lnq !ieuedapu! ad l e a -aldel ap soepe ! au!q m ~ l as~ d 9 p13rnqiqd 'ur3 0s ap eaur!>ugpe lnlos el upd edwolsa alaod as !roam .smaumur, 19 mar 301 un-nu! !ieug$e'a~eugluas a$u!eul ap eaqde ale& a reure pusn3 I ~ N A ! ~q al-!imq J .paurn .axeay!lueJ !upppe~ eqo~zap OaqJay nes impour asranrp dsu uj al-[laund ammdsau !! as pedwo, ap ~!sa>xa ul lnlos UJ nfl '~o1dn3 a m 1od ur, ' J O ~ O X O U I eauauxase !9 a p .1sodwo> !Jez!l!in nes 'laze ul 3eJes leJ I '"!krd lunsPW!3me - U ~aJ - ! i ~ q d a ~ u ~ J~ ' a ~ ~ ~ ~ l q m p n3 a m p uj aund e[!rS n:, $edo&p a m e -au!w ! 3!ue6~o luglueiel6~! as JOI!U!T~EJ ~ m s n .rop~e@s ~) muad .aml?d ap ! y q ~ !i!soloj-aiun~ew ale~alel !!ie3 !S ~ o ~ a deam~uaur~pum - d p wlp 14!~da$ul wlp ns -y!we~ allnu n3 ~ol!u!>epe~ e type ',,aseo~ed"~ol!u!>ypg~ ~ e el ' m p p [ u ~ y d ro~pqurase ednp p r n u so~snS q n a p m ea~e~lonzap ezealnur ' m p n lod as a p u n r d a u e p mnoap 6 m p 3 e u ~ q d 1 -!as loze ap a ~ e w lnu!iuo> -apung v d gepuewmar a l q - v d e ap sxupqpz m !doB un n> le~au!ur 1niugwefe~6u! .soumy gedw :>euqqd w n s n3 EA ~ . s !-e ap a l u ~ u'durp q y l aedsPold j n x u ~ p c d m p a r arerr~ur!rd $ !I Blml a m o j y EA ~ m e u q l ~ d-pp3 aeod as ~ m d w w plos UJ .duxp 1m3s uj !ow u y p 19 l a p y .eseornS$ p w d n ~ ! %LQ p w w m p u p g d v 9 ~ e erg d 'a~msn ~ iol!~nia~@ul -uqd ]pap $m%d nu <areu!w '13ed~o3 p au!q p w p asndxa luns 'a~e[a~ordau pu!y m a prodns apuruar apn!os edna malquas p o p ap ' ~ q q u p asa! p o u a d n s d aquas !op ap awpwge o ' a p u p ~ y n!sasxa p g l w I$ m a d 10- a apu!3em 'ia$u~ el ! i e p mumy n3 16 ~ m g e -s;ne ut axmoap ~~oqzundsarm ~ el aluaqwJ pamp JOA lapse alsa nu uedwm p ~ o 8un1 s ~ q u q n3 31-$alduxn -un51 d c~msn S!nmy nes apd n3 au!q 19 S u n p a s p 3 e u m ~ u a d ap eaw$bq 19 w3 0s nnaur

-awarmp a r e n p p d a ~ - $ m p a ~! d nz ! -q euureo3 alalueld !iuadme 6 p l u a ~.!mia$ui a p u q ~ d z ednp mpauq admu& aleod e a r n p a x -al!n!~d q!ua!nmq n 9eq.p nnu!mw a m q w ! p10s nnow ~sam! u!a RII:A~W!J~ amqrnw a!nq -an 'ma1 p10mq~ 9 ~ as ! q -rag 1n3euqqd a s x o a a -,puouma a " m ',~wq-y3* ',aqeun=d a p u n r ~ U a s s p ~ dkwf c , l s s w ~ ass& a S m ~ q p :+ps apes) ~" -pun3ms@ as h w w u j 'mplai ~ 3 q @y wu!pl $ ! -E d

pls& m m p ~ u~ u p r e a s e j as !awngal 1msn3 .sty ap p ~ ou~@ u n nes y-g~ j ~ q as-npu!!lqns <m!uo3 '!Sun-(luras 'apunlor y lod m~sam! <!awJoj du!n!rd u~ -!nq@ eugd w a n q ap !os ap a!buy u~ yzv~ren1 0 ean?op=) .apqpsawm s w eauauam ap ~ u n apzunra .ux3 09 llnw I= ap w w $ p l ne @ a~ed!re i s g x q " p az ~ ~ -ung ap u n y y 3 n n v ~ ~1-P alaluqd p u e p m l d w pu&~ p w p d y p!~pr, IOU g as -tie wpop p q p m u p u p o p ~ W ! E U W P - ~ I 0 Wq (E+W muSEJ) p 3 e u w q d .

%F$+w puyd ~ d n p m u npmr~ym v q a ~ d as

7 Gridinikit iscusit

Cump&ra$i seminfe pfoaspete

si semanafi-le imediat. Pentru


solul compact aleg4i soiuri cu radacina scurti si rotunda. Nu cumpara@ i n $ vechi m sau serninfe ?nambalaj deteriorat. Serniqeb nu fSi pHstreaza capacitatea de germinare deca

Soare deplin, penumbra. Se dervolta optim h lurninl s o k r i deplin5, dar tolereaza

~i penumbra. Sol cu bun8 permeabilitate, bagat In substan@ nutritive.


Preferl solul reavan, dar nu umed, far8 pietre, rldacini

R duraQ iemii, tnainte de Tnghefarea solului, acoperifi plantele cu un strat de paie gros de 30-41)cm. larna sau primHvara devreme recoltaji legumele fnainte de a tnfrunzi. % m i n e pastarnacul h p r e u n i cu ridichile cu

PRIMAVARA DEVREME
Sapati addnc solul, m%untiti bulgarii de piimdnt $iTndepartali pietrele. Semanati pastarnacul la 1 cm adancirne, fn ranPdnl la Tncoltirea semintelor mentineti solul reavan.
PRIMAVARA-TOAMNA

TOAMNA-IARNA Recoltare

Dupa primul fnghet serios, scoateti din sol riidacinile ~i piis traji-le acoperite cu piimdnt, sau, eventual, Iisati-le toati le cu paie. Terminafi recoltarea cdnd solul devine practicabil.

Pliviji sistematic buruienele (dreapta). ?nacela~i timp afd-

Pdstirnacul poate fi atacat pe vreme umeda de septorioza frunzelor. Pe frunzele tinere ~i pe r&d&ini se formeaza pete brun-negricios. Distrugeti piiflile infestate. Nu mai semgnati pWrnac pe locurile infestate seu T locuri cultin vate anterior cu alte plante cu 'lori umbeliforme.

ISBN 9 7 & ~ -

Aroma' putmica'
Vana creapi este varianta foarte aromati a venei de &pa'@&
CZpa@a tare, rotundii a verzei cre~e (Brassica oleracea var. sbauda) se demolt3 in v&fd unui cotor scurt. F d e sunt slab crefe, in funqie de soi pot fi verdedeschis sau verde-inchii 8i nu sunt situate at2t de indesat ca cele ale verzei de ~ p a @ a . f n g r Q h h t proaspk deoarece poate influenp gustul plantei. Sspagi replat sold 8i asigurag-i urniditate uniforms in sscopul evitikii cdp5rii cZp3$nidor. Existi ins3 ~isoiuri rezistente la cspare. Se g b g t e o gamZ va&Z de soiuri de varzii creap. Soiurile
ACCLaVt\mt.

de apa P placa de stid6 O ghivece Cl k t e de marcare P plantator

x t n n n u v > s \-1

u l l t r u t o u t Y IZI~-UIII,-I ~ ~ I I I U I I L Y ~UIYSIILIICI

I
Perbad& w m b w e : februPu~une$i rasdnip In p&r&nt umd, @ sernanalj wmjntde u n i f m ~i rar.

1ark.skrb de

2 strat subtire de p a d n t $

Acoperiti semintele cu un

stropiti-le fin cu @.Acoperhi I d a cu o plplsrci & sticll.

maxim patru ori. Nu folosi~i .;-. ;epede: Soiurile h i i se

rn

.I

DESCRIERE

I .

,Eisenkopf"

Spipiwi mtundi, currid, de mkime medie; fiunze verdedeschis, foarte crefe;


..I
I , .

I " & .

. I .

J
.Novusa F,"
, I dpllini rotund, ~ r t i c ide mirime medie; frunze verde-vioi, foarte crere; plantare
,

davir de p

i mi1din iunie pdni la mijlocul lui octornbrie

--

--

&ma

F,"
<

QpWmu^ r

,Hamasa r

o d , t u r d 4 hum verde-mchis, dab cqe; planrare p;lni In I ~ I G l din octombrie; nziswdla depoaitare r~ d
capapa mtunaa, meare; rmnze wrae-uoastrul, Dqrcare; rezlsrenra la crapare; plantare: h e l e lui iunie-iulie; recolti din octmbrie; raistend h depairare

'I

In culturi asociate se dezvolta ideal alaturi de telina, sfecla ro~ie, castraveti, salati ~i ro~ii. In asemenea culturi reduceti riscul aparifiei bolilor $i daunitorilor, totodata planta 1 necesita mai putine pra~ile. Perioadti de asolament prelungita. Nu plantati varza creafa In straturi unde anterior au crescut alte crucifere, ca de exemplu varza de cap&Bna, deoarece se acumuleazti bolile precum hernia radacinilor de varza, sau diunatori ca nematozii radacinilor. Perioada de repaus este de patru ani, iar in cazul infectarii cu hernia radacinilnr, de zece ani. -8.

AerMfl r&adniv regutat $1 Mtrati-i solul umed. C&Ed ~Wuriic atmg placa de stidti, inll$um$i capacul.

Repb$t-la in ghiwce cand s-au format primeie patru )u . r mPWafi plant& intr-un loc luminos, dar ferit de sowe.

bug-

La recollre taiati
in martie, lncepai dlirea plantelor $, la sfB@ul lunii, transplants$-le T straturi, n la distante de 40-50 cm.

'

capBJanile cu un cu9t ascutit. Perioada dintre plantare ~i recoltare este de aproximativ 3 luni. -. ----

Cumpirati seminfe proaspete sau rasadud sinatoase, cu frunze verzb cultivate prealabil in ghivai mu lad& 0 Nu cumparati rasaduri bolnave, ingalbe& rarl seminfe vechi, deoarasg vw m ~ ~ l g QW. fawte

Soare, penumbra. Capafdnile de varza creafi cresc mari in soare deplin, ins2 se dezvolti corespuntator ~i In penumbra. So1 bogat O substante n nutritive, slab calcaros. Nu tolereaza nici apa stagnant& nii se~eta.

La pragit formati mu~uroack, mici T jurul plantei, astfel n plantele dezvolti alte radadmi care vor stimula absorbfia ap p! ~i a substanfelor nutritive. Semwati divenele soiuri fn p e r M d&&e, rstfel putefi m o l t a varza creafa de vara pgnii twmna.

timpurii la r f S ~ i t u llul l a l a 1 LIF, iar pe cele sernitimpurii $i arzii in iunie, cel tdrziu iulie. Distandintre radacini: 40-50 cm.

n aprilie, iar pe cele tdrzii T gridina fn mai-iunie 00s). Plantafi in gradini soiurile

plantele abundent. Sipafi stratul regulat, forrnafi sunt periclitate incepand de la sfar$itul lui iulie. Verificati regulat verzele. Adunati omizile ~i ouale galbene de

plantare, putefi incepe recoltarea. Taiafi capafdnile

Delica tesa' aspectuoasa'


Anghinarea sensibila' la inghe~ seduce at& prin aspectul d t p prin gustul ei. i
Angharea (Cynara scolymus) apqine M i e i Asreraceae (Composime). Planta atinghd chiar ~iin;ilfimea de 2 m este agread ~iin gsdinile ornarnentale, plantad fie solirar, fie in grupuri. Fmmele sale imense, penat sectate, moderat ghimpate sunt acoperite de peri cenugii fini. PurtaG m k q i in timpul ingrijirii plantei. Bobocii verzi, asemk5rori conuriior de brad, in primul an se davold incephd din i d e , mai &ziu din iunie. D a nu sunr ~ culqi, in august se deschid pe pland flori de culoare albastrupurpuriu. In magazine se soiuri veni ~iviolete. Cele verzi au frun; deosebit de mari, dintre acestea EdC parte ,,Grosse von Laon", ,,Green Globe", ~i,,Griine Franzijsische". Soiuri violete sunt: ,,Violerte Italienische" ~i,,Franzijsische Violette". Plants. rrebuie crescutZ in prealabil de regul; in locuing3, dar in regiunile cu o dim3 foarte blhd3 semin~ele pot semka gi in se r%adni$i.

Anghinarea produce recolte bogate vreme de trei-patru ani, dupii care trebuie sEi plant+ noi rkaduri intr-un alt loc fnsorit i d d u r o s al grSdinii. Ameliora~i solul prin adaos abundent de compost sau &&&dint de

lncepend din mai, clilip' rgsadurile treptat. P vreme e frurnoad arnplasati ghivecele in aer liber, dar nu in bataia mrelui.

4 La

mijlotul lunii ma~i gropi de plantare. Plantati rasadurile la distante de 1 rn ~i cu 5 crn mai adanc deca ffuseserii h ghiveci.

In primele dptiirndni acoperig plantele cu o folie, asigurandu-le astfel protegie contra frigului ~i aceelerhdu-le cre9terea.

5-

CARTE,

Anghinare
Lit-

GRUPA 12
L,
i7

62

ELr l
u jp
Fl
I

Gridida'rit iscusit

LUMINA 51 SOL

,1 1 =Anghinarea crqte deosebit de mare daci ii pistrafi doar doi-trei ISstari, cu nurnai doitrei rnuguri de fiecare, iar pe ceilalfi T indepirtafi. i Anghinarea, datoriti confinutului s i u de inulinS, poate f i consumati ~ide bolnavii de diabet.

CumpSrafi seminfe proaspete de anghinare. Alegefi un soi care ~in condifiile climai ce de la noi rezista la inghef. Nu semHnafi seminfe vechi, rimase din anul anterior, din plicuri desfzcute, deoarece germineazi anevoios.

Soare deplin. Anghinarea iubitoare de cilduri necesita un loc protejat de inghq ~ivant. So1 bogat i n substanfe nutritive, afflnat. Ameliorafi solul compact prin adaos de nisip. Eventual, administrati plantelor ingri$irnant de grajd maturizat.

wm~llgl

L 1/11 c

t O t aR

PRIMAVARA

Seminare 2i plantare

Producerea rasadului: martieaprilie. Semimati cite doua seminte in ghivece de 10 cm ~i punep-i la germinat pe pervaz, la temperatura de 20" C. Dupi incoltire pastrati doar exemplarele viguroase. De la

inceputul Iui mai caliti rasadurile treptat. Dupa mijlocul lui mai, plantali rasadurile afar&

Ingrijire zi recoltare

Administrati plantelor apa din belsug, mulciti solul din jurul lor cind sunt inca verzi ~ibobocii (dnga, jos). Recoltatiinchi~i.

TOAMNA $1 IARNA
Proteqie contra inghefului

c:
PSduchii deales pe tirnp pc plante mai frunzS apar cald ~iuscat de vari. Parazifii sug seva frunzelor ~i listarilor tineri, astfel aceflia se sfrijesc. fn caz de infestare slaba stropifi plantele cu un jet usor de api, altrninteri stropifi-le cu solufie de sipun ~i alcool.

loctorul plan relor

In octombrie, taiati tulpinile florilor cu putin deasupra solului. Taiati frunzele $i acoperiti lax plantele pins la inaltimea de 30 cm.

O IMP ABnMP SRL

A
ISBN 978-963-86092-8-1

A nes n ! q ~ ~a e r \ p y d gnou o . ~ z rp uud J O ~ J I U ~ ~ . ~ ~nsos p lua~aje u a$qo . ~ n ~ z uapxa~d ty ! p !sd!l amod nu J ~ 93 J *uaJai ' !5!9 a l b q ~p uso g m !ue ~ nes a ~ b ap al!upol ns < a ~ w d E-z gdna -pmq ap @urn n3 d jlnu g!sa>au alajueld ajeo* ap a u m u p a~wedard n3 mm~d !i!~adox S ~ ! . ~ m~ u ! aj k Jep 'ale[! uealSnal ap S InseA !im& e p <~-EJE a r p m !Jn$gle'aw!lu !rnaln> u? sou j p v o s e a s -1arx.uap a u m ap v-I 11 y aeod p u o v ~ -nJk !yonzap as InuoqJel 1 Jolalmnq e -qqesuadspu! p p ' -man y m ~ o a m p u o y n ~ d -1epSa1 !n1q 'JeJcU - ~ a u a ~ ! n mu n nes u p IS aIanmJj da%p *a1-e.ta2 !uyep 'u!JeurzoJ !$e6nepe uoym ns 1~2!1-emoxqruaio p e p '~ue>!d jez!geuole -= !!WV =m!pa!duJl laio au!iqo .qle U!A ap M u a J '?J!PPnq U Fq ! P y lod alaqure IS ue eal~op -!same loin 301 un-nuj r n p m qels ia$o u?gdseo~d uoylej )~ ap !JnLueJ eAalg2 !$and p? n o p p ~ u ~ a m u o n m m & ~ m m 0 3 ;a s . p p ~ a ~ nd ~n p d s a m a y .!npuoseue a -nd emon ap~a!d !@ p u o q m 1 1 ~ w a s'~enronalreoj alsa e aseoJqmn m ~ apruol uj d muey p u o y n ~ -pNeurse n3 as-npupgmase '~eure oqn~

lby'7

1 . 1 alsa ~ s a s p ~ 04 1 nu

r u d ~ n % !$ esuj yela% d

-3em !-emon u p qnur ap~ard a m u ~ ad n o a p 'l~dseo~d a p u o y m !$SOIOJ 3% z q 'W ap JOl!J'w!I w~!%nq u!~d nes ~ o j p ! ~

.eugur n3 ug ~-!ieu 'Inlos n> au!q ~-!$ma$saureur3 s ! !t -g4e 'ueduro>aueok ajsa ! U P P ~ ~ap poduro>ap j e ~ p !$au~ajw J un mgpe lnlos !$eugv. e m ap ~nwleq pea .!2an!q6 u!p jepn ~nuoq~el ~teleoq -gur~d :urupws ap !p?#qsd

-oaxml azuny n3 yewryred p .aq&nq nvs a ~ q upd 'p ~ p- q d alsa <alu!uras upd nldm~s ~ -KW%A p ad n o p 1!4puruj a3Salpurq a s y emo on larapom a ! u I& a n pus ' z a u y m ya~md lapst! calu!u.ras IS n~ -apalau m ~ - ~ sp u o y m ~ t p 1ua1s!wr p 1.4 an!pxm~ ap.m.xg- I ~ $ A ap s o ~ t G p a~sa s n p 3 r m ~ (
!JOI~ plo-p

T.

l-mau rep %muon ap qqasoap p q d o asa (mnes snl - n 3 m 3 ~rs?uraw) ~ u ~!um za3ue.g InuovmL uj ~ q d dn s u p ssar -opq !d ap>!ued ~ e a u r ~'PI oj -!dm UJ ?nq@-apran annmy -!uwasau apo1d - a m q d 'ale1

* Cumparaji prrmavara
aerninfe proaspete sau rasaduri viguroase din arnbele specii de tarhon.

aoare, penumbra. in spec~al tarhonul francez necesita loc cald, ferit de vdnt.
So1 permeabil, cu humus. Solul trebuie sa fie bogat in substante nutritive, usor urned, ins lipsit de apa stagnant&
1-

Tarhonul poate fi tnrnult,, toarnna tdrziu sau prirnavara prin divizarea ridicinilor, dar exernplarele pot f i intinerite #i rnai bitrane.
La patru ani transplantap tarhonul ca solul s i nu .oboseascaU.

Nu cumparafl sernirrfe vechf cau risaduri bolnave.

tdrziu ririti risadurile la distante de 30 cm. Impotriva gerului de pe plantele mai vlntnice 6 mulciti solul. Scoateti O aer liber n tarhonul la ghiveci. In aprilie plantati O grldina rasadurile n cumpirate. Tot acum seminafi tarhonul in gradina, iar mai
VARA

m i r e $ moltare Culegeji continuu frunzele folositi-le repede. proaspete ~i Udati abundent pe vreme uscaa. Mulciti solul.
TOAMNA
La inceputul lui noiembrie tundeti planta la Tniljimea de o palma. Pentru protejarea piqilor de sub sol, formati mu~uroaie jurul tulpinii. h O n regiuni cu temperaturi sdzute acoperiji planta cu crengi sau

..

Plantele ofilite de obicei sufera din cauza secetei, fenomen destul de frecvent tn locuri cu sol nisipos. Udafi tarhonul urgent. Arneliorafi solul cu rnult compost. Mulcifi solul regulat pentru impiedicarea evaporarii apei.

Q IMP AMMP SRL

dlOP-02-10-078

ISBN 978WM6G32-l

GRUPA 12

Legumi crud5 m ult fndrbiti


I

---

- ,

-. -

-%p@p!xdsw l d o n?rol!~nl
~~za,md p!%py e6ea~aui

e ol!qe!JeA !!JpJ+s!u!wpe I n r q qns adel:, ps nes !!in! pu@apn gs ~I!~>!P!J n~auad U Y ~ J '

p e w @ es 'gs!q>ul aJeoln3

w a alvm~!ys

JOI

a~auel

=!azm uw 18 WLIJ u juns e m

J I Wd U !!~ownpP Q I !e ! P M p ' ! $ w m g p l ~ ~ ~ e f w l n !uJ d u j u_hwP=au!q~ fl


etleA ~B21Un&? JQ3 '!AO3JOW
~ @ O U O 'zed J

'IW
.!os ap ?bun4 u?'azuny n~jed-ynop ~ p d e eaisax v ne
ad a3 gepul ap UJ> m-5 ap

'arpeu 'alorej kitelkseP !3!U=lUl

' y u ~ g p y ~ ~oia$mw ap e~$uo> a!@ajo~d p e l d o ap n> al!q>!p!~!&adox !pgyo>a~ ea$u!eu!p ap !z eawz e-ap e a el pugd weupuar el aa

aluw!p el alaln~ugd l

l!~

I 1

Gra'din;irit iscusit

Cumparafl serninfe proaspete. Alegefi soiuri de primavari, de vara ~i de toarnna, pentru a avea recolte aproape tot anul. Nu curnMrafl seminfe sau rasaduri vechi, deoarece nu se vor dezvolta corespunzlitor.

Soare deplin. Soiurile de primavars ~i toarnna necesita lumini solara directa, cele de vara se dezvolta bine ~in I penumbra.
S 1 profund, cu humus. i n o sol compact ridichile devin giiunoase ~i iqi.

Presirafi pe frunze cenug de lernn sau pulbere de piatra concasata daci observafi pe ele urrnele rosgturilor puricilor de pamlnt. DupS ploaie, repetafi operatia. Menfine$ uniforma umiditatea solului, altrninteri ridichile devin iqi.

I
I

tie afara, iar soiurile de vara, din aprilie, la distante de 20-25 cm intre randuri si 15-20 cm intre s tulpini. ~idichilee pot recolta dupa sapte-noui saptimani.

august seminati soiurile de toamna $i iarni, la distante de 30-40 cm intre tulpini. Ridichile se maturizeazain'14-15 saptimani.
TOAMNA Recoltare P depozitare La sfaqitul lui noiembrie, recol-

tali ultimele ridichi de toamna. Pentru @strare, indepartati-le frunzele, plasafi tuberculii in nisip umed ~i depozitati-iintr-o ?ivnitl ricoroasa sau in risadiita.
I 0IMP AB/lMP SRL

lnnegrirea ridacinilor este o boala frecventa i n sere ~i pe sol calcaros, urned. Pe ridichi devin vizibile c r i p i turi verticale sau fesuturile incep sa se descompun'd. jndepzrtafi plantele contaminate. Pe locul infestat nu cultivafi ridichi tirnp de trei ani.

II
I

RQPM-10-073

ISBN 978-963-8609281

PLANTE LEGUMICOLE

3 $1 CONDIMENTARE

GRUPA 12

Fenicul pen tru petiol


I

Petiol ca'rnos, aroma' aparte


I

1 tulpinl tuberizas pe fiecare

parfumaM

4 hgrijire simpil

a!p! ml pol!!" q eu$ a!pde !nl PI!!" q ap laq!~ em u ~ pu$au! ps q mupas :ppm ' ~ ~ U ~ - P U puioj 'souip qp a NOI

.al-!iepn !f xugwgd n:, a l a p z ~ ~ q ap u: s ap I~JIS un n3 lnlos !&:,a1 r, !$~ado:,y.IN:, 01 a !, el alaiu!uas x: -awe '1nxe4s!ieu!jy .a!l!dde u!p !ieuewas 'w:, of7 axg:, pugda~ui u ! d l w ~ pzeawlq nu ap aiues!p el q a r q I I ~ ~ J q!mps lieugwas :emua:, L

&-.

.pneur!~dulp alehpp3 y ~ o d as pp3luad .qpq un p w ~ o j Jo1azun.y a p p q el a ~ e t o d u ~ e a s m $u!d~ru gmaur~oj nu a m pn!os ! am~soutu 9 IunS aqp ap~n~ogad u <puoj 'a!un! U~J p w d w u ~ y d ~ p -n!lm rJ FUTJOJ m apm!os fieqwas !nIw p !t? souau !npmals!s wen w!dln~p m u ~ o j p %mnmmtunsai wdnslr %mneuq~d~ e u p a 31s -amq n a y aw a m 'pqon m p s

SOIS&
Ip . -

p lm nr, ~0qqura.m pm3 o alsa soqpq plpruad .amuaur!pum n n m d a q s o ~ q -apu!ar ~ ~ s q ~tU F P s @ ~ -mns ! n m u r areoqqwaslr x@oq a m o j aa ( r n ~ ! ~ o z s 'JM d p r~np3~nraag) apzun~d .m@ el nes IW !9 a~sa < p m~ s u m mp @ad nnuad p p F a d

S-ar putea să vă placă și