Sunteți pe pagina 1din 46

Grile Finante An2 Feaa Iasi

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare includ indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung): - bugetul program - bugetul economiei nationale ____________ Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima: - procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de repartitie a unei parti din produsul intern brut - procese economice in forma baneasca de repartitiem primara si secundara, a unei parti din produsul intern brut ___________ Interventia reglatoare a autoritatilor publice prin instrumente financiare, in faza de declin economic: - diminuarea impozitelor(direct/indirect) - majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii ___________ Ca trasaturi ale utilitatilor (bunurilor) publice se disting: - caracterul colectiv al consumului acestor bunuri - posibilitatea individualizarii consumului ca proces real ___________ Cheltuielile publice virtuale: - sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii ___________ Ca indicatori sintetici ptr caract. dinamicii cheltuielilor publice se pot realiza: - coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB - modificarea absoluta si relativa a cheltuielilor publice ___________ Prin variantele de subvetionare indirecta a economiei (agentilor economici) se pot mentiona:

- restituirea unor impozite si taxe aferente productiei exportate - reducerea tarifelor la transporturile efectutate cu mijloacele statului - acordarea cu avantaje valutare ___________ Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciile prestate sau lucrarilor executate in momentul livrari bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar: - de contrapartida ___________ In cazul impozitelor indirecte: - destinatarul impozitului nu coincinde cu subiectul - subiectul impozitului difera de suporatatorul acestuia - nu poate fi aplicat criteriul asigurarii unui venit minim neimpozabil ___________ Impunerea marfurilor numai la o veriga din circuitul economic este specifica: - taxei de circulatie - taxei de productie ____________ Imprumuturile de la stat publice: - se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare - se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica, prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului - se partilarizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare - sunt considerate ca fiind impozite amanate Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei produsului national: - sunt considerate financiare numai in accptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de manifestare - sunt considerate financiar in acceptiunea restransa odata conceptului de finante si sferei sale de manifestare ___________ Sursele de finantare externa a intreprinderii sunt:

- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare ___________ Ca efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii sunt sunt considerate: - eradicarea unor boli profesionale ___________ Imprumuturile de stat (publice): - se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare - se aseamana cu impozitele indirecte prin faptul ca afecteaza numai marimea reala a veniturilor nu si pe cea nominala ___________ Care din urmatoarele afirmatii cu privire la emisiunea (inflationista) de moneda ca resursa financiara publica extraordinara sunt adevarate: - afecteaza numai veniturile reale ale persoanelor fizice si juridice ___________ Acordarea de subventii intreprinderilor private poate urmari: - cresterea gradului de ocupare a fortei de munca - stimularea exporturilor ___________ Care din urmatoarele corelatii reflecta cerintele de echilibru financiar la nivelul unei intreprinderi cu capital..(activitatilor materiale): - venituri-profit=costuri - venituri financiare=costuri+profit ___________ Ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale acestea isi aduc un aport direct la: - redistribuirea resurselor intre diferitele persoane fizice si juridice - imbunatatirea unor nevoi sociale pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice ___________ Pentru satisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare urmatoarele:

- diferentierea sarcinii fiscale pe baza puterii contributive - asigurarea unui venit minim neimpozabil ptr fiecare individ ___________ Operatiile conditionate efectuate pe piatele financiare sunt: - operatii care asigura dreptul unei parti la contract sa opteze intre primirea sau cedarea titlurilor si renuntarea in schimbul platii unei prime ___________ Cheltuielile ptr achizitionarea de obiecte de inventar efectuate de o institutie publica se incadreaza in categ: - cheltuielilor materiale ___________ Fondurile proprii ale intreprinderilor cu capital de stat destinate activitatii de productie sunt: - fondurile financiare de inlocuirea sau dezvoltare ___________ Corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale ale contribuabililor reprezinta o cerinta a asigurarii: - comoditatii impunerii ___________ Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei intreprinderi se regasesc: - fundamentarea creditelor bancare necesare unei intreprinderi - folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile prin anumite plasamente - asigurarea unei concordante intre fluxurile de intrare a resurselor banesti si scadentele unor obligatii banesti ___________ Care din urmat. categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare in ambele acceptiuni date inceputului de finante si sferei sale de cuprindere: - procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil de valoare intre participanti ___________ Majorarea cotelor de impunele la impozitele directe poate avea ca efect: - diminuarea inflatiei

- atenuarea tendintelor de supraincalzire a economiei

In sens economic restrans conceptul de cheltuiala publica se refera la: - cheltuielile curente ale institutiilor publice - platile efectuate ptr functionare institutiilor publice ___________ Conturile speciale de trezorerie, folosite in practica bugetara a statelor reflecta: - operatiuni privind venituri rezervate de stat ptr efectuarea unor cheltuieli speciale - relatii ale trezoreriei statului cu tertii, ce urmeaza a se regla si soida in cursul anului ___________ Ptr a calcula elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB este necesara cunoasterea: - volumul cheltuielilor publice( in perioada curenta si in perioada de baza) in preturi curente - PIB (in per. de baza si perioada curenta) exprimat in preturi curente - PIB (in per. de baza si perioada curente) exprimat in preturi constante ___________ Intra in costurile luate in calcul in analiza cost-avantaje se pot mentiona: - cheltuielile cu achizitiile de utilaje si instalatii, inclusiv montajul acestora - cheltuielile cu lucrarile de constructii - cheltuielile de exploatare - cheltuielile cu cercetarea si proiectarea ___________ In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt: - asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea ___________ In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului: - practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului ___________

Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor de dezvoltare a intreprinderii exprima: - autofinantarea partiala bruta in sens restrans ___________ Taxele speciale de consumatie: - manifesta sensibilitatea sporita la conjunctura economica ___________ Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate realiza prin: -aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investitii ___________ Contractarea si primirea unui credit de la o banca ptr achizitionarea unui utilaj din import concretizeaza: - un flux financiar autonom ___________ Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen mediu si lung reprezinta o coordonata a: - politicii financiar-monetare a autoritatilor publice ___________ Politica fiscala vizeaza: - stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor - atenuarea oscilatiilor ciclului economic - stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice ___________ Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscala presupune: - asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti ___________ In conceptia moderna despre impozite: - impozitele pot fi folosite ca instrumente de redistribuire pe criterii de echitate sociala, a veniturilor si averilor intre membrii societatii ___________

Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul banca se refera la: - imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in cadrul sectorului public - necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere, control si decizie din partea autoritatilor publice ___________ In sfera finantelor private(ale intreprinderii), transferul de valoare caracteristic proceselor si relatiilor financiare: - are de regula caracter definitiv ___________ In sens larg piata financiara: - este compusa din pietele valutare si pietele financiare propriu-zise Acordarea unui divident constant sau care se poate modifica cu o rata anuala constanta este specifica: - politicii de dividend de stabilizare sau prudenta ______________ Primele forme concrate de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost: - cheltuieli cu plata soldelor militarilor - cheltuieli cu plata functionarilor publici ______________ Impozitele indirecte: - au caracter voalat ______________ Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica: - bugetului economiei nationale - bugetului program ___________ Taxa pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria: - impozitelor indirecte ___________

La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta economica mai mare: - venitul net actualizat - profitul ___________ Printre instrumentele functionale de realizare a obiectivelor politici financiare a intreprinderii se regasesc: - contul de profit si pierderi ____________ Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societatile comerciale in vederea admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera: - sa detina un capital de un anumit nivel ____________ Transferul de valoare caracteristic relatiilor de credit se particularizeaza in raport cu celelalte procese si relatii din sfera de cuprindere a finantelor prin: - prezenta intermediarilor financiari - caracterul intotdeauna temporar ___________ La care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri in baza de impozitare se include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul anterior: - impozitul cumulativ pe cifra de afaceri ____________ Tactica financiara se defineste prin: - decizii financiare pe termen scurt - decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente ____________ In balanta financiara a statului la venituri curente se regasesc: - veniturile de la intreprinderile si prop statului - impozitele directe si indirecte ____________ Cheltuielile publice temporare: - reflecta operatiuni de trezorerie inscrise in conturile speciale al trezoreriei

- sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente carte Care din urmatorele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de finante: - finatele inglobeaza procesele si relatiile economice prin care se constituie se distribuie si se utilizeaza fondurile banesti __________ Care din urmatoarele trasaturi caract. finantele in acceptiune restransa: - modificarea marimi valorice a patrimoniului administrat de catre participantii la aceste procese si relatii - transferul de valoare intre participanti se face cu titlu definitiv sau rambursabil __________ Premisele directe care au stat la baza aparitiei conturarii conceptului de finante sunt: - indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii - indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului __________ Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante sunt: - indeplinirea functiei banilor de mijloc de prezervare a valorii - cresterea institutiilor de stat __________ In acceptiunea restrictiva a finantelor transferul de valoarea are urmatoarele particularitati: - este un transfer de putere de cumparare - vizeaza in principiu scopuri cu caracter colectiv _________ Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii statului au fost: - imprumuturile in bani - impozitele in bani __________ Primele forme de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost:

- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei __________ Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens restrans nu sunt incluse: - procesele si relatiile economice in forma baneasca din sferele productiei, consumului si circulatiei PIB ____________ Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptul de finante in sens restrans sunt incluse numai procesele si relatiile economice care: - implica un transfer definitiv sau rambursabil de putere de cumparare intre participanti - implica un transfer de valoare care vizeaza, in principiu scopuri sau nevoi cu caracter colectiv ____________ Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - amplificarea activitatilor statului s-a concretizat in extinderea ariei de manifestare a finantelor - procesele si relatiile economice sociale exprimate in forma baneasca din sfera consumului-produsului creat sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere _____________ In sfera finantelor private, transferul de valoare caract. proceselor si relatiilor financiare: - nu presupune intotdeauna o modificare a marimii valorice a patrimoniului entitatii respective - are loc cu titlu definitv sau pe principiul rambursabilitatii _____________ Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice: - reprezinta trasatura definitorie a finantelor ______________ Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare ale statului sunt considerate: - soldele in bani acordate militarilor ______________

Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor utilitati totale se regasesc: - maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data resurselor ce pot fi consumate - maximizarea PIB - maximizarea utilitati totale _____________ Care din urm formulari corespunde acceptiuni extinse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: - ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca ce au loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale _____________ In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare dintre participanti este intotdeauna reversibil: - credit _____________ Ca trasaturi ale utilitatilor ( bunurilor) publice se disting: - caracterul colectiv al consumului acestori bunuri - caracterul neconcurential al accesului la consumul acestori bunuri In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor transferul de valoare intre participanti implica si un transfer de putere de cumparare: - asigurarile sociale - asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila - creditul - bugetele publice - finantele intreprinderilor ______________ In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi reversibil: - asigurari de bunuri, persoane si raspundere civila

- credit, asigurari sociale _____________ Apelul la emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar se reflecta in: - politica bugetara - politica financiar-monetara a autoritatilor publice - politica finantelor publice _____________ In cadrul politicii cheltuielilor publice asigurarea functionarii normale a institutiilor publice presupune: - optimizarea raportului dintre cheltuielile materiale si cheltuielile de personal _____________ In conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitate: - progresivitatea accentuata a cotelor de impozit - repartizarea inegala a sarcinii fiscale intre contribuabili _____________ Optiunile privind sursele si canalele de prelevare a resurselor financiare fiscale reprezinta o coordonata a: - politici financiare in acceptiune limitativa - politici financiare in acceptiune extinsa, larga - politici bugetare - politici fiscale _____________ Ca modalitate tehnica de gestionare a resurselor financiare de catre intreprinderile cu capital de stat(din sfera activitatilor materiale) se recomanda: - autofinantarea integrala _____________ Emisiunea de moneda si reaglarea circulatiei monetare reprezinta o coordonata specifica: - politici financiar-monetara a autoritatilor publice - politici monetare _____________

Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu notiunea de politica financiara sunt adevarate: - in sens larg, are drept componente politica fiscala, politica monetara, politica bugetara, politica valutara si politica financiara a firmei _____________ Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen mediu si lung reprezinta o coordonata a: - politici financiare in acceptiune restransa - politici bugetare - politici financiar-monetare a autoritatilor publice _____________ Tactica financiara se defineste prin: - decizii financiare pe termen scurt - decizii financiare referitoare la operatiunile baneste curente ______________ Strategia financiara se defineste prin: - decizii financiare pe termen mediu si lung - decizii financiare referitoare la obiectivele majore ______________ Politica fiscala vizeaza: - stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor - stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice - atenuarea oscilatiilor ciclului economic ______________ In opinia lui Alain Barrere printre obiectivele politici financiare se disting: - sa favorizeze progresul economic - sa regularizeze conjunctura economica Asigurarea premiselor necesare realizarii starii de echilibru financiar-monetar in economie reprezinta o coordonata a: - politicii resurselor financiare publice - politicii cheltuielilor publice

- politicii bugetare - politicii financiar-monetare a autoritatilor publice - politicii finantelor publice _____________ Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - atenuarea oscilatiilor ciclului economic este un obiectiv specific politici fiscale - in conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitat egalitarismul ce poate rezulta din redistribuirile de resurse intre membrii societatii _____________ Apelul la emisiunea monetara ca resursa financiara publica extraordinara se reflecta in: - politica financiara a statului - politica monetara - politica bugetara _____________ In acceptiune limitativa, conceptul de politica financiara a statului semnifica: - fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar _____________ In politica bugetara pe langa componentele politici fiscale se mai includ: - deciziile cu privire la modalitatile de procurare a resurselor financiare extraordinare _____________ Optiunile cu privire la procurarea de resurse din exploatarea intreprinderilor si proprietarilor statului se reflecta in: - politica bugetara - politica finantelor publice - politica financiara in acceptiune limitativa ______________ In conceptia economistilor clasici, cheltuielile publice erau considerate: - consumuri de resurse cu caracter definitiv nerecuperabile - procese de redistribuire a PIB si avutiei nationale

- necesare, dar reduse la strictul necesar indeplinirii sarcinilor statului ______________ In conceptia moderna, cheltuielile publice sunt considerate: - procese cu impact pozitiv(direct si indirect) asupra reproductiei sociale - procese de realocare a resurselor - procese si relatii corespunzatoare unei laturi a functiei de repartitie a finantelor ______________ Spre deosebire de conceptia clasica asupra problematici finantelor publice in conceptia moderna cheltuielile publice sunt considerate: - procese de realocare a resurselor - procese cu impact pozitiv asupra reproductiei sociale ______________ In sens economic conceptul de cheltuiala publica exprima: - procese si relatii economice de redistribuire financiara a PIB - oferta de utilitati publice - procese economice de consum public de resurse ______________ In sens economic larg conceptul de cheltuaiala publica semnifica: - ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse ______________ In sens economic restrans conceptul de cheltuaiala publica se refera la: - cheltuielile bugetare - sume alocate din bugetul public ______________ O crestere a cheltuielilor publice in preturi curente inferioara cresterii preturilor are ca efect: - o scadere in termeni reali a cheltuielilor publice ______________ O dinamica a cheltuielilor publice superioara celei a produsului intern brut se regaseste in: - cresterea proportiilor redistribuiri PIB prin cheltuieli publice

______________ In calculul elsaticitatii cheltuielilor publice in raport cu PIB nu intervin: - deflatorul PIB - volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante - PIB exprima la paritatea puterii de cumparare Ca indicatori sintetici ptr caract dinamicii cheltuielilor publice se pot utiliza: - coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB _____________ O dinamica a cheltuielilor publice de personal inferioara dinamicii preturilor se regaseste in: - scaderea puterii de cumparare a salariatilor din sectorul public _____________ Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul: - modificarii(cresteri) reale a cheltuielilor publice - indicelui modificarii relative reale a cheltuielilor publice _____________ Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - in conceptia moderna cheltuielile publice sunt privite ca procese de realocare a resurselor - cheltuielie materiale ale intreprinderilor cu capital de stat nu se regasesc in cheltuielile bugetare _____________ Cheltuielile finantate din fondurile securitatii sociale sunt: - cheltuieli bugetare - cheltuieli din bugetul asigurarilor sociale de stat _____________ La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta economica mai mare: - venitul net actualizat - profitul actualizat _____________

Care din urmatoarele variabile intra in relatia de calcul a efectului(negativ) imobilizarii fondurilor investite(intr-un obiectiv public de investitie): - durata in ani a perioadei de executare a investitiei - rata de actualizare - crearea de intreprinderi de stat _____________ In calculul investitie specifice ca indicator de apreciere a eficientei cheltuielilor publice ptr actiuni economice sunt necesare: - investitia totala - volumul productiei realizabile _____________ Beneficiari ai cheltuielilor economice constand in acordarea de subventii sunt: - intreprinderile cu capital de stat - intreprinderile private mici si mijlocii - intreprinderile private mari _____________ Acordarea de subventii intreprinderilor urmareste: - cresterea productiei si nr locurilor de munca - asigurarea unui profit satisfacator producatorului - satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei - cresterea incasarilor in valuta ______________ Acordarea de subventii intrprinderilor are ca scop: - stimularea exporturilor - cresterea gradului de ocupare a fortei de munca - valorificarea superioara a resurselor materiale _______________ In principiu marimea subventiei acordate intreprinderilor poate acoperi diferenta dintre pretul de vanzare produsului: - pretul obtenabil pe piata libera - pretul garantat de stat

- costurile si un profit minim _______________ Marimea subventiei acordate exportatorilor poate acoperi in principiu diferenta intre: - pretul garantat de stat si pretul de vanzare - pretul cel mai ridicat pe piata interna si cel mai scazut pe piata externa _______________ Marimea subventiei stabilite in suma fixa ce revine unei intreprinderi depinde: - cantitatea de produse vandute _______________ Forme de practicare a subventiei ptr export pot fi: - restituirea de impozite si taxe aferente produselor exportate - reducerea tarifelor de transport cu mijloacele statului - comenzi ptr livrari catre stat la preturi superioare celor de pe piata - acordarea de avantaje valutare Aplicarea analizei cost-avantaje in fundamentarea cheltuielilor ptr actiuni economice presupune: - definirea precisa a obiectivelor - elaborarea de solutii alternative prin combinarea mijloacelor - determinarea raportului cost-beneficii _____________ Intre costurile luate in calcul, in aplicarea cost-avantaje se includ: - cheltuielile cu cercetarea si proiectarea - cheltuielile cu lucrari de constructii - cheltuielile de exploatare ______________ Marimea costurilor luate in calcul in aplicarea analizei cost avantaje cuprinde: - cheltuielile cu achizitionarea-montarea utilajelor - cheltuielile cu plata salariilor personalului angajat - cheltuielile cu amortizarea capitalului fix

- pierderile de venit antrenate de realizarea obiectivului ______________ Actualizarea variabilelor folosite in calculele privind eficienta unei investitii are ca scop: - reflectarea impactului factor timp - raportarea la marimea venitului obtenabil sub forma dobanzii - luarea in considerare a influentei deprecierii monetare inflatiei - asigurarea comparabilitatii variantelor de investiei - asigurarea comparabilitatii costurilor cu rezultatele obtenabile in fiecare varianta ______________ In determinarea ratei nete de actualizare sunt luate in calcul(ca variabile cu impact direct): - rata dobanzii pe piata financiara - rata inflatiei ______________ Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea ratei nete de actualizare: - reducerea ratei dobanzii - cresterea ratei inflatiei ______________ Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii: - cresterea veniturilor obtenabile - nivelul mai ridicat al ratei inflatiei ______________ Care dintre modificarile separate ale variabilelor urmatoare determina reducerea profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii: - reducerea veniturilor obtenabile din exploatare - nivelul mai scazut al ratei inflatiei ______________ Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea valorii nete actualizate in cazul unei investitii:

- reducere cheltuielilor din exploatare - cresterea veniturilor obtenabile - un nivel mai ridicat al ratei dobanzii - un nivel mai scazut al ratei inflatiei _______________ Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea valorii nete actualizate in cazul unei investitii: - cresterea cheltuielilor de exploatare - reducerea veniturilor obtenabile - nivelul mai scazut al ratei dobanzii - nivelul mai ridicat al ratei inflatiei _______________ Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate realiza prin: - reducerea duratei de executie si punere in functiune a obiectivului - esalonarea crescatoare a cheltuielilor de investitii _______________ Reducerea duratei de recuperare a unei investitii este posibila prin urmatoarele modificari ale factorilor de influenta: - reducerea sumei totale ce se investeste - reducerea perioadei de executie a investitiei - reducerea cheltuielilor de exploatare - cresterea profitului obtenabil(anual) _________________ Restituirea impozitelor sau taxelor aferente productiei exportate reprezinte: - o decizie de politica bugetara - o varianta de subventionare directa a economiei - o decizie de politica fiscala Aplicarea de solutii tehnice rapide in realizare lucrarilor de investitie are ca efect: - reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor investite ___________

Cresterea ratei nete de actualizare determina: - cresterea valorii nete actualizate ca marime viitoare - cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare in obiective de investitii ____________ Care dintre urmatoarele trasaturi nu sunt proprii impozitelor: - caracterul facultativ al prelevari - caracterul rambursabil al prelevarii _____________ In sens economic impozitele semnifica: - procese economice de redistribuire a veniturilor si averilor - relatii sociale intre stat si persoane fizice sau juridice _____________ Principalele deosebiri intre conceptia clasica si cea moderna asupra impozitelor vizeaza: - marimea impozitelor - rolul impozitelor - functia de reglare a impozitelor _____________ Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege oligatia de plata a impozitului este: - platitor - subiect _____________ In folosirea impozitelor ca instrument de relansare economica, in faza de recesiune economica se recomanda: - reducerea cotelor de impozitare - renuntarea la unele impozite _____________ In sfera impozitelor averea detinuta de o persoana reprezinta: - materia impozabila

- obiectul impozitului _____________ Certitudinea impunerii presupune: - cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privint impozitul datorat - cuantificarea exacta a impozitului de plata in sarcina contribuabilului - eliminarea arbitrarului in materie de impunere _____________ Ptr respectarea principiului randamentului fiscal ridicat se cer evitate: - sustragerea de la impunere sau de la plata impozitului - cheltuielile mari de administrare a impozitului - acordarea de privilegii fiscale _____________ Ca principiu de politica fiscala stabilitatea incasarilor din impozite presupune: - existenta materiei impozabile independent de conjuctura economica _____________ Ca principiu de impunere nedesicriminarea fiscala inseamna: - asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti _____________ Ca instrumente de politica fiscala impozitele indirecte pot influenta: - relansarea sau accelerarea ritmului de crestere economica - echilibru economic general - puterea de cumparare a monedei - consumul unor produse _____________ Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate: - existenta banilor in functia de etalon al valorii - existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii - existenta unor necesitati cu caracter colectiv _____________ In care din urmatoarele directii se manifesta obiectiv rolul impozitului

- redistribuirea PIB intre sfere de activitate - stimularea activitatii economice _____________ Intre concluziile desprinse in baza curbei Laffer pot fi: - cresterea venitului ca baza de impunere si sursa a incasarilor bugetare - incadrarea in anumite limite a cotelor impozit _____________ Materia impozabila poate semnifica: - veniturile realizate sau averile detinute - obiectul impozitului - cheltuielile de consum _____________ Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate: - existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii - aparitia institutiilor de tip statal - existenta banilor in functia de mijlocitori ai schimbului Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o cat ec distincta pot fi mentionate -indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii _______________________ Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante sunt -indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii, indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului ____________________________ Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi mentionate - impozitele in bani, tributurile in bani incasate de la popoarele invinse _____________________________ Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii statului au fost - imprumuturile in bani, impozitele

___________________________________ Prima forma de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost - darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei ____________________________________ Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost - cheltuielile cu plata soldelor militarilor, cheltuielile cu placa functionarilor publici ______________________________________ Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere - finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma baneasca a produsului creat ______________________________ Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni entinse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere - finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale - finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza constituirea distribuirea sau utilizarea fondurilor banesti ptr functionarea diferitelor entitati inclusiv a entitatilor publice ________________________________ Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare in ambele accpetiuni date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: - procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil, de putere de cumparare intre participanti - procesele si relatiile economice care se deruleaza intre participantii de la repartitia PIB in forma baneasca _________________________________ Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de utilitati totale se regasesc - maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data de resursele ce pot fi consumate - maximizarea produsului intern brut __________________________________

In care din urm. cat. de procese si relatii econ. din sfera de cuprindere a finantelor transf de val si de putere de cumparare poate fi reversibil - asigurari de bunuri, credit, asigurari sociale _____________________________________ Procesele si rel econ. in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei prod national - sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de manifestare ______________________________________ Ca trasaturi ale bunurilor se disting - caracterul neconcurential al accesului la consumul acestora si indivizabil - caracterul colectiv al consumului acestora _______________________________________ Transferul de valoare ce caract. finantele in acceptiunea restransa - are loc fie cu titlu definitv, fie pe principiul rambursabilitati - in sfera finantelor publice se realizeaza de regula fara contraprestatie directa si imediata - rep. implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la procesele si rel financiare - in sfera finantelor private nu implica intotdeauna o modificare a marimi valorice a patrimoniului ci doar o dirijare interna a valorii Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice: - reprezinta trasatura definitorie a finantelor, caracterizeaza finantele in acceptiunea extinsa _________________________ Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - in acceptiune extinsa finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale - procesele si rel ec in forma baneasca ce se deruleaza in sfera repartiei PIB sun considerate financiare in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere - procesele si relatiile economice in forma baneasca care presupun schimburi de echivalente nu sunt considerate financiare in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere ___________________________

Care din urmat. categ. de procese si relatii economice sunt considerate financiare atat in acceptiunea extinsa cat si in cea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: - toate procesele si relatiile economice de repartitie a PIB - procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun un transfer de val si de putere de cumparare intre participanti ___________________________ Care din urmat. cat. de procese si realtii economice nu sunt considerate financiare in niciuna din cele 2 acceptiuni date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere - procesele si realtiile economice ce nu se realizeaza in forma baneasca - procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala - procesele si realtiile economice realizate in forma natural-materiala ce nu implica o modificare a marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste procese si relatii - procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce au loc intre participantii la repartitia PIB ___________________________ Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens restrns sunt incluse numai procesele si relatiile economice care: - se deruleaza intre participantiila repartitia PIB in forma baneasca ___________________________ Care din urmatoarele cat de procese si realatii economice sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: - vanzarea-cumpararea marfurilor pe bani ___________________________ Redistribuirea de resurse financiare intre persoanele fizice si juridice ptr infaptuirea criteriilor de echitate sau justitie sociala este rezultatul manifestarii finantelor in functia de: - repartitie a PIB ____________________________ Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati publice creata pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice exprima in opinia economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul functiei de:

- alocare Redistribuirea de resurse financiare intre pers. fizice si juridice este expresia manifestarii finantelor in functia de: - repartitie a PIB ____________________________ Mijlocirea de catre finantele publice a unor procese de distribuire a resurselor intre pers fizice si juridice cu implicarea autoritatilor publice, ptr infaptuirea unor criterii de echitate sociale exprima in viziunea economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul functiei finantelor publice de: - distribuire ____________________________ Verificare eficientei si oportunitatilor financiare la nivelul unei entitati private reprezinta un obiectiv specific - controlului financiar extern(al statului) preventiv - controlului financiar intern preventiv ____________________________ Care din urmat. forme de control financiar au ca obiectiv verificarea legalitatii operatiunilor financiare - controlul financiar extern al statului concomitent - controlul financiar extern al statului postoperativ ____________________________ care din urm afirmatii cu privire la controlul financiar al statului(prin garda financiara, curtea de conturi. etc) sunt adevarate: - este o forma de control extern ____________________________ Care din urmat. afirmatii cu privire la controlul financiar extern exercitat de institutiile statului sunt adevarate: - are ca obiectiv la entitatile publice si verificarea legalitatii operatiunilor financiare ____________________________ In faza prod. PIB controlul financiar al statului urmareste: - efiecienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca ____________________________ Care din urm afirmatii sunt adev:

- controlul financiar intern preventiv este mai eficient decat controlul financiar intern postoperativ ____________________________ Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in: - existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneascsa ____________________________ Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitai publice reprezinta un obiectiv specific: - controlului financiar intern preventiv - controlului financiar extern preventiv ____________________________ care din urmat. afirmatii sunt adevarate: - functia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzatoare decat funcia de repartitie - in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care marfurile circula de la producator la consumator ____________________________ Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de supraincalzire a economiei presupune - majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte) - diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii ____________________________ Interventia reglatoare in perioadele de declin economic a autoritatilor publice prin instrumente financiare se face prin: - diminuarea ponderii impozitelor indirecte in ansamblul resurselor financiare fiscale datorita caracterului regresiv al sarcinii fiscale specific acestor prelevari - majorarea cheltuielilor publice, fie ele de consum sau de investitii - acordarea de subventii agentilor economice ____________________________ Suportul obiectiv al inteplinirii de catre finante a functiei de reglare(stabilizarea) a economiei rezita in: - interconditionarea ce caracterizeaza derularea proceselor materiale cu procesele banesti-financiare

____________________________ Sustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii ca expresie a rolului finantelor in dezvoltarea economiei si evolutia societati presupune: - achizitionarea de produse agricole de catre stat atunci cand oferta de produse agricole este excendentara - achizionarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o tendinta de scadere ptr a proteja producatori - vanzarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o tendinta de crestere ptr a proteja consumatorii Rolul finantelor in dezvoltarea societati ca expresie directa a indepliniri de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economice-sociale se concretizeaza in: - imbunatatirea modului de administrare a resurselor _______________________ Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de recesiune a economiei se poate realiza prin: - diminuarea impozitelor (directe si/sau indirecte) - majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii - acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestuia din resurse extraordinare _______________________ Ca expresie directa a indepliniri de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale, acestea isi aduc un aport direct la: - imbunatatirea modului de administrare a resurselor ________________________ Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar specific economiei socialiste sunt adevarate: - foloseste ca instrument principal un sistem de planuri financiare ________________________ Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior livrari bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar: - decalat _________________________

Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar sunt adevarate: - poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banestifinanciare - poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare - poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor instrumentelor de conducere si reglare a fluxurilor banesti _________________________ Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor enititati si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categ: - fonduri financiare de rezerva _________________________ In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice: - diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei ptr a atenua ritmul prea ridicat de crestere economice - subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta ptr consumul populatiei sau ptr econ. nationala - majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei ptr a stimula relansarea economiei _________________________ In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitului: - reducerea impozitului ptr partea din profit destinata reinvestirii - restituirea taxelor vamale aferente materiilor prime incorporate in produsele destinate exportului - instituirea de taxe speciale de consumatie ptr produsele din alcool __________________________ In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitelor: - restituirea taxelor vamale de import aferente materiilor prime incorporate in productia destinata exportului - reducerea cotelor de impozitare sau renuntarea la practicarea unor impozite in faze de recesiune sau activitatilor desfasurate - practicarea unor cote diferentiate de impunere a profitului societatilor comerciale in raport cu natura activitatii desfasurate

- instituirea de accize ptr produsele din alcool __________________________ In balanta financiara a statului, la venituri curente se includ: - impozitele directe si indirecte - veniturile provenite de la intreprinderile de proprietatile statului __________________________ Bugetele publice funcionale: - se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar - cuprind toate cheltuielile legale de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung ___________________________ Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si lung): - bugetul program - bugetul economiei nationale Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului: - clasificatia bugetara - conturile prospective ale natiunii - bugetele ciclice ____________ Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune: - reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator - aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar ____________ Care din urm. afirmatii sunt false: - echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si extraordinare) cu cheltuielile totale ptr un an bugetar - principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor bugetare

- aplicarea principiului universalitatii contravine unitatii bugetului ____________ Debugetizarea semnifica: - scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse speciale ___________ Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune: - evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala - depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului - depersonalizarea veniturilor bugetare ___________ Ca principiu bugetar, universalitatea presupune: - inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul "bruto" ___________ Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul anualitatii bugetului ___________ Rezultatul net a unui exercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile totale si cheltuielile totale se reflecta prin: - bugetul activitatii generale Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare contin indicatori cu niveluri obligatorii de respectat: - bugetele unitatilor administrativ-teritoriale - bugetul de trezorerie al unei intreprinderi _____________ Care din urm. instrum. de conducere si reglare a activitati financiare folosite in practica financiara a statelor include toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung esalonate pe mai multi ani bugetari: - bugetul program ____________

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitati financiare folosite in practica financiara a statelor include resursele alocate diferitelor servicii publice pe criterii de cost si randament al serviciilor de finantat: - bugetul functional ___________ In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma ce functioneaza in sfera activitatilor materiale, productive sunt reflectate veniturile si cheltuielile aferente activitatii de productie: - bugetul activitatii generale __________ Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama profitului defineste: - autofinantare partiala neta in sens restrans ______________ Necesarul de fond de rulment se determina: - prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor regularizate din care se scad datoriile curente si pasivele de regularizare _____________ Ca surse de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona: - creditele bancare contractate pe termen scurt _____________ Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvoltare pe seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste: - autofinantarea partiala neta in sens restrans _____________ Ca principiu bugetar,neafectatrea veniturilor presupune: - depersonalizarea veniturilor bugetare _____________ Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale: - neafectarii veniturilor _____________ Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:

- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator - aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar _____________ In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului: - inscrierea in buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul "bruto" _____________ In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului: - prelungirea perioadei de executie a bugetului ptr exercitiul bugetar expirat in exercitiul bugetar urmator - adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului - rectificarea bugetului pe parcursul executiei _____________ Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii: - conturile speciale de trezorerie - bugetele anexe - bugetele extraordinare - conturile cu afectatie speciala - bugetele autonome _____________ Elaborarea si utilizarea de bugete extraordinare semnifica o incalcare a principiilor bugetare ale: - unitatii _____________ Bugetele anexe sunt: - abateri de la principiul unitatii bugetului _____________ Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza: - gruparea veniturilor dupa surse de provenienta - caracterul simplu, concis, clar al clasificatiei - gruparea cheltuielilor dupa destinatia efectiva

Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit se incadreaza in categoria: - resurselor de trezorerie ____________ Imprumuturile de stat (publice): - se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare - se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului - se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare - sunt considerate ca fiind impozite amanate ____________ Continutul economic al proceselor pe care le exprima formarea resurselor financiare publice: - resurse(venituri) fiscale - resurse nefisacale - resurse de trezorerie - resurse imprumutate pe termen mediu si lung - resurse din emisiunea(inflationista) de moneda ____________ In sens econimic larg, global,conceptul de cheltuiala publica se refera la: - ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse - ansamblul activitatilor cu caracter public ____________ Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul: - modificarii(cresterii) reale a cheltuielilor publice ____________ Cheltuielile publice virtuale: - reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii ____________ Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale ale cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii se utilizeaza :

- morbiditatea - speranta medie de viata la nastere - mortalitatea generala _____________ Crestere investitiilor de efectuat anual ptr realizarea unui obiectiv de investitie(publica) are ca efect: - reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta - cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare ____________ Organele puterii si administratiei publice includ: - institutia - organele puterii legislative centrale si locale - organele puterii judecatoresti - organele executive centrale si locale ____________ Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune: - depersonalizarea veniturilor bugetare ____________ Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale: - unitatii, neafectarii veniturilor ____________ Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune: - reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator ____________ Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin: - constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate - intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata ____________

Care din urmatoarele operatii(activitati) realizate de trezoreria publica reflecta ipostaza acesteia de bancher al statului: - gestionarea datoriei publice - deschiderea si administrarea de conturi bancare ptr efectuarea operatiunilor banesti ale institutiilor publice ____________ Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate: - poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banestifinanciare - poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare - poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor si istrumentelor de conducere si reglare a fluxurilor banesti ____________ Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior livrarii bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar: - decalat Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria: - fondurilor financiare de rezerva ____________ In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice: - diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei ptr a atenua ritmul prea ridicat de crestere economica - subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta ptr consumul populatiei sau ptr economia nationala - majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei, ptr a stimula relansarea economiei _____________ Bugetele publice functionale: - se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar _____________

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si lung): - bugetul program - bugetul economiei nationale _____________ Balante financiare: - financiara a economiei nationale - de plati externe - veniturilor si cheltuielilor banesti ale populatiei - fomarii capitalurilor - financiara a statului _____________ Mecanismul financiar: - sistemul financiar ca ansamblu de relatii financiare - sistemul institutiilor financiare bancare prin care se organizeaza si se efectueaza operatiunile banesti - sistemul de fonduri banesti ce se administreaza de catre participantii la procesele reproductiei - parghii financiare - baza normativa privind modulul de efectuare a operatiunilor financiare monetare - modalitatile tehnice de conducere si reglare a fluxurilor financiare _____________ Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de supraincalzire a economiei se poate realiza prin: - majorarea impozitelor directe si/sau indirecte - diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii _____________ Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico sociale se concretizeaza prin: - imbunatatirea modului de administrare a resurselor

_____________ Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: - finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se constituie si distribuie fonduri banesti ptr satisfacerea diferitelor necesitati - finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma baneasca a produsului creat ______________ In acceptiune limitativa conceptul de politica financiara a statului semnifica: - politica finantelor publice - fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar ______________ Optiunile privind emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar reprezinta coordonate specifice: - politicii finantelor publice - politicii bugetare - politicii financiar-monetare a autoritatilor publice - politicii monetare ______________ Strategia financiara se defineste prin: - decizii financiare pe termen mediu si lung - decizii financiare referitoare la obiective majore _____________ La care din urmatoarele variante ale politici de dividend la marimea intreprinderii marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor repartizate exercitiului anterior: - politica de stabilizare _____________ Politica financiare a firmei are ca obiectiv final sintetic: - cresterea valorii intreprinderii Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:

- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se constituie si distribuie fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor necesitati - finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma baneasca a produsului creat. ____________ Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie economica distincta pot fi mentionate: - indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii ___________ Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi mentionate: - impozitele in bani - tributurile in bani incasate de la popoarele invinse ___________ Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati publice, create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice, exprima, in opinia economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave, continutul functiei de: - alocare ___________ Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in: - existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca ___________ Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - functia de control are o sfera de amanifestare mai cuprinzatoare decat functia de repartitie - in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care marfurile circula de la producator la consummator. ____________ Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de supraincalzire a economiei se poate realize prin: - majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte) - diminuarea cheltuielilor publice de consum si/ sau de investitii _________

Rolul finantelor in dezvoltarea societatii, ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale, se concretizeaza in: - imbunatatirea modului de administrare a resurselor __________ Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate: - poate di definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banestifinanciare - poate fi conceput, la nivel global, ca un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare - poate fi definit, la nivel global, ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de conducere si reglare a fluxurilor banesti _________ Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar: - decalat __________ Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria: - fondurilor (financiare) de rezerva Cresterea investitiilor de efectuat anual pentru realizarea unui obiectiv de investitie (publica) are ca efect: - reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta - cresterea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare __________ Imprumuturile de stat (publice): - se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare - se deosebesc de emisiunea (inflationista) de moneda, ca resursa financiare publica, prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului - se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare - sunt considerate ca fiind impozite amanate ____________

Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit se incadreaza in categoria: - resurselor de trezorerie ___________ Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale acestora, presupune: - dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite - obligatia ca toti cetatenii care detin sau realizeaza materie impozabila sa plateasca impozite - asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru toti cetatenii __________ Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului este: - platitor - subiect __________ Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in impunere, se regasesc: - asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru fiecare individ (contribuabil) _________ In cazul impozitelor indirecte: - destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul - subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia - nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim neimpozitabil _________ Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economic este specifica: - taxei de circulatie - taxei de productie __________ In diferite acceptiuni, piete financiare in sens restras pot fi considerate ca fiind: - piete ale valorilor mobiliare

- piete de capital _________ Printre caracteristicile titlurilor derivate de valori ce se tranzactioneaza pe pietele financiare se pot mentiona: - acorda anumite drepturi partilor la contact asupra activelor la o scadenta viitoare - valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza __________ Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societetile comerciale in vederea admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera: - sa detina un capital de un anumit nivel __________ Tranzactiile cu titluri de pe pietele financiare americane se grupeaza in: - operatii pe bani gata (cash) - operatii in marja ___________ In acceptiune limitata (restransa) conceptual de politica financiara a statului semnifica: - politica finantelor publice - fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar __________ Optiunile privind emisiunea de modena pentru finantarea deficitului bugetar reprezinta coordinate specifice: - politicii finantelor publice - politicii bugetare - politicii financiar- monetare a autoritatilor publice - politicii monetare ___________ Strategia financiara se defineste prin: - decizii financiare pe termen mediu sau lung - decizii financiare referiotare la obiective majore ___________

La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul intreprinderii) marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor repartizate in exercitiul anterior: - politica de stabilizare _____________ Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic: - cresterea valorii intea generala In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice: - diminuarea cheltuielilor publice in fata de boom a economiei, pentru a atenua ritmul prea ridicat de crestere economica - subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru consumul populatiei sau pentru economia nationala - majorarea cheltuielilor publice in fata de recesiune a economiei, pentru a simula relansarea economiei __________ Bugetele(publice) functionale: - se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an(bugetar) __________ Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung): - bugetul program - bugetul economiei nationale _____________ Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe scena profitului defineste: - autofinantarea partiala neta in sens restrans _____________ Necesarul de fond de rulment se determina: - prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad datoriile curente si pasivele de regularizare __________

Ca sursa de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona: - datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare - creditele bancare contractate pe termen scurt _________ In categoria veniturilor financiare realizate de o intreprindere se include: - veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar - veniturile realizate din creantele imobilizate __________ Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune: - depersonalizarea veniturilor bugetare _________ Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale: - unitatii - neafectarii veniturilor _________ Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune: - raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator ________ Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin: - constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate - intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata _______ Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publica reflecta ipostaza acesteia de bancher al statului: - gestionarea datoriei publice - deschiderea si administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale institutiilor publice ________ In sens economic larg, global, conceptual de cheltuiala publica se refera la:

- ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse - ansamblul activitatilor cu character public __________ Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul: modificarii (cresterii) reale ale cheltuielilor publice _________ Cheltuielile publice virtuale: reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii __________ Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale a cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii se utilizeaza: - morbiditatea - speranta medie de viata la nastere - mortalitatea generala ___________