Sunteți pe pagina 1din 298

DANIEL C.

IOAN
Universitatea Politehnica Bucureti s

BAZELE TEORETICE ALE INGINERIEI ELECTRICE

Editura 2000

DANIEL C. IOAN BAZELE TEORETICE ALE INGINERIEI ELECTRICE

Referenti tiintici: s

Conf.dr.ing. Irina Munteanu S.l. dr. ing. Gabriela Ciuprina

Editura, 2000 Bucureti s

Cuprins
0 Introducere 1 Mrimile zice ale electromagnetismului a 1.1 Mrimile zice locale ale electromagnetismului . . . . . . . . . . . a 1.2 Mrimile zice globale ale electromagnetismului . . . . . . . . . . a 2 Legile cmpului electromagnetic a 2.1 Legea uxului electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Legea uxului magnetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Legea inductiei electromagnetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Legea circuitului magnetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Legea legturii dintre inductia i intensitatea cmpului electric . a s a 2.6 Legea legturii dintre inductia intensitatea cmpului magnetic . a a 2.7 Legea conductiei electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 Clasicarea mediilor din punctul de vedere al legilor de material 2.9 Legea transferrii energiei conductoare . . . . . . . . . . . . . a n 2.10 Legea transferului de mas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 2.11 Sistemul legilor cmpului electromagnetic . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . 1 5 5 6 9 9 14 17 28 34 36 44 52 54 57 60 67 67 73 75 77 77 81 83 87 90 96 96

3 Teoremele fundamentale ale electromagnetismului. Bazele zice ale teoriei circuitelor electrice 3.1 Teorema conservrii sarcinii electrice . . . . . . . . . . . . . . . . a 3.2 Teorema energiei electromagnetice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Teorema condensatorului liniar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Teorema rezistorului liniar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Teorema bobinei liniare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 Teoremele fortelor generalizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 Circuite electrice cu elemente liforme regim stationar. Teoren mele lui Kirchho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 Circuite electrice cu parametri concentrati. . . . . . . . . . . . . 3.9 Circuite electrice formate din elemente cu parametrii distribuiti . 3.10 Elemente ideale de circuit electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.10.1 Modelarea circuitelor electrice . . . . . . . . . . . . . . . . i

CUPRINS 3.10.2 Elemente dipolare liniare . . . . . . . 3.10.3 Elemente dipolare neliniare . . . . . Elemente dipolare parametrice . . . . . . . . Elemente multipolare liniare . . . . . . . . . Bobine ideale cuplate magnetic . . . . . . . Elemente multipolare neliniare . . . . . . . . Modelarea elementelor reale liniare de circuit Modelarea cu elemente neliniare ideale . . . Modele pentru mici variatii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 106 115 118 127 131 136 150 162

3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17

4 Circuite electrice simple. Teorema de echivalent a 167 4.1 Relatia de echivalent a elementelor a de circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 4.2 Teorema generatoarelor echivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 4.3 Conexiunea serie a elementelor dipolare . . . . . . . . . . . . . . . 175 4.4 Conexiunea paralel a elementelor dipolare . . . . . . . . . . . . . 183 4.5 Conexiunea mixt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 a 4.6 Conexiunile stea, triunghi, poligon complet . . . . . . . . . . . . . 187 4.7 Teoreme de echivalare pentru bobine cuplate . . . . . . . . . . . . 193 4.8 Analiza prin transgurare a circuitelor electrice. Metoda generatoarelor echivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 4.9 Folosirea similitudinii analiza circuitelor electrice . . . . . . . . 205 n 4.10 Analiza circuitelor rezistive neliniare simple. Metoda dreptei de sarcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 a 4.10.1 Metode numerice pentru analiza circuitelor rezistive cu un element neliniar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 4.11 Circuite electrice cu un singur element acumulator de energie. . . 217 4.12 Circuite electrice liniare cu dou elemente acumulatoare de energie 239 a 5 Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice Analiza topologic a circuitelor a 5.1 Independenta ecuatiilor lui Kirchho. Forme matriceale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 Teorema lui Tellegen. Conservarea puterilor . . . . . . . . 5.1.2 Analiza circuitelor electrice. Problema fundemental . . . a 6 Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice 6.1 Puteri. Relatii de conservare . . . . . . . . . . . . 6.2 Teoreme de existent i unicitate a solutiei . . . . a s 6.3 Teorema privind invarianta solutiei . . . . . . . . 6.4 Teoreme privind comportarea solutiei . . . . . . . ii

253 253 261 261 267 267 270 273 276

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

CUPRINS A Legile cmpului electromagnetic a A.1 Legea uxului electric. . . . . . . . . . . . . A.2 Legea uxului magnetic. . . . . . . . . . . . A.3 Legea inductiei electromagnetice . . . . . . . A.4 Legea circuitului magnetic. . . . . . . . . . . A.5 Teorema conservrii sarcinii electrice. . . . . a A.6 Legea legturii dintre D i E. . . . . . . . . a s A.7 Legea legturii dintre B i H. . . . . . . . . a s A.8 Legea conductiei. . . . . . . . . . . . . . . . A.9 Legea transformrii energiei conductoare. a n 281 281 281 282 283 284 285 287 288 290

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

iii

CUPRINS

iv

Capitolul 0 Introducere
Disciplin Bazele teoretice ale ingineriei electrice analizeaz fenomenele eleca a trice i magnetice, folosind caracterizrile lor cantitative, i implicit modelarea s a s matematica a acestor fenomene, in vederea aplicatiilor lor tehnice. Ea are dou mari subdiviziuni: a Teoria cmpului electromagnetic a Teoria circuitelor electrice Teoria cmpului electromagnetic analizeaz fenomenele electromagnetice, a a n regimuri stationare sau variabile, acordnd o atentie deosebit repartitiei spatiale a a a acestor fenomene. Conceptul principal al acestei teorii este cmpul electromaga netic, caracterizat de vectori variabili spatiu i eventual timp, deci de functii n s n vectoriale de mai multe variabile scalare. Fenomenele electromagnetice sunt descrise aceast teorie prin sisteme de n a ecuatii diferentiale cu derivate partiale, care se refer la componentele cmpurilor a a vectoriale. anumite ipoteze simplicatoare, sistemele zice electromagnetice pot In caracterizate printr-un numr nit de mrimi scalare variabile sau constante a a n timp. Teoria asociat acestor sisteme, numite circuite electrice, se bazeaz pe a a ecuatii diferentiale ordinare sau chiar algebrice, deci este mult mai simpl. Din a acest motiv ea este intens folosit practic. a n a Fenomenele electromagnetice se pot clasica n: fenomene electrice; fenomene magnetice; fenomene galvanice, corespunznd strilor de electrizare, magnetizare, respectiv electrocinetic a cora a a purilor. Aceste fenomene au fost evidentiate cu mai multe secole urm, dar n a 1

0. INTRODUCERE studiul lor sistematic a fost elaborat secolul trecut. Legtura intim n a a ntre cele trei categorii de fenomene a fost pus evident abia la sfritul secolului al a n a as XVIII - lea. Fenomenele electrice au fost studiate sistematic de Coulomb folosind efectele mecanice ale acestora. S-a constatat c anumite corpuri si modic starea prin a a frecare, fenomen numit de electrizare. Deoarece electrizarea poate de dou a tipuri (conventional numit pozitiv, respectiv negativ), pentru caracteri a a a zarea strii de electrizare a unui corp s-a introdus o mrime zic scalar (pozitiv a a a a a sau negativ) notat cu q i numit sarcin electric. a a s a a a Corpurile electrizate interactioneaz mecanic. Asupra ecrui corp dintr-o a a pereche de corpuri punctiformr electrizate se exercit forte egale modul dar a n de sens contrar, care sunt proportionale cu sarcinile i invers proportionale cu s ptratul distantei dintre corpuri. S-a presupus, mod greit, c interactiunea a n s a mecanic a ntre cele dou corpuri se realizeaz instantaneu, de la distant. Teoria a a a actiunii la distant a fost inrmat de teoria actiunii prin contiguitate (din a a aproape aproape), care are la baz ipoteza c ecare corp electrizat determin n a a a jurul su o modicare a strii materiei, numit cmp electric. Forta care n a a a a se exercit asupra celui de-al doilea corp ind datorat interactiunii acestuia a a cu cmpul electric produs de primul corp. Introducerea cmpului electric, ca a a element intermediar al interactiunii ntre corpuri a reprezentat un mare progres n elegerea fenomenelor electromagnetismului. Cmpul electric este caracterizat nt a de intensitatea sa E, care este un vector proportional cu forta pe care acesta o exercit asupra unui mic corp electrizat pozitiv. S-a constatat c prezenta a a corpurilor, chiar neelectrizate modic intensitatea cmpului electric. Din acest a a motiv caracterizarea complet a cmpului electric corpuri se realizeaz cu a a n a perechea de vectori: intensitatea E i inductia D a cmpului electric. s a Aa cum mecanic, integrala fortei de-a lungul unui drum determin o s n a a mrime scalar important numit lucrul mecanic, electromagnetism integrala a a a a n intensitii cmpului electric de-a lungul unei curbe determin tensiunea electric at a a a u, mrime zic scalar ce carcaterizeaz cmpul electric. a a a a a O alt categorie de fenomene studiat distinct de Volta, Galvani, Ohm i a a s Kirchho se refer la cele galvanice. Aceste fenomene apar anumite sisteme de a n corpuri metalice puse contact cu pilele i acumulatoarele electrochimice i au n s s cptat denumirea generic de curent electric. S-au constatat experimental mai a a a multe efecte ale curentului electric, dintre care mentionm efectul termic, chimic, a ziologic i cel mecanic, toate cu o multitudine de aplicatii practice. Despre s conductoarele parcurse de curent electric se spune c sunt stare electrocinetic. a n a Pentru caracterizarea global a acestei stri s-a introdus mrimea zic scalar, a a a a a notat cu i i numit intensitatea curentului electric. Local, starea electrocinetic a s a a este caracterizat de densitatea de curent J. a Intre starea electrocinetic i cea electrostatic s-a stabilit o relatie bazat a s a a pe observatia c dou corpuri electrizate diferit, unite printr-un corp metalic, a a aduc pentru scurt timp acest corp stare electrocinetic. S-a tras concluzia n a 2

c starea electrocinetic reprezint o deplasare a sarcinii electrice interiorul a a a n corpului metalic, numit din aceste motive conductor. Curentul electric depinde proportional de tensiunea u ntre extremitile conductorului, dar i de forma i de at s s materialul din care este confectionat conductorul. Relatiile simple dintre tensiuni i curenti, valabile regim stationar i determinate initial de Kirchho pe cale s n s experimental au fost ulterior extinse cazul curentilor variabili, constituind a n baza teoriei circuitelor electrice , o teorie aplicat intens i prezent att pentru a s n a curenti slabi (electronic), ct i pentru curenti tari (electroenergetic). a a s a Fenomenele magnetice au fost evidentiate mai ai prin interactiunile de na nt tur mecanic a a ntre corpuri aate ntr-o anumit stare, numit de magnetizare. a a Aceste corpuri au fost numite magneti. Faptul c Pmntul ansamblul su a a a n a este un magnet, i-a gsit aplictie la busola magnetic. Pentru explicarea corect s a a a a interactiunii prin contiguitate i nu de la distant a fost necesar introducerea s a a conceptului de cmp magnetic. Acesta este conceput ca o stare special a matea a riei, capabil s intermedieze actiunile mecanice. Pentru caracterizarea local a a a a cmpului magnetic corpuri sefolosete perechea de vectori: inductie magnetic a n s a B i intensitatea cmpului magentic H. S-a constatat c orice conductor pars a a curs de curent produce jurul lui cmp magnetic. Mai mult s-a demonstrat c n a a un magnet este echivalent cu un conductor aurat parcurs de curent electric . nfs Echivalenta este valabil att din punctul de vedere al cmpului magnetic pro a a a dus, ct i din punctul de vedere al actiunilor mecanice exercitate asupra corpului a s respectiv. acest fel s-a evidentiat legtura strns In a a a ntre starea electrocinetic a i cea magnetic. s a Att cmpul electric, ct i cel magnetic sunt capabile s acumuleze energie, a a a s a chiar i absenta corpurilor. s n Cercetrile experimentale efectuate de Faraday care urmreau validarea ipoa a tezei greite c i cmpul magnetic este capabil s produc curent electric au s a s a a a condus la descoperirea unuia dintre fenomenele cele mai importante ale electromagnetismului, i anume fenomenul de inductie electromagnetic. Acest const s a a a faptul c orice cmp magnetic variabil timp produce (induce) cmp elecn a a n a tric. Inductia electromagentic are prezent mai multe aplicatii, dintre care a n mentionm generatoarele de curent alternativ, care produc energia electric a a n ntreaga lume i transformatoarele electrice, folosite printre altele la transportul s acestei energii. Ultimul fenomen fundamental al electromagnetismului a fost evidentiat de Maxwell pe cale teoretic i ulterior conrmat experimental de Hertz. Acest a s a const faptul c un cmp electric variabil timp genereaz un cmp magnetic. a n a a n a a Astfel s-a evidentiat legtura intim a a ntre componenta electric i cea magnetic as a a cmpului electromagnetic. a Faptul c cele dou componente ale cmpului electromagnetic se genereaz a a a a reciproc, atunci cnd sunt variabile timp a condus la explicatia fenomenului a n de propagare a undelor electromagnetice, capabile s transporte energie inclusiv a vid. n 3

0. INTRODUCERE Toate aceste fenomene au pus evident faptul c pe lng substant, mai n a a a a a exist o alt component a realitii zice numit cmp electromagnetic, cmp a a a at a a a care interctioneaz cu substanta (este produs de corpuri i modic starea aces a s a tora), dar poate exista i independent de acestea. s

Capitolul 1 Mrimile zice ale a electromagnetismului


1.1 Mrimile zice locale ale electromagnetisa mului

Pentru caracterizarea local a cmpului electric se folosete o pereche de vectori: a a s E = E(r, t) - itensitatea cmpului electric a D = D(r, t) - inductia electric a Fiecare dintre acetia sunt functie de punct (caracterizat de vectorul de pozitie s r) i timpul t. Intr-un sistem de coordonate cartezian vectorul de pozitie spatiul s n zic este caracterizat de cele trei coordonate ale punctului: r = xi + yj + zk iar ecare vector de cmp are trei componente: a E = Ex i + Ey j + Ez j, unde: Ex = Ex (x, y, z, t); Ey = Ey (x, y, z, t); Ez = Ez (x, y, z, t). mod asemntor se exprim i: In a a as D = D x i + Dy j + D z k (1.4) (1.3) (1.2) (1.1)

Pentru caracterizarea strii locale a cmpului magnetic se utilizeaz alt pea a a a reche de vectori tridimensionali: 5

1. MARIMILE FIZICE ALE ELECTROMAGNETISMULUI B = B(r, t) - inductia magnetic; a H = H(r, t) - intensitatea cmpului magnetic. a Cmpul electromagentic este o stare special de existent a materiei, care a a a poate exista i absenta sustantei ( vid), caracterizat prin vectoriii E, D, s n n a B i H. Aceast stare este capabil s exercite actiuni ponderomotaore asupra s a a a corpurilor, s acumuleze i s transporte energie. a s a Pentru a caracteriza modicarea strii corpurilor urma interactiunii cu a n cmpul electromagnetic se utilizeaza o alt pereche de mrimi zice locale: a a a a = (r, t) - densitatea sarcinii electrice; J = J(r, t) - densitatea curentului electric. Prima este o mrime scalar (pozitiv sau negativ) ce carcaterizeaz local a a a a a starea de electrizare, iar a doua este o mrime vectorial tridimensioanl ce caa a a racterizeaz local starea electrocinetic: a a J = Jx i + Jy j + Jz k (1.5)

consecint, ecare punct din spatiu pentru a caracteriza complet starea In a n cmpului elctromagnetic i a corpurilor din punct de vedere electromagnetic este a s nevoie de nu mai putin de 16 mrimi scalare (componente ale celor patru vec a tori caracteristici cmpului, i perechii scalar-vector ce caracterizeaz corpurile). a s a Pentru a sintetiza aceast cantitate enorm de informatie se introduc mrimile a a a globale ale cmpului, respectiv ale corpurilor. a

1.2

Mrimile zice globale ale electromagnetisa mului

Mrimile globale ale cmpului se obtin prin integrarea mrimilor locale. Domea a a niul de integrare reprezint o multime de puncte din spatiul zic. Se deosebesc a trei tipuri de astfel de multimi numite varieti: curbe, suprafete i domenii at s de volum nenul. Fiecare din mrimile locale se integreaz pe o anumit variea a a tate. Chiar dac matematic ecare mrime local s-ar putea integra pe oricare a a a din cele trei varieti, obtinndu-se nal 18 mrimi, dintre acestea doar 6 au at a n a semnicatie zic. Ele sunt: a 1. Tensiunea electric: a u=
C

E dr,

(1.6)

mrime zic scalar obtinut prin integrarea intensitii cmpului electric a a a a at a pe o curb orientat; a a 6

1.2. MARIMILE FIZICE GLOBALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI 2. Fluxul electric: =


S

D dA,

(1.7)

mrime zic scalar obtinut prin integrarea inductiei electrice pe o suptafat a a a a a orientat; a 3. Tensiunea magnetic: a um =
C

H dr,

(1.8)

mrime zic scalar obtinut prin integrarea intensitii cmpului magnea a a a at a tic pe o curb orientat; a a 4. Fluxul magnetic: =
S

B dA,

(1.9)

mrime zic scalar obtinut prin integrarea inductiei magnetice pe o a a a a suptafat orientat; a a 5. Sarcina electric: a q=
D

dv,

(1.10)

mrime zic scalar obtinut prin integrarea densitii de sarcin pe un a a a a at a domeniu de volum nenul; 6. Intensitatea curentului electric: i=
S

J dA,

(1.11)

mrime zic scalar obtinut prin integrarea densitii de curent electric a a a a at a pe o suprafat orientat. a a afar de sarcina electric, toate celelalte mrimi sunt denite pe varieti In a a a at orientate (curbe sau suprafete). Orientarea unei varieti se realizeaz conventional, at a prin alegerea unui sens de referint. Pentru a asigura coerenta intern a teoriei a a se adopt urmtoarele reguli de orientare: a a suprafetele nchise se orienteaz din interior spre exterior; a suprafetele deschise se orienteaz conformitate cu regula burghiului fat a n a de orientarea curbei pe care acestea se sprijin; a curbele se orienteaz arbitrar, cu exceptia curbelor a nchise pe care se sprijin a suprafete deschise orientate, caz care seaplic regula anterioar . n a a 7

1. MARIMILE FIZICE ALE ELECTROMAGNETISMULUI Introducerea mrimilor globale, care toate sunt functii scalare de timp, asocia ate varietii pe care au fost denite, dar independente de punct, permite caracat terizarea global, medie a cmpului electromagnetic pe multimea de puncte a n a precizate. Aceasta simplic mult caracterizarea cmpului electromagentic i a a s analiza lui.

Capitolul 2 Legile cmpului electromagnetic a


Pentru elegerea profund a fenomenelor specice cmpului electromagnetic, nt a a acestea trebuie caracterizate nu numai calitativ ci i cantitativ, prin intermediul s ecuatiilor ntre mrimile zice caracteristice. Dintre multimea relatiilor matea matice ntre mrimile zice, relatii stabilite pe baza observatiilor experimentale, a s-a ales un numr redus de relatii fundamentale, numite legi, care se bucur de a a propietile de independent, noncontradictie i completitudine. at a s Legile cmpului electromagnetic vor caracteriza fenomenele fundamentale ale a electromagnetismului. Ele nu necesit demonstratie matematic ci sunt obtinute a a printr-un proces de inductie, pornind de la observatii experimentale. In continuare vor enuntate legile electromagnetismului, evidentiindu-se semnicatia lor zic, dar fr a se prezenta argumentatia care a condus la formularea lor. a aa

2.1

Legea uxului electric

Enuntul legii uxului electric Fluxul electric pe orice suprafat a nchis este egal cu sarcina electric din a a domeniul D mrginit de aceasta: a = qD sau explicit (g. 2.1)

(2.1) (2.2)

D=

dv.

Semnicatia zic a legii uxului electric a Corpurile electrizate produc jurul lor cmp electric. n a Inconjurnd un corp electrizat cu o suprafat a a nchis , conform legii trebuie a ca uxul electric pe aceasta s e nenul, ceea ce evidentiaz prezenta cmpului a a a electric. Pentru a stabili forma i orientarea liniilor de cmp electric se consider dou s a a a corpuri arcate cu sarcini opuse (g. 2.2). Pe o suprafat nc a nchis 1 , care a 9

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC


D

dA D

v dv

Figura 2.1: Referitoare la legea uxului electric nconjoar corpul cu sarcina q1 > 0, uxul electric este pozitiv ceea ce determin a a Dnmed > 0, deci liniile de cmp electric vor prsi medie aceast suprafat. Pe a a a n a a suprafata 2 care nconjoar corpul cu sarcina q2 < 0, uxul este negativ, deci a liniile de cmp electric vor intra acest corp. schimb, pe o suprafat 3 a n In a n interiorul creia sarcina este nul, uxul este tot nul. Pe o astfel de suprafat a a a Dnmed = 0, deci liniile de cmp electric, care intr 3 trebuie s i ias, din a a n as a aceasta. Se constat c uxul electric pe o suprafat a a a nchis nu depinde de sarcina a electric din exteriorul suprafetei. a concluzie, se poate arma c liniile inductiei electrice sunt curbe deschise In a care prsesc sarcinile pozitive i se a a s ndreapt spre cele negative, ind continue a zonele neelectrizate. n Forma local a legii uxului electric. a Aplicnd relatia Gauss-Ostrogradski, uxul electric se exprim ca: a a = DdA = divDdv = dv. (2.3)

Deoarece ultima egalitate este valabil oricare ar domeniul D , rezult c a a a integranzii trebuie s e egali: a divD = . (2.4)

Aceast relatie cunoscut sub numele de forma local a legii uxului electric a a a este o ecuatie diferential cu derivate partiale, liniar i de ordinul a. Utiliznd a as nt a operatorul vectorial-diferential , care ntr-un sistem de coordonate carteziene are forma: 10

2.1. LEGEA FLUXULUI ELECTRIC

Figura 2.2: Spectrul cmpului electric a

+j +k , x y z forma locala a legii devine D = sau explicit: =i Dx Dy Dz + + = x y z

(2.5)

(2.6)

Ea este o ecuatie diferentiala care leag componentele Dx , Dy i Dz ale a s inductiei din ecare punct cu densitatea de sarcin din acel punct. Semnicatia a operatorului divergent este dat de faptul c acest scalar este proportional cu a a a productivitatea linii de cmp a unui punct. consecint, punctele electrin a In a zate pozitiv au divergenta pozitiv a inductiei i sunt deci surse ale liniilor de a s cmp electric, cele negative absorb liniile de cmp, iar prin cele neelectrizate a a liniile de cmp trec mod continuu. Pentru ca relatia (2.6) s aib loc sens a n a a n clasic este necesar ca inductia electric D s e o functie derivabil, iar sarcina a a a electric s e distribuit exclusiv volumetric, cu valori mrginite ale densitii a a a a at de sarcin = v . a Forma pe suprafete de discontinuitate a legii uxului electric Forma integral (2.1) a uxului electric are un caracter general presupunnd a a doar integrabilitatea inductiei electrice D, pe cnd forma local (2.6 poate a a aplicat doar punctele care inductia D este continu i derivabil spatial. a n n as a practic se alnesc situatii care aceast conditiie nu este In a nt n a ndeplinit, deci a forma local are un caracter particular. De exemplu, suprafata de separatie a ntre dou medii omogene, cu proprieti diferite poate suprafat de discontinuitate a at a pentru inductia electric. Din acest motiv este necesar stabilirea unei forme a a a 11

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC legii uxului, aplicabil pe astfel de suprafete. Se consider dou domenii D1 i a a a s D2 separate prin suprafata de discontinuitate Sd , eventual electrizat supercial a (g 2.3) dar sucient de neted pentru ca ecare punct s se poat deni o a n a a normal n12 unic. a a

1111111111111111111111 0000000000000000000000 h 1111111111111111111111 0000000000000000000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 Sd 1111111111111111111111 0000000000000000000000 D1 1111111111111111111111 0000000000000000000000
D2 D1

n12

D2

Figura 2.3: Suprafat de discontinuitate pentru cmpul electric a a Att domeniul D1 ct i domeniul D2 se presupune c inductia electric a n a s n a a are o variatie spatial continu, astfel at orice punct P1 Sd se pot deni a a nc n doi vectori D1 = limP1 P D(P1 ) cu P1 D si D2 = limP2 P D(P2 ) cu P2 D . Aplicnd legea uxului electric pe un cilindru de altime h i aria bazei A, a n s ales astfel at cele dou baze s se ae domenii diferite (g. 2.3) se obtine: nc a a n

DdA = vmed Ah + smed A,

(2.7)

care vmed este valoarea medie a densitii de volum a sarcinii din interiorul n at cilindrului, iar smed este valoarea medie a densitii de suprafat a sarcinii de pe at a aria A, a suprafetei de discontinuitate. Fluxul electric:

DdA = (D2med D1med )n12 A + Dnmed Al .

(2.8)

se exprima functie de componenta normal medie a inductiei pe suprafata n a lateral (Dnmed Al ) i de pe cele dou baze ale cilindrului . a s a Prin artire la A a relatiilor (2.7) i (2.8) se obtine: mp s Al = vmed h + smed , (2.9) A relatie care prin trecere la limit h 0 i A 0 astfel at Al /A s tind ctre a s nc a a a zero devine: (D2med D1med )n12 + Dnmed n12 (D2 D1 ) = s . 12 (2.10)

Folosind notatia:

2.1. LEGEA FLUXULUI ELECTRIC

divs D = n12 (D2 D1 ). relatia 2.10 devine: divs D = s ,

(2.11)

(2.12)

cunoscut sub numele de forma local a legii uxului electricpe suprafete de a a discontinuitate. consecint la trecerea prin suprafata de discontinuitate, componenta norIn a mal a inductiei electrice Dn = nD are un salt egal cu densitatea supercial de a a sarcin s din acel punct. a cazul particular care suprafata de discontinuitate Sd este neelectrizat In n a supercial (s = 0): divs D = 0, n12 (D2 D1 ) = 0, (2.13)

componenta normal a inductiei electrice se conserv la trecerea prin aceast a a a suprafat (Dn1 = Dn2 ). a Aplicatie Inductia electric produs de o sfer uniform electrizat. a a a a Se consider o sfer omogen de raza a, plasat vid i arcat uniform a a a a n s nc a cu sarcin avnd densitatea de volum v (g. 2.4) a a
z

v o a y

D(r)

Figura 2.4: Sfera electrizat a Din considerente de simetrie, liniile de cmp electric, care prsesc sfera pena aa tru v > 0 trebuie s e orientate radial. Pentru calculul inductiei electrice a 13

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC ntr-un punct situat la distanta r < a de centrul sferei se consider o suprafat a a sferic , de raza r0 pe care se aplic legea uxului electric (2.1), in care: a a = qD =

DdA = dv =

DdA = D v dv = v

dA = 4r 2D, dv = v 4r 3 , 3

(2.14) (2.15)

deci modulul inductiei electrice are expresia D = v r/3. cazul care r > a, uxul electric are aceeai expresie, dar sarcina electric In n s a este 4a3 = q, (2.16) 3 D Da care s-a notat cu Da domeniul sferei de raz a, a crui sarcin este q. Aplicnd n a a a a din nou legea uxului electric rezult expresia inductiei afara sferei electrizate a n 3 2 D = v a /3r Deoarece inductia este orientat radial rezult c D = Dr/r, deci a a a qD = dv = v dv = v D(r) = . Se constat c in centrul sferei cmpul este nul, inductia elctric avnd o a a a a a variatie liniar dup raz interiorul sferei. Cmpul este maxim la suprafata a a a n a sferei, iar exteriorul ei inductia scade invers proportional cu ptratul distantei n a r fat de centrul sferei. Dac sfera este electrizat pozitiv, atunci liniile de cmp a a a a sunt drepte care pornesc din interiorul sferei i sunt orientate radial spre innit, s unde se presupune c se a sarcina negativ pereche. cazul sferei electrizate a a a In negativ, liniile de cmp sunt orientate invers. a Dac sfera de raz a este electrizat cu sarcina q distribuit uniform nu volua a a a metric ci supercial, atunci inductia exterioar are aceeai expresie D = q/4r 2, a s schimb interior ea este nul. acord cu forma independent de raza sferei. In a n a In local a legii uxului electric, inductia are un salt la suprafata sferei, salt egal cu a s = q/4a2 . v r/3 = qr/4a3 pentru r a; v a r/3r 3 = qr/4r 3 pentru r > a.
3

2.2

Legea uxului magnetic

Enuntul legii uxului magnetic Fluxul magnetic pe orice suprafat a nchis este nul: a = 0, sau explicit (g. 2.5) 14 (2.17)

2.2. LEGEA FLUXULUI MAGNETIC

dA D
Figura 2.5: Referitoare la legea uxului magnetic

BdA = 0.

(2.18)

Semnicatie zic a legii uxului magnetic a Dac se compar legea uxului magnetic cu cea a uxului electric, rezult c a a a a nu exist sarcini magnetice, similare celor electrice, capabile s e surse pozitive a a sau negative ale cmpului magnetic. a consecint, liniile inductiei magnetice nu pot avea puncte din care s izvoIn a a rasc sau care s se concentreze, ceea ce face ca liniile cmpului magnetic s nu a n a a a poat curbe deschise cu puncte initiale sau nale. Liniile inductiei magnetice a sunt curbe continui, nchise. Liniile de cmp magnetic care intr a a ntr-o parte a unei suprafete nchise trebuie s prseasc suprafata prin cealalt parte a ei. a aa a a Forma local a legii uxului magnetic a Aplicnd relatia Gauss-Ostrogradski, uxul magnetic de pe o suprafat a a nchis a se exprim ca: a =

BdA =

divDdv = 0.

(2.19)

Deoarece ultima egalitate este valabil pentru orice domeniu D , rezult a a divB = 0, (2.20)

ecuatie care reprezint forma locala a legii uxului magnetic. a Relatia 2.20 evidentiaz faptul c prin orice punct din spatiu, liniile inductiei a a magnetice trec continuu, fr s apar sau s dispar. aa a a a a Intr-un sistem de coordonate carteziene relatia 2.20 devine, divB = B = Bx By Bz + + = 0, x y z 15 (2.21)

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC ecuatie diferential cu derivate partiale, liniare de ordinul ai satisfcut de a nt a a componentele induc magnetice orice punct din spatiu i la orice moment de ei n s timp. Forma pe suprafete de discontinuitate a legii uxului magnetic Se consider dou domenii D1 i D2 separate prin suprafata de discontinuitate a a s Sd (g 2.6) sucient de neted pentru ca orice punct al ei s se poat deni a n a a normala unic n12 . Considernd inductia mgnetic un cmp vectorial continuu a a a a ecare din cele dou domenii, se pot deni ecare punct al suprafetei Sd o n a n pereche de vectori B1 i B2 , ca limite ale inductiei ctre acel punct venind din s a domeniul D1 , respectiv din D2 .

1111111111111111111111 0000000000000000000000 h 1111111111111111111111 0000000000000000000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 Sd 1111111111111111111111 0000000000000000000000 D1 1111111111111111111111 0000000000000000000000
D2 B1

n12

B2

Figura 2.6: Suprafat de discontinuitate pentru cmpul magnetic a a Aplicnd legea uxului magnetic pe un cilindru cu arie lateral Al i aria a a s bazei A, plasat ca gura 2.6 se obtine n

BdA = (B2med B1med )n12 A + Bnmed Al = 0, Al = 0, A

(2.22)

sau dup artire la A: a mp (B2med B1med )n12 + Bnmed relatie care tinde ctre a n12 (B2 B1 ) = 0, (2.24) (2.23)

dac A i Al tind ctre zero astfel inct Al /A s tind ctre zero. a s a a a a a Folosind notatia divs B = n12 (B2 B1 ), rezult forma pe suprafete de discon a tinuitate a legii uxului magnetic: divs B = 0, (2.25)

care evidentiaz conservarea componentelor normale ale inductiei magnetice (Bn1 = a Bn2 ) la trecerea printr-o suprafat de discontinuitate. a 16

2.3. LEGEA INDUCTIEI ELECTROMAGNETICE

2.3

Legea inductiei electromagnetice

Fenomenul de inductie electromagnetic, descoperit de Farraday 1831 repre a n zint unul din fenomenele fundamentale ale electromagnetismului, pe care se a bazeaz multe din aplicatiile actuale ale electronicii, electrotehnicii i electroea s nergeticii. esent, acest fenomen const producerea cmpului electric, ca In a a n a urmare a variatiei timp a cmpului magnetic. Legea care descrie acest fenomen n a este legea inductiei electromagnetice, care are urmtorul enunt. a Tensiunea electric pe orice curb a a nchis este egal cu viteza de scdere a a a a uxului magnetic de pe orice suprafat S , care se sprijin pe curba : a a S u = , (2.26) dt sau explicit (g. 2.7)

E dr =

d dt
B

B dA
S

(2.27)

dA

dr E

Figura 2.7: Referitoare la legea inductiei electromagnetice teoria Maxwell-Hertz, att punctele curbei ct i cele ale suprafetei S In a a s se consider antrenate de corpuri micarea lor. a n s Semnicatia zic a legii inductiei electromagnetice a Variatia timp a uxului magnetic pe o suprafat atrage dup sine aparitia n a a unei tensiuni electrice nenule pe curba ce mrginete suprafata respectiv, ceea a s a consecint, cmpul ce indic aparitia unui cmp electric in zona acestei curbe. In a a a a magnetic variabil determin aparitia unui cmp electric numit cmp indus. a a a Inductia electromagnetic se poate datora variatiei inductiei magnetice a n timp B(t) sau micrii corpurilor s a ntr-un cmp magnetic cu inductie B eventual a constant timp. Primul tip de inductie se numete de transformare, iar al a n s doilea se numete de micare. s s 17

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC Forma local a legii inductiei electromagnetice a Pentru a stabili o form local a legii este necesar efectuarea unei derivate a a a de ux de tipul: d d G dA = G(t) dA (2.28) dt S dt S (t) care att integrantul G(t), ct i domeniul de integrare S (t) sunt functii de n a a s timp. O astfel de derivat se poate separa doi termeni: a n d dt
S (t)

G(t) dA =

d dt

G(t) dA +
S

d dt

S (t)

G dA

(2.29)

urmnd ca primul termen S s se considere invariant timp iar al doilea a n a n n termen G s se considere constant timp. Dac domeniul de integrare nu variaz a n a a timp, se poate scrie: n d dt
S

G dA =

G dA. t

(2.30)

Pentru a calcula cel de al doilea termen din 2.29 se consider dou momente a a succesive de timp t i t + t, care domeniul de integrare este S = S (t) i s n s respectiv S = S (t + t). Pe suprafata nchis = S S Sl format din a a S , S i suprafata lateral Sl , generat de micarea curbei intervalul t s a a s n (g. 2.8), uxul vectorului G este:

G dA =

G dA +

G dA +

Sl

G dA .

(2.31)

dA S dr Sl dr = v t dr S dA

Figura 2.8: Referitoare la densitatea de ux Semnul minus al primului termen se datorete faptului c elementul de arie s a dA = dA este orientat spre interiorul i nu spre exteriorul suprafetei s nchise . Fluxul de pe suprafata nchis se exprim folosind relatia Gauss - Ostroa a gradski: G dA = div G dv = t v div G dA, (2.32)
D S

18

2.3. LEGEA INDUCTIEI ELECTROMAGNETICE care elementul de volum se exprim ca dv = dAds = vdAt, iar uxul de pe n a suprafata lateral Sl este: a
Sl

G dA = t

G (dr v),

(2.33)

deoarece dA = dr s = t(dr v). consecint, In a d dt G dA = lim 1 t0 t G dA G dA = v div G dA G (drv)

S (t)

(2.34) i aplicnd relatia lui Stokes: s a G (drv) = d dt G (vdr) = (Gv)dr = rot (Gv)dA (2.35)
S

rezult: a

S (t)

G dA =
S

[v div G + rot (G v)] dA.

(2.36)

consecint, derivata de ux are expresia: In a d dt G dA = G + vdiv G + rot (G v) dA = t df G dA, (2.37) dt

care s-a folosit notatia: n df G G = + vdiv G + rot (G v). dt t (2.38)

Aplicnd aceast dezvoltare cazul legii inductiei electromagnetice, rezult a a n a conform relatiei lui Stokes: E dr = rot E dA = df B dt df B dA dt (2.39)

deci rotE =
d B

(2.40)

f care dt = B + vdiv B + rot (B v) = B + rot (B v), deoarece conform n t t legii uxului magnetic divB = 0. Relatia obtinut: a B rot E = rot (B v) (2.41) t poart numele de forma local a legii inductiei electromagnetice. a a

19

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC Prin integrarea acestei relatii pe o suprafat deschis S se obtine forma a a integral dezvoltat a legii inductiei electromagnetice: a a E dr = B dA t (B v) dr (2.42)

Se constat c tensiunea electric indus pe orice curb a a a a a nchis se separ a a dou prti, u = u1 + u2 , prima datorat variatiei propriu-zise a inductiei n a a a magnetice timp, numit tensiune indus prin transformare: n a a u1 = B dA, t (2.43)

iar a doua datorat deplasrii curbei : a a u2 =

(B v) dr,

(2.44)

numit tensiune indus prin micare. a a s Forma local a legii reprezint o ecuatie diferential vectorial liniar cu dea a a a a rivate partiale de ordinul ai, care prin proiectie pe axe determin un sistem de nt a trei ecuatii diferentiale scalare. cazul particular al mediilor imobile (v=0) legea inductiei electromagnetice In are urmtoarea form local: a a a rotE = B t (2.45)

cunoscut sub numele de a doua ecuatie a lui Maxwell. a cazul coordonatelor carteziene operatorul rotor admite dezvoltarea: In i rotE = E =
x

j
y

k
z

(2.46)

Ex Ey Ez

deci cele trei ecuatii cu derivate partiale devin:Ez y Ex z Ey x

Ey z Ez x Ex y

= = = -

Bx t By t Bz t

general, rotorul unui cmp vectorial E este un nou cmp vectorial, denit In a a prin: 1 E dr (2.47) rot E = n lim AS 0 AS care versorul n reprezint acea orientare a ariei AS = nAS , care asigur n a a valoarea maxim pentru n rot E. a 20

2.3. LEGEA INDUCTIEI ELECTROMAGNETICE Semnicatia operatorului rotor este dat de faptul c aplicat cmpului de a a a viteze al unui uid determin un vector proportional cu viteza unghiular a unui a a mic corp antrenat de uid. consecint, ele reprezint tendinta de rotatie a In a a liniilor de cmp. a Forme pe suprafete de discontinuitate a legii inductiei Se consider dou medii D1 , D2 separate prin suprafata Sd (g. 2.9) astfel a a at orice punct al acesteia exist o normal unic n12 . Att domeniul D1 , nc n a a a a n ct i domeniul D2 , se presupune c intensitatea cmpului electric are variatie a s n a a spatial continu, astfel at orice punct P Sd se pot deni doi vectori a a nc n E1 = limP1 P E(P1 ), cu P1 D1 i E2 = limP2 P E(P2) cu P2 D2 . mod s In asemntor se denesc B1 , B2 , v1 i v2 , care reprezint inductiile magnetice i a a s a s respectiv vitezele pe cele dou fete ale suprafetei Sd .Aplicnd pe o curb a a a nchis a , de forma unui dreptunghi cu laturile s i h, cuprins planul normalei n12 s n legea inductiei form integral dezvoltat 2.42 se obtine: n a a a

F dr =

B dA, t

(2.48)

care s-a notat F = E + B v. n

1111111111111111111111 0000000000000000000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 Sd 1111111111111111111111 0000000000000000000000 D1 1111111111111111111111 0000000000000000000000
D2 E1

h s

n12

E2

Figura 2.9: Suprafata de discontinuitate pentru campul electric Notnd cu Bn med componenta normal a inductiei magnetice mediat pe a a a suprafata S se constat c integrala: a a
S

B Bnmed dA = hs t t

(2.49)

tinde ctre zero atunci cnd h 0 sau s 0. Integrala pe curba este: a a

F dr = F1 med ts + F2 med ts + h(Fa + Fb )med ,

(2.50)

care s-a notat cu t versorul tangent la suprafata de discontinuitate cuprins n n planul S , iar cu Fa i Fb componentele vectorului F tangentiale la cele dou s a laturi de lungime h ale dreptunghiului . 21

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC Dup artire la s se obtine relatia: a mp Bn med h h (F2 med F1 med )t + (Fa + Fb )med = s t care tinde ctre: a (F2 F1 )t = 0, (2.52) dac h 0 i s 0 astfel at h/s 0. Deoarece egalitatea F1 t = F2 t se a s nc pstreaz pentru orice orientare a tangentei t la Sd , rezult c are loc conservarea a a a a componentei tangentiale a vectorului F = E+Bv la trecerea printr-o suprafat a de discontinuitate. Prin proiectarea vectorului F pe directia normalei i pe planul tangential la s Sd se obtine descompunerea F = (nF)A + (n F) n care permite scrierea relatiei de conservare sub forma: n12 (F2 F1 ) = 0. Folosind notatia: rots F = n12 (F2 F1 ), (2.53) legea inductiei electromagnetice capt urmtoarea form pe suprafetele de di aa a a scontinuitate: rots (E + B v) = 0. (2.54) cazul particular al mediilor imobile: In rots E = 0, (2.55) (2.51)

ceea ce evidentiaz conservarea componentei tangentiale a intensitii cmpului a at a electric (n12 E = n12 E) la trecerea prin orice suprafat de discontinuitate. a Observatii privind legea inductiei a) Separarea tensiunii electrice induse doi termeni unul de transformare i n s altul de micare este conventional, ind relativ la sistemul de referint s a a a ales, schimb suma lor este invariant la referentialul ales. Tensiunea elecn a tric a ntr-o spir conductoare a nchis indus de un magnet permanent vecin a a este aceeai indiferent dac spira se deplaseaz spre magnet sau magnetul s a a spre spir. Folosind referentialul laboratorului, primul caz inductia este a n de micare iar al doilea caz ea este de transformare dar prin folosirea s n unui referetial ataat corpului mobil interpretrile se inverseaz. s a a b) cazul care corpurile se deplaseaz de-a lungul liniilor de cmp B v = In n a a 0, rezult c tensiunea indus prin micare este nul. Din acest motiv se a a a s a spune c fenomenul de inductie prin micare are loc atunci cnd corpurile a s a taie liniile de cmp micarea lor. a n s c) Liniile de cmp electric indus sunt curbe a nchise, orientate asfel at sa nc nconjoare liniile cmpului magnetic variabil timp care le-a produs a n 22

2.3. LEGEA INDUCTIEI ELECTROMAGNETICE


B(t) B(t)

E E

u = d < 0 dt

u = d > 0 dt

Figura 2.10: Sensul cmpului electric indus a Sensul cmpului electric indus depinde nu numai de sensul cmpului magnetic a a dar i de modul care variaz acesta timp (g. 2.10). s n a n Teorema potentialului electric stationar. regim stationar corpurile sunt imobile (v=0), iar mrimile cmpului elecIn a a tromagnetic sunt constante timp. acest caz legea inductiei electromagnetice n In degenereaz a n: u = 0 ,

E dr = 0

(2.56)

relatie cunoscut sub numele de teorema potentialului electric stationar, care a se enunt astfel: tensiunea electric pe orice curb a a a nchis este nul n regim a a stationar. cazul regimului stationar liniile cmpului electric nu pot curbe In a nchise deoarece altfel ar contrazice relatia 2.56. Forma local a teoremei potentialului vector: a rotE = 0 (2.57)

justic numele ei. Intensitatea cmpului electric avnd un caracter irotational a a a rezult c ea poate reprezentat printr-un potential electric scalar V, astfel a a a at: nc E = grad V. (2.58) Intr-un sistem de coordonate carteziene aceast relatie se exprim ca: a a E = grad V = V = i, V V V + j, + k, x y z

(2.59)

Aceast expresie este justicat de faptul c rotorul oricrui gradient este nul: a a a a rot E = rot(grad V ) = ( V ) = 0. 23 (2.60)

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC Gradientul unui cmp scalar V este un cmp scalar denit general prin: a a n grad V = lim 1 vD
vD 0

V dA

(2.61)

care vD este volumul domeniului D . n Gradientul unui cmp scalar este un vector care indic directia i sensul a a s n care cmpul are variatia cea mai rapid, modulul gradientului indicnd viteza a a a de variatie spatial a cmpului scalar. a a Se constat c toti cei trei operatori de derivare spatial rot, div i grad se pot a a a s exprima folosind operatorul vectorial-diferential , aplicat produs vectorial, n produs scalar i respectiv produsul cu un scalar. s O alt form echivalent a teoremei potentialului electric se poate exprima a a a astfel: tensiunea electric a ntre dou puncte regim stationar nu depinde de a n drumul ales, ci doar de punctele extreme. Pentru demonstrarea acestei armatii se consider dou curbe C1 i C2 care a a s unesc punctele A si B: u1 =
C1

E dr1 , u2 =

C2

E dr2

(2.62)

C1 A C2
Figura 2.11: Independenta tensiunii de drum i curba s nchis = C1 C2 (g. 2.11) pe care a u = deci u1 = u2 . (2.64) Aceast formulare permite determinarea potentialului electric al unui punct a ca ind tensiunea electric de la acel punct la un punct de referint, la care se a a 24

E dr =

C1

E dr +

C2

E dr =

C1

E dr1

C2

E dr2 = u1 u2 = 0, (2.63)

2.3. LEGEA INDUCTIEI ELECTROMAGNETICE presupune mod conventional potentialul nul: n V (P ) = E dr, (2.65)

CP P0

integrala ind dependent doar de punctul P , dar nu i de curba C care leag a s a punctul P de P0 (2.12).

P CPPo V=0 P 11 00o 11 00

Figura 2.12: Calculul potentialului Aceast denitie este concordant cu relatia E = grad V , deoarece: a n a
CP P0

E dr = =

CP P0

grad V dr =

CP P0

V V V dx + dy dz = x y z (2.66)

CP P0

dV = V (P ) V (P0 ) = V (P ).

Potentialul electric este denit pn la o constant aditiv C deoarece grad (V + a a a a C) = grad V , xarea acesteia ind echivalent cu alegerea punctului de referint a a care potentialul este conventional nul. n Relatia 2.65 permite calculul potentialului electric pornind de la intensitatea cmpului, prin integrarea cesteia, pa cnd relatia 2.58 asigur operatia invers a a a a de calcul al cmpului pornind de la potential, prin derivare. a Potentialului scalar V simplic reprezentarea cmpului electric deoarece se a a utilizeaz acest sens o functie scalar i nu una vectorial de punct, iar tensiua n as a nea poate calculat nu printr-o integral ci printr-o operatie algebric: tensiua a a nea electric a ntre dou puncte ind egal cu potentialul punctului initial minus a a potentialul punctului nal: uAB = VA VB (2.67) Pentru demonstarea acestei armatii se calculeaz tensiunea pe un drum care a trece prin punctul de referint O(g. 2.13). a 25

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC

CAB A CAO B CBO

11 00
uAB = E dr = E dr =

V=0

Figura 2.13: Tensiunea electric regim stationar a n

CAB

CA0 C0B

CA0

E dr

C0B

E dr = VA VB .

(2.68)

Trebuie remarcat c oricare din relatiile echivalente 2.56, 2.57, 2.58, 2.64, a 2.65 i 2.67 este s ndreptit s e forma matematic a teoremei potetialului at a a a electrostatic. Aplicatii ale legii inductiei electromagnetice [1.] Tensiunea indus prin transformare. a

Se consider un cmp magnetic uniform, variabil sinusoidal timp: a a n B(t) = kB0 sin(t) (2.69)

iar ntr-un plan perpendicular pe directia acestuia o spir circular de raz a a a a (g. 2.14). Tensiunea indus spir este: a n a u = dS = a2 B0 cos(t). dt (2.70)

Se constat c valoarea efectiv a tensiunii induse este cu att mai mare a a a a cu ct frecventa cmpului este mai ridicat ceea ce justic armatia c a a a a a fenomenul de inductie este favorizat de frecventele nalte. [2.] Tensiunea indus prin micare a s

Se consider un cmp magnetic uniform i constant timp B care se a a s n n rotete un cadru dreptunghiular cu viteza unghiular , jurul propriei s a n sale axe plasat perpendicular pe cmp (g. 2.15). a a 26

2.3. LEGEA INDUCTIEI ELECTROMAGNETICE

B(t)

Figura 2.14: Tensiune indus prin transformare a

B
b

Figura 2.15: Tensiune indus prin micare a s Fluxul magnetic de pe suprafata cadrului: S =
S

B dA = BA cos(t)

(2.71)

este varibil timp, ceea ce determin inducerea unei tensiuni electrice n a n cadru: dS u = = +BA sin(t). (2.72) dt Valoarea efectiv acestei tensiuni este cu att mai ridicat cu ct viteza a a a a unghiular a cadrului este mai mare. a Tensiunea indus poate calculat i cu ajutorul relatiei integrale dezvola as tate: a u = (B v) dr = 2B b sin(t), (2.73) 2 innd cont c integrantul este nenul doar pe cele dou laturi de lungime b t a a a ale dreptunghiului, pe care v = a/2. 27

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC

2.4

Legea circuitului magnetic

Enunt legii Tensiunea magnetic pe orice curb a a nchis este egal cu suma dintre ina a tensitatea curentului electric ce strbate orice suprafat S , care se sprijin pe a a a curba , plus viteza de variatie a uxului electric pe acea suprafat: a um = iS + sau explicit (gura 2.16) Hdr = JdA + d dt DdA. (2.75) dS , dt (2.74)

S dA D

dr E

Figura 2.16: Referitoare la legea circuitului magnetic teoria Maxwell-Hertz, att punctele curbei ct i cele ale suprafetei S In a a s se consider antrenate de corpuri micarea lor. a n s Semnicatia zic a legii circuitului magnetic a Prin cei doi termeni din membrul drept ai relatiei 2.74, legea pune evident n a dou cauze distincte ale cmpului magnetic i anume curentul electric i variatia a a s s timp a cmpului electric. Deoarece produce acelai efect magnetic ca i curentul n a s s de conductie, viteza de variatie a uxului electric este cunoscut sub numele a de intensitate a curentului de deplasare, nume dat de Maxwell. Curentul de deplasare se poate datora pe de o parte variatiei propriu zise a inductiei electrice timp (efect evidentiat de Maxwell pe argumente teoretice obtinute urma n n studiului cmpului electromagnetic medii imobile) sau pe de alt parte el se a n a poate datora deplasrii corpurilor cmp electric (efect evidentiat de Hertz). a n a vecintatea oricrui conductor aat stare electrocinetic apare un cmp In a a n a a magnetic produs de curentul electric ce strbate conductorul. Liniile cmpului a a 28

2.4. LEGEA CIRCUITULUI MAGNETIC magnetic sunt curbe nchise care nconjoar curentul electric ce le produce. Sensul a lor se determin cu regula burghiului drept fat de sensul curentului. a a Considernd jurul unui conductor parcurs de curent un cerc orientat dup a n a regula burghiului rezult aplicnd legea circuitului magnetic c Um = Htm ed 2r > a a a 0, deci c intensitatea cmpului magnetic are o component tangential cu medie a a a a pozitiv ceea ce justic orientarea liniei de cmp. a a a Cmpul electric variabil timp produce mod asemntor un cmp maga n n a a a netic ale crui linii de cmp sunt curbe a a nchise ce nconjoar liniile cmpului a a electric. La stabilirea sensului liniilor cmpului magnetic se ia considerare a n nu numai sensul liniilor de cmp electric dar i felul care acesta variaz a s n a n timp, deoarece semnul curentului de deplasare depinde derivata functie de timp a uxului electric. Dac D(t) este functie cresctoare, atunci cmpul magnetic are sensul dat de a a a regula burghiului drept, schimb el are sens contrar czul care D(t) scade n n n timp. n Forma local a legii circuitului magnetic. a Ca cazul legii inductiei electromagnetice pentru obtinerea formei locale a s n legii este necesar efectuarea unei derivate de ux de tipul: a dS d = dt dt D(t)dA = d dt D(t)dA + d dt DdA, (2.76)

S (t)

S (t)

care primul termen reprezint intensitatea curentului maxwellian de deplasare, n a iar al doilea reprezint intensitatea curentului hertzian de deplasare. a Folosind expresia derivatei de ux (2.37) obtinut paragraful 2.3 se obtine: a n d dt DdA = d1 D dA = dt D + vdivD + rot (D v) dA. t (2.77)

Transformnd expresia tensiunii magnetice prin relatia lui Stokes rezult egalia a tatea: Hdr
S

rotHdA =
S

J+

D + vdivD + rot (D v) dA, t

(2.78)

valabil pentru orice suprafat S . consecint, lund considerare forma a a In a a n local a legii uxului electric (divD = ), rezult relatia: a a rotH = J + D + v + rot (D v) , t (2.79)

care este forma local a legii circuitului magnetic. a Aceast relatie evidentiaz din punct de vedere local patru vectori distincti, a a surse ale cmpului magnetic: a J densitatea curentului electric de conductie; 29

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC Jd = D densitatea curentului electric de deplasare, datorat variatiei t propriuzise a inductiei electrice timp); n Jv = v densitatea curentului electric de convectie, datorat deplasrii a corpurilor electrizate, i s JR = rot (D v) densitatea curentului Rntgen, datorat rotirii corpurilor o polarizate. Cei patru vectori au aceiai unitate de msur i sunt echivalenti din punctul s a as de vedere al efectului lor magnetic. Ultimii trei alctuiesc curentul de deplasare a global df D , Jd g = Jd + Jv + JR = dt alctuit din curentul de deplasare maxwellian (Jd ) i din cel hertzian (Jv + JR ). a s Prin integrare se obtin: iS
S

JdA intensitatea curentului de conductie;


S S

idS = ivS =

Jd dA = JV dA =

D S t dA S

intensitatea curentului de deplasare;

vdA intensitatea curentului de convectie; rot (D v) dA =

iRS = S JR dA = rentului Rntgen. o

(D v) dr intensitatea cu-

Aceste patru mrimi scalare permit scrierea legii urmtoarea form integral a n a a a dezvoltat: a (2.80) um = iS + idS + ivS + iRS . cazul particular al mediilor imobile (v = 0), legea circuitului magnetic are In urmtoarea form local: a a a D rotH = J + , (2.81) t cunoscut sub numele de prima ecuatie a lui Maxwell. Exprimnd rotorul intena a sitii cmpului magnetic coordonate carteziene: at a n i rotH = H =
x

j
y

k
y

(2.82)

Hx Hy Hz

rezult urmtoarea form local a legii circuitului magnetic, exprimat sub forma a a a a a a trei ecuatii diferentiale cu derivate partiale, scalare, liniare i de ordinul ai: s nt

Hz y Hx z Hy x

Hy = Jx + z Hz = Jy + x Hx = Jz + y 30

Dx ; t Dy ; t Dz t

(2.83)

2.4. LEGEA CIRCUITULUI MAGNETIC Aceste ecuatii leag cele trei componente ale intensitii cmpului magne a at a tic produs de mrimile caracteristice surselor acestuia: densitatea de curent de a conductie i cea de deplasare. s Forma pe suprafete de discontinuitate a legii circuitului magnetic. Se consider dou medii D1 i D2 , care mrimile caracteristice cmpului a a s n a a electromagnetic sunt functii continue de spatiu. Presupunem c acestea sunt a separate printr-o suprafat de discontinuitate Sd sucient de neted, astfel at a a nc orice punct P Sd exist o normal unic n12 (gura 2.17). n a a a

1111111111111111111111 0000000000000000000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 t 1111111111111111111111 0000000000000000000000 Sd 1111111111111111111111 0000000000000000000000 D1 1111111111111111111111 0000000000000000000000
D2 h H1

n s 12

H2

Figura 2.17: Suprafata de discontinuitate ecare punct P Sd se pot deni limitele dinspre domeniul D1 i respectiv In s dinspre domeniul D2 ale mrimilor: a H1 , H2 intensitatea cmpului magnetic; a D1 , D2 inductia electric; a v1 , v2 vitezele locale ale celor dou medii. a Se consider c suprafata de discontinuitate Sd este parcurs de o pnz de a a a a a curent, caracterizat de densitatea Js i c unul din cele dou domenii este eleca s a a trizat supercial cu densitile de sarcin s urmnd ca acesta s aib viteza at a a a a local v. a Pentru a demonstra forma local a legii se consider o curb a a a nchis de a forma unui dreptunghi situat planul normalei n12 i al crui centru este punctul n s a P Sd , pe care se aplic forma global dezvoltat a legii circuitului magnetic a a a sub forma: D + v dA (2.84) Gdr = J+ t S unde G = H D v. Integrala lui G este:

Gdr = (G2 G1 ) ts + htnd Gtnd 31

(2.85)

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC iar integrala pe suprafata dreptunghiului este: Jmed + deci h Dnmed (G2 G1 )med t+ G = s Jnmed + + (v v)med +n (JS + S2 v2 S1 v1 ) , s t (2.87) unde n = n12 t este normala la S . Dac h i S tind ctre zero astfel at a s a nc WS 0 rezult: a (G2 G1 ) t = n (JS + S v) . (2.88) Dmed + (vmed ) hsn + [JS n12 + S v]med nS, t (2.86)

Deoarece aceast egalitate este valabil oricare ar orientarea versorului tana a gent t la suprafata Sd punctul P rezult c saltul componentei tangentiale a n a a vectorului G este egal cu JS + S V deci: n12 (G2 G1 ) = JS + S v sau form compact rotS G = JS + S v, sau echivalent: n a a rotS H = JS + S v + rotS (D v) ,

(2.89)

(2.90)

care este forma pe suprafete de discontinuitate a legii circuitului magnetic. cazul mediilor imobile (v=0), rezult c saltul componentei tangentiale a In a a intensitii cmpului magnetic este egal cu densitatea pnzei de curent at a a a rots H = Js (2.91)

iar cazul particular care suprafata de discontinuitate nu este parcurs de cun n a rent suplimentar rots H = 0, ceea ce asigur conservarea componentei tangentiale a a intensitii cmpului magnetic, deoarece n12 (H2 H1 ) = 0 implic egalitatea at a a (Ht1 = Ht2 ). Teorema lui Ampre. e cazul regimului stationar legea circuitului magnetic se reduce la: In um = iS , sau explicit:

(2.92)

Hdr =

JdA,

(2.93)

relatie cunoscut sub numele de teorema lui Ampre. forma local aceast a e In a a teorem se exprim prin: a a rotH = J. (2.94) Observatii privind legea circuitului magnetic 32

2.4. LEGEA CIRCUITULUI MAGNETIC a) Deoarece viteza corpurilor este relativ la sistemul de referint adoptat, rea a zult c separarea curentului de deplasare componentele sale are un caa a n racter conventional, depinznd de referentialul ales, schimb suma acestor a n componente este invariant la alegerea sistemului de coordonate. Se consia der de exemplu dou corpuri, din care unul este electrizat i altul neeleca a s trizat micare relativ unul fat de cellalt. Dac se ataeaz sistemul n s a a a a s a de referint corpului electrizat curentul de convectie este nul schimb cua n rentul Rntgen este nenul ceea, ce explic aparitia cmpului magnetic o a a n corpul neelectrizat. Dac schimb se ataeaz sistemul de referint cora n s a a pului neelectrizat, curentul Rntgen este nul dar curentul de convectie este o nenul. b) Efectele magnetice au fost vericate experimental i s-a constatat concordant s a deplin cu legea circuitului magnetic, exceptnd curentul Rntgen pena a o tru care s-a constat experimental, c are densitatea JR = rot (P v) . a Inadvertenta ntre valoarea teoretic i cea experimental a curentului Rntgen as a o se explic prin faptul c teoria Maxwell-Hertz s-a adoptat ipoteza etea a n rului antrenat. Deoarece curbele i suprafetele sunt antrenate de corpuri s micarea lor, chiar dac acestea sunt tot mai rareate, aceast ipotez n s a a a trebuie adoptat i cazul vidului, care este conceput ca un gaz extrem a s n de rareat. Explicatia expresiei corecte a curentului Rntgen a fost dat de o a electrodinamica Einstein-Minkowski, stabilit pe baza teoriei relativitii a at restrnse. Deoarece la viteze mici nerelativiste, teoria Maxwell-Hertz exa plic satisfctor i mod simplu marea majoritate a efectelor alnite a a a s n nt n aplicatiile practice ind cea mai bun aproximare nerelativist a electrodi a a namicii relativisteea a fost adoptat ca baz teoretic a ingineriei electrice. a a a Aplicatii ale legii circuitului magnetic Cmpul magnetic produs de un conductor cilindric parcurs de cua rent Se consider un conductor omogen rectiliniu innit lung cu sectiune cilindric a a de raz a, plasat vid i parcurs longitudinal de un curent de conductie cu a n s densitatea J, constant timp (gura 2.18). a n Din considerente de simetrie liniile, cmpului magnetic sunt cercuri plasate a n plan perpendicular pe axa cilindrului cu centrele plasate pe aceasta i orientate s conform regulii burghiului. Pentru calculul cmpului magnetic a ntr-un punct plasat la distanta r < a de ax se consider curba de forma unui cerc cu raz a a a r cu centrul pe ax. a Tensiunea magnetic pe acest cerc este: a um =

Hdr =

H dr = H

dr = H2r,

(2.95)

iar curentul ce strbate suprafata S este: a iS =


S

JdA =

J dA = J 33

dA = Jr 2 .

(2.96)

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC

Figura 2.18: Cmpul magnetic produs de un conductor a Conform teoremei lui Ampre um = iS , rezult: e a H= Jr . 2 (2.97)

Dac se consider un punct exterior conductorului (r > a), tensiunea magnetic a a a are aceiai valoare dar intensitatea curentului este: s IS =
S

JdA =

S a

JdA = Ja2 = I,

(2.98)

care s-a notat cu I intensitatea curentului ce strbate o sectiune transversal n a a e prin ntreg conductorul Sa . Conform teoremei lui Ampre: H= consecint: In a H(r) = Jr/2 = Ir/2a2 pentru r a; 2 Ja /2r = I/2r pentru r > a. Ja2 J = . 2r 2r (2.99)

Intensitatea cmpului magnetic are o variatie liniar cu distanta fat de ax a a a a n interiorul conductorului pornind de la zero pn la valoarea maxim a intensitii a a a at cmpului magnetic, care este obtinut la suprafata conductorului Hmax = I/2a. a a exteriorul conductorului cmpul magnetic are o variatie invers proportional In a a cu distanta fat de ax h = I/2r, independent de raza conductorului. a a a

2.5

Legea legturii dintre inductia i intensitaa s tea cmpului electric a


34

Enuntul legii legturii dintre D i E a s

2.5. LEGEA LEGATURII DINTRE INDUCTIA SI INTENSITATEA CAMPULUI ELECTRIC Inductia electric dintr-un punct din spatiu depnde de intensitatea cmpului a a electric din acel punct (nu i de intensiatea cmpului electric din alte puncte): s a D = D(E) (2.100)

Relatia de dependent dintre D i E impus de aceast lege poate extrem a s a a de complicat i ea este functie de tipul substantei care se consider perechea as n a D E. O form echivalent a acestei relatii este urmtoarea: a a a D = 0 E + P (2.101)

1 care s-au pus evident 0 = 49109 F/m constanta universal numit permin n a a a tivitatea vidului i P = P(E) polarizatia corpului. Aceasta poate descompus s a ntr-o component permanent Pp = P(0) i una temporar Pt , existent doar a a s a a prezenta cmpului electric (E = 0), astfel at P = Pt (E) + Pp . Din acest n a nc motiv aceast lege mai poart i numele de legea polarizatiei (temporare). a as absenta corpurilor polarizatia este nul (P = 0), deci vid D = 0 E, ceea In a n ce evidentiaz faptul c vid este sucient un singur cmp vectorial pentru a a a n a caracteriza cmpul electric. Deosebirea dintre inductie i intensitate are relevant a s a doar corpuri, urmnd ca diferenta P = D0 E s poat considerat denitia n a a a a polarizatiei acestora. O semnicatie posibil a acestei legi const faptul c intensitatea cmpului a a n a a electric este evidentiat ca o cauz a polarizrii corpurilor i c un corp polarizat a a a s a produce cmp electric sau perturb cmpul electric preexistent. a a a De multe ori relatia D(E) se aproximeaz cu o dependent an (obtinut de a a a a exemplu prin retinerea doar a primilor doi termeni din seria Taylor) de tipul:

D = E + P

(2.102)

at care Pp este chiar polarizatia permanent iar este tensorul permitivitilor n a absolute care de multe ori are valorile principale egale, deci degenereaz a ntr-un scalar. Se constat c legea pune evident o nou cauz a cmpului electric a a n a a a a i anume polarizatia permanent Pp , care dac este nenul (cum se ampl s a a a nt a n cazul electretilor) este capabil s produc un cmp electric E = 0, chiar dac a a a a a D = 0 i invers. s Figura 2.19 prezint spectrele intensitii i inductiei electrice i se constat a at s s a c D are liniile de cmp a a nchise ( acord cu legea uxului electric), schimb E n n are liniile de cmp deschise ( acord cu legea inductiei). aer cele dou spectre a n In a se suprapun (D = 0 E) pe cnd electric D i E au sensuri opuse. a n s Capacitatea corpurilor polarizate permanent de a produce cmp electric poate a considerat un alt fenomen zic fundamental, care evidentiaz a treia cauz a a a posibil a cmpului electric. a a 35

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC


D E

Pp

Pp

Figura 2.19: Spectrele E, D produse de un electret Mai mult, introducerea oricrui corp a ntr-un cmp electric aat initial vid a n modic acest cmp att interiorul corpului ct i vecintatea sa, datorit a a a n a s n a a polarizrii temporare a corpului. a

2.6

Legea legturii dintre inductia intensitatea a cmpului magnetic a

Enuntul legii legturii dintre B i H a s Inductia cmpului magnetic dintr-un punct este dependent de intensitatea a a cmpului magnetic din acel punct a B = B(H), forma concret a acestei relatii ind functie de natura mediului care se a a n n a punctul. cazul vidului relatia dintre intensitatea i inductia cmpului magnetic In s a este de coliniaritate i proportionalitate: s B = 0 H. (2.103)

Constanta de proportionalitate 0 , numit permeabilitatea vidului are ca a racterul uni constante universale, a crei valoare este dependent doar de sistemul a a cazul sistemului international al unitilor de unitilor de msur adoptat. In at a a at msur valoarea acestei constante este: a a H (2.104) 0 = 4107 . m cazul vidului nu se justic utilizarea a doi vectori H i B pentru caracterizarea In a s schimb acest lucru este necesar strii cmpului magnetic dintr-un punct. In a a n cazul corpurilor, pentru a caracteriza fenomenele specice care au loc acestea n urma interactiunii cu cmpul magnetic. n a Ca i cazul dielectricilor, mediile se s n mpart din punct de vedere magnetic n medii liniare i neliniare, izotrope i anizotrope, cu efecte de ereditate (postefect s s sau histerezis) sau fr astfel de efecte. aa 36

2.6. LEGEA LEGATURII DINTRE INDUCTIA INTENSITATEA CAMPULUI MAGNETIC Mediile liniare i izotrope sunt medii care relatia dintre B i H este s n s asemntoare vidului, respectiv de proportionalite i coliniaritate: a a s B = H, (2.105)

i la care constanta de proportionalitate , numit permeabilitate este un scalar s a care depinde de natura mediului. Pentru caracterizarea proprietilor magnetice ale unui mediu se poate utiliza at mrimea adimensional: a a (2.106) r = , 0 numit permeabilitate relativ obtinut prin reportarea permeabilitii mediului a a a at la cea a vidului. Majoritatea substantelor au o comportare magnetic de tipul (2.105). Mai a mult, valoarea permeabilitii relative este foarte aproape de unitate, deosebirea at survenind doar la a cincea cifr semnicativ (rCu = 1105 , rAl = 1+22106), a a ceea ce este neesential din punct de vedere practic. Exceptie fac erul, nichelul, cobaltul i anumite combinatii ale acestora. Aceste materiale neliniare se numesc s feromagnetice i se pot clasica dou mari categorii. s n a Materiale feromagnetice moi, dintre care tipic este otelul electrotehnic (puternic aliat cu siliciu, proportie 2 4%). Modul care variaz inductia n n a n functie de intensitatea cmpului magnetic: a B = f (H) are reprezentarea tipic din gura 2.20 a
B[T] 2 1 o -1 -2 H[A/m]

Figura 2.20: Caracteristica de magnetizare Pe o astfel de curb, numit caracteristic de magnetizare se constat o a a a a portiune practic liniar, aat jurul originii, pentru care B = r 0 H,cu valori a a n mari ale permeabilitii relative r = 103 105 . La cmpuri magnetice intense at a 37

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC (B > 1, 5 2T ) se constat saturarea materialului magnetic, respectiv o cretere a s mai putin important a inductiei magnetice functie de intensitatea cmpului a n a magnetic, astfel at nal, pentru cmpuri foarte mari caracteristica de magnc n a netizare tinde ctre o dreapt de pant 0 , cu ecuatia: a a a B = 0 (H + Ms ). (2.107)

care vectorul Ms se numete magnetizatie de saturatie. n s Materialele feromagnetice moi se folosesc practic sub form de armturi n a a a realizate din pachete de tole (de grosimi 0.35 0.5mm), pentru concentrarea i s dirijarea cmpului magnetic. Pentru ca ele s e eciente este necesar s aib a a a a permeabiliti relative mari, ceea ce explic utilizarea materialelor moi zona at a n liniar. a constructia transformatoarelor de mare putere se utilizizeaz tole supuse In a procesului tehnologic de texturare (orientarea microcristalelor dup o directie a privilegiat prin laminare la rece). Aceste tole au un caracter anizotrop urmnd a a ca zona liniar dependenta dintre B i H s poat exprimat prin relatia: n a s a a a B = H. (2.108)

care permeabilitatea este un tensor de ordinul doi avnd una din directiile n a principale orientat sensul directiei de laminare. a n Materiale feromagnetice dure au o caracteristic de magnetizare neunia voc, cu un puternic efect de histerezis (g 2.21). a
B[T] Br C
A D

Bmax
B

Bmin -Hc o
G H

Hc -Br

H[A/m]

Figura 2.21: Ciclul de histerezis Pornind de la o stare initial O, care B = 0, H = 0, creterea intensitii a n s at cmpului magnetic determin creterea monoton a inductiei magnetice, pe curba a a s a OAB, numit curb de prim magnetizare. Se constat c panta initial a acestei a a a a a a curbe este mai mic, apoi crete i scade din nou, tinznd pentru cmpuri intense a s s a a ctre o , datorit saturatiei magnetice. a a 38

2.6. LEGEA LEGATURII DINTRE INDUCTIA INTENSITATEA CAMPULUI MAGNETIC Dup o saturatie prealabil, scderea inductiei nu mai urmrete caracterisa a a a s tica de prim magnetizare, obtinndu-se ramura descendent B, C, D, E a cia a a clului de histerezis. Se constat c la anularea intensitii cmpului magnetic, a a at a inductivitatea are o valoare nenul, Br numit inductie remanent. Pentru anua a a larea inductiei este necesar aplicarea unui cmp magnetic de sens opus, Hc a a numit cmp magnetic coercitiv. Dup o saturatie invers (punctul E ciclul de a a a n histarezis) revenirea la saturatia direct se realizeaz prin creterea intensitii a a s at cmpului magnetic pe ramura ascendent E, F, G, B similar ramurii descendente a a a (simetrica acesteia fat de origine). a Ciclul fundamental de magnetizare, obtinut prin variatii ciclice ale intensitii at cmpului magnetic a ntre dou limite extreme, care asigur saturatia puternic a a a n cele dou sensuri, delimiteaz multimea punctelor din planul B H accesibile a a perechilor (B, H). Dac variatia timp a intensitii cmpului magnetic nu a n at a atinge nivelul de saturatie, atunci caracteristica de magnetizare formeaz cicluri a consecint, pentru o valoare a intenminore, incluse ciclul fundamental. In n a sitii cmpului magnetic, inductia magnetic poate lua orice valoare cuprins at a a a ntre limitele extreme B [Bmin , Bmax ], valoare dependent de evolutia anteria oar timp a intensitii cmpului magnetic. Pentru demagnetizarea unui astfel a n at a de material se revine la starea B = 0, H = 0, prin aplicarea unui cmp magnetic a acest fel sunt parcurse oscilant, a crui amplitudine scade progresiv spre zero. In a ciclurile minore cu arie din ce ce mai mic, cuprinse unul altul pn la n a n a a atingerea originii. Caracteristica de histerezis poate aproximat pe portiuni (mai ales caa n dranul doi) prin relatia: B = (H + Mp ). (2.109) care vectorul Mp numit de magnetizatie permanent pune evident fen a n a nomenul de magnetizatie permanent datorat unei magnetizri anterioare. Ma a a terialele feromagnetice dure sunt utilizate practic la construc magnetilor n a a permanenti. afara inductiei magnetice remanente i a intensitii cmpului magnetic In s at a coercitiv (tabelul 2.1 materialele magnetice dure mai sunt caracterizate de: - permeabilitatea relativ static : s = a a
B ; o H

- permeabilitatea diferential relativ pentru creteri H pozitive : a a s dif = lim B H>0 = tg H0 0 H

- permeabilitatea reversibil relativ obtinut: a a a rev = lim B H<0 = tg H0 o H 39

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC particular, pentru variatii ale cmpului magnetic jurul originii se obtine In a n permeabilitatea relativ initial: a a in = lim B H=0,B=0 . H0 o H (2.110)

Variatia tipic a permeabilitii functie de intensitatea cmpului magnetic a at n a este reprezantat grac (g. 2.22) a n

B (H>0) ( H<0) o
Figura 2.22: Variatia permeabilitii at Caracteristicile magnetice ale materialelor feromagnetice sunt inuentate de presiune i temperatur respectiv de starea de tensiune mecanic din interiorul s a a corpului i de tratamentul termic la care acesta a fost supus. s Fenomenul de histerezis este alnit nu numai la materialele feromagnetice nt dure ci i la cele moi, dar s ntr-o msur mult mai mic, de exemplu erul pur a a a are cmpul magnetic coercitiv de circa o mie de ori mai mic dect al otelului a a dur cu 1%C. Mediile neliniare pot avea o comportare anizotrop de exemplu, a n cazul unui cristal de er relatia B(H) depinde de orientarea intensitii cmpului at a magnetic H (g. 2.22) Si cazul materialelor magnetice, inductia magnetic nu urmrete cu deli n a a s tate variatiile rapide ale intensitii cmpului magnetic datorit fenomenului de at a a vscozitate magnetic (postefect). Acest efect poate modelat utiliznd relatia: a a a B(t) =
0

( ) H(t )d,

(2.111)

care functia ereditar de pondere ( ) este o functie monoton descresctoare, n a a denit pe intervalul (0, ). Prezenta postefectului face pe de o parte ca aria a ciclului de histerezis s creasc o dat cu frecventa i pe de alt parte ca permeaa a a s a bilitatea reversibil denit cmp variabil (numit permeabilitate dinamic) a a n a a a s scad cu creterea frecventei. a a s 40

2.6. LEGEA LEGATURII DINTRE INDUCTIA INTENSITATEA CAMPULUI MAGNETIC Tabela 2.1: Caracteristici ale unor materiale magnetice Material Fier pur Otel electrotehnic (4 % Si) Permalloy (78,5 % Ni, 21,5 % Fe) Ferit moale a (mangan-zinc) Otel 1%C Alnico Ferit dur a a in Br [T ] 25000 14 500 1,8 Hc [A/m] 4 40

10000

0,6

2000 40 4 1,2

0,15 0,7 0,73 0,35

20 5000 34000 200000

Dac pentru relatia B H se adopt modelul unui sistem liniar de ordinul a a ai, atunci functia ereditar de pondere are expresia ( ) = e o , iar permeant a o bilitatea dinamic relativ este d = /0 / 1 + (o )2 . a a Observatii privind legea legturii B H i semnicatia ei zic a s a a) Materialele magnetice liniare ct i cele neliniare au o comportare echia s valent unor medii cu permeabilitatea vidului 0 , dar cu o magnetizatie a dependent de intensitatea cmpului magnetic, numit magnetizatie tema a a poral Mt = Mt (H), urmnd ca: a a B = s (H + Mt ). (2.112)

cazul mediilor liniare, magnetizatia temporal este proportional cu inIn a a tensitatea cmpului magnetic Mt = m H, factorul de proportionalitate m a numit susceptibilitate magnetic ind un scalar cazul mediilor izotrope i a n s un tensor de ordinul doi cazul mediilor anizotrope. Intre susceptibilitatea n magnetic i permeabilitate exist urmtoarea relatie: as a a B = o (H + Mt ) = o (H + m H) = o (1 + m )H, (2.113)

= o (1 + m ).

(2.114)

cazul mediilor neliniare cu magnetizatie permanent, relatia dintre B i In a s H se poate exprima prin relatia: B = o (H + Mt (H) + Mp ). 41 (2.115)

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC care suma vectorilor M = Mt (H)+Mp poart numele de magnetizatie. n a Folosind magnetizatia relatia B H se poate exprima general prin: n B = o (H + M). (2.116)

b) legea legturii dintre B H descrie fenomenul de magnetizare, cunoscut i a s sub numele de polarizatie magnetic. a Din punct de vedere microscopic, unele corpuri au moleculele polare din punct de vedere magnetic. Acestea sunt echivalente cu mici bucle de curent, a cror aparitie se poate explica prin deplasarea electronilor jurul a n nucleelor sau calitativ prin rotirea electronilor jurul propriei axe (spin). n Sub actiunea cmpului magnetic buclele de curent, orientate initial arbitrar a se orienteaz dup directia cmpului exterior, contribuind la modicarea a a a acestuia. Datorit agitatiei termice orientarea nu este perfect ci are un a a caracter statistic, disprnd dup anularea cmpului magnetic, exterior. aa a a In cazul corpurilor feromagnetice, apare o orientare spontan a spinilor dup a a o directie comun, interiorul unor microdomenii, numite domenii Weiss. a n Initial domeniile Weiss sunt orientate arbitrar, dar sub actiunea cmpului a magnetic extern acestea au tendinta s se orienteze directia cmpului. a n a Cu ct cmpul este mai intens cu att orientarea este mai apropiat de a a a a cea a cmpului, urmnd ca la atingerea saturatiei toate domeniile s aib a a a a aceeai orientare. Fenomenul de histerezis se explic prin faptul c oriens a a tarea privilegiat a blocurilor Weiss se mentin s dup disparitia cmpului a a a extern. Din punct de vedere macroscopic fenomenul de magnetizare se evidentiaz a prin faptul c introducerea unui corp cmp magnetic atrage dup sine a n a a modicarea cmpului. Mai mult corpurile magnetizate permanent sunt a capabile s genereze cmp magnetic, chiar i absenta c mpului exterior, a a s n a aa cum se ampl cazul magnetilor permanenti. s nt a n Teorema tubului de ux magnetic. Pentru determinarea formei globale a legii legturii B i H se consider un a s a tub ux magnetic, mrginit de o suprafat lateral Sl pe care inductia magnetic a a a a este orientat longitudinal i dou suprafete externe S1 i S2 pe care intensitatea a s a s cmpului magnetic este orientat normal. (g. 2.23) a O mrime global caracteristic strii magnetice a unui tub de ux este uxul a a a a transversal: = BdA = BdA = BdA, (2.117)
S S1 S2

care conform legii uxului magnetic are aceeai valoare pe orice suprafat transvers a sal. a Mrimea global asociat intesitii cmpului magnetic este tensiunea magnea a a at a tic. Pentru ca aceasta s nu depind de forma curbei considerate este necesar ca a a a 42

2.6. LEGEA LEGATURII DINTRE INDUCTIA INTENSITATEA CAMPULUI MAGNETIC

S2

S1

Sl
Figura 2.23: Tubul de ux magnetic

tensiunea magnetic pe orice curb a a nchis s e nul. Acest lucru este asigurat a a a regim stationar, dac tubul de ux nu este strbtut de curent electric. Dac n a a a a aceste conditii sunt ndeplinite, conform legii circuitului magnetic, tensiunea: um =
P2 P1

H dr

(2.118)

are aceai valoare, indiferent care este P1 S1 i P2 S2 . s s cazul mediilor liniare, relatia local de proportionalitate B = H se reect In a a i la nivel global i conform teoremei tubului de ux magnetic, ea reprezint forma s s a global a legii legturii B H. a a Enuntul teoremei tubului de ux magnetic Fluxul magnetic stationar ce strbate un tub de ux format a ntr-un mediu liniar neparcurs de curent electric este propotional cu tensiune a magnetic exis a tent a ntre extremiti: at = m u m . (2.119) Constanta de proportionalitate m se numete permeanta tubului de ux magnetic s i nu depinde de ux, ci doar de geometria acestuia i de natura materialului s s magnetic considerat. particular, cazul mediilor omogene din punct de vedere In n magnetic: m = . (2.120) Permeanta magnetic ind proportional cu permeabilitatea mediului i cu a a s permeanta geometric a tubului de ux. a Aplicatii 1. Permeanta unui tub de ux cmp magnetic uniform. n a Datorit similitudinii matematice care exist a a ntre ecuatiile cmpului elec a tric i cele ale cmpului magnetic ipotezele teoremelor tuburilor de ux, s a n 43

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC permeantele geometrice a dou tuburi de ux de aceeai form i dimen a s as consecint siune au valori egale, indiferent de natura tubului de ux. In a permeanta unui tub de ux magnetic cmp uniform este: n a A m = = . l (2.121)

care A este aria sectiunii transversale i l este lungimea tubului de ux. n s 2. Permeanta unui tub de ux din cmpul magnetic produs de un curent a rectiliniu. Un conductor rectiliu innit lung, plasat intr-un mediu omogen cu permeabilitatea i parcurs de curentul I produce exteriorul lui la distanta R s n un cmp magnetic cu intensitatea: a H= I 2R (2.122)

i inductia B = H = I/(2R). Liniile cmpului magnetic sunt cercuri s a cu centrele plasate pe axa rului. Un dreptunghi plasat planul rului cu n dou laturi paralele cu rul situate la distantele a i b de acestea, avnd a s a imea h genereaz un tub de ux a crui deschidere este caracterizat nalt a a a de unghiul (gura 2.24) Tensiunea magnetic de-a lungul tubului de ux este: a um = H dr = H dr = I 2 dr I = R 2
b a 0

C12

C12

C12

d =

I , 2 (2.123)

iar uxul magnetic este: = BdA = B dA = I 2 Ih dA = R 2 dR Ih b = ln . (2.124) R 2 a

consecint, permeanta tubului de ux magnetic are expresia: In a m = h b = ln . um a (2.125)

2.7

Legea conductiei electrice

Enuntul legii Densitatea curentului electric dintr-un punct este dependent de intensitatea a cmpului electric din acel punct J = J(E), forma concret a acestei relatii ind a a functie de natura corpului care se consider punctul respectiv. n n a 44

2.7. LEGEA CONDUCTIEI ELECTRICE


S1 I

Sl S2

h b

Figura 2.24: Tubul de ux produs de un r Din punctul de vedere al conductiei, mediile se clasic liniare sau neliniare, a n izotrope sau anizotrope, efectele de ereditate local ind nesemnicative cazul a n conductiei. Deoarece vid fenomenul de conductie este inexistent, acest caz legea n n conductiei degenereaz a n: J = 0. (2.126) majoritatea cazurilor alnite aplicatiile practice densitatea de curent In nt n este proportional i coliniar cu intensitatea cmpului electric: as a a J = E. (2.127)

Aceste medii se numesc conductoare liniare i izotrope, iar constanta de s proportionalitate , specic ecrei substante (dar dependent de temperatur) a a a a poart numele de conductivitate electric. Mediile liniare i izotrope pot caraca a s terizate din punctul de vedere al conductiei folosind constanta = 1/ numit a rezistivitate electric (a nu se confunda cu densitatea de sarcin !). Folosind a a rezistivitatea relatia dintre J i E devine: s E = J. (2.128)

functie de valoarea conductivitii, substantele se clasic trei mari In at a n categorii: izolante ( = 0, ); conductoare ( =, = 0); supraconductoare ( , = 0). cazul corpurilor izolante, legea conductiei are forma specic vidului (J = In a 0), astfel de corpuri neind parcurse de curent electric. Dintre acestea se mentioneaz a 45

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC gazele uscate, uleiul mineral, sticla, ceramica, masele plastice, cartonul etc. Caracterul izolant al acestor corpuri este pierdut dac intensitatea cmpului electric a a depete o valoare limit Emax , specic ecrei substante i numit rigiditate as a a a s a dielectric. La depirea rigiditii dielectrice, corp au loc modicri zicoa as at n a chimice ireversibile, datorate fenomenului de strpungere electric. a a Corpurile supraconductoare (dintre care se mentioneaz Nb la temperatura a T < 273K) au o rezistivitate practic nul, legea conductiei electrice cptnd a a aa forma: E = 0. (2.129) Se constat c corpurile supraconductoare intensitatea cmpului electric a a n a este nul. Totui, valori mari ale densitii de curent determin cmpuri magnea s at a a tice intense care fac ca starea de supraconductibilitate s dispar. a a Corpurile conductoare se mpart la rndul lor trei categorii: bune cona n ductoare, semiconductoare i slabe sonductoare. Din categoria corpurilor bune s conductoare fac parte primul rnd metalele dintre care acest scop se folosesc n a n practica mai ales Cu, Al, Ag i Au a cror conductivitate este de circa 105 S/m n s a (tabelul 2.2). Tabela 2.2: Constantele de material ale conductoarelor metalice Material Argint Cupru Aur Aluminiu Fier [mm2 /m] 0,0161 0,0172 0,0237 0,0278 0,0918 [S/m] 0,621106 0,58106 0,422106 0,350106 0,109106 Coecient de temperatur a 0,004 0,0044 0,004 0,0038 0,0062

cazul metalelor rezistivitatea crete cu creterea temperaturii, relatia putnd In s s a aproximat liniar prin: a () = 0 [1 + ( 0 )] (2.130)

care este coecient de cretere cu temperatura a crui valoare tipic este n s a a 3 1 5 10 K , iar 0 este rezistivitatea la temperatura de referint 0 . a Corpurile semiconductoare (tipice ind Si i Ge) au o conductivitate mult mai s mic dect a metalelor (10 3 10S/m) cu valoare puternic dependente de tema a peratur i de puritatea substantei. Spre deosebire de metale, cazul semiconas n ductoarelor rezistivitatea scade cu creterea temperaturii, pentru caracterizarea s acestei dependente folosindu-se relatia: () = 0 e(0 ) 46 (2.131)

2.7. LEGEA CONDUCTIEI ELECTRICE care este coecientul de variatie cu temperatura, iar 0 = (0 ) ind rezistin vitatea la temperatura de referint. a Corpurile slab conductoare au conductiviti cuprinse intervalul 105 at n 10 10 S/m. Un exemplu acest sens este apa distilat i general electrolitii n a s n slabi a cror conductivitate este puternic inuentat de concentratia de sruri. a a a In 10 realitate i corpurile izolante au o conductivitate nenul dar foarte mic (10 s a a 20 10 S/m). Se constat c rezistivitatea (i implicit conductivitatea) electric este una din a a s a mrimile cu gama de valori extrem de ampl, care acoper circa 25 de ordine de a a a mrime, ceea ce face ca determinarea ei experimental s ridice probleme extrem a a a de dicile tehnica msurrilor electrice. n a a O alt categorie de corpuri o reprezint conductoarele liniare i anizotrope, a a s la care legea conductiei are forma: J = E, (2.132)

care este tensor simetric de ordinul doi, numit tensorul conductivitii. can at In zul care axele sistemului de coordonate cartezian sunt orientate dup directiile n a principale, matricea tensorului se reduce la o matrice diagonal. Matricea prin a a nc a n care se reprezint tensorul este inversabil asfel at conductia anizotrop a 1 astfel de medii poate caracterizat i prin tensorul rezistivitii = : as at E = J. (2.133)

Caracterul anizotrop al unui mediu se poate datora structurii sale interne sau unor cauze neelectrice, care genereaz o directie privilegiat, cum se ampl a a nt a cazul efectelor galvano-magnetice, care constau inuenta pe care cmpul n n a magnetic o are asupra conductiei J = J(E, B). Dintre aceste efecte cel mai important este efectul Hall, care poate modelat matematic printr-o relatie J = E tensorial. cazul care se presupune c vectorul B = kB, tensorul a In n a conductivitii are reprezentarea matriceal: at a =

1 1+ 2 1+ 2 1 1+ 2 1 1+ 2

care = CH B este o mrime proportional cu inductia magnetic, prin n a a a constanta Hall CH , specic materialului. Se constat c absenta cmpului a a a n a magnetic (B=0) tensorul degenereaz pseudoscalarul = 1. a n Nu toate corpurile asigur o relatie de proportionalitate a ntre J i E. Mediile s care relatia de proportionalitate nu este n ndeplinit se numesc medii neliniare a din punctul de vedere al conductiei. Cel mai simplu model de material pentru mediile neliniare este descris de relatia: J = (E + Ei ), 47 (2.134)

o 0 1

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC care vectorul Ei , caracteristic corpului se numete cmp electric imprimat, n s a aparitia lui avnd general cauze neelectrice (neuniformiti de temperatur a n at a sau concentratie, neomogeniti, forte de inertie). Prezenta cmpurilor electrice at a imprimate face posibil aparitia fenomenului de conductie (J = 0) chiar i a s n absenta cmpului electric (E = 0) sau reciproc aparitia cmpului electric (E = 0) a a conductoare nestrbtute de curent (J = 0). n a a Se deosebesc urmtoarele tipuri de cmpuri imprimate: a a cmp imprimat de acceleratie, metale are o distributie volumic dat de a n a a relatia: m0 Ei = a (2.135) e care m0 este masa electronului, e0 este sarcina sa iar a este acceleratia n corpului fat de un sistem de referint inertial; a a cmp electric imprimat datorat neuniformitilor de temperatur (prin efect a at a Thomson); cmp electric imprimat de concentratie, apare electrolitii cu concentratii a n neuniforme, datorit difuziei purttorilor de sarcin; a a a cmpuri electrice imprimate de contact (voltaice); la suprafata de contact a ntre dou corpuri metalice diferite apare un cmp electric de interfat disa a a 10 tribuit normal la suprafat pe o adncime mic (10 m) a a a ntre cele dou cora puri, datorit difuziei electronilor dintr-un corp altul, aceste cmpuri sunt a n a dependente de temperatura suprafetei de contact (efectul Peltier-Seebeck); cmp electric de natur galvanic, care apare la suprafata de contact dintre a a a un metal i un electrolit; s cmp fotovoltaic imprimat, care apare la suprafata de contact a ntre un metal i un semiconductor, sub actiunea luminii care cade pe aceast interfat. s a a Cmpurile electrice imprimate aprute jonctiunile dintre dou semiconduca a n a toare dopate diferit sau dintre un metal i un semiconductor explic functionarea s a dispozitivelor semiconductoare (diode, tranzistoare, tranzistoare cu efect de cmp, a acest caz cmpul electric imprimat depinde de densitatea de fotodiode etc). In a curent. O alt categorie de corpuri o reprezint mediile cu conductie neliniar, la care a a a J = J(E). De obicei acestea au o comportare izotrop, cu densitatea de curent a coliniar cu intensitatea cmpului electric, deci pot caracterizate de functia a a real J = J(E). a Conductia neliniar se datorete e efectelor temperaturii, cum se ampl a s nt a cazul rezistoarelor termice (ca de exemplu lmpile cu incandescent) e n n a a neomogenitilor microstructurale (ca rezistorul cu carborund). at n 48

2.7. LEGEA CONDUCTIEI ELECTRICE

E a b

Figura 2.25: Caracteristici de conductie cazul rezistoarelor termice, trecerea curentului electric prin acestea deterIn min alzirea lor, ceea ce modic rezistenta electric deci implicit valoarea a nc a a densiti de curent J, pentru o anumit intensitate a cmpului electric (g. 2.25 at a a a). Cum dependenta dintre densitatea de curent i temperatur nu are un ca s a racter local i instantaneu, modelarea fenomenelor din rezistoarele tremice prin s relatia J = J(E) are doar un caracter aproximativ, ind valabil cel mult a n regim stationar. Rezistorul cu carborund este format din granule ne de carbur de siliciu sina terizate ntr-o masa ceramic. Granulele sunt a nconjurate ntr-o pelicul de SiO2 a iar la suprafata lor de contact se formeaz jonctiuni semiconductoare, cu carac a teristic tensiune-curent neliniar. Din punct de vedere macroscopic densitatea a a de curent J depinde neliniar de E conform gracului din gura 2.25 b. Cu exceptia rezistoarelor termice, mediile conductoare nu prezint efecte de a 15 ereditate semnicative (la frecvente sub 10 Hz cazul metalelor i 1010 Hz n s n cazul electrolitilor) Interpretarea microscopic a legii conductiei. a Metalele sunt alctue din atomi ale cror nuclee formeaz o retea cristalin a a a a i care au o parte din electroni liberi, ce au o micare de agitatie termic s s a n tot volumul corpului. La un moment dat, datorit orientrii arbitrare pe care a a o au vitezele electronilor liberi, media vectorial a vitezei acestora este nul. a a Sub actiuna unui cmp electric exterior electronii capt o acceleratie orientat a aa a directia acestuia. Energia cinetic suplimentar, cptat de ecare electron n a a a a a intervalul dintre dou ciocniri succesive este transmis retelei la urmtoarea n a a a ciocnire. Acest efect determin o cretere a temperaturii corpului, iar din punct a s de vedere al electronilor interactiunea cu reteaua cristalin se comport ca o a a fort de frecare ce se opune micrii ordonate a acestora. cazul electrolitilor a s a In mecanismul conductiei se deosebete prin faptul c de aceast dat purttorii s a a a a liberi de sarcin sunt ionii. a 49

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC consecint, fenomenul de conductie const deplasarea ordonat a purttorilor In a a n a a liberi de sarcin sub actiunea unui cmp electric exterior, deplasare suprapus a a a peste micarea natural, de agitatie termic a acestora. s a a Sub actiunea aceluiai cmp electric, purttorii liberi de sarcin pot cpta s a a a a a viteze medii diferite. Mobilitatea mare a electronilor liberi din metale explic vaa loarea mare a conductivitii acestora, iar mobilitatea mic a ionilor din electroliti at a explic slaba lor conductivitate. Din acest motiv, la valori comparabile ale dena sitii de curent, viteza medie a electronilor din metale este mult mai mic dect at a a cea a ionilor din electroliti. Apartia cmpurilor electrice imprimate se explic prin forte de natur ne a a a electric ce actioneaz asupra purttorilor de sarcin. De exemplu, cmpurile a a a a a electrice imprimate de acceleratie se datoresc fortelor de inertie care actioneaz a asupra purttorilor liberi de sarcin iar cele datorate neomogenitilor se explic a a at a prin difuzia concentratiei purttorilor liberi de sarcin. a a Semnicatia zic a legii conductiei. a Legea conductiei pune evident cauza principal a aparitiei curentului elec n a a tric de conductie i anume cmpul electric. s a cazul mediilor cu cmp electric imprimat, acesta este evidentiat ca o nou In a a acest fel se explic, de exemplu, cmpul cauz posibil a cmpului electric. In a a a a a electric produs de elementele galvanice. Teorema tubului de curent (Relatia lui Ohm). Pentru a detemina forma global a legii conductiei se consider un tub de cua a rent, mrginit de o suprafat lateral Sl , pe care densitatea de curent J este oriena a a tat tangential i dou suprafete externe S1 i S2 pe care intensitatea cmpului a s a s a electric este orientat perpendicular (g. 2.26). a

J S1 Sl
Figura 2.26: Tubul de curent

S2

regim stationar tensiunea electric de-a lungul tubului de ux: In a u=


C12

E dr

(2.136)

50

2.7. LEGEA CONDUCTIEI ELECTRICE nu depinde de forma curbei C12 , dac punctele extreme ale acesteia P1 i P2 a s apartin suprafetei S1 i respectiv S2 . s O alt mrime caracteristic tubului de curent regim stationar este intena a a n sitatea curentului electric: i = J dA (2.137)
S

ce strbate o suprafat transversal a tubului. a a a regim stationar rot H = J, de unde rezult c div J = 0, deci: In a a

J dA =

div J dv = 0,

(2.138)

ceea ce asigur independenta curentului fat de sectiunea transversal considea a a rat. a cazul mediilor conductoare liniare, relatia de proportionalitate J = E se In reect la nivel global conform urmtoarei teoreme. a a regim stationar, intensitatea curentului electric al unui tub de curent ce In ocup un mediu conductor liniar este proportional cu tensiunea electric de-a a a a lungul tubului: i = G u. (2.139) Constanta de proportionalitate G, specic tubului de ux, dar independent a a cazul conducde starea electric a acestuia se numete conductant electric. In a s a a toarelor liniare, izotrope i omogene conductanta electric este proportional cu s a a conductivitatea a mediului: G = , (2.140) care este permeanta geometric a tubului de ux. n a Aplicatii 1. Conductanta unui tub de curent cmp electric uniform. n a Se consider un tub de curent de form cilindirc avnd aria bazei A i a a a a s altime l. Tensiunea electric: n a u= i intensitatea curentului: s i=
S C12

E dr = E l,

(2.141)

J dA = JA

(2.142)

permit calculul conductantei tubului de curent: G= JA A i = = , u El l (2.143)

functie de conductivitatea a mediului. n 51

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC 2. Relatia dintre tensiune i curent la un tub de curent cu cmp electric im s a primat. Se consider un tub de curent cilindric de altime h i aria bazei A, care a n s n exist un cmp electric imprimat uniform orientat longitudinal Ei . a a Relatia de material J = (E + Ei) proiectat pe axa cilindrului, capt a aa forma J = (E +Ei ), conditiile care cmpurile J, E i Ei sunt continue n n a s i orientate paralel. regim stationar tensiunea electric longitudinal s In a a este: u= E dR = E l, (2.144)
C12

iar intensitatea curentului electric este: i=


S

J dA = JA.

(2.145)

consecint, din relatia de material rezult: In a a u i = ( + Ei ), A l (2.146)

sau lund considerare conductanta tubului de curent cmp uniform, a n n a rezult: a i = G u + j0 (2.147) care j0 = AEi poart numele de curent electric imprimat. n a Tensiunea electric de-a lungul tubului de curent este: a u= 1 (i j0 ) G (2.148)

sau folosind notatiile R = 1/G pentru mrimea numit rezistent tubului a a a a de curent i e = C12 E dr = E l = j0 /G pentru marimea numit tensiunea s lectromotoare imprimat, rezult: a a u = Ri e relatie cunoscut sub numele de teorema lui Joubert. a (2.149)

2.8

Clasicarea mediilor din punctul de vedere al legilor de material

Din punctul de vedere al legilor de material corpurile se clasic liniare sau a n neliniare, izotrope sau anizotrope i cu sau fr efect de ereditate (postefect s aa sau histerezis). Un corp este omogen cazul care are aceleai propieti de n n s at caz contrar el este neomogen. material toate punctele sale. In n 52

2.8. CLASIFICAREA MEDIILOR DIN PUNCTUL DE VEDERE AL LEGILOR DE MATERIAL Cel mai simplu model de material este alnit cazul corpurilor omogene, nt n acest caz: liniare, izotrope fr efecte de ereditate. In aa D(r, t) = E(r, t), B(r, t) = H(r, t), J(r, t) = E(r, t), (2.150) corpurile ind caracterizate de trei constante de material , i , care sunt s mrimi reale i pozitive, independente de punct i de starea electromagnetic a s s a a corpului prezent sau trecut. Fiind izotrope, aceste corpuri nu exist a a n a directii privilegiate relatiile de material avnd aceeai form indiferent de directia a s a cmpului. Din aceast categorie fac parte gazele, lichidele si majoritatea corpua a rilor solide omogene, ca de exemplu metalele neferomagnetice. cazul corpurilor liniare, izotrope i fr efect de ereditate, dar neomogene, In s aa constantele de material , sau au tot caracter scalar, dar variaz de la un a punct la altul: D(r, t) = (r) E(r, t); B(r, t) = (r) H(r, t); J(r, t) = (r) E(r, t). D(r, t) = (r) E(r, t); B(r, t) = (r) H(r, t); J(r, t) = (r) E(r, t); (2.151)

cazul mediilor liniar i anizotrope: In s

(2.152)

relatia de material este exprimat prin folosirea tensorilor de ordin doi. cazul a In mediilor omogene aceti tensori au un caracter independent de vectorul de pozitie. s Dintre mediile neliniare, cea mai simpl relatie de material are loc mediile a n cu caracteristic an: a a D(r, t) = E(r, t) + Pp (r); B(r, t) = (H(r, t) + Mp (r)); J(r, t) = (E(r, t) + Ei (r)). (2.153)

cazul mediilor neliniare, izotrope i omogene, proprietile de material pot In s at caracterizate complet de functiile reale (monotone i impare): s D(r, t) = D(E(r, t)); B(r, t) = B(H(r, t)); (2.154) J(r, t) = J(E(r, t)). cazul mediilor neliniare, izotrope i neomogene aceste functii au ca paraIn s metru i vectorul de pozitie: s D(r, t) = D(E(r, t), r); B(r, t) = B(H(r, t), r); J(r, t) = J (E(r, t), r). 53 (2.155)

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC urmnd ca cazul mediilor anizotrope, relatia de material s e caracterizat a n a a prin functii vectoriale de variabil vectorial: a a D(r, t) = D(E(r, t), r); B(r, t) = B(H(r, t), r); J(r, t) = J(E(r, t), r).

(2.156)

Aceste clasicri pot fcute mod independent din punct de vedere diea a n lectric, magnetic sau al conductiei. De exemplu, erul pur este liniar din punct de vedere dielectric i al conductiei dar neliniar din punct de vedere magnetic: s D(r, t) = 0 E(r, t); B(r, t) = B(H(r, t) J(r, t) = E(r, t). Ca toate metalele i erul nu se polarizeaz, deci are permitivitate relativ s a a unitar. a

H(r, t) ; H(r, t)

(2.157)

2.9

Legea transferrii energiei conductoare a n

Cele patru legi generale mpreun cu cele trei legi de material, anterior prezena tate alctuiesc un sistem complet de ecuatii care permit determinarea univoc a a a ingineria electric, cunoterea cmpului electromagnetic (E, D, B, J, H i ). In a s a s cmpului electromagnetic este necesar dar nu sucient pentru aplicatiile praca a a tice, care intereseaz mai ales determinarea efectelor acestui cmp. Din acest n a a punct de vedere cele apte legi formeaz un sistem cu complectitudine intern, s a a matematic, dar ele nu asigur complectitudinea zic, deoarece nici una din a a a aceste legi nu se refer la efectele neelectrice ale cmpului electromagnetic. a a Pentru a asigura complectitudinea zic a sistemului legilor este necesar a a adugarea de relatii noi, care s permit conexiunea electromagnetismului cu a a a celelalte ramuri ale zicii. Legile prezentate continuare asigur aceast conn a a exiune, permitnd determinarea efectelor mecanice, termice sau de transfer de a mas specice cmpului electromagnetic. a a Legea transferrii energiei conductoare descrie transferul energetic a n ntre cmpul electromagnetic i corpuri, procesul de conductie. a s n Enuntul legii transferrii energiei a Densitatea de volum a puterii transferate de cmpul electromagnetic corpurilor a procesul de conductie este egal cu produsul scalar dintre densitatea curentului n a electric i intensitatea cmpului electric: s a p = J E. 54 (2.158)

2.9. LEGEA TRANSFERARII ENERGIEI CONDUCTOARE IN Densitatea de volum a puterii este o mrime scalar, msurat in W/m3 , ce a a a a caracterizeaz local i temporal transferul de energie, denit prin: a s a p = lim W P cu P = lim , t0 t V 0 V (2.159)

care W reprezint energia transferat intervalul de timp t volumului n a a n V . Densitatea de volum a puterii are sensul conventional de cmp spre corp. a Dac p > 0 transferul are loc sensul conventional, iar cazul p < 0 transferul a n n real de energie are loc sens invers celui conventional, respectiv corpul este cel n cazul p = 0 nu are loc transfer de energie care transfer energie cmpului. In a a ntre cele dou sisteme (situatie alnit mediile supraconductoare, la care a nt a n E = 0, mediile izolante la care J = 0, sau absenta conductie). n n Consecintele legii transferrii a 1. cazul mediilor conductoare liniare. In Dac mediul conductor este izotrop J = E, densitatea de putere are a expresia: p = J E = E 2 0, (2.160) care evidentiaz caracterul pozitiv al acestuia. Folosind rezistivitatea se a obtine aceeai concluzie: s p = J E = J 2 0, indiferent de orientarea vectorilor E sau J. cazul conductoarelor anizotrope: In p = J E = E E = J J 0, (2.162) (2.161)

ceea ce evidentiaz caracterul pozitiv denit de tensorii i . a s consecint, mediile conductoare transferul de energie are un caracter In a n ireversibil, avnd loc de la cmp spre corp. Energia primit de corp fenoa a a n menul de conductie duce la creterea temperaturii sale, fenomen cunoscut s sub numele de efect electrocaloric Joule-Lentz. 2. cazul mediilor conductoare cu cmp imprimat. In a Folosind relatia de legtur J = (E + Ei ), rezult: a a a p = J E = E 2 + EEi, p = J 2 Ei J. 55 (2.163)

iar cazul care se exprim E = J Ei , functie de E, rezult: n n a n a (2.164)

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC Se constat c densitatea de putere se descompune a a ntr-o sum de doi tera meni, din care primul este pozitiv denit, reprezentnd puterea transferat a a ireversibil corpurilor prin efectul Joule-Lentz: pJ = J 2 0 i al doilea termen, datorit cmpului electric imprimat: s a a pi = Ei J (2.166) (2.165)

al crui semn depinde de orientarea densitii de curent J fata de Ei , deci a at reprezint un transfer energetic eventual reversibil. Sensul transferului este a dat de sensul curentului. De exemplu, cazul unui acumulator electrochimic, la care densitatea de n curent J are acelai semn cu Ei , termenul pi < 0, ceea ce evidentiaz c s a a acumulatorul se descarc, cmpul electromagnetic (curentul electric) pria a mind energie de la corp (acumulator). Dac se schimb sensul curentului a a prin acumulator, atunci pi > 0 i acumulatorul se s ncarc (corpul este cel a care primete energie de la cmp). Indiferent de sensul transferului, acesta s a este it de efectul ireversibil Joule-Lentz, ceea ce explic randamentul nsot a subunitar al acumulatorilor. Deoarece, general E 2 = J 2 i densitatea de putere transferat corpului n s a prin intermediul cmpului imprimat are expresia pi = Ei J, rezult c a a a 2 puterea transferat prin efect Joule-Lentz are expresia pJ = J cazul a n n mediilor izotrope i pJ = JJ cazul mediilor anizotrope. s Forma global a legii transferrii energiei a a Puterea electric transferat unui domeniu D se obtine prin integrarea dena a sitii de volum a puterii: at P =
D

p dv =

E Jdv,

(2.167)

iar energia transferat a ntr-un interval de timp (t1 , t2 ) este: W =


t2 t1

P dv =

t2 t1 D

J Edt.

(2.168)

cazul unui tub de curent, regim stationar, parcurs de curentul i = I i In n s cu tensiunea u = U la borne sunt valabile relatiile E = grad V i rot H = J, ceea s ce implic div J = 0, iar folosind egalitatea: a div(J V ) = V div J + J grad V = Jgrad V se obtine: P =
D

(2.169)

J Edv =

J grad V dv = 56

JV dA.

(2.170)

2.10. LEGEA TRANSFERULUI DE MASA Deoarece pe frontiera tubului de curent = Sl S1 S2 sunt ndeplinite conditiile JdA = 0 pe Sl , V = V1 pe S1 i V = V2 pe S2 , rezult: s a P = V1
S1

J dA V2

S2

J dA = i(V1 V2 ) = u i

(2.171)

S-a inut cont c elementul de arie de pe suprafata S1 este orientat spre t a exterior i nu concordant cu sensul de referint al curentului, deci dA = dA1 s n a a pe S1 , dar dA = dA2 pe S2 . consecint se poate arma c, puterea transferat de cmpul electromagneIn a a a a tic unui tub de curent regim stationar este egal cu produsul dintre tensiunea n a de-a lungul tubului i intensitatea curentului ce strbate tubul. s a P = ui (2.172) demonstrarea acestei armatii nu s-a folosit nici o ipotez a supra relatiei In a cazul conductoarelor liniare expresia de material din interiorul conductorului. In puterii transferate tubului de curent regim stationar are una din formele: n P = u i = G u2 = R i2 0 (2.173)

care R = 1/G. Fiind transferat ireversibil acesta se numete putere disipat. n a s a cazul unui tub de curent cu cmp imprimat u = R i e, ceea ce determin In a a puterea: P = u i = R i2 e i, (2.174) care se separ termenul pozitiv denit R i2 , caracteristic efectului Joulen a Lentz i termenul e i, caracteristic cmpului imprimat, care reprezint puterea s a a transferat eventual corpurilor, a ntr-un proces reversibil.

2.10

Legea transferului de mas a

Un alt efect ce ete procesul de conductie este transferul de mas interiorul nsot s a n corpurilor conductoare. Acest efect este caracterizat de legea transferului de mas, cunoscut mai ales sub numele de legea electrolizei. a a Enuntul legii transferului de mas a interiorul corpurilor conductoare, procesul de conductie este insotit de un In transfer de mas caracterizat de o densitate a uxului de mas proportional i a a as coliniar cu densitatea de curent: a =kJ (2.175)

Constanta de proportionalitate k are valori dependente de natura materialului cazul metalelor valoarea acestei constante este practic nul, dar conductor. In a n cazul electrolitilor ea este egal cu constanta electrochimic: a a k= 0 la metale; A/F0 z la electroliti, 57 (2.176)

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC care A este masa atomic a ionului disociat, z este valenta sa, iar F0 = 96490C n a este constanta lui Faraday. Spre deosebire de metale, cazul electrolitilor pron cesul de conductie este it de reactii chimice, fenomen cunoscut sub numele nsot de electroliz. a Pentru caracterizarea transferului de mas se utilizeaz mrimea vectorial a a a a 2 numit densitatea uxului de mas msurat Kg/m s, denit de relatia: a a a a n a =n m A0,t=0 A t lim (2.177)

care m este masa transferat prin aria A intervalul de timp t, iar n n a n este un versor normal pe suprafata de arie A, a crui orientare este aleas astfel a a at s asigure valoarea maxim proiectiei n . nc a a Interpretarea microscopic a legii transferului de mas a a Fenomenul de conductie const deplasarea ordonat a purttorilor liberi a n a a de sarcin (electroni sau ioni) din interiorul conductoarelor, deplasare suprapus a a peste micarea dezordonat de agitatie termic. Deoarece toate microparticulele s a a purttoare de sarcin electric din interiorul conductorului au mas proprie (de a a a a repaus) nenul, rezult c deplasarea ordonat a acestora este mod necesar a a a a n it de un transfer de mas, transfer ale crui directie i sens sunt date de nsot a a a s deplasarea purttorilor de sarcin. a a cazul metalelor, deoarece masa electronilor liberi care asigur conductia In a este mult mai mic dect cea a restului microparticulelor ce alctuiesc corpul, a a a iar viteza lor vectorial medie are valori mici, pentru densiti uzuale de curent, a at transferul de mas are valori nesemnicative. schimb, cazul electrolitilor, a In n deoarece fenomenul de conductie este asigurat de deplasarea ionilor, transferul de mas are valori mult mai importante. a Forma global a legii electrolozei a Pentru determinarea formei globale se consider o cuv electrolitic, alctuit a a a a a din doi conductori metalici scufudati ntr-un electrolit lichid (gura 2.27). Aplicnd a ntre cei doi electrozi o tensiune electric, att electrozii ct i eleca a a s tolitul vor strbtuti de curent electric. Deoarece electrolit transferul de a a n mas are valori apreciabile, iar electrozi acesta este practic nul, rezult c pe a n a a suprafata acestora apare o depunere de substant, cu debitul masic: a Qm =
S

dA =

k J dA,

(2.178)

care S este suprafata unui electrod (electrodul polarizat pozitiv - anodul, atunci n cnd intereseaz depunerea metalic) scufundat electrolit. a a a a n Pentru a calcula masa depus se integreaz debitul masic timp: a a n m=
t2 t1

Qm dt =

t2 t1 S

k J dA dt,

(2.179)

pe intervalul de timp (t1 , t2 ) ct dureaz procesul. a a 58

2.10. LEGEA TRANSFERULUI DE MASA

+ i
1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000

111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000

Figura 2.27: Cuva electrolitic a conditiile care electrolitul este omogen, debitul masic devine: In n Qm = k J dA = k i (2.180)

care i este intensitatea curentului care strbate cuva, iar dac acest curent este n a a constant timp, i = I, atunci: n m=
t2 t1

k i dt = k I(t2 t1 ) = k I t.

(2.181)

consecint, legea electrolizei are urmtorul enunt form global:masa In a a n a a depus prin electroliz este proportional cu intensitatea curentului ce strbate a a a a cuva i cu timpul ct dureaz procesul, constanta de proportionalitate ind egal s a a a cu constanta electrochimic (k = A z F0 ) a elementului depus. a Se constat c forma global a legii se refer la masa total depus, fr s a a a a a a aa a dea indicatii asupra locului care are loc depunerea i implicit asupra grosimii i n s s uniformitii stratului depus. Din acest motiv ea are un caracter particular, fat at a de forma local care evidentiaz c grosimea stratului depus este proportional a a a a cu densitatea de curent de la suprafata electrodului. Aplicatie la lege transferului de mas: a Se consider o solutie apoas de azotat de argint care sunt scufundati doi a a n electrozi parcuri de un curent cu intensitatea I = 1A. Masa de argint depus s a ntr-o secund este: a m =kI t = A 107.7 I t= = 1.1186 103 Kg = 1118, 6 mg. z F0 96490 (2.182)

Aceast valoare a fost folosit o vreme pentru denitia unitatii de msur a a a a a intensitatii curentului electric, i a fost numit Amper international. s a 59

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC

2.11

Sistemul legilor cmpului electromagnetic a

Cele nou legi ale cmpului electromagnetic se a a mpart trei mari categorii: legi n generale, legi de material i legi de conexiune. s Legile generale numr de patru sunt dou de stare (legea uxului electric i n a a s cea a uxului magnetic, care nu contin derivate fat de timp) i dou de evolutie a s a (legea inductiei i legea circuitului magnetic, care evidentiaz derivata fat de s a a timp a tensiunii electrice i respectiv a tensiunii magnetice pe curbe s nchise). Legile de material, numr de trei, evidentiaz legtura care exist n a a a a ntre mrimile locale caracteristice ale cmpului electric ( a a ntre inductie i intensitatea s cmpului electric), ale cmpului magnetic ( a a ntre inductie i intensitatea cmpului s a magnetic) i procesului de conductie ( s ntre densitatea de curent i intensitatea s cmpului electric). Aceste legi caracterizeaz comportarea corpurilor interactiunea a a n cazul mediilor cu efecte ereditare, legile de lor cu cmpul electromagnetic. In a material au caracter de evolutie, iar caz contrar ele au un caracter de stare, n asigurnd o legtur independent de evolutia timp a mrimilor. a a a a n a Legile de conexiune, numr de dou, evidentiaz mrimi care nu sunt caracn a a a a teristice numai cmpului electromagnetic, asigurnd conexiuni a a ntre teoria electromagnetismului i celelalte ramuri ale zicii. Aceste legi permit determinarea s efectelor cmpului electromagnetic urma interactiunii acestuia cu corpurile. a n Legea transformrii energiei conductoare are un caracter general, independent a n de natura corpurilor, iar legea electrolizei are un caracter de material, deoarece enuntul ei intervin mrimi caracteristice mediilor care aceasta se aplic. n a n a Ambele legi de conexiune au un caracter de stare. Fiecare din legile cmpului electromagnetic au o form global (integral) i a a a a s una local, una din aceste forme ind general i cealalt particular (dedus a a s a a a din forma general anumite ipoteze restrictive). Legile generale ale cmpului a n a electromagnetic au form local ca o form particular, cea global avnd un a a a a a a caracter general. schimb, legile de material i cele de conexiune au formele In s globale cu caracter particular, iar cele locale cu caracter general. Urmtoarele relatii sintetizeaz diferitele forme ale legilor cmpului electroa a a magnetic i semnicatiile acestora. s 1. Legea uxului electric (lege general de stare) a Forma global: a Forma integral: a Forma local: a = qD ;

D dA =

dv;

div D = ;

Forma pe suprafete de discontinuitate: divs D = s . Semnicatia zic: corpurile electrizate produc jurul lor cmp electric a n a (cu linii deschise orientate de la sarcinile pozitive spre cele negative). 60

2.11. SISTEMUL LEGILOR CAMPULUI ELECTROMAGNETIC 2. Legea uxului magnetic (lege general de stare) a Forma global: a Forma integral: a Forma local: a = 0;

B dA = 0;

div B = 0;

Forma pe suprafete de discontinuitate: divs B = 0. Semnicatia zic: nu exist sarcini magnetice (liniile cmpului magnetic a a a sunt curbe nchise). 3. Legea inductiei electromagnetice (lege general de evolutie) a Forma global: a u =
dS ; dt

Forma integral dezvoltat: a a

Forma pe suprafete de discontinuitate: rots E = rots (B v). Semnicatie zic: cmpul magnetic variabil timp induce un cmp elec a a n a tric (liniile cmpului electric indus a nconjoar liniile cmpului magnetic a a inductor). Fenomenul de inductie se poate datora i micrii corpurilor s s a n cmp magnetic. a 4. Legea circuitului magnetic (lege general de evolutie) a Forma global: a um = iS +
D t dS ; dt D S (J+ t + v)dA+ (Dv);

Forma local: rot E = B rot (B v); a dt

E dr =

B S t dA

(B

v) dr;

Forma integral dezvoltat: a a Forma local: rot H = J + a

H dr =

Forma pe suprafete de discontinuitate: rots H = Js + s v + rots (D v). Semnicatia zic: corpurile stare electrocinetic i cmpul electric varia a n as a bil timp genereaz cmp magnetic (liniile acestuia sunt curbe n a a nchise care nconjoar curentii sau liniile cmpului electric ce le-au produs). Cmpul a a a magnetic apare datorit curentului de conductie, dar i datorit variatiei a s a propiu-zise a cmpului electric mediile imobile (curent de deplasare), a a n micrii corpurilor electrizate (curent de convectie) sau deplasrii corpurilor s a a cmp electric (curent Rntgen). n a o 5. Legea legturii cmp electric (lege de material) a n a Forma local: D = D(E) sau D = 0 E + Pt (E) + Pp ; a particular: D = E + Pp ; n 61

+ v + rot (D v);

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC Forma global: = e u. a Semnicatie zic: sub actiunea cmpului electric mediile dielectrice se a a polarizeaz, urmnd ca polarizatia permanent (electretii) s reprezinte a a a a o cauz posibil a cmpului electric. Cmpul electric este perturbat de a a a a prezenta dielectricilor, liniile de cmp ind concentrate corpurile de mare a n permitivitate. 6. Legea legturii cmp magnetic (lege de material) a n a Forma local: B = B(H) sau B = 0 (H + Mt (H) + Mp ); a particular: B = (H + Mp ); n Forma global: = m um . a Semnicatie zic: sub actiunea cmpului electric, mediile se magnetizeaz, a a a urmnd ca magnetizatia permanent (magnetii permanenti) s reprezinte a a a o cauz posibil a cmpului magnetic. a a a Cmpul magnetic este perturbat de corpurile feromagnetice, liniile de cmp a a magnetic ind concentrate i dirijate de aceste corpuri. s 7. Legea conductie (lege de material) Forma local: J = J(E); a particular: J = (E + Ei ); n Forma global: i = G u. a Semnicatia zic: aparitia strii electrocinetice este determinat de prezenta a a a cmpului electric. Cmpul electric imprimat reprezint o alt cauz posia a a a a bil a cmpului electric. a a 8. Legea transferrii energiei conductoare (lege general de conea n a xiune) Forma local: p = J E; a

Forma global: P = u i. a

Semnicatie zic: procesul de conductie are loc un transfer de energie a n ntre cmpul electromagnetic i corpurile conductoare. Acest transfer are a s o component ireversibil, de la cmp la corp, care determin alzirea a a a a nc corpurilor stare electrocinetic. n a 9. Legea transferrii masei (lege de conexiune cu caracter de material) a Forma local: = k J; a 62

2.11. SISTEMUL LEGILOR CAMPULUI ELECTROMAGNETIC Forma global: m = k I t. a Semnicatie zic: procesul de conductie este it de transfer de mas. a nsot a Fenomenele mentionate semnicatiile zice ale celor nou legi reprezint n a a fenomenele fundamentale ale electromagnetismului.

Ecuatiile lui Maxwell


Formele locale ale legilor cmpului electromagnetic mediile imobile: a n D ; t B ; rot E = t div D = ; div B = 0 rot H = J +

(2.183)

alctuiesc un sistem de ecuatii diferentiale partiale liniare i de ordinul ai, a s nt cunoscute sub nunele de ecuatiile lui Maxwell. Dac aceste ecuatii se completeaz a a cu legile de material medii liniare i izotrope: n s D = E; B = H; J = E

(2.184)

se obtine un sistem de ecuatii care determin univoc cmpul electromagnetic a a n conditiile mentionate. Deoarece aceast solutie exist i este unic, rezult c a a s a a a sistemul legilor cmpului electromagnetic este necontradictoriu i complet, din a s punct de vedere matematic. Deoarece nici una din legile electromagnetismului nu poate determinat a pornind de la celelalte, rezult c sistemul de legi are un caracter independent. a a Completitudinea zic a sistemului de legi prezentat este asigurat de faptul c a a a practic toate fenomenele electromagnetice alnite ingineria electric pot nt n a explicate i modelate matematic folosind acest sistem de ecuatii. s Relatiile impuse medii imobile de legile cmpului electromagnetic n a ntre mrimile caracteristice ale acestui cmp sunt reprezentate grac gura 2.28: a a n Fiecare dependent cauz - efect a fost reprezentat printr-o sgeat pe care a a a a a s-a marcat numrul legii ce evidentiaz acest relatie. Relatiile de stare, existente a a a att regim stationar ct i variabil au fost reprezentate prin sgeat dubl, iar a n a s a a a relatiile de evolutie, caracteristice regimului dinamic au fost reprezentate printr-o sgeat simpl. a a a Relatiile reprezentate evidentiaz cele trei cauze statice sau dinamice ale a cmpului electric (polarizatia permanent Pp , cmpul electric imprimat Ei , i a a a s 63

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC

Ei 7 Pp 5 3 Mp 6 B, H D, E 4 4 1 7 J

Figura 2.28: Reprezentarea schematic a fenomenelor fundamentale ale electroa magnetismului electrizarea ) i cauza sa exclusiv dinamic (variatia timp a cmpului magnes a n a timp ce cmpul magnetic are dou cauze statice sau (magnetizatia pertic B). In a a manent Mp ,curentul electric J) i o cauz dinamic (variatia timp a cmpului a s a a n a electric D).

Regimurile cmpului electromagnetic a


Se constat c variatia timp a cmpului electric genereaz cmp magnetic a a n a a a i reciproc, variatia timp a cmpului magnetic genereaz cmp electric. s n a a a In consecint, nu poate exista cmp electric variabil ne it de cmp magnetic a a nsot a i invers, ceea ce evidentiaz caracterul unitar al cmpului electromagnetic care s a a este o singur entitate zic. Caracterul ciclic al acestor relatii, impus de legea a a inductiei i legea circuitului magnetic, evidentiaz faptul c regim dinamic, s a a n cmpul electromagnetic, generat succesiv se poate se poate desprinde de cora purile care l-au produs, propagndu-se inclusiv vid. Acest fenomen specic a n regimului dinamic, general variabil poart numele de und electromagnea a tic. a Dac variatia cmplui electromagnetic este sucient de lent timp, fenomea a a n nul de propagare al undei electromagnetice este nesemnicativ. Aceast situatie a are loc, spre exemplu conductoare masive, care curentul de deplasare este n n mult mai mic dect cel de conductie, iar relatia 4 poate eliminat. Regia a mul cmpului electromagnetic care curentul de deplasare este neglijabil, iar a n rot H = J poart numele de regim cvasistationar inductiv (gura 2.29 a). a In acest regim, cmpul magnetic se calculeaz functie de curentul electric, foloa a n sind relatiile din regim stationar. Deoarece fenomenul de inductie electromagne tic joac un rol fundamental acest regim, cmpul magnetic variabil produs a a n a de curentii de conductie inuenteaz distributia cmpului electric i implicit a a a s consecint, regim cvasistationar inductiv, distributia cucurentului electric. In a n 64

2.11. SISTEMUL LEGILOR CAMPULUI ELECTROMAGNETIC rentului electric conductoarele masive se deosebete de cea regim stationar, n s n efect numit pelicular sau de refulare. Datorit efectului pelicular, curentul electric a se distribuie de preferint pe suprafata conductoarelor i mai putin miezul lor. a s n Un alt efect specic regimului cvasistationar inductiv reprezint curentii tur l a bionali, care constituie curentii indui conductoarele masive introduse cmp s n n a magnetic variabil. Datorit fenomenului de inductie electromagnetic, intea a n riorul conductorului se genereaz un cmp electric, care pe baza legii conductie a a produce curent electric. Prezenta curentului indus modic distributia cmpului a a magnetic, care se deosebete acest regim de cea din regim stationar. Se cons n stat c i regim cvasistationar apare ca o relatie ciclic. Dar spre deosebire de a a s n a cazul general variabil, care relatia (3, 4) determin fenomenul de propagare n a ( datorit caracterului hiperbolic al acestor ecuatii cu derivate partiale, viteza a de propagare este nit), cazul regimului cvasistationar relatia ciclic (7, 4 , 3) a n a reprezint o ecuatie cu derivate partiale de tip parabolic, care determin un fenoa a men de difuzie a cmpului electromagnetic interiorul conductorului (fr front a n aa de und cu vitez de propagare nit). a a a cazul corpurilor slab conductoare, conditiile care variatia cmpului In n n a este sucient de lent fenomenul de difuzie s cmpului electromagnetic poate a a descris neglijnd fenomenul de inductie electromagnetic i considernd saa a s a tisfcut relatia: a a rot E = 0, (2.185) specic regimului stationar. Acest regim poart numele de regimul cvasia a stationar capacitiv al cmpului electromagnetic i are relatiile reprezentate a s n gura 2.29 b. Se constat c acest regim cmpul magnetic nu inuenteaz a a n a a distributia curentului electric i respectiv a cmpului electric. s a Un regim particular, interesant din punct de vedere practic este regimul stationar (gura 2.30).

D, E 3 B, H a 4 7 J

D, E 4 B, H b

1 7 4

Figura 2.29: Reprezentarea schematic a fenomenelor regimuri cvasistationare a n acest regim cmpul magnetic nu inuenteaz cmpul electric. schimb In a a a In cmpul electric este cel care determin curentul electric i implicit cmpul maga a s a netic. Dintre cele trei cauze ale cmpului electric (Pp , Ei i ), doar cmpul a s a 65

2. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC


Ei 7 Pp 5 D, E 1 7 Mp 6 B, H 4 J

Figura 2.30: Regimul stationar

Ei 7 Pp 5 D, E a
Figura 2.31: Regimuri statice electric imprimat este capabil s determine curent electric de conductie, deoarece a consecint, estre singurul capabil s produc tensiune electromotare nenul. In a a a a regim stationar se ridic dou categorii de probleme. Una const determinan a a a n rea distributiei curentilor electrici i implicit a cmpului electric conductoare s a n masive (relatia 7) iar a doua se refer la determinarea repartitiei cmpului mag a a netic (relatia 4 ). Prima categorie de probleme reprezint obiectul regimului a electrocinetic stationar iar a doua reprezint obiectul regimului magnetic a stationar. O separare net a cmpului magnetic de cel electric se obtine cazul a a n n acest caz, deoarece nu au loc care lipsete procesul de conductie (J = 0). In s transformri de energie (p = JE = 0) regimurile obtinute se numesc statice. a Se constat c ecuatiile cmpului electric, specice regimului electrostatic a a a (gura 2.31 a) sunt complet independente de ecuatile cmpului magnetic, specice a regimului magnetostatic (gura 2.31 b). regim magnetostatic, cauzele cmpului magnetic se reduc la una singur i In a as anume Mp , problema fundamental a acestui regim ind determinarea cmpului a a magnetic produs de magnetii permanenti. regim electrostatic cmpul electric poate produs de corpurile electrizate In a (), polarizate permanent (Pp = 0) sau de cmpurile electrice imprimate (Ei ). a 66

Mp

6 b

B, H

Capitolul 3 Teoremele fundamentale ale electromagnetismului. Bazele zice ale teoriei circuitelor electrice
3.1 Teorema conservrii sarcinii electrice a

Enuntul teoremei conservrii sarcinii a Intensitatea curentului electric ce prsete orice suprafat a a s a nchis este a egal cu viteza de scdere a sarcinii electrice din domeniul D a a nchis de acea suprafat: a dqD i = , (3.1) dt sau explicit: d dv. (3.2) JdA = dt D Datorit caracterului ei general, aceast armatie este cunoscut i sub nua a as mele de legea conservrii sarcinii. a teoria Maxwell-Hertz suprafata este antrenat de corpuri micarea In a n s lor. Demonstratia teoremei conservrii sarcinii a Se consider o suprafat deschis S , care se sprijin pe curba a a a a nchis . a Legea circuitului magnetic aplicat pe aceast curb este: a a a um = iS + dS . dt (3.3)

Dac diametrul curbei tinde ctre zero, aceasta se reduce la un punct P , iar a a suprafata deschis S tinde ctre o suprafat a a a nchis , cu P (gura 3.1). a 67

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Tensiunea magnetic pe curba : a um =

Hdr = Htmed l

(3.4)

tinde spre zero, deoarece l se anuleaz. consecint, deoarece S , din legea a In a circuitului magnetic rezult: a d = 0. (3.5) i + dt
S S S

Figura 3.1: Referitoare la teorema conservrii sarcinii a Deoarece uxul electric , pe orice suprafat a nchis este egal cu sarcina a electric qD , din domeniul mrginit de acesta, conform legii uxului electric, a a rezult: a dqD = 0, (3.6) i + dt ceea ce trebuia demonstrat. Forma local cu teoremei conservrii sarcinii electrice a a Pornind de la forma local a legii circuitului magnetic: a rotH = J + D + v + rot(D v), t (3.7)

i aplicnd acestei egaliti vectoriale operatorul diferential divergent, rezult: s a at a a divJ + (divD) + div(v) = 0, t (3.8)

deoarece div(rot G) = 0 pentru orice cmp G sucient de neted. Pe baza formei a locale a legii uxului electric, divD = , deci: divJ = div(v), t 68 (3.9)

3.1. TEOREMA CONSERVARII SARCINII ELECTRICE care este forma local a teoremei conservrii sarcinii electrice, medii mobile. a a n Deoarece Jv = v reprezint densitatea curentului de convectie, aceast relatie a a se poate scrie sub forma . (3.10) div(J + Jv ) = t cazul mediilor imobile (v = 0), rezult: In a divJ = . t (3.11)

Integrnd aceast relatie pe un domeniu D , rezult pe baza teoremei Gaussa a a Ostrogradski: (J + v)dA = dv, (3.12) D t care este forma integral dezvoltat a teoremei. a a Spre deosebire de forma global, forma integral dezvoltat, suprafata a n a a nu este antrenat de corpuri micarea lor. a n s Forma pe suprafete de discontinuitate a teoremei conservrii sarcinii a electrice Se consider dou domenii D i D interiorul crora mrimile caractea a s n a a ristice cmpului electromagnetic sunt functii continue de punct, conditie care nu a este mod necesar satisfcut pe suprafata de separatie Sd dintre cele dou men a a a dii. Presupunnd c suprafata de discontinuitate este sucient de neted, astfel a a a at s aib normal unic i c ecare punct se poate deni pentru orice P nc a a a a s a n Sd o pereche de vectori J1 i J2 care reprezint limitele densitii de curent, s a at dinspre domeniul D i respectiv D (gura 3.2). s

S2

1111111111111111111111 0000000000000000000000 h 1111111111111111111111 0000000000000000000000 1111111111111111111111 0000000000000000000000 Sd S1 1111111111111111111111 0000000000000000000000 D1 1111111111111111111111 0000000000000000000000
D2 J1

n12

J2

Figura 3.2: Suprafata de discontinuitate pentru curent Pentru nceput se va presupune c suprafata Sd este electrizat cu densitatea a a supercial de sarcin s , dar cu densitate supercial de curent nul, iar mediile a a a a sunt imobile. Punctul P se consider centrul unui cilindru de ime h i a nalt s 69

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE aria barei A, orientat cu axa dup normala n12 . Separnd suprafetele bazelor a a S1 i S2 de suprafata lateral a cilindrului Sl se obtine intensitatea curentului ce s a prsete suprafata = Sl S1 S2 : aa s i =

JdA = Jnmed hl J1nmed A + J2nmed A,

(3.13)

care l este perimetrul bazei. Sarcina electric din domeniul D este: n a


D

dv = vmed Ah + smed A.

(3.14)

Aplicnd forma integral dezvoltat a teoremei se obtine: a a a Jnmed d dsmed hl + J2nmed Jnmed = vmed h A dt dt (3.15)

a relatie care pentru h 0 devine J2nmed J1nmed = dsmed , iar considernd ulterior dt c A 0, rezult: a a s n12 (J2 J1 ) = , (3.16) t sau sub form compact: a a s (3.17) divs J = t care s-a folosit notatia divs J = n12 (J2 J1 ), cu referire la saltul componentei n normale a densitii de curent. at cazul particular care Js = 0, rezult: In n a n12 (J2 J1 ) = 0, divs J = 0, (3.18)

ceea ce garanteaz conservarea componentelor normale ale densitii de curent a at Jn1 = Jn2 la trecere prin suprafata de deschidere. conditiile care suprafata de discontinuitate Sd este strbtut de curent In n a a a de conductie distribuit supercial, cu densitatea Js , curentul pe suprafata lateral a S nu se anuleaz, atununci cnd h 0: a a
S

JdA = Jnmed hl +

=Sd

Js ndl.

(3.19)

Suprafata de discontinuitate Sd poate descris folosind ecuatia parametric a a r = r(, ), ecare punct P Sd ind caracterizat de perechea de coordonate locale (, ). Aplicnd teorema Gauss-Ostrogradski, cu referire la curba a nchis a , rezult: a
=Sd

Js adl =

S =D Sd

div2 Js dA = (div2 Js )med A,

(3.20)

70

3.1. TEOREMA CONSERVARII SARCINII ELECTRICE care: n div2 Js =

1 [ (h J ) + (h J )], h h

(3.21)

unde h i h sunt parametrii Lam asociati parametrilor i . particular, s e s In cazul care suprafata Sd este plan i orientat spre exemplu paralel cu planul n n as a z = 0, se pot utiliza coordonatele carteziene iar divergenta bidimensional devine: a div2 JS = Jsx Jsy + . x y (3.22)

Aplicnd teorema conservrii sarcinii, rezult acest caz: a a a n Jnmed hl dvmed dsmed + J2nmed J1nmed + (div2 Js )med = h P dt dt (3.23)

Trecnd de limit, pentru h 0 i A 0, astfel at h/A 0 se obtine: a a s nc n12 (J2 J1 ) + div2 Js = sau sub form compact: a a divs J = s , t s , t (3.24)

(3.25)

care s-a folosit notatia divs G = n12 (G2 G) + div2 G. cazul mediilor n In imobile, utiliznd locul densitii de curent J curentul total J + v, iar locul a n at n densitii superciale de curent Js suma Js + s v, care v este viteza domeniat n ului hincrcat cu s , aplicnd forma integral dezvoltat a teoremei conservrii a a a a a sarcinii, rezult: a n12 [(J2 + 2 v2 ) (J1 + 1 v1 )] + div2 (Js + s v) = sau form compact: n a a divs (J + v) = s . t s , t (3.26)

(3.27)

cazul regimului stationar, teorema conservrii sarcinii devine: In a forma global n a forma integral n a

i = 0,

(3.28)

JdA = 0,

(3.29)

forma local n a

divJ = 0, 71

(3.30)

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE forma pe suprafete de discontinuitate n divs J = 0. (3.31)

acest regim, curentul electric ce strbate orice suprafata In a nchis este nul, a armatie cunoscut sub numele de teorema conservrii curentului. La tre a a cerea prin suprafetele de discontinuitate, componenta normal a densitii de a at curent se conserv, dac aceasta nu este parcurs de curent distribuit supercial a a a i respectiv are un salt egal cu divergenta bidimensional a densitii superciale s a at a curentului caz contrar: n n12 (J2 J1 ) = div2 Js (3.32)

Aceste relatii evidentiaz faptul c regim stationar liniile de curent nu pot a a n curbe deshise, neexistnd surse de pe care acetea s porneasc sau pe care a s a a particular, cazul unui tub de curent, intensitatea curentului s se opresc. In a a n are aceeai valoare indiferent de sectiunea considerat (gura 3.3). Suprafata s a de separatie dintre un domeniu conductor i un mediu izolat este suprafata de s cmp pentru liniile curentului electric, deoarece mediul izolant J = 0, iar a n conform conservrii componentei normale a densitii de curent Jn = 0 i a at s n consecint orice corp conductor cufundat conductor, la suprafata sa. In a ntr-un izolant reprezint un tub de curent. a O alt consecint, care justic numele teoremei se obtine cazul care a a a n n domeniul D este izolat electric (este inconjurat de un perete izolant care n i = 0), ceea ce implic invarianta timp a sarcinii din acest domeniu a n D = ct. Dac a ntreg mediul este izolant, forma local a acestei relatii este: a div(v) = cu urmtoarea form integral dezvoltat: a a a a vdA = dv, t (3.35) , t (3.34) (3.33)

relatii similare celor care evidentiaz conservarea masei din mecanica uidelor. a Semnicatia zic a teoremei conservrii sarcinii. a a Se consider un corp conductor D a nconjurat de un mediu izolat, exceptnd a un r conductor (gura 3.4). Aplicnd teorema conservrii sarcinii pe suprafata a a a conductorului se obtine: dq i= , dt 72

3.2. TEOREMA ENERGIEI ELECTROMAGNETICE. care i este intensitatea curentului ce strbate rul iar q este sarcina corpului. n a consecint, atunci cnd sarcina q a corpului scade timp i > 0, iar curentul In a a n electric prsete corpul. Dac schimb sarcina conductorului crete timp aa s a n s n i < 0, iar curentul electric este injectat corp. Teorema pune evident n n a drept cauz a electrizrii corpurilor curentul electric (de conductie sau convect ie), a a curent care transport sarcini pe corp. Legtura strns a a a a ntre curent i sarcina s electric este acord cu interpretarea microscopic a fenomenului de conductie, a n a ca ind datorat deplasrii ordonate a purttorilor microscopici de sarcin din a a a interiorul corpurilor.

J S1 Sl
Figura 3.3: Tubul de curent

S2

Figura 3.4: Conservarea sarcinii eletrice

3.2

Teorema energiei electromagnetice.

Enuntul teoremei energiei electromagnetice Puterea transferat de cmpul electromagnetic unui domeniu imobil prin frona a tiera acestuia D este egal cu puterea transferat corpurilor din domeniul PD a a plus viteza de cretere a energiei cmpului electromagnetic Wem din domeniu: s a P = P D + Wem . t (3.36)

Demonstratia teoremei energiei electromagnetice 73

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Pentru demonstrarea acestei armatii se consider un domeniu D , mrginit a a de suprafata nchis , care se a un sistem de corpuri imobile i liniare din a n a s punct de vedere dielectric (D = E) i magnetic (B = H). Formele locale ale s legilor inductiei electromagnetice i circuitului magnetic: s rotE = B , t D t D B +H . t t

rotH = J + permit stabilirea consecintei:

ErotH HrotE = JE + E Deoarece

div (E H) = (E H) = EH + EH = H ( E) E ( H) = HrotE ErotH i s E E E2 D = E = = t t 2 t t H rezult c: a a div (E H) = JE + B = t t BH , 2 t DE BH , + 2 2 (3.37) DE , 2

care: p = EJ reprezint conform legii transformrii energiei conductoare n a a n densitatea de volum a puterii transferat de cmp corpurilor, iar a a S = E H reprezint vectorul Paynting, msurat W/m2 ; a a n we = DE/2 reprezint densitatea de volum a energiei electrice, msurat a a a n 3 J/m ; wm = BH/2 reprezint densitatea de volum a energiei magnetice, msurat a a a J/m3 . n Notnd cu wem = we + wm densitatea de volum a energiei cmpului electroa a mganetic, rezult c: a a wem divS = p + , (3.38) t relatie cunoscut sub numele de forma locala a teoremei energiei electromagne a a tice. 74

3.3. TEOREMA CONDENSATORULUI LINIAR. Prin integrarea acestei relatii diferentiale locale pe domeniul D se obtine: divSdv = SdA = pdv + t wem dv

a Notnd cu P = SdA = SdAint , puterea transferat prin suprafata de a la exterior spre interior; a s PD = D pdv, puterea transferat corpurilor din domeniul D i Wem = We +Wm , energia electromagnetic din domeniul D cu componentele: a a s We = D we dv, energia cmpului electric i a Wm = D wm dv, energia cmpului magnetic, rezult ceea ce trebuia demonstrat. a

3.3

Teorema condensatorului liniar.

Un dispozitiv folosit frecvent aplicatiile electromagnetismului reprezint conn l a densatorul electric. Acesta este alctuit din dou armturi conductoare separate a a a de un izolant, numit i dielectric. Acest dispozitiv capabil s produc dielecs a a n tric un cmp electric, atunci cnd armturile sunt arcate cu sarcin, poate a a a nc a utilizat ca acumulator de sarcin electric i implicit de energie. Se spune c un a as a condensator este arcat, atunci cnd o armtur are sarcina Q iar cealalt are nc a a a a sarcina Q. Pentru caracterizarea strii electrice a unui condensator, afara a n sarcinii Q se utilizeaz i tensiunea as ntre armturi: a U=
C12

Edr,

care C12 este o curb ce unete dou puncte plasate pe cele dou armturi. n a s a a a regim stationar i absenta strii electrocinetice ecare din cele dou armturi In s a a a este echipotential, deci tensiunea U nu depinde de pozitia celor dou puncte pe a a armturi. Presupunnd prima armtur arcat cu sarcina Q1 = Q, rezult a a a a nc a a conform legii uxului electric c 1 = Q1 , care a n 1 =
1

DdA

este uxul electric de pe suprafata 1 ce nconjoar strns prima armtur. a a a a Teorema condensatorului liniar arm c un condensator realizat cu un diea a lectric liniar (D = E) are sarcina proportional cu tensiunea: a Q = CU. (3.39)

Aceast armatie rezult din teorema tubului de ux electric. Parametrul C, a a numit capacitatea condensatorului caracterizeaz sistemul de armturi ind ina a dependent de starea sa electric. a 75

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Capacitatea unui condensator se denete prin: s C= Q1 , U12 (3.40)

denitie care poate aplicat i condensatoarelor cu dielectric neliniar, dar a s n acest caz capacitatea depinde de tensiunea la bornele condensatorului. Respectnd orientarea curbei C12 conform denitiei, capacitatea condensatorului rea zult ca o mrime pozitiv. a a a Ca aplicatie a teoremei se va considera cazul condensatorului plan, la care armturile au suprafetele plane i paralele. Considernd domensiunile armturilor a s a a mult mai mari dect distanta dintre ele se poate presupune c intensitatea cmpului a a a electric este constant dielectric, neglijnd acest fel efectele de margine. Diea n a n lectricul reprezint un tub de ux electric, cu cmp uniform. Dac se noteaz a a a a cu A aria armturilor, cu d distanta dintre ele (lungimea dielectricului) i cu a s permitivitatea dielectricului presupus omogen se obtine: Q1 = 1 = U12 = Edr =
1

DdA = DA, Dd D dr = .

C12

C12

Edr =

C12

Aplicnd denitia capacitii se obtine: a at C= A , d (3.41)

care este relatia de calcul a capacitii condensatorului plan. at Functionarea unui condensator regim dinamic, cu tensiunea la borne u = n u(t) i sarcin q = q(t) variabile presupune prezenta unor conductoare, care s a alimentez cu curent armturile. Conform legii conservrii sarcinii electrice, ina a a tensitatea curentului prin aceste conductoare de aductie este: i = i = dqD dq = . dt dt (3.42)

Presupunnd satisfcut relatia q = CU (ceea ce presupune c efectele inductiei a a a a electromganetice sunt neglijate), rezult c: a a i=C du , dt (3.43)

relatie care evidentiaz legtura dintre tensiune i curent impus de un condensa a a s a tor liniar regim variabil. cazul condensatoarelor cu dielectric neliniar ecuatia n In de functionare a acestuia regim variabil are forma: n i= dq(u) dt 76 (3.44)

3.4. TEOREMA REZISTORULUI LINIAR care functia q = q(u) este specic ecrui condensator. stabilirea acestei n a a In relatii s-a presupus c dielectricul este izolant perfect, ceea ce nu este a ntotdeauna real. Dac se ia considerare i curentul de pierderi prin dielectric, a crui a n s a conductanta va notat cu G, rezult: a a i = Gu + C du , dt (3.45)

ecuatie specic unui condensator liniar cu izolant imperfect. a

3.4 3.5

Teorema rezistorului liniar Teorema bobinei liniare.

Dispozitivul tipic pentru producerea cmpului magnetic electrotehnic este a n a bobina. Aceasta este alctuit dintr-un conductor liform aurat jurul unui a a nfs n miez magnetic sau aer. Pentru caracterizarea strii unei bobine regim n a n stationar afar intensitii curentului I ce strbate bobina se mai folosete n a at a s i uxul magnetic total al acesteia: s =
S

BdA,

(3.46)

suprafata S sprijinindu-se pe curba median a rului. regim stationar, a In conform teoremei lui Ampere, tensiunea magnetic pe o curb , care a a nconjoar a strns cele n spire ale bobinei are valoarea: a um =

Hdr = nI.

(3.47)

Teorema bobinei liniare arm c o bobin cu miez magnetic liniar (B = H) a a a are uxul total proportional cu intensitatea curentului ce o strbate: a = LI, (3.48)

Aceast relatie se demonstreaz folosind liniaritatea relatiilor B, I H i a a s B H sau implicit pe baza teoremei tubului de ux liniar. Parametrul L poart a numele de inductivitatea bobinei iar cazul bobinei liniare acest parametru nu n depinde de starea magnetic a bobinei ci doar de datele geometrice i de material. a s Denitia inductivitii: at L= (3.49) I poate aplicat i cazul bobinelor neliniare, cu observatia c atunci L depinde a s n a de intensitatea curentului ce strbate bobina. Dac se respect regula burghiua a a lui drept pentru asocierea sensurilor de referint pentru i I, inductivitatea a s bobinelor este o mrime pozitiv. a a 77

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Ca aplicatie a acestei teoreme se va considera cazul solenoidului, care este o bobin la care diametrul este mult mai mare dect lungimea sa. Aceast ipotez a a a a denitorie permite s se considere cmpul magnetic din miez ca ind uniform, cu a a liniile de cmp drepte i paralele. Dac se noteaz cu A aria sectiunii transversale a s a a a miezului bobinei, cu l lungimea lui i cu permeabilitatea miezului, presupus s omogen, atunci uxul total al bobinei este: = nf = n BdA = nBA = nHA, (3.50)

S1

care s-a notat cu f uxul de pe o spir arbitrar S1 a bobinei, numit ux n a a fascicular. Tensiunea magnetic pe un dreptunghi ce a nconjoar toate spirele bobinei a este: Um = Hdr = Hl = nI, (3.51)

presupunnd c afara bobinei cmpul este nul. consecint: a a n a In a L= n2 A = I l (3.52)

Aceasta este relatia de calcul a inductivitii unui solenoid. at conditiile care se consider dou bobine In n a a nvecinate, uxul magnetic dintro bobin nu depinde numai de propriul curent ci i de cel din bobina vecin. Dac a s a a mediul este liniar din punct de vedere magnetic, liniaritatea dependintei dintre ux i curenti este mentinut: s a 1 = L11 I1 + L12 I2 ; 2 = L21 I1 + L22 I2 . Sistemul de dou bobine este caracterizat de patru parametri: a L11 , L22 - inductivitile proprii ale celor dou bobine, at a L12 , L21 - inductivitile mutuale ale bobinelor. at Valorile acestor parametrii nu depind de valorile curentilor, dar semnul lor de pinde de sensul de referint ales pentru curenti. Dac se respect regula bura a a schimb L12 = L21 poate avea o valoare ghiului drept, L11 i L22 sunt pozitive. In s pozitiv sau negativ. Pentru a evita ambiguitatea asupra semnului inductia a vitile mutuale se marcheaz cte o born a ecrei bobine (borna marcat se at a a a a a numete born polarizat). Relatia s a a ntre uxuri i curenti este valabil sub forma s a prezentat, dac se presupune c ambii curenti I1 i I2 au sensurile de referint a a a s a astfel at s intre bobine prin bornele polarizate. La modicarea unei borne nc a n 78 (3.53)

3.5. TEOREMA BOBINEI LINIARE. polarizate se schimb semnul inductivitii mutuale. Relatiile stabilite pentru a at dou bobine pot generalizate la cazul unui sistem de n bobine: a

Aceste relatii numite ecuatiile lui Maxwell pentru inductiviti pot scrise at sub form compact a a = LI, (3.55) folosind notatia matriceal: a = [1 ; 2 ; . . . ; n ]T - vectorul uxurilor; I = [I1 ; I2 ; . . . ; In ]T - vectorul curentilor; matricea inductivitilor (proprii i mutuale) at s L=

1 = L11 I1 + L12 I2 + . . . + L1n In 2 = L21 I1 + L22 I2 + . . . + L2n In ... n = Ln1 I1 + Ln2 I2 + . . . + Lnn In

(3.54)

L11 L12 . . . L1n L21 L22 . . . L2n . . .. . . . . . Ln1 Ln2 . . . Lnn

Aceasta este o matrice simetric (Lij = Lji ). Inductivitile proprii se a at denesc prin: i 0, Lii = Ii Ij =0,j=i iar cele mutuale prin: Lij = i Ij
> < Ik =0,k=j

0.

Functionarea unei bobine regim dinamic presupune aparitia fenomenului de n inductie electromagnetic. Dac se neglijeaz curentul de deplasare comparatie a a a n cu cel de conductie, relatiile de proportionalitate ntre ux i curent = Li si s mentin valabilitatea pentru mediile liniare i regim dinamic. Presupunnd s n a aurarea bobinei ca ind supraconductoare, tensiunea la bornele bobinei u nfs este egal cu tensiunea indus, dat de legea inductiei electromagnetice, luat cu a a a a sens schimbat: u =

Edr =

dS = u = dt

Cext

Edr.

Deoarece S = = Li, rezult relatia dintre tensiune i curent impus de o a s a bobin ideal: a a di u=L . (3.56) dt 79

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Dac bobina are miezul neliniar, atunci: a d(i) (3.57) dt care = (i) este o functie caracteristic bobinei. n a realitate, aurarile bobinelor nu sunt supraconductoare i prezint o In nfs s a rezistent nenul: a a d u = Edr = Ri u = . dt Ecuatia de functionare a bobinei reale ind: di u = Ri + L (3.58) dt cazul bobinei liniare i n s d(i) u = Ri + (3.59) dt cazul bobinei neliniare. n cazul unei perechi de bobine, prin aplicarea legii inductiei electromagnetice, In se obtine sistemul de ecuatii: di2 di1 + L12 + R1 i1 ; (3.60) u1 = L11 dt dt di1 di2 u2 = L21 + L22 + R2 i2 , dt dt care dau expresiile tensiunilor de la bornele bobinelor functie de curentii ce le n strbat. Aceste relatii se generalizeaz uor pentru cazul a n bobine. a a s Relatiile obtinute presupun neglijarea curentilor de deplasare interiorul n bobinelor. realitate, o bobin la frecvente foarte In a nalte poate prezenta efecte capacitive ntre spirele ei, ceea ce conduce la fenomene de propagare de-a lungul conductorului, relatiile 3.58 - 3.60 neind riguros valabile. teoria circuitelor In electrice fenomenele de propagare nu sunt luate consideratie, ceea ce presupune n c vitezele de variatie a mrimilor sunt sucient de mici, pentru ca acestea s a a a e neglijabile sau echivalent c lungimile circuitelor sunt mult mai mici dect a a lungimile undelor electromagnetice ce pot apare. Din acest motiv se spune c a elementele de circuit au parametrii concentrati. Aprecierea dimensiunilor unui circuit are un caracter relativ. De exemplu, cazul frecventei industriale f = 50Hz, lungimea de und este = c/f = n a (3 108 m/s) / (50Hz) = 6 106 m urmnd ca circuitele cu lungimea mai mic de a a 60 km s e considerate cu parametrii concentrati. Cu toate c acest dimensiune a a a pare foarte mare trebuie mentionat c exist multe linii de a a nalt tensiune care a depesc acest lungime, ceea ce face ca acestea s nu poat considerate ca as a a a circuite electrice. Dac frecventa are schimb valoarea 1 GHz lungimea de und a n a devine mult mai mic = c/f = 300mm. Chiar i acest caz circuitele integrate a s n cu dimensiuni de ordinul milimetrilor pot considerate circuite cu parametrii concentrati. u= 80

3.6. TEOREMELE FORTELOR GENERALIZATE

3.6

Teoremele fortelor generalizate

Teorema fortei generalizate cmp electric n a


Enuntul teoremei fortei generalizate cmp electric n a Forta feneralizat Xk cu care cmpulelectric actioneaz asupra sistemelor de a a a corpuri, este: We Xk = , (3.61) xk =ct care n We = cu we =
0 D D

we dv EdD

(3.62) (3.63)

este energia cmpului electric din sistem iar xk este coordonata generalizat asoa a ciat fortei Xk . a Se constat c la ux (sarcin) constant() sistemul evolueaz sensul mia a a a a n nimizrii energiei sale (gura 3.5). a
E, D

Figura 3.5: Efectul mecanic al cmpului electric a Tabelul 3.1 prezint cteva exemple de perechi de forte i coordonate generaa a s lizate. Tabela 3.1: Exemple de perechi de forte i coordonate generalizate s Xk Forta [N] Cuplu [N/m] Presiunea [N/m2 ] xk deplasarea [m] unghi [rad] volumul [m3 ]

81

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE cazul mediilor liniare la care D = E i Pp = 0, energia electric are In s a expresia: DE dv. (3.64) We = D 2

Teorema fortei generalizate cmp magnetic n a


Enuntul teoremei fortei generalizate cmp magnetic n a Forta generalizat Xk cu care cmpul magnetic actioneaz asupra unui sistem a a a de corpuri este: Wm (3.65) Xk = xk =ct care n Wm =
D

wm dv cu wm =

B 0

HdB

(3.66)

este energia cmpului magnetic din sistem iar xk este coordonata generalizat a a asociat fortei Xk . a cazul mediilor la care B = H i Mp = 0, energia magnetic are expresia. In s a Wm = BH dv 2 (3.67)

Se constat c i acest caz sistemul de corpuri tinde s evolueze astfel at a a s n a nc s se minimizeze energia cmpului magnetic (gura 3.6). a a
1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 C 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000 1111 0000

Figura 3.6: Efectul mecanic al cmpului magnetic a multe dispozitive electromagnetice fenomenele mecanice joac un rol imIn a portant, mai ales atunci cnd acestea au piese micare. Chiar i cazul a n s s n dispozitivelor statice (cu parti imobile) solicitrile mecanice pot determina limi a tele regimurilor normale de functionare. De obicei analiza efectelor mecanice se face ulterior rezolvrii problemei de cmp electromagnetic. Exist totui situatii a a a s care cele dou probleme nu pot separate ci trebuie tezolvate simultan, ca n a o problem cuplat electromagnetic mecanic. Acesta este mai ales cazul a a a a 82

3.7. CIRCUITE ELECTRICE CU ELEMENTE FILIFORME REGIM IN STATIONAR. TEOREMELE LUI KIRCHHOFF. dispozitivelor cu prti mobile (maini electrice, dispozitive de actionare, pompe a s magneto hidrodonamice etc.) indiferent c acestea sunt rigide, deformabile, a plastice, sau uide.

3.7

Circuite electrice cu elemente liforme n regim stationar. Teoremele lui Kirchho.

Teorema lui Joubert


Cele mai simple circuite electrice sunt cele realizate cu conductoare liforme, care sunt conectate pe la borne (au bornele puse contact) i care functioneaz n s a n regim stationar. Pentru a caracteriza starea unui astfel de element de circuit se utilizeaz dou mrimi zice scalare asociate unor sensuri de referint: a a a a I - intensitatea curentului electric, i s U - tensiunea electric. a s-a demonstrat c relatia impus de un astfel de element de circuit a a ntre mrimile a caracteristice este: U = RI E, (3.68) care R este rezistenta rului iar E este tensiunea sa electromotoare. Dac n a sensul de referint al tensiunii electrice sau al curentului electric se modic, a a atunci se schimb i semnul mrimii respective, deci general: as a n U = RI E, (3.69)

care semnele se aleg functie de sensurile de referint. Aceast relatie este n n a a cunoscut sub numele de relatia lui Joubert. particular, atunci cnd E = 0, a In a rezult pentru cazul rezistorului liform liniar U = RI, cunoscut sub numele a a de relatia lui relatia lui Ohm.

Topologia circuitelor
Se constat c ecuatia caracteristic a ecrui element i implicit starea a a a a s ntregului circuit nu depind de forma conductorului liform ci doar de lungimea sa i de s modul care elementul este conectat. Prin modicarea traseului conductorului, n fr a schimba conexiunea bornelor acestuia starea circuitului nu se modic. aa a Din acest motiv se spune c circuitul are o structur topologic i nu una mea a as tric (nu au important distantele a a ntre borne sau unghiurile ntre elemente). In consecint ecuatiile teoriei circuitelor electrice nu intervin variabilele spatiale a n x, y, z, coordonate ale punctelor. Structura unui circuit este descris de schema a sa electric sau din punct de vedere matematic de graful circuitului. a 83

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Prin graful unui circuit se elege o multime de puncte, numite noduri i care nt s reprezint bornele elementelor de circuit unite printr-o multime de arce de curb, a a numite laturi, care reprezint elementele circuitului. a Deoarece graful unui circuit descrie topologia circuitului i nu geometria acess tuia, forma laturilor nu corespunde mod necesar formei conductoarelor liforme n corespunztoare. Pentru a permite identicarea sensului care sunt conectate a n elementele de circuit, laturile se consider curbe orientate. consecint, struca In a tura topologic a unui circuit este descris de un graf orientat. a a continuare se va nota cu: N - numrul total de noduri din graf (circuit); In a L - numrul total de laturi din graf (circuit). Pentru a permite identicarea lor a laturile i nodurile vor numerotate, folosind indicele l = 1, 2, ..., L i respectiv s s n = 1, 2, ..., N. Pentru a evita confuziile indicii nodurilor se nchid paranteze n rotunde (n). Un concept topologic important teoria circuitelor este cel de cale. Aceasta n reprezint o multime de laturi ce alctuiesc o curbconex, simpl (fr ramicatii). a a a a a aa O cale este o curb ce unete dou noduri, unul initial cu altul nal. Dac cele a s a a dou noduri extreme sunt confundate (curba este a nchis), calea se numete bucl. a s a Dac buclele unui circuit sunt numerotate b = 1, 2, ..., atunci pentru a evita cona fuziile simbolul buclei se nchide ntre paranteze ptrate [b]. a Fiecare latur are dou noduri la care aceasta concur. Aceast relatie a a a a ntre o latur l i un nod n se noteaz l (n) i se citete latura l concur la nodul n. a s a s s a Relatia de incident a laturilor la noduri denesc complet structura topologic a a a unui circuit. Faptul c o anumit latur l apartine unei bucle [b] se scrie sub a a a forma l [b]. Topologia unui circuit impune anumite relatii ntre curenti i respectiv s ntre tensiuni, relatii independente de caracteristicile ecrei laturi. Aceste relatii sunt a cunoscute sub numele de teoremele lui Kirchho

Prima teorem a lui Kirchho a


Arm c suma algebric a intensitilor curentilor din laturile care concur la a a a at a orice nod al unui circuit este nul: a
A k(n)

Ik = 0,

n = 1, 2, . . . , N.

(3.70)

Prin suma algebric: a


A i=1,m

xi =
i=1,n

i xi

(3.71)

se elege o sum care ecare termen este ponderat cu un factor de semn i , nt a n factor care poate avea e valoarea +1 e valoarea -1 conform unei reguli de semn. prima teorem a lui Kirchho se adopt urmtoarea regul de semn: curenIn a a a a tul Ik se trece cu plus dac sensul lui de referint prsete nodul curent (n) i cu a a a a s s 84

3.7. CIRCUITE ELECTRICE CU ELEMENTE FILIFORME REGIM IN STATIONAR. TEOREMELE LUI KIRCHHOFF. minus caz contrar. Este evident c aceast regul are un caracter conventional, n a a a relatia 3.70 ind valabil i cazul adoptrii conventiei inverse. a s n a Demonstratia primei teoreme a lui Kirchho acest caz al regimului stationar n se bazeaz pe teorema conservrii curentului (form particular a legii conservrii a a a a a sarcinii regim stationar) aplicat pe o suprafat n a a nchis ce a nconjoar nodul a (n), conform creia: a i = JdA =
k(n)

Sk

JdA =
k(n)

Ik = 0.

aceast relatie s-a presupus c toti curentii Ik prsesc nodul (n). Dac In a a aa a un curent are sensul de referint orientat spre nodul (n), pentru ca relatia s a a e corect, intensitatea va trebui considerat cu semn schimbat, ceea ce explic a a a necesitatea introducerii regulii de semn.

A doua teorem a lui Kirchho a


Arm c suma algebric a tensiunilor din laturile oricrei bucle din circuit este a a a a nul: a A Uk = 0. (3.72)
k[b]

Regula de semn care denete suma algebric acest caz este dat de comparatia s a n a ntre semnul de referint al tensiunii i semnul de parcurs al buclei considerat a s a orientat. Tensiunea Uk se consider cu semnul plus, atunci cnd sensul ei de a a a referint este orientat sensul buclei [b] i cu minus sens contrar. a n s n Demonstratia acestei teoreme se bazeaz pe teorema potentialului electric a stationar (form particular a legii inductiei regim stationar), aplicat pe curba a a n a alctuit din laturile buclei [b]: a a u = Edr =
k[b]

Ck

Edr =
k[b]

Uk = 0.

aceast relatie s-a presupus c toate tensiunile Uk au sensurile de referint In a a a orientate sensul de parcurs al buclei. Dac o tensiune are sensul de referint n a a orientat invers, atunci va trebui considerat cu semn schimbat de unde rezult a a caracterul algebric al sumei . O consecint imediat a celei de-a doua teoreme a lui Kirchho este armatia a a c tensiunea electric a a ntre dou noduri nu depinde de calea ce unete nodurile a s A i B. Tensiunea electric pe bucla b = C1 C2 , care C1 i C2 sunt dou ci s a n s a a ce unesc nodurile A i B este nul s a ub =
A k[b]

Uk = U1 U2 = 0, 85

(3.73)

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE consecint U1 = U2 = UAB . n a Starea unui circuit electric poate caracterizat folosind potentialele nodua rilor. acest scop se alege un nod de referint (0), pentru care potentialul In a se consider mod conventional nul, iar potentialul unui nod oarecare (k) se a n denete ca tensiunea de la nodul (k) la nodul de referint (0), care conform s a armatiei anterioare este invariant la calea adoptat: a a Vk = Uk0 =
Ck0

Edr.

(3.74)

Utilizarea potentialului faciliteaz calculul tensiunii: a UAB = UA0 + U0B = UA0 UB0 = VA VB , (3.75)

care se exprim ca o diferenta de potentiale, mai exact potentialul initial minus a cel nal: UAB = VA VB (3.76) Se constat c schimbarea sensului de referint al tensiunii determin modia a a a carea semnului acesteia UAB = UBA .

Caracterizarea energetic a
O alt relatie important teoria circuitelor electrice se refer la puterea transa a n a ferat pe la bornele unui element de circuit: a P = UI. (3.77)

Pentru a determina sensul puterii transferate se interpreteaz semnul acestei a mrimi. Deoarece semnul lui P depinde de modul care sunt alese sensurile de a n referint ale tensiunii U i curentului I, este necesar introducerea unor reguli de a s a interpretare. Regula de asociere a sensurilor de la receptoare se aplic atunci cnd a a tensiunea U i intensitatea I au sensuri de referint orientate similar fat de s a a bornele elementului (ambele de la A spre B sau invers, ambele de la B spre A), conform regulii de la receptoare, puterea P = UI este transferat de la circuit a spre element, cnd P > 0 i transferat de la element spre circuit, cnd P < 0. Se a s a a constat c acest caz, sensul conventional al puterii P = UI este de la circuit a a n spre element. Regula de asociere a sensurilor de la generatoare se aplic atunci cnd a a tensiunea U i intensitatea I au sensurile de referint orientate opus (una de la A s a spre B i cealalt de la B spre A). regula de la generatoare sensul conventional s a In al puterii P = UI este de la element spre circuit. Sensul real al puterii coincide cu cel conventional, atunci cnd P = UI > 0 i este invers acestuia atunci cnd a s a P = UI < 0. 86

3.8. CIRCUITE ELECTRICE CU PARAMETRI CONCENTRATI. Teoria circuitelor electrice regim stationar se bazeaz pe cele dou teoreme n a a ale lui Kirchho form topologic 3.70 i 3.72, ecuatiile constitutive caracten a a s ristice elementelor de circuit i date de relatia Joubert 3.69 i pe expresia puterii s s toate aceste relatii sentransferate de la bornele elementului de circuit 3.77. In surile de referint au un rol foarte important. a concluzie, se poate arma c relatiile fundamentale ale teoriei circuitelor In a electrice regim stationar au un caracter algebric nit, starea electric a circun a itului ind caracterizat de 2L mrimi scalare, cte o tensiune i cte un curent a a a s a pentru ecare latur. a

3.8

Circuite electrice cu parametri concentrati.

Incercarea de a stabili ecuatiile fundamentale ale circuitelor electrice regim n variabil se izbete de mai multe diculti. primul rnd, tensiunea electric s at In a a n regim variabil depinde nu numai de punctele extreme ci i de forma curbei, ceea s ce nu permite exprimarea tensiuni ca o diferent de potential. O alt dicultate a a const aparitia fenomenului de propagare datorit cruia este posibil ca un a n a a element de circuit s aib valori diferite ale intensitii curentului la cele dou a a at a borne ale sale. Aceste diculti pot evitate prin adoptarea unor ipoteze simplicatoare, at care evidentiaz aproximatiile teoriei circuitelor electrice cu parametrii concentrati: a Energia cmpului magnetic se consider localizat exclusiv miezul bobia a a n nelor, care se neglijeaz schimb curentul de deplasare (densitatea de n a n energie electric este neglijabil fat de densitatea energiei magnetice); a a a Energia cmpului electric se consider localizat exclusiv dielectricul cona a a n densatoarelor, care se neglijeaz schimb fenomenul de inductie electron a n magnetic (densitatea energiei magnetice este neglijabil fat de densitatea a a a energiei electrice); interiorul conductoarelor, presupuse liforme sau nu se neglijeaz att In a a curentul de deplasare ct i fenomenul de inductie electromagnetic; a s a Spatiul exterior elementelor de circuit se consider izolant i nu poate a s locul unor curenti de deplasare (deci implicit al undelor electromagnetice), att inductia magnetic dar i inductia electric presupunndu-se nule a a s a a n aceste zone. consecint, circuitele cu parametrii concentrati pot avea trei tipuri de eleIn a mente: rezistiv, inductiv i capacitiv. Fenomenul de inductie magnetic este lis a mitat la elementele inductive (bobine), curentii de deplasare sunt localizati doar elementele capacitive (condensatoare), urmnd ca elementele rezistive (conn a ductoarele liforme) s e sediul exclusiv al fenomenelor galvanice, de conductie. a 87

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Aceast separare elimin posibilitatea aparitiei fenomenelor specice cmpurilor a a a variabile (propagri, efect pelicular, curenti turbionari, etc.). a ipotezele mentionate, ecare element dipolar (cu dou borne) de circuit In a poate caracterizat printr-o pereche de mrimi scalare: a i - intensitatea curentului ce strbate elementul; a u - tensiunea electric la borne. a Mai mult, forma topologic a teoremelor lui Kirchho, stabilit paragraful a a n anterior, rmne valabil i acest caz. a a a s n

Prima teorem a lui Kirchho a


Suma algebric a curentilor ce concur la un nod este nul: a a a
A k(n)

ik = 0,

(3.78)

cu observatia c acest caz ik = ik (t) poate variabil timp. a n n Demonstratia teoremei se bazeaz pe legea conservrii sarcinii electrice, apli a a cate pe o suprafat a nchis ce a nconjoar nodul (n): a i =
k(n)

ik =

d dqD = dt dt

DdA = 0,

(3.79)

aceasta, deoarece suprafata strbate doar conductoare de aductie sau spatiul a exterior elementelor care D = 0, deci sarcina care poate acumulat oricare n a n nod al circuitului este nul. a Aceast teorem garanteaz faptul c valorile intensitilor curentilor cele a a a a at n dou borne ale unui element dipolar de circuit electric cu parametrii concentrati a sunt egale.

A doua teorem a lui Kirchho a


Suma algebric a tensiunilor de pe laturile unei bucle este nul: a a
A k[b]

uk = 0,

(3.80)

cu observatia c tensiunile uk = uk (t) pot variabile timp. a n Demonstratia teoremei se bazeaz pe legea inductiei electromagnetice aplicte a pe o curb ce urmrete laturile buclei [b], dar trecnd de la o born la alta a a s a a prin exteriorul elementelor de circuit: u =

Edr =
k[b]

Ck

Edr =
k[b]

uk =

d dt

BdA = 0.

88

3.8. CIRCUITE ELECTRICE CU PARAMETRI CONCENTRATI. Deoarece exteriorul elementelor inductia magnetic B este nul rezult c n a a a a uxul magnetic S = 0. Utiliznd pentru ecare element, tensiunea la borne (determinat pe o curb a a a ce trece prin exteriorul elementului), rezult c tensiunea a a ntre dou noduri nu a depinde de calea pe care aceasta este determinat i consecint tensiunea a s n a electric se poate exprima ca diferent de potential: a a uAB = vA vB . (3.81)

Potentialul unui nod (k) se denete i de aceast dat ca tensiunea de la acel s s a a nod la nodul de referint (0): a vk = uk0 . (3.82) Dup cum s-a artat capitolul anterior, ecuatiile caracteristice elementelor a a n cu parametrii concentrati sunt: - pentru rezistoare liforme: u = Ri e; - pentru condensatoare cu dielectric imperfect: i = Gu C - pentru bobine necuplate: u = Ri L di , dt (3.85) du ; dt (3.84) (3.83)

care R este rezistenta rului, e tensiunea electromotoare, G conductanta de n pierderi a dielectricului, C este capacitatea condensatorului i L inductivitatea s bobinei. Semnele se aleg functie de modul care au fost alese sensurile de n referint pentru u i i. Se constat c spre deosebire de cazul circuitelor regim a s a a n stationar unde ecuatiile au caracter algebric, regim variabil ecuatiile circuitelor n au caracter diferential. Si cazul circuitelor electrice cu parametrii concentrati puterea transferat n a pe la bornele unui element bipolar se calculeaz ca produsul dintre tensiune i a s curent: p = ui (3.86) interpretarea sensului fcndu-se dup regula de asociere adoptat (receptoare a a a a sau generatoare). Teoria care are la baz aceste relatii fundamentale poate generalizat, lund a a a considerare i elemente multipolare de circuit cum sunt bobinele cuplate sau n s domeniile conductoare cu mai multe borne, numite rezistoare multipolare. 89

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE

3.9

Circuite electrice formate din elemente cu parametrii distribuiti

general, circuitele electrice reprezint sisteme electromagnetice, la care strucIn a tura intern i propietile de material fac posibil separarea subsisteme, nuas at a n mite elemente de circuit, i care au proprietatea c interactiunea dintre ele poate s a caracterizat printr-un numr nit de variabile scalare. teoria circuitelor se a a In renunt la structura metric a spatiului zic, pstrndu-se doar structura topoloa a a a gic. Pentru a realiza aceast simplicare major, cmpul electromagnetic de pe a a a a suprafata de frontier a oricrui element de circuit trebuie s satisfac anumite a a a a conditii, evidentiate de urmtoarea denitie. a

Elementul multipolar de circuit electric.


Un domeniu spatial D se numete element de circuit dac pe frontiera sa (nu s a mit i suprafata tensiunilor la borne) se separ n suprafete disjuncte S1 , S2 , . . . , Sn , as a numite borne (sau terminale), astfel at: nc n rotE(M, t) = 0, n rotH(M, t) = 0, n E(M, t) = 0, M ;
n

(3.87) Sk ; (3.88) (3.89)

k=1

M Sk , k = 1, n.

Conditia 3.87 evidentiaz absenta efectului de inductie electromagnetic a a n toate punctele suprafetei , respectiv absenta cuplajelor magnetice dintre ele mentul de circuit i exteriorul acestuia. Aceast conditie este s a ndeplinit dac a a pe suprafata , componenta normal a inductiei magnetice nB este nul sau a a constant timp. a n Conditia 3.88 impune absenta curentilor de conductie i de deplasare, pun s n tele frontierei exterioare bornelor, respectiv impune ca interactiunea elementului de circuit cu exteriorul, prin cuplaje capacitive sau galvanice s e realizat exa a ipoteza neglijrii curentului de deplasare de clusiv prin intermediul bornelor. In a pe , aceast conditie este a ndeplinit, dac elementul de circuit este a a nconjurat de un izolant strpuns de conductoarele de acces la borne. a Conditia 3.89 impune ca, pe suprafata bornelor, cmpul electric s e orientat a a normal, ceea ce va asigura caracterul echipotential al ecrei borne parte. a n Denitia elementului multipolar de circuit electric impune conditii doar asu pra comportrii cmpului electromagnetic de pe frontiera elementului i nu se a a s refer la structura sa intern sau la regimul care acesta functioneaz, avnd a a n a a un caracter de maxim generalitate. Pe baza acestei denitii se pot caracteriza, a folosind limbajul teoriei circuitelor nu numai elemente cu parametrii concentrati 90

3.9. CIRCUITE ELECTRICE FORMATE DIN ELEMENTE CU PARAMETRII DISTRIBUITI ci i elemente conductoare neliforme, cu pierderi suplimentare prin curenti turs bionari sau de natur dielectric, deci elemente cu parametrii distribuiti. a a Pentru a caracteriza interactiunea electromagnetic a unui element de circuit a cu exteriorul, ecrei borne i se asociaz o pereche de mrimi scalare i anume a a a s intensitatea curentului electric i potentialul electric. s Intensitatea curentului electric ce strbate borna k = 1, 2, ..., n este o a mrime scalar asociat unui sens de referint, denit prin: a a a a a ik (t) =
k

Hdr,

k = 1, n

(3.90)

care curba n nchis k = Sk este frontiera suprafetei bornei Sk . Orientarea a curbei k conformitate cu regula burghiului drept, fat de normala exterioar a n a a suprafetei este echivalent cu alegerea pentru curentul ik a sensului de referint a a orientat de la interior spre exterior. Potentialul electric al bornei k = 1, 2, ..., n este o mrime zic scalar a a a denit prin: a Edr, (3.91) vk (t) =
Ck

care Ck este o curb deschis, inclus suprafata tensiunilor la borne, al n a a a n crui punct initial M Sk apartine bornei k iar punctul nal apartine bornei de a referint (de exemplu borna n). a Conditia 3.87 din denitia elementului de circuit garanteaz caracterul irotational a al componentei tangentiale a intensitii cmpului electric, asigurnd invarianta at a a valorii potentialului Vk fat de forma curbei Ck , cu conditia ca aceasta s nu a a prseasc suprafata , a tensiunii la borne. Conditia 3.89 asigur independenta aa a a valorii potentialului unei borne fat de alegerea punctelor M Sk , N Sn a n interiorul bornelor. Deoarece punctul nal al curbei Ck este ales conventional, rezult c potentialele a a bornelor sunt relative la alegerea bornei de referint, ind diferite pn la o cona a a stant aditiv arbitrar. a a a Interactiunea unui element de circuit cu exteriorul este caracterizat complet a prin doi vectori n-dimensionali: v = [v1 , v2 , . . . , vn ]T , i = [i1 , i2 , . . . , in ]T ,

ale cror componente sunt potentialele respectiv intensitile curentilor din borne. a at Urmtoare teorem evidentiaz faptul c aceti doi vectori sunt sucienti a a a a s pentru a caracteriza interactiunea elementului de circuit cu exteriorul.

Teorema puterii transferate pe la bornele unui element multipolar de circuit electric


Puterea electric ce traverseaz frontiera unui element de circuit electric este a a 91

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE egal cu produsul scalar al vectorilor potentialelor v i intensitilor curentilor i: a s at p(t) = v T i. (3.92)

Sensul conventional al puterii p(t) este concordant cu sensurile de referint n a a adoptate pentru curenti. Dac intensitile curentilor au sensurile orientate de a at la exterior spre interior, atunci puterea p(t) este conventional consumat de ele a ment. Aceast alegere, cunoscut sub numele de regula de la receptoare, arm a a a c dac p(t) > 0, atunci sensul real al puterii coincide cu cel conventional, deci a a este orientat spre element iar dac p(t) < 0, atunci sensul real este opus celui a conventional i deci prsete elementul. s aa s Dac intensitile curentilor au sensurile de referint orientate spre exterior, a at a atunci puterea p(t) este conventional produs de element. Aceast alegere este a a cunoscut sub numele de regula de la generatoare. a Pentru demonstrarea teoremei se exprim vectorul Poynting: a S = E H = (gradV ) H = V rotH rot(V H) functie de potentialul electric scalar V, denit pe suprafata astfel at n nc Et = (n E) n = gradV . Conform teoremei energiei electromagnetice, puterea transferat elementului a de circuit este:
n n

p(t) = deoarece

(E H)dA =

V rotHdA =

vk
k=1

Sk

rotHdA =
k=1

vk (t)ik (t),

rot(vH)dA =
Sk

divrot(V H)dv = 0,
k

rotHdA =

Hdr = ik ,

presupunnd c s-a adoptat regula de la receptoare deci curentul ik are sensul a a de referint opus sensului elementului de arie dA (orientat de la interior spre a exterior). Cele n componente ale vectorilor v i i nu sunt independente, impunnd s a ecrui vector cte o restrictie. Fluxul nul a vectorului rotH pe suprafata a a nchis a (deoarece div rotH) impune:
n n

rotHdA =

k=1 Sk

rotHdA =

ik = 0
k=1

(3.93)

ca suma intensitilor curentilor oricrui element s e nul. Aceast conditie at a a a a asigur invariatia valorii puterii transferate pe la borne, fat de alegerea bornei a a de referint pentru potential: a
n n n n

p (t) =
k=1

(vk + C) ik =
k=1

vk ik + C
k=1

=
k=1

vk ik = p(t),

(3.94)

92

3.9. CIRCUITE ELECTRICE FORMATE DIN ELEMENTE CU PARAMETRII DISTRIBUITI care p este puterea calculat folosind valoarea potentialelor transferat cu n a a constanta arbitrar C. a Pe de alt parte, pentru borna de referint, potentialul are valoare nul ( a a a vn = 0 ), ceea ce impune ca cel putin o component a vectorului v este identic a consecint, se poate renunta la cte o component att din vectorul i nul. In a a a a a ct i din vectorul v, cele 2(n-1) mrimi scalare rmase caracteriznd complet a s a a a interactiunea elementelor cu exteriorul. Un caz particular important este elementul dipolar de circuit electric la care numrul de borne este n = 2. Interactiunea cu exteriorul a acestui element este a caracterizat de intensitatea curentului electric i(t) = i1 = i2 i de tensiunea la a s borne u(t) = v1 v2 = v1 , deoarece v2 = 0, puterea translatat pe la borne este: a p(t) = u(t)i(t). Conceptul de element de circuit ( special cel de element dipolar) este un n concept primar al teoriei circuitelor electrice, aa cum rezult din urmtoarea s a a denitie. Se numete circuit electric o multime de elemente de circuit conectate s la borne. Prin punerea contact a dou borne, suprafetele bornelor se identic i n a a s intensitile curentilor din cele dou elemente sunt egale (cu conditia ca acestea at a s aib orientri diferite, altfel suma celor dou intensiti e nul). a a a a at a Topologia unui circuit electric este descris prin modul care sunt conectate a n elementele de circuit. Aceasta poate reprezentat printr-un graf. Fiecare elea ment dipolar de circuit va reprezentat printr-o latur graful circuitului iar a n ecare element multipolar de circuit (cu n borne) va reprezentat prin n 1 laturi, care leag primele n 1 borne ale sale cu borna de referint. Acest mod a a de reprezentare este acord cu observatia c pentru caracterizarea complet a n a a interactiunii elementului cu exteriorul sunt suciente doar mrimile asociate la a n 1 borne. Curentii prin laturile asociate unui element de circuit permit de terminarea univoc a curentului prin borna n, a crei intensitate este egal cu a a a minus suma curentilor din aceste laturi. Topologia unui circuit impune anumite restrictii curentilor i tensiunilor la s bornele elementelor. Acestea sunt evidentiate de urmtoarele teoreme aplicate a pe graful circuitului, numite din acest motiv formele topologice ale teoremelor lui Kirchho.

Prima teorem a lui Kirchho a


Suma algebric a intensitilor curentilor din laturile care concur la un nod este a at a nul: a A ik = 0.
k(n)

93

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Pentru demonstrarea acestei armatii cazul general, se consider dome n a niul D obtinut prin reuniunea tuturor domeniilor elementelor, care sunt con n tact cu borna reprezentat prin nodul (n). Acest domeniu este un element de a circuit, deoarece pe suprafata astfel obtinut sunt a ndeplinite conditiile din denitia elementului multipolar de circuit electric. consecint, suma inten In a sitilor curentilor prin bornele acestui nou element este nul, ceea ce trebuia at a demonstrat.

A doua teorem a lui Kirchho a


Suma algebric a tensiunilor din laturile oricrei bucle a circuitului este nul: a a a
A k[b]

uk = 0.

Pentru demonstrarea acestei teoreme se pornete de la observatia c tensiunea s a electric uk poate exprimat ca diferenta potentialelor bornelor extreme k1 , k2 : a a uk =
Ck1 k2

Edr =

Ck1 k0

Edr

Ck2 k0

Edr = vk1 vk2

deoarece tensiunea determinat pe o curb, apartinnd suprafetei tensiunilor la a a a borne nu depinde de drumul de integrare. consecint, presupunnd c pe In a a a bucla [b] toate tensiunile au sensul de referint orientat concordant cu sensul a n a de parcurs al buclei, rezult dup reindexare: a a
A k[b] m m

uk =
k=1

uk =
k=1

(vk1 vk2 ) = 0,

deoarece prin contact vk2 = v(k+1)1 pentru orice k = 1, (m 1) i v11 = vm2 . s concluzia acestui capitol se poate arma c teoremele lui Kirchho sunt In a satisfcute pentru orice circuit electric, indiferent de structura acestuia sau de a caracterul elementelor de circuit. Mai mult, dac un sistem satisface relatiile lui a Kirchho, el poate analizat cu metodele teoriei circuitelor electrice, deci poate considerat un circuit. Un sistem care nu satisface aceste relatii nu este un cir consecint, relatiile lui Kirchho au un caracter axiomatic pentru teoria cuit. In a circuitelor electrice, neind necesare alte considerente legate de teoria cmpului a electromagnetic. Pentru caracterizarea energetic a elementelor de circuit i ima s plicit a circuitelor electrice se utilizeaz relatia 3.92, sau dezvoltat: a
n

p=
k=1

vk ik ,

(3.95)

relatie care d puterea transferat pe la borne de un element de circuit electric. a a 94

3.9. CIRCUITE ELECTRICE FORMATE DIN ELEMENTE CU PARAMETRII DISTRIBUITI teoria circuitelor electrice, relatiile constitutive, impuse de ecare element In de circuit ntre curenti i tensiuni nu se stabilesc pe cale structural (a analizei s a structurii interne a elementului) ci sunt date pe cale axiomatic, problema analizei a i modelrii elementelor concrete de circuit depind cadrul teoriei circuitelor s a as electrice (apartinnd teoriei cmpului electromagnetic). a a

95

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE

3.10
3.10.1

Elemente ideale de circuit electric


Modelarea circuitelor electrice

Printr-un circuit zic se elege o interconexiune a unor dispozitive i compont s nente concrete cum sunt: rezistoare, bobine, condensatoare, diode, tranzistoare, amplicatoare operationale sau alte circuite integrate, baterii , transformatoare, motoare sau generatoare electrice, etc. Scopul teoriei circuitelor este de a prezice comportarea electric a circuitelor zice, vederea a n mbuntirii performantelor a at acestora. Teoria circuitelor este o disciplin inginereasc fundamental, pe care si baa a a zeaz aplicatiile multe alte discipline inginereti, cum sunt electroenergetica, a s electronica pentru telecomunicatii sau instrumentatie, constructia calculatoare lor i altele. Pentru a evidentia evantaiul larg al aplicatiilor acestei teorii trebuie s mentionat c practic, tensiunile pot varia de la V ( instrumente de msur a n a n a a de precizie) la MV ( energetic), iar intensitile curentilor au valori n a at ntre pA (curentii din antene) i MA ( cazul scurtcircuitelor din izolatiile electroener s n getice), frecventa ia valori cuprinse ntre 0 ( curent continuu) i GHz (circuite n s cu microunde) i puterea electric variind s a ntre f W = 1015 W (semnalele radio de la galaxii ndeprtate) la MW (puterea generatoarelor din sistemele electroea ciuda gamei extinse a aplicatiilor, fenomenele zice din interiorul nergetice). In acestor sisteme se supun acelorai relatii. Pentru ca aceste fenomene s e stus a diate limbaj uman este necesar idealizarea comportrii diferitelor elemente n a a concrete de circuit, prin retinerea numai a unora dintre proprietile magnetice at sau electrice, care se consider esntiale i neglijarea celorlalte. Astfel se obtin a s elemente de circuit ideale, care reprezint concepte abstracte i nu componente a s zice. Trebuie fcut distinctia dintre o bobin concret, realizat dintr-un cona a a a a ductor liform aurat jurul unui miez magnetic i modelul acestei bobine nfs n s alctuit dintr-un rezistor a nseriat cu o bobin ideal. Aceast operatie, prin care a a a componentelor zile le sunt asociate scheme cu elemente ideale de circuit poart a teoria circuitelor electrice nu se opereaz cu componente numele de modelare. In a zice concrete ci cu elemente ideale de circuit, care alctuiesc modele ale acestora. a Stabilirea modelelor pentru diferite componente concrete nu reprezint obiectul a teoriei circuitelor electrice, ci al altor discipline inginereti, cum sunt electronica, s teoria mainilor electrice, teoria aparatelor electrice, etc. s Abaterile pe care le poate avea comportarea unui circuit cu elemente ideale fat de circuitul zic real pe care acesta modeleaz se pot datora: a l a aproximrii cu care sunt satisfcute ipotezele teoriei circuitelor electrice, a a respectiv ne ndeplinirea exact a conditiilor din denitia elementului mula tipolar de circuit electric; decientelor modelarea componentelor circuitului; ca orice model, i mo n s delele componentelor sunt aproximative. 96

3.10. ELEMENTE IDEALE DE CIRCUIT ELECTRIC De obicei cea de a doua categorie de abateri este mai important, situatie a n care se mbuntete modelul prin adugare de noi elemente ideale schema a at s a n echivalent operatie cunoscut sub numele de succesiv. a a a Denitia elementelor ideale de circuit se face ntr-o manier functional, prin a a specicarea dependentei impuse ntre tensiunea u i curentul i i nu s s ntr-o manier a structural (prin specicatia structurii interne). Evident c se accept cele mai a a a simple relatii posibile ntre u i i. De exemplu, pornind de la observatia c s a n multe situatii tensiunea la bornele unui conductor liform, este proportional cu a intensitatea curentului u = Ri se preia acest relatie ca denitie a unui element a ideal de circuit numit rezistor ideal. realitate nu exist nici un element care In a s satisfac aceast relatie pentru orice valoare a intensitii. a a a at Orice conductor are o valoare a intensitii curentului a crei depire duce la at a as distrugerea componentei. Mai mult cazul componentei, concrete variatia foarte n rapid a tensiunii la borne face ca intensitatea curentului s nu mai aib valoare a a a instantanee proportional cu cea a tensiunii, aprnd abateri fat de comportarea a aa a ideal. a Elementele ideale de circuit electric au un dublu statut fat de componentele a zice. Pe deoparte ele reprezint idealizri ale unor componente zice dar pe de a a alt parte sunt elemente cu care se modeleaz componentele zice. se presupune a a c inventarul elementelor ideale este sufucient de amplu, pentru ca prin combia narea lor s se obtin o schem care s aproximeze orict de bine este necesar a a a a a comportarea componentei concrete. Elementele ideale de circuit se pot clasica dup mai multe criterii mai a n multe categorii. Dup numrul de borne se deosebesc: a a elemente dipolare cu dou borne; a elemente multipolare cu n > 2 borne, dintre acestea un rol important au l elementele cuadripolare la care n = 4. Dup tipul relatiei u i se deosebesc: a elemente liniare la care relatia dintre intensitatea curentului i tensiune are s un caracter liniar; elemente neliniare, la care dependenta u i nu mai are un caracter liniar. Dup comportarea timp a elementelor ideale de circuit se deosebesc: a n elemente invariante timp, la care comportarea nu se modic timp; n a n elemente parametrice, la care relata u i se modic timp. a n Dup comportarea energiei se deosebesc: a 97

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE elemente pasive, la care puterea consumat este pozitiv; a a elemente active, capabile s produc energie electric. a a a Relatia u i poate avea un caracter algebric sau diferential ceea ce determin a clasicarea n: elemente rezistive, la care relatia ui poate caracterizat printr-o functie; a elemente reactive (acumulatoare de energie sau cu memorie), la care relatia u i este caracterizat printr-un operator integro-diferential. a

3.10.2

Elemente dipolare liniare

1. Rezistorul liniar ideal este prin denitie un element dipolar de circuit electric la care tensiunea la borne este proportinional cu intensitatea curentului a ce strbate elementul. Ecuatia constitutiva (de functionare) este: a u = Ri, care parametrul R, caracteristic rezistorului poart numele de rezistent. n a a Aceast ecuatie este valabil pentru asocierea sensurilor de referint, regula a a a n de la receptoere. Prin modicarea sensului de referint pentru u sau i semnul a mrimii respective se modic, ceea ce corespunde urmtoarei ecuatii constitua a a tive: u = Ri, valabil cazul adoptrii regulii de asociere a sensurilor de la generator. De a n a obicei, rezisten este o mrime pozitiv, dar nu este interzis cazul care R < 0, a a a n alnit mai ales modelarea pe portiuni sau cu mici variatii a elementelor nt n neliniare de circuit. Semnul minus din cea de a doua form a ecuatiei constitutive a se datoreaz regulii de asociere i nu trebuie interpretat ca o rezistent negativ. a s a a a Pentru caracterizarea rezistorului se poate folosi i parametrul G = 1/R, s numit conductant. Ecuatia constitutiv avnd acest caz una din formele: a a a n i = Gu, i = Gu, dup cum s-a adoptat regula de asociere a sensurilor tensiunii la receptoare, a respectiv generatoare. Relatia constitutiv admite o reprezentare grac planul u i, ca o dreapt a a n a ce trece prin origine. Cazuri particulare. Urmtoarele dou cazuri particulare corespund unor a a rezistoare degenerate, extrem de importante teoria circuitelor electrice: n conductorul perfect, la care R = 0, ceea ce impune u = 0 98

3.10. ELEMENTE IDEALE DE CIRCUIT ELECTRIC izolatorul perfect, la care G = 0, ceea ce impune i = 0 Caracterizarea energetic. Folosind regula de asociere a sensurilor de la a receptoare, puterea transferat la borne este: a p = ui = Ri2 = Gu2 , i satisface inegalitatea p 0, dac R > 0. Aceste rezistoare consum sistematic s a a energie electric, motiv pentru care ele se numesc elemente pasive disipative, a transferul energetic ind ireversibil de la circuti la element. 2. Bobina liniar ideal este prin denitie un element dipolar de circuit a a electric, la care tensiunea la borne este proportional cu derivata fat de timp a a a intensitii curentului ce strbate elementul. at a Adoptnd regula de la receptoare, ecuatia constitutiv are forma : a a u=L di , dt

care constanta de proportionalitate L este un parametru (de obicei pozitiv) n caracteristic elementului, numit inductivitatea bobinei. Adoptnd regula de la generatoare, ecuatia constitutiv are forma : a a u = L di , dt

se constat c acest caz, relatia u i nu este o functie deci nu admite o a a n reprezentare planul u i. La aceeai valoare a curentului pot corespunde care n s depind de viteza de variatie timp a intensitii acel moment. n at n cazul regimului stationar i 1 = ct ecuatia constituCazuri particulare. In tiv degenereaz ecuatia conductorului perfect (u = 0). consecint, bobina a a n In a ideal nu opune nici un fel de rezistent trecerii curentului continuu. Aceasta a a reprezint principala idealizare a bobinei reale. a Tot ntr-un conductor perfect (u = 0) , degenereaz i bobina a crei inducas a tivitate este nul (L = 0). a Caracterizare energetic. Puterea transferat la borne la o bobin la care a a a mrimile sunt asociate conform regulii de la receptoare, deci puterea conventional a consumat este: a di d Li2 . p = ui = Li = dt dt acest caz puterea se poate exprima ca derivata fat de timp a unei functii In a de stare w = Li2 /2, numit energia bobinei. a Dup cum modelul intensitii crete sau scade timp, puterea consumat a at s n a este pozitiv sau negativ. Pornind de la o valoare initial nul a curentului, a a a a 99

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE creterea monoton a curentului la valoarea Imax timpul t0 , determin un s a n a consum energetic (p > 0):
t0

W =
0

p(t) dt =

LI 2 . 2

Dac intensitatea curentului scade monoton de la I la zero puterea electric a a |p| = p este generat i corespunde unei energii: as
t0

W =
0

LI 2 p(t) dt = 0 , 2

egal modul cu cea consumat. consecint, o bobin ideal poate acua n a In a a a 2 mula energie w = Li /2, ea ind capabil s returneze circuitului toat energia a a a consumat. Randamentul acumulrii este de 100%, spre deosebire de cazul boa a binelor reale la care acest randament este subunitar. Din acest motiv se spune despre bobin c este un element acumulator de enrgie. Deoarece energia proa a dus nu poate depi energia consumat, bobina este considerat un element pasiv a as a de circuit. Totui, anumite momente (p < 0), motiv pentru care bobina este s n considerat un element reactiv, spre deosebire de rezistor care este un element a disipativ. 3. Condensatorul liniar ideal, este prin denitie un element dipolar de circuit electric, la care intensitatea curentului este proportional cu derivata fat a a de timp a tensiunii la borne. Adoptnd regulsa de la receptoare, ecuatia de functionare are expresia: a i=C du , dt

care parametrul C (de obicei pozitiv), caracteristic elementului se numete n s capacitatea condensatorului. Adoptnd regulsa de la generatoare, ecuatia constitutiv are expresia: a a i = C du . dt

Si acest caz relatia u i nu are un caracter functional ci unul operational. n Cazuri particulare. regim stationar (u = U = ct), relatia constitutiv a In a condensatorului degenereaz i = 0, relatie denitorie pentru izolatorul perfect. a n Se spune c din acest motiv un condensator ideal nu poate strbtut de curentul a a a continuu. Un condensator ideal este strbtut de curent, doar conditiile a a n n care tensiunea la bornele sale variaz timp. Valoarea real a conductantei a n a unui condensator regim stationar este una din principalele idealizri. n a Se constat c dac C = 0, condensatorul se comport tot ca un izolator a a a a perfect (i = 0). 100

3.10. ELEMENTE IDEALE DE CIRCUIT ELECTRIC Caracterizare energetic. Puterea transferat pe la bornele unui condena a sator cu mrimile asociate cu regula de la receptoare: a p = ui = Cu du d = dt dt Cu2 2 = dW , dt

permite determinarea energiei acumulate W = Cu2 , 2

mrime pozitiv denit pentru cazul care i > 0. a a n Aceast relatie evidentiaz caracterul pasiv reactiv (p> 0) i acumulator de a a s < energie al condensatorului. Spre deosebire de bobin la care energia se exprima a n functie de curentul i, la condensator se exprim functie de tensiunea la borne. a n Din acest motiv se spune c variabila de stare a unei bobine este intensitatea a curentului (i) iar variabila de stare a unui condensator este tensiunea la borne (u). Creterea timp a modulului variabilei de stare determin creterea energieie s n a s acumulate, pe seama puterii p > 0 consumat de element iar scderea acestui a a modul determin scderea energiei acumulate, puterea p < 0, ind acest caz, a a n realitate, generat de element i consumat de circuit. n a s a 4. Sursa ideal de tensiune este prin denitie un element dipolar de circuit a la care tensiunea la borne nu depinde de intensitatea curentului ce-l strbate. a Ecuatia constittiv a sursei ideale de tensiune are forma: a u = e, care e este un parametru specic sursei (msurat tot V) numit tensiune elecn a n tromotoare (prescurtat t.e.m.). Tensiunea electromotoare nu depinde de variatia curentului, dar poate functie de timp. Cu toate c cele dou mrimi zice u i e sunt egale, se face deosebire a a a s ntre tensiunea la bornele sursei (msurat cu un voltmetru conectat la borne) i tensiunea a a s electromotoare intern, specic sursei i independent de modul de conexiune a a s a al voltmetrului. La schimbarea sensului de referint al tensiunii, ecuatia de functionare si a modic forma: a u = e, indiferent care este sensul de referint al curentului. a cazul rezistorului, bobinei sau condensatorului liniar, modicarea simulIn tan a sensurilor de referint pentru tensiune i curent las invariant ecuatia de a a s a a functionare, motiv pentru care se spune c aceste elemente au bornele nepolari a zate. Spre deosebire de acestea sursa ideal de tensiune are bornele polarizate. a Pentru a deosebi cele dou borne ale sursei, una se marcheaz cu + iar a a cealalt cu -. Tensiunea la borne este egal cu tensiunea electromotoare doar a a 101

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE dac ea are sensul de referint orientat de la borna + la borna -: u = a a caz contrar tensiunea la borne este minus t.e.m. u, = u = v+ v = e. In v v+ = e. Se constat c forma ecuatiei constitutive nu depinde de regula a a de asociere a sensurilor (curentul neavnd nici un rol denitia acestui element) a n ci de felul care este orientat tensiunea fat de bornele polarizate (sau fat de n a a a sgeata intern, specic t.e.m.). a a a planul u i relatia constitutiv a sursei ideale de tensiune se reprezint ca In a a o dreapt orizontal, care nu trece mod necesar prin origine. a a n Cazuri particulare. regim stationar, tensiunea electromotoare a sursei se In noteaz cu E, ecuatia de functionare ind v = E, conform sensului de referint a a al tensiunii la borne. Dac e = 0, sursa degenereaz a a ntr-un conductor perfect (u = 0), caz care n se spune c sursa este pasivizat. a a Valoarea nul a rezistentei interne a unei surse ideale de tensiune pasivizate a reprezint idealizarea principal specic acestui element. a a a Caracterizare energetic. Puterea transferat pe la borne de o surs ideal a a a a de tensiune este: p = ui = ei. Presupunnd c u = e > 0 i i > 0 sunt asociate regula de la receptoare, a a s n rezult c p > 0 este o putere real consumat de surs. Dac intensitatea curena a a a a a tului si modic semnul, atunci p < 0 iar sursa trece din regim de consumator a a regim de generator. consecint la acest element p> 0, ceea ce evidentiaz n In a < caracterul lui activ. Trecerea de la un regim la altul este dictat de sensul curena tului. 5. Sursa ideal de curent este prin denitie un element dipolar de circuit a electric, la care intensitatea curentului nu depinde de tensiunea la bornele sale. Sursa ideal de curent este un element cu bornele polarizate, a crui relatie a a constitutiv are forma: a i = j, atunci cnd intensitatea curentului este orientat de la borna - la borna + a a prin element i s i = j,

caz contrar. Parametrul j specic elementului este numit curent electromotor n (prescurtat c.e.m.) i nu depinde de tensiunea la borne, ind del mult functie de s timp. Se constat c atunci cnd sensull de referint al curentului coincide cu sensul a a a a curentului electromotor, relatia are forma i = j i respectiv forma i = j caz s n contrar. Forma relatiei nu depinde de sensul tensiunii la borne, nu depinde nici de regula de asociere adoptat. a planul u i relatia constitutiv a sursei ideale de curent se reprezint ca o In a a dreapt vertical, care nu trece mod necesar prin origine. a a n 102

3.10. ELEMENTE IDEALE DE CIRCUIT ELECTRIC Cazuri particulare. regim stationar curentul electromotor se noteaz cu In a J, ecuatia de functionare avnd una din formele I = J, functie de sensul de a n referint al curentului. a Dac j = 0, sursa degenereaz a a ntr-un izolator perfect (i = 0), caz care se n spune c sursa este pasivizat. a a Valoarea real a conductantei interne a unei surse de curent pasivizat reprea a zint idealizarea principal a acestui element de circuit electric. a a Caracterizare energetic. Puterea transferat pe la borne de o surs ideal a a a a de curent este: p = ui = uj. Deoarece aceasta poate avea att valori pozitive ct i negative, elementul a a s poate consuma sau genera energie electric. Din acest motiv sursa ideal de a a curent intr categoria elementelor active. Regimul energetic al acestei surse a n (consumator sau generator) este dictat de semnul tensiunii la borne. Dac u > 0 a i i = j > 0 sunt asociate regula de la generatoare atunci p = u j este o putere s n real generat iar dac u < 0, atunci |p| = |u|j = p este puterea consumat de a a a element. Cele cinci elemente anterior denite reprezint cele mai frecvent utilizate elea mente aplicatiile practice ale teoriei circuitelor electrice. Circuitele electrice n constituite cu acestea se numesc circuite electrice liniare cu elemente dipolare (sau circuite RLCEJ). Aplicatia 1: Modelarea generatorului real. Se consider un element dipolar de circuit electric numit generator real a crui a a caracteristic planul u-i se reprezint printr-o dreapt ce nu trece prin origine. a n a a Se presupune c dreapta caracteristic a acestui element intersecteaz axele a a a n punctele U0 i I0 . Aceste valori corespund tensiunii de mers gol (i = 0) i s n s respectiv curentului de scurtcircuit (u = 0) ale generatorului. Se pune problema determinrii modelului acestui element, ca un circuit cu elemente ideale dipolare a liniare. Ecuatia dreptei planul u i: n u = U0 permite identicarea a dou tensiuni: a u1 = U0 , u2 = U0 i, I0 U0 i, I0

astfel at u = u1 + u2 . nc Prima tensiune u1 = U0 ind independent de intensitatea curentului coresa punde unei surse ideale de tensiune, cu t.e.m. E = U0 , iar a doua tensiune u2 = (U0 i)/I0 ind proportional cu intensitatea i a curentului prin element a corespunde unui rezistor liniar ideal cu rezistenta R = U0 /I0 , la care U0 i I0 s 103

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE sunt asociate regula de la generatoare. Relatia u = u1 + u2 corespunde conen xiunii serie a celor dou elemente (R, E) ideale. consecint un generator real a In a admite o schem echivalent format dintr-o surs ideal de tensiune a a a a a nseriat a cu un rezistor liniar. Aceast schem se numete surs real de tensiune. Tena a s a a siunea electromotoare E a sursei ideale este egal cu tensiunea de mers gol a n i se numete tensiunea electromotoare a generatorului. Rezistenta R = U0 /I0 s s egal cu raportul dintre tensiunea de mers gol i curentul de scurtcircuit al a n s generatorului se numete rezistenta intern a generatorului. s a Schema echivalent obtinut nu este singura schem cu dou elemente. Dac a a a a a se exprim ecuatia de functionare a generatorului sub forma: a i= I 0 I0 u, U0

atunci se pot deosebi termenii i1 = I 0 i i2 = (I0 u)/U0 , care satisfac relatia s i = i1 + i2 . Primul termen i1 = I 0, ind independent de valoarea tensiunii la borne corespunde unei surse ideale de curent, cu c.e.m. egal cu curentul de scurtcircuit al generatorului J = I0 . Al doilea curent i2 = (I0 u)/U0 ind proportional cu tensiunea la borne corespunde unui rezistor regula de la ge a n neratoare avnd conductanta G = I0 /U0 , egal cu raportul dintre curentul de a a scurtcircuit i tensiunea de mers gol ale generatorului. Relatia i = i1 + i2 s n impune ca cele dou elemente ideale (G, I) s e conectate paralel. Aceast a a n a schem echivalent este cunoscut sub numele de surs real de curent. Cei a a a a a doi parametrii ai sursei reale de curent sunt J - curentul electromotor i G s conductanta intern. a consecint un generator real de curent admite dou scheme echivalente In a a ntre ele i echivalente cu generatorul, una de tip surs real de tensiune ( cu s a a parametrii E = U0 , R = U0 /I0 ) i alta de tip surs real de curent (cu parametrii s a a J = I0 , G = 1/R = I0 /U0 ). Se constat c sursele ideale sunt idealizri ale generatorului real. Sursa ideal a a a a de tensiune corespunde cazului care rezistenta intern este nul (iar curentul de n a a scurtcircuit tinde ctre innit) pe cnd sursa ideal de curent corespunde cazului a a a care conductanta intern;a este nul (rezistenta intern tinde spre innit o dat n a a a cu tensiunea de mers gol). n Aplicatia 2: Modelarea condensatorului cu tensiune initial nenul. a a Fie un condensator care la momentul initial t = 0 are valoarea tensiunii la borne u0 = u(0). Integrnd ecuatia de functionare a condensatorului a i=C pe intervalul (0,t) se obtine: 104 du , dt

3.10. ELEMENTE IDEALE DE CIRCUIT ELECTRIC

i(t )dt = C
0 0

du dt = Cu(t) Cu(0), dt
t

deci, 1 u(t) = u0 + C Notnd u1 = u0 i u2 = a s


1 C t 0

i(t )dt .
0

i(t )dt , rezult c u(t) = u1 + u2 , ceeace coa a

respunde conexiunii serie a unei surse ideale de tensiune cu t.e.m. u0 i un s du2 , care u2 (0) = 0, deci initial n condensator initial descrcat, cu ecuatia i = C a dt nencrcat. a a
u 2 (t) cu u 2 (0)=0 i C u(t)

E=u 0 =>

u(t) cu u(0)= u 0

Fig. 3.1.

Aplicatia 3: Modelarea bobinei cu, curent initial nenul. Fie o bobin care la momentul initial t = 0 are intensitatea curentului i(0) = a i0 . Integrnd ecuatia de functionare a bobinei: a u=L pe intervalul (0,t) se obtine:
t t

di , dt

u(t )dt = L
0 0 t 0

di dt = Li(t) Li(0). dt u(t )dt , rezult c i(t) = i1 (t) + i2 (t), ceea a a

Notnd i1 = i(0) = i0 i i2 = a s

1 L

ce corespunde conexiunii paralel a unei surse ideale de curent cu c.e.m. i0 i o s di2 bobin cu ecuatia u = L , la care i2 (0) = 0, deci initial neparcurs de curent. a a dt 105

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE
L L u J= i 0 i(t) cu i(0)= i 0 => i 2 (t) cu i 2 (0)=0 i(t)

Fig. 3.2.

3.10.3

Elemente dipolare neliniare

1. Rezistorul ideal neliniar este un element dipolar de circuit la care valoarea intensitii curentului de la un moment de timp este at ntr-o relatie algebric cu a tensiunea din acel moment de timp. Ecuatia de functionare a rezistorului neliniar poate scris sub forma: a F (i, u) = 0. planul ui relatia constitutiv a rezistorului neliniar se reprezint de regul In a a a printr-o curb. a Se deosebesc dou cazuri particulare importante. a Rezistorul controlat curent, este un element dipolar de circuit la care n tensiunea la borne este functie ( sens matematic) de intensitatea curentului ce n strbate elementul. Considernd adoptat regula de asociere a sensurilor de la a a a receptoare, ecuatia de functionare a rezistorului controlat curent are forma: n u = f (i), care f : IR IR este functia caracteristic u i a elementului. n a Rezistorul controlat tensiune, este un element dipolar de circuit la n care intensitatea curentului este functie ( sens matematic) de tensiunea la borne. n Asociind a sensurile de referint regula de la receptoare, ecuatia de functionare a n a rezistorului controlat tensiune are forma: n i = g(u), care g : IR IR este functia caracteristic i u a elementului. n a Dac functia caracteristic este bijectiv, atunci f = g 1 i rezistorul neliniar a a a s este controlat att tensiune ct i curent. a n a s n Spre deosebire de rezistorul liniar, care are bornele nepolarizate cel neliniar are, general, bornele polarizate. Simbolul ales pentru acest element evidentiaz n a aceast proprietate, neind simetric fat de un plan transversal (g. 3). a a Totui, dac functia caracteristic este simetric f (i) = f (i) sau g(u) = s a a a g(u), cele dou borne ale rezistorului neliniar sunt echivalente iar polarizarea a bornelor nu are semnicatie. 106

3.10. ELEMENTE IDEALE DE CIRCUIT ELECTRIC


u i +

Fig. 3.3.

Rezistoarele liniare sunt cazuri particulare ale rezistoarelor neliniare. Exceptnd cazurile degenerate rezistoarele liniare sunt controlate att tensiune a a n ct i curent. schimb, conductorul perfect este controlat curent, iar izolaa s n In n torul perfect este controlat tensiune. Sursa real poate considerat i ea un n a as rezistor neliniar controlat att curent ct i tensiune. particular, sursa a n a s n In ideal de tensiune este un rezistor neliniar controlat curent, iar sursa ideal de a n a curent este un rezistor neliniar controlat tensiune. n Comportarea unui rezistor neliniar poate descris cu ajutorul functiilor caa racteristice, dar i folosind urmtoarele functii. s a Rezistenta static a unui rezistor: a Rs = u , i

care este o functie de intensitatea curentului Rs = Rs (i) = f (i)/i sau de tensiunea la borne Rs = Rs (u) = u/g(u). Conductanta static a unui rezistor: a Gs = care este inversa rezistentei statice. Rezistenta diferential (dinamic): a a Rd = du , di i , u

denit ca derivata functieie caracteristice f (i). a Conductanta diferential (dinamic): a a Gd = di , du

denit ca derivata functieie caracteristice g(u). a cazul particular, al rezistorului liniar, Rs = Rd = R = 1/G = 1/Gd = 1/Gs In cu valori constante, independente de u sau i. cazul sursei reale Rd = R(Gd = 1/R), rezistenta dinamic este egal cu cea In a a intern. in cazul particular al sursei ideale rezistenta dinamic este nul (pentru a a a sursa de tensiune) sau conductanta dinamic este nul (pentru sursa de curent). a a 107

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Rezistoare neliniare tipice Dioda semiconductoare este un element dipolar de circuit frecvent alnit nt electronic. Aceasta poate modelat sucient de bine printr-un rezistor n a a neliniar, cu caracteristica (g. 4) i = Is [eu/VT 1], care Is i VT sunt constante numite curent de saturatie respectiv tensiune n s termic. Acest rezistor este controlat tensiune, functia caracteristic: a n a eu/VT = i i + 1 u = VT ln +1 , IS IS

neind denit pe a ntreaga ax real i IR. a a


i i u u i i

v0

Fig. 3.4. Conductanta dinamic a diodei semiconductoare are valori foarte mici pentru a tensiuni negative IS u/VT e , Gd = VT dar valori tot mai mari pe msur ce tensiunea crete. Gracul relatiei u i a a s depinde de felul care au fost alese sensurile de referint pentru u i i. Un n a s mod uzual de exprimare a caracteristicii diodei semiconductoare corespunde aproximrii liniare pe portiuni: a i= Gi u, u U0 Gi V0 + Gd (u v0 ), u > v0 .

Un astfel de model este caracterizat de trei parametrii: conductanta pola n rizare invers Gi , conductanta polarizare direct Gd i tensiunea de stingere a n a s v0 . Se constat c spre deosebire de modelul anterior, noul model poate consia a derat comandat att curent ct i tensiune. polarizare invers, dioda se a n a s n In a comport ca un rezistor liniar cu rezistenta foasrte mare, iar polarizare direct a n a (u > v0 ) o surs real cu rezistenta intern mic. Neglijnd conductanta invers a a a a a a Gi = 0 i rezistenta direct Rd = 1/Gd = 0, rezult un alt model caracterizat s a a doar prin tensiunea de stingere v0 (g. 5) 108

3.10. ELEMENTE IDEALE DE CIRCUIT ELECTRIC


i i u u i i

v0

Fig. 3.5.

Dac se consider tensiunea de frngere nul v0 = 0, atunci se obtine cel mai a a a a simplu model pentru dioda semiconductoare, numit diod perfect, descris prin: a a a i = 0 pentru u < 0 u = 0 pentru i > 0 Ultimele dou modele ce reprezint rezistoare neliniare nu sunt controlate nici a a n polarizare invers, aceste rezistoare se comport ca curent nici tensiune. In n a a izolatoare perfecte. Curentul electric nu pote strbate aceste diode dect intr-un a a singur sens, cel evidentiat de simbolul diodei. Dioda stabilizatoare de tensiune (zenner) este un element dipolar de circuit a crui caracteristic u i este prezentat (g. 6). Se constat c a a a n a a acesta este comandat att tensiune ct i curent. a a n a s n
i i Panta G u v 2 u panta G S G
i d

v 2 v0 u u

Fig. 3.6. Caracteristica sa are trei zone, dou polarizare invers, zona Zener (cu a n a rezistent dinamic neglijabil), zona de blocare (cu conductant dinamic neglia a a a a jabil) i o zon de polarizare direct, cu rezistenta dinamic neglijabil. Folosind a s a a a a aproximri liniare pe portiuni caracteristica diodei zenner capt forma din (g. a aa 6.b). Prin idealizare, se poate considera R2 = 1/G2 = 0, Gi = 0, Rd = 1/Gd = 0 i v0 = 0, observndu-se caracteristica din (g. 6.c). zona Zener (i < 0) acest s a In 109

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE model perfect se comport ca o surs ideal de tensiune u = v2 , zona de a a a n blocare (v2 < u < 0) el se comport ca un izolator perfect (u = 0). a Dioda tunel este un element dipolar cu o caracteristic de tipul celei din a (g. 7)
i u I2 u v1 v2 u i i I1

Fig. 3.7. Se constat c elementul este controlat tensiune i prezint trei zone pe a a n s a caracteristic, zona a doua rezistenta dinamic ind negativ. a n a a Dioda tiristor este un element dipolar de circuit cu o caracteristic de tipul a celei din gur 8. a
i u i i

Fig. 3.8. Se constat c acest element este un rezistor neliniar comandat curent. a a n Caracteristica sa contine trei zone, prima care elementul este blocat (prezint n a o conductant neglijabil), o zon cu rezistent negativ i o zon de conductie, a a a a as a care rezistenta dinamic neglijabil, caracteristica sa poate aproximat liniar n a a a pe portiuni, ca gura 8.b. n Tubul uorescent cu neon este un element dipolar de circuit cu o caracteristic de tipul celei din gur 9. a a Acest element este comandat tot curent, dar are caracteristica simetric n a fat de origine, deci bornele nepolarizate. a Caracteristica energetic a rezistoarelor neliniare Puterea transferat a a pe la borne de un rezistor neliniar este: p = ui. Dac aceast putere este pozitiv, regula de la receptoare, elementul dipolar a a a n este pasiv. 110

3.10. ELEMENTE IDEALE DE CIRCUIT ELECTRIC


i u i

Fig. 3.9.

acest caz tensiunea u i curentul i trebuie s aib ecare moment acelai In s a a n s semn. Rezult c rezistoarele neliniare ale cror caracteristic regula de la a a a a n receptoare, este cuprins exclusiv cadranele 1 i 3 ale planului ui, sunt elemente n s pasive. Aceast conditie oblig ca la tensiune nul u = 0 s corespund un curent a a a a a nul i = 0 (originea face parte din spatiu caracteristicii).
i u i u

Fig. 3.10. Dac aceeai proprietate u i > 0 este satisfcut pentru orice punct a s a a M de pe caracteristica (g. 11) se spune c rezistorul este local pasiv. Un a astfel de rezistor trebuie s aib plus caracteristica monoton (conductanta a a n a sau rezistenta dinamic trebuie s e pozitive orice punct). a a n 2. Bobina ideal neliniar este un element bipolar de circuit caracteriszat a a regula de asociere a sensurilor de la receptoare prin ecuatia: n u= d , dt

care este o variabila numit uxul bobinei, aat n a a ntr-o relatie f (, i) = 0 cu intensitatea curentului din bobin. Se deosebesc dou cazuri particulare: a a Bobina controlat curent la care: a n = (i). 111

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE
i

M
u

Fig. 3.11.

Bobina controlat ux: a n

i = i().

Bobinele a cror caracteristic i este simetric fat de origine f (, i) = a a a a f (, i) au bornele nepolarizate. Simbolul general al bobinei neliniare este cel din gura 12.
i u

Fig. 3.12. afara functiilor f (, i), (i) sau i(), pentru caracterizarea bobinelor neliIn niare se mai folosesc: inductivitatea static: Ls = a (i) = ; i i d = (i); di i() i = ; di = i (). d

inductivitatea dinamic: Ld = a

inductivitatea reciproc static: s = a a

inductivitatea reciproc dinamic: d = a a

Bobina liniar este un caz particular al bobinei neliniare, la care Ls = Ld = a 1/s = 1/d = L. Elementul dipolar neliniar cu caracter inductiv este bobina cu miez feromagnetic, la care neliniaritatea se datorete dependentei B - H specice acestor mas teriale. 112

3.10. ELEMENTE IDEALE DE CIRCUIT ELECTRIC cazul mediilor feromagnetice moi, dependenta - i are forma tipic din In a gura 13.a, care poate aproximat prin una din relatiile: a = L , a + b(i)

i = a + b3 , = a + h(bi), sau liniar pe cele trei portiuni (13.b) =


L1 (i + i0 ) L0 i0 , i < i0 L0 i, i0 i i0 L1 (i i0 ) + L0 i0 i > i0 .
0 i - i0 i0 - 0 i i

Fig. 3.13. Aceast caracteristic de magnetizatie poate simplicat considernd L1 = a a a a 0, i0 = 0 cu 0 = L0 i0 nit, ceea ce corespunde relatiei = sgn(i), reprezentat grac gura 13.c. n Un alt element de circuit care poate modelat printr-o bobin neliniar este a a jonctiunea supraconductoare (Josephson), la care i = I0 sin k0 , elementul ind controlat ux. Un fenomen mai dicil de modelat este fenomenul de histerezis, n specic bobinelor cu miez feromagnetic dur. acest caz, relatia - i nu poate In reprezentat printr-o functie univoca (gura 14). a Pentru caracterizarea energetic, atunci bobina se va calcula puterea consua mat de bobin: a a d (3.96) p = ui = i . dt Considernd o bobin care la momentul t = 0 are starea initial caracterizat a a a a prin i = i0 i = 0 , rezult c energia transferat bobinei intervalul (0, t) s a a a n este: t W = pdt = i( )d ,
0 0

113

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE

Fig. 3.14.

pentru cazul bobinei controlate in ux i: s W =


t 0

pdt = i i0 0

i i0

(i )di ,

cazul bobinei controlate curent. n n Se constat c dac starea nal este identic cu cea initiala (i = i0 , = 0 ) a a a a a energia transferat este nul, ceea ce evidentiaz caracterul pasiv, nedisipativ, a a a acumulator de energie al bobinei ideale neliniare. Aceast armatie nu este vaa labil cazul bobinelor cu histerezis care au un caracter disipativ. a n 3. Condensatorul ideal neliniar este un element dipolar de circuit, caracterizat regula de asociere de la rezistoare prin ecuatia: n dq , (3.97) dt care q este o variabil numit sarcina condensatorului, aat n a a a ntr-o relatie f (q, u) = 0 cu tensiunea de la bornele elementului. Se deosebesc dou cazuri a particulare: i= condensatorul controlat tensiune, la care: n q = q(u), condensatorul controlat sarcin, la care: n a u = u(q), (3.99) (3.98)

Condensatoarele la care caracteristica q u este simetric fat de origine au a a bornele nepolarizate. Simbolul general al condensatorului neliniar este prezentat gura 15 n Condensatorul neliniar mai poate caracterizat prin urmtoarele functii: a capacitatea static: Cs = a q(u) q = , u u 114

3.11. ELEMENTE DIPOLARE PARAMETRICE


i u

Fig. 3.15.

capacitate static reciproc: Ss = a a capacitate dinamic: Cd = a

u(q) u = , q q

dq = q (u), du du = u (q). dq

capacitate dinamic reciproc: Sd = a a

cazul particular al condensatorului liniar C = Cs = Cd = 1/Ss = 1/Sd . In Dintre elementele reale, cel care se poate modela printr-un condensator neliniar este dioda caricap, la care: 3 u q(u) = C0 U0 1 2 U0
2 3

, u < U0 .

practic se alnesc i condensatoare cu dielectrice prezentnd fenomenul In a nt s a de histerezis, care nu pot caracterizate printr-o functie biunivoc q u. a Energia transferat unui condensator intervalul (0, t) este: a n W =
t 0

pdt =

q q0

u(q)dq, q0 = q(0),

(3.100)

pentru condensatoarele controlate sarcina, i: n s W =


t 0

pdt = qu q0 u0

u u0

q(u)du, u0 = u(0),

(3.101)

pentru condensatoarele controlate tensiune. cazul transformrilor ciclice n In a (u = u0 , q = q0 ) se constat c energia total transferat este nul W = 0, ceea a a a a a ce evidentiaz caracterul pasiv, nedisipativ i acumulator de energie al acestor a s elemente.

3.11

Elemente dipolare parametrice

1. Rezistorul parametric este un element dipolar de circuit a crui relatie tena siune - curent este dependent de timp. Relatia caracteristic a acestui element a a are forma: F (u, i, t) = 0. (3.102) 115

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Rezistorul neliniar parametric controlat curent are ecuatia: n u = f (i, t), iar rezistorul neliniar parametric controlat tensiune are ecuatia: n i = g(u, t). (3.104) (3.103)

Simbolul general al unui rezistor neliniar parametric este reprezentat gura 16 n

Fig. 3.16.

Dac functia caracteristic este simetric fat de origine F (u, i) = F (u, i) a a a a atunci elementul are bornele nepolarizate. particular, rezistorul liniar paraIn metric are ecuatia: u = R(t) i, i = G(t) u, (3.105) i simbolul din gura 16. s Un exemplu tipic de rezistor liniar parametric este rezistorul (gura 16) realizat dintr-un rezistor cu cursor, a crui rezistent depinde de pozitia cursorului. a a Dac se presupune o micare oscilatorie, cu pulsatia , a cursorului, rezistenta a s reostatului este: R(t) = R0 + Rm sin t. Un alt exemplu tipic de rezistor parametric este ntreruptorul ideal (gura a 17), care poate avea dou stri: a a

Fig. 3.17.

nchis, caz care este echivalent cu un conductor perfect (R = 0, U = 0); n deschis, caz care este echivalent cu un izolator perfect (G = 0, i = 0). n Acest element este important deoarece prezenta lui circuit poate modica n topologia retelei, deoarece functie de pozitia sa adaug sau elimin laturi din n a a circuit. 116

3.11. ELEMENTE DIPOLARE PARAMETRICE 2. Bobina parametric este un element dipolar de circuit electric a crui a a relatie ux - curent este dependent de timp. Relatiile constitutive ale bobinei a sunt: d , F (, i, t) = 0. (3.106) u= dt Dac functia caracteristic F poate adus sub forma: = (i, t) se spune a a a ca elementul este controlat curent. Dac functia caracteristic F poate adus n a a a sub forma: i = i(, t) se spune ca bobina este controlat ux. Simbolul general a n al bobinei neliniare parametrice este prezentat gura 18. n
i u i u

Fig. 3.18. cazul particular al bobinei parametrice liniare, uxul depinde liniar de In intensitatea curentului: = L(t) i, constanta de proportionalitate, numit a inductivitate parametric, ind dependenta timp. (gura 18) a Functia de functionare are, acest caz forma: n u= d(Li) di dL d = =L +i . dt dt dt dt (3.107)

Se constat c tensiunea la bornele bobinei parametrice are fat de tensiunea a a a la bornele bobinei liniare invariante, un termen suplimentar de natur paramea tric. a Un exemplu tipic de bobin parametric este bobina cu miez mobil, folosit a a a insui ca traductor de pozitie. Modicarea pozitiei miezului determin modis a carea inductivitii. De exemplu, dac miezul are mici oscilatii armonice, de at a pulsatie : L(t) = L0 + Lm sin t. O astfel de bobin, chiar strbtut de un curent continuu i = I, are o a a a a tensiune nenul la borne: a u(t) = ILm cos t. 3. Condensatorul parametric este un element dipolar de circuit a crui a relatie sarcina - tensiune este dependent de timp. Relatiile constitutive ale a acestui element are forma: i= dq , F (q, u, t) = 0. dt 117 (3.108)

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Condensatorul neliniar parametric controlat tensiune are functia caracten ristic F de forma: a q = q(u, t), (3.109) iar condensatorul neliniar parametric controlat sarcin are functia caracterisn a tic F de forma: a u = u(q, t). (3.110) Simbolul general al condensatorului neliniar parametric este reprezentat n gura 19.
i u i u

Fig. 3.19. cazul particular al condensatorului liniar parametric, sarcina depinde liniar In de tensiune q = C(t) u, constanta de proportionalitate, numit capacitate para a metric, ind variabil timp (gura 19). Ecuatia de functionare are acest a a n n caz forma: d(Cu) du dC dq = =C +u , (3.111) i= dt dt dt dt dC continnd un termen suplimentar u , de natur parametric. a a a dt Un exemplu tipic de condendator liniar parametric reprezint condensatol a rul cu armturi mobile. Prin modicarea pozitiei unei armturi se modic i a a a s capacitatea condensatorului.

3.12

Elemente multipolare liniare

Cel mai simplu element multipolar este elementul tripolar, cu trei borne. Totui, s pentru a asigura o maxim exibilitate modelarea elementelor multipolare a n reale, se prefer ca elementele multipolare ideale s aib patru borne. La aceste a a a elemente cuadripolare, bornele se grupeaz dou perechi numite porti, astfel a n a at i1 = i1 = i i i2 = i2 = i (gura 20). nc s 1 2 consecint, poarta de intrare va caracterizat prin perechea tensiune In a a curent (u1 , i1 ), iar poarta de ieire prin perechea (u2 , i2 ). Cuadripolii diporti se s reprezint graful circuitului prin dou laturi, corespunztoare celor dou porti a n a a a (gura 20). Elementele cuadripolare de circuit impun anumite relatii ntre cele patru cazul elementelor liniare aceste relatii au mrimi caracteristice u1 , u2, i1 , i2 . In a un caracter liniar. 118

3.12. ELEMENTE MULTIPOLARE LINIARE


i1
,

A u1 B

i2 C u2
,, i2

i1

,,

Fig. 3.20.

Urmtoarele patru elemente multipolare, numite surse comandate alctuiesc a a un set complet, cu care se poate modela functionarea elementelor reale multipo lare liniare. Sursa de tensiune comandat tensiune este un element diport de a n circuit la care poarta de intrare se comport ca un izolator perfect, iar tensiunea a la poarta de ieire este proportional cu tensiunea de intrare. s a Simbolul sursei de tensiune comandat tensiune este reprezentat gura a n a n 21, iar ecuatiile ei constitutive sunt:
i1 u1 i2

Fig. 3.21.

i1 = 0 u2 = u1

i1 u2

0 0 0

u1 i2

Parametrul acestui element = u2 /u1 se numete factorul de transfer s n tensiune i are un caracter adimensional. s Sursa de curent controlat curent (gura 22) este un element diport a n de circuit, la care poarta de intrare se comport ca un conductor perfect, iar a curentul de ieire este proportional cu curentul de intrare. s
i u1
1

i2 u2

Fig. 3.22.

119

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE u1 = 0 i2 = i1 u1 i2 = 0 0 0 i1 u2 .

Parametrul caracteristic = i2 /i1 se numete factorul de transfer curent i s n s este adimensional. Sursa de tensiune controlat curent (gura 23) este un element diport a n de circuit la care poarta de intrare se comport ca un conductor perfect, iar a tensiunea de ieire este proportional cu curentul de intrare: s a u1 = 0 u2 = i1
i1 u1

u1 u2

0 0 0

i1 i2

i2

Fig. 3.23. Parametrul caracteristic = u2 /u1 se msoar Ohmi i se numete rezistena a n s s de transfer. ta Sursa de curent controlat tensiune (gura 24) este un element diport a n de circuit la care poarta de intrare se comport ca un izolator perfect, iar curentul a de ieire este proportional cu tensiunea de intrare. s i1 = 0 i2 = u1
i u1

i1 i2

0 0 0

u1 u2

i2 u2

Fig. 3.24. Parametrul caracteristic = i2 /u1 se msoar Siemens i se numete a a n s s conductant de transfer. a Cele patru tipuri de surse comandate nu au un caracter primitiv. Se poate constata uor sursele i se pot modera prin s s nlocuirea surselor i . (gura s 25). 120

3.12. ELEMENTE MULTIPOLARE LINIARE


i u1
1

i2 u
,

i2
2

i1 u2 u1

i2

Fig. 3.25.

Sursele comandate sunt surse la care parametrii depind liniar de curenti sau tensiuni din circuitul din care acestea fac parte. Avnd un caracter liniar, ele a nu pot reprezenta excitatii ale circuitului, deoarece dac mrimile de comanda a a sunt nule atunci i cele comandate sunt tot nule. Din acest punct de vedere, s sursele comandate au o comportare similar rezistoarelor liniare. Totui, din a s punct de vedere energetic aceste elemente au un caracter activ, deoarece puterea transferat pe la borne a p = u1 i1 + u2 i2 = u2 i2 , (3.112) poate pozitiv sau negativ. O component electronic uzual a crui functioa a a a a a nare poate modelat cu surse comandate este amplicatorul operational. Acesta a este un element cuadripol de circuit electric, (gura 26) care admite prima n aproximare o schem echivalent cu cea din gura 27. a a
u1 + u2

Fig. 3.26.

i1

Au 1

i2 u2

u1 Ri R0

Fig. 3.27.

Poarta de intrare a acestui element se comport ca un rezistor cu rezistenta a de ordinul sutelor de k, iar tensiunea la poarta de ieire este u2 = Au1 R0 i2 , s 121

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE care constanta A, numit amplicare bucl deschis este de ordinul 105 , iar n a n a a rezistenta de ieire R0 este de ordinul zecilor de Ohmi. Aceast comportare poate s a i ea idealizat, presupunnd Ri i Ro = 0, s a a s
+ u1 A

Fig. 3.28.

+ u 1 oo -

u2

Fig. 3.29.

ceea ce corespunde modelrii pentru amplicatorul operational printr-o surs a a de tensiune comandat tensiune cu parametrul = A. unele situatii se poate a n In presupune c A este ceea ce corespunde modelului perfect al amplicatorului a operational. Pentru a obtine o tensiune de ieire u2 = Au1 nit, este necesar ca tensiunea s a de intrare u1 s e nul. Ecuatiile constitutive ale amplicatorului operational a a perfect sunt: u1 = 0 u1 0 0 u2 = . i1 = 0 i1 0 0 i2 Si se constat c nu este nici un parametru caracteristic. a a Deoarece la terminalele de intrare tensiunea este sistematic nul se spune a c ele asigur un scurtcircuit virtual. Dar, spre deosebire de scurtcircuitul real a a curentul este i el nul i1 = 0. s Datorit ecuatiilor sale foarte simple i datorit faptului c idealizeaz coma s a a a portarea unui element real, amplicatorul operational perfect reprezint cel mai a important element multipolar liniar ideal. Aplicatia 1: Amplicatorul inversor Dintre circuitele electronice cu amplicatoare operationale unul dintre cele mai des utilizate este circuitul din gura 20, cunoscut sub numele de amplicator inversor. Pentru a stabili relatia impus de acest circuit a ntre tensiunea de intrare u1 i cea de ieire se constat c cele dou rezistoare R1 i R2 sunt parcurse de s s a a a s 122

3.12. ELEMENTE MULTIPOLARE LINIARE


R2 i1 u1 R1 [1] oo [2]

i2 u2

u i =0

Fig. 3.30.

curenti egali, deoarece curentul de intrare amplicatorul operational este nul. n Aplicnd teorema a doua a lui Kirchho i considernd ui = 0, rezult: a s a a [1]: u1 = R1 i1 , [2]: u2 = R2 i1 , i consecint: s n a u1 , R1 R2 u2 = u1 . R1 Se constat c tensiunea de ieire are semn opus celei de intrare, ceea ce a a s explic numele adoptat pentru acest circuit. Dac R2 > R1 , atunci acest circuit a a realizeaz amplicarea tensiunii de intrare, caz contrar ele produs o atenuare a n a ei. Aplicatia 2: Amplicatorul neinversor i1 =
i1 u1
[1]

ui

+ -

oo

i2 u2
[2]

R1 i

R2
[2]

Fig. 3.31. acest caz se constat c i1 = 0 i dac ui = 0, rezult: In a a s a a [1]: u1 = R1 i. Si acest caz, deoarece curentul de intrare este nul cele dou rezistoare vor n a parcurse de acelai curent i, iar s 123

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE [2]: u2 = (R2 + R1 )i. R2 + R1 R2 u1 . u1 = 1 + R1 R1 Tensiunea de ieire are acelai semn cu tensiunea de intrare, dar este amplis s cat. particular, cazul care R1 se obtine circuitul din gura 32, la a In n n care: u2 =
-

consecint: In a

i1 u1

oo +

u2

Fig. 3.32.

i1 = 0 u2 = u1 , indiferent de valoarea rezistentei R2 , motiv pentru care acest circuit se numete s repetor de tensiune. Se constat c amplicatorul neinversor are ecuatiile identice cu cele ale sursei a a de tensiune comandate tensiune, factorul de transfer tensiune ind = n n (1 + R2 /R1 ) 1. Pentru realizarea unei surse de tensiune comandat tensiune cu un factor a n de transfer negativ se poate folosi amplicatorul inversor, precedat de un repetor de tensiune, care asigur izolarea circuitului, respectiv conditia i1 = 0 (gura 33) a
R2 R1 + oo i2 u2

i1 u1

oo +

Fig. 3.33. Aplicatia 3: Realizarea surselor comandate cu amplicatoare operationale. Circuitul din gura 34 are ecuatiile: u1 = 0, u2 = Ri1 , 124

3.12. ELEMENTE MULTIPOLARE LINIARE


R i1 u1

oo

i2 u2

Fig. 3.34.
i1 u1

+ -

oo

i2 u2

Fig. 3.35.

corespunzatoare sursei de tensiune comandat curent, la care rezistenta de a n transfer = R. Circuitul din gura 35 are ecuatiile: i1 = 0, i2 = Gu1 , corespunzatoare unei surse de curent comandate curent la care conductanta n de transfer = G. Prin conectarea acestor circuite ca gura 36 se obtine un n circuit, la care: u1 = 0, i2 = RGi1 , deci are o comportare de tipul unei surse de curent comandate curent, avnd n a factorul de transfer = RG. Aplicatia 4: Circuite de derivare i integrare. s Prin utilizarea elementelor reactive, cum sunt bobinele i condensatoarele s n locul rezistoarelor folosite circuitele anterioare se obtin circuite care pot asin gura derivarea sau integrarea timp a tensiunii sau intensitii curentului de la n at intrare. De exemplu, circuitul din gura 37, numit circuit de derivare, va absorbi la intrare curentul: du1 , i1 = C dt deci va avea tensiunea de ieire: s u2 = Ri1 = RC 125 du1 , dt

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE
R i1 u1

oo

+ -

oo

i2 u2

Fig. 3.36.
i1 i1 u1 C +
oo

u2

Fig. 3.37.

proportional cu derivata fat de timp a tensiunii de intrare. schimb, a a In n circuitul din gura 38, numit circuit de integrare, are ecuatiile: i1 = u2 = u1 , R

t 1 t 1 i1 (t )dt = u1 (t )dt . C RC Circuitul din gura 39 are tensiunea de ieire: s

di1 , dt proportional cu derivata curentului de intrare. a Aplicatia 5: Convertoarele de negativare. Analiznd circuitul din gura 40, rezult c i1 = i2 i u1 = Ri, u2 = Ri, a a a s deci: i1 = i2 u = u1 , u2 = L

motiv pentru care acest circuit se numete convertor pentru negativarea tensiunii s (UNIC). Dac la bornele de ieire ale acestui circuit se conecteaz o rezistent a s a a de sarcin pozitiv Rs > 0, se constat c fat de bornele de intrare, circuitul se a a a a a comport ca un element dipolar rezistiv, la care u1 = u2 = Rs i2 = Rs i1 , ceea a 126

3.13. BOBINE IDEALE CUPLATE MAGNETIC


C i1 u1 R +
oo

u2

Fig. 3.38.
L i1 oo + u2

Fig. 3.39.

ce corespunde unei rezistente negative. (bornele de intrare (u1 , i1 ) sunt asociate dup regula de la receptoare !). Dac la bornele de ieire ale cuadripolului UNIC a a s se conecteaz o bobin cu Ls > 0 elementul se comport fat de bornele de la a a a a intrare ca o bobin cu inductivitatea negativ egal cu Ls . Pentru realizarea a a a unui condensator cu capacitate negativ la bornele de ieire se conecteaz un a s a condensator cu Cs > 0. Circuitul din gura 41, numit convertizor de negativare a curentului (INIC) are ecuatiile: u1 = u2, i1 = i2 , rezultate din ecuatiile Kirchho scrise pe buclele [1] i [2]. s Si acest caz, dac la bornele de ieire se conecteaz un rezistor cu rezistenta n a s a Rs pozitiv, u2 = Rs i2 , rezult ca fat de bornele de intrare u1 = u2 = Rs i2 = a a a Rs i1 circuitul se comport ca un rezistor cu rezistent negativ. a a a

3.13

Bobine ideale cuplate magnetic

Perechea de bobine ideale cuplate magnetic reprezint un element de circuit cuaa dripolar diport cu bornele polarizate (gura 42) caracterizat prin relatiile: u1 = L11 di2 di1 di2 di1 + L12 , u2 = L21 + L22 . dt dt dt dt (3.113)

Acestea sunt valabile urmtoarele dou conditii: n a a ambele porti au tensiunea asociat regula de la receptoare fat de inten a n a sitate; 127

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE
R i1 u1 i R + UNIC
oo

i2 u2 Rs Ls Cs

Fig. 3.40.

i1 i1 ui u1
[1]

R + R
[2]

oo

i2 i2 u2

Fig. 3.41.

ambii curenti au aceeai pozitie fat de bornele polarizate (ori ambii a s a ntr n bobine prin bornele polarizate, ori ambii ies din bobine prin aceste borne).

i1 * L11

L 21 = L12

i2 * L 22

Fig. 3.42.

La schimbarea unui sens de referint fat de aceasta situatie considerat stana a a dard, se modic semnul mrimii respective din ecuatie. Perechea de bobine a a cuplate magnetic este caracterizat de matricea inductivitilor: a at L= L11 L12 L21 L22 , 128

3.13. BOBINE IDEALE CUPLATE MAGNETIC


L i1 u di 2 dt *
1

12

L 21 L12

di1 dt

i2 u
2

L11

* L 22

Fig. 3.43.

care se presupune simetric. Elementele diagonale ale acestei matrice (L11 , L22 ) a se numesc inductiviti proprii, iar cele nediagonale (L12 = L21 ) se numesc inducat tiviti mutuale. Elementul ideal astfel denit poate generalizat, prin consideat rarea a n bobine cuplate magnetic, care alctuiesc un circuit multipolar n-port, a cu ecuatiile: di1 di2 din + L12 + ... + L1n , dt dt dt ...... di1 di2 din un = Ln1 + Ln2 + ... + Lnn , dt dt dt conditiile standard evidentiate anterior. Folosind notatia matriceal: n a u1 = L11 i = [i1 , i2 , ...in ]T , u = [u1 , u2 , ...un ]T , rezult ecuatiile constitutive: a (3.114)

di , (3.115) dt care L = [Lij ] este o matrice ptrat i simetric, independent de starea n a a s a a electric a sistemului de bobine. La bobinele cuplate se constat c tensiunea a a a la bornele unei bobine contine afara unui termen proportional cu derivata n curentului din propria bobina i alti termeni proportionali cu vitezele de variatie s ale curentilor din bobinele cu care acestea este cuplat, termeni numiti tensiuni a induse prin cuplaj. Folosnd surse de tensiune comandate derivata curentului, a n perechea de bobine cuplate admite schema echivalent din gura 43. a Este evident c bobinele necuplate sunt cazuri particulare ale bobinelor cua plate, la care inductivitile mutuale sunt nule (Lij = 0, pentru i = j). at Pentru a caracteriza comportarea energetic a unui sistem de bobine se cala culeaz puterea transferat pe la borne: a a u=L
n n n n n dij dij d n n 1 Lkj ik = = Lkj ik ij . dt dt dt k=1 j=1 2 k=1 j=1

p=
k=1

uk ik =
k=1

ik
j=1

Lkj

129

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Se constat c energia unui sistem de bobine este: a a w= 1 1 n n Lkj ik ij = iT Li. 2 k=1 j=1 2

particular, cazul unei perechi de bobine se obtine: In n p = u1 i1 + u2 i2 = i1 (L1 1 di1 di2 di1 di2 + L1 2 ) + i2 (L2 1 + L2 2 ) = dt dt dt dt 2 2 d L11 i1 L22 i2 dw = + + L12 i1 i2 = , dt 2 2 dt

L11 i2 L22 i2 1 2 + + L12 i1 i2 . 2 2 Conditia necesar i sucient pentru ca aceast energie s e nenegativ a s a a a a pentru orice valori ale curentilor este ca matricea inductivitilor s e pozitiv at a denit. Aceast conditie este a a ndeplint pentru toate bobinele reale, la care a inductivitile proprii sunt pozitive L11 > 0, L22 > 0, iar determinantul matricei at L este pozitiv, respectiv L11 L22 L12 L21 . consecint inductivitatea mutual M = L12 = L21 , satisface inegalitatea In a a w= M 2 < L12 L21 . La limit, valoarea maxim a a a inductivitii poate cel mult media geometric at a n a a inductivitilor proprii, M = L11 L22 , acest caz se spune c bobinele sunt at cuplate perfect.

deci:

130

3.14. ELEMENTE MULTIPOLARE NELINIARE

3.14

Elemente multipolare neliniare

Un element neliniar rezistiv cu n borne este caracterizat prin n 1 functii ca racteristice de tot attea variabile reale. De exemplu, aceste functii pot exprima a intensitile curentilor functie de potentiale: at n i1 = g1 (V1 , V2 , . . . , Vn1 ); i2 = g2 (V1 , V2 , . . . , Vn1 ); in1 = gn1 (V1 , V2 , . . . , Vn1 ). urmnd ca in s e suma acestor curenti luat cu semn schimbat iar Vn = 0. Dac a a a a bornele se cupleaz perechi, numite porti, la care i = i , atunci caracterizarea a n elementului multiport este posibil folosind m = n/2 functii reale. Acestea pot a exprima, de exemplu, curentii din porti functie de tensiunile la bornele portilor: n i1 = g1 (u1 , u2, . . . , un ); i2 = g2 (u1 , u2, . . . , un ); in = gn1 (u1 , u2, . . . , un ). particular, cazul cuadripolilor, dac: In n a i1 = g1 (u1 , u2), i2 = g2 (u1 , u2). se spune c elementul este diport controlat tensiune. a n Dac elementul este controlat curent, el va caracterizat prin ecuatiile: a n u1 = f1 (i1 , i2 ), u2 = f2 (i1 , i2 ). afara acestor dou moduri de caracterizare se mai pot concepe a alte In a nc patru distincte, dup cum mrimile de control sunt (i1 , u1 ), (i2 , u2 ), (i1 , u2 ) i a a s respectiv (i2 , u1 ), numite moduri hibride. Pentru modelarea elementelor multipolare neliniare sunt utile sursele comandate neliniar, care sunt elemente ideale de tip cuadripol diport, ce generalizeaz a comportarea surselor comandate liniar. Sursa de tensiune comandat neliniar tensiune are ecuatiile constitutive: a n i1 = 0, u2 = f (u1 ). Sursa de curent comandat neliniar curent are ecuatiile constitutive: a n u1 = 0, i2 = g(i1 ). 131

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Sursa de tensiune comandat neliniar curent are ecuatiile constitutive: a n u1 = 0, u2 = e(i1 ). Sursa de curent comandat neliniar tensiune are ecuatiile constitutive: a n i1 = 0, i2 = h(u1 ). Se constat c ecare din aceste patru elemente ideale este caracterizat de a a cte o functie caracteristic, f, g, e, h : IR IR. a a Aceste elemente ideale nu sunt elemente primitive deoarece ele pot modelate prin surse comandate liniar i rezistoare neliniare, dup cum rezult din exemplul s a a dat gura 44. n

i=1u1 1 u1 f f u1 u 2 =f(u1 )

Fig. 3.44.

Un element ideal util modelarea circuitelor electronice ideale reprezint n l a modelul neliniar al amplicatorului operational. Modelul liniar al amplicatorului liniar, prezentat anterior, are dezavantajul c tensiunea de ieire poate lua valori orict de mari, ceea ce nu corespunde a s a realitii. at
u2 U0 u1 -U 0 a)
saturatie inferioara

u2 U0

saturatie superioara

u2 U0 u1 -U 0 c)

-U 0 b)

u1

Fig. 3.45.

Dependenta tensiunii de ieire u2 functie de cea de intrare u1 are cazul s n n amplicatoarelor reale o comportare de tipul celei reprezentate gura 45.a. n Aceasta poate aproximat liniar pe portiuni (g. 45.b) prin functia: a 132

3.14. ELEMENTE MULTIPOLARE NELINIARE


care = A/u0 . Se constat c tensiunea de ieire acest model este limitat n a a s n a |u2 | u0, modelul liniar al amplicatorului liniar ind acceptabil doar pentru tensiunii sucient de mici aplicate la intrare |u2 | . Dac se consider c ama a a plicarea bucl deschis este nemrginit A i implicit se obtine n a a a a s modelul ideal al amplicatorului operational cu limitare. Acest element ideal este o surs de tensiune comandat neliniar tensiune, cu ecuatia caracteristic a a n a u2 = U0 sgn(u1). Aplicatia 1: Circuitul comparator. Un exemplu tipic de circuit care modelul perfect al amplicatorului operan ional nu poate utilizat este circuitul comparator (g. 46). t

u0 , u0 < u2 = Au1 , < u1 < u0 , u1 >

i1 u1 ui E

u2

Fig. 3.46.

Se va presupune c E < U0 . Aplicnd la intrare o tensiune u1 = u1 (t), se a a constat ca tensiunea ui = u1 (t) E = 0, i consecint amplicatorul se a s n a satureaz superior sau inferior, functie de semnul mrimii u1 E. Tensiunea a n a de ieire u2 = U0 sgn(u1 (t) E) este pozitiv i egal cu U0 , dac u1 (t) > E i s as a a s este negativ i egal cu U0 , dac u1 (t) < E. as a a

u1 t u2

U0 -U 0
Fig. 3.47.

133

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Se realizeaz acest fel compararea a n ntre u0 (t) i E. Dac u1 < 0, atunci s a amplicatorul operational se satureaz superior iar dac u1 < E, atunci ampli a a catorul operational se satureaz inferior. a Folosind acest circuit se detecteaz situatiile care tensiunea de intrare u1 (t) a n depete un anumit prag E (g. 47). as s Aplicatia 2: Reactia negativ i pozitiv. as a Exceptnd cazul comparatorului, toate circuitele cu amplicatoare operaa n ionale prezentate anterior, se constat c borna de ieire este conectat cu intrat a a s a rea inversoare printr-un element dipolar de circuit. Aceast situatie este cunosa cut sub numele de reactie negativ. Reactia negativ face posibil functionarea a a a a amplicatorului zona liniar, pentru o gam larg de tensiuni de intrare, i pern a a a s mite adoptarea modelului perfect pentru amplicatorul operational. Utilizarea modelului liniar perfect al amplicatorului operational nu este permis cazul a n reactiei pozitive, deoarece acest caz tensiunea de intrare ui nu mai este obliga n toriu nul, circuitul evolund ctre starea de saturatie, ceea ce impune folosirea a a a modelului cu limitare. De exemplu, circuitul din gura 48 este un circuit cu reactie pozitiv. a

ui u1

+ u2

Fig. 3.48. Dac de presupune c amplicatorul operational se a starea de saturatie a a a n superioar u2 = U0 , el va rmne aceast stare ct timp ui = u2 u1 = a a a n a a U0 u1 > 0, deci dac u1 (t) < U0 (g. CEVA). a Dac u1 > U0 , atunci amplicatorul basculeaz starea de saturatie inferia a n oar i tensiunea de ieire devine u2 (t) = U0 . El se va mentine aceast stare as s n a att timp ct ui = u2 u1 = U0 u1 < 0, deci pentru u1 > U0 . a a Se constat c planul u1 u2 , caracteristica acestui circuit prezint fenoa a n a menul de histerezis (g. 49). Aplicatia 3: Convertoarele de negativare regiunea de saturatie. n Convetoarele de negativare UNIC i INIC, realizate cu amplicatoare operas ionale, satisfac relatiile u2 = u1 , i2 = i1 i respectiv u2 = u1 , i2 = i1 t s pentru valori ale tensiunii de intrare |u1| < U0 . Deoarece tensiunea de ieire nu s poate depi modul valoarea U0 , rezult c dac |u1 | > U0 , amplicatoarele as n a a a operationale se satureaz i u2 = U0 . as 134

3.14. ELEMENTE MULTIPOLARE NELINIARE


U 1(t) U0 t -U
0

U2 U0 -U
0

U0 U1

U 2(t) U0 t -U
0

-U

Fig. 3.49.

De exemplu, circuitul INIC cu sarcin rezistiv (g. 50.a) aat saturatie a a n superioar admite schema echivalent din gura 50.b, (cu u2 = U0 ), ct timp a a a
R i1 + u1 RS R u0 u1 RS R i E=U 0 i1 ui R

Fig. 3.50.

ui = Rs i u1 > 0, ceea ce corespunde conditiei u1 < Rs i = Rs U0 /(R + Rs ). acesta stare u1 = Ri1 + E = Ri1 + U0 . Dac amplicatorul operational este In a saturat inferior, tensiunea de ieire este u0 = U0 (g. CEVA) i va ramne s s a n aceast stare ct timp ui = Rs i u1 < 0, ceea ce corespunde conditiei u1 > a a acest stare u1 = Ri1 + E = Ri1 U0 . Rs i = Rs U0 /(R + Rs ). In a regiunea liniar, amplicatorul operational asigur o relatie u1 = Rs i1 , In a a valabil pentru |u0 | < U0 , deci pentru |(R + Rs )i1 | < U0 respectiv |u1 |(R + a Rs )/Rs < U0 . 135

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE
R i1 ui R RS

u1

i E=-U 0

Fig. 3.51.

consecint caracteristica tensiune-curent corespunztoare bornelor de inIn a a trare are gracul din gura 52.
i RS U R+ R S o panta 1/R S -U o /(R+ R S) panta 1/R U o /(R+ R S) u RS U R+ R S o

panta 1/R

Fig. 3.52.

Fat de aceste borne circuitul se comport ca un rezistor neliniar controlat a a n curent, care are o zon cu conductat dinamic negativ G = 1/Rs . a a a a

3.15

Modelarea elementelor reale liniare de circuit

Elementele reale de circuit electric sunt concepute i realizate vederea s n ndeplinirii anumitor functii. Acestea functioneaz mod normal a n ntr-un domeniu limitat de tensiuni, intensiti, puteri sau frecvente. Depirea acestor domenii at as 136

3.15. MODELAREA ELEMENTELOR REALE LINIARE DE CIRCUIT determin distrugerea componentei sau are loc o modicare sensibil a coma a portrii lor. De obicei, depirea unui curent limit, specic componentei, detera as a min fenomene ireversibile de avalane, depirea unei tensiuni limit determin a s as a a aparitia fenomenului de strpungere, care este it de modicri zico-chimice a nsot a ireversibile, depirea puterii limit determin aparitia solicitrilor termice care as a a a pot duce la distrugere termic a componentei iar depirea frecventei limit dea as a termin aparitia unor efecte de pierderi suplimentare (prin efect pelicular sau a curenti turbionari) sau a unor efecte de propagare, care fac ca elementul real s a se comporte cu totul diferit. Aceste fenomene nu pot avea loc cazul elementelor n ideale, denite prin ecuatiile constitutive, la care i R, u R. consecint modelarea elementelor reale prin elemente ideale nu poate In a fcut cu rezultate satisfctoare dect a a a a a ntr-un domeniu limitat. Este evident c pentru a studia comportarea unei componente regimurile a n anormale de functionare, modelarea nu poate limitat doar la domeniul normal a de functionare. De exemplu, spre deosebire de rezistoarele ideale, cele reale satisfac relatia u = Ri, doar pentru valori limitate ale intensitii curentului electric (i imax ), at a la depirea creia puterea disipat (P > Pmax = Ri2 ) determin distrugerea as a a max termic a componentei. La frecvent sucient de mare fenomenul de inductie eleca a tromagnetic devine important functionarea componentei, astfel at aceasta a n nc trebuie modelat ca gura 53.a cu o schem echivalent continnd pe lng a n a a a a a rezistorul ideal i o bobin (cu o inductivitate neglijabil numit parazit). s a a a a

R a.

L b.
Fig. 3.53.

Pentru a micora inductivitatea parazit i a extinde domeniul de frecvent s as a admisibil se iau msuri speciale construirea rezistoarelor. De exemplu, rezisa n toarele antiinductive sunt construite dintr-un r dublu (g. 53.b) astfel at nc aria suprafetei denite de curba conductorului s e mai mic. Prin aceast me a a a tod inductivitatea parazit se micoreaz sensibil, dar nu este eliminat complet. a a s a a Considernd un tronson de lungime x din perechea de re se constat c acesta a a a prezint afara rezistentei R i o inductivitate L precum i o capacitate a n s s C ntre cele dou re. Cu ct tronsonul de condutoare este mai mare, cu att a a a comportarea acestui model se apropie mai mult de comportarea componentei reale. La frecvente mici se poate adopta un singur tronson, dar la frecvente foarte mari trebuie sa se considere c x 0, ceea ce permite modelarea undelor ce se a 137

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE

x i B

R C

i R
Fig. 3.54.

propag de rul dublu. acest caz limit, modelul contine elemente de circuit cu a In a parametri distribuiti, spre deosebire de cazul x = 0, care modelul rezistorului n ideal este construit cu elemente avnd parametri concentrati. a Bobinele reale prezint pe lng inductivitatea proprie L i o rezistent a a a a s a rului care nu poate neglijat. Rezult c acestea se pot modela la frecvente a a a mici prin schema din gura CEVA. La frecvente mari efectele peliculare din conductorul bobinei fac necesar a adoptarea unei scheme mai complicate de tipul celei din gura 55.a.
Rm Lm R L b. * M *

R1 L L1

R2 L2 a.

Rn Ln

Fig. 3.55. Dac bobina are miez magnetic, atunci curentii turbionari indui acest a s n miez pot inuenta comportarea bobinei. O schem simpl ce ia consideratie a a n acest efect este cea din gura 55.b, care afara rezistentei conductorului R n n i inductivitatea proprie L, mai intervin, inductivitatea mizului Lm , rezistenta s electric a miezului Rm i inductivitatea de cuplaj M, a s ntre miez i aurarea s nfs bobinei. La frecvente nalte trebuie luat i efectul capacitiv care apare s ntre spirele bobinei (g. 56). De altfel, ntre conductoarele terminale ale oricrei componente exist o caa a pacitate parazit care poate avea un rol important la frecvente foarte a nalte. De asemenea aceste conductoare terminale au i o inductivitate proprie parazit. s a 138

3.15. MODELAREA ELEMENTELOR REALE LINIARE DE CIRCUIT


R L R L R L

Fig. 3.56.

Condesatorul ideal este componenta a crei comportare se apropie cel mai a mult de omologul su ideal. Totui i acest caz, dielectricul nu este un izolator a s s n perfect, existnd un curent de pierderi i implicit o rezisten de izolatie, care nu a s a este innit. La frecvente foate a nalte se face simtit i inductivitatea parazit a as a componentei (g. 57).
Lp C Lp

R 12

Fig. 3.57. Generatoarele reale admit modele mai simple sau mai complicate, functie de n principiul lor constructiv, care poate electrochimic, electronic, electromecanic etc. orice caz, aceste modele vor contine cel putin o surs ideal de tensiune In a a sau curent. Cel mai simplu model este cel al generatorului real de tensiune (E, R) sau de curent (J, G). Adoptarea unui model ideal pentru generatorul real, respectiv neglijarea rezistentei interne R = 0 sau a conductantei interne G = 0 trebuie fcut cu maxim a a a precautie, prin compensarea acestor parametri cu cei ai circuitului din care face parte. De exemplu, pentru a studia regimul de scurtcircuit al unui generator real trebuie luat considerare rezistenta sa, orict de mic este aceasta, altfel se a n a a obtin contradictii de tipul 0 = U = E = 0. Iar studiul regimului de mers gol n n al unui generator real trebuie luat considerare conductanta sa intern orict a n a a de mic ar aceasta, deoarece generatorul ideal de curent nu poate functiona a n gol. Studiul generatoarelor reale regim variabil impune caracterizarea lor nu n numai prin rezistenta intern ci i prin inductivitatea lor intern sau chiar printr a s a un model mai complicat. Elementele multipolare liniare sunt caracterizate prin relatiile liniare impuse de acestea ntre potentialele bornelor i curentii prin borne. Aceste aplicatii s liniare pot reprezentate prin matrice ptrate ale cror dimensiuni depind de a a numrul de borne ale elementului. a 139

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Considernd cazul cel mai simplu, al elementului tripolar de circuit, la care a n = 3, starea sa electric va putea caracterizat univoc de doi curenti i1 , i2 i a a s dou potentiale V1 , V2 (g. 58.a). a
A i1 ETC u1 =V2 C a. b. i3 u2 =V2 i2 B i1 u1 ECC i2 u2

Fig. 3.58. Conform teoremelor lui Kirchho, curentul i3 = (i1 + i2 ), iar tensiunile u1 = uAC = V1 , u2 = uBC = V2 i uAB = V1 V2 . Considernd borna C, comun s a a att intrrii ct i ieirii, elementul tripolar de circuit poate privit ca un element a a a s s cuadripol diport, caracterizat de mrimile u1 , u2 , i1 , i2 (g. 58.b). a Se deosebesc ase moduri distincte pentru a caracteriza i descrie un astfel de s s element: variabile independente i1 , i2 u1 , u2 i1 , u2 u1 , i2 u2 , i2 u1 , i1 variabile dependente u1 , u2 i1 , i2 i2 , u1 i1 , u2 u1 , i1 u2 , i2

controlat tensiune n controlat curent n modul hibrid 1 modul hibrid 2 modul transmisie modul transmisie controlat curent: n u1 = r11 i1 + r12 i2 u2 = r21 i1 + r22 i2

Relatiile caracteristice pot avea ase forme distincte: s u u1 u2 R r11 r12 r21 r22 i i1 i2

elementul este caracterizat de matricea rezistentelor R; controlat tensiune: n i1 = g11 u1 + g12 u2 i2 = g21 u1 + g22 u2 140 i i1 i2 G = g11 g12 g21 g22 u u1 u2

3.15. MODELAREA ELEMENTELOR REALE LINIARE DE CIRCUIT elementul ind caracterizat de matricea conductantelor G, care dac este a 1 ireversibil satisface relatia R = G ; a modul hibrid 1: H u1 = h11 i1 + h12 u2 i2 = h21 i1 + h22 u2 u1 i2 = h11 h12 h21 h22 i1 u2

care elementul este caracterizat prin matricea hibirid H; n a modul hibrid 2: i1 = h11 u1 + h12 i2 u2 = h21 u1 + h22 i2 i1 u2 = h11 h21 H h12 h22 u1 i2

care elementul este caracterizat prin matricea hibrid invers H , care n a a daca este inversabil satisface relatia H = H 1 ; a modul transmisie 1: u1 = t11 u2 t12 i2 i1 = t21 u2 t22 i2 u1 i1 = T t11 t12 t21 t22 u2 i2

care elementul este caracterizat prin matricea de transmisie T (din conn siderente istorice aceast matrice este denit asocind sensurile mrimilor a a a a de ieire u2 , i2 dup regula de la generatoare, ceea ce a impus utilizarea s a semnului minus pentru i2 ecuatiile anterioare); n modul transmisie 2: u2 = t11 u1 + t12 i2 i2 = t21 u1 + t22 i2 u2 i2 = T t11 t12 t21 t22 u1 i2

care elementul este caracterizat prin matricea de transmisie invers T , n a 1 care dac este inversabil satisface egalitatea T = T . a a Se constat c ecare mod de reprezentare elementul este caracterizat a a n prin patru parametrii reali. unele situatii, aceast matrice este simetric, In a a iar numrul parametrilor se reduce la trei. Elementele la care matricea R sau a G este simetric se numesc elemente reciproce. mod normal, cunoaterea a In s matricei caracteristice unui anumit mod de reprezentare permite determinarea celorlalte cinci matrice caracteristice, prin rezolvarea sistemului de dou ecuatii a liniare (singura conditie ind ca deteminantul acestui sistem s e nenul). a 141

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE Matricea rezistentelor are toate elementele de dimensiunea unor rezistente. Se constat c: a a u1 , r11 = i1 i2 =0 reprezint rezistenta portii de intrare conditiile care poarta de ieire este a n n s n gol (g. 59.a), u1 r12 = , i2 i1 =0 reprezint rezistenta de transfer intrare-ieire, conditiile care poarta de a s n n intrare este gol (g. 59.b), n r21 = u2 i1 ,
i2 =0

reprezint rezistenta de transfer ieire-intrare, conditiile care poarta de ieire a s n n s este gol (g. 59.c), iar n u2 r22 = , i2 i1 =0 este rezistenta portii de ieire conditiile care poarta de intrare este gol s n n n (g. 59.d).
i1 j=i 1 u1 u1 i1 ECC a. i 2 =0 ECC r 21= u2 i1 u2 i 1 =0 u1 ECC r22 = u2 i2 i 2 =0 i 1 =0 u1 ECC b. r12 = i2 j=i 2 u1 i2 i2 j=i 2

r 11= i1 j=i 1

c.

d.

Fig. 3.59. mod asemntor poate interpretat oricare din ceilalti parametri caIn a a racteristici. Se constat c toate elementele matricei G au dimensiunea unor a a conductante: g11 = i1 u1 , g12 =
u2 =0

i1 u2

, g21 =
u1 =0

i2 u1

, g22 =
u2 =0

i2 u2

,
u1 =0

142

3.15. MODELAREA ELEMENTELOR REALE LINIARE DE CIRCUIT denite prin excitarea elementului dipolar cu o surs ideal de tensiune conectat a a a la o poart, conditiile care cealalt poart are bornele scurtcircuitate (g. a n n a a 60).
i1 e=u 1 u1 ECC u 2 =0 i2 i1 u 1 =0 ECC i2 u2 e=u 2

Fig. 3.60. modul hibrid de caracterizare, elementele matricei H are uniti de msur In at a a diferite: h11 = h22 = h12 = h21 =
u1 i1 u2 =0 i2 u2 i1 =0 u1 u2 i1 =0 i2 i1 u2 =0

rezistenta de intrare (cu ieirea scurtcircuit); s n conductanta de ie (cu intrarea gol); re n factorul adimensional de transfer al tensiunii; factorul adimensional de transfer al curentului.

acest caz poarta de intrare se excit curent iar cea de ieire tensiune. In a n s n Matricele de transmisie au elementele diagonale adimensionale: t11 = u1 u2 , t22 =
i2 =0

i1 i2

,
u2 =0

cu semnicatia unor factori de transfer tensiune sau curent, iar cele nediagonale n sunt rezistente sau conductante de transfer: t12 = u1 i2 , t21 =
u2 =0

i1 u2

,
i2 =0

excitatia realizndu-se acest caz exclusiv la poarta de intrare, cea de ieire ind a n s succesiv gol respectiv scurtcircuit. n n Analiznd ecuatiile constitutive ale surselor comandate liniar se constat c: a a a sursa de tensiune comandat tensiune are ecuatia de tip hibrid 2; a n sursa de curent comandat curent are ecuatia de tip hibird 1; a n sursa de tensiune comandat curent are ecuatia corespunztoare modului a n a controlat curent; n 143

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE sursa de curent comandat tensiune are ecuatia corespunztoare modului a n a controlat tensiune. n Deoarece determinantul matricelor acestor elemente este nul, rezult c aceste a a moduri sunt specice ecrui element considerat. a Sursele comandate liniar pot folosite modelarea oricrui element rezistiv n a liniar. Dac acesta este controlat curent, tensiunea de intrare este: a n u1 = r11 i1 + r12 i2 = u1 + u . 1 Primul termen u1 = r11 i1 corespunde unui rezistor cu rezistenta r11 iar al doilea termen u = r12 i2 corespunde unui surse de tensiune comandate liniar n 1 mod asemntor se obtine curentul de ieire, avnd rezistenta de transfer r12 . In s a a a schema echivalent corespunztoare portii de ieire (g. 61.a). a a s
i1 u1 r 11 r 12 i 2 r 22 r 21i 1 i2 u2 u1 i1 g11 g12 u2 g21u1 i2 g12 u2

i1 u1 R=h 11 h12 u1 h 21i 1

i2 G=h 22

i1 u2 u1 G=h h i 2 11 12

i2 R=h 22 h u1 21 u2

Fig. 3.61.

Elementele cuadripol de circuit controlate tensiune admit circuite echin valente cu surse comandate ca cele din gura CEVA iar circuitele echivalente modului hibird 1 i 2 sunt reprezentate gura CEVA. s n Circuitele cuadripolare rezistive liniare reciproce sunt caracterizate doar prin trei parametri i admit scheme echivalente mai simple dect cele din gura CEVA. s a Se va demonstra c aceste elemente admit scheme echivalente cu trei rezistoare a dipolare conectate (g. 62.a) sau T (g. 62.b). n n Considernd spre exemplu schema echivalent T pentru cazul cuadripolului a a n controlat curent rezult: n a r11 = u1 i1 = R1 + R3 ,
i2 =0

144

3.15. MODELAREA ELEMENTELOR REALE LINIARE DE CIRCUIT


i1 u1 G1 G3 i2 G2 u2 u1 i1 R1 R3 R2 i2 u2

Fig. 3.62.

r12 =

u1 i2

= R3 =
i1 =0

u2 i1

= r21 ,
i2 =0

r22 =

u2 i2

= R2 + R3 ,
i1 =0

i matricea rezistentelor de forma: s R= R1 + R3 R3 R3 R2 + R3 .

Valorile rezistentelor se determin cu relatiile R3 = r12 = r21 , R1 = r11 r12 , a R2 = r22 r12 . Folosind modul de control tensiune, rezult pentru cazul cuadripolului n a n matricea conductantelor: G G1 + G2 G3 G3 G2 + G2 .

Deoarece R = G1 , rezult c (G1 , G2 , G3 ) se pot exprima functie de (R1 , a a R2 , R3 ).


A i1 i2 B A i1 i2 B 1 n u1 i3 C a. u2 u1 i3 C b. u2 k c. 3 2

Fig. 3.63.

145

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE consecint un element rezistiv tripolar liniar i reciproc admite una din In a s schemele echivalente triunghi (g. 63.a) sau stea (g. 63.b). Acest rezultat n n poate generalizat la cazul unui element multipolar cu n borne care admite o schem echivalent de tip poligon complet cu (n 1) + (n 2) + . . . + 1 = a a n(n 1)/2 laturi continnd rezistoare liniare (g. 63.c), matricea conductantelor a T G avnd dimensiunea (n 1)x(n 1) iar curentii i = [i1 , . . . , in1 ] exprimndua a se printr-o transformare liniar i = GV functie de vectorului potentialelor a n V = [V1 , . . . , Vn1 ]T . regim variabil elementele rezistive nu si modic modul de comportare, In a ecuatiile constitutive ind de tip algebric si mentin forma. Elementele multi polare reale prezint efecte inductive i capacitive care la frecvente a s nalte pot deveni importante. Dac se iau considerare doar inductivitile parazite ale a n at terminalelor i capacitile s at ntre acestea se poate adopta un model de forma celui din gura 64.

CAB

LA ETC

LB

LC CAC C
Fig. 3.64.

CBC

Un exemplu edicator asupra modului care se modeleaz elementele ren a ale de circuit reprezint modelul transformatorului. Acesta la frecvente joase l a poate modelat ca un cuadripol diport (g. 65) ce contine o pereche de bobine cuplate. Prezenta miezului poate modelat printr-o a treia bobin cuplat cu a a a cele asociate celor dou aurri. a nfs a anumite regimuri capacitatea dintre aurri poate juca un rol important, In nfs a introducerea ei determinnd transformarea diportului a ntr-un cuadripol general, la care i1 = i3 i i2 = i4 , ceea ce impune caracterizarea elementului nu prin s dou relatii (i1 , i2 ) (u1 , u2 ) ci prin trei relatii (i1 , i2 , i3 ) (V1 , V2 V3 ) capabile a s exprime modul de variatie al potentialelor functie de curentii din borne. a n Se constat c problema determinrii celor mai potrivite modele pentru elea a a mentele reale de circuit nu este o problem simpl, necesitnd rezolvarea unor a a a 146

3.15. MODELAREA ELEMENTELOR REALE LINIARE DE CIRCUIT

i1 L1 u1 R1
*

L 12

i2
* L 2

i1 V1 u2

C1

i2 V2

L 11 * L 12* L 22 R1 V3 i3 C2 R2 i4 V 4 =0

R2

Fig. 3.65.

probleme complicate de cmp electromagnetic, dar i cunotinte aprofundate de a s s teoria circuitelor electrice. Adoptarea unor modele necorespunztoare pote dea termina nu numai descrierea eronat a elementului ci chiar imposibilitatea de a a gsi o solutie a circuitului cu elemente ideale. a Aplicatia 1: S se determine frecventa pn la care se poate neglija induc a a a tivitatea parazit a unui rezistor. a Se consider un rezistor cu rezistenta R i cu inductivitatea L, (g. 66) a s parcurs de curentul i(t) = I sin t.

R u

Fig. 3.66. Tensiunea la bornele acestui element este: di u = Ri + L = RI sin t + LI cos t = I R2 + 2L2 sin(t + ). dt Dac neglijm inductivitatea parazit L = 0, rezult u = Ri = IR sin t. a a a a Eroarea relativ a valorii maxime a curentului este: a L 2 u u R2 + 2L2 R = = 1+ 1. u R R Impunnd ca o limit admisibil a erorii = 1%, rezult: a a a a 1+ ceea ce corespunde la pulsatia: < R 2 R R (1 + )2 1 = 2 . L L L 147 L R
2

(1 + )2 ,

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE De exemplu, pentru R = 100 i L = 1mH, rezult 106 rad/s, ceea ce s a corespunde la aproximativ 200kHz. Aplicatia 2: Prin modelarea unui generator real cu parametrii (E, r) cu un generator de tensiune cu t.e.m. E se introduce o eroare.

i E r u R E u

Fig. 3.67.

Considernd c la bornele generatorului se a o rezistent de sarcin R, a a a a a rezult valoarea exact a intensitii: a a at i= E , R+r

i valoarea aproximativ i = E/R. Eroarea relativ de modelare: s a a E E r i i = = R+r R = , E i R R+r depinde invers proportional de rezistenta de sarcin R. De exemplu, pentru a R > 100r, eroarea de modelare || < 1% i rezistenta intern se poate neglija s a fat de cea de sarcin. a a
R

Fig. 3.68.

Dac acelai generator real se modeleaz cu un generator ideal de curent cu a s a c.e.m. J = E/r, atunci curentul aproximativ are valoarea i = J i eroarea de s 148

3.15. MODELAREA ELEMENTELOR REALE LINIARE DE CIRCUIT aproximare este: E E ii r = R = g , = R+r = E i r G Rr

care G = 1/R i g = 1/r. n s


" G

Fig. 3.69. Dac conductanta intern g este mult mai mic dect cea extern G, eroarea a a a a a de modelare este neglijabil. De exemplu, dac g < G/100, atunci | | < 1%. a a Rezult c un generator real poate modelat cu un generator ideal de curent, a a dac rezistenta sa intern r = 1/g este mult mai mare dect cea de sarcin a a a a R = 1/G. Aplicatia 3: Eroarea de modelare a unui amplicator operational.
R2 i1 R1 u1 ui + u2

Fig. 3.70. Se consider circuitul amplicator inversor (g. 70) care amplicatorul a n operational se consider cu amplicare A bucl deschis nit. a n a a a Ecuatiile circuitului sunt: u1 = R1 i1 ui u2 = Aui = R2 i1 ui ui = R1 i1 u1

AR1 i1 Au1 = R2 i1 R1 i1 + u1 149

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE A+1 u1 i1 (AR1 + R2 + R1 ) = (A + 1)u1 i1 = AR1 + R1 + R2 ui = R1 (A + 1) R2 1 = u1 (A + 1)R1 + R2 (A + 1)R1 + R2 u2 = u1 AR2 (A + 1)R1 + R2

Dac A se constat c: i1 i1 = u1 /R1 , ui ui = 0 i u2 u2 = a a a s consecint, eroarea relativ asupra tensiunii de ieire obtinut prin u1 R2 /R1 . In a a s a utilizarea modelului perfect pentru amplicatorul operational este: u2 A 1 R1 + R2 u2 R1 + R2 R (A + 1)R1 + R2 = = 1 = . 1 u2 (A + 1)R1 + R2 AR1 + R1 + R2 R1

particular, cazul care R1 = R2 = R, rezult c = 2/(2 + A), care In n n a a 5 pentru valori uzuale A = 2 10 corepunde la o valoare extrem de mic = 105 . a consecint, modelul perfect al amplicatorului operational este satisfctor In a a a pentu aplicatiile practice.

3.16

Modelarea cu elemente neliniare ideale

Modelarea elementelor reale de circuit a cror comportare este esential neliniar a a trebuie fcut folosind elemente ideale neliniare. Cel mai simplu element neliniar a a de circuit este rezistorul neliniar. Un astfel de rezistor comandat tensiune este n caracterizat de o functie real i = g(u), care poate aproximat orict de bine a a a printr-o functie liniar pe portiuni: a

i = g (u) =

m0 u + n0 , u < u1 m1 u + n1 , u (u1 , u2 ) ... mn1 u + nn1 , u (un1, un ) mn u + nn , u > un

Valorile constantelor mk , nk pot determinate din conditiile de interpolare g(uk ) = g (uk ), k = 1, 2, . . . , n, la care se adaug relatiile g(u0) = g (u0 ), g(un + a 1) = g (un + 1), necesare determinrii pantelor segmentelor extreme. a Cu ct numrul n al punctelor de frngere este mai mare, cu att eroarea a a a a de aproximare poate fcut mai mic. Un rol important joac punctele de a a a l a frngere uk , k = 1, n, a cror alegere se recomand s e fcut, astfel at s se a a a a a a nc a 150

3.16. MODELAREA CU ELEMENTE NELINIARE IDEALE minimizeze eroarea de aproximare. Considernd functia g continu, caracteristica a a poate reprezentat compact, cu ajutorul functiei modul, sub forma: a
n

i = g (u) = a0 + a1 u +
j=1

bj |u uj | ,

unde u1 < u2 < . . . < un sunt tensiunile punctele de frngere, iar n a a1 = (m0 + mn )/2; bj = (mj mj1 )/2;
n

a0 = g (0)

j=1

bj |uj |.

i g(u)

u1

u2

u3

Fig. 3.71. Se constat c aceast reprezentare necesit doar 2(n + 1) constante reale. a a a a Pe ecare portiune u (uk , uk+1), elementul avnd o caracteristic de forma a a i = mk u + nk , admite o schem echivalent de tip generator real de curent cu a a conductanta intern Gk = mk i curentul electromotor Jk = nk . a s Prin utilizarea diodelor perfecte se poate stabili o schem echivalent care a a modeleaz elementul neliniar pe tot domeniul u R. Se constat c elementul a a a de circuit alctuit prin a nserierea unei astfel de diode cu o surs real de tensiune a a (g. 72.a) are caracteristica: 1 i = G [|u E| + (u E)] = 2 0, uE G(u E), u > E

al crui grac este reprezentat gura 72.b. a n Acest element are doi parametri G, E i este simbolizat prin (D, R, E), ind s un element unidirectional, la care i > 0. Dac i > 0 dioda perfect se comport ca un conductor perfect iar u = Ri+E, a a a ceea ce corespunde la i = (u E)/R = G(u E), cu (u E) > 0. caz contrar, In (u E) 0, dioda se comport ca un izolator perfect i curentul este nul. a s 151

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE
i i R=1/G u E
pa nta G

Fig. 3.72.

i i1 I0 u G0 G1 E1 G2 E2 Gn En i2 in

Fig. 3.73.

Prin conectarea paralel a unor elemente de acest tip, cu un singur punct n de frngere, se obtine un element de circuit cu caracteristica liniar pe portiuni a a (g. 73). La acest circuit s-a conectat paralel i o surs real de curent (I0 , G0 ) n s a a pentru a modela corespunztor comportarea la limita u . a

i i k =G k(u-E k) E1 E2 E k u
Fig. 3.74.

i E0 E1 E2 E k

u i =I 0 +G
u

Caracteristica elementului (g. 74.b) astfel construit este: 1 n Gk [|u Ek | (u Ek )]. i = I0 + G0 u + ik = I0 + G0 u + 2 k=1 k=1
n

Alegnd tensiunile electromotoare Ek = uk , corespunztor punctelor de frna a a 1 n gere, conductantele Gk = 2bk i parametri I0 = a0 s Gk Ek , G0 = a1 + 2 k=1 152

3.16. MODELAREA CU ELEMENTE NELINIARE IDEALE 1 n Gk rezult c acest circuit poate modela orice rezistor neliniar controlat a a n 2 k=1 tensiune cu caracteristic liniar pe portiuni i mod aproximativ orice rezistor a a s n neliniar cu caracteristic u i continu. a a Dac anumite zone, rezistorul are conductanta dinamic negativ este nea n a a cesar utilizarea unor elemente cu caracteristica: i = 1/2 G[|u E| + (u E)], a cu G < 0. Aceste elemente active pot obtinute prin negativarea curentului din ele mentele (D, R, E). Noul element, simbolizat prin(D, R, E) este tot un element unidirectional dar cu i < 0. Rezultatele obtinute pot aplicate prin dualitate i rezistoarelor controlate s curent, la care functia caracteristic u = f (i) poate aproximat liniar pe n a a portiuni prin: n u = f (i) = a0 + a1 u + |i ik |.
k=1

Elementul cu caracteristica: 1 u = R[|i J| + (i J)] = 2 0, iJ r(i J), i > J

are un singur punct de frngere, plasat i = J i poare realizat dintr-o surs a n s a real de curent, conectat paralel cu o diod perfect (g. 75.a). a a n a a

i
n pa

ta

i u J R=1/G

J u
Fig. 3.75.

Acest element simbolizat prin (D, G, J) este controlat curent. Dac u > n a 0, dioda perfect se comport ca un izolator perfect iar i = J + Gu, ceea ce a a corespunde la u = R(i J) > 0, deci i > j. Dac i < J, atunci dioda perfect se a a comport ca un conductor perfect i u = 0. a s Prin conectarea serie a unor astfel de elemente de circuit se poate modela n functionarea oricrei caracteristici u i liniare pe portiuni (g. 76.a). a Fiecrui punct de frngere din caracteristica i = f (u) corespunde o celul a a i a (D, G, J): u = E0 + R0 i +
k=1

uk = E0 + R0 i + 153

1 n Rk [|i J| (i J)]. 2 k=1

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE u1 u2 un

E0

R0

J1 R1

J2 R2

Jn Rn J1 J2 J3 i

Fig. 3.76.

Alegnd curentii electromotori Jk = ik , corespunztor punctelor de frngere, a a a rezult rezistentele Rk = 2bk i parametri sursei reale de tensiune E0 = G0 a s 1 1 n Rk Jk , R0 = a1 + Rk care permit modelarea comportrii elementului a 2 2 k=1 pentru i < J1 . Pentru modelarea caracteristicii de magnetizare i a bobinelor neliniare se poate utiliza de asemenea tehnica aproximrii liniare pe portiuni. Folosirea a surselor liniare comandate derivat permite modelarea bobinelor neliniare cu n a ajutorul rezistoarelor liniare. De exemplu, circuitul din gura 77 are urmtoarea a
i u d dt u n =1i =(u n )

Fig. 3.77. comportare pe la borne: u = Ri + d d(um ) d(i) = Ri + = Ri + , dt dt dt

modelnd functionarea unei bobine neliniare reale cu rezistenta aurrii R i a nfs a s cu caracteristica de magnetizatie dat de functia . S-au folosit afara rezisto a n rului liniar i a sursei de tensiune comandat liniar curent, un rezistor neliniar s a n controlat tensiune i o surs de tensiune controlat derivata curentului . n s a a n Deoarece circuitul (um , ) este strbtut de un curent egal cu uxul magnetic a a el se numete circuit magnetic, iar tensiunea um = i se numete tensiune mags s netic. Aceast tehnic a circuitelor magnetice poate utilizat i la modelarea a a a as bobinelor neliniare cuplate magnetic. Bobinele din gura 78.a, cu n1 i respectiv n2 spire aurate pe un miez s nfs neliniar pot modelate prin circuitul neliniar cu surse comanate derivat, n a 154

3.16. MODELAREA CU ELEMENTE NELINIARE IDEALE


i1 R1 i1 u1 1 3 2 i2 u2 u1 r 1 d 1 dt 1 r 1i1 2 3 3 L1 1 2 L2 r 2i2 R2 i2 r 2 d 2 dt

u2

Fig. 3.78.

prezentate gura 78.b. Acest circuit contine pe lng cele dou rezistente n a a a electrice ale aurrilor R1 ,R2 i trei ,,rezistoare neliniare cu caracteristicile nfs a s 1 , 2 , 3 , care modeleaz dependentele ux-tensiune magnetic, specice celor a a trei tronsoane ale miezului magnetic. La acest circuit pot adugate bobinele a liniare cu inductivitile L1 , L2 , ce caracterizeaz dispersia magnetic prin aer, at a a care este un mediu liniar. La frecvente mari devin importante efectele de curenti turbionari (pierderile miez) i cele capacitive, ceea ce impune completarea n s schemei cu noi elemente ideale. Pentru modelarea elementelor multipolare rezistive neliniare se folosesc sursele comandate neliniar. Folosind modelul perfect al amplicatorului operational, i s aceste elemente se pot reduce la rezistoare neliniare. Circuitul cuadripol din gura 79.a se comport ca o surs de tensiune comana a dat curent, a crei caracteristic neliniar: a n a a a u2 = f (i1 ), este determinat de caracteristica u i a rezistorului neliniar din reactie. a Circuitul cuadripol din gura 79.b se comport ca o surs de curent comandat a a a tensiune, a crei caracteristic: n a a i2 = g(u1), este identic cu caracteristica i u a rezistorului neliniar continut. a Prin combinarea acestor circuite (g. 80.a) se obtine un element cuadripol, la care i2 = g(u2 ) = g(f (i1 )), deci o surs de curent controlat neliniar curent. a a n Circuitul din gura 80.b satisface relatiile: u2 = f (i1 ) = f (g(u1)), specice unei surse de tensiune comandat neliniar tensiune. a n Aplicatie: 155

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE
-u 2=f(i 1 ) i1 u 1 =0 + 0 0

i 1 =0 i2 u2 u1 u i =0

+ 0 0

i2 u2 i2

i 2 =g(u 1) a) b)

Fig. 3.79.
f i u 1 =0 + +
0 0 0 0

-u 2=f(i 1 ) i2 u1 i 1 =g(u 1) u i =0
0 0

i2 u2

Fig. 3.80.

Considernd rezistorul i1 = g(u1) = Gu1 liniar, rezult u2 = f (Gu1 ). a a particular, dac rezistorul neliniar din reactie este alctuit din dou diode In a a a Zener, conectate serie (g. 81.a) astfel at u = u1 + u2 = U2 sgn(i) se n nc constat c: a a u2 = U2 sgn(Gu1 ), ceea ce corespunde unei caracteristici de transfer reprezentate gura 82, simin lar amplicatorului operational cu limitare i identic cu aceasta, dac se mai a s a a introduce un amplicator inversor. Aplicatie: Un exemplu interesant este cel din gura 83, care reactia negativ este n a asigurat de o diod semiconductoare. a a Aplicnd o tensiune de intrare u > E, intensitatea curentului prin resistenta a R are valoarea i = (u E)/R > 0, ceea ce asigur polarizarea direct a diodei D, a a care acest caz este conductie. Tensiunea de ieire are consecint o mic n n s n a a valoare negativ, egal cu opusul cderii de tensiune pe diod, ceea ce face ca a a a a 156

3.16. MODELAREA CU ELEMENTE NELINIARE IDEALE

i i u1 u u2 u u1

u2

Fig. 3.81.

u2 G u1 +
0 0

u2

u1

Fig. 3.82.

D i ui u1 E +
0 0

i panta 1/R E u

Fig. 3.83.

157

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE amplicatorul operational s nu se satureze. consecint, relatia u i la poarta a In a de intrare are forma i = (u E)/R, pentru u > E. Dac u < E, intensitatea a curentului prin rezistorul R are tendinta s devin negaiv ceea ce blocheaz a a a a dioda D. Tensiunea de intrare a amplicatorului operational ui = E Ri + u ia valori care satureaz, determinnd o tensiune de ieire U2 = U0 . Dioda D se l a a s blocheaz puternic, deoarece tensiunea la bornele sale devine uRiU0 < 0, ceea a ce anuleaz practic curentul i. consecint, pentru u E curentul de intrare a In a este i = 0 (g. 83.b). acest fel se obtine un circuit a crui comportare se In a apropie foarte mult de cea a unui rezstor neliniar cu un singur punct de frngere. a particular, dac E = 0 i R = 0, comportarea circuitului pe la bornele de In a s intrare este foarte asemntoare cu cea a diodei perfecte, chiar dac reactie se a a a n mod dual, se demonstreaz c circuitul din gura 84.a folosete o diod real. In s a a a a are caracteristica din gura 84.b.
D i i + u G J u J panta G

Fig. 3.84.

Aplicatie: Modelarea tranzistorului bipolar. Una din cele mai folosite componente electronice este tranzistorul bipolar. Acesta este un element de circuit cu trei terminale, numite: emitor, baz i a s gura 85.a este reprezentat simbolul tranzistorului bipolar npn. colector. In

R i 2 e ueb b ie ic c e ucb ie ueb i1 b


Fig. 3.85.

F i 1 ic i2 ucb c

O caracterizare sucient de bun a acestui element este dat, la frecvente a a 158

3.16. MODELAREA CU ELEMENTE NELINIARE IDEALE mici, de ecuatiile Ebers-Moll: ie = IES (eueb /V0 1) + R ICS (eucb /V0 1); ic = F IES (eueb /V0 1) ICS (eucb/V0 1); Se constat c: a a i1 = IES (eueb /V0 1) = f1 (ueb); i2 = ICS (eucb /V0 1) = f2 (ucb); sunt functiile caracteristice ale unor diode semiconductoare. Functiile caracteristice: ie = ge (ueb, ucb); ic = gc (ueb , ucb ); au urmtoarea form: a a ie = i1 R i2 = f1 (ueb) R f2 (ucb); ic = F i1 + i2 = f1 (uue b ) + f2 (ucb); care permite adoptarea schemei echivalente din gura 85.b. Schema echivalent Ebers-Moll este alctuit din dou rezistoare neliniare a a a a controlate tensiune i dou surse de curent comandate liniar curent. n s a n In acest model tranzistorul este caracterizat de patru parametri V0 , IES , ICS , R i s F . De obicei tranzistorul bipolar este utilizat conexiune cu colector comun, n ind descris modul hibrid, prin functiile: n ube = fb (ib , uCE ); ic = fc (ib , uCE ); ale cror grace sunt reprezentate gura 86. a n
ib c ic b ib u be e u be u ce u ce ib u ce ic

Fig. 3.86.

159

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE acest mod de conexiune, poarta de intrare b c are o caracteristic ib ubc In a asemntoare unei diode semiconductoare, cu observatia c aceasta este uor a a a s modicat de parametrul uce . Poarta de ieire c e are o caracteristic puternic a s a dependent de parametrul ib . consecint, porta de intrare poate modelat a In a a ca o diod semiconductoare a nseriat cu o surs de tensiune comandat liniar a a a tensiunea de intrare. Poarta de ieire poate modelat cu o surs de curent n s a a comandat liniar curentul de intrare, care este curentul de baz. Circuitul din a n a gura 87.a permite modelarea cu caracteristici liniare pe portiuni a tranzistorului conexiunea cu colector comun pentru uce > 0. n

i b i b R2 E0 u ce D I0 ic G2 u be e ib u ce creste ic u ce

panta G 2
i b creste

panta 1/R 1 I 0 =0 E0 u ce
Fig. 3.87.

i b=0 u ce

Deoarece R1 , G2 , I0 i au valori mici deseori se aplic, cu bune rezultate, s a modelul simplicat din gura 88, alctuit dintr-o surs ideal de tensiune, cu a a a t.e.m. E0 0, 6V, o surs de curent comandat curent i o diod perfect D. a a n s a a Se constat c acest model este caracterizat principal de parametrul , a a n numit factorul de amplicare curent i care are valori plaja 10 103 . n s n Modelele prezentate au un caracter rezistiv i nu descriu corect comportarea s tranzistorului bipolar la frecvente ridicate. Pentru a descrie aceast comportare, a s-au elaborat modele mai complicate, care contin schemele lor echivalente n i condensatoare, liniare sau neliniare. De exemplu modelul Gummel-Poon al s tranzistorului bipolar este un element controlat in sarcin. a concluzia acestui paragraf se poate arma c pentru modelarea elementelor In a reale de circuit, afara elementelor ideale dipolare liniare (R, L, C, e, j) se mai n folosesc elementele dipolare rezistive neliniare (care admit ca element primitiv 160

3.16. MODELAREA CU ELEMENTE NELINIARE IDEALE

ib

E0

ib

ic

ube

e
Fig. 3.88.

uce

dioda perfect) i sursele comandate liniar sau neliniar (care admit ca element a s primitiv amplicatorul operational perfect). Aplicatie: Eroarea de modelare a unei diode semiconductoare. Fie o diod semiconductoare, cu caracteristica: a i = IS (eu/V 1), care IS = 1A i V = 0, 026V , ce se aproximeaz liniar pe portiuni prin: n s a i = Gi u, u < 0 Gd u, u > 0

astfel at cele dou caracterisitici s se intersecteze pentru u1 = 10V , u = 0, nc a a i u2 = 1V . s Rezult conductanta invers: a a i1 IS u1 /V 106 Gi = = (e 1) = 107 S, u1 u1 10 i cea direct: s a Gd = IS i2 = (eu2 /V 1) = 106 e40 = 2, 35 1011 S, u2 u2 IS (eu/V 1) Gi u, u < 0 IS (eu/V 1) Gd u, u > 0

Eroarea absolut de aproximare este: a = i i =

i are valoarea maxim intervalul (u1 , u2 ) pentru unul din punctele care s a n n d/du = 0 polarizare direct: In a d IS = eu/V Gd = 0 du V ceea ce corespunde erorii absolute. DECALCULAT 161 u = V ln V Gd , IS

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE

3.17

Modele pentru mici variatii

Circuitele electrice cu elemente liniare sau neliniare sunt caracterizate regim n stationar pentru ecare latur k = 1, L de o tensiune Uk i de o intensitate a s Ik , constante timp. Sursele ideale ale unui astfel de circuit trebuie s aib n a a paramentrii Ek i Jk constanti timp. s n Dac la un moment dat, sursele a ncep s-i modice parametri, circuitul as prsete regimul stationar. Considernd c parametri surselor ideale: aa s a a ek (t) = Ek + ek (t); k (t); jk (t) = Jk + j au variatii ek i k sucient de mici, pentru majoritatea circuitelor se poate arma s j c acestea corespund unor variatii tot mici ale curentilor i tensiunilor circuitului: a s ik (t) = Ik + k (t); i uk (t) = Uk + uk (t). Respectiv, dac ek , k 0 atunci k (t), uk (t) tind i ele ctre zero. a j i s a aceast situatie, punctele de frngere ale elementelor neliniare au excurIn a a sii limitate jurul punctului de functionare corespunztor regimului stationar. n a Aceast observatie permite ca pentru ecare element neliniar, caracteristica sa s a a e aproximat, sucient de bine cu o dreapt, jurul punctului de functionare a a n din regim stationar. Cea mai bun aproximare liniar a caracteristicii se obtine retinnd primii a a a doi termeni din seria Taylor asociat. a Considernd spre exemplu, un rezistor dipolar controlat curent (g. 89) cu a n caracteristica u = f (i), al crui punct de functionare regim stationar (numit a n i punct static de functionare) satisface relatia U = f (I), rezult c pentru mici s a a variatii ale curentului se poate adopta aproximarea: 1 i i. u = f (Ii) = f (I) + f (I) + f (I)2 + . . . U + Rd i 2 consecint micile variatii ale tensiunii u = u U = Rd sunt proportionale In a i cu variatiile curentului, constanta de proportionalitate ind rezistenta dinamic a Rd punctul de functionare. Rationamente asemntoare permit determinarea n a a schemelor echivalente pentru mici variatii ale oricrui element dipol neliniar (g. a 89). Si cazul elementelor multipolare rezistive neliniare de circuit electric, sche n mele echivalente de mici variatii sunt tot circuite liniare, a cror structur depinde a a de modul de control. De exemplu, cazul elementelor controlate tensiune, n n prin dezvoltare serie Taylor se obtine: n i1 = g1 (u1 , u2 ) g1 (U1 , U2 ) + g1 g1 u1 + u2 = I1 + g11 u1 + g12 u2 ; u1 u2 162

3.17. MODELE PENTRU MICI VARIATII

u _ u i u=f(i) I f(i) i u g(i) i u (i) u q(u) i u i U i

f panta R d

Rd

E=U

i=I+i

u=U+u i R d =f(I) i _ u G d =g(I) i _ u L d =(I) i _ u C d =q(I) i _ u

Fig. 3.89.

g2 g2 u1 + u2 = I2 + g21 u1 + g22 u2 ; u2 u1 Sau pentru variatiile curentilor 1 = i1 I1 , 2 = i2 I2 : i i i2 = g2 (u1 , u2 ) g2 (U1 , U2 ) + 1 = g11 u1 + g21 u2 ; i 1 = g11 u1 + g21 u2 ; i

care g11 , g22 , g12 , g21 sunt conductantele dinamice de intrare, ieire i respectiv n s s de transfer. consecint, elementul multipolar rezistiv neliniar de circuit electric admite In a pentru mici variatii una din schemele echivalente din gura CEVA, deoarece este un element liniar fat de aceste variatii. a Spre exemplu liniariznd modelul Ebers-Moll, rezult c tranzistorul bipolar a a a admite schema de mici variatii din gura 90. Prin liniarizarea modelului hibrib se obtine: ube = fb (ib , uce ) = fb (Ib , Uce ) + 163 fb fb uce ; ib + ib uce

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE
R i 2 e ie i1 u eb i2 b u cb F i 1 ic c b ib R1 u ce F i b ic G2 e c b ib
ib

u be

u ce

Fig. 3.90.

ic = fc (ib , uce ) = fc (Ib , Uce ) + care: n

fc fc ib + ib , ib ib

ube ube , h12 = ; ib ib ic ic , h22 = , h21 = ib uce se numesc parametrii hibrizi ai tranzistorului. consecit, tranzistorul bipolar conexiunea colector comun admite schema In a n de semnal mic din gura CEVA, care: n h11 = R1 = h11 - rezistenta dinamic de intrare; a G2 = h22 - conductanta dinamic de ieire; a s = h12 - factorul de transfer invers tensiune; n = h21 - factorul de amplitudine curent. n

particular prin liniarizarea modelului din gura CEVA se obtine schema de In mici variatii din gura CEVA, se constat c la mici variatii un tranzistor bipolar a a se comport, principal, ca o surs de curent comandat curent. a n a a n Aplicatie: Amplicatorul cu tranzistor bipolar. Pentru ca tranzistorul bipolar s functioneze ca un amplicator de mici variatii a este necesar ca punctul su static de functionare s se ae a a ntr-o pozitie cores punztoare uBE > 0, iB > 0, uCE > 0, iC > 0. Aceste conditii sunt a ndeplinite prin polarizarea sa cu ajutorul unor surse stationare (E1 i E2 g. 91) s n Dac peste sursa E1 se suprapune o tensiune variabil u1 , atunci tensiunea de a a ieire u2 va avea variatiile u2 , determinate prin analiza circuitului de mici variatii: s RC u2 = Rc B = i u1 RB deoarece B = u1 /RB . consecint, circuitul amplicator cu un tranzistor va i In a amplica variatiile tensiunii de intrare de RC /RB i va schimba semnul acestora. s 164

3.17. MODELE PENTRU MICI VARIATII

RB E1 u1

RC C B E T u2

E2

Fig. 3.91.

RC ib RB u1 E C ib B

u2

Fig. 3.92.

165

3. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE ELECTROMAGNETISMULUI. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE

166

Capitolul 4 Circuite electrice simple. Teorema de echivalent a


4.1 Relatia de echivalent a elementelor a de circuit

Prin denitie, dou elemente de circuit electric sunt echivalente dac au aceeai a a s comportare pe la borne, respectiv dac asigur aceeai relatie a a s ntre tensiuni i s curenti. consecint, dac In a a ntr-un circuit electric se nlocuiete un element de s circuit cu altul echivalent, starea circuitului nu se va modica. Pentru caracterizarea strii unui element de circuit i a interactiunii acestuia a s cu exteriorul se folosesc mrimile zice asociate bornelor (intensiti, potentiale) a at sau perechilor de borne (tensiunile). Aceste mrimi, mai ales atunci cnd sunt a a variabile timp, se numesc semnale electrice. Dac un anumit semnal electric n a poate avea o variatie arbitrar, fr s e limitat a aa a a ntr-un fel de structura intern a sau comportarea elementului de circuit, atunci se spune c acest semnal poate a semnal de intrare sau excitatie pentru acel element de circuit. consecint, un In a element de circuit determin clasicarea semnalelor sale electrice semnale de a n intrare, care sunt variabile independente ale functiei sau operatorului caracteristic i semnale de ieire care sunt variabile dependente ale functiei sau operatorului s n s caracteristic elementului. Variabile dependente se numesc i semnale de rspuns. s a De exemplu, un rezistor neliniar controlat curent poate excitat curent n n iar tensiunea la borne este un semnal de ieire (rspuns). Un rezistor controlat s a n tensiune poate excitat tensiune, caz care rspunsul reprezint curentul. n n a l a Aceast clasicare nu este a ntodeauna unic. Dac de exemplu, rezistorul cona a trolat curent are o functia caracteristic bijectiv el poate excitat curent n a a n iar tensiunea la bornele sale este un semnal de ieire (rspuns). Un rezistor cons a trolat tensiune poate excitat tensiune, caz care rspunsul reprezint n n n a l a cazul elementelor multipolare, anumite borne pot excitate numai curentul. In curent iar altele numai tensiune. mod similar, cazul elementelor multin n In n 167

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA port, anumite porti pot excitate numai curent (de exemplu, cele degenerate n conductoare perfecte sau surse ideale de tensiune) iar altele numai tensiune n n (de exemplu, cele degenerate izolatoare perfecte). n Incercarea de a excita incorect un element de circuit (de exemplu, excitarea unui conductor perfect tensiune) conduce la contradictii logice i este inadmin s sibil teoria circuitelor electrice. a n Considernd un element de circuit excitat corect, comportarea sa este complet a determinat, dac rsunsul su este unic pentru orice excitatie (deci pentru orice a a a a mod de variatie timp a semnalului de intrare). n consecint, dou elemente de circuit rezistive sunt echivalente, dac ele In a a a au aceeai dependent a semnalelor de ieire functie de cele de intrare. s a s n In particular, cazul rezistoarelor dipolare, echivalenta are loc dac i numai dac n as a cele dou rezistoare au aceai functie caracteristic y = f (x), care s-a notat cu a s a n x - semnalul de intrare (u - cazul elementelor controlate tensiune i respectiv n n s i cazul elementelor controlate curent) iar cu y - semnalul de ieire (i cazul n n s n elementelor controlate tensiune i respectiv u caz contrar). Rezult c n s n a a pentru semnale de intrare x = x1 = x2 egale la cele dou elemente, semnalele a de ieire y = y1 = y2 sunt deasemenea egale, oricum ar excitatia x. Datorit s a caracterului rezistiv al elementelor considerate, comportarea lor rmne aceeai, a a s indiferent de modul care semnalul de excitatie variaz timp. n a n
y ymax ymax y

x(t)

y(t)

ymin xmin xmin t xmax xmax x

ymin t

x(t)

Fig. 4.1. Urma lsat de punctul de coordonate (x, y) nu depinde de modul care a a n variaz timp x(t) intervalul (xmin , xmax ). Caracteristica y = f (x) a elemena n n tului rezistiv neliniar (g. 1) se exprim printr-o functie f : R R i permite a s 168

4.1. RELATIA DE ECHIVALENTA A ELEMENTELOR DE CIRCUIT orice mod de varitie timp a semnalului de intrare x(t). n Se constat c totui pentru a evidentia pe cale experimental echivalenta a a a s a dou elemente de acest tip ar trebui efectuate o innitate de experimente, ceea a ce este imposibil. cazul particular al elementelor de circuit electric liniar, caracteristca In n planul u i ind o dreapt, rezult c sunt necesare i suciente doar dou exa a a s a perimente pentru a demonstra echivalenta. Evident, c pentru ca dou elemente a a ideale dipolare rezistive liniare de circuit electric s e echivalente este sucient a ca parametrii acestora s e egali, acest caz un singur experiment este sucient a n pentru a demonstra echivalenta. Conditia necesar i sucient pentru ca dou elemente de circuit rezistive a s a a multipolare liniare s e echivalente este ca matricele caracteristice celor dou a a elemente s e egale. Numrul de experimente necesar evidentierii echivalentei a a este dependent de numrul n de borne (respectiv numrul de porti, cazul a a n elementelor multiport). general numrul minim de experimente este (n In a 1)2 , respectiv n2 dar cazul elementelor reciproce (caracterizate prin matrice n simetrice), acest numr se reduce la n(n 1)/2 i respectiv la n(n + 1)/2. a s Caracterizarea comportrii elementelor reactive de circuit este mai complicat a a dect a celor rezistive, deoarece dependenta dintre semnalele de intrare i ieire se a s s exprim acest caz printr-un operator diferential sau integral. Din acest motiv, a n semnalul de ieire y(t), de la momentul de timp t depinde nu numai de valoarea s semnalului de intrare x(t) de la momentul de timp t ci i de evolutia sa pn la s a a timpul t. Dou elemente reactive sunt echivalente, dac ele determin aceleai rsa a a s a consecint pentru punsuri la excitatii identice cu variatii arbitrare timp. In n a orice x1 (t) = x2 (t), t (t1 , t2 ) echivalenta impune y1 (t) = y2 (t), t (t1 , t2 ). continuare se va analiza comportarea elementelor reactive pentru intervalul In t 0. Presupunnd conventional momentul initial t1 = 0 iar excitatiile aplicate a denite pentru t [0, ) vor considerate mod conventional nule pentru n t < 0. Aceasta este echivalent cu a nmultirea lor cu functia treapt unitate: a h(t) = 0, t < 0 1, t 0

Analiznd comportarea bobinei liniare ideale, la care: a u=L di , dt

se constat c dac aceasta este excitat curent (g. 2), atunci semnalul de a a a a n intrare i(t) nu poate avea o variatie arbitrar timp, el trebuie s e continuu i a n a s derivabil iar la momentul initial (t = 0) trebuie s satisfac egalitatea i(0) = i0 , a a care i0 = lim este conditia initial a bobinei. n a t<0
t0

169

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA


j(t)=Jh(t) i(t) L u(t) J u(t)=LJ(t) t

j(t)

Fig. 4.2.

Prezenta discontinuitilor semnalul de intrare determin aparitia unor at n a tensiuni nedenite. Acest caz ar putea studiat folosind teoria distributiilor, tensiunea la borne corespunztoare unui salt i al curentului la momentul t0 a ind u = Li (t t0 ), deci nemrginit. Chiar dac excitatia j(t) este continu a a a a i derivabil este posibil aparitia unei supratensiuni nemrginite u = L(j(o) s a a a i0 )(t), datorat conditiei initiale. Din aceste motive se poate arma c excitatia a a curent a unei bobine este o excitatie improprie. n

e(t)=Eh(t) i(t) L u(t) E t e(t) i0 i(t) panta E/L t


Fig. 4.3. Excitarea tensiune a unei bobine liniare ideale, (g. 3), corespunde relatiei: n i(t) = i0 + 1 L
t 0

u(t )dt .

Se constat c semnalul de intrare u(t) = e(t), se impun conditii mult mai a a putin restrictive (el trebuie s e integrabil timp dar poate discontinuu), a n ceea ce din punct de vedere practic, corespunde unui semnal arbitrar. consecint, bobina poate excitat tensiune. Rspunsul i(t) se obtine In a a n a pornind de la excitatia u(t) prin folosirea unui operator liniar, de integrare. Totui s relatia excitatie - rspuns nu este liniar, dect cazul particular al conditiei a a a n initiale nule i0 = 0. cazul excitatiei treapt (constante) se constat c rspunsul are o variatie In a a a a timp reprezentat grac printr-o semidreapt. Pentru ca dou bobine ideale n a a a 170

4.1. RELATIA DE ECHIVALENTA A ELEMENTELOR DE CIRCUIT liniare s e echivalente este necesar i sucient ca la exitatii de tensiune treapt a s a identice (de exemplu, unitate) s determine rspunsuri identice. Pentru a verica a a echivalenta este sucient s se compare curentul i(t) determinat de u(t) = E la a dou momente diferite de timp. a consecint sunt suciente dou msurtori pentru a verica echivalenta a In a a a a dou bobine lineare ideale. Dac cele dou bobine se vor comporta la fel acest a a a n regim de excitatie particular, atunci ele vor avea aceeai comportare pentru orice a s excitatie.
x(t) x=u(t) t y=i(t) t y(t)

Fig. 4.4. Pentru caracterizarea relatiei curent - tensiune impus de o bobin liniar a a a cazul excitatiei improprii curent, ideal nu se pot folosi functii ci operatori. In a n tensiunea u : (0, ) R se obtine: u = z i, aplicnd intensitii i : (0, ) R operatorul diferential: a at z = L d dt

numit operator de impedant. Domeniul operatorului de z este alctuit din a a multimea functiilor continue i derivabile care satisfac conditia suplimentar s a i(0) = i0 iar codomeniul este spatiul functiilor integrabile. cazul excitatiei tensiune, intensitatea curentului i : (0, ) R se In n obtine: i = j u, aplicnd tensiunii u : (0, ) R operatorul integral a j = i0 + 1 L
t 0

dt

numit operator de admitant. Se constat c aceti operatori sunt liniari doar a a a s n cazul conditiilor initiale nule. Caracterizarea elementului prin operatorul diferential corespunde excitatiei improprii i mascheaz conditia initial, care este specic elementului. s a a a concluzie dou bobine liniare ideale sunt echivalente, dac au operatori de In a a admitant identici, ceea ce impune ca inductivitile lor s e egale dar i curentii a at a s initiali s e egali. a 171

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA Condensatorul liniar ideal poate excitat propriu curent (g. 5): n u(t) = u0 + sau impropriu tensiune (g. 5): n i(t) = C du . dt 1 L
t 0

i(t )dt ,

i(t)=Jh(t) J i(t) u(t) j(t) C i(t) u(t) e(t) C i(t) CE (t) t


Fig. 4.5. Pentru caracterizarea relatiei tensiune - curent se pot folosi: operatorul de impedant: a z = u0 + operatorul de admitant: a 1 C
t 0

t u0 u(t) panta J/C t u(t)=Eh(t) E t

dt ;

y = C

d ; dt

Conditia ca dou condensatoare s e echivalente este ca operatorii lor de a a echivalent s e identici, ceea ce impune ca cele dou capaciti s e egale dar a a a at a i tensiunile initiale s e egale. s a Pentru vericarea experimental a echivalentei a ntre dou condensatoare idea ale liniare sunt suciente dou msurtori ale tensiunii la borne u(t), la dou a a a a momente diferite de timp, conditiile excitrii condensatorului cu surse de cun a rent treapt unitar (g. 5). a a 172

4.1. RELATIA DE ECHIVALENTA A ELEMENTELOR DE CIRCUIT

x=i(t) z

y=u(t)

x=u(t) y

y=i(t)

Fig. 4.6.

Echivalenta ntre dou circuite impune ca operatorii z i y s e inversabili. a s a cazul degenerat al sursei ideale de tensiune, la care z = 0 nu se poate aplica In aceast teorem de echivalent. Deasemenea nici sursa ideal de curent (y = 0) a a a a nu poate echivalent cu o surs de tensiune. a a cazul particular al circuitelor rezistive (g. 7), la care z = R i y = G, In s aceste relatii capt forma: R = 1/G, e = Rj. aa

j e A R B
Fig. 4.7. Dac elementul dipolar de circuit este o bobin liniar ideal (g. 8) z = a a a a L du/dt i consecint e = L dj/dt. s n a

j(t) A L B
Fig. 4.8.

e(t) A

L B

Conform teoremei conditiei initiale, orice bobin cu curentul initial i(0), ad a mite o schem echivalent de tip surs real de curent, care j = i0 = ct. a a a a n consecint, ea admite i o schem echivalent de tip surs real de tensiune In a s a a a a la care e = L di0 /dt = L i0 (t), ca gura 9. n Dac elementul dipolar de circuit este un condensator ideal (g. 10), y = a C du/dt i consecint j = C de/dt. s n a Un condensator cu conditie initial nenul u(0) = u0 va admite circuitul a a echivalent din gura 11, care j = C du0/dt = C u0 (t). n Operatorii de impedant i admitant: a s a u = z i, i = y u, 173

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA

e=Li0 (t)

u cu i(0)=i0

u cu i(0)=0
Fig. 4.9.

j(t) e(t) C A B
Fig. 4.10.

pot utilizati pentru caracterizarea oricrui element de circuit rezistiv sau reactiv a liniar sau neliniar. De exemplu, cazul rezistoarelor liniare: n z = R, y = G, acetia sunt operatori liniari, cu caracter alegebric. s cazul elementelor multipolare liniare, operatorii de impedant i cei de In a s admitant au un caracter matriceal. a Conform denitiilor anterioare, de cte ori operatorii z sau y sunt inversabili a ei satisfac relatiile: z = y 1, y = z 1 . Conditia ca dou elemente de circuit s e echivalente este ca acestea s aib a a a a operatori de admitant i impedant identici. a s a

4.2

Teorema generatoarelor echivalente

Considernd o surs real de tensiune (g. 12) format dintr-o t.e.m. e(t) a a a a nseriat cu un element dipolar de circuit cu operatorul de impedant liniar z, a a tensiunea la borne satisface relatia: u = zi e. Presupunnd operatorul z inversabil rezult: a a i = z 1 (u + e) = yu + j, 174

4.3. CONEXIUNEA SERIE A ELEMENTELOR DIPOLARE


j=Cu0 (t) C A u cu u(0)=u 0 B A C cu u(0)=0 B

Fig. 4.11.

e(t) A

z EDC u u
Fig. 4.12.

j(t) i B A EDC y i B

care s-a notat cu y = z 1 i j = z 1 e = ye. Se constat c aceasta este ecuatia n s a a unei surse reale de curent, format dintr-o surs ideal cu c.e.m. j conectat a a a a n paralel cu elementul dipolar de circuit EDC. consecint, orice surs real de tensiune cu impedanta intern nenul este In a a a a a echivalent cu o surs real de curent. Transgurarea unei surse reale de curent a a a ntr-una de tensiune se poate face, dac: a z = y 1 , e = zj, iar transgurarea unei surse de tensiune ntr-o surs de curent, dac a a y = z 1 , j = ye.

4.3

Conexiunea serie a elementelor dipolare

Dou elemente dipolare de circuit conectate serie sunt parcurse de acelai a n s curent (g. 13): i = i1 = i2 , schimb tensiunile la borne satisfac relatia: n u = u1 + u2 . Considernd c cele dou elemente sunt caracterizate prin operatorii de impedant: a a a a u1 = z1 i1 , u2 + z2 i2 , 175

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA


z1 i1 EDC1 u1 u i2 z2 EDC2 u2

Fig. 4.13.

dac z1 i z2 au acelai domeniu, rezult c u = u1 + u2 = z1 i + z2 i = (z1 + z2 )i = a s s a a 2zi. Deci cele dou elemente dipolare de circuit conectate serie sunt echivalente a n cu un element avnd operatorul de impedant z = z1 + z2 . a a general, cazul a n elemente de circuit conectate serie avnd impedantele In n n a zk , k = 1, n, cu domeniu comun, impedanta echivalent este: a
n

z=
k=1

zk ,

deoarece acest caz ik = i i n s


n n n

u=
k=1

uk =
k=1

zk ik =
k=1

zk i = zi.

Deoarece adunarea este comutativ rezult c nu are important ordinea care a a a a n elementele dipolare sunt conectate serie. n Prezint interes urmtoarele cazuri particulare: a a a. Conexiunea serie a rezistoarelor liniare (g. 14). Deoarece acest caz n operatorii de impedant zk = Rk , rezult c: a a a
n

R=
n=1

Rk ,

deci c rezistenta echivalent este suma rezistentelor conectate serie. a a n


A i R1 R2 u Rn B A R u
i

Fig. 4.14.

176

4.3. CONEXIUNEA SERIE A ELEMENTELOR DIPOLARE b. Conexiunea serie a bobinelor liniare (g. 15). Pentru a putea sumati operatorii de impedant zk = L d/dt trebuie s a a aib acelai domeniu, respectiv s aib aceeai conditie initial ik (0) = i0 . a s a a s a acest caz: In

i L1 A

L2 u

Ln B A

i L B u

Fig. 4.15.

u=
k=1

uk =
k=1 n

Lk

di di =L , dt dt

care: n L=

Lk ,
k=1

inductivitatea echivalent ind suma inductivitiilor conectate serie. a at n Dac se a nseriaz bobine cu conditii initiale diferite se obtine un circuit a incorect formulat.
A L2 i L1 cu i 1 (0)=i10 cu i 2 (0)=i 20 L 1i 10 (t) A L A B A i L B L1 L 2 i 20 (t) L2 Ln B cu i n (0)=i n0 L n i n0 (t) Ln B

cu i(0)=i0 =0

Fig. 4.16.

Formarea unui circuit prin nserierea unor bobine, care au initial curenti diferiti poate totui studiat folosind teoremele de echivalent pentru s a a bobine cu conditii initiale nenule (g. 16). Tensiunea la bornele AB este:
n n n

u=
k=1

uk =

ik ik0 (t) +
k=1 k=1

Lk

di di = Li0 (t) + L dt dt

177

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA care s-a notat cu: n


n

L=
k=1

Lk i i0 = s

n k=1 Lk ik0 . n k=1 Lk

Rezult c cele n bobine pot a a nlocuite cu o singur bobin avnd curentul a a a initial egal cu media ponderat a curentilor initiali (cu ponderi egale cu a inductivitile). at Acest model prezint diculti legate de faptul c tensiunile la bornele a at a ecrei bobine sunt nemrginite la momentul initial. a a c. Conexiunea serie a condensatoarelor (g. 17). acest caz: In
n n

u=
k=1

uk =
k=1

uk (0) +

1 k=1 Ck

t 0

i(t )dt = u0 +

1 Ck

t 0

i(t )dt ,

dac: a u0 =

uk (0)
k=1

i s

n 1 1 = . C k=1 Ck

A i

C1 u1

C2 u2

Cn un

A i C u

Fig. 4.17. consecint, n condensatoare conectate serie sunt echivalente cu un singur In a condensator la care capacitatea reciproc S = 1/C a
n

S =
k=1

Sk ,

este suma capacitilor reciproce (Sk = 1/Ck ) ale condensatoarelor at nseriate i avnd o tensiune initial u0 , egal cu suma tensiunilor initiale ale cons a a a densatoarelor nseriate. d. Conexiunea serie a surselor ideale de tensiune (g. 18). acest caz: In
n n

u=
k=1

uk =
k=1

ek ,

178

4.3. CONEXIUNEA SERIE A ELEMENTELOR DIPOLARE consecint, aceste surse sunt echivalente cu o singur surs avnd tenn a a a a siunea electromotoare: n e=
k=1

ek .

Aceast surs are un caracter algebric, pentru a permite cazul care sursele a a n de tensiune nu au aceeai orientare. s
A e1 e2 en B A e u B

Fig. 4.18.

e. Conexiunea serie a surselor ideale de curent (g. 19).


A j1 j2 jn B A j=jk u B

Fig. 4.19. Deoarece conexiunea serie a elementelor dipolare de circuit impune aceeai s valoare a curentului prin toate elementele conectate iar cazul surselor n ideale de curent ik = jk , rezult c pentru a evita incompatibilitile este a a at necesar ca toti curentii electromotori s aib aceeai valoare jk = i. a a s Rezult c dou surse ideale de curent cu c.e.m. diferiti nu pot conectate a a a serie. n f. Conexiunea serie a rezistoarelor neliniare (g. 20). Considernd n rezistoare neliniare comandate curent i conectate serie: a n s n
n n

u=
k=1

ik =
k=1

fk (i) = f (i).

Rezult c acestea sunt echivalente cu un rezistor neliniar avnd caractea a a n ristica f = k=1 fk . Se constat c elementul echivalent are o caracteristic f , care se poate a a a obtine prin nsumarea pe vertical a caracteristicilor din planul i u sau a suma pe orizontal a caracteristicilor din planul u i. a 179

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA

u i f1 f2 u fn f u i

f= fk f2 f1 i

Fig. 4.20.
f1

i i D u1 E u2 u R u3 f1

f1

Fig. 4.21.

gura 21 se prezint modul care se poate obtine pe cale grac functia In a n a caracteristic elementului obtinut prin conexiunea serie a unei diode pera fecte D, o surs ideal de tensiune E i un rezistor R. a a s Conectarea serie a unui element dipolar de circuit EDC u = zi cu o n surs ideal de tensiune E (g. 22) are ca efect translatarea caracteristicii a a directia axei tensiunii u = u + E = zi + E. n

u u=zi i E EDC u
Fig. 4.22.

E i

g. Conexiunea serie a surselor de tensiune (g. 23). Se consider n surse reale de tensiune cu t.e.m. ek i operatorul de impedant a s a 180

4.3. CONEXIUNEA SERIE A ELEMENTELOR DIPOLARE

e1

z1

e2

z2

en

zn

Fig. 4.23.

zk , k = 1, n. Tensiunea la bornele AB:


n n n

u=
k=1

uk =
k=1 n

ek +
k=1

zk i = e + zi,
n

care s-a notat: n e=

ek , z =
k=1 k=1

zk .

consecint, cele n surse reale de tensiune sunt echivalente cu o singur In a a surs la care t.e.m. este suma algebric a t.e.m. ek i impedant z egal cu a a s a a suma impedantelor zk . particular, cazul surselor rezistive zk = Rk i z = R = n Rk . In n s
k=1

h. Conexiunea serie a surselor reale de curent (g. 24)


j1 j2 jn j

A y1 y2 yn

A y

Fig. 4.24. Trangurnd sursele de curent surse de tensiune se obtin: a n


1 zk = yk , ek = zk jk ,

i conform teoremei anterioare: s


n n n 1 yk , e = k=1 k=1 n

z=
k=1

zk =

ek =
k=1

zk jk .

Rezult parametrii y = z 1 i j = z 1 e ale sursei reale de curent echivalente: a s


n 1 1 yk n

y=
k=1

, 181

j=y
k=1

1 yk jk .

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA particular, cazul surselor de curent rezistive, rezult: In n a
n

R=
k=1

Rk =

1 G

i s

j=

Rk jk . Rk

Sursa de curent echivalent are rezistenta intern egal cu suma rezistentelor a a a i c.e.m. echivalent egal cu media c.e.m. ale surselor s a a nseriate, cu ponderile egale cu rezistentele interne. Dac rezistentele interne sunt egale, a rezult c.e.m. echivalent ca medie aritmetic a curentilor surselor. a a Pentru studiul surselor reale diferite (curent i tensiune) conectate serie se s n recomand transgurarea surselor reale de curent surse reale de tensiune (g. a n 25).

j2 e1 z1 y2 e1 z1

e 1 = y 2-1 j 2 z 1 = y 2-1 e= e 1 + e 2 z= z 1 + z 2

Fig. 4.25. O teorem de echivalent important referitoare la conexiunea serie este teoa a a rema sursei de curent. Conform acesteia, orice surs ideal de curent, conectat a a a serie cu un element dipolar de circuit arbitrar (dar compatibil cu sursa ideal n a
j A EDC i B A j B

Fig. 4.26. de curent) este echivalent cu sursa de curent (g. 26). a Demonstratia acestei teoreme este banal i se bazeaz pe observatia c ele as a a mentul EDC este parcurs de curentul i = j independent de tensiunea la borne. consecint, elementul de circuit cu bornele AB se comport ca o sursa ideal In a a a de curent cu c.e.m. j. Nu orice element dipolar de circuit poate nseriat cu o surs ideal de curent. a a De exemplu, sursa ideal de curent nu poate a nseriat cu alt surs ideal de a a a a curent sau cu un izolator perfect (g. 27). 182

4.4. CONEXIUNEA PARALEL A ELEMENTELOR DIPOLARE

j1

j 2=j 1

j1

Fig. 4.27.

4.4

Conexiunea paralel a elementelor dipolare

Dou elemente dipolare de circuit conectate paralel au aceeai tensiune la a n s borne (g. 28): u = u1 = u2 , iar intensitile curentilor satisfac relatia: at i = i1 + i2 .
i i1 u EDC1 i2 EDC2

Fig. 4.28.

Considernd c cele dou elemente sunt caracterizate prin operatorii de admitant: a a a a i1 = y1 u1 , rezult c: a a i = i1 + i2 = y1 u + y2 u = (y1 + y2 )u = yu. consecint, cele dou elemente de circuit conectate paralel sunt echivalente In a a cu un element dipolar avnd operatorul de admitant y = y1 + y2 . a a general n elemente de circuit conectate paralel cu admitantele yk , k = In n 1, n au o admitant echivalent: a a
n

i2 = y2 u2 ,

y=
k=1

yk ,

183

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA deoarece uk = u i s


n n n

i=
k=1

ik =
k=1

yk ik =
k=1

yk i = yi.

a. Conexiunea paralel a rezistoarelor liniare (g. 29).

A G1 B
Fig. 4.29.

A G2 Gn B G

cazul rezistoarelor liniare operatorii de admitant yk = Gk , deci conductanta In a echivalent este suma conductantelor rezistoarelor: a
n

G=
k=1

Gk

b. Conexiunea paralel a bobinelor liniare (g. CEVA).

4.5

Conexiunea mixt a

Dac laturile unui circuit sunt conectate succesiv serie-paralel, atunci se spune a c circuitul are conexiunea mixt. Exemplu de conexiune mixt a trei elemente a a a dipolare de circuit este prezentat gura 30. a n Elementele dipolare de circuit EDC1, EDC2 sunt conectate paralel iar n elementul dipolar EDC3.
u3 i3 i1 EDC1 i2 EDC2 u1= u2 EDC3 i A u B

Fig. 4.30.

184

4.5. CONEXIUNEA MIXTA Presupunnd cunoscuti operatorii de admitant y1 , y2 ai primelor dou elea a a mente i operatorul de impedant al celui de-al treilea element, rezult: s a a i = i1 + i2 = y1 u1 + y2 u2 = (y1 + y2 )u1 = y12 u1; u = u1 + u3 = z12 i3 + z3 i3 = (z12 + z3 )i3 = zi, care s-a notat cu: n
1 z12 = y12 ,

z = z12 + z3 .

consecint operatorul de impedant echivalent este: In a a z = (y1 + y2 )1 + z3 . cazul particular, care cele trei elemente sunt rezistoare liniare rezult In n a rezistenta echivalent: a R = R3 + R1 R2 1 = R3 + . G1 + G2 R1 + R2

R1 A R2 B

R1 R2

R1 A R2 R B
Fig. 4.31.

R1 R2 R

A B

Un exemplu de circuit cu o innitate de elemente conectate mixt reprezint l a circuitul din gura 31. Fat de bornele AB acesta se comport ca un rezistor liniar a a cu rezistenta echivalent R. Pentru determinarea acestei rezistente se observ c a a a eliminnd primul tronson R1 , R2 circuitul rmas este tot innit i are aceeai a a s s rezistent echivalent R, consecint la bornele de ieire ale primului tronson a a n a s cuadripol se poate presupune rezistenta R astfel at: nc R = R1 + Din aceast ecuatie, rezult: a a (R R1 )(R2 + R) R2 R = 0, deci R este solutia ecuatiei de gradul doi: R2 R1 R R1 R2 = 0, 185 R2 R . R2 R

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA i are una din valorile: s


2 R1 + 4R1 R2 . Ra, b = 2 Deoarece solutia corect R > R1 , se adopt: a a

R1

R=

R1 1+ 2

1+4

R2 . R1

Un al doilea mod care trei elemente dipolare de circuit se pot conecta mixt n este prezentat gura 32. EDC1 i EDC2 sunt conectate serie iar elementul n s dipolar obtinut este paralel cu EDC3, acest caz admitanta echivalent y = n n a 1 y3 + (z1 + z2 ) .
z3 EDC3

EDC1 A z1

EDC2 B z2

Fig. 4.32. Un circuit dipolar obtinut prin conexiunea mixt este cel din gura 33.a: a
j A i e B EDC z u A i e EDC z u B j

Fig. 4.33. Tensiunea ntre bornele A i B este: s u = e + z(i + j), se constat c aceasta este i relatia caracteristic elementului din gura 33.b, a a s a deci cele dou elemente sunt echivalente. a Acest circuit este important deoarece prin particularizri el poate degenera a ntr-o surs real de curent (e = 0), surs real de tensiune (j = 0), surs ideal a a a a a a de tensiune (j = 0, z = 0) i respectiv surs ideal de curent (e = 0, y = 0). s a a a 186

4.6. CONEXIUNILE STEA, TRIUNGHI, POLIGON COMPLET

4.6

Conexiunile stea, triunghi, poligon complet

Conexiunea stea. Trei elemente de circuit sunt conectate stea, dac au o n a born pus comun (g. 34). Alegnd borna (3) ca nod de referint, ecuatiile a a n a a acestui element tripolar de circuit au forma: V1 = z1 i1 + z3 (i1 i2 ), V2 = z2 i2 + z3 (i1 i2 ).

(1) (2) (3)

i1 EDC1 i2 EDC2 i3 EDC3

Fig. 4.34. Acest tip de conexiune poate generalizat, considernd n elemente dipolare a considerate la un nod. Circuitul astfel obtinut se numete stea multipl cu n s a laturi i este un element n-polar de circuit cu ecutiile: s Vk = zk ik + zn

n1 j=1

ij ,

k = 1, 2, . . . , n.

Conexiunea triughi. Dac trei elemente dipolare de circuit sunt conectate a ca gura 35, avnd dou cte dou o born pus comun se spune c cele n a a a a a a n a trei elemente sunt conectate triunghi. n Notnd cu y12 , y23 , y31 operatorii de admitant pentru care cele trei elemente a a dipolare, rezult urmtoarele relatii specice conexiunii triunghi: a a i1 = i12 i31 = y12 (V1 V2 ) y31 (V3 V1 ), i2 = i23 i12 = y23 (V2 V3 ) y12 (V1 V2 ), i3 = i31 i23 = y31 (V3 V1 ) y23 (V2 V3 ). Generaliznd acest tip de conexiune se obtine conexiunea poligon complet a (gura 36). care ecare pereche de noduri k, j cu k = 1, n este conectat n a printr-un element dipolar de circuit. Acest circuit contine n(n 1)/2 laturi. 187

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA


(1) (2) (3) i1 i2 i3 i 12 i 23 i 31

EDC12 EDC23 EDC31

Fig. 4.35.

(1) (n) (2)

(k)
Fig. 4.36.

(3)

Notnd cu ykj operatorul de admitant specic elementului dipolar care unete a a a s nodurile k i j se obtin ecuatiile: s
n n

ik =
j=1 j=k

ikj =
j=1 j=k

ykj (Vk Vj ).

Teorema transgurrii stea - triunghi a Orice stea cu n laturi, elemente dipolare de circuit, caracterizate de operatorul a de admitant liniar yk , k = 1, n este echivalent cu un poligon complet cu n a vrfuri avnd operatori de admitant: a a a
n 1

ykj = yk
l=1

yl

yj .

Pentru a demonstra aceast teorema se aplic pentru circuitul stea prima teorema a a Kirchho:
n n n n

0=
l=1

il =
l=1

yl (Vl V0 ) = 188

l=1

y l Vl

y l V0 ,
l=1

4.6. CONEXIUNILE STEA, TRIUNGHI, POLIGON COMPLET din care rezult potentialul nodului central al sferei: a
n 1 n

V0 =
l=1

yl

y j Vj .
j=1

consecint curentii din laturi sunt: In a


n 1 n n n 1

ik = yk (Vk V0 ) = yk Vk yk

yl
l=1 j=1

y j Vj = y k Vk

yk
j=1 l=1

yl

y j Vj .

Prezint interes urmtoarele cazuri particulare: a a circuit stea cu rezistoare liniare, este echivalent cu un poligon complet, la care: Gkj = Gk Gj
n

Gl
l=1

circuitul stea cu bobine liniare avnd conditii initiale nule, este echivalent a cu un poligon complet, la care: kj = k j
n

Gl
l=1

circuitul stea cu condensatoare liniare avnd conditii initiale nule este echia valent cu un poligon complet, la care: Ckj = Ck Cj
n

Cl
l=1

cazul circuitului stea cu n = 3 laturi, rezult parametrii triunghiului echivalent: In a R1 R2 + R2 R3 + R3 R1 G1 G2 R12 = , G1 + G2 + G3 R3 G2 G3 R1 R2 + R2 R3 + R3 R1 G23 = R23 = , G1 + G2 + G3 R1 R1 R2 + R2 R3 + R3 R1 G3 G1 R31 = . G31 = G1 + G2 + G3 R2 Aceste relatii ca i cele similare pentru inductivitile Lkj i capacitile reci s at s at proce Skj , permit transgurarea stea - triunghi. G12 = 189

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA Teorema transgurrii stea - triunghi a 1 Un circuit triunghi cu laturile avnd operatori de admitant liniari y12 = z12 , a a 1 1 y23 = z23 , y31 = z31 este echivalent cu un circuit stea cu impedantele (gura 37): 1 1 1 z1 = [(z23 + z12 )1 + y31 ]1 + [(z31 + z23 )1 + y12 ]1 [(z12 + z31 )1 + y23 ]1 , 2 2 2 1 z2 = [(z21 + z23 )1 + y12 ]1 + 2 1 z3 = [(z12 + z31 )1 + y23 ]1 + 2 1 [(z12 + z31 )1 + y23 ]1 2 1 [(z23 + z12 )1 + y31 ]1 2
(1) (1) z 12 (2) z 23 z 31 (3) (2) z2 z1 z3 (3)

1 [(z23 + z12 )1 + y21 ]1 , 2 1 [(z31 + z23 )1 + y12 ]1 . 2

Fig. 4.37. Pentru demonstratia acestei teoreme se excit cele dou circuite curent a a n ntre perechile de borne 1 - 2, 2 - 3, 3 - 1, succesiv, obtinndu-se: a 1 2 : z1 + z2 = [(z31 + z23 )1 + y12 ]1 , deoarece laturile z1 i z2 sunt s nseriate, iar z31 , z23 , z12 sunt conectate mixt (z23 - z31 serie, iar rezultatul paralel cu z12 ); n 2 3 : z2 + z3 = [(z12 + z31 )1 + y23 ]1 , 3 1 : z1 + z3 = [(z12 + z23 )1 + y31 ]1 . Adunnd aceste trei relatii se obtine mrimea 2 (z1 + z2 + z3 ), care sczut a a a a din dublul ecrei relatii permite obtinerea rezultatelor dorite. a Transgurarea unui polinom complet cu n noduri i s = n(n1)/2 laturi s ntro stea cu n laturi presupune rezolvarea a s ecuatii cu n necunoscute. Aceast a problem are solutie doar dac: a a n(n 1) = n, 2 190

4.6. CONEXIUNILE STEA, TRIUNGHI, POLIGON COMPLET deci pentru n = 3. consecint singurul poligon complet care se poate transIn a gura stea este triunghiul. Aplicnd teorema transgurrii triunghi - stea n a a n cazul circuitelor rezistive liniare se obtin relatiile: R12 R31 R12 R23 R23 R31 , R2 = , R3 = . R12 + R23 + R31 R12 + R23 + R31 R12 + R23 + R31

R1 =

cazul circuitelor cu bobine ideale liniare, relatiile de transgurare sunt: In L12 L23 L23 L31 L12 L31 , L2 = , L3 = . L12 + L23 + L31 L12 + L23 + L31 L12 + L23 + L31

L1 =

iar cazul condensatoarelor: n C1 = C2 = C3 = 1 C12 C23 + C23 C31 + C31 C12 = , S1 C23 1 C12 C23 + C23 C31 + C31 C12 = , S2 C31

C12 C23 + C23 C31 + C31 C12 1 = . S3 C12 Urmtoarele teoreme se refer la echivalenta circuitelor alctuite din surse a a a ideale. Teorema lui Vachy pentru surse de tensiune Un circuit stea alctuit din surse ideale de tensiune cu t.e.m identice i oriena s tate similar fat de nodul central este echivalent cu o stea cu laturi conductoare a perfecte (gura 38):
(1) (2) (k) (n) e e (2)
..... .....

(1)

e e

(0) (k)

..... .....

(0)

(n)

Fig. 4.38. Pentru demonstratia acestei armatii se constat c tensiunea dintre dou a a a noduri arbitrare k = 1, n, j = 1, n este nul: a ukj = uk0 u0j = e + e = 0. 191

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA Rezult c toate cele n noduri sunt echipotentiale: a a V1 = V2 = = Vk = = Vn , ceea ce corespunde cazului care cele n surse sunt unite printr-un conductor n perfect.
e (n) e e e e (n) e (n)

Fig. 4.39. O consecint a acestei teoreme, cunoscut sub numele de alunecarea sursea a lor, este reprezentat gura (39). Se constat c cele dou surse de tensiune, a n a a a care concur la nodul (n), pot eliminate i a s nlocuite cu o singur surs plasat a a a pe a treia latur. a Teorema lui Vachy pentru surse de curent Un circuit format din surse ideale de curent identice conectate bucl i n a s orientate acelai sens este echivalent cu un circuit format din izolatoare perfecte n s (gura 40).
i1 j =j 1 (2) i2 j 2 =j (3) i3 (k+1) i k+1 j k =j (k) ik (k+1) i k+1 (k) ik in (n) (3) i3 (1) (2) i1 i2

j n =j (n) in

(1)

Fig. 4.40. Intensitile curentilor din cele n borne ale circuitului sunt toate nule, deoaat rece: ik = jk jk1 = j j = 0, k = 2, n, 192

4.7. TEOREME DE ECHIVALARE PENTRU BOBINE CUPLATE i s i1 = j1 jn = 0. consecint, indiferent ce valori au potentialele bornelor ik = 0, k = 1, n, In a deci circuitul are acelai comportare ca un izolator. s De exemplu, aplicnd acest teorem la circuitul din gura 41, se obtine a a a n
J A
EDC1 EDC2

J B A J
EDC1 EDC2

A
EDC1 EDC2

Fig. 4.41. nal un circuit cu o singur surs de curent, dar cu o comportare pe la borne a a similar circuitului initial. a

4.7

Teoreme de echivalare pentru bobine cuplate

Teorema eliminrii cuplajului a Dou bobine cuplate care au o born comun (gura 42) sunt echivalente cu a a a o stea cu inductivitile necuplate: at LA = L1 M, LB = L2 M, LC = M.
L A =L 1 -M M A L1 L B =L 2-M B LC =M C A B

*
C

L2

Fig. 4.42. Aceste relatii se aplic cazul care bornele polarizate au aceai pozitie fat a n n s a caz contrar, trebuie schimbat semnul inductivitii mutuale de borna comun. In a at cele trei relatii. n 193

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA Pentru demonstrarea acestei teoreme se consider c cele dou bobine sunt a a a parcurse de curentii i1 , i2 (gura 43) i consecint: s n a uAC = z1 i1 + zM i2 , uBC = z2 i2 + zM i1 , care s-a notat z1 = L1 n d d d , z2 = L2 i zM = M . circuitul echivalent: s In dt dt dt

uAC = zA i1 + zC (i1 + i2 ) (zA + zC )i1 + zC i2 , uBC = zB i2 + zC (i1 + i2 ) (zB + zC )i2 + zC i1 , d d d , zB = LB , zC = LC . dt dt dt Conditia ca cele dou circuite tripolare s aib aceeai comportare pe la borne a a a s este ca cele dou relatii s e identice, respectiv zA + zC = z1 , zB + zC = z2 i a a s M = LC , L1 = LA + M i L2 = LB + M. s unde zA = LA

M i A

i1 A

LA

LB

i2 B

*
L1 uAC C L2

*
uBC

B uAC C
Fig. 4.43.

LC u BC

Rezultatul obtinut poate generalizat cazul unui circuit stea cu trei laturi n cuplate magnetic (gura 44).
A A L1 L2 L3 L 31 LB LA LC C

*
L 12

*
B

*
L 23

Fig. 4.44.

194

4.7. TEOREME DE ECHIVALARE PENTRU BOBINE CUPLATE Prin eliminarea succesiv a celor trei cuplaje L12 , L23 i L31 se obtin relatiile a s de echivalent: a LA = L1 L12 + L23 L31 , LB = L2 L12 L23 + L31 , LC = L3 + L12 + L23 L31 .

Aplicnd teorema eliminrii cuplajului cazul unei perechi de bobine cuplate a a n i s nseriate (gura 45 i gura 46 ) se obtine: s Le = L1 + L2 2M, care semnul se stabilete functie de pozitia bobinei polarizate. n s n
L 1-M M A L1 L 2-M B M C L e =L 1+L 2-2M A B

L2

A B

Fig. 4.45.

L 1 +M M A L1

L 2+M B -M C L e =L 1+L 2+2M A B

L2

A B

Fig. 4.46. Acest rezultat poate generalizat la cazul a n bobine cuplate magnetic i s nseriate (gura 47) cu conditii initiale nule. Presupunnd ca toate bornele polarizate sunt orientate similar tensiunea uAB a la borne are expresia: uAB dik n n di di Lkj = uk = = Lkj = Le . dt dt dt k=1 k=1 j=1 k=1 j=1 195
n n n

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA


L1k i A L12 L kn

*
L 11 A i

*
L 22 Le

.... * L kk B

.... * L nn

u AB

Fig. 4.47.

consecint aceste bobine sunt echivalente cu o singur bobin avnd inIn a a a a ductivitatea echivalent: a
n n

Le =
k=1 j=1

Lkj .

Considernd dou bobine cuplate magnetic i conectate paralel (gura 48), a a s n prin eliminarea cuplajului se obtine: Le = M + (L1 M)(L2 M) L1 L2 M 2 = . L1 + L2 2M L1 + L2 2M
L 1-M M M L2

L1

* *

* *

M L 2-M

Le

Fig. 4.48. Daca bornele polarizate au pozitii opuse expresia inductivitii echivalente at 2 Le = (L1 L2 M )/(L1 + L2 + 2M) se obtine prin schimbarea semnului inducti vitii mutuale M. at Pentru a studia cazul a n bobine cuplate i conectate paralel se consider s n a 1 matricea inductivitilor reciproce = L . Curentul total absorbit de circuit at este:
n n n

i=
k=1

ik =
l=1 j=1

kj

t 0

u(t )dt = e

t 0

u(t )dt ,

sau folosind operatorii de admitant: a 196

4.7. TEOREME DE ECHIVALARE PENTRU BOBINE CUPLATE


A u B L1k L kn A

* L * 12
L 11 L 22

*
Lkk

*
L nn Le B

Fig. 4.49.

Intensitatea laturii k este:

i= =

k=1 j=1

ykj u.
t

(1) ik

kj
j=1

u(t )dt .

consecint, cele n bobine conectate paralel sunt echivalente cu o singur In a n a bobina avnd inductivitatea reciproc echivalenta: a a e =
n n 1 = kj , Le k=1 j=1

iar cazul general al bobinelor liniare cuplate, operatorul de admitant echivan a lent este:
n n

ye =
k=1 j=1

ykj .

Eliminarea cuplajelor conexiunea triunghi n


i1 (1)
12 y12 23 y12 y12 31 y23 31 23 y 23

(1)
31 y 31

y12 i 31 (3) i 3 (2) y23

y31

i 12 i 2 (2)

*
i 23

(3)

Fig. 4.50. Se consider trei laturi conectate triunghi caracterizate prin operatorii de a n 12 23 31 admitant proprii y12 , y23 , y31 , cuplate magnetic. Cuplajul este caracterizat prin a operatorii de admitant y12 , y23 , y31 , astfel at: a 23 31 12 nc 197

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA

12 23 31 i12 = y12 u12 + y12 u23 + y12 u31 , 12 23 31 i23 = y23 u12 + y23 u23 + y23 u31 , 12 23 31 i31 = y31 u12 + y31 u23 + y31 u31 .

Deoarece u23 = u12 u31 , rezult: a


12 23 31 23 i12 = (y12 y13 )u12 + (y13 y12 )u31 , i mod similar i31 . consecint: s n In a

12 23 31 31 31 12 23 23 i1 = i12 i31 = (y12 y12 y12 + y23 )u12 (y31 y31 y31 + y12 )u31 ,

i prin identicare cu expresia curentului din circuitul triunghi cu laturile necus plate: i1 = y12 u12 y31 u31 , se obtin relatiile de transgurare:
12 23 31 31 y12 = y12 y12 y12 + y23 ,

23 23 12 12 y23 = y23 y23 y23 + y23 ,

particular, cazul a trei bobine identice, cu conductivitile propri L i In n at s cuplate simetric prin inductivitatea mutual M, se obtine: a Le = L + M, (deoarece kj = L/(L2 M 2 ), kj = (M)/(L2 M 2 )). Echivalarea conditiilor initiale Teoremele prezentate au presupus ca bobinele au conditii initiale nule. Pentru studiul bobinelor cu conditii initiale nenule se recomand modelarea conditiilor a initiale prin surse independente. Perechea de bobine cuplate este caracterizat de ecuatiile diferentiale: a di2 di1 + L12 , dt dt di2 di1 + L22 . u2 = L21 dt dt Sau cazul folosirii inductivitilor reciproce: n at u1 = L11 di1 = 11 u1 + 12 u2 , dt 198

31 12 23 23 y31 = y31 y31 y31 + y12 .

4.7. TEOREME DE ECHIVALARE PENTRU BOBINE CUPLATE


i1 * u1 L 11 L 12 i2 * L 22 u 2 u1 i10 * L 11 L 12 * L 22 i20 u2

cu i 1 (0)=i10 cu i 2 (0)=i20

Fig. 4.51.

di2 = 21 u1 + 22 u2 . dt Integrnd aceste ecuatii pe intervalul (0, t), rezult: a a i1 (t) = i1 (0) + i2 (t) = i2 (0) +
t 0 t 0

(11 u1 + 12 u2 )dt , (21 u1 + 22 u2 )dt ,

relatii care corespund unei perechi de bobine cuplate cu conditii initiale nule, ecare bobin ind conectat paralel cu o surs de curent i10 = i1 (0) i i20 = a a n a s i2 (0). Dac se noteaz cu: a a ykj = kj
t 0

uj dt ,

operatorul de admitant, liniar, se obtin relatiile: a i1 = i10 + y11 u1 + y12 u2 i2 = i20 + y21 u1 + y22 u2 , Exprimnd tensiunile la bornele bobinelor se obtin expresiile: a u1 = z11 (i1 i10 ) + z12 (i2 i20 ) u2 = z21 (i1 i10 ) + z22 (i2 i20 ),

care z este un operator matriceal de impedant, denit prin z = y 1. Comn a di ponentele lui vor zkj = Lkj . In consecint, conditiile initiale vor putea a dt reprezentate i prin surse ideale de tensiune (gura 52) cu t.e.m. e11 = s z11 i10 = L11 i10 (t), e12 = z12 i20 = L22 i20 (t), e21 = z21 i10 = L21 i10 (t) i e22 = z22 i20 = L22 i20 (t). s Se constat c aceste surse ideale de tensiune au o variatie timp de tip a a n impuls Dirac (t), multiplicat cu uxul initial prin ecare bobin 10 = L11 i10 + a L12 i20 i 20 = L21 i10 + L22 i20 , ind orientate sensul de referint al curentului. s n a Aceast armatie este valabil i cazul care numrul de bobine cuplate este a a s n n a mai mare de dou. a 199

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA


L 12i20( t ) L L 21i10 ( t ) 21 = L 12 * * L i t L22 i20( t ) u1 11 10( ) L L 22 11 u2 i1 cu i 1 (0)=0 i2 cu i 2 (0)=0

Fig. 4.52.
i * M L1 i1 i2 * L2 i10 i 1 * M L1 * L2 i 2 i20

Le

i 0 =i10 +i 20

Le L e i 0 ( t )

Fig. 4.53.

gura 53 se reprezint circuitul echivalent pentru dou bobine cuplate In a a conectate paralel. n gura 54 se reprezint cazul conexiunii serie unde j0 = 0 /Le = (10 + In a 20 )/Le = ((L1 + M)i10 + (L2 + M)i20 )/(L1 + L2 + 2M).

4.8

Analiza prin transgurare a circuitelor electrice. Metoda generatoarelor echivalente

Teorema divizorului de tensiune Dou elemente dipolare de circuit EDC1, EDC2 conectate serie (gura 55) a n alctuiesc un circuit numit divizor de tensiune, deoarece tensiunea u aplicat a a circuitului se divizeaz dou conponente u1 i u2 , astfel at u = u1 + u2 . a n a s nc Dac se presupune c cele dou elemente sunt caracterizate prin operatorii de a a a impedant z1 i z2 , cu acelai domeniu, atunci circuitul este echivalent cu un a s s element dipolar cu operatorul de admitant z = z1 + z2 , care se va presupune a aceste conditii, intensitatea curentului este: inversabil. In 200

4.8. ANALIZA PRIN TRANSFIGURARE A CIRCUITELOR ELECTRICE. METODA GENERATOARELOR ECHIVALENTE


M M

*
i1 L1 i2

*
L2 10( t )

*
L1 Le 20( t )

*
L2

0 ( t )

Le J0

Fig. 4.54.

z 1 EDC1 u 1 u z 2 EDC2 u2 u

i
EDC

z=z 1 +z 2

Fig. 4.55.

i = (z1 + z2 )1 u, i determin tensiunile: s a u1 = z1 i = z1 (z1 + z2 )1 u, u2 = z2 i = z2 (z1 + z2 )1 u, expresii cunoscute sub numele de relatiile divizorului de tensiune. particular, cazul elementelor ideale liniare, aceste relatii capt formele: In n aa R2 R1 u, u2 = u, R1 + R2 R1 + R2 pentru cazul divizorului rezistiv de tensiune; u1 = u1 = L1 L2 u, u2 = u, L1 + L2 L1 + L2

pentru divizorul inductiv de tensiune (cu conditii initiale nule); u1 = S1 C1 S2 C1 u= u, u2 = u= u, S1 + S2 C1 + C2 S1 + S2 C1 + C2

pentru divizorul capacitiv de tensiune (cu conditii initiale nule). 201

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA

R1 u R2

u1 u u2

L1 L2

u1 u u2

C1 C2

u1 u2

Fig. 4.56.
i i1 y 1 EDC1 y2 i2
EDC2

i u
EDC

y=y 1 +y2

Fig. 4.57.

Teorema divizorului de curent Dou elemente dipolare de circuit conectate paralel (gura 57) alctuiesc un a a divizor de curent, deoarece, curentul i = i1 +i2 este divizat i1 si i2 . Considernd n a c cele dou elemente sunt caracterizate prin operatorii de admitant y1 i y2 cu a a a s domenii identice, divizorul de curent este echivalent cu un element dipolar de circuit cu operatorul de admiatant y = y1 + y2 . Presupunnd acest operator a a inversabil, tensiunea la bornele divizorului este: u = (y1 + y2 )1 i, deci ecare latur a divizorului va strbtut de: a a a a i1 = y1 u = y1 (y1 + y2 )1 i, i2 = y1 u = y2 (y1 + y2 )1 i. Aceste expresii se numesc relatiile divizorului de curent. cazul particular In al elementelor ideale liniare (gura 58) aceste relatii capt formele: aa i1 = G1 R2 G2 R1 i= i, i2 = i= i, G1 + G2 R1 + R2 G1 + G2 R1 + R2

pentru divizorul rezistiv de curent. i1 = 1 L2 2 L1 i= i, i2 = i= i, 1 + 2 L1 + L2 1 + 2 L1 + L2 202

4.8. ANALIZA PRIN TRANSFIGURARE A CIRCUITELOR ELECTRICE. METODA GENERATOARELOR ECHIVALENTE pentru divizorul inductiv de curent (cu conditiile initiale nule). i1 = C2 C1 i, i2 = i, C1 + C2 C1 + C2

pentru divizorul capacitiv de curent (cu conditii initiale nule).


i i1 R1 R2 i2 L1 i i1 L2 i2 C1 i i1 C2 i2

Fig. 4.58. Teoremele divizoarelor de curent i tensiune s mpreun cu teoremele de echivaa lent serie - paralel reprezint baza teoretic a unei metode de maxim ecient a a a a a pentru analiza circuitelor electrice. Principiul acestei metode const transgua n rarea succesiv a circuitului prin a nlocuirea laturilor conectate serie cu un singur element dipolar i a laturilor conectate paralel cu un element dipolar echivalent, s pna la reducerea circuitului la o singur bucl. Dup determinarea curentului ce a a a a strbate aceast bucl, se revine la circuitul initial, la care se determin curentii a a a a i tensiunile prin aplicarea succesiv a teoremelor divizorului de curent sau de s tensiune. Metoda prezentat, cunoscut i sub numele de metoda generatoarelor echia as valente poate extins de la circuit cu conexiune mixt la circuite cu topologie a a mai complicat, prin utilizarea transgurrilor stea - triunghi. acest caz, se a a In elimin pe rnd cte un nod din circuit, considerndu-l nodul central al unei a a a a stele, care se transform a ntr-un poligon complet. Pentru a exemplica aplicarea metodei se va considera pentru nceput cazul circuitelor liniare regim stationar. Deoarece acest caz bobinele i condensan n s toarele se comport ca rezistoare degenerate (conductoare i respectiv izolatoare a s perfecte), singurele elemente ideale care intervin sunt rezistoarele (R), sursele de tensiune (E) i cele de curent (I). s Tabelul din gura 59 prezint parametrii elementelor echivalente obtinute prin a toate combinatiile serie - paralel de elemente R,E,I. Valorile acestor parametri au fost obtinute prin aplicarea teoremelor de echivalent stabilite paragrafele a n anterioare. Se constat c orice combinatie serie - paralel de elemente ideale se reduce a a n nal la o surs real de tensiune ( particular la un rezistor, dac E = 0, sau la a a n a o surs ideal de tensiune, dac R = 0) sau la o sursa ideal de curent (care este a a a a ireductibil la o surs real de tensiune). a a a Aplicatie: Fie circuitul din gura 60: 203

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA

serie paralel R2

R1

E1

J1

R1

E1

J1 R1

R1R2 R1+R 2 E2

R1+R2

E1

R2

J1

R1+R2

E1

J1R1 R1+R 2

R2

E2

E 1+E2

J1

R1

E1+E 2

E 2+J1R1 R 1

R2

E2

J2

J 2R1 R1 E 2R1 R1+R2

E1

J1+J2 E 2+R2J1

J2 J2 R1+R2 (1) E 1+E 2 R1+R2 J1R1+E 2 R2

J2 E2

Fig. 4.59.

R2

E2

R1R2 R1+R 2

E1

R2

204

J2 R2

R1R2 J R R1+R 2 2 2

E1

R2

(J1+J2)R2

R1R2 R1+R 2

R1+R2 J2R2 R1 +E1R2 (2) R1+R 2 J1R1+J2R2

R2

J2R2

R1

E1 J1

R1 E 1

R1 R1J1

(1)

R=

R1R2 R1+R 2

E R +E R E= 1 2 2 1 R1+R2

(2)

R=

R1R2 R1+R 2

E= (J1+J2)(R1||R 2)

4.9. FOLOSIREA SIMILITUDINII ANALIZA CIRCUITELOR IN ELECTRICE


I2 J1 I1 R1 u1 E2 R2 u2 I3 R3 I4 R4 u 3=u 4 I E2 R2

E 1 =J 1 R 1 R1 [1] R 34 =R ||R
3

Fig. 4.60.

Transgurnd generatorul real de curent (J, R1 ) a ntr-un generator real de tensiune (E1 , R1 ) i s nlocuind rezistoarele R3 , R4 cu o rezistent echivalent R34 = a a (R3 R4 )/(R3 + R4 ) se obtine circuitul cu o singur bucl, la care intensitatea a a curentului electric I se obtine din a doua teorema Kirchho: [1] : R1 I E1 + E2 + R2 I + R34 I = 0 I = E1 E2 . R1 + R2 + R34

Deoarece latura (E2 , R2 ) nu a fost afectat de transgurri, rezult c aceasta a a a a este strbtut de curentul I2 = I. Intensitile I3 i I4 se obtin prin aplicarea a a a at s relatiei divizorului de curent rezistiv: I3 = I2 R4 R3 , I4 = I2 . R3 + R4 R3 + R4

Curentul I1 , rezult din prima teorema Kirchho: a (1) : I1 + J1 = I2 I1 = I J1 , tensiunile la bornele laturilor au expresiile: U1 = R1 I1 , U2 = E2 + R2 I2 , U3 = U4 = R34 I.

4.9

Folosirea similitudinii analiza circuitelor n electrice

Metoda prezentat poate aplicat i cazul circuitelor liniare rezistive, a a s n n regim variabil, ecuatiile circuitelor (R, E, J), ce nu contin elemente acumulatoare de energie, ind ecare moment identice cu ecuatiile circuitelor (R, E, J). n Ecuatii similare au i circuitele cu surse ideale de curent i bobine, regim s s n stationar. Circuitele (L, J) regim stationar sunt caracterizate prin faptul c n a tensiunile la bornele elementelor sunt nule, totui relatiile constitutive ale bobis nelor = LI (similare relatiilor U = RI din circuitele rezistive) permit determi narea uxurilor magnetice ale bobinelor. consecint In a ntre ecuatiile circuitelor 205

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA rezistive (R, J) i ecuatiile circuitelor inductive (L, J) se poate stabili o relatie de s similitudine, caracterizat de tabelul: a Circuite (R,J) I Circuite (L,J) J U R L

Se constat c uxul magnetic este similar tensiunii electrice i inductivitatea a a s consecint circuitele (L, J) pot studiate cu metodele este similar rezistentei. In a a circuitelor (R, J) nlocuind bobinele cu rezistoare iar la revenire valorile numerice ale tensiunii vor da valorile uxurilor. Circuitele electrice alctuite exclusiv din condensatoare i surse ideale de tena s siune (C, E) au regim stationar ecuatii similare circuitelor (R, E). n Intensitile curentilor sunt nule prin toate laturile circuitelor (C, E), schimb at n ecare condensator este caracterizat prin relatia constitutiv Q = CU, similar a a relatiei I = GU. Intre circuitele (C, E) i cele (R, E) exist o similitudine caracs a terizat de tabelul: a Circuite (L,E) Circuite (R,E) I Q U G = VR U C = VS

Rezult c circuitele (C, E) pot studiate ca circuite (R, E), a a nlocuind condensatoarele cu rezistoare avnd conductanta cu valoarea numeric egal cu caa a a pacitatea condensatoarelor substituite iar nal curentii din circuitul rezistiv n similar vor da valorile numerice ale sarcinilor condensatoarelor. La circuitele (R, C, E) cu rezistoare, condensatoare i surse ideale de tensiune s regim stationar distributia curentilopr se determin n a nlocuind condensatoarele cu izolatoare perfecte. schimb, pentru a determina tensiunile circuit este In n necesar luarea considerare i a capacitilor condensatoarelor. Pentru aceasta a n s at se studiaz reteaua capacitiv la bornele creia potentialele sunt determinate de a a a componenta (R, E) a circuitului. mod similar se procedeaz i cazul circuitelor (R, L, J). In a s n Aplicatie: Fie circuitul, regim stationar, din gur 61 n a Deoarece regim stationar curentii ce strbat condensatoarele sunt nuli, n a rezult c acestea pot eliminate din circuit, fr ca intensitile curentilor s a a aa at a se modice. Se constat c laturile 1 i 6 sunt conectate paralel, deci vor putea a a s n nlocuite cu sursa real de tensiune cu parametrii E16 = E1 R6 /(R1 + R6 ) i a s R16 = R1 R6 /(R1 + R6 ). Intensitatea curentului prin latura 2, ramur neafectat a a de transgurare este I2 = E16 /(R16 + R2 ). Potentialul nodului (1) este R2 , R16 + R2 egal cu tensiunea U2 , la bornele laturilor 1, 2 i 6. Curentul prin latura 6 este s I6 = V1 /R6 cu I1 = I6 + I2 . V1 = U2 = R2 I2 = E16 206

4.10. ANALIZA CIRCUITELOR REZISTIVE NELINIARE SIMPLE. METODA DREPTEI DE SARCINA


(1)

I1 C3 E1 R2 R6 R1

(1)

I2

(1)

I6 E1 R6 R1 I1 C4 C5

E1 U2 R2 R 16
(0) (1)

U2

R2

U3

C3 E
=

V1 = V2

U4

U5

C4

C5
(0)

Fig. 4.61.

Pentru determinarea tensiunilor la bornele laturilor 3, 4 i 5 se studiaz s a reteaua capacitiv C3 , C4 , C5 , care are la nodul (1) potentialul V1 = U2 . La a turile 4, 5 se pot transgura ntr-o latur capacitiv cu C4 5 = C4 + C5 . Aplicnd a a a relatia divizorului capacitiv de tensiune, rezult: a U3 = C4 5 C3 , U4 = . C3 + C4 5 C3 + C4 5

4.10

Analiza circuitelor rezistive neliniare simple. Metoda dreptei de sarcin a

Cele mai simple circuite rezistive neliniare sunt cele care contin un singur element neliniar, restul ind elemente rezistive de circuit liniar (R, E, J). Dup cum s-a a artat paragraful anterior, partea liniar a circuitului poate echivalat cu o a n a a surs real de tensiune sau de curent (g. 62) a a Perechea de mrimi (u, i) trebuie s satisfac simultan i ecuatia rezistorului a a a s liniar, dar i cea a sursei echivalente. Sursa echivalent de tensiune are ecuatia: s a u = e Ri, In care reprezint o dreapt planul i-u ce taie axele punctele e, iS = C . a a n n R consecinta (u, i) reprezint coordonatele punctului de intersectie a ntre gracul functiei f (i) i dreapta caracteristica prtii liniare, numit dreapta de sarcin. s a a a (g. 63) Dac partea liniar a circuitului se echivaleaz cu o surs real de curent, a a a a a atunci: i = j Gu, i dreapta de sarcin taie axele punctele j i u0 = j/G. s a n s 207

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA


A A u R B B A j G u B i e u f(i) i

R e j

i f(i)

Fig. 4.62.
u

f(i)

iS= e / r

Fig. 4.63.

solutia (u, i) rspunde acest caz intersectiei dintre gracul functiei g(u) i a n s aceast drept de sarcin (g. 64) a a a cazul circuitelor cu un element neliniar este posibil ca drepta de sarcin s In a a nu intersecteze gracul elementului neliniar (g. 65) sau intersecteaz mai l a n multe puncte, (g. 65) deci solutia problemei s nu existe, sau s existe solutii a a multiple. Valorile u, i se pot determina prin: metode analitice metode grace metode numerice Eliminnd din sistemul de ecuatii algebrice: a u = e Ri, u = f (i), 208

4.10. ANALIZA CIRCUITELOR REZISTIVE NELINIARE SIMPLE. METODA DREPTEI DE SARCINA


j i g(u)

u 0 = j /g u

Fig. 4.64.

i j u

i j g(u) u

i j G u

i j g(u) u

Fig. 4.65.

tensiunea u, se otine ecuatia neliniar a f (i) + Ri e = 0, prin rezolvarea creia se determin intensitatea i. a a mod asemntor, cadrul elementului controlat tensiune, din siste,ul: In a a n n i = j Gu, i = g(u), se obtine ecuatia g(u) + Gu j = 0, prin rezolvarea creia se determin tensiunea a a u la bornele elementului neliniar. Determinarea punctului de functionare prin metode grace are dezavantajul impreciziei specice acestor metode, dar are avantajul c permite evidentierea a solutiilor multiple i a zonei din caracteristica neliniar care se a punctul de s a n a functionare. 209

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA

4.10.1

Metode numerice pentru analiza circuitelor rezistive cu un element neliniar

Solutionarea numeric a ecuatiei neliniare F (x) = 0, care F (x) = f (x)+Rxe, a n cu x = i sau F (x) = g(x) + Gx j, cu x = u urmrete determinarea unei a s aproximatii a solutiei exacte. acest scop se pot folosi: In metode aproximrii liniare pe portiuni a metode iterative Metoda aproximrii liniare pe portiuni folosete locul functiei F(x) aproximatia: a s n
n

F (x) = a0 + b1 x +
k=1

bk |x xk |.

Pe ecare interval x (xk , xk+1 ), k = 0, 1, 2, ... n rezistorul neliniar admite o schem echivalent liniar (surs real de tensiune sau curent). Presupunnd c a a a a a a a i (ik , ik+1 ), cu k = 0 se nlocuiete rezistorul neliniar cu sursa real de tensiune s a echivalent, avnd parametrii (Rk , Ek ). Prin analiza circuitului liniar (g. 66) se a a obtine:
i e u R i f(i) R e Rk u Ek

Fig. 4.66. i = (e +Eu )/(R + Rk ).

Dac i (ik , ik+1), atunci acesta este solutia problemei altfel se incremena teaz k i procedura se reia. a s Se constat c pentru analiza unui circuit care contine un rezistor neliniar a a cu caracteristica aproximat prin n segmente de dreapt, este necesar analiza a a a a cel mult n circuite liniare. Efortul de calcul poate sensibil micorat, dac se s a cunoate segmentul care se a punctul de functionare. Pentru determinarea s n a acestuia se poate aplica metoda grac a dreptei de sarcin. a a Metodele iterative reprezint o categorie de metode dedicate special cala n culatoarelor numerice, care solutia ecuatiei F (x) = 0 se obtine ca limita unui n sir denit recursiv: xk+1 = G(xk ), k = 0, 1, 2,... . Dac acest ir este convera s gent ctre solutia x a ecuatiei F (x) = 0, se poate retine termenul xn ca solutie a 210

4.10. ANALIZA CIRCUITELOR REZISTIVE NELINIARE SIMPLE. METODA DREPTEI DE SARCINA aproximativ a deoarece pentru orice eroare impus , exist un n astfel at a a a nc |xn x | < . Dintre metodele de denitie ale irului recursiv cel mai des folosite sunt me s toda iteratiei simple i metoda tangentei (Newton Raphson). s cazul controlului curent F (x) = f (x) + Rx e = 0 expresie, care poate In n rescris sub forma: a x = (e f (x))/R, ceea ce corespunde iteratiilor: xk+1 = (e f (xk ))/R, k = 0, 1, 2,... . Modul care evolueaz iteratiile este reprezentat grac (g. 67). Pornind n a n de la o initializare x0 = i0 arbitrar se constat c ik = xk tinde ctre solutia a a a a problemei aat la intersectia dreptei de sarcin cu caracteristica elementului a a
e u

f(i)

f(x)

i =e/r
S

x0 x1 x2 x3

Fig. 4.67.

neliniar. Aceast metod nu este convergent pentru orice caracteristic f. O conditie a a a a sucient de convergent este ca functia G s e o contractie, respectiv ca a a a |G | < 1, conditie ndeplinit dac rezistenta dinamic Rd = f (i) a elemena a a tului neliniar este mai mic dect rezistenta R a sursei reale de tensiune. cazul a a In controlului tensiune xk+1 = (j g(xk ))/G, metoda iteratiei simple este conn vergent, dac conductanta dinamic este mai mic dect conductanta intern a a a a a a a sursei echivalente de curent. De exemplu dac (g. 67), elementul neliniar a n se consider controlat tensiune, ciclul iterativ se va derula sensul invers al a n n sgetilor i irul xk va divergent. Aceste observatii permit cazul elementelor a s s n neliniare cu caracteristic bijectiv alegerea modului de control, care s asigure a a a convergenta irului iterativ. s Metoda iteratiei simple are dezavantajul unei mici viteze de convergent. Pen a tru a mbuntii viteza de convergent se utilizeaz metoda tangentei. acest a at a a In 211

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA caz, functia F (x) se aproximeaz cu primii doi temeni din seria Taylor: a F (Xk+1 ) F (xk ) + (xk+1 xk )F (xk ), = echivalent cu aproximarea gracului functiei F(x) prin tangenta dus punctul a a n x = xk . Din conditia F (xk+1 ) = 0, rezult a xk+1 = xk F (xk )/F (xk ), k = 0, 1, 2,... care reprezint irul iterativ specic metodei Newton Raphson (g. as 68) cazul controlului curent, F (x) = f (x) + Rx e i In n s F (x) = f (x) + R = Rd (x) + R, derivata functiei F ind suma dintre rezistenta dinamic a rezistorului neliniar a i rezistenta intern a sursei echivalente de tensiune. Curentul la iteratia k + 1 s a se determin functie de cel de la iteratia anterioar cu relatia: a n a ik+1 = ik (f (ik ) + Rik e)/(Rd (ik ) + R), Se constat c acest relatie, adus sub forma: a a a a ik+1 = e f (ik ) + Rd (ik ) ik e Rk = . R + RD (ik ) R + Rd (ik )

Corespunde unui circuit electric obtinut prin nlocuirea elementului neliniar cu o surs real de tensiune avnd parametrii Rk = Rd (ik ), ek = f (ik )Rd (ik )ik . a a a consecint, la ecare iteratie, elementul neliniar cu caracteristic u = f (i) se In a a nlocuiete cu un element avnd caracteristica s a uk+1 = f (ik ) + (ik+1 ik )Rd (ik ), obtinut prin retinerea a primilor doi termeni din seria Taylor asociat. a a Aplicnd metoda Newton-Raphson elementelor controlate tensiune se cona n stat c la ecare iteratie, elementul neliniar se a a nlocuiete cu surs real de s a a curent cu parametrii Gk = Gd (uk ) = g (uk ), jk = g(uk ) Gk uk . Aceste circuite echivalate elementelor neliniare se numesc circuite liniarizate. consecint, In a analiza circuitelor neliniare prin metode iterative presupune rezolvarea unui sir de circuite liniare pn cnd solutiile succesive devin sucient de apropiate. a a a Metoda Newton-Rapshon poate generalizat la cazul circuitelor cu mai a multe elemente neliniare, cnd la ecare iteratie se a nlocuiesc toate rezistoarele neliniare cu circuitele lor echivalente. acest caz caracteristica circuitului conecIn tat la bornele unui element neliniar nu se mai reprezint grac printr-o dreapt a a planul u-i ci printr-o curb neliniar. Perechea u,i specic unui element nelin a a a niar reprezint coordonatele punctului de intersectie dintre gracul caracteristicii a elementului i curba de sarcin, specic restului circuitului (g. 69) s a a 212

4.10. ANALIZA CIRCUITELOR REZISTIVE NELINIARE SIMPLE. METODA DREPTEI DE SARCINA

u f uk+1 uk ek ik i k+1 i e u R
1 0 1 0 1 0 1 0

f(i) u i

panta R d (i k )

111 000 111 000 111 000

Rk uk+1

Ek

i f(i)

e Rk u R Ek

Fig. 4.68.

u
i N u
1 0 f(i) 1 0 1 0

g(u)

Fig. 4.69.

E2 I E1 R1 10V R2 10K 5V 10K g(u) u i


s

g(u)

Fig. 4.70.

213

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA Aplicatia 1: Fie circuitul din (g. 70), la care g(u) = I0 (e+u/v0 1) cu I0 = 106 A, V0 = 0, 027V . Pentru determinarea generatorului echivalent prtii liniare se a constat c laturile 1 i 2 sunt conectate paralel, deci sunt echivalente cu o a a s n surs real de tensiune cu parametrii: R12 = R1 R2 /(R1 + R2 ) = R1 /2 = 5K, a a E12 = E1 R2 /(R1 + R2 ) = E1 /2 = 5V . Aceasta nseriat cu sursa E3 = 5V a determin E123 = 10V . Dreapta de sarcin taie axele punctele V0 = 0V i a a n s IS = E/R12 = 2mA i are ecuatia i = IS Gu cu G = V R12 . Pentru determis narea tensiunii u la bornele diodei trebuie rezolvat ecuatia 106 (e+u/0,027 1) = a 2 103 2 104 u. Care este o ecuatie transcendent. Pe cale grac se constat a a a c 0 < i < IS i 0 < u < V0 , dioda ind polarizat direct. Deoarece punctul a s a n de functionare, rezistenta dinamic a elementului neliniar este mai mic dect a a a rezistenta echivalent R12 , pentru a asigura convergenta iteratiilor simple, rezis a torul trebuie controlat curent u = V0 (i/I0 + 1) iar ecuatia prtii liniare scris n a a sub forma u = v0 Ri. aceste conditii iteratiile ik+1 = (U0 V0 ln(ik /I0 +1))/R In vor convergente. Dac se aplic metoda tangentei, la ecare ioteratie, dioda semiconductoare a a trebuie nlocuit cu o surs real de tensiune cu parametrii Rk = g (ik ) = v0 /(ik + a a a I0 ), ek = g(ic ) Rk ik = V0 ln(ik /I0 + 1) v0 ik /(ik + I0 ), ceea ce corespunde unui curent: v0 ek ik+1 = . R + Rk Aplicatia 2:
I s =E/R E u R i g(u) i1 i2 i3 i Q1 P 1 P2 u1 u 2 u3 P 3 v0=E u g(u)

Fig. 4.71. Fie circuitul din (g. 71), care dioda tunel are caracteristica i = g(u), al n crui grac trece prin punctele P1 , P2 i P3 cu coordonatele u1 = 1V , i1 = 10mA, a s u2 = 2V , i2 = 5mA, u3 = 3V , i3 = 20mA iar sursa real de tensiune are a parametrii E = 5V , R = 100. Pentru determinarea solutiei u,i se presupune, pentru nceput u < u1 , ceea ce corespunde aproximrii g(u) = G1 U = (i1 u)/u1 = 102 u. a Inlocuind dioda tunel cu un rezistor liniar cu rezistenta R1 = 1/G1 = 100 se obtin, i = E/(R + R1 ) = 25mA, u = ER1 /(R + R1 ) = 2, 5V , coordonatele punctului Q1 . Deoarece u > u1 214

4.10. ANALIZA CIRCUITELOR REZISTIVE NELINIARE SIMPLE. METODA DREPTEI DE SARCINA rezult c aceasta nu este solutia problemei, punctul Q1 , neobtinndu-se pe a a a
A A i => u B i
P 1

A i u<u1 B

E R1 R B A E i R 2 =1/G2 u R B A E u i R 3 =1/G3 u R E 3 =R3J3 E 2 =R2J2 u = ER1/(R+R1)

P 2

u Q2 i Q
P 2 P 3

G2

J2

in(u1, u2)

u2 u 3

G3

J3

u>u 2

Fig. 4.72. caracteristica elementului neliniar. Presupunnd c solutia u (u1 , u2 ), dioda tunel are aceast zon caractea a n a a ristica: i2 i1 (u u1 ) = J2 + G2 u, g(u) = i1 + u2 u1 deci este echivalent cu o surs real de curent cu parametrii: G2 = (i2 i1 )/(u2 a a a u1 ) = 5mS, J2 = i1 G2 u = 15mA, sau cu o surs de tensiune cu parametrii a R2 = 1/G2 = 200, E2 = R2 J2 = 3V . Curentul are acest caz valoarea (g. 72) i = (E + E2 )/(R + R2 ) = 80mA, n iar tensiunea u = E Ri = R2 i E2 = 13V . Deoarece tensiunea nu satisface conditia u (u1 , u2), nici aceast zon P1 P2 nu contine punctul de functionare a a Q2 . cazul care presupunem c u > u2 , dioda tunel are caracteristica: In n a g(u) = i2 + i3 i2 (u u2 ) = J3 + G3 u, u3 u2

cu G3 = (i3 i2 )/(u3 u2 ) = 15mS, J3 = 25mA, ceea ce corespunde la R3 = 1/G3 = 200/3, E3 = R3 J3 = 5/3V . 215

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA Intensitatea curentului este i = (E + E3 )/(R + R3 ) = 20mA, iar tensiunea u = E Ri = 3V . Deoarece acest caz ipoteza este satisfcut, perechea n a a u = 3V , i = 20mA este solutia problemei. Efortul de calcul ar putut micorat dac se cunotea zona care este s a s n plasat punctul de functionare. Aceasta poate determinat prin metoda dreptei a de sarcin, care din pcate nu poate aplicat de sistemele numerice de calcul. a a a Aplicatia 3:
u3 i1 D u1 u2 E=5V J=10mA R u1 u i3 R i2 i i1 i

Fig. 4.73.

Pentru analiza circuitului din gur (g. 73) se va aplica metoda curbei a de sarcin. Prin a nserierea diodei D cu sursa E, u2 = u1 + E i caracteristica s se translateaz la dreapta cu E = 5V . Prin conectarea paralel cu sursa J, a n i3 = i1 J i caracteristica se deplaseaz jos cu J = 10mA (g. 74). s a n
i i3 i 3 (u3 ) E
1 0

i 3 (u2 ) i 3 (u2 + u 3)
11 00 11 00 11 00 11 00

u J

J 0 1

11 00

i =i 3 Q J 0 1 1 0
1 0

Fig. 4.74.

216

4.11. CIRCUITE ELECTRICE CU UN SINGUR ELEMENT ACUMULATOR DE ENERGIE. Prin nseriere cu reostatul R = 1K, u = u2 + u3 i caracteristica se modic s a conform gurii. Gracul functiei i3 (u) trebuie rsrurnat prin simetrie fat de axa a a tensiunii, deoarece i = i3 . Reprezentnd planul u-i planul diodei Zener i(u) i a n s curba de sarcin i = i3 se constat c punctul lor de intersectie Q se a zona a a a a n de polarizare direct a diodei Zener. Tensiunea la bornele acesteia este u + 0, iar a curentul i = J = 10mA. Dioda D este blocat, deci i1 = 0, u3 = Ri3 = 10V , a iar u1 = u3 + u E = 15V .

4.11

Circuite electrice cu un singur element acumulator de energie.

Pentru nceput vor studiate circuitele liniare excitate cu surse avnd parametrii a constanti timp, care contin afara prtii rezistive (R, E, J) un singur element n n a acumulator de energie de tip inductiv (L) sau capacitiv (C). Prin nlocuirea prtii a rezistive cu sursa echivalent de curent sau tensiune aceste circuite se reduc la a unul din cele patru cazuri prezentate gur. n a
R e j B A u L R B A j G u B A A u j B i e C R B A j G u B u C i e u L A i

i L

R e

i C

Fig. 4.75.

Analiznd circuitul RL serie se obtine, pe baza celei de a doua teoreme Kirca 217

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA kho: u + Ri E = 0, respectiv ecuatia diferential satisfcut de intensitatea curentului: a a a L di + Ri = E. dt

Pentru a obtine o solutie unic, la aceast ecuatie trebuie adugat i conditia a a a as initial i(0) = i0 egal cu valoarea initial a curentului prin bobin. a a a a Pentru analiza circuitului GLJ paralel se aplic prima teorem Kircho: a a i = J Gu cu u = L di . dt

Prin eliminarea tensiunii u se obtine ecuatia diferential: a GL di + i = J, dt

satisfcut de intensitatea curentului, cu conditia initial i(0) = i0 . a a a Aplicnd a doua teorem Kirckho la circuitul RCE serie se obtine: a a u + Ri E = 0 cu i = C du . dt

Prin eliminarea curentului se obtine ecuatia diferential: a RC du + u = E, dt

cu conditia initial u(0) = u0 egal cu tensiunea initial la bornele condensato a a a rului. Ecuatia diferential specic circuitului GCJ paralel se obtine prin aplicarea a a primei teoreme Kirckho: i = J Gu cu i = C du . dt

Prin eliminarea curentului se obtine ecuatia diferential: a C du + Gu = J, dt

cu conditia initial u(0) = u0 . a Se constat c cele patru ecuatii au forma comun: a a a a0 dx + a1 x = b0 , dt 218

4.11. CIRCUITE ELECTRICE CU UN SINGUR ELEMENT ACUMULATOR DE ENERGIE. su sonditia initial x(0) = x0 . Valorile constantelor a0 , a1 , b0 , x0 sunt date de a tabelul 3.2. Circuitul RLE serie GLE paralel RCE serie GCJ paralel a0 a1 L R GL 1 RC 1 C G b0 E J E J x0 i0 i0 u0 u0

Deoarece aceste circuite sunt caracterizate de o singur ecuatie diferential a a de ordinul ai ele se numesc circuite de ordinul unu. nt Pentru determinarea solutiei ecuatiei diferentiale liniare cu coecienti constanti se determin pentru a nceput solutia general a ecuatiei omogene: a a0 dx + a1 x = 0. dt

Ecuatia caracteristic a acesteia, a a0 r + a1 = 0, are o singur rdcin r = a1 /a0 , solutia general ind: a a a a a x1 (t) = Aert . Solutia particular a ecuatiei neomogene se rpesupune constant timp a a n x2 (t) = B. Prin substitutie se obtine aB = b0 , deci: x2 (t) = B = b0 /a1 . consecint ecuatia diferential admite solutia: In a a x(t) = x1 (t) + x2 (t) = Aert + B, cu r = a1 /a0 i B = b0 /a1 . Constanta de integrare A se obtine din conditia s initial: a x(0) = A + B = x0 , A = x0 B. Forma nal a solutiei este: a x(t) = (x0
a b0 a1 t b0 )e 0 + , a1 a1

ceea ce corespunde cele patru cazuri la: n i(t) = (i0 E Rt E )e L + , R R

219

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA i(t) = (i0 J)e GL + J,


t t

J Gt J )e C + . G G Pentru t se constat c x(t) are limita x = lim t , x(t) = a a ce corespunde la: u(t) = (u0 i = lim i(t) =
t

u(t) = (u0 E)e RC + E,

b0 , a1

ceea

E , i = lim i(t) = J, t R
t

J . G Aceste valori corespund regimurilor stationare ale circuitelor analizate, care n bobina se comport ca un conductor perfect, iar condensatorul ca un izolator a perfect. Notnd cu = a0 /a1 , solutia se scrie sub forma: a u = lim u(t) = E , u = lim u(t) =
t

x(t) = Aet/ + B, care se numete constanta de timp a circuitului i are valorile: n s s = pentru circuitele inductive, = RC = L = GL, R C , G

pentru circuitele capacitive. aceste relatii R = 1/G reprezint rezistenta intern a sursei echivalente In a a circuitului la bornele cruia se a conectat elementul acumulator de energie. a a Functia x(t) ind continu origine: a n
t0 t<0

lim x(t) = lim x(t),


t0 t>0

ea satisface egalitatea x(0) = x0 . Cunoterea constantei de timp , a valorii s initiale x0 i a valorii nale x , determinat prin analiza regimului stationar s a t/ asimptotic permite determinarea variatiei timp a mrimii x(t) = Ae n a + B, care este curentul prin bobin sau tensiunea la bornele condensatorului. Aceste a mrimi se numesc variabile de stare i sunt functii continui, spre deosebire de a s tensiunea la bornele bobinei sau curentul prin conductoare care nu sunt mod n necesar functii continui. Pentru determinarea acestora se poate folosi ecuatia constitutiv a elementului acumulator de energie: a uL(t) = L di LA t/ E i0 t/ e , = e = RAet/ = R dt R 220

4.11. CIRCUITE ELECTRICE CU UN SINGUR ELEMENT ACUMULATOR DE ENERGIE. du CA t/ A E u0 iL (t) = C = e = et/ = R i0 et/ . dt R R Se constat c aceste functii au valoare asimptotic nul: lim uL (t) = 0, a a a a t lim iC (t) = 0. t Valoarea initial a tensiunii la bornele bobinei este: uL (0) = E Ri0 , ca i a s cum bobina primul moment se comport ca o surs de curent, cu c.e.m egal cu n a a conditia sa initial i0 . particular, cazul conditiei initiale nule i0 = 0, bobina a In n se comport primul moment ca un izolator perfect. a n Valoarea initial a curentului prin condensator este: iC = (E u0)/R, ca a i cum acesta ar primul moment o surs ideal de tensiune cu t.e.m egal s n a a a cu conditia initial u0 . Dac initial condensatorul este descrcat u0 = 0, el se a a a comport ca un conductor perfect. a
i L(t) i oo i0 t o u L (t) u L(0) =L/R t o =L/R o iC(t) iC(0) =RC t uC (t) uoo u0 =RC t

Fig. 4.76.

Modul de variatie timp al acestor patru mrimi este reprezentat gura n a n 76. Tangenta dus la oricare din aceste grace origine intersecteaz asimptota a n a orizontal a gracului punctul t = . Se constat c dup cteva constante a n a a a a de timp, variabilele ating practic valorile corespunztoare regimului stationar. a De exemplu, dup cinci constante de timp valoarea curentului prin condensator a iC (t) = iC0 e5 0.007iC0 este doar de circa 0.7% fat de valoarea initial. a a In = consecint, constanta de timp reprezint o msur a duratei regimului tranzia a a a toriu, de variatie de la starea initial x0 la cea nal x . Totui dup o singur a a s a a 1 constant de timp, mrimile au parcurs doar 1 e = 63% din variatia total a a a i mai au de parcurs circa 37%. s Un mod practic de a evalua timpul de cretere al unei mrimi este de a s a determina durata ct aceast mrime parcurge de la 10% pna la 90% din variatia a a a a sa total. a 221

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA Dac se consider variatia exponential: a a a x(t) = Aet/ + B = x + (x0 x )et/ , pentru dou momente de timp t1 i t2 se obtin: a s x1 = x(t1 ) = x + (x0 x )et1 / , x2 = x(t2 ) = x + (x0 x )et2 / , respectiv prin artire: mp
t1 t2 x1 x = e , x2 x respectiv timpul ct dureaz tranzitia de la starea x1 la starea x2 este: a a

t2 t1 = ln

particular, dac x1 = x0 + 0.1(x x0 ) i x2 = x0 + 0.9(x x0 ), rezult In a s a timpul de cretere: s t2 t1 = ln 0.9(x0 x ) = ln(9) 2.2. = 0.1(x0 x )

x1 x . x2 x

Deoarece pentru < 0 variabila de stare tinde asimptotic ctre x , indiferent a care este valoarea sa initial se spune c aceste circuite sunt stabile. a a cazul care rezistenta echivalent R este negativ < 0 i circuitul nu In n a a s mai este stabil, variabilele tinznd ctre pentru t (gura 77). a a
x(t) x0 x oo x0 t

Fig. 4.77. Constanta de timp poate avea urmtoarele dou cazuri limit = 0 i a a a s . Primul caz degenerat, corespunde excitrii bobinei curent (G = a n 0) sau a condensatorului tensiune (R = 0). Ambele cazuri corespund unor n excitatii improprii, saltul instantaneu al variabilei de stare de la valoarea x0 la x determinnd o tensiune nemrginit la bornele bobinei sau un curent prin a a a condensator nemrginit. a 222

4.11. CIRCUITE ELECTRICE CU UN SINGUR ELEMENT ACUMULATOR DE ENERGIE. Valoarea initial a constantei de timp corespunde excitatiei tensiune a a n aceste situatii variabila de bobinei sau excitatiei curent a unui condensator. In n stare are o cretere monoton, liniar timp, regimul tranzitoriu ind nesfrit. s a a n as Aplicatia 1 Se consider circuitul din gura 78, care condensatorul este arcat initial a n nc la tensiunea u(0) = 10V .
E1=10V R1=10 i k C=1F R2 J1=1A u 10 Ee C Re i u

Fig. 4.78. La momentul t = 0 se nchide comutatorul k. Circuitul rezistiv conectat la bornele condensatorului este format dintr-o surs real de tensiune i o surs a a s a real de curent, conectate paralel. a n
u(t) uoo=10V i =25s u0 =-10V i(t) 0 o =25s t

Fig. 4.79. Acesta va echivalent cu o surs real de tensiune cu parametrii: a a Re = Ee = R1 R2 = 5, R1 + R2

ER2 + J1 R2 R1 = 10V. R1 + R2 Constanta de timp a circuitului este = Re C = 25s, iar valoarea asimptotic a a tensiunii la bornele condensatorului este: u = Ee = 10V. Pentru intervalul t (0, ), tensiunea la bornele condensatorului variaz a conform relatiei: 223

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA

u(t) = Aet/ + B, care A i B se determin din sistemul: n s a A + B = u0 B = u , rezultnd B = 10V , A = u0 B = 20V . Intensitatea curentului prin condena sator se determin prin derivarea tensiunii: a u(t) = 20et/ + 10, i(t) = C du = 4et/ . dt

momentul comutatiei, curentul prin condensator are un salt de la valoarea In i(0 ) = 0 la i(0+ ) = 4A, schimb tensiunea la bornele condensatorului variaz n a continuu de la valoarea initial u0 = 10V la cea nal u = 10V . a a Aplicatia 2 Se consider un circuit repetor cu amplicator operational la intrarea cruia a a se aplic tensiunea treapt E1 . a a
i + E u2 E1 ui + A0 u i C u2 Ee C u2 i

Re

Fig. 4.80.

Pentru a determina felul care variaz tensiunea de ieire u2 timp se n a s n adopt pentru amplicatorul operational modelul cu rezistent de intrare innit, a a a dar cu amplicare bucl deschis A0 nit i rezistent de ieire R nenul. n a a as a s a Pentru a modela corect comportarea dinamic a amplicatorului operational, a la ieire se adaug un condensator cu capacitate C. Schema echivalent a partii s a a rezistive se obtine aplicnd a doua teorem Kirchho: a a u2 = A0 ui Ri = ui + E1 , din care rezult tensiunea de intrare: a ui = E1 + Ri . A0 + 1 224

4.11. CIRCUITE ELECTRICE CU UN SINGUR ELEMENT ACUMULATOR DE ENERGIE. Tensiunea de ieire: s R A0 i, A0 + 1 A0 + 1 permite identicarea parametrilor schemei echivalente: u2 = E1 ui = E1 R A0 , Re = . A0 + 1 A0 + 1 Pentru A0 se obtine: Ee = E1 , Re = 0, ceea ce evidentiaz caracterul a repetor de tensiune al acestui circuit. Presupunnd c initial tensiunea de ieire a a s u2 (0) = 0, rezult: a Ee = E1 u2 (t) = Aet/ + B, care = Re C, A + B = 0, B = Ee , deci: n u2 (t) = Ee (1 et/ ).

consecint tensiunea de ieire nu urmrete instantaneu tensiunea de inIn a s a s trare. La aplicarea unei excitatii treapt tensiunea de ieire are o variatie expo a s nential timpul de cretere tr = 2.2 = 2.2Re C. De exemplu, pentru R = a n s 100, C = 1mF , A0 = 105, rezult Re = 1m, = Re C = 1s, ceea ce coresa punde la un timp de cretere de 2.2s. s
u2 E1 0.9E1 0.1E 1 o t tr u 2(t) E1 t0 o -U 0 t

Fig. 4.81. Dac amplicatorul are reactia invers pozitiv, din punctul de vedere al a a a relatiilor, acesta corespunde schimbrii semnului amplicrii bucl deschis a a n a a A0 , ceea ce corespunde la: R A0 , Re = . A0 1 A0 1 Chiar dac pentru A0 , aceti parametrii tind ctre aceleai valori a s a s Ee = E1 , Re = 0 ce ar putea conduce la interpretarea ca i cazul reactiei pozis n tive circuitul functioneaz ca un repetor. Totui, valoarea negativ a rezistentei a s a echivalente Re , face ca circuitul s aib o comportare instabil, iar la o tensiune a a a Ee = E1 225

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA de intrare E1 > 0 s apar la ieire o tensiune u2 (gura 81). Datorit a a s a saturatiei, realitate tensiunea de ieire se limiteaz la U0 . Timpul t0 care n s a n tensiunea ajunge la valoarea u2 = U0 este t0 = ln (U0 /E1 ). Se constat c a a orict de mic ar tensiunea de intrare, tensiunea de ieire, amplicatorul se saa a s tureaz inferior sau superior. concluzie, un amplicator operational cu reactie a In pozitiv, datorit instabilitii nu poate functiona zona liniar a caracteristicii. a a at n a Circuite excitate cu semnale constante pe portiuni Rezultatele obtinute anterior pot aplicate i cazul unor excitatii varia s n bile, care se aproximeaz prin functii scar. Presupunnd c pe ecare interval a a a a de timp al diviziunii 0 < t1 < t2 < ... < tn excitatiile sunt constante, genera torul echivalent ar avea parametrii R, Ek , pentru t (tk , tk+1 ), k = 0, 1, ... In consecint variabila de stare va avea evolutia: a x(t) = Ak e(ttk )/ + Bk = xk + (x0k xk )e(ttk )/ , care x0 se determin din conditia de continuitate a functiei x(t) functie In a n k de lim x(t).
xtk t<tk

Dac la momentele tk au loc comutatii circuit este posibil ca pe ecare a n interval t (tk , tk+1 ), rezistenta echivalent s aib alt valoare Rk , k = 0, 1, .... a a a a Aplicatia 1 Se consider cicuitul RLe, care R = 10, L = 10mH, iar e(t) are variatia a n reprezentat gura 82, cu t1 = 1ms, E1 = 10V , E2 = 10V . a n
e(t) i

L R u

Fig. 4.82.

e(t) E1 t1 E2-

i(t) E1/R t o E2/R t u(t) t

Fig. 4.83.

226

4.11. CIRCUITE ELECTRICE CU UN SINGUR ELEMENT ACUMULATOR DE ENERGIE. Deoarece pentru t < 0, e(t) = 0, curentul initial prin bobina are valoarea i(0) = 0. Pe primul interval de timp t (0, t1 ) curentul este: i(t) = A1 et/ + B1 , cu = L/R, i(0) = A1 + B1 = 0, i = B1 = E/R. Curentul E 3 1 et/ = 1 et/10 , R are la momentul de timp t1 = 1ms valoarea i1 = i(t1 ) = 1 e1 = 0.63A, care este conditia initial pentru urmtorul interval t > t1 , care: a a n i(t) = i(t) = A2 e(tt1 )/ + B2 , cu i(t1 ) = A2 + B2 = i1 , i = B2 = E2 /R, ceea ce corespunde la: E2 E2 (tt1 )/ e = 1 + 1.63e(tt1 )/ . + i1 R R Intensitatea curentului: i(t) = E (1 et/ ), 0 < t < t1 R i(t) = E2 (tt1 )/ E2 , t > 0, + i1 e R R permite determinarea tensiunii la bornele bobinei: u(t) = L di dt Eet/ , 0 < t < t1 (E2 i1 R)e(tt1 )/ , t > 0,

mrimi a cror variatie timp sunt reprezentate grac gura 83. a a n n Aplicatia 2 Se consider aplicatia din gura 84, care E1 = 20V , R1 = R2 = 1k, a n J2 = 10mA, C = 1F , la care comutatorul k se nchide la momentul t = 0 i s rmne a a nchis o durat t1 = 1ms, dup care se deschide din nou. a a regimul stationar anterior momentului initial, circuitul admite schema echiIn valent din gura 84, care u0 = R2 J2 = 10V . regimul stationar ulterior a n In nchiderii comutatorului k circuitul admite schema echivalent din gura 84, a n care i1 = (E1 + R2 J2 )/(R1 + R2 ) = 15mA, u = E1 R1 i1 = 5V . Pentru intervalul t (0, t1 ), circuitul rezistiv este echivalent (gura 86) cu o sursa de tensiune cu rezistent intern: a a R1 R2 = 500, R1 + R2 care determin o constant de timp 1 = Re1 C = 500s. a a Re1 = 227

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA

E1 R1

k u

R2 C i1 E1 u oo R1

J 2 E1 R1 u0

R2

J2

R2

J2

Fig. 4.84.

u(t) t1+ 2

o u0

1 t 1

i(t) 1 t1+ 2 t1 t

Fig. 4.85.

E e1 C
1

Re

u(t)

Fig. 4.86.

228

4.11. CIRCUITE ELECTRICE CU UN SINGUR ELEMENT ACUMULATOR DE ENERGIE.


C u(t) R2 J2

Fig. 4.87.

Tensiunea la bornele condensatorului are, acest interval, expresia: n u(t) = A1 et/1 + B1 , cu u(0) = A1 + B1 = u0 , u = B1 , deci: u(t) = u + (u0 u )et/1 = 5 15et/1 .

La momentul t = t1 tensiunea are valoarea u1 = 5 15e2 3.5V . = Pentru intervalul t > t1 , care comutatorul k este deschis, rezistenta echivan lent la bornele condensatorului este R2 i constanta de timp = R2 C = 1ms. a s Tensiunea la bornele condensatorului: u(t) = A2 e(tt1 )/2 + B2 , satisface conditiile u(t1 ) = A2 + B2 = u1 i lim u(t) = u0 , ce conduc la: s
t

du Intensitatea curentului prin condensator i = C are variatia timp pre n dt zentat gura 85. a n Circuite de ordinul unu excitate cu semnale arbitrare Analiznd rspunsul unui circuit liniar cu un singur element acumulator de a a energie la excitatie treapt: a x(t) = x + (x0 + x )et/ = x0 et/ + x (1 et/ ). Se constat c un circuit electric care contine elemente acumulatoare de enera a gie poate strbtut de curenti nenuli, chiar absenta surselor x = 0. Acestea a a n se datoreaz strii initiale nenule x0 = 0. a a Rspunsul x(t) se poate descompune doi termeni: x(t) = xl (t) + xf (t): a n xl (t) = x0 et/ , xf (t) = x (1 et/ ), care xl (t) este numit solutia liber i se datoreaz exclusiv conditiilor initiale n a as a i xf (t) este numit solutia fortat i se datoreaz excitatiei. s a as a 229

u(t) = u0 + (u1 u0 )e(tt1 )/2 = 10 5(1 + 3e2 )e(tt1 )/2 .

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA Solutia liber satisface conditia initial xl (0) = x0 i evolueaz ctre zero. a a s a a Aceast ind solutia ecuatiei diferentiale omogene, corespunztoare circuitului a a cu surse nule, nu va depinde de tipul excitatiei aplicat circuitului. Solutia fortat a evolueaz de la xf (0) = 0, corespunztoare strii initiale nule, ctre valoarea de a a a a regim stationar x . Solutia de regim fortat este solutia ecuatiei neomogene: dx + a1 x = b0 (t), dt cu x(0) = 0 i depinde de excitatia aplicat b0 (t) = e(t) sau j(t). s a Ecuatia diferential ind liniar, solutia ei va depinde liniar de excitatie. a a De exemplu, dac excitatia are forma unui impuls dreptunghiular (gura 88), a rspunsul este: a a0

b 0 (t) B0 t t1
Fig. 4.88.

cu x1 = (B0 /a1 )(1 et1/ ).

B0 (1 et/ ), t (0, t1 ) x(t) = a1 x e(tt1 )/ , t > t , 1 1


x(t)

t t1

Fig. 4.89. La limit dac t1 0 i B0 , astfel at t1 B0 = 1 (gura 90), ceea ce a a s nc corespunde unei excitatii de tip impuls Dirac b0 (t) = (t):
t1 0

lim x1 = lim

1 1 1 1 et1/ = = , t1 0 a1 t1 a1 a0 230

4.11. CIRCUITE ELECTRICE CU UN SINGUR ELEMENT ACUMULATOR DE ENERGIE.


b 0 (t) 3 2 1 1/3 1/2 1 t t b 0 (t) =( t )

Fig. 4.90.
x(t) x(t)= e-t/

1 a- 1

Fig. 4.91.

iar rspunsul devine: a x(t) = 1 t/ e . a0

Se constat c rspunsul liber al circuitului are aceeasi expresie, dac x0 = a a a a 1/a0 . consecint, orice stare initial x0 nenul este echivalent din punctul de In a a a a vedere al rspunsului cu o excitatie a0 (t) aplicat unui circuit cu stare initiala a a nul. a Acest lucru nu este ampltor, conform teoremei de echivalent pentru nt a a conditiile initiale, un element acumulator de energie cu stare initial nenul este a a echivalent cu elementul stare initial nul conectat cu o surs impuls Dirac. n a a a Deoarece orice semnal de excitatie admite reprezentarea: b0 (t) =
t 0

b0 (t )(t t )dt ,

datorit liniaritii ecuatiei, solutia de regim fortat datorat acestei excitatii va a at a : xf (t) = 1 a0
t 0

b0 (t )e(tt )/ dt .

Rspunsul circuitului liniar de ordinul unu la excitatie arbitrar b0 (t) i stare a a s initial x0 , este: a 231

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA 1 t/ e a0

x(t) = xl (t) + xf (t) = x0 et/ + Derivata functiei x(t) este:

t 0

b0 (t )et / dt .

1 dx x0 1 t/ t t / b0 (t )e dt + et/ b0 (t)et / . = et/ e dt a0 a0 0 i se veric uor c x(t) satisface ecuatia: s a s a dx + a1 x = b0 (t), dt i conditia initial x(0) = x0 . Fiind solutia unic a acestei ecuatii este i problema s a a s problemei. Conditia ca dou elemente dipolare de circuit s e echivalente este ca ele s a a a aib acelai rspuns pentru o excitatie comun, arbitrar. Circuitele de ordinul a s a a a unu sunt echivalente dac au aceeai comportare regim stationar, au aceeai a s n s constant de timp i stare initial identic. a s a a Aplicnd rezultatul obtinut la circuitul RLe serie se obtine urmtoarea exa a presie a curentului: a0 1 i(t) = i0 et/ + et/
t 0

e(t ) t / e dt , R

care = L/R. cazul circuitului RCe serie tensiunea la bornele condensaton In rului este: 1 u(t) = u0 et/ + et/
t 0

e(t )et / dt .

Aplicatia 1 Considernd circuitul din gura 92, care: a n


i e(t) R C u(t) t1 t t1 t e(t) u(t)

Fig. 4.92.

e(t) =

at, t (0, t1 ) 0, t > t1 ,

iar condensatorul este initial descrcat. a 232

4.11. CIRCUITE ELECTRICE CU UN SINGUR ELEMENT ACUMULATOR DE ENERGIE. Tensiunea la bornele condensatorului este, pentru t < t1 : u(t) = a t/ e
t 0

t et / dt =

a t/ e [ tet/

t 0

et / dt ] = a(t + et/ ).

Pentru t > t1 : a t/ t1 t / e te dt = aet/ [(t1 )et1 / + ]. 0 Circuite neliniare cu un element acumulator de energie Se consider un circuit electric alctuit din surse de tensiune, surse de cua a rent, rezistoare liniare sau neliniare, la bornele cruia se a un element liniar a a acumulator de energie: bobin sau condensator (gura 93). a u(t) =
iC iC i i=g(u) i u=f(i) u

C C C iC

Fig. 4.93. Presupunnd sursele cu parametrii constanti timp partea rezistiv a circua n a itului se poate echivala cu un rezistor neliniar controlat tensiune sau curent. n n Pentru a simplica analiza se presupune c rezistorul neliniar are caracteristica a liniar pe portiuni. a Modul care variaz tensiunea u(t) se obtine prin rezolvarea ecuatiilor: n a du du i = iC = C i = g(u), dt dt cu conditia initial u(0) = u0 , sau a iC = C du = g(u), dt perechea u, i ind coordonatele unui punct din gracul functiei g(u). Circuitul se a regim dinamic att timp ct i = 0. a n a a Din analiza acestei relatii rezult c dac i = g(u) > 0 atunci u(t) este a a a descresctor, iar dac i = g(u) < 0, atunci tensiunea trebuie s scad timp. a a a a n Aceast observatie permite stabilirea sensului care evolueaz punctul de funca n a ionare pe caracteristica neliniar u - i. Deplasarea acestui punct se face pn la t a a a indeplinirea conditiei i = 0, corespunznd punctului de echilibru. a C 233

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA


i g(u)

P2

Fig. 4.94.

>

. .
u2 P1 u1
>

>

i i i1 C u u(t)
U0

P1

P2

.
t

>

u1 u 2 u 0 i(t) i1 i0

>

P0 u

u0 u1 t1

Fig. 4.95.

De exemplu, din caracteristica neliniar reprezentat gura 94, rezult c a a n a a pentru orice P0 cu u > u1 , circuitul evolueaz ctre starea nal P1 . Tot spre P1 a a a evoleaz circuitul, dac u0 (u2 , u1). Rezult c P1 este un punct de echilibru a a a a stabil. schimb P2 este un punct de echilibru instabil. In general, punctele de intersectie ale caracteristicii cu axa tensiunii sunt In puncte de echilibru, cele la care rezistenta dinamic este pozitiv sunt puncte de a a echilibru stabil, caz contrar sunt puncte de echilibru instabil. n Aplicatia 1 Se va analiza descrcarea unui condensator pe o diod tunel (gura 95). a a Considernd tensiunea initial a condensatorului corespunztoare punctului a a a P0 plasat pe portiunea de caracteristic cu rezistent dinamic Rd1 negativ, a a a a curba va evolua ctre P1 i ulterior pe portiunea cu Rd2 > 0 ctre punctul de a s a echilibru nal P2 . Pe primul interval de timp P (P0 , P1 ) curentul i tensiunea vor evolua s exponential instabil cu = Rd1 C < 0. Durata acestei tranzitii este: 234

>

>

P0 u

>

>

t t1

4.11. CIRCUITE ELECTRICE CU UN SINGUR ELEMENT ACUMULATOR DE ENERGIE. u0 u0 , u1 u0 Evolutia de la P1 la P2 se face exponential stabil: t1 = 1 ln u(t) = u1 et/2 , i(t) = i1 et/2 , iar constanta de timp: 2 = Rd2 C > 0. Intr-o manier asemntoare se trateaza i cazul bobinei conectate la bornele a a a s unui rezistor neliniar controlat curent (gura 96). n
iL i L u u L L u iL i u=f(i) i i=g(u)

Fig. 4.96. Ecuatiile acestui circuit diL , iL = i, u = f (i), dt permit obtinerea unei ecuatii similare: u=L L di = f (i), dt

cu conditia initial i(0) = i0 . a De aceast dat, punctul de echilibru corespunde conditiei u = 0. Dac u > 0, a a a atunci i(t) trebuie s scad timp, iar dac u < 0, atunci i(t) trebuie s creasc a a n a a a timp. n acest caz, punctele de intersectie ale caracteristicii cu axa curentului sunt In puncte de echilibru, stabil dac rezistenta dinamic ele este pozitiv i instabil a a n as caz contrar. n Analiznd gracul caracteristicii neliniare u = f (i) din gura 97 se constat a a c punctele P1 i P3 sunt puncte de echilibru stabil, iar P2 este un punct de a s echilibru instabil. Dac i0 > i2 atunci curentul va evolua ctre valoarea nal a a a i = i3 , iar dac i0 < i2 , atunci valoarea asimptotic va i = i1 . a a Aproximnd caracteristica f (i) liniar pe portiuni, functiile i(t) i u(t) admit a s t/ pe diferite intervale de timp expresii de forma Ae + B, care = L/Rd iar n constantele A i B se determin din conditiile initiale i cele asimptotice. s a s 235

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA

P3 > i3 i2 P2 > i1 > P1

Fig. 4.97.

Analiza circuitelor cu un condensator conectat la un rezistor neliniar controlat curent precum i a circuitelor cu o bobin conectat la bornele unui rezistor n s a a neliniar controlat tensiune ridic diculti suplimentare. n a at
i Pa
>
>

o
>

Fig. 4.98. Fie circuitul capacitiv neliniar de ordinul unu, cu o caracteristic u = f (i). a du , u = f (i), dt Punctul unic de echilibru corespunde conditiei i = 0. Dac i > 0, atunci u(t) a trebuie s scad timp, iar dac i < 0, atunci u(t) trebuie s creasc timp. a a n a a a n Analiznd caracteristica din gura 99, rezult c Pe este un punct de echilibru a a a stabil i c starea circuitului va evolua asimptotic ctre acest punct indiferent de s a a starea initial P0 . Dac u0 < u2 , atunci evolutia are loc direct ctre Pe prin P2 . a a a In schimb dac, intensitatea curentului starea initial i0 > i1 , atunci se constat a n a a c punctul de functionare evolueaz de la P0 ctre punctul P2 . Punctul P2 este a a a un punct de impas, deoarece ajuns aici, circuitul nu poate rmne acest stare, a a n a care i = 0. Se constat c punctul de functionare are un salt din P2 P2 , salt n a a n care este it de o discontinuitate curent, dar nu i tensiunea la bornele nsot n s n condensatorului. Din P2 punctul de functionare evolueaz ctre starea nal de a a a echilibru Pe . Un astfel de circuit cu o singur stare de echilibru se numete circuit a s monostabil. Analiznd caracteristica neliniar din gura 99 se constat c Pe este a a a a i = iC = C 236

>

>

>

. . .

> Poo

4.11. CIRCUITE ELECTRICE CU UN SINGUR ELEMENT ACUMULATOR DE ENERGIE.


i
> >

i P2

P1

.
u P1

unicul punct de echilibru, dar el este instabil, iar punctele P1 i P2 sunt puncte de s impas. consecint indiferent de ce stare initial P0 = Pe are circuitul, acesta In a a va evolua pe traseul P1 - P1 - P2 - P2 ciclul relundu-se la nesfrit. a as Un astfel de circuit la care mrimile u(t) i i(t) au o variatie periodic timp a s a n se numete circuit astabil. s Si cazul circuitelor cu o bobin conectat la bornele unui circuit rezistiv n a a neliniar, controlat tensiune, exist un singur punct de echilibru u = 0, i = g(u). n a Acesta poate stabil, dac g (t) > 0 sau instabil, dac conductanta dinamic a a a este negativ acest punct. Cnd punctul de functionare ajunge a n a ntr-un punct de impas, acest caz are doar un salt orizontal, pn la un alt punct al caracn a a teristicii, care are acelai curent. Acest salt corespunde unei variatii discontinui s a tensiunii la bornele bobinei, dar cu pstrarea continuitii functiei i(t). a at Aplicatia 2: Oscilatorul de relaxare. Circuitul alctuit dintr-un condensator i un INIC realizat cu un amplicator a s operational (gura 100) are caracteristica din gura 101.
R i C + R

Acest circuit are originea O ca punct de echilibru instabil, iar punctele P1 i P2 puncte de impas. Punctul de functionare va evolua ciclic pe traseul P1 s P1 - P2 - P2 . Segmentele P1 - P2 i P2 - P1 corespund saturatiei inferioare i s s 237

>

P2

> Pe

..
>

P2 u

P1

..
>

Pe
>

P2

Fig. 4.99.

Rs

Fig. 4.100.

>

>

>

>
>

u2

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA


i

>

P1 > > > P2

Fig. 4.101.

respectiv superioare amplicatorului operational ceea ce determin la ieire un a s semnal dreptunghiular periodic.
u 2(t) +U0 t1 -U 0 i(t) t2 t t1 -kU 0 -U 0 U0 kU0 t2 t u

t1 t 2

Fig. 4.102. Presupunnd pentru a nceput c amplicatorul este saturat superior, u2 = U0 , a potentialul bornei + a amplicatorului operational are expresia: Rs = kU0 , R + Rs determinat cu relatia divizorului de tensiune. Condensatorul C va avea la borne a o tensiune: V1 = U0 V = u(t) = Aet/ + B, cu = RC i u = B = U0 . Presupunnd condensatorul C initial descrcat, s a a rezult u(0) = A + b = 0: a u(t) = U0 (1 et/ ). 238

>
o

P2

> >

P1 u

>

CIRCUITE ELECTRICE LINIARE CU DOUA ELEMENTE ACUMULATOARE DE ENERGIE Tensiunea de intrare ui = V+ V este pozitiv pn la momentul t1 la care: a a a 4.12. U0 (1 et1 / ) = U0 t1 = ln Rs , R + Rs

R + Rs . R

acest moment amplicatorul operational trece din starea saturat superior In starea saturat inferior (are loc saltul P1 - P1 ). continuare tensiunea la n In bornele condensatorului va evolua descresctor de la u(t1 ) = kU0 spre U0 dar a la momentul t2 , la care u(t2 ) = kU0 are loc o nou tranzitie. Astfel at: a nc t = t2 t1 = ln kU0 + U0 1+k Rs , = ln = ln 1 + 2 kU0 + U0 1k R

reprezint semiperioada oscilatiilor. a concluzie, acest circuit alctuit cu un singur element acumulator de energie, In a numit oscilator de relaxare, nu are un regim limit stationar i va oscila permanent a s cu perioada T = 2t. Aplicatia 3: Circuit bistabil cu bobin i amplicator operational. as

4.12

Circuite electrice liniare cu dou elemente a acumulatoare de energie

Se consider un circuit electric alctuit din rezistoare, surse ideale de tensiune i a a s de curent, care contine i dou elemente acumulatoare de energie. Se deosebesc s a trei cazuri (gura 103): circuite cu dou bobine; a circuite cu dou condensatoare; a circuite cu o bobin i un condensator. as Circuitul cu dou bobine are ecuatiile: a di2 di1 , u2 = L2 , dt dt iar partea rezistiv liniar i activ, presupus controlabil curent, ar caraca as a a a n terizat prin ecuatiile: a u1 = L1 u1 = r11 i1 + r12 i2 + e1 , u2 = r21 i1 + r22 i2 + e2 , 239

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA


A i1 L1 u1 B (a) L1 (c) A i1 u1 B i2 C C L 21 A i1 u1 B i2 C C2 u2 D i2 C C2 u2 D (b)

u2 D

Fig. 4.103.

care e1 = uAB0 i e2 = uCD0 reprezint tensiunile de mers gol, pentru regimul n s a n i1 = i2 = 0, la cele dou porti AB i respectiv CD. a s Cele patru rezistente: de intrare r11 , de ieire r22 i de transfer r12 , r21 repre s s zint elementele unei matrice ptrate i simetrice r12 = r21 , dac circuitul rezistiv a a s a nu contine surse comandate. Deoarece s-a adoptat pentru circuitul rezistiv regula de la receptoare, matricea r este pozitiv denit i r11 > 0, r22 > 0, dac circuitul as a rezistiv pasivizat este alctuit doar din rezistoare pasive, cu rezistente pozitive. a Eliminnd tensiunile de la bornele celor dou bobine, se obtine sistemul de a a ecuatii diferentiale liniare, de ordinul ai cu coecienti constanti: nt r11 i1 + r12 i2 + e1 di1 , = dt L1 r21 i1 + r22 i2 + e2 di2 = . dt L2 Circuitul cu dou condensatoare este caracterizat prin ecuatiile: a i1 = C1 caracteristice prtii reactive i a s i1 = g11 u1 + g12 u2 + j1 , i2 = g21 u1 + g22 u2 + j2 , caracteristice prtii rezistive, presupus controlabil tensiune. aceste ecuatii a a a n In j1 = iscAB i j2 = iscCD reprezint curentii de scurtcircuit produi de sursele din s a s circuitul rezistiv la cele dou porti AB i CD. a s Prin eliminarea curentilor i1 i i2 se obtine sistemul de ecuatii diferentiale s liniare, de ordinul ai cu coecienti constanti: nt 240 du1 du2 , i2 = C2 , dt dt

4.12.

CIRCUITE ELECTRICE LINIARE CU DOUA ELEMENTE ACUMULATOARE DE ENERGIE g11 u1 + g12 u2 + j1 du1 = , dt C1 g21 u1 + g22 u2 + j2 du2 = . dt C2

Dac primul caz solutia ecuatiilor diferentiale era reprezentat de curentii a n a din bobine, acest caz, solutia este constituit de tensiunile la bornele condenn a satoarelor. Aceste semnale electrice constituie variabilele de stare ale circuitului analizat, iar ecuatiile diferentiale satisfcute se numesc ecuatiile variabilelor de a stare. Pentru obtinerea ecuatiilor variabilelor de stare ntr-un circuit cu o bobin i as un condensator se folosesc ecuatiile elementelor acumulatoare de energie: di1 du2 , i2 = C2 , dt dt i cele ale prtii rezistive, caracterizare hibrid: s a a u1 = L1 u1 = h11 i1 + h12 u2 + e1 , i2 = h21 i1 + h22 u2 + j2 , iar prin eliminarea variabilelor u1 i i2 : s h11 i1 + h12 u2 + e1 di1 , = dt L1 du2 h21 i1 + h22 u2 + j2 = . dt C2 Si acest caz variabilele de stare reprezint tensiunile la bornele condensa n a toarelor i curentii din bobine. s Indiferent de cazul considerat, ecuatiile variabilelor de stare au forma: dx1 = a11 x1 + a12 x2 + y1 , dt dx2 = a21 x1 + a22 x2 + y2 , dt care a11 , a12 , a21 , a22 IR, iar x1 , x2 , y1 i y2 sunt functii de timp, denite pe n s intervalul t > 0 i cu valori IR. Deoarece circuitele cu dou elemente acumulas n a toare de energie sunt caracterizate de un sistem de dou ecuatii diferentiale, ele a se numesc i circuite de ordinul doi. s Folosind notatia matriceal - vectorial: a x = [x1 , x2 ]T , y = [y1 , y2 ]T , 241

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA A= a11 a12 a21 a22 ,

ecuatiile variabilelor de stare capat form compact: a a a dx = Ax + y, dt care x reprezint vectorul variabilelor de stare, y reprezint excitatiile (efectul n a a surselor vzut pe la bornele elementelor acumulatore de energie), iar A IR2x2 a este o matrice ptrat, caracteristic sistemului analizat cu elemente date de a a a parametrii R, L, C din circuit. Pentru determinarea evolutiei timp a variabilelor de stare trebuie rezolvat n a ecuatia variabilelor de stare, a crei solutie este determinat univoc, doar dac a a a se cunosc valorile conditiilor initiale: x(0) = x0 , respectiv curentii prin bobine i tensiunile la bornele condensatoarelor, mo s n mentul initial t = 0. Rezolvarea sistemului variabilelor de stare se va face prin eliminare. Derivnd a dx prima ecuatie se obtine (cu notatia x = ): dt
x = a11 x1 + a12 x2 + y1 , 1

i s nlocuind x2 = a21 x1 + a22 x2 + y2 , rezult: a


x = a11 x1 + a12 a21 x1 + a12 a22 x2 + a12 y2 + y1 , 1

Exprimnd x2 = (x1 a11 x1 y1 )/(a12 ), din prima ecuatie, rezult nal: a a n


x (a11 + a12 )x1 + (a11 a22 a12 a21 )x1 = y1 a22 y1 + a12 y2 . 1

Cea de a doua variabil de stare satisface o ecuatie asemntoare: a a a


x (a11 + a12 )x2 + (a11 a22 a12 a21 )x2 = y2 a11 y2 + a21 y1 . 2

Cele dou variabile de stare satisfac ecuatii diferentiale liniare de ordinul doi a cu coecienti constanti de forma: x T x + Dx = f, care T = a11 +a22 reprezint urma matricei A, iar D = a11 a22 a12 a21 reprezint n a a determinantul matricei A. Termenul liber f reprezint excitatiile circuitului. a 2 Coecientii ecuatiei diferentiale se noteaz deseori cu T = 2, D = 0 : a
2 x + 2x + 0 x = f,

242

CIRCUITE ELECTRICE LINIARE CU DOUA ELEMENTE ACUMULATOARE DE ENERGIE s care = T /2 se numete coecient de amortizare, iar 0 = D se numete n s pulsatie de rezonant. a Solutia ecuatiei diferentiale de ordinul doi satisfcut de o variabil de stare a a a se caut sub forma: a 4.12. x(t) = xg (t) + xp (t), care xg (t) este solutia general a ecuatiei omogene: n a
2 x + 2x + 0 x = 0,

iar xp (t) este o solutie particular a ecuatiei neomogene. Dac particular, a a n excitatia f este constant timp, atunci ecuatia neomogen admite ca solutie a n a 2 particular xp (t) = f /(0 ). a Pentru determinarea solutiei generale a ecuatiei neomogene se utilizeaz ecua a ia caracteristic: t a
2 r 2 + 2r + 0 r 2 = 0,

care este o ecuatie de gradul doi, cu rdcinile: a a r1 = +


2 2 0 , r2 = 2 2 0 .

Se veric uor c aceste rdcini sunt chiar valorile proprii ale matricei A: a s a a a Ax = x, care se calculeaz din ecuatia: a a11 a12 = 0, a21 a22 deci (a11 )(a22 ) a12 a21 = 0, ceea ce corespunde cu: 2 T + D = 0. Solutia general a ecuatiei diferentiale omogene are expresia: a xg (t) = A1 er1 t + A2 er2 t , ceea ce corespunde expresiei: x(t) = xg (t) + xp (t) = A1 er1 t + A2 er2 t + xp (t),
2 pentru evolutia timp a variabilei de stare cu xp (t) = f /(0 ), cazul particular n n al exitatiei constante. Pentru analiza calitativ a modului care evolueaz timp o variabil de a n a n a stare la un circuit de ordinul doi se vor discuta ecuatia caracteristic. a

243

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA Dac rdcinile ecuatiei caracteristice sunt reale i negative se introduc notaa a a s iile: t 1 1 , r2 = , 1 2 care evidentiaz c un astfel de circuit are dou constante de timp 1 i 2 , iar a a a s regimul tranzitoriu, de evolutie de la o stare initial ctre o stare nal stationar: a a a a r1 = x = lim x(t) = xp (t) =
t

f , 2 0

care exist cazul excitatiilor constante, se face dup relatia: a n a x(t) = A1 et/1 + A2 et/2 + x . Constantele de integrare A1 i A2 se determin din conditiile initiale: s a A1 A2 , 1 2 iar starea asimptotic nal x se determin prin studiul regimului stationar posa a a terior regimului tranzitoriu, deci prin analiza circuitului rezistiv (R, E, J) obtinut prin nlocuirea bobinelor cu conductoare perfecte i a condensatoarelor prin izos latoare perfecte. x(0) = A1 + A2 + x , x (0) =
x g(t) A2 A1 1 t 2 x(t) xoo x0 x(t) x0 x oo A2 1 A1 2 t t

x g (t)

Fig. 4.104. gura 104 se reprezint cteva moduri tipice de variatie timp a unei In a a n variabile de stare la un circuit de ordinul doi. Se constat c regimul tranzitoriu a a are un caracter aperiodic (cu cel mult un singur punct de extremum), uneori 244

CIRCUITE ELECTRICE LINIARE CU DOUA ELEMENTE ACUMULATOARE DE ENERGIE monoton i c el dureaz practic un timp de 3 4 ori mai mare dect cea mai s a a a mare constant de timp a circuitului. a Regimul aperiodic al unui circuit electric are loc atunci cnd ecuatia sa caraca 2 teristic are determinantul pozitiv, deci T > 4D, respectiv > 0 coecientul a de amortizare mai mare dect pulsatia de rezonant. a a Aceste armatii sunt valabile dac cele dou rdcini reale sunt negative, ceea a a a a 2 2 2 > 0. ce implic + 2 0 < 0, deci > a 0 Dac urma T a matricei A nu este negativ sau determinantul D nu este pozia a tiv, atunci coecientul de amortizare devine negativ, iar circuitul are o functionare consecint, dac cel putin una din rdcinile caracteristice ale instabil. In a a a a a ecuatiei caracteristice este pozitiv atunci, regimul tranzitoriu nu are o durat a a limitat, iar variabila de stare crete namrginit timp. a s a n 4.12.
x(t) x(t) A1 1 A2 2 t 1 2

Fig. 4.105. cazul care determinantul ecuatiei caracteristice este negativ, rdcinile In n a a acesteia sunt complexe i conjugate, deoarece ecuatia are coecienti reali. s a a Notnd cu j = 1 unitatea imaginar, rezult: a r1 = + j, r2 = j,
2 care = 0 2 se numete pulsatie proprie. n s acest caz: In

x(t) = A1 er1 t + A2 er2 t + x = et (A1 ejt + A2 E jt ) + x , i folosind relatiile Euler: s ejt = cos t + jsin t, ejt = cos t jsin t, x(t) = (B1 cos t + B2 sin t)et + x . Constantele de integrare B1 i B2 se determin din conditiile initiale x(0) = s a B1 + x i x(0) = B2 B1 , iar starea asimptotic x din studiul circuitului s a regim stationar. n 245

rezult: a

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA acest caz se constat c variabila de stare are o evolutie oscilant amortizat In a a a gura 106 se prezint: cu pulsatia i cu coecientul de amortizare = 1/ . In s a
x(t) x(t) xoo o t x0 o

Fig. 4.106. moduri tipice de evolutie a variabilelor de stare cazul 0 > , ipoteza n n c partea reala a radacinilor ecuatiei caracteristice este negativa (coecientul de a amortizare > 0). Regimul tranzitoriu are o durat limitat, practic dup 3-4 constante de timp a a a 1 = se atinge starea stationar posterioar regimului tranzitoriu. Dac a a a n schimb urma T a matricei este pozitiv, coecientul de amortizare este negativ a iar circuitul are o functionare instabil, oscilatiile de pulsatie cu amplitudine a cresctoare nemrginit timp (g. 107.b). a a n

x(t) x(t)

Fig. 4.107. cazul limit, care rdcinile ecuatiei caracteristice sunt pur imaginare In a n a a ( = 0 i T = 0) variabila de stare are o evolutie oscilant neamortizat: s a a x(t) = B1 cos t + B2 sin t + x ca gura 107.a. n Un alt caz special are loc atunci cnd determinatul ecuatiei caracteristice este a aceast situatie, rdcinile acestei ecuatii sunt confundate i obligatoriu nul. In a a a s reale. Dac valoarea comun este negativ, atunci circuitul are o comportare a a a stabil, variabilele de stare avnd evolutia conform functiei: a a x(t) = A1 er1 t + A2 ter2 t + x = (A1 + A2 )et/ + x , 246

CIRCUITE ELECTRICE LINIARE CU DOUA ELEMENTE ACUMULATOARE DE ENERGIE circuitul ind caracterizat de o singur constant de timp = 1/r2 = 1/r2 . a a aces caz se spune c circuitul este regim critic, evolutia variabilei de In a n stare ind la frontier a ntre evolutia aperiodic i cea oscilant amortizat (g. a s a 108). 4.12.
x(t) x critic aperiodic t oscilant amortizat

x0

Fig. 4.108. cazul care valoarea comun a rdcinilor este pozitiv, variabilele de stare In n a a a a au o evolutie nemrginit pentru t > 0, circuitul avnd un caracter instabil. a a a cazul degenerat r1 = r2 = 0, variabila de stare are expresia: In x(t) = A1 + A2 t + x deci este nemrginit. a a concluzie, circuitele electrice liniare cu dou elemente acumulatoare de In a energie se pot clasica urmtoarele catogorii: n a circuite stabile (cu rdcinile semiplanul stng) a a n a cu regim aperiodic (rdcini reale, distincte i negative); a a s regim critic (rdcini confundate, negative); n a a regim oscilant amortizat (rdcini complex conjugate cu parte real n a a a negativ); a circuite oscilante neamortizate (cu rdcini pur imaginare); a a circuitele instabile (cu rdcini semiplanul drept). a a n gur se prezint pozititia rdcinilor ecuatiei caracteristice pentru difeIn a a a a rite categorii de circuite de ordinul doi. Partea imaginar a rdcinilor caractea a a ristice cnd este nenul este egal cu , deci are semnicatia pulsatiei proprii a a a a oscilatiilor care apar la trecerea de la o stare la alta. Partea real este = 1/ a deci are semnicatia inversei opuse constantei de timp. La circuitele stabile, cu ct constanta de timp este mai mare, cu att rdcina este mai apropiat de a a a a a origine. Aplicatia 1: Descrcarea a dou condensatoare pe o retea rezistiv. a a a 247

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA

Im x x Re x x

Im x Re critic Im x

Im Re

Im x x Re oscilant neamortizat Im

aperiodic Im x x Re x

oscilant amortizat Im Re x x Re

x x

Re

circuite instabile
Fig. 4.109.

Se consider dou condensatoare de capacitile C1 i C2 , arcate initial cu a a at s nc tensiunile u10 i respectiv u20 . s Se urmrete determinarea evolutiei tensiunii celor dou condensatoare a s a n urma conectrii lor la o retea alctuit din rezistoare pasive. a a a
A i1 C1 u1 B i 2C u2 D C2 u1 i1 A C1 B G1 G3 G2 D C i2 C2 u2

Fig. 4.110. Dup cum s-a artat, un circuit cuadripolar rezistiv este echivalent cu un a a circuit conexiune triunghi (g. 110) i are matricea conductantelor: n s g= G1 + G2 G3 G3 G2 + G3

consecint matricea sistemului variabilelor de stare este: In a A= (G1 + G3 )/C1 G3 /G1 G3 /C2 (G2 + G3 )/C2 G1 + G3 G2 + G3 <0 C1 C2 248

cu urma i determinantul: s

T =

CIRCUITE ELECTRICE LINIARE CU DOUA ELEMENTE ACUMULATOARE DE ENERGIE (G1 + G3 )(G2 + G3 ) G2 3 D= + >0 C1 C2 C1 C2 Matricea g ind simetric i pozitiv denit are valorile proprii reale i negaas a s tive pentru matricea A. consecint exist dou constante de timp pozitive 1 In a a a i 2 iar tensiunile la bornele celor dou condensatoare au o evolutie aperiodic s a a stabil: a u1(t) = B11 et/1 + B12 et/2 4.12. u2(t) = B21 et/1 + B22 et/2 Cele patru constante de integrare se determin din ecuatiile initiale, prin a rezolvarea sistemului liniar: u1 (0) = B11 + B12 = u10 u2 (0) = B21 + B22 = u20 +G 3 u1 (0) = B11 B12 = G1C1 3 u10 + G1 u20 1 2 C +G 3 u2 (0) = B21 B22 = G2 u10 G2C2 3 u20 1 2 C Se constat c cele dou constante de timp 1 i 2 nu pot asociate ea a a s care cte unui condensator, expresiile lor continnd ecare capacitile ambelor a a at condensatoare C1 i C2 . s Separarea are loc, doar atunci cnd G3 = 0, ceea ce corespunde la dou a a circuite de ordinul ai cu constantele de timp: nt 1 = C1 /G1 , 2 = C2 /G2 , cu solutia: u1 (t) = u10 et/1 , u2 (t) = u20 et/2 . Alte cazuri degenerate, care prezint interes constau conectarea celor dou a n a condesatoare serie i respectiv paralel (g. 111). n s n
G3 C1 G1 G2 C2 C1 C2 C1 R C2

Fig. 4.111. Conectarea serie a celor dou condesatoare corespunde cazului G1 = G2 = n a 0, matricea A avnd acest caz determinantul nul D = 0 i urma T = G3 /C1 a n s G3 /C2 = G3 /C cu 1/C = 1/C1 + 1/C2 . Ecuatia caracteristic r 2 T r = 0 are a o rdcin nul i alta negativ corespunztoare constantei de timp: a a a as a a = 1/T = C/G3 , 249

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA care C este capacitatea echivalent conexiunii serie iar G3 este conductanta n a rezistorului pe care se descarc cele dou condesatoare a a nseriate. Tensiunile celor dou condensatoare au variatia timp: a n u1 (t) = B11 et/ + B12 u2 (t) = B21 et/ + B22 iar din conditiile initiale rezult: a B11 + B12 = u10 B21 + B22 = u20 3 B11 = G1 (u10 + u20 ) C G3 b21 = C2 (u10 u20 ) acest caz cele dou condensatoare pot rmne arcate i starea asimpIn a a a nc s n totic nal. Dac initial tensiunile celor dou condensatoare sunt egale, (cona a a a densatorul echivalent este descrcat) nu exist regim tranzitoriu (B11 = B21 = 0), a a condensatoarele rmnnd arcate starea initial. Dac se noteaz cu u0 = a a a nc n a a a u10 u20 , tensiunea initial la bornele condensatorului echivalent de capacitate a C, atunci: C u1 (t) = u0 (et/ 1) + u10 C1 C u0 (et/ 1) + u20 u2 (t) = C2 cele dou tensiuni evolund ctre limita comun (g. 112) a a a a u = u10 C C C1 u 1 0 + C2 u 2 0 u0 = u20 u0 = C1 C2 C1 + C2

care este media ponderat a celor dou tensiuni, cu ponderi egale cu capacitile a a at condensatoarelor.
u 20 u 2(t) u
0 0

u 1(t) u 10 t

Fig. 4.112. Aceasta este de fapt tensiunea cu care rmne arcat condensatorul echivaa a nc lent celor dou condesatoare presupuse conectate paralel ( regim stationar a n n G3 nu este parcurs de curent). 250

CIRCUITE ELECTRICE LINIARE CU DOUA ELEMENTE ACUMULATOARE DE ENERGIE cazul conectrii paralel a dou condensatoare i a unui rezistor, partea In a n a s rezistiv a circuitului nu admite control tensiune i formalismul anterior nu a n s poate aplicat. Formal G3 tinde ctre innit, ceea ce conduce la o rdcin a a a a innit a ecuatiei caracteristice i implicit la o constant de timp nul. Acest fapt a s a a este explicabil, deoarece prin conectarea paralel a dou condensatoare arcate n a nc la tensiuni initiale diferite ele tind s si egaleze instantaneu tensiunile. Saltul a tensiunii la bornele unui condensator corespunde unei tranzitii cu constant de a timp nul. Deoarece variatia discontinu a tensiunii la bornele condensatorului a a determin un curent nemrginit, rezult c un astfel de circuit este impropriu a a a a excitat i se spune c din cele dou condensatoare unul este exces. s a a n 4.12.

251

4. CIRCUITE ELECTRICE SIMPLE. TEOREMA DE ECHIVALENTA

252

Capitolul 5 Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice Analiza topologic a circuitelor a


5.1 Independenta ecuatiilor lui Kirchho. Forme matriceale
A k(n)

Prima teorem a lui Kirchho: a ik = 0

este valabil pentru orice nod n = 1, 2, . . . , N al unui circuit electric. Cele N a ecuatii algebrice liniare astfel obtinute formeaz un sistem de relatii care nu sunt a liniar independente. Orice ecuatie din acest sistem se poate obtine ca o consecint a a celorlalte N 1 ecuatii (printr-o combinatie liniar a lor). a Pentru a demonstra aceast armatie se va folosi forma matriceal a sistemului a a de ecuatii: A i = 0 care s-a notat i = [i1 , i2 , . . . , in ]T vectorul curentilor i A = [ajk ], k = 1, L j = n s 1, n o matrice numit matricea extins a incidentelor laturi-noduri. a a Elementele acestei matrice au valorile: ajk 0 dac latura k (j) a a aa s = +1 dac latura k prsete nodul (j) 1 dac latura k vine la nodul (j) a 253

corespunztoare factorilor de semn din suma algebric. a a

5. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE ANALIZA TOPOLOGICA A CIRCUITELOR Se constat c pentru orice circuit matricea: a a 1 A = 2 . . . . . . N

1 2 k L +1 +1 +1 1 1 1 1 +1

are pe ecare coloan dou elemente nenule, cu valorile +1 i -1, celelalte elea a s mente ale coloanei ind nule. Elementele ajk = +1 din coloana k se a linia a n corespunztoare nodului initial al laturii k iar elementul ajk = 1 se a linia a a n consecint, suma elementelor din corespunztoare nodului nal al laturii k. In a a orice coloan este nul, deci suma ecuatiilor Kirchho corespunztoare tuturor a a a nodurilor unui circuit este nul. a Rezult c ecuatia Kirchho asociat unui nod se obtine prin adunarea ecuatiilor a a a Kirchho asociate celorlalte noduri ale circuitului. Pentru a demonstra c (N 1) ecuatii sunt liniar independente se va nota cu: a fj (i) = fj (i1 , i2 , . . . , iL ) =
k(n) A L

ik =
k=1

ajk ik

ecuatia asociat nodului j. a Dac exist constantele nenule C1 , C2 ,. . ., Cm asfel at: a a nc


m

Cj fj (i1 , i2 , . . . , iL ) = 0
j=1

pentru orice i, atunci cele n functii fj sunt liniar dependente, caz contrar n ele sunt liniar independente. Pentru m = N exist constantele Cj = 1, deci a ecuatiile nu sunt liniar independente. Dac m = N 1 atunci ecatiile sunt liniar a independente. Exist un curent ik (dintr-o latur, care concur la nodul N) ce a a a intervine o singur dat combinatia liniar analizat, deci aceasta nu poate a a n a a nul pentru constante cj nenule, armatie valabil pentru orice n N 1. a a A doua teorem a lui Kirchho: a ( )A u k = 0
k[b]

este valabil pentru orice bucl a circuitului. a a Ecuatiile scrise pe toate buclele unui circuit nu sunt, general, liniar inde n pendente. Adunnd ecuatiile Kirchho scrise pe buclele [b1 ], [b2 ] vecine se obtine ecuatia a Kirchho obtinut pe bucla [b] (g. 1). Din acest motiv se spune c buclele [b1 ], a a 254

5.1. INDEPENDENTA ECUATIILOR LUI KIRCHHOFF. FORME MATRICEALE

[b 1]

[b 2 ]

[b]

Fig. 5.1.

[b2 ] i [b] nu sunt independente. Pentru a obtine un sistem de bucle independente, s pentru care ecuatiile Kirchho cunt liniar independente se folosete conceptul de s arbore. Se numete arbore al unui graf, o multime de laturi din graf, care contin toate s nodurile grafului, dar nu formeaz bucle. a Laturile unui arbore se numesc ramuri (g. 2).

Fig. 5.2.

Fiecare ramur nou introduce arbore un nod de graf, dar cum prima a a n ramur contine dou dou noduri rezult c numrul total de ramuri dintr-un a a a a a a graf conex este N 1. Laturile unui graf, care nu apartin arborelui se numesc coarde. Multimea coardelor unui graf se numete coarbore i contine O = L N + 1 laturi. Fiecare s s coard a nchide o bucl format din acea coard i rest din ramuri. Sistemul a a a s n de bucle astfel format este un sistem independent, deoarece ecare bucl contine a o latur (coarda generatoare) care nu apare nici o alt bucl. S-a demonstrat a n a a astfel c un circuit electric conex cu L laturi i N noduri admite B = L N + 1 a s bucle independente, pe care ecuatiile Kirchho sunt liniar independente. Ecuatiile Kirchho independente referitoare la tensiuni admit urmtoarea a form matriceal: a a Bu = 0 care u = [u1 , u2 . . . , uL ]T este vectorul tensiunilor iar B = [bjk ], j = 1, B, n k = 1, L este o matrice numit matricea incidentelor laturi-bucle. a 255

5. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE ANALIZA TOPOLOGICA A CIRCUITELOR Elementele acestei matrice: bjk =

au valori concordant cu factorii de semn din suma algebric. Linia j a man a a tricei B contine elemente nenule doar pe coloanele corespunztoare laturilor care a apartin buclei [j]. Dac laturile unui graf se numeroteaz, a a ncepnd cu laturile arborelui i cona s tinund apoi cu coardele iar buclele se numeroteaz conform coardelor care lea a au generat, rezult c matricea B contine ultimele coloane matricea unitate a a n I IR2x3 (g. 3): 1 B= 2 3

0; dac latura k j a +1; dac latura k apartine buclei [b] i este orientat similar a s a 1; dac latura k apartine buclei [b] i este orientat invers. a s a

1 1

3 1 1 1 1 1

4 5 6 1 1 1

6 [3] 1 4 [1] 3 2 [2] 5

Fig. 5.3. Sensul de parcurs al buclelor este dat de sensul coardei generatoare. Primele N 1 coloane vor contine o matrice care descrie complet topologia circuitului, deoarece B se poate partaja n: B = [|I] Matricea se numete matricea incidentelor esentiale. s Prin exprimarea tensiunilor de-a lungul laturilor ca diferente de potential, ecuatiile Kirchho pentru tensiuni, sunt automat satisfcute. a Folosind vectorul potentialelor V = [V1 , V2 , . . . , VN 1 ]t , care s-a presupus n c nodul N este nod de referint i VN = 0, se veric uor c relatia matriceal: a a s a s a a u = AT V exprim tensiunile ca diferente de potentiale. a 256

5.1. INDEPENDENTA ECUATIILOR LUI KIRCHHOFF. FORME MATRICEALE 1 u1 . . . . . . . . . uL u = 1 . . . = k . . . L 2 ... N V1 . . . . . . Vn V

+1

AT

S-a presupus c tensiunile au aceleai sensuri de referint ca i intensitile a s a s at (mrimile sunt asociate conform regulii de la receptoare). a Deoarece matricea AT (transpusa matricei A) contine linia k doar dou n a elemente nenule, coloanele corespunztoare nodului initial al laturii k (akj = 1) n a i nodul nal al laturii k (akj = 1), rezult c tensiunea uk = Vj Vj. s a a Utilizarea formei u = AT V a teoremei a doua a lui Kirchho are avantajul c a folosete aceeai matrice ca prima teorem a lui Kirchho, dar are dezavantajul s s a c oblig la folosirea potentialelor. a a Introducnd tensiunile u = AT V ecuatia Bu = 0, rezult AT BV = 0, a n a relatie valabil pentru orice valori ale potentialelor, consecint: a n a AT B = 0 deci matricele A i B sunt ortogonale. s Matricele A i Bse numesc matrice topologice, deoarece ecare din ele descrie s complet topologia circuitului. Elementele lor au valori 0, +1, -1, independente de structura sau comportarea laturilor circuitului. O consecint important a primei teoreme a lui Kirchho se obtine prin adua a narea ecuatiilor referitoare la dou sau mai multe noduri vecine (g. 4): a
i1 [1] i2 i4 [2] i5

i3

Fig. 5.4.

[1]: i1 + i2 + i3 = 0 [2]: i3 + i4 + i5 = 0 : i1 + i2 + i4 + i5 = 0. 257

5. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE ANALIZA TOPOLOGICA A CIRCUITELOR Prin aceast operatie se reduc intensitiile curentilor din laturile cuprinse a at n interiorul suprafetei nchise , care contine nodurile considerate. Combinatia liniar obtinut este chiar suma algebric a intensitilor curentilor a a a at din laturile ce strbat suprafata i ea are valoare nul. a s a Se numete sectiune s ntr-un graf conex o multime de laturi, care eliminate din graf determin separarea acestuia dou prti disjuncte iar reintroducerea lor a n a a succesiv genereaz grafuri conexe. a a Suprafetele nchise , care contin interiorul lor unul sau mai multe noduri n dintr-un graf intersecteaz laturile unei sectiuni (g. 5). Sectiunile unui graf se a notez cu {1}, {2}, {3}, . . .. a 1 : {1, 2, 3} 2 : {4, 2, 3, 7} 3 : {4, 5, 8, 3}.
1 (1) 1 (2) 4 (3) 7 5 2 8 6 3 (4) 3 2

Fig. 5.5. Prima teorem a lui Kirchho pote generalizat sub forma: a a
A k{S}

ik = 0

care {S} este o sectiune arbitrar a circuitului. n a Dac ecare sectiune contine doar un singur nod, atunci aceast form a a a a ecuatiilor lui Kirchho degeneaz forma clasic. a n a Numrul maxim de ecuatii de aceast form liniar independent este (N-1). a a a a Pentru scrierea matriceal a acestor ecuatii: a Ci = 0 258

5.1. INDEPENDENTA ECUATIILOR LUI KIRCHHOFF. FORME MATRICEALE se folosete matricea C = [cjk ] a incidentelor laturi-sectiuni. Elementele acestei s matrice sunt: cjk =

O metod simpl de a obtine un sistem de sectiuni pe care ecuatiile Kirchho a a sunt independente este de a genera aceste sectiuni pornind de la ramurile unui arbore. Fiecare ramur a unui arbore genereaz o sectiune unic format din acea a a a a ramur iar rest din coarde (g. 6). Pentru a genera regula de semn a sumei a n algebrice, sectiunile trebuie orientate. Se consider c sensurile de referint ale a a a sectiunilor sunt date de sensurile ramurilor generatoare.

0; dac latura k {j} a +1; dac latura k prsete sectiunea{j} a aa s 1; dac latura k intr sectiunea{j} a a n

6 2 7 3 3 9 2 5 4 4 1 8 5 1

Fig. 5.6.

Matricea C are structura: 1 2 3 4 5 1 1 2 C= 1 3 1 4 1 5 1

6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pe linia j se a un numr de elemente nenule egal cu numrul laturilor ce a a a strbat sectiunea {j}. Dac laturile sunt numerotate a a ncepnd cu ramurile, iar a sectiunile sunt numerotate concordant cu ramurile generatoare, matricea C n a admite partajarea C = [I|V ], care I IR(N 1)(N 1) . n 259

5. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE ANALIZA TOPOLOGICA A CIRCUITELOR Deoarece matricea C se obtine printr-o transformare liniar aplicat matricei a a A, rezult c a a C T B = 0, deci C i B sunt ortogonale. s
k [k] j j [k] k {j} {j} {j} k j [k]

c jk =0

c jk =+1

c jk =1

Fig. 5.7.

Pentru o sectiune {j} determinat de ramura j, elementul cjk poate avea trei a valori distincte (g. 7). Dac latura k nu intersecteaz sectiunea {j}, atunci cjk = 0 i deoarece bucla a a s k nu va contine latura j, rezult c bkj = 0. a a Dac latura k prsete sectiunea {j}, atunci cjk = +1, dar deoarece bucla k a aa s este orientat invers dect latura [j], rezult c bkj = 1. a a a a Dac latura k intr sectiunea {j}, rezult c cjk = 1, dar acest caz a a n a a n bkj = +1. Aceste observatii permit s se arme c cjk = bkj , deci c V = T . a a a Folosind matricea incidentelor esentiale, ecuatiile Kirchho au urmtoarea a form matriceal: a a Ci = [I| T ]i = 0, Bu = [|I]u = 0. Aceste ecuatii sunt liniar independente, rangul matricei C ind (N 1), iar cel al matricei B ind (L N + 1). Aceste forme ale ecuatiilor presupun c tensiunea i intensitatea din ecare a s latur au sensuri de referint comune (s-a adoptat regula de asociere a sensurilor a a de la generatoare). Dac vectorii: a i = [ir |ic ], u = [ur |uc ], se partajeaz vectori asociati ramurilor i respectiv coordonatelor, ecuatiile a n s Kirchho devind: ir T ic = 0, ur + uc = 0. 260

5.1. INDEPENDENTA ECUATIILOR LUI KIRCHHOFF. FORME MATRICEALE Aceste relatii scrise sub forma: ir = T ic , uc = ur , evidentiaz faptul c intensitile curentilor din ramur se determin functie a a at a a n de cele din coarde, prin aplicarea primei teoreme Kirchho, iar tensiunile din coarde se determin functie de cele din ramur, prin aplicarea celei de a doua a n a teoarem a lui Kirchho. Curentii din coarde i tensiunile din ramuri pot avea a s valori arbitrare, fr ca acestea s contravin teoremelor Kirchho. Cunoaterea aa a a s acestor mrimi permite determinarea tuturor curentilor i tensiunilor circuitului: a s i = [ic , ir ] = [T ir , ic ] = [T |I]ic = B T ic . concluzie, teoremele lui Kirchho au una din urmtoarele forme echivalente: In a Ai = 0 u = AT v Ci = 0 Bu = 0 ir = T ic uc = ur i = B T ic u = C T ur

Acestea alctuiesc ecuatii liniar independente. a

5.1.1 5.1.2

Teorema lui Tellegen. Conservarea puterilor Analiza circuitelor electrice. Problema fundemental a

Problema fundemental a analizei circuitelor electrice are ca necunoscute ina tensitile curentilor din laturi ik , k = 1, L i tensiunile la bornele laturilor at s uk , k = 1, L. Pentru a determina aceste mrimi se presupun cunoscute: a topologia circuitului analizat, descris grac prin graful orientat G al cira cuitului sau numeric prin una din matricele topologice; ecuatiile constitutive ale laturilor circuitului, respectiv operatorii de impe dan k , k = 1, L sau de admitant yk , k = 1, L. a a Operatorii de impedant/admitant pot determinati dac se conosc paraa a a metrii elementelor din laturi (Rk , Lk , Ck pentru laturile pasive i ek , jk pentru s laturile active ), iar cazul circuitelor cu elemente acumulatoare de energie n conditiile initiale (curentii din bobine iik (0) i tensiunile la bornele condensatoa s relor uCk (0)). Din punct de vedere matematic problema fundemental a analizei unui circuit a electric const rezolvarea sistemului de ecuatii, format din: a n ecuatiile Kirchho I: Ai = 0; 261

5. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE ANALIZA TOPOLOGICA A CIRCUITELOR ecuatiile Kirchho II: Bu = 0;

ecuatiile constitutive ale laturilor: u = i, care = [jk ] este matricea operatorilor de impedant dac toate laturile sunt n a a controlate curent sau n i = yu, care y = [yjk ] este matricea operatorilor de admitant, dac laturile sunt n a a controlate tensiune. n Prin rezolvarea acestui sistem de 2L ecuatii se determin vectorii: curent a T T i = [i1 , i2 , . . . , iL ] i tensiune u = [u1 , u2 , ..., uL] , care au total 2L componente s n i reprezint solutia problemei. s a Dac operatorii sau y sunt liniari, problema admite solutia banal u = 0, a a i = 0, deci circuitul nu este strbtut de curent. Pentru ca circuitul s e parcurs a a a de curenti este necesar ca acesta s contin cel putin o surs de curent, tensiune a a a sau s aib conditii initiale nenule. a a
uk i2 ek ik ik

uk

jk

Fig. 5.8. Circuitele electrice alctuite cu elemente dipolare au laturile cu structura a prezentat (g. 8). a n Ecuatiile lor constitutive sunt: uk = k ik ek , ik = yk uk + jk , care prin particularitile k = 0 i yk = 0 se obtin cazurile degenerate ale n at s surselor ideale de tensiune i respectiv de curent. s Dac operatorii k i yk sunt liniari se spune c circuitul este liniar. Separarea a s a surselor va simplica analiza circuitelor cu conditii initiale nenule, care pot echivalate prin surse. 262

5.1. INDEPENDENTA ECUATIILOR LUI KIRCHHOFF. FORME MATRICEALE Sursele ideale nu pot conectate arbitrar ntr-un circuit. De exemplu, prin conectarea paralel a dou surse ideale de tensiune se obtine un circuit pentru n a care problema fundamental nu are solutie unic. a a Un circuit electric se numete bine formulat dac problema fundamental a s a a analizei acestui circuit are solutie i aceasta este unic. caz contrar se numete s a In s prost formulat. Circuitele care contin bucle formate exclusiv din surse ideale de tensiune nu sunt circuite bine formulate, deoarece dac tensiunile la bornele lor nu satisfac a teorema a doua a lui Kirchho problema analizei nu are solutie, iar dac ele a satisfac aceast teorem, curentii ce strbat laturile buclei pot lua valori arbitrare, a a a deoarece prin suprapunerea unui curent arbitrar ce ar strbate bucla, ecuatiile a acest ultim caz solutia nu este unic. nu se modic. In a a

e1

e2

j1 j2

[b]

jk ek

Fig. 5.9. mod asemntor, circuitele care contin sectiuni formate exclusiv din cu In a a laturi surse ideale de curent sunt circuite prost formulate. Atunci cnd curentii acestor laturi nu satisfac prima teorem a lui Kirchho, a a problema fundamental nu are solutie. Dac schimb, curentii electromotori a a n sunt acord cu acest teorem, solutia nu este unic, tensiunile la bornele surn a a a selor de curent nu au valori unice. De exemplu, cazul a dou surse ideale n a de curent j1 = j2 = j, tensiunile u1 i u2 la bornele acestor surse pot mos
u u1 u2

j1 =j

j2 =j

Fig. 5.10.

263

5. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE ANALIZA TOPOLOGICA A CIRCUITELOR dicate cu o constant C arbitrar astfel at u1 = u1 + C, u2 = u2 C i a a nc s u = u1 + u2 = u1 + u2 . particular prin pasivizarea surselor, rezult c pe dou izolatoare perfecte In a a a nseriate cderile de tensiune nu pot determinate prin analiza circuitului eleca tric. Pornind de la observatia c circuitele reale au a ntotdeauna solutie se poate arma c circuitele electrice fr solutie apar datorit decientelor de modelare a aa a a elementelor reale cu scheme formate din elemente ideale. Aceste situatii nedo rite pot eliminate prin utilizarea unor modele mai complicate, care contin i s elemente parazite, ce pot juca anumite regimuri un rol esential (de exemplu, n rezistentele interne ale surselor, orict de mici ar i acestea). a Czul circuitelor cu solutii multiple poate reecta o situatie real. Circuitele a neliniare regim stationar pot avea mai multe puncte de functionare, dintre care n unele stabile. Aceast proprietate este fundamental, a a nrealizarea circuitelor cu memorie, cum sunt circuitele bistabile. Starea unui astfel de circuit depinde de evolutia sa imp, deci rezult mod univoc prin analiza circuitului regim n a n n variabil. Determinarea conditiilor care solutia exist i este unic. Se face n a s a prin analiza eacuatiilor circuitului; de aceea aceste conditii depind de regimul de functionare al circuitului. Totui anumite conditii necesare de bun functionare s a sunt comune, indiferent de regim. Teorema arborelui normal. Dac un circuit nu admite un arbore care a n s se ae toate sursele ideale de tensiune i nici o surs ideal de curent atunci a s a a el este prost formulat. Arborele mentionat de aceast teorem se numete arbore normal. Teorema a a s evidentiaz o conditie necesar de bun formulare i anume existenta unui arbore a a a s normal. Circuitele electrice care nu admit arbore normal contin e bucle cu surse laturi ideale de tensiune e sectiuni cu laturi surse ideale de curent. Se spune despre astfel de circuite c au surse exces. a n Dac circuitul analizat contine arbore normal atunci nu exist circuit bucle a a n cu surse ideale de tensiune i sectiuni cu surse ideale de curent. s Considernd un circuit bine formulat se pot plasa toate sursele de tensiune a n arbore i cele de curent coarbore. Ecuatiile constitutive ale laturilor au formele s n matriceale: ur = ir e, ic = yuc + j, care u = [ur |uc ], i = [ir |ic ] s-au partajat corespunztor ramurilor (ur , ir ) i n a s respectiv coardelor (uc , ic ). Folosind formele cu matricea incidentelor esentiale ale teoremelor Kirchho: ir T ic = 0, ur + uc = 0, 264

5.1. INDEPENDENTA ECUATIILOR LUI KIRCHHOFF. FORME MATRICEALE prin substituirea ecuatiilor constitutive, rezult un sistem redus de L ecuatii cu a L necunoscute: ur T ic = e ic yur = j. Aceast form a ecuatiilor: a a I T y I ur ic = e j

are avantajul c vectorul solutie x = [ur , ic ]T contine cte o necunoscut pentru a a a ecare latur curentul, cazul coardelor i tensiunea, cazul ramurilor. Celea n s n lalte necunoscute secundare, rezult prin aplicarea relatiilor Kircho: i1 = T ic , a uc = ur . Metoda de analiz prezentat este o metod de substitutie, care conduce la a a a mbuntirea dimensiunii sistemului de ecuatii i la reducerea considerabil a a at s a efortului necesar rezolvrii. a Necunoscutele principale, care rezult direct din rezolvarea sistemului sunt a T x = [ur , ic ] , sunt variabilele esentiale ale circuitului. Aceasta nu este singura metod de substitutie folosit analiza circuitelor a a n electrice. Dac circuitul nu contine surse ideale de curent i toate laturile sunt comana s date curent: n u = i e. Prin substitutia tensiunilor ecuatia Bu = 0, rezult n a Bi = Be, iar mpreun cu ecuatiile Ai = 0 se formeaz sistemul ecuatiilor Kirchho: a a A B k i= 0 Be e

din care rezult curentii din laturi i = k 1 e . Tensiunile prin laturi se obtin prin a substitutii ecuatiile constitutive u = ie. Aceast metod este cunoscut sub n a a a numele de analiza curentilor, deoarece are ca necunoscute principale curentii din laturi. Dac toate laturile unui circuit sunt controlate tensiune (circuitul nu cona n ine surse ideale de tensiune), atunci ecuatiile constitutive se pot scrie sub forma: t i = yu + j, i din Ai = 0 rezult: Ayu = Aj. s a 265

5. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE ANALIZA TOPOLOGICA A CIRCUITELOR Impreun cu ecuatia Bu = 0, rezult sistemul liniar: a a Ay B k u= Aj 0 j

Prin rezolvarea acestui sistem rezult tensiunile la bornele laturilor u = k 1 j , a iar apoi prin substitutii la ecuatiile constitutive, rezult si curentii din laturi: a i = yu+j. Deoarece acest caz necunoscutele principale sunt tensiunile laturilor n se spune c aceast metod de substitutie se bazeaz pe analiza tensiunilor. O a a a a reducere suplimentar a dimensiunii sistemului se obtine prin considerarea drept a necunoscute principale a curentilor de coarde ic . numr de L N + 1. Aceast n a a metod se numete analiza buclelor (sau a curentilor ciclici). a s Deoarece curentii din laturi se exprim functie de cei din coard ir = a n a T T T T T ic ,rezult c i = [ir , ic ] = [ ic , ic ] = [ |I]ic = B ic , deoarece B = [|I]T = a a T [ |I]. Considernd laturile controlate curent u = i e, din relatia Bu = 0, a n T rezult: Bi = Be i BB ic = Be. a s Notnd = BB T numit matricea impedantelor ciclice i e = Be, rezult: a a s a ic = e , din care ic = 1e . Dup determinarea curentilor din coarde ic (numiti i curenti a s ciclici, deoarece se pot considera curentii ctivi, care strbat buclele independente a generate de aceste coarde) se determin curentii din ramuri ir = T iC i apoi a s tensiunile laturilor u = i e. Analiza sectiunilor (metoda tensiunilor din ramuri)

266

Capitolul 6 Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice


6.1 Puteri. Relatii de conservare

Pentru a caracteriza transferul de energie ntre un element multipolar i circuitul s electric din care acesta face parte se utilizeaz puterea transferat pe la borne: a a
n

P (t) =
k=1

ik (t)vk (t),

(6.1)

care ik (t) este intensitatea curentului ce strbate borna k, vk (t) este potentialul n a bornei k iar n este numrul de borne ale elementului. a Sensul acestei puteri depinde de semnul sumei P (t) dar i de sensurile de s referint ale curentilor. Dac toti curentii ik (t), k = 1, n au sensurile de referint a a a astfel alese at s prseasc elementul multipolar, atunci P (t) are sensul nc a a a a conventional e la element spre circuit (g.17.1.a). Dac schimb, curentii ik (t) a n au sensuril de referint orientate spre elementul de circuit, atunci puterea P (t) a este conventional absorbit de element (g.17.1.b). Dac P (t) > 0, atunci sensul a a real al puterii coincide cu cel conventional, iar dac P (t) < 0, atunci sensul real a este invers celui conventional. Conform primei teoreme Kirchho, intensitile curentilor prin bornele unui at element multipolar au suma nul, ceea ce face ca valoarea puterii transferate s nu a a depind de alegerea referintei potentialului. Dac se modic toate potentialele a a a cu constanta v0 , rezult: a
n n n

P (t) =
k=1

ik (t)(vk (t) v0 ) =

ik (t)vk (t) + v0
k=1 k=1

ik (t) = P (t),

deci, invarianta puterii. 267

6. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE Alegnd una dintre bornele multipolului ca referint a potentialului, de exema a plu vn = 0, se obtine:
n1

P (t) =
k=1

ik (t)vk (t).

(6.2)

cazul particular al elementelor dipolare la care n=2 se obtine, pornind de In la relatia (6.2), P (t) = i1 (t) v1 (t). Deoarece v1 (t) reprezint chiar tensiunea u(t) a la bornele dipolului, orientat de la borna 1 spre borna de referint, iar i1 (t) este a a intensitatea i(t) ce strabate elementul, rezult: a P (t) = u(t) i(t). stabilirea sensului puterii (6.3) se deosebesc dou cazuri: In a regula de asociere a sensurilor de referint de la receptoare, caz uzual a n care tensiunea i intensitatea au sensurile de referinta cu aceeai pozitie fat s s a de borne (g.17.2.a) i care puterea (6.3) este conventional absorbit de s n a element; regula de asociere a sensurilor de referint de la generatoare, caz care a n tensiunea i intensitatea au sensuri de referint opuse (una orientat de la s a a borna 1 spre 2, iar cealalt orientat de la borna 2 spre 1) i care sensul a a s n conventional al puterii este de la element spre circuit. Si aceste cazuri sensul real al puterii coincide cu cel conventional, dac n a P (t) > 0 i este invers caz contar. s n Exemplul 1. Elementul tripolar din gura 17.3.a absoarbe o putere P = v1 i1 + v2 i2 = 20 25 = 5W, deci realitate genereaz puterea electric |p| = 5W , iar elementul dipolar din n a a gura 17.3.b, avnd sensurile de referint asociate dup regula de la generatoare a a a (curentul jos i tensiunea sus) produce puterea n s n P = u i = 50mW. Urmtoarea teorem garanteaz consistenta denitiei (6.1) cadrul teoriei a a a n circuitelor electrice. Teorema 1, a puterii transferate de un circuit neizolat: o parte a unui circuit electric, considerat ca un multipol, transfer pe la bornele sale de acces o putere a a electric egal cu suma puterilor transferate pe la borne de ctre elementele ce o a a a alctuiesc. a aceast teorem s-a considerat c toate elementele au acelai sens convenIn a a a s ional al puterii. t 268 (6.3)

6.1. PUTERI. RELATII DE CONSERVARE Teorema va demonstrat cazul particular al circuitelor alctuite din elea n a T mente dipolare. Dac se noteaz u = [u1 , u2, ..., ul ] vectorul tensiunilor la bora a nele celor l laturi, i = [i1 , i2 , ..., il ]T vectorul intensitilor curentilor din laturi, at T v = [v1 , v2 , ..., vn ] vectorul potentialelor celor n noduri i j = [j1 , j2 , ..., jn ]T vec s torul curentilor injectati nodurile circuitulu, suma puterilor transferate pe la n bornele elementelor dipolare este egal cu produsul scalar al vectorilor u i i, a s
l

P =
k=1

uk ik = uT i = (AT v)T i = v T (Ai) = v T j,

(6.4)

care A estre matricea de incident a laturilor la noduri. relatia 6.4 s-au n a In folosit cele dou teoreme ale lui Kirchho sub forma: a Ai = j, u = AT v. (6.5)

Ca o consecint a teoremei 1 rezult c orice parte a unui circuit electric a a a alctuit din elemente dipolare pasive, la care u i > 0 transfer pe la bornele a a sale de acces o putere total nenegativ. Aceast armatie, valabil i cazul a a a a s n cicuitelor neliniare este cunoscut sub numele de teorema pasivitii. a at O alt consecint important a teoremei 1 se refer la circuitele electrice a a a a izolate. Teorema 2, a conservrii puterii circuitele electrice: suma puterilor transa n ferate pe la borne de ctre toate elementele unui circuit electric este nul: a a
l

uk ik = 0.
k=1

(6.6)

relatia (6.6) s-a considerat c toate elementele din circuit au aceeai regul In a s a de asociere a sensurilor. Pentru ca suma (6.6) s e nul conditiile care termenii ei sunt nenuli a a n n este necesar ca termenii pozitivi s aib suma egal cu modulul sumei termenilor a a a consecint, orice moment, negativi. In a n ntr-un circuit electric izolat puterea total real consumat este egal cu puterea total real generat. Aceast a a a a a a a a egalitate este cunoscut sub numele de bilantul puterilor i este o consecint a s a a conservrii puterii electrice. demonstratia teoremelor 1 i 2 precum i a a n s s relatiei de bilant s-au folosit formele generale ale teoremelor lui Kirchho, ceea ce nseamn c ele sunt valabile, indiferent de tipul sau structura elementelor a a care alctuiesc circuitul. a Exemplul 2. Aplicnd teorema conservrii puterilor pentru circuitul reprea a zentat gura 17.4.a se obtine n
6

P =
k=1

uk ik = 10 + 2, 5 5 + 37.5 40 + 15 = 0. 269

(6.7)

6. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE calcul s-au folosit intensitile curentilor reprezentate graful din gura In at n 17.4.b i tensiunile reprezentate graful din igura 17.4.c. Se constat c cele s n a a dou grafuri sunt orientate similar, ceea ce este echivalent cu alegerea regulii de a asociere a sensurilor de la receptoare pentru toate laturile circuitului. Pentru ca relatia (6.6) s e satisfcut este sucient ca intensitile curen a a a at lor s e preluate dintr-un graf consistent cu prima teorem a lui Kirchho, iar a a tensiunile dintr-un graf orientat, echivalent cu primul, dar consistent cu a doua teorem a lui Kirchho. Se constat c nu este necesar ca aceste mrimi s se a a a a a refere la acelai circuit electric ci doar la circuite echivalente topologic. Aceast s a genralizare a teoremei 3 este cunoscut sub numele de teorema pseudoputeria lor (Tellegen), deoarece produsul dintre o tensiune i o intensitate arbitrar se s a numete pseudoputere. s Ca o exemplicare a teoremei lui Tellegen se poate considera chiar relatia (6.7), care tensiunile (g 17.4.b) i intensitile curentilor (g 17.4.c) se refer n s at a la circuitul din gura 17.4.a, dar la momente diferite de timp.

6.2

Teoreme de existent i unicitate a solutiei a s

Problema fundamental a analizei circuitelor electrice const determinarea a a n intensitilor curentilor toate laturile unui circuit dat, a tensiunii la bornele at n laturilor i eventual a potentialelor nodurilor circuitului. s Datele acestei probleme se pot clasica trei categorii: n date tipologice, referitoare la modul care sunt conectate elementele cirn cuitului; date care descriu elementele circuitului i anume parametrii elementelor s liniare, functiile caracteristice ale elementelor neliniare i parametrii surselor s variabile sau constante timp; n conditii initiale, necesare doar analiza regimului tranzitoriu. n Se pune mod natural n ntrebarea dac o astfel de problem este corect fomua a lat, respectiv dac sistemul de ecuatii asociat circuitului (format din ecuatiile a a generale, KI, KU i cele caracteristice) are solutie i dac aceasta este unic. se s s a a pot da uor exemple de circuite incorect formulate, care nu au solutie sau aceasta s nu este unic. a Exemplul 3. Circuitul din gura 17.5.a nu are solutie deoarece tensiunile la bornele celor dou surse ideale, conectate paralel nu pot egale, deoarece a n intensitile curentilor din cele dou surse pot avea valori arbitrare, care nu pot at a determinate univoc din ecuatiile circuitului. Pornind de la observatia c circuitele reale au a ntotdeauna solutie se poate arma c circuitele electrice fr solutie apar datorit decientelor de modelare a a aa a elementelor reale prin scheme echivalente, formate din elemente ideale. Astfel 270

6.2. TEOREME DE EXISTENTA SI UNICITATE A SOLUTIEI de situatii nedorite pot eliminate prin utilizarea unor modele mai complicate, care contin i elemente parazite, ce pot juca anumite regimuri un rol esential. s n De exemplu, circuitele din gura 17.5 devin bine formulate, dac se iau cona n siderare rezistentele interne ale surselor, orict de mici dar nenule ar acestea, a respectiv dac se a nlocuiesc sursele ideale cu surse reale. Cazul circuitelor cu solutii multiple poate reecta o situatie real. Circuitele a neliniare regim stationar pot avea mai multe puncte de functionare, dintre care n unele stabile. Aceast proprietate este fundamentat proiectarea circuitlor de a a n memorie, cum este circuitul bistabil. Determinarea conditiilor care solutia exist i este unic se face prin analiza n as a ecuatiilor circuitului; de aceea aceste conditii depind de regimul de functionare al circuitului. Teorema 3, de existent i unicitate a solutiei unui circuit electric liniar fr a s aa surse comandate, regim stationar: conditia necesar i sucient ca un circuit n as a electric liniar, format in rezistoare cu rezistente pozitive, surse ideale de curent i surse ideale de tensiune s aib solutie unic este existanta, unui arbore s a a a n circuit, care s contin toate sursele ideale de tensiune i nici o surs ideal de a a s a a curent. Aceast teorem poate aplicat i cazul circuitlor alctuite din elemente a a a s n a dipolare rezistive, regim variabil. n Arborele cu proprietile mentionate teorema 3 se numete arbore norat n s mal. Dac a ntr-un circuit nu exist arbore normal, atunci acesta contine cel a putin o bucl format din surse ideale de tensiune sau o sectiune format din a a a surse ideale de curent. Aceste surse se numesc generatoare exces. Dac sursele n a ideale de tensiune exces (v.g.17.6.a) satisfac a doua relatie a lui Kirchho, n atunci ecuatiile circuitului nu au solu unic, deoarece curentii dinaceste surse nu e a sunt univoc determinati. Dac schimb sursele ideale de tensiune nu satisfac a a n doua relatie a lui Kirchho, atunci circuitul nu are solutie. Dac sursele ideale de a curent exces (v.g.17.6.b) satisfac prima relatie Kirchho, atunci circuitul nu n are solutie unic, deoarece tensiunile la bornele acestor surse nu au valori univoc a determinate de ecuatii, iar cazul care aceste surse nu satisfac prima relatie n n consecint, pentru ca problema analizei unui Kirchhof, circuitul nu are solu In e. a circuit s e bine formulat este necesar ca acesta s aib un arbore normal. a a a a Pentru a determina unicitatea solutiei se presupune prin absurd c exist dou a a a solutii. Deoarece diferenta lor uk , ik satisface formula general a teoremelor a lui Kirchho se poate aplica teorema lui Tellegen:
l l

0=
k=1

uk ik =
k=1

Rk i2 > 0, k

ceea ce evidentiaz absurditatea supozitiei. a Exemplul 4. Circuitul din gura 17.7.a este bine formulat, deoarece detine un arbore normal, marcat cu linie groas, dar circuitul din gura 17.7.b nu este a bine formulat, deoarece nu stasface conditiile teoremei 3. 271

6. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE Teorema 3 a fost generalizat la cazul circuitelor neliniare de Desoer i Kata s zenelson [Willson 1975]. Teoreme 4, de existent i unicitate a solutiei unui circuit electric rezisa s tiv, neliniar, cu elemente dipolare ale cror caracteristici sunt functii continui a i monoton cresctoare, denite pe s a ntreaga ax real: dac circuit exist un a a a n a arbore, care contine ramurile sale numai rezistoare controlate curent, iar n n n coarde rezistoare controlate curent, atunci exist o solutie pentru orice valori n a ale surselor de tensiune sau curent i aceast solutie este unic. s a a aceast teorem s-a adoptat regula sensurilor de la receptoare pentru toate In a a laturile circuitului. Deoarece caracteristicile u-i ale elementelor dipolare nu trebuie s e mod necesar strict monotone, sursele ideale de tensiune se consider a n a rezistoare controlate curent, iar sursele ideale de curent se consider rezistoare n a controlate tensiune, ambele cazuri functiile caracteristice ind constante. n n Rezistoarele ale cror functii caracteristice sunt bijective pot plasate att a a n arbore ct i coarbore, deoarece ele pot considerate controlate att curent a s n a n ct i tensiune. a s n Conditiile necesare existentei i unicitii solutiei circuitelor cu elemente re s at zistive sunt evidentiate de teoremele Desoer - Wu i Sardberg - Willson. s Aplicnd aceste teoreme, se demoanstreaz c sircuitele cu diode, tranzistoare a a a bipolare, rezistoare liniare i surse indepedente de tensiune sau curent au strucs tura tipologic prezentat gura 17.8 nu pot avea solutii multiple, indiferent a a n consecint, nu se pot obtine de valorile parametrilor elementelor de circuit. In a circuite bistabile cu tranzistoare conexiunea baz comun ( particular cu n a a n un singur tranzistor). Nici circuitele cu dou tranzistoare, separabile dou a n a subcircuite conectate ca gura 17.9 nu au solutii multiple. n Un rezultat fundamental rpivind unicitatea solutiei circuite cu tranzistoare n este prezentat de Nielsen i Willson, care demonstreaz c circuitele cu rezistoare s a a liniare, surse independente de tensiune sau curent au solutie unic, dac numai a a dac nu contin o structur cu reactie de tipul celei din gura 17.10. Pentru a a evidentierea structurii cu reactie se pasivizeaz sursele, rezistoarele se elimin a a sau se scurtcircuiteaz, iar tranzistoarele, cu exceptia unei perechi, se a nlocuiesc cu una din schemele prezentate gura 17.11 (se consider pe rnd portiunile n a a blocate sau conductie perfect). n a Exemplul 5. Analiznd circuitul din gura 17.12.a se constat c acesta a a a contine o structur cu reactie (v.g.17.12.b), deci pentu anumite valori ale para a metrilor, circuitul va avea solutii multiple. Pentru a obtine circuitul din gura 17.12.b s-au scurtcircuitat rezistoarele R3 , R5 i rezistanta intern a sursei, iar rezistoarele R1 , R2 i R4 au fost eliminate. s a s Conditiile topologice necesare i suciente pentru ca un circuit electric cu s rezistoare neliniare, surse independente de curent sau tensiue i surse comandate s liniar s aib solutie i aceasta s e unic, pentru orice valori ale parametrilor a a s a a au fost evidentiate de Nishi i Chua. s Teorema 3 poate extins cu uurint cazul regimului armonic sau la circua s a n 272

6.3.

TEOREMA PRIVIND INVARIANTA SOLUTIEI

ite liniare regim periodic permanent, cazuri care se impune ca impedantele n n complexe ale laturilor pasive s aib parte real strict pozitiv. Trebuie mentionat a a a a faptul c circuitele L-C serie au la rezonant impedant nul, deci sunt similare a a a a surselor ideale de tensiune pasivizate, iar circuitelel L-C paralel au la rezonant a admitant nul, ind similare surselor ideale de curent pasivizate. particular, a a In circuitul format dintr-o bobin ideal si un condensator ideal interconectate nu a a au solutie unic, deoarece nici intensitateacurentului, nici tensiunea la bornele a comune nu au valori univoc determinate din ecuatiile circuitului. Teorema 5, de existent i unicitate regim tranzitoriu a solutiei unui a s n circuit liniar alctuit din rezistoare cu rezistente pozitive, condensatoare cu caa pacitate pozitiv, bobine eventual cuplate (cu matricea inductivitilor simetric a at a i pozitiv denit), surse ideale de tensiune i surse ideale de curent: dac exist s a s a a un arbore, care contine toate sursele ideale de tensiune i nici o surs de curent, s a atunci pentru valori date la momentul initial ale tensiunilor la bornele conden satoarelor i ale intensililor curen s at lor din bobine exist o solutie a ecuatilor a circuitului i aceasta este unica. s Demonstratia unicitii se bazeaz pe teorema lui Tellegen. general, pen at a In tru un circuit arbitrar, care satisface conditiile teoremei 5 solutia datorat unor s surse cu variatie arbitrar timp se a clasa functiilor generalizate, ea ind a n a n o distributie. Totui, conditii topologice suplimentare, referitoare la elementele s n acumulatoare de energie (absenta buclelor formate din surse ideale de tensiune i condensatoare sau a sectiunilor formate din surse ideale de curent i bobine) s s solutia satisface ecuatiile diferentiale ale circuitului sens clasic, ind continu n a i derivabil. aceast situatie se spune c circuitul nu contine elemente acus a In a a mulatoare de energie exces. n Exemplul 6. Circuitul din gura 17.13.a are solutie clasic de regim tranzi a toriu pentru t >= 0 i aceasta este unic, dac se cunosc R, L, C (strict pozitive), s a a j(t), e(t) pentru t >= 0 i conditiile initiale i(0) i u(0), deoarece el detine un ars s bore normal, care contine toate surselel de tensiune i condensatoarele circuitului s i nici o surs de curent sau bobin. s a a schimb, circuitul din gura 17.13.b, cu toate c are solutie unic, aceasta In a a nu este mod necesar o functie clasic (tensiunea la bornele condensatorului n a poate discontinu, iar intensitatea curentului din condensator poate evolua a n timp ca o functie de tip Dirac (t), deci nemrginit), deoarece circuitul contine a a o bucl format dintr-o surs ideal de tensiune i un condensator. Un efect a a a a s similar are loc i la conectarea paralel a dou condensatoare ideale, din care s n a unul initial arcat i altul descrcat. nc s a

6.3

Teorema privind invarianta solutiei

Aceast categorie de teoreme evidentiaz transformrile la care poate supus un a a a circuit electric fr ca solutia sa sau o parte a ei s se modice. aa a 273

6. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE Teorema 6, a surselor de tensiune cu actiune nul: dac ramurile unui a a n circuit se nseriaz surse ideale de tensiune arbitrare, iar coardele sale se insea n riaz surse ideale de tensiune, care a mpreun cu cele din ramuri satisfac a doua a relatie a lui Kirchho, atunci intensitile curentilor din laturile circuitului nu se at modic. a Demonstratia acestei teoreme se bazeaza pe observatia c suma algebric a a a tensiunilor electromotoare ale surselor noi introduse este nul pe orice bucl din a a circuit. consecin, ecuatiile Kirchho exprimate curenti nu se vor modica In a n urma introducerii surselor mentionate. n Exemplul 7. Circuitul din gura 17.14.a are aceleai valori ale intensit s ai curentilor ca i circuitul din gura 17.14.b, pentru orice valori e1 , e2 , e3 . s Teorema 7, a surselor de curent cu actiune nul: dac paralel cu coardele a a n unui circuit se conecteaz surse de curent de valoare arbitrar, iar paralel cu a a n ramurile se conecteaz surse de curent, care a mpreun cu cele din coarde satisfac a prima relatie a lui Kirchho, atunci tensiunile la bornele laturilor circuitului nu se modic. a Demonstratia teoremei 7 este similar cu cea a teoremei 6, dar se refer la a a ecuatiile Kirchho pentru tensiuni, care acest caz rmn nemodicate. n a a O consecint imediat a teoremei 6 este c dac pe toate laturile unui circuit, a a a a care concur la un nod, se a nseriaz surse ideale de tensiune cu valoare egal i a as orientate similar fat de nod, atunci intensitile curentilor din laturile circuitului a at nu se modic (g.17.15.a). Se constat c potentialul nodului crete cu E, ceea a a a s ce face ca tensiunile la bornele laturilor s e afectate de introducerea noilor a surse, schimb curentii din laturi si mentin intensitile, deoarece pentru orice n at bucl care trece prin nod, cei doi termeni opui +E i E se anuleaz reciproc a s s a a doua teorem a lui Kirchho. n a Din teorema 7 rezult c dac paralel cu toate laturile unei bucle se coneca a a n teaz surse ideale de curent cu valoare egal i orientate similar fata de sensul a as buclei (v. g. 17.15.b), atunci tensiunile la bornele laturilor circuitului nu se modic. Aceste armatii sunt cunoscute sub numele de teoremele lui Vaschy. a Utilizarea teoremelor Vaschy permite unele cazuri simplicarea analizei n circuitelor electrice. Exemplul 8. Dac la circuitul din gura 17.16.a se introduc surse de tensiune a alese astfel at s anuleze sursele initiale (v.g.17.16.b) se obtine nal un nc a n circuit cu o singur surs de tensiune (v.g.17.16.c), care este strbtut de aceeai a a a a s curenti ca i circuitul initial. s Folosind teoremele lui Vaschy pot eliminate dintr-un circuit bine formulat toate sursele ideale de tensiunesau curent, obtinndu-se doar laturi cu surse a reale (v.g.17.17). Acest transformare simplic analiza circuitului, deoarece a a micoreaz numrul de noduri respectiv de laturi. s a a Teoema 8, a echivalantei: Orice parte a unui circuit electric poate nlocuit a cu un multipol echivalent, fr ca partea de solutie corespunztoare restului ciraa a cuitului s se modice. La aplicarea acestei teoreme regim tranzitoriu trebuie a n 274

6.3.

TEOREMA PRIVIND INVARIANTA SOLUTIEI

avut grij ca multipolul echivalent s asigure aceleai conditii initiale (de obicei a a s nule) ca i partea de circuit satisfcut. Aplicarea teoremei echivalentei deters a a min o tehnic ecient de analiz a circuitelor electrice. a a a a Exemplul 9. Prin nlocuirea dipolului AB din gura 17.18.a cu generatorul Thevenin echivalent, se obtine un circuit mult mai simplu (v.g.17.18.b) care n intensitile curentilor I1 , I2 i I3 au valori egale cu cele din circuitul initial. at s Teorema 9, a substitutiei: Dac a ntr-un circuit electric un element dipolar cu tensiunea la borne u(t) i strbtut de curentul i(t) este s a a nlocuit cu o surs a ideal de tensiune cu valoarea e(t) = u(t) sau cu o surs ideal de curent cu a a a valoarea j(t) = i(t), atunci solutia circuitului nu se modic (v.g.17.19). a Trebuie mentionat c prin substitutie este posibil ca un circuit cu solutie a unic s se transforme a a ntr-un circuit cu solutii multiple. Modicarea unui circuit pe baza teoremei 9 este cunoscut sub numele de transgurare prin a compensatie. Ea poate efectuat doar dac se cunoate intensitatea curen a a s tului i(t) sau tensiunea u(t) la bornele elementului i este valabil doar pentru s a regimul respectiv. Din aceste motive se spune c transgurarea prin compensatie a este mai slab dect cea prin echivalent, evidentiat de teorema 8. a a a a Teorema 10, a simetriei pentru un circuit electric alctuit din dou prti Nsi a a a N identice: dac cele dou prti sunt conectate simetric (v.g.17.20.a), atunci a a a intensitile curentilor prin conductoarele directe sunt nule (i1 = 0, i2 = 0, ...), at iar tensiunile la bornele conductoarelor ncruciate sunt nule (u34 = 0, ...). Dac s a cele dou pr sunt conectate antisimetric (v.g.17.21.a), atunci tensiunile a a ntre bornele simetrice conectate direct sunt nule (u14 , ...), iar curentii prin bornele simetrice conectate ncruciat au intensiti nule (i2 = 0, i3 = 0, ...). s at Prin folosirea teoremei 10 analiza circuitelor simetrice se reduce considerabil, deoarece solutia corespunztoare prtii lui Negal cu solutia corespunztoare a a a a prtii simetrice N se poate obtine prin analiza doar a unei jumti din circuit. a a at cazul conexiunii simetrice (cu ax de simetrie), prin In a ntreruperea conexiunilor directe i scurtcircuitarea bornelor s ncruciate, conform teoremei substitutiei, s cazul conexiunii antisimetrice (cu ax de solutia nu se modic (v.g.17.20.b). In a a rsturnare), solutia nu se modic prin scurtcircuitarea bornelor conectate direct a a i prin s ntreruperea legturilor a ncruciate (v.g.17.21.b). s Exemplul 10. Folosind teorema simetriei analiza circuitului simetric din gura 17.22.a se reduce la analiza circuitului din gura 17.22.b, iar analiza circuitului antisimetric din gura 17.23.b. O alt transformare care nu modic valorile numerice ale solutiei ci doar a a substituie valorile tensiunilor cu ale curentilor i reciproc este transformarea de s dualitate. Un circuit Neste prin denitie dualul unui circuit dat N, dac ecuatiile cir a cuitului N care s-au efectuat substitutiile ik = uk i uk = ik sunt identice cu n s ecuatiile circuitului N. Teorema 11, a dualitii: conditia necesar i sucient ca un circuit cu at a s a elemente dipolare s admit circuit dual este ca graful lui s e planar. a a a 275

6. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE Algoritmul de constructie a circuitului dual Nl unui circuit dat N contine a etapele: se construiete graful orientat G al circuitului N; s interiorul ecrui ochi al grafului G i exteriorul grafului se plaseaz n a s n a un nod al grafului G; prin unirea nodurilor (i ) i (j ) se traseaz cte o latur lla graful G, s a a a asociat laturii l, comun ochiurilor [i] i [j] din graful G; a s se orienteaz laturile lle grafului G, astfel at nodul de plecare al laturii a a nc l vad latura dual l orientat sens trigonometric; sa a a a n se introduce ecare latur lun element dual elementului din latura con a respunztoare l, conform tabelului 17.1 a Elemente duale Graful G Graful G rezistor liniar cu rezistor liniar cu rezistenta R conductant G numeric egal cu R a a rezistor neliniar cu functia rezistor neliniar cu functia caracteristic u = f(i) a caracteristic i = f (u) a bobin cu inductivitatea L a condensator cu cpacitatea C numeric egal cu L a condensator cu cpacitatea C bobin cu inductivitatea L a numeric egal cu C a surs de tensiune e(t) a surs de curent j (t) a numeric egal cu e(t) surs de curent j(t) a surs de tensiune e (t) a numeric egal cu j(t) Relatia de dualitate permite extinderea rezultatelor obtinute analiza i n s sinteza unei categorii de circuite asupra categoriei duale. Exemplul 11. Circuitul reprezentat gura 17.24.a are o comportare sin milar a solutiei cu circuitul din gura 17.24.c, respectiv asigur o relatie u j a a gura 17.24.b se reprezint cele similar celei i e, realizat de pimul circuit. In a a a dou grafuri G i G, duale unul altuia. a s

6.4

Teoreme privind comportarea solutiei

Aceast categorie de teoreme evidentiaz proprietile solutiilor circuitelor eleca a at trice. 276

6.4. TEOREME PRIVIND COMPORTAREA SOLUTIEI Teorema 12, a superpozitiei: la un circuit electric liniar i cu conditii initiale s nule, dac sub actiunea surselor descrise de vectorul S = [e1 , e2 , . . . , el , j1 , j2 , . . . a , jl ]T solutia este J = [i1 , i2 , . . . , il , u1 , u2, . . . , ul ]T , iar sub actiunea surselor T S = [e1 , e2 , . . . , el , j1 , j2 , . . . , jl ] solutia este J = [i1 , i2 , . . . , i , u , u , . . . l 1 2 , u ]T , atunci sub actiunea surselor 1 S + 2 s solutia este 1 J + 2 J , care n l 1 i 2 sunt constante reale. s Teorema superpozitiei este o consecint imediat a liniaritiiecuatiilor circu a a at itelor electrice liniare, cu sau fr surse comandate liniar. cazul regimurilor aa In stationare sau periodic permanente, deci inclusiv cazul regimului armonic, n restrictia referitoare la conditiile initiale nu trebuie luat considerare. a n regim tranzitoriu, superpozitia pote aplicat i conditiilor ini;tiale, dac In as a acestea sunt tratate ca surse, conform echivalentei reprezentate gura 17.25. n consecint, solutia de regim tranzitoriu a unui circuit electric liniar cu conditii In a initiale nenule se poate descompunr ntotdeauna ntr-o solutie de regim liber (obtinut prin pasivizarea surselor din circuitul initial dar cu considerarea condi a iilor intiale nenule). t Ca o consecint a teoremei superpozitiei rezult fapctul c solutia unui ciecuit a a a liniar este egal cu suma solutiilor circuitului respectiv, conditiile care se a n n intreduce pe rnd circuit cte o surs iar celelalte sunt pasivizate (v.g.17.27). a n a a Operatia de pasivizare a unei surse const anularea parametrului ei. a n In cazul unei surse ideale de tensiune (u = e), aceasta corespunde cu nlocuirea ei cu un conductor perfect, iar cazul unei surse ideale de curent(i = j), pasivizarea n corespunde cu nlocuirea cu un izolator perfect. general, pasivizarea unei surse In independente corespunde nlocuirii cu rezistenta sa intern (nul la sursa ideal a a a de tensiune i innit la sursa ideal de curent). s a a Sursele comandate i rezistoarele nu sunt modicate prin operatia de pasivis zare. O alt consecint, cunoscut sub numele de teorema liniaritii, rezult a a a at a prin aplicarea teoremei superpozitiei la circuitele cu o singur surs de tensiune a a acest caz solutia depinde liniar de (v.g.17.28.a) sau de curent (v.g.17.28.b). In parametrul sursei. Dac circuitul este rezistiv sau de regim stationar, dependenta a dintre solutie i parametrul sursei se exprim ca o relatie de proportionalitate: s a ik = gkm em , uk = km em , cazul sursei de teniune plasat latura m i n a n s ik = km jm , uk = rkm jm , cazul sursei de curent plasat latura m. n a n Aceste relatii permit determinarea functiilor de circuit: gkm - conductanta de transfer; km - factorul de transfer pentru tensiune 277 (6.9) (6.8)

6. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE km - factorul de transfer pentru curent; rkm - rezistanta de transfer; care sunt numere reale independente de parametrul sursei i ale cror valori des a pind doar de circuit i de laturile k, m considerate. s cazul regimului variabil al circuitelor cu elemente acumulatoare de energie, In ntre parametrii surselor (excitatiile em , jm ) i solutia (rspunsul uk , ik ) exist s a a relatii de liniaritate dar nu i de proportionalitate instantanee. De aceea, functiile s de circuit se exprim acest caz prin operatori liniari. Folosind transformri sima n a bolice (reprezentarea complex cazul regimului armonic, transformata Fourier a n cazul regimului periodicpermanent i transformata Laplace regim tranziton s n riu) aceti operatori se exprim prin functii complexe numita admitant de transs a a fer, factor complex de transfer pentru curent sau tensiune i respectiv impedant s a de transfer. Revanind la cazul circuitelor liniare rezistive se demonstreaz c absenta a a n surselor comandate, factorii de transfer au valori subunitare |km | 1, |km | 1, ceea ce asigur a n ntregul circuit tensiuni i curenti mai mici sau cel mult egali cu s tensiunea sau curentul produs de surs. Aceast armatie nu este adevrat a a a a n cazul circuitelor cu surse comandate ( car poate apare efectul de amplicare) i n s nici cazul circuitelor regim variabil ( care pot apare efecte de rezonant). n n n a Teorema 13, a reciprocitii: at ntr-un circuit electric liniar, alctuit din a elemente dipolare pasive (rezistoare, condensatoare i eventual bobine cuplate s magnetic, caracterizate prin matrice ale inductivitilor simetrice), operatorii at impedant i admitant de transfer sunt identici; particular, cazul circuitea s a n lor rezistive, rezistentele i conductantle de transfer sunt simetrice, adic s a rkm = rmk , gkm = gmk , (6.10)

Demonstratia acestei teoreme se bazeaz pe teorema Tellegen. a Teoarema 13 nu poate aplicat cazul circuitelor cu surse comandate a n (care din acest metiv se numesc surse nereciproce), cazul circuitelor active n (care contin surse sau conditii initiale nenule) i nici cazul circuitelor neliniare. s n Circuitele la care se aplic teorema 13 se numesc reciproace, iar celelalte sunt a nereciproace. Un exemplu tipic de circuit nereciproc este amplicatorul, la care efectul semnalului asupra ieirii este complet diferit de efectul invers al rspunsului asupra s a intrrii. a Conform acestei teoreme, intensitatea curentului ik prin poarta de ieire a s unui circuit cuadripol reciproc, conditiile care poarta de intrare este excitat n n a de sursa de tensiune em = e este egal cu intensitatea curentului din poarta de a intrare im , conditiile care poarta de ieire este excitat de sursa de tensiune n n s a ek = e (v.g.17.30), caz care uk = um . n 278

6.4. TEOREME PRIVIND COMPORTAREA SOLUTIEI Teorema liniaritii aplict circuitelor rezistive asigur admiterea dependentei at a a dintresemnalu de intrare i cel de ieire. Deci, mici variatii ale semnalului de s s intrare determin cazul circuitelor rezistive liniare bine formulate, variatii sua n cient de mici ale semnalului de ieire. Aceast comportare a solutiei nu este s a caracteristic tuturor circuitelor electrice. De exemplu, cazul unor circuite nea n liniare (v.g.17.31) mici variatii ale semnalului de intrare pot determina variatii importante ale semnalului de ieire, iar cazul regimului tranzitoriu excitatii s n mici sau chiar nule pot determina rspunsuri ale cror valori cresc namrginit a a a n timp (v.g.17.32). Astfel de comportri instabile se pot alni i functionarea a nt s n circuitelor electrice reale, motiv pentru care este util cunoaterea conditiilor a s n care solutia unui circuit este stabil, ceea ce a nseamn c ea este dependent a a a continuu de datele problemei (excitatii, conditii initiale, parametrii elementelor). Teorema 14, de stabilitate: un circuit electric liniar, alctuit din elemente a dipolare pasive (Rk > 0, Lk > 0,Ck > 0), din surse ideale de tensiune sau curent i care se a conditiile initiale (la t = 0) nenule, are solutia ik (t), uk (t), t 0, s a n dependent continuu de datele problemei, dac el nu contine surse sau elemente a a acumulatoare de energie exces. n Este un concept de stabilitate mai putin uzual, ar trebui continuat prezen a tarea legnd-o de ceea ce s-a mentionat prea fug legtur cu gura 17.32. a n a n a a

279

6. TEOREMELE FUNDAMENTALE ALE CIRCUITELOR ELECTRICE

280

Anexa A Legile cmpului electromagnetic a


A.1 Legea uxului electric.

Fluxul electric pe orice suprafat inchis este egal cu sarcina electric din a a a domeniul D marginit de suprafata : = qD , sau dezvoltat:

(A.1) dv. (A.2)

DdA =

Aceat lege caracterizeaz fenomenul prin care orice corp electrizat produce a a interiorul i jurul s un cmp electric. n s n a a Aplicnd relatia Gauss-Ostrogradski, rezult: a a

DdA =

divDdv =

dv.

Ultima relatie ind valabil pentru orice domeniu D rezult c: a a a divD = . (A.3)

Aceast consecint diferential este cunoscut sub numele de forma local a a a a a a legii uxului electric.

A.2

Legea uxului magnetic.


= 0, (A.4) (A.5)

Fluxul magnetic pe orice suprafat a nchis este nul: a

sau dezvoltat:

BdA = 0. 281

A. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC Aceast lege evidentiaz absenta sarcinii magnetice. Folosind Gauss-Ostrogradski, a a rezult forma local a legii cmpului magnetic: a a a divB = 0. (A.6)

A.3

Legea inductiei electromagnetice

Tensiunea elecctric pe orice curb a a nchis este egal cu viteza de scdere a a a a uxului magnetic de pe orice suprafat S , care se sprijin pe curba : a a u = sau dezvoltat: Edr = dS , dt (A.7)

d BdA. (A.8) dt S Aceast lege se refer la fenomenul de inductie electromagnetic, prin care a a a orice cmp magnetic variabil genereaz (induce) un cmp electric. a a a teoria Maxwell-Hertz, curba i suprafata S sunt antrenate de corpuri In s n micarea lor. Dac acestea sunt imobile prin aplicarea relatiei lui Stokes, rezult: s a a

Edr =

rotEdA =

B dA. t

Deoarce ultima egalitate este valabil pentru orice suprafat S , rezult c: a a a a rotE = B , t (A.9)

care este forma local a legii inductiei electromagnetice medii imobile. a n regim stationar, mrimile zice sunt constante timp, iar legea inductiei In a n devine: Edr = 0. (A.10)

acest regim tensiunea electric pe orice curb In a a nchis este nul. Aceast a a a relatie este cunoscut sub numele de teorema potentialului electric stationar. a Forma local a acestei teoreme: a rotE = 0 (A.11)

evidentiaz caracterul irotational al intensitii cmpului electric regim stationar. a at a n O consecint direct a teoremei potentialului electric stationar este aceea c a a a tensiunea electric stationar pe o curb deschis nu depinde de forma curbei ci a a a a doar de punctele ei extreme:
=C1 U C2

Edr =

C1

Edr +

C2

Edr = 282

C1

Edr1

C2

Edr2 = U1 U2 = 0

A.4. LEGEA CIRCUITULUI MAGNETIC. Deci U1 = U2 , care U1 i U2 sunt tensiunile n s ntre dou puncte A i B calculate pe a s consecint, tensiunea electric este regim stationar dou drumuri diferite. In a a a n o mrime asocia unei perechi orientate de puncte i nu unei curbe. Acest a a s a observatie permite caracterizarea local a cmpului electric printr-o mrime sca a a a lar numit potential i denit ca tensiunea de la punctul curent la un punct de a a s a referint, care potentialul se consider conventional nul: a n a V (M) =
CM Mo

Edr = UM Mo .

(A.12)

Utilizarea potentialului simplic determinarea tensiunii electrice stationare: a UAB =


CAB

Edr =

CAM0

Edr +

CM0 B

Edr = VA VB .

(A.13)

regim stationar tensiunea electric In a ntre dou puncte este potentialul punctului a initial minus potentialul punctului nal. Cunoaterea potentialului electric permite determinarea intensitii cmpului s at a electric prin relatia: E = gradV, (A.14) concordant cu caracterul irotational al intensitii cmpului electric acest n a at a n regim. Pentru demonstrarea acestei relatii se consider: a UAB =
CAB

Edr =

CAB

gradV dr =

CAB

dV = VA VB ,

relatie acord cu A.13. n

A.4

Legea circuitului magnetic.

Tensiunea magnetic pe orice curb a a nchis este egal cu intensitatea curentului a a electric plus viteza de variatie a uxului electric de pe suprafata S , care se aprijin pe curba : a dS , (A.15) um = iS + dt sau dezvoltat: d D Hdr = JdA + dA (A.16) dt S t S Legea cicuitului magnetic pune evident dou cauze ale cmpului magnetic n a a a i anume: s curentul electric; variatia timp a cmpului electric. n a 283

A. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC


S s a a s s Deoarece dt are aceiai unitate de msur cu iS i acelai efect magnetic el a fost numit de Maxwell curent deplasare. teoria Maxwell-Hertz att curba ct i suprafata S se consider antreIn a a s a continuare se va presupune corpurile imobile nate de corpuri micarea lor. In n s i prin aplicarea relatiei Stokes, rezult: s a

Hdr =

rotHdA =

JdA +

D dA. t

Ultima egalitate este valabil pentru orice suprafat S i consecint: a a s n a rotH = J + D . t (A.17)

Acest consecint diferential a legii este cunoscut sub numele de forma a a a a local a legii cicuitului magnetic medii imobile. Rotorul intensitii cmpului a n at a magnetic este dat de suma dintre densitatea de curent de conductie i cea de s deplasare. regim stationar legea circuitului magnetic are una din formele: In um = iS ;

(A.18) (A.19) (A.20)

Hdr =

JdA;

rotH = J. cunoscute sub numele de teorema lui Ampre. e

A.5

Teorema conservrii sarcinii electrice. a

Intensitatea curentului electric ce prsete o suprafat aa s a nchis este egal cu a a viteza de scdere a sarcinii din domeniul D mrginit de suprafata : a a i = sau dezvoltat: JdA = dqD , dt (A.21)

d dv. (A.22) dt D Legea conservrii sarcinii electrice evidentiaz legtura intim care exist a a a a a ntre curentul electric i sarcina electric, ind concordant cu interpretarea micros a n a scopic a curentului ca deplasare ordonat a sarcinilor electrice. a a Legea conservrii sarcinii electrice poate privit ca o consecint a legii cira a a cuitului magnetic. Dac vom considera curba un cerc a crui raz tinde ctre a a a a 0, suprafata S va tinde ctre o suprafat a a nchis iar din relatia (A.15): a um = iS + 284 dS dt

A.6. LEGEA LEGATURII DINTRE D SI E. se obtine prin trecerea la limit: a 0 = i + d . dt


dq

D Deoarece conform legii uxului electric = qD , rezult c i = dt , adic a a a ceea ce trebuia demonstrat. Forma local a acestei legi pentru medii imobile de obtine aplicnd realtia a a Gauss-Ostrogradski,

JdA =

divJdv =

dv. t

Deoarece ultima egalitate se mentine valabil pentru orice domeniu D , rezult a a c: a divJ = , (A.23) t care este forma local a legii. a cazul regimului stationar, legea conservrii sarcinii capt una din formele: In a aa i = 0, divJ = 0. cunoscute sub numele de teorema conservrii curentului. a (A.24) (A.25)

A.6

Legea legturii dintre D i E. a s

Inductia electric D dintr-un punct depinde de intensitatea cmpului electric din a a acel punct. D = D (E) Modul concret de dependint este functie de natura substantei care se a a n a punctul curent. Din acest motiv legea legturii D E este o lege de material. a cazul vidului In ntre D i E exist o dependent de proportionalitate i s a a s coliniaritate: D = 0 E, (A.26) care 0 este o constant universal, numit permitivitatea vidului i care are n a a a s 1 valoarea 0 = 49.1109 F/m. majoriatea corpurilor, legtura dintre D i E este In a s tot de coliniaritate i proportionalitate: s D = E, (A.27)

dar este acest caz o constant de material, numit permitivitate. Mediile n a a n care D = E se numesc dielectrici liniari i izotropi. s 285

A. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC Dac dependinta a ntre D i E nu este de proportionalitate atunci mediile s acest caz, dependinta poate aproximat mcar pe sunt dielectrici neliniari. In a a portiuni prin relatia: D = E + Pp (A.28)

care Pp este o constant de material numit polarizatie permanent. Aceast n a a a a form a legii evidentiaz o alt cauz posibil a cmpului electric i anume a a a a a a s polarizatia permanent (cazul electretilor). a Pornind de la forma local a legii dependentei D E dielectrici liniari se a n poate obtine o consecinta integral, referitoare la tuburile de ux electric. Un tub a de ux electric este un domeniu spatial D neelectrizat, mrginit de suprafata a nchis = Sl + S1 + S2 alctuit din suprafata lateral Sl pe care uxul este a a a a nul pentru c nD = 0 i cele dou suprafete S1 i S2 sunt numite borne, pe care a s a s n E = 0. Starea electric a unui tub de ux este caracterizat prin: a a - uxul electric: =
S

DdA =

S1

DdA =

S2

DdA,

care are aceiai valoare pe orice transversal conform legii uxului electric. s a - tensiunea electric: a U=
C12

Edr = V1 V2 ,

calculat pe o curb care unete un punct de pe prima born cu un punct a a s a de pe a doua born. Datorit conditiilor impuse celor dou borne acestea a a a vor avea un caracter echipotential: V |S1 = V1 , V |S2 = V2 Ca o consecint local a legii legturii D E, rezult teorema tubului liniar a a a a de ux electric, care arm c uxul electric al tubului este proportional cu a a tensiunea electric: a = e U, costanta de proportionalitate e este numit permeant electric a tubului de a a a ux nu depinde de starea electric ci doar de datele geometrice i de material. a s Inversa permeantei electrice 1 C= e poart numele de capacitatea tubului de ux. a Demonstratia acestei teoreme se bazeaz pe liniaritatea dependentelor U a E, D i D E, care ind tranzitorie implic liniaritatea dependentei U. s a 286

A.7. LEGEA LEGATURII DINTRE B SI H.

A.7

Legea legturii dintre B i H. a s

Inductia magnetic B dintr-un punct depinde de intensitatea cmpului magnetic a a din acel punct. B = B (H) . (A.29) Modul concret de dependent este functie de natura substantei care se a a n a punctul curent. Si legea legturii B H este o lege de material. a cazul vidului, In ntre B i H, dependenta este dat de proportionalitate i s a s coliniaritate: B = 0 H, (A.30) constanta de proportionalitate 0 = 4107 H/m ind o constant universal, a a numit permeabilitatea vidului. a multe corpuri numite medii liniare i izotrope din punct de vedere magnetic In s dependenta B H este dat de relatia de proportionalitate i coliniaritate: a s B = H, (A.31)

care este o constant de material numit permeabilitate. n a a medii neliniare magnetic dependenta BH este mai complicat, dar poate In a aproximat pe portiuni prin relatia: a B = H + 0 Mp (A.32)

care Mp este o constant de material numit magnetizatie permanent. Acesta n a a a form a legii evidentiaz drept surs posibil a cmpului magnetic magnetizatia a a a a a permanent (cazul magnetilor permanenti). a Pentru a stabili consecintele integrale ale legii dependentei BH se consider a un tub de ux magnetic regim stationar, denit pe un domeniu D , mrginit n a de suprafata = Sl US1 US2 cu propietatea c pe suprafata lateral Sl este a a ndeplinit conditia Bn = 0 iar pe bornele S1 i S2 : n H = 0. a s Dac tubul de ux magnetic este ocupat de un mediu magnetic liniar nea strbtut de curent electric atunci ele este carcaterizat de mrimile globale: a a a - uxul magnetic: =
S

BdA =

S1

BdA =

S2

BdA,

calculat pe o sectiune transversal i as - tensiunea magnetic: a Um =


C12

Hdr,

calculat pe o curb ce unete cele dou borne ( ipotezele mentionate se a a s a n demonstreaz uor c acesat mrime nu depinde de forma curbei sau de a s a a a 287

A. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC pozitia punctelor externe cu conditia ca acestea s e plasate pe cele dou a a ipotezele mentionate borne). In ntre aceste mrimi globale exist relatia a a de proportionalitate: = m Um . Constanta de proportionalitate m numit permeant magnetic a tubului a a a de ux nu depinde de starea magnetic a tubului ci doar de datele geomea trice i de material. Inversa permeantei s Rm = 1 m

se numete reluctant magnetic i este o constant caracteristic a tubului s a as a a de ux magnetic. Demonstratia teormei tubului de ux magnetic se bazeaz pe liniaritatea a dependentelor B, Um H i B H. s

A.8

Legea conductiei.

Densitatea curentului electric J dintr-un punct depinde de intensitatea cmpului a electric din acel punct: J = J (E) . (A.33) Modul concret al dependintei este functie de natura substantei care se a n a punctul respectiv. Legea conductiei cunoscut i sub numele de legea lui Ohm as sau legea legturii J E este o lege de material. a majoritatea corpurilor J este proportional i coliniar cu E: In s J = E. (A.34)

Mediile care este valabila relatia A.34 se numesc conductoare liniare. Conn stanta de material se numete conductivitate electric iar inversa ei s a = 1

se numete rezistivitate. cazul vidului deoarece acesta nu poate strbtut s In a a de curent electric: J = 0 ceea ce corespunde conditiei = 0. Mediile prin care curentul electric nu poate trece i la care = 0 se numesc izolatoare perfecte iar s mediile la care = 0, deci E = 0 oricare ar J se numesc supraconductoare. Corpurile care J nu este proportional cu E se numesc conductoare neliniare. n acestea, cel putin pe portiuni, dependenta JE poate aproximat cu relatia: In a J = (E + Ei ) , 288 (A.35)

A.8. LEGEA CONDUCTIEI. care Ei este o constant vectorial de material numit intensitatea cmpului n a a a a electric imprimat. Pentru a stabili consecinta integral a legii conductiei se consider un domeniu a a D , numit tub de curent, care E i J sunt constante timp iar supraftata n s n de frontier = Sl US1 US2 este format dintr-o suprafat lateral Sl pe care a a a a nE = 0 i dou borne S1 i S2 pe care n E = 0. Starea electric a tubului de s a s a curent este caracterizat de: a - intensitatea curentului ce strbate tubul: a I=
S

JdA =

S1

JdA =

S2

JdA

calculat pe o sectiune transversal arbitrar i a as - tensiunea electric a ntre borne: U=


C12

Edr

calculat pe o curb ce pornete de pe un punct apartinnd primei borne a a s a i se oprete s s ntr-un punct al celei de-a doua borne. regim stationar, conform teoremei conservrii curentului, intensitatea I In a are aceiai valoare pe orice sectiune S. Conform teoremei potentialului stationar s tensiunea U nu depinde de forma curbei C12 , i nici de pozitia celor dou puncte s a extreme interiorul bornelor S1 i S2 , deoarece bornele sunt echipotentiale conn s form conditiei n E = 0. Teorema tubului de curent liniar arm c regim stationar pe un tub a a n de curent care ocup un domeniu conductor liniar, intensitatea curentului este a proportional cu tensiunea: a I = GU. (A.36) Constanta de proportionalitate G se numete conductanta tubului de curent i s s nu depinde nici de U nici de I ci doar de datele geometrice i de cele de material. s Inversa conductantei 1 R= (A.37) G se numete rezistenta tubului de curent. s Demonstratia acestei teoreme se bazeaz pe liniaritatea relatiilor I J, U E a i J E. s O aplicatie util a teoremei o reprezint cazul unui conductor liform (cu a a o lungime mult mai mare dect diametrul) scufundat a ntr-un mediu izolant i s strbtut de longitudinal de curent electric. a a Notnd cu C12 linia median a conductorului, datorit caracterului liform se a a a poate presupune c pe orice sectiune transversal, normal la C12 , densitatea de a a a 289

A. LEGILE CAMPULUI ELECTROMAGNETIC curent J este distribuit uniform i tangential la C12 . Presupunnd conductorul a s a consecint, liniar (J = E), rezult c i E are aceiai propietate. In a as s a I= deci
S

JdA = JA,

I , A care A este aria sectiunii transversale punctul curent. n n => J = U= deci Edr = Edr = Jdr = I dr , A

C12

C12

C12

C12

U dr = . (A.38) I C12 A Dac rul este omogen ( = ct) i are aceeai arie orice sectiune transversal a s s n a (A=ct), atunci, l (A.39) R= A unde l este lungimea rului. cazul care rul conductor este neliniar din punct de vedere electrocinetic: In n R= J = (E + Ei ) sau echivalent E = J Ei . Tensiunea de-a lungul rului este: U=
C12

Edr =

C12

Jdr

C12

Ei dr = RI e,

(A.40)

care n e=
C12

Ei dr

(A.41)

se numete tensiune electromotoare a rului. Se constat c acest caz ca s a a n tensiunea ntre borne nu mai este proportional cu valoarea curentului deoarece a conditiile care I = 0 tensiunea la bornele conductorului U = e este nenul. n n a

A.9

Legea transformrii energiei conductoare. a n

Prezenta curentului electric conductoare determin transformri energetice, n a a ite de alzirea conductoarelor. Aceste transformri sunt descrise de legea nsot nc a enuntat continuare. a n 290

A.9. LEGEA TRANSFORMARII ENERGIEI CONDUCTOARE. IN Densitatea de volum a puterii puterii transferate de cmpul electromagnetic a corpurilor este egal cu produsul scalar dintre densitatea de curent i intensitatea a s cmpului electric. a p = JE. (A.42) Densitatea de volum a puterii p este o mrime scalar msurat W/m3 ce a a a a n caracterizeaz local viteza de transfer a energiei. Dac p > 0, atunci transferul a a are loc de la cmp la corp iar dac p < 0, atunci sensul real al transferului este a a invers. cazul conductoarelor liniare In p = JE = E 2 = J 2 0, (A.43)

deci transferul are loc ireversibil de la cmp la corp. Energia transferat duce la a a alzirea conductorului, fenomenul purtnd numele Joule-Lentz. conductoare nc a In neliniare: p = JE = (E + Ei) E = E 2 + EEi = J 2 JEi, (A.44)

rezultatul ind pozitiv sau negativ. cazul care J este orientat sens invers In n n fat de Ei atunci p > 0 iar transferul energetic are sensul real de la cmp la a a corp. Dac J este orientat sensul Ei este posibil ca p < 0, ceea ce corespunde a n transferului de la corp la cmp. ambele situatii transferul este it de a In nsot fenomenul ireversibil Joule-Lentz (J 2 > 0). Forma global a legii va stabilit pentru cazul conductoarelor liforme: a a P =
D

pdv =

C12

JEdAdr =

JdA

C12

Edr = UI,

(A.45)

la care puterea P [W ] transferat a ntregului conductor este egal cu produsul a dintre tensiunea U i intensitatea I. Acest rezultat este valabil pentru orice tub s de curent. particular, mediile conductoare liniare: In n P = UI = RI 2 = GU 2 , iar conductoare liforme cu cmp imprimat: n a P = UI = (RI e) I = RI 2 eI, (A.47) (A.46)

apare afara puterii P = RI 2 , disipate prin efect termic Joule-Lenz i termenul n s eI, dependent de t.e.m. a conductorului.

291