Sunteți pe pagina 1din 137

Page 1 of 137

alfa
9i

Omega

MtndhiTrul anahoretic uali de acunl ndinte o a.ltd fald o. eroi.snruui cre6tin: crestin pd.dsesc cetdlile F uin n pu;e spTe a se tupta cu diaDol pe p|,opriul lo.t, teren. Totdeanma pustiul a lost socott d.rept locul hsrod.itr) stdp nft d,e diauoL pustiul. nu a ost un spaliu n care ascet ieseau atin tune, ,!tud.o pe aceasta .rdul ei, ci un spaliu cucerit d.e la d.iauol pentTu Ht-istos. Nu a lost n- spaliu al ostititd.t atd de lume,'ci at IWta. ca diauoli pm;t|-u crutarea. tum de ato,cu,t ile demonice- n pusti\ anohreti alau d,e lucru d.iauoliLor (canat SAml Antinie se |'xtgo" diarol sim,teau d.eja ocul gheetti), r eryI cesta dcnd ca nole comunitdti cregtbLe sd. rnt .mai cttstituie primele inte aie diauollor. Md.r" sro ai n estndtd.li Ie d.upd. 313 ?teneau n:nr4iie, n nurrle lh Hrstbs, sti-lbii-uiz pe daol Ja el ara.sd..,.
.' I
l"

XIonuhismul
egipteun
De la singartute lu obte
. Monahul, nfe

ta

cu sine

i cea cu demonii

. Sfntul Pahomie - biruitor al satanei, fctor de minuni qi vizionar


. Minunile si sensurile acestora

Page 2 of 137
Preot Prof. Dr, VASILE

nnUC

MONAHISMUL EGIPTEAN
De Ia singurtate Ia obste

r,.AcuL t..,

. 1.r": : .1: i: :L j i:

i;-

Lt -f,-..ol.ccrE oRTO3OX,( j i l\ i^.\*.

b:iLiirtec

I\J
l&

Page 3 of 137

Dedic aceastd. carte Pr e a F ericitului P d.r inte P atr iarh i tuturor pd. inli gifralilor monahi cuuioilor"
caTe rL catitate, sd: d.cie a,scultal"e,

n mdndstiri sau

rL

sihdstr

Preot Prof.

Dr VASILE RDUC

se roogd.

MONAHISMUL EGIPTEAN
De l sihgurtate l hte

cnd all rnL se ro&qd.


postesc

O Edirur NEMIRA, 2003


Coercilizae

cnd all se-mbulbd,


p'riuegheazd cdnd to atd Lume a do arme.

afara grani(elor rii fr acodul editurii este intetzis.

urluzare:
S.C.

Neira & Co, B-dul Ion Milalache

ff. 125, sector l, Bucureti Tel.: 224.14.28; 224.10.08; Tet_lF ax: 224..18.50
Clubul cr1ii: O.P. 2 CP. 52 , Bucuresti
e-mai : difu zare@nemia.ro

www.nemir.ro ISBN 973-569-616-9

Page 4 of 137

MOTIVATIA MONAHAL

Page 5 of 137

r. ORTGTNEA I MOTTVATIA MONATISMULUT ANAHORETIC


Monahismul a fost dintotdeauna o realitate n via Bisericii, motiv pentru care profesorul Styanos Papadopoulos de Ia Atena va spune c ,,monahismul este o form de autentic vial bisericeasc, de aceea nu numai c s-a nscut n Biseric, ci constituie Biserica, dup cum constituie Biserica i parohia, care are dlept cap vzut pe episcopul locului si unde preotul parohiei i credincios au aceeasj credin! si mntn! cu a episcopttlui, care la rndul lui, are aceeai credin! i contn1 cu a celorlalte Biseric locale".Lq.]tfel spus, monahsmul este palte constitutv a Bisericii ca gi parohia nici deasupra parohiei i nici n afara Biseric. Monahismul a fost i a rmas una dintre formele n care s-a concretizat i s-a manifestat viala Bseric, el neavnd all ideal dect idealul Biseric, i nici alte modalitti de ajungere la acest ideal dect modalittile pe care Biserica nsgi lea avut i le are, iar aceste modatli s-ar concentoa n ceea ce Mltuitorul exprima n mod concis prin ,,calea cea strmt" (Mat. 7, 15-14), dal sigur (vor spune mai trziu exegetij), cea cate nu d posibilitatea rtcirilor Nimeni nu se poate mntui n Biseric laic sau cleric, monah sau mirear, prins n goana dup bunurile acestei lumi, si nici avnd o via! intim dezordonat i lipsit de castitate sau fr s asculte de cel rnduit spre ascultare, aa cum nimri nu se va mntui fr s se detaseze oarecum de lume, ffu s intre n cmara sufletului su, la adpst de flr:xul i refluxul mrii i totodat at desertciunii lumesti
1 Stylianos Papadopoulos, Mmhisnul

- rnn't

grev le 1fr141 (n

lb.

greac), Ed. Apostolike Diakonia, Atena, pp. 11-12.

Page 6 of 137
In interiorul comunittilor care se nevoiau deia pe calea srmt au fosr personatii1i car. .i"t"i .ai s "ii.i ge aJungere la idealul de vial. crestin, ci ce ie potriveau felului lor d+a i, ci care presupuneau nevointe supimentare .llber asumate care le ddeau posibilitatea s mplieasc r,oia rul Dumnezeu exprimat n poruncile sale. Acele persoane au reusit s mplineascvoia lui Dumnezeu asumndu.i responsabilitti i eforturi mai mari dect ale celonaltt crestrnt: nu numai castitatea, ci castitatea total si leclorla, nu numai nealergnd dup bunurile lumii si slava desart, ci renuntnd complet la weo form de stpniie si de avere. n smerenie total si ascultare neconditionat fat de duhgqric. Dup cum r.om vedea n capitolele rimtoaie, niJ unul dintre ntemeietotii uonahismul-ui cunoscuti .., arrrrn"i"
ca

nu

exemplu Sfntul Pahomie i ucenicii si Teodor si-Horsiezis. Au.fost i alti membri ai comunitt eclesiale care au renun_ total sau parli{ la ceea ce erau indrept[ili (la cstode, la lat anrmarea personalit! pe plan social sau la agonisirea bulurilor necesare ntrctierii lor si a celor apropiali), pentru a se pune n sluJba comunittii, suplinind ceea ce membrii acesieia nu reuseau s fac pe ct s-ar fi cuvenit. prin urmare, se rugau mai mu-lt, privegheau mai mulL, posleau mai mult, ngrijeauitrni sr Doinavt, educau copii, munceau pentu ntretinerea celor nevoiai, convinsi de faptul c nu este dovad de iubire mai mae dect atunci cnd cineva si d viala pentru alhrl ,,Mai mare dmgoste dect aceasta nimei rru aiejcu sulletul si ij tun; pentu prieteni" (Ioan 15, 1B). Dat fiind idealu comun de desvrire al membilo ei si mijloacele oarecum similae de atinger a acestui id;J nu este altul dect ndumnezeirea omului paticipnd 'prin har din ce n ce mai intens la dumnezeiasca ire iil ; ;j:

ntr-o catggorie de crestini iuperioar celolalti memri ai blsettclt. lJlmpotriv, dincolo de intimitatea cu Dumnezeu ne cae o realizase, intimitate de care ne putem da r"u*u nii astzi, toti marii asceti triau, dac nu neli-nistea, cel putin riia c ar ti putut s nu se mntuiasc. ln acest sens poi ii O"]t u

considerat c, asumndu-si voturile monahale, sar fi nscris

(;i; i

apariljei monahilor n snul ei i nici a monahismului ca institutie. Au fcut-o teologii i, mai ales, cei occidentali ntre care au excelat protestanlii care, neavnd monahism n confesiunea lor, au cutat originea monahismului, de cele mai multe ori h alte locuri dect n snul Bisericii. Astfel, n ceea ce priveste originea primelor forme de monahism crestin, prerile savantilor sunt mprlite. Unii cred, spre exemplu c, n Palestina, originea monahismului crestin ar putea fi n institulia nazoreanlui de Ia ewei. Atii consider c monah crestini au aprut n rndul eremitilor, descendenti ai Sfntului llie care a dus o via! de sing'urtate n Carmel. A{ii consider c monahismul cetin i-ar gsi originea n comunitlile eweiegti (cvasimonahale) de la Qumran (Palestina) i n cele ale terapeulilor ewei din Alexandria Egiptului care duceau o via! de rugciune, de medita$e gi de srcie.r Nu putem nega existenta respectivelor comunitli cu regim i mod de vial similare clugrilor crestini, dar nu exist suficiente argummte ca s se afirme c monahismul crestin si-ar gsi originea n comunitlile cvasimonahale eweieti. Dac ar fi fost aa, primele prezmle monahale ar fi avut de la nceput o anumit regr.rl, un anumit sistem. Mai a.les, dac nu emu altceva dect continuare4 n spaliu cretin, a unor institulii deja existmte si bine organizate. Clugr cretini ,,ar fi avut totul dea gata". Este exclus s nu se fi menlionat undeva lucrul acesta. $i, totui, nu este menlionat nicieri. Prin urmare, nu se poate cuta originea monahismului cretin n fraternitlile cvasimonahale eweieqti. Pe de alt parte, ntre eremi! de la Carmel care-i reclamau originea la Sfntul Ilie, vor fi fost un care, la un moment dat, i-au propus s-$i desv4easc viala nemaiurmnd Legea ebraic, ci normele i idealul cres,tin, fr ca aceasta s nseme c odginea monahismului crestin s-ar gsi n cele comunitli. Originea monahismului nu poate fi cutat nici la nazorei. Acetia nu triau exclusiv n pustiu i n singurtate. Dimpotriv. Primele
I Amnunte n aceast privint pot fi gsite la Tomas Spidlik SprtuAtubo Rdsltdtufui crefn,lll, Mstuthisi;ad,. de Diac. I. l. Icjr, Deisis, Sibiu, 2000, pp. 11-20, qi la Vincent Desprez, I* nwnndsnc initil, De odyns itqr'nr wwle d'W, Abbaye de Beuefontaine, 1998, pp. 25-79.

Biserica nu si-a pus niciodat probtema

ti-p"[il];;i

Page 7 of 137
forme de monahism estin au aprut n interiorul comuni_ tlilor, ca practici asumate individd, ir preama comunitltior clestine si dup aceea n singurtatea pustiului. Sistemul comunitt de la eumran nu poate sta la baza monahismului cestin. Comuniiatea de la eumr;" ; f;.i distrus n anul 68 p. Hr., iar cei care au scpat atunci vor fi ucisi n rzboaiele dintre anii 132-135 p. Hr. 1n scolul al IIIlea, cn avem primele semne ale existentei anahoretilor crestini, nu mai exista nici urm de esenieni. pe de alt parte, esenienii aveau preocupri teoretice si mistice, or, iniid, anahoretii crestini eau animati de idealuri foarte ptactice, ei nsisi nefiind teoreticieni, ci oameni destul de simrli. n ceeace priveste monahismul egiptean, ie spune c acesta a_aprut zub influenta preotilor egipteni care triau n singu_ tate pe lng diverse temple. Egiptologul Brunet de Feslei a descoperit ntre ruinele templului din Memfis un papirus care vorbea despre existenta la templu a unor slujitori (ac weti. anahoreti) carei duceau viata n slujba zeilr. Aceasta nu ne ndreptteste s cutm originea monahismului crestin n aceste prezente sau c monahismul crestin ar fi o teplic a acelo ana_ hore, pentru simplul motiv c pe wemea aparitiei primelor forme monahale crestine instituliile eremitil de la templele pgne erau de mult uitate. Unii ercmil,i cres tini (cum ar fi azul Sfntului Antonie cel Mare) si-au gsit primele locuinte n temple pgne ruinate. Ba, mai mult, presupusii eremiti de la templele pgne erau exponen{ii cultuiil egiptne existente de mu de am, oameni initiati n stiinlele oculte egiptene. Ol eremii crestini eau oameni foarte simpli, de c"l mai -ult ori, chiar netiutoti de carte, oameni care nu aveau, practic, habar de ezoterismul pgn egptean. Dup cum am spus mai sus, motivatia monahismului cres tin se gseste exclusiv n interioul Bisicii, n ciuda asem_ nrilo cae ar exista ntre monahismul crestin si uneie forme de trire in singutate din spatiul necrestin sau precrestin. Dac monahismul cretin n-ar fi avut motivatia n inferiorui Bisericii ar fi fost imposibil s nu se gseasc n documentele rmase de la ntemeietorii cunoscuti ai monahismului referinte dac nu
exprese, cel

pulin nostalgice sau deniglatoate, la fomele de ,,monahism" din care ar fi derivat, s-ar fi inspirat sau pe care

l-ar fi prsit monahii cretini. Monahii cretini fiind, de fapt,

niste convertiti, psihologia conve4itului s-ar fi manifestat n weun feln via{a gi n scrierile lor. i totui, nu exist weo asemenea manifestare i nici weo referin{ direct sau indirect la stadii i forme monahale precretine. Profesorul Sava Agourides de la Atena consider c originea monahismului san gsi n,,entuziasmul eshatologic protoffetin care a Drodus foarte deweme asteDtarea celei de-a doua veniri a Domnului si a nnoirii lumii".l Asjeptu.eu up.opiatei reveniri a Domnului qi nterneierea lmpra{iei Sale, cntinu profesorul Agourides, a fcut pe unii s nceap nc de atunci s triasc desvrirea vie{ii care urma s fie n Imprlia lui Dumnezeu, renun{nd la lumea prezent n agteptarea iminent i imediat a instituir lumii celei noi. Pofesorul Agouddes nu neag i o oarecare in{luent a mentalitlii greccromane (cu care cretinii intraser mai bine n contact) n care, sub influenta curentelor gnostice, se constat tendnla prsirii lumii.z In primele dou secole Biserca nu a cunosrt monahismul, ci un fel de ascetism eshatologic, spune acelai profeso! ntelinut de anumite idei aie Sfintilor Pavel si loan Evanghelistul. Acest ascetism eshatologic, unit cu anumite intluenle ascetice gtecoromane, nlr-un con lext socio-cultural n care lumea alerga dup bunurile matedale, a dus Ia aparilia monahismului n secolul al III-lea. Si profesorul Agoxrides continu ,,ln fa{a aga-zisei viitoare schimbri a lumii n mprlie a lui Dumnezeu, un anumit numr de cretini, mai sensibili Ia cledinl dect majoritatea conftalilor lor i n ceea ce pdvete ob$nerea desvrsir n timpul vielii acesteia, se grbeau s ntmpine oarecum venirea noilor realit{i i se czneau nc de acum s ritmeze asadar viata lor, avnd ca baz standardul vie{ii viitoare i nu pe al celei prezente. Era vorba de o e1d duhol'niceasc n interiorul institutiei tinere a Biseicii si nu de tstudle fundamentale ale ndeidii iesite din Sfintele

o*ti,nji-*;,,"

r Sava Agourides, Mon.lrism'u.f (n Ib. gleac), Ed. Hellenika Gmmmata,

Page 8 of 137
Evanghelii. Acesti oameni foarte sensibili fugeau de avere, de cstorie. de implicarea n viata sociat elc. lo. , urt.pt.. io ceilalti crestini s vin veacul cel nou, care urma s i de anumite stri neplcute sau pur simplu problemati.", i

;i;;; ;;;; foarte apstoare pentru ""iiiUtut"u io., " $evenisel rncercat s triasc
nc din veacul acesta fr problematica pe cae o crea viata obinuil".1

sustinut de profesorul Agourides, polrivit creia .Jd19u mortvafla monahismului s_ar gsi n entuziasmul eshatoloeic cestin, vine s ne ntreasc punctul nostru d";;;;1; motivatia fundamental a monasmutui se gaseste n intJrri Bisericii i nun afara ei. Nu negm ce retragrea'Ain fume ail prov-ocata r de cauze sociale (persecutii, recrutare n armat. pscalttate etc.), mai ales nainte de anul S i3. Dar simpla refuaee din tume nu nseamn si monahism. Ct p.i".rt.'infr* gnostice.greco-ro*une, tu putem fi d" vedere*al protsorului Agourides pentru cel pulin ";;d-;;;;;tri; du mot ive. Printii monhismuui, n speciat cetgipteun, n" , .a) relatii cu mediul greco,roman, nu cunostea -nici latin, """a,, nici gleac att nct s poat fi influen{ati de ideile care ci"..ili; g:it_r,ine.. Srinlii Anronie i pahomie r,-t T^.-11!. aceast ctare ln rivint. b) Cnosticii promovau fuga nu neaprat din lumea ca rea_ . mate social, ci rehagerea efectiv din lume, nteleas ca realitate fizic. aceasta. penu c lumea att sub spect fir;;f; social. ^i mentalitatea lor, era ceatia unor spirite n rele, ounJ vedere.pe_ care nul gsim la anahoretii cresiini. ecesta'se retli geau dn lume c spaliu al pcatului si al negrijii p'entru mn rurre, dar nu tugeau de oameni, realitti pentru care a murit Fiul lui Dumnezeu (monahii veneau din pustietti p";t*;l;; a.prarea-cretinilor persecutati n ceiti sau i,"irtr" ." brsenca rrp eretici; loan de Lykopolis si Sfntd ntonie " putau corespondent cu mpralii si se interesau de soarta impeii,rloil. p9.du , , tdeea alt parte, primii anahoreti si clugri ., au u,,ut deloc c arrcprezenta o elit duhovnceas. Nu de putine

;.;;;

lblen, pp. t6-17 .

ori, Iaicii erau dati exemple de desvrire (cazul Sfntului Antonie si al curelarului din Alexandria), iar Sfntul Pahomie nu a permis ca din rndul clugfuilor comunitlii sale s fie preoli. Lucrrile sfinte ale pleoliei, de-a lungul nhegii pstoriri Sfntului Pahomie, erau asigurate de preotii din comunittile laice. C la un moment dat monah au reprezentat o elit, e fapt incontestabil, recunoscut de crestinii laici. Ideea c monahismul ar reprezenta o elit ia fcut aparilia mult mai trziu n mentalitatea monahal, probabil alimentat de laici si de teoreticienii monahismului institutionalizat. Primii anahoreti si pfuintii monahismului n-au avut contiinla c ar teprezenta o elit, dimpotriv. Faptul c-si fceau din principiile mpr-tiei Iui Dumnezeu criterii ale vietii n trup este o realitate, i credem c profesorul Agourides are dreptate n aceast privinl. Monahismul nu-si are originea nici n comunitatea crestin din lerusalim, dup cum sus,tinea Sfntul Ioan Casian n "Conferinlele" sale. Crestinii din Ierusalim, initial, aveau o viat de obste, dar nu una monahal. Erau oameni evlaviosi, dar n marea lor majoritate erau oameni cu famil. Primele comunitli cretine nu au fost comunit{i monahale. Prin urmare, tipul de comunitate crctin ideal nu este comunitatea monahl. n comunitatea din Ierusalim (Cf. Ap. 4,33-6,7) domnea uhul lui Hristos, duhul Evngheliei. Comuntatea monahal va ncerca s fac n aa fel ca acelasi Duh s domneasc att n interiorul ei, ct i n viata fiecrui monah. Ea are acelasi scop - tlea n Duhul Evangheliei - urmnd cj mai exigente, nu diferite fat de cele ale comunittilor obisnuite (potrivit vocatlor membrilor lor) n vederea aceluiai scop: viala n Hristos. Oricum, suntem convini c monahismul crestin si are originea n Hristos i n modelele de via{ curat existente n istoria sfnt a Vechiului si a Noului Testament. Drecum si n vna celor cu vocat speciale din cadnn Biserici. Construirea mnstirilor ca spalii unde se ncerca trea autentic a idealurilor cretine ntr-o lume care (dup ce cestinismul a devenit religie de Stat) prea c se secularizase este o realitate, da aceasti situatie apare mai trziu si nu poate fi invocat drept cauz a aparitiei monahismului.

Page 9 of 137
Monahismul crestin si are originea n interiorul Bisericii ^ rn modelele. d viat consacrat si angajat totalmente n veoerea ldealulur care urmeaz s fie atins, modele oferite de Hristos nsui, de Sfnta Fecioar si ae persoane ;i;;;; istoia sfnt a Vechiului si a Noului f"stuie.rt. tvlo""frir*il crestin are asemnri cu fome mon"rule ain utai ,pauli, ffestin, nu pentru c acelea ar fi stat ta originea monahis;uiii oestin, ci pentru c o parte a efortuilor -o"uh;i;^;;;; general-umane, ttu a fi legate exclusiv de weun anume sistem renglos sau lrlosoic.,,pfuintii monahismuui nu cunosteau nici sistemete retigioase orieniale, nici cuentele fiiril. i,ii comunittile esenienilor sau ale terapeu[lor, care drtt*;;;; oe, mulr." De la inceputurile Bisericii au fost cestini care, r lmerrorul comunittilor sau la marginea acestora, au practicat o asceza mal special. Dobivif vocatiei, exigentelor gi psibiit. litor lor. n seolul al IVlea monarusmur apare ca o realitate puternic ce se va institutionaliza pe"t"u u arieDiu epoca unei relative liberti ca s puna n "e "Sise.ica practiclo ;ll;ff harismatic energic a sa,'trire anaho.ti. ,i .i"*il unul gtup totdeauna restrns din membrii ei, ae au voit s urmeze ngerilor ca doxologi ai lui l,rmo"zeiz,,, u .;il. mulra emolle parinteasc profesorul Stylianos papadopoulos (ar carul srngur llu este ieromonahiu Sfntu Mune). .. Monahismul se constituie ca institutie pe linia'evolutiei firegi a formelor ascetice existente de la constifuirea Si.;;i.ii" ; i n zilele noastre, si atunci au exif at peoare care a!"";;;d; Cuvntul ,,monahism" nu este cunoscut n antichitate $i nici n primele veacuri ctestine. ,,Monahismul" vine de la cuvntul ,,monahs". 1n limba gleac et este folosit penuu prima dat de Simah n textele din Gen. 2, 18 i Ps. 67, spre a esemna singurtatea omului ffu so{ie. Apoi, n secolul al Il-lea, traducndu-se n dialectul egiptean al limbii grecesti sensul nu numai de ,,necstorit", ci i de ,,cumt", ,,sfnt"' reproducnd cuvntul siroaramaic,,ihidaya" carc desemna pe asetii celibatari. 1n cea de-a doua jumtate a secolului al IVlea, a raate, cuvntut hidouo va desemna ceata fiilo sau a fecioarelor legmntului, adic pe cei (cele) afierosili (afierosite) n slujirea Bisericii, apoi va fi utilizat de Eusebiu de Cezareea n 3SO si apoi de Sfntul Atanasie n 557 n ,,Via!a Sfniului Antonie".l Termenul ,,monahs", ca adjectiv, nseamna ,,singrur", unic. Substantivizat, va desemna n crestinism, cu nceperc din seca lul aI Il-lea, pe ascetu celibatar, iar din secolul al III-lea pe ascetui care trest de unul singur, celibatar (n sensul de vduv) sau fecior, caie caut singur-iatea i separarea de lume.z
,,Evanghelia lui Toma" s-a folosit termenul de ?onahos, avnd.

Primele persoane cu via! monahal n Biseric au fost vduvele si fecioarele (la cae Sfntul Pavel face referire n epistolele sale).'Ele au existat peste tot i dintotdeauna n Biseric, chial dac

smuraralu
rmFal,

fl

aceste^

urrenor

au-

putem constata c au procedat la ncepui p"lum,jn, Sta"" Antonie, Sfntul pahoniie etc.), ca, ncetlnc.t" ;t;;il;t spa.lal de comunitatea civil, naintnd n locuri mai ptin popunte sau chiar in pustiu. Astfel, acei crestini au cultivat reha cu.uumJtez.eu nu numai singuri (nensotiti de cineva _ sot, so1ie, prieteni), ci si n singurtat. I

roreauna tn comuniune eclesial cu ceilalti confrati iasa cum

rnceput s_si duc viala n afara localittilor, da

care i.au asumat forme speciale de ascez. Da. persoane si triau vocaa n interiorul comunittii.

la nceput modul lor de vial nu e institutionalizat' Ulterior, monah au nceput s se organizeze. Insttutiile monahae feminine s-au organizat, spre eiemplu, n interioruI comunittilor crestine (parhii) sau n imediata lor apropiere si pe lng centrele episcopale, datorit sigurantei pe care" leo garantau comunitate resfectiv sau cenirul eiisopat. n Egipt, la sritul secolului al lil-lea, existau deja comunitli monahale feminine oranizate. Edificator n acest sens este cazul Sfntului Antonie, caie, nainte s nceap nevoinlele sale ascetice (n jurul anului 272) sia ncredintat sora unei comuitti de fecioare, cu alte cuvirite, de c ugri!e.3 Pe la jumtatea ecolului aI III-lea, n
13-14. Cf. Vincent Desprez, op' cil., p 102. futbrn. oo. cl. eodem loco, nota 3. 5 sfntrl tanasie cel Mare, |tatp Cuvinsr/tu pdrindxi rwstr.L dlmtt, IIl, trad. de Pr. Prof. Dumitru Stniloae, n PS.B., vol. 16, Ed. Instituhlui

llbIn. pp.

lblsn,p.19.

Stylianos papadopoulos, p. ct, p. 20.

Biblic si de Misiune Ortodox, 1988, p. 195.

Bizant, se organiza deia o

Page 10 of 137
(

if

ffi lil:ryttil-*,:,t+lriTituffi 'f


,:?5ffi1,ltn3;111:,****"::i:l",'.X'.,,

patr-uzeci de ani. In secolul al ll-lea Sfntul Fronton se retrsese n Nitria, mpreun cu saptezeci de ucenici. Probabil cn anul 350, cnd Sfntul Ammun a sosit n Nitria, vechea comunitate

;l1l,'^,;r;l"r*Tr'j;;;;l:ilir;;';ilri
nu era nici laic'.

"*X*l*tilff:ililj y:lJ""ffi*:iiiiquJi.:llffi.#tff i f

""..';iiii.i*t***'igctriauperng ni;;il.tY:lau un vemnt sped ca"e ::#lffiiff ;f,f; tl,,:1

nrf*xrrtt*tti'*ffir'',;* ii
toc, zond nelocuttd..,pustiu,,.

a lui Fronkan nu mai exista. 1n Palestina, pe la sfrsitul secolului aI ll-lea, episcopul Narcis al Ierusalimului a prsit scaunul su episcopa si s-a retras n pustie. Prin anul 275, Sfntul Hariton s-a retras n pustiul din nord-estul lerusalimului. In locurile unde se va stabili (Faran, Duka i Suka) se vo forma comunitli monahale. Cel care va organiza prirnele comunitti monahale n Palestina, va fi Sfntul Ilarion din Gaza, fost ucenic al Sfntului Antonie cel Mare. Persecu!ile, pe de o parte, au stimulat retragerea cretinilor n pustiu, cum a fost cazul Sfntului Pavel de Teba, pe de alt parte au mpiedicat dezvoltarea anahoretismr:lui nceput cu mult nainte de secolul al [V-lea. In acest sens merit amintit c n actele martfuice se gsesc multe relatri despre anahoretii din secoiele al Illea i al IIIlea care au fost arestati n adncul pustiului spre a fi adui n fata tribunalelor ca s fie udeca{i pentu c erau crestini. Printre acetia am putea aminti pe
Sfntul Leon, anahoet n Patara din Lichia" Sfntul Moise, smuls din pustiul Raith n Sinai, unde mai erau i alti asceti, Sfntul Nicon, ajuns episcop n Cezareea Palestinei.l Bunicii Sfntului Vasile cel Mare au fost nevoiti s se retmg i s tiasc ascunsi n pdurile din Pont, n timpul perseculiilor lui Maximin Daia.2 Trecnd perioadele de persecutie, acetia, i altji asemenea lor, au revenit n lume. Aceasta dovedete c simpla retragere din

i*ffii*lu."la:*r:#:f

ffi#,;i:"r,j:,*i:,t
ascegi cresrini au

,,lllir;:s*tin:,lg:it'f,t3g,;iT}liiiitr1ffi

ili?ii'rtlii,l i',11.H :l "g" "."r,

mnm:li*ih,i:;iifl ii1::.",*ii*H,itrTsi
,x"l:n';#r$r,*:fjt;,i,i:$*i"ri',"it

Hir;*i,;;':li:'j;x'#i,i:#i:#
,",,,tff,"1^y_1*rie. ntemeieiorur comunitlii din
Schir pe ta

lume nu nseamn i monahism, dup cum monahismul nu presupune n mod automat si retlagerea fizic l pustiu. P'roloagele relaleaz despre un alt Sfnt Nicon (prznuit la. 25 martie), originar din Neapole (Italia). Acesta a fost soldat, din tat pgn si mam cretin. La un moment dat s-a hottt s se qestineze. Mama sa l-a sftuit s mearg n Rsrit unde, prin mun{i i prin insule erau ascunsi multi preoti si clugri. A ajuns n insula Hios, unde, n muntele Ganos, a ntlnit pe
I lvan Gobry, esflns enocclenl,vol,1. De sonf,4 tubsalntBor. Otgl$x oatul, ayard, Paris, 1985, p. 156. Sfntul Gigorie de NazioJ]z, Mio, 43iP-G. 56, col. 500R504C.

fririhi':,ffi r*,xi*lf*ny*r18

Page 11 of 137
epjscopul Teodosie, care ea staret peste o obte de 1g0 de clugri. Nicon s a crestinat, a intr"ti" tei ani a fost hirotonir preot, apoi "t". _""iaa,oa episco, rioru obtii monahale n care rntrase. Episcopul Teodosie l_a sftuit ca. dup moartea sa, s se mute cu^obsr;;;iii"at;, St.ittl. Surr.nird moarrea episcoputui i;;d";;; i_;, pornir cu monahii si n insulai4itl"", " n Sicitia, a nremeiat o mnsrire, "poirp-rl"r;, ;i", va fi martirizatnwemeatuiDec tzrl, r" si.u"ihi". nator un oarecare euintilian. I Aceasta demonstreaz; hrsmu-l a fost un lenomen general n dect cel,organizat n Egip:t: n zona Asiei Mici i a Mrii Eee exstau deci comunitti monahale i""irtea cunoscute de mama Sfntului Nicon di" It"li". il erau,.probabil, roade ale tecerii Stantului pavi sederii si propovduirii Sfntutui Ioun nu""gir.ir;** 'aa La sfritul veacului al llllea si n".puto".""i rv-r"u ^ ^^ Sfntut Antonie va aduna n iuur tui c avut sansa s se retrag nu-un 'nrii;;;u!;.ip'"i loc nebntuit de percecutii. Pin libertalea adus de onstantin."l dup cum vom vede4 ei se vor orC,|; Tltlo^1*, i n vremea persecutiilor tipul ideal de crestin ea mtirul, Jripi aceel va.fi moaahul si, mai ates,.anah*U p. " p.r, muile devin favorabile cultivr vocatiel monafrein pustiri. atr parre, lT l:d: (care decepriona[i de "er.r" li[.; oportuniti se fceau cretini fr , *. ,i _n".J"ui multi crestini prseau cetfl'e, unde cestinis;ut r;;." cularizeze, i, ca Iisus altdat Mc. 1, rz d), tu"" ,qscetismut din interiorut comunittil. secotutui al llllea, dar mai ales n "A.riii" rArit se."l"l w i.," nou.form, camctedzat prin reagerea "l din societate. Va fi un ascetism anaoretig initialpracticat , a-\ii, iar, mai apoi, comunitar. "lri"r";;

f#;;i;i"-

p"""ilfa;;;,irrii.

;r;; Bir".i.;J;rlt;;;";

'

;i;; ;;;;i; ;.;;.i;r; sau;;;i; *

M;;,;;"#;;'"lT;

#" "**;

_#;: ;."i;. *"air

_*"t

----;L

Pniltaqe, vol.lt,

Ed..

Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1991, . 602.

20

, Monahismul anahoretic va fi de acum nainte o alt fat a 'foismului crestin: cretinii prsesc cettile si vin n pustie $pre a se lupta cu diavolii pe propriul lor teren. Totdeauna pustiul a fost socotit drept locul (neroditor) stpnit de diavol. Pustiul nu a fost un spatiu n care ascetii ieseau din lume, refuznd-o pe aceasata si rul ei, ci un spaliu de cucerit de la diavol pentru Hristos. Nu a fost un spatiu al ostilittii fat de lume, ci al luptei cu diavolii pentru crutarea lumii de atacurile demonice. In pustiu, anahore{ii dau de lucru diavolilor (cnd ' Sfntul Antonie se ruga, diavolii simleau deja focul gheenei), n felul acesta fcnd ca noile comunittii crestine s nu mai constituie primele tinte ale diavolilor. Marii eroi ai cretintlii de dup 315 veneau n pustie, n numele lui Hristos, sl birure pe diavol ,,la el acas". Cu toate c era retuas n pustie, anahoretul se gsea ntrc continu relatie cu cetatea. Locuitorii cettilor veneau la anahoreti si se nireau pentu lupta lor di viitoriile anahoretilor din pustiu. Anahorelii distribuiau produsul munc lor n cetli, iar alteori veneau n cetti spre aprarea Bisericii; locuitor cettilor i cutau pe anahore{i spre a se mprtsi de harismele acestora (nvttur, videcri etc.). La nceput, marii anahoreli au fost ntr-adevr solitari, da curnd au atras n jurul lor ucenici care au devenit celebri, fie n rndul anahorelilor, fie n cetli unde teveneau i ocupau diverse functii t structurile bisericeti i nu numai. Sfntul Antonie, spre exemplu, a fost nu numai un mae dascl pentuu anahoreli, dar si pentru mu\i laici. De ndat ce locuitorii cettii auzeau de darurile deosebite cu care era nzestat un anahoret, acesta nu mai putea rmne n singurtatea lur absolut, multimi de oameni veneau la el pentru sfat, pentru nv{tur, pentru vindecri, dar, mai ales, pentr exemplu. n mod incontestabil anahoretii au fost exemple. Despre Sfntul Ioan de Lykopolis se spune lera foarte deJvizitat e pelerini,' n ciuda faptului c la el se ajungea foarte greu n muntii Egiptului (Tebaida) i c ducea o viat foarte aspr ntr-o peter. Unui grup de pelerini care veniser s-l vad le-a zis: ,,Sunt ncntat de rvna voastr, de faptul c ati venit pn la noi pentru ntrirea voastr, n ciuda marlor primejdii prin

Page 12 of 137
care alt hecut, n
s iesim

timp ce noi,.de fric, nu ndrznim nici mcar din pesre",t c., to"ie ucstl;.;i;;;i'::,",_i "

imprin* o rapr bun, .i ;;""li ;i:i,1*;:',,,..;J"i,T confratii mei,,.r Contrar prerii c fuga de lume nsemna si fuga de oameni, o analiz aten t a yietii precenr pnm or monabj i
arat c ospi_ si clriera o cas de oaspeti.z Awa Apoo spunea: 'L1111 -1" lyt?p9Jis

de laud, s nu credeti c ac

[.:.,',ffi liil:'#rx+i:r spun oaspeqlor si: .,Chiar dac


cltou

jJr:##xi:

eau dovezi ale ospitalitt anahoretice.

Rnduielil

Vasile cel Mare, ospitalitatea fcea parte din nevointele

uourt".r.-*"rii.a

ale monahului, lucru prezent si azi la mnstirile care cu adevrat Rndzielile marelui capadocian. AJluenta 0amenilor cettii spre locurile de nevoin! ale cIugrilor a fcut ea n curnd, locurile unde se osteneau anahoretii s devin ele lnsele mari spat, adevrate ,,cet!i" ale pustiei n care clugr

lnvlau gi exersau credinta, ndejdea n cele fgduite i


dmgostea de semeni,ugciunea si lupta cu diavol",l n vederea .crora postul, castitatea, privegherea, ascultare4 smerenia sunt cteva

gri.

;l''ii'':i:ii'1iil3:::v'"'t'di;;';s";J' pentru anahoreti


rangi-;s;iJJ.i" i'91 '"s

din modalittile prin care idealul de viat cestin


ceea ce prieste formele de

se

i;

j,m,i;;;ii;Tii':i,ih'Jr',
tt

mplinegte.

In

monabjsm primar, care s-au

ril;'";;;;.: i ",lii,li iJ.1:il:f;:H*:ff 11iJi"T *ii "i venind n munte vznd pe A i si nu iuuumi;iJ3f;fuli ::''tilii:]il "e.u" ny cpta odihn? Cine, venind ii:l
r
verriti lj1Tj_r] fol".:iaveau ce veneau ta et
nite cugetul?...Astfel, fiecare om pregtit a" ui io"neu neat la tupt mpoiriva gndur "u r a*rrt"ii

mofti ai si, nu tepda ndat prnsut? Cr*j*lirl p1...".$imbar n priten? c" 1"

Sfnrut Atanasie cet Mare va scrie druit ae Oumnezeu Eg^ptutu ca un docror Cci, cine, a".ao"_r"-l-Jn;;di, se nlorcea bucurndu_se? Cine, venina

.- acest sens urmtoaele: m ^*1!l

ry

tuJ"q.,

,,Era

n,r*_r^;

pfangrd;.rr;; c"i "l

;i

perpetuat n Ortodoxie pn azi, putem spune c au fost dou: idiorinice si drinoviale. Sa pornit de la preferinta pentru viata . ascetic n cadrul comunittii crestine sau la marginea localiti n care era constituit comunitatea; dintre asceti, unii s-au retas n pustiu, unde triau fie singuri, fie mpreun cu cei care se adunau n jun;l lor, formndu-se adevmte lawe, sub conducerea duhorniceasc fie a primului venit, fie a celui mai destoinic n cee duhornicesti (exemplu n acest sens pot fi comunittile
formate n junrl SfintilorAtonie, Macarie, Ammul etc.). n juml altor anahorc! s-au adunat ucenici. Printele duhomicesc avea s treac la organizarea lor, s le statorniceasc o rnduial comun, formnd primele chinov.2 Exemplu n acest sens poate fi Sfhtul Pahomie.
1 Cl Vasile Rduc, Vtr" 1nnf5i'd,tst le od.xamd,\ ,6ios-ulBerixi,, 1989, pp. 175-189, si I sl, nmostl4tte d KeA fussefoyptz) rzdtdns rlz atq 1981-1983, Edition Peete$, Louvain, 1984.

tadnzul) nu pl"* ".i_rt"Jt*1,r mai degmba pitu ae tucur";.iiTt


in Fnwb,

tulburai;;i,:;iil injr# .rr""iliri:


zzi trad. de A. J. Festusi

r lbidzm,

iiffirffi"' vilt,

I'

p.

z$.
c,

I,*rrr'o'.tllt
22

otun"sie cel Mare, op.

Lxxxvr fi uxxvrr, pp. 241-242;

lng aceste dou categorii monahale mai existau dou tagme de ti ghirorag.Despe pdnii, Sfntul Benedict de Nursia va spune c erau oameni care nu se supuneau nici unei rnduieli, ci se adunau cte doi sau trei, neavnd alt lege dect satisfacerea propriilor pofte. Ct despre ghoDog, acestia erau clugrii care nu stteau locului, ci colindau mnstirile mnnd ntro mnstire doar 3-4 zile. L Gobry, op.
Pe

aa-zii clugri, toobaili

ci. D. 133.

Page 13 of 137
Anahoretilor li se datoreaz primele forme de monahism orgnizat, fie sub fom idioritrrric, fie sub form Ari"JJa. Dac sistemul idioritmic lsa o.Iibertate i o initiativ mult mar mari anahoretului, sistemul chinovral l r,nduia pe acesta n.o amlianl, n care iniliativa. i lib-ertatea personal u.uo p.," exclusiv n slujba comunit!, rleleas, la ndul ei, .u un "gu_ nism in care fiecare monah era_un mdular viu, dinamic, cu r_ ponsabilitate, nu o simpl roti.depersonalizat, n-un anume angrenaj. SuperionrJ comunitlilor drinoviale veghea ca fie"""o membru al comunitt s fie cu adevrat uiz din punct A" duhornicesc, altfel, comunitatea nsi a" fi tost ame;;tat ""A".
disparitia. cele de mai - 1nde monahism,jos vom prezenta nceputurile celor dou forme n varianta lor egiptean.

II. SPIRITUALITATEA PUSTTEI

terea continu i din ce n ce mai plenar

Scopul primordial al anahoretului a fost i a rmas cresn comuniunea cu Dumezeu. Comuniunea nu este, desigur, posibil fr comunicare. Iar comunicarea se realiza pe dou ci: prin rugciune i prin descoperiea lui Dumnezeu n dragostea fat de aproapele (de aici ospitalitatea clugrilor). Dar, pentru realizatea comuniunii cu Dumnezeu (care trecea, desigur, prin dragostea/ comuniunea/ fat de/ cu aproapele), monahul trebuia s lupte cu sine nsusi si cu demonii. Era o lupt care dura toat viala. Dac sunt cazuri n care, dup ani de zile de lupt cu diavolii, acestia ajungeau s-l prseasc pe anahoret,lupta acestuia cu el nsusi dura toat viata. Motivalia profund a celor care au ales viala monahal o constituie cele trei virtuti teologale: credinla, ndejdea si dragostea, rvna de a-i mplini viala, trind-o dup exigentele celor trei virtuli specific cretine. Credinla nseamn luarea n serios a celor comunicate prin revelalie de Dumnezeu Insui, dar, n acelai timp, pstarea cu sfinlenie a Ortodoxiei credintei, sau luarea n serios a celor transrnise de Biseric. Sfntul Antonie cel Mare, spre exempiu, cu pu-tine clipe nainte de moarte, a adunat n jurul iui ucenicii pe care i-a ndemnat, s se sileasc s-si pzeasc mintea de gnduri sputcate i s rvneasc a urma sfinlilor; s nu se apropie de meletienii schsmatici, a cror voin! viclean i ur1 o cunosc; s nu aib weo legtur cu arimii a cror necredin! e vdit tuturor. ,,Chial dac vede{i pe judectori c i ocrotesc, va spune Sfntul

Antonie, s nu v tulburali. Cci acest lucru va nceta, pentru c puterea lor este imaginar i trectoare. Pziliv curali i

Page 14 of 137
pstrati traditia Printitor n primul rnd dreapta i credint m Domnul nosttu Iisus Hristos, pe care ati nvtat_o din Scp_ tur si pe cae v-am adus-o n minte de multe oii,..l Credint, ca aderae la adevrurie revelate si ca asumae a adevrurilb primite prin Biseric, de la Sfintii prin{i, asigr si calitatea evlaviei si a tuturor ostenellor monahal. O ciedini dreapt

l)l rmnezeu, cj mai deglab este atras de amgirite lumii? p;tru c nu are credinl, a rspuns btrnI. Atuncicnd sufletul, prin oedint, va gusta din bunurile cereti, este imposibil .e atrs de deertciunea lumii,,2. Si numai pentr c ndjduie,sti

weme ct confimi fidelitate fat de Hiistos. Si fidelitatea lui Hrist'os n mintea ta, ir simtrs lui Hristos n sentimentele tale si n mod l de com_ portare, dup modelul lui Hristos, este credinta dteapt. Este credinta-vifiute, deosebit de credinta_prere sau de cedinta_ emolie. Peformantele anahorelilo arat corectitudna drumului pe care au ajuns la desvrsire. De weme ce .;edin,ta este ardtara realitdtilor nd.d,rijdute ., sL d.emonstrareI, celor neuozute', (Ewei t I, 1), si n spirituatatea anahoretilor ndejdii este strns lgat'de ceintl: ^virtutea ndjduiesti n ceea ce crezi. pe baza cedint'ei, prin neaede, pregusti realittile viitoare n care ai crezut. Te afli deii n relatie cu ele. Intr-o zi l-au ntrebat ucenicii pe un clugr btrn: ,,, uua, de ce sufletul nu este attas de piomisiunileiui
ceasta, concretizat n p!.ezento grndirii

n Hristos.este s cale dreapt sigur spre acelasi Hriit"r. i oo^xra ctedtntet garanteaz si ortopraxia: nu poti infptui fale mantultoare, dac nu te gsesti pe drumul autentic spr Hristos. pe care au mers cei dinainte. Si te gseti pe acest rum atta

Oi,

n cele oezute, duci o viat confotm acestora. Numai avnd ndejde n bunttile cele fgduite, noii locuitori ai degertului puteau s renunte la ceea ce cretinul obinuit consider drept minim necesar. Dar, eremitii erau convinsi c a pune ndejdea n cele mai mici de aici, nseamn a dispretui lmprtia lui Dumnezeu. Mai tuiu, SfntuI Isaac Sirrf spunea c ndejde n Dumnezeu nalt inima (Cuv. 58) pentru c trcze$e n om dorinta fireasc (Cuv. 61). Acelasi Sfnt Printe a!a s spun: ,Jrldejd n Dumnezeu trebuie
s-i premearg osteneala

pentru Dumne

zeu si sudoarea n lucrarea pe care

tio ncredinteaz El. De crezi

-ii

sfntul Antonie face referire la metetieni.

or-un"sie cel Mare, Vtnt Culiosului peh.r nasrru , ,.....].!Ula-yt r,^^vul. stantul Antonie cel Mar a mufit la v$ta de 105 ani, n

Antonip-

ucenicii Sfntului Antonie. Se gseau si ei , ,"gi"n"u H..u"l*pi, pons su-p-etloara, organiza[i n comunitti care aveau n frurt poestosi si iconomi Cf. M. Belt, /e ws an r1 C:tvistans in iyp, Aurn Mr*rra ria, D.iii $au descoperit papiusuri monahare met;" si urmtoarele (glecesti, copte). " Peri4, (limba gleac), editia a IV_a, ed. V Rigopoutos, Aten4 1969, p. 80

a""i" ur"u-r""i_ J""i

anul 3SZ.

iid;J

giJJ;,i;;"rv;;:

n Dumnezeu, bine faci, dar credin{a are nevoie i de fapte si de ndejdea n Dumnezeu carc se arat n grelele ptimiri pentru virtute" (Cuv. 22). Credinla carel determin pe cretin s ia drumul pustiei este legat de ndejde, cae, la rndul ei, va fi ndejde n Dumnezeu atta vreme ct va fi precedat de fapte care s-o confirme. De alfel, ca si n cazul credinlei - credinta fr fapte este moart (Iacov 2, 17), ndejdea mpinge nainte spre ceea ce s-a crezut: eliberarea deplin si rsplata cea venic. Datorit ndejd, clugrul depune toat osteneala spre mplinirea poruncilor, pentru stpnirea si chiar suprimarea nclinrilor rele si penFu ntrirea n virtute. Ndejdea este virtute pentu c prin ea clugrul nu-si pune ndejdea n cele pmnteti, nici n puterile sale, ci n cele promise de Dumnezeu. Un tr monah a gsit n pustiu un loc foarte retras si linistit. A mers la printele su duhomic si ia cerut permisiunea s-si duc mai depate viata n acel loc, unde, cu rugciunile duhovnicului si cu ajutorul lui Dumnezeu, sar fi nevoit mult. Duhovnicul nu i permis s se stabileasc n lofl dorit, spunndu-i urmtoarele: ,,Stiu c te vei nevoi mult; dar, pentru c tu nu vei mai avea lng tine un btrn (desigua duhor,nic si ndrumto! n.n.), tu te vei ncrede n faptele tale, convins c ele plac lui Dumnezeu si, prin ncredin, tarea c prin asemenea fapte tu mplineti via{a monahal, {i vei pierde de fapt mintea si sensul propriei tale osteneli" 1.
1
1985,

Is senfu,ces d,es Pres

du

desert,

Serie des anontmes, Solesmens,

p. 126

Page 15 of 137
so."tr.e ir, i "ii Impr! creia i s-a dedicar ca ptuta i sl"jito in ucete dai, sigur liind c n vesnicie va fi nsotit"i a C.irip. "*;" precum
s

In ^ acest acest sens, avva Moise avea s spun: ,!t weme trieste n rrup, omut ra sti c trebuie
,

care o linea n brale (la piept)2. Cnd un eremit l ruga pe awa Apollon s ajute la weo treab, acesta mergea ndat cu mare

loc.pentru neglijent, intolerant sau ,.r.nti*."i. I"i."i ri vututea care se exercit ntre cei trei poli de referint, ;.;;;il lIlDr-.Lur:y !i lproapete. n spirit iulirut.u .i"rioi;i#i a I'ost cultivat iubirea pentru prop.i" persoune, ui;;J;i; actele de iubie.fat de aproapeie, nt"r" nezeu sau realitatea n cae anahoretii se puteau il"i;; D.uynezer inlui. n numete iubirt r"t . "i-p" ri,io i al ascultrii fat de Dumneze", uriufr*.ft-"..pt;;; ridicolul. Asa este cazul lui Visanon. Acesta nu avea dect o tunic si o mantie, iar sub brat avea totdeauna textel" S;i;i; Evanghelii. Era cunoscut pentiu mifoste"le. n piata public a unui sai, a vzut acolo un 4"ngrd-itr- o; ;;;;;;; c,omplet dezbrcat La acoperit cu mantia ,;. M;d""."i departe, ia iesit nainte un om srac, g-il; ntrebat:,.Este drept, oare, dup ce am ""*plJ renu.rtai la tm", L,, se fiu mbrcal si fratele meu simoar de frig?.: pe mot;;i; renuntat la lume, a renunlat si latu"i., ai"i"o."i"i r"1 cgmplet got.bu scurt timp s_a nttnit cu'iuie_ :l.rm,T.nd ctorul tinutului, care. recunosc"a in pu l"n"i ;;rfi; Visarion. l-a ntrebat: .,Cine te_a oesputat "f rn acest hal. Drinte? El a fcut-o!.,. a rspuns Visario", uieta"Jrfr.

iniml curate, este, cu alte cuvinte, puterea care iradiaz din adncul urrui suflet i., care,ru muilie

"di.tili."i ;;" D;;;;;;;;;; rile-icuvintele Sale, noi nici n_am ceae, nici nm n;jffi; El. Iubirea este virtutea

":,; ^'?:lpr:ieii;iii'i";';giJm'#F"'.,.ll"S;l crfiul \,.u tutilor, curtia inimii si cunoaterea duhoinieascelir_stpn [...].

mprtia

t ^^-,9i.-dl"I" conduc pe om spre Dumnezeu, dac n-a fi concrzate n acte d-e iubire. Pe de alt parte, dac nu i"bi- p"

si ndejdgl ,r-"i ri rri.t rli,

a."pt.ir;ffi;

bucurie, zicndu-si:,futdzimerg sdlucrez cu li.sus Hristos, lmndrdtuL pentu mntuirea suletuluimeu. Cdci sufletul este cel cdre. ', u0, Wimi plata"l. Cum este si firesc, iubirea fat de aproapele i. avea folme diverse de conoetizare, nu numai n viata acelor oameni obisnuiti, ci si / sau, mai aies, n viata Printilor pustiei, unde se exersa pe fondul unei sc deosebite. Una din formele de manifestare a iubirii era ospitalitatea. Se spune c un anahoret, dup ce a vizitat pe un confiate de singurtate, la plecare i-a spus: ,,Iart-m, awa, pentru c team fcut s-ti ntrerupi ptogramul tu obisnuit". La care cellalt rspunse: ,,Progtamul meu este acela de a pune n lucru ospitalitatea fat de cei care vin s m vad si s-i fac s se ntoarc n pace4. Anahor_elir aJungeau s-si intrerup si rugciunea chiar zilele i de postr, atunci cnd un om strin le.clca pragrrl. n dt parte se spune c la un btrn anahoret au venit trei frati mai tineri. spunndu-i fiecare cte ceva despre ostenelile sale. Celui cruia i-a spus c a nvtat pe de rost Noul si Vechiul Testament, btrnul i-a rspuns: ,,Tu ai umplut aerui cu vorbe,.. Celui cae
a

spus c a copiat

Vecliul

ferestrele cu pergament". Cel de-al treilea i-a spus c ati s-a ostenit n rugciune, ir citie si n contemplatie, nct a lsat curtea chiliei s fie npdit de buruieni. Btrnul, cu toate c era recunoscut ca om de rugciune, i-a reprosat:,,Tu ai alungat de la tine virtul.ea ospitalittiia.
lPelagiu, XWI, 3, PL. 73, col. 1040, apud Jean Bremond, s pres du
J.

i Noul Testament i.a zis: ,,Tu ai

umplut

ili;;

I SJntul Cassian. pS.B.. vo1. 57, p. jlZ - nlv. La1.lace, t16,p.L.73,col. 119g 28

Gabada, Pari.s, 1927, p. 536 5, PL 73, col. 945, apud Jean Bremond, p. ci p. Sz Despre Pelagiu se spune c de obicei nu mnca dect foare putin si aceasta o fcea numai seara, lntrc bun zi i-au clcat pragul doi co"iiuii. I- primit cu mare bucurie, spunndulq ,,st d qodmt cd. pos;ul are meritr stiu s plata s\ dar cel care mdndncd ftntrqpeposnl) dn dragoae fut rle cel care-iaiie n rizitd" Lplinte, n ocelsi timp, du porunci; pe c?eo de a rqn:unr.a.h ptoptiai wintd- si pe orees. de Wmi atm se cadp pe rati. sd.i'. (pelagiu, XI , p.L. 75, 945), t Bremond, p. 371 lPelagiu, X, 94, PL 73, 929

dsr'lvol.lI,

Pelagiu,

X\ll,

Page 16 of 137
Lng virtulile teologale, una dinte cele mai importante virtuti, specifice pustnicilol ntemeietori ai monahismului
este castitatea.

Ultedor eava constitui unul din voturile mona-

anahoret. Mntuitoul nsusi si Sfntul Apostol pavel sunt modelele fecioriei si ale casiittii monahuluirestin. CasLitatea a fost si este nteleas si ca o jertl de laud adus lui Dumnezeu. Pe de alt parte, castitatea si mai ales fecioria trupeasc trebuie s exprime castittea, fecioria si inlegritatea mintii, a gndurilor, ntr-un cuvnt, a omulu interior. Feciotia este afirmarea integrittii, a nestricciunii firii, dup modelul ngerilor, al Maicii Domnuui i al Mntuitorului Hristos. Dar fecioria adevrat nu este numai trupeasc, ci si sufleteasc: una [eflect pe cealall". Cea sulleteasc o,, poite exista f cea trupeasc, iat aceasta din urm nu va avea weo valoare fata Mirelui Hristos. dac nu va duce spre feciorja, castitatea, intl glitatea $i incoruptibilitatea sufletului. Integritatea sufleteasc presupune pe cea fizic iar curtia, castitatea si fecioria trupeasc sunt dovada integritt i a curliei interioare. Orice fapt, bun sau rea, este consumat deja n mentalu fiecrei persoane. De aceea, orice pcat comis nu este altceva dect produsul unei combustii irterioate ratate, care, din nefericire, face s ard ntreaga fiint, suflet si trup. Uneori pornind din suflet spre trup, alteori provocat de pelcep{ia fizic, pierderea castit! va fi amplificat de funcliile sufletului, trit imaginar i mental, iaruneori consumat fizic. Pierderea castittii este cea mai bun dovad de dezintegtare intetioar, de ris si epuizare somatic. Renuntarea la castitate nu mai este pcat atunci cnd ea reface unitatea androgin n familia binecuvntat de Dumnezeu. Altfel, ea va duce la cderea din har; prin urmare, la pierderea mntuirii. Un fuate s-a mrturisit unui printe c-t chinuie gndurile necurate. Atunci btrnul i-a spui: ,.Sfii ce/cc mamele, atunci cnd,aor sd. ntarce prtLnc? Pun pe sn ubstanLe amare. Ptnte si tun mintea ta" n loc de substar],le amare, gttdut

hale. Castitatea era asumat de anahoret pentru toat viata. Ea consta n renuntarea la orice legtut trupeasc (chiar si cu fostul sot sau cu Iosta sohie) din momentul asumrii vietii de

ta gndurile care te nlineazd"I.Dup awa Hirimon drumul care duce la castitatea si la fecioria desvrit include ase etape, i anume: s nu cazi n ispita legturilor trupegti, s nu tliesti mental aceleasi ispite, s nu te tulbud cnd vezi o ait persoan, s alungi de la tine orice poft ascuns; s nu fii cuprins de voluptate gi de pofta mpeunrii, atunci cnd auz sau citeti ceva provocator, s-!i cureli subcontientul n aa mrur, nct s nu mai fie tulbural. nici n vis2. Efortul pentru mentinerea st de feciorie i de castitate (cei pulin trupeasc) nu vine din misoginism sau din disprelul maniheic fat de legtura trupeasc,.pus, de altfel, de Dumnezeu lnsusi n firea omului, ca manifestare a unei functii psihcsomatice firegti. Pentru anahoret fecioria i castitatea perpetu sunt forme de renuntare la ceea ce, de fapt, prin firea lucrurilo omului i este permis (lumea i viefuirea n ea); el renun! Ia ceea ce, n anumite limite i este permis, ca om, pentru o viaT,,,ailunatd", pnpdrfil.", pus exclusiv n slujba lui Dumnezeu, pe de o parte, iar, pe de alt parte, dintr-un acut, dar paradoxal sentiment de solidaitate cu lumea la car tocmai a renunlat. Despre awa Pamvo se spune c a fost chemat la Alexandria de Sfntul Atanasie cel Mare. Aici, vznd o femeie prostituat, s-a umplut de lacimi. Si, ntrebndu-l cei care-l nso{eau, de ce plnge, a spus: ping din dou motive: unul este pentru c acea femeie se pierde, iar cellalt este faptul c la mine nu vd atta srguin! spre aplcea lui Dumnezeu, ct vd la aceast femeie sprc a plcea diavoluluis. ln,,Pdsunea duhouicescd" se istoriseste o ntmplare ase mntoare despre awa Sisinios de la Iordan. 1n timp cei citea ceasul al III-lea n petem n care se retrsese, n fata lui s-a
t V. Rigopoulos, Ghro ntihon. Picdtur din nletepcwl. Pdrnlilor (gr.\, Tesalonic, 1969, p.311 lvan Gobry, es mon es eL Occident, De S. Antone a S. BdIe. Les orignas orisnto"Ies. Faya\d' 1984, vol. I, p. 56 r L6 sentsnces des Pres du desert" collectipn qlphbetque, Penbo, 4, Solesmens, 1981, p. 263

Io,morte ild chirmrIe Denice iLil,atd. ueinrlepdrta din mintea

Page 17 of 137
nicul
nftisat o tnr.femeie, care a nceput s se dezbrace. PustSi-a continuat rugciunea, n ciuda faptului c femeia sttea goal i provocatoare n fata lui. Cnd i-a terminat rugciunea, pustnicul s-a ndreptat spre femeie, a privito n ochi si i
a

zis: ,,Ia loc, te rog, si rtro clip vom vedea ce e de fcut". Femeia s-a agezat emotionat. El o nheb: ,,Eqti cretin sau pgn? Cres,tin, rspunse femeia. Si nu stii la ce sunt condamnati des-

ce vrei s faci ru? Pentru c mi-e foame, spuse femeia. Dar, trebuia s-mi spui mai deweme. Imbrac-te si eu am s-1i dau s mnnci". Femeia a mncat s i-a multurnit. Cnd, ruqinat, a dat s plece, nahorehrl i-a spus: ,,Ori de cte ori vei fi flmnd, s vii s-ti dau s mnnci". Anahoretul era convins c femeia, plecnd de la eI, urma s renceap viata dinainte.

frnat? Stiu. Atunci, de

De-a lungul multor ani, femeia a venit la anahoret s-o hrneasc. In felul acesta, anahoretul a mplinit exigentele Evangheliei, dnd hran celui flmnd, dat n acelasi timp, a mpiedicat-o pe biata femeie s mai triasc n pcat^. Faptul c pe lng mnstirile de brbati au aprut si cele de femei, c au fost monah-i care ngrijeau de femei bolnave sau care fceau tot posibilui spre a le ntoarce pe altele de la pcat, art c anahoretii nu practicau castitatea din ur, din dispre! sau din scrb pentru cellalt sex. Nu putem nega c au fost cazuri izolate de team de femeie (n special n rndurile monahilor de origine siriac - cf. Sfntul Efrem Sirul, Filocalia, vol. 10). Biserica a dezaprobat asemenea atitudine (can. 51 ap.), tiind c si femeiaciruiete pe Diavol, cum spunea ucenicului su awa Visarionz. Pare ciudat s spui c un om care se retrage din cetate n pustie este solidar cu lumea. Nu trebuie uitat c exist dverse forme de solidarizare cu cineva, inclusiv cean cre, din punct de vedere fizic, am luat o anumit distanl unii fa1 de a\ii. Pe plan sufletesc si n plan religios suntem mult mai aproape un de altii dect credem. Cazurile n care unii asceli coborau din munte sau veneau din puste n cetli, pentru a ngriji de bolnavi. penlru a-i apra pe cei persecutali n fala tribunalelor

afar (pn si cu mpralii), crora le ddeau sfaturi prin scrisori sau prin intermediul anumitor peoane cate facilitau corespondenla ntre uni i al!. La fel i situatiile n care, dup cum am vzut, anahorelii primeau cu toat ospitaltatea posibil n pustiu pe cei care veneau din cetti s-i viziteze. Deviza ospitalit{ii monahale era concentrat n fraze de tipul: Cnd ureun J'rate ti ace uizitd" ahrngd ntristare(r d,e pe Jala. ta" s,i zsamde-o hx tnimo, pnd cnd. acela ua pleca d.e Ia ttne. Dttpd ceeI., poti sd-ti ntristezi ato. d.eoarece, amci ctnd d.smoni te I)dd. cd et primitor d,e strdini, se tun sd, se apropie d.e tiner.Iar un btrn ddea urmtorul sfat: Cn rlaei awi cd li uin oaspeli, ndlnte sd-ti batd. n u,ti roI.gd-te Lui Dumnezeu apa: Doanne, ferete-ne pe noi to! de a cond,amna i de d uarbi pe aU de rdxL i ld.n a4aleL rt,ta! care aann ainla mine, plecnd de Iamine, sd se ntoarcd La chtlia Lor cu pace i cu btm folos . Adttnarea mai multora poate crea prilejuJ relei griri despre ceilalli. Printii pustie erau atenli ca mplinirea virtu{ii ospitaittii s nu fie prilej de pctuire. La awa Pimen a venit cndva un nceptor ntr-ale clugriei i, discutnd cu marele avv, i spuse printre altele, c's-a hott cu greu s-i factvtnt,. ,,De ce?",1-a ntrebat awa Pimen. ,,M-cm gndit cd tu md uei prim pmtT-LL cd slnfem 'tL Postul cel Mare", a rspuns tnrul. ,r\in, a rspuns awa Pimen, n Posfzl ceL Mare rru obitruim sdnchideL acea micd usd d,e lurnu ci pe aceasta. pttse degetul
Pe buze"3.

(cazul Sfntului Antonie cel Mare), pentru a susline Ortodoxia credintei (awa $enuti), pentu a se ruga cu cei n nevoi, sunt concludente n cest sens. Anahoretii cotespondau cu cei din

Ospitalitatea poate fi ru ntrebuintat dar bine folosit, este mai puternic dect orice osteneal. Efortul de a-l primi, de a-l suporta pe cel ce vine la tin gi de a face s se ntoarc mai bun la casa lui, este mai impotant dect orice alt form de ascez. Dac asceza va fi nleleas drept eforhrl de a pune mintea i voinla noastr n acord cu voinla i cu rnduielile stabilite de
op. dit, p. 69 Ibidem, eodem loco r Ibidem, p. 70

^, ' I. t,r lJ. ot). c., p. J t /,cs $rtn?s..., Bessarion, 4,

1.

V Rigopoulos,

p. 65

Page 18 of 137
Dumnezeu, iubirea fa! de aproapele este forma de ascez care le depseste pe toate celelalte. Dar, mai exist i un alt fel de solidaritate - solidaritatea n ceea ce lumea ar trebui s mplineasc si n-o face. Pentru o lume care nu se roag, anahoretul se roag mai mult dect toti, penfu o lume care mnnc i bea peste msur, anahoretul postete, pentru o lume care a pierdut sensul sexualittii umane, abuznd de ea si reducndo numai la nivelul juisrii trupesti, anahoretul depune votul fecioriei si al castittii. Din solidaritate cu lumea, care neglijeaz responsabitittile fal de Dumnezeu si fat de propriul ei destin, anahoretul si asum osteneli care, de fapt, nu-i tevin lui. O face dintr-un adnc siml al sacrificiului pentru ceilati, care nu stiu sau nu vor s sacrifice nimic. Iat de ce, din solidadtate cu lumea, anahoretul a nteles cn ostenelile lui trebuie s-si adune toate puterile sufletesti si trupeti, ntr-o constiint treaz, continuu veghetoare, s-si pzeasc simturile i s-i ncerce vointa n fapte neptimase, prin care s se substituie. lipsei de fptuire mntuitoare din lume.
ProJund conutu cd n de autojertfire pentru Hristos. Modelul enuntrii la bunurile lumesti este Hristos (Matei 8.20). El recomand enuntarea la posesiunile pmnteti, n vederea desvsirii (Matei 16.22). Si tot El a promis fericirea celor care au ales srcia nu numai formal, n viata 1or, ci si n constiinta sau n adncui din ei. (Matei 5, 5). Sfntul Apostol Pavel avea s atrag atentia corintenilor c ei s-au mbogtit datorit srciei lui Hristos (II Corinteni 8, 9), adic datorit remrntrii Lui la siava Sa, ctestinii se ndestuleaz de harul primit n urma si datorit chenozei Fiului lui Dumnezeu, Mniuil.orul Hrstos. Adevratii anahoreti respectau pn la obsesie votul srciei. Constien{i de faptul c angajamentul lor nsemna lupt cu divolul, aahoretii stiau n egal msur c acesta nu posed bunuri materiale. Ca un adevrat atlet - aUet al lui Histos - anahoretul trebuia s nu fie mpiedicat de nimic, atunci cnd trebuia s lupte cu satana. Cum aceast lupt dura o viat, anahoretul trebia s fie gata de lupt cu diavolul, oricnd acesta ddea nva peste el. Posedarea unorbunuri i gndul la ele lar fi ngreunain lupta cu diavolul, care l-ar fi biruit foarte usor, (n cazul n care ar fi tinut la ceva pmntesc) de unde inutilitatea tuturor celolalte osteneli. Asumndu-si srcia drept una din conditiile fundamentale pe care trebuia s le ndeplineasc un anahoret (respectiv, un clugr), Printii pustiei voiau s scape de dou ispite: de predispozitia pentru plcere, care exagerea2 n mod formal si superficial necesittile firesti, si de tendinta dominrii prin cul tivarea instinctului posedrii de bunuri: ,,Ei disting meritul srciei efective si aI privaliunilor suportate n mod curajos i pe cel al dependentei complte si continue. Ei au cunoscut anahoreti suferind de srcie, care preferau bunul lor mrunt, dect s intre ntr-o chinovie, n care n-ar fi dus lips de nimic, dar n care nu aveau nimic al lor"1. Bunurile materiae i au utilitatea dar i ,viclenia" lor. de care Printii deserhtlui erau foarte constienti, ncecnd s se detaeze de ele, dup ce se detasaser de viata din lume. Dorinta acumulrii de bunuri
r
Jean Bremond, ss Prcs du deser

trqul

Lu Hiistos er:itd. o reciprocitate

o,,mdularelor" acestui trup, c si unii si allii ne mprtim de prezenla i de lucrarea celorlalti, c unii putem prelua sarcina celorla\i, dup cum se constat n cadrul unui organism omenesc, anahoretul si asum sarcini, osteneli si privatiunin locul multora din cei care nu-si asum nimic. nici o resDonsabilitate, nici un efort spre a crte n desvrsiie. Dup m'ode lul lui Hristos, care si-a asumat pcatul lumii, anahoretul asum ceea ce lumea nesocotegte, spre a suplini lipsa de sacrificiu, neglijenla i chiar nesimtirea celorla[i. Renunt la ceea ce este fircsc s utilizeze, spre a suplini modul abuziv i chiar nefiresc n care multi nteleg s-i duc existen{a i s-si pun n activitate func{ gi aspiralii fireti. Aceasta este una din cele mai nalte forme de soiidadtate si solidarizare cu lumea. Sdrdci de bun voie este un alt vot i o alt virtute a anahoretului. Cel care a renuntat la lume. a renuntat si la bunurile De care le posed n acea$ iume. Aceast nou iom de renuntare se nscrie pe linia celorlalte forme de renuntare carel pregtesc pe crestin, n cazul nostru, pe anahoret, pentru starca de dal,

vol.I, Gabalda. Paris,

1927, p..153

Page 19 of 137
era asimilat poftei trupeti: dup cum exist posibilittea cstorit, tot asa, nu de pu-tine ori, exist riscul dominrii de pofta posedrii de bunuri (prin urmare, a legrii de lumea trectoare material), fr s ai de fapt acele bunuri. Srcia nu a fost i nu este un ideal monahal, ci drumul spre ideal * srcia n duh, adic smerenia. De aceea, dincolo de inconfortul material sumat, srcia este o stare de spirit asumat prin renunlare (la ceea ce ai putea avea), nu o cons+ cinl a inactivitlii. Mai ales c lenea a fost si a rmas unui din pcatele grele. Nu este nici consecinla disprelului pentru materie i pentru bunuile materiale. Lumea material a fost creat,,bun foarte" (Genez 1, 25); chiar dup pcat, ea a rmas lumea lui Dumnezeu, sub purtarea Lui de grij. Prin urmare, ea are valoarea ei. Anahoretul, optnd pentru srcie, nu dispretuiete valoarea lumii, ci, comparnd valoarea acestei lumi si a bunurilor materiale cu valoarea Imprliei lui Dumnezeu promise, (intuind riscul confuziei pe care la un moment dat ar putea s'o fac ntre valorile celor dou lumi, n ceea ce p vete mntuirea proprie i n perspectiva acestei mntuiri), prin renuntarea la bunurile materiale, el ia o anumit distat fat de bunurile lumii, mai ales fa de cele materiale. Optnd pentru monahism, crestinul este constient c, ntre celelalte voturi asumate, srcia extuem pentru el, este una din exigenlele care, mplinite, i asigur mntuirea si rnprtia lui Dumnezeu. Pentru altii, Dumnezeu are alte exigenle i condilionri. Tnfuului bogat si virtuos, venit spre a cere sfat, n vederea motenirii vietii de veci, Mntuitorul i-a spus: ,,Vinde toate cte ai i le mparte sracilor i vei avea comoar n ceruri; apoi, vino de urmeaz Mie" (Luca 18, 22).'Mntuitorul nu a nesocotit celelalte virtuti ale acestui tnr dar, penuu el, acestea primeau consstent n perspectiva vielii de veci, n interiorul strii de srcie material. Aceasta era calea spre vata de veci a aceiui tnr. Pobabil c Mntuitorul intuise riscul la care era exDus tnrul bogat: acela de a confunda valorile acestei lumi cu ele ale Imprliei lui Dumnezeu, de care, de altfel, era preocupat.

uirii dorintelor tupegti, fr s fii

Spre lmprtia lui Dumnezeu exist o cale comun, oferit tuturor n Biseric, dar, n interiorul acestei ci comune, exist drumul fiecruia, marcat de exigenle speciale, n functie de

specificitatea fiecrui om, specificitate indicat de Hristos,


foarte sugestiv, n pilda talanlilor.(Matei 25, 14 - 30). Cele tIei voturi sunt jaloanele fundamentale ale drumului
pe care monahul l-a gsit adecvat propriei sale personalitti si penlru care a optat s mearg sple mprl"ia lui Dumnezeu, n inteiorul cii mntuirii, deschis de Hristos tututor, prin

Biseic. activi n conditiile i n mediul n care triau. Munca era si este socotit drept ,,ascultare", al crei scop este mai degrab moral dect economic: anahoetul lucreaz, uneori din greu, spre a fi activ si spre a nu cdea n pcatul lenei. Ptodusul muncii era folosit pentru acoperiea minimului necesar, pentru ajutotarea sracilor si pentru mirea stinilor. Nu de putine ori pn si acoperirea minimului necesar eta lsat deo parte, preferndu-se grija pmtru cei din nevoi (vezi cazul awei Visarion). Srcia asumat nu exclude, asadar, munca, nu justific lenea.

Anahoretii nu erau numai contemplativi, ci i oameni

In comunittile anahotetice si monahale contemplatia nu


nlocuieste, nici nu suplineste munca, activitatea fizic a subiec-

tilor respectivelor comunitli, dup cum contemplatia fiecruia nu suplineste munca fiecruia, fie c se afl n comunitate, fie retras din aceasta. Referitor la renuntarca la bunurile maLe. riale, Rufin spune c un anumit fate, renuntnd ia viata din lume, a mprtit averea sracilor, dar a pstrat cliva bani pentru el. Venind la Sfntul Antonie, acesta a descopelit c respecti!'i frate nu se lepdase total de bunuile alrrte mai nainte. De aceea, i-a zis: ,Mergi la trg cumpr carne, tai-o si o pune n bucli pe trupul tu go1, apoi vino la mine asa". Fmtele a fcut ceea ce i poruncise marele Anlonie. Dar psrile si cinii au nvlit la carnea agtat de bietul om pentru a se hrni cu ea. lncercnd s smulg buctile de carne, animalele si psrile iau sfiat i trupul, cu ciocudle, cu unghiile si cu

Page 20 of 137
dintii. Vzndu-i trupul sfsiat, marele pustnic a zis: ,,Asa sunt sfsiali de diavol cei care enunt la lume, dar pstreaz 1,,r. Semnificatia acestei ntmplri este profund. Remarci de acest gen se gsesc din belsug n Apoftegmele si scrierile printilorpustiei. Lepdarea de bunurile lumesti em att de radical. nct celui care lua hotrrea s-si asume viata anahoretic si ulterior chinovia nu i se permitea s aduc cu el nici mcar hainele, pe care ar fi putut s le poarte n mnstire, n viata de zi cu zi. Totul trebuia lsat n afara spatiului consacrat lupti cu diavolul. n vederea acestei lupte si a Liruintei, anahortul nu trebuia impiedicaL de nimic. Trebuia s fie un gladiator, got,
nct diavolul s nu aib de unde s-l pind. Renuntarca la bunurile mateiale nu era sinAura form de renuntare. Printii desertului vorbeau de trei foime de renun!are. Prima form de renuntare este cea plin care se renunt la toate bunurile si la toate bogtiile din lume. A doua fom de enuntare este enuntarea la noi nsine, la patimile noastre,
la obiceiurile noastre rele si la toate sensibilittile dereglate ale sufletului i ale trupului. A treia form de renuntare const n retragerea inimii noashe din toate cele prezente si vzute spre a o folosi pentru cele vesnice si nevzute2. A heia virtute specific monahal este ascultarea duhovniceasc, echilalent cu renuntarea la noi nsine.. Ca si celelalte virtuti, asolltarea si are origina n modelul de ascr:liare artat de Hristos. Despre El, Sfntul Pavel spune c,,S/rad ocuttdtrr pdnd. Ia moarte, si lud. moarte pe crace,.. (Filipeni 2, Z-g). Lucrul acesta este confirmat de Mntuitorul n rugciunea din noaptea Cinei celei de Tain: ,,Ca Mi-ai dat sd,ntplincsb, mn@lnit, .(Ioan 17, 4), spune Mntuitorul Hristos Tatiui ceresc; iar cu puline clipe naintg de prinderea Sa, avea s spun aceluiai Tat ceresc ,,Printeie Meu, [...j fac-se voiaTb"..nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiesti". (Matei 26, 42, 39). Initial, anahoretii triau separat. Ulterior, au nceput s se adune n jurul unui model, n jurul unui printe duhovnicesc; cunoscut gi wednic de urmat pe drumul nevointelor ascetice.

'

'

1 Rufin, 67, 68 , pL 73, 222 ptericul rom. 22, p.11. Cnd s-a hott s duc viat monahal, Marele Anfonie si-a mprtii averea sracilor din sat, spre a mplini porunca Evangheliei (Matei 19, 21), dar si ca aceasta,,sdnu_i t'iWirinuiasc giji '. SfntulAtanasie cel Mare, yirc Crr,iosu Iu pdrntelu n$tru Antonie I Mqre, PG 26. 844 A:trad. rom. pr. Dr. D. Stniloae, pSB. vol. 16, B^ucure$ti, 1988, p. 192 .,. Coll. I,6, PL 49,564; apud Jean Bremond, op. cif., p. 112

Ucenicul nu era neaprat slujitorul printelui duhormicesc, dimpotriv, de multe ori ndrumtorii duhovniceti ddeau. pild de slujire noilor veniti, asigtrrndu-le el nsusi cele nece sare subzistenlei, fie ngrijindu-se de bolnavi, de sraci si de vizitatori. Tot acest mod de comportare fcea pafte din sistemul pedagogiei degertului: ucenicul urma s se comporte dup modelul duhovnicului, nu dup ordinele lui. Ascultarea de duhormic are un rol.fundamental ntr-un loc unde dominarea celuilalt este nlocuit cu smerenia i, ulterior, pustiul cu comunitatea chinovial. Ascultarea a fost i a rmas una dintre virtutile monahale fundamentale, dar i condilie a a.ltor virtuti. Pe de alt parte, este una dintre cele mai dificile exigente monahale. Awa Theonas avea s semnaleze faptul c Dumnezeu va priva de virtute pe cel care a ajuns s aib-weuna prin propriile sale eforturi, ca nu cumva acesta s se piard pentru c-si va pune ndejdea numai n forlele sale proprii (tiute ca fiind nestatornice). ,,Vei gsi virtute statornic la fericitii ucenici care s-au pus trup si suilet sub ascultarea de printeie duhovnic"l, ia awa Moise avea s-l ndrume De un tnr candidat la monahism, astfel: ,,Vino, fiule, s depiinzi fericita viat a ascultrii. n aceasta vei gsi smerenie, putele, lucutie, rbdare si mrinimie. Prin ascultare se nagte reculegerea si nfloreste iubirea. Ea l va ajuta pe ucenic s mplineasc de-a lungul ntre$i sale vieti toate poruncile dumnezeiefliz. Sfntul Pimen va sftui pe ucenici s se ncredinleze-unor duhornici pricepu{i si s se lase condusi de ei ntru toateJ. Iar un alt duhovnic avea s-i spun unui nceptor: ,,F-te, ftate, precum cmila. Fiind
1

V Rigopoutos,

p. cif., p. 266

I kinern, p. 262

r .lide'nl eodem loco

Page 21 of 137
sub povam

prcpriilor tale neputinle, las-te tlas pe dlumul care duce la Dumnezeu de cluza ta duhovniceasc (printele duhovnic) pe care Dumnezeu I cunoate mai bine dect pe tine" l. Ascultarea mbrca forme diverse: un asceti nu spuneau nimic ucenicilor, lsndu-i pe acegtia s nve{e din morl lor de viat, alt i supuneau ia tot felul de ncercri spre a-i ntri n ascultre. Apotegmele istorisesc ncercri, uneori vecine cu absurdul, dar, n egal msur, i loadele ascultr fat de asemenea ncecri. Unele, cum a fi porunca de a se arunca n Nilul plin de crocodili, sau atuncarea copilului n focul din cuptorul de pine, par a condiliona, oarecum, vointa i puterea lui Dumnezeu. Nu este exclus s fie aiegor care s sublinieze importanla ascultr, fr ca acte de felul acesta s fi avut loc
weodat. Ascultare este att de necesar n pustiu, pentru c acolo; unde nu mai existau alte ispite, dar nici cenzura semenilor, monahul se putea pierde chiar datorit proprlor lui performante. Sfntul Antonie avea s mrh:riseasc faptul c dea lungul viet sale a vzut muIF clugri care, dup mulle osteneli, au czut n cat si i-au pierdut min{ile, pentru c i-au pus ndeidea n ropria lor lucrare, trecnd cu vederea sfatul celui c" rp.tne, ,,ntreUa pe parintele tu si eI te va nv14"2 (Deut

diverse forme de ne$nt, trebuiau nvtati s se sfinteasc i s se lupte cu demon. Nu se putea aiunge la asemenea performante fr ascultre. Prin ascultare se cultiva spiritul, ascultarea reduea din grijile zilnice (mai ales celor din chinovii), ascultarea cultira cumptarea, dar, n acelai timp, ,,tia voia" celor care, retrai din lume, puteau cdea n ispita de a sluji ploprlor lor dorinte, avnd impresia c slujesc pe Dunezeu. Ascultarea este virtutea flrllivat totdeauna cu ajutorul supe-

riorului, recunoscut ca reprezentant al lui Dumnezeu i instrumentul prin care Dumnezeu realiza desvrirea fratilor. De
nu oricine putea s fie printe duhormicesc, ci numai acela cae, nainte de toate dovedea c ate fric de Dumnezeul' nu ce care avea obiceiul s-l laude pe ucenic pentru performantele sau ostenelile sale2. Prin urmare. nceptorul avea o mare responsabilitate n alegerea duhovniculu. n pustie nu.existau duhovnici de profesie ca n ziua de astzi. Prinli pustiei nu cutau s aib ucenici, dimpotriv, erau cutali tocmai pentru c ei conlirmau faptul c erau ncercali pe drumul desvririi. Stiind c tnrul poate foarte uor s cad din virhte, duhorrnicul l supunea la multe ncercri gi, uneoli, la acte de disciplin foade dule. De la Prinlii pustiei Sfntul Ioan Cassian a nvJat reguli de ascultare cvasineconditionate, pe care le-a prescris comunitt sale monahale3 dar, spre a nu se abuza de votul ascultrii, tot el aduce sre luate aminte punctul de vedere al awei Moise
aceea
r Unui tnr cale se plngea c nu arc fric de Durnnezeu, al'va Paisie i-a spu;1r/'gsd,te swiururpdrintecare qrericd dr Dwma'alt;I'ltgd elwtwdla s tu sd, te tem dp DutrLnzs, (V Rigopoulos, op .f., p. 261 iar unui tntu carc se plngea c nu are liniqte n suflet, un alt btrn spunea: ?|ryi d2 g,.tete
dc Dumw4un Lasd-I sd t condqeqrn $ el" pe to, gd.d nnngi,ere; bidem, p.265

ronom 35. 7).


se lsau

Acetia fceau palte dn categoria celor ,,pricepu!", care nu nvtati de nimeni.

Sfntul Pahomie vorbete de alt, care se pierdeau din cauza ignoranlei. Scrnd ucenicului su, Dionisie, administlatoru-t bise iii din Tentyra, Sfntul Pahomie semnala c a constatat deseori n chinov destui nceptori cale nu tiau nc ce nseamn clugfu si tineri incapabili s disting mna stng d cea dleapts Asemmea frati, titori n chinov ffu s nteleag ce nsema roshrl lor acolo i ceilalS, su.ferinzi de
1

unpr'nn cu frcd,

fllqt lncredn&a.zd-i-te toatd .l4inla


dnnmltui DunLnez4l
S

toJ

ahtnc suflztultdu

lbidem. eodem loco

3
d S.

t\i

6 ta<

oT.

!"i*.", ^

moines d'os

, vol. rv, 2, Lq rrcmre

xie grecqw

Paclnme,

Pa\, 1965, p. 180

Alrr'a Maneos spunea unui nceptor: sd r tP lorileni u nuia cure ae obireful s te lauq, ca rw cwtLl)o. n loc sd tu)eli flnermio" s lweti nfudrin; ibidem, eodem loco 5n mnstirea sa, cluf,anl tebuia s rcspecte prrr ntr-alt votul ascultrii, nct nu avea voie s ias di n chilie nici pen tru necesitlile personale, fr stirea dulo!.nicului; Sl Ioan Cassian. Dewe rdnduelile flwnaal, 10, n Scr?ri sc, trad. V Cojocaru, PSB, vol. 57, Bucure+i, 1990. p. 146

Page 22 of 137
(407)

din Schit, care spunea:

acelasi zel pentru mai bune deprinded, la fel, nici btrnii nu sunt toti la fel de desvrsiti si de ncercatj. Bogtile btrnilor nu trebuie msurate dup crunletea prului, ci dup pregtirea din tinerete si du splata ostenelii din trecut. Cci [,..]btrnetea nu este pretuit datorit lungimii ei, nici datorit numrului anilor. Prul alb l constituie puterea dejudecat a omului, iar vsta btrnelii este viata neptat. De aceea, nu trebuie s urmm exemplele si ndemnudle tuturor btrnilor pe care i recomand pfuul lor alb si vrsta naintat, ci pe aJe acelora despre care neam convins c s-au distins din tinerete plin viata io rr.ednic de laud, forma{i, nu dup propriile lor nchipuiri, ci dup mostenirea duhovniceasc lsat de cei vechi. Sunt unii a ctor mutumfue, din pcate, este mare, crora de timpuriu le-a plcut mai mult odihna i, mbtrniti n trndvie, si cgtig autoitatea, nu pdn'maturitatea gndirii, ci prin numrul anilor [...]. Aceqtia sunt mai presus dect tineii, nu plintl{ vial cinstit, nici prin faplele lor ludabile i wednice de urmat, ci doar prin vial"a lor naintat"I. Ascultarea fat de un asemenea ,,ndrumtor" nu ea recc mandat nici celui mai smetit dinte anahoreti. Se pare c Printii pustiei erau mult mai exigenti cu ndumtor duhovnicesti dect suntem noi astzi. Ei si puneau foarte serios ntrebarea: cine pe cine gi cum ndrum?, de unde si roadele inimaginabile de ascultare consemnate n Apoftegmele Printior. Tot aici gsim si dovezi de neascultare ,,nteleapt", care au dus la sfintenie. Spre exemplu, un eremit plin de clarviziune a cutat s locuiasc n pustiul Kelli, unde pe moment nu se gsea nici o chilie. Un btrn avea acolo o chilie mai izolat. I-a oferit noului venit aceast chilie, pn i va gsi si el una. Iar btrnul ospitalier s-a ntors la chilia unde locuia n mod obinuit. La scurt weme, lumea a nceput sl caute pe acesta pen u sfaturi si rugciune. In cel care i ncredintase chilia a ncoltit, ns, invidia, constatnd c pe el, care multi ani se
I ldem,
CDorr

,, Dup cum nu toti nvttur, ca s-i formeze cele

tinerii

au

nevoise cu asceza n acel loc, nu-l vizil"a nimeni. De mai multe ori si-a trimis ucenicul la noul venit s-l determine s prseas'c chilia. n loc s fac ascultae i s transmit celuilalt Dorunca duhovnicului su, ucenicul i transmitea cuvinte piine e dragoste, iar la ntoarcere i aducea duhovnicului ,,promisiunea" celuilalt (desigur neadevfuat) c va prsi n curnd chilia. Vznd c tot ,,promite", fr s prseasc chilia, ntro duminic, btrnut a luat un b! i a pornit cu ucenicu s-l alunge pe cel primit cu putin mai nainte cu atta dragoste. Apropiindu-se de chilia cu pricina, ucenicul a cerut permisiunea duhornicului su s mearg mai repede la chilia celuilalt, .s vad dac la el nu vor fi n vizit confrati, care s-ar putea sminti de cele ce vor vedea. Ajuns la chilie a spus anahoretului: ,,Staretul meu vine s te mngie i s te aduc n chilia lui". V-aznd atta dragoste di paltea btrnului, anahoretul a ieit n ntmpinarea lui, fcdu-i de departe metanie. Btrul se trezeste l realitate, arunc toiagul i-l mbrlieaz pe tnrul eremit Ll conduse n chilia sa ca i cum n-ar fi spus nimic mai nainte. Curnd a aflat c, de fapt, ucenicul nu-i ascultase poruncile. La lsat n pace pe eremit n chilia lui, nlelegnd c diavolul strecurase n sufleh.l btrnului invidia. Constatnd, ns, n1e-

lepciunea i virtutea ucenicului su, btrnul duhovnic a nge nunchiat n fala acestuia, spunndu-i: ,fu esti printele meu duhormicesc, iar eu $ sunt ucenic, cci sufletele noastre au fost mntuite prin modul tu de a te comporta"l. Istorisirea acestei mprejurri sugeleaz ideea c uneori ascultarea avea gi limile, c ucenicul putea depsi n sfinlenie pe maestnf su, c printele duhovnicesc avea uneoli i el drept Ia pocint. Dac uneori tiner ajungeau la perfomantele celui de mai sus, reu$eau acest lucru n urma unei ndelungate ascultri. Darurile de carc Dumnezeu i nvrednicea nu excludeau, ci presupuneau ascultalea. Vorbind de ascultate, precizm c ascultarea duhovniceasc nu trebuie confundat cu ascultalea canonico-adminisI ks senMwes dP$es dudessrL senz anW tas,pp.151-152

trativ. Una se deosebeste de cealalt, mai nti de toate prin


des

XI[; trad.

D. Popescu, n pSB, vol. SZ, p. 556.

Page 23 of 137
drlmul desvrir, care caut si o gseste. Ascultarca canonico-administrativ se instituie n functie de anumite norme obiective i se exercit n limitele, n iiteriorul si sub autoritatea acestor norme, pe cate bebuie s le respecte, ai1cel
sigurepe
niceasc presupune sfinlenia si priceperea printelui duhov_ nicesc. Ascultaea canonic-administtiv prezupune autoritatea normelor oliective, care dau putere si autoritate unei persoane, de cele mai multe ori cu nimic deosebit de celelalte persoane. Scaunul duhovniculuiprimel.e putere de la cel care se aseaz pe el. In cazul ascultfuii administrative, scaunul confer ntere si autoritate celui ce se ageay pe el, fr s-i de si compnt.
care exercit, ct si cel care suport ascultarea. Ascnltarea duhov_

modul de instituire. Ascultarea monahal/duhovniceasc se instituie la insistenta celui care simte nevoia unei cluze

III. LUPTACUIIAVOLII

SI RUC"ICIWNE

A. Monahul, ntre lupta cu sine si cea cu demonii


CeIe trei vfututi teologale i cele trei virtuli specific mo nahale (sfucia, casttatea i ascultarea) nu sunt singurele care

fi

Incompetenta poal.e

Va avea autoritate, fie i incompetent, dac nu

pentru [oti. . Ascultarea duhormiceasc presupune ca printele duhov_ nicesc_s aib calitli deosebite,.cealalt nu pfusupune aseme. nea calitti, dar nici nu le exclude. De aceea, prima este virtut. cea dea doua, nu. Poate ns s devin virtute, dac ascultaea canonic-administrativ va primi si calitti duhovnicesti. n interiorul ascultrii canonice poate xista si'cea duhovniceasc. dar numai atunci cnd subiectul autorittii canonice va avea asemenea calitti duhovnicesti, nct subalternul acestuia s_i cear - dup modelul anahoretilor - s-i fie printe duhov_ nicesc. Du-rovnicul este ales de cl care-i va deveii fiu duhovni_ cesc, fr s se fi impus sau s se impun eI weodat cuiva ca printe duhorrnicesc. In ntelepciunea ei, Biserica a pstrat cele dou forme de ascultare,'ascultarea canonico-administrativ asigurnd, de multe ori, echilibrul raporturilor inter-umane fat d=e pericolul subiectivismului; Statu quo-ul creat de ascultrea canonico administrativ, dup nfiintarea primelo chinovii, a constituit mediul prielnic cultivrii si dezvoltrii ascultrii duhovnicesti. cea care zide$e cu adevrat edificiul Bisericii.

fi inofensiv numai n msura n cae va ncorsetat de norme disciplinare precise si obiigator

irespoisabiia.

trebuie s-l fortifice pe ana.holet. Viala monahal nu se confund cu lupta obsesiv pentru pzirea celor trei voturi. Respectarea celor trei voturi este virtute. Si virtute statornic atta veme ct votudle sunt respectate. Respectarea voturiJ.or este nivelul de la care monahul pornete spre mplinirea altor virtuti, dup cum pentru cretinii cstorili nivelul de la care se pornete spre mplinirea celorlalte virtuti (prin care suntem condui spre sfinlenie) este mplinirea obligaliilor familiale de
baz (concretizate n dragostea si fidelitatea^solilor, unul fa1 de

celIalt i n dragostea lor fa! de copi). Integul evantai de virtuli specific cretine trebuie s mpodobeasc viata anahc retului. Cele trei voturi monahale nu exclud celelalte virtuti, dimpotriv. Dup cum virtulile teologale sunt fundamentul gi puterea virtutilor crestine n general, la fel voturile monahale sunt fundmentul ntreg evolutii duhovnicesti a monahului. Si ceast4 pentru c monahul este un om consecvent: consecvert Evangheliei n care gsete motivalia alegedi acestui gen de via!, consecvent cu rspunsul dat chemrii lui Dumnezeu, consecvent cu el nsusi, consecvent n rcspectarea voturilor. Inclcarea unuia dintre voturile depuse va face s decad (dac nu formal, cu sigurant, moralmente), n fapt, din starea nge reasc - starea de har monahal. Va prefera s fie n continuare un nsingurat (eventual un celibata mai mult sau mai pu$n n stare de peniten!), dar nicidecum nu vamaif dt ngeresc, nici aWdr trm frumos), stare, calitate i nsuire (ftumuselea moral) pierdute prin nclcarea voturilor. Numele de monah; respectiv cdgdr (rooppo btrn frumos) nu are nimic dea

Page 24 of 137
face cu minciuna, cu impostura sau cariera. Nu exist ,,carier" de monah, ci vocatie, consacrat de Biseric. Monahul (ca, de

altfel, tot crestinul)trebuie s fie ceea ce arat a fi celorlaltj, sau ceea ce nvat pe altii s fie. ,,Dac nu face eI nsusi ceea ce nva! pe ceila\i, cIugrul va fi ceea ce este un bazin cu ap care d la toat lumea s bea, s se spele, dar, de fapt, ei este

murdar", spune awa Pimen(,,Patericul armean", 10, 4; vol. III, 3, col. SCCO, p. 271). Iat d ce respectarea voturilor, nu obsesia lo! st la baza tuturor celorlalte virtuti care alctuiesc chipul ngeresc al clugrului. De aceea, toate ostenelileliber asumate si toate actele de vitejie cretin (toate celelalte virtuli), n care: se avnt clugrul, presupun respectarea i mpinirea voturilor depuse la intrarea n monahism. n egal msur, este de re.tinut c virtulile se leag unele de altele, unele conditioneaz pe celelalte. Spre exemplu, nu poli fi a-sculttor dac nu esti smerit, dup cum nu poli fi cast dac nu postesti, nu-ti pzesti simlurile gi gndurile, dup cum nu poti fi srac (chiar dup cei ai renunlat la toate averile) dac nu-!i disciplinezi memoria si aspiraliile. Nu po{i fi virtuos fi rbdare, fr discernmnt, fr priveghere qi rugciune etc. La awa Lucius a venit un frate care ia comunicat ambi{iile sale i planurile de viitor, spunndu-i la un moment dat c voia s se fac pelerin. Pentru c a cerut sfat, awa Lucius i-a spus: ,,Da, dar, dup ce ai nvlat s pui paz limb"; apoi, clugrul i-a spus: ,,Vreau s postesc". ,,Bine faci, i-a rspuns awa Lucius, dar s ncepi cu abtinerea de la orice gnd ru". CIugml continu s-i spun: ,,Vreau s fug de oameni. Lucius i rspunde: ,,Dq dar dup ce ai dovedit c eti capabi s uieti cu toat amabilitatea n mijlocul ior" (,,Pateric armean", tratatul nr. 10, apoftegma 50, vol. III, pp. 29-30). Aceste ultime cuvinte ale awei Lucius sugereaz cel pulin trei lucruri, si anume: a) trirea n mijlocul comunittii presupune deja nite virtuli; b) c n demersul monahal nu se pleac de la zero, i n al treilea rnd, c) c sihstria nu este pentru neadapta-, pentlu ftustIa1i, i cu att mai pulin, pentru orgolioi. Sfntul Pahomie, spe exemplu, nu primea n mnstire pe cei care aveau responsabilitti de mplinit n lume (copii, familie etc.), sau dac erau urmri{i

de autoritti pentru ncIcarea anumitor legi. Nu ntmpltor practica monahal ortodox admite pustnicirea numai celor avansati deja duhovniceste n cadrul comunittii si nu ntmpltor, n mnsl.iri, gsim de multe ori cei mai echilibrati oameni si cei mai iscusiti duhovnici. In pustie, toate virtutile, cu nume sau fr de nume, se exersau nu numai n funclie de dorul dup Dumnezeu, ci i n lupt cu tendinlele dezordonate ale unei firi omeneti marcat de pcatul neascultrii, respingnd toate ncercrile prin care duhurile rele urmreau pierderea omului, chiar si acolo unde acesta era departe de lume. Anahoretul nu locuia numai n pustiul propriu-zis (locul unde rar se ntlneau oameni), ci mai degrab ntr-un spaliu populat de duhurile ruttii. Comentnd spusele Apostolului Pavel privind lupta crestinului cu duhurile rele rspndite n vzduh (Efes. 6, 12), awa Serenus, lund n considera{ie gi propria experien!, spunea: ,,Este att de ncrcat vzduhul de multimea duhurilor necurate care miun ntre pmnt si cer, miscndu-se fr liniste si odihn, nct cu destul folos pronia divin a sustras vederi omenesti aceste duhuri rele".1 Cu toal.e c preocuparea de cpetenie Pfuintilor pustiei nu era descrierea luptelor cu duhurile necurate, n confruntrile cu acestea, Printii au agonisit cunostinle foarte complexe si subtile despre preocupfuile, metodele i toate formele de rutate ale diavolilor. Retrgndu-se n pustie, fieful duhurilor necurate, si hotrnd d nu le mai siujeasc n vreun anume fel (s nu uitm c se gseau n plin epoc pgn, cnd slujirea la idoli era singura, iar mai tziu, una din reli$ile oficiale) sau s le accepte weuna din sugestiite lor, anahore{ii erau cu att mai mult obiectul atacurilor duhurilor necurate. Desi nu cutau experierea mal.eficului (dimpo'aveau triv), anahoretii parte d ea, ajungnd ca fiecarin pa$e i tolj aolalt, datorit nvtturilor lsate de cei mai ncercati, s aib o mu\ime de informalii, de metode de lupt
r Sfntul loan Casian, Coruiri ifuhmnirzti, lI, trad. Prof. Dumitru Ptuinlii pustiei vorbesc, desigrr, i de abundenta nge lor care, din mila lui Dumnezeu i cu puterea lui, contraca\eazi aIaPopescu, n PS.B. 57, p. 441.

cudle diavolilor.

Page 25 of 137
mpotriva diavolilor i de exemple concrete pvind experiereal maleficului, care constituie o adevrat demonologie consemnat n bun parte n ,{poftegmele" Prin$lor pustiei. Neputnd actiona n mod direct asupra adncului de tain aI sufletului omenesc, cercetat numai de Dumnezeu si de ingerii lui, demonii vor actiona asupra a ceea ce ar putea influenta acest adnc de tan al sufletului anahoretului (gndurile, amintirile, aspiratiile i chiar puterea dejudecal), folosindu-se n organizarea scopurilor lor de funclionalitatea a.fectelor firii, ea nsi suferind n urma pcatului originar i a celor personale. De aceea anahoretul va trebui s nving mai ntj rul din propriile sale rndulare, din propria sa persona.litate, fie c acest ru este produsul lucrrii diavolilor, fie c este produsul manifestrilor necontrolate ale fir. Spunem toate acestea pentru a nu lsa impresia c Prin$i pustiei ar fi fost att de naivi sau ipocrili, s pun toate eecurile lor pe seama diavolilor. Nicidecum! Erau foarte lucizi. Sfntul Antonie cel Mare va spune c uneori miscrile trupului pot fi provocte $i deturnate spre ru de duhurile necurate, dar n egal msur ele vin i din firea trupuui, de la excesr.rl n mncare si butur:. ,Pentru aceasta tebuie s stii c trei sunt micrile trupeqti: una fireasc, alta din neluarea aminte cu privire la hran i a treia de la draci".Z Iar awa Awaam avea s spun arwei Pimen (+460) c: ,,Demonii nu se lupt cu noi pentru simplul motiv c noi svrsim ceea ce ei vor s facem, ci demonii care ne persecut sunt patimile noastre, ele ne persecut. Vrei s tii cu cine se lupt demonii? Cu al'va Moise i cu sfinli ca el. Ct despre noi, duman noqlri sunt diversele tendinle ale inim noastre."S Asemenea precizri au menirea s stimuleze responsabilitatea anahoretulu n fata ispitelor satanei. Ispitele nu exclud ns atacurile duhurilor rele chia prin intermediul simturilor, al afectelor noastre sau prin intermediul diverselor
1 A nu se confunda verbul a erpsrirnqto. cu verbul erpra (cuvnt specific vocabularului Printelui Stniloae). Acesta din urm nseamn a tri activ,.a avea contiinla c trieqti n prezenla nemijlocit a cuiva. : Sfntul Antonie.cel Mare, I4,.., 16, ,,Pateric" 24, pp. 11-12. rPasch., XXV, 5; Ph. 75m col, 1049; Jean Bremont, op.ct, vol. 1, p. 76.
.

facultti ale spiritului.. Awa Avacum precizeaz c lupt sfinlilor(care au depit desigur ,,luptele" din fiinla lor) este 9 cu demon din afar (din altii sau din mediul nconjurtor). Cnd actioneaz din afar, diavolii o fac fie n mod deghizat (lund chip de animal, de om sau de femeie, de episcop, de ngeri, chiar chipul lui Hristos),1 fie n mod direct, folosind o gam larg de manifestri (prin care vor s distrag atenlia
rnonahului), ncepnd de la banalitti i ajungnd pn la forme de viotenl inimaginabile. 1n textele vech vedem c mari asceli, cum ar fi Antonie cel Mare, Moise, Arsenie, Macarie si alt, au nduat chinuri tetibile din partea duhurilor necurate. Speriati
seriozitatea, de rbdarea, de perseverenla pe drumul ales, de rugciunea i de dragostea pentru Hristos, dovedite de anahoretj,
d.e

n cele din urm diavolii se ndeprtau ruqina{i, moment n care cei ispititi pn atunci ncepeau s aib putere nu numai peste propria lor fue, ci i peste demoni. Lsnd la o parte luptele cu demon dinafar - lucru dat nu oricui - ne vom referi, pe scurt, la luptele cu ul dinuntru, mai frecvent la nceptori i la cei care duc o via! ,,obinuit". tiut fnd c nceptorilor demon nu li se arat, nici mc deghizati, ci lucreaz mai degrab prin trupurile acestom, nceptorul re nevoie de o ascez trupeasc si sufleteasc deosebit. Ea l va orienta pe acesta spre o via! echilibrat exclusiv de relalia nentrerupt cu Dumnezeu, relatie din care nu se mai poate dezorient i ndeprta. lntlnirile directe cu diavol erau ntelese ca

momente i etape n care nceptorul se maturiza pentru ns vointe mai mmplicate pertu lupte mai directe cu rul i cu duhurile re1e. Desigur, artrile satanei nu emu cutate. Nimnui nu-i face plcere s se ntlneasc i s se confrunte cu diavolul. Erau :rs etape ale evoluliei duhomiceti irgduite de Dumnezeu, de ce nu, pentru tu$inarea duhurilor ruttii. Lupta cu rul dinuntrul nostru nseamn lupta cu ispitele. Or, ispita l face pe anahoret s-si asume att trccutr-ll, ct si viitorul.
1 Lucien Rgnault,

codl[iIid

Pfun,tb devrhnui

E,'Lpttd
192-194.

seoofuhtialNl,trad Dr. Diac. Ioan Icjr., Deisis, Sibiu, 1997, pp.

Page 26 of 137
1n ceea ce privete trecutul, anahorctul va realiza c a dovedit o serie de slbiciuni prin care a czut din har, cdere din care

urmeaz s se ridice prin ascez $i har. Ct priveste vtorul, ispita 1 pune pe anahoret n situa{ia s recunoasc fuagilitatea firii umane. Constientizarea cderilor tecute l va face De anahoret s nl.eleag, pe de o parte, c viala pe care a aleso iu nseamn lncezeal i comoditate, iar pe de alt parte c, n orice lupt cu ru1, are nevoie de puterea lui Dumnezeu. Boldul ispitei va fi n acest fel un stimulent pentu lupta duho!-niceasc, mai ales c ispita diavolului nu va fi niciodat mai tare dect puterile noastre (I Cor. 10, 13). Toate formele de lupt cu duhurile rele sunt tot attea forme de ispit, ngduite de Dumnezeu, dup cum toate formele de lupt cu satana sunt tot attea ocaz n care acesta poate fi biruit. In nici una dintre formele de ispit, nu este, agadar, exclus lucrarea satanei. Cea mai comun form de ispitire o constituie diversele sugestii pe care duhudle rele le dau prin firea uman pctoas. Predispozitiile pentuu pcal si tendintele dezordonate care vin din adncu unei fid afectate de consecintele pcatului sunt primele folosite de duhurile rele pentru pierderea nceptorilor. Sensibili la faptul c duhurile rcle trebuiau biruite mai nti n trupurile i n sufletele lo anahoretii considerau c patimile tupeti i sufletesti trebuie nlturate, c predispoziliile sprc pcat care se manifest n afectele fir trebuie strunite n asa fel, nct s devin ci spre viala virtuoas. De aceea, n ceea ce privete upta cu ei nsisi, anahoretii conside c trei sunt cauzele ispitelor imediate, i anume: excesul de hran, lenea si descurajarea. Excesr:l de hran este combtut prin post. Dar pofta dup mncarc poate chinui omul prin amintirile pe cate lcomia de altdat le-a lsat n memorie. De aceea este nevoie de o asumare critic a trecutului, rapofindu-te totdeauna la criteriul obiectiv, voinla lui Dumnezeu, concretizat n disciplina consfintit de viata eclezial. Printii pustiei tiau c lcomia nu este numai alergarea dup hrn, ci i pstmrea cu plcere n memorie a situatiilor tecute n care omul sia mbuibat trunul: oostul cee curta mintii. Lcomie nu este numai atunci cnd c'auti hran

presupune abtinerca nu numai calitativ, ci i cantitativ de la hn, giut fnd c omul gndeste dup cum mnnc. Postul alimentar, nu numai c presupune, dar i pregtete pentru postul total, postul complet, adic, cel care indude, mai nti, msur n ceea ce priveste calitatea gi cantitatea hranei, cel n care gndul, vorba i fapta dovedesc iubire fat de aproapee. Se spune despre un printe c-i sftuia pe ucenici astfe ,,Fra$lor, mbui barea pnlecelui este maica desfrnrii, iar postul i curnptarea sunt boglia sufletr:lui; deci, pe aceast boglie s ne silim s o cstigm prin smerita cugetare, pzindu-ne de mndrie, de plcere, de lauda oamenilor care este maica tuturot rutIilor". Iar alt dat le spunea: ,,Fiilor, este bine s postiti, stundu-l
ne cel srac si

ln,,epofiegme" se mai istorisegte c, pustiul Egiptului, ta un btrn ostenitor a venit un tn anahoret i ia spus: ,\wa, nu m mai ngrijesc de trup, nu m mai spl pn nici pe picioare i am ajuns, iat, ca un mrcine i ca o alg din mare". Iar btrnul i-a rspuns cu nlelepciunea-i venit din dreapta socotin!: ,yoind s-1i displeluieti trupul i s-l tratezi ca pe ceva strin, tu ai ndepfutat de la tine ospitalitatea, cci tu ai ajuns asa de murdar, aa de ru mfuositor i aa de respingtor, nct nimeni nu va mai voi s se apropie de tine".z Sfintenia viel nu presupune lipsa igienei personale, ci iubirea real i autentic. lngrijirea echilibrat de propria peoan este una din condille necesare pentu punerea rx lucrare a iubir de semeni. Iat avva Pimen avea s spun: ,,Nimeni nu nea rvlat s ucidem trupul, ci oatimile sale n ceea ce ele au mai dezordonat si mai respingior'l5 Aceast atitudine fa! de post vine, desigiur, pe linia a ceea ce Mntuitorul spunea despre post: ,,Iar cnd postili, nu fiti posomor$ ca f{arnici..Tu cnd postesti, ungeli cpul tu si fata t o spal, ca nu oamenilor s te arli c postegti, ci tatlui tu care este ntru ascuns..." (Mat. 6, 16-17).

'

flmnd".l

I ,Patec.,, p.278. z
mm4tmin,
r biln,.32t.

consistent si o consumi fr msur, ci si atunci cnd te imbuibi cu mncare simpl i bei cu nesa! ap. Postul alimentar

Louis Leloir. Pctrica Mnwno, vol. 5. p. 48. n L. Leloi, Dsqt rbbaye de Bellefontaine, 1978, p. 320.

e't

Page 27 of 137
Din istorisirea de mai sus cu privire la dialogul dintre ncercatul btrn si zelosul tnfu nechibzuit, se nteiege c ospitalitatea era o rcalitate n viata anahoretului. O realitate era ns si evitarea oamenilor. Si aceasta, pentru c diavolul se lupt cu
foarte grave trebuie s inleruin duhovnicul, cu toat fermitatea i cu toat priceperea sa, ca lucrurile s nu se confunde (adic, cele determinate de patimile trupeti s fie puse pe seama duhurjlor rele, iar cele pmvocte de acestea din urm s fie puse pe seama fenomenelor fiziologice). Referitor 1a asemenea mpre

noi i prin oameni, prin lume, prin semenii notri. Cum? Trimitndu-i s ne ispiteasc cu mintea (iscodindu-ne n fel i chip sau provocndu-ne n discu!i dearte n care exist riscul s ne mndrim cu propria noastr minte); fcndu-ne s-i invi. diem sau s-i dispreim pe semenii nostri sau fcndu-ne s contuibuim la patimile sau slbiciunile lor, de multe ori n numele iubirii sau al milei fat de e. n felul acesta ajungem s furm cu mna i s poftim cu ochii altuia, adic s ne facem prtai celor care-l smintesc pe aproapele nsui i de care ei nsui trebuie s se lepede. Ct prive-ste lenea, aceasta nu este pcat numai penhu c datorit acesteia, o fiinl activ prin structura ei, devine inactiv si povar pentru semeni, dar si pentru faptul c lenea devine instrument al satanei pentru alte pcate, dat fiind c un trup
nepreocupat de munc si un suflet golit de exerci! duhovnicesti sunt foarte vulnerabile n fala oricrei plceri gi opace pentu bucuiile duhovnicesti pe ca.re, pentru a le avea, trebuie osteneal. In descurajare ncep s se vad n mod clar atacurile duhurilor necurate. In mintea unuia care a biruit lcomia, patima crnii i lenea, poate aprea ntr-o bun zi ndoiala n ceea ce privete sensul ostenelilor depuse cu att abnegalie. Ajuns ftt aceast stare, un asemenea om trebuie s nteleag dou lucruri: a) c osteneala lui a nceput sl jeneze pe diavol pn ntr-att nct acesta, la rndul lui, a nceput s-i arate o gtij deosebit, isitindu-l n aceeai modalitate n care ispitit pe protoprin{ neamului omenesc (a strecurat ndoiala cu privire la porunca lui Dumnezeu), si b) c ostenelile trebuie sporite, tocmai pentru a nu cde n pcatul protoprinlilor - autolipsie de iubirea lui Dumnezeu datorit neascultrii de porunc. Una din vicleniile prin care satana wea s aduc descurajarea n inima omului este tu.lburarea sufletului prin fenomenele fiziologice pe care nu le putem controla, mai ales,.n timpul somnrIui. De aceea sunt lecomandate privegherile. In cazurile

jurri, n ,*Apoftege", awa Theonas povestegte despre un clugr care ajunsese la un nalt nivel de vifiute, dar care n timpul fiecrei nopli de dinaintea mergerii la Sfnta lmprtapropie de sfntul altar spre a primi Sfnta Euharistie. Se ntorcea la duhormic si mrturisea din nou acel pcat accidmtal. Toate aceste forme de tulburare se repetau; cu ct bietr:l clugr s porea ostmelile, cu att trupul su i tulbura sufletul. In cele din urm duhovnicul i-a poruncit s mearg s primeasc Sfnta Eu haristie, dup noaptea n care a fost tulbuat. ClugTul a ascultat De atunci nu a mai avut parte de asemenea tulburri.l Prin
s se

sanie avea vise lascive i potu$i. Cuprins de durere, nu ndrznea

urmare, tulburrile din timpul somnului nu sunt totdeauna simple ntmplri fiziologice nocturne necontrolate, dar nici totdeauna ispitiri diavoleti. Spre a-i feri ucenicii de tulburi n timpul somnului, un anahoret i sftua pe acetia ca nainte de a se culca s se gndeasc la moalte qi c patul i-ar putea deveni mormnt, s se roage cu mult evlavie si mai ales, s ndeprteze din minte gndurile necurate, cutnd s adoarm, pe ct posibil, rugndu-se, ,,cci, n timpul somnului, omrI este dominat de gndurile pe care le are de obicei, bune sau rele: cci atunci cnd suntem culcati toate se concentreaz sDre ceva anume".Z Sunt cteva elemente de psihologie practic, teoretizate abia n secolul al XX-lea prin psihanaliz. Condilia fundamental ca duhurile rele s nu mai poat folosi slbiciunile firii pentru a-l birui ne nevoitorul ntru cele duhovnicesti n trupul su este disciplina vietii. O viat ordonat, preocupat n mod sistematic, statonic si struitor de calitatea pe care anahoretul i-a asumat-o, poate constitui o stavil foarte puternic mpotriva atacutilor satanei. Fiecare
r Ivan Gobry op.ci, p. 107. Is ssntutwes ilns pr$ ilu ilesrt, tontaine, 1985, pp. 225-226.

we

tronyn, Solesmes-Belle-

Page 28 of 137
asalt al satanei trebuie s-l gseasc pe lupttorul pentru cele sfinte ferm, plin de dragoste gi de ndejde n Cel care-i vea binele. Nu trebuie s se team de atacurile satanei i cu att mai pulin, nu trebuie s accepte nici mcar lupta cu eI, tiindu puternic, cu mult erperien{ i mai ales viclean. "Trguiala" cu satana i dialogrrl cu ei trebuie respinse din primul moment (mai ales de cei care nu au ajuns la un ascendent fa! de diavoli, ca Sfntul Antonie). Acestxefuz ttebuie determinat nu att din teama de viclenia lui, ct mai degrab de refuzul oricrei forme de distragffe din relaJia de iubire stabilit cu Dumnezeu si cu sfintii Lui. De aceea, la primul atac aI satanei, n loc de rspuns sau de replic, trebuie chemat numele lui Dumnezeu. Sfntul Pahomie spunea n acest sens urmtoaele: <Fralilor, pentru mntuire este nevoie de mult priveghere; aud adesea demonii cei ri care se laud cu mijloacele prin care nseal pe asce{i; aud pe allii ns care zic ,,Cutare monah este statornic n rugciune. Pentru c nu putem suporta alsura tugciunii, fugim de la el". Aadar, feritiv de ei (de diavoli) totdeauna si ntriliv cu numele lui Hristos, cci atunci cnd urmali voinla lui; dusmanii vostri, diavolii, nu se vor ntri asupravoastr. Ei nu sunt, de fapt, dect cenu i fum gi nu pot rezista n fala celor care se tem de Dumnezeu.ll Merit remacat semnalarea faptului c demon se tem de statornicirea n rugciune i de numele lui Hristos. De ce? Pentru c stalornicirea n rugciune nseam statornicirea n dialogul, prin urmare, n comuniunea cu Dumnezeu, cate exclue oce form de acces al satanei. n fiecare ispit, Prinfi Dustiei recomad invocaiea numelu lui lisus. Chemarea numelui Mntuitorului HiStos, ca practic strveche n Bise dc, este ceea ce mai trziu va fi numit Rugciunea min!, Rugciunea inimii sz Rugciunea lui lisus: ,,Downnq Iisuse Ilrtsto ase, F ial lu Dwtmueu" mituie stetn! ". $i cum satana nu scap nici rirn prilej s ispiteasc, omul trebie. s fie ct mai mult orientat cu mintea Ia Dumnezeu. O prim form de atac al diavolului, spune Sfntd Pahomie, este prin intermediultrupuui. ,,Cea de a doualucrare a diavolului este aceasta: el se reage de la omul cu care se gsegte n lupt, cnd
L

l vede pe acesta preocupat de Duhul Sfnt si aprins ca o flacr; exact caun sarpe sau ca un scorpion care nu pot s ntepe un fier nroit n foc.. Daratnci cnd I vede pu$n adormit, sau neglijent, se duce ia el, se ascunde pnl va vedea adormit (adic, nemailucrnd la implinirea poruncilor); dup aceasta se arunc peste -ncat."l el. si-l duce la ' Pe lng post, nte celelalte forme lupt de mpotriva expe rientelor maleficului si de disciplinare a vie{ii crestine la Print

deertului, mai putem enumem: sonuutl cu mdszrd, redus la minimum necesar (restul noptii fiind rezervat privegher);
munco (neseparat de rugciune); munca nu trebuie considerat ns nici recreatie, nici evadare n alte preocupri dect cele pentru care mona.trul a optat initial, pentru c minile nu tebuie s fac concurent sufletului, ci s fie ajutoarele acestuia n rugciune; linitea (smerenia fnd prima conditie a procesului

de linistire) care, de cele mai multe ori, este identic cu nepdlrnirea (imposibilitatea de a
su),

dcerndmnhtl,fuga

de

fi zdruncinat de patimi n interiorul ntrtare, cdutaieapdc si abuanrte

sinte.
Asceza Prin{ilor pustiei em aspt, dar merit scos n eviden! c mar asceti si mar Prinli ai pustiei (mai ales egipten

si capadocien) nu aveau mult consideratie pentru excentricittile si exagerrile ascetice, orict de eroice ar fi prut. Privatiunile pe care si le asumau nu erau niciodat scop n sine. Scopul lor era acela de a smeri trupul ca sufletul s se nalte spre Dumnezeu. Patologia unor cazuri n care se constat c unii asceti acordau privatiunilor trupesti o gtij tot at1 de mare pe ct o artau cei din lume grij fat de bunstarea trupeasc era sanctio
nat de mar asceti, stiut fnd c ,,postul gi osteneala trupeasc omul le face pentru nfrnarea zbudrilor necuratelor pofte si
ale patimilorlrupului"z si c ,,este mai bine s bei vin cu disceinmnt dect ap cu mndrie"3, mai ales c postul si nesomnul nu trebuie s duc la ruinarea trupului, ci Ia modelarea, deodat, att a trupului, ct si a sufletului. Legate tainic unr:l de altul,

t ^rrytu,r\L.11\.Lefort &ur?s.,, vol.

160,

tom 24, p. 27,

: Ptsric, 13, p. 180. J Paladius, H.L.Pr. la Lucien Regnault,


1997. D. 102.

lt

cotidit Prin!m
Ic

afe$thtifuLwiphn stiui.ly-lc, trad. Dr Diac. Ioan I.

jr,

ProltgaMzrlt

vol. 4, Paris, 1908, p. 487.

Deisis, Sibiu,

Page 29 of 137
sufletul Si trupul nu trebuie nici distruse prin privatiuni, nici ngreunate prin mbuibare. Constienti de limitele, de neputinlele i de aspiraliile lor, unii crestini ealizeaz c nu se vor mntui gi nu vor ajunge la desvrire dect asumndu-si virtutile monahale de baz. Votul castit! gi al fecioriei perpetue este una din virtutile monahale fundamentale. Nu este ns uor s iegi din limiteie naturii (fie ea si czut) n care sexualitatea, sub aspectu ei sentimental-genital, este una din componentele cele mai importante. Funclia sexualit1ii face parte din viata organic-biologic a natudi. Viala uman are, prin natura ei, aceast latur organic-biolo gic. Acest nivel aI vie{ii umane line de anonimatul naturii i niciodat nu va pune n eviden! si nu va cultiva calitlile specific personale i nici nu va garnta comuniunea venic, dar ea este o realitate a vielii noastre deloc neglijabil. Sexualitatea, sub latura ei emotional-gerital poate aduce cu ea riscul nlnluir pn la epuizare a personalitIii umane n anonimatul unei naturi ciclice, nestatornice si pieritoare, ca dup chipul ei, omul nsui s devin nestatornic i schimbtor tocmai n ceea ce trebuie s statorniceasc si s nvesniceasc n sufletul su - calittile specifice persoanei. Genialitatea aduce riscul de a$ lega mintea (niveh. superior al personalitlii umane) de fructul uneori plcut Ia vedere i vrednic de dorit al natudi organice trectoare (poate aici const fnla pcatului desfrnr), fcndu-te s ignori c eti creat pentu eternitate; nu pentu etemizarea n anonimatul natur, si nici n fntura de timp a juisrii senzorial-trupe$i, care, oricum tece, ci relatia personal de comuniune voit i constient cu CeI venic.
Si aici satana provoac functia sexualittii, sub aspectul ei erotio-senital, costient c aceasta - cu tot cortegiul strilor ei, lncepn de la imaginar pnla faptic - este modalitatea sigur de pierdere a unittii interioale. ln ,r{pottegmele" Printilor pustiei gsim descrise cu toat simDlitatea si cu toat sinceritatea.ispltele cu care satana u rzboiete p anahoreli prvindlunctja sexual-genital la care

acestia au ienuntat prin statutul lor monahal. ' Unii cad n pcahrl curviei ca apoi s lupte ani de zile cu ei nsisi, cu imputrile satanei si cu patima poftei, sprc a reveni de un'e au cut. pe unii satana i mpinge de la deslru la dezndeide si la apostazie.l Gsim ns i texte n care monahii lupt mpotiiva cderii n pcatul destrnrii si mpotriva satanei, lovind att pcatul ct i pe diavol. Se spune n ,,.{poftegme" c, n Egiptul deJos triaun anahoret cunoscut n toat regiunea penllu viata lui curat. ]ntr o zi, la ndemnul satanei, o femeie neruinat a fcut un rm$ag cu oameni de conditia ei c-l va corupe pe cel al crui ng*^" i iena. Aceasta a mers noaptea la coliba pustniculu, btndu-i liooart si cerndu-i gzduire, pretinznd c s-ar fi rtcit' An'ahoretul a primit-o curte, iai el s-a retras n chilie' Femeia insist s o primeasc n chilie pentru c afar se temea de eventualele fiare slbatice. Plin de compasiune fat de femeie i temndu-se de judecata lui Dumnezeu pentru lips de ospitaltate, monahul a primito n drilie. De ndat ce femeia a ptruns nuntru, diavolul a nceput s-I tulbure pe monah cu privir la prezenta femeii noaptea n chilia sa. Siml"ind puternic n el

bll

In cutarea refacerii unitt dintre Dumnezeu i lume,


clugrul este procupat de refacerea unitlii mai nti n propria sa personalitate. Renunl ea la genitalitate (ffu s neglijeze sau
s suprime constiinta structurr sale ca fn! uman sexual) este una din cile pentru refacerea unit! interioare a firii. Spre

a rcface aceast

unitate interioar, cIugrul iese (i la propriu si la figulat) din lume, cutnd pustiul, unde exist mai pulin

tentatia erotic, eremitul sia zis: ,,Cile diavolului sunt n ntuneric, pe cnd Fiul lui Dumnezeu este lumin" - i,l aprins lampa. Cum pofta erotic cretea, i-a zis: .,Cei care cad n acest pcat vor melge Ia chinuri; s ncerc, asad-ar, dac vot-putea iuporta focul cI venic". A pus un deget de ia mn pe. flacr sli arse fr s simi arsuta din cauza pasiunii care-l domina' 3i a continuat s fac aceasta pn diminea!a. arzndu-si toate e"t"le tni.tilor. Vznd ceea ce fcea clugrul. femeia a n]mnit.

lps serences ds pr ilu dosert ssri d5 nLll[s, solesmes'

riscul risipirii.

Bellefontaine, 1985, p. 74.

Page 30 of 137
Dimineala, partenedi de rmag ai femeii si-au fcut aparitia la chilia clugrului, voind sl vdeasc de pcat, ntrebnd de femeia venit la el peste noapte. Clugfuul le-a rspuns: ,,Da, ea este n chilie, culcat colo". Ei au intat si au
gsit-o moart. Ctugrul le-a artat minite cu degetele aise si

nevointelor lor de mai mr:lti ani fr s cad n cursele pe cale demon le ntind. Uneori diavol iau nftisarea fiarelor slbatice spre a-i terifia pe clugfui, alt dat iau nfIiarea de nger, ba chiar nftisarea lui Hristos spre a-i pierde dndule impresia c au ajuns deja la cele mai nalte virh-rti. situafii, satana este biruit prin reac$i spontane i foafie fircsJi de cei carc se gsesc realmente n experien{a Duhului Sfnt. Se spune c unui frate i sa artat satana sub forma unui nger i i-a spus: ,,Eu sunt arhanghelul Gavriil i am fost tuimis la tine". Fratele l-a respins cu un rspuns foarte simplu: ,,Cred c te ngeli. Ai fost trimis la aitcineva, pentru c eu nu sunt wednic s mi se arate un nger".l Altuia, artndu-ise diavolul n chipul lui Hristos, acesta a nchis och. Iar falsul Hristos l ntreab: ,,De ce nchizi och? Eu snt Hristos." Iar monahul a rspuns: ,,Nu weau sl vd pe Hristos aici, pe pmnt". Diavolul a disprut, iar monahul a pdmit darul adevratelor viziuni. El l-a rugat ns pe Dumnezeu-i ia napoi acest dar.2
Dacr,,Apoftegrrne" gsim o gam foarte variat a vicienlor satanei, de la cele mai subtile la cele mai naive, ntInim 9i situat n care monah i domin batomrcsc pur i simplu pe diavoli.

le-a zis: ,.Iat c aceast fiic a satanei m-a fcut s-mi pierd degetele". Apoi lea povestit celor veniti ceea ce se petrecuje si a

Nu putine sunt .mprejurile cnd, chiar n asemenea

completat: ,,Scris este: s,nu rsplteti rul cu ru". Apoi s-a rugat i a nviat-o pe cea moart; femeia a plecat si din acel moment a dus o viat cumt. 1 Anahoretul nu a lsat c dreptatea s sanctioneze comportamentul slu$i diavolului, ci a restabilit ordinea depsind dreptatea prin iubire, sau restabilind adevrata dreptate prin includerea logic drept!i n ,,nebunia iubirii". Se elateaz n aceeai serie anonim a ,,Apoftegmelor" c superiorul unei mnstiri a lrimis nt-un anume sat pe doi din ucenicii si penu o oarecare problem a comunittii.ln aceast cltorie cel mai mare a fost ispitit foarte violent d cinci ori de curvie. Cnd a revenit n mnstire a alergat la staret si i s-a mrturisit. Fiind un vizionar, staretul a vzut deja ddsupra capului respectivului frate cinci cooane, de aceea la mbfubtat spunndu-i: ,,Tu nu ai fost biuit, ci mai degrab ai ieit rrvingtor din ispit pentru c nu ai comis n fapt pcatul curviei. Este o mare lupt pentru om s se nfrneze cnd se aft ntr-o ase menea ispit. Atacul pe care wjmaul ni-l d n acest fel este din cele mai violente i dinte cele mai dure.Si este greu s scapi de cursele lui. Dar cel ce scap va primi mult rsplal. Este totusi bine s nu comiti rul nici mcar n gnd; i dac eqti ispiti! lupt pentru a nu cdea n pcat."2 Cum diavolul ncearc s piard pe om prin iluzle pe care le scorneste, dac nu reugete s piard pe monah prin ispitele legate de afectele umane, va utiiza diverse iluz referitoare chiar: la idealul monahului: desvrsirea. Nu de putine ori diavolul gugereaz anahoretilor c au djuns deja la desvrgire, nemaifiind nevoie de osteneal, alteori ncearc s le taie elanul sau s-i dezndjduiasc amenin!ndu-i c nu vor scpa n decursul
: Ibiden, p. 7s.
Ibinn, p. 153.

Victoriile anahoretilor n ntInirea fat n fat cu diavolul

(indiferent de formele pe care acesta le-r lua) ciepind ns de biruirea atacurilor indirecte ale satanei prin eliberarea de toate gndurile rele pe care el le inspir si prin ieitea din toate cuele pe care el le ntinde, utiliznd ebuintele, uneori firesti, ale proriei noastre naturi.S lntrebat de un mare anahoret de ce i tot tulbur, satana a rspuns: ,,Voi, monahii, sunte{i cei care ne tulbura! pe noi" . Iar, despre un alt anahoret se spune c a vrut un diavol ndemnndul pe altul s nul lase s se odihneasc pe un cIugr. Cellalt diaiol a refuzat s-l trezeasc pe monah, spunnd: ,,Nu pot s fac acest luu, cci de ndat cel trezesc, a se ridic i ncepe s m ard cu psalmi si rugciuni"
1

lbtilc t. . tog.

2 3

J.c. cuyl s.J., com ctntrela dn . dtlBttwwisnw ser.nbles du Seigneur,,, n. 30, nov. 1963, pp. 6071.

nuem.i. tso.

utctn,n

a I,5s{'ttunf,,..,p.22

Page 31 of 137
Smerenia si rugciunea sunt a.Imele cu care sunt biruiti diavolii. Biruirea indirect a satanei presupunea existenta unui duhovnic. El era cel carel conduce pe tnfuu_l monah, nct acesta s aung s discearn gndure (cunoscnd cae vin de la Dumnezeu si care de a diavol), s nvete ordinea si mijloacele prin cale s biruie ispitele diavoluui si s ajung la Lertate. identic cu eliberarea de patimi, de gnduri, e rlscul comiterii pcatelor ocazionale si n. cele din urm s fe temut chiat de diavol. Diavohl este biruit atunci cd alungi din tine tot ceea ce nu esle de la Dumnezeu si nici nu tine d firea noasfr4 sa tttrn a .fdcuut DtLnmezan. In acest sens, un btrn spunea unui frate: ,,Diavolui este dusmanul, iar tu, tu esti casa. Dusmanul nu conteneste s atunce n casa ta tot ceea ce gseste, toate necutiile (cu alte cuvinte, toate iormele de ispil): tine detine s nu le neglijezi sle arunci afar. Dac esti neglijent, casa se va umple de tot felul de necurtii. iar tu nu vei mai putea ptrunde n e (adic nu te vei mai simti bine chiarn propria ta fiint, n.n.). Ci, delanceput, ceea ce dusmanul arunc Ia tine ln cas, arunc-i-l napoi. ncbtncet, iar caa ta va rmne curat prin harul lui Dumnezeu..l Din acest text nlelegem c pentru biruirea satanei este nevoie de mpotrivire perseverent fat de atacu_rile lui si nu neaprat de acte de bra_ rur. lar perseverenta eficient va'ti legat ;emijlocit de neuitarea lui Dumnezeu cruia trebuie s-i spui continuu: ,,Doamne, cum stii Tu si vrei Tu, ai mil de mine! Iar cnd te gsesti n fata unei lupte, ridic minile si zi, Doamne ajut!".2 I n rezumat. Printii pusfiului sliau c ioat panoplia ispitelor satanei se reducea la trei ame: uitarea (poruncilor, a lui Dumne zeu, a vielii viitoare si a chinurilor iadului), neq]iienta (fat de mplinirea poruncilor) si pofta. Toate acestea prcd omlterea pcatului, aducnd cderea. Toate acestea se nasc una De cealalt. ,Dac mintea fuge de uitare, omul nu va fi neglijent iac nu va fi neglijent nu va ajunge la poft: prin urmar, dac nu va pofti, prin harul lui Dumnezeu, nu va cdea n pcat,,.5 Este unl in
niaern, p. oa. Sfntul Macarie, n ls sentannes rlc pres d,u d"se?., collection alphabetique, Solesmes, 1980, p. 180. D Issedsnes,.., serie anonlre, p. g,
1

.sfaturile scurte, dar concentrate date ucenicilor si de un ncercat anahoret. Multe sunt mrturle ,*Apoftegmelor" n care unii Prinli vedeau efectiv diavolii n jurul nevoitorilot pentru Dumnezeu, ispitindu-i, dar i ngerii care-i alungau. r Dac atacudle satanei date prin firea uman nsi i prin trebuinlele ei, ca i cele prin intermediul mediului nconjurtor sau cele venite prin gnduri, prin imaginatie si prin aspiratii sunt privite de pozitivistul moden cu nencredere, ,,Apofteg' mele" relateaz tacurile directe i fr menajamente cu care diavolii i asaltau pe mari nevoilori ai pustiei. Sfntul Atanasie spune despre Sfntul Antonie c demonii au venit pur i simplu s alunge din pustie. ,,Pleac din locurile noastre! Ce legtur ai tu ru puslia? Tu nu primesti ispilele noastre",2 spuneau diavolii marelui Antonie la ncepu[ul nevointelor sale. Tot ei l-au btut efectiv pn aproape s-l omoare. Pe un anahoreli i alungau pur si simplu din chilie, ntr-o zi au dat foc chiliei avvei Maccarie, n alt zi rogojinei pe care acesta se ruga. Sfntul Pahomie mrtudsete c a suportat de la diavoli ctrinuri de neimaginat. Intr-o zi, venind la Sfntul Arsenie ucenicii, l-au surprins tulbumt n chilie de diavoli. Ajungnd la limita putedlor sale, awa Arsenie a strigat: ,,Doamne, nu m prsi! Nu am fcut nimic bun naintea ta. Dar. n buntatea ta. d-mi s pun nceput bun."s Diavolii au ncercat toate modalittile s-i alunge pe anahore{i din pustiu sau s-i fac s triasc lipsiti de performanJe duhovniceti, fr s ocoleasc chiar violenla verbal sau fizic. Printij au nteles ns c violenla nu este dovada puter, ci a nverunrii celui care se smte ncol.lit. Anahoretii i-au biruit pe diavoli n aa fel, nct toate isprvile acestora, de la o weme erau socotite dreptjocuri de mscrici.a Sfntul Antonie att de
r
sens, 2 Slntul Atanasie cel Mare,W@, Clntoflhri Plrrltetuitwstt'u Anturliz, trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stniloae, n P,S.B., vol. 16, Bucuresti, 1988,p.200;

L, Regaut, op,ci, pp. 182'190. D rcfednle foarte precise n acest

cf.Si pp. 198-245. , Pterr, A,3, p. 14.


a Sfntul Atanase,

op.cit, p. 211; cf.Si L. Reglault,

op.cf.,

pp. 195-198.

Page 32 of 137
mult i domina pe diavoli, nct, atunci cnd se ruga, diavol sreau n vzduh strignd ctre Dumnezeu s-I ridice pe Antonie de la rugciune pentru c rugciunile lui i ardeau. Alteori dracii fugeau de mustmrea lui ca de bici.1 La asemenea performanle nu ajungea ns oricine, si nici oricum, ci numai cei care nu uitau de ce veniser n pustiu gi n uma unor osteneli deosebite cae uneori necesitau timp dar mai ales struint, intensitate qi calitate. Lund n considerare toate eforturile nahorctului pentu biruirea duhurilor rele n e1 i n afara lui, nu wem s lsm s se nteleag c anahorelii erau niste nsingrati cale se vizitau mai mult sau mai putin unii pe a{, care locuiau mai aproape sau mai departe unii de altii, care stteau ntro lupt continu cu diavolul, Dumnezeu neimplicnduSe n toate ostenelile lor. Dimpotriv, exist multe dovezi2 n care intervmtia lui Dumne zeu $i a ngerilor Lui era evident si saluta. Din viziunile lo, anahoretii erau convinsi c ngerii erau mai numeroi dect diavolii si c nevointele lor nu erau altceva dect o lucare a credinlei prin care ei si modelau libertatea necesar pentru luaea-aminte din ce n ce mai puternic la ei nii i la prezenta lui Dumnezeu n viata lor i n spafiul n care ei i fortificau i purificau gndurile, cuvintele si faptele lor n cutarea lui Dumnezeu, cutare care, pe pmnt nu are sfrsit Anahoretii primeau multe dovezi c Dumnezeu i asisl.an nevointele 1or, c l gseau i c de multe ori erau plini de prezela lucrr Lui n ei. Op{iunea lor presupunea cutarea continu a lui Dumnezeu, gsirea continu a Lui i, din nou cutarca i mplinirea prin cre$terea n comuniune cu Dumnezeu. Dovezile intervenliei lui Dumnezeu n viata anahoretilor, uneori erau de neiaginat'prin ineditul i forta lor, n ciuda diverselor forme pdn care duhurile rele ncercau oprirea anahoretului dn drumul spre Dumnezeu.
L.

B. Rugciunea

virtutile i toate formele de dulurile rele) au un singur scop: stabilirea constient a relatiei cu Dumnezeu si statornicirea n aceast relatie. n vederea cestei relalii. Dumnezeu S-a desc pedt, ne dat i ne d harul Su. Cum relalia cu Dumnezeu relalie interpersonal - trebuie s lie sinergic, omul vine cu partea lui.Si partea lui o constituie toate formele de ascez
Toate ostenelile crc$inului, toate

lupt (cu sine, cu lumea i cu

asumate i puse n lucrae n vederea acestei relai. Relatia cu Dumnezeu nu este nici prin stiint, nici prin putere, ci prin dialog. Iar cea mai eficient form de dialog cu

Dumnezeu o constituie rugciunea: Clugrul este prin exce Ienl om de rugciune. Niciodat anahoretul nu poate gndi

Sfntul Atanasie, op.ct,p.122.

Rgrault, op.c, pp. 182-188.

mpotriva duhurilor rele fr rugciune. Dimpotriv, rugciunea este cea pdn care el i mpropriaz puterea lui Dumnezeu n vederea luptelor ce le are de purtat. Dac rugciunea, printr-o defini$e dintre cele mai comune, este dialogul cu Dumnezeu, putem spune c prin toate ispitele i prin toate luptele Ia care-l supune pe om, diavolul wea s mpiedice stabilirea noastr n dialog, n participarea Ia firea divin (II Petru 1, 4) pdn Logos. Cnd eti n dialog cu cineva, din tine iradiaz oarecum forta celui cu care esti n relatie dialogal. Acelai lucru se realizeaz si atunci cnd eti n relatie dialogal cu Dumnezeu: din tine strluceste puterea $i slava lui Dumnezeu. Prin toate formele de ispit, diavolul ncearc s fac n aa fel, nct slava lui Dumnezeu s nu mai strluceasc n noi. De aceea, nu este lipsit de imprtan! efortrl lui de a lua din mintea i din inima omului rugciunea. Asa cum nu de putin important este struin{a n rugciune. Neputinla satanei este confirmat de fiecare dat cnd crestinul se roag (deci, cnd se gsete n dialog voit i constient Dumnezeu). Fo4a satanei devine inactiv i neputincioas, pe msur ce viala omului devine o via! marcat de dialogul cu Dumnezeu, cu alte cuvinte, statornicit n rugciune, cum gi propuneau s fac s,i de rnulte ori reueau, anahoretii. Anahoretul stie c lupta cu duhurile rcie este diverc
c ar putea lupta

Page 33 of 137
numai pdn puterile lui, nu-l va birui niciodat pe diavol. Este mult mai btrn dect oamenii, mult mai abil i cu mai mult erperient n pierderea oamenilor. De aceea, n lupta cu diavolul va avea succes cel care se va bucura de sprijinul cuiva mai puternic, att fa1 de om, ct si fa! de diavoJ., Dumnezeu nsusi. Sprijinul Lu este real. $i devine cu att mai evident i mai eficient, cu ct omui particip din ce n ce mai plenar la viata divin si se mptutete de puterea vielii divine n cadrul familiaritlii pe care a stabiito cu Dumnezeu priri rugciune. Rugciunea ne face casnici ai lui Dumnezeu, ne introduce n intimitatea .vietii divine. Acesta este motivul pentru care, n gndirea Prin{ilor pustiei, rugciunea nu a fost numai una din modalittile prin care e fceau s treac timpul sau nici mai mult nici mai putin dect un exerci{iu mentaT, o simpl oratio mentis. Rugciunea nu este nici datorie de care monahul s-ar achita n anumite momente ale zilei gi ale nopfi ca simpli prauild. Nu este nici act extraordinar, ci acfl prin care monahul (i omul n geneial) esfe pm n starea Lui Jtreascd, starea de dialog cu Dumnezeu. De aceea, prin toat viala sa, anahoretul tinde sple desvrsirea rugciun. ,,Virtulile mr sunt posibile fr rugciune... edificiul virtulilor nu se ridic dect spre a servi rugciunii. dup cum el se va i nrui dac nul va tine rugciunea".r Aceste cuvinte vor s spun c rugciunea adevrat este o virtute (n sensut de putere) pe care {i-o mpropriezi n ulma nsusirii altor virtuti, dar n acelai timp puterea rugciunii ne ajut s izbutim n efortudte depuse penJru celelalte virtuti. Avnd n vedere att ostenelile pentlu ea, ct gi efectele rugciunii, avva Agaton avea s spun c nici o fapt bun- nu ceri mai mult osteneal ca rugciunea. "Cci totdeauna cnd omul voieste s se roage, voe$te i I'rjmagul sl taie, cci stie c nu s mpiedic de altceva fr numai de rugciunea ctre Dumnezeu... Rugciunea, pn la ultima suflare, are nevoie de osteneal."2 De ce? Pentru c toate osteneliie gi nevoin{ele conco' mitente cu mprprierea propor |ional a virtu{ilor, confirm c, n mod progresiv i statornic, omul se detaeaz de ceea ce este
i c,

ean Barmond, op.c, vol. III, p. 446. Ptra,9, pp. 25-26.

newednic, pentru ceea ce i-a propus n demersul su duhovnicesc, realiznd n felul acesta cur$a inim. Pe de alt parte, starea de rugciuae confirm c nevoitorul s-a ataat de CeI de care merit s te lipeti cnd ti pui foarte serios problerna sensului trecer tale prin lume si mai ales al iegirii din lume. Starea de rugciune comport, i ea, un ntreg progtes, care va duce pn Ia contemplafie i la vederea firii divine. Pentru aceasta, anahoretul trebuie s ia n consideralie slava lui Dumne zeu care se manifest n creafle, n viata sfirrlilor, n istoria si n iconomia mntuir: trebuie s se minuneze n fala provider{ei lui Dumnezeu. Toate acestea urmresc dominarea automatis melor, lini$irea sufletului, puritatea inimii i crearea n suJlet a dispozi$ei pentru rugciune, care const n cugetarea Ia textele Sfintei Scripturi, n citirea i cntarea psalmilor, n doxologie, n rugciuni i n mprtirea cu Trupul ,si Sngele lui Htistos. Rugciunea anahorelilor avea un pofirnd caracter scripturistic. Nu era lsat la libera alegere sau dup preferinlele monahtrlui, nici mcar la alegerea superiorului, atunci cnd era voba de vreo comuitate mai mic sau mai mare. Att n ceea ce privete rugcirnea particuar, ct i n ceea ce priveste rugciunea comun la toli monalii egipteni, se pstra asa-zisa ,,rnduial a ngenrlui" (cum o numete Sfntul Casian pe cea din mnstirile Sfntului Pahomie). Rnduiala ngerului consta n alternaea rugciunii cu munca n aa fel, nct munca s nu mpiedice rugciunea continu, dimpotriv: s menlin mintea, prin iubire, n direc]ia scopului propus. In mod concrct, potrivit acstei nduieli, monahul luca un numit timp, apoi se ridica, fcea rugciunea rnduit i se aeza din nou Ia lucru. Aceast alternant vea menirea s tin mintea monahului foate atent la ceea ce fcea: s nu fie absorbit nici de munc, dar nici s cread c, absorbindu-se n rugciune, nu mai trebuie s se intereseze - n limita condiliilor asumate - de viala conffet. Alternanla rugd,cani cu 'ntncd are orignea la SJntul Antonie cel Mdre. In ,,Pteric" se spune despre eL cd" laun momenl dnt aost Wrins le ileznddejde. A centt lzi Dumnezeu sl nvele ce trebuie s fac spre a scpa de acea stare. Prin urmare,

Page 34 of 137
,,scr.lndu-se, a iesit afar, si, deodat a vzut pe cineva ca pe sine, eznd i mpletind funia; apoi iarsi sculndu-se la rugciune. Acesta ela ngerul domnului, trimis spre ndreptarea i ntrirea lui Antonie.Si a auzit pe nger zicnd: ,!' aa gi te

acestei surse si a altora (de exemplu, ,,De virginitate" a lui PseudoAtanasie) existau mai multe servic divine mprtite n dou: serviciile divine pentru noapte si cele pentru

l.r'

mntuiesti". Iar el, auzind aceste, le-alrimit cu multe ducirrie si ndrzneal i fcnd aa, se mntuia".l Aceast regul stimula simtul msurii si solicita mintea la discernmnt. Punnd n lucrare deopotriv si puterile trupeti i pe cele sufleteti, dobndete un real ctig, att omul dinluntru, ct 'i. cel din afar. Nici rugciunea formal, nici rugciunea lipst de munc nu erau ngduite. Pavel din Ferme (o agezare n apropiere de Schit, unde triau 500 de frati), un clugr care nu muncea dar se ruga continuu, ntlnindul pe Sfntul Macarie, i se plnse cu mhnire c nt-un sat exista o fecioar care fcea ntr-o zi 700 de rugciuni (el ajungnd s fac numai 500). Btrnul avea s-i rspund: ,,Eu am saizeci de ali si fac 100 de rugciuni, lucrnd cele spre hran si fcndu-mi datoria ntlnirii cu fralii. Iar cugetul nu m osndete, c nesocotesc aceasta; dac tu ns, fcnd 500 de rugciuni, esti judecat de contiint, se vede c nu le faci cu adevrat, sau putnd s te rogi mi mult,- nu te rogi. Ia seama mai nti la calitatea rugciunilor tale."z Este nevoie de mult rugciune; cantitdted, nL suplinete nsd tsa calitdl; ntgannea nu justific lenea i nici nu se face n.concurenl cu atii, spre orgoliu saub spre umilirea
celorlal$. Rnduiala de rugciune particula a Sfntuli Antonie s rspndit n tot Egiptul. Dac njurul uui anahoret vmeau ur:l san mai mu{i nevoitori, acesta devenea un awa. Impreun organizau rugciuni comune, care ns nu nlocuiau rugciunea personal, ci I presupuneau. In ceea ce pdveste rugciunea comun a clugfutrlui din

zilei. Centrul elor dou categorii de slujbe

timpul

constituiau

psalmii (12 pentru slujba de sear gi 12 penu slujba de noapte. Rnduiala aceasta, spune Sfntul Ioan Casian, nu este dup

socotinla oricui s-a retras din lume (IV 2), ci este fixat din
vechime, stabilit prin descoperire duninezeiasc (II, 4). Sfntul Ioan spune c, nfntndu-se primele comunitti monahale, s-au adunat reprezentantii monahilor spre a da o rnduial unitar ru$ciunilor comune. Discutia s-a prelungit pn aproape de rugciunea de sear fr s se ajung Ia weun rezultat n ceea ce privegte numul psalmilor care trebuiau cntali n Biseric. La un moment dat s-a ridicat unul dintre ei s intoneze psalmii. Acesta a cntat ll psalmi, desprtjli de rugciuni, de versetele urmtoare, ncheind pe cel de al 12-lea psalm cu un Aiiluia. Dup aceasta a disprut (II, 5).1 Prinlii adunati n biseric au nleles c aceasta fusese o descoperire a lui Dumnezeu, clugrul care cntase psalmii fiind un nger. Prin urmare, au hotrt ca la slujbele de sear si Ia cele de noapte s se cnte cte 12 psalmi, ntrerupti de cte o rugciune si de nchinri. La aceasta se adugau dou lecturi, una din

Vechiul Testament i alta din Noul Testament. Smbta si duminica lecturile erau numai din Noul Testament, una din Epistolele Apostolului Pavel sau din Faptele Apostolilor si alta din Evanghelii, la alegerea superiorului comunittii. Aceeasi rnduial exista i n perioada celor cincizeci de zile dup Inviere. Psalmii erau cititi antifonic de unul, doi, trei sau patru psalli. ln timpul cittuii p;almutui, monahii stteau asezti pe niste scaune loarte joase. Dup terminarea psalmului, se
ridicau, fceau
o

---r
pp.

Egipt, cele mai pertinente .informa{ii ni le d Sfntul Ioan Casian n lucrarea,,Asezmintele mnstiresti".3 Potdvit
: Po,rc,

,Slav Tatlui i

rugciune stnd n picioare, nchinndu-se cu Fiului i Sfntului Duh", dup care fceau o

,' p.7
.

109-266. I '

: Paladie, op.ci, 201, pp. 50-51. Trad, rom. De Prof. Vasile Cojocaru, n P.S.B., vol.57, Bucuregti,1990,

r Sfntul loan Casian. e CIlo.,2.5-6. Paladie (H.L. 32, 6) consider c aceast rnduial a fost dat de un nger Sfntului Pahomle, ultedo fnd adoptat de toli clugtuii egipten. Considem c ea este mult mai veche, chiar de odgine apostolic, ceea ce nu exclude s fi fost comunicat i de nge diversilor asceti sau comunitti.

Page 35 of 137
metanie.
Se ddicau si se mgau un moment cu minile ridicate, apoi se. relua cititul psalmului (II, 6-7). Fiecare psalm e^ra ntrerupt de dou-trei ori spre a face cuvenitele nchinri. In felul acesta protosul avea grij s disciplineze'eventuala grab a psaltului; dar si s tin atenli pe cei care ascuilau psalmodia. Desi n Palestina, Siria i n ntregul Orimt erau stabil^rte slujbe pentru ceeace numim ceasurile I,III,M,IX' n E$pt pn la ;ffu;itul secolului al'IV-lea nu erau fixate ore de rugciune comun pentru durata zilei, pe considerentul c,,are mai mult valoare ceea ce este druit fr ncetare dect ceea ce este mplinit la anumite intervale de timp (III, 2). Dac slujba de

IV. PRIMIIANAIIORETI

sear se ncepea pe la ceasul al D(-lea, siujba de noapte ncepea nainte de miezul noplii qi se termina nainte de ctatul coco

ilor. ,.Numai smbta $i duminica - spune Sfntul CasPg .-:-e adun la ceasul aI IIIlea pentru primirea Sfintei Imprtsiri" (II[ 2). Smbta si duminica aveau un proglam mai deosebit - ca Dentu zilele de srbtoare - Iund si masa n comun' Merit retinut c rnduiala ngerului era linut n toate comunittile inonahale. Aceasta avea ns 9i particularitli Iocale. La Chilii, spre exemplu, slujble durau aproape toat noaptea. Awa Apollo, n Hermopolis (Tebaida)' recita rugciunile aproape fr ncetare, att ;iua. ct si noaptea (fixndu-si exe*i*e u 100 de metanii, ntre rsritul si apusul soarelui si alte 100 de metanii de la apusul soarelui la rsritul lui). Dei

,rl, urreuo ixate intervale de rugciune pentru durata zilei, monahii egipteni nu aveau cas din zi sau din noapte n care s nu oferJli Dumnezeu acte de cultl fr a se neglija ceea ce
ini$ativa fiecfuei comunit$ sau fiecrui monah n parte.

em oblisatoriu (legula ngerului) pentru cele ce erau facu]tative, adic cea ce era piestabilit de naintai prin ceea ce rmnea la

Anahoretismul nu a ncepu! desigur, cu secoiul aI III-lea. EI a existat de mult weme n spa{itrl nord-african i al Orientului Apropiat. Din cauza fiscalitlii, a remrtr n rzboaie, a diver. selo forme de urm-rire i persecu$e, mulli locuitori ai acestor spali geografice luau drumul pustiului, unde locuiau pn trecea primejdia sau chiar toat viata. Rostortev spune c n Egipt, n secolul al III-lea oameni i comunitti ntregi se retrgeau n pustiu sau n rnlatini spre a scpa de impozite i de obliga{ia de a partica Ia ceremonle publice.l Asemenea retrageri nu le putem socoti la ori$nea monahismului anahoretic. Aceasta presupunea motivlii suplimentare din urm celor de ordin politic i social. In secolul al Il-lea, Sfntul Fronton s-a retra.s n pustiul Nitriei mpreun cu aptezeci de ucenici. Cfud viala sau identitatea lor em primejduit sau cnd voiau s-i aprofundeze modul lor de via{ cretin, mul{i cretini fceau ca ceilal$, luau drumul pustiei. Pustiul a fost pentru locui: toi din nor Africii i din Orientul Apmpiat ceea ce codrul a fost pentru romni dea lungtrl semlelor de resfite. Un socotesc, ntre primii anahoreti egipteni de care am putea aminti, pe Keremon, episcopul din Nilopolis (n apropiere de Faium), si sotia sa, care sau rctms n munt Arablei n timpul ' perseculiei lui Decius, unde, de alfel, au disprut.z Nu putem s le atribuim cu adevrat numele de anahoreti, pentru c,
1 Rosto\,tv, Socal d EctstwcfiVstr ow Rmwnhnpbe, pp.578579; p. 274, n. 50; p. 500, apud Dervons J. Cl\ifty, hlp li*Tt dnntwp ci...,

'1 I.

cory .a,

p. gz.

de Bellefontainc, 1980, p. 55. ^bbaxe Dionisie al Alexandriei, Ep. ad Fab., apud Eusebiu de Cesareea, flVetu fuIesfittt, VI, 42, 3, had. Pr. Prof. 'heodor Bodogae, n P.S.B., nI 13, Bucuesti, 1987, p. 264.

Page 36 of 137
noi am precizat c atribuim numele de anahoret, clugrului retras n pustiu.
dei retrai n pustie, nu erau monahi, ci o familie. Mai sus,

.l

1.

Sfntul Pavel din Teba

l'

Sfntul Pavel din Teba este primul eremit egiptean


cunoscut cu numele. Vita lui a fost scris de Fericitul Ieronim n anul 576 cnd se gsea retras n pustiul Halkis.l Din cele relatate de Fericitul Ieronim i din versiunile greac i copt (auzite de la ucenicii Sfntului Atonie, Macarie si Amathes) a vielii acestui mare anahoret, reiese c Sfntul Pavel s-a nscut n anul 254 ntr-o bogat familie cretin din Tebaida de )os. Era cel de-l doilea fiu al acestei familii, nscut dup o sor. A pimit o aleas educafie cretin i n ,,literele" pgne. Cunostea cultura egiptean i vorbea limba greac. La vrsta de 16 ani a rmas orfan, motenind o mare avele. Dat tot atunci, mpratul Decius a pornit perseulia mpotriva cetinismului. Tnrul Pavel s-a retras n afara cetlii, ntr-una din casele pe care le delinea. Perseculia era o ocazie pentru cumnatul tnrului Pavel s pun mna pe averea socilor si,. suprimndu-si cumnatul. Calea aleas era dennlul c tnrul su cumnat era creqtin. Aflnd de denunt, Pavel a prsit locuinta si s-a retras n munti. A mers mai mrfte zile, ajungnd ntr-un loc foarte putin accesibil, plin de stnci, la poalele crora se vedea inarea ntr-o peter. Tnrul a nlturat nolozul din gura peterii i a ptruns nuntru. Dup ce s-a sigurat c locul nu ascundea anumite primejdii, tnrul Pavel a hotrt s rmn n acea peter. Si a rmas acolo pn la

moarte, survenit n 341, hrnindu-se cu putinele fructe slbatice din zon, cu rdcini si bnd ap din prul care izvora din peter. Timp de 60 de ani un corb i aducea zilnic pinea nec.esar.pentru hran. ,,Deci, petecnd mult weme i fnd povtuit de Duhul Sfn, nu s-a mai ntors n lume, ci a,cunoscut c Dumnezeu i-a dat lui acest fel de vieire. Si i-a
l
Prold, vol. I, Ed.

schimbat ptimirea sa, cunoscnd lipsa i pacea patimilor i bucuriile vietii de rugciune, s-a apropiat de Dumnezeu."l Nu se cunoaste nimic din nevointele acestui mare anahoret, cu exceptia mprejurrii n care Sfntul Antonie l-a cunoscut. Acesta a povestit ntlnitea cu Sfntul Pavel ucenicilor si Macarie si Amathes de la care a aflat-o Fericitul letonim. care a consemnat-o. n anul 347, pe cnd avea deja g6 de ani si tria n Mnstirea Qolzum, ntr-o noapte Dumnezeu l-a prevestit pe marele Antonie c va avea ocazia s cunoasc nc din aceast lume un alt om care locuia n pustiu i care era mai bun dect el, i se spunea n vedenie. Dis-de-dimineat, Sfntul Antonie s'a avntat spre munte, lsndu-se cluzit doar de Dumnezeu, spre a-l ntlni pe cel despre care se vorbise. Dup dou zile si dou nopli de mers, Sfntul Antonie a ajuns la . pesteraunde tria Sfntul Pavel. Dup lungi insistente, Sfntul Pavel a acceptat s deschid ua de la intrarea n pester si sl primeasc pe noul venit. Si-au mprtit unul altuia din experienla lor duhovniceasc. Sfntul Antonie constat c btrnul Pavel i cunostea deja numele. S-au rugat mpreun. A doua zi Sfntul Pavel avea s-i spun Sfntului Antonie c, de fapt, Dumnezeu l trimisese la el spre a-i acoperi cu pmnt trupul, pentru a reda pmntului ceea ce-i apartjnea. L-a rugat pe Sfntul Antonie s se ntoarc Ia fraJ care-l asteptau si s revin la el cu mantia pe care o primise de la Sfntul Atanasie, episcopul Alexandriei, n care uma s-i nfsoare trupul nainte de ngropare. Trind departe de lume attia ani si. neavnd posibilitatea procurrii de haine, Sfnful Pavel si confectionase vesmnt din frunze de palmier. Sfntul Antonie s-a ntors la mnstie, a luat mantia primit de Ia marele Atanasie si, spre surprinderea ucenicilo, a pornit-o din nou spre munte, refcnd n mare grab (dou zile) drumul pn la pestera noului su prieten, nsetat de rentlnirea cu el. Pe la ora nou dimineata, cu putin nainte s ajung la pestera unde-l ntlnise pe Sftul Pavel, Antonie a vzut cerul strIucind de lumin si c au aprut legiuni de
1 P.L.

Mitropoliei Olteniei, Craiova,

1991, p. 431.

25, col. 17-50.

Page 37 of 137
se ngeri la care se adugar profeti si apostoli: Pavel eremitul acel moment' Antome nlta spre ele, strlucind de lumin' In .e"ii" p-a"t i cu ochii n tacrimi avea s strige: "Pavele' " tni prseti? De ce pleci fr s-mi iaurmasun nuu"uf n" ""Te-am cunoscut aa de trziu i tu plecl a9a oe de la tine? nuntru' ewemel." ajuns la peter, Sfntut Antonie a intrat cer' Frietenul su se gse n genunchi, cu minile ridicate spre pe cale o dar mott. Sfntul Antoni l-a nfurat n mantia nu avea adusese, i'a citit rugciunile de nmormntare, dar Atunci au ap^rut doi lei s-i s"ape mormntul "i.i-o cu laete lor au spat groapa n care Sf?ntu\A:rtglie va car, ""*fte manstlrea sa Dune trupul Sfantului Pavel. Se va ntoarce la palmier purtat de S.fTluI i"" .t i""^antul din funze de acum lnalnte ln Pavel eremitul, vesmnt pe carel mbca de zilele de srbtoare.
.

Heptanomia, aezat pe valea Nilului Mijlociu, n apropiere de Masr, fostul Memfis din epoca faraonilor. Se pare c perseculiile lui Decius (25U254) i Valerian (258) nu au afectat comunitatea din care fcea parte familia Sfntului Antonie. Acesta a primil o educatie crestin n casa pnteasc i, de mic, a artat o tlclinare peritru via anahoretic. Prin! iau murit cnd Antonie avea n jur de douzeci de ani. A rmas cu o avere considembil (55
hectare de pmnt) i cu responsabilitatea

ngrijir

de sora sa mai

mic. Tlrul Antonie a mpr,tit pmntul tranilor sraci din sat, a vndut ce a putut vinde i ban i-a mprtil sracilor. A pstt o mic parte din ei pertru ntrctinerea sa i a surorii sale. A nceput viala ascetc sub ndrumarea unui btrn anahoret care locuia lng sat. Tot atunci au nceput i deosebitele lupte
cu proprle-i gnduri i cu demonii. $i-a supus trupul unei aspre asceze, nu din dorinla de a excela n ascez, ci convins c asceza (care nu este, desigur, numai trupeasac) ntrcte personalitatea. Aseeza trupeasc nu venea din teama c trupul ar fi fost nchisoarea suletului (nlelegere curent n acea weme) sau organul prin care omul ar pctui, ci pentru c puterca sufletului ffegte

2. Sfntul
Dac despre

Antonie cel Mare i ucenicii si


sus

aminti$ avem,pufine datonu informatii, despre Sfntul Antonie avem mult mai multe i.ti* "l"jt" lui a fost scris de Sfntul Atanasie' episcoptf 'exandriei, ucenicul marelui Antonie' Garantia c cele^cor,lsgmJ lapnu ca nate de Sfntul Atanasie sunt autentice o cons tule (prin atunci .cntt Sfntul Atanasie scda Viata Sfnhfui Antonie monahismul-ui' 7), tteiuu i".a *ulti dinbe ucmicii printelui limbaj encomlasLrc alxcnlcluur care puteau tempem eventuaui lul-reu ar Sfntu Antonie sa retras n pustie dup martrrul un mare ascet dar r un Alexandriei din 511. A fost nu numai junf su' De aceea' : rcnttor btr ce atrgea oammii n vIaF Iocurile unde se stabilea el se adunau ml]] dorlton de curaJos. fl anahoretic. A fost un bun sftuitor, pledicatol ^cIllq pgne 9I apologet (n timprI persecutiilor venea n tribunalele piea"'petttru ciesinii persecuta$)' Sfntut Atanasie avga. s dunov' numeasc ..doctorul (tmduitorul) din punct de vedere ncesc al Egiptului". -Antonie s-a nscut n anul 251 (252) n satul Koma Sfntril Benisuef sau suu imu, actualmente Quem el Arus, provincia

prim anahoreti mai

pe msur ce scad

putelile animalitl excitate ce se manifest prin plcerile trupesti, limitndu-i trupuui calitatea de organ prin care sufletul se manifest n afar 9i de baz potenlial pentru viala duhovniceasc. Dup trei ani (prin 573), va ncre

dinla pe sora sa unei comunitTi monahale feminine i ei, lsnd totul, s-a ndeprtat de sat i s-a stabilit ntr-un cavou, unde din cnd n cnd un prieten i aducea pine pentru hran. Va rmne aici 13 ani. Lupta cu sine i cu diavolii cre$e n condiliile pe care i Ie ofeea Sfntului Antonie cavoul (cldire, n care erau mum si oseminte, prin care miunau rcptile i toztoale). In acest mediu, deja sinistru prin eI nsusi, demon giau adugat atacurile directe. Deseori e batjocolit si tortat pur s,i simplu
de duhuile rele.

ln ,,Via Sfntuiui Artonie" (Cap. VIII-X), Sfntul Anastase cel Mare r,a relata (desigur dup spusele Sfntului Antonie) una din experienlele de acest fel. Em sprc sfrsitul perioadei celor 15 ani de locuire n acei cavou, cnd trul anahoret Antonie
mplinea v"arsta de 35 de ani.

Page 38 of 137
Dnd nval peste Antonie, ntr-o noapte, o mr:\ime de demoni l-au btut atet de crunt, nct l-au lsat zcnd jos, aproape morl lntmplarea a fcut ca a doua.zi s vin l eI prietenul care i aducea pine o dat la sase luni. Vzndu-l n situa{ia n carc se gsea tnrul anahoret, prietmrf acestuia l-a luat, l-a dus n sat i, creznd c e mort, la asezat n biseric. n jurul anahoretului s-au adunat prietenii i rudele pentru priveghi. Peste noapte, Anlonie s-a hezit. Vznd c pe ceilalti i prinsese somnul, cu exceptia prietenului carel adusese n sat, i-a fcut semn acestuia sl ia si s-l duc din nou n locul de udel luase. Acesta a mplinit dorinla prieteniui su. A doua noapte, atacurile demoniot, care de data aceasta au luat cNp de fiare. sau dovedit cutremurtoare. in zgomotul pe care derionii-l fceau, Anlonie vedea semnul neputintei acestora: dac ar fi fost cu adevrat puternici, em suficient ca un singur demon s vin si sl piard. n timp ce demonii si fceau tefiahl numar, Ant; nie, epuizat de puteri, stnd pe spate, se ruga n gnd. La un moment dat, a^ constatat c prin acoperis o raz de lumin se cobora spre el. In acelasi timp demonii au nceput s se ndeprteze, iar durerile trupului au ncetat. A nleles c era vorba de prezen{a lui Dumnezeu care se fcea evident. Usurat de dureri, Antonie i sa adresat lui Dumnezeu: ,,Unde ai fost? Pentu ce nu Teai artat de la nceput, ca s-mi opesti durerile?". Si un glas i-a rspuns: .Antonie, eram aici, dar am a$eptat s vd luptata-...." Antonie s-a rdicat i a nceput s se roage, ca Domnul s fie mpreun-lucrtor cu el n biniinta diavolilor.l Pentru omul modem, asemenea relatri sunt de-a dreptul uluitoare. Un din cei care s-au ocupat de viala Sfntrjui Antonie pun aceste relatri pe seama mentalittii egiptene care socotea c niversul este plin de duhuri bune si rele, altii pun cele relatate de Sfntul Antonie ucmicilor si pe seama unor stri psihice speciale. Sunt puncte de vedere ale unor minti fie secularizate, fie ale unor crestini care nu realizeaz nc efectul cosmic al lucrrii rscumprtoare a lui Hristos (c Hristos a biruit cosmic pe
satana).
r Sfntul Antonie cel Mare, p. cl,

-X,

p. 198-199.

Cretinul de azi, cu minte secularizat sau nu, hiegte ntr-o lume n care s-a extins lucratea biruito e, curtitoarc si sfintitoare a lui Hristos i prin oameni ca Sfntul Antonie si alt asemenea lui, o lume n carc puterea satanei a fost diminuat. Ctriar dac suntem afectali de secularizare, trim ntro lume deja exorcizat. Nu acelai lucru era pe vremea St'ntuluiAntonie, unul din cei prin care se extindea n plin pgnism puterea curtitoare, sfintitoare si mntuitoare a lui Hristos. Tim ntro lume n care, n parte, puterea satanei a fost biruit. Nu totdeauna realizm c alt au trit ntro lume cate a fost i altfei dect n cea n care trim noi astzi: sub anumite aspecte mai bun (ca rod al extinder lucrr rscumprtoare lui Hristos prin Duhul Sfnt n lume, sub alte aspecte, dac nu mai rea, cel pulin tot att de re4 cu osebirc n ,,zonele" n care Dumnezeu este lefuzat unde Duhului Sfnt nu i s-a mai dat qansa s activeze voinla omeneasc, mai precis, n sufletele apostaziate i n mediul lor. Sfin$i au luptat cu ima$narul, cu gndurile, cu diversele lor predispozilii i ispite - si emu con$ientj de acest nivei al luptei lor -, dal au luptat efectiv i dfect cu demon, contienTi i de aceasta. Brperienla Sfntului Antonie din mormntul idolesc a fost una ral, nu imaginar, nici urmare a dedublrii personalitlii sale. Sfntul Antonie nu a fabulat,'n-a fost un vistor, nici halucinant, ci un spirit de o luciditate, de un realism, deo nlelep ciune si de o blndete uimitoare, dovada acestora o constituie mu\imea ucenicilor adunati n jurul su. lntruct alti eremiti au nceput s se stabileasc n jurul Sfntului Antonie, acesta va prsi mormntul, va trece Nilul i se va stabili la Pispir. Pispirul este dreapta Nilului mijlociu, n fala localittii Herakleopolis (care se gsea pe partea stng a Nilulu. A locuil ntr-un fort prsit de ult weme, unde cineva i aducea pine de dou ori pe an. Aici a rmas douzeci de ani. Se dusese deja vestea despre el. Dup mai bine de douzeci de ani de izolare de lume, de post, de rugciune, de lupte cu diavol i de nevoinle numai de el tiute, Sfntul Antonie a deschis portjle fortului n care se nchisese de bun voie. Era n anul 505-306, pe cnd avea 54 de ani. Culegnd relatrile de la cei crora Sfntul Antonie sa artat

Page 39 of 137
a duo douzeci de ani, Sfntul Atanasie va consemna: ,'Antonie purtat iesit ca dintr-un altar n care se afla cufundat n taie i altat ntia oar din cldte celor ce de Dumnezeu. Atunci s-a lui veneau la eL. Iar aceia, pvindu-, s-au minunat vznd trupul nemicare, nici sub$at avnd aceeas,i nftisaie, nici ngrsat de 1uPj9 de posturi si de lupla cu demonii. Era la fel cum l gtiau 9i
de

Pentu Sfntul Antonie a nceput o nou perioad de lupte cu diavolii. Multe din noplile petrecute n pe$era de la poalele
rnuntelui Qolzum dea lungul celor 44 de ani (ct a trit aici) erau un adevat calvar. Nu de putine ori ucenicii emu martori urletelor, atacurilor si zgomotelot de tot felul produse de demoni. Nimic nu a putut s trlbure senintatea i pleocup.rile Sfntutui. Nu se mai temea de demoni. Le cunotea i puterca si gradul de viclenie, dar si neputinta,l ajungnd s spun: ,,S nu-i auzim, ca un ce suntem stini de ei, nici s nu ascultm de ei n ceea ce privete hotrrea nevoinlelor noastre; s lum aminte mai degrab la noi nsine i s nu ne lsm amgili de ei, care fac toate cu viclenie. Pe de alt parte, nu uebuie s ne temem de ei, chiar dac par c dau nval peste noi, chiar dac ne ameninl cu moartea, cci sunt slabi i nu pot nimic, dect numai s ne ammin{e."z. Deci, numai pentru c nu pot face nimic, nu fac altceva dect s ne ameninle. ,,Dac ar avea putere, nu near lsa pe nici unul dintre noi, cre$in, s vietuim dup,Dtrinezeu... Fiindc oricine are putere, nu omoar cu nlucirea, nici nu sperie prin zgomote, ci se folosete el nsusi de putere precum voie$e. ns drac, neputnd nimic, joac ca pe scen, schimbndu-i chipurile i speriind copii, prin nlucirea zgomotelor i pn nftisri prin care se dovedesc mai degrab r,rednici de dispre tuit, ca wr ce sunt neputinciosi."S ,,Deci, numai de Dumnezeu trebuie s ne temem, dispreluindu-i pe diavoli i netemndu-ne deloc de ei.... Cci mereu arm este mpoiva lor via{a dreapt i credinta n Dumnezeu. Cci se tem d post, de priveghere, de rugciuni, de blndele, de linite, de neiubirea de aryinli, de neiubirea de slava de$art, de smerita cugetale, de iubirea de sraci, de milosten, de nemniere i, n primul rnd, de dreapta credint n Hristos a nevoitorilor."4
!IUriIam,XYJr, p- 207: XXV, p. 208-209, ! thilem, xxvll, p. 2 10.

ietrageie. Iar iufletul ata aceeaqi cur$e n pu-rtri' Nicr a nchis n" sine din cauza nfrnr, nici din cauza plcer de entIni oamm, nici stpnit de rs, nici copleit de tristele; nu lume' Ci era s-a veselit vzndu-se primit cu bucurie de atta cluzit de drcaptajudecat si ntreg, egal cu sine, ca unul ce era statoirit n ceea ce e propriu ii. Si pe mutli din cei de fa$ 9.ge ptimeau cu trupul i-a vindecat Domnul prin el' iar pe allu r scpat de demoni. Domnul ia dat har lui Antonie n vorbire' Prin aceasta, el mngia pe mr.rlli prieteni' Pe toli i ndemna s "r 'cea nu pun nimic din lume naintea iubirii de Hristos vindeca bolnavi, alunga demoni' dovda unor daruri deosebite:
Sfntul i nviut ptin de crocodili' De acum nainte pe oricine I mai ala izolat, dimpotriv, primea totti" "o 311, n timput perseculiei lui Maximin Daia' a cuta. n anul judecatj pentru mers la Alexandia spre a lua aprarea celor pe cei condamnau ln rnch$ort $ ln credinta crestin. A vizitat
la diversi ddea sfaturi celot care i le cereau sau mergea el nsuqi dislanlele, ri-gorile anahoretj spre a-i ntri n luptele lor, sfidnd

Ji*ei

mine, ajutndu-i si mbrbtndu-i n credn!' Dup Eecerea perioadei de persecu$r' sprc a nu caea In

mndri popularitfl, SatttU etttooie se retrage i mi mrll timp pustie. Viprsi Tebaida i va merge n directia Mi Rogii de alaDl'' e pahu zile i patru nopli (n compania unei caravane poalele muntelui Qolzum' Dupun statilhAuse nuo oaz de Ia anumit timp, ucenic l-au gasit. n"eiu s-au Eezat l aceeai regiune, Iund naterc o nou comunitate anahoretic' Fiecare cuitiva pmntul si culegea roadele, iar o dat pe lun l vizitau oe Sfrtul Antonie adundu-i pine, msline, legume si ulei'
1

bim, xtv p. zor.

: Iidenq XXVrll, pp. 21G211. +


tubn,XXx, p- 212.

Page 40 of 137
Sfntul Atonie era convis c diavolii si adaptau ispitele si nlucirile n functie de gndurile noastre.r De acea, n minte tebuie

,orice cleric mai presus de el n cinste.

fie adus mereu Hristos: cnd


ca

se

diavolii dispreau

ruga Sfntul Antonie,

ardea.z El recomand ucenicilor ca toat nevointa lor s fe fcut cu bucurie, ca unii ce se mnhriesc, fr s sibeasc n nevointe, tind ca unii ce mor n fiecare zi.3 Desi voise s rmn necunoscut, era.imposibil. Sfntul Antonie era cutat

ii

fumul, tipnd

c rugciunea

lui Antonie

Hristos, s nu se team de demoni; si-a mprtit uceni'cilor ,verea" (una din mantii episcopului Atanasie, alta episcopului Serapion, i haina de pr ucenicilor). Apoi, ntinzndu-se, avn-d chipul plin de bucurie, si-a dat duhul.4 Incercnd s fac o caracteizare Sfntului Antonie, Sfntul Atanasie va spune: .,Era blnd si plin de smerit cugetarc. Si, fnd a$a, cinstea rnduiala Bisericii si, mai presus de orice, soiotea pe
l

de toat lumea, nu numai de clugfui. mprati Constantiu. Constantin si Constant i scriau si-i ceeau sfat. n ultimii 4d de ani ai vielii, Sfntul Antone nu a mai prsit eolzuml dect de dou ori: o dat cnd a fcut un periplu la comunittile monahale si Ia anahoetii dintre Nil si Marea Rosie, ocazie cu c-are si-a revzut sora, ajuns ntre timp stareta unei mnstiri de maici, i alt dat, cnd a cobort laAlexadria spre a apra Biserica de erezia lui Aie. Celebru n modestia lui, ncrcat de ani si de darud dumnezeieti, avnd chipul iluminat de bucuri duhovniceasc, cunoscnd prin rnduiala de sus momentul iesirii din lumea aceasta, SfntulAntonie s-a cobort din sihstri lui n comunitatea din Quolzum; a adunat n jurul su ucenici si le.a spus: ,.\ fac aceast ultim vizit si m-a mira s ne mai vedem weodat unii pe altii n aceast viai. Cci mi-a venit si mie timpul s plec. Piindc sunt de aproape o sut cinci ani.,;A dat ucenicilor u-ltimele sfatui: s nu se descurajeze n osteneli, s p-streze predania Prin{ilor, mai aes dreapta credint n

. Nu se deosebea de altij nici prin nl$me, nici prin mrime, ci prin purtri i prin curlia sufletului. Cci,fiindu-i sufiehrl netulburat, netulbumte i emu si simludle din afar. Iar bucuria sufletului i se vedea i n senintatea fetei. i din micrile trupului i se sim-tea i i se cunostea starea sufletului [...] Degi trise n munte i mbtrnise acolo, nu avea p-rrtri de slbatic, ci era blnd i cuviincios. Ial cuvntul lui ea dres cu sarea dumnezeiasc."1 Degi nu a fost primul anahoret, si nici primul monah, Sfntul Antonie a fost numit,,printele monahismului",z nuuct datorit uriagei sale penonalitli, n Egipt au luat natere comunitli monahale, mai mari sau mai mici, virtu$le lui deve nind ideal de atins pentru toti monahii de mai trziu
.

3.

lnvttua Sfntului Antonie cel Mare

De la Sfntul Antonie s-au pstrat cteva texte, ajunse a noi pe trei ci, Patericul egiptean, Filocalia (voi. I) i nou scrisori. Varianta copt a coresponden{ei Sfntului Antonie cuprinde 20 de scrisori; critica textual socotegte drept autentice, numai nou

scrisori.

Conlinutul textelor pstrate este mai pulin doctrinar, are ns un pronunlat caracter moml-ascetic. Intlnim, aadar, apofbun, pcatul i rul, rugciunea, libertalea, smerenia, asceza, rbdarea, struinla, atitudinea fa{ de aproapele, dreapta soco tinl i rotul tuncliei ralionale a mint n ntregul efort ascetic i n lupta cu diavolul. Viala ascetic are drept obiectiv cultivarea puteri.or sufletului, ntre care: cunoaterea lui Dumnezeu, nfrnarea,
mai bun lucrare despre Sfntul Antonie aprut la noi este lqtFteetremeaffid*ahntp cdMan, scris de I.PS. Mitropolit Nicolae
Cea

tegeme i sfatud privind: sufletul i trupul, binele i rul, omul

: Ilbr1, D0v;

lxxll;

pp. 231, 233.

nutm,xtl,
Ibtlem,XLL p.2t7;XC, p.243.

: lbidrL XX)(IX. XXXX, p. 216. r^

+ Sfntul Atanasie cel Mare, op. cif., L)(XXVm; SCI, pp. 242, 244.

Comeanu, Ed. Amarcord, Timigoara, 1998, Este excelent cris din punct de vedere tnlific, foarte bine documentat, nf1ind metodic viata i nevoiDtele Sfntului Antonie. Autorului i scap ns dimensiunea mistic a vietii Sfntului Angonie.

Page 41 of 137
buntatea, buna fptuire si blndetea. Acestea sunt boglie i han a sufletului, ducnduJ pe ascet la ndumnezeire. Sfntul Antonie nu neglijeaz ns grija fat de trup. Acesta va fi hnit

si ntretinut din cele wemelnice, dup cum d i voieEte Dumnezeu. De tot ceea ce va primi de la Dumnezeu, omul va
trebui s se foloseasc bucurndu-se cu smerenie si neabuznd de nimic.l Cunoasterea, slujirea si cutarea lui Durnnezeu Sn de firea omului.2 Cunoaterea lui Dumnezeu nu este rezultatul inJormr, ca n cazul altor modaltti de cunoastere, ci un dar al lui
Dumnezeu. 1n acest sens, Sfnhl Antonie va spune: ,,Fnd

pururi

bun gi darnic, Dumnezeu a dat omului puterea de a face binele pvind lumea i rul, dup ce i-a druit puterea cunoaterii,-c4 vzute, s cunoasc pe Cel ce a fcut"5, ,,cci Dumnezeu si cele nu poate fi vzut, ci numai nleles cu mintea, fnd ct se poate de nvederat n cele vzute, dup cum $]Jletd este n trup. Pentru c, dup cum trupul nu poate fiinla ffu suflet, la fel, toate cele ce se vd i sunt, nu pot fnta fr Dumnezeu."4 Este cunoagterea natural intuitiv i prin analogie. Buna utilizare a min$i curate si a functiei intuitive a sufletului I va face pe om s cunoasc faptul c ,,Dumnezeu este atotputernic gi c nimic nu poate sta mpofiva Celui ce toate le poate i El a fcut pe toate ct9 lea voit Aceasta i le face cu Cuvntul Su spre mntuirea oamenilor".s cea expe l va angaja pe om ntr-o nou form de cunoagtele: imental. ,,Cci aceasta este cunoaterea lui Dumnezeu: s-I urmezi Lui cu smerit cugetare i prin unele ca acestea (deprinderea cu dragoste4 cu neprihnirea, cu rbdarea, cu nfrnarea i cu cele asemenea)".6 Dup Sfntul Antonie, cunoaterea gi
. 1 sfntul Antonie cel Marc, hudhr doswtialn'nnohdat vr. rr n dssrybwwytmtunfu 120 cwtz,s4,trail de Pr. Prof. Duinitru Stniloae, Flbc@, vol. I, Ed. Humanitas, 1999, p.23.
Bellef_ontaine, p. 90. Cf. i varianta copt. J ldem,,[mrl$rd.., 125, Nlauliawu,

frica de Dumnezeu aduc tmduirea de patimile trupeti,l iar din cunoasteea lui Dumnezeu se naste binele care mntuieste .raarr.rousterea lui Dumnezeu este cea mai sufletul,2 ru "rrmare boal a sufletului.S Cunoaterea mntuitoare, adic cea care se mplnete n urmarea lui Dumnezeu, numai omul ralional o are, omul cu mintea, cu putere de judecat, va spune Sfntui Antonie. Dar, ce nseamn pentru Sfntul Antonie no$unile de ,,orn cu minte", ,,om cu judecat" i ,,suflet ralional"? Onutl cu mhe este cel care, ntelegnd pe Dumnezeu qi fpturile, alege realmente binele. Or,l cputsre de j)decat (omul ralional) este cel care cunoaste binele i rul, ferindu-se de cele rele gi vtmtoare, cel care are o singur glij: s asculte de Dumnezeul tutor i s-i plac acest luou, cel care caut s-i deprind sufletul s plac lui Dumnezeu, mu\umindu-I pentru purtarea Lui de grij.s Pentru Sfntul .Antonie, a te manifesta ca fiin! rafonal nu nseamn numai a afirma i a confirma c ai putere de judecat, ci a orienta axiologic puterea de judecat i, mai precis, a pune puterea de judecat n serviciul real al sufletului. ,,Ornul cu judecat lund aminte la sine, cumpnete cele ce i se cuvin i-i sunt spre folos. El cuget cu privire la cele care sunt sau nu folositoare naturii sufletului. Prin urmae, se va feri de cele nepotrivite care i-ar vtma sufletul si l-ar deprta la nemurire [...] Omul ralional alege ceea ce este mai bun si-L cunoate pe DumnezerI tuturor."6 Dup Sfntul Antonie ,,ceea ce este important n primul rnd pentru omul mlional este s se cunoasc pe el nsusi, apoi, s cunoasc ceea ce vine de la
!ntAn, tsz,p. tz.

ldcm, Scri.wareo, V4 7{,h Sant Atoiw ItEs, intoduction par Andr Louf. Traduction fransais par les Moines des Cats, Ed. Abbaye de

p.39.

htn,54,.26.
o

l lhliln,20, p.2r.
iblan,

165, p. 45.

llitn,119, p. 38. Cunoagterea, att cea obis.nuit, natural, ct i cea duhovniceasc, presupune curlirea puterii de ntelegere a lucrurilor, Sufletul, cur1it sub toate aspectele l are pe Dumnezeu n el, Dumnezeu fiind cel carei de$coper cele viitoarc. Sfntul Atmasie, p cit; )QQ(V, p. 214. I ldzn,9t, p. 3a. : Ibiln,I34, p. 40. 2 lb:rlzn, f-2, p. 17 . o lblen,5, p. t8: 102, p. 35.

Page 42 of 137
Dumnezeu gi toate darurile pe care Ie primete de la El, fr
ncetare. S gtie, de asemenea, c tot ceea ce este pcat 9i

reprc

sabil este n afara naturii sale duhovnicesti."r OmuI care nu a-lege binele este lipsit de minte2, chiar dac are putere dejude cat. Prin urmare, om ralional sau cu minte este cel care, prin puterea de judecat orientat axiologic i luminat de har, se va cunoate realmente pe el nsui, va recunoaste ceea ce vine de Ia Dumnezeu i va cuta mplinirea binelui, drept cale sigur pentru cunoasterea lui Dumnezeu. Cunoaterea lui Dumnezeu confirm c omul este interesat de etelnitate. De remarcat c, pentru Sfntul Antonie, etenitatea nu poate fi n afara lui Dumnezeu. Eanu este simpl supravieire, ci tTjrea n comuniunea cu Dumnezeu, dinuirea n via{a determinal de nsEi comuniunea cu Dumnezeu. Sfntul Antonie nu consider n mod naiv c rul s-ar datora omului din cauza tupului, excluznd de Ia responsabilitate sufletul. Dimpotriv, sufletele au responsabilitatea lor n toate, de aceea trebuie crmuite de minte gi linute n fru d.e ratiune ca, n felul acesta, s poat stpni, s poat crmui si, la nevoie, s suprime patimile, mai ales ntristarea i plce rea; altfel, omul se va pierde ca animalele lipsite de raliune, ntruct aceasta (ratiunea) va fi biruit de patimi, dup cum

pe Dumnezeu.l Dup Sfntul Antonie, mintea prin care


Dumnezeu este iubit este strjent teaz care nu permite intrarea patimilor si a rusinoaselor aduceri aminte n suflet. Sufletul va spori n rationallate pe msura statornicirii n relalia iubitoae cu Dumnezeu. Isi va manifesta ralionalitatea nu numai n raporturile cu Dumnezeu ci i n comportamentul generaluman, concretizat n privire, n mers, n glas, n rs, n ocupatii sl ln tfi nlue cu oamenll. ' Stbirea rationalittii nu este determinat de neDutinte fizice sau de liisa instiuirii intelectuale, ci de cdeiea din iubirea autentic, or cderea din iubire este pcat, iar nceputul pcatului,-prin urmare, si a1 diminurii puterii de judcat, este pofta, va spune marcle Antonie.$i aceasta, pentru c pofta marcheaz nceputul egoismului, al iubiii exagerate de noi nsine. La prima vedere, egoistul pare a fi ra{ional pentru c raliunea sa se misc ntre cauz i efect, ntre motivatie si rspuns corespunztor imediat. De fapt, egoistul este un om cate nu mai are uzul ratiunii. Ct de rationai Doate fi omul a crui putere de judecai, lipsit de perspeciirr, se va opri ntr-un punct fix, care de cele mai multe ori, este satisfactia imediat. foarte limitat din punct de vedere l.emporal? Pentru cjudecata egoistului nu are nici perspectiv, nici cmp mai larg de actjune (nu se refer la cei din jur, ci priveste satisfactia imediat si exclusiv a sinelui), nu este rational. Este neratio nal, chiar dac pare a fi logic, pentru c actjunea ei nu poate fi integrat n ordinea ratiunii universale care presupune buna functionare a ntregului, nu a prlii, care exclude ntregul. Orict ar dori s fie universal, omu.l va rmne o oarte a ntregului care se cheam: societate, lume, Biseric. ndirea lui t ,&Sletul
nelnnblatt
2 1.

de puterea de judecat i.luminat, i ea, de mintea cae-l iubeste

vizitiul este biruit de cai. Numai sufletul tinut n fru de taliune dovedete c e rationai, nu orice suflet. $i dovedeste aceasta, struind neclintit n hotrrea cea bun, tinnd n fru mnia, pofta i patimile nerationale, ca pe un cal. ,,$i biruindue, nfrnndule s,i
stnidue pe acestea, se ncununeaz i se nwednicete de va{a cereasc,4 fr s se sminteasc atunci cnd vede fericirea celor ri si bunstarea celor newednici.S Omul este rational atta vreme ct dovedeste c ae un suflet rational, suiletul, ]a rndul lui, este rational atta weme ct este crmuit
\ bidsn, Scojfl,a ay-os,22-27, op. dt, p.92.

se douedete

o.

rt rfianal hnci

cdnd, cautd, sd.lugd,


d.e

d,e

calea

dE

ngmlare, de mndrie, de nseld.cixlne,

piznd.

d,e

cele sencneo. care

Itderr',h4frnt.,
j

t2, p. sg.

Ibidenu 96, p. 5a. Idem, 145, p. 41. -+ a btrtrn, 144, p. 41.

lhtutn, 148, p- 42. lhi.em, 20, p. 21. Mai ales c: de la aproapele este viata s moartea. Dac vom dobndi pe iratele nostru, pe Dumnezeu l dobndim, iar de vom sminti pe ftatele nostru, gresim fa1 de Hristos. Pof,icu eg., Ed. Alba-Iulia.

utntjaptele dmcilor s sle alegerl rcLe rel" Ihitlem,22, p. Cu alte cuvinte, sufletul monal este sufletul virtuos si curtit de patimi.

?dpire dp

Page 43 of 137
presupune solidaritateainteruman, comunicarea i comuniunea, dup modelul ucrrii Logosului divin n istorie. Omul depegte starea de egoism, deci, de iralionalitate, cnd poate
este rational i cu adevrat logic atunci cnd acliunea ei

wem s dobndim ca s nu ne ostenim n zadar."l Iar n alt apoftegm va spune: ,,sunt un care i-au topit trupurile cu nevoinla si pentru c nu au avut dreapt socotinl (discernmnt), s-au ndeprtat de Dumnezeu."2 Din textele pstnte si recunoscute a fi autentice,S gsim multe nvtturi din care ntelegem asceza echilibral recomandat de Sfntul Antonie si rostul ei: nefiind scop n sine, asceza nu este altceva dect cale spre nfierea de ctre Dumezeu.a Asceza nu este nici ,,alergare de unul singur" i nici de ,,unii singuri", adic fr asistenla i ajutorul iui Dumnezeu. ln orice act de nevoinl spre Dumaezeu, n vederea mntuirii i a desvryirii, ni se d Duhr.l Sfnt. Acesta i ajut pe asceli s reziste luptelor i s binrie, le face lupta uoar i pocin suportabil; ba, mai mult, el le arat calea ascezei trupeti gi sufletesti.,,Duhul i nva cum s sfuneasc deodat trupul i sufletul pentru ca amndou s se curleasc i s primeasc mpreun mogtmireaMai nti se cur! trupul prin posturi i privegheri i apoi inima (adncul din noi) prin trezvie i rugcir.rne [...]. Duhul nva! inima si se face cluza eforturilor ascetice pentru a cur prin har toate trebuinlele, att pe cele ale trupului, ct gi pe cele ale sufletului."S Este nevoie de ajutorul Duhului Sfnt n lucrarea ascetic pentru c, pe de o parte, numai prin el putem intra i rmne n legtur cu Dumnezeu, iar, pe de alt pa.rte, pertru c asceza nu presupune numai lupta cu pmprle noastre tendinte (fuesti sau nefireti), ci i cu duhurile re1e.6 tiind din proprie eeiienl ct de dur este lupta cu duuhurile rele i ct de necesar este rugcir.urea, SfntulAntonie va spune: ,,Tebuie s ne rugm, nu ca s cunoatem de mai
!tatAn, st, p. t+. z lbllcrt , 10, p. 8. Acelagi lucru l putem constata n Apoftegha nr. i 15, p._9, cea cu ntnderea arcului de ctle vntor.

J,

sacrifica interesul individual imediat sau mai ndeprtat, pentru comuniunea real cu Dumnezeu si cu semenii. Puterea de judecat a sufletului trebuie s duc la nlelep ciune, iar ntelepciunea,presupune buntatea, dar i un efort de mpropriere, att a nlelepciunii, ct i a buntlii. De aceea ,,este cu neputinl ca cineva s devin dintro dat bun i n{elept. Trebuie gndire struitoare, vietuire, ncercare, rgaz, nevoint si dor dup tucnrl bun",l va spune Sfntul Antonie. Iat de ce viata duhovniceasc si desvrsirea la care suntem chemati piesupun asceza. Orl asceza nseamn asumarea att a ostenelilor trupesti, ct si a celor sufletesti. Lucnrl acesta este artat de Sfntul Antonie n prima din apoftegmele pstrate n Pateric de la el. Se spune, aadar, c awa Antonie, la un moment dat a fost cuprins de o ntunecare a gndurilor si de o oaecare ,,lene". Atunci La nuebat pe Dumnezeu: ,,Doamne, lTeau s m mntuiesc i nu m las gndurile. Ce va trebui s fac n starea n care m gsesc? Cum m voi mntui?". Zicnd acestea a iesit din drilie si deodat avzutDe cineva care-i semna leit, eiznd i mpietind o funie, apoi sculndu-se de Ia lucru i rugndu-se, i iari geznd si mple tind funia i iari nchinndu-se la rugciune. A nteles c era o artare de nger. Iar ngerul i-a spus: ,,f aa i te vei mntui". Iar el auzind acestea, a primit -mult bucurie i curaj, prin urmare, fcnd aa, se mntuia.z Rugciunea i contempla{ia nu exclud munca i ostenelile fizice; am putea spune c rugciunea presupune munca si c ntre ele trcbuie s existe echilibru. Sfntul Antonie nu a cultivat asceza pentru ascez, pentru c asceza (cu toat varietatea formelor sale) trebuie s aib un scop, altfel, va fi osteneal zadarnic. In acest sns, el avea s spun: ce bate bucata de "cel fier, socoteste mai nti cu mintea ce urmeaz s fac din ea: secer, cutit sau topor? Asa si noi tebuie s gndim ce virtute

n I/. scris de Sfntul Atanasie) sunl neautentice. I:nftlim anr


l'fosg, vol. 5, Ed. du Cerf, Paris, 1963, pp. 224225. : Sfntul Antonie, Sriso ana o,IIr, p- 54. : Ilz, Scrisoarea I, pp. 41-42 o lhialn, pp. 43-44-

Quasten consider

c Rdldeil si

predicile (cu excptia celei cuprinse


Prs le

lnaen,

+0,p. z+.

lhitenr, 40, p.24.

Page 44 of 137
nainte, nici
ca s cerem plat

pentru weo nevoint,, ci ca Dutmutl

nbiruintn awra d,ia1)olului" .l in Pateric se relateaz c au venit odat la Awa Antonie nite frati si i-au cerut cuvnt de mntuire. Din nefericire, erau cefiati de duhul mndriei (pcatul din care au crut si ngerii). Sfntu i'a ndemnat s pun n practic Evanghelia. Ei au insistat ns s aud ceva special de la Antonie. Si acesta le-a spus: ,,Zice Evanghelia: de te va lovi cineva peste obmzul drept, ntoarce-i lui i pe cel stng. Si ei au zis: nu putem face aceasta. Zis-a lor btrnul: de nu puteti aceasta, s sufeiti mca lovitura primit. Zis-au lui: nici aceasta nu pulem. Zis-a btrnul: dac nici aceasta nu puteti, nu dati n loc aceiuia ceea ce ai primit. Si au zis ei: nici aceasta nu putem. Deci, a zis btrnul ucenicului su: fle putin mncare c sunt slbiti. Apoi a zis celorlalti: dac una nu puteli mplini, iar pe cealalt nu voiti s-o faceti, n asemenea situatie este nevoie de mult
sd ne Jie mpraund-It tptdtor

comunitli monahaie (Iawe) pe care leau pus sub ascultarea Sfntului Antonie.
condus de Macarie (altn dect cel din Egiptul de Jos, presupusul autor al Omiltor). Dup ce Macarie va veni la Sffurtul Atanasie cel Mae, locul su va fi luat de Amathes (alhrl dect cel din Egiptul de fos). La moartea Sfnrlui Antonie comunitatea din Qolzum numra 5.000 de clugri (dup Rufin). Comunitatea din Pispir, care numra 10.000 de cIugfui, dup moartea Sfntului Anlonie, va fi condus de Serapion (se pare, viitorul episcop de Thmuis), apoi de Ammonas.

va

fi

Dup moartea Sfntului Antonie, comuitatea de la Qolzum

rugciune."2 Aceasta arat, pe de o parte, c slbirea trupului ascez nu compenseaz scderile datorate mpietririi sufletului prin orgoliu, pe de a.lt parte, este nevoie de mult rugciune pentru al aduce pe Dumnezeu n sufletul mutilat de mndrie. Dei din istorisirea viet Sfntului Antonie de cte Sfntul Atanasie aflm ct de mult se ruga printeie monahilor pentru ucenici i pentru lurne, Sfntul Antonie nu considera c rugciunea unora ar fi putut suplini rugciunea individual a fiecruia. Se spune n Apoftegme c la un moment dat un frate a zis Sfntului Antonie: ,"Awa, roag-te pentru mine! Si btrnul ia rspuns: nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dac tu insuli nu te vei osteni si nu te vei ruga lui

prin

ln Egipt au luat fn! i alte comunil monahale dup modelul celor fondate direct de Sfntul Antonie. n iomunitlile de tip antonian nu era viat de obste.. Slujbele din duminici si srbtori erau comune, dar ostenelile ascetice erau lsate la iniliativa fiecruia.Iconomul generai se ngrijea ns de vindeea produselor munci clugrilor, de mprtirea echitabil a produsului muncii acestora si de ospitalitate. Exista, asadar, un sistem minimal de organizare a comunirtii.
4. Sfnhrl Ammonas Ammonas a trit mai nti n comunitatea din Schit timp de paisprezece ani, sub ndrurnarea Sfntului Macarie cel Mare. Dup aceea, a mers s-l ntlneasc pe Sfntul Antonie, traversnd prin pustiu distanla de aproximativ 400 de kilometri. La un moment dat a rtcit drumul. S-a oprit, a alipit putin, apoi s-a rugat i ndat i s-a artat un semn ,,ca o mn de om atrnat de cer" (apoftegma 7), care-i arta drumul. Si a5a a ajuns la Sfntul Antonie. Mna este una din reprezentrile lui Dumnezeu-Tatl n iconografia crestin. Sfntul Atonie i va prooroci c va face progtese n viala duhovniceasc, cultivnd tcerea g isihia (apoftegma 8). Intinirea celor doi sfinti, anahoreti a avut loc nainte de anul 550.

Dumnezeu."r Am prezentat mai sus cteva aspecte din vttura Sfntului Antonie, le considerm suficiente spre a nlelege ct de mare era personalitatea sa, care a determinat pe mulli contemporani s-vin i s se fac ucenicii si sau s fac mari
I Sfntul Atanasie cel Ma.

op. ci.,

XffiV,

p. 213.

r lbidr\ 18, p. 10.

Potur. eg.2I, p. LI.

Page 45 of 137
Ammonas nu l-a mai pfusit pe Sfntul Antonie, deseori nsotindu-l in pustiu. Dup moartea Sfntului Antonie, Ia conducerea lawei din Pispir, pe malul drept al Nilului, a urmat Serapion. Acesta, fiind hirotonit episcop, va urma la conducere comunittii Ammonas. Mnstirea Pispir avea dincol.o 9e Ni n ascultare comunitli mai mici. Ammonas le vizita periodic, mprtindule sfaturi. Ocazia unei asemenea traveriri este istoiisit n apottegma nr. 6, cnd Amrnonas d pild d.e rbdare. Awa Ammonas a venit la Nil s-l traverseze. Luntrea comun cu cate ttebuia s treac de cealalt parte a fluviului era n reparalii. EI s-a agezat ateptnd ca luntrea s fie reparat, refuznd s mearg u alt lunte cae a nbarcat De ceilalti oameni doritori s traverseze fluviul. Pe durata steptrii repaatiei luntrei si a traversrii fluviului' awa Ammonas a mpttit i despteiit o funie din smicele. Intrebat de ucenici de ce a proedat aa, el a rspuns: ,,Ca s nu umblu totdeauna cu gndul gtbit". Dar aceasta este un exemplu spre Dumnezeu ca s mergem cu rnduia si calm. Alungat din scauiul episcopal de aiieni, Sfnt!l Atqrlasie cel Mare va petrece o weme (556-362) printre cIugrii din comunittile nfiintate de Sfntul Antonie. Cu aceast ocazie l va cunote gi pe i\mmonas, admind ndemnurile pe care Ie ddea clugiilor si sfaturiie pe care Ie ddea novicilor. nainte de revnirea la scaunul episcopal dinAlexandria (562), duo moartea mpratului Constanliu (51 nov. 561) i a episcopuui arian Ghorghe a-I Alexandriei, Sfntul Atanasie l-a hiiotonit pe Ammons episcop de Oxyryttc' Va pstori deopotrv peste laici si peste clugri. - Oxyryncul er un orag asezat n nordul Tebaidei, nue regiuniie-Ahoris si Herakle'opolis. lnc nainte de Constantin celMare fusese un oras nfioritor. Avea mai multe temple ale divinittilor egiptene, un templu al zeitei Atena, aIilI al lui Iupiter, tul aflui Cezan avea serviciu de paz public pentru niumite cartiere, teatre, gimnazii, bi publice etc. In timpul domniei lui Constantin n acest oras se nmullete numrul crestinilor. Spre sfrsitul secolului al lv-lea, potivt ,,Istoriei mohahismului din Egipt" (cap. $, Ox.ryncul era un ora plin de mnstiri. Sub ascultarea lepiscopului locului, pe lng laici se gseau 10.000 de clugri gi 20.000 de clugrile. Templele
.

personalitti venerabile pentru harismele lor: mari oredicatoripentru lor; predicatori,

pgne fuseser transformate n mnstiri. Pe lng bisericile mnstirilor, mai functionau 12 biserici pentru credinciosii laici. Duhul ospitalittii excela n acel oas: strinii care intrau larci. ospitalittii acel n oras erau deosebit de onorati de autoritti a cfuor osDitalitate m etau deoseblt se ntrecea cu ospitalitatea c grilor. 1n ninstiri eru multe

mari asceli, mari fctori de minuni. Eta un oras marcat profund de spiritualitatea monahal.' Perseculia antiorigenistului Lucius, care s-a extins si la clugrii din pustiu, l-a obligat pe Sfntul Ammonas s se ascund (dup arul 573). In jurul amlui 580 1 va cunoaste pe awa Pimen. Nu se qtie precis anul morlii Sfnhrlui Ammonas. Oricum, atunci cnd em redactat,,Istoria clugrilot din Egipt", adic nainte de 396, dac ea a fost scris de Timotei alAlexandriei
sau nainte de 405, dac a fost scris de Rufin de Aouileea. Sfnn;l Ammonas nu mai era n viat. Lui i-a urmat la coniucerea comunittii din Pispir, $rtyrion. iserica greac l serbeaz n ziua de

)' ,;
,i. '.

26 ianuarie, Sfntul Teodor Studitul numindu-t .,{mmo


'De Ia Sfntul Antonie, Sfntul Ammonas acord o mare

nas purttorul de Duh Sfnt".I

important cunoasterii lui Dumnezeu, stiut fiind c n cuoasterea lui Dumnezeu si a lui Iisus Hristos const viala de veci (In. 17, 3). Potrivit cu nvttura Biseric, Ammonas va preciza c, dup cderea n pcat, omrf nu-l mai poate cunoaste cu a.devrat pe Dumnezeu. Primele conditii recomandate de Ammonas n vederea cunoaster lui Durnezeu ar fi ndeprtarea de oameri si fuga d orice risipire. ,,1ndeprtarei de oameni" nu nseamn exdusiv etragetea r pustie, ci luarea
unei distante fat de tot ceea ce omenesc fnd, ne.ar mpiedica sl cunoastm fe Dumnezeu. n felul acesta ,,sufletul vi vedea atacul celo care lupt mpotriva sa".2 Cunoasterea lui Dumne zeu nu este, asadar, teoretizate si specr:latie despre Dumlezeu, ci lupt, altfel spus angjare total, ntr-un proces n care omul arc adveari, dup cum ale parte i de asistenla lui Durnnezeu. Dusmanii sunt, desigur, diavolii. Stnd c suJletul binecuvntat
i AnNnoM, stswur de Snt Antoinz,textes glecs etsyriaques, dits et traduits par F. Nau \,Ptrolag,. Or.eturas, vol. U, Pads, 1915, p. 395-595 Scrieoco, I. l, P -O. 71, p - 32-

'li
I

Page 46 of 137
demonilor mpotriva noastr mbrac; haina ^Luptac ucenicii si sunt mhniti de faptul c au fost lsprrel.ltrncl ispitili, Ammonas le precizeaz c suporind ispitelu * vor avea parte de bucurie. ,,Dac, ntr,adevr, nu v este ",rrui, impus nici o ispit, nici vrut, nici nevzut, nu veti puteu po. dincolo- de nivelul pe care l-ati atins. Cci totir"tii."i uo cerut s li se sporeasc credinta, au avut parie de iipite, cci indaj T cineva. primeste binecuvntaiea lui tu'mnreu rmedrat,t vine i ispita din partea dusmanilor care vor s_i lpseasc de brnecuvntaea pe care i_a dat Dumnezeu..2 intre medele ecomandate de Anmonas pentru biruirea ispitelo putem men$ona: preocuparea s nu cdem n neglijent iat de caltatea.pe care o avem, rugciunea rbdare.s i . Constientizarea calittii realitlilor ntre care existm rmpune o dreapl evaluare a acelor4 iar dreapta evaluae presu_ pune discernmntul. Acesta este o judec;t complex care cuprinde deductii, rationamenl.e este orieltat axioloSic, adic
tin.r
i

dg l)umnezeu.va fa_ce- proglese n cunoastere si, prin urmare, rlgsvrsirc, diavol lupt mpotriva omului fi pe fat, fie n

fi

activnd puterea de judecat, nu lum n calcul ceea ce wea

,,,

Nu poate

fi

vorba de un adevrat discernmnt, dac

rspunde ,,Trebuie ca omul s gndeasc n mintea lui si s vad care este cauza a ceea ce wea siac si de unde provine motivatia a ceea ce lTea s nfptuiasc: de la Dumnezeu, de la om sau de a satana? Va trebui s nJptuiaasc ceea ce vine de la Dumnezeu i se va ndeprta de celelalte dou, altfel, va fi batjocorit de diavol. Apoi se va ruga n aa fel, ca Dumnezeu s mplineasc ceea ce este de la El va purcede la faot si dup aceea va fi slvit n Dumnezeu."l

Sfntul Ammonas precizeaz c slava omului nu vine de la sine. ci de la Dumnezeu. Dste nevoie ca n iudecata noas s lum n calcul vointa lui Dumnezeu peniru c, va spune

estebinele comuniunea. Discernmntrn este judecata cal, produsul minS si al inimii care d de donl luibumnezeu.
Sowea o IVt, t,po. 11, . 441. : Iirm, eodem loco. lbibn,N,2, p. 442. ! Idem, qfcri, p.O. II, pp. 480481.

naintevederea nage dragostea; i d."go"t u r"."nu.arrit $.1 neparTnl_ror; dup toate acestea omul va nlelege c nu este departe de Dumnezeu.,,4 Discernmantul nu este JsimpU iue. cat logic, impar,tial, echilibrat rational, ci una a crei

nmnt, dac nu^faci posibil functionalitate acestuia (ten lertourg'lan): mai nti isihia, isihia naste asceza si lacrimile; lacrimile nasc teama: teama naqte smerbria si inainteveerea;

una axiologic dect togic. Discernmntul este o jud".ut' se- donde$e. De aceea,,este imposlUlt ca sa ai parte ae aiscer_

lace s prospere cele bune inactiveaz pe cele rele. Nuste doar i oJudecara tundamentat pe logic, ci si pe valoarea binelui. Am putea spune c luciditatea dat de discemmnt este mai deoab

.*.

awa Ammonas, ,,cedi;cioii se nat, iind captivali ii de iuzia progresului duhovnicesc. Eva, spre exemplu, nu a fost nselat cu nimic altceva dect cu Dretextul binelui si al desviirii."z Prin urmare, ,,este imporiant s cunosti voiirp tul Ou mnezeu, dar si mai important s o mplinesti".3 Se cuvine s mnlinim nainte de toate vointa lui Dumnezeu. pmtru c, alfel riscm s ne nselrn, ca si Eva, propriut nostru mod de a concepe desvrirea; riscm s nu putem disciplina proprle noastre nclinal i predispozil, mai ales cnd davolii se folosesc tocmai de acestea pentru a ne birui. Dumnezeu, va spune awa Ammonas, nu d dumnezeiasca putere - de cale dimonii fug - celor care urmeaz propria lor vint.4
: Idem,,grtsorea, Apoftegllle,
ldem, Sclootrea
o,

il.ii"

24, PO. II, p. 423.

VIa, p, 447.

Scrsoe, o,111,, 6, P.O. II, p. 454 i bdsoffie o na, L pare c putera (dFamic) divin, la Sftul Ammons nseamn dou lucrui: pe de o parte, eneryia special dat de Dumnezeu n vederea biruintei satanei si a desvrsiii, iar pe de alt parte, awa Anmonas numeste putere divin iubirea pe carc avnd{, vom petece viata n libertate,
Se

* ldem,

ft,ct, p. 449.

Page 47 of 137
Este nevoie de luarea n serios a voinlei lui Dumnezeu pentru c, pe de o parte, dumanii nostri - diavol - dispun si de alte forle dect puterile noastre naturale, iar pe de alt parte, pentru c progrcsul duhormicesc nu este adncirea n propria noastr condi$e fizic pentru aici si acum, de aici si de acum, ci progresul n intimitatea lui Dumnezeu.Si nu poli ptrunde n ' intimitatea cuiva, nci fr efort (deci, fr lupt), nici fr un act de bunvoin! al celuilalt. ,,Lupta" aceasta, apropiindu-ne de Dumnezeu, se face cunoatere prin uperien!, gi nu prin infomalia despre Dumnezeu sau teoetiznd despre Dumnezeu. Or, mprtindu-te de prezenla lui Dumnezeu, te mprteti de puterea lui Dunrnezeu. Si ,,atta lreme ct dreplii vor avea n ei puterea dumnezeiasc, nimeni nu-i va mai mpiedica s urce spre Durnezeu. Iar cultivarea acesteia [...] const n: a nu lua n seam nici o jignire care vine din partea oamenilor, dar nici onorurile acestora; a ur toate avantajele din aceast lume, i toate cele la care lumea Sne foarte mult; a ur orice delsare si lenevie a trupului; a-ti cur inima de mlionamente murdare si de deartele gnduii lume$i; a cere putere zi i noapte, cu post i lacrimi i bunul Dumnezeu nu va ntrzia d vio duiasc.$i atunci vef avea mare ndzneal" (parrsia) la Dumnezeu.''l Att succesul n ,,Iupt", ct si gratificarea de ctre Dumnezeu cu puterea dumnezeiasc a harului Su sunt posibile celui care nu prsete isihia.z In iSihie (Iinitea, deodat exterioar si interioar) toate facultlile noaste sunt aduate si mobizate penuu biruirea a tot ceea ce ne mpiedic sl cunoastem pe Dumnezeu, prin urmare, s ne apmpiem de EL Toate acestea arat c rdcinile isihasmului se gsesc la Pdnlii pustiului din Egipt, isihasmul nefiind o inventie atonit din secolul al KV-lea.
2 lfldnt, tl,6, p. 484.; n alt parie, Ammonas va spune: ,,n timpul acestor lwte, otlrha aea, prte de tulbwdrinsolite d2 nulte alte $eutd|i, d,a nu trebuie sd te tT i,co\eze, cdci a,cestee nt osr birui sufltul c:re se gd.sete n she" sr'rareal,l, p.O. U, p.432.
r ldem, Scd8oof,a .lI{. 2. P.O. II. D. 484.

Schi! pentru o rnduial ascetic


Mare ascet, Sfntul Ammonas, a fost pstor al comunitt monahale din Pispir, dar si episcop, adic, nu numai administratorul unei eparh, ci si printele duhormicesc aI acesteia. n
aceasti calitate el a dat un anumit ndreptar pstoritilor si. Nu este unul organizatoric, ci unul duho!'nicesc. Pentu c este. primul pe carel cunoa$em n comunittile de tip antonian, ne

permitem s-l prczentm urmnd punctele lui esenliale. Asadar, 1) Domnul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu si care are o slav i o mretie de negrit S-a fcut modetul nostru ca noi s mergem pe urmele Lui. 2) Roag-te i, dac nu poti, atunci taci cu desvrsire, nfo total smerenie. 5) Dac cineva ti aduce onoruri si laude, roag-te s fii eli-

berat de aceast povar. Roag-te la Dumnezeu nencetat si din tot sufletul ca s ndepteze de la tine cele asemenea (cu laudele), gndind c tu eti nedemn de ele
si
de putere si de slav. iertare pentru toate pcatele. 6) S te socotesti ca cel din urm si cel mai pctos dintre cestini, s pshezi si sufletul smerit, s taci, s ai mercu . n minte ntunericul iadului i pe cei cae sunt condamnati acolo. 7) Ia seama c Domnul Hristos ne-a rscumprat prin moartea i sngele Su, ca, la rQdul tu, s nu mai triesti pentru tine, ci pentru El [....] cu convingerea c esti totdeauna n fata ochilor Si. 8) S-{i cureli mintea de gndurile rele si pstreaz-te n smerenie, n blnde{e i fii cu respect si tact[..-] 9) Fii gata s ascu\i si s mplineti voia lui Dumnezeu. 10) In orice ai ntreprinde, s nu cauli voia ta; ci s mplinesti voia lui Dumnezeu. 11) Ia seama ca orice wei s faci (fie c mnnci, fie cbei, . fie c dormi, fie c faci vizit) s afli mai nti dac aceasta este dup voia lui Dumnezeu. r 4) S
5) Cere

neputinci.. usti orice dorin!

Page 48 of 137
12) n tot ceea ce faci s socoteti c este mai 13)
ce trebuia s faci. Nu certa pe nimeni,

pu

dect ceea

chi

de ai dreptate [...], ci averti-

ele vin din bdaea, struinla si iubirea plin de responsabilitate pentru altii la care ajunsese Sfntul Ammonas, dup cum i proorocise Sfntul Antonie, cnd I-a ntlnit prima
dat.1

zeaz-I cu toat smerenia si blndetea. 14) S te comporti ca i cum n fiecare zi ai avea parte de o

Sfntul Ammonas se numr ntre marii ndrumtori


duhovnicesti cate au fcut din monahim o coal a desvrsir ctesne. ' Sfntului Ammonas i-a urmat la conducerea comunittii din Pispir, Pityrion. Acesta nu mnca dect foarte frugal de do ori pe sptmn (duminica si joia). A fost un mare exorcist. EI va spune c demonii nsotesc patimile. Prin urmare, ajungnd
s dominm o patim, n felul acesta alungm si demonul corespunztor acesteig. Curlirea de patimi este nsotit de

mare nenorocire [...], fie chiar i de moarte. 15) Ia seama, ca i cum ai fi n fa{a lui Dumnezeu, ca n orice ti s-ar ntmpla (fie n cunt, fie n fapt, fie n gnd) ,,s nu cau niciodat voia ta, sau odiha ta, ci s cau$ cu grij si n toate, voia

Iui Dumnezeu".l Textele Sfntului Ammonas ajunse pnIa noi se remarc prin profunzime qi concizie. Nu sunt produsul weunui dar retoric al autorului lor; ci al experienlei personale. Sintagmele de felul celor prezentate mai sus, si altele asemenea,z arat c
Idem. Sfoi P.O. Il. DD. 460-468. se leag de frirpriite sa)e simuri ti tine la prcpria savoinl, va avea parte dc nedreptate sl nu poale sa scape ounulul care aquce mannlre
z
,!

aungarea demonilor.z Dintre ucenicii Sfntului Antonie am mai putea aminti ce pulin trei: Pavel cel Simplu, Pafnutie i Apolonius.

- Cel caie

n inim.

- Duerca de inim nu-l va cruta De cel cae l sal pe ftatele su. cireva sune ceva gi are ltteva n inim (cev ru), orice slujb a sa va fi desart. Nu te lega d un asemenea om, ca nu cumva s te ntineze
Dac

cu veninul su mudar. - Mergi cu cei buni, ca s ai parte de slava si de curtia lor. - S n te comporti u cu vieun om, ca mi cum\,? s faci inutile toate celelalte osteneli. - Pstrcaz-ti inima curat n ceea ce-i privte pe toli oamenii, ca s vezi pacea lui Dumnczeu n tine (Cru.olln, PO. Il,pp.472-474\. - Uncltele vtrtutilor sunt ostenelile trudesti constiente.

'

rautaur.
c

patmitror provin din neglijeht; negljjenta este sprijinul ._- 4Idilele

Pavel cel Simplu fusese cstorit. A venit la Sfntul Antonie la vrsta de 60 de ani, din cauza relei comportri a soliei sale. A dovedit o rbdae si o constiinciozitate deosebite n toate ncecrile la care l-a supus mastrul. La scurt. vreme dup venirea n Muntele Sfntului Antonie, Pavel a fost hrzit de Dumnezeu cu darul vindecr si aI alungrii demonilor si cu cel al vederii rului n constiintele oamenilor.S Se spune chia"r e pe cei din care Sfntiil Antonie nu putea s soat demonii i trimitea la Pavel, care i alunga ndt.4
Pafnutie, fost clugr la Pispir (altul dect cel despre care scrie Sfntul Casian). Patriarhul Petru al Alexandriei (mort n timpul persecutiej lui Diocletian) l-a luat din Pispir si l-a

: Paza limbii amt c oml este actiu n timp ce stngcia libii arat omul nu are n el virtute. - Paza limb nat gndirea sprq Dumnezeu, dac ea pseaz liniqtea lient: vorba mull cu inteligent; dar vo^rb^mT]li naste neslienta si nebuniaCl cd,ie se osteneste l lgil"^TgliJ:lg:: toat atentia se aseamn s cord o"stenelil cu o cas care nu are nici ug, nici fercastr s,i unde poate intra cum vrea orice

l::*ii:

reptil. -

plcere, comite adulter,

- Pzesteti ochii, gi inima nu va vedea rul. Cel care privete otice cu - Fereststi urechile ca nu cumva s ai Darte de rzboi. aminteqteli unde eqti gi unde fiticaie - ln fidcaie zi, nainte s-ti ncepi munc, amintesteti u

hirotonit episcop n Tebaida de Jos. A fost arestat n tirirpul persecutiei lui Galeriu, ocazie cu care i s-a scos ochiul drept i i s-a tiat pulpa piciorului stng, trimitndu-l la munc ntr-o
! oJtqne ,8,v.o. tl, p.
4O6t Po.tzrit,p.50.

vei aiune atunci cnd h vei iesi din trup. De Drimito toti sfintii si zelul lor te - Gndestete la cinstea pe care au rimito toli sfintii.si zelul.lorle va - l^Cqegtq1a ntri-ncet-net.-Gnde.stete ii lale_depele de care au par cei i $i te vei ntd ncet-ncet. Gndetete i Ia pedepsele 4e.c1Jti i pzi s faci rcle. (Dsprs bttxtib, P.o.ll, pp. 474479\.

HvsturionnwdwrumnAogVpb,XV, Ed. Festugire, pp. 98-99. J Paladie, Isfod Lusial (L)sqrcn), trad. de Pr prof. Dumitru
Stniloae, Ed. Inst. Biblic, Bucuresti, 1995, pp. 5S59. r Festugire, op. cit, p. 127.

Page 49 of 137
min de meta.l. Dup ncetarea petsecutiei, Pafnutie a iesit din nchisoare, a fost reinstalat n scaunul episcopal. A participat la Sinodul I ecumenic (ocazie cu care mpratul Constantin cel Mae i-a srutat orbita din care-i fusese scos giobul ocular) i la Sinodul de la Tyr, mpotriva arienilor, n suita Sfntului Atanasie. La Sinodul I ecumenic (Niceea, 325) Osius, episcopul Cordobei, va propune ca to{i preotii si episcopii s fie clugri. Btrnul Pafnutie, episcopul Tebaidei de Jos (pe valea Niiului Mijlociu) va convinge pe cei 318 sinodali c nu se poate impune o asemenea exigent celor care au acces la hirotonie, ci tebuie isat fiecrui candidat s prireasc preotia fie ca celibatar
totdeauna. starea n care

di"d;"pirtr iJ'#rsffi1tr#*Hffi'J'rh*"*'I'iu"r "1


5.

^metodei cu profirnd adoirafie i vinerafie

asupra

sale, sau asupra a orice, a nhebatr", va sDune

Sffintul Ioan din Lykopolis gi mmunitatea lui

(eventual monah), fie cstorit, psnciu-gi, ns pentru a fost hirotonit.

Apolonius,a.lt ucenic al Sfntului Antonie, diacon, n timpul persecutiei lui Diocletian, vizita n nchisori pe crestini, mbrbtndu-i. Deraniat de aceasta. iudectorul a odonat arestarea lui. n temnil a suportat totietul e umilinte de Ia un fel de mscfuici, flautistul Filemon. ca. n cele din urm acesta s se convefleasc la cretinism, lucru penhu care el nsui va fi arestat. Dup ce au fos.t totturati, cei doi au fost aruncali n foc, dar, la rugciunea lui Apolonius, focul ce-i nvluia, s-a stins. Judectorul a poruncit s fie eliberati. Dar, aflnd de aceasta, prefectul Egiplului a poruncit ca cei trei (inclusivjudectorul) s fie adusi lajudecata prefectului; acesta a constatat c nu numai cei trei erau de acum crestini, ci si garda militar care asaigurase transferul celo trei de Ia nchisoare la plat. Toli i-au gsit moartea, fiind legali i aluncau ln mare. Au fost multi ucenicii Sfntului Antonie. Unii veneau si se stabileau n apiopierea sa, n comunittile pe care el'Ie-a ntemeiat, a\ii si-au asumat ei nsisi stilut de viat ascetic adoptat de Marele Antonie, iar altii au ntemeiat comunitti dup modelul celor nfiinlate de Sfntul Antonie. Ia cei mai mulli, dup moartea sa, pn azi au psfrat si pstreaz echilibrul ascetic al Sfntului. A fost si a mas: ,,cluz altora, model de n!lepciune exemplu de echilibru [...] pectagog elastic, cci fr elasticitate nici un pedagog n-ar fi pedagog. A nleles firea omeneasc. A fost rbdtor.gi cnd a avut ndoieli
q

Em din localitatea Lykopolis, situat pe mahl stns al ltilului inferior. stezi alitte porrte "-J"-r {t*g meseria de duher, pe. e"e p"acticaio-p,ao vrsta.de douzeci $ cini de ni.,l,a acest ur.t,-u " lrr*t tphn, r, a nceput vi ascetica zu conducerea unui c..lusfu. la diverse ncerci. n.t" ^*tg l*^*O* monahal ncercarea la cae a. ",-*"ru*i"r *pS I;an pnve ascultarea, cae uneon paea asurd: n .ee* rraeshul i-a poruncit s ude de dou ori p_e ,- bt ;scJ ppr"rg n pmnt. Trutioan a crit intfd.-.tj;; r-n .ascultare i n smerenie, pn ce, virtu nrului ncepti "aa-* i.i ;""ti; nfrunzeasc i s nfloresc Timp de 11 ai, Ic,:; g;.,rltu"u l3'l"g" g.gl monah. Dup -ourt u-""rt"i;#; m ma mutte mnsti. timo {e,zge. ani. La vrsta d" ani s-a ehas n mun!i'i, gsina linitea utat, s-a ie; ntro picr gmt creia i-dft intraip. eiA a nasstailii +g a" ilu. rlrana u era adus o d1t pe sptmn de oameni mistivi, care io ddeau pe fereastra lesat in zidrl care
-_..

**fr D,rr"";;; -r'.i' ";-; il

asmpa grota.

Sfnfin Ioan de Lykopolis a fost gratificat de Dunezeu cu daul vindecilor.F -maies cu cel t p""tti"i-l*"ff"riti"i gra aa d.e putemic, nct ajunsese se prezic plfd"f; de prunci i vorul acestor4 sao vr=ni"a c.i-t s nvleasc n imeriu_ Teodoyie. ^ h"b"itcel Mare l-a consultat, _n dou rdui, atunci s porneasc expeorpue rmpor,nva uzurpaorilor ipq " rvuom, care-t asasrnase pe mpratul Gralian (3gS) si r{rbos"dst care t..l @e in ,)rz r_a asaslna p" -p.ut,l ii"ilui"l"" f9-2 ta-asasinalr De ulc.paratul Valentinian al IIJea, omnatul, de alfel, al lui Todose.

rb#;

+Antorrie Plmdeal

,Clwit

hhaunceiti Sibir 2000, p %.

Page 50 of 137
Awa loan, avea s-l asigure pe mprat de victorie, n ciuda armatei sale mai pulin numeroas. Tot el avea s-i transmit mpratului c va muri la scurt vreme dup biruirea lui tubogast (594), ceea ce a si avut loc n 595.I Sfntul Ioan nu a putut rmne, prin urmare, necunoscut. n jurul chiliei sale s-a format foarte curnd o comunitate monahal, eI primind la sine pentru nv!turi, sfat i vinde cri, smbta qi duminica pe to$ care se nevoiau spre a ajunge la sihstda sa. Avva Ioan si-a cunoscut momentul mortii si a murit dup trei zile de rugciune c onirf.d''2 Istmia monahtor din Egipt ne relateaz c, dei awa Ioan avea 90 de ani, nu
mnca altceva dect fructe, i pe acestea dup apusul soarelui, n ciuda btrne{ilor sale, dup ce dea lungul zilei i asuma nevointe deosebite. Am putea retine cteva din sfaturile awei loan. ,,Priveghea{i ca nici o patim s nu v tulbure, nici slava, nici lauda omeneasc, nici atribuirea weunei harisme (care poate duce la dragostea de sine), nici reputalia c sunte{i drepli, nici laudeie cu privire la dreptatea voastr, nici weo amintire cu privire la weo rud care vine n munte cnd v ugali, nici amitirea weunei bucurii sau a weunei alte stri fizice, nici

6. Sfntul

Apollo qi comunitatea din Hermopolis

Apollo s-a nscut n Tebaida n anul 506. Avea un ftate mai mare, care se retrsese n pustiu si care tria cu mare sfintenie viala monahal. Aceasta l-a determinat, ca Ia vrsta de cincisprezece ani s mearg si el n pustiu i s nceap osteneala anahoretic alturi gi sub ndrumarea fratelui su. Dup moartea fratelui su, Apollo va rmne n pustie; pn cnd, primind porunc prin nger s prseasc pustia i s se stabileasc ntrun loc mai populat, a venit si s-a stabilit n Hermopolis, locul, de altfel, unde se refugiase sfnta Familie cnd Irod dezlnise umrirea Pruncului Iisus. Trise n pusti patruzeci de ani. Venirea la Hermopolis a avut loc n wemea mpratului Iulian Apostatul (361-363). 9a stabilit ntro peter, ncepnd s triasc i s se roage potrivit modului n care se obignuise n pustie. Foarte curnd, n jurul Sfntului Apollo s-au adunat mu{i anahore{i formnd un adevrat sat de anahoreli, care, spre

sfrsitul secolului al lV-lea numra n jurul a cinci sute de clugri, veniti din Egipt, Etiopia i Palestina.
Des-i ducea o o deosebit buntate i dmgoste. Ba, mai

amintirea celor din lume, altfel riscali ca vanitatea s devin


realitate prin gndurile rele care v tragn sens opus, chiar cnd stati de vorb (n rugciune) cu Domnul."3 ,frebuie s ne apropiem de Dumnezeu totdeauna cu msur

i team, venind n ntmpinarea Duhului Sfnt pe msura puterilor noastre i att ct st n putin! omuui. Dac-L cutm pe Dumnezeu, tebuie ca mintea s ne fie libe de alte gnrri.14
Cerf,

via! foarte aspr, Apollo primea pe oricine cu mult, se cznea s alunge frate pe carel vedea c este mhnit tristelea din suJletul oricrui Prin urmare, ,,dac cineva se arta putin mhnit, awa Apollo 1 ntrba despre cauza ntristrii sale. Adesea, chiar dac cineva voia s-i ascund suprarea, el i spunea de la sine ceea ce cellalt avea n inim, iar cel n suferin recuno$ea rul de care suferea. Si consemnul pe care el l ddea era: <1}ebuie alungat orice

Paladie, op. clt, pp. 7478. Lui Paladie avea s-i prezic faptul c va ajunge episcop, dar i c va avea parte de mari neczuri, ceea c s gi confirmat ulterio. Paladie va ajung episcop n Elenopolis (Bitinia). Din cauz c a luat aparca

nstol nonaAronm r Aewpti,64, trad. de A-J Festugire, Ed. du faris, 1964, p.27-

triste de la cei carel au pe Dumnezeu Mntuitor i ndjduiesc rl mprtia cerurilor. S se ntristeze pgn! S se plng iudeii! S plng pcto fr ncetare, dar dreplii s se veseleasc! Cci, dac cei care iubesc bunurile pmnteti, se bucu de aceste lucruri pieritoare i de scrut durat, noi care aspirm la o aa de mare slav i ateptm etemitatea, cum s nu sltm de bucurie din toat fiinta noashr" 1'
L

Sfntglui Ioan Hrisostom, va suferi ndisoarc i depunerc din treapt. r, H,urlarwvrlwnnn ln AeWb,25, p. 16. * Idsm,27, p.17-

Hsbin lltetvdte ilu

, 14; 47, Ia Adalbert de

Vog, op. ci, pp. 343-350.

Page 51 of 137
Sfntul Apollo era un desvrit ndumtor de suflete. lntregul efort ascetic asumat de Apollo i comunitatea sa, urmrea mproprierea smereniei, a bunt! i, mai ales, a bucuriei sfinte. Bucuria Sfntului Apollo era att de mare cnd primea pelerini, nct, atunci cnd acetia prseau mnstirea, eI nsusi i conducea o bucat de drum, dndu-le apoi un frate drept c1uz pn la apropierea lor de urmtoarea mnstire. n comunitatea contituit n jurul Sfntului Apollo, clugrii puau veminte albe, despre care Rufin spune c erau totdeauna foarte curate. Apollo nu ncuraja practicile ostentative, cum ar fi purtarea prului lung i a lanrilor. Nu se tie dac Apollo era preot. Autoritatea de care se bucura ne face s credem c era preot. Ceea ce cunoaftem sigur este faptul c la Hermopolis Sfnta Liturghie se svrea zilnic, dup ceasu aI IIIJea i irainte de mas, ia ea mprtindu-se toli monahii. Dup Sfntu Apollo ,,clugtuul trebuie s se mprteasc zilnic cu sfintele taine, altfel, dac se deprteaz de ele, se ndeprteaz de Dumnezeu".l 1n ceea ce privete regimul alimentar, cIugrii de la Hermo polis mncau numai legume crude. Miercurea i vinerca nu mncau nimic. La nceput, fiecare clugr primea hiana la chilia sa, cu exceptia duminicii, cnd to{i mncau mpreun. Dac n comunitate erau pelerini n zilele de post, aces,tia primeau hran, ns, nu i cei care i nso{eau n comunitate din cadrul comunittii. Oricum, nu se mnca nimic nainte de Sfnta Litghie. Dup Sfta Euharistie, unii participau la masa comun, allii se retrgeau Ia chilie. La ceasul al X-lea cei care nu se retrsesel Ia chilie veneau ia biseric mpreun cu printele lor duhovnicesc unde fceau oficiul de sear (vecernia) care dura pn trziu dup miezul noplii, clugtuii cntnd imne i ascultnd sfaturile duhovnicului lor. Vizitnd comunitatea din Heme polis, spre sfritul secohlui ai IV-lea, Rufin avea s consemneze c imnele ascultate n timpul privegherilor cIugrilor de acolo ncntau prin bucuria pe care o transmiteau. Sfntul Apollo i ndemna pe clugri s se ntreac unul pe altul prin virtuli,
1

dar n acelai timp s nu sufere weunul c a ajuns inferior celuilalt.l Merit remarcat faptut cApollo a avut o mare influent asupra locuitorilor din mprejurimi. A luptat mpotriva pgnismului, a practicilo si ceremonlor pgne. n acelasi timp ea dovedit un fctor de minuni, att n interiorul comunittii, ct si n afara ei. Se spune c a nmu\it n mod minunat pinile, grr:I i untdelemnul n weme de foamete, c avea danl vindecrilor i al alungrii demonilor. Toate acestea i grija fat de programul Iiturgic si fat de Sfnta Euharistie, ne ntresc convingerea c era
i preot.

7. Sfntul

Amun si comunitatea din Muntel'e Nitriei

Amun lsau Amon) venea dintro familie de crestini din Egiptul de Jos. Potrivit obiceiului, fusese logodit de mic. Tntuul era ns atras de viala anahoretic. Print si au murit cnd ei mplinise viarsta de douzeci i doi de ani. Autoritatea patern o avea acum un undri de-al su. Acesta ia amintit c era logodit si c avea- obligalii fat de logodnic. El i-a organizat cstoria si nunta. Inc din noaptea nunlii, Amun si convinge sotia ca ei s triasc n fecioe. Aceasta a acceptat. Timp de optsprezece ani ei au trit, pstrnd fecioria i unul si altul. Prin anii 520-325 cei doi soti hotrsc s se separe definitiv. El la lsa casa sotiei (n jurul creia, ulterio, se l'a forma o comunitate de fecioare), iar el va merge r pustiul Nitriei unde s-a stabilit nt-o peter cu dou ncperi boltite, unde a dus o via de rugciune si munc,
hrana fndu-i pinea i apa. Tria singu dar se pare c a regiunea respectiv mai triau anahore,ti. Se tie c primul care ar fi locuit n muntele Nitriei a fost Fronton.2martir n vremea mpratului Antoniu (13&16f ). ln jurul lui Fronton se adunaser lajumtatea secolului al ll-lea un numfu de saptezeci de brbati. Nitria se gseste n Egiptul de Ios, la 60 lcn. de Alexandia si la 50 km. de cel mai occidental brat aI Nilului (de Ia care, spre est

Rufi.t, s Mon, la Ivan Gobry, p.

c.,

p. 199.

! ni:nnnnAwnnnh.Mvpb,
Ivan Gobry op. ci, p. 258.

7, 4,

2. Adan)ert deVogu, op. cif., p. 352.

se ntinde Delta Nilului), La vest ncepe deserh muntos care duce spre Libia. Spunnd c Nitria se.gseste ntr-un loc muntos (uneori anahoreli vorbesc de,,Muntele Nitriei") nu trebuie s ne imaginm mun! ca la noi. ,{sa-zisul ,,Munte al Nitriei" este o regiune pietroas si stncoas, care nu depete patru mei peste nivelul mrii (cum ar fi regiunea n care se gsesc Malea Lavr si Prodromul n Muntele Athos): Relieful se nalt spre sud,.

Pamvo) au venit si s-au stabilit lng Sfntul Amun. ntre Sfntul Antonie si Amun s-au stabilit relatii futesti att de adnci, nct, atunci cnd Amun a trecut la cele vesnice (nainte de 356), Sfntul Antonie a vzut nltndu-se la cer sufletul

Page 52 of 137

ajungnd dincoio de canalul Nubariya, unde exist zone cu stnci nalte de cca. 15 m. deasupra nivelului mr. Spre sud, n aceeai regiune, se deschide o vale (care, uneoi este sub nivelul mrii) n ai crei pereti stnco erau multe pesteri. Actualmente, pe lng peteri, se vd i urmele unor constructii (chiliile clugrilor) durate n piatr.1 Numele de Nitria vine de Ia zcmintele de ,,natron", adic salpetru, folosit din vechime ia mblsmarea mumiilor si la prepararea leiei pentru splat rufele. Pornindu-se de aici, s-a coilsiderat c regiunea este favorabil din punct de vedere duhovnicesc, n sensul c acolo oamenii se curtau si de Dcate. De aici obiceiul clugrilor nitrio!i de a spla n mod slmbolic,

picioarele celot,care.i vizitau. Cum Nifuia nu era departe de Alexandria, foate curnd

s-a

auzit de nevoinlele Sfntului Amun. Asa c multi rmitori de viat ascetic au venit si s-au stabilil n jun:l lui, formnd un adevrat sat de aahoreti. El indica chial locurile unde urmau ca ucenicii s-si ddice chil: ln Nitda autorul comunittii a rnduit un fel e piatet n cec, unde a ridicat biserica central i a spat o fnt. La nceput fiece anahoret avea ptogramul su de rugciune i munc. Toli particau ns la sluele comune din biseric. Intre comunitatea din Nitria si cele ale Sfntului Antonie (din Pispir si Qolzum) au fost cntacte si legturi. Sfntul Amun a mers de mai multe ori la Sfntul .{ntonie, iar acesta a venit la SfntulAmun (cel putin o dat, cnd a indicat i loctr unde avea s se fondeze comunitatea scetic). Clugri din comunittile Sfntului Antonie (cum ar fi pior si

.
!02

Derwas

1980, pp. 74.75.

J,

Chitry, Mb itfurtillntwcd..,Abbaye de Bellefontaine,

luminos al prietenului su. Comunitatea din Nitria a alr-rt foate mult de suferit n rremea mpratului Valens. Acesta, a an fiind, a sprijinit partida arian din imperiu. n 575 a nlturat pe episcopul Petru al Alexandriei, fratele Sfntului Atanasie cel Mare, punnd n locul lui pe un oarecare Lucius. Acesta a dezlnluit o persecutie mpotriva ortodocilor, simila celei din wemea mpratului pgn Dioclelian: au fost masctati oameni de diverce categorii: copii, femei, fecioare, clugrile i brbati. Au fost torturati, auncati la fiae, omor.ti prin flagelfui sau ari. Arienii au trimis n Nitria un numr de 5.000 de soldali care, npustindu-se peste clugri, pe cate i-au ucis cu sabia, i-au spnzurat de copaci, i-au omort cu piete. O parte dintre clugfui s-au retr-as departe, n munte. Dintre acestia multi au murit de foame. In acea epoc, Melania, matoana roman, se gsea n Egipt. Ea a organizt actiuni de hrnire a celor retrasi n munti din cauza perseculiei. Dup moartea lui Valens,.prin urcarea pe tron a lui Teodosie cel Mare, situalia ortodocilor s-a schimbat. Prin urmare si viata anahoretic din muntele Nitriei a revenit la ritmul stabilit de ntemeietorul comunittii. n ceea ce piveste organizarea vietii din comunitatea nitrioi avem elatiri de la Paladie (n ,,Istoria Lausiaca"), Rufin (n ,,Historia Monachorum in Aegypto") si Ieronim (n scrisoarea ctre Sfnta Eustochia). Toate aceste surse edau situatia comunittii din ultimele decenii ale secolului al lVlea, stiut fiind ns c acolo se respecta regula stabilit de ntemeietorul ei. Pin 391-594, cnd Paladie vizita comunitatea din Nitria, existau n jurul a 50 de case, compuse din una sau mai multe camere si o camer comun (n situatia c erau mai multi vieitori n ele). Clugrii triau unul, doi sau mai mulli n

10

'

Page 53 of 137
aceeasi cas.

Numrul lo se ridica la 5.000 n comunitatea

propriu-zis, la care se adugau alli 500, retrai n munti.l Biserica, n centul comunittii, a fost reconstruit de m ai multe ori si mrit-, spre a satisface nevoile numrului crescnd de monahi. In biseic erau lsal.i s creasc trei palmieri de care era asezat cte un bici pentru corijarea rufctorilor care veneau n comunitate, a clugrilor care cdeau n diverse ,,neascultri" si a vizitatorilor care nclcau regula mnstirii. Lng biseric se gsea arhondaricul. Vizitatorii, dup o sptmn de stat n mnstire erau obligati s presteze diverse munci pentru comunitate (n special la bctrie si la brutrie), putnd rmne apoi att ct doreau ei. 1n comunitate
erau sapte brutrii, erau medici si alte persoane care ngrijeau de bolnavi. Clugrii se ocupau cu tesutul foilor de cot si cu agricultura. Cullivau vifa-de.vie, produceau vin. Aveau voie s consume vin si sl vnd. Dup relairile Fericitului Ieronim2 clugrii erau rnduiti n grupur de cte zece i de cte o zut. De obicei, conductonil glupulor era cel mai n vrst. Lui i se datora o ascultare dec sebit. Tot btrnii aveau responsabilitatea prelurii tinerilo si initierii lor n viata monahal. Pn la ceasul al D(-iea, toti monhii trebuia s rmn n chilii. Puteau metge prin diversele case persoanele special rnduite (un fel de supraveghetori) care se ngrijeau de cele trebuitoare fiecrui frate, acordau ngrijiri celor bolnavi sau mngiau si mbrbtau pe cei obositi si stbiti de ostenelile vietii monahale. La ceasul al X-lea se adunau n sli specjal amenajate, unde sv:qeau slujba de sear, cntau imne si psalmi i ascultau cuvintele celor mai destoinici, de egrf sefii peste grupurile de o sut de cfllugri. Paladie area s slun ca: ,,Atunci, cnd se opresc din lucru, la ceasul aI D(-le4 se pot auzi imnele cae rsun din fiecare ncpere (unde se adun clugrii, n.n.), n asa fel, nct crezi c te gsesti n\at n ra!. Ct dspre biseric, n ea nu se merge dect duminica. Ct weme ntiul

preot este n via!, nici unul dintre ceilalti preoti nu svrete


Sfnta Liturghie, nu predic, nu judec; ci ei nu fac altceva dect s nsoleasc n linite pe protos." 1 Dup rugciunea de la ceasul al lX-lea se lua masa n linite, pstrndu-se rnduiala de a merge la mas n grupuri de cte zece. Hrana consta n legume, fructe i pine. Cei btrni primeau i vin. Acetia primeau si seara hran. Dup mas se cntau imne din Sfnta Script. Clugrii se retl#, geau la chiliile lo unde puteau mne n camera comun sau
s se retra n camerele lor unde rmneau on la miezul noplii, cnd se adunau din nou la rugciune. Aceasta dura pn la jumtatea noplii. Unii se rugau pn n zori. Ct priveste ascultrile, acestea erau diverse: n grdina de legume, n livad, Ia vie, Ia brutrie, la buctrie etc. Unii m-

I :

I Paladie, H.L., 7, 2-5, la Vencent Des prez, I non{tdstt VNnfif, ts vdghus lusqu'au c|;ce dw.s, col. Spirih/.lit oriental?, nl. 72, Abbaye de Bellefontaine, 1998, p. 587. : Fericitul leronim, Ep. Ad. Dustochin.

pleteau rogojini, leseau, coseau haine, sau confectionau sandale. A\ii copiau Sfnta Scriptur, fcnd n aa fel ca fiecare clugr s aib cte un exemplar aI Bibiei. Economul gereral primea produsul muncii si rnduia cIugrii la diverse asculti pentru cte o lun, plin intermediul sefilor peste grupurile de cte zece. Vizitatorii erau primili cu.mare ospitalitate. Puteau s mn n mstire o sptmn, fr s lucreze. Dac tmneau mai mIt, erau invitali s lucreze n livad, la cuptorul de pine saunbuctrie. Nitriotii aveau deosebite preocupfui cfuturfueqti: pn i vizitatorilor tiutori de carte,li de ddeau cr,ti s citeasc pe durata ederii n comunitate. Acetora nu li se permitea s s stea de vorb cu allii mai mult de o or, spre a nu se deda la vorbire desart. Paladie (op cit. c7) relateaz c n comunitatea din Nitria se gseau gi doitori. Nu este exclus ca pentru frati si pentru vizitatori s fi existat un sistem organizat de asistenl medical. Ca o concluzie general a sistemului de viat din mnstirile Nitriei ar putea-o constitui cele scrise de Rufin (care a vizitat comunitatea n 397), care spunea: ,,Ei (clugrii) locuiesc n case diferite, dar rmn strns uniti i de neseparat prin inim, credin[ i prin caritate".2
Cf.

Paladie, op. cit,

p.25

Adalbert de Vogu, op. ct , p.365-

Page 54 of 137
Arnun a qpat un adevmt sistem chinovial. Nu Sfrntului inspiratie este de pahomian. Comunitatea din Nihia a luat fn 1"-,; perioad _cu fondat de Sfrhn'ah".i-i; Tabena. Sntul Amun a fost $ el un creator d; il"aim chinovial, din pcate sistenul lui nu s-a has,"is;"stti.

Merit remarcat faptul c nnduiala

cpta harisme deosebite: din ne$tiulor de carte avea s stie deodat s citeasc, ajungnd s recite Sciptura; va primi

r-a .olromlnt pe

L;omunitatea din Nihia a fost otdeauna n omuniuire ar su {in Henmopolis Pava (Dananhur, ,"t ra r m. de l\rbaa. In comumtatea aceasta au fost alesi si gpyopt, cla" {e rc vremea Slntului Atanasie cet ntare,

gp*pq"l

lrragonrs.
8.

*l-*t"i

Awa Or i comunitatea sa

p-ustiul Nitriei bia u aahoret pe nume Or. Era !e toli anahore pentru via{a lui deosebit- Sfnt rea ftomana va avea cuvinte pline de admiratie desore e, n osemnrile sa-le. Fusese cenicul lui Ad"". S;;; dnfi"q de Paladius, cae nu l-a mai gsifn ."-; vratat r a ht o weme n pustiul Nihie|"i"t, Mlania l_a cunoscut personal pe acest mare aw. Despe r se soune c nu a minlit niciodat, nici nu a jurat, nici nu s_a iuat nici nu a blestmat pe cineva, nici nu a vorbit cuiva ft,r ne necesar s-i vorbeasc.l Cad a aj'rns la maturitate. ..vsta -Monachorum adevatei mbtrnid" (Historia i" nt" s-a artat ua nr care i-a poruncit s prsesc ristiJ penu a se slabili ntr-un loc mai populat, uade: i va "pe-ctr converti peste atli va fi pus mai-m-are iir cer,rri. rsro i a$guI c nu va duce lips de nimic. Or se stabileste -intr_un loc populat conshuiete o colib, planteaz pomi si gontmu vra sa anahoretic. Cd a fosl vizitt de autonil lstoner clugrilor din Egrpt spre drihl secolului al IV_le conducea o comuitate de o mie de inonahi.2 pe atrnci. n vrst de apmape g0 de ani, ,vea o barb alb cac alung.ea pr4la piept i cu o fa aa de strlucitoare. nct. atuncr cind iil vedeai erai intimidat" (lbidem, eodem loco). V
gyqosqut

\i

darul vindecrilor i al alungrii duhurilor rele, ceea ce face ca n jurul lui s se adune mu{i clugri. ,,Mutarea lui Or este, desigur, un fapt nou, att prin chemarea de sus care determin aceast mutare, ct i prin demersul care duce la ndeplinirea chemrii si situatia stabil la care duce respectivul demers".r Nu se cunosc mai multe amnunte referitoare la via{a dn interioul comunitlii de sub ndrumarea lui Or. Se stie c se mprteau zilnic i c ospitalitatea era deosebit; cnd pelerinii veneau din abundent, erau mobilizati toli fratii din cadruI comunittii. Comunitatea lui monahal se remarca printr-o ospitalitate deosebit. EI nsui spla picioarele oaspetilor si-i servea la mas, nu numai cu bucate, ci i cu sfaturi din Scriptur.2 Se pare c membrii comunittii arwei Or purtau vesminte albe. Awa Or era un om de o modestie deosebit. Se spne l ,,Pateric" c awa Sisoe i-a cerut lui Or un cuvnt ile nv!tur. Iar acesta i-a zis: ,,Ai ncedere n mine?" ,,Am!", i-a spus Sisoe. ,,Du-te i ceea ce m-ai vzut pe mine fcnd, f si tu!" ,,Ce s vd printe, la tine?"Si i-a rspuns btrnul: ,,Cnd weun gnd semet sau de mndrie va ptrunde n tine, analizeaz-fi contiinla dac ai pzit toate poruncile, dac iubeti pe wjmaii ti i te ntristezi de scderile lor si dac te socotesti pe tine rob netrebnic si mai pctos dect toti. i chiar dac le ai mplinit pe toate acestea, nici atunci s nu cugeti cele semete, tiind c semetia toate le drm."5 Cu Or, asistm nu numai la nfiintarea uneia dintre primele forme de viat monahal cenobitic dar si la una dintre formele monahale cnobitice n afara pustiului. Trebuie etinut un element foarte important: ,,annitatea" lui Or nu era o simpl comunitate, ci un fel de asociafle de mnstiri - Ta monasteria
wnkotesn.4
r Adalbert de Vogu, IlTsblre lilrain ifunwnnsnt nowstqe ldans
I'antiguit), vol. III, Les ditions du Cerf, Paris, p. 343.

mffi

MonndwrwL... D, 32,

t
2

Paladiels, @rs,, 9,

Eidaria trlqnclwwtt-..,

ffi-lap.n,gpcric,Etl Alba-llia n 289.


vol. tr, Fesh:gie, p. 29.

Vogu, op. ctf, p. 546.

I mae,n, p. rSt. ' fibtorir, nwLodwlst h. Awpto, 2, 2, text gec. Apud Adalbert de

Page 55 of 137
9.

Awa pamvo

Este un alt ucenic al lui Amun, n muntele Nitriei. S-a nscut n anul 505 si a ajuns preot. lntre virtutile acestuia, mai mult dect to{i, mai mult chiar si dect maele Antonie...1 Era un om detasat complet de ceea ce nsemna bani. Cu privire la aceast detasare, Paladie istoriseste ceea ce ia elatat Melania. Aceasta, vizitnd pustnicii din muntele Nitiei si ntlnindul e Pamvo, i-a druit 300 de tire de argint. Btrnril a binecuvntat-o, continund s mpleteasc ramuri. sounndu-i: ,,Dumnezeu s te risplteasc'. Apoi, a dat sumjde bani ucenicr:lui u, Origen, spre a o tdmite comunittilot monahale din Libia si din insuie, pe care le considera iriai srace. Vznd c nu i-a acordat mai mult atentie Dentru darul
ce

Paladie i contemporanii

lui semnaleaz ,,siguranta n cuvnt

ptostituat, a nceput s plng. Iar cei ce emu rnpreun cu el, l.au ntrebat de ce plnge. Iar el lea spus: ,,Din dou motive: unul 6$te pienarea acelei femei i cel deal doilea este c la mine nu tn constatat atta nevoinl pentru a p]cea lui Durnezeu, ct
{u acea femeie

pentru

a plcea celor

desfrnati".l

nseamntoei sute de lire". Fr s ridice capul de la munca sa. btrnul i-a spus: .,Cel cruia i-ai dat, n-are rievoie s-i numere. Cel ce msoar muntii, cunoate cu att mai mult cantitatea argintului. Daj mi i-ai dat mie, bine ai spus. Iar, de i-ai dat lui Dumnezeu, Care n-a trecut cu vedetea nici mcar cei doi bnuti ai vduvei, mai deglab, taci!". Melaniei, i-a druit cosul spunndl-i: ,,Primeste acest cos din minile mele ca s-ti adci aminte de mine, cc altceva nu am s-ti las,,. $i si-a dat'duhul. Ea anul 573. Paladie spune c Melania l-a dedus n mormnt. pstrnd cosul n mnstirea fondat de ea n Ierusalim.2 Se spune c awa Pamvo era att de smerit, nct a cerut lui Dumrezeu s nu-i dea vreo harism, si Dumnezeu att l-a slvit. nct fata lui shlucea ca fulgerul si era n smereria lui ca rut mpmt pe tuon (Pateric). Se spune cla awa pamvo au !renit niste fryf, prelentndu i virhr$le (postul, milosteni4 rugciunea eic.) qi ntrebndu-l dac se vor putea mnhri. Dup muli chibzuint Pamvo le va spune: ,,Toateiunt bune, dar de veti pzi constiin
fata de aproapele, asa v veti mtuj". Invitat odat laAlexandria de Sfntul Atanasie, si cobornd n ota,!, avva parnvo vznd o

fcut, patriciana Melania i-a zis: .Printe, re c stii

Pamvo a murit la vrsta de aptezeci de ani n timp ce mpletea un co, fr s fi fost bolnav. Paladie a a.flat de la ucenic lui Pamvo Origen i Amoniu, c nainte s moar Pamvo a spus: nDe cnd am venit n acest loc pustiu, mi-am cldit chilia i am locuit n ea, nu-mi amintesc s fi mnct pine ,,n dar", din afa de minile mele si nu mam cit de vreun cuvnt pe care l-am. grit pn n acest ceas. S totui, plec la Dumnezeu ca unul ce n-am nceput nc s am devrata evlavie fa! de Dumnezeu.r2 In viziunea acestui anahoret, adevfuata evlavie fa! de Dumnezeu ncepea dup mplinirea exigenlelor morale fal de semeni care constau nainte de toate n a nu fi poumd. penlru nimmi in a mt sptnte ureo umbd' deartd satL chiar Ia LatI ei,
d,o,r

care ar

moralitlii, adic determinat de mplinirea poruncilor, nu


suplinete evlavia, ci ne pregteste pentru evlavie. 10. Sfntul Macarie

regrete i mustufui de contiin!. Comportamentul n limitele

putut decta pe cinea si, prin urmare, s creeze

Alexandrinul si comunitatea din Kelli

Comunitatea cunoscut sub numele de Kellia a luat nao prelungire a comunitli din Nitria, unde monahismul. nitriot ia atins culmea. Aici, n Nitria, se adunar mul1i clugri, nct nu mai exista linitea care era existent cu zece ani mai deweme. In 558, n dum spre Alexania, Sfntul Antonie a trecut pe la Amun. Acesta i-a comunicat ngdjomrea privind problema linit n comunitatea sa. Dup masa de prnz, Ia ceasul aI XJea (orele 2-5 dup amiaz), la propunerea lui Antonie, cei doi bUni au pornit n linie dreapt prin
tere ca : Priail egp., o
ed.

Pahdius, opc, p. 20.

.cit,p.28.

Paladie, Ist'rq, Ltacd,

rom., p. 240. 10, .trad. rom., p. 28.

Page 56 of 137
pustiu. La apusul soarelui s-au oprit. Sfntul Antonie l-a sftuit
pe prietenul su, awa Amun, ca colo s pun bazele unei noi comunitli, ceea ce s-a i realizat: o comunitate de chil, de
s scrie

Rufin, care a trit n Nitria si Kellia ntre anii SZ5-598. avea urmtoarele despre modul de via al c.lugrilo de la

Ctrilii:
,f iecare rmne la chilia lui. Mare este linistea, mare este linistirea! Numai smbta si duminica ei se adun la biseric si s_e vd unii pe altii ca si cum au ajuns n cer. Dac cineva lipsesie din adunare, ei nteleg ndat c-l mpiedc s vin lieo problem de sntate si toti merg s-l vad, desigur, nu toi deodat, ci n momente diferite, fiecare aducnd ceea ce are la ndemn; dac nu aduce ceva, poate s spun celuilalt un cuvnt, n felul n care ungeau cu ulei atletii n vederea luptei. Trebuia ca unii monahi s fac treipatru mile pentru a se ntlni cu ceilal$ la biseric, att sunt de departe unele de altele chille n care locuiesc, dat dngostea la ei este asa de mare si att de mare iubirea pe care o au unii fa! de allii !i pentru toii fra!, nct toat lumea i admir si-i d drept exemplu. prin urmare, dac se ntmpl c cineva wea s locuiasc la ei, ndat ce a"fl aceasta, fiecare sare s-i ofere propria chilie.'.l. Chille au fost un.fel de sihstrie a comunittii din Nitia. Aici, Rufin de Aquileea a tradus n latin ,,Istoria monahilo din E$pt" (scris ntre 594595 de un auto al crui nume nu se cunoaste). Sfnta Melania cea Btrn a mas n aceast comunitate timp de ase luni la cumpna anilor 373-574. Cu aceast ocazie a organizat acliunile de ajutorare a clugriior otodocsi retrasi n pustie n timpul persecutiei dezlntuite de arieli. Tt aici au mai trit Fericitul leronim si Paula, n 585. paladie avea s triasc n Nitria si la Kellia timp de nou ani, ntre 590-599. Tot aici a trit i Evgrie Ponticul. Merit spus cteva lucrud despre toti ace$tia cel putin ntr-o not. Cel care a jucat un rol foarte important n viata comunitt de la Chilii a fost Sfntul Macarie cel Tnr sau Alexandrinu. care cteva zeci de ani a fosL superiorul comunitt. Acesta s-a nscut n Alexandria prin anii 296-297. Se pare c n Alexandria a fost vnztor de dulciuri; i a intrat fu pustiu prin anii 528-335 se i pare c a mbrcat haina monahal din mna Sfntrlui Atonie
L

unde i numele Kelli dat, ntiegului sit unde a existat comunitatea. Ea la cca. 18-20 km. la sud de Nitria, la intrarea n pustiul libian. Cei care terminau perioada de noviciat (5 ani) i doreau un regim de vja! mai izolat, puteau s se retrag Ia Chilii, ducnd o via! mai singuratic. Aici pustiul era mai pulin populat dect cel din Nitria, lsnd posibilitatea ca fiecare monah s-si zideasc chilia ct mai departe de vecinul su. Chilia propriu-zis era, precum astzi n Muntele Athos: o cas cu cel putin dou ncperi (din care una servea drept paraclis), mprejmuit de un zid de crmid. ln curtea chiliei era spat o fntn (apa se gsea.la 5-6 m. adncime) si era amenajat o grdin de legume. ntr-o chilie locuiau unul sau mai mulli fra,ti. n situalia n care locuiau mai mutli fta{i, locuinta avea mai multe ncperi. Traiul mai aspru, a fcut ca la chilii clugrii s nu depeasc cifra de ase sute.l Ei se gseau n legtur continu cu Nitria (de unde primeau, de altfel, pinea) qi cu comunitatea scetic. n mijlocul comunit! de la Chilii era biserica. Smbta seara comunitatea se aduna la biseric,lund masa n comun. Apoi se ncepea privegherea, care se continua, dup miezul noptii cu Sfnta Liturghie. Rugciunea comun era prezidat de preot (aici au fost totdeauna preoli putini), foarte respectat, dar neimplicat n probleme gospodrcgti i administative. 1n restul sptmnii, clugrii si fceau rugciunile ia chilie n cadrul programului obinuii de munc, de rugciune i de studiul Scripturii existent n comunitate.2
l r In -^^ cnd Paladie ajunge la Kelli. comunitatea fiind n perioada 290, ei de nflorire, acolo vieluiau 600 de calugari. Cf. Isori4tfi.sic4 VII, tmd: rom., Pr. Prol Dumitru Stniloae, Bucurefti, 199, pp. 25-25, Pentru mnunte pdvind viata clugrilor de la Kellia merit citit cartea lui Antoine Gu llomor,l, O1gnleaE,t1nonzft{, aprut n versiunea romneasc Ia Anastasia, n 1998, n tmducerea lui Constantin Jing.

ustoa monnrunaarrt.2,

2, 3

6;,sffi.".

Page 57 of 137
n comunitatea din Qolzum (dup cum spune martimlogul copl cae, dupprerea lui Ivan Gobry ar putea confunda pe Macarie Alexandrinul cu Macarie cel Mare). I Se pare c de la Qolzum a vent la Schit unde, de altfel, a fost hirotonit preot. De aici avea s se mute, pentru o vial mai aspr, la Chil, unde' ns, a fost ales superior. Cele mai multe mrtudi despre Sfntul Macarie Alexandrinul ni le-a lsat Paladie n ,,Istoria Lausiac".z Acesta l-a cunoscut personal. El tria atunci cnd Patadie sa stabilit la Chil (390), Uecnd la cele vegnice dup trei ani. Paladie va preciza c cele consemnate despre Macarie provin din ceea ce !-au spus a{ despre superiorul lor, din ceea ce i-a elatat Macarie si din ceea ce a vzut el nsusi; Paladie t descrie pe Sfntu.l Macarie astfel: ,,Ea mic de statur, aproape lipsit de pr pe fat: doar deasupra buzelor i la marginea de jos a brbiei avea pr. Cci, din pricina nevoinlei covrsitoare, nu-i odrslea nici pnrl n barb. $i avea aizeci de ani de cnd se botezase."S Sntut Macarie er foarte interesat s ncerce toate formele de ascez. Aa se explic faptul c i construise mai multe chil n pustiu unde practica diverse forme de ascez. Avea o chilie la Schit, n partea ,,cea mai dinluntu-l pustiei". alta n pustiui libian, alta la Chilii. si alta n muntele Nitdei. Unele chilii eau fr ferestre. In ele petrecea n Poshl mare. O chilie era att de ngust, nct nu-i putea ntinde nici picioareie, iar alta mai larg n cate primea oaspef,i. Spre a-i nvinge somnul, nu a mai intrat n chilie douzeci de zile, suportnd arila zilei i frigul noplii. Se spune c i s-a ntmplat s omoare un tnlal carel pigcase. 9a cit c a ucis viat i spre expiere, a mers ntr-o balt din apropierea deltei unde a rmas dezbrcat timp de sase luni spre a-i da trupul hran tntarilor i mutelor. $a ntors la chilie desfigurat, ct fiatii Lau recunoscut doar dup voce. Auzind c monah din Tebaida duc o via! foarte aspr, ntr-un an, Sfntul Macarie a mers timp de cincisprezece zile prin pustie pn a ajuns la mnstirea Sfntului Pahomie din Tabennesi. Fr s-i spun
cel Mare
Ivan cobry, op.c, p. 245. IstmlnlnastL,18, trad. rom., pp. 39-40. I [bIern,p.47.

cine era, a cerut Sfntului Pahomie s-l primeasc n comunitatea lui care atunci numra 1 500 de fraTi. A fost

pdmit cu gleu din cauz c era deja n vrst. Sf. Pahomie considera c un btn nencercat nu mai putea fi modelat de rnduiala mnstirii sale i nici n-ar fi putut s se adapteze la progtamul aspru de mnstire. n timpul Postului Mare, ns Macarie i-a
impresionat pe to!i, pn la nelnite, ct postea. Atunci Dumnezeu i-a descoperit Sfntului Pahomie adevrata identitate a Sfntului Macarie. Pahomie a mers la Macarie i i-a spus: ,,De mu4i ani am voit s te vd. {i mumesc pentru c ai ntit pe fi mei, ca s nu cugete ceva mare despte nevoinlele lor". Sfntul Macarie ajunsese la o nlelegere deosebit cu animalele. O hien i adusese o piele de oaie pentru c-i vindecase puiul de orbire. Paladie avea s-o vad la Sfnta Melania care o primise n dar de la maele ascet. Macarie devenise celebru datorit darului alungrii demonilor i al facerii de minuni. Paladie spune c Sfntul Macie ,,a tmduit att de mul[i ndrcili, nct nu li se tie numrul". lntre cele spuse de Paladie despre Sfntul Macarie merit s redm iurmtoarea istorisire: rla acest Sfnt Macarie m-am dus eu odat i l-am gsit n afara chiliei lui lng care sedea un preot al satului, al crui cap ntreg era mncat de boala numit calcer i i se vedea chiar osul din frunte. Venise, deci, s fie vindecat. Dar Sfntul nu a primit s se ntlneasc cu el. L-am rugat, deci: ,,Te rog, primeteJ, ai mil de el i rspunde-i!" Iar el mi spuse: ,,Este newednic s fie vindecat. Cci i s trimis boala spre rv!tur. Dar, dac voiegte s fie vindecat, convingel s se opreasc a mai svri Sfnta Liturghie. Cci a svfuit Liturghia, curvind.Si, de aceea se pedepsete.$i Dumnezeu l vavindeca." Cnd i-am spus aceasta celui bolnav, acesta i;-a nvoit jurnd s nu mai mplineasc slujba preotiei. Atunci i-a primit i i-a spus: ,,Crezi c exist Dumnezeu?" I-a rspuns preotului: ,,Da". ,,N-ai putut s nu-!i bali joc de el?" I-a rspuns: ,,Nu". $i ia spus: ,,Dac-!i recunoti pctul i ie4ia ce ti-o d Dumnezeu.pentru acest pcat, de aici nainte caut dreptatea". Pleotr.l s-a angajat c nu va mai liturghisi i c va reveni la starea de mirean. $i, numai

Page 58 of 137
aa -a. pus 1na pe cap si n puline zile s_a vindecat si i-a oescut ptuul i a plecat sntos.rl Sfntul J\4acarie i nteaga comunitate din Nitria si Chil au a\'n mr re. de surit n timpul persecutiei lui Valens, 'si duo ce scaunul arhtepiscopiei de Alexandria a fost ocupat cie lAus. cl l_l$gryat pe perru farete SfntUU et"nusi ceilr,fare :i" anul 375, Sfntu a fost alungat, de atful, ., iti ,I .;t;.;i ex ar, lmpreun cu cellalt Macarie, ntr_o insui diriDeita Nilului, locuit de pgni, pe care ia convertit la creJn_.tpn" r / / ranrul.a revenit la Chil, unde a murit prin anii 5g5-3g4. Snle_9laritrl aI tV_lea si n."p"t rf J".ffi", rycotutui ""i"t ..9Tt*,jt. din Nitria i Keltia car sa"io"eit emaoe pl linia ortodoxiei Sfntuli Atanasis au avure srueritai{i " patriarhului Teofil al Alexandriei. Din n"f"cir", .ct irr" (451) avea s divizeze comunitatea de laKellia n dou. lalcgdo.n g::*:'jlfl ".lil ritria si Ketlia, fnd paruclpat la toate evenimentele care "p,*neaeAre*"d";; au mrcat maele centru bisericesc egptean. 1n ciuda faptului uu u*t purt .J " Breurap, aceste comunitti au dinuit chiar dupa cucerirea Egiptului de arabi (640), pn prin secolul al Vl[.lea. tar mutt sute de ani situl n care sa gsit comunitatea din da,lu.lr. n_anii'60, Se}iifostredarii aglicultur, cut"d,"men;;#ri m veoerea autorittile egiptre u descooerit pe suprafte foarte extinse urmele chililloiacopete e-"iipJ prstiului. O parte din aceste vestig tosi corrie*at"-,; duse n circuitul turistic. "r,

'at

;r'

11. Sfnhrl Macarie Egipteanrl si

comunitatea diriS-chit

(Siriet, n copt,,9ketis, n greac, Sceficus, n ,-.. lyr^tiul sc.elic lalnaj t-n arab se numea ,,Muntele nitriului,., apoi ,Valea (Wadi n marele {.l*: km. sudNatrum) se gsesre tm. de p"ii, iiUi"", i" 'OO cc. 100 de Alexand"riu, Nitia si 4t I;. d;
adsd/4stto,, I, 34, ed. Mommsen, e.C.S. Eusebii -^_-" opera,2/2, p. 1005 fi urm.,lavincent Des pr*, " 'I

l'tutdti,,p.'as.

:llf*,.{tf-ry

*.,iidt.

Kellia. La schit se poate ajunge pe drumul caravanelor, att dinspre Nil, ct si dinspre lacul Maeotis. Este o depesiune care se gse*e la 20 m. sub n ivelul mr, dispunnd de cteva mici lacuri. Acolo se gsesc zcminte de nitriu, exploatat pn n secolul trecut. Tinutul este mult mai arid dect cel din Nitria. Apa se gseste cu gleu i de acolo, altdat nu era nici o cale de comunicare cu alte localitli. Se pare c aceast singurtate au preferat-o unii clugri, veniti probabil din Nitria. Nu se cunoaste numele primilo vietuitori din Schit si nici anul venirii lor aici. Celebritatea comunittii din Schit se leag ins de numele si personalitatea Sfntului Macarie, supranumit ,,cel Mare", ,,cel Btrn" sau ,,Egpteanul" (dup Pa.ladie). Elemmte despre viata acestui aw e$ptean gsim la Rufin de Aquileea n ,,Vielile clugrilor din Egipt" la Patadie n ,,Istoria Lausiac" i n ,,Via Sfntului Macarie" scris de Serapion, episcop n TYnuis, fost ucenic al Sfntului Mcarie (este alt Serapion dect cei din Tebaida si dect Serapion Sindonitul). Potrivit celor trei surse, Sfntul Macarie s-a nscut ntr-un sat din Egiptul de Sus, prin anul 295, tntro familie crestin foarte evlavioas. De mic a fost atras de viata anahoretic, dar, spre sfrsitul adolescentei, printii l-au cstorit, sotia murindu-i la scurt weme dup cstorie. ln timpul cstoriei, cei doi soli si ps tmser castitatea. Dovedindu-se evlavios, ntre timp, Macarie a fost hirotonit diacon. Nu dup mult tip de la moartea soliei, au tecut la cele vesnice i print tnruui Macarie. Acum Macarie a primit deplina libertate s se consacre viet anahoretice. Dup ce a mpr,tit averea sracilor, se stabili n afara satului, ntro chilie singuratic, sub ndrumarea unui btrn anahoret. Macarie abia trecuse de douzeci de ani. Vznd rvna acestuia pentru virtute, btrnul anahotet a constatat c ucenicul su putea s duc viata anahoetic de uiul singur. Si La sftuit s se stabileasc la marginea satului vecin. Impresionaf, de virtutea tnrului diacon retras n afara satului, autorittile din sat au fcut toate diligenlele pe lng episcopul locului ca diaconul Macarie s fie hirotonit preot. Prin urmare, episcopul l-a hirotonit

Page 59 of 137
pleot pentru satut su.1 Paladie rclateaz ns c Macarie a fost hirotonit preot la vrsta de 40 de ani,2 cnd fcea deja dovada c primise darul alungrii duhurilo necurate i al prezicerilor. Oricum, fie c fusese hircnit preot n satul r vecintatea cruia se retrsese, fie c a fost hirotonit dup ce a intrat n mo^nahism, Sfntul Macarie a fost unul din preoJ de la Schit. Inc din perioada locuir lng satul unde fusese trimis de ndrumtoru su, Sfntul Macarie fcea dovada darurilor sale deosebite, urmare a nevoin{elor sale; dar, tot atunci a a avut parte de o situalie imprevizibil i n acelai timp nefericit. O fat din satul unde si avea chilia Sfntul Macarie, sedus de un tnr, a rmas nsrinat. lntrebnd-o prin! cine este cel cu care a rmas nsrciat, s scape, eventual, de pedeaps, tnra a spus c tatl pruncului care se va nate este pustnicul de la maiginea satului. Acesta se bucura, ns, de mare autoritate. Plobabil, gndise ea, lui nu-i vor face nimic prin{ii. Dimpotriv, bietul om a fost maltratat, obligat ]a cauliune i s munceasc pentru ntrelinerea glavidei i, ulterior, a pruncului. Sfntul Macarie a acceptat aceast umilire, muncind ziua i noaptea pentru ntreinerea feme. Sosind sorocul s nasc, tna a rmas n travalie mai multe zile i nu a nscut pn ce nu a spus c monahul era nevinovat, dnd numele adevratului tat al copilului. Aflnd tot satul urma s vin la chilia lui, s-i cear iertare pentru modul n care se comportase cu el, Macarie a pfusit satul si a venit n Egiptul de Jos, stabilindu-se la Schit. Dra anul 525, ei avnd vrsta de 50 de ani. Dup scurt weme de locuit la Schit nto pester, Sfntul Macarie a strbtut cei peste 400 km. de deert pn la Qolzum unde l-a cunoscut pe Sfntul Antonie care l-a primit cu o male dmgoste si i dat sfaturi. Dup un an, tnrul monah a revenit Ia Qolzum, cernd s fie primit n comunitatea printelui monahilor.
1 lnformatia privind hirotonia lui, pe cnd era n sa! vine din relatrie autobiogafice ate Sfntului Macarie consemnate n Pateridl), Ed. rom., p. 129.

Palade, op.

cli.,17, p. 36. Cele relatate de Paladie sunt auzite de el de

Sfntul Antonie La mbrcat n vesmntul anahoretului. ia dat toiagul su, dar l-a ndemnat s se ntoarc la Schit, unde avea s devin pstorul unei mari comunitli. Curnd, n jurul Sfntului Macarie s-au adunat multi clugfui, comunitatea ajungnd s aib patru biserici i aproape 10.000 de vieitori. Nu se cunosc amnunte privind rnduiala de Ia Schit. Nu era ns o viat cenobitic. ln Schit, Sfntul Macarie a trit 60 de ani, pn la moarte, n anul 390. A avut o activitate deosebit, nu neaprat datorit calittilo51s 6g.rizatorice, ci datorit mai degrab prezentei sale harismatice. In Pateric, se spune despre el c devenise un fel de Dumnezeu pmntesc. ,,Cci, precum este Dumnezeu acoperind lumea, aa se fcuse avva Macarie acoperind greelile ce Ie vedea, ca si cum nu lear fi vrut, si pe cele pe cate le azea ca i cum nu le-ar fi auzit".l Sfntul Macarie avea daruri deosebite, cum ar fi: darul facerii de mimni, al vindecrilor si al alungrii duhurilor necurate. Paladie scrie c a auzit desore Sfntul Macarie c a nviat un mort sprc a convinge un eretiC de nvierea mor,tilor pe care ereticul o contesta; acelasi Paladie rclateaz mprearea n care Sfntul Macarie a zdmicit lucrarea unui ma$cian pgn care a transformat sotia unui biet crestin n iap. Sfntul readuce femeia la forma ini{ial prin rugciune intens i prin shopire cu aghiasm, spunndu-i: ,,S nu prseti niciodat Biserica. Cci acestea ti sau ntmplal pmtru c nu teai apropiat de Sfintele Taine ciirci sptmi". rheabilitatea la Iucrarea satanei este dtect legt de apropierea sau ndeprtarea de Dumnezeu. Si apropierea cea mai real i cea mai eficient este n Sfintele Taine. Sfntul Macarie avea darul proorociei. Paladie relateaz c n apropierea Sfntului Macarie se nevoiau doi anahoreti. Cel carei era mai apropiat loan, a ajuns driar preot. Acestria, Sfntul Macarie ia spus nto zi: ,lscult-m, frate loane, vei fi ispitt s te va ispiti duhnl iubir de argint. Asa am vzut.Si tiu c de m vei asculta cu rbdare, te vei desv"arsi n locrl acesta si vei fi slvit i biciul nu se va apropia de locasll tu" (Ps. 90, 10). ,,Dar, de nu m vei asculta, va veni azupra ta sfritul lui Ghezi, de a cfuui
I Pdttc,

la clugrii din Schit. El nu l-a cunoscut personal, ca pe cellalt Macari, acesta murind cu un an nainea venirii sale la Schit (59G591).

st,p. tzz.

Page 60 of 137
boal vei si suferi" (Regi 5, 27). $i s-a ntmplat c, dup cincisprezece-douzeci de ani de atunci si dup moartea Sfntului Macarie, acela n-a ascultat' A fost cuprins de lep peste tot upul i a murit aqa. Sfntl Macarie era un mare rugtol' Foarte des avea momente de extaz si ,,vietuia mai mult weme n Dumnezeu, dect n legtur cu cele de sub cer" (Paladie, op. cit.' pp. 5639). S spune c el avea.o rezistent deosebit la toate fomele u ni.airare i privaliune i la cet mai dure forme de 19piti19 de ctre duhurile necurte. Smerenia lui cutremura pe diavoli. ,,Numai cu gndul vostu cel smerit v deosebili de noi.s biruiti"l ave s-i spun un diavol care a devenit neputincios cnd ncercat s-l sfgie cu un cutjt. Blndetea, buntatea si iubirc lui fati de frati erau virhrSle care impresionau pe to$, dincolo de celelal daruri cu cae ftrsese nzestrt de Dumnezeu. Nu mustra pe nimeri' Vorbind numai cu blndetea caracteristic, confat si ucenic lui pricepeau ce trebuie s iac spre a se mntui. Se spune despre el, c mergnd la un ftate bolnav, l ntrebat ce dorete s mnnce. Si el ia rspuns: o prjitur; lucru gu 'de neimaginat n regimr:l alimentar de adevrat de neacgptat si la Schit Cu toate acestea, Sfntul Macarie a plecat spre Alexandria (alistanl de 60 de km.) i cu pulinii bani pe calei. avea, a cumpiat bolnavului prjitura.dorit, pe care ia drutt1 cu 9 bucurie nemainlnitl la un sihastru.2 Vorbi::d despre buntatea care trebuie s domneasc ntre fra$, alwa Macarie avea s un* ,,dac ne vom aduce aminte de rul pe care ni lau fcut nou oamen, alungm de la noi puterea aducer aminte de Dumnezeu. Iar, dac ne vom aduce aminte de rutfle diavolilor' vom fi nevtma$".3 Am putea ntelege c secretul blndeti, aI bunttii si al tuturor virtutilor Sintului Macarie, "tnrul btrn'; er familiaritatea zu numele Domnului nostru Iisus Hdstos. Avva Macarie spune c numele Mntuitomlui n gura cre.stinului"trebuie s fie cum erau mirodenle n gurile femeilor, odinioar: acestea luu n gur mirodenii spre a le ndulci saliva i a face gura plcut mirositoate: (Dac ,,mestecm" acest nume binecuvntat, pronun!ndul n mod constant, e aduce n sufletele noastre for{a, blndetea, si ne descoper cele cereti, el car este hran aductoare de bucurie, fntn aductoare de mntuire, gingia apelor viu-fctoare, blnderea care depgete orice blndele: numele Celui care este n Ceruri, Domnul nostru Iisus Hristos, Impratul mpratjlor, Domnul domnilor, alung din suJlet orice gnd ru, ca o recompens cereasc dat celor carel caut din toat inima.>l Desvrirea n comunitatea de la Schit, ca de altfel, n general, nu era (i nu este) legat de naintarea n vst i nici de lungimea stadiului n mnstie, ci de intensitatea cu care clugr triau n Dumnezeu. Sfntul Macarie povesteste despre doi tineri, frali, de familie bun, veniti din Alexandria la Schit spre nevoin!. Unul era nc adolescent. In trei ani acetia au ajuns la un asa gtad de desvrsire, nct au impre. sionat pn i pe btrnul aw Macarie. i aceasta, fr a sta tot timpul n prejma duhorryricului, mplinind rs nv!tura pe care acesta lea dat la intrarea n comunitate.2 In afaa celor patruzeci si una de apoftegme, legate de numele Sfntului Macarie Egipteanul pe seama lui sunt puse i un numr de 183 de omil (cuvinte) i scrisori, de o calitate deosebit. Acestea au fost ntre crtjle de cpti ale multor asce$ din Orient i Occident. Ele circul n patru colectji. Din nefericire, mai ales n secolul tecut au existat multe dispute privind paternitatea acestor opere. 1n ciuda faptului c maja ritatea patrolo$lor sunt de pere c nu Sfntul Macarie este autorul lor (nte care si regretatul profesor Nicolae Chilescu), printele profesor I. Gh. Coman, bazndu-se pe punctul de vedere al lui Bardenhewr, consider c ,,Omiliile duhormicesti"
Paladie, 17, p. 36. Ivar Gobry, 0p, c,, p. 258, Aceasta sugereaz ideea c duhowric.l n.r pzeasc" trebuie s fie confundat cu directorul de constiint car tbuie "s-l pur gi simplu pe fiul duhovnicesc, ci cel carel ajut pe acesta din urm si porueasc pe drumul virtul, undqsi va exersa libertatea rectigat.

I lbi!n. D. 139. ! Ivan Gobry, op. cl, p. 256.


r Pturr.,34,p. L39.

Page 61 of 137
apartin Sfntului Macarie.l Datoit paternitlii incerte a acestor omilii, nu le-am folosit aici spre a scoate n eviden!
personalitatea de excep{ie a Sfntului Macarie cel Mare. Omiliile acestea au o valoare deosebit, chiar dac nu apar,tin Sfntului Macarie, chiar dac au fost scrise n mediul egiptean sau
cel palestinian.
Ca si n muntele Nitriei, si la Chil, n comunitatea de la Schit au vieTuit mari persondlitli. Apogetmelp PrinSlor pustiei, n bun parte, sunt produsul istorisirjlor gi consemnrilor cIugtuilor de la Schit

Multi dintre ucenicii Sfntului Macarie au ajuns eelebri. Am putea aminti numele ctorva dintre ei: Moise Etiopianul, Pafnutie, Ioan Colovos, Arsenie, Pimen, Daniel, Serapion, Theonas, cu un dintre ei Sfntul Ioan Casian avrd interesante convorbiri, consemnate; de altfel, n parte, n lucile sale. Evagrie nsui a petrecut ultimii 16 ani din via! n cormrnitatea Sfntului Macarie, el nsui avnd n Schit ucenici. Chia dac avea o rafinat educa{ie teologic i filosofic, iar dac el nsui irotonit diacon de Sfntul Grigore Teologul) a an-rt ucenici devenili celebri, Evagrie a al'ut ansa s se mprfie teasc din viala harismatic a Sfntului Macarie, i -s nvtat dq acesta n ceea ce privete nevointele ascetice.z Ar.va Pimen a inhat n pustiu la vrsta de 15 ani, aducnd cu l si pe ceilalti frati ai si. Aceti fra.ti iu construit o mnstire. n colonia anahoretic din Schit, unde aveau urmtoarea rnduial: .noaptea, patu ore de somn, patu ore de munc, patru,ore de cntat psalmi; ziua era mpr,tit, i ea, n trei pr,ti, n care gaoe ore se lucra (aveau diverse mpletituri) pn la
1

ceasul al 6lea, apoi urmau tlei ore de munc intelectual trei ore de munc n grdin, pn seara.l Se pare c Pimen este cel care a fcut prima cole$e de oftegm la Schit. Awa Moise a fost un sclav negru, se pare etiopian (Apoftegma 4), care spre btunele s-a fcut clugr. A fost instruit de awa Isidor. S-a distins fa! de ceila{i monah mai ales prin pocin!, smerenie, blnde{e i ospitalitate. A fost primIl preot neglu hirotonit la Schit. Se spune (Apoftegma 4) despre el c atunci cnd a fost hirotonit i mbrcat n vemnt luminos, episcopul, carc l-a hfuotonit ia zis: ,,Iat, alwa Moise, teai fcut cu tohrl alb". Iar el a rspuns: ,,Desigur, prea sfintite, pe dinafar.
(12-15) i
Ce

bine ar li

haina si demnittile v.zute nu au mare nsemntate n fata ui Dumnezeu dac nu exist curtie interioar.2 La sfatul Sfntului Maca e, awa Moise a mers s sihstreasc Ia Petra. Va fi ucis de barbarii nazici n anul 407. si orezisese modul n care urma s treac din lumea aceasta. iirlo. Sfntul Ioan Casian va consemna n ,,Convorbiriie" sale o parte din nlelepciunea acestui ascet.3 Avva Arsenie s-a nscut la Roma ntrc familie nobiliar n anul 554. A fost nalt salariat imperial, senator Ia curtea mpratului Teodosie el Mae, n Constantilopol i profesor fiilor mpratului, Arcadius i Itronorius. Pe cnd era nc n slujba mpratului, Arsenie l-a rugat pe Dumnezeu s-l nvete cum s se mntuiasc. Si i s-a rspuns: ,g,rsenie, fugi de oameni i te vei mntui". La vrsta de patruzeci de ani va lenunta la fnctjile, stabilndu-se n comunitatea Sfntutui Macarie din Schit pe lng alwa Ioan Colovos. Rmne acolo patruzeci de ani. O perioad va tr n sihstria din Petra. Va prsi Schitul dup devastarea acestuia n 454, stabilindu-se pentru zece ani ia Troia de lng Memfis, apoi trei ani la Canope, lng Alexandria, iar

s m nlbesc i pe

dinuntru", wnd

s arate c

onorurile i responsabilittile publice si va merge n Egipt,

Egwul, W,P.S.B.,

cf. Pr. Pof. Dr. Nicolae A)i!es(ju, Inrmdue Ia ff&ttlut Morcri


vol. 34, Bucureti, 1992, pp. 7-56.

Par. Pnjf. D. I. Gh. Coinan;

Johannes quasten, Cerf, .1963, pp. 236-245.


' Cu studiul

&rffi4ion uu

00rie, vol. III, Bucurc$i, 1988, pp. 396429. Prts tle I'E@, vol. III, Ed. du

viet

si operei

lui Evagrie sa ocupat clugrul occidental,

: Ivan
L.

Gobry, 0p. cif., p. 262.


.s

Regnault

sntmres l Pes iht

Istt,

SJesmes, 1981,
1, 2;

pp. 188-

vietuitor n-Elvetja, Gabiel Bunge. Gratie munc deosebite a PC. Pof. Dr. I. I. Ic Ir., trei din c4le lui G. Bunge, referitoare la personalitatea opera

r89.

Sfntul Ioan Casian,Cqoiiduhttr^fi,I;

trad. rom., P.S.B.,

lui Evagrie au fost traduse

i au aprut la Editua Deisis.

nr. 57, pp. 305-542.

Page 62 of 137
ultimii doi ani din viat din nou la Troia. A muit la vrsta de gS g: *1 i" T{ 14e.@pftegrna 42). sf"h,1A";;i;;;;; b-ru prin strdania lui d a evita tumea. S" ;;;;;. .piscopur reofil, ns"dr ;;""-,_p",t :T ;1r1]i:l din Alexandria. Acestia i-au cerut s le spun un cuvnt de nvitur. Btrnu ia ntrebat: ,,Dac v voi spune cuvnt, l veli impiiJl Da, au rspuns ceilalti. Dac este --r" asa, oriune *ti i"rl gsege,&senie, s nu apropiati,. (Apoftegrna tI J;i:li fralii i.reprogau acest mod'ciudaifu ;,";i;;"". moment dat, e lea spus: ,,Dumnezeu ie ca iufesc, ar ni_ noi oamenii, si cu Dumneeu. a.r. a,"ir-i.i *o*-r-cu mutoane, au numai o voint, pe cnd oamenii au mai muli" vointe..pin urmu.u, ,,r, poi tr" pe oamenii" (Apoftegra r5i. Awa Ion Colovos, adic cel scurt, pentru c era mic de statur, s-a bucurar de o stim deosebii ntre clugrii din Schit datorit arurilor cr.rcai" vn-tat Dumnezeu, dar mai ales pentru la"A"teu si unt"i sa. Se spune despe awa Ioan c- s a un monah b trn venit din Teba. Acesta a luat un bt ;;c.J, nfiqt n pmnt_si a poruncit ucenicului sef ue zi;t.;;; ce blul va rodi. Sursa de ap era departe. Spre a da poruncii, ucenicut trebuia s ptece d ^.,rit*u cu apa n dimineata zilei urmtoae. Trei ani tnrui norii.; pus cteln ulcior de ap la rdcina btutui. i;tr;ii;;', ;ce;; a nverzit i, dup tei ani, a odit. pomului, a dus la biseric si a aat fta$lor, spun"d;"T.id; '' mncati rodr:.l ascultrii', (Aoftegrna i). ' ---*'*' '***r' r' ,gu canava u91cito:',ac un mprat vrea ^_ ^1T1 loy sa-cucereasc o"cetate, mai nti i opregte apa si hrana, nct wjmaii si, ameninTati cu foamete, ,e ..ar". ru ."t parimile.trupegi: dac omul va tui cu wjmas (patimile truDesti) nr vor avea putere asupra lui" 'u
.

";

**;ffiti'.i

mi."1il" : srabitii;;;iil; i;

* ;""iti;;.t*;

t".thilJ;;;il;i

batjocoreau pe motiv c un orn ca el nu putea s prezinte interes pentu stpna lor. Slujtor iau permis s intre la stpna lor dup multe insistente i la potunca acesteia. Awa Ioan ia vorbit despre riscul pe care Paisia i I-a asumat cznd in desfrnae. ln timp ce sttea de vorb cu ea. btrnul a lnceput s plng, ia aceasta l-a ntrebat: ,,De ce plngi, awa?" s nu plng de weine ce vd pe satana cum joac n fafa "Cirm ta?-' ,,Awa, exist pocin!?" a ntrebat Paisia" ,,Da! Atunci ia-m cu tine unde voiesti." Si a plecat cu awa Ioan fr s se pregteasc n vreun fel i fr s dea weo dispoziSe slugilor. Cei doi au plecat spre pustiu. Prinzndu-i seara, awa i-a fcut Paisiei un cpi din nisip i a lsat-o s doarm. S-a culcat si el pulin md departe, dup ce i-a fcut rugciunile. La rniezul nopSi, btnl $a tezit gi a vzut o cale de lumin ntre car i locul unde dormea Paisia, iar nger Dommrlui ducnd spre cer sufletul feme. $a dus Ia ea si a constatat c era moart. Si s-a aruncat btnul cu fala la pmnt, rugndu-se lui Dumneeu i a auzit c ceasrl n care acea femeie a ars dp pocdnld a t-Iomt mai mult dect pocdinla rece rr,:uftola (Apoftegma 45) Despre awa Pafnutie neau lsat informatii Paladius i Sfntul Ioan Casian. 1 Cel despre care avem informa$i n ,,Istoria monahilor din Egi,pt" este altul. El a trrit n Tebaid4 n E$ptul
de Sud.

Schit. A ajuns srac. Din nefericire, a nceput s s prostitueze. A ajuns din nou bogat, cu slugi, dar cu nume u. Clugr au aflat de decderea acestei tinere i lau trimis pe avva Ioan s o sgape de pcat. Ajuns la ea, i cernd s o vad slujitorii l

,i p"Jiii"-;;i'

(Ap".r[ti*
122

Awa Pafnutie din Schit era preot. EI s-a distins, printre altele prin marea strlucire a ,stntei sale (Casian I) i prin cunotinla dumnezeietilor Scripturi (Paladius). Pe de alt parte, Sfntul Ioan Casian spune c, prin atta zel, Pafnutie a ntrecut driar virfulile anahoreJilo; el era mai presus de toti prin dragoste, prin struin! i prin cunoaterea gtiinlei dumnezeiesti.
Paladius, op. cit,4?;trad. rom., pp. 97-102. sfutul Ioan Casian, Cttndt l, I, tmd. rom. n P.s.B. nr. 1990, pp. 142-160.

ln oJtegime se relateaz despre o tnr, pe nume paisia, care bogat si orfan fiind, a ajutt foart";Ji;;;t";iri

7,

Bricurestii

Page 63 of 137
,Avva Pafnutie spunea adesea c omul, spre a dovedi c est credincios i bun, va tebui s cugete la ele pe care le d Dumnezeu, s vobeasc ceea ce gndefte s mptineasc i ceea ce vorbete, deoarece este cu neputint ca ornul cae gndeste sntos si tiete dept s cad n Frselile rusinoase si n rtcirile demonilor lar viata c*e .r erte n acord cu adevrul cuvintelor este ca o pine fr sare (H. Laus. 4Z). Exist o logic. perfect ntre gndirc, cuvnt si fapt, pe de parte, o iar pe de alt parte. exist o legtur ntre tote aestea s adevr. adevrul mntuitor. Atta weme ct exist o elatie dirct ntr minte, cuvinte, fapt si adevrul mntuitor, va fi exclus cderea n comportamente care s fac plcere demonilor. Am dat cteva amnunte. despre acesti ucenici ai Sfntuiui Macarie spre a scoate n evident naltul nivel cultural si duhovnicesc al ucenicilo Sfntului Macarie, care a pstorit comunitatea sa timp de 60 de ani. Din nefericire, comunitatea de la Schit a avut soarta celor din Nitria i Chitii. A fost prdat de mai multe oi de barbarii libieni (407-408; 434;444), cauz din care multi clugri au mes n alte vete mnstiresti sau au fost masacrati. Pe de alt parte, a ^ timpul mpratului fost aiectat de schisma calcdonian. In Justinial, la Schit a avut resedinla pa_ t arhul necalcedonian. Dup invazia arab, patriaihul Venia_ rrr1 din comunittile din Nitria, KeIi (Chitii) 11ef_a9-ur 9 narte i Schit. Viata monahal aici avea s se mputineze, pe de parte, pentu c sistemul semianahoretic al comunittii nu a asigumt o rnduial care s fie respectat de toti si s fi tans_ r.nis pai dgpgtj. pe de att parte aatoritX conaiit;; i-;; de no stpni, de data aceasta musulmani. Dac, l nceput, au acordat anumite facilitti cregtinilor egipteni ,p." u .r,*r" Constantinopolul, ulterior musulmanii, piin fantismut Ior, au redus pn. aproape la disparitie comunittile monahale din Egipt, ca si n restu-l califatului arab. Din aceast rcgiune via mnsteasc nu a disprut. pn astzi mai exist patru mnstiri: Deirabu Maqar, ptocul unde altdat sa aflat chilia Sfntutui Macarie Egam{ Awa Bisri

si una siriac i El Baramus, pe locr:l unde s-a aflat drilia a doi din uceric Sftului Macarie. Am prezentat mai sus perconalit$le ctorva mari asceti egiptmi njurul crora su constitujt vetre mnstiresti. TTebuie retinut c nici una dintre acestea - desi se constituisr n jurul unui mare aahoret - nu avea o viat realmente de obste. Meritul de a fi organizat r:n asemenea sistem monahal i revenit Sfntului Pahomie, oarecum contemporan cu toti ceilalti ntemeietori de comuniti$ monahale.

Page 64 of 137

PARTEAAII-A

ucnprrnnrln

MoNAHTSMULUT

CHINOVIAL

Page 65 of 137

r. SFNTUL PAEOMTE r MONAffTSMUL CHTNOVTAL Comunitli monahale au existat i naintea Sfntului Pahomie; dar Sfntul Pahomie este considerat ntemeietorul monahismului chinovial pentru c a dat comunitlii monahale nfiintate de el o organizare si o doctuin ffu precedent; care au fcut ca sistemul su monahal s dinuie on azi. Despre Sfntul Pahomie s-a scris mai mulidect despre ai$ ntemeietori de viat monahal sau de comunitti monahale. Au ajuns pn la noi patru biografii ale Sfntului Pahomie scrise n limba gleac, editate de Halkin si Festugiere,r dou n limba copt (una scris n dialectul teban b^ohairic, alta n clialectul memfic-sahidic) traduse de Th. Lefort,z o biografie n limba arab, editat de Amiineau si o biografie siriac tradus de J. Bousquet i F. Nau.4 Nu ne vom ocup de originalitatea i ntietatea acestor biografii. Au fcuto editot, traductorii si a{i specialisti. Toate arat interesui mediilor monahale pentru personalitatea Sfntului Pahomie i iradierea gndir, a viet saie i a sistemului su monahal n Orientul si n Occidentul crestin. De aceea, nu ntmpltor ucenic si l-au asemuit cu Moise.

:... : t: . .,:. ':.:.: ri.


..

1 .,,

r:

r Hakin F., Sant Padwnis \ft nmz, n ,,Subsdia hngingtaphiaq,, 19, Bruxeues,1932t Ut u ituilif I Seixf Pdtfune, traor| par AJ. Festugire, n ,Les mohw d'Orstlt,, vol. IV/2, Paris, 1965. L. Th. Lefort, Is 1ta wptu dp sair Padn il ses pvnicrs stewws,n ,,BhlintltW duMusem,,,vol. 16, Louvain, 1945 gi 1956. Alt trducere, cea pe care o folosim si noi n lucrarea de fat, fost fcut de Armand Velleux, publicat la Abbaye de Bellfontaine, n 1984. r E. Amlineau, V arabe ile sointPofme,n duMuse

t J. Bousquet i F. N aV Hi,on ib sai'/,t Plr (une rdaction inedite des Ascefica). Texte gtec des manuscrits, Palis, 881 et Chartres 1754 vec un trduction de la version syrizqre Prolgia Orisral,
M5), Paris, Didot,
1908.

Gun?f()r]/II),1859.

'Annales

Page 66 of 137
n tmditia noash, Sfntr:l Pahomie a fost socotit ntem ietorul monahismului chinovial n Egipt. De fapt, cum spuneam mai sus, viata comunitar a existat n Egipt i naintea lui Pahomie sau cel putin contemporan lui. Suslinem aceasta, bazndu-ne pe o relatare din ,,Yiala Sfntului Pahomie (versiunea copt-bohairic) n care ni se istoriseste c Ia un moment dat a ceiut s intre n complexul de mnitiri (congrega$e) fondate de Sfntul Pahomie i mnstirea Pmampesterposm. r Mai

tului lui Dumnezeu i respectul fa! de semeni. n

acest mod de avedeaviata monaha.l cenobitic, Sfntul Pahomie este cu adevrat printe al monahismului chinovial. Sfntul Pahomie s-a nscut n junl anului 292 n localitatea

trziu, ntr-una din catehezele sale, ucenicul Sfntului Pahomie, Teodor, avea s spun: ,,Noi credem c binecuvntarea printelui nostru Pahomie va rmne cu noi si cu urmaqii notri pentru totdeauna naintea lui Dumnezeu [...] De fapt, ce vem noi n plus dect ceilalli oarireni? Cci, ntr-adevr, ce este ceea ce avem n plus? Faptul c purtm o mbrcminte diferit sau c avem mijlocul ncins cu o centur sau c suntem $upa1i ntr-o singur comunitate? De fapt, exist multi clugri care sunt adunali mpreun i ntr-o multime de locuri, purtnd aceeai mbrcminte ca noi, cci slava si harul Domnului Dumnezeului nostru umple lumea ntreag."2 Sfntul Pahomie a nleles c monahismul are nevoie de organizare si de nvtturi bine fundamentate' El a dfuectjo,nat entuziasmul monahal cu reguli si nv!turi ferme, fcnd s aoar o form de monahism comunit foarte echilibrat n cre inspiratia harismatic, mostenilea anahore(ilor din deert si entuziasmul celor nou-venili din lume se armonizeze n inte iorul unui sistem bine organizat, n care obiectiwl fiecrui clugr nul constituie performanlele individuale, ci cultivalea diveiselor modalit{i pdn care el poate deveni slujitor al confatelui su. Pe de alt parte, sistemul monahal pahomian ncearc s realizeze n mnstire o viat crestin, model pentru societtea lai n ceea ce privete piimirea i trirea Cuvn-

' 1 a. V"itleio, I t i dLfufilf Ptnz, seloLltmdtn copt, Abbaye de Bellefontaine. 1984, p. 70. 2 1,. ttr. L"fort. B.o. 194, la Pacide Deseille, L'ewrit dt nonnthisne Pirnie, Abbaye d Bellefontaine, 1980, p. VI . Vezi si J E. Coehring, ?t .Lettrt ol Afl,rwn unil Pulwntan Momsticisn, n ,,Patristische Texte und Studien,,, 27, Berlin, 1985.

egiptean Sn (Latopolis) din Tebaida, ntr-o familie de trani nstriti, dar necrestini. A mai avut cel pufn un frate (fost clug, ca i el) si dou suori (uneia, pe nume Maria, i-a construit o mnstire apropierea mnstir sale). Despre ceala.lt nu se vorbege n bioglafle Sfntului Pahomie. Bioglaf egiptean relateaz c Sfntul Pahomie a scos din mnstire oe fiul suror sale, care nu se coporta dup exigentele rnduielii biseicesti (4. Veilleux, op. cit., p. 514). Cum o sor era cIugrit, nepotul nu putea fi dect a unei alte surcri. Aceasta ne face s credem c Sfntul Pahomie verea dintr-o familie care avea cel outin oafu copii. A nvtat s scrie si s citeasc n limba coita'i puqin g?eceste. In anul 512 a fost uolat cu forla din ordinul mpratului Maximin Dai4 cate se gsea n rzboi cu Licinius. Conditiile n care se desfsura serviciul milita n provinciie cucerite erau foarte dure: tinrii emu rccrutal"i cu forta i obligati s mearg la oaste. lntr-o asemenea manier a fost rciutat si panomie, fiind inclus n rndul recmtilor care urmau s fie eventual inslruiti si trimisi ]a lupt. Convoul cu recruti s-a oprt la Teba. Autoritiil'e se comportau cu recrul ca i cum acetia ar fi fost detinuti, tinndu-i mai mult weme nchisi ntr-un castru. Pe cnd se gseau n aceste condit, au venit la cei ndrii nite locatnici care leau adus hran si i-au mbrbtat. Pahomie afl c aceti oameni binevoitori, erau crestini. Ar fi dorit s poat fi ca ei: s stie ce nseamn dragostea de aproapele, slqiirea omului si a lui Dumne. zeu si curtia vie!. In acele condit, tnrul Pahomie avea s fac urmtorul vot Dumnezeului cregtinilor (pe care, de altfel, nu-L cunoEtea): ,,Doamne, dac m vei ajuta, dac voi scpa din necazurile n care m aflu, m voi face slujitoml neamului omenesc pentru numele Tu". Urmtoarea etap a cltoliei spte capitala provinciei s-a continuat pn la Antinoe n Egiptul Mijlociu. Intre timp, rzboiul se terminase. Licinius cstigase deja btlia.

ntoarc la casele lo.

Prin urmare, a dispus demobilizarea. Recrutii din Antinoe, ntre care se gsea i Pahomie, au primit permisiunea s se

Page 67 of 137
Pahomie nu sa mai ntors Ia casa prinlilor. Hotrse s devin crestin. S opdt n satul Sesenit (Kenoboshion, astzi Kasr+lSayad), localitate din Egiptut de Sus, pe malul drept aI Nilului, la o distant de 600 krn. sud de la Marea Mediterar. n Sesenit exista o puternic comunitate crestin. Nu va tri mult tip n sat. In afam satului, se gseau ruinele unui templu al lui Serapis. Pahomie sa retras n acest templu, tind de unul singur, rugndu-se, documentrtdu-se n ceea ce priveste religia creEtin, hrnindu-se cu legumele pe care le cultiva el nzusi, din care hrnea, de altfel, si pe srac din sat. Tnrul a atms atenlia comunittii cregtine. Se comporta ca un crestin, nefnd ns botezat. Se va boteza n anul 313, cnd avea s cunoasc gi pe awa Palamon care tria n aprcpierea satului, cu un grup de ucenici. Va cere binecuvntaea s triasc n gmpul de anahoreti si s fi sub ndrumarea duhormiceasc a avvei Palamon. Acesta l prime$e nu numai n comunitatea sa, ci i ofer propria chilie drept locuint. Este un ait semn de dragoste carel impresioneaz pe tnrul novice. Palamon va fi primul i singurul ndrumtor si pdnte duhormicesc al lui Pahomie. Tt el l va mbrca n vesmntul monahal. Comunitatea awei Palamon tria duD o rnduial asemn toare celei d.in comunitatea Sfntului An 6nie. asumat n mod tacit, care consta din post zilnic, hran putin (constnd din pine, legume i sare) i munc fizic. Roadele munc lor nu le pstrau pentu ei, ci Ie ofereau sracilor, jumtate din noapte i uneori (Ia srbtori), noaptea ntrcag o petreceau n rugciune i n meditalie. Timp de apte ani Pahomie s-a nevoit n comunitatea awei Palamon, lui revenindu-i responsabilitatea s aprovizioneze cu lemne comunitatea. Nu era usor s mplineasc aceast ,,ascultare" ntr-un rnediu desertic n care pulina vegetalie este spinoas. Suporta cu rbdare consecinleie muncii n acel mediu complet neprielnic, Nu de putine ori minile si picioarele lui erau umfrate de spinii care nu iertau nimic. lncuraiat de exemplul celorlat{i confrali, care, la rndul lor, se nevoiau cu alte ,,ascrlti", Pahomie mplinea cu srguin! i rbdare responsabilitlle ce-i reveneau. Cund va deveni pentru confualii si un exemplu de rugciune, de smerenie, de ascultare si de rbdare.
1n

toate depunea rr,n, a$eptnd parc chemri noi din partea

lui Dumnezeu. Ducndu-se ntr zi n desert pentru a se ruga, a ajuns la marginea satului Tabennesi, n partea estic a fluviului Nil, la nod de Teba. 1n timp ce se tuga, a auzit un glas, carei zicea: ,,Pahomie, rmi aici si f o mnstire. Cci multi
brb^ati dornici s fie clugri vor veni s te gseasc aici." Intors la Sesenit Pahomie a spus prinlelui su duhormicesc ceea ce i se ntmplase. Btrnul Palamon a nteles c era vorba de un semn ceresc. Nu numai c a dat binecuvntarea ucenicului su s se stabileasc n locul unde.l chemase Dumnezeu, dar a

mers el nsusi cu Pahomie la Tabennesi, ajutndu

s-i

consfuiasc chilia. Dup aceea, lundu-si rmasbun de la PahG mie, s-a ntors la $eserrit Frimul care a venit s locuiasc ln Pahomie a fost fratele acestuia. CutnduJ si aflnd unde se aft, fatele mai mae aI lui Pahomie, s-a botezat, primind numele de Ioan si s stabilit lng Pahomie. Din nefericire, ntre cei doi frati de snge nu a existat aceeasi armonie pe care Pahomie o constatase n comunitatea awei Palamon. Ioan mr uita c era ,,fratele cel mare", chiar dac llr nevointele ascetice nu era deloc mare. Nu dup mull timp ns, Ioan a trecut la cele vesnice. Numele lui Pahomie ncepuse s fie cunoscul n regiune. Dragostea de oameni si nevointele sale n-au putut rmne n anonimat. Incet-ncet, imptesionati de personalitatea lui Pahe mie, dar, se pa.re, mai pulin interesali de viala ascelic, la Pahomie au nceput s vin oameni din re$une. Acestia erau ajuta$ s se pun sub ndrumarea .acestuia. Pahomie a ncelcat s stabileasc o anumit rnduial pentru no veniti, care s
respecte un minimum de princip generale

privind modul de

comportare nte ei. El lea cerut s lucreze fiecare, individual, s pun la un loc roadele mucii, s ia mesele mpreun. Erau niste principii care teproduceau oarecum sistemul semichinovial al vetelor mnstiresti din Egiptul de Jos. Pahomie ncredinta fiecruia activitate pe care icesta urma s o ndeplineasc, slujea la rnese, fr s se erijeze totusi n iconom sau buctar, mai ales c, dup modelul Apostoluluj Pavel, pentru

ntrelinerea lui, muncea la fel ca ceilalti.

Page 68 of 137
c Sfntul Pahomie se comporta n acest fel, creznd iran uunJii" i"t"t .u vor invia de la el cum s se comporte dac acestui au ates cda ostenelilor monahae. Din pcate' rezultahi a fost invers. ,,Inimile lor nu erau ntoase md d" .ompottare a in mod sizui spre Dumnezeu", se spune n versiunea copt in loc s nvete din modul m.care ,Vietii Sfnhnui Pahomie''. au cesi ascet se compota cu ei, ,'ucenicii" Sfntului Pahomie batjocoreasc' A n{u1at i"o"i . f dispretuiasc, chiar sl ii-J a. .in"i batjocura celor care se adunaser n jurul su iu-'ot"t.*tU A. u-i dveni ucenici. lntr-o bun zi, dup o noapte nu mi primeasc e riseclune, Stnt'rl Pahomie a fost nevoit s p luiqii .a"gti s mai triasc alturi de el n colonia din au.""esi. np"iscopul Serapion de Teba a aprobat gestul su'.

dup cest eveniment, s-au prezentat la care au Sfntut Patromie irei brbati, Psentaesi, Suros i Psoi' .."i ia-ri consacre via{a lui Dumnezeu alturi de acum celeUti ptt*i". Bta prin anii sz+-325. De la nceput, primindu-i' pufrotni. ia supus rnduielii deja adoplate mai deweme' B' orn mai mult, n fiecare zi le finea cateheze pe baza textelor. -di"iu cu adevrat' r\'nilori i.tlpt"ta. Acetia s-au dovedit, i"iri11" iertgareti. De aceea, dup o scurt perioad de observatie si instruire, ia mbrcat n ves.m,intulmolnanar' PeL(yslos' Ulterior, gmpuiui celor patlu asceti s-au mai altulat pno-i". Piin anul 328 srupului.ceror ;;;iiG. ;;;;i-Ji n"i-.-"ae"g"i un tnr de 14 ani, Tegdor' Ve9a.dj1tr;g sr de I]mDa famie nstrit din Sn. Era vorbitor de limb copt de grija i de *.-a. i"t"lis."t si rvnitor, Teodor se va bucura i."t .ot"iita printelui su duhovnicesc' ajungnd ca' iouiu a.*.*u, s Soace un rol impotant n comunitatea fondat de Sfntul Pahomie. Vestea despre sfintenia viel comunitli din T1balesl 1 jurul Strntr ur rspndit n tot ngiptut' n scurt rreme, n peste o sut de clugtui; .si numr tl-lor i,;fr;i;; aduai crestea continuu. Pahomie nu mai putea s lmpllneasca.er nsusi toate activittile privind gospodritea comunrtalrt' Pentiu aceasta a rnduit: un econom, un econom aoJuntr' infirmier; respnsall cu distribuirea activittilor manuale' un

---iu

,."tf ti-p

Tabennesi, ct si la Pbu.

Tlebuie remarcat faptul c n comunitatea din Tabennesi nu existau clerici. Pentru slujbele de smbt si duminic se apela la serviciile unui preot din pa_rohiile din apropiere. pahomi se temea s hiotoneasc preoli din rndul clugrilor, ca nu cumva, constienti de demnitatea preoteasc, cei hirotoniti s cad n pcatul mndriei, fcnd s apar tensiuni n rndul comunittii. La comuitatea din Tabennesi veneau din ce n ce mai multi doritori de vial clugreasc. pahomie a nteles c buna orsnizare nu se putea pstra dect ntro comunitate cr, ,rn .rlr-l, limitat de clugri. Sistemrl adoptat de Sfntul Antonie (carc conducea deja o comunitate de aproape 10.000 de cIugri) nu se potrivea cu obiectivele rnduielii monahale pahomiene. Rezolvarea solicitilor abundente la cluArie, dar si res_ pectarea principiilo rnduiel sale monahale u erarl poribil" dect prin nfiin{area unor noi mnstii care s tiiasc, respectnd rnduiala pe care o stabilise el.l Asa se face c, ntre anii 529 si 340 Pahomie a fondat sau a integnt n comunitatea sa nou mnstiri. Astfel, prima mnstire fondat dup Tabennesi a fost la Pbu (sau Pbo) n dioceza Diospolis, outin mai la nod de Tabennesi, dar pe aceeai parte oriental a ilului. Noii venili au fost stabiliti la pbu, el pstrnd egumenatul att la

un buctar. Acum avea s fixeze primele norme ale viitoarei si celebrei sale nduieli monahale. In acelai timp, Pahomie a construit o nou biseric mai ncptoare, unde se puau aduna toti vietuitorii din mnstire.

Clugrii din $enesit, comunitatea n care el rsusi devenise crestin si clugr, au cerut s intre sub ascultare; Sfntului Pahomie. Acesta avea s deplaseze la Senesit un $.up de clugri din Tabennesi care iau nvtat pe ei de acol rnduiala in mnstirea lor. Superiorut mnstirii am enesit, HoisiJ"r, ;; deveni mai trziu superior al ntregii comunitti mnstiresti fondat i organizat de Sfntul pahomie. Alte dou comunltti de clugri din apropierea mnstir din genesit, anu-e co-u_ nittile din Temuson (sau Monhosis) si ceain Tebiu au adoptat,
r Cf. Lefort
Ivan Gobry p.cif, pp. 176.128.

Page 69 of 137
din si ele. rnduiala Sfntului Pahomie. n fruntea comunittii pus Corneius, n fruntea celei din Tebiu va ti Temuson a fost ,,rrmii Petroniui ecesta venea dintr-o familie nstrit CIugrindu-se, a druit mnstirii toat aveea sa'
s lase un zuccesor, de aceea au insistat pe lng Teodor s accepte ca dup moartea printelui lor duhovnicesc, s preia locul acestuia n congregalia mnstireasc. Cu mult greutate, Teodor le-a fcut promisiunea c va accepta. Aflnd de acest lucru, Sfntul Pahomie l destituit pe Teodor din toate fundalle i l-a supus unei penitent aspre, dar printeti, timp de doi ani, penitent pe care Teodor a acceptat{ cu o cinl desvrsit. SfntrI Pahomie i va reda cinstea avut mai deweme (de adjunct qi intim al su), fcndu-l de data aceasta un fel de inspector peste toat comunitatea monahal. Cum Biserica nueste alctuit numai din bfuba, cu att mai pulin numai din clerici, nici monahismul n-a fost (chiar la nceputurile lui) numai masclin. $i Sffutul Pahomie era con$ient de acaasta, el fnd ntemeietonrl monahismr.rlui chinovial, att masculin, ct i feminin. Sora sa Maria, cre,stinat ntre timp, l-a cutat i a venit s-l vad. Potrivit rnduielii mnstireti, nimeni din afar nu mai putea s vad pe cineva care devenise clugr. De aceea, portarul mnstir nu i-a permis Mariei s mearg s-i vad fratele. Aducndu-ise la cunotin{ acest lucru, Sfnful Pahomie avea s-i scrie suror sale urmtoaele: ,,Sunt n via!. Nu te ntrista c nu m vezi. Poli si tu s intri n aceast viat sfnt, gndestte n acest sms!." Maria s-a gndit i a hotrt s se clugreasc. Sfntul Pahomie a tuimis clugri care i-au construit Mariei o chilie n satul cel mai apropiat. Curnd, n juul Mariei s-au adunat alte femei. chilia devenind o mare mnstire feminin. Pentru c s-au nmultit tinerele care doreau s duc o viat consacrat, Sfntul Pahomie a mai zidit o mnstire de clugrile n apro pierea mnstirii din Tesurini. Aceste mnstiri respectau aceeai rnduial dup care se conduceau cele de cIugri. Dei scaunele epismpale nu aveau autoritate asupra mnstirilor sale, Sfntul Pahomie a pstrat bune relalii cu episcopii. Este cunoscut rnprejurarea n care episcopul Arius (desiglr, alt persoan decl ereziarhul Arie) a cerut ca Pahomie s nte meieze o mnstire aproape de reedinla sa. Sfntul Pahomie i mnstiile sale au avut strnse rclatii cu Sfntul Atanasie cel Mare i un respect deosebit pentru arhiepiscopul Alexandriei,

nmultindu-se clugrii n mnstirea din S.1e^1jt,. awa Pahomie, ptrivit principiilor sale, a gsit cu cale s nfiinleze-o zile tto,ra toattatti.e. fcuto n dioceza Hermopolis, la cteva episcoprrlui . J."- spre nord, n localitatea Ts' La cererea arius din }iermopolis va mai nfiinta una chiar lng-reedin!3 episcopal. numind superior pe Samuel' La scult timp dup Ts' aceasta va fonda o alt mnstire la Tesmin' aproape de pe Petronius, superiorul-de U fe-U1t' unde va numi egumen Uitima menAstlr fondat de Sfntul Pahomie a fost cea de la pus supeFenum, aptoape de Latopolis, Ia sudul Tebei, unde a rior pe Surus. rin an 55 6'55 7 Sfntul Pahomie s-a stabilit la mnstirea mnsPbu. De aici supraveghea viata duholTliceasc din toate di} u:9$" tirile nfiin{ate e el. beseori fcea vizite clugtuilor lcasuri. Si iot aici, periodic, se adunau superiorii mnstirilor spre a lu hotrri n comun privind viala lor cIugreasc' Teodor a fost numit administuator general al comunitFi monahale si responsabil cu catehizarea. Dup aceea a fost numit supe rior la Tabnnesi. Tnr, instruit qi cu o vial mult mbuntFt' avea Teodor era foarte iubit de comunitate' Fratele su, Pafnutie' Va muri ns de tnr, prin 346' J aiung iconomul mnstir. . ottiat. 1*olnvindu-se foarte grav, SlntulPahomie a zcut lara mrlt weme. Clugr sau temut c duhovnicul lol va mun lui au Teodo venise la Tabennesi fr stirea printilor si'-Printii hotrrca fiului lor mai mare de a se clugri AJtand Drimit cu mult durere J it" Eer.rt" i^ mnstirea din Tabennesi, mama lui Teodor'-nsotij "iuf tau, ufn"tl", a venit sl vad. Aducndu-i-se la cuostint cl nSma lodor reruza s-o sa vrea s-l vad, considerndu-se mort pentru lume' fcndu-i-se mil de ea, a a$ezat{ pe acop9nlt lne} ntlneasc . Un clugr, chilii fcnd osibil a aceasta s-9i vad fiul (ftu ca el s-o 9fle)-"ryI? a4r lraF rn mq acesta urma i teac sple locul de munc rnpreun cu mam":o-(9t" Yq mentul cnd si-a vzut fratele, Pafnutie s-a smuls de lng a mar parasrt nlcl minor), a alert dup Teodor, sidin-momentul acela nu el mnstirea-pn la moae. A. Veilleux, ST' pp' 5&59'
1

*to

Page 70 of 137
"Igu*" !:"1:lrt$'ffit"i i:i'S,liJ#i:i"#i"$rui"i,.i.".uvt^oirtlt:
care, ra doi ani

dupi

,#:*f ""l"Tl*"t:$*'l':*:',",tllli!i:,":

*iir*ffi iri:*:*;lg:L,n'ilti'!""ff ihl,Jr:-f '.1,'.::lh*::i.;l#,i.ioii:';

:i:

;:"lm*nt'

:i::"i,$i"Fi::i-:

ti

i*i:rffi ;;'-ilfr *i':1":.x.ff '""t, sacerdotale fiild astimllil.ui:-l;gnt*;H'ri"i:,:"triii:iTl! ii*i.i. ri"i ,atiu a aprul ideea c monahii ar reprezenla
-si

"x'iH,

ffi;;;; ;;ti *onah, responsabilittile 'ni:n'h:tt;:.*ml;xu*sl"-;;*iiim:ii::

-o

i*i*k*xlmt*;:i:ir#$i*"'l#l"ii"i ilff;i;, il;; "nugri credncioq obinuiS' to$' maoutare' iff i,lHili,#lt':n*Xr$irl:l;J#X;," ntre care trttiti.i"'murit tte cium 130 de clugri' gmeral,.Sus, 18u1fl$ ii"i""ii"t".1. r"i Teodo! iconomul '*:xmii:*:lusi"J'R."''ffi iHi"'i"1i"l: rrti'fl*::l:trjl;i,illii:lil#il'T;Il"*,i p" sfaturi' A numit drept succesor al'sau
it"

vie{uiau 11.000 de clug^ri) i trei mnstiri de cIugri{e, de cealalt parte a Nilului. In mnstirile de maici, la moattea Sfntului Pahomie.se gseau 400 de vietuitoare (P.O .6,p. 429). Toti monahii si toate monahiile 1 recunoteau pe Sfntul Pahomie drept pritele lor duhonicesc. lnainte s treac din aceast vial, Sfntul Pahomie, trgnduJ de barb pe Teodor, ucmicrl su iubit, avea s-i spun: ,,Dac fra$i se vor arta neglijenli, s-i ntorci la credinla n Dumnezeu". Tot atunci, La rugat s-i ngroape trupul ntr-un loc necunoscut. In noaptea care a urmat nmormntrii Sfntului Pahomie, Teodor, lund un confate, a mutat trupul nensufletiJ al Sfntului Pahomie ntr-un loc necunoscut. Sfntul Pahomie nu voia s-i fie venerat trupul.Stia c ucenicii lui l-ar fi venerat. De aceea a cerut lui Teodor sl ngroape ntr-un loc necunoscut. De la Sffutul Pahomie pstrm ,,Rduia.la monahal", cu usoare interventii, se pare, tcute ulterior de succesorii si, tradus de Fericitul Ieonim n latineste (PL. 25), o lung catehez determinat de un clugfu ruvoitor, nceputr:l unei cateheze despre cele ase zile ale Patelui i cteva fragmente de cateheze (de autenticitate ndoielnic), editate i aduse n limba francez de L. Th. Lefort (n col. C.S.C.O., vol. 24), unsprezece scrisori traduse n latinete de Fericitul Ieronim (P.C. 25), traduse n englez (de Veilleux) i n italian (Cremasdri), uele dintre ele pstrnduse i n limbile copt i greac.

1.

Succesorii Sfnhlui Pahomie

a",;fumele fcut .ctrmenul de Ia resurini' Dup-ce-ia ;i;;;;' i-#;'h:;inchinat de trei ori si i:1d?t d"ld lli-Tu

lilri:lit*lr'#li'i'"iiiii"i"J'1,Ti de 60 de ani' ,prrne ta acesta a murit n vrst


ilii*i;;
i'rtttJ' ,.
!i rerga"i'asu t'ou mnstiri

de ctugtui (n care

Cu dou zile nainte de moarte, Sfntul Pahomie a desemnat ca succesor al su pe Petronius, egumenul mnstirilor Tesmini si Ts. Venind ns n mnstiea Pbu, Petronius a contractat ciuma Si a murit n 2 1 itlie acelaqi an, desemnnd ca succesor De Horsiesius. Acesta era egumenul mnstirii din Senesit. Ea un om foarte nduhovnicit, dar si foarte ferm. De la l se pstreaz dou scrisori, cinci cateheze, o omilie, cteva din alte luffri i cteva reguli de convieluire

Page 71 of 137
monahallla care ne vom referi mai tiu. Moartea celor Deste 100 de clugri si a celor doi printi duhovnicesti, adminisl iatori ai celor 12 mnstiri fondate de Sfntul pahomie, a cr.eat serioase probleme n comunitatea pahomian: un mare numr dintre cei care aveau responsabilitli speciale n rndul monahilo muri: ser; a aprut foametea, dar n acelasi timp veneau noi doritori de viat clugreasc. Horsiesius a fost depsit de situatie. Dac nainte, cugrii nu putu iesi din incinta mnstiilor, acum din cauza nfometrii, unii plecau si hlduiau prin sate cutnd hran. Din cauza situatiei delicate din punct de vedere administrativ, au aprut probleme si de odin duhorryticesc. Apolo nios, egumenul mnstirii Temuson, a hotrt aufonomi; din punct de vedere economic lat de lnnstirea plu si de tiorsiesius, administratorul general. Mergnd la mnstiea Temuson spre a calma spiritele, Horisiesius a fost umilit de ezumenul acesteia, refuznd supunerea. ln aceeasi situatie se seau si alte asezminte care amenintau cu separarea de centr. 1" *l 350, Horsiesius a numit pe Teodor co-administrtor geneml. Teodor, care se bucura de o reputalie deosebit, va conduce efectiv, Horsiesius retrgndu-se n mnstirea Senesit. Cum spuneam mai sus, Teodor se nscus ntro familie oetin nstrit din localitatea Sn, primind o bun educatie. De mic a artat o predispozitie deosebit pentru cele religioase. In seaa unei zile de Boboteaz, n casa pregtit cu bunltti de prirrtii si, deodat a fost ptruns de gdul ,dacte lei ni:upta cu lcomie din aceste mncruri si buturi, nu vei avea Darte de viata cea vesnic atturi de Durulezeu". Cund avea i orseasc locuinta prinlor si s duc viati ascetic zub ndru_ marea unor anahoreti din apropierea satului lor. lntmpllo, i_a picat n mn comentarirl Sfntului pahomie la un text biblic. A pomit n cutarea autor]]ui comentriului acelui text si l_a gsit. De atunci nu la mai prsit. Avea 15-14 ani. $a integrat fr crcnire.l Foarte epede se va distinge ntre clugfuii comunitSi monahale prin blndelea, nlelepciunea, dragostea de frati si darul deosebit de a mngia si mbfubta pe cei ntristali, care aveau nevoie de mngiere i mbrbtare' De fapt, el urma exemplul pfuintelui su duhovnicesc, awa Pahomie. Constatnd c Teodor era foarte capabil i nzestrat de Dumnezeu cu daruri deosebite, Sfntul Pahomie i-a dat responsabilitlj deosebite: l ia ajutor pentru ca ile dificile, i acord responsabilitatea instruir anumitor confrali, l face superior al mnstirii din Tabennesi i inspector peste celelalte mnstiri. Va fi de fat ta unele viziuni a]e Sfntului Pahomie i se va ruga mpreun cu duhovnicul su. Toate acestea nu l-au mpiedicat pe Sfntul Pahomie sl supun la peniten! atunci cnd considera c Teodor era ameninlat de weo ispit. ,q'fa a ajurs s fac penitenl doi ani pentru c dduse curs rugrninlt confra$lor s le fie egunen. Dup perioada de pniterr, Sfntul Pahomie l-a repus n demnitatea de mai nainte, rrcredin!ndu-i chiar conducerea misiu anuale Ia centrul episcopa dinAlexandria. Lui avea s-i spun Sfntul Pahomie ultimele cuvinte nainte de moarte i el i va ngropa fuupul ntr-un loc secret, potrivit dorinlei Sfntului Pahomre. Dup cum se $ie, Teodor nu i-a succedat imediat Sfntului Pahomie. Horsiesius l va numi eful brutriei din Pbu, apoi ia Phenum, ca apoi s-i ncredin{eze direclia efectiv a ntreg co munitti pahomiene. Des-i devenise conductonrl real al comunit$i, pe care a pacificato curnd, Teodor nu a desconsiderat niciodat pe Horsiesius, dimpotriv, l-a respectat ca pe supe riorul ntregii comunitli i totdeauna ia raportat cu fidelitate modul n care ndeplinea responsabilitatea administrfu comunittilor mnstiresti al clor administtatol em. Et a nfntn apropiere de Hermopolis alte dou mnstiri, pe cea de Ia Nuoi i cea de la Kahior, alta n utul Hermotis gi
1 A.

rcpede n viala comunit, pahomiene, depunnd eforturi s pstreze curlia inim, vorbirea msurat i plcut si ascultarea

Th. Lefort, prof. I'Universit Louvain, n -iomus


Cristianorum Orientalium,,, vol. 160/Scriptores coptici, iom
1956, pp. 63-100.

1 L.

Th. Lefort, Osrn"s ilz S panv et de s,discips, baduites par L.


,

Scriptrum luvan,

veilleux, op.cit, p. 30, p. 55.

Page 72 of 137
Ptolemaida (Psoi). A nfiinlat o nou mnstire de maici, n apropierea mnstirii din Pbu, a Fakhna. n 563 a primit vizita Sfntului Atanasie cel Mae. Va muri n 27 aprilie 568,
alta
1a

2. Senuti

din Atripe

dup ce trise n aceeasi mnstire din 528. Din biografiile copte ale Sfntului Pahomie nlelegem c Teodor era un bun teolog. Nu este exclus s fi scris mult. De la eI se pstreaz astzi trei cateheze i cteva fragmente din alte lucrri1. Aflnd de moartea 1ui Teodo Sintul Atanasie cel Mare l-a rugat pe Horsiesius s reia conducerea efectiv a comunittii. Acesta a acceptat, acum prelund o comunitate pacificat si nnot. O va conduce pn prin 3872. Pe wemea lui Horsiesius comunil"atea pahomian numra ntre 5.000 si 7.000 de clugri. Dup Horsiesius a urmat Visadon. Acestuia i-a zuccedat Victor care, se pare, a participat la sinodul din Efes (431). El a construit marea bazilic consacat Sfntului Pahomie la Pbu. 1n prima jumtate a secolului al VI-Iea mai este cunoscut un alt superor, cu numeie de Martyrios. Un document din 512 vorbete de faptul c a acea dat superioml complexului mnstiresc pahomian era AlTaam3. ln wemea patdathului Teofit aI Alexandriei un glup de clugri tabenesioti au fost adusi la Canope, n apropiereaAlexandriei, aducnd cu ei sistemul paho mian pn n delta Nilului. Mnstirile pahomiene din Egipt au disprut ncet-ncet datorit persecutlor arabe, mai ales ale calfului El Hakim, urcat pe tron n 9964. Dac mnstirile pahomiene din Egipt au dispfuut, sistemul pahomian a fost preluat de a\i ntemeietori de mnstiri, att din Orient (de Sfntul Vasile cel Marc), ct qi n Occident (de Sfntr:l Benedict de Nursia), duhul pahomi dinuind pn astzi n mr-lte mnsti, mai ales ortodoxe.
Vincent desprez, I lnonninz Vrinift Dp-s rgnp,s iqt'u contip d'hse. Col. ,,Spiritualit Orientale,,, nr. 72, Abbaye de BeUefontaine, 1998,

] I tn. letort, op.cit, pp. 58-65.


r lvan
Dobry. op.e;t. p. 284. eodem loco.

p.387:

a lbidnr,

Spre sfrsitul secolului aI IV-Iea mnstirile din congregatia Sfntului Pahomie au nceput s manifeste o tot mai vdit tendin! de autonomie fa! de centru, ajungnd ca mai tziu s devin autonome, pstrnd ns rnduiala Marelui Pahomie. n aceeai perioad s-au nfiintat mnstiri care adoptaser sistemul pahomian. Una dintre acestea era tot n Egiptul de Sus, n Tebaida, n localitatea Atripe. Starelul ei, pe la jumtatea secol- ui al lv-lea era Pojol. Celebritatea mstirii acesteia avea s se lege, ns, de numele lui Senuti, nepotul de sor al lui Pojol. Senuti s-a nscut n 348 n Egiptul de Sus, regiunea Tebei, ntr-o familie de !rani. De mic, Senuti a artat o rr'n deosebit pentru trirea reli$oas. A intrat n mnstirea unchiului su, copil fiind. S-a distins repede prin srguin{a la studiu i prin seriozitatea angajamentului su monahal. Dup moartea lui P-ojog enuti ajunge starelu1 mnstirii. In aceast calitate, va rezidi mnstirea, de data aceasta din piatr, ceea ce a fcut capn azi ea s se numeasc Mnstirea Alb. enuti a preluat rnduiala pahomian existent deja n mnstire, dar a mbogtit-o n sensul c i-a sporil exigenlele, fcnd-o chiar foarte sever, reflectnd temperamentul iui $enuti. Rnduiala acestuia era mai degrab ofensiv i apologetic dect contemplativ. Senuti presctia un foarte bun i exigent program de instruire a monahilor, urmfuind ca prin monahii instrui s lupte mpotriva pgnismului (destul de puternic nc), a iudaismului i a erezlor. Cu clugrii s.i, $enuti a sustinut revolta lu Teofil al Alexandriei mpotriva pgnismului, reund s drme chiar un templu pgn. Va fi adus la Alexandria spre a fi judecat pentru acest delict. Ucenicii si poporul l vor smulge din minile judectorilor il vot readuce la mnstirea sa. Va participa cu clugrii s la Sinodul din Efes (431), nsolindu-l pe Sfntul Chiril al Alexandriei, remarcndu-se n disputele cu nestorien. Senuti era un ciugfu nvlat, dotat cu ,,o minte ager, o voint de fier si o putere excepFonal de a se ruga. Se reugea uneori, n pustie, de unde conducea mnstiea prin scrisori

Page 73 of 137
care cptau autoritate de canoane. Ajuta n tot chipul, populatia din re$une, n caz de boli, foamete, invaz barbare."l La un moment dat, Senuti conducea o comunitate de 2.200 de clugri

qi 1.800 de clugrite.
A murit n 466, la vrsta de 118 ani. Cum spuneam mai sus, rnduiala lui Senuti eta foarte aspr. La intrarea n monahism, candidatul fcea un jurmnt ferm, pe care-l semna2, prin cate se angaja s nu-i ntineze tupul, s nu fure, s nu jure strmb, s nu mint si s nu svrseasc nimic ascuns. n mnstie, ftatii emu egali, fiecare ns avnd ,,ascultarea" sa. Ca si n comunittile pahomiene, studiul Sfintei Scripturi era obligatoriu; la rndul ei, si munca era foarte bine otganizat. n mnstie, fratii nu aveau voie s se viziteze eciproc, s vorbeasc ntre ei pe ntuneric si nici s stea de vorb cu laicii. Monah si monatriile nu aveau voie s ias din mnstire; cei care nclcau aceast rnduial emu socotiti renegati si exclusi din comuni tatea monahal. Spre deosebire e iciuiata Sfntului Paho mie, rnduila lui Se.nuti, pentu cei care nu o respectau, preve dea pedepse, cum ar fi: punerea n lanturi, aruncarea n nchisoarea mnstirii i btai.3 Dup ce vietuia mai multi ani n

multime de pedici si scrisori. Unele dintre acestea s-au pstlat n liinbile eiiopiani, arab i sirian' Ele au un stil nflcrat pgnismlhti. i eshatologic. Multe dintre ele sunt mpotliva Sistemul monahal promovat de $enuti nu s-a bucuat de o 'rspndire larg clin cauza severit1ii sale. El a fost urrul care, pertru o vreme, a existat n paralel cu cel pahomian. ,,Rnduiala" iui Senuti nu se va impune n Orient. Unele din elementele .rnuielii lui $enuti ar putea fi regsite n monahismul ofensiv de t occidential i n unete practici disciplinar-ascetice ale monahismului medieval occidental.

mnstire, clugrul putea s se retrag n pustie, fr s renunle ns la legtura cu mnstirea. Datorit sistemului ultm-autodtativ si rigid, comunitatea avvei Senuti pare a fi mai degrab o societate teocratic, dect mnstire. Senuti a scris mult. Ucenicul si biogtaful su, Vesa, va spune c scrierile lui $enuti au umplut toat lumea: din Tebaida la Alexandria si Constantinopol, din Etiopia, Palestina i Efes, la Roma. Quasten va spune c: ,,Senuti este cel mai mare autor crestin de limb copt". 4 Dup sppusele lui Vesa, el a lsat o

' Pr. Prci Dr. Ioan Gh. CoIr\, Mngl4vd. 3; E.LB.M.O. Bucure_sti, 1988, p.469. Amnunte des?renuti pot fi gsite n studiul deosebit al Ptuintelui Ioasaf Popa, publicat n ,,Studii Teologice", n 1956, si reluat n cartea Imrfo !qd4Ed. ArLastasi4 Bucuresti, 1988, pp. 85-126. Macel Viller S.J. i Karl Rahner S.J.,/szser|d Usffi,ttUdfnnif, Freiburg im Breisgau. 1939. D. 94. urg Breisgau, 1939, p. 3 Pr rrol. ur. l. un. uoma), op,c,p.4(u, j rr. Prof. Dr. I. Gh. Cor.a, op.cil-,p.470. J. Quasten, Initlr auz Pres ilc l'ffiise, vol. 3, Ed. du Celf, Paris,
1965, p. 270.

Page 74 of 137
Acestea sunt cteva din informatiile pe care leronim ie d cu privire la mprejurrile n care a tradus o parte din operele nte meietofilo sistemului chinovial. Sunt informatiile pe carc Ieronim le d, alturi de altele, n prefata traducer Rnduielilor Stntutui Pahomie n limba latin. ersiunea lui leronim a Rnduielilor pahomiene a fost singura care sa pstat i care a fost cunoscut. Traducerile grecesti s-au pierdut. $au pierduf

rr. pnrxcrpril,E caRE srau ul BAiza MONAHISMULUI PAHOMIAN

In regiunea din estul Deltei Nilului, Ia Canope, prin anii


591-592, arhiepiscopul Alexandriei, Teofil a nceput construirca mnstirii Metanoia, pe ruinele unui templu al zeului egiptean Serapis. Se pare c era o mnstire construit pentru clugrii latini sau n care triau mulli clugri latini. Pentr.u acesti clugri Fericitul Ieronim va traduce n latin

deopotriv i operele scrise n copt, mai ales datorit persecutiei arabe, mai precis, datorit persecu{iei din secolele X-XI dezln-

Rnduiala Sfntului Antonie, unsprezece scrisori ale lui Pahomie i Teodor, precum si Testamentul lui Horsiesius. ,pe cnd purtau doliu pentru moartea Sfintei si venerabilei Paula (astfel, nu aclionam contuar nvlturii Apostolului, ci

nzuiam din tot sufletul ca s fie mngiali maele numr al celor care erau lipsili de suslinere), eu am consimflt s primesc crtile pe care ni le trimitea omul lui Dumnezeu, preotul Silvan. E-l nsui le primise la Alexandria pentru a ni le da spre tradus. Intr-adev, spunea Silvan, n mnstirile din Tebaida si n mnstirea Metanoia, se gseau multi latini care nu cunosteau nici copta si nici greaca, limbi n care au fost scrise Rnduielile lui Pahomie, Teodor si Horsiesius. Aceti oameni au fost primii care n Tebaida i n Egipt au pus bazele ,,chinoviale", potrivit poruncii lui Dumnezeu si a unui nger trimis de Dumnezeu n acest sens. Dup ce am pstrat o lung tcere, n timpul creia mi triam durerea, am fost ndemnat cu insistent de preotul latin i de a{i frati trimii la mine n acest sens s m apuc de lucru. Astfel, dup ce am adus un secretar, am dictat n limba noastr _,,Rnduielile", care fuseser traduse din copt n greac:"r
1PL.25, col. 65.

luite mpotriva crestinilor de califul El Hakim. Necunoasterea gi a celorlalte lucri de origine sau de tradilje pahomian a fcut pe multi s cread c Sfntul Pahomie nu a fost dectun organizatori legislator. Cunoscndu-se faphrl c nu fusese un om cultivat, s-a crezut c Sfntul Pahomie a rmas un om simplu caresi mpropriase spiritul disciplinei romane din wemea n care fusese ncartiruit de mpratul Maximin Daia, spirit pe care I-a impus comunit-tii monahale nfntat de el. ,,Viata Sfntului Pahomie" a fost scris ns chiar, de clugrii din comunitatea sa, la ndemnul lui Teodor. Ea era cunoscut deja de Evaglie (+599) aflat de mai multi ani la Schit, n comuntatea din EgiptuJ de Jos. Ve$iunea copt a vietii marelui staret tabenesiot va fi tradus in greac (n care se pstreaz actualmente apte versiuni), n arab (n care se pstreaz dou versiuni) si n latin (traducerea fcut din grecete de Dionisie Exiguul lanceputul secolului al Vl-lea). In copt exist 22 de manuscrise cu viata Sfnhrlui Pahomie (cele mai mulLe cuprinznd doar fragment, cu exceplia uneia scris n dialectul bohairic - cel vorbit n Egiphrl de Sus. I Pin ostenelile marelui savant belgian L.Th. Lefort2 europen vor lua cunostint de continutul textelor copte n cate s-u pstrat fragmente din ,,Via!a Sfntului Pahomie", dou cateheze ale acestuia, trei ale lui Teodor, o catehez si o omilie ale
Vincent Desprez, .e nnath;tilw prmtf, tas orAixws jusqu'au cmlp Abbaye de Bellefontaine, 72, 1998, pp. 218-219 L.Th. Lefort, I ltlzs copts dE Stnt Podne et ln sas Wsrnqrs srcsurs, Bibliothque du Muson, vol. 16,Louvain,1943; Oewres dp Saint PaAne etde se.s iliscipler, n C.S.C.O. 160, Louvain, 1956.
1

dEpe,

Page 75 of 137
lui Horsiesius; Rnduieliie si asezmintele Sfntului Pahomie, fragmente din cteva scrisori ale lui Horsiesius $i cteva lragmente din operele celor trei mari sceli. Din ,,Via!a Sfntului Pahomie" afim c n comunitatea lui exista o preocupare foarte serioas privind instruirea. El nrui
(care reuise s aib i cteva cunogtinle de $eac) avea responsabilitatea instruir f ratilor. Adesea ncredinta aceast responsa,,De lanceput, era obiceiul lor, ca n fiecare zi, seara, dup terminau munca si luau cina. s se aseze mpreun si s discute despre Scripturi, pentru c ei nu aveau at preocupare dect cea pentru mntuire"l. Sfntul Pahomie nvta ucenicii, pe baza Scripturilor, cum s biruie viclenia demonilor si cun s le reziste atacurilor, le explica anumite texte mai dficile, -apoi cum ar fi cele privind Intruparea Fiului lui Dumnezeu, Crucea i Invierea, apoi ncheind cateheza, Sfntul Pahomie se ruga pentru ca ucenic s relin cele nvtate. Aceqtia se retlgeau n chiliile lor, continnd programul de rugciune individual si meditnd la fiecare din nvtturile primitez. Se pare c Sfntul Pahomie ea un mare orato. Relatnd im-

ce

bilitate unora dintre ucenicii si (Teodo, spre exempl. Cel puin o parte din catehezele sale au fost comentate. CeIe ce neau rmas sunt doar cteva mosue ale unei activitli care a fost realmente deosebit. Din ele, Sfntul Pahomie si ucmicii si se dovedesc a fi fost teologi ncercati, neizolaS n sihstria lor, ci totdeauna la curent cu problemele teologice ale vrem. ln cele ce urmeaz vom lua n considerare textele puse n circulalie de distinsul profesor Lefort pentm a prezenta principiile teologice care au stat la baza sistemului monahal pahomian. Idealul lui Pahomie qi al ceior grupali n jurul lui era s triasc dup voia lui Dumnezeu. Or, voia lui Dumnezeu ni sa descoperit si s-a transmis prin Sfnta Scriptur i prin Predania Bisericii. Prin urmare, la baza ntreg spiritualitli pahomiene stau dou principii fundamentale: Sfnta Scriptur i cu ceea
ce ,,au spus

i
{ r

presia pe care cuvintele sale o fceau asupra asculttorilor, biograful su va spune: ,,Prin cuvintele sale se producea o mare lumin care rspndea mz e sulucitoare; de aceea to.ti fratii emu nspimnta! ca urmarc a cuvintelor printelui nostru Pahomie, asemenea unor raze luminoase care ieeau din gura sa."3

Ptuinlii", adic cu Sfnta Tradifie. l.Sfnta Scriptur n viata qi opera Sfntului Pahomie

i{

{
'

Viata Sfntului Pahomie, n versiunea greac, relateaz c Sfntr:l Pahomie era instruit,,prin Sfnta Script gi mai ales prin .Evanghelie" 1 s duc lupta sa duhor,niceasc. Evocld personalitatea maestrului n fata ob$, Teodor va aminti c Sftrl Pahomie si fundamenta nvtturile pe Sfnta Scriptur pe care le-o explica zilnic ucenicilol. Iar biograful su copt va scrie n alt versiune. c:
1 A.J. Festugirc.

r r$

$
,..r

'Lectura Sfintei Scripluri era fundamental. Textele erau citite, nvlate pe de rost, pe marginea lor Pahomie fcnd comentarii utile, ucenicii coritinund la^ rndi lor meditarea asupra celor predate de dasclul lor. In felul acesta, textul Scripturii era legat imediat de practc de zi cu zi. Pahomie si succisor lui erau convinsi ciine slujete lui Dumnezeu cu osrdie va tri dup nvttura Sfitei Scripturi. $i motivatia este Iogic: n Scriptur este consemnat o parte din revelatia lui Dumnezeu, revelalie n care Durnnezeu i dezvluia vointa Sa s,i planul Su cu pivire la orn si la lume. Comportamentul de zi cu zi al monahului trebuia s lie att de mult marcat de duhul Scripturi, nct pn i ascultdriln cele mai simple, cele mai obinuite se mplineau sub autoritatea Scripturii: cei care sun s se adune fralii Ia mas ebuie s cugete la ceva din Scriptur (R. 36); cel care mpafie ftucte celor ce ies pe ua trapezei este dator s cugete Ia ceva din Scriptur (Ibid. 57); cnd se va bga pinea la cuptor se va pstra tcerea, cugetndu-se la vreun text

prentm p gtqw d Sint Pahn,

17

Les

moinRs d'Orient. IV/2, Paris, 1962, p. 167. A. Veilleux, op.ci., 194, p. 233.

i'r i$

I letort,lles..,
:

sb, pp. 349-550.

$
l

A.J. Festugire, op.df, pp. 189-190. s 5, 86, Lfort, op.cil, p. 254.

Page 76 of 137
din Psalmi sau din alt carte a Scripturii (Ibid. 11). Cnd ieeau la munc fratii nu vorbeau unii cu a[ii, ci fiecare cugeta la ceva din Scriptur (R. 59), la fel n timpul lucrului; nu aveau voie s
vorbeasc despre cele lumesti, ci s cugete la ceva din Scriptur sau s tac (R. 60). Cnd fra{ii erau retrai la chilie u le era ngduit s vorbeasc lucruti lumeti, iar, dup ce dasclul le va citi din.Scriptu, ei vor discuta pe marginea celor citite i vor repeta ceea ce au auzit (Ibid. 122). carte nu puteau fi considerate exceptii n viala cetlenilor si, ci - de ce nu? - preocupri curente, obignuite. Poatq biografii si nu au fost prea atenli cu plivfue la formalia sa intelectual deoarece el nu a scris gi nu a vrbit n grec, limba cea mai spndit n bazinul mediteranean, ncepnd cu Alexandru cel Mare. Grecofonii nu depiser mentalitatea potrivit creia cineva care nu cuostea gleceste trebuie s fie automat incult. Dac ini{iai, negtiind gteac i latin, Sfntul Pahomie folosea translatori (cum ar fi Teodor Alexandrinul) n comunicarea cu cei care nu vobeau limba egiptean, ulterior, prin studiu si rugciune intens, Dumnezeu i-a dat darul cunoasterii acestor limbi. Biograful su grec va spune c Sfntu-l Pahomie ajunsese, s vorbeasc perfect limbile greac si latin (P.O. 6, p. 471). Faptul c Sfntul Pahomie avea puterea s lin zilnic lectii cIugrilor din comunitatea sa (n care se gseau frali instruili;-

Studiul^Scripturii ncepea de ndat ce un frate sosea n mnstire. In eventulitatea i acesta nu stia s scrie si s citeasc novicele era ncredinfat celui nsrcinat cu predarea scrisului i citituui; acela urma s-l nvete cu stfuuint si cu toat dr^agostea (Ibid. 159) literele, silabele, cuvintele i substantivele. In comunitatea Sfntului Pahomie nimnui nu i se ngduia,s rmn analfabet sau s refuze studiul: ,,si dac na voi, tebuie silit s hvele i, l general, nimeni nu trebuie s . stea n mnstire fr s gtie s citeasc si s cunoasc ceva din Scriptur, cel putin Noul Testament i Psaltirea" (R. 140). Ba, mai mult:;,Tuturor celor care vor cere crli, sli se dea" (R. 144). Spre a retine c n comunitatea Sfntului Pahomie instructia se realiza ntr-un sistem de nvtmnt, nu ocazional, merit mentionat faptul c n fiecare ,,cas" (cea mai mic unitale admi: nistrativ care putea s numere ntre 10 si 40 de persoane) exista un nvttor care ddea leclii fuatilor de trei ori pe spt. mn (R. 21), dasclul abordnd diverse subiecte penhu ca fralii s deprind buna rnduial a comuniti (R. 51). Era mai mult dect surpdnztoare atentia cu care, n Rnduieiile sale, Sfntul Pahomie insista asupra cultivfuii, am putea spune, intelectuale a monahului, el, despte care s-a crezut c a fost n nevtat. Este exclus ideea c insista ca monahul s fie cultivat entru c ar fi trit el nsusi complexui netiinlei de carte (nu em n om cu frustrri, ci liber din punct de vedere interior); dimpotriv. Probabil, din cauza necunoasterii operei sale s- tras concluzia c nu ar fi fost o persoan instruit. Nu tebuie uitat c spaliul su de ,,micare" era giptul de Sus, Egiptul faraonilor, Egiptul unei civilizatii si culturi multimilenare, Egiptul unde nvltula i tiin{a de

cum ar

fi Teodor cel Tnr, Teodor Aiexandrinul,

Pafnutie,

lucrri (cei drept, foarte pu{ine) pstrate i publicate de Lefort. Rtuiola monahald. Asunintete Sftulu Pahomie s ale succesorilor si ne nliseaz un aspect al modului in carc erau utilizate Sfintele Scripturi n comunitatea pe care acetia o pstoleau. Cellalt aspect ni-I ofer alte.texte pstrate, mai ales catehezele. Aici citatele .din textele sacre de multe ori sunt explicate alegoric, dar cu scopul de a lega semnificalja lor de situatle conoete din via monahilor. Tot n acest sens sunt dali ca exemple Sfinlii Vechiului si ai Noului Testament. Prima catehez a SfnfuIui Pahomie ncepe cu o referire la virtule deosebite ale patriarhilor Awam. Isaac. Iacob si Iosif.

vorbit att de elogios despre modul n care Sf. Pahomie le fi fost un om necultivat. Rspunsul acesta (care pledeaz pentru ideea c Sf. Pahomie era un om stiutor de carle i cultivat). El va fi completat de impresia pe care ne-o las nu numai Rnduielile i Atezdmhiele sale, ci i celelalte
vorbea, dac el ar

Horsiesius etc.), lectii cutate de ucenici, faptul c dup ce a fost nui..rit egumen la Tabennesi, Teodor mergea zilnic la Pbu s-l asculte pe Pahomie, constituie un rspuns suficient de clar n ceea ce privete tiinla de carte a acestuia: acet ucenici n-ar fi mes zinic ani de-a ndul s-i asculte cateherele i nici n-ar fi

Page 77 of 137
asculttor, fii ntelept, primeqte dreapta nvttur, cci sunt dou ci (aluzie la Didahie I, 1); sau f ascultto fa! de Dumnezeu ga cum a fcut-o Avraam, prsind patria sa i plecnd n exil si locuind cu Isaac n cort n pmntut fgduit ca ntl-un pmnt strin. El a ascultat, eI s-a smerit i a primit motenhea; a fost chiar pus l ncercare cu privire la dragostea fa! de Isaac; a fost curajos n ncercri i l-a jertfit pe Isaac lui Dumnezeu. Ia drept pild nevinovtia lui Isaac: cnd el a auzit cele spuse de tatl su i s-a supus pn la jertf, ca un miel blnd. Ia ca exemplu smerenia lui Iacob, supunerea sa, statornicia sa; n felul acesta el s-a fcut lumin care vedea pe Pfuintele universului i a fost numit lvael.Ia exemplu, de asemenea, nlelepciunea lui Iosif i supunelea sa. Nevoiegte-te n casttate i n slujire pn cnd vei ajunge s domnesti peste tine nsu{i. [...1 Fiul meu, f ucenic at vielii Sfinlilor, pune n lucrare virhrtile lor, uezete-te si nu fi neglijent; ndeamn pe concetleanul tiu cruia i te-ai fcut garant; ridic-te s nu rmi ntre molti gi astfel Hristos te va lumina i harul se va rspndi nuntrul tu. Rbdarea este cea car+ti va descoperi toate harismele; pentru c s-au dovedit rbdtori, Sfinl au oblinut cele promise; mndria sfintilor este rbdarea."l Cateheza aceasta a fost rostit n fala ob,stii monahale, determinat fiind Sfntul Pahomie de faptul c un frate avea un resmtiment fal de altul. n textul citat sunt cincisprezece referinle luate din mai multe cr,ti ale Sfintei Scripturi, citri par,tiale, care alctuiesc pr,ti aleunei fraze unitae. Si, spte a ne face o imagine i mai clar privind nivelul la cate era cunoscut si utilizat Sfnta Scriptur de marele aw, precizm c n aceast caiehez Pahomi e cifeaz 37 de cdi din Vechiul Testament si 21'de Nout Testament (citnd, desigur, de mai multe ori din aceleai cr!i). Maniera de combinare a citatelor spre a da ideea dorit este impresionant. Stilul este scripturistic. Pahomie

,FiuI meu,

fii

i-a nsusit limbajul Scripturii. Utilizarea ei din abnden!i arat gradul n care el i mpropriase limbajul i duhul Seflp' turii, dar sugera i faptul c obtea n fala creia rostea asnt$. nea cateheze avea preocupri serioase n acest sens: perccpr,

Cuvntul Scripturii i autoritatea acestuia. Poate, tocm{i pentru aceasta, Pahomie utiliza att de fecvent Scriptur evitnd cugetrile proprii: cuvntul lui Dumnezeu are mull mai mult autoritate dect cuvntul oricrui om, fie eI i uuttl de dimensiunile Sfntului Pahomie. Pentu Pahomie fiecrc cuvnt al Scripturii impune respect necondilionat. Prin cuvintele Sfintei Scripturi Pahomie i succesorii lui cutau sfi ritmeze viaia comunitt. ,,Dac exist nv!turi ale lui Dum. nezeu care neau fost transmise de printele nosfu - r'a spun0 mai ttziu Horsiesius - si dac mplinindu-Ie vom putea ajunge n lmpr{ia Cerurilor, tunci s I mplinim din toat inima. I
Rnduiala monahal dup care monah comunitSi pahomienc triau se fundamenta pe Scriptur, ea fiind porunc sfnt.z Pentru ei ,,cuvintele Scripturii nu sunt numai in abstracto Cuvntul lui Dumnezeu, ci ele trebuie nvse ntruct sunt mesajul adresat fiecrui om n parte n situalii concrete".S Sfntul Pahomie i ucenicii si cunosc Scriptura, o citeaz, n ea caut s gsgasc fundamentul vielii lor consacrate i se nevoiesc striasc potrivit exigentelol Cuvntului evelat. De aceea, n lucrrile lor apare adeseori textul din Epistola ctre romani a Sfntului Apostol Pavel: ,,Cci toate cte s-au scris mai nainte s-au scris spre nvtuta noastr, ca prin rbdarea i mngierea care vin din Scripturi, s

avem ndejde" (Rom. 15, 4).

Ho$iesius, .ir, 28, PI. Desei e, op.cil, p. 101.

lltn\32,p.l03.Teodor
3,

va spue

n Sqipturi este Duhul si Suflare

tfort, pp.45,50,58.1n eleseexprim Duhul Stnt. \a spune Horciesius (Cateheza 2, Lefort, pp. 70, 71, 72) de aceea nu putem vorbi des?e Sfintele Scripturi dect nuntrul Biseric, numai ca oameni de credinl 1,
va spqne Teodor (Cateheza 3, Lefort, p. 59).

lui Dumnezeu (Cateheza

1 Cateheza

I,la L.Th. Lefort, &ur"s.., pp.

1-2.

r Meinrich Bacht, s.1., Pane et se illf;els, n ,,Theologie dc lfl monastique. Etudes sur la tradition patristiques,,, Aubier, 1961, p. 46.
,!

vi|
g{

Page 78 of 137
2. Relalia cu

Traditia Bisericii si mai ales


cu

prinlii

Mai trziu, Horsiesius, n testamentul su monahal, va spune fraSlor s: ,,Fra$lor prea iubiti, care duceti viata dup rnduielile cenobite, stfuuii n hotrrea pe care ali luat{ o dat pentru

Sfntr:l Pahomie studia i aplica Scriphrrile in viata sa si a comunittii, cu mnstn{a c realizeaz n viata sa si a comunittii

Printi)".t 1 motenitorul gndirii si al modului de viat al "r1" Printilor retrasi n pustie, fie c triau n singurtate (cum o fcuse fostul su ndrumto palamon), fie c se gseau n grupuri mai mult sau mai putin organizate. Ceea ce a-vzu t sau a aflat c a existat n practica naintailor s, pahomie a ncel cat s statorniceasc n Rdnduiefi precise, aducnd, desigur, modificrile i adaptiile cerut de comunitatea nou nfiintat de el. Deparle de a se considera original n ceea ce nlptuia, Pahomie spunea n Rnduielil safemonahale c: ,"Aceste nvt_ turi ale vietii monahale leam primit de la printii nostri, care au fost mai lnainte de noi". (R., B). Pahomie nsusi este vzut de ucenic si ca unul care mpli_ nea nvtturile celo de demult.2 De aceea, Teodori va ndemna pe lralii crora le devenise ndrumtor: .,S punem n lucrae sfaturile lui, dup toat rnduiala pe care eI ne-a dato; s iubim viata piintelui nostru ca s avem parte cu el de slava pe care Dumnezeu i-o va da n veacul viitor, n vecii vecilo...,,.5
1 Dom Louis Leloir, O.S.B., Deseft
Orjentale-,
26, Abbaye de Bellefontaine, f978, p. 14- lnt_ i, Stant rl Pahomie a fost ntrebat de ucenicul su Teodor cu privire la modul n cae

tansmis oamen drepti, despre carc ne vorbesc Scripturile. Pe de alt parte, ntemeietor al monahis_ mului chinovial, Sfntul Pahomie a fost el nsusi ,,unul din fi imediati ai PrinFlor pustiei i chiar unul dintr acestia (acesti
sale ceea ce au nteles si au

nr

cmnntun, ml. -SDiitualit

totdeauna i mpliniti lucrarea lui Dumnezeu, n asa fel, nct Printele (Pahomie) care a fost primul care a nfiintat aceste lchinovia", plin de bucurie cu privire la noi, s spun Domnului: ,,ei ffiiesc potrivit traditiilor pe care eu le-am transmis 1or".1 Ia mai jos i va ndemna: ,,\ implor, s nu uilati hotfutea pe care aS lualo dat pentru totdeauna i s privim predaniie printelui nosu Pahomie ca pe o adevrat scar carc duce la lmprtia lui Dumnezeu".2ln feiul acesta fralii angajati s duc vial dup modelul si nvttura Sfntului Pahomie vo demonstra c sunt slujitori ai Domnului nostru lisus Hristos, f ai lui Pahomie si ucenici ai chinoviilor.S Horsiesius cerea ucenicilor si confrqtilor si s mplineasc cele rnduite de Marele Pahomie, convins fiind c numai asa vor urma viata celor care iau precedat ntru Domnul, Prinfi i frati care ,,sunt acum n posesia mostenir promise",4 mai ales c ,,ntr-adev! viata Sfintilor nostri Prinli este o viat ngercasc, ce parfumeaz ntreaga oikournene (lume locuit)".5 Horsiesius scria aceast catehez, se pare, spre sfritul vietii (a mudt dup 587) cnd sistemul pahomian em deja vestit. Legtura cu ceea ce au nvtat si au it naintas este garanlia c sistemul monahal pahomian are originea ri interioul Biseric: pe de o parte, n modul de vietuire ai comunitlii din Ierusalim n'primele zile dup pogorrea Duhului Sfnt, Ir ca acea comunital"e s fi fost ea nsi una monahal, da oferind drept model principiul egalittii; pe de alt parte n taditia anahoretic a Bisericii, din nefericire foarte putin cunoscut pn la marii pustnici despre care am scris ma sus.
I Horsiesius, ,'r, 12, Pl.Deseille, : Ibtibn, Irbt,21, p.95. I lhiem,Ltur, 23, p. 96.
p.cil., p. 88.

trebuia s po,steasc. Prndu-i Sfntutui palomie c n vna lui, Teodor ar wea s aduc o novalie, i-a zist ,lti meu, d2. lungul nfieg tqlz xiet| sti. nt treci d,holo d,e rnduinla pdrintI' nastr|, Amelineau, in lf.ane c .Padrnz,,Annales du Muse cui;ret,,, 1i89, p. 594). 'ltnt z .qVeilleux, op.cl, L94,p.2ZS,ZS4. r leodor, Cdtphr,Lefort, pcif p, 59. ,

: I:rilsn, a9,p. lts. a

ldev\, CM,m,,2, a; Lefot, op.l, p. 67.

lD{t

Page 79 of 137
5.

principii

teolo$ce

,;

ale Vechiuiui si Noului Testament citte din abundente de nte meietorul monahismului chinovial si de ucenic si. H. Bacht remarc faptul c sunt accentuate atributele lui Dumnezeu care se refer la dreptate i sfintenie. ,,Exist n scrierile lui pahome si ale ucenicilor si, ceva din sevetitatea aspr cae tine de revelatia de pe Sinai si de zelut necrultor pe;tu cinstirea lui Dmnezeu care umplea pe profe{ii VechiuluiTestamert.,. r Dnd sfaturi efilor de ,,case", Sfnhrl pahomie va prescrie c sefu-l casei, n actiunea lui, s nu dea urmare gndurilor sale, ci iegii lui Dumnezeu,z sjudece cu dreptate (atu-nci cnd e nevoie) ff s caute slava sa, ci s se arate asa cum este n fata lui Dumne zeu i a oamenilor,s urmnd nvtturile celor btni si legea lui Dumtezeu.4 Legea lui Dumneleu trebuie respectata enu c ,,ea a fost scris pentru alungatea regutilor d; condui trupeasc, pentru a face de ocat pe cei care se las dusi de dorintele lor trupesti i penhu a-i readuce fine, la Dumnezeu,,.5 Dac acesta este obiectivul Le$i dat omenirii de Dumnezeu, atunci este firesc s nu ne permitem s nclcm rnduiala pe care Dumezeu a fcut-o n cer spre a fi respectat pe pmnt6 i s ne temem de Dumnezeu. Sigur c Pahomie si succesorii si nu cultiv ideea unui Dumnezeu al temerii, ci credinta ntr-un Dum-nezeu ..nteleDt. bun, neschimbto si fr weo lips,,7, aar arepi. n tata
1

formulat potrivit modului n care o ptezint Sfintele Scripturi

hincipiu fundamental teologic este cel referitor la Dumne zeu, la Persoanele Sfintei Treimi. Cum, monahismul pahomian este n interiorul Biseric i una din formele ei de manifestare. lvthrra despre Dumnezeu nu este ajta dect cea a Bisericii, ce

lui Dumnezeu ,,minciuna va ceda n fata mprliei adevrului i inimile se vor elibera tocmai datorit temer de

Dumnezeu".r Cu alte cuvinte, teama de Dumnezeu ne va elibera de ceea ce ne mpiedic s ducem o vial normal fa! de noi nine qi fa! de Dumnezeu. ,,Legea lui Dumnezeu a fost scris - va spune Sfntul Pahomie - pentru a ndrepta regulile de conduit trupeasc, pentru a face ca cei cate se las dui de pofte trupeti s se ruineze i s fie readui, n fine, la Dumne zeu".2 Teama de Dumnezeu i va conduce pe cei pctoi Ia pocin! i la ndreptare, fcnd ca Dumnezeu s le ierte multe pcate.s Va face n aa fel nct, ascultnd de poruncile lui Dumnezeu, oamenii s scape de cursele diavolului i s aib parte de buntlile dumnezeiesti.4 Aceasta este finalitatea temedi de Dumnezeu i a mplinirii poruncilor elibetarea de curcele diavolului pe cae acesta ni le ntinde, de cele mai multe oli, prin prcprle tendinle, ptedispozil i chiar preocupri. 1n ceea ce privegte pe Hristos, El a purtat slbiciunile noaste; prin urmare, noi suntem datori s ne purtm sarcina unii altom gi ,,dac Hristos este lnv!torul nostru, va trebui ca noi s-L i;itm, acceptnd jigrririle celorlaltiS dup modelul Iui Hristos. El, Mntuitoul, dejoac vicleniile diavolului i sfarm cursele perfide ale acestuia.6 Citnd pe Sfntul Pavel, Sfntul Pahomie va spune c Duhul Sfnt nu febuie ntristat (Efes. 4, 30) pentru c Et se gseqte n ScripturiT, iar cnd se gsete n noi alung diavolii.S De aceea, neascultara de sfaturile Lui9 ne face s nu mai n[elegem formele prin care El ne $iete10 i s ne pierdem precum Samson prin Dalila.
ldem, Scrlsoar cdtrp toatz nd'ni.str12...,P1. Deseille, p. 67. Ibtn,p. sa. :'Ieodor, CM|L2, Lefort, p. 48. : Sfntul Pahomie, Strsooru4I, PDeseille, p. 64. c^ Ihriln, p. 65. o_Teodot, Cttlwl 2, Lefort, p. 48. p. 707-3. 1 Ho$iesius, Corlsz 2. Lefort, I Sfntul Pahomie, ,Ar?tu.Lefort, sp.ct', p.27. r ldem, Cdt.I. Lefort, p.c, p. 11.
1 ?
Lu

H. Bacht, rp.ci, p. 49.


+5. Scrfsoe

" PtEptt ett:nstthrfr, 18, de pl. Deseile. p. 44.

I lbklen, p. a6. Sfntul : ldem, Pahomie, w Pmfra,

I btilnap.

tltfuia, LB, . 44. 'j ldem, Srrfsor"al, PL. 29. col.

.t-" pl. Deseiu e, op.dt , p. 68.

hitbnt

D.7.

Page 80 of 137
Asadar. bebuie s ne nnoim prin darurile Duhului Sfntr ca, la rndul nosl.ru. s rodim noi nsine n Duhul Sfnt2 pentu c aceste roade Ie va cuta Dumnezeu la noi si despre aceste roade ne va ntreba Iajudecat.3 De aceea va spune liorsiesius: ,,trebuie s aducem lui Dumnezeu rode din ioadele Duhului Sfnt (Gal. 5, 22), apoi roade dinte acelea de care are nevoie trupul nostru".a Asada4 primind harismele Duhului Sfnt monahul trebuie s dea mai nti oade duhomicesti, care nu exclud ns nici pe cele ale trupului: trupul nu trebuie extenuat pe motiv c ne-am nevo doar pentru suflet, ns necesittile trupesti nu trebuie s fie preferate celor duhormicesti. tinnd cont totdeauna c rbdarea lui Dumnezeu nu treuie luat drept uitare sau necunoastere5 pentru c ,,Dumnezeu va vdi lajudecattoate faptele, tot ceea ce a fost neglijat, orice lucrate bun sau rea."6 n ceea ce priveste antropologia, din ceea ce nea mas de la Sfntul Pahomie si ucenicii si, nu putem spune c ne.am putea face o imagine coerent privind creatia omului, libertatea, cderea n pcat consecintele cderii n pca1, rscumprarea obiectiv si colaborarea cu harul. Gsim anumite referint spora_ dice care ne fac s ntelegem c nu erau strine de nvttrrile lor^asemenea preocupri. Se spune n ,,Viata Sfntului pahorniel: c n catehezele pe cae le rostea zilnic ucenicilor, acesta aborda diverse probleme teologice, cum fi problema lui Dumnezeu, lnuparea, Crucea. lnvierea etc. (cf. Nota 7 din acest capitol). Acestea sunt subiecte n care nu se exclud problemete a"iioplogice profunde. Sfntul Pahomie si ucenicii si insisl pe atotpul"ernicia lui Dumnezeu care a creai omrI, l-a mntuit, air, .uur omui datoreaz recunostinla ntr-un comprtament ""e sdfi e oormd cre de rdsptms adecuat dat bundtd,ti lui DtLntnuzu s drepidtti cu care
.

Eilneua judeca.Prin urmare, l va ndemna pe ucenicul rutcios:

nelinitea din momentul ieir din trup. Fiul meu, scap-te alergnd la picioarele lui Dumnezeu, cci el este cel care te-a cleat din cauza ta a si rbdat patimile. lntoarcete qi ptngi mai de$ab propdile-ti pcate [....] A vzut, agadar, c nclcarea porunc e rea, i cte suferinle i nelinisti zmisle$e pcatul. Fugi repede de pcat!.rl Citnd metafora Sfntului Pavel privind pe omul cel vechi omul cel nou, Sfntul Pahomie arat c avea o conceplie i clar privind firea uman nainte i dup restaurarea n Hristos. Omul este chip al lui Dumnezeu, de aceea Sfntul Pahomie l ndemna pe ucenicul rutcios: ..Nu fi trufas fat de chipul lui Dumneze^u",z stiut fiind c truiia este ce cre a fcut s cad protoprin!: ,,Te ndemn din tot sufletul s disDretuiesti slava desart: vanitatea este a'una diavolului. Prin -ea a fosi Eva nselai."3 Creznd cuvintelor diavoh.rlui, ,,Eva va alerga dup slava divin gi o va pierde pe cea a iii sale ome nesti".a Omul a fost creat Dentu slav. Ce ooate fi mai nalt dect se fie chip al lui Du-mnezeu chemat ia asemnarea cu
5, 9); gndete-te la

omul cel nou" (Col.

tFiul meu, [...] alung de la tine orice poft (II Petru 1, 4), ,dezbrac-te de omul cel vechi i de faptele lui i mbrac-te n

Dumnezeu? Pahomie nu condamn cutarea slavei adevrate. ci slava deafl. Nu numai slava deart, ci i cutarea acesteia este pcat. Gravitatea pcatului slavei dearte const n aceea c l transform pe om ntro fn irational; l face s caute slala acolo unde nu este: n performanlele propr (reale sau ima$nare) sau n lauda lum. Slava desart confirm decderea omului din demnitatea n carc l-a creat Dumnezeu, aceea de fiin!

: Ibldn\ p. 60.
),

I Teodo, Ctetuza 2, Lefort, p. 43, 53.

trectoare - ata, i
! Ihrilan, p. t5.

te complaci n cutarea qi, eventual, n salrrrarea gloriei a lumii- lsnd de-o parte slava spre care ai
:Sfntu Pahomie, Caluzc Lefort, p.ci, pp. 12-15.

cugettoare. Si chiar, mai 8fav, conffum plcerea pe care o sal'ureaz omul, comportndu-se ca fnfele lipsite de raliune. Cum s nu fii lipsit de puterea de judecat atta r.reme ct

I Hoersiesius, .Rsuli, Lefort, op.ci, p. gZ. : Idem, ter, 3: Pl. Deseille, p. 82. o
idsr& 10, D. 86.

IUnm, p. 59 .

" tuwnt\ p. J a IbT\ eodem loco.

Page 81 of 137
fost eat de Dumnezeu: aceea de a te asemna cu El oentru eternitate? Penuu a se dovedi cu adevrat rational, omul va trebui s depeasc ispita satisfacerii imediate cu ceea ce nu este deplin, (slava lumii), punnd-o pe aceasta n slujba agonisirii slavei celei adevrte. n acest sens este nevriie d o judecat care s aib drept criteriu fundamental porunca lui Dumneze! i modul n care El este slvit n si prin viala ta, fapt care confirm c te gsesti pe drumul mproprierii slavei adevrate: asemnatea cu Durnnezeu. Chia dac nu avem texte ale Sfntului Pahomie n care s gsim expus n mod clar starea primordial a primilor oameni, cderea n pcat i consecinlele ei, nu suntem de acord cu H. Bacht care este de prere c Pahomie si ucenicii si nu vobesc de consecinlele cder n pcat a primilor oameni la toti descenden{ lor.i c nu putem tlage din textele pahomiene o nvttur
clar privind cderea n pcat.1 Pahomie vorbee de chiiul

lui

riscul nstpnirii satanei peste firea omeneasc, aa cum face asupra oricrui pctos exdus din Bisetic ,,Pentru acest motiv Cuvntul lui Dumnezeu a venit i a luat trup (In. 1, 14) din Fecioara Maria ca s libereze neamul omenesc"S, va spune Sfn tul Pahomie. Iar Teodor va spune n acelas,i sers: ,,H, stpnut lumii, Iizus Hristos, Stpnul a toate, nu a voit s ne prseasc nct s-i batjoc de noi cei care pun curse (diavolii) neamului (urma.ilor) lui Adam".4 Cu toate c asceza era foarte aspr n Rrnduil Sfntului Pahomie, ea nu avea nimic de-a face cu ntelegerea pesimist privind viala n trup. Ceea ce-l interesa pe marele staret eta ca
1
r"

Dumnezeu care nu trcbuie dispretuit, vorbeste de omr:l cel vechi si de omul cel nou, vorbete de pierderea slavei pe care o avea nainte de pcat firea uman. 1n cea de a teia ep:istol Sfntul Pahomie va vorbi de faptul c, din cauza neascultrii, Adam a fost alungat din rai, cum este alungat din Biseric penitentr:l ntinat de pcate.z Toate acestea ne conving de faptui c Sfntul Pahomie avea o idee dar despre consecinlele cderii n pcat i despre

monahul s fac uz cu prudmt de ceea ce i ofer lumea1. nct _.d s evite satisfactiile trupestiz pentru c acestea pot aprinde trupul ca o flacr. Trupul are suferintele si slbiciunile lui. In Rnduietilc Sftlui Pahomie gsim ndrumri precise n ceea ce privete grija fa! de trupul bolnav. Trebuie ngrijit trupul, dar i sufletul.. Horsiesius va spune mai trziu: ,,Exist o dubl srcie (precaritate): una a trupului, alta a sufletului. Dac este lip de mil s nelijm pe cei care se gsesc n srcie cu privire la celetrupest neoferindu-le ceea ce este necesar trupurilor lor, cu att mai mult este lips de mil atunci cnd trecem cu vederea pe cel care este srac n ceea ce privegte sufletul."S Eforturile ascetice - ntre care postul este una dinte formele de ascez urmresc, nu distrugerea vie{ii n trup, ci modelarea acesteia nct, trupul s redevin templu aI Duhului Sfnt si tova de mbogtire a rrufletului ntru Dumnezeu. Merit ri remarcm deopotriv c Sfntul Pahomie i ucenic si au un simt eshatoiogic deosebit. Supunerea fa1 de Dumnezeu sjiteama d judecata iui Dumnezeu.zunt dou dintre condi{iile care ritmeaz viala monahului. Constatm ns c ntemeietonrl monahismului chinovial i ucenicii lui nu se intereseaz rle sfrsitul univeSal al lumii. ci de cel individual. Acesta hebr',ie sl !seasc pe monah pregtit ,,s-i prezinte n fala lui Durnnezeu aprarca"a stiut fiind c; va spune Sfntul Pahomie, ,,r rici mca saliva care s-a uscat n gura ta ca urmare a postului, Dumnezeu nu o va uita; dimpotriv, vei gsi toate n momen tul trecedi tale dincolo, cu o conditie: s te smeresti".s Cu, dlte curinte, cea ma micd. neuotnld u/i luat n consideatie de Dumnezeu lajudecat, dup cum cea mai mare nevoint , postul cel mai aspru, va avea valoarea reai numai dac va fi mplinit n smerenie. Valoarea oricrei osteneli ascetice - mai mic sau mai mare - este o realitate. Dar ponderea a Jestei osteneli o asisur dimensiunea duhovniceasc a

H. Bacht, op.c, pp. 51-52. Ep. 3, P.L. 29, col.


lde'Jj.,

inibn,p.14.
"

Celwn I, p,9,

'Teodol, Ca,Il, Lefort, p. 54.

I lorsiesius, Cftz 3, Lefort, op.cif., p.72. I1.eodor, Cdtha 2. Lefort, op.ci, p. 51. 5 (:tte l, Lefort, qp.cL, p. 5.

inbibm, eod,emloco. _ _

Page 82 of 137
acesteia: nivelul smereniei n orice osteneal sau Derformant ascetic dovedeste gradu-t de eficient al respective osteneli sa

performanle n fatajudeclii lui Dumnezeu. Criterle ludect lui Dumnezeu sunt cu totul altfel si altele dect cele duo care judec oamenii. n Sfnta Scriptui ni se descoper cteva din aceste cdterii. Prelund cuvintele Mntuitoului, Sfntul Ioan Evanghelistul va spune c: ,,Tatl nujudec pe nimeni, ci toat judecata a dat-o Fiului"'(Joan 5, 22), dar Mntuitorul va completa aceast precizare prin ceea ce va spune (i loan va consemna) mai trziu, anume c judectorul de fapt, sau criteriul obiectiv suprem n funqie de cae se va ealiza judecata din urm este Cuvntul Mntuitorului, altfel spus, nvttura pe care a dat-o lumii. ,,Cine M nesocotete pe Mine i nu pzete cuvintele Mele are judector ca s-i judece: Cuvntul pe care l-am spus; acela l vajudeca n ziua cea de apoi" (Ioan 12, 48). Cliteriu] judeclii lui Dumnezeu nu este omenesc, nici oamenii, nici lumea nconjuttoare. Realitatea la care se va face referint n procesuljudecrii fiecuia dintre ni nu este dat de cei mai pctosi sau de cei mai vituosi dect mine. ci o constituie Cuvntu lui Hristos, nvt tura Lui. n functie de realismul, seriozitatea $i responsabilitatea pe care am avut-o fat de Cuvntul lui Dumnezeu n ntocmirea prooriei mele vieti

lume. Retragerea voit i responsabil din lume a fost i va rmne unul dintre principiile fundamentale ale oricrei forme de monahism. Cine voia s inte n comunitatea Sfntului Pahomie trebuia examinat ,,dac poate s renute la familie si dac poate s se lepede de bunurile si de averea sa". 1 Renuntarea la bunurile materiale si la avere, pe de o parte, si ia obligaliile familiale, pe de alt prte, l va pregti e viitrul moar i pentru mplinirea exigenlelor celo alte voturi monahale: ascultarea si castitatea, respectiv, fecioria. Se pare c existau persoane care cutau vial monahal si din alte motive dect mntuirea sufletulu pe aceast cale. De aceea, Sfntul Pahomie a rnduit ca hotrrea cuiva de a intra n mnstire s fie foarte serios analizat. Va soune n acest sens urmtoarele: ,,ntrdevr, este imposibil ci cel care s-a consacmt lui Dumnezeu s se ntoac n urm spre responsabilitIile lumeti i numeoasele necazuri lumeti. Pe de alt parte, n ceea ce
priveste viata din lume, nu este drcpt, atunci cnd cineva a nscut cop i cnd se gseste la stmtorarea din cauza srciei, s plece i s-i pfuseasc, sub pretextul monahismului."2 '

Dup Sfntul Pahomie, intrarea n monahism trebuie s

vor fi judecate cderile, scderile si deceile mele, vor ii apreciate ostenelile si pedormanleie mele asceti,ce (de la cele mai mari si pn la cele mai munte). Or, n Cuvntul pe care Dumnezeu l-a spus lumii p n Fiul Su, Domnul nostru Iisus Hristos, smerenia este virtutea care Ie mplineste pe toate celelalte (Matei 11, 29). Viitorul eshatologic este determinat desigur de ortodoxia credintei si, deopot v, de starea moral de fapt, fie c esti monah, fie laic. Aceasta ne face sprezentm i cteva dintre principiile morale care stau la baza rnonahismului pahomian.
4. Principii de ordin moral

fie un act libe, nu numai n ceea ce pdveste autodeterminaea, ci i responsabilitatea fat de cei din jur si constrngeriie exte rioae. Intrarea n mnstfue este ntr-un fel retragere din lume, nu gi fug de lume. Monahismul nu este o form de desocializare a omului, fiinl prin excelen! sociabil si chemat spre comu-

niune. In comunitatea Sfntului Pahomie monahii nu intu fugind de societate, ci schimbnd societatea civil cu ,,angajarea n frtia monahal"3, unde calitatea omului de fiint social va fi cultival nu numai prin rnijloacele societlii civile, nu numai prin pr^edispozille fir umane, ci si sau, mai ales, prin Evanghelie. Intrc societatea monahal si cea civil nu exist ruptu, ci o distinclie foarte bine determinat, membrii uneia neconfundndu-se cu membr celeilalte. Pe cei cae nu se adaptau normelor comunitt monahale, Sfntul Pahomie i trimitea

Primul principiu morai care st la baza spirihralitlii


monahale din comunitate Sfntului Pahomie este atitudinea fat de lume si de bunurile acesteia, concretizat n retragerea din

: Idem,
ldem,

Reg.49.

r hato,

Wn,Lefort,up.clt,p.30, 14.
49,

CddtI, Lefort, op,cil,, p. 48.

Page 83 of 137
din nou n lume, nu ca ntr-un spatiu de pedeaps, ci ca ntr-r n care-si puteau lucra mntuirea prin alte posibilitti dect oferite de mnstire. Sfntul Pahomie si ucenicii si nu au so niciodat comunitatea monahal o lume de ,,alesi.,, o elit ntl celelalte forme de trire ecleziai, ci o alt form de trie adevrului revelat. Sfntul Pahomie, ipre exemplu, a nceput viata ascetic lii

apropierea unui sat, fecventnd biserica comunittii locale; lungul ntrcgii sa.le vieti, aa cum am artat mai ius, el nu a perrnis ca slujbele religioase s fie svrsite de membr comut nitlii, ci de preofii parohiilor nvecinate. Nu a hirotonit pe nimeni n mnstirile pe care le-a nfiinl.at si condus; dac n comunitatea lui veneau clerici, acestia se angajau s respecte nduielile stabilite si s nu se impun celorlal-ii prin calitatea de derici. A pstrat totdeauna comuniunea cu episcopul din Diospolisl despre carc nu stim dac era cstorit sau nu (s nu uitf,m c pn n secolul al D(lea episcopii erau alesi si dintre preotii cstorili); tim ns c atunci cnd, din porunca lui Dumnezeu, trebuit s consbuiasc mrnstirea di; phenoum. s-a opus episcopului locului, care, nconjurat de credinciosi, nui permitea smplineasc porunca lui Dumnezeu2. prin urmare, a reactionat fat de unul din exponentii autorittii bisericesti, cnd acesta se lupta mpotriva adevrului i a lui Dumnezeu. u poate fi acceptat minciuna si mpotrivirea fat de Dumnezeu n numele smereniei sau al neascultrii. Acel episcop cerea Sfntului Pahomie ascultare si smerenie, dar, de fapt, folosindu-se de numele acesto virtuti incerca s-l mpiedice s mplineasc vointa lui Dumnezeu. Cu riscul acuzrii de lips de smeenie si de neascultare fat de un episcop newednic, Slntul pahomie ascultat cuvntul lui Durnezeu, consuind mnstirea pe locul unde episcopul nu-i permisese inilial In cele de mai sus am ncercat s prezentm un din modurile n care Sfntut Pahomie si ucenic si ntelegeau lumea (din care se retrgeau n mnstire) si anume, pe acela potrivit cruia
De-a
r tumandVeilleux, I ltlo le gd,t Ptne Mmll{-rsbtl @p, 49, p. 69.

mediul n care qestinul hebuie s-i duc viala i mntuiasc potrivit celor dou posibilitli: n lume, ca civil si edezial n acelai timp, sau n mnstfue, fraevanghelic prin excelen! i eclezial. ' Dar lumea a fost nteleas i ca spaliu care, ptin ispitele ; l mpiedic pe cretin n mersul su spre Dumnezeu, sau eae i poate face pe Dumnezeu dusmanr. Despre o aseme lume - lume a ispitei, a pcatului i a deteriotrii relaliei Dumnezeu - Sfntul Pahomie va spune c este ca wemea oe care monahul trebuie sl astepte s treac.2 O : lume,,sa aprins n ru".J De aceea comoditatea acestei lumi trebuie evitat pentru bucuriile lumii viitoare",4 utiliznd ceast lume ,,cu pruenl".5 , Scopul renun!r la lume este regsirea libertlii apostolice, va spune Teodor: ,Apostolii au nceput prin a renunta la toate Dentru a urma lui Hristos".6Iar Horsiesius va spune c, renunind lu hr..t", *onahul renun! la,,piedicile lumii".i d.evenind liber pentru Dumnezeu.S Momentul n care comunitatea accept hotrrea monahului de a renunla la lume ea cel n care acesta primea vesmntul monahal. Din momentul acesta monahul se va integra n viala comunitlii, ostenindu-se spre a se mpodobi cu virfu[i nu pentru el, nu pentru Dumnezeu, ci ,,pentru cei dinafar".e n comunitatea Sfntului Pahomie, monahul nu are alt moral dect morala celorlalti crestini, nici nu are congtiinla c s-ar gsi ntr-o separalie religioas fa! de ,,gloata mirenilor", ci va rmne (i i se va cultiva aceast idee) un om pentru altii, bun mireasm pentru ,,cei din a.far", cultivnd toate virtulie pe care le cultiv i ceila4i cretini, fcnd-o ns cu vointa hottut de a mplini porunca iubir
este Sfntul Pahomie, Ep., 4. 1iidr, Ep. 4, eodem loco(donec vespertinum tempus perbansent)

J ldem, Ep, 9 (saecula efferbuerunt in malo) *ldell],, Co,tdt, l,l,efort, p.ct, p. 8. blttpt. e. 14, iottttnz,tefort, op.cit, p. 38 1 Horsiesius,.t, 27, Pl. Deseille, op.ci, p. 100. ! Lbilsrn,22,Pl.Deseille. op.ci, p. 95.

!n"
Y

lbbn,58,p.75.

Teodor, Cddt 2, Lefort, p.dL, p. 42.

Page 84 of 137
fat de aproapele i fa! de Dumnezeu, ca ,,fiin!e prea mici gi mai smerite dect oricine", dar a cror putere este Hristos[...]i

mndrie este Crucea".1 Desvrgirea monahal (alt principiu moral) este o lung si ostenitoare ucenicie care se poate intui din sfaturile pe cate Sfntrl Pahomie le ddea ucenicilo, dinue care merit amintite cteva: ..Recit n fiecar ceas cuvintele lui Dumnezeu: f tare n fala oboselii, fii pentru.toate recunosctor; fugi de laudele oamenilor, iubeste-l pe cel carc te ceat n frica lui Dumnezeu. Cgtig din toate, ca i tu s f de folos tutuom; f perseverent n ostenelile tale i msurat n vorb; s nu faci un pas nainte i unui.napoi, ca Dumnezeu s nu te deteste; cci coroana va fi a aceluia care lupt (Mat. 10, 22). F din ce n ce mai asculttor fa de Dumnezeu i n felul acesta EI te va mntui."z Ascultatea monahal nu este supunerea oarb i necondilionatd, Jald, dc autorittea dministratiad a cuiua, ci Jorma rt care cdlugdrul se lace ucmc urruia mairmdlut, mai erperimentol, maincercat n uiatd. duh,Dniceacd dect et. Ascultarca d.e Dtffimezat este qhsotutd pmiru cd EI este lrlad.ldtlrut prn ercelxltd: ,,lnudta!-ud. de Ia Mine cd slrnt blnd. si smerit cu inima" (Mat. 11, 29), ud spune Ilristos. Iar Apostolul Pauel" referindu-se In Hrtos, Da spln: ,in ceea ce apdtimit, ind EI fuWi rsptit, pocLte s,i celor ce smf ipitili sd Ie dJute" (Ew. 2, 18). Progresul n demersul duhovnicesc cere monahului eforturi deosebite n mplinirea vo lui Dumnezeu concretizat n poruncile i n nv!turile SaIe care se regsesc i n nduie' IiIe mnstireti. De aceea, ascultarea fa! de mai marele ,,casei", de dascI, de iconom sau fa! de egumen este angajare n acelasi demers cu altii (care nu este altul dect cel spre desvsire) si tototat un mod de verificare a propriului tu efort duhovnicesc, de unde -si ndemnul Sfntului Pahomie: ,,Dac tu nu poli face fa! obligatJilor tale, apropie-te de altul care lucreaz dup Evanghelia lui Hristos i vei progresa cu el. Ascult, sau supune-te celui care ascult; f puternic i te vei numi llie, sau ascult de cei puternici i te vei numi Elisei, care,
!ldem. CQI&
3, Lefort, op.ci, p. 45, 50.
Coeftz 1,

puternic, dar eInsusi, canul care ascult are sansa s creasc n desvrsire chiar mai mult dect cel n a crui ascultare s-a pus, dup modelul lui Elisei n care, pentru ascultare, dup. ridicarea la cer a lui llie, duhul acestuia a odihnit ndoit n l_ Ascultarea presupune alt virtute si totodat principiu moral fundamental al vietii monahale, anume srrei.
Onrul cmerit este ntr-un proces contirLl.tu d,e autocanoo.stsre odrecLtm, de autoeualuare pornnd. d.e Ia recunoasterea si preh)'eameritekn celortalti; judecat pe eltsusi "mtl smerit a spunnd cd pdratele lui au d"epdit pe ale tuttnor celorLatti, eI rru
s,

c a ascultat de llie duhul acestuia a fost ndoit de el..,l Monahul mplineste polunca alturi de cel ce face acelasi lucru, ascult de cel ce ascult si care, pentru ascultare, devine mai

pentu

mai judecd. pe nimmi" nu subestinea.z.d. pe nimsni,,.2

Smerenia nu se confund cu ascultarea neselectiv si necondilionat, sincer sau ipocrit fal. de mai marele ,,casei;,, fat de iconom sau de egumen, (adic de organul administrativ) ci nainte de toate, este a,scult0jl.e necmditionatd ile Dunmezeu (care wea ca n viata noastr ceea ce este s fie do si ceea ce este nz, nu) de iluhounic, (de cel sub a crui ascultare te-ai pus sau ai fost pus, nct s cauli mntuirea mpreun cu el prin comuniune) si/t Le Wprio. confind, totdeauna treaz si n stare dejudecat. Ascultarea fa! de structurile administral"ive nu este virtute, ci consimtire la un act administrativ. Nu este exclus ca, ascultarea administrativ d ajung. si ea, virtute. Aceasta depindede raponurile stabilite nte cel cruia i se d ascultare si cel ce ascrlt. Dac ascultaea este acordat unui rncompetent, ea. poate deveni virtute, ns nu a smereniei, ci a rbdr; Or, smerenia nu se confund cu bdarea, desi amndou sunt virtuti. Asezarea propriei persoane ntr-o continu stare de judecat, avnd n vedere totdeauna Cuvntul lui Dumnezeu gi exigenlele lui, virtutile celorlalti si lipsa virtutilor noastrq l poate face pe oricine s-i cunoasc propriiie sale limite. l pune n situatia s stie de unde trebuie s pu mereu

lwen,p.t.
5.

Sfntul Pahomie,

Lefort, p.ciL, p.

'

lbldsn. o. 4.

Page 85 of 137
nceput, ba mai mult, nceput bun. In acest sens, Sfntu Paho mie spune: ,,gust din toate virtulile, pstreazle pe toate"1. Smerenia nu este o stare de spfuit pe carc o dobndesti prin declarati, ci un prcces continuu de devenire, de angajare la [...] smerenie, asa cum este plocesul cunoaterii (cu ct cunoti, cu att cre$i n cunoatere) i mai ales al autocunoater, nsotind nu numai cunoaqterea, ci si realizarea celodalte vhtufi. Smerenia este dovada trezviei, Ia rndul ei, trezvia nu este simpla veghe, ca stare de nesomn, ci o priveghere activ, activat de mplinirea virtutilo. De aceea, Sfntul Pahomie va spune: ,,Ea (smerenia) vegheaz asupra tuturor virtutilor si este aceast mare si sfnt putere n care Dumnezeu S-a mbrcat cnd a venit n lume. Smeenia este zidul de aprare al tuturor virtu[ilo vistieria faptelor bune, armura care ne apr i vindecarea oricrei rni."2 Smerenia este virtutea cea mai apropiat de functiile contntei morale. Pentru aceasta Sfntul Pahomie l ndeamn pe ucenicul su: ,,smerete-te, reline-ti vorba" (pe care ai putea s-o spui altuia mhnindul), ,,struie n smerenie i te vei asemna cu Dumnezeu".a Cum Ia asemnarea cu Dumnezeu sunt chemati toti oamenii, smerenia nu este doar virtutea mona-

desfrnatii trupestil, de aceea Sfntui Pahomie si ndeamn biruitor, ndeprtnd de la tine mndria".2 Smermia i mndria smt stdrile de spirit care determind calitatea hatologicd. a uiet: n smnmie toti oamen se oseamnd, Fi se mntuinsc, ie cd sunt laici" fie cd xrnt monahi; n mndrie, urdtindu-se, se deosebesc un de alt giliecare de toti" pierzndlbse Jiecme nparte, Jic cd stmt mnnalti, fie s suntlaic| n desdurire,
ucenicr.l: .,fii

garanlatd, n smerenie, 'rtu e.rt?. Dreo d.eosebire sau wetm, cutrast nre cdlugdri si creptini trditori n htme. Ilcmicul SJntutui Polwmie, Teod.or, aLvl, s. spmd. n acest ssns: ,,ntr-ad.evr, dac ormrl pune paz gurii (Ecleziast 5, 1; Iacob 1, 26) si dobndeste

fi

hului, ci a oricrui cretin contient c trebuie s-i evalueze calitatea viet si s se asemene cu Dumnezeu. In acest sens, Sfntul Pahomie va spune: ,,Nu pierde nici o zi din via{a ta i nvat s ncredinlezi lui Dumnezeu fiecare zi din via!. Asaz-te (n virtuli) ca un general n{elept; analizeaz-li gndurile; fie c trieti de unul singur, fie c te gseti n socie-. tate. Cu alte cuvinte, este mai bie s trieti n mijlocul a m de oameni, dar cu smerenie, dect s stai singur ntro vizuin de hien, dar umflat de mndrie."S Contrar a ceea ce cede, n realitte, igoliosul, esi un nvins, un slbnogit, precum sunt
I

ngerii vor aduce n fata lui Dumnezeu chipul su, fie c este monah, fie c trieste n lume.3 ln aceste cu'iinte vedem i care era atitudine fal de lume a unuia dintre cei mai mari asceti din secolul al lV-lea si printe al monahismului chinovial. Smerenia, sinteza mai multor virtuti, est cea ptin cate omul i afirm calitatea de fiint ralionai, Iiint care trebuie s-gi cultive personalitatea, ul, si s nu fie dominat de sine. nivelul inferior si anonim al firii umane, determinat de automatisme, plcere si tendinla de dominatie; smeren-ia este virhttea prin care omul se apr de propriul su sine. Sin cuptinde totalitatea pornirilor libidinale, constiente, dar de cele mai multe ori venind din subconstient, c*une tuturor oamenilor. El contine toate achizitiile filogenetice, bune i rele (prin urmare si cnsecinlele pectutui riginar si ale naintasilor). Este sediul pasiunilor si at patimilor, al afectelor si al pornirilor libidinale aproape instinctive. Fr s fie totdeuna inconstient, sinele caut cu orice pret plcetea, satisfactia, indifercnt de normele morale, impunerea n fata celorlalti, domina-

smerenia, ngerii vor fi prietenii lui pe pmnt; sufletul su va ca o mireasm care se rspndete n jurul su; zi i noapte

. lmaen,p. zo I lb12n, p. 6.

lad-r.

rea acestora. Virfutea care evalueaz continuu ,,migcrite,, sinelui, smerenia disciplineaz manifesLrile acestui. inte!wazap.

i9W^''''-'" tlrutem- D, 5.

lblbrl,p.8.
Teodot, Excer?t, 4, Lefort, op.cif., p, 61.

Page 86 of 137
gndu-le n eu (registrul superior aI personalitti), unde viata, zub aspectul ei fizic i sufletesc, este organizat printr-un ploces
de judecat foarte rigurcs

n func$e de normele morae, de

timp cultiv afirmarea nestricciun i a nentinrii, a nemptimirii personalit!. Or, nentinarea i nestricciunea sunt formele prin care se afirma o aIt virtute, cultivat, de altfel, de smerenie, si anume, fecioria. Smerenia este vittutea opus pcatului slavei dearte i cea prin care se ajunge la ade. vrata slav: slava ntru Dumezeu. Fiind opus slavei dearte, este vfututea omului cu adevrat ralional. Fecioria nu este numai o stare monahal, ci si virtute si ideal. Ca virtute, fecioria nu este numai starea de integritate fizic a personalitlii (deqi nu exclude aceast stare), ci s,i starea n cae mintea nu este corupt de gnduri desarte si ptirnase. Nu este numaj paza integritlii somatice, ci i paza integritlii mint. De aceea Sfntul Pahomie recomanda fecioria total, integral: ,,fecioria n toate mdularele: fecioria n gnduri, curtia n trup si curtia n inim;l o feciorie nu numai cu trupul, ci o feciorie echivalent cu lipsa oricrui pcat. ln Evanghelie au fost respinse ntr-adevr fecioarele din cauza lenevirii lor, n schimb cele care privegheau cu curaj au intrat n cmara de nunt".2 Smerenia duce la feciorie, sau cultiv fecioria, \eleas drept activare si reaiizare a neptimir. Iar fecioria cultiv, Ia rndul ei, trezvia sau prive$herea activ. Nu poate exista virtutea smereniei fr autentica feciorie, fr discernmnt fiudecal nu numai logic, ci si axiologic) si fr priveghere. Acestea din urm cultiv mai ales fecioria, adic integritatea, pudtatea funclionalitlli si nestricciunea a ceea ce persoana are mai subtil (mintea si puterea de judecat) i mai profund (*t*9, l."U.u.nu trebuie corupte, nselate sau siluite de
acelai
1 Sfntul Pahomie, Lefort, op.cit, p. 2i ,,cwFa heriord este hrqna. suIetutusiwflnfut ui stni.l1lcf0r,,, va spue Horsiesius, Co&lz 2, Leiort, tp.ct ,p.72

exigenlele mediului n care trim, de aspira{ i de idealuri. Smerenia l ferete pe ascet de riscul dominr de sine i n

miscrile sinelui (dispunnd si ele de forta si de abilitatea firii, for! anonim dar real, expresie a dinamicii necontrolate a teluricului din noi) care se manifest n mod divers, pornind de la gndurile si imaginatia care hrnesc afectul genitalit-tii (la care clugrul a renuntat prin voturile monahale i pe care omul din lume l-a disciplinat n institutia sacr a familiei) si ajungnd la mndie. Manifestndu-se totdeauna ca fort dominatoare, mndria - desfru al minlii i aI inimii, n experienla si gndirea ascetic - nu este altceva dect cderea minlii i a inimii n seduclia exercitat asupra lor de ,,umorile" sinelui. Ea va nesocoti cumptarea, echilibrul, msum i ierarhia vaorilor, cttivate de si prin smerenie. De aceea, smerenia si mdria se exclud categoric una pe cealalt. Orict de subtil s-ar manifesta mndria, ea la fi socotit ntotdeauna produsul imtionalului din om i a lipsei de sens, caracterizat adesea pdn expres paradoxale de genul ,,cdere n sus" sau ,,nltare n jos". La rndul ei; fecioria va fi n{eleas totdeauna drept expresia cea mai puternic a func[iilor ralionale din om sau cea prin care omul se afirm n lume ca fiint care poate controla, stpni gi modela teluricul din noi, manifestrile pur organice ale viel i animaIitatea excitat din om care se s opune aspiratiilor duhovnceti
ale adevratei existen-te personae.
C fecioria nu este numai o virtute monahal si c fecioria i a inimii presupune pe cea a trupului, njelegem din

min{ii

bibm,p.22.

urmtoarea nprejurare istorisit n vadanta egiptean-bohairic a ,,Vietii Sfntului Pahomie": <1nt-o zi un om a adus la Sfntul nostru printe, awa Pahomie, pe fiica sa care era chinuit de oboal grav cauzat de un demon, ca eI s o vindece. Fratele care era nsrcinat cu paza portii l-a anuntat pe printele nostru de venirea omului i acesta l-a trimis s-i spun: <trimitemi una dintre hainele pe care tnra nu a purtalo de cnd a fost splatr. Omul i-a trimis unul din vesmintle fetei care era, ntr-adevr foarte curat. Dup ce l-a privit, printele Pahomie l-a trimis din nou tatlui fetei, poruncindu-i portarului s-i spun: (Acest vesmnt este ntr-adevr al ei, dar ea nu pstreaz curtenia monahal, adic fecioria. Dac de acum ea va promite s-i pzeasc pe vtor curtenia, credem c

Page 87 of 137
Dunezeu i va da vindecarea., Tatl fetei a fost forte tulbuat de cele auzite. El a nhebat-o pe fat referitor la cele spuse. de_awa Pahomrc i ea a mrhrisit. cele ce fcuse i a pmmis c pe vtor i va psha curlia i nu va mai repeta acst pcat toat via ei. Atunci pfuintele nostru s-a rugat, a binecuvntat r:ntdelemnul i l-a bimis (s se ung cu el); de ndat ce tna a fost rins cu acest ulei ntru frica de Dumnezeu qi rr credin, s-a vindecat n nrnele Domnrlui.'l Un alt principiu cre privete comportamentrl monahului comr:nitatea Sfrtului Paliomie ei,te rueciunea, mama tutumr virtutilor.z n Rnduielile sale, Sfitrl Pahomie a precizat timp nentru rusciune. dnd si daturl desieur. n -ceea ce privqte-calitatea ceseia. ,Rugarnea? F iceiare n cmara ta, ntre tine i Durmezeu (Mat. 6, 6F.3 Horsiesius va recdnanda struin n rugciune pe timpul nop!, iar pentru ca mintea s nu fie invadat de fanduri care s o hlbrre, ace-lai Hosiesius-recomand pozilia adecvat penbu rugaclune $ os[enea-ta rrzJ.c... Relund daturile Mntuftonnui (Mat 6, 6). Sfintrl Palromie va nvta ucenic s nu fac rueciunea n mod ftanis J.[u te ruga'cu ostenta{ie, cum fac dlarnic O,Iat 6, 5),'ci rurta la capricle tale i lucreaz rnbu Dumrrezeu, crnd aceasta penfuu propria ta mntuire.s Nu te ruga precum fac nic ca nu cumva s orimesti plata lor. S nu oierzi nici ncar o zi din existen d. Se'Ol ceea ce vei da n fiecae zi lui Dumnezeu.G Dac te tulbur I'reo patim, fie iubirea de argini, fie invidia sau ura sau celelaite patiini, pzete-te de ele ca s i inim de ler adic s ai inim tae; lupt npotuiva le s dispar cum au disput Sion -OE -toti resii amoreilor (Iosua Z 10), nct pe iubitul nuj si Nsct liu aI lui Dumnezeu, mprahrt lisus, s lupte penhu tine i ca tu s cucereti cet$ile dupane.'r
1 Veillax, opci, r, pp. 6465.

Att sfaturile directe, ct i cele metaforice cu referint la persoane i la episoade din Vedriul Testament arat c rugciunea nu este o lucrare usoar. Ea are dumani: unii sunt n inte-

riorul nostru (gndurile si patimile), a\ii n afar (demonii).


In varianta bohairic a ,,Vietij Sfntului Pahomie" se istorisete cum acesta a sftuit pe Teodor s-l opreasc din rugciune pe un frate, care se ruga mai mult dect ceila[i i cuta s mplineasc cele mai dure practici ascetice, dar dominat de diavol si pentru slava deart, nu pentu Dumnezeu. Sfntul Pahomie i Teodor s-au rugat pentru acel frate si ,,Domnul l-a vindecat; el i-a deschis inima ca s nleleag cum trebuie s se comporte, nu caun prost, ci caun nlelept. Si ddu slav lui Dumnezeu."l Rugciunea este o lucrare grea, o osteneal nleleapt, o preocupare a celor cu minte gi nicidecum, rutin, si obigatie, cu att mai pulin comportament ipocrit. Si aceasta, pentuu c, fiind convorbire cu Dumnezeu, nu po{i vorbi cu Dumnezeu dect cutndu-L n rugciune pe El, nu altceva si nici pe altcineva. Numai prostul se poate autonela n rugciune; numai cel lipsit de minte se osteneste n zada.r pentru o ,,rugciune" n care nu caut n mod exclusiv vorbirea cu Dumnezeu, ci ipocrita autosatisfactie, interesele mrunte sau lauda lumii. Nu poli avea ptetenlji c votbesti cu cineva, depnnd cuvinte, fr s te intereseze dac interlocutorul tu este sau nu de fa!. In cazul rugciunii, Dumnezeu va fi realmente de faj, numai dac l-ai solicitat cu adevrat n si prin rugciune. Comunici cu El, nu mplinind acte formale, ci numai n msura n care tii s tii aproape prin ceea ce-i spui i prin modul n carei griesli prin gi n rugciune. Rugciunea i va arta eficienta n functie de cdf, de cnd i de z te adresezi lui Dumnezeu. Merit rqinut: lui Dumnezeu nu poli i nu se cuvine s i te adresezi oricum. Rostirea cu negljient a textelor sacte si liturgice nu este rugciune, cu att mai putin vorbite cu Dumnezeu, ci simpl perora.fie fr noim si ineficienJ. De aceea SfntuI Pahomie insist ca n comunitatea sa s nu existe osteneli zadarnice, lipsite de sens, fie ele chiar asa zisele rugciuni:
14. Veilleux, op.ci., 64, p. 85.

2lbidm,!Q,p.29.
3 a 5

Sfrntul Palromie, Ctchanr 7,Left,, q.eiL, p. 2. Horsiesius, Ce[eza 2,Loc,rycit, p.74. Sfrntul Pahomig Cfeez 1,1fuft,or.cil,p.7.

6lbidn,p.23.

7lbituap.8.

Page 88 of 137
,Jugciune" fcut din rutin, n neatentie sau spre a fi vzut de a4, e o osteneal inutil, un efort fr sens. Rugciunea trebuie s fie si s rmn rugciune, ,,fcndu-se ugciunile din toat inima si mplinind cuvintele: ,,Jerffete lui Dumnezeu jertf de laud i mplinegte Celui Preanalt fgduinlele tale" (Ps.49, 15).1 Din luclfuile lui Horsiesius aJlm c n comunitatea Dahomian rugciunea era nceput prin nsemnarea cu semnul Sfintei Cruci, pornind de la frunte, iar, n timpul rugciunii minile erau linute ncrucisate pe pieptz; iar cnd se nge. nunchea pentru rugciune, din nou se fcea semnul Sfintei Cuci. Iar ,,cnd suntem plecati cu fata ta pmnt, s ne plngem
o

in adncul inimii pcatIes", vea s spun acelasi Horsiesius. Nici un principiu rnduit de Sfntul Pahomie nu va putea fi respectat, nici un vot nu va putea fi mplinit si nici o virtute nu va putea fi rea.lizat dac trtor comunitatea pahomian nu ar avea dragoste fat de Dumnezeu, unii fat de altii si fiecarc n parte fat de comunitatea din care face parte. Iubirea fat de
Dumnezeu si fat de aproapele constituie centrul si ratiunea de fi a tuturor efortutilor ascetice. Prelundu-l pe Sfntul Pavel. Sfntul Pahomie va spune la nceputul Rnuielilor sale c: 'Iubtuea este mplinirea l,eg" {Rom. 15, 10). iar la nceputul pri mei cateheze va spune: ,,O singr iim cu fratele tu!4".
a

Dei porunca iubirii este ula, n comunitatea Sfntului Pahomie, ea are ei moduri de manifestarc: ctre Dumnezeu, ctre cei care viziteaz mnstfuea sau ctre laic din apropierea ei i iubirea fralilor un fa] de a{. Nimerri nu poate tri dup Dumnezeu n afam iubirii lui Dumnezeu si cu att mai putin, trecd cu vederea modul n care Durnezeu ne iubeste si ne arat aceast iubire n viata fiecruia dinte noi. n aces[ seris, n spiritu Sfntului Pahomie, Itroniesius \a ndemna: ,,S dm toat atenlia iubirii pe care Dumnezeu o are fa! de noi; s[ ne gbim, la rndu] nostru s-L iubim cu mult zel, dar nu numai cu cuvintele gur noastre, ci rnai ales prin cuvinte i fapte."l Cuvintele. i faptele prin care fralii din comunitatea pahomian trebuie s-L iubeasc pe Dumnezeu si s intre n ,,odihna" lui Dumnezeu, dup expresia aceluiai Horsiesius, urmeaz s fie concretizate.n rela{ie cu semenii, laici, i cu mpreun-vieitorii din

Dragostea st la baza tutuor principlot - teologice i mG rale - n functie de care s-a organizat monahismul de origine pahomian Ea se pune n lucrare mult mai mnet ntr-o comu nitate ca cele nfiinlate de Sfntul Pahomie dect ntl{ existent anahoretic. Desigur, iubfea de semeni nu este exclus n viatia pustniceasc, dar ea este ocazional. Este suficient s ne amintim de Sfntul Antonie,.care; pe de o parte, punea n lucrare iubirea fa! de semeni, iar pe de alt parte, ,,fugea" de lume, rctgndu-se mereu n noi sihstrii, sau de Sfntul Macarie, cae se nctrisese pur si simplu n sihstria sa.
r Horsiesius, .Rndrili, Lefort, op.cit, p. 84.

mnstire. Laicii si chiar c]urii din aite mnstiri care veneau n vizit n comunitate Snhrlui Pahomie erau primiti cu toat dragostea i adpostili ntr-o ncpere lng poarta mnstirii (viitoarele arhondadce). Totul le era asigumt de fratji instruili n mod special pentru asemenea ,,ascultfui". Stinii nu ptrundeau n comunitatea propriu-zis. La fel, faptele de ca.ritate ctre sac din apropierea comunitIii erau mplinite cu toat dmgostea de fmtj pegtiti n acest sens. Ct privete cultivarea adevratei iubiri n interiorul comunitlii, Sfntu-l Pahomie i succesorii si au artat o glij deosebit. Nu este usor ca totdeauna s vorbeti i s te compor,ti n aga fel, nct s-Ii arli dragostea fal de cel mpreun cu care va trebui s triesti pentru o lung perioad de timp sau pentm
toat viata. Comunitatea Sfntului Pahomie em organizt de aa manier, nct s pun n lucrare aceast dragoste de aproapele, nu una ocazional; s fac din clugr o penonalitate modelat n i de dragostea curat fa de aproapele, adic fa! de confrate, de cel pe care monahul l are zilnic lng el. Monahul va trebui s fie prin exceierr! o persoan iubitoare de aproapele, cbntient c, pe de o parte, mplinete porunca expres a lui Hdstos (Ioan 15, 14), iar pe de ait parte, c hebuie s pstreze s.i s respecte
r Horsiesius, Cofdred 2, Lefort, op.ct, p. 71.

ibuln. n.8s. ruEm.


4 Sfntul PahoEie, Ceft4zo

"

|,Lefo\t, op.dt ,p.2.

Page 89 of 137
nvttura Sfintilor Prin$. ,;S urmm buna mireasm a iubir lor si a vietii lor sfinte n Hristos - va spune Horsiesius - ca si noi s ajungem Ia aceast viat cu mare bcurie prin harul Duirului Sfnt".r Iubirea fa{ de aproapele presupune suportarea pre zentei acestuia si ea este, pe de o parte, glu de realizat de persoanele care au vocata singutl sau au optat pentu singurtate, dar, pe de alt parte, realizat tocmai de aceste persoane i n aceste persoane, suportrea aproapelui (de unde iubirea fa! de aproapele) constituie si instituie aceste persoane (monah) drept centre din care iradiaz buna mireasm a lui Hristos spre ntreaga
lume.2 Teodor va spune c faptele celor cate au acceptat
s

triasc

dup Rnduiala awei Pahomie, trebuie s fie marcate de dragostea frteasc, fiind toti o singur inim, ostenindu-se unii pentru altii, racticnd dagostea frteasc, mila si smerenia,
P. 3, 8), urmndu-le ntr-un singur cuvnt si punnd n lucrare cuvintele sale n toate faptele noastre...".5 lar n alt loc va spune: ,,S alegem partea chemrii n sfnta hoinona si dragostea pentru toti confatii nostri, lund n consderare modul de comportare al pfuintilor koinoniei, dragostea lor profund care a strlucit din inima lor spre toti pentru legea sfintei comuniuni".a Dar, n ce va consta n mod concret iubirea fal de frali? ,,1n a considera drept pe aproapeletu, mai de$ab dectpetine", va rspunde Teodor.5 $i continu: ,,Iubirea lui Dumnezeu pentru oameni face ca mntuirea si rvna pentru mntuire s vin n noi dup modul :l care fiecare dintre noi se grbete s se nnoiasc n roadle Duhului (Gal. 5, 22), s setrezeasc din somnul negtijenlei, s se spele de petele indiferentei i de toropeala gndurilor lumeti. "6 . Mntuirea este un dar aI iubirii lui Dumnezeu dar ea se activeaz n noi si prin noi n msura n care venim n ntm-

pinarea ei prin osteneli care s opereze schimbri reale n noi nsine, dar si prin iubirea fa! de semeni. Mntuirea este ns un ntreg proces de desvrire n cate cresti pe msur ce te nnoieti printro via! adecvat daurilor Duhului Sfnt. Mntuirca nu este glatifica.rea pe care Dumnezeu al faceo ffu motivalie celor inactivi, numai s le arate pur i simplu c i iubete. Mntuirea este o pelformart omeneasc sustjnut de Dumnezeu si n care, de fapt, iniliativa o are tot Dumnezeu' Mntuirea este tezultatul unui comportament eroic, al unol Iupte reale, nu ima$nare. Or, viafa cretin, n care sunt incluse, desigur, i ostenelile monahale, ptesupune lupte care trebuie s se finalizeze n victor: victor mpotriva propriilor noastre limitri, mpotriva limitelor puse de lume i mai ales de cel ru. Dumnezeu ne wea eroi, nu fiinte slbnogite qi inactive. Prin

potrivit cuvintelor Apostolului Petru (I

I Idem
2.

r,leodor, C?ha 2, Lefort, op.c, pp. 51,52.

nun,

p. az

fraza de mai sus, Teodor subliniaz caracterul sinergetic aI mntuirii. Iar ntre faptele sinergice cuprinse n porunca iubir' aproapelui, am putea enurnera: l) Prietenia cu oamen cate tesc pe pmnt via, ca-n ceruri, adic cu acei oameni ,,carc-i stpesc pntecele, care sunt plini de cumin{enie, care au nvlat nlelepciunea, care sunt desvsiti, care sunt binevoitori, care se grbesc s asculte necazurile celorta\i, care zunt fermi mplinirea rnduielilor comunitt, care caut pacea i curlia, care nu acuz pe nimeni, care nu se bucur de cderea nimnui, care nu nstrineaz smtimentele nimnui fat de confratii si, care nu ntrzie s r apere pe a!ii, ci struie n lucarea plcut lui Dumnezeu". Acestea sunt personalitli puternice. Ele iradiaz n jurul lor for!, activnd viala celor din jurul lor. Dac prietenia cu persoanele alese este recomandat, nu sunt recomandate prie teniile, posibile, pe alte considerente dect cele ce s-au putut vedea n textul de mai sus. Asemenea,,pdetenii", detestate chiar de Dumnezeu, au dus pe mu\i la ruin.z 2)Eaitareanenlegrilor este o alt modalitate de activare a iubirii fat de aproapele. Ea se bazeaz pe consideralia pe care fiecarc o are pentru cellalt. ,,S nu ai weo nenlelegere cu cineva,
r

: lhdnn, p.cit , p.57. I lhitlem, p. 52.


" totltm. p. 55.

Horsiesius, Ccdrzo 2,Letort, ocit^, p.78.

lhilnt p.76.

Page 90 of 137
spunea Sfntul Pahomie, pentru c cel care nu se ntelege cu fratele su, nu este prieten al lui Dumnezeu, iar cel care este n pace cu fratele su, este n pace si cu Dumnezeu".l n cazul n care pot aprea nenlelegeri -ntre frali, ele trebuie rezolvate n dmgostea de Dumnezeu.z Nu poate exista iubire de aproapele fr iubire pentru Dumnezeu i nici invers: nu poate exista iubire pentru Dumnezeu fr iubire de aproapele. Dac n numele iubir pentru aproapele neglijezi iubirea fat de Dumnezeu, plin ncJcarea poruncilor Sale,s nu l-ai iubit niciodat pe aproapele i cu att mai pu[in pe Dumnezeu. In iubirea de Dumnezeu primeste sens si continut iubirea fal de aproapele. 3) Itarea apropelui este alt modalitate de activare a iubir fat de aproapele. ,,Dac nu ierti, nu vei fi iertat; dac esti n conflict cu fratele tu, spune Sfntul Pahornie, pregtete-te pentu pedeaps din cauza pcatelor tale, a clcrilor de porunc, a pcatelor trupesti fcute n ascuns, din cauza minciunilor, a vorbelor urte, a gndurilor rele, din cauza lcomiei, a faptelor tale rele de care vei da seama n falajudecli lui Hrisios".4 Acestea i mai mari dect acestea vom auzi, dac vom fi neglijent-i i dac nu vom mplini porunca de a ne ierta unii altora.S Dragostea de aproapele este legat de pace, pentru c luoeaz pacea6 ntre frati, dar pacea este legat de cure,7 desigur cura mintii. Or, mintea curlit de gndurile dearte, este mintea omului smerit. Prin urmarc, smerit nu este cel care se teme de aproapele, ci cel care-l iubete pe aproapele. Sau, n iubirea de aproapele se activeaz smerenia, virtutea datorit creia aproapele nu e blamat, nu este zubgstimat,S ci nteles, eventual comptimit si iertat.
Puho^ ie, Catelwa 1, Lefoft, op.cif, p. 15. p. 16. :, ,De Miubilt dzi!pqnncile Mele"(l. 14,15). "Dord.Mdlbeste cDa" ra pzi L\xntul Meu"(ln. 14,23); MeIe, ulitdmne ru, "Dqi,ptizi!pot1tcle ubirea. Me"(h. 15, 10). .,y0 rwrteti prieten Me, dacd faceli ceea ce nd por uncesc"(ln. ll l4), :4 Sfntul Pahomie, lbt6rn, p. t6.
1 Sf.rtu

4) Suportarea jigninilo alt forrn a iubirii fa! de aproapele, pe de o parte dovedeste mil fat de acesta,l iar pe de alt parte l arat pe monah urmtor Apostolilor Petru si Ioan, care s-au considerat fericiti c au fost maltratati mtru Domnul de membr sinediului. bar, precizeaz Sfntr:i Pahomie, c epostol au reactionat n maniera deja binecunoscut ,,pentru c-si puseser nejdea n slava mpr1iei cerurilor".z mplinirda mnditiilor pentru o autentic iubire fat de aproapele este dovada faptului c nu dm crezare i nu ndjduim n bunurile fgduite. Lipsa iubir fa! de aproapele este dovada nepreocuprii de mG delarea personalittii noastre spre a ne face ct mai apti pentru

i lbtun,

mprtia lui Dumnezeu, mprtia cerurilor. De altfel, toate celelalte virtuti, toate celelalte osteneli au acest scop: s ne facem ct mai.wednici, ct mai potriviti, ct mai apti pmtlu accesul si trirea n mprtia cerurilor. Prin toate ostenelile noastre, priir -care toate virhrtile noashe desteleni m si curlim n noi caea pe Dumnezeu vine n adncul din noi, iar pe de alt parte, statotnicim accesul nosfou spte mprtia cerurilor. Neactivarea n via! a iubirii de semeni dovedeste c ti-ai pierdut ndejdea n mprlia lui Dumnezeu. ,,Rnduielile" Sfntului Pahomie sanctioneaz cu asorime toale formele de comportament n care ar lipsi iubirea intre membrii pe care Pahomie a fondato pentru c el stia -mmunittii c pcatul mpotriva iubirii, n interiorul koinoniei; nu numai c primejduia mntuirea celui bolnav de neiubire, ci-l excludea pur i simplu de la comuniunea cu Hristos. ,,Dac Domnul iea porulcit s ne iubim dusman, s binecuvntm pe cei ce ne blestem si s facem bine celor care ne persecut (Mat. 5, 14), n ce pericol ne vom gsi cnd ne vom u unii pe a\, cnd ne vom ur mdulaelenoast-frati, uniti cu noi, pe fi lui Dumnezeu, mlditele vitei celei adevrate (In. 15, 5), oile turmei duhovnicesti pe carc lea adrat adevatul Pstor (I Petru 2, 25), Fiut Unul Nscut al lui Dumnezeu Care $a jertfit pertru noi?"3 ,,S iubim oamenii si vom fi prietenii lui Iisus, prietenul oamenilor",4 y lwzn, p. rz Lbln, p.8. r Sfntul Pahomie,
'Ihdsm,p.21.

'!nana.tt.

Ih'rilem,p. L8. lbilr,.D.19.

lhtcm,p.3,4.

Carftz

I, Lefort,

op.ci.,

p.

15.

Page 91 of 137
spune ucenicilor si Sfntul Pahomie. Iubirea fat de fati este mantia care ne va acoperi mullimea pcatelor la Judecata din urm.t Iubirea creeaz pace n relatiile cu semenii, dar pentru a crea n jurul tu pace, este nevoie s ai pacea n tine, s f iubire, cu alte cuvinte. Nu poti s ai pace n tine, si cu att mai putin s-o iradiezi sau s-o creezi n jurul tu dac mintea si inima nu-li sunt curate, n pace, mpcate cu si n ele nsele. Am prezehtat mai sus legtura strns pe care o vedea Sfntul Pahomie ntre pace, iubire si curlie.$i aceasta, pentru c el cunoaste nvttura Mntuitorului potrivit cfueia din inim pornesc cele ce ies din gur si-l spurc pe om (Mat. 15, 18) i tot din inima omuiui ies cugetele cele ele, desfrnrile, holiile, uciderile, aduterul, lcomiile, vicleniile, nsel.ciunea, nerusinarea, ochiul pizmas, hula, trufia, uurtatea, si-l spurc pe om (Mat. 7 , 21-23\. Dar, n egal msur, Sfntul Pahomie cunostea si lupta pe care o au inima (adncul din noi) si mintea cu gndurile rele. Pe aceslea din urm, el le consider ca fiind aruncate de diavol n inima omului, de aceea ele n-au nici un Dumnezeu. Victoria mpotriva gndurilor rele nu se obtine prin lupta dircct cu ele, de vreme ce n spatele lor st diavolul, ci prin referinla ia Hdstos, prin luarea lui Dumnezeu mpreunlupttorcunoi...,cestaeste moduln care afostnvinstotdeauna i n toate dusmanul (diavolul), binecuvntndu-l pe Domnul care ne-a scos din neant la existent".2 Binecuv"antarea lui Dumnezeu, prin urmare, biTufuea gndurilor rele nu este posibil vorbind cu ele, nici mcar certndu-te cu ele. ci vorbind cu Dumnezeu, fcnd din Dumnezeu partenerul nostru de dialog si izgonind orice form de dialog cu rul, fie el gi-n gnd. Acestea sunt pdncipiile teologice i momle care stau la baza comunittii Sfntului Pahomie. De altfel, ele stau chiar la baza pdncipiilor organizatorice i disciplinare care, la rndul l0r, vizau, de fapt, cultivarea virtutilor. Sfnta Scriptur si Sfnta Tradilie sunt fundamentale pentru orice form de viat cretin. Virtutile stau la baza ,,Rnduielii" Sfntului Pahomie,
1

iar,,Rnduiala" i sistemul organizatoric general urmresc cultivaea virtutilor. Virtulile nu neglijeaz ,,Rnduiala", am putea spune sistemul administrativ, iar administratia nu este strin de virtuti. Una presupune pe cealalt. Sistemul administrativ, ,,Rnduia]a", orict de pefect ar fi, fr virtuti va duce la sectuirea comunitt ecleziale de duh, fcnd-o s devin o institulie lume4sc, cazul mstirii, un fel de colhoz. Iar
comunitatea eclezial fr ,,Rduial" ar fi una fr Dumnezeu, dat fnd c Dumnezeul nostu nu este Dumnezeul neornduielii (I Cor. 14, 35). Sfntul Pahomie n-a trit riscul unui sef de colhoz (chiar dac termenul apartine secolului XX), nici n-a cultivat un misticism lipsit de rnduial. Nici una, nici alta, nici amndou mpreun! A fost un mare Printe care a cultivat relatia lucid cu Dumezeu pe care a pus{ n pmctic fcnd s apar un sistem monahal care st la baza celorlalte rnduieli monahale de mai trziu, si care, prin acestea, dinuie pn azi.

Horsiesius, Cotzc 2, Lefo\t, up.ciL, p.7 4. Horsiesius, Catdz 2, Lefort, rcll, p.74.

Page 92 of 137
Ne ndoim c Sfntul Pahomie ar fi fost att de ptruns de ordinea care domnea n caskul romaa din Teba spre a o prelua i a o introduce n comunitatea pe care a ntemeiat-o, mai ales c aeea perioad a fost foarte dur n via{a sa; dimpotriv, tmtamentul din castnl de la Teba ia creat repulsie att fa! de via

III. STRUCTURA ORGANIZATORIC SI FUNCTIONA,LITATEA COMTJNITTII PAHOi,IIENE


. . Sfntul Pahomie este cunoscut n istoria Bisericii ca nteme ietorul monahismului de obte, i aceasta nu att pentlu c a adunat n jurul lui mai multe mii de clugri, ci, mai ales, pmtru c a stabilit o ..Rnduial" monahal care a dat monahismrfui stil de via! i disciplin, fcndul s devin o institu{ie tundamental a Biseric. Timp de patru secole Biserica a dinuit cu succes si f institutia monahismului (desi monahii au existat din totdeauna, ns ne institulionalizafi), dar n secolele care au urmat, institutia bisericeasc ar fi fost cu siguan! altfel dect cea de azi fr monahismul institu{ionalizat, al crui printe a

fcndu-l pe tnrul Pahomie s se converteasc imediat la cretinism (n comunitatea din Sn-Latopolis). Faptul c Pahomie (se pare) nu tia gteceqte, nu ne permite s afirmm c era un om necultivat. Pahomie vobea egipteana,

militar i ordinea din interiorul ei, ct i fa! de pgnism,

o limb mai veche dect gleaca, o limb aparlinnd unei civilizalii mult mai vedri dect civizatia i cultura greac, din cae de alfel, cultura i civiizalia greac s-au inspirat. Fragmentele din catehezele care s-au pstrat de la Sfntul Pahomie,

fost si a rmas incontestabil Sfntul Pahomie. 1n versiunea gteac a ,,Vie{ Sfntului Pahomie" se spune: ,,Ei triau n comun i astfel el (Pahomie) a fixat pentru aceqtia (monah) cu rnduial un plan de via! impresionant i pre dani capabile s formeze sufl.etele, sco!nd din Sfintele Scripturi prescriptiile referitoare la vemntuI lor cu dreapt socotin!, la hrana lor potrivit principiului egalit$i, la modul de odihn cu toat decen-ta."1 Sa spus de mult weme i sa repetatz c Pahc mie a fost un om nenvlat, iar ,,Rnduiala" sa monahal aparc ca o surpri, cu alt mai mult cu ct ea verea de la un om necultivat. $a considerat c geniul oryanizatoric al Sfntului Pahomie s-ar fi datorat perioadei n care acesta a fostncartiruit din ordinul lui Maximian Daia (505-315) spre a lupta mpotrira lui Licinius.
Festugire, op.clt, p. 171. Arhim. Macarios Varlas, trtoil.d,1il lp wGntn oh1srtpahmene (gr.), AtniILi/rw hd Pahmlz cd lfar, Ed. Alexandru lGmpanagopulos, Atena,

din care am prezentat dovezi evidente mai sus, ne dovedesc un Pahomie profund cunosctor aI Scripturilor. Era exclus ca un nestiutor de carte s cunoasc asa msul Sfnta Sffiptur. Ba. mai mult, primul examen la care ra supus cel care voia s intre n comunitatea Sfntului Pahomie mnsta n scris si citit. Dac nu stia s scrie si s citeasc, prima ,,ascultare" care i se ddea dup acceptarea n comunitate, era nvlarea scrisului si cititului. Fiecare ,,cas" (care avea cca. 40 de clugri) era dotat cu biblio tec, iar,,Rnduiala ' pahomial preciza dar: ,,TUturor celor ce vor cere cr ,ti, s li se dea" (R. 144), nepermi!ndu-se ca n mnstie s existe cineva care s nu $ie s citeasc (R. 140). Este exclus, asadar, ca tocmai cel care stabilea asemenea rnduieli qi care lnea fratilor trei cateheze pe sptmn, s fie
analfabet.

1992,

p.70.

-Rnduiala" Sfntului Pahomie nu aoare din nimic. ci precum spune biograful de limb greac, a scos-o din Scrip tur, iar dup cum mrturisete Pahomie nsui n ,,Rnduieli" (R. 8), ceea ce a stabilit n comunitatea sa, a primit de la Printii care au fost naintea lor. Spiritul ,,Rnduielilor" corespunde i mntatt tipic egiptene. Merit relinut c Pahomie venea din spa$ul unei civiliza{ii care poate fi urmrit cu continuitate pn la sfritul mileniului aI IV-lea .d.Hr. S-a nscut n Egiptul de Sus, unde cndva fuseSe capitala

Page 93 of 137

Ti,'i.':""'iHi,$tl"T.H'#1"fli:i,ii":'; al egipteanului

si ntregul comportament rti" ,i antir em udY:u:,tu "iltl.,ar era marat de cult i simboluri' Egipteanul de o succesiune de acte nluale' cread c viata este format i"""" cu tele mai simple si banale, care priveau viata agflcultu' ;ril ierminnd c,, c"e tut" se refereau Ia in care totul c duce o viat ;T"d;;iitica."iontient

Occident) nu putea s apar dect n Egipt i, mai ales, gndit i pus n practic de un om cu mentalitate egiptean, un om care avea gndire politic de tip egiptean, format 1a $coala piramideior. Facem aceast afimatie constatnd paralelismul existent ntre conceptia egiptean antic despre Stat i modul n care Sfntul Pahomie a gndit i a organizat koinonia, societatea sa

monahal.

:';;

:'.:""lll;f.'""*i'ffi,:l;t1"il1i'J:iiiiii:i': cdteva dintre modalittile


disciolina si msura n toate elau

tril,ff r,''::$i'*"'n:i3#'*"i1"'i:ii: paradisul de dincolo


iJe .ut"

admis sau nu n . ".u educate acest spirit au format un tlp oe.om' Generatiile al.drscllcrescut n dgiphrl de Sud) marcat de simtul ordrrur fl aceasta are oin"i si c" onstiinta c orice nfptuim in viata

il*nlii"uti.

i#enili;;;oaiicut, i"b";*L^tta

compor: e.utolo'ic. Dac semni-ficatia religioas a u slbit sau a disprut dealungul faraonilor a eat un tip de om conqtient c act in"uli m.ip"a sunt determinante n vial i c niciln -"""r. J fipsit de semnificatie' Sfntul Pahomie a fostun "" *"*"ilp " ", exponentul unei civilizat strvechi nealtemai putea ntIni la egipteanul din Ec'pgl d9

;i;:;;;;;;"

'" o, *"aia"t"""an. up cucerirea plisan

(sec'

vI

a'Hr') i
ar

ra o,igin"u,,Rnduieri" qahor,,'qne "il:t1ilu,, monahismului cb-inovral'd aca nu rolmar ntemeietorului trimis


si

sulrlnx orcmn' n mod expres, cu sigurant' mental i structulal 'i'"ipu";i i ar rsurii, congrllt|':-"iq"?q'

_:T::,i

::#ffi :iH,'r#Jffi

;i;;it

tosul crestin n genera-t i nu de

rvea pu$ne ori' de-a lungul l$onel pnn onenBisericii, va fi dterminant pentru viata acstera

."t"1 ;nahal'

care, din secolul al

Jiti,Hifii:i va nsoli

Di cte cunoastem, Egiptul antic a fost un Stat organizat piramidal. n vrful pramidei se gsea faraonul,'pe treapta imediat urmtoare erau cleric, urmau dregtorii i savantii, apoi armata gi aparatul administrativ, baza piramidei statale constituindo artit, lucrtor specializaS, scrib, mic tunctionari, mestesugar, oamen liberi i sciav. Koinonia Sfntului Pahomie este organizat toi piramidal; n fruntea ei se afl egumenul geneml sau awa, ajulat de iconomul general; sub diecta conducere a acestuia se afl egumen sau iconomii fiecrei mnstiri, ajuta$ fiecare de cte doi dintre cei mai n vrst frati si de un locttor; fiecaie mnstire era compus din mai multe case (trei, patru case fomau un trib), n fruntea crora se gsea un ntistttor, ajutat de doi dintre cei mai n vrst frali si de un octjitor. Fiecare cas avea cca. 40 de clugri, mpr.titj dup literele alfabetu-lui grecesc qi egiptean (care cuprindeau cte 24 de litere) n funclie de meseria i de particularitlile fiecruia. Ini-tial clugtuii stteau n chilii; n funclie de numrul lor si spatiul disponibil, au fost cte unul n chilie (R. 89, 107, 114), ulterior cte doi pe wemea lui Horsiesius,l iar mai trziu, cnd clugrii au devenit mai numeroi, chiar trei n chilie, lumr relatat de Paladius.z Structura iramidal este clar. Egumenu general exercita lucrarea pstoreasc din chinovia centra prin intermediul egumenilor mnstirilor i n mod direct prin iconomul general care vizita periodic fiecare mnstire i cas n parte. Desi avea autoritate pastoral absolut n Koinonia, Sfntul
Pahomie nu era un fel de faraon peste propria-i obte monahal, ci si el se suounea autorittii mai marelui case din care fcea

ff"i'""1i,'jlii:iili"1f

i*#"##'#i;i"ri

I Horsiesius,

Reglemens , Leforl, p.cil, p. 87 . Paladius,Isturialtsinco,, 52, 2; tmd. rom., p. 69.

Page 94 of 137
parte,

ceea ce tinea de competenla acestuia, contient,

desigur, c un printe duhornicesc, fie eI i egumen general, nu se poate comporta faraonic i s mai rmn clugr. Este una dintrc modalittile prin care Sfntul Pahomie dovedea cum mentalitatea egiptean era nnoit i depit prin cre$tinare. Pahomie a pus n circulae un sistem monahal n care, nu

numai membii obinuili ai comunit!, nu numai divergii responsabili de diversele'slujiri, ci egumenul nsugi, egumenul
general, era supus rnduiel. Nimeni nu era privilegiat. Probabil

din aceea c autorul ,,Rnduiel" era constient c aceasta este exDresia voitei lui Dumnezeu oprimat prin Scriptur, Traditi Prin{ilor,'dar, mai ales, prin inspiralia direct i porunca expres dat Sfntului Pahomie printro angelofanie. Cum Dumnezeu wea ca toti oamen s se mntuiasc (I Tim. 2, 4), nimeni nu se poate mntui fr ,,Rnduial", sau n afara valabil pentru toli cei care au "Rnduielii" consimlit la ea. Egumenul nu este doar cel care pune rnduial sau asigur rcspectarea acestuia, ci i cel care se supune nainte de toate ,,Rnduieii", statonicit de el sau de altcineva, dar adoptat de
c aceast stare de fapt reesea

toti.
Organigtama comunittii Sfntului Pahomie*
Legend
1)

Egumenul general sau awa

lG1 Bhni-membri n consiliul de conducere al casei 12) Adjunctul mai-marelui casei


13) 14) 15) 16) 17) 18)

2) Iconomul general 5) Egumenul fiecrei

mnstiri 4) Bhni membrii n consiliul de conducere al mnstirii


5) Btrn ' , 6) Adjunctul egumenului 7,8,9) Mai:maTele casei

Chinovia general Mnstirea

Tribul sau clasa


Casa

Chilia
Monahul

* Cf, Al. K. Karapanagopoulos, Comemorarea cel Male, (lb. gr.) Atena, 1992, p. 99

lui Paholnie

Page 95 of 137
1.

Viata n koinonia potrivit Rnduielii ' Sfntului ahomie

Din moment ce n jurul Sfntului Pahomie au nceput s ucenici, ,,el a stabilit pentru acetia rnduieli i un stil de viat fr oiatr de poticnire si activitti profitabile pentru sufletdle lor, irornind <ie la Sfintle Scripturi".t Primele reguli privind disciplina n comunitatea proaspt nfiintat n jurul Sfntului Pahomie statorniceau egalitatea complet cu privire Ia mbrcminte i hran precum i condilii decente pentu odihn. Din ,,Via!a Sfntului Pahomie" aflm mprejurre si modalitatea n carc marele anahoret a primit principle de organizare ale comunit{ii. Pahomie petrecuse o anume perioad ntr.-o pester. I s-a artat un nger care i-a spus c a tlit destul n ieiter si a pus ordine nele ale sale. De acum va avea obli^gaiia sa inealg i s adune tinerii cIugri, s rmn cu ei i s ie pun rnduieli dup modelul pe care urma sl primeasc de la Dumnezeu. Si imediat ia nmnat o plac de plumb pe care erau scrise urmtarele nvtturi:,.1mpate fiecruia dup cum vei putea h-rana, i apa de but; dJe s munceasc dup puterile celor cae muncesc; nu mpiedica pe nimeni nici s posteasc, nici s mnnce. Oricum, tu vei da muncile mai grele celor mai robuti i care vor primi mai mult hran, iar muncile mai usoare celo care arat cel mai mare ascetism i celor care se rdaga mai mult. lmparte locuinla n mai multe cil, n fiecare drilie s locuiasc cte trei monahi. Hrana tuturol s fie pregtit de un iconom. Monah s doarrn n chilii fr s stea ntingi, ci f n dril scaune nalte i nclinate, ca chiar n timpul somnului, pozi{ia uupurilor fra{ilor s fie ca i cum ar fi aezali (deci, nu cutcali, n.n.). Noaptea clugrii s oarte tunici de in fr mneci si s fie ncinsi cu curea; fiecare dintre ei s aibe un cojoc de capr potrivit; s nu mnnce i s nu doarm fr el. Pentru a merge la Sfnta lmprtsire, smbta si duminica, ei vor lsa cureaua si se vor dezbrca de cojoace si se vor acoperi cu camilafca".2 Plac de plumb cuprindea instruqtiuni referitoale
se adune

: A. Veilleux, op.cit, p. 45.

Patlologi OtztLts.I,V1, pp.

42M27

Page 96 of 137
la modul de primire n comunitate a noilor venti,.amnunte privind hrana, rnduiala serviciilor divine de zi si de noaote: n fiecare zi trebuia fcute dousprezece rugciu;i, nct rugciunea s fie continu, la fel si pe timul noptii. La ceasul al noulea, cnd majoilatea va gsi de cuviint s mnnce, se vor face trei rugciuni, iar sear $ase rugciuni; cu ocazia fiecrei rugciuni se va cnta un psalm. Pahomie, rugtot adevfuat, a considerat c rugciunile sunt putine, reac,lie la care ngerul a spus: ,,.q,ceasta este de ajuns, am rnduit asa pentru ca si cei mici s poat ajunge s mplineasc rnduiala si s nu se ntristeze" (Ibidem. p. 428). Curnd comunitatea din Tabennesi s-a mit, de aceea Sfntul Pahomie a purces la o nou etap de organizare a comu!t$i gi la completarea rnduielii initiate. A numit pe ctiva dntre clugrii capabili ca asistenti ai si pentru a avea grij de mtuirea sufletelor celorlalti. A mprtil comunitatea n dou case i a numit pe unul dintre ei, mai mare peste casa iconomilor, cu un adjunct cruia i-a dat responsabilitatea pregtirii mesei pentru ceilalti frati din mnstite. A numit un alt frate, ajutat de un adjuncl, spre a se ocupa. de hrana si de ngrijirea bhavilor. A numit responsabilii cu poarta si ptimiea vizitatorilor pe cei care s-au dovedit c tiau s vorbeasc frumos si s se comporte adecvat cu oaspetii. Toli acestia avea obligatia s pdmeasc pe cei care solicitau s devin membi ai comunitt si s-i ndrume pe perioada noviciatului pn mbrcau haina monahal si erau repartizali n case. A rnduit pe alf,i s asigure vnzaea produselor mnstirii si cumprarea celor necesare. Cei care mplineau anumite ,,ascultri" erau nlocuiti cu alt dup o perioad de trei sptmni. A numil" pe un mai mare si un adjunct peste cea de a doua cas, din care fceau gata pentru celelalte ascultri mnahale. La fel, Sfntul Pahomie a stabilit trei cateheze pe sptmn: una smbt i dou pentru duminic. La rndul lor, ntistttorii caselor tineau dou cateheze, miercurea i vinerea din timpul sptmnii.r Acestea at fi primele mprejUrri si primele forme de rnduire a vietii din comunitatea constituit n jurul Sfntutui Pahomie.
I lbidem, p. tz .

brilo

Pe msur ce comunitatea cretea i preocuprile memei se diversificau, Sfntul Pahomie aducea noi precizri si adugiri rnduielilor mnstireti deja existente. Dup moartea sa, succesorii si, Teodor si Hoiesius, au adus completri Rdnduiel SJnit tltti Pahmie, ajungndu-se ca spre sfrstul secolului

i
1

.$

$
,x
.T

$
r$

i*
rs

.$

al IVea s existe deja norme foarte precise privind modul de convieluire a fralilor n comunitlile de origine pahomian. De remarcat este faptul c,,Rnduiala" pahomian se ocup numai de situatle si de aspectele care se refer cu osebie Ia pstrarea disclinei n comunitate. Si aceasta, pentru faptul c, fiecare frate, cunoscnd modul de convietuire n mnstire si actionnd n consecin!, acolo se realiza mediul propice mplinir celor nvIate prin cateheze i sinaxele liturgice, pe de o parte, prin lecturile si meditatiile individuale, pe de alt parte, se mplinea, agadar, mesajul Evangheliei. Se va crea medir:l n care ,,fi vor fi nvla-ti ceea ce place lui Dumnezeu i li se va face cunoscut viala lui din Lege [,..]pentru ca ei s iubeasc pe Domnul Dumnezeul nostru din toat inima lol, din tot sufletul lor, cu toat puterea lor de judecat si ca s-l iubeasc pe aproapele lor ca pe ei nsisi; ca ei s cunoasc cu precizie ceea ce a scris prin Duhul SfnU pentru ca, dac-i vor pstra trupurile curate din pruncia lor s devin temple ale Domnului i ca Duhul Sfnt s locuiasc n ei."l Aceasta era ratiunea pentru care Sfntul Pahomie gi succe sorii acestuia cereau ascultare total fat de ,,Rnduiala" monahal gi nu neapfuat fa! de un ins anume, fie el gi egumen (exemplu din acest punct de vederc este atitudinea mnstidlor fal de Horsiesius lanceputul egumenatului su general). Ascultarea neconditionat era determinant i la anahoretj. Fa! de ascultarea constatat la anahoreli, ascultarea chiovial se deose bete ns sub dou aspecte: ,,mai nti, pentru c se practic de-a lungul ntreg vieti, n al doilea nd, pentru c ea angajeaz o comunitate numeroas; conlinutul su este mult mai important dect al celei din pustiu, unde o porunc absurd poate avea valoare educativ. De aceea, numai superior legitimi pot s dea
1

,$

tbirkm, Fragments de la doixime vie sahidique (510), II, pp. 554535.

Page 97 of 137
porunci, iar acestea tebuie s fie conforme cu rnduiala i binele comun. " l Dac n anahoretism ascuitarea total era fat de o persoan, n chinovie ascultarea absolut este fat de ..Rnduiala" mnsti. ..Rnduiala" monahal existent n comunitatea Sfntului Pahomie a fost tradus n limba greac, _din care n 404 a fost tradus n latin de Fericitul leronim.- care a mprtit-o n patru: ,,Pmecepta" (144 de articole), ,,Praecepta et Instituta" (18
articole),,,Praecepta atque Judicia" ( 16 articole) i,,Praecepta ac Ieges" (15 articole). Versiunea greac a,,Rnduiel" pahomiene

va sta la baza ..Rnduielii" monahale a Sfntului Vasile cel Mare, iar cea latin va oferi surs de inspitatie Sfntului Benedict de Nursia. Ea a cunoscut mai multe traduceri n limbile moderne, fiind tradus din latinete i n limba romn de ieromonahul crhrar Nicodim Sachelarie.z Nu ne-am propus s dovedim ct din aceste ,,Rnduieli" apartin Sfntului Pahomie si ct succesorilor si. Pentru c au fost alctuite n mediul oferit de comunitatea ntemeiat de Sfntul Pahomie i n duhul care domnean ea, considerm c ele aparlin realmente Sfntului Pahomie si le folosim ca atare, spre a prezenta modul n care acesta a rnduit via{a n comunitatea constituit n

iuul

su.

gltujl

Ele se refer la ierarhie si la exercitarea puterii; la conducere i la supraveghere; la modul de comportare si relaliile dintre frati; la organizarea muncii n mnstire si la adminise economice.

".!d.trt"l

1 Vincent Desprez.

tr e

wnarhi,sttw Vrixnff, Abbaye de Bellefontaine,

1998,p.255. ff&nfuPalwni (Cuviosul Paomie cel Mare, Reguli monahale) aprut (fr dat) la edtura ,,Credin_ta Shmoeasc,,, tottere de leruL Nirodi:in Sohelari. Pe ng lucrarca printelui "reguli", Sachelae cuprinde i o apreciere a monahismului secohlui al lv-lea gi
AtrL cutwsut edi:liI, R&ndlriflm

elemente privind viala Sfntului Pahomie, autorul altnd

si rolul

monahismului in viafa Bisericii, Mai departe vom face refedn-t la Rnduielile Sfnhrlui Pahomie asa cum au fost numerotate de pdnte Sachelarie, care reproduce numerotarea fcut de Fericitul Ieronim n PL. vol. 23. Folosim deopotriv $i textele Fericitului Ieronim i al printelui P. Deseille din luqarea
aceshria (pp. 14-46), citat mai sus.

Sfntul Pahomie folosea pentru institulia fondat de el termenul de ,,koinonia" mprumutat n perioada elenistic de la greci. Termenul existent deja n Noul Testament (F"Ap' 2' a2), aut s defineasc n mod adecvat faptul c ea nu era o comunitate format prin alturalea sau adunarea unor sihstrii n jurul unei idei sau n jurul unei personalitti, cum era n cazul comunitlilor formate din anahoreli (n juruf Sfinlilor Antonie, Macarie tc.). Pentu asemenea vee clugreqti erau mai ootrivite denumir Ie de murlot(ion sau nn care Won d'e Ia cDAnluL monahls' om care trieqte de unul singur. Koinonio definea vatra cIugleasc ce devenise connmitate' locr.l unde oamm cu viat consaffat aveau totul n comun, mai ales congtiinta c nu puteau tr unul fr de altul Pe baza aceleiasi'credinte, acelorai idealuri i a acelorasi mijloace de mnlinire a acestor idealuri, n koiraria, Sfntul Pahomie ncerca s iealizeze la cel mai nalt nivel ceea ce exist Ia nivel foarte sczut n societlile general-umane si ceea ce exista cu mult' entuziasm n comunitatea oetin din lerusalim, imediat dup Cincizecime (nAp. 2), anume, comunitatea bunurilor i comuniunea real dinte fuati. Koinnnilamoartea Sfntului Pahomie (346) era fomat din existenta r comuniune Ei sub aceeai autoritate a unsprczece mnstiri (dintre care kei de clugrite: Tabennesi, Tesmine i Pbu). La rdul lot, mnstirile din punct de vedere formal, erau Ictuite dup modelul satelor egiptene, adic dint-un anumit numr de locuinte (cu dependnteie lor) nconjurate de un zid de apfuare; din punct de vederc calitativ ns, n interiorul acestora rl.u se nte-tinea singutatea i izol ea, ci comutiunea i comunicarea desvrsit ntre frati, fr confuzie ntre ascultri, slujiri prelungea i era cultivat n i responsabilitti. Acelasi duh se ioate strucuile (oiris dintre care mnstirea era una. Responsabil pentu cultivarca i ntreerea aceshri duh n mnstire era egmenul, ajutat de un locttor i de doi dintre fraSi cei mai n vrst. Mnstirile erau alctuite din case, dup modelul caselor dintr-un sat. Ete grupau frati cale apar,tineau aceleia,i meser; erau un lel de corpora$i alctuite din cca. 40 de frali, grupati Ia

Page 98 of 137
rndul lor n chii n func,tie de meserii, de calittile asemntoare pe care le aveau anumi! monahi sau de obiectivele pe care trebuia s le ndeplineasc un anumit numt sau anumite peoane dintre fralii aceleiai case. ToS se gseau zub ndrumarea duhormiceasc a mai marelui casei numit de egumen, ajutat de un loctiitor si de doi dintre cei mai btrni dintre frati. Trei sau pauu case formau un trib sau o clas. Fiecare cas asigura sptmnai seviciul liturgic, la nevoie ajutat de o alt cas din acelai trib (R. 15), celelalte case din acelai trib avnd ascultri asemntoare. Toate structurile Koinoniei pahomiene aveau reguli de comportare precise toate fiind foarte sensibile ia modul de compofiare al fiecrui frate. Spre a functiona istitutia ca atale se acorda o grij deosebit modului n care, la nivel individual, se aplica rnduiala comuniunii frtesti.
avva ^ calitate deEgumenu.l general saucomunitti, In ntemeietor al ntreg
se dovedea c

nu le putea mplini; supraveghea modul n care comunitatea ela chivernisit din punct de vedere economic si duhovnicesc, ptecum i mo n care se mp4ea dreptatea' intervenind de fiecare dat cnd era cazul. Egumenul

Numit de egumenul general, egumenu fiecrei mnstiri este i ,,pfuintele" acesteia. La nivel de mnstire, egumenul rezolv toate problemele tinnd conl, pe de o parte, de cele pre scrise r ,,Rnduielile" genemle, pe de alt pa-rte, de condiliile concrete ale mnstfii. Prin urmare, el autorizeaz schimbarea orei mesei, la cererea fra{ilor (R. 112), el autorizeaz plecarea

la porunca urrui nger, dup cum reateaz Paladie, Sfntul Pahomie a fost primul egumen general al comunittii. Acelai Paladie va spune despre el c ,,era iubitor de oameni si iubitor de frali la culme".t In aceast iubire i cu contn1a c ntrcg edificiul Koinoniei se sprijin pe umerii s, Sfntul Pahomie a executat slujirea de egumen general pn la moafte, preocupndu-se printeste de mntuirea rnembrilor comunitt sale, indiferent de gradele pe cae acetia lear fi avutn ierarhia comunittii. Obiectivul responsabilitfi egumenului general era sustinerea membrilor comunitlii pe drumul sfintirii i nicidecum exercitatea puterii cu privile$i. Puterea pe care o delinea e conceput de Sfntut Pahomie ca obligatie fat de ftatii din mnstire si ca o responsabilitate naint lui Dumnezeu. ln numele acetei tespo;sabilitli, egumenul general numete egumenii mnstirilor i pe ntistttorii celorlalte ascultri, avnd n vedere lrednicia fiecuia si nu durata vietuirii comunitate. n interesul comunittii putea s schimbe egumenul unei mstiri la alt mnsthe precum gi s-I absolve de anumite responsabilittipe cel care

corbiei si admiterea sau nu a femeilor n corabie (R. 119). Egumenul va tua hotrri cu privire la strini (oaspelii, rude ale fra$lor, botnavi etc.) n situaSile care depesc responsabilitatea arhondarilor sau a responsabililor peste case, neprevzute n ,,Pnduielile" generale (R. 50, 51, 53-56) el asigur disciplina la adunrile liturgice (R. 8-10). Tot el supravegheaz mpr,tirea produselor i a materialelor lucru (R. 24,49)judec $eelile grave (R. 8, 147, 156, 159) i de primeqte diversele sesizri ale mi marilor peste case (R. 155, 753-l5i, 172). Egumenul este cel cale asigur cateheza de smbt si pe cea de duminic (R. 19-20). Egumenii, dup Liber Horsiesii (13, 40), nu trebuie s neglijeze pe cei din nevoi, ci s fie exemplu pentru totj. Situalia concret din fiecare mnstire gamnta egumenului o anumit autonomie. Mai malele casei Fiind responsbil peste cea mai mic structu administrativ, mai marele casei este pivotul ntegilui sistem monahal pahomian pmtru c eI este continuu n contact cu grupui celot patuzeci de lrati care alctuiesc o cas. Ca toli cei care aveau sacini administrative, mai marele casei trebuia s fie model n tot ceea ce pdvea viala sa intim si convietuirea n comunitate. Prin urmate, ,,mai marele casei nu trebuie s fie betiv si s nu-i plac s stea n locuri nepo trivite, spre exemplu pe lng bucttuia mnstirii, nici s
Este desemnat de egumen.

Pa.Iedu.s,

op.cit., 32, p. 68.

Page 99 of 137
rup legturile pe care Dumnezeu le-a alctuit n cer ca s se respecte pe pmnt. S nu fie tuist n ziua Domnului lisus. Ssi stpneasc poftele trupului su dup modelul Sfintilor Printi. S nu caute chilii luxoase dup obiceiul lumesc. S nu ovie n credinl. S nu asculte de cugetele inimii sale, ci de Legea lui Dumnezeu. S nu se mndreasc, mpotrivindu-se superiorilor si. S nu batjocoreasc sau s defimeze pe cei mai mici. S nu-i calce cuvntul dat. S nu nele i s nu gndeasc viclean n inima sa. S nu neglijeze propria-i mntuire. S nu se lase trt de poftele trupului. S nu fie n viat nechibzuit. S nu vorbeasc degrab cuvinte nefol.ositoare. S nu fie prilej de sminteal pentru cei slabi. S nu se leneveasc. S nu se amestece n jocurile celor usuratici. S nu-si ndulceasc inima la auzul cuvintelor celor ptimasi cu mintea si cu simtirea. S nu se lase coplesit de povara ndeletnicirilor sale. S nu sperie pe cei mici, nici s se descurajeze 1a weme de ispit. S nu se team de moarte, ci de Dumnezeu. S nu-i ncalce voturile la werne de greancercare. S nu nchid ochii n fata adevrului pentru un blid de linte. S nu crteasc i s nu fie ovitor n ocupatle sale. S nu-i ncalce hotrre, ci s fie convins, drept, statornic n toate, judecnd drept naintea lui Dumnezeu si a oamenlor, fr a se molipsi de poftele slavei desarte si dezonorante. S nu fie strin de duhul Sfintilor Printi, nici nerecunosctori fa! de cunostin{a lor mistic. S nu fac ru nimnui din cauza mndiei, nici s se conduc dup impresia ptima a ochilor. S nu ocoleasc veodat adevul. S urasc nedreptatea s,i s nu judece lTeodat dup fata oamenilor sau dup servicle fcute i nici s nu osndeasc weun suflet nevinovat din cauza mndriei sale. S nu se amuze cu cei tineri. S nu se lepede de adevr cnd se afl n primejdie. S nu-qi ctige pinea cea de toate zilele pe ci necinstite. S nu rrneasc la ogorul nimnui. S nu nedreptteasc pe unul spre a cgtiga ceva de la altul. S nu dispretuiascpe cei carei cer milostenie. S nu jure strmb, fiind nsetat de ctig necinstit. S nu mint, cluzit de gndul la slava desart. S nu se afle luptnd mpa triva adevrului din cauza sufletului su slab. S nu ame judecata pentru c wea s se odihneasc. S nu-i piard suletrl

din cauza rusinii.


haine luxoase. mbete cu vin,

nu caute ospete Dievtoare. S nu caute

reasc. Atuci cnd judec, s se conduc dup nvttuile mai marilor si i dup Legea lui Dumnezeu, cate s-a propovduit n toat lumea. Dac va nesocoti ceva din toate acestea. i se va rsolti dup msura cu care a msurat, lund rsplata pentru faptele

Sa nu neglijeze s-si cerceze gndurile. S nu se ca s se lipseasc de adevr i de smerenia clug-

sale." (R. 159).

n cas (R. 154) gi ajungnd pn la explicarea texteloi din Sfnta Scriptur (R. 122). EI tinea catehezele de miercri gi vineri n timpul sptmni (R. 21) si cuvntarea de dup rugciunile de duminic (R. 30). In situatia cnd era absent, responsabilittile lui le prclua ntistttorul altei case. Acesta tinea catehezele, una n casa lui, pe cealalt n casa celui absent (R. 115). Dasciul casei
cnta duminica la Sfnta Liturghie mpreun cu ntistttorii celorlalte case din mnstire (R. 1 7). Mai marele casei mergea n fruntea grupului de ucenici cnd acestia se deplasau la niunc, la biseric sau la mas (R. 58, 59). Era primul care ddea exemplu ia munc, si servea primul masa (R. 30), neavnd voie s se aeze pe alte locuri dect pe cele rnduite pentru ntistttorii (Liber Opsies 1, 8). Referitor Ia activittile din interiorul comrnittii aI crei superior era, nici o munc nu se fcea fr el (R. 125). Mai marele casei avea controlul buuilor pe care Ie distribuia fiecruia, dup ,,Rnduiala" statornicit (R. 3841, 47 etc.). Verifica m-

Am dat n ntregime texhrl care prevedea condi{iile pe care trebuie s le ndeplineasc mai marele casei. Erau tot attea calitti care-l fceau valid penu responsabilitatea la care e c}J.:emat nicidpcrn calitd,t pentra care ar li lost recornpensat ar cinstea seliei lnei cds. Responsabilitlile lor erau complexe (didactice, liturgice; gospodres,li, disciplinare). Responsabilittile didactice se refereau la tot ceea ce nsemna instruirea cIureasc, ncepnd cu nvthrra modulu n care clugarii trebuiu s mnnce (R. 3 1) i la modul n care trebuiau s-si fac cutenie

preun cu egumenui gi cu iconomul, munca fratilor din timpui sptmnii (R. 26, 27). Mai marele casei avea obligatia s i msuri disciplinare spre ndreptarea celor care greeau (R. 153).

Page 100 of 137


se

:S"I",f: Tfl:l i (R. 82, 96,47,48).

(R 135)' ::-1^l1TJ1q,:pl!" modr:t nMai mu"t" .u'.i." ingrirt." de


care acegia sunt

STntul Pahomie precizeaz ns c: ,,Orice pi:deaps trebuie s dean asa fel, nct s fie lmuriti cei care au primit_o,

p."ti

Egumenul unei mnstiri era si iconomul acesteia, dar


exercita iconomatul prin intermediul unor iconomi sau responsabili pentru diversele ascuitri desemnati pentu cte o sptmn. ln acelai fel se proceda si la nivelu fiecrei case

hataf

i"it"d

nivelul mnstirii si al case. Aceate ..rpo"ruti,iut. oluur egumenii si mai maii caselor. prin 336_t32, Sfntul pahomie a prsit mnstirea din Tabennesi pertru a se stabili n rnns tirea Pbu. Iconomul general avea responsabilitatea pstrrii evidenlei pdvind buna gestionare a mnstirilor. ei prime rezultatul muncii din mnstiri si se ngrijea de tot ceea mona_ din puncr de vedeJeonomic si gosfoal l1laXea1.1evqie resc-.In ultima lun a anului egumenii mnstirioi rudurr"u ra yeDu r dadeau raporhrl cu privire la activitle lor, adminisuarv-economice, iconomului general.l

speciale si controlul obstii. n principiu, t."ia s ^sub respecle ,,fiadutala'. prestabilit, n cazurile neprevzute "l de aceasta, cerea binecuvntarea egumenului. Acsta putea l chiar pedepsi cnd se dovedea negjent. Can egumenul iipsi djn mnstie si se constata weo ie-nt.f"S.r" ;t." fl"t si mai maele casei, fra$i cu mai multa xperie.rte su cons_ turau mtr-un consiliu menit s restabileasc ordinea. 1n cazul n care mai malele casei era gsit responsabil Ai" .u""u oustil JenIel sau a mndriei putea fi eliberat din demnitatea respectiv chiar de obstea creia i era ntistttof aar, aaauga fnlJ Pahomie, ,,Si cel ce este ntistttor cul cu est" uni. si i care facjudecata, toate s le fac cu fic de Dumnezeu n; si ; "J creeze n nici o_ situalie discordie,. (R. 190, pL. 23, cap. fiO). ..Yui Tu.9t"^casei si egumenut erau ajutai ce un loctutor. Acesta i suplinea n caz de absent, se ngrijea de materialele puse n magazie, de veminte, de uneltelee lucru si de bibliotec. Iconomatul este o functie asigurat la nivel general si la

Cu toate acestea, mai marele casei nu avea putere nelimi. l.at, el se gsea sub ascutarea egumenului, dan mpreiurri

Iconomii de peste sptmn erau alesi dintre frat care fceau dovada unei memorii mai bune. Trebuia s fie priceput n aa fel, nct s vegheze ca nimic s nu se strice din gospo(R. 13).

*.""

dia cornunittii (R. 147). hint-un asemenea iconom egumenul comunica diverselor case activitlile pe care trebuia s ie ndeplineasc n timpu sptmnii, respectiv: munca la ateliere, la cmp etc. Pe de at parte, iconomul avea responsabilitatea s mearg la fiecare cas s se intereseze de cele necesare acesteia si s i le comunice egumenului (R. 25). Iconomul distribuia fiectei case materialele si uneltele de lucru, prin intermediul lui se mprumulau crti celor cae doreau s citeasc tot iconom erau cei care sunau Dentru mas si pentru rugciuea de sear la orele stabili de egumen. La nivelul fiecrei case iconomii de peste sptmn aveau activitti similare celor de la nivelul mnstiii, adecvate ns necesittilor directe ale casei, totdeauna n ascultare fat de mai marele casei (R. 26). Ei se ngrijeau de buna desf_surare a diverselor ascultri, distribuiau hana celor aflati la munc, n afara mnstirii (R. 64), iar duminica luau parte la serviciile divine pentru care era rnduit casa din care fceau Darte (R. 15, 15). La sfrsitul fiecrei sptmni, iconomii sptmnali prezentau egumenului si, respectiv, mai marelui casei, raportul privind activitatea lor si se retrgeau, lsnd locul altuia care si asuma respectiva ascultare pentru urmtoarea sptmn.
2. Intrarea

n mnstire

Primirea n mnstire em un act de nalt responsabilitate.


att pentru cel care solicita primirea n comuniuna monaha, ct si pentru mnstirea nssi. De aceea, solicitantul nu primea promisiunea nici mcar s inhe n mnstire nainte de a mplini o serie de exigenle care respecl.au rnduiala mnastirii. Cerrea i intentia solicitantului eau aduse de arhondar la cunostinta

.
-I9R

r Teodor, Cateheza 3, Lefot, op.ct., p. 42.

Page 101 of 137


egumenului, chiar dac, n mod curent nu arhondarul era cel care anunta egumenului vizitatorii care doreau s petreac un anumit timp n mnstire. Solicitantul rmnea mai multe zile n afara mstirii. Teodor relateaz n cea dea treia catehez c novicele tebuia s rmn n afara mnstir o lun de zile. 1 1n acest timp urma s fie nv-tat rugciunea domneasc si psalmii, att ct putea. Arhondarul - care avea si responsabilit^atea introduceii novicilor n viata comunitt monahale - trebuia s-l n lrebe pe solicitant cu privirela motivLia dorintei lui de a intra n mnstie: dac nu cumva svrsise weun iu si era umtit de autorit1i, dac era om libe, dac nu cumva avea sotie si copii (de obligatiile fat de care ar fi voit s scape prin intrarea
n mnstire), dac avea prinli i se putea sepam de ei, dac avea bunuri materiale s putea s renunle la ele. Dac solicitantul corespundea exigen{elor mnstirii privind ceie de mai sus, urma s fie nvtat n ce constau obligatiile fratilor din comu-

ntregit de ctre mai marele casei. Novicele trebuia s fie instuit n asmanier, nct s dobndeasc cunoasterea adevmt carel va fce s-l binecuvnteze fr ncetae p Dumnezeu, att cu ua ct si cu inima. Sfntul Pahomie va spune lui Teodor c noii

Insuirea suma pdmit de la arhondar, urma s fie

ieniti trbuiau nvtaii psalmii i celelalte c(i ale Sfintei

nitate, ceea

ce

trebuie

mplineasc odat intrat n mnstire

tiatorul n cele monahale - I prelua sil prezenta ntregii obs,ti monahale, artndu-i si locul unde urma s stea n cadrul obtii. Hainele sale mirenesti erau depuse n magazia mnstirii, egumenul acesteia avnd deptul s dispun de ele (eventual, s le druiasc sracilor). Nu erau primiti n mnstire cei cae fceau dovada unor frustrri din viata de mirean oentru c, pe de-o parte, puteau aprea problem de ordin soial, pe de alt parte, frustrfuile puteau duce la tulburri de comportament n viata din interiorul mnstirii (R. 49). Ca un bun psiholog Sfntul Pahomie voia s-i scuteasc pe candidatii la monahism de riscul nereusitei, iar mnstirea de sarcini pentru care nu era prcgtit.
Viata Sfntului Pahomie, fragmentul II Veilleux, op.cit., pp. 554-335. ' P.O.Vl,pp.426427
1 (S

s ctre cine era dator, fie .rn adunarea obst mnstiresti, fie n cadrul casei n care urma s fie repartizat, fie la trapez. Numai dup ce fcea dovada c a nvtat toate acestea, posfulantul avea s fie prezenLat fualilor. Noviciahrl dura tei ani.z Cu acea ocazie novicele era dezbrcat de hainele lumesti si i se ddeau vesmintele monahale. Dup aceea, acelagi arh'onar (sau portar)'- ini-

Scrioturi si. n general, ceea ce place lui Dumnezeu, pornind de ta Lgea ti mnezeu si de Ia rnduielie pe care el nsusi lea scos in aceast Lege pntru ca ,,ei s-L iubeasc pe Domnul. Durmezeul nostu din toat inima, din tot suJletul tol, cu toat puterea de judecat si cu toat puteea lor (Mat. 22, 37-59; Lc. 10' 7) si ca s poat cunate n mod sigur ceea ce sa scris de Duhul Sfnt, n asa fel, nct s-si pstreze trupurile cwate aa flrm le au avut n runcie, ca s s fac temple ale Domnului prin odihna n ei a Duhutui Sfnt" (R. 12). Din ,,Rnduielile" propriu-zise ale Sfntului Pahomie nu reiese c cel care intr n mnstire fcea deja voturile monahale sau c intra pentru totdeauna n monahism. Horsiesius va preciza c decizi de a deveni monah va fi pentru-totdeauna,l a fiind n egal msur o promisiune fcut lui Dumnezeuz ,n mod libei i fr constrngere", va spune i Teodors... Atentia caie se acorda la intrarca unui novice n mnstire si precizrile de mai sus ale lui Horsiesius i ale lui Teodor ne ia s credem c mbrcarea vemntului monahai - respectiv, asumarea vietii monahale - se fcea penhu toat va14, ntl numai pentlu.o anumit perioad de timp, nceputul acestei vieti consacrate pecetluindu-se deja cu pronuntalea votufiIor mohahale. Din momentul primirii vesmntului monahal, un simplu -r"Ui"f .ornunltui Sfntuiui Pahomie iru mai eraplacticlea cregtin aimat de aspiralii strict personale dup viei crestine intesrale, ci memblu al unei institulii, ea nssi forrrnd'o categorie social structurat dup dispozitii legale precise, chiar dc pn Ia Sinodul IV ecumenic (Ca-lcedon' 451) nfiintarea unei mnstiri nu era recunoscut de jure' nici de Stat. nici de Bisetic (canonul 4).

10),

varianta sahialic; cf. A.

l Liber Horsiesii, 12,Ia P DeseiUe, op.cit., : Ibidem, 56, p. 120. J

p. 88.

Teodor, Cateheza 5; Lefort, op.cit, p. 52.

Page 102 of 137


3.

Tinuta monahal, hrana, odihna si munca

adunare si noapte a; cojoLul din piele de capr, sandalele, dou


cuJioane, centurl, de in, sunt celelalte piese care completeaz tinuta vestimentat a clugrului pahomian. Ea este'asemnioare cu cea a anahoretilor din Egiptul de Jos (descris de Sfntul Casian i Paladie), deosebindu-se de aceea prin faptul c Sfnttrl Pahomie permite dou levitoane, sandale i baston. Merit retinut c levitonul nou nu ela pshat n chilie, ci ntr-un vestiarn grija adjunctutui mai marelui casei (R. 65, 76), culionul (sau carnilafca) este purtat la mas (R' 29), dar nu atunci cnd. monahul merge, se loag sau mediteaz (R. 28). Camilafca este matcat cu semnul Sfintei Cruci de culoae roie (Paladie, 32), cu nsemnele mnstirii si ale casei (R. 991 Peierina era purtat la adunrile prilejuite de rugciunile fcute n comun (de obicei dimineata) i noaptea din cauza frigului (R. 61, 102), dar putea fi.dat i spre a fi acoperili cei bolnavi (R. 42). Cojocelul eta pultat totdeauna.. Cnd nu era mbrcat efectiv, el era legat de gt i atrna peste umeri (R' 98)' Nu era ngduit pierderea hainelor. Dac cineva pierdea, spr exemplu, vreuna dintre piesele vestimentare, timp de trei sptmni, nu i se ddea alta n loc, iar dup aceea i se ddea, cu condilia s fac penitmt pentu lucrulpierdut (R. 151); erau sanctionali cei cae-i lsau hainele la soare mai mult de trei zile (R. 148), ptecum $i cel care ar fi luat haina cuiva i ar fi

lnc de cnd s-au adunat primii ucenici n jurul Sfntului


Pahomie, acesta s-a ngrijit ca ntre ei s existe egalitate perfect cu privire la mbcminte si hran, si ca fiecare s aib parte de o odihn decent. Mai trziu, Sfntul Pahomie va stabili n ce consta linuta monahal (R. 81) din comunitatea sa. piesele

vestimentaliei monahului de traditie pahomian vor fi descrise mai tziu si de Feicitul Ieronim n prefata pe care a scriso la traducerea n latin (n 404) a ,,Rnduielilor" SfntrIui pahomie. I

Sfntul Pahomie acorda o atentie deosebit momentului

lile monahale de mai trziu). Vemntul monahal nu era nleles ca o simpl uniform prin care monahul se deosebea
pur si simplu de laic, ci era o tinut care fcea parte din stratevielii monahale, una dintre armele ce se gseau t panc plia monahului. De aceea Sfntul Pahomie numea vesmntul monahal ,,harma", cu sensul de povar, de sarcin, cuvnt preluat din latin (probabil din perioada ncartiruir sale), de la arma; -onnn, care nsemna unelte, usterlsil, arme (ofensive sau defensive) ale cuiva care se afla ntr-o numit formatie monahal. Gndit n felul acesta, tinuta vestimentar a monahului nu era deloc neglijat, nici de neluat n seam, chiar dac, ducnd o via! izolat de lume, monahului i s-ar fi permis o oae care neglijent vestimentar. Vesmintele monahului sunt un fel de armur absolut necesar si adecvat penhu,Juptele" care le presupunea viata monahal.'Vesmintelor monahal li se acorda o glij deosebit tocmai penfu semnificatia lor n viata ascetic, chiar dac ele excelau prin simplitate. Simplitate, nu neglijent! . Prin urmare, piesa cea mai important a $nutei monahului era leutunul (ttn lel de ras, de cma hmg, dar fr mneci). Fiecare monah avea dou levitoane, unul nou pe carel purta la adunrie liturgice de dimineal i n zilele de srbtoare, si un altul uzat folosit n ttecare zi. Pelerina era piesa vestimentarcare se punea peste leviton, acoperind gtul si umer, fnd pus la
gia
1

,,mbrcrii" monahului (lucru pstrat, de altfel, si n nduie.

pus-o pe

consta n pine, legume combinate, untdelemn, brnz de vaci

ln

umerii si (R. 149). ceea ce priveste hrana, se pstra aceeai egalitate. Ea

si uneori prtjle mrginae ale. crnii, salate,r sare si fructe. ivfasa era luat n comun la tapez, dup rnduiala prestabilit pe care mai marele casei avea obligatia s o fac cunoscut nceptorilor. Se mnca n serii, n funclie de activittile la cale urmau s mearg monahii, de munca pe care fiecare o plesta La mese i de regimul de austeritate pe care fiecare l adopta. mnstire (R. 2 9ie asezau, n functie de rangrrl i vechimea n 20). Era inteis s se rd sau s se vorbeasc la mas (R. 51)' Mai marele se servea primul (R. 50), dup aceea selvea la
15 Paladie, op.cit., 52, p. 71.
,

PL., vol. 25, col. 107-108.

Page 103 of 137


mesele cel.or din casa sa; fiecare monah avea capul acopedt cu camilafca, neavnd voie s priveasc spre ceilalti (R. 29, 30), Dac cineva avea nevoie de ceva nu putea s se deplaseze singur s se serveasc, ci fcea un semn discret celor care aveau ascultarea slujirii la mese (R. 35). Dup mas fralii primeauun fel de pinisoare, ca desertpe care le luau n cojocel si le puteau mnca la chilie. Cei cae ntrziau la trapez, fceau penitent sau uneori se ntorceau flmnzi la chilie (R. 52). Mai marele casei avea obligatia s acorde toat atentia bolnavilor si celor care optau pentru un regim alimentar mai sever (R. 7-). Nimeni nu avea voie s-si pregteasc de mncare n mod individual sau preferential, nici mcar cei care lucrau la buctrie i la trapez, dimpotriv, primeau portja lor de mncare si chial desertul de la mai marele casei (R. 73 ,74,77,38,41\.Dac cei care lucrau n livad gseau fructe pejos, nu aveau voie s lemnnce, ci Ie adunau si le puneau lng tuIpina pomului, ftnd luate de cei nsrcina{i cu siujirea respectiv si duse la trapez. Cei care lucrau n livad nu aveau voie s mnnce din roadele acesteia nainte ca toal obtea s guste din ele. n situatia c recoltau fructele, monahii puteau gusta din roadele muncii lor doar att ct le ddea mai maree casei (R. 75,76,77\. In comunitatea Sfntului Pahomie se postea miercurea si vinerea, dar, spre deosebire de regimul anahoretilor din Egiptul de ]os, n celelalte zile ale sptmnii aveau dou mese pe zi: Potrivit celor consemnate n varianta bohairic a Sfntuloc n inima ta duhului neascultrii?r. Chiar dac tu nu doreti s mai iei, spune <,,Nu mai doresc acum brnz", dar. ia din ea

"Viet IuiPahomie" s relatrilor lui leronjm,l unii monahi puteau re nunta la una din mese sau Ia anumite feluri de mncate din cadrul aceleiasi mese, dar cu bune intentii, f s braveze si x-x 4ruo.ura. 4r4 --^d^-x lntr-o zi, fratii eau la mas, iar mai marele casei i servea le.ddea brnz. Cnd Teodor a terminat (era nc un copil) i mai marele casei i-a mai dat o bucat de brnz. dar acesta. fiind foarte vnitor, a refuzat spunnd: ,,Nu! Nu weau deloc!". Dar Sfntul Pahomie a intevenit, spunnd: <Ce vrea s nsemne ceea ce-ai spus prin cuvintele ,,Nu weau deloc", fcnd
I A. Veilleux, op.cit., pp. 46-47; Ieronim, Prefat, p.. 5, 23, col. 10?-108.

putin i lasirestr:b. ,,n felul acesta, Pahomie ntrea pe Teodor ii p" .ilti ftuti n teama de Dumnezeu i n buna intentie",l voi spune unul dintre biograf egipten ai Sfnrului Pahomie' scoltnd n eviden! calittile de pedagog i printe duhovnicesc ale Sfntului Pahomie. Cnd frat plecau din mnstire, luau cu ei legume murate' Drimind indicatia s respecte rnduiala pe cale o aveau n mnstire. Ctugrilor Ie era interzis vinul i ciorba de pete, att n mnstire (R. 45, 46), ct i n afara acesteia (R' 46. 54), nu ns si persoanelor bolnave (R.42,45,46). Dac weun frate solicita mai inult mncare pe motiv c era suferind sau un anumit fel de mncare care nr-l vtma, mai marele casei l prezenta responsabilului cu bolnit acesta asigurndu-i hrana adecvat (R' 40): 1n ,,Rnduiala ngeruIui" consemnat de Paladie, pe care Pahomie ar fi primit{ prin viziune la rrceputul ostenelilor sale ascetice, i se spune: ,,ngduie fiecruia s mnnce i s bea (ap) dup puterea lui.$i le vei cere fapte pe msura p'utelilor celor ce mlnnc. Nu-i rirpiedica nic s posteasc, nici s mnnce' Astfel, ncredin{eaz lucrrile care necesit efort, celor mai puternici si care mnnc mutt i pe cele mai slabe celor mai slabi ii mai nevoitori."2 . ln ,,Rnduiala" lsat comunitt, Sfntul Pahomie caut s adapteze hlana la mediu puterilor omeneqti; nu accept excesele prin post exagerat, ci pstreaz dreapta socotinl n toate, pn ii tr c""" ce pri.teste hana, fnd interesat n mod special de bnegatia cuare monahii mplineau celelalte ascultri si de smernia pe care trebuia s o arate un fat de altii' 1n ceea ce priveste odihna, potrivit ,,Rnduielilor" (R' 89' 107, 114),liecare cIugr avea chilia lui. Dup cum am spus mai naite, functje de numrul clugrilor n mnstire, a variat si numrul celr din chilii (ntre I si 5), dup cum au relatat aladie s,i Horsiesius. Clugrii nu dormeau pe pat, ci pe un fel
1Via1a Sfntului Pahomie (versiunea sahidic), p. 555.: z Paladius, op.cit., 32, p. 68.

n; d Veileux. op cit.

Page 104 of 137


de chaise-longue care le permitea doar s atearn rogojina. aveau permisiunea s se culce pe jos n celul, pe terase sau

aruncat.r Porcii erau tiatj, calnea


p&,.:r:

se

vindea, iar prlile

pmnt din cauza cldurii (R. 87), ci totdeauna n chilie, mbrcati, cu cmas, cu leviton si ncinsi cu cueaua. l In comunitatea Sfntului Pahomie se practicau diversE mestesugu, nu numai cele legate n mod stict de necesittile
mplineau n ascultae de egumen si, respectiv; de mai marele casei i cu concursul direct al iconomilor sptmnali. Munca se executa n chilie sau n afara acesteia, la cmp sau n diversele ateliere. Totul trebuia executat n cea mai mare liniste (R. 60, 62, 116). in caz de nevoie,
se

nase erau consumate de bolnavi era srac i cu mult populatie."r Este o imagine concret cale ne parvine de la un contempolan. Toate aceste activitti nu ansformau ns mnstirile n
i de
c

btni, pentu

mrgi linutul

directe ale mnstirii. Toate activitFle

institutii lucrative, ci urmreau asigurare supravieluil

mediului prielnic pentru mplinirea lui ntru Dumnezeu,

fiecrui frate, punerea lui n serviciul comunit! i asigurarea ,,nt-o scie stabilizat i suficient",2 de altfel, care ns era generoas lat de cei din afara mnstirii.
4. Rugciunea si
1n ,,Rnduiala"

'

ca toate s fie reglate prin semne discete ctre cei care puteau mplini respectiva trebuint (de regul iconomul de rnd). Rezultateie muncii dintr-o sptmn erau contabilizate de cei responsabili (iconomi, sefii caselor i egumerri), care hotrau modul de ntrebuintaxe a tututor celor produse n vederea bunei firnctionri a mnstirii, nepierznd ns specificul munc si, mai ales, rostul acesteia n cadnrl unei mnstiri. n acest sens, Sfntul Pahomie va preciza: ,,Fratii nu trebuie constrnsi s munceasc n exces, ci toS trebuie s fie chemati la munc cu struint bine chibzuit. S fie pace i bun ntelegere ntue toti, si ei s se supun cu plcere conductorului lor, smerindu-se unul fat de altul, fiecare^dup treapta sa, fie c s tau, fie c merg, fie c muncesc" (R. 179). In orice activitate s-ar gsi, fiecare frate trebuie s se concentreze asupra activittii proprii, fie c se roag, fie c munceste fizic (R. 7). Episcopul Paladie, fcnd o vizit ntr-una din mnstirile pahomiene care, la aceaweme (se pare spre sfrsitul celei de-a doua jumtti a secolului a^l IVea sau ncepuhrl secolului al VJea), avea trei sute de vieluitori, relateaz urmtoarele: ,,n aceast mnstire am vzut cincisprezece croitori, sapte lucrtori n armat, patru zidari, doisprezece transportod cu cmilele, cincisprezece mpletitori de funii. Lucau orice meserie si din cele ce le prisoseau, se foloseau si mnstirile de clugritL si paznicii acestora. Cregteau n ele si porci. Iat eu, criticnd acest lucru, mi spuneau: <Am primit prin traditie s-i crestem ca s nu se piard ierburile prisositoare, care altfel, s-ar fi

tebuia

cultul divin public

Sfntr:lui Pahomie nu gsim sfaturi precise referitoare la rugciunea particular. Aflm ns c n timpul
d.iverselor activitti, monahului nu i se permitea s volbeasc cu voce tare, ci i se recomanda s se roage san s gndeasc Ia
ceva din Sipturi. Afim c monahii aveau i timp liber (R. 84, 90) pe carel puteau folosi ptimbndu-se n mnstire sau citind' Cu iiguranl acest timp era aJectat i rugciunilor particulare. Rugciunea n comun se fcea seara, noaptea i dimineala.

din psalmi. n zilele din timpul sptmnii, rugciunea

Consta ntr-un ciclu de cte sase rugciun nsolite de lecturi de (vecernia) se fcea cadrul fiectuei case (R. 155)' dup sear modeiul rugciunilor care se fceau cu ocazia sinonelors (R. 186), care aveau loc, se pare, duminica n biserica central a mnstirii. La aceste adunri, nimeni nu avea voie s ntrzie sau s tulbure oficiul divin (R. 121), altfel, era sanctionat. Noaptea ("Rnduielile" nu precizeaz dac em nainte sau dup miezul nopfii) avea loc un nou serviciu divin comun (nu avem precizri dc se svrsea n cadrul casei sau Ia nivel de mnstire), probabil tot n cadrul casei. Dimineata fiecare cas
Paladie. oD.cit.. 52. D.7G71. [ sociale et pauotet econoni4ue Bannce (4e-7e sicle). col. -Cilisations et socets", 48, La Maye-Paris, 1977, p. 54, apud V'
2 E. Patlagett, Pouur
1

n^^-*-

^- ^i+ "*"','fui;ili"t*;;r

3{4

monahilor, de obicei la svIse sfintei Lihrrghii'

Page 105 of 137


cea a

avea din nou proglam de rugciune (R. 20). Structura era ca gi serviciului de sear (poate si de noapte). Cu aceast ocazie

rior, a-u construit biserica proprie, unde veneau s liturghiseasc preotii din satele vecine mnstirii. Cu ocazia fondrii fiecrei alte mnstiri, se construia biseric proprie. La serriciile divine de smbt si de duminic egumenul mnstirii rostea cuvntul su de nvttur. Duminica si n orice zi n care se svrsea Sfnta Lituryhie (iniFal, smbia) nu vea voie s cnte dect mai rnarele fiecrei case si vrstnicii mnstirii care aveau (sau avuseser) functii similare acestuia (R. 17). Sfnta Liturghie era precedat de slujba de dimineat deservit de fratii rnduiti pentru serviciul divin din cadrul casei care era de rnd, sub conducerea responsabilului cu aceast activitate pentru stmna respectiv(R. 14). ln cazul n care cei rnduj [i nu putau s fac fa! slujbei, care avea un caracter antifonic, mai marele c_asei care ea de rnd fcea apel s fie ajutat de fralii unei case din acelasi trib (R. 15). Ceata cae avea obligalia s rspund de slujba de dimineat nu avea dreptul s nceap slujba fr voia, probabil, fr binecuvntarea mai marelui casei (R. 1g). Nimnui nu-i ea permis s ias din biseric n timpul Sfintei Liturghii; exceptii se fceau n caz de mare necesitte (R. l1), si atunci, numai cu nvoirea mai marelui casei.

mrercurea si vinerea mai marii caselor tineau si cuvntul lor de nvttur. Nu avem multe elemente privind forma si continutul rugciunilor comune. Un mare aicent se punea p rostirea pe de rost a psalmilor si a celor sase rugcuni. Cel nsrcinat cu conducerea serviciului divin iespectiv, recita un psalm, ddea un semna\ toti ceilalti se ridicau, se nchinau, ngenuncheau, se plecau cu fata la pmnt; la un nou semnal se ddcat,,rosteau o rugciune (rugciunea d.omneasc sau/i alt rugciune) si se asezau din nou pe niste scunele mici. Lucrul acesta se repeta pn se terminau de rostit cele sase rugciuni si psalmii rnduili s fie rostiti. Exista o adunaie a monahilor si la amiaz. Se pare ns c era doar pentru mas (cu rugciunea de dinaintea si de dup aceasta). duminica se svrsea Sfnta Liturghie ta care , Smbta sifralii. luau parte to{i Ini{ial, n aceste zile, Sfntul ahomie si comunitatea din Tabennesi mergeau la biserica din sat. IIt

Dup Sfntul Pahomie, Hdstos a gustat moartea ca s ne mntuiasc, ia dat omului s cunoasc tainele celeti spre a face din el frate i plieten; i-a dat puterea s calce peste serpi si peste scorpioni i peste puterea satanei, ia fcut parte de minuni si de o multime de remedii pentru via!, ntre care trupul i sngele lui Hristos - hran pentru via! - caomul s se echipeze cu ele ca i cu nite arme spre aJ putea birui pe Goliat, adic pe diavol.l Pentru Horsiesius, Sfnta Euharistie era taina mntuii noastre.2 De aceea ,,n momenhrl n care vom fi chema{i la mprtire trebuie s ne plegtim cu toat teama, rugrdu-L pe Domnul din toal inima i cu toat puterea de judecat ca el s ne fac demni de acest mare dar, ca el s rcaprind n noi ceea ce face plcere lui Dumnezeu, druindu-ne cu totul, cu mintea, cu sufletul i cu trupul, voinlei sale, avnd ncredee n cuvintele Domnului: s"Cci, ntr-adevr, trupul Meu este hran i sngeie Meu butur; cel care va mnca trupul Meu si va bea sirgele Meu va rmne n Mine gi Eu n el" (In. 6, 56,57). S primim taina cu recunotint, si s ne ntoalcem acas cu bucurie i cu mare veselie, fr a fi, prin comportarea noastl piatr de poticnire pentru cei care ne vd fie clerici, fie alte persoane ca i acetia s siveasc pe Dumnezeu constatnd priceperea evlaviei cu care noi am fost, ntradevr, mbrcali.rt Dei,,Rnduiala" Sfntului Pahomie i celelalte scrieri care s-au pstrat de la el i de Ia succesorii lui nu ne ofer amnunte privind Sfnta Liturghie i pregtirea pentru Sfnta Euharistie, textele de mai sus, dincolo de formularea lor metaforic, ne arat n mod clar atenlia deosebit pe cale o aveau monah comunittilor pahomiene fa! de Euharistie gi, respectiv, fa! de Sfnta Liturghie. Si n comunitatea lor Sfnta Liturghie ela centrui ntregului cult divin. Cultului public i se acorda o asa de mare importanl, nct chiar i monahii care ndeplineau diverse ascultri n afara mnstirii, erau obligati s lespecte orele de rugciune din mnstie, rugndu-se oriunde s-ar fi aftat, n acetai timp cu fralii din '.'

mnstire.

Cateheza 1; Lefort, op.cit., p. 18.

! Horsiesius, J

Reglemenls; Lefort, op.cit., p; 85.

lbidem, eodem lom.

Page 106 of 137


Dup cum am artat mai sus, tinem s precizm si aici, c seviciile religioase sptmnale cuprindeau si cateheze pe marginea unor texte din Sfnta Scriptur: smbt dimineata, duminic dimineala si seara egumenu rostea cele trei cateheze sptmnale; miercuri si vineri le rostea mai marele casei, dup un anumit interval de timp de la terminarea sluei de dimineat. Rugciunea pubic se prelungea prin cugetarea n particular la cele auzite n cuvntul de nvttur sau la slu si prin recitarea unor texte din Soiptur. Cugeiarea la texte din Siitur se fcea
pe cnd se mergea de la chilie la biseric (R. 5) si la ntoarcerea de la biseric spre chilie. cnd se suna pentru mas, cnd se mergea la locul de nunc (R. 59, 60), cnd li se servea fratilot masa sau li se mprteau fructe la iesirea din trapezrie. Pentru mo4i se fceau slujbe a doua zi dup deces, de altfel, ziua n care se fcea si nmormntarea,l si a treia zi.

propriu-zis pedeaps. Era mai degrab canon, adic msur care avea drept finalitate ndreptarea, nu maltmtarea cIui responsabil de anumite cderi i nclcri ale Rdndzielii. Sanctjunea se aplica public, n fala obtii mnstiregti, cei care o primea fiind lmurit pentru ce era sanctjonat (R. 135). Nici un abuz nu era permis. Faptul c cineva avea o anumit responsabilitate sau demnitate special n mnstire nu-i ddea dreptul nici s abuzeze n deciziile luate, nici s nedreptleasc, nici s aib impresia c dispoziliile sale ar fi fost totdeauna corecte. De aceea judec! erau supusi toti vietuitor comunit!ii, ncepnd cu cel mai simplu gi terminnd cu superior (R. 164, 170, 190). Cel care pfutinea pe cei care pctuiau, era aspru pedepsit (R. 176). Cel care judeca nedrept, urma s fie judecat de a{ii pe drept (R. 174). Spre deosebire de legislalia laic unde necunoaterea leg nu exclude sanc,tionarea ignorantului,

5.

Bolnavii

instuiti n acest sens (R. 40). Bolnavii aveau un regim alimentar special (R. 41, 43), lor putnd s li se ofere ciorb de peste (R. 45, 46). Sfntul Pahomie a permis ca unui bolnav foarte slbit s i se dea i cane de ied,2 iar Teodor va interzice s se considere c bolile vin la cei care au pctuit, sftuind ca celor. bolnavi s le artm toat mila.3
6. Sanctiuni
.Rtnduialo Sfntului Pahomie avea autotitate de lege penfu cei care fceau parte din comunitatea s a, Ca orcelege,Rnduiala

Sfntul Pahomie acorda o grij deosebit bolnavilor, lucru semnalat mai trziu de Fericitul Ieronim (Prefat, 5). n mnstile sale exista un sector special nsrcinat cu ngrijirea bolnavilor, separat de restul dependintelo (R. 42), desewit de oameni.

Sfltul Pahomie aplic principle cretine precizrd c: dac la . gtei cineva cu ceva, pdn! mnstir au datoria s-I ndrepte i s-i arate calea cea bun (R. 180) (chia dac uneori procesul de ndrepta.re presupunea, desigur, sanctjuni), iar, dac cineva se va nela din netiin!, s fie iertat cu uurint; numai atunci cnd a gleqit cunoscnd obligalle sale, umnd .s fie pedepsit dup faptele sale (R. 176). Urmrind ndreptarea, sancliunile nu erau eludate n numele milei cretine, al ngduinlei i, n cele din urm, a"l iubirii ffetine, ci aplicate oricui se fcea vinovat de nclc area Rtduiel, cu tiin!. EIe mergeau de la mici acte de smerire n fa{a obgtii monahale pn la excluderea temporar sau definitiv din mnstire.
Toate sanctiunile si pedepsele prevzute n ,,Rnduiala" Sfntului Pahomie vizau scderile momle, i anume: mnia (R. 161), intriga, denuntul i npstuirea aproapelui (R. 162, 163), crtirea (R. 164), neascultarea (R. 165), gluma proast (R. 166), aroganla (R. 167), nemplinfuea corect a responsabilitlii de judector si duhovnic (R. 168), clevetirea (R. 169). Merit remarcat faptul c legislalia monaha pahomian linea cont de sntatea fizic i psihic a celor care greeau, ca i de mpre, jurrile care ar fi fcut pe unii s nc^lce cele statuate n ,,Rn-. duieli". $tiind c unele acte de nesupunere sunt determinate

Sfntului Pahomie prevedea i sanctiuni. Sanctjunea nu era


!
-

A.

Veilleru,

18, pp. 38-39; 123, p. 173i 207,

lbidem, 48, p. 68. Lefort, op.cit., p, 47.

W.253-254.

Teodor, Cateheza 5;

Page 107 of 137


de anumite slbiciuni venite cu vrsta, cum ar fi cttirea, Sfntul Pahomie ecomanda ca cel crtitor, de eia btrn. si fie tratat mai degrab ca un bolnav dect ca un simplu pctos (R. 164), la fet si cel neasculttor, mincinos si ncptnai: mpo triva lui urma s se aplice pedeapsa mnitirt, ae era om n toat firea (R. 165). Dac cineva va invoca slbiciunea trupului pentru nclcarea unor norme disciplinare, urma s fie ncre_ dintat celor care se ocupau cu bolnavii pn la reslabilirea snttii (R. 171). Dac anumiti frati. fiind ru tratati, de supedor sau de altii, n mediul n care erau rnduiti, nct plecau din mnstire, uma s se fac cercetare si iudecat. vinovatul pdmindu-si sanctiunea (oricine ar fi fosti ir ceilalti reintegrati n ' Impotrivamnstire (R. 175).de pcat Sfntul pahomie a unui singur fel prevzut si sanc[iunea fizic (btaia cu vergi naintea portilor): pentru intrig, deoarece prin ea, se zdrncea osteneala iune teasc a celor slabi (R. 165). Intriga presupune o ntreag gam de calitti personale puse n slujb rului. Ea se as"ri cu interventia satanei in destinul primilor oameni. Intrigalntul si pune inteligenta n slujba tulburrii sufletelor celoi slabi si. prin urmare, a bunelor relalii dintre oameni: pune subtilitata minlii s creeze violente interpersonale. D-e aceea, pcatul acesta era sanctionat deopotriv cu viotent. Pcatele sanctionate xpres de ,.Rnduia', Sfntului pahe mie sunt, dup cum am vzut, cele care afecteaz moliniea real a iu^birii fa! de aproapele. prin normele disciplinar_coercitive, Sfntul Pahomie nu a intentionat s apere u sistem, o idee sau weo ambitie personal sau de grupjci libertatea ae_ varata a persoanet umane, nengrdit, nelimitat, neanulat de weo scdere sau cdere din normalitate. O, libertatea care activeaz n mod normal este libertatea de a iubi neptimas. ,,Plinirea legii este iubirea - avea s spun Sfntul pfromir!, prelrrndu-l pe Sfntul Pavel (Rom. 13, 19) - pentru noi care stim n ce lTemuri trim" (R. 160), de aceea ntreaga ,,Rndu_ ial" pahomian urmrea stabilfuea unui sistem ronatral _ chinovial - n care normele dup care s-a constituit si fiinta acesta s rodeasc n cei care se integtau acestui sist"-, t.arrh activ iubirea real fat de Dumneeu ntreolalt. i
Dac n greac fitil,l duellor monohaJe li se spune kanon nrin wmare, ndreptar,lege, n limba copt i se spue kot, adici ed_ jicare, de_^unde, prin extensig cre,sere ndttaie, d.enoliare.Exact

potrivit sfintelor rnduieli. Nu avea grija acestei lumi; dimpo triv, erau ca si cum se gseau nltU de pe pmnt la cie. datorit linistii s moduui de via! n caie pere.rerau..,a Aceast va face mai trziu pe Teodor s spun, desigur, potivit pronriei sale experiente, c Sfntul pahomie te- teiat .urpectiu"lu Ranuieli ca prin ele s fie ,iuitori ai celui viclean,, Acelasi Teodor avea s sp un, c, Rnduialn Sfntului pahomie este ..caje
Atitudinea succesorilor Sfntului ahomie fat de ..Rndu_ iala" duhovnicului tor si grija pentru pstla-rea prescriptiilor ei. arat modu cum a fost receptat n anii si in dceniil imediai urmtoarc ,,vizitrii" Sfntului pahomie'de Domnul (asa souneau decesului ucenic Sfntului pahomie).
A. veilleux, 298, op.cit., p. 256. 74,.op.cit., p. 95: ,.Dac, ntr-adevr, aceast porunc n_ar tbst util sufletului lot nu as fi dat{.,, avea s spun Sfntul pahomie. J lbidem. 104, op.cit., p.

si. Teodor fcea deseori refeiin! U nanuiette Sfntului Pahomie, pe care le mnsidera drepi ,,oasele,. (am putea spune ,moastele") drcptului nostuu pfuinte care rmn ntr-adevr n mrJlocul nostru."i Sfntul Pahomie a stabilit Rdndualn mona_ hal, convins c ea va fi util sufletelor fmtilor monahi.2 Modul de receptare al acestei Rnduieti avea s fie consemnati de biograful egiptean al Sffutului pahomie astfel: ,,Nu exist vreun glas care s aduc discordie ntre frati, ci modui lor de viat era

intentionat n negrrl su efort ascetic, nvttoresc si organizatoric: edificarea, nirirea si autentic nltare a monahului. Dac pahomie a dispus ca moaitele sale s nu fie lsate la ndemna obstii (ca aceasta s nu eiagereze n venerare) a lsat rindtiila ca pe niste moate n mijlorrl co-u_ nittii sa monahale. De altfel, aa fost peiceput e succesor

ceea ce Sfntul Pahomie a

spre mrtia lui Dumnezeu" si ,,lege a libertt,,,6 iar Hosisius avea s spun c rnduielile sunt ,,nvtturi penhu viat,,.7

" . i.JlidT:
I

fi

142.

2t2

fbidem, 208, op.cit., p. 256. r Teodor, Catebeza 5: Lefort, op.cit., pp. 41, 5g. Horsiesius, Reglements; Lefoit, op.cit., p. 85, / Horsiesius, Reglements; Lefort, o.cit.. p. 95.

Page 108 of 137


7.

Reuniunile anuale

Spuneam mai sus c n comunitatea pahomian egumenul general, datorit sistemuui otganizatotic, avea totdeauna controlul edificiului duhovnicesc si nu numai, al hoinniei. Reuniunile anuale confirm organizarea piramidal a koinoniei si mentalitatea egiptean a Sfntului Pahomie. Prima reuniune avea loc cu ocazia Sfintelor Pasti n mnstirea unde si avea rcedinta egumenul general. Aici erau convocali toti cei care se puteau deplasa spre a putea serba Pastele ntrc bucurie general cu toat comunitatea. Pentru aceast bucurie, Sfntul Pahomie cerea ca toti s se pregteasc prin pocinti si priveghere; catehumenii erau botezati si timp de o sptmn,nteagahoinnnia eru la un Ioc. Cea ie-a doua adunare avea loc la sfrsitul luii mesor (august). Luna august era, de altfel, cea care ncheia anut civil egiptean (de unde i cel ebraic). La aceast reuniune erau convc cti egumenii, iconom, mai mar caselor si toti cei care aveau diverse responsabilit!. Era o ntlnire, Ia nceput cu caracter

organizatoric, economic si disciplinat, cptnd mai trziu si caracter moml, cum va fi perceput de Fericitrl leronim.l
Cu aceast ocazie egumenii fceau dri de seam

general privind gestionaea mnstirilor. Acestea si ntteaga activitate erau prezentate egtrmenului general (alwa). Acum se proceda la schimbarea diverselor responsabilitti, eliberarea unora de diferitele responsabilitS i nvestirea altora, ptecum si transferul dintr-o mnstire ntr-alta fie a egumenilor, fie a altor frati, n vedeea unei mai bune activitti peste'tot.

imnomului

I ln luna numit mesor, adic au$st, se pregtesc zilele iertrii n cadrul unei srbtori: ,pcatele tuturor sunt iertate si cei care au a!'ut weo nentelegere ntre ei, se mpac"(Prefa, 8, P.L. 25, col. 108).,,De dou ori pe an ei veneau Ia Pbu. Ei veneau s serbeze Paslele mpreun n Cuvntul lui Dumnezeu. Si din nou, ri anotimpul recoltelor, veneau n ziua de 20 ale lun mesor pentru a prezelta situatia economic marelui iconom.$i, dac unul sau altul aveau nevoie s primeasc o dispozitie, piDtele nostru pahomie le-o ddea si fiecarc se ntorcea n mnstirea lui cu mare pace"(A. Veileux,
op.cit., p. 90).

Tot cu aceast ocazie se evaluau activittile tuturor si se iertau scderile de ordin administrativ, pastoral si chiar moral ale unora (R. 27). Faptul c sfritul lunii august nu reprezenta doar nch+ ierea anului financiar-economic,. ci avea si un caracter religiosmoral l vedem chiar la Sfntul Pahomie (R. 27) si ntr-o scrisoare prin care-i convoca la Pbu pe cei abilitali). ,,Iat c este foarte aproape momentul s v adunati potrivit vechiului obicei si obinuintei noastre de mult weme, pentru a da seam n mod solemn de toate; pentru a v ierta unii pe auii, ca, potrivit poruncii Evangheliei (Mat. VI), fiecare s ierte fratilor s ceea ce-i este dator, tanchiunele, fivalittjle. Renunlati Ia orice subiect de ceart din adunarea sfintilor: trebuie s v elibera-ti inimile din teama de Dumnezeu, i minciuna trebuie s dea locul puterii adevru.lui. Astfel, vor nceta rzboaiele, va reveni paceasi voi veti putea tli n pace n fata lui Dumnezeu gi unii cu altii."l Sfrsitul anu]ui civil si nceputul anului urmtor prilejuiau n Egipt seri, asa cum a fost i este i azi peste tot n lume. De aceste bucur nu era departe nici Sftul Pahomie cu comunitatea lui. Elementul civil prilejuia gi o evaluare moral n cadrul comunittii crestine. Cu acea ocazie, n mmunitatea Sfntului Pahomie, bucuria nu era dat de sfrsitul sau nceputul unui an, ci mai ales, de faptut c la acea ocazie toli frat trebuiau s se ierte i s primeasc iertarea, desigur, din partea zuperiorilor, s restabileasc pacea cu Dumne zeu i ntre ei, n felul acesta lcepnd un nou an. Srbtor civile si termenului de ncheiere a situatiei econo mico-financiare anuale a koinoniei, Sfntul Pahomie i-a impri mat un caracter moral si religios, care fcea din luna recoltelor (august) a fiecrui an nu una a nelinistilor, ci o lun a bucuriei, a pcii, o lun n care koinonja se punea nou nceput.

Rnduiolmonhal
a experien{ei
1

a Sfntului Pahomie, n parte, preluare naintasilor, inspirat din Sfintele Sffipturi, rod

Sfntul Patromie, Scrisoarea a 7-a,la P Deseille, op.cit., p, 67,

Page 109 of 137


al experientei personale si, de ce nu, at artrii ngerului lui Dumnezeu (dup cum relateaz Paladie si biograful egiptean al Sfntului Pahomie), reprezint pentru secolul al IV-lea un cod de comportament monahal cu totul aparte. Din el iradiaz calittile deosebiti ale Sfntului pahomie, de ascei, duhovnic, pedagog psihotog.teotog gl organizato-de exceptie. Nimic din ceea ce a rnduit Sfntut pahomie nu este.

excentric, nimic exageat. Este exceplional pentru c este original, dar n interiorul gi n duhul Bisericii. Sistemul su monahal este echilibrat pentu c nu s-a plasat prin nimic n afara dunului si.disciplinei Bisericii. Comunitatea Sfntului Pahomie nu a fost o para-Biseric sau o biseric nuntul Bise ricii, ci parte integrant a Bisericii, fr weo pretentie elitist n interiorul acesteia, lucru dovedit prin faptu[ c Sfitul pahomie si-a pus mnstirile sub autotitatea episcopal"1 prin aceea cn mstirile lui (cel pu ct a trit el) siuele erau asigurate, pe de o parte (strana) de monahii din mmunitate, pe de alt parte, de preolii din parohle vecine i prin aceea c un vietuitori n mnstiile Sfntului Pahomie (si din cele constituite pe laza Rnluieltlm sale) au fost alesi episcopi (cazul lui Teodr Alexandrinul, fiind doar unui n acest sens). rduiala Sfntului Pahomie st la baza tutrror formelo de moahism chinovial crestin, ca una care este de-a dreptul inspiala e sus.

rv. PaTDRI\IITATEADTJHOVIIIICT:ASCA - SLIIIRD SI , AI-TTORITATE iN COMTJNITATEA PAHOMIAN


Modul de via! monhal comunitar n-a fost o noutate n istorie, dar cei preluat, organizat si dezvoltat de Sfntul Pahomie a fost nou pdn accentul pe care ntemeietorul su l-a pus pehoinnnia, cainstitulie i nu ca simplu spaliu, mai mult sau mai pulin organizat, care s ofere monahilor condilii prielnice pentru organizarea cvasi-individual a nevoinlelot lor ascetice. Anahoreti au existat, comunitIi monahale au existat att naintea lui Pahomie, ct i contemporane cu el, unele dine ele adernd la sistemul monahal pahomian (melitienii care au intrat n comunitatea pahomian aveau i ei o comunitate). Pahomie reprczint un moment hotrtor n evolulia monahismului pe care, datorit modului su de organizare, l va transforma fundarnenta-l. Sistemul monahal ptomovat de Sfntul Pahomie s-a impus datorit personalitI ntemeietorului su (ascet, duhovnic i organizator), datorit organizrii pe care a dat-o comunitlii sale i datodt personalitlilor de care s-a nconjurat, mai ales Teodor, Petronius i Horsiesius. De aceea L. Bouyer consider c mutatja deosebit produs n monahism, care va trece de la anahoretism Ia chinoviu (viala n comun) a vizat institulia superioruluil. ,,Superiorul" nu este exclusiv o persoan, ci o institulie, o organizalje ierarhic, cu norme foarte precis stabilite, respectate chiar de cei care erau deja n sistemul ierarhic pe o treapt supedoa^r. Sfntul Pahomie a formulat Rniuinta sanrrrod treptat, determinat de experien{a continu a vietii monahale. Prin Rnduiala sa (Ia care, se pare, i-au adus
1 Louis Bouyer, La spiritualit de Nouveau Testament et des Pres, Aubier, 1960, p.589.

A..Veiueux; op.cit., 37, p. 37, 59.

Page 110 of 137


contributia att Horciesius, ct si Teodor), Sfntul pahomie a dat vief,i chinoviale o structu care-iva permite s eziste n timp si o va pzi de ambitiile personalel. Sistemul monahal promovat de Sfntul pahomie s_a bucu_ rat de succes nu penbu c ar fi fost o alt vatiant de monahism fa! de anahoretism, ci pentru c el repezenta .,mijlocul ideal pentru a scpa de anarhia n cae anahoretismul era amenintat s se afunde si, mai ales, poate pentru a oferi, n interiorul su tuturor aspiranlilor la viata monahal o modelare metodic si rrguroas si_olunere la punct a vocatiei lo',2. ln acest seni, monahismul chinovial oferea o viat m'onahal n care insoira_ 1ia harismatic si mosteniea duhovniceasc a pustiuli se rmpleteau n mod fericit cu organizarea bine gndit si bine realizat- Sistemul pahomian este prin exceln1 un iist"m iearhia nu va mai fi structur i condilie prin care se garanteaz realizarea fiecrui element al ansamblului, ci instumentul prin care se asgirur privilegiile ctorua i, n cele din urm, ale unuia singur. Ierarhia va pierde funclionalitatea soborniceasc, mai precis, sobornicitatea interioar pe vertical, iar administratia se va substitui comuniun, structura eclezial riscnd s devin o simpl oryanizalie administrativ obsteasc, condus de un sta.ff i la rndul lui, acesta, dominat de un boss. Din nefericire, comunittile ecleziale, dup modelul celor laice, nu de puline ori au abandonat sobornicitatea pe vertica.l n func,tionalitatea lor, deverrind simple institu_t de tipul diverselor corporalii, paralele cu institutiile laice sau unele dintre acestea, avnd n frunte sefi, bosi, administratori, consilii de admi nistralie i nicidecum adevrali printi duhovniceti qi soboare, locrI comuniunii dintre ,,superior" i ,,inferior" lundul autoritatea administrativ i frica, f!rnicia si lingusirea, starc de spirit $i fapt de neacceptat comunitatea pahomian. . Rezultatele reale si riguros respectate n comunitatea Sfntului Pahomie aveau drept scop promovarea vielii duhovnicesti si mntuirea fiecrui monah care a adoptat acel mod de viat. Sfntul Pahomie atta o inlelegere deoebit pentru particularitlile fiecrui monah. De relinut: Rniluiala nt strivea personalitatea nimnui. Peste ea era principiul persoanei cae ns nu ddea loc individualismului sau intere selor de clas. Pahomie voia s-I instuiasc pe fiecare n vederea mntuirii si a modelr vielii sale potriiit exigenlelor revelate de Dumnezeu si nu s-l redc pui si simplu l starea de ,,ascultarc" (de fapt, umilinl), chiar dac ascultarea era una dintre regulile fundamentale ale comunit]ii. Ascultarea, n comunitatea Sfntului Pahornie, era un principiu general, cruia i se supuneau chiar i ,,superiorii". De retinut: era un princiu, crrljai se conformau toli vieluitorii comunittii, nu o simpl porunc, (mai mult sau mai putin autoritat) ce trebuia pur si simplu mplinit. In acest sens, biograful egiptean al Sfntului Pahomie va spune urmtoarele: ,,El lucra ca un adevrat pstor care are grij de turma sa. Pe cei slabi, el i hrnea n punile dreptlii; pe cei czuti n pcat, i lega cu egturile Evangheliei; pe cei

erau privilegiali, ci slujitori, integlali pn la amnunt n disci_ plina prevrut n Rnduiala adoptt de tofi. Ba, mai mult, responsabilul-de o an rmit structu din cadru.l_ierarhiei (superioar ,,casei.,) era supus mai marelui casei._Pahomie era supus mai maelui casi din care fcea r parte. Faptul c awa; egumenul general, pahomie nsusi, era supus.mai marelui .,casei,. din cae fcea parte, spune ioarte f ' mult despre rostul odcrei stucturi ierarhice, si, mai ales, f ceea ce pdvete ierarhia bisericeasc. 1n momeiriur il ;; i; \ structurile ierarhice, accentul nu se va mai pune pe valoarea structudi, ci pe a insului (ca element privilgiat al ierarhiei),
1^"--

ierathic foarte strns organizat. Ierarhizarea nu ur'mrea asigu_ rarea unor privilegii pentru cei de pe treptele superioare 'in ierarhie, sau ale vrfului ierarhiei, ci consfinlirei ordinii si a disciplinei. Nu garanta interesele unei p"rsouoe sau ale uirui gup de persoane (aflate n stucturile ieiarhice), ci fiecei per_ soane, fiecrui frate aflat n koinonia, n comunitatea nho mian- Sistemul pahomian, din punct de vdere sucturI, era etathic, dar din unct de vedere functional era profund sobor: nicesc, n.sensul c responsabilii diveiselor trep:te ierarhice nu

; J

ur.

r.

Junod, ls sges_du

d sert,

L. Bouyer, op. cit., p. 394.

Labor et fides, Genve, lgg1, p. 47.

Vezi nota 10-

Page 111 of 137


rtcil i leaducea la turm [..J pahomie se cznea din toate puterile sale s evite^reprosul pe care proferul Iezechiel l fce pstorilor (Iez. 54). Intr-adevr, ,,oile., pe care Domnul le adunase n jurul lui, Pahomie le hrnea, dp nvttura Aposi_ lului: ,,Dojeniti pe ceifr nduial, mbrbtatipe cei siai t suflet, sprijiniti pe cei neputinciosi, fiti ndelun_bdtori fati de toti" (1 Tes. 5:14).Si, de fapt, Apostolul ndmna ,,ojle,,ti uumnezeu s se hrneasc cu o hran bun spre a fi bunir mireasm Domnului (Rom. 12:l) si s nu fie ,,buil mireasm,, doar prin igiena trupului, ci si prin curtia inimii, dup cum spune Psalmistul (Ps. 50:18); si el se ruga s se fac prin zura lor ojertf de binecuvntare. El se dedic tuturor celor peiare Dumnezeu i adunase sub conducerea sa cu toat tunvointu si cu toat buna lucrare. Att ct putea, pahomie modeta fiecai suflet nrnod. indirridual; si depnea mult osteneal n aceii sens. [...J El acttona asa, avnd team s nu piard pe weunul oe care nu l-ar fi putut salva el nsusi, dai ar fi putut s_o fac altcineva, si de team ca n viata viitoae s miaib parte d umtotul tepros: "Cnd tu m-ai espins ca si cum n_a fi alrrt vaoare, iat c un altul mi-a dat vial,,. De aeea el mddela cu mult $U sufletele fralilor. Unora le fcea reprosuri, de altii se ruga, pe altii i mustra. Cu altii nse avea rbdare i... si i nveta. ca Domnul s le dea pocint spre cunoasterea adivrului soi a se elibera de cursele diavolului,, (2 Tim. 2:25-26). pe toti cei cae triau n pcat, el i ndemna, cu frica de Dumnezeu,,f. Din textul de mai sus, reiese c Sfntul pahomie era un foarte bun pedagog. El nu a prezentat ucenicilor doar ftrindiol, o^lua m, consrderare si parl.icularitlile fiecruia. Altfet spus, KanduraLa era apllcat cazurilor concrete. Aplicat ea Rdnduiel era supl. Iar supletea era determinat de fatd c ea s'e referea la om, c_a fiint vie ce caut curtia. Iar curtia urmrit prin sistemul educa{ional pahomian iru era nici na formal,iici nu se limita doar la aspectul trupesc, fizic, ci urmre areati" _ rea,,cutiei inimii". Or, realizarea curtiei inimii viza mntui_ reir rrecarul monan n parte, sl nu oarba supunere fat de o monah ln pane, si 1e^a !ie.c11i Jtand?.ad impersonal, rigid i imposibil, dttorit "pretentiei,. , Armand Veilleux, Lo, Die d,e Sint po,ch\nc
Abbaye de Bellefontaine, 1984, p. 514-316.
selon

autorului ei de a fi perfect. Pahomie avea constiinta foarte clar c Dumnezeu era cel care adunase ucenicii "n jurul su" cu un scop prccis: ca nimeni s nu se piard sau, ca nimeni s nu gseasc n alt parte pe cineva mai eficient care s-l duc la mntuie. Totdeauna a respins ideea c el ar fi deasupra celorlalti frati sau c acestia au intmt n comunitatea sa, datorit calittilor sale personale, cu toate c n fapt, aceasta era realitatea. Pahomie nu considea c cineva a fi fost n subordinea sa, ci; dimpotriv, c el nsui era responsabil de mntuiea celor din jurul su. Or, dac, n calitate de superior n ierarhia bisericeasc, ai constiinta c de tine depinde mntuirea celor de pe treptele inferioare a-le acestei ierarhii, va trebui ca exempul Sfntului
Pahomie s-ti fie normativ El se ngijea de cmunitate, nu numai ca neg, ci si printr-o lucrare ipecial cu fiecare monah n parte. Normalitatea fiecruia garanta functionarea normal
a

comunittii (koinoniei). Moll rcsponsabil de comportare a Sfntului Pahomie fat de ucenici este transmis si colaboratorilo si. Spre exempl, ncredintnd conducerea irnei "case" lui Teodor Alexandinul, Sfntul ahomie i-a spus acestuia: "Dac vei vedea un membru
al casei care nu ia seama la mnfuirea sa, corccteazl cu rbdare. lundu{ deo parte. Dac se supr o dat, tasJ pn cnd Dumnezeu l va face s se ciasc" asa cum facem atunci cnd, wnd s scoatem un spin din piiorul cuiva si fcndu-i o incizie, dac piciorul sngereaz sau l doare,lsm mai degrab rananpace, apoi, dup ce am aplicat un plastule emolient sau ceva asemntor, n cteva zile, spinul iese de la sine cu usuint. Cci un om mnios c{tig, eI nsusi, mult mai mult sub influenta celui care nu-i rspunde, datot bdr pe care o arat dup aceast mnie cel carel modeleaz dup tege. Pe de alt prte, dac gteeala este gmv, adu-mi-o la cunostint eu voi ac.tiona asa i cum vrea Dumnezeu cel mult-milostiv. S te ngrijeti de cei bolavi ca de tine nsuti. Fii cumptat si du-ti crucea mai mult dect ceilalti, cci ai demnitatea e piinte ientu ceilalti. Fii cel dinti iare mplinege regulile impus fratilor, ca i le lmDlneasca sl er-r.
r A,G. Festugire, a prenre ui grecque de sahf Pac;hme,lrad. Mbines d'Orient, fV,2, Paris, 1965, p. 242.

Les 22L

ld,tradtion

copte,

Page 112 of 137


Constatm din sfatuie date lui TeodorAlexandrinul o calitate deosebit a ndrumtonrlui duhormicesc, aceea de printe,

nu de directo de constiinl si cu att mai pulin de superior sau ef. A fi superiorul unei mnsti nu era un privilegiu, ci o res ponsabilitate, exact ca ntr-o familie unde printele nu este un pdvilegiat, ci om resprnsabilitdli suplimentare, n aast calitate, Teodot trebuia s-i exercite responsabilitalea ndrumrii celorlalli. Or, va trebui s fac aceasta ajutnd confratii ,,s creasc" n cele duhovnicesti, chiar dac ntre ei ar fi putut exista si persoane neglijente. Sfatu privind ndrumarea ceiui negtijent comport lsarea unui larg spafiu de actiune liberttii acestuia; sfatul staretului nu se va tansfoma n dojan perpetu. Cel dojenit se va putea ndrepta prin ascultate si smerenie, altfel, n czul dojanei obsesiv repetat, ar putea s reagtioneze invers. Indreptarea. este real numai atunci cnd se realizeaz din constiin! si nu din fric. Or, o asernenea ndreptare wea Dumnezeu.

Sfatul dat lui Teodor era sfatul dat unui viitor starel. Calitatea acestuia de,,superior" nu tebuie s se transforme n obsesia celui care trebuie s ,,corijeze" pe oricine; aici avnd, desigur, un aport, att con$tiinta celui,,neglijent", ct si Dumne zeu. Dojenirea fcut.unei persoane n mod repetat, ,,n vedetea educrii acesteia" este un comportament ptofund antipedagogic. Iar, din punct de vedere psihologic las s traspar problemele subiectului dojanei: frustrile, cderile refulate, neputintele obsesive, mai precis ,,cderea n sus" (dup Sfntul Grigore de Nyssa) i complexul fotoliului (de care vorbeste psihanaliza), dou pericole de care Sfntul Pahomie voia sl fereasc pe viitorul starel Teodor. Calitatea de ndumtor si mai ales de printe duhovnicesc presupune dra{oste, fiele gere, rbdare, spirit de sacrificiu i ncredere n fiul duhovnicesc. Calitatea de printe duhomicesc nu ti-o confer functja administrativ. Dxperienta a artat c bunul administrator nu este automat si bun pedagog si cu att mai putin printe duhornicesc. Invers ns, da: toti bunii pedagogi i to{i printii duhovnicesti au fost si sunt totdeauna i buni administratori, buni iconomi, aceast responsabilitate viznd nainte de toate

tainele lui Dumnezeu (1 Cor. 4:1), ntre acestea fiind desigur taina sufletelor celor pentru care ai devenit sau ai fost ales printe duhovnicesc. Sfaturile date lui Teodor l arat pe Sfntul Pahomie ca fiind o personalitate dotat cu deosebiie calitti pedagogice si cu o nalt constiint de printe duhovnicesc, calitti pe care le vom constata, desigur, i din alte mprejurri. Cellalt ucenic al Sfntului Pahomie cu numele de Teodor (Teodor cel Tnr), cel mai iubit ucenic al marelui stare!, ajungnd el nsusi conductorul obtii monahale din Tabennese, avea s pun n lucrate duhul disciplinei pe care o primise si o nvlase de la maestrul i duhovnicul su. Autorul anonim al Vielii Sfntului Pahomie, n vaianta egiptean, ne va telata despre el urmtoaele: ,,Printele nostu Teodor avea o mate grij n inima sa, ziua i noaptea, pentru sufletele pe care Dumnezeu i le ncredintase. El i pzea pe toti cu strsnicie, n acord cu toate preceptele si regulile pe are l stabilis duhovnicul nostru pentru ei ca lege n koinonia fratilor. El mngia pe cei dintre ei care erau tulburati. Pe unii i certa dup cum meritau pentru restabilirea sufletelor lor n ochii Domnului nostru lisus Hristos. Pe altii i muta dintrc comunitate ntr-alt sau dintr-o cas n alta fcnd pentru ei tot ceea ce era n puterea sa si cutnd mntuirea sufletelo lor. Pe alt i ndemna la ascez si la osteneal pentru sfintirea trupuribr lor. Pe all i obliga s posteasc pentru a fi capabili s biruiasc pe cei care luptau mpotriva lor. Pe scur! el vorbea cu fiecare dintre ei, n particular, ntelegnduJe gndurile i faptele prin Duhul lui Dumnezeu care odihnea n el. Dac percepea c weunul at fi fost neglijent n inima sa cu privire la propria-i mntuire, el se ruga lui Dumnezeu pentru acest frate sau, cnd acesta nu se ndrepta, strnind n negrija pentru mntuire, l ndeprta de comunitatea ftalilot de teama s nu se piard si altii din cauza lui. De altfel, ptuintele Teodor considea c va fi pedepsit de Dumnezeu din cauza neglijentei sale, dac cineva s-ar fi pierdut. El avea grij, deopotriv, de toate nevoile materiale ale comunitlii, de numrul mare al fratilo din comunitate si al celor din toate celelalte mnstiri. De cele de alt sex care se

Page 113 of 137


adunaser pentru Dumnezeu, adic de clugrite, el purta grd deopotriv prin intermediul celo rnduite si prin cuvnt, prin intermediul unui printe pe care-l desemnase exact ca p un tat. Acesta le purta de $ij cu toat sfintenia dup regulile

printelui Pahomie.

In felul

egiptean ia spune c s-a mbolnvit din cauza nelinistii pe care io provocaser fratii care nu tiau sau nu voiau s scoat ;begrrl cstig din rnduielile stabilite de marele su duhornic.2 De fiecare dat cnd actiona n vedeea educrii fratilor si, Teodor lcea referin! la duhovnicul su trecuL deja la cele venice, pe care toti monahii l numeau, dup Dumnezeu, ,Jatl lor,,. Cu Pahomie, le spunea Teodor. Dumnezeu a fcuL un legmnt spre a mntu prin el multi oameni"3. Restabilit dup o boal mai ndelungat, mhnit din cauza lipsei serioasei angajri monahale a celot peste care era duhovnic, ntr-o zi de Paste, Teodor avea s vorbeasc fratilor din comunitate despre Sfntul Pahomie, spunndu{e printre altele: ,,Care este avantajui pe care-l avem fat de beilaiti oameni? Oare, avantajul nostru const realmente n faptul c avem un vesmnt special? Sau c suntem ncinsi cu o curea peste coapsi? Sau pentru c noi neam adunat unii cu alt ntr-o singur comunitate (koinonia)? De fapt, exist multi cale s-au adunat, n multe locuri, avnd chiar vesminte ca ale noashe. pentru c
1

ncurajeze prin cuvnt si prin nvttura desvrsit primit de la omul cel drept, pfuintele nostru Pahomie..." 1. Am dat cele dou exernple spre a arta cn ucenici si prin ucenici se vede eficienta muncii maeshului. De altfel, extindeea sistemului pahomian n nteaga Biseric va .onfi.*u eficenla ntre$i osteneli pe care Sfntul pahornie a depus-o n vederea edificrii unui mod de via! crestin care s asigure mntuirea n msura n care avea s fie respectat. Despre acelasi ucenic al Sfntului Pahmie biograful su

acesta printele nostru Teodor se

ngrijea

s-i

slava Domnului Dumnezeului nostu si harul Su umple lumea ntreag. Dar, ntr-adevr, avantajul pe care ni l-a dat Dumnezeu este ceea ce dreptul nosu pfuinte (Pahomie) ne-a ncredinlat. El a urmat ntru totul modui de via! al profe{ilor i modul de slujire n care, dup Evanghelie, a mers Domnul nostru Iisus Hristos. El nu jignea pe nimeni, dup cum voi niv mrturisili. Voi niv tiJi c avea obiceiul s ne nvele adesea cu lacrimi. $ti{i cum ne aduna n fiecare zi i ne vorbea despre Sfintele porunci, ca noi s mplinim fiecare porunc din Sfintele Scripturi i cum el era cel dinti care le punea n lucrare, nainte s ni le ncredin{eze noul [...] Tocmai prin ntlnirea cu acest om drept, noi am nvlat voinla lui Dumne zeu, pn n amnunt, cum ar fi pn i modul n care s ridicm minile noastre spre Domnul i cum se cade s ne rugm lui Dumnezeu. El este cel care ne-a nvlat toate acestea. Nu este drept, aadar, ca noi s-l binecuvntm, dup Dumne zeu care ne.a creat?... Binecuvntat fie Dumnezeu i dreptul nostru printe Pahomie care, prin intermediul ostenelr]or i lugciunilor sale ni s-a fcut cluz spre viata vesnic"Z. , Constatm din acest text dou lucruri esenliale: a) faptul c, pe lng mmunitatea fondat de Sfntul Pahomie, mai existau i altele; b) respectul i veneralia cu care Teodor vorbea de maestrul i duhovnicul su i al comunit! peste care atunci eI em conductor. Teodor, cel carc, n noaptea care a urmat puner n mormt a Sfntului Pahomie, mutase trupul marelui stare! spre a nu fi divinizat de fra! s, ucmici ai marelui aw, acum el nsui i ndemna pe frali s cinsteasc i sl binecuvnteze pe sfntul fondator al comunitlilor monahale. Teodor scoate n eviden! i alte calitli ale Sfntuiui Pahomie, cum ar fi: 1) faptul c Sfntul Pahomie prcscria,,nduielile"
1 n prima vial scris n dialectul sahidic se spune: ,,Dup cum fralii erau mp4iti pe ,,case"i n fiecale ca printe, un responsabil, "cas"exsta, Pahomie fcea gi el parte dnlI{ ,,cas" El nu era cu nimic diferit de ceila\j frati. El nu avea autoritatea s ia dup bunul su plac o hain de Ia egumenul comunittii, ci seful casei din care el fcea parte era cel care mergea s-o ia pentru el, pot vit regulilor fraJilor pg care el le stabilise din partea lui Dumnezeu."(.{. Veilleux, op.cit., p. 303) Ibidem, 194, op.cit., pp. 232-233

copte 195"196, Abbaye de lbid., 193-194,

Amand Veilleux, o.c.s,o., La vie de Saint pachme selon la tradition Bellefontaine, 1984, p. 25&257.
op.cit., p.25G240. p. 232.'

r lbid.,

'

Page 114 of 137


pe care el nsui le mplinea, nl pe cele despre care gndea c$ ar fi avut urmfui benefice n viata ucenicilor. Sfntul Pahoml cerea uceniclor s mplineasc ceea ce el nsusi a constatat pri n propria sa vial c este nu numai posibil, ci si dup voia lul Dumnezeu; 2) faptul c patemitatea duhoniceasc nu este privl" legiu, ci risc si responsabilitate asumate, care presupun siml. mntul tragicului, iar na$erea duhovniceasc presupune chiur

'
cste

,,S

n el. Si, cu adevrat

slvim i s binecuvntm Duhul


este

lui Dumnezeu care wednic, pentru c s-a fcut

si lacrimi. A fi printe duhovnicesc nseamn a tri continuu ,durerile facer" fiului duhovnicesc; iar ,,facerea" nu nseamn{ doar ,,nasterea" pentru un nou mod de viat, ci veghea continu asupra maturizrii duhor,nicesti a celui renscut pentru Dumnc' zeu. Nasterea duhormjceasc nu este un simplu act, ci un ntre proces care poate dula, uneori, ani de zile. Si aceasta, pentru c naterea duhormiceasc este mult mai strns legat de creterea duhovniceasc, n care printele duhovnicesc nu doal furnizeaz precepte, ci-l hrnegte pe ucenic cu roadele preceptelor cu care el nsui s-a hrnit i pe care i le.a mpropriat sau cu roadele preceptelor si ostenelilor oferite de naintasi, mai precis, cu ceea ce preceptele au rodit ealmente si mai nti ?n f. Printele du-trovniesc este inv[tor penfru c este model, nu pur i simplu, pentru c stie multe sau c are experient. Paternitatea duhovniceasc are un ptofund caracter eclesial si sobornicesc. Ea vine de undeva - de la cei care au fost ei nsisi printi si n cele din urm de ia Printele tuturor (TatI nostru care este n ceruri) i duce spte undeva - spre toti cei care sunt sau pot s fie f, adic oameni continuu dispusi spre ascultare, spre crc$ere, spre maturizare duhovniceasc. ln sobonicitatea lor, n Biseric, att paternitatea, ct si filiatia duhovniceasc se transmit pdn forla exemplului: printele duhovnicesc este mai mult model dect dasc., sau este nvttor penu c este model. De aceea Teodor precizeaz c el i ceila.\i confrati ai si au cunoscut voia lui Dumnezeu, ntJnindu{ pe ,,acest om sfnt", i nu Rnduial lui. Ucenicii vedeau n sfinlenia lui Pahomie voinla lui Dumnezeu. Sau voin{a lui Dumnezeu se dovedea posibil tocmai n sfitenia care iadia din persoana

templu al Domnului. Nu numai c se cuvine s actionm asa, ba, mai mult, noi slim si credem c numele su este scris n .,,&rtea Velii" cu toli sfinlii. Acum, fuatilor, v spun c este necesar i drcpt pentru noi s scriem despre ostenelile sale de la nceput i despre desvrsirea pe care a realzat-o, despre $tilul su de via] si despre toate practicile sale ascetice pe care le- mplinit, pentru ca pomenirea sa s rmn pentu totdeauna [...] hin urmare, se cuvine ca i noi, fr ezitae, s binecuvntm pe dreptul nostru printe care ne-a condus la cunoasterea lui Dumnezeu...".1 Atunci toti frat u rspuns ca o singur gur si ca o singur voce: ,,Fie binecuvntat sfntul s dreptul pfuinte nostru Pahomie h toate lucrurile saie si n loate faptele sale"z. Si ca o concluzie la toate acestea, Teodor va spune: ,.Nu este, oare, drept ca i noi s slvim i s cinstim un om drept si un profet pe care Dumnezeu ni l-a dat, ca prin sfintenia lui s ajungem s-L cunostem pe Dumnezeu nsusi?."5 La cunoasterea lui Dumnezeu nu ajungem prin informare, ci suntem condui spre ea prin sfinlenia maestrului, conducerea nsemnnd propria noastr sfintire. In procesul de sfinlire l cunoastem pe Dumne: zeu. Or aceasta este viata de veci (Ioan 17:5). Teodor a tinut toale nvtturile maestrului su. Numai oe una n-a putut s-o respecte: insttuitea culhrtui aceshria. Fusese o penonalitate udas carc nu putea fi lsat n anonimat. Desi nu a descoperit mormntul Sfntului Pahomie niciodat, Teodor, ucenicul i unul din succesori Sfntului Pahomie, este la originea cultului printelui monahismului chinovial. El a all]t rolul fundamental n instituirea cultului Sfntului Pahomie pentru c percepuse ei nsusi (Iucru confirmat de ntreaga obte) c maestrul lor al.insese ideatul vietii crestine; constatase c Pahomie se unise cu Dumnezeu, de aceea n cutul pe care ncepuse s-I arate fal de duhovnicul su, Teodor era constient
1

lbidem,

194, p. 254235.

marelui aw.

i lbidem, p. 235. r Ibidem, p. 256.

Page 115 of 137


c-L cinstea pe Dumnezeu. ,,Vi s-a spus adesea c cel carc sa unit cu Dumnezeu, nu este numit om, ci duh, dup cum este scris: (1 Con ,,cel care se uneste cu Domnul este cu Dl un singur duh" nu sunteS n trup, ci n Duh" 6:17). S-a spus deopotriv: ,,Voi (Rom. 8:9). Prin urmare, pol"rivit acestor cuvinte, omul care se

uneste cu Domnul si care li sluieste a ncetat s mai fie om, din caula prezen-tei Duului Sfnt in'el. lntr-adevr, este ca n cazul unei sbii n teac. Nu spunem ,,sabie n teac" ca si tcnd ar fi separate una de alta, i nu utilizm dou denumiri atunci cnd vorbim despre ele, ci spunem n mod simplu "sabie". Ia fel este
si cu

vinul care a fost amestecat cu ap dintr-un ulcior. Cei carel eau nu-l numesc,yin i ap", ci ,in". La fel este i cu omul care se face templu aI lui Dumnezeu prin curea sufletului, a trupului i a min!.1 Deci, nu se mai nume$e,omtrupesc", ci
,,om duhovnicesc".

Atitudinea lui Teodor i a ntregii comunitli monahale fa! de ntemeietorul ei, Sfntul Pahomie, scoate n evidenl continla filiatiei duhovniceti a celor nscutj duhoviceEtede Sf. Pahomie. Acesta care trebuia s rmn n memoria lol ,,Sfntul si dreptul nostru printe". Din viala Sfntutui Pahomie aflm c n comunitatea sa, omul care naste pe un altul pentru lucrarea lui Dumnezeu este acestuia Printe (Tat), dup cum Dumnezeu, este tuturor Tat att n veacul acesta, ct si n cel vtor. Teodor considera c Sfntul Pahomie meril s fie numit ,,$rinte" pentru c dovedise cum ,locuia" n el Tatl nostru care este n ceruri, aa cum spune Apostoful c ,,nu mai triesc eu, ci Hristos triete n mine;' 1Gal. 2:20.2 itt." o," Ue printe at comunit!, Sfntul Pahomie nlelegea s1i exercite aceast responsabilitate s\ind celorla\i. De aceea, din punct de vedere al anumitor activit$ se comporta ca ceilalli, sau chial cu mai mult zel (spre exemplu, muncea cu ceila{i la nmuiatul trestiei i Ia mpletitul funiilor, una din activitlile comunit!ii). Slujirea celorlatli, este una din formele prin care urmm

lui Hristos,
I

care a venit nu s

se slujeasc, ci s slujeasc El

lnsusi (Mat. 9:26).

picioarele. Am fcut aceasta pentru a nu fi coildamnat la c am fost slujit de tine (un copil), de weme ce eu trebuie s fiu slujitorul tuturor.,.1 Este unaintre mpr+ jurrile n care se conlim faptul c, potrivit exemplului Mntuitorului Hristos, Sf. Pahomie nu acepta ca cinev, mai mic n ierarhia comunit{ii, s-i fac servicii.-pentru el, a fi mai mare, nsemna a sluji mai mult. n atotputernicia sa. Dumne. zeu arat iubirea sa de oameni, smeridu-se la conditia firii omenesti. ntemeietor al hononiei, printe, nvttoi sisei incontestabil, Pahomie. n smerenia lui, sluieste si nu s ls slujit. Smerenia Sfntului Pahomie nu este -oiazinal si nici ocazionat de ntInirea cu fmtii, ci face parte din staiea s natural. Ea este cu att mai mare virtute, cu ct devine modul firesc de trire si comportare a omului nnoit n Hristos. Slu_ jirea celorlalti, cu toat simplitatea, este dovada smereniei. Smerenia nu se confund cu umilinta si nici cu umilirea de bunvoie sau de ctre altii. Nu este nici nirmai staea de modes tie perp-etu ieit-din onstiinta c suntem trn (humusj, wednic de clcat n picioe d oricine. Smeienia ese stare de spirit dat nu numai de cunoasterea proriilor limite. ci si de constiinta c n tine locuieste Dumnze, de constiinta c 9ti unul dintre organele prin care Dumnezeu actioneal n lume, prin cae Dumnezeu Se descoper lumii, unul dintre mdularee Trupului lui Hristos, mai mult sau mai putin de cinste, dar unul viu, functional. Or, cnd Dumnezeu Se escoper lum S smereste, intr n starea de chenoz. Dac smee nia nu va fi virtutea prin care crestinul 1l va imita pe Hristos nsugi (Mat 1-1:29) n raport cu luma - ntruct l are pe Hristos n el - ci simpla constn a nimicniciei teeste, nu v fi altceva
judecata din urm
14. Veilleux, op.cit., p. 7&29.

Cu ocazia unei boli a Sfntului pahomie (care-l tintuise la pat). ucenicii iau pregtit mncare si i-au adus-o. A.estu l_" rugat pe Teodor s aduc o can cu ap si s-i toarne s se soele pe mini. Dup ce s-a splat, a Iuat an cu ap si a turnal oe picioarele lui'Ieodor, splndu-ile. Surprins-de gestul awi, Teodor a ntrebat: ,,De ce ai fcut asa?,. Laare, Sfritul pahomi i rspunse: ,,Tu mi-ai turnat ap -mi spl minile: si Dentru c tu miai sptat minile, eu, la rndul meu, ti-ain'splat

lbidem, p. 254. Lefort, p. 55.

Page 116 of 137


uitrii c omul este chipui lui Dumnezeu, ca.e.t.';ii, mul! mai de prcl dect huma, pmntul si universul ntreg ll l {ace (Mc. 8:36-57). Sfntul Pahomie ea smerit pentru c n el s manifesta chenotic sfintenia iui Dumnezeu, sau sfintenia chipului lui Dumnezeu ntr-un intens proces de asemnare cu Dumnezeu. Sfntul Pahomie se pufta cu smerenie fat de toti. pentru c era contient c fusese ales de Dumnezeu ca sle arate un mod n care omul s poate comporta dumnezdieste fat de semeni. De aceea n \eegerea Sfntului pahomie, monahul trebuie s fie slujitorui tuturor, s nu astepte ca ceilatti s-i slqjeascI. Calitatea de printe duhovnicelc nu se afirm prin impunerea autorittii n fata celorlalli, ci printr-un mod de compotare matcat de autotitatea iubirii smerite penffu toti mod de comportare n care grija pentu mntuirea celorlalti v fi preocuparea sa fundamental. n mnstirile Sfntului Pahomie veneau si copii. li pmea cu toat dragstea, nlelegerea i pretuirea. Asa a fost cu intrarea n mnastire a lralilor Teodor si Pafnutie. Din nefericire, acestia au murit relativ de tineri, Teodo reusid s devin ns celebru. Au fost cu sigurant i alti copii. Se pare c acetia aveau parte de un program si de o grij speciale. Aceasta reiese din mprejuraea n care n timpul unei absente mai ndelulgate a Sfntului Pahomie din mnstire, copIor nu li s-a ptegtit hana tnduit. La ntoarcerea acestuia, unul dintre cop teclam sfntului aceast ,,neglijenl". Neglijenta era oarecum ndrepttit: fratii din mnstire preferase o ascez ma mare. Dup ce Sfnti:l Pahomie a luat mzurile necesare spre a restabili rnduiala (care nu.trebuie lsat deo patte din cauza unuj exces de zel ascetic), va spune, printre altele,. ucmicilor: ,,Nu stiti, oare, c n general, copiii nu pot s rmn n desvrsire, dac nu li se creeaz putin bun dispozitie i dac nu li se arat pu{in mngiere?"2 De aici vedem nu numai dragostea printeasc a Sfntului Pahomie pentu tiner novici, dar si priceperea sa n formarea acestora pe drumul desvrsfu. Cu alte cuvinte, exigen nu exclude momentele de relaxare, b4 dimpotriv, le prezupune.
dect dovada
,

Pe lng

cultivarea ide de paternitate duhoviiceasc, cum

am vzut mai sus, din modul de via! al ntemeietorului ei, comunitatea Sfntului Pahomie, ltelegea c disclina monahal are

drept obiectiv ndumnezeirea. Locuiea Duhului lui Dumnezeu n om este obiectivul tuturor ostenelilor monahale. n printele lor duhovnicesc, ucenic Sfnhrlui Pahomie au percput pre
zenta Duhului Sfnt, prezent care ia ndrepttit s-l numeasc printe, s-l cinsteasc si s-l comemoreze ca pe un profet. De altfel, n Viata Sfntului Pahomie, acesta eta socotit de ucenici un alt Moise. Merit remarcat faptul c n koinonia principiul ierarhic nu functiona ,,a.turi" de principiul paternittii dhovnicesti, ci ,,mpreun" cu acesta, ba, mai mult, principiul ierarhic era inclus, nu principiului administrativ, ci principiului paterni tt. Paternitatea duhormiceasc ddea autoritate personalittilor cu responsabilitti n structura ierarhic a comunittii pahomiene. Sfntul Pahomie era printele comunittii, Apa (adic al'va), dar comunitatea era mprtit n mai multe mnstii, iar fiecate mnstire eta mprtit n triburi si case. Seful fiecrei unitti monahale era n egal msur ,,printq, pentru cei al cror ndrumtor duhormicesc era. La fel era si iconomul general. Am vrut aceasta din sfarurile pe care Sfnh:l Pahomie i le-a dat ucenicului su Teodor cnd i-a ncedintat responsabilitatea unei comunitli monahale. Toti staretii peste mnstiile ntemeiate de Sfntul Pahomie, iconomul general, sef triburilor i ai caselor emu pentru membrii comunittilor Ior pnli duhovnicesti, cei prin care Sfntul Pahomie execita responsabilitatea sa de printe aI tuturo dar n acelai timp i fcea prtasi si pe acestia la ceea ce nsemna ,,paternitatea duhovniceasc". Organele pn care Sfntul Pahomie i exercita responsabilitatea de printel sef comunit$lor nu erau pur si simplu
1 mia., ZO8, p. ZS5. n4res ca acasta exprim concep ,ra teologic prccis, existent n koinonia, ea nsgi conceput dup modelul Bisericii - Trup tainic al lui lftistos. Paternitatea duhovDiceasc se fundamenta tocmai De conceDtia c Biserica este un trup tainic n cae pulseaz viata Capului ei, de unde si

'

lbidem, p. 98, 151. Patrolgq, Orqttol, vol. 4, p. 445.

con$egalia pahomian era n miq un asemenea tlup n ca.re se fcea prezent pe$onalitatea intemeietonIui su, ca om r ca ,Dumnezeu a fcut un leg mnt pentru a mtui plin el multe suflete" (Ibid., 194, p. 323).

Page 117 of 137


executanti ai ndrumrilor staretului lor, dimpotriv -erau callta te oammi d iitiativ, Pahomie contnd tocmai pe aceast uir ut""a .a" d.esemna n dirersele responsabilit$ islujiri' in mnstirea sa a venit la un moment dat tnrul Silvan' mal Acesta nu si-a schimbat mentalitatea pe cale o avusese comui"ii"t", a" .".u Pahomie a hotrt sl ndeprteze.de Atunci ;bi;. Til^tl "" angajat n fala staretului s se schimbe s,ia rt*i" u ..*t la aiutorut unui frate ncercat, rugncluJ .-."u i*p."utta cuel n cauz pn ce acela va fi TTNI;': Pahom le Fratele a acceptat rugmintea staretului' Prin urmare' i ;;;-zltai'ilvn vtorutui su ndrumtor, lpqndu-r: tu; tot ceea ce l v-ei vedea pe el -Orip "*"irr.", iat-I pe tatI :cira. vei face si tu; dac el postete, vei posti cu el, si dup^cum mnnce' va face el, asa vei face si tu: dac el s1jos Ia mas ca s n c"t9 s-"-u3 te vei aseza aituri de d Ei vei mnca; n momentul til* i. *i tial"a si tu mpreun cu el si nu vei face nimic fr ia' permiiiunea lui"l' Formarea ,,J';;; prlnclplu derinderilor, desigur, a deprindedlor bune, este un mai zu*""tur i" piocesul ducational, ea fiind cu att sr un nosibil. cu ct cel educat are mereu lng el un exemplu Printele duhovnicesc este cel care nu se impune' L="di "i". ci se evidenliaz, nu prin sfaturi, ci ca exemplu; tt.:1l.:il el indic si amt ci de parcurs, ci acela care merge mal lnlal care-i ffi;;;;;; asteleiindo si fcnd-o accesibil celor vor urma, fiii duhovice$i. mijlocul Prin oUUoratorii si. Pahomie se gse$e mereu n lu comunitt. Prin anii 55&357, Teodor a fost numit iconom i;-."".;1, Pahomie conducnd celelalte opt mnstiri din *ae"tit"u p". Vf*fimp Teodor, n fiecare zi' dup ct tenninu pentru u munca s,'mergea la Pbu (distant de trei kilometri) ntors n comunitatea ul ;*i;;;t"h. sfntului Pahomie; crei iconom em, el mprtaea fraSlor nvtturile staletulul' Aceasta era una dintre modalitlile prin cale slntr 'Hanomolo ipu"""i.p*r"lJit"t a" pa["i" ut i"tttg comunit$' rl
aceast calitate, vizita periodic mnstirile ntemeiate de el, i invta pe toti, postea pentru cei carc gr-eseau, se ruga pentru eil; el nsui se lsa nvlat de al$i mai miciz, dar lua msuri imediate cnd constata c veunul din frati risca s se piard din cauza mndriei (l va san$ona cu penitent aspr, timp de doi ani, pe

;ilffi

ii.ii.'i

Teodor, cel mai iubit ucerric al su); iar pentru cei care se dove deau incorigibili, lua msuri extrcme, cum ar fi scoaterea din comunitate sau dac acestia mureau, refuznd pocn, nu permitea fralilor ca la nmoimntare s li se fac iugcirittile o'Ul nuite, nici s le poarte hainele5. Toate acestea sunt forme de manifestare att a blnde$i, ct i a autorittii paternitt duhovniceti. Blndea, dragosteq nlelegerea, smerenia, dar si exigenla, sunt calitlile unui printe adevrat, pentu c disparilia oricrei forme de autoritate nu predispune la libertate responsabil, ci Ia forme capricioase de nesigurant, care, la rndul lor, vor duce la forme de autoritarism nejustificat sau de neglijenl. Paternitatea duho,rriceasc nu era legat neaprat de vrsta sau de vechimea n mnstire, ci mai ales de daruriie deosebite care mpodobeau viata celor care primeau o asemerea wednicie. Teodor, venitn mnstire la 14 ani, la vrsta de 53 de ani va primi responsabilitatea catehizrii fralilor, la scurt timp tesponsabilitatea de iconom la Tabennese, pe aceea de inspector general aI ntreg koinonia i apoi pe cea de printe aI ntreg comunitF, datorit harismelor de care ddea dovad, i nu datorit inteli gentei sau abilitt administrative, reale si ele, de altfel, la acest

tn ascet. Copil fnd, ntro bun zi, Teodor a venit la Sfntui Pahomie i ia zis: ,,Awa, as wea s-mi garantezi c eu l voi vedea pe Dumnezeu, altfel n-ar avea nici un rost faptul c am venit pe lume". Awa Pahomie i-a spus: ,,Tu wei s-l vezi n viata aceasta sau n viata viitoare?",,Vreu s-l vd n viala aceasta, dar pentru totdeauna", a rspuns Teodor. -Atunci, grbestete s rodeti ceea ce este scris n Evanghelie: ,,Fericili cei curali cu inima cci
nvt de un tnr noua modalitate tlc luEu (A.. Veileux, op.cit., f 2, pp. 90-91). r lbidem, 95, pp. 120 107 , 147 .
Se lsa

"

lTn.

Lefort, Les Vies coptes'de

Ss'itLt Parhme et d2

: Ibidem,

92,

p. 119-120.
de pregtire a

matedallor

Page 118 of 137


aceia vor vedea pe Dumnezeu"(Mat. 5:8). Si dac un gnd necurat intr n inimata (printii egipteni folsesc terment de ,,inim"pentru ceea ce capadocienii numesc ,,minte.,, adic
,,adncr:l"din noi), fie c este vorb'a de ur, de rutate, de gelozie,
o desemnare ieruhic. Aceasta din urm intervine mai pulin ca o msur de ordin juridic, ct ca o recunoastere a harismei delinute de subiect, carel declar astfel nsuflelit de acelai duh de care era nsuflelit Pahomie [...]Textele pahomiene stabilesc

Dumnezeu) prin smerenie si curfie, asa nct Domnuf s mplineasc n viata cea fr de sfrsit, dorinta sa de al vedear. Gndurile de genul celor despre care vorbeste Sfntul Pahomie qi altele asemenea, care ntineaz sufletul si sunt aductoare de patimi, tebuie s nu ,,acopere locul,, din noi n care poate fi vzut Dumnezeu si de unde El se va putea reflecta, ca dintrc oglind, nc din aceast viai. Dac, prin ascez, nu sunt nlturate de pe ,,suprafata oglinzii,. sufletului nu numai patimile, ci si gndurile ptimae, nu vei putea vedea pe Dum_ nezeu nici aici i nici dincolo, indiferent al cui ucenic ai fost. Teodor a n{eles c se poate considera ucenic si fiu duhor,micesc al Sfntului Pahomie mplinind prin smeenie si cutie, ceea ce auzise de la printele su duhornic. $i n ntreaga ia vial, Teodor a dovedit c era ucenic al al'vei phomie, nu doa recamndu-se ca ucenic, ci contemplnd realmente pe Dumnezeu n sufletul su dup modelul gi nvttura maeshului. Marele merit al Sfntului Pahomie a fost c ,,a nscut,.duhorniceste asemenea fii. Horsiesius, alt fiu duhovnicesc al Sfntutui pahmie. desi nu xcela pe linie administrativ, va fi ales de dou ori printe at comunil.!ii. Paternitatea duhovniceasc se exercit cuprinznd n inte rioul ei si sub autoritatea ei princiul ierarhic, nesuspendat totusi pentru cel cate ajunge printe al comunittii mai mici sau mai mari, realitate semnalat de printele placid Deseille astfel: superiorilor n'comunitate se fundamenteaz tot"Autoritatea deauna pe sfintenia si pe harismele personale ale fiecruia si pe
14. Veilleux, op.cit., p. 56.

de invidie, de dispret pentru fratele tu sau de slava desat, imediat s-ti vin n minte i cuvintele: ,,Dac voi consimti la weunul din aceste gnduri, nu-l voi vedea pe Dumnezu.,. Auzind aceste cuvinte de pe buzele printelui nostru pahomie, Teodor a nceput s se pregteasc ,,cu bucurie., s meatg (spre

totdeauna

o legtur

foarte strns ntre calit.tile duhovniceti

ale superiorilor i desemarea lor n diversele responsabilitli. Ele nu semnaleaz niciodat alt criteliu pentru alegerea lor"r. 1n acest sens, Teodor va spune egumenilor mnstirilor din

cadrul koinoniei: ,,Nu eu v-arn desemnat din capul me-u; ci, dup cum mi s-a descoperit de la Domnul, aa am fcut"z. ,Nu oricine are sarcina conduce sufletelor, ci numai cei desvrsiti"3. ,Cei care se aseamn cu Apostol prin faptele lor merit s fie numiti <orintirdin cauza Duhului Sfnt care locuieste n ei"4, i nir napart ain cauza pfuului alb, va spune Sfntul Ioan Gur de Aur cliva ani mai trziu.

Paternitatea duhovniceasc

comunitatea Sfntului

Pahomie, se aseamn cu cea existent n monahismul de tip anahoretic prin faptul c se exercit exclusiv n interiorul sistemului ierarhic qi comunitar. Comunitatea discerne i apreciaz realmente harismele. Tot ea este cea care verific n ce msur acestea sunt n duhul naintasilor. n cazul comunittii pahomiene vedem acest lucru la moartea lui Petronius i a ui Teodo: fatii rmn foarte mhniti de fiecare dat. simtind si mrturisin c au rmas orfani priri moartea acestor doi parinii n care odihnea duhul lui Pahome.
Solicitat de Sfntul Atanasie cel Mare s-i asume calitatea de

printe al comunitt dup moartea prematu a lui Teodor, Horsiesius va spune: ,,Oasele dreptului noshu printe rmn ntradevr n mijlocul nostru pn astzi. Acestea zunt rd?duie pe care Pahomie lea dat ca pdn ele s fim birdtori asupm celui viclean". Dac rnduiala nu v,a avea drept obiectiv biruirea satanei i nu urmfui rcalizarea aceshri lucru n viala fiecrui frate,

Placide Deseille, Ilesprt tht nw@mn

Bellefontaine, 1980, p. 18. : Lefort, op.cit., p. 332, 2-3. r Festugire, op.cit., p. 126. I lfort, op.cit., p.55, 27.

eafns\

Abbaye de

Page 119 of 137


nu va fi altceva dect un cuantum de msuri restrictive care. Drin frustrile, umilintele si revoltele interioare pe care le la favoliza si gmem nu va aduce ordine viata nimnui, nici l comunitate, ci va genera dezordine gi cderi ftise sau ascuse n cursele celui viclea, n interiorul spalului unde va stpni asa-zisa rnduid, sau la ,,adpostul" asa-ziseirnduipli. Inima printilor nogtri poate ntrdev-ar s fie n pacen ceea ce ne prive$e, atunci crrd aceqtia vd c urmagii lor dau oade duhovnicesti pentru Dumnezeu i...1 Cci eu cred c dac ryrergem potrivit rnduielilor pe carc el (Teodor) ni le-a dat, el va fi imisul nostru n fata lui Dumnezeu si a dreptului nostru printe Pahomie [..,] Dup ce printele nostru, avva Horsiesius, a spus acestea egumenilor mnsti rilor si tuturor fralilor adunali, el s-a ridicat si s-a rugat pentru ei, apoi ei l-u mbrliat cu mult bucurie ca i cum ar fi vzut pe prin{ii notri Pahomie si Teodor n mijlocul lor."1 In comunitatea pahomian printele duhovnicesc, chiar si cd accede la cea mai nalt responsabilitate2, nu succede d.e fapt nimnui, ci continu o paternitate, paternitatea duhovniceasc - deja existent, ale crei nceputuri au fost puse de Dumnezeu lnsusi prin ntemeietonrl comunittii. ln interiorrl congrega{iei, Sfntul Pahomie este printe, nu numai pentru fiecare, ci si pentru nteaga comunitate (asa cum episcopul este pentru Biseric), fr s se substituie epismpului ur,- interion:l gon$egaliei (se gsea totdeauna zub ascultarea episcopal i de fiecare dat cnd ntemeia mnstii o fcea cu binecuv.antarea episcopului), driar dac nu ea preot. Paternitatea lui se fundamenta pe harismele personale primite prin harr.l lui Dumnezeu, nu pe succsunea apostolic institutionalizat si nici pe hirotonie printele duhov(ca n cazul episcopilor i a clerului, n general). nicesc se naste mai nti el nsusi prin DuhrI Sfnt la o viat intens ntru Dumnezeu, educndu-se si mrturisindu-se el susi dea lugtI ntreg vieTi. Paternitatea aceasta se extinde treptai,
A. Veilleu{, op.cit.,208, pp. 255-256. Horciesius avea s spun cu aceeasi ocazie ,,Domnul m-a numit cu printii nogtri, ca s fiu slujitorul vostru al tuturor, aa cum DoDnul a spus

este recunoscut de

ceila[i

care vor

fi fericili

fie adoptali

duhovnicete, educati i ffescuF sub autoritatea acestei paternitf. Numirea n rcsponsabilitF care presupun paternitatea duhorniceasc, nu-l instituie pe cineva printe duhomicesc, ci-i confirm o calitate pe care deja o are. Altfel, numirea n acea responsabilitate nu va fi altceva dect exersarea mai rcuit sau mai pulin reuit a unei lufui administrative, sub masca paternitt. O asemenea percoan nu va fi niciodat printe duhovnicesc, ci ,,ttuc"- boss sau stpn. Nimic altceva. Ot n Biseric niciodat bunul administrator nu va putea s se substituie printelui duhovnicesc, gi nici nu se va confunda cu acela, orict

Sfntul Pahomie a fost incontestabil printe duhornicesc fr s fi fost preot. Duhor.nicia lui nu se onfund cu puterea legrii gi dezlegr pcatelor (primit prin taina preoliei).l Duhovnicia presupune ceva aparte, tocmai de aceea nu orice preot primete wednicia de duhovnic exclusiv prin taina preoliei. In duhovnicie este nevoie de o harism special conferit preotului de episcop printr-o cereonie religioas special. Paternitatea Sfntului Pahomie nu a fost una sacerdotal; putem spune ns c nu fost haric. Patenitatea Sfntului Pahomie nu e nici formal, nici canonic, ci existential, una practicat zi de zi, nu ocazional.

ar ncerca.

T ^E]"lg!gli:. Ia Eu n mijlocut vostru sunt ca uiul 22:27). A. Veilleux, p.2b6.


op.cit., 208,

care slujegte.(iuc.

1 ln aceast pdvint merit ceicetat cartea lui Irene Hausherr, Paterntate s ntunt:re duholmiceocd. n Rdsdritu| crestin, trad. de M. Vladimirescu, Deisis, Sibiu, 1999.

Page 120 of 137


detaliu privind rzboirea satanei, ca n cazul Sfntului Antonie. Faptul c simtea inima sfsiat n lupta cu diavol este zuficient s ntelegem c lupta cu diavolul nu este o joac. Dar n compensa$e vmea ajutorul lui Dumnezeu. Sfntul Pahomie semaleaz c Dumnezeu nu lupt cu diavol n locul nostru, de aceea el l ndeamn pe ucenicul su: upt-te si tu mpotriva patimilor diavolesti pentru a nu le urma i Iisus !i va acorda ceea ce ti-a promis)r. Lupta omului este real si efectiv. Diavolul care l-a ispitit pe Hristos poate ispiti pe oricine. Dumnezeu a dat ns omului ntelepciunea si cumptarea prin care recunoatem gndirea diavolului pe care so urrn si dz care sdjugimz, diavolul fugind, desigur, de la cel n care locuieste Duhul Sfnt. Cel n care locuiete Duhul sfnt este plin de foc, ,,foc ce.l arde pe diavol, dup cum focul l arde pe arpe si pe scorpion"S. Iat de ce atunci cnd Sfentul Antonie se aseza la rugciune, diavolii o rupeau la fug i se plngeau c ard, iar alteori i lsau pe monahi s
doarm spre a nu-i arde cu psalmii si rugciunile lor. Cum poate s devin ns omul foc?
cele c ia propus. Despre Sfntul Pahomie nu avem dovezi

V. SFANTUL PAHOMIE - BIRUITORI, SATANEI, F,cToR DE MTNUNT rvIzroNAR


Ca toti Sfintii Printi ai pustiei, i Sfntul Pahomie a avut experienle dure cu duhurile rele. In ;;Vietile"sale nu se istorisese sufernlele pe cae Pahomie le-a alrrt din partea satanel biogra' fiile 1 prezint pe marele aw aureolat de biruinlele sale. Ispitele i confruntrile dure cu duhurile ele nu au fost ns putine.Stim aceasta din nssi mrturia pe care Sfntul Pahomic a fcut-o ucenicilor si, consemnat n cateheza aI crei text s't pstrat: (Fiul meu, va spune Sfntr:l Pahomie, ascult-m; nu i neglijent ,,nu da somn ochilor ti, nici dormitoare pleoapelor tale, ca s scapi ca o gazel de curse"(Proverbe, VI, 4-5); cci si pc min, de multe od, toate duhurile m-au asaltat, din copilrit mea. Cnd eram n pustiu, ele m copleeau pn mi se sfrsca inima, nct gndeam c eram incapabil s mai rezist amenintrilor diavolului; acesta m amelea n toate chipurile; dac m[ afirmam, el aprindea mpotriva mea duhurile sale care m rzboiau; dac m lineam deo parte, el m copleqea cu neruinarca sa; de multe ori inima mi era rvsit, m duceam de colocolo si nu-mi gseam linitea. De fiecare dat cnd cdeam l picioarele lui Dumnezeu, cu lacrimi, cu zdrobire de inim, cu

litatea spre a-i ajut1.

posturi i privegheri, atunci duqmanul gi toate duhudle salc slbeau n fala mea, eu m umpleam de cIdur dumnezeiasc i percepeam ndat ajutorul lui Dumnezeu; cci n mila Sa, Dumnezeu si descoper fiilor oamenilor puterea i disponibiNici un nevoitor nentru cele sfinte nu scao de rzboiret satanei, mai ales n perioada de nceput, cnd diavolii fac tot cecu
ce pot spre a-l speria i a rnpiedica pe anahoret s

!:.*"

Mai nti, prin nlelpciur 1 cu.mpdtme; acestea presupun diavolul !i optete [..J nu ceda cuvintelor lui "da, viclene, cci afunci Duhul lui Dumnezeu nu va veni, ci se va retrage de a tine, si vei slbi i vei ajunge fr puteri ca Samson"4; pri.nresphgerea atamlui dinaolului: ,,este momentul s te faci fiar sau par de foc, nct s arzi cjrice nedreptate; nu trebuie ca ohava s te ptrund si ca s- -ot"s, prin cugetarealn uirtutilz caxe ne vor nsoti n ziua mort6. Or, toate acestea presupun c?mpdtarean angajarea ascetic2. Itrorsiesius va spune mai trziu c ,diavolul te ndeamn de multe ori s faci angajamente ascetice r" l. poli mplini8, ca apoi s te arunce n dezndejde.
priuegherea:

: Lefort, op. cit., p. 7. : Ibidem, p. 19. : Ibidem, p. 27. a lbidem. . 11.


o

mplineasc[

! ruia"^, i,. rz.


lbidem, p. 18.
p. 8.
Cf.

r Lefort, op. cit., p. 3; Cf.

P.

24, 5-10.

I Ibidem, 8

f*"""piu;

L"fort, op. cit., p. 81.

Page 121 of 137


Omul ebuie sd z uite si-a propus atunci cnd a ales calea spre Dumnezeu, pentru c ,,diavolii nu trec pe nimeni cu vederea"l. n acest sens,.,omul hebuie s nu dea libertate inim: plcerea demonilor este ca omul s dea fru libe inimii, si n felul acesta l vor duce la pierzare, nainte ca omu-l s realtzeze acest lucru"2. Libertatea inim poate fi nteieas n dublu sens: e de o -noastre parte, o putem nfelege drept lsarea n voia propriilor
dorinte, pe de alt parte, avnd n vedere ceea ce Capadocieii si Printii de mai tziu desemnau cu termenul de,,mintea putem sprne c paza inimii ar fi sinonim cu,paza min$i. prin urmare, n lupta sa mpotrila satanei, foarte important este disciplinarea min! (a adncului din noi) si a puterii dejdecati. Asadar, omul nu poate da fru liber gndurilor i imagnatiei, tnd c prin acestea satana i poate dejuca proprle-i aspiratii i idealuri, fcnd pur gi simplu inutile celelalte osteneli pe drumul spre Dumnezeu. A nu da fru liber, fie inimii fiatur sentimertale a zufletului), fie mini (nivellui cugettor - abstract si imaginativ), presupune priuegherea si rugdciunea3, care trebuie s duc la aten{ia deosebit cu privirc la toate virhtile, nu numai la unele. Sfntul Pahomie scoate n evident acestea n sfatulile pe cre lea dat ucenicilor, pstrate pn n zilele noastre i priblicate n Patroto gia Or isntalis. ,a$Ior - va spune Sfntul Pahomie - este nevoie de mult priveghere pentru mntuire; adesea aud pe demon cei ri, un ludndu-se cu diverseie modalitti prin care neal pe asceti, iar altii plngndu-se si zicnd: cutare este n mod statornic n rugciune; nu pUtem suporta dogoatea rugciun si ne ndepfutm de eI.,Aadar, ferifi-v de ei totdeauna si ntriti-v cttnu.tnIe Iui lrszs, cci atunci cnd urma! vointa lui, dusmanii nu se vor ntri asupra voastr. Ei nu sunt dect cenus si fum si nu oot exista n fata celor care se tem de Domnul..,4' '
1

Iar n all pare, Sfntul Pahomie i ndeamn pe ucenici la pruden!, spunndu-le: ,,Fratilor, v rog s-mi spuneti dac
cineva, avnd o cas cu o sut de camere si care-i este necesar,

vnznd cuiva o camer din interior, va mpiedica pe cel care a cumprat respectiva camer s vin. n ceea ce acela a cumpmt? [...]Asa este si cu credinciosul care are toate roadele duhului si care va pierde pe weunrll dintre ele, fie datorit lipsei sale de grij, fie datorit vicleniilor satanei. Lsnd de-o parte virtutea, nu va fi el slab n acea parte pe care a abandonat-o eI nsui? Dac omul nu privegheaz s-si nalte sufletul, va stbi el nsui prin aceast mic poart ascuns prin care intr potrirrnicul, si el va pierde toate virtulile. La fel este i n lupt cu cei care se mbrac complet n armur mpotriva dumanilor si, adesea, primesc lovitura mortal printro foarte mic pa.rte pe cale au neglijato [...] Trebuie, asada ca fiecare dintre noi s se narmeze si s se mpodobeasc cu toate virtutile, cci este foarte important s iei n seam toate virtul.ie" I kivegherea este necesar tocmai pentu a nu petmite satanei s ne domine prin ceea ce considerm lipsit de important pentru mntuire. be cele mai multe ori coniderm psite de important faptete mrunte, ,,nimicurile"de fiecare zi, uitnd c de cele mai multe ori acestea ne hianesc ,,micile utti"prin care ne pierdem; pentru c, datorit lor, privegherea slbeste si cdem din virtul.e. Prhegherea implic aten{ia sporit, fat de orice si oricine care san putea dovedi sau cale ar putea constitui poria (la prima vedere, nensernnat) prin care satana va putea avea acces n cetatea sufletului, dar adevrata priveghere este cea care devine rugciune continu, stare (paradoxal spus) dinamic n care este invocat numele lui lisus. Iat c invocatea continu a numelui lui Iisus este o ptactic foarte veche n asceza crestin.
r P. O., 6, p, 488. Imaginatlv o cas n care se aJl o sut de camere. Dac cinev cumpr una din camelele stpnului casei, poate fi cineva ca.re s poat sl mpiedice s intre n acea camer chiar dac ea sr afla exact n miilocul casei? Asa este si cu omul credincios. Chiar dac are toate roadele Duhulu i, dac este neglijent fat de unul dintre acestea, nu va fi slab n fata dusmanului cl.l privirc la acea road:l lfu.p ffAntl,ihri Pmp (vesiunea bohairic); Cf. A. Veiue4 op. cit., p. 86.

: r
240

Sfntul Pahomie, Cateheza I; Lefort, op. cit., p. 6. Ibidem, p. 48. Ibidem, p. 4.


O., 6, p. 487.

'P.

Page 122 of 137


Sfntul Pahomie aJirm din pioprie experien! c satana nu are consistent n fala celui ce se teme de Dumnezeu. Exist o fric de Dumnezeu a nceptorului, dat i a celui cale a plogrcsat deja pe drumul desvririi: prima este frica de a nclca ooruncile. cealalt este frica de a cdea di iubirea lui Dunnezeu e care o sim{i n viala t4 acomodndu-te modului de via dumnezeiesc mpilinind voia lui Dumnezeu eqrrimat pril porunci' Satana nu are putere asupra celui care se teme s cad din iubirea lui Dumnezeu i privegheaz n acest sens. Frica de Dumnezeu este cea care ne stimuleaz atenSa n procesr:l de mpropriere a virtutilor. cea care, unit cu iubirea de Dumnezeu, d consistent vituiilor. fcnd din priueghne trezaie (starc statornic de luciditate a mint i n acelai timp de cIdur i prospe$me a inim care duce la statomicia nfptuir binelui). Aceasta este cea carei fac pe diavoli s fug realmente. Asadar, eti virtuos cnd ai fric deDomnul, iar cet cu fric de Dumnezeu este un adevrat smerit. Din lupta cu demon eI a ieit nvingtor. Sfnhrl Paho Depind deja pragtd ispitirilor satanice atingnd nc din viala aceasta un grad de sfinlenie carel fcea invulnerabil fa! de ispitele satanei (lucru rarisim), Sfntul Pahomie ajunsese s vorbeasc cu diavolii ca i cum ar fi vorbit cu orice om, alteori, prin rugciune i alunga pur i simplu din cei posedali de puterea lor. Int{ zi, diavolul sa artat Sfntului Pahomie i lui Teodor, chip de femeie, spunndu-le celor doi asceti c, n acest chip vine s-i ispiteasc pe cei puternici. Diavolul precizeaz c de la venirea n lume a lui Hristos puterea demonilor a fost foarte mult diminuat, nct pot fi dispreili i ridiculizali de oameni, aa cum sunt de fapt, fualii pnelrn4tofori din comunitatea Sfntului Pahomie. <Dar, precizeaz satana, dac suntem furvi4i de un om, 4u ncetm s ne facem lucrarea att ct putem i s ne ridicm mpotriva voastr; vrsm din rutatea noastr n sufletul celui care ne opune rezistent, mai ales dac vedem c eI este receptiv Ia aceasta sau cel putin, dac prin weo slbi-. ciune anume, el devine vulnerab (ne las s-l atacm); urnflm mai ales dorinlele acestuia, apoi fiind puternici ptrundem n eI pentru al birui (drma). Dac nu este receptiv la ,,smnla"noastr, nici nu accept ceea cei ,,oferim"prin plcere, din cauza credintei sale n Dumnezeu si a nlelepciunii minlii sale, ne facem pentru el ca un fum care se rspndete n vzduh.rl Este vorba, desig, de ambian{a satanic n care omul poate ntlni situali sau n care i se pot ivi n minte gnduri, n care imaginatia i va depi limitele i prin care satana i va putea pierde. Dorinlele, plcerile si cele mai mrunte forme de neglijert fat de ntregul efort de devenire a personalittii pot constitui ci prin care puterea satanei intr n noi fcndu-ne s ne nruim pe noi nine dinuntru spre n afar. Cei sttornici n lucrarea lor duhovniceasc si realmente veghetori (deci, temtori de Dumnezeu, rugtori virtuoi) pot face n aa fel ca demonii s se risipeasc n vzduh, ca fumul. Toate formele de ascez ale Sfntului Pahomie au fcut ca Duterile demonice s fie dominate. una din ele ns a iucat un rol eosebit. Este smerenio..lntorcnu-se odat dintr- cltorie,

mie ajunsese la discernmntul duhurilor. $tia cad, n anumite mprjurri, i se arta un duh malefic sau u nger al Domnului. Ava discernmntul acestor plezenle pn reactia propriului su trup la artrile respective i prin raportarea spuselor celor care i se artau la textele Scripturii. Biograful su egiptean istorisete c la un moment dat, pe cnd Sfntul Pahomie lucra la mpttitul unei rogojini, i s-a artat diavolul n maniera n care i se aita, de obicei, ca Dumnezeu. $a tulburat ntratt, nct i mintea prea c nu mai gndeste. S-a ridicat n picioare, a prins artarea de mn i a suflat spre ea. Fantoma a dispfuut, iar mna demonului care era n mna lui s-a topit pur i sirnplul. Sfntul Pahomie avea o meiod proprie prin cale distingea duhurile rele de cele bune: compara spusele diverseior personaje care i se artau cu duhul celor spuse n Scriptrr' ,$tunci cnd ealiza, cci cuvintele acestora erau n acord cu cele insuflate de duhul lui Dumnezeu n Scriptur, el era de^acord cu descope-

rirea care i
t

se fcea

prin ngerul de lumin"z

Uat*t*tt

Pahomie (versiunea bohairic); Cf. A Veilleux, op. cit.,

p. 161.

z Viala Sfntului Pahomie (Fragm. I, versiunea sahidiric); Cf. A.


Veilleux, op. cit., p. 324.

I L o., e, p. nes.

Page 123 of 137


pe cnd se gsea n pustiul Amnon, pe care trebuia s-l stlbat pentru a ajunge la mnstirc, Sfntul Pahomie a fost nconjurat

de o multime de diavoti care-I copleeau cu laude de genu ,,Iatl pe omul binecuvntat de Dumnezeu". Pahomie nu lua n considera{ie laudele lor insistente i mincinoase' EI se ruga cu struint n inima sa ii mrturisea lui Dumnezeu pcatele, dejucndu]e planul ispititorilor' Dup aceea a intmt n dialog cu ei, spunndu-Ie cu toat simplitatea:,,Voi nu puteli s m trti spre slava deart, rutcioilor, cci m cunosc pcatele pentru care va trebui s plng mercu de teama pedepsei celei resnice. Nu am nevoie de cuvintele voastre nseltoare si de vicleniile voastre, cci lucrarea voast este aceea de a pierde sufletele; cunosc rutatea prerilor voastre, prin urmare, nu m inlereseaz laudele voastre" 1 Si biograful Sfntuiui Pahomie va preciza c acea multime de diavoli l-a tulburat pn la intrarea n mnstire. Acest lucru melit deopotriv remarcat. Mns" tirca constituia un spatiu n care Prin$i pnevmatofori alungau prczenla satanei. Spa{iul mnstirii constituia un loc al prezentei soeciale a lui Dumnezeu (unde satana nu mai avea deja acces), dtorit ostenelilor fratilor i sfinlmiei lor i nu numai lucrrii exclusive a lui Dumnezeu. La smerenia prin care ispita satanei este limitat se ajunge prin angajarea cu toate puteriie noastre pe calea virtulii. Acesta este punctul de vedere al Sfntului Pahomie destinuit prin rspunsul dat unui frate, care l ntebase: ,,Cum se face c, nainte de venirea demonului impostor, noi avem o fo te sntoas putere de judecat cu privire la nfr" nare i la smerenie i la celelalte virtu$; cnd este vorba ns de punerea n luclate a ceea ce am cugetat, adic de bdare atunci orim ceva, de uitarea ji$Iirilor cnd ne mniem, de cugetul smerit atunci cnd suntem ludati? $i cum de suntem slabi $l pctuim n mr.rlte cazuri analoage?" Alwa Pahomie a rspuns; Pentru c nu mergem cu desvrire pe drumul virtulii' de aceea nu nlelegem modul de a fi i a actiona al demonilor. Prin urmare, nu putem nlelege i cunoate (exclusiv) prin gndirc$
1 P.

absbact, modul de a fi si modul demonilor de a ac,tiona, tct stim dinainte de sosirea celui care ne ispiteste si s ne ferim de el, s respingem confuzia gndurilor cre nsoiesc prezenta satanei. Asadar, trebuie ca n fiecare zi si n fiecare ceas, s tumm teama de Dumnezeu, ca pe un uttdelemn, pe partea cugettoare
s a sufletulri, cci ea este principiul eficierrt al fptuirii o fclie spre cunoaterea prin puterea de judecat a celor care ni se ntmpl. Datorit fricii de Dumnezeu, mintea noastr nu mai tinde spre mnie, spre dorinte ptimae, spre nerbdare sau spre oricare din acele pasiuni care neduc la ru; ea l face pe cel atacat de demoni mai priceput n a judeca (realitatea) si zuperior lat de lumea celor netrupe$i, nct s nu mai dea tene lucrrii demonilor; l face s cale n picioare serpii si scorpiile si toat puterea dusmanului"1. Iat un text n care, n mod clar Sfntul pahomie precizeaz c ferirea de ispitele satanei si biuirea acestuia nu ste o pro blem de odin teoretic, ci mai degrab, de ordin practic. putrea de judecat a omr:lui sporeste i capt lumin n msura n care omul este angajat serios i total pe drumut virtutii si cnd drumul virhr$i nu este o cale fr Dumnezeu, si niii una care

'

nseamn prrr gi simplu conformaea la anumite principii abstractq ci aceea n care te gsesti ntr-o relatie spcid u Dumnezeul cel viu .Tocmai. aceastd. relnrlie cu Dumnezeu este cea care ne Sne n virtute. Cu alte cuvinte, ne d putere s ntelegem lucrarca satanei i s-t biruim. Gradul de virtute este cei caie te face s cunosti realmente pe Dumnezeu, dar si s percepi prezenta satanei i nu numai exercitiul puter de judecat orict de logic ar fi aceasta. Pentu lupta mpotriva satanei nu este nevoie numai delogic, ci de judecata dreapt, posibil numai prin iluminarea de 2s, care, la rndul ei va fi imposibit fr efortul eal .i concret pentru curtie moral si vite.

Minunile si sensul acestora Sfntut Pahomie a fost ii un fcto de minuni recunoscut. Din cte am constatat, obiectivul preocuprilor acestuia l-a
1 P.

constituit mai degrab organizarea sistemului monahal ca


O., 6, pp. 4zg480.

o.,

6, pp. 441-442.

Page 124 of 137


atare. Dac evalum, aadar, modul de formare 9i func{ionare
a

'

tant minune Sfntului Pahomie. Cu toate acestea' biografii Sfntului Pahomie au relatat i cteva minuni. Cele mai multe sunt vindecri, adic aducerea la starea de normalitate a snttii unor persoane. EIe se nscriu, de fapt, pe linia rnduielii ohomiene, de eaducere a oamenilor la restabilirea raportuilor normale cu Dumne2eu i ntreolalt. Se istorisegte c la un moment dat mnstirea a rmas fr gru. Fratii s-au ntristat i au venit la Sfntul Pahomie s-i mprteasc necazul. Toat noaptea sfntul s-a rugat. A doua zi, ia poarta mnstir a apfuut un om influent n administralia locali cae lea adus o cantitate nsemnat de gru, n urma unei veden pe care o avusese n vis l noaptea precedent.r Despr'e Sfntul Pahomie se istorisete c a vindecat de o hemoragie p sotia consilieului^din Nitentori (localitate la sud
de Tabennese, pe valea Nih-lui).2
zi un om a adus la Sfntul Pahomie pe fca sa, drinuit de o boal cauzat de posedarea de diavol. Sfntul Pahomie arat tatlui fetei c demonul pusese stpnire pe fat pentru c aceasta si ntinase curtia. Aceasta s-a angaiat ca din acel moment s-i

comunitlii

pahomiene, aceasta este

prima

i ceamal impol:

era orbit altdat n mintea sa de idolatrie, astzi este condus pe calea Domnului, nct vede clar i cunoaqte pe Creator, aceasta nu este n acelai timp, att pentru suflet ct i pentru tr'rp, aindecare si mnfure pentru totdeauna n fala lui Dumnezeu? Si, dac un altul fiind mut pentru c minte, i va deschide ochii i va merge pe calea cea dreapt aceasta nu este ondecare? Si dac minile altuia sunt infirme din cauza leneviei sale de mplini poruncile lui Dumnezeu, atunci cnd i s-au

desdris ochii si face ceea ce este bine, aceasta nu este , oate,ann fine, dac unul fiind, desfrnat sau orgolios, iar cineva artndu-i calea, acela se va ntoarce de la pcat, aceasta
d,ecare?

lntro

pastreze cur$a. Sfntul s-a rugt pentru ea, a unso -cu untde iemn si tnra sa vindecat. Pe un tnr ndrcit Sfntul Paomie t-a vindecat prin hrnirea lui cu pine binecuvntat n mns tire i prin ungerea cu untdelemn sfintit.S Pe un alt tnr n&cit pii" *gciune la poarta intrr n mnstire'a Tot tr

"i"u.ut de ndrcire Sfntul Pahomie a vindecat

prin rugciune un frate

venit dintr-o mnstire.s Sfntul Pahomie nu cuta s fie neapfuat un taumaturg, desi. datotit sfinteniei sale s-a dovedit fctor de minuni i taumaturg. Pentru el adevrata vindecare nu era vindecarea trupeasc, ci vindecarea sufleteasc. Jstfel, dac un om care
I

! :
-+

A. Veilleux, op. cit.. p. 60 Idem, p. 62. Idem, p. 66. ldem, p. 157.

nu echivaleaz cu o mare aindecme?r Toat iconomia mntuir este vast lucrare de nsntoire ^o a firii umane i a lum n gmeral. Intreaga activitate a Sfntului Pahomie a urmrit mtuirea sa si a celr adunati n jurul su. Vindecrile fizice nu erau altceva dect frnturi dintr-un proces general de vindecare a ntegului (omul, n acelai timp fiin! psihofizic). Ele se produceau ca o consecin! a faptului c Sfntul Pahomie avea harul lui Dumnezeu, c se gsea cuprins de ambianta qeat de harul mtuitor. Ceea ce considera el cel mai important lucru, mnea ns vindecarea omului n suflet, consecin logic a credinlei adevrate si a autenticei triri a acestei credin{e. Sfntul Pahomie a stabilit rnduieli precise pentru ucenici, ca aceqtia s se mntuiasc, i nu s devin pur gi simplu fctori de minri i taumatugi. El va spune lufful acesta ntro mprejurare din care putem nlelege raportul dintre dreapta credint si darul facerii de minuni. , a:' Intro zi, nite clugri eretici au venit la mnstire gi au zis unora dintre ucenic awei Pahomie: ,,Spune!i-i lui Pahomie: Dac eqti cu adevnt om al lui Dumnezeu i vezi c Dumnezeu te ascult, vino s treci cu noi pe deasupra acestui fluviu (era vorba de Nil) ca s stie fiecare dinte voi cine are mai mult parresia (ndrzneal, n sensul bun aI cuvntului, Iibertatea de a vorbi deschis cuiva) n fata lui Dumnezeu!"Fra!, tnd c Sfnful Pahomie era fctor de minuni si c avea ortodoxia
r Idem, pp. 6&6 7, Pe unul !a vindecat de muqctura unui $arpe, pe altul de idropic. (La deuxime vie sahidique, 10, 11; A. Veilleux, op. cit,p.327.

c ldem, p. 158.

Page 125 of 137


ereticilor'. Erau siguri c Pahomie, pentru demonstlarea dreptej credinle,. va smeri orgoliul ereticilor. Stareful s-a. mhnit ns

credintei, s-au dus la staletul lor i i-au relatal propunerea

entru naivitatea ucenicilor si si lea spus: ,,Nu ti$ c asemenea iereri nu sunt dup voia lui Dumnezeu i c sunt strine de moclul nostru de comportare? Ce lege dumnezeiasc ne permite s aclionm n acest fel? Dimpotriv, Mntuitorul nostru ne poruncegte n Sfnta Evanghelie, ca stnga s nu tie_ ce face 'C.i nimic n-ar fi mai vrednic de plns dect lipsa de re"ptu. care m va face s ncetez s-mi mai plng pcatele, s m minie ngrijesc s scap de chinurile venice i s ajung ca-un Pry9 " cea e priveste gndurile [...]" Frat, rspunznd, l-au ntrebat: ,,nDar, cum ndrzneste ereticul i cel care st depalte de Dumnezeu s te cheme la aa ceva?>" Sfntul Pahomie le rspunse: <Este osibil ca, chiar si eeticul s traverseze fluviul ca i cum ar meige pe uscat, cu permisiunea lui Dumnezeu i cu ajutoml satanei c erezia s nu dispar i pentru a ntri printr-o fapt ndrzneat credinta celor care rtcesc datolit celui care lucreaz n ei (diavolul). Celo care au venit Ia voi i v-au propus cele ce miati cetut, mergetj i le spuneli urmtoarcle: ,,Toate ostenelile mele i toat rrma mea au drept scop, nu s travelsez fiuviul mergnd pe deasupra apelor, ci s caut cum s scap de judecata lui-Dumnezeu si cum s evit, cu ajutorul Domnului' icleniile satane, cum este cea pe care mi-o propune$ voir Spunnd. acestea, a sftuit pe fi si duhovniceqti s nu se fleasc cu succesul lor, s nu doreasc s aib viziuni, s vad demoni sau s urmeze propria lor voin! n situalii similare celei n care n asese gseau atyni i s nuJ ispiteasc pe Dumnezeu

Minunile nu se produc pentru satisfacerea vanitlii cuiva, ci pentru mntuire, dup cum vanitatea nimnui nu poate impune Iui Dumnezeu facerea de minuni. Sfntul Pahomie orecizeaz ns c Dumnezeu poate ngdui satanei s fac semie extraordinare i isprvi nebnuite, ca cei vanitosi si cei eretici s se piard datorit pelsistentei lor n erezie si n necredint. Nu putem impune vointei lui Dumezeu facerea de minum nici mcar atunci cnd este vorba de sntate. lnsntoirea prin mimrne nu este o obliga{e , ci un dar de care Dumnezeu ne nwedniceste. Pentru acest da trebuie ns s ne nwednicim.
s adecvat acestui dar. Trebuie s-l cerem ..:.. prin rugciune, nu s-l impunem prin propria noastr voin!.l luturor celor pe carei vindeca, Sfntul Pahomie le ddea urmtonrl sfat ,,Puneti-v ndejde n Dumnezeu cae va vindecat! De

Trebuie

facem viata

acum rainte, nu mai pctuiti, ca, dup cum el v-a vindecat de bolile voastre, s v dea deopoiv si curaj pn n ziua trecerii voastre n viata de dincolo." z Svrsirea de minuni este. realmente. o dovad a sfinteniei viei, dar nu este singura si nici una suficient pentru mntuire. Incheind Predica de pe munte n care a expus liniile generale ale nvJtur Sale, Mntuitoml a spus: ,,Nu oricine mi zice Doamne, Doamne, Doamne, va intra n mpr$a cerurilo ci cel care face voia Tatlui Meu Celui din ceruri"(Matei 7, 21). Si continu, vorbind despre judecata din urm: ,,Multi mi vor zice n ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu r numele Tu am prorocit, si nu n numele tu am scos d.emoni si nu n numele tiu am fcrit

minuni multe? $i atunci voi mrturisi lor: Niciodat nu vm cunoscut pe voi. Deprta$-v de la mine cei ce lucrali frde.

menea

prin lucrarea lui Dumnezeu este un semn c dumnezeiesC este peste tine, dac vindecrile fticute de harul Dumnezeu prn tine sunt dovada c suferinla este postelioar snttii. c rui este posterior binelui si c firea omeneasc pote fi.alm"ttt" si tol nsntosit, cutarea miunii cu orice bret, ostentatia n facerea de minuni si efortul de a face diverse rp"i i" oitii l"mii spre a-ti arta credinla sunt de la cel ru'
Dac minunea
1 P.

celerl.)'

Iegea"(Matei 7, 22-23). Iat de ce Sfntul Pahomie, fctoru] de minuni, era inte. resat mai degtab de mntuire, de existenla discret, dar puternic ancorat n Dumnezeu, evitnd pe ct posibil ca ceilalti s vad nivelul sfinteniei sale si intensitatea elatiei sale cu Dumne. ' zeu, de minuni fctorul.
1 ln va antele egiptene ale Vi4ii Sfntului Pahomie s-au pstrat dou fragmente din rugciunile pe care Sfntul Pahomie le rostea cu ocazia vindecrii cuiva. A. Veilleux, op. cit., pp. 157,327-328. ' Deu.rirme rie sahidi@, A, Veilleux, op. cit., p, 327.

o.,

6, pp. 4?7478.

Page 126 of 137


Sfntul Pahomie a fost fctor de minuni si vizionar. Din relatarea de mai sus am constatat c nu recomada ucenicilor s caute daul facerii de rninuni si nici s aib viziuni. De ce, oare? Inainte de toate, pentru c ambele daruri ar fi adus riscul orgoliului, ar pe de alt parte, c, att ntr-un caz, ct si n cellalt, cuttorul de minuni si de viziuni putea fi nelat de diavol. Sfntu Pahomie avea un foarte putetnic simt al concrs. tului, de aceea nici nu cuta minunile si viziunile, si nici n-a fcut caz de ele atunci cnd a a!'ut pa"rte de ele, dei n urma unei viziuni a pus bazele sistemului su chinoviall si nu de putine
spre a ne face o idee n acest sens, fr a menliona situa! mai

aorooiate de wemurile noastre

ori, in urma unor viziuni lua msuri obiectuaie nentr buna fuctionare a comunitlii2. Tot printr-o vedenie Sfntu] Pahomie va lua cunostint de viitorul nefedcit al comrnitt (pe cae a nfiintato si a pstolt{), datorit neglijenlei, erorii. nenteleger dintre pstori, datorit supremaliei celor ri peste cei buni si pentru c numul celor ri va fi mai mare dect al celor bui. <Cei ri vor deveni conductor fralilor, cei lipsiti de stnta de carte si de cunostinta cea dup Dumnezeu vor conduce mnstirile si se vor lupta pentru superioritate; cei buni vor fi perse cutati de cei ri si nu vor avea liniste n mnstire; iar cele numite ,dumnezeiesti" vor'fi schimbate dup cele omenesti"rs Viitorul sumbru al comunitSi va ncepe s se profileze Ia scurt weme dup moartea Sfntului Pahomie. Viziunea trist a Sfntului Pahomie se poate extinde i Ia scara ntreg Biseric de atunci pn astzi. Nu de putine ori, n fruntea comunittilor edeziale au ajuns ambitioi, inculti, profitori. prin mijloace pur omenesti carc nu au adus decl nefericire comunittilor: schisme. erezii i perseculii impotriva celor wednici. Me;i amintite numai cazuri.le Sfinlilor Grigore Teologul ii Ioan Gur de Aur de Ia sfrsitul secolului al lV-lea si nceputul secolului al V-Iea
Odat, Sfntului Pahomie i se alat un nger carei semnaleaz exceqrl ascetic al unui frate, exces care Du era din tvn pentru cele sfinte, ci din orgoliu. Marele aw intervine prompt sprc a aduce la dreapta socotint pe frctele ispitit cu excesul de zel monahal. Vie bohairique, ,A- Veilleux, op. cit., p. 82. Alt dat, n urma unei atri de nger, va scoate din comunitate pe cei

lndurerat de asemenea viziune, Sfntul Pahomie cere lui Dumnezeu explicalie pentru toate acestea. La un moment dat i s-a artat Mntuitorul nsui, nso{it de doi ngeri care, ntre altele, i-a spus: ,,Numrul mic al celo cae vor fi mntuit n acele wernuri de ntuneric exagemt va avea un mod de comportare mai nalt n desvrsire dect al celor de acum.[...] Cu adevrat, v spun c aceia vor fi proslviti la fel cu cei care acum au o conduit ntr-adevr fueprcabil i vor fi apreciali demni

: P O., 6, pp. 42&429.

neasculttori. Ibidem, p. 156. r P O., 6, pp. 448-449.

r atrditpotr)itpromisiunifdcuie" 1, potrivit, am spune, angajamentelor luate i voturilor depuse. Poate c Sfntul Pahomie cerea ucenicilor s nu caute vedenii si pentru a nu avea parte de prcvesti de genul celor pe care Mntuitorul nsui i lea fcut lui i din care am redat cteva fragmente. Conditle n care monah i toti nevoitorii n viala ascetic vor cuta mntuiea ntr-o lume care va fi cu totul alta dect cea n care tia Sfntul Pahomie, potrivnic mntufuii, vor fi luate, cu sigUmnt, n calcul la judecata din urm. De aceea Mntuitorul i precizeaz c cei mntuiti (din nefericire, pulini la numr) vor avea aceeai cinste cu cei care se bucurau n acea vreme de prezen{a fizic a Sfntului Pahomie ntre ei. De relinut ns, c duhul Sfntului Pahomie gi o parte din nv!turile si modului de vial au rmas n comunit{ile monahale pn astzi. Poate n aceasta const privilegiul, dar si responsabilitatea, att pentru monah, ct i pentru oricare om care-i dorete s se mntuiasc, i s rmn n comuniunea etern cu Hristos. Apreciind valoarea sistemului monahal pahomian, arhimandritul Efrem Encescu spunea c dou au fost raliunile penuu care monahismul de tip pahomian s-a rspndit cu o aa' de mare rapiditate, i anume: existen{a unei rnduieli modemte $i aplicarea ei cu toat stdcttea la tof. monahii, gi n aI doilea
1

de aceast mntuire [...] O, ct de nefericit i plin de cin! va fi acet atflet care drd.sit tumea i s-a consacrat Lui DwnnezaL dor

Ibidem, pp.450-452.

Page 127 of 137


rnd, centalismul acestui sistem, faptul c ,,mrstirile erau unite ntro congregatie condus de ctiva demnitari, dirijal de un superior general si reglementat de o adunare general tinut la mnstirea-mam sau sediul congregatiei."l Precizm c mnstirile sfnhIui Pahomie erau unite nu n-o simpl congregatie, ci ntr-o &oiruni, comunitate si structur adminisFativ n iare componeDtele ei se a_flau n comuniune. Iar comuniunea ei realizat prin vietuitorii din cadrul acestei structui comunitare. Considerm c arhimanditul Efrem avea dreptate, dar rnduiala fr omul care a gndito a i trit-o el mai nti, nu ar fi reusit mare lucu. Melitul deosebit n rspndirea si impunerea monahis .

CONCLUZII

c1iva

n paginile de mai sus am ncerct s scriu o carte despre dine marii maestri crestini. Si am nceput cu monahii.

mai ales, cu o disponibilitate desvrsit prtu nirea de ctr:e el nsugi mai nti a celor gndite propuse celorlalti. i

mului chinovial de tip pahomian revine ntemeietorului su. om cu adevrat sfnt, dotat cu un gmiu organizatot deosebit si

Nu ne'am propus s scriem despre to{i maegtrii cretini (lucru imposibil), gi nici nu putem limita notiunile de maestru, de d,ascdl, de ndnuruitor crestin si de pdrinte duhormicesc numai la clugri. Ne-am limitt s prezentm eo din nceputurile monahismului crestin si cfe cua din via{a, gndurile si preocu-

pfuile unor mari nevoitori n viala monahal e$ptean din


secolul al IVea i nceputul secolului al V-lea, considernd toate acestea drept pild i mesaj pentru noi. Monahismul adevrat a avut si are maestri. Dar, are maeqt pentru c are cu adevmt ascef, oameni care exerseaz zi si

noapte nvttura Evangheliei, oameni care s-au fcut cu adevrat temple ale Duhului Sfnt. Dup cum au fost cei despre care am scris, tot asa au fost i sunt cei.despre care n-am scris i nu scrie nimeni, dar ale cror nume au fost si sunt nscrise n cartea viet, lucru mult mai important. Mai toate religle au avut i au peoane cre au dorit si care doresc o angajare mai intens pe drumul mesajului reli$ei pe care au slujit{ sau o s\iesc. C}estinismul nu a fost si nu este lipsit de asemenea personalitti. Din rndul acestora a aprut monahismul crestin, fr s fi fost influentat n weun fel de religiile
precrestine si necreqtine.
Dac initial, forme de via! monahal au apfuut chiar n interiorul comunitpor cretine (n gi pe lng parohii, sau pe Ing centrele episcopale), mai tfuziu monahismul a luat form anahnretict: monahii triau retnsi n afara comunittilor reli$oase, iar dup aceea, au luat dmmul pustiului. ln pustiu anahoretii siau pus la ncercare puterile nu numai cu viala aspr a pustiului, ci si/sau mai ales, cu ,,locuitorii" spatiilor unde nu rodete nimic diavol. Aici, n pustiu, ascetii siau propus sl

1 Arhimandritul Efrem Encescu,

privire general asupra mona-

-Vlca 1933, pag 42. Este vorba de mitropolitul Basarabiei 193&1943) care a scis cartea de mai sus pe cnd era arhimndrit. Mitopolitul Efrem a murit n 1968 la Cenic4 u;de a trit cu domiciuul

lismul+ gl9!gr, !nnicu (

fortat din 1948.

Page 128 of 137


biruie pe satan, ca o compensatie pentru attea biruinte ale duhurilor rele din ume.
Aici anahoreli se lupt cu duhuile rele n numele lui Dumnezeu i pentru Dumnezeu: Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s se aud i s rodeasc driar n spaliul unde nu existau oameni; Hristos trebuie propovduit peste tot, pn la marginile lumii. Pentru aceasta, anahoretul. hebuie s lupte mai nti cu el, cu omul cel vechi din el, cu.acel nivel omenesc foarte dependent de biologia omeneasc. Anahoretul nu neag puterea acestui nivel omenesc, ci i propune (i nu.de pulne ori reuete) sl pun n serviciul penoanei irtregi: trup i suflet, nu numai trup; ba, mai mult, n slujba aspiraliilor cu adevrat oemenqti (nu lumes,fi), suscitate n noi de Cuvntul lui Dumnezeu n care credem cu toat sgriozitatea si n mplinirea cruia ndjduim. Anahorctismul (respectiv, monahismul) a fost un fenomen general n Biseric; nu putem afirma c a aprut pentru prima dat n Egipt, ns acolo fenomenul anahoretic si monahal, a fost foarte amplu gi marcat de persona.litli uriae, care au dat dc
nu ti-o ofer dect elatia fireasc cu natura nconjurtoare (care trebuie. cultivat i ngijit, nu exploatat iresponsabil si pngrit), cu semenii (care trebuie tratati cu ntelegere $i dragoste), si cu Dumnezeu (care trebuie adorat prin ntregril nostru mod de fi). Acestfresc n viat l-au cutat marii asceti ai Egiptului, fie trind n singutate, fie n comunittile semichinoviale (cum eau cele din jurul sfintilor Antonie, Macarie Egipteanul, Macarie Alexandrinul, Pamvo, Ioan de Lykopolis etc) sau n ceie chinovale, nfiintate de Sfntl Pahomie. Printii pustiei nau cutat nici exhaordinarul, nici spectacularul, ci.firescal dat de triea n pace cu ei nsisi, cu lumea nconjurtoare si cu Dumnezeu. Firescul, normalul acesta pare paranormal si suprfiresc pentru omul obisnuit cu anomalul si nefircscul concretizate n lipsa pcii cu el nsusi si cu semenii, n agresivitatea fat de lume si n necredinta si indiferenta fat de Dumnezeu. Prezentarea sfintilor asceti egipteni fcut mai sus, wem s fie o provocare pentru omul de azi de a cuta relatiile firesti cu cele trei realitF spre care se orienteaz activismul su: sinea proprie, aproapele cu lumea nconjurtoare si Dumnezeu nsusi. Departe de noi s recomandm izolarea delume si pustia, dar considerm c o disputare critic si responsabii fat de lumea nefirescului (numit firesc), lumea pcatului, a ndprtrii de Dumnezeu si alienant este necesar. Tot att de necesar considerm c, este retragered. n universul nostru interior (ca altdat, ascelii n pustiu), azfonla (de vorb cu propria constiint i cu Dumnezerl si cumporlre de asa-manieia, incat s ealizm firescul: starea de libertate n care constiinta nu ne acuz, inima se lrgeste si face loc n ea tuturor, iar mintea nu se va mai rzboi cu gndudle ptimage, ci, curativ si special pre gtit, va face posibil slsluirea n ea i n nireaga fnt uman a harului lui Dumnezeu. Cele de mai sus, prezentate din vietile asceF-lor ggipteni, ne confirm , ca aastd llbertate si ocest firesc sunt posibile. Deci, s lum aminte!

vad de performan{e duhovniceti inimaginabile. Sfntului Pimen i-a venit ideea scrierii Apofiegmerr Printilor din Sctrit. Acestora s-au adugat atele, precum i operele altor asceli, teologi si organizatori ai monahismului. Acestea sunt izvoarele care ne-au permis cunoastetea fenomenului anahoretic i monahal eiptean de la nceputuri gi pn n perioada apogeului su. Izvoarele cercetate neau permis s cunoastem cteva din elementele fundamentale ale nevointelor lor ascetice, cteva din roadele nevointelor lo4 dar, mai ales, mesajul lor pentu urmaqi i, de ce nu, penuu noi, oamen secoluli al XXI-lea. , Spu4em acestea pentru c, dei cei despre care am scris, au hit din unct de vedere istoric cu mai bine de gaisprezece secole n urm, nv!turle lor sut ralabile si azi pentru cregtinul carc wea un spor de viat duhormiceasc. Iar modul n care ei s-au folosit de brurile lumii poate constitui un reper pentru omul de azi, victim a lumii.consumiste mdsrne,lwne matlern, de cele mai multe ori prin conforhrl material, dect prin cel autentic: confortul duhornicesc. Or, aceast veritabil stare de confort

Page 129 of 137


TABEL CRONOLOGIC
249-25t Domnia lui Decius
Naterea lui Altonie Pavel de Teba se retrage n.pustiu 270-275

271

Domnia lui Aurelian Sfntul Antonie se retlage n viala ascetic Sfntul Hariton, venind din Iconium se stabi
lete la Fara

284
285-305

Ajunge mprat Dioclelian

Domnia lui Diocletian

285 292 293

Sfntul Antonie n'castrul din pustiu Nasterea Sfntului Pahomie

500
JUJ

304

505 506 308

311
312

.
',

515

Prima Tetrahie Naterea Sfntului Ilarion la Tharata Naterea Sfntului Macaie Nasterea Sfntului Macarie Egipteanul . Edictul de perseculie a cretinior Nasterea lui Pamvo Sfntul Antonie ajunge foarte cunoscut, nct multi monahi vin i se stabilesc n jurul lui Sfntul Ilaion vine n E$pt s-I viziteze pe Sfnhrl Antonie A 2-a Tetrahie Constantin este proclamat mprat la York Sfntul Ilaion se ntoarce la via{a mnstireasc din Gaza Sfntul Antonie vine n Alexandria pentru a ncaja pe mrturisitorii credin{ei. La 24 nov. este martirizat Sfntul Petru al Alexandriei Lupta de la Pont Milvius Pahomie este recrutat n armat Acum ncene viata ascetic lnfrngere de itre Licinius i moatea lui Maximin Daia Sfntul Antonie n Muntele interior Botezul Sfntului Pahomie Sfntul Atanasie vine Ia patriarhul Alexandriei

Page 130 of 137


Jto
320(323)

Edictul din Mediolanum Sfntul Pahomie pune bazele comunittii din


Tabennese, Persecutia

343

lui

32t(328)
324

Teodor vine Ia Sfntul Constartin ajunge singur mprat

Licinius Pahomie .

345 346

r.

328
329
550

Sinodul de la Niceea Sfntul Atanasie a'unge patriarh al Alexandriei

Infiintarea mnstirii Pbu


Sfntul Atanasie vine
Se pare c

',

Tebaida

Amun vine n Nitria, iar Macarie Egipteanul n Schit lnjurul aceshri an apar primele mnstiri n
333

Palestina (la Besanducia, la$ Elevteropolis) Botezul Sfntului Macarie Alexandrinrl

Sinodul din Tyr. Pima exilare a Sfntului


Atanasie' Anastasie ste ales episco h.Ierusalim

JJO.J f

337

I .

558

.
.

339-346 340 .

Teodor ajunge egumen la Tabennese, iar Sfntul Pahomie se stabileste la pbu Botezut mpratului Consintin si moartea sa Sfntul Pahomie si fixeaz reseinta la pbu au Fan) Intoacerea Sfntului Atanasie din exil Moare Constantin cel Mare Constantiu ajunge mprat filoarian n Orient, iar Constant n Occident Sfntul Atonie viziteaz Alexandria i Nitria Se pun baz ele comunittii Kellia A doua exilae a Sfntului Atanasie Se pare c a avut loc hirotonfuea ca preot a Sfntului Macaie Egipteanul Sfntul Atanasie i cIugrii, aprtorii si, merg la episcopul Romei, spre a-i cere ajutor Sfntul Pahomie nfnteaz mnstii n
apropiere de Panopois Sfhl Antonie fl descoper pe Pavel din Teba;

Jf

560 JOI
JO

oJ

34L

364

Sinodul de la Sardica (Sofia de azi) Rufin i Fericitul leronim Sinodul din Latopolis. Moartea Sfntului Pahomie, la 9 mai. Moare Petonios, la 21 iulie. Horsiesius devine superiorul comunit$i Catehezele Sfntului Chiril din Ierusalm Nasterea lui Senuti lntiarcerea din exil a Sfntului Atanasie Retragerea n pustiu a lui Ioan de Lijeopolis Sfntul Chiril ajunge episcop al Ierusalimului Horsiesius l nsrcineaz pe Teodor cu conducerea coniunittilor pahomiene. Amon vine Ia Pbu Constanliu rmne singur mp.rat. Sinodul din Ales (555-354) Moare Sfntul Atanasie Sfntul Atanasie se refugiaz la cIugtu din Tebaida Sfntul Ilarion prsete Palestina Botezul Sntului Vasile cel Mare i vizitarea mnstirilor din Palestina i Egipt Sfntul Ilarion viziteaz monah din comuni. tatea Sfntului Antonie de Ia Muntele interior Saracinii atac comunittile monahale din Tebaida Sisoe se stabileste n Tebaida Sfntul Atanasi scrie ,,Viata Sffutului Antonie" Sfntul Atanasie este cutat de guvematoruI Artemios n mnstirea din Pbu (Fan) Moare Constantiu; Iulian Apostatul ajunge morat roman Sfntu] Atanasie prsete Aiexandria pentru un nou exil Moare lulian. Iovian ajunge mprat Sfntul Atanasie revine din Tebaida n Alexandria Moare Iovan. Valens ajunge mprat (n 566 se va boteza cu botez arian)
Se nasc

Page 131 of 137


367 568

370

J/-l

,
.
376

Epifanie ajunge episcop n Salamina Moare Teodor. Horsiesius reia conducerea comunit! pahomiene Sfntul Vasile ajunge episcop n Cezareea Moare Sfntul Atanasie cel Mare. Fratele i succesorul su, Petru, fuge la Roma din cauza persecutiei lui Valens. Ieronim se clugfuete Rufin si Meiani Romana fac un pelerinaj n din Egipt. Moare Pamvo Mai mul{i episcopi si cugri cad prad perse culiei semiariene i sunt exila$ Melania ajut pe exilat egipteni din Diocesaleea

590 391

591-392

Moae Sfntu Macarie Egipteanul. Palladius viziteaz clugrii din Niia Edictul lui Teodosie mpotriva prinlilor Palladius viziteaz comunitatea din Kellia Teofil drm templul zeuiui Serapeum din Canope i construiegte pe locul su mnstirea Metanoia, dup sistemul mnstirii din Tabmnese

392
JYJ

., ,

377

378 379

580 581

382
583

384
585

JT)

588

Melaia se stabilete i pune bazele comunitt de pe Muntele Mslinilor Sfntul Eftimie se nate la Melitene Porfirie la lordan, , Va-iens este ucis la Adrianopol . Moartea Sfntului Vasile cel Mare. Ieronim ajunge preot . Teodosie cel Mare ajunge mprat n Orien (Ianuarie) Edictul lui Teodosie. Ortodoxia este declarat religia oficial a imperiului Sinodul II Ecumenic (Constantinopol) Evarie Ponticul vine la Muntele Mslinilor, fcld o vizit Melaniei. Ieronim vine la Roma Prfiiie vine ta Ierusalim . , Iernim vine la Bethleem Evagrie vine Ia comunitatea din Kelli - ;.. Teofil ajunge patriarh al Alexandriei dup Timotei, alt fuate aI Sfntului Atanasie Fericitui Ieronm se stabileqte cu grupul su Ia Bethleem. EI intr n mnstirea nfiinlat dp r,. Epifanie din Salarnina. Teofil ajunge patriarh aI Alexandriei ; Ioan ajunge episcop al lerusalimului Palladius vine n Alexandri

594

596

599

Porfirie ajunge Sawofilax Dioscor ajunge episcop la Damanhur Moare Macarie Alexandrinul Epifanie viziteaz Ierusalimul si hirotoneste preoli n mnstirea fondat de el la Betleem. D nastere conflictuiui cu episcopul Ioan pe carel acuz de origenism. Ieronim se implic n conflict Sfntul Arsenie, se pare, se stablegte la Schit Palladius face o vizit lui Ioan din Lycopolis Moartea mpratului Teodosie cel Mare Arcadius ajunge mprat n Orient, Honorius n Occident Moare Ioan de Lycopolis Porfirie ajunge episcop de Gaza Restabilirea linistii la Ierusalim. Rufin revine n Occident Sfntul Ioan Gur de Aur ajunge episcop n Constantinopol Moare Evagrie Ponticul. Teofil al Alexandriei compune o epistol mpotriva antropomorfismului. Teofil pornete perseculia mpotriva celor acuzali de oigenism
Paladius i Sfntul Ioan Casian prsesc.Egiptul.

400

Palladius rmne un timp n Palestina Ioan Casian este hirotonit diacon de Sfntul Ioan Hrisostom la ConstdntinoDol

Page 132 of 137


Palladius ajunge episcop n Helenopolis, iar Heraclid episcp de Efes. Sinodul din Alexandlia, contra origenistilor Mel4nia revine n Occident. Fralii longimani sunt exilati din Egipt n Slg/topolis Fratii longiman yin la Constantinopol
Moare Epifanie de Salamina. Sinodrl de la Stejar

425 426 428 431

Juvenalie ajunge episcop al Ierusalimului

Sfltul loan Casian scrie ,,Collationes,, Sfntul Eftimie se stabileste la Khan-el-Ahmar Nestorie ajunge patriarh e.Constantinopol

401

403 404

405
406 407

Sfntul Ioan Hrisostom ste timis n exil Moare Paula, stabilit la Bethleem n 585 cu grupul lui Ieronim. Ieronim traduce n latineste,,Rnduiala"Sfntului Pahomie Rufin taduce n latineste monacho"Historia rum in Egypto Sfntul Ioan Casian vine la Roma Sfntul Eftimie. ajunge la Ieusalim si se
stabilete a

434
438 439

Sfntul Arsenie se mut la Ttoa (Tebaida) Aducerea moastelo Sfntului Ioan Hisostom la Constantinool Moartea Melaniei cea Tnr' Moare Sfntul Chiril al Alexandriei. Dioscor ajunge patriarh

lui Nestorie din Scaun A doua devastare a comunittii din Schit.

Sinodul al III-lea ecumenic, la Efes; scoiterea

444
450

Marian. ajunge mprat


I.UlCneIra

prin

cstoria cu

Fata

'

Palladius exilat la Syena Moare Sfntul Ioan Hrisostom

407-408
408

410

4tl
4t2
475
417

479420
420 42L

Prima devastare a comunitt din Schit Moartea lui Arcadius; utcatea pe tron a lui Teodosie aI Illea (nc minor) Paladius l Antinoe Devastaea Romei de A]aric. Moare Rufin. Melanira, revenit n Orienl moare la lerusalim Eftimie si Teoctist se stabilesc n Wadi Muketlik Moare Teofil aI Alexandriei Sfntul Chiril ajunge patriaxh al Alexandriei Paladius.ptuseste Egiptul HJatia este ucis n Alexandria ,. Sinodul din Diospolis Palladius ajunge episcop de Aspuna Moartea Eustokiei si a episcopului Ioan de 1 Ierusalim. Ptaylios ajunge episcop n Ieru- \ salim. Melania cea tnr vine la Ierusalim \ Palladius scrie,,Historia lausiac,, 'Sfntul Ioan Casian scie,,Institutiones"n Marsilia Eftimie las pe Teoctist la Wadi Mukellik

452 453

454
455
451

454

I +IJ 474 +lr)


ltD

482 483
490

Diosmr este depus din scaun. poterius ajunge arh. Juvsalie este tecunoscut ca patriahI Ierusalimului Timotei uzurp pe Juvenalie Juvenalie revine la tron Dioscor moare la Ganga Vanda] ocup Roma ittoare mprtul Itlarcian. Leon ajunge mprat Moare Sfntul Simion Stlpnicul Moare papa Leon cel MareMoare Sfntul Eftimie Zenon devine mpat Cderea Imperiului Roman de Apus Sfintirea mnstirii Sfntului Efiimie Zenon d,,Henotikonul, Sfntul Sava nfiinteaz mnstirea din Mar

pat

tDa

49r
518

Sfntrl Sava este hirotonit preot. Moae n SS2 Anastasie devine mprat. Favorizeaz mono

fizitismul

527

to

Justin ajunge mprat Justinian ajunge mpat


Rscoala Nika

EdictuI mpotiva psnilor

532

Page 133 of 137


542-545 543

548
:l:lJ 565 JI I

'

Ciuma va devasta Orientul :Edictul lui Justinian mpotriva lui Origen Moariea Teodorei, mprteasa Constantino-

polului
Al V-lea Sinod ecumenic Moare Justinian, Justin II se urc pe tron O nou devastare a comunitt din Schit

582

602'
61q 611

olJ
614

o,L /

628 629

oJl

634

oo
DJI'

'

o+l
a

/1,

Mauricius ajunge mPrat Focas l ucide pe Mauricius i se proclam morat Heiaklius devine mPrat Ioair cel Milostiv a ajuns patriarh al Alexandriei , . Per. cuceresi Antiohia Pers cuceresc Damascul Peii cuceesc lerusalimu-I i-l iau prizonier , .. pe patriarhrd Zahada. ?erii duc Sfnta Cruce la Ktesifon Peii cuceresc Alexandria More regele Cosroes.al Perilor Lupt de la Mta. Heraclios nvinge pe persi i Ie distruge capitalr Ktedifon Ierusalim. ' Heraclios duce Sfnla CruceallaIerusalimului, Modests ajunge patdarh care moale curnd Sofronie ajunge patriarh al Ierusalimului Lupta de Ia Yarmuk Sofronie estellevoit s deschid portjle califului Omar . Moare Heraclios Alexandria este cuceril cle arabi i apoi tot

i
i,1

''

Egiptul.!'

,,

Este data,la cate ncepe lunga agonie a mona-

$.
ut;

hismului e$Ptean.
Datele de mai sus sunt preluate din Derwas J chity, Et le dsert devin rmcit.... Un introduction lltue du monaclisme g)?ti9n et palestinien da$ lEmpirc chrrien, Abbq de Beuefontaine, t980'
1

[t
N
ili'

tr

Page 134 of 137

Alexandria, Nitria, Keltia, Schit

Centre mnstireti din Egipt, sec. IV-VII

Page 135 of 137


.:

CUPRINST

PARTEA I - MOTTVATIA MONAHAL.............................

I. Originea si motivatia monahismului anahoetic ..... l) II. Spiritualitatea pustiei..................................... ........... plt III. Lupta cu diavolii si rugciunea ................................ 4S A. Monahul, ntre lupta cu sine si cea cu demonii...... 4$
IV. Primii 4nahore1i........................................................... 1. Sfntul Pavel din Teba.................................................. 2. Sfntul Antonie cel Mare si ucenic si .................... 5. nvttura Sfntului Antonie cel Mate ..................... 4. Sntul Ammonas........................................................
6g
Z0 72 Z9

gz

5. Sfntul loan din Lykopolis si comunitatea lui ..........92 6. Sfntul Apollo gi comunitatea din Hermopolis .........99

Awa Pamvo.... .................................10g Sfntul Macarie Alexandrinul si comunitatea din Ketlia .....................................................109 11. Sfntul Macarie Dgipteanul si comunitatea din Schit .............,.........................................114
9.

7. Sfntul Amun i comunitatea din Muntele Nitriei .101 8. Ar,'va Or si comunitatea sa ...........................................106

10.

PARTEA A ITA - INCEPUTIIRILE MONAHISMIJLUI

CHINOVIAI........
1. Succesorii

..................................127

I. Sfntul Pahomie si monahismul chinovial................12g

Sfntului Pahomie......................................1S9

2. enuti din Atripe............................................................14S II. Principiile care tau ia baza monahismului ..................146 .................148 2. Relaa cu Traditia Bisericii i mai ales cu Pfuintii ...................................,.................,.....154

pahomian Sfnhrlui Pahomie ..............


1. Sfnta

Sciptur n viata si opera

Page 136 of 137


IlI. Structura organizatoric i functionatitatea comunittii pahomiene.....................................................192 1. Viata n koinonia potrivit Rnduielii
.

3. Principii teologice .........................................................1S6 4. Principii de ordin ............162

moral...

+
alfa

omega

Sfntului Pahomie .............................................................199 Egumenul general sau avVa..;........................................194.,

Egumentul........

.................................19S

Mai marele casei..............................................................1g5 r 2. Intrarea n mnstire ...................................................1gg 3. Tinuta monahal, hrana, odihna si munca ..............202 4. Rugciunea si culhrl divin pubIic..............................207
5.

PR. PROF. DR. ENE BRANISTE

LITURGICASPECIAL
Lucrare monumental (i unic n domeniu) a marelui liturgist pr. Ene Branite, se constituie ntr-un curs care li se adreseaz studenlilor Facult9ilor de Teologie Ortodox din Romnia, i nu doar lor, deoarece orice credincios practicant sau chiff preot de mir poate gsi rspunsurile legate de anumite slujbe i rnduieli - descrise n amnunlime, cu toate implicaliile lor sacramentle. Acest curs (care atr,rnci s-a bucurat de binecuvntarea Patriarhului Justin) a apr^ut inital n dou edilii, n vremurile ateismului oficial:izat. In anii 80, tirajele nu au acoperit nici pe departe cererile, iar de un deceniu ncoace nici o editur nu s-a ncumett la aceast vast nheprindere, din pricina gabaritultri lucrrii i a specicitqii lmbajului teologic folosit. Cititoul . fie el student teolog, cleric sau credincios - ae n fa cel mai complet instrument de lucru privind ierurgiile Bisericii Rsritene, pnvind tipicurile i folosin-tele diferitelor slujbe uzuale, cu'descrcare imediat r viala corpusului sacerdotal saa laicahlui. ''

6.

.................................210 .................................210 7. Reuniunile anuae......................:.. .......................,........2.14

Bolnavii........... Sanctiuni.........

IV. Paternitatea duhorrniceasc - slujire si autotate

comunitatea pahomin ...........................................2 1ZK V Sfntul Pahomie - biruitor al satanei, fctor de minuni
Conclu2ii...................:...........:.......;..............................:.......2S5 .........:........................2S2 H4i..,.,.. ,......... ..................................265 si vizionar ........... ..........................258 Minunile i sensurile acestora ......................................:..245

Tabel

cronologic .

:'

www.nemtra.ro

Page 137 of 137

Tehnordactare computerizat: IMIItrAELA

FRUMU$ANU

.ri_L_-,

Aprrut 2003, Bucureti rmtul r:- se vars n hter contul Uniunii Scriitorilor .* nr. 45.10.I0.32, BCR s."ror .I,

Bucu.ej.'-

S-ar putea să vă placă și