Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Traductoare de temperatura
Sunt dispositive ce functioneaza pe principiul generation unei tensiuni
electromotoare sau pe convertirea temperaturii intr-o deplasare sau dilatare
(gaz,metal) sau intr-o variatie a unui parametru al circuitelor electrice.
Cele mai simple sunt termometrele cu mercur, cu sau fara contact reglabil sau
nereglabil.
La cele cu contact, acesta se realizeaza intre coloana de mercur si un electrod
prevazut cu surub de reglare. Curentul nu trebuie sa depaseasca 1A si sunt folosite
pt temperaturii intre 0..300C.
2.Traductoare termoelectrice
-termocuplul e realizat din doua conductoare sau semiconductoare sudate la un
capat, la celalalt capat inducandu-se o tensiune termoelectromotoare e = a(T
1
T
2
)
+ b(T
1
T
2
)
2
+ c(T
1
T
2
)
3
+
-temperatura de referinta reprezinta valoarea standardizata la care trebuie tinuta
temperatura jonctiunii de referinta.
-se mentine constana prin temperatura sudurii (capatul cald) ceea ce este greu de
realizat, pentru ca instalatiile la care se masoara, degaja caldura.
-reducerea erorilor ce provin din incalzirea capetelor reci se face pe cale elctrica
prin introducerea unor cabluri de compensare sau a cutiilor de compensatie cu
comportare dinmica in concordanta cu traductorul.
-principalele parti ale termocuplului : termoelemente, teaca de protective
,dispozitiv de montare (flansa), cutie de borne cu capac, placa de borne.Seria
standardizata a lungimii nominale Lx este 250, 500, 750,1000, 1250,1500,1750, iar
lungimea de imersie trebuie sa fie cu cel putin 100mm mai mica decat Lx.
-termocuplurile din materiale semiconductoare se folosesc, datorita rezistentei
termice scazute, doar la masurarea temperaturii diferentiale. Rezistenta scazuta
provine de la conexiunea din siliciu dintre cele doua jonctiuni.
-daca variatiile de temperature sunt reduse, se poate folosi un circuit de corectie cu
termistor Rt ce se conecteaza intr-o punte alimentata de la sursa de tensiune E. La
temp de referinta T0, puntea este in echilibru si tensiunea U in bratele opuse lui E
este nula.
-daca Ta se modifica , tensiunea :
) )( (
3 2 1
2
R R R R
R R
U
T
T
+ +

Avantaje: nu produc semnal de iesire, genereaza tensiuni electromotoare fara


component offset, nu necesita polarizari initiale, nu interfereaza cu alte marimi de
influenta.
Dezavantaje: la temperature mici, scade sensibilitatea, apar fenomene de
evaporare, contaminare chimica sau topire.
3. traductoare cu termorezistente (traductoare metalice)
-din cauza materialelor din care sunt confectionate, termorezistentele sufera o serie
de modificari o data cu cresterea temperaturii
R = R
0
(1 + T),
-elementul sensibil se realizeaza dintr-o infasurare plata sau cilndrica pe suport
izolant (mica, cermica) cu un fir bobinat neinductiv pe suport si fixat prin
impregnare.
- exprima dependenta cu temperatura a rezistentei electrice a conductorului din
care se executa infasurarea elementului sensibil.
-acest coeficient este dependent de natura materialului si valoarea temperaturii
0 100
0 100
R R
R R


-se doreste de la un material care se foloseste la confectionarea termorezistoarelor
sa aibe rezistivitate mare pentru reducerea gabaritelor, coefficient de variatie a
rezistivitatii cu temperature ridicata, sensibilitate ridicata, caracteristica de transfer
sa aiba o buna liniaritate ,stabilitate in timp , puritate ridicata , prt de cost redus.
Cel mai utilizat material la confectionare e platina ( 0 -600C),folosindu-se fire cu
diameter de 0,05 0.2.., cu lungimi de 5-20cm, legandu-se la blocul de borne cu fir
de nichel cu diametru mai mare.
-nichelul are sensibilitate mai mare, dar aplicabilitate redusa din cauza ca se
oxideaza la temperature mari
-cuprul prezinta liniaritate buna si sensibilitate,dar are domeniu de masura mic
-termorezistentele trebuie sa asigure protectia la actiunea agentilor externi, sa
preia rapid temperature mediului de masura si sa permita masurarea in current
continuu si alternative. Timpul lor de raspuns este de ordinal secundelor in apa si de
ordinal minutelor in aer. Se construiesc cu 2,3,4 borne de conectare.
-lungimea lor maxima este 2000 mm, lungimea de imersie 150,220 sau 250 mm.
-cel mai simplu circuit de masurare este cel cu logometru magnetoelectric si puntile
de rezistente.
4.Traductoare cu termistoare
Termistoarele - realizate din material semiconductor,fenomenele de conductive
fiind mult mai complexe. Se folosesc termistoare de siliciu cu impuritati de tip n
deoarece au stabilitate buna la temperaturi -50 120C, peste rezistenta scazand cu
temperatura. Dependenta de temperature a siliciului:
] ) 25 ( ) 25 ( 1 [( ) (
2
25
+ + T T R T R
Termistoarele trebuie sa aibe sensibilitate mai buna decat termorezistentele si se
executa din oxizi cu proprietati semiconductoare ca oxidul de
mangan,nichel,cobalt,cupru,etc. Aceste metale sunt transformate prin sinterizare la
temperature mari, la capete aplicandu-se electrozi de legatura. Au diferite forme
:discuri, perle, cilindrii,etc si au viteza de raspuns ridicat. Se pot masura
temperature de -200 400C. Demonstrarea variatiei rezistentei cu temperature se
face cu:
T
B
e A T R ) (
unde A- cst dependent de di mensi uni si forma
constructi va,B constanta caracteri sti ca a materi al ul ui di n care este
confecti onat termi storul .
De obi cei , dependent rezi stentei de temperature se expri ma i n functi e
de val oarea acestei a l a temperature de referi nta T0 = 250C :
1
1
]
1

,
_


0
0
1 1
exp ) ( ) (
T T
B T R T R
Aceste traductoare au sensibilitate ridicata, dar prezinta ca mare dezavantaj de
intersanjabilitate (nu pot fi cuplate), fiind foarte greu sa alegem doua termistoare cu
rezistenta identical la temperature de referinta. Acest dezavantaj poate fi combatut
prin inserierea unei rezistente fixe in circuitul de masurare.
5. Traductoare bimetalice
-confectionate din table sau benzi din componente diferite, caracterizate de
coeficienti de dilatare diferiti.
-in industrie, aceste traductoare sunt esentiale in cazul protectiei la suprasarcini a
masinilor, transformatoarelor, conductelor electrice sau in industria usoara, la
aparate si dispositive electrocasnice
-consideram coeficientii de dilatare termica liniara
1,

2
cu
1
>
2
, atunci
l amel a se va i ncovoi a spre partea cu coefi ci ent mai mi c, depl asrea fi i nd
egal a cu
x
L
t k d
2

.
k-constanta dependent de di ferenta di ntre coefi ci enti si raportul
modul el or de el asti ci tate al l amel el or, x grosi mea total a , L l ungi mea
-prin deformare, se pot inchide sau deschide contacte electrice fixe sau reglabile cu
temperature
-bimetalele sunt material robust, cu erori de masurare ce nu depasesc 1C, fiind
utilizate cu rezultate bune in intervalul -50 100C.
6.Traductoare dilatometrice
-functioneaza pe principiul dependentei dintre variatiile de temperature si dilatare
termica a unei tevi metalice.
-se complune din teava metalica (cu) si o tija din invar. Tija se sudeaza cu un capat
la fundul tevii cu ajutorul unui dop, iar celalat capat actioneaza direct printr-un
system de parghii, una sau mai multe perechi de contacte ce se conecteaza in
sistemul de reglare a temperaturii.
7. Traductoare manometrice
--functioneaza pe principiul variatiei presiunii lichidelor si gazelor la volum constant
in functie de temperature.
-sunt realizate dintr-un rezervor umplut cu lichid cu punct de fierbere ridicat,vapori
sau gaze ce se introduce in mediul de masura, tubul capilar si un resort
manometric, formand un system ermetic.
-atunci cand temperature lichidului se modifica, se produc variatii de presiune ale
vaporilor de fluid si deformarea proportional a resortului manometric, care printr-un
system adecvat va indica, inregistra sau semnala orice temperature din domeniul
-50 400C, cu eroare foarte mica.
-sunt utilizate putin din cauza constructiei dificile si a pretului mare.
8. Traductoare pirometrice
- se refera la masurarea temperaturii pe baza unor metode fara contact, in
concordant cu legile radiatiei termice
-toate substantele emit energie radianta in functie de temperature absoluta a
corpului. Unele corpuri necesita introducerea unui coefficient de corectie
(emisivitate) mai mic decat unitatea, ce depinde de natura si starea suprafetei
corpului si de lungimea de unda a radiatiei.
-s-au construit diverse pirometre pe baza legilor termodinamice : pirometre cu
radiatie totala, pirometre monocromatice, pirometre cu disparitia de filament,
pirometre bicromatice.
Pirometrele de radiatie totala - functioneaza dupa legea lui Stefan Boltzmann
-implica utilizarea unui detector de banda larga
-semnalul electric obtinut este : e = e
0


T
4
,
Corpul cu suprafata emi si va transmi te radi ati a termi ca spre detector,
cu aj utorul unei di afragme si o ogl i na concava. Detectorul trebui e sa se
i nnegreasca ca sa absoarba total radi ati i l e Materi al ul di n care este
confecti onat corpul emi si v poate produce anumi te erori de masurare
di n cauza ca apar refl exi i supl i mentare.
Pirometrele cu banda ingusta (monocromatice) fol osesc fi l tre
opti ce si detectoare, prezentand sensi bi l i tate maxi ma pe axa fi l trul ui
opti c doar pentru anumi te fracti uni a spectrul ui de radi ati e termi ca.
Pirometrele cu disparitie de filament au acel asi pri nci pi u de
functi onare, doar ca au i n componenta l or si o l ampa etal on cu fi l ament
de wol fram. Masurarea se face pri nc comparati e cu l ampa etal on. Daca
se regl eaza curentul de fi l ement, se modi fi ca temperatura si
cul oarea.Deci , val oarea curentul ui pri n fi l manet consti tui e o masura a
temperaturi i urmari te. Se fol osesc i n domeni ul 700 1500C. Daca
fi l amentul poate fi observat cu fotodetectoare, l i mi ta i nferi oara este
500C.
Pirometre bicromatice sunt real i zate di n doua pi rometre
monocromati ce. Pot masura temperaturi i ntre 700-2000C si i ndi cati a l or
nu depi nde de natura corpul ui si starea suprafetei pentru cazul
emi si vi tati l or cupri nse i ntre 0,3 si 1.
9.Traductoare integrate
-sunt net superioare traductoarelor obisnuite prin calitatile lor: fiabilitate ridica prin
reducerea numarului de conexiuni si lipituri, protective mare la agentii externi si
perturbatii.
-se fabrica din siliciu. Din siliciu se pot fabrica cu usurinta rezistente,
condensatoare, diode si tranzistoare
-domeniul de temperature este -50 150C
-pentru masurarea temperaturii se pot utilize traductoare integrate la care curentul
de iesire sau tensiunea de iesire are variatie direct proportional cu temperature
absoluta
-un traductor la care curentul de iesire este direct proportional cu temperature
absoluta este circuitul integrat AD590 : o sursa de current cu doua terminale,A si B
ce furnizeaza un current numeric egal cu temperature absoluta ( -50 150C) la
tensiuni de 4 30V. Cu tranzistoarele T3 si T4 se creeaza oglinda de curent care
imparte curentul in doua parti egale. Tranzistorul T2 este format din 8 tranzistoare
identice T1. Curentul este dat de :
8 ln
1 2
) (

R q
T k
I
T
unde q = ,60218 10
19
, C sarcina electronului, k =
1,38066 10
-23
constanta lui Boltzmann, T temperatura absolut [K].
-in tehnologia actuale, se incearca inlocuirea definitiva a traductoarelor clasice cu
cele integrate, din ce in ce mai perfectionate
10.Traductoare inteligente
- introducerea unui procesor in componenta unui traductor si realizarea unei
interefete de comunicare bidirectionala cu exteriorul au dat nastere traductoarelor
inteligente
-elementul de baza, tranductorul preia informatiile de la masurand ce poate fi
identificat printr-un cod stocat in memoria PROM.
-marimile de influenta actioneaza asupra traductoarelor secundare
-semnalele primite de la traductorul secundar sunt transmite unui sistem de achizitii
de date format din multiplexor, amplificator, circuit de esantionare si memore,
convertor analog-numeric CAND
-microprocesorul gestioneaza achizitia datelor, corecteaza marimile de influenta
-in memoria PROM se stocheaza progrmaul de operare, tabele de corectii si
liniarizare
-in memoria RAM se stocheaza datele de operare
-traductorul inteligent poate fi conectat la un calculator central la care pot fi legate
si alte traductoare, astfel incat de la calculator la traductor se pot trimite informatii
legate de configuratia utilizata, autoetalonare, stabilirea domeniului de masurare,
iar de la traductor la calculator se pot trimite date legate de domeniul de masurare,
depasirea acestuia , valoarea marimilor de referinta si valorile masurate.