Sunteți pe pagina 1din 7

Fundamentele managementului organizational

Prof.univ.dr. Ovidiu NICULESCU, Prof.univ.dr. Ioan VERBONCU


Cuprinsul crii: CAPITOLUL 1 Elemente introductive privind managementul organizatiei 1.1 Obiectul de studiu al managementului 1.1.1 Definirea stiintei managementului 1.1.2 Procesele manageriale 1.1.3 Relatiile de management 1.2 Functiile manageriale ale organizatiei 1.2.1 Previziunea 1.2.2 Organizarea 1.2.3 Coordonarea 1.2.4 Antrenarea 1.2.5 Control - evaluare 1.2.6 Interdependentele si dinamica functiilor managementului 1.3. Principiile generale ale managementului organizatiei 1.3.1. Principiul asigurarii concordantei dintre parametrii sistemului de management al organizatiei si caracteristicile sale esentiale si ale mediului ambiant 1.3.2. Principiul managementului participativ 1.3.3. Principiul motivarii tuturor factorilor implicati, ai stakeholderilor organizatiei 1.3.4. Principiul eficacitatii si eficientei 1.4. Evolutia managementului pe plan mondial si in Romania 1.4.1 Consideratii generale privind formarea si dezvoltarea stiintei managementului 1.4.2 Abordari ale managementului pe mapamond 1.4.3 Managementul romanesc. 1.5 Raporturile dintre stiinta managementului si managementul stiintific 1.5.1 Definirea si continutul managementului stiintific al firmei 1.5.2 Guvernarea corporativa, forma specifica de management stiintific 1.5.3 Interdependentele dintre stiinta managementului si managementul stiintific Bibliografie CAPITOLUL 2 Organizatia si mediul ambiant 2.1 Mediul ambiant al organizatiei 2.1.1 Necesitatea abordarii mediului ambiant pentru managementul organizatiei 2.1.2 Definirea mediului ambiant al organizatiei 2.1.3 Factorii de influenta ai mediului ambiant asupra organizatiei 2.1.3.1. Factori economici 2.1.3.2. Factori de management 2.1.3.3. Factori tehnici si tehnologici 2.1.3.4. Factori demografici 2.1.3.5. Factori socio-culturali

2.1.3.6. Factori politici 2.1.3.7. Factori naturali 2.1.3.8. Factori juridici 2.1.4. Comportamentul organizatiei fata de mediul ambiant 2.2 Principalele mutatii economice in mediul ambiant al firmei romanesti 2.2.1 Definire si succinta caracterizare a economiei de piata 2.2.2 Principalele modalitati de trecere la economia de piata 2.2.2.1. Instituirea unui sistem de protectie sociala 2.2.2.2. Descentralizarea sistemului de management al economiei nationale 2.2.2.3. Elaborarea si aplicarea unei strategii de reforma economica 2.2.2.4. Liberalizarea utilizarii parghiilor economice 2.2.2.5. Privatizarea economiei nationale 2.2.2.6. Atragerea capitalului strain 2.2.2.7. Remodelarea sistemului fiscal 2.2.2.8. Restructurarea sistemului vamal 2.2.2.9. Formarea unei piete a capitalurilor 2.2.2.10. Realizarea convertibilitatii leului 2.2.2.11. Dezvoltarea pietii muncii 2.2.2.12. Introducerea managementului profesionist 2.3 Firma ca obiect al managementului 2.3.1 Conceptul de firma si rolul ei decisiv in functionarea economiei de piata 2.3.2 Tipologia firmelor si implicatii asupra managementului 2.4 Intreprinzatorul si firma 2.4.1 Definirea si importanta intreprinzatorilor 2.4.2 Caracteristici ale intreprinzatorului roman 2.4.3 Privire generala asupra situatiei intreprinderilor mici si mijlocii in Uniunea Europeana Bibliografie CAPITOLUL 3 Strategia organizatiei 3.1 Conceptele de strategie, management strategic si politica a organizatiei 3.1.1 Scurta incursiune retrospectiva 3.1.2 Gama variata a abordarilor strategiei 3.1.3 Strategia si principalele sale caracteristici 3.1.4 Delimitarea strategiei de managementul strategic, aliantele strategice si politicile de firma 3.2 Componentele strategiei 3.2.1. Abordari variate ale anatomiei strategiei 3.2.2. Misiunea organizatiei 3.2.3. Obiectivele fundamentale 3.2.4. Optiunile strategice 3.2.5. Resursele 3.2.6. Termenele 3.2.7. Avantajul competitiv 3.3 Determinantii strategiei 3.3.1. Abordari ale conditionarii strategiei

3.3.2. Determinantii endogeni 3.3.3. Determinantii contextuali 3.3.4. Relatia strategie-ciclu de viata al firmei 3.4 Tipologia strategiilor 3.4.1. Clasificarea lui Hofer si Schendel 3.4.2. Sistematizarea lui Collins 3.4.3. Tratarea lui Mintzberg 3.4.4. Abordarea lui Porter 3.4.5. Tipologia strategiilor de firma 3.5 Rolul strategiilor de firma 3.5.1. La nivel de organizatie 3.5.2. La nivel de macroeconomie Bibliografie CAPITOLUL 4 Sistemul managerial al organizatiei 4.1. Conceptul de sistem managerial al organizatiei 4.2. Subsistemul decizional al firmei 4.2.1. Definirea si structura sistemului decizional 4.2.2. Decizia manageriala - principala componenta a sistemului decizional 4.2.3. Riscurile si decizia organizationala 4.2.4. Decidentul quasifactotum in organizatie 4.2.5. Functiile sistemului decizional 4.3. Subsistemul metodologico-managerial al organizatiei 4.3.1. Definirea si principalele componente ale sistemului metodologico - managerial 4.3.2. Sistemele, metodele si tehnicile manageriale 4.3.3. Caracteristicile subsistemului metodologico-managerial 4.3.4. Functiile sistemului metodologico-managerial 4.3.5. Extinderea utilizarii sistemelor, metodelor si tehnicilor manageriale - conditie a supravietuirii si dezvoltarii firmelor 4.4. Subsistemul informational 4.4.1. Definirea sistemului informational al organizatiei 4.4.2. Componentele sistemului informational 4.4.2.1. Data si informatia 4.4.2.2. Circuitele si fluxurile informationale 4.4.2.3. Procedurile informationale 4.4.2.4. Mijloacele de tratare a informatiilor 4.4.3. Importanta si functiile sistemului informational al organizatiei 4.5. Subsistemul organizatoric 4.5.1. Definirea si componentele principale ale sistemului organizatoric 4.5.2. Definirea si componentele organizarii procesuale 4.5.3. Functiunile firmei 4.5.3.1. Functiunea de cercetare-dezvoltare 4.5.3.2. Functiunea comerciala 4.5.3.3. Functiunea de productie 4.5.3.4. Functiunea financiar contabila 4.5.3.5. Functiunea de personal

4.5.3.6. Interdependentele functiunilor organizatiei 4.5.4. Organizarea structurala 4.5.4.1 Definirea si importanta structurii organizatorice 4.5.4.2 Componentele structurii organizatorice 4.5.4.3 Clasificarea structurilor organizatorice 4.5.4.4. Modalitati de prezentare a structurii organizatorice a firmei 4.5.5. Interdependenta dintre organizarea formala si organizarea informala 4.5.5.1. Conceptul de organizare informala 4.5.5.2 Interdependentele intre organizarea formala si informala 4.5.6. Functiile subsistemului organizatoric Bibliografie CAPITOLUL 5 Managementul resurselor umane si motivarea 5.1 Managementul resurselor umane 5.1.1. Resursele umane, principala resursa a organizatiei 5.1.2 Creativitatea resursei umane in cadrul firmei 5.1.3 Selectia si incadrarea personalului 5.1.3.1 Notiuni de baza, premise si criterii de selectionare si incadrare 5.1.3.2 Metode si tehnici de selectie a personalului 5.1.4 Formarea si perfectionarea personalului 5.1.4.1. Definirea formarii si perfectionarii 5.1.4.2. Modalitati de formare si perfectionare 5.1.4.3. Metode didactice utilizate in formarea si perfectionarea personalului 5.1.5 Evaluarea si promovarea personalului 5.1.5.1 Definirea evaluarii si metode de evaluare 5.1.5.2 Concepte, tendinte si caracteristici ale promovarii personalului 5.1.6. Comunicatiile in cadrul organizatiei 5.1.6.1 Definirea comunicatiei 5.1.6.2 Principalele abordari ale comunicatiei 5.1.6.3 Componentele procesului de comunicare 5.1.6.4 Tipologia comunicatiilor 5.1.6.5 Deficiente majore in procesul de comunicare 5.1.6.6 Modalitati de amplificare a eficacitatii comunicatiilor 5.2 Motivarea complexa a personalului 5.2.1 Conceptul de motivare 5.2.1.1 Definirea motivarii 5.2.1.2 Rolurile motivarii personalului 5.2.2 Principalele teorii motivationale 5.2.2.1 Tipologii 5.2.2.2. Abordarea lui McGregor 5.2.2.3. Teoria lui Maslow 5.2.2.4. Teoria asteptarilor VIE a lui Vroom 5.2.2.5. Abordarea contingency 5.2.3 Mecanismele motivationale 5.2.3.1 Categorii de variabile implicate 5.2.3.2 Ciclul motivational

5.2.3.3 Motivatiile salariatilor firmei 5.2.4 Tipurile de motivare 5.2.4.1 Definirea tipului de motivare 5.2.4.2 Motivarea pozitiva si negativa 5.2.4.3 Motivarea economica si moral-spirituala 5.2.4.4 Motivarea intrinseca si extrinseca 5.2.4.5 Motivarea cognitiva si afectiva 5.2.5 Motivarea si puterea 5.2.5.1 Definirea si sursele puterii in cadrul organizatiei 5.2.5.2 Conditionarea motivarii de puterea managerilor 5.2.6 Cresterea eficacitatii managerilor in realizarea motivarii 5.2.6.1 Cerinte privind motivarea personalului 5.2.6.2 Tehnici motivationale specifice Bibliografie CAPITOLUL 6 Cultura organizationala 6.1. Conceptul de cultura organizationala 6.1.1 Definirea culturii organizationale a firmei 6.1.2 Raporturile dintre cultura si climatul-organizational 6.1.3 Nivelurile culturii organizationale si subculturile componente 6.1.4 Dimensiunile culturii organizationale 6.2. Variabilele care determina caracteristicile culturii organizationale 6.2.1 Schema principalelor variabile 6.2.2 Prezentarea variabilelor cultural-organizationale 6.3. Modalitati de manifestare 6.3.1 Simbolurile 6.3.2 Normele comportamentale organizationale 6.3.3 Ritualurile si ceremoniile 6.3.4 Statuturile si rolurile personalului 6.3.5 Istorioarele si miturile organizationale 6.4. Cultura Manageriala 6.4.1 Definire si continut 6.4.2 Dimensiuni specifice 6.5. Schimbarea culturii organizationale - transformarea organizationala 6.5.1 Premisele schimbarii culturii organizationale 6.5.2 Transformarea organizationala - abordare primordiala de schimbare a culturii organizationale 6.5.3 Modele si metode de operationalizare a schimbarilor organizationale 6.5.4 Remitologizarea culturii organizationale 6.5.5 Schimbarea culturii organizationale in contextul abordarilor organizatorice moderne 6.6. Functiile si importanta culturii organizationale 6.6.1 Functiile principale ale culturii organizationale 6.6.2 Importanta cunoasterii si luarii in considerare a culturii organizationale Bibliografie

CAPITOLUL 7 Managerii si leadershipul 7.1 Managerii 7.1.1 Definirea managerului 7.1.2 Relatia manager-subordonat 7.1.3. Competenta managerului 7.1.4. Tipuri de manageri si stiluri manageriale 7.1.4.1. Definirea tipului si stilului managerial 7.1.4.2. Abordarea tridimensionala a managementului 7.1.4.3. Relatia autoritate-stiluri manageriale 7.1.4.4. Grila bidimensionala a stilurilor manageriale 7.1.5. Utilizarea timpului si eficacitatea managerului 7.1.5.1. Timpul si utilizarea sa de catre manageri 7.1.5.2. Munca managerului deficiente si cauze 7.1.5.3. Eficienta si eficacitatea muncii managerului 7.1.5.4. Studiu de caz privind eficacitatea managerului 7.1.6. Modalitati de eficientizare a muncii managerului 7.1.6.1. Programarea si organizarea stiintifica a muncii managerului 7.1.6.2. Organizarea economica a muncii managerului 7.1.6.3. Optimizarea raporturilor cu subordonatii 7.1.6.4. Eficientizarea secretariatului managerului 7.1.6.5. Imbogatirea si modernizarea instrumentarului managerului 7.2 Leadership 7.2.1 Definire si continut 7.2.2 Raporturile leadership-management 7.2.3 Determinantii leadershipului 7.2.4 Mecanismul leadershipului organizational 7.2.5 Instrumentarul leadershipului 7.2.6 Stilurile de leadership 7.2.7 Eficacitatea leadershipului si performantele organizatiei Bibliografie

Cuprinsul studiilor de caz: Capitolul 2 2.1. Studiu de caz O cariera fulgeratoare Capitolul 3 3.1. Studiu de caz Organizatia Arta imbracamintei, incotro? Capitolul 5 5.1. Studiu de caz Relatiile management-sindicate la Petrarca S.A. Capitolul 6 1.1. Studiu de caz Cultura organizationala ti conflictele de putere la INTRA S.A. Capitolul 7 7.1. Studiu de caz Eficacitatea managerului