Sunteți pe pagina 1din 10

An II-B-Gr 1

Lucrarea nr.1 Fotogrametrie

Proiectarea lucrarilor de aerofotografiere


In procesul de intocmire a planurilor prin metode fotogrametrice o importanta deosebita o au lucrarile de aerofotografiere.Precizia intocmirii planurilor este stans legata de parametrii tehnici si calitativi obtinuti in urma aerofotografierii. Avand in vedere aceste aspecte pregatirea si executarea zborurilor trebuie sa se faca cu o atentie deosebita.Unitatea minima de lucru pentru care se executa in mod curent aerofotografierea pentru intocmirea de harti si planuri este trapezul la scara 1:25000.pentru zone cu importanta economica deosebita se pot executa lucrari de aerofotografiere care sa incadreze suprafetele respective facand abstractie de impartirea pe trapez. In func tie de configuratia terenului si de forma zonei de ridicare in plan aerofotografierea se executa pe directia EV sau NS.Fac exceptie lucrarile de aerofotografiere cu caracter special. Proiectul de aerofotografiere va cuprinde urmatoarele parti: 1.Date tehnice:-denumirea zonei aerofotografiata; -tipul si caracteristicile camerei fotogrametrice; -tipul si caracteristicile avionului; -baza de decolare; -scara de aerofotografiere; -directia de zbor; -inaltimea de zbor; -timpul de expunere maxima; -valoarea acoperirilor; -distanta dintre axele benzilor de aerofotografiere; -lungimea benzilor de aerofotografiere; -numarul de fotograme; -necesarul de film; -kilometrii care trebuiesc parcursi pentru executarea misiunii de aerofotografiere inclusivi cei necesari recunoasterii zonei; -numarul orelor de zbor. 2.Devizul lucrarii. 3.Harti la scara 1:50000,1:25000 cu traseele axelor de aerofotografiere trasate in culori diferite. Proiectare lucrarilor de aerofotografiere va trebui sa aiba in vedere in primul rand scopul ridicarii aerofotogrametrice si sa tina seama de o serie de elemente fizicogeografice climatice,meteorologice,economice in functie de care se va stabili: perioada de aerofotografiere,camera fotoaeriana utilizata ,e.t.c.Se vor calcula elementele necesare executarii aerofotografierii.

Tema lucrarii Pentru amenajarea integrala a unei zone este necesar sa se intocmeasca planul restituit la scara 1:10000 N=1
1

An II-B-Gr 1

Lucrarea nr.1 Fotogrametrie

Aerofotografierea se executa cu un avion care zboara cu viteza: Va=(175+n)km/h= Va=176 km/h Directia de zbor este E-V. Viteza medie a vantului din regiunea aerofotografiata : Vv=(25+n)km/h Vv=26 km/h Directia vantului se va alege 150 grade conform schitei din fig.1

11 10 E 9 8 7

12

25

1
G

50 75

2 3 V 4 5

125G

fig.1 Camera fotoaeriana folosita este inzestrata cu un obiectiv avand distanta focala: f=(153+0,5n)mm f=153.5mm Formatul fotogramei este de 23*23cm Acoperirea longitudinala : p=66% Acoperirea transversala q = 33%

Pentru intocmirea proiectului de aerofotografiere necesar executarii planului restituit se vor determina urmatoarele elemente: 1.Suprafata de ridicat exprimata in hectare

An II-B-Gr 1

Lucrarea nr.1 Fotogrametrie

lt

Lt

fig.1 Lt=320mm=16000m+(10*19)m=16190m lt=201mm=10050m+(10*19)m=10240m S=(Lt*lt)/10000=16578.56ha 2.Planul mediu de referinta acest plan este reprezentat de cota medie a zonei aerofotografiate data de curbele de nivel trasate pe harta Ho=Cmed+0,5n cota medie= (cota maxima + cota minima)/2 Cmax=618.3m Cmin=392.5m Cmed=(Cmax+Cmin)/2=(618.3+392.5)/2=505.4m Ho=505.4m+0.5n=505.9m 3.Scara medie a fotogramelor tinand seama de cerintele tehnice si economice numitorul acestei scari se calculeaza cu relatia: c = 152.174 m plan = 1:10000 mf=c*Sqrt(mplan) mf=15217.4=15000 4.Inaltimea relativa de zbor se va stabili cu relatia de calcul a scarii fotogramei si subsecvent a inaltimii de aerofotografiere din fig.2

An II-B-Gr 1

Lucrarea nr.1 Fotogrametrie

Ha

NR
fig.2

Ho

l f 1 = = L H mf Hr = f *mf = 153.5*15000 = 2302.500 m 5.Inaltimea absoluta de zbor acest parametru poarta denumirea de plafonul de zbor Ha=Hr+Ho=2302.500m+505.9m =2804.4m 6.Suprafata medie din teren exprimata in hectare S = L2 L = l * mf = 23*15000 = 3450 m L2 = (3450)^2 m2 = 1190.250 ha

7.Calculul numarului de benzi


4

An II-B-Gr 1

Lucrarea nr.1 Fotogrametrie

11 q p

12 13 14 A lt

Lt

fig.3

F1 1 A

F1 2

O (b ) 1 1

O (b ) 1 2

A = L(1-q) = 3450 (1-0.33) = 2312 m l Nb = t =8500/2312=3.676 4 A Nb = Nb + 1 = 4+1 = 5 fig.4

An II-B-Gr 1

Lucrarea nr.1 Fotogrametrie

8.Calculul numarului de fotgrame ramase dintr-o banda

F1 B

F1

O1

O1

q
fig.5

B = L(1-p) = 3450(1-0.66) = 1173 m L Nf = t = 16000/1173= 13.6402 14 B Nf = Nf + 1 = 14 + 1 = 15 9.Numarul total de fotograme NT = Nb x Nf = 5*15 = 75 10.Calculul metrajului de film k = 1 cm l=23 cm M = Nt(l + k) = 75(23+1) = 1800 cm M = 15,60 m k-reprezinta o constanta care exprima intervalul de film nexpus dintre fotogramele negative in lucrarile curente ,se tine seama de filmul pentru negative de proba .

11.Determinarea vitezei rezultante de deplasare a avionului tinind seama de viteza vintului si de directia acestuia pentru calculul vitezei rezultante din fig.6
6

An II-B-Gr 1

Lucrarea nr.1 Fotogrametrie

11 10 E 9 8 7

12

25

1
G

50 75

2 3 V 4 5

125G

1= 125 o 2 = 75 o Vr=SQRT(Va*Va+Vv*Vv-2*Va*Vv*cos ) Vr1=244.274km/h Vr2=226.667km/h 12.Calculul unghiului de deriva sin 1 = Vv * sin

Vr delta1=5.5691 delta2=6.0029

Obs:-pentru realizarea directiei stabilite de zbor se aplica avionului o contra deriva iar pentru asigurarea desfasurari normale a fotogramelor din banda se roteste cu un unghi de deriva .

fig.7(a)
7

An II-B-Gr 1

Lucrarea nr.1 Fotogrametrie

Fotogramele se desfasoara pe banda pe directia E-V,pentru a vedea influienta unghiului de deriva (fig.7(b)).

fig.7(b) Fotogramele se fac pe banda rotite cu un unghi .

fig.7(c) Fotogramele se desfasoara pe banda asa cum sunt proiectate pe directia E-V. 13.Determinarea intervalului de asteptare dintre fotograme Acesta este reprezentat de timpul in care avionul parcurge spatil reprezentat de lungimea bazei de aerofotografiere. ta1=b/Vr1=1338.58068/67.8539=19.7 s ta2=b/Vr2=1338.58068/62.9631=21.26 s 14. Determinarea timpului maxim de expunere in functie de teren Datorita deplasarii avionului un punct din teren se inregistreaza pe imaginea unei fotograme subforma unui mic secment de linie dreapta ,se pune conditia ca acest secment sa nu depasasca valoarea d=0.05mm. te1=(d*mf)/Vr1=(0,0005*17117,4)/67.8539=0.012613 te2=(d*mf)/Vr2=(0,0005*17117,4)/62.9631=0.013593 15.Calculul duratei de zbor in zona de aerofotografiere Ta=1/2(ta1+ta2)=1/2(19.7 +21.26)=20.48 Tz=Nt*Ta=65*20.48=1332.083 Tz=k*Tz=1,3*1332.083= 1731.708

An II-B-Gr 1

Lucrarea nr.1 Fotogrametrie

k=1.3este introdus pentru a se lua in considerare si timpul necesar efectuari buclelor de intoarcere a avionului pentru inscrierea pe traseele benzilor de aerafotografiere succesive.

U.T.C.B. FACULTATEA DE GEODEZIE

An II-B-Gr 1

Lucrarea nr.1 Fotogrametrie

PROIECT FOTOGRAMETRIE

Seria B /Grupa 3 An 2

2011

10