Sunteți pe pagina 1din 7

Norme de Conduita

- Agentul de paza si ordine ,este obligat:

1. Sa cunoasca ,respecte si sa aplice prevederile Constitutiei ,actelor normative in vigoare


,Regulamentului de Organizare si Functionare ,Regulamentului Intern ,ale contractului individual de munca ,sa fie loial si devotat societatii. 2. Sa nu comita abuzuri ,sa nu instige si sa nu tolereze acte de tortura sau tratamente degradante si sa nu invoce dispozitii superioare drept justificare a unor asemenea acte. 3. In indeplinirea atributiilor de serviciu ,sa nu foloseasca forta decat in conditiile respectarii si aplicarii principiilor limitarii ,proportionalitatii si gradualitatii ,potrivit reglemantarilor legale in vigoare. 4. Sa respecte intotdeauna adevarul ,sa nu omita ,ascunda sau sa distruga acte sau documente care prin natura datalor si informatiilor ce le contin ,ar putea aduce prejudicii stabilirii adevarului ,intr-o situatie data sau societatii. 5. Sa dea dovada de corectitudine ,respect si solicititudine ,atat in relatiile cu sefii precum si in relatiile cu colegii de serviciu ,sa prevenina si sa combata aparatia si manifestarea starilor tensionale si de conflict. 6. Sa pastreze cu strictete secretetul de stat si cel de serviciu ,daca prin natura atributiilor ,are acces la asemenea data si informatii. 7. sa aiba o tinuta demna si decenta ,sa fie respectuos in raporturile de serviciu ,sa nu actioneze sub influenta unor sentimente personale ,prejudecati ,animozitati sau a unor relatii de prietenie. 8. Sa respecte in orice imprejurare normele legale si morale de convietuire sociala ,sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului. 9. Sa manifeste cu grija fata de tehnica si bunurile aflate in dotarea sa sau a societatii ,astfel incat sa preintampine pierderea ,degradarea sau distrugerea acestora. Este interzis sa foloseasca la post obiectele sau instalatiile improvizate (resouri ,fierbatoare ,instalatii electrice ,de gaze ,etc) 10. Sa aiba o pregatire generala si profesionala aprofundata ,care sa asigure cunoasterea cadrului legal de desfasurare a misiunilor ,cat si folosirea tehnicii si mijloacelor din dotare. - Prin neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a prevederilor prevazute in prezentele Norme de Conduita ,agentul de paza poate fi sanctionat administrativ ,contaventional sau penal ,in raport cu gravitatea faptei comise.

Atributiile agentului de paza


Pe timpul serviciului ,agentul de paza si ordine se subordoneaza sefului de tura (obiectiv) ,inspectorului de control ,directorului operativ ,respectand urmatoarele: -Tinuta de serviciu se poarta numai in timpul programului si numai la locul de munca. - Prezenta la/in obiectiv se face cu 30 minute inainte de intrarea in tura ,timp in care agentul executa urmatoarele activitati:

se echipeaza cu tinuta specifica postului in care se afla. verifica toate materialele de pe raza postului ,iar materialele defensive pe care le are in dotare ,spray iritant-lacrimogen ,baston de cauciuc (B1 ,B2 ,tomfa) le fixeaza pe centura.

impreuna cu agentul aflat in serviciu ia in primire toate materialele si bunurile ,potrivit consemnului particular ,consemnand despre acestea in procesul verbal de predare - primire pe care-l semneaza. se informeaza de lucrurile nou aparute in obiectiv si la nevoie le consemneaza in caietul de procese verbale. informeaza prin statie emisie-receptie ,dispeceratul ,de luarea in primire a postului si intrarea in serviciu.

- La intrarea in servicu agentul de paza trebuie sa fie proaspat barbierit ,iar cei care poarta mustata si barba sa fie permanent ingrijite. - Agentul de paza trebuie sa acorde respectul cuvenit tuturor persoanelor din cadrul societatii beneficiare (obiectiv). - La sosirea in obiectiv a persoanelor de control (sef obiectiv ,inspector de control ,director ,organ de politie) ,agentul de paza din pozitia in picioare se prezinta ,cere persoanei de control sa se legitimeze (daca n-o cunoaste) ,iar dupa indentificare ii prezinta raportul: "DOMNULE (functia persoanei de control) LA POSTUL MEU NU S-A INTAMPLAT NIMIC DEOSEBIT (sau daca s-a intamplat ,expune pe scurt evenimentul)" - La producerea unui eveniment procedeaza in felul urmator:

anunta seful de tura (obiectiv) de producerea evenimentului. anunta persoana responsabila din partea benefeciarului. daca este necesar ,anunta organele abilitate ale statului (salvare ,pompieri ,politie) pe raza caruia se afla obiectivul. executa atributiile ce-i revin ,potrivit consemnului general si particular. intocmeste raportul de eveniment pe care-l prezinta spre semnare reprezentantului M.I.R.A. ,in cazul in care a fost chemat la obiectiv.

- Indiferent de situatia in care se afla ,agentul de paza nu paraseste postul (daca viata nu-i este pusa in pericol) fara ca in prealabil sa anunte despre aceasta situatie sefii ierarhici pana la sosirea schimbului sau inlocuitorului si predarea pe baza de proces verbal a serviciului. - Nu absenteaza nemotivat de la program ,respecatand planificarea de serviciu adusa la cunostinta de sefii erarhici. - In situatia in care ,din diferite motive ,nu se poate prezenta la serviciu ,agentul de paza este obligat sa anunte despre acest lucru cu cel putin 12 ore inainte. Pentru nerespectarea consemnului general si particular ,agentii de paza vor fi sanctionati potrivit actelor normative in vigoare si a regulamentului intern.

Activitatile personalului de paza


1. Agentul de paza:
- Este un element important al sistemului de paza care indeplineste o functie in cadrul dispozitivului de paza ,executa serviciul conform consemnului general si particular.

- El trebuie sa indeplineasca o serie de conditii si abilitati: sa fie sanatos ,rezistent la eforturi fizice si intelectuale ,sa dovedeasca punctualitate ,corectitudine ,rapiditate in gandire ,putere de concentare si memorare. 2. Agentul de paza la punctul de control acces: - Este un agent de paza in serviciu la accesul in obiectiv. - El trebuie sa indeplinesca o serie de conditii pentru a presta un serviciu eficient. - Agentii de paza din posturile de la intrarile in obiectiv ,trebuie sa aiba abilitati de comunicare ,sa fie prezentabili ,politicosi si sa dea dovada de profesionalism. 3. Agentul de paza insotire transport valori: - Este un agent de paza in serviciu cu atributiuni de asigurarea pazei bunurilor si/sau valorilor aflate in autovehiculele special destinate si echipate acestei activitati ,de la locurile de incarcare/descarcare la destinatie si retur. - Sa aiba studii medii ,atestat profesional ,vechime minima de un an in societatile de paza si avizul organelor de politie pentru executarea serviciului dotat cu arma letala/neletala. - Sa aiba capacitati si aptitudini specifice: cinste ,corectitudine ,comportament ireprosabil in serviciu ,sa fie sanatos psihic si fizic ,rapiditate in gandire si executie ,stapanire de sine. 4. Agentul de paza inarmat: - Este un element important in sistemul de paza care executa serviciul intr-un post care necesita dotarea cu arme letale/neletale. - Trebuie sa indeplineasca conditii minime de studii generale ,cunostinte de specialitate ,sa fie atestat profesional si avizat de organele de politie. - Sa aiba aptitudini si capacitati specifice postului (sanatos fizic si psihic ,punctual ,corect ,cinstit ,rapiditate in gandire ,putere de concentrare si memorare). 5. Agentul de interventie: - Isi executa atributiile in cadrul unei grupe (echipe) compusa din 2 - 6 agenti. - Au mereu la dispozitie un mijloc de transport (autoturism) echipat si dotat cu mijloace de aparare si interventie. - Sunt dirijati de un dispecer ,pentru a verifica ,preveni sau a cunoaste starea de securitate a obiectivelor asigurate cu sisteme la efractie sau de aplanare a unor conflicte sau tulburari ale ordinii si disciplinei in obiectivele asigurate de paza umana. 6. Dispecer: - Coordoneaza ,controleaza si asigura legaturile tehnice operative cu formatiunile de paza ,protectie si interventie ,posturi fixe sau mobile aflate in serviciul sau in rezerva ,pentru rezolvarea unor situatii deosebite. - Trebuie sa indeplineasca acesleasi conditii si abilitati ca agentul de paza. 7. Conducator auto: - Indeplineste atributiile pe care le primeste de la seful direct si nemijlocit pentru deplasarea si conducerea autoturismului pe drumurile publice sau in interiorul obiectivului in rezolvarea operativa a unor situatii. - Trebuie sa aiba cunostinte in domeniu ,sa posede permis de conducere conform categoriei B ,C si sa aiba experienta in conducerea autovehiculelor de minim 3 ani. 8. Tehnician pentru sisteme de detectie ,supraveghere video si de monitorizare control - acces si comunicatii: - Analizeaza proiectul intocmit si aprobat. - Stabileste necesarul de materiale si comanda achizitionarea echipamentelor. - Executa lucrarile de instalare a sistemului tehnic

Consemnul Genaral al Postului


Conform art. 48 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor ,valorilor si protectia persoanelor ,in timpul serviciului ,personalul de paza este obligat:

sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului ,pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite. sa pazeasca obiectivul ,bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora. sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si dispozitiile interne. sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit ,pe cei care incalca normele interne stabilite prin reglementarile proprii ,iar in cazul infractiunilor flagrante ,sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor ,bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunilor sau a altor fapte ilicite ,luand masuri pentru conservarea ori paza lor ,intocmind totodata un proces-verbal despre luarea acestor masuri. in caz de incendii ,sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor ,a bunurilor ,a valorilor ,sa sesiseze pe pompieri si sa anunte conducerea unitatii si politia. sa ia masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre. sa pazeasca secretul de stat si de serviciu daca ,prin natura atributiilor ,are acces la asemenea data si informatii. sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare ,de protectie si armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege. sa poarte uniforma cu insemnele distinctive ,cu exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta ,numai in timpul serviciului. sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului. sa execute intocmai dispoziltiile sefilor ierarhici ,cu exceptia celor vadit nelegale ,si sa fie respectuos in raporturile de serviciu. sa respecte consemnul general si particular al postului.

Personalul de paza este obligat ca pe timpul serviciului sa poarte uniforma cu insemnele specifice societatii de paza si protectie ,avand in dotare mijloacele defensive de aparare si interventie. PROCEDEU DE PAZA

agentul executa serviciul de paza prin observare ,ascultare ,supraveghere si patrulare in sectorul de paza. INDATORIRI SPECIFICE

asigura paza si securitatea obiectivului. nu permite accesul in obiectiv a clientilor cu vadite manifestari antisociale. In situatia incercarii patrunderii altor persoane ,agentul de paza va anunta de urgenta benefeciarul ,permitand accesul numai cu aprobarea acestuia. intervine in caz de incendii sau alte situatii grave ce apar in timpul serviciului. interzice lasarea spre pastrare in raza postului ,a obiectelor de orice fel daca nu sunt in interes de serviciu. raporteaza operativ benefeciarului eventualele nereguli inregistrate in interiorul sediului ,chiar daca nu fac parte din consemnul postului. executa la cererea beneficiarului controale asupra documentelor si bagajelor clientilor. orice eveniment produs in obiectiv pe timpul executarii serviciului ,va fi adus imediat la cunstinta proprietarului si conducerii

Modul de actiune in diferite situatii


A. IN CAZUL UNUI ATAC ARMAT CU ACTIUNE DIRECTA:

Declanseaza alarma ,anunta beneficiarul si mentine legatura permanenta cu dispeceratul societatii de paza in vederea asigurarii fluxului de informatii. Conducerea obiectivului solicita sprijin profesional si calificat apeland telefonul gratuit <<112>>. Indentifica zona de actiune si limiteaza ,pe cat posibil accesul atacatorilor spre alte zone din obiectiv. Pana la sosirea fortelor de interventie agentul ,impreuna cu beneficiarul vor lua masuri de protectie si evacuare a personalului aflat in zonele neafectate.

B. IN CAZUL UNUI ATAC CU LUARE DE OSTATICI:

Agentul procedeaza la efectuarea acelorasi operatiuni ,incercand pe cat posibil protejarea vietii si integritatii ostaticilor prin evitarea masurilor care sa provoace atacatorii la acte de violenta. Pentru rezolvarea unei astfel de situatii se solicita sprijinul fortelor specializate ale Politiei sau Brigazii Antiteroriste din cadrul S.R.I. In momentul declansarii atacului trebuie sa declanseze cat mai repede posibil alarma.

C. IN CAZUL UNUI ATAC ARMAT CU ATIUNE INDIRECTA - DESCOPERIREA UNUI COLET SUSPECT A FI <<BOMBA>> ,ORI PRIMIREA UNEI AMENINTARI CU <<BOMBA IN OBIECTIV>> - PROCEDURA ESTE URMATOAREA:

Sa indentifice coletul suspect ,sa marcheze locul fara a atinge coletul si sa indeparteze orice persoana din zona. Pana la sosirea fortelor de interventie ,beneficiarul ,solicta deconectarea instalatiilor de energie electrica ,de gaze si de apa din zona ,iar firma de paza ii sprijina pe acestia in luarea masurilor de evacuare si protejare a valorilor. In cazul amenintarii prin mesaj telefonic ,agentul de paza si beneficiarul obiectivului vor cere repetarea mesajului si-l vor inregistra audio in vederea folosirii lui ca mijloc de proba in cadrul cercetarii evenimentului.

D. INCERCAREA DE PATRUNDERE FRAUDULOASA IN OBIECTIV SAU FORTAREA ACCESULUI IN ZONE INTERZISE:


Personalul de paza ,anunta managerul local si intervine la blocarea accesului in obiectiv Inspecteaza zona ,verifica cauza declansarii alarmei ,opreste din actiune persoanele surprinse in flagrant si ii pune in imposibilitatea de a parasi zona. Daca faptuitorul opune rezistenta ,folosind mijloacele din dotare ,agentul procedeaza la imobilizarea acestuia in conditiile prevazute de lege. Daca motivul faptei este incercarea de sustragere de valori ,bunuri materiale sau documente

- Izoleaza campul infractional si indentifica eventualii martori. - Preda faptuitorii managerului local sau echpelor de interventie rapida a prestatorului ,carora le cedeaza initiativa in definitivarea cazului.

Model RAPORTUL CONDUCATORULUI DE MUNCA cu privire la abaterea disciplinara savrsita de un salariat din subordinea sa Numele si prenumele salariatului Departamentul Data la care a avut loc abaterea disciplinara .. Abaterea disciplinara: Descrierea modului cum s-a produs abaterea disciplinara : Abaterea disciplinara : s-a mai repetat nu s-a mai repetat Masura corectiva propusa:

Avertisment scris : .. Reducerea salariului de baza cu : 5% 10 % pe o perioada de 1 , 2 , 3 luni Incetarea disciplinara a contractului individual de munca .. Prezentul raport a fost ntocmit de : Numele si prenumele superiorului .. Functia .. Semnatura .. Data ntocmirii : .

Inregistrat la Registratura Societatii

sub nr. din data de ..

Raspunde Citeaza Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/forum %7CdisplayTopicPage/topicID_149729/Referat-sanctiune-disciplinara.html#ixzz1Fcyk5TzC

S-ar putea să vă placă și