Sunteți pe pagina 1din 47

Capitolul 4

STUDII DE CAZ CAZUL I

Date stabile generale Nume:D Prenume: A Vârsta: 31 ani

Sex: feminin Stare civilă: căsătorită, doi copii Mediul de provenienţă: rural Date stabile individuale

a. Caracteristici individuale Rasa: albă Naţionalitate: română Limbă vorbită: română Religie: ordodoxă Ocupaţia: vânzătoare Cultura: 12 clase

b.Obiceiuri şi gusturi personale: alimentaţie mixtă; preferă carnea de porc, pasăre, produse lactate, dulciuri, fructe, în special merele. Nu consumă toxice, decât ocazional. Ritm de viaţă: normal.

c.

Relaţii sociale – Reţeaua de susţinere: familia (soţul şi cei doi copii), rudele şi

prieteni.

d.

Relaţii fizice şi reacţionale: grup sanguin: A II, Rh pozitiv, nu are proteze, nu este

alergică

e. Elemente biografice în legătură cu sănătatea: în copilărie a avut varicelă, colici renale repetate de doi ani.

Date variabile

a) Date fizice (în momentul internării)

- Temperatura: 36,6 0 C

- T.A. : 140-80 mm Hg

- Puls: 80 pulsaţii/minut

- Respiraţie: 17 respiraţii/minut

- Diureza: 1100 ml/24h

- Scaun: 1 scaun/zi

- G = 70 kg

- Î =1,68 m

b. Date psiho-sociale

- apetit: scăzut

- somn agitat, întrerupt din cauza durerii

- poziţia bolnavului este ghemuită

- faţa exprimă durere, tristeţe, ochi încercănaţi

- dureri colicative renale la micţiune, datorită eliminărilor de calculi renali

- capacitatea de comunicare păstrată

- pacienta este conştientă, orientată temporo-spaţial

- oboseala este pregnantă -are o uşoară stare depresivă, anxioasă

EXAMEN FIZIC –ASISTENT

Sistem neuro- muscular: bolnava este conştientă, orientată temporo-spaţial, prezintă dureri colicative lombare: tonusul muscular este normal reprezentat. Sistem respirator: funcţia respiratorie nu este alterată, numărul respiraţiilor este de 17 resp./min, toracele normal conformat. Tipul respiraţiei este costal superior, ritmul regulat, amplitudine normală. Sistem cardio-vascular: zgomote cardiace titmice, fără modificări, puls bine bătut 80 pulsaţii/min, T.A. – 140/80 mm Hg. Sistem digestiv: greutatea bolnavei este de 70 Kg, înălţimea de 1,68 m Cantitatea de lichide consumate: 1500 ml/24h iar cantitatea de lichide eliminate: 1200 ml/24h, abdomenul este suplu, elastic, sensibil la palpare, dentiţia bună, cavitatea bucală liberă. Tegumente şi mucoase: normal colorate, pielea este intactă, fără modificări. Sistem emoţional: pacienta este neliniştită, agitată, expresia feţei exprimă suferinţă, nu se poate adapta statutului de pacient. Face faţă cu greutate stării actuale de boală, dar este sociabilă, dornică să cunoască şi să înveţe despre boală şi posibilităţile de tratament.

Date culese din Foaia de Observaţie clinică

Data internării: 12.01.2001

Data externării: 21.01.2002

Diagnostic de trimitere: Colică renală dreaptă

Diagnostic de internare: Litiază renală dreaptă cu hidronefroză gradul II. Infecţie urinară

Motivele internării: dureri colicative lombare, cu iradieri în flancuri şi fosa iliacă

dreaptă, anxietate.

Istoricul bolii: Circumstanţe de apariţie: boala datează de aproximativ doi ani. Criza

actuală debutând brusc cu dureri colicative insuportabile care n-au cedat la antispasticele şi

antialgicile obişnuite (Scobutil, Papaverină, Algocalmin).

Antecedente heredo-colaterale: mama hipertensivă, tatăl cardiac.

Antecedente personale: în copilărie a avut varicelă, colică renală în urmă cu doi ani.

EXAMEN CLINIC GENERAL (efectuat de medic)

Tegumente şi mucoase: facies crispat

Sistem musculo-adipos: bine reprezentat

Aparat locomotor: integru, mobil

Aparat respirator: torace simetric, sonoritate pulmonară, murmur vezicular prezent

Aparat cardio-vascular: fără modificări, şoc apexian în spaţiul V intercostal stâng,

zgomote cardiace ritmice, bine bătute, fără sufluri patologice, TA 140-80 mmHg, Puls: 80

puls/min

Aparat digestiv: abdomen moale, sensibil, dureros paraombilical drept, ficat şi splină în

limite normale, tranzit intestinal normal.

Aparat uro-genital: loje renale sensibile la percuţie şi palpare, micţiuni spontane reduse

cantitativ.

Sistemul nervos: pacienta este conştientă, orientată temporo-spaţial, reflexe

osteotendinoase normale şi simetrice

INVESTIGAŢII DE LABORATOR

Nr

Data

Analiza cerută

Valoarea obţinută

Valoarea normală

crt

1

12.01.200

HEMOGLOBINĂ

13,2 g%

14-16 g%

1

2

LEUCOCITE

7400 mm 3 80 mg% 46 g% 14-32 mm

5000-10.000 mm 3 80-120 mg% 45 g% 1h: 8-12 mm

2 h: 12-20 mm 0,50 mg% 3-5 mg% 0,6 mg-1,3 mg% 0-5 UML

3

GLICEMIE

4

HEMATOCRITUL (V.E.P)

5

VSH

6

UREE

23 mg%

7

ACID URIC

4,8 mg%

8

CREATININA

1,2 mg%

9

TYMOL

4 UML

 

Se recoltează urină pentru:

 

Nr

Data

Analiza cerută

Valoarea obţinută

Valoarea normală

crt

1

13.01.200

ALBUMINA

Pozitiv

Negativ

1

2

PUROI

Negativ Negativ Negativ Negativ Frecvente cristale

Negativ Negativ Negativ Negativ 1-2 hematii, rare

3

UROBILINOGEN

4

GLICOZURIE

5

BILIRUBINA

6

SEDIMENT

 

de oxid de Ca

leucocite şi celule

 

epiteliale

7

UROCULTURA

Negativ

Negativ

B. Analiza, interpretarea şi departajarea datelor

N

Nevoia

Manifestări de

Manifestări de

Sursa de dificultate

r

fundamentală

independenţă

dependenţă

cr

t

1.

A respira şi a avea

-respiraţia =18 r/min

o bună circulaţie

-respiraţie profundă de

 

tip costal

-

-

superior

-amplitudine normală

-pulsul=80 p/min

-T.A. =140/80 mm Hg

2.

A bea şi a mânca

-dentiţie bună

- inapetenţă

-anxietate

 

-reflex de deglutiţie

- ingestie de alimente

- durere

prezent

ce nu satisfac nevoile

-alimentaţie

organismului

insuficientă

- greutate sub normal

- mese echilibrate

-slăbiciune, oboseală

-lipsă de cunoaştere a

alimentelor permi-se,

interzise şi înlo-

cuitorii regimului

3.

A elimina

- dificultate de a

-deficit de producere

 

elimina

a

urinii

 

_

- durere la micţiune

-insuficenta cunoa-

 

- micţiuni frecvente în

ştere a mijloacelor

cantităţi mici

eficace de a elimina

- retenţie urinară

-modificarea integ-

 

rităţii căilor urinare

4.

A se mişca şi a

- tonus muscular păstrat

 

avea o bună

- postură adecvată

postură

- exerciţii fizice

 

-

-

5

A dormi şi a se

- dificultate de a

-

micţiuni frecvente

odihni

dormi

-dureri la micţiune

 

- ore de somn

-anxietatea

 
 

_

 

insuficiente

-

nelinişte faţă de

- treziri frecvente

diagnostic, tratament

- somn agitat

-

neacceptarea bolii

- iritabilitate

-

nervozitate

- slăbiciune, oboseală

 

- astenie

6

A se îmbrăca şi a

- mobilitate articulară

 

_

_

se dezbrăca

-tonus muscular normal

 
 

-

veşminte alese după

gust, adecvat climatului

 

-preferinţe vestimentare

7.

A menţine

- T=36,6 0 C

temperatura

- piele de culoare roz

corpului în limite

- transpiraţii minime

 

-

-

normale

N

Nevoia

Manifestări de

Manifestări de

Sursa de

r

fundamentală

independenţă

dependenţă

dificultate

cr

t

8.

A

fi curat îngrijit,

- păr curat

 

a proteja

- fose nazale libere

tegumentele şi

- dentiţie completă

 

-

-

mucoasele

- mucoasa bucală umedă

 
 

- unghii, piele curată

- o baie pe zi

9.

A evita pericolele

-

agitaţie

-

nelinişte faţă de

 

-

durere în loja renală

diagnostic

 

-

dreaptă

- stres

 

-

facies crispat

- modificarea

-

insomnie

integrităţii căilor

-

anxietate, stres

urinare

-

nelinişte, preocupare

-proces inflamator

 

şi infecţios

1

A comunica

- îşi exprimă uşor nevoile,

 

0

dorinţele, emoţiile

-

limbaj clar, precis

-

-relaţie armonioasă în

 

-

familie

 

1

A-ţi practica

-foloseşte obiecte

1

religia

religioase

 

-se roagă, citeşte biblia

-

-

-asistă la ceremonii

 

religioase

1

A

fi preocupat în

-

are dorinţa de a se realiza

2

vederea realizării

-dragoste faţă de munca şi

-

-

 

realizările obţinute

 

-dragoste faţă de cei din jur

şi recunoştinţă

1

A

se recreea

- plimbări

3

-

exerciţii fizice uşoare

-

-

- stare de relaxare a unei

tensiuni nervoase

1

A învăţa cum să-ţi

- interesul de a învăţa, de

-cunoştinţe

-lipsa de

4

păstrezi sănătatea

a-şi însuşi cunoştinţele

insuficiente despre

informaţie

 

deprinderile, informaţi

boala, despre

- nelinişte faţă de

despre boala sa,

prevenirea ei

diagnostic şi

tratamentul necesar

-necunoaşterea trata-

tratament

obţinerii unei stări de bine.

mentului preventiv al

- neînţelegerea

 

bolii şi al regimului

informaţiei

alimentar

-inaccesibilitatea

informaţiei În urma interpretării şi departajării datelor culese de la primul caz luat în studiu am

constatat că au fost alterate următoarele nevoi:

Nevoia de a bea şi a mânca

Nevoia de a elimina

Nevoia de a dormii şi a se odihni

Nevoia de a evita pericolele.

Nevoia de a învăţa cum să-ţi păstrezi sănătatea.

C.STABILIREA DIAGNOSTICULUI DE NURSING

N

Nevoia

Problema de

Surse de dificultate

Manifestări de

Diagnostic de

r

fundamentală

dependenţă

dependenţă

nursing

cr

alterată

t

1.

A bea şi a mânca

- alimentaţie

- anxietate

- inapetenţă

Alimentaţie

 

neadecvată

- durere

- ingestie de

insuficientă

 

- alimentaţie

alimente ce nu

calitativ şi

insuficientă

satisface nevoile

cantitativ

- dezgust alimentar

- slăbiciune, oboseală

- lipsa de cunoaştere a

alimentaţiei permise

organismului

- scăderea greutăţii

- mese

neechilibrate

2. A elimina

- alterarea

regimului -insuficienta cuno-

- nu respectă dieta -durere la micţiuni

-Eliminare

eliminării

 

aştere a mijloacelor

-dificultate de a

urinară în

 

eficace de a elimina

urina

cantitate şi

 

-deficit de producere

-micţiuni frecvente

calitate

 

a urinii

în cantităţi mici

 

-

modificarea integ-

-urină tulbure

3. A dormi şi a se

-incapacitatea de

rităţii căilor urinare -micţiuni frecvente

-dificultatea de a

Insomnie

odihni

a

se odihni

-dureri la micţiune

dormi

 

-anxietate

-ore insuficiente de

-nelinişte

somn

-neacceptarea bolii

-trezire frecventă

-insuficienta

-somn agitat

 

cunoaştere a

-nelinişte

mijloacelor de somn

4. A evita

-

durere

- nelinişte faţă de

- facies crispat

Durere

pericolele

diagnostic

- gemete

 

- micţiuni frecvente

- hipotensiune

 

-

anxietate

- dureri la micţiune

arterială

 

- dureri puternice la

- iritabilitate

Anxietate

 

migrarea calculilor

- tahicardie

şi la eliminarea lor

 

- lipsa de încredere în

 
 

sine

 

- anxietate

 

5. A învăţa cum să-

-

deficit de

- inaccesibilitatea de

- anxietate

Insuficientă

şi păstreze

cunoştinţe

 

informaţii

- cunoştinţe

cunoaştere

sănătatea

- nelinişte faţă de

diagnostic,

tratament,

procedurile de

diagnosticare

insuficiente faţă

de boală, de prevenirea ei

D. STABILIREA PLANULUI DE NURSING ŞI IMPLEMENTAREA LUI

N

Diagnostic

Obiective

Intervenţii autonome - delegate

Evaluare

r

de nursing

cr

t

1.

Durere

Pacienta să-şi

-

liniştesc pacienta, încurajând-o că-i va

După 2h

 

exprime diminuarea

trece durerea;

durerea a cedat

 

Anxietate.

durerii în decurs de

-

sfătuiesc pacienta să-şi găsească o poziţie

în intensitate.

 

2 h.

antalgică;

După 30

Pacienta să

- examinez pacienta cu atenţie;

minute durerea

beneficieze de

- explorez cauza durerii;

a cedat parţial

siguranţă fără

-evaluez caracteristicile durerii, localizare,

la admini-

accidente.

intensitate, factori care-i cresc sau

strarea de

Pacienta să

diminuează intensitatea durerii;

Fortral.

beneficieze de

-

utilizez mijloace suplimentare pentru

siguranţă psihică

reducerea durerii, băi calde, dacă este

 

pentru înlăturarea

indicat;

stării de anxietate

- ajut pacienta în deplasările sale la nevoie

pe toată perioada

- pentru diminuarea durerii ajut pacienta în

spitalizării.

activitatea zilnică: alimentaţie, hidratare,

 

igienă, mobilizare

-

administrez antispastic, antialgice

(papaverină, scobutil, piafen, fortral).

 

2.

Eliminare

-pacienta să aibă

-

explic pacientei că trebuie să existe o

Pacienta nu

urinară

micţiuni spontane

relaţie între nevoia de a bea, a mânca,

resuşeşte să

insuficientă

în 48 h.

elimina, pentru a-şi putea stabili propriul

aibă micţiuni

în calitate şi

orar de ingestie şi eliminare;

spontane în

cantitate

-

învăţ pacienta poziţia corectă pentru

48h, numai cu

 

uşurarea micţiunii şi golirea completă a

ajutorul

vezicii urinare

Furosemidului.

- îi stimulez evacuarea globului vezical

(introduc sub pacientă un bazinet cald, pun

comprese calde pe regiunea pubiană

- fac bilanţul hidric

- la indicaţia medicului administrez

N

Diagnostic

Obiective

diuretice (Furosemid) Intervenţii

Evaluare

r

de nursing

cr

t

3.

Alimentaţie

-pacienta să aibe

-

calculez raţia alimentară echilibrată în

-pacienta

insuficientă

trei mese /zi

funcţie de numărul de calorii şi regim

consumă 3

calitativ şi

-să bea 2000 ml

alimentar;

mese/zi şi bea

cantitativ

lichide în 24h

-

stabilesc regimul dietetic corespunzător

2000 ml ceai în

 

-pacienta să fie

produse lactate, fructe, legume, proteine

24h.

echilibrată

în cantităţi limitate;

hidroelectrolitic şi

-

interzic să consume carne de miel,

acido bazic în

conserve de carne, brânzeturi

 

decurs de 24h.

nefermentate;

 

-

asistenta face zilnic bilanţul hidric

măsurând cu conştinciozitate ingestia şi

 

excreţia;

-cântăresc zilnic pacienta;

-

corectez dezechilibrul hidric, prin

hidratarea sau reducerea aportului de

- pacienta este

lichide şi electroliţi în funcţie de

echilibrată

ionograma mică şi urinară;

hidroelectrolitic

-

corectez dezechilibrul acido-bazic în

şi acido bazic

funcţie de rezerva alcalină;

după 24 h

-

rog pacienta pe lângă ceaiul de

dimineaţă pe parcursul zilei să consume

 

încă 2000-2500 ml lichide în special ceai

din cozi de cireşe.

4.

Insomnie

- pacienta să

-

rog pacienta să-şi golească vezica

-pacienta doarme

 

beneficieze de

urinară înaintea culcării;

în timpul nopţii

somn atât calitativ,

-

identific prin discuţii cu pacienta care

5 h

cât şi cantitati, să

este cauza insomniei şi îmi spune că nu

-pacienta a

doarmă 6-8h fără

doarme din pricina durerii, nu se poate

beneficiat de

 

întreru-pere în

acomoda cu somnul în spital;

confort fizic şi

aproximativ 3-4

- învăţ pacienta tehnici de relaxare;

psihic în tot

 

zile

- îi asigur odihna şi liniştea;

timpul

 

-

pacienta să

- creez condiţii optime de somn, prin

spitalizării

beneficieze de

schimbarea lenjeriei patului şi întinderea

confort fizic şi

ei, aerisirea salonului

psihic pentru a se

-

administrez Diazepam înainte de

odihni bine din

culcare cu 30 minute.

 

primele 3 zile de la

 

internare.

N

Diagnostic

Obiective

Intervenţii

Evaluare

r

de nursing

cr

t

5.

Insuficientă

-

pacienta să

-

explorez nivelul de cunoştinţe al

-pacienta

Cunoaştere

acumuleze noi

pacientei privind boala

înţelege

 

cunoştinţe, pe tot

-

modul de manifestare, măsurile

informaţiile

parcursul

preventive şi curative, modul de

primite, şi-a

spitalizării

participare la intervenţii şi procesul de

îmbogăţit

-

pacienta să

recuperare;

cunoştinţele

dobândească

-

verific dacă a înţeles mesajul corect

despre boala sa

atitudini, obiceiuri

şi dacă şi-a însuşit noile cunoştinţe;

pe perioada

şi deprinderi noi

- să aibă un mod de viaţă raţional;

spitalizării

- să-şi mărească rezistenţa organi-

- pune în

smului prin consum de fucte, legume şi

aplicare noile

activitate în aer liber

cunoştinţe

-

conştientizez pacienta de necesitatea

acumulate

E. Alimentaţia bolnavului

intervenţiei chirurgicale

- această muncă de educaţie pentru

sănătate o fac prin conversaţie, ocazie

cu care şi verific dacă înţelege ceea ce

îi explic.

Alimentaţia raţională reprezintă aportul unor alimente în concordanţă cu nevoile organismului, diferenţiate după vârstă, muncă, stare de sănătate sau de boală, stare fiziologică. Alimentaţia echilibrată asigură integral factorii nutritivi necesari în raport energetic pentru existenţă. Glucidele şi lipidele sunt substanţele energetice iar proteinele deţin rolul primordial între substanţele plasmatice.

Principiile alimentaţiei

asigurarea raportului de vitamine şi săruri minerale necesar metabolismului normal, creşterii şi celorlalte funcţii favorizează procesul de vindecare prevenirea unor evoluţii nefavorabile în boli latente, transformările bolilor acute în cronice şi apariţia recidivelor. consolidarea rezultatelor terapeutice obţinute prin alte tratamente.

TRATAMENTUL DIETETIC AL LITIAZEI RENALE

Tratamentul dietetic al Litiazei Renale depinde de tipul calculozei dar au însă şi unele indicaţii generale comune. urina fiind soluţia din care se depun precipitaţiile de care vor da calculul, va trebui crescută cantitativ, astfel încât să depăşească 2000 ml în 24h. Aceasta se poate obţine prin lichide obişnuite sau prin tratament cu ape minerale. Ora când sunt ingerate lichidele are o mare importanţă. Este preferebil ca ele să fie băute înafara meselor sau seara şi dimineaţa pe nemâncate. se va evita supraalimentaţia, preferându-se un regim hipocaloric. Se recomandă exerciţii

fizice.

se recomandă reducerea aportului de calciu, având în vedere rolul acestuia în formarea Litiazei renale. În Litiaza urică, tratamentul dietetic este lacto-fructo-vegetarian şi alcalinizant.

În Litiaza oxalică tratamentul dietetic implică în primul rând o ingestie crescută de lichide. Vom exclude din alimentaţia pacientului alimentele bogate în glucide, în calciu şi acidifiant. Litiaza calcică necesită unele măsuri dietetice cum ar fi: asigurarea unei diureze optime, regim hiposodat şi acidifiant, alimente sărace în calciu. Litiaza fosfatică impune dezinfectarea urinei şi apoi un tratament acidifiant. Dieta va fi acidifiantă, bogată în pâine albă, făinoase, grăsimi (fără excese), reducând concomitent alimentele bogate în calciu.

CALCULAREA RAŢIEI ALIMENTARE

Raţia alimentară poate fi exprimată în calorii, factori nutritivi şi în alimente. Necesarul de proteine este de 1 gr. /kg corp/zi. Necesarul de lipide este de 1 gr. /kg corp/zi. Necesarul de glucide este de 4-7 gr. /kg corp/zi.

1 gr. proteine = 4,1 calorii

1 gr. glucide = 4,1 calorii

1 gr. lipide = 9,1 calorii

Calcularea unei raţiii alimentare a unui pacient cu greutatea =70 kg:

Proteine: 1 gr /kg corp 24h Lipide: 1 gr /kg corp 24h Glucide: 4 gr /kg corp 24h

Necesarul de calorii:

70 x 1 = 70 gr. proteine /zi 70 x 1 = 70 gr. lipide /zi 70 x 4 = 280 gr. glucide /zi

70

g proteine/zi

70 x 4,1 = 287 calorii

70

g lipide/zi

70 x 9,1 = 637 calorii

280 g glucide/zi

280 x 4,1 = 1148 calorii

Necesarul total de calorii/zi al pacientei D.A. este de 2072 calorii.

Meniul pe o zi la pacienta D.A.

Timpul

Denumirea

de

alimentului

Alimentul

Canti-

P

G

L

Calorii

administrare

 

tatea

 

Dimineaţa

Ceai de plante

Ceai de plante

250

ml

Pâine

Pâine

50 g

Şuncă slabă

Zahăr

10 g

Total

Şuncă slabă

50 g

19

35

13

30 g

Prânz

Felul I

Morcovi

100

g

Supă de zarzavat cu

Ţelină

25 g

fidea

Cartofi

50 g

 

Roşii

50 g

Ulei

5 g

Fidea

50 g

Total

5

25

5

173

 

Felul II

Carne de vită

150

g

Şniţel dietetic cu

Făină

15 g

salată de ardei

Ulei

10 g

 

Ardei gras

200

g

Pâine

50 g

Total

58

40

27

576

Cină

Cartofi

Cartofi

100

g

Salată verde

100

g

Fructe

Piersici

150

g

Total

3

7

-

50

30

16

7

264-36

 

F. TRATAMENTUL MEDICAMENTOS

 

N

DATA

Denumire medicament

Doza administrată

Calea de

 

r

administrare

cr

t

1.

12.01.2001

SCOBUTIL compus

2 fiole

i.v.

 

PAPAVERINĂ

4 fiole

i.m.

PIAFEN

1 fiolă

i.m.

2.

13.01.2001

FUROSEMID

1 fiolă

i.v.

 

GLUCOZĂ 10%

în pungi

i.v. perfuzie

CYSTENAL

3xzi 5 picături

oral

PAPAVERINĂ

2 fiole

i.m.

3.

14.01.2001

SCOBUTIL compus

1 fiolă

i.v.

 

PIAFEN

1 fiolă

i.m.

GLUCOZĂ 10%

1 pungă

i.v. perfuzie

CYSTENAL

3xzi 5 picături

oral

PAPAVERINĂ

1 fiolă

i.m.

4.

15.01.2001

ROMERGAN

1 comprimat/zi

oral

 

PIAFEN

1 fiolă

i.m.

SCOBUTIL compus

1 fiolă

i.v.

5.

16.01.2001

ROMERGAN

1 comprimat/zi

oral

 

PIAFEN

1 fiolă

i.m.

SCOBUTIL compus

1 fiolă

i.v.

6.

17.01.2001

ROWATINEX

3x5 picături

oral

 

AMPICILINĂ 500 mg

4x1 flacoane

i.m.

FUROSEMID

1

capsulă

oral

7.

18.01.2001

ROWATINEX

3x5 picături

oral

 

SCOBUTIL compus

1 fiolă

i.v.

FUROSEMID

1 capsulă

oral

AMPICILINĂ 500 mg

4x1 fl.

i.m.

8.

19.01.2001

AMPICILINĂ 500 mg

4x1 fl.

i.m.

 

ROWATINEX

3x5 picături

oral

FUROSEMID

1 fiolă

i.v.

SCOBUTIL compus

1 fiolă

i.v.

PIAFEN

1 fiolă

i.m.

9.

20.01.2001

PIAFEN

1 fiolă

i.m.

 

AMPICILINĂ 500 mg

4x1 fl

i.m.

FUROSEMID

1 capsulă

oral

SCOBUTIL compus

1 fiolă

i.v.

1

21.01.2001

PAPAVERINĂ

2 fiole

i.m.

0.

AMPICILINĂ 500 mg

4x1 fl.

i.m.

ROWATINEX

3x5 picături

oral

SCOBUTIL compus

1

fiolă

i.v.

FUROSEMID

1 capsulă

G. Tehnică legată de cazul nr.1

radiografia renală simplă

oral

Reprezintă explorarea radiologică fără substanţe de contrast, care poate evidenţia conturul şi poziţia rinichilor, calculi renali, uretrali sau vezicali, radioopaci (care conţin săruri de Ca).

Materiale necesare:

cărbune medicinal; ulei de ricin; materiale necesare efectuării unei clisme evacuatoarii. Etape de execuţie:

Pregătirea materialelor Se pregătesc toate materialele necesare menţionate mai sus. Pregătirea psihică a pacientului

Se anunţă pacientul şi se explică importanţa tehnicii pentru stabilirea diagnosticului. Se explică pacientului tehnica investigaţiei şi regimul alimentar pentru reuşita acestuia.

3. Pregătirea alimentară a pacientului.

Cu 2-3 zile înaintea examinării, pacientul consumă un regim uşor de digerat, fără alimente care dau reziduri multe şi conţin celuloză (fructe, legume, zarzavaturi, paste făinoase, pâine) şi apoi gazoase. În seara precedentă examenului pacientul va consuma o cană de ceai şi pâine prăjită. În ziua de examinare, pacientul nu mănâncă şi nu consumă lichide înaintea examenului. După examen, pacientul poate consuma regimul său obişnuit.

4. Pregătirea medicamentoasă a pacientului

Cu 2 zile înaintea examinării se administrează cărbune animal şi TRIFERMENT câte 2 tb. De 3 ori/zi. În seara precedentă zilei de radiografie, se administrează 2 linguri de ulei de ricin.

În dimineaţa zilei examinării, se efectuează o clismă cu apă călduţă.

5. Participarea la examen

Pacientul este condus la serviciul de radiologie, este ajutat să se dezbrace şi va fi aşezat

în decubit dorsal pe masa radiologică.

După efectuarea radiografiei, pacientul este ajutat să se îmbrace, să se întoarcă în salon, unde va fi instalat în pat.

Examinări paraclinice Radiologice: Rx abdominal pe gol, opacificarea neomogenă, segment latero-renal stâng.

EVALUAREA FINALĂ A CAZULUI Nr.1

Pacienta D.A. în vârstă de 31 ani, cu repetate colici renale în antecedente, se internează după ce a urmat tratament ambulator cu scobutil compus, piafen, papaverină, dezinfectante urinare. După acest tratament durerile din regiunea lombară n-au cedat. În urma examenelor clinice s-a stabilit diagnosticul de certitudine: Litiază renală dreaptă. Colică renală dreaptă. Infecţie urinară. Pacientei i s-a administrat la serviciul de urgenţă, tratamentul de urgenţă: algocalmin, papaverină, scobutil compus, papaverină. Durerile colicative n-au cedat complet, decât după administrarea unei fiole de mialgin intramuscular. După ce s-a liniştit pacienta, i s-a întocmit foaia de observaţie clinică, apoi a fost internată în secţia Interne a Spitalului Judeţean din Bistriţa. În urma îngrijirilor date, conform planului de Nursing stabilit şi în urma tratamentului medicamentos recomandat, pacienta evoluează favorabil. În a 12-a zi de tratament, elimină 7 calculi mici, de 2-3 mm fiabili. Se externează în stare ameliorată, reuşind să aibe micţiuni spontane, să-şi golească complet vezica, să nu mai fie anxios, având un vocabular de cunoştinţe bogat despre boala sa, cu metode profilactice şi curative, pe care le va aplica în practică. Se externează cu următoarele recomandări:

regim alimentar echilibrat; consum de lichide: 2,5 litri/zi; evitarea efortului fizic, frigului şi umezelii; menţinerea unui pH urinar: 6-6,5; tratament cu: Rowatinex, Nefrix, Papaverină, Scobutil compus la nevoie; control în policlinică.

Prezentarea CAZULUI Nr. 2

A. Culegerea datelor

1. Date stabile

Date stabile generale Nume:V Prenume: L Vârsta: 45 ani Data naşterii: 4 aprilie 1953 Sex: masculin

Stare civilă: căsătorit, un copil Mediul de provenienţă: urban Date stabile individuale

a. Caracteristici individuale

Rasa: albă Naţionalitate: română Limbă vorbită: română Religie: ordodoxă Ocupaţia: tâmplar Cultura: şcoală medie b.Obiceiuri şi gusturi personale: alimentaţie mixtă; preferă carnea de porc şi de pasăre, consumă o cafea pe zi fumează 10 ţigări pe zi, consumă alcool ocazional. Ritm de viaţă:

normal.

c. Relaţii sociale – Reţeaua de susţinere: soţie şi un copil, locuieşte într-o casă corespunzătoare.

d. Relaţii fizice şi reacţionale: grup sanguin: A II, Rh pozitiv, nu are proteze, poartă

ochelari.

e. Elemente biografice în legătură cu sănătatea: în copilărie a avut rujeolă, a suferit de

apendicectomie la vârsta de 20 de ani, operat de hemoroizi în urmă cu 10 ani, colici renale

repetate de 3 ani.

2. Date variabile

a) Date fizice (în momentul internării)

Temperatura: 36 0 C T.A. : 125-80 mm Hg Puls: 80 pulsaţii/minut Respiraţie: 16 respiraţii/minut Diureza: 1100 ml/24h Scaun: 1 scaun/zi G = 75 kg Î =1,98 m b. Date psiho-sociale apetit: scăzut somn agitat, întrerupt din cauza durerii poziţia bolnavului este ghemuit faţa exprimă durere, agitaţie, ochi încercănaţi, privire anxioasă dureri renale puternice cu iradiere spre organele genitale şi faţa internă a coapsei; capacitatea de mişcare bună pacientul este conştient, orientat temporo-spaţial oboseală, anxietate

EXAMEN FIZIC –ASISTENT

Sistem neuro- muscular: pacientul este conştient, orientat temporo-spaţial, prezintă dureri colicative lombare: tonusul muscular slab reprezentat. Sistem respirator: funcţia respiratorie nu este alterată, respiraţia este normală. Tipul respiraţiei este costal inferior, ritmul regulat, amplitudinea normală, nu prezintă tuse sau expectoraţie. Sistem cardio-vascular: zgomote cardiace titmice, puls bine bătut, 80 pulsaţii/min, T.A. – 125/80 mm Hg. Sistem digestiv: greutatea pacientului este de 75 Kg, înălţime 1,98 m. A pierdut în greutate din cauza inapetenţei. Cantitatea de alimente consumate nu este suficientă nevoilor organismului. Cantitatea de lichide consumate este de aproximativ 1400 ml/24h iar cantitatea de lichide eliminate: 1200 ml/24h, abdomenul este suplu, elastic, sensibil la palpare, dentiţia bună, cavitatea bucală liberă. Tegumente şi mucoase: normal colorate, pielea este intactă, fără modificări.

Sistem emoţional: pacientul este neliniştit, agitat, expresia feţei exprimă suferinţă. Consideră boala ca o pedeapsă, nu se poate adapta statutului de pacient. Se consideră o victimă. Date obţinute din Foaia de Observaţie clinică. Data internării: 13.05.2001 Data externării: 21.05.2002 Diagnostic de trimitere: Colică renală bilaterală Diagnostic de internare: Litiază renală dreaptă Motivele internării: dureri colicative în regiunea lombară, cu iradieri spre organele genitale şi faţa internă a coapsei, disurie, astenie, adinamie, polakinurie. Istoricul bolii: - pacientul cu repetate colici renale în antecedente, a urmat tratamentul la domiciliu cu piafen, papaverină, dezinfectante urinare.Au persistat durerile în regiunea lombară şi a fost trimis la spital pentru internare. Antecedente heredo-colaterale: părinţi decedaţi, tatăl a suferit de hipertensiune arterială. Antecedente personale: în copilărie a avut rujeolă, la vârsta de 20 de ani a avut apendicectomie, la 35 ani a fost operat de hemoroizi, colici renale în ultimii 3 ani.

EXAMEN CLINIC GENERAL Tegumente şi mucoase: normal colorate Sistem musculo-adipos: slab reprezentat Aparat locomotor: integru, mobil Aparat respirator: torace simetric, sonoritate pulmonară, murmur vezicular prezent Aparat cardio-vascular: şoc apexian în spaţiul V intercostal stâng, pe linia medio- claviculară, zgomote cardiace ritmice, bine bătute, fără sufluri patologice, TA 125-80 mmHg, Puls: 80 puls/min Aparat digestiv: abdomen suplu, sensibil la palpare în hipegastru. , Ficat şi splină în limite normale, loje renale dureroase, cavitatea bucală liberă Sistemul nervos: pacientul este conştient, orientat temporo-spaţial, ROT prezente şi simetrice

INVESTIGAŢII DE LABORATOR

Nr

Data

Analiza cerută

Valoarea obţinută

Valoarea normală

crt

1

13.05.2001

HEMOGLOBINĂ

12,7 g% 8000 mm 3 24-41 mm

14-16 g% 4000-10.000 mm 3 24h: 25-50 mm

2 h: 5-10 mm 45 g% 80-120 mg% 20-50 mg% 3-5 mg% 0-5 UML

2

LEUCOCITE

3

VSH

4

V.E.P

46 g%

5

GLICEMIE

123 mg%

6

UREE

50 mg%

7

ACID URIC

6,6 mg%

8

TYMOL

3 UML

Se recoltează urină pentru:

Nr

Data

Analiza cerută

Valoarea obţinută

Valoarea normală

crt

1

14.05.2001

ALBUMINA

Pozitiv

Negativ

2

PUROI

Negativ

Negativ

3

UROBILINOGEN

Negativ

Negativ

4

GLICOZURIE

Negativ

Negativ

5

BILIRUBINA

Negativ

Negativ

6

SEDIMENT

Frecvente cristale

1-2 hematii, rare

 

de oxid de Ca

leucocite şi celule

 

epiteliale

7

UROCULTURA

Negativ

Negativ

B. Analiza, interpretarea şi departajarea datelor

N

Nevoia

Manifestări de

Manifestări de

Sursa de dificultate

r

fundamentală

independenţă

dependenţă

cr

t

1.

A respira şi a avea

-respiraţia =16 r/min

 

o bună circulaţie

-respiraţie ritmică,

 

amplitudine normală

-

-

-

respiraţie de

 

tip costal inferior

 

-

nu prezintă tuse sau

expectoraţie

 

-P =80 p/min

-T.A. =125/80 mm Hg

2.

A bea şi a mânca

-dentiţie bună

- inapetenţă

-anxietate

 

-

mucoasă bucală roz şi

- ingestie de alimente

- durere

umedă

-reflex de deglutiţie

interzise regimului

- scade în greutate

-XXX alimentar

- tabagism

 

prezent

- mese echilibrate

-slăbiciune, oboseală

 

- consumul lichidelor

-lipsă de cunoaştere a

interzise

alimentelor permi-se

 

regimului

3.

A elimina

- durere la micţiune

-

insuficienta

 

- dificultate de a

cunoaştere a

 

_

elimina

mijloacelor eficace

 

- micţiuni frecvente în

 

de a elimina

cantităţi mici

-

diminuarea

 

debitului urinar

4.

A se mişca şi a

- pacientul are postură

 

avea o bună

şi mişcări adecvate

-

-

postură

- exerciţii fizice

 

5

A dormi şi a se

- nelinişte

-

anxietatea

odihni

- somn agitat întrerupt

-

dezechilibru

 

_

de treziri repetate din

-

surmenaj

 

cauza durerii lombare

-

dificultate în a

- iritabilitate

stăpâni stresul

- stare permanentă de

-

schimbarea modu-

somn

lui de viaţă

- treziri frecvente

-

nelinişte faţă de

- slăbiciune, oboseală

diagnostic

- astenie

6

A se îmbrăca şi a

- activitate fizică

se dezbrăca

corespunzătoare

 

- mobilitate articulară

 

_

_

 

-veşminte alese după

 

gust, adecvat climatului

statutului socio-cultural

7.

A menţine

- T=36 0 C

temperatura

- piele de culoare roz

 

corpului în limite

- transpiraţii minime

 

-

-

normale

N

Nevoia

Manifestări de

Manifestări de

Sursa de dificultate

r

fundamentală

independenţă

dependenţă

cr

t

8.

A

fi curat îngrijit,

- păr curat

a proteja

- fose nazale libere

tegumentele şi

- poartă ochelari indicaţi

-

-

mucoasele

de medic

 

- dentiţie sănătoasă

- mucoasa bucală umedă şi

roz

- unghii, piele netedă

- o baie pe zi

9.

A evita pericolele

 

- durere

-

nelinişte faţă de

 

- agitaţie

diagnostic, trata-

 

-

- facies crispat

ment procedurile de

 

-

insomnie

diagnosticare

-

nelinişte

-

insuficienta

-

frică

cunoaştere a mij-

-

gemete

loacelor de rezol-

 

vare a problemelor

-dificultate în

asumarea rolului de

pacient

1

A comunica

- acuitate vizuală-auditivă

0

- sensibilitate tactilă

- limbaj clar, precis

-

-

-privire semnificativă

1

A acţiona după

1

credinţele şi

-

-

-

valorile sale

 

1

A

fi preocupat în

- tendinţa de însănătoşire

2

vederea realizării

- respect faţă de semeni

-

-

- neacceptarea bolii

- are tendinţa de a se

realiza

1

A se recreea

- stare de relaxare, de

- diminuare interes

- neadaptarea la

3

încetare a unei tensiuni

- refuzul de a parti-

rolul de bolnav şi

nervoase

cipa la activităţi

la boală

-

senzaţia sau emoţia

recreative

- stres

agreabilă, legată de

-

stare afectivă

- afectarea stării de

satisfacerea nevoii de

manifestată prin

conştinţă

relaxare

insatisfacţie care

 

împiedică individul

să se înveselească

1

A învăţa cum să-ţi

-

dorinţa, interes în

-

neînţelegerea nece-

- nelinişte faţă de

4

păstrezi sănătatea

acumularea cunoştinţelor

sităţii de a învăţa;

diagnostic, trata-

- este conştient de

necesitatea formării de

- cunoştinţe insufi-

ciente despre boală, a

ment şi procedurile

de diagnosticare

atitudini şi deprinderi

măsurilor de

-

insuficienta cuno-

corecte, necesare obţinerii

prevenire a ei;

aştere a surselor de

unei stări de bine

-insuficienta cuno-

informare a

-

neînţelegerea necesităţii

aştere a satisfacerii

nevoilor

de a învăţa

nevoilor sale

organismului

În urma interpretării şi departajării datelor am constatat că au fost alterate următoarele

nevoi:

1. Nevoia de a bea şi a mânca

2. Nevoia de a elimina

Nevoia de a dormii şi a se odihni

Nevoia de a evita pericolele.

Nevoia de a învăţa cum să-ţi păstrezi sănătatea.

C.STABILIREA DIAGNOSTICULUI DE NURSING

N

Nevoia

Problema de

Surse de dificultate

Manifestări de

Diagnostic de

r

fundamentală

dependenţă

(cauze etiologice)

dependenţă

nursing

cr

alterată

Semne, simptome

t

1.

A bea şi a mânca

Perturbarea

-

durere

- inapetenţă

Dificultatea

 

alimentaţiei

-

anxietate

- ingestie de

pacientului de

 

-

dezgust alimentar

alimente ce nu

a se alimenta.

-

oboseală

satisface nevoile

-

slăbiciune,

organismului

 

- scăderea greutăţii

 

- mese

 

neechilibrate

 

-

nu respectă dieta

2.

A elimina

Eliminare

-deficit de producere

-durere la micţiuni

Alterarea

 

urinară

a urinii

-dificultate de a

funcţiei de

insuficientă

-insuficienta cuno-

 

urina

eliminare a

calitativ şi

aştere a mijloacelor

-micţiuni frecvente

urinei

cantitativ

eficace de a elimina

în cantităţi mici

 

-

modificarea integ-

-

retenţie urinară

3.

A dormi şi a se

Perturbarea

rităţii căilor urinare -durere

-urină tulbure -dificultatea de a

Insomnie

odihni

somnului.

-anxietate, stres

 

dormi

 

-nelinişte

-ore insuficiente de

 

-insuficienta cuno-

 

somn

 

aştere a mijloacelor

-trezire frecventă

 

de somn

-somn agitat

 

-micţiuni frecvente

-nelinişte

4.

A evita

Durerea

- dureri la micţiune

- facies crispat

Durere

pericolele

- micţiuni frecvente,

- gemete

 

dar cu eliminări mici

- hipotensiune

 

Anxietatea

de urină

arterială

 

- dureri puternice la

- iritabilitate

Anxietate

 

migrarea calculilor

- tahicardie

 

- nelinişte faţă de

 
 

diagnostic

5.

A învăţa cum să-

Deficit de

- inaccesibilitatea de

- anxietate

Insuficientă

şi păstreze

cunoştinţe

informaţii

- necunoaşterea

cunoaştere

sănătatea

- nelinişte

tratamentului

- stres

- incapacitatea de a

face faţă realităţii

- neacceptarea bolii

preventiv al bolii şi

a regimului

alimentar

- necunoaşterea

bolii şi importanţa

ei

D. STABILIREA PLANULUI DE NURSING ŞI IMPLEMENTAREA LUI

N

Diagnostic

Obiective

Intervenţii autonome - delegate

Evaluare

r

de nursing

cr

t

1.

Durere

Pacientul să-

- examinez pacientul cu atenţie;

După 2h în urma

 

şi exprime

- explorez cauza durerii;

intervenţilor

 

Anxietate.

diminuarea

- liniştesc pacientul, încurajându-l că-i va trece

durerea a cedat.

 

durerii în

durerea;

Anxietatea s-a

decurs de 2 h.

- evaluez caracteristicile durerii, localizare,

diminuat.

 

intensitate, factori care-i cresc sau

Pe tot parcursul

diminuează intensitatea durerii;

spitalizării

- observ poziţia de protecţie adoptată de

pacientul a

persoană

beneficiat de o

- utilizez mijloace suplimentare pentru

siguranţă fizică

reducerea durerii, băi calde, dacă este

şi psihică

indicat;

- explic persoanei că-i este permis să se

plângă sau să-i fie teamă, să-şi

exprime mânia sau frustrarea

- pentru diminuarea durerii ajut perso-

ana în activitatea zilnică: hidratare,

alimentaţie, igienă;

- administrez antispastic, antialgice

papaverină, piafen la indicaţia

medicului

- ajut pacientul în deplasările sale la nevoie

- administrez analgezicul cu 20-30 minute

înainte de a face exerciţii sau activitate

2.

Alterarea

-pacientul să

- explic pacientului poziţia corectă pentru

- în urma

funcţiei de

aibă micţiuni

uşurarea micţiunii şi golirea completă a

intervenţiilor

eliminare a

spontane în

vezicii urinare ; măsor urina

pacientul

urinei

42 h

-verific prezenţa globului vezical, încercând

resuşeşte să aibă

 

- pacientul să

stimularea lui

micţiuni

fie echilibrat

-

fac bilanţul hidric

spontane de 3-4

hidroelectroli

-

urmăresc apariţia eventualelor probleme

ori/zi în decurs

tic şi acido-

-

cântăresc zilnic pacientul

de 24h

bazic în 3

-corectez dezechilibrul hidric prin hidratare

zile.

sau reducerea aportului de lichide şi

 

electroliţi, în funcţie de ionograma serică şi

urinară la recomandarea medicului

-

la indicaţia medicului corectez dezechilibrul

hidric prin hidratare sau reducerea aportului

de lichide li electroliţi în funcţie de

ionograma serică şi urică.

N

Diagnostic

Obiective

Intervenţii

Evaluare

r

de nursing

cr

t

3.

Dificultatea

-pacientul să

- calculez raţia alimentară în funcţie de

-pacientul

de a se

aibe trei mese /zi

numărul de calorii şi regim dietetic;

consumă 3

alimenta

echilibrate şi să

- cercetez elementele energetice şi cele

mese/zi iar

 

crească în

neenergetice

greutatea

greutate 1 kg în

- explorez gusturile şi deprinderile

corporală a

4 zile

alimentare ale pacientului, alegând

crescut cu 2 kg

 

alimentele în funcţie de preferinţele,

pe perioada

deprinderile şi nevoile sale

spitalizării

- alimentez pacientul parenteral,

 

- pacientul să fie

instituind perfuzii cu glucoză 5%,

echilibrat

10%. 20%, 33%, 40%; hidrolizate de

- în urma

 

hidroelectrolitic

proteine şi amestecuri de aminoacizi

intervenţiilor

 

(Marisang, Aminomel) vitamine şi

luate pacientul

electroliţi

reuşeşte să fie

- calculez numărul de calorii

echilibrat

- explorez gusturile şi obiceiurile

hidroelectrolitic

pacientului

- conştientizez pacientul asupra

importanţei regimului alimentar în

menţinerea sănătăţii;

- fac bilanţul lichidelor ingerate şi

eliminate;

- explorez preferinţele pacientului

asupra alimentelor permise şi interzise

- servesc pacientul cu alimente la o

temperatură moderată, la ore regulate

şi prezentate atrăgător

- învăţ pacientul categoriile de alimente

- pacientul este

 

- pacientul să fie

din ghidul alimentar şi echivalenţele

echilibrat

echilibrat

cantitative şi calitative ale principiilor

nutriţional

nutriţional

alimentare în vederea înlocuirii unui

 

aliment cu altul;

- stabilesc la indicaţia medicului

regimul dietetic corespunzător, un

regim lacto-vegetarian, legume, fructe

4.

Insomnie

- pacientul să

- identific prin discuţii cu pacientul care

-pacientul a

 

beneficieze de

este cauza insomniei şi îmi spune că

beneficiat de

somn

nu doarme din cauza durerii şi

confort fizic şi

corespunzător

anxietăţii, nu se poate acomoda cu

psihic în tot

calitativ şi

somnul din spital

timpul

cantitativ

- îl încurajez în legătură cu boala sa să

spitalizării

elimine anxietatea

- învăţa pacientul să practice tehnici de

relaxare, exerciţii respiratorii cu 30

min. înainte de culcare.

N

Diagnostic

Obiective

Intervenţii

Evaluare

r

de nursing

cr

t

 

- îi asigur odihna şi liniştea;

-

pacientul se

- învăţa pacientul să practice tehnici de

odihneşte 6h

relaxare cu 30 min. înainte de culcare

pe noapte

- îi ofer o cană de ceai cald înainte de

culcare, o baie caldă

- creez condiţii optime de somn, prin

schimbarea lenjeriei patului şi

întinderea ei, aerisirea salonului

- la indicaţia medicului, administrez

Diazepam înaintea culcării cu 30 min

5.

Insuficientă

- pacientul să

- explorez nivelul de cunoştinţe al

-pacientul

cunoaştere

acumuleze noi

pacientului privind boala

înţelege

 

cunoştinţe în

- modul de manifestare, măsurile

informaţiile

legătură cu boala

preventive şi curative, modul de

primite şi poate

sa cu care să

participare la intervenţii şi procesul

da la rândul

poată da

de recuperare;

său informaţii

informaţii pe tot

- stimulez dorinţa de cunoaştere a

-

pune în

parcursul

pacientului prin lecturarea de

aplicare noile

spitalizării.

materiale de specialitate în legătură

cunoştinţe

 

cu boala sa

acumulate

- conştietizez bolnavul asupra propriei

responsabilităţi privind sănătatea

- verific dacă pacientul a înţeles

mesajul corect şi dacă şi-a însuşit

noile cunoştinţe;

- să aibă un mod de viaţă raţional; E. Alimentaţia PACIENTULUI

Regimul renal este un regim normo-hipercaloric, hiposodat. Alimentaţia bolnavului cu

litiază renală este adaptată fiecărui tip de litiază.

Alimentele permise sunt: brânza de vaci, caş, gălbenuş de ou, frişcă, pâine albă fără

sare. Este recomandabil a se consuma 2 zile pe săptămână strict numai crudităţi: salată cu ulei

de măsline, roşii, castraveţi, lapte. Se pot consuma sosuri, budinci, fructe crude coapte,

compoturi, prăjituri cu mere, smântână, supă de legume.

Alimente interzise: conserve, mezeluri, ficat, creier, rinichi, condimente, alcool, cafea,

vin, sare.

În litiaza oxalică şi fosfatică se recomandă 75-100 g carne pe zi, cel mult 2 zile pe

săptămână, peştele se poate consuma în orice cantitate dar nu trebuie să fie prăjit.

În litiaza urică se scot din alimentaţie sosurile de carne, peşte.

F. TRATAMENTUL MEDICAMENTOS

Nr

DATA

Denumire

Doza administrată

Calea de

crt

medicament

administrare

1.

13.05.2001

PIAFEN

2 fiole

i.m.

2.

14.05.2001

PIAFEN

2 fiole

i.m.

3.

15.05.2001