Sunteți pe pagina 1din 2
M I NISTERUL EDUCAÞIEI , CERCETÃRII ªI INOVÃRII UNIVERSITATEA „BABEª-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVÃRII

UNIVERSITATEA „BABEª-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞE ALE EDUCAÞIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE CLINICÃ ªI PSIHOTERAPIE

EDUCAÞIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE CLINICÃ ªI PSIHOTERAPIE 400015, Cluj-Napoca, str. Republicii 37 tel./fax: 0264

400015, Cluj-Napoca, str. Republicii 37 tel./fax: 0264 434141 www.clinicalpsychology.ro, clinica@psychology.ro

Catedra de Psihologie CliniCă şi PsihoteraPie FaCultatea de Psihologie şi ştiinţe ale eduCaţiei universitatea BaBeş-Bolyai organizează

MASTER ÎN “PSIHOLOGIE CLINICĂ, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI PSIHOTERAPIE”

I. Introducere Programul de Master se adresează celor care doresc să obţină specializări în: (1) psihologie clinică, (2) consiliere psihologică şi (3) psihoterapie şi să-şi desfăşoare activitatea în principal în domenii clinice (ex. spitale, clinici, policlinici, centre de protecţia copilului, alte organizaţii, centre şi fundaţii care oferă servicii orientate spre promovarea sănătăţii şi tratamentul bolilor, cabinete particulare individuale etc.). Programul este focalizat asupra (1) promovării sănătăţii şi (2) diagnosticului şi tratamentului tulburărilor care implică în etiopatogeneză factori psihologici (în cazul copiilor, adulţilor şi vârstei a treia). Programul va fi riguros, dar flexibil, pentru a fi convenabil celor care lucrează.

II. Curriculum

Semestrul III

Semestrul I

• Psihologia sănătăţii: Aplicaţii clinice

• Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup I

• Metode avansate de cercetare I

• Particularităţi de dezvoltare ale copilului şi adolescentului

• Ştiinţe cognitive aplicate

• Practică clinică

Semestrul II

• Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup II

• Metode avansate de cercetare II

• Noţiuni aprofundate de psihiatrie

• Psihoterapie cognitiv-comportamentală I

• Practică clinică

• Personalitatea: Diagnoză şi intervenţie

• Psihoterapie cognitiv-comportamentală II

• Metode avansate de analiza datelor SAU Evaluarea psihologică a copilului preşcolar şi şcolar SAU

Psihologie pozitivă (se va alege minim un opţional)

• Practică clinică

Semestrul IV

• Consiliere genetică

• Etică în psihologia aplicată

• Hipnoză şi hipnoterapie SAU Psihologia clinică

judiciară SAU Terapia asistată de animale (se va alege minim un opţional)

• Practică clinică

• Susţinerea lucrării de disertaţie

III. Înscriere şi informaţii Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, str. Republicii nr. 37, Cluj-Napoca, 400015; tel: 0264 590967 sau

0264 434141. Orar cu publicul: 09:00 - 13:00. Alte informaţii privind procedurile de înscriere şi admitere găsiţi la adresa: www.clinicalpsychology.ro şi clinica@psychology.ro.

M I NISTERUL EDUCAÞIEI , CERCETÃRII ªI INOVÃRII UNIVERSITATEA „BABEª-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVÃRII

UNIVERSITATEA „BABEª-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ªI ªTIINÞE ALE EDUCAÞIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE CLINICÃ ªI PSIHOTERAPIE

EDUCAÞIEI CATEDRA DE PSIHOLOGIE CLINICÃ ªI PSIHOTERAPIE 400015, Cluj-Napoca, str. Republicii 37 tel./fax: 0264

400015, Cluj-Napoca, str. Republicii 37 tel./fax: 0264 434141 www.clinicalpsychology.ro, clinica@psychology.ro

IV. Condiţii de eligibilitate Absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie, alte ştiinţe socio-umane şi medicină

V. Examen admitere Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, str. Republicii nr. 37, 400015, Cluj-Napoca, România

VI. Criterii de admitere 20% media de licenţă + 80% examen oral din bibliografia obligatorie

VII. Tematică obligatorie Psihologie ştiinţifică versus psihologie de simţ comun; Procese cognitive; Procese afective; Analiza comportamentului; Personalitatea; Psihodiagnostic şi psihometrie Modele de sanogeneză şi patogeneză; Consiliere şi psihoterapie

Bibliografie

• Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., & Bem, D. J., (2002). Introducere în psihologie, Ediţia a 11-a, Bucureşti: Ed. Tehnică.

• David, D. (2004). Prelucrări inconştiente de informaţie. Editura Tritonic: Bucureşti.

• David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Editura Polirom: Cluj-Napoca.

• Radu şi colab. (1993). Metodologie psihologică şi analiza datelor. Editura Sincron: Cluj-Napoca.

• Radu şi colab. (1991). Introducere în psihologia contemporană. Editura Gloria: Cluj-Napoca.

VIII. Alte informaţii (valabile pentru admiterea din septembrie 2009)

• Număr de locuri: aproximativ 40 de locuri bugetate şi 40 de locuri cu taxă

• Durată: 4 semestre (2 ani)

• Psihologii care vor absolvi acest Program de Master vor fi eligibili la Colegiul Psihologilor din România (CPR) pentru următoarele specializări (specializările obţinute se pot schimba odată cu noile norme ale CPR şi nu se substituie examinării CPR):

o Psiholog practicant autonom în psihologie clinică

supervizarea de minim 1 an solicitată de CPR nu este parte a Programului de Master şi se face printr-un

contract individual cu un supervizor atestat de CPR Studenţii cei mai performanţi, prin colaborarea cu Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România, pe bază unei selecţii, vor îndeplini şi criteriile Colegiului pentru:

o Psiholog practicant sub supervizare (în timpul programului de Master)/autonom (la absolvire) în consiliere

psihologică cognitiv-comportamentală

o Psiholog practicant sub supervizare (în timpul programului de Master)/autonom (la un an de la absolvire, în

condiţiile continuării formării prin Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România, potrivit normelor acesteia) în psihoterapie cognitiv-comportamentală (competenţă aplicabilă şi licenţiaţilor în alte domenii socio-umane sau medicină, Cf. CPR: www.copsi.ro).

(competenţă aplicabilă şi licenţiaţilor în alte domenii socio-umane sau medicină, Cf. CPR: www.copsi.ro).
(competenţă aplicabilă şi licenţiaţilor în alte domenii socio-umane sau medicină, Cf. CPR: www.copsi.ro).