Sunteți pe pagina 1din 24

M O N I T O R U L OFICIAL

AL ROMANIEI
Anul 180 (XVI) Nr. 5 P A R T E A A V-A CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCA Miercuri, 14 noiembrie 2012

Pagina Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel do Sector de Activitate Tnvalamant Preuniversitar friregistrat la M-M.F.P.S S.D.S. sub nr. 59276 din data de 02.11.2012 Anexa nr. 1 Contract individual de munca Ancxa nr. 2 Anexa nr. 3 Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea comisiilor pantare Anexa nr. 4 Lista unilalilor si instituliilor in cadrul carora se aplica clauzele prezentului C.C.M.U.N.S.A.I.P

2-18 18-20 21-23

S-ar putea să vă placă și