Sunteți pe pagina 1din 42

SC TOPOTURC SRL

PLAN DE AFACERI

Studeni: Facultatea de tiine Economice si Administraie


1

Public,Suceava Specializarea: Management, anul II, grupa III

Cuprins: pagina A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT............................................................................. A.1. Denumirea / Numele solicitantului ............................................................................................ A.2. Obiectul de activitate.................................................................................................... .............. A.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al solicitantului.............................................. A.4. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare.................................................. A.5. Administratorii societatii.................................................................................................... ......... A.6. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului............................................. A.7. Litigii (in desfasurare)............................................................................................... .................. B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE................................................................................................ .. B.1. Istoricul activitatii :................................................................................................. .....................
2

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului............................... B.3. Descrierea activitatilor agricole si a tehnologiilor aplicate ......................................................... B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime ................................................................. B.5. Politica de desfacere. Canale de distributie.................................................................................. C. PREZENTAREA PROIECTULUI........................................................................................ ........................ C.1. Obiectivele proiectului................................................................................................. ................. C.2. Descrierea tehnica a proiectului................................................................................................. ... C.3. Managementul proiectului................................................................................................. ........... C.4. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentu activele ce fac obiectul proiectului/materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului................................................................................................ C.5. Personal si instruire..................................................................................................... ................. C.6. Graficul estimat al proiectului................................................................................................. .... C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii si a mediului de afaceri................................................. D. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI..................................................................... D.1. Bazele de productie................................................................................................... ...................
3

D.2. Proiectia contului de profit si pierdere......................................................................................... D.3. Proiectia fluxului de numerar....................................................................................................... D.4. Valorile indicatorilor financiari................................................................................................... .

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Denumirea / Numele solicitantului : Denumire solicitant SC TOPOTURC SRL A.2. Obiectul de activitate
4

Adresa Strada 10 Mai, nr.1, Suceava

Obiectul principal de activitate al SC TOPOTURC SRL este reprezentat de Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea (inclusiv masuratori topo), cod CAEN 7420. Obiectul secundar de activitate al firmei este reprezentat de Alte mijloace de cazare - agroturism, cod CAEN 5523. A.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al solicitantului SC TOPOTURC SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, avand capital integral privat, si este infiintata in baza Legii 31/1990, republicata. Firma a fost infiintata in Suceava in anul 2005, iar activitatea sa este axata pe realizarea de lucrari cadastru, geodezie si cartografie. La inceputul desfasurarii activitatii firma dispunea de un aparat clasic de topografie pe care ulterior l-a schimbat cu o statie totala. Pentru a fi in conformitate cu regulamentul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI)si cu reglementarile europene firma a investit 10.000 RON pentru a imbunatati reteaua de borne la sol GPS, lucrarile urmand a se efectua in sistemul STEREO 70. A.4. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare Structura actionariatului Nr. Nr. de Valoare Valoare Participare Crt. Denumire parti nominala totala la capital actionar sociale a partii (RON) (%) detinute sociale (buc.) (RON) 1 Matei Alina10 10 100 25 Doina 2 Mihai Ioana 10 10 100 25 3 Mitran 10 10 100 25 Alexandra 4 Popa Maria10 10 100 25
5

Mihaela TOTAL

40

10

400

100

Date de identificare ale actionarilor Nr. Denumire BI/CI Cod CNP Adresa Participare Crt. actionar Unic de la Inregistrare capital(%) 1 Matei jud. 25 AlinaBotosani Doina 2 Mihai Suceav 25 Ioana a 3 Mitran 885072533001 Hliboca, 25 Alexandra 0 Cernauti 4 Popa jud. 25 MariaSuceava Mihaela TOTAL 100

A.5. Administratorii societatii

Administratorii societatii Nr. Nume, Act de CNP Locul si Domiciliu Functia crt. prenume identitate data nasterii Matei CI seria Botosani, Str. 1 AlinaXT jud. Postei, ASOCIA Doina Botosani nr.1,bl.D4, jud. Botosani Mitran Permis de Hliboca, Sat 2 Alexandra sedere 885072533001 jud. Sinauti, ASOCIA seria ROU, 0 Cernauti raion nr.0093906 Hliboca, Cernauti
6

Nr. Crt. 1 ... N

Cenzorii societatii - NU ESTE CAZUL Nume, BI/CI CNP Locul si Domiciliu Functia prenume data nasterii

A.6. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului Nr. Crt. 1 Tip Punct de lucru Activitate Localizare Adresa Suceava, Bulevardul 1 Mai

7420 Activitati de Suceava, arhitectura, inginerie judetul si servicii de Suceava consultanta tehnica legate de acestea (inclusiv masuratori topo)

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE B.1. Istoricul activitatii : Infiintata in Suceava in anul 2005, SC TOPOTURC SRL este o firma cu capital romanesc prezenta in afaceri cu servicii performante. De la infiintare firma are o continua extindere: in anul 2005 firma efectua msurtori cadastrale, de geodezie si de cartografie in zona comunei Veresti, in anul 2006 aceste servicii sunt realizate si in zona Granicesti. Pe termen lung strategia de dezvoltare a firmei este axata pe urmatoarele coordonate principale :
7

modernizare si achizitionare de noi echipamente in scopul cresterii calitatii serviciilor oferite si pentru eficientizarea activitatii desfasurate. extindere prin desfasurare de servicii in alte comune din judet. crearea unei surse alternative de venituri prin construirea unei pensiuni turistice in satul Colibita, comuna BistritaBargaului, judetul Bistrita-Nasaud. B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :

Mijloace fixe, cu exceptia terenurilor Data Grupa de Amortizarea Valoarea Nr. Denumire PV/ NIR incadrare Valoarea cumulata la ramasa B Crt. mijloc fix contabila de data la data intrare ultimului ultimului bilant bilant 1 Imobil 15.02.05/ 212 120.000 20.000 100.000 001955 2 Autoturism 15.02.05/ 2133.1 1.000 1.000 0 Dacia 001963 3 Aparat 15.02.05/ 2131.1 10.000 10.000 0 clasic de 001986 topografie 4 Calculator 16.02.05/ 2131.2 2.000 1.000 1.000 002003 5 Soft 16.02.05/ 2131.3 1.500 200 1.300 002219 6 Mobilier 17.02.05/ 214.1 5.000 1.000 4.000 003325 7 Telefon 20.02.05/ 214.2 500 500 0 mobil 003755 8 Soft 19.10.05/ 2131.4 500 100 400 003985 9 Microbuz 06.01.06/ 2133.2 8.000 500 7.500 Fiat 004012
8

10 11 12 13

Statie 08.02.06/ totala 004126 Aparat aer 03.06.06/ conditionat 004222 Tamplarie 22.07.06/ aluminiu 004333 Centrala 17.10.06/ termica 004444 Total:

2131.5 214.3 214.4 214.5

17.500 800 7.000 3.000 176.800

800 100 500 300 36.000

16.700 700 6.500 2.700 140.800

Terenuri Nr. Localitate Suprafat Valoarea Crt a contabila(R . totala ON) (mp) Com. 1 Bistrita1.000 15.000 Bargaului TOTAL 1.000 15.000 Nr. Furnizor Extern crt. /Intern Produs: top de hartie Bulevardul 1 Metro I 1 decembrie, nr.5, Suceava Produs: tus pentru imprimanta Bulevardul 2 Warpnet I 1 decembrie,
9

Serie certific at CF

Numa r certifi cat 8161

Data emiterii

22.08.20 06

Adresa

Cantitate Valoare % aproximativ aproximativ aproximativ din total achizitii 2 20 3,38

150

25,42

nr.8, Suceava TOTAL 5 170 28,80

B.5. Politica de desfacere. Canale de distributie Nr. Crt. 1 ... n Principalii clienti ai societatii : NU ESTE CAZUL Client Valoare Pondere (nume si adresa) (RON) %

TOTAL

PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI C. PREZENTAREA PROIECTULUI C.1. Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului este obtinerea de profit. Obiectivele operationale ale proiectului prezentate si in cererea de finantare sunt : sustinerea turismului rural in zona ; cresterea veniturilor alternative si a oportunitatilor de angajare pentru tinerii si femeile din mediul rural ; sustinerea proiectelor initiate de tineri. Aceste obiective concura la realizarea obiectivelor specifice : crearea de noi locuri de munca prin atragerea resurselor de forta de munca necesare derularii proiectului ; stimularea intreprinzatorilor locali ce comercializeaza produse agroalimentare prin achizitionarea direct de la acestia; impulsionarea turismului rural prin crearea conditiilor de stationare (cazare, masa, alte servicii) in zona Colibita.
10

Concluzii: crearea ofertei de cazare in zona Colibita a devenit o necesitate sub 2 aspecte: pe de o parte existenta unei cereri turistice semnificative satisfacuta partial de catre gospodariile taranesti din zona; pe de alta parte prezenta in zona Colibitei a numeroase puncte de atractie turistica si a unui potential natural bogat si insuficient valorificat: lacul Colibita, barajul de acumulare Colibita, Muntii Bargaului, Strunioru si Bistricioru. C.2. Descrierea tehnica a proiectului Terenul pe care se va ridica pensiunea se afla deja in proprietatea SC Topoturc SRL. Constructia propusa prin tema de proiectare va fi structurata pe demisol, parter si etaj, suprafata construita la sol va fi de 282 mp, iar suprafata desfasurata va fi de 586 mp. Cladirea propriu-zisa va fi constituita din 3 nivele: 1. demisol (in suprafata de 48,20 mp) : depozitare = 2,90 mp hol acces marfa = 7,10 mp depozit bauturi = 7,20 mp casa scarii = 4,30 mp depozitare deseuri = 5,00 mp preparari bucatarie = 9,50 mp peste = 2,40 mp carne = 4,80 mp legume = 5,00 mp. 2. Parter (in suprafata de 219,70 mp) terasa acces = 22,00 mp hol = 28,00 mp receptie = 5,50 mp artizanat = 4,60 mp grup sanitar femei = 4,20 mp grup sanitar barbati = 6,20 mp sala de conferinte = 22,00 mp restaurant = 50,00 mp terasa = 37,00 mp
11

acces de serviciu = 4,40 mp bucatarie = 21,00 mp oficiu = 7,00 mp vestiar = 4,80 mp grupa sanitar = 3,00 mp 3. Etaj (in suprafata de 182,40 mp) casa scarii = 6,30 mp living de nivel = 25,00 mp dormitor 1 = 18,00 mp vestibul = 4,80 mp baie = 3,45 mp dormitor 2 = 18,00 mp vestibul = 4,25 mp baie = 3,45 mp dormitor 3 = 21,00 mp vestibul = 2,30 mp baie = 3,50 mp dormitor 4 = 18,00 mp vestbul = 5,40 mp baie = 3,60 mp dormitor 5 = 18,00 mp vestibul = 5,40 mp baie = 3,60 mp oficiu = 5,60 mp terasa = 12,80 mp Separat de constructia cladirii se va amenaja o parcare auto pentru 15 autoturisme. Suplimentar vor fi amenajate pavaje cu arbori ornamentali, specii rare. Ca anexe vor fi amenajate : teren de tenis loc de joaca pentru copii . Pensiunea Lumina Lacului are in dotare si un microbuz folosit cu ocazia organizarii excursiilor catre Castelul Dracula, Muntii Calimani sau alte sugestii ale clientilor.

12

Pensiunea Lumina Lacului are asigurat accesul la drum public si utilitati astfel : Alimentare cu apa - de la fantana proprie propusa a se executa in incinta, prin intermediul unei pompe hidrofor. Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua de medie tensiune prin intermediul unui transformator si cutie de distributie de joasa tensiun. Canalizare - apele uzate se evacueaza la bazinul vidanjabil propriu propus. Alimentare cu energie electrica - de la centrala termica proprie, cu functionare pe combustibil solid (lemne). Alimentare cu GPL - de la rezervorul propriu care se va amplasa pe proprietate.

Spatiile destinate activitatilor recreative pe care pensiunea le ofera turistilor sai sunt : Sala de conferinta destinata atat realizarii unor seminarii, cat si sustinerii unor manifestari cultural artistice ; Restaurant cu bar situat la parterul pensiunii ; Un teren de sport destinat practicarii diferitelor sporturi ; Un loc de joaca pentru copii . Alte servicii pe care pensiunea le va asigura clientilor sai sunt : Excursii in zonele din apropiere ; Trasee cu ghid prin padure ; Incursiuni vanatoresti in padurea din apropiere ; Vizite la stana cu popas si servirea mesei . Pensiunea Lumina Lacului va avea urmatoarele dotari : Camere Bucatarie Holuri receptie si acces
13

Dotari Restaurant

Terase

S co

Pat cu Saltea Noptiera Dulap Masuta Fotoliu Cuier Oglinda

1 Dulap 0 frigorific

2 Tejghea receptie

1 Masa 2 Scaun 1 Masa 0 vesela 2 Televizor 3 Telefon 1 2

1 Masa 0

1 0

1 Dulap 3 Dulap 0 vesela receptie 5 Masa inox 4 Fotoliu 5 Spalator vesela 1 Cuptor 0 5 Cuptor cu microunde 1 Plita 0 electrica 1 Canapea 1 Masuta 3 Televizor 1 Telefon

3 Scaun 3 Scau 0 0 2 Televizor 1 Calc 1 1

Pano proie Vide

Telef

Televizor 5 Friteuza 1 Calculator 2 Aparat 5 Mixer 1 Raft 2 radio receptie1 Telefon 5 Vase si ustensile din inox Frigider 5 Veioza 1 0 Alte dotari La categoria alte dotari aferente camerelor au fost introduse urmatoarele : 20 paturi ; 10 perne mari ; 20 cearsafuri din care 10 plic ; 10 cuverturi de pat ; 10 huse de protectie ; 5 covoare ; 20 prosoape din care 10 pentru fata si 10 plusate pentru baie ;
14

10 halate baie ; 10 perdele transparente ; 10 perdele de soare ; 5 perii de haine si 5 perii de pantofi ; 20 pahare ; 5 vaze de flori ; 5 seturi de pahare (apa, vin, coniac) . C.3. Managementul proiectului Responsabilul legal Nume: Mihai Prenume: Ioana Functia: Manager Responsabilul tehnic Nume: Popa Prenume: Maria - Mihaela Functia: Manager C.4. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentu activele ce fac obiectul proiectului/materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului Lista de achizitii materii prime : NU ESTE CAZUL Nr. Furnizor (daca Date Produs Valoarea % din total Crt. este cunoscut la furnizor estimata valoarea momentul (RON) eligibila a depunerii cererii proiectului de finantare) 1 ... n TOTAL 0 100%
15

Nr. Crt.

Furnizor (daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantare)

Lista de achizitii active Date Produs furnizor

Valoarea % din total estimata valoarea (EURO) eligibila a proiectului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hidroizolatii Beton simplu Beton armat Umpluturi si compactari Piatra pentru placare Scari si podeste din beton Tencuiala Var lavabil Gresie Faianta Parchet laminat Rigips Lindab si accesorii Tamplarie PVC color Usi Elemente decorative lemn Streasina Balustrade balcon Conducta distributie apa rece + apa calda
16

1.650 12.000 12.000 1.200 3.000 1.500 8.000 3.000 6.000 4.000 2.500 10.000 10.000 7.000 5.000 1.500 500 400 350

1,12 8,17 8,17 0,81 2,04 1,02 5,44 2,04 4,08 2,72 1,70 6,80 6,80 4,76 3,40 1,02 0,34 0,27 0,23

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Conducte canalizare Obiecte sanitare bai Obiecte sanitare bucatarie Boiler Recipient rezervor GPL Conducte distributie agent termic Centrala termica Put forat Electropompa cu hidrofor Bazin vidanjabil Tuburi de protectie rezistente la foc Conductoare din cupru Aparate pe circuit (prize, intrerupatoare) Corpuri de iluminat Tablou electric Instalatie paratraznet Instalatie telecomunicatie Pat cu saltea - 10 buc. Noptiera - 10 buc. Dulap - 5 buc.
17

200 10.000 2.500 700 1.800 2.000 2.000 1.000 350 7.200 400 500 200 1.200 300 750 1.000 1.000 150 350

0,13 6,80 1,70 0,47 1,22 1,36 1,36 0,68 0,23 4,90 0,27 0,34 0,13 0,81 0,20 0,51 0,68 0,68 0,10 0,23

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Masuta (camera + hol) -8 buc. Fotoliu (camera + hol) -20 buc. Cuier - 5 buc. Oglinda - 10 buc. Televizor - 10 buc. Aparat radio - 5 buc. Telefon - 10 buc. Veioza - 10 buc. Masa inox - 4 buc. Dulap vesela - 3 buc. Dulap frigorific 2 buc. Spalator vesela 1 buc. Cuptor - 1 buc. Cuptor microunde - 1 buc. Plita electrica - 1 buc. Friteuza - 1 buc. Mixer - 1 buc. Tejghea receptie 1 buc. Dulap receptie - 2 buc. Raft receptie - 2 buc. Canapea - 2 buc. Calculator - 4 buc.
18

200 900 100 130 1.800 250 500 500 1.000 300 1.500 150 750 300 500 200 200 400 300 200 200 1.600

0,13 0,61 0,06 0,08 1,22 0,17 0,34 0,34 0,68 0,20 1,02 0,10 0,51 0,20 0,34 0,13 0,13 0,27 0,20 0,13 0,13 1,08

62 63

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 TOTAL

Masa (restaurant + terase)-20 buc. Scaun (restaurant + terase + sala conferinte) - 80 buc. Masa vesela - 2 buc. Masa conferinte 1 buc. Panou proiectie -1 buc. Videoproiector 1 bu. Tejghea bar - 1 buc. Scaun inalt bar 5 buc. Raft bar - 2 buc. Raft artizanat - 2 buc. Raft(depozitare bauturi)-15 buc. Frigidere (camere) - 5 buc. Instalatii racire 4 buc. Alte dotari camere Vase si ustensile de inox

900 2.000

0,61 1,36

50 300 100 2.300 450 150 200 400 850 1.500 1.600 550 350 146.880

0,03 0,20 0,06 1,56 0,30 0,10 0,13 0,27 0,57 1,02 1,08 0,37 0,23 100

Lista de achizitii materii prime : NU ESTE CAZUL Nr. Furnizor (daca Date Produs Valoarea % din total Crt. este cunoscut la furnizor estimata valoarea momentul (RON) eligibila a
19

depunerii cererii de finantare) 1 ... n TOTAL C.5. Personal si instruire Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grafic angajare personal Specialitate Numar 2008 2009 2010 Manager 1 1 pensiune Ospatar 1 2 2 Barman 1 1 1 Bucatar 1 2 2 Ajutor bucatar 1 1 1 Camerista 1 1 1 Receptioner 1 1 1 Ghid (si sofer) 1 1 1 Ingrijitor 1 1 1 TOTAL 8 11 11 0

proiectului

100%

2011 1 2 1 2 1 1 1 1 1 11

Prin acest proiect se intentioneaza angajarea unui numar de 8 persoane selectate din forta de munca disponibilizata cu calificare existenta in zona. In urmatorii 3 ani numarul personalului angajat va creste de la 8 persoane la 11 persoane. Aceasta crestere va fi determinata de urmatoarele aspecte: Cresterea cererii turistice in zona Colibita, ceea ce va reprezenta cresterea gardului de ocupare al pensiunii ; Necesitatea furnizarii unor servicii de calitate pentru clienti ; Crearea unei atmosfere de club si personalizarea relatiilor cu fiecare client in parte, acordarea atentiei cuvenite fiecaruia. C.6. Graficul estimat al proiectului
20

21

Luna Saptamana Obtinere avize Autorizare constructie Proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini Organizare de santier Sapaturi, turnare fundatie, temelie Bransament electric Constructie obiect nr. 1 pereti Instalatii electrice Instalatii sanitare si canalizare

Sep.200 Oct.200 Nov.200 Dec.200 Ian.200 Feb.200 Mar.200 Apr.200 Mai.200 Iun.200 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7

22

23

24

Luna Saptamana Obtinere avize Autorizare constructie Proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini Organizare de santier Sapaturi, turnare fundatie, temelie Bransament electric Constructie obiect nr. 1 pereti Instalatii electrice Instalatii sanitare si canalizare interioara Instalatii termice interioare Instalatii telecomunicatii Sarpanta Constructie arhitectura

Iul.2007 Aug.2007 Sep.200 7

Oct.2007 Nov.2007 Dec.2007

25

26

27

C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii si a mediului de afaceri Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri se va concretiza in: Cresterea numarului de locuri de munca ; Cresterea veniturilor la bugetul local ; Valorificarea potentialului turistic al regiunii ; Diversificarea ofertei turistice prin serviciile suplimentare oferite . Cresterea numarului de locuri de munca Acest proiect propune crearea unui numar de 8 locuri de munca in primul an de implementare si a inca 3 locuri de munca in anii ce vor urma. Forta de munca ce urmeaza a fi angajata prin proiect urmeaza a fi structurata astfel : Ospatar : 1 persoana; Barman : 1 persoana; Bucatar : 1 persoana; Ajutor bucatar : 1 persoana; Camerista : 1 persoana; Receptioner : 1 persoana; Ghid : 1 persoana; Ingrijitor : 1 persoana. Pentru urmatorii 2 ani de la implementare se preconizeaza angajarea a inca 3 persoane : Manager pensiune : 1 persoana; Ospatar : 1 persoana; Bucatar : 1 persoana. Personalul ce urmeaza a fi angajat va fi recrutat din forta de munca disponibila si calificata din zona Colibita si din imprejurimi. Totodata pensiunea Lumina Lacului se va preocupa constant de instruirea personalului propriu prin trimiterea acestora la specializari si cursuri practice cu scopul de a-si insusi tehnici de servire noi si o atitudine respectoasa si atenta cu clientii. Cresterea veniturilor la bugetul local
28

Prin construirea pensiunii Lumina Lacului se are in vedere urmatorul impact favorabil la nivelul bugetului local : Cresterea veniturilor locale din turism prin atragerea unui numar mai mare de turisti care vor avea posibilitatea sa cheltuiasca in domeniul turistic ; Impulsionarea intreprinzatorilor locali ce comercializeaza produse agroalimentare prin tranzactionarea directa cu pensiunea pentru satisfacerea necesitatilor de alimentatie ale turistilor ; Activitatea de publicitate initiata de pensiunea Lumina Lacului care va atrage un mare numar de turisti romani si straini: cresterea incasarilor pentru obiectivele turistice importante din zona ; Cresterea veniturilor la bugetul local ca urmare a impozitelor si taxelor privind activitatea de cazare turistica . Valorificarea potentialului turistic al regiunii Potentialul turistic al comunei Colibita se concretizeaza in urmatoarele obiective de vizitare: lacul Colibita: un " mic " ocol al acestuia durand 2 ore cu masina (de preferat una de teren), bineinteles admirand frumusetile naturii ce te inconjoara, iar in zare poti zari muntii ce strajuie lacul : Strunioru si Bistricioru. barajul de acumulare Colibita ; Muntii Bargaului, Muntii Calimani. Prin construirea pensiunii Lumina Lacului se da posibilitatea turistilor romani si straini de a se bucura de obiectivele turisitce din zona Colibita, dar si din zonele adiacente beneficiind in paralel de tot confortul. Obiectivele pensiunii turistice in ceea ce priveste valorificarea potentialului turistic sunt: Crearea ofertei turistice calificate in zona Cloibita ; Diversificarea ofertei turistice prin gama larga de servicii auxiliare oferite ; Cresterea calitatii serviciilor in turism ; Promovarea zonei Colibita prin obiectivele turistice, prin diversitatea florei si a faunei, dar si prin servii turistice complete si de calitate.
29

Diversificarea ofertei turistice prin serviciile suplimentare oferite Aceste servii suplimentare fac trecerea de la turismul clasic (cazaremasa) la un turism interactiv care incurajeaza miscarea in aer liber si alte activitati de relaxare si se refera la : Manifestari artistice ; Practicarea tenisului si a voleiului ; Excursii in zonele invecinate ; Trasee prin padure cu ghid ; Incursiuni vanatoresti in perioada de sezon ; Popasuri la stana ; Excursii la castelul Dracula. D. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI D.1. Bazele de productie 1. Previziuni venituri Venituri cazare: Anu l 12008 22009 32010 42011 52012 Tip Nr. Pret Pret Pret Grad Venit dupa came cam cazare/ cazare/ cazar de gradul de ra ere noapte/ca noapte e/an ocupa ocupare mera re cam.d 5 120 600 219.0 15% 32.850 ubla 00 cam.d 5 130 650 237.2 20% 47.450 ubla 50 cam.d 5 140 700 255.5 30% 76.650 ubla 00 cam.d 5 150 750 273.7 40% 109.500 ubla 50 cam.d 5 160 800 292.0 60% 175.200 ubla 00
30

Venituri restaurant: Anu Nr. Pret Pret Pret Pret Grad Venit l locuri meniu meniu meniu meniu de dupa mediu 1 3 3 ocupare gradul masa/zi mese/zi mese/an de ocupare 130 20 600 1.800 657.000 20% 131.400 2008 230 25 750 2.250 821.250 25% 205.310 2009 330 30 900 2.700 985.500 30% 295.650 2010 430 35 1.050 3.150 1.149.75 50% 574.875 2011 0 530 40 1.200 3.600 1.314.00 60% 788.400 2012 0 Venituri transport: Anul 12008 Tip de ruta Pret km/persoana 1 0,5 1,2 0,6 1,4 0,7
31

Traseu scurt(<50 km) Traseu lung(>50 km) 2Traseu 2009 scurt(<50 km) Traseu lung(>50 km) 3Traseu 2010 scurt(<50 km) Traseu lung(>50 km)

Nr. mediu km/an 1.000 400 1.200 400 1.400 500

Nr persoane 30 20 35 20 40 25

Pret/nr. km/an 30.000 4.000 50.400 4.800 78.400 8.750

42011

Traseu scurt(<50 km) Traseu lung(>50 km) 5Traseu 2012 scurt(<50 km) Traseu lung(>50 km) Venituri agrement:

1,6 0,8 1,8 0,9

1.600 500 1.800 600

45 25 50 30

115.200 10.000 162.000 16.200

Anu Serviciu Pret/ora Pret/zi Pret/an l

12008 22009 32010 42011 52012

Tenis Tenis Tenis Tenis Tenis

8 9 10 11 12

192 216 240 264 288

Grad Venit de dupa ocupare gradul de ocupare 70.800 15% 10.512 78.840 87.600 96.360 105.12 0 20% 25% 30% 40% 15.768 21.900 28.908 42.048

Total venituri: Anu Venituri Venituri Venituri Venituri Alte TOTAL l cazare restaurant transport agrement venituri 132.850 131.400 34.000 10.512 1.000 209.762 2008 247.450 205.310 55.200 15.768 1.000 324.728
32

2009 376.650 2010 4109.500 2011 5175.200 2012

295.650 574.875 788.400

87.150 125.200 178.200

21.900 28.908 42.048

1.200 1.200 1.300

482.550 839.683 1.185.148

2. Previziuni cheltuieli Cheltuieli cu salarii: Anu Nr. Salariu l angajati mediu/luna 12008 22009 32010 42011 52012 8 11 11 11 11 600 700 800 900 1.000 Cheltuieli Cheltuieli cu cu salarii/luna salarii/an 4.800 57.600 7.700 8.800 9.900 11.000 92.400 105.600 118.800 132.000

Cheltuieli cu materii prime: Anu l 12008 22009 3Materii prime/luna (EURO) 1.000 1.250 1.500 Materii prime/luna (RON) 3.500 4.375 5.250
33

Materii prime/an (RON) 42.000 52.500 63.000

2010 42011 52012

2.500 3.500

8.750 12.250

105.000 147.000

Cheltuieli cu impozite si taxe: Anu Cladire Automobil l 17.000 150 2008 27.200 180 2009 37.400 200 2010 47.500 220 2011 57.600 230 2012 Salarii 17.000 27.500 31.500 35.000 39.500 Total taxe 24.150 34.880 39.100 42.720 47.330

Calculul amortizarii: Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 Produse achizitionate Hidroizolatii Beton simplu Beton armat Umpluturi si compactari Piatra pentru placare Scari si podeste Valoare Perioada Amortizare/an Amortizare/am achizitie amortizare(ani) (EURO) (RON) (EURO) 1.650 10 165 577,5 12.000 20 600 2.100 12.000 20 600 2.100 1.200 20 60 210 3.000 1.500
34

30 30

100 50

350 175

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

din beton Tencuiala Var lavabil Gresie Faianta Parchet laminat Rigips Lindab si accesorii Tamplarie PVC color Usi Elemente decorative lemn Streasina Balustrade balcon Conducta distributie apa rece + apa calda Conducte canalizare Obiecte sanitare bai Obiecte sanitare bucatarie Boiler Recipient rezervor GPL Conducte distributie agent termic Centrala termica

8.000 3.000 6.000 4.000 2.500 10.000 10.000 7.000 5.000 1.500 500 400 350

20 20 30 20 25 25 25 25 25 10 10 10 10

400 150 200 200 100 400 400 280 200 150 50 40 35

1.400 525 700 700 350 1.400 1.400 980 700 525 175 140 122,5

200 10.000 2.500 700 1.800 2.000 2.000


35

20 10 10 20 30 40 10

10 1000 250 35 60 50 200

35 3.500 875 122,5 210 175 700

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Put forat Electropompa cu hidrofor Bazin vidanjabil Tuburi de protectie rezistente la foc Conductoare din cupru Aparate pe circuit (prize, intrerupatoare) Corpuri de iluminat Tablou electric Instalatie paratraznet Instalatie telecomunicatie Pat cu saltea 10 buc. Noptiera - 10 buc. Dulap - 5 buc. Masuta (camera + hol) -8 buc. Fotoliu (camera + hol) -20 buc. Cuier - 5 buc. Oglinda - 10 buc. Televizor - 10 buc. Aparat radio -

1.000 350 7.200 400 500 200 1.200 300 750 1.000 1.000 150 350 200 900 100 130 1.800 250
36

25 10 30 40 20 10 10 30 25 20 10 10 10 10 10 10 10 8 5

40 35 240 10 25 20 120 10 30 50 100 15 35 20 90 10 13 225 50

140 122,5 840 35 87,5 70 420 35 105 175 350 52,5 122,5 70 315 35 45,5 787,5 175

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

5 buc. Telefon - 10 buc. Veioza - 10 buc. Masa inox - 4 buc. Dulap vesela 3 buc. Dulap frigorific - 2 buc. Spalator vesela 1 buc. Cuptor - 1 buc. Cuptor microunde - 1 buc. Plita electrica 1 buc. Friteuza - 1 buc. Mixer - 1 buc. Tejghea receptie - 1 buc. Dulap receptie - 2 buc. Raft receptie 2 buc. Canapea - 2 buc. Calculator - 4 buc. Masa (restaurant + terase)-20 buc. Scaun

500 500 1.000 300 1.500 150 750 300 500 200 200 400 300 200 200 1.600 900 2.000
37

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10

50 50 100 30 150 15 75 30 50 20 20 40 30 20 20 200 90 200

175 175 350 105 525 52,5 262,5 105 175 70 70 140 105 70 70 700 315 700

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

(restaurant + terase + sala conferinte) - 80 buc. Masa vesela - 2 50 buc. Masa 300 conferinte - 1 buc. Panou proiectie 100 -1 buc. Videoproiector 2.300 - 1 bu. Tejghea bar - 1 450 buc. Scaun inalt bar 150 - 5 buc. Raft bar - 2 200 buc. Raft artizanat 400 2 buc. Raft(depozitare 850 bauturi)-15 buc. Frigidere 1.500 (camere) - 5 buc. Instalatii racire 1.600 - 4 buc. Alte dotari 550 camere Vase si 350 ustensile de inox TOTAL 146.880

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10

5 30 10 230 45 15 20 40 85 150 200 55 35 9.033

17,5 105 35 805 157,5 52,5 70 140 297,5 525 700 192,5 122,5 31.615,5

Total cheltuieli:
38

Anu Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli TOTAL Amortizare l cu salarii cu cu taxe si pentru cheltuieli materii impozite reclama prime 157.600 42.000 24.150 1.500 125.250 31.615,5 2008 292.400 52.500 34.880 1.700 181.400 31.615,5 2009 3105.600 63.000 39.100 1.800 209.500 31.615,5 2010 4118.800 105.000 42.720 2.000 268.520 31.615,5 2011 5132.000 147.000 47.330 2.200 328.530 31.615,5 2012 D.2. Proiectia contului de profit si pierdere Indicatori Venituri totale din care: 2009 209.7 62 cifra de afaceri 209.7 62 venituri din exploatare din 209.7 care: 62 venituri financiare 0 venituri exceptionale 0 Cheltueili totale din care: 156.8 65,5 Cheltuieli pentru exploatare 156.8 65,5 Costul bunurilor 42.00 vandute 0 Impozite/taxe/varsami 24.15 nte 0 Cheltuieli cu 57.60 personalul 0
39

2010 324.7 28 324.7 28 324.7 28 0 0 21301 5,5 21301 5,5 52.50 0 34.88 0 92.40 0

2011 482.5 50 482.5 50 482.5 50 0 0 241.1 15,5 241.1 15,5 63.00 0 39.10 0 105.6 00

2012 839.6 83 839.6 83 839.6 83 0 0 300.1 35,5 300.1 35,5 105.0 00 42.72 0 118.8 00

2013 1.185. 148 1.185. 148 1.185. 148 0 0 360.1 45,5 360.1 45,5 147.0 00 47.33 0 132.0 00

Cheltuieli cu amortizarea si provizioane Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare Rezultatul exploatarii

33.11 33.31 5,5 5,5 0 0 0 0 52.89 111.7 6,,5 12,5 Rezultatul financiar 0 0 Rezultatul curent al 52.89 111.7 exercitiului 6,,5 12,5 Rezultatul extraordinar 0 0 Rezultatul brut al 52.89 111.7 exercitiului 6,,5 12,5 Impozitul pe profit 8.463, 17874 5 Rezultatul net al exercitiului 44.43 93.83 3 8,5

33.41 5,5 0 0 241.4 34,5 0 241.4 34,5 0 241.4 34,5 38.62 9,5 202.8 05

33.61 5,5 0 0 539.5 47,5 0 539.5 47,5 0 539.5 47,5 86.32 7,5 453.2 20

33.81 5,5 0 0 825.0 02,5 0 825.0 02,5 0 825.0 02,5 132.0 00,5 693.0 02

D.3. Proiectia fluxului de numerar CF = venit anual - cheltuieli anuale din exploatare Anul Venit Cheltuieli Amortizare Profit anual anuale anual 1 209.762 125.250 31.615,5 84.512 (2009) 2 324.728 181.400 31.615,5 143.328 (2010) 3 482.550 209.500 31.615,5 273.050 (2011) 4 839.683 268.520 31.615,5 571.163 (2012) 5 1.185.148 328.530 31.615,5 856.618 (2013) CF anual 52.896,,5 111.712,5 241.434,5 539.547,5 825.002,5

40

D.4. Valorile indicatorilor financiari Nr. Crt. 1 Valoarea investitiei (Vi) ANUL Indicator AN I 2009 AN II 2010 AN III 2011 AN IV 2012 AN V 2013

2 Veniturile din exploatare 3 Cheltuielile 156.865, 213015,5 241.115, 300.135, 360.145,5 din exploatare 5 5 5 4 Rezultatul din 52.896,,5 111.712, 241.434, 539.547, 825.002,5 exploatare 5 5 5 5 Profitul net 44.433 93.838,5 202.805 453.220 693.002 6 Durata de 2ani, 1luna, 15 zile recuperare a investitiei Dr = Vi/Pn mediu < 7 ani 7 Rentabilitatea 7 15 32 73 112 capitalului investit (Rc = Pn/Vi*100)[%] > 8 Cheltuieli 0 0 0 0 0 financiare 9 Gradul de Nu este cazul acoperire a cheltuielilor financiare 10 Rata Nu este cazul indatorarii 11 Rata acoperirii Nu este cazul prin fluxul de numerar 12 Rata de 8%
41

Val. bunuri achizitionate + Val. lucrari=146.880+30.000=176.880EURO 176.880*3,5=619.080 RON 209.762 324.728 482.550 839.683 1.185.148

actualizare 13 Valoarea actualizata neta

42