Sunteți pe pagina 1din 60

Grile anul I

1. Intr n categoria incapacit ilor civile speciale: a) interzicerea dreptului de a fi tutore sau curator; b) interzicerea drepturilor printesti; c) dobndirea de ctre tutore a unor bunuri din patrimoniul celui aflat sub tutel. 2. Nu au capacitatea de a primi dona ii: a) persoana fizic neconceput si organiza iile care au dobndit personalitate juridic; b) medicii si farmacistii si persoanele care practic ilegal profesia de medic sau farmacist, care au tratat o persoan n boala de care a decedat; c) minorii si persoanele puse sub interdic ie. 3. Constituie eroare obstacol situa ia n care: a) nstrintorul a fcut dovada c a dorit s ncheie un contract de ntre inere si nu de vnzare-cumprare; b) o persoan dobndeste prin cumprare o bijuterie creznd c este din aur, dar n realitate este din bronz; c) o parte crede c a cumprat un imobil care se afl situat n Bucuresti, iar cealalt parte crede c a vndut imobilul situat n Cluj. 4. Constituie error in substantiam situa ia cnd: a) o persoan se oblig s plteasc o datorie care nu exist; b) o parte vinde un pian cu plac de fier, iar cealalt parte este convins c a cumprat pianul cu plac de bronz; c) o parte crede c a cumprat autoturismul proprietarului, marca Opel, iar proprietarul a n eles c este vorba despre autoturismul Ford. 5. Dolul: a) e o eroare provocat; b) poate interveni n momentul ncheierii actului; c) e o eroare spontan. 6. Dolul se manifest sub forma: a) interceptrii coresponden ei; b) ndeprtrii unei persoane prin izolare, de ctre rudele sale; c) calomnii la adresa rudelor cu voca ie succesoral. 7. Dolul: a) este sanc ionat si cu nulitate relativ; b) d dreptul la o ac iune n despgubiri n condi iile rspunderii civile delictuale; c) poate mbrca si forma unei inac iuni. 8. Exist dol prin reticen n situa ia: a) necomunicrii strii de graviditate, cu rea-credin , n momentul ncheierii cstoriei; b) necomunicrii bolii grave care ar mpiedica ncheierea cstoriei, dac ar fi cunoscut de cealalt parte; c) folosirii de ctre o persoan a unor mijloace viclene, prin care influen eaz o alt persoan de a dispune cu titlu gratuit n favoarea sa. 9. Nu exist dol atunci cnd: a) eroarea a fost provocat din simpl neglijen ; b) cocontractantul cunoaste mprejurarea pretins ascuns; c) este vorba de aten ii interesate. 10. Violen a: a) poate proveni si de la un ter ;

b) priveste integritatea fizic sau bunurile persoanei; c) are un domeniu restrns de aplicare n ceea ce priveste persoanele care o pot invoca. 11. Violen a: a) const n amenin area cu un ru care poate fi numai de natur fizic sau moral; b) poate fi probat prin orice mijloc de prob admis de lege; c) nu cuprinde si situa iile n care amenin area rezult din mprejurri ce constituie stare de necesitate. 12. Violen a: a) are caracterul unui fapt juridic; b) se sanc ioneaz cu nulitate relativ; c) n cazul actelor bilaterale trebuie s provin de la cealalt parte contractant. 13. Leziunea, ca viciu de consim mnt, se aplic n cazul: a) persoanelor puse sub interdic ie; b) persoanelor cu capacitate de exerci iu restrns; c) persoanele lipsite de capacitatea de exerci iu. 14. Leziunea: a) se sanc ioneaz cu nulitate relativ; b) se sanc ioneaz cu reducerea sau mrirea uneia dintre presta ii; c) se aplic si n cazul actelor de conservare. 15. Dolul, spre deosebire de leziune: a) e o mprejurare de fapt care mpiedic darea unui consim mnt liber si n deplin cunostin de cauz; b) este aplicabil att actelor unilaterale ct si celor bilaterale; c) poate atrage, n principiu, att anularea actului juridic civil, ct si micsorarea unei presta ii sau mrirea acesteia. 16. Cauza: a) se probeaz prin mijloc de prob admis de lege; b) se prezum ca fiind existent si valabil; c) trebuie s fie prevzut expres n nscrisul constatator al actului juridic civil. 17. Forma cerut ad validitatem: a) este un element constitutiv al actului juridic civil; b) se confund cu forma autentic; c) are ca izvor legea si conven ia pr ilor. 18. Forma cerut ad validitatem este necesar n cazul: a) adop iei; b) recunoasterii unui copil din afara cstoriei; c) contractului de nchiriere a suprafe elor locative. 19. Nerespectarea formei cerute ad probationem se sanc ioneaz cu: a) nulitatea relativ a actului juridic civil; b) imposibilitatea dovedirii actului juridic civil cu alt mijloc de prob; c) imposibilitatea cunoasterii de ctre ter i a existen ei si valabilit ii actului juridic civil. 20. Aplica ii ale formei cerute ad probationem sunt: a) ipoteca conven ional; b) tranzac ia; c) contractul de asigurare. 21. Decderea din beneficiul termenului intervine: a) cnd debitorul ajunge n stare de insolvabilitate, indiferent dac este vinovat sau nu de producerea ei; b) cnd debitorul ajunge n stare de insolvabilitate, dac este

vinovat de producerea ei; c) cnd debitorul refuz garan iile asumate fa de creditor. 22. Dac termenul este stipulat n favoarea ambelor pr i: a) ele nu pot renun a la beneficiul termenului dect mpreun; b) se prezum renun area debitorului la beneficiul termenului; c) numai creditorul poate renun a la beneficiul termenului. 23. n cazul unui contract de vnzare-cumprare afectat de o condi ie suspensiv: a) n cazul nendeplinirii condi iei, cumprtorul nu poate solicita restituirea pre ului pltit; b) nainte de ndeplinirea condi iei, dac s-a transmis posesia bunului ctre cumprtor, vnztorul este n msur s cear plata pre ului; c) n cazul nendeplinirii condi iei, contractul de vnzare-cumprare se desfiin eaz cu efect retroactiv. 24. n cazul condi iei suspensive pendente conditione: a) obliga ia se poate stinge prin plat; b) creditorul nu poate cere executarea obliga iei; c) creditorul este ndrept it s solicite si s ob in garan ii pentru crean a sa. 25. Lipsa de discernmnt: a) constituie o excep ie de la principiul for ei obligatorii a actului juridic civil; b) atrage nulitatea relativ a actului juridic civil; c) nu poate fi invocat n cazul actelor juridice unilaterale. 26. Dac termenul este stabilit n favoarea creditorului, atunci: a) debitorul nu-l poate obliga pe creditor s primeasc plata nainte de scaden ; b) creditorul poate solicita executarea obliga iei; c) creditorul poate oricnd s renun e la beneficiul termenului. 27. Constituie excep ie de la principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, men inerea: a) actelor subsecvente cu executare succesiv; b) actelor de dispozi ie cu titlu oneros avnd ca obiect un imobil nscris n cartea funciar; c) actelor de conservare si de administrare cu privire la bunul care formeaz obiectul actului nul. 28. De la principiul retroactivit ii efectelor nulit ii exist urmtoarele excep ii: a) men inerea efectelor n cazul actelor cu executare succesiv; b) men inerea efectelor cstoriei declarate nul n privin a copiilor rezulta i din acea cstorie; c) men inerea actului de nstrinare lovit de nulitate, dar valabil ca revocare a legatului care are ca obiect bunul ce formeaz obiect si al actului de nstrinare anulat. 29. Conversiunea actului juridic civil nu opereaz n cazul: a) validrii actului prin confirmare; b) ndeplinirii ulterioare a cerin ei legale care nu s-a respectat la ncheierea actului juridic civil; c) actului nul care trebuie s se converteasc ntr-un act juridic diferit. 30. Sunt aplica ii ale principiului validit ii aparen ei n drept: a) oficierea n mod public a cstoriei de ctre un func ionar al primriei care nu are calitatea de ofi er de stare civil; b) cazul mandatarului aparent;

c) cazul minorului care declar c e major. 31. Sunt aplica ii ale principiului rspunderii civile delictuale: a) anularea unui act juridic civil ncheiat de minorul fr capacitate de exerci iu, fr a fi reprezentat; b) falsificarea de ctre minor a actului de identitate pentru a induce n eroare pe cocontractant, care l consider major; c) comiterea de ctre un minor a unor delicte civile. 32. Actul juridic civil ncheiat cu nerespectarea legii, n care o parte este de bun-credin , va produce efecte juridice n cazul: a) cstoriei putative; b) dobndirii fructelor de ctre posesorul de bun-credin ; c) nstrinrii bunului de ctre ho sau gsitor. 33. Creditorii chirografari: a) au mpotriva debitorului lor o garan ie real care s le asigure realizarea crean ei; b) au un drept de gaj general numai asupra bunurilor prezente ale debitorilor lor; c) sunt acei creditori crora le sunt opozabile actele ncheiate de debitorii lor si ter e persoane. 34. Sunt cauze de nulitatea absolut: a) lipsa discernmntului n momentul ncheierii actului juridic civil; b) lipsa consim mntului datorat erorii-obstacol; c) lipsa autoriza iei administrative sau eliberarea ei cu nclcarea legii. 35. Reprezint cauze de nulitate relativ: a) ncheierea actului juridic civil de o persoan lipsit de capacitatea de exerci iu; b) ncheierea actului juridic civil fr ncuviin area autorit ii tutelare; c) lipsa pre ului n contractul de vnzare-cumprare. 36. Nulitatea absolut: a) poate fi invocat att pe cale de ac iune, ct si pe cale de excep ie; b) poate fi invocat numai de persoana ocrotit si al crei interes a fost nesocotit la ncheierea actului juridic civil; c) poate fi invocat si nluntrul termenului de prescrip ie. 37. Prin excep ie, nulitatea absolut poate fi confirmat: a) n cazul cstoriei ncheiate cu nclcarea dispozi iilor legale privitore la vrst; b) n cazul autentificrii dona iilor de ctre mostenitori sau reprezentan ii donatorului, dup moartea sa, consim ite anterior de ctre autorul lor, fr respectarea formalit ilor cerute de lege; c) n cazul ratificrii actelor juridice civile ncheiate de ctre mandatar cu depsirea puterilor conferite prin contractul de mandat. 38. Nulitatea relativ poate fi invocat: a) de persoana ocrotit si al crei interes a fost nesocotit la ncheierea actului; b) de creditorii chirografari ai pr ii ocrotite; c) de procuror. 39. Confirmarea expres a nulit ii relative are loc dac: a) autorul confirmrii actului anulabil este persoana care ar putea invoca nulitatea; b) autorul confirmrii actului renun la dreptul su de a invoca nulitatea relativ;

c) autorul confirmrii este si o persoan cu capacitate restrns de exerci iu. 40. Dup modul de formare, actele juridice civile se clasific n: a) solemne, consensuale si aleatorii; b) reale, solemne si consensuale; c) consensuale, autentice si reale. 41. Dup numrul pr ilor, actele juridice civile se grupeaz n: a) acte unilaterale si contracte bilaterale; b) contracte unilaterale si bilaterale; c) acte unilaterale, bilaterale si multilaterale. 42. Dup scopul urmrit de pr i, actele juridice civile se clasific n: a) liberalit i si acte dezinteresate; b) oneroase si comutative; c) oneroase si gratuite. 43. Dup efectele produse, actele juridice civile se clasific n: a) constitutive, confirmative si de dispozi ie; b) constitutive, declarative si translative; c) constitutive, de ratificare si de administrare. 44. Sarcina: a) opereaz de drept; b) este admisibil si n cazul liberalit ilor; c) afecteaz eficacitatea actului juridic civil. 45. Sarcina: a) este o modalitate legal a actului juridic civil; b) este o obliga ie impus gratificatului de ctre dispuntor numai n actele cu titlu gratuit; c) afecteaz valabilitatea actului n caz de neexecutare a ei. 46. Persoana care dobndeste sau poate dobndi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu, este: a) succesor cu titlu universal; b) succesor cu titlu particular; c) creditor chirografar. 47. Persoana care, desi nu este parte la ncheierea actului juridic civil, este inut, dup caz, s profite sau s suporte efectele actului ncheiat de autorul lui, este: a) avnd-cauz; b) donatar; c) ter . 48. Persoana care dobndeste o frac iune dintr-un patrimoniu se numeste: a) legatar cu titlu universal; b) succesor cu titlu universal; c) mostenitor cu titlu universal. 49. Este lovit de nulitate absolut actul juridic civil n care: a) obiectul este ilicit, imoral sau nedeterminat; b) lipseste discernmntul pr ilor; c) lipseste consim mntul n cazul erorii obstacol. 50. Nulitatea relativ si absolut se deosebesc prin: a) sfera persoanelor care o pot invoca; b) natura normelor juridice care le reglementeaz; c) efectele produse prin declararea lor. 51. Actele de administrare ncheiate de minorul cu vrsta cuprins ntre 14-18 ani: a) sunt valabile fr a fi nevoie de ncuviin area prealabil a autorit ii tutelare;

b) pot fi anulate pentru leziune dac minorul a suferit un prejudiciu major; c) sunt valabile dac sunt ncuviin ate numai de ocrotitorul legal. 52. Spre deosebire de nulitatea actului juridic, inopozabilitatea: a) intervine ntotdeauna pentru cauze ulterioare ncheierii actului; b) se aplic numai actului juridic civil cu titlu oneros; c) presupune un act juridic valabil ncheiat. 53. Pendente conditione, condi ia suspensiv produce urmtoarele efecte: a) creditorul nu poate ceda dreptul su pe calea cesiunii de crean ; b) creditorul poate cere executarea obliga iei; c) creditorul poate lua msuri de conservare a bunului. 54. Eveniente conditione, condi ia rezolutorie produce urmtoarele efecte: a) drepturile constituite de dobnditor n favoarea altor persoane se desfiin eaz; b) debitorul trebuie s-si execute obliga iile; c) pr ile trebuie s-si restituie presta iile efectuate. 55. Avndul-cauz este: a) persoana care ncheie actul juridic civil si dobndeste drepturi si obliga ii; b) si persoana care dobndeste de la autorul ei o frac iune dintrun patrimoniu; c) persoana strin de actul juridic civil, care nu a participat nici personal, nici prin reprezentant la ncheierea lui. 56. Nulitatea actului juridic civil: a) priveste att actele juridice ct si faptele juridice stricto sensu; b) se aplic numai contractelor sinalagmatice; c) nu priveste neaprat actul n ntregime, ci doar clauzele nelegale. 57. Nulitatea absolut intervine cnd: a) a lipsit ncuviin area autorit ii tutelare, dac aceasta era obligatorie potrivit legii; b) lipseste consim mntul datorit unei erori obstacol; c) actul juridic civil s-a ncheiat cu depsirea capacit ii de folosin a persoanei juridice. 58. Spre deosebire de prescrip ia achizitiv, prescrip ia extinctiv: a) stinge dreptul la ac iune n sens material; b) are termene mai scurte si mai pu ine; c) are la baz posesiunea si nu va da, n principiu, nastere dect la o excep ie. 59. Spre deosebire de prescrip ia extinctiv, termenul extinctiv: a) marcheaz stingerea dreptului subiectiv civil si a obliga iei corelative; b) priveste doar domeniul actelor juridice civile; c) se stabileste numai prin lege sau prin voin a pr ilor. 60. Sunt imprescriptibile extinctiv: a) ac iunea de partaj care are ca obiect bunuri imobile; b) ac iunea de stabilire a domiciliului conjugal; c) ac iunea de reintegrare n locuin a care constituie domiciliul comun. 61. Sunt prescriptibile extinctiv: a) ac iunea n revendicarea bunurilor pierdute sau furate de la ter ul de bun-credin ; b) ac iunea de valorificare a privilegiului locatorului; c) ac iunea pentru ncredin area copiilor minori unuia dintre prin i.

62. Cauza imediat n contractul de dona ie const n: a) transmiterea cu titlu gratuit a unui drept real sau de crean ; b) predarea bunului care formeaz obiectul contractului n momentul autentificrii actului; c) inten ia de a gratifica. 63. Obiectul actului juridic civil este licit si moral atunci cnd: a) o persoan si-a asumat obliga ia de a parcurge not Marea Neagr n schimbul unei sume de bani; b) o persoan acord consulta ii juridice fr a avea profesia de jurist, n schimbul unei remunera ii; c) o persoan dobndeste o cas pentru a locui n ea mpreun cu familia. 64. Obiectul actului juridic civil reprezint: a) obiectul raportului juridic nscut din acel act juridic; b) motiva ia care a stat la baza ncheierii actului juridic; c) modalitatea de exteriorizare a manifestrii de voin . 65. Forma actului juridic civil const n: a) mijlocul sau modul de exteriorizare a voin ei interne; b) exteriorizarea hotrrii luate privind aducerea la cunostin a altor subiecte de drept; c) voin a exteriorizat a autorului actului. 66. Forma cerut pentru opozabilitatea fa de ter i: a) se fundamenteaz pe ideea de protec ie a ter ilor fa de eventualele efecte prejudiciabile ale unor acte juridice; b) are ca scop ocrotirea drepturilor sau intereselor persoanelor care nu au participat la ncheierea actului juridic; c) const n ntocmirea unui nscris n vederea publicit ii actului juridic ncheiat de pr i. 67. Revocarea, spre deosebire de nulitatea actului juridic civil: a) presupune cauze contemporane si ulterioare ncheierii actului juridic civil; b) se aplic, n principiu, liberalit ilor; c) presupune un act valabil ncheiat. 68. Capacitatea de a ncheia acte juridice: a) e o parte a capacit ii de folosin ; b) se dobndeste la nastere; c) e o stare de drept. 69. Incapacitatea de exerci iu: a) const n inaptitudinea de a avea drepturi si obliga ii; b) const n lipsa posibilit ii juridice de a exercita personal si singur drepturile si de a-si asuma obliga iile; c) const n lipsirea unei persoane de dreptul de a ncheia un act de dispozi ie. 70. Tcerea valoreaz consim mnt cnd: a) legea prevede n mod expres acest lucru; b) potrivit obiceiului locului, tcerii i se atribuie valoare juridic; c) este exprimat n asa fel nct ter ii s o n eleag ca fiind una productoare de efecte juridice. 71. Eroarea obstacol este: a) falsa reprezentare a realit ii care mpiedic formarea actului juridic civil; b) falsa reprezentare a realit ii ce cade asupra persoanei contractante; c) falsa reprezentare a unor mprejurri care sunt mai pu in importante la ncheierea actului juridic civil.

72. n contractul de vnzare-cumprare, scopul imediat const n: a) reprezentarea mental a contrapresta iei; b) prefigurarea remiterii bunului; c) inten ia de a gratifica. 73. Cauza fals: a) apare cnd exist o eroare asupra acelor elemente care constituie motivul determinant al consim mntului; b) atrage nulitatea relativ; c) apare atunci cnd vine n contradic ie cu normele imperative ale legii. 74. Aplica ii ale formei cerute pentru opozabilitatea fa de ter i sunt: a) darea de dat cert nscrisului sub semntur privat; b) notificarea cesiunii de crean ; c) contractul de loca iune. 75. Termenul de gra ie este: a) stabilit de ctre o parte sau pr i prin actul juridic civil; b) acel termen a crui dat de mplinire nu este cunoscut n momentul ncheierii actului juridic civil; c) acordat debitorului de instan a de fond, n considerarea situa iei sale patrimoniale. 76. Termenul suspensiv: a) afecteaz existen a dreptului subiectiv civil si a obliga iei corelative; b) amn nceputul exercitrii dreptului subiectiv civil, respectiv executrii obliga iei corelative; c) este stabilit ntotdeauna de legiuitor. 77. Condi ia potestativ pur: a) depinde exclusiv de voin a uneia dintre pr i; b) depinde exclusiv de voin a uneia dintre pr i, ct si de un eveniment exterior acesteia; c) depinde exclusiv de voin a uneia dintre pr i, ct si de voin a unei persoane determinate. 78. Spre deosebire de termen, condi ia: a) este un eveniment viitor si sigur ca realizare, care produce efecte retroactive; b) afecteaz existen a obliga iilor si a drepturilor corelative; c) afecteaz existen a obliga iilor si drepturilor si produce efecte pentru viitor. 79. Sarcina, spre deosebire de condi ie: a) afecteaz numai actele cu titlu gratuit; b) afecteaz si actele cu titlu gratuit, alturi de cele cu titlu oneros; c) nu creeaz nicio incertitudine cu privire la existen a valabil sau la executarea actului juridic civil. 80. Excep iile de la irevocabilitatea actelor juridice bilaterale sunt: a) revocarea dona iei ntre so i; b) retractarea renun rii la mostenire; c) revocarea contractului de mandat de oricare dintre pr i. 81. Constituie excep ii de la principiul relativit ii efectelor actelor juridice civile: a) stipula ia pentru altul; b) revocarea testamentului; c) revocarea contractului de mandat de ctre mandant. 82. Nulitatea, spre deosebire de rezolu iune: a) e o cauz de ineficacitate a actului juridic civil; b) presupune un act juridic civil nevalabil ncheiat;

c) priveste doar contractele sinalagmatice. 83. Nulitatea relativ este atras de urmtoarele cauze: a) lipsa discernmntului n momentul ncheierii actului; b) nclcarea ordinii publice; c) fraudarea legii. 84. Prescrip ia extinctiv spre deosebire de prescrip ia achizitiv: a) are caracter sanc ionator pentru debitorul inactiv al obliga iei corelative; b) const n stingerea dreptului subiectiv neexercitat n termenul stabilit de lege; c) nuntrul termenului stabilit de lege nu-si produce efectele. 85. Decderea, spre deosebire de prescrip ie extinctiv: a) presupune termene att legale, ct si conven ionale; b) e o institu ie de ordine public sau privat, n func ie de caracterul normelor ce o reglementeaz; c) marcheaz stingerea dreptului subiectiv civil si a obliga iei corelative. 86. Termenul extinctiv, spre deosebire de prescrip ia extinctiv: a) priveste doar domeniul actului juridic civil; b) reprezint o institu ie de drept civil bazat pe mplinirea unui anumit interval de timp; c) poate izvor numai din voin a pr ilor si a unui organ jurisdic ional. 87. Neexecutarea sarcinii: a) afecteaz valabilitatea actului juridic civil; b) afecteaz eficacitatea actului juridic civil; c) d dreptul dispuntorului de a opta ntre a cere rezolu iunea actului juridic civil sau a pretinde executarea n natur a sarcinii. 88. Sarcina n favoarea unui ter : a) e o form de manifestare a stipula iei pentru altul; b) e o form de manifestare a simula iei prin interpunere de persoan; c) d posibilitatea ter ului beneficiar de a cere revocarea actului juridic civil pentru nendeplinirea sarcinii. 89. n cazul termenului suspensiv stipulat n favoarea debitorului: a) executarea obliga iei de ctre debitor nainte de scaden e o plat nedatorat; b) pn la mplinirea termenului, creditorul nu e ndrept it s cear plata de la debitor; c) nainte de mplinirea termenului, creditorul e ndrept it s ia msuri conservatorii cu privire la patrimoniul debitorului. 90. Constituie excep ii de la caracterul retroactiv al efectelor condi iei, eveniente conditione: a) fructele culese de cel care a nstrinat bunul rmne ale sale, astfel nct dobnditorul va culege fructele numai din momentul ndeplinirii condi iei; b) actele de administrare fcute de cel care a nstrinat pendente conditione se desfiin eaz cu efect retroactiv; c) riscurile produse pendente conditione sunt n sarcina celui care a nstrinat. 91. Condi ia, modalitate a actului juridic civil: a) afecteaz existen a dreptului subiectiv si a obliga iei corelative; b) este un eveniment mplinit la data ncheierii actului; c) este un eveniment viitor si sigur ca realizare. 92. Actul juridic de confirmare:

a) presupune refacerea actului juridic anulabil; b) reprezint o conven ie prin care se ratific un act juridic anulabil; c) valideaz retroactiv actul juridic anulabil. 93. Termenul suspensiv n actul juridic civil produce urmtoarele efecte: a) creditorul este ndrept it s intenteze ac iunea oblic sau cea paulian nainte de termen; b) creditorul, pn la ndeplinirea termenului suspensiv, nu poate cere plata de la debitor; c) creditorul, nainte de mplinirea termenului suspensiv, nu poate opune debitorului compensa ia sa. 94. Constituie excep ii de la principiul retroactivit ii efectelor nulit ii actului juridic civil: a) men inerea efectelor produse n trecut de un contract cu executare n timp; b) situa ia posesorului de bun-credin care nu e exonerat de obliga ia de a restitui, odat cu bunul, si fructele culese n perioada ct a durat buna credin ; c) anularea cstoriei nu produce efecte fa de copiii din acea cstorie, nici pentru trecut, nici pentru viitor. 95. For a major reprezint o cauz de: a) suspendare a cursului prescrip iei extinctive n cazul ac iunii confesorii, ntemeiate pe dreptul de servitute; b) suspendare a cursului prescrip iei n cazul ac iunii n grni uire; c) suspendare a cursului prescrip iei n cazul ac iunii negatorii. 96. Cauza fals: a) este un motiv de nulitate relativ, care poate fi invocat, numai de vnztorul de bun-credin ; b) este o eroare asupra scopului mediat; c) atrage nulitatea absolut a actului juridic, care poate fi invocat de orice persoan interesat sau de instan a din oficiu. 97. Conversiunea actului juridic civil: a) este o condi ie necesar pentru exercitarea ac iunii n simula ie prin deghizare total; b) este posibil n cazul nulit ii absolute; c) este un caz particular de nova ie prin schimbare de obiect. 98. Nulitatea absolut: a) poate interveni si n cazul nerespectrii principiului specialit ii capacit ii de folosin ; b) opereaz de drept n cazul contractului de ntre inere, dac este invocat de creditorul obliga iei de ntre inere si n cazul mprumutului fr dobnd; c) nu poate fi invocat de partea creia i este imputabil motivul de nulitate. 99. Pentru a opera conversiunea actului juridic civil: a) este necesar ca unele clauze cuprinse n act s fie anulate, iar altele men inute; b) este necesar ca actul s fie validat prin confirmare sau prin ndeplinirea ulterioar a cerin ei legale nerespectate la ncheierea lui; c) actul socotit valabil s ntruneasc toate condi iile de valabilitate, iar aceste condi ii s se regseasc n chiar cuprinsul actului anulat. 100. Capacitatea de a ncheia actul juridic civil: a) este o condi ie esen ial, de fond, general si de eficacitate a actului juridic civil; b) este o stare de drept, spre deosebire de discernmnt, care este

o stare de fapt; c) este o parte a capacit ii civile. 101. Forma cerut ad validitatem a actului juridic civil: a) este incompatibil cu manifestarea tacit a voin ei; b) d posibilitatea ter ului interesat de a nesocoti actul juridic invocat de pr ile acestuia sau de una dintre ele mpotriva sa, n caz de nerespectare; c) este un element esen ial, constitutiv al actului juridic civil. 102. n cazul n care condi ia suspensiv nu s-a ndeplinit: a) toate drepturile constituite de debitor cu privire la bun se desfiin eaz; b) raportul juridic obliga ional nu ia nastere; c) toate presta iile efectuate se vor restitui. 103. Aplica ii ale formei ad validitatem sunt: a) contractul de asigurare; b) contractul de cesiune a drepturilor asupra mrcii; c) exprimarea n scris a consim mntului de a dona esuturi sau organe umane terapeute. 104. Sanc iunea nerespectrii formei cerute ad probationem const n: a) nevalabilitatea actului juridic negotium iuris; b) inopozabilitatea actului juridic civil; c) imposibilitatea dovedirii actului cu alt mijloc de prob. 105. n cazul termenului suspensiv, dac: a) debitorul execut obliga ia sa nainte de mplinirea termenului, el face o plat valabil, renun nd la beneficiul termenului; b) pn la mplinirea termenului, creditorul poate cere plata de la debitor; c) dup mplinirea termenului, creditorul nu poate opune debitorului compensa ia. 106. Condi ia rezolutorie este: a) eveniment viitor si sigur de a crui realizare depinde nasterea actului juridic; b) eveniment viitor si nesigur care, pn la realizarea lui, nu suspend existen a drepturilor subiective si a obliga iilor corelative; c) o modalitate a actului juridic care const n a da, a face ori a nu face ceva, numai n cuprinsul actului juridic cu titlu gratuit. 107. Pendente conditione, condi ia suspensiv produce urmtoarele efecte: a) ncepe s curg prescrip ia dreptului la ac iune; b) creditorul poate cere executarea obliga iei, debitorul fiind inut de aceasta; c) obliga ia nu se poate stinge prin compensa ie. 108. Eveniente conditione, condi ia rezolutorie, dac s-a mplinit, produce urmtoarele efecte: a) debitorul sub condi ia rezolutorie suport riscul pieirii bunului, pentru c a dobndit proprietatea lucrului; b) nstrintorul va restitui pre ul si dobnditorul bunul; c) drepturile constituite de dobnditor se desfiin eaz. 109. Constituie excep ii de la principiul irevocabilit ii, n categoria actelor unilaterale: a) ncetarea contractului de concesiune; b) retractarea renun rii la mostenire; c) revocarea mandatului. 110. Conduce la vicierea consim mntului:

a) condi ia care afecteaz un act juridic civil; b) amenin area care creeaz o temere serioas; c) dolul. 111. Sunt anulabile pentru leziune numai actele juridice care: a) sunt comutative, cu titlu oneros; b) sunt acte de conservare ncheiate de minorul ntre 14-18 ani, fr ncuviin area ocrotitorului legal; c) sunt acte pgubitoare pentru minor. 112. Pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil sunt necesare urmtoarele condi ii generale: a) obiectul s constea ntr-un fapt personal al debitorului; b) obiectul s fie licit, moral si posibil; c) cel ce se oblig s fie titularul dreptului. 113. Scopul obliga iei: a) n contractele sinalagmatice const n prefigurarea mental a contrapresta iei; b) n contractele aleatorii const n prefigurarea unei mprejurri viitoare si incerte de care depinde sansa unui cstig sau riscul unei pierderi; c) n contractele reale const n obiectivul urmrit la ncheierea unui astfel de act. 114. Minorul ntre 14-18 este prezumat c: a) are discernmnt juridic n curs de formare; b) nu are discernmnt datorit strii de sntate mintal; c) este ntotdeauna o persoan fizic cu deplin capacitate de exerci iu. 115. Eroarea de fapt este: a) falsa reprezentare a realit ii ce cade asupra normelor care determin natura actului juridic civil ce se ncheie; b) falsa reprezentare a realit ii unor mprejurri care nu afecteaz valabilitatea actului juridic civil; c) falsa reprezentare a unei situa ii faptice la ncheierea actului juridic civil. 116. Dolul incident (incidental) este: a) cel care cade asupra unor elemente determinante la ncheierea actului juridic; b) acela care d nastere unei ac iuni n despgubiri; c) acela care nu atrage anulabilitatea actului. 117. Lipsa discernmntului la ncheierea actului juridic civil se poate datora: a) unor tulburri vremelnice, ale min ii; b) vrstei naintate, cnd ncheierea unui act juridic civil impune numirea unui curator; c) aliena iei sau debilit ii mintale. 118. Lipseste inten ia de producere a efectelor juridice: a) cnd manifestarea de voin s-a fcut sub o condi ie potestativ simpl; b) cnd manifestarea de voin s-a fcut cu o rezerv mintal, cunoscut de destinatarul acesteia; c) cnd manifestarea de voin a fost fcut din pura complezen . 119. Prin excep ie, tcerea valoreaz consim mnt la ncheierea unui act juridic civil cnd: a) dup obicei, tcerea se consider acceptare a succesiunii; b) pr ile, prin voin a lor, stabilesc un asemenea n eles al tcerii;

c) succesibilul face un act de dispozi ie cu privire la un bun succesoral. 120. Exist eroare asupra naturii juridice a actului cnd una dintre pr i: a) crede c se cumpr originalul unui tablou al unei personalit i si, n realitate, tabloul reprezint o copie; b) crede c particip la ncheierea unui anumit act juridic civil, iar cealalt parte crede c ncheie un alt act juridic; c) are n vedere c actul juridic civil are un anumit obiect, iar cealalt parte crede c trateaz asupra altui obiect. 121. Dolul, viciu de consim mnt: a) e o eroare provocat, nu spontan; b) poate consta si ntr-o inac iune, n cazul numit reticen ; c) se presupune, adic cel ce pretinde c i-a fost viciat consim mntul, nu trebuie s dovedeasc acest fapt. 122. Leziunea e viciu de consim mnt dac: a) apare dup momentul ncheierii actului juridic civil; b) dispropor ia de valoare ntre contrapresta ii este vdit; c) este o consecin direct si nemijlocit a contractului respectiv. 123. Dac termenul este stabilit numai n favoarea debitorului, atunci: a) debitorul poate plti nainte de termen, de bunvoie, dar nu poate fi obligat la aceasta; b) debitorul poate cere executarea obliga iei nainte de mplinirea termenului, fr ca, creditorul s se poat opune; c) debitorul poate cere executarea nainte de termen dar numai si cu acordul creditorului. 124. Condi ia imposibil n actul juridic civil: a) const ntr-un fapt care contravine regulilor de convie uire social; b) desfiin eaz actul juridic si atunci cnd este suspensiv; c) desfiin eaz actul numai cnd este rezolutorie. 125. Suntem n prezen a unei excep ii de la principiul for ei obligatorii dac: a) pr ile au prevzut o clauz de dezicere; b) se acord prin lege un termen de amnare general a executrii unor obliga ii contractuale de ctre anumi i debitori; c) pr ile au prevzut posibilitatea rennoirii contractului. 126. Constituie excep ii aparente de la principiul relativit ii: a) cesiunea de crean ; b) nova ia; c) delega ia. 127. Nulitatea actului juridic: a) lipseste actul juridic de efectele care contravin normelor juridice; b) priveste ncheierea actului juridic; c) priveste eficacitatea actului juridic. 128. Nulitatea absolut intervine cnd: a) actul s-a ncheiat n lipsa ori cu depsirea capacit ii de folosin a persoanei juridice; b) a lipsit consim mntul, si lipsa lui se datoreaz lipsei discernmntului; c) actul s-a ncheiat cu nerespectarea unei interdic ii care are ca scop protec ia unor interese proprii. 129. Nulitatea relativ intervine: a) cnd actul s-a ncheiat n lipsa autoriza iei prealabile cerut de lege pentru anumite acte de dispozi ie;

b) cnd actul a fost fcut de interzisul judectoresc; c) cnd consim mntul este viciat prin dol, violen , leziune. 130. Invocarea nulit ii relative se face de ctre: a) creditorii chirografari ai pr ii ocrotite, pe calea ac iunii oblice; b) oricine are un interes juridiceste ocrotit si chiar din oficiu de organul de jurisdic ie; c) de ctre succesorii pr ii ocrotite, cu excep ia cazurilor n care dreptul la ac iune nu se transmite mostenitorilor. 131. Refacerea actului juridic, nul absolut, este valabil dac: a) actul refcut este un act nou care si va produce efectele de la data cnd a fost fcut actul ini ial; b) actul refcut este un act nou care si va produce efectele de la data facerii lui; c) actul ini ial rmne lovit de nulitate relativ. 132. Confirmarea expres a nulit ii relative este un act: a) unilateral, fcut n scopul de a acoperi nulitatea relativ; b) care trebuie s emane de la cel ndrept it s invoce nulitatea; c) ce rezult din acele mprejurri care nu las nicio ndoial asupra inten iei de confirmare a actului anulabil. 133. Intervine nulitatea total atunci cnd: a) nstrinarea unui teren ori a unei construc ii, bun comun, de ctre unul dintre so i, s-a fcut fr consim mntul expres al celuilalt so ; b) ncheierea actului s-a fcut dintr-o eroare asupra substan ei lucrului, iar calit ile esen iale ale obiectului au constituit cauza ncheierii actului; c) cstoria este putativ. 134. Constituie excep ii de la principiul retroactivit ii efectelor nulit ii: a) cazul cstoriei desfcute; b) cazul copiilor dintr-o cstorie anulat; c) cazul posesorului de bun-credin care pstreaz fructele. 135. Constituie excep ii de la principiul restitutio in integrum: a) cazul persoanelor incapabile; b) cazul posesorului de bun-credin a unui bun mobil; c) cazul actelor de dispozi ie, cu titlu oneros, ncheiate cu un subdobnditor de bun-credin . 136. Constituie excep ii de la principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis: a) cazul uzucapiunii; b) cazul actelor juridice ncheiate prin nerespectarea unor dispozi ii imperative, dar executate n fapt; c) cazul actelor de conservare si de administrare a bunului. 137. Spre deosebire de nulitate, rezolu iunea: a) se aplic tuturor categoriilor de acte juridice; b) se datoreaz neexecutrii culpabile de ctre una din pr ile contractului sinalagmatic cnd cealalt parte si-a executat obliga iile; c) se analizeaz n cazul executrii contractului. 138. Inopozabilitatea se deosebeste de nulitate, prin faptul c vizeaz: a) nerespectarea unor condi ii privind valabilitatea actului; b) doar actul juridic pentru care legea prevede anumite msuri de publicitate; c) n mod deosebit, pr ile. 139. Caducitatea se deosebeste de nulitate, prin faptul c:

a) opereaz ex nunc; b) presupune numai un act care nu a produs nc efecte; c) presupune un act care nu este valabil ncheiat. 140. n categoria avnzilor-cauz, intr printre al ii, si: a) succesorii cu titlu universal ai pr ilor; b) reprezentan ii conven ionali ai pr ilor; c) toate persoanele care, dup ncheierea actului juridic, au contractat cu pr ile acestuia. 141. Excep ii reale de la principiul relativit ii efectelor actului juridic sunt, printre altele: a) contractul n favoarea unei ter e persoane; b) promisiunea pentru altul; c) reprezentarea. 142. Obliga ia asumat sub condi ie: a) suspensiv pur potestativ din partea debitorului este valabil; b) rezolutorie cazual este nul; c) pur potestativ din partea creditorului este valabil. 143. n func ie de ntinderea efectelor sale, nulitatea se clasific n: a) nulitate de fond si nulitate de form; b) nulitate total si nulitate par ial; c) nulitate de drept si nulitate judiciar. 144. Clasificarea nulit ilor n absolute si relative se face n func ie de: a) felul condi iei de valabilitate nendeplinit; b) modul de valorificare; c) natura interesului ocrotit. 145. Forma ad validitatem a actului juridic civil: a) const, n toate situa iile, n ntocmirea unui nscris autentic; b) este incompatibil cu manifestarea tacit de voin ; c) este cerut, printre altele, n cazul contractului de asigurare. 146. Nulitatea relativ: a) poate fi acoperit prin confirmare, expres sau tacit, de ctre cel ce o poate invoca; b) poate fi invocat de orice persoan care are interes; c) poate fi invocat numai n cadrul termenului de prescrip ie extinctiv. 147. Nulitatea virtual (tacit) este aceea care: a) rezult n mod implicit, nendoielnic, din textul de lege; b) rezult n mod explicit dintr-un text legal; c) se deduce, cel mai adesea, din modul de redactare a textelor. 148. Conversiunea actului juridic presupune ndeplinirea urmtoarelor condi ii: a) s existe identitate de pr i cu cele dou acte juridice; b) unul din acte s fie anulat efectiv si par ial; c) s existe un element de diferen ntre actul nul si actul valabil. 149. Pacta sunt servanda este un principiu: a) care guverneaz efectele nulit ii actului juridic; b) fundamental al dreptului civil; c) consacrat prin lege numai pentru conven ii, nu si pentru acte juridice unilaterale. 150. Pot fi revocate n mod unilateral urmtoarele acte: a) contractul de loca iune ncheiat pe o perioad determinat; b) dona ia ntre so i; c) contractul de depozit, de ctre deponent. 151. Nulitatea relativ intervine n cazul:

a) dolului principal; b) predecesului legatarului; c) nendeplinirii formalit ilor privind publicitatea imobiliar. 152. n contractele sinalagmatice lipseste scopul imediat cnd: a) obiectul contrapresta iei reprezentate nu exist la ncheierea actului si nici nu poate exista n viitor; b) bunul nu a fost predat; c) exist o eroare asupra motivului determinant. 153. n func ie de criteriul cunoasterii sau necunoasterii momentului cnd se va mplini termenul, exist: a) termen cert; b) termen suspensiv; c) termen voluntar. 154. Termenul de gra ie se acord: a) n cazul vnzrii de imobile, dac vnztorul e n pericol de a pierde lucrul; b) n cazul pl ii nedatorate; c) n cazul gestiunii de afaceri. 155. Dac debitorul execut plata nainte de mplinirea termenului: a) face o plat nedatorat; b) face o plat perfect valabil; c) are dreptul de a cere restituirea presta iei efectuat ca plat. 156. Creditorul, nainte de mplinirea termenului: a) nu poate opune debitorului, compensa ia; b) poate cere plata, dac termenul este n favoarea debitorului; c) poate intenta ac iunea oblic. 157. Creditorul, pendente conditione: a) poate face acte de conservare a dreptului su; b) nu poate cere si ob ine garan ii; c) nu poate cere executarea obliga iei de ctre debitor. 158. Condi ia, n func ie de cauza de care depinde realizarea sau nerealizarea evenimentului, se clasific n: a) condi ie mixt; b) condi ie suspensiv; c) condi ie cauzal. 159. Condi ia pur potestativ, este condi ia: a) a crei realizare sau nerealizare depinde de voin a unei persoane determinate; b) a crei realizare sau nerealizarea depinde exclusiv de voin a unei singure pr i; c) a crei realizare sau nerealizare depinde de voin a unei pr i si de fapte exterioare. 160. Condi ia mixt este acea condi ie a crei realizare depinde de: a) hazard; b) voin uneia sau a celeilalte pr i a actului juridic; c) voin a unei pr i si a altei persoane. 161. Condi ia negativ este acea condi ie care: a) afecteaz existen a actului juridic printr-un eveniment ce urmeaz s nu se ndeplineasc; b) afecteaz nasterea dreptului si obliga iei; c) const ntr-un eveniment sau fapt ce nu se poate realiza, fie sub aspect fizic, fie sub aspect juridic. 162. n cazul n care condi ia rezolutorie s-a ndeplinit: a) actul juridic se consolideaz, fiind socotit, de la ncheierea lui, ca pur si simplu;

b) actul juridic este desfiin at cu efect retroactiv; c) pr ile se afl n aceeasi situa ie n care s-ar fi aflat dac nu ar fi ncheiat actul juridic. 163. n materia violen ei, ca viciu de consim mnt: a) temerea insuflat celui amenin at trebuie s fie considerabil si actual; b) amenin area s provin de la un cocontractant; c) sanc iunea care intervine este nulitatea absolut a actului juridic.

1. c; 2. b; 3. a, c; 4. b; 5. a, b; 6. a, b; 7. c; 8. a, b; 9. a, b; 10. a, b; 11. b, c; 12. a, b; 13. b; 14. a, b; 15. b; 16. a, b; 17. a; 18. a, b; 19. b; 20. b, c; 21. a, c; 22. a; 23. b; 24. b, c; 25. b; 26. b, c; 27. c; 28. a, b; 29. a, b; 30. a, b; 31. b; 32. a; 33. c; 34. b, c; 35. a, b; 36. a; 37. a; 38. a; 39. a, b; 40. b; 41. c;

42. c; 43. b; 44. c; 45. b; 46. b; 47. a; 48. b; 49. c; 50. a, b; 51. b; 52. a, c; 53. c; 54. a, c; 55. b; 56. c; 57. b, c; 58. a; 59. a, c; 60. b, c; 61. a, b; 62. a, c; 63. c; 64. a; 65. a; 66. a, b; 67. b, c; 68. a, c; 69. b; 70. a, b; 71. a; 72. a; 73. a, b; 74. a, b; 75. c; 76. b; 77. a; 78. b; 79. a, c; 80. a, c; 81. a; 82. b;

83. a; 84. c; 85. a, b; 86. a; 87. b, c; 88. a; 89. b, c; 90. a, c; 91. a; 92. c; 93. b, c; 94. a, c; 95. a; 96. b; 97. b; 98. a; 99. c; 100. b; 101. a, c; 102. b, c; 103. b, c; 104. c; 105. a; 106. b; 107. c; 108. b, c; 109. b; 110. b, c; 111. a, c; 112. b; 113. a, b; 114. a; 115. c; 116. c; 117. a, c; 118. b, c; 119. b, c; 120. b; 121. a, b; 122. b, c; 123. a, b;

124. b; 125. b; 126. a; 130. a, c; 131. b; 132. a, b; 133. a, b; 134. b; 135. a; 136. a, c; 137. b, c; 138. b; 139. a, b; 140. a; 141. a; 142. c; 143. b; 144. c; 145. b; 146. a, c; 147. a, c; 148. a, c; 149. c; 150. b, c; 151. a; 152. a; 153. a; 154. b, c; 155. b; 156. a; 157. a; 158. a; 159. b; 160. c; 161. a; 162. b, c; 163. a;

127. a, b; 128. a; 129. b, c;

Grile anul II partea nti


1. Dreptul de proprietate privat: a) nu se stinge prin nstrinarea bunului; b) este inalienabil, dac titularul lui este statul; c) nu poate avea ca titular statul, dac asupra lucrului s-a constituit un drept de uzufruct n favoarea unei persoane fizice. 2. Dreptul de superficie: a) este prescriptibil extinctiv; b) poate fi aprat prin ac iunea confesorie; c) nu poate fi constituit prin legat. 3. Dreptul de superficie: a) este imprescriptibil extinctiv; b) se stinge prin neuz; c) presupune c superficiarul are un drept de proprietate asupra terenului si un drept de folosin asupra construc iilor. 4. Dreptul de uz: a) nu poate fi nchiriat; b) are ca obiect o locuin ; c) poate fi nstrinat. 5. Bunurile domeniale sunt bunurile: a) imobile sau mobile care apar in numai statului; b) imobile sau mobile asupra crora se exercit fie un drept de proprietate public, fie un drept de proprietate privat; c) care apar in statului si unit ilor administrativ-teritoriale. 6. Intr n categoria bunurilor de uz public: a) bibliotecile publice locale; b) echipamente si instala ii n domeniul aprrii na ionale; c) drumurile na ionale sau locale. 7. Intr n categoria bunurilor de interes public: a) operele de art; b) bog iile subsolului; c) bibliotecile publice na ionale. 8. Spre deosebire de dreptul de proprietate privat, dreptul de proprietate public: a) este absolut, exclusiv si perpetuu; b) este imprescriptibil, absolut si exclusiv; c) este imprescriptibil, inalienabil si insesizabil. 9. Dreptul de proprietate public: a) nu poate fi nstrinat si dobndit prin fapte juridice n sens restrns si prin acte juridice de drept privat; b) confer titularului su, atributele de posesie, folosin si dispozi ie asupra unui bun, care numai prin natura sa este de uz sau utilitate public; c) constituie expresia juridic a aproprierii comunitare a bunurilor. 10. n no iunea de patrimoniu, spre deosebire de cea de bunuri domeniale, intr: a) drepturile de proprietate asupra bunurilor, precum si toate celelalte drepturi reale, de crean si datorii corespunztoare; b) drepturile si obliga iile patrimoniale, precum si bunurile care formeaz aceste drepturi; c) drepturile si datoriile patrimoniale, prezente si viitoare,

apar innd unei anumite persoane. 11. Ac iunea n revendicare ntemeiat pe dreptul de proprietate public: a) poate fi introdus oricnd, dar numai dac a trecut un an de la deposedarea titularului dreptului; b) dac are ca obiect bunuri mobile, prtul nu poate s opun posesia de bun-credin n condi iile art. 1909 si 1910 C. civ.; c) este imprescriptibil, prtul neputnd s opun reclamantului nici prescrip ia achizitiv. 12. Dreptul de concesiune se poate constitui asupra: a) infrastructurilor feroviare, portuare, aeroportuare civile; b) tuturor terenurilor proprietate public; c) plajelor, cheiurilor si zonelor libere. 13. Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate public: a) se poate constitui pentru o perioad de cel pu in 49 de ani ncepnd de la momentul semnrii contractului; b) poate fi subconcesionat; c) se constituie prin contract de concesiune care este solemn, sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, cu executare succesiv si constitutiv de drepturi reale. 14. Cauzele obligatorii de ncetare a contractului de concesiune sunt: a) denun area unilateral a contractului de ctre concesionar; b) expirarea termenului concesiunii; c) interven ia unui caz fortuit sau de for major. 15. Dreptul de proprietate public se dobndeste prin: a) achizi ii publice pentru cauz de utilitate public; b) hotrre a Guvernului, a Consiliului Jude ean, respectiv a Consiliul General al Municipiului Bucuresti; c) transferarea unor elemente din con inutul juridic al dreptului de proprietate asupra bunului respectiv ctre stat. 16. Uzufructul, constituit n favoarea unei fizice: a) are caracter esen ialmente viager; b) are o durat maxim de 30 de ani; c) nu se transmite la mostenitori, uzufructuarul putnd ceda doar emolumentul dreptului su. 17. Dreptul de administrare: a) are n vedere bunuri care, prin natura lor sau potrivit legii, sunt de uz sau interes public; b) reprezint dreptul de folosin pe care statul l poate constitui asupra bunurilor din domeniul public; c) nceteaz prin reziliere n cazul n care titularul dreptului de administrare nu si execut obliga iile. 18. Bunurile, care formeaz obiectul dreptului de proprietate public a statului: a) nu pot fi posedate de ter ii achizitori; b) au acelasi regim juridic ca si bunurile proprietate privat a statului, sub aspectul imprescriptibilit ii; c) nu pot fi urmrite de creditori pentru realizarea crean ei lor. 19. Bunurile din domeniul public al statului: a) nu pot fi nstrinate sau dobndite prin niciun mijloc de drept privat, n afar de vnzarea silit; b) pot forma obiectul executrii silite; c) nu pot forma obiectul constituirii garan iilor reale. 20. Dreptul de administrare: a) se poate constitui numai n favoarea regiilor autonome si

institu iilor publice; b) poate fi constituit sau revocat prin acte de drept administrativ; c) este un drept real principal, inalienabil, constituit de autoritatea competent, cu titlu oneros. 21. Proprietatea comun pe cote-pr i presupune c: a) niciunul dintre coproprietari nu are un drept exclusiv asupra unei pr i materiale determinate din bunul dobndit n coproprietate; b) fiecare coproprietar are un drept exclusiv si asupra unei cote pr i ideale si abstracte din dreptul de proprietate asupra acelui bun; c) actele de folosin materiale a bunului pot fi exercitate de fiecare coproprietar si dac schimb destina ia si modul de utilizare a bunului. 22. n cazul propriet ii comune pe cote-pr i: a) un coproprietar va putea, fr acordul celorlal i, s execute lucrri de transformare sau renovare a bunului; b) productele bunului revin fiecrui coproprietar propor ional cu cota parte din dreptul de proprietate asupra bunului comun; c) oricare coproprietar poate solicita remedierea degradrilor cauzate bunului comun sau despgubiri de la autorul lor n condi iile rspunderii civile delictuale. 23. Proprietatea comun pe cote-pr i obisnuita nceteaz prin: a) exproprierea bunului; b) uzucapiune, de ctre coproprietarul care a intervertit posesia echivoc ntr-o posesie util ca urmare a actelor de rezisten fa de ceilal i coproprietari; c) constituirea unei ipoteci asupra unei pr i indivize. 24. Dreptul de proprietate public: a) poate fi aprat prin ac iunea n revendicare; b) poate fi dobndit pe cale natural; c) n condi iile legii, d posibilitatea constituirii ipotecii asupra bunurilor ce formeaz obiectul acestui drept. 25. Ac iunea n revendicare: a) este prescriptibil sub aspect extinctiv; b) este o ac iune petitorie personal; c) se introduce de proprietarul neposesor. 26. Titlul invocat n sprijinul unei ac iuni n revendicare poate fi: a) o hotrre judectoreasc de partaj; b) o tranzac ie; c) numai un titlu translativ de proprietate. 27. Revendicarea mobilelor se aplic asupra: a) bunurilor mobile corporale; b) bunurilor mobile care formeaz o universalitate; c) bunurilor mobile considerate accesorii ale unui imobil. 28. n cazul admiterii ac iunii n revendicare posesorul prt este obligat: a) s restituie bunul liber de orice sarcini cu care ar fi fost grevat cu consim mntul posesorului neproprietar; b) s restituie bunul n natur; c) s restituie indemniza ia de asigurare, dac bunul pierit a fost asigurat. 29. n cazul ac iunii n revendicare, dac posesorul prt a fost de bun credin , este obligat: a) s restituie toate fructele lucrului;

b) s restituie fructele pe care le-a ncasat sau perceput pentru perioada intentrii ac iunii; c) s restituie fructele pe care le-a ncasat sau perceput pn la data intentrii ac iunii. 30. n cazul admiterii ac iunii n revendicare posesorul prt are dreptul s cear restituirea: a) cheltuielilor fcute pentru conservarea lucrului; b) cheltuielilor care au sporit valoarea bunului, dar numai n msura sporului de valoare pe care aceste cheltuieli le-a adus lucrului; c) cheltuielilor din simpla plcere. 31. Ca urmare a admiterii ac iunii n revendicare, posesorul prt e obligat s restituie: a) bunul, doar n msura n care exist n materialitatea lui; b) bunul n natur sau prin echivalent, la alegerea prtului; c) bunul, n toate situa iile. 32. Termenul de trei ani pentru revendicarea bunului furat sau pierdut este un termen: a) de decdere; b) de prescrip ie achizitiv; c) de prescrip ie extinctiv. 33. Ac iunea n revendicare este: a) o ac iune prescriptibil achizitiv; b) o ac iune petitorie real; c) o ac iune care n anumite situa ii este prescriptibil extinctiv. 34. n ac iunea n revendicare: a) reclamantul trebuie s fie proprietar exclusiv al bunului revendicat; b) reclamantul poate s fie si un proprietar aflat n indiviziune; c) titularul si apr dreptul su real asupra bunului si pretinde restituirea lui de la cel care-l stpneste fr temei. 35. n ac iunea n revendicare, care are ca obiect bunurile din domeniul public: a) prtul se va putea apra prin invocarea uzucapiunii; b) statul va trebui s fac dovada dreptului de proprietate potrivit principiilor dreptului comun; c) niciodat prtul nu se va putea apra prin invocarea dobndirii propriet ii bunurilor mobile corporale prin posesia de bun credin . 36. Ac iunea n grni uire poate fi promovat: a) de nudul proprietar; b) de chirias; c) de arendas. 37. Cel care a pierdut sau cruia i s-a furat un lucru mobil, pentru a-l revendica, trebuie s fac dovada faptului c: a) el a fost posesorul lucrului; b) acel lucru a iesit din patrimoniul su fr voia sa; c) bunul revendicat este aproape identic cu cel pierdut sau furat. 38. Respingerea ac iunii n revendicare a bunului furat de la proprietar va putea fi ob inut de posesor dac: a) de la data furtului au trecut mai mult de 3 ani; b) a fost de bun-credin la momentul cnd a intrat n posesie, n cazul n care a cumprat bunul din trg; c) la data intrrii n posesie a crezut c acela care i-a vndut si predat bunul cu mai mult de 3 ani nainte de introducerea ac iunii e adevratul proprietar. 39. Posesorul poate valorifica un drept asupra fructelor bunului

revendicat dac: a) dovedeste existen a unui titlu care s confere posesiei sale o aparen de legalitate; b) titlul este lovit de nulitate absolut sau relativ, dac nu s-a cunoscut cauza nulit ii; c) a cunoscut viciile titlului su. 40. Restituirea fructelor se datoreaz de la data: a) cererii de chemare n judecat; b) pronun rii hotrrii; c) anterioar cererii de chemare n judecat, dac se dovedeste reaua-credin a posesorului la acea dat. 41. Posesorul de rea-credin va fi obligat s restituie fructele bunului revendicat de la data: a) cererii de chemare n judecat; b) pronun rii hotrrii; c) intrrii sale n posesia bunului revendicat. 42. Domeniul de aplicare al ac iunii n revendicare conform dispozi iilor art. 1909 C. civ. are n vedere: a) bunurile corporale; b) bunurile incorporale; c) titlurile la purttor. 43. Revendicarea bunurilor mobile de la posesorul de bun credin atunci cnd adevratul proprietar s-a desesizat voluntar de bunurile sale, presupune ndeplinirea urmtoarelor condi ii: a) proprietarul bunului s fi ncredin at voluntar bunul su unui detentor precar; b) detentorul precar s nstrineze bunul unui ter fr acordul proprietarului; c) ter ul s dobndeasc bunul mobil cu bun-credin de la adevratul proprietar. 44. Ac iunea n revendicare a bunurilor mobile n situa ia n care adevratul proprietar s-a desesizat involuntar de bunurile sale este ndreptat mpotriva: a) ho ului; b) gsitorului; c) ter ului de bun-credin care a dobndit bunul de la ho sau gsitor. 45. Prin furt n potrivit art. 1909 alin. 2 se n elege: a) iesirea bunului din patrimoniul proprietarului prin furt simplu; b) iesirea bunului din patrimoniu prin tlhrie sau piraterie; c) iesirea bunului din patrimoniu prin svrsirea infrac iunii de abuz de ncredere. 46. Cel cruia i s-a furat un bun mobil sau l-a pierdut l poate revendica: a) numai dac ter ul posesor este de bun-credin ; b) numai dac ter ul posesor este de rea-credin ; c) indiferent dac ter ul posesor este de bun sau rea-credin . 47. Termenul n care poate fi intentat ac iunea n revendicare a unui bun mobil pierdut sau furat este: a) un termen de prescrip ie; b) un termen de decdere; c) un termen conven ional. 48. Ac iunea n revendicare a unui bun mobil gsit sau furat apar ine:

a) numai proprietarului care a pierdut sau cruia i s-a furat bunul; b) si detentorului precar; c) si creditorilor adevratului proprietar. 49. Pentru a beneficia de dispozi iile de protec ie ale excep iei prevzute de art. 1910 C. civ., posesorul care a cumprat bunul mobil pierdut sau furat trebuie: a) s fie de bun-credin ; b) s nu fi cumprat bunul dintr-un loc public unde se fac n mod obisnuit asemenea opera ii; c) s fie n posesia bunului. 50. Ac iunea n revendicare are ca scop: a) nasterea unui nou drept de proprietate; b) recunoasterea dreptului de proprietate existent; c) readucerea bunului n patrimoniul reclamantului. 51. Ca efect al ac iunii n revendicare, proprietarul este obligat s-l despgubeasc pe posesor: a) numai de cheltuielile utile; b) si de cheltuielile necesare; c) si de cheltuielile voluptorii. 52. Contractul de concesiune este un contract prin care se transmite: a) pe o perioad nedeterminat, dreptul si obliga ia de exploatare a unui bun, a unei activit i sau a unui serviciu public n schimbul unei redeven e; b) pe o perioad de cel pu in 48 de ani, dreptul si obliga ia de exploatare a unui bun, a unei activit i sau a unui serviciu public n schimbul unei redeven e; c) pe o perioad determinat, de cel mult 49 de ani, dreptul si obliga ia de exploatare a unui bun, a unei activit i sau a unui serviciu public n schimbul unei redeven e. 53. Dreptul de concesiune se ntemeiaz pe: a) un drept de administrare; b) un drept de folosin ; c) un drept de proprietate public. 54. Contractul de concesiune este un contract: a) constitutiv de drepturi reale; b) intuitu personae; c) cu executare dintr-o dat. 55. Contractul de concesiune nceteaz prin: a) denun area unilateral de ctre concesionar; b) interven ia unui caz fortuit sau de for major; c) reziliere. 56. Dreptul de proprietate public se dobndeste prin: a) achizi ii publice efectuate n condi iile legii; b) trecerea unor bunuri din domeniul public al statului sau al unit ilor administrativ-teritoriale n domeniul privat al acestora, pentru cauz de utilitate public; c) acte de dona ie sau legate acceptate de Guvern, de Consiliul jude ean sau de Consiliul local, dup caz, dac bunul intr n domeniul public. 57. Dreptul de proprietate public se caracterizeaz prin faptul c: a) nu poate fi nstrinat si dobndit prin mijloace de drept privat; b) bunurile care fac parte din domeniul public sunt apropriabile; c) bunurile care fac parte din domeniul public al statului pot fi urmrite de creditori pentru realizarea crean elor lor.

58. Proprietatea comun pe cote-pr i for at si perpetu nceteaz prin: a) dispari ia imobilului; b) la cererea oricrui coproprietar, prin partaj; c) exproprierea imobilului, obiect al copropriet ii. 59. Dreptul de uz: a) nu poate fi nchiriat; b) nu poate fi nstrinat; c) are ca obiect o locuin . 60. n cazul propriet ii comune pe cote-pr i: a) fructele civile se cuvin coproprietarului care le-a perceput; b) posesia exercitat de unul dintre coproprietari este, n principiu, echivoc; c) actele juridice de conservare pot fi efectuate numai cu consim mntul expres al tuturor coproprietarilor. 61. n ceea ce priveste fructele produse de bunul care face obiectul copropriet ii: a) se cuvin coproprietarului care a efectuat cheltuieli si a prestat munc pentru producerea si perceperea lor; b) se cuvin tuturor coproprietarilor, propor ional cu cota lor parte din dreptul de proprietate asupra bunului; c) coproprietarul care a efectuat cheltuieli pentru producerea fructelor este ndrept it s pretind de la oricare dintre ceilal i coproprietari despgubiri. 62. Proprietatea comun pe cote-pr i se caracterizeaz prin faptul c fiecare coprtas: a) are un drept exclusiv asupra unei pr i determinate din bun; b) are un drept propriu, exclusiv asupra cotei-pr i ideale din dreptul asupra bunului comun; c) prin folosin a material a bunului, va putea transforma utilizarea lui obisnuita fr acordul unanim al celorlal i coprtasi. 63. Oricare dintre coprtasi, fr consim mntul celorlal i, poate: a) s ntrerup cursul unei prescrip ii; b) s greveze cu sarcini reale bunul comun; c) s ncheie un contract care s aib ca obiect repararea bunului. 64. Coproprietatea temporar nceteaz: a) prin partaj; b) prin vnzare de ctre unul dintre coprtasi; c) prin dona ie, dac unul dintre coprtasi devine titular al tuturor cotelor-pr i. 65. Spre deosebire de proprietatea comun n devlmsie, coproprietatea comun pe cote-pr i: a) se poate naste din contract, lege, uzucapiune, etc.; b) reprezint o modalitate a dreptului de proprietate; c) nceteaz prin mpr eal. 66. n materia uzucapiunii: a) aceasta nu poate fi invocat pe cale de excep ie, ci doar pe cale ac iune; b) justul titlu n cazul uzucapiunii prescurtate, trebuie dovedit separat de buna-credin ; c) posesorul este considerat proprietar de la data mplinirii termenului uzucapiunii. 67. Dac proprietarul unui teren ridic o construc ie cu

materiale apar innd altei persoane atunci acesta: a) dobndeste dreptul de proprietate asupra construc iei, dac este de bun credin ; b) este obligat la plata contravalorii materialelor de la momentul efecturii construc iei precum si la daune interese, dac este cazul; c) este obligat s plteasc o sum de bani egal cu aceea a cresterii valorii fondului. 68. Pentru a se dobndi proprietatea bunului prin uzucapiunea prelungit posesia trebuie: a) s fie util; b) s se ntemeieze pe un just titlu; c) s fie de bun-credin . 69. Poate servi ca baz a uzucapiunii de 10-20 ani: a) contractul de loca iune; b) hotrrea judectoreasc declarativ; c) hotrrea judectoreasc de adjudecare a unui bun. 70. Indiferent de felul uzucapiunii, termenul se calculeaz astfel: a) ziua n care ncepe prescrip ia nu se ia n calcul; b) dies a quo intr n calculul prescrip iei; c) dies a quem intr n calculul prescrip iei. 71. ntreruperea natural a prescrip iei achizitive are loc: a) cnd posesorul este si rmne lipsit, n decurs de cel pu in 1 an, de folosin a lucrului; b) cnd lucrul este declarat imprescriptibil prin lege; c) prin recunoasterea dreptului a crui ac iune se prescrie, fcut de cel n folosul cruia curge prescrip ia. 72. n cazul uzucapiunii de 10-20 de ani: a) buna-credin trebuie s existe n momentul intrrii n posesie; b) este suficient si un titlu putativ; c) nu se poate recurge la jonc iunea posesiilor. 73. Termenul uzucapiunii scurte este de 10 ani dac adevratul proprietar a locuit: a) n raza teritorial a tribunalului unde se afl imobilul; b) n raza teritorial a judectoriei unde se afl imobilul; c) n aceiasi localitate cu uzucapantul. 74. Jonc iunea posesiilor este posibil dac: a) deten ia precar este unit cu posesia; b) cel care invoc jonc iunea este un succesor n drepturi al autorului; c) transmiterea posesiei de la posesorul precedent la cel actual are loc n temeiul unui act juridic lovit de nulitate absolut. 75. Posesorul actual va putea invoca jonc iunea dac: a) posesia dobnditorului este de aceeasi natur cu aceea a autorului, ambele posesii fiind de bun-credin ; b) dobnditorul si autorul sunt de rea-credin , dobnditorul nu va putea uzucapa dect prin posesia de 30 de ani; c) dobnditorul este de rea credin si are just titlu, iar autorul este si el de rea-credin . 76. Uzucapiunea: a) se poate invoca din oficiu; b) poate fi invocat att pe cale de ac iune, ct si pe cale de excep ie; c) produce efecte retroactive. 77. n situa ia n care dobnditorul unui bun imobil are just titlu si este de bun-credin , iar autorul este de rea-credin :

a) dobnditorul poate beneficia de posesia autorului su n cadrul uzucapiunii de 30 de ani; b) dobnditorul ncepe o nou prescrip ie de 10-20 de ani, putndu-se prevala si de posesia autorului su; c) dobnditorul ncepe o nou prescrip ie de 10-20 de ani, fr s se prevaleze de posesia autorului su. 78. Termenul pentru uzucapiune, n cazul n care adevratul proprietar a locuit 7 ani n circumscrip ia aceluiasi tribunal jude ean n care este situat imobilul, dup care se mut n raza altui tribunal jude ean, este: a) 10 ani; b) 13 ani; c) 17 ani. 79. Nu constituie just titlu: a) hotrrile judectoresti declarative; b) hotrrile judectoresti care constat o conven ie translativ dintre pr ile unui proces; c) conven iile de mpr eal. 80. Jonc iunea posesiilor reprezint: a) adugarea la termenul posesiei actuale a posesorului a timpului ct bunul a fost posedat de un ter ; b) adugarea la termenul posesiei actuale a timpului ct bunul a fost posedat de ctre proprietarul su; c) adugarea la termenul posesiei actuale a posesorului, a timpului ct bunul a fost posedat de autorul su. 81. Uzucapiunea prescurtat: a) se invoc numai pentru a dobndi proprietatea asupra bunurilor imobile; b) se invoc pentru a dobndi proprietatea asupra unei universalit i de bunuri; c) se ntemeiaz pe un titlu ce eman de la adevratul proprietar. 82. Ac iunea n revendicare imobiliar este o ac iune: a) petitorie; b) posesorie; c) real. 83. Ac iunea n revendicare poate fi exercitat: a) de un proprietar aflat n indiviziune; b) de titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat; c) de posesorul neproprietar. 84. Dac ac iunea n revendicare imobiliar este admis atunci: a) prtul are dreptul la restituirea cheltuielilor voluptorii numai dac au fost fcute cu bun-credin ; b) se restituie imobilul liber de orice sarcini cu care a fost grevat de prt; c) prtul culege toate fructele pn la rmnerea definitiv a hotrrii de admitere, dac a fost de bun-credin . 85. Exercitarea ac iunii n revendicare de ctre proprietarul bunului mobil furat sau pierdut are loc: a) n termen, de cel mult trei ani calculat de la data pierderii sau furtului, indiferent de cel care stpneste bunul; b) n termen de cel mult trei ani, calculat de la data pierderii sau furtului, dac posesorul bunului este de bun-credin ; c) n termen de cel pu in trei ani calculat de la data pierderii sau furtului, dac posesorul bunului este de rea-credin . 86. n cadrul ac iunii n revendicare, proba dreptului de

proprietate: a) presupune ntotdeauna existen a unui nscris doveditor al transmisiunii dreptului de proprietate; b) are caracter absolut numai dac se face dovada unui mod originar de dobndire a dreptului de proprietate; c) se realizeaz si printr-un titlu putativ. 87. n temeiul art. 1909 alin. 1 C. civ., prezum ia de proprietate: a) este o prezum ie iuris et de iure; b) opereaz n favoarea detentorului precar de bun-credin ; c) opereaz chiar dac ter ul dobnditor stpneste bunul, corpore alieno, avnd ns animus possidendi. 88. Ac iunea n revendicare: a) poate fi admis numai dac are ca obiect bunuri mobile; b) poate fi exercitat si de creditorii chirografari ai proprietarului; c) poate fi exercitat si mpotriva detentorului precar, dar numai dup mplinirea termenului de prescrip ie extinctiv a ac iunii personale. 89. Cel care dobndeste un bun mobil de la un ho sau gsitor se prezum a fi: a) posesor de bun-credin ; b) detentor precar; c) posesor rea-credin . 90. Ca efect al ac iunii n revendicare: a) posesorul de bun-credin va putea s re in fructele ncasate sau percepute pn la data intentrii ac iunii n revendicare de adevratul proprietar; b) posesorul de bun-credin va restitui fructele pe care le-a cules pentru perioada intentrii ac iunii n revendicare; c) posesorul de rea-credin va rmne cu fructele pe care le-a consumat. 91. Dac ac iunea n revendicare este admis, atunci prtul poate solicita: a) cheltuielile necesare, precum si cele utile, ns n ce priveste cele din urm, numai n limita sporului de valoare adus bunului; b) toate cheltuielile utile, care, fr a fi fost necesare, aduc un folos, sporind valoarea bunului; c) numai cheltuielile fcute cu conservarea lucrului. 92. Ac iunea n revendicare privitoare la dreptul de proprietate public: a) este imprescriptibil extinctiv; b) poate fi paralizat doar prin invocarea uzucapiunii; c) este prescriptibil n privin a bunurilor mobile care fac parte din domeniul public. 93. Proba dreptului de proprietate n ac iunea n revendicare are caracter absolut dac: a) dreptul de proprietate a fost dobndit prin uzucapiune; b) dreptul de proprietate a fost dobndit prin ocupa iune; c) dovada dreptului de proprietate se face prin titlu. 94. Ca efect al admiterii ac iunii n revendicare prtul din proces va executa obliga ia de restituire prin echivalent dac bunul: a) a fost dobndit de un ter de bun credin ; b) revendicat a format obiectul restituirii; c) a pierit din caz de for major sau caz fortuit, iar posesorul prt n ac iunea n revendicare a fost de bun-credin .

1. a; 2. b; 3. a; 4. a; 5. b; 6. a, c; 7. a, b; 8. c; 9. a, c; 10. a, c; 11. b, c; 12. a, c; 13. c; 14. b, c; 15. a, b; 16. a, c; 17. a; 18. c; 19. c; 20. b; 21. a; 22. b; 23. a, b; 24. a, b; 25. c; 26. a, b; 27. a; 28. a, c; 29. b; 30. a, b; 31. a; 32. a;

33. b, c; 34. a, c; 35. b, c; 36. a; 37. b; 38. c; 39. a, b; 40. a; 41. c; 42. a, c; 43. a, b; 44. c; 45. a, b; 46. c; 47. b; 48. a; 49. a; 50. b, c; 51. b; 52. c; 53. c; 54. a, b; 55. b, c; 56. a, c; 57. a, b; 58. a, c; 59. a, b; 60. b; 61. b; 62. b; 63. a, c; 64. a, c;

65. a; 66. b; 67. b; 68. a; 69. c; 70. a, c; 71. b; 72. a; 73. a; 74. b; 75. a; 76. b, c; 77. a; 78. b; 79. a, c; 80. c; 81. a; 82. a, c; 83. b; 84. b; 85. b; 86. b; 87. c; 88. b; 89. a; 90. a, b; 91. a; 92. a; 93. a, b; 94. a, b.

Grile anul II partea a doua


1. Prin institutor n elegem: a) numai cadrele din nv mntul public; b) si cadrele din nv mntul privat; c) si cadrele didactice din nv mntul superior. 2. Pentru angajarea rspunderii institutorilor sau artizanilor este necesar ca: a) fapta elevului s fie svrsit, indiferent de vrsta acestuia; b) fapta elevului sau ucenicului s fie comis n timpul minorit ii acestuia; c) pagubele s fie suportate personal de elev sau ucenic. 3. Rspunderea institutorului sau a meseriasului este angajat chiar si atunci cnd: a) cadrul didactic lipseste ori ntrzie de la or n mod culpabil; b) meseriasul prseste atelierul si nu instruieste pe ucenic n legtur cu activitatea pe care urmeaz s o desfsoare; c) elevul sau ucenicul fuge de la orele de curs sau atelier. 4. Rspunderea comitentului este angajat numai dac: a) prepusul a creat prejudiciul n cadrul func iilor ce i s-au ncredin at; b) victima a cunoscut c prepusul a svrsit fapta cu depsirea func iei si chiar prin exerci iul abuziv al acesteia; c) exist legtur ntre fapta prepusului si func ia ncredin at. 5. Fundamentul rspunderii comitentului si are temeiul n: a) culpa prezumat a comitentului; b) reprezentarea comitentului de ctre prepus; c) garantarea de ctre comitent a intereselor victimei. 6. Dac victima prejudiciului pretinde despgubiri att de la comitent ct si de la prepus, atunci: a) ei rspund n calitate de codebitori; b) comitentul rspunde n calitate de garant al intereselor victimei; c) prepusul rspunde n calitate de autor al faptei prejudiciabile. 7. Prin ac iunea n regres ndreptat de comitent mpotriva prepusului: a) comitentul cere restituirea n ntregime a despgubirii avansat victimei; b) comitentul se subrog de drept n drepturile victimei mpotriva prepusului su; c) nu poate cere restituirea integral a despgubirii, ntruct rspunderea lor este solidar. 8. Ca efect al ac iunii n regres, comitentul: a) preia toate drepturile si ac iunile victimei; b) nu va putea pretinde restituirea despgubirii dect pe calea ac iunii civile de drept comun, preluat de la victima prejudiciului; c) va putea recupera despgubirea acordat victimei si pe alt cale. 9. Pentru angajarea rspunderii comitentului pentru fapta prepusului, victima trebuie s probeze ntrunirea urmtoarelor condi ii speciale: a) existen a raportului de prepusenie; b) svrsirea faptei ilicite si prejudiciabile de ctre prepus n cadrul func iilor ncredin ate de comitent;

c) pretinderea repara iei numai de la prepus. 10. Raporturile de prepusenie pot rezulta: a) din raporturile de munc; b) si ocazional ntre membrii unei familii; c) din raportul dintre locator si locatar. 11. Au calitatea de prepus: a) arendasul; b) mandatarul, dac renun la independen a sa si accept autoritatea mandantului su; c) militarul n termen. 12. n cazul rspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale, au calitatea de paznic juridic al animalului: a) numai proprietarul animalului; b) si persoana creia proprietarul i-a transmis paza juridic (uzufructuarul, chiriasul etc.); c) persoanele care au numai paza material a animalului, cum este prepusul pzitorului juridic. 13. nlturarea rspunderii paznicului juridic poate avea loc prin dovedirea: a) for ei majore; b) cazului fortuit; c) faptei victimei nsesi. 14. Pentru angajarea rspunderii n cazul prejudiciilor cauzate de animale, victima trebuie s dovedeasc: a) existen a prejudiciului; b) existen a raportului de cauzalitate ntre comportamentul animalului si prejudiciu; c) faptul c animalul se afl n paza juridic a unei alte persoane. 15. Prin edificiu, n cazul rspunderii pentru ruina edificiului, n elegem: a) orice construc ie ncorporat direct sau indirect la sol; b) construc ia destinat folosin ei directe a omului; c) construc ia realizat de om. 16. Rspunderea pentru ruina edificiului revine: a) numai proprietarului edificiului; b) si superficiarului; c) uzufructuarului. 17. Ruina edificiului angajeaz rspunderea proprietarului numai dac: a) provine din lipsa de ntre inere a edificiului; b) a fost provocat de un viciu de construc ie, inclusiv al terenului; c) a fost provocat prin drmarea voluntar a edificiului ori de incendiu. 18. Rspunderea pentru ruina edificiului poate fi nlturat dac proprietarul edificiului dovedeste: a) for a major; b) cazul fortuit; c) fapta victimei. 19. Ac iunea n rezolu iunea contractului se invoc: a) numai de partea care a executat sau se declar gata s execute contractul; b) numai de ctre partea care se afl n imposibilitate fortuit de a-si executa obliga ia;

c) numai dac debitorul obliga iei imposibil de executat a fost pus n ntrziere. 20. Clauza penal: a) reprezint clauza n temeiul creia are loc rezolu iunea conven ional a contractului; b) este prevzut numai pentru obliga ii contractuale; c) are ca scop stabilirea anticipat a cuantumului despgubirilor ce urmeaz s fie pltite de debitor n caz de neexecutare, executare necorespunztoare sau executare cu ntrziere a obliga iei asumate. 21. Riscul contractului sinalagmatic: a) n contractele translative de proprietate l suport acea parte care avea calitatea de proprietar al bunului n momentul pieirii fortuite a acestuia; b) n contractele translative care au ca obiect bunuri de gen, de debitorul obliga iei imposibil de executat; c) n contractele netranslative de proprietate, de creditorul obliga iei imposibil de executat. 22. Spre deosebire de rezolu iune, rezilierea: a) face s nceteze efectele contractului numai pentru viitor; b) n toate cazurile, are caracter judiciar; c) are ntotdeauna cauze contemporane sau concomitente cu momentul ncheierii contractului. 23. Dac printr-un contract cu executare instantanee, pr ile au prevzut o clauz c n cazul n care o parte nu-si va executa obliga iile, cealalt parte este n drept s considere contractul ca desfiin at: a) rezolu iunea va opera pe baza declara iei unilaterale de rezolu iune a pr ii ndrept ite; b) rezolu iunea va opera dac partea care nu si-a ndeplinit obliga ia a fost pus n ntrziere, n formele prevzute de lege; c) rezolu iunea va opera, de ndat ce a expirat termenul de executare, fr ca obliga ia s fi fost adus la ndeplinire. 24. ntr-un contract sinalagmatic cu executare dintr-o dat, dac este prevzut un pact comisoriu, atunci: a) se nltur posibilitatea creditorului care si-a executat sau se declar gata s-si execute obliga ia, de a cere executarea silit; b) poate fi invocat de debitorul care nu si-a executat obliga ia n cazul pactului comisoriu de gradul IV; c) nu mai e nevoie de interven ia instan ei de judecat, excep ie fcnd pactul comisoriu de gradul I; 25. Dac n contractul sinalagmatic este stipulat un pact comisoriu de gradul II, atunci instan a de judecat: a) nu poate acorda termen de gra ie; b) poate constata c rezolu iunea a avut loc; c) are posibilitatea aprecierii cu privire la oportunitatea pronun rii rezolu iunii. 26. Excep ia de neexecutare a contractului este admisibil: a) dac exist o neexecutare, chiar par ial a obliga iilor din partea cocontractantului; b) numai dac debitorul a fost pus n ntrziere; c) chiar dac pr ile au convenit un termen de executare a uneia dintre obliga iile reciproce. 27. Spre deosebire de antecontract, oferta de a contracta: a) atrage dup sine responsabilitatea contractual a debitorului promitent n caz de nerespectare;

b) este o manifestare de voin real, neviciat fr inten ia de a angaja din punct de vedere juridic; c) poate fi revocat de ofertant n mod liber si fr vreo consecin atta timp ct nu a ajuns la destinatar. 28. n cazul stipula iei pentru altul: a) ter ul beneficiar este ndrept it s-l ac ioneze n instan pe promitent pentru ca acesta s execute presta ia n condi iile stabilite n contractul ncheiat cu stipulantul; b) numai promitentul si stipulantul sunt pr ile contractului; c) dac ter ul beneficiar decedeaz nainte de a accepta dreptul, acesta nu se va transmite succsesorilor si. 29. Ac iunea n simula ie: a) are ca efect principal ncetarea caracterului ocult al contranscrisului; b) de regul, este introdus de ter ul pe care contractul aparent l prejudiciaz; c) are ca scop evitarea aplicrii unor legi sau ocolirea prevederilor prohibitive la anumite contracte. 30. n materia ac iunii n simula ie: a) creditorul trebuie s probeze existen a complicit ii la fraud a celui cu care debitorul su a contractat; b) insolvabilitatea debitorului nu reprezint o condi ie pentru admiterea ac iunii; c) urmreste desfiin area actului juridic care corespunde voin ei reale a pr ilor. 31. Pentru valabilitatea contractului n folosul unei ter e persoane: a) trebuie ca voin a de a stipula s fie nendoielnic, cert; b) este necesar ca beneficiarul stipula iei s fie determinat sau cel pu in determinabil; c) trebuie ca obiectul stipula iei s-l constituie propria fapt a debitorului. 32. n cazul simula iei: a) admiterea ac iunii n simula ie, nu valideaz contractul secret dac, la ncheierea acestuia, nu au fost respectate condi iile de validitate; b) ter ii de bun-credin sunt ndrept i i s invoce, n beneficiul lor si mpotriva pr ilor, efectele actului secret; c) n situa ia existen ei unui conflict ntre ter i, cstig de cauz vor avea acei ter i care invoc actul secret. 33. Sunt ter i n materia simula iei: a) creditorii chirografari ai pr ilor simula iei; b) succesorii universali si cu titlu universal ai pr ilor simula iei, exceptnd situa ia cnd prin actul ocult li se ncalc drepturi proprii; c) succesorii cu titlu particular ai pr ilor simula iei. 34. Clauza penal: a) n cazul n care nu sunt ntrunite condi iile necesare acordrii de despgubiri, nu este datorat; b) este un contract accesoriu care se ncheie dup producerea prejudiciului si prin care pr ile stabilesc despgubirile ce urmeaz a fi pltite de debitor. c) nu confer debitorului dreptul de a se libera valabil de obliga ia asumat prin executarea altei presta ii. 35. Rspunderea prin ilor pentru fapta ilicit si prejudiciabil a copilului lor minor: a) revine adoptatorilor, n cazul copilului care a fost adoptat cu

efecte restrnse, si nu prin ilor firesti; b) trebuie s fie ntemeiat nu numai pe nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obliga iei de supraveghere ci si de asigurare a educa iei copilului minor; c) se aplic si dac, potrivit legii, copilul a devenit major, nainte de mplinirea vrstei, prin cstorie. 36. Dac, la momentul svrsirii faptei ilicite, minorul a avut discernmnt, victima are latitudinea de a trage la rspundere: a) numai pe minor, singur; b) fie pe prin i, singuri; c) fie deopotriv pe minor si pe prin i. 37. Se angajeaz rspunderea comitentului pentru fapta prepusului pentru: a) pagubele cauzate de prepus prin fapte care nu au legtur cu func ia ncredin at, dar care au fost svrsite n timpul exercitrii acesteia; b) tot ceea ce prepusul svrseste n cadrul normal al func iei, cnd a lucrat pentru comitent, n limitele scopului n vederea cruia iau fost conferite func iile; c) daunele cauzate de prepus cnd acesta si ndeplineste atribu iile care deriv din func ia ncredin at, n limitele func iei si n interesul comitentului. 38. Dac mai mul i prepusi, subordona i unor comiten i diferi i, au svrsit o fapt ilicit cauzatoare de prejudiciu unuia dintre comiten i: a) prepusii vor fi inu i solidar fa de victima prejudiciului, pentru ntregul prejudiciu; b) comiten ii vor fi inu i solidar fa de victima prejudiciului, pentru ntregul prejudiciu; c) fiecare comitent este solidar cu propriul su prepus doar n limitele pr ii de prejudiciu pe care a produs-o acest prepus. 39. n ipoteza prin ilor minorului din afara cstoriei, pentru fapta ilicit a minorului cauzatoare de prejudicii: a) va rspunde printele cruia minorul i-a fost ncredin at, fie prin hotrre judectoreasc, fie, dup caz, prin simpla nvoial a prin ilor; b) va rspunde printele la care copilul locuia n fapt; c) va rspunde printele cruia minorul i-a fost ncredin at, numai prin nvoiala acestora ncuviin at de instan a judectoreasc. 40. Pentru ca rspunderea comitentului pentru fapta prepusului s fie angajat: a) trebuie ca raportul de prepusenie s existe la momentul svrsirii faptei ilicite; b) trebuie ca prepusul s fi lucrat pentru comitent n limitele scopului n vederea cruia i-au fost conferite func iile; c) trebuie ca fapta cauzatoare de prejudicii s fi fost svrsit, fie n timpul serviciului, fie n timpul concediului de odihn, fie n timp ce venea spre serviciu. 41. Cel care are paza juridic a animalului se poate exonera de rspundere, numai dac face dovada c producerea, de ctre animal, a prejudiciului s-a datorat: a) cazului fortuit; b) faptei unei ter e persoane pentru care cel care are paza juridic a animalului este inut s rspund; c) faptei victimei nsesi. 42. Rspunderea n temeiul art. 1001 C. civ. poate fi angajat: a) pentru animalele aflate n grdini zoologice;

b) pentru animalele slbatice aflate n rezerva ii ori parcuri de vntoare nchise; c) pentru animalele slbatice care triesc n stare de libertate. 43. Se poate angaja rspunderea pentru ruina edificiului dac: a) ruina edificiului a fost determinat de un cutremur de pmnt; b) ruina edificiului este urmarea lipsei de ntre inere ori a unui viciu de construc ie; c) ruina edificiului este urmarea unui incendiu. 44. Prezum iile privind rspunderea prevzut n art. 1000 alin. 2 C. civ. se aplic: a) persoanelor fizice crora le-au fost ncredin a i minorii; b) prin ilor, dac filia ia este din cstorie; c) adoptatorului. 45. Potrivit art. 1002 C. civ. rspunde pentru ruina edificiului: a) proprietarul edificiului; b) locatarul edificiului; c) constructorul sau, dup caz, arhitectul. 46. Paza juridic a bunului: a) presupune n mod nendoielnic contactul nemijlocit cu bunul; b) este subordonat pazei materiale; c) se constituie ntr-un raport juridic care presupune obliga ia de a prentmpina producerea vreunui prejudiciu, prin mijlocirea lucrului. 47. Sunt cauze exoneratoare de rspundere n materia rspunderii pentru prejudiciile cauzate se de lucruri, n general: a) cazul fortuit; b) for a major; c) fapta unei ter e persoane, pentru care paznicul juridic al lucrului nu este inut a rspunde. 48. Victima prejudiciului n cazul rspunderii instituite de art. 1000 alin. 1 C. civ. este ndrept it s ob in despgubiri de la: a) cel care are paza juridic a lucrului; b) cel care are paza material a lucrului; c) ter ul participant la producerea prejudiciului. 49. n cazul abuzului de ncredere prin refuzul de a restitui un bun primit n depozit, n temeiul contractului de depozit: a) deponentul are la ndemn numai ac iunea n responsabilitate contractual; b) deponentul are la ndemn numai ac iunea n responsabilitate delictual; c) deponentul are posibilitatea de a opta ntre ac iunea n responsabilitate contractual ori cea delictual. 50. Rspunderea delictual se deosebeste de rspunderea contractual: a) prin faptul c are ca scop repararea prejudiciului patrimonial produs prin fapta ilicit si culpabil a unei persoane; b) prin faptul c acela care a svrsit fapta ilicit cauzatoare de prejudicii este de drept n ntrziere; c) prin caracterul divizibil al obliga iei de plat a daunelor. 51. n materia rspunderii civile delictuale: a) gravitatea vinov iei este, exclusiv, un criteriu pentru stabilirea cuantumului despgubirilor; b) despgubirea se stabileste n raport cu prejudiciul efectiv suferit de cel pgubit; c) autorul rspunde att pentru prejudiciile previzibile, ct si pentru cele neprevizibile.

52. Caracterul ilicit al faptei prejudiciabile este nlturat prin: a) starea de necesitate; b) abuzul de drept; c) consim mntul dat de victim la producerea prejudiciului. 53. Pentru a se angaja rspunderea comitentului pentru fapta prepusului: a) trebuie ca raportul de prepusenie s existe la momentul svrsirii faptei ilicite; b) fapta ilicit s fi fost svrsit n interesul comitentului sau s existe cel pu in aparen a c este svrsit n interesul comitentului; c) trebuie ca fapta ilicit s fi fost svrsit n timpul exercitrii func iei ncredin ate chiar dac nu are legtur cu aceasta. 54. Prin ii rspund pentru fapta ilicit si prejudiciabil a copilului lor minor: a) numai dac minorul nu a ac ionat cu discernmnt; b) si atunci cnd, la data svrsirii faptei, minorul se afla temporar la rude; c) si dac, copilul a devenit major nainte de mplinirea vrstei de 18 ani, prin cstorie. 55. Dac fapta ilicit productoare de prejudicii a fost svrsit de prepusii unor comiten i diferi i: a) obliga ia fiecrui prepus si a comitentului su este conjunct; b) ac iunea n regres a prepusului care a pltit se va diviza corespunztor vinov iei celorlal i prepusi; c) victima poate urmri numai n subsidiar pe fiecare dintre comiten i. 56. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general, se aplic numai pentru: a) lucrurile care prezint o anumit periculozitate; b) lucrurile aflate n sta ionare; c) bunurile pentru care nu este reglementat o form distinct de rspundere civil delictual. 57. Rspunderea institutorului pentru fapta elevului, n temeiul art. 1000 alin. 4 C. civ.: a) este o rspundere obiectiv; b) se angajeaz doar pentru cel care are calitatea de elev; c) se fundamenteaz pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare de ctre institutor a obliga iei de supraveghere a elevului. 58. Repararea prejudiciului n cadrul rspunderii delictuale: a) nltur n totalitate efectele faptei ilicite; b) constituie o surs de dobndire a unor venituri suplimentare fa de prejudiciul suferit; c) const n obligarea autorului prejudiciului numai la acoperirea prejudiciului efectiv. 59. Repararea prin echivalent a prejudiciului: a) se asigur numai prin acordarea unei sume globale; b) se asigur numai prin stabilirea unor presta ii periodice, succesive cu caracter viager sau temporar; c) se face inndu-se seama de interesele pr ilor care reclam despgubirea dar si de posibilit ile autorului prejudiciului. 60. n cazul rspunderii civile delictuale, se acoper: a) numai prejudiciul previzibil; b) si prejudiciul imprevizibil; c) att paguba efectiv ct si cstigul nerealizat, numai dac au

fost previzibile. 61. Rspunderea pentru fapta proprie se angajeaz dac fapta a fost svrsit: a) numai cu inten ie direct sau indirect; b) din impruden ; c) din neglijen . 62. Rspunderea prin ilor pentru copilul minor poate fi angajat: a) concomitent cu cea a profesorului; b) numai subsidiar, n msura n care profesorul va reusi s fac dovad c nu a putut mpiedica faptul prejudiciabil; c) solidar cu profesorul. 63. Raportul de prepusenie, condi ie special pentru angajarea rspunderii comitentului pentru fapta prepusului, exist: a) ntre locator si locatar; b) ntre angajat si angajator; c) ntre client si antreprenor. 64. Creditorii chirografari: a) devin creditori sau debitori n contractele pe care le-a ncheiat debitorul lor; b) se bucur de o garan ie real; c) pot urmri numai bunurile care se afl n patrimoniul debitorului lor la data cnd crean a a devenit exigibil. 65. Stipula ia pentru altul este valabil: a) chiar dac este fcut n folosul unei persoane viitoare; b) numai dac beneficiarul ei este determinat; c) dac este fcut n beneficiul primului copil ce se va naste n viitor; 66. n cazul stipula iei pentru altul: a) ter ul beneficiar poate pretinde daune interese pentru acoperirea prejudiciului suferit din cauza neexecutrii contractului; b) ter ul beneficiar va putea solicita instan ei de judecat rezolu iunea contractului; c) promitentul poate refuza executarea obliga iei ctre ter ul beneficiar pe motiv c nici stipulantul nu si-a ndeplinit obliga ia ce-i revenea. 67. Dreptul nscut din contractul n folosul unei ter e persoane apar ine: a) ter ului beneficiar; b) stipulantului; c) ter ului beneficiar, dac l-a acceptat. 68. Ter ul beneficiar n cazul stipula iei pentru altul: a) va avea de suferit concursul creditorilor stipulantului; b) va fi la adpost de preten iile mostenitorilor stipulantului; c) va avea o ac iune direct mpotriva permitentului pentru satisfacerea dreptului su; 69. Rezolu iunea, ca si rezilierea: a) e supus acelorasi reguli n ceea ce priveste condi iile de aplicare si pactele comisorii exprese; b) nu determin o desfiin are propriu-zis a contractului, ci marcheaz ncetarea presta iilor reciproce ntre pr i; c) produce efecte ex nunc. 70. Excep ia pentru neexecutarea contractului presupune: a) ca obliga iile reciproce ale pr ilor s-si aib temeiul n acelasi contract;

b) ca pr ile s fi stabilit un termen de executare a uneia dintre obliga iile reciproce; c) ca debitorul s fi fost pus n ntrziere. 71. Rezolu iunea contractului: a) opereaz de drept; b) e o sanc iune a neexecutrii culpabile a tuturor contractelor sinalagmatice; c) are ca efect desfiin area retroactiv a contractului. 72. Partea care cere instan ei de judecat rezolu iunea contractului are posibilitatea: a) s execute presta iile datorate n tot cursul procesului; b) s renun e la dreptul de a cere rezolu iunea si s solicite executarea contractului; c) de a-l obliga pe debitor la executarea contractului, ntr-un anumit termen. 73. Excep ia de neexecutare a contractului poate fi invocat numai dac: a) cocontractantul a fost pus n ntrziere; b) este sesizat instan a de judecat; c) din partea celuilalt contractant s existe o neexecutare, chiar par ial, dar destul de important a contractului. 74. Excep ia pentru neexecutarea contractului: a) e un mijloc de aprare pus la dispozi ia pr ilor din contractul sinalagmatic; b) presupune interven ia instan ei de judecat; c) presupune o suspendare a executrii propriilor obliga ii a pr ii care o invoc pn la executarea obliga iilor celeilalte pr i. 75. Pactul comisoriu de gradul IV presupune: a) desfiin area necondi ionat a contractului, din momentul n care a expirat termenul de executare a contractului, fr ca obliga ia s fi fost ndeplinit; b) ca partea care nu si-a ndeplinit obliga ia s fi fost pus n ntrziere prin formele prevzute de lege; c) c n caz de neexecutare, contractul se consider desfiin at de drept, fr punere n ntrziere si fr alte formalit i. 76. Prin rezolu iunea contractului: a) pr ile si restituie una alteia tot ceea ce si-au prestat n temeiul contractului; b) se desfiin eaz si titlul prin care ter ii au dobndit bunurile care formeaz obiectul contractului, ei fiind ndatora i a le restitui; c) partea care s-a declarat gata s-si execute obliga ia nu este ndrept it a ob ine despgubiri. 77. Riscul pieirii fortuite a lucrului n contractul de antrepriz: a) este suportat, n toate cazurile, de antreprenor; b) este suportat de client dac materialele au fost procurate de acesta n calitate de proprietar. c) este suportat de antreprenor dac materialele se gsesc n deten ia sa; 78. Excep ia de neexecutare a contractului: a) se aplic contractelor sinalagmatice; b) nu poate fi invocat dect de partea care si-a executat obliga ia; c) e o sanc iune a neexecutrii culpabile a contractelor sinalagmatice. 79. Riscul pieirii fortuite a bunului n contractul de vnzarecumprare, se transmite n momentul:

a) executrii contractului; b) realizrii acordului de voin , dac nu s-a prevzut altfel prin contract; c) realizrii condi iei suspensive, indiferent de data pieirii bunului. 80. Spre deosebire de rezolu iune, rezilierea: a) nu are ca efect repunerea pr ilor n situa ia anterioar ncheierii contractului; b) nu poate fi constatat printr-un pact comisoriu de gradul IV; c) se aplic si unor contracte afectate de termen extinctiv. 81. Rezilierea presupune: a) ncetarea efectelor contractului pentru viitor; b) c rmn neatinse presta iile succesive care au fost fcute anterior rezilierii; c) aplicarea ei n cazul tuturor contractelor sinalagmatice. 82. Excep ia de neexecutare a contractului: a) nu atrage punerea n ntrziere a nici uneia din pr ile contractante; b) poate fi invocat numai de partea care si-a executat propria obliga ie; c) nu poate fi invocat n contractele bilaterale cu executare succesiv. 83. Simula ia presupune: a) existen a concomitent, ntre aceleasi pr i, a dou contracte; b) ca partea s ncheie mai nti contractul aparent, iar ulterior contractul secret prin care modific efectele primului contract; c) inopozabilitatea fa de ter ele persoane a situa iei juridice create prin contractul secret. 84. Rspund n temeiul art. 1000 alin. 2 C. civ., pentru faptele ilicite ale copiilor minori: a) numai prin ii firesti ai minorului; b) si prin ii adoptatori; c) si alte persoane sau institu ii de ocrotire, care au fost investite potrivit legii, cu drepturile si ndatoririle printesti. 85. Nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a ndatoririlor printesti presupune: a) culpa n ndeplinirea obliga iei de supraveghere; b) culpa prin ilor n ndeplinirea obliga iei de educa ie; c) culpa prin ilor n ndeplinirea obliga iei de crestere a copilului. 86. Rspunderea prin ilor pentru copii lor minori se angajeaz si atunci cnd: a) copilul este minor sub 14 ani; b) copilul are locuin a la prin ii si; c) copilul are domiciliul la prin ii si. 87. Rspunderea prin ilor pentru faptele ilicite ale copiilor lor minori este: a) solidar; b) in solidum; c) conjunct. 88. n situa ia n care domiciliul minorului nu coincide cu locuin a, pentru angajarea rspunderii prin ilor se va lua n considerare: a) domiciliul minorului; b) locuin a pe care trebuia s o aib minorul; c) locuin a pe care o are n fapt. 89. Dac prepusul minor svrseste fapta ilicit n func iile

ncredin ate de comitent, atunci: a) prin ii rspund numai pentru paguba produs comitentului; b) prin ii rspund si pentru paguba comis unui ter ; c) rspunderea comitentului nltur definitiv rspunderea prin ilor. 90. Sunt excep ii veritabile de la principiul relativit ii efectelor contractului: a) contractul de munc; b) ac iunile directe; c) contractul n favoarea unei ter e persoane. 91. Domeniul de aplicare a principiului relativit ii efectelor contractului vizeaz: a) pr ile contractului; b) ter ii; c) succesorii pr ilor. 92. Succesorul cu titlu particular va suporta efectele unor contracte ncheiate de autorul lor, numai dac: a) contractele au fost ncheiate de autorul su posterior dobndirii dreptului de ctre el; b) momentul dobndirii va fi probat prin dat cert; c) au fost respectate formele de publicitate n cazurile prevzute de lege. 93. Creditorii chirografari: a) nu pot deveni creditori sau debitori n contractele ncheiate de debitorii lor; b) sunt ter i propriu-zisi fa de actele ncheiate de debitorii lor; c) se deosebesc de ter ii propriu-zisi prin aceea c vor resim i direct modificrile suferite de patrimoniul debitorilor lor ca urmare a ncheierii contractelor. 94. Conven ia de porte-fort presupune: a) ncheierea ei ntre debitor si creditor; b) ncheierea ei ntre debitor si ter a persoan; c) ter a persoan rmne strin de contract. 95. Prin promisiunea faptei altuia: a) debitorul promite propria sa fapt; b) ter ul devine obligat prin contractul ncheiat ntre debitor si creditor; c) obliga ia ter ului fa de creditor este rezultatul nemijlocit al manifestrii sale de voin . 96. Particularit ile conven iei de porte-fort constau n faptul c: a) nu constituie excep ie de la principiul relativit ii efectelor contractului; b) obliga ia debitorului este o obliga ie de mijloace; c) debitorul este obligat s garanteze fa de creditor c ter ul si va executa obliga ia. 97. Conven ia de porte-fort d nastere unei obliga ii: a) de a face; b) de mijloace; c) de rezultat. 98. Stipula ia pentru altul si produce efectele: a) voin a de a stipula este cert, nendoielnic; b) nu este fcut n folosul unei persoane viitoare; c) beneficiarul stipula iei este determinat n momentul ncheierii contractului dintre stipulant si promitent. 99. n cazul contractului de asigurare pentru rspundere civil

delictual, ter ul beneficiar trebuie s fie determinat: a) si cnd stipula ia trebuie s-si produc efectele; b) n momentul ncheierii contractului dintre stipulant si promitent; c) n momentul producerii riscului asigurat. 100. n cazul stipula iei pentru altul: a) este necesar acceptarea stipula iei de ctre ter ul beneficiar, pentru nasterea dreptului stipulat n patrimoniul su; b) confirmarea ter ului beneficiar este numai o condi ie de eficacitate a stipula iei; c) dreptul nscut n favoarea ter ului beneficiar este opera exclusiv a acordului de voin realizat ntre stipulant si ter . 101. Pentru valabilitatea stipula iei pentru altul: a) voin a ter ului beneficiar trebuie manifestat expres; b) ter ul beneficiar trebuie s aib capacitatea deplin de exerci iu; c) beneficiarul stipula iei poate fi si o persoan lipsit de capacitatea de exerci iu. 102. Constituie un efect al stipula iei pentru altul n raporturile dintre promitent si ter ul beneficiar: a) faptul c beneficiarul stipula iei nu este n pericol s suporte eventuala insolvabilitate prezent sau viitoare a stipulantului; b) faptul c dac beneficiarul stipula iei pentru altul, decedeaz naintea acceptrii dreptului si ac iunii nso itoare nscute din stipula ie, acestea se vor transmite ctre proprii si mostenitori; c) posibilitatea beneficiarului stipula iei de a cere rezolu iunea contractului pentru neexecutarea culpabil a obliga iei de ctre promitent. 103. Acceptarea de ctre beneficiar a dreptului prevzut n folosul su nseamn c: a) acceptarea dreptului are efect constitutiv; b) dreptul se dobndeste n virtutea contractului ncheiat ntre stipulant si promitent si nu n virtutea acceptrii; c) acceptarea are ca efect consolidarea dreptului nscut din stipula ie. 104. Revocarea dreptului nscut n favoarea ter ului beneficiar este posibil: a) numai dac este prevzut o clauz special expres n stipula ie; b) numai pn n momentul acceptrii dreptului de ctre ter ; c) si dup confirmarea dreptului de ctre beneficiar, dac revocarea a fost prevzut expres n contract. 105. Conform teoriei dreptului direct, stipula ia pentru altul se explic prin faptul c: a) stipula ia este o veritabil excep ie de la principiul relativit ii efectelor contractului; b) dreptul beneficiarului si are originea n contractul ncheiat ntre stipulant si promitent; c) dobndirea dreptului este una derivat si nu originar. 106. Avantajele teoriei dreptului direct, n justificarea stipula iei pentru altul, constau n faptul c: a) din momentul nasterii sale, dreptul se poate transmite la mostenitorii ter ului beneficiar; b) mostenitorii stipulantului nu au nicio ac iune cu privire la acest drept; c) confirmarea de ctre ter a dreptului stipulat n favoarea sa, poate avea loc numai n timpul vie ii stipulantului.

107. Simula ia are n structura sa urmtoarele acte juridice: a) numai actul aparent; b) numai actul secret; c) si acordul simulatoriu care face legtura dintre actul real si cel aparent. 108. n cazul simula iei: a) actul secret poate fi anterior celui public; b) actul public exist deja n momentul ntocmirii celui secret; c) cele dou acte trebuie s fie simultane. 109. n cazul simula iei, contranscrisul: a) trebuie s fie un act secret necunoscut ter ilor; b) si pstreaz caracterul secret si n situa iile n care este supus formalit ilor de publicitate; c) rmne secret si dac este supus formalit ilor de nregistrare la administra ia fiscal. 110. Contranscrisul si pierde caracterul secret dac: a) existen a lui este men ionat n actul public; b) este supus formalit ilor de autentificare; c) urmeaz procedura datei certe. 111. Inten ia comun a pr ilor de a simula const: a) numai n inten ia pr ilor de a-i determina pe ter i s cread ntr-o aparen juridic; b) n discordan a spontan ntre voin a declarat si voin a real; c) si n existen a acordului simulatoriu al pr ilor. 112. Prin simula ia realizat sub forma actului fictiv: a) pr ile disimuleaz total realitatea; b) actul public este anihilat prin acordul simulatoriu; c) este obligatorie prezen a actului secret. 113. n materia simula iei succesorii cu titlu particular: a) sunt avnzi-cauz n raport cu actul secret; b) sunt ter i fa de simula ie; c) devin pr i att n actul secret ct si n cel public. 114. Sunt ter i fa de simula ie: a) numai succesorii cu titlu particular; b) numai creditorii chirografari; c) att succesorii cu titlu particular ct si creditorii chirografari, dac sunt de bun-credin , necunoscnd existen a actului secret. 115. n cazul simula iei: a) ntre pr i, produce efecte numai actul secret; b) fa de succesorii universali si cei cu titlu universal va produce efecte numai actul secret; c) fa de succesorii universali va produce efecte numai actul public. 116. Ter ul poate invoca inopozabilitatea fa de el a actului secret dac: a) va proba calitatea lui originar de succesor universal sau cu titlu universal, succesor cu titlu particular ori creditor chirografar; b) dovedeste interesul su serios si legitim; c) dovedeste c actul secret l prejudiciaz. 117. Ca efect al simula iei: a) fa de ter i va produce efecte actul aparent; b) fa de ter i actul secret este inopozabil; c) ter ii nu pot invoca n favoarea lor efectele actului secret; 118. Ter ii n materia simula iei:pot invoca inopozabilitatea, fa de ei, a actului secret:

a) pot invoca inopozabilitatea, fa de ei, a actului secret, numai dac sunt de bun-credin ; b) pot invoca inopozabilitatea, fa de ei, a actului secret si dac sunt de rea-credin ; c) au drept de op iune, ntre a invoca actul aparent sau secret dac sunt de bun-credin n momentul realizrii simula iei. 119. Simula ia d nastere unui conflict ntre ter i atunci cnd: a) d nastere unui conflict ntre ter i atunci cnd unii au interes s invoce actul aparent; b) d nastere unui conflict ntre ter i atunci cnd unii au interes s invoce actul secret; c) confer cstig de cauz ter ilor de bun-credin a care invoc n favoarea lor actul secret.

1. b; 2. b; 3. a, b; 4. a; 5. c; 6. b, c; 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b; 10. a, b; 11. b; 12. b; 13. a, c; 14. a, b; 15. a; 16. b; 17. a, b; 18. a, c; 19. a, c; 20. c; 21. a, b; 22. a; 23. a; 24. c; 25. a; 26. a; 27. c; 28. a., b; 29. a, b; 30. b; 31. a, b; 32. a, b; 33. a, c; 34. a, c; 35. a, b;

36. b, c; 37. b, c; 38. a; 39. a; 40. a, b; 41. c; 42. a, b; 43. b; 44. c; 45. a; 46. c; 47. b, c; 48. a; 49. c; 50. b; 51. b, c; 52. a; 53. a, b; 54. b; 55. b; 56. c; 57. c; 58. a; 59. c; 60. b; 61. b, c; 62. b; 63. b; 64. c; 65. a, c; 66. a, c; 67. a; 68. b, c; 69. a; 70. a;

71. c; 72. b; 73. c; 74. a, c; 75. a, c; 76. a, b; 77. b; 78. a; 79. b; 80. a; 81. a, b; 82. a; 83. a, c; 84. b; 85. a, b; 86. b; 87. a; 88. b; 89. c; 90. c; 91. a; 92. b; 93. a, c; 94. a, c; 95. a, c; 96. a; 97. a, b; 98. a; 99. a, c; 100. b, c; 101. c; 102. a, b; 103. b, c; 104. a, b; 105. a, b;

106. a, b; 107. c; 108. c; 109. a, c; 110. a;

111. a; 112. a, b; 113. b; 114. c; 115. a, b;

116. a, b; 117. a, b; 118. a, c; 119. a, b;

Grile anul III


1. Contractul de vnzare-cumprare este acel contract prin care, n schimbul unui pre , se transmite: a) numai dreptul de proprietate, ntruct transmiterea propriet ii este de esen a contractului; b) si un alt drept real dect dreptul de proprietate; c) numai drepturi asupra unei universalit i. 2. Nu pot forma obiectul contractului de vnzare-cumprare: a) drepturile personale patrimoniale; b) dreptul de abita ie al so ului supravie uitor; c) dreptul real de uz. 3. Prin efectul realizrii acordului de voin (solo consensu), n contractul de vnzare-cumprare se produce: a) numai ncheierea contractului; b) numai transmiterea dreptului de proprietate de la vnztor la cumprtor; c) ncheierea valabil a contractului, dar opereaz si transmiterea dreptului de proprietate de la vnztor la cumprtor. 4. Dac obiectul vnzrii l constituie un lucru dintre dou sau mai multe bunuri individual determinate, dar numai alternativ, atunci proprietatea se transmite: a) din momentul individualizrii, care se face, de regul, prin predare; b) n momentul alegerii, pentru c prin alegere se individualizeaz bunul; c) din momentul acordului de voin . 5. Pactul de preferin este o variant a promisiunii de vnzare, afectat de o condi ie: a) simpl potestativ; b) pur potestativ; c) suspensiv. 6. Vnzarea-cumprarea este un act de dispozi ie: a) numai raportat la lucrul vndut si pre ul care formeaz obiectul contractului; b) numai raportat la patrimoniul pr ii contractante; c) numai pentru vnztor, ntruct el transfer dreptul de proprietate. 7. Vnzarea ntre so i este lovit de nulitate relativ, putnd fi cerut: a) numai de ctre oricare dintre so i; b) si de mostenitorii ocroti i ai so ilor, fr s fie obliga i s dovedeasc fraudarea drepturilor; c) de creditori, cu obliga ia de a face dovada fraudrii drepturilor lor. 8. Judectorii, procurorii si avoca ii nu pot deveni cesionari de drepturi litigioase care sunt de competen a: a) tribunalului n care-si exercit func ia sau profesia; b) cur ii de apel n a crei circumscrip ie si exercit func ia sau profesia; c) naltei Cur i de Casa ie si Justi ie. 9. Nulitatea relativ pentru error in personam intervine: a) de regul, n actele cu titlu gratuit; ncheiate intuitu personae; b) de regul, n actele cu titlu oneros;

c) n cazul actelor cu titlu gratuit, dar si oneros, dac considera ia persoanei reprezint cauza principal pentru care s-a fcut conven ia. 10. Pre ul, obiectul presta iei cumprtorului care corespunde valorii lucrului vndut, trebuie s fie: a) fixat n bani, ntruct ine de natura contractului; b) un pre real, pe care pr ile s nu-l fi stabilit n mod fictiv, ci cu scopul de a fi cerut si pltit n realitate; c) determinabil, cnd cuantumul lui este hotrt de pr i n momentul ncheierii contractului. 11. Ac iunea n revocarea dona iei pentru ingratitudine: a) este o ac iune personal; b) se poate exercita si de creditorii donatorului pe calea ac iunii oblice; c) se poate exercita si de mostenitorii donatorului, dac acesta a decedat nainte de expirarea termenului n care ac iunea putea fi intentat. 12. Dac dona ia se ncheie prin acte separate (ntre absen i), donatorul trebuie s fie capabil: a) numai n momentul manifestrii de voin ; b) n momentul acceptrii de ctre donatar a ofertei de a dona; c) n momentul facerii ofertei, al acceptrii ei de ctre donatar si al primirii comunicrii actului de acceptare. 13. Dona ia este lovit de nulitate dac: a) s-a stipulat expres rentoarcerea bunurilor druite pentru cazul cnd donatarul ar muri naintea donatorului; b) exist clauz n contract prin care donatarul este obligat la plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta n viitor; c) este prevzut o condi ie care depinde exclusiv de voin a donatarului. 14. Garan ia vnztorului mpotriva evic iunii: a) priveste tulburrile de drept sau de fapt; b) intervine cnd evic iunea are o cauz anterioar vnzrii; c) presupune necunoasterea, de ctre cumprtor, a cauzei evic iunii la ncheierea contractului. 15. Ac iunea redhibitorie: a) este imprescriptibil extinctiv; b) este admisibil numai dac natura viciului face lucrul absolut impropriu destina iei sale normale; c) poate fi exercitat att de cumprtor ct si de subdobnditori. 16. Pot forma obiectul darului manual: a) biletele la banc; b) drepturile de crean ; c) fondul de comer . 17. Donatorul datoreaz garan ie contra evic iunii: a) dac evic iunea provine din fapta unui ter ; b) dac dona ia este cu sarcin, rspunznd n limita valorii sarcinii; c) n caz de dol. 18. Dona ia ntre so i se revoc: a) printr-un legat cu titlu particular care are ca obiect bunul donat; b) numai printr-o ac iune n justi ie; c) printr-un act notarial din care rezult voin a so ului donator de a revoca dona ia. 19. Cumprtorul este obligat s plteasc dobnda pn la

achitarea efectiv a pre ului: a) dac lucrul vndut si predat nu e productor de fructe; b) dac, cumprtorul a fost pus n ntrziere printr-o notificare; c) dac exist conven ie n acest sens. 20. Dona ia cu sarcin n favoarea donatarului este: a) un contract sinalagmatic, n limita sarcinii; b) un act juridic afectat de o condi ie rezolutorie pur potestativ; c) lovit de nulitate, ntruct contravine principiului irevocabilit ii dona iilor. 21. Dac, lucrul care formeaz obiectul contractului de loca iune nu mai poate fi folosit potrivit destina iei atunci: a) contractul este desfcut de drept; b) locatarul va fi obligat la refacerea sau nlocuirea lucrului; c) locatarul va fi obligat la plata daunelor interese. 22. Dac locatorul vinde lucrul nchiriat, cumprtorul: a) va respecta loca iunea fcut nainte de vnzare, numai dac s-a obligat n acest sens; b) va respecta loca iunea fcut nainte de vnzare cu condi ia s fi fost ncheiat prin nscris autentic sau prin nscris sub semntur privat cu dat cert; c) este obligat s aduc la cunostin a locatarului concediul, prin respectarea termenului de preaviz, pentru a ob ine desfacerea contractului. 23. Loca iunea ncheiat verbal va putea fi probat cu: a) orice mijloace de probe admise de lege; b) martori, dac nu s-a nceput derularea contractului si exista un nceput de dovad scris; c) martori sau prezum ii, atunci cnd contractul este n curs de executare si exist un nceput de dovad scris. 24. Chiria trebuie s fie: a) determinat sau cel pu in determinabil; b) n bani sau alte presta ii; c) numai n bani, pentru c ine de esen a contractului. 25. Subloca iunea: a) este permis, dac este ncheiat printr-un act autentic si nu contravine clauzelor din contractul principal; b) reprezint un alt contract de loca iune; c) este permis, numai dac exist clauz expres n contractul principal. 26. Termenul de preaviz n cazul denun rii unilaterale a loca iunii: a) este stabilit de lege; b) poate fi stabilit conven ional de pr i; c) nu exist criterii de stabilirea acestuia. 27. Locatarul este obligat s suporte tulburarea provocat de repara ia lucrului dac: a) are caracter urgent si nu depseste o lun; b) nu depseste 40 de zile; c) are caracter urgent si nu poate fi amnat. 28. Dreptul de folosin asupra bunului nchiriat al locatarului: a) este un drept de crean ; b) este un drept de crean , numai dac loca iunea este sub 5 ani; c) este un drept de crean , numai dac loca iunea este sub 3 ani. 29. Rezilierea contractului de nchiriere nainte de expirarea termenului contractual poate fi dispus: a) la cererea proprietarului, n cazul n care chiriasul nu a pltit chiria;

b) la cererea asocia iei de proprietari, n cazul n care chiriasul nu si-a onorat obliga iile ce-i revin din cheltuielile comune; c) la cererea proprietarului, cnd locatarul a schimbat destina ia lucrului nchiriat. 30. Ac iunea n revocarea dona iei pentru neexecutarea sarcinii poate fi intentat: a) de creditorii chirografari, pe calea ac iunii revocatorii; b) de donator; c) de mostenitorii legali sau testamentari ai donatorului. 31. Revocarea dona iei pentru survenien de copil: a) opereaz ope legis; b) opereaz si n situa ia n care donatorul, dup nchirierea contractului de dona ie, adopt unui copil; c) intervine numai dac n momentul facerii dona iei, donatorul nu avea copii, si ulterior i s-a nscut un copil. 32. Dona ia este: a) o liberalitate; b) un act dezinteresat; c) act juridic bilateral, sub aspectul numrului de voin e exprimate. 33. Pot forma obiect al dona iei: a) bunurile aflate n comer ; b) bunurile altuia; c) bunurile viitoare. 34. Pentru ca dona ia, nul pentru vicii de form, s fie productoare de efecte juridice, este necesar: a) s fie refcut n ntregime; b) s fie validat printr-un act confirmativ al donatorului; c) ca mostenitorii donatorului s o confirme, s o ratifice sau s o execute voluntar. 35. Pentru validitatea dona iei ntre absen i, este necesar ca: a) oferta de dona ie si acceptarea s mbrace forma autentic; b) acceptarea ofertei s fie fcut n timpul vie ii donatorului; c) oferta de dona ie s-l oblige pe donator nainte de acceptarea sa de ctre donatari. 36. Dac donatarul decedeaz nainte de acceptarea ofertei de dona ie, atunci: a) mostenitorii donatarului nu pot accepta dona ia; b) creditorii donatarului pot accepta dona ia pe calea ac iunii oblice; c) creditorii donatarului pot ataca refuzul acceptrii dona iei pe calea ac iunii pauliene. 37. Pentru ca dona ia acceptata prin nscris separat s produc efecte este necesar ca: a) actul de acceptare s fie comunicat donatorului nainte de a fi devenit n capabil; b) notificarea acceptrii s fie fcut numai de ctre donatar n timpul vie ii lui; c) notificarea s fie fcut de ctre succesorii sau creditorii donatarului, dup decesul acestuia. 38. Dac dona ia are ca obiect bunuri mobile, atunci: a) se impune ca obiectele mobile s fie trecute ntr-un stat estimativ, semnat de donator si donatar. b) statul estimativ trebuie s fie ntocmit n form autentic. c) inexisten a statului estimativ atrage nulitatea contractului. 39. n favoarea tutorelui: a) minorul nu poate dispune prin dona ie

b) majorul poate dispune chiar dac nu a avut loc descrcarea de gestiune. c) minorul poate dispune prin curator. 40. Sunt n capabili de a primi o dona ie medicii care: a) au tratat o persoana n boala din care moare, dona ia fiind remuneratorie si potrivit cu starea material a bolnavului; b) primesc dona ia de la o persoan pe care au asistat-o medical n cursul ultimei boli; c) acord periodic consulta ie unei persoane. 41. Minorii si interzisii judiciari: a) pot primi o dona ie, dar nu au exerci iul acestui drept b) pot accepta o dona ie numai prin reprezentan ii lor legali c) pot accepta o dona ie prin ascenden ii lor de orice grad. 42. Dona ia fcut unei persoane fizice nscut la mai mult de 300 de zile de la momentul ncheierii actului este: a) un act valabil; b) un act valabil, dac a fost confirmat de reprezentantul su legal; c) un act nul absolut. 43. Medicii si farmacistii: a) nu pot primi o dona ie de persoana pe care au asistat-o n cursul ultimei boli; b) pot primi dona ii, dac sunt rude pana la gradul al IV-lea cu donatorul defunct, chiar dac acesta are rude directe; c) pot primii dona ii remuneratorii innd cont de starea material a donatorului si serviciile primite de la medic sau farmacist. 44. Dona iile fcute surdo-mutului care nu stie s scrie: a) nu pot fi acceptate de ctre acesta; b) pot fi acceptate prin intermediul unui mandatar; c) pot fi acceptate de ctre un curator special, care are rolul de interpret. 45. Substitu ia fidiecomisar: a) este o clauz permis n contractul de dona ie; b) este interzis, deoarece restrnge dreptul de a dispune al donatarului; c) este interzis, deoarece indisponibilizeaz bunul donat prin voin a donatorului pn la moartea donatarului. 46. Sunt n compatibile cu principiul irevocabilit ii dona iilor clauzele: a) care fac actul revocabil prin voin a donatorului b) care oblig pe donatar la plata datoriilor pe care donatorul le va contracta n viitor c) prin care donatorul si rezerv dreptul de a dispune n continuare de bunul donat, dar numai dac donatorul a uzat de acel drept n timpul vie ii sale. 47. Clauza de rentoarcere conven ional a bunului donat este valabil: a) n caz de predeces al donatarului sau att al donatarului ct si al descenden ilor si; b) dac lucrul donat se rentoarce n patrimoniul donatorului c) chiar dac este stipulat n favoarea descenden ilor donatorului. 48. Pot constitui obiect al darului manual: a) numai bunurile mobile corporale b) titlurile la purttor c) conosamentele. 49. Darul manual este:

a) un act strict personal; b) valabil si dac se face prin mandatar; c) este un act revocabil. 50. Darul manual este: a) un act juridic; b) un fapt juridic; c) un fapt material. 51. Dona ia indirect presupune: a) gratificarea unei persoane pe calea altui act juridic dect dona ia direct; b) transferul de drepturi de la donator la donatar, n mod n direct; c) ca actul de dona ie n direct s fie si mulat. 52. Renun area la un drept este: a) o liberalitate; b) un accesoriu al opera iei principale, care este renun area; c) o dona ie, de care va profita persoana desemnat de donator. 53. Dona ia n direct realizat prin intermediul remiterii de datorie presupune: a) renun area cu titlu gratuit de ctre creditor la valorificarea dreptului su de crean a pe care l are fa a de debitor; b) ca iertarea de datorie s fie fcut prin acte mortis causa; c) si consim mntul debitorului. 54. Pentru a fi valabil, dona ia realizat prin intermediul remiterii de datorie, trebuie: a) s fie realizat printr-un act ntre vii; b) s fie realizat n form autentic; c) ca pr ile s aib cel pu in capacitate de exerci iu restrns. 55. Proba iertrii de datorie se poate face: a) numai cu ajutorul unei chitan e fictive, eliberate de ctre creditor, prin care recunoaste, n mod ireal, c a primit plata de la debitorul su; b) si printr-un nscris care consemneaz acordul pr ilor cu privire la iertarea de datorie a debitorului; c) si cu ajutorul prezum iilor instituite n aceast materie expres de Codul civil. 56. n cazul dona iei cu sarcini, persoanele beneficiare ale sarcinii pot fi: a) numai donatorii; b) numai donatarul; c) si un ter n favoarea cruia s-a convenit ndeplinirea sarcinii. 57. Dac n cazul dona iei cu sarcini, n favoarea ter ului, donatarul nu-si execut obliga ia, atunci: a) numai donatorul poate cere executarea; b) si ter ul poate cere executarea; c) revocarea dona iei poate fi cerut numai de ctre donator. 58. Dona ia cu sarcini n favoarea donatarului: a) este o dona ie pur gratuit; b) nu poate fi revocat pentru nendeplinirea sarcinii; c) poate fi revocat pentru nendeplinirea sarcinii. 59. Donatorul va rspunde pentru evic iune: a) chiar dac nu si-a asumat expres o asemenea obliga ie; b) dac dona ia este cu sarcini; c) dac tulburarea de drept provine din fapta proprie donatorului. 60. Obliga ia de recunostin a donatarului: a) si are izvorul n contract;

b) si are izvorul n lege; c) poate atrage revocarea dona iei n caz de nendeplinire a ei. 61. Dona ia ncheiat ntre persoane absente, care are ca obiect bunuri imobile ori drepturi reale, produce efecte fa de ter i dac: a) oferta de dona ie este nscris n registrul de publicitate imobiliar; b) acceptarea ofertei si notificarea acceptrii sunt nscrise n registrul de publicitate imobiliar; c) att oferta de dona ie, ct si acceptarea ei, precum si notificarea acceptrii ei sunt nscrise n registrul de publicitate imobiliar. 62. Donatorul, care a stipulat rentoarcerea bunului donat: a) este inut de pasivul succesiunii; b) nu este inut de pasivul succesiunii; c) trebuie s fie capabil si vrednic 63. Rentoarcerea conven ional a bunului donat pentru cazul n care donatarul moare naintea donatorului, este permis: a) dac donatarul nu are succesori; b) dac donatarul are succesori; c) att n ipoteza n care donatarul nu are succesori, ct si n ipoteza n care donatarul are succesori. 64. Ac iunea n revocare a dona iei pentru nendeplinirea sarcinilor este n admisibil dac: a) executarea sarcinii de ctre donatar a devenit imposibil din culpa donatorului, care l-a ucis pe donatar; b) dona ia cu sarcini mbrac forma darului manual; c) ndeplinirea sarcinii, care avea caracter aleatoriu, a devenit imposibil, neexistnd o culp a pr ilor. 65. Dona ia poate fi revocat n caz de atentat la via a donatorului dac: a) fapta a fost comis cu inten ie; b) fapta a fost svrsit din culp; c) donatarul a fost condamnat penal pentru fapta sa. 66. Revocarea dona iei pentru refuzul nejustificat de alimente va func iona: a) dac donatorul, aflat n nevoie, a cerut alimente de la donatar, care, avnd posibilit i materiale, a refuzat s i le dea b) chiar dac bunul druit a pierit fortuit c) si dac donatorul avea rude obligate de lege s-l ntre in 67. Ac iunea n revocarea dona iei pentru ingratitudine: a) este o ac iune strict personal b) poate fi introdus n termenul de prescrip ie de 1 an, stabilit de lege pentru aceast ac iune; c) poate fi introdus si de creditorii persoanei fa de care s-au comis faptele de ingratitudine. 68. Ac iunea n revocarea dona iei pentru ingratitudine poate fi introdus: a) numai mpotriva autorului faptei de ingratitudine; b) si mpotriva mostenitorilor, dac fptuitorul a ncetat din via ; c) att mpotriva donatarului vinovat de ingratitudine ct si mpotriva donatarului nevinovat de ingratitudine, dac dona ia cuprinde o clauz conform creia actele de ingratitudine comise de ctre un donatar duc la revocarea dona iei si fa de ceilal i. 69. Ac iunea n revocarea dona iei pentru ingratitudine: a) este o ac iune n restituire; b) produce efecte retroactive; c) nu produce efecte retroactive fa de ter i.

70. Dac este admis ac iunea n revocare pentru ingratitudine, atunci donatarul este obligat s restituie: a) bunurile druite cu toate accesoriile sale; b) fructele percepute de la data cererii de revocare; c) fructele percepute de la data comiterii faptei. 71. Revocarea dona iei pentru ingratitudine: a) opereaz de drept; b) opereaz numai la sesizarea titularilor ac iunii n revocare; c) nu opereaz dac titularii ac iunii n revocare nu o intenteaz n termen de 1 an. 72. Iertarea donatarului ingrat este prezumat dac: a)a trecut un an de la ncheierea contractului de dona ie; b) a trecut un an de la momentul n care titularul ac iunii n revocare a cunoscut faptul de ingratitudine, chiar dac dreptul la ac iune a fost exercitat nluntrul acestui termen; c) ac iunea este introdus dup expirarea termenului de 1 an, fiind respins ca tardiv. 73. Revocarea dona iei pentru ingratitudine si are temeiul: a) exclusiv n culpa donatarului; b) n voin a donatarului; c) n interven ia unor evenimente speciale, obiective, aflate n afara oricrei culpe. 74. Revocarea de drept a dona iei se produce n cazul: a) nendeplinirii sarcinilor; b) contractului ncheiat ntre so i; c) nasterii primului copil al donatorului, dup efectuarea dona iei. 75. Revocarea dona iei ntre so i opereaz: a) prin voin a donatorului; b) de drept; c) pe cale judiciar. 76. Actul de revocare a dona iei ntre so i: a) este un act personal; b) poate fi exercitat si de ctre creditorii donatorului; c) va putea fi exercitat si prin mandatar. 77. Principalele derogri ale revocrii dona iei ntre so i vizeaz: a) derogarea de la principiul irevocabilit ii dona iilor, n sensul c se pot stipula clauze incompatibile cu acest principiu; b) revocarea trebuie s fie stipulat expres n contract; c) interdic ia ncheierii de dona ii simulate ntre so i. 78. Revocarea dona iei ntre so i: a) poate fi fcut prin voin a unilateral a so ului donator; b) poate fi fcut chiar dup moartea so ului donator; c) nu se poate realiza pe cale tacit. 79. Revocarea dona iei ntre so i poate interveni: a) numai n timpul cstoriei; b) si dup desfacerea, desfiin area sau ncetarea cstoriei; c) dup decesul so ului donator. 80. Pot forma obiect al dona iei ntre so i: a) numai bunurile proprii ale so ului donator; b) si cota parte din dreptul de proprietate asupra unui bun ce nu face parte din comunitatea legal de bunuri; c) bunuri dintr-o succesiune nedeschis. 81. Revocarea dona iei ntre so i: a) trebuie s mbrace forma unei ac iuni n justi ie;

b) poate fi expres; c) poate fi tacit. 82. n timpul vie ii so ului donator, dona ia: a) poate fi revocat pentru survenien de copil; b) poate fi revocat pentru ingratitudine, la cererea mostenitorilor donatorului, dup moartea acestuia; c) poate fi revocat pentru nendeplinirea sarcinilor la cererea mostenitorilor donatorului, dup decesul acestuia. 83. Revocarea dona iei pentru survenien de copil, opereaz: a) de drept; b) n urma pronun rii revocrii de ctre instan a de judecat; c) prin voin a unilateral a so ului donator. 84. Revocarea dona iei pentru survenien de copil si produce efectele n cazul: a) copilului nscut din cstorie; b) copilului nscut n afara cstoriei, dac si-a stabilit filia ia fa de donator; c) copilului din adop ia cu efecte depline. 85. n cazul revocrii dona iei pentru survenien de copil: a) orice clauz de renun are din partea donatorului este nul de drept; b) revocarea nu trebuie pronun at de ctre instan a de judecat; c) revocarea poate fi nlturat printr-un act de renun are ntocmit ulterior ivirii cauzei de revocare. 86. Revocarea pentru survenien de copil nu se aplic dac: a) donatorul are un copil conceput n momentul facerii dona iei, care se naste ulterior; b) donatorul avea un copil declarat disprut n momentul facerii dona iei si i se naste ulterior un alt copil; c) copilul donatorului a fost declarat mort prin hotrre judectoreasc. 87. n cazul copilului din afara cstoriei, revocarea dona iei pentru survenien de copil opereaz dac: a) filia ia fost stabilit n mod legal; b) s-a stabilit filia ia copilului nscut dup facerea dona iei; c) s-a stabilit filia ia copilului nscut anterior facerii dona iei. 88. Ca efect al revocrii dona iei pentru survenien de copil bunul donat: a) reintr n patrimoniul donatorului; b) intr n patrimoniul copilului donatorului, nscut ulterior facerii dona iei; c) revine n patrimoniul donatorului si n situa ia n care a fost ncorporat n domeniul public. 89. Revocarea dona iei pentru survenien de copil produce urmtoarele efecte: a) ter ii dobnditori prin acte ntre vii, care pierd dreptul sub motiv c a fost dobndit de la un neproprietar; b) ter ii nu pot invoca prescrip ia instantanee, dac bunul este mobil; c) ter ii nu pot invoca prescrip ia achizitiv, dac bunul este imobil. 90. Ac iunea n restituirea bunului donat, n cazul revocrii dona iei pentru survenien de copil se prescrie: a) n termenul general de prescrip ie, care ncepe s curg de la nasterea copilului;

b) n termenul de 30 de ani, care ncepe s curg de la nasterea copilului; c) n termen de 30 de ani, care ncepe s curg de la data notificrii ctre donatar a nasterii copilului. 91. Dac n contractul de vnzare-cumprare este prevzut un termen suspensiv, atunci termenul afecteaz: a) transferul dreptului de proprietate pn la mplinirea termenului; b) numai executarea obliga iilor din contract; c) transferul dreptului de proprietate numai dac pr ile au prevzut expres acest lucru. 92. Dac doar unul dintre concubini este parte n contractul de vnzare-cumprare care are ca obiect un bun imobil, atunci si cellalt concubin devine: a) coproprietar al bunului achizi ionat n timpul concubinajului; b) eventual creditor, ca titular al unui drept de crean , dac a contribuit la achizi ionarea bunului; c) codevlmas, prin aplicarea regimului comunit ii de bunuri. 93. Contractul ncheiat ntre pr i n februarie 1990 care avea ca obiect nstrinarea unei suprafe e de teren semnific: a) o promisiune de vnzare-cumprare; b) un contract de vnzare-cumprare; c) o conven ie scris de vnzare-cumprare a terenului. 94. Promisiunea unilateral de vnzare-cumprare reprezint: a) ofert de vnzare, ntruct reprezint manifestarea de voin a unei singure pr i; b) un contract unilateral, care creeaz obliga ii numai pentru promitent; c) un antecontract, dac este ncheiat numai pentru un anumit termen. 95. Promisiunea unilateral de vnzare: a) naste obliga ia de a face n sarcina promitentului; b) are caracter translativ de proprietate; c) se probeaz potrivit regulilor generale n materie de prob. 96. n cazul promisiunii bilaterale de vnzare-cumprare: a) ambele pr i pot cere ncheierea contractului; b) dac promitentul-vnztor nu-si respect obliga ia stabilit, beneficiarul cumprtor poate cere predarea bunului; c) nerespectarea din culp a obliga iei de ncheiere a contractului de vnzare-cumprare nu d dreptul celeilalte pr i de a solicita rezolu iunea. 97. Pactul de preferin : a) are drept consecin e transmiterea dreptului de proprietate; b) e o promisiune unilateral de vnzare; c) d nastere, n caz de nerespectare a lui din partea promitentului, unei obliga ii de dezdunare fa de cel prejudiciat. 98. Conven ia intervenit ntre pr i cu privire la vnzareacumprarea unei construc ii, n temeiul creia, cumprtorii au intrat n posesia bunului, iar vnztorul a primit un avans, urmnd ca diferen a de pre s fie pltit odat cu ncheierea actului autentic de vnzare-cumprare: a) este o promisiune de vnzare-cumprare; b) are efectul transmiterii dreptului de proprietate de la vnztor la cumprtor; c) l oblig numai pe vnztor s ncheie n viitor contractul de vnzare-cumprare.

99. n cazul introducerii unei ac iuni n anularea contractului de vnzare ntruct pre ul stabilit de pr i nu este serios: a) instan a poate respinge ac iunea fr s se fi administrat probe concludente prin care s se stabileasc caracterul de pre serios; b) instan a are obliga ia s constate prin probe administrate elementele necesare pentru stabilirea caracterului de pre serios; c) instan a poate admite ac iunea dac din contractul ncheiat de pr i rezult existen a unei propor ii ntre cuantumul pre ului stabilit de pr i si valoarea bunului, fr a se mai administra probe. 100. Donatorul este responsabil de evic iune: a) numai n cazul dona iei cu sarcin; b) cnd a promis expres garan ia pentru evic iune; c) dac bunul donat are vicii aparente si grave. 101. Se sanc ioneaz cu nulitatea dona ia sub condi ie: a) potestativ rezolutorie din partea donatorului; b) potestativ suspensiv din partea donatorului; c) cazual. 102. Obliga ia promitentului-vnztor (cumprtor) este: a) personal; b) prescriptibil ntr-un termen special de un an; c) prescriptibil n termenul general de prescrip ie. 103. Ac iunea redhibitorie trebuie intentat: a) n termen de 6 luni, dac vnztorul a fost de bun-credin ; b) n termen de 1 an, dar numai dac viciile nu au fost ascunse cu viclenie; c) n termen de 3 ani, dac vnztorul a fost de rea-credin . 104. Evic iunea reprezint: a) pierderea propriet ii lucrului de ctre cumprtor; b) tulburarea proprietarului n exercitarea prerogativelor sale; c) tulburarea folosin ei linistite a de intorului legal. 105. Vnzarea ntre so i este interzis pentru c: a) nu-si pot vinde reciproc bunuri proprii; b) dona ia ntre so i este revocabil; c) se apr interesele creditorilor chirografari si ipotecari. 106. Vnzarea unei mosteniri are ca obiect: a) dreptul asupra unei universalit i; b) dreptul dobndit de legatarul cu titlu particular; c) dreptul asupra unor bunuri determinate. 107. Viciul lucrului vndut trebuie: a) s fie, de regul, ascuns, si numai ca excep ie aparent; b) s fie ascuns si grav; c) s fie descoperit cel mai trziu ntr-un termen de 6 luni de la cumprare. 108. Sunt condi ii ale retractului litigios: a) s existe un proces nceput sau cel pu in preconizat; b) cesiunea s aib un pre ; c) procesul trebuie s fie asupra fondului dreptului. 109. Prin ac iunea redhibitorie cumprtorul cere: a) rezolu iunea vnzrii; b) rezolu iunea vnzrii, dar numai dac lucrul a devenit absolut impropriu destina iei; c) rezilierea cu daune interese. 110. Loca iunea nceteaz prin denun are unilateral: a) dac este ncheiat pe durat nedeterminat;

b) dac s-a respectat termenul de preaviz; c) numai dac denun area unilateral este prevzut n contract. 111. Locatarul nu rspunde pentru incendiu datorit: a) unui caz fortuit; b) unui caz de for major; c) comunicrii focului de la alt imobil. 112. n caz de neplat a pre ului, vnztorul este ndrept it s cear: a) executarea n natur; b) rezolu iunea contractului; c) rezilierea cu daune-interese. 113. Contractul de vnzare-cumprare e un contract: a) n principiu, consensual; b) solemn; c) real. 114. Vnzarea dup numr, greutate, msur este valabil n momentul: a) individualizrii bunului; b) acordului de voin al pr ilor; c) transmiterii dreptului de proprietate.

1. b; 2. b, c; 3. c; 4. b; 5. a; 6. a; 7. b; 8. b; 9. a, c; 10. b; 11. a, c; 12. c; 13. b; 14. b, c; 15. c; 16. a; 17. b, c; 18. a, c; 19. b, c; 20. a; 21. a; 22. b; 23. c; 24. a, b; 25. b; 26. b, c; 27. c; 28. a; 29. c; 30. b;

31. a, c; 32. a, c; 33. a; 34. a, c; 35. a, b; 36. a; 37. a, c; 38. a, c; 39. a; 40. b; 41. a, c; 42. c; 43. a, c; 44. a, c; 45. b, c; 46. a, b; 47. a, b; 48. b, c; 49. b; 50. a; 51. a, b; 52. b; 53. a, c; 54. a; 55. b, c; 56. c; 57. b, c; 58. c; 59. b; 60. b;

61. c; 62. b; 63. c; 64. a, c; 65. a; 66. a; 67. a; 68. a; 69. a, c; 70. a, b; 71. b, c; 72. c; 73. a; 74. c; 75. a; 76. a, c; 77. a; 78. a; 79. b; 80. b; 81. b; 82. b, c; 83. a; 84. a, b; 85. a, b; 86. c; 87. a, b; 88. a; 89. a; 90. b;

91. b, c; 92. b; 93. a; 94. b; 95. a, c; 96. a; 97. b, c; 98. a;

99. b; 100. b; 101. a, b; 102. c; 103. a, c; 104. a, b; 105. b; 106. a;

107. b; 108. b, c; 109. a; 110. a, b; 111. b, c; 112. a, b; 113. a; 114. b;