Sunteți pe pagina 1din 19

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV PENTRU BENEFICIARI PRIVATI -pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj (DOCUMENT

A.P.D.R.P.) 1 Date generale


1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia S.C. Fabrica de brichete S.R.L. Sediul social: Cumuna Tortoman, Jud Constanta, incinta S.C. Cezotor S.A. Anexa Hidro, Corp C1+C3, Ferma 8 Cod unic de inregistrare: 26956457 din data de 21.05.2010 Nr. de ordine in registrul comertului: J13/904/19.05.2010 1.2 Scurt istoric al solicitantului S.C. Fabrica de brichete S.R.L. este o persoana juridica romana constituita in baza Legii 31/1991 privind societatile comerciale. S.C. Fabrica de brichete S.R.L. a fost infiintata in anul 2010, avand ca asociat unic si administrator pe Girip Daniel. Firma a fost inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J13/904/19.05.2010, Cod unic de inregistrare 26956457. Sediul social la data infiintarii: Cumuna Tortoman, Jud Constanta, incinta S.C. Cezotor S.A., Anexa Hidro, Corp C1+C3, Ferma 8 Obiectul principal de activate este 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite fabricarea peletilor, brichetelor din material vegetal, salcie energetic, bio-masa. 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati) Obiectul principal de activitate al S.C. Fabrica de brichete S.R.L. este, dupa cum reiese din certificatul de inregistrare si certificatul constatator emis de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite fabricarea peletilor, brichetelor din material vegetal, salcie energetic, bio-masa, codul CAEN aferent fiind 1629. 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -RON-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL 1.1 Spatiu productie 2.UTILAJE TOTAL 2.1 detaliati.. 2.n detaliati 3.ANIMALE 3.1 detaliati.. 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati Nu este caul Nu este caul 18.06.2010 -

TOTAL

Nr. crt

Amplasare Judet/Localitate Nu este cazul

TERENURI Suprafata totala Valoarea contabila (mp) / Categoria - RONde folosinta

Regim juridic

Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei

Achizitionarea de instalatii de brichetat biomasa, S.C. Fabrica de brichete S.R.L., Comuna Tortoman, Jud. Constanta 2.2 Elaborator (coordonate de identificare) Numele elaboratorului: Sediul social: Nr de inregistrare la Registrul Comertului: Cod unic de inregistrare: Persoana contact: Telefon: Data realizarii studiului de fezabilitate S.C. FABRICA DE BRICHETE S.R.L. Comuna Tortoman, Jud Constanta J13/904/2010 Ro 26956457 Girip Daniel 0767.517.292 Cursul Euro de la ECB de 4,3442 RON din 01.07.2010 pentru 1 Euro.

2.3 Amplasamentul proiectului (regiunea, judetul, localitatea)


Regiunea: Sud-Est Judetul: Constanta Localitatea: Comuna Tortoman Judetul Constanta este situat in partea de S-E a Romaniei, invecinandu-se la nord cu judetul Tulcea, la est cu Marea Neagra, la sud cu Bulgaria si la vest cu fluviul Dunarea. Suprafata judetului Constanta este de 7 071 km2 si ocupa in acest sens locul 8 intre judetele Romaniei. Din punct de vedere teritorial-administrativ este impartita in 3 municipii, 8 orase, 54 comune si 195 sate. Forma de relief predominanta este podisul cu altitudine joasa, cu valori sub 200 de metri, doar in nordul judetului altitudinea atingand pe alocuri 250 m. Podisul Casimcea ocupa partea de nord a judetului, iar in partea de sud se intinde podisul Dobrogei de Sud care seamana cu o campie inalta cu aspect calcaros. Litoralul Marii Negre este format la nord din cordoane de nisip care separa lacurile de mare, iar in partea sudica se remarca o faleza abrupta formata din calcare si loess cu inaltimi de 15-30 m. O trasatura distinctiva a judetului este prezenta lacurilor naturale si de lunca si a lagunelor (Oltina, Sinoe, Tasaul, Techirghiol, Mangalia). Reteaua hidrografica a judetului este formata de urmatoarele cursuri de apa: Dunarea, pe o lungime de 137 km, Valea Carasu, Valea Baciu si Casimcea. La est, judetul este delimitat de apele Marii Negre, o mare continentala cu golfuri larg deschise si putine peninsule. Datorita configuratiei tarmului si reliefului submarin, adancimea apei este mica in dreptul litoralului romanesc. Clima temperat - continentala, caracteristica judetului Constanta, este influentata de pozitia geografica, situarea intre Dunare si Marea Neagra, precum si de particularitatile fizico-geografice ale

teritoriului. In zona litorala, climatul temperat-continental prezinta o puternica influenta marina. Climatul marin este caracterizat prin veri a caror caldura este atenuata de briza marii si ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede care bat dinspre mare. Valorile temperaturilor medii anuale variaza intre 10150 C. Precipitatiile anuale variaza intre 400-500 mm, zona cea mai saraca in precipitatii fiind litoralul, unde valoarea cantitatii de precipitatii se situeaza sub 400 mm. In judetul Constanta s-au dezvoltat specii de plante care s-au adaptat conditiilor climatice de umiditate redusa.Vegetatia (alcatuita din plante ierboase) este caracteristica stepei, aici gasindu-se atat elemente floristice est-europene cat si specii din flora mediteraneana si balcanica. In regiune exista mai multe rezervatii naturale care constituie un punct de atractie inedit in oferta turistica a regiunii. Bogatiile solului sunt reprezentate de suprafetele intinse de terenuri agricole, terenuri care reprezinta 80% din suprafata totala, din care suprafata arabila reprezinta cca. 85%. In subsol sunt importante resurse minerale printre care se numara mineralele feroase, apele mineralizate, materialele de constructii, izvoarele mezotermale, rocile comune si cele fosfatice. Suprafata podisului este in mare parte acoperita de o patura de calcar si loess, podisul Casimcea avand chiar o structura aparte: un amestec de sisturi verzi acoperite de calcare jurasice si straturi de loess. Platforma continentala a Marii Negre are importante resurse de hidrocarburi si minerale puse in valoare pe masura darii in folosinta a unor instalatii de foraj marin. Din punct de vedere al resurselor,un interes special il prezinta lacurile sarate Techirghiol si Nuntasi cu importantele lor rezerve de namol sapropelic cu valoroase calitati terapeutice.

2.4 Descrierea

activitatii propuse prin proiect mestegugareasca/servicii pentru populatia rurala).

(activitate

non-agricola/activitatea

S.C. Fabrica de brichete S.R.L. isi propune realizarea proiectului Achizitionarea de instalatii de brichetat biomasa, S.C. Fabrica de brichete S.R.L., Comuna Tortoman, Jud. Constanta, cu sprijin financiar nerambursabil prin solicitarea in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurala a unui ajutor financiar nerambursabil, Axa III - Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, Masura 312 ,,Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi. Societatea isi propunea realizarea unei fabrici de productie brichete din paie si alte materiale vegetale in conformitate cu normele Uniunii Europene si dezvoltarea de activitati mestesugaresti, precum confectionatul maturilor din sorg. Proiectul propus de S.C. Fabrica de brichete S.R.L. este in conformitate cu cu obiectivul general al Masurii 312 din cadrul programului PNDR. Obiectivul general al masurii vizeaza dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Obiectivul general al proiectului Achizitionarea de instalatii de brichetare biomasa propus de societatea Fabrica de Brichete S.R.L. este imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale prin producerea de brichete din paie si alte materiale vegetale, ajutand astfel la diversificarea activitatilor economice din zona rurala, prin activitati non-agricole. De asemenea, prin realizarea acestei investitii se vor creea noi locuri de munca in spatiul rural, crescand astfel veniturile aditionale. Societatea isi propune sa dezvolte prin intermediul acestui proiect activitati mestesugarit, in special confectionarea maturilor din iarba de Sudan, una din cele mai cunoscute specii de sorg. Astfel, partea superioara a plantei va fi prelucrata pentru confectionarea manuala a maturilor, iar partea inferioara, tulpina, va fi folosita pentru fabricarea brichetelor. Materia prima pentru aceasta activitate, iarba de sorg, va fi achizitionata de catre beneficiar de la societati autorizate in cultivarea acesteia. Iarba de Sudan este o planta furajera foarte valoroasa si foarte rezistenta la seceta. Produce 2-3 recolte abudente, care se exploreaza pe tot parcursul verii, pana la sfarsitul lunii septembrie. Aceasta se seamana dupa plantele care elibereaza terenul in ultima parte a primaverii. Sorgul pentru maturi trebuie recoltat fie la coacerea in lapte, cand se obtin panicule de foarte buna calitate, ramificatii elastice, caz in care se renunta la productia de boabe, fie la coacerea in parga.

Sorgul se va achizitiona de la cultivatorii locali, dupa care se vor aranja in snopi si se vor pune la uscat pentru a putea fi prelucrat. S.C. Fabrica de brichete S.R.L. urmeaza sa realizeze investitia mentionata prin conformarea cu urmatoarele obiective: Obiective specifice: - Cresterea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural; Societatea va angaja 9 persoane pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect, realizand astfel locuri de munca alternative precum si surse de venituri aditionale, din activitati non-agricole, prin reorientarea fortei de munca din zona rurala respectiva. - Cresterea valorii adaugate din activitati non-agricole; Obiectivele operationale: - Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non-agricol, in spatiul rural; - S.C. Fabrica de brichete S.R.L. este o micro-intreprindere nou infiintata, cu sediul in spatiul rural (comuna Tortoman, jud. Constanta) care va oferi produse obtinute prin non-agricole pentru populatia rurala din zona. - incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special de catre tineri si femei; In S.C. Fabrica de brichete S.R.L. asociat unic este Girip Daniel (1850225132815) - reducerea gradului de dependenta fata de agricultura; - prin locurile de munca nou create la Fabrica de brichete, ce va fi realizata de S.C. Fabrica de brichete S.R.L., se reduce dependenta fata de agricultura, a populatiei rurale din zona. - Incurajarea activitatilor mestesugaresti ai a altor activitati traditionale in zona. Astfel, prin proiect va fi achizitionat un incarcator frontal dotat cu cupa si furci pentru incarcarea materiei prime in sortator sau in unitatea de macinare si o linie tehnologica pentru fabricat brichete ce se compune din 5 unitati de procesare amplasate pe verticala la interior si doua unitati de procesare amplasate pe orizontala la exterior respectiv, unitatea de sortare si unitatea de macinare a tocaturii umede. Montajul si punerea in functiune a liniei tehnologice se va realiza sub indrumarea tehnicienilor asigurati de catre furnizori. Aceasta va fi montata pe o platforma betonata din interiorul halei de productie. In hala de productie va fi amenajat si un spatiu special pentru gararea incarcatorului frontal.

2.5 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.


Dupa anul 1990, in Romania, exploatarea forestiera a luat o amploare greu de controlat. Romania este singura tara din Europa in care suprafata padurilor se reduce in permanenta, iar ritmul defrisarilor a ajuns sa-l depaseasca pe cel african. Situatia dezastruoasa a padurilor a fost confirmata si de fotogramele realizate de NASA, ce evidentiaza defrisarile si distrugerile masive mai ales in padurile care erau protejate de legi speciale, ca monumente ale naturii sau rezervazii, paduri de protectie a apelor sau a solului. Motivul major al acestor defrisari este folosirea lemnului de catre fabricile de cherestea sau pentru foc. Pentru ameliorarea acestei situatii si pentru protejarea mediului inconjurator, se recurge la o gama diversificata de solutii, printre care si fabricarea brichetelor din paie si alte materiale vegetale. Se doreste astfel valorificarea paielor si a altor resturi vegetale pentru producerea de brichete, care sa inlocuiasca lemnul de foc utilizat pe scara larga in Romania, avand o putere calorica sporita si posibilitati sporite de stocare, pe de o parte, iar pe de alta parte, rezolva astfel si problema deseurilor din materiale vegetale. Mii de tone de paie si resturi vegetale sunt nevalorificate anual, prin incendierea terenurilor pe care acestea se afla sau prin ararea terenului respectiv, existand astfel riscul de a polua diverse locuri precum, ape, rape, paduri sau alte culturi aflate in vecinatatea lor sau de a incendia terenurile invecinate. Pornind de la aceste constatari, S.C. Fabrica de brichete S.R.L. isi propune achitionarea de utilaje care sa transforme aceste paie in combustibil si, totodata, sa atenueze impactul negativ pe care acestea le pot avea asupra mediului inconjurator.

2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii Petrom Medgidia Imum S.A. Medgidia Ono Val S.R.L. Tulcea Grain Sistem Service S.R.L. Agroserv Rai S.R.L. POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Adresa Produs furnizat si cantitate aproximativa Str Independentei, nr 73, Medgidia, Jud Constanta Str Independentei, nr 12, Medgidia, jud Constanta Str. Isaccei, nr 58, Tulcea, Jud Tulcea B-dul Mamaia, nr 158 Str. Ferma FN, comuna Poiana, Jud Constanta Combustibil Comsumabile auto Piese de schimb Resturi vegetale Resturi vegetale Valoare aproximativa -RON150.000 8.000 7.500 350.000 200.000 % din total achizitii 21.00% 1.00% 1.00% 49.00% 28.00%

Nr. crt 1 2 3 4 5 6

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Client (Denumire si adresa) Valoare -RON Persoane fizice 600.000 Vilux Design S.R.L., Constanta 150.000 Magnum Distribution SRL, Constanta 125.000 Iron Steel S.R.L., Corbu 215.000 Ivvi Transport S.R.L., Constanta 110.000 Delta Ways S.R.L. Tulcea 160.000

% din vanzari 44.10 11.10 9.20 15.80 8.10 11.70

Fabrica de brichete S.R.L. este o companie care-si propune exploatarea unei piete libere in acest moment in Romania. Tipul de activitate ce si-l propune compania are pe langa componenta economica si un dublu caracter ecologic. Produsul ce va fi fabricat inlocuieste cu mare succes lemnul de foc utilizat pe scara larga in Romania, avand o putere calorica sporita si posibilitati sporite de stocare pe de o parte, iar pe de alta parte rezolva problema deseurilor de resturi vegetale rezultate din activitatile agricole. Succesul acestui tip de activitate este asigurat de mai multi factori: premiera pe piata romaneasca, cantitatea foarte mare de materie prima, cererea de combustibil solid utilizat atat in consumul casnic cat si in cel industrial. Brichetele sunt realizate prin presarea resturilor vegetale. Acestea pot inlocui cu succes lemnulu de foc dar si alti combustibili datorita puterii calorice superioare si a costului mult mai scazut. Acest produs se adreseaza atat consumatorului casnic cat si celui industrial, in aceasta din urma grupa incadrandu-se fabricile de caramida, microtermocentrale, fabricile de var, etc. Piata acestui produs se compune din consumatori casnici si consumatori industriali cu incalzire proprie si/sau debransate de la sistemul local de termoficare. In mediul rural, in Romania, dintr-un total de 12.751 sate numai 43% beneficiazxa de retele de gaz metan. Un numar de aproximativ 7.268 de localitati folosesc drept combustibil pentru prepararea hranei si incalzire menajera lemnul. Spre deosebire de lemnul de foc, brichetele de paie au o putere calorica sporita si un pret mai mic cu aproximativ 15%. Aceste 7.268 de sate constituie segmentul de piata de atacat cu noul produs. A doua categorie de comnsumatori carora li se adreseaza produsul companiei este formata din consumatori industriali. Sunt vizate acele tipuri de activitati care folosesc drept conbustibil lemnul de foc dar si alte tipuri de combustibil lichizi sau solizi. Performantele produsului si raportul calitate pret fac posibila acapararea si acestui segment de piata. Asfel prin dispersia in teritoriu a capacitatilor de productie va fi mult mai bine acoperita piata. Spre deosebire de lemnul de foc brichetele de de paie au un pret mai mic cu aproximativ 15 % ceea ce asigura un avantaj net superior fata de potentialii concurenti. Principalii consumatori fiind persoanele fizice din mediul rural, care au un venit mediu scazut, diferenta de pret constituie un argument hotarator in favoarea acestui produs fata de potentialii sai concurenti.

Diferenta intre brichetele de paie si alti combustibili lichizi sau solizi poate fi privita si din alt punct de vedere si anume pretul platit de un consumator pentru obtinerea puterii calorice necesare in activitatile casnice sau industriale. Datorita randamentului superior, un consumator casnic sau industrial va utiliza un volum mai redus din acest combustibil astfel incat din punctul de vedere al acestuia cheltuiala cu brichetele de paie va fi mai mica cu mult mai mult de 15% vis a vis de alti combustibili. Pentru distributia acestui produs se poate opta pentru doua variante: un sistem de distributie propriu sau lansarea ofertei catre distribuitorii de combustibili lichizi sau solizi pentru consumatorii casnici si industriali. Datorita dispersiei mari in teritoriu a consumatorilor, crearea unui sistem de distributie ar presupune costuri foarte mari, astfel incat obtiunea pentru cea de-a doua varianta este mult mai eficienta, costurile cu discount-urile acordate distribuitorilor fiind incomparabil mai mici decat cele ale unei distributii proprii. Totusi se poate face distributie proprie pentru marii consumatori industriali. Promovarea produsului brichete de paie se poate face prin doua tipuri de campanii adaptate tipului de consumatori carora li se adreseaza: consumatorii casnici si consumatorii industriali. Pentru consumatorii industriali se va opta pentru o campanie directa si la distribuitori prin oferte dedicate si campanii P.R.. Acest sistem va fi dublat de un ciclu de seminarii desfasurate la Camerele de Comert si Industrie Judetene unde vor fi invitati principalii potentiali consumatori din judetul respectiv unde li se vor prezenta avantajele achizitionarii produsului. Promovarea produsului catre target-ul reprezentat de consumatorii casnici se va face printr-o campanie cu mai multe componente. In cazul acestui tip de consumatori se poate apela la publicitate mass-media materializata prin difuzarea de materiale publicitare prin TV si radio. Au fost alesi numai acesti doi vectori deoarece potentialii clienti fiind localizati in mediul rural, numai acestia asigura acoperirea dorita. Pentru difuzarea materialelor publicitare vor fi selectate slot-urile orare care ating target-ul format din persoane cu venituri medii si peste medie, cu varste cuprinse intre 25 si 60 ani. O alta componenta a campaniei dedicate consumatorilor casnici este sampling-ul cu produsul companiei realizat de caravane care strabat localitatile rurale, oferirea spre utilizare a produsului constituind principalul argument de promovare si vanzare. Calitatile superioare ale brichetelor de paie comparativ cu produsele similare sunt principalul atu al vanzarii, combinat cu diferenta semnificativa de pret. Datorita acestui fapt sampling-ul este esential, produsul trebuind sa ajunga la indemana potentialilor cumparatori spre a fi testat, acest lucru fiind indeplinit va fi garantat si succesul vanzarii. Toata campania de promovare, atat cea pentru consumatorii casnici, cat si cea dedicata consumatorilor industriali vor fi sustinute prin conferinte de presa la care vor fi invitati atat jurnalistii din presa centrala cat si cei din presa locala. Ideea centrala a promovarii acestui produs va fi o analiza comparativa intre produsul nostru si alti combustibili solizi sau lichizi, insistandu-se pe superioritatea brichetelor de paie atat din punct de vedere al pretului cat si a calitatilor. Persoanele ce formeaza target-ul vizat pentru vanzarea produsului nostru aloca o mare parte din venituri pentru combustibilul utilizat pentru incalzire si prepararea hranei. Aprovizionarea cu diversii combustibili constituie o problema si datorita sincopelor in distributie. Datorita acestui fapt trebuie elaborat un mesaj comparativ, brichetele de paie castigand detasat batalia pretului cu orice alti combustibili iar sincopele in distributie se pot elimina datorita organizarii judicioase a canalelor de distributie.

Date privind forta de munca si managementul proiectului;

3.1 Total personal existent: 0


din care personal de executie: 0

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei


Numar locuri de munca nou-create prin intermediul acestui proiect: 9 persoane.

Forta de munca necesara pe schimb pentru deservirea fabricii de brichete este de 9 persoane : - 3 operatori pentru incarcatorul frontal; - 3 operatori in camera de comanda a fabricii de brichete care vor face reglaje si vor urmari intrg fluxul de fabricatie - 3 operatori la unitatea de ambalare;

3.3 Reprezentant legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala), relevante pentru proiect Reprezentantul legal al acestui proiect este Girip Daniel, care este administrator si asociat unic al societatii Fabrica de brichete S.R.L. Nume si Prenume: GIRIP DANIEL Functia in cadrul organizatiei: administrator si asociat unic

Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si/sau prognozata.
Nr.crt Denumire/Tip utilaj/echipament Numar bucati Valoare fara TVA -RONTVA -RONTotal cu TVA -RON-

1 2 TOTAL

Incarcator frontal Linie tehnologica pentru fabricat brichete, tip container

1 1

247.185 985.265 1.232.450

59.325 236.464 295.789

306.510 1.221.729 1.528.239

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului. Incarcatorul frontal este un utilaj dotat cu cupa si furci pentru incarcarea materiilor prime in sortator sau in unitatea de macinare.

Linia tehnologica pentru fabricat brichete, se compune din 5 unitati de procesare amplasate pe verticala la interior si doua unitati de procesare amplasate pe orizontala la exterior respectiv unitatea de sortare si unitatea de macinare a tocaturii umede, prezentate in continuare in ordinea fluxului tehnologic. Fiecare unitate de procesare include transportorul de transfer al materialului procesat catre urmatoare unitate. Capacitatile de procesare si de stocare a unitatilor componente vor fi calculate si dimensionate pentru o greutate specifica a materialului granular macinat umed de 250 kg/mc , avand o umiditate continuta de 55%, precum si pentru o greutate specifica a materialului granular macinat uscat de 160 kg/mc , avand o umiditate continuta de 12%. In aceste conditii, linia tehnologica poate produce o cantitate de brichete de 7000 tone / an, la o utilizare de 7000 ore/an, respectiv 1000 kg/h, fiind necesara o cantitate de material granular umed de 9800 tone/an, respectiv 1400 kg/h. Fluxul tehnologic pozitionat pe verticala , solutiile tehnice adoptate, de ultima generatie, functionarea complet automata a intregului ciclu de fabricatie, dupa ce materialul este incarcat in buncarul de alimentare al sortatorului sau in buncarul de alimentare al unitatii de macinare, contribuie in mod semnificativ la reducerea consumului energetic si a costurilor de productie. Puterea electrica totala instalata a liniei de fabricatie este de 135 kwh. Consumul de apa curenta pentru racire este maxim 20 l/h. Conceptul liniei tehnologice este ca din momentul alimentarii, intregul flux de fabricatie sa se desfasoare in mod automat si sa nu depinda de interventia omului. Cele 5 unitati amplasate pe verticala sunt montate pe o structura metalica din profile robuste de otel cu stalpi si grinzi dimensionate corespunzator in functie de gabaritul si greutatea echipamentelor, structura metalica ce formeaza o constructie tip turn. Aceasta constructie metalica se poate monta fie la interior fie la exterior.

Cele 5 unitati de procesare vor fi montate in interiorul unor containere metalice special amenajate tip container si pozitionate pe verticala. Fabrica fiind montata complet in containere, va prezinta avantajul ca poate fi rapid pusa in functiune si poate fi foarte usor relocata. Linia tehnologica este proiectata si realizata in conformitate cu prevederile normativelor CE respectand cerintele esentiale de securitatea muncii. Componenta liniei tehnologice se prezinta dupa cum urmeaza : 1. MACINARE RESTURI VEGETALE AGRICOLE Unitatea de macinare a materialului uscat de resturi vegetale uscate sub forma de baloti, provenite din culturile agricole, realizeaza preluarea si macinarea materialului pentru a fi transferat catre unitatea de stocare . Unitatea este prevazuta cu un transportor de preluare si dezintegrare a balotilor de material, un tocator pentru material vegetal uscat precum si un sistem de transfer al materialului macinat, la granulatia necesara brichetarii, catre la gura elevatorului de incarcare material in silozul pentru depozitare material pregatit pentru brichetare . Capacitatea unitatii de macinare este de maxim 3000 kg/h material uscat macinat si va trebui sa fie deservita de un operator dotat cu un mijloc de manipulare, pentru alimentare. Componenta unitatii de macinare : - Sistem de alimentare si dezintegrare baloti - Masina de tocat material vegetal uscat - Sistem transfer material macinat 2. STOCARE MATERIAL GRANULAR USCAT Unitatea de stocare a materialului uscat, necesara asigurarii alimentarii continue a presei de fabricat brichete, realizeaza in acelasi timp si o dozare a materialului granular ce urmeaza a fi brichetat. Capacitate de stocare maxima este de 20 mc, corespunzatoare unei cantitati de 3000 kg material uscat. Componenta unitatii: - siloz stocare - extractor oscilant - transportor elicoidal 3. BRICHETARE Unitatea de brichetare cuprinde in principal presa mecanica de brichetat, ce preia materialul pregatit de unitatile de procesare anterioare si il transforma in brichete. Bricheta rezultata la o temperatura de cca 60 grade C este sectionata la lungime si preluata mai departe de un sistem tubular de racire in conducta si deversata catre masa de lucru a operatorului de la unitatea de ambalare. Componenta unitatii: - presa mecanica de brichetare - sistem de sectionare la lungime - masa de ambalare 4. AMBALARE Ambalarea se realizeaza manual in saci de plastic sau cutii de carton cu greutatea cuprinsa intre 10 25 kg. Operatorul preia bricheta de pe masa de lucru si o pozitioneaza in sacul de plastic sau cutia de carton. In cazul sacilor de plastic exista posibilitatea sigilarii lor termice prin pozitionarea si mentinerea apasata a barei de sudura termica cu care se realizeaza sigilarea sacului umplut. 5. INSTLATIE ELECTRICA SI DE AUTOMATIZARE Toate datele importante sunt afisate de catre echipamentele de semnalizare si masura. Dulapul electric contine componentele necesare atingerii acestui scop.

5. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
Ac tivitati 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .
Semnarea Contractului Organizarea procedurii de achizitie Depunerea dosarelor de achizitie Achizitia utilajelor Elaborarea Dosarului de plata Activitati de publicitate si promovare Evaluare finala

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 10

Luna 11

Luna 12

985.264,56

247.184,98 2.172,10

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare ((HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile
si neeligibile pe elemente.
DEVIZ GEN ER AL pr i vi nd chel tui el i l e necesar e r eal i zar i i pr oi ectul ui Achi z i ti e de uti l aje pentr u pr egati r ea ter enul ui
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4 ,3 4 4 2 lei/euro din data de 01/07/2010

Nr . Cr t . 1 1.1 1.2 1.3

Denumir ea capit ole lor si subcapit ole lor de chelt uieli 2 Obinerea terenului Amenajarea terenului Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala TOTA L CA PITOL 1 TOTA L CA PITOL 2

Valoa re (far a TV A )Euro Lei 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.800,00 56.900,00 0,00 0,00

TVA Lei 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.463,49 59.324,40 0,00 0,00

V aloar e (inclusiv TV A ) Lei Euro 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221.728,05 306.509,38 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.232,00 70.556,00 0,00 0,00 351.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 352.408,00 0,00

CA PITOLUL 1 - Che lt uie li pe nt ru ob iner ea i ame najarea t er enului

CA PITOLUL 2 - Chelt uie li pent ru asigur area ut ilit a t ilor nece sare obiect iv ului CA PITOLUL 3 - Chelt uieli pent ru pr oiect a re i a sist en t ehnic 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Studii de teren Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii Proiectare i engineering Organizarea procedurilor de achiziie Consultant Asisten tehnic TOTA L CA PITOL 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Construcii i instalaii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de transport Dotri Active necorporale TOTA L CA PITOL 4 Organizare de antier 5.1 5.2 5.3 5.1.1. Lucrri de construcii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare Cheltuieli diverse i neprevzute TOTA L CA PITOL 5 6.1 6.2 Pregtirea personalului de exploatare Probe tehnologice TOTA L CA PITOL 6 TOTA L GENERA L Din ca re C+ M

0,00 0,00 0,00 985.264,56 247.184,98 0,00 0,00 CA PITOLUL 5 - A lt e chelt uie li 0,00 0,00 0,00 0,00 2.172,10 2.172,10 0,00 0,00 0,00 0,00

CA PITOLUL 4 - Chelt uieli pent r u inv e st i ia de baz

1.232.449,54 283.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

295.787,89 1.528.237,43 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.693,40 2.693,40 0,00 0,00 0,00 0,00

CA PITOLUL 6 - Chelt uie li pent ru pr obe t ehnologice si t est e si pr edar ea la beneficiar

1.234.621,64 284.200,00

296.308,89 1.530.930,83

10

DEVI Z GEN ER AL pr i vi nd chel tui el i l e el i gi bi l e necesar e r eal i zar i i pr oi ectul ui Achi zi ti e de util aje pentr u pr egati r ea ter enul ui
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4 ,3 4 4 2 lei/euro din data de 01/07/2010

Nr . Cr t . 1 1.1 1.2 1.3

Denumir ea ca pit olelor si s ubcapit olelor de chelt uieli 2 Obinerea terenului Amenajarea terenului Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala TOTA L CA PITOL 1 TOTA L CA PITOL 2

V aloar e (fa Lei r a TV A )Eur o 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.800,00 56.900,00 0,00 0,00

TV A Lei 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.867,84 59.676,72 0,00 0,00

Valoar e (inclus iv TV A ) o Lei Eur 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.983,00 308.329,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.902,03 70.974,86 0,00 0,00

CA PITOLUL 1 - Chelt uieli pent r u ob iner ea i a mena ja rea t er enului

CA PITOLUL 2 - Chelt uieli pent r u a sigur ar ea ut ilit at ilor neces ar e obiect ivului CA PITOLUL 3 - Chelt uieli pent r u pr oiect ar e i asist en t ehnic 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Studii de teren Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii Proiectare i engineering Organizarea procedurilor de achiziie Consultant Asisten tehnic TOTA L CA PITOL 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Construcii i instalaii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de transport Dotri Active necorporale TOTA L CA PITOL 4 Organizare de antier 5.1 5.2 5.3 5.1.1. Lucrri de construcii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare Cheltuieli diverse i neprevzute TOTA L CA PITOL 5 6.1 6.2 Pregtirea personalului de exploatare Probe tehnologice TOTA L CA PITOL 6 TOTA L GENERA L Din car e C+ M CA PITOLUL 5 - A lt e chelt uieli 0,00 0,00 0,00 0,00 2.172,10 2.172,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,30 521,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.693,40 2.693,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 991.116,00 248.653,00 0,00 0,00

CA PITOLUL 4 - Chelt uieli pent r u inv est i ia de baz

1.239.769,00 283.700,00 297.544,56 1.537.313,56 353.876,89

CA PITOLUL 6 - Chelt uieli pent r u pr obe t ehnologice si t est e si pr edar ea la beneficiar

1.241.941,10 284.200,00 298.065,86 1.540.006,96 354.496,89

11

DEVIZ GEN ER AL pr i v i nd chel tui el i l e neel i gi bi l e necesar e r eal i zar i i proi ectul ui Achi zi ti e de uti l aje pentr u pr egati r ea ter enul ui
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4 ,3 4 4 2 lei/euro din data de 01/07/2010

Nr . Cr t . 1 1.1 1.2 1.3

Denumir ea ca pit olelor si subcapit olelor de chelt uieli 2 Obinerea terenului Amenajarea terenului Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala TOTA L CA PITOL 1 TOTA L CA PITOL 2

Valoar e (far a TVA )Eur o Lei 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TVA Lei 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valoar e (inclusiv TVA ) o Lei Eur 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CA PITOLUL 1 - Chelt uieli pent r u ob iner ea i amenajar ea t er enului

CA PITOLUL 2 - Chelt uieli pent r u a sigur ar ea ut ilit at ilor necesar e obiect iv ului CA PITOLUL 3 - Chelt uieli pent r u pr oiect ar e i a sist en t ehnic 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Studii de teren Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii Proiectare i engineering Organizarea procedurilor de achiziie Consultant Asisten tehnic TOTA L CA PITOL 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Construcii i instalaii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de transport Dotri Active necorporale TOTA L CA PITOL 4 CA PITOLUL 5 - A lt e chelt uieli Organizare de antier 5.1 5.2 5.3 5.1.1. Lucrri de construcii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare Cheltuieli diverse i neprevzute TOTA L CA PITOL 5 6.1 6.2 Pregtirea personalului de exploatare Probe tehnologice TOTA L CA PITOL 6 TOTA L GENERA L Din car e C+ M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CA PITOLUL 4 - Chelt uieli pent r u inv est i ia de ba z

CA PITOLUL 6 - Chelt uieli pent r u pr obe t ehnologice si t est e s i pr edar ea la be neficiar

12

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 1.530.931 RON ajutorul public nerambursabil este de 666.695 RON: Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.
Curs Euro / leu 4.3442 din data de 01.07.2010

Procent finantare publica = 70 % Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile -RONEuro Total - RONEuro

Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT

- RON864.235 370.386 370.386 1.234.622

Euro 198.940 85.260 85.260 284.200

296.309 296.309 296.309

68.208 68.208 68.208

666.695 666.695 1.530.93 1

153.468 153.468 352.408

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant. Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei 8.1 Valoarea totala (RON), Valoare eligibila (RON)
Valoarea Totala=1.530.931 RON Valoarea Eligibila=1.234.622 RON 8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
Ac tivitati 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .
Semnarea Contractului Organizarea procedurii de achizitie Depunerea dosarelor de achizitie Achizitia utilajelor Elaborarea Dosarului de plata Activitati de publicitate si promovare Evaluare finala

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 10

Luna 11

Luna 12

985.264,56

247.184,98 2.172,10

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Linia tehnologica achizitionata prin intermediul proiectului va produce o cantitate de 4.000 tone de brichete pe an, la o utilizare de 4.000 de ore pe an, respectiv 1.000Kg/h, fiind necesara o cantitate de 5.600 tone de materie prima pe an, respectiv 1.400 kg/h.

13

9. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si


Anexele C pentru persoanele fizice autorizate, asociatiile familiale, persoane fizice, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale) pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei

Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)


9.1 Prognoza veniturilor Prognoza veniturilor s-a realizat trimestrial in primii doi ani dupa implementarea investitiei si anul pentru urmatorii 3 ani. Aceste proiectii au fost intocmite pe baza veniturilor realizate in exercitiul financiar anterior depunerii proiectului corelate cu capacitatea de productie si nivelul asteptat al veniturilor dupa implementare. Veniturile din subventii reprezinta reluarea fondurilor nerambursabile la venituri in concordanta cu durata de amortizare a mijloacelor fixe carora le sunt aferente. Totalul veniturilor din exploatare prezinta un trend crescator pe intreaga perioada de analiza reflectand un diagnostic bun al activitatii de exploatare.

14

9.2 Prognoza cheltuielilor Cheltuielile au fost previzionate tinandu-se cont de categoriile de cheltuieli utilizate (cheltuieli materiale, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu amortizarile si alte chletuieli de exploatare). Cheltuielile cu materii prime si materiale au cea mai mare pondere in totalul cheltuielilor de exploatare datorita cresterii activitatii de productie. Cheltuielile cu amortizarea au fost estimate pe baza nivelului mijloacelor fixe si durata acestora de amortizare achizitionate prin proiect. Pe intreaga perioada de analiza cheltuielile de exploatare prezinta un nivel relativ constant cu un trend usor crescator.

15

9.3 Proiectia contului de profit si pierdere Proiectia contului de profit si pierdere a fost realizata din valorile previzionate si obtinute din Prognoza Veniturilor si Prognoza Cheltuielilor. Totodata, in Proiectia contului de profit si pierdere au aparut si previziunile cheltuielilor financiare, acestea cuprinzand cheltuieli cu dobanzile aferente creditului contractat pentru co-finantare, aceste cheltuieli fiind corelate cu nivelul dobanzilor la creditele existente. Pe parcursul celor 5 ani de analiza societatea comerciala inregistreaza profit cu o crestere substantiala.

16

9.4 Bilant sintetic previzionat Bilantul contabil previzionat reprezinta prezentarea activelor si pasivelor companiei pentru o perioada de 5 ani, si reflecta situatia patrimoniala a societatii, bunurile si obligatiile firmei. Bilantul contabil previzionat a fost intocmit in concordanta cu Contul de profit si pierdere previzionat si proiectia Cash-flowului. Activele imobilizate sunt constituite din imobilizarile necorporale si imobilizarile corporale ale societatii achizitionate prin proiect. Casa si conturi la banci preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia S. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an s-au previzionat in functie de termenele de plata ale furnizorilor, de valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale aferente activitatii. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an s-au previzionat in functie de soldul si graficul de rambursare a creditului pe termen mediu primit. Creditul pentru cofinantare are valoarea de 666.695 lei contractat pe o perioada de 60 luni cu o rata a dobanzii de 12%. Subventii pentru investitii - s-au inscris incasarile primite prin programul FEADR si s-a luat in considerare reluarea acestora la venituri conform Tabelului de la rubrica Prognoza veniturilor. Capitalurile proprii nu s-a efectuat nici o majorare a capitalului social, el ramanand la valoarea de 200 lei pe toata perioada de analiza. Rezultatul net s-a repartizat la rezerve integral, cota repartizata la rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator, rezervele deja constituite si alocarile suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent. S-a urmarit corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar.

17

9.5 Flux de numerar Durata de executie a investitiei cofinantata din FEADR este de 3 ani de la data incheierii contractului de finantare. S-au completat anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii (anexele B5, B6 si B7 desfasurate lunar) si pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dupa implementarea proiectului. S-a urmarit si corelarea fluxurilor previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni ale proiectului, achizitiile de utilaje si dotari, graficul de rambursare al creditului pe termen mediu necesar co-finantarii, ajutorul financiar nerambursabil FEADR. In anul 1, 2 si 3 de implementare s-a previzionat o activitate de investitie si finantare, prin care intrarile de lichiditati sunt realizate din ajutorul nerambursabil FEADR, precum si din imprumutulcofinantare la proiect iar iesirile de lichiditati sunt constituite din achizitiile de active fixe inclusiv TVA, rambursarile ratelor si a dobanzilor aferente creditului obtinut pentru cofinantare. Activitatea de exploatare este previzionata luand in considerare datele financiare din anul anterior depunerii cererii de finantare. Ajutorul nerambursabil s-a efectuat in 2 transe pe parcursul primului an. In perioada de 5 ani de dupa implementare intrarile de lichiditati sunt realizate din incasarile din activitatea de exploatare, iar iesirile de lichiditati sunt constituite din rambursarile ratelor si a dobanzilor aferente creditului obtinut pentru cofinantare, la aceste cheltuieli adaugandu-se cheltuielile din activitatea de exploatare. Pe intrega perioada de analiza fluxul de numerar este pozitiv prezentand un trend crescator.

18

9.6 Indicatori financiari Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate s-au calculat indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele au fost calculate pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante. Indicatorii se calculeaza in mod automat, cu exceptia Valorii investitiei care a fost preluata din Buget. Rezultatele principalilor indicatori s incadreaza in baremele sugerate, indeplinindu-se toate conditiile de sustenabilitate. Valoarea totala a investitiei este preluata din bugetul proiectului. Veniturile din exploatare realizate din activitatea curenta sunt crescatoare in cei 5 ani de dupa implementarea proiectului. Rata rezultatului din exploatare este mai mare de 10% pe intrega perioada de analiza. Durata de recuperare a investitiei este mai mica de 12 ani ( 2,1802 ani). Rata rentabilitatii capitalului investit este mai mare de 5% in toti cei 5 ani de dupa implementarea proiectului. Rata acoperii prin fluxul de numerar este mai mare de 1,2 in cei 5 ani de dupa implemetarea proiectului. Rata indatorarii pe termen mediu si lung este mai mica de 60 % si este intr-o continua scadere in cei 5 ani de dupa implementarea proiectului. Valoarea actualizata neta este pozitiva: 3.096.680 Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei este pozitiv si intr-o continua crestere in cei 5 ani de dupa implementarea proiectului.

19