Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE MASTER : CONCEPTE SI PRACTICI DE AUDIT LA NIVEL NATIONAL SI INTERNATIONAL

MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII - PROIECT -

PROFESOR COORDONATOR: Lect. univ. dr. Guinea Flavius Andrei

MASTERAND: BOGDAN ANA-MARIA

- 2011-

MASURAREA PERFORMANTEI INTREPRINDERII - SOCIETATEA COMERCIALA ELECTRICA S.A. -

Conceptul de performanta a intreprinderii


Performanta si managementul valorii, in cadrul intreprinderii, reflecta rentabilitatea capitalurilor investite in active fixe si circulante, precum si riscul de afaceri, de indatorare si de dezechilibru ecologic pe care si-l asuma managerii intreprinderii. Performanta reflecta de asemenea valoarea afacerii intreprinderii in contextul oportunitatilor de pe piata. Indicatorii de performanta sunt studiati in corelatia lor cu valoarea intreprinderii. Se face o investigare a indicatorilor de echilibru financiar, precum si a indicatorilor calitativi nonfinanciari, analiza realizandu-se prin folosirea modelelor statistice de regresie. Performanta intreprinderii reflecta capacitatea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar prin utilizarea resurselor existente, precum si gradul de eficienta in utilizarea de noi resurse. Capacitatea de a genera fluxuri de numerar viitoare presupune ca intreprinderea sa inregistreze venituri din activitatea desfasurata, iar utilizarea resurselor existente presupune evidentierea de cheltuieli ale perioadei. Veniturile si cheltuielile constituie, asadar, elemente legate direct de evaluarea performantelor intreprinderii. Gradul de eficienta in utilizarea resurselor se exprima cu ajutorul profitului (atunci cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile) respectiv a pierderii (atunci cand veniturile sunt inferioare cheltuielilor). Totusi nu exista performanta independenta de obiectivele propuse. Este performant cel care isi atinge obiectivele sale.

Urmarirea performantei in societatea Electrica S.A.


S.C. Electrica S.A. are ca obiect de activitate furnizarea energiei electrice catre consumatorii eligibili si catre alti participanti la piata de energie electrica, in baza licentei de furnizare nr. 501/2002. Ca lider pe piata nationala a serviciilor de distributie si furnizare a energiei, S.C. Electrica S.A. are preocupari constante pentru dezvoltare si modernizare. Avand in vedere ca societatea functioneaza intr-un mediu puternic concurential, dar si in conditiile speciale impuse de mediile economice, legislative si politice afectate de criza, S.C. Electrica S.A. este expusa unor riscuri riscuri de piata, in ceea ce priveste pretul si volumul achizitiei si al vanzarii, riscuri legislative si de reglementare, riscuride contraparte, riscuri valutare etc. Pentru a contracara si diminua aceste potentiale riscuri, S.C. Electrica S.A. a actionat proactiv, avand urmatoarele directii strategice principale: 1. Achizitii si tranzactii de energie electrica Societatea a actionat pentru a corela achizitia cu vanzarea, activand astfel clauzele contractelor aflate in derulare pentru a putea diminua cantitatea de energie electrica si a reduce pretul acesteia. Politica de marketing a S.C. Electrica S.A. a vizat extinderea portofoliului de clienti eligibili si a venit in intampinarea potentialilor clienti cu oferte de contractare flexibile, care au inclus: preturi competitive; modalitati avantajoase de plata; modalitati avantajoase de facturare a energiei consumate; penalitati reduse pentru abaterea de la prognoza de consum.

Concret, activitatea de ofertare pentru consumatorii eligibili a insemnat derularea mai multor operatiuni precum: intocmirea si transmiterea de oferte de vanzare clientilor care au trimis cereri de oferta; participari la selectii de oferta ale marilor consumatori de energie electrica, parcurgand diverse etape de negociere; realizarea unei analize a furnizorilor concurenti din piata de energie electrica care sa evalueze serviciile pe care acestia le acorda clientilor. S-a constatat astfel ca S.C. Electrica S.A. este un furnizor care are capacitatea de a asigura furnizarea de servicii de calitate, in conditii de siguranta, respectand normele de securitate a angajatilor si a persoanelor aflate in relatie de parteneriat cu societatea si protejand mediul inconjurator; colectarea constanta de informatii de pe piata interna privitoare la marii jucatori din diverse domenii de activitate in vederea realizarii unei baze de date utile in activitatea de ofertare. 2. Imbunatatirea calitatii serviciilor In cadrul S.C. Electrica S.A. au fost efectuate analize continue privind imbunatatirea calitatii serviciilor oferite clientilor eligibili. De asemenea, au fost prestate servicii de consultanta de specialitate pentru consumatori, vizand adaptarea fluxului tehnologic in vederea incadrarii in consumul prognozat. Scopul consultantei a fost diminuarea cheltuielilor si eficientizarea consumului de energie. 3. Investitii S.C. Electrica S.A. si filialele sale au avut in anul trecut un program pentru investitii in instalatiile electrice din gestiunea filialelor, precum si in infrastructura de proces. La aceste investitii sau adaugat lucrarile executate din tariful de racordare. Toate investitiile demarate au avut ca scop cresterea gradului de eficienta in managementul activitatii economice si comerciale, dezvoltarea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, precum si indeplinirea indicatorilor impusi de standardul de performanta. Aceste realizari au dus la reducerea intreruperilor in alimentarea consumatorilor, vizand in mod deosebit asigurarea accesului nediscriminatoriu la retea a oricaror categorii de utilizatori (consumatori, producatori, etc.). 4. Diversificarea domeniului de activitate Strategia generala a S.C. Electrica S.A. prevede diversificarea domeniului de activitate al societati prin realizarea, pana in anul 2012, a unor capacitati de productie din surse regenerabile de energie de cca. 100 MW din surse eoliene. In acest sens, S.C. Electrica S.A. are in curs de derulare 2 proiecte in domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile de cca. 50 MW, dintre care unul in judetul Constanta si unul in judetul Galati. 5. Pregatirea si perfectionarea personalului din cadrul S.C. Electrica S.A. Dezvoltarea profesionala a angajatilor din cadrul S.C. Electrica S.A. este o obligatie legala dar si o prioritate constanta a societatii, cuprinsa in politica de dezvoltare a personalului. Astfel, planul anual de instruire si dezvoltare profesionala a salariatilor din cadrul S.C. Electrica S.A a avut la baza o analiza riguroasa a nevoilor de instruire si dezvoltare, raportata la competentele cerute de fiecare post si pe fiecare categorie de angajati. 6. Afilierea si reprezentarea S.C. Electrica S.A. la organizatii, organisme si asociatii internationale. In contextul prospectarii pietei privind potentialii investitori interesati in sectorul de distributie si furnizare a energiei electrice si a construirii unei imagini cat mai complete despre oferta potentiala, unele metode si instrumente utilizate sunt cele legate de reprezentarea S.C. Electrica S.A. in cadrul organismelor si organizatiilor internationale de profil, componenta importanta a activitatii de cooperare internationala. Anul 2009 a fost caracterizat printr-o intensificare a eforturilor in aceasta directie.

Organismele la care S.C. Electrica S.A. este afiliata sunt: CIRED - Congres International des Reseaux Electriques de Distribution - principala organizatie internationala activa in domeniul distributiei energiei electrice; EURELECTRIC Uniunea Industriei de Electricitate asociatia sectoriala care reprezinta interesele comune ale industriei de electricitate la nivel pan-european; CNR CME - Comitetul National Roman al Consiliul Mondial al Energiei; DCIGRE Consiliul International al Marilor Sisteme Electrice de Inalta Tensiune; DECEEE- Consiliul European pentru Eficienta Energetica; ACUE (Asociatia Companiilor de Utilitati din Energie); Banca Mondiala (World Bank) S.C. Electrica S.A. a colaborat cu echipa Doing Business din cadrul World Bank - Washington la proiectul de cercetare cu tema Infrastructura - Obtinerea accesului la Electricitate.

Chiar si pe timp de criza lumea in care traim se misca, evolueaza. Societatea Electrica S.A. sia propus sa actioneze pentru a fi performanta si in perioadele urmatoare. Totodata, conducerea inreprinderii isi exprim increderea in faptul ca sectorul energetic are forta necesara pentru a da motorului economic al tarii si al Europei impulsul necesar pentru revenirea la functionarea normala.