Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea tehnic a Moldovei Facultatea Calculatoare Informatic i Microelectronic Catedra Automatica i Tehnologii Informaionale

Baze de Date i Cunotine


Lucrare de laborator
10. Recuperarea Bazei de Date 11. SSIS SQL Server Integration Services 12. Serviciul de crearea a rapoartelor 13. Cuburi OLAP

a efectuat : st.gr. TI071 Chian O. a verificat : l.s. Bulai R .

Chiinu 2010 10. Recuperarea Bazei de Date Scopul lucrrii: Scopul lucrrii const n formarea unor abiliti practice privend. Tipurile i formele copiilor de rezerv (backupurilor). Regulile i constrngerile de creare a copiilor de rezerv. Dizpozitivele pentru crearea copiilor de rezerv. Realizarea backupurilor de diferite tipuri n mediul visual i aplicnd Transact-SQL. Vizualizarea proprietilor backupurilor 1. S se creeze un dosar Backup_lab10. S se execute un bachup complet al bazei de date calculatoare n acest dosar. Fiierul copiei de rezerv s se numeasc exercitiul1.bkp. S se scrie instruciunea SQL respectiv.
EXEC sp_addumpdevice 'DISK','backup10','C:\Documents and Settings\Oleg\Desktop\BDC\Lab1\Backup_lab10\exercitiul1.bkp'; GO BACKUP DATABASE calculatoare TO DISK = 'C:\Documents and Settings\Oleg\Desktop\BDC\Lab1\Backup_lab10\exercitiul1.bkp' WITH FORMAT, NAME = 'calculatoare = Full DB backup'; GO

2. S se scrie instruciunea unui backup diferenial al bazei de date calculatoare. Fiieul copiei de rezerv s se numeasc exercitiul2.bkp.
USE calculatoare; GO BACKUP DATABASE calculatoare TO DISK = 'C:\Documents and Settings\Oleg\Desktop\BDC\Lab1\Backup_lab10\exercitiul2.bkp' WITH DIFFERENTIAL, NAME = 'calculatoare = Differential DB backup'; GO

3. S se scrie instruciunea unui backup al jurnalului de tranzacii al bazai de date calculatoare. Fiierul copiei de rezerv s se numeasc exercitiul3.bkp.
USE master; GO EXEC sp_addumpdevice 'DISK','backup_log', 'C:\Documents and Settings\Oleg\Desktop\BDC\Lab1\Backup_lab10\exercitiul3.bkp'; GO BACKUP LOG calculatoare TO DISK = 'C:\Documents and Settings\Oleg\Desktop\BDC\Lab1\Backup_lab10\exercitiul3.bkp'; GO

4. S se execute restaurarea a tuturoro copiilor de rezerv create. Recuperarea trebuie s fie realizat intr-o baz de date calculatoare_lab10. Fiierele bazei de date noi se afl n dosarul BD_lab10. S se scrie instruciunele SQL respective.
RESTORE DATABASE [calculatoare_lab10] FROM DISK = N'C:\Documents and Settings\Oleg\Desktop\BDC\Lab1\Backup_lab10\exercitiul1.bkp' WITH FILE = 1, MOVE N'calculatoare' TO N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\BD_lab10\calculatoare_lab10.mdf', MOVE N'calculatoare_log' TO N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\BD_lab10\calculatoare_lab10_log.ldf', NORECOVERY, NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 10 GO RESTORE DATABASE [calculatoare_lab10] FROM DISK = N'C:\Documents and Settings\Oleg\Desktop\BDC\Lab1\Backup_lab10\exercitiul2.bkp' WITH FILE = 1, MOVE N'calculatoare' TO N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\BD_lab10\calculatoare_lab10.mdf', MOVE N'calculatoare_log' TO N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\BD_lab10\calculatoare_lab10_log.ldf', NORECOVERY, NOUNLOAD, REPLACE, STATS = 10 GO RESTORE LOG [calculatoare_lab10] FROM DISK = N'C:\Documents and Settings\Oleg\Desktop\BDC\Lab1\Backup_lab10\exercitiul3.bkp'

WITH GO

FILE = 1,

NOUNLOAD,

STATS = 10

11. SSIS SQL Server Inegratio Sevices Scopul lucrrii: Scopul lucrrii const n formarea unor abiliti practice privind: Componentele i funcionalitile SQL Server Services (SSIS). Exportarea datelor, aplicnd SSIS Package Designer Exportarea datelor cu ajutorul asistentului. Gestiunea pachetelor SSIS n mediul SQL Server Management Studio 1. S se exporte, utiliznd SSIS, rezultatele rezolvrii la dou exerciii din lucrarea4 (instruciunea SELECT), un export fiind realizat cu ajutorul asistentului de import/export, iar altul aplicnd SSIS Package Designer. Datele, n primul caz terbuie s fie exportate ntr-o baza de date de tip Access, iar n al doilea caz s fie exportate n tabelul transf.exercitiul1.

2. S se importe datele n tabelul transf.exercitiul2 din baza de date Access creat n exercitiul anterior.

12. Serviciul de crearea a rapoartelor Scopul lucrrii: Scopul lucrrii const n formarea unor abiliti practice privind : Crearea i gestiunea rapoartelor n mediul SQL Server Bussines Intelligence Development Studio Afiarea datelor sub form de pagin web. Gestiunea proprietilor serviciului de rapoarte. 1. S se creeze un fiier HTML i s se publice n acesta rezulatatul executrill procedurii create n lucrarea 8, sarcina practic 1.
USE calculatoare GO IF OBJECT_ID('proc_1','P') IS NOT NULL DROP PROCEDURE proc_1; GO CREATE PROCEDURE proc_1 @Color char(2)='da' AS SELECT * FROm imprimante WHERE Color=@Color; GO EXECUTE proc_1 'nu';

2. S se creeze pe masa de lucru un fiier HTML i s se scrie n acesta nregistrrile din tabelul pc_uri (baza de date calculatoare), care vor prezenta procesoarele ce au o frecven de tact mai mare de 500 Mhy i preul mai mic de 900. S se afieze numai primele 2 nregistrri .

3. n baza exerciiilor rezolvate n lucrarea 4, s fie create 2 rapoarte. Primul cu ajutorul asiatentului, al doilea n regim de designer. Datele pentru primul raport s se obin m Query Bulder i s fie vizualizat sub form tabelar n formatul asp. Datele pentru al doilea raport s re prezinte rezulatatul executrii interogrii scrise direct n Querz string i s fie vizualizate sub form matricial ntr-un fiier pdf.

13. Cuburi OLAP Scopul lucrrii: Scopul lucrrii const n formarea unor abiliti privind: Crearea unui Proiect Analysis Services Crearea cuburilor OLAP Revizualizarea i modificarea structurii cubului. ncarcarea datelor ntr-un cub. Desfaurarea i procesarea cubului. Interogarea cubului. 1. S se construiasc un cub OLAP, utiliznd, n calitate de surs de date, tabelele ce constituie baza de date calculatoare i viziunele create asupra acesteia.

2. S se scrie cte dou exemple de interogri MDX asupra cubului creat.


SELECT {[Measures].[Pret - Imprimante]} ON 0, [Produse].[Model].&[1276] ON 1 FROM Calculatoare

SELECT {[Measures].[Pret - Pc Uri], [Measures].[Hd - Pc Uri], [Measures].[Ram - Pc Uri], [Measures].[Viteza - Pc Uri]} ON 0, NON EMPTY {[Produse].[Model].[Model]} ON 1 FROM Calculatoare

Concluzie: n urma lucrrilor de laborator efectuate mi-am consolidat cunotinele n cea ce privete importana i utilitatea a copiilor de rezerv i de recuperarea a datelor,serviciul de afiare a datelor n forma hypertext, importana i aplicarea practic a acestor servicii,metodele de transformare i de export a datelor, crearea i gestionarea cuburilor n-dimensionale i componena Microsoft SQL Server 2008 Analzsis Services.