Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA SPIRU-HARET FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

SITUATIA FINANCIARA A INTREPRINDERII. REZULTATUL EXERCITIULUI .

Nume si prenume student : MUSAT L. NICOLAE COSMIN Profesor indrumator : Lector univ. drd. Gabriel Mihai

- Mai 2008

Cuprins
Date informative privind SC EXPUR SA pag 4 Aspecte teoretice privind situatia financiara pag 8 Aspecte teoretice privind rezultatul exercitiului ..pag 10 Situatia reala a intreprinderii SC EXPUR SA ..pag 25 Observatii ..pag 28 Bibliografie pag29

ARGUMENT Performanele obinute de o ntreprindere sunt informaii preioase pentru majoritatea utilizatorilor , fiind eseniale n economiile bazate pe investiii private. Furnizarea de informaii despre rezultatele obinute de ntreprindere n urma desfurrii activitii sale pentru ndeplinirea obiectului su de activitate revine situaiilor financiare anuale ale ntreprinderii. Prin intermediul acestora sunt oferite informaii unei sfere largi de utilizatori cum ar fi : investitorii, actuali sau poteniali, salariaii, creditorii, furnizorii i alti creditori comerciali, clienii, conductorii ntreprinderilor respective, care vor lua decizii economice bazate pe analiza acestor informaii. Nevoile informaionale ale fiecrei categorii de investitori se concretizeaz astfel : investitorii vor evalua posibilitile de cumprare, vnzare sau pstrare a aciunilor ntreprinderii ; salariaii vor avea informaii privind stabilitatea i profitabilitatea ntreprinderii lund decizii privind considerarea altor oportunuti profesionale sau schimbarea locurilor de munc; creditorii vor determina capacitatea de plat a ntreprinderii stabilind majorarea, reducerea sau pstrarea n continuare a nivelului creditelor i mprumuturilor acordate; furnizorii i ceilali creditori comerciali vor evalua gradul de solvabilitate al ntreprinderii pronunndu-se asupra iniierii de noi legturi comerciale, acordarea sau anularea facilitilor comerciale; clienii vor lua decizii privind cumprarea produselor firmei i colaborri pe termen lung, iar conductorii ntreprinderii iau decizii privind operaiunile pa care urmeaz s le ntreprind pentru bunul mers al ntreprinderii.

SC EXPUR SA Forma juridica: Societatea EXPUR este persoana juridica romana , avand forma juridica de societate pe actiuni. Societatea comerciala EXPUR SA este o societate inchisa care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Statului si ale legilor romane. Sediul social : Sediul social este in Romania , Municipiul Urziceni , str Industriei, nr. 2 , Judetul Ialomita . Obiectul de activitate : Activitatea principala a societatii este fabricarea uleiurilor si grasimilor brute (inclusive prestari). Obiectele secundare de activitate ale societatii sunt : Fabricarea uleiurilor si grasimilor rafinate (inclusive prestari), Fabricarea produselor pentru hrana animalelor, Comert cu ridicata cu cereale , seminte si furaje, intern si international, Comert intermediar cu combustibili , minerale si produse chimice pentru industrie , intern si international, Depozitari, Inchirierea altor mijloace de transport terestru intern si international , Cpitalul social : Capitalul social este de 27 034 35 ron , (27 034 350 000 lei vechi), impartit in 1 081 374 actiuni nominativeavand fiecare o valoare nominala de 2.5 ron (25 000 lei vechi). Capitalul social este varsat in intregime . Structura capitalului social: Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza: Alisa Finance & Trade S.A. detine 984 853 actiuni nominative reprezentand 91,07% din capitalul social. 4

Societatea de investitii finannciare Transilvania S.A. detina 63 998 actiuni nominative reprezentand 5,92% din capitalul social, Domnul Leca Nicolae detine 109 actiuni nominative reprezentand 0.01% din capitalul social . Un numar de 815 persoane fizice , detinand in total 32 414 actiuni nominative , reprezentand 3% din capitalul social. Actiunile : Toate actiunile societatii sunt nominative, Valoarea nominala a unei actiuni este de 2.5 ron (25 000 lei vechi). Fiecare actiune da dreptul la vot in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR societatii (AGA) Societatea va avea cel putin trei (3) cenzori si tot atatia supleanti numiti de Adunarea Generala A Actionarilor pe o perioada de 3 ani , mandate ce poate fi reinnoit. * Cenzorii au urmatoarele obligatii : - sa supravegheze gestiunea si administratia societatii , sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierdere sunt intocmite in concordanta cu registrele sa verifice daca registrele sunt regulat tinute, sa verifice daca evaluarea patrimoniului sa efectuat conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului. Registrele societatii: In afara de evidentele prevazute de lege , societatile pe actiuni trebuie sa detina : un registru al actionarilor , care sa arate , dupa caz , numele de familie si prenumele , denumirea , domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative , precum si varsaminte facute in conturile actionarilor . un registru al sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale , un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de Administratie, un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor, un registru al obligatiunilor,

Dizolvarea Societatii : Societatea se dizolva prin: Hotararea Adunarii Generale , Declararea nulitatii societatii, Cand capitalul social se micsoreaza sub minimul legal si actionarii nu decide completarea acestuia in termen de 9 luni , sau modificarea formei juridice a societatii intr-o alta la care capitalul social existent corespunde , Cand numarul actionarilor scade sub numarul legal si nu este completat in termen de 9 luni , Lichidarea societatii : Lichidarea societatii se va face in conformitate cu prevederile legii si ale oricaror altor prevederi legale imperative in vigoare la data dizolvarii societatii, de lichidatori , personae fizice sau juridice , numiti de Adunarea Generala . Organizarea contabilitatii : Contabilitatea la SC EXPUR SA este tinuta correct fiind organizata in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/ 1991 , cu respectarea principiilor contabilitatii, a regulilor si metodelor , contabile prevazute de reglementarile in vigoare precum si a regulilor de intocmire a bilantului contabil , urmarindu-se ca posturile inscrise in bilant sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitatea sintetica puse de accord cu analitica. A fost respectat obiectul de activitate prevazut in documentele de constituire , precum si legislatia specifica care reglementeaza regimul valutar in Romania , Bilantul si contul de profit si pierdere concorda cu datele din contabilitate , Contabilitatea se tine conform sistemului international, Forma de inregistrare contabila se face obligatoriu pe registru jurnal , registru inventar si cartea mare, Contabilitatea la SC EXPUR SA este condusa de Directorul economic si este impartita in ndoua compartimente: Compartimentul financiar contabilitate , care se ocupa de inregistrarea operatiilor in contabilitate; Compartimentul analize economice preturi care se ocupa cu studierea pietei, calcularea pretului si analiza principalilor indicatori, Directorul economic are ca atributii urmatoarele : asigurarea conditiilor necesare pentru intocmirea documentelor justificative privind operatiunile economice , organizarea si conducerea la zi a contabilitatii,

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia , respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare anuale simplificate , depunerea acestora la organelle de drept si publicarea lor, pastrarea documentelor justificative , a registrelor si situatiile financiare anuale simplificate, organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul persoanei juridice.

Prezentarea sistemului informatic : - SC EXPUR SA tine evidenta contabila cu ajutorul programului de informatica WIZCOUNT 2000. Acest program asigura controlul contabilitatii in sistemul romanesc (balanta de verificare , note contabile , jurnale ,etc.) si international.

A. ASPECTE TEORETICE PRIVIND SITUATIA FINANCIARA Situatia financiara a unei societati coemrciale se reflecta in primul rand in Bilantul contabil si in Balanta de verificare . BILANTUL CONTABIL Structurile calitative folosite pentru modelarea situatiei patrimoniului sunt cele de activ si pasiv Ele se explica si definesc simultan prin prisma ecomnomicului, juriticului si financiarului. Din punct de vedere juridic activul, prin compozitia lui grupeaza elementele in bunuri reale si creante(drepturi asupra persoanelor)iar pasivul in capital propriu si datorii. Prin prisma economica in subdiviziunile activului si pasivului trebuie sa se faca distinctie intre structurile privind activitatea de imvestitie si activitatea de exploatare,astfel activul se imparte in activ de imvestitie si in activ de exploatare (stocuri creante ,lichiditati), iar pasivul in capitaluri si datorii, din care, datorii financiare si datorii de exploatare. Perspectiva financiara grupeaza activele in fuctie de lichiditatea acestora ,iar pasivul, in functie de exigibilitatea lor (termen de plata). Astfel putem deprinde in structura activului active durabile stocuri active realizabile si disponibile(lichiditatii)iar cea a pasivului in capitaluri permanente (pe termen lung )si pe termen scurt.In situatia in care obiectul modelarii bilantiere este fundamentat pe categoria resurse economice ,activul desemneaza utilizarea resurselor in activitatea economica sau sociala iar pasivul ,originea resurselor(provenienta acestora). In cadrul activului sunt delmitate utilizari permanente sau durabile de resurse sub forma de bunuri de imvestitie ,utilizari temporare sau curente sub forma de stocuri ,creante si valori mobiliare de plasament. Pasivul prin structura sa delimiteraza cele trei modalitati de formare a resurselor si anume: Resurse permanente sau pe termen lung ,furnizate de proprietar (individual sau asociatii), resurse temporare curente,asigurate de terti (furnizori, banci, obligatari), si resurse rezultat,sub forma profiturilor realizate in cadrul fiecarui exercitiu financiar. Astfel, privind in genere, putem spune ca activul,prin componena sa evidentieaza destinatia si lichiditatea bunurilor economice, iar pasivul clasificarea surselor de finantare in functie de modul de constituire (surse proprii-straine)si exigibilitatea lor. Analizat prin prisma teoriei modelarii,bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin intermediul caruia se asigura o reprezentare a patrimoniului pornind de la partile sale componente catre caracteristicile de ansamblu. Astfel in cadrul bilantului contabil.patrimoniul este reprezentat prin prisma activului si pasivului, in cadrul activului, elementele multimii de activ fiind grupate in raportul destinatiei bunurilor economice utilizate si gradul de lichiditate in active imobilizate,circulante, si active de regularizare si asimilate .La randul lor activele imobilizate sunt diferentiate in imobilizari necorporale corporale si financiare ,cele 8

circulantre sunt impartite in raport de forma pe care o imbraca in stocuri de productie in curs de executie ,creante ,plasamente si disponibilitati banesti. Cat priveste pasivul, elementele multimii de pasiv sunt grupate in raport de caile de formare a surselor de finantare in capitaluri proprii,provizioane pentru riscuri si cheltuieli si pasive de regularizare precum si in functie de gradul lor de exigibilitate, permanente si curente. Dispunerea activului in cadrul bilantului contabil este de regula cea imversa lichiditatii activelor, de la cele mai putin lichide, cum sunt imobilizarile necorporale,pana la cele mai lichide,adica catre disponibilitatile banesti,care,imbraca deja forma de bani.Analizand elementele pasivului putem observa dispunerea acestora imvers exigbilitatii surselor de finantare incepand cu elementele capitalului propriu, continuand cu datoriile pe termen lung si cu cele curente sau pe termen scurt. Astfel, structura bilantiera poate prezenta mai multe forme(abordari) folosind elementele patrimoniale in mai multe abordari: I. Prima dintre acestea se bazeaza pe conceptul de patrimoniu ,definit ca ansamblul bunurilor corporale si necorporale , al drepturilor si obligatiilor ce caracterizeaza situatia unei entitati patrimoniale la un moment dat.Astfel, pornind de la acest concept bilantul poate fi privit in mai multe moduri: A)ECONOMIC B) JURIDIC PARTEA ECONOMICA pune in fata utilizarile cu resursele,generand urmatoarea ecuatie: UTILIZARI= RESURSE SAU ACTIV = PASIV

Acest tip de bilant permite sa raspunda unor intrebari,cum ar fi: -de unde provin fondurile necesare finanterii necesitaitlor inteprinderii? -care sunt necesitatile si care a fost utilizarea data resurselor de care intreprinderea a dispus? astfel de intrebari ofera posibilitatea unei previzionari si dezvoltarii viitoare a societatii. A doua si ultima abordare bilantiera patrimoniala ABORDAREA JURITICA prezinta bilantul ca o lista de drepturi de proprietate si creante inscrise in activ,si de obligatii catre terti care sunt inscrise in pasiv Aceasta abordare are la baza o relatie care este urmatoarea: SN = A-D

SN-situatia neta(capitalurii propri) A-active D-datorii fata de tert B. ASPECTE TEORETICE PRIVIND REZULTATUL EXERCITIULUI I. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat,indicand si marimea rezultatului .Apare insa necesara prezenta unui alt instrument de modelare coontabila care sa explice modul de constituire a rezultatului si a permita desprinderea unor concluzii legate de performantele activitatii inteprinderii.Acest instrument este cea de-a doua componena a situatiilor financiare si anume contul de profit si pierdere. In aceasta optica,inteprinderea devine un centru de calcul economic,calculul avand la baza: - valorile produse si vandute pe piata clientilor,denumite genericVENITURI; - valorile utilizate pentru obtinerea unor venituri, care sunt constituite in costuri angajate pe alte piete, denumite cheltuieli.Aceasta reprezinta, in fapt, renumerarea factorilor de productie Din comparara celor doua marimi valorice se obtine un rezultat. Acesta poate fi o marime valorica pozitiva,denumita profit, atunci cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile,sau o marime valorica negativa, denumita pierdere, atunci cand veniturile sunt mai mici decat cheltuielile. In contextul economiei de piata, inteprinderea are ca obiectiv obtinerea profitului.Astfel, profitul poate fi considerat o imbogatire, deci o resursa, pe cand pierderea este o saracie, fiind asimilata unor utilizari fara asigurarea unui contraechivalent valoric. In prezentarea contului de profit si pierdere sunt conturate doua modele de expunere a cheltuielilor si veniturilor: unul ia in considerare natura economica a acestora,celalalt pleaca de la functiile sau activitatile unei interprinderi (deci de la destinatia veniturilor si cheltuielilor). Ca forma, contul de profit si pierdere se poate prezenta astfel: -sub forma de tabel bilateral sau forma de cont(schema orizontala) -sub forma de lista(schema verticala) Contul de profit si pierdere sintetizeaza fluxurile economice, respectiv veniturile si cheltuielile perioadei de gestiune. Veniturile cuprind valoarea tuturor actelor de imbogatire a intreprinderii legate sau nu de activitatea sa normala si curenta. Partea preponderenta a veniturilor o reprezinta cifra de afaceri realizata de inteprindere in cursul exercitiului. Cheltuielile constituie ansamblul elementelor de costuri suportate de inteprindere in cursul exercitiului. Daca bilantul contabil permite o cunoastere a pozitiei financiare a intreprinderii,contul de profit si pierdere ofera informatii asupra activitatii inteprinderii,a 10

modului cum aceasta isi gestioneaza afacerile prin dimensiunea veniturilor,cheltuielilor si rezultatelor pe care le genereaza. Directiva a IV a europeana privind documentele contabile de sinteza ale societatilor de capitaluri instituie scheme obligatorii pentru prezentarea contului de profit si pierdere. Totusi, datorita diferentelor de cultura si traditie contabila din tarile comunitare, obligativitatea prezentarii standadizate a contului de rezultate se manifesta prin posibilitatea de optiune intre mai multe scheme de cont de profit si pierdere. II. STRUCTURA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE IN NORMALIZAREA CONTABILA INTERNATIONALA Organismul international de normalizare contabila (IASC) , considera contul de rezultate ca un component al ansamblului de situatii financiare destinate procesului de informare financiara. In Cadrul de pregatire si prezentare a situatiilor financiare denumit uzual Cadru conceptual, IASC a definit elementele care masoara performanta intreprinderii: veniturile cheltuielile Veniturile sunt cresteri de avantaje economice in cursul perioadei de gestiune (exercitiul financiar) sub forma de cresteri de active sau de diminuari de datorii care au ca rezultat cresterea capitalurilor proprii, sub alte forme decat noile aporturi de capital. Astfel spus un venit este orice crestere de capitaluri proprii sub alte forme decat noile capitaluri. Astfel spus, un venit este orice crestere de capitaluri proprii, alta decat cresterea capitalului. In aceasta definitie se cuprind veniturile care provin din activitatea curenta a intreprinderii sau venituri propriuzise (vanzari, onorarii, comisioane, dobanzi, etc) cat si alte venituri si plusuri de valori sau castiguri (plusurile de valoare din reevaluarea activelor, profiturile din cedarea imobilizarilor, etc) Cheltuielile sunt definite de cadrul conceptual al IASC ca diminuari de avantaje economice, in cursul unui exercitiu sub forma diminuarii activelor sau cresterii datoriilor si care au generat o scadere de capitaluri proprii alta decat distribuirile catre proprietarii de capital. Deci orice diminuare de capitaluri proprii alta decat reducerea de capitaluri social sau distribuirea de dividende constituie o cheltuiala. Se pot distinge: - cheltuieli propriu-zise care rezulta din activitatea curenta (cum sunt costul vanzarilor, cheltuielile de personal, etc.) - pierderile si minusurile de valoare (rezultand din catastrofe naturale, din vanzarea activelor imobilizate, din variatia cursului imobiliar, etc) si care pot sa rezulte sau nu din activitati curente ale intreprinderii. Pentru ca rezultatul contabil sa masoare corect performanta intreprinderii este necesara respectarea principiului conectarii cheltuielilor la venituri, adica din momentul contabilizarii unui venit in contul de rezultate trebuie sa se contabilizeze si toate cheltuielile care au contribuit la obtinerea venitului respectiv.

11

III.

Rezultatul contabil si rezultatul fiscal

Rezultatul unei activitati economice este tratat din doua puncte de vedere: rezultat contabil si rezultat fiscal. Consecintele obtinerii unui tip sau altul de rezultat sunt diferite, n functie de natura rezultatului. Astfel, un deficit contabil este o contraperformanta pe care ntreprinderea trebuie sa o corecteze ct mai repede posibil, pentru a nu influenta n mod negativ activitatea viitoare a firmei, fiind pusa n joc nsasi existenta firmei. Nu la fel stau lucrurile n cazul unui deficit fiscal , care, datorita posibilitatii de reportare, constituie de fapt un atu ce va fi folosit de firma n functie de posibilitatile oferite de legislatie. Conform normelor legale n vigoare, profitul impozabil se determina ca diferenta ntre veniturile din livrarea bunurilor mobile, a bunurilor imobiliare pentru care s -a transferat dreptul de proprietate, servicii prestate si lucrari executate, inclusiv din cstiguri de orice sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal1, la care se adauga cheltuielile nedeductibile. Contabilitatea romneasca, ca si n multe alte tari, este conectata la fiscalitate. Bilantul contabil este destinat nevoilor proprii de informare si altor terti (n afara de stat), netinnd cont de constrngerile fiscale. n lipsa unui bilant fiscal, care sa fie destinat fiscului pentru impunere, pentru obtinerea rezultatului impozabil (fiscal) sunt necesare cteva prelucrari extracontabile. Rezultatul contabil (rezultat brut al exercitiului sau rezultatul exercitiului nainte de impozitare) se calculeaza avnd n vedere cerintele unei contabilitati de angajament si respectnd principiul independentei exercitiului2. Rezultatul brut al exercitiului corectat cu deducerile fiscale si cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal permite obtinerea rezultatului fiscal (profit impozabil sau pierdere fiscala). Rezultatul contabil = Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil Reduceri fiscale + + Elemente nedeductibile fiscal Pentru determinarea veniturilor exercitiului se iau n calcul toate cstigurile din orice sursa, inclusiv cele realizate din investitiile financiare. n cazul livrarilor de bunuri mobile si al vnzarii bunurilor imobile cu plata n rate, precum si n cadrul contractelor de leasing financiar, valoarea ratelor scadente se nregistreaza la venituri impozabile la termenele prevazute n contract. n general, cheltuielile sunt deductibile n aceeasi maniera, att pentru a calcula rezultatul contabil, ct si rezultatul fiscal. Prin exceptie, anumite cheltuieli se deduc dupa regulile obisnuite pentru calculul rezultatului contabil, dar nu pot fi deduse pentru calculul rezultatului fiscal. 12

IV. DOCUMENTE DE REFLECTARE A REZULTATULUI Documentul de reflectare a rezultatului activitii desfurate este Contul de profit i pierdere sau Contul de rezultate. Contul de profit i pierdere se constituie ntr-un formular distinct al documenetelor de sintez Bilanul contabil .El evideniaz i explic ntr-o form analitic rezultatele activtii ntreprinderii prin prisma raportului de echilibru dintre cheltuieli i venituri. Se prezint sub forma unei liste care grupeaz veniturile i cheltuielile dup natura activitii desfurate, iar n cadrul lor pe elemente primare de venituri i cheltuieli. Prezentarea informaiilor n contul de profit i pierdere se face cu date comparative pentru exerciiul financiar precedent. Contul de profit i pierdere se structureaz pe trei pri, n funcie de cele trei tipuri de activiti pe care se clasific veniturile i cheltuielile societilor comerciale : activitatea de exploatare, activitatea financiar i activitatea excepional. El reflect veniturile, cheltuielile i rezultatele obinute pe fiecare tip de activitate i n final, modul de obinere a rezultatului brut al exerciiului (profit sau pierdere), cheltuielile cu impozitul pe profit aferent (n cazul obinerii de profit) i profitul net. Structura contului de profit i pierdere conine : venituri din exploatare, grupate n : venituri din vnzri de mrfuri, venituri din producia vndut, venituri din producia stocat, venituri din producia de imobilizri corporale i necorporale, venituri din subvenii de exploatare, venituri din anulri de provizioane pentru activitatea de exploatare; cheltuieli din exploatare care includ : cheltuieli cu mrfuri vndute, cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile, cheltuieli cu combustibili energie i ap, alte cheltuieli materiale, cheltuieli cu lucrri i servicii executate de teri, cheltuieli cu impozite i taxe, cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu asigurri i protectie social, alte cheltuieli de exploatare. Pe baza acestor date se pot calcula indicatorii : Cifra de afaceri = venituri din vnzri de mrfuri +venituri din producia vndut Rezultatul din exploatare = Total venituri din exploatare Total cheltuieli din exploatare n continuare structura contului de profit i pierdere cuprinde : venituri financiare , grupate n : venituri din titluri i creane imobilizate, venituri din titluri de plasament, venituri din diferene de curs valutar, alte venituri financiare sub form de dobnzi sau sconturi obinute, venituri din anulri de provizioane pentru activitatea financiar i cheltuieli financiare care sunt alctuite din : cheltuieli privind creanele imobilizate, cheltuieli din titluri de plasament, cheltuieli din diferene de curs valutar, alte cheltuieli financiare sub form de dobnzi i sconturi acordate, cheltuieli cu amortizri pentru primele privind rambursarea obligaiunilor i cheltuieli cu constituirea de provizioane pentru activitatea financiar. 13

Cu ajutorul datelor de mai sus se pot calcula indicatorii : Rezultatul financiar = Total venituri financiare Total cheltuieli financiare Rezultatul curent al exerciiului = Rezultatul din exploatare +/- Rezultatul financiar sau Total venituri din exploatare + Total venituri financiare Total cheltuieli din exploatare Total cheltuieli financiare. Alte informaii cuprinse n contul de profit i pierdere se refer la : venituri excepionale , grupate n venituri din operaiuni de gestiune, venituri din operaii de capital, venituri din anulri de provizioane pentru activitatea excepional, ct i cheltuieli excepionale constnd din cheltuieli din operaii de gestiune, cheltuieli din operaii de capital, cheltuieli cu amortizri excepionale i constituirea de provizioane pentru activitatea excepional. Pe baza lor se calculeaz : Rezultatul excepional = Total venituri excepionale Total cheltuieli excepionale Rezultatul brut al exerciiului = Rezultatul curent +/- Rezultatul excepional Impozitul pe profit = Rezultatul exerciiului x Cota de impozit pe profit (25%) Rezultatul net = Rezultatul exerciiului Impozitul pe profit. n conformitate cu noile reglementri privind contabilitatea armonizat cu directivele europene a aprut un model nou al contului de profit i pierdere.In modelul nou al contului de profit i pierdere s-a nlocuit denumirea de activitate excepional cu aceea de activitate extraordinar, a aprut indicatorul privind cifra de afaceri net, s-au introdus elemente de venituri i cheltuieli realizate din tranzaciile n cadrul grupului de ntreprinderi, s-au rectificat anumite cheltuieli prin deducerea din ele a veniturilor obinute din subvenii de exploatare, s-au introdus date privind cheltuielile i veniturile din ajustarea la inflaie precum i referitoare la impozitul pe profit amnat, alte elemente specifice. V. DETERMINAREA REZULTATULUI EXRCITIULUI In general, rezultatul contabil inainte de impozitare se determina ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri. Din punct de vedere contabil pentru a stabili rezultatul exercitiului se procedeaza la inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, astfel: -inchiderea conturilor de cheltuieli pentru soldurile debitoare : 121 = cls . 6 Profit si pierdere Conturi de cheltuieli -inchiderea conturilor de venituri, pentru soldurile creditoare : cls. 7 = 121 Conturi de venituri Profit si pierdere In urma acestei operatiuni profitul va fi reflectat prin soldul final creditor al contului 121 Prodit si pierdere si se supune impozitarii, iar pierderea se reflecta prin soldul final debitor al aceluiasi cont. 14

Profitul contabil brut determinat astfel, exprima acel profit care nu a fost influentat de veniturile neimpozabile, cheltuielile nedeductibile, alte sume nedeductibile prevazute prin lege, in vederea determinarii profitului fiscal impozabil si a impozitului pe profit. PROFIT BRUT = VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE Veniturile totale reprezinta sumele sau valorile incasate ori de incasat cu urmatoarea structura : venituri din exploatare,respectiv venituri din vanzarea produselor, lucrarilor executate si serviciilor prestate, din productia stocata, din productia de imobilizari, din subventii de exploatare, precum si alte venituri din exploatarea curenta ; venituri financiare, respectiv venituri din participatii, din alte imobilizari financiare, din creante imbilizate,din titluri de plasament, din diferente de curs valutar, din dobanzi, din sconturi obtinute, creante imobilizate si alte venituri financiare; venituri extraordinare adica venituri din subventii pentru evenimente extraordinare. Cheltuielile totale reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit, dupa natura lor,care sunt aferente realizarii veniturilor.Cheltuielile efectuate in cursul exercitiului financiar,dar care se refera la perioade sau la execitii financiare viitoare, se inregistreaza in cheltuielile curente ale perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare. In cadrul cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor se includ : cheltuielile de exploatare,respectiv cheltuielile cu materii prime,materiale si marfuri, cheltuieli cu lucrarile si serviciile execuate de terti,cheltuielile cu personalul,cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate,cheltuielile cu amortizarea capitalului imobilizat, cheltuielile cu primele de asigurare care privesc activele fixe si circulante, cheltuielile cu primele de asigurare pentru personal impotriva accidentelor de munca, contributiile care conditioneaza organizarea si functionarea activitatilor respective potrivit normelor legale in vigoare, alte cheltuieli de exploatare; cheltuieli financiare, respectiv cheltuieli privind titlurile de plasament cedate, cheltuieli din diferente de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, pierderi din creante legate de participatii, alte cheltuieli financiare; cheltuielile extraordinare privind calamitatile naturale sau alte evenimente extraordinare. Conform reglementarilor legale, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din vanzarea bunurilor imobile, inclusiv din castiguri din orice sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile . PROFIT IMPOZABIL = PROFIT B RUT DEDUCERI FISCALE CHELTUIELI + NEDEDUCTIBILE FISCAL

Deducerile fiscale sau veniturile neimpozabile sunt acele venituri care sunt scutite de impozitare, care nu se iau in calcul la determinarea profitului impozabil si includ : dividendele primite de catre o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica romana; diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea 15

unor creante la societatea la care se detin participatiile; veniturile rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate cheltuieli nedeductibile, precum si din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea sau a veniturilor realizate din recuperarea unor cheltuieli nedeductibile; alte venituri neimpozabile, prevazute expres in acte normative speciale. La calculul profitului impozabil sunt deductibile urmatoarele sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor si a provizioanelor : rezerva, in limita de 5 % din profitul contabil pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat; provizioanele obligatorii constituite potrivit normelor Bancii Nationale a Romaniei de catre banci si cooperative de credit autorizate; rezervele tehnice calculate de catre societatile de asigurare si reasigurare; cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, efectuate conform legii in limita a 5 % asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor , inclusiv accizele, mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si/sau mecenatul;perisabilitatile, in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului. Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli prevazute expres prin lege a fi scazute din cheltuielile totale pentru a se afla cheltuielile deductibile ce se iau in calcul la determinarea profitului fiscal impozabil. Sunt cheltuieli nedeductibile : cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cel reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau venit platite in strainatate; amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale, altele decat cele prevazute in contractele comerciale; suma cheltuielilor cu indemnizatiile de deplasare acordate salariatilor, pentru deplasari in tara si in strainatate, care depasesc de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; sumele utilizate pentru constituirea provizioanelor peste limitele stabilite prin hotarare a Guvernului; suma cheltuielilor sociale care depasesc limitele considerate deductibile, conform legii anuale a bugetului de stat; cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate,neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare,precum si taxa pe valoare adaugata aferenta acestor cheltuieli; cheltuielile cu taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata la sursa; orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului la valoarea de piata; cheltuielile de cercetare dezvoltare, de conducere si administrare inregistrate de un sediu permanent care apartine unei persoane fizice sau juridice straine,care nu s-au efectuat in Romania,care depasesc 10 % din salariile impozabile ale salariatilor sediului permanent in Romania; cheltuielile inregistrate in contabilitate care nu au la baza un document justificativ, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii; cheltuielile inregistrate de societatile agricole , pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazute in contractul de societate sau asociere; cheltuielile inregistrate in contabilitate,determinate de diferentele nefavorabile de valoare ale titlurilor de participare, ale titlurilor imobilizate ale activitatii de portofoliu, cu exceptia celor determinate de vanzarea acestora; cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile; 16

cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, daca nu sunt acordate in limita dispozitiilor legii anuale a bugetului de stat; cheltuielile privind contributiile platite la fondurile speciale peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative,inclusiv contributiile la fondurile de pensii, altele decat cele obligatorii; cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator in numele angajatului cu exceptia cheltuielilor cu primele de asigurare pentru accidente de munca , boli profesionale si risc profesional; cheltuielile de protocol care depasesc limita de 2 % aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si cheltuielilor,inclusiv accizele, mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol inregistrate in cursul anului; cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, prestari de servicii sau asistenta, in situatia in care nu sunt incheiate contracte in forma scrisa si pentru care beneficiarii nu pot justifica prestarea acestora pentru activitatea autorizata; cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele corporale si necorporale ale contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de cativitate pentru care este autorizat, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantia bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care contribuabilul este autorizat. Profitul impozabil (fiscal) se supune impozitarii cu cota de impozit pe profit care este de 25 % , cu exceptiile prevazute de lege.Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra profitului fiscal impozabil. IMPOZITUL PE PROFIT = PROFITUL IMPOZABIL x COTA DE IMPOZIT PROFIT ( 25 %) Atat profitul impozabil cat si impozitul pe profit se calculeaza si se evidentiaza lunar, cumulat de la inceputul anului. Din profitul impozabil, scazand impozitul pe profit se obtine profitul fiscal net.Pentru a se calcula profitul contabil net , adica profitul ce trebuie repartizat se scade din profitul contabil brut, impozitul pe profit determinat. PROFIT NET = PROFIT BRUT - IMPOZIT PE PROFIT VI. Determinarea profitului impozabil Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta ntre veniturile obtinute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate si lucrarilor executate, din vnzarea bunurilor imobile, inclusiv cstigurile din orice sursa, si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile. Veniturile reprezinta sumele sau valorile ncasate ori de ncasat si includ: venituri din exploatare, respectiv: - venituri din vnzarea produselor, lucrarilor executate si serviciilor prestate; - venituri din productia stocata; - venituri din productia de imobilizari; - venituri din subventii de exploatare; - venituri din cedarea activelor. venituri financiare 17

- venituri din participatii; - venituri din alte imobilizari financiare; - venituri din creante imobilizate; - venituri din diferente de curs valutar; - venituri din dobnzi; - venituri din sconturile obtinute; - alte venituri financiare. La stabilirea profitului impozabil se vor lua n calcul numai cheltuielile care concura direct la realizarea veniturilor si care se regasesc n costul produselor si serviciilor, n limitele prevazute de legislatia n vigoare. Cheltuielile reprezinta sumele sau valorile platite ori de platit, dupa natura lor, care sunt aferente realizarii veniturilor, nregistrate n contabilitatea contribuabililor. Structura acestor cheltuieli este urmatoarea: a) cheltuieli de exploatare: - cheltuieli cu materii prime, materiale si marfuri; - cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti; - cheltuieli cu personalul; - cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate; - cheltuieli cu amortizarea capitalului imobilizat; - cheltuieli cu primele de asigurare care pr ivesc activele corporale fixe si circulante; - cheltuieli cu primele de asigurare pentru personal mpotriva accidentelor de munca; - contributiile care conditioneaza organizarea si functionarea activitatilor respective potrivit normelor legale n vigoare; - alte cheltuieli de exploatare; - cheltuieli din cedarea activelor. b) cheltuieli financiare: - cheltuieli privind titlurile de plasament cedate; - cheltuieli cu diferente de curs valutar; - cheltuieli cu dobnzile; - pierderi din creante legate de partic ipatii; - alte cheltuieli financiare. c) cheltuieli extraordinare: - cheltuieli privind calamitati naturale; - cheltuieli privind exproprierile. Categoriile de cheltuieli admise spre a fi deduse la calculul profitului impozabil (cheltuieli deductibile ) sunt: - cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor livrate si a bunurilor imobile vndute n baza unui contract de vnzare cu plata n rate sunt deductibile la aceleasi termene scadente prevazute n contractele ncheiate ntre parti, proportional cu valoarea ratei nregistrate n valoarea totala a livrarii; - n cazul contractelor de leasing, utilizatorul va deduce chiria pentru contractele de leasing operational sau amortizarea si dobnzile pentru 18

contractele de leasing financiar; - cheltuielile efectuate pentru popularizarea numelui unei persoane juridice, produs sau serviciu, utiliznd mijloacele de informare n masa si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare, daca au la baza un contract scris; - cheltuieli aferente lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic al cladirilor care prezinta clasa I de risc; - cheltuieli privind transportul si cazarea salariatilor, ocazionate de delegarea, detasarea si deplasarea acestora n tara si st rainatate, constatate prin documente justificative; - cheltuieli reprezentnd tichetele de masa, acordate de angajatori n limitele valorii nominale prevazute n Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. Cheltuielile neadmise a fi deduse din rezultatul fiscal (cheltuieli nedeductibile ) sunt: - cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentnd diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele platite n strainatate. Sunt nedeductibile si impozitele cu retinere la sursa platite n numele persoanelor fizice si juridice nerezidente pentru veniturile realizate din Romnia; - amenzile, confiscarile, majorarile de ntrziere si penalitatile datorate catre autoritatile romne (altele dect cele prevazute n contractele economice). Amenzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine sau n cadrul contractelor economice ncheiate cu persoane nerezidente n Romnia sunt cheltuieli nedeductibile.; - cheltuielile de protocol care depasesc limita de 1% aplic ata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si cheltuielilor aferente, inclusiv accizele, mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit, si cheltuielile de protocol nregistrate n timpul anului; - cheltuielile cu diurna care depasesc limitele legale stabilite pentru institutiile publice; - sumele utilizate pentru constituirea rezervelor peste limita legala, cu exceptia celor create de banci n limita a 2% din soldul creditelor acordate si a fondului de rezerva potrivit Legii bancare nr. 58/1998, a rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare create conform prevederilor legale n materie, precum si a fondului de rezerva, n limita a 5% din profitul contabil anual, pna cnd acesta va atinge 20% din capitalul social subscris si varsat. Sunt nedeductibile si sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor societatilor de asigurare si reasigurare pentru contractele cedate n reasigurare; - sumele utilizate pentru constituirea provizioanelor peste limita prevazuta de lege; - sumele care depasesc limitele cheltuielilor considerate deductibile, conform legii bugetare; - cheltuielile de sponsorizare, peste limita legala; - cheltuielile nregistrate n contabilitate pe baza unor documente 19

care nu ndeplinesc, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, conditiile de document justificativ; - cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, precum si activele corporale pentru care nu au fost ncheiate contracte de asigurare, taxa pe valoare adaugata aferenta acestor cheltuieli; - taxa pe valoare adaugata aferenta bunurilor, altele dect cele din productie proprie,acordate salariatilor ca avantaje n natura; - taxa pe valoare adaugata aferenta cheltuielilor care depasesc limitele prevazute de lege; - cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si necorporale ale contribuabilului, inclusiv asigurarile de viata ale personalului angajat; - cheltuielile de sponsorizare peste limitele prevazute de normele legale n vigoare. Baza la care se aplica procentul stabilit de Ordonanta Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielilor nregistrate n contabilitate, la care se adauga cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea - provizioane pentru cheltuieli care privesc o cheltuiala nedeductibila; - alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal. Potrivit alin. (1) din Ordonanta de Urgenta mentionata, venituri neimpozabile sunt: dividendele primite de la o alta persoana juridica romna; - diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare nregistrate ca urmare a ncorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor - de emisiune sau prin compensarea unor creante la societatea care se detin participatiile; - veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din ncasarea creantelor, dupa caz, ca urmare a transferului de actiuni sau de parti sociale de la Fondul Proprietatii de Stat, conform conventiilor; rambursarile de cheltuieli nedeductibile, precum si veniturile realizate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau veniturile realizate din stornarea ori recuperarea unor cheltuieli nedeductibile. VII. Impozitul pe profit Reglementari fiscale Cotele de impozitare n ceea ce priveste cota de impozitare , aceasta este de 25%, cu cteva exceptii, si anume: pentrua ctivitatea desfasurata pe baza de licenta n zona libera se plateste o cota de 5% din profitul impozabil care corespunde acestor venituri, pna la 31.12.2004; 20

n cazul Bancii Nationale a Romniei, cota de impozit este de 80%, aplicata asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva; orice majorare a capitalului social efectuata prin ncorporarea rezervelor, precum si a profiturilor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, se impoziteaza cu o cota de 10%. pentru exportul de bunuri si servicii cu ncasarea n valuta ntr-un cont din Romnia cota de impozit este de 12,5% pentru anul 2003 iar cu data de 01.01.2004 cota este de 25%; activitatile de natura barurilor de noapte, cluburi de noapte, discoteci si cazinouri impozitul pe profit datorat aferent acestor activitati nu poate fi mai mic de 5% din veniturile realizate din aceste activitati. Facilitati fiscale Investitiile productive au avut un tratament preferential din punct de vedere fiscal. Chiar si n prezenta unui deficit fiscal s-au acordat unele reduceri ale impozitului pe profit, chiar daca afost acordata pe o perioada relativ scurta. Aceasta facilitate functioneaza si astazi, potrvit legii. Pentru ncurajarea exportului si diminuarea importului, regula fiscala acorda reduceri de impozit, iar sumele rezultate din reducere, evidentiate n contabilitate sunt utilizate pentru rentregirea capitalului fix.Din contra, importul de bunuri este supus unor taxe vamale, accize, alte cheltuieli fiscale nedeductibile capitalizate asupra costului de achizitie, cu scopul diminuarii reducerilor de importuri. - contribuabilii care achizitioneaza echipamente tehnologice (masini, utilaje, instalatii de munca) si mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor, beneficiaza de o deducere, din profitul impozabil aferent exercitiului financiar, a unei cote de 10% din pretul de achizitie al acestuia. Deducerea se calculeaza n luna n care s-a nregistrat achizitia, numai din punct de vedere fiscal, prin nscrierea la cheltuieli deductibile n declaratia de impunere a sumelor respective. n ca zul unei eventuale pierderi, aceasta se recupereaza pe o perioada de cinci ani; Contribuabilii care au ncasat printr-un cont bancar din Romnia venituri n valuta din exportul bunurilor realizate din activitate proprie, direct sau prin contract de comision, precum si din prestari de servicii platesc o cota de impozit de 6% pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri n volumul total al veniturilor. Reducerea se calculeaza lunar, iar sumele aferente acesteia se repartizeaza ca surse proprii de finantare.In vederea aplicarii acestei facilitati se va ntocmi o situatie privind veniturile ncasate din export. n veniturile totale nregistrate, care se vor lua n calcul la determinarea ponderii veniturilor la export, nu se includ cele nregistrate n conturile 711 ,,Venituri din productia stocata, 721 ,,Venituri din productia de imobilizari necorporale si 722 ,,Venituri din productia de imobilizari corporale, acestea nefiind venituri efective. Lunar se va face ponderea ve niturilor ncasate din export n volumul 21

total al veniturilor nregistrate conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991. Cota de 6% se aplica asupra profitului impozabil aferent acestei ponderi, calculat si evidentiat lunar, cumula t de la nceputul anului fiscal. Suma aferenta diferentei de impozit rezultate din cota de 25% si 6% se evidentiaza separat, extracontabil, iar la sfrsitul anului aceasta se regularizeaza si se repartizeaza ca sursa proprie de finantare. Nu intra sub incidenta acestor precizari din Legea nr. 414/2002 operatiunile de comert international care nu se finalizeaza prin ncasarea de valuta n conturile bancare din Romnia.

VIII. Calculul impozitului pe profit Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote procentuale asupra profitului impozabil: Impozit pe profit = Profit impozabil x Cota de impozitare Daca din rezultatul brut al exercitiului (rezultatul nainte de impozitare) se scade impozitul pe profit, se obtine rezultatul net al exercitiului (profit sau pierdere). Acest rezultat net al exercitiului se regaseste n soldul final al contului 121 Profit si pierdere , este nscris n pasivul bilantului contabil si explicat n contul de profit si pierdere. Deciziile privind modalitatile de repartizare (n cazul unui profit) sau acoperire (n cazul pierderilor) a rezultatului net al exercitiului sunt luate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, dupa caz. Profitul impozabil se calculeaza si se evidentiaza lunar, cumulat de la nceputul anului fiscal. Limitele cheltuielilor deductibile se calculeaza lunar extracontabil, astfel nct la finele anului fiscal sa se ncadreze n prevederile dispozitiilor legale n vigoare. IX. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCITIULUI I A REZULTATULUI REPORTAT Pentru evidenierea n contabilitate a elementelor referitoare la rezultatul reportat i rezultatul exerciiului sunt utilizate conturile existente n Planul general de conturi la grupa 10 Capital i rezerve i grupa 12 Rezultatul exerciiului.Din grupa 10 este utilizat contul 107 Rezultatul reportat. Contul 117 Rezultatul reportat ine evidena rezultatului sau prii din rezultatul exerciiului a cror repartizare a fost amnat de adunarea general a acionarilor sau asociailor. Contul este bifuncional i nregistreaz n debit pierderile contabile realizate n exerciiul precedent, profitul net realizat n exerciiile precedente, repartizat pentru rezerve, participarea salariailor la profit, vrsminte din profitul net al regiilor autonome, dividende cuvenite acionarilor i asociailor, rezultatul nefevorabil provenit din corectarea erorilor contabile, iar n credit pierderile contabile ale exerciiilor precedente acoperite din profitul exerciiului curent, pierderile contabile ale exerciiilor 22

precedente acoperite din rezerve, pierderile realizate n exerciiile precedente care reduc capitalul social, profitul net realizat n exerciiul precedent i nerepartizat, rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile. Soldul contului poate fi debitor i reprezint pierderea neacoperit sau creditor i reflect profitul nerepartizat. Din grupa 12 sunt utilizate conturile 121 Profit i pierdere i 129 Repartizarea profitului. Contul 121 Profit i pierdere reflect profitul sau pierderea realizat n cursul exerciiului. Este un cont bifuncional care nregistreaz n credit la sfritul perioadei(luna), soldul creditor al conturilor de venituri ,ct i pierderea contabil reportat, iar n debit la sfritul perioadei soldul debitor al conturilor de cheltuieli, profitul net realizat n exerciiul precedent i nerepartizat, profitul net realizat n exercitiul precedent care a fost repartizat pe destinaii. Soldul creditor al contului reflect profitul realizat,dac veniturile depesc cheltuielile, iar soldul debitor, pierderea realizat, dac cheltuielile depesc veniturile. Contul 129 Repartizarea profitului evideniaz repartizarea profitului realizat n anul curent . Contabilitatea analitic a acestui cont se ine pe destinaiile profitului, stabilite potrivit legii. Contul 129 Repartizarea profitului este un cont de activ care nregistreaz n debit rezervele constituite din profitul realizat n anul curent, acoperirea pierderilor contabile realizate n exerciiile precedente din profitul realizat n exerciiul curent, sumele repartizate pentru participarea salariailor la profit, dividende, profitul net al regiilor autonome, surse proprii de finanare, iar n credit profitul net realizat n exerciiul precedent, care a fost repartizat pe destinaiile legale. Soldul contului reprezint profitul repartizat aferent anului n curs. Operaiile specifice contabilitii rezultatului se pot grupa n dou categorii i anume: nregistrri efectuate pe baza bilantului contabil i nregistrri care se fac dup aprobarea bilantului, n exerciiul financiar urmtor. n prima categorie de nregistrri se pot include urmtoarele categorii : - nregistrarea sumelor repartizate la rezerve legale : 129 = Repartizarea profitului 1061 Rezerve legale

- nregistrarea sumelor repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din exerciiile precedente: 129 = Repartizarea profitului 117 Rezultatul reportat

- sumele repartizate pentru participarea salariailor la profit: 129 = Repartizarea profitului 112 Fond de participare al salariailor 23

la profit - sumele repartizate la dividende : 129 = Repartizarea profitului 457 Dividende de plat

- sumele repartizate ca surse proprii de finanare : 129 = 118 Repartizarea profitului Fonduri proprii Din categoria nregistrrilor care se efectueaz dup data bilanului fac parte urmtoarele : - sumele repartizate la surse proprii de finanare reprezentnd profitul rezultat din vnzri de active fixe i din faciliti fiscale la impozitul pe profit: 117 = 1068 Rezultatul reportat Alte rezerve - sumele repartizate pentru participarea salariailor la profit 112 = Fond de participare al salariailor la profit 424 Participarea salariailor la la profit

- sumele repartizate la dividende la sfritul exerciiului financiar : 129 = Repartizarea profitului 457 Dividende de plat

- dup aprobarea bilanului contabil i deschiderea exerciiului urmtor : 121 = Profit i pierdere 129 Repartizarea profitului.

24

SITUATIA FINANCIARA REALA A SC EXPUR SA IN ANII 2005-2007

25

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Formularul 20- pagina 1 Denumirea indicatorului A 1. Cifra de afaceri neta Productia vanduta Venituri din vanzarea marfurilor 2.Variatia stocurilor de produse finite -- sold C si a productiei in curs de executie -- sold D 3.Alte venituri de exploatare VENITURI DIN EXPLOATARE 5.a)Cheltuieli cu materiile prime si mat consumabile Alte cheltuieli materiale b)Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) c)Cheltuieli privind marfurile 6.Cheltuieli cu personalul din care : a)Salarii si indemnizatii b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 7.a)Ajustari de valoare privind activele fixe(cheltuieli) b)Ajustari de valoare privind activele circulante b)1.Cheltuieli b)2.Venituri 8.Alte cheltuieli de exploatare CHELTUIELI DIN EXPLOATARE PIERDEREA DIN EXPLOATARE 9.Venituri din dobanzi Alte venituri financiare VENITURI FINANCIARE 10.Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare CHELTUIELI FINANCIARE PROFITUL FINANCIAR PIERDEREA FINANCIARA Nr rd. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Realizari in perioada de raportare 31.12.2005 31.12.2006 .1. .2. 241484348 223308386 209234667 215102619 32249681 8205767 351271052 383465693 353672957 393609249 414746 691125 1188327451 1224382839 172708354 168748720 427362 747622 9145786 11461973 30588961 8224067 11197883 13166964 8545533 10165712 2652350 3001252 4956968 5504730 665806 1522359 1750243 471177 2416049 318818 12820003 14038694 257875298 237372088 1682322 8189174 14336 17081 2347707 31758583 2362043 31775664 8263558 11175032 14578674 2506794 22842232 13681826 0 18093838 20480189 0

26

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Formularul 20- pagina 1 Nr DENUMIREA INDICATORULUI rd 1.Cifra de afaceri neta 1 2.Variatia stocurilor de produse finite --- sold C 2 si a productiei in curs de executie 3 3.Alte venituri din expoatare 4 VENITURI DIN EXPLOATARE 5 4.a)Cheltuieli cu materiile prime si consumabile 6 Alte cheltuieli materiale 7 b)Alte cheltuieli externe 8 c)Cheltuieli privind marfurile 9 5.Cheltuieli cu personalul 10 6.a)Ajustari de valoare privind activele fixe(cheltuieli) 11 b)Ajustari de valoare privind activele circulante 12 b1) cheltuieli 13 b2)venituri 14 7.Alte cheltuieli de exploatare 15 CHELTUIELI DE EXPLOATARE 16 PROFITUL DIN EXPLOATARE 17 8.Venituri din dobanzi 18 Alte venituri financiare 19 VENITURI FINANCIARE 20 9.Cheltuieli privind dobanzile 21 Alte cheltuilei financiare 22 CHELTUIELI FINANCIARE 23 PROFITUL FINANCIAR 24 PROFITUL CURENT 25 VENITURI TOTALE 26 CHELTUIELI TOTALE 27 PROFITUL BRUT 28

30.06.2007 123074692 7142722 11854278 1834396 143906088 81541143 304845 5974467 6109666 7583980 3077247 -155685 243321 399006 7884374 112962364 30943724 15531 17136465 17151996 6435196 1324959 7760155 9391841 40335565 161058084 120722519 40335565

27

Observatii personale SC EXPUR SA a avut urmatoarea situatie financiara : 31.12.2005 : pierdere =2110061 lei 31.12.2006 profit : 8751742 lei 30.06.2007 profit : 40335565 lei Au fost repartizate urmatoarele sume : 2005 Contul 117 : sold C : 136994 lei 2006 contul 117 sold D : 22475083 lei 2007 contul 117 sold D : 14203369 lei

28

Bibliografie : 1) Luminita Ionescu : Contabilitatea aprofundata a societatilor comerciale 2) Aurelian-Virgil Baluta : Contabilitate si gestiune fiscala 3) Florin Coman : Contabilitatea financiara a societatilor comerciale 4) Prof.univ.dr.Mihai RISTEA, Lect.univ.dr.Corina-Graziella DUMITRU: Contabilitate financiara 5) Prof.univ.dr.Vasile ROBU; Lect.univ.dr.Ion ANGHEL; Lect.univ.drd.Claudia SERBAN; Lect.univ.drd.Daniela TUTUI : Evaluarea intreprinderii 6) Conf.univ.dr.Petre BREZEANU : Gestiunea financiara a intreprinderii 7) Conf.univ.dr. Doina Maria ROBU : Controlul de gestiune pe baza de bilant

29