Sunteți pe pagina 1din 96

CUPRINS 1OBIECTIDOMENIUDEAPLICARE 1.1.Obiect..................................................................................................................................5 1.2.Domeniudeaplicare................................................................................................6 2SISTEMEDECANALIZAREAAPELORMETEORICE 2.1.Funciuni...................................................................................................................... 2.3.Alctuire...................................................................................................................... 2.5.Elementecomponente................................................................................................. 3.PROIECTAREASISTEMELORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE 3.1.Principiigeneraledeproiectarepentruinstalaiidecanalizareaapelormeteorice......10 3.2.Cerinedecalitate...............................................................................12 4.PREVEDERIGENERALEPENTRUELABORAREADOCUMENTAIILORTEHNICOECONOMICE pentruinstalaiidecanalizareaapelormeteorice 4.1.Cerintegenerale..........................................15 4.2Coninutulcadrualdocumentaiilortehnicoeconomice.........................................

.15 4.3.Expertizatehnic......................................................................................................15 4.4Proiectultehnicalinstalaiilordecanalizareaapelormeteorice.......................................16 4.5.Detaliiidevizedeexecuie.....................................................................................19 4.6.Verificareadocumentaieitehnice............................................................................19 5.CALCULULINSTALAIILORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE 6.EXEMPLEDECALCUL 6.1.Analizageneralacldiriicusuprafeeleaferentenscopulstabilirii soluieidecanalizareaapelormeteorice...........................................................................38 6.2.Exemplu1.Blocsiparcareaferenta........................................................................ 6.2.1.Sistemdecolectaresievacuaregravitaionalapemeteoricedepeteras circulabil.......................... 39 39 5.1.Elementegeneraledecalcul......................................................................................20 5.2.Dimensionareahidraulicaelementelorcomponente.....................................................25 5.3.Dimensionareahidraulicaelementelorcomponentensistemdepresionar..................32 6 7 8 2.2.Structur.......................................................................................................................... 6 2.4.Criteriideclasificare..............................................................................................7

6.2.2.Sistemdecolectaresievacuaregravitaionalapemeteoricedepeteras necirculabil........................................................................

40

6.2.3.Sistemdecolectaresievacuaregravitaionalapemeteoricedepeoteras vegetal....................................................................... 40 6.2.4.Platformexterioar....................................................................... 0 4 6.2.5 Canalizare ape meteorice de pe o teras necirculat cu ajutorul enourilor, receptoareloramplasatenjgheaburiireeadecanalizareinterioar...........................42 6.2.6.Canalizareapemeteoricedepeoterasnecirculatcuajutorulenourilor,a receptoarelorgravitaionaleamplasatenjgheaburi,racordatelaoconductcolectoare orizontalireeadecanalizareinterioar..43 6.2.7.Canalizareapemeteoricedepeoterasnecirculatcuajutorulenourilor, receptoarelordepresionareamplasatenjgheaburi,racordatelaoconductcolectoare orizontalireeadecanalizareinterioar(Sistemdepresionar)..44 7.EXECUIAIEXPLOATAREAINSTALAIILORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE NCLDIRI.CERINEIMPUSEPRINPROIECTULDEEXECUIE 7.1.Prevederigenerale................................................................................................. Condiiidemontajalereceptoarelordeapemeteorice........................................... 50 52 53 54 7.2.Verificareaelementelorcomponentealeinstalaieidecanalizareaapelormeteorice51 7.3 7.4Montareaconductelor/sistemelordecanalizareaapelormeteorice..................... 7.5Condiiidemontajpentrujgheaburiiburlane

7.6Verificrisiprobealeinstalaiilordecanalizareaapelormeteorice.. 56 7.7Recepiainstalaiilordecanalizareapemeteorice...................................................... 58 Anexe AnexaI.1Actelegislative,reglementritehnice,standarde........................................................59 AnexaI.2.1Termenispecifici....................................................................................................... 64 AnexaI.2.2Simboluriutilizate..................................................................................................... 65 AnexaIIDetaliifuncionalconstructivepentruelementealesistemelordecanalizare aapelormeteorice....................................................................................................... 66 AnexaVI.1Exempludecalcul.Planuri.Scheme......................................................................... 83 AnexaVII.1Detaliiracordareitrecerireceptoripluvialiprinterasevegetale.. 86 AnexaVII.2Detaliifixarereceptorideterasa............................................................................. 90 AnexaVII.3Detaliimontajpeacoperimasivsaustructurdeacoperiizolat......................... 91 AnexaVII.4Receptorideteras.Detaliimontaj......................................................................... 94 AnexaVII.5Detaliimontajcoloanepentruapemeteorice......................................................... 95 AnexaVII6Burlanesijgheaburicuaccesorii.............................................................96 AnexaVII.7Canalizareaapelormeteoricelaconstruciiindustriale........................................... 97

Indicativ:

Ghidpentruproiectareaiexecutareainstalaiilor Revizuire decanalizareaapelormeteorice Reglementaretehnic ncldiricivile,socialculturaleiindustriale P961996

1.OBIECT.DOMENIUDEAPLICARE 1.1Obiect PrezentulghidreprezintrevizuireareglementriitehniceP961996Ghidpentruproiectarea iexecutareainstalaiilordecanalizareaapelormeteoricencldiricivile,rezideniale,socialculturale iindustriale,cuconsiderareaprevederilorspecificedin: Normativpentruproiectareaiexecutareainstalaiilorsanitare,indicativI92012 (care reprezint revizuirea reglementrilor tehnice I 91994 i Normativ pentru exploatarea instalaiilorsanitare,indicativI9/11996); SREN12056Reeledeevacuaregravitaionaldininteriorulcldirilor; Prezentul ghid are ca obiect proiectarea i executarea instalaiilor de canalizare a apelor meteoricencldiricivile,socialculturaleiindustrialeiseadreseaz: proiectanilor de specialitate, elaboratori ai proiectelor de instalaii tehnicosanitare n cldiri; specialitilor care execut i exploateaz instalaii de canalizare a apelor meteorice n cldiricivile,socialculturaleiindustriale. Prevederiledinprezentulghidspecificcerinelepentruproiectareaiexecutarea: instalaiilordecanalizareaapelormeteoricedinincintaperimetruluiconstruitalcldirilor (depeacoperiuri,balcoane,terase,curiinterioareneprotejate); lucrrilor de amenajri exterioare pentru canalizarea apelor provenite din precipitaii meteorice colectate de pe suprafeele adiacente cldirilor (parcri, alei, platforme betonate); sistemelordetratareaapelormeteoricenvedereaeliminriieventualelorimpuriti; sistemelordevalorificareaapelormeteorice. staiilordepompareaapelorpluvialeaferentecldiriloriincinteloramenajate; construciilorpentrudescrcarenmediireceptoare. nconinutulghiduluisuntinclusecndestecazul,ncorelarecuproblemeledeinstalaiide canalizareaapelormeteorice,specificeunuicapitoliprevederipreluatedinreglementriconexe indicatenAnexaI. Acesteprevederitrebuiessteanateniacelorlalispecialiti(arhiteci,inginericonstructori iinginerideinstalaiidealtspecialitate)cucarecolaboreazspecialitiidindomeniulinstalaiilor tehnicosanitare.

Nu fac obiectul prezentului ghid instalaiile de canalizare aferente construciilor de importanexcepional(A). TermenispecificiilistasimbolurilorutilizatesuntinclusenanexaI.1ianexaI.2. 1.2Domeniudeaplicare Ghidul se aplic att pentru construcii noi ct i pentru construciile la care se refac, se reabiliteazsausemodernizeazinstalaiileexistente. Pentruconstruciileprovizorii,ghidularecaracterderecomandare. Instalaiile de canalizare a apelor meteorice, denumite n continuare i ape de precipitaii sau ape pluviale, de pe cldirile i din incintele aferente acestora prezint particulariti de alctuire, execuie i exploatare n raport cu destinaia i clasa de importan a acestora i se prevdlaurmtoarelecategoriidecldiri: Cldiricivile: cldiridelocuit:individuale,blocurideapartamente,cmine,hoteluri,pensiuni,etc.; cldirisocialeculturale:spitale,casedecultur,slidesport,teatre,muzee,biblioteci, cinematografe,cldiripentrunvmnt; cldiridecult:catedrale,biserici,mnstiri; cldiriadministrative:sediileinstituiilor,sediilecompaniilor,birouri,tribunale,bnci; cldiripentrucomer:magazine,etc.; cldiripentrutransporturi:gri,autogri,aerogri,depouri; cldiricudestinaiispeciale:militare,funerareetc. Cldiriindustriale: haleindustriale,atelieredeproducie,ntreinere,centraleenergetice,depozite. Cldiriagricole: hambare,mori,grajduri,abatoare,crame.

2.SISTEMEDECANALIZAREAAPELORMETEORICE.
2.1. Funciuni. Sistemele de canalizare a apelor meteorice colecteaz i evacueaz apele provenite din precipitaiiatmosfericedepesuprafaaacoperiuluiiaplatformeloramenajate,aferentesau adiacentecldirii. 2.2. Structura. Sistemeledecanalizareaapelormeteoricesecompundininstalaiiinterioare(Ii)iexterioare (Ie)cldirii: Instalaiileinterioare: colecteaz i evacueaz apele meteorice de pe acoperiul cldirii i de pe suprafeele neprotejateintegrateacesteia(terase,balcoane,curiinterioare);

includ toate elementele i echipamentele de instalaii pn la primul cmin de pe reeaua exterioardecolectare. Instalaiileexterioare: colecteazievacueazapeleprovenitedinprecipitaiidepeplatformeleamenajateexterioare cldirii(alei,parcaje,spaiiverzi); preepureaz,valorificsaundeprteazapeledeprecipitaiicolectate,nreceptoriartificialisau naturali. 2.3.Alctuire. Sistemele de canalizare a apelor meteorice cuprind (dup caz) urmtoarele elemente funcionale: receptori; receptoridesiguran/preaplin; coloane,conducteielementedeevacuare(burlane,garguie); rigole,anuri,casiuri; cmine/bazinedecolectare; racorduriicanaledetransport; separatoaredeimpuriti; staiidepompare; construciidedescrcarenmediireceptoare. 2.4. Criterii de clasificare. Sistemeledecanalizareaapelormeteoriceseclasificdupurmtoarelecriterii: Funciuneasuprafeelorreceptoare(AnexaII.,punctul1.): Acoperiuri(AnexaII.,punctul1.1.); Suprafeeamenajateaferentecldirilor(AnexaII.,punctul1.2.). Mediulreceptor(AnexaII.,punctul2.): Reeadecanalizareurban; Emisari; Soluliapelesubterane; Bazinederetenie; Bazinedestocarenvedereareutilizrii. Tipulacoperiuluiinaturanvelitorii(AnexaII.,punctul1.1.): Acoperiteras:circulabil;necirculabil;vegetal; Acoperiarpant:nvelitoareplannunasaumaimulteape,cusaufrstratvegetal; Acopericupol:semisferic;semicilindric;altepnze; Moduldecolectareievacuareaapei(AnexaII.,punctul3.): lapresiuneatmosfericliber; depresionar; Moduldedescrcarenmediulreceptor(AnexaII.,punctul3.).: gravitaional; prinpompare; vacuumat; Moduldevalorificareaapelormeteorice(AnexaII.,punctul4.): pentrusplareavaselordeclosetipisoarelor; pentrusplarearufelor; igienizareaspaiilorinterioareiplatformelorexterioare;

stropitulspaiilorverzi; irigareaculturilor; proteciempotrivaincendiilor. 2.5. Elemente componente. Receptori(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.1.,2.4.2.,2.4.4.): Asigur preluarea apelor provenite din precipitaii sau topirea zpezii de pe suprafeele deservite. nfunciedetipulacoperiului/suprafeeidecolectaresedeosebesc: receptoripentruterasecirculabile,necirculabile,vegetale; canaledecolectareaapelordedrenajpentruterasevegetale; jgheaburi i canale deschise (enouri) pentru acoperiuri tip arpant i acoperiuri cu forme speciale; receptoripentrujgheaburiicanaledeschise; sifoanedepardosealpentrubalcoane/teraseneprotejate; rigole deschise i guri de scurgere pentru acoperiuri carosabile, alei, trotuare, platforme exterioare,parcaje; nfunciedemoduldeevacuareaapeisedeosebesc: receptorigravitaionali(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.1.,2.4.2.); receptoridepresionari(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.4.):; Serealizeazdinfont,oelinoxidabil,materialeplastice. Toate categoriile de receptori se produc ntro gam larg de tipodimensiuni, adaptate funciuniiispecificesistemului. Varianteleconstructivenoiincludiunelementnclzitorelectric,pentruprevenireangheului. Receptoridesiguran/preaplin(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.4.). Servescladrenareastratuluideapexcedentarconsideratnproiect. Suntrealizatepentrusoluiidecolectare/evacuaregravitaionalsaudepresionar. Coloane, conducte i elemente de evacuare: preiau apele colectate de receptori i le evacueaznexteriorulcldirii. nraportcurolulfuncional,sedeosebesc: Coloanedescurgere: - evacueaz pe vertical debitele colectate de unul sau mai muli receptori de teras/acoperi; - seexecutdindiferitematerialemetalice/nemetalice,compatibilecuapadeploaie,i seechipeazcupiesespecialeadaptatesistemului; - potfimontateninteriorul/exteriorulcldirii,aparent/mascat; Burlane: - preiauidescarcdebitelecolectatedejgheaburi; - serealizeazdintablsaumaterialeplasticecuseciunecircular/ptrat; - semonteazaparentsaumascatpesuprafeeleexterioarealecldirilor; - sedescarcliberlanivelultrotuaruluisausuntpreluatenconductengropateracordate lacanalizareadinincint; Garguie/arunctoare:

descarcliberapelecolectatedepeterase/balcoanelalimitaaticului/parapetului; potfiprevzutecuelementepentrudirijareacurgeriitorsurisaulanuricareconduc apanjardinieresaucuvedecolectare;

Conducte: - transportpeorizontal,laparteasuperioar,pnlacoloane,debitelepreluatedela receptoriilaparteainferioardebitelepreluatedincoloane/burlaneidelasifoanele depardoseal; - seprevdcusifoanecugardhidraulicicudispozitivecontrarefulrii; Rigole/canaledeschise(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.7.): colecteazapeledepeplatforme/suprafeeexterioare,amenajate prin sistematizare vertical (alei,trotuare,parcaje,terenuridesport); serealizeazprinprofilareaterenului/mbrcminteisaucuelementeprefabricateexecutatedin diferitemateriale; Cmine/bazinedecolectare(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.9,Fig.2.4.12.): colecteaz sau tranziteaz debitele provenite din instalaiile interioare/exterioare de canalizarepluvial; constructivsuntrealizatedinelementeprefabricatedinbeton,materialeplasticesaucompozite sausuntturnatemonolit; Racorduri i canale de transport: se execut din tuburi de beton, materiale plastice sau compoziteirealizeazlegturantre: instalaiainterioardecanalizarepluvialiprimulcminexterior; cminelereeleiexterioaredecanalizare; reeauaexterioarimediulreceptor; Separatoaredeimpuriti(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.8.): asigurpreepurareaapelorprovenitedinprecipitaiiatmosferice,colectatedepesuprafee exterioarepoluatecuhidrocarburisaumaterialesedimentabile; serealizeazndiferitesoluiifuncionaleiconstructive: - prinsepararegravitaional; - prinflotaie; - princoalescen; - prinfiltrare; Staiidepompare(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.11.): se utilizeaz pentru evacuarea apelor pluviale n receptori situai la cote superioare punctuluidecolectare; se amenajeaz n construcii turnate monolit ori prefabricate din beton, metal, materiale plasticesaucompozite; seechipeazcupompesubmersibilesaunconstrucieuscat; Construciidedescrcarenmediireceptoare(AnexaII.,punctul4.,Fig.2.4.13.): servescpentrudescrcareaapelordinsistemeledecanalizarepluvialnmediilereceptoare; nraportcunaturaacestorapotfi: - cminederacordpentrureelepublicedecanalizare; - guridevrsarepentruemisarinaturalidesuprafa;

puuriabsorbante/filtrante,bazinedeinfiltrare/drenarepentrudescrcaresubteran nsol.

2.6. Soluii pentru canalizarea apelor meteorice. Structura sistemelor de canalizare se alctuiete n raport cu destinaia cldirii, tipul, forma i dimensiunile acoperiurilor, funciunile spaiilor, caracteristicile structurii de construcie, cotele suprafeelor colectoare i receptoare (nlimea cldirilor), particularitile terenului de fundare, exigeneleconstrucieiicelealebeneficiarilor,relaiacucirculaiilepublice,duratadeviaconsiderat pentru cldire, ncrcrile din precipitaii considerate i respectiv soluiile prevzute de arhiteci i ingineriidestructurpentruevacuareaapelorexcedentaredebitelordecalculconsiderate. InAnexaII,punctul4.suntprezentatesoluiileuzualepentruconfigurareastructuriisistemelor decanalizareaapelormeteorice(controlatsauliber,depeacoperiurisausuprafeeamenajate aferente i/sau adiacente cldirilor, cu scurgere gravitaional sau depresionar, cu descrcare gravitaionalsauforat). 2.7. Alte detalii funcionalconstructive pentru alctuirea sistemele de canalizare a apelor meteoriceielementecomponentealeacestorasuntprezentatenAnexaII.

3.PROIECTAREASISTEMELORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE
3.1Principiigeneraledeproiectarepentruinstalaiidecanalizareaapelormeteorice. Evacuarea apelor meteorice din cldiri se poate face prin conducte interioare sau burlane exterioare,nfunciedestructuranvelitorii; Colectareaievacuareaapelormeteoricedepeacoperiuritiparpantsefacederegulaprin jgheaburiiburlane; Burlaneleexterioaresepotscurgeliber,larigole,sausepotracordalacanalizareaexterioar. Burlaneleracordatelacanalsevorterminapeultimii90cm,fadetrotuar,cutuburidinfont descurgere,pecaresevaprevedeaicteopiesdecurire; Lacldirilecuterassevautilizasoluiadeevacuareaapelormeteoriceprininterior; Alctuirea instalaiilor interioare de canalizare se va face astfel nct acestea s prezinte sigurannfuncionareisnucreezedisconfortsauprejudiciinexploatareacldirilor; Colectareaapelordepeterasesefaceprinintermediulreceptoarelorstandardizate,frgard hidraulic; Instalaia de canalizare pluvial se realizeaz cu reea proprie, separat de reeaua de canalizareaapeloruzate,pnlaprimulcminalreeleiexterioaredecanalizare; La alegerea traseelor conductelor interioare de canalizare meteorica se va tine seama de prevederiledinnormativelenvigoare. Sevaevitatrecereacoloanelordecanalizareaapelormeteoriceprincameredelocuit,ncperi cu finisaje deosebite, spaii de depozitare de produse alimentare sau farmaceutice, spaii cu exigenedezgomotridicate; Nu se admite trecerea conductelor de canalizare prin ncperi n care prezena apei prezint pericol de incendiu sau explozie, prin ncperile posturilor de transformare, prin canalele de
10

fumsaudeventilaie,pringolurileascensoarelor,princminecuconductesauaccesoriipentru alimentareacuap; Sevaevitatrecereaconductelordecanalizarepluvialaprinspatiinenclziteintimpuliernii.n cazulncareacestlucrunuesteposibilsevoralegematerialeadecvateisevorluamsuride proteciempotrivangheuluiideteriorrii. Sevorluamasurideizolarefonicaaconductelordecanalizaremeteoricaacoloundecondiiile deexploatareimpunlimitareaniveluluidezgomot. Conductele reelei de canalizare aapelor meteorice vor trebui sa reziste la presiunea ce se poate dezvoltaninstalaie,corespunztoaresistemuluideevacuareinlimiicldirii; Pe toate coloanele de scurgere a apelor meteorice avnd nlimea pn la 45 m se vor prevedeapiesedecurirelaprimulilaultimulnivel; Lacoloanelemainaltede45mserecomandaprevedereaunordevierialecoloanelorlaintervalde58 nivele.Inacestcazsevormontasuplimentarpiesedecurirenaintesidupdeviere; Pentruasigurarearezisteneinexploatareserecomandutilizareacomponentelordinfontla bazacoloanelordeevacuareaapelordelacldirilecunlimemediesaumare. Colectarea apelor meteorice de pe terase se face prin receptoare standardizate sau de alte tipurifrgardahidraulica; Evacuarea apelor meteorice din curi interioare se face prin reele separate de reeaua menajera; Seadmiteevacuareaapelormeteoricedepebalcoanesicuriinterioarecusuprafaapnla 10m2inreeauainterioaradecanalizareaapeloruzate,cucondiiaprevederiipeconductade legturaaunuisifondelinie; Incazulteraselorcirculabilesiacurilorinterioareracordatelacanalizriexterioareinsistem unitar,esteobligatorieprevedereasifoanelordelinie; La cldirile fr subsol, util sau tehnic, montarea instalaiilor se va face in canale tehnice vizitabile. Se admit canale necirculabile pentru legturile la coloane cu lungime inferioar la 4m. Acestea vor comunica pe ntreaga seciune cu subsolul sau cu canalul tehnic vizitabil, avndpantespreacesta. Latraversarearosturilordintrepereiisubsolurilorsauaelementelordeconstrucieverticale ngropate i a fundaiilor cldirilor se vor lua msuri de protecie mpotriva deteriorrii conductelorlatasridifereniate; In zonele de traversare a elementelor de construcie nu se admit mbinri ale conductelor purttoare; Laieireainexterioraconductelordecanalizaredincldiri,sevaasiguraacoperireaminimade proteciecontrangheului,de0.8mlageneratoareasuperioara,msuratadelacotaterenului amenajat; Pentruinstalaiiledecanalizareexterioareaapelormeteoricedelaconstruciileamplasatein terenuri dificile de fundare (macroporice i sensibile la umezire) se vor prevedea msuri adecvatedeprotecie. Pentru sigurana n exploatare se recomand pentru o suprafa de acoperi s se prevad minimum dou receptoare de teras (sau dou burlane), funcie de tipul acoperiului chiar dacdincalculrezultnumaiunul. Ladimensionareastructuriideprindereasistemelordescurgerecujgheaburiiburlanesevor avea n vedere indicaiile productorului care precizeaz distanele admisibile ntre reazeme

11

funciedemodalitateadeprindereincrcri.Noteledecalculitabeleledencrcrisevor precizancaietuldesarcinipentruexecuie. Pentru evitarea nfundrii coloanelor de colectare sau a burlanelor se vor prevedea filtre (Anexa2.,Fig.II.4.8.). nproiecteledearhitecturiderezistensevorprevedeaspaiilibereigolurinplaneei perei, pentru montarea ulterioar a conductelor, nct s fie eliminat necesitatea unor spargerialeelementelorconstruite; Latrecereaprinelementeledeconstruciecareseparcompartimentedeincendiudiferitese vorprevedeapiesespecialedeprotecielafoc. Sevorluamsuridecontroladilatrilornraportcumaterialulutilizat. Sistemele depresionare nu se vor adopta pentru: cldirile cu acoperiuri din elemente discontinui deservite de o reea de colectare cu canale interioare; acoperiuri accesibile sau acoperite cu sistem de etanare pe baz de bitum; parcurile de vehicule; acoperi cu dale pozatedirectpestesistemuldeetanare.

3.2.Cerinedecalitate. Proiectareaiexecutareainstalaiilordecanalizareaapelormeteoricedincldiriiansambluri decldirisefaceastfelnctacesteascorespundcalitativcelpuinnivelurilorminimede performan,referitoarelacerineleesenialedefinitedeLegeanr.10/1995privindcalitatean construcii,cumodificrileulterioare: A.rezistenmecanicistabilitate; B.securitatelaincendiu; C.igien,sntateimediu; D.sigurananexploatare; E.proteciampotrivazgomotului; F.economiadeenergieiizolareatermic. Nivelurileminimedeperformanreferitoarelaacestecerineesenialesuntreprezentate deprevederileobligatoriidinNormativulI92010,SREN12056,GT06304ireglementrile tehnicenvigoare. ntabelul3.1suntdefinitecriteriilespecificecerineloreseniale,prezentatemaisuspentru instalaiiledecanalizarepluvial. Alegereasoluiilorsefacedupcriteriitehniceieconomice,inndseamadenecesitile specificeideposibilitilederealizare. nanalizeleprivindeconomicitateauneisoluii,inclusivoportunitateauneimodernizrisau transformri,seiaunconsideraretoateaspectelelegatedecostulinvestiieiialexploatrii. Valorileprescrisealeindicatorilordeperforman,moduldeverificareimsurile necesarepentruasigurareaacestora,vorfiprevzuteprinproiectarenconformitatecu reglementrilespecificenvigoare.

12

Tabelul3.1.CriteriideperformanalecerinelordecalitateconformLegii10/1995iGT06304
CERINTE CRITERIUL Rezistenalapresiunealichidelor rezistenamecanicaelementelorcomponentelapresiunilecare potapareninteriorulinstalaieintimpulexploatrii; Rezistenalatemperatur rezistena mecanic a elementelor componente la variaiile de temperaturcesepotproducenexploatare; asigurarea deplasrii conductelor la dilatare i protejarea trecerii lorprinpereiiplanee; Rezistenalaeforturinexploatare rezistena mecanic a elementelor accesibile ale instalaiilor la eforturile mecanice ce se pot produce n exploatare sau accidental; Proteciaantiseismic protecia antiseismic a elementelor componente prin amplasareailuareamsurilorcorespunztoaredestabilitate;

A. REZISTEN
MECANICI STABILITATE

B. SECURITATEALA INCENDIU

Comportarealafoc combustibilitateairezistenalafocaelementelorconstitutives fie corespunztoare cu cea a elementelor de construcie strpunsesaupecaresemonteaz Prentmpinareapropagriiincendiilor prevederea msurilor de izolare corespunztoare pentru prevenireapropagriifoculuintreniveluri.Pentrucldirinaltei foartenalte,etanrilelatrecerileprinpereiiplaneeantifon se vor realiza cu respectarea cerinelor specifice stabilite de NormativulP118;

C. IGIENA,SNTATEI MEDIU

Proteciamediului;nepoluareaapeloriasolului evitarea polurii mediului, respectiv a polurii emisarilor (ape de suprafa sau subterane) i a contaminrii solului cu apele provenite din canalizarea cldirilor i a suprafeelor adiacente (platforme, parcaje) prin asigurarea limitelor de ncrcare cu poluaniimpuseprinreglementrispecifice; Integrareainstalaieinconstrucie integrarea elementelor de instalaii n cldirea servit prin respectarea distanelor de montaj fa de elementele de construcieidupcaz,mascareaacestora; Aspectulesteticalinstalaiei aspectul estetic al instalaiei n ansamblul i suprafeelor vizibile aleelementelorcomponente; montarea mascat sau aparent a elementelor de instalaii n funciededestinaiancperii; Graduldeasigurareaconsumatorului asigurarea utilizatorului mpotriva ntreruperilor accidentale n funcionareainstalaieiprinprevederearezervelornecesare; Funcionareanormalareelelordecolectareievacuare asigurarea unor condiii care s permit funcionarea 13

D. SIGURANAN EXPLOATARE

corespunztoarearacordurilorireelelordecanalizare; Etanarealaapainstalaiei etaneitatea la ap a elementelor componente ale instalaiei n exploatare; Securitatealacontact limitarea rugozitii suprafeelor, a asperitilor, a muchiilor i a discontinuitilordezagreabilesaupericuloaselaatingerepentru proteciautilizatorilor; Securitatealaintruziune securitatea instalaiilor i a ncperilor aferente (staii de pompare,rezervoare)latentativeledeintruziunealeoamenilor ianimalelor; Urmrireafuncionriiinstalaiilor asigurarea condiiilor de urmrire a funcionrii instalaiei prin cunoatereaparametriloracesteia; Facilitiledentreinereireparaiiaelementelordeinstalaii aplicarea unor soluii care s permit efectuarea n condiii corespunztoare a lucrrilor de ntreinere i reparaii n instalaii; asigurarea spaiilor minime necesare pentru intervenii n exploatare;

E. PROTECIA
MPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protecialazgomot asigurarea condiiilor necesare desfurrii activitii n ncperi prinprotecialazgomotulexterior; Limitareaproduceriisitransmiteriivibraiilor nivelul de transmitere a vibraiilor produse de elementele instalaiei (conducte, pompe) la prile structurii de rezisten, susceptibiledeaintranrezonan(planee,acoperiuriteras, platforme,etc.)

F. ECONOMIADE
ENERGIEIIZOLARE TERMIC

Consumuldeenergienglobatnelementeleinstalaiei asigurarea unor consumuri minime de energie nglobat n elementeleinstalaiei; Consumuldeenergienexploatareainstalaiei utilaje eficiente energetic pentru asigurarea unor consumuri minimedeenergie;

G. DURABILITATEA

Stabilitateicontinuitatenfuncionare asigurarea unei alctuiri corespunztoare pentru meninerea continuitiinfuncionareainstalaiei Rezistenalacoroziune rezistena suprafeelor elementelor de instalaii la coroziunea datoratagenilorchimiciiatmosferici Rezistenalaageniibiologici asigurarearezisteneielementelorcomponentealeinstalaiilorla ageniibiologici(microorganisme,roztoare);

14

H. ECONOMICITATE

Economicitate economicitatea, exprimat de costurile instalaiei considerat n ansamblu celorlalte categorii de exigen care determin calitateainstalaiei

4.PREVEDERIGENERALEPENTRUELABORAREADOCUMENTAIILORTEHNICO ECONOMICEpentruinstalaiidecanalizareaapelormeteorice
4.1. Cerinele generale referitoare la proiectarea i executarea lucrrilor de instalaii de canalizare a apelor meteorice din cldiri sunt cele menionate n normativul I92012. Complementaracestora,seprecizeaz: a Elaborarea documentaiilor tehnicoeconomice se realizeaz pe baza unei teme de proiectare, stabilita n raport cu cerinele exprimate n nota de comand formulat de ctre beneficiaruluiobiectivuluiproiectat. b.Temaestestabilitngeneraldecomunacord,dectrebeneficiar,investitorsiproiectant. Proiectantuluiirevineobligaiadeainterpretaitranspunecerinelebeneficiaruluintrunlimbaj tehnic,coroboratcutoatereglementrilelegislative,urbanisticeitehnicenvigoarenmomentul elaborrii proiectului. Tema poate fi stabilit i unilateral, de ctre beneficiar, investitor sau proiectant, n condiia exprimrii ntrun limbaj tehnic adecvat i respectrii tuturor reglementrilorlegislative,urbanisticeitehnicenvigoare. c. Tema de proiectare este pies component a contractului de proiectare si reprezint documentul tehnic n care se nscriu in mod obligatoriu elementele determinante pentru realizarea proiectului (funciuni, capaciti, soluii i materiale preferate/disponibile, amplasament,alteleasemenea). Sentocmetedifereniatinraportcutipullucrrilordeinvestiii: Pentruobiectivedeinvestiiinoi:temadeproiectare,includeprecizareaclaradatelor tehnicedeproiectarealeinvestiieinoi Pentru lucrri de investiie la cldiri i instalaii existente: tema de proiectare precizeaznaturaiamploareainterveniilornecesarecorespunztorscopuluideclarat. 4.2.Coninutulcadrualdocumentaiilortehnicoeconomiceaferenteinvestiiilorpublice estereglementat,ladataelaborriiGhidului,prinprevederileHotrriiGuvernuluiHG28/2008cu completrileulterioare(Ord.863/2008,din02/07/2008)iseaplicpentrurealizareaobiectivelor deinvestiiinoi,precumialucrrilordeinterveniilaconstruciiexistente. 4.3Expertizatehnicpentruinstalaiidecanalizare aapelormeteorice Reprezint un studiu de specialitate sau o nota justificativ, elaborat n baza unui Raport tehnicntocmitpentrulucrrideintervenielaconstruciiiinstalaiiexistente Raportul de expertiz identific principalele deficiene ale construciei/instalaiilor care impun intervenia i recomand, din punct de vedere tehnic i economic soluiile de reabilitare i/saumodernizareadecvate.

15

Pentru instalaiile de canalizare a apelor meteorice expertiza tehnic identific eventuale deficienedatorate: proiectrii,execuiei,ntreinerii(exploatrii)instalaieicurente; degradrilor care impun dezafectri i refaceri pariale sau totale ale structurii teraselor/acoperiurilor; degradriielementelorcomponentealesistemuluidecanalizarepluvial. nsensulcelordemaisus,Raportuldeexpertiztehnic,secompleteazicu: analizarea documentaiei tehnice iniiale, care a stat la baza execuiei cldirii/instalaiilor,completatcuunreleveualzonelorcudegradrispecifice(igrasie, infiltraii de ap, condens, mucegai etc.), precum i cu un releveu al instalaiilor n scopulevidenieriimodificrilorefectuateasupraacestora; analiza strii actuale a construciei i instalaiilor aferente acesteia, constatat prin vizitareacldirii; evaluareastriiactualeacldiriiiainstalaiilor,princomparaiecusoluiadeproiect (conformcucarteatehnicacldirii). Raportuldeexpertizainstalaiilordecanalizareaapelormeteorice,vacuprinde: unmemoriutehnic; releveealeacoperiului/teraselor,etc.cudegradrileconstatatenurmaobservaiilor directe; seciuniidetaliicumarcareadegradrilorconstatate; fotografiii,opional,altetipuridenregistrrivideo; dateextrasedinncercriledelaborator(buletinedeanaliz,rapoartedencercri). Efectuareaexpertizeitehniceauneicldiriestereglementat,ladataelaborriiGhidului,prin prevederile prevzute de Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare. Raportul de expertiz se va ntocmi de ctre firme i specialiti atestai, conform cerinelor prevzuteprinH.G.nr.925/1995inRegulamentuldeverificareiexpertizaretehnicdecalitatea proiectelor,aexecuieilucrriloriaconstruciilor,cumodificareasicompletareaulterioara. Proiectele care au la baz o expertiz tehnic vor trebui s obin acordul expertului prin semnareaitampilareaproiectuluinaintedeprezentareadocumentaieipentruverificare. 4.4 Proiectul tehnic al instalaiilor de canalizare a apelor meteorice Proiectultehnicpentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricencldiri,parteaunui proiecttehnicgeneralsauproiectdesinestttor,trebuiesfieastfelelaboratnctsfieclar,s asigure informaiile tehnice complete privind viitoarea lucrare i s rspund cerinelor tehnice, economiceitehnologicealebeneficiarului.Deasemeneatrebuiespermitelaborareadetaliilor de execuie n conformitate cu materialele i tehnologia de execuie propus, cu respectarea strictaprevederilorproiectuluitehnic,frsfienecesarsuplimentareacantitilordelucrrii frasedepicostullucrriistabilitnfazadestudiudefezabilitate/documentaiedeavizare.

16

Proiectultehnicpentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricencldiriseelaboreaz pebazaStudiuluidefezabilitate/documentaieideavizare,etapncaresauaprobatindicatorii tehnicoeconomici, elementele i soluiile principale ale lucrrii i n care au fost obinute toate avizeleiacorduriledeprincipiu,nconformitatecuprevederilelegale. Proiectultehnicpentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricencldiriinclude: Prilescrise: Elemente pentru prezentarea proiectului tehnic general pe specialiti: n aceast seciuneproiectultehnicpentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricencldiri furnizeaz clar informaii privind amplasarea reelelor exterioare de utiliti, devierile necesare i protejrile de utiliti afectate; cile de acces permanente, natura si mrimea suprafeelor deservite; debitul de ape pluviale; emisarul; soluia tehnica de colectare,trataresievacuare; Memoriultehnicdespecialitate:naceastseciuneproiectultehnicincludeinformaii privind tipul/destinaia cldirii i asigurarea de calcul; zonele din cldire n care sunt amplasate lucrrile de instalaii de canalizare a apelor meteorice: tipul suprafeelor/mediilorreceptoare,condiiileiciledeevacuare;tipulacoperiuluiial suprafeelor deservite; mrimea suprafeelor i valoarea coeficienilor de scurgere; caracteristici pluviometrice frecvena i intensitatea ploii de calcul; debitul total de ape pluviale; emisarul soluia de colectare, tratare i evacuare, exigene calitative impuselavrsare;tipulicaracteristicilematerialelorutilizate;soluiiadoptatepentru recuperarea i/sau valorificarea apelor pluviale caracteristici constructive i funcionale; avize i acorduri de specialitate obinute.Soluiile tehnice propuse prin proiectultehnicpentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricencldiri,seinclud nproiectultehnicgenerallaprezentareaproiectuluipespecialiti. Caieteledesarcinipecategorii:facparteintegrantdinproiectultehnicireprezint descrierea elementelor tehnice i calitative menionate n plane; prezint informaii, precizriiprescripiicomplementareplanelor;reglementeazniveluldeperforman alucrrilordeinstalaii,precumicerinele,condiiiletehniceitehnologice,condiiile decalitatepentruproduselecareurmeazafincorporatenlucrare,testele,inclusiv celetehnologice,ncercrile,niveluriledetoleraneialteledeaceeainatur,cares garanteze ndeplinirea exigenelor de calitate i performan solicitate. mpreun cu planele, caietele de sarcini trebuie s fie astfel concepute nct, pe baza lor, s se poatdeterminacantitiledelucrri,costurilelucrriloriutilajelor,forademunci dotareanecesarexecuieilucrrilordeinstalaiidinproiect. Breviardecalculpentrujustificareacapacitilorproiectate Listelecucantitiledelucrri:cuprindtoateelementelenecesarecuantificriivalorice a lucrrilor proiectului i conin centralizatoare ale cheltuielilor, pe obiectiv, pe categorii de lucrri, pe obiecte; listele cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice,inclusivdotri;fieletehnicealeutilajeloriechipamentelortehnologice; listelecucantitidelucrripentruconstruciiprovizoriiOS(organizaredeantier).

17

Graficul de realizare a proiectului tehnic pentru instalaiile de canalizare a apelor meteorice n cldiri, parte a graficului general de realizare a investiiei publice, care reprezintealonareafizicalucrrilordeinvestiii/intervenii. Priledesenate: schemelefuncionale:schematehnologicasistemuluidecanalizarepluvial,schema coloanelor,schemastaieidepompare; planurile instalaiei, cu amplasarea coloanelor i a reelelor interioare, respectiv a echipamentelor; planulreeleloriamenajrilorexterioaredecanalizarepluvial. profiluri geotehnice, cu nscrierea condiiilor i a recomandrilor privind realizarea lucrrilordecanalizare; plane privind construcii subterane implicate n canalizarea apelor meteorice, cuprinznd amplasarea lor, seciuni, profiluri longitudinale/ transversale, dimensiuni, cote de nivel, protecii i izolaii hidrofuge, protecii mpotriva agresivitii solului, a coroziuniiialteleasemenea; planul acoperiului terasa/ arpanta cu indicarea pantelor de scurgere si a poziiei receptorilordeapepluviale planulsubsolului/canalelor/canivourilortehnicecutraseeleconductelorcolectoarede apepluviale; schemacoloanelordecanalizareapemeteorice; planulcoordonatoralreelelordeutilitiexterioare; profilurilelongitudinalealereeleidecanalizarepluviala; planuri si seciuni caracteristice pentru instalaiile aferente construciilor accesorii rezervoaredecolectare,staiidepompare,separatoaredenisipsihidrocarburi. 4.5Detaliiidevizedeexecuie Detaliile de execuie se elaboreaz pe baza proiectului tehnic avizat de beneficiar, dup stabilirea executantului i a furnizorilor (productorilor) echipamentelor i materialelor de instalaiidecanalizareaapelormeteoricencldiri,nurmalicitaieideexecuie. Detaliiledeexecuiepentruinstalaiiledecanalizareaapelormeteoricetrebuiesconin urmtoareleelemente: Priscrise: borderouifoaiecuresponsabiliti(listadesemnturi); memoriutehnic; instruciunideexploatare; graficulderealizarealucrrilor; graficulcufazeledeterminantepentrucontrolulcalitiiexecuiei. Pridesenate: schemele funcionale, care includ i traseele instalaiilor de canalizare a apelor meteorice(sistemuldeconducteiaccesoriicoloane,colectoare,etc.); planuliprofilullongitudinalalreelelorexterioaredecanalizarepluvial;
18

seciuniidetaliidemontaj; detalii de execuie pentru elementele instalaiei de canalizare a apelor meteorice (supori, pozarea conductelor i accesoriilor: coloane, colectoare, sistemul de susinere,trecerileprinelementeledeconstrucii,sifoane,etc.) Documentaia de execuie a instalaiei de canalizare a apelor meteorice (proiectul tehnic, detaliiledeexecuie,dispoziiiledeantier)secuprindnCarteatehnicaconstruciei,deinutde proprietar. 4.6Verificareadocumentaieitehnice Documentaiile tehnice (D.T.), precum i proiectele tehnice (P.Th. D.T.A.C, D.D.E) pentru instalaiidecanalizareaapelormeteoricecaredezvoltdocumentaiiletehnice,curespectarea condiiilor impuse prin autorizaia de construire, precum i prin avizele, acordurile i actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, se elaboreaz exclusiv de proiectani cu pregtire n domeniul instalaiilor pentru construcii, constituii n acest scop n colective tehnice de specialitate i se semneaz, n condiiile legii, numai de cadre tehnice cu pregtiresuperioarndomeniulinstalaiilor. Este interzis semnarea proiectelor tehnice (D.D.E.) pentru execuia lucrrilor, precum i a documentaiilor tehnice (P.Th.) de ctre persoane care nu au absolvit, cu diplom recunoscut de Statul romn,instituiidenvmntsuperiordespecialitatendomeniularhitecturiiiconstruciilor/instalaiilorori carenuaudreptdesemnturncondiiilelegii,subsanciunealegiipenale. Prevederile legale n vigoare privind calitatea n construcii, verificarea i expertizarea tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor precum i atestarea tehnicoprofesional a specialitilor cu activitate n construcii, n vigoare la data elaborrii ghiduluidebunpractic,prevd: verificareatehnicaproiectelortrebuieasiguratdectrespecialitiatestaipentru domeniulinstalaiicerineleIs. documentaiile tehnice precum i proiectele tehnice, care dezvolt documentaiile tehnice,ncondiiilelegii,verificatepentrucerineledecalitatenumaictrespecialitii verificatorideproiecteatestai,auobligaiadeafacedovadaefecturiiverificrii.

19

5.CALCULULINSTALAIILORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE 5.1.Elementegeneraledecalcul Asigurridecalcul Laproiectareasistemelordecanalizareaapelordeprecipitaiiseimpune: respectareacondiiilordeperformannormateconformSREN7522,respectivprevenirea inundaiiloriluareaunormsurideasigurarempotrivaintrriisubpresiuneainstalaiei deevacuare,laploaiadecalculconsiderat; acceptarea,ladeterminareafrecveneiploiidecalculaunuigradderiscadecvatnraportcu destinaia/funciuneacldirilor,conformSREN120563:2003(tabelul5.1.);


Tabel5.1.Factoriderisclainundare,pentrucldiricudiferitefunciuniisistemedecanalizarea apelormeteoriceasociate. Caracterizaresituaie Factorrisc ncazulcolectriiapeiprinjgheaburiamplasatelastreain 1.0 ncazulcolectriiapeiprinjgheaburiamplasatenzonencareaparevrsatarcauza 1.5 inconvenientespeciale(deexemplu:pesteintrrilencldirilepublice) ntoatesituaiilencareoploaiedeintensitatemaimaredectceaconsideratn 2.0 calcularputeaconducelainundareaparialacldirii ntoatecazurilencaresuntnecesaremsurispecialedeasigurarempotriva inundaiilor: sliledeoperaiinspitale instalaiidecomunicaiicritice depoziteiinstalaiidestocareasubstanelorcare,ncontactcuapaardegaja 3.0 vaporitoxicisauinflamabili,sauarputeaafectagravconstruciaioameniicare arintrancontactcuacestea; cldirilecareadpostesclucrriremarcabiledeart; cldirileamplasatendepresiuniicareadpostescpersoanecuincapacitatemotorie (cree,aziledebtrni,slideterapieintensivalespitalelor).

1 2 3 4

Frecvenaidurataploiidecalcul Frecvenaploiidecalculestedat,pentrucldiri,innSTAS1795ipentrucldiriisuprafee exterioare n STAS 18462:2007 i SR EN 7522, funcie de importana obiectivelor respective i consecinele ce lear avea pentru cldiri eventualele nepreluri controlate (de ctre reeaua de canalizare)aapelorprovenitedinprecipitaii. n absena altor condiii impuse de autoriti competente, trebuie utilizate criteriile de proiectarefunciedefrecvenaploilorindicatentabelul5.2.
Tabelul5.2.Frecvenaploiipentruproiectareareelelordecanalizareaapelormeteorice conformSREN7522,SR.18462:2007 Frecvenaploiipentruproiectare1) Amplasament (1lanani) 1 Zonerurale 1la1 2 Zonerezideniale 1la2 3 Centreurbaneizoneindustrialecomerciale: cucontrolalinundaiilor 1la2 frcontrolalinundaiilor 1la5 1)Pentruaceastfrecvennusepunesubpresiunereeaua

20

Se vor utiliza valorile pentru intensitatea ploilor i durata aferent zonei de amplasament. Intensitatea ploii de calcul Conform SR 10898 ploaia de calcul este ploaia, definit prin intensitate, durat, frecven, pentru care se dimensioneaz sistemele de canalizare a apelor meteorice. Intensitatea ploii de calcul este o mrime care se determin statistic, funcie de intensitatea msurat a ploii i servete la determinarea debitelor de calcul ale sistemelor de canalizare ale apelor de precipitaii. n calculele de dimensionare a componentelor sistemelor de canalizare a apelor meteorice pentru intensitatea ploii de calcul se pot utiliza: datele standardizate ale intensitii ploii de calcul pentru Romnia, conform standardelor aflate n vigoare la data redactrii ghidului (ntocmite pe baza datelor climatice din perioada 1960-1990): STAS 1795, anexa B pentru instalaiile interioare de colectare i evacuare gravitaional: nomograma este prezentat n figura 5.1.; STAS 9470:73, pentru lucrrile de amenajare exterioare pentru preluarea apelor meteorice i reelele exterioare de canalizare: exist 20 de zone reprezentative pentru intensitatea ploii de calcul; datele actualizate (pn la nivelul anului 2009) rezultate n urma prelucrrii statistice a datelor climatice din bazele de date meteorologice (ex. METEONORM) i sateliii meteo n cadrul softurilor asociate acestora; soft-urile special destinate de creare a curbelor de Intensitate Frecven - Durat sau unele dintre soft-urile de dimensionare a instalaiilor de colectare i evacuare a apelor pluviale utilizeaz acest tip de date fie prin integrarea bazei de date n soft fie prin exploatarea on-line a informaiilor; datele calculate ale valorilor intensitii ploii de calcul, prin aplicarea legilor statistice asupra datelor meteorologice preluate direct de la staiile meteo; i=575 l/s, ha (0,0575 l/s, m), pentru instalaiile de colectare i evacuare depresionar a apelor pluviale. Durata ploii de calcul Reprezint intervalul de timp parcurs de apa de ploaie ntre momentul cderii pe suprafaa de recepie i cel al ajungerii n seciunea de calcul. Servete la determinarea intensitii ploii (din nomogramele de calcul a curbelor IDF). Se determin n funcie de timpul de adunare al apei de ploaie de pe suprafaa receptoare pn n punctul de colectare, cunoscut sub denumirea de timp de concentrare superficial tcs i timpul de parcurgere a instalaiei pn n zona de calcul, cu relaiile : pentru prima seciune de calcul, cu relaia: + pentru seciunile de calcul din avalul primei seciuni de calcul, cu relaia : + unde : tcs - timpul de concentrare superficial (min); valorile standardizate sunt: pentru colectarea apelor de pe acoperiuri: tcs =2 min (conform STAS 1795); pentru colectarea apelor de pe suprafeele din incinta aferent cldirii: 13min, pentru zonele cu pante mai mari de 5% ;
21

15min, pentru zonele cu pante medii, cuprinse n intervalul (15%); 512min, pentru zonele cu pante mai mici de 1%; 5 min, pentru acoperiuri cu suprafee mai mici de 3 ha. L1 - lungimea tronsonului, de la primul receptor/prima gur de scurgere la prima seciune de calcul, n ; Li - lungimea tronsonului dintre seciunea de calcul i i seciunea precedent, n ; - viteza de curgere a apei, n[m/min], corespunztoare valorii debitului maxim la curgerea cu [m/min]; nivel liber; se pot considera valori

Figura 5.1. Coeficieni de scurgere Reprezint raportul dintre cantitatea de ap czut pe suprafaa considerat i cea preluat n sistemul de canalizare, conform relaiei de mai jos:

La determinarea debitelor de ape meteorice se vor considera valorile coeficienilor de scurgere prezentate n tabelul 5.3. (conform SR 1795 i SR 1846-2: 2007). Debite de calcul Pentru instalaii interioare de canalizare gravitaionale:
Debitul de calcul al apelor de precipitaii pentru dimensionarea conductelor de canalizare interioare a apelor meteorice, n sistem gravitaional se determin conform STAS 1795 (aflat n vigoare la data elaborrii prezentului ghid) cu relaia:

= unde: 22

i - intensitatea ploii de calcul stabilit funcie de frecvena normat a ploii de calcul i durata t a ploii de calcul, i- coeficient de scurgere a apelor de precipitaii pe suprafaa respectiv (tabel 5.3.); ; Ac,i - suprafaa de calcul cu coeficientul de scurgere i, Suprafaa de calcul Ac,i se determin difereniat n funcie de unghiul de nclinare al suprafeei de colectare fa de orizontal dup cum urmeaz: pentru suprafee nclinate cu un unghi ( suprafeei de colectare: ) mai mic sau egal cu 60, proiecia orizontal a

pentru suprafee colectoare nclinate fa de planul orizontal cu un unghi (

) mai mare de 60:

unde b, are valori diferite n raport cu unghiul de nclinare (tabelul 5.4.). pentru zone la care efectul vntului asupra ploii nu poate fi neglijat, aria de calcul a acoperiului se determin conform SR EN 12056 cu relaiile din tabelul 5.5. Tabelul5.3.Coeficienidescurgere Naturasuprafeeidecolectare 1 2 3 4 5 6 Coeficientul descurgere 0.95 0.90 0.850.90 0.700.80 0,50 1,00 0,10.6

nvelitorimetaliceideardezie nvelitoridesticl,iglicartonasfaltat Teraseasfaltate Terasecustratdepietrimrgritar Acoperiuriplanemari(peste10.000m2) Acoperiuriplanemici(sub100m2) Terasevegetale,nraportcugrosimeastratuluiiformade 7 vegetaie Altesuprafeeimpermeabilenclinateiacoperiurifoarte 0,901,00 8 nclinate*),corelatcusoluiidestocarendepresiuni Pavajedinasfaltibeton 9 0.850.90 Pavajedinpiatrialtematerialecurosturiumplutecumastic 10 0.700.80 Pavajedinpiatrcurosturiumplutecunisip 11 0.550.60 Suprafeepermeabile,nfunciedepantaterenuluiide 0,000,30 12 acoperireaacestuia Aleidinpiatrspart(macadam): 13.1. 0.150.20 nzonecupantemici(1%) 0.250.30 nzonecupantemari(>1%) Terenuridesport,grdini: 13.2. 0.050.10 nzonecupantemici(1%) 0.100.15 nzonecupantemari(>1%) 13.3. Incinteicurinepavate,nenierbate 0.050.20 13.4. Terenuriagricole,cultivate 0.100.15 Parcuriisuprafeempdurite 13.5. 0.010.05 nzonecupantemici(1%) 0.050.10 nzonecupantemari(>1%) *) Suprafeeleimpermeabilepotfimritecupnla30%dinsuprafeeleverticaleimportante.

23

Tabel 5.4. Valoare coeficient b Valoare unghi nclinare 60 70 70 80 80 90

Valoare coeficient b 0.4 0.3 0.2

Tabel 5.5. Aria de calcul a acoperiului Toleranta privind efectul vntului Aria de calcul, Ac,i Aci = LR * (BR+HR/2) Abaterea fa de vertical a ploii datorata vntului, 26 Aci = LR * TR Ploaie perpendicular pe acoperi
LR lungimea acoperiului, n [m]; BR limea plan a acoperiului ntre jgheab i coama, n [m]; HR nlimea acoperiului ntre jgheab i coam, n [m]; TR distana dintre jgheab i coam msurat n lungul acoperiului, n [m]; A aria impermeabil afectiv a acoperiului, n[m2].

Pentru instalaii interioare de canalizare depresionare: Debitul de calcul pentru instalaiile de canalizare depresionar se determin n mod diferit fa de debitul de calcul pentru instalaiile gravitaionale, funcie de intensitatea unei ploi toreniale, afectat de factori de reducere n raport cu abaterea fa de vertical a direciei de cdere a ploii i cu limea acoperiului. Se determin cu relaia:
c,sid=

iAc,i

unde: ; c,sid, debitul apei de ploaie, n , factorul de reducere pentru intensitatea ploii, conform tabel 5.6. i, intensitatea ploii de calcul n [l/s*m]; , factorul de reducere funcie de limea acoperiului,conform tabel 5.6. Tabel5.6.Valoareafactorilordereducereaintensitiiploiidecalculi Pantasuprafeeiacoperiului Acoperi Acoperiplat Acopericuvegetaie:cu plat cupietri pantaigrosimeasn [cm] >3 >45 >60 >85 <45 <60 <85 Factorreducere 1 1 1 0.8 1 0.6 1 0.3 >3 <3

1 0.3

0.75 1

<3 s<25 0.6 1

<3 s>25 0.3 1

>3 <45 0.75 1

Pentru apele meteorice colectate de pe suprafeele exterioare adiacente cldirilor. Cantitile de ape meteorice, se determin, conform STAS 1846-2: 2007, prin metoda raional cu relaia:

24

= unde: i i- intensitatea medie a ploii de calcul, l/s,ha ; se determin pe baza curbelor IDF (STAS 9470/73) sau studiu de specialitate, funcie de frecvena normat i timpul de ploaie, tp; frecvena normat a ploii de calcul, f se stabilete, pentru calcule preliminare, conform STAS 4273/1983, SR EN 752/2008 sau dup studii speciale. i-coeficient de scurgere, este variabil n timp; mai mare la nceputul ploii, scade o dat ce ploaia continu. Ac,i - suprafaa bazinului de colectare al seciunii de calcul, (ha), cu coeficientul de scurgere i, n m - coeficientul de reducere a debitului ce consider efectul de acumulare n reea, cu valorile: 0,8 la timp de ploaie < 40 min. 0,9 la timp de ploaie > 40 min. tp- durata ploii de calcul: tp, stabilit ca mai sus, unde viteza apreciat se estimeaz pe baza pantei terenului; 5.2. Dimensionarea hidraulic a elementelor componente Receptoare de ape meteorice
Receptoarele de ape meteorice se aleg n raport cu caracteristicile hidraulice, respectiv capacitatea/debitul acestora (STAS 1795, cataloage ale furnizorilor, cu caracteristicile constructiv-funcionale i capacitile testate/declarate ale receptoarelor), modul de integrare n elementele de acoperi, tipul sistemului n care sunt integrate i respectiv nlimea stratului de ap pentru care a fost dimensionat acoperiul. nlimea stratului de ap admis deasupra receptorului se msoar de la baza grtarului pn la vrful acestuia i se alege astfel nct ncrcarea provenit din stratul de ap s nu depeasc valoarea luat n calculul de rezisten al elementului de acoperi pentru ncrcarea cu zpad. La amplasarea receptoarelor de-a lungul unei dolii sau ntr-un jgheab fr pant, numrul receptoarelor se alege pe considerente economice astfel nct s se asigure evacuarea apelor meteorice de pe ntreaga suprafa a acoperiului. Amplasarea receptoarelor de teras poate fi impus fie de configuraia acoperiului sau panta jgheabului, n punctele de cot minim. Pentru sigurana n exploatare se recomand prevederea a minimum dou receptoare de teras (sau dou burlane) - funcie de tipul acoperiului (chiar dac din calcul rezult numai unul). Pentru cldirile din acest ghid alegerea tipodimensiunilor i determinarea numrului de receptoare se face conform STAS 1795 i SR EN 12056-3: 2006. Debitele specifice ale receptoarelor se reduc cu 20% atunci cnd sunt montate n jgheaburi.

Jgheaburi Dimensionarea jgheaburilor se realizeaz distinct, n raport cu forma acestora i cu modul de montare orizontal sau n pant (Figura 5.2.): Jgheaburi amplasate orizontal sub streain:
de form semi-circular i similare, cu descrcare liber,

QJ = 0,9 QN unde, - QJ [l/s]; - QN capacitatea de proiectare a jgheabului hidraulic scurt montat orizontal, n este capacitatea nominal a jgheabului, n [l/s], calculat cu relaia:
25

QN =2,78* 10-5* Ae1, 25 cu Ae - seciunea transversal efectiv a jgheabului la curgerea cu seciune plin, n [mm];
de forme dreptunghiulare, trapezoidale i similare, cu descrcare liber:

QJ = 0,9 QN unde, QN- capacitatea nominal a jgheabului, n [l/s], calculat cu relaia: QN = QSE * Fd * Fs cu: - Fd - factorul de adncime i Fs - factorul de form, conform figurii 5.3. QSE-capacitatea echivalent a unui jgheab de strein ptrat, n [l/s], calculat cu relaia: QSE= 3,48 * 10-5 *Ae1, 25

Jgheabmontatlaexteriorsubstreain

Jgheabmontatlaparapet

Jgheabmontatncanale.

Figura. 5.2. Soluii de amplasare a jgheaburilor n raport cu elementele de structur. FactordeadncimeFd FactordeformaFs
26

W/T S/T Factoruldeadncime,Fd Factoruldeforma,Fs Slimeabazeijgheabului;Tlimeamaximaapeinjgheab;Wnlimeajgheabului Figura 5.3.

n figura 5.4. este reprezentat corelaia dintre aria efectiv i capacitatea nominal a jgheaburilor cu seciune dreptunghiular i semicircular. Pentru jgheaburile montate cu pant sau orizontal, la care L>50W, capacitatea de proiectare a jgheabului QJ se afecteaz cu un coeficient FL cu valori conform Tabelului 5.7. n cazul n care un jgheab, conine pe lungimea sa una sau mai multe piese de schimbare a direciei, cu unghiuri mai mari de 10, valorile capacitii de preluare a jgheabului, determinate anterior, QJ , vor fi afectate de un factor de reducere de 0,85.

AriatransversalAE[mm2] Figura5.4.Capacitateajgheaburilor:1QN,pentrujgheabdreptunghiular;2QSEpentru jgheabsemicircular

Tabel5.7.Factoruldecapacitate,FL,pentrujgheaburilungi,montatorizontal saunclinatspreogurdescurgere L/W 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 03 1,00 0,97 0,93 0,90 0,86 0,83 0,80 0,78 0,77 0,75 0,73 0,72 0,70 0,68 0,67 0,65 0,63 0,62 4 1,00 1,02 1,03 1,05 1,07 1,08 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 Factoruldecapacitate,FL Panta(mm/m) 6 1,00 1,04 1,08 1,12 1,17 1,21 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

CapacitateaQNsauQSE[l/s]

8 1,00 1,07 1,13 1,20 1,27 1,33 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

10 1,00 1,09 1,18 1,27 1,37 1,46 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

Lestelungimeajgheabului,nmm;Wnlimeaapeiinjgheab,nmm.

Jgheaburi montate cu pant, sub streain Capacitatea se determin similar, cu observaia c factorul de capacitate FL, se aplic numai n cazul n care jgheabul are, pe toat lungimea sa, o pant descendent ctre punctul de descrcare. n cazul racordrii a mai multor puncte de descrcare la un jgheab montat cu pant continu n canale sau la parapet, capacitatea se va determina ca n cazul montrii orizontale.

27

Jgheaburi amplasate n canale sau la parapet Pot fi montate orizontal (panta de montaj i3mm/m) sau n pant (i>3mm/m). nlimea minim a zonei de deversare din captul amonte al unui jgheab amplasat n canal sau la parapet (Fig. 5.5.) trebuie s fie superioar dimensiunilor indicate n tabelul 5.8.

Fig.5.5. Tabel5.8.Nivelulpreaplinuluilajgheaburileamplasatencanaleledepeacoperiuri Adncimejgheab,inclusivnlimezondeversare Z[mm] <85 85250 >250 nlimeaminimazoneidedeversare

25 0.3Z 75

Pentru jgheaburile de form rectangular, trapezoidal sau similare, montate orizontal, cu descrcare liber, capacitatea se calculeaz cu relaia: unde: QN este capacitatea nominal a jgheabului, [l/s], calculat cu relaia: QN = QSV * Fd * Fs n care: QSV =3,89* 10-5* Aw1, 25 unde, Aw este seciunea transversal a jgheabului naintea zonei de deversare, n milimetri ptrai (mm). QJ = 0,9 QN

Coloane de evacuare a apei Curgerea gravitaional cu seciune parial-plin (conform SR EN 12056-3). Capacitatea de scurgere a coloanelor la seciune parial plin, n funcie de diametru i procentul seciunii de scurgere a apei din seciunea coloanei f este prezentat n Tabelul 5.9. Debitele de calcul ale coloanelor/burlanelor circulare de scurgere trebuie s fie inferiore capacitii maxime de scurgere, indicate n tabelul 5.9. i stabilit n raport cu diametrul acesteia.

28

Se recomand adoptarea unei valori pentru coeficientului f cuprins ntre 0,20 i 0,33. Capacitatea maxim ntr-o coloan de scurgere cu alt seciune dect circular se va considera egal cu cea a conductei circulare cu seciune echivalent. Atunci cnd o coloan de scurgere gravitaional a apei de ploaie are o deviere la un unghi superior valorii de 10 (180 mm/m) fa de orizontal, deviaia poate fi ignorat (figura 5.5.). Debitul devierilor cu unghi mai mic de 10 fa de orizontal se calculeaz ca pentru un canal de scurgere cu un grad de umplere mai mic de 70% (figura 5.5.).
Tabel5.9.a.Capacitateacoloanelor/burlanelor Diametrul interioral burlanului, di Capacitatea, QRWP(l/s) f=0,20 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 4,0 4,6 6,0 7,6 9,4 f=0,33 1,7 2,2 2,7 3,4 4,1 5,0 5,9 6,9 8,1 9,3 10,7 13,8 17,4 21,6 Diametrul interioral burlanului, di
mm

Capacitatea, QRWP(l/s) f=0,20 11,4 13,7 16,3 19,1 22,3 25,7 29,5 38,1 48,0 59,4 72,4 87,1 Ec.WylyEaton f=0,33 26,3 31,6 37,5 44,1 51,4 59,3 68,0 87,7 110,6 137,0 166,9 200,6 Ec.WylyEaton

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 Not:


mm

140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 >300

EcuaiaWylyEaton: QRWP=2,5x104xkb0.167xdi2.667xf1.667 unde, QRWPestecapacitateaconductei/burlanului,inl/s; kbesterugozitateamaterialuluiburlanului,inmm(considerata0,25mm); diestediametrulinterioralburlanului,inmm; festegraduldeumplere,adimensional

Capacitateasecalculeazcapentruo Capacitateasecalculeazcapentruoconduct conductvertical orizontal Figura5.5.Efectulcompensriindevierileverticalealeconductelor 29

Se va acorda o atenie special riscului de nfundare n special n cazul coloanelor cu diametre mai mici de DN 75mm. Curgerea gravitaional cu seciune parial-plin (conform STAS 1795). Dimensionarea se realizeaz n raport cu debitul maxim ce poate fi preluat de receptoarele deservite: Pentru racordarea unui singur receptor: Se alege n raport cu nlimea coloanei, conform tabelului 5.10. Tabel5.10.Debitelemaximeevacuateprincoloaneledecanalizareracordatelaunsingur receptor. nlimea coloanei H[m] 1 3 6 12 16 24 45 50 2.0 2.5 3.0 3.9 4.3 5.0 5.8 Diametrulinterior 75 100 125 3.8 4.7 5.6 6.8 7.5 8.5 9.6 7.1 8.4 9.7 11.5 12.3 14.0 15.5 11.2 13.0 15.1 17.5 18.9 21.8 23.8 150 16.8 19.2 22.5 26.7 28.4 32.0 35.5 200 33.0 40.0 46.2 54.2 58.2 64.3 68.8
Exempledecalcul

a.Pentru: Qrec,max=12l/s,H=24m, rezultaDi=100mm. b.Pentru: Qrec,max=12l/s,H=12m, rezultaDi=125mm

Pentru racordarea a doua sau mai multe receptoare: Se determin, funcie de nlimea coloanei si de lungimea conductei orizontale la care sunt racordate receptoarele, conform tabel nr. 5.11. (STAS 1795). Conducte orizontale Se adopta modelul de curgere cu nivel liber si se verific funcionarea conductei la curgere sub presiune. Cazul curgerii cu nivel liber Dimensionarea se realizeaz n urmtoarea succesiune: predimensionare, din condiii constructive: se alege diametrul preliminar al conductei orizontale colectoare ca fiind cel puin egal cu diametrul coloanei care se leag la colectorul orizontal. se verific din punct de vedere hidraulic: viteza real de curgere i gradul real de umplere care trebuie s fie inferioare celor indicate n SR 1795. Viteza de curgere se determin funcie de viteza de curgere la seciune plin i debitul de curgere la seciune plin, pentru diametrul ales, panta i materialul conductei, conform STAS 1795; vitezele trebuie sa se ncadreze ntre viteza minima de autocurire a conductei si viteza maxima. Gradul de umplere real determinat trebuie s fie inferior valorii maxime admise conform STAS 1795.

30

Tabel 5.11. Debitele maxime evacuate prin coloanele de canalizare racordate la un singur receptor. Diametrul nominal, 50 75 100 125 150 200 Dn [mm] nlimea coloanei H=6 m
Lungimea conductei orizontale [m]

6 12 18 30

4,0 4,4 4,7 5,3

7,2 12,0 17,0 7,8 12,5 18,0 8,4 13,0 19,0 9,6 14,5 21,5 nlimea coloanei H=12 m

25,5 27,0 28,0 31,0

52,0 54,5 57,0 62,0

Lungimea conductei orizontale [m]

6 12 18 30

5,0 5,5 6,0 7,0

7,5 14,5 22,0 8,0 15,0 23,5 9,0 16,0 24,5 10,0 18,0 27,0 nlimea coloanei H=24 m

32,0 33,5 35,0 37,0

64,0 67,0 70,0 76,0

Lungimea conductei orizontale [m]

6 12 18 30

5,8 6,3 6,8 7,8

9,5 19,3 11,5 12,0

15,5 17,3 18,5 20,5

25,0 27,0 29,0 32,0

36,0 40,0 42,5 47,0

79,0 82,0 86,0 95,0

Rigole. Se dimensioneaz n conformitate cu prevederile STAS 10796/1,2-77, n raport cu debitele apelor meteorice i caracteristicile geometrice (form, dimensiuni) ale acestor lucrri. Debitele de ape meteorice se vor corela i cu alte lucrri hidrotehnice apropiate acestora, care pot influena mrimea debitelor meteorice (irigaii, desecri). Caracteristicile geometrice ale rigolelor se determin n raport cu debitul de ape meteorice i panta longitudinal a acestora. Pentru soluiile clasice se pot utiliza indicaiile, respectiv diagramele 2.1.3....2.1.7. din STAS10796/1,2-77. n figura 5.6. se prezint exemplificativ un tip de rigol.

hr
[m]

Dimensiuneelementegeometricenm a b
0.2 0.6

0.2

31

0.3 0.3 0.9 0.4* 0.4* 1.2* *valoriadoptabilepebazdejustificritehniceieconomice

Diagramadealegereanlimirigoleihr, funciededebituldeapemeteoricei Seciunetransversalprinrigol pantademontaj. Figura5.6.Dimensionarerigolneprotejat.

Pentru soluiile noi de rigolele tip multidren i canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile, utilizate de pietoni i auto-vehicule se vor respecta prevederile SR EN 1433 (pentru proiectarea geometric, exigenele referitoare la rezisten i stabilitate...). La dimensionarea sistemelor de colectare, transport, infiltrare ap de ploaie cu elemente tipizate vor fi utilizate caracteristicile tehnice testate i agrementate oferite de productori. La dimensionare pot fi utilizate i soft-urile propuse de productori, cu condiia ca algoritmii de calcul s fi fost armonizai cu prevederile normelor romneti. La proiectarea sistemelor de rigole cu module rezervor tip fagure n care se poate acumula ap se va ine cont de urmtoarele indicaii: trebuie respectat o acoperire minim de 0,80 m i o adncime maxim de pozare de 4,0 m. nlimea sistemului de rigole sau de acumulare nu trebuie s depeasc 2,0 m. solul de sub boxe trebuie s aib o capacitate portant suficient; la nevoie se vor lua msuri corespunztoare pentru creterea capacitii portante. nu este permis pozarea permanent sau temporar a sistemelor n ap freatic, ap de zcmnt sau ap acumulat. distana fa de nivelul mediu cel mai ridicat al pnzei freatice este de cel puin 1,0 m. 5.3. Dimensionarea hidraulic a elementelor componente n sistem depresionar. Sistemul se dimensioneaz pentru debitele de calcul stabilite i condiiile de siguran adoptate la realizarea structurii. Receptoarele depresionare trebuiesc alese pentru a drena apa colectat pn la nlimea stratului de ap acceptat din condiii constructive. Nu vor fi luate n considerare depozitele din jgheaburi. Pentru preluarea apelor excedentare nlimii de calcul acceptate se pot prevedea soluii de evacuare de urgen, corelate cu modul de realizare a construciei i tipul receptorilor depresionari, n una dintre variantele de mai jos: sistem depresionar de colectare i evacuare a apelor meteorice excedentare nivelului de calcul (receptori de preaplin de colectare i sistem de conducte de evacuare depresionar a apelor meteorice); receptori de preaplin de colectare corelai cu receptorii depresionari i sistem de evacuare gravitaional; drenaj de urgen convenional, ca msur luat la construcia cldirii. La pozarea receptoarele se vor respecta prevederile enunate anterior n raport cu modul de pozare a acestora (pe terase, n jgheaburi la streain, n canale i la parapet). Receptorii trebuie s fie echipai cu filtre pentru a exclude ptrunderea materialelor solide n instalaie i pentru a preveni blocajele. Se va lua n considerare efectul filtrelor. Se va avea n vedere ca efectul simfonic s nceap suficient de repede pentru ca n exploatare s se previn depirea adncimilor de ap de pe acoperi sau din jgheab considerate la proiectare. Sistemul de evacuare depresionar trebuie s fie proiectat astfel nct s se ia n considerare orice suprasarcin din sistemul orizontal.

32

Sistemul de conducte (conducta propriu-zis i tehnologia de mbinare) i armturile trebuie s reziste la presiunile maxime pozitive i negative ntlnite n condiii de proiectare. Viteza de curgere minim n conductele orizontale ale sistemului de evacuare depresionar a apelor de precipitaii se alege astfel nct s se previn depunerea (respectiv pentru a asigura autocurirea) i pentru a asigura nceperea rapid a efectului de sifonare. Diametrul interior minim al conductelor de evacuare, Di, trebuie s fie: Di 32 mm. Presiunea minim de proiectare va fi astfel aleas nct s se previn apariia fenomenului de cavitaie i efectele asociate acestuia, respectiv deteriorarea conductelor. n sistemele de evacuare depresionar sunt permise reducerile n diametru, n direcia de curgere. Sistemul trebuie s fie instalat n conformitate cu ipotezele considerate la proiectare . n cazul n care exist modificri ale soluiei proiectate se impune verificarea i eventual redimensionarea sistemului. Metoda de proiectare trebuie s fie validat prin testarea fizic. Trecerea de la sistemul vertical la sistemul orizontal se realizeaz printr-o mrire adecvat de diametru (determinat pentru un grad de umplere u = 0,7), n una dintre variantele precizate mai jos: prin mrirea coloanei de scurgere la baza acesteia, pe o nlime h = 0.9 m; prin mrirea conductei orizontale nainte de racordarea la reeaua de canalizare; dup trecerea printr-o gur de scurgere; prin descrcarea n interiorul unui cmin de vizitare. Se vor prevedea msuri de preluare a dilatrilor n raport cu natura materialului conductelor utilizat. Sistemul de susinere va fi ales astfel nct s permit susinerea greutii conductelor pline. Trecerea receptorilor prin acoperi se va realiza n conformitate cu tipul acoperiului, lundu-se toate msurile necesare de etanare i de protejare a structurii acoperiului i a spaiilor de sub acesta Principiile hidraulice ale sistemului depresionar. Dimensionarea sistemelor depresionare se realizeaz n raport cu depresiunea creat n sistem n momentul inducerii fenomenului de sifonare p, depresiune dependent de nlimea coloanei HT (figura 5.7.).

Figura5.7.

Calculul de dimensionare se realizeaz, pentru traseul apreciat ca fiind cel mai dezavantajat, iar restul traseelor se dimensioneaz n raport cu presiunea existent n punctul de conectare la traseul dezavantajat.
33

Calculul se va realiza n urmtoarea secven: Stabilirea numrului de receptori: Se aleg tipurile de receptoare (din cataloagele distribuitorilor), n raport cu structura i geometria acoperiului, modul de pozare al receptorului, diametrul acestuia, nlimea stratului de ap acceptat la concepia structurii cldirii i suprafaa posibil de drenat. Din fiele tehnice ale receptoarelor se extrag caracteristicile hidraulice, respectiv debitul fiecrui tip de receptor vizat a fi utilizat qr. Se recomand utilizarea aceluiai tip de receptori. n cazul n care se utilizeaz acelai tip de receptori, numrul de receptori se determin cu relaia:

Amplasareareceptorilor:

Se realizeaz funcie de particularitile funcional-constructive ale acoperiului. Se va ine cont i de poziia grinzilor: se interzice strpungerea grinzilor de ctre conductele colectoare amplasate sub acoperi. Stabilirea traseului conductelor. Traseul se adopt n raport cu structura funcional-constructiv a cldirii i poziia mediului receptor i trebuie realizat in cooperare cu arhitectul. Realizarea schemei izometrice. Se realizeaz n conformitate cu prevederile clasice de alctuire a schemelor izometrice. Pe schema izometric se trec lungimile i debitele aferente fiecrui tronson. Stabilirea debitelor de circulaie pe tronsoane. Debitul unui tronson curent i se determin funcie de debitele colectate prin receptoarele din , cu j cu relaia: amonte de seciunea de calcul

Predimensionarea: Calculul diametrelor conductelor. Se realizeaz pe baza presiunii statice din instalaie , determinat cu relaia: g (mbar)

unde: este densitatea apei, n kg/m3, g, acceleraia gravitaional, n m/s2, Ht, nlimea total a coloanei (inclusiv stratul de ap), n m. Pentru valori ale densitii kg/m3 i acceleraiei gravitaionale g=9,81, relaia se poate scrie simplificat sub forma: (mbar) Aproximarea unei lungimi echivalente provizorii pentru pierderile de sarcin locale i determinarea lungimii de calcul Lc. Lungimea de calcul Lc se determin prin adugarea la lungimea fizic L a unei lungimi echivalente pentru compensarea pierderile de sarcin locale, estimat global la circa 60% din valoarea lungimii fizice. Lc=L+0,6L,
34

unde L reprezint lungimea fizic, de la primul receptor racordat pn la intrarea n subteran. Se determin pierderea de sarcin unitar medie echivalent prin raportarea presiunii statice la lungimea de calcul Lc. ,

Determinarea diametrului Di,p. Se realizeaz cu ajutorul nomogramelor specifice materialelor din care este alctuit conducta. Se determin n raport cu debitul de calcul al seciunii medie echivalent . Di,p=f( Dimensionarea final. Calculul sumei pierderilor de sarcin totale . , pentru diametrele ) i pierderea de sarcin

Viteza de curgere rezultat trebuie s fie superioar valorii de 1m/s.

Pentru fiecare tronson se determin pierderea real de sarcin stabilite n urma predimensionrii, pe baza: - lungimii fizice a fiecrui tronson pieselor aferente acestora - pierderii de sarcin unitar Di,p.. , i , pentru debitul de curgere

i sumei valorilor lungimilor echivalente ale

i diametrul stabilit

Se utilizeaz valorile lungimilor echivalente ale pieselor i nomogramele de calcul debite diametre - pierdere de presiune-viteze indicate de distribuitorii de materiale:

unde, ii, n

este pierderea de sarcin unitar a tronsonului i.

Suma pierderilor de sarcin totale trebuie s fie inferioar presiunii statice determinate Re-calcularea diametrelor conductelor Dac condiia nu este ndeplinit se modific diametrele n corelaie cu depresiunea de corectat i se reiau calculele de determinare a pierderilor reale pe tronsoane i sumei pierderilor pn cnd aceasta ndeplinete condiia menionat. Echilibrarea reelei. Se realizeaz aceleai secvene de calcul i pentru dimensionarea traseelor secundare ale instalaiei, cu observaia c dimensionarea se realizeaz n raport cu presiunea existent n punctul de conectare la traseul dezavantajat.
35

Simultan cu operaiunea de dimensionare, se echilibreaz i instalaia. Verificarea punctului critic. Pe traseul instalaiei pot aprea puncte n care funcionarea s devin critic, respectiv n care se creeaz condiiile de apariie a fenomenului de cavitaie. Punctele se afl n general la trecerea de pe un traseu orizontal pe unul vertical. Punctele vulnerabile trebuiesc verificate cu atenie pentru a se evita funcionarea critic. Verificarea se realizeaz prin compararea depresiunii create apare regimul critic, relaia: Evaluarea depresiunii n punctul critic se determin ca diferen ntre presiunea static n punctul critic (vezi fig. 5.7.) i suma pierderilor de sarcin reale pn n punctul critic. cu valoarea la care

n cazul n care depresiunea creat nu respect relaia indicat mai sus se modific diametrele, respectiv se crete/descrete mrimea acestora n scopul scderii/creterii pierderilor de sarcin. Secvena se reia pn cnd se ndeplinete condiia. Conducte orizontale Capacitatea hidraulic a conductelor orizontale de canalizare a apelor de precipitaii n sistem depresionar poate fi calculat folosind orice ecuaie hidraulic stabilit, sau tabelele de calcul sau nomogramele disponibile pentru materialul respectiv. n cazul indisponibilitii unor tabele sau diagrame se recomand utilizarea ecuaiei ColebrookWhite:

Capacitile de scurgere calculate cu ecuaia Colebrook-White, pentru ap rece cu temperatura t=100C sunt prezentate n tabelul 5.12. Sistemele de canalizare gravitaional, cu curgere la seciune parial plin sau cele depresionare cu curgerea la seciune plin pot fi calculate si cu soft-uri special destinate tehnicilor respective. Unele dintre soft-urile specializate includ i algoritmi de stabilire a curbelor IDF i respectiv fiiere de date meteo extrase din bazele de date meteo. Soft-urile pot fi folosite cu condiia respectrii particularitilor climatice din Romnia precum i a reglementrilor romneti. De asemenea, exist soft-uri specializate pentru dimensionarea staiilor de pompare a apelor de ploaie, rigolelor, separatoarelor de impuriti i hidrocarburi, bazinelor de retenie i infiltrare.
Tabelul5.12. Panta
i cm/m

Dn100
Qmax l/s v m/s

Dn125
Qmax l/s v m/s

Dn150
Qmax l/s v m/s

Dn200
Qmax l/s v m/s

Dn225
Qmax l/s v m/s

Dn250
Qmax l/s v m/s

Dn300
Qmax l/s v m/s

36

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

2,9 4,2 5,1 5,9 6,7 7,3 7,9 8,4 8,9 9,4

0,5 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7

4,8 6,8 8,3 9,6 10,8 11,8 12,8 13,7 14,5 15,3

0,6 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0

9,0 12,8 15,7 18,2 20,3 22,3 24,1 25,8 27,3 28,8

0,7 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3

16,7 23,7 29,1 33,6 37,6 41,2 44,5 47,6 50,5 53,3

0,8 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7

26,5 37,6 46,2 53,3 59,7 65,4 70,6 75,5 80,1 84,5

0,9 1,3 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0

31,6 44,9 55,0 63,6 71,1 77,9 84,2 90,0 95,5 100,7

1,0 1,4 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,1

56,8 80,6 98,8 114,2 127,7 140,0 151,2 161,7 171,5 180,8

1,1 1,6 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6

5.4. Dimensionarea hidraulic a separatoarelor de hidrocarburi. Se realizeaz conform prevederilor SR EN 1825-2:2005 Separatoare de grsimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare i ntreinere.

37

6. EXEMPLE DE CALCUL 6.1. Analiza general a cldirii cu suprafeele aferente n scopul stabilirii soluiei de canalizare a apelor meteorice. Proiectarea instalaiilor de canalizare meteorice aferente cldirilor i suprafeelor exterioare aferente acestora se realizeaz n secvena de etape prezentate sintetic n schema din figura 6.1.

Figura 6.1. 6.2. Exemplul 1. Bloc i parcare aferent.


38

n cadrul exemplului se va dimensiona instalaia de canalizare a apelor meteorice aferent unui bloc de locuine cu regim de nlime P+4E, amplasat ntr-o zon rezidenial fr risc de inundare, cu acoperi tip a. teras circulabil, b. necirculabil sau c. vegetal, n sistem gravitaional sau depresionar, precum i de pe parcarea aferent blocului. Planul teras este prezentat n anexa VI. (figura 1.). Planul de situaie este prezentat n anexa VI. (figura 2.). 6.2.1.Sistem de colectare i evacuare gravitaional ape meteorice de pe terasa circulabil. Determinarea suprafeei de calcul. Acoperiul este tip teras. suprafaa de calcul este egal cu suprafaa de colectare. Ac = 36 x 12 = 432 m2 Determinare intensitate ploaie de calcul. Intensitatea ploii de calcul se determin conform punctului 4.1. n funcie de frecvena i durata ploii de calcul. Cldirea este o cldire rezidenial i este amplasat ntr-o zon neinundabil. Se adopt frecvena de calcul, conform tabel 5.2.: f=1/2. Timpul ploii de calcul se determin cu relaia:
+

unde:
tcs = 2min, timpul de concentrare superficial; L1=36m, lungimea tronsonului, de la primul receptor la prima seciune de calcul, n nivel liber; se adopt 3 [m/min]; ;

- viteza de curgere a apei, n[m/min], corespunztoare valorii debitului maxim la curgerea cu

Se determin intensitatea ploii de calcul, conform nomograma reprezentat n fig. 5.1.: i=360 .

Determinare debite de calcul. Se determin conform prevederilor indicate n cap. 5, n raport cu intensitatea ploii de calcul, i, suprafaa de colectare i coeficientul de scurgere (tabel 5.3.). Coeficientul de scurgere are valoarea:
1=0,7,

pentru terase circulabile.

Debitul de calcul se determin cu relaia

Se adopt soluia de colectare cu receptoare montate n puncte de cot minim. n raport cu tipul terasei se alege tipul de receptor .

39

Se aleg receptoare tip STAS 2742-96, cu Dn 100 mm, cu colectare dreapt la conducte orizontale cu un debit specific de 5,6 l/s, pentru o nlime a stratului de ap de 10 cm. Funcie de debitul apelor meteorice i debitul receptorului se determin numrul de receptori. Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.1.a. Determinare dimensiuni coloane. Coloanele se dimensioneaz, conform STAS 1795, funcie de debitul posibil de evacuat de ctre receptor i nlimea coloanei. nlimea coloanei este: Hc = 5x2,75=13,75m. Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.1.a. Determinare diametre conducte orizontale. Diametrele conductelor orizontale se determin din condiii constructive, ca fiind cel puin egale cu diametrul tronsonului anterior i al coloanei preluate. Se verific ndeplinirea condiiilor: v r v min = 0,7m/s (de auto-curire); v r v max (de nedepire a vitezei maxim admise pentru materialul din care sunt alctuite conductele); pentru conducte din PEID, vmax = 4 m/s u r u max (conform STAS 1795, u max = 1) Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.1.a. 6.2.2. Sistem de colectare i evacuare gravitaional ape meteorice de pe terasa necirculabil. Se aplic exact aceleai secvene de calcul ca i la terasa necirculabil. Pentru coeficientul de scurgere s-a adoptat valoarea
2=0,80,

pentru terase necirculabile;

Se aleg receptoare tip STAS 2742-96, cu Dn 100 mm, cu colectare dreapt la conducte orizontale cu un debit specific de 5,6 l/s, pentru o nlime a stratului de ap de 10 cm. Calculele s-au condus centralizat n tabelul 6.1.b. 6.2.3. Sistem de colectare i evacuare gravitaional ape meteorice de pe o teras vegetal. Se aplic exact aceleai secvene de calcul ca i la terasa necirculabil. Pentru coeficientul de scurgere s-a adoptat valoarea
3=0,4,

pentru terase vegetale intensive, strat vegetal 20 cm i vegetaie - gazon.;

Se aleg receptoare tip STAS 2742-96, cu Dn 100 mm, cu colectare dreapt la conducte orizontale cu un debit specific de 5,6 l/s, pentru o nlime a stratului de ap de 10 cm. Calculele s-au condus centralizat n tabelul 6.1.c. 6.2.4. Platform exterioar. Din planul de situaie se determin suprafaa amenajat a platformei: Ac=2750m2. Pentru coeficientul de scurgere s-a adoptat valoarea Debitul de apa de ploaie este:
= =
3=0,9

(pavaj din asfalt i beton).

40

qmax,R l/s l/s 5,6

I l/s,ha 360 360 360 360 360 360

S* m2 108 108 108 216 432 432

qc l/s 2,72 2,72 2,72 5,44 10,88 10,88

h cm 10 10 10 10 10 10

Hc m 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75

qct l/s 2,72 2,72 2,72 5,44 10,88 10.88

m2

Conducte verticale qmax col d Panta l/s mm m/m 3,4 110 63 0,025 0,025 13,8 0,020

Nr. Tronso n S_tot

Nr. rec.

Conducte orizontale d mm 63 75 110 vsp m/s 1,19 1,35 1,55 qsp l/s 3,21 5,29 13,32 x u z vr m/s 1,39 1,63 1,52

R1 1.1,v 1.1,o 432 4 10,88 1.2,o 1.3,v 1.3.0

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0,8 1,028 0,82

0,67 0,79 0,66

1,17 1,21 1,16

qmax,R l/s l/s 2,05

I l/s,ha 360 360 360 360 360 360 360

S* m2 72 72 72 144 216 432 432

qc l/s 2 2 2 4 6 12 12

h cm 10 10 10 10 10 10 10

Hc m 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75

qct l/s 2,05 2,05 2,05 4,10 6,15 12,3 12,3

m2

Conducte verticale qmax col d Panta l/s mm m/m 3,4 63 0,025 0,025 0,020 110 13,8 0,020

Nr. Tronson

S_tot

Nr. rec.

Conducte orizontale d mm vsp m/s qsp l/s x u z vr m/s

R1 1.1,v 1.1,o 1.2,o 432 6 1.3,o 1.4.v 1.4.o

12,3

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

63 75 110 110

1,19 1,35 1,55 1,55

3,21 5,29 13,32 13,32

0,64 0,77 0,46 0,92

0,57 0,64 0,47 0,72

1,08 1,14 0,97 1,19

1,28 1,53 1,50 1,84

qmax,R l/s 6.21 l/s 5,6

I l/s,ha 360 360 360 360 360

S* m2 216 108 108 216 432

qc l/s 3,11 3,11 3,11 6,21 6,21

h cm 10 10 10 10 10

Hc m 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75

qct l/s 3,11 3,11 3,11 6,21 6,21

m2

Conducte verticale qmax col d Panta l/s mm m/m 3,4 6,9 63 0,025 85 0,020

Nr. Tronso n S_tot

Nr. rec.

Conducte orizontale d mm 63 85 vsp m/s 1,19 1,85 qsp l/s 3,21 7,75 x u z vr m/s 1,43 2,44

R1 1.1,v 1.1,o 432 4 1.2,v 1.2,0

0,4 0,7 0,7 0,7 0,7

0,96 0,80

0,74 0,66

1,20 1,15

*Suprfaa de calcul servit de tronson.

41

Pentru colectarea apelor de ploaie se utilizeaz guri de scurgere amplasate la distane de 30 50m. Suprafaa deservit de o gur de scurgere este AGS=500 700m2. Numrul de guri de scurgere se determin n funcie de suprafaa total i suprafaa ce poate fi deservit de o gur cu relaia: Ng= = 6 guri de scurgere.

Din raionamente de adaptare la particularitile platformei se adopt: N= 7 guri de scurgere. Debitul aferent unei guri de scurgere este: q1= Pentru reeaua de canalizare a apelor preluate de la gurile de scurgere se adopt tuburi de scurgere din PVC-G, montate cu o pant de 0,8%. Dimensionarea reelei exterioare de canalizare este prezentat centralizat n tabelul 6.2.
Tabelul 6.2. Tronson CP1 CP4 4 CP5 5 CP6 6 CP7 7 CP8 S4 8 Qc l/s 12,5 25,0 37,5 65,0 77,0 90,0 i 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Dn mm 140 200 225 250 280 315
Qsp l/s Vsp m/s vr m/s u

12,0 30,0 42,0 65,0 77,0 100,0

1,0 1,4 1,5 1,6 1,72 1,85

1,0 0,83 0,89 1,0 1,0 0,9

1,00 1,10 1,13 1,00 1,00 1,13

1,0 1,61 1,70 1,60 1,72 2,00

1,0 0,83 0,74 1,0 1,0 0,75

6.2.5.Canalizare ape meteorice de pe o teras necirculat cu ajutorul enourilor, receptoarelor amplasate n jgheaburi i reea de canalizare interioar. Planul teras al cldirii este prezentat n anexa VI. (figura 3.). Determinarea suprafeei de calcul. Sc = 36,8 x 30 = 1104 m2 Alegerea soluiei pentru instalaia de canalizare. Se adopt soluia de colectare cu receptoare montate n enourile perimetrale i coloane de canalizare aferente fiecrui receptor care se racordeaz la o reea de canalizare exterioar, prin intermediul cminelor de racord. Schema de calcul este prezentat n anexa VI. Determinare intensitatea ploii de calcul. Cldirea are destinaie de spaii de nvmnt i este amplasat ntr-o zon inundabil. Se adopt frecvena de calcul, conform tabel 5.2.: f=1/5. Timpul ploii de calcul se consider 2 min. Se determin intensitatea ploii de calcul, conform fig. 5.1.: i=545l/s,ha

42

Alegere receptoare de colectare. Se aleg receptoare tip STAS 2742, cu Dn 100 mm, cu colectare dreapt la coloane, cu un debit specific de 12,1 l/s, pentru o nlime a stratului de ap de 10 cm. Determinare debite de calcul. Se determin conform prevederilor indicate n cap. 5, n raport cu intensitatea ploii de calcul, i, suprafaa de colectare i coeficientul de scurgere (tabel 5.3.). Coeficientul de scurgere are valoarea =0,8 Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.3. Determinare dimensiuni coloane. Coloanele se dimensioneaz, conform STAS 1795, funcie de debitul posibil de evacuat de ctre receptor i nlimea coloanei. nlimea coloanei este de 8m. Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.3. Determinare diametre conducte orizontale. Diametrele conductelor orizontale se determin din condiii constructive, ca fiind cel puin egale cu diametrul tronsonului anterior i al coloanei preluate. Se verific ndeplinirea condiiilor: vr vmin=0,7m/s (de auto-curire); vr vmax (de nedepire a vitezei maxim admise pentru materialul din care sunt alctuite conductele); pentru conducte din PEID, vmax=4 m/s ur umax (conform STAS 1795, umax=1) Calculele se conduc centralizat n tabelul 6.3. Tabel 6.3.
Conducte h Hc qct verticale qmax d Panta d m2 l/s l/s l/s,ha m2 l/s cm m l/s l/s mm m/m mm col Coloana 1 Coloana 2 12 R1 5,5 545 0,8 92 4.01 10 8 4.01 1.1,v 1104 12 48,13 545 0,8 92 4.01 10 8 4.01 5,0 75 1.1,o 545 0,8 92 4.01 10 8 4.01 0,025 75 Nr. Tronson S_tot Nr. rec. qmax,R I S* qc Conducte orizontale vsp m/s qsp l/s x u z vr m/s

1,35 5,29 0,77 0,64 1,14 1,53

6.2.6. Canalizare ape meteorice de pe o teras necirculat cu ajutorul enourilor, a receptoarelor gravitaionale amplasate n jgheaburi, racordate la o conduct colectoare orizontal i reea de canalizare interioar. Pentru cazul anterior s-a considerat soluia de colectare la partea superioar a receptoarelor ntr-o conduct colectoare superioar. Schema este prezentat n anexa VI. Restul elementelor rmn similare cu cele ale cazului anterior.

43

Calculele sunt prezentate centralizat n tabelul 6.4. Tabelul 6.4.


qmax,R I l/s S* m2 92 92 92 184 276 552 552 Conducte h Hc qct verticale qmax d Panta d l/s cm m l/s l/s mm mm col 4,01 10 8 4,01 4,01 10 8 4,01 3,4 63 4,01 10 8 4,01 0,025 63 8,02 10 8 8,02 0,020 110 12,03 10 8 12,03 0,020 110 24,06 10 8 24,06 140 26,3 24,06 10 8 24,06 0,02 140 qc Nr. Tronso n S_tot Nr. rec. Conducte orizontale vsp m/s qsp l/s x u z vr m/s

l/s l/s,ha R1 5,5 545 0,8 1.1,v 545 0,8 1.1,o 545 0,8 1.2,o 1104 12 48,13 545 0,8 1.3,o 545 0,8 1.4,v 545 0,8 1.4,o 545 0,8

m2

1,19 3,21 0,8 0,67 1,17 1,39 1,55 13,32 0,6 0,55 1,06 1,64 1,55 13,32 0,9 0,71 1,19 1,84 1,83 25,44 0,97 0,75 1,21 2,21

6.2.7. Canalizare ape meteorice de pe o teras necirculat cu ajutorul enourilor, receptoarelor depresionare amplasate n jgheaburi, racordate la o conduct colectoare orizontal i reea de canalizare interioar (Sistem depresionar). Dimensionarea instalaiei se realizeaz conform punct. 5.3. n raport cu nlimea total a coloanei. HT = 10m Calculul suprafeei de calcul Sc in m2

Suprafaa de colectare are dimensiunile prezentate n figura 6.2.

Figura 6.2 Sc = Lx l = 40m x 22.5m = 900 m

Stabilirea ploi de calcul in (l/s) m2 i= 0.03 l/s m

Pentru exemplul prezent se consider intensitatea ploii de calcul:

Stabilirea debitului de calcul al apelor meteorice (l/s )

Se realizeaz cu relaia: Qp = i x Sc x Unde: =1 este coeficientul de scurgere;

44

0.03 l/s m x 900 m x 1.0 = 27.0 l/s Stabilirea numrului de receptori:

Pentru exemplul prezentat se alege un receptor Pluvia de 9 l/s. Numrul de receptori se determin cu relaia:

Amplasarea receptorilor:

Se realizeaz funcie de particularitile funcional-constructive ale acoperiului, innduse cont de poziia grinzilor, deoarece conductele colectoare amplasate sub acoperi nu pot strbate grinzile. n figura 6.3. este prezentat un posibil amplasament pentru exemplul ales.

Figura 6.3

Determinarea traseului conductelor

n figura 6.4. se prezint dou alternative de traseu.

Figura 6.4 . Realizarea schemei izometrice.

45

Schema izometric a instalaiei este prezentat n figura 6.5.

Figura 6.5 Se realizeaz fie dinspre cel mai dezavantajat receptor spre punctul de descrcare n reeaua exterioar, fie invers. Numrul tronsoanelor i lungimile se indic pe schema izometric de calcul (fig. 6.6). Debitul unui tronson se determin prin nsumarea tuturor debitelor care intr n tronson. Debitele calculate se nscriu de asemenea pe schema izometric de calcul.

46

Figura 6.6 Predimensionarea: Calculul diametrelor conductelor. (mbar)=98,1x10=981(mbar) Calculul lungimii echivalente provizorii. Se realizeaz prin adugarea la lungimea fizic a unei lungimi echivalente pentru pierderile de sarcin locale, estimat la circa 60% din valoarea lungimii fizice. Lc=L+0,6L=29,6m unde L reprezint lungimea fizic, de la primul receptor racordat pn la intrarea n subteran. Se determin pierderea de sarcin echivalent, prin raportarea presiunii statice la lungimea de calcul echivalent.

Se realizeaz pe baza presiunii statice din instalaie determinat cu relaia:

33,14(mbar/m) Determinarea diametrului Se realizeaz cu ajutorul diagramelor specifice materialelor din care este alctuit conducta. Diametrul conductei se determin n raport cu debitul de calcul al seciunii i pierderea de presiune medie pe tronson. Viteza de curgere rezultat trebuie s nu fie inferioar valorii de 1m/s. Pentru exemplul prezent s-a optat pentru conducte PEID (figura 6.7.). Calculul sumei pierderilor de sarcin totale

Pentru diametrele alese se determin pierderea real de sarcin, pe baza pierderilor de sarcin liniare (figura 6.7.) i a lungimii echivalente a pieselor componente, indicate de distribuitorii de materiale (tabel 6.1). Tabel 6.5. Valori lungimi echivalente rezistenelor locale.
Diametru (mm) Receptor depresionar 56 Receptor depresionar 90 Curb 450 Curb 900 (2x450) Ramificaie trecere Ramificaie de derivaie 40 1.7 0.4 0.8 0.4 1.0 50 2.6 0.5 1.0 0.5 1.3 56 2.9 0.5 1.0 0.5 1.6 63 5.6 0.6 1.2 0.6 1.9 75 14.7 3.0 0.8 1.6 0.8 2.4 90 6.2 1.0 2 1.0 3.0 110 10.0 1.3 2.6 1.3 3.9 125 160 200 250 315

1.6 3.2 1.6 4.7

2.1 4.2 2.1 6.3

2.7 5.4 2.7 8.0

3.5 7.0 3.5 10.5

4.7 9.4 4.7 14.0

Suma pierderilor de sarcin lineare reale trebuie s fie inferioar presiunii statice determinate

47

Figura. 6.7.

Figura 6.8.

48

Re-calcularea diametrelor conductelor Dac condiia nu este ndeplinit se modific diametrele i se reiau calculele de determinare a sumei pierderilor pn se ndeplinete. Se realizeaz acelai lucru i pentru traseele secundare ale instalaiei i se echilibreaz instalaia (figura 6.9, tabel 6.6.).

Figura 6.9. Tabel 6.6. Calculul de dimensionare a instalaiei de canalizare depresionar (conform soft GEBERIT PROPLANNER)
Ps D (mm) Lungime (m) nlime Debit receptor (l/s) Debit tronson (l/s) Vitez (m-s) Presiune (mbar) Ps (mbar)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-s5 11 12 13-s4 14 15

125 90 90 90 75 63 63 63 56 56 56 56 56 56 56

1,0 4,5 4,5 2,5 4,0 ,0 2,0 0,5 0,2 2,0 0,5 0,2 2,0 0,5 0,2

1,0 4,5 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2

18,0 6,0 6,0 6,0

17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,0 6,0 6,0

1,0 3,4 3,4 3,4 3,0 2,2 2,2 2,2 2,9 2,8 2,8 2,8 3,6 3,6 3,6

0,0 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 1,4 0,6 0,5 1,7 0,6 0,5 1,7

0,0 -83 -374 -268 -198 -111 -52 -13 -4 -111 -37 -53 -198 -96 -87

94 94 94 94 100 100 100 100 100 100 100 100 85 85 85

49

7. EXECUIA I EXPLOATAREA INSTALAIILOR DE CANALIZARE A APELOR METEORICE N CLDIRI.CERINEIMPUSEPRINPROIECTULDEEXECUIE. 7.1PREVEDERIGENERALE Prevederile generale privind executarea lucrrilor de canalizare n cldiri civile, social culturaleiindustrialesuntcelecuprinsenNormativulprivindproiectarea,execuiaiexploatarea instalaiilor sanitare aferente cldirilor, indicativ I 9 2012, care includ i prevederi pentru evacuareaapelormeteorice. Complementarsaudiferitdeacestea(neacoperitedeacestnormativ)suntregulidebun practiclarealizareainstalaiilordecanalizareaapelormeteoricencldiricorelatecucerinele impuseprinproiectuldeexecuie,precizatenaltereglementritehnicesaustandardeeuropene armonizatespecifice,menionatenanexa1. Peduratadesfurriilucrrilordeexecuieimontajainstalaiilordecanalizareaapelor meteoricencadrulobiectivuluiproiectat,proiectantultrebuies: participe la toate fazele de verificare i control al calitii care includ lucrri executate pentruevacuareaapelormeteorice; modifice soluiile din proiectul tehnic, dac situaiile concrete impun aceast msur; modificarea de soluie se va efectua cu avizul verificatorului de proiect i va include modificrilelistelordecantiti,planeloretc. s participe la recepia la terminarea lucrrilor i la recepia final ntocmind referate de prezentare privind modul n care a fost realizat lucrarea, respectiv modul n care sa comportatlucrareanperioadadegaranie. Peduratadesfurriilucrrilorderealizareainstalaiilordecanalizareaapelormeteorice n cldiri verificarea calitii execuiei, pe faze de categorii de lucrri este obligatorie i se realizeazdectre: investitor prin ageni de consultan i dirigini de specialitate atestai conform HG 925/1995; proiectant; executant,prinpersonalulpropriuiresponsabiliitehnicicuexecuiaatestaiconformHG 925/1995; organeleinspecieidestatinconstrucii. Lucrrile de montaj ale instalaiilor de canalizare a apelor meteorice n cldiri se vor coordonaicorelaculucrriledeconstruciipropriuzise.Sevarespectacoordonareastabilitn proiectntrespecialiti,cuprivirelatraseeleispaiilerezervatefiecruitipdeinstalaii,execuia lucrrilor auxiliare (platforme, schele, goluri etc.) aferente acestor instalaii i la ordinea cronologicdemontaj. Lacorelarealucrrilordemontajainstalaiilordecanalizareaapelormeteoricencldiricu celedeconstruciesevoraveanvedereurmtoarele: a) construciavafiprevzutcuelementelenecesarepentruinstalareamainiloria instalaiilorderidicatfolositelaaducereapepoziieaelementelorcomponentede instalaii; b) la trecerea conductelor prin planee sau perei din beton armat se vor folosi golurileprevzutenproiect.

50

c) introducerealatimpulconvenitcuconstructorul,adispozitivelordeprindereide fixareacomponentelordeinstalaiipeelementeledeconstrucii; d) introducerea elementelor componente ale sistemelor de canalizare a apelor meteoricenncperilerezervateimontarealorpepoziiesevafacenumaidup definitivarea lucrrilor de construcii, astfel nct s se evite deteriorarea lor prin lovire,stropire,depozitareaprafului,folosirealordreptschel. Executareainstalaiilordecanalizareaapelormeteoricelacldiricivile,socialculturalei industrialesefacerespectnd: a.soluiiledinproiect,detaliiledeexecuie, b. prevederile din prevederile din Caietele de sarcini pentru execuie i achiziie. Executareainstalaiilordecanalizaremeteoricesefacecoordonatcurestulinstalaiilor. c.Normeledetehnicasecuritiimunciinvigoare 7.2VERIFICAREAELEMENTELORCOMPONENTEALEINSTALAIEI DECANALIZAREAAPELORMETEORICE La executarea lucrrilor de montaj a instalaiilor de canalizare a apelor meteorice se vor utiliza numai materiale, elemente componente prefabricate i procedee care au marcaj CE sau AgrementTehnicpentruperformaneechivalenteisuntcomercializatelegalnStateMembreale Uniunii Europene sau n Turcia, China, Israel ori sunt fabricate legal ntrun stat EFTA, parte la acordulprivindSpaiulEconomicEuropeanicarecorespundprevederilorproiectului. Materialele i echipamentele sosite pe antier vor fi nsoite de certificate/ declaraii de conformitatecuAgrementultehnicsaucustandarduldeprodusincazulproduselorcumarcajCE. Tuburile, fitingurile, elementele de mbinare, receptori trebuie verificate la preluare pentru a constatacsuntmarcatecorespunztorisuntconformecerinelordeproiectare. Transportul materialelor i a elemente componente prefabricate pentru instalaiile de evacuareaapelormeteoricesevaefectuacumijloaceadecvate,asiguratempotrivaoricrorsurse dedeteriorare(vibraii,ocuri,devalizareetc.)respectndreglementrileimpuseprinstandardele deprodusiindicaiilefurnizorilor. Depozitareamaterialelor,nperioadadintreaprovizionareimontaj,sevafacendepozite amenajate care s asigure gestionarea corect, cu respectarea reglementrilor impuse prin standardeledeprodus,instruciunilorfurnizorilor,reglementrilornvigoareprivindprevenireai stingereaincendiiloriaNormelordeprotecieamuncii,nvigoare. eviledinmaterialetermoplastice(PVCU,PP,PEID)vorfiaezateattpentrudepozitare ct i pentru transport n poziie orizontal, sprijinite pe toat lungimea lor. Trebuie asigurate mpotrivaalunecrii.Sevaevitancovoiereailovireaacestora. Boxele cu cadru din lemn (ambalajul tuburilor) se vor stivui lemn pe lemn. Dup descrcare, lungimileindividualevorfidepozitatepeosuprafaplan,asigurnduseprotecialormpotriva deformrii.Sevaasigura,deasemenea,camnunchiuldetuburidelabazastiveisnufieavariate deobiectetioasesauascuite.Mufeletrebuiesstealibere.Prinpoziionareaalternatsepoate asigura o sprijinire aproape complet a straturilor de tuburi unul pe altul. n cazul stivuirii cu ajutorul distanierelor din lemn, acestea trebuie s aib o lime de cel puin 100 mm. Distaniereleilemneledesuportsevorpoziionaconformprevederilorreglementare,specifice fiecrui material n parte (PVCU, PEID, PP, font scurgere, burlane, jghiaburi din tabl sau materialesinteticeiagrementelorproductorilor).

51

Sevorevitanlimileexcesivedestivuire,casnufiesuprasolicitatetuburiledinpartea inferioarastivei.nlimeauneiastfeldestivedetuburinupoatedepi1mlaniciundiametru nominal (DN). Stivele de tuburi nu se vor poziiona n apropierea anurilor deschise din incinta antierelor. Toate tuburile vor fi depozitate pe postamente pentru a evita nghearea lor pe sol, n perioadareceaanuluiisupranclzireadintimpulverii. Toatematerialelevorfidepozitatepentruaevitamurdrireasaudeteriorarealor.Aceast prevedere este specific mai ales n cazul materialelor de etanare din elastomeri, care trebuie protejatempotrivacoroziuniimecaniceichimice(deex.ulei). Materialelecepotfideterioratedeintemperiisaudeaciuneadirectasoarelui,cumsunt eviledinmaterialeplastice,sedepoziteazsuboproanesaunmagazii.Sevaevitapectposibil transportuliexpunerealorntimpulveriilaaciunearadiaiilorsolare. Toateelementeledeconductetrebuiedepozitatenctsseevitemurdrireaacestoran zonamufei.Efecteletermiceunilaterale,ex.radiaiasolarpotcauzadatoritcomportamentului termoplasticaltuburilordinmaseplasticedeformricepotngreunapozareacorespunztoare ncazulpantelorsczute.Dinaceastcauz,tuburilesevorprotejadeaciuneadirectaradiaiei solare prin acoperirea cu prelate deschise la culoare. Se va evita stagnarea cldurii sub prelate, prinasigurareauneiaerisiribune. Lancrcareaidescrcareatuburilorlegatenmnunchi(mpaletate)sevorfolosiutilaje detransportpotrivite(ex.stivuitorcufurclat). Tuburileifitingurileneambalatesencarcisedescarcmanual.Basculareadinmijlocul de transport sau aruncarea nu sunt permise. Trebuie evitat alunecarea pe pmnt a tuburilor. Crestturileizgrieturilerezultatedinaceastapotcauzanprimulrndneobinereaetaneitiila mbinrileprinmufe. nainteapuneriinoper,toatematerialeleielementelecomponentesevorsupuneunui control,pentruaseconstatadacnuausuferitntimpultransportuluiialdepozitrii: degradridenaturslecompromitintegritateaifuncionalitatea; descompletrialecomponenei; Punerea n oper nu va putea fi fcut dect dup remedieri sau, dac este cazul, dup nlocuireacomponentelordefectesauincomplete. Ladepozitare,transportimontajsevorrespectacondiiiledemediucaresnuconducla pierdereaaptitudiniideutilizare(temperatur,expunerelaradiaiiultraviolete). 7.3.CONDIIIDEMONTAJALERECEPTOARELORDEAPEMETEORICE Colectareaapelormeteoricedepeterasesevafaceprinreceptoarestandardizatesauprin folosireaaltortipuriagrementatetehnic. La montarea receptoarelor n nvelitoarea terasei cldirilor, trebuie s se asigure etaneitatea sistemului mpotriva exfiltraiei apei n afara sistemului, respectiv n acoperi sau spaiul de sub acesta. Trebuie prevzute grtare pentru reinerea corpurilor solide antrenate de apa.Pentruagarantacapacitateadeevacuareareceptorilordeteras,trebuiecaimediatdup finalizarealucrrilordeizolaieaacoperiuluissemontezeacestegrtare. Pentru montarea receptoarelor de ape meteorice la acoperiurile teras vegetal se vor respectaprevederileidetaliiledinanexaVII.1. Conductaderacordareceptoruluideterastrebuiesfientotdeaunarigidizatprintrun punctfixpestructuraderezistenacldirii.

52

La recepia lucrrii, se va avea n vedere ca nlimea stratului de ap admis deasupra receptorului,safiemsuratdelabazagrtaruluipnlavrfulacestuia. Sevaevitapozareaconducteideracordnizolaiatermic.Dacacestlucrunuesteposibil receptoruldeterastrebuiesfieasiguratsuplimentarprintroplacdeinstalare. Laracordareamembranelordehidroizolaieifoliilordecontactsudate,trebuieavutgrij caprinprocesuldepozare,respectivdesudare,receptoruldeterassnufiedeteriorat. Fixarea n structura acoperiului masiv tip terasa a receptorilor depresionari modulari se realizeaz prin profile de fixare din oel. Detalii privind montarea receptorilor de teras pe un acoperimasivtipsuntprezentateinanexaVII.2,fig.1a,b,2ab. Lamontajulreceptorilordeteraspeunacoperidetipuor,niapentruunreceptorde teras trebuie executat la dimensiunile recomandate de productori (exemplu n fig. 3, Anexa VII.2). Receptorii de teras se fixeaz n structura acoperiului cu ajutorul plcilor de instalare furnizate de productori si sunt fixai n structura acoperiului cu racordul la membrana de hidroizolaie(exemplufig.5,AnexaVII.2). La structura acoperiului cu barier de vapori unitatea de baz a dispozitivului de conexiune cu barier de vapori se monteaz n structura acoperiului (acoperi solid, acoperi uor,acoperiizolat)lafelcaireceptoriideteras. In cazul n care exist pericolul de coroziune a conductelor sau a burlanelor, datorit gazeloremanatedincanalizareaexterioarsaucndteraselesuntcirculabileseiaumsuridepro tecie prin montarea de sifoane sau recipiente cu garda hidraulica, amplasate astfel nct s fie feritedenghe. Pentru realizarea instalaiei interioare de canalizare a apelor meteorice se utilizeaz aceleai tipuri de evi, tuburi i piese speciale de mbinare adecvate soluiei adoptate pentru sistem (evacuare prin burlane exterioare sau interioare: tabl zincat, cupru sau materiale plastice; sistem canalizare gravitaional: font scurgere, PVCU, PP, simplu sau ignifugat, PEID simplusausilenios). Montarea elementelor componente ale sistemelor se realizeaz n conformitate cu reglementrilenvigoareicudateleconinutenagrementeletehnicealefurnizorilor(detaliin anexeleVII.3,VII.4). 7.4MONTAREACONDUCTELOR/SISTEMELORDECANALIZARE AAPELORMETEORICE Incaietuldesarcinisespecificasoluiaadoptatapentruevacuareaapelormeteorice. La montarea conductelor de canalizare a apelor meteorice, din diferite materiale (mase plasticePVC,polipropilen,polietilendenaltdensitate,fontdescurgeresauoel)sevaine seamadeprescripiileprivindprelucrareaimontareaacestormateriale,coninutencaietelede sarcinipentruexecuientocmitedeproiectantuldespecialitate. n cazul utilizrii conductelor metalice din eav neagr de oel pentru instalaiile de canalizare a apelor meteorice acestea se vor proteja anticoroziv la interior si exterior. Protecia contra coroziunii conductelor de oel se va face n interior prin citomare, iar la exterior prin grunduirecuminiumdeplumbivopsireacuvopseadeprotecie. ncazulfolosiriicamaterialpentruconducteledecanalizaremeteoricaevilordinmateriale termoplastice cum sunt policlorura de vinil neplastifiat (PVCU), polipropilena (PP) sau polietilena de nalt densitate (PEID), fitingurile i garniturile de etanare, manipularea i
53

transportulnbazaprevederilordemisus,sefacecugrij,pentrualeferidelovituri,zgrieturi, fisurri.Sedoateniedeosebitmaterialelorcasantesauuordeformabile. TemperaturaoptimdelucruamaterialelordinPVCUipolipropilenestede+20+30C. Nuesterecomandabilprelucrarealorpetimpdeiarn,latemperatursub+5C,iarnaintede prelucrarevorfiinutecca.24orelatemperaturileindicatemaisus,ntroncperedelucru. Prelucrarea i montarea evilor de canalizare a apelor meteorice executate din PVCU sau polipropilen se vor efectua de personal instruit n acest domeniu, avnd asigurate i utilajele necesaremontrii. La montarea evilor din PVCU i polipropilen se vor folosi piese de legtur uzinale iar n cazulcndacestealipsescsevorconfecionalaateliercuutilajecorespunztoare. TrecereadelatuburidefontdescurgerelaeavadinPVCUsevafaceprinlrgireamarginilor eviidePVCpnladiametrulinterioralmufeitubuluidefont,etanareantretuburiledinfont iconducteledePVCfcndusecufrnghiesiciment. mbinarea materialelor noi cu cele clasice se face conform recomandrilor productorilor de materiale. Conductele reelei de canalizare a apelor meteorice vor trebui s reziste la o presiune corespunztoare celei dezvoltate n instalaie (dependent de nlimea cldirii la cele depresionare),utilizndusenacestscop,dupcaz,conductedinmaseplastice,fontdescurgere sauevidinoel(detaliinanexaVII.5). Incazulincareexistapericolulformariiapeidecondensarepecoloaneledeevacuareaapelor meteoriceacesteasetermoizoleazinzonelerespective. Dilataiatermicasistemuluideconductetrebuiedirijatprintrofixareaconducteicupuncte fixeipunctedealunecare. Punctele fixe reacioneaz mpotriva forelor de dilataie termic i dirijeaz prin aceasta dilataialiniaraconducteintrodireciedefinit. ncazuluneidilataiitermice,puncteledealunecaresusingreutateaconducteiumplutcu apimpiedicdevierealateralaacesteia. Ori de cte ori este posibil se recomand utilizarea tehnicii de sistem, att la sistemul de mbinare ct i cel de susinere, conform reglementrilor specifice i indicaiilor tehnice ale firmelorfurnizoare. Conductele metalice vor fi susinute pe orizontal la distanele admisibile ntre reazeme funciedemodalitateadeprindereincrcri,conformprecizrilordincaietuldesarcinipentru execuie. 7.5CONDIIIDEMONTAJPENTRUJGHEABURIIBURLANE Elemente componente pentru preluarea si evacuarea apelor pluviale n sisteme de scurgerecujgheaburiiburlane,suntprezentatenanexele6i7. Piesele metalice executate din tabl neagr sau din otel galvanizat, vor fi protejate cu vopseamultistrati/sauprotecieplastic.

54

Elemente componente ale unui sistem de scurgere cu burlan i detalii de montaj sunt prezentatenfig.7.24.aei7.25.a,b. Burlanele se fixeaz n lemn sau crmid prin coliere de burlan. Primul colier se prinde chiar la fixarea burlanului n cot. Montarea burlanelor se face de la colector la arunctor, iar prindereacolierelorsefacelaunintervaldecca.2mprinintroducereapenelordefixare. Crligeledejgheabsemonteaz,funciedecondiiilededimensionareajgheaburiloride instruciuniledeinstalarealeproductorilor,la300600mminterax,iarlacapetesepunla100 mmdefiecarecaptdejgheab. Se stabilete un centru sau punctul cel mai de sus pentru a se realiza panta din crlige. Pentruuncolectorsestabiletepunctulncellaltcaptaljgheabului,pentrudoucolectoarese mparte distanta dintre ele n dou, pentru trei colectoare se mpart distantele dintre ele, cte dounmodsimetric,.a.md.). Pentru crlige lungi se stabilete locul de ndoire a crligului cel mai de sus care se marcheazpecrlige,fig.7.24.e,AnexaVII.6.Semsoardistanadintrecolectoaresisetraseaz peultimulcrligdiferenatotaldenltime(ex.pentruodistanttotalde7mdiferenaestede 35mm).Sealiniazcrligelecanfig.7.24.d,AnexaVII.6.Seunescceledoupuncte(datedelinia dendoirepecrliguldebazsidediferenadenlimepecrligulcelmaidejos)printrolinie, astfel obinnduse punctul de ndoire pentru fiecare crlig. Se numeroteaz si apoi se ndoaie crligele. Pentrucrligescurtesemarcheazpantantinznduseosfoarntrecrligeledecaptca nfig.7.24.d,iarcrligeleintermediaresefixeazinndcontdenclinaiastabilitdirectpepazie. Colectoarele se fixeaz pe jgheab naintea montrii pe crlige, la 150 mm de capt. Se decupeazdinjgheabofantde100mm,iarmarginiletieturiisendoaiensensuldecurgerea apei.Parteadreaptcufalacolectoruluiseintroducenfalulrotundaljgheabului,peexteriorul lui,serotetepnlanchidereapieselor,dupcaresendoaiecapetelecolectoruluipestejgheab, canfig.7.25a. Capaculdejgheabsefixeaznfalulrotundaljgheabului,dupcaresersucetepnse unetecujgheabul.Suprafaadecontactseetaneazcuadezivisiliconici. Pentrucapaculdejgheabfixareasefacefrsiliconnumaiprinpoziionarealorpeloculde montaj si ndoirea captului rmas liber (stnga pentru partea dreapt si dreapta pentru partea stngaajgheabului).Dupfixare,parteadejgheabcareiesenparteadesusacapaculuisebate uorpnselipetedecapac(fig.7.25a). Jgheabulsepoziioneazpecrligesisestrngclemelepejgheab.mbinareasefacecan detaliiledinanexeleVII.6i7.Sepoziioneazmbinareapeliniadeunireacelordoujgheaburi dupcaresestrngeclema. La folosirea mbinrilor, unirea jgheaburilor se face prin punerea lor cap la cap (dac un captestetiatesteobligatoriucatieturasfiedreaptsinchidereajgheabuluiperfect)sinu prinsuprapunerealor. Se poate utiliza i mbinarea prin suprapunerea jgheaburilor. Aceasta se realizeaz prin desfacerea falului pe o zon de 50 mm, dup care se etaneaz cu adezivi siliconici pe interior zona de suprapunere, dup care se introduce cellalt jgheab n marginea rotund a primului jgheabsiserotete.Senchidefalullaloc. Lungimeapieseiintermediare(prelungitorintermediar,fig.7.25.b)diferfunciede distantadelajgheablaperete(A)sidenlimeadelastreainlaloculundetrebuiesajung racordul(H),rezultatedincalculelededimensionare. n cazul nchiderilor metalice (fig. 7.26 hale industriale, depozite, altele) la realizarea elementelordenchiderepentrunvelitori,foiledetablprofilatpentrunvelitoaresemonteaz
55

cu captul inferior rezemat pe jgheab (suprapunerea peste jgheab este de 30 mm). n zona de deasupra jgheabului se pozeaz, pe toat lungimea nvelitorii, pentru etanare elemente din material spongios, profilate dup seciunea foilor de tabl. Foile de tabl se suprapun i se monteaz pe pane cu uruburi autofiletante care prind i saltelele din vat de sticl. Pe cuta suprapus, la capetele foilor, se asigur rigidizarea cu uruburi autofiletante cu cap plastifiat. Elementele de coam se pozeaz suprapuse, prinse cu autofiletante, etanate cu elemente din materialspongiosprofilat.Agrafeledezpad,curoliderigidizareajgheabului,seprindtotcu autofiletante,dinmetruinmetru(detaliimontajAnexVII.7fig.7.27a,bi7.28ac). Moduldeprindereajgheaburiloriburlanelor,ncazulnchiderilormetaliceseexecut n mod asemntor cu cel descris mai sus, pentru cldiri civile. Jgheaburile dac sunt produse prefabricate(tronsoanede4mlungime)semonteazprinpresarepecaptulsuperioralfoilorde tabl. Petrecerea ntre tronsoane este de 2 cm. mbinrile se rigidizeaz cu popnituri i se etaneaz cu silicon. n jgheaburi se practic gurile pentru racordarea burlanelor i se pozeaz parafrunzaruldintablesauPVCcaresefixeazcucontrapiuli. Larealizareasistemelordescurgerecujgheaburiiburlane,seimpunelamontajungrad deprecizieridicat.Nuseutilizeazelementecareaufostdeterioratencursultransportuluisaula montaj. 7.6VERIFICARISIPROBEALEINSTALATIILORDECANALIZARE AAPELORMETEORICE naintedepredareactrebeneficiar,instalaiiledecanalizareapemeteoricevorfisupuse unuiansambludeoperaiitehnicecareaucascopverificareainstalaieiexecutateprivind: corespondentaexecuieicuprevederileproiectului; nivelul de performan al instalaiei prevzut prin proiect si proba obinerii efectelor scontate; creareatuturorcondiiilornecesareuneifuncionarisigurenexploatare. Cerinele generale privind punerea n funciune, recepia i darea n exploatare a instalaiilor de canalizare ape meteorice sunt cele cuprinse in cap. 13 din Normativul pentru proiectareasiexecutareainstalaiilorsanitare,indicativI9. Reguli complementare de buna practic, neacoperite prin acest normativ necesare la verificareainstalaiilornoisauexistentepentrucanalizareaapelormeteorice,suntprecizatenalte reglementritehnicesaustandardeeuropenearmonizatespecifice,menionatenanexa1. Caietul de sarcini va cuprinde programul de control pe fazele determinante ale lucrrii. Acest program reprezint obligativitatea ncheierii, pe parcursul execuiei lucrrilor, de procese verbaledeverificareacalitiilucrrilorsiderecepiealucrrilorascunsecarevorfisemnatede toifactoriiimplicai. Instalaiiledecanalizareapemeteoricevorfisupuselaurmtoareleverificri: verificarea vizual, pe parcursul desfurrii lucrrilor, a respectrii concordanei ntre specificaiile productorilor sau prevederile din proiect referitoare la condiii de pozare a conductelor(pantedemontaj,susineri,distantefatadeelementeleconstruciei,etc.)cuceleale lucrrilorrealizate; dup terminarea lucrrilor de montaj a instalaiei i naintea executrii lucrrilor de mascarencercareadeetaneitatelaapiaer; ncercareadefuncionare,
56

ncercareadeetaneitatelaapvizeaz: Verificareaetaneitiireceptoruluinzonadeintegrarenacoperi,include: a.controlvizualdupcesuntmontatecorespunztortoatepieselereceptorului; b.scoatereagrtareloricontrolulpnlaracordareacucoloaneledescurgereiverificareasnu fienfundatecumaterialedeizolaienurmaexecuiei(mortarialtecorpuri)cuovergeade1m lungime; c.controlulprinciocniredachidroizolaiaestelipitdeguradescurgere. d.obturareareceptoruluiiumplereaacestuiacuapimeninereapedurataa24deore.Seva verificavizualdacexistexfiltraiideapnplaneu; e.pentrutipuriledereceptoaredeterascaresuntagrementatetehnic,sevorverificadacsunt realizatedetaliilederacordarelaelementeledeacoperi,prevzutenagrementultehnic. Verificarea etaneitii jgheabului: dup montarea plniei de racord la burlanele de scurgeresauareceptoarelorpozatenjgheaburi;seobtureazplniilorsaureceptoarelor laparteainferioar;seumplejgheabulpnlanivelulpreaplinuluisaufanteidedebordare aapelorexcedentaredinperioadaploilorcuintensitatemaimaredectceadecalcul;se meninejgheabulumpluttimpde5minuteiseverificavizualeventualeleexfiltraii. Verificarea etaneitii mbinrii receptorcoloan: se va face dup racordarea receptoruluilacoloanadescurgereprinobturareatronsonuluideracordnaval,umplerea receptorului i tronsonului cu ap i meninerea pe durata a 5 min. Se va verifica vizual dacexistexfiltraiideapnzonadembinareareceptoruluilacoloan. Verificareaetaneitiiinstalaieiinterioare. a.Prinumplereacuapaainstalaiei,lapresiuneacaresepoatedezvoltaninstalaienmomentul obstrurii seciunii de curgere, respectiv prin obturarea instalaiei la captul din aval, nainte de descrcare, i verificarea etaneitii pe traseul conductelor si la punctele de mbinare; se recomandca proba s se realizeze dup proba de inundare a terasei. n acest scop, n timpul probeideetaneitatelaterasseastupgurilereceptoarelorcuofoaiebitumatlipitcubitum sau cu alt sigilant, pe perioada probei de inundare a terasei. Proba de etanare a sistemului se face, dup proba de inundare a terasei. Se obtureaz instalaia la captul din aval, nainte de descrcare,sedesigileazreceptoareiseevacueazapacareafolositlainundareaterasei.Seva verifica dac apar exfiltraii din instalaie. Simultan se va verifica i dac poziia de amplasare a receptoarelordeterasestecorespunztoare.Nutrebuiesseformezebltirideapnjurullor. b. n cazurile sistemelor depresionare: conform procedurilor de testare nscrise n agrementele productorilor,dacacesteaexistsauconformpunctuluia. Conductele prevzute cu elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul lucrrii, nainte de nchiderealor. ncercarea de etaneitate la aer urmrete etaneitatea instalaiei pentru o presiune interioar egal cu 38 mm H2O, pe o perioad de 3min. Se realizeaz prin racordarea la capul aval al instalaieiaunuiteu,integrarea,inunuldincapeteleteuluiauneiprizedepresiuneracordatla unmanometruicuplareauneiinstalaiideintroducereaaeruluilacellaltcapt,introducereade aer n instalaie pan la presiunea de 38 mm H2O dup care se urmrete evoluia presiunii pe durata a 3 min. Dac exista pierderi de presiune instalaia nu este etan la aer i vor trebui identificatepuncteledeneetaneitateieliminateneconformitile. ncercareadefuncionareconstnverificareapantelorconductelor,stareapieselordesusinere sifixare,existenapieselordecurireconformdetaliilordeexecuiedinproiectultehnic.

57

Rezultateleprobelorefectuatelainstalaiiledecanalizareapemeteoriceseconsemneaz nproceseleverbaledeconstatare. Verificarea modului de ndeplinire de ctre instalaie a prevederilor privind protecia, siguranaiigienamunciisevafacepebazaurmtoarelorreglementri: 1. Legeasecuritiiisntiinmuncnr.319/2006; 2. HotrreaGuvernuluinr.1.425/2006pentruaprobareaNormelormetodologicede aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, cu modificrileicompletrileulterioare; La verificarea calitii, efectuarea probelor i recepia instalaiilor de canalizare a apelor meteoriceseineseamaideprevederilenormativuluiC5602. 7.7Recepiainstalaiilordecanalizareapemeteorice Recepiaesteactivitateaprincarebeneficiarul/investitoruldeclarcacceptlucrareai copreia,cusaufrobieciuni,pentruafidatnfolosin.Recepiaseefectueazattlalucrri noi ct i la interveniile n timp asupra construciilor existente (modernizri, extinderi, reparaii capitale)iserealizeazndouetape: 1. recepialaterminarealucrrilor 2. recepiafinal,laexpirareaperioadeidegaranie Recepia lucrrilor instalaiilor de canalizare meteorica este o parte component a recepieiconstrucieiisedesfoarnconformitatecuRegulamentulderecepiealucrrilorde construcii i instalaii aferente acestora, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 273/1994, cu modificrileicompletrileulterioare. Recepia laterminarealucrrilor de instalaii de canalizare meteoricatrebuie s constate dac lucrrile au fost terminate i dac instalaiile funcioneaz la parametrii proiectai. n acest scopcomisiaderecepieexamineaz: 1. instalaiilerealizate,princercetarevizual, 2. programuldecontrolalcalitiiexecuieiidocumenteleaferente, 3. proceseleverbalentocmitecuocaziaprobelorinstalaiei,pentru: probadeetaneitateainstalaiei; probadefuncionare; 4. referatulcupunctuldevederealproiectantuluiprivindexecuialucrrilor, 5. carteatehnicaconstruciei,referitoarelainstalaiiledecanalizaremeteorica. Laterminareaexaminrii,comisiavaconsemnaobservaiileiconcluziilenprocesul verbalderecepie,recomandndbeneficiarului/investitoruluiadmiterea,cusaufrobieciia recepiei,amnareasaurespingereaei,dupcaz. Recepiafinalainstalaiilordeventilareiclimatizareseefectueazlaexpirarea perioadeidegaraniealucrrii(dereguldup1..3ani). La terminarea examinrii, comisia va consemna observaiile i concluziile n procesul verbal de recepie final, recomandnd beneficiarului/ investitorului admiterea cu sau fr obieciuniarecepieifinale,amnareasaurespingereaei,dupcaz. Darea n exploatare a instalaiilor de canalizare meteorica se face dup ce recepia la terminarealucrrilorafostadmis.

58

Anexa I Acte legislative, reglementri tehnice, standarde


Anexa I-1. Legi, Ordine, Hotrri i Directive 1 2 3 4 5 6 7 8 Legea nr. 10/1995 Legea 123 /2007 Lege nr. 50 /1991 Legea 307/2006 Legea nr. 319/2006 Legea 608/2001 OUG nr. 214/2008 Hotrrea Guvernului nr. 1425/2006 Hotrrea Guvernului nr. 955/2010 Hotrrea Guvernului nr. 925/1995 Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 HG nr. 622/2004 modificat cu HG 795/ 2005 si HG 1708/ 2005 Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 Ordin MLPAT nr.77/28.101996 Ordinul ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor nr. 863/2008 ORDIN M.A.I. Nr. 3/2011 Ordinul M.D.R.T. nr. 2237 /2010 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 24 ianuarie 1995 Pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii Lege privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii Legea privind aprarea mpotriva incendiilor Legea securitii i sntii n munc, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006 Legea privind evaluarea conformitii produselor pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/10/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1425/2006. privind aprobarea Regulamentulului de verificare si expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor si a construciilor privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii cu modificrile i completrile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee i echipamente noi n construcii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997 i modificat i completat de Hotrrea Guvernului nr. 675/2002 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 11/07/2002 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i instalaiile aferente acestora Monitorul Oficial Partea I nr. 193/2004 cu modificrile ulterioare. Indrumator privind aplicarea prevederilor Regulamentulului de verificare si expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor si a construciilor- Partea I-a-verificarea tehnic de calitate a proiectelor de constructii si instalatiilor aferente (Anexa I) pentru aprobarea Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 11/07/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea proiectanilor autorizai pentru cldiri, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 683 / 08.10.2010

9 10

11

12

13

14

15

16 17 18

59

19

Ordin ministrului administraiei i Internelor nr. 163/2007 Ordinul MTCT nr.1822/394/2004 O.M.D.L.P.L./ O.M.I.R.A. nr. 269/431-2008

20

21

privind aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor,publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare la foc, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea i completarea Regulamentului din 2004 privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare la foc

Anexa I-2 Reglementri tehnice Referin normativ Denumire. Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor 1. I 9 2012 sanitare din cldiri i de alimentare cu ap i canalizare din ansambluri de cldiri, n curs de aprobare n 2012 Normativ privind proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor 2. NP 084-03 sanitare i a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare utiliznd conducte din mase plastice Ghid pentru proiectarea i executarea instalaiilor de canalizare a apelor 3. P 96-1996 meteorice din cldiri civile, social-culturale i industriale Ghid pentru instalaii de separare a hidrocarburilor cu deversare n reelele 4. GP 074-2002 canalizare Normativ privind executarea lucrrilor de ntreinere i reparaii la cldiri 5. GE 032-97 i construcii speciale Regulament de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente 6. HG 273/14.06.94 acestora Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de instalaii 7. C 56-2002 aferente construciilor Normativ pentru proictarea, executarea i exploatarea instalaiilor tehnico8. NP 003-96 sanitare i tehnologiilor cu evi din polipropilen Instruciunile tehnice pentru proiectarea msurilor de izolare fonic la 9. P 112 cldiri civile, social-culturale i tehnico-administrative Instruciuni tehnice pentru proiectarea i executarea msurilor de protecie 10. P 121 acustic i antivibratil la cldiri 11. P 130 Normativ privind urmrirea comportrii n timp a construciilor ndrumtor cadru privind exploatarea i ntreinerea cldirilor de locuit din 12. C 247 mediul urban aflate n proprietatea autoritilor publice Normativ privind proiectarea, execuia i exploatarea nvelitorilor 13. NP 069-20 acoperiurilor n pant la cldiri

Anexa I-3 Standarde (romne, europene sau internaionale armonizate) Canalizri exterioare. Prescripii de proiectare. 1 SR 1846-2:2007 Determinarea debitelor de ape meteorice Proiectarea Instalaii de canalizare. Prescripii de 2 STAS 1795: 1985 proiectare. Construcii hidrotehnice. ncadrarea n clase de 3 STAS 4273:83 importan 4 STAS 9470 Hidrotehnic. Ploi maxime. Intensiti. Durate. Frecvene. 5 SR 10898: 2005 Alimentri cu ap i canalizri. Terminologie. SR EN 607:2006 Jgheaburi de streain i racorduri din PVC-U. Definiii, 6 cerine i metode de ncercare

60

7 8 9 10 11 12

SR EN 612:2006 SR EN 773:2003

SR EN 858-1:2005**) SR EN 858-1:2002/A1:2005**) SR EN 877:2004**) SR EN 877:2004/A1:2007**)

13

SR EN 1433:2003+A1:2006**)

14 15 16 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

SR EN 1825-1:2005**) SR EN 1825-1:2005/AC:2006**) SR EN 1825-2:2005 SR EN 12056-1:2002 SR EN 12056-3:2002 SR EN 12056-4:2002 SR EN 12056-5:2002 SR EN 12095:2003 SR EN 12109:2002 ver.eng. SR EN 12666-1:2006 SR EN 13564-1:2003 SR EN 13564-2:2004 SR EN 13564-3:2004

Jgheaburi de streain cu perei frontali rigidizati cu bordaj i burlane pentru apa pluvial cu mbinri petrecute, realizate din foi metalice Cerine generale pentru componentele utilizate la reelele de evacuare, de racord i de canalizare sub presiune hidraulic. Separatoare de lichide uoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante i ncercari, marcare i controlul calitii Separatoare de lichide uoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si ncercari, marcare i controlul calitii Tuburi i racorduri de font, elemente de legtur i accesorii destinate evacurii apei din cldiri. Cerine, metode de ncercare i asigurarea calitii Tuburi i racorduri de font, elemente de legtur i accesorii destinate evacurii apei din cldiri. Cerine, metode de ncercare i asigurarea calitii Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de ctre pietoni i vehicule. Clasificare, cerine pentru proiectare i ncercare, marcare i evaluarea conformitii Separatoare de grsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performane i ncercri, marcare i controlul calitii Separatoare de grsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performane i ncercri, marcare i controlul calitii Separatoare de grsimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare i ntreinere Reele de evacuare gravitaional din interiorul cldirilor. Partea 1: Cerine generale i de performan Reele de evacuare gravitaional din interiorul cldirilor. Partea 3: Sistem de evacuare a apelor meteorice, proiectare i calcule Reele de evacuare gravitaional din interiorul cldirilor. Partea 4: Sistem de pompare a apelor uzate. Proiectare i calcul Reele de evacuare gravitaional din interiorul cldirilor. Partea 5: Execuie, ncercare, instruciuni de service, de exploatare i de ntreinere Sisteme de canalizare de materiale plastice. Coliere pentru sisteme de canalizare a apelor pluviale. Metod de ncercare a rezistenei colierului Reea de evacuare sub vid n interiorul cldirilor Sisteme de canalizare din materiale plastice, pentru drenare subteran i evacuare fr presiune. Polietilen (PE). Partea 1: Specificaii pentru evi, fitinguri i sistem Clapete mpotriva refulrii pentru cldiri. Partea 1: Cerine Clapete contra refularii pe racordurile de canalizare la cldiri. Partea 2: Metode de ncercare Clapete contra refulrii pe racordurile de canalizare la cldiri. Partea 3: Asigurarea calitii

61

24.

SR ISO 8283-2:1996

25.

SR EN 1329-1:2003 ver.eng.

26.

SR ENV 1329-2:2002 ver.eng.

27.

SR EN 1453-1:2001 ver.eng.

28.

SR ENV 1453-2:2001 ver.eng.

29.

SR ENV 1451-2:2002 ver.eng.

30.

SR EN 1566-1:2003 ver.eng.

31.

SR ENV 1566-2:2002 ver.eng.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

SR EN 12050-2:2002 SR EN 752 SR EN 124:1996 SR CEN/TS 15379:2008 STAS 6675/1,2,3 SR ISO 3213 SR ISO 3607 STAS 2250

evi i fitinguri de materiale plastice. Dimensiunile mufelor i cepurilor pentru sistemele de evacuare din interiorul cldirilor. Partea 2: Polietilen (PE) Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru scurgerea apelor menajere i uzate (la temperaturi sczute i ridicate) din interiorul structurii cldirilor. Policlorur de vinil neplastifiat (PVC-U). Partea 1: Specificaii pentru evi, fitinguri i sistem Sisteme de evi de materiale plastice pentru evacuarea apelor murdare i uzate (la temperatur sczut i ridicat) din interiorul structurii cldirilor. Policlorur de vinil neplastifiat (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitii Sisteme de canalizare din materiale plastice de evi cu perei structurai pentru evacuarea apelor menajere i apelor uzate (la temperatur joas i la temperatur ridicat) din interiorul cldirilor. Policlorura de vinil neplastifiat (PVC-U). Partea 1: Specificaii pentru evi i sistem Sisteme de canalizare din materiale plastice pentru evi cu perei structurai pentru evacuarea apelor menajere (la temperatur joas i la temperatur ridicat) n interiorul cldirilor. Policlorur de vinil neplastifiat (PVC-U). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitii Sisteme de evi de materiale plastice pentru evacuarea apelor murdare i uzate (la temperatur sczut i ridicat) din interiorul structurii cldirilor. Polipropilen (PP). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitii Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru evacuarea apelor menajere i uzate (la temperatur sczut i ridicat) din interiorul structurii cldirilor. Policlorur de vinil clorurat (PVC-C). Partea 1: Specificaii pentru evi, fitinguri i sistem Sisteme de evi de materiale plastice pentru evacuarea apelor murdare i uzate (la temperatur sczut i ridicat) din interiorul structurii cldirilor. Policlorur de vinil clorurat (PVC-C). Partea 2: Ghid pentru evaluarea conformitii Staii de pompare a apelor uzate pentru cldiri i terenuri. Principii de construcie i ncercare. Partea 2: Staii de pompare pentru ape uzate fr materii fecale Reele de canalizare n exteriorul cldirilor. Partea 7: Intreinere i exploatare Dispozitive de acoperire i de nchidere pentru cmine de vizitare i guri de scurgere n zone carosabile i pietonale. Principii de construcie, ncercri tip, marcare, inspecia calitii. Managementul cldirilor. Terminologie i destinaie a serviciilor evi din PVC neplastifiat. Condiii tehnice generale de calitate evi din polipropilen evi din polietilen. Tolerane la diametrul exterior i la grosimeaperetelui Presiuni nominale, presiuni de ncercare i presiuni de

62

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

STAS 1795 STAS 3051 STAS 1535/1 STAS 6675/3 STAS 816 STAS 6156 STAS 6161 STAS 6161/1 STAS 12025/2 STAS 1957 STAS 8174/1, 2, 3 SR EN ISO 3822/1, 2, 3

lucru maxime admisibile Canalizri interioare. Prescripii fundamentale Sisteme de canalizare. Canale ale re elelor exterioare de canalizare. Prescripii fundamentale de proiectare Tuburi i piese din font pentru canalizare. Condiii tehnice de calitate evi din policlorur de vinil. Indicaii generale Tuburi i piese de canalizare din beton simplu Acustica n construcii. Protecia mpotriva zgomotului n construcii civile i social cultural. Limite admisibile de nivel de zgomot i parametrii de izolare acustic Acustica n construcii Msurarea nivelului de zgomot n construcii civile Acustica n construcii. Efectele vibraiilor asupra cldirilor sau prilor de cldire, limite admisibile Acustic. Terminologie Fiabilitate, rentabilitate i disponibilitate Acustica n construcii

63

ANEXA I.2. 1 Termeni specifici


Termen
Subansamblu care delimiteaz construcia la partea superioar, cuprinznd straturi de nchidere i protecie a cldirii mpotriva agenilor exteriori, precum i dispozitivele de susinere a acestor straturi Tip particular de acoperi cu versani cu panta minim de 8% (8mm/1m) Acoperi pe care este prevzut n mod deliberat, prin proiect, vegetaie (sinonim cu acoperi vegetalizat) Tip de acoperi vegetalizat n care nu este necesar luarea unor msuri speciale pentru creterea i dezvoltarea plantelor; aceste plante sunt adaptate unor condiii extreme de mediu. Tip specific de acoperi verde n care se replic habitatul natural de mediu stncos (amestec de pietri i vegetaie, asemntor celui natural) Tip de acoperi vegetalizat n care plantele (ierburi, tufe, plante perene) necesit luarea unor msuri reduse pentru ntreinere (udare, ngrminte). Tipul de plante necesit o grosime mai mare de pmnt dect n cazul nvelitorilor extensive. Fenomen de producere, a unui vid parial ntr-un curent de lichid, cu formare de bule de vapori sau de gaze care, aglomerndu-se, determin vibraii i coroziune mecanic, prezentnd pericol de distrugere pentru pereii conductei prin care circul lichidul. Apare atunci cnd viteza este foarte mare i presiunea foarte sczut, i nu se va ntmpla dac sistemul este proiectat corect. Ansamblul dispozitivelor de colectare ape meteorice, de pe cldiri i din spaiile amenajate aferente cldirilor (aflate n interiorul limitei de proprietate), de transport, de pretratare (acolo unde este cazul), n vederea valorificrii/infiltrrii sau deversrii n reelele publice, de stocare sau retenie (acolo unde este cazul), precum i puurile/traneele de infiltrare local sau racordurile la reelele publice, amplasate n interiorul cldirilor i n exteriorul acestora, pe elevaie sau n subteran.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Acoperi Acoperi n pant Acoperi verde Acoperi verde Acoperi brun Acoperi verde semi-extensiv

7.

Cavitaie

Instalaii de canalizare ape 8. meteorice aferente cldirilor intensitatea 9. msurat a ploii 10. Gargui Hidroizolaie 11. (conf. NP 040 2002)

12. Jgheab 13.


nvelitoare nvelitoare

Jgheab sau burlan scurt pentru scurgerea apei de ploaie, de obicei bogat ornamentat. structura etan, continu i omogen de protecie a elementelor sau prilor de construcie mpotriva infiltraiilor i/sau exfiltraiilor apei i/sau a umiditii naturale a mediului Conduct sau canal deschis la partea superioar utilizat pentru scurgerea apelor meteorice de pe acoperiuri. Element de protecie mpotriva apelor meteorice (n principal), care formeaz n acelai timp i nchiderea la partea superioar a cldirii Tip particular de acoperi cu panta versanilor de maxim 8% (8mm/1m) Tip de nvelitoare grdin (teras grdin) n care plantele ierburi, tufe, arbuti, copaci, anuale sau perene sunt plantate urmrind aceleai condiii (specifice) de plantare ca i pe suprafaa pmntului. Condiiile de cretere i dezvoltare sunt particulare i aceste tipuri de plante necesit ngrijire (udare regulat i fertilizare corespunztoare). Stratul de pmnt n care se planteaz, de asemenea, are caracteristici speciale i grosime considerabil un strat de materie organic cum ar fi paie, frunze, resturi vegetale, rumegu etc. El este aplicat pe suprafaa solului pentru a pstra umiditatea prin scderea evaporrii i pentru a mpiedica creterea buruienilor. Mulciul poate asigura, prin descompunere, substanele nutritive necesare plantelor, previne infiltraiile care favorizeaz eroziunea solului i mpiedic nghearea suprafeei solului1 Un dispozitiv plat n form de disc care mpiedic intrarea aerului n receptor.

14. (teras) grdin 15.


nvelitoare grdin 16. intensiv Mulci (din termenul 17. englezesc mulch )

18. Plac baffle

64

ANEXA I.2.2 Lista simbolurilor utilizate. Simbol Descriere A aria efectiva a acoperiului AE aria seciunii transversale pline a jgheabului AW aria seciunii transversale a jgheabului mai jos de partea libera AO aria plana a gurii de scurgere BR limea acoperiului intre jgheab si coama C coeficient de scurgere di diametrul interior al burlanului D diametrul efectiv al gurii de scurgere DO diametrul real al gurii de scurgere f gradul de umplere Fd factorul de adncime Fh factorul gurii de scurgere FL factorul de capacitate Fs factorul de forma h nlimea gurii de scurgere HR nlimea acoperiului intre jgheab si coama kb rugozitatea efectiva a materialului burlanului kO coeficientul de scurgere L lungimea jgheabului LR lungimea acoperiului LS lungimea racordului LW lungimea stvilarului Q debitul apei pluviale QL capacitatea de proiectarea a jgheabului scurt, nivel stabilit QN capacitatea nominala a jgheabului QO debitul total evacuat QRWP capacitatea burlanului QSE capacitatea unui burlan rectangular R raza gurii de scurgere r intensitatea ploii S limea bazei jgheabului T limea maxima a apei in jgheab TR distanta dintre jgheab si coama msurata in lungul acoperiului P perimetrul udat v viteza W nlimea jgheabului Z nlimea totala a jgheabului

U.M. m2 mm2 mm2 mm2 m mm mm mm mm m mm mm m mm mm l/s l/s l/s l/s l/s l/s mm l/s.m2 mm mm m mm m/s mm mm

65

ANEXAII DETALIIFUNCIONALCONSTRUCTIVEPENTRUELEMENTE ALESISTEMELORDECANALIZAREAAPELORMETEORICE 1.Suprafeereceptoare. Suprafeeleaferentecldirilordepecaretrebuiesccolectateievacuateapelemeteorice sunt:acoperiurile(tipteras,tiparpant)isuprafeeamenajateaferentecldirilor(curi interioare,platformebetonate...). 1.1.Acoperiurile. nfunciedeform,acoperiurile(Fig.II.1.),potfi: cusuprafeeplanenclinate(numiteapesauversani)rezolvateastfelnctsfavorizeze scurgereaapelormeteorice; cusuprafeecurbesausubformdecupole,riglateetc. culuminatoare.

teras

circulabile.

necirculabile

vegetal

arpant

Unversant

Doiversani

Patruversani

Pnzeieduri

Culuminatoare

Cupol sferic

Cupol conic

Cupol cilindric

Fig.II.1.1.Tipurideacoperi nfunciedemrimeapanteiacoperiurilepotfi: nclinate,cupantmare(21150%)saucupantmedie(820%); plate(detipteras): - necirculabile(cupantade27%); - circulabile(cupantade1,54%). Scurgereaapelordeploaieserealizeazdiferit,nraportcupantaacoperiului: laacoperiurilenclinatesefacepecontur, laceledetipterassepoateface: - lainteriorprinconducteverticale(nspeciallacelecuatic)sau - pecontur(nspeciallacelecucorni)(Fig.II.1.2.).

66

nraportcuprezenastraturilorvegetaleacoperiurilepotfi: Frstraturivegetale(detipclasic); Cu straturi vegetale/acoperiuri verzi, care, la rndul lor se pot diferenia n funcie de tipulvegetaiei: - cuvegetaieintensiv: - terasegrdin:grosimesubstrat0.25m;masspecific:400kg/m2; - terase grdin lejere: grosime substrat 0.10.25m; mas specific: 100400kg/m2; - cuvegetaieextensiv:grosimesubstrat0.1m;masspecific:30100kg/m2;

acuscurgereaapelorlainterior bcuscurgereaapelornexterior Fig.II.1.2.Acoperiuriteras

Acoperiurile verzi se difereniaz n raport cu structura vegetaiei i structura suport a acoperiului. n Fig. II.1.3. sunt prezentate cteva soluii reprezentative de structurare a teraselorvegetale,nraportcucaretrebuiescprevzutesoluiiledecolectareievacuarea apelormeteorice.

Fig.II.1.3.Acoperiurivegetale. 1.2.Suprafeeleamenajateaferentecldirilor. Suprafeeleamenajateaferentecldirilorsuntdeterminantenevaluareacantitilor deapedeploaiecetrebuiescgestionate. n raport cu funciunea ndeplinit de suprafaa amenajat se disting urmtoarele tipuri: - aleidecirculaiepietonal - aleidecirculaieauto - parcriauto

67

terenuridesport; platformebetonate. nraportcucapacitateadepreluareaapelordeploaiedectreacesteasedisting: - pavajepermeabile - alei,circulaiiimpermeabile; - spaiiverzi,grdini,parcuri.


-

2.Mediireceptoare.

Lastabilireasoluiilordealctuireainstalaiilordecolectareievacuareaapelorde ploaiesevainecontdemediulreceptor,carepoatefi: Reeadecanalizareurban,cucondiiacaapeledeversatesrespectenormelede calitateimpuseladeversareaapelornacestereeleNTPA001/2005.Sistemelede canalizarereceptoarepotfidetip: - unitar; - separativ,respectivsistemdecanalizareaapelormeteorice; - imixt; Emisaricarepotfinaturali(apedesuprafacurgtoare),sauartificiali(apestttoare dulci:lacuri,iazuri;sausrate:lacuri); Soluliapelesubterane; Bazinederetenie; Rezervoaredestocarenvedereareutilizrii. n raport cu natura suprafeei de colectare, a mediului receptor i posibilele efecte asupra acestora ale apele de ploaie, acestea pot fi calificate ca fiind poluante sau nepoluante. Niveluldepoluarealapelordeploaietrebuiestabilitncorelaiecunaturaiconinutul de substane inclus, cu substanele antrenate de pe suprafeele colectoare precum i cu caracteristicilemediuluireceptor. Apele de ploaie sunt considerate poluate dac pot contamina mediul receptor (solul, apeledesuprafa)sausuprafeeledemediucucarevinncontactpnladescrcarean acesta sau dac determin modificri fizice, chimice sau biologice nefavorabile mediului receptor. Ori de cate ori este posibil, apa de ploaie trebuie colectat n rezervoare de stocare i valorificatsuperiorprinutilizareaacesteiacaapdesplaresauirigare. Dacapeledeploaiecolectatedepecldiriisuprafeeleamenajateaferenteacestoranupotfi utilizatecaapedesplaresauirigaresevaanalizaposibilitateadeinfiltrareaacestoransol,dincolo de stratul de humus viu, cu condiia ca acestea s nu polueze apele subterane, respectiv s ndeplineasc condiiile de calitate pentru descrcarea n mediul natural impuse prin NTPA 001/2005. Cnd apele de ploaie sunt poluante pentru infiltrarea local n sol se va analiza posibilitateadedescrcareaacestoranemisariinaturalisaunreeleledecanalizareurban cucondiiarespectriicondiiilordedescrcareimpuseprinreglementrilenvigoare. Dac nu sunt ndeplinite condiiile de calitate se impune pretratarea apelor de ploaie, prinmetodeadecvatepnlandeplinireacondiiilordedescrcare. 3.Condiiideevacuare.

68

Evacuareaapelordeploaieserealizeaznregimdecurgere: gravitaional (Fig. II.3.1.), cnd suprafaa colectoare se afl la cote superioare mediuluireceptor, depresionar,sauvacumat(Fig.II.3.2.),nspecialpentrusuprafeelecolectoarededimensiuni importante, cnd utilizarea sistemului gravitaional ar conduce la un numr important de coloanedescurgereinumaicndsuntrespectatecondiiilelegatedeiniierearegimuluide scurgeredepresionar:seutilizeazreceptoarespeciale,depresionare(Fig.II.4.4.),carepermit iniiereacurgeriisifoide,nepermindaspirareaaeruluininteriorulsistemului; sub presiune, atunci cnd suprafaa colectoare sau pri ale instalaiei (exemplu: un rezervor de stocare) se afl sub nivelul mediului receptor; energia necesar deplasrii fluidului este asigurat mecanic, cu ajutorul pompelor de circulaie pentru ape reci, convenionalcurate. sub vacuum, cnd n instalaie se creeaz vid, cu ajutorul instalaiei de vidare, favorizndaspiraiaapei.

b.Moddecurgeren cazuluneiploiuoare (umplereparial)

c.Moddecurgerencazul uneiploitoreniale(rmne incontinuareoumplere parial)

a.Moduldecurgerenreceptoriigravitaionali: aeruliapaintrsimultannreceptor.

d.Scurgereanconducteleorizontaleserealizeaz lau=0.20.3

69

e.colectareaprinreceptoarepluviale f.colectareaprinjgheaburicolectore Fig.II.3.1.Sistemgravitaionaldecolectareaapelormeteorice.

a1.Crearedepresiune

a2.Montarepeacoperiuritipdinide ferstru

a.3.Montarenjgheaburi

a. Receptor depresionar: are n componena sa un disc antivortex care oblig apa s curg numai perimetral i blocheaz admisia aerului n receptor. Poate fi montat pe teras, n canale practicate pe terassaunjgheaburi.

c.Laoploaiedeintensitate(Ip)<dectintensitateaploiide b.Variaiadepresiuniintrunsistemsifonatnfunciedevariaia calcul(Ipc)cufrecvena(T)idurata(t),excesuldeap(Iex)este intensitiiploiidecalcul. pstratpeacoperi,pnseatingenivelulpreaplinului.

d1.Curgeregravitaional d.3.Curgerecu d.4.Curgerecubuleaer: d.5Curgerelaseciune (10%Qc)ncazuluneiploi d2.Curgereapulsatorie dopuri:seiniiaz curgereadepresionar plin,completdepresionar uoare(umplereparial) curgereadepresionar areopondereimportant ncazuluneiploitoreniale

d.Fazedecurgereposibilelascurgereadepresionar

70

e.Colectareaprinreceptoare

f.Colectareareceptoareamplasatenjgheaburi

Fig.II.3.2.Sistemdecanalizaredepresionar Regimuldescurgereseadoptnraportcu: cotarelativasuprafeeicolectoarefadeceaamediuluireceptor; forma,dimensiunileicaracteristicileacoperiului,exigenelebeneficiarului(nivel de zgomot impus pentru spaiile prin care trece traseul instalaiei, estetic, gestiune spaii), particulariti legate de mediul receptor (disponibilitate cote racordarelasistemuldecanalizarepublic). Componentele sistemului de evacuare, materialele i dimensiunile acestora sunt determinatencorelaiecuregimuldescurgereadoptat,respectivpresiunealacaresuntsupuse acestea. 4.Soluiipentrucanalizareaapelormeteorice. Structurasistemelordecanalizaresealctuietenraportcudestinaiacldirii,tipul,formai dimensiunile acoperiurilor, funciunile spaiilor, caracteristicile structurii de construcie, cotele suprafeelor colectoare i receptoare (nlimea cldirilor), particularitile terenului de fundare, exigenele construciei i cele ale beneficiarilor, relaia cu circulaiile publice, durata de via consideratpentrucldire,ncrcriledinprecipitaiiconsiderateirespectivsoluiileprevzutede arhiteci i inginerii de structur pentru evacuarea apelor excedentare debitelor de calcul considerate. 4.1.Soluiipentrucanalizareaapelormeteoricedepeacoperiurilecldirilor. Instalaiile de canalizare ale apelor meteorice de pe acoperiurile cldirilor pot fi conceputendiferite: a. Soluiideevacuare: a.1.Cuevacuarecontrolat: - prin reele interiore, verticale i orizontale i reele ngropate, pn la mediul receptor; - prinreeleexterioarealctuitedinburlaneiaccesoriicarepreiauapadelasistemele decolectarecujgheaburisaureceptoareioevacueazpnlanivelulsoluluiundeo descarcntroreeasubterancolectoareracordatlamediilereceptoare. a.2.Cuevacuareliberprinreeleexterioare: - amplasate la partea superioar, cu rol de ndeprtare a apelor de elementele de construcie verticale ale cldirii: soluia se recomand numai la cldirile vechi, prevzute n general cu jgheaburi i garguie (ornamente speciale la cldirile de
71

patrimoniu,decult)pentrucolectareaapelormeteorice,incazulncareapanuar puteaafectastabilitateacldirii. - amplasate parial la partea superioar i parial pe faada cldirii (mascate sau nu) alctuite din burlane i accesorii care preiau apa de la sistemele de colectare i o evacueaz pn la nivelul solului unde o pot descrca liber pe platformele din jurul acestora, sau n rezervoare colectoare. b. Soluiidescurgere: b.1.Colectarea/evacuareagravitaional Sistemul de colectare gravitaional se recomand pentru cldirile cu suprafee de colectarerelativreduse,cldiricuregimdenlimemicsaucldiriamplasatenzonecuploi deintensitaterelativmic,frepisoadeextreme. b.1.1.Colectareadepeacoperiurileteras. Sevarealizacureceptoarecuparticularitidealctuireadecvatestructuriiconstructivea acoperiului i modului de etanare, amplasate pe terase, n puncte de cot minim, sau n jgheaburi. La terasele circulabile se vor utiliza receptorii cu parafrunzar iar la terasele necirculabilereceptoriiobinuii(figuraII.4.1.). Soluiadeevacuareaapelormeteoriceexcedentarecapacitiidepreluarepentrucarea fost dimensionat sistemul (n cazul n careintensitatea ploii de calcul este superioar celei considerat n calcul) se va stabili n corelaie cu proiectul de arhitectur i structur i va ine cont de sarcina de ncrcare a acoperiului (conform Eurocod 1: Aciuni asupra structurilorapartea17),tipulacoperiuluiisarcinadencrcarecuzpad. nmodspeciallaacoperiurileuoaretrebuieprevzutesistemedepreaplincaresevite suprancrcareastaticaacoperiului. Evacuarea se poate face cu conducte interioare (cu racordarea fiecrui receptor la o coloandescurgeresaucuracordareaamaimultorreceptoarelaocoloandescurgere)sau burlaneexterioare. n cazul acoperiurilor teras aflate la cote diferite evacuarea se va face prin coloane independente. n raport cu soluia adoptat pentru teras instalaia de canalizare a apelor meteorice include: pentru terasele circulabile (clasice), n mod obligatoriu, fie receptoare cu gard hidraulicsausifoanedelinie,montatedepreferinnsubsol,fiecmineexteriore curacordsifonat; pentru terasele necirculabile (clasice, sau vegetale) colectarea se realizeaz cu receptoareadaptatesuprafeeiacoperiului,frgardhidraulic.

72

a.1.cuieirevertical a.2.cuieirelateral a.Pentruterasecirculabile.

a.3.pentruterasinversat b.cuparafrunzar b.Pentruterasenecirculabile.

Fig.II.4.1.Receptoridecolectaregravitaional.

b.1.2.Colectarea apelor de pe acoperiuri arpant se poate realiza n jgheaburile perimetrale sau n enouri, de unde este preluat prin plnii colectoare sau receptoare, amplasatenpuncteledecotminim(fig.II.4.2.). Evacuareasepoaterealiza: prinburlanecu: - descrcareliberpetrotuarsaunrigolsaunincintedevalorificaresau - descrcarecontrolat,ntroreeadecanalizare; princonducteinterioarecudescrcarecontrolat,ntroreeadecanalizare;. ncazulracordriilaoreeadecanalizare,burlanelesecontinulabaz,peonlimede 0,90 m fa de trotuar, cu tuburi din font de scurgere pe care se prevede o pies de curire. Colectarea apelor de pe acoperiurile vegetale se realizeaz difereniat funcie de structuraacoperiuluiipantaacestuia,prinreceptoareprotejatempotrivadrenrii stratuluivegetal,prevzutesaunucuparafrunzar.

cujgheaburiiburlane. receptoriimontainjgheaburi. FiguraII.4.2.Elementecomponentealesistemuluidecanalizaregravitaional cureeaexterioar

b.2.Colectarea/evacuareadepresionar Sistemuldecolectaredepresionaraapelormeteoriceserecomandoridecteorise

73

ndeplinesc condiiile pentru iniierea curgerii depresionare, respectiv, cnd nlimea motoare (diferena de cot seciunea de intrare n receptor colector orizontal) este mai maredectceaimpusdeproductor. ComponenteletipicealesistemuluidepresionarprezentatenfiguraII.2.4.3.sunt: receptori depresionari pentru terase (circulabile/necirculabile, clasice/vegetale,cu ieirevertical/lateral),jgheaburi(figuraII.2.4.4.),enouri; preaplinurideurgen(figuraII.2.4.4.) sistemdeconductedescurgeresauburlane sistemdefixare. Soluiilederacordareareceptorilordepresionarilasistemuldeevacuareinterioarse adapteaztipuluideacoperiteras(Fig.II.4.5.). Pentru evacuarea apelor excedentare debitelor de calcul se prevd preaplinuri de urgenisistemedecolectareievacuarepentrusituaiideurgen(Fig.II.4.6.).

b.Cureceptoareamplasatencanale a.Cureceptoareamplasatepeacoperiul terasplancuparapet deschise 1Receptoruldeterasdepresionariconducteumplutecomplet;2Conduct convenionalparialumplut;3Preaplinurideurgen FiguraII.4.3.Colectare/evacuaredepresionar

Sistemele depresionare vor fi racordate, la sistemele de scurgere gravitaional n una dintresoluiileprezentatenfiguraII.4.7.

a.1.1.1. a.1.1.2.circulabile a.1.1.3.Acoperi necirculabile uor a.1.1.Pentruacoperiuriteras

a.1.2.Pentru jgheaburi

a.1.Cuieirevertical a.2.Cuieirelateral a.Receptoridepresionari b.Setpreaplin Fig.II.4.4.Receptoripentrucolectareadepresionar

74

1. Receptoruldeteras depresionariconducte umplutecomplet; 2. Conductconvenional umplutparial; 3. Preaplinurideurgen a.Racordarereceptorideteras amplasainjgheaburilaconducta colectoare. b.Racordarereceptorideterasla conductacolectoarelaacoperiuriplane cuparapet.

Fig.II.4.5.Soluiideracordareareceptorilorpluvialilasistemuldeevacuareinterioar pentrudiferitetipurideacoperiuriteras.

a.Sistemuldepresionarde b.Sistemulgravitaionalde c.Sistemuldecolectare/evacuarepentru colectare/evacuarepentrusituaii colectare/evacuarepentrusituaiide situaiideurgenprevzutlaconstrucia deurgen urgen cldirii 1.Sistemdepresionardecolectare/evacuarepentrusituaiinormale;2.Sistemdepreaplinpentrusituaiideurgen

Fig.II.4.6.Soluiipentruevacuareaapelorexcedentaredebitelordecalcul.Preaplinurideurgeni sistemedecolectareievacuarepentrusituaiinormaleideurgen.

4.2. Soluii pentru canalizarea apelor meteorice de pe suprafee amenajate aferente cldirilor. Colectarea apelor meteorice de pe suprafeele amenajate se realizeaz difereniat n raportcugraduldeetanareicaracteristiciledecalitatealesuprafeeirespective. Colectareaapelormeteoricedepesuprafeeleetanelacareexistrisculantrenriide hidrocarburinapadeploaie,serealizeazcontrolat,prinrigolesauguridescurgere(figura II.4.7.), i reea de colectare iar descrcarea apelor n reeaua de canalizare se realizeaz numaidupceapacolectatafosttrecutprintrunseparatordehidrocarburi(figuraII.4.8.) icalitateaacesteiaafostaduslanivelulimpusdenormativulNTAP001. Colectareaapelormeteoricedepesuprafeelenpant,lacareexistrisculantrenriide suspensii se realizeaz controlat, prin rigole sau guri de scurgere cu depozite, reea de conducte colectoare, iar descrcarea n reeaua de canalizare se realizeaz numai dup trecereaapelorprintrunseparatordenisip. Oridecteoriesteposibilseprefercolectareaapelordepesuprafeeleamenajateale incintei prin soluii ecologice de colectare n scopul infiltrrii locale sau temporizrii deversriiunuidebitmarenreeauadecanalizarepublic(figuraII.4.9.). n scopul colectrii, evacurii, stocrii, tratrii i valorificrii apelor meteorice de pe suprafeeleamenajatealeincintelorsepotfiutilizatediferitesoluii: - soluii destinate minimizrii suprafeelor impermeabile (sol natural plantat,

75

platformeamenajatepermeabile); - soluiidestinatecolectriiiinfiltrriiapelormeteorice(bazinedeinfiltrare,puuri deinfiltrare,masivedeinfiltrare,bazinedeapbiotop,cisternedeap); - soluii de reinere i evacuare temporizat la debit constant (acoperiuri verzi, canivouriicanale,masivedrenante); - soluii ecologice de stocare, tratare i evacuare temporizat i/sau infiltrare (disponibilepentruamplasareasubdiferitesuprafeeamenajate),figuraII.4.10. Laalegereasoluiilorsevoraveanvedere: - aspectele tehnice (spaiu disponibil, infrastructura subteran din zon, constrngerile climatice respectiv episoadele pluviale, topografia sitului, permeabilitatea solului, posibilitatea de descrcare n mediul receptor, poziia straturilordeapsubteran), aspecte legate de mediu (biodiversitate i calitatea aerului, calitatea apelor de iroire i riscurile de poluare accidental, soluiile de depoluare posibile decantare,filtrare,fitoameliorare), aspecteeconomice(costurideinvestiie,dentreinere), aspectesociale,culturale(atitudinipentruodezvoltaredurabil), aspecte legate de condiionrile determinante n alegerea soluiilor (ierarhizare aciuni posibile, studiere atent context, compatibilitate cu apele uzate). Soluiiledeorganizareabazinelorderetenieisauinfiltrarepotfidiferite(bazineseci, fose, fose plantate, puuri de infiltrare, .a.). Apa de ploaie colectat prin reeaua de canalizare gravitaional, n soluia cu jgheaburi i burlane i de pe platformele amenajate aferente incintei poate fi dirijat spre depresiuni amenajate special n scopul filtrrii i infiltrriiulterioarensolsautraneedeinfiltraie(figuraII.4.10.). Evacuareaapelormeteoricedincurileinterioarelacanalizareaexterioarserealizeaz prinreeaseparatdereeauadecanalizareaapeloruzatemenajere. n cazul curilor interioare legate la canalizarea exterioar, n sistem unitar, este obligatorie montarea fie a unor sifoane de linie (generale), de preferin n subsol, fie prevedereaunorcmineexteriorecuracordulsifonat.

Pozarengropat Cuseciunesemicircular

Pozarecupavele

76

Cuseciunedreptunghiular

Metalic

Dinbeton Rigoleprefabricate

Tipscaf

Gurscurgerepentrudrenaj liniar

Gurscurgerecuracord laburlanscurgere Gurscurgerecudepozitisifon Grtareiguridescurgere.

FiguraII.4.7.Rigoleiguridescurgerepentruplatformeexterioare.

Instalaiesepararelichideuoaredinpolietilena,cu Instalaiedesepararegravitaionalaimpuritilor.Este trapadenmolintegrata,elementdecoalescenta prevzutacuelementdecoalescentasiplutitor. sidispozitivdenchidereautomataincazulatingerii capacitaiimaximeconformSREN8581

A.Separatoaredeimpuriti

77

a. volum decantare primar; b. volum separare uleiuri/grsimi; c. volum linitire; d. filtru coalescen; A separator nisip; B separatorhidrocarburi;C+cmininspeciecontrol;Dtubdeintrare;Etubdeintrarenseparator;Fbypass

B.Sistemcomplexdetratareapedeprecipitaii :deznisipare,decantare,separareuleiuri/grsimi

C.Sistemprefiltrarecuautocurirepentru rezervoareledestocareaapelordeploaie

D.Filtrucolectorautocuritor, (montatlabazaburlanelor)

E.Filtruciclonicauto curitor

FiguraII.4.8.Instalaiiielementepentrupreepurareaapelormeteorice.

Retenie+infiltrarentrunsingur modul

Sistemcucapacitatemaredestocare

Sistemdestocaresitratare

Fig.II.4.9.Sistemeecologicedestocaresaustocareitratarei/sauevacuare/infiltrare apedeploaiedepeplatformeamenajate.

78

Stratdrenantdepresiuneinfiltrare Seciunetransversalprindepresiunea a. depresiunedestinatinfiltrriiapelordeploaie,amplasatladeprtaredeconstrucie

Stratdrenantdepresiuneinfiltrare Depresiunedeinfiltrare seciunetransversal b. depresiunedestinatinfiltrriiapelordeploaie,amplasatlngconstrucie

c.

Infiltraredirectapadeploaie d. Galeriadeinfiltraie seciunetransversal

Fig.II.4.10.Colectareaapelordepeacoperi,nzonedepresionare,peterenuldinjurul cldirii,nscopulinfiltrriinsol

4.3.

Evacuareaforat.Staiidepompare.

Oridecteoripunctele/recipienteledecolectareseaflsubcotamediuluireceptorse impuneutilizareapompelor/instalaiilorsaustaiilordepompare(figuraII.4.11.). n instalaia de canalizare a apelor meteorice din cldiri i incintele aferente acestora, instalaiiledepomparesefolosescpentrurealizareapresiuniinecesarepentru: - valorificareaapelorpentrusplareavaselorcloset,pisoarelor,rufelor,automobilelor, platformeloramenajatesaunirigaii.

79

- evacuareaapelormeteoricedelacldiriiincinteamplasatendepresiuni,lareeaua

decanalizarepublic,atuncicndnusepoateasiguracurgereagravitaional.

Cmine+ staiepompare

Staiepompareautoportant

Staiedepomparedemic capacitate

Staiedepomparepentruevacuarealacanalizareaapelormeteoriceiuzate,pretratate. FiguraII.4.11.Staiidepompareapedeprecipitaii.

4.4.

Utilizareaapelorpluviale

Ori de cte ori este posibil se impune colectarea local a apei de ploaie i utilizarea acesteia,nraportcucalitateaeindiferitefolosinedeap. ncazulapelorpoluateseimpune,naintedeutilizaresauevacuarenmediulreceptor, preepurareanseparatoaredenisipsauhidrocarburi(figuraII.4.8.). Apa de ploaie, colectat i tratat adecvat, se poate valorifica n mod difereniat n raportcudestinaiacldiriiiaincinteiaferente. Principaleleposibilitidevalorificarealeapeideploaiecolectatesunt:

80

irigareaincintei/sitului, splareavaselorclosetipisoarelor, igienizareaspaiului proteciampotrivaincendiilor. n scopul valorificrii apelor meteorice pot fi utilizate uniti de stocare pentru compensareadebitelorsolicitate(figuraII.4.12.). Laalegereasoluiilorsevoraveanvedere: - aspecteletehnice(constrngericlimatice,arhitecturale,tipulsistemelordecanalizare publice,nivelulposibilderacordarelaacestea), - aspecte legate de mediu (prezervarea resurselor de ap, diminuarea debitelor de scurgereaapelorpluvialedindomeniulpublic,calitateaapelordeploaieiincidena acestoraasuprapoluriimediului,rezultateleecobilanurilor), - aspecteeconomice(costuriappotabil,costurideinvestiie,dentreinere), - aspectesociale,culturale(atitudinipentruodezvoltaredurabil), - aspectelegatedecondiionriledeterminantenalegereasoluiilor. 4.5. Soluiipentrudescrcarenmediireceptoare. nfunciedenaturamediuluireceptorpotfiutilizatediferitesoluiiconstructive(Fig. II.10.): cminederacordpentrureeledecanalizare; guridevrsarepentruemisaridesuprafa; puurisautraneedeinfiltrarepentrudescrcaresubteran;

a. Bazinecolectareapedeprecipitaii
FiguraII.4.12.Bazinecolectareapedeprecipitaii

5. Soluiipentrudescrcarenmediireceptoare. nfunciedenaturamediuluireceptorpotfiutilizatediferitesoluiiconstructive(Fig. II.4.13.): cminederacordpentrureeledecanalizare; guridevrsarepentruemisaridesuprafa; puurisautraneedeinfiltrarepentrudescrcaresubteran;

81

Cminracord

Puabsorbant

aninfiltrare

Fig.II.4.13.Soluiidedescrcarenmediulreceptor.

82

AnexaVI.1.Exempludecalcul.Planuri.Scheme.

Conduct colectoare montat sub acoperi

1.1.o

1.2.o 1.3.o

Sprereeauadecanalizaredeincint

Figura.VI.1.a.Exemplul6.2.1.Planterasbloc.Amplasarereceptorimeteorici.

36,00

36,00

12,50

Bloc 1

12,50

Bloc 2

Dn 140 12,5 l/s

Dn 140 12,5 l/s

GS 5 GS 4 Dn 200 CP 4 25 l/s CP 5 Dn 225 37,5 l/s CP 6

GS 6 GS 7 Dn 250 75 l/s CP 7 Dn 280 87,5 l/s CP 8 Dn 315 112,5 l/s

Dn 140
25,00

Dn 140 12,5 l/s Parcare 2500 mp

Dn 140 12,5 l/s

12,5 l/s

CP 1 GS 1

CP 2 GS 2
100,00

CP 3 GS 3

VI.1.b.Exemplul6.2.4.Planplatformamenajat.Amplasareguridescurgereicmine.

83

36.30

R1.1
1.20

R2.1

PEID 50
i=0.025 4.00

i=0.025

R1.2

R2.2

PEID 75

i=0.020

i=0.020

R1.3 PEID 110 CR 1 PVC 125


i=0.015 i=0.015

panta = 3%

panta = 3%

R2.3
i=0.015

P1

P2
i=0.015

30.60

PVC 125

CR 2

R1.4

panta = 3%

panta = 3%

R2.4

i=0.020

i=0.020

PVC 125 PVC 125 R1.5 R2.5

i=0.025

i=0.025

R1.6

R2.6

CE 1

PVC 125

CE 2

PVC 200

FiguraVI.2.ExemplulVI.2.6. a.Planacoperiterasanecirculabil.Amplasarereceptoarenenouriiinstalaiedeevacuarecuconductcolectoaresuperioar.

84

R1.1

R1.2

R1.3 P1 P2
i=0.015

R1.4

R1.5

R1.6

i=0.025

i=0.020

i=0.015

i=0.020

i=0.025

PEID 50

PEID 75

PEID 110

PEID 110

PEID 75

PEID 50

6.00

6.00

3.00

PC

3.00

6.00

6.00

140

PEID 125

PC

b.Scheminstalaie. FiguraVI.2.ExemplulVI.2.6. a. Scheminstalaiicolectareapemeteorice.Canalizareapemeteoricedepeoterasnecirculatcuajutorulenourilor,areceptoarelor gravitaionaleamplasatenjgheaburiiracordatelaoconductcolectoareorizontalsuperioarireeadecanalizareinterioar.


85

Anexa.VII.1.
Detaliiracordareitrecerireceptoripluvialiprinterasevegetale(scurgeriinterioare)

a.Strpungere TV cu strat filtrant cu gtul nfurat n stratul filtrant gtul receptorului pluvial (cu nlimea egal cu a substratului) trebuie nfsurat n strat filtrant, pentru mpiedicarea ptrunderii particulelor fine din substrat, pentru terase vegetale cu alctuire termo-hidroizolat invers stratul de aerare este peste termoizolaie.

b. Strpungere TV cu receptor cu parafrunzar cu gtul protejat cu strat drenant. relaia ntre substrat si gtul receptorului pluvial (cu nlimea egal cu a substratului ) poate fi fcut ridicnd stratul filtrant la limita substratului i prevznd de jur mprejurul gtului un strat drenant din pietris de ru splat sau pietris mrgritar (spart). Stratul drenant este realizat din plci care asigur si retenia apei

c. relaia ntre substrat si gtul receptorului pluvial (cu nlimea egal cu a substratului) poate fi fcut ridicnd stratul filtrant la limita substratului i prevznd de jur mprejurul gtului un strat drenant din pietris de ru splat sau pietris mrgritar (spart). Stratul drenant este realizat din agregate minerale (nu rezultate din prelucrarea betonului sau de natur calcaroas)

Detaliitrecerireceptoripluvialiprintrooterasvegetal(scurgeriinterioare)
Seimpune: 1.cotafinitasubstratuluitrebuiescoincidcucotagrtaruluireceptoruluipluvial 2.hidroizolaiaseracordeazlareceptorulpluvialconformprevederilordinnormativuldespecialitate(NP0402002Normativprivindproiectarea,execuiasiexploatareahidroizolaiilorla cldiri)

86

d. gtul receptorului pluvial are nlimea substratului ; se recomand s fie nglobat ntr-un strat drenant din agregate splate (pietri de ru) sau sparte (pietri mrgritar) iar substratul s fie separat de stratul drenant printr-un filtru Se impune : 1. cota finit a substratului trebuie s coincid cu cota grtarului receptorului pluvial 2. hidroizolaia se racordeaz la receptorul pluvial conform prevederilor din normativul de specialitate (NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, execuia si exploatarea hidroizolaiilor la cldiri)

e. Receptorul pluvial poate avea un capac parafrunzar la cota finit a terasei grdin si filtrarea apei se poate face prin prevederea unui dren din agregate minerale (nu beton sau minerale calcaroase) Stratul filtrant se ridic pe vertical pn la limita superioar a substratului.

Detaliitrecerireceptoripluvialipentruoterasvegetal(scurgeriinterioare)

87

f.
Colectare cu receptori amplasai la poala streinii, n canalul structural realizat prin racordarea acesteia cu pazia, i descrcarea liber prin scurgerea n jurul unui lan. Soluia nu se recomand n zone cu risc de ploi toreniale. n climatul Romniei se recomand racordarea receptorului la un burlan 0 0 cu cot n unghi de 60 sau 45 .

g. Soluie valabil pante mai mici de 200 Se pot prevedea receptori pluviali protejai cu grile parafrunzar si la poala nvelitorii, zona dedicat jgheabului mascat de pazie fiind rezolvat prin racordarea pe vertical a hidroizolaiei si barierei contra rdcinilor (ridicat minimum 15cm peste nivelul stratului drenant) si prin prevederea proteciei granulare (pietris de ru splat sau pietris mrgritar) 0 Pentru acoperisuri cu panta<5 este suficient pietrisul de ru; pentru pante pn la 0 20 se prevede pietris mrgritar (pietris spart).

Detaliiracordarereceptoripluvialicaredeservescacoperiurilevegetalenpant.

88

g.Strpungereprinstructuradinlemn
Hidroizolaia si bariera mpotriva rdcinilor se ridic peste limita stratului drenant cu minimum 15cm. Bariera mpotriva vaporilor se ridic si ea, pentru a mpiedica apa rezultat din eventuale condensuri s ajung n termoizolaie

h.Strpungereprinstructurametalic
Hidroizolaia si bariera mpotriva rdcinilor se ridic peste limita stratului drenant cu minimum 15cm. Bariera mpotriva vaporilor se ridic si ea, pentru a mpiedica apa rezultat din eventuale condensuri s ajung n termoizolaie

j.Strpungereprinstructuradinbetonarmat
n cazul termoizolaiilor compresibile peste care se prevede sap armat (pentru mpiedicarea ptrunderii umiditii din sap n termoizolaie) se realizeaz protecia hidrofug a acestora. Hidroizolaia si bariera mpotriva rdcinilor se ridic peste limita stratului drenant cu minimum 15cm.

Detaliitrecerireceptoripluvialiprintrooterasvegetal(scurgeriinterioare)
Pentru asigurare mpotriva incendiului se prevede stratul drenant de pietris splat (32/64mm), din dreptul racordrii cu elementul care strpunge nvelitoarea, de minim 50cm. Stratul drenant este din agregate splate (pietris de ru) sau sparte (pietris mrgritar) iar substratul este separat de stratul drenant printr-un filtru Stratul filtrant se ridic pe vertical pn la limita substratului

89

ANEXA VII.2

Detalii fixare receptori de terasa


Fig. 7.2a Montajul receptorilor de terasa modulari nainte de betonare

Fig. 7.1a, b: Fixarea n structura acoperiului a receptorilor de teras modulari prin profile de fixare din oel. Fig. 7.3 Prelungirea unitii Fig. 7.4 Ni pentru un receptor de teras realizat pe un acoperi de tip uor a.

Fig. 7.2b: Montajul n ni n beton

Fig. 7.5 Fixarea receptorilor de teras n structura acoperiului cu ajutorul plcilor deinstalare

Fig. 7.6 a, b - Montaj n izolaia termic la acoperiul izolat termic

90

ANEXA VII.3

Fig. 7.8 - Detalii montaj pe un acoperi masiv sau o structur de acoperi izolat

Fig. 7.7 Receptori de teras prefabricai

Fig. 7.9 - Receptor de teras pentru montaj pe folie hidroizolatoare

Fig. 7.10 - receptorul de teras pentru folie bituminoasa fixat direct pe construcia acoperiului, fr piese suplimentare

Fig. 7.11 Preaplinul de urgenta montat pe fatada la acoperisul plan

91

Fig. 7.12 Receptoare de teras (acoperisuri) a. circulabile b. necirculabile c. racordare la tuburi din polipropilena verticale d. iem orizontale e. cu parafrunzar

92

ANEXAVII.3Continuare Detaliidetrecereareceptorilorgravitaionaliprindiferitestructurideacoperiterasa a.

b.

93

Anexa VII.4 - Receptori de teras. Detalii montaj. Soluii de conexiune cu elementele de etanare a acoperiului Racordarea membranei de hidroizolaie Racord cu folie (de hidroizolaie) de contact (fig. 7.13) Racord cu flan de conectare (fig. 7.14)

Membran bituminoas pentru acoperi (fig. 7.15)

Fig. 7.13

Fig. 7.14

Fig. 7.16 - Element de nclzire

Fig. 7.15a - Folia de contact se acoper cu un strat de adeziv. Fig. 7.15b - Pe stratul de adeziv uscat se aplic folia de bitum.

receptor cu guler de form circular i cu rezisten electric de nclzire pentru evitarea pericolului de nghe

Fig. 7.15a Fig. 7.15b

Fig. 7.17 - Distana maxim de montaj ntre mufa de dilataie i punctele fixe Adncimea de inserie este funcie de temperatura de montaj. La o temperatur de montaj de 20 C adncimea de inserie este de 10,5 cm, la 0 C numai de 8 cm.

94

ANEXA VII.5 Detalii montaj coloane

pentru ape meteorice:

Fig. 7.19 Coloana de canalizare prevazuta cu sifon pentru ape meteorice: 1 receptor de terasa; 2 piesa de racordare; 3 coloan; 4 piesa de dilatare; 5 sifon cu garda hidraulica; 6 piesa de curatire.

Fig. 7.21 Instalaie interioara de canalizare a apelor meteorice: 1 receptor de ape meteorice; 2 piesa de racordare; 3 coloan; 4 piesa

Fig. 7.22 Realizarea pantelor de curgere a apelor metorice de pe acoperisurile si terasele cladirilor: 1 receptor de ape meteorice; 2 coloan de canalizare a apelor metorice; 3 terasa.

Fig. 7.20 Sifon din polipropilena montat pe coloanele de canalizare a apelor meteorice

95

Anexa VII.6 Burlane i jgheaburi cu accesorii pentru captarea apelor meteorice. Fig. 7.24.b Accesorii evacuare Piese speciale pentru eliminarea frunzelor, montate la ieiri din canalizare, pentru eliminarea nfundrii

colectoare Fig. 7. 23 Instalatie de canalizare cu jgheaburi si burlane pentru evacuarea apelor meteorice: a receptor montat la streain; b scurgere la rigol; c scurgere la canalizarea exterioar; 1 jgheab; 2-pies de racord; 3-burlan; 4-tub din fonta de scurgere; 5-pies de curire.

Fig. 7.24.c

Fig. 7.24.a, b, c, d, e Elemente componente sistem de scurgere cu burlan

Fig. 7.24.d - Poziionarea jgheabului pe crlige fixate, innd cont de nclinaia stabilit direct pe pazie Fig. 7.24e Marcarea locului de ndoire la crlige lungi

96

Anexa VII.7

Canalizarea apelor meteorice la construcii industriale

Fig. 7.25 b Prelungitor intermediar Fig. 7.26 Instalaie de canalizare a apelor meteorice de pe terasele halelor industriale: 1 receptor de ape meteorice; 2 conduct orizontal colectoare; 3 coloan; 4 conduct de racord; 5 plac din beton; 6 strat de termohidroizolaie.

Fig. 7.25 a - Fixarea colectoarelor

Fig. 7. 27 a. Detaliu de mbinare col exterior cu izolaie n casete nvelitoare, cu jgheab burlan i agraf pentru zpad - seciune transversal. b. - Detaliu col cu montare jgheab deasupra uii culisante, la hale industriale

97

Fig. 7. 28 a, b, c Jgheaburi i detaliu mbinare jgheab central la nvelitori uoare realizate cu panouri metalice termoizolante Fig. a Fig. b

jgheab

Fig. c

98