Sunteți pe pagina 1din 2

Denumirea disciplinei Domeniul de studiu Specializarea Codul disciplinei Titularul disciplinei Colaboratori Catedra Facultatea Sem Tipul disciplinei

Disc.Fundamentala, Disc.Ing.din Dom, Disc. de Spec, Disc Optionala, Disc.Facultativa

Structuri din elemente mixte otel-beton Inginerie civila Inginerie Structurala 42121626 Prof.dr.ing. Cristina CAMPIAN Prof. Dr ing Vasile Pacurar C.B.A.C.M. DE CONSTRUCTII [ore/IndividualStudiul Practica TOTAL Curs [ore/ sapt] Aplicaii [ore/sapt] Curs [ore/ sem] Aplicaii [ore/sem] Puncte credit Forma de verificare

S II D.O. 2 -

L 2

P 28

S -

L 28

P -

[ore/ sem]

64

120

Examen

Cerine prealabile Rezistena materialelor, Statica, stabilitatea i dinamica construciilor, Construcii metalice, Practica

A. Continutul Cursului ( Titlul cursurilor) 1. Introducere, materiale, cerinte Eurocode 4 2. Tipuri de elemente cu sectiune mixta 3. Conexiunea la interfata otel-beton in elementele mixte 4. Comportamentul general al grinzilor compuse otel-beton 5. Dale cu sectiune mixta otel-beton 6. Stalpi cu sectiune mixat otel-beton 7. Imbinari grinda stalp pentru structuri metalice cu conexiune cu planseul de beton armat 8. Comportarea cadrelor la incarcari seismice, cerinte Eurocode 8 9. Comportarea imbinarilor mixte grinda stalp: aspecte generale, determinarea caracteristicilor mecanice 10. Curba de calcul moment rotire a unei imbinari mixte 11. Ductilitatea imbinarilor , factorul de comportare seismic 12. Realizarea incercarilor experimentale si interpretarea rezultatelor 13. Studii de caz vizionari multimedia 14. Studii de caz - analiza, discutii, probleme pe santier B. Continutul Aplicatilor ( Lista lucrarilor de laborator, teme de seminar, continutul proiectului de an) 1. Dimensionarea si verificarea unei dale mixte ote-beton 2. Dimensinarea unui stalp mixt 3. Dimensionarea unei grinzi mixte otel-beton 4. Dimnesionarea conexiunii totale 5. Dimnesionarea conexiunii partiale 6. Dimensionarea si verificarea unei imbinari mixte 7. Incercari experimentale interpretarea rezulatelor de laborator C. Tematica studiului individual (Tematica studiilor bibliografice, materiale de sinteza, proiecte, aplicatii, etc) Cerinte ale Eurocode 4 Elemente si structuri cu sectiune mixta otel-beton, comportaea la incarcari a seismice, curba moment rotire a unei imbinari, analiza rezultatelor exeprimentale, proiectarea elementelor mixte otel-beton (grinzi, dale ,stapi) la diferite solicitari Studiu Total ore Structura Rezolvri Timp alocat materiale Pregtire aplicaii pregtire pregtirii Studiu materiale teme examinrilor tutoriale individual individuale curs

Nr. ore

23

23

10

64

Bibliografie 1. Campian C, Elemente de constructii metalice, Ed. UTpress, Cluj-Napoca, 2008 2. prEn1993-1-8:2003 Eurocode 3: - Proiectarea structurilor metalice , part. 1.1 3. EN 1994-1-1:2004 Eurocode 4 Proiectarea structurilor mixte otel-beton, Section 1 4. prEn 1998: 2003 Eurocode 8 Proiectarea structurilor la solicitari seimice 5. E Chesaru, D, Preda : Expertizarea si consolidarea structurilor metalice,Conpress Bucuresti, 1998 6. STAS 10108/0/78: Constructii civile, industriale si agricole. Calculul elementelor de otel. 7. Documentatie pusa la dispozitie de cadrul didactic ( lucrari publicate la conferinte si simpozioane internationale in limba engleza si in limba franceza). Competente Dobindite: Cunostinte teoretice - Programa analitic Prezentarea general a structurilor mixte otel-beton, analiza strii de solicitari in elementele mixte si in imbinerile mixte; solutii tehnice si tehnologice; analiza ductilitatii imbinarilor , determinarea factorul de comportare seismic q. Se prezint rezultatele cercetrilor stiintifice la zi fcnd apel la lucrrile prezentate si publicate la conferintele nationale si internationale n domeniu. Se construiesc si se prezint modele matematice si mecanice de abordare.

Abilitati dobndite: (Ce stie sa faca)

Stabilirea solutiei constructive

Sa dimensioneze si sa verifice elemente mixte Comportarea elementelor si a structurilor mixte la preluarea fortelor orizontale si verticale Comportarea imbinarilor la preluarea fortelor orizontale si verticale Dimensionarea rationala a elementelor componente Sa intocmeasca piesele scrise necesare executiei Sa interpreteze date experimentale referitoare la testari in laborator

Modul de examinare i atribuire a notei Lucrarile se corectez i se noteaz dac sunt predate la termenul stabilit. Modul de examinare Examenul const in prezentarea unor subiecte de teorie in scris (1 ora); Componentele notei Lucrari (nota L); Teorie (nota T) Formula de calcul a notei N=0,3L+0,7T; se calculeaz dac L>4 i T>4

Responsabil disciplina Prof dr ing Cristina CAMPIAN