Sunteți pe pagina 1din 142

Cuvânt înainte

Catalogul de faţă îşi propune să fie un instrument de lucru util în demersul de căutare a informaţiei despre Uniunea Europeană şi
despre procesul de integrare a României în UE pentru persoanele interesate, instituţiile guvernamentale, administraţia locală, agenţii
economici sau societatea civilă.

Catalogul reuneşte date furnizate de către instituţii publice şi organizaţii non-guvernamentale din România, date ce descriu succint tipul
de informaţii pe care fiecare dintre acestea le deţine şi le oferă în mod curent sau la cerere, segmentele de public cărora le sunt destinate cu
precădere, precum şi date de contact pentru accesarea cât mai uşoară a informaţiilor.

Lucrarea nu este exhaustivă; ea a fost întocmită pe baza răspunsurilor transmise de către organizaţiile prezentate, la solicitarea
Ministerului Integrării Europene. Prin urmare, în Catalog figurează organizaţiile româneşti cele mai active în domeniu. Pe de altă parte, este
posibil ca unele entităţi ce deţin şi pot oferi informaţii despre integrarea europeană să nu figureze în catalog – şi pe acestea le invităm să
completeze formularul aflat la sfârşitul lucrării şi să-l expedieze la adresa indicată, pentru a figura în ediţia viitoare a Catalogului.
Pe lângă organizaţii, Catalogul cuprinde şi titluri de publicaţii şi adrese de situri sau liste de discuţii privind Uniunea Europeană şi procesul de
extindere.

Speram ca lucrarea de faţă să permită o utilizare mai eficientă a resurselor de informare existente, făcând în acelaşi timp mai bine
cunoscute activităţile desfăşurate în sfera integrării europene de către instituţiile administraţiei publice şi organizaţiile non-guvernamentale din
ţară.

Colectivul de redacţie

1
CUPRINS

Bucureşti
Academia Diplomatică - Ministerul Afacerilor Externe România
Agentul Guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului Asociaţia Patronală a Producătorilor de Mase Plastice – ASPAPLAST
– Ministerul Afacerilor Externe Asociaţia “Societatea Româna pentru Asigurarea Calităţii” – SRAC
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 8 Bucureşti-Ilfov Asociaţia de Standardizare din România – ASRO
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat Asociaţia Româna a Cărnii
Agenţia Naţională de Control al Exporturilor (Ancex) – Asociatia Româna pentru Calitate
Ministerul Afacerilor Externe Autoritatea Naţională de Control
Agenţia Naţională Antidrog - Ministerul Administraţiei şi Internelor Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Agentia Naţională de Administrare Fiscală - Ministerul Finanţelor Gospodărire Comunală
Publice Autoritatea Naţională pentru Tineret
Agentia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) – Autoritatea Naţională a Vămilor
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Agenţia Naţională a Medicamentului Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii
Agenţia SAPARD - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor
Rurale Naturale
Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Biblioteca Naţională a României
(ANIMMC) Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti
Agenţia Naţională pentru Sprijnirea Iniţiativelor Tinerilor – ANSIT Bursa Română de Marfuri
Agenţia Română pentru Conservarea Energiei Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni sector 6
Agenţia Română pentru Investiţii Străine Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei – Bucureşti - Euro Info Centre
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Centru de Documentare Europeană - Biblioteca Centrală
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale Universitară
Arhivele Naţionale Comisia Naţională de Prognoză
Asociaţia Româna a Antreprenorilor de Construcţii – ARACO Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni – Garda Naţională de Mediu
ANBCC Institutul European din România
Asociatia Naţională a Cooperatiei Mestesugăreşti – UCECOM Institutul Naţional al Magistraturii
Asociaţia Naţională a Industriilor de Morărit şi Panificaţie din Initiaţiva Europeană a Mediului de Afaceri
România – ANAMOB Institutul pentru Politici Publice
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile
Institutul Naţional de Informare şi Documentare (INID) - Centrul de
Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România Informare Europeană
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România – APC

2
Fundaţia pentru o Societate Deschisă Judeţul Cluj CJ
Institutul de Economie Mondială Judeţul Constanţa CT
Institutul Naţional de Statistică Judeţul Covasna CV
Institutul de Memorie Culturală – CIMEC Judeţul Dâmboviţa DB
Ministerul Integrării Europene Judeţul Dolj DJ
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Judeţul Galaţi GL
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei Judeţul Giurgiu GR
Ministerul Educaţiei si Cercetării Judeţul Gorj GJ
Ministerul Finanţelor Publice (Autoritatea de Management pentru Judeţul Harghita HR
Cadrul de Sprijin Comunitar şi Autoritatea de Management pentru Judeţul Hunedoara HD
Fondul de Coeziune) Judeţul Ialomiţa IL
Ministerul Justiţiei Judeţul Iaşi IS
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor Judeţul Ilfov IF
Ministerul Sănătăţii Judeţul Maramureş MM
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălarii Banilor Judeţul Mehedinţi MH
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale Judeţul Mureş MS
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor – ORDA Judeţul Neamţ NT
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM Judeţul Olt OT
Punctul de Contact Cultural al României pentru Programul Judeţul Prahova PH
„CULTURA 2000” - Ministerul Culturii şi Cultelor Judeţul Satu Mare SM
ROMPRES – Agenţia Naţională de Presă Judeţul Sălaj SJ
Delegaţia Comisiei Europene în România Judeţul Sibiu SB
Satra / A.S.T.R.A. – AMARE RROMENTZA Judeţul Suceava SV
Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie Bilaterale din România Judeţul Teleorman TR
Uniunea Naţională a Cooperativelor de Consum – CENTROCOOP Judeţul Timiş TM
Judeţul Alba AB Judeţul Tulcea TL
Judeţul Arad AR Judeţul Vaslui VS
Judeţul Arges AG Judeţul Vâlcea VL
Judeţul Bacau BC Judeţul Vrancea VR
Judeţul Bihor BH Publicaţii
Judeţul Bistriţa-Năsăud BN Situri şi liste de discuţii
Judeţul Botoşani BT Bibliografie
Judeţul Braşov BV Index
Judeţul Brăila BR
Judeţul Buzău BZ
Judeţul Caraş-Severin CS
Judeţul Călăraşi CL

3
BUCUREŞTI

Academia Diplomatică - MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


Str. Pictor Mirea 11, Bucureşti
Tel: 021 223 29 53, Fax: 021 321 89 26

Sursa de informare Tipul informaţiilor Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
- site-pagină Internet: - instituţii şi politici - diplomaţi - Director General,
www.mae.ro (a se ale UE - personal de la ambasador Constantin ENE
223.29.53 260.10.76 secretariat@academiadiplomatica.ro
vedea Academia - procesul de aderare instituţii şi organizaţii (publice - Director Executiv,
260.10.75 231.89.26 coord@academiadiplomatica.ro
Diplomatică) - Tratatul şi neguvernamentale) ambasador Valeriu TUDOR
230.44.01 260.10.76 coordcurs@academiadiplomatica.ro
- broşuri constituţional - manageri, - Coordonatori de curs:
223.29.53 231.89.26 curs.misiuni@academiadiplomatica.ro
- anale - tematica - specialişti în diverse - Florin ROŞU
260.10.75 260.10.76 orgcurs@academiadiplomatica.ro
negocierilor domenii, - Vasilică
223.29.53 231.89.26 secretariat@academiadiploamtica.ro
- elemente de justitie - jurnalişti CONSTANTINESCU
260.10.75
şi afaceri interne - Diana SANDU ENE
- Alexandrina ENE

Agentul Guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului - MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


Direcţia Agentului Guvernamental
Strada Modrogan Nr. 14, Sector 1, Bucureşti
Tel: 230 76 00, Fax: 231 29 35, E-mail: agent.cedo@mae.ro, Web-site: http://www.mae.ro

Tipul
Cui se
Sursa de informare informaţiilor Cine răspunde Telefon Fax E-mail
adresează
transmise
- site-pagină de internet
www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=7319&idlnk=0&cat=2 Roxana Rizoiu
- Hotărâri şi decizii
- Publicul Subsecretar de
ale CEDO în cauzele
(competenţele Agentului, proceduri în faţa CEDO, textul Convenţiei europene a larg Stat 2307581 agent.cedo@
României; 2310620
drepturilor omului şi ale protocoalelor adiţionale) - Practicieni Agentul Int:1347 mae.ro
Jurisprudenţa
- culegeri de hotărâri şi decizii ale CEDO (Cazurile României la Curtea ai dreptului guvernamental
CEDO
Europeană a Drepturilor Omului, publicată în 2004 în colaborare cu Biroul de pentru CEDO
Informare al Consiliului Europei)

4
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 8 Bucureşti-Ilfov
Calea Victoriei 16-20, sc.A, etaj 2, sector 3, (Pasajul Villacros), 030027 Bucureşti
Tel. +40-21-315.96.59

Tipul informatiilor
Sursa de informare Cui se adreseaza Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Cristian Pavel,
Punct de informare electronic adrbi@contact.ro (poate fi Capitolul 21, programe de
Expert, Direcţia cristian.pavel@adrbi.ro
accesat si de pe site,cu posibilitatea de a pune întrebări finanţare, procesul de publicul larg 3159659 3159665
Promovare şi contact@adrbi.ro
fără a deschide mailul) aderare
Investiţii
Capitolul 21, programe de
Site-ul www.adrbi.ro finanţare, procesul de
publicul larg
în română şi engleză aderare, proiectele de
twinning
Capitolul 21, programe de
Buletin regional Bucureşti-Ilfov - newsletter electronic
finanţare, procesul de
publicat pe site. Au apărut deja primele două numere: publicul larg
aderare, proiectele de
septembrie 2004, respectiv octombrie-noiembrie 2004.
twinning
Broşura "Locul nostru. Oamenii noştri. Oportunităţile
Programe de finanţare,
dumneavoastră" aparută în septembrie 2003, în română şi instituţii si organizaţii
oportunităţi de investiţii,
engleză (A4, color, 22 pag) partenere, specialişti în
programul de twinning cu Claudia Ionescu,
distribuită la evenimentele organizate de ADRBI şi la cele diverse domenii
regiunea Brandenburg Director, Directia
la care agenţia a participat în calitate de invitat.
Promovare şi
Pliante despre activitatea agenţiei (6 pag, 21cm x 11 cm, claudia.ionescu@adrbi.ro
Investiţii
color si alb-negru) în română şi engleză. Sunt actualizate instituţii şi organizaţii 3159659 3159665 cristian.pavel@adrbi.ro
Cristian Pavel,
în mod constant şi distribuite la evenimentele organizate Dezvoltare regională partenere, specialişti în contact@adrbi.ro
Expert, Direcţia
de ADRBI şi la cele la care agenţia a participat în calitate diverse domenii
Promovare şi
de invitat.
Investiţii
instituţii şi organizaţii
Seminarii organizate cu teme din domeniul fondurilor Fonduri structurale,
partenere, specialişti în
structurale / seminarii organizate în cadrul proiectelor de integrare, dezvoltare
diverse domenii, mass-
twinning regională
media
instituţii şi organizaţii
partenere, specialişti în
Întâlniri face-to-face, bilaterale şi de grup Dezvoltare regională
diverse domenii, mass-
media
Publicitate şi promovare programe de finanţare: pliante cu
Programe de finanţare, potenţiali beneficiari,
descrierea programelor, conferinţe de presă, comunicate
dezvoltare regională mass-media
de presă, seminarii de lansare / informare.
Birou de relaţii cu publicul În curs de înfiinţare

5
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat - GUVERNUL ROMÂNIEI
Bd. Libertăţii nr. 12 A, sectorul 5, Bucureşti
Telefon 335.49.98 Fax 410.11.87

Sursa de informare Tipul informaţiei transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax
Birou de relaţii cu • Programe de finanţare Instituţii publice de stat Manu Corneliu consilier juridic 410.74.63 410.11.87
publicul • Capitole de negociere

Agenţia Naţională de Control al Exporturilor (ANCEX) - MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


Palatul Parlamentului, Corp A1, etj 3, str. Calea 13 Septembrie nr. 1-3, Bucureşti, sect. 5

Cine
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Tel/ Fax Email
răspunde
• Pagina de internet www.ancex.ro, Extrase din Rapoartele Comisiei Companiilor româneşti, instituţii ale Experţii Tel ancex@ancex.ro
http://www.ancex.ro/aprecieri_internaţionale.php Europene privind progresele statului cu responsabilitati în ANCEX 311.20.83
înregistrate de România în vederea domeniul controlului exporturilor şi Fax
Ghiduri privind activităţile cu produse şi aderării la Uniunea Europeană, SALW importurilor de produse militare şi 311.12.65
tehnologii cu dublă utilizare, distribuite gratuit Monitor, Small Arms Survey, aprecieri cu dublă utilizare , mass-media
ale unor oficiali de rang înalt ai SUA, românească şi străină, etc
ş.a.
• Industriei româneşti de apărare Maria Petcu Tel ancex@ancex.ro
Publicaţii distribuite gratuit: • Web-site • Organizaţiilor internaţionale de Consilier, 311.11.93
http://www.ancex.ro/raport_arme.ph reglementare a standardelor în Direcţia Arme Fax
• Raport privind controlul exporturilor de arme p (versiune electronică a raportului - materie Convenţionale 305.72.22
2002 limba română şi sinteza acestuia – • Instituţiilor publice
limba engleză) • Structuri omologe din statele cu
• Ghidul operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu reglementări în controlul
dublă utilizare exporturilor recunoscute de
CD-uri cuprinzând legislaţia,procedurile comunitatea internaţională
metodologiile şi listele naţionale de produse Companiilor romaneşti cu activităţi
supuse controlului destinaţiei finale. în domeniu, lucrătorilor vamali şi
altor persoane interesate.
• Mass-media românească
• ONG-urilor de specialitate cum
ar fi: Amnesty International,
Saferworld, Transparency
International, Human Rights Watch

6
Agenţia Naţională Antidrog - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
B-dul Unirii nr.37, bloc A 4, parter, sector 3, Bucureşti
tel.: 326.44.00 ; fax : 326.67.27, www.ana.gov.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
• site-pagină Internet
www.ana.gov.ro
• capitole 24-
www.alegeviataana.ro • instituţii şi
Justiţie şi Afaceri Interne şi 1 -
• emisiunea proprie „Alege viata”, difuzata organizaţii publice, de
Planul de acţiune Schengen
saptamanal pe TVR 1 stat, private, ONG Petre Crăciun
• campanii de
• publicaţii • elevi Ofiţer specialist –
prevenire a petre.craciun@
- buletine • studenţi Şeful Biroului de 323.56.03 3266727
consumului de droguri ana.gov.ro
de informare, broşuri, pliante, fluturaşi: • specialişti în Presă
• date
- Rapoarte de evaluare-semestrial şi anual, diverse domenii
statistice privind evoluţia
format A4, 90 pag. • jurnalişti
fenomenului

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE


Str.Apolodor nr.17 sector 5 Bucureşti – 050741
Tel.: 411.51.66/ 410.34.00 interior 1105 Fax: 411.51.66; 337.16.64,
E-mail: presa.anaf@mfinante.gv.ro; dorin.tiganas@mfinante.gv.ro, http://anaf.mfinante.ro

Cui se
Sursa de informare Tipul informatiilor transmise Cine răspunde Telefon Fax E-mail
adresează
Birouri de informare şi - Reforma fiscală şi instituţională: Contribuabili, - Funcţionarii publici de la Asistenta@
relaţii cu publicul legislaţie, proceduri, organizare, Mass-media toate birourile din ANAF şi 411.5166 411.5166 mfinante.gv.ro
management, etc. din structurile teritoriale Relaţiipublice.anaf
- Informaţii de interes public - Cabinet Purtator de cuvânt, 411.4033 @mfinante.gv.ro
relaţii publice şi mass-media Presa.anaf@
mfinante.gv.ro
Telefon – număr de apel - Proceduri fiscale Contribuabilii - Direcţia generală de 411.4048 Asistenta@
special: 4114048 - Informaţii de interes public gestiune a impozitelor şi mfinante.gv.ro
Mass-media contribuţiilor 411.5166 Relaţiipublice.anaf@
E-mail – adresa specială - Cabinet Purtător de cuvânt, mfinante.gv.ro
asistenta@mfinante.gv.ro relaţii publice şi mass-media Presa.anaf@
mfinante.gv.ro
Revista Finanţe Publice şi - Reforma fiscală şi instituţională: Contribuabili Redactia revistei 313.3553 313.3553 rfccactif.mfinante.ro
Contabilitate (lunar, format legislaţie, proceduri, organizare,
A4, parţial color, 76 pagini management, etc.
+ supliment legislativ, - Capitole de negociere
difuzare prin abonamente)
Portal ANAF: - Reforma fiscală şi instituţională: Contribuabilii - Toate direcţiile

7
http://anaf.mfinante.ro legislaţie, proceduri, organizare, Mass-media - Cabinet Purtător de cuvânt,
management, comunicare etc. relaţii publice şi mass-media
- Capitole de negociere
- Informaţii de interes public
Site Internet: programe de finanţare realizate de instituţiile instituţii şi 408 7535 408 7577 dan.afrasinei@
www.control.ro aflate în subordine, organizaţii - Dan Afrasanei, Director, control.ro
publice, ziarişti Direcţia Programe Pre-aderare isabela.leca@control.ro
capitole de negociere la care ANC şi - Isabela Leca, Director,
instituţiile aflate în subordine au asumate instituţii şi Direcţia Integrare Europeană şi 408 7516 408 7577
măsuri organizaţii Relaţii Internationale
publice
Număr de apel special: sunt culese informaţii privind existenţa unor publicului larg Consilierul de serviciu
posibile fraude în cheltuirea fondurilor
0 800 88 00 88 comunitare, posibile fapte de corupţie ale
persoanelor care se ocupă de gestionarea
fondurilor comunitare

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) - MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Str. Doamnei, nr.17-19, Bucureşti, sector 3
Telefax 312.46.20, Email: agentiaagricola@rdslink.ro, www.consultantaagricola.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
biroul de relaţii cu publicul,
pagina de Internet, cerinţele integrării agriculturii specialiştilor agricoli,
www.consultantaagricola.ro României în Uniunea producătorilor agricoli, Mihailciuc Anca 312 7334 312 7334 agentiaagricola@rdslink.ro
publicaţii – broşuri, pliante, Europeană tuturor celor interesaţi
postere

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici


Str. Smârdan 3, Bucureşti 3
Tel: 315 05 45, Fax: 315 31 32

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Principii de salarizare, sisteme Autorităţilor şi organizaţiilor
Studiul „Sistemele de salarizare
de grupare şi clasificare pe din administraţia publică, Serviciul Programe 3152686
a funcţionarilor publici in
grade profesionale, a dinamicii organizaţiilor internaţionale şi 3150484 int 3125606 srp@anfp-map.ro
Danamarca, Franţa, Ungaria,
salariilor funcţionarilor publici neguvernamentale, mass Relaţii Publice 135
Polonia şi Marea Britanie”
din aceste ţări media, mediu academic

8
Agenţia Naţională a Medicamentului
Str. Aviator Sănătescu, Nr. 48, Sector 1, Bucureşti,
Tel. +4021 224.11.00/01/02/04/ centrala, Tel. +4021 224.10.79 secretariat, Fax: +4021 224.34.97,
E-mail anm@anm.ro, www.anm.ro

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui i se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
m.badulescu@
birou de relaţii cu publicul • stadiul transpunerii în instituţiile şi organizaţiile -Preşedintele ANM - anm.ro
legislaţia românească a acquis- interesate în acest domeniu, atât farm. pr. Magdalena rodica.badescu@anm.ro
site-pagină Internet: ului comunitar referitor la din tară cât şi din străinătate: Bădulescu. daniela.enache@anm.ro
www.anm.ro produsele farmaceutice
(Subcapitolul. 1.1. Produse -Presa medico-farmaceutică -Vicepreşedinte ANM
publicaţii: farmaceutice, din Capitolul 1. de românească –farm.pr.Rodica
a) buletine de informare: negociere: Libera circulaţie a Bădescu.
Buletinul Informativ al mărfurilor) -specialişti în diverse domenii,
ANM în limba română şi • strategiile şi politicile unor -Şef departament
engleză (trimestrial, instituţii ale Uniunii Europene în -Comisia Europeană (CE), integrare europeană, 2241102 2243497
format A5, circa 200 domeniul medicamentului, relaţiile Agenţia Europeană a farmacopee, juridic,
pagini, se difuzează ANM cu acestea: Medicamentelor (EMEA), - legislaţie - farm. pr.
gratuit). -Comisia Europeană (CE), Directoratul European pentru Daniela Enache
b) Broşuri: agenţia Europeană a Calitatea Medicamentelor
-Raportul anual al ANM - Medicamentului (EMEA), - (EDQM),
2003 Directoratul European pentru -Agenţiile Medicamentului din
(bilingv român – englez, Calitatea Medicamentelor Statele Membre ale Uniunii
format A4, 27 de pagini, se (EDQM), Europene,
difuzează gratuit). -Schema de Cooperare a -Presa europeană.
Inspecţiei Farmaceutice (PIC/S)

Agenţia SAPARD - MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE


Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43, sector 1,
Tel 311.09.99; fax 311.09.99; promovare@sapard.ro; www.sapard.ro

Cine asigură comunicarea


Tipul nformaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează
transmise Nume, prenume
Telefon Fax E-mail
- funcţia -
1. birouri de informare la • modul de accesare al Potenţialilor beneficiari Direcţia Promovare, Comunicare şi Relaţii Mass Media
nivelul Agenţiei SAPARD şi Programului ai Programului SAPARD, Serviciul Promovare, Comunicare
la nivel regional • criteriile care trebuie şi anume:
2. linie telefonică directă respectate pentru • persoane fizice Călin Nuţu
3. pagină de internet: accesare autorizate Director calin.nutu@sapard.ro
www.sapard.ro • posibilităţile de a • societăţi comerciale 402.2773 402.2777 promovare@sapard.ro
4. publicaţia lunară investi cu sprijin SAPARD cu capital integral privat Cătălina Muşat comunicare@sapard.ro
distribuită gratuit: Buletin • documentele necesare • asociaţii familiale cu Şef serviciu
SAPARD întocmirii dosarului pentru profil agricol

9
SAPARD întocmirii dosarului pentru profil agricol Oana Vochiţoiu
5. ghid de accesare a accesarea fondurilor • societăţi agricole Expert
fondurilor SAPARD distribuit nerambursabile SAPARD • abolvenţi ai
gratuit, pentru toate • posibilităţi de instituţiilor de Gabriel Gârban
Măsurile acreditate: Ghidul acoperire a cofinanţării învăţământ cu profil 402.2779
expert
Solicitantului private agricol şi economic
6. pliante, broşuri specifice Birourile Regionale ale Agenţiei SAPARD:
7. întâlniri de lucru tematice Birourile Regionale de Implementare a Programului SAPARD
cu potenţialii beneficiari
Radu Diaconescu 0232/ 262.679
sapard1iasi@sapard.ro
Expert BRIPS 1 Iaşi 0232/ 262.697
Osman Rustem 0241/ 617.066
sapard2constanta@sapard.ro
Expert BRIPS 2 Constanţa 0241/ 617.122
Nedelcu Marilena
0245/ 620.241 sapard3targoviste@sapard.ro
Expert BRIPS 3 Târgovişte
Popescu Cristian 0251/ 406.402
sapard4craiova@sapard.ro
Expert BRIPS 4 Craiova 0251/ 406.401
Muntean Cristina 0256/ 432.223
sapard5timisoara@sapard.ro
Expert BRIPS 5 Timişoara 0256/ 432.265
Ghencean Andrada 0261/ 768.707
sapard6satumare@sapard.ro
Expert BRIPS 6 Satu-Mare 0261/ 806.023
Băjan Gheorghe 0258/ 810.433
sapard7albaiulia@sapard.ro
Expert BRIPS 7 Alba-Iulia 0258/ 810.335
Carmen Mejdina 021/ 311.06.13
sapard8ilfov@sapard.ro
Expert BRIPS 8 Bucureşti 021/ 311.06.65

Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor


Bucureşti, sector 2, str. Negustori, nr. 1B,
Tel: 315 78 75

Sursa de Tipul informaţiilor Cui se Cine răspunde (numele persoanei/lor,


Telefon Fax E-mail
informare transmise adresează funcţia, departamentul)

PMU -
- Dr. Gh. Onţanu - director Direcţia de
Elaborare Programe PHARE MAPDR
Integrare Europeană şi Relaţii 30.72.334 3124967 ontanu-idsa@ansv.ro
Gestionare Programe PHARE MIE, MFP
-e-mail Internaţionale - ANSVSA
MIE
-formă scrisă

- Dr. Gh. Onţanu - director Direcţia de


ontanu-idsa@ansv.ro
Informaţii referitoare la Integrare Europeană şi Relaţii
MIE 30.72.334 3124967 andresescu@ansv.ro
Capitolele de negociere 7 - Internaţionale
Agricultură şi 8 -Pescuit -Dr. Maria Andreşescu, - DSA- ANSVSA

10
Planuri de monitorizare pentru:
- Dr. Gh. Onţanu - director Direcţia de ontanu-idsa@ansv.ro
Cap. 1 – Libera circulaţie a
Integrare Europeană şi Relaţii
mărfurilor
MIE Internaţionale neagu@ansv.ro
Cap. 2 – Libera circulaţie a 30.72.334 3124967
MEC - Ing. Monica Neagu – Director - Direcţia
persoanelor
Standarde, Mărci şi Calitatea alimentelor andresescu@ansv.ro
Cap. 3 – Libera circulaţie a
-Dr. Maria Andreşescu - DSA- ANSVSA
serviciilor
Legislaţie veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor (legi,
- Dr. Gh. Onţanu- director Direcţia de
OG, HG, ordine ale ANSVSA 30.72.334 3124967
Integrare Europeană şi Relaţii
Preşedintelui ANSVSA pentru Monitorul ontanu-idsa@ansv.ro
Internaţionale
aprobarea normelor sanitare Oficial 315.78.75/ 3124967
-Serviciul juridic ANSVSA
veterinare şi pentru siguranţa 106
alimentelor)
Punct de Autoritatea Europeană pentru
contact Siguranţa Alimentelor,
EFSA - Dr. Liviu Rusu Director General- Direcţia
Autorităţile naţionale pentru
DG-SANCO Generală Siguranţa Alimentelor 307.85.68 3124967 rusu@ansv.ro
siguranţa alimentelor şi
Comisia Europeană în materie
de siguranţa alimentelor
Punct de Comisia-
contact Codex Ing. Monica Neagu – Director- Direcţia
Codex Alimentarius 307.85.68 3124967 neagu@ansv.ro
Alimentarius Standarde, Mărci şi Calitatea alimentelor

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (ANIMMC)


Str. Poteraşi nr. 11, sector 4, Bucureşti
tel: 335.26.20 / 335.2632, fax: 3361843 , www.animmc.ro

Sursa de Cui se
Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare adresează
• birou de relaţii - Rapoartele 2002, 2003 şi 2004 privind
cu publicul – implementarea Cartei Europene pentru • instituţii şi Mariana Sprânceană, director 336.2180 335.3413
Întreprinderile Mici, Raportul de organizaţii Purtător de cuvânt, relaţii cu mass-
• număr de apel implementare a Cartei Europene pentru - publice, media şi relaţii publice
special, Întreprinderile Mici - Contribuţia României - de stat,
- Curtea Europeanã de Justiţie şi Dreptul - private,
• site-pagină de Stabilire (art. 43 TUE) - ONG,
Internet - Restricţii ale principiului libertăţii de a • elevi, mariana.spranceana@mimmc.ro
www.animmc.ro presta servicii • studenţi,
- Studiul „Situaţie şi necesităţi: Opinii ale • agricultori,
întreprinderilor mici şi mijlocii” • manageri,
• specialişti în Anca Popescu, director
La rubrica Pregătirea pentru integrare diverse domenii, Simona Uglea, Consilier juridic 336.1451 335.3413
europeană sunt incluse angajamente • jurnalişti Direcţia strategii şi Politici
asumate pentru capitolul 16 „Întreprinderi

11
mici şi mijlocii” şi capitolul 3 „Libera Anca.popescu@mimmc.ro
circulaţie a serviciilor fără caracter simona.uglea@mimmc.ro
financiar”.
- Marcajul european, sistemul calităţii,
standardele şi dreptul de proprietate
intelectuală - Ghid practic
- IMM şi cooperatie
- Pătrunderea pe piaţa europeană
- Impactul integrării europene din
perspectiva întreprinderilor mici şi mijlocii
- Analiza situaţiei curente

la rubrica Consultanţă cei interesaţi pot


adresa întrebări referitoare la problemele
legate de integrarea europeană şi de
programele derulate de instituţia noastră.
• „Impactul extinderii UE din perspectiva Se difuzează la Anca Popescu, director 336.14.51 335.34.13 Anca.popescu@mimmc.ro
Pliante şi broşuri IMM”, punctul de Simona Uglea simona.uglea@mimmc.ro
cu programele • Marcajul CE, sistemul calităţii informare din Consilier juridic
derulate de standardele şi drepturile de proprietate cadrul ANIMMC, Direcţia strategii şi Politici pentru
ANIMMC intelectuală”, la organizaţiile IMM şi Integrare Europeană, pentru
• „Ştiinţă, tehnologie şi inovare în IMM” patronale şi la problemele de integrare europeană
• „Pătrunderea pe piaţa europeană” CNIPMMR. - Marius Biţă, şef serviciu-
• Strategia pentru susţinerea sectorului Programul naţional multianual pe
IMM pe perioada 2004 – 2008 perioada 2002-2005 pentru
• „Privire de ansamblu asupra sectorului susţinerea accesului IMM la servicii 336.14.67 marius.bita@mimmc.ro
IMM în România 2002” de instruire şi consultanţă
• „Raportul anual al sectorului IMM din - Doina Codreanu, consilier- şi
România 2003” Ioana Hristu, expert-Programul Doina.codreanu@mimmc.ro
• „Ghidul tânărului întreprinzător” naţional multi-anual pe perioada Ioana.hristu@mimmc.ro
• “Programe de finanţare 2003-2004” 2002-2005 de susţinere a
• “Planul de afaceri” investiţiilor realizate de
• “Ghidul comerciantului” întreprinderile nou înfiinţate, micro-
• “Antreprenoriatul şi întreprinderile mici şi întreprinderi, precum şi investiţii Ciprian.mihălceanu@mimmc.ro
mijlocii: experienţa României” pentru modernizare/retehnologizare
• “Situaţie şi necesităţi – opinii ale a IMM
întreprinderilor mici şi mijlocii” - Ciprian Mihălceanu, expert- Carmen.trifu@mimmc.ro
• “Proprietatea intelectuală în activitatea Program naţional multianual pe
IMM” perioada 2002-2005 de sprijinire a
• “Cultura antreprenorială din perspectiva IMM în dezvoltarea exportului
programului UNCTAD/EMPRETEC” - Carmen Trifu, expert- Programul
naţional multianual pentru 336.18.02 Madalina.marinescu@mimmc.ro
stimularea tinerilor "START"
-Mădălina Marinescu, consilier-
Program naţional pentru susţinerea
meşteşugurilor şi artizanatului
-Georgeta Andrei, consilier- 336.21.79 Georgeta.andrei@mimmc.ro
Programul pentru informarea şi
educarea comercianţilor

12
Agenţia Naţională pentru Sprijnirea Iniţiativelor Tinerilor – ANSIT
Bucureşti, sector 1, str. Dem I Dobrescu, nr. 4-6,
Tel 310 02 84 , fax 310 22 14

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
www.ansitRomânia.ro - programe de finanţare; - instituţii şi organizaţii publice,
- instituţii şi politici ale Uniunii Europene; de stat, private si ONG;
- elevi;
- studenţi;
- specialişti în diverse domenii;
- jurnalişti, etc.
Programul Tineret Informaţii privind: 1.organizaţii neguvernamentale Direcţia pentru 310.4310 310.43.13 anduena.dogaru@ansitRomânia.ro
prin Direcţia de 1.realizarea de proiecte în cadrul Acţiunilor 2.tineri cu vârsta cuprinsă între Cooperare 310.4320 florina.mudura@ansitRomânia.ro
Cooperare Europeană Programului european TINERET; 16-25 de ani Europeană în 313.5481
în domeniul 2.găsirea unor parteneri externi adecvaţi 3.specialişti în domeniul Domeniul
tineretului pentru proiecte de schimburi tineretului (formatori, Tineretului –
( servicii de internaţionale, stagiile de voluntariat etc; experţi,asistenţi de proiecte,etc) EUROTIN din cadrul
informare, consiliere 3.cursuri de formare şi informare realizate ANSIT:
şi asistenţă tehnică) la nivel naţional şi european
4.conferinţe,seminarii,vizite de studii
realizate în parteneriat intern sau extern

Agenţia Română pentru Conservarea Energiei


B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 16, sector 1, RO – 010052 Bucureşti 37
Tel: (021)3145929; (021)3136002; (021)3125264; Fax: (021)3123197,
Email: office@arceonline, contact@arceonline, http://www.arceonline.ro/

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
Site - instituţii ale Uniunii Europene sau capitole de - instituţii şi organizaţii publice, Cătălin – Ion 3145929/ 3123197 oprescu@arceonline.ro
www.arceonline.ro negociere, fie directive sau programe de de stat, private sau OPRESCU, ofiţer interior 123
finanţare - ONG, de presă
revista Energia – - Aplicarea Legislaţiei în domeniul Eficienţei - agenţi economici,
publicaţie lunară Energetice - manageri energetici,
- eficienţa energetică în raport cu normele - auditori energetici
Uniunii Europene - municipalităţi cu populaţie mai
mare de 20.000 de locuitori

13
Agenţia Română pentru Investiţii Străine
Bucureşti, sector 1, Bd. Primăverii nr. 22,
Tel 233 91 03, Fax 233 91 04, www.arisinvest.ro

Sursa de
Tipul informatiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Punct de Materiale privind evoluţia investiţiilor străine - Investitori români şi Miriam Costea - 233 9162 233 9104 miriam.costea@arisinvest.ro
informare ARIS directe în România, mediul de afaceri, climatul străini, Consilier gianina.zotoiu@arisinvest.ro
investiţional. - specialişti în diverse
Reviste cu caracter economic: Business Review, domenii, Gianina Zotoiu - 233 9106
Bizz, Banii Noştri în care se ragăsesc ocazional - jurnalişti. Euroconsilier
articole despre procesul de integrare in UE
(româna şi engleză)
Site-pagină Cadrul legal şi instituţional privind investiţiile Investitori români şi Oana Nisioi – 233 91 65 233 91 04 oana.nisioi@arisinvest.ro
internet directe în România, indicatori macroeconomici. străini, specialişti în Consilier robert.donose@arisinvest.ro
www.arisinvest.ro diverse domenii, Robert Donose - 233 91 09 233 91 04
jurnalişti. Consilier
Investor’s Guide România country overview, Macroeconomic Investitori români şi Oana Nisioi – 233 91 65 233 91 04 oana.nisioi@arisinvest.ro
profile, Business environment, Investment Legal străini Consilier
Framework, ARIS (engleză)
Newsletter lunar Buletin lunar în care sunt prezentate realităţile Potenţiali investitori, Oana Nisioi – 233 91 65 233 91 04 oana.nisioi@arisinvest.ro
ARIS investiţionale din România (engleză) mari companii Consilier
Cuprinde şi informaţii periodice despre stadiul internaţionale,
integrării europene companii de
consultanţă consacrate

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei – MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
Bucureşti, sector 1, str. Dem I Dobrescu, nr. 2-4
Tel: 314.83.22

Sursa de Cui se Cine


Tipul informaţiilor transmise Telefon/Fax E-mail
informare adresează răspunde
1. Biroul de • informaţiile legate de prevenirea şi combaterea violenţei în familie: legislaţie, instituţii • Instituţii şi Gianina 021-314.83.22 anpf@mmssf.ro
relaţii publice publice sau private ce activează în domeniu, adrese şi numere de contact pentru fiecare organizaţii Radu – 021-314.82.45
dintre acestea. publice sau consilier de
• programele de finanţare derulate de ANPF private,ONG integrare
Se va înfiinţa • instituţii şi politici ale UE implicate în prevenirea şi combaterea violenţei în familie • Persoane
până la 1 • recomandări ale UE interesate
martie 2005 • Link-uri utile
site-ul ANPF
publicului care solicită, i se vor pune la dispoziţie liste cu organizaţiile şi serviciile pe care
acestea le pot oferi, în domeniul protecţiei familiei.

14
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale
Bucureşti, sector 1, Piaţa Victoriei, nr.1
tel. 312 69 31, fax 223 23 28

Sursa de informare Tipul informatiilor transmise Cui se adresează Telefon Fax E-mail
Site www.publicinfo.ro Info-util: Tuturor celor care acceseaza
link către UE on-line site-ul agenţiei

Broşura Prezentare UE, istoric, obiective, Publicului larg


ABC-ul integrării in Uniunea Europeană, instituţii şi politici, procesul de aderare
editată de ASG, 60.000 de ex.
Afiş Prezentare UE Autorităţile administraţiei 312 6931 223 2328
Ce este Uniunea Europeană, publice centrale şi locale
editat de ASG, 20.000 de ex.
Afiş Procesul de aderare Autorităţile administraţiei
Integrarea în Uniunea Europeană, publice centrale şi locale
editat de ASG, 20.000 de ex.
Carte Prezentare in extenso a procesului de aderare instituţiile implicate în procesul
Negociind cu Uniunea Europeană (4 volume) 600 ex de aderare

Arhivele Naţionale
Bd. Regina Elisabeta 49, Bucureşti 5
Tel: 315 25 03, Fax: 312 58 41

Sursa de Cui se E-mail


Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon Fax
informare adresează
Birou relaţii cu legislaţie, accesul la documentele de Celor interesaţi în Biroul Integrare Europeană 303.70.80/11222 3125841 ArhNat@mai.gov.ro
publicul arhivă, informatizarea arhivelor, locul şi domeniu Programe şi Cooperare
rolul arhivelor tehnice, conservarea şi Internaţională
păstrarea documentelor de arhivă

Asociaţia Româna a Antreprenorilor de Construcţii – ARACO


Splaiul Independenţei nr.202A, etaj 7, cam.18, sector 6, Bucureşti
Tel.: 2126391; 2126392, Fax: 3129626; 3228922, Internet: www.araco.org, E-mail: contact@araco.org; director@araco.org;

Tipul informaţiilor Cui se


Sursa de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise adresează
Pagina site ştiri, membrilor ing. Mihail 2126391, 92 3129626 contact@araco.org
www.araco.org licitaţii Negulici
Buletinul evenimente, membrilor ing.Liliana Gal
ARACO, cu apariţie decadală, format A4, 12 pagini programe
Revista ANTREPRENORUL ştiri
cu apariţie de 6 ori pe an

15
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni – ANBCC
Bdul Corneliu Coposu, nr. 3, Bl. 101, sc. IV, ap. 79, sector 3, Bucureşti, România
Tel: 4-021 326.66.62; 326.43.44, Email: anbcc@robcc.ro, www.robcc.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Serviciul de • libera circulaţie a forţei de muncă Publicului larg, Coralia CATANĂ 326 66 62 326 43 45 anbcc@
informare şi • baza de date cu instituţii, organizaţii, site-uri care furnizează Cetăţenilor de rând Coordonator relaţii publice robcc.ro
consiliere BCC informaţii europene Departamentul
• aderarea României la UE Comunicare
• drepturile şi obligaţiile cetăţenilor români viitori cetăţeni europeni
326 43 44

Asociatia Naţională a Cooperatiei Mestesugăreşti – UCECOM


Calea Plevnei nr.46, sector 1, Bucuresti
Tel.: 3141566, Fax: 3120774

Tipul informaţiilor Cui se Telefon/


Sursa de informare Cine răspunde E-mail
transmise adresează Fax
313921/
Ing. ILEANA IVONA URSESCU – Vicepreşedinte
• informări atât în 3120774
• procesul de aderare UCECOM
format scris, cât şi în organizaţiilor
• capitole de negociere Ec. MĂDĂLINA – GABRIELA ANGHEL (referent de
format electronic ooperative
• politicile UE specialitate – Compartimentul Integrare Europeană)
• întâlniri periodice cu eşteşugăreşti ucecom@digicom.ro
• transpunerea Ec. CRISTIAN CONSTANTINESCU (referent de
reprezentanţii
directivelor europene în specialitate – Compartimentul Integrare Europeană)
organizaţiilor
legislaţia naţională Ec. CĂTĂLIN DEATCU
cooperative 3151810
• programe de finanţare (referent de specialitate – Compartimentul Integrare
meşteşugăreşti int.207/
Europeană)
3104597

Asociaţia Naţională a Industriilor de Morărit şi Panificaţie din România – ANAMOB


Str. Cristea Mateescu nr.2, bl.35, sc.2, parter, ap.57, sector 2, Bucureşti 722332
Tel.: 2422113, 2434400, Fax: 2421131, Internet: www.anamob.ro , E-mail: anamob@anamob.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
• Site internet www.anamob.ro Informaţii tehnice, Manageri/specialişti, în Doris Stoian, director 242-2113 242-1131 dorisstoian@
• Buletin bilunar, format A4, 8 pagini: legislative, de piaţă, de special din domeniul executiv anamob.ro
• ANAMOB NEWS, disponibil şi în format afaceri, de finanţare morărit/ panificaţie
243-4400
electronic (pdf)
• Informaţii legislative
• Broşuri, fluturaşi, manuale tehnice,
• reţetare etc.

16
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile
Str. Drobeta nr. 4-10, ap.5 sector 2, Bucureşti
Telefon: 021 2115255, 2115287, 2103911, Fax: 021 2115255 , Web: www.apia.ro, e-mail: apia@apia.ro

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
• programe de finanţare, • instituţii şi 211.52.87 211.52.55 apia@apia.ro
• site-pagină Internet • capitole de negociere, organizaţii Marius Tudor / Secretar 210.39.11.
http://www.apia.ro • legislaţie europeană cu - publice, executiv
• buletine de informare aplicabilitate în sectorul - de stat,
“Info APIA” frecvenţă autovehiculelor - private, Marius Carp / Director
lunară • statistici ale pieţei auto - ONG,
format A4 • manifestări externe din • manageri,
nr. pag. 2 sectorul auto • specialişti în diverse
difuzare e-mail domenii,
• jurnalişti,

Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România


Şos. Pipera nr. 46, Sector 2, RO - 020112 Bucureşti,
Tel / Fax: +40-21-231.44.11, +40-21-230.05.39; mobil 0722-659041, E-mail: apmr@customers.digiro.net Site Internet: http://www.apmr.org

Tipul informaţiilor Telefon/


Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde E-mail
transmise fax
• Buletinul informativ al APMR – - ştiri scurte privind Tuturor membrilor APMR (430 de 231.44.11, apmr@customers.digiro.net
publicaţie lunară, transmisă prin e- programe de finanţare, societăţi din domeniul producerii de Mihai Liliana 230.05.39
mail sau prin poştă tuturor membrilor proiecte ale Uniunii mobilă, semifabricate şi accesorii
APMR Europene a Mobilei (UEA) pentru mobilă)

• Revista MOBILA – publicaţie - articole pe tematica Tuturor membrilor APMR (430 de Coordonare: Aurel 231.44.11 apmr@customers.digiro.net,
trimestrială, format A4, 32 pag. color, europeană societăţi din domeniul producerii de Rizea, 230.05.39 erica_neumaer@yahoo.com
difuzată către toţi membrii asociaţiei mobilă, semifabricate şi accesorii Andreea Paraschiv,
şi în cadrul celor mai importante pentru mobilă Erica Neumaer,
târguri interne de profil BIFE-TIMB şi
COOMOB.

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România – APC România


Bd. I.C. Brătianu 34, et.4, cam,22-24, Bucureşti, sector 3
Tel/Fax: 3157149, 3110243, office@apc-România.ro, www.apc-România.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon/Fax E-mail
transmise
Centrul de Consultanţă şi Capitole de negociere Consumatori persoane fizice, aşa cum Dl. Răzvan Resmeriţă – 021/315.71.49 office@apc-România.ro
Informare a Consumatorilor – Capitolul 23 sunt definiţi prin O.G. nr. 21/1992, cu Director CCICB 021/311.02.43
Bucureşti (CCICB) modificările şi completările ulterioare rresmerita@apc-România.ro
www.apc-România.ro
Broşuri, pliante

17
Asociaţia Patronală a Producătorilor de Mase Plastice – ASPAPLAST
Românian Plastics Processor Employers' Association
Blvd. 1 Mai 51-55, sector 6, 061629-Bucharest, România
Tel:: +40-21-4130745; 4137681 , Fax: +40-21-4131429, E-mail: aspaplast@radiotel.ro

Cui se
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon Fax E-mail
adresează
- publicaţii – buletine de informare: “Buletin - programe de finanţare Ing. Cristian
Informativ” trimestrial, 30 pag. A4, difuzat membrilor manageri Constantin,
413 76 81 413 14 29 aspaplast@radiotel.ro
Aspaplast - instituţii şi politici ale Uniunii Project Manager
Europene

Asociatia “Societatea Româna pentru Asigurarea Calităţii” - SRAC


Str. Teodor Burada nr.6, sector 1, Bucureşti, 70756, OP 62/CP 10
Tel.: 3136335, Fax: 3132380

Sursa de informare Tipul informatiilor transmise Cui se adreseaza Cine răspunde Telefon Fax E-mail
• Revista „CALITATEA – acces • Politici şi programe europene Manageri Eugen CHIROVICI, 313.6335 313.2380 calitatea@srac.ro
la succes” privind calitatea şi Piaţa Internă Specialişti redactor şef 0745152570 eugen.chirovici@
• Lunară • Documente ale instituţiilor Profesori, studenţi srac.ro
• A4 full-color Uniunii Europene şi Alte categorii interesate eugenc@k.ro
• 64 pagini organizaţiilor europene din
• abonament domeniul evaluării conformităţii
şi liberei circulaţii a mărfurilor
• Revista „ASIGURAREA Politici şi programe europene Cercetători Prof. dr. ing. Ioan 313.6335 313.2380 srac@srac.ro
CALITĂŢII” privind cercetarea ştiinţifică Profesori, studenţi BACIVAROV, redactor 0722704516
trimestrială şef
• A4 alb-negru
• 32 pagini
abonament
• Pagina internet Politici şi programe europene Cercetători Tudor MĂRUNŢELU 313.6335 313.2380 office@srac.ro
www.srac.ro privind cercetarea ştiinţifică Profesori, studenţi Responsabil publicaţii
• Broşura „Ghid practic Program european Manageri şi imagine
pentru implementarea Specialişti
sistemelor de management al Profesori, studenţi
calităţii în intreprinderile mici Alte categorii interesate
şi mijlocii”

18
Asociaţia de Standardizare din România – ASRO
Str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, Bucureşti 70168
Tel: 2113296; Fax: 2100833; 2102514; E-mail: irs@kappa.ro

Tipul
Cine răspunde
Sursa de informare informatiilor Cui se adreseaza Telefon Fax E-mail
transmise
Centrul pentru schimb de Directivele CEE 98/34 si 98/48 Instituţii si Dorobanţu Diana, 212 99 74 210 08 33 diana.dorobantu@asro.ro
informaţii Standarde europene, standarde organizaţii publice, expert
naţionale de stat, private, Manolache Steluţa, 212 99 76 210 08 33 steluta.manolache@asro.ro
studenţi, manageri, expert
specialişti în diverse Centrul pentru
domenii, agenţi schimb de
economici,etc. informaţii –
Directiva 98/34 şi
98/48
Pagina Internet Activitate standardizare Instituţii şi Florea Cristian, 312 94 89 210 08 33 cristian.florea@asro.ro
www.asro.ro naţională, standarde europene organizaţii publice, Şef Birou Imagine
adoptate, servicii şi publicaţii de stat, private,
ASRO în domeniul standardizării studenţi, manageri,
specialişti în diverse
domenii, agenţi
economici,etc.
Publicaţii: Obiect şi domeniu de aplicare, Instituţii şi Greabu Alexandru 212 77 24 210 08 33 alexandru.greabu@asro.ro
Standarde române aprobate Referinţe, organizaţii publice, Director 212 99 74 information.centre@asro.ro
(STAS/SR), inclusiv Terminologie, elemente tehnice de stat, private, Direcţia Publicaţii
standarde europene şi specifice studenţi, manageri,
internaţionale adoptate ca SR specialişti în diverse
(SR EN, SR ISO etc.) domenii, agenţi
economici
Catalogul standardelor prin abonamente sau
române (pe hârtie+CD), vânzare la sediul
anual, A4, 1200 pag. ASRO şi prin
Buletinul standardizării, Standarde române (STAS/SR) Centrele de Stomff Speranţa, 212 99 74 210 08 33 speranta.stomff@asro.ro
lunar, A4, cca.70 pag. aprobate (incl.stand.europene şi informare ASRO din redactor
internaţionale adoptate ca SR), ţară (în colab. cu Lilea Radu, redactor 212 99 74 210 08 33 radu.lilea@asro.ro
standarde înlocuite, standarde CCIRB): Timişoara, Direcţia Publicaţii
conexe etc. Cluj, Iaşi, Baia Mare,
Revista «Standardizarea» Standarde române aprobate, Braşov, Rm.Vâlcea Stătescu Teodor 312 76 01 315 58 70 teodor.statescu@asro.ro
lunară, A4, 32 pag. anulate, proiecte standarde Director adjunct
române, lista comitetelor tehnice Direcţia
naţionale, standarde europene şi Standardizare
internaţionale aprobate, proiecte
stand.europ. în anchetă publică.

19
Broşuri, pliante, fluturaşi Aspecte/informaţii din activitatea Stomff Speranţa, 212 99 74 210 08 33 speranta.stomff@asro.ro
de standardizare naţională şi redactor
europeană. Lilea Radu, redactor 212 99 74 210 08 33 radu.lilea@asro.ro
Informaţii din domeniul Direcţia Publicaţii
standardizării naţionale

Asociaţia Română a Cărnii


B-dul Bucureştii Noi nr. 188, sector 1, Bucureşti
Tel.: 224.13.62; 224.13.65; 668.77.15, Fax: 224.13.65; 668.77.15, e-mail: rma@rma.ro

Tipul informaţiilor Cui se Cine


Sursa de informare Telefon Fax E-mail
transmise adresează răspunde
Punct de informare: la sediu Programe de finanţare, Manageri, Vişan Mihai 2241362 2241365 rma@b.astral.ro
Site www.rma.ro Capitole de negociere, Specialişti în Director
Buletin informativ: Instituţii şi politici ale diverse domenii executiv
Info-Carn, lunar, format A4, 6 pag, difuzat prin poştă în Uniunii Europene,
toate judeţele ţării şi pe site. Procesul de aderare

Asociaţia Româna pentru Calitate


Str. Iani Buzoiani nr.1, bl.16A, et.10, ap.41-42, sector 1 Bucureşti
Tel: 2241052, Fax: 2242901, E-mail: arc@quality.ro

Tipul informaţiilor Telefon


Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Fax E-mail
transmise Centrală
• Birou de relaţii cu • Politici ale UE în • Instituţii şi organizaţii Secretariat central ARC
publicul: domeniul calităţii, mediului şi - publice Cristiana Savu
Secretariat Central ARC sănătăţii şi securităţii - de stat Liliana Niţu 2240308,
• Site-pagină Internet: ocupaţional în vederea - private Director Tehnic 2242901 arc@quality.ro
www.quality.ro integrării în UE - ONG, Laura Stoica 2241052
• Revista Calitatea • Elevi, Manager Calitate
Trimestrială/A4 • Studenţi, 0788528234
(24 pag., poştă, pe bază de • Agricultori, 0726451519
abonament). • Manageri, Ioana Negoescu
• Specialişti în diverse Expert Mediu
domenii, Alexandru Cordaşevschi
• Jurnalişti, Preşedinte Executiv ARC

20
Autoritatea Naţională de Control - GUVERNUL ROMÂNIEI
Str. Vasile Conta nr. 16 sector 2, Bucureşti
Tel : 021/408.75.00, Fax : 021/408.75.72, www.control.ro

Cui se
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon Fax E-mail
adreseaza
Site Internet: programe de finanţare realizate de instituţii şi - Dan Afrasanei, Director, Direcţia 408 75 35 408 75 77 dan.afrasinei@control.ro
www.control.ro instituţiile aflate în subordine, organizaţii publice, Programe Pre-aderare isabela.leca@control.ro
ziarişti - Isabela Leca, Director, Direcţia
capitole de negociere la care ANC şi Integrare Europeană şi Relaţii
instituţiile aflate în subordine au asumate instituţii şi Internaţionale 408 75 16 408 75 77
măsuri organizaţii publice
Punct de informare: procesul de aderare ziarişti Oana Ionescu, Consilier Ministru 211.35.47 408.75.56 oana.ionescu@control.ro
Compartimentul delegat Compartimentul
Informare şi Relaţii Informare şi Relaţii Publice
Publice
Număr de apel special: sunt culese informaţii privind existenţa publicului larg Consilierul de serviciu
unor posibile fraude în cheltuirea
0 800 88 00 88 fondurilor comunitare, posibile fapte de
corupţie ale persoanelor care se ocupă de
gestionarea fondurilor comunitare

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală


Bucureşti, sector 2, str. Romulus, nr 4,
tel 326 17 81 fax 326 17 82 , www.anrsc.ro

Sursa de Cui se
Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare adresează
Spaţiu distinct a) programe de finanţare (ISPA, SAMTID, SAPARD, a) instituţii Florin Ioniţă – 326.1781 int. 326.17.82 ionitaf@anrsc.ro
pe website-ul PHARE); publice; directorul Direcţiei 125
A.N.R.S.C. b) capitole de negociere (Cap. 14 Energie, Cap. 22 b) manageri şi informatică şi pregătirea
www.anrsc.ro Mediu); specialişti în personalului operatorilor
c) directive ale Uniunii Europene relevante pentru domeniul Daniela Profiroiu –
domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală şi serviciilor expert Direcţiei generale
transpunerea lor în legislaţia românească; publice de tehnice, licenţe şi
d) informaţii despre Uniunea Europeană – istoric, gospodărie managementul calităţii.
instituţii, procese decizionale; comunală 3261781 int. 326.1782 dprofiroiu@
e) studiile de impact ale aderării europene. 128 anrsc.ro

21
Autoritatea Naţională pentru Tineret
Bucureşti, sector 2, str. Vasile Conta, nr16, etaj 4, tel 211 50 62
Fax 211 17 95, www.e-tineret.ro

Sursa de Cui se Cine


Tipul informaţiilor transmise Telefon Fax E-mail
informare adresează răspunde
Site – pagină, - Programe de finanţare în domeniul tineretului - O.N.G Consilier +4021 +4021 robert.pavelescu@e-
internet - Elevi 2115062 2111795 tineret.ro
www.e-tineret.ro - Instituţii şi politici ale Uniunii Europene - Studenţi Robert Lucian
(Consiliul Europei – Directoratul pentru Tineret şi Sport, Centrele de - Tineri Pavelescu
Compartimentele Tineret Europene de la Budapesta şi Strasbourg, Comisia Europeană -Specialişti în
Locale Unitatea de Dezvoltare a Politicilor de Tineret, Fundaţia de Tineret domeniul
Europeană. tineretului
- Educaţie non formală, voluntariat, traininguri, conferinţe şi seminarii
ce se desfăşoară la nivel European şi în cadrul creat de acordurile
internaţionale bilaterale semnate de Autoritatea Naţională pentru
Tineret şi instituţii similare din ţările membre ale UE.

Autoritatea Naţională a Vămilor


Bucureşti, sector 1, Str. Matei Millo, nr.13,
tel 315 58 58-59 © tel/fax 310 28 99 , Tel/fax 315 65 78

Sursa de Tipul informaţiilor


Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare transmise
Site – pagină, Informaţii cu privire la Persoanelor Diana Stoica, expert la Compartimentul
internet integrarea europeană - interesate relaţii cu presa din cadrul Serviciului
3102899 3102899 vama@customs.ro
www.customs.ro Capitolul 25-Uniune Vamlă Specialiştilor în Integrare Vamală Europeană şi Relaţii
domeniu Internaţionale

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap


Bucureşti, sector 1, Calea Victoriei, nr. 194,
tel 659 55 51 , 212 54 40, fax 212 54 43

Sursa de Tipul informaţiilor


Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare transmise
▪ programe de ▪ instituţii şi organizaţii Biroul Relaţii Publice, Mass- Media: cdprr_buc@anph.ro
finanţare - publice - Jora Olga, şef birou;
▪ instituţii şi politici ale - private - Gîrleanu Crina, consilier principal; crina@anph.ro
▪birou de relaţii cu Uniunii Europene - ONG - Ilie Anca, consilier principal; 2125438/ 2125443
publicul ▪ procesul de aderare ▪ persoane cu handicap - Eparu Virgil, consilier principal; int.104,105 anca@anph.ro

22
▪ specialişti în diverse domenii - Metaxa Valentin, consilier principal;
▪ jurnalişti - Idiţă Mihaela, villy@anph.ro
consilier principal;
- Giugulea Nela, referent mihalai@anph.ro
nela@anph.ro

▪ site-pagină ▪ programe de ▪ instituţii şi organizaţii


Internet finanţare - publice Dicu Nicolae,referent de specialitate, Biroul
www.anph.ro ▪ capitole de negociere - de stat Monitorizare şi Metodologie 2125438/ 2125443 ndicu@anph.ro
▪ instituţii şi politici ale - private int.101
Uniunii Europene - ONG
▪ procesul de aderare ▪ persoane cu handicap
▪ specialişti în diverse domenii
▪ jurnalişti

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor


Str. Elev Ştefănescu Ştefan, nr.9, Sect.2, cod 021683
Telefon: 021/250.54.47, 021/250.55.50, 021/250.09.85, Fax: 021/250.25.60, 021/312.67.59

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Punct de
informare
documentare Informaţii despre integrarea europeană în Irina Ciausu
Site pagina domeniul protecţiei consumatorilor Consilier Direcţia de
Internet Tuturor celor interesaţi Integrare Europeană, 315.55.27 314.34.62
irinaciausu@
www.anpc.ro Strategii, Parteneriat,
anpc.ro
Pagina web: Relaţii Externe
Informaţii despre siguranţa produselor
www.siguranta-
alimentare
alimentara.ro

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii


Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti
Tel: +40 21 3075 418, Fax: +40 21 3075 404, www.anrc.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Tel Fax Email
informare
- pagină de - acquis-ul comunitar relevant pentru domeniul - tuturor categoriilor de Oana Vlădescu, Şef 30 75 418 30 75 404 international@
Internet comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale persoane, mai ales celor Serviciu Relaţii anrc.ro
- informaţii generale cu privire la procesul de interesate de domeniul Internaţionale
www.anrc.ro aderare şi instituţiile Uniunii Europene* specific instituţiei noastre

23
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Bucureşti, sectror 6, şos. Cotroceni, nr. 4, tel 303 38 00
Fax 303 38 08, www.anrgn.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Instituţii şi organizaţii publice,
de stat, private, organizaţii Găină Cosmina 303.38.00
Punct de legislaţia din domeniu
neguvernamentale, manageri, Capotă Luminiţa 303.38.01 303.38.08 anrgn@anrgn.ro
informare
specialişti, jurnalişti, studenţi, Cordea Angelica 303.38.03
etc
La acest număr special de apel se
Numărul de apel
răspunde întrebărilor puse de publicul Publicul larg Doina Badea 3033820 - anrgn@anrgn.ro
special
larg,
- Piaţa gazelor naturale
- Cadru legislativ Publicul larg
a) legislaţie primară Instituţii şi organizaţii publice,
Site-pagină
b) directive europene referitoare la de stat, private, organizaţii
Internet Mirela Pleşca 3033805 3033808
sectorul gazelor naturale neguvernamentale, manageri,
www.anrgn.ro
- Reglementări emise de ANRGN specialişti, jurnalişti, studenţi,
- Licenţe şi autorizări etc.
- Glosar termeni
a) acţiunile întreprinse de ANRGN în Manageri, specialişti din diverse
vederea îndeplinirii angajamentelor domenii, reprezentanţi ai
Publicaţii:
asumate prin documentul complementar companiilor interesate să intre Mirela Pleşca 303.38.05 303.38.08 mplesca@anrgn.ro
broşuri
de poziţie aferent pe piaţa românească de gaze
Cap. 14 - Energie naturale

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului


Bucureşti, sector 1, str. C.A. Rosetti, nr.21,
tel 211 48 14, 201 28 75, Fax 211 49 43, 201 28 21, www.avas.gov.ro, www.activelestatului.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Punct de informare cadrul legislativ în domeniul Persoanelor fizice şi Răzvan Vasilescu – 3036510 3036547 infopublic@avas.gov.ro
privatizării, valorificării activelor juridiceromâne sau străine referent de specialitate,
bancare şi a creanţelor fiscale sau interesate Direcţia Informare şi
comerciale Relaţii Publice
Birou de relaţii cu cadrul legislativ în domeniul Persoanelor fizice şi juridice Cristian Paraschiv – 3036656 3036547 infopublic@avas.gov.ro
publicul privatizării, valorificării activelor române sau străine interesate referent de specialitate,
bancare şi a creanţelor fiscale sau Direcţia Informare şi
comerciale Relaţii Publice
Număr de apel Toate informaţiile referitoare la Persoanelor fizice şi juridice 3036122
special activitatea instituţiei cu caracter române sau străine interesate
public

24
Site-pagină de Toate informaţiile referitoare la Persoanelor fizice şi juridice Valentin Blănaru – 3036633 3036521 presa@avas.gov.ro
Internet activitatea instituţiei cu caracter române sau străine, Instituţiilor referent de specialitate,
www.avas.ro public şi organizaţiilor publice, de stat, Direcţia Informare şi
private sau ONG-uri, Relaţii Publice
reprezentanţilor mass media

Biblioteca Naţională a României


Bucureşti, sector 3, str. Ion Ghica, nr. 4,
tel 314 24 33-34, 315 70 63, fax 312 33 81

Tipul
Cui se
Sursa de informare informaţiilor Cine răspunde Telefon Fax E-mail
adresează
transmise
• sala de lectură dedicată Uniunii Europene
• post de lucru informatizat (2 computere)
Informaţii pe teme
• fondul de cărţi şi periodice cu tematică europeană
legislative, CONSTANTINESCU
editate în ţară şi străinătate Tuturor
economice, LILIANA, bibliotecar 314.24.34/
• Cataloage şi repertorii categoriilor de 312.33.81 euroinfo@bibnat.ro
financiare, de sala de lectură 116
• CD-ROM existente în colecţie public
cercetare, sociale, „Martha Bibescu”
• Acces electronic
educaţionale
• Căutare asistată
• Realizarea de bibliografii la cerere

Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti


Str. Alexandru Donici 6 - Sector 2 – Bucureşti 020478
TEL: 4021. 211 68 10 - FAX: 4021. 211 99 97, e-mail: info.office@coe.ro , internet: http://www.coe.ro

Tipul informaţiilor Cine


Sursa de informare Cui se adresează Telefon Fax E-mail
transmise răspunde
• biblioteca cu documente ale Consiliului Europei în • diseminare informaţii privind • instituţii şi Mihaela 211 68 10 211 99 97 mihaela.tirigan@
limbile engleză şi franceză activităţile şi realizările organizaţii ŢIRIGAN coe.ro
• site-pagină Internet – www.coe.ro Consiliului Europei în toate - publice, Asistent
• publicaţii: Manualul Consiliului Europei * domeniile sale de activitate: - de stat, director şi
broşuri, pliante, drepturile omului, media şi - private, documentarist
• traduceri ale documentelor Consiliului Europei democraţia, cooperare juridică, - ONG,
(Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, democraţie locală şi regională, • elevi,
convenţii, recomandări şi rezoluţii ale Comitetului coeziune socială, protecţia • studenţi,
Miniştrilor şi Adunării Parlamentare, documente în sănătăţii, educaţie, cultură şi • profesori
domeniul educaţiei (istorie), drepturilor omului patrimoniu, mediu - protecţia •specialişti în
• 8 puncte de informare în ţară: Arad, Cluj-Napoca, peisajului şi dezvoltarea diverse domenii,
Iaşi, Alba Iulia, Timişoara, Huşi, Sighetul Marmaţiei, durabilă, tineret şi sport • jurnalişti,
Târgu Mureş • partide politice
• autorităţi locale

*
Manualul Consiliului Europei (anual, in format A5, 552 pag., difuzare gratuita la sediul BICE şi în limita stocului disponibil)

25
Bursa Română de Mărfuri
Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, Bucureşti
Tel.: 2244560; 2244438; 2244746, Fax: 3232167; 2242878, Internet: www.brm.ro, E-mail: bursa@brm.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
- Site-pagină de - programe de -mediului economico-financiar din România Liliana Paraipan – 224 47 42 224 44 23 l.paraipan@brm.ro
Internet finanţare (companii private sau instituţii publice, Preşedinte
(www.brmconsulting.ro) instituţii financiare, IMM-uri, ONG-uri etc.) Director General
- evenimente de profil
- Publicaţii - broşuri, -managerilor şi persoanelor cu aptitudini de
pliante, newsletter-uri - cursuri de coordonare a proiectelor cu finanţare Codrin Radu – 224 44 23
online – transmise lunar specializare privind internaţionala (Phare, ISPA, SAPARD, etc) : Director Executiv 224 45 16 c.radu@brm.ro
managementul manageri din companiile private sau
afacerilor prin instituţiile publice, consultanţi pe probleme Corina Tudoroiu
proiecte, respectiv de Project Finance şi management de – Director 224 44 23 c.tudoroiu@brm.ro
realizarea proiectelor proiect, studenţi, etc. Dezvoltare 224 45 16
de finanţare consulting@brm.ro
-intreprinzătorilor, IMM-urilor, ONG-urilor, Andreea Ionescu
- consultanţă în agricultorilor, care doresc să devină –
managementul beneficiari ai proiectelor de finanţare Consultant 224 45 16 224 44 23 a.ionescu@brm.ro
proiectelor de privind Dezvoltarea Resurselor Umane, Project Division
finanţare Dezvoltarea Rurală, Societatea Civilă, etc.

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni sector 6


Bucureşti, sector 6, B-dul Iuliu Maniu 111, Bl. F, parter
Telefon / Fax: 021 434 90 63, E-mail: bcc6@grado.org.ro;

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Birou de consiliere legislaţia europeană, toţi cetăţenii din comunităţile în care Rodica Niţă –
instituţii europene, funcţionează Manager
"Buletinului Informativ", programe de 021 021
rodica.nita@grado.org.ro
publicaţie editată finanţare instituţii publice şi private, elevi, studenţi, Luminiţa Petre - 43490 63 43490 63
trimestrial pensionari, reprezentanţi ai mass-media Consilier

26
Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti - Euro Info Centre Bucureşti
Centru de informare, asistenţă şi documentare din cadrul reţelei paneuropene Euro Info Centre pentru întreprinderi
Bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3, cod 030982, Bucureşti

Tipul informaţiilor Cui se


Sursa de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise adresează
Lucrul cu publicul Informări despre instituţii şi persoane fizice Ioan Ciuperca – director 021- 021- euroinfo@ccir.ro
politici ale UE, acte şi juridice din Cristina Roua – şef 3274866 3229541
legislative mediul de compartiment proiecte şi 021-
Surse şi programe de afaceri din relaţii 3229532
finanţare România şi UE
Iuliana Mihalcea – 021-
Cooperare în afaceri documentarist 3229533
Seminarii, ateliere de lucru Gela Rotaru – administrator
baze de date
Sala de documentare Informare şi documentare pe Persoane fizice Iuliana Mihalcea – 021- 021-
teme UE pe baza unui fond şi juridice din documentarist 3229533 3229541
documentar constituit din mediul de
publicaţii editate de UE şi afaceri şi
instituţiile agreate de UE şi mediul
de diverse academic din
instituţii/organisme din România şi UE
România (colecţiile de
publicaţii seriale încep cu
anul 1995)
WEBSITE Euro Info Centre Bucureşti RO821 Informaţii pe teme UE mediul de Ioan Ciuperca – director 021- 021-
http://www.euroinfo.ccir.ro (politici comunitare, afaceri din Cristina Roua – şef 3274866 3229541
http://www.euro-info.ccir.ro/index-eng.htm programe europene, ţările europene compartiment proiecte şi 021-
publicaţii electronice proprii, relaţii 3229532
referinţe blibliografice ale
unor documente on-line) Iuliana Mihalcea – 021-
documentarist 3229533
Propuneri de cooperare
Gela Rotaru – administrator
Ştiri baze de date
Portal european
Formulare interactive pentru contacte de afaceri la nivel Cooperare în afaceri mediul de Gela Rotaru – administrator 021- 021-
european afaceri din baze de date 3229532 3229541
http://www.euroinfo.ccir.ro > Cooperări în afaceri România
sau
http://www.euro-info.ccir.ro/index-eng.htm > Co-
operation proposals
http://www.eic.ro > Oportunităţi de afaceri

27
Formulare interactive pentru solicitări de informaţii Informare şi documentare pe mediul de Ioan Ciuperca – director
http://www.euroinfo.ccir.ro > Contactati-ne teme UE afaceri din UE 021-
Cristina Roua – şef 3274866
http://www.eic.ro > Contact şi din România compartiment proiecte şi 021- 021-
relaţii 3229532 3229541
Iuliana Mihalcea – 021-
documentarist 3229533
Gela Rotaru – administrator
baze de date
EUREF - Baza de date interinstituţională Referinţele bibliografice ale publicul larg Iuliana Mihalcea – 021- 021-
http://www.euref.ro publicaţiilor pe teme documentarist 3229533 3229541
europene (pentru datele transmise de
Euro Info Centre Bucureşti)
Acte legislative în sprijinul oamenilor de afaceri Buletin electronic lunar persoane fizice Iuliana Mihalcea – 021- 021-
din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (colecţia începe cu anul şi juridice din documentarist 3229533 3229541
Format electronic, tip .doc: http://www.euroinfo.ccir.ro 2001) – selecţie de acte mediul de
legislative referitoare la UE, afaceri şi
>Informaţii comunitare > Legislaţie Piaţa Internă a UE şi mediul
în limba engleză: România şi traducerea academic din
http://www.euro-info.ccir.ro/index-eng.htm > Legal titlurilor acestor acte în România
Acts limba româna

Afaceri pe Internet pentru întreprinderile mici şi Ghid pentru dezvoltarea mediul de - 021- 021-
mijlocii: Comert electronic. Bucureşti: Edimpress, comerţului electronic afaceri din 3274866 3229541
2001, 28 p. România 021-
Format A4, pe suport de hârtie contra cost 3229532
O versiune electronică: http://www.euro-info.ccir.ro >
Informaţii comunitare> Societatea informaţională >
Comerţ electronic
Primii pasi in elaborarea si derularea cu success Ghid de iniţiere în scrierea mediul de Cristina Roua – şef 021- 021-
a unui proiect: Îndrumar. Bucureşti: Edimpress, unui proiect şi afaceri, compartiment proiecte şi 3229532 3229541
2002, .69 p. managementul proiectului cu persoane fizice, relaţii
Format A4, pe suport de hârtie finanţare prin programe consultanti
Format electronic, tip .pdf comunitare
http://www.euro-info.ccir.ro > Informaţii comunitare>
Programe europene
Dosare tematice Informare şi documentare pe mediul de Iuliana Mihalcea – 021- 021-
Documente în format A4 pe suport de hârtie teme UE la cerere sau prin afaceri din UE documentarist 3229533 3229541
Uneori format electronic .pdf : anticiparea temei de interes si România
http://www.euroinfo.ccir.ro > Informaţii comunitare >
Politici comunitare)

28
Jurnal euroinfo Buletin trimestrial al Reţelei mediul de Euro Info Centre Bucureşti
Format A4 pe hârtie, 12 p. sau 16 p. Centrelor Euro Info din afaceri din răspunde de editarea unui 021-
021-
România cu informaţii România număr la 2 ani
Format electronic .pdf: http://www.eic.ro > Campania 3229532 3229541
despre UE şi activităţi în
“Extinderea Uniunii Europene” > Info Point Reţeaua româneasca
Pliante/fluturaşi/cărţi poştale Informaţii şi servicii lansate mediul de Ioan Ciuperca – director 021-
prin proiecte afaceri Cristina Roua – şef 3274866
compartiment proiecte şi 021- 021-
relaţii 3229532 3229541
021-
Iuliana Mihalcea –
3229533
documentarist

Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti - Directia de Integrare Europeana


Bd. Octavian Goga nr. 2 - sectorul , Bucuresti
Tel/fax: (021) 322 9535 - (021) 322 9542, www.ccir.ro

Cine Telefon/
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează E-mail
răspunde Fax
Web-site ştiri, publicaţii, teste, calendar - elevi şi studenţi Direcţia de monica.dimitriu@ccir.ro
322.95.23/
www.ccir.ro/oie de acţiuni, glosar de termeni de - instituţii publice şi private Integrare adriana.bunu@ccir.ro
32268.07
cu actualizare permanentă specialitate - firme, manageri Europeană sorana.ester@ccir.ro
1. Direcţia de
- Ministere Integrare
– ştiri de interes european, - Camere de Comerţ Europeană şi
acţiuni ale CCIRB pe linie de teritoriale, bilaterale - Monica 322.95.23/
Buletinul de Integrare Europeană, monica.dimitriu@ccir.ro
integrare, apeluri de proiecte, - Ambasade Dimitriu 322.68.07
buletin electronic adriana.bunu@ccir.ro
stadiul şi rezultatele - Membri colectivi şi - Adriana Bunu
- transmitere săptămânală sorana.ester@ccir.ro
negocierilor, corespondenţă individuali ai CCIRB - Sorana Ester
- format electronic
legislativă, iniţiative de succes în - firme 322.95.32/
- cca. 15 pagini format .pdf euroinfo@ccir.ro
ţările membre, oportunităţi de - instituţii publice sau 322.95.41
afaceri, informaţii specializate private 2. Centrul
- ONG-uri Euro Info
Bucureşti
Publicaţii - firme Direcţia de 322.9523/3 monica.dimitriu@ccir.ro
1.„Breviar de Integrare Europeană” - manageri Integrare 22.6807 adriana.bunu@ccir.ro
tipărit pe trimestrul IV/2004 în „Colecţia – informaţii generale, istoric, - specialişti în diverse Europeană sorana.ester@ccir.ro
Întreprinzătorului” instituţii, evoluţii domenii - Monica
- format A4 - instituţii publice şi private Dimitriu
- 14 pagini - ONG-uri - Adriana Bunu
2. „Noua abordare şi abordarea globală” - camere de comerţ - Sorana Ester
tipărit trimestrul IV/2004 în „Colecţia teritoriale, bilaterale
– informaţii specializate, - asociaţii profesionale şi
Întreprinzătorului”
standarde armonizate patronale
- format A4
- 30 pagini

29
3. „Zilele afacerilor europene” – prezentări ale experţilor
format electronic europeni, transfer de bune
- 40 MB practici şi cazuri de succes.
4. „Uniunea Europeană de la A la Z”
va fi tipărit în trimestrul I/2005 în „Colecţia
glosar de termeni şi noţiuni
Întreprinzătorului”
explicative
- format A4
- 70 pagini
5. „Agenda Lisabona – progrese în atingerea
obiectivelor”, vol. I şi II
va fi tipărit în trimestrul I/2005 în „Colecţia
Întreprinzătorului”
- format A4
- 40 pagini
6. Impactul aderării la UE
Serie de publicaţii ce va fi tipărită în trim. studii de caz: Slovenia, Ungaria,
I/2005 Irlanda
- 20 pagini / studiu
7. Extinderea UE
costuri şi beneficii pentru Statele
Serie de publicaţii ce va fi tipărită în trim.
Membre, studii de caz Austria,
IV/2005
Germania Danemarca,
- 60-80 pagini / studiu
- firme, manageri
- factori de decizie din
Direcţia de monica.dimitriu@ccir.ro
cadrul autorităţilor publice
Seminarii tematice Integrare 322.95.23 adriana.bunu@ccir.ro
centrale şi locale
Europeană sorana.ester@ccir.ro
- reprezentanţii camerelor
de comerţ locale

Centru de Documentare Europeană - Biblioteca Centrală Universitară


Str. C. A. Rosetti nr. 2-6, sector 1, Bucureşti
Tel: +40-21-312.06.61/257,258, refer@bcub.ro

Tipul informaţiilor Cui se


Sursa de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise adresează
• Baza de date interinstituţională EUREF http://www.euref.ro
probleme Luminiţa Miron,
• post de lucru informatizat (calculator şi imprimantă) destinat
instituţionale; Studenţi şef serviciu
consultării documentelor pe suport digital şi prin Internet
integrare europeană; Cadre Referinţe
• colecţie specială de documente europene (Catalogul Europa:
agricultură; piaţa didactice 312.06.61
http://www.bcub.ro)
forţei de muncă; Cercetători Viorica int. 258 miron@
• Index de adrese web pe probleme europene
legislaţie comunitară; specialişti, Iepureanu, şef 312.01.08 bcub.ro
• Baza de date ProQuest cu acces la KnowEurope:
transport; finanţe; altor serviciu 312.11.18, vic@bcub.ro
http://www.Knoweurope.net
economie; relaţii categorii de Dezvoltarea int.266
• Stand cu materiale de informare (pliante, programe, directive UE etc.)
externe; energie; public colecţiilor şi
pentru utilizatorii bibliotecii, furnizate de către Centrul de Informare al UE.
învăţământ/educaţie; interesate schimb de
• Baza de date a Bibliotecii de Ştiinţe Politice
statistică publicaţii
• Baza de date a Bibliotecii de Drept

30
Comisia Naţională de Prognoză
Bucureşti, sector 1, str. Cristian Popisteanu, nr.2-4,
tel 314 61 87, 312 31 90

Tipul informaţiilor Cui se Cine


Sursa de informare Telefon Fax E-mail
transmise adresează răspunde
1. Biroul de relaţii cu publicul
• Prognoză macroeocnomică
Tuturor celor
interesaţi
Ilie Stefan -
Consilier
3158875/
1218
3125538 ilie.stefan@cnp.ro

• Programul Economic de
Preaderare
2. Site – pagină internet
www.cnp.ro
• Prognoză macroeconomică
Tuturor celor
interesaţi
Iarovici
Denisa
3149495 3125538 denisa.iarovici@cnp.ro

Fundaţia Pentru Dezvoltarea Societăţii Civile - FDSC


Splaiul Independenţei nr. 2K, et. 4, sector, Bucureşti
Tel. 021 310 01 77; Fax: 310 01 80
www.fdsc.ro, E-mail: office@fdsc.ro; presa@fdsc.ro

Tipul informaţiilor Cui se Cine


Sursa de informare Telefon Fax E-mail
transmise adresează răspunde
• punct de informare,
• site-pagină Internet www.fdsc.ro
instituţii şi
• publicaţii – buletine de informare: • programe de finanţare, Radu Meiroşu
organizaţii
1. Buletinul electronic gratuit Voluntar – se distribuie săptămânal • instituţii şi politici ale – Editor
publice, ONG, 021 021
unui număr de 6000 de abonaţi (ONG, IMM, persoane fizice); Nr. Uniunii Europene, (Departa- presa@fdsc.ro
elevi, studenţi, 3100177 3100180
pagini: 9 • procesul de aderare, mentul
manageri,
2. Ghidul Finanţatorilor - oportunităţi de finanţare pentru ONG, Informare)
jurnalişti,
IMM, APL; Format: A4; Nr. pagini: 36; Se difuzează lunar prin
poştă pe bază de abonamente

Garda Naţională de Mediu


Bucureşti, sector 5, bd. Libertăţii, nr. 12,
tel 410 04 94 fax 335 81 72

Cui
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon E-mail
se adreseaza
• Birou de relaţii cu publicul - legislaţia comunitară de mediu
• Număr de apel special transpusă în legislatie română de mediu - instituţii Bratu Elena Tel./Fax
• Site-pagina internet - Sesizări privind agresiuni asupra - publice -relaţii cu publicul- 335.83.22
www.gnm.ro factorilor de mediu - de stat Tel.verde gardamediu@gnm.ro
- ONG Comisariat
Regional / Judeţean 0801010101
Tel./Fax
Petre Cuturela 335.83.22
- oficiul de calcul-

31
Institutul European din România
Blvd. Regina Elisabeta, Nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti
Telefon +40-21-314.26.96, 314.26.97, 314.26.52 , Fax +40-21-314.26.66 , Email ier@ier.ro

Tipul informatiilor Cui se


Sursa de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise adresează
Punct de informare (biblioteca IER) Cărţi şi publicaţii Administraţia Gabriela Zudor 314 2696 314 2666 gabriela.zudor@ier.ro
publică centrală Documentarist int.131
Site-pagina internet: www.ier.ro şi locală
-Ambasade
-Universităţi
-Institute de
cercetare
Publicaţii: Politici ale UE -Biblioteci Oana Mocanu, 314 2696 Oana.mocanu@ier.ro
- Romanian Journal of European Affaires -Procesul de aderare româneşti Coordonator de proiect, int.119 Mihai.moia@ier.ro
- Working Papers (colecţie de microstudii) -Pregatirea României -Sindicate şi Departamentul Studii Adriana.lungu@ier.ro
- Colecţia de Studii de Impact PAIS I (Pre- pentru aderare patronate europene
accession impact studies) 2002 -ONG-uri
- Colecţia de Studii de Impact PAIS II (Pre- Conferinţe publice pe - Traducători Mihai Moia, Coordonator
accession impact studies) 2004 tema extinderii -Studenţi - de proiect, Departamentul 314 2696
- Volum anual de dezbateri: România în europene Jurnalişti Studii europene int.119
contextul extinderii europene (in limba engleză şi -Destinatari
română) externi: Adriana Lungu
-Institute PR Officer 314 2696
europene de Gilda Truică int.133, 132
cercetare şi Monica Moscu
universităţi din Coordonatori proiect
- Îndreptar stilistic de traducere în limba Terminologie specifică Europa Gabriela Varzaru, Director 314 2696 Gabriela.varzaru@ier.ro
română pentru uzul traducătorilor acquis-ului acquis-ului coordonare traduceri int.130 Tamara.ferlusca@ier.ro
comunitar. comunitar
- Glosar privind Codul Vamal Comunitar Tamara Ferluşcă, revizor
- Glosar privind piaţa internă lingvist 314 2696
-Ghid stilistic int.130

Acte de bază pe capitole de acquis: Gabriela Dragan, Director 314 2696 314 2666 Gabriela.dragan@ier.ro
- Proprietatea intelectuală. Acte de bază -Pregătirea României Studii Europene int.116 Gabriela.varzaru@ier.ro
- Agricultură. Mecanisme PAC. pentru aderare Gabriela Varzaru, Director Tamara.ferlusca@ier.ro
- Politică socială. Acte de bază coordonare traduceri 314 2696
- Agricultură. Lapte. Acte de bază -Acquis comunitar Tamara Ferluşcă, revizor int.117
- Agricultură. Zahăr. Acte de bază tradus in română lingvist
- Uniunea vamală. Acte de bază 314 2696
- Protecţia mediului. Calitatea apei. Acte de Terminologie specifică int.130
bază acquis-ului

32
Institutul Naţional al Magistraturii
Bd. Regina Elisabeta 53, et. 2, Bucureşti 5
Tel: 310 21 10, Fax: 311 02 34
Cui se Cine
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Telefon Fax E-mail
adresează răspunde
- prelegeri şi dezbateri în - probleme conceptuale ale Uniunii Europene; -auditorii de Olivia 314.93.24. 314.93.18 oanghele@just.ro
cadrul procesului de - instituţiile Uniunii Europene; justiţie Anghelescu- 310.32.00,
formare iniţială a - izvoarele dreptului comunitar; expert interior 156
auditorilor de justiţie, în - caracterele dreptului comunitar;
conformitate cu dispoziţiile - justiţia comunitară;
Legii nr. 304/2004 privind - piaţa internă unică. Rolul judecătorului naţional;
organizarea judiciară - politica privind concurenţa;
(disciplina drept - protecţia drepturilor fundamentale;
comunitar), conform - cooperarea judiciară în cadrul UE.
programului de formare
iniţială, aprobat de
Consiliul Superior al
Magistraturii.
- seminarii, colocvii, stagii - principiile generale ale dreptului comunitar; -magistraţii în 1. Simona 1. 305.60.90 314.9318. 1. simona.titeica@
de pregătire şi mese - procedurile în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor funcţie din raza Ţiţeica, 310.32.00, inm-lex.ro
rotunde în cadrul Europene; tuturor curţilor de expert; interior 153 2. mbuligan@just.ro
procesului de formare - Jurisprudenţa Curţii în domeniul liberei circulaţii a apel din România 2. Mihaela 3. oanghele@just.ro
continuă a magistraţilor bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor şi în Buligan, 2. 314.93.24 4. rana@just.ro
în funcţie, în conformitate domeniul concurenţei; -magistraţii în expert 310.32.00,
cu dipoziţiile Legii nr. - jurisprudenţa Curţii în domeniul politicilor sociale, a funcţie din raza 3.Olivia interior 165
304/2004 privind proprietăţii intelectuale şi industriale, a competenţelor tuturor curţilor de Anghelescu,
organizarea judiciară externe ale CE şi în domeniul protecţiei mediului apel din România expert 3. 3149324
(disciplina drept înconjurător; care au acceptat 4. Ruxandra 310.32.00,
comunitar), conform - cooperarea judiciară în materie civilă şi penală. să devină Ana, expert interior 156
programului de formare jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie; formatori INM
continuă, şi în cadrul - cooperarea judiciară în materie civilă şi penală; 4. 314.93.34
procesului de formare a - instituţiile europene; 310.32.00,
formatorilor în domeniul - România în procesul aderării şi integrării europene; interior 154
dreptului comunitar - interpretarea legislaţiei naţionale în conformitate cu
normele dreptului comunitar;
- efectele dreptului comunitar.
- publicaţii – cărţi, - instituţii şi politici ale Uniunii Europene; - auditorii de Mihaela 310.08.23 mihaela.eftimiu@
tratate, reviste de - procesul de aderare al României la Uniunea justiţie; Eftimiu, 310.32.00, inm-lex.ro
specialitate etc, în cadrul Europeană; - viitorii grefieri; consilier interior 177
bibliotecii Institutului - jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie etc. - profesorii INM şi
ai Şcolii Naţionale
de Grefieri;
- personalul INM
şi al Şcolii
Naţionale de
Grefieri;
- magistraţii în
funcţie

33
Initiaţiva Europeană a Mediului de Afaceri
Bd Mircea Eliade nr.2, Sector 1, Bucureşti
E-mail: iema@xnet.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
I. EuroWeekly 1. Procesul de Integrare membrilor Camerelor de Comerţ din Jose Iacobescu 2316195
Report Europeană România, membrilor IEMA, membrilor (Secretar General
raport săptămânal, 2. Agenda guvernamentală pentru guvernului (lista este deschisă) IEMA)
format A4, 10-15 Integrare Persoana de contact:
pagini, distribuit în 3.Investiţii – Programe de Oana Opriţa
format electronic Finanţare (asistent manager)
sau disponibil pe un 4. Decizii ale Instituţiilor
site Europene
5. Legislaţie
6. Agenda Europeană
II. Iniţiative - procesul de aderare oamenilor de afaceri, companiilor, oficialilor Jose Iacobescu 2316195 2316194 iema@xnet.ro
buletin de informare - capitole de negociere guvernamentali, ministerelor, membrilor (Secretar General 2316194
cu apariţie lunară, - prezentarea iniţiativelor pentru parlamentului, asociaţiilor patronale, IEMA)
format A4, 8 pagini, integrarea României în UE ambasadelor străine la Bucureşti, Persoana de contact:
distribuit prin poştă specialiştilor din diverse domenii (lista este Oana Opriţa
deschisă) (asistent manager

Institutul pentru Politici Publice


Hristo Botev 3, et. 2, ap. 3, Sector 3, Bucureşti
tel/fax 021 314 15 42, e-mail elena@ipp.ro, web www.ipp.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
• punct de informare, • capitole de negociere, • instituţii şi organizaţii ADRIAN BABOI-STROE, 314 15 42 314 15 42 Adrian.Baboi-
• număr de apel special, • instituţii şi politici ale - publice, Coordonator programe Stroe@ipp.ro
• site-pagină Internet Uniunii Europene, - de stat, integritate publică (politici
(www.ipp.ro) • procesul de aderare - private, anticorupţie) şi reforma
• publicaţii – buletine de programe de finanţare - ONG, administraţiei publice
informare, broşuri, pliante, • elevi,
fluturaşi • studenţi, ELENA IORGA, Asistent
• agricultori, programe
• manageri,
• specialişti în diverse
domenii, elena@ipp.ro
• jurnalişti,

34
Institutul Naţional de Informare şi Documentare (INID) - Centrul de Informare Europeană
Str. Mendeleev nr. 21-25 (în clădirea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, aripa din dreapta), Bucureşti
Telefon + 40 21 315 87 65 , Email inid@home.ro

Instrument de Cine
Tipul informatiilor transmise Cui se adresează Telefon Fax Email
comunicare răspunde
număr de - programe de finanţare: comunităţii ştiinţifice din Ghiculescu 315.8765 312.6734 inid@home.ro
apel •programul de preaderare PHARE; România Daniela –
•programe comunitare: Socrates, Leonardo da Vinci; instituţiilor şi asistent
site – pagină de •cercetare –dezvoltare: programul cadru PC6 pentru dezvoltare organizaţiilor publice, de cercetare
internet: tehnologică, COST pentru cooperare în ştiinţă şi tehnologie stat, private
www.inid.ro specialiştiilor în diverse
- instituţii şi politici:
domenii de activitate şi
• Parlamentul Europei, Consiliul Europei;
diverse stadii de
• Comunităţile Europene;Organizaţii europene;
pregătire profesională
•Curtea Europeană de Justiţie; instituţii specifice integrării europene
elevi, studenţi

Fundaţia pentru o Societate Deschisă


Str. Căderea Bastiliei nr. 33, Bucureşti, 010623
Tel: 021/ 212 1101, Fax: 021/ 212 1032, www.osf.ro

Cine
Instrument de comunicare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Telefon Fax
răspunde
Barometrul de opinie publică program de cercetare şi analiză a opiniei publice, pune autorităţilor,
http://www.fsd.ro/ro/index.php?option=co la dispoziţia celor interesaţi datele necesare pentru persoanelor în funcţii de decizie,
ntent&task=view&id=20&Itemid=38 elaborarea profesionistă a politicilor publice şi oferind organizaţiilor neguvernamentale
FDSC 2121101 2121032
analize riguroase ale rezultatelor, în beneficiul mediului academic
publicului. mass media

35
Institutul de Economie Mondială - Centrul de Studii Europene “Piata Internă şi Concurenţa”
Calea 13 Septembrie nr. 13, Et. 5, “Casa Academiei”, sector 5, Bucureşti 76117
Telefon +40-21-410 55 60, 410.65.34 , Email: office@iem.ro

Tipul informaţiilor Cine


Sursa de informare Cui se adresează Telefon Fax E-mail
transmise răspunde
• site-pagină Internet • piaţa internă a UE • instituţii şi organizaţii
www.iem.ro • concurenţă - publice,
• publicaţii – buletine de informare, broşuri: • capitole de negociere, - de stat, Dr. Virginia
• EUROLEX, publicaţie trimestrială, an IV • instituţii şi politici ale Uniunii - private, Câmpeanu,
(2001-2004), format A4, 40-58 pagini, pe Europene, • studenţi, Director
410 55 96 4105020 office@iem.ro
bază de abonament • procesul de aderare, • manageri Centru de
• EUROINFO, publicaţie semestrială, an IV, • experienţa ţărilor candidate în • specialişti în diverse domenii, Studii
format A4, 40-60 pagini, pe bază de negocieri • cercetători, Europene
abonament • informaţii privind impactul • doctoranzi în studii europene
aderării asupra noilor ţări membre

Institutul Naţional de Statistică


Bucureşti, sector 5, bd. Libertăţii, nr.16,
tel 336 7050, 336 7330, Fax 312 48 73, 335 7373, www.insse.ro

Tipul informaţiilor Cine


Sursa de informare Cui se adresează Telefon Fax E-mail
transmise răspunde
web-site: www.insse.ro programe de finaţare instituţii şi organizaţii Daniela 312.0605 3112389 daniela@insse.ro
2 broşuri: “Integrarea statisticii româneşti în capitole de negociere publice, de stat, ŞTEFĂNESCU
sistemul statistic european” (A5): instituţii şi politici ale UE private, ONG- Director
1. România şi Uniunea Europeană procesul de aderare uristudenţi, mediul Direcţia de
2. Bună dimineaţa Europa acquis-ul statistic academic, în Integrare
• numeroase pliante, fluturaşi privind comunitar generalopinia publică Europeană
dezvoltarea şi rezultatele proiectelor din legislaţie statistică direcţiile teritoriale de şi Cooperare
programele Phare Naţional (A5), editate în stadiul integrării statisticii statistică Internaţională
momentul finalizării programelor româneşti în Sistemul
Statistic European

Institutul de Memorie Culturală – CIMEC


Bucureşti, sector 1, Casa Presei Libere, nr. 1, corp B,
tel/fax 224 37 42, ww.cimec.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax
transmise
Tutror celor Irina Oberländer-
Site pagina de internet parteneriat în proiecte europene de interesaţi Târnoveanu director
cercetare/dezvoltare, din domeniul patrimoniului 224 37 42 224 37 42
www.cimec.ro adjunct
cultural

36
Ministerul Integrării Europene
Str. Apolodor 17, latura nord, Bucureşti, sector 5
Tel: 301 14 14, 301 14 00, Fax: 336 85 26, www.mie.ro

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
• punct de informare, • programe de finanţare, armonizarea • instituţii şi organizaţii Andreea Vaida,
posturi de lucru legislatiei - publice, Direcţia 301 1409 336 8593 info@mie.ro
informatizate • capitole de negociere, - de stat, comunicare publică
• site-pagină Internet • instituţii şi politici ale Uniunii Europene, - private,
• ONG, elevi, studenţi, Direcţia IT 301 1471 mirela.soare@mie.ro
www.mie.ro • procesul de aderare
• număr de apel special, agricultori, manageri, Raluca Mihăescu,
Eurodispecer specialişti în diverse Direcţia 301 1520 raluca.mihaescu@mie.ro
0800 80 2007 domenii, jurnalişti comunicare publică
Publicaţii: teme specifice legate de procesul de specialisti, public larg,
Seria de Brosuri tematice aderare a Romaniei media, public tanar
privind pregatirea
Romaniei pt aderare
Documente programatice PEP, PND 2002-2005, PNAR, Programul specialisti, media
ale Romaniei, bilingve, A4 legislativ prioritar, Planul de masuri
prioritare, Plan de acţiune
Documente de raportare Raport si Addendum asupra progreselor specialisti, media
ale Romaniei, bilingve, A4 inregistrate in pregatirea pt aderarea la UE
Pliant „Romania si UE” intrebari si raspunsuri referitoare la public larg
procesul de integrare
Pliant intrebari si raspunsuri referitoare la public larg
„Negocierile de aderare a procesul de negocieri si capitolele de Andreea Vaida,
Romaniei la UE” negociere Direcţia 301 1409 336 85 93 info@mie.ro
Documente de pozitie Pozitia Romaniei in procesul de negociere specialisti, media comunicare publică
pe fiecare capitol
„Info MIE” Buletin de informare al MIE Instituţii şi organizaţii
publice
„Călătorie spre Uniunea UE pe înţelesul copiilor copii
Europeană”
„Euro-Dispecer” Intrebări şi răspunsuri despre UE Publicul larg
„Consilier european” Politici comunitare, perspective ale Administraţie publică,
construcţiei europene,pregătirile României mediu universitar, ONG,
pentru aderare mass media
Catalog al surselor de Instituţii şi organizaţii care oferă Administraţie publică,
informare europeană informaţie despre UE şi integrarea în UE ONG, mass media,
studenţi, manageri

37
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
Ghidul solicitantului pentru măsurile comunicare@
Lidia Tănăsescu
3.1. şi 3.4 din cadrul programului -Publicului interesat maa.ro
Director 3072.457
SAPARD
Direcţia de 3072.424 3078.685
Alte broşuri referitoare la integrarea Informare şi Relaţii 3072.446
-Publicului interesat Website:
europeană Publice
1. Punct de informare în cadrul www.mapam.ro
Direcţiei de informare şi relaţii -Unităţilor din subordinea
- Buletin informativ (conform Legii comunicare@
publice MAPDR Nica Maria
544/2001) maa.ro
-Publicului interesat Consilier principal 3072.457
-Raport privind cererile de informare -Agenţia pentru strategii Direcţia de 3072.424 3078.685
(conform Legii 544/2001)- raport al Guvernamentale Informare şi Relaţii 3072.446
Website:
MAPDR şi date centralizate de la Publice
www.mapam.ro
unităţile subordanate MAPDR -Publicul interesat
-Ce reprezinta UE din punct de vedere
al agriculturii - mass-media în general:
Silviu Molnar comunicare@maa.ro
2. Birou de presă - modalitatea - Cote negociate şi perioade de cotidiane, posturi de
de informare: tranziţie televiziune, publicaţii de 3078552 3078554
Consilier presă,
comunicate şi informări de - Programe de dezvoltare rurală specialitate, publicaţii
Purtător de cuvânt Website:
presă, conferinţe şi acţiuni de - Informaţii referitoare la Fondurile locale, posturi de radio
www.mapam.ro
presă, răspunsuri solicitări Structurale
presă, - informaţii referitoare la
răspunsuri la întrebările puse în modalităţile de finanţare in cadrul PAC;
cadrul emisiunii Gratiela Gheorghe
- implementarea politicii de
EURODISPECER - publicului interesat Consilier principal 3078552 3078554 comunicare@maa.ro
dezvoltare rurala in România;
Biroul de presă
- rezultatele negocierilor pe diverse
sectoare (vin, zahar, etc.)
3. Publicaţie – EUROAGRICONS
- acte normative apărute pe sectorul
- apariţie lunară; în format A4, - specialiştilor din MAPDR
agricol în scopul armonizării cu Vlad Mustaciosu,
12 - 16 pagini, difuzare prin - specialiştilor agricoli de euroagricons@maa.ro
legislaţia comunitară; Redactor şef ,
poştă MAPDR, loc de difuzare: la nivelul judeţelor; - revista este
- evoluţii ale PAC; consilier pentru
DADR judeţene, DSV judeţene, - fermierilor; 3078.570 3078.642 disponibila si pe
- instrumente ale PAC; integrare, Corpul
inspectorate teritoriale pentru - producătorilor; internet pe site-ul:
- experienţe ale noilor state membre consilierilor de
seminţe, inspectorate teritoriale - procesatorilor. www.mapam.ro
în domeniul agriculturii. integrare
fitosanitare, anumite ministere
(MIE, MAE)

38
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
Bdul Libertăţii nr.14, Bucureşti
Tel. 400.17.91 , email: delia.jega@mcti.ro

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax e-mail

• Direcţia integrare • Capitolul 19 de negociere „Teleco- • Instituţii şi autorităţi Maria ANDREI, 4003259 3361961 maria.andrei@mcti.ro
europeană şi relaţii municaţii şi tehnologia informaţiei” publice Şef serviciu, 3357999
internaţionale • Aquis comunitar transpus – acte • Organizaţii Direcţia integrare
• Site: www.mcti.ro normative în vigoare şi proiecte de acte neguvernamentale europeană şi
• Posibilitatea de creare normative • Asociaţii din domeniul relaţii
a unui cont de utilizator • Rapoarte de activitate MCTI (Secţiunea comunicaţiilor şi tehnologiei internaţionale
pe site-ul www.mcti.ro Integrare europeană şi relaţii internaţio- informaţiei
care permite abonarea la nale) • Tineri (elevi, studenţi,
diferite categorii de • Programe europene (IDA, eTEN) tineri întreprinzători) Delia JEGA, delia.jega@mcti.ro
informaţii (inclusiv • Proiecte realizate şi în derulare • Mediul de afaceri Coordonator, 4001791 3357919 relaţii_cu_publicul@mcti.ro
informare europeană) • Evenimente • Specialişti în domeniul Compartiment
• Forum şi chestionare • Indicatori comunicaţii electronice şi comunicaţiilor şi tehnologiei informare şi relaţii
pe www.mcti.ro tehnologia informaţiei comparativ cu informaţiei publice
Uniunea Europeană • Jurnalişti

Ministerul Educaţiei şi Cercetării


Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 70738, Bucureşti
tel +40 (21) 310 4320; +40 (21) 314 2680

Cine
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Telefon Fax e-mail
răspunde
Pagini internet: Informaţii legate de sistemul de Elevi, profesori, studenţi, 310 4320 314 2680
www.mec.edu.ro învăţământ din România şi şcoli, licee, universităţi,
documente legate de procesul de ONG-uri, alte instituţii
integrare al României în UE publice, jurnalişti
Oficiul Naţional al Burselor în Informaţii pentru persoanele care Studenţi, doctoranzi, Mihaela 310 1905 310 1905 burse@
Străinătate: www.burse.edu.ro doresc să se perfecţioneze în profesori, tineri din Costache, mec.edu.ro
străinătate administraţia publică locală Director
şi centrală
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Educaţiei şi Cercetării. Cetăţeni străini care doresc Daniela 315.7430
Echivalare a Diplomelor (CNRED) Informaţii referitoare la să lucreze în România cu Gîrbea, 314.2680
http://www.edu.ro/cnred.htm recunoaşterea diplomelor pentru permis de muncă; cetăţeni Director 310.4320
cetăţenii străini care doresc să români care au studiat în Interior: 498, 328
lucreze în România cu permis de străinătate
muncă; echivalarea diplomelor de
studii pentru cetăţenii români care

39
au studiat în străinătate.
Portal CNRED Informaţii privind profesiile Cetăţenii UE
www3.portal.edu.ro/mrpq reglementate
Agenţia Naţională Socrates: Informaţii privind Şcoli, universităţi, elevi, Vasilescu 3113505, 311 3500 agentie@
www.socrates.ro programul comunitar în domeniul profesori din sistemul de Dan Sorin, 312 187 socrates.ro
Bd. Schitu Măgureanu nr.1, et.2, educaţiei, Socrates învăţământ preuniversitari, Director Sorin.Vasilescu
Sector 5, Bucureşti instituţii de IDD, factori de Monica @socrates.ro
decizie în domeniul Ileana Monica.Calota
educaţiei Calota, @socrates.ro
Director
adjunct
Agenţia Naţională Leonardo da Informaţii privind programul Instituţii/ organizaţii publice Monica 4029372, 4103213
Vinci: www.leonardo.ro comunitar în domeniul formării şi private de formare Ileana 4103757,
Splaiul Independenţei, 313, Univ. profesionale, Leonardo da Vinci profesională sau interesate Calotă 4114836
Politehnică – Rectorat, R 518, de programele de formare Director
Bucureşti, sector 6, cod 060042 profesională
Institutul de ştiinţe ale educaţiei Informaţii privind dezvoltarea în Persoane, organizaţii şi Cezar 313.6491 312.14.47 info@ise.ro
www.ise.ro domeniul educaţiei instituţii interesate de Bîrzea,
Bucureşti / 3, str. Ştirbei Vodă nr. dezvoltarea în domeniul Director
37, 010102, România educaţiei

Centrul Naţional pentru Resurse Informaţii în domeniul orientării Instituţii, servicii sau Mihai Jigău 315 89 30; 312 14 47
în domeniul orientării profesionale programe de orientare şi Coordonator 314 27 82
profesionale – (gazduit de MEC) formare profesională, int. 120
www.cnrop.ise.ro întreprinderi si parteneri int. 143
Str. Stirbei Voda nr. 37 sociali, consilieri în domeniul
70732 Bucureşti - România orientării profesionale,
publicul larg (elevi, studenţi,
persoane care apelează la
servicii de orientare
profesională, persoane
aflate în căutarea unui loc
de muncă)
Portal PLOTEUS Informaţii relevante despre învăţarea Studenţii, persoane în
http://europa.eu.int/ploteus/p permanentă în Europa: oferte de căutarea unui loc de muncă,
ortal/home.jsp studiu şi posibilităţi de formare; părinţii, consilieri de carieră,
sisteme de educaţie şi formare în profesori interesaţi să
Europa; programe de schimb şi găsească informaţii despre
burse; informaţii cu caracter general studiul în Europa
Observatorul Naţional Informaţii privind activităţile comune Specialişti în domeniu Cezar 313 6491 312 1447 cnrop@ise.ro
www.obsro.ise.ro aparţinând reţelei „Observatorul Bîrzea,
Str. Stirbei Voda nr. 37 Naţional” precum şi alte informaţii Coordonator
70732 Bucureşti - România privind activităţile specifice
Observatorului Naţional din România
(parteneriate sociale, formarea
profesională a profesorilor, analiza
pieţei muncii, etc)

40
Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar şi Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune
Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741
Telefon centrală: 410.34.00; 410.35.50; 410.50.25, Fax general: 312.25.09, http://www.mfinante.ro/contact.jsp

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Pagina Internet Cadrul legislativ, instituţional şi - Autorităţile, instituţiile Ioana Ciocoiu, consilier 337 25 40/ 335 98 78 ioana.ciocoiu@ mfinante.gv.ro
www.mfinante.ro procedural necesar pentru publice şi organismele Direcţia PND - 2141 alina.curea@mfinante.gv.ro
secţiunea “Asistenţa coordonarea naţională a implicate în managementul Autoritatea de delia.gavrila@mfinante.gv.ro
nerambursabila UE” asistenţei nerambursabile asistenţei nerambursabile Management pentru
acordate de Uniunea Europeană: acordate de UE Cadrul de Sprijin
- Asistenţa de preaderare - Organizaţiile private şi Comunitar
(programele Phare, ISPA, neguvernamentale interesate
SAPARD, participarea la de accesarea asistenţei Alina Curea, 335 98 88
programele comunitare, financiare nerambursabile de Consilier, 335 98 77
asistenţa financiară bilaterală la UE Autoritatea de
oferită de statele membre UE) - Orice alţi potenţiali Management pentru
- Fondurile Structurale şi de beneficiari de asistenţă Fondul de Coeziune
Coeziune ale UE financiară nerambursabilă de
- Elaborarea Planului Naţional de la UE Delia Gavrilă, 335 98 78
Dezvoltare (PND), document ce - Autorităţile, instituţiile Consilier, 337 25 40/
fundamentează accesul la publice şi organismele Direcţia Coordonarea 1372
Fondurile Structurale implicate în elaborarea Programului Phare –
- Autorităţile de Management Planului Naţional de Autoritatea de
pentru Cadrul de Sprijin Dezvoltare Management pentru
Comunitar şi pentru Fondul de - Elevi, studenţi, jurnalişti Cadrul de Sprijin
Coeziune în România, conform interesaţi de politica regională Comunitar
Cap. 21 “Politica regională şi a Uniunii Europene
coordonarea instrumentelor
structurale”
Adresa de e-mail Sugestii şi întrebări despre PND - Membrii grupurilor de lucru Ioana Ciocoiu, consilier 337 2540/ 335 9878 ioana.ciocoiu@ mfinante.gv.ro
dedicată PND: 2007-2013, precum şi despre organizate în cadrul CIP Direcţia PND - 2141
pnd@mfinante.gv.ro organizarea şi funcţionarea pentru elaborarea PND 2007- Autoritatea de
Comitetului Interinstituţional 2013 Management pentru
pentru elaborarea PND (CIP) - Orice alţi reprezentanţi ai Cadrul de Sprijin
mediului economic şi social Comunitar
care îşi pot aduce contribuţia
la elaborarea PND, în
contextul accesării
instrumentelor structurale ale
UE
- Publicul larg

41
Adresa de e-mail -Întrebări despre Programul - Autorităţile, instituţiile Dalina Borcan, 335 9877 335 9888 ispa@mfinante.gv.ro
dedicată ISPA şi Fondul de Coeziune publice şi organismele Responsabil PR,
Programului ISPA şi implicate în implementarea Autoritatea de
Fondului de programului ISPA Management pentru
Coeziune: - Beneficiarii finali ai Fondul de Coeziune
ispa@mfinante.gv.ro Programului ISPA
- Beneficiarii potenţiali ai
proiectelor finanţate din
Fondul de Coeziune
- Publicul larg
- Mass-media
Pliant (leaflet): Informaţii cheie legate de rolul şi - Participanţii la diverse Irina Cimpoeru, expert 337 25 40/ 335 98 78 irina.cimpoeru@ mfinante.gv.ro
“Planul Naţional de importanţa Planului Naţional de evenimente legate de Direcţia PND - 1162
Dezvoltare 2007- Dezvoltare, elaborarea în elaborarea PND şi procesul de Autoritatea de
2013”: format A4 parteneriat a PND 2007-2013, programare a Fondurilor Management pentru
pliat cu 6 feţe structura şi calendarul de lucru Structurale şi Fondului de Cadrul de Sprijin
conţinut; se al PND 2007-2013, Coeziune Comunitar
distribuie cu ocazia precum şi sursele relevante de - Potenţialii parteneri în
evenimentelor informaţii procesul de elaborare a PND
organizate pentru 2007-2013
elaborarea PND,
vizitelor la instituţii
Broşura ISPA (în - Obiectivele măsurilor ISPA - Autorităţi centrale şi locale Dalina Borcan, 335 98 77 335 98 88 ispa@mfinante.gv.ro
lucru) - Proiectele ISPA, ca parte - Comunitatea de afaceri Responsabil PR,
integrantă a eforturilor pentru - Publicul larg Autoritatea de
integrarea europeană - Mass-media Management pentru
Fondul de Coeziune

Răspunsuri la Informaţii privind gestionarea - Publicul larg Răzvan Cotovelea, 335 98 72 335 98 78 razvan.cotovelea@mfinante.gv.ro
solicitări de fondurilor comunitare - Mass-media Director General eugen.teodorovici@mfinante.gv.ro
informaţii în baza - Organizaţii private şi Autoritatea de
Legii 544/2001 neguvernamentale Management pentru
privind liberul acces Cadrul de Sprijin
la informaţiile de Comunitar
interes public Eugen Teodorovici,
Director 335 98 77 335 98 88
Autoritatea de
Management pentru
Fondul de Coeziune

42
Ministerul Justiţiei
str. Apolodor nr.17, sector 5
Telefon: 021-314.44.00, Fax: 021-315.53.89

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax Email
transmise
Site-pagină de Internet - capitole de negociere, Instituţii publice, Dna. Alina Tonigaru – 313.8070 310.1664 atonigaru@just.ro
www.just.ro - capitolul 24 Justitie şi jurnalişti, elevi etc, purtătorul de cuvânt
domeniul referitor la Informaţii de Afaceri Interne (JAI) orice persoană al Ministerului Justiţiei
interes public – Direcţia Integrare - programe de finanţare interesată
Europeană, Euroatlantică şi Programe

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor


Bd. Libertăţii nr. 12, Sec. 5, Bucureşti, România,
Telefon 410.02.15

Tipul informaţiilor Cui se Cine


Sursa de informare Telefon Fax Email
transmise adresează răspunde
Site-pagină de Internet Capitolul 6 - Mediu Persoanelor 3356138 3356138 birou.presa@mappm.ro
www.mappm.ro interesate

Birou de Informaţii si Relaţii Publice

Ministerul Sănătăţii
Str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti
Telefon centrală: (021) 307 2500; (021) 307 2600, Fax: (021) 314 1526

Sursa de
Tipul informatiilor transmise Cui se adreseaza Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Birou de relaţii cu - capitole de negociere - instituţii si organizaţii: Liliana Bodac – 3072515 3072513 relpubl@ms.ro
publicul – - procesul de aderare publice Inspector I asistent euintegr@ms.ro
informaţii publice de stat Biroul de Presă
private
ONG
-Jurnalişti
-specialişti în diverse domenii
Site-pagina - programe de finanţare -instituţii si organizaţii: Razvan Stroe 3138964 3126418 rstroe@ms.ro
Internet - Plan de măsuri legislative publice Administrator Site
www.ms.ro prioritare, aferente Ministerului de stat Centrul de Statistică
Sănătăţii private Sanitară şi Documentare
- procesul de aderare ONG Medicală
-Jurnalişti
-specialişti în diverse domenii

43
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Splaiul Independenţei nr. 202A, Etaj 8, Sector 6, Bucureşti
Tel.: 00-4021-315.52.07, 00-4021-315.52.80, Fax: 00-4021-315.52.27, E-mail: onpcsb@onpcsb.ro

Sursa de informare Tipul informatiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
- biroul de relaţii cu Directiva CEE 308/1991 destinată specialişti din domeniul financiar onpcsb@onpcsb.ro
publicul prevenirii utilizării sistemului bancar rel.intl@onpcsb.ro
site-pagina Internet financiar iîn scopul spălării banilor instituţii de aplicarer a legii
www.onpcsb.ro Directiva 97/2000 care amendează Mass-media Iulian Ilie
Directiva 308/1991 Tuturor celor interesaţi în Dragomir,
combaterea fenomenului de spălare Secretar de Stat,
315.52.07 315.52.27
Informţii legate de Capitolul 24 – JAI a banilor Preşedinte
şi Capitolul 4 – Libera circulaţie a
capitalurilor Nicolae Fuiorea –
- publicatii-buletine de Ghidul de Tranzacţii Suspecte Autorităţilor competente implicate în Ofiţer de Presă
informare, broşuri, combaterea fenomenului şi entităţilor
pliante, fluturaşi raportoare conform art. 8 din Legea
nr.656/2002

Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale


Bucureşti, sector 1, str. Mendeleev, nr.21-25, tel/fax 315 87 85 212 58 52

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Compartiment • Instituţii şi politici ale UE • Instituţii şi • Col. dr. Alexandru 2125852 3158785 ocsp@dnt.ro
sinteză, • Armonizare legislativă în organizaţii publice Manafu
integrare euro- domeniul apărării şi securităţii • Mass-media • Lt. col. ing. Dediu gedediu@yahoo.co.uk
atlantică şi naţionale George
relaţii publice

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor – ORDA


Calea Victoriei nr. 91-93, et. 2, 010067 - BUCUREŞTI, sect. 1
Tel./Fax : 212.5070; 212.5080; 212.5090, orda@kappa.ro, www.orda.ro

Sursa de Tipul informaţiilor


Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare transmise
Birou de Relaţii Capitole de negociere Instituţii şi organizaţii publice, de stat, Dan Predescu, consilier, 2125070, 2125070, orda@kappa.ro
cu Publicul Procesul de aderare, private, ONG Gabriela Gregorian, referent 2125080, 2125080,
stadiu Manageri, specialişti, medii de afaceri, Direcţia Registre Naţionale, 2125090 / 116 2125090
Site Internet: Cadrul juridic titulari de drepturi de autor şi conexe Organisme de Gestiune
www.orda.ro internaţional şi Jurnalişti, massmedia Colectivă şi Relaţii cu
european Publicul

44
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM
Bucureşti, sector 3, str. Ioan Ghica, nr.5
Tel 315 19 64-65, 314 5964-66, Fax 312 38 19, www.osim.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax
informare
Serviciul Juridic, Capitolul de negociere 5, Dreptul Societăţilor Comerciale Manageri, Cristina Petrescu, Biroul de 315 19 64-65, 312 38 19
Cooperare Armonizarea legislaţiei din domeniul proprietăţii industriale Specialişti, Cooperare Internaţională 314 5964-66
Internaţională la nivel european Tuturor celor
interesati

Punctul de Contact Cultural al României pentru Programul „CULTURA 2000” - Ministerul Culturii şi Cultelor
Şos. Kiseleff nr. 30, Bucureşti
http://www.cultura2000.ro, e-mail: info_c2k@eurocult.ro

Tipul informaţiilor Cine


Sursa de informare Cui se adresează Telefon Fax E-mail
transmise răspunde
Birou de informare Program comunitar de instituţii şi organizaţii publice, de stat,
finanţare al Uniunii Europene private, ONG. din domeniul culturii şi
domenii conexe
Seminarii Program comunitar de instituţii şi organizaţii publice, de stat,
finanţare al Uniunii Europene private, ONG. din domeniul culturii şi
domenii conexe
Sesiuni de informare Program comunitar de instituţii şi organizaţii publice, de stat,
finanţare al Uniunii Europene private, ONG. din domeniul culturii şi
domenii conexe
Consultanţă tehnică Operatorilor culturali care au instituţii şi organizaţii publice, de stat,
Vladimir
propuneri de proiecte private, ONG. din domeniul culturii şi
Simon,
domenii conexe
director, simon@eurocult.ro
Pagina web: www.cultura2000.ro Program comunitar de instituţii şi organizaţii publice, de stat, 224.37.67
Alexandru 222.58.50 alex@eurocult.ro
Include baza de date cu propuneri finanţare al Uniunii Europene private, ONG. din domeniul culturii şi 222.58.50
Oprea,
de proiecte în căutare de parteneri domenii conexe coordonator
europeni program
E-group Propuneri de parteneriate, instituţii şi organizaţii publice, de stat,
Info_c2k@eurocult.ro lansări licitaţii de proiecte, private, ONG. din domeniul culturii şi
lansări de alte proiecte ale UE domenii conexe
în domeniul cultural
Baza de date cu operatori culturali Program comunitar de instituţii şi organizaţii publice, de stat,
destinată facilitării contactelor finanţare al Uniunii Europene private, ONG. din domeniul culturii şi
culturale domenii conexe
Publicaţii – buletine de informare, Program comunitar de instituţii şi organizaţii publice, de stat,
broşuri, pliante finanţare al Uniunii Europene private, ONG. din domeniul culturii şi
domenii conexe

45
ROMPRES– Agenţia Naţională de Presă
Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.1; cod 71 341; Telex: 11272
Telefoane: Centrală: +40 -1-222 83 40, Secretariat: +40 -1-222 48 30; +40 -1-222 48 28; Fax: +40 -1-223 00 89

Instrument de Tipul informaţiilor


Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax e-mail
comunicare transmise
Buletin săptămânal Informaţii transmise de • Instituţii si organizaţii: Direcţia Informaţii Externe: 2224871 2224871 a_dinca@rompres.ro
”Integrarea agenţiile de presă • publice, de stat, coordonator Argentina Traicu mariana.stroe@rompres.ro
Europeană” internaţionale inclusiv private, ONG, elevi, Redactor-şef Redacţia Informaţii extern@rompres.ro
(format A4, 50 pg., ROMPRES, sinteze din presa studenţi, jurnalişti, Externe - Mariana Stroe
difuzare în format internaţională, interviuri manageri, reprezentanţi Redactor-şef adj. Coordonator,
tipărit, e-mail, privind: programe de finaţare, ai administraţiei publice Redacţia Informaţii Externe - 224 36 96 223 00 89
internet) capitole de negociere, locale Cristina Mac
instituţii şi politici ale UE, Redactori: Ileana Nidelea, Nadia
procesul de aderare al Stănciulescu, Petronela Popa 224 36 96 223 00 89
României şi celorlalte state
candidate
CD educaţional Instituţii si politici ale UE, Instituţii publice şi Redactor-şef adj. Redacţia 224 36 96 223 00 89 extern@rompres.ro
”UE pe înţelesul adrese de contact în România private, instituţii de Informaţii Externe - Cristina Mac
tuturor” (vol.I) şi străinătate, descrieri şi date învăţământ, administraţia Redactori: Ileana Nidelea, Nadia
Difuzare: poştă, pe privind ţările membre, publică locală, biblioteci Stănciulescu, Petronela Popa
bază de comandă, extindere, simboluri, euro, (Redacţia Informaţii Externe)
livrare directă istoric UE
Site Internet Director marketing şi Relaţii 2228340 2226684 rompres@rompres.ro
www.rompres.ro Publice – Magda Bunea gciogolea@rompres.ro
Director Tehnic – Gabriel Ciogolea 2243227 2228350
Buletinul lunar ”The Informaţii privind procesul de Instituţii publice, Redactor-şef Redacţia Informaţii 2228340/ 2223089 emisie@rompres.ro
European integrare Europeană al reprezentanţe diplomatice pentru Străinătate – Romeo 1160, 1117
Integration” României (ştiri, sinteze) în România, mass media Nădăşan
(difuzare pe bază de occidentale, jurnalişti
abonament, în
format tipărit A4, e-
mail, Internet)
Flux zilnic de ştiri Informaţii transmise de - instituţii de presă Redactor-şef Redacţia Informaţii 2243696 2230089 mariana.stroe@rompres.ro
(difuzare zilnică, pe agenţiile internaţionale de - instituţii şi organizaţii Externe– Mariana Stroe
bază de abonament, presă, inclusiv ROMPRES, publice, de stat, private,
prin e-mail, privind procesul integrării în ş.a.
internet, buletin România şi alte state
tipărit format A4) candidate, informaţii privind
programele de finanţare,
capitolele de negociere,
instituţiile şi politicile UE,
reuniuni, summit-uri, ş.a.

46
Delegaţia Comisiei Europene în România
Calea Victoriei 88, Bucureşti
Tel/fax 021-315 34 70

Tipul informatiilor Cine


Sursa de informare Cui se adresează Telefon Fax E-mail Web Adresa poştală Oraş
transmise răspunde
Centrul de Informare Programe de Public larg, media, Centrul de 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
al Comisiei Europene finanţare, instituţii şi specialişti, persoane Informare (CI) 315 34 70 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085
politici ale Uniunii interesate de
Europene, procesul finantări
de aderare
Site Internet idem idem CI 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
www.infoeuropa.ro 315 34 70 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085
Site Internet www.15- Site pentru tineret Public tânăr CI 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
25.ro 315 34 70 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085
Site Internet Informaţii cu privire Specialişti, media CI 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
www.euromoneda.ro la trecerea la moneda 315 34 70 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085
euro
Seria de publicaţii Asistenţa sectorială a Specialişti, media CI 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
"Fişe de sector" Uniunii Europene, în 315 34 70 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085
procesul de aderare
Seria de publicaţii Programe de Specialişti, media, CI 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
"Fişe de program" finanţare ale Uniunii persoane interesate 315 34 70 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085
Europene: Ispa, de finanţări
Sapard
Seria de publicaţii informaţii generale Public larg CI 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
"Teme europene" despre surse de 315 34 70 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085
informare, instituţii şi
politici ale Uniunii
Europene
Newsletter Activităţi ale Public larg, media, CI 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
"Infoeuropa" Centrului de specialişti, reţeaua de 315 34 70 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085
Informare al Comisiei multiplicatori de
Europene informaţie
europeană, persoane
interesate de
finanţări
Publicaţia "Cum se Aspecte procedurale Specialişti, persoane CI 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
lucrează cu Phare, ale programelor de interesate de 3153470 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085
Ispa, Sapard" finanţare ale Uniunii finanţări
Europene
Publicaţia "Cum să Programe de Specialişti, persoane CI 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
obţii finanţare de la finanţare ale Uniunii interesate de 3153470 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085
Uniunea Europeană - Europene, disponibile finanţări
2004" în anul in curs
Programul TV "Clasa Program de Copii, profesori, CI 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
Europatru" divertisment pentru specialişti în 3153470 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085

47
copii despre Uniunea comunicare
Europeană
Seria TV "Eu şi Schimb de experienţă Public din mediul CI 021/ 021/ contact@ http://www.info Calea Victoriei 88, Bucureşti
Europa" culturală România- rural 3153470 315 34 73 infoeuropa.ro europa.ro cod 010085
Uniunea Europeană
Seria TV "Steluţe Program de Copii, profesori, CI
pentru Europa" divertisment pentru specialişti in
copii despre Uniunea comunicare
Europeană
Seria '10 întrebări' informaţii generale public larg CI
(negocieri, aderare, despre Uniunea
finanţări, beneficii şi Europeană
costuri, pentru tineri,
etc)
Info-Kiosk informaţii generale public larg Centrul de
despre Uniunea Informare
Europeană
CD interactiv: explicaţii privind media, specialişti în Centrul de
“Procesul de aspectele procedurale comunicare, reţeaua Informare
finanţare” ale finanţărilor Uniunii de multiplicatori de
Europene informaţie europeană
CD interactiv: informaţii generale Copii, profesori, Centrul de
Prezentarea Europei despre Uniunea specialişti în Informare
pt copii Europeană comunicare
Centre regionale de
informare europeană
Centrul Regional de Programe de Public larg, media, Cristian Dogar 0264/ 0264/ dire@cjcluj.ro n.a. Bd. 21 Decembrie Cluj-Napoca
Informare Europeană finanţare, instituţii şi specialişti, persoane 593.750 191 637 1989, nr.58, cod
pentru Regiunea de politici ale Uniunii interesate de 400094
Nord-Vest, Cluj- Europene, procesul finanţări
Napoca de aderare
Centrul Regional de Programe de Public larg, media, Gabriela 0233/ 0233/ euro_cic@ http:// Biblioteca Piatra Neamţ
Informare Europeană finanţare, instituţii şi specialişti, persoane Popovici, 210.379 210.379 yahoo.com, bibgtkneamt.org/ Judeţeană "G.T.
pentru Regiunea de politici ale Uniunii interesate de Mihaela centru_inf_com. Kirileanu" Neamţ,
Nord-Est, Piatra- Europene, procesul finanţări Mereuta htm Bd. Republicii nr.1,
Neamţ de aderare cod 610005
Centrul Regional de Programe de Public larg, media, Octavian 0256/ 0256/ criet@ http://www. P-ta Victoriei nr.3, Timişoara
Informare Europeană finanţare, instituţii şi specialişti, persoane Scobercia, 219.173 219.173 cciat.ro, cciat.ro CCIA Timiş, cod
pentru Regiunea de politici ale Uniunii interesate de Rodica Jurcut euroinfo@ 300030
Vest, Timişoara Europene, procesul finanţări cciat.ro
de aderare
Centre EUROPA 2001
Centrul de Informare Programe de Public larg, media, Gina Bostan 0237/ 0237/ cieadjud@ n.a. Str. Libertăţii, bloc Adjud
Europeană Adjud finanţare, instituţii şi specialişti, persoane 641.908 641.908 vrancea.info 8, Parter, cod
politici ale Uniunii interesate de 0237/ 625100
Europene, procesul finanţări 640.747
de aderare (direct)
Centrul de Informare idem idem eicarad@ n.a.

48
Europeană Arad Oliver Borza, 0257/ 0257/ yahoo.com, Bd. Revoluţiei nr. Arad
Cojocaru 283.134 283.134 oliver@ 85-87, cod 310130
Christian primaria
arad.ro
Centrul de Informare idem idem Liliana Bucşa 0268/ 0268/ info_corona@ http:// Piaţa Sfatului, nr. Braşov
Europeană Braşov Andreea Popa, 412.995 412.995 brasovcounty. www.bvinfo- 30, cod 500025
Alina Ion ro corona.ro/
Centrul de Informare idem idem Dan Ghiţă 0238/ 0238/ eurofocusbz@ n.a. Bd. Nicolae Buzău
Europeană Buzău 406.077 406.077 artelecom.net Balcescu, nr. 48,
cod 120252
Centrul de Informare idem idem Gabriela 0242/311.984 0242/ proeuropa@ n.a. Str. Sloboziei 9-11, Calaraşi
Europeană Călăraşi Clabescu 0242/315.304 31 89 76 dtc.ro cod 910001
int. 117;
Centrul de Informare idem idem Iuliana 0248/ 0248/ campulung@ n.a. Str. Negru Voda, Câmpulung
Europeană Câmpulung Ungureanu 511.034 511.036 muscel.ro nr. 127, cod Muscel
Muscel 200382
Centrul de Informare idem idem Agnes Veres 0264/ 0264/ averes@ http://www. Str. Tebei, nr. 21, Cluj Napoca
Europeană Cluj 420.477 420.477 edrc.osf.ro europa.edrc.ro/ cod 400305
Centrul de Informare idem idem Gabriela Rusu, 0251/ 0251/ Gabriela.rusu@ n.a. Str. Simion Craiova
Europeană Craiova Simona 510.147 510.147 comunicare.ro Barnuţiu, nr. 20,
Luchian cod 200382
Centrul de Informare idem idem Mariana Negoi 0248/ 0248/ ciecurteadearg n.a. Bd. Basarabilor, nr. Curtea de
Europeană Curtea de 721.033 721.107 es@ 99, cod 115300 Argeş
Argeş yahoo.com
Centrul de Informare idem idem Gabriel Catalin 0252/ 0252/ centrueuropa@ n.a. Str. Traian, nr. 89, Drobeta Turnu
Europeană Drobeta Ilina, Amalia 331.331 331.331 cjmehedinti.ro cod 220134 Severin
Turnu Severin Visan (ami@
cjmehedinti.ro)
Centrul de Informare idem idem Ioana Ciobanu 0248/ 0248/ ciemioveni@ n.a. Bd. Dacia, nr. 1, Mioveni
Europeană Mioveni 263736 260.500 home.ro, cod 115400
cie2003@k.ro
Centrul de Informare idem idem Ileana Rotaru 0255/ 0255/ i.rotaru@ n.a. Str. Petru Maior – Reşiţa
Europeană Reşiţa 22 44 34 22 44 34 uem.ro, Teatrul de Vară,
ileana_z@ Casa de Cultură
k.ro Studenţească, cod
320100
Centrul de Informare idem idem Silvia Scorus 0262/ 0262/ mezosilvi@ n.a. Piaţa Libertăţii, nr. Sighetu
Europeană Sighetu 312552 312552 yahoo.com 21, cod 435500 Marmaţiei
Marmaţiei
Centrul de Informare idem idem Mihaela Flutur 0230/ 0230/ cenren@ n.a. Str. Ştefan cel Suceava
Europeană Suceava 524.128 524.128 home.ro Mare, nr. 23
0230/ (Muzeul de Ştiinţe
209.874 ale Naturii), cod
(direct) 720026
Centrul de Informare idem idem Sorin Stan, 0265/ 0265/ calin@ http:// Str. Primăriei, nr. Târgu Mureş
Europeană Târgu Mureş Agnes Gegely 263.211 263.211 cjmures.ro www.cjmures.ro/ 2, cod 540026
cie.htm

49
Reţea de Puncte de idem idem Petronela 0241/ 0241/ eic@ccina.ro n.a. Str. Mircea cel Constanţa
Informare în judeţul Rodica Belteu 550.960, 619.454 Bătrân nr. 84, Bl.
Constanţa 0241/ MF1, cod 900658
619.854 ,
0241/
618.348
Centre EUROPA 2002
Centrul de informare Programe de Public larg, media, Iulia Ramona 0258/ 0258/ europa@ n.a. B-dul Ferdinand I Alba Iulia
Europeană Alba finanţare, instituţii şi specialişti, persoane Dan 818488 816518 apulum.ro, Nr. 14, cod 510114
politici ale Uniunii interesate de idan@
Europene, procesul finanţări apulum.ro
de aderare
Centrul de informare idem idem Antal Esztilla 0267/ 0267/ europa@ n.a. Piata Libertăţii, Sfântu
Europeană Covasna 313335 313335 covasna.info.ro nr.1, cod 520003 Gheorghe
Centrul de informare idem idem Vasile Ifrim 0236/ 0236/ cie_galati@ n.a. str. Eroilor nr. 7B, Galaţi
Europeană Galati 410530 410530 yahoo.com cod 800119
Centrul de Informare idem idem Alice Paunescu 0246/ 0246/ cie_gr@ n.a. Str. Mircea cel Giurgiu
Europeană Giurgiu 218875 218730 yahoo.com Bătrân, nr.21, cod
80301
Centrul de informare idem idem Lorand Butyka 0266/ 0266/ euinfo-hr@ n.a. Piata Libertăţii, Miercurea Ciuc
Europeană Harghita 207735 207736 cchr.ro nr.5, cod 530140
Centrul de informare idem idem Violeta Stoica 0244/ 0244/ contact@ hhtp://www. Bd.Republicii, nr.2- Ploieşti
Europeană Prahova 510816 510816 euro euroinfoprahova. 4, intrarea B, cod
infoprahova.ro ro 100066
Centrul de informare idem idem Irina Denca 0250/ 0250/ cie_valcea@ n.a. Universitatea Spiru Râmnicu
Europeană Râmnicu 734809 734809 yahoo.com Haret, str. General Vâlcea
Vâlcea Praporgescu, nr.22,
cod 240182
Centrul de informare idem idem Rafael 0249/ 0249/ euroinfo@ n.a. Bd. Al.I.Cuza, bl. Slatina
Europeană Slatina Tudorache 421259 431259 primariaslatina CAM I, parter
.ro
Centrul de Informare idem idem Andrei Puica 0235/ 0235/ centrueuropa@ n.a. Mihail Kogălniceanu Vaslui
Europeană Vaslui 361652 361652 consiliu.vaslui. nr. 25 (vis-a-vis de
ro; consiliu@ Şcoala generală nr.
consiliu.vaslui. 3)
ro
Centre Euro Info
Centrul Euro-Info Programe de IMM Rodica Jurcut, 0256/ 0256/ euroinfo@ http:// P-ţa Victoriei nr. 3, Timişoara
Timişoara, Camera de finanţare, instituţii şi Camelia Mocan 219172 219173 cciat.ro www.cciat.ro cod 300030
Comerţ, Industrie şi politici ale Uniunii
Agricultură Europene, procesul
de aderare
Centrul Euro-Info Baia idem IMM Mirel Mihali, 0262/ 0262/ euroinfo@ http:// B-dul Traian nr. Baia Mare
Mare, Fundaţia "Centrul Ioana 224870 224870 cdimm.ro, euroinfo. 9/16, cod 430211
pentru Dezvoltarea Rotarescu, ioana@ cdimm.org
Intreprinderilor Mici şi Mihai Patrascu cdimm.org,
Mijlocii" mihai@
cdimm.org

50
Centrul Euro-Info idem IMM Ioan Ciuperca, 021/ 021/ euroinfo@ http:// Bd. O.Goga 2, Bucureşti
Bucureşti - Camerei de Iuliana 3229532,33 3229541 ccir.ro www. sector 3, cod
Comerţ şi Industrie a Mihalcea euro-info.ccir.ro 30982
României
Centrul Euro-Info Galaţi idem IMM Cătălina 0236/ 0236/ eicgal@xnet.ro http:// Str. Eroilor nr.13, Galaţi
- Camera de Comerţ şi Nicolau Stoika 460302, 460302, www. cod 800119
Industrie Galaţi 0236/ 0236/ cciagl.xnet.ro
460029, 460650
0236/
473580
Centrul Euro-Info idem IMM Marinella Margi 0268/ 0268/ ccibv@ccibv.ro http:// B-dul. Braşov
Braşov, Camera de Manea, Ioana 412357, 477333 eic.ccibv.ro M.Kogălniceanu
Comerţ şi Industrie Loredana 0268 nr.18-20/1K, cod
Braşov Groza (0788/ 412964, 500173
822222, 0268/
euroinfo@ccibv 470819,
.ro) 0268/
475000
Centrul Euro-Info idem IMM Rodica 0241/ 0241/ eic@ccina.ro http:// Str. Mircea cel Constanţa
Constanţa, Camera de Petronela 550960, 619454 www.ccina.ro Bătrân nr. 84, Bl.
Comerţ, Industrie, Belteu 0241/ MF1, cod 900658
Navigaţie şi Agricultură 619854
Constanţa
Centrul Euro-Info NV idem IMM Mihai Claudiu 0232/ 0232/ euroinfo@ http:// Bvd. Carol I nr. 27, Iaşi
Iaşi, Camera de Comerţ Susanu 268001 214530 cciasi.dntis.ro www.region-one- cod 700507
a Regiunii Unu Nord-Est chamber.ro
Centrul Euro-Info SV idem IMM Narciza 0250/ 0250/ euroinfo@ http:// Str. Regina Maria Râmnicu
Vâlcea, Camera de Florenta 739263, 739263, ccivl.ro www. 7, cod 240151 Vâlcea
Comerţ şi Industrie Zaharia 0250/ 0250/ euroinfo.ccivl.ro/
Vâlcea 732636 732636

Satra / A.S.T.R.A. – AMARE RROMENTZA


Alianţa Studenţilor şi Tinerilor Rromi Antirasişti
Str. Anghel Saligny, nr. 8, Bucureşti, sector 5

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
• punct de • programe de finanţare, • instituţii şi Delia Grigore (preşedinte) 3129881 3129881 rromagroup@yahoo.com
informare, • capitole de negociere, organizaţii Mihai Neacşu (manager)
• liste de discuţii. • instituţii şi politici ale Uniunii - publice, Emanuela Marin (coordonator
Europene, - ONG, Departament Comunicare /
• procesul de aderare. • elevi, Media)
• studenţi.

51
Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie Bilaterale din România
Bd Octavian Goga nr. 2, tronson 3, mezanin, Bucureşti
Tel: 322 95 35, 327 34 07, Fax: 322 95 24, E-mail: cciri@fx.ro

Sursa de
Tipul informatiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
- agenda camerelor de comerţ - investitorilor din ţară şi din
bilaterale legată de integrare străinătate Camelia Kailani
- legislaţie comentată - membrilor camerelor de - director executiv cciri@fx.ro
- punct de 3229524
- investiţii în curs de realizare comerţ bilaterale 3229524
informare
- informaţii din bazele de date ale - ambasadelor străine la Adina Gheorghiu asistent iacobescu@ccir.ro
camerelor bilaterale Bucureşti preşedinte UCCIBR
- organizaţiilor şi asociaţiilor din
- site Internet: - activitate UCCIBR şi camere mediul de afaceri 3229524 3229524
www.uccibr.ro bilaterale membre - asociaţiilor patronale
- publicatia - CCIRB şi camerelor de comerţ
UCCIBR (in curs teritoriale
de apariţie)

Uniunea Naţională a Cooperativelor de Consum - CENTROCOOP


Str. Brezoianu nr.31-33, sector 1, Bucureşti
Tel.: 3151233; 3158600 (Gavrilescu); 3156459 (Patrichi), Fax: 3126577; 3142991,
Internet: www.centrocoop.com, E-mail: centrocoop@acorp.ro

Sursa de Cui se Persoanele


Tipul informaţiilor transmise Telefon Fax E-mail
informare adresează responsabile
Publicaţia • Programe de finanţare Manage- Ioana Lazăr, 314.68.28 314.68.28 intldeptcoop@zappmobile.ro
proprie „RO • Instituţii şi politici ale UE mentului Director Relaţii centrocoop@zappmobile.ro
COOP” • Procesul de aderare cooperativelor şi Externe
se distribuie pe • Documente de importanţă pt cooperaţia de membrilor
bază de consum europeană cooperatori Cătălin Simionescu
abonament în • Informaţii privind stadii ale diferitelor procese Consilier al 315.12.33 314.68.28
sistemul de consultare şi iniţiative legislative relevante Preşedintelui
cooperaţiei de
consum

52
Judeţul ALBA

Consiliul Judeţean Alba


Str. I.C. Brătianu nr.1
Telefon: 0258.811.254
Web: www.apulum.ro

Cui se
Sursă de informare Tipul informaţiilor E-mail
adresează Cine răspunde Telefon Fax
transmise
• informări scrise şi transmise consiliilor Dorina Maria 0258 – 0258 – cjalba@cjalba.ro;
locale 813 380, 813 325 dorinabreaz@yahoo.com
Informaţii de interes administraţiei Breaz - consilier
• participări la emisiuni radio pe teme int. 417
de integrare Europeană, etc. local locale superior

Centrul de Informare Europa Alba


B-dul Ferdinand I Nr. 14, 510114 Alba Iulia
Telefon +4 0258 818488
Fax +4 0258 816518
Email europa@apulum.ro

Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail

informează cetăţenii şi în 025


Alin Dumitru, 025
Punct de informare probleme ce ţin de legislaţia tuturor cetăţenilor 8818488 alindorin@yahoo.com
manager 8816518
europeană. int. 105

publicaţii, pliante, broşuri, buletine


autorităţi publice 025
informative, Nicolaie Moldovan, 025 europa@apulum.ro
locale, ONG-uri, 8818488
conferinţe, seminarii, sesiuni de manager 8816518 nmoldovan@apulum.ro
oportunităţi de finanţare, instituţii de int. 103
informare, caravane publicitare).
instituţii europene, politici învăţământ,
europene, aquis comunitar, asociaţii
capitole de negociere, parteneriate profesionale, IMM-
europene, burse de studiu. uri, manageri, 025
Vasile Voicu Bora, 025
Fundaţia PAEM Alba mass-media, 8818488 paem@apulum.ro
preşedinte executiv 8816518
agricultori. int. 102

53
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Ocna Mureş
str. M. Eminescu , nr.27, jud. Alba

Sursă de informare Cui se adresează Telefon/


Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde E-mail
Fax
- punct de informare • informare şi consiliere în 12 domenii • instituţii si organizaţii Loredana David, 0258 Bcc_ocnamures@yahoo.com
- buletine informative la (asigurări sociale, asistenţă socială, sănătate , Manager 870002
publice, de stat , private,
radioul local – zilnic învăţământ, regimul proprietăţii, procedura
- baner, afişe, broşuri , notarială, drepturi şi obligaţii civile, protecţia ONG
pliante consumatorului, protecţia copilului, servicii
• persoane fizice
publice, impozite şi taxe, raporturi de muncă)

Agenţia SAPARD - Biroul Regional 7 (Centru) (vezi pagina 9)


Judeţe arondate: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
P-ţa. Iuliu Maniu nr. 13, cod 2500 Alba-Iulia; E-mail: sapard7@cristalsoft.ro
Telefoane: 0258/ 810.433; 0258/ 810. 335

Judeţul ARAD

Prefectura Arad - Serviciul de Integrare Europeană şi Coordonare


Str. Revolutiei nr.75, Arad cod 2900
Telefon +40-257-280.323
Fax +40-257-280.121
E-mail Rbalanean@prefectura-arad.ro

Tipul informaţiilor Cui se


Sursă de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise adresează

• Stoian Radu,
• Programe de finanţare
consilier juridic
• Capitole de negociere
superior, 0257/ 0257/ rstoian@prefectura-arad.ro
• Birou de relaţii cu publicul • Stadiul procesului de • Publicul larg
• Lazăr Radu 281327 257260 rlazar@prefecturaarad.ro
aderare
Cosmin, consilier de
integrare europeană

• Programe de finanţare • Instituţii şi • Iovanov


• Capitole de negociere organizaţii Sergiu, referent 0257/ 0257/
• Stadiul procesului de • Elevi principal, 280305 257260 siovanov@prefecturaarad.ro
• Site-pagină Internet aderare • Studenţi • Lazăr Radu rlazar@prefecturaarad.ro
www.prefectura-arad.ro • Rezultate obţinute în • Agricultori Cosmin, consilier de

54
accesarea de fonduri • Manageri integrare europeană,
comunitare • Specialişti în 0257/ 0257/
diverse domenii 280323 257260
• Jurnalişti int.1112
• Pensionari
• Instituţii şi
• Programe de finanţare organizaţii
0257/ 0257/257260
• Capitole de negociere • Elevi • Lazăr Radu
280323
• Stadiul procesului de • Studenţi Cosmin, consilier de
• Listă de discuţii pe int.1112 rlazar@prefecturaarad.ro
aderare • Agricultori integrare europeană
e-mail rbalanean@
• Instituţii şi politici ale • Manageri • Bălănean
prefectura-arad.ro
Uniunii Europene • Specialişti în Radu, consilier
0257/
• Avantaje şi dezavantaje ale diverse domenii superior
280323 0257/257260
integrării României în UE • Jurnalişti
int.1103
• Pensionari
• Lazăr Radu
• Instituţii şi
• Comunicate de presă Cosmin, consilier de 0257/ 0257/
organizaţii
• Programe de finanţare integrare europeană, 280323 257260
• Elevi
• Capitole de negociere Serviciul de Integrare int.1112
• Studenţi
• Mass-media (comunicate de • Stadiul procesului de Europeană şi rlazar@prefecturaarad.ro
• Agricultori
presă, conferinţe, interviuri, rubrici cu aderare Coordonare rbalanean@
• Manageri
caracter permanent) • Instituţii şi politici ale • Bălănean prefectura-arad.ro
• Specialişti în
Uniunii Europene Radu, consilier
diverse domenii
• Avantaje şi dezavantaje ale superior, Serviciul de 0257/ 0257/
• Jurnalişti
integrării României în UE Integrare Europeană şi 280323 257260
• Pensionari
Coordonare int.1103

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad


Direcţia Târguri şi Expoziţii Arad,
Str. Cloşca, nr. 5, cod 310017 Tel.0257-216520,
Fax.0257-216521
www.ccia-arad.ro, www.expoarad.ro,
E-mail: expo@ccia-arad.ro

Cui se
Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon Fax E-mail
adresează
punct de informare - programe de finanţare • instituţii şi Nicolae Groşan 0257- 0257-
- instituţii şi politici ale Uniunii organizaţii publice 216-520 216-521 Ngrosan@ccia-
- consilier IE
Europene • manageri arad.ro
site, pagină Internet www.ccia-arad.ro
• specialişti în 0257- 0257- expo@ccia-arad.ro
Andrea Kranowszky
diverse domenii 216-520 216-521
- referent relaţii externe

55
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Arad
Str. Stefan Cicio Pop nr. 17, 310086 Arad, judeţul Arad
Telefon +4-0257 285100
Fax +4-0257 285100
E-mail paemarad@rdsar.ro

Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail

Instituţii şi politici ale Uniunii


Biroul de Consiliere pentru Cetăţenilor Tiberiu Baiu – 0257 - 0257 -
Europene paemarad@rdsar.ro
Cetăţeni Arad (BCC) Municipiului Arad manager BCC Arad 285100 285100
Informaţii legislative

Instituţii şi politici ale Uniunii


Centrul de Resurse şi Informaţii Europene Gantner Melania – 0257 - 0257 -
ONG-urilor paemarad@rdsar.ro
pentru ONG-uri Arad (CRIONA) Programe de finanţare manager CRIONA 285100 285100
Legislaţie pentru ONG-uri

Instituţii şi politici ale Uniunii


Europene Cetăţenilor Ile Corina – consilier 0257 - 0257 -
Web site: www.paemarad.ro paemarad@rdsar.ro
Legislaţie europeană ONG-urilor BCC 285100 285100
Programe de finanţare

Programe de finanţare
Publicaţie lunară “ONG INFO” ONG-urilor Gantner Melania – 0257 - 0257 -
Prezentare organizaţii paemarad@rdsar.ro
(format A4 – 4 pagini) manager CRIONA 285100 285100

Ballai Adrian – 0257 - 0257 -


Pliante - fluturaşi Legislaţie şi Instituţii Cetăţenilor paemarad@rdsar.ro
responsabil PR 285100 285100

Lista de discuţii a Multiplicatorilor Andreia Ardelean –


0257 – 0257 –
de Informaţie Europeană Informaţii Europene diverse Membrilor reţelei secretar executiv al paemarad@rdsar.ro
285100 285100
Asociaţiei

56
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Lipova
Str. Nicolae Titulescu nr. 10, 315400 Lipova, judeţul Arad
Telefon +4-0742 025.874
Email bcc-lipova@home.ro

Fax
Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon E-mail
- Birou de Consiliere pentru • cetăţenilor oraşului
Cetăţeni Lipova şi ai zonelor
limitrofe
- rubrica periodică în ziarul local • autorităţilor şi
• instituţii şi politici ale Uniunii
Informaţia Lipovei instituţiilor publice
Europene
locale,
• procesul de aderare a Valentina Mülec – 0257
- Sesiuni de întâlniri cu : elevi / • societăţilor 0742 025874 apde@home.ro
României la Uniunea Europeană manager BCC Lipova 563181
autorităţi şi instituţii publice / comerciale
• programe de finanţare
societăţi comerciale/ ONG-uri . • ONG-urilor.
• capitole de negociere
Buletin informativ – apariţie
semestrială în format A4
cuprinzând 4 pagini

Judeţul ARGEŞ

Primăria Municipiului Piteşti


Piteşti, Str.VICTORIEI Nr.24; Cod poştal : 110017
Telefon: 0040 - 0248 – 220088 ; Fax: 0040 - 0248 – 212166
E-mail: primaria@primariapitesti.ro

Sursă de informare Tipul informaţiilor Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
• instituţii, organizaţii
publice, de stat,
private,
• informări generale despre • ONG-uri, Miruna Matei -
Compartimentul de Integrare
UE; • elevi, consilier principal - 0248 –
Europeană şi Dezvoltare Locala 0248 –
• programe de finanţare; • studenţi, Compartimentul de 213994 Primaria@primariapitesti.ro
212 166
• procesul de aderare; • manageri Integrare Europeană şi int 240/
• instituţii şi politici ale UE • specialişti în Dezvoltare Locală
diverse domenii,
• jurnalişti,
• investitori

57
Judeţul BACĂU
Consiliul Judeţean Bacău
Str. Mărăşeşti nr.2, Bacău
Telefon: 0234.13.72.00
E-mail: presedinte_cjdbc@csjbacau.ro
Tipul informaţiilor Persoane
Sursa de informare Cui se adresează Telefon Fax E-mail
transmise responsabile
0234 537200/
• programe de
int.128
finanţare • instituţiilor şi - Cornelia Munteanu,
0234 535012
• instituţii şi politici organizaţiilor publice, de referent
0234 537200/ corneliam@csjbacau.ro
ale Uniunii Europene stat, private, ONG-uri - Ovidiu Bufnilă,
int.128 0234 35012
• site- pagină Internet • procesul de aderare • elevilor referent
dezvolt@csjbacau.ro
• publicaţii în ziarele locale • management de • studenţilor - Camelia Muraru,
0234 513013 0234 513013
• buletine de informare, broşuri proiect • managerilor Director executiv
piu@csjbacau.ro
• accesarea fondurilor • specialiştilor în diverse - Stere
structurale în domenii Constantinescu, 0234 537200/ 0234 513013
perspectiva aderării la • jurnalişti consilier,
int.128
Uniunea Europeană

Asociaţia APEL
Str. Bucovinei, nr. 1, sc. A, ap. 2, Bacău 600245
Tel/ Fax: 0234/516610

Instrumentul de Cine
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Telefon Fax E- mail
comunicare răspunde
-Instituţii şi organizaţii publice, de stat, private,
-ONG
-Programe de finanţare
-Elevi
Birou relaţii cu -Capitole de negociere
-Studenţi
publicul -Instituţii şi politici ale UE
-Agricultori
-Procesul de aderare
-Manageri
-Alte persoane interesate Manuela 0234
-Instituţii şi organizaţii publice, private, ANTOHI- 576308 0234
antohi@rdslink.ro
-ONG preşedinte 0745 576308
Contact direct Programe de finanţare -Agricultori 207780
-Manageri
-Alte persoane interesate
-Capitole de negociere
Instituţii şi organizaţii publice
Activităţi de -Instituţii şi politici ale UE
Elevi
instruire -Procesul de aderare
Studenţi
-Scriere de proiecte, Managementul de proiect

58
Judeţul BIHOR

Prefectura Bihor – Directia pentru Integrare Europeana şi Relaţii Externe


Str. Parcul Traian nr. 5, Oradea cod 3700
Telefon +40-259-411.907, Fax +40-259-411.550
Email prefectura@rdsor.ro

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon/ Fax E-mail
• Programe de finanţare în curs • Instituţii şi Grup de lucru conform
• Planul de implementare la organizaţii publice şi Ordinului
nivel local a legislaţiei private 129/03.05.2004:
armonizate cu acquis-ul • ONG Viorel Lascu,
0259-411907
comunitar • Elevi, studenţi inspector superior,
Site-pagină internet int.142, 208 Integrare@prefecturabihor.ro
• Lexicon european • Agricultori Direcţia de Integrare
www.prefecturabihor.ro fax: prefectura@rdsor.ro
• Strategia Prefecturii judeţului • Manageri Europeană, Dezvoltare
0259-411550
Bihor de informare europeană în • Specialişti în Economică şi
mediul rural diverse domenii Monitorizarea
• Ghid de finanţare pentru • Jurnalişti Serviciilor Publice
autorităţile locale Deconcentrate,
• Programe de finanţare în curs Prefectura judeţului
Întâlniri publice în cadrul • Instituţii şi politici ale Uniunii • Primari Bihor
Daniela Călinescu, 0259-411907
primăriilor din judeţul Bihor, Europene • Fermieri
consilier de integrare, int.142, 208 Integrare@prefecturabihor.ro
conform Strategiei Prefecturii • Procesul de aderare • Tineri din mediul
MIE/Prefectura Bihor; fax: prefectura@rdsor.ro
judeţului Bihor de informare • Agroturism rural
Mircea Moldovan, 0259-411550
europeană în mediul rural • Lideri de opinie
consilier de integrare,
Buletin informativ lunar • Programe de finanţare în curs MIE/Prefectura Bihor;
EUROPA LA SATE • Instituţii şi politici ale Uniunii Codruţa Meşter,
Format A4 (şi în format electronic) Europene • Primari consilier debutant,
(300 buc., nr.1,2,3) • Procesul de aderare • Fermieri DIEDEMSPD,
Prefectura Bihor 0259-411907
8 pagini • Agroturism Tineri din mediul Integrare@prefecturabihor.ro
int.142, 208
Difuzat tuturor primăriilor din judeţ • Atribuţiile prefecturilor şi rural prefectura@rdsor.ro
fax: 0259-411550
prin circulară. consiliilor judeţene privind • Lideri de opinie
Distribuit în cadrul întâlnirilor integrarea europeană • Jurnalişti
publice din cadrul campaniei • Capitole de negociere
„Europa la sate”.

59
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon/ Fax E-mail
Broşura „Europa la sate”
adresată fermierilor
(500 buc.)
15 pagini
• Programe de finan 0259-411907
Format A5 • Primari Integrare@prefecturabihor.ro
• ţare int.142, 208
Difuzată tuturor primăriilor din • Fermieri prefectura@rdsor.ro
• Cum se poate obţine finanţare fax: 0259-411550
judeţ prin circulară.
Distribuită în cadrul întâlnirilor
publice din cadrul campaniei
„Europa la sate”.
Pliant „Europa la sate” adresat
tinerilor
(500 buc.)
Format A4 • Mobilitatea tinerilor în Europa- • Tineri din mediul rural 0259-411907
Integrare@prefecturabihor.ro
Difuzat tuturor primăriilor din judeţ cum se obţine o bursă de • Profesori din mediul int.142, 208
prefectura@rdsor.ro
prin circulară. studiu în străinătate rural fax: 0259-411550
Distribuit în cadrul întâlnirilor
publice din cadrul campaniei
„Europa la sate”.
Afiş „Europa la sate”
(300 buc.)
Format A3 Mesaj : Campania de informare
• Primari 0259-411907
Difuzat tuturor primăriilor din judeţ europeană în mediul rural „Europa Integrare@prefecturabihor.ro
• Publicul larg din int.142, 208
prin circulară. la sate”- Mâine poate suntem în prefectura@rdsor.ro
mediul rural fax: 0259-411550
Distribuit în cadrul întâlnirilor satul tău!
publice din cadrul campaniei
„Europa la sate”.
Furnizarea de informaţii de interes Alexandra Hus,
european, conform Legii nr. consilier asistent, 0259-414926
Integrare@prefecturabihor.ro
544/2001 privind accesul • Programe de finanţare UE • Publicul larg Compartimentul de int.104
prefectura@rdsor.ro
cetăţenilor la informaţiile de interes Informare şi Relaţii fax: 0259-411550
public Publice
Alexandra Hus,
consilier asistent, 0259-414926
Atribuţiile prefecturilor privind Integrare@prefecturabihor.ro
Telefonul cetăţeanului Public larg Compartimentul de int.104
integrarea europeană prefectura@rdsor.ro
Informare şi Relaţii Fax: 0259-411550
Publice
0259-467800,
Informaţii privind integrarea Integrare@prefecturabihor.ro
Audienţe, joi 12-17 Public larg Prefect int.103
europeană prefectura@rdsor.ro
fax: 0259-411550
Grup de lucru, 0259-411907
Asistenţă şi consultanţă punctuală În funcţie de solicitare, privind Integrare@prefecturabihor.ro
Public larg conform Ordinului int.142, 208
Zilnic 10h-12h integrarea europeană prefectura@rdsor.ro
129/03.05.2004 fax: 0259-411550

60
Camera de Comerţ şi Industrie
Str. Roman Ciorogariu nr. 65, Oradea - judeţul Bihor
Tel/fax: (0259) 417 807, (0259) 470 015, 0259-415411
www.ccibh.ro - secretariat@ccibh.ro
Tipul informaţiilor
Sursă de comunicare Cui se adresează Cine răspunde telefon fax E-mail
transmise
birou de relaţii cu publicul
• instituţii şi organizaţii private,
site- pagina Internet Cofar Ana Monica secretariat@
-programe de finanţare • ONG, 0259-
liste de discuţii referent – 0259- ccibh.ro
-instituţii şi politici ale • manageri, 417807
publicaţii Departamentul Relaţii 470015 relaţii@ccibh.ro
Uniunii Europene • specialişti în diverse domenii, 415411
comunicate de presă, Interne Externe
• jurnalişti
buletine de informare, pliante fluturaşi

Asociatia “PRO EUROPA 2004”


Str. Nufarului, nr 67, Bl.C65, apt. 5, Oradea
Tel. 0259/412000
Instrumentul de
Tipul Informatiilor transmise Cui se adreseaza Cine raspunde Telefon E-mail
comunicare
-programe Finantare , Sapard , Phare,ISPA,etc -primarii
- informarea primariilor din zona granitei -manageri
Mercea
despre fondurile transfrontaliere, -agricultori (persoane
Florica Lucia-
Birou relatii cu - informare privind procesul de aderare al juridice sau fizice) 0745112901
presedinte florinalucia@yahoo.com
publicul, Romaniei la Integrare, -studenti 0721197372
Asociatie
- informare privind piata unica europeana - specialisti in diverse
- informarea studentilor despre programele domenii
Socrates, Erasmus,etc. -(oricui este interesat)

Judeţul BISTRIŢA NĂSĂUD

Prefectura Bistriţa-Năsaud - Departementul pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Economică, Compartimentul Integrare Europeană
P-ţa Petru Rareş nr.1, Bistriţa,
Telefon: 063 216 150 (int.122) , 063 214 235, Fax +40-263-231.095

Telefon Fax
Tipul informaţiilor
Sursă de informare Cui se adresează Cine răspunde E-mail
transmise
0263/ 0263/
Punct de informare (Casa Corpului • Uniunea Europeană, • elevi Ilovan Elisabeta 211.593 214.235 ilovan@
Didactic şi Prefectura judeţului istoric şi obiective. • studenţi Director executiv prefectura.bistrita.ro

61
Bistriţa Năsăud) • instituţii şi politici ale • profesori
Uniunii Europene • reţeaua judeţeană a
• simboluri Europene multiplicatorilor de Timis Angelica 216.150 214.235 Angelica_timis@
• cetăţenia Europeană informaţie Europeană Consilier principal int.119 personal.ro
• negocierile de aderare
ale României la Uniunea
Europeană Urate Flaviu 216.150 214.235 Urateflaviu@
• acquis comunitar Expert debutant int.123 yahoo.com
• tratate comunitare
• lista oportunităţilor de
finanţare
- internet – mail • instituţii şi politici ale membrii reţelei de Urate Flaviu 216.150 214.235 Urateflaviu@
- pagina web a prefecturii Uniunii Europene multiplicatori care au Expert debutant int.123 yahoo.com
www.prefecturabn.ro • lista oportunităţilor de acces la Internet inteuro@
finanţare(se actualizează Fetti Daciana prefectura.bistrita.ro
săptămânal) Expert asistent 216.150 214.235
• acquis comunitar int.123
- şedinţe cu primarii şi secretarii - asistenţa uniunii europene primarii si secretarii Ilovan Elisabeta 211.593 214.235 ilovan@
unităţilor administrativ teritoriale pentru România unităţilor administrativ Director executiv prefectura.bistrita.ro
- lista oportunităţilor de teritoriale Urateflaviu@
finanţare Urate Flaviu 216.150 214.235 yahoo.com
Expert debutant int.123 angelica_timis@
personal.ro
Timis Angelica 216.150 214.235
Consilier principal int.119

sesiuni de prezentare a proiectelor - Phare, Ispa si Sapard • primarii şi secretarii Ilovan Elisabeta 211.593 214.235
cu finanţare din partea Uniunii - lista oportunităţilor de unităţilor administrativ Director executiv ilovan@
Europene finanţare teritoriale prefectura.bistrita.ro
• mediul de afaceri din
judeţ
ONG-uri
Organizarea de evenimente gen • Uniunea Europeană, cetăţenii judeţului Ilovan Elisabeta 211.593 214.235 ilovan@
„9 Mai Ziua Europei” istoric şi obiective. Director executiv prefectura.bistrita.ro
• instituţii şi politici ale urateflaviu@
Uniunii Europene Urate Flaviu 216.150 214.235 yahoo.com
• simboluri Europene Expert debutant int.123 inteuro@
• cetăţenia Europeană prefectura.bistrita.ro
• dezvoltarea spiritului de 214.235
apartenenţă la Uniunea 216.150
Europeană int. 123

62
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Str. Petre Ispirescu nr. 15A, Bistriţa - judeţul Bistriţa Năsăud
(0263) 230 400 - (0263) 210 039
www.ccibn.elcom.ro/marketing - office@ccibn.elcom.ro

Tipul informaţiilor
Sursă de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Centrul de Marketing Consultanţa pe programe de persoane fizice şi Departament Strategie 0040-263- 0040- 263- marketing@cciabn.ro
finanţare, studii de persoane juridice şi Promovare în Afaceri 230640 230400
fezabilitate, studii de piaţă,
Planuri de afaceri,
promovare internă şi
internaţională firme,
etc.
Site pagina internet: Prezentare Cameră, persoane fizice şi Oficiul informatic 0040-263- 0040-263- office@cciabn.ro
www.cciabn.ro Membrii Camerei, servicii, persoane juridice 230640 230400
Link-uri utile, Strategia de
Dezvoltare a Judeţului
Bistriţa-Năsăud

Judeţul BOTOŞANI

Prefectura Botoşani – Direcţia de Integrare Europeană, Dezvoltare Economică si Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate
Piaţa Revoluţiei nr.1-3, Botoşani cod 6800, jud Botoşani
Telefon +40-231-512.212; 534.722
Fax +40-231-512.116
Email lucica_urigiuc@prefectura.botosani.ro Web: www.botosani.ro, www.petar.ro

Tipul informaţiilor
Sursă de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Punct de informare • programe de • instituţii şi Daniela Crăciun, 0231 512212 0231 512116 dana_craciun@
finanţare; organizaţii publice, de consilier int. 121 prefectura.botosani.ro
• capitole de stat, private, ONG monica_negrila@
negociere; • elevi; Monica Negrilă, 0231 512212, int. 0231 512116 prefectura.botosani.ro
• instituţii şi politici • studenţi; consilier 122;

63
ale Uniunii Europene; • agricultori; lucica_urigiuc@
0231 401014
• procesul de • manageri; Constantin Urigiuc, prefectura.botosani.ro
Număr de apel special 0231 512116
aderare; • specialişti în director integrare@
0231 534722
• informaţii despre diverse domenii; prefectura.botosani.ro
Site-pagină Internet statele membre ale • jurnalişti; Claus Bertea, consilier 0231 512212, int. claus_bertea@
Uniunii Europene 0231 512116
www.prefecturabotosani.ro de integrare 132 prefectura.botosani.ro
Claus Bertea, consilier
de integrare 0231 512212, int. claus_bertea@
• instituţiile
132 prefectura.botosani.ro
Buletinul de informare deconcentrate, 0231 512116
Daniela Crăciun, 0231 512212, dana_craciun@
EU.RO.07, • primării, 0231 512116
consilier int. 121; prefectura.botosani.ro
A4, 16 pg • şcolile şi liceele din 0231 512116
0231 512212, int. monica_negrila@
judeţul Botoşani
Monica Negrilă, 122 prefectura.botosani.ro
consilier

Consiliul Judeţean Botoşani


P-ţa Revoluţiei nr.3, Botoşani
Telefon: 0263.23.07.43
Web: www.cjbotosani.ro

Tipul informaţiilor
Sursă de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax Email
transmise
Punct de afişare • programe de • instituţii şi compartimentul de 0231/ 514712 0231/ 515020, 536155 moruz@cjbotosani.ro,
finanţare; capitole de organizaţii publice; Integrare Europeană agapi-constantin@
negociere • societatea civilă; cjbotosani.ro
Site • instituţii ale U.E • sectorul privat Otilia Moruzi – consilier 0231/ 514712 int. 0231/ 515020, 536155 Moruz@cjbotosani.ro;
• media Călin Andrieş – 148, respectiv 151 consiliu@cjbotosani.ro
inspector specialitate
biroul de relaţii cu • programe de • societatea civilă; Adriana Oboroceanu – 0231/ 514712 int. 0231/ 515020, 536155 Consiliu@cjbotosani.ro,
publicul finanţare; • persoane fizice inspector – 114 tapalaga@cjbotosani.ro
• capitole de negociere interesate Gabriela Tapalagă –
expert
comunicate de presă • programe de • instituţii şi Otilia Moruzi– consilier 0231/ 541712 int. 0231/ 515020, 536155 Moruz@cjbotosani.ro
finanţare; organizaţii publice; 148
• capitole de • societatea civilă;
negociere; • sectorul privat,
• instituţii ale U.E, • mass-media
cooperare externă
Organizarea unor • evenimente speciale • tineret, compartimentul de 0231/541712 int. 0231/515020, 536155 Moruz@cjbotosani.ro
evenimente cu ocazii • ONG, Integrare Europeană 148
speciale • instituţii publice,
• consilii locale

64
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Str. Dragoş Vodă nr. 7, Botoşani - judeţul Botoşani
(0231) 513 630 - (0231) 517 532
www.petar.ro/cciabt - ccia@petar.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise

- birou de relaţii cu
publicul
Iulian Pantirasu - şef
programe de firme din judeţul officeccia@petar.ro
birou Integrare 0231 / 513591 0231 / 517532
- buletin de informare finanţare Botoşani iulianpantirasu@yahoo.com
Europeană
- săptămânal trimis pe
e-mail

Judeţul BRAŞOV

Asociaţia de Dezvoltare Ruralã Durabilã EURO - RURAL


Str. Viilor nr. 1145, 507165, Prejmer, Judeţul Braşov

Tipul informaţiilor Cui se


Sursa de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise adresează
• Punct de informare -programe de instituţii şi Claudia Mihaiu, Mirela Băilă 0740/ 785097 0268/ claudiamihaiu@yahoo.fr
Biblioteca comunală Prejmer finanţare, organizaţii Mihaiela Sima, 0268/ 362480 362480
• Aviziere Primăria Prejmer, Teliu, Vama capitole de negociere, publice, de Luminiţa Mureşianu- Primăria 0745/ 055396
Buzăului, Hărman instituţii şi politici ale stat, private, Prejmer 0268 362003
• Revista Euro-Rural (lunar, format A4, 16 Uniunii Europene, elevi, Izabela Dobai-Primăria Teliu, 0268 368505
pag., zonal prin primării, alte instituţii publice procesul de aderare agricultori Chirilaş Tiberiu-Primăria Vama
şi difuzori volanţi) Buzăului
Maria Pricop

65
Prefectura Braşov – Biroul pentru Integrare Europeană şi Relaţii Externe
Str. Eroilor nr.3-5, Braşov cod 2200
Telefon +40-268-470.220
Fax +40-268-475.105
Email prefectura@brasovia.ro

Tipul informaţiilor Cui se


Sursă de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise adresează
• autorităţilor
administraţiei
publice locale,
• Detalii privind
• funcţionarilor
programele de finanţare
publici
ale U.E
• şefilor şi
• evenimente relevante
Punct de informare– camera 129, funcţionarilor din Roxana Matei,
pentru demersurile de 0268 470 220
Prefectura judeţului Braşov- instituţiile publice. Consilier de 0268 475 635 Integrare.Europeană@
integrare int.116
• şefilor şi Integrare prefecturabrasov.ro
• campanii de
funcţionarilor din
informare privind
serviciile publice
negocierea cu
deconcentrate.
U. E.
• ONG-urilor
• cetăţenilor

• tuturor
cetăţenilor,
publicului larg;
• autorităţilor
administraţiei
• Structura şi atribuţiile
publice locale
Compartimentului de
• multiplicatorilor
Integrare Europeană.
de informaţie
• Evenimente locale,
europeană;
naţionale referitoare la
• funcţionarilor
demersurile privind Roxana Matei,
Website al Prefecturii judeţului Braşov publici din 0268 470 220 Integrare.Europeană@
integrarea europeană Consilier de 0268 475 635
www.prefecturabrasov.ro aparatul propriu al int.116 prefecturabrasov.ro
• Detalii despre Integrare
autorităţilor
programele de finanţare
publice.
active ale U.E.
• şefilor şi
• Posibilităţi de
funcţionarilor din
contactare a factorilor
instituţiile publice.
de decizie şi informare;
• şefilor şi
funcţionarilor din
serviciile publice
deconcentrate.
• ONG-urilor.

66
• Programe de
finanţare ale U.E. • Primăriilor
lansate recent; • Consiliilor
• Programe de instruire locale
pentru funcţionari • Serviciilor Roxana Matei,
Lista de discuţii 0268 470 220 Integrare.Europeană@
publici, ONG, tineri; publice Consilier de 0268 475 635
Administratie_brasov@yahoogroups.com int.116 prefecturabrasov.ro
• Burse oferite de către • Instituţiilor Integrare
diverse entităţi publice
• Comunicarea • ONG-urilor
evenimentelor • Cetăţenilor
organizate la nivel local .
• Mijloace de informare
privind Uniunea
Europeană şi
• Publicului larg
demersurile României de
braşovean;
integrare europeană
• Funcţionarilor
• Afişe privind costurile Roxana Matei,
Avizierul cu destinaţie specială publici şi 0268 470 220 Integrare.Europeană@
şi beneficiile aderării la Consilier de 0268 475 635
„EUROPA LA BRAŞOV” personalului din int.116 prefecturabrasov.ro
Uniunea Europenă; Integrare
cadrul aparatului
• Evenimente şi
propriu al
campanii de informare la
Prefecturii
nivel local
• Oportunităţi de
finanţare.

Centrul Euro-Info Braşov - Camera de Comerţ şi Industrie Braşov


Str. M. Kogălniceanu nr. 18-20, Braşov 2200
Telefon +40-268-474.170, 412.357
Fax +40-268-474.170
Email eicbv@ccibv.ro

Tipul informaţiilor
Sursă de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
- punct de informare
- Marinella Manea –
- birou de relaţii cu publicul +40 268
Director Euro Info Centre
- site-pagina Internet 474170
• programe de - Ioana Groza - Director
http://eic.ccibv.ro/ • instituţii şi organizaţii +40 268
finanţare Adjunct Euro Info Centre eicbv@ccibv.ro
publice, de stat, private, ONG 475000
• instituţii si politici - Sorina Blejan – euroinfo@ccibv.ro
publicaţii: • IMM-uri +40 268 +40 268
ale Uniunii Europene Documentarist Euro Info euinfo@ccibv.ro
– buletine de informare, • agricultori 475000 474170
• procesul de aderare Centre eicro825@ccibv.ro
broşuri, pliante, fluturaşi • manageri +40 268
• licitaţii europene - Cristina Cristoloveanu – eicro825bv@ccibv.ro
- mailing pe domenii de • specialişti jurnalişti 475000
• programul Cadru 6 Referent Euro Info Centre
interes, cu inscriere la cerere +40 268
- Laura Oltianu - Referent
475000
Euro Info Centre
- anunţuri punctuale

67
Judeţul BRĂILA

Prefectura Brăila – Biroul de Integrare Europeană şi Relaţii Externe


Piaţa Independenţei nr. 1, Brăila cod 6100, jud Brăila
Fax +40-239-626.505
Email d_neagu@flex.ro; prefectura@braila.net

Tipul informaţiilor Cui se


Sursă de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise adresează
pagină Internet • implementarea • jurnalişti Iuliana Neagu, consilier 0239 693941 0239 626505 d_neagu@flex.ro
www.perefecturabraila.ro legislaţiei armonizate cu • instituţii principal
acquis-ul comunitar în • organizaţii
judeţ publice
• stadiul reformei în • ONG
administraţia publică din • studenţi
judeţ
• programe de finanţare
active
buletin de informare noutăţi în procesul de • elevi Giurgea Constantin 0239 693941 0239 626505 giurtel@yahoo.com
săptămânal negociere şi aderare • studenţi consilier
• agricultori
• manageri
• jurnalişti
• instituţii şi
organizaţii
pliante instituţii şi politici ale Iuliana Neagu, consilier 0239 693941 0239 626505 d_neagu@flex.ro
Uniunii Europene principal

68
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 2 Sud-Est
str. Piaţa Independenţei nr.1, et.5, 810210 Brăila, jud. Brăila
Tel: 0040339 401018; 0040339401019; 0040339401020, Fax : 0040339401017
E-mail: adrse@adrse.ro, http://www.adrse.ro

Tipul informaţiilor Cui se adresează Cine răspunde


Sursă de informare Telefon Fax E-mail
transmise

Agenţia pentru raluca.ciudin@adrse.ro


Raluca Ciudin 0239611086
Dezvoltare Regională • instituţii si organizaţii adrse@adrse.ro
Referent 0339401018
Sud-Est • programe de - publice, 0339401017
0339401019
finanţare; - de stat,
0339401020
• capitole de - private,
Carmen
negociere; - ONG carmen.cononov@
Cononov
Birou de relaţii cu • instituţii şi politici ale • studenţi, adrse.ro
Expert
publicul Uniunii Europene; • agricultori, 0340401007 george.mihai@
Birou Judeţean Tulcea • procesul de aderare. • manageri, adrse.ro
George Mihai
• specialişti în diverse domenii
Expert
• jurnalişti
iulia.stoleru@adrse.ro
Birou Judeţean Buzău Iulia Stoleru
0238414112 0238725507
Expert
• instituţii şi organizaţii
- publice,
• programe de
- de stat,
finanţare;
- private,
• capitole de cristizaharia@
Birou Judeţean - ONG Zaharia Cristian
negociere; 0241708470 yahoo.com
Constanta • studenţi, Consultant
• instituţii şi politici ale
• agricultori,
Uniunii Europene;
• manageri,
procesul de aderare.
• specialişti în diverse domenii
jurnalişti
• instituţii si organizaţii
- publice,
• programe de
- de stat,
finanţare; floricapetre@
Birou Judeţean Vrancea - private,
• capitole de Monica Dinu yahoo.com
- ONG
negociere; Consultant 0237617692 0237617692
• studenţi,
• instituţii şi politici ale
• agricultori,
Uniunii Europene;
• manageri,
procesul de aderare.
• specialişti in diverse domenii
jurnalişti
• programe de • instituţii si organizaţii
finanţare; - publice,
Birou Judeţean Galaţi • capitole de - de stat, Fabian
negociere; - private, Moscovici 0236417222/219 0236460302 fabmos@yahoo.com
• instituţii şi politici ale - ONG Consultant

69
Uniunii Europene; • studenţi,
procesul de aderare. • agricultori,
• manageri,
• specialişti in diverse domenii
jurnalişti
Pagina internet
www.adrse.ro

Biroul de Consiliere Pentru Cetăţeni Brăila


Str. Danubiului nr. 5, 810015 Brăila, judeţul Brăila
Telefon +4-0239 613.928
Fax +4-0239 613.928
Email cabbr@braila.net

Tipul informaţiilor Telefon/


Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde E-mail
transmise Fax
• drepturile cetăţeanului
european
Birou de relaţii cu publicul (BCC)
• cetăţenia europeană • beneficiarilor - Maria Jerlaeanu-
Publicaţii:
• instituţiile Europene direcţi ai BCC manager BCC Brăila
• «Infoeuropa»-buletin informativ (editat de
• Uniunea Europeană şi Brăila - Andrea Grosu-
Centrul de Informare al comisiei Europene, color,
tinerii • beneficiarilor consilier/responsabil P.R 0239/613928 cabbr@braila.net
format A4) si «Informaţia Brăileanului»
• protecţia copilului în indirecţi - Ionela Radu consilier
(buletin informativ editat de BCC Brăila, cu
Uniunea Europeană • instituţii - Marinela Paraschiv-
apariţie la 2 luni, bicolor, format A4),
• programe de finanţare • cetăţeni consilier
• broşuri, fluturaşi
• procesul de aderare la
Uniunea Europeană

70
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila
Str. Pensionatului nr. 3 - judeţul Brăila
Dep. Integrare Europeană
E-mail: cciabr@brx.ssibr.ro

Tipul informaţiilor Telefon


Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Fax E-mail
transmise
Departament “Integrare Europeană şi • programe de finanţare • Mediului de • Anca Vasiliu - şef 0239/ 613716 0239/ 613716 cciabr@
Coordonare Programe • capitole de negociere afaceri brăilean departament Integrare 613172 613172 brx.ssibr.ro
• Organizare de seminarii, mese rotunde • instituţii şi politici ale • Organizaţii Europeană şi Coordonare 614324
• Site-ul CCIA Brăila Uniunii Europene profesionale ale Programe
Realizare de broşuri, pliante, fluturaşi procesul de aderare. oamenilor de afaceri

Publicaţia “Financial Mercur” – ziar • programe de finanţare • societăţilor • Anca Vasiliu - şef 0239/ 613716 0239/ cciabr@
bilunar editat de CCIA Brăila • capitole de negociere comerciale membre Departament Integrare 613172 613716613172 brx.ssibr.ro
• instituţii şi politici ale ale CCIA Brăila; Europeană 614324
Uniunii Europene • instituţii • Constantin Dobre - şef
• procesul de aderare. descentralizate; Departament Presă -
• administraţia Publicitate
publică locală • Daniela Cojocaru –
Redactor şef

Judeţul BUZĂU

Prefectura Buzău – Direcţia pentru Integrare Europeană şi Relaţii Externe


Str. Nicolae Bălcescu nr. 48, Buzău cod 5100
Telefon +40-238-719.464; 719.543 (int 114), Fax +40-238-721.694
Email dobru@buzau.ro

Tipul informaţiilor
Sursă de informare Cui se adresează Cine răspunde Tel. Fax E-mail
transmise
iInstituţii şi organizaţii
hPunct de informare
-publice
hBirou de relaţii cu publicul Consilieri –
hProgramele de finanţare -de stat
hPublicaţii-buletine de informare, Narcis Dobru,
hCapitole de negociere -private 0238-
broşuri, Ciutacu Raluca 0238- integrarebuzau@
hInstituţii şi politici ale Uniunii -O.N.G. 719.464-
pliante, Compartimentul 721.694 yahoo.com
Europene hprimari 106
fluturaşi Integrare
hProcesul de aderare helevi,
hSesiuni de informare cu lectori proprii şi Europeană
hmanageri, hspecialişti in
de la instituţii specializate
diverse domenii, hjurnalişti

71
Consiliul Judeţean Buzău
B-dul Nicolae Bălcescu nr.48, Buzău
Telefon: 0238.41.18.22

Tipul informaţiilor
Sursă de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
• Instituţii şi Coman Eduard Valentin,
Centru de informare europeană cu 16
organizaţii info officer, Centrul de
puncte zonale: Pogoanele, Beceni, 0238/
• programe de finanţare, • elevi, Informare Europeană
Robeasca, Merei, Sahateni, Glodeanu 406077
• capitole de negociere, • studenţi, EUROFOCUS Buzău eurofocusbz@
Silistea, Cislau, VintilăVodă, Magura,
• instituţii si politici ale • agricultori artelecom.net
Berca, Balta Alba, Sageata, Nehoiu,
uniunii europene, • manageri, Nicolescu Flaminia, şef 0238/ flaminianicolescu@yahoo.com
Racoviteni, Râmnicu Sărat, Gura Teghii 0238/
• procesul de aderare • specialişti în diverse birou, Biroul de Integrare 725507
712656
domenii, Europeană, Consiliul
• jurnalişti. Judeţean Buzău
• instituţii si organizaţii
0238/
• capitole de negociere, Publice,
Nicolae Liliana, consilier, 414112 lilianamioara@
• instituţii şi politici ale ONG
Publicaţii: broşuri, pliante, fluturaşi (int 275) yahoo.com
uniunii europene, • elevi,
Coman Eduard Valentin, eurofocusbz@
• procesul de aderare • studenţi,
info officer, 0238/ artelecom.net
• evenimente europene • agricultori
406077
• jurnalişti.
• Instituţii şi
organizaţii 0238/
− Publice, 414112
• programe de finanţare,
− private, Pătru Eduard Valentin, (int 244) valpatru@
Prezentări PowerPoint, Word, Flash • capitole de negociere,
− ONG, inspector, yahoo.com
susţinute în cadrul campaniilor de • instituţii şi politici ale
• elevi, 0238/ bie_cjbz@
informare publică uniunii europene,
• studenţi, Topor Mihaela, inspector, 414112 yahoo.com
• procesul de aderare
• agricultori (int 275)
• manageri,
• jurnalişti.

72
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Bd. Unirii nr. , bloc 10BCD, ap. - judeţul Buzău
(0238) 710 229 - (0238) 424 571
interne@buzau.ro

Tipul informaţiilor Cui se


Sursă de informare Cine răspunde Tel Fax E-mail
transmise adresează
• instituţii şi organizaţii:
Filipache Mariana Interne@
• private
buzau.ro
• programe de finanţare • de stat
- punct de informare Uţă Alexandru relaţii@
• capitole de negociere • ONG 0238/ 0238/
- birou de relaţii cu publicul Damian buzau.ro
• instituţii şi politici ale UE • elevi 414719710229 424571
- publicaţii – lunar cci@
• procesul de aderare • studenţi
Anca buzau.ro
• manageri
Ganea Aurel
• specialişti în diverse domenii

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Buzău


Str. Chiristigii nr. 3, et. 2, 120024 Buzău, judeţul Buzău
Telefon +4-0238 711.997
Fax +4-0238 711.997
Email bccbuzau@home.ro

Sursa de Cui se
Tipul informatiilor transmise Cine răspunde Tel Fax E-mail
informare adresează
• instituţii şi organizaţii:
• private
• programe de finanţare
birou de relaţii • ONG
• capitole de negociere procivic@buzau.ro
cu publicul • elevi Macris Marius Daniel 0238 711997 0238 711997
• instituţii şi politici ale UE
• studenţi
• procesul de aderare
• manageri
• Jurnalişti

73
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Nehoiu,
Str. 1 Decembrie 1918 nr.1, Nehoiu, jud Buzău
Telefon +4-0238 555 067
Program cu publicul: luni – vineri 08.00 - 16.00,
E-mai bccnehoiu@artelecom.net

Sursă de Cui se
Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Tel Fax E-mail
informare adresează
Manager BCC:
birou de relaţii - programe de finanţare UE;
Jr. Ana Bucuras
cu publicul
tuturor cetăţenilor din
- membru al - procesul de aderare UE; 0238 555067 bccnehoiu@artelecom.net
comunitate Consilieri:
reţelei Eurodesk
Lucia Mircica
- legislaţia Uniunii Europene
Maria Toader

Judeţul CARAŞ – SEVERIN

Prefectura Caraş - Severin


Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1, Reşiţa 320084, Caraş-Severin
Telefon: 0255-21.24.98; Fax: 0255-22.00.96
URL: www.PrefecturaCarasSeverin.ro sau www.PrefCS.ro; e-mail: prefect@prefcs.ro

Instrumentul
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax e-mail
de comunicare

- programe de finanţare;
- consultanţă în întocmirea cererilor de
Punct de informare – finanţare;
Albu Florenţa –
permanent în cadrul - capitole de negociere;
şef serviciu,
serviciului - instituţii şi politici ale Uniunii Publicul larg integrare@
Europene; 0255 0255 prefcs.ro
Vîlceanu Daniela
- procesul de aderare; 210246 210246 integrare@
– consilier,
Număr de apel - consultanţă pentru înfiinţarea de prefcs.ro
ONG-uri;
- oferire de parteneriate.

74
- instituţii şi organizaţii publice, de stat,
- procesul de aderare a României la
private, ONG;
UE;
- elevi;
Site-pagină Internet – - beneficii şi costuri ale integrării; - studenţi;
- informaţii despre Uniunea Europeană Şneapotă Alina –
www.prefcs.ro - agricultori;
consilier juridic
(scurt istoric al UE, simbolurile UE, - manageri;
instituţiile UE; - specialişti în diverse domenii;
- jurnalişti;
- programe de finanţare
- persoane interesate.
- managementul proiectelor şi plan de -instituţii şi organizaţii publice, de stat,
afaceri private, ONG;
- consultanţă în întocmirea cererilor de - elevi;
finanţare - studenţi;
Broşuri:
- instrumente juridice internaţionale - agricultori;
referitoare la minorităţile naţionale; - manageri;
- Convenţia cadru pentru minorităţile - specialişti în diverse domenii;
naţionale - jurnalişti;
programe de finanţare - persoane interesate.
Istoricul UE, Albu Florenţa –
- elevi;
Pliante: Simbolurile UE, şef serviciu,
- studenţi.
Uniunea Europeană Instituţiile UE, Procesul de aderare a
României la UE Vîlceanu Daniela
Informaţii despre program, cui se - agricultori; – consilier,
Ce finanţează programul adresează, documente necesare - manageri;
0255 0255
SAPARD? depunerii proiectelor - specialişti în diverse domenii; Şneapotă Alina –
210246 210246 integrare@
- persoane interesate. consilier juridic,
prefcs.ro
- elevi, Serviciul
Management de proiect - profesori, Integrare
– au fost organizate mai - consultanţă în întocmirea cererilor de - inspectori de integrare europeană de la Europeană şi
multe traininguri în finanţare. nivelul primăriilor, Dezvoltare
vederea întocmirii unor - inspectori de integrare europeană Economică
cereri de finanţare viabile - ONG-uri,
- IMM-uri.
- primari;
- IMM-uri;
Sesiuni de informare pe
- capitole de negociere; - agricultori;
capitole de negociere
- procesul de aderare; - manageri;
alături de servicii
- euromituri. - specialişti în diverse domenii;
deconcentrate
- jurnalişti;
- persoane interesate.

75
Consiliul Judeţean Caraş-Severin
P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.1, Reşita
Telefon: 0255.21.14.20
Web: www.cs.ro
E-mail: cjcs@cs.ro

Tipul
Sursa de
informaţiilor Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax e-mail
informare
transmise

0255 -
Punct de Programe de Compartimentul Programe, 0255 -
Instituţii si organizaţii publice, de stat si private, ONG- 212301 integra@cs.ro
informare finanţare Dezvoltare Regională şi Relaţii 212301
uri, manageri 0255 -
Externe
227.045

Asociaţia Pro Europa


Reşiţa, str Făgăraşului 31/D/2
Tel/fax 0255/214905
0744/512.974

Tipul
Sursa de
informaţiilor Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax e-mail
informare
transmise
0744 0255
- punct de - Programe de 512974 214905
-instituţii si organizaţii de stat, -Trutan Nicolae Valentin-preşedinte
informare finanţare
private, ONG
- publicaţii - procesul de 0744 proeuropar@
-elevi - Trutan Maria Magdalena –vicepreşedinte
(broşuri, pliante, aderare 635974 hotmail.com
-specialişti in diverse domenii
fluturaşi) - capitole de
(profesori, jurişti) - Truta Cristina -vicepreşedinte
negociere 0745 0255
504527 219171

76
Judeţul CĂLĂRAŞI

Prefectura Judeţului Călăraşi


Sloboziei 9-11 Călăraşi 910001
TEL:0242.315.304/117 FAX: 0242.312.501
E-mail:proeuropa@dtc.ro

Tip informaţie Cine


Sursa de informare Cui i se adresează Telefon Fax e-mail
transmisă răspunde

Punct de informare

Site-pagina internet Programe de finanţare – Instituţii şi organizaţii


Gabriela proeuropa@
www.prefecturacalarasi.ro Capitole de negociere publice, ONG, elevi, 315.304
Clabescu dtc.ro
Instituţii şi politici ale studenţi /117 312.501
Consilier gabriela.clabescu@
Publicaţii – buletine informative lunare format UE – Specialişti în diverse 312.501
superior, prefecturacalarasi.ro
Broşuri, pliante; modalităţi de difuzare: prin poşta Procesul de aderare domenii
electronică, prin poştă, cu ocazia evenimentelor
organizate de prefectură sau de centru

Consiliul Judeţean Călăraşi


Str. Sloboziei nr.9-11, Călăraşi
Telefon: 0242.31.13.01

Tipul informaţiilor Cui se Cine răspunde


Sursa de informare Telefon Fax E-mail
transmise adresează
SOARE MARIA, dir. exec. 0242-
- punct de informare,
programe de finanţare, adj. 311301 0242 -
- număr de apel special 0242 cjcalarasi@calarasi.ro
-capitole de negociere , int.128 331609
316371
-instituţii şi politici ale Publicului larg
cic_calarasi@hotmail.com
Uniunii Europene, 0242– 0242-
- publicaţii: buletine de informare,
-procesul de aderare Elena COSTEA, referent 316371 331609
pliante, fluturaşi
de specialitate 316376

77
Judeţul CLUJ

Prefectura Judeţului Cluj


B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58
Telefon: 064 196 416, 064 191 637
Web: www.cjnet.ro
E-mail: prefectura@cjcluj.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Cetăţeni
Anca Muresan –consilier,
Prezentare generală UE, Personalul Prefecturii şi
Punct de informare
extindere, negociere, aderare al Consiliului Judeţean
Adina Zaharia- consilier
Cluj
Compartimentul de
Oportunităţile de finanţare
Integrare Europeană
europeană , 0264/ 0264/
Biroul de integrare
Integrarea în UE, Proces de Publicului larg 591900 591900 direcluj@yahoo.com
europeană Gloria Ciocan – consilier de
negociere, Instituţii europene.
integrare,

Prezentare generală UE, Oana Ghiran - consilier de


Site-pagina internet Instituţii europene, extindere, Publicului larg integrare
negociere, proces de aderare,
Liste de discuţii a Gloria Ciocan – consilier de
Noutăţi în domeniul integrării, 0264/ 0264/
consilierilor de integrare Consilierilor de integrare,
Schimb de informaţii pe teme 591900 591900 direcluj@yahoo.com
europeană - integrare europeană Oana Ghiran-consilier de
europene
eurocons@yahoogroups.com integrare
− Programe active finanţate
Silvana Laptoiu- consilier,
de Uniunea Europeană, Servicii publice
0264/ 0264/
Buletin informativ − informaţii generale deconcentrate prefectura@cjcluj.ro
Mihai Crisan- consilier 591454 591454
referitoare la Uniunea Primarii
Europeană.
Anca Muresan –consilier,
Publicaţii, broşuri pliante
Adina Zaharia- consilier,
primite din partea
Informaţii generale despre Primarilor ONG-urilor, Gloria Ciocan – consilier de 0264/ 0264/
Ministerului Integrării şi a direcluj@yahoo.com
Uniunea Europeană Studenţilor integrare, 591454 591454
Agenţiei pentru Strategii
Oana Ghiran - consilier de
Guvernamentale
integrare

78
Consiliul Judeţean Cluj
Cluj Napoca, Bd. 1 decembrie nr.58
Tel 0264/596416, Fax 0264/596 726
www.cjcluj.ro

Cui se
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon Fax E-mail
adresează
Buletin informativ UNIUNEA
Rodica Gogonea
EUROPEANĂ - programe de finanţare active
- şef Serviciu Rodica.gogonea@cjcluj.ro
- stadiul capitolelor de Consiliilor
Daniela Furcovici Daniela.furcovici@cjcluj.ro
difuzare pe E-mail şi afişare pe negociere locale, 0264/ 0264/
- consilier principal Paul.moldovan@cjcluj.ro
pagina web a Consiliului - instituţii şi politici ale Uniunii Publicului 439.421 596.726
- Paul Moldovan Roxana.ossian@cjcluj.ro
Judeţean Cluj Europene larg
- consilier
www.cjcluj.ro - procesul de aderare
Roxana Ossian consilier

Agenţia pentru Dezvoltare Regională 6 Nord-Vest


Str. Sextil Puscariu nr.2, 400111 Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: +40-264-431.550

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon/Fax E-mail
transmise
“Info Regio” – bulletin Dezvoltare regională Publicului larg Lia VALENDORFEAN 0264 431550 Lia-ioana2004@zahoo.com
trimestrial Fonduri structurale Instituţii/organizaţii partenere Expert RP Andreea.atanasiu@nord-vest.ro
www.nord-vest.ro Programe de Specialiţti Andreea ATANASIU
finanţare Mass media Consilier publicaţii/presă
Potenţiali beneficiari

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj


Str. Horea nr. 3 - judeţul Cluj
Tel/fax: (0264) 432 220 - (0264) 432 632
Email: office@ccicj.ro

Cui se
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon Fax E-mail
adresează
• Punct de informare - Societăţi 0264-
• Programe de finanţare
• Site pagină de Internet Comerciale Dumitrescu Elisabeta – 406807 Erzsi@ccicj.ro
• Capitole de negociere
www.ccicj.ro - Manageri Şef departament, 0264- ioana@ccicj.ro
• Instituţii şi politici ale
• Publicaţie săptămânală * - ONG Pavel Ioana- consultant 406809 433558 Adriana@ccicj.ro
Uniunii Europene
”Gazeta Afacerilor” -Specialişti în Coroian Adiana referent
• Procesul de aderare
• Broşuri , Pliante diverse domenii 432454

79
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Câmpia Turzii
Str. Piaţa Unirii FN, judeţul Cluj
Tel (fax): 0264 / 366055,
E-mail: bcccampiaturzii@cluj.astral.ro
bcc.campiaturzii@eurodesk.org

Tipul informaţiilor Cine răspunde


Sursa de informare Cui se adresează Telefon Fax E-mail
transmise
♦ Biroul de Consiliere pentru o Programe de finanţare Instituţii şi organizaţii bcccampiaturzii@
Cetăţeni o Procesul de aderare - Publice Ilea Aurel – 0264. 365002 cluj.astral.ro
♦ Publicaţii: - De stat Preşedinte 0264. 366055
- fluturaşi, - Private Dolha Liviu - asistent
- buletine de informare: „Consilierul Tău” - ONG Mihaela Ilea – consilier
Elevi Emilia Magdaş – consilier
Studenţi Nicolaie Dărăban -
Jurnalişti consilier
Personalul Asociaţiei

♦ Centrul de Consultanţă şi o informare şi consultanţă Consumatori de


Informare a Consumatorilor gratuită produse şi servicii
o Legislaţie europeană

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Cluj


Calea Dorobanţilor nr. 21, mansardă
Tel/ fax: 0264-590884
Email: info@bcccluj.ro
Web: www.bcccluj.ro

Tipul informaţiilor Cui se


Sursa de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise adresează
• Punct de informare
Andreia Kolozsvari –
• Punct de lucru mobil în incinta • programe de finanţare;
Manager office@bcccluj.ro
complexului comercial Winmarkt; • instituţii şi politici ale Persoanelor
0264-590884 0364-401188 info@bcccluj.ro
• site-pagină Internet: www.bcccluj.ro Uniunii Europene; fizice şi juridice
Matei Rada –
• forum pe site-ul: www.cluj4all.ro
Consilier

80
Centrul de Resurse pentru Diversitatea Etnoculturală - Centrul de Informare Europa
Str. Tebei, nr. 2, 400305 Cluj-Napoca, jud. Cluj
Telefon +4-0264 420477
Fax +4-0264 420470
Email atopan@edrc.osf.ro

Cui se
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon Fax e-mail
adresează
• Punct de informare Programe de finanţare
Instituţii şi Cristina Grigorean
• Număr de apel: 0264/420477 Capitole de negociere
organizaţii
• Site-pagină internet: Instituţii şi politici ale Uniunii Info officer
publice, de stat,
www.europa.edrc.ro Europene
private, ONG Centrul de
• Publicaţii-buletine de informare, Procesul de aderare
Elevi Informare Europa
broşuri, pliante, fişe de program, fişe de Politici de tineret 0264/ 0264/ cgrigorean@edrc.osf.ro
Studenţi Cluj
sector, afişe1 Programe de burse 420477 420491 europa@edrc.osf.ro
Agricultori
• Bibliotecă 2 Publicaţii privind politicile
Manageri Centrul de
• Infokiosk minoritare în Europa
Specialişti în Resurse pentru
• Produse adresate copiilor şi tinerilor3 Peste 500 de titluri de cărţi pe
diverse domenii Diversitate
• Activităti de informare şi schimb de teme europene
Jurnalişti Etnoculturală
informaţii4

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Comuna Margau, Judetul Cluj


Comuna Margau, nr.204, jud. Cluj
Telefon +4-0744782388
Fax bccmargau@yahoo.com

Tipul
Sursa de
informaţiilor Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
transmise
Birou de consiliere Informaţii Administraţiilor Publice Locale Popa Gheorghe – manager BCC 0744- 0264 cdezvoltare@
Pagina internet generale despre agenţilor economici din Purcel Monica Teodora – consilier BCC 782388 352694 yahoo.com
www.margau.rural- Uniunea comunitate Purcel Ana Nicoleta – voluntar Asociaţia 0723-
portal.ro Europeană producătorilor agricoli Speranţa Plaiurilor Vladesei 102140
Lista e-mail programele de Primăriile din zona Capota Oana – secretar Asociaţia Speranţa 0745-
finanţare (Belis, Sacuieu, Sancrai ) Plaiurilor Vladesei 281805
0744-
235457

1
Materiale furnizate de către Oficiul Publicaţiilor Oficiale ale Comunităţilor Europene, Centrul de Informare al Comisiei Europene din România, Centrul de Resurse Juridice, publicaţii proprii etc.
2
peste 500 de titluri de cărţi pe teme europene puse la dispoziţia beneficiarilor pentru consultare sau împrumut
3
Benzi desenate cu tematică europeană, CD-uri interactive, puzzle “Europa”
4
organizarea de evenimente, dezbateri, activităţi cu tematică europeană în comunităţile în care CRDE e implicat cu alte proiecte

81
Asociaţia Traducătorilor din România (ATR)
PO: Piaţa Cipariu nr. 11/17 Cluj-Napoca
Email: president@atr.org.ro, info@atr.org.ro
http://www.atr.org.ro/

Tipul
Cine
Sursa de informare informaţiilor Cui se adresează Telefon Fax E-mail
răspunde
transmise
•traducători, interpreţi, terminologii
• birou de relaţii cu publicul elevi,
• instituţii şi
• site-pagină Internet: www.atr.org.ro • studenţi
politici ale
• liste de discuţii: www.atr.org.ro/agora instituţii şi organizaţii Cristiana
Uniunii
• publicaţii: ATR Flash, - publice, Cobliş,
Europene, 0264- 0264- info@atr.org.ro
online: www.atr.org.ro/flash.html - de stat, Preşedinte al
• procesul de 596125 596125
Broşuri: „Ce este traducătorul?” - private, ATR
aderare
Conferinţe, ateliere, prezentări, - ONG,
seminarii • manageri,
• specialişti în diverse domenii,
• jurnalişti

Judeţul CONSTANŢA

Prefectura Judeţului Constanţa


B-dul Tomis nr. 51, Constanţa
Telefon +40-241-613.065; 617.788; 611.335
Fax +40-241-615.672
Email pjc@datanet.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Centru de informare Programe de finanţare, capitole Funcţionarilor publici Ileana Gugoaşa- 0241 611335 0241 ileanagugoasa@yahoo.com
şi documentare de negociere, Publicul larg consilier superior – 615672 ancaepure@hotmail.com
pentru funcţionarii procesul de aderare a României Compartimentul de 0241 617788/ pjc@datanet.ro
publici la UE, Instituţii şi politici al UE integrare europeană int 104 sau 113
Anca Epure
Publicaţii (Broşuri Informaţii generale despre Elevi , studenţi , Ileana Gugoaşa 0241611335 0241 ileanagugoasa@yahoo.com
pliante afişe ) Uniunea Europeană şi despre agricultori Anca Epure 615672 ancaepure@hotmail.com
procesul de aderare a României Instituţii publice Şcoli, 0241 pjc@datanet.ro
Universităţi, 617788/113

82
ONG
Punct de Informaţii generale despre Publicul larg Ileana Gugoaşa 0241 611335 0241 ileanagugoasa@yahoo.com
informare Uniunea Europeană şi despre Anca Epure 0241 615672 ancaepure@hotmail.com
electronică (touch procesul de aderare a României 617788/113 pjc@datanet.ro
screen)
Site Internet Informaţii generale despre Publicul larg Ileana Gugoaşa 0241611335 0241615672 ileanagugoasa@yahoo.com
Uniunea Europeană şi despre Anca Epure 0241617788/113 ancaepure@hotmail.com
procesul de aderare a României pjc@datanet.ro

Consiliul Judeţean Constanţa


B-dul Tomis nr.51, Constanţa
Telefon: 0241.61.15.07

Tipul
Sursa de
informaţiilor Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
transmise
Pagina de consjud@cjc.ro
Programe de Sumanariu Sevil – 0241- 0241-
Internet Tuturor categoriilor de solicitanţi
finanţare active şef Serviciu Informatică 708442 708453
www.cjc.ro

Camera de Comert, Industrie, Navigaţie şi Agricultură


Str. Mircea cel Batrân 84, bloc MF1, mezanin, biroul 6
Telefon: (0241) 550.960; 619.854
Fax: (0241) 619.454
E-mail: eic@ccina.ro

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
Comunitatea de
Punct de informare – Belteu Petronela 0241-
Informaţii şi asistenţă la cerere inclusiv pentru cooperare afaceri
Euro Info Centre Rodica – 550960
în afaceri Instituţii 0241-
RO822 Constanţa Responsabil Euro eic@ccina.ro
- distribuire materiale informative (proprii sau primite de la organizaţii, 619454
Info Centre 0722-
CE sau alte surse), jurnalişti, publicul
Constanţa 377737
larg,
Site-ul Euro Info politici europene de interes pentru mediul de afaceri
Comunitatea de
Centre - teme europene cu impact asupra comunităţii de afaceri
afaceri din ţară şi Gaitanaru Nina
http://eic.ccina.ro şi (piaţa internă, protecţia consumatorului etc) 0241-
străinătate Irina – 0241-
Site-ul Camerei de - proiecte cu finanţare europeană 550960 eic@ccina.ro
Organizaţii şi Consilier Euro Info 619454
Comerţ, Industrie, - programe şi surse de finanţare
persoane Centre Constanţa
Navigaţie şi Agricultură - informaţii privind procesul de lărgire a UE
interesate
Constanţa www.ccina.ro - forum de discutii pe teme europene

83
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
Site-urile
Firme din Gaitanaru Nina
www.cbc.ccina.ro şi 0241-
Cooperarea transfrontalieră şi informaţii de afaceri pentru România, Bulgaria Irina 0241-
www.mobpart.ccina.ro 550960 eic@ccina.ro
industria alimentară şi industria mobilei şi Comunitatea Consilier Euro Info 619454
Europeană Centre Constanţa
Gaitanaru Nina
Site-ul Comunitatea de 0241-
Informaţii privind fondurile structurale (documentaţii şi Irina 0241-
www.caravanafs.ccina.ro afaceri (prioritar 550960 eic@ccina.ro
forum de discuţii) Consilier Euro Info 619454
IMM-uri)
Centre Constanţa
Comunitatea de
afaceri din ţară şi Gaitanaru Nina
Site-ul Reţelei Informaţii pe teme europene, evenimente europene, 0241-
străinătate Irina 0241-
Naţionale EIC evenimente locale cu tematică Europeană , proiecte, 550960 eic@ccina.ro
Organizaţii şi Consilier Euro Info 619454
România www.eic.ro produse realizate de EIC Constanţa pe teme europene.
persoane Centre Constanţa
interesate
Gatitanru Nina
Buletin "Euroinfo" - Irina
0241-
Formatul electronic se consilier Euro Info
politici europene relevante pentru comunitatea de afaceri; 550960
publică pe website-ul Centre Constanţa
- teme europene de interes ex. Piaţa Internă, marcajul 0241
http://eic.ccina.ro Întreprinderi mici FRIGIOIU Irina
CE.
şi mijlocii. consilier Euro Info 0241-
- programe europene de finanţare; eic@ccina.ro
Jurnal Euroinfo - Centre Constanţa 619454
- instituţii europene, evenimente;
buletin informativ. BELTEU Petronela
- procesul de aderare;
Formatul electronic se Rodica –
- rapoarte şi statistici 0722-
publică pe website-ul Responsabil Euro
377737
http://www.eic.ro Info Centre
Constanţa
- "Piaţa Internă a Uniunii Europene"
http://piatainterna.ccina.ro
Alte publicaţii cu
- "Fonduri Structurale in Uniunea Europeană - Întreprinderi mici eic@ccina.ro
conţinut european, FRIGIOIU Irina –
ghid pentru întreprinzători", şi mijlocii. 0241- 0241- http://
elaborate ocazional de consilier Euro Info
- "Ghidul Fondurilor Structurale - ghidul actorilor 550960 619454 caravana
EIC Constanţa (ultimii 3 Centre Constanţa
dezvoltării regionale", S.ccina.ro
ani)
- "Protecţia consumatorilor - focus
întreprinderile",
- programe şi surse de finanţare pentru întreprinderi mici
şi mijlocii
Serviciul de informare
- mediu înconjurător Întreprinderi mici FRIGIOIU Irina –
electronică "Infomail" 0241- 0241-
- societate civilă şi mijlocii, consilier Euro Info eic@ccina.ro
– realizat de EIC 550960 619454
- cultură Organizaţii. Centre Constanţa
- învăţământ
- cercetare - dezvoltare tehnologică

84
Agenţia SAPARD - Biroul Regional 2 (Sud-Est) (vezi pag. 9)
Judeţe arondate: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea
Str. Revoluţiei din 22 dec, nr. 17, Constanţa; E-mail: sapard2@gmb.ro
Telefoane: 0241/ 617.122; 0241/ 617.066; 0241/ 617.122

Judeţul COVASNA

Prefectura Covasna
4000 Sfântu Gheorghe, Str. Libertăţii nr. 4,
Centrala: 0267/315190. Cabinet prefect: 0267/31.54.44
E-mail: prefectuarcy@deltanet.ro,
www.prefecturacovasna.ro

Sursa de informare Tipul informaţiilor Cine Tel:


Cui se adresează E-mail
transmise răspunde Fax
Punct de informare •Programe de finanţare •Oameni de afaceri •Stroie 0267- dodi@
•Capitole de negociere •Elevi Doina 315190 mail.prefecturacovasna.ro
•Instituţiile şi politicile UE •Studenţi Director
•Procesul de aderare •Agricultorii •Szava
•Consultanţă pentru scrierea proiectelor de finanţare •ONG Jozsef
consilier
Site pagină internet •Programe de finanţare •Toate categoriile •Limbean 0267-
www.prefecturacovasna.ro •Capitole de negociere interesate Delia 315190
•Instituţiile şi politicile UE Director
Cabinet
Buletin de informare •Activităţi specifice ale Direcţiei de Integrare Europeană •Jurnalişti •Gheorghe 0267-
semestrială •Specialişti Lucian 315190
consilier

85
Centrul de Informare Europeană - Consiliul Judeţean Covasna,
Piaţa Libertăţii nr. 4,Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
Telefon +4-0267-313-335
Fax +4-0267-313-335
Email europa@covasna.info.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon/ Fax E-mail
informare
Centrul de • Procesul de aderare • Elevi, studenţi Antal Esztilla, 0267-313335 europa@covasna.info.ro
Informare • Instituţiile Uniunii Europene • Funcţionari publici Info officer
Europa • Politicile Uniunii Europene • Organizaţii
• Programe de finanţare • Întreprinzători
• Reprezentanţi ai mass-mediei

Biroul de Consiliere ptr. Cetăţeni Sfântu Gheorghe


Str. 1 Decembrie 1918, Bl. 18/ O, parter, 520080 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
Telefon +4-0267 311.423
Email bcc.pronobis@planet.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Persoana de contact Telefon/Fax E-mail
informare
Birou de -programe de finanţare Tineri Paltan Gabriella-manager 0267/ 311423 bcc.pronobis@planet.ro
Consiliere pentru -instituţii si politici ale UE (elevi, studenţi) BCC paltangabriella@yahoo.com
Cetăţeni -oportunităţi de continuare a studiilor Jani Tihamer-consilier BCC
-oportunităţi de angajare in UE

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Târgu Secuiesc


Curtea 12, nr. 1, Loc. Târgu Secuiesc, Jud. Covasna, Cod: 525400
Telefon +4-0267-364224, +4-0267-364360
Fax +4-0267-364224, +4-0267-364360
Email bcc@apsdl.ro

Sursa de Tipul informaţiilor


Cui se adresează Persoana de contact Telefon/ Fax E-mail
informare transmise
• Procesul de aderare - instituţii şi organizaţii - publice, de Tamás Erika Mária manager şi
• Instituţiile Uniunii stat, private, responsabil PR 0267-364224,
Birou de Europene - ONG
bcc@apsdl.ro
consiliere • Politicile Uniunii - elevi Căpăţână Claudia consilier 0267-364360
ptr. cetăţeni Europene - studenţi
• Programe de - agricultori Hajdú Timea consilier
finanţare - manageri

86
- specialişti în diverse domenii Nagyoláh Emese
- jurnalişti consilier
- şomeri
- pensionari
- muncitori

Judeţul DÂMBOVIŢA

Prefectura Judeţului Dâmboviţa


B-dul Independenţei nr. 1, Târgovişte
Telefon: 0245/ 611 423, 0245/ 211 334
E-mail: www.prefecturadambovita.ro

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
Site Internet Instituţii ale Uniunii Europene, Instituţii şi autorităţi
www.prefecturadambovita capitole de negociere, procesul de publice, persoane fizice şi
.ro aderare la Uniunea Europeană juridice, elevi, studenţi Direcţia de Integrare
Europeană, Dezvoltare
Publicaţii: Asistenţa financiară oferită
Economică, Monitorizarea
- Ghidul Fondurilor României prin Programele de Instituţii şi autorităţi
Serviciilor Publice
Europene preaderare şi instrumentele publice, primării
Deconcentrate, Financiar-
Structurale după aderare
Contabilitate 0245/
- Buletine Informative diere@prefecturadambo
611423
(săptămânal, 2 pag.) Noutăţi în evoluţia construcţiei Personalul Prefecturii 0245/ vita.ro
Jr. Minea Ion - consilier 0245/
comunitare Judeţului Dâmboviţa 211334 prefdb@prefecturadam
611289
- Pliante, broşuri, afişe bovita.ro
Ing. Nechifor Mihaela - int. 129
Informaţii cu caracter general Servicii publice
inspector
despre Uniunea Europeană deconcentrate, primării
Panouri informative Programe de finanţare, capitole de Instituţii publice, Jr. Popescu Raluca -
negociere, instituţii ale Uniunii persoane juridice şi fizice consilier de integrare
Europene
Comunicări scrise prin e- Programe de finanţare, proiecte Instituţii publice, primării
mail şi pe suport de hârtie finanţate

87
Consiliul Judeţean Târgovişte
Piaţa Tricolorului, nr.1, cod 130060, Târgovişte
Tel: 0245/611030
Fax: 0245/212230; 0245/611031
E-mail: consjdb@cjd.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Tel/fax Email
transmise
Punct de informare ing. Radu Sorin -
-persoane fizice şi juridice
Biroul de relaţii cu director Direcţia
-instituţii publice şi private, organizaţii:
publicul: Integrare 0245
-programe de ONG
Serviciul administraţie Europeană 612509
finanţare -mass-media (prin Cancelaria Preşedintelui) resurse.umane@cjd.ro
locală şi relaţii cu publicul -informaţii generale integrare@cjd.ro
ing.Bondilă Dorel
Publicaţii- buletine de despre Uniunea
- şef Serviciul 0245/
informare Europeană Consiliile judeţene din ţară, Consiliile locale din judeţ, Instituţiile Integrare 611030
Monitorul Oficial al - aderarea României deconcentrate Europeană
judeţului Dîmboviţa la Uniunea Europeană
- stadiul procesului,
0245/
Site-pagină internet: Publicul larg
Stănescu Daniel 611030 builder@cjd.ro
www.cjd.ro
(int.237)

Agenţia SAPARD - Biroul Regional 3 (Sud-Muntenia) (vezi pag. 9)


Judeţe arondate: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman
Str. Mircea cel Bătrân, nr. 12, Târgovişte; E-mail: sapard3tgv@minisat.ro
Telefoane: 0245/ 620.241

Judeţul DOLJ
Prefectura Judeţului Dolj
Str. Unirii nr.19, Craiova
Telefon: 051 414 424, 051 411 210
Web: www.topedge.com
E-mail: prefect@prefecturadj.ro

Sursa de Tipul Cui se Cine răspunde


Telefon Fax E-mail
informare informaţiilor transmise adresează
• Site-pagină • Programe de finanţare; • Instituţii şi organizaţii • Albanezu Aitana – 0251/
de internet • Capitole de negociere; - publice, consilier Direcţia Integrare 414424- 0251/
• Instituţii şi politici ale UE; - de stat, Europeană; 282 411210;
• Infochioşc • Procesul de aderare, - private, • Militaru Cristina – 0251/ 0251/ integrare@prefecturadolj.ro
public - ONG, consilier Direcţia Integrare 416703-23 411989;
amenajat în - elevi, Europeană;

88
incinta - studenţi, • Bucur Larisa – consilier
instituţiei. - agricultori Direcţia Integrare Europeană;
- manageri
- specialişti în diverse domenii,
- jurnalişti,
- cetăţeni.

Consiliul Judeţean Dolj


Str. Unirii nr.19, Craiova
Telefon: 0251.41.80.42

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
• Punct de informare • programe de • ONG • Măjina Ileana, director al
• Birou de relaţii cu publicul finanţare • elevi Direcţiei Integrare Europeană, 0251/ 0251/ relpub@cjd.ro
• Site – pagină de internet • capitole de • studenţi Relaţii Internaţionale şi Relaţii 466126 466126
• Infokiosk negociere • întreprinzători Publice 0251/ 0251/ ciprian.diaconu@cjdolj.ro
• Materiale informative – • instituţii şi politici • specialişti în diferite • Teodoru Mădălina, consilier 414524 414524
fluturaşi, afişe, pliante ale Uniunii Europene domenii • Diaconu Ciprian, consilier
• fişe sectoriale • jurnalişti
• instituţii publice

Camera de Comerţ şi Industrie Dolj


Craiova, Str. Brestei nr.21
Telefon (0251. 418.876)
e-mail: ccidj@ccidj.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
-Centrul de informare- -Programe şi surse de -Managerilor -Dumitru Gheorghe – Director Directia 0721- 0251- ccidj@ccidj.ro
documentare finanţare. - mediul de afaceri. Relaţii, Servicii, Strategii 369232, 412652
-Publicaţiile bilunare ale -Instituţii şi organisme ale -Instituţiilor -Vladu Suvaina Tereza Adriana- 0251-418876
Camerei “Informaţia Uniunii Europene. organizaţiilor. Director Adjunct Direcţia Relaţii, 0251-
Economică” “Buletinul Oficial” -Oportunităţi de afaceri din - Altor persoane Servicii, Strategii 412652
-Lucrări, broşuri, pliante. Uniunea Europeană. interesate. -Răducanoiu Victor- Director, Direcţia
-Site- pagina internet. -Procesul de aderare a Tehnologia Informaţiei 0721369234, 0251-
-Seminarii, mese rotunde, României la U.E. -Pavel Silvia- Şef Serviciu Presă- 412652
workshopuri Editură
0251-
412652

89
IPA CIFATT, Incubator Tehnologic
Craiova, jud Dolj, regiunea de dezvoltare S-V Oltenia.
Str. Electroputerenr. 2, Craiova, cod 200 568

Sursa de informare Tipul informatiilor transmise Cui se adreseaza Cine Telefon / E_mail
raspunde Fax
Reteaua IRC 4D • Transfer tehnologic, noi tehnologii si produse • Firme, Gabriel Tel: office@ipacv.ro
Romania • Crearea de parteneriate • Universitati, centre de VLADUT / 0251-
(Innovation Relay • Evenimente, conferinte, simpozioane, workshop-uri cercetare, Director 418882;
Center – Retea • Asiguram promovarea noilor tehnologii, idei novative, inventii • Centre de transfer tehnologic, 0251-
Europeana) in plan european; cereri / oferte. Incubatoare, Centre de 563368
Site-ul • Dezvoltarea activitatii de incubarea de inovatii in special cu Inovatie, Fax:
www.irc4d.ipacv.ro IMM-uri; • IMM-uri, 0251-
• Testarea ideilor inovative, • Camere de Comert, Asociatii, 562900
• Promovare inventii brevetate prin proiecte de cercetare • Administratie Locala
aplicativa – transfer tehnologic – introducere in fabricatie
Reteaua RoDI – IST – • Programe FP6, UE de cercetare dezvoltare – domeniul IST • Firme din domeniul IT, Gabriel Tel: office@ipacv.ro
Net (IT), • Universitati, centre de VLADUT / 0251-
Retea de diseminare a • Crearea de parteneriate cercetare, Director 418882;
informatiilor in • Proiecte care cauta parteneri • Centre de transfer tehnologic, 0251-
domeniul IT • Evenimente, conferinte, simpozioane, workshop-uri Incubatoare, Centre de 563368
Site-ul • Dispunem de o baza de date pentru diseminare informatii cu Inovatie, Fax:
www.rodi.ipacv.ro 487 parteneri regionali (IMM, ONG, Universitati, Unitati de • IMM-uri, Asociatii ce lucreaza 0251-
cercetare si industriale, Administratie Locala, Asociatii) si 480 in domeniul IT 562900
unitati de cercetare, invatamant, retele din Europa.
Comunicatia se face pe cale electronica;
• Reteaua IRC – IST – Net dispune de 8 puncte regionale, 85
multiplicatori regionali de informatie;
• Ne adresam la peste 1.000 utilizatori in tara (15.03.2005)
Buletin informativ • Transfer tehnologic, noi tehnologii si produse, • Firme, Gabriel Tel: office@ipacv.ro
saăptămânal, ştiri • Lansare evenimente europene • Universitati, centre de VLADUT 0251-
transmise prin e-mail, • Programe FP6, UE de cercetare dezvoltare, cercetare, Director 418882;
cu înscriere la cerere • Proiecte internationale care cauta parteneri; • Centre de transfer tehnologic, 0251-
sau cu opţiune de • Crearea de parteneriate • Incubatoare, parcuri 563368
descărcare de pe site- • Conferinte, simpozioane, workshop-uri internationale tehnologice Fax:
uri • Centre de Inovatie, IMM-uri, 0251-
• Camere de Comert, Asociatii, 562900
• Administratie Locala
Site-ul www.ipacv.ro • Atragere de finantari prin proiecte legate de idei novative Institutii si organizatii, specialisti Robert Tel: robert.mitrica@i
• Creare parteneriate internationale pe proiecte in diverse domenii ale cetcetarii MITRICA 0251- pacv.ro
Nod regional Oltenia • Proiecte de dezvoltare aplicative 418882;
pentru diseminare de • Consultanta privind surse de finantare, programe, proiecte 0251-
informaţii şi incubator • Asiguram consultanta pentru promovarea unor idei novative / 563368
tehnologic şi de afaceri de interes regional si prin alte programe cu finantare Fax:
autorizat de Ministerul nationala sau internationala, crearea de parteneriate 0251-
Educaţiei şi Cercetării regionale, nationale sau internationale (FP6, Eureka, 562900
Leonardo, Minerva, Phare, programe bilaterale, Phare CBC,
Interreg, etc);

90
Agenţia SAPARD - Biroul Regional 4 (Sud-Vest Oltenia) (vezi pag. 9)
Judeţe arondate: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea
Str. Unirii nr. 19, Craiova; E-mail: sapardcraiova@oltenia.ro
Telefoane: 0251/ 406.402; 0251/ 406.401

Judeţul GALAŢI
Prefectura Galaţi
Str. Domnească 56, Galaţi
Tel: 0236/312100 , 0236/460330, Fax: 0236/417218,
E-mail: prefectura@galati.astral.ro

Tipul informaţiilor
Sursă de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Site propriu • programe de finanţare, instituţii şi organizaţii Florin Lungu – 0236 312100 0236 417218 flungu@data_soft.ro
http://prefectura.galati.ro • capitole de negociere, publice şi private, ONG- administrator site,
• proces de aderare uri, public larg consilier la Cabinetul
Prefectului

Cartea “Uniunea • procesul de integrare, Instituţii şi organizaţii Ion Lucian Mehedinţi 0236 413077 0236 417218 prefectura@galati.astral.ro
Europeană – istorie şi • date generale despre publice, studenţi, elevi – Director
evoluţie. România în Uniune şi ţările componente, Direcţia de integrare
contextul integrării • aderarea României Europeană
europene”

Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi – Centrul Euro Info


Str. Mihai Bravu nr. 46 - judeţul Galaţi
Telefon: (0236)460 545 - (0236) 460 650
E-mail: camcomin@xnet.ro

Tipul Cui se
Sursă de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informaţiilor transmise adresează

91
• manageri Cătălina Nicolau-Stoika - şef Centrul
• instituţii EURO INFO
publice, Raluca Candea - Project Manager -
punct de informare • programe de finanţare 0236/ 0236/
• ONG, Centrul EURO INFO eic@galati.astral.ro
• acquis-ul comunitar 460029 460302
• Studenţi Tamara Gogoncea - Information
• capitole de negociere
instituţii publice Officer - Centrul EURO INFO
• instituţii şi politici UE
Cătălina Nicolau-Stoika – şef
• procesul de aderare - manageri,
Centrul EURO INFO
site - pagina Internet • licitaţii europene instituţii publice,
Iolanda Stoica - Promotion Officer 0236/ 0236/
www.cciagl.galati.astral.ro/euro_info.htm • standardizare, certificare ONG, studenţi eic@galati.astral.ro
Ovidiu Naidim - Information Officer 460029 460302
• moneda unică europeană
- Centrul EURO INFO
0236/ 0236/
buletin informativ lunar - manageri Iolanda Stoica - Promotion Officer
460029 460302 eic@galati.astral.ro
• programe de finanţare
- broşuri - format A4, A5 • standardizare, certificare - manageri
• import-export
Cătălina Nicolau-Stoika - şef
Centrul EURO INFO
• moneda unică europeană Raluca Candea - Project Manager -
-pliante • acquis-ul comunitar - manageri Centrul EURO INFO
• procesul de aderare Tamara Gogoncea - Information
0236/ 0236
Officer - Centrul EURO INFO
460029 460302
Mariana Ionescu - Information eic@galati.astral.ro
• programe de finanţare
Officer - Centrul EURO INFO
• standardizare, certificare
- manageri, Iolanda Stoica - Promotion Officer -
- seminarii, conferinţe frecvenţa aprox. 1 • licitaţii europene
instituţii publice, Centrul EURO INFO
eveniment/lună • acquisul comunitar
ONG
• comerţ exterior
• oportunităţi de afaceri

Centrul European de Excelenţă pe Probleme de Mediu Intermediu


Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, Str. Domneasca 47, SDV 3, Galaţi 6200
Telefon: 0236.319 329
Fax: 0236.319 329
Email: gpl20022003@yahoo.com; antemir_a@yahoo.com

Tipul informaţiilor
Sursă de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
- punct de informare • instituţii si organizaţii publice, de
- site – pagina de • programe de finanţare stat şi/sau private,
prof.dr.ing.
internet: • instituţii şi politici ale • ONG-uri,
Lucian Puiu 0236 0236
www.ecee.ugal.ro Uniunii Europene • elevi, lucian.georgescu@ugal.ro
Georgescu, 319329 319329
- program de masterat • evaluarea calităţii mediului • studenţi,
coordonator
Monitorizarea şi • cursuri postuniversitare • agricultori,
managementul mediului • manageri

92
Consiliul Judeţului Galaţi – Centrul de Informare Europa
Consiliul Judetului Galaţi, str. Eroilor 7B, Galati, jud. Galati
Telefon +40236-410-530

Sursă de Cine
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Telefon Fax E-mail
informare răspunde

• pliante, broşuri şi alte materiale informative • elevi, studenţi, profesori


pe teme europene (colecţia „Teme europene”, şi cadre universitare;
Centrul de colecţia „Fişe de sector”); • funcţionari publici; Camelia
Informare Europa • organizarea de manifestări diverse pe teme • organizaţii non- Epure, 0236 0236 cie_galati@yahoo.com
europene; guvernamentale, mass - Consilier 410530 470264
www.cjgal.ro • asistenţă în obţinerea de informaţii privind media locală; principal
Uniunea Europeană şi procesul de aderare a • comunităţi rurale.
României.

Daniela
• fondurile de pre-aderare – PHARE, ISPA şi • instituţii 0236
Compartimentul Untu, 0236
SAPARD • ONG 417222/
Programe consilier 470264
• elaborare documentaţii de finanţare proiecte • manageri int.250
principal

ddr.cjg@xnet.ro
• aquis-ul comunitar Melania directiadezvoltare@
Compartimentul • procesul de aderare al României la U.E Mereuţă, 0236 0236 yahoo.com
• funcţionari publici
Integrare Europeană • acordă asistenţă şi redactează documentaţia consilier 470009 470264
aferentă proiectelor în domeniu principal

93
Judeţul GIURGIU

Prefectura Judeţului Giurgiu


Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr.3-5, Giurgiu
Telefon: 0246 214 941, 0246 214 263

Tipul informaţiilor Cui se


Sursa de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise adresează
-buletin informativ -instituţii şi politici ale -servicii publice 1.Stăncună Constanţa –şef serviciu 0246/ 0246/ stancunac@
periodic; Uniunii Europene; deconcentrate; Integrare Europeană, Dezvoltare 214288 214263 pcnet.ro
-difuzare de pliante, broşuri, -programe de finanţare; -primării; Economică şi Monitorizarea Serviciilor prefecturagr@pcnet.ro
fluturaşi proveniţi de la instituţiile -capitole de negociere; -jurnalişti din Publice Deconcentrate
centrale, Centrul de informare al -procesul de aderare; presa locală; 2. Baniţă Alexandra, consilier serviciu
Comisiei Delegaţiei Europene, -actualitate europeană -instituţii de Integrare Europeană, Dezvoltare 0246/ 0246/
- întâlniri cu responsabilii cu învăţământ; Economică şi Monitorizarea Serviciilor 214288 214263
probleme de integrare europeană -orice persoană Publice Deconcentrate
din serviciile publice deconcentrate interesată

Judeţul GORJ

Prefectura Judeţului Gorj


P-ţa Victoriei nr.2-4, Târgu Jiu
Telefon: 053 212 017, 053 212 391
E-mail: prefect@prefecturagorj.ro

Tipul Cui
Sursa de Cine
informaţiilor se Telefon Fax E-mail
informare răspunde
transmise adresează
-programe de finanţare; Servicii Integrare
-capitole de negociere; Europeană, Dezvoltare
-instituţii ale UE; Economică şi Conducerea sorinarjoca@prefecturagorj.ro
-politici ale UE; Serviciilor Publice 0253/ bebevacaru@prefecturagorj.ro
Punct de -costuri şi beneficii ale integrării; Deconcentrate: 0253/ 217237 florina@prefecturagorj.ro
informare cetăţeni
-simboluri ale UE; -Sorin-Gabriel Arjoca - şef 212391
(mesaj nediferenţiat)
-ultimele ştiri cu privire la extinderea UE serviciu -interior
-oportunităţi de finanţare 114
-monitorizare program de integrare -interior
europeană; -Văcaru Vasile– consilier 109 catalin@prefecturagorj.ro
-preluare acquis principal andiprefect@yahoo.com

94
-autorităţi publice -Cotocu Florina Luciana – -interior lorena@prefecturagorj.ro
locale; consilier 109
Comunicate -Programe de finanţare; -servicii publice -Ionescu Cătălin – consilier -interior
prin fax/mail -Preluare acquis deconcentrate; juridic principal 109
-universităţi; -Bărbuţi Andian Florin – -interior
-asociaţii sindicale; consilier asistent 117
-societăţi comerciale -Vîlceanu Renata Lorena – -interior
de stat şi private; consilier de integrare 117
-ONG-uri europeană
- istoricul UE;
-etapele constituirii UE; -Cernăeanu Manuela
-instituţii europene; Nicoleta – şef birou 0253/
prefect@prefecturagorj.ro
-parcursul României Informatică, 221990
bebevacaru@prefecturagorj.ro
Site – pagină -programe integrare europeană şi -utilizatorii de Serviciul Integrare 0253/ 0253/217237
andiprefect@yahoo.com
Internet dezvoltarea relaţiilor externe pe anul Internet; Europeană, Dezvoltare 212391
lorena@prefecturagorj.ro
2004; Economică şi Conducerea -interior
-oportunităţi de finanţare activă; Serviciilor Publice 109
-oportunităţi pentru tineret; Deconcentrate
-concluziile Raportului de ţară.
-Sorin-Gabriel Arjoca - şef 0253/
0253/
-cetăţeni (mesaj Serviciu Integrare 217237
-Informaţii generale despre instituţiile 212391 sorinarjoca@prefecturagorj.ro
nediferenţiat); Europeană, Dezvoltare
Broşuri, UE; -interior
-elevi şi studenţi; Economică şi Conducerea
pliante, -Promovarea simbolurilor UE; 114
-reprezentanţi ai Serviciilor Publice
fluturaşi -Programe de finanţare; -interior
autorităţilor publice Deconcentrate 0253/
-Oportunităţi pentru tineri 109 catalin@prefecturagorj.ro
locale -Ionescu Cătălin – consilier 217237
juridic principal

95
Judeţul HARGHITA
Prefectura Judeţului Harghita
P-ţa Libertăţii, Miercurea Ciuc, cod 530140
Fax 0266 - 37 20 61
Telefon: 0266 - 37 11 14

Tipul informaţiilor Cui se


Sursa de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise adresează
• Programe de finanţare;
• Stadiul negocierilor de
Orice persoană
aderare; Paşca Horaţiu-Alin – consilier 0266/
care solicită 0266/ horatiu_pasca@
Punct de informare europeană • Documente de raportare de integrare la M.I.E. pt. 371114
astfel de 371114 yahoo.com
ale Uniunii Europene prefectura Harghita int. 125
informaţii.
• Raportul de Ţară al
Comisiei Europene pe 2004
Paşca Horaţiu-Alin – consilier
de integrare
• Construcţia europeană,
Orice persoană Luca Laura – consilier în cadrul
• activităţi desfăşurate de
interesată şi Compartimentului de Integrare 0266/
Pagina web a prefecturii: Prefectura Harghita în 0266/ cie_hr@
care vizitează Europeană; 371114
www.prefecturaharghita.ro/act/lista.htm domeniul integrării europene, 371114 yahoo.com
site-ul Micu Mirela – referent în cadrul int. 125
• Oportunităţi de
prefecturii. Compartimentului de
finanţare.
Monitorizare a Serviciilor
Publice Descentralizate.
• Activităţi cu privire la
Paşca Horaţiu-Alin – consilier
integrarea europeană;
Orice persoană de integrare la M.I.E. pt.
• Stadiul implementării horatiu_pasca@
interesată şi prefectura Harghita; Luca
proiectelor din cadrul 0266/371114 0266/ yahoo.com;
Buletin informativ trimestrial care solicită Laura – consilier în cadrul
programului SAPARD la int. 125 371114 tgenova2000@yahoo.com
astfel de Compartimentului de Integrare
nivelul judeţului Harghita;
informaţii Europeană.
• Oportunităţi active de
finanţare.
Prezentarea programelor Orice persoană
Comunicate de presă
activ de finanţare interesată
Potenţiali Compartimentul de Integrare 0266/
0266/
Co-organizarea sesiunilor de instruire a beneficiari ai Europeană din cadrul 371114
Prezentarea fiecărui program 371114 cie_hr@yahoo.com
potenţialilor beneficiari ai programelor programelor prefecturii Harghita int. 125
activ de finanţare
de finanţare ale Uniunii Europene respective de
finanţare

96
Consiliul Judeţean Harghita – Centrul de Informare EUROPA Harghita - Departementul Economic Management şi Relaţii Internaţionale
Miercurea Ciuc 530140, Piaţa Libertăţii nr. 5
tel: 0266 207735 fax: 0266 207736
e-mail: euinfo-hr@cchr.ro , butyka@cchr.ro , székelyildi@cchr.ro

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
Centrul de Informare Instituţii şi politici ale Uniunii Europene Instituţii publice Székely Ildikó 0266 0266 euinfo-hr@cchr.ro
EUROPA Politici sectoriale ale Uniunii Europene Societatea civilă 207735 207736 butyka@cchr.ro
Birou relaţii cu publicul Programe de finanţare IMM Butyka Loránd szekelyildi@cchr.ro
Criteriile şi procesul aderării Elevi
Studenţi
Agricultori
Manageri ale
microregiunilor
Jurnalişti
Publicaţii editate de Centru: • Ştirile referitoare la aderare • Administraţia Székely Ildikó 0266 0266 euinfo-hr@cchr.ro
Broşură UE, cu titlul • Listă cu oportunităţile de finanţare publică locală 207735 207736 butyka@cchr.ro
„Gazetă Europeană”, în active • Vizitatorii Butyka Loránd szekelyildi@cchr.ro
două limbi (română şi • Noile publicaţii ale Centrului Centrului
maghiară), • Descriere de programe

Broşură UE, publicaţie • Instituţiile Uniunii Europene • Vizitatorii Mátéffy Mária 0266 0266 mmaria@cchr.ro
bilingvă (română şi • Uniunea Europeană pe Internet Centrului 207735 207736 euinfo-hr@cchr.ro
maghiară) • Programele de finanţare ale Uniunii • Instituţiile Székely Ildikó butyka@cchr.ro
Europene administraţiei szekelyildi@cchr.ro
• Piaţa internă publice locale Butyka Loránd
• Dezvoltare rurală şi regională • Biblioteci din
• Politica agrară comună a Uniunii judeţ
Europene
Brevair UE, „ABC-ul Uniunii 89 de noţiuni legate de Uniunea • Vizitatorii Székely Ildikó 0266 0266 euinfo-hr@cchr.ro
Europene. Dicţionar Europeană şi o scurtă descriere / Centrului 207735 207736 butyka@cchr.ro
explicativ în trei limbi”. definiţie a acestora. • Instituţiile Butyka Loránd szekelyildi@cchr.ro
publicaţie în trei limbi administraţiei
(română, maghiară şi publice locale
engleză), 90 de pagini A5 • Biblioteci din
judeţ
Bază de date despre publicaţii, documente din majoritatea • Instituţiile APL • Butyka Loránd 0266 0266 butyka@cchr.ro
Uniunea Europeană domeniilor de activitate al Uniunii, a • Asociaţiile 207735 207736
politicilor sectoriale, precum şi textele microregionale din
Tratatelor judeţ

Puncte de informare Publicaţii referitoare la aderare. Locuitorii din zonele Bákai Magdolna 0266 biblor@nextra.ro
europeană: respective 364725 paem@freemail.hu
-Biblioteca Orăşenească Nemes Sándor 0266 tourart@nextra.ro
Gheorgheni 218364 mvsz@hrline.ro
- Fundaţia PAEM din Vasilencu Mihai 0266 gyorgyremetea@freemail.hu
Odorheiu Secuiesc 335394 horatiu_pasca@yahoo.com

97
- Fundaţia Tour Art din Lackó Albert 0266
Băile Tuşnad Elemér 243000
- Primăria Remetea 0266
-Asociaţia Microregională Horaţiu Paşca 352102
Călimani din Topliţa 0266
- Asociaţia Microregională Gál Kálmán 371114
Felcsik din Izvorul Olt 0266
327001

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Cristuru Secuiesc - Fundaţia Întreprinzătorilor Particulari


535400 Cristuru Secuiesc, P-ţa: Libertăţii, nr.22
Tel/Fax: 0040 266 243000
E-mail: mvsz@hrline.ro
Web: www.mvsz.keresztur.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail:
transmise
• Punct de informare • Instituţii şi
• Număr de apel special telefon cu organizaţii
0266 0266
mesagerie vocală: 0266243000 • Programe de finanţare - Publice
243000 243000
sau 0266242807 • Capitole de negociere - Private
Csáka Gizella- sau sau mvsz@hrline.ro sau
• Site-pagina internet: • Instituţii şi politici ale - ONG
manager BCC 0266 0266 bcc@hrline.rom
www.mvsz.keresztur.ro sau Uniunii Europene • Elevi
242807 242807
www.keresztur.ro/bcc • Procesul de aderare • Studenţi
• Broşuri, pliante • Agricultori
• Mesager lunar către membrii organizaţiei • manageri

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Gheorgheni - Asociaţia Pro Cive


Piaţa Libertăţii Nr 27, parter, Gheorgheni, judeţul Harghita
Telefon +4-0266/361670
Fax +4-0266/361670
Email bccgheorgheni@n-soft.net , bcc-cm@email.ro

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
- Liste de discuţii - Programe de finanţare - persoane fizice
- Pliante - instituţii europene -instituţii,
Hajnalka Pal 0266/ 0266/
- Afişe - promovarea aderării - ONG Bccgheorgheni@n-soft.net
Manager BCC 361670 361670
- Broşura “Gheorgheni şi - activităţi necesare ca Gheorgheni să
Uniunea Europenă” devină până 2007 un oraş european

98
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Odorheiu Secuiesc
Piaţa Primăriei nr. 5, 535600 Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita
Telefon +4-0266 217.150
Fax +4-0266 217.150
Email bcc@udvph.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
- programe de finaţare ale Uniunii Europene (Sapard,
Ispa, Phare) cetăţeni
- standarde europene intreprinzători Ülkei Erika-Jolán
- legislaţia europenă (călătorie, şedere, învăţământ, studenţi, consilier, responsabil PR
Birou de relaţii cu
permis de muncă, vize, cetăţenie, asigurări, constituţia agricultori, Bálint Mária Magdolna – 0266- 0266-
publicul
europei, etc) instituţii consilier 217150 217150 bcc@udvph.ro
- instituţiile Uniunii Europene ONG-uri Mihály István – manager
- legislaţia UE jurnalişti
- procesul de aderare

Judeţul HUNEDOARA

Prefectura Judeţului Hunedoara


Str. 1 Decembrie nr. 28, Deva cod 2700
Telefon: +40-254-211.850; 232.693
Fax: +40-254-215.010
Email: pref2700@xnet.ro, mircea.tiberiu@xnet.ro

Telefon
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui i se adresează Cine răspunde E-mail
Fax
Instituţii şi organizaţii Cristian Dan, consilier
• publice Dorina Milian, consilier
Punct de informare 0254
• de stat Popa Dorin, consilier cristiandan_99@
211850
Programe de finanţare • private Direcţia Integrare hotmail.com
Site-pagină internet 0254
Capitole de negociere • ONG Europeană, Dezvoltare Economica şi europahd@yahoo.fr
www.prefecturahunedoara.ro 232693
Instituţii şi politici ale Uniunii • Elevi Monitorizarea Serviciilor Publice
Europene • Studenţi Deconcentrate
Procesul de aderare • Agricultori 0254
Manageri europahd@yahoo.fr
Reţea de multiplicatori Dorina Milian, consilier 211850
informaţie europeană Specialişti în diverse domenii DIEDEMSPD 0254
Jurnalişti 232693

99
Consiliul Judeţean Hunedoara
Str. 1 Decembrie nr.35, Deva
Telefon: 0254.21.16.24

Cui se
Instrumente de comunicare Tipul informaţiei Tel Fax E-mail
adresează Responsabil
transmise
CRIŞAN Dan - Eugen
• Punct de informare • programe de Instituţii şi Consilier
• Consilier relaţii cu publicul finanţare, organizaţii Compartiment Relaţii Externe,
• Număr de apel special • capitole de publice, de stat, Integrare Europeană cjhd_sre@rdslink.ro
• Site-pagina internet negociere, private, ONG- CASAVELA Anca - Maria www.cjhunedoara.ro
0254/
www.cjhunedoara.ro • instituţii şi uri, Inspector cjhd_sre@rdslink.ro
0254/ 212590 214130
• Lista de discuţii politici UE Elevi, Compartiment Comunicare, Mass- www.cjhunedoara.ro
• Broşuri, pliante, afişe • procesul de Studenţi, media luciabalan@hotmail.com
0254/ 211350 0254/
• Panouri informative, aderare Agricultori, BĂLAN Lucia www.cjhunedoara.ro
230030
• Campanii de informare • publicaţii, Manageri, Consilier dana_paula@smart.ro
• CD-uri cu scop informativ resurse Specialişti in Compartiment Monitorizare Proiecte cu www.cjhunedoara.ro
• Seminarii, întâlniri • ştiri diverse domenii, Finanţare de la Uniunea Europeană
• Manifestări educative Jurnalişti ENUŢ DANA PAULA,
Şef serviciu Dezvoltare Regională

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni, Hunedoara


Str. Rândunicii, nr.1, Hunedoara,
Tel/fax : (0254) 748 988; bcchunedoara@rdslink.ro

Sursa de Cui se
Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon, fax E-mail
informare adresează
Biroul de - Instituţii; Cetăţenilor Cretescu Nicoleta – Zoe, 0254/ 748988 şi nico_cretescu@yahoo.com
Consiliere - Procesul de aderare; Elevilor, consilier full-time BCC 0743/ 843 016 avmihaela@yahoo.com
pentru Cetăţeni - Statele candidate la Uniunea Europeană Studenţilor, Hunedoara; bcchunedoara@rdslink.ro
- Teme europene Agricultorilor, 0254/ 748988 şi
- Politica UE in domeniul agricol; Instituţiilor Avram Carmen, consilier 0722/ 801633
- Raportul de ţară; publice, de part-time BCC
- Constituţia Europeană; stat sau Hunedoara; 0254/ 748988 şi
- Cum se lucrează cu programele PHARE, ISPA şi SAPARD private, ONG- 0742/ 297577
- Programele zonale de granturi active; urilor. Palaghia Georgeta, Fax:
- Surse oficiale de informaţie şi ştiri în Uniunea Europeană; coordonator proiect BCC 0254/ 748988
- Cum să obţii finanţare de la UE; Hunedoara.
- Raportul anual al Delegaţiei Comisiei Europene în România

100
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni
Vaţa de Jos, Calea Crişului, Nr. 18, Jud. Hunedoara,
Tel/fax: 0254/681555, E-mail :bcc.vata@home.ro

Telefon
Cine răspunde
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui i se adresează Fax E-mail

• Programe de finanţare (Sapard, Phare) Tineret


Birou de consiliere Alin Motica -reprezentant PR,
• legislaţie (posibilitate de emigrare şi muncă) • membrilor 0254 681
consilier bcc.vata @home.ro
• adrese ambasade, date de contact. comunităţilor rurale 555
Marius sarb - manager
din Vata de Jos

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Vulcan


Str. Romanilor nr. 6, 336200 Vulcan, judeţul Hunedoara
Telefon +4-0254 /571.799
Email bccvulcan@yahoo.com

Telefon
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui i se adresează Cine răspunde E-mail
Fax
Punct de informare • Programe de finanţare (Sapard, Phare)
• legislaţie (posibilitate de emigrare şi muncă) 0254
distribuire buletine • Organismele Comunităţilor Europene Doru-Bogdan /571.799
• Populaţia din regiune bccvulcan@yahoo.com
informative, broşuri, • Instituţiile şi politicile Uniunii Europene, Ravas
pliante, fluturaşi cu • Procesul de aderare şi Avantajele aderării
informaţii • Accesarea programelor de finanţare

101
Judeţul IALOMIŢA

Prefectura Judeţului Ialomiţa – Serviciul pentru Integrare Europeană, Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Descentralizate
Str. Matei Basarab nr.29, Slobozia
Telefon: 043 211 088, 043 211 470

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon E-mail
-programe de finanţare -instituţii si organizaţii: publice, private, ONG
-capitole de negociere -studenţi
Birou de relaţii cu
-instituţii ale Uniunii Europene -agricultori
publicul
-procesul de aderare -manageri Dinco Daniel,
-consiliere gratuita program SAPARD -jurnalişti inspector,
-instituţii private si ONG Serviciul pentru
Site – pagina
-programe de finanţare -agricultori Integrare Europeană,
internet 0243 211012
-jurnalişti Dezvoltare Economica
int. 24 Integrare_ue@
Seminarii -procesul de aderare -elevi si studenţi şi
gamatel.ro
-instituţii si organizaţii: publice, private, ONG Monitorizarea
-programe de finanţare -studenţi Serviciilor Publice
Buletin de informare Descentralizate
-capitole de negociere -agricultori
Europeană
-instituţii ale Uniunii Europene -manageri
-procesul de aderare -jurnalişti
-elevi si studenţi

Consiliul Judeţean Ialomiţa


Str. Matei Basarab nr.29, Slobozia
Telefon: 0243.23.02.00

Persoane de
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Telefon Fax E-mail
contact
- informaţii privind U.E. şi structura acesteia - cetăţeni Cioaca Ilie – 0243/ ilie.cioaca@cicnet.ro
Punct de informare şi
- capitole de negociere - autorităţi si instituţii publice director executiv 230200 visoiu@cicnet.ro
documentare
- programe cu finanţare Europeană - agenţi economici Visoiu Mihaela – int.221 georgemocanul@yahoo.com
Publicaţia “Orizonturi - programe Phare de la Amara şi Tandarei - consilii locale director executiv gratieladabu@yahoo.comliana@
Ialomiţene” editată - informaţii privind U.E. şi structura acesteia - servicii deconcentrate adjunct 0243/ 0243/ prietenii.com
lunar de Consiliul - capitole de negociere - instituţii publice 230200 230250
Judeţean Ialomiţa - programe cu finanţare europeană - cetăţeni Mocanu George – int.236
- cetăţenii din Amara şi inspector
Pliante şi afişe - programele Phare de la Amara si Tandarei
Ţăndărei
Broşuri, pliante, - cetăţeni Dabu Gratiela – 0243/
- informaţii privind U.E. şi structura acesteia inspector 230200/
publicaţii, afişe - instituţii si autorităţi publice
- capitole de negociere int.256
transmise de - servicii deconcentrate
- programe cu finanţare europeană Vasilescu Florentina
autorităţile centrale - agenţii economici
f

102
Site-ul Consiliului – referent
Judeţean Ialomiţa
www.cicnet.ro - informaţii privind U.E. şi structura acesteia Stanciu Claudia – 0243/
Seminarii pe tema - capitole de negociere referent 230200/
integrării - programe cu finanţare europeană int.230
- programele Phare de la Amara şi Ţăndărei Ghita Mihaela –
Discuţii cu cetăţenii referent

Judeţul IAŞI

Prefectura Judeţului Iaşi


Str. Anastasie Panu nr. 60, 700075 Iaşi - România
Telefon 0232-235.400, int 110; Fax 0232 - 211.312
E-mail : contact@prefecturaiasi.ro
Internet : http://www.prefecturaiasi.ro

Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
punct de informare- • Programe de finanţare • reprezentanţi din administraţia Mihaela Pahone 0232/ 0232/ mpahone@
documentare • Oportunităţi de finanţare publică locală – consilier 235400 – 211312 prefecturaiasi.ro
• Uniunea Europeană şi procesul aderării României la UE • reprezentanţi ai organizaţiilor Direcţia Integrare 345
• Difuzare materiale informative neguvernamentale Europeană,
• profesori, elevi, studenţi Dezvoltare
• cetăţeni Economică şi
Monitorizarea
Serviciilor Publice
Descentralizate
• misiunea UE
• principiile UE
Broşura „Drum • etapele construcţiei europene
către Europa” • condiţii de aderare la UE
• grup ţintă 1 – administraţia
-format A5, 16 • acquis comunitar
publică locală
pagini, 500 de • cetăţenia europeană
• grup ţintă 2 – tineri din
exemplare- • instituţiile UE
învăţământul preuniversitar
• asistenţa Uniunii Europene în România
• avantajele şi constrângerile integrării României în UE
• programele europene şcolare şi de tineret în judeţul Iaşi

103
Buletinele
• articole referitoare la activităţile realizate de Prefectura
informative • reprezentanţi din administraţia
Judeţului Iaşi în domeniul integrării europene
trimestriale cu publică locală
• prezentare programe europene şi oportunităţi de
privire la activitatea • reprezentanţi ai organizaţiilor
finanţare
de integrare neguvernamentale
• prezentare parteneriate Prefectura – alte instituţii
europeană • cetăţenii judeţului Iaşi

• Reprezentanţi din administraţia


• buletinele informative sunt postate pe pagina web publică locală
• Pagina web:
• informări periodice cu privire la cele mai importante • Reprezentanţi ai organizaţiilor
www.prefecturaiasi.ro
activităţi în domeniul integrării europene neguvernamentale
• Cetăţenii judeţului Iaşi

Consiliul Judetean Iasi - Compartimentul Integrare Europeana


B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.69, Iasi
Telefon: 0232.21.03.30

Instrumentul Tipul informaţiilor Cine răspunde (numele persoanei/lor, Telefon/


Cui se adresează E-mail
de comunicare transmise funcţia, departamentul) Fax
• informaţii generale
Eugen Buzea, Consilier,
despre Uniunea
Europeană • elevi
Compartimentul Strategii şi Programe de
• programe de finanţare • studenţi 0232-
Centru de Dezvoltare,
• procesul de aderare • ONG-uri 235100
Informare ebuzea@k.ro
• costuri şi beneficii ale • persoane interesate în int. 163/
Europeană Direcţia Integrare Europeană, Dezvoltare şi
aderării problematica aderării 0232-
Comunicare
• istoricul Uniunii la Uniunea Europeană 210336
Europene
Consiliul Judeţean Iaşi

Compartimentul Sanda Bitere, Consilier 0232-


• institutii / organisme
Integrare • informatii privind Compartimentul Integrare Europeana, Politica 216920
publice /
Europeana, programele de finantare Regionala si Cooperare Transfrontaliera 0232-
descentralizate sanda.bitere@icc.ro
Politica Regionala • informatii privind 235100
• primarii / consilii
si Cooperare procesul de aderare Direcţia Integrare Europeană, Dezvoltare şi int. 184/
locale din judet
Transfrontaliera Comunicare 0232-
216920
• institutii / organisme
Daniela Covalinschi, Secretar General 0232-
• informatii privind publice /
Euroregiunea Siret – Prut – Nistru 216920 euroregiunea_spn@yahoo
problematica cooperarii descentralizate
Secretariatul Consilier Compartimentul Integrare Europeana, 0232- .com
transfrontaliere la nivel • primarii / consilii
Euroregiunii Siret Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera 235100
european locale din judet
– Prut – Nistru int. 309/ dcovalinschi@icc.ro
• informatii privind • organizatii care
Direcţia Integrare Europeană, Dezvoltare şi 0232-
programele de finantare desfasoara activitate
Comunicare 216920
transfrontaliera

104
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Iaşi
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, 700028 Iaşi, judetul Iaşi
Telefon 0232 272.062
Fax 0232 272.060
Email bcc@bcciasi.ro

Tipul
Sursă de informare informaţiilor Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Puncte de lucru mobile cu • programe de • instituţii şi organizaţii: Valentina Biţă- consilier; 0740/ 045327 0232/ valentina.bita@bcciasi.ro
prezenţă săptămânală: finanţare, • publice 272060
- Casa Speranţei, • capitole de • private Ioana Diac- consilier; 0726/ 358624 0232/ ioana_diac2004@yahoo.com
- Organizaţia Eurodemos, negociere, • ONG 272060
- Azilul de Bătrâni; • instituţii şi • elevi, Mihai Iancu- consilier; 0232/ 272062 0232/ corneliu.moroşanu@bcciasi.ro
politici ale U.E. • specialişti în domeniul 272060
• Statutul management-ului Corneliu Moroşanu- 0721/ 295974 0232/ embis@consultant.com
Publicaţii: Ghidul Funcţionarului funcţionarului Asociaţiilor de Proprietari; manager. 272060
Public pentru mai bună public şi • jurnalişti; 0745/ 625230 0232/
administrare Europeană (45 Managementul • funcţionari publici Dragoş Ioniţă, consilier, 272060
pagini) documentelor

Broşuri, pliante, fluturaşi

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi


Bulevardul Carol I nr.11
700506 –Iaşi România

Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
Punct de documentare • instituţii
• studenţi Prof.dr.Henri 0232/ 0232/
• Programe de finanţare p.international@uaic.ro
Birou de relaţii cu publicul • doctoranzi Luchian 201013 201201
• Instituţii şi politici ale UE
• personal academic şi
• Organizarea şi desfăşurarea
Pagină Internet: administrativ
programelor europene în
www.uaic.ro • specialişti în diverse
Universitate (Socrates, Leonardo, 0232/ 0232/ relint@uaic.ro;
domenii Livia Dimitriu
Gruntvig, Lingua, Jean Monnet, FP6) 201022 201201 livia.vranescu@uaic.ro
- buletin de informare • jurnalişti
- broşuri, pliante, fluturaşi • comunitatea locală

105
Asociaţia Comunitară de Consiliere, Educare şi Dezvoltare (ACCED) Iaşi
Str. Silvestru Nr. 1 Parter, Iaşi
Tel/Fax: 0232/406018

Sursa de Cine
Tipul informatiilor transmise Cui se adreseaza Telefon Fax E-mail
informare răspunde
Birou de relaţii cu • programe de finanţare, • elevi, Monica 0788/300945 0232/406018 office@acced.ro
publicul • activitatea instituţiilor europene, • studenţi, Holban
• promovarea cetăţeniei europene • agricultori, director relaţii
active, • instituţii şi organizaţii (publice, publice,
• oportunităţi de burse şi stagii de stat, private, ONG), jurnalişti
Site-pagina • programe de finanţare, • publicului care apelează la Anca Timofte 0232/406018 0232/406018 anca.timofte@acced.ro
Internet: • instituţii ale Uniunii Europene Internet ca sursă de informare Director IT
www.acced.ro
pliante, fluturaşi • evenimente cu conotaţie • locuitorii Municipiului şi judeţului Sebastian 0726/711911 0232/406018 sebastian.costea@acced.ro
europeană (Ziua Mediului, Ziua Iaşi Costea
Europei, Ziua Voluntariatului…) • colaboratorilor, partenerilor şi director
• asociaţiei relativ la programele clienţilor asociaţiei Programe
Uniunii Europene

Centrului Euro Info Nord-Est România (EIC RO827)


Iaşi, 700037
str. Cuza Vodă nr. 10
tel/fax: 0232 262 212, e-mail: eic@eicne.ro,
web site: www.eicne.ro

Cine
Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Telefon Fax E-mail
răspunde
Birou de relaţii cu publicul • informării, • elevi, Mihai 0232 0232 office@acced.ro
• asistenţei primare • studenţi, Susanu 262212 262212 eic@eicne.ro
site: www.eicne.ro • consultanţă • agricultori, manager intrebare@eicne.ro
• programe de finanţare, • instituţii şi
„Lumea oamenilor de afaceri” în • instituţii şi politici ale Uniunii Europene organizaţii (publice, de
săptămânalul “Lumea ieşeanului” în domeniul IMM, stat, private, ONG),
oportunităţi de afaceri din UE jurnalişti

Agenţia SAPARD (vezi pag. 9)


Biroul Regional 1 (Nord-Est)
Judeţe arondate: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui
Str. Ştefan cel Mare, 47-49, Iaşi; E-mail: sapard ne@yahoo.com
Telefoane: 0232/ 262.697; 0232/ 262.696

106
Judeţul ILFOV

Consiliul Judeţean Ilfov


str. Gheorghe Manu nr.18, Bucureşti
Telefon: 021/ 659.50.30

Sursă de
Cui se adresează E-mail
informare Tipul informaţiilor transmise Cine răspunde Telefon Fax

• întâlniri • programe de finanţare, • instituţii ale administraţiilor Compartiment Integrare Europeană şi


periodice, • capitole de negociere, publice locale, Reformă
• adrese, • instituţii şi politici ale Uniunii • agricultori, • Marian Ghinescu, (şef comp.)
• campanii de Europene, • manageri, • Sonia Drăgulescu 212 5693
212 56 99 integrare@cjilfov.ro
promovare • procesul de aderare • specialişti în diverse domenii • Dorina Drăghici int 104;210
• Oana Morar
• Livia Anghel
• Remus Trandafir

ADR Bucureşti Ilfov


Calea Victoriei, nr.16-20, sc. A, et 5, et 2, sector 3, Bucureşti
Telefon: 01-315.96.59, Fax: 01-315.96.65, E-mail: adrbi@home.ro

Tipul informaţiilor
Sursă de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Claudia Ionescu,
Birou de relaţii cu publicul • capitolul 21, programe director, Direcţia Promovare
claudia.ionescu@adrbi.ro
de finanţare,
publicul larg si Investiţii 3159659 3159665 cristian.pavel@adrbi.ro
Pagina web: • procesul de aderare,
contact@adrbi.ro
www.adrbi.ro • proiectele de twinning Cristian Pavel, expert, Direcţia
Promovare si Investiţii
• capitolul 21,
Punct de informare Cristian Pavel, expert, Direcţia cristian.pavel@adrbi.ro
programe de finanţare, publicul larg 3159659 3159665
electronic adrbi@contact.ro Promovare si Investiţii contact@adrbi.ro
• procesul de aderare
• capitolul 21, Claudia Ionescu, director,
Buletin regional Bucureşti-
programe de finanţare, Direcţia Promovare şi Investiţii
Ilfov - newsletter electronic publicul larg 3159659 3159665
• procesul de aderare, Cristian Pavel, expert, Direcţia claudia.ionescu@adrbi.ro
publicat pe site.
• proiectele de twinning Promovare şi Investiţii cristian.pavel@adrbi.ro
contact@adrbi.ro

107
Pliante despre activitatea
agenţiei distribuite la
• instituţii şi organizaţii,
evenimentele organizate de
• dezvoltare regională • specialişti în diverse
ADRBI şi la cele la care agenţia
domenii
a participat în calitate de
invitat.
• fonduri structurale, • instituţii şi organizaţii,
Seminarii organizate • integrare, • specialişti în diverse
• dezvoltare regională domenii

Judeţul MARAMUREŞ
Prefectura Maramureş- Direcţia pentru Integrare Europeană şi Relaţii Externe
str. Gh. Şincai nr. 46, Baia-Mare cod 4800
Telefon: +40-262-217.552; 215.001
Fax: +40-262-213.241; 214.825
Email: prefect@prefectura.multinet.ro

Tipul informaţiilor Telefon/


Sursă de informare Cui i se adresează Cine răspunde E-mail
transmise Fax
punct de informare • instituţii şi organizaţii publice,
de stat, private,
Fodor Traian-consilier tfodor@prefectura.multinet.ro
bibliotecă în cadrul Direcţiei de Integrare • ONG;
superior ralucam@prefectura.multinet.ro
Europeană a Prefecturii Maramureş • programe de finanţare, • elevi;
Mureşan Raluca- 0262 afilip@prefectura.multinet.ro
Buletin de informare: „Buletin de informaţii • capitole de negociere, • studenţi;
consilier de integrare 217552
europene”, săptămânal, difuzat prin pagina • instituţii şi politici ale • agricultori;
europeană
de web a prefecturii Maramureş UE, • manageri;
www.prefecturamaramures.ro • procesul de aderare • specialişti în diverse domenii;
• jurnalişti.
Dan Meşter- purtător 0262
Comunicate de presă • jurnalişti
de cuvânt 217552
• programe de finanţare, Filip Angela- director
adrese trimise autorităţilor publice locale şi • capitole de negociere, Fodor Traian-consilier
• instituţii publice
instituţiilor publice instituţii şi politici ale UE, superior
• procesul de aderare Mureşan Raluca-

108
• instituţii şi organizaţii publice şi consilier de integrare
private, europeană
difuzarea de materiale informative primite de • ONG;
la autorităţile centrale şi instituţii / organizaţii • studenţi;
ale UE • manageri;
• specialişti în diverse domenii;
• jurnalişti

Consiliul Judeţean Maramureş


Str. Gh. Şincai nr.46, Baia Mare
Telefon: 0262.21.21.10

Tipul informaţiilor Cui se E-mail


Sursă de informare Cine răspunde Telefon Fax
transmise adresează web site
birou de relaţii cu publicul
publicaţii – buletine de informare, broşuri, pliante
• oportunităţi de finanţare • operatori
- Buletinul de Informare HERMES CONTACT, format A4, 8 • programe de finanţare economici Bogdan 262- 262-
pagini, cu apariţie lunara, distribuit membrilor CCI cci_mm@ccimm.ro
• capitole de negociere • manageri LEGANARU 221510 225794
Maramureş şi oficialităţilor www.ccimm.ro
• procesul de aderarea • specialişti in Referent
• armonizare legislativă diverse
Seminarii, conferinţe • standarde domenii

Camera de Comert şi Industrie


Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, jud. Maramureş,
Tel. 0262- 221510 , Fax 0262- 225794
e-mail:cci_mm@ccimm.ro , http://www.ccimm.ro, http://www.proafaceri.ro

Tipul informaţiilor Cui se Email/


Sursă de informare Cine răspunde Telefon Fax
transmise adresează web site
birou de relaţii cu publicul
Pagina web:
http://www.ccimm.ro
• oportunităţi de finanţare • operatori Bogdan
http://www.proafaceri.ro
• programe de finanţare economici LEGANARU
Publicaţii – buletine de informare, broşuri, pliante cci_mm@ccimm.ro
• capitole de negociere • manageri referent 0262/ 0262/
- Buletinul de Informare HERMES CONTACT, format A4, www.ccimm.ro
• specialişti în Compartimentul 221510 225794
8 pagini, cu apariţie lunară, distribuit membrilor CCI diverse de Integrare
Maramureş şi oficialităţilor domenii Europeană
• procesul de aderare
Seminarii, conferinţe • armonizare legislativă
• standarde

109
Centrul Euro Info RO 824 Baia Mare
B-dul Traian, nr. 9/16, 430211 Baia Mare
Tel/fax: 0262/ 224870, 222409
e-mail: euroinfo@cdimm.org

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
Puncte de informare: • publicaţii proprii • instituţii şi Mirel Mihali, Director 0262/ 0262/ euroinfo@cdimm.org
Biblioteca Judeţeană • publicaţiile altor instituţii organizaţii publice sau Mihai Pătraşcu 224870 222409 mihai@cdimm.org
(Comisia Europeană, Delegaţia UE, de stat Margareta Capilnean marga@cdim.org
Incubatorul de Afaceri, MIE) • IMM-uri Ioana Rotărescu 0262/ 0262/ ioana@cdimm.org
• programe de finanţare • Manageri Margareta Suciu 277727 277727 greti@bic.cdimm.org
Aeroportul Baia Mare • informaţii despre capitolele • Studenţi (Incubatorul de Afaceri)
negocierii • Jurnalişti
Centrul Euro Info • instituţii şi politici ale UE • Alţii
Birou de relaţii cu publicul Idem • instituţii şi Angela Mureşan 0262/ 0262/ angela@cdimm.org
organizaţii publice sau 224870 222409
de stat
• IMM-uri
• Manageri
• Studenţi
• Jurnalişti
Website • informaţii despre centru • instituţii şi organizaţi Mirel Mihali 0262/ 0262/ euroinfo@cdimm.org
http://euroinfo.cdimm.org • informaţii despre campaniile publice sau de stat 224870 222409
de promovare • IMM-uri
• finanţări • Manageri
• oportunităţi de afaceri • Studenţi
• Jurnalişti

Buletin lunar de informare • programe de finanţare • instituţii şi Mirel Mihali 0262/ 0262/ euroinfo@cdimm.org
(Jurnal CDIMM Maramureş) – • informaţii despre capitolele organizaţii publice sau 224870 222409
difuzat prin poştă sau la negocierii de stat Margareta Capilnean
punctele fixe de informare • instituţii şi politici ale UE • IMM-uri
create de către centru. • oportunităţi de afaceri • Manageri Mihai Pătraşcu
• noutăţi intrate în biblioteca • Studenţi
proprie • Jurnalişti
• alte informaţii
Buletin naţional de • programe de finanţare • instituţii şi EIC Baia Mare şi www.eic.ro
informare (al reţelei Euro • informaţii despre capitolele organizaţii publice sau Reţeaua EIC România
Info) – Jurnal Euro Info negocierii de stat
• instituţii şi politici ale UE • IMM-uri
• oportunităţi de afaceri • Manageri
• Studenţi
• Jurnalişti
Cărţi şi broşuri • euro • instituţii şi Mihai Pătraşcu 0262/ 0262/ mihai@cdimm.org
• management şi economie organizaţii publice sau 224870 222409
• inginerie economică de stat
• • IMM-uri

110
• Manageri
• Studenţi
• Jurnalişti
Pliantele de promovare a • Promovarea proiectelor • Instituţii şi Mirel Mihali, Director 0262/ 0262/ euroinfo@cdimm.org
diferitelor proiecte • Promovarea serviciilor organizaţii publice sau 224870 222409 mihai@cdimm.org
• Rezultate de stat Mihai Pătraşcu marga@cdim.org
• IMM-uri ioana@cdimm.org
• Manageri
• Studenţi
• Jurnalişti

Judeţul MEHEDINŢI

Prefectura Mehedinţi
Drobeta Turnu-Severin, Str Traian nr 89
Telefon: 0252/311647 0252/311216 (7)
Fax: 0252/311469

Sursă de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail


• punct de informare • programe de finanţare Scarlat Ana-Maria 0252 / 0252 / csg2@prefecturamehedinti.ro
• birou de relaţii cu • istoric şi principale • potenţialilor aplicanţi, consilier de integrare 311 216,7 311 469 integrare@prefecturamehedinti.ro
publicul obiective ale Uniunii • funcţie de tipul serviciul de Integrare int. 149
• pliante Europene programului de finanţare Europeană 0722 /
• fluturaşi • procesul de extindere a • instituţii şi organizaţii 583 081
UE publice, de stat şi private, ONG Ecobici Tiberiu
• capitole de negociere uri consilier
• procesul de aderare • elevi, 0252 / 0252 /
• studenţi 311 216,7 311 469
int.151

111
Judeţul MUREŞ

Prefectura Mureş – Departamentul de Integrare Europeană


str. Primariei nr.2, Targu Mures cod 4300
telefon: +40-265-163.211; 164.316
fax: +40-265-160.380
e-mail: mihaela20@hotmail.com

Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail

punctul de informare • instituţii şi politici ale Uniunii • publicul larg, Szamcsek Mihaela 0265- 0265- prefect@prefecturams.ro
europeană Europene, • instituţii de învăţământ, (euroconsilier), 263211/115, 260380 anamarialirca@yahoo.com
• procesul de aderare, • ONG-uri, Lirca Ana Maria 102
• programe de finanţare, • societăţi comerciale (consilier)
• implementarea acquis-ului
comunitar
buletin informativ al - informaţii referitoare la modul de • unităţi ale administraţiei Lirca Ana Maria 0265- 0265- anamarialirca@yahoo.com
Prefecturii judeţului organizare şi funcţionare a publice locale (consilier) 263211/115, 260380
Mureş -publicat anual, prefecturii, la serviciile publice • servicii publice 159
format A5 , nr. pagini: descentralizate descentralizate Iacob Ioan (şef
128- • publicul larg serviciu, consilier)

grupul de multiplicatori • informaţii referitoare la procesul • instituţii cu Szamcsek Mihaela 0265-263102 0265- prefect@prefecturams.ro
de informaţie europeană de integrare, instituţii şi politici responsabilităţi în (euroconsilier), 0265- 260380 anamarialirca@yahoo.com
la nivelul judeţului Mureş europene, programe de finanţare diseminarea informaţiei cu Lirca Ana Maria 263211/115
caracter european, (consilier)
• presa,
• ONG-uri
seminarii, întâlniri pe • specifice pentru fiecare grup • elevii de liceu, Szamcsek Mihaela 0265-263102 0265- prefect@prefecturams.ro
teme europene ţintă • elevii din clasele I-VIII, (euroconsilier), 0265- 260380 anamarialirca@yahoo.com
• reprezentanţii Lirca Ana Maria 263211/115
administraţiei publice (consilier)
locale descentralizate

112
Consiliul Judeţean Mureş
4300, Târgu Mureş, str. Primăriei, nr. 2
tel: 0040 265 263.211
fax: 0040 265 268.718

Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
• programe de finanţare;
centrul de informare • capitole de negociere; • instituţii şi
• Stan Sorin,
EUROPA Mureş • instituţii şi politici ale Uniunii Europene; organizaţii publice, de
consilier,
• procesul de aderare; stat, private
0265 -
pagină de internet: • legislaţie europeană; • ONG. 0265 –
263211, int.
www.cjmures.ro/cie/index.htm • parteneri pentru participarea la programe • elevi, 268718 cie@cjmures.ro
• Gergely Agnes, 306, 307
comunitare • studenţi,
inspector de
• jurnalişti,
buletin informativ, specialitate
• programe de finanţare
broşuri, pliante, alte publicaţii

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Mureş


540026 Târgu-Mureş, str. Primăriei nr. 1,
Tel: 0265/269218

Cine
Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Tel. Fax E-mail
răspunde
• birouri de relaţii cu publicul • programe de finanţare • manageri, Stela Bataga
• specialişti‚ şi director
• site-pagina internet • armonizarea activităţii personalul angajat al Programe-
• www.cciams.ro firmelor cu legislaţia şi uzanţele firmelor membre şi Relaţii
Uniunii Europene nemembre din toate
externe@cciams.ro
• buletinul informativ al CCIA Mureş domeniile de activitate Ciocan 0265- 0265-
office@cciams.ro
• frecvenţă lunară în 2004 - bilunară sau decadală cu • aplicarea practicilor (industrie, agricultură, Adrian 269218 269219
începere din anul 2005, format A4, 6-10 pagini europene în materie de comerţ, servicii) referent de
• corespondenţă directă de informare a firmelor membre standardizare, certificare a • IMM-uri specialitate
(600) produselor, calitate, marcare,
• relaţii cu mass-media pe teme de interes competitivitate

113
Judeţul NEAMŢ

Prefectura Judeţului Neamţ


5600 Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 27
tel: (+04)-033-211568, (+04)-033-218500, fax: (+04)-033-218089

Cine
Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Telefon Fax E-mail
răspunde
• expoziţii de publicaţii
europene;
punct de informare Cristiana
• prezentare calendar finanţări
-Centrul de Informare Bălan –
; 0233/
Comunitara , Biblioteca judeţeană director
• procesul de aderare – • publicului larg, interesat de problematica 211568/
“G.T.Kirileanu” Piatra Neamţ- 0233/
instituţii, istoric, stadiul integrării europene 109
Silvia Apostol 218089 integrare@decebal.ro
negocierilor
consilier
• programe cu finanţare 0233/
integrare
site: externă ; 237150
http://www.prefecturaneamt.ro/ • informaţii recente de interes
naţional/local
• autorităţi ale administraţiei publice locale ;
• programe cu finanţare
• servicii publice deconcentrate;
externa active în judeţ; stadiul de
• ONG
birou de relaţii cu publicul implementare la nivel local al
• birourile de consiliere cetăţeni din Piatra Neamţ,
acquis-ului comunitar Silvia Apostol
Roman, Tg. Neamţ, comuna Grumăzeşti
consilier 0233/ 0233/
• cetăţeni
integrare 237150 218089 integrare@decebal.ro
• informaţii din domeniul
integrării - membrii reţelei de multiplicatori de informaţie
liste de discuţii • oportunităţi de finanţare, Europeană de la nivel naţional/local (servicii publice,
parteneriate, programe de ONG, mass-media)
formare, etc

114
Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ
Bd. Decebal, nr. 33, Piatra Neamţ, 610.033,
Telefon: (+40)-233-216663, 232010
Fax: (+40)-233-216657,232080
e-mail : relaţii@ccint.ro, secretariat@ccint.ro, www.ccint.ro

Cine răspunde
Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Telefon Fax E-mail

punct de informare • programe de finanţare • tuturor agenţilor Mihai Caravan 0233/ 0233/ relaţii@ccint.ro
• capitole de negociere economici din judeţul Neamţşef departament relaţii 232080 232080
• procesul de aderare din toate domeniile de
• date despre instituţii şi activitate 0723 552280
politici ale UE • mass–media locală prin
comunicate de presă şi
birou de relaţii cu publicul conferinţe de presă Mihaela Soian, referent 0233/ 0233/ secretariat@ccint.ro
Adriana Ceangu, referent 232010 216657 relaţii@ccint.ro
Tudor Curpănaru, Director 0233/ 0233/ scoala@ccint.ro
Şcoala Română de Afaceri 232080 232080 int_ext@ccint.ro
Bogdan Moroiu, referent 0233/ 0233/
232080 232080
0233/ 0233/
232080 232080
pagină internet: • programe de finanţare • tuturor celor care Cristian Liciu Tel/fax ale CCI
www.ccint.ro • date despre instituţii şi accesează pagina NT
politici ale UE
săptămânalul • programe de finanţare, Tudor Curpănaru, Director 0233/ 0233/ scoala@ccint.ro
„Buletinul Economic” • capitole de negociere, • mass media Şcoala Română de Afaceri 232080 232080
• procesul de aderare, • toate instituţiile
• date despre instituţii şi descentarlizate ale statului
politici ale UE • bănci
• prezentare de seminarii,
mese rotunde având ca tema UE

115
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Piatra Neamţ
Piata Mihail Kogălniceanu, nr. 4, bloc A7, parter, judeţul Neamţ
Program cu publicul: luni – vineri 9.00 – 17.00, Tel/Fax: 0233/236551, E-mail: grip@csc.ro

Sursă de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
• programe de finanţare, • instituţii şi organizaţii: Rusu Magda Tatiana 0233/ 786569 0233/ 786569 grip@csc.ro
• birou de relaţii • capitole de negociere, • elevi, manager proiect, 0745/ 598947
cu publicul • instituţii şi politici ale Uniunii • studenţi, Chirilă Daniel manager
Europene, • agricultori, adjunct,
• procesul de aderare, • manageri, Ungureanu Cristina consilier
•informare şi consiliere pentru • specialişti în diverse domenii, juridic,
egalitate de şanse • jurnalişti, Apavaloaie Mariana consilier
resurse umane

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni Grumăzeşti


Grumăzeşti, judeţul Neamţ,
tel. 0745598947, e-mail: bcc_grumazesti@yahoo.com
program cu publicul: Luni: 12:00-17:00, Miercuri: 10:00-15:00,Vineri: 12:00-17:00

Sursă de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
• programe de finanţare, • instituţii şi organizaţii: Oprea Ionel- 0233/ 786569 0233/ 786569 bcc_grumazesti@yahoo.com
• birou de relaţii • capitole de negociere, • elevi, manager BCC 0745/ 598947
cu publicul, • instituţii şi politici ale Uniunii • studenţi, Grumăzeşti
Europene, • agricultori,
• procesul de aderare • manageri,
• specialişti în diverse domenii,
• jurnalişti

116
Judeţul OLT

Consiliul Judeţean
Adresa: B-dul A.I.Cuza nr.14, Slatina
Telefon: 0249.43.28.07

Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
centrul de informare • instituţii şi politici ale Uniunii • instituţii şi Tudorache Rafael - 0249/ 0249/ euroinfo@primariaslatina.ro
Europa Slatina Europene; organizaţii publice; Centru de informare 431259 431259
• procesul de aderare; • ONG; Europa
• capitole de negociere; • elevi; Popa Laura - Centrul de
• programe de finanţare. • studenţi; informare Europa
site-ul Consiliului • instituţii şi politici ale Uniunii • specialişti în diverse Gradinaru Camelia- 0249/ 0249/ cjolt@slatina.ro
Judeţean Olt Europene; domenii; inspector principal- 431080 int. 431122
www.cjolt.ro • procesul de aderare ; • jurnalişti; Serviciul integrare 153
• capitole de negociere ; • instituţii private. Europeană
• programe de finanţare.

Judeţul PRAHOVA

Camera de Comerţ şi Industrie


Direcţia Promovare şi Cooperare Internaţională
Departamentul Relaţii Externe şi Integrare Europeană
Str. Cuza Voda nr. 8, Ploieşti - judetul Prahova

Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
punct de informare • programe de finanţare • instituţii si Luana Teodorescu 0244 / 0244/ 512552 externe@cciph.ro
• procesul de aderare organizaţii publice, de Director Direcţia Promovare şi 514530 promovare@cciph.ro
site-pagina Internet • adoptare Aquis Comunitar stat, private, ONG Cooperare Internaţională
• manageri Anca Iordache Sef 0244/
buletine de informare • specialişti în diverse Departament Relaţii Externe 516666
domenii şi Integrare Europeană
• jurnalişti Mihaela Hristache -
Consilier

117
Centrul de Informare Europeană Prahova
Consiliul Judetean Prahova, intrarea B, Bd. Republicii, Nr. 2-4, Ploieşti, jud. Prahova.
Tel/fax: 0244/510.816
E-mail: contact@euroinfoprahova.ro, www.euroinfoprahova.ro

Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
birou de informaţii • programe de finanţare; • instituţii publice : Mădălina Stan 0244/ euro_cjp@cjph.ro
• Capitolele de negociere; Consilii Locale, Consiliul Director Executiv 546.407 montan@cjph.ro
site: • instituţii si politici ale Uniunii Judeţean, Prefectura; Adjunct 0244/
www.euroinfoprahova.ro Europene; • agenţi economici; 525.682
• negocierile de aderare a României la • ONG-uri; Andreea
Uniunea Europeană; • elevi; Foransbergher 0244/
• moneda EURO; • studenţi; Inspector de specialitate 546.151
• informaţii generale despre Uniunea • profesori; int.162
Europeană; • Jurnalişti; 510.816
• cetăţenia Europeană. • agricultori;
• pensionari;
• şomeri

Judeţul SATU MARE


Prefectura Satu Mare
Piaţa. 25 Octombrie nr.1, Satu Mare
Tel: 0261/711 536; 715 683
E-mail: santoma@prefectura.p5net.ro

Tipul
Sursa de
informaţiilor Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
transmise

Punct de informare • Uniunea europeană; • Instituţii publice deconcentrate; Antonescu 0261/ 0261/ r_antonescu@cjsm.ro
• Asistenţa financiară; • Instituţii de stat; Ramona, 717033 711989 monitorizare@prfsm.ro
• Extinderea UE; • Societăţi private; Şef serviciu
• Pachetul financiar pentru • ONG-uri; Serviciul de
România; • Mass-media; monitorizare a
• Acquis-ul comunitar şi stadiul • Elevi; serviciilor
implementării acestuia; • Studenţi; publice
• programele de finanţare UE • Publicul larg deconcentrate,
dezvoltare
economică şi
integrare
europeană.

118
Birou de relaţii cu publicul • Instituţii şi politici ale UE; • Publicul larg Pereş Aurel, 0261/ 0261- pref@prefectura.p5net.ro
• programele de finanţare UE; • Instituţii publice deconcentrate; 710472 715683
• Acquis-ul comunitar • Instituţii de stat; Consilier
• Procesul de aderare a României la • Societăţi private; superior,
UE; • ONG-uri;
• Costuri şi beneficii ale integrării; • Mass-media; Purtător de
• Elevi; cuvânt şi relaţii
• Studenţi; cu mass-media

Website • Documentele aderării; • Instituţii publice deconcentrate Sântoma 0261- 0261- santoma@prefectura.p5net.ro
www.prefecturasatumare.ro • Instituţii Uniunea Europeană; • Instituţii de stat; Valentin, 711536 715683
• Instituţii din România; • Societăţi private;
• Negocieri de aderare; • ONG-uri; Consilier prefect
• Oportunităţi de finanţare ; • Mass-media;
• Raport privind progresele • Elevi;
României în procesul de aderare; • Studenţi;
• Aplicarea acquis-ului comunitar. • Publicul larg

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni


Aleea Tisa nr. 8, parter, 440141 Satu Mare,
Tel: 0262/ 218038, Fax: 0262/ 218038
E-mail: bccsm@p5net.ro

Sursa de Tipul
Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare informaţiilor transmise
Punct de • Programe de finanţare • Instituţii şi organizaţii publice Filimon Radu, 0262/ 0262/ bccbm@rdslink.ro
informare • Procesul de aderare • ONG-uri Consilier 218038 218038
• Instituţii şi politici ale Uniunii • Cetăţeni Motoc Monica,
Europene Consilier

Birou de Consiliere pentru Cetăţeni Negreşti Oaş


Str. Victoriei, nr. 97
Program cu publicul: luni – vineri: 08.30 – 14.30
Tel/fax: 0261/853600, E-mail: bccngo@artelecom.net

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Birou de • Programe de finanţare • Cetăţeni Ana Stancu manager BCC 0261/ 0261/ bccngo@artelecom.net
Consiliere • Procesul de aderare Ioana Tulbure consilier BCC, 853600 853600
• Politica UE in domeniul agricol responsabil PR

119
Agenţia SAPARD
Biroul Regional 6 (Nord-Vest) (vezi pagina 9)
Judeţe arondate: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu-Mare
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, Satu-Mare; E-mail: brips6nv@yahoo.com
Telefoane: 0261/ 768.707; 0261/ 806.023

Judeţul SĂLAJ

Prefectura Sălaj - Direcţia pentru Integrare Europeană şi Relaţii Externe


Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 12, Zalău, cod 4700
Tel: 0260/614.999; 151.890
Fax: 0260/661270
E-mail: prefecturasj@fastmagic.ro

Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui i se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
• capitole de negociere 0260/
Cristian Curta,
birou de relaţii cu publicul • procesul de aderare publicului larg 615450
purtător de cuvânt
Int 121
• programe de finanţare • autorităţi publice
compartimentul Integrare Colectivul CIE:
• capitole de negociere locale din judeţ
europeană
• instituţii şi politici UE • servicii publice
Director:
• procesul de aderare deconcentrate din
Vasile 0260/
• comunicări de interes judeţ 0260/
Site: Caraba 615450 integrare.Europeană@prefecturasalaj.ro
administrativ • agenţi economici 661720
www.prefecturasalaj.ro int 220
• informaţii despre prefectura Sălaj • ONG
Consilieri:
• informaţii de integrare europeană • elevi
Raul Mocuţa
• studenţi
publicaţii: • programe de finanţare Ciprian Tăut
• specialişti în
buletin informativ, pliante • capitole de negociere Ioana Marincaş
diferite domenii
de informare • instituţii şi politici UE agricultori
• procesul de aderare

120
Consiliul Judeţean Sălaj
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalău, jud. Sălaj
Tel: 0260/ 614120, Fax : 0260/ 661097
E-mail: office@cjsj.ro
Webmaster: skosa@cjsj.ro

Cine
Sursă de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Telefon Fax E-mail
răspunde

punct de informare, • programe de finanţare • cetăţenilor -Eva Farkaş


broşura «Capitole de • capitole de negociere • instituţiilor din judeţ – Biroul
Negociere« • instituţii şi politici ale Uniunii Europene • personalului din aparatul Organizare,
broşura “Politici ale • procesul de aderare propriu al Consiliului Judeţean Salarizare, 0260/ 0260/
Uniunii Europene“ • fonduri de pre-aderare Sălaj, din primăriile din judeţ, Resurse 616231 661097 efarkas@personal.ro
*buletin de informare • actualitatea Uniunii Europene din serviciile descentralizate Umane şi
«România- Paşi către • conceptul de «Europa Unită» de la nivelul judeţului Relaţii Publice,
Uniunea Europeană • procesul de aderare • jurnaliştilor consilier
comunicate de presă • trimiteri spre site-urile ce transmit informaţii despre juridic
Uniunea Europeană

Judeţul SIBIU

Consiliul Judeţean Sibiu


Str. G-ral Magheru nr. 14, Cod 2400
Tel. 0269/217733, Fax. 0269/21815
www .cjsibiu.r
E-mail: judet@cjsibiu.ro

Sursa de informare Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail

Frăţilă Dan
Centrul de Informaţii pentru 0269/ 0269/
Informarea cetăţenilor Cetăţeni Inspector cicjud@cjsibiu.ro
Cetăţeni 217733 218159

• Informaţii şi documente privind


• Cetăţeni
integrarea europeană
Site-pagină Internet • ONG Hoţea Maria 0269/ 0269/
• Agenda întâlnirilor care au ca mhotea@cjsibiu.ro
www.cjsibiu.ro • Specialişti în diverse consilier 217733 218159
obiect diseminarea informaţiei
domenii
europene

121
Stoian Virgiliu
• Instituţii şi organizaţii consilier
Şedinţele Comisiei judeţene publice Gîlea Daniela 0269/ 0269/
Accesarea de fonduri europene programe@cjsibiu.ro
consultative • Servicii descentralizate ale Consilier 217733 218159
ministerelor Hulpuş Elena
Consilier

• Specialişti în diverse
domenii
• Instituţii
• Politici ale Uniunii Europene • ONG Direcţia Dezvoltare
Broşuri, pliante, fluturaşi 0269/ 0269/
• Capitole de negociere • Agricultori Regională Integrare programe@cjsibiu.ro
217733 218159
• Procesul de aderare • Manageri Europeană
• Studenţi
• Elevi
• jurnalişti

Frăţilă Dan 0269/


• Aderarea României la UE, • Cetăţeni cicjud@cjsibiu.ro
Inspector 217733 0269/
Centrul de informare • Drept comunitar, • Instituţii publice de stat,
218159
europeană • Modalităţi de aplicare a private fcsibiu@rdslink.ro
Marina Bogdan 0269/
principiilor legislaţiei europene • ONG
Preşedinte executiv 212999

0269/
Octavian Rusu
• ONG 436479
Director
• Activitatea reţelei • Societatea civilă
• Integrarea României în UE; • Mass-media
Marina Bogdan 0269/ rusu@cjsibiu.ro
NetWorkingUE Sibiu • Întâlniri lunare de dezbateri pe • Elevi 0269/
Preşedinte executiv 218159 fcsibiu@rdslink.ro
teme referitoare la UE; • Studenţi 212999
Fundaţia Comunităţii dan_tomozei@yahoo.com
• Invitarea de conferenţiari pe • Jurnalişti
Sibiu
teme europene • Specialişti în diverse
Dan Tomozei
domenii 074
,,Liga Jurnaliştilor,,
558548

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultura a Judeţului Sibiu


Str. Telefoanelor nr. 1
Tel: 0269/ 210 503; 211 831
www.cciasb.ro
E-mail: cciasb@cciasb.ro
Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare

• programe finanţare,
• negocieri, 0269/ 0269/
Publicaţii Membrii CCIA Cosmin PAL secretariat@cciasb.ro
• procesul de aderare, 210503 211831
• instituţii

122
• programe finanţare,
Biroul de relaţii • negocieri, 0269/ 0269/
Membrii CCIA Anca Munteanu externe@cciasb.ro
cu publicul • procesul de aderare, 210383 211831
• instituţii

Prefectura Judeţului Sibiu


Str. Andrei Saguna nr.10, Sibiu
Telefon: 069 213 121, 069 218 177

Tipul informaţiilor E-mail


Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax
transmise
Compartimentul de Integrare • Programe de finanţare Instituţii şi organizaţii Aurel Maxim 0269/ 0269/
Europeană – Prefectura Judeţului • Capitole de negociere publice de stat şi private consilier superior 210065; 218177
integrare@rdslink.ro
Sibiu • instituţii şi politici ale ONG-uri Liliana Banciu 0269/
Uniunii Europene Mediu de afaceri inspector 210104
• procesul de aderare Specialişti principal
Oficiul de Consultanţă • programe de finanţare • Instituţii şi organizaţii Ştefan Şoiman 0269/ 0269/
Centrul de Iniţiere şi promovare • consultanţă pentru publice de stat si private director 211991 211991
cipasib@rdslink.ro
a Afacerilor elaborarea de proiecte • ONG-uri
• Mediu de afaceri
• Specialişti
Biroul de presă Comunicate de presă în Mass - media Cosmin Ionescu 0269/ 0269/
prefecturasibiu@rdslink.ro
probleme de integrare Purtător de 210104 218177
europeană cuvânt
Site • programe de finanţare • Instituţii şi organizaţii
Pagina internet • planul de implementare a publice de stat si private
www.prefecturasibiu.ro legislaţiei armonizate cu • ONG-uri
acquis-ul comunitar • Mediu de afaceri
• Specialişti în diverse
domenii

Judeţul SUCEAVA
Primăria Suceava
B-dul 1 Mai nr. 5A, Suceava, cod postal 720224
Tel: 0230/ 212696, Fax: 0230/ 520593

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise

Punct de informare (in • Programe de finanţare; • Instituţii si organizaţii Dan Dura, 0230/ 0230/ dandura@primariasv.ro
parteneriat cu un ONG publice sau private 212696 520593 getap@primariasv.ro
local) • Capitole de negociere; • ONG consilier superior (117) magdas@primariasv.ro

123
Site-pagina Internet; • Elevi Geta Prisaca, consilier principal cenres@home.ro
www.primariasv.ro • Instituţii si politici ale • studenţi Magda Sniatowschic,consilier
Pliante Uniunii Europene; • profesori debutant
Centrul de informare • Jurnalişti Asociatia Cygnus Suceava,
EUROPA Uniunea Europeană mai • Înteprinzători locali CenRes Suceava
aproape de noi • Cetăţeni

Prefectura Suceava
Str. Ştefan cel Mare nr.36, Suceava
Tel: 0230/ 522138, Fax: 0230/ 522784
E-mail: prefectsv@rdslink.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de comunicare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise

Biroul de informare- • Programe de finanţare; • Servicii Publice Angela Ioanovici, Director 0230/ 0230/ prefsv@rdslink.ro
documentare despre U.E. • Capitole de negociere; Deconcentrate Executiv, 522138 522784 europa@prefecturasuceava.ro
• Instituţii şi politici ale • ONG Adrian Creţu, consilier asistent 0230/
Număr de apel special U.E.; • Elevi Daniel Lorin Vizitiu, 210148
• Procesul de preaderare şi • studenţi consilier asistent int 193
aderare • unităţilor administrativ- Antoniu Alexandru
• Coordonatele instituţiilor teritoriale Flandorfer,
U.E.; • jurnalişti inspector de specialitate
• Adresele site-urilor • manageri
despre Uniunea europeană. • specialişti în diverse
domenii

Site-pagină Internet: Buletinul informativ al • Cetăţeni Cristian Brudea, consilier 0230/ 0230/ prefsv@rdslink.ro
www.prefecturasuceava.ro Prefecturii • Servicii Publice principal 210148 210148
INFO EU.RO.SV.07* • ONG int 176 int 176
• Elevi
• Studenţi
• Unităţi administrativ-
teritoriale
• Jurnalişti
• Manageri
• Specialişti în diverse
domenii

124
Consiliul Judeţean Suceava –
Direcţia integrare europeană şi dezvoltare regională
Str. Ştefan cel Mare nr.36, Suceava
Tel: 0230/ 522794, Fax: 0230/ 222839
E-mail: contact@cjsuceava.ro

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise

Pagină de Internet • Programe de finanţare • Primării, Greceanu Robert, inspector 0230/ 0230/ greceanu@consiliu.suceava.ro
CD-uri externă Procesul de aderare • Societăţi specialitate 522794 222839 iacobd@consiliu.suceava.ro
Broşuri, pliante, fluturaşi la UE: comerciale, Iacob Gabriel, inspector europa@consiliu.suceava.ro
• Instituţii, • ONG –uri, specialitate gdugan@consiliu.suceava.ro
Mass-media locală • Capitole de negociere • Şcoli Dugan Gabriela, şef serviciu europa@consiliu.suceava.ro
• Acţiuni organizate de • Toţi cei interesaţi integrare europeană
instituţia noastră în domeniul Nechifor Cătălin, director
integrării europene Direcţiei integrare europeană şi
dezvoltare regională

Judeţul TELEORMAN
Prefectura Teleorman
0700, Alexandria, Str. Dunării nr. 178,
Tel: 0247/3111150
Fax: 0247/312973
Sursa de Tipul informaţiilor
Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare transmise
Întâlniri Informaţii despre • Multiplicatori de informaţie Europeană Mirela Cofaru, director 0247/ 0247/ mcofaru@cictelnet.ro
periodice Uniunea Europeană • Elevi si cadre didactice Direcţia de Integrare Europeană 314005 312973 prefecturatr@cictelnet.ro
(Prefectura, • Funcţionari din administraţia publica Daniela Popescu, consilier juridic dcatan@cictelnet.ro
Primarii) locala/si persoane de decizie: primari, Direcţia de Integrare Europeană 0247/
viceprimari Diana Catan, consilier Direcţia de 311201
• Mediu de afaceri (împreuna cu Camera Integrare Europeană int. 365
de Comerţ Industrie şi Agricultură
Teleorman)

Direcţia de Informaţii si Cetăţeni Mirela Cofaru, director 0247/ 312973 mcofaru@cictelnet.ro


Integrare materiale furnizate Daniela Popescu, consilier juridic 314005 prefecturatr@cictelnet.ro
Europeană de Centrul de Diana Catan, consilier 0247/ dcatan@cictelnet.ro
Informare European 311201
din Bucureşti int. 365

125
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman
Str. Ion Creangă, nr. 54; CP 48 - OP4;
140042 Alexandria, jud. Teleorman
Tel.: 0247/316.192; 421.064
Fax: 0247/316.192
www.cciatr.ro

Tipul informaţiilor Telefon /


Sursa de informare Cui se adresează Persoanele responsabile Fax E-mail
transmise Fax

Punct de informare • Instituţii şi Laurenţiu Grigorescu 0247/ 0247/


organizaţii: Referent 421064 316192

Birou de relaţii cu publicul - publice Bogdan Zaval 0247/ 0247/


-de stat Referent 421.064 316.192
• Programe de finanţare
-private
• Capitole de negociere
-ONG-uri Sorin Constantin
• Instituţii si politici ale UE cciatr@artelecom.net
• elevi Referent 0247/ 0247/
Site-ul www.cciatr.ro • Procesul de aderare
• studenţi Serviciul IT 421.064 316.192
• agricultori
• manageri
• specialişti Dan Tofan 0247/ 0247/
Broşuri, pliante, fluturaşi
Referent 421.064 316.192

Judeţul TIMIŞ
Prefectura Timiş
Bvd. Revoluţiei din 1989 nr. 17 A,
Tel 0256/ 493667; 0256/ 493668,
Fax: 0256/ 493132
E-mail: contact@prefecturatimis.ro

Cine
Sursa Tipul informaţiilor Cui se adresează
răspunde Telefon Fax E-mail
de informare transmise
Compartiment de Integrare • Criterii de aderare • Servicii publice Mihaela 0256/ 0256/ Mihaela.Boran@Prefecturatimis.ro
Europeană • Procesul de aderare deconcentrate Boran 2201264 493132
• Reuniuni de lucru • Regii autonome Coordonator
Site-ul prefecturii • Planul de implementare a • Agenţi economici
www.prefecturatimis.ro; legislaţiei armonizate la nivel local • Cetăţeni
• Programe de finanţare disponibile • Elevi
Buletinul de Informare şi • Programul SAPARD
Comunicare

126
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara - Euro Info Centre RO823 Timişoara
Piaţa Victoriei, nr.3, Tmişoara, Jud. Timiş
Tel: 0256/219 173

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Punct de informare • Întreprinderi Cristina MONE criet@cciat.ro
• Organizaţii partenere Coordonator CRIET
• Instituţiile şi • ONG-uri
Politicile Uniunii • Administraţie publică şi diverse
Pagina de Internet
Europene organisme
www.cciat.ro/eic
• Extinderea U.E. • Tineri absolvenţi şi persoane care
Pagina de Internet a reţelei naţionale 0256/
şi impactul asupra doresc să îşi demareze propria Rodica Jurcuţ
www.eic.ro 219173 Euroinfo@cciat.ro
întreprinderilor afacere Manager 0256/
Anunţuri (comunicate de presă)
• Pregătirea • Jurnalişti Diana Fiţi 219173
0256/ craft@cciat.ro
întreprinderilor • Publicul larg Consultant (proiecte şi
Revista Banat Business, lunară 219172
pentru operarea pe programe europene) 0256/
Buletin electronic zilnic Business criet@cciat.ro
Piaţa Internă a U.E. • Firmele membre ale CCIAT Octavian Scobercia 497136
Media, cu înscriere la cerere, gratuit 0256/
• Evenimente • Organizaţii partenere Consultant EIC
pentru membri 497136 ccda@cciat.ro
organizate la nivel (acces la finanţări
Jurnal Euro Info, al reţelei Euro Info, European, naţional • Firmele membre ale CCIAT
pentru IMM)
distribuit gratuit membrilor şi local Organizaţii partenere
Cristina Onciu
• Programe de Firmelor din regiune Referent Informaţii
Buletin electronic Infomail
finanţare Organizaţii publice si de interes
Euroinfo@cciat.ro, bilunar, cu
privat
înscriere la cerere
Universităţi

Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni – Timişoara


Str. Braşov nr. 8,
Tel-Fax: 0256/ 201237
E-mail: falt@mail.dnttm.ro
www.falt.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Birou de • Programe de finanţare • instituţii şi organizaţii Olariu Petru 0256/ 0256/ falt@mail.dnttm.ro
relaţii cu • Capitole de negociere - publice Manager BCC 201237 201237 bcc.timisoara@eurodesk.org
publicul • Instituţii şi politici ale Uniunii Europene - de stat www.falt.ro
• procesul de aderare - private Ormos Tiberiu
• Piaţa muncii în Uniunea Europeană • cetăţeni interesaţi consilier
• elevi
• studenţi
• tineri

127
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni – Jimbolia
Str. Lorena nr. 2, Jimbolia, Jud. Timiş
Tel: 0256/ 302563, Fax: 0256/ 302564

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Biroul de Consiliere • programe de finanţare • Instituţii Dorina Indries 0256/ 0256/ bccjimbolia@artelecom.net
pentru Cetăţeni • instituţii şi politici ale • Elevi Manager 302563 302564
Uniunii Europene • Studenţi Gagica Ramona
• Agricultori Consilier
• Specialişti în diverse domenii Scaunasu Andreea
Consilier
Imbrisca Mihaela
Consilier

Centrul Euroregional pentru Democraţie


Str.Semenic nr.10 , Timişoara 300035
Tel: 00 4 0256 221471
Fax: 00 4 0256 436633
http://www.regionalnet.org/

Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise
Publicaţii – buletin electronic Imp@ct, Abonare: • instituţii şi politici ale • elevi Vasile Gherheş 0256/ 0256/ vgherhes@
http://www.regionalnet.org/newsletter/index.html Uniunii Europene •cetăţeni din mediul coordonator 221 471 436 633 regionalnet.org
• programe de finanţare, rural program
Pagina Internet resource.regionalnet.org oportunităţi, seminarii • studenţi, ccocioba@regionalnet.org
conferinţe •instituţii şi Camelia Cocioba
Centrul de informare si consultanţă • cooperare organizaţii coordonator thidi@regionalnet.org
transfrontalieră - publice, program
buletine şi materiale - de stat,
informative, bibliotecă - private, Tiberiu Hidi
- ONG, coordonator
• specialişti în program
diverse domenii

Agenţia SAPARD (vezi pag. 9)


Biroul Regional 5 (Vest România)
Judeţe arondate: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş
P-ţa Libertăţii nr. 1, Timişoara; E-mail: sapard5@mail.dnttm.ro
Telefoane: 0256/ 432.223; 0256/ 432.265

128
Judeţul TULCEA

Prefectura Tulcea
Str. Păcii nr. 20, Tulcea 8800,
Tel: 0240/ 511042; Fax: 0240/ 513036;
www.prefecturatulcea.ro
E-mail: prefect@prefecturatulcea.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E – mail
informare

Buletin de • Semnificaţia Zilei Europei - 9 Mai • Instituţiilor şi Ilie Nicoleta 0240/ 0240/ integrare@prefecturatulcea.ro
informare • Etapele extinderii europene organizaţiilor publice, consilier juridic 517055 513036 prefect@prefecturatulcea.ro
• Instituţiile Uniunii Europene şi rolul de stat private, ONG-
acestora uri; Petroschi Daniela
• Explicaţia acquis-ului comunitar • Elevi; consilier integrare
• Capitolele de negociere • Studenţi;
• Simbolurile Uniunii Europene • Întreprinzători
• Specialişti în
diferite domenii;
Jurnalişti

Lista de • Relaţii de înfrăţire cu unele comunităţi Primari şi secretari Ilie Nicoleta, 0240/ 0240/ integrare@prefecturatulcea.ro
discuţii din ţările UE; de comună; consilier juridic 517055 513036 prefect@prefecturatulcea.ro
• Capitolul 3 privind Libera circulaţie a
serviciilor Petroschi Daniela,
• Lansarea de programe; consilier integrare
• Capacitatea administraţiei publice (DIEDEMSD)
locale de absorbţie a fondurilor de
preaderare Marcu Eugen Tiberiu
• Aspecte privind asigurarea cofinanţării consilier integrare
proiectelor DIEDEMSD

Întâlniri cu • Semnificaţia Zilei Europei- 9 Mai Elevii liceelor tulcene Petroschi Daniela consilier
elevii • Etapele extinderii Uniunii Europene integrare-DIEDEMSD
• Instituţiile Uniunii Europene şi rolul Ilie Nicoleta consilier
acestora juridic- DIEDEMSD
• Modele de administraţie locală din
ţările UE

129
Site-pagina de • Istoria Uniunii Europene Cetăţeni Simon Luminiţa referent informatica@prefecturatulcea.ro
• Proiectul Tinerilor Profesionişti (The de specialitate- DIEDEMSD
internet:
Young Professionals Scheme - YPS);
www.
• activitatea prefecturii pe linia
prefectura
integrării europene.
tulcea.ro

Comunicate şi Activitatea depusă de Prefectura Tulcea Jurnaliştilor Ilie Nicoleta consilier 0240/ 0240/ cabprefect@prefecturatulcea.ro
conferinţe de pe linia integrării europene juridic 511042 513036
presa Lazar Ana
purtător de cuvânt

Consiliul Judeţean Tulcea


Str. Păcii nr. 20, Tulcea
Tel: 0240/ 511960
Fax : 0240/ 513071
E-mail: office@cjtulcea.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Birou de • Programe de finanţare • instituţii şi organizaţii Stoian Sergiu 0240/ 0240/ consult@cjtulcea.ro
consultanţă • Proiecte implementate sau în curs publice, de stat şi private consilier, Direcţia 511960 513071
de implementare • elevi, studenţi, agricultori, Dezvoltare Regională, int. 3272
manageri, specialişti ş.a. Integrare Europeană,
relaţii Externe

Centrul de • Programe de finanţare • Instituţii şi organizaţii Cubaniţă Ilona 0240/ 0240/ relpub@cjtulcea.ro
informare • Capitole de negociere publice, de stat şi private inspector, Direcţia 511043 513071
pentru cetăţeni • Instituţii şi politici ale UE • Elevi, studenţi, Contencios
• Procesul de aderare • Agricultori, Juridic
• Proiecte implementate sau în curs • Manageri, specialişti ş.a.
de implementare
Birou de relaţii • Programe de finanţare • Jurnalişti Crasovschi Mona 0240/ 0240/ relpub@cjtulcea.ro
cu mass-media • Capitole de negociere • ONG-uri inspector, 511960 513071
• Instituţii şi politici ale UE Mustafa Adina int.3294
Site: • Procesul de aderare inspector
www.cjtulcea.ro • Proiecte implementate sau în curs
de implementare

130
Judeţul VASLUI

Prefectura Vaslui
Str. Ştefan cel Mare nr. 79,
Tel: 0235/ 316330, Fax : 0235/ 361398
E-mail : prefectura@vaslui.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Biroul de • Programe de finanţare - instituţii şi organizaţii Laurenţiu Ginghină, 0235/ 0235/ integrarevaslui@yahoo.com
relaţii cu • Stadiul procesului de aderare private consilier 316.330, 361.398 integrarevaslui@yahoo.com
publicul • Activităţi privind integrarea -ONG Alina Dimofte, consilier int. 123
europeană - cetăţenii interesaţi de integrare int. 119
Site-pagină • Rapoarte de ţară - jurnalişti Mihai Streja, consilier
Internet • Planul de măsuri privind Eduard Goian,
(în lucru) implementarea acquis-ului comunitar informatician
Buletinul • Procesul de aderare a României la • Pefecturi Alina Dimofte, consilier 0235/ 0235/ integrarevaslui@yahoo.com
de Uniunea Europeană • Primării de integrare 316.330 361.398
• Acţiuni, măsuri sau documente ale • Biblioteci int. 123
informare UE cu implicaţii asupra României • Unităţi şcolare
europeană • asistenţă financiară fonduri • Servicii publice
“EU-RO” structurale deconcentrate
• proiecte cu finanţare europeană • Cetăţeni
Puncte de • Procesul de integrare si UE • cadre didactice Laurenţiu Ginghină, 0235/ 0235/ integrarevaslui@yahoo.com
informare • elevi consilier 316.330 361.398
în diferite Alina Dimofte, consilier int. 123
şcoli de integrare

131
Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Vaslui
Str. Nicolae Iorga, nr. 82 bis, 730124, Vaslui
Tel: 0235/ 361040
Fax: 0235/ 361039
www.ccivs.ro
E-mail: ccivs@ccivs.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Punct de • Programe de finanţare, • instituţii şi organizaţii Costea Adrian, director 0235/ 0235/ ccivs@ccivs.ro
informare • Procesul de aderare publice 361039 361039 sorina.taciu@ccivs.ro
• Oportunităţi de afaceri • de stat, private
Site-pagină • Noutăţi legislative • ONG Sorina Taciu,
Internet • elevi consilier juridic
• studenţi Dep.juridic
Buletine de • agricultor
informare • manageri
• specialişti în diverse
domenii

Centrul de Informare Europa Vaslui


Str. Mihail Kogălniceanu nr.25,
Tel/Fax: 0235/ 361652

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Centru de • Programe de finanţare, • Cetăţeni Chircu Mihaela, 0235/ 0235/
informare • Capitole de negociere, • Consiliile locale din Coordonator Alexa 36165200235/ 3616520 centrueuropa@consiliu.vaslui.ro
• Instituţii şi politici ale Uniunii judeţ, Lacramioara, 361652 sorina.taciu@ccivs.ro
Buletin de Europene • Şcoli, Ofiţer informare
informare • Instituţii publice

132
Judeţul VÂLCEA

Prefectura Vâlcea
Tel: 0250/ 730801, Fax: 0250/ 732353
E-mail: prefectvl@iplus.ro
www.prefecturavl.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare

Punct de • Informaţii generale despre • Instituţii şi organizaţii Aurora Pop, 0250/ 0250/
informare Uniunea Europeană • Jurnalişti consilier 730801 732353
infokiosk * • Instituţiile UE, • Specialişti în diverse domenii int 249 integrarevl@yahoo.com
• Statele membre ale UE, • Studenţi Oana Chitea,
• Programele UE • Elevi inspector

Site-pagina de • Capitole de negociere • Instituţii şi organizaţii Aurora Pop, 0250/ 0250/


internet • Planul de implementare la • Jurnalişti consilier 730801 732353
nivel local a legislaţiei armonizate • Specialişti în diverse int 249 integrarevl@yahoo.com
cu acquis-ul comunitar domenii Oana Chitea,
• Studenţi inspector
• Elevi

Comunicate de Stadiul negocierilor • Instituţii şi organizaţii Aurora Pop, 0250/ 0250/


presă procesul de aderare • Jurnalişti consilier 730801 732353
• specialişti în diverse Oana Chitea, int 249 integrarevl@yahoo.com
domenii inspector
• Studenţi
• Elevi

Catalogul ONG- Contribuţia ONG-urilor la • Instituţii şi organizaţii Carmen Comaniţa 0250/ 0250/
urilor din procesul de Integrare Europeană • Jurnalişti inspector 730801 732353
judeţul Vâlcea • Specialişti în diverse int 249 integrarevl@yahoo.com
domenii

133
Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea 240151- Rm.Vâlcea,
Str. Regina Maria nr. 7, RÂMNICU VÂLCEA
Tel. 0250/ 733449, 734200, Fax: 0250/732836
E-mail: ccivl@ccivl.ro
Web: www.ccivl.ro

Sursa de
Tipul informaţiilor transmise Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
informare
Centru de • Domeniul economic: Mediul de afaceri Narcisa Zaharia 0250/ 0250/ euroinfo@ccivl.ro
informare , • Legislaţie Europeană (în special IMM-uri); director EIC 739263 739263
consultanţă şi • Licitaţii publice europene; instutuţii; ONG-uri
documentare • Programe de finanţare; Lidia Giosan
• Extindere; standardizare şi marcare; information
• Parteneriat de afaceri ; adviser officer;
• Instituţii şi politici UE;
• Mediu; responsabilitate socială etc
Site şi info- • Politici europene; Extindere UE; • Mediul de afaceri Narcisa Zaharia 0250/ 0250/ euroinfo@ccivl.ro
email • Inovarea în UE; • Cetăţeni director EIC 739263 739263
• Programe europene;
• oportunităţi de Finanţare şi de afaceri;
• Campanii europene de consultare publică
• Căutare de parteneri europeni prin baza
de date “Business Cooperation”
Buletin “Euro • Informaţii europene variate • Mediul de afaceri Narcisa Zaharia 0250/ 0250/ euroinfo@ccivl.ro
Info “ • Extindere Europeană • Instituţii şi director EIC 739263 739263
• Achiziţii Publice Organizaţii publice; Lidia Giosan
• Programe de finaţare • ONG-uri adviser officer;
Pliante
• Standardizare politici specific Cetăţeni
Birou Relaţii cu • Oportunităţi de afaceri pe piaţa externă; Rizoiu Constantin, 0250/ 0250/ rizoiu@ccivl.ro
publicul • Târguri şi expoziţii externe; şef birou 733449 732836 chirca@ccivl.ro
• Manifestări economice externe Chirca Genoveva,
economist
Buletinul • Oportunităţi de afaceri; • Membrii CCI Rizoiu Constantin, 0250/ 0250/ rizoiu@ccivl.ro
“Partener” • Târguri externe; Vâlcea şef birou 733449 732836 chirca@ccivl.ro
• Misiuni economice externe; • Agenţi economici Chirca Genoveva,
Site Camera de • Mediul de afaceri economist
Comert:
www.ccivl.ro

134
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni
Calea lui Traian nr. 129 (vis-a-vis de Biserica Sfânta Paraschiva), Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250/ 734407
Tipul informaţiilor
Sursa de informare Cui se adresează Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise

• Reglementări legale • Cetăţenilor Emanuela 0250/ 0250/ bccvalcea@home.ro


Birou de relaţii cu publicul • Progame de finanţare • Instituţii şi Dumitraşcu 734407 734407
• Capitole de negociere organizaţii – publice, Manager BCC Rm.
Multiplicator de informaţie • Instituţii şi politici ale de stat, private, Vâlcea
Europeană în cadrul reţelei de Uniunii Europene ONG,
multiplicatori a Delegaţiei Comisiei • Procesul de aderare • Elevi
Europene în România • Constituţia Uniunii • Studenţi
Membru al reţelei de informare Europene • Manageri
Eurodesk • Specialişti în
diverse domenii
Publicaţii: • Jurnalişti
buletine de informare, broşuri,
emisiuni TV şi radio

Judeţul VRANCEA
Prefectura Vrancea
B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, Focşani
Tel: 0237/ 234000-28
Fax: 0237/ 622446
E-mail: prefectura@vrancea.info
Tipul informaţiilor Cui
Sursa de informare Cine răspunde Telefon Fax E-mail
transmise se adresează

Materiale informative • Istoria UE, • instituţii şi organizaţii Cristea Radu 0237/ 0237/ prefectura@vrancea.info
(preluate de la Centrul de • Instituţii şi politici ale -publice, private, ONG Octavian, 234000 622446
Informare al Comisiei UE, • elevi consilier int. 31
Europene, INA, Agenţia • Capitole de negociere, • jurnalişti
SAPARD) • Programe de finanţare, • manageri
• Procesul de aderare • cetăţeni
Comisia Consultativă • vizitatori on-line
judeţeană

Birou de consiliere pentru • Instituţii şi politici ale • cetăţeni George 0237/ bcc_focsani@vrancea.info
cetăţeni UE, • instituţii şi organizaţii Mateescu 624000
• Capitole de negociere, publice şi private consilier-BCC
programe de finanţare • ONG-uri
• elevi
• jurnalişti

135
Publicaţii referitoare la integrarea europeană

A. Periodice

Nr.crt Titlu Continut Editor Responsabil Contact


1 Europa Integrare Europeană Agenţia Naţională de presă Red. şef adj. Secretariat general: 222 83 40, fax: 224 36
ROMPRES, Redacţia coordonator Cristina 06
informaţii externe MAC, Redactori Ileana extern@rompres.ro
Nidelea, Nadia
Stanciulescu
2 Info.ro Buletin de comunicare al Guvernului Agenţia pentru Strategii P-ţa Victoriei 1, tel: 230 65 95, 314 34
României, lunar Guvernamentale 00/1381, fax: 223 23 28
3 Info Europa Buletin Prezentare noutati pe site, alte Centrul de informare al Coordonator Simona Calea Victoriei 88, tel/fax 315 34 70,
activităţi ale DCE Comisiei Europene în Polocoşer contact@infoeuropa.ro
România
4 Romanian Journal of Trimestrial Institutul European din Dir Nicolae IDU Bd Regina Elisabeta 7-9, Bucureşti,
European Affairs Dezbateri asupra integrării europene România Red şef Oana Mocanu Tel: 314 26 96, fax: 314 26 66
şi a rolului României în UE, articole în ier@ier.ro
engleză, franceză, română
5 Seria Acquis Reviste redactate pe domenii ale Institutul European din Bd Regina Elisabeta 7-9, Bucureşti,
Comunitar politicii comunitare România, Direcţia Tel: 314 26 96, fax: 314 26 66
coordonare traduceri ier@ier.ro

6 Barometrul Eveniment SC MediaUno SRL în Dir. Ioana Ţigănescu Str Barbu Văcărescu 105, tel 212 34 27fax:
Actualitate contract de locaţie de 212 32 55, office@mediauno.ro
Piaţa muncii marcă cu ziarul ZIUA
Analiză
Social
7 RCI Revista de Comerţ şi Industrie

9 The New Europe Foreign affairs barometer

10 Oportunităţi Bilunar de actualitate Europeană IDEE în parteneriat cu Andrei Stoiciu – senior www.idee.ro/opportunities ,
europene Institutul European pentru editor fax 230 34 97
Media, Dusseldorf 0724 210 609 Cristian Taru
11 Publicaţii de Prezentarea proiectelor de (Delegaţia) Comisiei Official for Official Luxemburg
dezvoltare regională reconstrucţie regională finanţate de Europene Publications of the
Comisia Europeană European Communities
12 Euroscopio pentru Publicaţie lunară a Centrului Centrului European de George Sakkoulidis 18 Aristotelous St. 54623 Thessaloniki
Europa de sud-est European de Comunicare, Informare Comunicare, Informare şi e-mail: ekepp@the.forthnet.gr
şi Cultură Cultură (ONG sub egida
Guvernului grec şi al

136
Comisiei europene EKEPP)
13 Afaceri IMM IMM Media Group sub Dir gen Teodor Ion Bd Regina Elisabeta 3-5,et. 6, tel: 313 31
egida ANIMMC 40tel/fax: 311 29 19
14 Revista română de OSIM pres dr.ing. Alexandru- Str Ion Ghica 5, Bucureşti 3, tel: 315
proprietate Cristian Ştrenc, red şef 1966
industriala ing.Valeriu Geambazu
15 Cadran politic Revista de analiză şi informare Centrul român pentru Dir Cezar Dobre Str.Lt.Av. Iuliu Tetrat 4, Bucureşti 1,
politică educaţie şi dezvoltare redactie@cadranpolitic.ro
durabilă
16 InvestRomânia Publicaţie de afaceri lunară Media On Editor-in-chief Bogdan Str. Luigi Galvani 61-63, Bucureşti 2,
independentă Popovici tel/fax 210 2935
www.investRomânia.ro

17 BIZ Revista noilor tendinţe în afaceri Business Media Group Dir Rachad El Jisr Bd. Regina Maria 1, bl. P5Bsc1, ap.10-11,
Editori Cristian Manafu, tel: 335 34 73, fax: 335 34 74,
Marta Uşurelu biz@bmg.ro, www.revistabiz.ro
18 Povesti de succes Proiecte de combatere a sărăciei prin Fondul Român de Mihaela Peter Bd.Regina Elisabeta 3, et 3, Bucureşti 3,
dezvoltare comunitară şi facilitare Dezvoltare Socială Valentina Manea tel/fax: 315 34 15, 40, 90, office@frds.ro,
comunitară www.frds.ro
19 Balcanii si Europa Revista de consemnări şi atitudini Societatea Zona Balcanilor, Dir gen Carol Roman Str. Popa Tatu 52, Bucureşti 1, tel/fax: 335
publicaţie din cadrul NIRO 08 89, 0744 318 024
GROUP
20 Info Consulting Economia României spre orizontul Grupul Român pentru Dir redacţie Otilia Manta Str. Poteraşi 5 Bucureşti sect.4, tel/fax:
integrării europene şi al globalizării Investiţii şi Consultanţă Red şef Răzvan 335 38 00, 335 38 01
(RGIC) Voiculescu
21 Studii de securitate Supliment tipărit al revistei Tritonic Media Secretar tehnic Dan CP 3-13 Bucureşti
electronice www.studiidesecuritate.ro Oancea Tel/fax: 021 242 09
22 Frontiera Trimestrială Inspectoratul General al Dir gen al Consiliului Str. Răzoare 2, Bucureşti 6, tel/fax: 224 84
Poliţiei de Frontieră, editorial chestor 32
funcţioneaza în structura principal de poliţie Aurel
Serviciului Secretariat şi NEAGU,
Relaţii Publice Red şef: insp principal
de poliţie Marius
Ionescu

137
SITE-uri

Instituţii europene Ştiri europene

EUobserver.com
Portalul Uniunii Europene http://www.euobserver.com
www.europa.eu.int 203, Rue Belliard, bté 5
B-1040 Brussels
Site-ul Directoratului General Presă şi Comunicare Belgium
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm EUobserver.com este un site independent administrat de EUobserver.com ASBL, o
asociaţie non-profit belgiană.
Portalul Parlamentului European
www.europarl.eu.int EurActiv
http://www.euractiv.ro
Site-ul Consiliului Uniunii Europene EurActiv este o reţea de portaluri dedicate afacerilor europene, cu sediul central la
http://ue.eu.int Bruxelles, având birouri în Franta, Germania, Marea Britanie şi parteneri într-o serie de
ţări din Europa Centrală şi de Est.
Site-ul Consiliului European
http://europa.eu.int/european_council.htm Rompres
http://www.rompres.ro/
Site-ul Comisiei Europene Agenţia naţională de presă
http://europa.eu.int/comm
Europeana.ro
Site-ul Curţii de Justiţie europene şi al Tribunalului de Primă Instanţă http://www.europeana.ro
http://curia.eu.int
Amos News
Site-ul Curţii Europene de Conturi http://www.informatia.ro/
http://www.eca.eu.int Agenţie de presă, ziar electronic.
Site-ul Mediatorului European Pont.Web
http://www.euro-ombudsman.eu.int http://www.pontweb.ro
Ştiri, burse, finanţări europene
InfoEuropa - Site-ul Delegaţiei Comisiei Europene în România
http://www.infoeuropa.ro Finantare.ro
http://www.finantare.ro
Consiliul Europei – Biroul de informare Bucureşti Portalul surselor de finanţare
http://www.coe.ro
Romania_eu_list
Romania_eu_list/groups.yahoo.com/group/

138
Lista de discuţii privind pregătirea României pentru integrare europeană, administrată Duculescu Victor - Dreptul integrării europene. Tratat elementar, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
şi moderată de Lucian Branea; diseminează informaţii din surse guvernamentale şi 2003.
neguvernamentale din România, din surse UE, precum şi din statele membre; susţine Ferréol Gilles, Dicţionarul Uniunii europene, Ed. Polinom, Iaşi, 2001.
Fontaine Pascal - Construcţia europeană de la 1945 până în zilele noastre, Institutul European,
schimbul liber de opinii privind evoluţia României în procesul de pregătire pentru
Iaşi, 1998
aderare. Lista este susţinută de EuroAtlantic Club, organizaţie neguvernamentală. Fuerea Augustin - Manualul Uniunii Europene, Editura ACTAMI, Bucureşti, 2001.
Este cea mai importantă listă de discuţii cu această tematică – 4300 membri. Fuerea Augustin - Instituţiile Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002;
Fuerea Augustin - Drept comunitar european. Partea generală, Editura ALL Beck, Bucureşti,
Euro@tlantic club 2003;
http://europe.org.ro/euroatlantic_club Fuerea Augustin - Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003;
Centru online de resurse privind demersurile României de aderare la Uniunea Georgiu Grigore - Identitate şi integrare, Editura institutului de Teorie Socială, 2001.
Europeană. Gower Jackie; Redmond, John - Lărgirea Uniunii Europene. Perspective, Editura Club Europa,
2001.
Guillaume Courty; Guillaume Devin - Construcţia europeană, Editura C.N.I. "Coresi" SA,
ClubE Bucureşti.
http://www.ClubE.ro Jinga Ion; Popescu Andrei - Integrarea Europeană - Dicţionar de termeni comunitari, Ed.
Informare, documentare şi dezbateri europene. Site administrat de Asociaţia Club Lumina Lex, Bucureşti, 2000.
Europa. Marin Liviu - Integrarea Europei în România, Editura Fundaţia Eurisc, Bucureşti, 2001.
Marga Andrei - Filozofia unificării europene, colecţia Studii europene, bibl. Apostrof, Cluj-
Ministerul Integrării Europene Napoca, 1995, 2004.
http://www.mie.ro Năstase Adrian (coordonator) - România şi viitorul Europei, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti,
2001.
Neculau Adrian (coord.), Noi şi Europa, Editura Polirom; Colecţia Psihologie aplicată, Iaşi, 2003
Institutul European din România Popescu Andrei; Jinga Ion - Organizaţii europene şi euroatlantice, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
http://www.Ier.ro 2001.
Popescu Andrei - Relaţiile de muncă. Practica europeana, Editura Tribuna economică,
BIBLIOGRAFIE – Lucrări de referinţă Bucureşti, 1998.
Popescu Andrei, Jinga Ion, Dicţionar de termeni comunitari, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
Brague Rémi, Europa, calea română, Editura Idea Design & Print, Cluj, 2002. 2000
Basno Cezar; Dardac Nicolae, Integrarea monetar-bancară europeană, Editura Didactică şi Prisecaru Petre; Idu Nicolae, Reforma constituţională şi instituţională a Uniunii Europene,
Pedagogică, Bucureşti, 2001. Editura Economică, Bucureşti, 2003.
Cociuban Aristide - Extinderea Uniunii Europene şi România, Editura Apimondia, Bucureşti, Prodi Romano - O viziune asupra Europei, Editura Polirom, 2001.
2002. Profiroiu Marius; Popescu Irina - Politici europene, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
Cowles Maria Green; Smith Michael - Starea Uniunii Europene, Vol. 5, „Risc, reformă, Puşcaş Vasile, Negociind cu Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2004.
rezistenţă, relansare”, Editura Club Europa, Bucureşti, 2002. Smith Karen E. - Politica externă a Uniunii Europene, Editura TREI, Bucureşti 2004.
Dăianu Daniel; Vrânceanu Radu - România şi UE, Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere economică, Stoica Camelia - Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană, Editura Oscar Print,
Editura Polirom, Iaşi, 2002. Bucureşti, 2001.
Defarges Moreau Philippe - Instituţiile europene, Editura Amarcod, Timişoara, 2002. Vass Andreea - Protecţionismul European. Implicaţii asupra României, Editura Economică,
Diaconescu Mirela - Asocierea României la Uniunea Europeană. Implicaţii economice şi Bucureşti, 2004.
comerciale, Editura Economică, Bucureşti, 2003. Wallace Helen; Wallace William - Procesul politic în Uniunea Europeană, Editura ARC,
Diaconescu Mirela - Economie europeană, Editura Uranus, Bucureşti, 2004. Chişinău, 2004.
Revista română de drept comunitar, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003-2004.

139
INDEX

A
Energie 13, 21, 24, 29
Acquis 23, 31, 35, 58, 64, 86, 87, 89, 90, 98, 107, 109, 113, 114, 118,
Experienţă 12, 35, 37
124,126, 128, 131,
EMPRETEC 12
Agricol, agricultura 26, 36, 37, 77, 95, 114
Arhive 15 F
Anale 4 Farmaceutic 9
Angajamente asumate 11, 24 Finanţe/finanţare 10, 12, 16, 26, 28, 29, 40, 44, 46
Antreprenor 12, 15 Fondul de coeziune 40, 41
Autovehicule 16 Fonduri 10, 83, 88, 116, 117, 124, 126
B Fonduri comunitare 8, 20, 41, 54
Fonduri structurale 5, 37, 40, 54, 80, 102
Bază de date 16, 28, 29, 44
Funcţionari8, 62, 78, 99
Birou de consiliere 26, 53, 55, 56, 77, 82, 93, 94, 95, 96, 99, 111, 114, 122,
123, 130 G
Birou de relaţii cu publicul 8, 30, 43, 61, 84, 118 Ghid 6, 10, 12, 18, 28, 30, 31, 37, 43, 80, 83, 99
Buletin informativ 19, 37, 56, 66, 74, 75, 80, 87, 89, 91, 107, 108, 115 Ghidul solicitantului 37
C Glosar 24, 31
Calitate 9, 11, 18, 20, 31, 108 H
Capitol de negociere 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 24, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, Handicap 22
124 I, Î
Catalog 19, 29, 36, 128
Impactul aderării 12, 35, 79, 122
CEDO 4
Indicatori 14, 38
Codex Alimentarius 11
Investiţii, investitori 9, 12, 14, 33, 51, 56, 102
Comunicaţii 23, 38
IMM 26, 28, 30, 49, 50, 52, 64, 71, 80, 92, 101, 104, 105, 122
Concurenţă 32, 35
ISPA 21, 26, 40, 41, 46, 59, 88, 94, 95
Construcţii 15
Învăţământ 29, 38, 39, 45, 52, 53, 80
Copil, copii 36, 46, 47, 77
Cultura 44, 77, 80 J
D Jurisprudenţă 4, 25, 32,
Dezvoltare regională 5, 65, 102, 120 L
Document complementar 24 Libera circulaţie (mărfuri, personae, capital) 9, 11, 16, 43, 124
Drept 4, 29, 32, 44, 117 Leonardo da Vinci 34, 39, 100
Dreptul de proprietate intelectuală 12 M
Drepturile omului 25 Managementul proiectelor 28, 57, 71
E Mediu 20, 21, 25, 30, 31, 32, 42, 80, 87
Economie 29, 30, 35, 77, 85, 104, 105, 110, 113 Mediul de afaceri 14, 26, 27, 28, 33, 38, 51, 59, 67, 79, 85, 118, 120, 123, 129

140
N S
Newsletter 5, 14, 26, 46, 102, 123 SAMTID 21
Număr de apel 7, 8, 11, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 36, 60, 70, 73, 77, 93, 95, 119 SAPARD 21, 26, 37, 40, 46, 53, 59, 71, 81, 84, 86, 88. 91, 101, 115, 123
P Socrates 34, 39, 100
Standarde 6, 11, 12, 18, 87, 94, 104, 108, 129
PAC (Politica Agricolă Comună) 31, 37
Statistici 7, 16, 29, 35, 42, 80,
Panificaţie 16
Studiu, studii 8, 11, 39, 21, 31, 35, 38, 59
Parteneri externi/europeni 13, 44, 108, 129
Studii de impact 21, 31
PHARE 10, 21, 26, 34, 35, 40, 46, 59, 88, 95, 95, 96, 97, 98
Piaţa internă 79 T
Preaderare 30, 34, 40, 83, 119 Tehnologie 12, 34, 38
Program cadru 34, 64 Tineri 12, 13, 21, 38, 47, 50, 63, 66, 77, 82, 90, 98, 122, 125
Protecţia consumatorilor 17, 23, 53, 79, 80, Tratat 4, 32, 58, 92
Protecţia copilului 53, 66 Traduceri 25, 31
Protecţia mediului 31, 32 Ţ
R Ţările membre 21, 35, 45,
Rezultatele negocierilor 36, 37 V
Rural 8, 9, 26, 37, 62, 77, 88, 92, 96, 123
Veterinar 10, 11

****************

Dacă doriţi ca instituţia sau organizaţia dumneavoastră să figureze în paginile viitoarei ediţii a Catalogului surselor de informare europeană şi în baza de date care
va fi actualizată permanent, de pe site-ul MIE www.mie.ro, vă rugăm să ne transmiteţi informaţiile relevante conform formularului de mai jos şi să îl expediaţi pe
adresa:

Ministerul Integrării Europene,


Str. Apolodor 17, latura nord, Bucureşti, sector 5,
Tel: 301 15 17, 301 15 18
E-mail: info@mie.ro

Cine răspunde (numele


Sursa de Tipul informaţiilor Cui se adresează
persoanei/lor, funcţia, Telefon/Fax E-mail
informare transmise
departamentul)

141