Sunteți pe pagina 1din 25

Anexa nr.1 la Regulamentul circulaţiei rutiere Приложение № 1 к Правилам дорожного движения

SEMNALELE AGENTULUI DE CIRCULAŢIE СИГНАЛЫ РЕГУЛИРОВЩИКА

дорожного движения SEMNALELE AGENTULUI DE CIRCULAŢIE СИГНАЛЫ РЕГУЛИРОВЩИКА

Anexa nr.2 la Regulamentul circulaţiei rutiere Приложение № 2 к Правилам дорожного движения

DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOASĂ УСТРОЙСТВА СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

движения DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE LUMINOASĂ УСТРОЙСТВА СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Anexa nr.3 la Regulamentul circulaţiei rutiere Приложение № 3 к Правилам дорожного движения

INDICATOARE RUTIERE ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ I. INDICATOARE DE AVERTIZARE ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

INDICATOARE RUTIERE ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ I. INDICATOARE DE AVERTIZARE ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

II. INDICATOARE DE PRIORITATE ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА

II. INDICATOARE DE PRIORITATE ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА

V. INDICATOARE DE INFORMARE ŞI ORIENTARE ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ a) De informare Информационные

ORIENTARE ИНФОРМАЦИОННО - УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ a) De informare Информационные

Anexa nr.4 la Regulamentul circulaţiei rutiere Приложение № 4 к Правилам дорожного движения

MARCAJE RUTIERE ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА I. MARCAJE ORIZONTALE ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА A) Marcajele longitudinale Продольная разметка

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА A) Marcajele longitudinale Продольная разметка

C) Alte marcaje Другая разметка

C) Alte marcaje Другая разметка

APLICAREA MARCAJELOR ORIZONTALE ПРИМЕНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

APLICAREA MARCAJELOR ORIZONTALE ПРИМЕНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

APLICAREA MARCAJELOR VERTICALE ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

APLICAREA MARCAJELOR VERTICALE ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Anexa nr.5 la Regulamentul circulaţiei rutiere Приложение № 5 к Правилам дорожного движения

MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR DE DRUM СРЕДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

MIJLOACE DE SEMNALIZARE A LUCRĂRILOR DE DRUM СРЕДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

Anexa nr.6 la Regulamentul circulaţiei rutiere Приложение № 6 к Правилам дорожного движения

MIJLOACE DE IDENTIFICARE A UNOR VEHICULE SEMNE DISTINCTIVE ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

A UNOR VEHICULE SEMNE DISTINCTIVE ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.357 din 13 mai 2009

LISTA hotărîrilor de Guvern care se abrogă

1. Hotărîrea Guvernului nr.713 din 27 iulie 1999 “Cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere”

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.747).

2. Hotărîrea Guvernului nr.792 din 20 august 1999 “Cu privire la completarea Regulamentului circulaţiei rutiere”

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.94-95, art.830).

3. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.651 din 10 iulie 2000 “Privind modificarea şi completarea unor acte

normative” (Monitorul Oficial al Republica Moldova, 2000, nr.81-83, art.732).

4. Punctul 29 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova,

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1269 din 20 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.163-

165, art.1371).

5. Hotărîrea Guvernului nr.588 din 14 mai 2002 “Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului circulaţiei

rutiere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.685).

6. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova,

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 12 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.151- 153, art.1579).

7. Punctul 1 din Modificările şi completările operate în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea

Guvernului nr.271 din 18 martie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.50-52, art.403).

8. Hotărîrea Guvernului nr.277 din 16 martie 2006 “Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează

în Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.713 din 27 iulie 1999” (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2006, nr.47-50, art.313).

9. Hotărîrea Guvernului nr.817 din 23 iulie 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se

operează în Hotărîrea Guvernului nr.713 din 27 iulie 1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111,

art.855).

10. Hotărîrea Guvernului nr.556 din 30 aprilie 2008 “Cu privire la completarea Regulamentului circulaţiei rutiere” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.84-85, art.545).

Hotărîrile Guvernului 357/13.05.2009 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere //Monitorul Oficial 92-93/409, 15.05.2009