Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI

O
L
IM
P
IA
D
AD
EB
IO
L
O
G
IE
F
A
Z
AJU
D
E

E
A
N

1
5M
A
R
T
IE2
0
0
8
B
A
R
E
M
D
EC
O
R
E
C
T
A
R
EC
L
A
S
AAX
I-A

Nr. item
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rspuns
D
C
A
C
D
A
D
A
C
D
B
D
C
B
A
B
B
B
A
C
C
A
B
C
C

Nr. item
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Rspuns
A
B
A
C
C
A
B
B
D
E
E
C
B
B
D
E
D
A
E
A
E
D
D
B
B

Nr. item
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Rspuns
A
D
A
B
B
E
D
B
A
D
A
C
C
D
A
B
D
C
B
D

R
E
Z
O
L
V
A
R
E
AP
R
O
B
L
E
M
E
L
O
R

68. Datele problemei:


- pentru fibra preganglionar: v1= 120m/s; d1=0,048m;
t1=?
- pentru fibra postganglionar: v2= 12m/s; d2=24mm=0,024m; t2=?
- ntrzierea sinaptic=t3=0,5ms=0,0005s
Rezolvare:
t1= d1/v1= 0,048 m/120m/s= 0,0004s
t2= d2/v2= 0,024 m/12m/s= 0,002s
Ttotal = t1+t2+t3= 0,0004s-0,002s+0,0005=0,0029s=2,9ms