Sunteți pe pagina 1din 119

C U P R IN S

P R E F A A .................................................................................. 5 ECOLOGIE I A G R I C U L T U R A .....................................9 Principii i concepte de ecologie general . . . Ecosistemele naturale i ecosistemele artificiale . . Agricultura de-a lungul timpului. O poveste de eco logie netiut ..........................................................................22 Implantarea ecologiei n agricultura contemporan . A G R O E C O L O G I A ................................................................ 37 A gricultura modern, o fa nnobilat a agriculturii t r a d i io n a le ................................................................ Agroecosistem ele i funcionalitatea lor . . Ce este i cum funcioneaz agricultura ecologic . Calitatea alimentelor. Fenomene de toxicitate; polua rea i depoluarea alim entelor . . . . Protecia m ediului realizat n agricultura ecologic ELEMENTE COMPONENTE ALE AGRICULTURII E C O L O G I C E ......................................................................... 63 C h im iz a re -fer tiliz a re................................................................ 63 Lucrrile solului, energia cheltuit i economii posibile n m e c a n i z a r e .............................................. . . . 37 39 45 52 58 9 17

32

69

m buntirile funciare i fertilitatea solului . . Potenialul genetic al plantelor i condiiile de mediu Zootehnia i arealele pe care le cuprinde . . . Echilibrele biologice combaterea biologic . . Lupta i n t e g r a t ......................................................................... 9 7 Producie productivitate, n diferite sistem e de agricultur biologic1 4 .......................................................102 PREMISE I CONDIII PENTRU GENERALIZAREA AGRICULTURII ECOLOGICE . . . . . Situaia alimentar n l u m e ..............................................107 tiina i agricultura . .............................................. 111 Problema demografic, noua ordine economic i agri cultura secolului X X I .......................................................114

75 79 86 91

107

PREFA

O carte despre agricultura ecologic este de m u lt tim p ateptat n literatura noastr agricol. Aria tematic a lucrrii doctorului n biologie Al. lonescu cuprinde probleme fundam entale ale agroecologiei disciplin tiinific de grani care-i propune s trateze de pe po ziii sistemice i cibernetice bazele ccologice ale produciei agricole i tematica generat de integrarea sistemelor agricole de producie (agroecosistemelor ) n biosfer. Formaia academic a autorului i practica lui tiinific, experiena pe care a acumulat-o n cercetarea problemelor de ecologie general i apli cat i de fitofiziologie precum i n organizarea a nu meroase simpozioane tiinifice, l recomand autorizat pentru abordarea unei tematici situat ntre biologie i agronomie. Despre legtura dintre ecologie i agricultur , despre implicaiile ecologice ale practicrii agriculturii se po t scrie astzi m ulte lucruri. C u aproxim ativ dousprezece mii de ani n urm omenirea a trecut de la cules i vnat la practicarea agriculturii. Una din cauzele care, proba bil, a propulsat omenirea n direcia svririi acestui pas, a nfptuirii celei mai im portante revoluii din istoria ei, trecerea la agricultur, este ecologic. V ntorii din pa leoliticul superior au provocat prima criz ecologic 5

planetar exterm innd numeroase specii din megafauna de mamifere. Paleozoologia cunoate astzi 26 de ge nuri disprute din A frica, 35 din America de N ord, 4 genuri (printre care i m am utul) din Eurasia. . . Ieirea din criza ecologic, prin trecerea la practicarea agricul turii, s-a petrecut, n m od independent, n cteva re giuni ale globului. Centrele de origine ale agriculturii s-au caracterizat printr-o mare diversitate ecologic (climatic, edafic sau biocenotic) ceea ce a generat de la nceput i o mare diversitate a agroecosistemelor. A st fel aprute, agroecosistemele s-au rspndit paralel cu creterea populaiei umane i s-au diversificat n conti nuare, reflectlnd condiii specifice ecologice, economice i culturale. C u ace'asta ncepe epopeea schimbrii ve chilor tipuri de relaii dintre om i natur. M ulte din cnturile acestei epopei snt nfiate n cartea pe care o prefaez. Agricultura modern, chimizat, mecanizat i n parte irigat a adus cu sine un salt deosebit de im pre sionant n producia agricol. Ea constituie astzi, n m ulte pri ale lumii, principala prghie pentru ntm pinarea cerinelor de hran mereu mai mari ale omenirii. Ea reprezint, n acelai tim p, n largi zone geografice i singura soluie de viito r pentru lichidarea subnutri iei i malnutriiei, a asigurrii creterii produciei n urmtoarele decenii. Dar, punerea n oper a ecosistemelor agroindustriale ridic n faa societii unele probleme deosebit de im portante de a cror rezolvare tiinific depinde ntr-o nsemnat msur nsi prosperitatea omului pe pla neta noastr. N u este locul s insistm aici asupra aces tor probleme. M ulte dintre ele cititorul le va gsi tra tate cu com peten n paginile acestei cri. V om re marca doar c m ulte din efectele nefavorabile ivite n agricultura tradiional i cauzate de defriarea pdu rilor, cultivarea ndelungat a pm ntului, irigaii i sn6

prapunat au fo st accentuate prin modernizarea agri culturii. Mai m ult, s-au adugat i alte fenom ene nefa vorabile, dintre care unele de o gravitate ngrijortoare. Printre ele trebuie s am intim , n prim ul rnd, efectele nedorite ale ngrmintelor chimice cu a zo t i efectele toxice ale pesticidelor. Tratarea acestora se face detaliat n cartea pe care o prefaez, autorul a vn d o vast ex perien n cercetarea acestor probleme. Agroecosistemele tradiionale au fo st testate de im placabilele legi ale supravieuirii. Cele care au a vu t te meinice baze ecologice s-au integrat ntre ecosistemele naturale i reprezint astzi activiti umane economice fructuoase naturale prin care m ai m u lt de jum tate din populaia omenirii i asigur hrana. Ele se constituie n acelai tim p i ca un patrim oniu cultural de cea mai au tentic valoare. Un astfel de test al tim pului trebuie s-l suporte i ecosistemele agroindustriale. N atura, n tim p, i va spune cuvntul, le va asimila sau le va res pinge. i natura dup cum scria Goethe e n to t deauna adevrat, serioas i sever, ea are ntotdeauna dreptate; greelile i rtcirile snt ale omului! Fie ca aceast carte s-i fac pe cititorii ei s-i cu noasc mai bine locul de trai i s-i ndem ne s-l res pecte i s-l iubeasc mai mult.
Prof. dr. IOAN PUIA

ECOLOGIE I AGRICULTUR

P R IN C IP II I C O N C E P T E D E EC O L O G IE G EN E R A L De foarte curnd ziarele, revistele i crile vorbesc to t mai frecvent despre ecologie, n contextul n care problemele proteciei mediului, ale polurii i ale ame najrii teritoriale preocup un num r din ce n ce mai m are de oameni. A spiraia de a tri n tr-u n mediu prosper, n care s se im planteze aezri um ane de o deosebit m oderni tate, cu locuine confortabile, cu parcuri ntinse, cu pis cine i cu mijloace de transport nepoluante (de tipul m etroului) este o aspiraie ndreptit, nscut din ci vilizaia i progresul la care a ajuns societatea um an contem poran. n lim bajul curent, ecologia nseamn i protecia me diului i lupta contra polurii i gospodrirea raional a teritoriilor i studiul relaiilor care exist n natur. Aceste nelesuri nu snt ns exacte, dei se gsesc des tul de aproape de adevrul pe oare doresc s-l repre zinte. tiina m odern, co n fruntat mereu de apariia unor noi situaii, unor noi metode i unor noi discipline, acord o atenie deosebit mijloacelor sale de expresie pentru a 9

face ca rezultatele unei cercetri tiinifice s poat fi enunate corect i nelese n acelai mod. C a toate tiinele din epoca m odern, ecologia cunoate o revo luie term inologic, n cadrul ei vehiculndu-se metode, tehnici i term eni din diverse domenii. P entru nelegerea exact a ecologiei i a relaiilor care exist ntre aceast tiin i agricultur este nece sar s cunoatem nu definiii aproxim ative, ci coni nutul lor real i exact, m preun cu cele m ai im por tante term inologii i concepte cu care acestea lucreaz. Ecologia este tiina care se ocup cu studiul rela iilor dintre vieuitoare i mediul abiotic pe care l locuiesc, precum i cu studiul relaiilor existente n ca drul com unitilor vii. n concepia ntem eietorului su, zoologul german E r n e s t H a e c k e l , ecologia era tiina condiiei lup tei pentru existen i a economiei naturii, nelegnd prin aceasta deopotriv repartizarea speciilor i circui tul m ateriei vii pe un anume teritoriu. Obiectul actual de studiu al ecologiei este ecosistemul sau sistemul ecologic, unitatea funcional fundam en tal a biosferei. n sensul cel m ai rspndit i mai larg acceptat, ecosistemul reprezint o entitate complex care depete lim ita sistemelor biologice fiind alctuita din 2 subsisteme i anume: unul biotic, constituit din to ta litatea organism elor vii aflate n interaciune i legate de un anum it loc de via, num it biocenoz, i un sis tem abiotic, cuprinznd un complex de factori abiotici care influeneaz organismele vii i snt influenai de ctre acestea, num it biotop. Biocenoza, la rndul su, are trei constitueni prin cipali i anum e: a. productorii, reprezentai de plantele autotrofe, care p rin interm ediul procesului de fotosintez snt singurii furnizori de energie i de m aterie; b. consumatorii\ adic acele vieuitoare care se hrnesc pe seama p ro ductorilor prim ari i care, la rndul lor, snt 19

de mai m ulte grade, unul din consum atori p u tn d fi la rndul su deopotriv victim i p redator; c. descompuntorii, reprezentai prin microorganisme saprofite. n acest complex, productorii i consum atorii produc substan vie p o rnind de la substanele simple, n tim p ce descom puntorii simplific substanele organice com plexe elibernd (prin descompunere) substane sim ple necesare activ itii productorilor. m preun, ele form eaz m arile cicluri care rennoiesc n perm anen n atu ra (fig. 1). n toate ecosistemele funcioneaz lanuri trofice, p rin care fluxul de energie se distribuie, se form eaz, se fixeaz i se vehiculeaz. Lanurile trofice snt iruri de fiine n oare h ran a circul de la productor spre u lti mul consum ator: o alg, m ncat de o dafnie, aceasta de un pete mic, nghiit de un pete carnivor i ajuns la masa noastr, iat un lan trofic!

Ansam blul de relaii trofice al unei specii cu bio cenoza se numete ni ecologic; astfel insectele care se hrnesc cu nectarul florilor, au o ni de fitofag floricol, n tim p ce m olutele de tipul lui Teredo navalis au o ni xilofag, deoarece se hrnesc cu lemn. Sensul trofic al niei se com pleteaz i cu un sens spaial oare indic locul ocupat de o fiin n biotop. Ecosistemul este aadar sistemul care integreaz ntr-o unitate funcional dinam ic o biocenoz cu un biotop. El mai poate fi definit i ca sistemul alctuit din procese fizico-chimico-biologice, active ntr-o unitate spaio-tem porar, de o m rim e oarecare. P rin el cir cul un flux de .energie de diferite forme care caracte rizeaz ecosistemul (fig. 2). O pdure de brazi la munte, o pdure de mesteacn la deal, o poian ntre codrii masivi, o balt sau un ru snt ecosisteme. P entru a avea valoare practic i conceptual abso lut, ecosistemul a r trebui s posede limite clar definite, s se deosebeasc cu uurin de uniti de aceeai na tur. Ecosistemele nu snt ns bine delim itate i nu exist totdeauna, ntre dou ecosisteme, zone tranante care s le separe (i deci s le individualizeze), ci^zone neclare de tranziie (ecotoane). De aici o anum it su biectivitate n ceea ce privete ntinderea unui ecosis tem; de aici posibilitatea ca orice sistem s poat fi m p rit n com partim ente p rin tr-u n complex im aginat de frontiere spaiale sau funcionale. O astfel de subm prire este bioskena, term en in trodus n ecologie de naturalistul rom n P o p o v i c iB z n o a n u , i care definete un areal minim po sibil cu condiii uniform e de existen. Ea indic o uni tate structural elemeritar, cea mai mic subdiviziune spaial a ecosistemului (cum a r fi faa superioar sau cea inferioar a unei frunze, suprafaa unei pietre). Ecologia prezint a tt un aspect teoretic prin care se realizeaz principiile structurrii i dinamicii 12

sistemelor ecologice, ct i un caracter aplicativ, prin care se realizeaz optim izarea mediului am biant, a tt sub ra p o rt utilitar i productiv, ct i sub rap o rt estetic i de perspectiv. Ideea central a definiiei ecologiei este interaciunea, iar concepia dom inant n aceast nou tiin este concepia sintetic. Aceste dou caractere fac oa munca ecologului s fie n principal de tip abstract solicitnd cu precdere logica i im aginaia pentru a cuprinde i a for-

m ula sisteme complexe a cror funcionare trebuie des cifrat (pentru prezent) i prospectat (pentru viitor) cu m axim precizie. Ecologia, pe care D arw in o prefigurase n celebrele sale exemple de cauze i efecte*, a cptat o dezvoltare extrem de mare, paralel cu dezvoltarea societii i civi lizaiei. Ea s-a integrat noilor tiine generate de dez voltarea logic a revoluiei inform aionale i a acum u lrii copleitoare a cunotinelor. Aceste noi tiine s-au dovedit a fi m ult deosebite de cele clasice, indiferent dac se afundau n sondarea microcosmosului sau dac integrau poriuni m inuscule n ansamble din ce n ce mai m ari. Prin caracterul su dialectic, interdisciplinar i de anvergur, ecologia i-a ctigat m uli adepi i a trezit sperana c va putea revitaliza numeroase discipline, n special pe cele din cadrul tiinelor biologice. In acest context, n unele cercuri, ea a nceput s fie socotit oa odinioar doar ca o tiin a relaiilor cu me diul, care privete num ai o populaie oarecare, num ai o specie sau numai o clas. Entom ologii de pild fie din dorina de m odernizare, fie dintr-o team tai nic de a nu fi socotii depii" nu mai studiaz doar" insectele, ci fac n prim ul rn d ecologia insec telor". Firete, n tr-o asemenea concepie exemplul nu este unic: exist ecologie pentru fiecare tip de plante i animale; exist o ecologie a fagului, o ecologie um an, o ecolo gie. . . In aceast viziune ecologia este aproape sinonim cu o simpl i izolat interaciune cu mediul. Relaiile i caracteristicile de com portare ale unei sin gure specii, cuprinse, altd at n biologia general a spe

* D a r w i n a artat c polenizarea trifoiului rou de pinde de existena bondarilor care s-au dezvoltat atunci cnd obolanii au fost m puinai de pisicile adorate i cres cute n numr mare de doamnele n vrst.

14

ciei respective, snt considerate acum, n bloc, drept relaii ecologice, dei lucrul acesta se face nclcnd de finiia de baz a ecologiei moderne. Pe alte planuri, ecologia este neleas ca fiind sino nim cu protecia mediului. Desigur, o analiz a ecolo giei ca tiin ne-a spus deja c ea are o ram ur teo retic i o ram ur aplicativ, c sub ra p o rt teoretic este definit ca tiin a m ecanismelor fundam entale care acioneaz n producerea, repartizarea, transform area i circulaia m ateriei n biosfer. Ea reliefeaz princi piile structurii i dinam icii ecologice i este tiina re laiilor cantitative ntre componentele ecosistemului. Sub aspect aplicativ, ecologia este tiina proteciei i ame najrii ecosistemelor, tiina produciei biologice1. D ar, se observ cu uurin, distanele snt m ari ntre realitate i sinonimia ecologie = protecia mediului ado ptat de unii! Ecologia, ca tiin a ecosistemului, este necesar pen tru a se putea analiza, n am nunt, toate relaiile ce gu verneaz productivitatea unor teritorii, evoluia lor vi itoare; posibilitatea ca fluxul energetic care le strbate s fie ct mai util fix at pentru natur i pentru om (fig.3) Ecologia se ocup, n general, de poriuni ntinse (biomuri = serii de ecosisteme) pentru a le judeca inter aciunile interne i interdependenele reciproce n sco pul obinerii unei p riviri de ansamblu, reieite din am nuntele i detaliile pe care alte tiine le relev, le pre lucreaz i le interpreteaz. Snt im plicate aici, firete, toate ram urile biologiei, m ulte din cele ale geografiei i geologiei, cibernetica, m atem atica i inform atica . . .

1 Vezi S t u g r e n B., 1978 n P rotecia ecosistem elo (sub redacia A l. I o n e s c u, I. S i o n . , M. S t a n c i u), Constana.

15

Ecologia apare astfel ca o tiin de sine stttoare, care pune n eviden relaiile existente pe un anum it teritoriu, n tr-o anum it com unitate vie, pentru o anu m it perioad. P rin interm ediul ei se p o t obine n m od perm anent o n alt p ro d u ctivitate i stabilitate. Considernd ecosistemul drept conceptul fundam en tal al ecologiei, s urm rim originea i evoluia ecosiste m elor naturale i artificiale pentru a nelege ap ariia i funcionalitatea ecosistemelor agrare. ECOSISTEM E N A T U R A L E I ECOSISTEM E A R T IFIC IA LE Originea ecosistemelor Terrei este legat de ap ariia vieii, a acelor com plicate sisteme capabile de m etabo lism. Desigur, neavnd posibilitatea de ntoarece cu 3 m iliarde de ani n urm nu vom putea gsi realele urme ale ecosistemelor prim are i nu vom putea im a gina, fr nsem nate erori, biotopurile prim are. V iaa a ap ru t fie n lagunele m rilor tropicale, fie n rocile sedimentare din preoam brian, fie n largul Oceanului P rim ar. Com ponentele de baz ale biocenozei iniiale au fost, dup era coacervatelor, productorii fototrofi, pe seama crora au p u tu t apare i evolua fiinele heterotrofe spre m prirea definitiv a lumii vii n regnul anim al i cel vegetal. C onstituirea ecosistemului m arin, al celui pe care-I cunoatem astzi, i are originea n creterea numeric, exuberant, a algelor, puternic diversificate de tim p i activ fotosintetizatoare; pe baza lor s-au dezvoltat dou tipuri eseniale de lanuri trofice ajunse pn n epooa contem poran i anum e punatul i tipul de nutriie detrivor. Ecosistemele au ap ru t probabil n mai m ulte p ri ale globului, simultan sau n epoci care s-au succedat 17

la intervale scurte de tim p. D ar o dat constituite ele s-au rsp n d it pe suprafaa pm ntului cu o vitez din ce n ce mai accelerat; iar aceast rspndire a favo riza t m ultiplicarea speciilor p lantelor i anim alelor, com plicarea relaiilor care se stabileau ntre ele i n final diversitatea form elor vieii i ecosistemelor. D ac principiul evoluiei i diversificrii funciilor biogeochimice ale m ateriei vii este principiul de baz al ecogenezei, alturi de acesta trebuie m enionat de asemenea principiul revoluiilor biogeochimice precum i nlocuirea periodic a mecanismelor ecogenetice. A pa riia p d urilor devoniene a fost o treapt im portant a tt n form area solului, ct i n cea a unei vegetaii bogate, capabile s determ ine o cretere im portant a oxigenului n atm osfer. Masivele forestiere au creat peisaje noi i au determ inat o im portant variabilitate de ecosisteme; de aici s-a plecat la cicluri intense de producere-consum are-descompunere, de rennoire per m anent a naturii. P rin extinderea covorului vegetal, m bogit n plante ierbacee, s-a ajuns la transform area unor zone aride n ecosisteme de step, de silvostep i de savane. Schimbrile de clim, m arcate uneori de di ferene catastrofale, au determ inat noi geneze de eco sisteme. i pe m sur ce ntreaga T err se acoperea de via, ecosistemele se nlnuiau form nd biosfera Ter r e i .. . Instalate pe ntreaga suprafa a pm ntului ecosis temele au cunoscut evoluii i rem anieri fie n prile lor structurale, fie n acele puncte n care stabilitatea lor era nesigur i sensibil. E voluiile au fost dirijate mai ales de creterea nu meric a unor anum ite populaii care se adaptau sau se gseau n fa a unor situaii favorabile din punct de vedere trofic; urm a o cretere vertiginoas a acestor grupe, ceea ce schimba p ro fund interreacia i interrelaiile din ecosistem. Exploziile populaionale duceau n 18

final la prbuiri spectaculoase n rndul altor populaii i la o reglare a acelora care se gseau n expansiuni puternice. Aa s-au d ezvoltat m arile reptile ierbivore din triasic care gseau hran pentru populaii numeroase cu indi vizi a cror greutate ajungea nu odat la 100 de tone. Aa a venit era dispariiei i stingerea acestora la care deopotriv au conlucrat epuizarea energiei de specie (cauz genetic) i relaiile de m ediu (cauze ecologice). Prin astfel de evoluii ndelungate, n care rem anierea era m ijlocul de lucru al tim pului n consolidarea i sta bilizarea unor ecosisteme i prin astfel de catastrofe care rupeau brusc lanul evoluiei, preschim bnd relaiile existente i ducndu-le n finail ntr-o nou er de trans form ri, ecosistemele s-au perfecionat, s-au diversifi cat, au d at nfiarea de astzi a Terrei. V orbind despre ntreaga n atur ca fiind form at din sisteme i nelegnd prin tr-un sistem complexul de ele mente integrate i subordonate unui ansam blu ale crui caliti snt cu to tu l altele dect acelea ale p rilo r com ponente, nu facem altceva dect s abordm n tr-u n mod dialectic lumea care ne nconjur, s explicm prin teoria sistemelor nenum ratele procese care alc tuiesc v iaa n general i viaa noastr cotidian. Trebuie spus c un sistem biologic (i includem deci > r aceste categorii nivelul individual, populaional, biocenotic i ecosistemic) este caracterizat de urm toarele nsuiri generale pe care trebuie s le avem n vedere n studiile pe care le ntreprindem . U n sistem biologic are un caracter istoric (aa cum am ncercat s probm n cazul evoluiei ecosistemelor Terrei) i u n caracter in fo r maional, n sensul c ecosistemul cuprinde n cantiti m ari diverse inform aii (adesea repetate, form nd o redundan inutil uneori, alteori ntrind i subliniind inform aiile eseniale). U n ecosistem prezint o integra li

litate, acea calitate care reiese din totalitatea compo nentelor sale i din interaciunea care le guverneaz, care este rezultatul diferenierii structurale i funcionale a populaiilor. El are un program dup care i desf oar activitatea i un echilibru dinam ic care-i asigur pe de o p arte stabilitatea, iar pe de alta o rennoire perm anent. U n ecosistem este de asemenea caracterizat de heterogenitatea intern, de autoreglare, de autoom ogenizare i de autoreproducere. Toate aceste nsuiri perm it ca, odat cunoscute, s-i reliefeze productivitatea i fluxul de energie care-i snt proprii i care rezult din toate relaiile pe care le gu verneaz i susine, n tr-o anum it unitate de timp. Conceperea unor teritorii ntinse ale biosferei ca eco sisteme prezint tocm ai acest avantaj, al posibilitii de cunoatere i al posibilitii de am eliorare i optim izare a mediului. O d at cu ap ariia factorului antropic, p ri ale eco sistemelor naturale au nceput s se schimbe, nu sub influena legitilor care guvernau Terra, ci datorit m odificrilor pe care oamenii le aduceau. Firete, se poate considera c prim ele sisteme artificiale n natur au fost create ca urm are a apariiei agriculturii prim i tive. Culesul i v natul afectaser ntr-o oarecare m sur ecosistemele existente, dar m igraia perm anent a factorului antropogen restabilea cu uurin echilibrul tu lb u rat pentru o scurt perioad de tim p. Lucratul per m anent al pm ntului, despduririle pentru a se obine necesarul pm nt bun de lucru, toate acestea nteau ns locuri noi, cu nsuiri noi, cu relaii noi, cel mai adesea srcite n com ponente, lipsite de diversitatea iniial. Ecosistemele agricole s-au creat plecnd de la acestea! Ele au artificializat o situaie anume din na tur, n sensul c au d eturnat legile fireti de dezvol tare, dirijndu-le n pro p orii diferite, dup dorinele omului. D ac n atura tinde s se acopere de ecosisteme 20

echilibrate din punct de vedere term odinam ic, agroecosistemele, de la nceputul lor, tind spre obinerea unei bioproductiviti crescute care s se realizeze prin crearea unei com uniti de tip nou. P entru aceasta oa menii nlocuiesc echilibrul term odinam ic natural i ac ioneaz perm anent n ecosistem spre a-i dirija evoluia. Desigur, n cadrul ecosistemelor artificiale, agroecosistemele nu snt singurul tip existent. Oamenii au creat, prin aezrile i activitile lor, ecosisteme noi, guvernate de legi care ieeau p arial de sub influena celor ps care n atu ra le cunoscuse nainte de apariia factorului antropic. Pe m sur ce societatea um an avansa, stpnind tehnologii din ce n ce mai puternice, m ai complicate i mai atotcuprinztoare, ecosistemele naturale au fost artificializate n diferite grade, n sensul c asupra lor s-a exercitat influena transform atoare a omului. N um rul sistemelor artificale sau artificializate a crescut n m od sim itor cuprinznd domenii dintre cele m ai inedite. Avem altu ri de pdurile naturale, ecosis teme forestiere cultivate, artificializate; alturi de p unile naturale avem ecosisteme n care ierburile pentru anim alele domestice snt altele dect cele pe care eco sistemul natural le-ar fi asociat. Complexele zootehnice, serele, oraele, iat cteva din tipurile de ecosisteme aproape com plet artificializate. m binarea acestora cu ecosistemele p arial artificializate i cu cele care se po t considera nc naturale este caracteristica biosferei con tem porane. D ar pentru a ajunge la marile transform ri de astzi, la agricultura secolului X X , a fost un drum lung i oa menii care p rin cultivarea pm ntului au fcut prim ul pas ctre civilizaie, l-au parcurs ntreinnd fr nce tare legturi ecologice" cu mediul care i-a nconjurat. A gricultura a fost din totdeauna o legtur strns ntre om i natur! 21

A G R IC U L T U R A D E-A L U N G U L TIM PU LU I. O PO V ESTE D E E C O L O G IE N ETIU T C n d livezile de pom i snt pline de fructe i cnd pe cm puri unduiesc lanuri bogate, cnd punile snt pline de anim ale i viile se pregtesc de rod, tabloul idilic al agriculturii este com plet i el pare a exista dintotdeauna. D a r oamenii n-au cunoscut agricultura dect relativ foarte curnd dac, firete, raportm aceast perioad la istoria de m ilioane de ani a omenirii. O am enii prim itivi triau n acele locuri n care na tura se arta darnic n a le oferi a tt adpost ct mai ales hran. D ar ce fel de hran le oferea natura? P ro babil c la ntrebarea aceasta putem s rspundem des tul de lesne dac presupunerile noastre se v o r baza deopotriv pe observaiile fcute n secolul trecut de exploratorii care au studiat triburile napoiate din Aus tralia, America de Sud, A frica sau din insulele Polineziei i pe ceea ce savanii au descoperit n urmele preis toriei. Observaiile de tipul m enionat mai nainte, foarte preioase pentru cunoaterea dezvoltrii omenirii, se mai fac i n zilele noastre, aa cum ne-au dovedit-o recentele publicaii despre unele triburi izolate din N oua Guinee sau din M ato Grosso. nainte de a cunoate agricultura omul era com plet dependent de lanurile trofice existente n ecosistemele naturale, n cadrul crora el era o simpl verig. C u lesul fructelor, strngerea plantelor cu rdcini sau a frunzelor suculente, vnatul i pescuitul, acestea erau ndeletnicirile prin care se smulgea hrana de la n atur cu cca 600 de mii de ani n urm, n paleolitic. Trebuie tiut ns c vnatul, n condiiile n care, n general, nici un fel de arm nu era cunoscut (n afara pietrelor i a beelor) prezenta pericol imens pentru vntor i roadele lui erau adesea foarte mici. 22

Plantele, la rn d u l lor, produceau o cantitate nendes tultoare de h ran; i s adugm tu tu ro r acestora m a rile perioade de secet cum plit care reduceau sim itor creterea vegetaiei pentru a nelege ce greuti enorme confruntau vechii oameni n traiul lor cotidian. D up calculele fcute de O d u m 2 omul putea spera la obinerea de maxim um 10 K c al/m 2/a n , ceea ce nseama c pentru supravieuire el trebuie s exploreze n exclusivitate o suprafa de cel puin 10 ha. n cltorii ntreprinse acum 100 de ani n A ustralia, dr. H o o k e r, un neobosit cltor englez, a n tln it locuitori ai unui sat ntins, aproape decim at de foame, care se hrneau exclusiv cu rdcini de A ru m (rodul pm ntului), p lan t destul de otrvitoare, d ar singura pe care o gseau n m prejurim i. U n alt observator, A n d r e w S m i t h , scria c n A frica de Sud a cunoscut un grup de oameni din tribul B aquana care ani de-a rndul s-au n u trit cu rdcini i frunze p uin hrnitoare; acestea, ntr-adevr, le um pleau stom acurile i le ndeprtau senzaia de foame, d ar nu-i m piedicau s fie de o slbiciune extrem , greu de n chipuit. T o t S m i t h a observat c n alegerea hranei indigenii urm eaz exemplul unor anim ale slbatice, n special al m aim uelor, m ncnd aceleai ierburi i fructe care se dovediser a fi, n tr-u n fel sau altul, digerabile i neotrvitoare; lucrul acesta ne poate oferi, de aseme nea, indicii asupra felului n care oamenii prim itivi au ajuns s foloseasc aceste plante i gradul n care ei erau integrai n ecosistemele naturale. Toate acestea s-au rep etat probabil zeci i sute de mii de ani, n nesfrite variante. N e vine greu s ne legem astzi cum ierburile pe care le clcm n picioare

2 O d u m H. T., 1971 Environm ent pow er and societ J. VViley & Sons, Inc. N ew York.

23

sau fructele care ne strepezesc dinii au folosit cndva pentru hrnirea omenirii. i totui, cele mai mici. cali ti ale unor astfel de ierburi sau pom i trebuiau s fie sesizate de oamenii prim itivi pentru c lucrul acesta prezenta pentru ei im p o rtan de via i m oarte! 3 D ezvoltarea accentuat a spaiului um an (pe care istoricul englez A r n o l d T o y n b e e l desemneaz prin conceptul de oikumeri) s-a produs probabil atunci cnd descoperind focul sinantropul i urmaii si l-au p u tu t folosi pentru a lim ita dezvoltarea pdurilor; nencetat, trep ta t i perseverent, omul prim itiv reuete s defri eze pd u ri ntinse n locul crora se instaleaz savanele i stepele; ecosistemele se schimb i ierburile favori zeaz dezvotarea unei faune de ierbivore abundent care furnizeaz un v n at accesibil. Aceste m odificri provocate de om n ecosistem, caruselul form aiilor ve getale o p rit n dreptul unor asociaii favorabile, toate m preun au fost cile de pregtire ale apariiei agricul turii. Desigur, au trecut m uli ani n care grele ncer cri de suferin au a r ta t oam enilor prim itivi care snt plantele folositoare i la ce folosesc anume, cum po t fi ele gsite i n ce locuri; aa s-a trecut de la etapa culesului n tm pltor i a vnatului prim itiv la etapa culesului de recolte. Apoi au n v a t s protejeze p lan tele utile de invazia unor buruieni i au n v a t s le creasc i s le ngrijeasc lng aezrile lor. Acest ultim pas a constituit, dup prerea lui D arw in, nceputurile cultivrii plantelor. Seminele acelor ierburi care se do vediser folositoare au nceput s fie semnate n pm nturile din jurul colibelor indigenilor, acolo unde acestea erau bine ngrate de resturile activitii i existenei umane. n condiii oarecum noi, din seminele puse la ncolit ieeau unele plante oare prezentau mici diferenieri, variaii individuale favorabile omului. P rin
3 I o n e s c u Al . (red.), 1976 Om ul i agricultura, Deva.

24

selecie incontient La nceput, apoi prin selecie con tient, s-au form at, plecnd de la aceste diversificri, numeroase soiuri i sortimente. Geneza agriculturii a adus cu sine o radical tran zi ie trofico-ecologic a crei esen a fost rnduirea om u lui pe o nou poziie n piram ida eltonian (de hran) i, sim ultan cu aceasta, dispunerea lui n alte relaii cu am biana sa prin crearea i lrgirea oikumenului. Sub ra p o rt psiho-social, agricultura nu a devenit o ndeletnicire posibil pn cnd cultura spiritual a ome nirii nu a nregistrat im presionante progrese concreti zate n ap a riia i perfecionarea comunicrii dintre in divizi, a lim bajului deci, concom itent cu dezvoltarea logicii i a transm iterii m ai nti pe cale oral, apoi n scris a cunotinelor 4. n mezolitic, sem natul este o faz preagricol n care se cuprind observarea rsririi i rodirii plantelor prove nite din seminele czute n m od natural, scuturarea de ctre om a seminelor n ml, afundarea plantelor n gropie fcute cu piciorul.5 Aceast faz preagricol se petrecea probabil simul tan sau im ediat dup vegecultur, aceast form de cul tivare bazat pe nsuirea unor plante de a regenera, din fragm ente de rdcini, tulpini sau frunze (butai), plan ta nsi. N ici una din cele dou forme citate nu necesita defriri de p roporii ci num ai o schimbare de sol. Ele au p regtit ns etapa agriculturii prim itive pe care o putem localiza n neolitic, cnd populaii ntregi devin sedentare, odat cu ngrijirea acordat lanurilor naturale i cu sem natul terenurilor pregtite de om. O rzul, grul alac (T riticum monococcum), grul tenchi
4 S o r a n V., P u i a I., 1981 n: tiin i contem poraneitate (sub redacia I o n e s c u Al . i B a r a b a N., Bacu. 5 V a s i l i u A., 1974 Homo rusticus, Bucureti.

25

( T . dicococcum) snt plante cultivate de m ulte milenii. Boabele de gru gsite n locuinele lacustre ale Elveiei de astzi snt m rturii ale cunoaterii acestei graminee, nc din epoca de piatr. Centrele de origin ale plantelor slbatice, devenite plante de cultur, au fost diverse: C hina de nord-vest a d at ovzul, hric, soia, macul, gaoleanul, dudul, ar borele de cam for; In d ia i sud-estul Asiei au oferit oame nilor bumbacul, orezul, sfecla, vinetele, nutul; Abisi nia este a ra de batin a ricinului, susanului, pepenelui verde. Exist date arheologice dup care, n neolitic, n Iran i n A natolia se cultivau orzul, alacul, m azrea, m z richea i inul. n A frica erau cunoscute dou genuri de mei (Brachieria i Digitaria), sorgul i bananierii. n America, fasolea, dovleacul, porum bul i cartoful. Paralel cu cultura plantelor, cu m blnzirea i domes ticirea anim alelor (n neolitic au fost domesticite p rin tre altele capra, oaia, porcul, boul, catrul i asinul) s-a fixat i s-a impus meteugul agricol, economia i ti ina ag rar". Interesant de am in tit n acest context c dei lipsii de m ulte noiuni botanice, ca de pild existena sexua litii la plante, cultivatorii pricepui de acum cteva mii de ani tiau c pentru a obine rod ntr-un cmp de curmali femeii trebuiau p lan tai i curm ali masculi, dei acetia nu fceau fructe. Adesea, cnd plantarea lor nu era posibil, se aduceau, totui, cte odat de la m ari distane crengue cu inflorescene masculine i se le gau de ram urile pom ilor femeii. D atele despre ceea ce se poate numi cu adevrat agri cultur se localizeaz n perioada anilor 8 000 3 000 .e.n., cnd pe suprafee ntinse se cultivau grul, bobul, lintea, rodia, m rul, bananul, via de vie, smochinul i curmalul. 26

Descriind civilizaia sumerian, K r a m e r 6 men ioneaz n aceast perioad prezena irigaiilor (prin inundaii), a m aiului (oa unealt cu care se sfrm au bulgrii) i a unui agregat (plug i dispozitiv de scurge rea seminelor) care fcea sim ultan aratul i semnatul. Documentele descoperite n aceste locuri cuprind sfaturi p rivin d adncim ea de semnat, m odul de >arat, epocile de u dat ale plantelor, necesitatea de a pzi recoltele de oareci i de p arazii etc. C nd omenirea a in trat n epoca bronzului, agricul tu ra cunoscuse deja plugul de lemn i atelajul cu ani m ale; i pstra produsele n gropi netezite, bttorite sau arse i n vase de lut. S uprafaa de teren care era necesar pentru supravieuirea unui individ sczuse n neolitic la 2 hectare. P roductivitatea aceasta m rit a determ inat ieirea omului din postura de verig trofic a unui ecosistem i l-a impus ca ceva deosebit, situat deasupra sau, n cazul cel mai ru, alturi de complexele relaii care defineau ecosistemele. Ajuns n acest sta diu, agricultura a determ inat schimbri fundam entale n organizarea social i n com portam entul indivizilor i al populaiei. Ea a accentuat diviziunea m uncii i stratificarea unor clase sociale, a favorizat creterea populaiei umane i form area unor aezri stabile i de proporii. n istoria veche, datele cele m ai numeroase despre agricultur provin de la rom ani, care asimilaser cu re peziciune cunotinele agrare ale etruscilor, grecilor, car taginezilor i ale popoarelor din O rientul apropiat. Sistemul de cultur la rom ani a fost la nceput de tip agricol pastoral, urm at mai apoi de sistemul ogor sterp cultur de plan t (diversificat n tim p; cultur de prim v ar i cultur de toam n). R o taia culturilor

6 K r a m e r N. S., 1962 Istoria ncepe la Sumer, Ed tiinific, Bucureti.

27

(foarte frecvent n variantele: prloag-bob-gru; prloag-legum inoase-gru; prloag-napi-bob-gru) sporesc rentabilitatea agriculturii iar proprietatea funciar de stat dar mai ales cea p riv at i reglem entrile agrare (cuprinse n legi i codice) asigur o tihnit dez voltare a agriculturii. Se m enioneaz numeroase soiuri diversificate dup gusturi, culoare, arom ; num ai la a r borii fructiferi P l i n i u l c e l B t r n citeaz 40 de soiuri de pr, 20 de m r, 9 de rodii, 6 de gutui etc. La ntemeierea Romei fiecare rom an avea n proprietatea sa 2 jugre (0,5 ha) de pm nt iar dragostea fa de glia care-1 hrnea a inspirat deopotriv patriotism ul, poezia i filosofia. D ar tim purile au trecut i peste Im periul rom an. O bi ceiurile, meteugurile i virtuile s-au degradat sub in fluena unei viei m oleitoare; m unca fo rat a sclavi lor (ca peste to t i oricnd) a fcut ca marile latifundii s se frm ieze i s decad. A ntichitatea i Evul M e diu oare a urm at, au dezvoltat lent agricultura; supra faa de teren necesar supravieuirii sczuse pn sub 0,5 ha n m ijlocul Evului Mediu. Desigur progresul n-a fost continuu i chiar dac el a servit n m are parte agricultura aceasta s-a repercu ta t adesea nefavorabil asu pra biosferei. C rearea i lr girea suprafeelor cultivate s-au soldat, n condiiile unei clime aride, cu succesiuni ecologice care s-au dove dit, n cele din urm , nefavorabile omului. D ispariia pdurilor, nlocuirea lor prin savane i prerii, folosite m ai apoi ca pune sau ogor, erodate i srturate au favorizat form area deerturilor. O parte a nordului A fricii ofer un tablou gritor i recent al acestor trans form ri. El nu este nici pe de p arte singurul! Paradisul era cndva localizat ntre Tigru i E ufrat, pentru c acolo grdinile erau roditoare i cm purile irigate din belug; srturarea a fcut mai apoi nefertil vechiul Pairadis . 28

P n n epoca prezent, agricultura a cuprins, legate prin relaii organice, directe, vizibile i palpabile, cre terea (animalelor i cultura plantelor (i n cadrul aces tora din urm ro taia perm anent). A fost n aceasta, necesitatea instalat de milenii n fiina um an de a m buntii perm anent terenul i de a-1 valorifica la maxim um, ntr-o er n care produsele pm ntului erau destinate m ai ales satisfacerii nevoilor proprii, ale indi vidului i ale populaiei restrnse creia acesta i a p a r inea. A gricultura m odern are caractere aparte, diferite din cauza productivitii sale deosebite. U n hectar poate astzi hrni zeci de persoane; produsele pm ntului au devenit mijloace de schimb. O gorul pe care se cultivau plantele s-a desprit de creterea anim alelor domestice care furniza gunoiul de grajd" i fertilitatea solu lui a trebuit s fie altfel realizat. S-a creat o industrie a ngrm intelor extrem de diversificat; s-a nfiinat o industrie a nutreurilor. Ecosistemele a u cptat un i mai m are grad de artificializare. S nt cazuri n care ele se construiesc bucat cu bucat, asam blnd realiti cu totul necunoscute n natur. E voluia agriculturii, schiat n rndurile de mai sus, a av u t de la nceputul su un p rofund caracter ecologic. Ea s-a dezvoltat n cadrul unui teritoriu pe care trebuia ntrein u t o anum it biocenoz i a generat interrelaii m odelatoare asupra biotopului i asupra vieuitoarelor, relaii care trebuiau cunoscute. C nd omul p rim itiv a d at foc unei pduri el a schim b at ecosistemul n atural p entru c speciile lemnoase au disprut i odat cu ele anim alele caracteristice (de ta lie mai redus), o ntreag avifaun arboricol, specii vegetale o m b ro file. . . Pe teritoriul eliberat, el a favori zat creterea unor plante, a n ltu rat altele, le-a pzit de duntori; p rin acestea pusese deja bariere unui an u m it in u t; fcuse un teritoriu pe care el dirija mersul 29

biocenozelor existente pe care le rem ania n perm a nen. G radul de contientizare era, firete, redus la nceput d ar cu tim pul el a nsoit to t ceea ce se fcea n acest domeniu: ngrarea pm ntului, irigarea lui, cultivarea acelor plante adaptate pentru tem peratur, strpirea speciilor nedorite, folosirea ct mai adecvat a produselor obinute. Toate acestea form au o pnz deas de interrelaii care trebuiau stpnite. Scopul era clar: obinerea de biomas abundent care s nglobeze n ea o cantitate mare de energie; acelai scop pe care oamenii nceputurilor nu aveau posibilitatea sa-1 defineasc, dar care exista. Ecologia presupune luarea n consideraie a tuturor factorilor existeni n ecosisteme, a tu tu ro r rela iilor care se nasc acolo. In cursul evoluiei sale, agri cultura a ncercat s se apropie de cunoaterea tu tu ro r acestora. A nzuit i uneori a crezut c a reuit s-o fac. Firete, necesitile de cunoatere derivau unele din altele i nu dintr-o m etodic conceput care ar fi trebuit s fie pus n practic. E ra firea lucrurilor. A gricultura a parcurs n dezvoltarea sa diferite faze care toate se desfurau p rofund im plicate n ecosiste mele naturale. Ea era p arte din natur, se amesteca cu aceasta i chiar cnd diferenele au venit tranante, odat cu tim pul, ecosistemul agricol a continuat s fie p arte integrant din biosfer. A gricultura a lu at n to t deauna n seam factorii ecologici, o resubliniem, con tient sau p ur i simplu pentru c lucrurile aa trebuiau s mearg pentru a se obine productivitatea dorit. D iferenele dintre aceast poveste ecologic parcurs de agricultura nceputurilor i ecologia contem poran pe care ncearc s i-o apropie agricultura m odern snt totui extrem de mari. Ecologia este astzi o tiin, o concepie care are posibilitatea s stabileasc cu m axim eficien desfu rarea tu tu ro r lucrrilor fcute asupra acelor culturi cele mai p o trivite i asupra acelor soluri cele 30

mai apte pentru fixarea unei cantiti de energie cosmic superioar. Ea nu num ai c decurge din fora lucrurilor" dar parcurge i calea cea m ai direct ctre atingerea obiectivului propus, calea cea m ai economic. Ecologia agroecosistemelor este o replic perm anent a ecologiei ecosistemelor naturale. Bine studiate, ambele se com pleteaz i evit catastrofele pe care le-am am intit deja, cele care duceau de la inutila (n viziunea alim en taiei) dar luxurianta dezvoltare a pdurii, la stepe i ogoare care se erodau cu repeziciune i care se transfor m au n deert. Ecologia de astzi poate pune n micare caruselul de caire vorbeam cndva fr ca acesta s se opreasc n zona teritoriilor nefavorabile, pentru bunul m otiv c asemenea zone nu exist ntr-o viziune eco logic. P m nturile au o anum it vocaie, oare n cazul a rti ficializrii nu se supune dect acelor legi introduse de om, care snt n concordan cu m arile legi ale naturii, n prezent valorificarea resurselor naturale nu se poate face num ai dup criterii economice ci m ai ales pe te meiul tiinelor naturale. Economistul poate oel m ult calcula ci bani v a da hectarul cutare dac va fi cul tiv a t cu p lan ta X i ct va da cultivat cu p lan ta Y. D ar nu via spune ci ani va putea rodi, dac va m ai da ceva dup un num r de ani i ce va da; naturalistul ns are rspunsuri la aceste ntrebri. tiinele naturii i aplicaiile lor economice nu snt simpl contabilitate i de aceea nu p o t fi ncorsetate n dosarele i referatele b iro craiei.. . P en tru c n atura este ceva asem ntor cu gina de aur din frum osul basm romnesc care ar putea fi un m o tto al tu tu ro r crilor scrise n vederea ocro tirii naturii i omului, m p otriva denaturrii i p o lu rii1.

7 M e r d i n g e r E., 1973 P refa la Efectele biolog ale polurii m ediului, Ed. Academiei.

31

IM P L A N T A R E A E C O L O G IE I N A G R IC U L T U R A CONTEM PORAN A gricultura rilo r dezvoltate de astzi este com plet diferit de agricultura tradiional pe care am cunoscut-o n istoricul desfurat m ai nainte; revoluile tehnicotiinifice au fcut ca producerea de alim ente s aib un caracter industrial, s sporeasc i s diversifice re coltele pe care ogoarele le dduser pn acum. n tre agricultura tradiional i agricultura contem poran exist unele deosebiri eseniale de structur. Vechea agricultur a fost fundam entat n ntregim e pe transform area energiei luminoase n energie chimic prin captarea razelor solare n procesul de fotosintez care asigur creterea plantelor. n agricultura de astzi, al turi de eterna energie cosmic pe oare pm ntul o p ri mete clip de clip, se investete energia carburanilor fosili. P en tru a produce can titi extrem de m ari de ali mente, pe care o populaie ce depete cifra de 4 mili arde le pretinde n tr-o gam bogat, ntr-un context n care ap roxim ativ jum tate din oameni au o alt ocu p aie dect agricultura (i am inclus aici i industriile direct im plicate n ea) este necesar o puternic i m a siv mecanizare i chimizare. n producerea ngr m intelor, pesticidelor, am endam entelor, n executarea lucrrilor m ecanizate, a strngerii i conservrii recolte lor, a produselor semifabricate, a conservelor, se chel tuiete o cantitate de energie (provenit din depozitele fosile) egal cu cantitatea de energie cosmic prim it. D efiniia agriculturii ca proces de transform are i sto care a energiei luminoase n energie chimic" este astzi depit. n m otocultur (cultur m ecanizat) energia cheltuit p en tru obinerea alim entelor, n situaii nor male, abia echivaleaz cantitatea de energie fixat prin 32

fotosintez, iar n cazuri particulare o depete consi derabil. Se ajunge astfel la un adevrat paradox, n sensul c agricultura m odern, bazat pe chimizare i m ecanizare a r trebui definit ca un proces de transformiare a energiei com bustibililor fosili n alim en te8. C antitile extrem de m ari de alimente, oare depesc de cele mai m ulte ori necesitile productorilor, au creat diverse verigi interm ediare ntre lanul care duce de la productor la consum ator i prin interm ediul c rora acestea se stocheaz, se conserv i se comerciali zeaz. Insistnd n repetate rn duri asupra cantitilor m ari de produse agricole care se obin n prezent n anumite locuri nu trebuie s pierdem din vedere faptul c la scar planetar exist o lips de alimente care se poate accentua n v iitor lund n considerare tendina de spo rire a populaiei i, n acelai tim p, con'statnd imposi bilitatea m odificrii dim ensiunilor terenurilor agricole fr o p erturbare general a echilibrului biologic. R ezult c agricultura m odern trebuie s-i concen treze eforturile spre sporirea continu a produciei i spre pstrarea calitii acesteia, cunoscnd c n condi iile actuale exist posibilitatea polurii produselor ob inute prin nsi procesele tehnologice. Aceste aspiraii po t fi atinse num ai p rin tr-o perspectiv sintetic, sistemic, unificatoare, pe care ecologia o poate acorda agriculturii. P rin aceasta se v a putea tra ta unitar, folo sind conceptele sistemice i metodele cibernetice, toate problem ele care snt legate de bioproductivitate i de transform area acesteia n tr-o mas de alim ente abun dent i de bun calitate.

8 P u i a I., 1977 Problem e ale agriculturii contem po rane (sub redacia I. C e a u e s c u , Al . I o n e s c u ) , ed. Ceres.

33

Solele (terenurile) agricole, considerate drept agroecosisteme, devin unitile de studiu fundam entale ale agricultu rii contem porane. Influenele omului se exer cit asu p ra lor n grade diferite m ergnd, n complexele de creterea anim alelor i n marele am plasam ente de sere, la a fi absolute n dirijarea factorilor de mediu. Firete, aceast dirijare im plic folosirea unor m eto dici necunoscute p n acum n agricultur i folosirea unor grade de mecanizare i autom atizare com parabile cu cele ale industriilor cele mai naintate. C u ct agroecosistemul este m ai dependent de controlul um an, cu a tt el pretinde, p en tru a-i m enine stabilitatea, in tro ducerea unui flux de energie m aterializat n metode i substane. Pe aceast cale ecologia im plic n agricul tur caractere noi care trebuie s duc la obinerea unei biomase superioare, a folosirii optim ale a condiiilor oferite de biotop, a gsirii acelei biocenoze de m axim eficien, toate cu o investiie m inim de energie p ro venit din com bustibilii fosili dar deschis unei fixri abundente de energie luminoas. Ecologia se im plic n agricultur i pentru a asigura protecia biosferei, considerat ca un lan nesfrit i bine nchegat de ecosisteme naturale i ecosisteme a rti ficializate. Am am intit de posibilitatea ca a lim e n te le s fie -con tam inate prin cantitatea extrem de mare de Jiibsane chimice folosite n agricultur i vom reveni probabil asupra acestui subiect nc n cteva rnduri; m ulte alte .. surse de contam inare a produselor agricole exist, fie provenind din surse naturala, fie cel mai adesea ca rezultat al activitii industriale (noxe, deeuri) i ca urm are a activitii catabolice umane. Cum suprafaa Terrei este din ce n ce mai populata i cum prin activitile descrise mai nainte exist peri 34

colul degradrii mediul am biant, toate teritoriile trebuie considerate astfel de sisteme n care activitatea produc tiv i^ creatoare a omului s fie sim ultan i similar cu optim izarea perm anent a peisajului i a locurilor nsi. A gricultura ecologic poate s contribuie la protecia mediului pentru c ea consider ecosistemele sale drept sisteme n conexiune cu ntreaga biosfer i pentru c are metode i mijloace p rin care poate deopotriv ob ine m axim um de productivitate, maxim um de calitate i maxim um de protecie a mediului. Ea aduce i Integreaz m etode care au fost folosite cndva dar care n afara unei viziuni sistemice nu s-au p u tu t im pune. Este, dup opinia noastr, cazul m ul tora din aa numitele coli de agrobiologie i cazul fo losirii luptei biologice i a luptei integrate. Problem ele pe care le ntm pin agricultura contem poran s rt m ultiple i ele trebuie rezolvate pentru ca idealul pe care-1 cuprinde n structura sa de esen, asi gurarea unei cantiti m ari de alimente diversificate i de calitate, s poat fi atins. Aceste problem e vor putea fi nelese i rezolvate n cadrul conceptului global de ecologie oare s-a in filtrat puternic n toate domeniile activitii i gmlirii. n afara restricilor de ordin in form aional, agricultura ca orice domeniu al activi tii umane este subordonat, n bun m sur, facto rului social. C hiar i filosofia i sociologia, ele nile, s-au m pletit puternic n ultim ul deceniu cu ecologia. Prem i sele ca to t ceea ce se creeaz s se fac n conexiune cu interrelaiile existente n natur snt astfel prezente i ele vor nruri dezvoltarea agriculturii ecologice. Descrierea unei anum ite caliti ale acestei noi agri culturi", im aginarea cilor pe oare vor merge tiinele agricole, precum i abordarea sistemic a acelor teritorii destinate s produc alim ente vor defini, prin exempli 35

ficare, ceea ce se cunoate n prezent despre agricultura ecologic i felul n care aceasta se poate substitui, mai rapid dect mersul firesc al lucrurilor o poate face, agri culturii clasice, term en n care am inclus totui noile descoperiri tiinifice d ar care nu beneficiaz de tratarea sistemic a tu tu ro r problem elor proprii sau lim itrofe agriculturii.

AGROECOLOGIA

A G R IC U L T U R A M O D E R N A , O F A N N O B IL A T A A G R IC U L T U R II T R A D I IO N A L E Exploatarea agricola de astzi nu se poate com para n nici un fel cu cea de acum 20 de ani, chiar dac a r fi s ne bazm aceast .observaie num ai pe produciile obinute. Ceea ce este esenial n noile caractere ale agriculturii i ceea ce o poate acum defini este repre zentat de tendina accentuat de nlturare a deosebi rilor m arcante ntfe felul de via i de munc urban i rural. A gricultura m odern a adugat cldirilor tradiionale ale exploatrii rurale cunoscute numeroase hangare, ga raje, ateliere de ntreinerea m aterialului agricol, silo zuri i extrem de variate i polivalente cldiri. n ace lai tim p, industria a creat n m ijlocul terenurilor de cultur platform e ntinse, adevrate aglom erri de uzi ne, pe care le-a legat cu dense reele de osele i ci ferate, n ncercarea de a descongestiona oraele. D ezvoltarea accelerat a m ecanizrii, eforturile de specializare din ce n ce mai rapid au dus l m onoa culturi protejate cu substane chimice foarte diverse. M ecaniznd n cel mai n alt grad posibil lucrrile n agricultur, rile avansate au fcut oa productivitatea 37

muncii s creasc foarte repede, trip ln d n ultim ii 25 de ani, pe unitatea de suprafa, producia agricol. n m ulte ri din E uropa apusean, de pild, productivi tatea agricol a crescut cu 47% (ceea ce reprezint un spor m ai nsem nat dect al m ultor ram uri industriale) iar n a ra noastr actualul plan cincinal prevede cre terea p roductivitii cu 36 39% fa de cincinalul precedent. A gricultura contem poran este rezultanta celor mai dinam ice discipline; ea folosete datele geneticei i fizio logiei, ciberneticei i electronicei, chimiei, biochimici i fizicii. Exist m aterial biologic selecionat i exist institute specializate n acest domeniu; am eliorarea, selecia i ingineria genetic snt factorii de baz pentru prom o varea unor soiuri de plante i trase de animale mereu m ai productive. Chim izarea, caracteristic agriculturii moderne, se realizeaz p rin substane din ce n ce mai numeroase, mai diversificate i m ai specifice. De la ngrmintele N P K , folosite de m ult vreme, s-a trecut la ngr m inte complexe cu microelemente, cu ioni sinergici; pesticide dintre cele mai diferite cu rem anene variabile care s perm it jrotaia culturilor sau, dim potriv, s m enin curat m onocultura o perioad ndelungat de tim p; substane i inhibitori de cretere, fe ro m o n i.. . O rganizarea agriculturii i economia agrar au cp ta t nsem ntate deosebit n realizarea unei agriculturi moderne. Formele de organizare se schimb cu repezi ciune, suprafeele de pm nt snt adesea concentrate pentru a nlesni lucrafea lor cu m axim eficien. N i mic nu m ai este lsat la voia ntm plrii, ntr-un con text n care avem de-a face, totui, cu nenum ratele capricii ale naturii i cu nenum ratele greuti pe care le implic tocmai com pexitatea procesului de munc din agricultura modern. 38

M ediul rural se m odernizeaz i 'se transform cu rapiditate, iar sensurile acestor prefaceri trebuie urm rite cu grij; echilibrele biologice, interesele um anitii, ca o singur unitate, i ale oam enilor, ca indivizi, snt scopurile civilizaiei contem porane i este necesar ca totul s lucreze pentru a p stra n atu ra pur. A G R O EC O SISTEM ELE LO R SI F U N C IO N A L IT A T E A

M ediul rural i agricultura deceniilor noastre snt ntr-o continu transform are i, n acest cadru, snt adesea am eninate de pericole dintre cele mai .diverse, de la fenomenul de poluare pn la acela de degradare i de utilizare iraional. A plicate corect, toate metodologiile i toate disciplinele pe care le-am am intit au o anum e eficien; ele snt integrate ntr-un to t unitar i-i p o t prelungi la un tim p nedefinit funcionalitatea, atunci cnd ecologia le nglobeaz i le controleaz. n acelai tim p, considerarea terenurilor agricole drept agroecosisteme perm ite ecologiei s acioneze n agricul tu ra contem poran, n m od concret, practic i evident. Introducerea analizelor ecologice pe cm purile de cul tur, i n general n toate zonele de activitate ale agriculturii ofer perspectivele ridicrii productivi tii i folosirii raionale a tu tu ro r terenurilor agricole. P u i a i S o r a n 9 socotesc c deosebirea esenial dintre agroecosistemele i ecosistemele naturale nu con st n structura trofic general ci n com plexitatea aces teia. n tr-ad ev r, n tim p ce ecosistemele naturale m a ture dispun de regul de o diversitate intern m ult mai

9 P u i a I., S o r a n V., 1978 n: Ecosistem ele artifi ciale si nsem ntatea lor pen tru om enire, Cluj-Napoca, 2256.'

39

mare, reliefat prin num rul ridicat de specii compo nente, care satureaz toate niele ecologice, agroecosis temele au o diversitate intern sczut, ceea ce le per mite o distribuire a substanei i energiei pe care le dau pe ci puine sau chiar unice d ar care au o eficacitate ridicat, pentru c n drum ul lor ctre produsele dorite nltur poriunile inutile ale lanului trofic natural. Aceasta nseam n c agricultura cuprinde energia so lar (i energia nglobat de om prin lucrrile executate i substanele folosite), direct sau prin interm ediul celui mai scurt lan trofic posibil, n produse utile um anitii. Ea nu las s coexiste pe aceeai sol planta care d sm na trebuincioas i buruiana; nici anim alul care d carnea comestibil cu cel a crei carne e9te de nefolosit. Concentreaz astfel energia n produsele dorite, simpli fic ecosistemul de care trebuie s se ngrijeasc perm a nent. Perioadele de relaxare pe care i le-ar perm ite ar da prilej naturii s distrug agroecosistemul i s pun n locul su diversificatele ecosisteme slbatice", na turale. Prin p ro n u n ata lor com plexitate intern ecosistemele naturale au, n general, un echilibru relativ mai stabil dect agroecosistemele, caracterizate de o diversitate mai redus. A dm ind ca echilibrul biologic se bazeaz pe dou principii eseniale i anum e invarianta num rului de specii i constana dimensiunii populaiilor, atunci agroecosistemele a r trebui considerate ca avnd o stabi litate m are d at fiindc principiile enunate m ai sus snt strns controlate de om. D in aceasta rezult c echili brul biologic este, n cazul agrtiecosistemelor, funcie direct de capacitatea oam enilor de a dirija ecosistemul agricol. Se confer astfel o im portan deosebit unei alte caracteristici a agroecosistemelor, aceea de simbioz inseparabil cu activitatea um an; plantele cultivate, i, n general, ntregul ecosistem agricol nu po t concura 40

cu plantele slbatice i ecosistemele naturale atunci cnd ele snt prsite de ctre om. A lturi de ierarhizarea sistemelor biologice individu ale i supraindividuale cunoscute din ecosistemele natu rale este necesar, n contextul prezent, .i o ierarhizare a ecosistemelor agricole. Aceasta se poate face plecnd de la faptul c biotopul (sola sau parcela) este factorul perm anent al unui ecosistem agrar n care p lan ta de cultur (componenta biologic de baz) se afl supus rotaiei. Caracteristicile parcelei o po t defini cu uurin ca biotop. n tr-ad ev r, ea are o suprafa precis delim itat pe principiul uniform itii solului i reliefului; ei i se aplic aceleai tratam ente agrotehnice care dirijeaz unii factori ecologici, cum ar fi lucrrile solului, aplicarea ngrm intelor i pesticidelor, cantitatea de ap p ri m it prin irigaii etc. Biocenoza ataat acestui biotop este aceeai n spaiu pentru c pe toat suprafaa a fost cultivat aceeai plant, creia i s-au asociat aceleai buruieni segetale, aceeai ageni patogeni (cu hiperparaziii lor) i aceeai duntori (cu prd to rii caracte ristici). M icroflora i m icrofauna din sol snt, de ase menea, omogene dei m ai puin specifice culturii. n tim p, pe o sol, se succed culturi care i m enin caracte risticile uniforme. 'Im ediat superior solei este asolamentul, n care aceasta este ncadrat, indiferent dac este un asolam ent cu ro taia liber" sau cu o rotaie stabil i respectat riguros sau n limitele ei generale. Arealul pe care aso lam entul este organizat are o delim itare precis i el este influenat de edafonul* uniform pe tip de sol i n tim p relativ om ogenizat de culturile care se suc ced i de msurile agrofitotehnice care i se aplic.
Edafon = totalitatea organismelor care triesc n sol, legate de anum ite condiii de via.

41

Pe ansamblul ecosistemului, biocenoza este aceeai repartizarea sa spaial precum i alternana n tim p, pe diferite sole, snt specifice acestui nivel ecologic. La un m om ent dat, biocenoza dintr-un asolam ent este suma biocenozele din solele com ponente m eninnd relaiile dintre specii, n prim ul rn d pe cele trofice i pe cele de tip biochim ic, alelopatic.* Asolam entul este organizat la nivel de ferm sau de ntreprindere agricol dar capacitatea de bioproductivitate este influenat de msurile tehnico-organizatorice i de deciziile luate de cadrele de conducere de la nivelul unitii. Aceste decizii snt dependente de do tarea i de aprovizionarea tehnic a unitii, de nivelul de pregtire al personalului tehnic i de calitile in trin seci ale conductorilor. Sub aspectul organizrii (delim itrii) spaiale i al bioproductivitii utile, reale, unitile adm inistrative care agreg mai m ulte asolamente po t fi considerate eco sisteme agricole ierarhic superioare asolam entului, ulte rior ierarhizarea m ergnd pn la nivel de noosfer ** (% 4) n funcie de modul cum circul substana (sub form d e ' e x p o rt" = ieiri i im port" = intrri), ecosiste mele agricole se p o t asocia cu cele din sectprul zootehnic perm ind circuitul m ateriei i energiei n interiorul ace leiai uniti agrozootehnice constituite ca ecosistem. P articularitile agroecosistemelor (culturi de cm p) snt grefate pe aceleai caracteristici constatate la eco sistemele naturale i anume: B ioproductivitatea ecosistemelor agricole are caracter istoric: cunoscnd istoricul solelor se poate exprim a po-

* A lelopatie = influena reciproc a plantelor superioa (de cele mai m ulte ori inhibitoare) manifestat prin inter mediul unor substane chim ice secretate de plante. ** Noosfer = nveliul spiritual al Terrei reprezentat de omenire.

44

tenialul lor bioproductiv. Caracterul inform aional este de asemenea, prezent. Spre exemplu, inform aia privind existena fenomenului (strii de) secet" se transm ite prin soluia solului, care este mai concentrat, prin aerul din atm osfer, cu um iditatea relativ redus etc. La ni velul parcelei, afectarea integralitii culturii, prin nerespectarea densitii plantelor sau apariia de goluri, nseamn crearea de nie ecologice pentru buruieni i odat cu aceasta dim inuarea funciei de productor de recolt a ecosistemului agricol. A utoreglarea este com plem entar reglrii fcute de om i ea se m aterializeaz prin creterea masei vegetale rezultat din fenomenele de nfrire, m ultiplicarea num rului de frunze etc., n funcie de condiiile de mediu generale ale zonei i de interrelaiile din biocenoz. Agroecosistemele, ca parte com ponent a agriculturii moderne, reprezint cm pul de lucru al unor sinteze i concepii integraliste provenite din domeniul tuturor disciplinelor, tehnicilor i m etodicilor im plicate n agri cultur. Ecosistemele agricole form eaz substratul m aterial asupra creia acioneaz agricultura ecologic.

CE ESTE I C U M F U N C IO N E A Z A G R IC U L T U R A E C O IO G IC O definiie a agriculturii ecologice oare s fie accep tat unanim poate fi dat num ai sub rezerva cutrii de am endam ente i variante. Lucrul acesta este rezul tatul unor situaii destul de curioase care ne spun, aa cum am vzu t i p n acum, c agricultura a fost de la nceputurile sale ecologic". Ceea ce tim purile m oderne au adus a fost n prim ul rn d viziunea sistemic aplicata acestei agriculturi i tehnologia deceniilor noastre. 45

O agricultur ecologic este o agricultur care va iden tifica cu mare precizie vocaia fiecrui teritoriu i va avea, n acest fel, posibilitatea s-l gospodreasc cu m axim eficien. Orice desecare sau defriare va fi analizat n prespectiva tim pului i cunoscnd interrelaiile din n atu r nu se vOr face greeli de tipul celor care aduc n producie, p en tru o perioad de tim p, zeci de hectare, frustnd prin m odificri de clim, prin trans form ri ale regimului hidrologic i prin schimbarea ra portu rilo r dintre speciile faunei i cele ale florei, ferti litatea unor regiuni ntinse. E a va analiza balana ener getic a fiecrui agroecosistem i va face ca fluxul de m aterie i energie care-1 strbate s aib m axim um de eficien. A gricultura ecologic este o agricultur care aduce prosperitatea i bunstarea unui popor, prezervndu-i apele, pm ntul i aerul; este o agricultur n care se muncete din greu, struitor i cu inventivitate; dar ea v a cuprinde totdeauna trinicia lucrrilor fcute cu gndul la oameni i la viitor. Corespunde agricultura actual acestor definiii? F oarte m uli cercettori socotesc deja agricultura contem poran d rep t o agricultur tradiional, insufi cient de rentabil i duntoare n general biosferei, i doresc de aceea ca ea s fie nlocuit. C are snt n fond principalele incrim inri care se aduc m odului n care se practic n prezent agricultura? Se socotete c actuala agricultur favorizeaz accele rarea eroziunii p rin aplicarea ngrm intelor minerale, p rin irigaii i prin executarea diferitelor lucrri de n treinere a culturilor; n acelai tim p ea ar duce la m ul tiplicarea num rului de boli i duntori prin p racti carea m onoculturii i ar provoca o scdere a rezistenei fiziologice naturale a plantelor i anim alelor prin fo losirea abundent a substanelor chimice; sterilitatea a crescut sim itor n fermele zootehnice ca .urmare a stre 46

sului provocat de aglom eraie i a artificializrii to t m ai pronunate a hranei; produsele agricole rezultate conin diverse reziduuri provenite din tratam entele chi mice efectuate n cursul procesului de producie, rezi duuri care greveaz calitatea alim entelor. A gricultura ecologic n ltu r toate aceste neajunsuri i poate oferi calea de reluare a dezvoltrii nc i mai rapid nregistrat n ultim ele decenii? Este de presupus c rspunsul la aceast ntrebare are un caracter pozitiv pentru c o agricultur ecologic nseamn, p rin nsi denum irea ei, o agricultur legat de toi factorii de m ediu, n conexiuni m ai largi dect a fost gndit pn n prezent; o agricultur ecologic aduce o folosire mai intens - a relaiilor din n atur i o utilizare m ai raio nal a tu tu ro r m ijloacelor, de la terenurile agricole la ngrm inte, la mainism, la calitatea deosebit a soiu rilor i a raselor, la organizare i la adm inistrare. n ciclul agriculturii pe care o putem numi trad iio nal, ngrm intele minerale nu p o t m piedica splarea solului de ctre ap ci dim potriv; rmas fr humus, terenul trebuie s capete m ai m ulte ngrm inte mine rale p en tru a com pensa fertilitatea pierdut d a r . . . mai m ulte ngrm inte nseamn din nou o m ai m are ero ziune i ciclul se reia pentru un final previzibil. A gri cultura ecologic recom and alternarea ngrm intelor m inerale cu cele organice, aplicarea lor concom itent, sau, dup caz, nierbarea pe o anum it perioad de tim p, m pdurirea sau o alternan de culturi care prin ro taia lor, s fixeze solul i s-l mbogeasc n humus. M onocultura reprezint o cale facil pentru obinerea unei rentabiliti pentru o anum it perioad. D a r preul p l tit n tim p poate fi insuportabil pentru lum ea de mine: epuizarea solului n anum ite substane minerale, folosirea acelorai pesticide (ale cror reziduuri vor fi o perm anen), dezechilibrarea balanei biologice din soluri i din culturi, cu m puinarea unor specii, de 47

obicei folositoare agriculturii, i cu proliferarea dun torilor care gsesc n culturi medii excelente de via. De aici un nou carusel al aplicrii de pesticide, al rem anenei reziduurilor etc. A gricultura ecologic propune nlocuirea m onoculturii prin ro taia plantelor, capabil s pstreze i s mreasc fertilitatea solului: ea perm ite de asemenea folosirea unor diverse substane chimice care-i po t anula rem anena, compensa eficacitatea i micora nocivitatea pentru produsele agricole finale. Prin aplicri ingenioase se poate obine o eficacitate sporit a unor pesticide, n aa fel nct cantitatea lor total s fie dim inuat (folo sirea unor insecticide sub form granulat a dus la excluderea polurii cu pulberi i la m rirea' eficacitii prin plasarea insecticidelor la locul n oare vin insectele). Exist desigur probleme cu specific mai restrns dar care p rin interrelaiile care se stabilesc n i ntre eco sisteme prezint deosebit im portan. Este cazul pu nilor i al anim alelor care le m nnc, al pdurilor i al iazurilor i al eleteelor. P retutindeni legturile din natur trebuie cunoscute i folosite, n aa fel nct p ro ductivitatea s fie maxim , iar igiena teritorial i as pectul peisajului s stimuleze im plicaia omului n gos podrirea ecosistemelor. E xperim entri p riv in d felul n carte poate aciona o agricultur ecologic au fost fcute n numeroase ri ale lumii. Vom alege dintre acestea, pentru ilustrarea unui posibil m od de organizare, ferm a integrat El M orro de la M ancha (Veracruz) (fig. 5). Pe baza stu diilor de identificare a vocaiei naturale a terenurilor folosite, ferm a integrat a fost alctuit din 5 uniti de baz n care s-au introdus numeroase tehnici ecolo gice. Cele 5 uniti constitutive sint urm toarele: a) U nitatea de producie anim al, care transform alim en tele n deeuri organice utilizate de unitatea urm toare, b) U nitatea de ferm entaie. n acest loc deeurile orga48

nice snt reciclate, producnd biogaz i ngrm inte complexe cu un procentaj ridioat de elemente nutritive, uor asimilabile, c) U nitatea de acvacultura. Aici gunoiul ferm entat este utilizat pentru fertilizarea bazinelor unde snt crescui peti i crevei gigani. De asemenea, n bazinele alturate, s-ia inaugurat de curnd un program de cretere a broatelor estoase i a crocodililor, d) U n itate de producie vegetal. Gunoiul ferm entat este de asemenea folosit ca ngrm nt pentru grdinile de le gume furajere care se cultiv dup sistemul grdinilor fio-

tan te* i dup tehnici ecologice. Aceast unicate cu prinde, n plus, o pepinier polivalent cu m ai multe zone, bine delim itate, pentru introducerea n cultur a diferitelor plante nu tocm ai comune (arbori fruc tiferi, mangrove, plante ornam entale etc.). e) U nitate de studii socio-ecologice n care o echip interdisciplinar de sociologi, antropologi, economiti studiaz mai m ulte com uniti umane, ntreprind activ iti educative, cursuri intensive pentru cultivatorii, pescarii i institu torii de la ar. O ferm integrat este totui num ai un element al agriculturii ecologice. Ea poate ns sugera un tablou al viitorului n agricultur. De altfel o analiz a celor m ai moderne uniti din ara noastr ne poate arta c ceea ce numim agricul tur ecologic se realizeaz de pe acum la nivelul aces tora. C om plexul agricol 30 Decem brie", de pild, are o form organizatoric extrem de raional, axat pe caracteristica produciei n flux continuu; este form at din 14 ferme care se com pleteaz pentru a-i susine produciile i pentru a avea o autonom ie sporit fa de ecosistemele nconjurtoare. D in suprafaa total de 3 000 ha, care form eaz terenul afectat acestui complex, plantele furajere se cultiv pe 1 000 ha asigurnd astfel nutreul a peste 3 000 de vite, 30 000 de porci i peste 100 000 de psri; gunoiul de grajd rezu ltat este c< mpostat i nglobat n terenurile arabile, dup ce nece sitile serelor i solariilor (aproxim ativ 50 ha) au fost satisfcute cu prio ritate i dup ce s-a obinut o canti tate nsem nat de biogaz. Exist o fabric de conserve, cu toate anexele sale, care prelucreaz recolta din ferma legumicol (200 ha) i pe cea din ferm a pomicol, iar o a b a se ocup cu valorificarea produselor animale.

* Grdinile fiineaz un an, dup care se mut pe parce alturat.

50

n complex funcioneaz brigzi speciale care se ocup de controlul calitii produselor alim entare obinute i exist dotri care ajut la perfecionarea continu a muncii salariailor. Problem a energetic ocup un loc central n activi tatea diferitelor sectoare i se ncearc rezolvarea ei p rin folosirea to t mai larg a energiei luminoase cap tat prin interm ediul bateriilor solare. n fiecare an beneficiile realizate snt to t mai sub staniale iar calitatea produselor de o valoare deose bit. Am putea aduga, p entru sublinierea calitii ali m entelor, utilizarea cu deosebit grij a antibioticelor (care se dau nu preventiv, ci num ai la prescripia m edi cului), a celorlalte medicamente, inclusiv a horm onilor de cretere i a furajelor obinute de pe terenuri proprii, ngrate cu gunoi de grajd. Reiese c ceea ce am denum it agricultur ecologic este n fond o gospodrire raional, inteligent i prin mijlocirea tu tu ro r posibilitilor pe care civilizaia con tem poran le ofer, a patrim oniului naional, a me diului,. n favoarea agriculturii i a oamenilor. Sugernd p rin nsi denum irea ei com plexitatea legturilor care exist pretutindeni i invitnd la reflecie totdeauna nainte de a aciona, agricultura ecologic devine sino nim cu agricultura m odern, cu agricultura anilor care v in 10. Prin interm ediul agriculturii ecologice se poate con serva integritatea biosferei, folosind totui la m aximum capacitatea terenurilor agricole i asigurnd um anitii m ari producii de bun calitate.
10, I o n e s e u Deva. Al . , 1979 Efectele biologice ale polurii,

51

C A LIT A TE A A L IM E N T E L O R . FE N O M E N E D E T O X IC IT A T E ; PO L U A R E A I D E P O L U A R E A A L IM E N T E L O R Problem a alim entaiei raionale a devenit, de foarte curnd, o problem central n pstrarea sntii unor popoare ntregi, iar existena ei dem onstreaz c s-a trecut acel p rag n care pentru a tri trebuia m ncat orice putea servi ca nutrient. Discuiile ce se p o art as tzi, deopotriv n ziare i reviste d ar i la marile con grese tiinifice, doresc s stabileasc ce rap o rtu ri tre buie s existe ntre principalele grupe de alimente, cte vitam ine, cte enzime i cte sruri m inerale trebuie s conin o anum it diet pentru a fi inclus ntr-un re gim raional de via. Firete, alturi de aceste raporturi i com poziii care vizeaz volum ul i greutatea, hrana zilnic trebuie s ndeplineasc alte numeroase cerine i numeroi ali indici p rin tre care cei calitativi snt deosebit de im por tani. C alitatea alim entelor poate avea ca neles o arie foarte larg incluznd to t ceea ce ine de gusturile pe care arta culinar trebuie s le satisfac i n acelai tim p de perceptele foarte severe ale unei igiene mereu mai pretenioas n tr-o societate n care oamenii au aspi ra ia legitim de a tri mai m ult i mai bine. Chim izarea intens a agriculturii ia adus aproape n mod natural o schimbare n com poziia produselor i n calitatea acestora. Este cunoscut dintotdeauna c supor tul nutriional acordat plantelor sau anim alelor influen eaz gustul acestora, mirosul i uneori chiar i colo ritul. Firete, schimbrile acestea s-au produs n limitele tolerabilului, cuprins adesea ntre frontiere insesizabile de ctre marea mas a consum atorilor. 52

n agricultura tradiional substratul nutritiv al cul turilor se perpetua n form e aproape standardizate, ceea ce de-a lungul tim pului a im prim at produselor obinute acele caliti pe care le numim naturale. Schimbarea brusc de care vorbeam mai nainte, produs n con diiile chimizrii, perioada relativ scurt de tim p n care ea a avut loc a produs un oarecare im pact asupra preferinelor consum atorilor. De aici aceast diferen ntre roii de ser i roii din curtea de zarzavat*', ntre puii m arilor complexe avicole, n care se folo sete, de pild, din plin fina de pete i puii care se hrnesc num nai cu grune. Pe de alt parte, dar aso ciat acestei probleme, gusturile s-au rafin at i s-au di versificat. Exist o anum it preferin ctre alimentele naturale, cu toate c n prezent calitatea caloric sau calitatea redat prin procentajul constituenilor produselor obi nute n agricultura chim izat snt superioare din aceste puncte de vedere celor naturale". Ceea ce s-au schim bat ns (esenial din punctul de vedere al unui factor psihologic, conservator n aceast privin) snt mirosul i gustul cu care alimentele ne obinuiser. Aceasta este realitatea, punctul de genez al celor care-i propun s fac n numeroase variante o aa zis agricultur biologic, prin care s se obin produse unde s nu se ncorporeze substane artifi ciale", cele pe care nu le-a cunoscut agricultura trad iio nal n desfurarea sa. Firete, teoria despre neajunsurile chim izrii" n-ar fi fost suficient pentru a deschide un capitol de anvergur n discuiile despre viitorul agriculturii i al industriei agroalim entare. Unele accidente de parcurs de pe traiec toria agriculturii contem porane au ncurajat ns curen tele agriculturii biologice" i le-au dat, atunci cnd au generalizat particularul, un anum it fundam ent tiinific. Acest fundam ent avea n centrul su fenomenul de po 53

luare care se putea instala n produsele alim entare fie accidental, fie ca urm are ia utilizrii neraionale a arse nalului chimic i ia com plicatei agrotehnici de astzi; fenomen care se cere discutat n aspectele sale generale. Folosirea intensiv a azotailor ia dus la fixarea aces tor substane sau a derivailor lor n esuturile plantelor n cantiti pentru care beneficiarii (animalele sau chiar oamenii) nu erau ad ap tai; n general, aa cum am vzut, cantitile de ngrm inte, raporturile acestora, in flueneaz com poziia chimic a culturilor. C nd aceasta se schimb de m aniere rem arcabile dnd produselor noi prop rieti, care depesc posibilitatea de asimilare nor m al de ctre consum atori, putem considera alimentele rezultate d rept poluate. Snt cunoscute cazurile n, care depirea norm ei de azotai n furaj* provoac intoxicri grave-la--anim ale; n cazul vacilor azotaii snt capabili s se concentreze n laptele "care se obine de la aceste aiTimale. D ar nu numai ngrm intele snt folosite (i trebuie subliniat c de fa p t poluarea prin ngrm inte este destul de rar) n agricultura contem poran; ce'.e mai periculoase snt desigur pesticidele, n prim ul rnd, apoi diferitele substane de cretere i desigur, n cazul p re lucrrii produselor agricole, aditivii i coloranii a rti ficiali. Num eroase cercetri au a rtat c multe insecticide, cum ar fi de pild lindanul, aldrinul i heptaclorul po t fi absorbite de sol i cedate apoi plantelor care le loca lizeaz de preferin n fruct. Urm e de H C H , de aldrin sau toxafen se gsesc n sol i dup civa ani de la aplicarea lor. De aco'o ele pot fi absorbite de plante, unele dintre acestea p u tn d s cumuleze i s dea p ro
* Norma internaional admis furaj.

este de 15 g azotai/k

54

dusului lor, folosit n alim entaie, o toxicitate ridicat (cum este cazul la cartof)*. Descoperirea unor oarecari cantiti de D D T n corpul psrilor i al petilor n locuri deprtate de zonele de aplicare a acestei substane, a fost un exemplu de larg difuziune a substanelor utilizate n activitatea om ului i a suscitat numeroase cercetri care s explice trecerile i acum ulrile unor asemenea produi n lan urile trofice. Se cunoate de pild c n special hidro carburile clorate au tendina de a se concentra, prin interm ediul vegetaiei (uneori i prin depuneri meca nice), n corpul nevertebratelor. A stfel rmele i unele insecte tericole au o cantitate de aproxim ativ 4 ori mai mare dect cea a solului n aldrin i de 3 ori n cazul D D T -ului. S ituaia este similar i n cazul vertebra telor care se hrnesc cu insecte, iarb sau - fructe. ntr-un anum e ecosistem analizat, diferenele de structur genetic se reflectau i n gradul de acum ulare al aces to r substane toxice: D D T -ul era n cantitate de 0,1 ppm la oareci i 0,8 la rp ito are10. P rezena unor noxe n tr-u n alim ent nu este necesar rezu ltat p rin tr-o contam inare banal de tip u l celor am in tite ci p o ate s se datoreze tran sfo rm rii unui an u me produs p ro v en it din tratam entele aplicate p lan telo r sau hranei anim alelor. P oluarea a fost em nalat p en tru cea m ai m are p arte a alim entelor i ea poate fi clasificat n: natural dac in fecia provine d in tr-u n a co n tractat de anim al n ain te de a fi sacrificat sau dac plantele sau anim a lele respective conin n m od n atu ral substane care p o t fi toxice p en tru om ; accidental cnd este vorba de

* In cereale lim itele admise snt pentru lindan (n gamma jHCH) 0,2 mg/kg; heptaclor i dieldrin 0,02 mg/kg. 1 0 I o n e s c u A l., 1979 Efectele biologice ale polur Deva.

55

contam inri i im purificri. De asemenea ea poate fi: indirect dac rezult dintr-un ap o rt strin de compo ziia alim entului i direct (provocat) n care este vorba de aditivi sau de transform rile care au loc ntr-un tratam en t industrial. Studiul cazuisticii fenomenului de toxicitate provo cat de ingerarea unor plante poluate arat c, n cea mai m are parte, cazurile sem nalate se datoresc nerespectrii unor principii elementare, prin tre oare n prim ul rn d neaplicarea interzicerii totale a consu mului alim entelor (fructe, legume) a tta tim p ct p ro dusele folosite la stropiri snt nc active. V orbind despre protecia alim entelor i trecnd peste msurile care trebuie luate nainte oa poluarea s ajung a tt de aproape de sntatea omului, este necesar s se arate existena unor ci de eliminare a reziduurilor de pesticide p rin prepararea culinar i prin transform rile industriale. Splarea insistent a produselor alim entare este ope raia care elimin pn la 80% din reziduurile aflate la suprafa. Astfel, splarea salatei, de pild, antre neaz ntre 64 i 82% din depunerile de m alation i ntre 43 i 6 0 % din cele ale diazinonului. tergerea poate fi foarte eficient n cadrul unor fructe ca: merele, perele i prunele;, rzuirea m orcovilor poate reduce cu 90% reziduurile insecticidelor clorate provenite din sol. Cldura distruge foarte m ulte din reziduurile uno r pesticide. Astfel o m ncare de fasole bine fiart nu con ine urme de m alation, chiar dac acesta este prezent n cantiti sesizabile nainte de a se prepara m noarea. P rin sterilizare, D D T -ul se transform n m etaboliii si stabili, cu m ult mai inofensivi, D D E i D D D . Deshidratarea favorizeaz elim inarea pesticidelor n proporie de 75% . 56

D up cum se vede metode curente, obinuite, snt la ndem na > celor care se afl n situaia de a corecta ca litatea unor produse; desigur, msuri de precauie tre buie luate n toate cazurile dar ele snt cu a tt mai eficiente cu ct produsele provin dintr-o agricultur n care poluarea este aproape inexistent. Curentele de agricultur biologic de care am am in tit ncrim ineaz calitatea produselor agriculturii chim izate, generaliznd i ngrond cazurile de poluare a produselor i toxicitatea provocat. n realitate, dei riscul unei anum ite toxiciti nu poate fi exclus cu desvrire ntr-o agricultur chim izat, calitatea produselor obinute n agricultura con tem poran este absolut satisfctoare sub acest raport. Vorbeam ns de asemenea i de aspiraiile um anitii, n domeniul agricol, una dintre aceste aspiraii este aceea de a asocia producia obinut prin cele mai noi mijloace (inclusiv chimizare) cu calitatea pe care o pre conizeaz agricultura biologic (deci cu acea calitate pe care vieuitoarele au cunoscut-o i cu care de-a lun gul generaiilor s-au obinuit). Este cazul, n aceste cir cum stane, s vorbim din nou despre agricultura eco logic, s ream intim c ea este definit ca o agricul tur raional, sistemic, fcut cu toate mijloacele necesare n scopul obinerii celor mai m ari i mai bune producii posibile. n agricultura ecologic calitatea i cantitatea snt inseparabile i ele p o t fi obinute la nivele din ce n ce mai nalte pentru c tim pul aduce tehnici m oderne iar agricultura ecologic le folosete ntr-un sistem bine nchegat i ordonat, fr nici un fel de ntrziere. A gricultura ecologic dorete s sublinieze, n aceste m prejurri, c p en tru a fi practicat are nevoie de in vestiii suficiente i generoase pe care le returneaz n foarte scurt timp. Ea nelege c producia de alim ente 57

nseamn mai m ult dect simpla realizare de produse agricole. C onsum atorii cum pr din ce n ce mai puine alimente provenite direct din agricultur, din ce n ce mai m ult produse provenite din ram urile industriei ali m entare. C a i industria care se organizeaz pe flux continuu, agricultura ecologic im agineaz ntreaga sa activ itate ritm ic, n lan, abundent i ieftin. De a lt fel numeroase snt exemplele n care acest fel de gndire, pe care noi l atribuim agriculturii ecologice, este n firip at n m ari uniti organizate pentru a p ro duce alimente. Sute de mii de hectare (ce vast eco sistem!) in de un singur centru de com and, i produc singure ngrmintele, seminele, am balajele i posed n acelai tim p o mare industrie de conserve*, lanul alim entar desfurndu-se de la lucrrile agricole pn la furculia consum atorului. n acest com plicat proces de a obine cantiti m ari, caliti bune i produse ief tine este nevoie de Competitivitate, iar pentru a inova snt necesare foarte m ulte investiii. A gricultura ecolo gic (deci agricultura cea m ai raional) poate face ca n epoca contem poran s se spun c agricultura este petrolul celor care n-au acest produs**. P R O T E C IA M E D IU L U I R EA LIZA T N A G R IC U L T U R A E C O L O G IC Im plicat n poluarea produselor sale, agricultura con tem poran poate fi considerat, n unele cazuri, ca o surs potenial de im purificare a m ediului i de degra dare a acestuia, n cazul n care arsenalul chimic din dotare, lucrrile solului i irigaiile snt ru utilizate.
* Compania Tenneco din California. ** Agricultura trebuie s fie petrolul Franei" Valery Giscard dEstaigne, vezi Science e vie, nr. 130,

58

De asemenea, considerate ca parte integrant a agri culturii, i industriile de transform are ia produselor agri cole snt responsabile (fie din cauza tehnologiilor im perfecte, fie din cauza nerespectrii tehnologiilor sau a unei organizri necorespunztoare) de im purificarea me diului. Mai ales a apelor! Abatoarele, fabricile de tbcrie, fabricile n care se prelucreaz laptele (de la cele care produc iaurturi la m ultiplele feluri de brnzeturi i la unt), fabricile de legume i de fructe, fabricile de am idon, fabricile de conserve de carne, fabricile de zahr i fabricile de bere, alcool sau distilerii deverseaz n ape im purificri de mare .densitate i aproape exclusiv de origine organic. P entru exemplificare se poate cita cazul abatoarelor unde volum ul apelor uzate reprezint 1,5 m 3/cap bovin i 0,5 m3 pentru un porc. ncrctura poluant este n m are parte trib u tar sistemului ntrebuinat, o im por tan deosebit avnd n cazul acesta faptul dac sngele este recuperat sau nu i -de asemenea dac sta iile de epurare snt prevzute cu degresoare. Infestarea apelor este extrem de puternic a tt n cazul abatoa relor, ct i n cea a fabricilor de lapte; adesea aceste ap e conin n jur de 300 de m ilioane de m icrobi/cm 3. O distilerie care trateaz anual 25 mii tone tescovin are 400 m3 deeuri lichide colorate cu un p H de 4, ceea ,ce echivaleaz cu poluarea pe care o produce un ora de 40 mii de locuitori. Exem plificrile acestea probeaz potenialul poluant al unitilor care prelucreaz produsele agricole i care snt im plantate, p rin legturi organice cu agroecosis temele, n mediul rural. Folosirea unei m ecanizri din ce n ce mai complcte face posibil poluarea cu hidrocarburi care este tot m ai frecvent n ape i pe sol. D e m ulte ori, dezvoltarea agriculturii pe noi terenuri aduce schimbri peisagistice, n sens negativ, din punct

09

de vedere al esteticii i al spaiului recreativ. U rbani zarea accelerat care se petrece n mediul rural (dar mai ales construirea unor cldiri fcute fr un anum e plan de integrare n mediu, din m aterialele gsite ad hoc), demistific m irajul spaiului rustic cunoscut din idile i balade. De fa p t micile gospodrii n-au avut posibilitatea s-i coordoneze am enajarea terenurilor i a cldirilor ntr-un ansamblu care s nu fie disgraios ci dim potriv armonios, n care s se foloseasc la maximum frum u seea naturii. A tunci cnd mediul rural va fi dom inat de m ari ferme i cnd finanrile vor fi deopotriv ra ionale i abundente (aceste dou atribute trebuie m ai des asociate n unitile din agricultur), exist posibi litatea planificrii dezvoltrii c'dirilor aferente, a dru m urilor i folosirea optim a terenurilor; folosirea aceasta optim este ea nsi un factor de nfrum useare a mediului pentru c presupune o vegetaie bogata, aproape luxuriant, care d un caracter de saietate i confort retinei umane. Problem a peisajului, dei poate fi considerat o p ro blem secundar a agriculturii, este o parte esenial din protecia mediului i din cldirea acelei stri psihoogice care perm ite deopotriv o m unc mai produc tiv i o odihn mai profund. Locurile de m unc p l cute reprezint un univers ale crui mecanisme au parc un resort n atural de a fi mereu n micare, de a executa fr efort cele mai com plicate lucruri. A gricultura contem poran (n oare se include i si tuaia venit din deceniile trecute, m ult mai slab do tate tehnic, organizatoric i conceptual) prezint deci aceste posibiliti nedorite pentru mediul am biant, ca pacitatea de a fi poluant, posibilitatea de a subordona (pn la a reduce cu totul) ecosistemele naturale limi trofe (al cror rol n b alana echilibrului biologic este extrem de mare, chiar dac lucrul acesta nu este to t 60

deauna sesizabil la prim a vedere) i dezvoltarea sa nearm onioas i neestetic n mijlocul naturii. A gricultura ecologic, fiind cu totul nou i cldit exclusiv pe cele m ai bune descoperiri ale tiinei i teh nicii, poate nltu ra toate neajunsurile provocate mediu lui de ctre agricultura contem poran i de ctre indus triile acesteia. Ea nu concepe, de pild, deversri de eflueni poluani n ape pentru c, pe de o parte tie valoarea apelor curate, valoarea costurilor de epurare, iar pe de alt parte cunoate c reciclarea i refolosirea deeurilor i m ateriilor prim e cuprinse n acestea aduc, n ultim instan, beneficii chiar dac acestea nu snt neaprat, n principal, de ordin economic. A gricultura ecologic este o parte integrant a ame najrii teritoriale prin care mediul am biant se conserv i se optim izeaz. Unele aspecte ale acestei am enajri teritoriale snt de finite clar i ele prevd planificarea u ti'izrii terenu rilor, distribuirea i sistem atizarea looalitilor, renova rea zonelor construite, am enajarea locurilor dedicate tu rismului, parcurilor naturale, precum i dezvoltarea ser viciilor publice; n to talitatea lor aceste msuri trebuie s creeze o unitate com plet i funcional, supl i uor adaptabil la evoluia tim purilor. Cum realizarea obiectivelor teritoriale se lovete uneori de dificulti de o rdin economic, tehnic i instituional, am enajarea te ritorial nefiind dect o form a activitii social-economice bazat pe posibilitile pe care le posed colec tiv itatea respectiv, este necesar stabilirea unei liste de preferine i de obiective prioritare precum i dep irea inerentelor obstacole de ordin financiar. in toate societile contem porane procesul de urba nizare se am plific continuu aducnd cu sine numeroase problem e; din aceast cauz planurile de am enajare te ritorial au to t m ai des n considerare problem a decongestionrii m arilor, m etropole, precum i posibilitatea 61

de a sprijinii fenomenul invers urbanizrii, adic p ro cesul de ruralizare. Practicarea unei agriculturi ecologice perm ite i n acest context oa am enajrile n mediul rural s se con struiasc pe vooaii naturale. n aceste am enajri fac torul forestier are o contribuie deosebit din cauza m ultiplelor sale caliti prin care se m odeleaz clima, se produc impresii estetice deosebite, se conserv o flor i faun bogat i se rspunde unor cerine economice de anvergur ce decurg din im portana deosebit a m aterialului lemnos. P retutindeni cnd este vorba de o rem odelare a me diului, aceast problem presupune o socializare a na turii, punerea ei la dispoziia tuturora, ntr-un sens ele vat, prin protejarea i folosirea ei optim . Firete, aceast socializare a naturii presupune de asemenea i un efo rt comun, presupune o recunoatere a valorii eco nomice, a spaiului natural. Studiql pstrrii unei n aturi ruralizate trebuie s se concretizeze prin stabilirea unui plan sistemic, exe cutat la nivelul unor ntinse regiuni n care s apar de-a lungul acesteia o continuitate fizic i estetic, un lan trofic energetic de m are valoare. Este evident c n p ro tecia m ediului trebuie folo site to ate m ijloacele (i agricu ltu ra ecologic reprezint unul din acestea!) care p o t asigura n m od sim ultan i. im plicit dezv oltarea nsi a societii um ane. D ram atiznd un pic lucrurile am putea socoti c scriitorul francez S a i n t M a r c 1 avea dreptate s 1 spun c n secolul nostru a plan ta este mai urgent dect a construi" sau c este necesar s se vegetalizeze nainte de a se m ineraliza".
1 1 Saint ed. Stock. Marc

P., 1971 Socialisation de la nature

ELEMENTE COMPONENTE ALE AGRICULTURII ECOLOGICE

C H IM IZ A R E -FE R T IL IZ A R E n fiecare an 1 000 de noi substane chimice se adaug celor 60 de mii utilizate cotidian. Dom eniul substan elor chimice este foarte vast. D in cele 60 de mii de substane m enionate ca foarte frecvent folosite, aproape 1 500 snt ageni activi n pesticide, 4 000 intr n fa bricarea m edicam entelor i 5 500 snt aditivi alim entari. Celelalte 47 de mii snt produse industriale i agricole (altele dect pesticidele), combustibili pentru producia de energie etc . . . A nual snt folosite n agricultura lumii aproxim ativ 100 de milioane tone de ngrm inte, care aduc un spor de producie echivalent cu 40% din producia m ondial de cereale, i alte m ulte milioane de tone de substane chimice destinate proteciei plantelor care sal veaz circa 3 0 % din recoltele obinute. Se estimeaz c prin interm ediul acestor mijloace jum tate din popu laia lumii are asigurat hrana cotidian necesar pen tru subzisten. Cifrele acestea sumare i aproxim ative ilustreaz totui cu elocven im portana capital pe care procesul de chim izare-fertilizare al agriculturii l are pen tru ntreaga T err, pentru dezvoltarea societii. 63

F irete, aa cum am m a i su b lin ia t, c o m p lex itatea a g ri c u ltu rii co n tem p o ran e i a m ijlo acelo r care sn t puse n m icare p e n tru a o b in e a b u n d e n a de alim e n te i v a rie ta te a so rtim en tu lu i a cesto ra a c re a t o serie n tre a g de p rob lem e. n p rin c ip a l, p re z e n a su b sta n e lo r chim ice n a g ric u ltu r este n c rim in a t p e n tru c, p a ra d o x a l la p rim a vedere, fo lo sirea lo r in te n siv p o a te duce la e p u izarea fe rtilit ii n a tu ra le a so lu lu i, d e te rm in n d u n g ra v d ezech ilib ru n co m p o ziia acestu ia. n acelai tim p , p rin n g rm in tele chim ice i p rin re z id u u rile p esticid elo r, se in flu e n e a z c a lita te a alim e n te lo r i se p ro v o a c , p rin in te rm e d iu l la n u rilo r tro fic e , m o d ific ri de cele m ai m u lte o ri n e fa v o ra b ile n biocenoze i n m ediul n c o n ju r to r.

O bservaiile de mai sus snt n m are parte ntem e iate dar disproporia dintre avantajele pe care chimizarea-fertilizarea le-a adus omenirii (i pe care nu le-am subliniat nc ndeajuns pn n prezent!) fac suficient de nensemnate deficienele reale ale agriculturii con tem porane. Se poate obiecta c n perspectiv neajun surile provocate de o to t mai larg rspndire a substan elor chimice s-ar putea acumula i ar putea greva asu p ra viitorului. C a n toate problem ele de viitor n care prezum iile, indiferent de bazele tiinifice pe care se cldesc, snt supuse presiunilor tim pului, ale inventi v itii oam enilor i ale ntm plrii, i n acest caz tre buie luate n consideraie toate posibilitile i varian tele cunoscute pentru a m ri ansele aflrii adevrului de mine. n acest domeniu agricultura ecologic pleac de la convingerea c fertilizarea i chim izarea snt absolut necesare pentru o agricultur m odern de m are ra n d a m ent dar c aceste mijloace snt num ai o com ponent a ngrrii solului i a proteciei plantelor m potriva bolilor i duntorilor. 64

M ai m ult dect att, n agricultura ecologic soco tind fiecare sol un agroecosistem cu potenial diferit i cu proprieti diferite m odul actual de aplicare al chim izrii trebuie s se m bunteasc, n sensul de a fi caracteristic i ad ap tat pentru fiecare sol n parte. Aplioarea mecanic a unor doze de ngrm inte stan d ard (de tipul N 100P 50 pentru o cultur d e . . . pe un s o l.. .) nu ofer o p roductivitate optim i poate con tribui la poluarea mediului, la eutrofizarea apelor etc. U n calcul am nunit pentru fiecare suprafa cultivat, privind exportul de substane nutritive pentru obinerea unei producii calculat pe baza tu tu ro r factorilor im plicai, de la potenialul genetic al plantelor la condi iile meteorologice, poate indica necesarul real de sub stane chimice! Se poate replica c agricultura contem poran utilizeaz deja acest calcul, ceea ce, desigur, este cu totul adevrat. n agricultura ecologic un astfel de studiu nu v a fi fcut doar pentru cteva tipuri de sol, cteva plante etc., ci pentru fiecare parcel, pentru fie care teren cultivat; se obine n felul acesta o precis p articularizare i n consecin o exploatare op tim. G alculatoarele snt astzi n m sur s satisfac dezideratele expuse an terior fr consumul unor energii care s depeasc sau s greveze posibilitile econo mice. i n aceast priv in tehnica a m pins agricultura ctre ecologie. Ceea ce se fcea din lips de mijloace sau din cauza unor cheltuieli foarte m ari pentru tipuri" de sol, se p oate face acum pentru fiecare p a r cel! A lturi de aceste ngrm inte pe care le considerm indispensabile n tr-o agricultur ecologic de mare ra n dam ent este necesar utilizarea din plin i a alto r m ij loace care asigur fertilizarea solului. n prim ul rn d trebuie intensificat ngrarea orga nic a solului care s se realizeze cu m aterii organice compostate, mai ales cu acele m aterii organice rezultate 65

de la m arile cresctorii de anim ale, p ri componente ale unor agroecosisteme de dimensiuni m ari. n compos tare este indicat s se foloseasc biopreparate care s accelereze descompunerea m ateriilor organice complexe i s se realizeze o sintez de substane biologic active pentru m icroflora favorabil fertilitii solului. n experienele executate la Institutul . agronomic N . Blcescu" din Bucureti, un com post obinut din deeuri oreneti s-a dovedit extrem de productiv i activ; aplicarea unei cantiti de 1,5 t /h a a dat o p ro ducie de sfecl de zahr egal cu cea obinut prin apli carea a 30 t/h a de gunoi de grajd ferm entat. Folosirea com posturilor provenite din nm olurile de Ia staiile de epurare i din resturile menajere a nceput de altfel s fie larg rspndit n aceast campanie sis tem atic de reciclare a tu tu ro r reziduurilor rezultate n procesele tehnologice sau n viaa cotidian. O adev rat utilizare a deeurilor necesit ns procese obliga torii de com postare i de am eliorare a calitii rezultate. F r aceste intervenii, fr o tehnologie n acest sens, aplicarea pe cmp a nm olurilor i a resturilor provenite din staiile de epurare reprezint o cale extrem de larg deschis polurilor, infeciilor i infestrilor. G unoiul de grajd (de asemenea com postat) trebuie nc mai larg folosit n agricultura ecologic; n aceeai m sur trebuie sporit rolul ngrm intelor verzi. ngrmintele de provenien algal (cunoscute i utilizate de m ult tim p pe rm urile bretone ca i pe ntreg lito ralul asiatic) snt extrem de favorabile i ele provin dintr-o m aterie prim care nu cost aproape nimic rile ce se nvecineaz cu m arile ntinderi de ap. A solam entul, n oare leguminoasele au un rol prepon derent, este de asemenea un mijloc im portant de fer tilizare i de m eninere a echilibrului biologic n natur. O cultur de leguminoase poate fixa n cursul unui an 66

pn la 200 kg de azo t, ceea ce constituie o baz m ai m ult d ect satisfctoare p en tru orice ak cu ltu r care ar urm a. L ucrrile solului au i ele, ca i lucrrile de n trein ere, un rol deosebit n p strarea fe rtilit ii solului; este esen ia l n aceast p riv in ca stratu l superficial, bogat n hum us, s nu fie n g ro p at spre ad ncuri i de asem enea s nu se strice stru ctu ra solului p rin in terven ii b rutale. n ceea ce privete folosirea pesticidelor, ab so lut ne cesar n condiiile de astzi, se recom and o m ai m are reinere i o m ai m are p ru d en . Se preconizeaz crea rea unei gam e larg i de pesticide care p rin aplicare a lte r n ativ s se com penseze ca eficacitate i sa se anihileze ca rem anen. T o to d at distrugerea b o lilor i d u n to ri lor p rin produse chim ice trebuie nlo cuit cu aa num ita lu p t in teg rat, m ijloc care nglobeaz pesticidele dar care recom and utilizarea lo r num ai n cazuri absolut necesare. C om baterea b uruienilor se p o ate realiza de asem enea p rin reechilibrarea biologic a solului efectu at pe baza asolam entelor i a fe rtiliz rii organice; p rin executarea unor lu crri (a u n o r praile) n care energia inclus s fie in ferio ar energiei pe care o cuprind pesticidele i ap licarea lor. O optim ro taie a cu ltu rilo r incluznd obligatoriu altern area m ono i d icotiledonatelor aduce o cur ire" a terenu rilo r de boli i du ntori. In tr-ad ev r, dac din p un ct de vedere al com baterii buruienilor altern an a gru-porum b este eficient d ato rit deosebirilor de tehnologie n tre gru (sem nat n rn d u ri dese) i porum b (p lan t p rito are), din punct de vedere al b o lilo r i p araziilo r n ru d irea genetic an treneaz o m ultiplicare a acestora. 67

A lternana m ono-dicotiledonatelor reduce riscurile p a razitare i iaduce cu sine o scdere a cantitii de pes ticide folosite; eficiena agricol i protecia mediului snt asigurate mai deplin! In com baterea du n to rilor se preconizeaz tot mai intens folosirea cu precdere a insecticidelor de origine vegetal (cum ar i p iretrul sau rotenona) i n cadrul luptei biologice s se utilizeze pe scar larg predatorii acelor anim ale care am enin recoltele. FolosireaJiQ rinaniior- de cretere, a inhibitorilor, a unor substane horm onale responsabile de un anum e metabolism, a unor antibiotice (mai cu seam n hrana anim alelor etc.) trebuie fcut lundu-se n considerare nu raiile sau indicaiile standard, cr situaiile reale existente la un m om ent dat. Aceasta nu nseamn c n agricultura ecologic se resping indicaiile generale pe oare tiina contem poran le d. D im potriv, ea acioneaz n cadrul acestora dar cere ca ele s fie particularizate. N im eni nu poate sta bili dozele de aplicare pe un anum e teritoriu m ai bine dect specialistul care lucreaz acolo i cafe cunoate deopotriv (tot ce s-a scris n acest domeniu i natura i p articu laritile agroecosistemului de care se ocup. n fertilizarea solului agricultura ecologic tinde s foloseasc numeroase tipuri de ngrm inte urm rind un triplu scop: acela de a asigura plantelor condiii op time de nutriie, de a recircula unele m aterii care ar putea fi poluante i de a pstra fertilitatea solului. Protecia chimic a culturilor este un element esen ial n agricultura ecologic care-1 nglobeaz ns^ n cadrul luptei integrate. tiina i tehnica furnizeaz o gam din ce n ce m ai larg de pesticide care vin n ntm pinarea scopurilor agriculturii ecologice: eficaci tate maxim , im pact nul asupra calitii alim entelor i mediului! 68

L U C R R IL E SOLU LU I, E N E R G IA C H E L T U IT I E C O N O M II POSIBILE N M E C A N IZ A R E O dat cu trecerea agriculturii de la faza lucrrilor cu anim ale de traciune la lucrrile cu tractorul i la p ro cese to t mai com plicate de m ecanizare i chimizare s-a nregistrat o cretere substanial a consumului de ener gie i un im pact mai p ro n u n at asupra structurii i fer tilitii solului. P entru obinerea unor m ari cantiti de produse ali m entare agricultura contem poran a sporit contient consumul de energie realiznd tehnologii m ecanizate care au cuprins toate operaiunile, ncepnd cu lucrrile so lului, ntreinerea culturilor, aplicarea de pesticide i pn la culegerea i transportul recoltelor. P entru ca presiunile exercitate asupra mediului nconjurtor s nu fie negative, interesul societii umane cere ca ener gia folosit s se nglobeze eficient n producia agri col i s se m ultiplice n aceasta. A devenit astfel nece sar gsirea de ci de integrare a energiei utilizate n marele flux de captare a radiaiei solare n fotosintez, pe de o parte, iar pe de alt parte din m otive eco nomice i de conjunctur - reducerea cantitilor de * com bustibili folosii. O analiz a structurii i consumului de energie este extrem de interesant pentru agricultura m odern pen tru c rezultatele ei p o t aduce o m buntire rem ar cabil n acest domeniu a tt din pu n ct de vedere econo mic, ct i din cel al proteciei mediului. Consumul de energie n tehnologia unor culturi agri cole este determ inat de consumul de combustibil im pli cat n lucrrile cu tractorul i de energia um an (ener gie activ direct); de consumul de m aterie i m ateriale, cum a r fi sm na, ngrmintele, ierbicidele i insectofungicidele (energie activ indirect) i de uzura mai nilor agricole, amortism ente, reparaii etc. (energia pa.-. 69

siv). n cultura grului irigat, spre exemplu, energia activ direct reprezint 23,4% , energia activ indi rect 72,1% ,' iar energia pasiv 4,5% ; n cultura po rum bului irigat, energia activ direct reprezint 33,2% din consumul to tal de tehnologic, energia activ indi rect 59,8% , iar energia pasiv 7 % . n condiii de neirigare p en tru porum b, energia activ direct ocupa 29,4% din consumul energetic total, energia activ in direct 62,6% i energia pasiv 8% . A naliznd ponderea elementelor energiei active d i recte ra p o rtate la consumul total de energie se constat c pentru pregtirea t'olului, fertilizare i sem nat se consum 7,2 p n la 10,4% din energia cheltuit pe ansam blul tehnologiei; pentru ntreinerea culturilor 1,2 pn la 1,7% ; pentru irigare 7,8% ; pentru recoltare 16,9 pn la 17,2% . n cadrul energiei active indirecte, folosirea ierbicidelor i insectofungicidelor afecteaz con sumul to tal de energie n proporie de 5,8 8 ,4 % 12. D a t fiind im p o rtan a deosebit pe oare o reprezint consumul de carburani pentru agricultur i n gene ral p en tru economia m ondial, agricultura ecologic preconizeaz o reducere im portant a acestuia i im pli cit o mecanizare mai eficient. V erificarea temeinic, restudierea i evaluarea tehnologiilor de cultivare a p lan telor pe baza bilanului energetic, se impune ca o m sur de strict urgen n vederea proteciei mediului i n gsirea unor ci de reducere a consumului de ener gie folosit, a tt n procesele de producie propriu-zise, ct i n folosirea de m ateriale. A naliza elementelor teh nologice actuale sub aspectul energetic, reliefeaz po sibiliti de economisire, a tt prin raionalizarea aces tora, ct i prin evitarea consum urilor exagerate pe care

1 2 n Ecologia i protecia ecosistemelor (sub redaci dr. A l. I o n e s e u i prof. R. S t a n c u , Piteti, 1980).

70

o tehnologie necorespunztoare sau aplicat necorespun ztor le provoac. P entru cultura griului i porum bului n condiii de irigare i naturale s-au ntreprins experiene cu trei teh nologii de cultur pentru a se putea alege aceea care corespunde cel mai bine cerinelor expuse anterior. Cele trei tehnologii folosite au fost: a) convenionala cnd pentru fiecare lucrare din tehnologie se face cte o trecere cu tracto ru l i m aina agricol respectiv; b) raionalizat la o trecere se efectueaz mai multe lucrri; c) cu m inim de lucrri efectuarea unui nu m r redus de treceri i lucrri din tehnologie n con diiile dotrii actuale, fr dim inuarea produciei (ul timele 2 tehnologii snt preconizate de agricultura ecolo gic). ^ Se constat c, n cadrul fiecrei tehnologii, a tt la cultura grului, ct i la cultura porum bului, n con diii de irigare, se consum mai m ult combustibil dato rit transportului recoltelor mai m ari obinute (produs principal + produs secundar). A naliznd ponderea consu m ului de m otorin d at de diferitele grupe im portante de lucrri la cultura grului, n cazul tehnologiei conven ionale, pregtirea solului, fertilizarea i sem natul re prezint 53 64/0; ntreinerea culturii 2% , iar recol tatu l i transportul produciei d e boabe i a paielor 34 45/o. La cultura porum bului prim a categorie de lucrri are o pondere de 28 38% , lucrrile de ntre inere 7<>/o, iar recoltarea i transportul recoltei 55 n oazul tehnologiei cu sistem raionalizat al lucrri lor de pregtire a solului, fertilizare i semnat, pon derea acestei grupe de lucrri scade la 41 5 3 % pentru cultura grului i 24 3 3 % la cultura porum bului. La tehnologia cu m inim de lucrri ponderea acelorai lu crri m enionate reprezint 34 4 5 % la cultura grului i 20 2 8 % la cultura porum bului. 71

C om parnd consumurile de m otorin totale pentru cele trei tehnologii luate n studiu, a tt la cultura gru lui, ct i la aceea a porum bului, n condiii de irigare sau naturale, se observ c exist posibilitatea reduce rii consum urilor la lucrrile de pregtirea solului, fer tilizare i semnat. Procentele asigurate de reducere, n cazul tehnologiilor raionale preconizate de agricultura ecologic, variaz ntre 4 i 5. Pe de a lt p arte, nglobarea eficient a energiei (fo sile i solare) n recolt m rete p ro d u ctiv itatea m ijloa celor u tilizate. D eplina concordan n tre cerinele bio logice ale p lan telo r de cu ltur i am plasarea lo r n tim p i spaiu este una din cile p rin oare dezideratul de mai n ain te se poate ndeplini. O rganizarea teren urilor agricole n sole care s asi gure folosirea deplin a m ainilor agricole (la nivelul d o trii actuale), sem natul cu ltu rilo r n perioade optim e, cu spaiu de n u triie al p lan telo r corespunztoare cerin elo r de specie, soi i h ibrid, ro ta ia cu ltu rilo r etc. vor duce la sporirea p ro d u ctiv itii i la reducerea can ti t ii de energie cheltu it p en tru efectuarea com baterii buruienilor, b o lilor i d u n to rilo r, m ult m ai p u in nu m eroi n aceste condiii. R eanalizarea stru ctu rii cu ltu rilo r i introducerea p lan telo r am elioratoare (n special a legum inoaselor) n ro ta ia cu ltu rilo r, vor crea p o sib ilitatea econom isirii unor m ari ca n titi de ngrm inte cu azo t i de pesticide, p en tru fabricarea crora s-a ch eltu it o nsem nat ener gie, a crei pondere este ap reciab il n tehnologia unei cu ltu ri agricole. E nergia nm agazinat n ngrm inte, i care afecteaz produsul agricol, rep rezin t circa 70 7 5 % i respectiv 556 5 % din consum ul to ta l al teh nologiei la gru i la porum b. C u ltu ra legum inoas, anual sau peren, produce p en tru n u triia sa 100 300 kg N /h a i asigur p en tru p lan ta care urm eaz a fi cu ltiv at alte 120 180 kg N /h a. La Saina d tue e 72

cercetare Albota-Arge, nlocuirea rotaiei de 2 ani gruporum b, p rin tr-u n asolam ent raional cu trifoi i plante tehnice, a contribuit la obinerea unor sporuri de p ro ducie de peste 1 000 kg/ha la cultura grului i porum bului (n cadrul aceluiai nivel de fertilizare chimic), m rind astfel randam entul energetic al culturilor am in tite. Extinderea suprafeelor ocupate cu amestecuri de graminee i leguminoase (trifoi + raigras) va contri bui la revenirea leguminoaselor pe acelai teren la un interval mai scurt dect cel de 13 ani, p racticat n pre zent. P rin lucrrile solului se consum anual 30 50% din energia activ direct sau 10 12% din totalul ener giei consum at n tehnologia grului sau a porum bului. Experim entrile efectuate n staiunile de cercetare agri cole din a ra noastr au stabilit adncim ea optim de lucrare a solului pentru fiecare cultur n parte; s-a constatat astfel c, n cele mai m ulte oazuri, se poate renuna la lucrri prea adnci care solicit ntr-un grad n alt mainile agricole, provoac un consum exagerat de combustibil i nu dau sporuri asigurate de producie. O economie nsem nat de energie se poate realiza p rin nlocuirea arturii cu lucrarea cu grapa cu discuri socotit d rep t lucrarea de baz pentru unele culturi, cum ar fi cerealele de toam n semnate dup prem ergtoare -trzii (porumb, soia, sfecl de zahr etc.). Produciile obinute, n acest caz, snt practic egale cu cele realizate prin artur la 18 cm, avnd n plus avantajele execu trii ntr-u n tim p scurt i reducerea consumului de car burani. Preocuparea de a se executa m ai multe operaii la o singur trecere (operaii cum a r fi pregtirea patului germ inativ, tratam entul cu pesticide, fertilizarea cu azot i semnatul m ai ales n cazul pritoarelor) consti tuie de asemenea o cale sigur de economisire a combus tibililor i a energiei. 73

C an titi prea m ari de energie se consum n p re zent lia recoltarea, transportul i depozitarea produc iei principale i secundare a culturilor agricole. U tili zarea mai larg a soiurilor i hibrizilor cu o precocitate accentuat precum i sem natul la epoca optim asigur uscarea natu ral a produselor i duce la economisirea acelei energii care se folosete curent n uscarea a rti ficial,. Am vzut c recoltarea, transportul i depozitarea produciei reprezint un nsem nat procent din energia folosit n tehnologiile actuale. R ezult c am enajrile logistice" (depozitele, hangarele, cile de acces etc.) trebuie s fie astfel am plasate nct s nlesneasc o eco nomie substanial de energie. A gricultura ecologic preconizeaz de asemenea m buntirea tehnologiei de cultur a plantelor irigate, n sensul economiei de ap i im plicit pentru economisirea energiei pom prii acesteia.. In acelai context, alegerea celei m ai bune plante prem ergtoare, introducerea unei plante am eliorate n ro taia culturii, executarea fr ntrziere i de calitate a arturilor n vederea acum u lrii n itrailor, adm inistrarea raional, fazial, a ngr m intelor, snt to t attea ci de reducere a consumului de energie indirect. ntocm irea artu rii p rin lucrarea cu freza sau cu grapa cu discuri n toam nele secetoase, cnd a r tu ra se face de proast calitate, bolovnoas, necesitnd pentru m runire consumuri exagerate de m otorin, reprezint un mijloc im p o rtan t de economisire a energiei active di recte*.

* Foarte importante n acest domeniu snt lucrrile cu prinse n teza de doctorat a ing. Horia N icolae Cercetri privind influena lucrrii solului cu organe rotative asupra produciei i nsuirilor solului la cultura grului i po rumbului n condiii de irigare i neirigare", ASAS, 1978.

74

S-ar m ai putea aduga c prezena fenomenului de poluare im plic lucrri suplim entare pentru neutrali zarea influenei negative a poluanilor. A gricultura eco logic, fiind o agricultur raional, previne fenomenul de poluare, evit locurile aflate sub influena noxelor i prin aceasta reduce necesitatea suplim entrii lucr rilor de mecanizare i chimizare, cu repercusiuni favo rabile asupra economiei de energie. M B U N T IR IL E F U N C IA R E I F ER T ILITA TE A SO LU LU I A gricultura ecologic este im plicat p rofund n m buntirile funciare pentru c ea preconizeaz, m preun cu ntreaga ecologie, optim izarea m ediului am biant. P rin m buntirile funciare se urm rete lupta m p o triv a eroziunii solului, protejarea m potriva inunda iilor, am plasarea optim a construciilor, drum urilor i culturilor, n perim etrul ecosistemului considerat, aduce rea n cele m ai bune condiii a apei la culturile agricole precum i evacuarea apei aflate n exces. n cadrul abordrii ecologice a agriculturii, m bun tirile funciare capt un rol mai im portant pentru c o fertilitate ridicat a terenurilor arabile, reieit dintr-u n sol cu structur optim , cu un regim de ap echi librat i p ro tejat de perdele forestiere, nu pretinde pen tru a fi rennoit can titi exagerate de ngrm inte chimice sau can titi nsemnate de ap sau nc, o nou protecie m p o triv a agenilor eolieni. C onsidernd supra fee ntinse d rep t un ecosistem unitar, exist posibilitatea m odelrii acelor factori care tind s dezintegreze fertili tatea solurilor i s erodeze pm nturile cultivabile. n com baterea eroziunii solului, precum i n m eni nerea unui regim de um iditate echilibrat, ntr-o anume 75

zon, pdurile au o im portan funcional deosebit. Acest lucru im plic am enajarea mediului n aa fel nct suprafee agricole apreciabile s fie protejate de p er dele forestiere i im plantate cu plcur de pom i care trebuie ntreinute cu aceeai grij pe care o pretinde i vegetaia de litier. Firete, totul duce la sistematizarea unui ntreg teritoriu care se face, de cele mai m ulte ori, pe baza reelei hidrografice, n cadrul unor forme de relief aproxim ativ unitare. D ac m surile de m ai sus ineau n principal, n prim ul rnd, de am enajarea i optim izarea mediului, agrotehnica raional i difereniat pe diferite sole face parte integrant din agricultura ecologic. P rin interm ediul agrotehnicii se pot alege sisteme de culturi agricole i asolam ente care s perm it o infil traie frecvent a apei, o retenie deosebit a ei p re cum i posibiliti de evacuare a unor precipitaii prea bogate, fr antrenarea particulelor de sol. Experiene ntreprinse n diferite ri au a r ta t c aplicarea unor com posturi provenite din resturi m ena jere i din decantarea unor noroaie organice este capa bil s micoreze n p roporii nsemnate efectul eroziv al cderilor de ploaie. Astfel, ntr-o parcel viticol din Elveia, o ploaie torenial de o or, cu 25 mm precipitaii, a fcut s se piard 49,3 tone m aterie us cat/ha n parcelele fr com post i numai 2,3 tone m a terie uscat/ha n parcele care prim iser 40 t com post/ha. Sistemul de cultur exercit de asemenea o influen m arcant asupra gradului de eroziune a solului. n tim p ce rotaiile care cuprind sole cu leguminoase sau cul turi furajere se situeaz printre cele m ai rfczistente la eroziune, culturile de porum b se gsesc la antipod, consti tuind probabil cele mai sensibile culturi fa de ero ziunea hidric, din cauza rndurilor de plante foartg de p rtate ntre ele i p en tru c dezvoltarea sa (relativ 76

trzie) continu i n condiiile n care solul rmne gol, ca urm are a ierbicidrilor. Eroziunea solului dato rit cderilor de ploaie poate constitui, n plus, un factor de poluare tal cursurilor de ap i al lacurilor, ca urm are ia antrenrii m ateriilor fer til izante i a pesticidelor absorbite de particulele de pm nt. Acest fenomen a atins proporii extrem de m ari pe toat suprafaa Terrei: se socotete c anual n E u ropa se erodeaz 84 de t/k m 2, n A ustralia 273 t/k m 2, n Am erica de N o rd 91 t/km 2, n Asia 610 t/k m 2, Ame rica de Sud 701 t/k m 2, iar n A frica 715 t/k m 2 13. n ceea ce privete msurile de lu at n legtur cu aplicarea corect a irigaiilor, acestea trebuie s se mu leze pe tehnicile cele mi noi. Cum pierderile de ap prin evaporaie, d ar mai ales prin in filtraie snt ex trem de m ari (ele p o t atinge p n la 100 de m m /zi pen tru fiecare m2 al luciului de ap al canalului), msurile de m buntiri funciare clasice snt n continuare de reinut. P rin tre acestea cele mai m oderne snt, firete, folosirea bitum inizrii precum i betonarea i dalarea canalelor. Se poate de asemenea utiliza im perm eabilizarea cu m aterial plastic, com baterea infiltraiei prin substane chimice i plastice (ionul de am oniu i ionul de natriu snt ageni puternici de im perm eabilizat i fo losii frecvent n orezrii); im portante snt de asemenea lucrrile de im perm eabilizare cu argile i tasarea solului pe canale. Toate acestea po t fi evitate (au n mare parte evitate) p rin aplicarea m etodei de irigaie prin picurare sau prin utilizarea unei metode bivalente cuprinznd irigaia prin scurgere i irigaia prin aspersiune. A vantajul metodei de irigaie prin picurare este acela ca folosete cantiti de ap reduse cu pn la 50/o

1 3 B o v a y E., 1980 Ecologie i producie agricol n Ecologie i protecia ecosistevielor (sub redacia dr. Al. I o n e s c u i R. S t a n e u), Piteti.

77

fa de m etoda p rin aspersiune; este posibil, de ase menea, aplicarea concom itent, la datele dorite, a unor ngrm inte i chiar a tratam entului cu substane fitosanitare. Resubliniem, pentru a ncheia aceste cteva rnduri despre rolul m buntirilor funciare n agricultura eco logic, im p o rtan a deosebit a plan trii i ntreinerii perdelelor de protecie. Perdelele semipenetrabile, care prezint i un etaj de arbuti i care snt aezate n 2 3 benzi situate la o distan de aproxim ativ 300 de m una de alta, snt extrem de folositoare pentru protecia m potriva vnturilor, pentru uniform izarea clim atului, ca element de protecie m potriva inundaiilor i pentru retenia z pezilor. Aceste perdele p o t fi concepute ca perdele-livad n care speciile de Prunus (caisul, viinul, cireul) snt cele m ai indicate i cele mai folositoare; n zonele cu ap freatic la suprafa snt indicate speciile de plopi i n general vegetaia de talie nalt. m pletirea arm onioas a reliefului cu reeaua de d ru m uri i cu cldirile necesare unei agriculturi moderne, am plasarea acestora n deplin concordan cu perde lele i plcurile forestiere, cu am enajarea hidrografic a teritoriului, perm ite obinerea unor suprafee de teren cu o m are fertilitate potenial i de asemenea cu pers pective m ari de pstrare a acestei fertiliti de-a lungul unor perioade lungi de tim p. A gricultura ecologic, prelund din mers tafeta cuce ririlor tehnice de la agricultura de astzi, va merge n sensul optim izrii perm anente a teritoriului care-i re vine, a am enajrii sale, deopotriv funcional i este tic. n toate acestea se v a investi desigur o cantitate mare de energie; investiia ns va fi folositoare i ad u ctoare de beneficii pentru c ea v a spori energia cap tat pe T erra i o v a transform a i canaliza n sensul propirii societii umane. 78

P O T E N IA L U L G E N E T IC AL PL A N T E L O R I C O N D I IIL E DE M ED IU Progresele care se obin n tr-u n anum it dom eniu al agricu ltu rii trebuie s fie susinut de evoluia perm a nent a celorlalte ram uri com ponente. A ltfel a r fi inu til crearea de pild a unor ngrm inte extrem de valoroase p rin ieftin itate i cap acitatea lo r de a fi asi m ilate, dac, s spunem , p o sib ilitile nscute ale p lan telo r nu ar perm ite obinerea unor recolte care s dep easc cu m ult ceea ce i celelalte ngrm inte oferiser. Este nevoie ca o dat cu progresele n reg istrate de agro tehnic, de m b un tirile funciare, de chim izare i me canizare, s se o bin un m aterial genetic de m are capa citate, care s p o at s fructifice to ate cuceririle am in tite m ai n ain te. } In sensul acesta genetica i am eliorarea au creat so iuri i hibrizi de m are productivitate, capabili s folo seasc factorii externi la nivele cu totul superioare. Pen tru a ilustra im portana m aterialului genetic n cre terea continu a produciei, v o r fi prezentate n conti nuare cteva din realizrile de la Fundulea. Soiul autoh ton de orz C enad 396 are o productivitate de aproxi m ativ 4 000 5 000 kg, este suficient de rezistent la frig dar mai p uin rezistent la ari. P rin ncruciarea sa cu soiul de provenien german R ecord i prin selec ie riguroas s-a obinut soiul Intensiv 1 a crei capa citate de producie s-a ridicat la 5 000 6 000 kg i care are o bun rezisten la secet i la ari. Pe baza unor linii provenite din nm ulirea genitoriilor soiului Intensiv i prin hibridarea acestora cu o populaie de origin francez s-a obinut un soi nc i mai productiv, soiul M iraj a crei capacitate de producie se ridic la 10 000 kg' U n succes rem arcabil s-a o b in u t p rin crearea h ib ri zilor de floarea-soarelui R om sun 5 2 R m u 53. Am i osn 79

bii hibrizi au o productivitate superioar soiului Record raionat n ar, soi care la rndul su fusese creat prin selecii individuale n cadrul soiului sovietic V niim k pe care-1 depete la o producie egal de sm n prin procentul sporit de ulei. La rndul lor, hibrizii Romsun ntrec soiul R ecord cu 11 14% la producia de se mine i cu 14 4 4 % la producia de ulei. L,a Staiunea Valul lui Traian s-ia creat un hibrid de porum b precoce capabil 's dea producie de boabe n cultura a doua, de aproxim ativ 8 000 kg/ha. El p ro vine din genitori cu o perioad de vegetaie mai lung dar care prin hibridare, am eliorare i selectare au cp ta t precocitate i ad aptabilitate pentru condiiile din Dobrogea. Aceste trei exemple, dintre cele mai obinuite n p ro cesul actual de creare a unui sortim ent de mare produc tivitate, p o t fi socotite ca mersul norm al" al progre sului. Exist, alturi de aceasta i un nivel care dep ete norm alul". Este vorba de posibilitatea de trans m utare a unor gene sau a unor secvene din cromozomi n genomul alto r plante. C ercetrile n acest domeniu urm eaz s scurteze etapele de creare a soiurilor, s elimine m ult prea numeroasele faze n care descendena neadecvat trebuia elim inat i s dirijeze sensul trans form rilor. C ile geneticii i am eliorrii sn t larg i deschise p ro gresului i de pe acum celelalte dom enii convergente ale produciei agricole trebuie s fie p reg tite pentru a exploata la m axim um p o ten ialu l genetic spo rit al p lan telo r ce v o r fi create. Factorii de mediu cum ;ar fi tem peratura, um iditatea, regimul de nutriie sau iluminarea, trebuie studiai i m odelai pentru a realiz, cu m aterialul vegetativ, co nexiuni din care s rezulte o adevrat agricultur in tensiv. 80

D iferenele cele m ai sensibile vor putea influena dez voltarea i productivitatea unei culturi. P entru aceasta va trebui s se in seama c, de pild, un strat subire de vegetaie este suficient pentru a reduce gradientul ter mic care exist deasupra solului sau n subsol graie obstacolului pe care aceast vegetaie l form eaz n calea radiaiilor. Astfel, im ediat sub suprafaa unui sol nisipos gol s-a nregistrat de pild 25C, num ai 23C la aceeai adncim e pe o poriune acoperit de c i v a muchi i do ar 12C n acelai sol acoperit ns cu un gazon des. In interiorul unei mase ierboase, tem peratura este dependent de n atu ra vegetaiei, de nlim ea, de densitatea i de orientarea frunzelor sale. n tr-o p lan ta ie de vie, G e i g e r* a a r ta t c frunziul este regiunea cea mai cald n tim pul zilei, la fel ca i solul dintre plantele de v i pe care cade direct lum ina solar; noap tea ns frunziul este regiunea cea mai rece, ceea ce este foarte im p o rtan t p en tru utilizarea de ctre plante a p i cturilor de rou. n tr-ad ev r, roua precipit pe supra fa a cea m ai rece i frunzele primesc um iditatea atunci cnd solul i trunchiul snt uscate (fig. 6). A gricultura ecologic ine seama de toate aceste con diii, de toate aceste fenomene care afecteaz subsiste mele ecosistemului pe care-1 dirijeaz. Deosebirea fa de situaia existent n agricultura contem poran ar fi c de la indicaiile i cunotinele generale obinute n prezent s-ar trece ca obligativitate (tehnica i posibili tile m ateriale oferind posibilitatea) la aplicarea lor, pentru fiecare zon n parte, pe baza condiiilor exis tente. n m od similar cu tem peratura (de altfel fenomenele snt n corelaie), ilum inatul v a trebui nc i m ai m ult folosit p en tru a exploata capacitile sporite de foto* Citat dup D a j o z, Gauthier Villars 1978 Precis decologie,

81

sintez a plantelor. Este cunoscut c radiaiile vizibile (cuprinse ntre 0,4 0,7 (am) snt m ult m ai absorbite dect cele apro ap e de infraroii (0,7 3(im ) i c de prim ele de-

82

Fig. 7 m prirea (/o) radiaiilor globale ajunse la n i velul vegetaiei n: pri reflectate, absorbite i transmise. Cifrele nconjurate de un cerc se refer la radiaiile vizibile; celelalte cifre la radiaiile invizibile. Se prezint cazul particular al unei culturi de porumb de 2,65 m n l im e cu un indice foliar F = 4,3 (indicele foliar F este = cu suprafaa frunzelor pe unitatea de suprafa a solului (dup C h a r t i e r )

pinde procesul de fotosintez; devine necesar ca p ro centul lor de absorbie s fie m rit n detrim entul ra diaiilor reflectate sau czute pe sol. Soiurile care u r meaz a fi create trebuie s ndeplineasc rolul de maxim cap tato r al acestor radiaii prin nlim ea lor, prin indi cele foliar i p rin poziia frunzelor lor (fig. 7). A gricultura ecologic ia n considerare nu numai acest aspect al fotosintezei maxime, ci i celelalte reper cusiuni ale cantitii de radiaii prim ite de o cultur; astfel, de pild, trebuie cunoscut faptul c intercepia unei p ri din radiaii luminoase influeneaz re p arti ia insectelor care triesc sub nveliul de vegetaie (n culturile duble de porum b i fasole aceasta din urm este mai frecvent infestat de Acanthoscelides obsoletus; cu ct se gsete m ai sus pe p lan ta de porum b care-i ser vete suport, cu a tt intensitatea luminoas este aceea care regleaz abundena de coleoptere). C a urm are se cer luate msurile pe care situaia le pretinde, oalculnd avantajele i dezavantajele, introducnd insecticide specifice etc. Ciclul elementelor biogene m ajore (fig. 8), care se desfoar a tt de-a lungul materiei vii ct i a celei lipsite de v ia trebuie, de asemenea, urm rit cu mare atenie pentru fiecare sol n parte. Pe aceast cale i prin analize care privesc sola respectiv (folosind de sigur i indicaiile generale cunoscute n agricultura de astzi) se poate stabili cel mai bun regim de nutriie, se p o t preveni unele levigri i economisi cantiti im por tante de ngrm inte. Factorul hidric in tr de asemenea n planurile amelioratorilor i creatorilor de plante pentru c un coe ficient economic al transpiraiei (care a ra t cantitatea de ap necesar producerii unui gram de substan uscat) trebuie s fie de p roporii reduse, n aa fel nct cu aceeai cantitate de ap productivitatea s creasc sim itor. Exist m ulte ci de creare a unor astfel de 84

Fig. 8 Ciclul biogeochim ic al elem entelor biogene ma jore: Na, K, Ca, Mg, P, N, ntr-o pdure de stejar verde din m prejurim ile oraului M ontpellier. Mn = masa m i neral; Hh = orizont' holorganic; L = litier; P = ploaie; PI = levigarea determinat de ploaie; Ld = litier descom pus; A absorbie-; F = fixare. In gri snt elem entele bio gene de vegetaie i de litier; n alb snt elem entele bio gene din sol (dup R a p p )

p lante, de la selecionarea acelor lin ii cu num r redus de stom ate, la linii care p rezin t o ca n titate de ap legat cu p o sib iliti de rev ersib ilitate n cadrul apei libere i o fu n cio n alitate a p ro to p lasm ei,, n av an taju l m ririi produciei de substan uscat. M aterialul genetic urm eaz s fie m ereu rem prosp ta t; n cadrul ag ricultu rii ecologice crearea lui se rea lizeaz n strins dependen cu facto rii de m ediu care trebuie s exploateze la m axim um p o ten ialu l nou creat n lum ea vegetal. Z O O T E H N IA I AREA LELE PE C A R E LE C U P R IN D E U n ecosistem agricol de m are p ro d u ctiv itate cuprinde sectoare zootehnice interesate n folosirea fu rajelo r ob in u te pe cm purile lim itrofe i furnizo are de reziduuri care, com postate, rep rezin t un preios ngrm nt n a tu ral. T erra cunoate o acut foam e" de p ro tein anim al i oam enii rilo r n curs de d ezvoltare folosesc n a li m en taia lo r proteic num ai cu p u in peste 10 procente din acest n u trien t esenial. n acelai tim p, p o sib ilit ile de dezvoltare spectaculoas a zootehniei nu snt suficient de evidente i n nici un caz pe m sura celor care se obin n cultura p lan telo r. D e aici necesitatea con cen trrii stu d iilo r asu p ra dom eniilor care p o t asigura un progres rap id acestei ram liri a ag ricu ltu rii contem porane. Z ootehnia este un sector de producie n care tehno logia in d u strial se poate aplica cu m axim um de ra p i d itate i n care sistem ul intensiv in d u strial presupune, n realizarea unei p ro d u c tiv iti rid icate, com pletarea aspectelor biologice cu cele tehnice. La scar m ondial exist ten d in a de concentrare, specializare i in d u stria lizare a zootehniei p en tru a se obine la un p re con venabil c a n tit i rid icate de produse de provenien 86

anim al. Aceast concentrare care ia uneori form e de gigantism p rezint pe ling avantaje evidente i o serie ntreag de carene oare pun la ndoial eficaci tatea unor aglom erri peste o anume lim it. Problem ele ce trebuie rezolvate snt m ultiple dar 3 dintre ele atrag n m od deosebit atenia: a) schimbrile n com portam entul etofiziologic al anim alelor, cu reper cusiuni asupra p roductivitii; b) posibilitatea de satis facere a nevoilor n u tritive n condiii optim e a unui num r mare de anim ale (sistem de nutriie care se b a zeaz, aproape inevitabil, pe un im portant im port, din alte regiuni uneori din alte ri a ,b azei fu ra jere); c) protecia mediului, problem care devine ex trem de acut avnd n vedere cantitile m ari de de jecii i reziduuri precum i tim pul relativ ndelungat necesar com postrii i epurrii acestora. Lor li se adaug i o a p a tra (problem ridicat de aa num ita agricul tur biologic) privitoare la calitatea produselor ob inute n aceste supercomplexe, calitate determ inat de o hran artificializat i de o m edicaie preventiv i abundent. Tehnologia m odern supune animalele unei perm a nente suprasolicitri p rin schimbarea condiiilor de trai la care speciile s-au a d a p ta t de-a lungul evoluiei lor filogenetice. Trecerea- de la o via liber la un trai n stabulaie, pe un spaiu restrns, n com uniti mari, stresul p rovocat de un nutre uniform , aplioat pe o mare perioad de tim p nu p o t rm ne fr urm ri pe plan fiziologic i pe plan com portam ental. n acelai timp, m icroclim atul care se asigur este cu totul altul de ct cel cunoscut de generaiile precedente i deci se con sider a fi fixat la optim um n cadrul tehnologiei m o derne, lucrul acesta nu este cu siguran probat. In te r vin desigur i ali factori care greveaz asupra com por tam entului speciilor. Sporirea precocitii sexuale i de producie fac ca trsturile infantile ale individului 87

s rm n dom inante m u lt tim p ; aplicarea de substane chim ice i horm onale n h ran a anim alelor, alptarea artificial, n rcarea tim purie, nsm nrile artificiale, h rn irea i ad p area au to m at, toate acestea creeaz un anum it stres n v ia a anim alelor de producie. Tehnologiile m oderne din zootehnie trebuie deci s fie studiate i sub aspectul im pactului lor asupra orga nism ului anim al. T rebuie in u t seam a, de p ild , c acele specii oare snt obinuite cu v iaa de turm (oile, ca prele, taurinele) se p o t ad ap ta la sistem e intensive care s conin un num r m are de in d ivizi; n schim b, ani m alele individuale (cum ar fi cabalinele sau porcinele) au nevoie de un spaiu m ai larg p en tru a-i p stra re zistena fiziologic i p ro d u ctiv itatea. Se poate replica la aceasta c n sistem ele intensive de cretere to ate an i m alele i p ierd noiunea de terito riu i c, p rin urm are, vor sup o rta aglom errile i d ensitile m ari. Este p ro babil c tehnologiile p o t ignora, n tr-o oarecare m sur, caracterul genetic; sn t necesare ns studii aten te de fiziologie i etologie p en tru a cunoate aceste lim ite. F acto rii stresori sn t cei care im plic m ecanism e com plexe, neuro-ho/rm onale, p o t deranja hom eostazia i deci p ro d u ctiv itatea. S tresurile de n atu r alim en tar p ro vocate de supra i subalimentafia ca n titativ i ca lita tiv, de schim barea f r o perioad de tran ziie a ra iilo r, de lipsa unor ore fixe de hrnire, precum i stre surile de n atu r psihic, cum a r fi m anipulrile brutale (inclusiv n tim pul tran sp o rtu lu i) , schim barea n g riji to rilo r, castrarea, n euniform itatea lo tu rilo r, o densitate m ult p rea m are, to ate acestea au im p o rtan n pro du c tiv itate a anim alelor; .m preun ele argum enteaz n fa voarea unor com binate cu un num r m oderat de in d i vizi care s p o at fi supravegheai sub toate aspectele m enionate. Satisfacerea nevoilor n u tritiv e p en tru p o p u laii de ordinul zecilor i chiar sutelor de m ii de indivizi este 88

uneori la nivele optime, sau chiar numai rezonabile o problem insolubil. A gricultura ecologic pledeaz pentru nfiinarea unor com binate acolo unde o mare parte a nutriiei de baz poate fi asigurat oricnd de nsi ecosistemul care ur meaz s le integreze; pretutindeni, alturi de solele cu culturi agricole, un sector zootehnic trebuie s existe, att pentru valorificarea produciilor secundare i a te renurilor care se p re te a z . pentru plante furajare, ct i pentru obinerea unei autarhii relative (inclusiv sub as pectul echilibrului biologic) n cadrul ecosistemului con siderat. Asigurarea bazei furajere trebuie fcut n acelai tim p cu crearea unei baze logistice, ea nsi fondat pe o tehnologie m odern (silozuri de m are capacitate, camere frigorifice, microuzine de com postat, m icrouzine de creat nutreuri combinate etc.); concomitent trebuie s se dezvolte o m icroindustrie de prelucrare a acelor produse anim aliere care urm eaz s se ncorporeze (ca surs de energie i ca venit economic) n propriul eco sistem. Toate acestea pledeaz din jnou pentru aglo m erri m oderate de animale, n aa fel nct complexele create s cuprind numai acel num r care penate s fie crescut n condiii de productivitate m axim ; gigantis mul ca i lipsa de preocupare n acest domeniu snt extreme neeficiente, costisitoare. Protecia mediului este im plicat p rofund n dez voltarea zootehniei, pentru c teritorii ntinse snt ame ninate de poluare. Im prtierea necom postat a dejec iilor anim aliere aduce un inconfort evident pentru viaa din jurul terenurilor pe care s-au rspndit i snt, n cele mai m ulte cazuri, duntoare i plante lor i consum atorilor acestora. Desigur, p rin lege, staiile de epurare snt obligatorii pe lng toate m arile cresctorii; din pcate, pe toate 89

m eridianele globului, legile nu snt strict respectate i num ai o contiin ecologic poate determ ina protec ia mediului din jurul com plexelor de animale. O con tiin ecologic care poate fi com pletat n m od palpabil p rin avantajele pe care utilizarea deeurilor com postate n agricultur le poate aduce. n ceea ce privete schimbarea calitii alim entelor aceasta este o problem real i nu una inventat; une ori exagerat, dar, o repetm , nu inventat. P entru c este evident c psrile crescute cu fin de pete au o carne care miroase a pete, c oule de ferm snt a lt fel dect cele de com binat, c laptele reflect ntr-o oarecare m sur calitatea nutreului prim it. Acestea snt obiecii legitime i ele pot determ ina marile cresctorii s foloseasc nutreurile n proporii care s pstreze gustul cel mai cerut (i anume gustul oare a consacrat o anum it specie, o anum it ras). M ult mai bine se poate rezolva aceast problem (n cazul i n locul n care ea exist), prin cresctoriile de valoare m oderat preconizat de agricultura ecologic, pentru c acestea, o resubliniem, au asigurat baza furajer, n cea mai mare parte, din p ro p riu l ecosistem (n care exist tere nuri cu plante furajere i puni). A gricultura ecologic presupune de asemenea alegerea unor areale potrivite creterii anim alelor, folosind astfel n m od raional teri toriul avut la dispoziie i resursele naturale de hran. Este n aceasta o nelegere perfect a vocaiei fiecrui teren i o valorificare superioar a sa. Zootehnia face p arte integrant din agricultura con tem poran i ea trebuie s fie nglobat n concepia ecologic, adic n acea concepie care ia n conside raie toate interrelaiile existente ntr-un anum it loc pentru a gsi soluiile cele mai bune, ntrebuinnd tehnica cea mai bun, n folosul societii umane i im plicit a naturii. 90

EC H IL IB R E LE B IO L O G IC E C O M B A TER EA B IO LO G IC n n atur exist un echilibru dinam ic care d n f iarea teritoriilor i care se pstreaz ntre anum ite limite i n anum ite intervale de tim p. Este un joc pe care n atura l-a nscocit aproape de la nceputurile sale prin care selecteaz caracterele adaptative ale indivi zilor n num r i p ro p o rii care se regleaz i se mode leaz reciproc (fig. 9). S-ar prea c ecosistemele artificiale de tip agrar scap acestui mecanism al naturii d at fiind c factorul reglator este aici omul i nu legile universului. Firete, aceasta este n m are p arte adevrat. Exist ns i o influen a ecosistemelor naturale nconjurtoare care face ca echilibrul biologic general s se rsfrng i pe poriunile pe care omul le controleaz ndeaproape i le dirijeaz n sensurile dorite de el. Iat, de pild, cteva lucruri referitoare la prezena insectelor ca factor com ponent al biocenozelor de pretutindeni, inclusiv al ce lor agricole. Se cunoate ca, pe plan m ondial, aceast grup de anim ale provoac agriculturii pagube care pot fi estimate la m ulte zeci de m iliarde de dolari; de aici lupta nentrerupt pe care agricultura o duce m potriva insectelor. D ar, o tim to t din tiinele agricole, 80/ din plante snt polenizate de insecte i ntre 98 99/o din insectele potenial periculoase pentru agricultur snt com btute de alte insecte care le snt inamici n atu rali. R ezult cu claritate c problem ele de echilibru bio logic snt m ult mai com plicate dect ar prea la prim a vedere i c o concluzie p rip it (ca de exemplu aceea de a distruge to ate insectele) nu este favorabil ci dim p otriv pgubitoare. Im p'ioaii asupra agriculturii au i alte grupe de an i male care triesc n ecosistemele naturale. F auna afri can, n special marile m am ifere carnivore, a fost vnat 91

nem ilos i m p u in at sim itor. C onsecina p rin cip al a dispariiei leop arzilo r, de p ild , a fost m rirea excesiv a p o p u laiilo r unor m aim ue (n special de babuini) care au distrus cu ltu rile agricole. In terzicerea v n rii leopar dului ia fcu t ca echilibrul biologic s fie restab ilit i terenurile agricole p ro tejate, din acest p u n ct de vedere. Psrile snt n general insectivore (mai ales prim vara) i astfel, ca i furnicile din grupul Formica rufa, asigur o protecie bun plantelor agricole i forestiere. M ulte dintre psri se hrnesc ns, de asemenea, i cu produse din agricultur i de aceea uneori ele provoac pagube im portante culturilor. D ar nainte de a ncepe com baterea lor este necesar s se studieze cu atenie toate im plicaiile pentru a avea garania c efectele ob inute vor fi favorabile. R epublica P opular Chinez, care n 1960 decretase o lupt n drjit m potriva p srilor, a treb u it s o ntrerup pentru c insectele pro liferaser n aa pro p o rii nct ele devenir un pericol

Fig. 9 Schem a transferului de energie ntr-o step. Partea superioar reprezint ceea ce se petrece deasupra solului (A) iar n partea inferioar ceea ce se petrece n sol (B). Biomasa diverilor constitueni (cifre subliniate) snt exprim ate prin echivalen Kcal de m aterie organic prezent. Cifrele nesubliniate corespund energiei absorbite (prin fotosintez pentru iarb i sub form de alim ente pentru celelalte fiine) sau energiei reflectate sub form de cldur K cal/m 2/zi; n schem se vede c fotosintez (pro ductivitatea primar) corespunde la 16 700 K cal/m 2/zi; ani m alele domestice nu utilizeaz dect 2 000, adic mai puin de o optime, iar omul numai 80, adic mai puin de 0,5Vo. Categoria alte ierbivorfe cuprinde anim ale (insecte fitofage, roztori etc.), altele dect anim alele domestice. In sol se gsete sub form de m aterie organic moart o energie de 12 686 Kcal. adic 76% din producia pri mar. Bacteriile i ciupercile elibereaz 87% din energia total (10 576 Kcal dintr-un total de 12 081), protozoarele 8% (1000 Kcal), iar alte nevertebrate numai 5% (dup M ac F a d y e n )

93

cu m ult mal m are pentru culturile agricole dect p a srile. Snt cunoscute cazurile n care pe suprafee ntinse, ncepnd din 1943, insectele au fost la nceput com b tute cu produi pe baz de arseniu i cu nicotin iar apoi cu D D T . Succesul prea ia fi deplin, n sensul c insectele dispruser aproape n totalitate; n conse cin producia a crescut. Scurt tim p dup aceasta s-a constatat ns c dispariia insectelor prdtoare i dez voltarea rezistenei lia insecticide a unor specii dun toare au dus la o m ultiplicare brusc a acestora din urm . n teritoriile vecine, unde nu se aplicaser aceste cantiti perm anente de insecticide, exista o balan care m eninea n limite tolerabile populaia insectelor duntoare. A pariia de linii rezistente este un caz frecvent, ca urm are a aplicrii masive de insecticide. D D T -ul, de pild, a d at numeroase exemple, inducnd la peste 100 de specii p roprietatea de a suporta doze a ltd a t letale (fig. 10). _ * Din aceste m otive oamenii au recurs la alte metode i anum e: de a pune o insect s lupte m potriva alteia, un organism m potriva altuia, n aa fel nct cele du ntoare s fie anihilate de p rdtori, n folosul omului. Aa s-a nscut lupta biologic", conceput pentru a p roteja recoltele deopotriv de duntori i de poluarea pe care o im plic uneori folosirea substanelor chimice. A nceput s creasc, pe scar larg, entom ofagii existeni i cunoscui din clasa insectelor, din cea a acarienilor i a nem atozilor. Factorul fundam ental n eficacitatea entom ofagilor const n coincidena spaial i tem poral entom ofaggazd, ceea ce face necesar cunoaterea n am nunt a biologiei generale i etologiei vieuitoarelor implicate. D intre entom ofagii cei m ai rspndii i utilizai se rem arc Trichogramma dovedit extrem de folositor; n 94

U niunea Sovietic el a fost rspndit pe suprafee care au nsum at peste 7 m ilioane hectare. Se cunosc de asemenea numeroase microorganisme entom opatogene; pn n prezent snt descrise viroze foarte pgubitoare la, aproxim ativ 700 de specii de insecte i acarieni. P rin izolarea acestor virusuri entom opatogene

s-au realizat m ulte produse comerciale cum ar fi, de pild, Virex, V irin i V iron T, prin care se combat, printre alii, L ym antria dispar (fluturele stejarului) i H eliothis viriplaca (buha lucernei). P rin tre bacteriile entom ofage cele m ai folosite se nu m r Bacillus popilliae i, m ai ales, Bacillus thuringiensis, ultim ul av n d un spectru de activitate foarte larg, parazitnd numeroase lepidoptere pgubitoare. L upta biologic m brac diverse i neateptate forme: de la a pune o insect s omoare o alta, p n la aceea de a m pinge insectele s re distrug ele nsiele. U nul dintre mijloacele acestei ultim e categorii const n intro ducerea unor masculi sterilizai p rin radiaii ntr-o popu laie norm al, pentru a transm ite acesteia gene letale prin care s-o m ping la dispariie. Pe aceast cale s-au obinut succese deosebite, a tt n ceea ce privete distru gerea unor mute parazite pe anim ale, ct i a viermelui merelor (Carpocapsa pomonella). Folosirea ferom onilor i a unor horm oni este, de ase menea, din ce n ce m ai frecvent pentru autodistruge rea duntorilor. Emisia unei astfel de substan poate determ ina, de pild, atractiv itatea sexual, n acest caz avem de-a face cu ferom oni sexuali. U tilizarea acestor substane (pe care industria chimic le-a produs n dife rite sortimente, cu specificitate pentru diverse -specii de lepidoptere) se face, n principal, pentru a atrage indi vizii n xurse n care s fie distrui. O lupt biologic n d rjit se duce i m potriva buru ienilor i de asemenea m potriva ciupercilor parazite. Introducerea unor anum e insecte fitofage, cu prefe rine nutritive caracteristice, a permis elim inarea sau lim itarea dezvoltrii unor plante cum a r fi de pild unele specii de H ypericum (pojarni) n Statele Unite. n ceea ce privete lu p ta biologic m potriva ciuper cilor parazite aceasta se poate desfura prin folosirea 96

de ciuperci antagoniste, lucru care poate asiguna o sta ionare a dezvoltrii ciupercilor parazite. D e foarte curnd, s-a im aginat inocularea unor plante tinere cu sue hipovirulente care s asigure astfel un fel de vaccinare" m potriv a ciupercilor p arazite sau m potriva unor v i rusuri. Acest m od de aciune a fost deja ncercat cu rezultate pozitive pe plantele de tom ate, n vederea com baterii virusului m ozaicului. Cu toate c p rin interm ediul luptei biologice au fost dobndite succese incontestabile n protecia plantelor, eficiena acesteia nu este n m sur s asigure culturile m potriva bolilor i duntorilor. P rotecia recoltelor este extrem de com plicat, extrem de delicat i lupta biologic nu cuprinde nc dect o panoplie redus de arm e m potriva unor arm ate numeroase de duntori i de boli. De ceea acest mijloc de protecie a plantelor este inclus n cadrul agriculturii ecologice ntr-o alt categorie, m ult mai larg, num it lupta integrat. C om baterea biologic este un procedeu de luat n conside rare i de folosit; el este ns num ai o com ponent a unei eficiente protecii a p lantelor i a mediului.

LU PT A IN T E G R A T A

A gricultura ecologic este prom otoarea acestei metode de protecie care, de altfel, o caracterizeaz n esena sa. ntr-ad ev r, lu p ta integrat cuprinde toate procedeele eficiente cunoscute (metodele agrotehnice, mijloacele biologice, mijloacele chimice i mijloacele fizice) pe care le combin i le asambleaz, dup m prejurri concrete, reuind s asigure cea m ai bun protecie culturilor i n acelai tim p n ltu rn d posibilitatea de a distruge fertilitatea solului i de a m pieta asupra prosperitii mediului. 97

L upta integrat poate fi definit drept sistemul de control al populaiilor duntoare p rin folosirea tu tu ro r tehnicilor p o trivite pentru m eninerea pagubelor la ni velul cel mai sczut posibil. Principiile sale generale se bazeaz pe: 1) necesitatea evalurii riscului de pagube pentru cultura de p rotejat naintea oricror intervenii (pentru a putea determ ina pragul de risc) i pe 2) posibilitatea de m binare a tu tu ror m ijloacelor care p o t reduce bolile i duntorii la situaia de a fi practic inofensivi. P entru punerea n aplicare a acestor dou idei snt necesare cteva etape pregtitoare care s prevad n tim p punerea la p u nct a unei m etode complexe ghidate de cteva jaloane eseniale: a recenzarea duntorilor* n scopul definirii m surilor fitosanitare de luat; b ame liorarea m etodelor de avertizare pentru lupta m potriva principalilor^ duntori (boli), inclusiv cunoaterea p ra gurilor de toleran pentru duntorii m ajori din ulti mii 15 ani, pentru a se putea interveni la m om entul oportun; c organizarea tratam entelor colective care p ri vesc culturile nvecinate; d abandonarea tratam entelor calendaristice i nlocuirea acestora cu tratam ente b a zate pe strile ecologice n care snt im plicate culturile i duntorii; e protejarea faunei predatoare (cum ar fi Typhlodrom es pentru pianjenii roii sau Trichogramma pentru Caeoecia); f folosirea unor entom ofagi crescui special pentru com baterea biologic (cum a r fi Prospaltella pem iciosi pentru pduchele de San Jose).

* M etodele de baz n recenzarea duntorilor snt, ce mai adesea, controlul de iarn, controlul vizual n cursul sezonului, controlul prin scuturare i prin capcane lum i noase-; m etoda curselor alim entare este de asemenea folo sit n estim area populaiilor care snt atrase cu ajetorul sucurilor de fructe.

98

Aceste msuri de luat m potriva bolilor i duntori lor form eaz obiectul principal n cadrul luptei inte grate, dar aa cum am a r ta t lupta integrat se bazeaz de asemenea pe alte numeroase mijloace oferite n acest scop de dezvoltarea tehnicii i tiinei. M etodele agrotehnice snt capabile s schimbe, prin tehnologiile de cultur, prin mecanizarea i prin amelio rarea solului fauna edafic, ceea ce face ca problemele de combatere s capete alte dimensiuni, cea m ai mare parte din datele cunoscute din anii precedeni devenind inutile. E9te astfel necesar ca toate elementele com po nente ale unei tehnologii, p rin tre care putem ciita, de exemplu, epoca optim de sem nat i adncim ea la care se ngroap sm na, s fie luate n consideraie pentru fiecare cultur n parte, n cadrul asolam entelor carac teristice agriculturii ecologice. N enum ratele date care in tr n calculul previziuni lor necesare luptei integrate p a r uneori a fi extrem de complicate i greu de pus n practic; relund ns ideea deja m enionat n rndurile de mai nainte, p o triv it creia agricultura ecologic se aplic unor agroecosisteme de m ari dimensiuni, reiese c aceasta, n condiiile dezvoltrii tiinei contem porane; poiate beneficia de in vestiii im portante, m ai rentabile i m ai eficiente. n consecin, agrecosistemele p o t fi nzestrate cu calcu latoare uor de m anevrat, capabile s sintetizeze ntr-un tim p record situaiile de pe. ansam blul suprafeelor lor i, n acelai tim p, de pe solele (agroecosistemele fundam entale) care le compun. Mijloacele chimice snt folosite n m od curent n ca drul com baterii integrate, ele fiind com plem entul tu tu ro r m ijloacelor pe care le preconizeaz agricultura biolo gic", de la agrotehnic, la ngrm intele organice i la lup ta biologic. n cadrul utilizrii m ijloacelor chi mice exist tendina de a gsi acele substane care s aib o specificitate ridicat i un n alt grad de descom 99

punere; n aceast priv in , tehnica i tiina au nre gistrat succese deosebite crend pesticide a cror disper sare i acumulare n mediul extern snt deopotriv re duse i care snt folosite, cu aceeai eficien, n doze m ult mai mici dect pesticidele folosite pn de curnd. D intre realizrile cele m ai remarcabile n acest domeniu notm realizarea piretroizilor de sintez, a unei noi clase de insecticide pirazolinele, insecticidele inhibi toare ale sintezei chitinei, fungicide de tipul fenarim ol, triadim enol, diciclidin etc. n ansam blul com baterii chimice o im portan deo sebit au cercetrile care privesc depunerile electrosta tice ale picturilor de soluie pe plante i cele de prfuire electrostatic, m etod prin care se pot obine eco nomii de substan activ de aproxim ativ 50% . P entru c agricultura ecologica nu exclude folosirea ngrm intelor chimice (ea dorete s le utilizeze din plin dar n p roporii rezonabile cu ngrm intele or ganice i n cadrul unor tehnologii mereu ameliorate) este im p o rtan t de subliniat succesul obinut n gsirea acelor substane care p o t reduce pierderile de azot (prin fenomenul de levigare i de m prtiere neuniform ) aproape inerente n cazul ngrrii cu acest element. U n nou p rep arat sintetic, denum it N-Serve, care este ifn aditiv nitrapirinic, m enine am oniacul anhidru strns legat de sol, m piedicnd nitrificarea i pierderile de azot prin evaporare sau splare. De asemenea, acest produs contribuie la nlturarea daunelor provocate la g n u i porum b de putrezirea rdcinilor, fenomen foarte frecvent n cazul n care bacteriile au ca surs de hrana azotul nitric. U tilizarea acestui nou produs aduce o economie de 2 0 % cantitii de azot aplicat i o sporire a recoltei de cereale cu 700 k g /h a. V orbind de tehnologia aplicrii ngrm intelor pu tem rem arca de asemenea c n domeniul fertilizrii la soia s-a b revetat de curnd n Iow a (S.U.A.) o m etod 100

caxe prevede adm inistrarea de ngrm inte foliare cu un n alt rap o rt specific ntre N P S K i alegerea unor momente ale vegetaiei m ult m ai ntrziate de aplicare dect cele obinuite (pentru soia n perioada form rii boabelor um plerii pstilor). Brevetul prevede apli carea de 3 stropiri prin pulverizare, la intervale de cte 10 15 zile, cu 180 l /h a cuprinznd 28 kg N , 6,75 P 2O 2 10,125 K 20 i 1,8 kg S. M etodele fizice folosite n com baterea du n to rilo r sn t diverse i ele p rezin t av an taju l de a fi nepoluante. Se utilizeaz ultrasunetele, infrasunetele i unele sem nale acustice (m potriva ro zto arelo r i p srilo r), ra d iaiile de d iferite lungim i de und, n prim ul rn d cele X i gam m a, razele u ltrav io lete (m p otriv a bacteriilor i ciupercilor) i term oterapiile (n special, n cazul v i rusurilor). D e o m are im p o rtan este i trata rea solu lui cu aburi. C om ponentele acestea ale lup tei in teg rate nu snt obli g atorii, n to ta lita te a lor, n to ate fazele de pro tecie a p lan telo r; ele trebuie m binate n aa fel n c t s se ob in un efect d e . sinergism , s n ltu re p osib ilitatea de poluare i s dea un randam ent m axim . A plicarea lu p tei integ rate este posibil la nivelul tu tu ro r cu ltu rilo r ierbacee sau lem noase, anuale sau pe rene. n p riv in a necesitii ap licrii unei astfel de me tode exem plul cu ltu rii de bum bac este dem onstrativ. n m ulte ri din A m erica, necesitatea unor rep etate tra tam ente cu insecticide din ce n ce m ai num eroase (pentru c p ro liferau acei d u n to ri care reueau s capete o rezisten sp o rit la efectul tratam en telo r ceea ce aducea nevoia unor noi ca n titi de pesticide) au fcut ca bum bacul s nu m ai p o at fi cu ltiv at n condiii ren tab ile; situ aia s-a am eliorat i cu ltu ra bum bacului a devenit posibil, n condiii econom ice m ulu m itoare, atu n ci cnd p ro tecia fito san itara a fost asigu101

ra t prin interm ediul luptei integrate. D r. H . M ilaire14 subliniaz c n Statele U nite cultura bumbacului este viabil pentru c protecia se face prin m etode inte grate n care ordinatoarele (pe care noi le socotim ca parte integrant ale agriculturii ecologice) snt folosite din plin. Experim ente numeroase au p robat eficacitatea luptei integrate i este de ateptat ca deceniile viitoare s o instaleze nc i mai temeinic n agricultur. In con texte speciale, pe care noi le credem proprii agriculturii ecologice, lupta integrat va fi singura cale de protecie fiosanitar a culturilor, realiznd prin aceasta o p ro ductivitate ridicat i o protecie antipoluant de mare eficacitate p en tru mediu.

P R O D U C IE -P R O D U C T IV IT A T E N D IFER ITE SISTEME DE A G R IC U L T U R B IO L O G IC 1 4 A gricultura ecologic am definit-o ca agricultura cea mai naintat, capabil s utilizeze raional toate cuce ririle tiinei i tehnicii pentru a obine produse de bun calitate, n cantitile cele mai mai m ari i cu pstrarea fertilitii solului agroecosistemelor dar i a ecosisteme lor naturale din jur. Despre ea am discutat n acest ca pitol artnd, n sensul definiiei, care snt factorii asu p ra crora se n d reap t atenia m ajor cnd se ncearc obinerea de producii record. Firete, pentru a dovedi c agricultura ecologic este cea mai indicat form de exploatare se cuvine s o analizm m preun cu celelalte" agriculturi existente
1 M i l a i r e H., 1977 n: Probleme ale agriculturii 4 contemporane red. I. C e a u e s c u , Al. I o n e s c u, ed. Ceres.

102

sau preconizate, pe care le vom prezenta n linii gene rale pentru a asigura posibilitatea unor com paraii. 1. Agricultura convenional, contem poran, utili zeaz din plin un arsenal chimic extrem de bogat, dar se ngrijete m ai p uin de repercusiunile pe care acesta l are asupra mediului, asupra pstrrii nealterate a ca litii produselor i asupra m eninerii fertilitii pe tim p ndelungat a solului arabil. N u este sistemic. 2. Agricultura biologic are d rept scop o producie de alim ente suficient, sntoas i de n alt valoare nutritiv obinut prin metode conform n atu rii"; de asemenea ea i propune s pstreze peren fertilitatea solului. Aceast agricultur asupra creia vom insista, pentru c ea este p uin cunoscut m arelui public (n orice caz, incom parabil m ai puin dect agricultura con venional) preconizeaz dezvoltarea sim ultan a culturilor de plante i a creterii anim alelor precum i favorizarea activitii biologice, n care acord un rol esenial dinam icii humusului n sol. R otaia culturilor o regul de nenlocuit este v ariat i cuprinde o parte im p o rtan t cu amestecuri furajere, bazat pe le guminoase; se evit ct m ai m ult posibil pm nturile ne deselenite. Gunoiul de grajd este ngrm ntul fundam ental; el se com pleteaz cu alte ngrm inte organice care tre buie ns mai nti com postate (compostajul parcurge etape diferite dup sistemul de agricultur biologic adoptat). Lucrrile solului snt de obicei superficiale, profunzim ea stratului arabil m rindu-se prin cultura plantelor cu rdcini profunde i prin activarea p ro ceselor biologice din sol. P rotecia plantelor se face, n prim ul rn d pe cale indirect, prin ro taia culturilor, lucrrile solului etc. L upta direct se duce mai ales pe cale mecanic (inclusiv pe cea term ic). n cadrul acestei agriculturi deosebim diverse curente dintre care unele au tent mai m ult filosofic dect bio 103

logic. Aa snt agricultura biologic-dinam ic" i agri cultura m acrobiotic" a cror raiune se bazeaz pe m aniera de a vedea i de a interpreta lucrurile, fiinele i evenimentele; scopul lor este de a face inofensive pentru sol otrvurile" industriale i radioactive i de a perm ite o mai bun valorificare a culturilor, graie echilibrului m ultibipolar". M etoda organic-biologic, foarte rspndit n Elve ia, se bazeaz pe lucrarea superficial a solului, pe composcajul la suprafa a gunoiului, utilizarea de n grm inte m inerale provenite din alge marine, pe folo sirea n lu p ta an tip arazitar a sulfului, a piretrei, a rotenonei, a B, thuringiensis i a 'tratam entului term ic i mecanic m potriva buruienilor. M etoda biologic-dinamic se bazeaz pe teoria antroposofiei. n cadrul ei lucrrile culturilor snt realizate innd seama, p rin tre altele, de poziiile planetelor i ale constelaiilor astronom ice, unele fa de altele. Ea folosete, de asemenea, diverse preparate de plante pen tru a com posta ngrmiritele de ferm ; n lu p ta an ti p arazitar snt preferate decocturi de plante i chiar (n cazurile arborilor fructiferi) prepaxate pe baz de argile. 3. Agricultura ecologic, pe care am descris-o in ex tenso n capitolele precedente, dorete folosirea tuturor m etodelor cunoscute p en tru obinerea de producii m ari n condiiile proteciei mediului. Cum rezultatele obinute n agricultura contem poran, convenional i cea ecologic ne snt cunoscute, s in sistm asupra realizrilor agriculturii biologice. R ezulta tele p riv in d producia to tal snt, n aproape toate ca zurile cercetate, ceva mai mici dect cele obinute n agri cultura convenional, iar cantitatea de munc investit este mai mare, ceea ce probeaz o productivitate m ai sczut; n schimb, calitatea produselor pare a fi mai bun i, de asemenea, structura solului i fertilitatea 104

acestuia. Experienele ntreprinse n E lveia i avnd dou varian te de agricultur biologic i un m artor din agricultura contem poran n-au p u tu t reliefa diferene nete de producie dar au pus n eviden o cantitate mai m are de zile-munc necesare agriculturii biologice. Prom otorii agriculturii biologice cer ca rezultatele obinute n toate experimentele s fie judecate n per spectiva unor perioade lungi de tim p, ceea ce nu poate m ulum i ns o societate care dorete un belug im ediat i concret, n locul unuia doar prom is. A dugind acestui argum ent i caracterul de. esen m istic al unor teh nici" ale agriculturii biologice (vezi im plicarea nedove dit a constelaiilor; metode de com postare neexplicate etc.) se poate releva c aceast agricultur, anim at de cele m ai bune sentimente i nscut ca o reacie la fo losirea fr d iscernm nt a produselor chimice i a lu crrilor brutale ale solului, nu-i are justificarea n ac tualul stadiu de dezvoltare al tiinei i al gndirii. P r ile ei bune se integreaz ns, m preun cu prile bune ale agriculturii clasice, n cadrul agriculturii ecologice n care scopurile lor de esen se unesc pentru a da p ro ducii mari, eficien economic, o calitate a produselor superioar i o protecie sigur a mediului. Toate acestea au fost dem onstrate de experim entri iar procentele cu care calitile fundam entale (enumerate m ai nainte drept scopuri") au depit n agricultura ecologic celelalte" agriculturi au trecut de plafonul cifrei 20. N u ne ferim ns s resubliniem c agricultura ecologic va necesita m unc mai intens (nu mai m ult!), mai contiincioas (nu m ai grea!) i mai im aginativ. De aceea, agricultura ecologic, pe care o redefinim din nou drept agricultura deceniilor viitoare, agricultura tiinei cele mai naintate, va fi apanajul tu tu ro r rilor cu ad e v ra t dezvoltate i v a face ca pm ntul s ro deasc pstrndu-i nealterate calitile sale cele mai bune.

105

A gricultura ecologic se bazeaz pe m ultiple coordo nate dintre care dorim s subliniem, cu prioritate, pe cele care o p o t defini n orice m prejurare: a) m buntiri funciare pentru obinerea fertilitii maxime a tipului de sol lu at n consideraie; b) utilizarea n proporii corespunztoare a ngr m intelor chimice (inclusiv microelemente) i a celor na turale (n prim ul rn d gunoiul de grajd i compostul); c) cultivarea acelor plante pentru care vocaia terito riului este dovedit (vocaia" este definit de natura solului, de clim, de im plicaiile economice i ecologice); d) folosirea rotaiei culturilor (n asolamente de 4 8 ani); e) com baterea bolilor i duntorilor prin lupta in tegrat; f) nglobarea solelor n agroecosistenfe ierarhizate, care s perm it producia n flux continuu, o balan de compensare a circuitului de energie i m aterie i o anume autarhie; g) creterea sim ultan, n cadrul aceluiai ecosistem, a plantelor i a anim alelor; h) constituirea, n cadrul sectorului zootehnic, a unor grupe de studii pentru problemele de etologie; i) optim izarea mediului prin sporirea fertilitii solu lui, nfiinri i rem odelri de plantaii forestiere, am e najri hidrografice, corectri ale form elor de microrelief, construirea i am plasarea cldirilor i cilor de acces; j) utilizarea tehnicii i tiinei cele m ai noi n spori rea productivitii, n asigurarea unor caliti optim ale alim entelor rezultate i n protecia mediului; k) abordarea sistemic a tu tu ro r proceselor i feno menelor i n acelai tim p analiza particularizat a fiecrei sole, a fiecrei ferme com ponente a com plexu lui agricol.

PREMISE I CONDIII PENTRU GENERALIZAREA AGRICULTURII ECOLOGICE

S IT U A IA A L IM E N T A R N LUM E n ultim ii 20 de ani, rile industriale au obinut re colte excedentare care, n unele cazuri, n m od p a ra doxal, au grevat economiile respective. D e aici un p ro gram de subvenii pentru reducerea culturilor i aban donarea unor m ari suprafee arabile, subvenii pentru reconvertirea unei populaii agricole i pentru asigura rea lichidrii depozitelor fcute. De civa ani ns situaia s-a rstu rn at brusc. Cere rea de alim ente a devenit dintr-odat m ai m are dect o ferta i criza de produse alim entare (care a existat dintotdeauna pentru numeroase regiuni) s-a fcut profund sim it i evident. Cererile de alimente au nceput sa creasc vertiginios i num ai pentru populaia rilo r n curs de dezvoltare este nevoie, n fiecare an, de un plus de 25 milioane de tone de cereale. - n unele zone din Asia, 85% din raii snt alctuite din orez, alim ent deficitar n protein, grsimi i ulei. n tim p ce n rile dezvoltate economic fiecare locui to r consum alim ente care ar putea fi echivalate cu 815 kg cereale/an, unui locuitor al continentului sudasiatic i revin alim ente care se p o t echivala cu numai 108 kg cereale; adic de aproxim ativ 4,5 ori mai puin! 107

Regiuni ntinse ale globului duc o lupt ncordat m potriva foamei i a tu tu ro r cauzelor care o menin sau o provoac, dar n ciuda resurselor tiinei i tehnicii actuale aceast dificil situaie alim entar se m enine i. uneori are tendina de a se accentua. P retutindeni apare evident c den'utriia i foamea endemic snt corolarul unei srcii care se asociaz cu ignorana i cu absena unei igiene elementare, caracte ristice mai cu seam regiunilor ecologice nefavorabile. D up datele revistei Le Courrier*, n Am erica Latin exist n prezent un m ilion de copii care sufer de sub nutriie grav i ali 10 m ilioane de o m alnutriie evi dent; pentru A frica aceste cifre snt respectiv de 3 i 16 milioane, iar pentru Asia de 6 i respectiv 64 de milioane. Este uor de neles c situaia descris repre zint un obstacol n calea dezvoltrii sociale i econo mice a regiunilor cu astfel de populaii. O anchet efectuat n 15 orae din nord-estul Bra ziliei a pus n eviden la indivizii subnutrii defici ene grave de tip m orfo-anatom ic precum i o m btrnire precoce, carii dentale i un procent ridicat de poliparazitism intestinal. n cercetri ntreprinse n regiunea Recife (Brazilia) s-a ajuns la concluzia c 57/0 din decesele copiilor mai mici de 5 ani erau provocate de foame sau de o na tere prem atur care i avea originea n m alnutriia m a melor. Economia m ondial, acordnd o foarte m are im por tan legii cererii i a ofertei, d celor bogai posibili tatea s consume mai m ult i foreaz pe cei sraci, care n-au posibiliti m ateriale, s se m ulum easc cu puin. Aa se face c o m are p arte a comerului cu cerealele se ndreapt ctre alim entarea anim alelor (care
* Le Courrier, 1975 La faim du monde, UNESCO

108

este solvabil) mai m ult dect spre cea a oam enilor sraci (care nu snt solvabili). Stocurile de alim ente se strng, n m od paradoxal, tocmai n acele ri care sub ra p o rt n u tritiv au mai puin nevoie de ele; aproape ca o regul, rile im portatoare nu dispun de rezerve care s satisfac ce rinele populaiilor lor mai m ult de 10 zile! P entru a se cuprinde n param etri satisfctori, si tu aia alim entar prezent trebuie (n a fa ra cantitii) s ndeplineasc numeroase cerine pe care dezvoltarea societii le im pune. n prim ul rnd, firete, calitatea ali mentelor, proporiile n care principalele grupe de sub stane snt incluse n com ponena lor. Exist n acest sens o cerere fiziologic de alimente, evident schimbate fa de cea cunoscut cu ani n urm . Consum urile se adreseaz din ce n ce mai m ult unor serii de alimente, care se obin prin distilarea" alim entelor prim are. n rile dezvoltate fiecrui locuitor i revine aproxim ativ o ton de cereale, din care aproape 90/o merg n ali m entaia anim alelor destinate s satisfac cererea de carne to t mai ridicat pe p iaa internaional; produc ie de carne pe seama creia o serie ntreag de biologi i sociologi au cldit teorii despre rapida evoluie a societii umane. Toate acestea resubliniaz discrepanele dintre dife ritele regiuni ale lumii i dau un tablou cenuiu situa iei alim entare a Terrei, n ansam blul su. P entru m bu ntirea acesteia, eforturi considerabile trebuie depuse, n prim ul rn d n rile n curs de dezvoltare, care se gsesc n faa unor problem e adesea insolubile. M inis trul jam aiean al agriculturii, Keble M unn, spunea c producia alim entar a rilo r n curs de dezvoltare este frn at de costul ridicat al ngrm intelor i al mainilor, c producia agricol destinat exportului este adesea fr p ro fit i instabil"; omologul din Bangladesch declara n aceeai privin c po 100

porul din Bangladesh s-a gsit, a doua zi dup independen, confru n tat cu problem e una mai m on struoas dect alta n domeniul alim entaiei i locuinei, foamei i m alnutriiei". El se felicita s vad c lumea a neles n sfrit dimensiunile problem elor pentru care rile n curs de dezvoltare i rile dezvoltate s-au unit n tr-u n efo rt colectiv de a le gsi soluii; iar mi nistrul comerului al Algeriei declara c: Algeria do rete o cretere- a produciei alim entare n toate rile dezvoltate i c aceste ri trebuie s nlocuiasc ideea unei producii n scopuri comerciale cu ideea unei p ro ducii n scopul satisfacerii nevoii umane. A ngajam en tul pe care trebuie s i-l ia rile dezvoltate urm eaz s nu se m rgineasc doar la produsele alim entare; este necesar de asemenea ca el s se ntind asupra tuturor factorilor produciei agrare cum ar fi ngrmintele, pesticidele i mainile agricole". A lim entaia este deci n perspectiva rezolvrii sale o problem complex, vzut din unghiuri dife rite, de populaii diferite i difereniate ca nivel de trai i ca posibiliti economice. P m ntul este fertil i el poate oferi produse dintre cele m ai diverse i n canti ti abundente. C u toate acestea, dup cte tim, m ili oane de oameni m or literalm ente de foame i multe sute de m ilioane sufer de o subnutriie cronic. M ai m ult, i acolo unde nutriia pare fi suficient ea nu se gsete la nivelul cel m ai n alt al civilizaiei atinse de societatea contem poran, m binarea dintre cerinele fiziologice prim are i cele pe care le controleaz nive lul tiinei nefcndu-se pretutindeni. Saietatea unor alim ente nu este im plicit com patibil cu un coninut ridicat energetic i plastic pentru organism. Lumea tre buie s scape de foamete i de subnutriie pentru a se ndrepta ctre o alim entaie raional, care sa-i favori zeze activitatea i dezvoltarea. P entru aceasta prghiile cele m ai im portante care stau la dispoziia societii se 110

gsesc n cadrul agriculturii ecologice care, pentru apli carea sa generalizat, are nevoie de noi progrese n ti in precum i de rezolvarea problem elor legate de de m ografie i de noua ordine economic. T IIN A I A G R IC U L T U R A Rem arcabilele succese pe care le-a obinut um anitatea n numeroase domenii snt folositoare n diferite grade i n dezvoltarea agriculturii. tiina este chemat s asigure o baz m aterial mo dern crend pe de o parte o gam de maini de mare randam ent, iar pe de alta asigurnd o logistic perfect tu tu ro r aciunilor ntreprinse. Direciile principale ctre care urm eaz se dirija noile cuceriri vor urm ri realizarea unei baze energetice, unui m aterial genetic i gsirii unor form e de organizare su perioar care s asigure funcionarea optim a ceea ce urm eaz s se numeasc n curnd industria agricol i s cuprind n denumirea sa obinerea tu tu ro r produ selor pm ntului, de la form a prim ar la form a prelu crat. Care snt realizrile pe baza crora se p o t face unele prognoze i p rin care s se poat prospecta orizontul dezvoltrii agriculturii? .n domeniul energetic cile de strbtut snt nc neclare. O criz a petrolului, ea nsi nebuloas, diri jat n egal m sur de scopuri politice i de o conta bilitate care prevede sfritul curnd al rezervelor (dei este greu de afirm at c perioadele indicate de altfel mereu prelungite au un contact direct cu realitatea, n contextul descoperirii de noi i noi zcm inte); cer cetri febrile pentru descoperirea unui nou combustibil (cum ar fi hidrogenul din ap), rspndirea rapid a energiei a to m ice. . . Toate acestea nu po t im agina cu 111

precizie care va fi baza energetic de folosit n agri cultura viitorului dar este evident c, la nivelul actual de dezvoltare, nglobarea unei energii fosile de valoare considerabil pentru obinerea unor alimente cu o ener gie modest nu poate fi tolerat; dim potriv, se cere oa energia inclus s fie m ultiplicat, p rin captarea ener giei solare, n fenomenul de fotosimtez. Problem a ener getica este o problem de m are nsem ntate, pentru c prin interm ediul ei se poate am enaja m ediul n aa fel nct alimentele obinute s fie n cantiti abundente i de calitate superioar. M aterialul genetic este n continu transform are i tiina a prom ovat tehnic ingineriei genetice n scopul obinerii de noi organisme; pentru prevenirea bolilor i pentru folosirea ct mai redus a pesticidelor, protecia plantelor a gsit metode cu totul inedite n lumea ve getal, cum ar fi de pild autoaprarea prin vaccin. n prezent s-a brevetat un organism produs prin m a nipulri genetice, o nou specie a genului Pseuaomonas, im portant pentru bagajul su enzim atic. S-a reuit, de asemenea, transferarea de gene de la organisme supe rioare (psri) la Escherichia coli, p en tru a se obine prin interm ediul acesteia ovoalbum in. Se lucreaz intens la obinerea de bacterii fixatoare de azot pentru graminee, la transm iterea genelor de rezisten la condiii nefa vorabile, a genelor de productivitate, Ia transferul de plasmide (fragm ente de A D N extracrom ozom iale) capa bile s declaneze, p rin interm ediul unor enzime, crearea unor substane care p o t schimba cu totul calitatea ali m entelor realizate . . . Aceste nceputuri anun succese extraordinare pentru anii care vin. n domeniul imunologic s-au obinut substane care stimuleaz anticorpii form ai de plant. ntr-adevr, oricare a r fi n atu ra agresiunii la care snt supuse, p lan tele reacioneaz sintetiznd n zona atins, noi substane (cum ar fi de pild fitoalexinele) sau m rind concen 112

traia substanelor de aprare prezente naintea agre siunii (n m are p arte compui fenolici). Plecnd de la aceste observaii s-au fabricat diferii compui care m resc reacia plantei la agresiune i o fac capabil s re ziste unui virus, unei bacterii sau unui miceliu care p trunde n ea. P entru mania roiilor i m ana viei de vie, s-a creat p reparatul Fosetil A l care injectat n frunze provoac o m rire considerabil a substanelor fenolice i a unor substane terpenice care, n sinergism, blo cheaz dezvoltarea miceliului de Plasmopara. Acest tip de produse snt sistemice, n sensul c p o t fi vehiculate de sev i tran sportate n to ate prile plantelor, protejnd chiar i acele organe care s-au form at dup tra ta ment. Progresele tiinei v or face posibil recuperarea dee urilor de pretutindeni i folosirea lor n agricultur. P rintre acestea, nm olurile reziduuale din staiile de epurare (cifrate la milioane de tone/an) p o t oferi, prin com postare, un ngrm nt de bun calitate; de pe acum englezii reutilizeaz 4 0 % din aceste nm oluri, iar olandezii peste 80%Econom ia agrar este o disciplin pe care tiina a dezvoltat-o i a com pletat-o incluznd n ea elemente de oalcul i de program are i folosind pentru conducerea sa ordinatoare i cibernetica. D eterm inant pentru economia agrar este realizarea unei structuri organizatorice care s perm it desfu rarea tu tu ro r cuceririlor tiinei. La acest nivel ne rentlnim din nou cu agricultura ecologic, pe care o vom ocoli ns un m om ent pentru a spune ca organizarea agriculturii viitoare va cuprinde forme n perm anent evoluie, c este norm al ca la unele ferm e sau gospo drii, staiuni sau trusturi etc. formele s se schimbe mereu p o triv it cu nzestrarea tehnico-m aterial i cu capacitatea forei de munc. Firete, schimbrile trebuie fcute p rin evoluie i raional, nglobnd to t ceea ce

este mai bun din form a precedent i avnd o continui tate care s elimine interm inabilele i ineficientele reor ganizri i restructurri. Pe aceast cale se poate asi gura fluena productivitii i fluena progresului; n acest fel agricultura ecologic se instaleaz pretutindeni nchipuind n contururi reale ceea ce definiia sa spune c este: agricultura care folosete din plin tiina, toate ram urile adecvate ale acesteia, agricultura care are o organizare de m axim eficien prin ingeniozitatea i inteligena superioar, servind deopotriv prezentul i perspectiva societii um ane . tiina are ns pentru anum ite perioade limite cum, de altfel, are limite i n desfurarea nem surat a tim pului. Ea poate ad ap ta, crea i inova dar num ai n legtur cu fo ra um an care o prom oveaz i o dez volt, n condiii care reies din dezvoltarea societii. Om enirea poate face ca tiina s-i fie folositoare sau* ca, dim potriv, s fie un balast i o prim ejdie. PRO BLEM A D E M O G R A FIC , N O U A O R D IN E E C O N O M IC I A G R IC U L T U R A SEC O LU LU I X X I Creterea populaiei este o coordonat care influen eaz situaia alim entaiei pe Terra. ntr-adevr, popu laia celei de a treia lum i crete cu o vitez de 2,6% pe an i v a atinge cifra de 4 miliarde n jurul anului 2000. P o triv it rapoartelor F.A.O. creterea produciei agricole n aceast a treia lume" a atins n perioada 1950 1975, pentru fiecare locuitor cifra d e . . . 0% ! Aceasta nsemn c producia global a fost egal n procente cu creterea dem ografic, fr a o putea de pi. U n sttu quo la un nivel inacceptabil.! P entru a se iei din acest impas i a crete producia dc alim ente exist dou principale m etode: prim a este de a m ri randam entul prin interm ediul tu tu ro r cuce 114

ririlor tiinei, cealalt const n a cultiva pm nturi noi. D in pcate, ambele m etode snt ineficiente n ac tuala conjunctur, n care statele srace nu se p o t dez bra de povara srciei i n care creterea lor demo grafic este mai m ult dect tripl fa de cea a rilor dezvoltate. In ceea ce privete posibilitatea de m rire a ra n d a m entului, aceasta este grevat de lipsa de mijloace iar sperana gsirii de terenuri noi este o m are iluzie, pen tru c se uit p u r i simplu c oamenii au ocupat deja cele mai bune terenuri, c de pild, m arile pm nturi ale Amazoniei nu se p o t cultiva dect n condiiile unei m ari risipe de energie i dezechilibrnd profund ba lana naturii. D e altfel, grandioasele proiecte de cultura plantelor n aceast p arte a Braziliei, au fost abando nate i d o ar trestia de zahr a rm as s fie cultivat pe anum ite p o riu n i. . . pentru a suplini criza de energie (din aceast plan t brazilienii extrag alcoolul pentru automobilele lor). In Asia terenurile cultivabile nefolo site snt practic inexistente, iar unele zone snt peste m sur de populate. Arhipelagul indonezian este un exem plu n aceast p riv in ; n insula Jaw a s-a h o t rt s se ngroape m orii n picioare din cauza lipsei de loc i pentru a nu se micora terenurile agricole! n condiiile actuale presiunea dem ografic este evi dent chiar dac optim itii de profesie socotesc c Terra poate susine 15 20 30-n m iliarde de oameni. Teore tic se p o t susine, probabil, m ulte din aceste cifre. R ea litile snt ns altele i ele ies la suprafa prinznd aspecte dintre cele mai neateptate. Exist posibilitatea de a exploata Oceanul Planetar! Desigur, exist; el este chiar exploatat. C antitile uriae de proteine care se ateapt ns din apele lui snt d e parte de a fi la ndem *a omenirii de astzi, i, n cazul n care cursa dem ografic continu; departe de a fi satisfctoare i pentru omenirea de mine. 115

Poate fi fertilizat enormul deert al Saharei! El poate fi fertilizat. D ar cu ce cheltuial de energie? i cine urm eaz s-o suporte? Reiese din aceasta c echilibrul ntre populaie i hran este, n m ulte zone ale lumii, mai uor de stabilit p rin tr-o planificare fam ilial dect p rin oricare alt m etoda. Semnificative n aceast privin snt de alt fel m surile pe care le-au luat unele ri cum ar fi R . P. Chinez, India i M alaezia. Desigur, statisticile n demografie, j>e perioade scurte, p a t face o imagine a unor necesitai de moment. n perspectiv ns este dificil s se opereze cu cifre n demografie i exemplul urm tor ilustreaz aceast a fir maie. Dac, .de pild, media anual de cretere ar fi de 1 la mie, tim p de 10 mii de ani, pm ntul a r num ra 88 de m iliarde; dar dac acest spor ar deveni negativ (deci 1 la mie), planeta ar num ra n aceeai perioad de tim p num ai 182 de mii de locuitori! Aceste cifre ex treme, la variaii mici, atrag atenia n perspectiv asupra necesitii instaurrii unei politici dem ogra fice globale, bazat la nceput pe necesitile i posibi litile fiecrei ri i apoi pe consensul general i inte resul um anitii ntregi (dei ordinea p rioritii ar putea fi i invers!). Desigur, problem a dem ografic este un factor care influeneaz situaia alim entar. N u singurul! Dezechi librul economic, tehnic i tiinific care exist ntre di feritele grupe de naiuni form eaz to t attea coordonate care configureaz situaia alim entaiei n lume. D in aceste inechiti s-a nscut ideea preioas i generoas a unei noi ordini economice internaionale (prom ovat din plin i de ctre a ra noastr), prin care s se reali zeze un transfer de tehnologie i un acces liber la toate cuceririle tiinifice umane. 116

rile n curs de dezvoltare au nevoie de ajutoare financiare masive i de asisten tehnic com petent, n condiiile n care toate acestea s fie fcute fr gndul la un alt p ro fit dect acela de a scpa um anitatea de spectrul foamei. n curs de cristalizare, concepia despre noua ordine economic ofer o speran tu tu ro r celor care doresc s o foloseasc ca o ans n realizarea unei societi evoluate. A jutorul prim it nu trebuie neles ca o inter m inabil ofert de alimente pentru ntreinerea unei populaii care nu produce suficient, ci dim potriv ca un stimulent pentru a se ridica la nivelul rilo r cele mai dezvoltate p rin realizri economice i sociale. N oua ordine economic trebuie s cuprind n ea, de o parte, o generozitate de esen, i de cealalt parte, dorina acerb de a construi economii viabile i socie ti de n alt productivitate. Sistemele sociale snt i ele im plicate n aceste feno mene de n tr-ajutorare; cu ct ele snt mai evoluate, cu ct au orizonturi mai largi, cu a tt vor fi mai deschise cile noii ordini economice. Probabil c de-a lungul tim pului cursa aceasta spre egalizare ctre plafoane nalte va continua fr nce tare i c unele ri i regiuni vor schimba ntre ele p o ziiile pe care le ocup astzi. Lucrul este uor de neles dar el se poate ntm pla num ai ntr-o perioad n care valorile absolute vor fi respectate, m preun cu ade vrul i realitatea. A gricultura secolului X X I va iei din aceast nou ordine economic, nu n eaprat mai m odern, dar cu si guran mai rodnic i m ai generoas pretutindeni, pe toate meridianele globului. Cum va arta ea? Am putea s citm din cifrele celor care i imagineaz viitorul: terenurile cultivate s-ar putea eventual m ri n com pa raie cu suprafeele cultivate n prezent; producia agri col m ondial va crete de 2 3 ori fa a de anul 1970; I 17

nu vor m ai fi deosebiri eseniale ntre industrie i agri cultur; Oceanul P lan etar v a ncepe s fie tre p ta t cul tivat" pe scar larg, inaugurnd cu adevrat o er a acvaculturii i a agriculturii marine. P roductivitatea actual a apelor (fig. 11) poate fi m rit substanial, n cazul unei exploatri ecologice". Deceniile urm toare vor aduce schimbri substaniale i n ceea ce p ri vete felul de nutriie, p entru a-1 adapta mai bine evo luiei societii. D up cum se observ, agricultura se gndete, pentru anii viitori, la scar p lanetar; ea este n corelaie cu toi factorii existeni, supus tu tu ro r influenelor i p re siunilor care se nasc pe glob. E a nu poate fi-dect eco logic, n sensul c este rezultatul interaciunilor i in terpelaiilor i, de asemenea, n sensul c ea este capa bil s cunoasc aceste relaii, s le modeleze i s le adapteze, p en tru a aduce din cosmos energie i a o n globa n alimentele care s asigure prosperitatea socie tii i naturii. A gricultura ecologic este p riv it din toate aceste perspective pe care am ncercat s le deschidem de pe toate platform ele pe care le cunoatem; ea este agricul-

tu ra de mine, activitatea um an guvernat de geniul uman, generatoarea uneia din prile com ponente esen iale ale omului pe Terra. A gricultura ecologic va deveni o realitate i va asi gura, n ceea ce o privete, viitorul omenirii, n m sura n care nici una din problemele dificile cu care um anitatea este confruntat nu v o r fi escam otate i n m sura n care se va nelege c nimic nu se poate ob ine fr m unc i mai ales fr ingeniozitate i inteli gen. Cu 2300 de ani n urm , filosoful grec Diogene rspundea unui elev al su care-l ntrebase care este cel mai bun m om ent pentru a mnca, dac eti bogat, cnd vrei; dac eti srac, cnd p o i . Filosofia antichitii nu trebuie s se mai potriveasc n aceast p riv in contem poraneitii i cu a tt mai pu in anilor ce vin. R spunsul La ntrebarea pus lui D io gene va fi d a t de medicina nutriiei raionale i n el nu va figura cuvntul srac. D ac societatoa um an se va ghida dup corolarul calitilor sale de raiune, inteligen i responsabilij tate, problem a alim entaiei v a fi rezolvat cu uurin i n cele mai bune condiii.

R e d a c to r: in g . GEORGETA SA b ADEANU T e h n o re d a c to r: EU G EN IA CERNEA B u n d e t i p a r : 30.10.1982. A p ru t 1982. Coli e d ito ria le : 5,50. C oli de ti p a r : 3,875. n tre p rin d e r e a p o lig ra fic S ibiu os. A lba lu lia nr. 40. R sp u b lic a S o cialist B o m n ia C o m a n d a n r . 207

Socotind terenurile agricole drept sisteme i aplicnd raional acestora toate cuceririle tiinei, agricul tura ecologic poate produce alimente de foarte bun calitate, in cantiti suficiente pentru toi locuitorii Pmintului, pstrind n acelai timp mediul ncon jurtor ntr-o prosperitate aproape ideal. De ce atunci am putea fi ntrebai agricultura ecologic nu este omniprezent? Unul din rspunsurile posibile ar putea fi c gene ralizarea pe glob a acestui nou tip de agricultur este legat de un anumit nivel al tiinei, economiei i ci vilizaiei care n-a fost atins pretutindeni; iar soluia ar consta n nc i mai mult investiie de munc i de inteligen autentic n acest domeniu pentru a con vinge astfel pe zeia Ceres s-i reverse cornul abun denei pe Terra, ca odinioar in inuturile Arcadiei.

ED ITU R A C E R E S
Lei 4,50