Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. .............................................. S.R.L. (S.A.

)
..............................., Jude/Sector ..............
Str. ........................ Nr. ...
CONVOCARE
nr. ... . din ..................
Subsemnatul ........................................, Preedinte al Comitetului de Securitate i Sntate n Munc
constituit la nivelul S.C. .................................. S.R.L. (S.A.) ;
n conformitate cu prevederile din Legea nr. 319/2006, art. 24 i HG 1425/2006 art.66.

DISPUN:
Art. 1 Comitetul de securitate si sntate n munc al S.C. .................................. S.R.L. (S.A.)
este convocat in edina ordinar n ziua de ........................... orele ............. la sediul companiei.
Art. 2 Prezena Membrilor Comitetului de Securitate i Sntate n Munc al
S.C. .................................. S.R.L. (S.A.) la edinele trimestriale este strict obligatorie; prezena
Membrilor la aceste ntruniri constituie timp de munc n conformitate cu legislaia de protecie a muncii
n vigoare.
Art. 3 Secretarul Comitetului de Securitate i Sntate n Munc al S.C. ..................................
S.R.L. (S.A.) va asigura pregtirea i naintarea documentaiei necesare n conformitate cu ordinea de zi
stabilit.
.
PREEDINTE,
Comitetul de Securitate i Sntate n Munc

SECRETAR