Sunteți pe pagina 1din 187

Cuviosul Paisie Aghioritul Cuvinte duvovnicesti Viata de familie

Traducere din limba greac de Ieroschim. tefan Nu escu Schitul Lacu- Sfantul munte Athos

Prolog.................................................................................................................... 6 Tinerii n fata celor dou c i ale vie ii ...............................................................11 Nelini tea tinerilor pentru aflarea rostului lor n via Hot rre pentru alegerea modului de via ....................................12 S -i ajut m pe tineri s - i urmeze chemarea lor ...............................................13 ......................................................15 Studiile i rostul n via ..................................................................................17 Via a duhovniceasc este condi ia de baz pentru asigurarea ...........................20

unui viitor bun .....................................................................................................20 Partea nti Pentru consolidarea familiei .......................................................22 Capitolul 1 - Pentru o familie armonioas ......................................................22 nceputul cel bun al vie ii familiale ..............................................................22 n deosebirea caracterelor se ascunde armonia lui Dumnezeu ..................23 Respectul ntre so i .......................................................................................25 Dragostea dintre so i .....................................................................................26 Capitolul 2 - Prin r bdare se men ine familia ................................................28 R bdarea l umple pe om de har ..................................................................30 So ia credincioas .........................................................................................32 Copiii familiilor destr mate .........................................................................33 Vina i dreptatea p rin ilor ..................................................................34 Partea a doua P rin ii i ndatoririle lor ..........................................................37 P rin ii care i nasc pe copii i le dau trupul, trebuie s contribuie, pe ct pot i la rena terea lor duhovniceasc . ...............................................................................37 Capitolul 1 - Na terea de prunci .....................................................................37 nfrnarea n via a de c s torie ...................................................................38 Interven ia ra iunii omene ti n voia lui Dumnezeu, cu privire .................40 la na terea de prunci.....................................................................................40 Greut i n na terea de prunci .....................................................................42 Cazuri de nerodire ........................................................................................44 Familiile cu mul i copii .................................................................................46 Avorturile sunt un p cat nfrico tor ..........................................................47 Capitolul 2 - Rolul mamei n educa ia copiilor...............................................50 Dragostea mamei ..........................................................................................50 Punerea n valoare a nerodirii......................................................................51 Puterea mamei de a rezista ..........................................................................52 Purtarea sarcinii i al ptarea .......................................................................54

Mame cu servici ............................................................................................54 Grija pentru cas i via a duhovniceasc a mamei .....................................56 Capitolul 3 - Responsabilitatea p rin ilor pentru educa ia copiilor .............58 P rin ii s - i ncredin eze copiii lui Dumnezeu ...........................................58 Rena terea duhovniceasc a copiilor ...........................................................60 Exemplul p rin ilor ......................................................................................61 Copiii trebuie s se sature de afec iune i dragoste n snul familiei .........62 Suferin a copiilor din pricina p rin ilor ......................................................63 nruririle pe care le primesc copiii de la cei din jur ..................................65 Dragostea dintre fra i ...................................................................................66 Anturajele i influen eaz foarte mult pe copii ............................................67 Ajutorarea copiilor .......................................................................................68 Certarea i lauda copilului ...........................................................................69 Constrngerea nu-i ajut pe copii ................................................................71 Dragostea f r discern mnt i exagerat a p rin ilor ..............................73 mp r irea averii ...........................................................................................75 Partea a treia Copiii i datoriile lor ...................................................................76 Capitolul 1 - Copiii - bucuriile i greut ile lor ..............................................76 Copiii mici .....................................................................................................76 ngerul p zitor ocrote te copiii ....................................................................78 Botezul ...........................................................................................................79 Copiii orfani ..................................................................................................81 ngr direa copiilor este necesar pn la maturizarea lor .........................83 Dificult ile copiilor n timpul studiilor .......................................................85 Capitolul 2 - Respectul i dragostea copiilor fa Respectul copiilor fa Dragostea copiilor fa de p rin i .........................86 de p rin i i de cei mai mari ...................................86 de p rin i dup c s toria lor .................................87

B trne ele l smeresc pe om .......................................................................89 R splata pentru ngrijirea b trnilor ..........................................................90 Binecuvntarea p rin ilor ............................................................................92 Partea a patra Via a duhovniceasc ..................................................................94 Capitolul 1 - Via a duhovniceasc n familie ..................................................94 S -L punem pe Dumnezeu c rmuitor vie ii noastre ..................................95 Durerea pentru aproapele ajut familia ......................................................96 Lucrarea virtu ii n familie ...........................................................................98 Rug ciunea n familie .................................................................................100 Via a duhovniceasc a so ilor .....................................................................101 Copiii i via a duhovniceasc .....................................................................103 Leg turile cu rudele i prietenii .................................................................104 Ispitele n s rb tori .....................................................................................106 Capitolul 2 - Munca i via a duhovniceasc .................................................107 Munca este o binecuvntare .......................................................................107 Alegerea meseriei ........................................................................................108 Dragostea de munc ...................................................................................109 Fiecare s - i pun n valoare, n chip duhovnicesc, harisma pe care o are .....................................................................................................................111 Stresul i munca ..........................................................................................112 Sfin irea muncii...........................................................................................113 Nu meseria l face pe om .............................................................................114 Capitolul 3 - nfrnarea n via a zilnic .......................................................115 Prin ascez omul se imaterializeaz ...........................................................116 Postul copiilor .............................................................................................118 Post cu m rime de suflet.............................................................................119 Satisfac ia stomacului u or .........................................................................122 Partea a cincea Rostul ncerc rilor n via a noastr .....................................124

Capitolul 1 - "Trecut-am prin foc i prin ap ..." .........................................124 Crucea ncerc rilor .....................................................................................124 ncerc rile i ajut pe oameni s - i revin duhovnice te ..........................125 Suferind durerea ne cerceteaz Hristos .....................................................125 'Domnul ceart pe cel pe care-l iube te* (Pilde 3, 12.)..............................126 Durerea lui Dumnezeu pentru ncerc rile oamenilor ...............................127 n mhniri d ruie te Dumnezeu adev rata mngiere ............................128 Ispitele i mhnirile ce vin din ng duin a lui Dumnezeu .........................130 Nerecuno tin a fa de dragostea lui Dumnezeu .......................................132 S compar m ncercarea noastr cu una mai mare a altuia ....................133 Mhnirile pe care ni le pricinuiesc oamenii...............................................134 Capitolul 2 Boala .........................................................................................135 Bolile i ajut pe oameni .............................................................................135 R splata cereasc primit prin suferirea bolii ..........................................136 R bdarea n dureri .....................................................................................138 nfruntarea durerii .....................................................................................140 Participarea la durerea celorlal i ...............................................................142 Slujirea bolnavilor ......................................................................................143 Suferin a bolnavului i ncrederea n Dumnezeu ......................................145 Copiii bolnavi ..............................................................................................147 Jertfa pentru binele celui bolnav ...............................................................148 Rug ciunea pentru bolnavi ........................................................................150 Capitolul 3 - Infirmitatea este o binecuvntare a lui Dumnezeu .................152 nfruntarea corect a infirmit ii ..............................................................152 R splata cereasc pentru invaliditate ........................................................154 Copiii ntrzia i mintal ...............................................................................155 Boli suflete ti ...............................................................................................156

Modul corect de nfruntare a invalidit ii copiilor de c tre p rin ii lor ..158 Capitolul 4 - Legile duhovnice ti ...................................................................159 Cum ac ioneaz legile duhovnice ti ...........................................................159 Copiii nobili ai lui Dumnezeu .....................................................................160 Legile duhovnice ti i dragostea lui Dumnezeu .........................................162 Partea a asea Moartea i via a viitoare .......................................................164 Capitolul 1 - nfruntarea mor ii ....................................................................164 Pomenirea mor ii ........................................................................................164 mp carea cu gndul mor ii .......................................................................166 Muribunzii ..................................................................................................168 Sinuciderea ..................................................................................................171 Capitolul 2 - "Ca s nu v ntrista i, ca ceilal i, care nu au n dejde"5 .......172 Moartea copiilor .........................................................................................172 Mngierea celor ndolia i..........................................................................174 Moartea este o desp r ire pentru c iva ani ..............................................177 Capitolul 3 - Via a de dup moarte ...............................................................177 Mor ii vinova i ............................................................................................177 Rug ciunea i parastasele pentru cei adormi i?........................................178 Cel mai bun parastas pentru cei mor i ......................................................182 ndr zneala drep ilor la Dumnezeu ...........................................................182 Judecata de Apoi..........................................................................................183 Via a ce va s fie..........................................................................................185

Prolog

Cu prezentul volum, ce cuprinde subiecte despre familie i despre ncerc rile prin care trece omul din pricina crizei vie ii de familie din vremea noastr , continu m publicarea "Cuvintelor11 (1 Filip 1, 8.) fericitului Stare Paisie. Stare ul spunea c cele mai multe din scrisorile pe care le primea proveneau de la oameni cu probleme familiale. Iar aceste probleme el le atribuia dep rt rii oamenilor de Dumnezeu i iubirii lor de sine. "Mai demult spunea el, via a era mai lini tit i oamenii f ceau r bdare. Ast zi sunt ca brichetele, nici m car un singur cuvnt nu sufer ; dup care urmeaz automat divor ul". nc de foarte tn r, Stare ul a intrat i a lucrat efectiv n marea familie a Bisericii, c ci sim ea c nu mai apar inea micii lui familii. A dobndit dragostea dumnezeiasc , f cndu-se astfel Fiu al lui Dumnezeu. De aceea i sim ea pe to i oamenii ca fra i ai s i i-1 iubea pe fiecare "cu dragostea lui Iisus Hristos"1. "Atunci cnd v d un oarecare b rbat n vrst , ne spunea Stare ul, mi zic c acesta este tat l meu. Cnd v d o b trn , mi spun c aceasta este mama mea. Iar cnd v d un copil mic, l privesc ca pe nepo elul meu. Pe to i i iubesc. Pentru unii m bucur, iar pentru al ii m doare. tii ce nseamn aceasta?". Dar, potrivit cu cazul ce-1 ntlnea, se i f cea ca unul dintre ace tia, adic se f cea i copil, i frate, i tat i bunic. Iar aceast dragoste sincer a sa l ajuta pe cel care se apropia de el s sufere schimbarea cea bun , s primeasc cuvntul lui Dumnezeu i s tr iasc potrivit cu el. Ca m dular al Trupului lui Hristos, Stare ul nu numai c se ruga cu durere pentru cei care nfruntau probleme n cadrul familiei, ci ajuta i cu cuvntul s u, atunci cnd i era cerut, chiar i n subiectele cele mai delicate ale vie ii de familie, de i el tr ia ca un ascet. El nsu i fiind ncercat n focul ispitelor i n cuptorul bolii, care sub diferite chipuri 1-a cercetat din 1947 pn n 1994 cnd a adormit, mpreun -p timea cu fiecare om ce suferea i se ruga cu durere pentru cei bolnavi. Pentru propria-i s n tate se ngrijea numai att ct s se poat sluji pe sine i pe cei care l cercetau. Credea c , dac i va neglija propria-i durere, aceasta l va nduio a pe Dumnezeu i astfel rug ciunea sa, f cut pentru ceilal i bolnavi, va fi ascultat . Acelora ns le recomanda s fac tot ce era omene te cu putin ca s se t m duiasc , iar ceea ce nu era cu putin omene te s o lase n seama lui Dumnezeu. n acela i timp le nt rea credin a, ca s poat nfrunta boala lor punndu- i n dejdea n Dumnezeu,

dar i pentru a nu uita c n via a aceasta to i suntem "str ini i c l tori"2 (I Petru 2, 11.) i c trebuie s ne preg tim pentru via a ve nic . Volumul acesta - care se editeaz cu binecuvntarea P storului nostru, nalt Prea Sfin itul Nicodim al Kasandrei - este alc tuit dintr-un capitol introductiv i ase p r i. Multe din subiectele acestui volum provin din discu iile pe care stare a, precum i alte surori, le-au avut cu P rintele Paisie. De i, potrivit poruncii Stare ului de a-i ndruma la duhovnic pe cei ce vin i ne cer ajutorul, adeseori se ntmpla - i se ntmpl - ca unii oameni afla i sub presiunea vreunei probleme s - i dest inuie durerea lor stare ei sau unei alte maici mai b trne, i s le cear sfatul. Uneori, pentru a fi sigure c r spunsul pe care l-am dat ntr-o problem serioas era cel corect, ne adresam Stare ului, care ne spunea pentru flecare caz cum trebuia nfruntat , dup Dumnezeu, acea problem . Dar i Stare ul nsu i, n sinaxele ob tei i n discu iile personale cu maicile, lund pricin de la vreo ntmplare din via a de ob te sau de la vreo anumit ntrebare, obi nuia s spun greut ile pe care le nfruntau mirenii. Iar aceasta o f cea ca s ne rug m cu durere pentru lume. De asemenea, ne d dea exemple de femei c s torite sau mame, care, de i nu aveau condi iile duhovnice ti ale monahilor, au tr it totu i o via sfnt . n felul acesta ne ndemna s ne nevoim cu i mai mult m rime de suflet. O parte din aceste subiecte s-au completat cu fragmente din scrisorile Stare ului, pe care ni le-au dat unii preo i i mireni evlavio i. Pentru a ajuta pe tinerii care i fac probleme pentru calea pe care trebuie s o urmeze n via , s-a a ezat la nceputul prezentului volum capitolul introductiv: "Tinerii n fa a celor dou c i ale vie ii". n el se accentueaz faptul c cele dou c i pe care le-a trasat Biserica noastr - via a de c s torie i cea monahal -sunt binecuvntate. Tinerii, potrivit cu chemarea lor, cu puterile i cu m rimea lor de suflet, trebuie ca, neinfluen a i i cu ncredere n Dumnezeu, s aleag una din cele dou c i. Iar condi ia de baz pentru sporire n oricare din c ile pe care ar vrea s~o urmeze este s tr iasc o via neprih nit i duhovniceasc .

n prima din cele ase p r i ale acestei c r i sunt fixate ca temelie a familiei
dragostea i respectul reciproc dintre so i. R bdarea n greut ile vie ii familiale, atunci cnd ea este nso it de rug ciune, izb ve te familia de la destr mare.

n partea a doua, care se refer la obliga iile i responsabilitatea p rin ilor


pentru o educa ie corect a copiilor lor, se pune accentul n mod deosebit asupra importan ei pe care o are exemplul p rin ilor, "dojana lor t cut " f cut copiilor, precum i asupra rolului pe care l are mama. De asemenea se subliniaz c afec iunea i dragostea fa de copii sunt condi iile de baz pentru dezvoltarea lor fireasc .

Partea a treia se refer la copii, la bucuriile i greut ile lor de la vrsta


prunceasc pn la maturitatea lor, precum i la obliga iile lor fa de p rin i. Respectul i dragostea fa de p rin i, nu numai la vrsta copil reasc , ci i la maturitate, le asigur binecuvntarea lui Dumnezeu.

n partea a patra se dau sfaturi simple i practice pentru via a duhovniceasc


n cadrul familiei. n felul acesta copiii i p rin ii sunt ajuta i s tr iasc zilnic Evanghelia, fie c se afl acas , fie la lucru, care trebuie, pe ct este cu putin , s contribuie la des vr irea lor, cea dup Dumnezeu, i nu s -i "nece" cu nencetatul stres.

n partea a cincea, care se refer la diferitele ncerc ri prin care trec oamenii
n via a lor, se arat ct mngiere i putere d Dumnezeu celor care le nfrunt nu numai cu r bdare, ci i cu doxologie. Boala, infirmitatea, clevetirile sunt o binecuvntare pentru omul care a prins sensul cel mai profund al vie ii. Prin suferin ele pe care le ndur i "pl te te" p catele, sau i asigur r splat cereasc . n sfr it, partea a asea cuprinde subiecte care se refer la nfruntarea corect a mor ii i la preg tirea pentru ea. Stare ul l mure te care este adev rata mngiere pe care ar trebui s o aib cei care se ntristeaz pentru moartea persoanelor lor iubite i subliniaz ct de mult ajut parastasele, rug ciunile i milosteniile ce se fac pentru cei adormi i. El nf i eaz o imagine simpl i sugestiv a judec ii viitoare i a vie ii ve nice. Subiectele acestui volum pe de o parte pot ajuta pe cei ce se nevoiesc n lume, s duc "lupta cea bun "3(3 1 Tim. 6, 12.) cu mai mult rvn , iar pe de alt parte pot de tepta con tiin ele oamenilor care se chinuiesc departe de Dumnezeu, astfel nct s devin m dulare con tiente ale Bisericii i s se bucure n mica

comuniune a familiei lor de pacea i odihna pe care le-o d via a duhovniceasc . Paralel, ele subliniaz c n cadrul c s toriei este absolut necesar respectarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu, care "nu sunt grele' . Dac , de pild , fiecare din so i i jertfe te voia proprie i face r bdare, atunci nu se simte asuprit, pentru c aceasta o face din dragoste, sim ind astfel nl untrul s u o mngiere pl cut . Se poate ca omul contemporan, obi nuit cu legile "destinse" ale societ ii de ast zi, s considere rigide i cu neputin de pus n lucrare unele din pozi iile Stare ului, dar, dac le va judeca prin prisma Evangheliei, va constata c ele sunt exprimarea exact a ei. Stare ul ntotdeauna ndemna la des vr irea n Hristos, cu toate acestea prin ndrumarea sa pastoral iluminat de Dumnezeu, ndelungrabd n fa a neputin ei omene ti i folose te iconomia5 (5 n limba bisericeasc termenul iconomia exprim pogor mntul de la scump tatea unui canon, f cut de Biseric avnd ca model nesfr ita milostivire i iubire de oameni a lui Dumnezeu, atunci cnd ea consider c lucrul acesta este spre folos duhovnicesc.), desigur f r a consim i la p cat. El se str duie te, prin exemple, referiri la via a oamenilor din vremurile mai vechi, etc, s -1 fac pe omul contemporan s n eleag c Dumnezeu este viu i "lucreaz toate n to is (I loan 5, 3.); i c El nu r spl te te numai n via a viitoare ca un R spl titor, ci i n cea prezent ca un P rinte iubitor. Dar pentru aceasta omul trebuie s - i arate buna lui inten ie prin mica sa nevoin . C ci pu in nevoindu-se, mult va primi. Iar aceast pu in nevoin trebuie s o fac , pentru a da "dreptul" lui Dumnezeu s intervin cu mult ajutor n via a lui. Mul umim tuturor acelora care au citit manuscrisele acestui volum i cu mult evlavie au formulat unele cuget ri care au ajutat la ntregirea lui. N se atr d jduim c aceste cuvinte ale Stare ului s ajute familia - care, mai ales ast zi, chinuie te din pricina uit rii sau dispre uirii poruncilor lui Dumnezeu -pentru i afla n anurile Bisericii adev rata ei menire, astfel nct p rin i i copii s iasc raiul nc din aceast via . 16 septembrie 2002 Pomenirea Sfintei Mare Mucenite Euftimia ,Stare a Sfintei Sih strii - Monahia Filoteia i surorile ei intru Hristos

Tinerii n fata celor dou c i ale vie ii i via a n c s torie i cea n feciorie sunt binecuvntate

P rinte, ce trebuie s r spundem tinerilor care ntreab dac via a monahal este mai nalt dect cea n c s torie? - Mai nti trebuie s -i face i s n eleag care este menirea omului i care este sensul vie ii. Apoi s le explica i c cele dou c i pe care le-a trasat Biserica noastr sunt binecuvntate, pentru c amndou i pot duce n Rai, dac tr iesc dup Dumnezeu. S presupunem c doi oameni vor s mearg la un loc de nchinare. Unul merge cu autobuzul pe drumul principal, iar cel lalt merge pe jos, pe o c rare. ns amndoi au acela i scop. Dumnezeu i de primul se bucur i de cel lalt se minuneaz . R u este numai atunci cnd cel care merge pe c rare l judec n sinea sa pe cel lalt care merge pe drumul public, sau invers. Este bine ca tinerii care se gndesc la monahism s cunoasc faptul c misiunea monahului este foarte mare; trebuie s devin nger. n cealalt via , n cer, vom tr i ca ngerii, a spus Hristos saducheilor (Mt. 22, 30). De aceea unii tineri cu mult m rime de suflet devin monahi i ncep via ngereasc nc din aceast via . Dar s nu cread cineva c to i cei care merg la m n stire se i mntuiesc, numai datorit faptului c au devenit monahi. Fiecare om va da socoteal lui Dumnezeu dac i-a sfin it via a pe care i-a ales-o. Peste tot este trebuin de m rime de suflet. Dumnezeu nu face oameni procopsi i sau neprocopsi i, dar cel care nu are m rime de suflet, neprocopsit va r mne orice via i-ar alege. n timp ce acela care are m rime de suflet se procopse te oriunde s-ar afla, deoarece harul dumnezeiesc se afl cu el. Exist oameni c s tori i care tr iesc foarte virtuos i astfel se sfin esc. Dac un familist l iube te pe Dumnezeu i este atras de dragostea Lui, poate dobndi o mare sporire duhovniceasc . Iar odat cu aceasta i nzestreaz copiii cu virtu i, crend astfel o familie bun , pentru care va lua ndoit r splat de la Dumnezeu. De aceea fiecare tn r trebuie s aib drept scop s se nevoiasc cu m rime de suflet, astfel nct s - i sfin easc via a pe care o va alege. Vrea c s torie? S se

c s toreasc , dar s se nevoiasc pentru a deveni un bun familist i s tr iasc n sfin enie. Vrea monahism? S se fac monah, dar s se nevoiasc pentru a deveni un c lug r bun. Fiecare s - i m soare puterile sale, s vad ce poate face i, potrivit cu ele s nainteze pe una din cele dou c i. Dac , de pild , o tn r simte c nu are t ria necesar pentru a deveni monahie, atunci s -I spun lui Dumnezeu cu smerenie: "Dumnezeul meu, sunt neputincioas . Nu pot duce via a de monahie. De aceea trimite-mi un om, care s m ajute s -mi ntemeiez o familie bun i s tr iesc duhovnice te". i atunci Dumnezeu nu o va l sa. Dac se va c s tori, va face o familie bun i va tr i potrivit cu Evanghelia, Dumnezeu nu va cere de la ea nimic mai mult. Desigur, exist tineri de la care Dumnezeu cere pu ine lucruri, dar ei din m rime de suflet se nevoiesc mult i i ofer mai multe dect li s-a cerut, alegnd via a monahal . Unii ca ace tia vor primi ndoite cununi. Dac , de pild , un suflet are chemare pentru via a de c s torie, dar din m rime de suflet vrea s le jertfeasc pe toate i s urmeze via a monahal , fapta aceasta l nduio eaz mult pe Dumnezeu. Numai s ia aminte ca imboldurile lui s fie foarte curate, s nu fie mi cat de mndrie. De aici nainte Dumnezeu va risipi toate greut ile.

Nelini tea tinerilor pentru aflarea rostului lor n via P rinte, nelini tea unui tn r pentru aflarea rostului s u n via datoreaz necredin ei? se

Nu ntotdeauna. Adeseori tinerii care se intereseaz cum s se aranjeze mai bine, dar s se afle i aproape de Dumnezeu, se nelini tesc pentru rostul lor n via . Iar lucrul acesta dovede te s n tatea lor duhovniceasc . A nu se gndi i a nu se nelini ti un tn r pentru aflarea rostului s u, este dovada unui om indiferent, i prin urmare unul ca acesta este un neprocopsit. Numai c cei care se nelini tesc pentru aflarea rostului lor trebuie s ia aminte ca nelini tea lor s nu dep easc limita, pentru c diavolul ncearc s o exagereze, s fac din ea un stres, ca astfel s le tin mintea ntr-o continu z p ceal .

Tinerii trebuie s se ncread n Dumnezeu pentru a se lini ti, deoarece Bunul Dumnezeu ca un P rinte iubitor ac ioneaz acolo unde noi, omene te, nu putem face nimic. Nu trebuie s se gr beasc s ia hot rri "necoapte" pentru via a pe care o vor urma. Cunosc tineri care se nelini tesc mult i ncearc s - i rezolve toate problemele dintr-odat . n cele din urm se ncurc i i p r sesc studiile. C ci avnd, de pild , de terminat facultatea, ei se nelini tesc peste m sur pentru viitorul lor, i amn studiile i n cele din urm se ncurc i mai r u. Nu se fac toate deodat i nici nu se rezolv astfel problemele. Pentru a reu i n ceea ce vor, trebuie s fac o cur enie general nl untrul lor i s pun lucrurile n rnduial . S se ngrijeasc ca mai nti s - i ia diploma, apoi s - i g seasc un loc de munc - b ie ii s - i fac stagiul militar - i n continuare, ajun i la maturitate, s ia cu ajutorul lui Dumnezeu hot rrea de a face o familie bun , dac simt nclina ie c tre via a de c s torie, sau s mearg la m n stirea pe care i-au ales-o, dac au chemare pentru via a monahal . De aceea, tinerilor care studiaz i au astfel de nelini ti, dar care nc nu s-au hot rt pentru ceea ce vor face n via , le spun s - i continue studiile i ceea ce mai trziu i va ndemna cugetul lor s fac i i va odihni, aceea s fac . Dac exist o dispozi ie l untric bun , atunci ajut Dumnezeu i ncet-ncet se vor l muri care via este pentru ei, cea de c s torie sau cea de feciorie n m n stire, i astfel vor afla odihn .

S -i ajut m pe tineri s - i urmeze chemarea lor Fiecare om are chemarea lui. Bunul Dumnezeu 1-a f cut pe om liber. Are noble e i respect libertatea omului, l snd liber pe fiecare s urmeze calea care l odihne te. Nu-i pune cu o disciplin militar pe to i n aceea i linie. De aceea tinerii s se lase pe ei n i i liberi n spa iul duhovnicesc al libert ii lui Dumnezeu. Nu se folosesc dac cerceteaz ce fel de via urmeaz sau va urma cutare sau cutare. n privin a aceasta nu trebuie s fie influen a i de nimeni. P rin ii, duhovnicii, dasc lii trebuie s -i ajute pe tineri s - i aleag via a pe care sunt n m sur s o duc i s - i urmeze chemarea lor adev rat , f r s -i

influen eze sau s le n bu e chemarea lor. Hot rrea pentru via a pe care o vor urma trebuie s fie a lor. To i ceilal i ne putem exprima numai ni te simple p reri i singurul drept pe care l avem este s ajut m sufletele s - i afle drumul lor. Uneori, atunci cnd discut cu tineri care i fac probleme asupra acestui subiect, de i v d ncotro trage balan a, nu le spun nimic, ca s nu-i influen ez. Ceea ce ncerc s fac este numai s -i ajut ct pot pentru a- i afla calea cea potrivit i pacea l untric ; s dezlipesc tot ce este v t m tor, de ceea ce i odihne te pentru a l sa ceea ce este bun i sfnt, astfel nct n aceast via s tr iasc ferici i al turi de Dumnezeu, iar n cealalt i mai ferici i. Sincer m voi bucura pentru orice fel de via va alege un tn r pe care l cunosc i totdeauna voi avea acela i interes pentru mntuirea sufletului s u, numai acesta s fie al turi de Hristos, n snul Bisericii. l voi sim i ca pe fratele meu, pentru c va fi un fiu al maicii noastre, Biserica. Fire te, m bucur mai ales pentru tinerii care urmeaz via a monahal , pentru c este cu adev rat n elept cel care urmeaz aceast via ngereasc , deoarece scap de "crligul" diavolului care are ca momeal lumea. ns nu-i po i pune pe to i oamenii pe acela i calapod. Vezi, Hristos nu a rnduit monahismul ca o porunc - cu toate c el este calea spre des vr ire - pentru c nu a vrut s pun asupra tuturor povar grea. De aceea, atunci cnd tn rul bogat L-a ntrebat pe Hristos ce s fac pentru a se mntui7, El i-a r spuns: "P ze te poruncile'^. Iar cnd tn rul a spus c le p ze te9 i a ntrebat: "Ce-mi mai lipse te?1o, Hristos i-a spus: "Un lucru i i mai lipse te. Dac voie ti s fii des vr it, mergi vinde tot ce ai... i vino de urmeaz Mie"u. Adic , dac afla pe cineva cu m rime de suflet, numai atunci vorbea despre des vr ire; nu punea arcanul pe oameni. Nici nu a nv at despre monahism, pentru c astfel ar fi "aprins foc" i poate mul i ar fi alergat f r discern mnt s se fac monahi, pricinuindu-se n felul acesta un r u. Ci a aruncat numai scnteia, iar cnd a venit clipa potrivit , monahismul a ie it la iveal . A a i noi, nu avem dreptul s -i silim pe ceilal i c ci dac vor, se vor sili ei n i i ci numai pe noi n ine, dar i atunci numai cu discern mnt. Pn acum, eu nu am spus nici unui tn r s se c s toreasc sau s se fac c lug r. Celor care m ntreab le spun: "S faci ceea ce te odihne te duhovnice te, numai s fii al turi

de Hristos". i dac mi va spune c nu simte odihn n lume, numai atunci i voi vorbi despre monahism, ca s -1 ajut s - i afle drumul s u. Hot rre pentru alegerea modului de via Anii trec repede. Este bine ca tn rul s nu r mn nehot rt prea mult vreme la r scrucea drumului. Ci s - i aleag o cruce - una din cele dou c i ale Bisericii noastre - potrivit cu chemarea sa i cu m rimea lui de suflet i s nainteze pe ea cu ncredere n Hristos. S -L urmeze pe Hristos la R stignire, dac vrea s se bucure pascal. n ambele feluri de via exist am r ciuni, ns atunci cnd te afli lng Dumnezeu, le ndulce te dulcele Iisus. Cnd cineva trece de treizeci de ani, ncepe s ov iasc n a se hot r. i cu ct trec anii, cu att mai mult va ov i. Cel tn r se adapteaz mult mai u or n oricare din vie ile pe care le-ar urma. n timp ce acela care a trecut de treizeci, pe toate le cerceteaz cu ra iunea sa. Caracterul s u deja s-a format i greu se mai schimb ; este beton turnat". i uit -te, cei care se "aranjeaz " la o vrst mic , fie n via a de c s torie, fie n monahism, p streaz pn la b trne ile lor o simplitate copil reasc i se armonizeaz u or ntre ei. Am v zut o pereche care s-au c s torit de mici. A a cum vorbea b rbatul, tot astfel vorbea i femeia; orice f cea b rbatul, f cea i femeia. i fiindc s-au c s torit de mici, au mprumutat unul de la altul obiceiurile lor, att n vorbire, ct i n comportament, legndu-se astfel ntre ei cu mai mult u urin . Un proverb spune: "De mic c s tore te-te sau de mic c lug re te-te'. Mai ales tn ra este bine ca pn la vrsta de dou zeci i cinci de ani s hot rasc ce fel de via va urma. Dup aceast vrst "aranjarea" ei se va face tot mai greu, pentru c se gnde te c nu-i va fi u or s se supun . Pe lng aceasta, cu ct trec anii, cu att dobnde te mai multe capricii, i atunci cine o va mai lua? Iar dac n cele din urm ajunge la c s torie, atunci ea caut n aceasta mai mult o protec ie, dect s ntemeieze o familie. Este dovedit faptul c cel care amn mereu c s toria sa, dup trecerea anilor caut i nu mai g se te. Atunci cnd era tn r, alegea el; apoi, ns , l aleg al ii pe el. De aceea spun c n problema aceasta este trebuin uneori i de pu in nebunie. Este

bine s treac cu vederea unele cusururi care nu sunt esen iale, pentru c altfel niciodat nu-i vor veni toate a a cum le a teapt el. Odat a nceput s plou , i printr-o albie a nceput s curg ap . Un nebun i un ra ionalist voiau s treac de cealalt parte. Atunci ra ionalistul a spus: "Se va opri ploaia, se va mpu ina apa i dup aceea voi trece". Nebunul, ns , nu a a teptat, ci rupnd-o la fug prin ap , a trecut dincolo. I s-au udat pu in hainele, dar a mers acolo unde voia. ntre timp ploaia n loc s se opreasc , s-a nte it i mai mult. Apa a crescut i n cele din urm ra ionalistul nu a mai putut trece de cealalt parte, pentru c de acum era deja primejdios. Unii au mult mndrie, mult egoism, i de aceea nu-i ajut Dumnezeu. Ani de-a rndul vin c iva la Colib i m ntreab : Ce vrea Dumnezeu de la mine, P rinte?". ntreab de parc Dumnezeu ar avea nevoie de ei, nu ei de Dumnezeu, nici monahi nu s-au f cut, nici nu s-au c s torit. Ca i cum ar fi f cu i din aur i se tem s nu fie lua i drept vergele de fier i b ga i n beton. Al ii iar i m ntreab : "P rinte, ce s fac? S m fac monah sau s m c s toresc? Spune-mi pentru ce fel de via sunt?". "Tu ce vrei?" l ntreb. " i una i alta", mi r spund. Le vor pe amndou . Dac le-a spune gndul meu, c , de pild , sunt pentru c s torie i s se c s toreasc , se poate ca ei s nu- i g seasc odihn , i atunci vor veni la mine s mi spun : "Sfin ia Ta mi-ai spus s urmez aceast via i iat , acum m chinuiesc". P rinte, cum se poate ntmpla asta? S presupunem c un tn r are chemare pentru via a de c s torie, dar se gnde te i la monahism, ns , dac nu ia aminte s fac o familie bun i mai trziu vor ap rea probleme pe care nu le va nfrunta duhovnice te, atunci vicleanul l va lupta cu gndurile, i va spune mereu: Tu erai pentru monahism, dar dac te-ai c s torit, a a ti trebuie i nu-1 va sl bi deloc zi i noapte.Unii oameni nu tiu ce vor. Iat , cu c iva ani n urm a venit aici o tn r i mi-a spus: P rinte, nu m pot hot r ce cale s urmez. Vreau s m c s toresc, dar m gndesc i la monahism. Ce s fac?". "Vezi ce te odihne te duhovnice te mai mult, i spun, i aceea s faci". Nu tiu, mi spune, dar uneori mi se pare c nclin mai mult spre c s torie. P rinte, te rog spune-mi Sfin ia Ta ce s fac". "Ei, dac sim i c nclini mai mult spre c s torie, i spun, atunci este mai bine s te c s tore ti i

Dumnezeu i va purta de grij ". "Cu binecuvntarea Sfin iei Voastre, P rinte, a a voi face", mi spune. Vine, deci, ast zi i-mi spune: "P rinte, m-am c s torit. Am luat un marinar, om bun, slav lui Dumnezeu, nu am ce spune, dar m chinuiesc mult. Suf r pentru c ase luni suntem mpreun , iar ase suntem desp r i i; o jum tate de an c l tore te". "Suflet binecuvntat, i spun, nu spuneai tu c i-ar pl cea i via a de c s torie i cea monahal ? Iat c acum le ai pe amndou . De ce nu sl ve ti pe Dumnezeu, Care a rnduit astfel pentru tine?". P rinte, ast zi, ns , tr im ani grei i de aceea unii tineri ov iesc s - i fac familie. Nu. Aceast gndire a lor nu este corect . Dac exist ncredere n Hristos, nu au nimic de care s se team . Anii prigoanelor nu erau grei? Oare atunci cre tinii au ncetat s - i mai ntemeieze familii? C i mucenici nu avem care au m rturisit mpreun cu femeile i copiii lor! Studiile i rostul n via P rinte, mul i tineri ov iesc s - i continue studiile lor, pentru c nu s-au hot rt nc ce fel de via s urmeze. i preocup mereu subiectul acesta i de aceea nu se pot concentra la nv at. Atunci cnd un oarecare tn r are astfel de probleme, eu i spun: "Ai aflat c ast zi exist ni te frigidere mari? Bag , a adar, acest subiect ntr-un astfel de frigider pn ce i vei termina studiile. Nu- i spun s arunci cele care te preocup , ci s le p strezi acolo, pn ce vei termina. Dac nu te vei ngriji acum de studiile tale, prietenii t i se vor aranja, se vor lini ti, dup care vor trage la a 12 (12 Expresie c lug reasc care arat rug ciunea f cut cu iragul de metanii pentru sine sau pentru al ii.) pentru tine, ca s te aranjezi i tu". Este trebuin de mult luare aminte, pentru c aceasta este o m iestrie a vr jma ului, ca s le creeze ncurc turi. P rinte, i-am spus unei tinere: "Dac te gnde ti s te c s tore ti, s nu mai studiezi".

Dar pn ce se va c s tori, ce va face? Va vinde caramele? Este mai bine s termine o facultate sau s nve e o meserie, pentru c i se poate ivi ceva n via i atunci i vor trebui cele pe care le-a nv at. Odat , o tn r mi-a spus: "M gndesc la monahism, dar mereu mi schimb p rerea". "n ce clas e ti?" o ntreb."Sunt la liceu n clasa a zecea, mi spune, dar nu vreau s studiez". "Nu vrei s studiezi?" i spun. "Atunci i voi spune tat lui t u s -ti cumpere ni te capre, s - i ia i un cine ciob nesc care s le p zeasc , s - i dea i un fluier cu care s cn i, i astfel s mergi cu ele la p scut. Asta i place? Caut s studiezi, sau s nve i o meserie". "Atunci, P rinte, mi spune, pn ce m voi hot r ce s fac, s m c s toresc sau s devin monahie, s r mn n m n stire ca s nv me te ugul smereniei". "Acest me te ug l po i nv a i acas , i spun, dac prime ti cu bucurie tot ceea ce i spun p rin ii t i. Termin mai nti coala, d examene pentru facultate i cnd vei termina, vom vedea ce vei face". "Dar nu-i mult cinci ani, P rinte, pn ce m voi hot r?". "Este mult, dar ce s facem, dac nc nu te-ai limpezit?". "Ce vin am eu c sunt nestatornic ?" m ntreab . Nu ai nici o vin , dar deocamdat balan a nu nclin nici ntr-o parte, nici n cealalt ". n aceste cazuri este bine s accentu m copiilor s ia aminte s nu- i piard timpul n zadar, ci s tr iasc ct se poate mai duhovnice te n perioada studiilor lor, s - i ia repede diploma, care este absolut necesar , i dup aceea va ajuta Dumnezeu. n perioada aceasta s - i g seasc un duhovnic bun care s -i ajute s nu se entuziasmeze u or de un fel de via sau de cel lalt, dar nici s dezn d jduiasc . S aib r bdare s - i termine studiile, dup care, avnd i mai multe condi ii necesare, se vor putea hot r deja cu mai mult maturitate pentru un fel de via sau altul, sau vor face ceea ce cred ei c este mai bine spre slava lui Dumnezeu. C ci n starea n care se afl ast zi lumea,cu ct tinerii se maturizeaz mai mult, cu att este mai bine. Nu vede i cte se ntmpl ast zi? i mai ales atunci cnd cineva are mult entuziasm, trebuie s ia bine aminte s nu ia hot rri "necoapte". P rinte, exist tineri care nu au dispozi ie pentru nv at, pentru c prefer studiul duhovnicesc i rug ciunea. Nu este bine s lase nv atul, ci paralel cu lec iile lor s citeasc ceva "tare" dintro carte patristic , s se roage pu in i s fac i vreo metanie, pentru a- i p stra o ct de mic stare duhovniceasc .

Atunci cnd au mult de nv at, pot face pauze n care s rosteasc rug ciunea lui Iisus sau s psalmodieze. C ci de vor vrea s fac altceva, care este pentru mai trziu, nu o vor putea face deoarece se vor gndi i la nv at, dar nici cu studiile nu vor progresa. i astfel, n cele din urm , nu vor face nimic. n timp ce, dac vor nv a, i vor lua repede diploma i apoi vor face ceea ce vor vrea. Atunci cnd eram n sanatoriu13( 13 n 1966 Stare ul, fiind n Sanatoriu, a fost operat la pl mni, pentru c suferea de bron ectazie.), timp de cteva zile nu am f cut nici rug ciune, nici metanii, nici post, ci am mncat ceea ce mi-au dat. "Ia s -i ajut acum pu in pe medici, mi spuneam, ca s m ajute i ei pe mine s m fac bine, i dup aceea voi face ceea ce voi vrea". Vin la mine tineri care mi se plng c p rin ii lor i silesc mereu s nve e. Dac i mai silesc i eu, nu-i voi ajuta cu nimic. Dar ca s n eleag c nu trebuie s - i lase nv atul, le dau exemple de copii care nu au nv at i mai apoi s-au chinuit, precum i de copii care au progresat, deoarece au nv at. Tat , mi aduc aminte de un caz. ntr-un ora erau doi copii vecini. Unul era foarte inteligent. La coala primar i la gimnaziu cu pu in nv at, acesta ob inea ntotdeauna "foarte bine". Cel lalt, care avea mai pu in minte dar mai mult st ruin , l urma. n cele din urm , primul de ndat ce a terminat primul an de liceu, s-a ncurcat n diferite anturaje, a l sat coala i apoi a fost nevoit s lucreze la o ntreprindere ca om de serviciu. S-a c s torit, a dobndit i doi copii i se descurca destul de greu. Cel lalt a terminat dreptul, a mers i n str in tate pentru studii superioare i i-a luat diploma de manager. ntr-o zi la ntreprinderea unde lucra primul era a teptat noul director. To i spuneau c are preg tire superioar . i n cele din urm noul director era fostul s u coleg. De ndat ce 1-a v zut, 1-a recunoscut. Apoi 1-a cuprins o asemenea dezn dejde, nct de vreo dou -trei ori a ncercat s se sinucid . Atunci cineva i-a spus s vin la Sfntul Munte s m caute. Dup ce mi-a povestit despre via a sa, a ad ugat: "Tocmai pe sta s -1 am director?". Atunci i trag o "scutur tur " puternic . "M , i spun, tu ai fi ajuns i mai sus dect el. Ai fi dus-o i tu bine i copiii tai i ai fi f cut i fapte bune. Nu ajunge c te-ai f cut pricin s se chinuiasc familia ta, ci mai vrei acum s te i sinucizi, s le dai lovitura de gra ie i astfel s - i r mn copiii orfani. Nu mi-e mil de tine, pentru c ceea ce ai p it, tu singur i-ai f cut-o, ci mi-e mil de copiii t i. n elegi ce- i spun? Acum caut s faci r bdare i cred c , cu ajutorul lui Dumnezeu, i noul

director se va purta bine cu tine. Se poate ca acesta s te pun ntr-un post mai bun. i dac totu i nu- i vei afla odihna, atunci caut - i un alt serviciu, numai s nu- i la i copiii t i pe drumuri". i astfel s-a potolit. De aceea spun c tinerii care studiaz nu p esc nimic dac nva i se obosesc pu in mai mult n perioada studiilor lor, c ci astfel nu vor r mne restan ieri, ci vor termina repede i nu vor avea probleme mai trziu. V d c to i tinerii care au r mas restan ieri n timpul studiilor lor, atunci cnd termin i sunt numi i n posturi, r mn iar i datori, din obi nuin , unuia sau altuia, i astfel au numai probleme. P rinte, dac un tn r are o oarecare cuno tin este bine s - i fac familie n timp ce studiaz ? n perioada studiilor sale,

Orict de bun ar fi cuno tin a, cred c asta va fi n paguba studiilor lui. Chiar dac ar afla partenera cea mai bun i s-ar c s tori, totu i aceasta va fi un chin att pentru femeia, ct i pentru copiii lui. Este mai bine s - i concentreze toate puterile lui suflete ti i trupe ti la nv tur , pentru a- i termina f r prea mult osteneal studiile, dup care se va rezolva i problema aceasta. C ci de i vor fi puterile mpr tiate, va fi mereu mp r it suflete te i trupe te.

Via a duhovniceasc este condi ia de baz pentru asigurarea unui viitor bun P rinte, cutare tn r , care v-a spus c se gnde te la monahism, mi-a dest inuit c un coleg de al ei a ntrebat-o de ce nu merge la cinematograf i nu iese cu b ie ii la plimbare. Ce trebuia s -i r spund ? Trebuia s -i spun : O astfel de ntrebare nici chiar fratele meu nu mi-a pus-o vreodat , i ndr zne ti s mi-o pui tu?". Dup cteva zile a ntlnit-o lng facultate ea nu-1 v zuse - i a prins-o de um r. Fata i-a spus numai un "Salut!" i a intrat imediat n untru. -Nu a procedat bine. n acest caz trebuia s reac ioneze, pentru c , a a cum s-a purtat ea, se poate s -i fi dat de n eles c a primit acest gest al lui, i astfel acela l va mai face i alt dat . Vrsta la care se afl acum este pu in dificil i nu-i

este de folos s se mprieteneasc cu b ie i. Nici nu trebuie s vorbeasc cu ei, chipurile s -i ajute. Iar atunci cnd va cunoa te un b iat bun i se hot r te s i ntemeieze o familie, trebuie s spun aceasta p rin ilor ei. i ace tia vor cerceta dac acela ndepline te condi iile necesare pentru a face o familie bun . Acum ns cnd nu a hot rt nc ce fel de via va urma, nu-i folose te s vorbeasc cu b ie i, pentru c se ame e te f r motiv i i pierde lini tea sufleteasc . Tinerii care se ocup cu acestea, s rmanii de ei, sunt foarte ame i i i mereu tulbura i, neavnd pace sufleteasc . Fa a i ochii le sunt s lb ticite. Atrac ia sexului femeiesc c tre cel b rb tesc, i invers, exist n firea omului. Dar s -i spui c acum nu este vreme pentru aceasta. S - i caute de studiile ei. Tinerii care cultiv aceast atrac ie de mici r sucesc butonul nainte de a veni vremea rnduit , iar atunci cnd vine acel ceas, butonul este deja r sucit i nu se pot bucura, pentru c au tr it aceast bucurie atunci cnd nu era vremea potrivit . n timp ce tinerii care iau aminte se bucur mai mult atunci cnd vine vremea cuvenit , i pn la acel moment au mult pace. Vezi ct pace sufleteasc au unele mame care au tr it o via curat , cu toate c au o gr mad de necazuri. Eu ntotdeauna spun cu t rie ca tn rul, nainte de c s torie, s ncerce s tr iasc ct mai duhovnice te, i s - i p streze cur ia, care i asigur o ndoit s n tate. Via a duhovniceasc este condi ia de baz pentru orice fel de via ar urma cineva. Lumea a devenit ca un ogor cu gru, care ncepe s dea n spic, dar n care intr porcii s lbatici i l calc n picioare. Iar acum arat ca o amestec tur de iarb , noroi i spice, culcat la p mnt i numai ici-colo, n vreo margine exist i cte un spic n picioare. Cu ct mai mult lucrare duhovniceasc face cineva n anii copil riei sale, cu att mai u oare i vor fi toate mai trziu, orice fel de via ar alege. Cu ct se va narma i preg ti mai bine nainte de lupt , cu att mai u or i va fi n r zboi, atunci cnd vor c dea gloan e n jurul lui sau va fi bombardat. Pn va veni vremea ca o tn r s hot rasc dac va deveni monahie sau mam bun , absolut necesar i este via a curat . De aceea s ncerce, ct poate mai mult, s progreseze n studiile ei. Dac va lua aminte la ochii i urechile ei i va alunga gndurile cele necurate, mai trziu va avea mai pu ine de aruncat. Iar un tn r, atunci cnd ntlne te o fat bun , s ncerce s pun gndul cel bun i s o considere ca o icoan vie a unei sfinte. Sau, dac ntlne te o fat ce a apucat pe

un drum r u, s o vad ca pe sora lui i s -i par r u de ea, a a cum i-ar p rea r u de sora sa dac ar ajunge i ea tot astfel, c ci to i suntem fiii lui Adam. Ast zi ns , P rinte, n facult i i n celelalte coli exist multe ispite pentru un tn r. S se mprieteneasc cu tineri duhovnice ti, ca s fie ajutat i s se mi te ntr-o atmosfer duhovniceasc . S nu facem lucrurile mai grele dect sunt.Cunosc mul i tineri care merg la facultate i tr iesc n cur ie, prin mica lor osteneal i cu marele ajutor al lui Dumnezeu.

Partea nti Pentru consolidarea familiei So ii s cultive virtutea dragostei ct mai mult pentru a r mne uni i amndoi pentru totdeauna, ca astfel s fie mpreun cu ei i al Treilea, Preadulcele nostru lisus. Capitolul 1 - Pentru o familie armonioas nceputul cel bun al vie ii familiale P rinte, un oarecare tn r, ce s-a hot rt pentru via a de familie, m-a ntrebat cum o poate ncepe corect. - Mai nti s se ngrijeasc s afle o fat bun , care s -1 odihneasc suflete te, pentru c pe fiecare l odihne te alt caracter de om. S nu caute s fie bogat i frumoas , ci mai ales simpl i smerit . Adic trebuie s dea mai mult aten ie frumuse ii l untrice i nu celei exterioare. Atunci cnd tn ra este un om de n dejde i este nzestrat cu b rb ie, f r s aib mai mult din cele de care are trebuin caracterul femeiesc, aceasta l ajut foarte mult pe b rbat s afle ndat n elegere i s nu-1 doar capul. Dac are i fric de Dumnezeu i smerenie, atunci se pot lua de mn ca s treac rul cel primejdios al lumii.

Dac tn rul se gnde te serios s ia de so ie pe o fat , cred c este bine ca mai nti s fac aceasta cunoscut p rin ilor ei printr-o oarecare rud , i dup aceea s discute i el personal cu ei i cu fata. n continuare, dac i dau cuvntul i se logodesc - este bine ca logodna s nu tin mult - s ncerce ca n perioada care va dura pn la nunt , s o vad pe tn r ca pe sora sa i s o respecte. Dac amndoi se vor nevoi cu m rime de suflet s - i p streze fecioria lor, la Taina C s toriei, atunci cnd preotul i ncununeaz , vor primi har mbel ugat de la Dumnezeu. Pentru c , a a cum spune Sfntul loan Gur de Aur, cununiile sunt simbolul biruin ei asupra pl cerii1. n continuare, s cultive virtutea dragostei ct pot mai mult, pentru a r mne uni i amndoi pentru totdeauna, ca astfel s fie mpreun cu ei i al Treilea, Preadulcele nostru Iisus. Fire te, la nceput, pn se vor aranja i se vor cunoa te bine, se poate s aib unele greut i. A a se ntmpl la fiecare nceput. Iat , zilele trecute am v zut un pui de vrabie, care abia ie ise din cuib s - i caute hran i zbura cam la o palm de p mnt. S rmanul nu tia bine s prind insectele i i-a trebuit un ceas s prind o gnganie s o m nnce. i a a cum l priveam, m gndeam ct de greu este fiecare nceput. Studentul dup ce i ia diploma i ncepe s lucreze, ncepe s ntmpine greut i. La fel se ntmpl i cu ncep torul atunci cnd intr n m n stire. De asemenea, i tn rul cnd se c s tore te se nfrunt i el cu multe greut i. P rinte, este r u atunci cnd fata este mai mare dect b iatul? "De aceea pun cununi pe cap, ca simbol al biruin ei, c ci r mnnd nebirui i, astfel s-au apropiat la cununie" (Sfntul loan Gur de Aur, Comentariu la Epistola nti c tre Timotei, Omilia 9, P.Q. 62, 546). - Nu exist un canon al Bisericii care s spun c nu trebuie s se c s toreasc doi tineri atunci cnd fata este mai mare cu doi-trei sau cinci ani dect b iatul. n deosebirea caracterelor se ascunde armonia lui Dumnezeu ntr-o zi a venit la Colib cineva i mi-a spus c este foarte mhnit, pentru c nu se n elege cu femeia lui. Cu toate acestea am v zut c nu exist ceva serios ntre ei. El are o "umfl tur ", femeia lui alta i de aceea nu se pot apropia unul de altul. Au

nevoie de pu in "rindeluire". Ia dou scnduri nerindeluite, una care are un nod ntr-un loc, iar cealalt n alt loc, ncearc s le une ti, i vei vedea c r mne un gol ntre ele. Dac ns rindeluie ti pu in una dintr-o parte, iar cealalt din partea opus , dar cu aceea i rindea, ndat se vor uni2(.(2 Stare ul se refer aici la faptul c lucrarea aceasta se face de c tre duhovnic i este eficient , dac so ii au acela i duhovnic, astfel nct rindeluirea s se fac "cu aceea i rindea".) Unii b rba i mi spun: "Nu m n eleg cu femeia mea. Avem caractere deosebite. Cum poate face Dumnezeu astfel de lucruri ciudate? Nu putea, oare, rndui ni te situa ii astfel nct s se potriveasc so ii, ca s poat tr i duhovnice te?". "Nu n elege i c n deosebirea caracterelor se ascunde armonia lui Dumnezeu? Caracterele deosebite creeaz armonia. Vai vou , dac a i avea acela i caracter! Gndi i-v ce s-ar fi ntmplat dac , de pild , amndoi v-a i mnia repede. A i fi d rmat casa. Sau, dac amndoi a i fi cu caractere blnde. A i fi dormit n picioare. Dac a i fi fost zgrci i, v-a i fi potrivit, dar a i fi mers amndoi n iad. Iar dac a i fi fost amndoi cu dare de mn , a i fi putut ine casa? A i fi distruso i copiii vo tri ar fi umblat pe drumuri. Dac un lemn strmb ia tot un lemn strmb, nu-i a a c nu se vor potrivi ntre ele? Ci se vor omor ntr-o zi. Dar ia asculta i ce se ntmpl . Dumnezeu rnduie te ca unul bun s ia un lemn strmb, ca s -1 ajute, pentru c se poate ca acela s aib inten ie bun , dar s nu fi fost ajutat de mic. Micile deosebiri ale caracterelor so ilor ajut la crearea unei familii armonioase, pentru c unul l completeaz pe cel lalt. La ma in este absolut necesar accelera ia, ca ea s mearg , dar i frna, ca s se opreasc . Dac ma ina ar avea numai frn , nu s-ar mi ca din loc, iar dac ar avea numai accelera ie, nu s-ar mai putea opri. ti i ce le-am spus unor so i? "Fiindc v potrivi i, de aceea nu v potrivi i". Amndoi sunt sensibili. Dac se va ntmpla ceva n cas , amndoi se vor pierde cu firea i vor ncepe: "Vai, ce-am p it!" va spune unul, "Vai, ce-am p it!" va spune cel lalt. Adic unul l ajut pe cel lalt s dezn d jduiasc i mai mult. Nu-1 poate nt ri ct de pu in pe cel lalt, spunndu-i: "Ia stai, nu este un lucru chiar a a de grav ceea ce se ntmpl !". Am v zut aceasta la multe perechi de so i. Atunci cnd so ii au caractere diferite pot ajuta mai mult i n educa ia copiilor lor. Unul frneaz pu in, iar cel lalt spune: "Las -i pe copii pu in mai liberi".

Dac amndoi i vor constrnge pe copii, i vor pierde. Iar dac i vor l sa liberi amndoi, iar i i vor pierde. n timp ce, n felul acesta, afl i copiii un echilibru. Vreau s spun c toate sunt de trebuin . Dar, fire te, nu trebuie s ntreac m sura, ci fiecare s -1 ajute pe cel lalt n felul s u. Dac , de pild , m nnci ceva foarte dulce, sim i nevoia apoi s m nnci ceva care este pu in s rat. S presupunem c m nnci mul i struguri, dar vrei i pu in brnz , ca s - i taie dulcea a. Sau verde urile, dac sunt foarte amare, nu se pot mnca. Pu in amar, ns , ajut , precum i pu in acru. Dar dac cel care este acru va spune: "S v face i to i acri ca mine", cel care este amar: "S v face i to i amari", iar cel care este s rat, va spune: "S v face i to i s ra i", atunci nu se va putea face sat. Respectul ntre so i Dumnezeu pe toate le-a rnduit cu n elepciune. Pe b rbat 1-a nzestrat cu un fel de harisme, iar pe femeie cu un alt fel. I-a dat b rbatului b rb ie, pentru ca s se descurce n situa iile grele i pentru ca femeia s se supun lui. C ci, dac ar fi dat i femeii aceea i b rb ie, nu s-ar fi putut men ine familia. Cnd eram n Epir, se vorbea despre o femeie cum c era nfrico toare. Purta o c ma alb pn jos i avea totdeauna un iatagan la ea. Tlharii o luau n tov r ia lor. Gndi i-v , s aib o femeie n ceata lor. Odat a mers mai multe ceasuri pe jos ntr-un sat ndep rtat, ca s ia de ginere un fiu de vlah pentru fiica ei. i fiindc acela se mpotrivea, 1-a r pit, 1-a pus n spate i 1-a adus n satul ei. Desigur, acestea sunt excep ii. Ast zi ns , dac ai mobiliza femei i ai face cu ele o companie, atunci cnd ar vedea cerceta i venind nspre ele, ar lua-o la fug toate, creznd c este du manul. Scriptura spune c : "B rbatul este capul femeii. Adic Dumnezeu a rnduit ca b rbatul s st pneasc peste femeie. Iar a st pni femeia peste b rbat este o ocar adus lui Dumnezeu. C ci Dumnezeu a pl smuit mai nti pe Adam i el a spus despre femeia sa: "Iat acesta-i os din oasele mele l carne din carnea mea. Evanghelia spune c femeia trebuie s se team de b rbatul ei, adic s -1 respecte, iar b rbatul s - i iubeasc femeia5.

n dragoste exist respect i respectul se afl n dragoste. C ci cel pe care l iubesc, l i respect. i cel pe care l respect, l i iubesc. Adic nu este altceva una i altceva cealalt , ci amndou sunt acela i lucru. Oamenii ns se dep rteaz de aceast armonie a lui Dumnezeu, nentelegnd ceea ce spune Evanghelia. i astfel b rbatul, interpretnd gre it cele pe care le spune Evanghelia, i spune femeii sale: Trebuie s te temi de mine". Dar dac s-ar fi temut de tine, nu te-ar fi luat n c s torie. Sunt i unele femei care spun: "De ce s se team femeia de b rbat? Cu asta nu sunt de acord. Ce fel de religie este aceasta? Nu exist egalitate?". Dar, vezi ce spune Sfnta Scriptur ? "nceputul

n elepciunii este frica de Domnuls. Frica de Dumnezeu nseamn respectul


fa de Dumnezeu, evlavia, sfiala duhovniceasc . Frica aceasta te face s sim i team . Ea este ceva sfnt. Egalitatea cu b rba ii pe care o cer ast zi femeile poate fi valabil numai pn la un punct. Ast zi femeilor, deoarece lucreaz i voteaz , le-a intrat n cap un duh boln vicios i cred c sunt egale cu b rba ii. Fire te sufletele sunt la fel. Dar dac b rbatul nu- i iube te femeia, iar femeia nu-1 respect pe b rbat, atunci se creeaz scene nepl cute n familie. Mai demult era considerat un lucru foarte grav faptul de a vorbi mpotriva b rbatului. Ast zi a intrat n lume un duh de r zvr tire. Ce frumos era mai demult! Am cunoscut odat o pereche de so i. B rbatul era foarte mic, iar femeia lui era voinic i nalt pn colo sus. O sut optzeci de ocale de gru le desc rca singur din c ru . Odat un lucr tor - nalt i acela - a f cut o glum cu ea. Atunci aceea l nha i-1 arunc ct colo ca pe un b de chibrit. Dar s fi v zut ce ascultare f cea de b rbatul ei, cum l respecta! Astfel se ine familia, altfel nu se poate. Dragostea dintre so i - Maic Stare , i-ai scris ur ri lui Dimitrie, care acum se c s tore te?I-am scris. P rinte.

Adu-mi felicitarea s completez i eu ceva: "Hristos i Maica Domnului s fie cu voi. Dimitrie, i dau binecuvntare s te cer i cu toat lumea, n afar de M ria. La fel i M riei". Ia s v d dac vor n elege la ce m refer? Cineva m-a ntrebat: "Ce une te mai mult pe b rbat cu femeia?". "Recuno tin a", i r spund. Unul iube te pe cel lalt pentru ceea ce i d ruie te. Femeia i d b rbatului ei ncrederea, devotamentul i ascultarea sa. Iar b rbatul i d femeii siguran a c o poate proteja. Femeia este doamna casei, dar i o mare servitoare, iar b rbatul este st pnul casei, dar i hamalul ei. So ii trebuie s aib dragoste curat ntre ei, pentru ca existnd un climat pa nic n familie, s - i poat ndeplini datoriile lor duhovnice ti. Pentru a tr i n chip armonios so ii trebuie din nceput s pun ca temelie a vie ii lor dragostea, dragostea cea scump , care se afl n noble ea duhovniceasc , n jertfirea de sine i nu n dragostea cea mincinoas , lumeasc i trupeasc . Atunci cnd exist dragoste i jertfire de sine, totdeauna se pune unul n situa ia celuilalt, l n elege i-1 doare. i atunci cnd cineva l prime te pe aproapele s u n inima sa ndurerat , l prime te pe nsu i Hristos, Care l umple cu i mai mult veselie duhovniceasc . Atunci cnd exist dragoste chiar i departe de s-ar afla unul de cel lalt, atunci cnd o cer mprejur rile, se afl aproape, pentru c dragostea lui Hristos nu poate fi limitat prin distan e. ns atunci cnd, Doamne fere te, so ii nu au dragoste ntre ei, de i s-ar afla aproape, n realitate ns se afl departe unul de altul. De aceea trebuie s se str duiasc s p streze dragostea n toat via a lor i s se jertfeasc unul pentru cel lalt. Dragostea trupeasc i une te la exterior pe oamenii lume ti, dar numai atta vreme ct exist factori lume ti (bani, frumuse e, pozi ie social , etc. - n. tr.), i i desparte atunci cnd ele dispar, ducndu-i astfel la pierzare. n timp ce, atunci cnd exist dragostea duhovniceasc , cea scump , chiar dac unul dintre so i i pierde ace ti factori, aceasta nu numai c nu-i desparte, ci i une te i mai mult. Atunci cnd exist numai dragoste trupeasc , i dac , de pild , femeia afl c so ul ei a privit la alta, atunci i arunc vitriol n ochi i l orbe te. n timp ce, atunci cnd exist dragoste curat , o doare mai mult i caut cu orice chip s -1 aduc iar i pe drumul cel bun. Astfel vine harul lui Dumnezeu.

Odat a venit la Colib un oarecare medic grec din America. Am v zut c avea un chip luminos i de aceea l-am ntrebat cu discre ie despre via a lui. "p rinte, mi-a spus, sunt ortodox, dar pn n ultima vreme nici posturi nu am inut, nici la biseric nu am mers. ntr-o noapte am ngenunchiat n camera mea, ca s -L rog pe Dumnezeu pentru o problem ce m preocupa, cnd deodat camera s-a umplut de o lumin pl cut . Pentru destul vreme nu vedeam nimic f r numai lumin i sim eam o pace negr it nl untrul meu". M-am minunat, deoarece am n eles c omul acesta se nvrednicise s vad lumina necreat , i de aceea iam cerut s -mi spun ce se ntmplase. "P rinte, mi-a spus, sunt c s torit i am trei copii. La nceput o duceam bine n familie. Dup o vreme ns femeia mea nu a mai avut r bdare s se preocupe de cas i de copii, i de aceea cerea mereu s ie im la plimb ri cu prietenele ei. I-am f cut hatrul. Dup pu in timp mi-a spus c vrea s mearg singur cu prietenele ei. Am primit i aceasta, iar eu m ngrijeam de copii. Dup aceea nu a vrut s mergem n concediu mpreun , ci a cerut bani s mearg singur . i apoi mi-a cerut un apartament, ca s tr iasc singur . Am f cut-o i pe aceasta. Dar ea i aduna acolo pe prietenii ei. n acest r stimp ncercam s-o ajut n felurite chipuri, cu sfaturi, etc, ca s o conving s -i fie mil de copiii no tri, dar ea nici nu voia s aud . n cele din urm mi-a luat o mare sum de bani i a disp rut. C utam i ntrebam de ea peste tot, ns nici un rezultat, i pierdusem urma cu des vr ire. ntr-o zi am aflat c venise aici n Grecia i locuia la o cas de desfrnare. Mhnirea mea pentru halul n care ajunsese nu se putea descrie. Cuprins de mhnire, am ngenunchiat s m rog. Dumnezeul meu, am spus, ajut -m s-o g sesc i s fac tot ce mi va sta n putin ca s nu- i piard sufletul. Nu pot suferi s-o las n halul n care a ajuns. i atunci m-a nv luit acea lumin i inima mea a fost inundat de pace". Atunci eu i-am spus: "Frate, Dumnezeu a v zut r bdarea, ner utatea i dragostea ta i te-a mngiat n acest chip". De aceea spun c ne vor judeca mirenii. Vede i, acesta care era medic n America, care avea o astfel de so ie, i care tr ia n condi iile i mediul de acolo, de ce lucruri minunate s-a nvrednicit!

Capitolul 2 - Prin r bdare se men ine familia

Ce face sora ta? Cum o duce cu so ul ei? - P rinte, am auzit c are greut i, dar face r bdare i merge nainte. - A a este. Atunci cnd doi sunt njuga i i unul este pu in mai slab sau mai lene , atunci cel lalt depune mai mult putere i trage, trndu-1 oarecum i pe acela. Ai v zut? Oameni din lume i fac lucrare duhovniceasc . Iar voi aici sunte i ca ni te prin ese. Ia gnde te-te la o mam care are patru copii, unul ntrziat mintal, altul bolnav psihic, altul anemic, iar al patrulea care umbl nop ile pe drumuri. Iar cu so ul ei - cine tie ce fel de om o mai fi i acela - s aib , s rmana, alte necazuri. i s suporte attea i attea f r s crteasc sau s r bufneasc i f r s aib cui s - i spun durerea sa, c ci unele lucruri din familie nu se pot spune oriunde. Se poate, de pild , ca b rbatul s plece de acas i s nu-i lase nici mncare. S nu aib , s rmana, nici bani s pl teasc chiria i s vrea s o scoat din cas . S fie nevoit s lucreze oriunde, s ntmpine primejdii, apoi s vin s - i spun : "F rug ciune s m p zeasc Dumnezeu cel pu in de aceste primejdii!". Sau, b rbatul ei s fie be iv, s nu lucreze, ci s mearg numai la cafenea i ea s fie nevoit s spele sc rile blocurilor. Iar acela s vin beat la miezul nop ii, s o bat i s -i cear banii pe care i-a c tigat ea, sau s mearg el nsu i s -i ia de la cei la care a lucrat femeia lui. Aceasta este adev rat mucenicie. Desigur, unele femei au p cate i le pl tesc n felul acesta, dar sunt altele care nu au. Acestea vor primi r splata ntreag pentru necazurile pe care le sufer . Cunosc o mam , care era ca un ngera , un suflet foarte bun, copilul cel mai bun i mai lini tit al familiei, dar care a nimerit un om sucit. Cum de s-au n elat p rin ii ei?! S-a c s torit cu un be iv, care de mic a fost un vagabond. Tat l lui se mb ta i a luat i el obiceiul aceluia. Ea, s rmana, s lucreze pe la str ini, s se omoare cu treburile casei, iar acela s o bat i s-o amenin e cu cu itul. De cte ori nu i-a spus: "O s te omor!", i ea s tremure de fric s nu o omoare. Mucenicie sufer . Mai are nc i patru copii. P rin ii ei au ajuns pn acolo nct i-au propus s divor eze, dar ea le-a spus: "mi spune cugetul s mai fac pu in r bdare". i face r bdare. V da i seama? Nu a citit nici Patericul, nici Vie ile Sfin ilor, dar cu toate acestea face r bdare. Odat i-am spus: "Bine, dar copiii t i nu intervin?". "nc sunt mici, mi-a r spuns ea, au numai aisprezeceaptesprezece ani. Las s mearg n armat i dup aceea l vor lua n primire". Adic , va mai mnca nc b taie pn ce vor merge copiii ei n armat .

R bdarea l umple pe om de har

P rinte, cum po i face fa

unuia care este nervos?

Prin r bdare. i dac nu ai? Mergi i cump r ! Se vinde la super-market... Asculta i, atunci cnd cel lalt este mnios, orice i-ai spune nu po i face nimic. Este mai bine ca n clipa aceea s taci i s te rogi. Prin rug ciune acela se va calma, se va lini ti i dup aceea te vei putea n elege cu el. Uit -te i la pescari! Ei nu merg la pescuit dac marea nu este lini tit , ci fac r bdare pn ce va ndrepta vremea.

P rinte, cui se datoreaz ner bdarea oamenilor?


Multei lor p ci l untrice... Dumnezeu a legat mntuirea oamenilor de r bdare. "Cel care va r bda pn n sfr it acela se va mntui"7, spune Evanghelia. De aceea Dumnezeu ng duie greut i i diferite ncerc ri pentru ca oamenii s se exerseze n r bdare. R bdarea porne te de la dragoste. Ca s -1 rabzi pe cel lalt, trebuie s te doar pentru el. i v d c numai prin r bdare se men ine familia. Am v zut fiare care au devenit mielu ei. Prin ncredere n Dumnezeu lucrurile evolueaz duhovnice te cu mult u urin . Odat , atunci cnd eram la m n stirea Stomiu, am v zut n Koni a o femeie a c rei fa str lucea. Era mam a cinci copii. Dup aceea mi-am adus aminte cine era. B rbatul ei era tmplar i de multe ori lua lucr ri mpreun cu me terul meu8. Numai un cuvnt dac i spuneau s tenii la care lucra, ca de pild , "Me tere, oare n-ar fi bine s facem lucrul acesta a a?", el se nfuria. "Cu mine o faci pe dasc lul?", le spunea. Rupea sculele, le arunca i pleca. Dac la case str ine l sa treaba neterminat i pe toate le sp rgea, nchipuie tei ce f cea acas . Un astfel de b rbat avea acea femeie. Cu acest om nu puteai sta nici m car o singur zi, iar ea tr ia cu el de ani de zile. Fiecare zi era pentru s rmana femeie mucenicie, ns ea pe toate le suporta cu mult bun tate i f cea r bdare. i fiindc tiam situa ia din casa lor, atunci cnd o ntlneam, o

ntrebam: "Ce face me terul? Lucreaz ?". "Ei, cnd mai lucreaz , cnd mai st pu intel". "Cum o duce i?". Foarte bine. P rinte!", mi r spundea aceea. i aceasta o spunea din toat inima ei. Nu punea la socoteal nici faptul c b rbatul ei strica sculele - i scule de valoare - nici c era nevoit , s rmana, s lucreze pe la str ini, ca s se poat descurca. Vede i cu ct r bdare, cu ct bun tate i cu ct noble e sufleteasc le nfrunta pe toate?! i nici m car nu clevetise vreodat . De aceea Dumnezeu i d ruia mereu harul S u, nct fata i str lucea. A reu it s - i creasc i pe cei cinci copii ai ei, care apoi au devenit ni te oameni foarte buni. P rinte, cum de a reu it acea femeie s nu- i osndeasc b rbatul? Printr-un gnd bun: "Este b rbatul meu. O fi spus i el vreun cuvnt. Eu dac a fi fost n locul lui, poate Stare ul ca mirean nv ase meseria de tmplar. a fi f cut la fel". Punea n lucrare Evanghelia i de aceea Dumnezeu i trimitea harul S u. i dac oamenii din lume fac r bdare i se umplu de har, cu ct mai mult trebuie s facem r bdare noi monahii, care avem toate condi iile i toate posibilit ile pentru o viat duhovniceasc . Dup cum am n eles, cele mai mari scandaluri, nu numai n familii, ci i n state, se fac de la lucruri de nimic. n familie unul trebuie s se smereasc naintea celuilalt, s -i imite virtu ile, dar s -i suporte i capriciile. Pentru o astfel de nfruntare a lucrurilor, foarte mult l ajut pe cineva atunci cnd se gnde te c Hristos S-a jertfit pentru p catele noastre i ne rabd pe to i, miliarde de oameni, de i este f r de p cat, n timp ce noi, atunci cnd suntem chinui i de capriciile altora, ne pl tim p catele. Bunul Dumnezeu le rnduie te astfel nct unul, cu harisma cu care este nzestrat, s -1 ajute pe cel lalt i, prin cusurul pe care l are, s se smereasc naintea aceluia. Pentru c fiecare om are harismele sale, dar are i cteva cusururi pe care trebuie s se nevoiasc s le taie. I-am tras o scutur tur bun cuiva. i s vede i ct r bdare face femeia lui cu el, de i este foarte destoinic . naintea ei, el este ca un copil mic. Ea, prin r bdarea pe care o face, prime te i agonise te mereu har dumnezeiesc, n timp ce acela, prin egoismul s u, l alung mereu i astfel se gole te. i n cele din urm nu este cel c tigat? Vezi c tot secretul este smerenia? Ea este temelia. i smerenia vine prin

ascultare. Dac b rbatul aceleia i-ar fi recunoscut neputin a sa i ar fi cerut ajutor de la Dumnezeu, ar fi venit i la el harul dumnezeiesc. So ia credincioas P rinte, o femeie a fost p r sit de b rbatul ei,care, dup ce i-a luat i copilul, tr ie te acum cu altele dou . A venit aici i m-a ntrebat ce s fac . S -i spui s fac pe ct poate, r bdare, rug ciune i s se poarte cu bun tate. S a tepte i s nu strice ea c s toria. Unul i dispre uia femeia, o maltrata, iar ea le-a suferit pe toate cu r bdare pn ce a murit destul de tn r . Atunci cnd au dezgropat-o, a ie it din mormnt o bun mireasm . To i care se aflau acolo s-au mirat de aceasta. Vede i, aceea le-a suferit pe toate cu r bdare n aceast via , de aceea a fost r spl tit n cealalt via . Vreau s v povestesc i un alt caz. Un tn r oarecare a simpatizat o tn r , care tr ia duhovnice te. i pentru ca s -1 simpatizeze i ea, ncerca i el s tr iasc duhovnice te, s mearg la biseric , etc. n cele din urm s-au c s torit. ns , dup c iva ani, b rbatul acesta i-a nceput din nou via a sa lumeasc de mai nainte. De i avea copii mari - un b iat la facultate i dou fete, una la liceu i cealalt la gimnaziu -el continua s tr iasc o via destr b lat . Avea o ntreprindere mare i c tiga mul i bani, dar cei mai mul i i cheltuia cu via a sa desfrnat . S rmana lui so ie inea casa prin economiile ce le f cea i copiii cu sfaturile ei. Nu-1 clevetea pe tat l copiilor, pentru ca ei s nu se ngre o eze de el i astfel s se r neasc suflete te, dar i pentru a nu fi atra i i ei de o astfel de via , noaptea trziu, atunci cnd acesta se ntorcea acas , so ia lui u or l putea justifica n fa a copiilor, spunndu-le c are treburi, dar la amiaz cnd mergea acas cu cte o prieten , ce putea s le mai spun ? Dar ce f cea acest om f r fric de Dumnezeu? Cu toate c nu merit s fie numit om, pentru c nu avea deloc omenie. i telefona femeii sale s -i preg teasc mncarea ce o prefera i venea la amiaz , la mas cu una din prietenele lui. S rmana mam , i primea cu bun tate, pentru a nu intra la gnduri copiii ei. D dea impresia c aceea este o prieten a ei i c tat l copiilor a trecut pe la ea pe acas i a adus-o la ei cu

ma ina. i trimitea pe copii n camerele lor s nve e, pentru c se temea ca nu cumva s vad vreo scen ru inoas , deoarece, din p cate, b rbatul ei nu se ferea, i f cea lucruri necuviincioase i n cas . Iar aceasta se ntmpla n fiecare zi la amiaz . i acesta att de des i schimba prietenele, nct copiii au ajuns s-o ntrebe pe mama lor: "Mam , dar cte prietene ai?". "Ne cunoa tem de mai demult", le spunea aceea. Pe lng toate acestea, acela o trata pe s rmana femeie mai r u dect pe o servitoare, deoarece se purta cu ea cu mult barbarie. Gndi i-v , aceast mam s slujeasc n fiecare zi la dou dobitoace, care i necinsteau casa, iar ea s pun mereu gnduri bune n mintea copiilor ei. i nu tia dac povestea aceasta se va termina vreodat , ca s poat spune: "Voi face r bdare", i astfel s aib pu in mngiere. Iar povestea aceasta a durat mul i ani. i fiindc d duse tic losul, multe drepturi diavolului, era firesc s primeasc nfrico toare nruriri diavole ti. Era ca un nebun, nu se putea controla, nimic nu-i convenea, ntr-o zi, alergnd ca un nebun cu ma ina i fiind ame it de be ia poftei trupe ti, a deviat de pe drum i a c zut ntr-o pr pastie. Ma ina s-a zdrobit cu totul, iar el s-a r nit grav. L-au dus la spital, iar dup o perioad de internare, a fost adus acas schilodit. Dar nici o prieten de a lui nu a venit la el, pentru c acum nu mai avea bani mul i, iar fa a lui era mutilat . Atunci devotata lui so ie i mama cea bun l ngrijea cu mult bun tate, f r s i aminteasc nimic din via a Iui cea desfrnat . Fapta aceasta a ei 1-a mi cat mult i 1-a schimbat duhovnice te. S-a c it cu sinceritate i s-a spovedit. A tr it cre tine te c iva ani, n pace sufleteasc , apoi s-a odihnit n Domnul. Dup moartea tat lui, fiul s u a preluat munca aceluia, i ntre inea familia. i mpreun cu surorile lui au tr it n dragoste, pentru c primise nv turi bune de la buna lor mam . Aceast mam a fost o eroin . A b ut ea toate otr vurile, numai ca s nu i se destrame familia i s nu i se am rasc copiii, a tiut s in corect crma familiei, 1-a mntuit i pe b rbatul ei, agonisindu- i pentru toate acestea mult r splat n ceruri. Dumnezeu o va a eza pe aceast femeie n locul cel mai bun din rai. Copiii familiilor destr mate P rinte, atunci cnd b rbatul are o patim , ns recunoa te c este vinovat, se spovede te, etc, dar prime te nc nruriri diavole ti i i spune femeii lui:

"Te chinuiesc i pe tine i pe copii. Mai bine s plec i s v trimit bani de departe, ca s nu suferi i". Ce trebuie s fac so ia lui n acest caz? - Dac b rbatul simte ntr-adev r a a cum spune, aceasta arat c are mult m rime de suflet i atunci femeia trebuie s fac r bdare. i este bine ca ea s nu cread u or cele pe care le aude, ci s vad mai profund. Pentru c uneori b rbatul poate spune chipurile din noble e: "S plec, ca s nu v mai chinuiesc", dar el s vrea cu adev rat s plece, pentru c s-a ncurcat cu alta. Ast zi c s toria, a a cum a ajuns, i-a pierdut sensul ei. Familiile se destram f r motiv. Cu ct va vreme mai nainte a venit la Colib unul cu des vr ire ame it. Avea doi copii f cu i cu o prieten . Apoi s-a c s torit cu alta, a f cut un copil i cu ea, i s-a desp r it. Dup aceea s-a rec s torit cu alta, care era desp r it i avea doi copii din prima ei c s torie i unul f cut cu un prieten. A mai f cut i cu aceasta doi copii. "Ia stai, i spun, ai ctor mame i ai ctor ta i, sunt copiii ace tia?". n felul acesta se distrug s rmanii copii. Cei care sunt sensibili i nu- i pot dep i mhnirea se dezn d jduiesc i unii dintre ei se sinucid. Al ii se apuc de b ut, ca s uite, iar al ii se ncurc cu drogurile. Dar oare unde g sesc bani, c ci cea mai mic doz de heroin cost patru mii de drahme, iar cea mai mare ase sau apte mii?9. Iar copiii ace tia S-a spus n 1990.sunt din cei vioi ai genera iei precedente. Ceilal i, din divor urile automate, care nc sunt mici, ce vor deveni? Vara aceasta c i copii care iau droguri nu au trecut pe la Colib ! Cei mai mul i, s rmanii, erau din familii destr mate. S se afle n aceast stare la vrsta de dou zeci i apte de ani i s cear bani! Iar ace ti copii proveni i din familiile destr mate se cunosc de departe. Acolo la Colib cutia cu rahat pentru vizitatori o in afar n curte. Atunci cnd vin copiii, nainte de a apuca s m nnce rahatul, alearg s m mbr i eze. M fac alb ca un morar de la zah rul de pe rahat. Le lipse te dragostea, afec iunea. Acestor copii le este indiferent dac au p rin i sau nu. Acela i lucru simte i atunci cnd vine tat l lui acas i atunci cnd pleac , i atunci cnd este acas i atunci cnd nu este. Vina i dreptatea p rin ilor

Am observat c unii duhovnici spun b rba ilor care au probleme cu femeile lor: "F r bdare, c ci aceasta este crucea ta. Ce s facem? Vei avea plat de la Dumnezeu". Merg apoi femeile i le spun i lor: "F r bdare, ca s iei r splat de la Dumnezeu". Adic se poate s fie amndoi vinova i i la amndoi duhovnicul s le spun : "F r bdare!". i atunci cel care este vinovat i odihne te gndul creznd c l suport pe cel lalt, n timp ce n fiecare zi l face s - i ias din fire. Odat a venit la Colib cineva care mi-a spus c are probleme cu femeia lui. Ajunsese la divor . Nu voiau s se vad unul cu altul. Amndoi erau nv tori i aveau doi copii. Nu mncau niciodat acas . Dup ce terminau serviciul unul mnca la un restaurant, cel lalt la altul, apoi luau cteva sandwich-uri pentru copii. Iar s rmanii copii, atunci cnd se ntorceau p rin ii lor acas , se duceau i c utau prin buzunare i prin gen i s vad ce le-au adus s m nnce. Sufereau o mare dram . B rbatul ei era i cnt re la o biseric . La o biseric mergea femeia lui, la alta cnta el. Pn acolo au ajuns. "P rinte, ce s fac? mi spuse acela. Duc o cruce mare, foarte mare. n fiecare zi avem certuri n cas ". "Ai fost la duhovnic?" l-am ntrebat. "Da, am fost i mi-a spus s fac r bdare, c ci duc o cruce grea", mi r spunse. "Ia s v d, cine duce o cruce mare, i spun. S lu m lucrurile de la nceput. Atunci cnd v-a i c s torit, v certa i ca i acum?". Tiu, mi spune. Opt ani am avut mult dragoste ntre noi. O adoram pe femeia mea mai mult dect pe Dumnezeu. Dup o vreme ns , ea s-a schimbat. A devenit crtitoare, capricioas ...". Auzi! S-o adore mai mult dect pe Dumnezeu! "Ia vino-ncoace. Ai spus c ai adorat-o pe femeia ta mai mult dect pe Dumnezeu. Dar oare cine este de vin c a i ajuns n aceast situa ie, tu sau femeia ta? Tu, c ci din pricina ta Dumnezeu i-a retras harul S u de la femeia ta. i acum ce te gnde ti s faci?" l ntreb. "Cred c o s ne desp r im" mi spune. Nu cumva te-ai ncurcat cu alta?". "Da, m gndesc la una". "M i omule, nu n elegi c tu e ti vinovatul? S ceri iertare de la Dumnezeu, deoarece ai adorat pe femeia ta mai mult dect pe El. Apoi s te duci s ceri Iertare i de la femeia ta i s -i spui: Iart -m , c ci eu am fost pricina cre rii acestei situa ii n cas i a chinuirii copiilor no tri!. Dup aceea s te duci s te spovede ti i s adori pe Dumnezeu ca pe Dumnezeu, iar pe femeia ta s-o iube ti ca pe femeia ta i vei vedea c lucrurile vor merge bine1. L-am zguduit bine. A nceput s plng . Apoi mi-a f g duit c o s m asculte. Dup pu in vreme a venit din

nou la mine i mi-a spus bucuros: " i mul umesc, P rinte! M-ai mntuit. Suntem foarte bine i noi i copiii no tri". Vede i? S fie el vinovatul i s cread c duce o cruce grea. Nici voi s nu ndrept i i vreodat pe femeile care vin aici i vi se plng de b rba ii lor. Eu nu ndrept esc nici pe b rba i, nici pe femei, ci numai i fac s se pun pe gnduri. S presupunem c femeia mi spune: "B rbatul meu bea, vine acas noaptea trziu, njur ...". "Ascult , i spun, atunci cnd se ntoarce noaptea acas beat, s te por i cu el cu bun tate. Dac ncepi s crte ti, zicnd: De ce ai ntrziat? Cum de vii la aceast or ? O s te mai schimbi vreodat ? Uit -te n ce hal ai ajuns. Lucrul acesta nu se ntmpl de o zi sau dou . Ct r bdare s mai fac? i mai faci i o mutr acr , atunci diavolul i va spune: M , de ce mai stai cu proasta asta? Du-te i te distreaz cu alta!. Se poate s ai dreptate, ns diavolul l va ncurca n alt parte dac procedezi astfel. Iar dac tu te por i cu el cu bun tate i faci pu in r bdare i rug ciune, f r s te plngi de ceea ce face acela, va vedea pu in nsorire, se va pune pe gnduri i se va ndrepta". Dup aceea vine b rbatul i-mi spune: "Femeia mea crte te, strig ". "M i omule, i spun atunci, copiii i biata ta femeie te a teapt cu ner bdare pn la miezul nop ii, iar tu te ntorci acas beat i ncepi s njuri? Ru ine! Te-ai c s torit s - i chinuie ti familia?". Exist cazuri n care se poate s aib dreptate i unul i cel lalt. Odat spuneam unui grup de cre tini ct de curat a fost Makriyanis10. Avea cur ie trupeasc i sufleteasc . Atunci sare unul din grup i spune: "P rinte, hai s nu-1 scoatem acum i pe Makriyanis sfnt!". " i de ce nu?" l ntreb. "Pentru c o b tea pe femeia lui", mi r spunde. Stai s - i spun cum se petreceau lucrurile. Makriyanis, atunci cnd se ntmpla s aib vreun ban i venea la el vreo v duv care avea copii, i-1 d dea. ns femeia lui, s rmana, crtea, spunndu-i: Dar i tu ai copii, de ce ai dat banul?. Atunci acela i d dea una i-i spunea: Tu l ai pe b rbatul t u, care te va ajuta. ns aceea, s rmana, nu are pe nimeni. Cine s poarte grij de ea?. Adic amndoi aveau dreptate". Apoi, dac unul din so i tr ie te duhovnice te, i are dreptate, totu i nu trebuie s cear dreptate, deoarece, ca un om duhovnicesc ce este, trebuie s nfrunte n chip

duhovnicesc nedreptatea. Adic s le nfrunte pe toate potrivit drept ii dumnezeie ti, c utnd s -1 odihneasc pe cel lalt. C ci, dac un suflet este slab i gre e te, are oarecum circumstan e atenuante. ns cel lalt, care este ntr-o stare duhovniceasc mai bun , dar nu arat n elegere, gre e te mult mai mult. Dac i oamenii duhovnice ti nfrunt lucrurile lume ti cu dreptatea lumeasc , ce se va ntmpla dup aceea? Trebuie s mearg mereu la judec toriile lume ti. De aceea se chinuiesc oamenii.

Partea a doua P rin ii i ndatoririle lor

P rin ii care i nasc pe copii i le dau trupul, trebuie s contribuie, pe ct pot i la rena terea lor duhovniceasc .
Capitolul 1 - Na terea de prunci Sfin ii Ioachim i Ana sunt perechea cea mai nep tima

P rinte, vorbi i-ne despre Sfin ii Ioachim i Ana, p rin ii Maicii Domnului. Cndva ati nceput s ne spune i ceva despre ei. De mic copil aveam mare evlavie la Sfin ii Ioachim i Ana. Chiar am spus cuiva, c atunci cnd m vor face c lug r, a vrea s -mi pun numele de Ioachim. Ct de mult le dator m! Sfin ii Ioachim i Ana sunt perechea cea mai nep tima care a existat vreodat . Nu au avut deloc cugetare trupeasc . Dumnezeu a a l-a pl smuit pe om i astfel, f r patim , ar fi vrut s se nasc oamenii. Dar dup c dere a intrat patima n rela ia dintre b rbat i femeie. De ndat ce s-a aflat o pereche nep tima , a a cum 1-a pl smuit Dumnezeu pe om i a a cum voia s se nasc oamenii, s-a n scut Maica Domnului, aceast f ptur neprih nit , din care mai apoi S-a ntrupat Hristos. Gndul mi spune c Hristos ar fi venit mai devreme pe p mnt dac ar fi existat o pereche neprih nit , a a cum au fost Sfin ii Ioachim i Ana.

Romano-catolicii au ajuns la n elare i cred, chipurile din evlavie, c Maica Domnului s-a n scut f r s aib p catul str mo esc. Dar Maica Domnului nu s-a n scut f r p catul str mo esc, ci a a cum a vrut Dumnezeu s se nasc oamenii dup crea ie. Ea a fost preacurat 1, pentru c z mislirea ei s-a f cut f r pl cere trupeasc . Sfin ii Ioachim i Ana, dup rug ciunea fierbinte f cut c tre Dumnezeu pentru a le d rui un copil, s-au mpreunat nu din poft trupeasc , ci din ascultare fa de Dumnezeu. Iar taina aceasta mi s-a descoperit la Sinai2. nfrnarea n via a de c s torie Dumnezeu "pe toate le-a f cut bune foarte"3. B rbatul simte o atrac ie fireasc spre femeie i femeia spre b rbat. Dac nu ar fi existat aceast atrac ie, niciodat nimeni nu s-ar fi ncumetat s fac familie, ci Maica Domnului s-a n scut n chip firesc i nu f r mpreunare. "A fost preacurat ", pentru c , a a cum scrie i Sfntul Ioan Damaschin n cuvntul s u "La Na terea Preasfintei St pnei noastre N sc toarea de Dumnezeu i pururea Fecioara M ria", s-a z mislit "n ntreag n elepciune" (vezi P.Q. 96, 669A), dar, prin nevointa ei, i-a sporit sfin enia pe care a primit-o de la p rin i, respingnd "tot gndul nefolositor i v t m tor de suflet nainte de a se ndulci de el" (Ibidem 676B). Dup c derea celor nti zidi i, cugetarea trupeasc ar fi putut fi la unii oameni de cinci la sut , la al ii zece, treizeci, etc. ns ast zi unde se mai afl oameni care s aib numai cinci la sut cugetare trupeasc , adic s aib o cugetare curat . Cu toate acestea, tuturor oamenilor li s-a dat de la Dumnezeu posibilitatea s ajung la nep timire, dac se nevoiesc cu m rime de suflet. Cei c s tori i, fiindc duc o via conjugal , nu sunt ndrept i i s uite c omul nu este numai trup, ci este i duh, i s tr iasc astfel f r fru4. 4 Referitor la subiectul rela iilor dintre so i, P rintele Paisie a scris ntr-o scrisoare: "Despre subiectul de care m ntrebi, referitor la rela iile ntre so i, att ale preo ilor c s tori i, ct i ale mirenilor, Sfin ii P rin i nu rnduiesc ceva precis, i de aceea el este ceva care nu poate fi ncadrat n canoane, pentru c nu pot fi pu i to i oamenii pe acela i calapod. Sfin ii P rin i las lucrul acesta la discern mntul, m rimea de suflet, sensibilitatea duhovniceasc i la puterea fiec ruia. Pentru a m face mai

n eles i scriu cteva cazuri de preo i c s tori i i mireni care nc tr iesc i pe care i cunosc. Dintre ace tia sunt unii care au venit n contact dup c s toria lor i dup ce au dobndit unul, doi sau trei copii, au hot rt apoi s tr iasc n cur ie. Al ii vin odat pe an pentru na tere de prunci, dup care tr iesc ca fra ii. Al ii evit perioadele posturilor i dup aceea vin n contact. Iar al ii nu pot izbuti nici aceasta. Unii, o dat n mijlocul s pt mnii, pentru a avea trei zile nainte de Sfnta mp rt anie i trei zile dup . Iar al ii se poticnesc i n aceasta. De aceea i Hristos, dup nviere, atunci cnd S-a ar tat apostolilor, cunoscnd neputin a firii omene ti, a rostit mai nti aceste cuvinte: "Precum M-a trimis pe Mine Tat l, v trimit i eu pe voi... Lua i Duh Sfnt; c rora ve i ierta p catele le vor fi iertate i c rora Ie ve i ine, vor fi inute". Scopul este s se nevoiasc omul cu discern mnt i m rime de suflet, potrivit cu puterile lui duhovnice ti. La nceput, fire te, nu ajut vrsta, dar, cu ct trec anii i se vl guie te trupul, se poate impune duhul i astfel pot i cei c s tori i s guste pu in i din desf t rile dumnezeie ti. i astfel se retrag n chip firesc de la pl cerile trupe ti, pe care ncep s le vad ca pe ni te nimicuri. n felul acesta se nduhovnicesc, oarecum, i cei c s tori i ajungnd astfel n Rai pe c rarea odihnitoare cu cotituri. Monahii ns o iau de-a dreptul, c rndu-se pe stnci i astfel se urc n Rai. Trebuie s ai n vedere. P rinte, c subiectul rela iilor conjugale nu este numai subiectul t u i nici nu ai dreptul s -1 aranjezi numai tu singur, ci "cu bun nvoial ", dup cum spune Apostolul Pavel. Dar i atunci cnd se face "cu bun nvoial ", este trebuin de aten ie. C ci cel tare duhovnice te trebuie s se pun n situa ia celui slab. De multe ori, ca s nu mhneasc un so pe cel lalt, spune c este de acord s se nfrneze pentru o vreme, dar l untric se chinuie te. Iar aceasta o p timesc mai ales femeile, care au i pu in fric de Dumnezeu, dar au i un trup vioi. De multe ori, unii b rba i evlavio i din lips de discern mnt, atunci cnd aud de la femeile lor c sunt de acord, se silesc s prelungeasc aceast perioad de nfrnare, f cndu-le astfel pe femeile lor s se chinuiasc , s izbucneasc n crize de nervi, etc... B rba ii creznd c femeile lor au sporit n virtutea nfrn rii, vor s tr iasc n nfrnare pentru perioade i mai mari de timp, dar n felul acesta duc pe femeile lor n ispit , silindu-le s - i caute prieteni. i dac se ntmpl aceasta, le chinuie mustrarea con tiin ei pentru c dere, iar b rba ii ncearc s tr iasc i mai virtuos, v znd pe femeile lor c nu mai au dispozi ie. i cred astfel c ele au sporit duhovnice te i nu mai doresc lucruri trupe ti. Fire te, pricina este egoismul femeiesc justificat i invidia lor, datorate sentimentului de complexitate pe care l au. Femeia atunci

cnd l vede pe b rbatul ei c vrea s duc o via duhovniceasc , se sile te pe sine ca s -1 ntreac . Dar, iart -m , c am intrat n livezi str ine, c ci lucrarea monahului este iragul de metanii i nu aceste subiecte. Dar ca s nu te mhnesc, am fost nevoit s - i scriu cteva din cele (pe care le tiu de departe), care i chinuiesc pe fra ii no tri din lume i prin care dau loc vr jma ului. Are mare nsemn tate i faptul ca amndoi so ii s aib acela i temperament. Iar dac se ntmpl ca unul s aib un temperament mai domol i cel lalt mai vioi, atunci trebuie s se fac o jertf din partea celui mai puternic pentru cel slab, care ncetncet va fi ajutat s - i dobndeasc s n tatea sufleteasc . i astfel, s n to i amndoi, s mearg nainte" (Preot Dionisie Ta i "Stare ul Paisie", Koni a 1995, pp. 176-178). Ci trebuie s se nevoiasc pentru a- i supune trupul duhului. Iar dac vor ncerca s tr iasc duhovnice te, sub pov uirea duhovnicului lor, vor ncepe s guste ncetncet bucurii i mai nalte, duhovnice ti, i nu le vor mai c uta pe cele trupe ti. So ii au datoria s se nevoiasc pentru a se nfrna, ca s nu transmit patima trupeasc i copiilor lor. Un copil ai c rui p rin i au mult cugetare trupeasc are de mic astfel de nclina ii, pentru c ia cugetare trupeasc de la ei. La nceput ea este slab , ca i toate celelalte patimi ce se mo tenesc - ca urzica care, atunci cnd o plantezi, o po i lua n mn , dar cnd se m re te n eap - dar se poate vindeca de c tre un duhovnic bun care are discern mnt. Iar dac nu o taie la o vrst mic , va trebui s se nevoiasc mult s o taie atunci cnd ea va cre te. Interven ia ra iunii omene ti n voia lui Dumnezeu, cu privire la na terea de prunci De multe ori, destule perechi de so i mi dest inuiesc nelini tea lor cu privire la na terea de prunci i mi cer p rerea. Unele perechi se gndesc s fac doi-trei copii, iar altele doresc s dobndeasc mai mul i. ns ceea ce i va ajuta cel mai mult este s lase lui Dumnezeu acest subiect al na terii de prunci. S - i ncredin eze via a lor Proniei dumnezeie ti i s nu- i fac programele lor. Trebuie s cread c Dumnezeu, Care se ngrije te de p s rile cerului, cu att mai mult se va ngriji de proprii lor copii. Era un marinar care s-a c s torit la vrsta de dou zeci i opt de ani. S rac i el, s rac i fata pe care a luat-o, au nchiriat un subsol n care s locuiasc .

Tn ra a g sit ceva de lucru i tr iau foarte cump tat. nchipui i-v , drept mas aveau o lad de fructe, pe care le-au cump rat o singur dat . Dup aceea au dobndit i copii i f ceau mari economii ca s -i creasc . i cu toate acestea, ncet-ncet s-au c p tuit. Unii ncearc mai nti s le aranjeze pe toate celelalte i dup aceea se gndesc la copii. Nu-L pun la socoteal deloc pe Dumnezeu. Al ii spun: "Ast zi via a este grea. Ajunge un copil, cu toate c i pe acesta l cre ti cu destul greutate", i nu mai fac al i copii. Ace tia nu- i dau seama ct de mult p c tuiesc cu aceast concep ie a lor, pentru c nu- i pun n dejdea n Dumnezeu. Dumnezeu este milostiv i de ndat ce va vedea c nu mai pot face fa , nu le va mai d rui al i copii. Mul i se c s toresc, dar nu se gndesc c scopul c s toriei este s fac copii i s -i educe cre tine te. Nu vor copii mul i, ca s nu aib necazuri, dar au n apartamentele lor cini, pisici... Mi-au spus unii c acum5 n America, unii oameni in n casele lor n loc de cini, un fel de purcelu i, care sunt foarte scumpi i nu cresc repede. Au fost f cu i n a a fel, nct s -i poat ine n apartamentele lor. Nu vor s aib copii, pentru c le vine greu s -i spele, etc, dar s spele porci nu. Cinele cel pu in este i paznic. Dar ca s ii porci n cas ... nfrico tor! n Australia am v zut6 azile pentru cini, pisici..., chiar i cimitir pentru animale. Oamenii, a a cum progreseaz , vor cre te oareci i vor face conserve din ei pentru a hr ni pisicile, i vor cre te iepuri pentru a hr ni cinii, n timp ce at ia oameni mor de foame. i ca s vezi, dac omoar cineva un cine, se poate s pl teasc mai mult dect dac ar omor un om. Depinde, fire te, i al cui este cinele... Unde am ajuns?! n vremea noastr omul valoreaz mai pu in dect un cine. i m mir cum de unii duhovnici pot spune anumite ciud enii. Odat ni te nchin tori care au venit la Colib m-au ntrebat: "P rinte, Sfntul Ioan Gur de Aur scrie undeva ca so ii s nu fac copii?". "Ce sunt acestea pe care le spune i? De unde le-a i auzit?", i ntreb. "P rintele cutare ne-a spus'. M duc atunci la acel p rinte i-1 ntreb: "Ai spus a a ceva?". "Da", mi r spunde acela. "Dar unde ai g sit scris asta?" l ntreb din nou. "Sfntul Ioan Gur de Aur spune aceasta n cuvntul s u Despre Feciorie, mi r spunde. "Ascult , i spun, eu nu l-am citit pe Sfntul Ioan Gur de Aur, dar nu se poate ca el s fi spus a a ceva, altceva o fi spunnd acolo. Adu-mi cartea s v d ce scrie". Acela mi aduce cartea i-mi arat locul. l citesc i v d c Sfntul scrie acestea: "Acum s-au nmul it oamenii i vi se

d posibilitatea s tr i i i n feciorie. Nu mai este ca n vechime cnd trebuiau s lase urma i"7, i nu zice "s nu na te i copii". ns acela continua s insiste. Este cu putin ca fiind cleric i teolog, s spun astfel de lucruri? Pe lng faptul c vrea s arate c l cite te pe Sfntul Ioan Gur de Aur, c scrie i lucr ri teologice, mai vrea s fie considerat i un duhovnic bun. ti i ce v t mare pricinuiesc astfel de interpret ri gre ite oamenilor care vor s - i odihneasc gndul? Pentru mul i care tr iesc lume te, ast zi familia nu mai are sens. De aceea tinerii fie nu se c s toresc, fie se c s toresc dar nu fac copii, fie i omoar copiii prin avorturi, i astfel ei singuri i strpesc neamul lor. Adic ei singuri se distrug, nu i distruge Dumnezeu. n timp ce oamenii credincio i, care in poruncile lui Dumnezeu, primesc harul dumnezeiesc, pentru c Dumnezeu este obligat oarecum s -i ajute n ace ti ani grei prin care trecem. i vedem cre tini famili ti, aducnd la via pe to i copiii d rui i de Dumnezeu, i crescndu-i n frica Lui. Iar to i ace ti copii sunt echilibra i, bucuro i, i sporesc n toate, avnd asupra lor binecuvntarea lui Dumnezeu. i de la nelini tea pentru apropierea sfr itului lumii, vedem ast zi cum, cu harul lui Dumnezeu, prop e te o genera ie bun . Diavolul distruge, dar i Bunul Dumnezeu lucreaz i nu va l sa s dispar neamul nostru. Greut i n na terea de prunci P rinte, o femeie care nu este ortodox , dac nu poate dobndi copil, i este ng duit, dac cere, s se ncing cu panglica ce o atingem de Sfintele Moa te ale Sfntului Arsenie?8 ( Sfntul Arsenie, a a cum se vede din via a lui, n cazurile de sterpiciune binecuvnta o sforicic i o d dea femeii s-o poarte ca s i se dezlege sterpiciunea. Stare ul ne spunea ca n cazurile asem n toare s atingem o bucat de panglic de Sfintele Moa te ale Sfntului Arsenie i s o d m femeii care are problema, s-o poarte.) Crede cu adev rat n puterea Sfntului sau se gnde te c va fi ajutat n chip magic? Dac crede n puterea Sfntului i se ng duie s-o poarte. La unele femei care nu pot dobndi copii ac ioneaz legile duhovnice ti, pentru c nu au f cut familie la timp. ncep s aleag , zicnd: Tiu, acesta este a a, cel lalt altfel", dau apoi o f g duin cuiva, dar n acela i timp se uit i la altul, dup aceea spun "nu" celui c ruia i d duse f g duin a, iar acesta n loc s considere o

binecuvntare faptul c l las nainte de a se c s tori, merge s se sinucid . Ei, ce fel de familie va face o astfel de tn r ? Alte femei nu pot face copii pentru c n anii tinere ii lor au tr it o via destr b lat . Iar altele sunt afectate de alimenta ie, c ci un num r mare de alimente con in multe chimicale i hormoni. Exist i perechi care, de ndat ce se c s toresc, vor s dobndeasc imediat copii i dac ntrzie pu in i cuprinde nelini tea. Dar cum s dobndeasc copii cnd ei sunt plini de nelini te i stres? Dac vor alunga nelini tea i stresul i vor pune o bun rnduial duhovniceasc n viata lor, atunci vor dobndi copii. Uneori Dumnezeu inten ionat ntrzie s dea copii unei perechi. A i v zut c Sfin ilor p rin i Ioachim i Ana, precum i Proorocului Zaharia i Sfintei Elisabeta abia la b trne e le-a d ruit Dumnezeu copil? i aceasta a f cut-o n ambele cazuri, pentru a mplini planul s u cel din ve nicie de mntuire a oamenilor. So ii trebuie s fie totdeauna preg ti i s primeasc voia lui Dumnezeu n via a lor. Pe cel care se ncrede n Dumnezeu, El nu-1 va l sa. Noi nu facem nimic pentru Dumnezeu, iar El face attea pentru noi. Cu ct dragoste i d rnicie ni le d pe toate! Exist oare ceva pe care Dumnezeu s nu-1 poat face? O pereche avea cinci copii, care, atunci cnd s-au f cut mari, au plecat i s-au aranjat la casele lor, l sndu-i astfel singuri pe p rin i. Atunci ace tia au hot rt s mai fac nc un copil, ca s -1 aib lng ei la b trne ele lor. Cu toate c femeia era Ia vrsta Ia care nu mai putea face copii i, omene te, aceasta era cu neputin , aveau ns mare credin n Dumnezeu i de aceea au dobndit un b iat. Astfel au avut mpreun cu ei la b trne e pe fiul lor cel mai mic, pe care l-au crescut i l-au c p tuit apoi i pe el. Na terea de prunci nu depinde numai de om, ci i de Dumnezeu. Cnd Dumnezeu vede smerenie la perechea care ntmpin greut i n dobndirea de copii, atunci el le d nu numai un copil, ci chiar i mai mul i. ns atunci cnd vede nc p nare i egoism, nu le mpline te cererea lor, deoarece aceasta ar nsemna s -i odihneasc n patimile lor. De aceea so ii trebuie s se lase cu totul n voia lui Dumnezeu i s spun : "Dumnezeul meu, Tu te ngrije ti de binele nostru, fac -se voia Ta". i atunci se va mplini ceea ce cer. Deoarece numai atunci se va face voia lui Dumnezeu cnd spunem: "fac -se voia Ta" i ne ncredin m Lui ntru toate. ns

noi, pe de o parte spunem: "Fac -se voia Ta", iar pe de alta insist m s se fac voia noastr . Atunci ce s mai fac Dumnezeu cu noi? Cazuri de nerodire P rinte, doi so i care au stigmatul anemiei mediteraneene ne-au ntrebat dac trebuie s fac copii.Noi le-am spus s -1 ntrebe pe duhovnicul lor. Duhovnicii nu pot spune acestor perechi s nu fac copii. Ci trebuie s le cultive m rimea de suflet,care s -i ndemne la nfrnare i s -i iconomiseasc cu discern mnt. P rinte exist perechi, care, de i tr iesc foarte duhovnice te i vor s dobndeasc copii, totu i nu pot. Dumnezeu multora nu le d copii, pentru ca astfel s iubeasc pe to i copiii din lume ca pe ai lor i s -i ajute la rena terea lor duhovniceasc . Cineva nu avea copii, dar atunci cnd ie ea din cas , to i copiii din vecini alergau lng el i l nconjurau cu mult dragoste. Nu-1 l sau s mearg nici la serviciu Vede i,Dumnezeu nu i-a dat acestuia copii, dar i-a h r zit binecuvntarea ca to i copiii din vecin tate s -1 iubeasc ca pe un p rinte, i s -i ajute duhovnice te dup puterea lui. Judec ile lui Dumnezeu sunt adnc de nep truns. Alteori Dumnezeu nu d copii pentru a se aranja i vreun orfan. Cndva, am cunoscut un cre tin bun, care exersa profesia de judec tor. Odat , cnd am trecut prin ora ul n care locuia, l-am vizitat i multa lui bun tate m-a nduplecat s r mn o zi la el. Am cunoscut-o i pe so ia lui, care i ea i sem na so ului ei n virtute. De la so ie am aflat despre via a duhovniceasc a so ului ei, iar de la el despre starea duhovniceasc a so iei. Mai trziu am aflat despre ei i de la al i mul i cre tini, care i-au cunoscut i care s-au mp rt it de facerile lor de bine. Acest om al lui Dumnezeu i ndeplinea n mod corect profesia de judec tor. Dac vedea c cineva era escroc, nu numai c nu-i primea dosarul, ci l i mustra cu asprime pentru a- i reveni. Dac vedea pe unul c era vinovat, dar se caia, ncerca s aranjeze cumva lucrurile sau s -i mic oreze pedeapsa.

Dac vedea c este s rac i nedrept it, nu lua deloc bani de la el, i ncerca s -1 ndrept easc la judecat . Tr ia foarte simplu i pu inii bani pe care-i c tiga i ajungeau, chiar i pentru a ajuta familii s race. Casa judec torului credincios era cu adev rat o oaz duhovniceasc n Sahara ora ului. Acolo se adunau oameni ndurera i, s raci, f r serviciu, cu probleme familiare, pe care i sprijinea ca un p rinte bun. Avea i cunoscu i n diferite posturi, i pe oricare dintre ei l ruga s ajute pe cineva pentru loc de munc , boal , etc, niciunul nu-i spunea "nu", pentru c to i l iubeau i l pre uiau. Tot astfel lucra i femeia lui. Ajuta copii s raci sau tineri care aveau greut i cu studiile lor, i to i o aveau ca pe o mam . La un moment dat ea mi s-a plns, spunndu-mi: "P rinte, atunci cnd m-am c s torit, ndat mi-am l sat serviciul, c ci am fost profesoar , deoarece m-am gndit c astfel voi putea fi o mam mai bun . Am cerut de la Hristos s -mi dea i pn la dou zeci de copii, dar, din nefericire, nu mi-a dat niciunul". Atunci i-am spus: "Sor , tu ai mai mult de cinci sute de copii i nc te mai plngi? Hristos a v zut inten ia ta cea bun , i te va r spl ti pentru ea. Acum cnd aju i pentru rena terea duhovniceasc a attor copii, te faci o mam mai bun dect multe mame i le dep e ti pe toate femeile cu mul i copii. Vei avea i cea mai mare r splat , pentru c , prin rena terea lor duhovniceasc , copiii se asigur duhovnice te n via a ve nic ". Dup un timp au adoptat i o fat , c reia i-au dat toat averea lor. Iar ea purta grij de ei i dup ce b trnii au murit, s-a dus la m n stire, cu toate c i casa lor era ca o m n stire, c ci n ea se citeau toate slujbele. La vecernie i pavecerni veneau i al i fra i n Hristos, iar miezonoptica i utrenia le citeau ei trei. Aceste suflete binecuvntate au odihnit multe suflete ndurerate. Dumnezeu s -i odihneasc i pe ei. De aceea spun c cel mai mare i cel mai bun p rinte este cel care s-a ren scut duhovnice te pe sine nsu i i ajut i pentru rena terea duhovniceasc a copiilor din toat lumea, pentru a-i ajuta astfel s ajung n Rai. P rinte, unii so i care nu pot face copii se gndesc s nfieze vreun copil. Da, este mai bine s nfieze. Nu trebuie s insiste, c ci ce vrea omul nu este ntotdeauna i voia lui Dumnezeu. P rinte, p rin ii adoptivi trebuie ca la o anumit vrst a copilului s -i spun c este nfiat?

Ei, cel mai bine este s -i spun copilului la o anumit vrst . Dar ceea ce are mai mare valoare este s -1 iubeasc mult i cum trebuie pe copil. Exist copii care tr iesc cu p rin ii lor fire ti, dar iubesc mai mult pe al i oameni pentru c p rin ii lor nu au dragoste. Familiile cu mul i copii Dumnezeu iube te i poart de grij mai mult de perechile care au mul i copii. ntro familie mare se pricinuiesc copiilor mai multe prilejuri ca ei s se dezvolte normal, atta timp ct p rin ii le dau o educa ie bun . C ci un copil l ajut pe cel lalt, fiica cea mai mare o ajut pe mama, al doilea copil poart de grij de cel mai mic, etc. Exist sentimentul de d ruire i tr iesc ntr-o atmosfer de jertfire de sine i dragoste. Cel mic l i iube te, dar l i respect pe cel mare. ntr-o familie cu mul i copii acestea toate se cultiv n chip firesc. De aceea, atunci cnd n familie sunt doar unul sau doi copii, p rin ii trebuie s fie foarte aten i cum s -i creasc . De obicei p rin ii acestor copii caut s nu le lipseasc nimic, iar ei, avnd de toate, se netrebnicesc cu des vr ire. Ia uit -te la o fat singur la p rin i i care le are pe toate. Are i servitoarea ei, care-i aduce mncarea la ora fix , care-i va aranja i camera, etc. Servitoarea este pl tit , dar i spore te duhovnice te, deoarece se d ruie te pe sine, se jertfe te, n timp ce aceea, dac nu va face nici cea mai mic jertfire de sine, va r mne bu tean. Eu recomand tinerilor s - i ia so ii din fetele familiilor numeroase, deoarece copiii care cresc cu lipsuri materiale se obi nuiesc cu jertfirea de sine, i astfel se gndesc cum s -i ajute pe p rin ii lor. Iar lucrul acesta rar l ntlne ti la copiii deprin i cu traiul bun. P rin ii cu mul i copii au o inim bun . Mi-aduc aminte c n timpul ocupa iei germane, printre vecinii no tri era un copil orfan care r m sese complet singur. Unui familist s rac, cu zece copii, i s-a f cut mil de el, 1-a luat n casa sa i 1-a crescut i pe acela mpreun cu copiii Iui. i ti i ce binecuvntare a primit dup aceea acel om de la Dumnezeu! Oare, Dumnezeu l-ar fi l sat neajutat pe acela ce avea o astfel de m rime de suflet? Se poate ca unul cu mul i copii s nfrunte la nceput multe greut i, dar Dumnezeu nu-1 va l sa. S v spun un caz.

Un familist care avea ase copii mi-a cerut odat s fac rug ciune pentru ei, ca s nu-i scoat proprietarii din cas . Din p cate, mul i proprietari prefer s - i nchirieze casa lor la doi oameni i cinci cini sau pisici care o murd resc, i nu vor s-o nchirieze la familii cu mul i copii, ca s nu le strice, chipurile, casa. A adar acest familist obosise, s rmanul, fiind alungat dintr-o cas n alta, gr bindu-se s nchirieze naintea altuia n alt parte, ostenindu-se s transporte lucrurile i copiii din cas n cas . Lucra din greu ca s - i economiseasc cele absolut necesare pentru familie i nu se trguia pentru chirie, numai ca s fie l sat de proprietar mai mult timp n cas , pentru a nu se chinui cu mut rile, dar nici a a nu era ng duit. Cnd am auzit aceasta mi s-a f cut mil de el i i-am spus: Nu te mhni. Dumnezeu se va ngriji i de copiii t i. El este Creatorul, Cel care le d copiilor ceea ce este mai important, adic sufletul. Voi, ca mpreun creatori cu El, le da i numai trupul. A adar Dumnezeu se ngrije te de copii mai mult dect voi", fiu au trecut dou -trei luni, cnd ntr-o zi vine la mine i-mi spune: "Slav lui Dumnezeu! Dumnezeu mi-a rnduit i cas i-mi prisosesc i destui bani". L-am ntrebat ce s-a ntmplat, iar el mi-a povestit urm toarele: "Odat am vrut s merg n satul natal i a a cum a teptam la autogara s vin autobuzul, se apropie de mine un vnz tor de bilete de loterie i m ndeamn s cump r. Eu ns nu am vrut s iau, deoarece con tiin a de cre tin nu-mi ng duia. Dar dup ce acela s-a ndep rtat pu in, m-am gndit c poate se afl ntr-o mare s r cie i i-am strigat s a tepte. Am scos bani pentru un bilet i i-am dat, f r s iau biletul. Dar acela fiind cinstit, nu a primit aceasta. Atunci ne tiind ce s fac, dar dorind totu i s -1 ajut, i-am spus: "D -mi un bilet. Poate mi va trebui". i astfel am luat un loz cu scopul de a-1 bucura pe acela i nu pe mine, c ci eu m mhnisem pu in, deoarece mi c lcasem rnduiala. Dar cu lozul acela am c tigat o mare sum de bani. Cu o parte din ei mi-am cump rat o cas . O alt parte i-am l sat pentru ntre inerea copiilor, iar o alt parte i-am pus ntr-un plic pe care l-am l sat n c su a po tal a vnz torului de lozuri, deoarece n mn nu i-ar fi primit sub nici un chip". Este uimitor cum lucreaz dragostea lui Dumnezeu pentru cei cu m rime de suflet. Avorturile sunt un p cat nfrico tor

P rinte, o oarecare femeie de patruzeci de ani,care are copii mari, este ns rcinat n luna a treia. B rbatul ei o amenin c va divor a dac nu face avort. Dac va face avort, vor pl ti ceilal i copii cu boli i accidente. Ast zi p rin ii i omoar copiii prin avorturi i nu au binecuvntarea lui Dumnezeu. Mai demult dac se n tea un copil bolnav, l botezau, iar dac murea, pleca ngera . Dar p rin ii aceluia r mneau cu al i copii s n to i i astfel aveau binecuvntarea luiDumnezeu. Ast zi, ns , p rin ii i omoar copiii s n to i cu avorturile i in n via pe cei boln vicio i. Apoi alearg n Anglia i America s -i vindece. Iar ace ti copii, dac vor tr i, vor face familie i poate s dea na tere la al i copii bolnavi. n timp ce, dac ar fi f cut i al i copii, nu ar fi alergat att de mult pentru unul, pentru cel bolnav, i nu s-ar fi mhnit att de mult dac ar fi murit, c ci ar fi plecat ngera de aici. P rinte, am citit undeva c n fiecare an, n ntreaga lume, se fac cinci milioane de avorturi i dou sute de mii de femei mor din cauza ntreruperilor de sarcin pe care le fac9. - i omoar pe copii, pentru c , a a cum spun ei, dac se va nmul i lumea, oamenii nu se vor putea ntre ine i nu vor avea ce s m nnce. Exist attea suprafe e necultivate, attea p duri, care, n putin vreme, cu mijloacele care exist ast zi, ar putea s le fac , de pild , planta ii de m sline, i s le dea celor ce nu au propriet i. Ei spun c nu taie copaci, deoarece nu va mai exista apoi oxigen, ns m slinii tot copaci sunt. n America ard grul, iar n Grecia arunc fructele, etc, n gropi de gunoi, n timp ce n Africa oamenii mor de foame. Atunci cnd n Etiopia mureau oamenii de foame pentru c era mare secet , i-am spus unui oarecare cunoscut, care era armator i ajuta n astfel de cazuri, s mearg Ia o astfel de groap de gunoi, s -i roage s -1 lase s ncarce un vapor de fructe i s -1 duc acolo n dar. ns sub nici un chip nu i-au dat voie. Cte mii de embrioni mor n fiecare zi! Avortul este un p cat nfrico tor. Este o ucidere, i nc una mare, c ci copiii mor nebotezati. P rin ii trebuie s n eleag c via a ncepe n clipa z mislirii.

ntr-o noapte. Dumnezeu a ng duit s v d o nfrico toare vedenie, care mi-a ar tat care este soarta acelor copii. Era n noaptea spre Mar ea Luminat . Aprinsesem dou lumn ri n dou tinichele, a a cum obi nuiesc s fac chiar i atunci cnd dorm, pentru cei ce sufer suflete te i trupe te, vii i mor i. La ora dou sprezece, n miezul nop ii, n timp ce rosteam rug ciunea lui lisus, v d un ogor mare, nconjurat cu un gard de zid, sem nat cu gru care abia ncepuse s creasc . Eu st team n afara ogorului i aprindeam lumn ri pentru cei mor i, pe care le lipeam de zidul mprejmuitor. n partea stng era un teren viran, plin de stnci i v g uni, care se mi cau mereu din pricina unui vuiet puternic alc tuit din mii de ipete sf ietoare, care- i rupeau inima. Chiar i cel mai mpietrit om s-ar fi umilit, dac le-ar fi auzit. n timp ce sufeream din pricina acelor ipete sf ietoare i m ntrebam de unde provin i ce nseamn toate acestea pe care le vedeam, am auzit o voce spunndu-mi: "Ogorul cu gru, care nc nu a dat n spic, este cimitirul cu sufletele mor ilor care vor nvia. Iar n locul care se cutremur de ipetele sf ietoare, se afl sufletele copiilor care au fost omor i prin avorturi". Dup aceast vedenie mi-a fost cu neputin s -mi revin mult vreme, din pricina marei dureri ce am sim it-o pentru sufletele acelor copii. Mu am putut nici m car s m odihnesc dup aceea, cu toate c eram istovit de oboseal . P rinte, se poate face ceva pentru a se abroga legea cu privire la avorturi? Se poate, dar trebuie s se mi te pu in guvernul,Biserica, etc, astfel nct lumea s fie informat despre consecin ele ce le va avea subnatalitatea. Preo ii s explice lumii c legea pentru avorturi este mpotriva poruncilor evanghelice. La fel i medicii s vorbeasc despre pericolele prin care trece femeiacare face avort. Vezi, europenii au avut noble ea i au l sat-o mo tenire copiilor lor. Noi am avut frica de Dumnezeu, dar am pierdut-o i nu am l sat-o mo tenire genera iei urm toare, de aceea acum legifer m avorturile, c s toria civil , etc. Atunci cnd un om ncalc o porunc a Evangheliei, responsabil este numai el. Dar cnd un lucru care se opune poruncilor evanghelice se face din partea statului, atunci vine urgia lui Dumnezeu peste tot neamul, ca s se ndrepte.

Capitolul 2 - Rolul mamei n educa ia copiilor Dragostea mamei P rinte, ne-ati spus odat c omul cre te i se maturizeaz prin dragoste. - Nu ajunge s iubeasc cineva pe altul, ci trebuie s -1 iubeasc mai mult dect pe sine. Mama i iube te copiii mai mult dect pe ea ns i. R mne fl mnd pentru a- i hr ni copiii, dar simte o bucurie mai mare dect aceia. Copila ii se hr nesc trupe te, iar mama duhovnice te. Aceia r mn cu gustul mnc rii, n timp ce mama cu veselia duhovniceasc . O tn r , nainte de a se c s tori, poate dormi diminea a chiar i pn la ora zece i poate dori ca i cea ca de lapte s i-o preg teasc mama ei. Nu are chef s fac nimic. Le vrea pe toate de-a gata, i vrea ca to i s poarte grij de ea. Are preten ii de la mama, preten ii de la tata, iar ea i caut de huzurul ei. De i exist dragoste n firea ei, ea nu se dezvolt , pentru c prime te mereu ajutor i binecuvntare de la mama ei, de la tat l ei i de la fra ii ei. ns din clipa n care devine mam , seam n cu motorul care cu ct este mai accelerat, cu att se ncarc mai mult, pentru c dragostea lucreaz mereu. Mai nti se ngre o a atunci cnd atingea ceva murdar i se sp la cu s pun mirositor. Dup aceea ns , atunci cnd se murd re te copilul i trebuie s -1 cure e, ai zice c ia n mn ... marmelad . Nu se ngreto eaz . Mai nainte dac o de teptai, striga de ce o deranjezi. Dup aceea ns , atunci cnd plnge copilul, chiar dac nu doarme toat noaptea, nu-i vine greu, ci l ngrije te pe copil i se bucur . De ce? Pentru c nceteaz de a mai fi copil. A devenit mam i a venit vremea jertfei, a dragostei. Mama ajunge s aib mai mult dragoste i jertfire de sine dect tat l, deoarece tat lui nu i se dau multe ocazii ca s se jertfeasc . Mama se chinuie te, se ostene te mai mult cu copiii, dar n acela i timp "se ncarc " de har prin grija fa de ei. D ruie te continuu, de aceea i prime te mereu. Tat l nici nu se chinuie te att de mult cu copiii, dar nici nu se "ncarc ", de aceea i dragostea lui nu este ca aceea a mamei.

Cte mame nu vin i m roag cu lacrimi: "P rinte, f rug ciune pentru copilul meu". Ce agonie au, s rmanele! ns pu ini ta i mi spun: "F rug ciune, deoarece copilul meu a luat-o pe un drum gre it". Chiar i ast zi o mam , cu mult ner bdare, s rmana, i mpingea copiii - opt avea - i i punea n ir, ca s ia to i binecuvntare. Un tat nu ar fi f cut u or lucrul acesta. i Rusia tot prin mame a fost salvat , mbr i area tat lui este seac atunci cnd nu are harul lui Dumnezeu. n timp ce snul mamei, chiar i atunci cnd nu are Dumnezeu, are lapte. Copilul l iube te pe tat l s u i l respect , dar prin afec iunea i ging ia mamei i se m re te i mai mult dragostea fa de tat l s u. Punerea n valoare a nerodirii Femeia, dac chinuie te. nu pune n valoare n chip duhovnicesc problema nerodirii, se

Ce am tras odat cu o femeie care nu avea copii! B rbatul ei avea o func ie nalt . Femeia aceasta avea mai multe case pe care le nchiria, o cas mare n care locuiau i avere mult . Dar i venea greu s mearg la pia s cumpere, i venea greu s fac mncare, pe care, de fapt, nici nu tia s o fac . Telefona i i aducea mncare gata preg tit . Avea de toate i totu i se chinuia, pentru c nu o satisf cea nimic. Toat ziua st tea n cas i de aceea se plictisise de toate; nu o mai tr gea inima s fac nimic. Apoi o cople eau gndurile, nct era nevoit s ia hapuri. B rbatul ei i aducea de lucru acas , iar ea i st tea mereu pe cap, ca s -i treac timpul. S rmanul se plictisise de ea, i ar fi vrut s plece, ns trebuia s - i termine lucrul s u. Atunci cnd am ntlnit-o, i-am spus: "De ce stai toat ziua n cas i muceze ti? Du-te la vreun spital s cercetezi pe cei bolnavi". "Unde s m duc, P rinte? m-a ntrebat aceea. La spital? Mi se pare tare greu". "Atunci s faci urm torul lucru: s cite ti Ceasul nti la vremea lui, Ceasul al treilea la vremea lui10, (Slujba Ceasurilor se s vr e te pentru sfin irea orelor, n care a fost mp r it ziua n timpul Imperiului Roman. Ceasul nti se cite te la ora ase diminea a, Ceasul al treilea la ora nou diminea a, Ceasul al aselea la ora doisprezece, la amiaz i Ceasul al nou lea la ora trei dup -amiaz .) etc. i s faci i cte o metanie". "Nu pot" mi spune. "Ei, atunci s cite ti Vie ile Sfin ilor". I-am spus s citeasc vie ile tuturor femeilor care s-au sfin it, cu gndul c astfel se va folosi. Mult m-am chinuit s o pun n rnduial , ca s nu

ajung la azilul de nebuni. Se netrebnicise cu des vr ire. Motor rezistent, dar cu uleiurile nghe ate. Prin toate acestea vreau s ar t c inima femeii se netrebnice te, atunci cnd dragostea s dit n firea ei nu afl ie ire. i uit -te la alta cu cinci- ase sau opt copii, pe deasupra i foarte s rac , dar care se bucur . Are i noble e i b rb ie. Dar de ce oare? Pentru c i-a aflat menirea. Mi-a f cut o deosebit impresie cazul unui cunoscut de al meu care avea dou surori. Una s-a c s torit de foarte tn r i a dobndit i mul i copii. Se jertfea mereu. Mai cosea i la ma in i din ce c tiga d dea milostenie la s raci. Cu cteva zile mai nainte a venit aici i mi-a spus: "Acum am i nepo ei!", i i tresalt inima de bucurie. Cealalt nu s-a c s torit, nu i-a pus n valoare n chip duhovnicesc nici lipsa de grij pe care o avea i a devenit... nu m ntreba! O f ptur netrebnic . Se plictisise chiar i de via . A tepta ca b trna ei mam s o slujeasc i tot nemul umit era. Dar oare de ce s-au ntmplat toate acestea? Pentru c nu s-a produs schimbarea nl untrul ei, pentru c nu a devenit mam i nici nu a pus n valoare dragostea ce exist n firea femeiasc , ajutnd pe cei care au nevoie. De aceea spun c jertfirea de sine este absolut necesar pentru femeie. B rbatul, chiar i atunci cnd nu i-ar cultiva dragostea, nu sufer mare pagub . Femeia ns , cu dragostea pe care o are, dac cumva nu o canalizeaz corect, este o ma in care func ioneaz , dar nu are materia prim pe care s o prelucreze i astfel merge n gol zguduindu-se pe sine i zguduind i pe al ii. Puterea mamei de a rezista P rinte, Sfntul Nectarie, ntr-o epistol c tre monahii, le scrie s nu uite c sunt femei i de aceea s ncerce s imite pe Cuvioase, iar nu pe Cuvio i1'(1 ' Sfntul Nectarie, episcopul Pentapolei, "35 de epistole pastorale", epistola 26, editura "Y7rakon" , Atena, 1993, p. 123.). De ce spune aceasta? Oare pentru c femeile nu au rezisten ? Cine? Femeile s nu aib rezisten ? Eu m-am minunat de multa lor rezisten . Femeia poate fi mai slab cu trupul, poate avea mai pu ine puteri trupe ti dect b rbatul, dar cu inima ce o are, dac o pune n lucrare, are o astfel de rezisten ,

nct ntrece i puterea b rb teasc . B rbatul are putere trupeasc , dar nu are inima pe care o are femeia. Iat , odat a venit la Colib o pisic cu pisoii ei. Era att de slab , nct pntecele i se lipise de spate. ntr-o zi a trecut pe acolo un cine mare de vn toare. Motanul pe care l aveam la Colib a luat-o la fug . ns pisica s-a ridicat n picioare, s-a ncordat, s-a nfuriat, fiind gata s se repead asupra cinelui. Mam mirat, cum de avea atta curaj. Vezi, trebuia s - i apere puii ei. Pe mam o doare pentru copiii ei, se ostene te, dar nu simte oboseala. Se sile te pe ea ns i, dar fiindc i iube te copiii i casa, pe toate le face cu bucurie. Mai mult se obose te unul care st ntins toat ziua, dect ea. Mi-aduc aminte c , atunci cnd eram mic, mama trebuia s care ap , care era foarte departe de cas ; trebuia s fac mncare, s fac pine, s spele rufele, s mearg i la ogor. Adic f cea toate treburile, ne avea i pe noi care o z p ceam i pe lng toate acestea trebuia s fac i judecat " atunci cnd ne certam. ns spunea: "Aceasta este datoria mea. Sunt obligat s le fac pe toate, f r murmur". Iar aceasta o spunea din toat inima, deoarece i iubea casa i copiii ei i nu se descuraja din pricina treburilor, ci pe toate le f cea cu bucurie. i cu ct trec anii, cu att mai mult mama i iube te casa. Cu toate c nainteaz n vrst , ea se jertfe te tot mai mult, ca s - i creasc i nepo eii ei. i de i puterile ei trupe ti se mpu ineaz , dar fiindc ceea ce face, face cu toat inima, ea are mai mult curaj dect n tinere ile ei, mai mult curaj chiar i dect b rbatul ei. P rinte, dar i n boli femeia are mai mult t rie sufleteasc dect b rbatul. tii ce se ntmpl ? Mama nfrunt de multe ori boala prin bolile copilului ei, dobndind astfel mult experien . i aduce aminte de cte ori s-a ridicat i a cobort temperatura. A v zut pe copil cum se neac sau le in , dar care i revine cu una-dou lovituri, etc. B rbatul nu le vede pe acestea i nu are astfel de experien e. De aceea dac l-ar vedea vreodat pe copil c are temperatur , sau pu in palid la fa , intr n panic i strig : "Moare copilul! Ce s facem acum? Alerga i i chema i medicul!".

Purtarea sarcinii i al ptarea Educa ia copilului ncepe nc din perioada sarcinii. Dac mama care poart n pntece se sup r i se mhne te, atunci i f tul se tulbur n ea. Iar dac mama se roag i tr ie te duhovnice te, copila ul din pntecele ei se sfin e te. De aceea, femeia atunci cnd este ns rcinat trebuie s rosteasc rug ciunea lui Iisus, s citeasc pu in din Evanghelie, s psalmodieze, s nu- i pricinuiasc nelini ti, dar i ceilal i s caute s nu o mhneasc . F cnd astfel copilul care se va na te va fi sfin it, iar p rin ii nu vor avea probleme cu el, nici cnd este mic, nici cnd va cre te mare. Apoi, dup ce se va na te copilul, mama trebuie s -1 al pteze ct poate mai mult. Laptele mamei d s n tate copiilor ei. Prin al ptare copiii nu sug numai lapte, ci i dragoste, afec iune, mngiere, siguran , dobndind astfel un caracter puternic. Dar i pe mam o ajut al ptarea. Atunci cnd mamele nu- i al pteaz copiii, se creeaz anomalii n organismul lor, care pot duce chiar i la extirparea snului.

Mai demult o mam putea al pta i copilul vecinei, dac aceea nu avea lapte. Acum ns multe mame se ngreuiaz s - i al pteze chiar i propriii lor copii. Mama care se leneve te i nu- i al pteaz copilul transmite aceast lenevire i copilului ei. Mai demult cutiile cu lapte concentrat aveau pe ele o etichet cu o mam care inea la snul ei un copil. Acum ns au o mam care tine n bra e ni te flori. Mamele nu- i mai al pteaz copiii, i astfel ace tia cresc f r mngierea mamei. i atunci cine le va da afec iune i dragoste? Cutia cu laptele de vac ? Copiii sug din sticla "nghe at " i astfel nghea i inima lor. Apoi, dup ce cresc mari, caut mngiere n sticla de la tavern . Beau ca s - i uite stresul, i astfel devin alcoolici. Dac copiii nu vor primi afec iune, nu vor avea de unde s d ruiasc afec iune, i astfel se transmit mai departe patimile p rin ilor. Apoi vin mamele la mine i-mi spun: "P rinte, f rug ciune, c ci mi pierd copilul!". Mame cu servici P rinte, este bine ca femeia s lucreze?

Ce spune b rbatul ei?El o las s fac ceea ce o odihne te suflete te. O tn r care a studiat i a nceput s lucreze nainte de a se c s tori, cu greu i va l sa serviciul atunci cnd va deveni mam , pentru a se d rui copiilor ei. n timp ce alta care nu a studiat i are serviciu simplu, mult mai u or l poate l sa.

P rinte, dac femeia nu are copii, cred c serviciul o ajut . Adic , dac nu are copii, trebuie neap rat s aib un servici? Nu exist oare attea lucruri pe care s le poat face? Desigur, dac are copii, cel mai bine este s stea acas . C ci altfel cum vor fi ajuta i copiii? P rinte, multe femei spun c nu o pot scoate la cap t i de aceea sunt nevoite s lucreze. Nu o scot la cap t pentru c vor s aib televizor,video, ma in personal , etc, i de aceea trebuie s lucreze, neglijndu- i i chiar pierzndu- i n felul acesta copiii. Dac va lucra numai tat l i se vor limita numai la strictul necesar, atunci nu va exista nici o problem . Cnd ns vor lucra amndoi, pentru c , chipurile, nu le ajung banii, atunci familia se va risipi i- i va pierde sensul ei adev rat. i atunci copiii ce s mai fac ? Dac ar tr i mai simplu, ar fi i mamele mai odihnite i s-ar bucura i copiii. Cineva tia apte limbi, iar femeia lui se silea s nve e patru, d dea i lec ii i lua i medicamente, ca s-o scoat la cap t. Copiii lor s-au n scut s n to i, dar crescnd, s-au v t mat. Apoi au urmat psihanalize, etc... De aceea le spun mamelor s - i simplifice viata lor, pentru a se putea ocupa mai mult de copiii lor, care au atta nevoie de ele. Altceva este s aib i o alt preocupare n cas i s se ndeletniceasc cu ea atunci cnd se obose te cu copiii. Atunci cnd mama este n cas , i poate supraveghea pe copii, rnduie te cum trebuie lucrurile i astfel se evit multe necazuri. Ast zi copiii nu se satur de dragostea mamei i nici nu nva limba matern , pentru c mama lipse te, fiind toat ziua la serviciu i- i las copiii cu femei str ine. De o mie de ori o duc mai bine copiii de la cre , unde se afl i vreo educatoare cu d ruire, care s le arate pu in afec iune, dect copiii pe care i

p r sesc p rin ii i sunt ngriji i de o femeie pl tit . i dup aceea ce se ntmpl ? Cel care nu are o mam , are o gr mad de doici. Grija pentru cas i via a duhovniceasc a mamei

P rinte, cum i poate rndui o femeie treburile ei, astfel nct s aib timp i pentru rug ciune? Adic ce raport trebuie s existe ntre lucru i rug ciune? De obicei femeile nu au m sur la treburi. Vor mereu s nceap treburi noi. i de i au o inim mare i ar fi putut s fac o gospod rie foarte bun n sufletul lor, i cheltuiesc inima cu lucruri nensemnate. S presupunem c avem un pahar cu modele frumoase,cu linii, etc. i dac nu ar avea linii, paharul tot i-ar face treaba lui. ns femeile merg la magazin i ncep: Nu, vreau ca liniile s fie pn sus", Nu a a, ci a a". i dac paharul mai are i vreo floare pe el, ei atunci s vezi ce le salt inima. n felul acesta femeia i distruge dinamismul ei. Rar vei g si vreun b rbat s dea aten ie la astfel de lucruri. i dac , de pild , o lamp de birou este cafenie sau neagr , nici o aten ie nu dau b rba ii la aceasta. Dar femeia vrea ceva frumos, se bucur , i d ruie te o bucat de inim acestui lucru, alt bucat altui lucru. Iar pentru Hristos ce va mai r mne? C scaturile n vremea rug ciunii din pricina oboselii. Cu ct se dep rteaz inima femeii de lucrurile cele frumoase, cu att se apropie mai mult de Hristos. Iar cnd inima este d ruit lui Hristos, atunci ea are mare putere. Zilele acestea am v zut un suflet care se d ruise cu des vr ire lui Dumnezeu. Puteai vedea cum ardea nl untrul ei o flac r dulce. Le ia pe toate n serios. De i era cu totul lumeasc , dar avnd inten ie bun , ntr-o bun zi i s-a aprins nl untrul ei scnteia credin ei.Podoabele de aur, obiectele de lux, toate le-a aruncat. Acum tr ie te ntr-o mare simplitate. Se nevoie te, face lucrare duhovniceasc . Dac a i ti ce jertfire de sine are! I-a invidiat pe Sfin i n sensul cel bun. S vede i ct de mult se roag cu rug ciunea lui Iisus, ce posturi ine, c i psalmi cite te!... Uimitor! Ea se hr ne te acum din nevoin . P rinte, o mam mi-a spus: "Sunt slab trupe te i m obosesc repede, nici treburile nu apuc s le termin i nici timp pentru rug ciune nu-mi r mne".

S - i simplifice via a, ca s -i r mn timp i pentru rug ciune. C ci n felul acesta ea poate spori mult duhovnice te. Dac o mam i-a simplificat via a ei, dar se ostene te pentru c are mul i copii, atunci este ndrept it s spun "sunt obosit ". Dar dac i pierde timpul c utnd s - i aranjeze casa ct mai frumos pentru str inii care o vor vizita, atunci ce s mai spui? Unele mame, pentru a le avea pe toate aranjate n cas , i constrng att de mult copiii, nct nu-i las nici m car s mi te un scaun sau o pern . Le impun disciplin militar i astfel copiii, de i se nasc s n to i, din p cate cresc v t ma i. Un om inteligent, dac va vedea ntr-o cas cu mul i copii toate lucrurile puse la locul lor, va trage concluzia c , sau copiii sunt v t ma i la minte, sau mama este barbar i le impune disciplin militar . Le-a b gat frica n suflet i de aceea copiii se tem s se joace. Odat am mers la o cas cu mul i copii. Ct bucurie mi-au pricinuit copiii cu neornduielile lor copil re ti, care stricau ordinea lumeasc - adic Fiecare lucru s fie pus la locul lui. Dar tocmai aceasta este cea mai mare neornduial , care l obose te mult pe omul contemporan. Mai demult nu existau c r i duhovnice ti, pentru a se folosi mamele din cititul lor. Ast zi, ns , exist o gr mad de c r i patristice, o mul ime de traduceri, dar, din p cate, cele mai multe mame se ocup sau cu lucruri de nimic, sau lucreaz pentru a face fa cheltuielilor. Este mai bine ca mama s se ocupe de educa ia copiilor, dect s se preocupe n mod exagerat de menajul casei, de lucrurile nensufle ite. S le vorbeasc despre Hristos, s le citeasc vie ile sfin ilor i o dat cu aceasta s se ocupe i de cur irea sufletului ei, pentru a str luci duhovnice te. Via a duhovniceasc a mamei va ajuta f r zgomot i sufletele copiilor ei. Astfel i copiii ei vor tr i bucuro i i ea va fi fericit , deoarece l are pe Hristos nl untrul ei. Dac mama nu are timp s rosteasc nici m car un "Sfinte Dumnezeule...", atunci cum se vor sfin i copiii? P rinte, dar atunci cnd mama are mul i copii i multe treburi de f cut?

Atunci cnd mama face treburi n cas , nu se poate ruga n acela i timp? Pe mine mama mea m-a nv at s rostesc rug ciunea lui Iisus. Atunci cnd noi, ca ni te copii ce eram, f ceam vreo neornduial i era gata s se mnie, o auzeam spunnd: "Doamne Iisuse Hristoase, miluie te-m !". Cnd b ga pinea n cuptor, spunea: "n numele lui Hristos i al Maicii Domnului". Iar cnd fr mnta i g tea, rostea mereu rug ciunea. n felul acesta se sfin ea i ea, se sfin eau i pinea i mncarea, se sfin eau i cei care le mncau. Cte mame care au avut via sfnt , nu au avut i copii sfin i i! Iat , a a a fost i mama Stare ului Hagi-Gheorghe. Chiar i laptele acestei mame binecuvntate, pe care l sugea Gavriil - numele de botez al Stare ului Hagi-Gheorghe - era ascetic. Ea a dobndit doi copii, dup care a tr it cu so ul ei n cur ie i dragoste fr easc . nc de mic avea duh ascetic, pentru c avea o sor c lug ri , pustnic , pe care o cerceta adeseori, mergnd la ea chiar i cu copiii ei. Tat l lui Gavriil a fost i el un om evlavios i se ocupa cu nego ul i de aceea cea mai mult vreme o petrecea n c l torii. Iar acesta a fost un prilej pentru mama Stare ului s tr iasc simplu, s nu "se ngrijeasc i s se sileasc la multe"12( 12 Cf. Le. 10, 41.),s -1 ia i pe copil la privegherile pe care le f cea mpreun cu alte femei, fie n pe teri, fie n bisericu ele din afara satului. De aceea a ajuns el la o m sur att de mare de sfin enie13(13Vezi Stare ul Paisie Aghioritul, Cuviosul Hagi-Qheorghe, Schitul Lacu, Bucure ti, 1999.). Evlavia mamei are mare nsemn tate. Dac mama are smerenie, fric de Dumnezeu, toate lucrurile din cas merg bine. Cunosc mame tinere ale c ror fe e str lucesc, de i nu au fost ajutate de nic ieri. Dup copii mi dau seama n ce stare duhovniceasc se afl mamele lor. Capitolul 3 - Responsabilitatea p rin ilor pentru educa ia copiilor P rin ii s - i ncredin eze copiii lui Dumnezeu

umnezeu a dat primilor zidi i, lui Adam i Evei, marea binecuvntare de a deveni mpreun -creatori cu El. n continuare p rin ii, bunicii, etc. sunt i ei mpreun -creatori cu Dumnezeu, pentru c d ruiesc trupul.

Dumnezeu, ntr-un anumit fel, este obligat s se intereseze de copii. Atunci cnd copilul se boteaz , Dumnezeu i pune la dispozi ie un nger pentru a-1 ap ra. A adar copilul este ocrotit de Dumnezeu, de ngerul p zitor i de p rin ii lui. ngerul p zitor este ntotdeauna lng el i l ajut . Cu ct cre te copilul, cu att p rin ii sunt elibera i de responsabilit i. Dac p rin ii mor, atunci Dumnezeu de sus i de aproape, precum i ngerul p zitor de aproape, continu s -1 ocroteasc necontenit pe copil. P rin ii trebuie s -i ajute duhovnice te pe copiii lor nc de cnd sunt mici, pentru c atunci metehnele lor sunt mici i u or se pot t ia. Sunt precum cartoful proasp t, care se coje te u or, atunci cnd l razi pu in. C ci dac se va nvechi trebuie s iei cu itul pentru a-1 cur a, iar dac este i pu in stricat, trebuie s tai mai n adnc. Atunci cnd copiii sunt ajuta i de mici i se umplu de Hristos, vor fi lng El totdeauna. i chiar dac ar devia pu in atunci cnd vor cre te, datorit vrstei sau a unei rele prietenii, pe urm iar i se vor ntoarce la El. Pentru c frica de Dumnezeu i evlavia care au ad pat inimile lor nc din vrsta copil riei nu este cu putin s fie uitate vreodat . Apoi, n perioada adolescen ei, care este vrsta cea mai grea, grija p rin ilor pentru copiii lor este mai mare, pn ce i vor ine la coal i i vor c s tori. Atunci p rin ii s fac tot ceea ce pot pentru a-i ajuta, iar ceea ce nu pot face, pentru c ntrece puterile lor, s o ncredin eze Atotputernicului Dumnezeu. Cnd p rin ii i ncredin eaz copiii lor lui Dumnezeu, atunci El este obligat s -i ajute n lucrurile care nu se pot face omene te. Dac , de pild , copiii nu ascult , s -i ncredin eze lui Dumnezeu, iar nu s caute diferite moduri de a-i constrnge. Mama s -i spun lui Dumnezeu: "Dumnezeul meu, copiii mei nu m ascult . Eu nu pot face

nimic. Ai grij Tu de ei!".


Alalt ieri, la priveghere mi-a f cut o deosebit impresie o mam pe care o cuno team de mult vreme. A venit s ia binecuvntare. Dar v d c are cu ea numai pe copiii cei mai mari. "Unde sunt cei mici?" o ntreb. "Acas , P rinte, mi r spunde. Fiind o zi a a de mare am vrut s venim la priveghere i m-am sf tuit cu so ul: Deoarece mergem la priveghere i nu la distrac ii, Dumnezeu va trimite un nger s -i p zeasc pe micu ii no tri". Rar mai ntlne ti ast zi o astfel de ncredere n Dumnezeu, pentru c acum, a a cum a disp rut ncrederea copiilor n p rin i, tot astfel a disp rut i ncrederea p rin ilor n Dumnezeu.

i auzi adeseori pe mul i p rin i spunnd: "De ce tocmai copilul nostru s apuce pe un drum r u? Doar noi mergem regulat la biseric ". i aceasta se ntmpl pentru c p rin ii nu-I dau lui Hristos urubelni a ca s le strng pu in copiilor lor vreun urub sl bit, ci vor s le fac ei singuri pe toate. i cu toate c exist Dumnezeu, Care ocrote te copiii, i ngerul lor p zitor este mereu lng ei, ocrotindu-i i el la rndul s u, p rin ii se nelini tesc pn se mboln vesc. i de i sunt oameni credincio i, se comport ca i cnd nu ar exista Dumnezeu i nger p zitor, mpiedicnd astfel interven ia dumnezeiasc . n timp ce ar trebui s se smereasc i s cear ajutor de la Dumnezeu i atunci Bunul Dumnezeu le va ocroti copiii lor. Rena terea duhovniceasc a copiilor P rinte, pentru educa ia copiilor sunt r spunz tori numai p rin ii? Cea mai mare r spundere o au p rin ii, pentru c ,potrivit cu educa ia ce o vor da copiilor lor, ace tia vor deveni clerici buni, dasc li buni, etc. i vor ajuta i ei la rndul lor att pe copiii lor, ct i pe ceilal i. Iar dintre p rin i mama are r spundere mai mare pentru educa ia copiilor. Dac p rin ii, n perioada n care copilul este nc n pntecele mamei lui, se roag , tr iesc duhovnice te, copilul se va na te sfin it. Iar n continuare, dac l vor ajuta duhovnice te, va deveni un om sfin it i va ajuta societatea, fie c va sluji n biseric , fie c va ajunge ntr-un post de r spundere, etc. Cu to ii trebuie s -i ajut m pe copii s devin oameni cinsti i i astfel s r mn pu in aluat pentru genera iile viitoare. Pentru c acum, a a cum merg lucrurile, este pe cale s dispar i aluatul. i dac va disp rea aluatul, ce se va ntmpla dup aceea? P rin ii care nasc copii i le d ruiesc trupul trebuie s contribuie, pe ct pot, i la rena terea lor duhovniceasc . Pentru c omul, dac nu rena te duhovnice te, va merge n iad. Apoi, ceea ce nu pot face ei n i i pentru copiii lor, s o ncredin eze dasc lilor. De aceea i biserica noastr spune: "Pe p rin ii i nv torii no tri"14( Din ectenia de la sfr itul miezonopticii. ITim. 1, 9.). Exist ns i P rin i duhovnice ti, care de i nu au copii, pot ns ajuta mai eficient la educa ia copiilor, pentru c lucreaz la rena terea lor duhovniceasc .

Vreau s spun c to i trebuie s ajut m, fiecare n felul s u, cu exemplul s u, pentru rena terea duhovniceasc a copiilor, astfel nct i n aceast via s tr iasc n pace i n cealalt s mearg n Rai. Atunci cnd copiii vor deveni oameni duhovnice ti, nu vor mai trebui nici legi, nici alt mod de constrngere. "Legea nu este pus pentru cel drept"15, ci pentru c lc torii de lege. St pnirea duhovniceasc este mai presus dect st pnirile omene ti. Exemplul p rin ilor P rinte, atunci cnd copilul nu ascult procedeze p rin ii? i se mpotrive te, cum trebuie s

Dac nu ascult copilul i se comport urt,nseamn c exist o pricin . Se poate ca el s fi v zut scene urte, sau s fi auzit cuvinte murdare n cas sau n afara ei. Oricum, pe copii i ajut m n problemele duhovnice ti mai ales prin exemplul nostru i nu prin constrngere. Iar cel mai mult i ajut mama prin purtarea, prin ascultarea i respectul ei fa de so . Dac n vreo problem are o p rere diferit fa de cea a so ului, niciodat s nu i-o exprime n fa a copiilor, pentru ca s nu o foloseasc cel viclean, niciodat s nu strice ncrederea copiilor n tat l lor, ci, chiar i atunci cnd el este vinovat, ea s -1 ndrept easc . Dac , de pild , acesta se poart urt, s le spun copiilor: Tata este obosit, pentru c a lucrat toat noaptea ca s termine o treab urgent . Iar aceasta pentru voi o face". Mul i p rin i se ceart n fa a copiilor i astfel le dau lec ii urte, iar s rmanii copii se ntristeaz . Dup aceea, p rin ii, ca s -i mngie, le fac toate hatrurile. Merge tat l i-1 ia pe copil cu bini orul: "Puiu' tatii, ce vrei s - i cump r?". Merge apoi mama, s -1 alinte i ea un pic i astfel copiii cresc mofturo i i preten io i. Iar dup aceea, dac p rin ii nu le pot da lucrul pe care copiii lor l cer, ace tia i amenin c se vor sinucide. i v d ct de mult i ajut pe copii exemplul bun al p rin ilor. Ast zi au venit dou feti e - una s fi avut vreo trei ani, iar cealalt patru - cu p rin ii lor, care erau foarte evlavio i. Ct de mult m-am bucurat de ele! Erau ca ni te ngera i. St teau pe scaun i- i acopereau genunchii cu rochi ele lor.

Aveau o sfial , un respect. i toate acestea proveneau din comportamentul p rin ilor. Cnd copiii i v d pe p rin ii lor c au dragoste ntre ei, c se respect unul pe altul, c se poart cu bun cuviin , c se roag , etc atunci ei le ntip resc pe acestea n sufletul lor. De aceea spun c cea mai bun mo tenire pe care p rin ii o pot l sa copiilor lor este evlavia lor. S fi v zut o feti din Australia ct noble e avea! Eram n Camberra. V zusem pe ultimii oameni care veniser acolo i peste pu in trebuia s plec m. Deodat v d c se opre te o ma in i din ea coboar o pereche cu feti a lor. "P rinte, bine c v-am prins!", mi spun aceia. "Da, peste pu in timp vom pleca". "P rinte, mi spune so ul, pe mine pute i s nu m primi i, ci doar pu in pe so ia mea, s se u ureze, deoarece este sensibil . Am mers pu in mai deoparte cu acea femeie, ca s -mi spun ce dorea. Feti a a venit i ea n urma mamei ei. "Stai acolo, i-am spus, ca s vin mama ta". "Tu ai mam ?" m ntreab feti a. "Nu am", i r spund. i v d cum ochii ei se umplu de lacrimi. "Vrei s i-o dau pe mama mea?" m ntreab din nou. Atunci o ntreb i eu: "Dar tu ai bunic?". "Nu" mi r spunde. "Vrei un bunic?". "Vreau. Dar cum dore ti? S stai tu acas la noi, sau s venim noi acas la tine?" m ntreab . Ct noble e! Copil mic i s-o jertfeasc pe mama ei! i s vede i cum i-a copiat pe p rin ii ei. i tat l ei avea mult noble e. L-am mbr i at, l-am s rutat i l-am felicitat. Cte binecuvnt ri nu i-am dat. Astfel de oameni mi c i pe omul cel mai mpietrit la inim , cu ct mai mult pe Dumnezeu.

Copiii trebuie s se sature de afec iune i dragoste n snul familiei Copilul are nevoie de mult dragoste i afec iune, precum i de mult pov uire. Vrea s stai lng el, s - i spun problemele lui, s -1 mngi, s -1 s ru i. Atunci cnd copilul cel mic este cteodat nelini tit i face zburd lnicii, dac mama lui l ia n bra e, l mngie i-1 s rut , se lini te te. Dac de mic copil se satur de dragoste i afec iune, mai trziu va avea putere s nfrunte toate problemele vie ii. Ast zi ns , cei mai mul i copii i v d pe p rin ii lor numai seara, pentru pu in timp, i astfel nu se satur de dragoste. De multe ori p rin i care sunt nv tori sau medici i se ocup la serviciul lor cu copiii, atunci cnd se ntorc acas nu mai au

afec iune i pentru copiii lor. Sunt obosi i, c ci li s-a terminat bateria. Pe de o parte, tat l se ntinde n fotoliu, ia ziarul ca s citeasc ceva i nu se ocup deloc de copil, pe care, de i se apropie de el, l alung , n loc s -i vorbeasc i s -1 mngie. Iar pe de alt parte, mama se duce s preg teasc ceva de mncare, neavnd nici ea timp s se ocupe de copii i astfel s rmanii copii cresc lipsi i de dragoste. Sau vezi unele cadre militare, care, fiind obi nuite s dea pedepse severe solda ilor atunci cnd nu se supun, vor s impun i n familie disciplina militar i astfel se poart aspru cu copiii lor sau chiar le dau i cte o palm pentru lucruri nensemnate. La fel i unii judec tori nu arat dragoste i afec iune fa de copiii lor, ci atunci cnd ace tia fac vreo pozn deschid i acas proces. De aceea ace ti copii vor avea mai trziu probleme psihologice. Suferin a copiilor din pricina p rin ilor P rinte, o mam ne-a ntrebat ce s fac cu fiica ei care o hule te pe Maica Domnului. S cerceteze de unde provine r ul. Uneori, n astfel de cazuri p rin ii sunt de vin . Atunci cnd ei n i i nu se comport cum trebuie, nu-i ajut pe copii i astfel aceia vorbesc cu obr znicie. n aceste cazuri primesc o nrurire diavoleasc i reac ioneaz urt. Alteori p rin ii cred c i vor face buni pe copiii lor cu sila. Dar intr i egoismul la mijloc i le vorbesc copiilor cu nver unare, n timp ce ntotdeauna ar trebui s se poarte cu ei cu mult bun tate. Ast zi o femeie m-a scos din s rite. Avea un copila pe care l b tea f r mil . De fric , tremura tot s rmanul. Nu putea vorbi, c ci i zdruncinase nervii. "Are diavol", i-au spus unii, iar ea l l sa fl mnd pe copil, chipurile s fug diavolii. "Nu-i dau s m nnce, mi spune, pentru a pleca diavolul din el". "Bre, femeie,e ti n toate min ile?" i spun. "D -i copilului s m nnce. Caut s -ti izgone ti diavolii din tine. Tu e ti pricina schilodirii copilului. Copilul nu are diavol, ci tremur pentru c se teme de tine c -1 ba i mereu. l mp rt e ti regulat?". "Nu" mi r spunde. n elege-te cu ea dac po i. P rinte, oare nu din pricin c uneori copilul njur spun c are diavol?

njur ? Cnd mama l zore te pe copil pn l sufoc , atunci nu tie nici el ce mai face. ndr cit este mama lui, iar nu copilul. Oricum vom vedea lucruri surprinz toare n Ziua Judec ii. n vremea idolatriei mamele i ardeau copiii naintea statuii lui Moloh16, (16 Moloh a fost o zeitate semit . n Vechiul Testament aceast zeitate este legat ntotdeauna de jertfele omene ti, mai ales de cele ale copiilor mici, care erau njunghia i, apoi ar i pe gr tarede fier i adu i astfel jertf statuii lui Moloh.) pentru a lua parte astfel la doxologia adus n cinstea acestui zeu17( 17 Vezi Lev. 18, 21 i 20, 2-4; 4 mp. 23, 10 i 13; Ier. 39, 35.).Dac ar fi cunoscut ele pe adev ratul Dumnezeu ce jertfe nu ar fi f cut! Aceste mame vor avea circumstan e atenuante n Ziua Judec ii, deoarece au fost atrase cu n el ciune la acest p cat. ns mamele de ast zi, cu nep sarea pe care o au fa de copiii lor, ce circumstan e atenuante vor avea? Acestora le va spune Dumnezeu: "A i cunoscut pe adev ratul Dumnezeu, v-ati botezat, ati auzit i a i nv at attea lucruri, nsu i Dumnezeu S-a r stignit ca s v mntuiasc , dar voi ce a i f cut? V venea greu chiar i numai s v duce i copiii la biseric s -i mp rt i i. Acele femei credeau c Moloh este adev ratul Dumnezeu i de aceea i aduceau ca jertf chiar i pe copiii lor. Dar voi ce a i f cut?". Gre elile p rin ilor le pl tesc copiii. Unii p rin i i distrug copiii, ns Dumnezeu nu este nedrept, ci are o deosebit dragoste fa de copiii nedrept i i din lumea aceasta, fie de c tre p rin i, fie de c tre al i oameni. Atunci cnd din pricina p rin ilor copilul o ia pe un drum strmb, Dumnezeu nu-1 va l sa, pentru c i se justific ajutorul dumnezeiesc. El va rndui astfel lucrurile nct s -1 ajute. Iat , vedem pe unii tineri, dar i pe unii b trni, cum la un moment dat fac dintr-odat o ntoarcere spre bine. mi aduc aminte de o astfel de mprejurare. ntr-o familie cu doi copii, tat l, mama i fiica erau atei. B iatul se ncurcase mai nti cu marxismul, dar acesta nu 1-a satisf cut. S-a dus apoi i la hindui ti, dar nici hinduismul nu i-a pl cut i, n cele din urm , a venit n Sfntul Munte. Venea adeseori la mine la Colib , dar mergea i la alte chilii. Iar p rin ii lui, n tot acest r stimp, se rugau pentru el, zicnd: "Hristoase al meu. Maica Domnului, p zi i-ne copilul!". Dup ce a stat o bucat de vreme n Sfntul Munte i oarecum i-a revenit i s-a nt rit duhovnice te, s-a ntors acas pentru c nu era pentru monahism - i i-a ajutat duhovnice te pe tat l i pe

mama sa. Acum l v d pe tat l s u stnd la priveghere n strana cea dinti. La biseric cite te psalmul Vecerniei, iar acas cite te Vecernia, Pavecerni a i Paraclisul. Cum le-a rnduit Dumnezeu! Diavolul a vrut s fac r u, dar Dumnezeu a iconomisit astfel lucrurile, nct i-a adus pe calea cea bun . i pe fat , P rinte? i ea vine ncet-ncet, c ci Dumnezeu i d prilejuri de ntoarcere. P rinte, unii p rin i care ncep s tr iasc duhovnice te la o vrst naintat , se mhnesc pentru c nu au dat o educa ie cre tineasc copiilor lor atunci cnd erau mici. Dac au poc in sincer i-L roag pe Dumnezeu ca s -i ajute pe copiii lor, atunci El va face ceva pentru ei, le va arunca vreun colac de salvare, pentru a se izb vi din furtuna n care se afl . i chiar dac nu-i vor ajuta oamenii, se poate ca un lucru pe care l vor vedea s -i ajute s fac o ntoarcere bun . S ti i c ace ti p rin i au avut de mici o dispozi ie bun , dar nu au fost ajuta i de familia lor i de aceea sunt ndrept i i s primeasc ajutorul dumnezeiesc. P rinte, exist copii care tr iesc duhovnice te,dar ntmpin multe greut i de la p rin ii lor, care sunt indiferen i. De ace ti copii Dumnezeu se ngrije te mai mult dect de ceilal i care au p rin i ce tr iesc duhovnice te, a a precum se ngrije te i de cei orfani. nruririle pe care le primesc copiii de la cei din jur P rinte, de la ce vrst ncep copiii s fie influen a i de c tre cei din jur? Copiii i copiaz pe p rin i nc din leag n. Imit ceea ce fac cei mari i le nregistreaz pe toate n"caseta" lor goal . De aceea p rin ii trebuie s se nevoiasc s - i taie patimile lor. Indiferent dac unele le-au mo tenit de la proprii lor p rin i, ei vor da socoteal lui Dumnezeu, nu numai pentru c nu s-au nevoit s le taie, ci i pentru c le transmit copiilor lor. P rinte, cum se face c doi fra i, care au primit de mici aceea i educa ie n familie, nu seam n deloc ntre ei?

Adeseori copilul prime te multe nruriri de la cei din afara familiei. Dar atunci cnd va cre te, dac are inten ie bun , Dumnezeu l va lumina mai mult pentru a n elege nruririle negative pe care le-a primit i pentru a se nevoi s le lepede. Ast zi exist n lume mult r utate. Vor s -i distrug pe copii de mici. n loc s -i frneze de la r u pn vor ajunge mari, i mpiedic de a face binele. Apoi s rmanii, dup ce cad n p cat i se chinuiesc, vor s se ridice, dar nu tiu cum. Pentru c de vor apuca pe povrni ul cel dulce, cu greu se mai pot opri. Vin la mine la Colib tineri de dou zeci i cinci, dou zeci i apte de ani, care consum droguri, i cer s rmanii ajutor. S-a ntmplat odat s ajut unul-doi tineri s fac ntoarcerea cea bun , iar acum l aduc pe prietenul lor i prietenul prietenului lor ca s -i ajut. i se sf ie inima de durere. Un tn r, s rmanul, consuma droguri puternice i se netrebnicise cu totul. Minile i din ii i erau n ultimul hal. Dup aceea s-a l sat de ele i a ajutat i pe al i tineri. Avea cndva n jur de cincisprezece tineri n anturajul s u i fiecare spunea: "Sunt al lui cutare". Adic l aveau de "stare ", ns mul i din tinerii ace tia au ajuns n pr pastie, i fac injec ii, i vnd sngele, etc. Se distrug i pe ei n i i i p rin ii. i uit -te, tat l moare de como ie cerebral , mama de inim sau de ficat... Dragostea dintre fra i P rin ii trebuie s cultive dragostea dintre fra i i atunci cnd vor s -1 ajute pe cel mai slab, s preg teasc terenul, lund consim mntul fratelui mai puternic. Adic s -1 ajute s n eleag c , ntr-adev r, fratele lui are nevoie de sprijin. Dreptatea este a lui Dumnezeu i trebuie s se mpart n mod egal, att celui mai mare, ct i celui mai mic. Celui mai mare cu respect, iar celui mai mic cu dragoste, f r a v t ma pe vreunul. Lucrul acesta se arat i n Deuteronom18.(Deut. 1,7.). Dac , de pild , este vinovat cel mare, vom ndrept i pe cel mic, ns f r s -1 mustram pe cel mare n fa a celui mai mic, ci s discut m cu el separat, astfel nct s -1 facem s - i n eleag gre eala. P rinte, cum se poate nfrunta invidia care apare de obicei la fra ii cei mai mari fa de cei mai mici?

Invidia este o patim . ns atunci cnd copila ul este de trei ani, iar mama lui l al pteaz pe fr iorul lui nou-n scut, este oarecum ndrept it s -1 invidieze, deoarece cu pu in timp mai nainte el era al ptat. l vede pe fr iorul lui n bra ele mamei sale i spune:"Pn ieri mama m-a avut n bra e, iar acum m-a dat deoparte". Dar dac are bunic , are cine s -1 mngie. Cnd ns copilul ajunge la vrsta de patru ani, trebuie s invidieze mai pu in. Iar cnd ajunge la ase ani, mama lui trebuie s -i spun : "Acum e ti ditamai fl c ul. Care mam mai poart n bra e un copil att de mare?". Dac l va ajuta pe copil s nfrunte astfel situa iile, atunci el i va aduce aminte de mama lui numai atunci cnd exist un motiv. Dar a o ine pe mama lui mereu de fust este un lucru boln vicios. Anturajele i influen eaz foarte mult pe copii P rinte, cum se face c un tn r care de mic a tr it duhovnice te i a avut m rime de suflet ajunge n situa ia de a apuca pe c i cu totul gre ite? S nu judec m, c sunt mul i factori care influen eaz . Copiii care tr iesc lume te, f r luare aminte,sunt mustra i de con tiin atunci cnd v d pe copiii care duc o via curat , duhovniceasc i de aceea vor s -i atrag i pe ei. Odat doi copii mergeau pe un drum. Unul dintre ei la un moment dat s-a mpiedicat i a c zut ntr-o groap cu noroi, murd rindu-se din cap pn n picioare. Dup ce au mai mers pu in, cel murdar 1-a mbrncit pe prietenul s u ntr-o alt groap , ca s se murd reasc i acela, deoarece se sim ea stnjenit ca el s fie murdar, iar cel lalt curat. Anturajele i influen eaz mult pe copii. Atunci cnd eram mic aveam s dit n firea mea dragostea. Cnd mpreun cu fra ii mei plecam undeva cu catrii, c utam s -i pun c lare, iar pe cel mai mic l luam n spate. Odat , cnd un frate de al meu a omort o p s ric , m-am mhnit foarte mult i l-am certat. Am luat apoi p s ric i am ngropat-o plngnd. n acea vreme m mprietenisem cu copii de vrsta mea. Mergeam n p dure, ne rugam, citeam Vie ile Sfin ilor i posteam. De la un timp ns mamele lor au nceput s nu-i mai lase s vin cu mine. "Nu face i prietenie cu acesta, le spuneau, c o s v chinuiasc ". i astfel m-au l sat singur. Apoi au nceput s - i bat joc de mine, s m

porecleasc "c lug rul" i s -mi fac via a un chin. Ajunsesem la un moment dat s nu mai pot suferi b taia de joc. Atunci am spus i eu: "Voi merge s m joc cu copiii mai mari". Am nceput a adar s m mprietenesc cu acei copii. Am g sit ni te gum i mi-am f cut o pra tie. Mai nti tr geam cu pra tia la o int . Apoi am luat alice i am devenit cel mai bun inta . Odat am tras ntr-o p s ric , i v znd-o moart mi-am revenit. Am aruncat i pra tia i alicele. "Tu plngeai atunci cnd fratele t u a omort o p s ric , mi-am spus, i l-ai certat, dar tu unde ai ajuns? Acum omori p s ri, dar ncet-ncet vei ajunge s ucizi i animale". i ntr-adev r, dac a fi continuat astfel a fi ajuns s vnez animale i dup aceea chiar le-a fi jupuit. De la o astfel de sensibilitate sufleteasc la ce fel de r utate poate ajunge cineva, dac nu ia aminte i este atras n anturaje rele! n timp ce prieteniile bune ajut mult. Dumnezeu i-a umplut pe oameni cu diferite harisme. Iar omul, a a cum vede strmb tura celorlal i, tot astfel poate vedea i virtutea lor i s -i imite. Ajutorarea copiilor n cas este absolut necesar s existe o atmosfer de dragoste i pace. De fiecare dat cnd copilul va primi n familie pu in dragoste, dar la un moment dat va aluneca pu in, se va ntoarce, deoarece va vedea c nu poate afla dragoste n alt parte, ci numai f rnicie. Dar atunci cnd i va aduce aminte de scenele urte din familie, certuri i nen elegeri, cum l va trage inima s se mai ntoarc ? P rinte, ce trebuie s fac p rin ii atunci cnd copilul pleac de acas ? S ncerce s p streze o ct de mic leg tur cu el, astfel nct atunci cnd i va reveni, s se poat ntoarce acas . S -i vorbeasc cu bun tate, s -i creeze probleme de con tiin pentru a-1 ajuta. Dac , de pild , copilul umbl noaptea, atunci mama lui s -i spun : "Copila ul meu, ascult -m pu in! Dac tu ai fi fost n locul meu i copiii t i s-ar fi ntors acas noaptea trziu, nu te-ai fi nelini tit?". Chiar i cea mai grav c dere a copiilor nu trebuie s -i duc la dezn dejde pe p rin i, pentru c n vremurile noastre p catul a devenit mod . S aib ntotdeauna n vedere i urm torul lucru: copiii din ziua de azi vor avea i unele circumstan e atenuante pentru neoranduielile pe care le fac. Nota apte la purtare din vremea de ast zi are valoarea lui zece, lui "foarte bine" din vremea noastr . Fire te, p rin ii

vor ncerca s -i ajute pe copiii lor, ns f r a se nelini ti peste m sur , deoarece mai trziu le va veni mintea la cap. Acum se poate ca ei s nu- i dea seama de ce este bine, pentru c mintea lor nu s-a maturizat nc , ci le este tulbure. Nu au limpezimea min ii pentru a distinge primejdia prin care trec i v t marea ireparabil pe care o pot suferi. Este bine ca p rin ii s arate copilului lor c se mhnesc pentru neoranduielile pe care le face i s se roage pentru el, iar nu s -1 zoreasc . Rug ciunea care se face cu durere aduce rezultate eficiente. Dac i dup aceasta copilul va face vreo gre eal grav , atunci p rin ii s intervin , dar cu grij . ns de nu este serioas , s o treac pu in cu vederea, pentru a nu-1 irita pe copil i astfel s -i nr ut easc situa ia sa, ndep rtndu-1 cu totul de ei. S se roage lui Hristos i Maicii Domnului s -1 ocroteasc . Rug ciunea p rin ilor, dar mai ales a mamei, deoarece se face din inim i cu durere, este repede auzit . Atunci cnd eram n Schitul Ivirului, a venit la mine un tn r. Era plecat de la p rin i i umbla prin Halkidiki19. Aici s-a lipit de un grup de nchin tori care veneau n Sfntul Munte i astfel a venit i el mpreun cu aceia. Era ateu, hulitor i foarte obraznic. Avea o inteligen diavoleasc i nu credea n nimic. i njura pe to i, mici i mari. L-am luat cu bini orul i l-am adus ct de ct pe calea cea bun . L-am i tuns chiar, pentru c avea p rul lung. "Ascult , i spun, ai o mam binecuvntat . Rug ciunile ei te-au adus aici". "Da, P rinte, mi spune acela. Umblam prin Halkidiki i nici eu nu mi-am dat seama cum am ajuns aici". "Dac va afla mama ta c ai venit aici n Sfntul Munte, i te va mai vedea i tuns, foarte mult se va bucura". "Dar de unde tii, P rinte? ntr-adev r, se va bucura mult mama mea atunci cnd m va vedea a a schimbat". Dumnezeu 1-a mpins cnd dintr-o parte, cnd din alta pn ce 1-a dus la "me ter". Ct rug ciune trebuie s fi f cut s rmana lui mam . Certarea i lauda copilului P rin ii trebuie s ia aminte s nu-i certe pe copiii lor seara, pentru c n timpul nop ii ei nu au cum s - i risipeasc mhnirea, iar ntunecimea nop ii o nnegre te i mai mult. ncep s se gndeasc cum s se mpotriveasc , caut diferite solu ii, intr la mijloc i diavolul i astfel pot ajunge i la dezn dejde. n timpul zilei, chiar

de ar spune copiii: "O s fac asta i asta", atunci cnd sunt certa i, ns ie ind afar din cas vor uita cele pl nuite de ei i astfel li se risipe te mhnirea. P rinte, b taia ajut pe copii s se ndrepte? Pe ct se poate p rin ii s o evite. S ncerce cu bun tate i cu r bdare s -1 fac pe copil s n eleag c ceea ce face nu este corect, numai cnd copilul este mic i nu n elege c ceea ce vrea s fac este primejdios, numai atunci l ajut , c ci primind o palm va ine minte s nu mai fac alt dat . Frica de a nu mai primi cumva vreo palm i se face copilului ca o frn care l protejeaz . Atunci cnd eram mic m ru inam mai mult de mama mea dect de tat l meu. Amndoi m iubeau i mi voiau binele. ns fiecare m ajuta n felul s u. Tat l meu era aspru. Atunci cnd f ceam vreo neornduial , ca ni te copii ce eram, ne d dea cte o palm . Pe mine cnd m b tea, m potoleam pu in, dar trecndu-mi durerea, uitam i de b taie i de sfaturile lui. i aceasta o f cea nu pentru c nu m iubea, ci din dragoste m b tea. Mi-aduc aminte c odat eram cam de trei ani - tat l meu mi-a dat o palm de m-a zvrlit ct colo. Ce se ntmplase? Al turi de casa noastr era o cas p r sit . Proprietarii ei plecaser n America i casa se d rmase, n curtea ei era un smochin ale c rui ramuri ajungeau pn n drum. Era var i smochinul era nc rcat de roade. n timp ce m jucam cu al i copii, vine un vecin i m ridic n sus ca s -i iau cteva smochine, pentru c el nu ajungea pn la ele. I-am rupt vreo cinci- ase, iar el mi-a dat napoi dou . Atunci cnd tat l meu a aflat despre aceasta, s-a mniat foarte tare. Mi-a dat o palm att de puternic , nct am nceput s plng. Mama, care era de fat , s-a ntors spre el i i-a spus: "De ce-1 love ti pe copil? Ce tie el? Este un copil. Cum po i suferi s -1 auzi plngnd?". "Dac ar fi plns atunci cnd 1-a ridicat acela s ia smochine, nu ar mai plnge acum, a spus tat l meu. Dar se vede c a vrut i el s m nnce cteva smochine. De aceea las -l s plng acum". Cum a fi ndr znit s mai fac a doua oar . i mama mi vedea poznele mele i se mhnea, dar avea o noble e sufleteasc , deoarece, atunci cnd f ceam vreo pozn , i ntorcea capul n cealalt parte i se f cea c nu m vede, ca s nu m mhneasc . Dar mie, acest comportament al mamei mi sf ia inima. "Ia te uit , mi spuneam, eu am f cut o pozn att de mare, iar mama nu numai c nu m bate, ci se face c nici nu m vede! Alt dat n-o s mai fac. Cum a putea s o mai mhnesc din nou?". Cu acest com-

portament al ei, mama m ajuta mai mult dect mi-ar fi dat palme. Eu ns nu profitam de aceasta, ca s spun: "Ei, acum mama nu m vede, hai s fac o pozn i mai mare". n timp ce tat l meu de ndat ce f ceam ceva, tac! mi d dea o palm . Vezi, amndoi m iubeau, dar ceea ce m ndrepta mai mult era purtarea nobil a mamei mele. P rinte, unii copii ns sunt foarte obraznici:strig , alearg , pricinuiesc pagube. Cum s evite p rin ii b taia n astfel de cazuri? Ascult , nu sunt vinova i copiii, deoarece ei, pentru a cre te normal, au nevoie de curte ca s se poat juca. Acum, s rmanii, sunt nchi i n blocuri i sunt constrn i, nu pot alerga liberi, nu se pot juca, nu se pot bucura. P rin ii nu trebuie s se mhneasc atunci cnd copilul lor este vioi, c ci un astfel de copil are mult energie nl untrul s u i poate spori mult n via dac o pune n valoare. Constrngerea nu-i ajut pe copii Unii p rin i i constrng peste m sur pe copiii lor i mai ales n fata str inilor. Se comport de parc ar avea un catr, pe care l bat cu varga ca s mearg drept nainte. in i friele n mn i i spun: "S mergi liber!". Apoi ace ti copii ajung pn acolo nct i lovesc pe p rin ii lor. Ast zi a venit o mam cu copilul ei - un cogeamite fl c u - care era bolnav. "P rinte, ce s fac? m ntreab . Copilul meu nu m nnc i nici m car nu vrea s ne mai vad ". I-am spus ce s fac , dar aceea iar i m ntreab : "P rinte, ce s fac?". P rinte, nu cumva nu a n eles ce i-a i spus?

Cum nu a n eles? I-am spus a a: "Eu nici un ceas nu a putea sta cu tine, cum dar s mai poat sta copilul t u? L-ai nnebunit!". Nu! mi spune. Eu mi iubesc copilul". "Cum l iube ti de vreme ce nu se odihne te lng tine? Vrea s plece de acas , deoarece i dore te un alt mediu. Cnd se afl departe de voi, copilul se simte foarte bine. Faptul c nu v vrea arat c i voi sunte i de vin . Nu-1 mai irita i. l nenoroce ti pe copil a a cum te por i cu el. Poart -te cu el cu

bun tate i r bdare". Dup ce i-am spus toate acestea, m ntreab din nou: "Ce s fac, P rinte, c nu ne vrea copilul?". Cum s te po i n elege cu ea? Copilul s fie s n tos, iar ea s -1 considere n tng. n cazul acesta mama sufer de v t mare de minte. Prin constrngere p rin ii nu-i ajut pe copii, ci i sufoc . Mereu le spun: "S nu faci aceasta!", "S nu faci aceea!", "Lucrul acesta s -1 faci a a", etc. ns trebuie s trag friele astfel nct s nu se rup . S -i mustre cu bun tate pe copii ca s -i aduc pe calea cea bun , iar nu s creeze pr pastie ntre ei. S fac ceea ce face un gr dinar bun atunci cnd planteaz un cop cel: l leag u or cu o sforicic de un ru , ca s nu se strmbe i s se rup atunci cnd l apleac vntul ntr-o parte i alta. l mprejmuie te cu un g rdu i n acela i timp l ud i-1 p ze te de capre pn i cresc ramurile. C ci de-1 rod caprele nu mai este bun de nimic, pentru c nici rod nu face i nici umbr nu tine. Numai atunci cnd i cresc ramurile, gr dinarul i scoate g rdu ul, iar copacul rode te i la umbra lui se pot odihni i caprele i oile i oamenii. ns p rin ii, de multe ori, dintr-o grij exagerat , vor s -1 lege pe copil cu srm , n timp ce ar trebui s -1 lege u or, ca s nu-1 r neasc . Ar trebui s ncerce s -i ajute pe copii printr-o purtare nobil , purtare care cultiv m rinimia n sufletele lor, astfel nct s simt binele ca pe o necesitate. S le explice ceea ce este bine, pe ct se poate cu bun tate, cu dragoste i cu durere n suflet. Mi-aduc aminte de o mam c reia, atunci cnd i vedea pe copila ii ei f cnd vreo pozn , ochii i se umpleau de lacrimi din pricina durerii i spunea: Nu a a, copila ul meu cel scump". i astfel prin pilda vie ii ei i-a nv at pe copii s se nevoiasc cu bucurie pentru a sc pa de ispitele vie ii i a nu se tulbura u or n fata unei greut i, ci a o nfrunta cu rug ciune i ncredere n Dumnezeu. Ast zi, i cei mici i cei mari tr iesc n lume ca ntr-un spital de nebuni, de aceea este trebuin de mult r bdare i rug ciune. O mul ime de copii sufer como ii cerebrale. i aceasta deoarece p rin ii ntorc pu in mai mult dact trebuie ceasul, care este deja pu in stricat, i astfel arcul se rupe. Este trebuin de discern mnt, deoarece un copil are trebuin de mai mult r sucire, altul de mai pu in . S rmanii copii sunt expu i la toate curentele. Cnd aud n diferite ntruniri: "nu-i respecta i

pe p rin i", "nu respecta i nimic", iar mamele ncearc s -i constrng , atunci reac ioneaz urt. De aceea le spun mamelor s se zoreasc pe ele nsele n rug ciune, iar nu s -i zoreasc pe copii. Dac mama spune copilului mereu "nu", chiar i pentru lucruri mici, iar uneori i pe nedrept, atunci cnd va Fi vorba despre ceva serios, ca, de pild , cnd copilul vrea s arunce benzin n foc, nu va asculta i va face ceea ce i-a pus n minte, p timind astfel o mare v t mare. Copilul nu n elege c n untrul lui "nu" se ascunde dragoste. Iar cnd cre te pu in mai mare, intr la mijloc egoismul i se mpotrive te atunci cnd i se face vreo observa ie, spunnd: "Nu mai sunt mic, ca s se poarte astfel cu mine". De aceea p rin ii trebuie s -1 fac pe copil s n eleag c , precum luau aminte ca el s nu se ard atunci cnd era mic, astfel trebuie s fac i acum, cnd s-a m rit, c ci exist un alt fel de foc. Iar copilul trebuie s ia aminte s nu dea drepturi diavolului, ci s - i p streze harul Sfntului Botez. Dragostea f r discern mnt i exagerat a p rin ilor P rinte, o mam discern mnt? i poate v t ma copilul din pricina dragostei f r

Desigur c poate. Atunci cnd, de pild , o mam i vede copila ul c ncearc s mearg dar nu poate i pentru aceasta l poart mereu n bra e spunnd: "S rmanul copil, nu poate umbla", n loc s -1 in pu in de mnu . n felul acesta cum va putea nv a copilul s mearg ? Desigur mama este mnat de dragoste pentru copil dar i face r u prin multa ei purtare de grij . Am cunoscut un tat al c rui fiu terminase serviciul militar, i pe care l mai inea de mn pentru a-1 duce la frizer. "L-am adus pe fiul meu s -1 tunzi. Ct vrei i cnd o s termini, ca s vin s -1 iau?". l nenorocise pe copil. Dragostea trebuie frnat cu discern mnt. Dragostea adev rat

este lipsit

de interes, nu are n ea eul personal, ci are cump tare. Iar aceasta este
absolut necesar pentru ca dragostea cea mult a femeii s nu se iroseasc f r rost. Odat a venit la mine la Colib un tn r care era sup rat pe p rin ii lui. S rmanii de ei aveau mult dragoste, dar nu tiau cum s -1 ajute. mi spunea c

p rin ii lui l constrng, c nu-1 iubesc, etc. "Ascult , i spun, atunci cnd erai mic i mama ta te mbr ca cu o gr mad de haine, de ce oare o f cea? Ca s nu r ce ti, sau ca s te sufoci? Fapta aceasta a mamei avea ascuns n ea mult dragoste". Cnd, n cele din urm , a n eles ct de mult l iubeau p rin ii lui, a nceput s plng . Mama lui avea mult dragoste, dar cu toate acestea nu 1-a putut ajuta pe fiul ei, c ci prin felul lor de a se purta cu el l f ceau s se mpotriveasc . Mama, atunci cnd este nevoie, trebuie s se poarte i cu severitate fa de copil. C ci nu-1 ajut atunci cnd cu prea mult u urin i ine partea, chipurile, ca s nu se mhneasc . n localitatea Adana era o v duv care avea un copil - Ioan l chema - i pe care l iubea foarte mult. Cnd a crescut pu in 1-a dus la un cismar s nve e acel me te ug. Copilul a stat la acel me ter o s pt mn , dup care a plecat acas i i-a spus mamei sale: "Mam , nu mai este nevoie s merg la cism rie, pentru c deja am nv at me te ugul!". "Dar cnd l-ai nv at att de repede?" 1-a ntrebat aceea. "Dac vrei, i pot ar ta i ie cum se fac papucii, i spune copilul. Iat , a a se taie talpa, a a se pune pielea, i c lciul, a a se prind n cui oare...". Me terul Iui era foarte bun i a vrut s -1 nve e pe Ioan me te ugul cism riei deoarece era orfan. Cnd a v zut c a trecut o s pt mn i Ioan nu a mai ap rut, s-a nelini tit gndindu-se c poate s-a mboln vit i s-a dus la mama lui s o ntrebe ce face fiul ei. "Ce a p it Ioan de nu a mai venit la lucru? Nu cumva este bolnav?". Nu, a r spuns aceea, este bine". "Atunci de ce nu a mai venit la atelier?". "Dar ce s mai vin ? Ionel al meu a nv at deja me te ugul". "Cum 1-a nv at numai n cteva zile?", o ntreb me terul. "Uite, i spune mama lui, ia pielea, o pune pe un calapod, o prinde n cuie, i pune i c lciul, apoi l scoate i e gata papucul". Me terul a nceput s rd , a salutat-o i a plecat. Cnd s-a ntors la atelier, ucenicii lui l-au ntrebat: "Me tere, ce face Ioan?". "Este foarte bine, le r spunse acela. A nv at deja cism ria, i nu numai el, ci chiar i mama lui". Acest fel de purtare o v d la mul i p rin i. Ei cred c i iubesc copiii, dar mai degrab i distrug prin felul cum se poart cu ei. Cnd o mam , s presupunem, din dragostea exagerat i s rut copilul i spune: "n toat lumea nu mai exist un

copil ca al meu", atunci i cultiv mndria i boln vicioasa ncredere n sine.Dup aceea copilul nu mai ascult de p rin i deoarece i nchipuie c le tie pe toate. P rin ii trebuie s -i ajute pe copiii lor nc de la o vrst mic s - i asume r spunderea pentru ei n i i. S fac n snul familiei anumite treburi u oare i s nu le a tepte pe toate de-a gata. C ci altfel vor ntmpina multe greut i atunci cnd vor cre te mari. Un me ter a lucrat din greu i i-a crescut copiii. Aceia ns toat ziua umblau prin sat. Apoi s-au c s torit, dar i atunci le a teptau pe toate de la tat l lor. Atunci cnd tat l lor le-a spus c a venit timpul ca ei s - i caute singuri de casele lor, copiii i-au spus: "Bine, tat , tu nu ne-ai l sat atunci cnd eram mici i ne la i acum cnd suntem mari i avem attea obliga ii?". mp r irea averii P rin ii care au posibilit i materiale au i datoria s se ngrijeasc de viitorul copiilor lor. Fire te, cel mai bine este s le dea o educa ie bun , apoi s -i poarte la studii sau s -i trimit s nve e un oarecare me te ug, pentru a putea tr i i apoi s i poat asigura o c su , etc. n 1924 cnd familia noastr a venit n Grecia din Farasa Capadochiei, atunci cu schimbul de popula ii, tat l meu, ca primar al satului, s-a ngrijit s -i aranjeze pe to i cons tenii no tri. Familia noastr a l sat-o la urm . Mai trziu fra ii mei mai mari i s-au plns: "Tat , te-ai ngrijit de to i, dar la noi nu te-ai gndit". Dac cineva este singur, din rvn pentru Dumnezeu, din noble e, le poate da pe toate i s nu-i pese de sine, dar, dac are familie, trebuie s se gndeasc i la familia lui.Desigur, p rin ii nu trebuie s se gr beasc s le dea copiilor lor cele pe care le au, toate odat , pentru c ei sunt f r experien i se pot avnta la cheltuieli necump tate, c ci via a contemporan le ofer bunuri nenum rate. Dup aceea le va fi mil de ei, dar nu vor mai avea cu ce s -i ajute. De asemenea, p rin ii trebuie s ia aminte ca pe copilul care este mai slab s -1 ajute materialice te mai mult, dar i mai mult moralice te, pentru ca acesta s nu intre n panic din cauza nereu itei lui n via . Dar s caute s -i c p tuiasc cu discern mnt i dragoste pe to i copiii lor, pentru a nu se r ci dragostea dintre ei.

Rar g se ti familii unite, care tr iesc duhovnice te, i fra i care nu se ceart pentru p mnt i avere i nu alearg la judec torii. Am cunoscut o familie cu apte membri. P rin ii aveau ni te podoabe de aur. Dup moartea lor, copiii au hot rt s le ia fratele care i-a ngrijit. Dar acela ns , v znd c sora lor are familie mare i are mai mult nevoie, i le-a dat aceleia. Aceea ns le-a dat unui alt frate de-al lor, iar acela la altul i, n cele din urm , au ajuns din nou la primul. Adic s-a ntmplat exact cum au f cut acei p rin i despre care citim n Pateric20 (20 Odat i s-au adus ni te struguri lui Avva Macarie. ns acela, de i i pl ceau, s-a nfrnat i i-a trimis unui frate bolnav care dorea s m nnce struguri. Fratele, de ndat ce i-a v zut, s-a bucurat mult, dar, nici el nu voia s - i mplineasc pofta, i-a trimis la alt frate, n tiintindu-l c el nu are poft s -i m nnce. Iar acela a f cut la fel, i astfel strugurii au trecut pe la mul i fra i, f r ca cineva s guste din ei. Ultimul frate, ne tiind c strugurii proveneau de la Avva Macarie, i-a trimis aceluia ca pe un mare dar. Iar acela cunoscndu-i, s-a minunat de nfrnarea fra ilor (Paladie, Istoria lausiac ).) La urm , nici acela nu a vrut s le in i le-a dat la o biseric .

Partea a treia Copiii i datoriile lor

Binecuvntarea p rin ilor este cea mai mare mo tenire pentru copii. De aceea ei trebuie s se ngrijeasc s o dobndeasc .

Capitolul 1 - Copiii - bucuriile i greut ile lor Copiii mici P rinte, am observat c pruncii zmbesc n timpul Sfintei Liturghii. Asta nu o fac numai n timpul Sfintei Liturghii.Pruncii sunt ntr-o permanent leg tur cu Dumnezeu,deoarece nu au griji. Ce a spus Hristos despre ei? "ngerii

lor n ceruri pururea v d fata Tat lui Meu, Care este n ceruri"'. Copiii mici au comuniune cu Dumnezeu i cu ngerul lor p zitor, care este mereu lng ei. n somnul lor uneori rd, alteori plng, pentru c v d diferite lucruri. Deseori l v d pe ngerul lor p zitor, care i mngie, i prinde de mnute, iar ace tia rd, alteori v d pe diavolul sub diferite chipuri urte i plng. Dar de ce se apropie diavolul de prunci? Aceasta i ajut s caute protec ia mamei. C ci de nu ar exista aceast fric , pruncii nu ar sim i nevoia s alerge n bra ele mamei lor. Pe toate le ng duie Dumnezeu pentru binele nostru. Cele pe care copiii le v d atunci cnd sunt mici,le mai tin minte cnd cresc mari? Nu, le uit . Dac ar tine minte copilul de cte ori 1-a v zut pe ngerul s u p zitor, ar c dea n mndrie.De aceea, le uit atunci cnd cre te mare. Dumnezeu n toate lucreaz cu n elepciune. Pruncii v d aceste lucruri dup botez sau nainte? Desigur c dup botez. P rinte, un copil nebotezat se poate nchina la Sfintele Moa te? De ce s nu poat ? El poate fi chiar i binecuvntat cu Sfintele Moa te. Ast zi am v zut un copil ca un ngera . "Unde ti sunt aripioarele?" l-am ntrebat, dar nu a tiut ce s -mi r spund . La Colib , atunci cnd vine prim vara i nfloresc copacii, pun bomboane pe ramurile arbu tilor de lng gardul chiliei, i le spun copiilor care vin la mine: "Merge i i lua i bomboane din copaci, pentru c de va ploua, se vor topi". Unii copii mai inteligen i i dau seama c le-am pus eu i rd, al ii cred c le-am plantat, iar al ii stau pe gnduri. Copiii mici au nevoie i de pu in nsorire. Dar pune i multe bomboane, P rinte?

Da, de ce nu? Dulciurile cele bune nu le dau celor mari, ci le in pentru copiii de la Atoniad 2(2Seminarul teologic din Sfntul Munte Athos.) Pentru cei mari am numai rahat. Iat , asear am plantat aici ni te bomboane i ciocolat , iar ast zi au r s rit. Le-a i v zut? Timpul a fost bun, p mntul afnat, pentru c a fost s pat bine, i ndat au r s rit3( (3 Stare ul a pus n p mntul proasp t s pat bomboane i ciocolat iar deasupra lor a pus cte o floare de liliac ca s par nflorite.). S vede i ce gr din de flori o s v fac! Nu va mai trebui s cump r m bomboane i ciocolat pentru copii. Ce? Nu putem avea i noi produc ia noastr ? P rinte, c iva nchin tori au v zut ciocolatele pe care le-a i pus n p mnt, pentru c se vedea ambalajul lor ie it n afar , i s-au mirat, spunnd: "Un copil mic trebuie s le fi pus acolo". Nu le-ai spus c le-a pus un copil mare? ngerul p zitor ocrote te copiii P rinte, de ce Dumnezeu i d fiec rui om cte un nger p zitor, de vreme ce El nsu i ne poate ocroti? Faptul c Dumnezeu rnduie te fiec ruia nger p zitor arat grija deosebit a lui Dumnezeu pentru f ptura Sa, i trebuie s -I fim recunosc tori pentru aceasta. ngerii ocrotesc n mod deosebit pe copiii cei mici i nc cu ct grij i p zesc! Odat doi copii se jucau pe un drum. Unul dintre ei a luat o piatr n mn i a vrut s -1 loveasc pe cel lalt n cap. Acela ns nu vedea ce vrea s fac prietenul s u. Dar n ultima clip se vede c ngerul s u 1-a f cut s vad ceva,a s rit ntr-o parte i piatra nu 1-a lovit. Alt dat o mam a luat mpreun cu ea la ogor pe pruncul ei.Dup ce 1-a al ptat, 1-a pus n leag n, i s-a dus s lucreze. Dup putin vreme s-a ntors la copil i s-a nsp imntat de cele pe care le-a v zut. Copilul inea n mn un arpe i se uita la el. Ce se ntmplase? Dup ce 1-a al ptat pe copil, r m sese pu in lapte n jurul gurii lui. Un arpe mirosind laptele s-a dus i a nceput s -1 ling , iar copilul 1-a prins cu mnut sa i nu-i d dea drumul. V znd mama

acestea a nceput s strige. Copilul speriindu-se a dat drumul arpelui i acesta a fugit. Dumnezeu i p ze te pe copii. P rinte, atunci de ce mul i copii sufer de boli,etc? Dumnezeu tie ce-i folose te fiec ruia i de aceea i d cele ce i se potrivesc. Nu-i d omului ceva care s nu-1 foloseasc . Vede, de pild , c mai mult ne va folosi dac ne va da vreun cusur, sau vreo neputin trupeasc , dect dac ne va proteja s nu ne lovim i astfel s r mnem cu vreo invaliditate. Botezul P rinte, ce se va ntmpla cu locuitorii din Epirul de Nord4 (4 Provincie greceasc trecut n componen a statului albanez dup cel de-al doilea r zboi mondial.) atunci cnd vor muri, deoarece sunt nebotezati? Cei mai mul i dintre ei au fost boteza i cu a a numitul "botez al aerului"5. Exist i infirmiere care n cazuri de prigoan , moarte grabnic , etc. copiii nou-n scu i sunt boteza i, n lipsa preotului, numai prin rostirea formulei de botez i nsemnarea pruncului cu semnul Sfintei Cruci. Boteaz pruncii cu acest fel de botez. O infirmier a botezat un copil ntr-un lighean cu ap . Se gndea c acest fel de botez este mai bun dect cel al aerului. Dumnezeu a v zut inten ia ei cea bun i a luat n considerare cele f cute de ea. Dac ati ti ct de mult har au cei de curnd boteza i! Odat am cunoscut c ntre trei sute cincizeci de persoane se afla o femeie de curnd botezat . Cnd am ntrebat cine este acea femeie, mi-au r spuns c este o turcoaic care abia se botezase. Fata ei str lucea. Pe lng ea ceilal i sem nau cu ni te barbari. P rinte, este corect ca la botez pruncilor s se dea dou nume? Dac din aceast pricin ajung s se certe i chiar s se despart , s le dea i trei nume. Cu toate c numele frumoase de sfin i, oamenii de ast zi le-au f cut... Viky, Bebe, Mimi....

P rinte, o mam i-a pierdut copilul n luna a cincea i acum este mhnit , deoarece copilul s-a n scut mort i nici m car botezul aerului nu i-au putut face. Dac nu a fost vinovat ea, atunci s aib ncredere n mila lui Dumnezeu, c ci El are socoteala Lui cu to i ace ti copila i. P rinte, mama mea mi-a spus c fr iorul meu a murit la cteva ore dup ce s-a n scut i nu a apucat s -1 boteze. I-am spus s -1 ntrebe pe duhovnicul ei despre aceasta. Dac a vrut s -1 boteze, dar nu a apucat, are circumstan e atenuante. Vezi altele fac avorturi i i omoar copiii i nu le pas . Noi nu tim judec ile lui Dumnezeu. Ar fi fost un p cat greu dac din nep sare nu l-ar fi botezat pe copil i ar fi murit astfel. Tu ai privit problema aceasta prin prisma ra iunii. Iar aceasta este teologia ra ionalismului. Odat am spus unor cre tini despre un copil din Epirul de Nord, care a fost botezat de trei ori. Odat bunica, alt dat bunicul i a treia oar mama copilului, dar fiecare n ascuns de ceilal i. Atunci sare unul i spune: "Aceasta este anticanonic". "M i cre tine, dar oare acest copil a fost botezat canonic6 de trei ori? Nu, ci acest copil a fost binecuvntat de trei ori". P rinte, Dumnezeu iconomise te ca oamenii s vad n somn pe rudele lor adormite i s vorbeasc cu ele, pentru a se nt ri n credin i n poc in ? Da. Dar oare nu v-am povestit acea ntmplare? Un monah din Sfntul Munte era dintr-un sat care se afla pe teritoriul bulgar, n care erau mul i oameni neboteza i. Acela mi-a spus c atunci cnd era nc mirean 1-a v zut n somn pe nepo elul s u, care murise cu pu in timp mai nainte i care se afla acum n afara unei gr dini frumoase i plngea. n gr din se aflau mul i copila i care se jucau bucuro i. "De ce nu mergi i tu n untru?", 1-a ntrebat. "Cum s intru de vreme ce sunt nebotezat?" a r spuns el. Dup acest vis, acela a mers de ndat i s-a botezat, dup care i-a povestit preotului cele pe care le-a v zut n somn. Astfel a rnduit Dumnezeu ca s n eleag i ceilal i ct de mare este vrednicia Botezului. Dup aceea, to i din acel sat au nceput s - i boteze copiii.Adic conform rnduielilor biserice ti.

P rinte, exist p rin i care au numai cununia civil Este ng duit aceasta?

i vor s - i boteze copiii.

De ce s nu fie ng duit? De altfel cu ce sunt vinova i s rmanii copila i? Faptul c ace ti p rin i vor s - i boteze copiii arat c mai au ceva bun nl untrul lor,nu sunt cu totul nep s tori. Se vede c undeva au ncurcat treburile. Dac vrea cineva s -i ajute pe unii ca ace tia, mai nti trebuie s vad pentru care motiv nu au f cut cununia religioas i dup aceea de ce vor s - i boteze copiii. P rinte, o monahie care a botezat un copil atunci cnd era n lume, n afar de rug ciunea pe care o face pentru el, trebuie s -i trimit i daruri, a a cum se obi nuie te? Acum, c s-a f cut monahie, este slobozit de astfel de lucruri. Dac vor p rin ii monahiei s -i trimit daruri, o pot face. Monahul va ajuta numai cu rug ciunea. Adic numai dac p rin ii se vor hot r singuri s fac aceasta? Da, s nu-i oblige monahia. S fac rug ciune pentru ca Dumnezeu s -i lumineze. n orice caz na ul are o mare r spundere. Odat p rin ii mei au f g duit unei familii cunoscute c cineva din familia noastr le va boteza un copil de al lor. Atunci cnd a sosit vremea botezului, to i ai casei noastre lipseau i mi-au spus s -1 botez eu. Pe atunci aveam doar aisprezece ani i nu voiam s -1 botez, pentru c mi d deam seama de r spunderea pe care o luam asupra mea. M aflam ntr-o situa ie dificil . n cele din urm m-am rugat: "Dumnezeul meu, dac acesta va deveni un om bun ia de la mine to i anii i d -i lui, iar dac va deveni r u, ia-1 acum cnd este ngera ". i astfel l-am botezat i l-am numit Pavel. Dar dup o s pt mn a murit. i astfel acum se afl n cer n siguran . Copiii orfani P rinte, dac tat l unor copii a murit, este bine pentru ei s -1 vad mort? Este mai bine s nu-1 vad . Vezi, dac unui om mare ncerci s -i spui cu grij despre moartea vreunui apropiat de al s u, cu ct mai mult copiilor.

Dar pn la ce vrst s le ascundem aceasta? Depinde i de ce fel de copil este. La mormntul lui i putem duce? Da, la mormnt i pot duce i le pot spune: "Tat l vostru a plecat de aici n cer. Dac sunte i cumin i, va veni din cer s v vad ". Mi-aduc aminte c atunci cnd a murit bunica mea, p rin ii mei m-au dus la casa unor cunoscu i ca s nu v d nmormntarea i s nu aflu c a murit. mi g seau tot felul de jocuri ca s m distrez.Eu rdeam, iar aceia plngeau. Cnd m-am ntors acas ntrebam: "Unde este bunica?". "O s vin ", mi r spundeau. Eu o a teptam pe bunica, dar dup ctva timp am aflat c murise. Nu-i ajut pe copii s vad moarte pe persoanele lor iubite.

P rinte, copiii mici sunt mult mai ndurera i atunci cnd le moare mama. Da, copiii sufer mai mult atunci cnd sunt lipsi i de mam , dect atunci cnd le lipse te tat l. Rar se ntmpl ca dup moartea mamei, tat l copiilor s le fie ca o mam . ns ace ti copii se vor mngia n Rai. Acolo vor primi multe bucurii pentru mhnirea suferit aici. Un copil orfan va intra n Rai cu mai pu ine "unit i" precum i cei de acela i neam din str in tate intr n facultate f r examene7, (S-a spus n anul 1992 cnd nc mai era valabil aceast legisla ie.) pentru c sunt nchi i ntr-o anumit lege. Adic pe copiii orfani i cuprinde legea lui Dumnezeu i vor intra n Rai cu mai pu in osteneal , n timp ce ceilal i trebuie s se osteneasc mult. Eu i fericesc pe copiii care au fost lipsi i de dragostea p rin ilor lor, pentru c au izbutit s -L fac pe Dumnezeu Tat al lor nc din aceast via i n acela i timp i-au depus n Casa de Economii a lui Dumnezeu dragostea p rin ilor lor de care au fost lipsi i i care se m re te prin ad ugare de dobnd . Dar i n aceast via Bunul Dumnezeu i va ajuta pe ace ti copii, pentru c din clipa n care i ia pe p rin ii lor El este, ntr-un anumit fel, obligat s -i ocroteasc . Ce spune proorocul David? "Pe orfan i pe v duv va sprijini. (Ps. 145, 9.).Fire te, Dumnezeu i iube te mai mult i are mai mult grij de ei. Iar acestor copii Dumnezeu le d mai multe drepturi n aceast via dect altora. Dac orfanul

ntoarce butonul spre bun tate, spore te foarte mult. Iar dac va spune: "Eu am fost chinuit, las acum s -i chinuiesc i eu pe al ii", se va distruge. P rinte, faptul de a fi orfan are urm ri nepl cute pentru toat viata omului? Ce sunt cuvintele acestea pe care le spui? Se poate ca orfanii s fie pu in mai sfio i, mai retra i nu au acea bucurie i vioiciune pe care o au copiii care se hr nesc din bel ug cu afec iunea p rinteasc ns aceast sfial este ca o frn care i ajut n aceast via , dar n acela i timp nvistiere te i n cealalt . i crezi, oare, c Dumnezeu nu vede aceast sfial a lor i nu-i va c p tui mai trziu? De aceea mai ales pe orfanul de mam trebuie s -1 mbr i m cu durere i cu dragoste fierbinte, pentru a se nc lzi i a prinde mai nti curaj, dup care s - i deschid inima. Iar atunci cnd are m rime de suflet, trebuie s -i frn m bine marele lui entuziasm, ca nu cumva s p timeasc ceva n ncercarea lui de a- i manifesta marea sa recuno tin . Sfntul Arsenie Capadocianul a crescut orfan i de mam i de tat . Dac nu ar fi nfruntat aceasta duhovnice te, cu m rime de suflet, ar fi trebuit s fi fost un om chinuit, cu probleme psihologice. Dar ai v zut ce b rb ie a avut i ce nevoin e a f cut? i ceea ce m impresioneaz i acum este faptul c i oasele lui erau ca bumbacul, ca buretele. La dezgroparea sa, atunci cnd au scos moa tele lui, coastele i vertebrele se sf rmau atunci cnd le zgriam pu in. Numai dou vertebre, bazinul i gamba piciorului erau oarecum mai tari. Cum a putut face attea c l torii pe jos, fiind att de boln vicios? P ea de parc plutea. Aici poate vedea cineva puterea suprafireasc pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dac Hristos a f cut lucruri att de mari, oare de cre terea orfanilor nu va putea purta grij ?

ngr direa copiilor este necesar pn la maturizarea lor Copiii trebuie s simt sfaturile ca pe o mare necesitate, mai ales n vrsta critic a adolescen ei, pentru a nu aluneca pe povrni ul cel dulce al pl cerilor lume ti care umplu sufletul de nelini te i l dep rteaz de Dumnezeu pentru ve nicie. Trebuie s intre n noima ascult rii. S n eleag c n ascultarea fa de p rin i se ascunde

interesul lor propriu i astfel s asculte cu bucurie i s se mi te liber n spa iul duhovnicesc. Vede i cum ngr dim libertatea copilului mic? Embrionul este ngr dit nou luni n pntecele maicii lui. Pe noul-n scut l bag n leag n. Apoi, dup cinci- ase luni i pun i g rdu . Cnd cre te mai mare nu este l sat singur afar , ca s nu se loveasc sau s cad de pe vreo scar . C ci de va fi l sat liber, va c dea i va muri. Toate acestea sunt absolut necesare pentru a cre te copilul n siguran . Se pare c l lipsesc de libertate, dar f r aceste m suri ar fi fost n primejdie s moar din prima clip . Copiii ns nu n eleg, nici atunci cnd sunt mici c au nevoie de ngr dire, dar nici atunci cnd cresc mai mari c au nevoie de altfel de ngr dire, i pentru aceasta cer libertate. Dar ce fel de libertate poate fi aceasta? Libertate pentru a se schilodi? ns prin libertatea aceasta ajung la distrugere. Copiii trebuie s n eleag c pn la terminarea studiilor lor, pn atunci cnd i vor lua diploma i pn cnd se vor maturiza i vor ajunge oameni n toat firea, au trebuin de o oarecare ngr dire. Pentru c de se vor schilodi chiar i numai o singur dat , se vor distruge. Trebuie s simt ngr direa ca pe o nevoie, ca pe o binecuvntare a lui Dumnezeu, i astfel s fie recunosc tori p rin ilor lor pentru aceasta. S n eleag c ceea ce fac p rin ii o fac din dragoste, nici un tat sau vreo mam nu i-au ngr dit vreodat copilul din r utate, chiar dac s-a purtat cu ei cu barbarie. i de i p rin ii i constrng pu in mai mult pe copii, totu i n aceasta se ascunde multa lor dragoste. i o fac cu inten ie bun , ca ei s fie aten i i s nu fie expu i la primejdii. Se poate ca un gr dinar pentru mai mult siguran s lege cu srm cop celul pe care l planteaz i astfel s se r neasc pu in, dar Bunul Dumnezeu, v znd c se r ne te coaja cop celului, i nchide rana n scurt vreme. i dac Dumnezeu nchide rana cop celului, cu att mai mult se va ngriji de f ptura Sa. Adic dac p rin ii l-au strns pe copil pu in mai mult i s-a r nit pu in, oare nu-1 va vindeca Dumnezeu? Iar copiii trebuie s discute cu p rin ii lor i s le spun gndurile. A a cum monahul n m n stire are pe stare ul s u, c ruia i spune gndurile sale i astfel se u ureaz , la fel i copilul trebuie s aib o apropiere sufleteasc de p rin ii lui. n mod normal copilul trebuie s se m rturiseasc mai nti mamei i apoi duhovnicului. Deoarece, precum atunci cnd copilul se love te la picior p rin ii merg mpreun cu el la medic i l ntreab ce trebuie s fac pentru a se vindeca

piciorul, tot astfel ei trebuie s tie i ce fel de probleme l fr mnt pe copil, pentru a-1 ajuta. Dac acesta i spune problemele sale suflete ti numai la duhovnic, atunci cum vor putea p rin ii s -1 ajute, ne tiind ce anume l preocup ? Dificult ile copiilor n timpul studiilor Unii copii care sunt ageri la minte au uneori probleme i se chinuiesc. Ei vor s le aranjeze pe toate cu mintea lor i vor s fac lucruri mai presus de puterile lor. Au o minte puternic , dar nu tiu s pun frn . Fac experien e cu ei n i i, ca i cum ar vrea s vad ct rezist , i astfel se chinuiesc. Dac se vor smeri, agerimea min ii lor i va ajuta s sporeasc . n timp ce copiii care nu au aceast agerime a min ii nu ntmpin astfel de probleme, dar nici nu- i fac probleme de con tiin n sensul cel bun. Mul i dintre studen i, de i au nv at bine lec iile, nu se duc s - i dea examenele pentru c se tem c nu vor scrie bine. i cu toate c ei ar putea face fa cu u urin examenelor, i creeaz ei n i i, din pricina fricii, o stare de panic . Dar dac ei ar spune cu smerenie: "Ruga i-v pentru mine ca s merg bine la examene, pentru c singur nu cred c o s reu esc. Dar cu rug ciunile voastre voi ncerca", atunci, prin faptul c se smeresc, vor primi i harul lui Dumnezeu i iluminarea dumnezeiasc . Pe lng aceasta, nainte de a ncepe examenele s se roage Sfntului lor ocrotitor, iar acela i va ajuta potrivit cu credin a i evlavia pe care o au. P rinte, o fat care studiaz n str in tate mi-a scris urm toarele: "mi spune gndul c niciodat nu voi putea spori duhovnice te. Bine, dar acel suflet tocmai n Europa s-a gndit s fac acest lucru? Acolo nu a mers s sporeasc duhovnice te, nici ca s se nchinovieze, ci s dobndeasc numai cele ce i sunt necesare pentru profesia ei. S ncerce s - i p streze starea duhovniceasc pe care o are i s nu caute acolo sporire duhovniceasc .De altfel europenii sunt avansa i n tiin e i nu n cele duhovnice ti. S nu se sileasc pe sine mai mult dect poate i s nu le dea prea mare importan , nu merit ca cineva s - i lipeasc inima i s sufere pentru acestea. Ci s considere ederea la studii numai ca pe un serviciu militar. n armat soldatul se ostene te mult, i uneori superiorii lui se poart cu el foarte aspru, n timp ce acolo, la studii, oamenii se poart cel pu in cu polite e, chiar dac aceasta este numai exterioar i f arnic ,

rezultat din mentalitatea european . Prin urmare era firesc s ntlneasc astfel de greut i, pen-tru c i n Grecia ntlnim lucruri asem n toare, numai c n Grecia, ca ar ortodox cum este, cei care sunt interesa i de sporirea lor duhovniceasc pot g si sprijin duhovnicesc. Cu pu in r bdare i aten ie vor trece greut ile. De vreme ce se afl acolo, s foloseasc timpul liber pentru studiu i rug ciune, ca s se hr neasc i duhovnice te. Str duin a pe care o va depune pentru studiile ei o va absorbi i o va ajut s se nstr ineze de orice gnd r u sau ispit tinereasc .

Capitolul 2 - Respectul i dragostea copiilor fa Respectul copiilor fa

de p rin i

de p rin i i de cei mai mari

Copilul, atunci cnd este mic, nu face nimic, ci numai p rin ii lui din dragoste se ngrijesc de mncarea, de mbr c mintea i de celelalte ale lui. i chiar dac uneori mai face cte o trebu oar , asta nu nseamn c prin ea r spl te te osteneala sau cheltuielile pe care le fac p rin ii lui pentru el. Dar atunci cnd copilul cre te i nu n elege ct de mult i-au oferit p rin ii lui, aceasta este foarte grav. Mai demult p rin ii l b teau pe copil, iar acela primea b taia f r gnduri de mpotrivire. De multe ori el nici nu- i d dea seama pentru ce lua b taie. Ast zi ns orice le-ai spune copiilor, ei i r spund la toate cu "De ce?" i i vorbesc mpotriv . Nu au deloc simplitate, ci pe toate le trec prin sit . Dar harul dumnezeiesc nu vine astfel. Atunci cnd copilul nu-1 simte pe tat l s u ca tat i nu prime te certarea lui, este un copil fals. Unii copii, atunci cnd p rin ii lor le fac o mic observa ie, ndat spun: "O s -mi tai venele". n situa ia aceasta ce s mai fac p rin ii cu ei? Cedeaz la toate mofturile lor i n cele din urm copiii se distrug. Copilul trebuie s n eleag c , dac uneori p rin ii lui i mai dau cte o palm , nu o fac din r utate, ci din dragoste, pentru a se ndrepta, a deveni mai bun i a se bucura mai trziu. Noi, atunci cnd eram mici, fie c p rin ii no tri ne mngiau, fie c ne b teau, fie c ne s rutau, pe toate le primeam cu bucurie, ne d deam seama c pe toate le f ceau pentru binele nostru. Aveam mare ncredere n ei. Uneori unul dintre noi era vinovat iar mama l certa pe altul, pentru c nu apuca s

fac judecat . ns vinovatul, v znd c a fost certat altul n locul s u, spunea "eu am gre it", deoarece l mustra con tiin a i astfel cel lalt era ndrept it. n familie copiii trebuie s aib respect att fa de p rin i, ct i fa de cei mai mari. S simt respectul, supunerea i recuno tin a fa de cel mai mare ca pe o necesitate. Iar cei mai mari s aib dragoste fa de cei mai mici, s -i ajute i s -i ocroteasc . Atunci cnd cel mai mic l respect pe cel mai mare, iar cel mai mare l iube te pe cel mai mic, se creeaz o frumoas atmosfer familial . Tat l meu adeseori mi spunea: "S faci ascultare de fratele t u mai mare". Noi tiam c tat l nostru ne iube te pe to i i de aceea aveam mult ndr zneal la el. ns fa de fratele nostru mai mare, la care nu aflam dragostea tat lui nostru, f ceam mai mult ascultare9.(Stare ul avea apte fra i.) Atunci cnd so ii au dragoste ntre ei i copiii au respect fat de p rin ii lor, via a n familie este pa nic , merge ceas. ntr-o astfel de familie niciodat fiul cel mai mare nu spune mamei sale: "Mam , te rog ca lucrul acesta s nu-1 mai faci!", sau: "De ce ai f cut aceasta astfel, iar pe cealalt invers?", i nici tat l nu vorbe te mamei n felul acesta. Cel mai mare poate face glume cu cel mai mic, ca s -1 fac s se bucure, ns cel mic nu trebuie s dobndeasc ndr zneal prin bucuria ce o simte din gluma celui mare. Atunci cnd eram la M n stirea Stomiu i coboram cteodat s cump r diferite materiale, un copila a c rui cas era lng drum, de ndat ce m vedea, venea lng mine, iar eu i s rutam mna. Mai apoi se obi nuise astfel, iar atunci cnd m vedea alerga i-mi d dea el singur mna s i-o s rut, iar eu i-o s rutam. ns dup o vreme p rin ii lui mi-au spus: "P rinte, nu-i mai s ruta i mna, pentru c atunci cnd vede preo i, alearg la ei i le ntinde mna ca s i-o s rute, iar dac nu i-o s rut ncepe s plng ". Dragostea copiilor fa de p rin i dup c s toria lor

Bunul Dumnezeu a rnduit lucrurile n a a fel nct cei doi so i s se lege cu o astfel de dragoste, care s -i fac s - i p r seasc chiar i p rin ii. Dac nu ar exista aceast dragoste, nu s-ar putea ntemeia nici o familie. Misiunea p rin ilor se termin odat cu aranjarea fiilor lor. Dar i dup aceasta copiii lor le datoreaz mult respect i numai acea dragoste care li se cuvine p rin ilor. Nu vreau s spun

prin aceasta c nu trebuie s - i iubeasc p rin ii, ci mai nti ntre ei s aib mult dragoste i apoi s - i iubeasc i p rin ii. S se iubeasc ntre ei att de mult, nct din bel ugul dragostei lor s dea i p rin ilor lor, mpreun cu tot respectul i recuno tin a cuvenit lor. Iar dragostea lor s fie nobil , nct fiecare so s poarte grij , ct poate de mult, de p rin ii celuilalt. n p strarea unit ii familiei ajut foarte mult ca b rbatul s - i iubeasc femeia mai mult dect pe mama sa i dect pe oricare alt rud sau persoan iubit . Dragostea lui fat de p rin ii s i s se canalizeze prin intermediul femeii sale. Fire te c , acela i lucru trebuie s -1 fac i femeia. Cunosc so i care, la nceputul c sniciei lor au avut probleme ntre ei, deoarece femeia sau b rbatul i-a iubit mama cu o dragoste exagerat . Iar aceasta se datoreaz m rimii de suflet pe care o au; simt o mare recuno tin pentru mama lor. Dar ncet-ncet, dup ce s-au legat ntre ei, a disp rut aceast problem . Nu ar fi fost firesc dac dintru nceput s-ar fi iubit unul pe altul cu o astfel de dragoste care s fi covr it dragostea fat de mam . Atunci cnd so ul i respect p rin ii, aceasta i face cinste, precum i norei i face cinste s - i respecte i s - i iubeasc soacra, pentru c a n scut pe b rbatul ei, 1-a crescut i, acum cnd este mare se bucur ea de el. Iar toate acestea se ntip resc n sufletele copiilor lor. Atunci cnd se nsoar fiul unei mame care pn atunci a aflat mult u urare din dragostea pe care acesta i-a ar tat-o, aceasta este cuprins de sentimentul pe care l are copilul cel mai mare atunci cnd vede n bra ele mamei sale un prunc, c ci b trnii se fac din nou precum copiii. Vezi, dac nu- i taie cineva patimile atunci cnd este tn r, cu ct cre te mai mare cu att i sl be te voin a, iar patimile se m resc i mai mult. Nora ns nu trebuie s ia lucrul acesta n nume de r u. Iar dac va trebui s o ngrijeasc pe b trna ei soacr , s fac pu in r bdare, ca s nu- i piard r splata ce i se adun pentru ngrijirea ce i-o arat . Dac acum o va sluji cu r bdare, mai trziu, dup ce va trece osteneala, se va bucura pentru binele ce 1-a f cut. Fire te c i soacra trebuie s - i iubeasc nurorile ca pe fiicele ei. Bunica mea mama tat lui meu - o iubea pe mama mea mai mult dect pe tat l meu. Atunci cnd s-au c s torit fra ii mei, vecinele spuneau: "S vezi ce o s se ntmple acum cnd

vor veni nurorile...". Iar mama mea le ntreba: De ce spune i aceasta? Soacra mea m iube te pe mine mai mult chiar dect pe fiica ei. A adar de ce s nu-mi iubesc i eu astfel nurorile mele?". i ntr-adev r, le iubea i ea ca pe fiicele ei. B trne ele l smeresc pe om Ct de mult se smere te omul la b trne e! B trnii i pierd ncet-ncet puterile lor i seam n cu oimii care au mb trnit. Atunci cnd oimul mb trne te, i cad penele i aripile lui seam n mai apoi cu un pieptene mare ce are mai mul i din i rup i. Mi-aduc aminte c n M n stirea Filoteu10 (Pe atunci M n stirea Filoteu era idioritmic . 1'M n stirile idioritmice sunt conduse de Consiliul proiesto ilor care de in aceast func ie pe via .) era un proiestos" originar din Smirna, care n 1914 se dusese voluntar n Albania pentru a se r zbuna pe turcii care i ucisesera tat l. Odat a prins un turc i a vrut s -1 omoare. Dar acela i-a spus: "Religia noastr este neomenoas . Ne porunce te s omoram pe ceilal i. A voastr ns nu este a a. Hristos v spune s nu omor i". Att de mult l-au mi cat aceste cuvinte, nct de ndat ce le-a auzit i-a aruncat pu ca i a plecat n Sfntul Munte s se fac c lug r. S-a f cut i c lug r, a ajuns i proiestos, dar spiritul de lupt tor din el nu 1-a p r sit. ndeplinea toate ascult rile i avea atrnate de centura sa toate cheile de la magaziile m n stirii. Nimeni nu ndr znea s -i vorbeasc . Dac vreun p rinte uita s -1 strige cu ntreaga formul de adresare: "Prea Cuvioase P rinte Spiridon", se f cea ca o fiar . Odat , n Postul Mare, au mers la m n stire ni te tlhari i au cerut brnz . "M i, mistre ilor, tocmai acum, n Postul Mare cere i brnz ?" le-a spus i i-a alungat. Alt dat p rin ii din m n stire desf cuser policandrele bisericii pentru a le cur a. Tlharii v znd c str luceau diferite buc i din policandre au crezut c sunt din aur. Au mers deci i le-au luat i le-au pus n saci, dup care au adunat to i catrii din mprejurimile m n stirii, ca s le transporte. De ndat ce P rintele Spiridon i-a z rit, i-a prins i le-a golit sacii. "M i neispr vi ilor, bronzuri sunt acestea, bronzuri ca i voi!". Nu se temea deloc. ns la b trne ele lui s-a mboln vit i s-a smerit. P rin ii m-au pus s -1 ajut pu in. Odat mi-a spus: "Averchie12(Numele pe care 1-a primit Stare ul atunci cnd a fost f cut rasofor.), f rug ciune, c ci nu m simt bine!". M-am ridicat

i am nceput s rostesc: "Doamne, Iisuse Hristoase, miluie te pe robul T u, Prea Cuviosul Spiridon". "Prostule, spune pe Spiridon!", mi-a strigat. Ct de mult l smeriser boala i b trne ele! ns atunci cnd era s n tos, ai fi ndr znit oare s nu-i spui: "Prea Cuvioase P rinte Spiridon"? Iat , i tat l meu la b trne e a fost smerit de o musc . ntr-o zi sora mea 1-a g sit plngnd. "Tat , ce ai p it? l ntreab . Nu cumva te-a sup rat vreun nepo el?". "Nu, nu, i spune. Ce este omul?! Am ncercat s omor o musc cu pliciul i nu am putut. D deam s-o lovesc, dar ea fugea. Atunci cnd eram tn r, ocheam att de bine, nct pe eti13 (13 R scula ii turci.) nu-i omoram, ci i r neam numai i astfel i for am s se predea. La vrsta de aisprezece ani am r nit un leu i m-am luptat apoi cu el, iar acum s nu pot omor o musc ? Nimic nu este omul". Se sim ea s rmanul un nimic, ca i cum nu ar fi f cut nimic n viata sa. i n Sfntul Munte la bolni ele m n stirilor ct de mult se smeresc b trneii! Trec printr-a doua "tundere". Le scurteaz p rul, ca s nu se ngreuieze s -i spele cei ce i slujesc. Le taie i b rbile, pentru c le curge saliva i mncarea i apoi cum s -i mai cure e? Aceasta este ultima "tundere". O tundere cu adev rat n smerenie. R splata pentru ngrijirea b trnilor Cum a ajuns lumea de ast zi! n Farasa i n Epir oamenii ngrijeau nu numai pe b trnii lor, ci chiar i animalele care mb trneau. Nu vorbim de catri, dar nici animalele a c ror carne se mnca nu erau omorte. Boii b trni, de pild , cu care arau, erau ngriji i, pentru c oamenii spuneau: "Am mncat pine de pe urma lor". Adic animalele de munc , care lucrau la ogor, aveau parte de b trne i bune. Iar atunci oamenii nu aveau mijloacele pe care le au ast zi. Trebuiau s macine f ina cu moara purtat cu mna, s-o fac m runt pentru a o putea mnca s rmanul animal. Dar lumea de ast zi a deviat. Nu se mai ngrijesc nici de oameni, dar mite de animale. Niciodat n via a mea nu m-am sim it att de bine ca n acele pu ine zile n care mi s-a poruncit s ngrijesc de un p rinte b trn. ngrijirea de b trni are mare r splat . Mi-aduc aminte c se vorbea mai demult n Sfntul Munte despre un frate

ncep tor care avea un diavol nfrico tor. Acela fusese rnduit s ngrijeasc ase b trni la bolni a unei m n stiri. Acele vremuri erau grele, nu aveau nlesnirile de ast zi. Rufele murdare le punea pe un lemn i le ducea n spate pn la un jgheab care se afla departe i acolo le sp la cu le ie. Slujind astfel b trnilor, dup pu in vreme s-a slobozit de acel diavol, iar apoi s-a f cut monah. i aceasta pentru c nu numai el se jertfea n ascultarea sa, ci i b trneii l binecuvntau mereu. Multe perechi suport cu greu greut ile cu care se confrunt n familie din pricina capriciilor i crtirii b trnilor pe care i ngrijesc. Uit de neornduielile, de nemul umirile i de ciud eniile pe care ei n i i le-au f cut. Nu- i mai aduc aminte c prin plan etele i mofturile lor nu-i l sau pe p rin ii lor s se lini teasc . De aceea Dumnezeu ng duie ca i ei s ntmpine aceste greut i, ca s pl teasc oarecum propriile lor neornduieli. Acum este rndul lor s -i ajute i s -i ngrijeasc cu recuno tin pe p rin ii lor b trni, pentru jertfele pe care ace tia leau f cut pentru ei atunci cnd erau copii. To i cei care nu simt aceast datorie fa de p rin ii lor vor fi judeca i de Dumnezeu ca ni te nedrep i i nemul umitori. i v d c necazurile pe care le au mul i mireni de multe ori se datoreaz faptului c p rin ii lor sunt am r i din pricina lor. Familiile se chinuiesc deoarece nu ngrijesc pe b trnii lor. Atunci cnd pe biata b trn sau pe s rmanul b trn i duc i i p r sesc la azil, le mai iau nc i averea i nu-i las s se bucure de nepo eii lor, ci i fac s moar cu durere n suflet, ce binecuvntare vor mai primi apoi copiii lor? Ast zi o femeie b trn mi-a spus c are patru b ie i c s tori i care locuiesc n acela i cartier, dar nu-i poate vedea deoarece odat le-a sf tuit pe nurorile ei, zicn-du-le: "S ave i dragoste intre voi i s merge i la biseric ". Auzind ele acestea s-au nfuriat peste m sur i i-au spus: "S nu mai calci vreodat n casele noastre!'. De cinci ani nu- i mai v zuse copiii i pentru aceasta plngea mereu s rmana. "F rug ciune, P rinte, mi-a spus, c ci am i nepo ei, pe care a vrea s -i v d m car n vis". Ei, ce fel de procopseal vor face copiii ei? i, de i bunica este pentru familie o mare binecuvntare, ace ti oameni nu n eleg lucrul acesta. De obicei b rbatul este cel care cade primul la pat i l ngrije te femeia lui. Dup ce moare b rbatul, este foarte bine ca s-o ia copiii pe mama lor la ei acas pentru a purta grij de nepo ei i a nu se sim i nefolositoare. n felul acesta i ea se odihne te i so ii sunt ajuta i. Pentru c

mama, din pricina mul imii treburilor ei, nu apuc s le dea copiilor ei afec iunea i dragostea ce le sunt absolut necesare. A adar pe acestea le d bunica, deoarece vrsta aceasta este vrsta dragostei i a afec iunii. i uit -te, atunci cnd copilul face pozne bunica l alint , n timp ce mama lui l ceart . Astfel prin grija bunicii i mama i face treburile ei, i copiii au parte de mngiere i dragoste, dar i bunica se odihne te prin dragostea nepo eilor. Cel ce ngrije te de p rin ii s i prime te mare binecuvntare de la Dumnezeu. ntr-o zi un tn r familist mi-a spus: "P rinte, m gndesc ca la casa pe care vreau s-o construiesc s fac la parter dou apartamente, pentru p rin ii i socrii mei". ti i ct de mult m-a mi cat aceasta. Cte binecuvnt ri nu i-am dat! M mir cum de nu n eleg aceasta so ii tineri. Cu cteva zile mai nainte a venit aici o femeie i mi-a spus: "Mama mea, P rinte, are hemiplegie. M-am s turat, opt ani de zile s-o tot ntorc de pe o parte pe alta". Auzi, fata s vorbeasc astfel despre mama ei?! "Da, i spun, este foarte simplu. Voi face rug ciuni ca s zaci tu opt ani de hemiplegie, iar mama ta s se fac bine ca s te ngrijeasc ". "Nu, nu, P rinte!" strig aceea. "Atunci cel pu in patru ani, i spun. Nu ti-e ru ine? Ce este mai de preferat? S fie cineva s n tos, s nu-1 doar nimic, s slujeasc unui bolnav, s aib i r splat de la Dumnezeu, sau s sufere, s nu- i poat ntoarce piciorul, s se smereasc i s te roage adu-mi plosca, ntoarce-m pe dreapta, ntoarce-m pe cealalt parte?". Cnd a auzit acestea, i-a mai revenit pu in. Dac s-ar pune copiii n situa ia p rin ilor lor care au mb trnit sau dac nora s-ar pune n situa ia soacrei ei i s-ar gndi: "Voi mb trni i voi deveni i eu ntr-o zi soacr . Oare mi va pl cea ca nora mea s nu-mi dea nici o aten ie?", atunci nu vor exista astfel de probleme. Binecuvntarea p rin ilor Binecuvntarea p rin ilor este cea mai mare binecuvntare pentru copii. De aceea copiii trebuie s se ngrijeasc s dobndeasc binecuvntarea lor. nu ai v zut pn unde a ajuns Iacov pentru a lua binecuvntarea tat lui s u? S-a nf urat pn i cu piei de oaie.

i mai ales binecuvntarea mamei este un lucru mare. Cineva spunea: "Fiecare cuvnt al mamei mele este ca o lir de aur". Ct de mare impresie mi-a f cut cu ctva timp mai nainte o persoan din Johannesburg15! n toamna trecut a venit la mine la Colib i mi-a spus: "P rinte, mama mea nu se sim ea bine i am venit s-o v d". Nu au trecut trei luni i de Cr ciun a venit din nou. "Cum de te afli din nou aici?" l ntreb. "Am aflat c mama mea iar i nu se simte bine i am venit s -i s rut mna, pentru c este n vrst i se poate s moar . C ci pentru mine cea mai mare avere este binecuvntarea mamei mele". B rbat de aizeci de ani a pornit din Johannesburg i a venit n Grecia ca s s rute mna mamei sale. i are o astfel de m rinimie nct acum se gnde te s fac un azil mare de b trni pentru clerici, pe care s -1 d ruiasc Bisericii. Adic nu suferea s tin numai pentru el binecuvnt rile ce le primise de la mama sa. Pentru mine este medicament un astfel de suflet. Este ca i cum m-a afla n pustiul Sahara i a afla dintr-o dat putin ap . ns unii ca ace tia se pierd ncet-ncet. Un altul a venit ntr-o zi la Colib plngnd: "P rinte, mama mea m-a blestemat i pentru aceasta n cas avem numai boli, mhniri, iar serviciul nu-mi merge bine". "Cred c nici tu nu ai fost cum trebuie, i spun. Nu se poate ca mama ta s te fi blestemat f r motiv". "Da, mi spune, am fost i eu...". "S mergi i s ceri iertare de la mama ta", i spun. "Voi merge, P rinte, dar dati-mi binecuvntarea Sfin iei Voastre". "Binecuvntarea mea o ai, i-am spus, dar s iei i binecuvntarea mamei tale". ns este greu s ob in binecuvntarea ei", mi spune. "Mergi, i dac nu i-o va da, s -i spui: Mi-a spus un stare c i tu vei da r spuns lui Dumnezeu". S-a dus, iar mama lui 1-a binecuvntat zicndu-i: "Fiul meu, s ai binecuvntarea lui Avraam". Dup o vreme a venit n Sfntul Munte cu sucuri i rahat. Era plin de bucurie. Copiii i erau s n to i, iar serviciul i mergea bine. Mereu l crima i spunea: "Slav lui Dumnezeu". Toat via a i s-a schimbat i vorbea numai despre lucruri duhovnice ti. Dar cu att mai mult va avea binecuvntarea lui Dumnezeu cel care dintru nceput i respect p rin ii.

Partea a patra Via a duhovniceasc Dac cineva l va iubi pe Dumnezeu, dac va recunoa te marea lui Jertf i facerile Lui de bine i se va sili pe sine cu discern mnt spre urmarea Sfin ilor, unul ca acesta repede se va sfin i. i astfel ajunge s se smereasc , s - i simt tic lo ia sa i marea sa nerecuno tin fa de Dumnezeu

Capitolul 1 - Via a duhovniceasc n familie Cu ct crte te cineva mai mult cu att se distruge pe sine. P rinte, cui se datoreaz crtirea i cum po i sc pa de ea? Ea se datoreaz tic lo iei omului i este alungat cu doxologie. Crtirea na te crtire, iar doxologia na te doxologie. Cnd cineva nu crte te pentru o greutate pe care o ntmpin , ci sl ve te pe Dumnezeu, atunci diavolul plesne te i se duce la altul care crte te, pentru a-i ncurca aceluia i mai mult lucrurile. Pentru c , cu ct crte te cineva mai mult, cu att se distruge pe sine. Uneori ne fur aghiu i ne face s nu ne mul umeasc nimic, n timp ce te po i bucura de toate duhovnice te cu doxologie, primind astfel binecuvntarea lui Dumnezeu. Iat , cunosc pe cineva acolo n Sfntul Munte care, atunci cnd plou i i spui iar i plou , ncepe: "Da, plou mereu. O s putrezim de atta umezeal ". Dac , dup pu in timp se opre te ploaia i i spui: "Ei, nu a plouat att de mult", acela ncepe iar i: "Da, ploaie a fost asta? O s se usuce p mntul". i nu se poate spune c nu este s n tos la minte, ci pur i simplu s-a obi nuit s crteasc . S fie om ra ional i s gndeasc astfel de neghiobii! Crtirea atrage blestemul. Este ca i cum omul s-ar blestema pe sine nsu i, dup care vine urgia lui Dumnezeu, n Epir am cunoscut doi rani. Unul era familist i avea vreo dou ogora e, i ntotdeauna pe toate le ncredin a lui Dumnezeu. Lucra ct putea, f r stres. "Voi face att ct voi apuca" spunea. Uneori o parte de snopi de gru ce r mneau pe cmp putrezeau din pricina ploii pentru c nu

apuca s le strng , iar pe altele le mpr tia vntul. Dar pentru tot ce se ntmpla spunea: "Slav ie, Dumnezeule!" i toate i mergeau bine. Cel lalt avea multe terenuri, vaci, etc. i nu avea nici copii. Dac l ntrebai "Cum i merge?", r spundea: "Las -m , nu m ntreba!", niciodat nu spunea: "Slav ie, Dumnezeule!", ci mereu crtea. i s vede i ce i se ntmpla, uneori i murea vaca, alteori p timea altceva. Le avea pe toate, dar procopseal nu f cea. De aceea spun c doxologia este un lucru mare. Depinde de noi s gust m sau nu binecuvnt rile pe care ni le d Dumnezeu. Dar cum s le gust m, dac atunci cnd Dumnezeu ne d , de pild , banane, noi ne gndim ce mncare bun m nnc cutare bog ta ? C i oameni nu m nnc numai posmag, dar zi i noapte slavoslovesc pe Dumnezeu i se hr nesc cu dulcea cereasc ! Ace ti oameni dobndesc o sensibilitate duhovniceasc i cunosc mngierile lui Dumnezeu. Dar noi nu le n elegem pe acestea, deoarece inima noastr ni s-a nvrto at i nimic nu ne mai satisface. Nu n elegem c fericirea o afl m n ve nicie i nu n de ert ciune. S -L punem pe Dumnezeu c rmuitor vie ii noastre P rinte, de ce n Evanghelie mp r ia lui Dumnezeu este asem nat cu gr untele de mu tar "care,cnd se seam n n p mnt este mai mic dect toate semin ele de pe p mnt; dar dup ce s-a sem nat cre te i se face mai mare dect toate legumele"1? (Mc. 4, 31-32 i Mt. 13, 32; Le. 13, 19.) S mn a de mu tar este foarte mic , dar atunci cnd este sem nat se face ca un arbust pe ale c rui ramuri stau chiar i p s rile. Cuvntul lui Dumnezeu se aseam n cu s mn a lui, pentru c de la un cuvnt evanghelic mic omul cre te duhovnice te i ncepe s n eleag tainele mp r iei lui Dumnezeu. P rinte, cum poate sim i cineva ceea ce spune Sfnta Scriptur : "mp r ia lui Dumnezeu este nl untrul vostru"2? (Le. 17, 21.) Suflet binecuvntat, cnd n inima noastr se afl o parte din bucuria Raiului, atunci "mp r ia lui Dumnezeu este nl untrul nostru". i dimpotriv , cnd avem n noi nelini te i mustr ri de con tiin , atunci nl untrul nostru exist o parte din iad. Este un lucru mare ca omul nc din aceast via s simt

nl untrul s u o parte din bucuria Raiului. Nu este greu s reu im aceasta, dar, din p cate, egoismul nostru ne mpiedic s dobndim aceast m re ie duhovniceasc . Omul i poate face singur viata sa un rai dac prime te s -1 chiverniseasc Dumnezeu ca un P rinte bun. Trebuie ns s aib ncredere n El, s n d jduiasc n El pentru tot ceea ce ntreprinde s fac i s -L sl veasc pentru toate. i s nu Fie cuprins de stres, c ci acesta pricinuie te o ruptur n suflet, l paralizeaz . Atunci cnd omul caut mp r ia cerurilor, toate celelalte vin de la sine. Evanghelia spune: "C uta i mai nti mp r ia lui Dumnezeu"3, (Mt. 6, 33.) dar "mp r ia iui Dumnezeu se ia prin st ruin , i cei ce se silesc o r pesc"*. (Mt. 11, 12) Oamenii de ast zi i-au ngreuiat propria lor via , deoarece nu se limiteaz la pu ine, ci alearg mereu dup bunuri materiale. ns cei care voiesc s tr iasc o via duhovniceasc curat , mai nti de toate trebuie s se mul umeasc cu pu ine. Atunci cnd via a lor este simplificat i f r multe griji, se vor elibera i de duhul lumesc i le va prisosi timp i pentru cele duhovnice ti. Altfel se vor obosi ncercnd s mearg dup cum este moda, i vor pierde pacea i vor c tiga o mare nelini te. i v d c uneori unii oameni i fac propria lor via o mucenicie. Ast zi am venit de la Uranopolis cu o persoan care m-a rugat s trec pe la casa lui. i fiindc st ruia, nu am vrut s -i stric hatrul. De ndat ce am ajuns la u a de la intrare a casei, l v d c i scoate nc l mintea i intr n untru mergnd n vrful picioarelor. Ce ai p it de mergi a a?", l ntreb. "Nimic, P rinte, p esc cu aten ie, ca s nu stric parchetul". Ce s mai spui? Se chinuiesc f r motiv. Durerea pentru aproapele ajut familia Cu ct mai multe bunuri dobndesc oamenii de ast zi, cu att mai multe probleme au. Nu mul umesc nici lui Dumnezeu pentru facerile Lui de bine, i nici nu v d nefericirea semenilor lor, pentru ca s fac vreo milostenie. Risipesc i nu se gndesc la cel lalt c nu are ce s m nnce. Cum s vin apoi harul lui Dumnezeu? Chiar i familist s fie cineva, tot trebuie s taie de undeva i s iconomiseasc ceva, pentru a face vreo milostenie. S le spun femeii i copiilor lui c n cutare

loc exist un bolnav p r sit, sau o familie s rac care are mare nevoie. i dac nu are bani s le dea, atunci s le spun casnicilor s i: "Hai s le d m cel pu in o carte cre tineasc , c ci avem multe". i astfel dnd celor ce au nevoie, i face bine att sie i, ct i familiei sale. Ct de lipsi i sunt s rmanii credincio i n Rusia! Odat am dat unui preot rus o cutiu de t mie i i-am spus: " i dau un dar s rac". "Ce, acesta este un dar s rac? m ntreb . T mia noastr i pricinuie te numai tuse. i aici n Grecia ct de mult se chinuiesc refugia ii! n Halkidiki am v zut pe un refugiat care lucra la a ezat pl ci de marmur i lua numai trei sute de drahme pe metru p trat5 i spunea: "Slav ie, Dumnezeule, c avem bani de pine'. De aceea, atunci cnd un anteprenor de lucr ri mi-a spus c se ncarc numai cu p cate din pricina lucr rilor pe care le face, eu i-am recomandat: "Dac te vei nc rca cu ace ti refugia i i i vei iconomisi, te vei desc rca de p catele tale. Nu au nici m car unde s locuiasc . n compara ie cu ei, tu e ti Onasis"6. Pentru a ne putea pune n lucrare virtu ile, Dumnezeu ng duie s existe bolnavi, s raci, etc. El i poate iconomisi i pe bolnavi i pe s raci, dar atunci am fi cuprin i de sentimentul fals c suntem virtuo i. Am spune, de pild , c suntem milostivi f r s fim, n timp ce astfel faptele noastre ne arat virtu ile ce le avem. Slav lui Dumnezeu c mai exist oameni care se jertfesc pentru semenii lor. Am cunoscut pe cineva care, de ndat ce s-a eliberat din armat , a primit s fie condamnat pe nedrept cu o pedeaps mare pentru a izb vi o familie. Nu s-a gndit nici la dispre ul din partea lumii, nici la cariera sa. Cu toate acestea, v d cum rnduie te Dumnezeu lucrurile, astfel nct cel pu in unul din fiecare familie s aib credin , evlavie i astfel s fie ajuta i i ceilal i. n Koni a am cunoscut o familie care, n afara unei fete, era cu totul indiferent fa de Biseric . De ndat ce aceea auzea clopotul, arunca ortul, l sa toate treburile balt i mergea la biseric . Chiar i atunci cnd au venit germanii i paraclisierul tr gea clopotul ca oamenii s fug din case, aceasta mergea la biseric pentru vecernie. Era i foarte comp timitoare, spre deosebire de p rin ii ei care erau foarte zgrci i. Tat l ei, n loc s m nnce mncare g tit , mnca o bucat de pine uscat , dup ce o nmuia n ap . Mama ei era nc i mai

zgrcit . De i copiii ei aveau func ii mari i avere mult , aceea c uta n sob vreun c rbune aprins de la care s aprind foc, ca s nu strice nici m car un chibrit. Iar n loc de ibric avea o cutie de conserve. Pe atunci m aflam la M n stirea Stomio, iar mama acelei fete dup ce m-a cunoscut, a nceput s m pre uiasc foarte mult. Cnd fiica ei voia s ia vreun lucru din cas pentru a-1 da unui s rac i nu putea s -1 scoat pe ascuns, i spunea mamei sale: "Mam , c lug rul are nevoie de lucrul acesta". "D -i-1, d -i-1!" i spunea aceea. Numai cnd auzea c este pentru c lug r, mama ei nu se mpotrivea. Dar i n timpul ocupa iei germane ea i ajuta n ascuns pe cei s raci. Cu mult b gare de seam scotea gru din magazia lor, l c ra n spate pn la moar , l m cina, iar f ina o mp r ea familiilor s race. Odat mama ei a prins-o i numai ea tie ce a tras. Atunci a f g duit spunnd: "Dumnezeul meu, ajut -m s g sesc ceva de lucru, i to i banii pe care i voi c tiga, i voi da milostenie". i chiar a doua zi au angajat-o la o funda ie. S fi v zut ce bucurie a avut atunci! i astfel i-a putut ine f g duin a ei. C ci nu i-a cump rat pentru sine din salariul ei nici m car o pereche de ciorapi, ci pe toate le d dea milostenie. C i nu spun acum: "Dumnezeu s-o ierte"? n cele din urm Dumnezeu, pentru milosteniile fetei, a iconomisit-o i pe mama ei.

Lucrarea virtu ii n familie P rinte, cum poate un familist s se exerseze n lucrarea virtu ii? Dumnezeu ne d prilejuri de a practica virtu ile. Dar mul i, de i cer de la Dumnezeu s le dea astfel de prilejuri, murmur atunci cnd ntmpin vreo greutate. Uneori, de pild . Bunul Dumnezeu din nesfr ita Sa dragoste, voind s -1 deprind pe b rbat cu smerenia i ascultarea, i retrage harul de la femeia lui, care ncepe s devin capricioas i s se poarte cu asprime. Atunci b rbatul trebuie s se bucure i s mul umeasc lui Dumnezeu pentru acest prilej pe care El i-1 d ca s se nevoiasc , iar nu s murmure.

Sau mama cere de la Dumnezeu s -i dea r bdare. i chiar atunci copilul ei trage fa a de mas cu toate cele preg tite pentru prnz i le arunc jos. Ca i cum i-ar spune: "Mam , f r bdare!". n general, greut ile care exist ast zi n lume i silesc pe cei care voiesc s tr iasc ct de ct duhovnice te s se afle n trezvie. A a precum atunci cnd fereasc Dumnezeu! - se ntmpl vreun r zboi, oamenii se afl n trezvie, la fel v d c se ntmpl i acum cu cei care ncearc s tr iasc duhovnice te. Iat i s rmanii copii care sunt al turi de Biseric , ct de multe greut i ntmpin . Cu toate acestea r zboiul pe care li-1 face mediul lumesc n care tr iesc i ajut ntr-un anumit fel s fie treji. i vezi c n vreme de pace, atunci cnd nu exist greut i, cei mai mul i se dedau pl cerilor trupe ti. n timp ce, tocmai atunci ar trebui s profite de pace pentru sporirea lor duhovniceasc ; s ncerce s - i taie neputin ele lor i s cultive virtu ile. n via a duhovniceasc ajut foarte mult lini tea. Este bine ca fiecare s aib o or pe zi de lini tire, pentru a se cerceta pe sine, a- i cunoa te patimile sale i a se nevoi s le taie, pentru a- i cura i inima. Dac n cas exist o camer lini tit , care s aminteasc de atmosfera unei chilii c lug re ti, aceasta este foarte bine. Acolo, "n ascuns"7(Mt. 6, 4.), i va putea face datoriile lui duhovnice ti, va putea citi c r i duhovnice ti i se va putea ruga. Pu in citire duhovniceasc , atunci cnd este premerg toare rug ciunii, ajut foarte mult, pentru c prin ea sufletul se nc lze te, iar mintea se transpune n spa iul duhovnicesc. De aceea atunci cnd cineva are mult risipire n timpul zilei, dac g se te zece minute pentru rug ciune, s citeasc dou minute, ceva "tare", ceva duhovnicesc, care s -i alunge aceast risipire. P rinte, nu cumva este cam greu pentru cineva care tr ie te n lume s le fac pe acestea? Nu. Exist mireni care, de i au copii i nepo i, tr iesc o via foarte duhovniceasc , ca asce ii, cu posturi, cu pravil , cu rug ciunea lui Iisus i cu metanii. Duminica merg la biseric i se mp rt esc, apoi se ntorc iar i la "chilia" lor, a a cum merg pustnicii duminica la Kiriaco8, (Biserica principal a unui schit la care asce ii de la chiliile din jur se adun duminicile i s rb torile pentru slujba

ob teasc .dup care se lini tesc n chiliile lor.) Slav lui Dumnezeu c exist multe astfel de suflete n lume. Mai concret, cunosc pe un oarecare familist care roste te nencetat rug ciunea lui Iisus, oriunde s-ar afla i are mereu lacrimi la rug ciune. Rug ciunea lui a devenit de-sine-mi c toare, iar lacrimile lui dulci sunt lacrimi izvorte din veselia dumnezeiasc . Mi-aduc aminte i de un oarecare argat, pe nume Ioan, care lucra din greu n Sfntul Munte; f cea treab ct doi oameni. i spusesem s rosteasc rug ciunea lui Iisus atunci cnd lucreaz i ncet-ncet s-a obi nuit cu ea. Odat a venit la mine i mi-a spus c simte o oarecare bucurie atunci cnd roste te rug ciunea. "Rug ciunea a nceput s se ncrusteze cu dulcea n inim ", i-am spus. Dup pu in vreme am aflat c l-au omort doi oameni be i. Ct de mult m-am mhnit. Dup cteva zile de la aceast ntmplare un oarecare monah c uta o unealt , dar nu g sea pentru c Ioan o pusese undeva. ns n noaptea urm toare Ioan i s-a ar tat n vis monahului i i-a spus unde pusese acea unealt . El ajunsese ntr-o astfel de stare duhovniceasc nct putea s ajute i din cealalt via . Ct de simpl este via a duhovniceasc ! Dac cineva l va iubi pe Dumnezeu, dac va recunoa te marea Lui Jertf i facerile Lui de bine i se va sili pe sine cu discern mnt spre urmarea Sfin ilor, unul ca acesta repede se va sfin i. i astfel ajunge s se smereasc , s - i simt tic lo ia sa i marea sa recuno tin fa de Dumnezeu. Rug ciunea n familie P rinte, rug ciunile de sear trebuiesc f cute de c tre to i membrii familiei mpreun ? Cei mari trebuie s se poarte cu noble e. Ei s rosteasc toate rug ciunile de sear , iar copiilor lor s le spun : Dac vre i, pute i r mne i voi pu in". Atunci cnd copiii sunt mai m ri ori, familia poate avea un program de rug ciune. De pild , cei mari s se roage cincisprezece minute, iar copiii dou sau cinci minute, i, dac vor, se pot ruga i mai mult. Dac p rin ii i vor ine pe copii la toate rug ciunile de sear ,ace tia se vor revolta, nu trebuiesc sili i, pentru c ei nu au n eles nc puterea i valoarea rug ciunii.

P rin ii pot mnca i fasole i orice alt mncare consisten . Dar dac copilul nc mai bea lapte, i vor spune oare s m nnce carne, deoarece este mai nt ritoare? Se poate ca ea s fie mai nt ritoare, dar s rmanul copil nu o poate mistui. De aceea la nceput i dau pu in c rni cu sup , ca s vrea s mai m nnce i a doua oar . P rinte, uneori i cei mari sunt att de obosi i seara, nct nu- i pot face toate rug ciunile. Atunci cnd sunt foarte obosi i sau bolnavi, s spun numai jum tate din rug ciuni, sau chiar numai un "Tat l nostru". S nu neglijeze cu totul rug ciunea. Precum n r zboi, dac te afli noaptea singur pe o n l ime i nconjurat de vr jma i, tragi cteva focuri de arm , ca s se nfrico eze aceia i s nu te asalteze, a a i ace tia s trag cteva focuri, ca s se nfrico eze aghiu i s fug . Rug ciunea are mare putere n familie. Cunosc doi fra i care cu rug ciunea lor au reu it nu numai s fac s nu se despart p rin ii lor, care aveau probleme ntre ei, ci chiar s se iubeasc i mai mult. Tat l nostru ne spunea: Nu tiu ce ve i face, dar va trebui s spune i prezent lui Dumnezeu de dou ori pe zi, ca s tie unde v afla i". n fiecare diminea i sear ne f ceam rug ciunile to i mpreun naintea icoanelor, tat l, mama i noi, copiii, iar la sfr it f ceam metanie la icoana lui Hristos. De asemenea, atunci cnd aveam vreo problem , ne rugam cu to ii mpreun pentru a se rezolva. Mi-aduc aminte c odat , atunci cnd s-a mboln vit fratele cel mai mic, tat l nostru ne-a spus: "Veni i s -L rug m pe Dumnezeu ca, ori s -1 fac bine, ori s -1 ia, pentru a nu mai suferi". Ne-am rugat cu to ii i copilul s-a f cut bine. Dar i la mas st team cu to ii mpreun . Mai nti f ceam rug ciune i dup aceea ncepeam s mnc m. Dac cineva ncepea s m nnce nainte de a se binecuvnta masa, noi spuneam: "Acesta a curvit". Lipsa nfrn rii o consideram curvie. A veni fiecare acas la orice or vrea i a mnca de unul singur f r a exista motiv nseamn distrugerea familiei. Via a duhovniceasc a so ilor P rinte, atunci trebuie s fac ? cnd b rbatul nu tr ie te duhovnice te, femeia ce

S -1 ncredin eze lui Hristos i s se roage ca s i se nmoaie pu in inima. Apoi Hristos ncet-ncet va "debarca" n inima lui i acela va ncepe s - i fac probleme de con tiin . De ndat ce i se va nmuia pu in inima, femeia lui i va putea spune, de pild , s-o duc cu ma ina pn la biseric . Nu-i va spune: "Vino i tu la biseric !", ci "Te rog frumos s m duci pn la biseric ". Iar dac o va duce pn acolo, b rbatul ei poate spune: "Dac tot am venit pn aici, ia s intru i eu pu in n biseric ca s aprind o lumnare". i astfel se poate ca acela s nainteze ncetncet i mai departe. P rinte, duhovnicul femeii l poate ajuta i pe b rbatul ei? Uneori, pentru a putea fi ajutat b rbatul, duhovnicul trebuie s fac lucrare duhovniceasc n femeia aceluia. Iar de la femeie binele se va transmite la b rbatul ei, care, de va avea inim bun , Dumnezeu l va ajuta s se schimbe. Femeia are evlavia s dit n firea ei. Dar atunci cnd b rbatul, de i este de obicei pu in mai indiferent fat de biseric , va lua o ntors tur duhovniceasc , va nainta apoi cu statornicie n viata duhovniceasc , nemaiputnd fi ajuns de femeia lui. n aceste cazuri se poate ca femeia s -1 invidieze, pentru c nu spore te ea. De aceea, n aceste cazuri, le spun b rba ilor s fie cu b gare de seam . Dar oare de ce? Pentru c , cu ct b rbatul va tr i mai duhovnice te, cu att mai mult i va sta mpotriv femeia, dac ea nu tr ie te duhovnice te. Dac b rbatul va spune: "Este trziu, hai s mergem la biseric ", femeia va r spunde: ' Du-te singur. Nu vezi c am o gr mad de treburi?". Iar dac b rbatul i va spune: "De ce este stins candela?", sau de va merge el singur s o aprind , va r ni egoismul femeii, care va ncepe s strige: "Ce, o s te faci preot?", Ce, e ti c lug r?". Se poate chiar s -i spun : "De ce s ard candela? Mai bine s d m untdelemnul la vreun s rac". Pn acolo poate ajunge, la teorii protestante. Fire te, dup aceea se mhne te pentru ndrept irile pe care le-a spus, dar se mhne te i pentru sporirea pe care o vede la b rbatul ei. n aceste cazuri este mai bine s se sting candela de o mie de ori, dect s mearg b rbatul s o aprind . Pentru a p zi familiile de destr mare, le spun b rba ilor: "S -i spui femeii tale atunci cnd o vei g si n toane bune: Dac merg la biseric i fac pu in rug ciune i cteva metanii, sau dac citesc vreo carte duhovniceasc , nu le fac pe acestea din mult evlavie, ci pentru c ele m frneaz i m in s nu fiu atras de aceast societate jalnic i astfel s merg la

baruri de noapte cu prietenii". Cnd b rbatul va mnui astfel problema aceasta, atunci femeia se va bucura i se poate ca ea s se schimbe i chiar s -1 nt reasc n cele duhovnice ti. Iar dac nu va proceda astfel, va ajunge s -i rup oasele, i apoi chiar la divor . Dac b rbatul vrea s o ajute duhovnice te pe femeia sa, este bine s ncerce s o mprieteneasc cu o familie care tr ie te duhovnice te, astfel nct, v znd ea evlavia mamei din acea familie, s se ndemne i ea s o urmeze. Copiii i via a duhovniceasc P rinte, o mam i d copilului ei agheasm , iar acela o scuip jos. Ce trebuie s fac ? S se roage pentru copilul ei. Poate c i felul n care i d copilului agheasm i pricinuie te acestuia mpotrivire. Pentru ca fiii s mearg pe calea lui Dumnezeu, trebuie ca i p rin ii lor s tr iasc corect duhovnice te. Unii p rin i credincio i ncearc s - i ajute copiii s devin buni, nu pentru c -i preocup mntuirea sufletului lor, ci numai pentru c vor s aib copii buni. Adic mai mult se mhne te pentru cele pe care le spune lumea despre copiii lor, dect pentru faptul c ar putea merge n iad. i atunci cum s mai ajute Dumnezeu? Scopul nu este s -i duc pe copii cu sila la biseric , ci s -i fac s o iubeasc . S nu fac binele din sil , ci s -1 simt ca pe o necesitate. Via a sfnt a p rin ilor aduce n sufletul copiilor lor o ncredin are l untric , care i face s se supun n mod firesc. i astfel cresc ntr-o atmosfer de evlavie avnd o ndoit s n tate, f r traume psihice. Dac p rin ii l silesc pe copil din fric de Dumnezeu, atunci i Dumnezeu ajut i copilul se folose te. Iar dac fac aceasta din egoism, atunci nu ajut Dumnezeu. De multe ori copiii sufer din pricina mndriei p rin ilor. P rinte, unele mame ne ntreab ce rug ciune s fac copiii de trei-patru ani? S le spune i s nu impun copiilor un canon de rug ciune, ci fiecare mam s caute singur s vad ct poate rezista copilul ei. P rinte, nu cumva copiii cei mici, pe care p rin ii lor i duc la priveghere, se obosesc prea mult?

n timpul utreniei s -i lase pu in s se odihneasc ,iar la Sfnta Liturghie s -i aduc n biseric . Mamele, f r s -i sileasc pe copii, trebuie s -i nve e de mici s se roage. n satele Capadociei locuitorii tr iau intens via a ascetic . Mergeau cu copiii lor la sih strii i acolo f ceau metanii i se rugau cu lacrimi, nv nd astfel i pe copiii lor s se roage. Te ii, atunci cnd mergeau noaptea s -i jefuiasc , treceau pe lng aceste sih strii i se mirau auzind n untru plansete. "Bine, dar ce se ntmpl ? spuneau. Ace tia ziua rd i noaptea plng?", nu puteau n elege ce se ntmpl . Rug ciunile copiilor mici pot face i minuni. Orice lucru pe care l cer de la Dumnezeu, El l d ruie te pentru c au mult nevinov ie i de aceea Dumnezeu le ascult rug ciunea lor cea curat . Mi-aduc aminte c odat p rin ii no tri plecaser la cmp i m-au l sat acas cu cei doi fra i mai mici. Dintr-odat cerul s-a nnegrit i a nceput o ploaie toren ial . "Ce vor face acum p rin ii no tri? am spus. Cum vor putea veni acas ?". Cei doi fr iori au nceput s plng . "Veni i s -L rug m pe Hristos s opreasc ploaia", le-am spus. Am ngenunchiat to i trei n fa a icoanelor i ne-am rugat. Iar dup cteva minute ploaia s-a oprit. P rin ii trebuie s -i ajute cu discern mnt pe copii nc de cnd sunt mici s se apropie de Hristos i s tr iasc naltele bucurii duhovnice ti. Iar cnd ncep s mearg la coal , trebuie s -i nve e s citeasc ncet-ncet i vreo carte duhovniceasc i s -i ajute s tr iasc duhovnice te. F cnd astfel vor deveni ca ni te ngera i, iar rug ciunea lor va avea mult ndr zneal la Dumnezeu. Astfel de copii sunt comori duhovnice ti pentru familiile lor. Mai ales Vie ile Sfin ilor ajut foarte mult n via a duhovniceasc pe copiii mici. Cnd eram mic luam ni te bro uri cu vie i de sfin i existente n acea vreme i mergeam n p dure, unde citeam i m rugam. Aproape c zburam de bucurie. De la vrsta de zece pn la aisprezece ani, atunci cnd a nceput r zboiul greco-italian, am tr it o via duhovniceasc f r griji. Bucuriile copiilor sunt curate i se ntip resc n ei, mi cndu-i foarte mult duhovnice te atunci cnd cresc mari. Dac copiii tr iesc duhovnice te, vor tr i veseli i n aceast via , iar n cealalt se vor bucura ve nic lng Hristos. Leg turile cu rudele i prietenii

P rinte, o doamn ntreab ce s fac cu dou veri oare ale ei care de mul i ani tr iesc n chip parazitar din osteneala sa. Ce vrea? S facem acum o Evanghelie nou ? Dumnezeu cere de la ea s le ajute trupe te, iar suflete te va rndui El cele care le sunt de folos. P rinte, dac ntre rude se creeaz o nen elegere, trebuie s le spun cineva ceva pentru a le ajuta? Da, trebuie s le spun ceva, dar cu discern mnt, pentru c de va t cea se poate s se pricinuiasc ceva r u. Dac rudele se sup r pe el, s mearg din nou i s le spun : "lerta i-m c v-am mhnit". Apoi s -i lase n pace i s se roage pentru ei. Cel care vrea s tr iasc pa nic trebuie s ia aminte mai ales la leg turile sale cu rudele i prietenii. S nu fie n elat de polite ea pe care se poate s o ntlneasc la ei. Polite ea lumeasc poate face un mare r u, pentru c are n ea f rnicie. Comportamentul exterior poate prezenta un sfnt des vr it, dar n realitate s fie exact invers atunci cnd i se descoper lumea lui l untric . P rinte, atunci cnd cineva simte bun tatea celuilalt, este bine s - i exprime recuno tin a? Dac acela este foarte apropiat de el, nu este nevoie s fac aceasta, pentru c i el la rndul s u l va fi ajutat cndva, c ci acela simte recuno tin a lui l untric . Iar dac nu este o persoan apropiat ,atunci s - i exprime recuno tin a sa cum va putea el mai bine. Str inilor s le spunem "mul umesc". Iar dac , de pild , un copil vrea s - i exprime recuno tin a sa fa de p rin i, nu trebuie s fac altceva dect numai s spun zi i noapte "mul umesc" pentru tot ce fac aceia pentru el. Pentru ca cineva s fie nepref cut n rela iile sale cu ceilal i, foarte mult l ajut s aib pentru ei ntotdeauna gndul cel bun i s nu ia n serios pe toate cele spuse de ei. S evite discu iile care se fac, chipurile, pentru folos duhovnicesc, dar care aduc mai degrab durere de cap. S nu a tepte n elegere duhovniceasc de la oamenii care nu cred n Dumnezeu, ci mai bine s se roage pentru ei, pentru ca Acela s -i ierte i s -i lumineze. S vorbeasc fiec ruia n limba sa i s nu descopere marile adev ruri n care crede i pe care le tr ie te,

pentru c nu-1 vor n elege, deoarece vorbe te n alt frecven lungime de und .

i ntr-o alt

Unii spun: "Vreau s -L cunoasc i al ii pe Hristos, a a cum L-am cunoscut i eu" i fac pe dasc lul cu al ii. Dar trebuie ca via a lor s fie conform cu ceea ce nva . Dac prin via a lor nva despre un alt Hristos i nu corespunde cu ceea ce spun, atunci nu pot spune c L-au cunoscut pe Hristos. i dac cineva nu va avea tr ire, va fi n afar de realitate i, mai devreme sau mai trziu, l va tr da starea sa l untric . Cnd ne apropiem de cineva cu durere i dragoste adev rat , atunci aceast dragoste adev rat a Iui Hristos l schimb pe aproapele nostru. Omul care are sfin enie, oriunde s-ar afla, creeaz n jurul s u un fel de cmp electromagnetic duhovnicesc i i influen eaz pe to i cei care se afl n jurul lui. Desigur, trebuie s lu m aminte s nu ne risipim dragostea i s nu ne d m u or inima noastr , pentru c de multe ori unii ne-o exploateaz i ne-o fac "toc tur ", sau alteori nu ne pot n elege i ne interpreteaz gre it. Ispitele n s rb tori P rinte, de ce mai ales n s rb tori se ntmpl ispite? Nu tii de ce? n s rb tori Hristos, Maica Domnului

bucur

i to i Sfin ii se i d ruiesc oamenilor binecuvnt ri, daruri duhovnice ti.

Dac p rin ii mpart daruri atunci cnd s rb toresc copiii lor i mp ra ii fac gra ieri atunci cnd li se na te vreun fiu,sfin ii de ce s nu mpart i ei daruri? Mai ales c bucuria pe care ei o d ruiesc ine mult vreme i ajut mult sufletele. De aceea diavolul, care tie lucrul acesta, creeaz ispite pentru ca oamenii s fie lipsi i de darurile dumnezeie ti i s nu se bucure, nici s primeasc folos duhovnicesc din s rb toare. i po i vedea uneori cum ntr-o familie, atunci cnd to i se preg tesc s se mp rt easc la vreo s rb toare, diavolul i face s se certe i nu numai c nu se mp rt esc, dar nici la biseric nu mai merg. Aghiu brodeaz astfel lucrurile, nct aceia s se lipseasc cu totul de ajutorul dumnezeiesc. Aceasta se poate vedea i n via a noastr c lug reasc . De multe ori aghiu , deoarece cunoa te din experien c ne vom folosi duhovnice te la s rb tori, n ziua praznicului sau n ajun creeaz - ca un ispititor ce este - o ispit i ne stric toat dispozi ia. Se poate, de pild , s ne fac s ne cert m cu vreun frate, dup

care ne aduce ntristare, zdrobindu-ne suflete te i trupe te. i astfel nu ne las s ne folosim de s rb toare prin doxologia d t toare de bucurie. ns Bunul Dumnezeu ne ajut atunci cnd vede c nu am fost noi pricina ispitei, ci ea s-a f cut numai din invidia celui viclean. i ne va ajuta nc i mai mult atunci cnd vom lua cu smerenie gre eala asupra noastr i nu numai pe fratele nostru, dar nici m car pe diavolul, ur torul de bine, nu-1 vom judeca, deoarece treaba lui este s pricinuiasc sminteli i s mpr tie r utate, iar a omului, ca chip al lui Dumnezeu, s r spndeasc pace i bun tate. Capitolul 2 - Munca i via a duhovniceasc Munca este o binecuvntare P rinte, mai demult se spunea: "Mai bine s rupi t lpile dect p turile". La ce se refereau? - Voiau s spun c este mai bine s rupi t lpile nc l mintei lucrnd dect s stai n pat trnd vind. Munca este o binecuvntare, un dar al lui Dumnezeu. Ea d vioiciune trupului i prospe ime min ii. Dac Dumnezeu nu ar fi dat munca, omul ar fi mucezit. Nici la b trne ele lor oamenii harnici nu nceteaz s munceasc , c ci de vor nceta s lucreze ct vreme mai sunt n putere vor c dea n melancolie. Nelucrarea este moarte pentru ei. Mi-aduc aminte de un b trnel din Koni a, care la vrsta de aproape nou zeci de ani lucra mereu. n cele din urm a murit pe ogor, care se afla la o distan de dou ore de mers pe jos de cas . De altfel odihna trupeasc pe care o caut unii nu este o stare permanent , ci uit numai pentru un scurt timp de stresul lor. Au mncarea lor, pr jitura lor, baia i odihna lor, dar de ndat ce se termin acestea, caut alt odihn . i astfel sunt mereu mhni i, pentru c ntotdeauna le lipse te ceva; simt un gol n sufletul lor, pe care caut s -1 umple. n timp ce acela care se ostene te cu munca are o bucurie continu , bucuria cea duhovniceasc . P rinte, atunci cnd ai probleme cu mijlocul nu po i face nici un fel de treab .

Bine, dar mijlocul nu are trebuin de ascez ? O munc care este ca o ascez pentru mijloc oare nu ajut ? Ascult : dac cineva m nnc , bea, doarme i nu lucreaz , p time te o sl b nogire i vrea s doarm mereu, pentru c trupul i nervii s i sl besc. ncet-ncet va ajunge s nu poat face nimic. Nu apuc bine s fac nici doi pa i, c ndat i se nmoaie picioarele, n timp ce, dac ar lucra pu in i s-ar mi ca, i se vor nt ri i picioarele i minile. Vezi, cei care iubesc munca, nu dorm mult sau deloc din pricina oboselii, cu toate acestea au putere, pentru c prin munc se c lesc i se nt resc trupe te. Munca, mai ales pentru tn r, este s n tate. Am observat c unii tineri nv a i cu traiul bun, atunci cnd merg n armat se c lesc, se o elesc. Armata le prinde foarte bine. Fire te, aceasta se ntmpla mai demult. Ast zi ns ofi erii se tem s -i zoreasc pe solda i, pentru c atunci cnd sunt zori i pu in i taie venele, p timesc oc nervos, etc. Eu le spun p rin ilor s dea bani cuiva i s - i trimit copiii la acela ca s lucreze, i astfel s - i men in s n tatea. Este destul s fac munca pe care o ndr gesc. Pentru c un tn r care este viguros i are i minte, dac nu lucreaz , devine un trntor. Iar cnd i vede pe ceilal i c progreseaz este cuprins de egoism i nu-1 mai satisface nimic. Este chinuit mereu de gnduri i mintea lui se z p ce te. Dup aceea se apropie i diavolul de el i-i spune: "Neprocopsitule, e ti un om pierdut! Cutare a ajuns profesor, cel lalt are munca lui i c tig bani, tu unde ai s ajungi?", i astfel l arunc n dezn dejde, n timp ce dac va lucra va dobndi ncredere n sine n sensul cel bun. Va vedea c i el poate face ceva i c mintea lui va sc pa de gnduri atunci cnd munce te. i n felul acesta se s vr esc dou lucruri bune. Alegerea meseriei P rinte, unii p rin i i ndrum copiii spre propria lor meserie i de multe ori devin chiar scitori. Nu fac bine, nu trebuie s -i sileasc pe copiii lor s fac ceea ce-i odihne te pe ei n i i, i nu-i odihne te pe aceia. Am cunoscut un tn r care voia s studieze teologia i s devin preot. Dar mama lui nu-1 l sa, ci l silea s mearg la medicin . Copilul nv ase muzica bizantin i i pl cea mult s cnte. i f cuse el singur un instrument muzical cu

care putea nv a glasurile. tia c r ile de muzic pe de rost. Avea un dar deosebit. Alc tuia tropare, slujbe de sfin i, etc.De ndat ce a terminat gimnaziul, a dat examene i a intrat la Seminarul Teologic. Mama lui a suferit un oc nervos din pricina sup r rii, dup care venea la mine i m ruga: "P rinte, f rug ciune s m fac bine, iar copilul meu s fac ce vrea el". De ndat ce se ns n to ea, iar i nu-1 l sa s fac ceea ce voia. Iar copilul v znd aceasta le-a p r sit pe toate i n cele din urm i s-au irosit toate planurile de viitor. Tinerilor pe care i v d c oscileaz n alegerea tiin ei pe care vor s o studieze, le spun: "Vede i care tiin v place, astfel nct s face i ceea ce ave i s dit n fire". Dac nu au s dit n fire nclina ia c tre lucrul pe care vor s -1 fac , ncerc s -i conving s ncline spre ceea ce este s dit n firea lor, pentru ca astfel s fie ajuta i. Adic i ajut s studieze tiin a pe care o vor i s practice meseria care este pe m sura puterilor lor, numai s fac aceasta dup Dumnezeu. Are, de pild , cineva nclina ie spre muzic ? S se fac muzician sau un bun cnt re bisericesc, care s ajute prin via a i prin cntarea sa pe to i cei care l vor auzi, s iubeasc Biserica i rug ciunea. Are nclina ie spre pictur ? S devin pictor, i s picteze cu evlavie icoanele, dintre care unele pot s vr i i minuni. Are nclina ie spre o tiin oarecare? S se d ruiasc ei i s lucreze cu m rime de suflet. i s vede i c nc de cnd este mic se arat nclina ia pe care o are cineva. Odat la M n stirea Stomio a venit un cre tin cu doi nepo ei. Unul dintre ei, n vrst de ase- apte ani, st tea lng noi i mereu ne punea diferite ntreb ri. La un moment dat l ntreb: "Ce o s te faci cnd vei fi mare?". "Avocat", mi r spunse. Cel lalt disp ruse. Atunci l ntreb pe unchiul s u: "Unde s-a dus cel lalt copil? Nu cumva s cad n vreo pr pastie?". Am ie it afar ca s -1 c ut m i am auzit ni te lovituri n tmpl rie. Am intrat n untru i ce s vedem? Scndura neted care era pe bancul unde rindeluiam o stricase de tot cu tesla. "Ce o s te faci atunci cnd vei cre te mare?" l ntreb i pe acesta. "Tmplar", mi r spunde. "Bine, tmplar s te faci. Dac -i a a, atunci nu-i nici o pagub c s-a stricat scndura". Dragostea de munc P rinte, de ce mul i oameni simt plictiseal atunci cnd muncesc?

Nu cumva nu- i iubesc munca? Sau poate c din pricin c se ocup mereu cu acela i lucru. Adeseori ntr-o fabric unde se face, de pild , tmpl rie, la unele sec ii un muncitor de diminea pn cnd pleac ncheie mereu ferestre, altul pune mereu sticl de geam iar altul chituie te. Fac mereu aceea i munc , un lucru monoton, cu eful lor lng ei, care i supravegheaz . Iar lucrul acesta nu este pentru o zi sau dou . Se ngreuiaz f cnd mereu acela i lucru. Mai demult nu era a a. Un tmplar lua n primire patru pere i de la zidari i trebuia s predea proprietarului cheile casei terminate. F cea mai nti du umelele,tmpl ria, la care punea sticla de geam i o chituia.Apoi f cea sc rile n spiral , cu balustrad f cut la strung, dup care v ruia, f cea dulapurile, rafturile i n continuare f cea mobila. i chiar dac nu se ocupa el nsu i cu toate acestea, tia totu i s le fac . La nevoie f cea chiar i acoperi ul i punea i igla. Ast zi mul i oameni sunt chinui i pentru c nu- i iubesc munca. A teapt s vin ora plec rii. n timp ce atunci cnd cineva are rvn pentru munc i interes pentru ceea ce vrea s fac , cu ct lucreaz , cu att i se aprinde i mai mult rvna. Se d ruie te apoi muncii sale i atunci cnd vine ora plec rii, spune: "Cum a trecut timpul att de repede?". Uit i de mncare i de somn i de toate. i chiar de nu m nnc nimic, nu fl mnze te, nici nu mo ie dac nu se odihne te, ci mai degrab se bucur c nu doarme. Nu se chinuie te din pricina foamei sau a nesomnului, c ci pentru unul ca acesta munca este s rb toare. P rinte, cum se face c dintre doi oameni care fac aceea i munc , unul se folose te duhovnice te din ceea ce face, iar cel lalt se vat m ? Depinde de felul n care face fiecare aceast munc i de ceea ce are nl untrul s u. Dac lucreaz cu smerenie i dragoste, atunci toate vor fi luminate, curate, pline de har i va sim i odihn l untric . Iar dac se mndre te c face munca mai bine dect cel lalt, poate sim i o satisfac ie, dar ea nu i umple inima pentru c sufletul lui nu este ncredin at c lucrul pe care 1-a f cut este bun i de aceea nu are odihn . Apoi, atunci cnd cineva nu- i face munca sa cu dragoste obose te. Unul obose te numai cnd vede c trebuie s urce o pant pentru a termina o oarecare treab . i aceasta se ntmpl pentru c nu- i iube te munca. n timp ce altul care o face din toat inima sa urc i coboar f r s - i dea seama de aceasta. Un lucr tor, de pild , poate s pa multe ore stnd n soare f r s oboseasc dac face aceasta cu

toat inima sa. Iar dac nu o face din toat inima, se opre te mereu din lucru, casc gura, crte te c este prea cald i sufer . P rinte, se poate ca cineva s fie absorbit att de mult de munca sa, nct s i neglijeze familia, etc? Omul trebuie numai s - i iubeasc munca sa, iar nu s se ndr gosteasc de ea. Dac nu- i va iubi munca sa, se va obosi ndoit, att trupe te ct i suflete te, i atunci repaosul trupesc nu-1 odihne te, pentru c este obosit suflete te. Iar tocmai aceast oboseal sufleteasc este cea care l r pune pe om. Atunci cnd cineva lucreaz cu toat inima i este bucuros, este odihnit suflete te i nu mai simte oboseala trupeasc . Iat , am cunoscut un general,care face chiar i treburile solda ilor. i ct de multsufer pentru solda i! ntocmai ca un tat . Dac a i ti ct bucurie simte atunci cnd i face datoria sa. Odat a pornit la miezul nop ii din Evro ca s apuce Sfnta Liturghie ce se s vr ea n Larisa la pr znuirea Sfntului Ahile, de i era ndrept it s mearg mai trziu la Te Deumul ce urma s se s vr easc la sfr it. Dar i spunea: Trebuie s fiu din timp acolo, pentru a-1 cinsti pe Sfnt". Pe toate le face din toat inima sa. Satisfac ia pe care o simte cel ce- i ndepline te munca sa cu m rime de suflet este o satisfac ie bun , pe care Dumnezeu a d ruit-o pentru a nu se chinui f ptura Sa. Iar aceasta este odihna ce izvor te din osteneal .

Fiecare s - i pun n valoare, n chip duhovnicesc, harisma pe care o are Harisma pe care o are fiecare om trebuie s o pun n valoare spre bine, pentru c Dumnezeu, de vreme ce le-a dat-o, are i preten ii de la ei. De pild , mintea este o putere care poate face bine sau r u potrivit cu felul n care o folose te fiecare. Unul care are mult inteligen , dac o folose te corect, poate n scoci ceva, s presupunem, prin care s -1 fure pe cel lalt. Sau cei care fac desene n ziare, reviste, etc, ntr-un astfel de desen sau schi , pot ascunde chiar i un ntreg eveniment. i dac acesta are leg tur cu subiecte biserice ti, poate ascunde n el o ntreag teologie. Unii dintre ace tia, dac ar studia teologia, s-ar putea adnci mult

n noimele dumnezeie ti, mai ales atunci cnd mintea lor i ajut . Adic ar pune n valoare aceast agerime, ar sfin i-o i s-ar ajuta astfel i pe ei n i i i pe al ii. n timp ce acum mul i fac lucrare negativ ; dac sunt neru ina i fac un desen necuviincios, iar dac sunt caraghio i, unul caraghios. Adic cei care au o oarecare aptitudine deosebit , vor deveni fie folositori, fie distrug tori. Iar cei care nu au nici o aptitudine deosebit , desigur nu pot face vreun mare bine, dar nu pot face nici mare r u. Stresul i munca P rinte, mul i sunt nervo i cnd se ntorc acas de la munc . Eu recomand b rba ilor ca, dup terminarea muncii, s intre n vreo biseric , s aprind o lumnare i s stea n untru zece-cincisprezece minute, sau s stea n vreun parc i s citeasc un capitol din Evanghelie, pentru a se lini ti pu in i dup aceea s mearg la casele lor lini ti i i zmbitori, i nu pu i pe ceart . S nu aduc acas problemele pe care le ntmpin la servici, ci s le lase nafara u ii casei lor. P rinte, unii dintre ei sunt oarecum ndrept i i, pentru c r spunderea pe care o au la servici i umple de stres. Se umplu de stres pentru c nu-L pun i pe Dumnezeu n treburile lor. Lene ul care spune: "Ei, va avea grij Dumnezeu...", este mai bun dect ace tia. Eu prefer ca cineva s fie un simplu muncitor, s - i fac munca sa corect i cu m rime de suflet, dar s - i simplifice via a i s se limiteze la cele absolut necesare pentru a- i avea mintea lini tit , dect s fie patron i s fie mereu "ah" i "vai", pentru c unul ca acesta mai tot timpul este dator. Apoi este ispitit de mndrie i spune: "Voi lua at ia bani mprumut, le voi prezenta proiectele mele i astfel m voi aranja mai bine". Dar n cele din urm nu-i reu esc planurile i d faliment, dup care urmeaz sechestrul, licita ia, etc. Iar multora dintre ace tia nu le lucreaz mintea i de aceea se ostenesc n zadar, iar profit nu scot. i neputnd face fa la cheltuieli i cuprinde stresul. Cineva vrea s nve e, de pild , o meserie i fiindc nu ia aminte, ani de zile bate drumurile f r s

fac vreo procopseal , iar aceasta se ntmpl pentru c nu- i pune mintea la lucru. De aceea trebuie s vad ce anume mai trebuie s adauge la munca sa. Iat , atunci cnd lucram n lume ca tmplar, am v zut c pentru mobila pe care o f ceam mi trebuia i un strung. Ce, trebuia s fi mers la altcineva ca s -mi fac ceea ce aveam nevoie? Nu, ci mi-am cump rat un strung i am nv at s lucrez la el. Apoi am v zut c era nevoie s fac i sc ri n spiral . Am stat i miam amintit i de geometrie i de aritmetic , i am nv at s le fac. Dac nu vei pune mintea s lucreze, te vei chinui. Adic vreau s accentuez faptul c mintea trebuie pus neap rat s lucreze, pentru c n munca pe care o face cineva apar o mul ime de situa ii. Numai astfel poate ajunge cineva un me ter bun, dup care va ti singur ce s fac i va progresa. n aceasta const secretul reu itei: ca mintea s g seasc solu ii n toate mprejur rile. Altfel, mintea omului va r mne nedezvoltat i astfel va pierde timpul. Sfin irea muncii Fiecare trebuie s - i sfin easc prin rug ciune i tr irea sa att munca pe care o face, ct i pe el nsu i. Iar de este patron i are r spundere, s -i ajute duhovnice te i pe muncitorii lui. i dac mai are i o stare l untric bun , i sfin e te i munca sa. De pild , atunci cnd ni te tineri merg la un me ter ca s nve e me te ugul aceluia, n paralel cu cele pe care i nva trebuie ajuta i s tr iasc i duhovnice te. Iar aceasta l va folosi att pe el nsu i, ct i pe cei ce lucreaz la el i chiar pe clien ii lui, pentru c Dumnezeu i va binecuvnta munca sa. Fiecare profesie se poate sfin i. Un medic, de pild , nu trebuie s uite c n medicin cel mai mult ajut harul lui Dumnezeu. De aceea s ncerce s devin vas al harului dumnezeiesc. Medicul care este i un cre tin bun, n paralel cu profesia lui, i ajut pe bolnavi cu bun tatea i credin a sa, pentru c i ncurajeaz pe aceia s - i nfrunte boala cu ncredere n Dumnezeu, n cazul unei boli grave i poate spune bolnavului: " tiin a a avansat pn aici. De aici ncolo exist i Dumnezeu, Care face minuni". Sau, de exemplu, dasc lul trebuie s se str duiasc s - i fac cu bucurie slujba sa de nv tor i s -i ajute pe copii pentru a rena te duhovnice te, lucru pe care nu au posibilitatea s -1 fac to i p rin ii, chiar dac au inten ie bun . De asemenea, s

aib grij ca, pe lng cuno tin ele pe care le nva , copiii s devin i oameni buni. Altfel, la ce va folosi nv tura de carte? Societatea are nevoie de oameni corec i, care s - i fac meseria cum trebuie, oricare ar fi ea. nv torul nu trebuie s se limiteze numai la examinarea elevilor, ci s aib n vedere i calit ile lor, cum ar fi evlavia, bun tatea, m rimea de suflet. Notele puse de Dumnezeu nu se potrivesc ntotdeauna cu cele puse de nv tori. Se poate ca nota patru a unui copil s fie zece la Dumnezeu, iar nota zece a altuia la Dumnezeu s fie patru. Nu meseria l face pe om P rinte, care este pricina pentru care cineva, de i se ostene te, nu are spor n munca sa? Nu cumva nu nfrunt cu gnduri bune diferitele situa ii ce se ivesc n orice fel de munc ? Dac ns le-ar face fa ntr-un mod corect, atunci orice munc ar face va fi pentru el o s rb toare. P rinte, dar atunci cnd cineva se mhne te c face o munc grea i dispre uit , de pild , zide te sau spal crati ele ntr-o buc t rie, etc, ce trebuie s fac s - i dobndeasc buna dispozi ie? Dac se va gndi c Hristos a sp lat picioarele ucenicilor s i9, va nceta s se mai mhneasc . C ci, prin ceea ce a f cut Hristos, este ca i cum ne-ar spune: "A a trebuie s face i i voi". Fie c cineva spal crati e, fie c sap p mntul, trebuie s se bucure.Altul cur canalele de scurgere, pentru c nu g se te altceva de lucru i se afl s rmanul mereu ntr-un mediu infectat de microbi. Oare acesta nu este om?Oare nu este i el chipul lui Dumnezeu? Era un familist care avea ca meserie cur irea acestor fel de canale de scurgere i ajunsese la o mare n l ime duhovniceasc . Se mboln vise de tuberculoz i, de i avusese posibilitatea s plece, nu a vrut, deoarece se gndea: "De ce s sufere altul n locul meu?". Iubea via a dispre uit i de aceea Dumnezeu i-a d ruit mult har.

Nu meseria l face pe om.

Am cunoscut un hamal care nviase un mort. Atunci cnd eram dicheu10 , (10 Proiestosul unui schit, care este ales n fiecare an dintre stare ii chiliilor cuprinse n teritoriul lui.) n Schitul Ivirului, ntr-o zi m-a vizitat un b rbat cam de cincizeci de ani. A venit trziu dup amiaz i ca s nu deranjeze pe p rin i, nu a sunat clopo elul i s-a culcat afar . Cnd l-au g sit p rin ii, l-au luat n untru i m-au n tiin at. "Bine, i-am spus, dar de ce nu ai sunat clopo elul, ca s - i deschidem i s te g zduim?". "Ce spune i. P rinte? Cum s -i deranjez pe p rin i?", mi-a spus. Atunci am v zut c fa a lui avea o str lucire i am n eles c acela tr ia foarte duhovnice te. Apoi mi-a spus c a r mas orfan de tat i de aceea, atunci cnd s-a nsurat, l iubea foarte mult pe socrul s u. Venind de la munc , mai nti trecea pe la socrii s i i dup aceea mergea acas . Dar se mhnea pentru c socrul s u njura mult. De multe ori l rugase s nu mai njure, dar acela njura i mai mult. Odat socrul s u s-a mboln vit grav. L-au dus la spital i dup cteva zile a murit. Acela nu era lng el atunci cnd i d duse sufletul, pentru c trebuia s descarce un vapor. Cnd s-a dus la spital i 1-a g sit la morg , s-a rugat cu mult durere, spunnd: "Dumnezeul meu. Te rog s -1 nviezi ca s se poc iasc i apoi po i s -1 iei!", n aceea i clip mortul i-a deschis ochii i a nceput s - i mi te minile. De ndat ce l-au v zut, to i cei de la morg au disp rut. Dup ce 1-a mbr cat, 1-a luat acas , fiind cu des vr ire s n tos. A mai tr it nc cinci ani n poc in , dup care a murit. "P rinte, mi-a spus, i mul umesc mult lui Dumnezeu pentru c mi-a f cut acest bine. Cine sunt eu ca s -mi fac Dumnezeu un astfel de har?". Avea mult simplitate i smerenie, nct nici nu-i trecuse prin minte c nviase un mort. Se topise de recuno tin fa de Dumnezeu pentru ceea ce Acela i-a f cut. Mul i oameni se chinuiesc pentru c nu reu esc s c tige slav lumeasc , sau s se mbog easc cu lucruri de arte. Nu se gndesc c acestea nici nu trebuie, nici nu se pot lua n cealalt via , cea adev rat . Ci acolo vom lua numai faptele noastre, care ne vor scoate nc de aici pa aportul corespunz tor pentru c l toria cea mare n ve nicie.

Capitolul 3 - nfrnarea n via a zilnic

Prin ascez omul se imaterializeaz P rinte, odat ne-a i spus c : "n nevoin a duhovniceasc este nevoie de blocad ". La ce v referea i? n r zboi solda ii ncearc s -1 blocheze pe du man, l nconjoar , l nchid ntre ziduri i l las fl mnd. Dup aceea i taie i apa. Iar dac du manul nu are provizii i muni ii, va fi nevoit s se predea. Vreau s spun c tot astfel, prin post i priveghere, diavolul este dezarmat i se retrage. "Cu postul, cu privegherea, cu rug ciunea, cere tile daruri lund..."", (11 Fragment din Troparul la Cuvio i: "Locuitor pustiului i nger n trup".) spune imnograful. Prin ascez omul se imaterializeaz . Fire te, cel care se nfrneaz trebuie s priveasc la un scop duhovnicesc mai nalt. Dac se nfrneaz pentru a se dezintoxica de gr simile acumulate, tot pentru binele trupului s u se ngrije te. Atunci asceza lui seam n cu yoga. Din p cate chiar i oamenii Bisericii au dat la o parte subiectul ascezei. "Trebuie s m nnc mnc rica mea, spun ei, s m desf tez i de asta i de cealalt , pentru c Dumnezeu pe toate le-a f cut pentru noi". ti i ce mi-a spus odat un arhimandrit la o mas pe care ne-a oferit-o? Eu nu m-am putut sili s m nnc mai mult dect de obicei, iar acela a observat i mi-a spus: "De va strica cineva templul Iui Dumnezeu, i va strica Dumnezeu pe el"12. Nu cumva ai n eles anapoda?, l ntreb. Aceasta s-a spus pentru ascez sau pentru desfrnare? Versetul acesta se refer la cei care stric , distrug templul lui Dumnezeu cu desfrnarea i abuzurile, i nu la cei care fac ascez din dragoste pentru Hristos". i uit -te, acela i odihnea gndul s u, spunnd: "Trebuie s mnc m, ca s nu stric m templul lui Dumnezeu". Un altul, dup o vizit la o m n stire, mi-a spus: "Am mers la o m n stire i am aflat c monahii de acolo se mboln viser din pricina postului ndelungat pe care l-au f cut. Sticlu ele cu untdelemn de pe mas erau neatinse. Asta fac, P rinte, post i priveghere". Ce s mai spui? Astfel de oameni nu vor s se lipseasc de nimic. i num r mncarea lor, fructa lor, pr jitura lor i apoi, pentru a se ndrept i, i judec pe ceilal i care fac ascez . Nu au sim it nc bucuria duhovniceasc a ascezei.

Iar altul i spune: "Trebuie s beau attea c ni de lapte. Voi posti n post, dar dup aceea mi voi completa substan ele hr nitoare, trebuie s am atta albumin n organism". i spune acestea nu pentru c organismul lui ar avea nevoie de albumin , ci deoarece consider c este dreptul lui s fac aceasta, i odihne te astfel gndul c este n regul , c aceasta nu este p cat. Dar chiar i numai a gndi cineva astfel este p cat. Unde ajunge logica omeneasc ? S fie n regul i cu posturile pe care le-a rnduit Biserica, dar s nu se lipseasc nici de cele pe care le-a pierdut n vremea postului. Ei, cum s se s l luiasc apoi Duhul Sfnt n astfel de oameni? i po i vedea la unii famili ti ct m rime de suflet au. Odat un cre tin foarte simplu, care avea nou copii, s-a dus la duhovnic s se spovedeasc , iar acela i-a spus s se mp rt easc . "Dar nu m pot mp rt i, i spune acela duhovnicului, deoarece lucrez i eu i copiii mei i de aceea punem pu in untdelemn n mncare". "C i copii ai?" l ntreab duhovnicul. "Nou ". "Ct untdelemn pune i n mncare?". "Dou linguri". "Atunci ct untdelemn i revine, am rtule? l ntreb duhovnicul. Mergi i te mp rt e te". Erau unsprezece persoane i mncau numai dou linguri de untdelemn i l chinuia gndul pentru aceasta. Am cunoscut mireni care s-au sfin it prin asceza pe care au f cut-o. Iat , pn nu demult n Sfntul Munte a lucrat pentru mai mult vreme un mirean cu fiul s u. Dup ct va vreme s-a ivit un serviciu bun n p r ile de unde erau, i tat l a hot rt s plece mpreun cu fiul s u pentru ca s fie mai aproape de familie. Tn rul ns fiind impresionat de via a ascetic a monahilor i avnd n vedere i via a lumeasc cu stresul ei, nu a vrut s -1 urmeze pe tat l s u i s plece n lume. Tat , de vreme ce mai ai i al i copii, las unul i n Gr dina Maicii Domnului!". i fiindc acela st ruia, tat l s u a fost nevoit s -1 lase. Tn rul acesta nu tia carte, dar era foarte sensibil i avea mult m rime de suflet i simplitate. Se sim ea pe sine foarte nevrednic pentru a deveni monah, c ci credea c nu va putea face fa la datoriile monahice ti. n cele din urm a g sit o colib mic , care fusese folosit mai demult pentru catri, a astupat u a i ferestrele cu pietre i ferig , l snd numai o gaur mic rotund , prin care intra i ie ea cu destul greutate, i pe care o astupa pe din untru cu un palton zdren uit, pe care l g sise aruncat acolo. Nu aprindea nici m car focul, negre it,

cuiburile p s rilor i ad posturile animalelor erau mai bune dect s la ul s u. Dar bucuria pe care o avea acest suflet nu o au cei care tr iesc n palate bogate, pentru c acesta se nevoia pentru Hristos, iar Acela era lng el, nu numai n coliba sa, ci i n casa lui duhovniceasc , n trupul i inima sa. i de aceea tr ia ca n Rai. Din cnd n cnd ie ea din cuibul s u i trecea pe la vreo Chilie, unde vedea c p rin ii au de lucru la gr din . Ajuta la s pat i p rin ii i d deau pu in posmag i m sline. Dac nu era l sat s lucreze, nu voia s primeasc nici o binecuvntare de la ei. Iar binecuvnt rile pe care le lua le pl tea cu ndoit munc . Desigur, via a lui duhovniceasc numai Dumnezeu o cuno tea, pentru c tr ia n ascuns, simplu i n t cere. Dar dintr-o mprejurare care s-a f cut cunoscut multora s-au descoperit multe despre el. Odat a trecut pe la o m n stire i a ntrebat cnd ncepe Postul Mare - de i pentru el aproape tot timpul era Postul Mare - dup care a mers i s-a nchis n cuibul s u. Au trecut aproape trei luni, f r s - i dea seama cnd au trecut. ntr-o zi a ie it i s-a dus la o m n stire ca s ntrebe cnd este Pastele. A stat la slujb , s-a mp rt it la Sfinta Liturghie i dup aceea a mers cu p rin ii la trapez . Dar n trapez , pe mese, a v zut ou ro ii -era odovania Pa tilor. A r mas uimit i a ntrebat pe un frate: "Bine, dar att de repede a venit Pastele?". "Ce Pa ti, frate? Mine este n l area!". Adic postise tot Postul Mare i nc patruzeci de zile pn la n l are. n felul acesta s-a nevoit pn la ceasul mor ii lui. Un vn tor 1-a g sit mort la dou luni dup ce murise i a n tiin at poli ia i medicul. Dup aceea medicul mi-a spus: Nu numai c nu mirosea, ci, dimpotriv , trupul lui avea o bun mireasm ". Postul copiilor P rinte, copiii de cinci- ase ani trebuie s mp rt anie? posteasc nainte de Sfnta

Cel pu in seara trebuie s m nnce mncare de post cu untdelemn. Dar aceasta este o problem pe care o rnduie te duhovnicul. Este mai bine ca mama s ntrebe pe duhovnic, deoarece copilul poate avea o problem de s n tate i este nevoit s bea lapte. P rinte, ct trebuie s posteasc un copil?

Dac este s n tos, trebuie s posteasc . De altfel, acum exist o mul ime de mnc ruri de post. Mai demult copiii posteau i toat ziua alergau i se jucau,dar mncau de mai multe ori. n Farasa, n Postul Mare, to i, mici i mari, posteau pn la ceasul al nou lea13. (Ceasul al nou lea dup ora bizantin nseamn ora 3 dup mas .) P rin ii i adunau pe copii n Castru14(Veche fort rea n Farasa, n care n perioada bizantin locuiau osta i mpreun cu familiile lor, care erau rndui i de statul bizantin ca str jeri ai regiunilor m rgina e ale imperiului.), le d deau juc rii, iar la ora trei dup -amiaz , cnd suna clopotul pentru Liturghia mai-naintesfntit , mergeau i se mp rt eau. Sfntul Arsenie spunea: "Dac atunci cnd copiii se joac toat ziua nu- i mai aduc aminte de mncare, acum cnd i va ajuta i Hristos oare nu vor rezista?". Cei mari, cnd nu postesc, sunt mustra i de con tiin atunci cnd i v d pe copii postind. Cnd eram mic lucram pentru mai mult vreme cu me terul meu la cte o cas i mncam acolo, dar miercurea i vinerea plecam acas s m nnc, deoarece aceia nu posteau. Odat , ntr-o miercuri, mi-au adus o baclava. "Mul umesc, le-am spus, dar postesc". "Ia te uit , copil mic i poste te, iar noi, oameni mari, mnc m de toate!". Post cu m rime de suflet Prin post omul i arat inten ia sa cea bun . Face din m rime de suflet o ascez i Dumnezeu l ajut . Dac ns se sile te pe sine i spune: "Ce s fac? Este vineri i trebuie s postesc", atunci se va chinui. n timp ce, dac ar n elege folosul postului i ar posti, s-ar bucura gndindu-se c n aceast zi Hristos a fost r stignit. Nici ap nu I-au dat s bea, ci o et15, iar eu s beau ap toat ziua. Iar dac face aceasta, atunci va sim i nl untrul s u o bucurie mult mai nalt dect a celui care bea cele mai bune r coritoare. i uit -te, mul i mireni nu pot posti nici m car o Vinere Mare, dar n fa a Ministerului pot face, dintr-o nc p nare, greva foamei ca s ob in ceva. Acolo diavolul i ncurajeaz . Dar aceasta pe care o fac este sinucidere. Iar al ii, atunci cnd vine Pa tele, cnt : "Hristos a nviat!" cu toat puterea lor, de bucurie c vor mnca bine. Unii ca ace tia seam n cu iudeii care voiau s -L fac pe Hristos mp rat, deoarece i-a hr nit n pustie16. (Vezi Mt. 27, 34; Mc. 15, 36; Le. 23, 36 i In. 19, 29. In. 6, 5-15. Ier. 31, 10.)

V aduce i aminte ce spune Proorocul? "Blestemat este cel care face lucrurile Domnului cu lenevire"17. Altceva este atunci cnd cineva are dispozi ie s posteasc , dar nu poate, pentru c , dac nu m nnc , i tremur picioarele, cade jos adic nu-1 ajut trupul, s n tatea sa, etc. - i altceva este s ai putere i s nu poste ti. i atunci unde este buna inten ie? Iar mhnirea celui care vrea s fac o nevoin i nu poate completeaz lipsa acesteia, i unul ca acesta are mai mult plat dect cel care are curaj i se nevoie te, c ci acela simte i o mul umire de sine. Ast zi a venit o femeie am rt , n vrst cam de cincizeci i cinci de ani, care plngea fiindc nu putea s posteasc .B rbatul ei o p r sise, copilul i-1 pierduse ntr-un accident, mama i murise i astfel a r mas singur . Nu are nici cas , nici mas , ci o cheam cnd o femeie, cnd alta pe la casele lor ca s lucreze cte ceva. "P rinte, mi-a spus s rmana, am o mare greutate pe con tiin pentru c v d c nu fac nimic. i ceea ce e mai r u dect toate este c nu pot posti. M nnc tot ceea ce mi se d . Uneori miercurea i vinerea mi dau mncare de post, dar adeseori mi dau de dulce i sunt nevoit s m nnc, pentru c altfel m istovesc repede i nu mai pot sta n picioare". "M nnc , i spun, de vreme ce nu ai curaj". Fiecare trebuie s se supravegheze pe sine i dac va vedea c nu rezist la post, s m nnce pu in mai mult. "M soar -te pe tine nsu i"18,( 18 Sfntul Nil Ascetul, "Despre cele opt duhuri ale r ut ii") (spune Sfntul Nil Ascetul. P rinte, cum mai demult la sate unele femei nu mncau nimic din prima zi a Postului Mare pn n Smb ta Sfntului Teodor? Cum puteau rezista, avnd o mul ime de treburi, case, copii, animale, ogoare? Ele i spuneau n sinea lor: "n mod firesc ar trebui s mnc m n Sfnta i Marea Smb t , pe cnd aceast smb t este aproape". Sau se poate s - i fi spus: 'Hristos a postit patruzeci de zile19,( Vezi Mt. 4, 2 i Le. 4, 2.) pentru mine ce este s postesc o s pt mn ?". Pe lng aceasta aveau i mult simplitate i de aceea rezistau. Dac cineva are simplitate i smerenie prime te cu lesnire harul lui Dumnezeu i astfel poste te cu smerenie i se hr ne te dumnezeie te. Are putere dumnezeiasc i mult rezisten la postiri ndelungate.

Un tn r din Australia, de vreo dou zeci i opt de ani, a ajuns s nu m nnce nimic dou zeci i opt de zile. Duhovnicul lui 1-a trimis la mine s -mi spun despre aceasta. Era foarte evlavios i avea un duh de nevoin rar ntlnit. Se spovedea, mergea la biseric , citea c r i patristice i mai ales noul Testament. ntr-o zi, n timp ce citea n Evanghelie c Hristos a postit patruzeci de zile, a fost att de mi cat suflete te, nct i-a spus n sinea sa: "Dac Domnul, care a fost Dumnezeu i om f r de p cat, a postit patruzeci de zile, atunci eu, un om att de p c tos, ce trebuie s fac?". De aceea a cerut binecuvntare de la duhovnicul s u s posteasc i el, dar nu s-a gndit s -i spun i gndul s u c inten iona s nu m nnce patruzeci de zile. A nceput a adar s posteasc din lunea primei s pt mni a Postului Mare, a trecut de Duminica nchin rii Sfintei Cruci f r s bea nici m car ap , de i lucra la o fabric s vr ind o munc destul de grea stivuia l zi. Cnd a ajuns la ziua a dou zeci i opta de post, a sim it o mic ame eal n timp ce lucra i de aceea s-a a ezat pu in jos. Dup aceea a b ut un ceai i a mncat pu in posmag, deoarece se gndea c , de va c dea jos i l vor duce la spital, vor depista c a suferit aceasta din cauza postului, i vor spune: "Ia te uit , cre tinii mor din cauza postului". "P rinte, mi-a spus acela, dup attea zile de post m scrbeam de mnc ruri, dar m sileam s m nnc ca s pot lucra'. l chinuia ns gndul c nu a postit patruzeci de zile i i-a spus aceasta duhovnicului s u. Atunci acela i-a spus cu discern mnt: " i aceste zile pe care le-ai postit au fost destule. S nu mai ai gnduri". Apoi acela 1-a trimis la mine, ca s nu-i mai r mn nici un gnd de ndoial care s -1 chinuiasc . Ca s fiu sigur c ndemnul s u l untric a fost curat, l-am ntrebat: "Te-ai jurat s poste ti patruzeci de zile?". Nu", mi-a r spuns. "Atunci cnd ai luat binecuvntare de la duhovnicul t u s poste ti, nu te-ai gndit n clipa aceea s i spui gndul t u, cum c vrei s poste ti patruzeci de zile, sau ai ascuns gndul t u care i se p rea bun, ca s poste ti dup voia ta patruzeci de zile?". Nu, P rinte", mi-a spus din nou. Atunci i-am spus i eu: "Desigur c tiam aceasta, dar te-am ntrebat numai ca s n elegi tu singur c ai r splat cereasc pentru zilele ce le-ai postit, care au fost destule, i s nu te mai nelini te ti c nu ai putut ine patruzeci de zile. Alt dat ns s -i spui duhovnicului t u i gndurile cele bune pe care le ai i orice inten ie bun ce o ascunzi n inima ta, iar duhovnicul t u va hot r dac va trebui s faci o ascez , etc". i fiindc avea mult smerenie, pe care o dobndise din gndurile smerite pe care le cultiva, i a postit attea zile din multa sa dragoste pentru Hristos, era firesc ca Acesta s -1

nt reasc cu dumnezeiescul S u har. Dac un altul va ncerca s in un astfel de post i va spune cu mndrie: "Dac a f cut-o acela, eu de ce s nu o fac?", va posti numai o zi sau dou i va c dea gr mad . I se va ntuneca i mintea, pentru c l va p r si harul lui Dumnezeu i i va p rea r u chiar i de osteneala pe care a f cut-o. Poate ajunge pn acolo nct s spun : " i ce am c tigat din aceasta?". Omul dac poste te se face ca un mielu el. Iar atunci cnd devine ca o fiar , nseamn c asceza pe care o face ori este mai presus de puterile lui, ori o face din egoism, i de aceea nu prime te ajutorul dumnezeiesc. Dar uneori chiar i fiarele s lbatice sunt mblnzite i smerite de post. Vezi, atunci cnd le este foame se apropie de om, c ci din instinct simt c de nu vor mnca vor muri. n timp ce, dac se apropie de om pentru a g si de mncare, se poate s nu p easc nimic. Eu am v zut un lup care, din pricin c era fl mnd, era ca un mielu el. Odat , ntr-o iarn cu z pad mult , venise pn n curtea noastr . Eu i cu fratele meu ie iser m s d m hran la animale. n timp ce eu ineam felinarul n mn , fratele meu a luat cociorva i a nceput s -1 loveasc , dar lupul nu se mpotrivea deloc. Tot ceea ce face omul se z d rnice te dac nu o face din dragoste pentru Dumnezeu i semenul s u. Dac poste te i se mndre te cum c ar face ceva, se pierde postul s u. Devine apoi ca un rezervor g urit, care nu mai poate ine nimic n el. Pune ap ntr-un astfel de rezervor i vei vedea c ncet-ncet va curge toat . Satisfac ia stomacului u or Atunci cnd cineva nu se nfrneaz poart cu sine magazii ntregi. n timp ce, dac se nfrneaz i m nnc numai cele care i sunt necesare, organismul s u arde toate substan ele hr nitoare i nu depoziteaz nimic. Felurimea mnc rurilor ntinde stomacul i aduce pofta, dar pricinuie te mole eal i nfierbntare n trup. Dac pe mas exist numai un fel de mncare i care nu este destul de gustos, se poate ca nimeni s nu m nnce o por ie ntreag , iar dac este gustos i cineva se va l comi, se poate s m nnce pu in mai mult dect i trebuie. Dar atunci cnd pe mas exist pe te, sup , cartofi, brnz , ou , salat ,

fructe i pr jituri, vrea s le m nnce pe toate i mai cere nc i altele. Pe toate le trage pofta, pentru c una o ndeamn pe alta. i uit -te, omul nu suport nici m car un singur cuvnt; pe unul nu-1 nghite, pe cel lalt iar i nu-1 nghite, n timp ce s rmanul stomac orice mncare i arunc m, o suport . Dar oare l ntreb m dac le poate mistui? Adic stomacul care nu are logic ne ntrece n virtute i se nevoie te s le mistuie pe toate. i dac un fel de mncare nu se potrive te cu altul cnd intr n untru, se ceart , i atunci bietul stomac ce s mai fac ? ncepe dup aceea indigestia. i cum putem, P rinte, s ne t iem obi nuin a de a mnca mult? Este trebuin de pu in frn . Mai bine este s nu m nnci mncarea care i place, ca s nu- i faci de lucru, pentru c ncet-ncet se m re te hambarul. i dup aceea acest "vame " nemilostiv, a a cum l nume te Avva Macarie, va cere mereu. n vremea mesei e ti satisf cut, dar dup aceea sim i nevoia s dormi, i nici s lucrezi nu mai po i. Dac m nnci un singur fel de mncare, acesta i ajut s - i tai pofta. P rinte, atunci cnd exist multe feluri de mncare, dar n cantit i mici, exist iar i acela i pericol? Desigur, pericolul este la fel de mare, numai c partidele sunt mici i nu pot face guvern. Atunci cnd exist o mare felurime de mnc ruri, este ca i cum s-ar aduna n stomac multe partide, i unul l irit pe cel lalt, apoi se ncaier ntre ele, se bat i ncepe indigestia... Pl cerea pe care o d mncarea simpl este mai mare dect cea pe care o dau cele mai bune mnc ruri. Atunci cnd eram mic, mergeam n p dure i mncam numai o bucat de covrig, i nu mai voiam nimic altceva. Cele mai bune mnc ruri nu-mi puteau nlocui acea mul umire duhovniceasc pe care o simeam. Dar f ceam aceasta cu bucurie. ns cei mai mul i oameni nu au sim it satisfac ia stomacului u or. La nceput, atunci cnd m nnc ceva gustos, simt o oarecare satisfac ie, dar apoi intr la mijloc l comia, m nnc mult i, mai ales atunci cnd sunt b trni, simt o greutate n tot trupul, i astfel se lipsesc de satisfac ia stomacului u or.

Partea a cincea Rostul ncerc rilor n via a noastr Capitolul 1 - "Trecut-am prin foc i prin ap ..." Crucea ncerc rilor P rinte, cruciuli a pe care mi-a i dat-o o port mereu i m ajut n ncerc rile mele. Iat , a a sunt i crucile pe care le suferim noi, ca acele cruciuli e pe care le atrn m la gt i ne ocrotesc n via a noastr . Crezi c noi ducem vreo cruce mare? Numai Crucea lui Hristos a fost foarte grea, pentru c El din dragoste fa de noi, oamenii, nu a vrut s foloseasc pentru Sine puterea Sa dumnezeiasc . i n continuare ridic greutatea crucilor ntregii lumi i ne u ureaz de durerile ncerc rilor cu dumnezeiescul S u ajutor i cu dulcea Sa mngiere. Bunul Dumnezeu rnduie te pentru fiecare om o cruce potrivit cu puterea lui de a rezista, nu pentru a se chinui, ci pentru a urca de pe cruce n cer, pentru c , n esen , crucea este scar c tre cer. Dac am n elege ce comoar ne nvistierim din suferirea ncerc rilor, nu am mai murmura, ci am slavoslovi pe Dumnezeu ridicndu-ne cruciuli a pe care ne-a h r zit-o, astfel nct i n aceast via ne vom bucura, dar i n cealalt vom lua o pensie bun . Dumnezeu ne-a asigurat acolo n cer multe bog ii. ns atunci cnd cerem s ne u ureze de o ncercare, el d aceste bog ii altora i astfel o pierdem. n timp ce, de vom face r bdare, ne va da i dobnd . Fericit este cel care se chinuie te aici, pentru c , cu ct este pedepsit mai mult n aceast via , cu att mai mult se preg te te pentru cealalt , deoarece i se terg din p cate. Crucile ncerc rilor sunt mai presus de "talan i", de harismele pe care ni le d Dumnezeu. Fericit este cel care are cinci cruci, iar nu una. O suferin sau o moarte muceniceasc aduc cu adev rat r splat cereasc . De aceea la fiecare ncercare s spunem: ' i mul umesc, Dumnezeul meu, pentru c tocmai aceasta mi trebuia pentru mntuirea mea".

ncerc rile i ajut pe oameni s - i revin duhovnice te P rinte, mereu sunt n tiin at de suferin a celor din familia mea. Se vor termina vreodat necazurile lor? F r bdare, sora mea, i nu-ti pierde n dejdea n Dumnezeu. Din toate ncerc rile prin care am auzit c trece familia voastr , am n eles c Dumnezeu v iube te i ng duie toate necazurile acestea pentru o deplin cur ire duhovniceasc a familiei. Dac privim cu ochi lume ti ncerc rile familiei tale, ap re i ca ni te oameni neferici i. ns de le vom privi duhovnice te, sunte i ferici i, iar n cealalt via v vor invidia to i cei care s-au considerat ferici i n via a aceasta. n felul acesta se nevoiesc i p rin ii t i, deoarece nu cunosc sau nu n eleg s se nevoiasc duhovnice te cu m rime de suflet. Cu toate acestea, n ncerc rile familiei tale, precum i ale altor familii se ascunde o tain , de i se face att de mult rug ciune. "Cine a cunoscut judec ile iui Dumnezeu?"1. Dumnezeu s - i ntind dreapta Sa i s pun cap t ncerc rilor. P rinte, nu se poate ca oamenii s - i revin n alt fel i nu prin ncerc ri? Mai nainte ca Dumnezeu s ng duie o ncercare, a c utat s -i ndrepte cu blnde e, dar aceia nu au n eles i de aceea El a ng duit ispitirea. Vede i, cnd un copil este sucit, la nceput tat l s u l ia cu bini orul, i face toate mofturile, dar v znd c nu se schimb , atunci se poart cu asprime fa de el, ca s se ndrepte. Tot astfel i Dumnezeu, adeseori, atunci cnd cineva nu n elege de bun voie, i d o ncercare ca s - i revin . Dac nu ar fi existat pu in durere, boli,etc, oamenii ar fi devenit fiare, nu s-ar fi apropiat deloc de Dumnezeu. Via a aceasta este mincinoas i scurt ; i pu ini sunt anii ei. i bine c sunt pu ini, c ci repede vor trece am r ciunile, care ca ni te medicamente amare ne vindec sufletele noastre. Vezi, medicii le dau s rmanilor bolnavi care sufer medicamente amare deoarece se vor ns n to i cu amarul, nu cu dulcele. Vreau s spun c , precum s n tatea se dobnde te prin amar, tot astfel i mntuirea sufletului tot din amar iese. Suferind durerea ne cerceteaz Hristos

Omul care nu trece prin ncerc ri, care nu vrea s -1 doar nimic i s sufere ceva, care nu vrea s fie mhnit sau s i se fac vreo observa ie, ci vrea s tr iasc bine, este n afara realit ii duhovnice ti. "Trecut-am prin foc i prin ap i ne-ai scos pe noi la odihn '5, spune psalmistul. Vezi c i Maica Domnului i Sfin ii au suferit, de aceea trebuie ca i noi s suferim, mai ales c mergem pe acela i drum pe care au mers i ei. Cu deosebirea c noi, atunci cnd suferim pu in n aceast via , ne pl tim datoriile i ne mntuim. Dar i Hristos a petrecut cu durere pe p mnt. A cobort din cer, S-a ntrupat, a p timit i a fost r stignit. Iar cre tinul i d seama c 1-a cercetat Hristos, atunci cnd sufer durere. Atunci cnd l cerceteaz durerea pe om nseamn c l viziteaz Hristos. n timp ce, atunci cnd omul nu trece prin nici o ncercare, este ca i cum l-ar p r si Dumnezeu, nici nu pl te te datoriile, nici nu depune. Vorbesc desigur despre cel care nu vrea reaua p timire pentru dragostea Iui Hristos, care i spune n sinea sa: Sunt s n tos, am poft de mncare, m nnc bine, o duc foarte bine, sunt ie, Dumnezeule". Cel pu in lini tit, etc..." i nu spune nici m car un "Slav dac ar recunoa te c toate aceste binecuvnt ri sunt ale lui Dumnezeu, oarecum s-ar aranja situa ia. S spun : Nu meritam toate acestea, dar fiindc sunt neputincios, de aceea Dumnezeu mi le-a rnduit pe toate". n via a Sfntului Ambrozie4 (Pomenirea lui se pr znuie te la 7 decembrie.)se spune c odat Sfntul a fost g zduit de un oarecare bogat. Iar Sfntul v znd bog iile nem surate ale aceluia 1-a ntrebat dac a fost ncercat vreodat de vreo mhnire. Nu, niciodat , i-a r spuns acela. Ci bog iile mele mereu se nmul esc, ogoarele mi rodesc. Nu am sim it niciodat durere i nici vreo boal nu m-a cercetat". Atunci Sfntul a l crimat i a spus nso itorilor s i: "Preg ti i tr surile ca s plec m repede de aici, pentru c pe acesta nu 1-a cercetat Dumnezeu1. i de ndat ce a ie it n drum, casa bogatului s-a scufundat. Traiul bun al aceluia dovedea c Dumnezeu 1-a p r sit. 'Domnul ceart pe cel pe care-l iube te* (Pilde 3, 12.) P rinte, de ce ast zi lumea sufer att de mult?

Din pricin c Dumnezeu o iube te. Tu, ca monahie, te scoli diminea a, i faci canonul,roste ti rug ciunea lui Iisus, faci metanii, etc. ns pentru mireni greut ile prin care trec sunt canonul lor; i prin ele se cur esc. Iar acestea le pricinuiesc un bine mai mare dect traiul bun lumesc, care nu i ajut nici s se apropie de Dumnezeu, nici s dobndeasc r splat cereasc . De aceea trebuie s le primeasc ca pe ni te daruri ale lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu, ca un P rinte bun, prin ncerc rile pe care le ng duie i educ copiii S i din dragoste, din bun tatea Sa dumnezeiasc , iar nu din r utate sau din dreptate lumeasc , juridic , pentru c vrea ca aceia s se ntoarc la el. Adic Dumnezeu, vrnd s mntuiasc f pturile Sale i ca ele s mo teneasc mp r ia Lui cea cereasc , ng duie ncerc rile pentru ca omul s se lupte, s se nevoiasc i s dea examene la r bdarea n dureri, astfel nct s nu poat diavolul s -I spun : "Cum l r spl te ti pe acesta, sau cum l mntuie ti de vreme ce nu s-a ostenit?". Pe Dumnezeu nu-L intereseaz via a aceasta, ci cealalt . El se ngrije te de noi mai nti pentru cealalt via i apoi pentru aceasta. P rinte, dar de ce Dumnezeu unor oameni le d multe ncerc ri, n timp ce altora nu le d deloc? Ce spune Sfnta Scriptur ? "Domnul ceart pe cel pe care-1 iube te". Un tat , de pild , are opt copii. Cinci dintre ei stau lng tat l lor, iar trei pleac de acas i nici nu se mai gndesc la el. Dac cei care stau lng el fac vreo neornduial , tat l lor i trage pu in de urechi, sau le d vreo p lmu , iar dac sunt cumin i, i mngie i le d o ciocolat . n timp ce aceia care sunt departe, nu primesc nici mngiere, nici palm . Tot astfel face i Dumnezeu. Oamenilor care sunt lng El i celor care au inten ie bun , dac gre esc pu in, le d cte o p lmu i astfel i achit datoria.sau dac le d mai multe, mai i depun n casieria cereasc . Iar celor care sunt departe de Dumnezeu le d ani ndelunga i pentru a se poc i. De aceea vedem pe unii mireni c s vr esc p cate grave i cu toate acestea au bunuri materiale din bel ug i tr iesc mul i ani, f r s treac prin ncerc ri. i aceasta se face din iconomia lui Dumnezeu, pentru a se poc i. Iar dac nu se vor poc i, n cealalt via vor fi f r de r spuns. Durerea lui Dumnezeu pentru ncerc rile oamenilor

Cte suferin e are lumea! Cte probleme! i unii vin aici s mi le spun stnd n picioare, fie i numai pentru dou minute, pentru a se mngia pu in. O mam ndurerat mi spunea: "P rinte, vin clipe cnd nu mai pot suporta i atunci spun: Hristoase al meu, f s nceteze pentru pu in suferin ele i apoi pot s nceap iar i". Ct nevoie de rug ciune au oamenii! ns orice ncercare este un dar al lui Dumnezeu, este un examen pentru cealalt via . Aceast n dejde a r spl tirii n cealalt via mi d bucurie, mngiere i curaj i pot suporta durerea ce o simt pentru to i oamenii care trec prin ncerc ri. Dumnezeul nostru nu este Baal, ci Dumnezeul dragostei. El este P rintele Care vede suferin a copiilor S i pricinuit de diferite ispite i ncerc ri prin care trec, i Care ne va r spl ti pentru aceasta, numai noi s facem r bdare n mica mucenicie a ncerc rii sau, mai degrab , a binecuvnt rii pe care o suferim.

P rinte, unii spun: Oare nu este dureros ceea ce ng duie Dumnezeu? Oare nu-1 doare pe Dumnezeu pentru aceasta?". Durerea lui Dumnezeu pentru oamenii care sunt chinui i de boli, de diavoli, de barbari, etc, are n acela i timp i bucurie prin r splata cereasc pe care le-a preg tit-o. Adic , Dumnezeu cunoscnd r spl tirea pe care o va primi n cer cel care trece prin ncerc ri, i bun t ile care l a teapt , "sufer " cu u urin durerea ce o simte pentru acela. Iat , Dumnezeu a ng duit ca Irod s fac attea crime6. (Vezi Mt. 2, 16.) Paisprezece mii de prunci a junghiat i nc nenum ra i p rin i care nu i-au l sat pe solda i s le omoare copiii. Acei osta i barbari, ca s se arate mai buni n fa a maimarilor lor, i-au t iat pe copii buc ele. Cu ct copiii erau mai chinui i, cu att mai mult l durea pe Dumnezeu, dar i mai mult se bucura pentru cea mai mare slav de care aveau s se desf teze n cer. Se bucura pentru ace ti ngera i, care urmau s alc tuiasc tagma muceniceasc i ngereasc totodat ,ngeri i Mucenici! n mhniri d ruie te Dumnezeu adev rata mngiere

Dumnezeu vede de aproape suferin ele copiilor Lui i i mngie ca un P rinte bun. Pentru c , ce crezi, sufer s - i vad copila ul S u chinuindu-se? Toate suferin ele i lacrimile lui, Dumnezeu le ia n considerare i dup aceea r spl te te. Numai Dumnezeu d ruie te n mhniri adev rata mngiere. De aceea omul care nu crede n adev rata via , care nu crede n Dumnezeu ca s -I cear mila Sa n ncerc rile prin care trece, cade mereu n dezn dejde, iar via a lui nu are nici un sens. ntotdeauna r mne neajutorat, nemngiat i chinuit n aceast via , dar i osnde te i sufletul s u n cea ve nic . ns oamenii duhovnice ti, care nfrunt toate ncerc rile al turi de Hristos, nu au propriile lor mhniri, ci adun am r ciunile altora, dar n acela i timp primesc din bel ug dragostea lui Dumnezeu. Atunci cnd cnt troparul: "Ajutorului omenesc nu ne ncredin a pe noi. Prea Sfnt St pn ", cteodat m opresc la "ci prime te rug ciunea robilor t i...". C ci de vreme ce nu am mhniri, cum s spun "c scrbele ne cuprind i nu putem r bda"?7 (Din Paraclisul Maicii Domnului.) S spun minciuni? n nfruntarea duhovniceasc a ncerc rilor nu exist mhnire, pentru c atunci cnd omul se a eaz corect, duhovnice te, toate se schimb . Dac omul i atinge am r ciunea durerii sale de Preadulcele Iisus, atunci toate am r ciunile i otr vurile sale se preschimb n miere. Dac cineva n elege tainele vie ii duhovnice ti i modul tainic n care lucreaz Dumnezeu, nceteaz s se mai mhneasc pentru tot ceea ce i se ntmpl , pentru c prime te cu bucurie medicamentele amare pe care i le d Dumnezeu pentru ns n to irea sufletului s u. Pe toate le consider r spunsuri la rug ciunea sa, de vreme ce nencetat i cere lui Dumnezeu s -i cur easc sufletul. ns atunci cnd oamenii nfrunt lume te ncerc rile, se chinuiesc. De vreme ce Dumnezeu ne supravegheaz pe to i, trebuie ca fiecare s se predea Lui cu totul. Altfel se va chinui. Cere s -i vin toate a a precum vrea el, dar lucrurile nu se petrec dup dorin a lui, i de aceea nu afl odihn . Fie s tul, fie fl mnd de ar fi cineva, fie c este l udat, fie c este nedrept it, trebuie s se bucure i s le nfrunte pe toate cu smerenie i r bdare. i atunci unuia ca acestuia Dumnezeu i va d rui mereu binecuvnt ri, pn cnd sufletul s u va ajunge s nu mai poat "nc pea i suporta" bun tatea lui Dumnezeu. i cu ct va nainta duhovnice te, cu att va vedea dragostea lui Dumnezeu ntr-o m sur mai mare i se va topi de recuno tin .

Ispitele i mhnirile ce vin din ng duin a lui Dumnezeu ncerc rile care ne vin sunt uneori antibioticul pe care ni-1 d Dumnezeu pentru bolile sufletului nostru i care ne ajut mult duhovnice te. Omul m nnc numai o palm u oar i ndat i se nmoaie inima. Dumnezeu tie foarte bine n ce stare duhovniceasc se afl fiecare dintre noi, dar fiindc noi nu tim, ng duie s fim ispiti i ca s ne cunoa tem pe noi n ine, s ne afl m patimile ce sunt ascunse nl untrul nostru i s nu avem preten ii nes buite n Ziua Judec ii. Pentru c , de ar trece cu vederea patimile noastre i ne-ar lua n Rai a a cum suntem, i acolo am crea probleme. De aceea Dumnezeu ng duie diavolului s creeze aici ispite ca s ne scuture, astfel nct s se smereasc i s se cur e sufletul nostru prin mhniri, dup care ne umple de har. Adev rata bucurie se na te din am r ciunea pe care cineva o gust cu bucurie pentru Hristos, Care s-a umplut de am r ciune ca s ne mntuiasc . Cre tinul trebuie s se bucure mai ales atunci cnd trece prin vreo ncercare f r ca el s fi fost pricina ei. Uneori spunem lui Dumnezeu: "Dumnezeul meu, nu tiu ce voi face, dar eu m predau ie cu totul, ca s m faci om". i atunci Dumnezeu nu m face numai om, ci mai presus de om, i-1 las pe diavol s vin s m ispiteasc i s m chinuiasc . i n cancerul care bntuie ast zi v d vicle ugurile diavolului i rd. M i, i diavolul acesta! Voi ti i cu ce s pun l spal diavolul pe om atunci cnd Dumnezeu ng duie s -1 ispiteasc , s -1 ncerce? Cu spuma r ut ii lui. i nc ce s pun bun are! A a cum c mila scoate spume atunci cnd se mnie, la fel face i diavolul n astfel de situa ii. i dup aceea l freac pe om nu ca s -1 cure e de murd rie, ci din r utate. Iar Dumnezeu l las pe diavol s -1 s puneasc pe om numai att ct trebuie pentru a-1 cur a. C ci dac l-ar l sa s -1 frece a a cum se freac rufele, l-ar sf ia. P rinte, putem spune despre diferitele ispite care se ntmpl noastr , c aceasta a fost voia lui Dumnezeu? n via a

Nu. S nu amestec m voia lui Dumnezeu cu ispita i cu cele pe care le aduce ea. Dumnezeu l las pe diavolul liber s -1 ispiteasc pe om pn la un punct, iar pe

om l las liber s fac binele sau r ul. Dar nu Dumnezeu este vinovat pentru r ul pe care l va face omul. Iuda, de pild , era ucenicul lui Hristos. Dar oare putem spune c a fost voia lui Dumnezeu ca el s devin vnz tor? Nu, ci luda nsu i a ng duit diavolului s intre n el. Cineva a spus unui preot: P rinte, te rog f un Trisaghion pentru Iuda". Iar aceasta este ca i cum ar fi spus: "Tu, Hristoase, e ti nedrept. Aceasta a fost voia Ta, ca s Te vnd Iuda. i de aceea acum ajut -1". Pu ine sunt cazurile n care Dumnezeu ng duie s fie ispiti i unii cre tini evlavio i pentru a- i veni n sim ire cineva care duce o viat p c toas i s se poc iasc . Oamenii ace tia vor avea o ndoit r splat . Adic Dumnezeu le d unora care, cu ncerc rile prin care trec, i pl tesc p catele n aceast viat , dar care n acela i timp crtesc f r motiv, posibilitatea de a fi ajuta i de r bdarea celor care, de i nu au gre it, sufer dar nu crtesc. S presupunem c un familist foarte bun i foarte evlavios se afl n cas cu toat familia sa i dintr-odat se face un cutremur i cade casa peste ei strivindu-i, iar dup o nfrico toare suferin mor cu to ii. Oare de ce a ng duit Dumnezeu aceasta? Ca s nu crteasc ceilal i care sunt pedepsi i atunci cnd gre esc. De aceea to i cei care se gndesc la crucile mari pe care le-au purtat drep ii niciodat nu se mhnesc pentru micile lor ncerc ri. i v d c , de i au gre it n viata lor, cu toate acestea sufer mai pu in dect acei drep i, i de aceea spun ca tlharul cel bun8: "Dac ace tia care nu au f cut nimic r u au suferit att de mult, atunci noi ce trebuie s p timim?". Din p cate ns unii seam n cu tlharul cel r stignit de-a stnga lui Hristos9 i spun: "Au mers cu crucea n mn i uite ce au p it!". Exist i cazuri - acestea sunt foarte rare - n care Dumnezeu ng duie din dragoste ca unii nevoitori ale i s treac prin mari ncerc ri, pentru a fi ncununa i. Ace tia sunt urm torii lui Hristos. Vede i, la Sfnta Singlitichia, deoarece ajuta duhovnice te multe suflete cu pove ele ei, a mers diavolul ca s o mpiedice de la aceast lucrare. Trei ani i jum tate a r mas f r glas din pricina bolii pe care a suferit-o10.

Alt dat un adev rat urm tor al lui Hristos cere de la Dumnezeu s ierte gre alele semenilor s i, s - i ntoarc de la ei urgia Sa cea dreapt i s fie pedepsit el n locul acelora, de i nu este vinovat cu nimic. Unul ca acesta se nrude te mult cu Dumnezeu, Care este nduio at de aceast mare i nobil dragoste a copilului S u. n afar de darul pe care i-1 face, iertnd gre elile celorlal i, ng duie ca acesta s aib i sfr it mucenicesc, dup cererea lui st ruitoare. n acela i timp ns i preg te te n Rai cel mai frumos i mai minunat palat, precum i o slav nc i mai mare, deoarece mul i oameni l-au nedrept it prin judecata lor superficial , creznd c Dumnezeu 1-a pedepsit pentru p catele lui. Nerecuno tin a fa de dragostea lui Dumnezeu

P rinte, ncerc rile i folosesc ntotdeauna pe to i oamenii? Depinde de felul cum nfrunt fiecare ncerc rile. Cei care nu au inten ie bun l hulesc pe Dumnezeu atunci cnd trec prin diferite ncerc ri. "De ce s suf r eu aceasta? - spun ei. Iat , acela are attea bunuri! Dumnezeu este acesta?" Nu spun "am gre it", ci se chinuiesc. Iar cei cu m rime de suflet spun: "Slav lui Dumnezeu! ncercarea aceasta m-a adus lng Dumnezeu. El a ng duit-o pentru binele meu". i dac mai nainte se poate s nu fi c lcat deloc n biseric , dup aceea ncep s mearg regulat la biseric , s se spovedeasc , s se mp rt easc . De multe ori Dumnezeu chiar i pe oamenii cei mai mpietri i i aduce la un moment dat, printr-o ncercare, la o astfel de m rime de suflet, nct ei n i i se ntorc spre bine i- i isp esc p catele prin durerea ce o simt pentru tot ce au f cut. P rinte, trebuie s spunem: "Slav merg bine? ie, Dumnezeule!", atunci cnd toate

Dac nu spunem "Slav ie, Dumnezeule!" n bucurii, cum vom spune n mhniri? Tu spui aceasta n mhniri, i nu vrei s-o spui n bucurii? Dar atunci cnd cineva este nerecunosc tor, nu cunoa te dragostea lui Dumnezeu, nerecuno tin a este un mare p cat. Iar pentru mine este unul de moarte, nerecunosc torul cu nimic nu poate fi mul umit. Pentru toate crte te, nimic nui convine. n satul meu natal, n Farasa, se folosea mult magiunul. ntr-o sear o fat plngea pentru c voia magiun. Ce putea s fac mama ei? S-a dus i a cerut de

la vecina. Iar copila, de ndat ce mama ei i-a adus magiunul, a nceput iar i s plng . B tea din picioare i striga: "Mam , vreau i iaurt". "Copilul meu, unde s g sesc iaurt la ora aceasta?", i spune mama ei. "nu, vreau iaurt". Atunci s rmana femeie a mers i a cerut iaurt de la o alt vecin i 1-a adus fiicei ei. Dup ce fata 1-a luat i pe acesta, a nceput din nou s plng . "Acum de ce mai plngi?", o ntreb mama ei. "Mam , le vreau amestecate". Atunci mama le ia i le amestec , dar aceasta iar i ncepu s plng . "Mam , nu le pot mnca a a. Le vreau separat". La care mama ei a luat-o la palme i astfel... s-a separat magiunul de iaurt. Adic vreau s spun c tot astfel se comport mul i oameni, dup care vine pedagogia lui Dumnezeu. Cel pu in s ne m rturisim nerecuno tin a noastr i s -I mul umim zi i noapte lui Dumnezeu pentru binecuvnt rile ce ni le d ruie te. Iar n felul acesta l vom pune pe fug pe diavolul cel fricos, care i va aduna dr cu orii lui i se va preface ntr-un fum negru, pentru c deja i-am aflat punctul slab. S compar m ncercarea noastr cu una mai mare a altuia Medicamentul cel mai bun pentru fiecare ncercare a noastr este ncercarea mai mare a semenilor no tri, pe care este de ajuns s o compar m cu a noastr pentru a ne putea da seama de marea diferen dintre ele i de marea dragoste pe care ne-a ar tat-o Dumnezeu, Care ne-a ng duit o ncercare mai mic . Atunci i vom mul umi, ne va durea pentru cel ce sufer mai mult i ne vom ruga din toat inima ca s -1 ajute Dumnezeu. Mi-au t iat, de pild , un picior? s spun "Slav ie, Dumnezeule, c am cel pu in un picior. Aceluia i le-au t iat pe amndou ". i dac a r mne un bu tean, f r mini i picioare, tot va trebui s spun: "Slav ie, Dumnezeule, c am umblat at ia ani, n timp ce al ii s-au n scut infirmi". Eu, din clipa n care am auzit c un familist are hemoragii de unsprezece ani, mi-am spus: "Ce fac eu? Acesta este mirean i are hemoragii de unsprezece ani, are copii i trebuie s se scoale diminea a ca s mearg la serviciu, iar eu nici apte ani nu am mplinit de cnd am hemoragii"11. (Stare ul din 1988 avea hemoragii nentrerupte de la intestinul gros.)Dac m gndesc la cel lalt care sufer att de mult, nu m mai pot ndrept i pe mine. Iar dac m voi gndi c eu suf r iar ceilal i o duc bine, c m scol noaptea la fiecare jum tate de ceas, deoarece am probleme cu intestinul

gros i nu pot dormi, n timp ce ceilal i dorm lini ti i, m ndrept esc pe mine nsumi dac murmur. Dar tu, sor , de ct timp suferi de herpes12? (Inflamatie caracteristic a pielii, foarte persistent i dureroas , cu caracter recidivant, provocat de un virus, manifestat prin grupuri de b icu e localizate de obicei n jurul gurii, al nasului, etc.) De opt ani, p rinte. Vezi, Dumnezeu unora le las aceast boal dou luni, altora zece, iar altora cincisprezece. mi dau seama c durerea este mare, i din pricina ei unii ajung pn la dezn dejde. Dar dac un mirean care are herpesul de o lun , dou i se dezn d jduie te din pricina marii dureri, afl c un om duhovnicesc l are de un an i face r bdare i nu crte te, atunci de ndat se mngie. i i spune: "Eu suf r de dou luni i am ajuns la dezn dejde. Acela, ns , s rmanul, sufer de un an i nu se plnge. Eu fac i neornduieli, n timp ce acela tr ie te duhovnice te". i astfel se ajut f r s fie sf tuit. Mhnirile pe care ni le pricinuiesc oamenii P rinte, atunci cnd cineva rabd pentru Dumnezeu mhnirile i nedrept ile pe care i le pricinuiesc oamenii, aceast r bdare l cur de patimi? Dac l cur ntrebi? nu numai c l cur , ci l face s i str luceasc . Exist ceva mai presus dect aceasta? n felul acesta i poate pl ti p catele. Vede i,pe un criminal l bat, l nchid n nchisoare, i face acolo micul s u canon i, dac se poc ie te cu sinceritate, se izb ve te de nchisoarea cea ve nic . Oare este mic lucru s - i pl teasc prin aceast suferin o socoteal ve nic ? Orice mhnire s o suporta i cu bucurie, mhnirile pe care ni le pricinuiesc oamenii sunt mai dulci dect siropurile ce ni le ofer cei care ne iubesc. Vede i, n Fericiri Hristos nu spune: "Ferici i ve i fi cnd v vor l uda", ci: "Ferici i ve i fi cnd v vor oc ri"15 i mai ales "cnd v vor min i din pricina Mea". Atunci cnd oc rrea nu este pe dreptate, cel oc rt adun r splat . Iar dac ea este pe dreptate, atunci acela i pl te te p catele. De aceea, nu numai c trebuie s -1 r bd m f r murmur pe cel care ne ispite te, ci s sim im i recuno tin , pentru c ni se d prilejul s ne nevoim n smerenie, dragoste i r bdare.

Desigur, clevetitorii lucreaz mpreun cu aghiu . Vntul puternic de obicei rupe i dezr d cineaz numai copacii sensibili care nu au r d cini adnci, n timp ce pe aceia care au r d cini adnci i ajut s - i adnceasc r d cinile i mai mult. Noi trebuie s ne rug m pentru to i cei care ne vorbesc de r u i s cerem de la Dumnezeu s le dea poc in , luminare i s n tate i s nu l s m nl untrul nostru nici m car o urm de ur fa de ei. S p str m numai experien a dobndit din ispit , s arunc m toate otr vurile i s ne amintim mereu de cuvintele Sfntului Efrem Sirul: "Dac i se va ntmpla s fii clevetit, iar dup aceasta se va dovedi cur ia con tiin ei tale, nu te seme i, ci sluje te cu smerenie Domnului Care te-a slobozit de clevetirea oamenilor, ca s nu p time ti c dere de mirare"14. (14 Sfntul Efrem Sirul, Opere, Voi. 1.)

Capitolul 2 Boala Bolile i ajut pe oameni P rinte, ce nseamn "Rai bun"15? (Urare folosit printre cre tinii i c lug rii din Grecia i Sfntul Munte.) Adic s mergi cu bine n Rai.Dar oare nu se poate n elege: "S mergi n Raiul cel bun"? Ai auzit tu vreodat vorbindu-se de raiul cel r u?Oricum, pentru a merge cineva n Raiul cel dulce, trebuie s m nnce aici multe am r ciuni, ca s primeasc n mn pa aportul ncerc rilor. Dac ai ti ce se ntmpl la spitale! Ce drame! Ce durere are lumea! Cte mame, s rmanele, nu fac opera ii, se gndesc la copila ii lor i sunt cuprinse de nelini te pentru ntreaga lor familie! C i famili ti nu au cancer, fac radioterapie i se chinuiesc! S nu poat lucra i s aib de pl tit chirie i o mul ime de alte datorii! Unii sunt s n to i i nu o pot scoate la cap t, cu ct mai mult atunci cnd cineva este bolnav i se sile te s lucreze pentru a putea face fa ct de ct la ndatoririle lui! Cu adev rat, m-au cople it problemele oamenilor. Cte nu aud n fiecare zi! Mereu suferin e, mereu greut i! Toat ziua mi este gura

amar , iar seara cad de oboseal i, fl mnd fiind, m ntind pu in ca s m odihnesc. Simt mult oboseal trupeasc , dar i o pace l untric . P rinte, boala ajut ntotdeauna? Da, ntotdeauna ajut . Bolile i ajut pe oameni s - i "isp easc "16 ?(Sensul "isp irii" n Teologia Ortodox nu are caracterul juridic al Teologiei apusene, ci exprim pedagogia iubitoare de oameni a lui Dumnezeu pentru omul p c tos n scopul mntuirii lui.)p catele, atunci cnd nu au virtu i.S n tatea este un lucru mare, dar binele pe care l pricinuie te boala nu-1 poate d rui s n tatea. Un bine duhovnicesc. Boala este o binefacere foarte mare,ntr-adev r foarte mare! l cur pe om de p cat i de multe ori i asigur chiar i r splat . Sufletul omului este ca aurul, iar boala este ca focul care-1 cur . Vezi c i Hristos i-a spus Apostolului Pavel: "Puterea Mea se des vr e te n sl biciune"17. (2 Cor. 12, 9.)Cu ct mai mult se chinuie te omul de vreo boal , cu att mai mult se cur i se sfin e te, ajunge numai s fac r bdare i s-o primeasc cu bucurie. n unele boli este nevoie numai de pu in r bdare. i pe acestea le ng duie Dumnezeu ca s -i ndrepteze omului unele cusururi i s -i d ruiasc pu in r splat . Pentru c boala trupeasc ajut la vindecarea bolii duhovnice ti. O neutralizeaz cu smerenia pe care o aduce. Dumnezeu pe toate le pune n valoare spre binele nostru. Tot ceea ce el ng duie este pentru folosul nostru duhovnicesc. tie de ce anume are nevoie fiecare din noi i ne d vreo boal , fie ca s ne r spl teasc , fie ca s pl tim p catele. R splata cereasc primit prin suferirea bolii Ce face mama ta? Nu se simte bine. P rinte. Din cnd n cnd i cre te foarte mult temperatura i atunci i pierde cuno tin a. Pielea i se umple de r ni i n timpul nop ilor o dor. Iat , astfel de oameni sunt mucenici. i chiar dac nu sunt mucenici des vr i i, sunt pe jum tate. Toat viata ei a fost o suferin , P rinte.

Pentru aceasta r splata ei va fi ndoit . De cte bun t i are a se desf ta! Raiul l are deja asigurat.Atunci cnd Hristos vede c cineva poate suporta o boal grea, i-o d astfel nct prin pu ina suferin din aceast viat p mnteasc , s primeasc r splat mult n cea cereasc i ve nic . Sufer aici, dar va fi r spl tit acolo, n cealalt viat , pentru c exist i Rai, exist i r spl tire. Ast zi o femeie ce sufer de rinichi i de ani de zile face tratament pentru purificarea sngelui, mi-a spus: "P rinte, face i, v rog, semnul Crucii pe mna mea. Venele mi sunt numai o ran i nu mai pot suporta s fac acest tratament". "Aceste r ni, i-am spus, n cealalt viat vor fi ni te diamante mai pre ioase dect diamantele din aceast lume. De c i ani faci acest tratament?". "De doisprezece ani", mi-a spus. "Adic ai dreptul la o pensie redus ", i-am spus din nou. Dup aceea mi arat o ran la cealalt mn i mi spune: "P rinte, rana aceasta nu se nchide i se vede osul". "Da, dar de acolo din ran se vede cerul, i spun. M rog ca Hristos s - i dea r bdare i s - i m reasc dragostea pentru El, ca s ui i de durere. Desigur exist i alt rug ciune pentru a alina durerile, dar atunci se mic oreaz i r splata cea mare. Prin urmare rug ciunea de mai nainte este mai bun ". i astfel s-a mngiat mult, s rmana. Atunci cnd trupul sufer , sufletul se sfin e te. Boala face s ne doar trupul, aceast cas a noastr f cut din p mnt, dar astfel se va bucura mult st pnul ei, adic sufletul nostru, n palatul ceresc pe care ni-1 preg te te Iisus Hristos. De aceast n elegere duhovniceasc , care este ira ional pentru oamenii lume ti, m bucur i eu i m f lesc pentru neputin ele trupe ti pe care le am. Iar singurul lucru la care nu m gndesc este c a putea avea din ele r splat cereasc . i-mi dau seama c astfel pl tesc nerecuno tin a mea fat de Dumnezeu, pentru c nu am r spuns la marile Lui daruri i faceri de bine. Iar aceasta pentru c n ntreaga mea via toate sunt o petrecere; i c lug ria i bolile prin care trec. Dumnezeu mi face numai ng duin e i pogor minte. Ruga i-v s nu-mi pl teasc cu acestea n via a aceasta, pentru c atunci va fi vai de mine. Mare cinste mi-ar face Hristos dac miar da s suf r i mai mult pentru dragostea Lui, numai s m nt reasc ca s pot r bda, i nu vreau r splat . Atunci cnd omul este cu des vr ire s n tos nu este bine. Este mai bine s aib ceva. Ct de mult m-am folosit eu din boal , nu m-am folosit din toat asceza pe care am f cut-o pn ast zi. De aceea spun, dac cineva nu are ndatoriri, s

prefere bolile n locul s n t ii. Cnd omul este s n tos devine dator, iar cnd este bolnav i nfrunt boala cu r bdare, are de primit. Atunci cnd eram n via a de ob te a venit odat la m n stire un episcop sfnt, foarte b trn, pe nume Ierotei, care pustnicea n Schitul Sfnta Ana. La plecare, voind s se urce pe catr, i s-au ridicat pu in pantalonii i i s-au v zut picioarele umflate. P rin ii care au mers s -1 ajute, le-au v zut i s-au nfrico at. Acela ns a n eles i le-a spus: "Acestea sunt cele mai pre ioase daruri pe care mi le-a dat Dumnezeu. i l rog s nu mi le ia napoi". R bdarea n dureri Atunci cnd ne ajunge vreo boal este bine s ne l s m cu totul n voia lui Hristos. S ne gndim c sufletul nostru are mai mult nevoie de r bdare i slavoslovie n dureri dect de un trup de otel, cu care am putea face mari nevointe trupe ti, care ns se poate s ne fac s ne f lim f r s ne d m seama, creznd c cu sabia noastr vom c tiga Raiul. ti i de c i ani am dureri, cnd suportabile, cnd insuportabile? Durerea suportabil este o stare a mea permanent . Cte am tras mai nti cu bron ectazia i cu opera ia pe care am f cut-o! Apoi au nceput istoriile cu intestinele. Dup care o jum tate de an am avut discopatie, din pricina c reia am suferit foarte mult. Nu-mi mai puteam face nici metaniile pe care le f ceam mai nainte, i mi era greu s m slujesc chiar pe mine nsumi, cu att mai mult lumea care venea la Coliba mea. n continuare mi-a ap rut ceva tare n pntece; mi-au spus c a fost hernie. Cnd m oboseam, m durea tare i se umfla. ntr-o zi, n ajunul Sfntului Pantelimon, era umflat i m durea. Trebuia ns s merg la Schit la privegherea de toat noaptea. Atunci mi-am spus n sinea mea: "Voi merge orice s-ar ntmpla", pentru c trebuia s merg. n timpul privegherii am vrut s m a ez pu in, dar m-am gndit "dac voi cobor strana s m a ez, vor face to i ca mine", i astfel am preferat s nu m a ez deloc n stran . Dup doisprezece ore ct a inut privegherea, am presupus c s-a nr ut it mult situa ia. Cnd m-am ntors la Chilie, nu am apucat bine s intru n untru, c a i sunat clopo elul. "P rinte, deschide!", l aud pe cineva strignd. Am nceput s rd. "E-n regul , mi-am spus, de acum vom merge f r ntrerupere". i ntr-adev r, peste pu in au venit al ii, apoi al ii. Seara, cnd am terminat cu lumea, am sim it c umfl tura a disp rut cu totul. A doua zi, de i m odihnisem, a

ap rut din nou. Apoi a nceput s m deranjeze i s m doar , dar m mndream cu aceasta. De vreme ce Hristos cunoa te situa ia mea i tie c aceasta m ajut , de aceea o las . Cinci ani a inut aceasta. tii ce greu a fost? Dar atunci, P rinte, cnd a i avut probleme cu picioarele? Aceea a fost altceva. Nu puteam sta n picioare.M chinuiam mai ales atunci cnd venea lume la mine. A trecut aceasta i a nceput hemoragia. "Colit ulceroas ", mi-au spus. Alt poveste... Iat sunt apte ani cu hemoragii, cu dureri... Dar nu v mhni i, ci numai ruga i-v pentru s n tatea sufletului meu. Eu m bucur pentru c Dumnezeu m-a cinstit i mi-a dat acest dar, i de aceea nu vreau s m lipsesc de el.Slav lui Dumnezeu! El ng duie aceasta pentru a m folosi. n felul acesta d m examene la r bdare. Acum aceasta, dup aceea alta... "Avem trebuin de r bdare"19.( Evr. 10, 36.).Pentru c dac noi, care avem pu in fric de Dumnezeu, nu facem r bdare, ce vor face atunci mirenii? De i v d c mul i mireni ne ntrec n virtute. P rin ii mei mi spuneau c farasio ii, atunci cnd se mboln veau, nu alergau de ndat la Hagi-efendi20(A a l numeau farasio ii pe Sfntul Arsenie Capadocianul.) ca s -i vindece. Ci mai nti sufereau durerile ct puteau, potrivit cu r bdarea i m rimea lor de suflet, deoarece considerau binecuvntare s sufere. "S -mi chinuiesc i eu pu in sufletul pentru Hristos, spuneau, pentru c i El a suferit mult ca s ne mntuiasc ". i numai atunci cnd vedeau c treburile lor nu merg deloc i li se chinuiesc familiile mergeau la Hagi-efendi ca s -i vindece. Ai v zut ce m rime de suflet aveau! Dac aceia, care erau mireni, gndeau astfel i f ceau r bdare, eu care sunt c lug r cum trebuie s gndesc? Hristos a spus: "ntru r bdarea voastr v ve i dobndi sufletele voastre"11. Vede i c Dumnezeu nu a fost att de nduio at de milosteniile lui Iov atunci cnd avea toate bun t ile precum a fost de r bdarea din vremea ncerc rii22. P rinte, atunci cnd un bolnav face r bdare n dureri, trebuie s nu arate deloc c l doare? La mare nevoie poate l sa s se fac pu in perceptibil de ceilal i. Poate spune c l doare, dar nu att de tare. Pentru c , de nu face deloc cunoscut boala sa celorlal i, unii se pot sminti de vreo purtare de a sa. Dac , de pild , un monah sufer de ceva

i nu poate merge la slujba bisericii, l poate v t ma pe unul care nu are gnduri bune. nfruntarea durerii P rinte, despre care durere spune i c este de nesuportat? Durerea care face s - i curg lacrimi din ochi. Aceste lacrimi nu sunt nici de poc in , nici de veselie.Unde le a ez m? Ce spui? Oare aceasta nu este o mucenicie, P rinte? Da, mucenicie este! P rinte, atunci cnd am o durere foarte mare, mi vine greu s spun "Slav ie, Dumnezeule!". Dar de ce i vine greu? Gnde te-te ce a suferit Hristos. B t i, oc ri, biciuire, r stignire23. i pe toate le-a suferit "f r de p cat fiind"1"1, pentru mntuirea noastr . Iar pe tine cnd te doare s spui: "Pentru dragostea Ta, Hristoase al meu, voi r bda". P rinte, de ce este trebuin pentru a dep i durerea? De b rb ie i silin . Dar durerea insuportabil cum o poate nfrunta cineva? Dac este om lumesc cu o cntare, dac este om duhovnicesc cu psalmodia. Odat tat l meu avea temperatur i o durere puternic de cap. i atunci ce face? M nnc o sardea s rat , bea i un pahar cu vin i ncepe s cnte: "De teapt -te, s rmane oropsit" i alte cntece de haiducie, dup care s-a f cut bine. A a s cnt m i noi, ca s se mpr tie durerea. i eu ntr-o zi am r cit i m-a luat o durere de cap de parc voia s mi-1 sparg . Atunci am nceput o psalmodie foarte frumoas i imediat mi-a disp rut durerea de cap. ntr-adev r, psalmodia mpreun cu rug ciunea lui Iisus ajut foarte mult n aceste cazuri; nmoaie sufletul, l ndulce te, pentru c mhnirile i durerile nencetate l r pun i l r cesc. i noaptea trecut nu am putut dormi din pricina durerii. Mi-am

spus c dac voi muri nainte de a se face ziu , voi avea... o zi mare, c ci n cealalt via nu va nsera niciodat , nici nu va fi noapte ca s se fac ziu ... Apoi am luat un "medicament1; am cntat "Pentru durerile Sfin ilor..."25.( 25 Troparul Sfin ilor Patruzeci de Mucenici. Pomenirea lor se cinste te la 9 martie) Iar efectul acestei "pastile" dureaz toat noaptea. Medicii au astfel de pastile aici la voi? P rinte, se spune c noaptea durerile se nte esc. Da, pentru c noaptea omul se ngreuiaz . n timpul zilei, bolnavii avnd companie, discu ii, etc. i uit durerea. Iar noaptea cnd sunt singuri mintea lor se duce la durere i li se pare c ea este mai mare. n boal vor exista totdeauna dureri, ns scopul este s r sucim butonul la alt frecvent , pentru a le uita. Pentru c de nu nfrun i corect durerea, te va durea de dou ori mai mult. Dac te gnde ti la durere, ea se va m ri. n timp ce un gnd bun, de pild , dac i aduci aminte de cei care sufer mai mult dect tine, sau dac psalmodiezi pu in, durerea se uit . P rinte, de obicei durerea te previne c se ntmpl ceva n organism. n continuare ct aten ie trebuie s -i dai? Trebuie ca fiecare s - i ncerce rezistenta sa i astfel s ia aminte. Mai ales atunci cnd omul este la o vrst naintat , este trebuin de mai mult aten ie, pentru c o ma in veche, dac va alerga cu aceea i vitez cu care alerga atunci cnd era nou , i vor s ri i rotile i carburatorul... n perioada n care m durea mijlocul, nu puteam rosti rug ciunea lui Iisus stnd n picioare. Cnd am v zut c situa ia s-a mbun t it pu in, m-am ridicat i am nceput s fac rug ciunea n picioare i metanii, dar a nceput s m doar din nou. M-am a ezat pu in. Apoi mi-am spus: "Hai s mai ncerc". Dar din nou a nceput s m doar . Dup aceea nu am mai continuat, dar eram mp cat cu con tiin a. P rinte, cnd tiu c o durere nu are i alte consecin e nepl cute n organism, nu m nelini tesc. Dar atunci cnd ea arat c exist o v t mare grav , aceasta m nelini te te. Ascult , durerea de mijloc, de pild , se poate s nu lase nici o urmare nepl cut n organism, ci numai ne imobilizeaz , n timp ce pe celelalte dureri le suport trupul. P rinte, atunci cnd sufer trupul, sufer n acela i timp i sufletul?

Atunci cnd oferul este bolnav, ma ina nu poate merge. Sufletul sufer atunci cnd trupul sufer i el.Ai n eles? i lipse te dispozi ia pe care o are atunci cnd trupul este s n tos. Se indispune i sufletul ntr-un anumit fel. P rinte, durerea l irit pe om? Atunci cnd omul nu nfrunt duhovnice te durerea, se poate irita. ns de o va nfrunta duhovnice te,se lini te te i se mngie. i atunci boala este pentru el s rb toare. Se bucur pentru c va merge mpreun cu m rturisitorii i cu mucenicii. Sfin ii mucenici uitau durerea pentru c dragostea lor fat de Hristos era mai mare dect chinurile pe care le sufereau. Dar cel care sufer Mireanul se cur , nu ns i nu nfrunt duhovnice te durerea, nu se cur i monahul. ?

Participarea la durerea celorlal i Atunci cnd pe om l doare pentru semenul s u, Dumnezeu se nduio eaz i se bucur ntr-un anumit fel, pentru c unul ca acesta, prin dragostea pe care o are, se nrude te cu El i de aceea prime te mngierea Lui cea dumnezeiasc . Altfel nu ar fi putut suporta durerea pentru semenul s u. P rinte, cum po i sim i durerea celorlal i? Atunci cnd ai i tu vreo durere dar te gnde ti la durerea celuilalt, te pui n situa ia lui i te doare mai mult pentru acela. Adic durerea ta te ajut s n elegi durerea celorlal i. Iar atunci cnd prime ti cu bucurie propria ta durere, d ruie ti mngiere celor ndurera i. Oricum, altceva este s afli c s-a mboln vit cineva i altceva este s te mboln ve ti tu. Abia atunci l n elegi pe cel bolnav. Auzeam despre "chimioterapii" i credeam c sunt "hymoterapii"26, (Hymos = suc de fructe.) adic credeam c bolnavilor de cancer li se face terapie cu sucuri, cu alimente naturale. De unde s tiu? Acum ns am n eles ce suferin este. P rinte, chimioterapiile sunt mai grele dect radioterapiile?

Mai grele? Toate, i radioterapiile i chimioterapiile sunt... Cel mai r u este c ele i taie pofta de mncare. Cu toate c trebuie s m nnci bine, nu po i mnca deloc. i medicii i spun: Trebuie s m nnci". Dar cum s m nnc dac toate acestea ti taie pofta de mncare i te fac ca un cadavru. Atunci cnd f ceam radioterapii, de i ardeam de sete, nu puteam bea deloc ap . mi venea s vomit i sim eam repulsie i pentru ap 27. 27 (S-au spus n iunie 1994, cu o lun mai nainte de adormirea Stare ului, dup opt luni de suferin pricinuit de cancer.) P rinte, dac a i fi f cut opera ia pu in mai nainte... Ce mai nainte? Eu nu fac rug ciune ca s treac , pentru c astfel suf r mpreun cu lumea care sufer .Astfel i n eleg mai mult pe cei ndurera i i particip la durerea lor. De altfel i pe mine boala m folose te duhovnice te. Cer de la Dumnezeu numai s m pot sluji pu in pe mine i s slujesc i pe al ii. Dar fac -se voia lui Dumnezeu. Cnd ai vreo problem de s n tate i nu te preocup aceasta, atunci ntr-un anumit fel ai dreptul s -L rogi pe Dumnezeu s mbun t easc starea s n t ii celorlal i. Iar cel care nu are propria sa durere este bine s -1 doar cel pu in pentru cei care sufer . "S - i iau gatadocul t u", spuneau farasiotii, adic durerea ta, chinul t u, suferin a ta. P rinte, dar n ce fel l luau? Prin dragoste. Atunci cnd cineva spune cu dragoste "las -m s -ti iau durerea", o ia cu adev rat. Iar dac o ia, atunci este trebuin de mult r bdare, mult b rb ie i mult putere pentru a o putea nfrunta. Vin unii i mi spun: "P rinte, vreau s v iau durerea". Unii o spun cu toat credin a lor, al ii, mai frico i, nu tiu ce spun. Ace tia pentru cel mai mic lucru alearg la medic i u or cad n dezn dejde.Putina lor durere nu o pot duce i spun c vor s o duc pe a mea. Mai bine este s fac r bdare n durerea lor, s primeasc cu bucurie tot ceea ce Dumnezeu ng duie pentru ei i s nu cear , chipurile din dragoste, s ia durerea altuia. Pentru c dac Dumnezeu le mpline te cererea i uit c ei n i i au cerut aceasta, vor murmura i se poate chiar s se i r zvr teasc mpotriva lui Dumnezeu. Slujirea bolnavilor

Ieri seara, n timp ce mergeam la biseric pentru slujba privegherii, am v zut un tat cu un copila ntr-un c rucior pentru invalizi. M-am apropiat, l-am mbr i at pe copil i l-am s rutat. "E ti un nger, i-am spus. tii asta?". Apoi mam adresat tat lui: "Este o mare cinste pentru tine s sluje ti un nger. Bucurati-v , pentru c ve i merge amndoi n Rai". Auzind acestea fetele amndurora au str lucit, pentru c au sim it mngierea dumnezeiasc . Cei care i slujesc pe cei bolnavi, invalizi, etc. cu dragoste i r bdare,, dac au p cate li se terg prin jertfa pe care o fac, iar dac nu au se sfin esc. Cndva o femeie mi-a povestit unele fapte foarte minunate din viata ei. M-am mirat deoarece erau ni te st ri pe care le ntlnim numai n vie ile sfin ilor, iar ea era o femeie simpl . Cnd mi-a spus cum i-a petrecut cei mai mul i ani ai vie ii ei, am v zut c toat via a ei a fost o jertf . De tn r slujise bolnavilor, pentru c n casa p rinteasc aveau pe bunicul i pe bunica bolnavi. Dup ce s-a c s torit, a slujit pe socrul i soacra sa, care i ei erau bolnavi. Apoi s-a mboln vit i b rbatul ei, fiind intuit la pat. Adic aceast femeie i-a petrecut toat via a ei slujind bolnavilor. n to i ace ti ani nseta dup citit i voia s mearg m car la o priveghere, dar nu avea timp. Deoarece era ndrept it s primeasc harul lui Dumnezeu, Hristos i 1-a d ruit la sfr it tot o dat . P rinte, unii oameni atunci cnd se mboln vesc dobndesc multe ciud enii. Da, aceasta se ntmpl , dar i cei s n to i trebuie s justifice pu in nelini tea, nemul umirea i capriciile bolnavilor, pentru c acestea sunt fire ti la cei bolnavi. i mai ales cel care nu s-a mboln vit niciodat nu-1 poate n elege pe cel bolnav, pentru c nu 1-a durut vreodat , i de aceea inima i este pu in n sprit . Cei care slujesc unui bolnav, i mai ales celui care este intuit la pat, trebuie s fie foarte aten i ca s nu-1 fac s murmure. Se poate s -1 slujeasc ani de zile, dar dac l fac s murmure o singur dat la sfr it pierd totul. Este dureros pentru suflet s plece crtind din lumea aceasta. Dar i pe cei care l-au slujit i va chinui dup aceea vicleanul, sub iindu-le, chipurile, con tiin a lor. P rinte, atunci cnd sluje ti un bolnav, nu te r pune numai oboseala, ci i mhnirea pentru c vezi cum se stinge ncet unul din cei de aproape ai t i.

Da, dar Dumnezeu pe to i i iconomise te. Vezi,atunci cnd se mboln ve te un membru al familiei,toat familia sufer . i dac este tat l i nu poate lucra, atunci cu to ii sufer i tr iesc n s r cie. Sunt cuprin i de nelini te, zicnd: "Va tr i? Nu va tr i?". Se chinuie te i el, dar se chinuiesc i ceilal i. Se stinge el, se sting i cei din jurul s u. Atunci mama trebuie s lucreze mai mult, s se ngrijeasc de copii, s mearg la spital ca s aib grij de cel bolnav. Vreau s spun c , atunci cnd cineva se mboln ve te de o boal grea, sufer i el, se descurajeaz i vrea s moar , dar i ai s i care-1 slujesc se mhnesc, se chinuiesc i se descurajeaz . i cu ct sunt mai uni i i tr iesc n mai mult armonie. Dumnezeu ng duie ca la sfr it, i bolnavul i cei care l slujesc s se chinuiasc mai mult, s sufere mai mult, pn ajung s spun : Mai bine s -1 ia Dumnezeu, ca s se odihneasc " - dar aceasta o spun pentru a se odihni i ei. Vede i, atunci cnd o familie tr ie te n mult armonie, iar p rin ii mor f r pricin , f r s se fi mboln vit, i nu se chinuiesc nici ei, nici copiii lor, care ar fi trebuit s -i slujeasc , durerea desp r irii este foarte dureroas . P rinte, ct de mult poate influen a starea sufleteasc trupe ti? asupra s n t ii

Atunci cnd cineva are o stare sufleteasc bun ,durerea trupeasc se u ureaz . Iar cnd nu are, starea rea sufleteasc i agraveaz s n tatea. Ia drept pild un bolnav de cancer c ruia medicii nu mai au ce s -i fac . Dac crede n Dumnezeu i se afl ntr-o atmosfer duhovniceasc vesel , poate tr i mai mult, altfel se poate topi de sup rare i s se sting n cteva s pt mni. Se poate ca uneori cineva s fie s n tos din punct de vedere medical, analizele s nu arate nimic r u, dar dac are ceva care l chinuie te suflete te, atunci s nu fie pe deplin s n tos. Pentru c cele mai multe boli ncep de la sup rare. To i oamenii au cte un punct sensibil. i de aceea o sup rare pe unul l va lovi n stomac, pe altul n cap. Medicamentul cel mai bun pentru o boal este bucuria duhovniceasc , pentru c ea mpr tie harul lui Dumnezeu n suflet. Bucuria duhovniceasc are cea mai mare putere t m duitoare pentru toate bolile. Ea este alifia dumnezeiasc care nchide r nile, n timp ce mhnirea le irit . Suferin a bolnavului i ncrederea n Dumnezeu

P rinte, dac cineva are o boal grea i se hot r te s se lase cu totul n voia lui Dumnezeu, procedeaz bine? Dac nu are ndatoriri, face ce vrea. Iar dac are ndatoriri, lucrul acesta va depinde i de ceilal i. i eu m-am dus la medic f r voia mea. Iar dac nu mergeam i nu f ceam acea "simpl consulta ie", cum mi-a spus medicul, mi s-ar fi blocat cu des vr ire intestinul. A a c a mai fi b ut pu ine lichide, dup care s-ar fi terminat toate. O "simpl consulta ie", dup care am intrat ntr-un astfel de ciclu... Tomografii pe de o parte, cardiologul, pe de alta, globulele albe cnd scad, cnd cresc, t ieturi, peticiri... i n cele din urm ce a ie it? A a cum merg, se vede c voi muri aici. De obicei noi spunem: "S ne ngrijim ca bolnavii s fie mai nti ajuta i omene te, iar n ceea ce nu vor putea fi ajuta i omene te, i va ajuta Dumnezeu". Dar nu trebuie s uit m c , pentru ca oamenii care sufer de o boal grav s fie ajuta i omene te, trec printr-o mare suferin , printr-o adev rat mucenicie. Trebuie s fac o mul ime de consulta ii, opera ii, transfuzii, chimioterapii, radioterapii. n ep turi pentru transfuzii, n ep turi pentru perfuzii... S i se g ureasc venele, s -i bage hran pe nas, s nu poat dormi... Iar toate acestea pentru ca s se fac ceea ce este omene te. Ai n eles? Nu este ceva simplu, ca, de pild , o ran care a adunat puroi i trebuie spart ca s ias puroiul, dup care se t m duie te. Ci aici toate acestea sunt o ntreag procedur . De aceea nu trebuie s st m lini ti i i s spunem: "Este n regul , bolnavul acesta a ajuns pe minile unor medici buni", ci s avem n vedere c , pentru a fi ajutat bolnavul medical, trebuie s treac printr-o ntreag suferin , iar noi s ne rug m cu durere pentru el ca s -i dea Hristos r bdare. i s -i lumineze pe medici, pentru c ei pot face gre eli, mai ales atunci cnd nu au smerenie. Vezi, cnd se stric casa, st pnul ei nu poate sta nep s tor. Tot astfel i st pnul trupului, sufletul, nu poate sta nep s tor, dac i se stric casa, adic trupul. Acum ncearc s -1 tin pe st pn n cas cu fier, cu... o el, cu vitamine A, B, C..., adic s -i ajute pe bolnavi cu tiin a, dar nu pot fi ajuta i to i n felul acesta, ci, cu ajutorul pe care l ofer nu fac altceva dect s le prelungeasc viata lor suferind , sau mai bine zis, s le prelungeasc durerea. Pentru c nu ajunge numai tiin a, ci este trebuin i de credin i rug ciune. Uneori v d i aici n m n stire pe surorile care sunt medici c vor s -1 ajute pe cel bolnav mai mult cu tiin a, dect cu

ncrederea n Dumnezeu i cu rug ciunea. Rug ciunea f cut din inim le va da o diplom medical mai nalt , care le va face s nceteze de a mai folosi tiin a omeneasc . De obicei cnd se cultiv dragostea cu durere pentru to i oamenii, atunci lucreaz dumnezeie tile puteri, numai s existe smerenie adnc n suflet, pentru ca acesta s nu se mndreasc creznd c aceste puteri sunt ale lui i astfel s fie nedrept it Dumnezeu. Nu trebuie s uit m ns c Hristos le poate t m dui i pe cele care nu se pot vindeca de medici, dar trebuie s existe un motiv serios i cre tinul s fie foarte credincios i foarte d ruit lui Hristos. Adic , P rinte, atunci cnd oamenii sufer , s nu cear ajutor medical? Nu am spus aceasta, copilul meu! Nu spun "nu-i da, de pild , oxigen", ca s se sufoce omul. Vreau s spun ce trage bolnavul pentru a fi ajutat omene te i c trebuie s facem rug ciune pentru ca Hristos s -i ajute pe bolnavi i s nu sufere. Dac este ceva grav, s -1 rug m pe Hristos s -1 ia la El cu o mngiere de a Sa. C ci atunci cnd Hristos i mngie pu in pe oameni pe mn , le dispar toate i se fac s n to i. Iar dup aceasta nu mai este nevoie nici de medicamente, nici de alte leacuri. Dac i mngie pe fat este i mai bine. Iar dac i mbr i eaz , le nmoaie i inima. A i n eles? Este nevoie ns de mare credin . Dac bolnavul nu are credin , nu se va face bine. Copiii bolnavi P rinte, acest copil bolnav, pe care l-au adus ast zi p rin ii lui, sufer foarte mult. ncet-ncet va dep i boala, dar i va r mne o sensibilitate pentru a- i aduce aminte de boala sa, iar aceast sensibilitate l va ajuta duhovnice te. P rinte, i copiii care au leucemie sufer mult. Pe unii ca ace tia i ajut mult Sfnta mp rt anie. Mul i copii s-au f cut s n to i cu Sfnta mp rt anie. Atunci cnd citim psalmul 14528, (Sfntul Arsenie Capadocianul citea psalmul 145 pentru astfel de cazuri.)prin care l rug m pe Dumnezeu s opreasc hemoragiile, s -L rug m s -i ajute i pe copiii care au

leucemie, dar i pentru ca s existe snge la spitale pentru copiii care au anemie mediteranean . Ace ti copii sufer o mucenicie mai mare chiar dect mucenicia copiilor pe care i-a junghiat Irod29. (Vezi Mt. 2, 16.).Copiii primesc r splata ntreag din suferirea bolii, pentru c nu au p cate. C i copii mici nu vom vedea n cealalt via n tagma muceniceasc i ngereasc a pruncilor? Prunci de dou luni s fie opera i, s li se fac injec ii i perfuzii. Unde s afle vene la s rmanii ace tia? i n eap cnd ntr-un loc, cnd n altul... s vezi copiii cu tumoare la cap cum li se fac raze i li se pun furtune ntr-un c pu or att de mic. Dac unul mare nu poate suporta, cum vor suporta copiii? Dar copiii ace tia. P rinte, n cele din urm se vindec sau mor? Ei, mul i fire te c mor, dar i p rin ii lor nu se ndurau s -i lase f r ajutor medical. P rinte, se merit osteneala ca medicii pediatri s ncerce s prunci n scu i prematur? in n via

Medicii trebuie s fac tot ce pot i n paralel s se roage pentru ei, zicnd: "Dumnezeul meu, dac este ca acest copil s tr iasc i s sufere n toat via a sa, atunci Te rog s -1 iei". S se ngrijeasc ns s -i boteze pe prunci i astfel vor fi ntmpina i n Rai cu f clie aprins . Atunci cnd copiii sunt mai mari, medicii trebuie s fie foarte aten i cum s spun diagnosticul. Era un copil de opt ani i medicul i-a spus: "Vei orbi". Apoi vine i tat l i-mi spune naintea copilului: "L-am dus i n str in tate pentru consulta ii, dar i acolo ne-au spus c va orbi". Chiar i s n tos s fie copilul, mhnirea l poate lovi acolo unde are sensibilitate, cu att mai mult dac este bolnav.

Jertfa pentru binele celui bolnav Dac cerem ceva de la Dumnezeu f r s jertfim i noi ceva, rug ciunea nu ne este ascultat . Dac stau i spun: "Dumnezeul meu, Te rog, f -1 bine pe cutare bolnav", f r s fac vreo jertf , este ca i cum a spune ni te cuvinte frumoase. Numai atunci cnd Hristos va vedea dragostea mea, jertfa mea, mi va mplini cererea, desigur dac ea este spre folosul duhovnicesc al aceluia. De aceea atunci cnd

oamenii v cer s v ruga i pentru un oarecare bolnav, s le spune i s se roage i ei sau, cel pu in, s se nevoiasc s - i taie cusururile lor. Unii oameni vin i-mi spun: 'F -m bine! Am auzit c po i s m aju i". ns vor s fie ajuta i f r ca ei s se sileasc pe ei n i i ctu i de pu in. Spun, de pild , unuia: Nu mnca dulciuri! F jertfa aceasta ca s te ajute Dumnezeu!", iar acela mi r spunde: "De ce? Oare Dumnezeu nu m poate face bine i a a?". Dac nu fac nici o jertf pentru ei n i i, cum vor face pentru altul? Unul nu m nnc dulciuri pentru ca Hristos s -i ajute pe to i cei ce sufer de diabet, sau nu doarme pentru ca Hristos s dea pu in somn celor care sufer de insomnii. n felul acesta se nrude te omul cu Dumnezeu. i numai astfel Dumnezeu d ruie te harul S u. Atunci cnd cineva mi spune c nu se poate ruga pentru o rud de a sa care este bolnav , eu i spun s fac cel pu in o jertf pentru cel bolnav. De obicei i spun s fac ceva care i va ajuta i propriei lui s n t i. Odat la Coliba mea a venit un cre tin din Germania a c rui fiic ncepuse s paralizeze. Medicii nu mai puteau face nimic. S rmanul era cu des vr ire dezn d jduit. "F i tu o jertf , i-am spus, pentru s n tatea copilului t u. S faci metanii nu po i, s te rogi nu po i. Hai s zicem c nu po i. Dar, ia spune-mi, cte pachete de ig ri fumezi pe zi?". "Patru i jum tate", mi r spunde. "S fumezi numai un pachet, iar banii ce i-ai fi dat pentru celelalte ig ri s -i dai vreunui s rac". "P rinte, mai nti s se fac bine copilul meu, i eu voi l sa fumatul". "Ei, atunci nu va avea nici un rost. Acum trebuie s -1 la i. Arunc igara! Nu- i iube ti copilul?". "Eu s nu-mi iubesc copilul?, mi spune acela. De la etajul cinci m arunc pentru dragostea copilului meu". "Eu nu- i spun s te arunci jos de la etajul cinci, ci s arunci igara. Dac faci vreo nebunie i te arunci de la etajul cinci, vei l sa copilul pe drumuri i- i vei pierde i sufletul. Eu i spun s faci ceva u or. Iat , arunc acum igara!". Dar cu nici un chip nu a vrut s-o arunce, n cele din urm a plecat plngnd, a a cum a venit. Cum poate fi ajutat un astfel de om? Cei care ascult , ns , pot fi ajuta i.

Alt dat a venit unul care gfia din pricina mersului pe jos. Mi-am dat seama c fuma mult i i-am spus: "M i binecuvntatule, de ce fumezi att de mult? O s p e ti ceva r u". De ndat ce i-a revenit i a putut vorbi, mi-a spus: "Femeia mea este foarte bolnav i este n primejdie s moar . V rog, face i vreo rug ciune s se fac o minune. Medicii nu mai au ce s -i fac ". "ti iube ti femeia?" l-am ntrebat. "O iubesc", mi-a r spuns acela. "Atunci de ce nu faci i tu ceva ca s o aju i? Ea a f cut tot ce a putut, medicii i ei la rndul lor au f cut tot ce au putut, iar acum vii i-mi spui ca s fac i eu ceva, s m rog ca s o ajute Dumnezeu. Tu ce ai f cut pentru a-ti ajuta femeia?". "Ce pot face eu. P rinte?", m-a ntrebat. "Dac vei l sa fumatul, i-am spus, femeia ta se va face bine". M-am gndit c dac Dumnezeu va vedea c nu este de folos femeii lui s se fac bine, cel pu in va sc pa el de r ul pe care l pricinuie te igara. Dup o lun a venit din nou bucuros pentru a-mi mul umi: "P rinte, m-am l sat de fumat, mi-a spus, iar femeia mea s-a f cut bine". Dup o perioad de vreme a venit din nou tulburat s -mi spun c s-a apucat iar i s fumeze pe ascuns, iar femeia sa s-a mboln vit din nou grav. " tii acum medicamentul, i-am spus. Las fumatul". Rug ciunea pentru bolnavi P rinte, cineva a transmis s v ruga i pentru un copil bolnav i ntreab dac se va face bine. Ce s le spunem? Spuneti-le c : "P rintele se va ruga, iar Hristos,Care i iube te pe copii, va face ceea ce i va fi de folos. Dac va vedea c , atunci cnd va cre te mare, copilul se va face un om bun, va asculta rug ciunea lui. Iar de va vedea c mai trziu nu va fi ntr-o stare duhovniceasc bun , atunci, deoarece l iube te, l va lua". "Cere i i voi da"50 se spune. Dar Dumnezeu mi va da ceea ce cer dac eu sunt d ruit Lui, altfel de ce s -mi d ruiasc viata? Ca s m dep rtez mai mult de El? Eu m bucur fie c se face bine, fie c moare bolnavul pentru care m rog. P rinte, este bine s ne rug m pentru s n tatea noastr ? Este mai bine s cerem de la Dumnezeu s ne elibereze de patimile noastre. Adic s cerem mai nti mp r ia lui Dumnezeu. Dac l rug m pe Dumnezeu s ne fac bine, ne mpu in m averea noastr cereasc . Iar cnd nu mai putem

suporta durerile bolii, atunci s -L rug m pe Dumnezeu s ne vindece, iar Acela va face ceea ce va crede de cuviin . P rinte, faptul de a fi ajutat un bolnav prin rug ciunea ce o facem depinde i de ceea ce cere cel bolnav de la Dumnezeu? Bolnavul nu face bine atunci cnd se roag s se vindece numai el i nu se roag pentru s n tatea celorlal i bolnavi. i

Tu, sor , atunci cnd erai n lume i lucrai la spital, ce f ceai cnd bolnavul nu putea zice rug ciunea "Doamne Iisuse Hristoase...". O rosteam eu, P rinte. Bine, dar i bolnavul trebuia s spun vreo rug ciune. Spunea i acela "Maica Domnului, ajut -m ", sau "Maica Domnului, mntuie tem ". P rinte, dar oare r bdarea n boal nu este rug ciune? Da, ntr-adev r, a a este. Iar voi, atunci cnd cineva v cere s face i rug ciune pentru c n cutare zi va face opera ie, s v ruga i chiar din clipa n care v cere aceasta. S nu a tepta i ora cnd va intra n sala de opera ie i dup aceea s v ruga i. Iar la slujbe, atunci cnd preotul spune: "Pentru cei ce zac n neputin e..."31, (Din ectenia de la Miezonoptic i Pavecerni .) s spune i "Doamne miluie te" cu durere. Dac ns face i cu diapazonul "vuu...', pentru a rosti "Doamne miluie te" muzical, mintea v va fi la "vuu..." i la melodie, iar s rmanii bolnavi care sufer n zadar vor a tepta de la voi pu in ajutor. Aceia au durerea lor, dar tu, care nu ai nici o durere, roag -te pentru aceia ca s fie ajuta i. Dac nu suspini n pat, suspin cel pu in n rug ciunea pentru bolnavi. Dac cei s n to i nu fac putin rug ciune pentru cei bolnavi, Hristos le va spune la Judecat : "A i fost s n to i dar nu ati f cut rug ciune pentru cei care sufereau. De aceea Nu v cunosc pe voi...32". Dac nu facem rug ciune pentru un bolnav, boala i va continua drumul ei firesc. n timp ce, de vom face rug ciune, se poate schimba cursul ei. De aceea ntotdeauna s face i rug ciune pentru cei bolnavi.

Capitolul 3 - Infirmitatea este o binecuvntare a lui Dumnezeu nfruntarea corect a infirmit ii P rinte, o infirmitate poate crea un complex de inferioritate? Acestea sunt prostii. P rinte, ns la invalizi uneori se ntmpl aceasta. Se ntmpl pentru c nu sunt bine a eza i duhovnice te. Atunci cnd vor n elege c infirmitatea este o binecuvntare a lui Dumnezeu, se vor a eza i vor sc pa de complexul de inferioritate. Cnd un copil mic are o oarecare infirmitate i nu a fost ajutat duhovnice te astfel nct s se bucure n ea, n inferioritate, atunci are circumstan e atenuante. Dar dac va cre te i va r mne n el acel complex de inferioritate nseamn c nu a n eles sensul cel mai profund al vie ii. Unei feti e de nou ani i-a ap rut o tumoare la ochi i medicii i-au scos ochiul. La coal copiii o luau n rs i copila suferea. Tat l ei a venit la colib i mi-a spus durerea lui. "P rinte, m-am gndit c dac i voi cump ra fiicei mele tot ceea ce-mi cere, o voi ajuta, pentru c se va bucura i va uita mhnirea pricinuit de infirmitatea ei. Dar nu tiu cum s procedez, deoarece mai am cinci copii mici, care o vor invidia pentru c nu n eleg de ce fac aceasta". "Ce nseamn aceasta? l ntreb. Ceea ce vrei s faci este o mngiere fals , nu este o rezolvare. Dac i vei lua de pe acum orice lucru pe care l cere, dup c iva ani i va cere s -i cumperi i mercedes. i cum o vei scoate la cap t? Apoi va afla c unii au avioane pe terasele caselor lor i-ti va cere s -i iei i un avion. Atunci ce vei face? ncearc s -ti aju i copilul s se bucure c are numai un ochi. S simt c este o mucenit . Multor mucenici le-au fost sco i ochii, li s-au t iat urechile, nasul i lumea rdea de ei. Ace tia ns , cu toate c sufereau de durere i de batjocura oamenilor, nu cedau, ci r bdau neclinti i mucenicia. Dac copilul t u va n elege i va nfrunta cu doxologie invaliditatea sa, Dumnezeu l va a eza mpreun cu m rturisitorii. Oare este un lucru mic s rnduiasc Dumnezeu s i scoat ochiul copilului n felul acesta, f r s -1 doar , i s -1 a eze mpreun cu m rturisitorii? i pentru c fata nu are p cate de pl tit va primi r splata ntreag din aceast invaliditate". Mi-a mul umit s rmanul i a plecat u urat. i

ntr-adev r a ajutat-o pe copila sa s n eleag c invaliditatea ei este o binecuvntare a lui Dumnezeu i pentru aceasta trebuie s -L slavosloveasc . A crescut mare, a studiat filologia, iar acum lucreaz ca profesoar i se bucur mai mult dect alte fete care le au pe toate, dar se chinuiesc pentru c nu au n eles sensul cel mai profund al vie ii. Atunci cnd oamenii nu prind sensul cel mai profund al vie ii, se chinuiesc chiar i atunci cnd primesc binecuvnt rile lui Dumnezeu i prilejurile pe care El le d pentru mntuirea lor. n timp ce acela care se a eaz corect duhovnice te, de toate se bucur . Chiar i chiop s fie, se bucur . i mai slab la minte s fie, se bucur . i s rac s fie, tot se bucur . Desigur mi dau seama ct de mult sufer invalizii i de aceea m rog mult pentru ei, i cel mai mult pentru fete. Pentru un b iat o invaliditate nu este att de greu de suportat, ns pentru o fat care vrea s se c p tuiasc este foarte greu. Ct de mult sufer orbii! S rmanii nu se pot sluji, cnd merg, se mpiedic ... n rug ciunea mea cer de la Dumnezeu s le dea orbilor ct de putin lumin pentru a se putea sluji pe ei n i i. P rinte, i eu m mhnesc pentru c nu pot citi nici m car un capitol din Evanghelie, deoarece nu v d bine. Ne-ati spus c dac cite te cineva n fiecare zi cte un capitol se sfin e te. De ce te mhne ti pentru aceasta? Oare dac cite ti numai cteva stihuri, sau un cuvnt, sau numai s ru i Evanghelia nu te sfin e ti? De altfel tu nu L-ai cunoscut abia acum pe Hristos. De ce nu cercetezi gnditor cele pe care le-ai citit sau le-ai auzit pn acum? Totul este s te a ezi corect duhovnice te. S -ti spui: "Acum Dumnezeu m vrea a a. Cu c iva ani mai nainte m-a vrut altfel". Un avocat evlavios nu mai vedea la b trne ele sale i mi-a spus: "P rinte sfinte, f rug ciune ca s pot citi pu in i s pot vedea fetele persoanelor dragi". "Fetele persoanelor dragi le po i recunoa te i dup voce, i-am spus. Ct despre citit, ai citit at ia ani. Acum s roste ti rug ciunea lui Iisus. Se vede c acum Dumnezeu aceasta o vrea de la tine". i de atunci s rmanul a sim it o bucurie mai mare dect cea pe care o avea cnd vedea.

R splata cereasc pentru invaliditate Cnd avem vreo invaliditate, dac facem r bdare i nu crtim, atunci primim mai mare r splat . Pentru c to i invalizii depun n Banca cereasc . Un surd are cec n Banca lui Dumnezeu de la urechea sa surd , un orb de la ochiul s u orb, un chiop de la piciorul s u chiop. Este mare lucru! Dac mai fac i pu in nevoin mpotriva patimilor suflete ti, vor lua i cununi de la Dumnezeu. Vezi, invalizii de r zboi primesc i o pensie bun , dar i decora ii. Cel care are frumuse e, noble e i s n tate i nu se nevoie te s - i taie defectele sale, Dumnezeu i va spune: "Te-ai desf tat n via a ta de bun t ile tale, de frumuse ea ta. Acum ce- i mai datorez? Nimic". ns cel care are o invaliditate - fie c astfel s-a n scut, fie c a mo tenit-o de la p rin ii s i, fie c a dobndit-o mai trziu - trebuie s se bucure pentru c n cealalt viat va avea numai de primit. i mai ales atunci cnd nu a gre it, va avea r splat cereasc ntreag , f r re ineri. Nu este lucru mic ca cineva toat via a s nu poat , de pild , ntinde piciorul, s nu poat edea, sau s nu poat face metanii, etc. Pentru aceasta n cealalt via Dumnezeu i va spune: "Vino, fiul Meu, i stai de acum confortabil n acest fotoliu pentru ve nicie". De aceea spun c de ar fi s m nasc de o mie de ori, a prefera ca de fiecare dat s m nasc ntrziat mintal, orb, sau surd, pentru c a fi avut numai de primit de la Dumnezeu. Invalizii, dac lng El, vor m rturisitorii picioarele lor lui Hristos. nu crtesc, ci slavoslovesc cu smerenie pe Dumnezeu i tr iesc avea locul cel mai bun n Rai. Dumnezeu i va a eza mpreun cu i cu mucenicii care pentru dragostea lui Hristos i-au dat minile i la t iere, iar acum s rut cu evlavie, nencetat, picioarele i minile

P rinte, dar ce se ntmpl cu cineva care este,de pild , surd i crte te? i copiii cei mici crtesc, dar Dumnezeu multora nu le d importan . Vede i, p rin ii cei buni i iubesc to i copiii la fel, ns arat interes deosebit pentru copiii cei slabi i invalizi. La fel face i Dumnezeu, Bunul nostru P rinte, cu copiii S i care sunt neputincio i trupe te i duhovnice te, este destul ca ace tia s aib inten ie bun i s -I dea dreptul s intervin n via a lor.

Copiii ntrzia i mintal Ct de mult sufer mamele care au copii ntrzia i mintal, care le fac mereu probleme i mereu se murd resc i murd resc! Mucenicie! Am cunoscut o mam care are ditamai b iatul, pe care ns nu-1 poate ine n fru deoarece face mari neornduieli. S rmanul ia necur iile i unge pere ii, cear afurile... Mama lui aranjeaz lucrurile, cur casa, iar el pe toate le r scole te i le murd re te. Ascunde, s rmana, detergen ii, iar el i afl i i bea. Arunc dulapuri ntregi de pe balcon. Dar a p zit Dumnezeu ca s nu omoare pe cineva. i asta nu se petrece numai o zi sau dou , ci ani ntregi dureaz aceast situa ie. P rinte, cineva care este redus mintal poate avea smerenie i bun tate? Cum s nu? Iat , copila ul acesta care vine des la m n stire este ntrziat mintal, dar bun tatea pe care o are el, la care om cu mintea ntreag o ntlne ti? Dac a i ti ce rug ciune i cte metanii face! Atunci cnd aveam probleme cu hernia i nu puteam face metanii, p rin ii lui i-au spus: "P rintele este bolnav, nu poate face metanii". "Fac eu", a spus acela i a nceput s fac metanii pentru mine, udndu-se de transpira ie. Ce m rime de suflet i ce noble e avea! Odat un alt copil 1-a b tut, iar el dup ce a mncat b taie, i-a ntins mna aceluia i i-a spus: "Cu bine". Auzi? Cine dintre cei cu mintea ntreag face aceasta, de i a citit Evanghelia i o mul ime de c r i duhovnice ti. Iat , cu cteva zile mai nainte, cnd a venit toat familia lor s m vad , copilul st tea lng mine, iar surioara lui pu in mai departe. Dar v znd-o pe sora lui c st mai departe de mine, i-a spus: "Vino lng P rintele", i a adus-o lng mine. Foarte mult m-a mi cat gestul lui i pentru aceasta i-am dat o cruce mare de filde , care mi-a fost adus de la Ierusalim. De ndat ce a luat-o n mini, a spus: "bunica", i a ar tat c o va pune la mormntul bunicii lui. nduio tor! nimic nu voia s in pentru el nsu i, ci pe toate le d dea altora. Acesta va merge cu opinci n Rai, dar i va b ga i pe p rin ii lui acolo. Ce bine dac a fi fost n locul lui, chiar s nu fi n eles nimic i s nu fi vorbit. ns Dumnezeu mi-a dat toate bun t ile n dar, pe care eu le-am risipit. n cealalt via chiar i teologii nu vor putea sta naintea lui. Deoarece gndul mi spune c teologii sfin i nu vor avea locuri mai bune n cer n ceea ce prive te cunoa terea lui

Dumnezeu, dect ale acestor copii. Cred c acestora Dumnezeu cel drept le va da i ceva mai mult, pentru c au tr it aici lipsi i. Boli suflete ti P rinte, atunci cnd cineva este cuprins de melancolie, ce trebuie s fac ca s dep easc ? Este nevoie de mngiere dumnezeiasc . i cum o va primi? S se agate de Hristos, iar El i-o va d rui. De multe ori m rimea de suflet se amestec cu egoismul. Cei mai mul i schizofrenici sunt ni te suflete sensibile. Se poate ntmpla un lucru nensemnat sau ceva pe care nu-1 pot nfrunta i din pricina aceasta sufer mult. Unul poate omor un om i se poart ca i cum nu s-ar fi ntmplat nimic, n timp ce unul sensibil, chiar i o pisic de ar c lca-o pu in pe picior, sufer i nu poate dormi din pricina mhnirii. Iar dac nu va dormi dou -trei nop i, fire te c va alerga la medic. P rinte, psihologia spune c pentru a putea fi ajutat un bolnav psihic, trebuie s lipseasc cauza. Da, dar dac totu i cauza exist ? Pentru c uneori, n timp ce unele lucruri sunt fire ti, se justific ntr-un anumit fel, pe unii oameni i cople esc gndurile n a a m sur nct ajung aproape s nnebuneasc . Nu cumva am ceva ereditar? Nu cumva sunt bolnav?" i spun aceia. Am cunoscut un tn r care era la studii i nv a unsprezece ore din dou zeci i patru i lua burs . i ajuta i familia pentru c tat l s u era bolnav. n cele din urm a obosit pentru c era sensibil, avea mereu dureri de cap i cu mult osteneal i-a luat diploma. Dup aceea se gndea dac nu cumva suferin a lui era ereditar . Ce ereditar? Numai dac ar citi cineva unsprezece ore pe zi ar ajunge la surmenaj, cu ct mai mult s - i mai ajute i p rin ii i s fie i sensibil. P rinte, un copil a c zut n melancolie dup sinuciderea tat lui s u. Nu cumva este ceva ereditar?

Se poate s se fi r nit suflete te copilul. Nu este sigur c aceasta este ceva ereditar. Pe lng aceasta nu tiu n ce situa ie s-a aflat tat l s u de s-a sinucis. Desigur, un copil al c rui tat este nchis n sine din fire are nevoie de ajutor, c ci dac va continua i el s fie nchis n sine i l va sup ra gndul c ar putea fi ceva ereditar, se poate mboln vi. Dumnezeu ng duie ca omul s fie ncercat numai att ct poate rezista, dar se adaug la aceasta i batjocurile oamenilor, i atunci sufletul se ncovoaie sub greutatea m rit i murmur . Pe cei nebuni oamenii i nnebunesc i mai mult. Cnd nebunia este ntr-o faz de nceput se poate iconomisi cumva. Mai demult nu existau psihiatri i dac cineva era nebun era nchis ntr-o camer cu gratii de fier. Era o femeie, pe care oamenii o numeau Porumbi a, i pe care cei de aproape ai ei o nchiseser n cas . Copiii aruncau cu pietre i i b teau joc de ea. S rmana femeie se mnia, se prindea de gratii i arunca afar orice g sea n cas . Dar n cealalt viat vei vedea c Porumbi a va fi naintea multor femei cu mintea ntreag . mi aduc aminte i de un alt caz. Era o familie a c rei fiic mai mare era pu in redus la minte, dar avea mult bun tate. Avea patruzeci de ani, ns se purta ca un copil de cinci ani. Cte icane nu-i f ceau to i i mici i mari! Odat p rin ii ei s-au dus s lucreze la cmp, iar pe ea au l sat-o acas s fac mncare. Fratele ei urma s vin de la cmp cu porumbul, i s ia apoi mncarea pentru p rin ii lor i pentru lucr tori. A adunat s rmana din gr din dovlecei, vinete, fasole i le avea preg tite pentru mncare. Atunci sora ei mai mic , care era o adev rat ispit , s-a dus i tr gnd m garul de ureche 1-a pus de a mncat toate legumele. i a trebuit apoi, s rmana, s adune altele. Cu toate acestea ea nu a spus nimic. Dar pn s le preg teasc din nou a venit fratele ei, dar ea tocmai atunci punea mncarea la foc. A desc rcat animalele i v znd c mncarea nu era gata, i-a tras o b taie. Cte nu suferea n fiecare zi! S rmana ei mam se ruga s moar mai nti fiica ei i dup aceea ea, pentru c se gndea c nu va avea cine s o ngrijeasc . i ntr-adev r, a murit mai nti fiica, apoi mama.

Oricum, cei care nu sunt s n to i la minte sunt mai buni dect mul i al ii. Datorit st rii lor de iresponsabilitate trec n cealalt viat f r examene.

Modul corect de nfruntare a invalidit ii copiilor de c tre p rin ii lor Exist mame care, depistnd n perioada purt rii sarcinii lor c vor na te un copil invalid sau redus mintal, fac avort i l omoar . Nu se gndesc c acesta are suflet. C i p rin i nu vin i-mi spun: "Copilul meu s sufere de spasme? De ce ng duie aceasta Dumnezeu? Nu pot s suf r asta". Ct obr znicie fat de Dumnezeu, ct nc p nare i ct egoism nu are acest fel de nfruntare a situa iei. Pe ace tia dac i-ar ajuta Dumnezeu ar deveni i mai r i. Odat a venit la Coliba mea un student mpreun cu tat l s u. Tn rul se stricase la minte din pricina gndurilor ap s toare i de aceea i-au f cut oc electric. S rmanul fusese foarte presat de p rin ii lui. Dac a i ti ct evlavie avea! F cea metanii i- i lovea capul de p mnt. "Poate i se va face mil lui Dumnezeu de p mnt, spunea el, i astfel i se va face mil i de mine c l-am lovit". Adic poate i se va face mil lui Dumnezeu de p mntul pe care 1-a durut din pricina loviturii lui, i astfel se va milostivi i de acela. M-a impresionat mult aceasta! Se sim ea pe sine nevrednic. Atunci cnd era chinuit de gnduri venea n Sfntul Munte. i puneam gndurile n rnduial , se sim ea mai bine o lun , dou , dup care se repetau acelea i lucruri. Tat l s u nu voia ca acesta s fie v zut de cunoscu ii lui, pentru c i se strica reputa ia. Suferea de egoism. "M fac de ru ine n fa a lumii cu fiul meu", mi-a spus. Dar de ndat ce 1-a auzit copilul s u, i spuse: "Bre, s te smere ti. Eu sunt nebun i m mi c liber. Ce, vrei s m pui pe calapoade? S tii c ai un copil nebun i de aceea s te mi ti liber. Tu e ti singurul care are un copil nebun?". Iar eu st team i m gndeam: "Acum, care dintre ace tia doi este nebun?".Vede i unde poate duce de multe ori egoismul? S ajung tat l pn acolo nct s doreasc distrugerea fiului s u! i atunci cnd eram n lume am cunoscut un ntrziat mintal pe care rudele lui nu-1 luau niciodat cu ei oriunde ar fi mers, ca s nu se ru ineze. Dar i pe mine

m dispre uiau, deoarece cutezam s discut cu el. ns eu l pre uiam n inima mea mai mult dect aceia.

Capitolul 4 - Legile duhovnice ti Cum ac ioneaz legile duhovnice ti P rinte, care legi se numesc duhovnice ti? ti voi explica: A a cum n natur exist legile naturale, tot astfel i n viata duhovniceasc exist legile duhovnice ti. De pild , atunci cnd cineva arunc un obiect greu n sus, cu ct mai mult avnt i cu ct mai mare este n l imea la care l arunc , cu att mai mare va fi puterea cu care va c dea i se va zdrobi. Aceasta este legea natural . n via a duhovniceasc cu ct se nal cineva mai mult cu mndria, cu att mai mare va fi c derea lui duhovniceasc , i potrivit cu n l imea mndriei lui se va zdrobi. Pentru c cel mndru se nal , ajunge pn la un punct, dup care cade i i sparge capul - "cel care se va n l a pe sine se va smeri134 . Aceasta este legea duhovniceasc . Exist ns o diferen esen ial ntre legile naturale i duhovnice ti: n timp ce legile naturale nu au mil i omul nu le poate schimba, legile duhovnice ti au milostivire i omul le poate schimba, pentru c are de a face cu Creatorul i F c torul s u, cu prea-milostivul Dumnezeu. Adic atunci cnd cineva i va da seama imediat de n l area cugetului s u i va spune: "Dumnezeul meu, eu nu am nimic al meu i totu i m mndresc. Iart -m !", ndat minile milostive ale lui Dumnezeu l apuc i l coboar ncet jos, f r s se observe c derea lui. i astfel nu se zdrobe te, deoarece a mers mai nainte zdrobirea inimii prin poc in a ce a ar tat-o. Aceasta este valabil i pentru "cei ce scot sabia, de sabie vor pieri"5, precum spune Evanghelia. Adic cel "care scoate sabia" n mod natural trebuie s pl teasc cu sabia. Dar cnd mi con tientizez gre ala, m njunghie con tiin a i cer iertare de la Dumnezeu, atunci nceteaz s mai ac ioneze legile duhovnice ti i primesc de la Dumnezeu dragostea Sa ca pe un balsam.

Adic l vedem pe Dumnezeu c se schimb potrivit judec ilor Sale care sunt abis nep truns atunci cnd se schimb i oamenii. Cnd copilul cel neastmp rat i revine, se poc ie te i este mustrat de con tiin a sa, atunci tat l s u l r sfa cu dragoste i l mngie. Nu este un lucru mic ca omul s poat schimba hot rrea lui Dumnezeu. Faci r u? Dumnezeu i d o p lmut . Spui "am gre it"? El i d binecuvnt ri. Copiii nobili ai lui Dumnezeu Unii oameni, cu toate c s-au poc it de gre elile lor i Dumnezeu i-a iertat, f cnd astfel s nceteze ac ionarea legilor duhovnice ti, nu- i uit gre elile lor. Ci cer cu insistent de la Dumnezeu s fie pedepsi i n aceast via pentru p catele lor, ca astfel s - i pl teasc datoriile. i fiindc aceia st ruiesc, Bunul Dumnezeu le mpline te aceast cerere m rinimoas a lor, ns r splata lor le-o nmul e te cu dobnd n Banca Sa cereasc , n Rai. Unii ca ace tia sunt copiii cei nobili ai lui Dumnezeu, sunt copiii cei mai m rinimo i ai Lui. n "Limonar"36, (vezi Ioan Moshu, "Limonar", ed. Alba Iulia, 1991, p. 158.) de pild , se spun urm toarele despre Avva Pimen p storul. Odat 1-a cercetat cineva i i-a cerut s -1 g zduiasc peste noapte n chilia sa. i fiindc avva nu avea loc deosebit pentru g zduire, 1-a l sat pe vizitator n chilia sa, iar el s-a dus s nnopteze ntr-o pe ter . A doua zi diminea a dup ce s-a ntors, vizitatorul 1-a ntrebat: "Cum ai petrecut noaptea, avva? Nu cumva ti-a fost frig?". Nu. Ci am intrat ntr-o pe ter i am aflat n ea un leu dormind. M-am ntins i eu i m-am lipit cu spatele de coama lui. De la r suflarea lui pe tera s-a nc lzit ca un cuptor i nu mi-a fost frig". "Bine, dar nu te-ai temut c te va mnca leul?", 1-a ntrebat vizitatorul. Nu, i-a r spuns avva. Dar s tii c pe mine m vor mnca fiarele". "De unde tii asta?". "n lume eram p stor, i spuse avva, iar odat , n timp ce p team turma, cinii au sf iat un trec tor, ns eu st team nep s tor, de i l-a fi putut izb vi. De atunci cer mereu de la Dumnezeu s m m nnce fiarele. i cred c Dumnezeu mi va face acest hatr". i ntr-adev r pe acest avv l-au mncat fiarele. n cealalt via ns ace ti oameni vor fi n locul cel mai ales.

P rinte, am citit n comentariile unei oarecare c r i patristice c omul, atunci cnd face un p cat, trebuie s fie pedepsit ca s pl teasc pentru r ul ce 1-a f cut. Nu, nu este a a. Dac omul se poc ie te nu este pedepsit, ci l miluie te Hristos. Trebuie mult aten ie la comentarii, deoarece se poate ca un comentator s fie destul de bun, dar uneori s fac erminii gre ite. Dac cineva nu este sigur c un oarecare comentator este bun, este mai bine s citeasc numai textul original. i mie mi-a spus cineva c proorocul Isaia a fost t iat cu fer str ul pentru c trebuia fier struit pentru p catele lumii. n timp ce chiar el L-a rugat pe Dumnezeu s fie fier struit pentru p catele lumii, iar Dumnezeu s-a plecat dragostei lui arz toare ce o avea pentru popor. Dar pentru fiecare fier struire Dumnezeu i va da cte o cunun . Avva Pimen, despre care am spus mai nainte, l-ar fi putut n elege pe proorocul Isaia,de i cazul unuia se deosebea de al celuilalt, pentru c n cazul proorocului Isaia exista jertfa pentru lume. P rinte, avem i n vremea noastr astfel de situa ii? Da, desigur. Mi-aduc aminte de un oarecare fapt care s-a petrecut atunci cnd eram n M n stirea Filoteu. Un oarecare monah atunci cnd era n lume arsese un turc ntr-un cuptor, deoarece acela l junghiase pe tat l s u. Dup aceea s-a poc it, a venit n Sfntul Munte, a devenit monah i i-a pus o rnduial duhovniceasc bun . ns zi i noapte l ruga pe Dumnezeu s ng duie s fie ars. Odat a izbucnit un foc n m n stire. Pe atunci eu eram chelar. Am umplut toate vasele cu ap i, alergnd cu to ii, am stins focul. Iar pe acel monah l-am g sit ars. neuitat mi va r mne scena descoperirii lui. Ce se ntmplase? Acesta avea pe atunci optzeci i cinci de ani i era ngrijit de un monah de aptezeci i cinci de ani. n acea zi, ca s -1 u ureze pu in de durerile reumatismului, slujitorul s u i-a frecat picioarele cu petrol i 1-a nvelit cu o p tur , a ezndu-1 lng c min. Din lemnele de castan care ardeau n c min a s rit o a chie aprins , de la care a luat foc monahul, iar de la el s-a aprins toat m n stirea. Eu m-am mhnit foarte mult pentru aceasta i nu m puteam lini ti. Dup aceea duhovnicul lui mi-a spus: "Nu te mhni, c ci el nsu i a cerut de la Dumnezeu s ard pentru a- i isp i p catul s u. Aceasta a fost un dar al lui Dumnezeu".

Legile duhovnice ti i dragostea lui Dumnezeu P rinte, legile duhovnice ti ac ioneaz ntotdeauna imediat? Depinde. De multe ori r mi uimit ct de repede ac ioneaz ele. Unul se mndre te pu in i imediat o p e te; adic legile duhovnice ti au ac ionat fulger tor. De pild , o sor terge geamurile i i vine un gnd de mndrie c le terge mai bine dect alta.Atunci dintr-odat se ntmpl ceva i, ac, se sparge geamul. Alteori aceste legi ac ioneaz mai trziu. P rinte, ce nseamn atunci cnd legile duhovnice ti ac ioneaz imediat? Aceasta este bine. C ci n aceast situa ie omul trebuie s n eleag c dragostea lui Dumnezeu l ocrote te, pentru c pl te te treptat i nu le va pl ti toate odat . ns atunci cnd nu ac ioneaz legile duhovnice ti asupra unui om se afl n primejdie, deoarece aceasta arat c acel om este un copil ndep rtat de Dumnezeu; nu se afl n casa Sa. Exist unii care ac ioneaz mereu cu mndrie i nu p esc nimic. Aceasta arat ns c mndria lor a dep it-o pe cea omeneasc i a ajuns la gradul cel mai nalt al ei,la mndria diavoleasc , la trufie. Atunci c derea lui se face de cealalt parte a vrfului, cnd cade direct n iad. Iar aceasta este c derea luciferic pe care nu o v d cei ce se afl de cealalt parte a vrfului. Adic asupra unora ca acestora nu ac ioneaz legea duhovniceasc n aceast via , potrivindu-li-se spusa Apostolului: "Oameni vicleni i fermec tori care vor merge spre tot mai r u, r t cind pe al ii i r t ci i fiind ei n i i. P rinte, se poate ca cineva s - i admire un lucru f cut de el i din aceasta s i vin vreo v t mare? Da, pentru c ac ioneaz legile duhovnice ti.Dumnezeu i retrage harul S u de la cineva, iar acesta i stric celuilalt lucru pentru care s-a mndrit. Iar aceasta o ng duie Dumnezeu pentru a se cumin i. P rinte, adic atunci cnd se ntmpl aceasta nseamn c ac ioneaz legile duhovnice ti? Fire te.

Dar nu se poate ca cineva s fac aceasta din nendemnare? Rare sunt aceste cazuri. De aceea pe ct pute i s tr i i n smerenie. S v gndi i c nu avem nimic al nostru, ci pe toate ni le-a dat Dumnezeu. Toate pe care le avem sunt ale lui Dumnezeu, numai p catele sunt ale noastre. Dac nu ne vom smeri, vor ac iona mereu asupra noastr legile duhovnice ti pn ce ni se va ncovoia egoismul nostru. S dea Dumnezeu s se fac aceasta nainte de a ne g si moartea. P rinte, se poate ca omul s nu- i dea seama c au ac ionat asupra lui legile duhovnice ti? Dac nu se cerceteaz cineva pe sine nsu i,nimic nu n elege i de nimic nu se folose te. A adar, P rinte, legile duhovnice ti nceteaz cnd se smere te omul? s ac ioneze numai atunci n starea de

Da,mai ales cu smerenia, sau atunci cnd cineva se afl iresponsabilitate.

S - i spun un exemplu: O femeie i b tea mereu b rbatul, iar el nu spunea nimic ca s nu- i piard prestigiul, deoarece era nv tor. Asupra acestuia ns ac ionau legile duhovnice ti. R m sese orfan de tat nc de mic copil, iar mama lui cu o pensie de v duv se str duia s -1 poarte la coal i s -1 fac nv tor ns el o b tea. Cte nu a avut de tras s rmana lui mam ! i astfel a ng duit Dumnezeu ca s -1 bat femeia lui, pentru ca s - i pl teasc p catele. Dar ce s-a ntmplat dup aceea? Moare acesta, iar fiul s u a nceput s o bat pe mama lui. Astfel i-a pl tit i ea p catele. Fiul ei se nsoar i ia pe una u oar la minte, care l b tea i cnta "Hristos a nviat!". Cum a rnduit Dumnezeu ca s i pl teasc i acesta p catele. Aici ns legile duhovnice ti au ncetat s ac ioneze, pentru c aceasta se afla n stare de iresponsabilitate. P rinte, atunci cnd cineva cade ntr-un p cat i se mhne te, i se iart p catul n felul acesta? Simte c este dator sau se mhne te n chip egoist? Dac simte c este dator, nu va pl ti. Dac ns nu- i simte datoria, atunci Dumnezeu ng duie s pl teasc . De

pild , cre tinul trebuie s fac milostenii. Dac cineva este mpietrit la inim i nu d ci adun banii, atunci vor intra ho ii la el, l vor bate, i vor lua i banii i astfel va pl ti nemilostivirea sa. Atunci cnd avem datorii i nu le pl tim n aceast via , acesta este un semn foarte r u, este o p r sire a lui Dumnezeu. Iar atunci cnd cineva nu prime te palme ci numai binecuvnt ri, se vede c a f cut ceva bun i este r spl tit aici de Hristos ndoit i ntreit. Cu aceasta ns nu- i isp e te gre elile lui. i aceasta este un semn r u. S presupunem c am f cut zece fapte bune, iar Hristos mi r spl te te pentru dou zeci la sut i nu am nici mhniri, nici sup r ri. n cazul acesta ns nu-mi pl tesc p catele. "Cel certat aici pentru ru inea lui m nnc din gheena lui", spune Avva Isaac38. Adic atunci cnd asupra cuiva ac ioneaz legile duhovnice ti, i se ridic o parte din chinurile iadului. Partea a asea Moartea i via a viitoare Este foarte dureros ca dup attea pe care le-a f cut Hristos pentru noi oamenii, s mergem n iad i astfel s -L mhnim. Dumnezeu s p zeasc ca nu numai om, dar nici m car o pas re s nu mearg n iad.

Capitolul 1 - nfruntarea mor ii Pomenirea mor ii P rinte, la ce trebuie s se gndeasc cineva n ziua na terii sale? S se gndeasc la ziua n care va muri i s se preg teasc pentru marea c l torie. P rinte, dac la dezgroparea unui mort se va afla trupul s u neputrezit, aceasta se datoreaz vreunui p cat de care acel om nu s-a poc it? Nu, nu ntotdeauna pricina este un oarecare p cat. Aceasta se poate datora i medicamentelor pe care le-a luat, sau p mntului din cimitir. Dar, oricum ar fi, atunci cnd cineva este scos neputrezit, i isp e te oarecum p catele sale prin def imarea pe care o sufer dup moartea sa.

P rinte, de ce noi uit m de moarte de i ea este faptul cel mai sigur pentru om? tii c mai demult n vie ile de ob te exista un monah care avea ca ascultare s le aduc aminte celorlal i p rin i de moarte? n timpul ascult rii sale trecea pe la to i p rin ii i fra ii i i spunea fiec ruia: "Frate, vom muri". Viata este nf urat ntr-un trup muritor. Iar aceast mare tain nu este u or s o n eleag acei oameni care sunt numai "trupuri", care nu vor s moar i nici m car s aud de moarte. De aceea pentru unii ca ace tia sfr itul vie ii lor este o ndoit moarte i o ndoit mhnire. Din fericire, ns , Bunul Dumnezeu a rnduit astfel lucrurile a a nct cel pu in b trnii, care fire te sunt mai aproape de moarte, s se foloseasc duhovnice te de unele lucruri. P rul li se albe te, curajul li se mpu ineaz , puterile trupe ti ncetncet i p r sesc, ncepe s le curg saliva, i astfel se smeresc i sunt nevoi i s filozofeze la de ert ciunea acestei lumi. Chiar i de ar vrea s fac vreo neornduial , nu vor putea pentru c toate acestea i frneaz . Sau dac aud c cineva de vrsta lor sau mai tn r a murit, i aduc aminte i ei de moarte. Vedem mai ales la sate, atunci cnd sun clopotul de nmormntare, cum cei n vrst i fac semnul crucii i ntreab cine a murit i cnd s-a n scut. "Ne vine i rndul nostru, spun ei. To i vom pleca din lumea aceasta". i dau seama c anii au trecut, c firul vie ii lor ncepe s se scurteze i c moartea se apropie. i astfel i aduc aminte mereu de moarte. Spune-i unui copil mic "adu- i aminte de moarte", i el i va spune "tra la la" i va continua s bat cu piciorul n p mnt. Fiindc de l-ar fi ajutat Dumnezeu pe un copil mic s n eleag moartea, s-ar fi dezn d jduit s rmanul i s-ar fi f cut netrebnic, pentru c nu ar mai fi avut poft de nimic. De aceea Dumnezeu, ca un P rinte bun, iconomise te ca acesta s nu n eleag moartea i s se joace nep s tor i bucuros. ns cu trecerea timpului, ncetncet va n elege i el moartea. Vezi c i un frate ncep tor, mai ales atunci cnd este tn r, nu poate avea pomenirea mor ii. Se gnde te c are mul i ani de tr it i nu-1 preocup chestiunea aceasta. V aduce i aminte de Apostolul Pavel care a spus: "Chema i pe tineri s ~l ia pe mortul Anania i pe Safira"1? i n m n stiri de obicei c lug rii tineri i

ngroap pe cei mor i. Vrstnicii nduio a i arunc cu evlavie pu in p mnt pe trupul mortului, dar niciodat pe cap. Mi-a r mas o amintire nepl cut de la o m n stire n care a murit un c lug r. n vremea nmormnt rii, atunci cnd preotul spunea "p mnt e ti i n p mnt te vei ntoarce", to i p rin ii cu mult evlavie i zdrobire au luat pu in p mnt i l-au aruncat pe trupul monahului, a a cum se obi nuie te. Atunci un monah tn r i-a pus dulama n bru, i lund o lopat a nceput f r grij i cu o rvn nepotrivit s arunce deasupra mortului orice g sea n cale, p mnt, pietre, lemne, pentru a- i ar ta bravura sa. A g sit momentul potrivit ca s - i arate puterea i h rnicia sa. Nu era vorba de plantat copaci sau de astupat vreo groap , ca s - i arate acela bun tatea i jertfirea de sine, pentru care s spun : "Ceilal i sunt b trni. Ce s a tept de la ei? Las c lucrez eu", i astfel s se osteneasc pu in mai mult, ca s -i odihneasc pe aceia. Chiar i un animal mort de ar vedea cineva, i se face mil de el, cu ct mai mult atunci cnd l vede pe fratele s u n mormnt, iar nu s arunce f r evlavie peste trupul celui mort p mnt, pietre, etc. Aceasta arat c nu avea nici o sim ire a mor ii.

mp carea cu gndul mor ii P rinte, a ie it diagnosticul final. Tumoarea pe care o ave i este cancer, i nc unul care avanseaz repede. Adu-mi o batist ca s joc. "Adio, s rman lume!". Eu nu am jucat niciodat n via a mea, dar acum de bucurie c se apropie moartea voi juca. P rinte, medicul a spus c mai nti trebuie s se fac radioterapiile pentru a se mic ora tumoarea i dup aceea se va face interven ia chirurgical . Am n eles. Mai nti va bombarda avia ia i dup aceea se va face ofensiva terestr . A adar, voi pleca sus i v voi aduce nout i... Unor oameni, chiar b trni de ar fi, dac le va spune medicul "vei muri", sau "exist numai cincizeci la sut anse ca s tr ie ti", se mhnesc. Vor s tr iasc . Dar ce vor c tiga? M mir! Dac cineva este tn r atunci se justific , dar un b trn s ncerce s - i prelungeasc via a, asta nu o mai n eleg. Altceva este s fac un tratament pentru a putea suferi

oarecum durerea. Adic nu vrea s - i prelungeasc via a, ci dore te numai ca durerile s -i fie mai suportabile pentru a se putea sluji pn cnd va muri. Da, aceasta are sens. P rinte, noi ne rug m lui Dumnezeu ca s v prelungeasc via a. Dar de ce? Nu spune Psalmistul c via a noastr va fi de aptezeci de ani2? ns Psalmistul adaug i "iar de vor fi n putere optzeci de ani". i durere". A adar

Da, dar mai spune i "ce este mai mult dect ace tia osteneal este mai bun odihna n cealalt via .

P rinte, se poate ca cineva din smerenie s se simt nepreg tit duhovnice te pentru cealalt via i s doreasc s mai tr iasc pentru a se preg ti? Acesta este un lucru bun, dar de unde tie c dac va mai tr i nu va face mai r u? P rinte, cnd se mpac cineva cu gndul mor ii? M ntrebi cnd? Dac va tr i Hristos n el, atunci moartea este bucurie. Dar s nu se bucure c va muri deoarece s-a ngreuiat de via . Atunci cnd te bucuri de moarte n n elesul cel bun, ea pleac de la tine i se duce s caute vreun fricos. Cnd vrei s mori,atunci nu mori. Cel care duce un trai mai bun se teme de moarte, deoarece este satisf cut de via a lumeasc i nu vrea s moar . Dac i se spune despre moarte, el bate n mas i spune: "Fereasc Dumnezeu!". n timp ce acela care se chinuie te, sufer , etc, consider moartea ca o slobozire i spune: "P cat c nu a venit nc moartea s m ia. O fi avnd de lucru n alt parte". Pu ini oameni i a teapt moartea cu ner bdare. Cei mai mul i ns mai au ceva de terminat i de aceea nu vor s moar . Dar bunul Dumnezeu rnduie te ca fiecare s moar numai atunci cnd crede El c i este de folos. Oricum un om duhovnicesc, fie tn r, fie b trn, trebuie s se bucure i pentru faptul c tr ie te, dar i pentru c va muri, ns s nu caute cu dinadinsul s moar , pentru c aceasta este sinucidere. Pentru unul care a murit lumii i a nviat duhovnice te nu exist deloc agonie, fric i nelini te, ci a teapt moartea cu bucurie, pentru c va merge lng Hristos i se va bucura ve nic. Dar se bucur i pentru faptul c tr ie te, c ci i astfel tot lng Hristos tr ie te i simte nc de pe p mnt o parte din bucuria

Raiului, ntrebndu-se dac exist o bucurie mai mare n Rai dect cea pe care o simte pe p mnt. Astfel de oameni se nevoiesc cu m rime de suflet i lep dare de sine, i deoarece i pun naintea ochilor moartea i se gndesc zilnic la ea, se preg tesc mai duhovnice te, se nevoiesc cu mai mult curaj i astfel biruiesc de ert ciunea. Muribunzii P rinte, ni s-a cerut s ne rug m pentru cineva care timp de mai multe zile se afla n agonia mor ii i nu-i ie ea sufletul. Dar de ce nu-i ie ea sufletul? S-a spovedit?Nu, nu a vrut s se spovedeasc . P rinte, adic chinul pe care l sufer omul atunci cnd i d sufletul se datoreaz p c to eniei lui? Aceasta nu este o regul . Atunci cnd sufletul omului iese lini tit nu nseamn c este ntr-o stare duhovniceasc bun , dar nici nu nseamn c au p cate multe cei care se chinuiesc la sfr itul vie ii lor. Sunt unii care, din multa lor smerenie, cer cu st ruin de la Dumnezeu s aib un sfr it urt, pentru ca astfel s r mn necunoscu i dup moartea lor. Sau se poate ca cineva s aib un sfr it urt pentru a pl ti pu in din datorie. Fiindc l-au l udat oamenii mai mult dect merita, Dumnezeu ng duie ca acesta s fac ni te lucruri ciudate n ceasul mor ii lui pentru a sc dea n ochii oamenilor. Alteori Dumnezeu rnduie te ca unii s se chinuiasc n vreme ce- i dau sufletul pentru ca cei care sunt lng el s n eleag ct de greu este n iad atunci cnd nu te aranjezi duhovnice te nc de aici. n timp ce dac ai actele n regul , adic e ti preg tit duhovnice te, treci dintr-o via n alta f r ca vame ii s se mai apropie de tine. P rinte, unui muribund sau unuia care are o boal grav este bine s -i spunem adev rul? Depinde ce fel de om este. Uneori m ntreab cte un bolnav de cancer: "Ce spui. P rinte? Voi tr i sau voi muri?". Dac i voi spune "vei muri", va muri n acea clip din pricina sup r rii. Dac nu-i voi spune, prinde curaj i nfrunt cu b rb ie boala sa. Iar cnd se va maturiza i va ridica singur crucea sa i va nainta. i astfel va mai putea tr i c iva ani sprijinindu- i familia i preg tindu-se i el i cei

ai lui pentru moarte. Fire te nu-i spun c va tr i o mie de ani sau c ceea ce are nu este nimic, ci i spun: "Omene te este greu s fii ajutat, ns pentru Dumnezeu nu este nimic greu. Tu caut numai s te preg te ti". P rinte, rudele sale ov ie s -1 mp rt easc , ca s nu intre la gnduri. Adic s plece nemp rt it ca s nu- i dea seama c va muri i astfel s se mhneasc ? Nu, ci trebuie s -i spun : "Sfnta mp rt anie este medicament. O s te ajute. Este bine s te mp rt e ti". Dac se mp rt e te, se folose te i n acela i timp se i preg te te pentru cealalt viat . P rinte, celor muribunzi trebuie s li se fac Sfntul Maslu? Celor care nu- i pot da sufletul, li se cite te "Slujba la ie irea cu greu a sufletului". Sfntul Maslu se face pentru to i bolnavii, nu numai pentru cei care se afl la sfr itul vie ii lor. P rinte, cele pe care le spune cineva atunci cnd nu- i poate da sufletul au vreo leg tur cu starea lui? S nu tragem u or concluzii. Se poate ca cineva n clipa cnd i d sufletul s sufere, s se chinuiasc , iar fata lui s arate o expresie de durere, i de aceea unii cred c acela nu este ntr-o stare duhovniceasc bun . Difer ns expresia de durere de cealalt care este s lbatec i nfrico at . Acela sufer , are durerea sa, s rmanul, iar ceilal i pot spune c se lupt cu diavolii care au venit s -i ia sufletul. P rinte, un suflet care pleac din aceast via trece pe la v mi? preg tit duhovnice te va mai

Atunci cnd un suflet este preg tit duhovnice te i urc la cer, diavolii nu-i pot face nici un r u. Iar dac nu este preg tit, atunci este chinuit de ei. Uneori Dumnezeu ng duie ca sufletul omului care are datorii s vad v mile n clipa ie irii lui pentru a ne ajuta pe noi care vom mai tr i, astfel nct s ne nevoim ca s ne achit m aici datoriile noastre. V aduce i aminte de ntmplarea cu Teodora3? (Vezi Via a Sfntului Vasile cel nou din 26 martie.).Adic Dumnezeu rnduie te ca unii s vad anumite lucruri pentru a se folosi ceilal i i a se poc i. n via a Sfntului Eufrosin4 (Vezi Via a Sfntului Eufrosin din 11 septembrie.) citim c egumenul,

dup vedenia pe care a avut-o, s-a de teptat cu merele n mn pentru a le vedea i ceilal i i astfel s se foloseasc duhovnice te. Uneori Dumnezeu iconomise te ca sufletul s aib un dialog n clipa ie irii lui, pentru ca s se poc iasc nsu i omul care se afl la sfr itul vie ii lui sau cei care l ascult . Vezi c Dumnezeu are multe moduri de a-1 mntui pe om. Uneori ajut prin ngeri, alteori prin ncerc ri sau prin diferite semne. Am cunoscut o femeie care se purta cu brutalitate cu b rbatul i soacra ei, ajungnd pn acolo nct i b tea pe amndoi. Aceea umbla pe la vecine i st tea de vorb , iar pe soacra ei, care era b trn , o trimitea n fiecare zi la ogor. Mergea s rmana b trn n fiecare zi la ogor, dou ceasuri de mers pe jos, trndu- i picioarele i lucra de diminea a pn seara f r s se plng . i a f cut aceasta pn ntr-o zi cnd, de ndat ce s-a ntors acas , rupt de oboseal , a c zut jos i i-a spus nurorii ei: "Arhanghelul Mihail mi ia sufletul. Iar tu, fiic , terge sngele". "Care snge, mam ?" o ntreb nora cu nelini te, pentru c nu vedea s aib snge pe trupul ei. "Iat , fiic , sngele care curge. terge-1, terge-1!". Cnd nora c uta s vad mai bine, b trna i d du sufletul. Dup aceast ntmplare nora i-a venit n sim iri i i-a schimbat via a; din fiar a devenit miel. A fost iconomia lui Dumnezeu ca s-o vad pe soacra sa dndu- i sufletul cu aceste cuvinte i c Arhanghelul Mihail ia sufletul, chipurile, cu sabia, pentru ca s se nfrico eze i s se poc iasc . Adic Dumnezeu i-a vorbit pe limba pe care o n elegea ea, ca s - i revin deoarece se vede c avea inten ie bun . P rinte, atunci cnd muribundul i strig rudele lui moarte, ce nseamn ? De multe ori se ntmpl lng muribund. i aceasta, pentru a primi o lec ie bun ceilal i care sunt

Am cunoscut o femeie bogat , care avea o via sfnt . Nu se c s torise, ci r m sese cu sora ei c reia i d duse toat averea. Cumnatul ei, care a murit dup ea, a nceput s o strige atunci cnd i d dea sufletul: "Despina, vino s ne iert m! S m ier i, c ci mult te-am chinuit! Iart -m !". "Dar unde este Despina?" l-a ntrebat. "Iat-o, nu o vede i? Iat , acolo este!" le-a r spuns i apoi i-a dat sufletul.

P rinte, oamenii se pot ierta i n felul acesta, chiar i n ultima clip a vie ii lor, cu cineva care deja a murit? Dumnezeu ng duie ca oamenii s se ierte chiar i n felul acesta, deoarece omul n clipa mor ii se poc ie te i simte nevoia s cear iertare. Sinuciderea P rinte, unii oameni atunci cnd ntmpin o mare greutate n via a lor imediat se gndesc s se sinucid . Intr egoismul la mijloc. Cei mai mul i care se sinucid l ascult pe diavolul care le spune c dac - i vor pune cap t vie ii vor sc pa de chinul l untric prin care trec, i din egoism se sinucid. Dac , de pild , cineva fur ceva i se dovede te c a furat, spune: "S-a terminat, am ajuns de batjocura lumii", i n loc s se poc iasc , s se smereasc i s se spovedeasc pentru a se u ura, se sinucide. Altul se sinucide pentru c fiul s u este paralizat. "Cum s am eu un copil paralizat?", spune el i se dezn d jduie te. Dac este r spunz tor pentru faptul c este paralizat i recunoa te aceasta, atunci s se poc iasc . Cum i pune cap t vie ii i- i las copilul pe drumuri? Nu va fi mai r spunz tor dup aceea?

P rinte, adeseori auzim despre cineva care s-a sinucis c ar fi avut probleme psihologice. Bolnavii psihici, atunci cnd se sinucid, au circumstan e atenuante, pentru c mintea lor este stricat . Chiar i nori de ar vedea, simt o senza ie de ap sare, de sufocare. Iar dac mai au i vreo sup rare, atunci au o ndoit "nnourare". ns pentru cei care se sinucid f r s fie bolnavi mintal - precum i pentru eretici Biserica nu se roag , ci i las la judecata i mila lui Dumnezeu. Preotul nu pomene te numele lor la Proscomidie, nici nu le scoate miride, deoarece prin sinucidere se leap d , dispre uiesc viata care este un dar al lui Dumnezeu. Este ca i cum le-ai arunca pe toate n obrazul lui Dumnezeu.

Noi ns trebuie s facem mult rug ciune pentru cei care se sinucid, pentru ca Bunul Dumnezeu s fac ceva i pentru ei, deoarece nu tim ce s-a ntmplat de s-au sinucis, nici n ce stare s-au aflat n ultima clip . Se poate ca n clipa n care i-au dat sufletul s se fi poc it, s fi cerut iertare de la Dumnezeu i astfel s fi fost primit poc in a lor, iar sufletul lor s fi fost luat de ngerul Domnului. Am auzit c o fat dintr-un sat s-a dus odat cu capra la p scut. A legat-o n livad , iar ea s-a dus mai departe i se juca. Lundu-se cu joaca a uitat de capr , care s-a dezlegat i a plecat. A c utat-o peste tot, dar nu a g sit-o i s-a ntors acas f r capr . Atunci tat l ei s-a mniat foarte tare, a b tut-o i a alungat-o de acas , spunndu-i: "S te duci s cau i capra. Iar dac nu o g se ti, s mergi s te spnzuri". S rmana copil a pornit s caute capra. Se nnoptase i ea nc nu se ntorsese acas . P rin ii ei v znd c s-a nnoptat au pornit nelini ti i s - i caute copilul. Au c utat mult i n cele din urm au g sit-o pe copil spnzurat de un copac. i legase gtul cu funia caprei i a a se spnzurase, nenorocita avea m rime de suflet i a luat dup liter cele pe care i le-a spus tat l ei. Apoi au ngropat-o n afara cimitirului. Fire te, Biserica a f cut bine c a ngropat-o n afara cimitirului pentru a-i frna pe cei care se sinucid pentru lucruri de nimic, dar i Hristos va face bine dac o va b ga n Rai.

Capitolul 2 - "Ca s nu v ntrista i, ca ceilal i, care nu au n dejde"5 Moartea copiilor P rinte, o mam al c rei copil a murit acum nou ani v roag s face i o rug ciune ca s -1 vad cel pu in n somn, pentru a se mngia. C i ani avea copilul? Era mic? Aceasta are importan . Dac copilul a fost mic, iar fi ap rut n vis dac mama ar fi fost preg tit duhovnice te, astfel nct s nu se tulbure la vederea lui. A adar mama este pricina c nu i se arat copilul. P rinte, n loc s i se arate copilul mamei care cere acest lucru, se poate s se arate altcuiva?

Cum nu se poate? Dumnezeu rnduie te aceasta numai dac vede c va exista folos duhovnicesc. Atunci cnd aud despre moartea vreunui tn r, m mhnesc, dar omene te. Pentru c dac vom cerceta lucrurile mai n profunzime, vom vedea c , cu ct cre te cineva, cu att mai mult nevoin trebuie s fac , c ci adaug i mai multe p cate. Mai ales atunci cnd este mirean, cu ct trec anii, n loc s - i mbun t easc starea duhovniceasc , o nr ut e te cu griji, cu nedrept i i, etc. De aceea omul este mai c tigat atunci cnd l ia de tn r. P rinte, de ce ng duie Dumnezeu ca s moar at ia oameni tineri? Nimeni nu a f cut nvoial cu Dumnezeu cnd va muri. ns El l ia pe fiecare om n clipa cea mai potrivit a vie ii lui, cu o moarte prin care s -i aduc iertare de p cate i mntuirea sufletului s u. Dac vede c cineva va deveni mai bun, l las s tr iasc . Iar dac vede c va deveni mai r u, atunci l ia ca s -1 mntuiasc . Pe unii care duc o via p c toas dar au dispozi ia de a face binele, i ia lng El mai nainte de a apuca s -1 fac , deoarece Dumnezeu tie c ar fi f cut binele de ndat ce li s-ar fi dat ocazia. Este ca i cum le-ar spune: Nu v osteni i! Ajunge buna voastr inten ie". Pe un altul, deoarece este foarte bun, l alege i l ia lng El pentru c Raiul are nevoie de boboci de floare. Fire te, pentru p rin i i rude este pu in cam greu s n eleag aceasta. Vezi, moare un copil i Hristos l ia ca pe un ngera , ns p rin ii plng i se tanguiesc, n timp ce ar fi trebuit s se bucure. Pentru c de unde tiu ei ce ar fi devenit el atunci cnd ar fi crescut? Oare s-ar fi putut mntui? n 1924, cnd am plecat din Asia Mic cu corabia pentru a veni n Grecia, eu eram prunc. Corabia era plin de refugia i i, a a cum eram nf at de mama mea, un marinar a c lcat pe mine. Mama creznd c am murit a nceput s plng . O cons teanc ns a desf cut fe ele i a v zut c nu p isem nimic. Dac a fi murit atunci, sigur a fi mers n Rai. Acum, ns , cnd am at ia ani i am f cut atta ascez , nu sunt sigur c voi merge n Rai. Dar i pe p rin i i ajut moartea copiilor lor. Trebuie s tie c din clipa aceea au un mijlocitor n Rai. Iar atunci cnd vor muri, vor veni copiii lor cu ripide n mini la poarta Raiului pentru a ntmpina sufletul lor. Iar aceasta nu este un lucru mic.

Copiilor care au fost chinui i aici de boli sau de vreo infirmitate, Hristos le va spune: "Veni i n Rai i alege i-v locul cel mai bun". Atunci aceia i vor spune: "Este frumos aici, Hristoase al nostru, dar o vrem i pe m mica noastr lng noi". Iar Hristos i va asculta i o va mntui ntr-un chip oarecare i pe mam . Desigur, mamele nu trebuie s ajung n cealalt extrem . Unele mame cred despre copilul lor care a murit c a devenit sfnt i astfel cad n n elare. O mam a vrut s -mi dea drept binecuvntare un lucru de la fiul ei care murise, deoarece credea c a ajuns sfnt. "Este binecuvntare s dau din lucrurile copilului?". Nu, i-am spus. Este mai bine s nu dai". Alta, n seara Joii Mari, a lipit de Crucea Mntuitorului fotografia fiului ei pe care l omorser germanii i spunea: " i copilul meu a p timit ca Hristos". Femeile care st teau i privegheau lng Crucea Celui R stignit au l sat-o, ca s nu o r neasc . De vreme ce era r nit suflete te ce puteau s -i spun ? Mngierea celor ndolia i P rinte, de ct putere sufleteasc au trebuin moartea n prasnic ? oamenii pentru a nfrunta

Dac au n eles sensul cel mai adnc al vie ii, afl putere s nfrunte moartea, pentru c o nfrunt duhovnice te. C i copii nu se distrug cu motoretele! C i tineri nu mor cu motocicletele! Ridic motocicleta pe roata din spate i astfel u or se r stoarn i i sparg capetele. Consider mare isprav a ridica ct mai mult motocicleta. Vezi ce le d diavolul n gnd s fac , pentru a se lovi la cap? Dac ar merge cum trebuie, chiar de ar avea vreun accident, se poate s se loveasc n alt parte i s nu se nenoroceasc . Dar fiindc ng duie Dumnezeu r utatea diavolului sau neaten ia tn rului, nseamn c va ie i ceva bun. Atunci, P rinte, de ce Biserica noastr se roag "pentru ca s se p zeasc " de moarte n prasnic 6? ( n Liturghierele grece ti la ectenia: "nc ne rug m pentru ca s se p zeasc ..." dup "...r zboiul cel dintre noi" sunt ad ugate i aceste cuvinte.)

Aceasta este altceva. Biserica cere de la Dumnezeu ca s nu ne g seasc moartea nepreg ti i. P rinte, o mam este nemngiat deoarece copilul ei a fost omort de o ma in n timp ce mergea la servici. ntreab-o: "Oare din r utate a lovit acel ofer pe copilul t u? Tu l-ai trimis la servici ca s -1 omori? Nu. A adar s spui: "Slav ie, Dumnezeule?", pentru c fiul t u ar fi putut deveni un vagabond, ns Dumnezeu 1-a luat la vremea potrivit . Acum este asigurat n cer. De ce plngi? tii c prin plnsul t u l chinuie ti pe copil? Vrei ca fiul t u s se chinuiasc sau s se bucure? ngrije te-te s -i aju i pe ceilal i copii ai t i, care sunt departe de Dumnezeu. Pentru ei s plngi". Iat c i ieri a venit o mam i mi-a spus plngnd: "Dumnezeu mi-a luat pe scumpul i singurul meu copil" i l nvinuia pe Dumnezeu. "Dac te gnde ti bine, i-am spus, Dumnezeu te-a cinstit. C ci a a botezat cum era, 1-a luat lng El ngera . Acesta este acum ngera , iar tu te cer i cu Dumnezeu? Vei vedea mai trziu c el va mijloci pentru tine la Dumnezeu". Dup aceea, cnd mi-a vorbit despre viata ei, mi-a spus c ar fi putut avea mul i copii, dar atunci cnd a fost tn r nu a vrut s aib niciunul. Cte mame nu se roag i cer ca s fie lng Dumnezeu copiii lor! "Nu tiu ce vei face. Dumnezeul meu, spun ele, dar vreau numai s se mntuiasc copilul meu; s fie lng Tine". Dac Dumnezeu vede c acesta apuc pe un drum gre it, c se ndreapt spre pierzare i c nu exist un alt mod de a se mntui, l ia n felul acesta. ng duie, de pild , ca unul beat s -1 loveasc cu ma ina i s -1 omoare i astfel l ia lng El. Iar n cazul c ar fi devenit mai bun. Dumnezeu ar fi mpiedicat accidentul. Dup aceea se treze te i cel care l-a lovit pe copil, i vine n sim iri i este chinuit toat viata de mustrarea con tiin ei sale. "Am f cut o crim ", spune el i l roag mereu pe Dumnezeu s -1 ierte. i astfel se mntuie te i acela. Dar i mama, prin durerea ei, se gnde te la moarte i se preg te te pentru cealalt viat , mntuindu-se astfel i ea. Vede i cum rnduie te Dumnezeu ca prin rug ciunea mamei s se mntuiasc suflete? Dar dac mamele nu n eleg aceasta, atunci se ceart cu Dumnezeu. Cte nu trage i Dumnezeu cu noi!

Atunci cnd cineva nceteaz de a mai nfrunta lucrurile lume te, afl odihn . Pentru c , altfel cum ar fi cu putin ca omul s se mngie cu adev rat dac nu crede n Dumnezeu i n viata cea adev rat i ve nic de dup moarte? Atunci cnd eram la M n stirea Stomio, n Konita tr ia o v duv care mergea mereu la cimitir i striga acolo ore ntregi. Pe to i i r scolea cu strig tele ei. Se l sase prad durerii i i lovea capul de piatra mormntului. i v rsa acolo toat durerea ei. Mergeau unii i o luau de acolo, dar ea se ntorcea iar i. Iar aceasta s-a petrecut ani de zile. B rbatul ei fusese omort de germani, iar fiica ei, dup c iva ani de la moartea tat lui ei, cnd abia mplinise nou sprezece ani, a murit de inim i astfel r m sese singur s rmana. Dac va privi cineva lucrul acesta numai la suprafa , va spune: "De ce ng duie Dumnezeu a a ceva?". Dar i acea femeie tot la suprafa nfrunta durerea ei i nu se putea mngia. Odat , atunci cnd am mers s v d ce se ntmpl , mi-a spus: "De ce a f cut Dumnezeu aceasta? B rbatul meu a murit n r zboi. Am avut o fat , dar mi-a luat-o i pe aceasta...". Spunea vrute i nevrute i se certa cu Dumnezeu. Dup ce am l sat-o s se u ureze pu in, i-am spus: "S -ti spun i eu ceva. L-am cunoscut pe b rbatul t u. Era un om foarte bun. A murit n r zboi ndeplinindui datoria sfnt pentru Patrie i de aceea Dumnezeu nu-1 va l sa. Apoi i-a l sat pentru c iva ani pe fiica ta lng tine, i astfel ai avut pu in mngiere. i fiindc se putea ca ea s apuce pe un drum gre it, Dumnezeu a luat-o n acea stare bun n care se afla pentru a o mntui". De i b rbatul ei a fost un om foarte lini tit, ea ns era pu in lumeasc . Fire te, nu i-am spus: "Tu ai fost o femeie lumeasc ...", ci am ntrebat-o: "Acum ce te gnde ti s faci? Iube ti lumea?". "Nu vreau s v d nimic i pe nimeni", mi-a r spuns. "Vezi, i-am spus, acum lumea a murit i pentru tine. Durerea te ajut i nu te intereseaz nici un lucru lumesc. i astfel n curnd ve i fi to i mpreun n Rai. Cui a mai f cut Dumnezeu o astfel de cinste? Ai n eles aceasta?". Dup aceast discu ie a ncetat s mai mearg la cimitir. De ndat ce a fost ajutat s n eleag sensul cel mai adnc al vie ii, s-a lini tit. P rinte, am auzit c atunci cnd cineva este ucis i isp e te p catele pentru c i le ia uciga ul. Are circumstan e atenuante ntr-un fel i i poate spune lui Dumnezeu: "Eu m-a fi poc it, ns acesta m-a ucis". i astfel greutatea va c dea asupra uciga ului. Unii

care nu au minte spun: "Dac ar exista Dumnezeu, nu ar l sa s se fac mereu crime ci i-ar pedepsi pe criminali". Dar ei nu n eleg c Dumnezeu i las pe criminali s tr iasc pentru a fi f r r spuns n Ziua Judec ii, c ci nu s-au poc it cu toate c El le-a dat destui ani pentru a se poc i, n timp ce pe cei care au fost uci i i va aranja cumva. Moartea este o desp r ire pentru c iva ani Trebuie s n elegem c n realitate omul nu moare, ci moartea este numai o trecere dintr-o via n alta. Este o desp r ire pentru o mic perioad de timp. Precum atunci cnd cineva, s spunem, pleac n str in tate pentru un an, cei ai lui se mhnesc deoarece se vor desp r i de el vreme de un an, sau dac va lipsi zece ani sunt cuprin i de mhnirea desp r irii de zece ani, tot astfel trebuie s vad i desp r irea de persoanele lor iubite prin moarte. Dac moare cineva iar cei apropia i ai lui sunt n vrst , s spun : "Ne vom ntlni dup cincisprezece ani". Iar de sunt tineri s spun : "Ne vom ntlni dup cincizeci de ani". Fire te, l doare pe fiecare moartea unei rude, dar este trebuin de nfruntare duhovniceasc . Ce spune Sfntul apostol Pavel? "Ca s nu v ntrista i, ca ceilal i care nu au n dejde"7. De cte ori s -1 fi v zut aici pe p mnt? O dat pe lun ? S se gndeasc c acolo l va vedea mereu, numai atunci se justific s ne nelini tim, cnd cel care pleac nu a avut o viat bun . Dac , de pild , a fost nemilostiv, atunci dac ntr-adev r l iubim i vrem s -1 ntlnim n cealalt viat , trebuie s facem mult rug ciune pentru el.

Capitolul 3 - Via a de dup moarte Mor ii vinova i rinte, atunci cnd omul moare, con tientizeaz imediat n ce stare se afl ? Da, i revine i spune: "Ce am f cut? Dar ce folos!". Precum un om beat, care, de pild , i omoar mama, rde, cnt , deoarece nu- i d seama ce a f cut, iar atunci cnd se treze te plnge, se tnguie te i spune: "Ce am f cut?", tot astfel i cei care n aceast viat fac neornduieli sunt ca ni te be i. Nu- i dau seama ce fac, i nu- i

simt vinov ia lor. ns abia atunci cnd mor le pleac aceast be ie i i revin. Li se deschid ochii sufletului lor i i con tientizeaz vinov ia lor, pentru c sufletul, atunci cnd iese din trup, se mi c , vede i percepe totul cu o repeziciune foarte mare. Unii ntreab cnd va fi a Doua Venire. ns pentru omul care moare se face ntrun fel a Doua Venire, deoarece este judecat potrivit cu starea n care 1-a aflat moartea. P rinte, cum sunt acum cei din iad? Sunt vinova i i ntemni a i, chinuindu-se potrivit cu p catele pe care le-au f cut, i a teptnd s se fac Judecata de Apoi. Exist acolo condamna i cu pedepse mari, exist ns i vinova i cu pedepse mai u oare. Dar Sfin ii i tlharul? Sfin ii i tlharul sunt n Rai, dar nu au primit nc slava des vr it , a a cum nici vinova ii din iad nu au primit osnda deplin . De i Dumnezeu a spus de attea veacuri: "Poc i i-v , c s-a apropiat mp r ia Cerurilor10, cu toate acestea adaug timp, amnnd sfr itul, deoarece a teapt s ne ndrept m. Dar noi r mnnd n tic lo iile noastre, i nedrept im pe Sfin i, pentru c nu pot primi slava des vr it pe care o vor lua dup Judecata de Apoi. Rug ciunea i parastasele pentru cei adormi i? P rinte, mor ii vinova i se pot ruga? Sfntul Nectarie al Eghinei n lucrarea sa "Studiu despre nemurirea sufletului i despre sfintele parastase", edi ia Vasile Rigopoulos, 1973, Tesalonic, p. 202, scrie ca o concluzie a celor pe care le-a dezvoltat din m rturiile Sfin ilor P rin i: "Din toate acestea se arat c sufletului dup moarte i este cu neputin s mai fac vreo lucrare mntuitoare sau s se slobozeasc din leg turile nedezlegate ale iadului, i c numai sfintele liturghii, rug ciunile rudelor i ale drep ilor f cute pentru ei, precum i milosteniile se fac pricin de mntuire i de slobozire din leg turile iadului".

i vin ntru sim iri i cer ajutor, dar nu se pot ajuta pe ei n i i. To i cei care se afl n iad numai un singur lucru i-ar dori de la Hristos: s tr iasc cinci minute pentru a se poc i. Noi, cei care tr im, avem posibilit i de poc in , n timp ce s rmanii r posa i, nu- i mai pot mbun t i ei singuri starea lor, ci a teapt ajutor de la noi. De aceea suntem datori s -i ajut m cu rug ciunea noastr . mi spune gndul c numai zece la sut din mor ii vinova i se afl n stare demonic i acolo unde sunt l hulesc pe Dumnezeu precum fac diavolii. Nu cer ajutor, dar nici nu vor s primeasc ajutor. Ce poate s mai fac Dumnezeu cu unii ca ace tia? Se aseam n unui copil care se dep rteaz de tat l s u, i risipe te toat averea, iar pe deasupra l mai i njur . Ei, atunci ce s -i mai fac tat l s u? ns ceilal i vinova i care au pu in m rime de suflet i simt vinov ia lor, se c iesc i sufer pentru p catele lor. Cer ca s fie ajuta i i ntr-adev r sunt ajuta i de rug ciunile credincio ilor. Adic Dumnezeu le d posibilitatea s fie ajuta i mai nainte de a se face a Doua Venire. i precum n aceast via , dac cineva este prieten cu mp ratul poate mijloci i ajuta un vinovat, tot astfel i cel care este prieten cu Dumnezeu poate mijloci la El prin rug ciunea sa i astfel s mute pe mor ii vinova i dintr-o "temni " n alta mai bun , dintr-o "celul " n alta mai bun . Sau i poate muta chiar ntr-o "camer ", sau ntr-un "apartament". A a cum i u ur m pe cei ntemni a i cu sucuri r coritoare, etc, pe care le ducem atunci cnd i cercet m, tot astfel i pe mor i i u ur m prin rug ciunile i milosteniile pe care le facem pentru sufletele lor. Rug ciunile credincio ilor pentru cei adormi i i parastasele sunt ultima posibilitate pe care le-o d Dumnezeu celor r posa i pentru a fi ajuta i nainte de a se face Judecata de Apoi. Dup ea nu vor mai putea fi ajuta i cu nimic. Dumnezeu vrea s -i ajute pe cei adormi i, deoarece sufer pentru pierzania lor, dar nu o face pentru c are noble e. Nu vrea s -i dea diavolului dreptul s -I spun : "Cum l mntuie ti pe acesta de vreme ce nu s-a ostenit?" ns atunci cnd noi ne rug m pentru cei adormi i, i d m dreptul lui Dumnezeu s intervin . El se nduio eaz mai mult atunci cnd facem rug ciune pentru cei r posa i dect pentru cei vii. De aceea i Biserica noastr are rnduiala parastaselor. Parastasele sunt cel mai bun avocat pentru sufletele celor adormi i. Au puterea s scoat un suflet chiar

i din iad. i voi s face i la fiecare Sfnt Liturghie coliv pentru cei adormi i. Grul are semnifica ia lui, c ci spune Scriptura: "Se seam n ntru stric ciune, nviaz ntru nestric ciune"10. n lume sunt unii care se ngreuiaz s fiarb pu in gru i duc la biseric stafide, covrigi, colaci, ca s fac preo ii parastas. Dar n Sfntul Munte vezi ni te b trnei, s rmanii,care la fiecare Sfnt Liturghie fac coliv pentru mor i i pentru Sfntul pe care l pr znuiesc pentru a primi binecuvntarea lui. P rinte, cei care au murit de curnd au mai mult nevoie de rug ciune? Atunci cnd intr cineva n temni , nu-i vine mai greu la nceput? S facem rug ciune pentru r posa ii care nu au pl cut lui Dumnezeu, pentru ca s fac ceva i pentru ei. i mai ales cnd tim c cineva a fost nemilostiv - vreau s spun c p rea a fi nemilostiv,pentru c se poate s credem c a fost a a, dar n realitate s nu fi fost - i a avut o via p c toas , atunci s facem mai mult rug ciune. Sfinte Liturghii, Patruzeci de Sfinte Liturghii pentru sufletul aceluia i s d m milostenie11 (11 Vezi Sfntul loan Damaschin, "Despre cei adormi i n credin ", P.Q. 95, 248.) s racilor pentru mntuirea sufletului s u, pentru ca, rugndu-se s racii "Dumnezeu s -1 ierte". Acela s fie nduplecat i s -i miluiasc . i astfel ceea ce nu a f cut acela facem noi pentru el. n timp ce un om care a avut bun tate, adic a avut inten ie de a face bine, chiar dac via a lui nu a fost cre tineasc , numai cu pu in rug ciune este ajutat foarte mult. Cunosc multe cazuri care m rturisesc ct de mult sunt ajuta i cei adormi i de rug ciunea oamenilor duhovnice ti. Odat a venit cineva la Colib i mi-a spus plngnd: "P rinte, nu am f cut rug ciune pentru un oarecare cunoscut de al meu care a murit i de aceea mi-a ap rut n somn spunndu-mi: De dou zeci de zile nu am mai primit nici un ajutor de la tine. M-ai uitat i acum suf r. i ntr-adev r, mi spuse acela, de dou zeci de zile m-am luat cu diferite treburi i nici pentru mine nu m-am rugat". P rinte, atunci cnd moare cineva i rudele lui ne cer s ne rug m pentru el, este bine s facem n fiecare zi cte un irag de metanii (o sut de rug ciuni)12Adic : ("Doamne Iisuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu,

miluie te pe adormitul robul t u".)pn la mplinirea celor patruzeci


de zile. Dac faci rug ciune pentru el, pune i pe al i adormi i. De ce s mearg un tren la destina ie numai cu un singur pasager de vreme ce mai ncap i al ii? C i r posa i, s rmanii, nu au nevoie de ajutor, dar nu au pe nimeni care s se roage pentru ei! Unii fac parastase foarte dese, dar numai pentru vreun apropiat de-al lor. Dar n felul acesta nu este ajutat nici acela, pentru c rug ciunea lor nu este att de bine pl cut lui Dumnezeu. Dac tot fac attea parastase pentru acel suflet, s fac n acela i timp i pentru str ini. P rinte, m preocup uneori mntuirea tat lui meu, pentru c nu a avut nici o leg tur cu Biserica. Nu po i ti judecata lui Dumnezeu i nici dac acela nu s-a poc it n ultima clip . Dar cnd te preocup aceasta? n fiecare smb t ? Nu am urm rit acest lucru. Dar de ce s m preocupe n fiecare smb t ? Pentru c pe aceast zi o pretind cei mor i. P rinte, mor ii care nu au oameni s se roage pentru ei sunt ajuta i de rug ciunile celor care se roag pentru to i mor ii n general? Desigur c sunt ajuta i. Eu, atunci cnd m rog pentru to i cei adormi i, i v d n somn pe p rin ii mei,pentru c i ei se mngie de rug ciunea pe care o fac. De fiecare dat cnd se face Sfnta Liturghie la Coliba mea, fac i un parastas de ob te pentru to i adormi ii, i m rog pentru mp ra i, arhierei, etc, iar la urm spun " i pentru cei ale c ror nume nu s-au pomenit". Dac vreodat nu fac rug ciuni pentru cei adormi i, mi apar nainte mor i cunoscu i. Pe o rud de a mea care a murit n r zboi am v zut-o stndu-mi nainte dup Sfnta Liturghie, n vremea parastasului, pentru c numele ei nu-1 pomenisem la parastas al turi de numele celorlal i adormi i, deoarece fusese pomenit la Proscomidie mpreun cu eroii care au c zut n lupt . i voi s nu da i s se pomeneasc la Sfnta Proscomidie numai numele bolnavilor, ci i numele mor ilor, pentru c mai mult nevoie de ajutor au ace tia.

Cel mai bun parastas pentru cei mor i Parastasul cel mai bun dintre toate pe care l putem face pentru cei mor i este via a noastr petrecut cu luare aminte, nevoin a pe care o facem pentru a ne t ia neputin ele i a ne cur a sufletul. Pentru c dezlipirea noastr de lucrurile materiale i de patimile suflete ti, pe lng faptul c ne pricinuie te nou u urare, are ca rezultat i u urarea sufletelor celor adormi i din tot neamul nostru. Cei adormi i se bucur atunci cnd un urma de-al lor se afl lng Dumnezeu. Dac noi nu suntem ntr-o stare duhovniceasc bun , atunci sufer p rin ii no tri adormi i, mo ii i str mo ii i tot neamul nostru. "Uit -te ce nepot am f cut!" spun ei i se mhnesc. Dac ns suntem ntr-o stare duhovniceasc bun , se bucur pentru c i ei au contribuit la na terea noastr , iar Dumnezeu ntr-un anumit fel este obligat s -i ajute. Adic ceea ce va da bucurie celor adormi i este str duin a noastr de a binepl cea lui Dumnezeu, astfel nct s -i ntlnim n Rai i astfel s tr im cu to ii mpreun n via a cea ve nic . Prin urmare merit osteneala s lovim n omul nostru cel vechi ca s se fac nou, astfel nct s nu se vat me nici pe sine, nici pe ceilal i oameni, ci s se ajute att pe sine nsu i, ct i pe ceilal i, fie ei vii sau mor i. ndr zneala drep ilor la Dumnezeu P rinte, n Epistola Sfin iei Voastre c tre fra ii ncep tori scrie i: "Cu toate c adev ra ii monahi i dau seama c bucuria de care se desfat n aceast via este doar o parte din bucuria Raiului i c n Rai va fi mult mai mult , totu i, din multa lor dragoste fa de aproapele, vor s tr iasc pe p mnt pentru a-i ajuta pe oameni cu rug ciunea, ca astfel Dumnezeu s intervin i lumea s fie ajutat "13. (Cuviosul Paisie Aghioritul, "Epistole", Schitul Lacu, pp. 53-54.) Scrie: "Vor s tr iasc pe p mnt ca s p timeasc s -i ajute cu rug ciunea". P rinte, dar oare n cealalt via rug ciunea sa pe oameni? mpreun cu oamenii i

un c lug r virtuos nu va putea ajuta cu

Da, i n cealalt via va putea ajuta cu rug ciunea, ns nu va suferi. n timp ce aici mpreun -p time te, nu petrece n bucurie, cu fa a zmbitoare i privire vesel . i cu ct sufer mai mult pentru aproapele s u, cu att mai mult este r spl tit cu mngiere dumnezeiasc , iar aceasta este ntr-un anumit fel i vestirea c aproapele este ajutat. Aceast bucurie paradisiac este r spl tirea dumnezeiasc pentru durerea ce o simte pentru fratele s u. P rinte, adic Sfin ii pe care i chem m s ne ajute nu sufer mpreun cu noi? Acolo nu este durere, copila ul meu! n Rai s sufere? Oare nu se spune: Unde nu este durere, nici ntristare, nici suspin"? Iar Sfin ii privesc numai la r splata dumnezeiasc pe care o vor primi to i oamenii care se chinuiesc n aceast via i aceasta i face s se bucure. Dar oare Dumnezeu, Care are atta dragoste, atta milostivire, cum sufer aceast mare durere a oamenilor? O sufer deoarece tie ct de mare este r splata dumnezeiasc care i a teapt . A adar cu ct mai mult se chinuiesc oamenii aici, cu att mai mult r splat le preg te te Dumnezeu n cer. n timp ce noi nu vedem toate acestea i de aceea p timim mpreun cu cei ce sufer . Iar cel care vede pu in aceste lucruri nu sufer att de mult. P rinte, atunci cnd l rug m pe Dumnezeu pentru un oarecare r posat care nu are nevoie, se pierde aceast rug ciune? Cum s se piard ? Atunci cnd spunem "odihne te pe robul T u cutare", iar acela n cealalt viat se afl ntr-o stare bun , nu se sup r , ci mai degrab este nduio at. "Ia te uit , spune el, eu sunt ntr-o stare bun , iar aceia se nelini tesc". De aceea, cuprins de m rinimie, ne ajut mai mult, rugndu-se lui Dumnezeu pentru noi. Dar de unde po i ti n ce stare se afl acela? n mod firesc, mai nti faci rug ciune pentru cei despre care tii c prin viata lor au mhnit pe Dumnezeu numai dup aceea te rogi pentru to i cei adormi i. Judecata de Apoi P rinte, cum se cur sufletul?

Cnd omul lucreaz poruncile lui Dumnezeu, s vr e te o lucrare l untric i se cur de patimi,atunci mintea i se lumineaz , ajunge la n l imea contempla iei,

iar sufletul str luce te i devine a a cum a fost mai nainte de c derea celor nti zidi i. Dar n aceast stare se va afla dup nvierea mor ilor. ns omul i poate vedea nvierea sufletului s u mai nainte de nvierea ob teasc dac se va cur ti cu des vr ire de patimi. Trupul lui va fi atunci ngeresc, nematerialnic i nu va mai dori hrana cea p mteasc . P rinte, cum se va face Judecata de Apoi? La Judecata de Apoi se va descoperi ntr-o clip starea fiec rui om i el se va ndrepta nspre acolo unde va trebui s fie. Fiecare va vedea14 (14 Sfntul Ioan Damaschin spune: "S nu cread cineva c nu va recunoa te unul pe cel lalt la acea nfrico at adunare. Da, ntr-adev r, fiecare va recunoa te pe aproapele s u, nu din nf i area trupeasc , ci prin ochiul cel str v z tor al sufletului", PQ 95, 276A.)ca la televizor halul sufletului s u i starea duhovniceasc a celuilalt. Se va oglindi n aproapele s u, dup care va pleca capul i va merge la locul lui. Atunci nu va putea spune, de pild , o nor ce st tea picior peste picior naintea soacrei ei care cu piciorul rupt ngrijea de nepo elul ei: "Hristoase, de ce o bagi pe soacra mea n Rai, iar pe mine nu?", deoarece i va ap rea naintea ochilor ei acea scen . i va aduce aminte de soacra ei care de i avea piciorul rupt ngrijea de nepo el i nu va avea ndr zneala s mearg n Rai, c ci nici nu va nc pea n el. Sau monahii vor vedea greut ile, ncerc rile pe care le-au avut mirenii i cum le-au nfruntat i, dac nu au tr it cum trebuie, i vor pleca capetele i se vor ndrepta singuri ntr-acolo unde vor trebui s fie. i monahiile care nu au pl cut lui Dumnezeu vor vedea acolo mame eroine, care nici f g duin e nu au f cut, nici binecuvnt rile i posibilit ile lor nu le-au avut, dar care s-au nevoit i au ajuns la o stare duhovniceasc nalt . Iar ele, c lug ritele, se vor ru ina, v znd cu ce fel de lucruri josnice s-au ocupat i s-au chinuit. A a mi spune gndul c va fi Judecata. Adic Hristos nu va spune: "Tu, vino-ncoace! Ce ai f cut?" sau: "Tu vei merge n iad, iar tu n Rai", ci fiecare se va compara pe sine cu cel lalt i se va ndrepta nspre acolo unde va trebui s fie15.( 15 Sfntul Simeon Noul Teolog spune: " i simplu fiecare om p c tos, n acea zi nfrico toare a judec ii, avnd naintea lui viata ve nic i acea lumin nespus , va vedea pe aproapele lui i va fi judecat de el", "Despre poc in ". Cuvntul V, Sources Chretinnes, 96, 434.)

Via a ce va s fie P rinte, am adus dulciuri s le mp r i i. Uit -te cum se bucur ! n cealalt viat vom spune: "De ce lucruri nensemnate ne bucuram! Ct de mult ne emo ionau acelea!". n timp ce acum ne tresalt inima v zndu-le. P rinte, cum vom putea n elege aceasta nc de acum? Dac o ve i n elege de acum, nu o ve i spune n cealalt viat . Oricum, cei care se afl acolo sus o duc bine. tii ce lucru de mn fac ei acolo sus n cer? Slavoslovesc pe Dumnezeu. P rinte, de ce trupului mortului i se mai spune i "r m i e p mnte ti"? Deoarece este ceea ce r mne de la om aici pe p mnt, dup moartea lui. C ci adev ratul om, care este sufletul, se suie la cer. La Judecata de Apoi Dumnezeu va nvia i trupul, deoarece cu el a tr it i a p c tuit. n cealalt viat to i vor avea acela i trup trup duhovnicesc - aceea i n l ime i cei scunzi i cei nal i, aceea i vrst i tinerii i b trnii i pruncii,deoarece sufletul este acela i. Adic va exista o vrst ngereasc . P rinte, n cealalt viat cei care vor fi n iad i vor vedea pe cei care vor fi n Rai? Ascult , a a cum n vreme de noapte cei care sunt afar n ntuneric i v d pe cei care sunt nl untrul unei camere luminate, tot astfel i cei care se afl n iad i v d pe cei care sunt n Rai. Iar aceasta va fi pentru ei un iad i mai mare. i iar i, precum cei care n timpul nop ii se afl n lumin i nu-i v d pe cei care sunt afar n ntuneric, tot astfel cei care se vor afla n Rai nu-i vor vedea pe cei care sunt n iad. Fiindc de i-ar vedea pe cei osndi i ar suferi, s-ar ntrista pentru chinurile acelora i astfel nu s-ar desf ta de Rai, c ci acolo "nu este durere...". i nu numai c nu-i vor vedea pe aceia, dar nici m car nu- i vor aduce aminte c au avut frate sau tat sau mam , dac nu-i va vedea pe aceia n Rai. "n ziua aceea vor pieri toate gndurile lui"16, spune psalmistul. Pentru c de i-ar aduce aminte, cum ar mai fi Rai? Pe lng aceasta, cei care sunt n Rai

vor crede c nu mai exist al i oameni, i nici nu- i vor mai aduce aminte de p catele pe care le-au f cut. Fiindc de- i vor aduce aminte de p catele lor, din multa lor m rime de suflet nu vor putea suferi gndul c L-au mhnit pe Dumnezeu. Iar cantitatea de bucurie a fiec rui suflet din Rai va fi diferit . Unul va avea un degetar de bucurie, altul un pahar, iar altul un bazin ntreg. ns cu to ii se vor sim i deplini i niciunul nu va cunoa te m rimea bucuriei i a veseliei celuilalt. Bunul Dumnezeu le-a rnduit astfel pentru c , dac ar cunoa te unul c cel lalt are mai mult bucurie, atunci nu ar fi Rai, deoarece ar exista nemul umirea: "De ce acela s aib mai mult bucurie, iar eu mai putin ?". Adic n Rai fiecare va vedea slava lui Dumnezeu potrivit cu cur ia ochilor sufletului s u. Iar m sura n care fiecare va vedea slava lui Dumnezeu nu va fi hot rt de El, ci va depinde de propria cur ie. P rinte, unii nu cred c exist iad i Rai. Nu cred c exist iad i Rai? Atunci cum este cu putin ca mor ii s r mn n inexistent , de vreme ce sunt suflete? Dumnezeu este nemuritor, dar i omul este nemuritor dup har. Prin urmare, nemuritor va fi i n iad. Pe lng aceasta. Raiul i iadul le tr ie te sufletul ntr-un anumit grad nc din aceast viat , potrivit cu starea n care se afl . Cnd cineva are mustr ri de con tiin i simte fric , tulburare, nelini te, desn dejde sau este st pnit de ur , invidie, etc, atunci tr ie te iadul. n timp ce, dac nl untrul s u exist dragoste, bucurie, pace, blnde e, bun tate, etc, atunci tr ie te Raiul. Totul este sufletul, deoarece el este cel care simte i bucuria i durerea. Iat , mergi la un mort i spune-i cele mai pl cute lucruri, de pild : "A venit fratele t u din America", etc, i vei vedea c nu va n elege nimic. Chiar dac i-ai rupe minile i picioarele, tot nesim itor va r mne. Prin urmare sufletul este cel care simte. Toate acestea nu le creeaz probleme de con tiin ? Sau s presupunem c ai un vis frumos i de aceea te bucuri, inima simte o negr it dulcea i nu vrea s se mai termine. Te treze ti i te mhne ti pentru c te-ai trezit.

Sau ai un vis urt, n care se face c i rupi picioarele i de durere plngi. Din pricina agoniei pe care o ai, te treze ti cu lacrimi n ochi, dar v znd c nu ai p it nimic, spui: "Bine c a fost numai un vis!". Adic sufletul particip i la bucurie i la durere. Omul sufer mai mult din pricina unui vis urt dect atunci cnd acel lucru s-ar petrece n realitate. Tot astfel i bolnavul, sufer mai mult noaptea dect ziua. La fel se ntmpl i atunci cnd moare omul, va fi foarte dureros dac va merge n iad. Gnditi-v s tr iasc cineva un co mar f r sfr it i s se chinuiasc ve nic. Aici nu po i suporta un vis urt nici m car pentru cteva minute. Cum dar vei putea suferi s fii ve nic Doamne fere te? - n mhnire? De aceea este mai bine s nu mergem n iad. Voi ce spune i? P rinte, de atta vreme ne nevoim s nu mergem n iad, i oare acolo s sfr im? Dac nu avem minte, acolo vom merge. Eu m rog ca s mearg ori to i n Rai, ori niciunul n iad. Nu spun bine? Este foarte dureros ca, dup attea pe care le-a f cut Hristos pentru noi oamenii, s mergem n iad i astfel s -L mhnim. Dumnezeu s p zeasc ca nu numai om, dar nici m car pas re s nu mearg n iad. Bunul Dumnezeu s ne dea poc in adev rat pentru a ne g si moartea ntr-o stare duhovniceasc bun i astfel s ne s l luim n mp r ia Lui cea cereasc . Amin.