Sunteți pe pagina 1din 8

Tema4 : Contabilitatea consumurilor si calculatia costurilor produselor in cultura plantelor. 1.

Documentele primare si centralizatoare privind contabilitatea consumurilor in cultura plantelor. 2. Evidenta analitica si sintetica a consumurilor in cultura plantelor 3. Calculatia costului efectiv al produselor in cultura plantelor Subiectul 1. Agricultura - o activitate specifica complexa care include 2 ramuri: 1.Cultura plantelor(fitotehnia) 2.Cresterea animalelor (Zootehnia) 1.La randul sau Fitotehnia include urmatoarele ramuri: 1. Cultura plantelor de camp 2. pomiticultura 3. viticulture, 4.legumicultura 5. silvicultura, etc. 2.Iar Zootehnia cuprinde urmatoarele ramuri: 1. Cresterea vitelor mari cornute 2. cresterea porcilor 3. cresterea oilor 4. cresterea pasarilor pentru carne si oua 5. cresterea iepurilor de casa 6. piscicultura. Pentru subramurile mentionate ale Fitotehniei si a sectorului Zootehnic sunt caracteristice urmatoarele trasaturi comune: 1. Capacitatea de a se modifica - semnifica capacitatea animalelor si plantelor ca organisme vii de asuporta modificari biologice in urma carora intreprinderea obtine produse agricole sau a active biologice suplimentare. 2. Manevrabilitatea prin modificari posibilitatea crearii si mentinerii conditiilor necesare pentru efectuarea normal a modoficarilor bilogice in cadrul respectarii proceselor tehnologice.(Ex. Ratia nutritive stabilita pentru animale si pasari, iar fitotehnie termenii si calitatea executarii lucrarilor la cultivarea culturilor agricole.) 3. Masurabilitatea modificarilor denota faptul ca toate modificarile care au loc in unele active biologice pot fi masurate sub aspect cantitativ si calitativ. Masurarea catitativa prevede exprimarea volumului produselor agricole obtinute sau a activelor biologice suplimentare in indicatori cantitativi corespunzatori. (Exemple: productia cerealiera, pomicola, viticola, strugurii, sporul masei vii a animalelor sunt masurate in Kg; cresterea cantitatii masei de lemn in silvicultura se masoare in m cubi). Masurarea calitativa prevede exprimarea prin indicatori calitativi a rezultatelor obtinute din modificarile biologice (Exemple: Calitatea strugurilor se masoare in

cantitatea de zahar; calitatea boabelor de grau se masoara prin continutul glutenului; calitatea furajelor se masoare prin continutul de proteine , etc). Documentele primarea si centralizatoare: 1. Documentele privind consumul de munca. Exemple: (fisa de evidenta a tractoristului-masinist; fisa de evidenta a lucratorilor si muncitorilor care este completata in cazul executarii operatiei tehnologice in mod manual; registrul brigadirului privind munca si lucrarile executate). 2. Documentele aferente consumurilor de obiecte de munca. Exemple: (procesul verbal de consum a semintelor, procesul verbal privind utilizarea ingrasamintelro minerale, organice si bacterial ; fisa limita de consum al materialelor ). 3. Documentele privind consumurile de mijloace de munca si active nemateriale. Exemple: (procesul verbal de primire predare a mijloacelor fixe reparate si reconstruite). 4. Documentele privind iesirea produselor agricole. Exemple: (zilnicul de inregistrare a produselor agricole; registrul de receptie a boabelor de catre cantaragiu ; registrul de expediere a boabelor si a altor produse de camp). Subiectul 2 Evidenta analitica a consumurilor in Fitotehnie se tine pe fiecare grupa de evidenta a plantelor pe subdiviziuni si pe nomenclatorul de consumuri. Nomenclatorul articolelor de consum: 1. Consumuri directe de materiale: seminte si material saditor, ingrasaminte minerale si organice, mijloace de protective a plantelor; 2. Alte consumuri material:ambalaj, foarfece, material de legat via; 3. Consumuri orivind retribuirea muncii: salariu de baza, CAS, CAM; 4. Servicii:valoarea serviciilor prestate de catre activitatile auxiliare proprii si terte; 5. Intretinerea mijloacelor fixe:uzura mijl fixe folosite in cultura plantelor, reoaratia mijl fixe; 6. Consumuri indirecte de productie: consumuri repartizate in raport cu baza stabilita de catre intreprindere; 7. Primele de asigurare a culturile agricole amenajarea gropilor, plat apt arenda mijl fixe. Dt 811 Ct 211 valoarea materialelor consummate, ingrasamintele minerale organice, mijloacele de protectie; Ct 531, 533 salarii; Ct 113, 124- uzura, amortizarea; Ct 521, 539- servicii terte; Ct 812 Ct 813

Dt 711 diferenta dintre costul efectiv si planificat a produselor vandute; Dt 723 suma pierderilor urmate de unele calamitati natural; Dt 211 nutreturi obtinute si semintele recoltate in cultura plantelor; Ct 811 Subiectul 3: (xerox)

Tema 5: Contabilitatea consumurilor si calculul costului in zootehnie 1. Documentele primare si centralizatoare privind contabilitatea consumurilor in zootehnie; 2. Evidenta analitica si sintetica a consumurilor in zootehnie; 3. Calculatia costului efectiv al produselor in zootehnie;

Tema 6: Contabilitatea consumurilor si calculatia costului in intrepriderile de transport auto. 1. Contabilitatea combustibilului si lubrifiantilor 2. Contabilitatea anvelopelor si a acumulatoarelor 3. Calcularea costului serviciilor de transport auto. Subiectul 1 Unitatea economic ace dispune de transport auto poate fi alimentata cu combustibil prin : 1. Achizitionarea combustibilului nemijlocit de la furnizor. In cazul achizitionarii combustibilului de la furnizor intreprinderea specializata in transport auto incheie un contract de achizitie in baza caruia furnizorul emite facturi fiscal Dt 211.3 Ct 521 Ct 534 Evidenta analitica a conbustibilului se tine la depozitul de produse petroliere(benzina, motorina, ulei de motoare , gaz petrolier, gaz lichefiat, gaz natural, etc.) pe denumiri de marci in fisa de magazine sau registrul de magazine. La procurarea combustibilului in cisterne in facture fiscal sau de expeditie furnizorul indica cantitatea atat in litri cat si in kg.Combustibilul este eliberat soferilor in baza fisei limite sau borderoului limita de alimentare, ea se deschide pentru fiecare sofer pentru o luna. Cand autovehiculul este alimentat cantitatea combustibilului in litri se scrie in borderoul enuntat si foaia de parcurs a soferului, fiecare foaie de parcurs este trecuta intr-un registru de evidenta a foilor de parcurs. La sfarsitul lunii se determina consumul efectiv de combustibil prin inventarierea stocurilor de combustibil ramase dupa care se indeplineste un process verbal de inventariere. Cantitatea de combustibil utilizat pe parcursul unei perioade de gestiune se calculeaza in baza indicatorilor vitezometrului la inceputul primei si ultimei zile gestionare. Acesti indicatori se reflecta in foaia de parcurs, la iesirea si sosirea autovehiculului in garaj mecanicul sau dispecerul este obligat sa verifice corectitudinea indeplinirii foii de parcurs, dupa care isi pune semnatura. Calcule similar se fac pentru fiecare vehicul apoi datele respective se totalizeaza in borderouri cumulative. Conform acestor informatii se intocmesc urmatoarele formule contabile: 1.In baza borderoului de alimentare sau a foii de parcurs Dt 211.3 numele si prenumele soferului Ct 211.3 numele si prenumele depozitarului 2.In conformitate cu datele borderourilor cumulative de evidenta a activitatii transportului auto la consumurile efective de combustibil Dt 811 la consumul de combustibil la intreprindere auto specializate Dt 812 consumul de combustibil la intreprinderi industrial, agricole, constructii Dt 813 pentru exploatarea automobilelor de asistenta tehnica si de deservire a subdiviziunilor de productie Dt 712 la combustibilul consumat pentru exploatarea automobilelor ce deserves procesul de desfacere

Dt 713 la combustibilul consumat pt exploatarea autovehiculelor cu destinatie generala Ct 211.3 suma totala a consumurilor 2. Procurarea tichetelor pentru alimentarea autovehiculelor. Eliberarea combustibilului si lubrifiantilor de catre statile de alimentare soferilor intreprinderilor poate fi efectuata in baza tichetelor preventive achitate sau cumparate. Procurarea tichetelor se face in baza negocierilor dintre furnizorul combustibililor si cumparatorul, forma de achitare a tichetelor se stabileste de ambele parti, prin acordarea avansului (plata anterioara) sau plin plata ulterioara. 1.Daca se aplica plata in avans se efectueaza inregistrarea contabila: Dt 224 Ct 242 2.Cand sa primit tichetele combustibilul se inregistreaza Dt 211.3 Dt 534 Ct 521 3.Stingerea creantei Dt 521 Ct 224 4.In cazul cand suma avansului este mai mica decat valoarea tichetelor, achitam datoria fata de furnizor Dt 521 Dt 242 Tichetele sunt eliberate soferilor in baza fisei limita sau borderoului limita de alimentare. 3. Prin intermediul titularului de avans. Titularul de avans sau soferul anterior poate sa primeasca din casierie un avans apoi sa achite valorile material cumparate sau este posibila aceasta achitare din banii proprii ulterior intreprinderea compenseaza suma platita de titularul de avansa. 1.Eliberarea avansului Dt 227 Ct 241 2.Inregistram combustibilul Dt 211.3 Ct 534 Ct 521 3.Compensarea reciproca dintre creanta si datorie Dt 521 Ct 227 4.Achitarea datoriei fata de titularul di banii proprii Dt 532 Ct 241

Intreprinderea de transport auto Euro-Trans procura un camion la valoarea de 40000 lei fara TVA, care necesita reparatie capital.Aceasta fiind efectuata de o uzina de frabricatie.Conform procesului verbal de primire-predare a mf reparate reconstruite si modernizate si FF valoarea lucrarilor de reparative capital constituie 35 000 lei, fara TVA. Valoarea de recuperare a acestui obiect constituie 74000 lei, ch aferente rodajului ( punerea in functiune a unui motor nou fara a forta in scopul netezirii si ajustarii suprafetelor de contact in miscare ale pieselor componente.

1.Consum de combustibil 360 l *10,5 lei/l 2.Salariul calculate soferului 1200 lei 3.CAS,CAM. Sa se contabilizeze operatiunile. 1.Procuram camionul DT 2. Efectuam reparatia 3.Cheltuieli de rodaj Subiectul 2 Acumulatoarele procurate separate de transportul auto la fel se include in component pieselor de schimb , si sunt contabilizate ca si material. Procurarea acumulatoarelor se efectueaza in baza urmatoarelor documente: 1. Facture fiscal 2. Facture de expeditie Dt 211.5 Ct 534.2 Ct 521 In caz de procurare prin titularul de avans se efectueaza inregistrarile contabile ca si la procurarea carburantilor si lubrifiantilor. Evidenta analitica a acumulatoarelor se tine pe tipuri , marci de automobile, etc.Pentru fiecare accumulator eliberat de la depozit se intocmeste o fisa de evidenta a utilizarii acumulatorului unde se indica data, luna, nr. Autovehiculului la care estemontat) la transmiterea acumulatorului de la deposit in exploatare se inregistreaza urmatoarea formula contabila Dt 141 Ct 211.5 Acumulatorul de regula este utilizat 2-2,5 ani. Prin urmare trebuiesa se determine cota parte a valorii acumulatorului afferent perioadei curente de gestiune. Dt 251 Ct 141 Inregistrarea la intrari a acumulatorului dupa expirarea termenului de utilizare Dt 211.5 Ct 612 Cota parte a valorii acumulatorului atasata la consumuri sau cheltuieli Dt 811,812,813,712,713 Ct 521

Problema La intreprinderea specializata auto in luna martie au fost eliberate: - 1 acumulator pt autocamionul GAZ 3302 la Valoare de intrare 1000lei - 1 acumulator pt autovehiculul BAZ 3101 cu destinatie generala VI-900lei Valoarea acumulatorului demontat constituie 20 lei/ bucata. Pt ambele acumulatoare de catre intreprindere durata de utilizare 2,5 ani. 1.Dt 141 Ct 211.5 -1900 lei 2.Cota parte : anul 2011 1 martie Dt 251 Ct 141 633,3lei(in fiecare luna aceasta operatiune)

1900/30 x 10luni=633,3 Lunar Dt 811 Dt 713 Ct 251 633,3 Anul 2013 Dt 251 Ct 141 633,3 x8 luni Dt 811-33,33 Dt 711- 30 Ct 251-63,3

}operatiunea se repeat de 8 ori

Demontarea Dt 211.5 Ct 612 20 x 2 = 40