Sunteți pe pagina 1din 3

POLINOAME

1 Forma algebrica a unui polinom


2 Gradul unui polinom
3 Egalitatea polinoamelor
4 Operatii cu polinoame
Proprietati:
comutativa f+g=g+f
asociativa (f+g)h=f(g+h)
exista element neutru fata de adunare f+f0=f
exista polinom opus oricarui polinom f+(-f)=0
Proprietati:
comutativa
asociativa
element neutru 1
5 Valoarea unui polinom
i polinomulu ii coeficient C a ,..., a , a , a
X a ... X a X a X a a f
n 3 1 0
n
n
3
3
2
2 1 0

+ + + + +

+ + + + + +

0
0
n 3 2
0
n n
f grad al convention
nul polinomul f
... 0X ... 0X 0X 0X 0 f particular caz
dominant coeficient a n, f grad 0 a daca
} {0,1,2,..n i b a si n m g f
X b ... X b X b X b b g
X a ... X a X a X a a f
i i
m
m
3
3
2
2 1 0
n
n
3
3
2
2 1 0

+ + + + +
+ + + + +
g) grad f, max(grad g) grad(f
polinom. un este polinoame doua a Suma
)X b (0 ... )X b (0 )X b (a ... )X b (a )X b (a ) b (a g f
OR POLINOAMEL ADUNAREA
m
m
1 n
1 n
n
n n
2
2 2 1 1 0 0
+
+ + + + + + + + + + + + + +
+
+
g grad f grad g f grad
... )X b a b (a b a g f
OR POLINOAMEL INMULTIREA
0 1 1 0 0 0
+
+ + +
atei. nedetermin data oarea pentru val i polinomulu valoarea numeste se obtinut Numarul
... ) f(
fixat - C, fie ,
... f
1 0
1 0n
n
i
n
n
a a a
C a
X a X a a fie
+ + +

+ + +
Proprietati


6 Functia polinomiala asociata unui polinomObs. Daca f:C, nu putem vorbi despre graficul lui f,si despre monotomie.Se poate vorbi
despre injectivitate, bijectivitate si inversa.
7 Teorema impartirii cu restTeorema lui Bezout
Restul impartirii unui polinom prin X-a este egal cu valoarea polinomului in a.
Daca f(a)=0 atunci polinomul f este divizibil prin X-a.
8 Cel mai mare divizor comun a doua polinoame

C.m.m.d.c este ultimul rest diferit de 0.
OBS. In cazul determinari prin algoritmul lui Euclid a C.m.m.d.c a doua polinoame la
pasul in care se optine restul un numar se deduce ca polinoamele sunt prime intre
ele.

9 Ecuatii algebrice
Teorema fundamentala a algebrei:
Orice ecuatie algebrica de grad mai mare sau egal cu 1 si cu coeficienti complicsi are
cel putin o radacina complexa.
Consecinta
Orice polinom f de grad n are n radacini.
B C A ) f( forma de este b a pentru f lui ea iar valoar
B C A ) f( forma de este b a pentru f lui valoarea
atunci rationali i coeficient cu polinom un este f Daca
conjugate complexe numere sunt z si z pentru
f lui valorile atunci reali i coeficient cu polinom un este f Daca
2 2
1 1
_

+ +
i polinomulu radacinile numesc se 0 ) f( care pentru lui Valorile
f i polinomulu asociata a polinomial functie
x a ... x a x a a f(x)
n
n
2
2 1 0

+ + + +
X. ata nedetermin si C in i coeficient cu or polinoamel multimea C[X]
r gq f a.i C[X] r q, C[X] g f,

+
d | d d f, | d daca g | d g, | d g) d(h,
gh f a.i h nenule polinoame - g f, Fie DEF.
' ' '


0 n daca n grad de algbrica ecuatie C a
0; a x a ... x a x a
i
0 1
1 n
1 n
x
n

+ + + +

Teorema lui Abel-Ruffini


Ecuatia algebrica generala de grad mai mare decat patru nu poate fi rezolvata prin
radicali.
10 Relatii intre radacinile si coeficientii unei ecuatii algebrice
OBS:Relatiile lui Viete in sine nu ajuta la rezolvarea unei ecuatii dar cu inca o
informatie pot fi folosite la rezolvarea ecuatiei.
11 Formarea unei ecuatii cand se cunosc radacinile

'


+ + +
+ + +
+ + +
+ + + + +

n
0 n
n 5 4 3 2 1
n
3 n
n 1 n 2 n 4 2 1 3 2 1
n
2 n
n 1 n 3 1 2 1
n
1 n
n 2 1
0 1
1 n
2 n
1 n
1 n
n
n
a
a
1) ( ...x x x x x x
...... .......... .......... .......... ..........
a
a
x x x .... x x x x x x
a
a
x x ... x x x x
a
a
x ... x x
0 a x a ... x a x a x a
VIETE LUI RELATIILE
0. S x S ... x S x S x
0
a
a
x
a
a
... x
a
a
x
a
a
x a
0 a x a ... x a x a x a
n 1 n
2 n
2
1 n
1
n
n
0
n
1 1 n
n
2 n 1 n
n
1 n n
n
0 1
1 n
2 n
1 n
1 n
n
n

,
_

+ + + + +
+ + + + +